2020. július 9., csütörtök

Hillary Clinton halott és egy hasonmása váltotta fel ?


Hillary Clinton halott és egy hasonmása váltotta fel ?Vagy talán mégsem ?

Róka, s hiéna vezeti a népet, alattuk szétesik az ország! 

Nostradamus Pannoniáról 

Nostradamus élete végén, öregen és betegen kapta a megrendelést egy magyar főembertől, hogy írjon próféciákat Magyarországról. Ez a "nagyhírű és vitéz" nemzet fia háromezer ezüstöt fizetett Nostradamusnak ezért a munkáért, s a megrendelő személyében gróf Zrínyi Miklósra ismerünk, a szigetvári hősre, aki valóban három hónappal élte túl a jóslatok szerzőjét, s 1566. szept. 8.-án halt hősi halált. Mint a vers megjósolja, a "pogány" török még valóban 120 évig uralja Magyarországot, és Zrínyi valóban két nép, a magyar és a horvát közös hőse, hisz Csáktornya szülötte. 


62. /
Lesz majd, hogy a pénz egyre kevesebbet ér,
s az emberek apraját eldobják,
és hiába lesznek a pénzek egyre szebbek,
súlyuk miatt már a koldusok sem hordják.
Értéke nem lesz semmi a munkának,
és nem lesz semmi haszna a pénznek,
uzsorások magyar földre licitálnak,
gazdagok helyett fizetnek a szegények.

66. /
Róka, s hiéna vezeti a népet,
alattuk szétesik az ország,
a róka egyedül sokat téved,
a hiéna megássa a sírját.
Végtelen a nép ostobasága,
de lassan feltámad az új erő,
nem hallgat róka hiéna szavára,
Pannónia nem lesz dögtemető.

75. /
Jön új nemzedék, mely erős lesz,
és nem szégyelli többé, hogy magyar,
a vének nemzedéke önmagán erőt vesz,
s nem csak önmagának túr és kapar.
Erkölcsében megújul majd az ország,
és végre büszke lesz minden fia,
mert ámulatba ejti egész Európát
ezerszáz évnek elteltével Pannónia.

84. /
Az írott szó elhal majd,
és egyre szegényebb lesz a beszéd,
a nemzetre egy talány hoz bajt,
mely elveszi az emberek eszét.
Egész nap otthonukban ülnek,
bámulnak hazug, mozgó képeket,
s mire a bálványok ledőlnek,
már alig születnek gyermekek.

86. /
Ötven esztendő lejártán új világ lesz,
a magyarok végre kézbe veszik sorsuk.
Nem a pénz lesz az úr, hanem a munka,
a törvény az uzsorásokat súlytja.
Az ország még sokáig nem lesz gazdag,
de többé senki sem hal éhen,
a néppel új királyt is választanak,
s kezdődik elölről minden, mint régen.

89. /
Amit értelmes elme el sem képzel,
az megtörténik majd Hungáriában.
Senki nem boldogul erővel, sem ésszel,
csak gyilkos ármány és ravaszság van.
Dolgozni akarnál, de nincs munka,
pedig a földek parlagon hevernek,
aki eddig a munkát csak unta,
most koldusa lesz az idegeneknek.

90. /
Az erdőn túl él az ország jobbja,
de számában kisebbik része,
földjét az erősebb elrabolja,
ezeregyszázból nyolcvan évre.
Már csupán nyelvében él, de él még,
s gyarapszik, míg Erdőn innen fogynak,
az ő küzdelmük hozza el a békét
és egységét minden magyaroknak.

94. /
Keletről primitív, barbár horda tör
Magyarországra, nem először.
A nép minden vagyonát elhordja,
a csőcselék a mélyből előtör.
Megérkeznek a haza elárulói,
sértődöttek, és idegenek,
tíz évig tudják a népet zsarolni:
vörös és sárga a címerben eggyek.

97. /
Csak temetni tudnak, nem ünnepelni,
erejük gyorsan elfogy, szalmaláng,
türelmesek, de kitartásuk semmi,
vezérük rosszul végzi mindahány.
Költőiket elfelejtik gyorsan,
akárcsak régi énekeiket,
magyar se marad sok a honban,
de magyarul szólnak az idegenek.

98. /
Immár vén és beteges koromban
távoli nemzetnek ködképeit láttam,
Isten a tanúm, hogy amit eddig mondtam,
megtörténik egyszer majd a valóságban.
Nagyhírű és vitéz nemzet fia kérte,
lebbentsem elotte föl a jövő fátylát, -
háromezer ezüst volt a munkám bére,
örvendenek neki koldusok és árvák.

99. /
Akinek mindezt írtam rendelésre,
három hónappal él tovább mint magam.
Csatát veszít, de a harcnak nem lesz vége,
minden ledőlt toronynak súlya van.
A pogány még százhúsz évig itt lesz,
de egyre jobban gyengül -
személye két nemzet közt híd lesz,
s utódja nagy művet ír a küzdelemről.
Nostradamus Hungaricus, avagy jóslatok PannóniárólTücsi a galaktikus2011. december 23. 06:001
Alig két hét alatt háromszor is kaptam olyan e-mailt, amelyben nem kevesebbet állított a szerzője, mint hogy Nostradamus, a nagy francia jós és látnok velünk, magyarokkal külön munkában foglalkozott. Eszerint Nostradamus élete végén, öregen és betegen kapta a megrendelést egy magyar főembertől, hogy írjon próféciákat Magyarországról. Ez a "nagyhírű és vitéz" nemzet fia háromezer ezüstöt fizetett Nostradamusnak ezért a munkáért, s a megrendelő személyében gróf Zrínyi Miklósra ismerünk, a szigetvári hősre, aki valóban három hónappal élte túl a jóslatok szerzőjét, s 1566. Szept. 8.-án halt hősi halált.

Napjaink történései is visszaköszönnek. Be is volt idézve néhány versszak bizonyítékául, hogy a jós mennyire pontosan megjósolta a magyarság jövőjét. Ez így annyira szép, hogy nem is lehet igaz. Ezért elkezdtem kutakodni. Íme néhány versszak:
"Jön majd egy ember, a második
millenium után ki felette áll
minden torzsalkodásnak, Ő lesz az itt,
ki Pannonföldről Istenhez kiált,
s Isten meghallgatja imádságait.
Ő lészen az kinek uralkodása folytán
Pannonia ismét erős lesz és gazdag,
nagyobb lesz, mint akármely szultán,
az ő szavára minden országban adnak,
s önként kezére bíznak minden hatalmat." (Hungaricus - 11)
"Jön majd idő, hogy szinte eltűnik
Pannonföldről, ki magyarnak született,
fiaikat az anyák meg sem szülik,
s a hágókon át jönnek barbár seregek.
A magyaroknak még nevét is lopják,
s rettegnek még emléküktől is.
Már csak nevében lesz Magyarország,
s nevében minden egyeszség hamis."
(Hungaricus - 26)
"Idegen uzsorás sok magyar arannyal
kiszolgál elnyomót, idegen hatalmat.
A kis ország felett sötét angyal,
az Uzsorásnak csupán aprócska gyarmat.
Undok pofája akár az Ördögé,
számolatlan pénzt nem ád, csak tanácsot,
eladja országát, mely sosem volt övé,
s vagy a tenger végez vele, vagy a rácsok."
(Hungaricus - 41)
"A kétezredik év után hamar
nagy lesz az ország és erős,
visszatér hazájába mindegyik magyar,
s magyar földben nyugszik minden ős." (Hungaricus - 49)
Először is nagyon furcsa volt a vers szerkezete. Bár ez is száz versszakból áll, mint Nostradamus centuriái, azonban a versszakok már sokban különböztek. Nostradamus 4 soros versszakokat írt, ezek itt nyolcsorosak voltak, sőt még hosszabbak is akadnak. Nostradamus a versszakokban keverte a Franciát latint, németet. A szöveg emiatt nehézkesen, döcögősen fordítható. Ezek a versszakok mégis szép szabályosak, ritmikájuk van.
Furcsa, hogy ennyi ideig semmit sem hallottunk róla. Nostradamus munkásságát elég jól ismerjük, tíz centuriát írt, de ezek között nem szerepel a Hungaricus. Bár mint írja „Nostradamus élete végén, öregen és betegen kapta a megrendelést egy magyar főembertől, hogy írjon próféciákat Magyarországról. Ez a "nagyhírű és vitéz" nemzet fia háromezer ezüstöt fizetett Nostradamusnak ezért a munkáért, s a megrendelő személyében gróf Zrínyi Miklósra ismerünk, a szigetvári hősre, aki valóban három hónappal élte túl a jóslatok szerzőjét, s 1566. Szept. 8.-án halt hősi halált.”
Valóban, így elképzelhető, hogy ismeretlen maradjon a munka. És tényleg mindössze három hónap különbséggel halt meg Nostradamus és Zrínyi. De pont ez a zavaró. Ezek a jóslatok annyira konkrétak, felismerhetőek, egyértelműek, hogy nyoma sincs benne Nostradamus bizonytalanságának, rejtélyességének. Nostradamus jóslataival mindig is az volt a gond, hogy több kor több szereplőjére vagy eseményére is rá lehetett húzni, mert hiányoztak az egyértelmű utalások. Ezzel szemben a Hungaricus annyira konkrét, hogy gond nélkül felismerjük a személyeket és a történelmi eseményeket.
De mi található róla a neten. Legnagyobb meglepetésemre sok találatot hozott a keresés, köztük a borítót is. A borító régies stílusú, és e szerint Szentmihályi Szabó Péter fordította.  1996-ban jelent meg. Ekkor már úgy folytattam a keresést, hogy összekapcsoltam a két nevet. Rengeteg helyet hozták le, a versszakokat elemezték, melyik kire vonatkozhat. De mindenki tényként kezelte a jóslatok létezését.
Nem kellett sokáig keresnem hamar megtaláltam a mű eredetét. Eszerint Szentmihályi egy régi francia könyvbe kötve találta meg. Lefordította, és kiadta. Ekkor már szinte biztos voltam benne, hogy nem lehet valódi. Szentmihályi remek fordító, de angolból és oroszból fordít, franciáról nincs tudomásom. Ami viszont fontos, hogy jó néhány fantasztikus mű áll a háta mögött. Elég gyakori írói fordulat „régi kéziratok megtalálása”. Ezek után már könnyebb volt nyomozni. A wikipédiában Szentmihályi neve alatt megtaláltam a művet, de nem a fordításai, hanem az írásai között.
A végső bizonyítékot Szentmihályi Szabó Péter második kiadáshoz írt sorait adták, amely végképp tisztázta a történetet. A könyvről ezt írta: „A fenti sorok szerzője Szentmihályi Szabó Péter. Semmi köze Nostradamushoz, de még csak a XIX. századhoz sem. A magyar Nostradamus, azaz a híres francia jós magyarországi jövendöléseinek gyűjteménye 1996-ban jelent meg először. Magamat fordítóként tüntettem csak fel, s a történet szerint a különös kéziratot egy francia könyvbe kötve találtam. A jóslatokat eszerint Nostradamus kortársa, gróf Zrínyi Miklós, a szigetvári hős rendelte volna. Most, az új kiadásban talán megbocsátható, ha immár szerzőként emlékezem vissza a fogantatásra. A magyar politika- és kultúrtörténet e néha őszinte, néha görbe tükre sok olvasót megtévesztett, mert komolyan vették a jóslatokat és néha bizony igen komolyan vettem én magam is, hiszen sci-fi íróként mindig foglalkoztatott a jövő rejtélye és a jövőkutatás lehetősége.
A rejtély megfejtve. Nincsenek magyar Nostradamus jóslatok, nem dolgozott magyar bérmunkára. Csak egy szerző egyedi stílusú fantáziaműve, amit sokan készségesen elfogadtak valóságnak.  Pedig összesen tíz percbe került kideríteni az igazságot. A maga módján valahol igen jó munka, mert a keresgélés során számos elemzését láttam, többen is feltalálták benne a kétezres évek történéseit és személyeit. Ne feledjük, a mű 1996-ban jelent meg.
Aki esetleg még mindig kételkedik, a könyv megtalálható a Magyar elektronikus könyvtárban, ahonnan PDF formátumban letölthető. A katalógus is Szentmihályit tünteti felszerzőként, és a fülszövegben is így szerepel.
Csatlakozz  a közel ötezer főt számláló közösségünkhöz a Facebookon, mert sok mindent csak ott találsz meg, ami érdekes, de nem ér meg egy blogbejegyzést. Linkek, fotók, videók, rövidebb és hosszabb infók, vagyis bővebb tartalommal várunk rád.
Ezt láttad már?
Gyurcsány: a Fidesz legfelső köre robbantotta ki a 2006-os zavargásokatA manipuláció szándéka, amely összekapcsolja a tévészékház 2006-os ostromát és a jelenlegi népszavazási kampányt – közölte a Demokratikus Koalíció elnöke szerdán Szegeden.

Akik akkor puccsot próbáltak elkövetni a kormány ellen, most a magyar nemzettel szemben teszik ezt azzal, hogy történelmileg rendkívül veszélyes és politikailag is káros játszmába kényszerítik – mondta Gyurcsány Ferenc egy lakossági fórumon.
A tíz évvel ezelőtti és a mai manipulátorok ugyanazok. Titkosszolgálati hangfelvételek bizonyítják, hogy fideszes középvezetők szervezték az akkori megmozdulásokat
- közölte a pártelnök.
A legfontosabb bizonyítékokat azonban a kormány államtitkokká nyilvánította. Létezik két olyan dosszié, amely feltárja, a Fidesz legfelsőbb vezetői köre milyen módon érintett a megmozdulások kirobbantásában – mondta a politikus, aki részleteket nem árult el a dokumentumok tartalmáról, de célzott a miniszterelnök és a házelnök érintettségére.
El fog jönni az a pillanat, amikor "a mi kormányuk" ezeket nyilvánosságra hozza – közölte a DK elnöke, hozzátéve: ekkor joga lesz a magyar népnek, hogy a szemébe nézzen azokkal, akik lángra lobbantották a főváros egy részét.
Gyurcsány Ferenc úgy fogalmazott, a miniszterelnök igen kockázatos fegyvert adott az ellenzék kezébe, és félve a szavazás eredménytelenségétől, egyre magasabbra emeli a tétet. Ebbe illik bele szerinte Orbán Viktor hétfői beszéde, amelyben azt állította az ellenzéki vezetésű városokról, hogy azok készek befogadni a menekülteket.
Aki ilyen "ordas nagy hazugságra képes", elveszítette magabiztosságát és a mértéket – mondta a politikus, leszögezve, egy városnak sincs joga állampolgárságot vagy letelepedési engedélyt adni, erre csak az államnak van lehetősége.
A miniszterelnök tisztában van a jogi helyzettel, tudatosan manipulatív szándékkal nem mond igazat – tette hozzá.
A fideszes településeket elképesztő nyomás alá helyezve, megüzenték az érintetteknek, fejvesztés terhe mellett el kell érniük, hogy legalább 50 százalék elmenjen szavazni. Ellenzéki vezetésű városoknál erre nincs lehetőség, ezért még jobban meg kell rémíteni a helyi lakosságot, akár hazugságok árán is – közölte a DK elnöke.
Gyurcsány Ferenc hangsúlyozta, fenyegetéssel nem lehet normális országot teremteni. A politikus biztos abban, hogy a népszavazási kampány hosszabb távon az ország kárát okozza, hiszen bár a szavazás lezajlik október 2-án, a félelmek itt maradnak.
A DK nem akarja hozzásegíteni a miniszterelnököt ahhoz, hogy gyengítse a magyarok európai elkötelezettségét, és ahhoz sem, hogy az eredményeket úgy értelmezhesse, az emberek támogatják politikáját – mondta a pártelnök, ezért arra kérte azokat, akik úgy gondolják, más kormányzásra van szükség, távolmaradásukkal üzenjenek, hozzásegítve a demokratikus ellenzéket egy régóta várt közös sikerhez.A dolgozókat sem tudja kifizetni a CBA keleti központja?A CBA északkeleti régiós központja, a Palóc Nagyker Kft. komoly bajban van, az elmúlt években csökkenő árbevétel mellett a folyamatos veszteségei tavalyra üzemi szinten is felcsúsztak 1,7 milliárdra. – írja az Index.hu.
Nem elég, hogy jelentős összeggel tartoznak több beszállítónak, a lap több olvasója is jelezte, hogy bért sem kaptak szerződés szerint a dolgozók. Volt, aki az utazási költségtérítés elmaradását is jelezte, vagy arra panaszkodott, hogy a járulékokat hónapok óta nem fizeti be utána a cég.
Az Index megkérdezte a CBA-t, hogy tényleg nem kaptak-e bért a cég dolgozói, hány embert érint mindez, és mikorra várhatják a pénzüket. A CBA viszont csak tovább ködösített, annyit válaszoltak, hogy már egyeztetnek, és majd hoznak egy döntést hamarosan.
A lap fotókat is közöl az egyre nagyobb áruhiányról a boltokban.


40 centis gézdarabot hagytak műtét után egy nő szívén, meghalt

Egy 40-szer 40 centis gézdarabot nem vettek észre az orvosok egy szívműtét után, egyszerűen benne felejtették a nőben, akit megoperáltak – számolt be aTények.
Elvira kevesebb mint három héttel később meghalt, a boncolásnál találták meg a törlőkendőt, ekkor derült ki, hogy mi történt. A család kártérítést kért, de a kórház szerint nem emiatt halt meg a nő, hiába volt minden begyulladva a törlőkendő körül.
Botrány! Nem indul tényfeltáró vizsgálat az  újságíró-beszervezési ügybenA kormánypárti többség leszavazta, így nem indul tényfeltáró vizsgálat a sajtóban megjelent hír alapján, amely szerint az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) munkatársai zsarolással próbáltak beszervezni egy újságírót – nyilatkozta a testület szocialista elnöke a bizottság csütörtöki zárt ülése után a sajtónak.
Molnár Zsolt azt mondta: az AH vezetője lehetővé tette volna, az MSZP, a Jobbik és az LMP képviselői is támogatták volna, a kormánypártok azonban politikai döntéssel megakadályozták a tényfeltáró vizsgálatot.
A 444.hu múlt szerdán írt arról, hogy tavaly decemberben egy újságírót zsarolással akartak "titkos együttműködésre" rávenni az Alkotmányvédelmi Hivatal munkatársai.
Tasnádi László, a BM rendészeti államtitkára az ülés előtt nyilatkozva megerősítette, hogy az ügyben vizsgálatot indítottak, amely során megvizsgálják, törvényes volt-e a tevékenység vagy sem.
Úgy fogalmazott: "valami történt az biztos. Hogy hogyan, arról a bizottság előtt számolnak be". Mivel minősített adatokról van szó, ezért többet nem mondott az államtitkár. A nemzetbiztonsági bizottságot a BM államtitkára és Kiss Zoltán, az AH főigazgatója zárt ülés keretében tájékoztatta.


Matolcsy barátnője havi 600 ezer forint közpénzt kap India-kutatásért

Bár otthagyta az MNB-t, azóta újabb pozíciókra tett szert Vajda Zita, Matolcsy György volt nemzetközi személyi titkára, akit maga a jegybank hozott összefüggésbe a jegybankelnök válásával – írja a Népszabadság.
Vajda Zita havi bruttó 1,73 milliós bérével az MNB dolgozóinak legjobban fizetett 4-5 százalékához tartozott.
Jelenleg a Pallas Athéné Domus Innovationis (PADI) nevű jegybanki alapítványban kuratóriumi tag, a PADI által létrehozott Vízház Zrt.-ben pedig igazgatósági tag lett, ezen kívül pedig a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítványnál (Pageo) igazgatóhelyettesi pozíciót tölt be, illetve a Pageo Kutatóintézetben kutatóként is dolgozik.
A Pageo igazgatóhelyettesi posztjáért és a Pageo Kutatóintézetében kutatóként is bruttó 600-600 ezer forintot vesz fel havonta. A PADI nem árulta el, hogy a kuratóriumi tagságért pontosan mennyit kap Vajda, de az alapító okirat szerint valószínűleg havonta 555 ezer forint ütheti a markát.
Matolcsy barátnője havi 600 ezer forint közpénzt kap India-kutatásért
Külön érdekes, hogy Vajda a Pageo Kutatóintézetnél 
India-kutatóként kap havi bruttó 600 ezer forintnyi közpénzt.
Korábban – most már nem publikus – blogjában arról írt, hogy 2012-ben két és fél hónapra Indiába utazott jógát tanulni. 
A hazai indiológusok viszont még nem hallottak a minden bizonnyal szaktekintélynek számító Vajda Zitáról. Azt sem árt tudni, hogy a 600 ezres illetmény durván meghaladja a szakma csúcsán állól fizetését – egy évtizedes kutatói múlttal bíró egyetemi tanár ma bruttó 380 (nettó 250) ezer forinttal kell, hogy beérje havonta.


Simicska az első meccsen nyert a fővárossal szembenÍtéletet hozott a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma a Fővárosi Önkormányzat és a Mahir Cityposter Kft. közti perben – írja a Magyar Nemzet.
Az ítélet szerint a főváros szerződésbontása a céggel érvénytelen és hatálytalan, mivel a felsorolt felmondási indokok megalapozatlanok voltak. A bíróság ideiglenes intézkedéssel hatályban tartotta azt a döntést, melynek értelmében a Mahir oszlopai a helyükön maradhatnak a jogerős ítéletig. Emellett 6,81 millió forint perköltség megfizetésére kötelezte a fővárost. Jelezte továbbá: a Mahir Cityposter Kft. által korábban benyújtott kártérítési kérést a jogerős bírósági döntés után bírálják el.
A Fővárosi Önkormányzat fellebbezni fog, így várhatóan jön a másodfok.


A tömegbe lövetést hiányolta a fideszes képviselő 2006-banAkár a fegyverüket is használhatták volna a rendőrök az MTV székház ostrománál, derül ki egy eredetileg titkosított, ám most nyilvánosságra hozott bizottsági jegyzőkönyvből, közli honlapján az ATV.
Nyitray András fideszes képviselő erre vonatkozó mondatai az Országgyűlés honvédelmi és rendészeti bizottságának, illetve nemzetbiztonsági bizottságának közös ülésén hangzottak el, ahol Szilvásy György nemzetbiztonsági minisztert, az igazságügyi és rendészeti tárcát irányító Petrétei Józsefet, illetve az országos rendőrfőkapitány helyettesét, Szabadfi Árpádot hallgatták meg. A két bizottság tagjai az MTV székházának ostroma után gyűltek össze. A Fidesz politikusai sokkal barátságosabbak voltak akkoriban a rendőrökkel szemben, mint azt követően.
Nyitray András - aki ma a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés alelnöke - nagyon kemény és határozott álláspontot képviselt. Azt az utasítást kérte számon a két miniszteren, hogy a rendőrök nem használhattak fegyvert. Nyitray azt firtatta, hogy ez egy külön extra utasítás volt-e az adott helyen, az adott napon. „Mert egyébként ez egy képtelenség. A szolgálatban lévő rendőr az egyik olyan, aki egyébként, ha az ő életét és testi épségét fenyegető veszéllyel találja magát szemben, minden külön engedély nélkül használhatja a fegyverét", fejtegette Nyitray.
Hozzátette, „isteni szerencse, hogy ott nem halt meg egy-két rendőr, meg egy-két nem rendőr is, hozzáteszem, mert ott össze-vissza hajigálták a köveket. Ha ez nem elég jog arra, hogy valaki használja a fegyverét, akkor itt nagy baj van". Aztán Nyitray azért vonta felelősségre az erőszakszervezeteket, hogy az MTV székházában tartózkodó Juhász Ferenc MSZP alelnök, valamint Navracsics Tibor Fidesz-frakcióvezető „több órán keresztül kuksoltak mindenféle rendőri védelem nélkül egy szobában, még akkor is, amikor a folyosón már jöttek-mentek a közben az épületet úgymond elfoglaló személyek, és gyakorlatilag úgy hagyták ott őket, mint eb a Szaharát".
A bizottsági tagok azt is firtatták, miképp állhatott olyan helyzet elő, hogy 80-150 randalírozótól sem tud a rendőrség megvédeni egy kiemelten fontos intézményt. Ezt hangsúlyozta a Nemzetbiztonsági Bizottság vezetője, Simicskó István, a volt titokminiszter Demeter Ervin is (szerinte a Fidesz-kormány alatt ez nem okozott volna gondot). Úgyhogy a végkicsengés az lett, hogy ez a politika és a rendőri vezetés felelőssége, a törvényeken pedig a Fidesz nem hajlandó változtatni, mert azok teljesen alkalmasak a közrend biztosítására.
Az ATV összeállítása itt található.
Az MTV-székház ostroma

Így ebrudaltak ki otthonából egy újabb devizahiteles családotFarkas Flórián a munkába temetkezik

Megvan a hivatalos magyarázat Farkas Flórián hiányzásaira – a miniszterelnök romaügyi biztosa a munkába temetkezik.
A politikusnak annyi az egyéb teendője, hogy bizottsági ülésre nincs ideje járni. Kérésére a Fidesz frakcióvezetője levette a válláról a terhet. Kósa Lajos visszahívta az Európai ügyek bizottságából Farkas Flóriánt, aki a nyilvánosság előtt továbbra sem számolt el a romák felzárkóztatására szánt uniós támogatás sorsával.
Farkas Flórián a munkába temetkezik
Csináltunk egy bizottsági helycserét. Erre én tettem javaslatot, mert megkérdeztem a képviselőtársamat, hogy tekintettel arra, hogy nagyon magas azoknak a bizottsági üléseknek a száma, ahol ő csak helyettesítéssel tud jelen lenni, hogy ezen tud-e változtatni. Ő maga azt mondta, hogy ne haragudjunk, de nem, mert annyi rengeteg dolga van a saját munkájával kapcsolatban, hogy ezt nem tudja megcsinálni, akkor mondtam, hogy jó, de akkor teszek egy ilyen javaslatot, mert nem bírja el a bizottság azt, hogy nem tud oda személyesen járni” – magyarázta a történteket Kósa Lajos frakcióvezető.


Gyermekotthon: bugyi nélkül beszélgetnek az udvarlókkal a kislányokNem tűrik a gyermekvédelmi kérdéseket a gyermekvédelemről szóló konferencián. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság illetékese letiltotta a Hír TV-nek adott interjút. Az Alföldi utcai Gyermekotthonban a gyanú szerint egyes nevelők édesség, zsebpénz vagy kimenő fejében szexre kényszerítettek fiatalkorú lányokat. A szociális államtitkár szerint csak megrágalmazták a gyermekotthont.
A Fővárosi Gyermekvédelmi Központ 1-es számú befogadó otthona a józsefvárosi Alföldi utcában található. A környékbeliek csak úgy mertek nyilatkozni a Hír TV-nek, ha hangjukat eltorzítjuk, arcukat pedig nem mutatjuk.
Gyakorlatilag a front úgy néz ki, mint Amszterdam egyes kerületei. Itt a kislányok – tinédzserekről van szó –, ilyen 12-13 éves kislányok, bugyi nélkül, szó szerint bugyi nélkül állnak az ablakban, tehát a rácson belül és úgy beszélgetnek a lenti, úgymond udvarlókkal” – számolt be a tapasztalatairól az egyikük.


A lakók azt mondják, hogy már tavaly szóltak a hatóságoknak, de azok nem léptek semmit.
Az összes ablak tárva-nyitva, sehol nincs egy elhúzott függöny, sajnos teljes rálátás van mind a lakásainkból, mind az egész utcáról, az ott öltözködő, vetkőző, zuhanyozó, alvó vagy ott lévő gyermekekre, és egyszerűen leírhatatlan a hanghatás és a hangzavar” – mondta egy másik.
Az egyik bulvárlap számolt be először arról, hogy egyes nevelők a magasabb zsebpénz fejében szexet várnak a gyermekektől. Az Alföldi utcai otthon fenntartója a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, amelynek helyettes vezetőjét egy gyermekvédelmi konferencián kérdezte volna a Hír TV.
– A minisztérium majd egy közleményt ad ki, illetve adott ki, úgyhogy addig nem szeretnénk semmiben nyilatkozni.Indítottak belső vizsgálatot ennek ügyében? 
– Nem szeretnék nyilatkozni, köszönöm és... 
Ön elképzelhetőnek tartja, hogy ilyet előfordulhat? 
– Nem járulok hozzá, hogy bármit is leadjanak, köszönöm szépen.
(Benedek István Zsolt, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság főigazgató-helyettese)
A gyermekvédelmisek összezárnak, a konferencia szervezője megüzente a sajtónak, hogy kérdés nincs.
Annyi a kérése az igazgató úrnak, hogy mivel a konferenciához ennek abszolút nincs semmi köze, ugye az Alföldiben történtekhez, ezért nem szeretnénk, hogyha bármi ilyen kérdés hangzana el.”
A bulvársajtó forrása egy Facebook-oldal lehetett, ahol valaki névtelenül vádaskodott. A gyermekotthon munkatársai bosszút gyanítanak. Szerintük a szerző egy középkorú férfi, akinek viszonya volt egy lánnyal az otthonból, és aki többször összeveszett a nevelőkkel.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma azonnali vizsgálatot rendelt el, amelynek jövő héten lehet eredménye. „Én nagyon remélem, hogy a tekintetben el fogjuk tudni mondani, hogy nem találtunk semmit, hiszen az utóbbi két napban elkezdtek napvilágot látni olyan híresztelések, amelyeknek az eddigi adatok alapján több köze van a valósághoz, mint az eredeti felvetésnek, hogy itt nem történt ilyen” – mondta Czibere Károly.
A rendőrség kiskorú veszélyeztetésének gyanújával nyomoz.
190 milliárdot buktunk a fideszes autópálya-mutyi miatt?Az Európai Bizottság 2013-ban versenykorlátozónak minősítette azt a magyar útépítéseknél alkalmazott gyakorlatot, hogy a közbeszerzési kiírás szerint csak az a cég nyerhetett autópálya-építést, amely az aszfaltkeverést az építkezés helyétől maximum 50 kilométerre tudta végezni – írja közleményében a Demokratikus Koalíció.
Úgy folytatják: Lázár János a témában eddig rendszerint csak pár milliárdos felfüggesztésről beszélt és az előző kormányokra mutogatott. Brüsszel hivatalos válaszban cáfolta mindkét állítást.
Corina Cretu, az Európai Bizottság regionális politikáért felelős uniós biztosa arról tájékoztatta a DK-t, hogy a felfüggesztett kifizetések pontos összege 573 millió EUR, azaz mintegy 190 milliárd forint. A kifogásolt útépítések listáját végignézve ráadásul kiderül, hogy a Bizottság csak 2010 utáni útépítések kapcsán döntött a kifizetések felfüggesztéséről. Lázár János és az Orbán-kormány tehát hazudott a magyaroknak; egy ízig-vérig fideszes korrupciógyanús ügyről van szó.
A Demokratikus Koalíció szerint szégyen, hogy a fideszes üzletemberek helyzetbe hozása miatt 190 milliárd forint EU-s támogatástól esnek el a magyarok. Ez az összeg a negyede a teljes magyar egészségügy egyéves költségének. A DK szerint az Orbán-rendszer bukása után a most törvény felett álló fideszeseknek el kell majd számolniuk a zsebre tett EU-s pénzekkel és a miattuk felfüggesztett 190 milliárd forinttal. – zárul az ellenzéki párt közleménye.
HOL AZ ORÖ PÉNZE?Jávor Benedek európai parlamenti képviselője levélben fordul Balog Zoltán miniszterhez az Országos Roma Önkormányzat által eltüntetett 1,6 milliárd forint és a roma foglalkoztatási programot illetően. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma uniós források terhére az Országos Roma Önkormányzat vezetésével indította el a „Foglalkoztatási szövetkezet – Híd a munka világába” elnevezésű programot, amelynek célja elvileg a munkanélküli roma csoportok visszajuttatása a munkaerő-piacra. Mára a program teljesen „kisiklott”. A NAV költségvetési csalás miatt nyomoz, az OLAF is érdeklődik az ügy iránt, és a minisztérium felmondta a vonatkozó szerződést. A kommunikációs célú pótcselekvés nem fogja enyhíteni az adófizetőket érő kárt – mondta Jávor Benedek. Az európai parlamenti képviselő szerint nem világos, hogy a minisztérium mit tesz annak érdekében, hogy a hiányzó összeget vagy legalább annak töredékét valóban vissza lehessen szerezni, és az sem, hogyan használta illetve tervezi...


Hazaárulás élőben a Magyar parlamentben....2012 Magyarország!
Az őrült, ki letépte láncát....

 MI IS A KÜLÖNBSÉG? SEMMI MINDENKI ÁT VAN VERVE! (Facebook)


Egy birka , egy liba , meg egy zsidó buzi hiányzik közületek , és kész a csapat , indulhat a temetői járat !!!


Kínos összeomlás - Negyed százada először Magyarországgal a nyugati sajtó Lovas István 2016. szeptember 15 lovasistvan.hu 
Kínos összeomlásMagyarországot ki kell hajítani az Európai Unióból: ez volt a lényege Jean Asselborn luxemburgi külügyminiszter mondanivalójának, amely szeptember 13-án jelent meg a Die Weltben. A nagyhercegségi feudum korábbi szocialista munkáspárti tagja számos uniós honfitársától megszokott módon átkozta el a jobboldali politikai irányítás alatt élő Magyarországot. Hangsúlyozva, hogy az Európai Unió összefogását és értékeit csak úgy lehet megőrizni, ha Pannóniát vagy ideiglenesen, de inkább örökre kizárják a brüsszeli irányítású blokkból. 
A hajnali négykor a lap online portáljára kiposztolt interjú olvastán a hazai balliberális oldalnak végtelen örömében a szokottnál is nedvesebb lett az alsónadrágja, hiszen itt a "nukleáris opcióval", azaz Magyarország uniós szavazati jogának megvonásával való fenyegetésnél is nagyobbat rúgtak Nyugatról túlzottan gáláns eltartójukba, a magyar kormányba és a magyar népbe. 
Majd egy olyan váratlan fordulat következett, amire az 1990-es választások előtt Club Tokaj címmel, a New York Times magazinjában megjelent tudósítás óta nem volt példa. 
E cikk adta meg az alaphangot a nyugati sajtónak Magyarországgal kapcsolatban. Ez az amerikai tudósítás idézte akkor az SZDSZ kampányfőnökét, aki elmondta, hogy "ezek" (mármint a magyarok) nem fognak "ránk" szavazni. (E párt hazugsága sajnos akkor sem jött be: túl sokan szavaztak rájuk az "ezek" táborából.) 
A nyugati sajtó azután több mint egy negyed évszázadon át szó szerint gejzírként okádta magából a leggátlástalanabb hazugságokat. Mint tette azt Asselborn is említett interjújában, "okokat" prezentálva kidobásunkra az EU-ból. Egy olyan kormányról van szó, állította, amely gyakorlatilag megfojtotta a sajtószabadságot és az igazságszolgáltatás függetlenségét. 
Hogy ennek a fordítottja igaz, és a tévénézők (RTL Klub stb.), politikainapilap-olvasók (Népszabadság stb.) vagy internetes portálok (Index.hu stb.) hírfogyasztói számát tekintve messze az ellenzéké a többség, vagy hogy a magyar társadalom elsöprő többségének a bíróságok politikai irányultságáról homlokegyenest más a véleménye (Budaházy 13 éve, vörösiszap-katasztrófa: felmentő ítéletek, Gyurcsány szabadlábon és a többi), az senkit ne zavarjon. Főleg a nyugati olvasókat ne, akik hermetikusan, már-már a Rákosi-időkre emlékeztető mértékben vannak elzárva a tárgyilagos tájékoztatástól. 
Az asselborni emberi aljasság és szakmai idiotizmus elhangzása után alig néhány órával jött a hazai balliberális oldal megdöbbenése. Mindenre, csak arra nem számítottak, ami bekövetkezett... Nemhogy Asselborn lapátjára tettek volna rá még eggyel, hanem ellenkezőleg, mint a tavaszi hóvirágok a hegyoldalból, egymás után bújtak elő a nyugati lapokból az Asselborn-kritika hírnökei, majd akkora ütések e médiamezőből a luxemburgi, "rangidős uniós külügyminiszter" képébe, hogy azt már ritkaságértékükért is öröm volt nézni. 
És nem csak a "nacionalista-populista-rasszista" tudjuk "milyen" pártokat képviselő politikusok. 
Ó, nem. Maga a német külügyminiszter, a szocialista Frank-Walter Steinmeier emlékeztette Asselbornt (akinek nyelvileg összetett neve nyugodtan fordítható "született szamárként"). Aki ráadásul még Asselborn személyes barátja is. Milos Zeman cseh szociáldemokrata államfő arra figyelmeztetett, hogy Asselborn kijelentése rendkívüli mértékben káros az Európai Uniónak. Hozzá csatlakozott negatív véleményével párttársa, Bohuslav Sobotka cseh kormányfő is. 
A politikai paletta másik oldaláról Manfred Weber, az Európai Néppárt frakcióvezetője ítélte el a kontraproduktív, ostoba kijelentést. És természetesen megszólaltak a szélsőséges, populistáknak nevezett vezető realista demokrata politikusok, mint a német Frauke Petry AfD-társelnök és a osztrák Heinz-Christian Strache, az FPÖ elnöke, emlékeztetve arra, hogy Magyarország példasze­rűen védte meg az EU külső határait. 
De a legnagyobb ütést Asselbornra és a hazai asselbornistákra az ultraballiberális berlini Tageszeitung tegnapi száma mérte. Asselborn kijelentését éktelenül károsnak és példátlannak minősítve, de a luxemburginak Orbán Viktorral szemben mondott véleményét fenntartás nélkül támogatva, ezt a verdiktet mondta ki: 
"Jelenleg Orbán oldalán áll a történelem. A menekültekkel szemben határkerítésekkel megvalósított elhárító magatartását egy évvel ezelőtt bírálták. Ma szinte ez a fősodor." 
A független német Deutsche Wirt­schafts Nachrichten pedig abszurdnak nevezte Asselborn Magyarország unióból való kizárására vonatkozó kijelentését, hiszen "titokban valamennyi EU-tagállam profitál Orbán kurzusából". 
A nyugati lapok nem felejtették el kárbecslésüket abban az irányban sem, hogy az milyen mértékben árt a holnap Pozsonyban kezdődő EU-csúcstalálkozónak. És voltak bizony olyan nyugati sajtóhangok is, amelyek nem feledkeztek meg arról, hogy a Brexit után most az Európai Uniónak azután mindenre szüksége van, de nem egy újabb tagállam kivonulására. 
Hogy a magyar anyanyelvű magyargyűlölők tábora milyen döbbenettel vette tudomásul azt a tényt, hogy az elmúlt huszonhat év alatt most első ízben nem a magyarokba rúgóknak - nekik - adtak igazat eddigi nyugati visszhangtáborukban, jellemző a Magyarország iránt érdeklődő, angolul olvasók körében nem ismeretlen Eva S. Balogh, a Yale Egyetem volt történelemtanárának a témáról szóló, tegnapelőtti blogjegyzete. 
Ez az egyedülléte frusztrációját és keserűségét napi, mindenhol a szokott mesterséges rémeket látó, legócskább kliséket követő, torz cikkei­be fojtó blogger hosszú írást szentelt Asselborn interjújának, csámcsogva a luxemburgi politikus olyan kijelentésein, hogy a magyarok a háború elől menekültekkel szinte rosszabbul bánnak, mint az állatokkal. 
Miközben azon kesergett, hogy Asselborn "kemény Orbán-kritikája" óta még kevés idő telt el ahhoz, hogy annak fontosságát kielemezzék a világsajtóban. Így azután e tudós történész végső kétségbeesésében lecsapott egy "Kolozsvári Szalonna" nevet viselő blogra, amelyben egy Kósi Istvánként író blogtestvére saját magát menekültként azonosítva, magyarul és angolul megfogalmazott nyílt levelet írt Asselbornnak, azt kiposztolva facebookjára. Amelyet tegnap délutánig - aki kíváncsi ellenőrizheti - kemény három személy osztott meg. 
Nos, ez az álmenekült elpanaszolta Asselbornnak, írja vele síróan együtt érezve S. Balogh, hogy a magyar nyilvánosságot miként fanatizálták, de olyannyira, hogy az csak az 1940-es évekhez hasonlítható. Ért így révbe érezhetően a jobboldali Magyarországgal kapcsolatban a kötelező párhuzamot tolmácsoló bloggernauta. 
De Asselborn túllépett egy láthatatlan vörös vonalon, amelyet - igaza van a Tageszeitungnak - az alakuló történelem húzott. És ha már a médiában, azaz a számukra legféltettebb területen is immár hatalmas vereséget szenvedtek, van még tér, ahol nem állhat a jövőben a zászló a valósággal baráti viszonyt ápoló erőknek, azaz a tudatukra ébredő hatalmas többségnek? 
(Lovas István, Magyar Hírlap, 2016-09-15) 


Mikor hagyhatjuk el ezt a zsidó irányítású maffia képzúdményt ahol a terrorista vezetőink tapintható közelségbe hozták a terrorista világot !!! Ki a kurva anyjuk választotta meg őket , csak tán nem a páhplyuk, és nekik kell felelniük , mi meg mikor likvidáljuk ezeket a zsidó kőműveseket , hogy fényt is lássanak már Európa egén , ne csak a horogkeresztes hatágu csillagot !!!
CSAK MELLÉKESEN: ORBÁN VIKTOR ALÁÍRTA, LETELEPÍTHETIK A MIGRÁNSOKAT HAZÁNKBANMielőtt Orbán Viktor miniszterelnök elszenvedte volna David Cameron történelmi győzelmét Brüsszelben, azért még sikerült teljesen nevetségessé tennie a Fidesz-kormány bevándorlás-politikáját is.
Hogy mennyire kínos ez a helyzet az Orbán-kormány számára, azt jól jelzi, hogy eredményként próbálja felmutatni azt, hogy a britek négy, de szükség esetén akár hét éven át is korlátoznák az unióból újonnan érkező külföldi munkavállalóknak járó, foglalkoztatással összefüggő juttatásokat (vö.: kalandvágyás).
Elvégre Orbán Viktor aláírásával ratifikálta az Európai Unió állam- illetve kormányfőit tömörítő Európai Tanács pénteki zárónyilatkozatát, amely mások mellett leszögezte:végre kell hajtani a menekültek szétosztásáról hozott döntést!

EZT HÍVJÁK MENEKÜLTKVÓTÁNAK A HABONY-MŰVEKBEN.

Ezek szerint megváltozott az úgynevezett magyar megoldás? Mert a kormányfő, miközben azt magyarázta el, hogy miért is jó, ha diszkriminálják Londonban a magyar munkavállalókat, a bevándorlás kapcsán arról beszélt, hogy a Tanács döntésével "most először az Európai Unióban elfogadták a magyar megoldást".
Csak szegény Kósa Lajosnak nem szóltak erről, ő még szombaton is azon lelkendezett, hogy már kétmillióan támogatták aláírásukkal a Fidesz-frakció kezdeményezését, betelepítési kvóta elleni aláírásgyűjtést.
Márciusban lesz a következő EU-csúcs, addigra talán hazánkba betelepített migránsokkal izgulhatunk azon, hogy mire bólint rá a magyar kormányfő.
S hogy mi ebből a tanulság? Felelős ember nem ír alá olyan papírt, amin fideszes logó van! Soha.
A Fidesz beismerte Brüsszelben: kamunépszavazást tartanak októberben444 információi szerint Völner Pál, az Orbán-kormány igazságügyi államtitkára személyesen ismerte el az Európai Bizottság egyik emberének, hogy a kvóták megváltoztatására tett ígéret csak „a kampány politikai húzása, nem kell teljesen komolyan venni”.
Most már a Fidesz is beismerte azt, amit az Európai Bizottság elnökétől eddig is tudtunk: az októberi népszavazás semmilyen hatással nem lehet a menekültkvótákra – közölte a Demokratikus Koalíció.
A Fidesz beismerte Brüsszelben: kamunépszavazást tartanak októberben
Úgy folytatják: Ha Magyarországon lenne még független igazságszolgáltatás, és a választási bizottságtól az Alkotmánybíróságig nem szállt volna meg mindent a Fidesz, akkor ezt úgy neveznék, hogy a választók tudatos megtévesztése. Mivel azonban a törvények az Orbán-kormányra nem vonatkoznak, a magyarokra hárul a feladat, hogy nemet mondjanak az EU elhagyására tett kísérletre, az októberi álnépszavazásra.
A DK szerint a Fidesz Brüsszelben elismerte, hogy álnépszavazást tart október másodikán. A DK népszavazási álláspontja szerint a magyarok akkor mondhatnak nemet az álnépszavazásra és védhetik meg Magyarország EU-tagságát, ha távol maradnak a népszavazástól. A DK szerint a távolmaradás is szavazat, aki októberben távol marad, az Magyarország EU-ban maradására szavaz – zárul az ellenzéki párt közleménye.
Meghamisították a lezuhant elnöki gép hangfelvételeit

Az eddigi lengyel és orosz vizsgálatok során "meghamisították" az oroszországi Szmolenszk mellett 2010-ben lezuhant lengyel elnöki repülőgép feketedobozaiból származó hangfelvételeket - közölték csütörtöki varsói sajtóértekezletükön az új lengyel vizsgálóbizottság tagjai.
Bayer lehazaárulózta és kitagadta a nemzetből a népszavazást bojkottáló embereketA Bacsmegye.hu tudósítása szerint tegnap a kecskeméti Piarista Gimnázium dísztermében tartott riogatós-migráncsozós előadást Bayer Zsolt.
Az elmúlt 25 év egyik legmocskosabb szájú gyűlölködője, aki alapító tagja a Fidesznek is, a helyi lap beszámolója szerint azt mondta:
aki nem megy el szavazni, vagy igennel szavaz, az hazaárulóés nem nevezhető magyarnak.
A helyi portál beszámolójából az nem derült ki, hogy a kecskeméti Quaestor-károsultak bejutottak-e az előadásra. Korábban ők jelezték, arról szerették volna megkérdezni Bayert és a Fidesz politikusait, miként lehetséges az,
hogy amíg a kormány milliárdokat költ el közpénzből kampányolásra, addig a károsultaknak sorozatosan jogsértéseket kell elszenvedniük.
Mint ismert: Bayer néhány hete grandiózus ígéretet tett, hogy abbahagyja az alpári gyűlölködést, kirekesztést. A Fidesz-közeli Mandiner egy komplett benyalós interjút is kerekített a "nagy bejelentés" köré.
Ám a fogadalom nem tartott sokáig: Bayer nemrég
nyomorult anarchista tetveknek
nevezte a baloldali tüntetőket.
Dán bevándorlásügyi miniszternő: “Dánia megtelt. Nulla menekültet fogadunk be.”Denmark-immigratio_3547805b
Dánia megtelt: leállítja a kvóta menekülteketcímmel a svéd portál arról tudósít, hogy a múlt század hetvenes évei óta az ország az ENSZ menekültügyi biztossága menekült kvóta rendszerén keresztül fogadott be embereket. Most azonban Inger Sojberg dán migrációs miniszter drasztikus döntést jelentett be, amelynek értelmében ezután nulla menekültet fogadnak be e kvóta alapján, mert „egészen egyszerűen Dánia megtelt, mint nyilatkozott. A döntésnek, írja a svéd portál, széles körű a támogatása a dán parlamentben, a Folketingben.
Immár a megismétlendő osztrák elnökválasztás második fordulójának kitolt dátumai is inognak, hívja fel a figyelmet a vezető osztrák lap. Wolfgang Sobotka belügyminiszter elejtett egy mondatot legutóbbi sajtókonferenciáján, azzal,  hogy az új választási borítékok nyomtatását az osztrák állami nyomdának akarják adni, hogy azok valóban készen legyenek december 4-ig. (Az eddig kiküldöttek közül sok hibás volt és kieshetett belőlük a kártya.) Igen, de ez esetben nincs idő uniós pályázat kiírására, ami sértheti az uniós szabályokat. Marad és fokozódik a bizonytalanság.
Szerbia is határkerítést akar felhúznicímmel a vezető svájci lap arról tudósít, hogy az unióhoz csatlakozni akaró Belgrád a macedon és bolgár határán kívánja felépíteni a kerítést, „hogy új migránsok ezreit tartsa távol területétől. Itt az ideje a „drasztikus intézkedéseknek”, idézi Alekszandar Vulin munkaügyi minisztert. A kormány a témával már a következő napokban fog foglalkozni.
Mennyibe kerül egy nagykövet? A Demokrata Párt meghekkelt dokumentumai azt mutatják, hogy zsíros állásokat kapnak a bőkezű adakozókcímmel a globális orosz televízió angol nyelvű adása csemegéz a kedden a Guccifer 2.0 hacker révén nyilvánosságra hozott bizalmas amerikai iratok között. Megjegyzi, az amerikai nagykövetek több mint harmada politikai kinevezett. A példák felsorolásában elsőként rátér Colleen Bell, budapesti amerikai nagykövetre, aki 2 millió dollárral járult hozzá a Demokratikus Nemzeti Koalíció kasszájához(Colleen Bell legutóbb a Sziget-fesztiválon tiltakozott a magyarországi korrupció ellen.)
*             *             *
Így néz ki egy kisgyerek a jemeni Hudeida város kórházában, miután nem volt mit ennie a szaúdi bombázások miatt:
bombázások nyomán nincs ennivaló, nincs víz, nincs infrastruktúra, tudósít a tévéállomás.
(A nyugati sajtó január végétől hetekig bombázta a nyugati közvéleményt a török partokra mosott menekült gyerek holttestével. Eddig a szaúdi bombázások egyetlen jemeni áldozatát nem láthattuk. De még éhező gyermeket sem.)
*             *             *
A hazai sajtó közölte azt a hírt, hogy az Egyesült Államok történetének legnagyobb katonai pénzsegélyében részesíti Izraelt: a két ország tegnap írta alá a megállapodást, amely révén Izrael 2019-től tíz éven át évi 3,8 milliárd dollár hadicélú pénztámogatást kap. Ami pluszinformációval az RT szolgál: a washingtoni Közel-Keleti Politika Kutató Intézet feljelentést tett a kormány ellen, mivel az a segéllyel megszegte az amerikai törvényeket, ugyanis Izrael atomhatalom, amely nem írta alá az atomstop egyezményt, és az ilyen országok segélyezése az amerikai törvények szerint tilos.
*             *             *
Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke tagadta, hogy túl sokat inna, majd megivott négy pohár pezsgőt a Libération őt interjúvoló újságíróval elköltött ebéd során. Ezt maga jean Quatremer, az interjút készítő újságíró árulta el.
Junker újabb pofont adott Orbánnak: okafogyottá vált a migránsellenes népszavazásA luxemburgi Jean Claude Juncker bizottsági elnök szerdai beszédében, a Parlament előtt bejelentette, hogy a Bizottság nem javasolja már a menekültek arányos elosztását az Unió miniszterelnökeinek.
Meggyőződésem, hogy sokkal több szolidaritás kellene. De a szolidaritásnak önkéntesnek kell lennie. Szívből kell jönnie. Nem lehet kikényszeríteni.
(I am convinced much more solidarity is needed. But I also know that solidarity must be given voluntarily. It must come from the heart. It cannot be forced.)
Azaz gyakorlatilag bejelentette, hogy nem akar kötelező kvótátNem ragaszkodik hozzáNem javasolja.
Ennél egyértelműbben ezt már nem lehetett volna közölni. Most már hivatalosan sincs napirenden a kvótaötlet, ami nemhivatalosan már legalább tavasz óta nincs az asztalon. Most már elvileg

nem lehet képzelt veszéllyel riogatni.

Ezzel teljesen értelmetlenné, sőt, okafogyottá vált Orbán, kormánya és a Fidesz-KDNP októberi népszavazása.
Értelmetlennek eddig is értelmetlen volt, mert
 • nem az Országgyűlés hatáskörében lévő kérdést tett fel,
 • a Fidesz-KDNP-nek megvan a parlamenti többsége, hogy népszavazás nélkül is törvényt hozzon,
 • valamint az Európai Tanácsban amúgy is a kormány képviseli az országot, még akár akkor is szavazhatnának nemmel, ha nem volna meg a parlamenti többségük.
Azaz Orbán miniszterelnöknek elegendő a miniszterelnököket tömörítő ET-ben elegendő szavazatot szereznie, hogy megakadályozza, amit meg akar akadályozni. A magyar embereknek a dologhoz több közük nincs, őket a megválasztott miniszterelnök képviseli, tök fölösleges még egyszer elmondani neki, miként szavazzon,
 • ha egyfelől népszavazással nem is lehet semmire kényszeríteni Orbánt (illetve az aktuális magyar miniszterelnököt),
 • másfelől meg ismert is az álláspontja.
De legfőképpen azért értelmetlen a népszavazás, mert nemhogy kötelező vagykényszerbetelepítést nem akar senki, hanem már a menekültek arányos elosztását a tagállamok teherbírásának arányában, azaz kvótát sem.
Ennek egyik oka nyilvánvalóan az, hogy az - amúgy Orbán által megfúrni kívánt - török-EU egyezmény óta jelentősen enyhült a Nyugat-Európát érő migrációs nyomás.
A másik pedig az, hogy a kvóta amúgy is alkalmatlan volt a probléma kezelésére.
 • Mert vagy bűnözőnek tekintjük a menekülteket/migránsokat/bevándorlókat, és akkor be lehet zárni táborokba, és aztán kiutasítani őket, menjenek, amerre látnak.
 • Vagy pedig nem tekintjük bűnözőnek, de akkor meg nem lehet akadályozni a szabad mozgásukat, az Unión belül oda mehetnek, ahová akarnak.
A második álláspontnak azért jelentős többsége van az Unióban.
Ha viszont a menekült szabadon közlekedhet a schengeni határokon belül, akkor vajon mi akadályozná meg, hogy a gazdagabb, élhetőbb, barátságosabb Nyugatot válassza a provinciális, szegényebb, rideg és ellenséges Kelet helyett.
A menekülteknek eszükbe nem jutott soha, hogy elvegyék a magyarok munkáját. Oda igyekeznek ők, ahová a mobilis magyarok is,

fél-egymillió honfitársunk: Nyugat-Európába.

A schengeni határok lezárása nélkül ezt megakadályozni nem lehet. Ha viszont lezárnák (újrateremtenék) a belső határokat, akkor mi kötné össze tovább az EU tagországait, milyen alapon tartozna egyazon közösségbe két, amúgy egymástól elzárt ország?
A kvótarendszer mint a tavalyi(!) migránskrízis megoldására kitalált eszköz teháthamvába holt, megbukott, aktualitását veszítette.
Ehhez legkevesebb köze a tervezett magyarországi népszavasnak volt - bár nyilván hozzájárult.
 • De a kvóta eleve belpolitikai célokat szolgált (megnyugtatni az idegenellenes, szélsőjobboldali választókat, hogy nem csak nekik kell viselni a terheket).
 • Ennek megfelelően csak szimbolikus volt: a szegény (szegényebb) kelet- és dél-európai országoknak csak néhány ezer menekültet kellett volna ellátniuk, ami lakosságuknak csak elenyésző része lett volna. (Gyakorlatilag senki észre se vette volna, hogy ott vannak.)
 • Valamint értelmetlen lett volna, mert úgyse maradtak volna ott.
Ennek dacára az európai szélsőjobboldal Orbán vezetésével fellázadt ellene.


És erre reakcióként az ötletet visszavonták.
Írtunk már róla, hogy a dologról a Tanácsnak kell döntenie, ahová viszont a Bizottság terjeszti elő, mert őket megbízták, hogy tegyenek javaslatot. A kvótáról már idén tavasszal kiderül, hogy nincs támogatottsága Keleten és Délen - főként ott is belpolitikai okokból. 
Pedig az Orbánnal az élen tiltakozó országok akkor jártak volna jól, ha belemennek az ötletbe, sőt, lelkesen támogatják. Mert akkor megteremthették volna az érzőszívű, felelősségvállaló, résztvevő, morális vezetők képét, miközben
 • a menekültek ellátását amúgy is a gazdag Nyugat fizetné,
 • és a dolog átmeneti lett volna, nem győzzük hangsúlyozni.
Viszont ha az a látszat, hogy egy ország menekülteket fogad be, akkor bár ez nem igaz, vagy nincs jelentősége, a szélsőjobb részéről kihasználható. Könnyen az a látszat keletkezhet, hogy az adott miniszterelnök menekülteket fogad be, miközben valójában nem is, hogy migránsimogató, miközben a szavazói xenofóbok.

Orbán annyira tartott a szélsőjobbtól, hogy inkább az élükre állt.

Sok embert látott egy irányba menetelni, hát velük menetelt ő is.
Több mint egy éve rasszista, uszító kampánnyal kedveskedik az új rasszista híveinek. Ennek most elvileg vége. Vége kellene, hogy legyen, hiszen már nemcsak menekültek nincsenek és kényszerbetelepíteni nem akarja őket senki, hanem elosztani sem. Ráadásul mostantól már deklaráltan nem akarja.
A dolgot onnan is nézhetjük, hogy Orbánnal megcsinálták azt, amit tavaly ő csinált meg a szocialistákkal: a népszavazás eredményét megelőlegezve, a várható eredmény miatt végrehajtotta annak követeléseit.
 • 2008-ban a Gyurcsány vezette MSZP dilettáns módon az utolsó pillanatig kitartott a népszerűtlen vizotdíj (és ágydíj, valamint tandíj) mellett. Kitartásuk eredményeképpen egy hónap múlva már nem volt koalíció, egy év múlva megbukott Gyurcsány, két év múlva - de ennek következtében - történelmi vereséget szenvedett a baloldal.
 • 2016 tavaszán Orbánnak több esze volt. Nem tartott ki a népszerűtlen vasárnapi boltzár mellett, pedig korábban ő volt a legfőbb támogatója. (Bár más okokból, mint amit hazudott róla.)
 • 2016 őszén az eurokrata, illetve nyugat-európai politikai elit végképp lemondott a kvóta ötletéről, ami amúgy se jelentett volna megoldást, és népszerűtlen is volt némely tagországokban.

Mondhatni, kihúzták Orbán alól a szőnyeget.

Elvileg az egész népszavazást le kellene fújni, mivel végképp okafogyottá vált. De ha érdekelné őket a racionalitás, akkor eleve ki se tűzték volna.
Ne legyenek illúzióink, úgy tesznek majd mintha semmi nem történt volna. Az állami tévé és a habonyi propagandisták virtuális világában továbbra is áramlanak, özönlenek majd a menekültek, a sötét bőrűek, hogy gyilkoljanak, erőszakoljanak, robbantsanak, és a végén kikiáltsák a Dél-budai Iszlám Kalifátust.
Az ő alternatív univerzumukban egyáltalán nincs jelentősége annak, hogy már nemcsak a migránsok hiányoznak Magyarországról, de már nem is küldi őket ide senki.
HACK PÉTER: OKTÓBER 2-ÁN NEMMEL SZAVAZOK A KVÓTAREFERENDUMON

A VOLT LIBERÁLIS POLITIKUS INKÁBB ÉL EGY SZUVERÉN ORSZÁGBAN, MINT AZ EURÓPAI EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN
Nagy Áron
Nemmel szavaz a kvótaellenes népszavazáson Hack Péter, az SZDSZ egykori ügyvivője és a Hit Gyülekezetének diakónusa, aki szerint az Európai Uniónak saját határain kívül felállított táborokban kellene kiszűrnie a migránsok közül azokat, akik valóban menekültek. Az ELTE tanszékvezető jogásza arról is beszélt, hogy a brüsszeli hivatalnokok és a baloldal elveszítették kapcsolatukat a társadalommal, Európának pedig meg kell erősödnie, ami a keresztény gyökereink vállalása nélkül elképzelhetetlen.


 • Az EU-területén kívül kellett volna elbírálni a bevándorlók kérelmét, ez következne a schengeni rendszerből – amit csak a magyar kormány vett komolyan
 • A magyar baloldal képtelen megszólítani a szavazókat, vagy tömegeket mozgósítani, és csak egyre több uniót szorgalmaz, az abból kiábrándult embereknek
 • Nem ehhez az EU-hoz akartunk csatlakozni, Brüsszel az unió lakosságát megkerülve dönt fontos ügyekben – Európának vissza kell térnie a keresztény identitásához
– Részt vesz a kvótaellenes népszavazáson? Hová teszi az x-et?
– Elmegyek október 2-án, és nemmel szavazok.
– A baloldalon meglehetősen nagy a káosz. Egyesek az igen, mások a tartózkodás vagy az érvénytelen szavazás mellett törnek lándzsát. Önt mi motiválja?
– 2002-ben léptem ki az SZDSZ-ből, mert látszott, hogy rossz irányba tartunk. Az uniós csatlakozásig a baloldal víziója az volt, hogy belépünk az EU-ba, és ez megold mindent: újra Európa részesei leszünk, fejlődés, növekvés, szabadság, béke köszönt ránk. A felkészülést ugyanakkor elrontottuk, bár ebben a konzervatív kormányoknak is voltak hibái. Mindezek eredményeként öt évvel a csatlakozás után a magyar lakosság volt a legkiábrándultabb. A baloldal erre képtelen volt reagálni, és új jövőképet sem tudott felmutatni. Egy unióból kiábrándult országnak próbálja eladni azt, hogy még több unió­ra lenne szükség.
– Ön euroszkeptikus?
– Ez az unió nagyon különbözik attól, amihez csatlakozni akartunk. A gazdasági és kulturális közösséget egyre inkább politikai közösséggé akarják formálni a nemzetállamok lebontásával. Sokan hiszik, hogy minden bajra az Európai Egyesült Államok jelenti a megoldást. Ma már az igazán fontos választóvonal nem a jobb- és baloldal között van, hanem a szuverenisták és a globalisták között. Én magamat inkább szuverenistának tartom, mert azt gondolom, hogy egy szuverén hatalom gyakorlása sokkal áttekinthetőbb. A nemzeti kormányok sokkal inkább számonkérhetők.
– Üzenjük Brüsszelnek, hogy az unió alapításakor megfogalmazott célokhoz kellene visszatérni?
– Igen, de ez nagyon nehéz feladat. Az Európai Egyesült Államokat az uniós alkotmányról tartott népszavazásokon sorra leszavazták, szorgalmazói viszont nem gondolták meg magukat a kudarcok láttán. Pedig az EU-ból alapvetően profitáló francia polgárok éppúgy nemet mondtak a központosításra, mint a periférián élő, később csatlakozott államok lakossága. A britek kilépése is egy határozott nem volt arra a brüsszeli politikára, amely nagyon gyakran az unió lakosságával szemben, illetve annak kijátszásával akar keresztülvinni egy-egy programot. A decentralizáció híve vagyok, és e tekintetben a magyar kormányt is kritizálom, amiért az unió­val szemben szabadságharcot folytat, itthon viszont szűkíti a megyék és az önkormányzatok mozgásterét, megcsinálja a Kliket stb.


Jobb szuverén országban élni, mint az Európai Egyesült Államokban – vallja az SZDSZ volt ügyvivője
Forrás: Bach Máté
Jobb szuverén országban élni, mint az Európai Egyesült Államokban – vallja az SZDSZ volt ügyvivője
– A nemzeti függetlenségi mozgalmak megerősödése és különösen a Brexit óta szerte Európában szitokszó lett a népszavazás. Vannak, akik egyenesen antidemokratikusnak tartják. Ön mit gondol?
– Én népszavazáspárti vagyok. A politikának az a feladata, hogy meggyőzze a lakosság többségét. Azok, akik azt állítják most, hogy a magyarok a propaganda hatására utasítják el a betelepítési kvótát, mélyen lenézik az embereket! Azt mondják, hogy az emberek alapvetően hülyék, és bármivel megetethetők. Én nagyon nem így gondolom. Az emberek alapvető életösztöne jól működik, és semmilyen propagandával nem lehet az életösztönükkel és természetes igazságérzetükkel szembeni megoldásokat elfogadtatni.
– Gyakran elhangzik az is, hogy a népszavazás teljesen felesleges.
– Jogi szempontból valóban nincs jelentősége, mert semmi olyat nem eredményez, amit az Országgyűlés népszavazás nélkül ne tudna megtenni. Ugyanakkor politikai legitimációs szempontból nagyon fontos. Október 2-a arról szól, hogy az unió hivatalnokai vajon bármelyik elképzelésüket lenyomhatják-e egy nemzeti kormány torkán, vagy sem. Ebben a kérdésben a magyar kormány a néphez fellebbezett a referendum kiírásával. A népszavazásban így tulajdonképpen az egész unió jövője benne van. Nem abban a gyurcsányi értelemben, hogy kilépjünk-e vagy sem. Hanem úgy, hogy szuverén államok közössége legyen-e az EU, vagy valamiféle egyesült államok. Ha az utóbbi eset válna valóra, akkor – de csak akkor – azt mondanám, ki kell lépni, mert jobb egy szuverén országban élni az EU-n kívül, mint egy olyan államban, amelyet teljesen átláthatatlanul, egy távoli központból igazgatnak. És ez a vita nem magyar vita. Erről szól például az osztrák elnökválasztás is.
– Egyre gyakrabban hallani, hogy egy korszak határához érkeztünk. Ezek szerint ön is így látja?
– Igen. A változás korában élünk. Az a világrend, amely a vasfüggöny leomlásával kialakult Európában, jólétet és biztonságot ígért. A 2008-as válság ennek a gazdasági alapjait kérdőjelezte meg. Kiderült, hogy sokkal kiszolgáltatottabbak vagyunk, mint azt a közgazdászok hirdették. De biztonságosabb sem lett a világ: ma nagyobb kockázatát látom egy pusztító háborúnak, mint 1989-ban. Miért? Mert bár a legtöbbször csak legyintünk arra, ami a tőlünk távoli Észak-Koreában történik, de hónapok vagy évek kérdése, hogy Phenjan a maga hadi technológiáját eladja azoknak, akik sokkal közelebb vannak, és ugyanúgy a nyugati civilizáció ellenségei, mint ők. Az ukrán helyzet is bármelyik pillanatban robbanáshoz vezethet. A szíriai helyzet is bizonytalan. Az összes világháború olyan válsággal kezdődött, amire azt mondták: „Ó, hát ezt napok alatt le lehet rendezni!”
– A baloldali sajtó inkább Amerikára figyel, és Donald Trumptól félti a világot.
– Kétségtelen, hogy az amerikai választás is kiszámíthatatlan helyzeteket rejt magában. Ott is egy globalista és egy szuverenista álláspont került szembe egymással. Miközben számomra egyik jelölt személye sem szimpatikus, a szuverenista, azaz a republikánus oldal a vonzóbb. Trump győzelmét egyébként valószínűbbnek tartom, mert az Egyesült Államokban is óriási a status quo elleni fölháborodás. Akárcsak Európában, ahol ennek tudható be az olyan új, rendszerkritikus pártok megerősödése és előretörése, mint amilyen az AfD, az Igazi Finnek vagy a Wilders-féle Szabadságpárt Hollandiában. Ez előbb-utóbb Magyarországra is be fog gyűrűzni.
– Lát esélyt arra, hogy a baloldal megerősödik, és megdönti Orbán Viktor rendszerét?
– A jelenlegi párok és vezetőik képtelennek látszanak erre. A baloldalnak alapproblémája, hogy nem a választást kellene bojkottálni, hanem azt kellene végiggondolni, hogy őket miért bojkottálja a szavazók túlnyomó többsége immár tíz éve, hiszen 2006 óta tart a mélyrepülés. Elbuktak két országgyűlési és három önkormányzati választást, valamint egy népszavazást. Képtelenek megszólítani a szavazókat, vagy olyan ügyeket felkarolni, amelyekkel tömegeket lehetne mozgósítani. Pedig bőven lehetne fogást találni a Fidesz–KDNP-kormányon: a korrupció nagyon nagy probléma, baj van a jogrendszer kiszámíthatóságával, az oktatással, az egészségüggyel, a gazdasággal.
– Nem ugyanez a koncepciótlanság látszik a migránshelyzet kezelésében uniós szinten?
– Az biztos, hogy rendkívül nagy a káosz és sok a manipulatív híresztelés. Például azok, akik Magyarországot bírálják a határkerítés miatt, nem vesznek tudomást arról, hogy egyedül mi vettük komolyan a schengeni rendszert, amelynek az a lényege, hogy a belső határokat eltöröljük, a külsőket pedig megvédjük. Az is érthetetlen, hogy miért taszítják a migránstömegeket az embercsempészek karjaiba. Az EU már régen felállíthatott volna menekülttáborokat Törökországban, ott lefolytathatná a menekültügyi eljárást, és aztán busszal, vonattal, hajóval vagy repülővel áthozhatná a valódi menekülteket, mert azt is be kell látni, hogy rengeteg gazdasági bevándorló érkezett és érkezik folyamatosan Európába. Azt is el lehet fogadni, hogy valaki szeretne egy kulturálisan sokszínű közegben élni, de ha valaki nem erre vágyik, annak miért kell lenyomni a torkán?


„A baloldalnak át kell gondolnia, miért bojkottálják őket a szavazók”
Forrás: Bach Máté
A baloldalnak át kell gondolnia, miért bojkottálják őket a szavazók”
– Mostanában gyakorta hallunk politikusokat Európa keresztény alapjaira hivatkozni. Van ennek még bármi jelentősége a XXI. században?
– Ez egy élet-halál kérdés. A zsidó–keresztény hagyományban emberölésen keresztül nem lehet üdvösségre jutni. A halál felmagasztalása a judaizmussal és a kereszténységgel is ellentétes, nem úgy a radikális iszlám tanításával. Iszlamista hitszónokok mondják, hogy azért fogják legyőzni a „kereszteseket”, mert mi, keresztények az életben hiszünk, ők viszont a halálban. Ez nem így lesz, mert az élet mindig győz a halál fölött, de nagyon jól mutatja azt a veszélyt, amelyet az európai liberális és baloldali elit a sorozatos terrortámadások dacára képtelen értékelni. Ahogy képtelen érzékelni azt is, hogy a 2000 éves közel-keleti keresztény közösség lélekszáma néhány év alatt tizedére csökkent!
– Erre most sokan felkiáltanának, hogy „ez, kérem, rasszizmus!”.
– Kérdezem én, miféle rassz az iszlám? Az efféle kijelentések is azt mutatják, hogy az európai politikai elit jelentős része vallási kérdésekben teljesen siketnéma. Képtelen felfogni, hogy egy erős spirituális meggyőződésű ember számára mit jelent a hitbéli meggyőződés. Ugyanígy idegen tőle a keleti közgondolkodás. Egy muszlim számára a család, a törzs és a vallás magától értetődően megelőz mindenféle világi jogot vagy hatalmat. Az integráció­ja ezért aztán elképzelhetetlen anélkül, hogy önfeladásra kényszerítsük, ami viszont nehezen összeegyeztethető a szabadság és tolerancia európai eszményével. Érdekes módon abban nincs vita, hogy a nácizmus összeegyeztethetetlen a nyugati értékrenddel. Miért nem lehet kimondani azt, hogy a saría összeegyeztethetetlen a jogállammal?
Forrás: Bach Máté
– Egy vérbeli uniós bürokrata ezt holmi magyarázkodásként értékelné, és most bedobná még azt is, hogy ön pánikot akar kelteni. Azt akar?
– A kereszténységet érő szenvedések a mai napig gúnynak és lekicsinylésnek a tárgyai Európában. Pedig valódi népirtás folyik! Amit az Iszlám Állam csinál, az nem egy illúzió, hanem napi szintű, húsba vágó valóság. Ráadásul a szemünk előtt zajlott le egy nagyon-nagyon fontos paradigmaváltás, ami számomra azt mutatja, hogy a mai világ gonoszabb, mint a náci Németország vagy a sztálini Szovjetunió. Mert ne felejtsük el: sem a nácik, sem a szovjetek nem tették ki a kirakatba, hogy mit művelnek a haláltáboraikban. Ha így tettek volna, az emberek szembefordulnak velük. Ehhez képest az Iszlám Állam nem titkolja, hanem hirdeti magáról az erőszakot, és ez tömegével vonz embereket Európából is, akik csatlakozni szeretnének hozzájuk a keresztények élve elégetésében… Azt se felejtsük el, hogy az iszlám hittételeinek egyik fontos eleme, hogy az a terület, amely egykor az iszlám fennhatósága alatt volt, örökké odatartozik. Tehát ahol itt ülünk, Budapest szintén.
 • Rendkívül borúlátónak tűnik. Mondjon valami jót is!
  – Minden gazdag és gyenge közösség óriási veszélynek van kitéve. A világ legnagyobb részén az európainál alacsonyabb az életszínvonal. Egyelőre nem tudom, hogyan leszünk képesek megvédeni magunkat, ha még nagyobb embertömeg kel útra Afrikából vagy Ázsiából. Mert Európa katonai­lag és kulturálisan is gyenge. Gyengesége egyik oka, hogy feladta a kereszténységét. Az iszlám nagyon erős identitásképző erővel bír. Az európai kultúrának elveszett ez az identitásképző ereje. A kereszténység lehetne egy ilyen erő. Mindazonáltal én úgy gondolom, hogy a kereszténység nem a múlt, hanem a jövő.
EU: kártérítés jár a jogaiban megsértett terroristánakTizenhatezer eurót, azaz több mint 4.5 millió forintot ítélt az Európai Parlament emberi jogokkal foglalkozó bizottsága annak a Nagy-Britanniában bebörtönzött terroristának, aki a 2005-ös londoni merényletek egyik elkövetőjét napokig bújtatta.

Miután Ismail Abdurahman Nagy-Britanniában letöltötte a terrorcselekményben való részvétel és segédkezés miatt rászabott nyolcévnyi börtönt, azonnal az Európai Parlament (EP) emberi jogokkal foglalkozó bizottságához fordult annak érdekében, hogy 
beperelje azt a nemzetet, amelynek részleges likvidálásában ő maga is részt vett.
Az EP Abdurahman indítványának helyt adott, miszerint őrizetbe vételekor a brit rendőrök eleinte tanúként hallgatták ki, és nem pedig gyanúsítottként. Az EP bizottságának indoklása szerint azonban a terroristát utóbbiként kezelték a londoni Metropolitan rendőr-főkapitányságon, ráadásul megfosztották a megfelelő jogi képviselet igénybevételének a lehetőségétől is:
a kormány többek között elmulasztotta a gyanúsított figyelmébe ajánlani, hogy joga van a hallgatáshoz. Ennek fényében, amikor Abdurahman önmaga ellen kezdett vallani, a hatóságok nem tájékoztatták megfelelően. "
A EP által felállított bizottság döntésének értelmében így 16 ezer euró – 4,5 millió forint – kifizetésére kötelezték Nagy-Britannia kormányát, mivel indoklásuk szerint a korábban elhangzott vádak alapján a kormány megsértette Ismail Abdurahman emberi jogait.
Forrás: Mirror.co.uk
Érdemes leszögezni, hogy az Abdurahman által napokig bujtatott merénylő, Hussein Osman mindeközben életfogytiglani szabadságvesztést kapott, miután kiderült: saját kezűleg is részt vett a hidrogén-peroxidos repeszbombák előállításában.
Ugyanakkor az incidenst tovább árnyalja az a jegyzőkönyvi részlet, miszerint Abdurahman később kinevezett ügyvédje arra szólította fel a terroristát, hogy vonja vissza azokat a vallomásait, amelyeket még "jogfosztott" státusban tett a kihallgatások során, hiszen a tárgyalóteremben erre lehetőséget fognak biztosítani a meghallgatás során.
Ennek ellenére, Abdurahman mégis felhasználta az önmagát inkrimináló vallomásait, amelyek később már bizonyítékként kerültek az EP Emberi Jogi Albizottságának asztalára.
A hosszas bizottsági ülésben végül 11-6 arányban nyertek a kártérítést propagáló szavazatok, melyeket többek között török, spanyol és brit bírók adtak le. Ezen jogi személyek mindegyike olyan nemzeti örökségben nőtt fel, ahol a terror komoly és állandó fenyegetettséggel jár együtt, mégis egy olyan döntés mellett foglaltak állást, amely alapjába véve megrengette az európaiak igazság- és biztonságérzetét.

Semmit se tudunk róluk: bevándorlók százai telepedtek le Magyarországonű

Dévényi István / 2016.09.06., kedd 10:42 /


Szépen fogynak a letelepedési kötvények: a Világgazdaság érdeklődött a legfrissebb számokról, s az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) azt közölte a lappal, hogy augusztusban 798 darabot jegyeztek a továbbiakban Magyarországon élni vágyó külföldiek az egyenként 50 ezer euró névértékű papírokból, ami alig marad el az egy hónappal korábbi 822-es volumentől.
Mindez azt jelenti, hogy mivel a magyarországi letelepedési engedélyhez 2015. január 1-jétől már legalább 300 ezer euró értékben kell jegyezni a kötvényekből (azaz fél tucat 50 ezres címletű papírt), augusztusban 133 külföldi vásárolt e papírból.
Így 2016-ban már 559-en „települtek le” papírilag Magyarországon, pontosabban, az Európai Unióban, mert ugye ez volna az igazi cél, a szabad jövés-menés megteremtése olyanoknak, akiknek erre csak így, pénzbeli megváltással van lehetőségük.
Apró pörsenés a jó hír orcáján, hogy ez az egész letelepedési államkötvény nagyon sokaknak jó biznisz, kivéve az államot. Számítások szerint Magyarország idén júliusig 17,4 millió eurót (mai árfolyamon 5,3 milliárd forintot) bukott azon, hogy a letelepedési kötvények 2013-ban rögzített hozama ma már két és félszer magasabb a piacinál.
Azt pedig, hogy milyen figurák keringenek a biznisz körül, például a bahreini tiszteletbeli konzul, akinek köszönhetjük az Orbán Ráhel olajügyekről tárgyal sztorit, vagy a Magyar Nemzet mai felfedezettje, a jogerősen elítélt orosz állampolgár, aki egy karib-tengeri sziget hatóságai által kiállított erkölcsi bizonyítvány alapján tudott letelepedési kötvényt vásárolni, most ne nézzük.
Egyszerűen csak örüljünk a ténynek, hogy a program három esztendővel ezelőtti indulása óta már 4580 letelepedési államkötvénycsomagot értékesítettek, úgyhogy több száz ismeretlen akárki élvezheti mindazt, amit a Magyar Köztársaság nyújtani tud letelepedésileg. meg, hogy a közvetítő cégek is milyen ügyesen hozzák az ügyfeleket, még szép, hogy jár nekik a fejenkénti 45 ezer eurós kezelési költség, illetve csak az augusztusban számukra kifizetett 4,5 milliárd körüli plusz pénz.
És aki most Rogánozni mer, az aljas ünneprontó!
Tudta? Olcsóbb lett az internet!Élő Anita / 2016.09.15., csütörtök 12:41 /
Bejött a cégek számítása, egy év alatt közel nyolcszázezerrel nőtt az előfizetések száma.
A Központi Statisztikai Hivatal a második negyedév adatait vetette egybe az egy évvel korábbiakkal. Lehet, hogy a hétköznapokban nem vehető észre, milyen forradalom zajlik körülöttünk, de a számok mégis ezt igazolják:
 • 8,4 millió internetes előfizetés van Magyarországon, 786 ezerrel több, mint egy éve.
 • Az előfizetések 67 százaléka (!) mobilinternet.
 • A mobilnetes adatforgalom egy év alatt harmadával emelkedett.
 • Mindezt az árak és a díjak csökkenése tette lehetővé, mert az árbevétel csak 9 százalékkal nőtt, vagyis a cégek úgy tudták növeli forgalmukat, hogy olcsóbbá tették a termékeiket. Persze volt honnan visszalépni, mivel 2015-ben az unión belül nálunk volt alegdrágább a mobilnet. A legolcsóbb Finnországban éppen százszor akkora adatmennyiséget lehetett egységnyi árért kapni, mint Magyarországon.


Kinek hoz hasznot a letelepedési kötvény?Szakács László MSZP-s képviselő az Országgyűlés mai ülésén bírálta, hogy a letelepedési kötvényekhez elsősorban offshore országokban bejegyzett cégeken keresztül lehet hozzájutni. Megjegyezte, hogy az "egész hercehurcán" Magyarország gyakorlatilag semmit nem keres, a közvetítő cégek viszont nagyon sokat. Arra is kitért, hogy a gyakorlatban egyetlen 250 ezer eurós kötvénycsomagért akár egy népes család is betelepülhet.

A stabilitási megtakarítási számláról azt mondta, hogy annak segítségével az illegálisan megszerzett pénzek is legálissá válhatnak.Hillary Clinton halott és váltotta fel a hasonmása?

by admin (Sze, 2016/09/14 18:51)

Kategóriák: 

Az állítólagos kettős Hillary Clinton - Forrás: Twitter
furcsa dologtörténik mostanában körül a jelölt a Demokrata Párt az amerikai elnökválasztáson - Hillary Clinton. Miután az utolsó zasłabnięciu, a kérdés az ő törékeny egészségi állapota már nem tekinthető egy összeesküvés-elmélet
Független média már régóta jelezték, hogy Hillary Clinton csak egy báb a különböző érdekcsoportok. Ezek az ismeretek azonban nem túl népszerű. Arra is rámutatott, hogy a szorgalmazott elnök Hillary Clinton nem tud megbirkózni ezzel a helyzetben, mivel az országok nem sikerült második kifejezés az államtitkár. Minden a titokzatosbetegség .
Ez a betegség hosszú rejtély maradt, de az utóbbi néhány alkalommal a közönség bebizonyította létezését ugyanazt a jelöltet, látványos ájulás során az ünneplés a 15. évfordulója a terrorista támadások Amerika szeptember 11., 2001. Ami ezután történt, még lángra egy hullám a spekuláció.

Néhány órával azután, zasłabnięciu látott valaki azt állítja, hogy Hillary Clinton, aki tartotta mesterségesen és természetellenesen, és akinek az arca a maszk egy temetés helyett egy normális emberi mosollyal. Azt javasolták, egyszerre, hogy nem volt Hillary csak néhány az ő hasonmása.
A bemutatott bizonyítékok eltérő szerkezetű fülkagyló és más hosszúságú ujjak. Másrészt, támogatói hüllő alakváltók látják a bizonyítékot a törékeny fizikai héj és felhívni a figyelmet, hogy a bizarr viselkedés, mint köp egy csésze zöld anyag alatt az egyik legújabb gyűlések.

Bár nehéz elhinni, mások még ennél is tovább, ami arra utal, hogy Hillary Clinton sajnos meghalt, hogy a komoly kényelmetlenséget az emberek, akik fektetett meg. Talán néhány tucat nappal a választások előtt, úgy tűnik, hogy a kampánykellbefejezni ezt a szép hölgy azt állítja, hogy neki. Ez furcsán hangzik, de a valóságban is meglepheti, és amit ma még egy vad összeesküvés-elmélet holnap válhat média.
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése