2018. május 28., hétfő

Világraszóló botrány, megdöbbentő riport!

Világraszóló botrány, megdöbbentő riport!


A Hit Gyülekezetének igazi arca...
Az alábbiak valószínűleg igazak, mert több – sikeresen kilépett – volt Hit Gyülekezetes kedves ismerősöm hasonló dolgokról számolt be, s ma ők is nehezen élnek, mióta kiléptek onnan.
Az alábbiakban egy tengerentúli magyar nyelvű újságban megjelent interjút olvashatnak.
riporter: -Hány éves voltál, amikor kapcsolatba kerültél a Hit Gyülekezetével? volt Hit Gyülekezete tag: – Huszonegy, és hat évet töltöttem a gyülekezetben.
riporter: -Egyáltalán hogyan kerül valaki kapcsolatba a Hit Gyülekezetével?
volt Hit Gyülekezete tag: – Barátok, ismerősök révén. De a szekta tagjai utcai evangelizációkat is tartanak. Engem barátok hívtak, mondták: gyere, jó zene van, sokan járnak. Megkapó a hangulat, az istentisztelet modernsége. Az Istent dicsérő dalok diszkó, country, rock vagy rap stílusban vannak előadva. És ez az újszerűség, fiatalos hangulat magával ragadja az embert. Az biztos, hogy a szekták tudnak a fiatalok nyelvén szólni. És a végén az ember úgy belegabalyodik a szektába, mint a macska a fonálba…Heti három alkalommal van összejövetele a gyülekezetnek, minden alkalommal 5-6 ezren jönnek össze. Sok a fiatal, de vannak idősek is, láttam rendőröket, dandártábornokokat, ügyvédeket, tanárokat, orvosokat. Sok prominens politikai személyiség tagja a Hit Gyülekezetének, például Hack Péter az SZDSZ-ből, aki presbiter a Hit Gyülekezetében. De meglátogatták a gyülekezetet milliomos amerikaiak is.
riporter: – Az ember elkezdi látogatni a gyülekezetet, mert megkapja őt a fiatalos légkör. Hogyan tovább?
volt Hit Gyülekezete tag: – Mikor látják, hogy gyakrabban van ott az ember, akkor ajánlatot tesznek, hogy járjon házi csoportba, házi tanulmányozásra. Egy-két kérdéssel finoman kiszimatolják az anyagi hátteredet is. Például alámerítkezéskor – mert az is van – felírják az egyén nevét, címét telefonszámát és a foglalkozását. Szóval időközben az ember szert tesz rengeteg új barátra, akik meg vannak fanatizálva, és rád szállnak. A szülők ellen is fordítják az embereket. Mert ugye ha az anyád nem “hites”, akkor az ördögtől van, és akkor mi közöd hozzá? Nősülni, házasodni a “világiak” közül nem lehet, mert akkor engedetlen, lázadó vagy. Világival házasodni sötét pontot jelent. Amit a vezető lelkész mond, az az Úrtól van, és amit ő mond, azt el kell fogadni. A gyülekezet elöljárója Németh Sándor, és ha az ő beszédei ellen vagy, akkor a kenetes szolga ellen, vagy az Isten kiválasztott embere ellen vagy, aki fel van ruházva hatalommal. Arról lehet felismerni, hogy az Úr útján jársz-e, hogy hogyan viszonyulsz Németh Sándor személyéhez.
riporter: – Hallottam, hogy szoros összefonódás van az SZDSZ és a Hit Gyülekezete között. És a választások idején a gyülekezet imádkozott az SZDSZ ellenségeinek a vesztéért.
volt Hit Gyülekezete tag: – Amerikai karizmatikus hittérítőkkel is kapcsolatban van a Hit Gyülekezete. A Hit Gyülekezete tulajdonképpen amerikai modell. Az SZDSZ-szel tudvalevőleg szoros az összefonódás. Választások idején meg kellett átkozni azon politikai pártok tevékenységét, amelyek nem az SZDSZ-szel vannak. Például a Fidesz székházat az “imakommandó” órákon keresztül átkozza.
riporter: – Imakommandó?
volt Hit Gyülekezete tag: – Igen. Amikor például Németh Sándornak jelenése volt a tévében, ahol a Hit Gyülekezete kétes dolgairól kérdezték őt, akkor az imakommandónak előtte három napig Németh Sándor padlásán kellett űzni a tévéből jövő démonokat, amik majd rá akarnak telepedni, amikor elmegy a tévébe.
riporter: – A Fidesz-re mondott átok miről szól?
volt Hit Gyülekezete tag: – “A Fidesz-nek minden tevékenysége legyen átkozott, sikertelen, szerencsétlen, érje utol romlás, halál és pusztulás kezük minden munkáját.” És amikor egy személy ellen szól az átok, akkor a 109-es zsoltárt mondják ellene, behelyettesítve az átkozott nevét.
riporter: – Hány tagja van a Hit Gyülekezetének?
volt Hit Gyülekezete tag: – Hatvanezer. A fő bázis Budapesten van, de természetesen vannak vidéki gyülekezetek is. A Hit Gyülekezetének van óvodája, bölcsődéje, általános iskolája, gimnáziuma, és hittudományi akadémiát is működtet.
riporter: – Értem. Szóval a nyolcvanas évektől 2000-ig, a Hit Gyülekezete ezerről hatvanezerre nőtt lélekszámban, anyagi befolyása pedig óriási lett. Ez mivel magyarázható?
volt Hit Gyülekezete tag: – A fizetés 10 százalékát le kell adni. Mivel egyrészt a “nagykenetű testvér” mondta, a másik ok pedig, hogy az Ószövetségben meg van említve a tized. Ennek a mintájára. Ezen kívül állandóan hangsúlyozzák azt a gondolatot, hogy aki ad Isten munkájára, az gazdag lesz, aki nem ad, az szegénységben fog tengődni. Úgyhogy a hívők minden fizetés után beleteszik egy borítékba a fizetésük egy tizedét, és ráírnak a borítékra egy “T” betűt, ami a tized megfelelője. Azért jelölik meg, mert a tizeden kívül adományokat is illik adni a gyülekezet számára. Az adományt tartalmazó borítékot nem kell megjelölni, csak bedobnia ládába. Sokat emlegetett szabály az is, hogy ha két összeg van nálad, akkor a nagyobbikat kell adományoznod, mert az van az Úrtól. Szóval, ha egyik zsebedben van egy ötszázas, a másikban pedig egy ezres, akkor az ezrest adományozod, mert az van az Úrtól.
riporter: – Hová mennek ezek az összegek?
volt Hit Gyülekezete tag: – A Hit Gyülekezetének van egy bankszámlája. A tizedet azonnal nyomják rá a számlára, a vidéki gyülekezetek is, tehát az meg egyenesen Pestre érkezik, utána a pénz sorsa ismeretlen. Az adományok egy részét arra használja a gyülekezet, hogy fizesse a bérleményt, de mondjuk, azt sem kell mindenhol, mivel egyre több gyülekezetnek saját épülete van már, amelyeket a hívők pénzén építenek föl, de az épület a Hit Gyülekezetének a tulajdonát képezi. Így az adományok szintén mennek Pestre, a főbázisba. Aztán vannak húzások időről időre, mint például mikor az egyik gyülekezet pásztora azt mondta nekünk nagy lelkesedéssel: “Tudjátok mit, dobjunk össze a Németh Sándornak 150 ezer forintot!” És mi összedobtuk neki a 150 ezer forintot hat istentisztelet folyamán. Beletettük egy borítékba a pénzt, és a pásztor elvitte neki. Németh Sándortól néhány nap múlva kaptunk egy faxot, hogy köszöni szépen a -i gyülekezet kedvességét. Ennyi. Ezzel lehetett minket etetni.
riporter: – Van valami elszámolás a vezetőség részéről azzal kapcsolatban, hogy mire fordította a befolyt pénzösszeget? Vagy csak vakon kell bízni abban, hogy a felkentek Isten akarata szerint a gyülekezet érdekében költik el a pénzt?
volt Hit Gyülekezete tag: – Soha nem volt még olyasmi, hogy valaki kiállt volna a Hit Gyülekezetében, és beszámolt volna a gyülekezet anyagi helyzetéről. Sőt, azt mondták, hogyha kíváncsi vagy az anyagi dolgokra, akkor az már lázadás, akkor te a szívedben azt feltételezed, hogy a nagykenetű szolgáló sikkaszt. Tehát vizsgáld meg magad, és tarts bűnbánatot. Azt is volt időm megfigyelni, hogyan viszonyulnak a szegényekhez, a szerencsétlenekhez a Hit Gyülekezetének pásztorai. A pénzt ugye piszkosul kérik, de ha valaki egy nevetséges összeget, mondjuk, 500 forintot kér a gyülekezetből ennivalóra, akkor az a válasz, hogy: “Imádkozzál, majd az Úr ad.”
riporter: – Mi van akkor, ha egy egyszerű kis “hites” meggondolja magát és azt mondja, hogy én ebből kiszállok?
volt Hit Gyülekezete tag: - Ha rövid ideje van ott, és nem jár a szája, tehát nem a gyülekezeten belül akar reformálni, és ha nincs jelentős anyagi bázisa, akkor szép csendben kiléphet, a kutya sem fogja keresni. De ha valaki régóta ott van, esetleg már valamilyen beosztása is van, tehát már belelát a dolgokba, vagy anyagilag befolyásos ember, akkor először szép szóval próbálják őt rávenni, hogy vissza kéne jönni. Ha az illető nem jön vissza, akkor a gyülekezet fel van szólítva, hogy átkozza meg ezeket az egyéneket. Az ott maradottaknak pedig átok terhe mellett el kell mondaniuk egy esküt, hogy ők maradnak a gyülekezettel. A hívőket abban a félelemben tartják, hogy az átkok fognak. Tudják, hogyha kilépnek, akkor az egész gyülekezet hónapokig átkozza majd őket. Voltak, akik évek után nem bírták tovább, gyomorfekélyt kaptak, idegileg tönkrementek, egy kedves ismerősöm gyomorrákban meghalt, többen öngyilkossági kísérletet hajtottak végre, valaki a Dunába ugrott. Egyik ismerősöm a pszichiátriára került, miután sikerült elszakadnia a gyülekezettől, de hónapokig kínzó fejfájás gyötörte, mert tudta, hogy őt most állandóan átkozzák.
riporter: – A te kálváriád hogyan kezdődött? Boldog, hívő ember voltál, eljártál a gyülekezetbe, sírtál, énekeltél a többiekkel, egyszer csak valami beárnyékolta ezt az állapotot. Mi volt az?
volt Hit Gyülekezete tag: – Én ferencesek között érettségiztem és katolikus papi hátterem is van. Amikor elkezdtem látogatni a Hit Gyülekezetét, a korombeli fiatalok úgy ösztönösen körém csoportosultak, gyülekezet után odajöttek hozzám beszélgetni. A pásztorok is látták, hogy hatással vagyok az emberekre, ráadásul komolyan veszem a dolgokat, így egy idő után csoportvezető lettem, és az otthonomban tanulmányozást folytattam a rám bízott “házi csoporttal”. Vagyis akkor már az otthonomban, mert időközben megnősültem, feleségül vettem egy lányt, aki szintén a Hit Gyülekezetébe járt. Minden szépnek és magasztosnak tűnt, rendszeresen jártunk a gyülekezetbe, ahol eufórikus hangulat uralkodott, az emberek nyelveken beszéltek, elájultak, amikor a nagykenetű testvér megérintette őket, és mi szentül hittük, hogy a szent szellem munkálkodik a gyülekezetben. Boldogok voltunk Én abban az időben egy kiadóvállalatnál dolgoztam, amelyet a Hit Gyülekezete működtetetett, és irodai munkám során észrevettem néhány húzást, pontosabban pénzzel való visszaélést. Egyszer bent maradtam az irodában, átnéztem a számlákat, kijött, hogy több millió forinttal nincs elszámolva.
riporter: – Ennek mi köze a Hit Gyülekezetéhez?
volt Hit Gyülekezete tag: - Csak annyi, hogy a kiadót működtető főnökeim presbiterek voltak a Hit Gyülekezetében. Akkor döbbentem rá, hogy mi kis naiv emberkék vagyunk, akiket az orrunknál fogva vezetnek, és azt hazudnak össze, amit csak akarnak. Felhívtam az egyik nagykenetű testvért, mert tanácsot akartam tőle kérni, és bizalmasan elmondtam neki, hogy mit vettem észre a pénzügyekben, de kértem őt, hogy ne mondja el senkinek. Azt mondta, nyugodjak meg, nem szól senkinek. A következő gyülekezeti összejövetelre azonban lejöttek hozzám Pestről a nagykenetű testvérek és a házi csoportom meg a feleségem előtt elkezdték felsorolni a “bűneimet”, amit szerintük a hat év alatt elkövettem ennyit a nagykenetű titoktartásáról. Ott helyben leváltottak, mint csoportvezetőt, és a munkahelyemről is azonnali hatállyal elbocsátottak. Aztán, mint akik jól végezték dolgukat, elmentek. Én csak azon gondolkoztam a “vádak” felolvasása alatt, hogy honnan van ez a rettenetes gonoszság bennük, hiszen semmi nem volt igaz a vádakból. Az egész olyan volt, mint egy koncepciós per. Nem tudtam, hogy még csak most kezdődik a hadjárat ellenem. A tetvek pletykákat, rágalmakat kezdtek terjeszteni rólam a pesti gyülekezetben is, így mindenki felvette ellenem a védekező állást, és kezdték rám mantrázni az átok-zsoltárt. A gyülekezet testvérnői pedig hívogatni kezdték a feleségemet először titokban, majd teljesen nyíltan azzal a sürgetéssel, hogy váljon el tőlem, mivel én az ördögtől vagyok, és ilyen emberrel nem lehet együtt élni, és a nagykenetű testvér ilyen esetben megengedi a válást. Néhány nap múlva betörtek hozzánk, testileg bántalmaztak, keresték a számlákat. Én fenyegettem őket, hogy feljelentést teszek a rendőrségen. és mindent kitálalok.
riporter: – Ez azért merész dolog, nyíltan meg fenyegetni valakit, akinek ráadásul takargatnivalója van.
volt Hit Gyülekezete tag: - Meg is tettem a feljelentést, be is vitték az érintetteket a fogdába. Csakhogy a rendőrségen ők is tettek ellenem feljelentést, méghozzá azt, hogy azért keresték nálam a számlákat, mert a sikkasztást én követtem el a cégnél, és azért meg akarták szerezni tőlem az iratokat. Akkor ott a rendőrségen még egyszer behúztak a csőbe, elkezdtek könyörögni és fenyegetőzni, hogy enyhítsek a feljelentésen, mondjam azt, hogy nyitva volt az ajtó, tehát nem betörés volt. Azt ígérték, hogy ha ezt megteszem, akkor ők visszavonják az ellenem tett feljelentést. Én megváltoztattam a feljelentést, így kiengedték őket, ők viszont nem vonták vissza az ellenem tett feljelentést. Itt nagyon ráfáztam. Nekem ekkor nem volt munkám, eléggé le voltam rongyolódva, gondoltam, új életet kezdek. Elhatároztam, hogy beállok rendőrnek és lesz belőlem egy becsületes rendőr. Mikor elmentem bejelentkezni a rendőrségen, akkor tudatták velem, hogy pszichológiai tesztnek is alá kell vetni magam, hogy lássák: megfelelek-e rendőrnek. Mondtam, semmi akadálya. A pszichológiai tesztet szakorvosnak kellett elvégeznie. Elmentem a szakorvoshoz, aki felajánlotta, hogy bead nekem egy nyugtató injekciót, egy idegerősítőt csak egy nagyon gyengét -, hogy megnyugodjak. Beleegyeztem, mert valóban eléggé megviseltek a történtek. Eszembe se jutott, hogy Haloperidolt kapok.
riporter: – Mi az a Haloperidol?
volt Hit Gyülekezete tag: – A Haloperidol injekción keresztül beadott elektrosokk. Szóval beadta. Mikor mentem haza a vonattal, már az úton éreztem, hogy valami nagyon nincs rendben. A nyelvem összecsavarodott, a végtagjaim kicsavarodtak, csurgott a nyálam, szóval nem voltam a magam ura. Mikor hazaértem, a feleségem látta, hogy baj van, kihívta az orvost, de az tanácstalan volt, mert nem tudta, hogy mit kaptam, mi ellen adja be az ellenszert Azt hittem, hogy egy-két nap alatt átmegy rajtam. Három hét múlva mikor már tovább nem bírtam, szóltam az egyik barátomnak, hogy vigyen vissza a pszichiáterhez. Egy vasárnapi napon történt. Odaálltam elé, csak annyit mondtam, hogy “Ez van”. Ő erre azt felelte, hogy ilyen apróságokkal ne zavarjam a hétvégi ügyeletét. Rendben, mondom azzal is megzavarhatom az ügyeletet, hogy elugrok a rendőrségre, és feljelentem. Erre aztán megnézte a kórlapomat, majd egyszerűen csak annyit mondott, hogy tévedésből mást adott be nekem a nyugtató helyett, de ebből ne csináljak nagy ügyet, ez bárkivel megeshet. Azután beadta az ellenszert, és én nem jelentettem fel. Mikor hazaértem a kórházból, a feleségem addigra összecsomagolta a holmiját, és kijelentette, hogy ezt ő tovább nem bírja, elválik tőlem. Beadta a válópert, meg sem kellett jelennem a tárgyaláson, elválasztottak. És ez sajnos így van Magyarországon, úgyhogy akaratom ellenére felbontották a házasságunkat.
riporter: – Jártál még ekkor a Hit Gyülekezetébe?
volt Hit Gyülekezete tag: – Nem. Otthon olvasgattam a Bibliát, és töprengtem, hogyan legyen tovább. Elhatároztam, hogy felhívom a Magyar Fórum szerkesztőségét, hátha érdekli őket az esetem. Érdekelte őket, ki is jöttek hozzám a lakásomra felvenni a riportot, és ment volna nyomtatásba. Ők nyugtattak, hogy a nyilvánosság védelmet nyújt majd. Arról is szó volt, hogy a tévében is riport készülhetne velem. Ezt én jó ötletnek tartottam. Csakhogy a szekta tudomást szerzett a készülő riportról, és akkor jött az utolsó poén: biciklin tekertem hazafelé, amikor hirtelen megállt mellettem egy rendszámtábla nélküli furgon. Berántottak az autóba, megfenyegettek, hogy esténként ne merészkedjek az utcára és készüljek el mindenre, mert amit a gyülekezet ellen vétek, az már a legsúlyosabb bűn, majd meztelenül kidobtak a város egyik forgalmas utcájára, fényes nappal. (Ezek az emberek a Krisztus nevében a helyes dolgot cselekedték: Ez a fanatizmus hatalma.) A járókelők adtak rám ruhát, mert látták, hogy baj van. Azonnal elmentem a rendőrségre feljelentést tenni, de nem tudtam semmit bizonyítani, mert rendszámtábla nem volt a kocsin, a tetteseknek pedig lett volna alibijük, ha akarták volna, az egész gyülekezet egybehangzóan állította volna, hogy az adott időpontban csoport-tanuláson vettek részt, vagy hasonló. Ekkor fogalmazódott meg bennem, hogy elmegyek az országból. Ennyi a történet.
riporter: – Magyarországon többen is lehetnek ebben a helyzetben, hogy bekapcsolódtak egy szektába és nem tudták otthagyni?
volt Hit Gyülekezete tag: – Ismerek embereket, akik kiléptek a gyülekezetből, és most nagyon rossz életük van. A rengeteg szekta, romboló, pusztító, destruktív hatással van az emberekre, a társadalomra.
riporter: – A Hit Gyülekezetét Nyugatról is támogatják?
volt Hit Gyülekezete tag: – Ez teljesen biztos. Amerikából mennek pénzek a Hit Gyülekezetébe és vissza. Minden istentiszteleten három zászló függ a színpad fölött. Nem találnád ki, melyek ezek: az amerikai, a magyar és az izraeli. Ráadásul, mivel a Hit Gyülekezete elismert, bejegyzett egyház, nem adózik a bevételei után, sőt állami támogatásban részesül.A szülész a hálapénzt követelte, de az apa tettétől belé fagyott a szó (!)

6
Jól szituált és jól öltözött székely érkezett a kismamáért a kórterembe, hogy hazavigye...
Jól öltözött, láthatóan jól szituált székely ember érkezett a kismamáért és a babáért a 4 ágyas kórterembe, hogy hazavigye őket.
A szülést levezető orvos is hamar előkerült (a szülés óta nem látták a szobában ) és kezeit dörzsölve ott tüsténkedett a család körül, hogy ugye minden rendben volt, ugye, jó volt az ellátás, ugyebár, khm, meg hasonlók.
Ekkor előlépett a családfő és nagy tisztelettel rövid mondókába fogott: egyszerű szavakkal megköszönte az orvos munkáját és átadott neki egy hatalmas díszdoboz desszertet.
Az orvos átvette a dobozt, de képtelen volt eltitkolni csalódottságát, és kézfogás helyett lekezelően kicsattant:
Jóember, ilyenkor nem em desszertet szoktak adni a szülésznek!
Nagy csend lett.
Aztán a székely csendben megkérdezte:
Bocsánat, hanem mit?
Aki elégedett a munkánkkal, az borítékot ad, kérem szépen! Hagyományosan ez illik. Maga nem hallott még erről?
Bocsánat, ne haragudjon doktor úr és mennyit szoktak adni a népek?
Hát… 30-40 ezer forintot.
Értem. Elnézést kérek, tudatlan vagyok, de megoldjuk azonnal, engedelmével visszakérném a desszertet – mondta a férfi, majd kivette az orvos kezéből a dobozt. Felnyitotta és kivett belőle egy köteg 20 ezrest, majd 2 darabot átadott a kővé vált orvosnak, akin látszott, hogy a rosszullét kerülgeti.
A többit zsebre vágta és a család kivonult a kórteremből.
A többi kismama a takaró alá menekült, mert majd megfulladtak a röhögéstől.
150 ezer forinttól eshetsz el évente, ha enélkül veszel gyógyszert

EGYÉB

 2016. 10. 11.A háztartások fogyasztásának közel 5 százalékát (azaz minden 20. forintot), egészségüggyel kapcsolatos költségek tették ki, pedig elvileg ingyenes az egészségügyi ellátás!
Gyógyszerre szinte mindenki költ, sokan mégsem rendelkeznek még egészségpénztári számlával. Az adóelőnyökön túl, egyes pénztárak ügyfelei még néhány banknál is kedvezményben részesülnek. Segítünk eligazodni az egészségpénztárak szolgáltatásai között, valamint bemutatjuk a piac legnagyobb szereplőit.
Hazánkban vegyes kép rajzolódik ki az egészségügyi szektorról. Egyfelől tartja magát az a mantra, hogy a társadalombiztosítási járulékért (vagyis ma már szociális hozzájárulási adóért) cserébe mindenkinek ugyanolyan ellátás jár. Mivel a jövedelmünktől függ, hogy mennyi szociális hozzájárulást kell fizetnünk (a bruttó bér 27 százalékát), így szolidaritási alapon, minél többet keresünk, annál többet fizetünk be a közösbe.
Ez első ránézésre igazságosnak tűnik, hiszen senkit nem hagy az út szélén csak azért, mert alacsony a jövedelme, a lényeg, hogy legyen rendezett társadalombiztosítási jogviszonya.
Minden egészségügyi kiadásunkat viszont nem fedezi az állami egészségbiztosításunk. Ezt jól mutatják a Központi Statisztikai Hivatal adatai, melyek szerint a háztartások fogyasztásának közel 5 százalékát (azaz minden 20. forintot), egészségüggyel kapcsolatos költségek tették ki.
Ha közelebbről megvizsgáljuk a lakosság egészségügyi költéseit, akkor látszik, hogy havonta közel 3 500 forintot költünk el erre a célra, ezen belül 2 666 forint megy gyógyszerekre, és aki fizetett 2015-ben hálapénzt, az több mint 75 000 forinttal tömte ki az orvosok, ápolók és a mentősök zsebét.
Miből fizessük ezt?
A fenti költségek megfizetésére (a hálapénzen kívül), alkalmas lehet egészségpénztári megtakarításunk. Az egészségpénztárak működéséről az állam külön törvényben rendelkezik, ám szerepük leginkább azt sugallja, hogy az állam tudja, hogy iszonyú sokat kell költenünk az ingyenesnek mondott egészségügyi rendszer mellett is az egészségünkre, így ezen intézményeken keresztül részben hozzájárul a költéseinkhez.
Egészségpénztári számlát minden 16 évnél idősebb ember nyithat Magyarországon. Ezt jellemzően néhány ezer forintos indulóköltséggel teheti meg, valamint akkor, ha vállalja, hogy ennek megfelelő mértékű befizetést minden hónapban eszközöl majd az egyéni számláján.
A befizetéseink két nagyobb és egy kisebb kalapba kerülnek. A pénz legnagyobb része a fedezeti alapba kerül, ahonnan fizethetjük azokat a szolgáltatásokat, amiket egészségpénztári megtakarításunk terhére veszünk igénybe. Egy viszonylag kis rész (jellemzően a befizetések 2-10 százaléka) kerül a működési alapba, amiből maga az egészségpénztár gazdálkodhat, például ebből bérelheti az irodáját és juttathat munkabért az alkalmazottainak.
A harmadik, egészen apró rész, pedig az úgynevezett likviditási alapba kerül, ami az egészségpénztár mindenkori fizetőképességét garantálja, valamint a másik két alap általános tartalékaként szolgál.
Igen, de ez így önmagában még nem minden. Az egészségpénztárakba ugyanis nagyon megéri pénzt befizetni! Ha egy munkáltató bért fizet a munkavállalójának, akkor a munkáltatót, a bruttó bérhez képest, összesen 28,5 százalék többlet költség sújtja, ráadásul a munkáltató bruttó béréből is jut 33,5 százalék az államnak.
Azonban, ha egészségpénztárba fizet munkáltatói hozzájárulást egy dolgozója részére a munkaadó, akkor teljes adó- és járulékköltség 34,51 százalék, amely ugye jelentősen elmarad a munkabért terhelő levonásoktól.
Itt pedig még vége sincs a kedvezményeknek, hiszen ha a munkavállaló fizet be pénzt az egészségpénztárba, akkor 
  •     a befizetés mértékének 20 százalékáig személyi jövedelemadó jár vissza, továbbá,
  •     ha két évre leköt a számláján pénzt, akkor ennek az összegnek a 10 százaléka, míg
  •     egyes prevenciós kiadások esetén (egészségterv készítése után) szintén 10 százalék írható jóvá adókedvezmény formájában.
Természetesen a fenti kedvezményeknek van felső korlátja. A munkáltatóra vonatkozó kedvezmények évi 200 ezer forint befizetésig vehetőek igénybe, míg az egyéni befizetések, lekötések vagy prevenciós jellegű kiadások után, összesen 150 ezer forint személyi jövedelemadó igényelhető vissza évente.
A Magyar Nemzeti Bank három évvel ezelőtt publikált utoljára egészségpénztárakat összehasonlító táblát, így a Pénzcentrum olyan pénztárakat keresett meg, melyek ebben az anyagban legalább 70 ezer taggal rendelkeztek.
Az OTP Egészségpénztárnak jelenleg 238 ezer tagja van, mellyel a piac legnagyobb szereplője. Fedezeti alapjuk bevétele közel 10 milliárd forint volt 2015-ben, valamint munkáltatói partnereik között tudhatnak olyan mamutvállalatokat, mint a Magyar Posta, a Groupama Biztosító, a BKV, a Magyar Államkincstár vagy természetesen az OTP Bank maga. 12 ezer helyen fogadják el az egészségkártyájukat, az e-számlát viszont nem nagyon használják ügyfeleik. Azokat a fizetéseket, melyeket nem egészségkártyájukkal fizettek tagjaik, leginkább papír alapú számlával igazolják a pénztár felé (így kaphatják ugyanis vissza a pénztári tagok a költéseiket). Az OTP Egészségpénztárnál van lehetőség egyébként azonnali befizetésre is, tehát ha egy egészségügyi kiadás előtt nem lenne megfelelő mennyiségű fedezet a számlánkon, akkor bankkártyáról, az interneten keresztül is feltölthető a számla.
Tempo Egészségpénztár 66 500 taggal rendelkezik és 2,5 milliárd forint volt a fedezeti alapjuk bevétele 2015-ben. Üzleti jelentésükből kiderült, hogy a piaci trendekhez igazodva, a cafetéria szabályok változása miatt, munkáltatói hozzájárulásaik csökkentek, az egyéni befizetések azonban nőttek. Minimum tagdíjuk a piacon az egyik legalacsonyabb, csupán havi kétezer forint. 240 ezer forint éves befizetésig a hozzájuk beérkező pénz 90 százaléka kerül a fedezeti alapba (és válik költhetővé), míg ezen összeg felett a teljes beérkező összeg elérhetővé válik.
Az MKB Egészségpénztár tagjai éves befizetéseik 100 ezer forint alatti részének 92,9 százalékát látják viszont a fedezeti alapban, de az 500 ezer forint feletti résznek már a 97,9 százaléka válik költhetővé. Az pénztár tagjainak plusz juttatás, hogy akciósan juthatnak az MKB Banknál hitelkártyához és folyószámlához is.
A nagyok közé tartozik még a Prémium Egészségpénztár és a Medicina Egészségpénztár is. Az előbbi esetén az évi 120 ezer forint alatti befizetés 93,5 százaléka, míg az efeletti rész 95,5 százaléka válik a tag által költhetővé. Közel 200 ezer tag bizalmát évezhetik, az elmúlt év folyamán fedezeti alapjuk teljes bevétele 7,2 milliárd forint volt. A Medicina Egészségpénztárhoz érkező befizetések 94 százaléka kerül a fedezeti alapba, 87 ezer taggal rendelkeznek, 18 800 partnerüknél 7 ezer kártyaelfogadóval állnak ügyfeleik rendelkezésére. Fedezeti alapjuk bevétele 4,8 milliárd forint volt 2015-ben.  Forrás: penzcentrum.hu


Ha ilyen számról hívnak, semmiképpen ne vedd fel!

EGYÉB

 2017. 03. 11.Ha furcsa számról kapsz hívást vagy SMS-t, jobb, ha nem foglalkozol vele. Mindjárt kiderül, miért.
Kapott mostanában furcsa telefonszámokról hívásokat? Nehogy felvegye! Itthon is egyre inkább terjedő csalási formáról van szó, gyakorlatilag biztos, hogy senki sem keresi önt Maliról, vagy a Seychelle-szigetekről. Összegyűjtöttük a módszereket, és a leggyakoribb nemzetközi hívószámokat, ezeknek ne dőljön be.
Bár az a láncleveles riogatás, hogy a beszélgetést az idegen számmal nem lehet megszakítani, kamu, ettől függetlenül több módszerrel is próbálnak pénzt kicsalni a gyanútlan mobilozókból.
A veszélyes hívók
A leggyakrabban a hasonló nemzetközi csalásokhoz afrikai, kelet-ázsiai, és karib-szigeteki telefonszámokat használnak, ezért a +27, +223, +224, +229, +235, +238, +254, +261, +263 kezdetű hívószámokat semmiképpen ne vegyük fel, hacsak nem várunk hívást Afrikából! De ebben az esetben is biztonságosabb előre meggyőződni az ismerős telefonszámáról.
A kelet-ázsiai országok hívószámai jellemzően nyolcassal és kilencessel kezdődnek, például Laosz (+856), India (+91), Kuvait (+965).
A közép-amerikai országok kódjai is hasonlóak, az egyik leggyakrabban jelentett csalási kísérlet a Dominikai Köztársaság +809-es kódjáról érkezik. Puerto Rico szintén veszélyeztetett, mert egy szabályozásnak köszönhetően az országnak két kódja is van, ezért se a +787-es, se a +939-es számokról érkező hívásokat sem tanácsos felvenni.
A furcsa számok furcsa hívásai
A módszer egyébként pofonegyszerű, a természetes emberi kíváncsiságra épít, ráadásul azzal is kalkulál, hogy sokan nem veszik fel a rejtett számos hívásokat. Egy külföldi szám mindenképpen felkelti a figyelmet, különösen, ha egy Magyarországon szinte ismeretlen országból érkezik a hívás.
Összegyűjtöttük a módszereket, és a leggyakoribb nemzetközi hívószámokat, ezeknek ne dőljön be semmiképpen se!
1. A bajbajutott: ha felvesszük a hívást, beszédet nem, de fájdalmas nyögéseket vagy sikolyokat hallhatunk, mielőtt megszakítják a vonalat. Teljesen természetes emberi vágy a segíteni akarás, így nem csoda, hogy sokan visszahívják a külföldi hívószámot, szép nagy nemzetközi költségekbe belecsúszva ezzel.
2. Az adathalász: ha felvesszük a hívást, a Windows-os számítógépünk hibáiról tájékoztatnak majd, amelynek javításához a személyi adatainkat akarják elkérni. A hívó jellemzően sem a számítógép típusát, sem a hívott nevét nem tudja.
3. A hirdetésre jelentkező: Ezt a típust jellemzően inkább szállodások ismerik, egy indiai akcentusú úriember szoba felől érdeklődik, amit ki is venne, ha a hoteltulajdonos küld neki egy 100-500 euróig terjedő összegű pénzt.
4. A kíváncsiságra építő: Ezzel lehet a leggyakrabban találkozni, itt megcsörgeti a külföldi szám a telefont, és reménykedik benne, hogy a tulajdonos visszahívja kíváncsiságból.
5. Az SMS: jellemzően elképesztően rossz angolsággal írt segítségkérő üzenet, amelyben csak a telefon tulaja mentheti meg a bajbajutottat, természetesen egy komolyabb pénzösszeg elküldésével.
A magyar valóság
Itthon is egyre inkább terjednek a különböző telefontrükkök, azaz a kiszolgáltatottakat és az időseket célzó átverések. Ezek többsége egyszerűen felfedhető, segítsenek az idős rokonoknak is felismerni, ha át akarják verni őket!
1. A bajbajutott rokon: tele van az internet olyan történetekkel, hogy idős, egyedül élő embereket kerestek meg azzal, hogy az unokájuk/gyermeküknek nagy problémája van, amihez egy nagyobb pénzösszeget kell átutalniuk egy megadott bankszámlára, vagy átadni valakinek. Ilyenkor a legjobb a rendőrséget hívni azonnal, és semmiképpen sem adni pénzt a hívónak.
2. A termékbemutató: vagy nyereményt, vagy ingyenes kirándulást ajánl egy behízelgő hang a telefonban, ahová megérkezve rögtön kiderül, hogy a legújabb szuper porszívó és egy kényelmetlen hitel nélkül szinte lehetetlen távozni. Nyugodtan hívja a Fogyasztóvédelmet, ha hasonló történik!
3. A szolgáltatót imitáló: legyen szó akár telefonról, a gázszámláról, vagy éppen orvosi papírokról, a hívó biztos, hogy személyes adatokat, netán bankszámla-hozzáférést is fog kérni. Ne dőljünk be!
4. A fenti módszert kombinálva más országokban már terjed, hogy egy emeltdíjas szám valamilyen trükkel felhívatja magát, és több ezer forintot ráterhel az  előfizető számlájára. Ha egy furcsa, ismeretlen szám hív, semmiképpen se hívjuk vissza! Forrás


Így megúszható a gyorshajtási bírság?!

EGYÉB

 2018. 05. 17.Egy kiskapu, amiről senki nem tudott eddig
Kering az interneten egy meghökkentő történet, amivel egy férfi megúszta a gyorshajtása miatti büntetését!
Tisztelt bíróság, valóban láttam egy fehér alapú, kör alakú táblát amiben a 70-es szám volt, de nem volt semmilyen mértékegység mellette. Ahogy önök is tudják, az 1837. július 4-i törvény kötelezi országunkat a metrikus mértékegység használatára.
Továbbá az 1961. május 3-i 65/501 számú törvény kimondja, hogy a hosszúság mértékegysége a méter, és az idő mértékegysége a másodperc. Én el sem tudom képzelni, hogy a Belügyminisztérium nem tartja tiszteletben a Köztársaság törvényeit.
Tehát logikus, hogy ha nincs odaírva a mértékegység, akkor a sebesség alapértelmezés szerint m/sec- ban értendő. A 70 m/sec maximális sebesség, megfelel 252 km/h-nak. A rendőrök azt mondták, hogy 250 km/h sebességgel autóztam. Nem is vonom kétségbe a rend őreinek pontosságát.
Tehát 2km/h sebességgel a sebességkorlát alatt voltam. Így tisztelettel kérem a bíróságot, hogy adják vissza a jogosítványomat, amit egy sajnálatos tévedés folytán vettek el a rend éber őrei.
Amit érdemes tudni:
A magyar KRESZ-ben (1/1975 KPM-BM rendelet) sincs mértékegység, csak az, hogy “sebesség”, ami így logikusan m/sec-ot jelent!
Másik baki a KRESZ-ben a biztonsági öv, amire csak annyi előírás van, hogy be kell csatolni, de az nincs ott, hogy az ember előtt, vagy mögött kell becsatolni!
Továbbá a KRESZ-ben az sincs pontosítva, hogy a biztonsági öv miknek, vagy kiknek a biztonságát hivatott szolgálni. Ezért az szolgálhatja akár az ülések biztonságos rögzítését is!
Azért ennek ellenére tartsuk be a sebességhatárokat, és mindig kössük be biztonsági övet, mert nem csak a magunk, hanem mások életét is veszélyeztetjük!


Történelmi pillanat: kirúgják Orbánt Európából

HÍREK

 2018. 05. 15.Készülhetünk az Európai Unióból való távozásra. 
Készülhetnek a magyarok az Európai Unióból való távozásra. Erre utal az, ami az Európai Néppártban zajlik. Orbánt eddig saját pártcsaládja védte meg a jogos kritikáktól, és minden szankciótól, felelősségrevonástól. De ennek úgy tűnik vége.
Orbán elveszítette a realitásérzékét, nemcsak a CEU megtámadásával, hanem a tiltakozásra adott reakcióval is. Az észak-koreai stílusú diplomácia s kommunikáció, miszerint Európában is mindenki hülye, nem érti, hogy mi történt, és félrevezették őket, csak olaj a tűzre. Mintha besült volna, és nem működne Orbán eddigi fegyvere, hogy el tudta hitetni az általa kreált látszatot, a valóság helyett.
Orbánnak mindig volt egy hazugsága, a külvilágnak szánt látszata és magyarázata. Az EU állandóan ezt a látszatot és hazugságot vizsgálta, a dolgok lényegét jelentő valóság helyett. Ennek vége. Erre utal, ahogy a néppárti képviselők reagáltak a fideszes hazugságkommandó levelére. A levél pontosan tükrözi a Néppárton belüli hangulatot. Ebben az egyik néppárti képviselő, Frank Engel, a Néppártból és az EU-ból való távozásra szólítja fel Orbánt.
Hirdetés    
Engel a Néppárt luxemburgi tagja – Jean-Claude Juncer, az Európai Bizottság elnökének párttársa -, aki ezt írta:
“hagyjátok már ezt a marhaságot. Mi pontosan tudjuk, mi történt, mi történik. Az EGYETLEN felelős kérdés az: miért nem hagyjátok el egyszerre az Európai Néppártot és az Európai Uniót is a saját feltételeitek szerint? Ti már gyakorlatilag és valójában úgyis kívül vagytok mindenen. Szóval menjetek. Kérlek, menjetek.”
Orbán nem érzi  a bajt és a helyzet súlyosságát. Az első uniós reagálások után nem próbált meghunyászkodni, a konfliktust enyhíteni, hanem élezte a helyzetet a nyilvánvaló és primitív hazugságaival, a bugris szövegeivel.
Hirdetés    
Levelet írt a Néppárt frakcióvezetőjének, amelyben arra kérte Manfred Webert, hogy kellő körültekintéssel járjon el a magyarországi “Soros-egyetem” ügyében. Orbán még az Európai Néppártnak is “sorosozik”, azt gondolja, hogy ez Európában is olyan szitokszó, mint a saját elnácult bugris talpnyalókból álló pártjában. Más sem kell még Európában, mint a nyílt náci szövegeket, nyílt zsidózást hallgatni.
Az MTI közleménye szerint ezért Orbán azt kérte Manfred Webertől, “kellő körültekintéssel járjon el ebben az ügyben, ehhez pedig figyelmébe ajánlotta a magyar kormány által közzétett hivatalos közleményeket, amelyek a valóságos jogi helyzetet írják le”. Vagyis, ne a saját szemüknek, a saját eszüknek higgyenek, hanem annak a sok ócska hazudozásnak, amit parancsra Kósa, Kovács és a többi hazudozók előállítanak.
Csakhogy, amit a magyaroknak be lehet adni, azt nem lehet a lassan magára találó Unió torkán lenyomni. Az Európai Néppárt képviselőcsoportjának vezetői a zárt ülésen kemény kritikával illették Orbánt, a holland szélsőséges Geert Wildershez hasonlították. A néppártiak kivétel nélkül keményen nekimentek Szájer Józsefnek, az EP-frakció magyar alelnökének, számon kérve a Fidesz Európa-ellenes politikáját. Mindebből várható, hogy a magyarokat kizárhatják az európai néppárt parlamenti frakciójából. A döntő lépés, hogy a németek is kiálltak mellőle, talán már Merkel sem akarja megvédeni őket.
Ugyancsak élesen bírálta Orbánt a CEU elleni fellépése miatt Ottmar Karas, az Osztrák Néppárt európai parlamenti delegációvezetője is, aki az APA hírügynökségnek nyilatkozva közölte: “ez nem demokrácia, hanem uszítás”. Mint mondta, a Közép-európai Egyetem 26 éven keresztül remek munkát végzett Budapesten, és teljes mértékben megfelelt a magyar és amerikai felsőoktatási törvénynek, semmi sem indokolja munkájának akadályoztatását, vagy bezárását.
Majd hozzátette azt, ami a magyarokhoz nem jut el: Orbán a magyarok által megszavazott uniós döntéseket próbálja hazug nemzeti konzultációkkal hitelteleníteni, a nacionalizmust és az európaellenességet erősíteni. Ezzel azt a kettős játékot játssza, ami Nagy-Britanniában a Brexithez vezetett. Ez egyben az ajtó kinyitását is jelenti. Már az osztrákok sem bánják, ha Orbán távozni akar, akkor távozzon, de ezt a kettős játékot nem űzheti, mert akkor kizárják.
Manfred Weber, az Európai Néppárt európai parlamenti frakcióvezetője közölte, hogy az Európai Bizottságnak meg kell vizsgálnia a magyar felsőoktatási törvény módosítását; független, komoly értékelésre van szükség pártpolitikai viták helyett. 
A gondolat- és a szólásszabadság, illetve a kutatás szabadsága lényeges elemei az európai identitásnak, a néppárti képviselőcsoport ezeket bármi áron meg fogja védeni” – ezt mondta Weber. Ami azt jelenti, hogy “bármi áron”. Vagy a CEU békén hagyása vagy távozás az EU-ból, ez lehet a választás. Mivel Orbán nem hátrál meg, a “magyar illetékes szervek” pedig újabb és újabb ügynököket lepleznek le, akiket Soros küld a világ megtévesztésére, az uniós kizárás csak idő kérdése lehet. Forrás
Szívroham esetén ezt az egyet TILOS csinálni!

ÉLET-STÍLUS

 2018. 05. 21.Életet menthet, ha tudod, hogy viselkedj!
A bal karban fellépő fájdalmon kívül egyéb tünetei is lehetnek a szívrohamnak. Figyelni kell az álban érzett nagy fájdalomra, valamint a hányingerre és az erős izzadásra.
FONTOS tudni, hogy előfordul, hogy a mellkasban egyáltalán nincs fájdalomérzet a szívroham folyamán. Sőt az álmukban szívrohamot szenvedetteknek kb. 60%-a nem ébred fel.
Ám ha napközben ér a roham, vagy éjjel, álmodból ébredsz arra, hogy baj van, tudni kell, hogy mit csinálj!
A legfontosabb, hogy azonnal szólj valakinek, hogy baj van. Azonnal hívni kell a mentőket. De addig is, míg kiérnek, ne legyél tétlen!
A legfontosabb: semmiképpen ne feküdj le!
Jó, ha aszpirint veszel be, de abból is az újabb fajtájú ajánlott. A Bayer olyan kristályos aszpirint gyárt, amelyik a nyelv alatt sokkal gyorsabban feloldódik, mint a tabletták.
Ezt az újfajta aszpirin kristályt tartsd olyan helyen, hogy mindig kéznél legyen - a táskádban, az autóban, az éjjeliszekrényeden. 
Ha szívrohamra gyanakszol, azonnal oldj fel két kristályos aszpirint a szádban és nyeld le őket egy kis vízzel.
A mentők kiérkezéséig gondoskodj arról, hogy nyitva legyen az ajtó, és az ajtó közelében legyél.
Ha kiérnek, mond el, hogy szívrohamra gyanakszol és bevettél két aszpirint.
Hihetetlen, de újra ragyogó hófehér tornacipő lett belőle

TECHNIKA

 2018. 05. 21.Egyszerű házi praktika! Győződj meg róla, hogy működik!
Egy fiatal lány osztotta meg a közösségi oldalán, hogy milyen csodát művelt!
Ez a tornacipő nem festett túl jól a tisztító művelet előtt. Pedig nem reménytelen!
Íme a recept:
  • szódabikarbóna
  • mosópor
  • hintőpor
és egy régi fogkefe;
A módszer lényege:
Öblítsd át a cipőt meleg vízzel, majd keverj össze 1:1,5 arányban szódabikarbónát és mosóport. Dörzsöld át vele a cipőt egy fogkefe segítségével. Hagyd állni egy kicsit, öblítsd ki, majd normál módon mosd ki úgy, hogy tegyél a mosópor mellé hintőport.
Íme az eredmény:
Rutinműtét vitte el a kórházakat milliókkal támogató lottónyertest

NAGYVILÁG

 2018. 05. 23.Nem minden a szerencse! Van, ami annál is fontosabb.
A 60-as házaspár egy önkormányzati házban élt szerény körülmények között, amikor 2000 januárjában kitöltötték a telitalálatosnak bizonyuló szelvényt. Amikor megtudták, hogy mesés vagyont nyertek, úgy döntöttek, a nagy részét fel fogják ajánlani rászorulóknak.
Barbara Wragg a nagylelkűsége miatt lett híres. A sheffieldi nő 2000-ben férjével, Ray-jel együtt 7,6 millió fontot (mai árfolyamon ez körülbelül 2,75 milliárd forint) nyert a lottón. Az összeg nagyjából háromnegyedét, 5,5 millió fontot (2 milliárd forint) jótékonysági célokra fordították.
Amikor átvették az óriási nyereményt, vásároltak maguknak egy házat, a sajátjukat meg fillérekért eladták egy fiatal párnak; ezen kívül még vettek egy Range Rovert, és életükben először elmentek külföldre nyaralni.
A pénz nagy részét azonban másokra költötték. A családokra, a barátokra és ismeretlenekre: két évtizeden keresztül 17 különböző intézményt támogattak a nyereményükből.
Nagyobb összegeket juttattak alapítványoknak, egy hospice háznak 30 tv-készüléket vettek, így az összes súlyos beteg gyerek tévézhetett; lehetővé tették háborús veteránok olaszországi emlékutazását, a rászoruló gyermekeket pedig minden karácsonykor elvitték egy pantomim-előadásra.
A nyeremény az életünket változtatta meg, de a személyiségünket nem – mesélte Ray Wragg.
A legtöbbet a kórházaknak, egészségügyi intézményeknek adták, így különösen szomorú, hogy Barbara Wragg halálát egy rutinműtét utáni komplikáció okozta. Az epeköveit távolították el az egyik sheffieldi kórházban, de Barbara az operáció után nem sokkal életét vesztette. 77 éves volt.
Meghalt Horváth professzor, aki oltással tudta gyógyítani az érelmeszesedést. Nem hagyták!

HÍREK

 2018. 05. 20.Nobel díj helyett csak meghurcolás jutott neki, pedig csak Magyarországon évente tíz-tizenötezer 45-65 éves ember életét menthette volna meg.
Elhunyt Dr. Horváth István biológus, az antikoleszterin, a művér és számos más gyógyászati, biológiai felfedezés valamint találmány letéteményese.
Nobel díj helyett meghurcolták, elítélték. Nem tudta elviselni a mérhetetlen megalázást, amely szeretett hazájában érte. Az életét kioltó gyilkos kór az ellene éveken keresztül folyó bűnvádi eljárás eredményként hatalmasodott el fölötte. 
Dr. Horváth István munkássága legjelentősebb eredményének az antikoleszterin antitest felfedezését tartotta, amely oltással gyógyítja az érelmeszesedést (atherosclerosis). Több mint egy évtizeden keresztül fáradozott azon, hogy Magyarország segítse a csodálatos gyógyító eszköz nemzetközi bevizsgálását – eredménytelenül. Széruma egyedül Magyarországon évente tíz-tizenötezer 45-65 éves ember életét menthette volna meg. Bár idegen országok készek lettek volna bármennyit fizetni érte, Dr. Horváth István nem adta, ragaszkodott ahhoz, hogy felfedezése Magyarországot gyarapítsa.
Nagy reményeket fűzött a nemzeti kormány hatalomra kerüléséhez, de keserűen csalódnia kellett. Kommandósok rajtaütésszerűen lefoglalták kutatásainak eredményeit, ő ellene pedig büntető per indult. Az első fokon meghozott, felfüggesztett börtön büntetést a Fővárosi Ítélőtábla ugyan pénzbírságra enyhítette, de a tudós kutató élete ráment az évekig tartó meghurcoltatásra.
A Magyarok VIII. Világkongresszusa 2012-ben határozatban állt ki Dr. Horváth István mellett, és kérte világraszóló felfedezésének állami elismerését, támogatását.
A Magyarok Világszövetsége a magyar nemzet óriási, fájdalmas és körülményeinél fogva megengedhetetlen veszteségének tekinti Dr. Horváth István tudásának, hazaszeretetének, életének ilyetén való eltékozlását.
A Magyarok Világszövetsége Dr. Horváth Istvánt saját halottjának tekinti.
Mi történt volna a világgal, ha a csendőrség annak idején
Dr.Semmelweis Ignác az anyák megmentőjénél, vagy Dr.Szent-Györgyi Albert orvosprofesszornál a C vitamin feltalálójánál egy feljelentés nyomán házkutatást tart és kuruzslónak minősíti őket!
2011-ben Magyarországon ez történt!
Dr. Horváth István orvosbiológus prof. úr 40 év kutató munkája eredményeként, melynek során mint az USA tudósaival mint az orosz kutatókkal együttműködött, megalkotta az érelmeszesedés elleni
oltóanyagot.
Ő az egyetlen a világon, akinek sikerült ezt a megoldást megvalósítani. Önmagának azonnal beadta a gyógyszert, amely 100%-ig hozta az elvárt eredményeket nála! Majd ezt követően orvosok sokasága oltotta be ezzel a szerrel magát, akiknél 100%-os eredményt hozott!
Az előző években többször biztatták őt különböző pályázatok útján a magvalósítás reményével, de asztal fiókban maradt az ügy.
100 millió Ft kellett volna  a hivatalos akkreditáláshoz, amit egy nyugdíjas orvosnem lett volna képes összeszedni. Egyedül a mindenkori államhatalom képes ennek az anyagi hátterének a biztosításához.
A múlt rendszerben megkérdezték tőle a minisztériumban, hogy miért jó az a hazánknak, ha annyi öreg embernek megmenti az életét!?
Felháborító, hogy ilyen emberek ülhettek a magyar egészségügy vezetőségében.
Annak idején 10 millió dollárt ajánlottak a nyugati gyógyszercégek a találmányért. A közelmúltban 100 millió dolláros ajánlattal keresték meg, amit azzal utasított el, hogy ' én egy Magyar ember vagyok, szinte mindent eladtak ebből az országból, de ez a csoda Magyarországé és nem eladó!
Nos,  ezt követően ebben az évben Horváth Professzor Úr ismét a minisztériumban járt, és ígéretet kapott Szócska miniszter úrtól a segítséghez. Ezt követő napokban a rendőrség megszállta az idős ember lakását,  és a Nobel díjra esedékes világtalálmány  kutató professzorától,  kuruzslás vádja miatt lefoglalta az összes iratot és a számítógépeit, melyeken a találmányainak leírásai vannak. Még aludni sem engedték az öreg tudóst a lakásában.
A professzor állítása szerint ezzel az oltóanyaggal képes lenne Magyarországon megmenteni azt a 15 000 embert, amely évente eltávozik infarktus miatt, és meggyógyítani több százezer embert itthon és milliókat külföldön, melyek az érelmeszesedés következményei miatt szenvednek illetve meghalnak.
Amennyiben az ő eljárását Magyarország üzletileg megvalósítaná, képes lenne hazánk akár 100 milliárd dollár valutát hozni nemzetünk asztalára és  ezt minden évben. Gondolják csak el,  mit jelent ez a magyar nemzet számára.
Professzor Úr találmánya megszabadulhattunk volna a  világ legalattomosabb  betegségétől!
Fontos tudni:
- teljes mértékig megszünteti az érelmeszesedést
- ezáltal az agyi katasztrófákat, amit 90% -ban az agyi érelmeszesedés okoz
- helyreállítja a vérnyomást az erek kitisztításával
- újraindítja nagy százalékban hasnyálmirigy által termelt inzulin    nevű hormon termelődését
- a szem hajszálereiben szintén megszünteti a meszesedést
- a harmadik szívinfarktuson átesett ember, akinek élete végéig kellene szedni a szív-és vérnyomás csökkentő, valamint a vérhígítókat, elhagyta az összes gyógyszert! (orvosilag igazolt eset!)
Csakhogy van egy gyógyszer lobbi.... és bizony a patikák polcainak egyrészét ez a szer felszabadítaná!
Na meg az egészségügyben a várólista nem ezért lett kialakítva annak  idején, hogy a nemzet tovább éljen!
De ha kiszámítjuk,  mennyi hasznot lenne képes hajtani ez a gyógyszer ennek az országnak, akkor vissza lehetne hozni nyugodtan 60 évre a nyugdíjakat és a mi nyugdíjasaink mehetnének évente Németországba és Svájcba kirándulni egy élet munkájának jutalmául!
Sajnálatos, hogy a professzor úr életében nem lehetett hivatalosan alkalmazni a szérumát. A jelenlegi és a jövőbeni betegek pedig csak bízhatnak abban, hogy valaha elismerik és használni fogják Horváth professzor felfedezését.
Nyugodjon békében!

Azt állítja egy magyar orvos, hogy koleszterinnel gyógyítTabuk, Titkok, Tények 2016.06.07. hatoscsatornaA rohadt cionista bagázs inkább a halálba űzte a profott , de a gyógyszer maffia egyeduralmát nem engedte , hogy meghekkelje egy korszak alkotó eljárás .
Így támadt rá a kiépített intézmény rendszerével a gyarmati goj állatra
ki még segíteni is akart embertársain !!!
Hát ilyen a cionista helytartói rendszer hazánkban !!! Helytartóink csak arra valók, hogy a népesség létszámát drasztikusan csökkentsék , és a 2050 – re tervezett 6 millió magyar létszámkeret elérhetővé váljon !!!
Halál a cionista helytartó talpnyaló hdra , halál a cionista szabadkőműves páholyokra , halál a kiépített intézményrendszerükre igazság szolgálatukra , halál az emberiség ellen elkövetőkre az egész földet leigázó
cionista kisérletezőire , halál azokra , akik a
kommunizmus után , egy ujjabb kísérleti
rabszolga tartás bevezetőire , halál minden
kazár cionistára , halál rájuk , mert csak koncentrációs táborokban gondolkodnak
ahol a goj állatok csak azért élhetnek mert ők megengedték !!!!
Halál a magyar koncentrációs táborok kitalálóira megépítőire , és a fekete költségvetésből megvalósító szabadkőműves koncentrációs táborok kitalálóira , és levezénylőire!!!!
Mondjuk ki zsidók nélkül jobb lenne ez a világ , szabadkőművesek nélkül egészségesebb lenne itt minden nemzet !!!