2012. május 28., hétfő

Távol az Édentől


Kedves Látogató!

1996 óta hangsúlyosan, de valószínûsíthetõ, hogy sokkal régebb óta vagyok a Globális Üldöztetés, Kínzás és Gyilok Program egy célpontja. Az üldöztetésem két kontinensen folyt ezidáig komplett Poszttraumás Stressz Szindrómába való traumatizációval, egy lehetséges gyilkossági kísérlettel, rendszeres életveszélyes fenyegetésekkel és a taktikák oldalon lelistázott TELJES 60 kilométeres terrorcsomaggal. Két férjet, egy võlegényt, egy fiúgyermeket és három mostohafiat veszítettem el emiatt a tevékenység miatt. Tudtom és beleegyezésem nélkül meddõvé tettek, valószínûsíthetõen azon a szülõágyon, ahol életet adtam az egyetlen gyermekemnek. Tönkretették a karrieremet, elgáncsolták az egyetemi tanulmányaimat miután a torontói egyetemen sikeresen felvételiztem, eltolvajolták a készülödõ kiadványomat (a mai napig mások húznak hasznot belõle), kiterrorizáltak a munkahelyeimrõl. Szinte már a legnagyobb titokban létezhetek csak a Földön, mert a XVI. kerületi rendõrkapitányság határozatban közölte velem, hogy lefolytatta a rendkívüli halálom ügyében a közigazgatási hatósági vizsgálatot. Egy másik célszemélybe pedig FÉNYESNAPPAL lõttek bele az utcán. Ismét egy másik célszemély ellen 9 hamisvádat emeltek, majd mire tisztázni tudta magát KIFOSZTOTTÁK mindenébõl és otthontalanná tették. A második szívinfarktus majdnem elvitte. És akkor ott van az a nõi célszemély, akit már a lakásából kifosztottak, majd be is börtönözték, mert nem tudta fizetni a büntetéseket, amiket azért kapott, mert az utcán és a piacon árusított, hogy ne haljon éhen.

De mindez szinte eltörpül amellett, amit itt és most szeretnék megértetni veled és mindenkivel, aki erre az oldalra lapoz: a tevékenység, aminek célpontja vagyok
INTERGENERÁCIONÁLIS. Ez azt jelenti, hogy kb. kétévtizeddel ezelõtt kezdõdött meg az indoktrinációs folyamat és a törzsi fasizmusra, álközösségi ideálokra és sátánista rituális emberirtásra indoktrinált emberirtó közösségek tagjai a gyermekeiket is fasiszta gondolkozásra, pszichopatikus magatartásra és rituális emberirtásra indoktrinálják. Azt is jelenti továbbá, hogy az én gyermekem is kiirtásra van ítélve, egyszerûen azért, mert az én pszichogenetikai csoportomat képviseli. A programot úgy tervezték, hogy hosszú távon, generációkon át maradjon, mert bizonyos pszichogenetikai jellemzõkkel bíró csoport tagjait akarják kiirtatni a populációból.

Egy országos figyelemfelkeltõ és lakóssági tájékoztató kampány tervezte készen áll. És ha létezik egyetlen ember, ebben az egész országban, akinek minden érvényes oka meg van és, aki elszántan motivált ennek a kampánynak a megvalósításában, az ÉN VAGYOK SZEMÉLYESEN. Azonban ez a tevékenység nem csakhogy teljesen lefárasztja az embert pszichikailag és érzelmileg, nem csakhogy tönkreteszi az egészségünket, de egy valóságos gazdasági holokausztot is megvalósít. Nekünk nincsenek befolyásos kapcsolataink vagy jótevõink, és a legtöbb célszemély ugyanolyan cipõben jár, mint én magam. Jogi titkárnõ és vezérigazgatósági asszisztens létemre, nyelvismeretem ellenére hétvégi piacozásból és alkalmi munkákból tartom fenn magam úgyahogy, hogy ne veszítsem el minden önbecsülésemet sorban állva szociális segélyért egy önkormányzati épületben. Mi nem alamizsnáért kuncsorgunk, mert valahogy azért fenntartjuk magunkat, a legembertelenebb körülmények közt, megrokkant egészségi állapotban is harcolunk a pszichikai és fizikai túlélésünkért, de a legjobb szándékunkkal sem tudjuk összeszedni azt a pénzösszeget, ami gigászi figyelemfelkeltõ poszterek elkészítettésével és országszerte történõ kihelyezésével jár. A legõszintébben állítom, hogy még azt a pénzt sem tudjuk összeszedni, ami nagyobb volumenû tájékoztatóanyag elkészítésével és terjesztésével jár. Mindehhez tetemesebb összegekre lenne szükségünk.

Egy tágabb, akár generációkra kiható cél érdekében lobbizok, amikor azt mondom minden adomány segít. Elsõdlegesen természetesen a készpénz, mert mint tudod mindent pénzért adnak manapság. Ám mivel hétvégeken piacozunk olyan adományoknak is hasznát tudjuk venni, ami piacon értékesíthetõ. Az elektronikus használati cikkektõl kezdve az antikvitáson, könyveken és konzerveken át a tüzifáig. Minden adomány segít és én tudom, hogy vannak olyanok, akik lomtalanításkor egyszerûen kidobnak olyan értékes dolgokat, amiknek az értékét erre a célra lehetne fordítani. Jószándékú és elõrelátó idegenek támogatása nélkül soha nem fogjuk tudni megvalósítani a nagyobb méretû figyelemfelkeltõ kampányunkat. Márpedig a tét nagy, és nem az elegendõ ok vagy az elég erõs motiváció hiányzik, hanem csupán a pénz.

A legértékesebb adomány, amit adni tudsz az természetesen az, hogy részt veszel egy pozitív ellenáramlat létrehozásában, azzal, hogy felhívod mások figyelmét erre a tevékenységre, és TE MAGAD semmi szín alatt nem veszel részt ilyenben, sõt a gyermekeidet is arra tanítod, hogy semmi szín alatt ne vegyenek részt mások kriminális kínzásában, vegzálásában, és az egyenlõ emberi jogaik letiprásában. Ám, de amennyiben bármi mással is támogatni tudod a figyelemfelkeltõ és lakossági tájékoztató kampányunk realizálását a kontakt cím az alábbi: 
Hafner Gabriella
1165 Budapest
Táncsics u. 29/b

Tel.: (70) 565-2295
E-mail: gabriellahafnerhun@hotmail.com


Én a 2008-ban tartott tevékenységellenes demonstrációmon


A fiam és én 2004-ben
 világot az emberirtás egy új válfaja lepte meg: kipecázott ártatlan emberek magasan szervezett szatellit alapú illegális megfigyelése, üldözése, csoportos zaklatása, öngyilkosságba kínzása és meggyilkolása. világszerte millió és millió ember esik áldozatul ennek a folyamatban lévő leplezetten megvalósított globális holokausztnak. a program neve Globális Üldöztetés, Kínzás és Gyilok Program és a gyilkolás a kormányaink együttműködésével történik


Távol az Édentől: az Új-világrend

"Neked kell a változásnak lenned, amit a világban látni kívánsz." 
George Ivanovich Gurdieff
A születésünk pillanatától kezdve a szüleink megmutatják nekünk, hogy miről is szól az élet. Az önhibájukon kívül, és természetesen nem is a mi hibánkból, a szüleink kezdik el azt az agyprogramozási folyamatot, amivel belénk programozzák a SAJÁT nézeteiket az életről és minden másról. Ezeket a nézeteket természetesen a saját tapasztalataikból, az oktatásuk, vallásgyakorlásuk, munkájuk és életük során szerzik, de vannak olyan nézeteik is, amik csupán dezinformáltságból és előítéletességből fakadnak. A programozásunk folyamata folytatódik az iskolákban, a kollégiumokban és az egyetemeken, ahol indoktrinálva leszünk a tudományok, történelem és szociológia helyes értelmezéseire, és amely indoktrináció sikerességét dolgozatokkal és tesztekkel mérik. Naprakész tudást kapunk a matematikából, történelemből, közgazdaságból, fizikából és minden tudományból a tanáriank révén tálalt tankönyvekből. A vizsgákon pedig ellenőrzik milyen jól magoltuk be a tálalt információt. A világ értelmezését és a mában történő események értelmezését viszont jobbára a média befolyásolja, amit természetesen az úgy nevezett szakértők és tudosítók magyaráznak meg nekünk, nehogy még önmagunknak kezdjünk el gondolkozni. Az ő nézeteik a saját nézeteink lesznek, mert a társadalom nem igazán ajánl nekünk másfajta értelmezéseket. Legalábbis nem az elfogadott és populáris forrásokon keresztül. A "másfajta gondolkozás" sokszor marginalizált, elítélt és meg nem értett, és a "másként gondolkozó" emberek nem ritkán kiszorulnak az előnyösebb pozíciókból és az életük jobbára a gazdasági biztonságuk megszerzéséről vagy annak megtartásáról szól. A mindennapi társadalmi problémáink kezelést rábízzuk a megválasztott politikusainkra és a szakértőkre, akik természetesen ugyanúgy, mint mi indoktrinálva lettek a saját szakmájuk és nézeteik terén. Az életünket és a társadalmainkat, a gyermekeink jövőjét érintő döntéseket szintén a megválasztott nemzeti vezetőinkre bízzuk, akik viszont egyre jobban függenek az Európai Unió kormányától. Az Európai Unió kormánya viszont az Új-Világ egyvilágkormánya mögött álló Globális Elit irányítása alatt áll.

Így történik aztán, hogy születésünk pillanatától kezdve az életünk célja az lesz, hogy az adott társadalmi kereteken belül sikeressé váljunk, hogy ne aggodalmaskodjunk a sorsunk feletti döntések miatt, illetve, hogy részesei legyünk egy Globális Elit által teremtett vásárlói gépezetnek és globális keretrendszernek. Ez az egész létezésünk kerete, amin belül sikeresen működhetünk, ha hisszük a tanait, valljuk a nézeteit, és betartjuk a "játékszabályait". Minél vakabban hisszük, annál feljebb juthatunk a ranglétrán. A keretrendszer megjutalmazza azokat, akik hozzájárulnak ennek a rendszernek a fenntartásához és fejlesztéséhez, azzal, hogy érvényesülni hagyja őket az életben és elismerésre, anyagi biztonságra tehetnek szert. Azok, akik kilógnak a sorból, és a kereten kívül gondolkoznak vagy olyan innovatív gondolkozást és ötleteket produkálnak, amik "keretrendszer ellenesek", fennakadnak a keretrendszer gigászi pókhálóján. Ezek az emberek büntetésben részesülnek, úgy, hogy nem hagyják őket érvényesülni az életben vagy egyenesen ellehetetlenítik a létezésüket. Így működik a keretrendszer: ha kilógsz a sorból, akkor vissza leszel ráncigálva vagy büntetésben részesülsz. Az emberi faj túlnyomó többsége olyan, mint a báránykák, akik boldogan követik a juhászokat és a horda többi tagját. Bármit, amit a média közvetít igazságnak és valóságnak fogadunk el kritikus gondolkozás és lényegesebb kérdések nélkül. Bármit is szerezzen magának a szomszédunk, irigykedünk miatta és mi is szeretnénk megszerezni magunknak. Bármilyen új divat trend jöjjön, elfogadjuk, csakhogy olyanok lehessünk, mint a többiek. Magyarországon főként megfigyelhető, hogy az emberek nem akarnak kilógni a sorból, hanem pontosan olyanok akarnak lenni, mint a többiek. Úgy akarnak öltözni és viselkedni, mint a többiek és olyan véleménnyel akarnak lenni, mint a többiek. Az emberek nem fogadják el sem önmagukban sem másokban a különbségeket és nem ritkán megmagyarázhatatlan gyűlöletet és elutasítást éreznek minden és mindenki felé, amit "másnak" látnak. Ez egy igen erős kondicionálás és egy tömeg agykontroll következménye, amiről a későbbiekben még sokat írok, és nem annyira észlelhető Kanadában vagy Amerikában, ahol még mindig ünneplik az individualizmust, sőt a nyugaton egyre erősödőben van az individualizmus, mint a csordamentalitás ellenszere, és az embereknek nincs olyan problémájuk az elfogadással, mint hazánkban.

A többség tehát vadul vágtázik a legújabb "bálványa" felé, letiporva a másként gondolkozó kisebbséget. Mint a birkák, akik vakon követik a hordát, úgy követjük mi is az emberi csoport többségét és elhisszük, hogy a terelőink jó irányba terelnek minket. Elhisszük mindameddig egyenesen be nem lettünk terelve a mészárszék kapuin át a saját végünkbe. Ma valahol itt tart az emberi faj. Ugyanis az a globális keretrendszer, amiben létezünk nem tudattalanul és természetszerűen alakult ki. A háttérből irányítva egy szándékos és célzott politika révén jött létre évezredek lefolyása alatt és mára igen csak szélsőséges következmények felé terel minket. Jelenleg az emberiség már átlépett az Új-világrend kapuin és a hivatalosan még nem deklarált egyvilágkormány már nagyjából uralma alá vonta a világ országainak kormányait és lényegesebb intézményeit. És a legtöbbünk hallott már az Új-világrendről és az Egyvilágkormány Rendszerről, mégis az emberek többsége teljesen tudatlan arról, hogy ezek a fogalmak mit is takarnak, és jobbára vakok azokra a folyamatokra, amik a világunkban történnek, illetve ezeknek a folyamatban lévő változásoknak, amelyek a legnagyobb szociális, politikai és spirituális változások, amiket az emberiség már hosszú évszázadok óta látott, mi is a valódi természete és célja. Talán most érkezett el az idő, hogy alaposabban megvizsgáljuk hol vagyunk, és miként jutottunk ide, hogy elkerüljük a Mandalay-i zsákutcát, ahonnan lehet, hogy már soha többe nem fogunk tudni kitolatni.

Szóljon bárhogy is a hivatalos propaganda, a világ egy olyan globális zsarnokságba készül belépni, amilyen még soha sem létezett az emberi történelem során és ennek megvalósulása már az utolsó fázisában van. Ezt az Egyvilágkormány Rendszert helyesen "cézárizmusnak", "néróizmusnak" vagy "fáraóizmusnak" lenne illő nevezni, habár igazából teljesen mindegy, hogy minek nevezzük azt, ami ránk vár. Ugyanis az emberiség 90%-ának folyamatos kiirtása, az emberek mikrochippel történő beültetése és egy gigászi globális központi számítógépre csatolása, majd robotizálása és távirányítású bioelektromos rendszerekké degradálása valójában csak DIABOLIKUS ŐRÜLETNEK nevezhető. Az Új-Világrendhez és egyvilágkormányhoz vezető út nevezhető fasizmusnak vagy totalitáriánus diktatúrának, de nem maga a végeredmény, ami nem más, mint egy tömeggyilkos, jobbára skizoid és a valóságtól teljesen elszakadt, szexuálisan aberrált sátánista pszichopaták és klinikai őrültek rögeszméje. Ezek a sötét sátáni befolyás alatt álló őrültek a világunkat a saját gigászi videó játékukká akarják átváltoztatni, amiben ők a játékosok és mimagunk nem vagyunk mások, mint holmi bioelektromosrendszerré degradált robotok, amiket ők irányítanak vagy akár egy gombnyomással megsemmisíthetnek. Egy totális 'Mátrix világot' akarnak létrehozni, pontosan olyasmit, amilyent a Mátrix filmben láthattunk.

Bizony, ha az az emberi faj nem kap észbe és nem ráncigálja ki az elméjét a dunsztosüvegből, amiben már évezredek óta komatizálódik, akkor katasztrófális következményekkel kell számolnunk. Szerencsére az emberiség ébredése és átalakulása folyamatban van. Ám egyáltalán nem meglepően a világunkat uraló démoni őrültek meg akarják akadályozni az emberiség ébredését, és nem akarják, hogy az emberek megváltozzanak, nem akarják, hogy azok megtudják az Igazságot és visszataláljanak a Fényhez, amitől el lettünk vezetve. Ezek az erők és az általuk alapított csoportok és hatalom struktúrák, meg akarják akadályozni, hogy az emberiség az elvadállatosodottságból ismét felemelkedjen méltó helyére és maga az egyén, és az egyénen át a társadalmaink, tovább lépjenek az emberi evolúció ezen lépcsőjén. Ők hatalmat akarnak a materiális világ felett és hatalmat akarnak a lelkeink felett is. Ők hatalmat akarnak az életünk, a testünk és az elménk felett. Meg akarnak fosztani minket az elménk inherens szabadságától, a szabad gondolkozás és a szabad akarat jogától, az öndetermináció szabadságától, a reprodukció és a mozgás szabadságától, és irányítani akarják az életünk és létünk minden területét, mozzanatát. Az Új-Világrend pontosan ezzel a céllal van megalakulóban.

De kik is "ők"? "Ők" a kollektív delúziók nagy fekete mágusai, akik az Új-világrend és az Egyvilágkormány Rendszer mögött állnak. "Ők" azok, akik az emberi történelem teljes meghamisítása mögött állnak. "Ők" azok, akik az első világháború, a második világháború, a még folyamatban lévő harmadik világháború, a holokauszt, a spanyol-amerikai háború, a koreai háború, az 1991-es Golf háború, a nagy gazdasági világválság, a koszovói háború, a vietnámi háború, az orosz bolsevik forradalom és a francia forradalom mögött álltak. "Ők" idéztek elő majdnem minden forradalmat és háborút az elmúlt 200 évben. De nem csak az elmúlt 200 évben. Már a másfélévászázadon át tartó Crusadek mögött is ők álltak. "Ők" azok, akik a kommunizmus, szocializmus, fasizmus, kapitalizmus és liberalizmus mögött álltak és állnak. "Ők" azok, akik manipulálják az elméinket a médiájukon keresztül nap, mint nap, reggeltől estig és a médiát, mint fegyvert tartják a fejünkhöz, hogy egyenesen a saját végünkbe kényszerítsenek vele. "Ők" azok, akik kitalálták és bevezették a ma érvényben lévő áltudományokat, amiket mi, mint valódi tudományokat ismerünk. "Ők" azok, akik módszeresen butítanak minket az oktatási intézményeiken keresztül, hogy megfosszanak minket az önálló gondolkozástól és a bennünk rejlő teremtő kreativitástól. 'Ők' azok, akik minket egyedi szabad-gondolkozó és szabad-akaratú teremtő lényekből egy csoportnyi birkává és robottá akarnak átalakítani. "Ők" azok, akik körénk szőtték a pénzrendszer és a materializmus sötét hálóját és ezzel szolgasorba kényszerítettek minket. "Ők" azok, akik kitalálták és felállították az ál-demokráciákat és látszat két vagy több pártrendszert, amikről mi sokan azt hisszük valódiak, illetve, hogy szabaddá tettek minket. "Ők" azok, akik ál-vallásokat találtak ki és terjesztettek, hogy elhomályosítják köztünk és Isten közötti spirituális kapcsolatot. "Ők" azok, akik az emberiséget félelemben, bűntudatban, hazugságokban és manipulációk közt tartják már olyan rég óta. "Ők" azok, akik egy egész illúzió világot teremtettek körénk és ültettek a fejünkbe. "Ők" azok, akik az emberi kollektív tudatot egyre jobban lehúzták, egyre gyűlölközőbbé, primitívebbé és rombolóbbá tették. És "Ők" azok, akik most az emberi faj ébredésének folyamatát meg akarják állítani és félre akarják siklasztani egy egyvilágkormánynak nevezett globális sátánista-fasiszta őrülettel. 'Ők' a kollektív delúziók nagy fekete mágusai, a Gonosz Pap lelketlen démonai, a Mindent Látó Szem Szektája és a Fekete Testvériség globális netwörkje.

A társadalmaink ezen sötét elit rétege, jobbára lipótmezei tanokat és eszméket kiötlő klinikai pszichopaták, szociopaták, sátánisták, egyszerű klinikai őrültek és vallásos fanatikusok, titkos társaságokat alakítottak a hátunk mögött már nagyon régen, amelynek a célja a világ irányításának megszerzése volt. Egy régi sátánista szekta-rend mására Új-világrendet terveztek, egy egyvilágkormánnyal, egyvilágkatonasággal és egyvilágvallással. És ezt a világuralmat egy világot átszövő manipulációs hálóval, szándékosan kirobbantott háborúkkal, genocídiumokkal, a társadalmainkon belüli ellentétek okozásával és fenntartásával, folyamatos média hazugságokkal és agymosással, áltudományok felállításával és tudatos elbutítással, gazdasági ellehetetlenítéssel, pszichikai háborúkkal és káoszkeltéssel, a családok és közösségek megrontásával, az emberi lélek korrumpálásával, rettenetesen sok emberi fájdalom, szenvedés és veszteségek árán akarják megvalósítani. És köszönet a soha meg nem torpanó fanatikusan szorgalmas munkájuknak, a tervük lassan beérik, hiszen itt állunk az Új-világrend kapujában és az egyvilágkormány már csak egy karnyújtásnyi távolságban van.

De mi is jelent az Új-világrend és Egyvilágkormány Rendszer (NWO)? 
Egészen pontosan: Egy világkormányt és egy monetáris rendszert, amely egy NEM megválasztott örökletes szuperuralkodók végleges vezetése alatt áll, akik önmagukat válasszák meg a tagjaik közül anélkül, hogy bárkinek is beleszólása lenne. A demokráciának még csak az emléke is el lesz törölve. Ebben az egyvilágrendszerben, a populáció tudatosan irtva lesz a családon belül született gyermekek korlátozásával, eugenikával, kémiai és biológiai fegyverekkel, tudatosan terjesztett betegségekkel, háborúkkal, tudatosan előidézett időjárási extremitásokkal és éhínségek révén, mindameddig 1 milliárd ember nem marad a Földön, akik hasznosak az uralkodó 'fáraó' vagy 'néró' réteg számára, mint szolgák, és az általuk szigorúan és világosan megszabott területeken élnek majd. Ennek az 1 milliárd embernek majd a fele pszichopata és szociopata lesz, akik önmagukat nem tekintik olyan embereknek, mint mi magunk vagyunk. És nem is azok. A különböző elhatárolt területek között csak engedéllyel lehet majd mozogni. A középosztály teljesen ki lesz iktatva (először az ébren lévő, intelligens emberek és befolyással bírók), míg végül csak uralkodók és szolgák maradnak. A törvények azonosak lesznek az egész világon, és harmóniában lesznek az egyvilág jogrendjével és bíróságaival. A törvényeket az egyvilág rendőrsége és egyvilág egyesült katonai erői fogják betartatni minden területen, amelyek nem nemzetiségek szerint lesznek elhatárolódva. A nemzetiség, mint úgy meg fogsz szűnni és egy szintetikus új világnyelv lesz bevezetve. Azok, akik engedelmesek és szolgálatkészek az egyvilágkormány felé meg lesznek jutalmazva az élet fenntartásához szükségesekkel. Akik lázadozók lesznek, azokat egyszerűen halálra éheztetik, vagy irányított energiával megsemmisítik őket a beléjük ültetett mikrochippeken át, vagy törvénykívülieknek deklarálják és kiszolgáltatják őket bárkinek, aki meg akarja őket gyilkolni. A magán fegyvertartás nem lesz engedélyezve.(Az Olvasó bizonyosan észlelte a fegyverek bevonásának folyamatát.)

Ez a szép bátor Új-Világ, aminek a kapuin beléptünk és aminek megvalósításán már évezredek óta dolgoztak a háttérből. Az Új-világrendet 'Zep Tepinek''Ozirísz Első Idejének''Aranykornak', a 'Korok Új Rendjének', 'Novus Ordo Secorumnak' és 'globalizációnak' is nevezhetjük, mert mindegyik név ugyanazt a lényeget takarja. Annak a Gonosz Pap vezetése alatt álló roppant korrupt reinkarnálódott démonoknak az aranykorának az újra megvalósítása, amit egy ősi egyiptomi misztériumvallás képviselt. Ez egy ősi és rettenetesen erőszakos, erkölcstelen, immorális szektavilág, amelyet részben a Nagy Özönvíz mosott el, úgy 6.000 évvel ezelőtt, és amelyet ebben a korszakban megpróbálnak ismét visszaállítani, de amiről úgy írják az ősi írások, hogy eltörli majd az Armageddoni háború. Tehát egy horrorisztikus sátánista és pszichopatikus világról beszélhetünk itt, ami egyszer már halálra volt ítélve és még egyszer halálra lesz ítélve. Amíg elérjük az optimális 1 milliárd fős létszámot, addig egy olyan világnézet fog érvényesülni, hogy az erősebb uralkodik a gyengébben, a pszichikai fasizmus (vagyis mások pszichikai, lelki és érzelmi kínzása) és a szociopatikus magatartás (szociális bűnözés, gátlástalanság, erkölcstelenség, rosszhiszeműség, pesszimizmus, lelketlenség, irigység, vad rivalizálás, és mások jogain, érdekein, vágyain való átgázolás) pedig norma lesz. Minél gátlástalanabb, immorálisabb, hazugabb, lelketlenebb és pesszimistább -azaz pszichopatikusabb- egy ember annál nagyobb megbecsülést fog élvezni. A tisztességes, erkölcsös, értelmes, pozitív emberek viszont egyre jobban ki lesznek szorítva és egyre értéktelenebbé válnak.

Az Új-világ 'ideológiáját' vallók mögött a Leo Strauss-i filozófia húzódik meg miszerint az állampolgárokat állandóan félre kell vezetni, és erős uralkodóknak kell őket vezetniük, hogy azok megmondják nekik mi a jó számukra. Strauss egy nagy Plátó rajongó volt, és Plátóval azonosan ő is úgy gondolta, hogy némelyek vezetésre születtek némelyek pedig arra, hogy vezessék őket, de Platóval ellentétben, aki úgy vélte a vezetőknek olyan embereknek kell lenniük, akik a legmagasabb erkölcsi ideálok szerint élnek, hogy ellen tudjanak állni a hatalom kísértéseinek és példát tudjanak mutatni az embereknek, ő úgy gondolta, hogy azok a jó vezetők, akik felismerik, hogy az erkölcs nem létezik a világban és csak egyetlen egy jog érvényesülhet: a 'felsőbbrendű' joga az uralkodásra az 'alsóbbrendű' felett. Ez az ideológia érvényesül a világunkban jelenleg. Ezzel az ideológiával már találkoztunk Izraelben is, ahol a zsidók egy része önmagukat, mint felsőbbrendűeket látják, a palesztin őslakosságot pedig "csótányoknak" és állatoknak, akiket szabadon lehet gyilkolni és megnyomorítani. A Gáza-övezetet a világ legnagyobb koncentrációs táborának nevezik, ahol a Schindler listájában jól ábrázolt Ámon nevű SS tiszt szabad és önkényes gyilkolásai folynak. Azaz a felsőbbrendű és az állig felfegyverzett erősebb uralkodik az alsóbbrendűn és a fegyvertelen gyengébben. Magyarországon már markánsan érezhető ugyanennek a straussi filozófiának a meghonosulása, nem csak abban, ahogy a teljesen sátánista befolyás alatt álló erkölcstelen, bűnöző, torz elmeállapotú és lelkületű vezetőink és a kinevezett démoni kutyáik viselkednek, hanem abban is, hogy sok ember valóban már úgy él, mint az állatok és egymáson uralkodni próbálnak, erőszakkal, elnyomással, manipulálással és hasonló taktikázásokkal. Egyébként ez a folyamatos küzdés és kötekedés vonalban van a straussizmussal, mert Strauss gondolkozása szerint az embereknek folyamatosan harcolniuk kell a túlélésért. A straussiak, azaz sokan az Új-világrend megvalósítói közül, tehát perpetuális háborúkban, nehézségekben, küzdelmekben, háborúkban és erőszakban hisznek. Nem a békességben, az együttműködésben, a jólétben és a pozitív haladásban.

ide még jön egy rész ....

Először bevezették a Nemzetek Ligáját, aztán, amikor az nem jött be, akkor a következő háború, a 2. Világháború az Egyesült Nemzetek Szervezete megalakulásához vezetett. Ez az intézmény a mai napig, mint a nemzetek közötti béke közvetítője és fenntartója van a nyilvánosság felé bemutatva, holott ez szemenszedett hazugság. Az ENSZ nem békefenntartó vagy békés célú szervezet, hanem egy háborúkat és konfliktusokat szító, genocídiumokat felügyelő terrorszervezet, amely, trójai falóként volt alkalmazva a globális egyvilágkormány, központi bank és pénzrendszer, és a központilag irányított egyvilág katonaság bevezetéséhez. Minden ENSZ alá tartózó szervezet, beleértve a Világ Egészségügyi Szervezetet (WHO), részese ennek a globális 'Új-világrend összeesküvésnek', amiről J. Edgar Hoover az FBI volt vezetője egyszer azt nyilatkozta, hogy "a személy fogyatékos, amikor szemtől szembe találkozik egy ilyen gigászi összeesküvéssel és nem hiszi el, hogy létezik." Ezt a szervezetet arra is használják, hogy megpuhítsa a közvéleményt - propagandával és konfliktusokkal, hogy elfogadják az új rendszert, mint az egyetlen megoldást a világ békére és stabilitásra. Boutros Boutros-Ghali például az egyiptmi diktátor, Gamal Abdel Nasser alatt kezdte pályafutását és egy végleges Egyesült ENSZ hadsereg (viág hadsereg) létrehozásátért kiáltozott, illeve, hogy az ENSZ-nek joga legyen adókat levágni (egy világkormány). Kofi Annan sem külöünb. Megalakulása után az ENSz egy egész hadseregnyi szervezetet hozott létre, amiknek a feladata az Új-világrend felállításának koordinálása az egészségügy terén (WHO), a populáció kontroll terén, azaz eugenika terén (UNFPA), gazdasági fejlődés és környezet terén (UNEP), az oktatás, tudományok és kultúra terén (UNESCO). És ez csak lista eleje volt. Ezeknek a szervezeteknek az a feladata, hogy globalizálják az életünk minden területét. Az ENSZ nem más, mint egy Illuminátus/Szabadkőműbves front. 1970-ben Robert Welch a John Birch Society in America alapítója a következőket nyilatkozta az Egyesült Nemzetekről, " Az Egyesült Nemzetek azt reméli és tervezi - azaz pontosabban a belsősök, az összesküvő fönökök,remélik és azt tervezik- hogy populáció kontrollt, tudományos és technológiai fejlődés kontrollt, a nemzetek fegyverkezési és katonai erőnek kontrollját, az oktotás kontrollját, az egészség kontrollját, s hogy minden kontrollt graduálisan mevalósít mindenféle nemzetközi joghatóság kifogások allatt, amiket csak ki tud találni. Ezek a változatos, szeparált kontrollok részesei lesznek egy graduaálisan materiáisan megvalósuló totális kontrollnak, amit tettetéssel, felérebvezetéssel, rábeszéléssel, bequiement, és hasmissággal askar elérni, miközben ezeknek a kontrollokank a bizotsítása burtális erőszakkal és terrorral történő biztosítsa is útban van." És milyen jól megfogalmazta.

Az egyvilágkormány tehát az Egyesült Nemzeteken, a már megvalósult Észak Amerikai Unión, az Európai Unión, és a készülődő Pacifikus Unión keresztül fogja gyakorolni a népek irányítását. Nemzetközi szinten, a hatalom egyre jobban átrelegálódik az Egyesült Nemzetekhez, mígnem aztán teljesen az ő kezükbe összpontosul a világ minden kormánya és nemzetek feletti irányítás. Miközben ez a hatalomátvétel folyamatban van, a nemzeti kormányok progresszíven változnak az egyvilágkormány helyi adminisztrátoraivá és megszűnnek azon szuverén nemzeti hatalmaknak lenni, amik egykoron voltak. Szinte már minden NATO országba fasiszta-szocialista bábkormányok lettek ültetve miközben azok fenntartották, és még mindig fenntartják, a "demokratikus arculatukat". A népnek kevés beleszólása lesz abba, hogy mi fog történni a hazájukban és velük, mert a kormányaik a "felülről" jövő utasításokat, változásokat és globális törvényeket, szabályokat fogják csupán helyileg foganosítani és fenntartani. Azok a nemzetek, amelyek nem akarnak részesei lenni ennek a nemzetközi közösségnek, gazdasági szankciók és különböző büntetések elé néznek. Ha szükséges, akkor katonai támadások célpontjaivá válnak. Ezt láttuk Irakban és Afganisztánban is, ahol a hivatalos propaganda szerint ezek a katonai akciók azért szükségesek, mert terroristák és nemzetnyomorító diktátorok vezetik az országokat, mint Sadam Husseinek és Tálibok. A világunk hatalmasai alturizmussal, azaz humanitárius intervencióval indokolják a közvélemény felé ezeket a tömeggyilkosságokat és a létező kormányok lerombolását, majd Új-Világrend barát kormányok felállítását. Valójában a természeti forrásainkat és a kormányainkat hajtják saját hatalmuk alá.

Ám a nemzetek teljes megadását másként is kieszközlik. Például nagy méretű gazdasági segítséggel, vagy gazdaságélénkítő segélyekkel. A Globális Elit először gazdasági krízist okoz, aztán közbelép, hogy 'megoldja' a problémákat óriási kölcsönök formájában. Ezek a gigászi méretű segélyek a Világbanktól vagy a Nemzetközi Valuta Alaptól (IMF) jönnek és olyan bénító adósságba taszítják az országokat, amelyekből talán soha nem tudnak kievickélni, alárendelve az ilyen perverz módon "megsegített" országok kormányait a bankoknak és a bankokon keresztül az egyvilágkormánynak. Ha jobban megvizsgáljuk mi történik Magyarországon és a világ más fejlett országaiban, úgy Amerikában, mint Franciaországban, akkor ezek a folyamatok nyilvánvalóvá válnak, de a legjobban mégis a harmadik világban észlelhetők, ahol olyan gigászi méretűek a nemzeti adósságok, hogy az adósok soha nem is reménykedhetnek azok visszafizetésében. Az adósságok törlesztéséért cserébe sokszor feladnak olyan értékes és környezetvédelmi szempontból érzékeny földeket, amiken a saját népességüknek kellene élelmiszert növeszteniük. Bőségesen dokumentált tény, hogy az IMF és a Világbank 'gazdasági orvosságai' nagyban felelősek a III. világbeli és volt szovjet blokk beli államok mezőgazdaságainak tönkretételeiért, köztük a hazánkét is.

Természetesen az effajta kormányok és nemzetek feletti "hatalomátvétel" nem olyan központi hatalomról árulkodik, ami hisz a demokráciában és tiszteli az emberi jogokat. Ehelyett inkább egy olyanról, amely fasiszta és diktátori természetű, és arra törekszik, hogy minden nemzet felett uralkodhasson, ha tetszik, ha nem. A "szabad nyugat" természetesen egy illúzió. Miközben a nyugati országok politikusai, és itt olyan országokról beszélek, mint Kanada, USA és Ausztrália, nemzeti szuverenitásról, gazdasági egységről és terrorizmusról jártatják a szájukat, az Egyvilákormány Rendszer megvalósulása és az Új-világrend felállítása a tervek szerint halad. Egyértelmű, hogy ahhoz, hogy ez az Egyvilágkormány Rendszer működjön, az irányítás egy központi uralkodó hatalomtól kell, hogy jöjjön. Ezt a központi hatalmat viszont nem szabad irányítónak és uralkodónak látniuk az embereknek. Szükséges és preferált tehát, hogy ez a hatalomcsoport inkognitóban maradjon, mert egyéként a nemzetek fellázadnának ilyen nyilvánvaló diktatúra ellen. A legjobb az, ha az emberek azt hiszik, hogy a saját demokratikusan megválasztott kormányuk vezeti az országaikat más nemzetközi kormányok együttműködésével, illetve, hogy a nemzeti szuverenitásuk és szabadságuk érintetlen. Ám miközben az emberek abban a hitben vannak, hogy szabadok a háttérben újabb és újabb törvényekkel fosztják meg őket a legalapvetőbb szabadságiaktól és jogaiktól, és miközben hiszik, hogy van saját kormányuk az egyvilágkormány hatalmasai azok már lokális adminisztrátoraikká tették őket, amiknek a segítségével lépésről lépésre módszeresen változtatják át az országokat a szegénység és bűnözés fekete vizeivé, és rabszolgatartó társadalmakká. Több ország, köztük Magyarország, Anglia, az USA és Oroszország szinte már a sötét középkorba vannak visszavetve.

A Fekete Testvériség egy másik célja az volt, hogy kipusztítsák az ember elméjéből az istentudatot. Roppant fontosnak vélték az emberek Istenbe és a Szent Lélekbe vetett hitének aláásását, hogy aztán azokat aritmetikai számításokkal és materiális szükségletekkel helyettesíthessék. Úgy körübelül a 18. századtól kezdve igen hatékonyan azon ügyködnek, hogy elérjék, hogy az emberek elutasítsák az örök élet gondolatát és higgyenek a mortalitásban, végességben és a materialisztikus tudományokban. Ezzel aztán az emberi tudatot még jobban a materialista világ szolgaságába tudták hajtani. Mint tudjuk, a nyugati zsidó-katolicizmus, ami századokon át irányítása alatt tartotta az oktatást, ádázul üldözte a vallási alternatívákat és egyenesen felelős a magyar fehér mágusaink és a gnosztikusok irtásáért is. A zsidó-katolicizmus üldözte a 'rivális vallásokat', a tagjait pedig a legbarbárabb kínzásokkal kínozta halálra, miközben önmagukat Isten földi képviselőinek próbálta beállítani. Így szerzett aztán monopoliumot az oktatás felett és tartotta az embereket megfélemlítésben, bűntudatban és szolgaságban egy állítólagosan jóságos és szerető, de mégis rettenetesen bosszúálló, genocídiumokra felbuzdító és büntető Istennel. A 18. és 19. századokban, azonban megindult a tudományos fejlődés és ezek a tudományok szembeszálltak az egyház nézeteivel arról, hogy kik is vagyunk, és amelynek egyenes következményeként az emberek el kezdtek maguknak gondolkozni, a hitük az egyházban pedig csökkent. A Fekete Testvériség ekkor roppant ravaszul eltolvajolta a fejlődő tudományokat, hogy az emberek elméjét átirányítsa arra a hitre, hogy nincs is Teremtő Isten. Így nyílt meg az út az emberek gondolkozásának irányítására a tudományok és a materiális javak felé. Darwin evolúciós teóriája volt az első puccs az emberiség gondolkozásán, egy teória, ami nem is Darwintól származott, hanem egy 'Hold Társaság' elnevezésű szervezettől, aminek a célja az Istentudat aláásása és a monarchiák megdöntése volt, és amelynek tagságában ott voltak Darwin családtagjai. Darwin a 'saját' evolúciós teóriájáról úgy vélelkedett, hogy nem is igaz, mert Isten kellett, hogy teremtse az életet. De az agyament teóriája generációk gondolkozásának alapjává vált és mélyen befolyásolta, ahogy látjuk önmagunkat, a világot és a Teremtést. Darwin evolúciós teóriája, annak "a legrátermettebb túlélése' hipotézisével, Leo Strauss filozófiájának is részese lett, amit, mint ahogy azt már részleteztem a fentiekben, a legtöbb globális elitista vall.

Ma azok, akik megkérdőjelezik az evolúciót vagy a lélek és szellem örökkévalóságát hirdetik, marginalizálva vannak kisebb csoportokba és "szektáknak" vannak címkézve. És ez egy olyan szóvá vált, amit az emberek ma már egy veszélyes csoportnyi őrült emberrel asszociálnak. Nem véletlen, hiszen ez az asszociálás tudatosan lett előidézve az elmékben. Ékes példája ennek a nagy publicitású Jonestown-i tömeggyilkosság, amit állítólag valamiféle vallásos szekta követett el, vagy az 1993-as David Koresh-i szekta, amely szintén állítólagos tömeges öngyilkosságot követett el. Mind kettő nagy publicitást kapott világszerte, hogy az emberekbe elültessék a szekta veszélyes és őrült elemensekkel való asszociálását. A valóságban a jonestowni tömeggyilkosság a CIA MK-Ultra agykontroll kísérletének egyik helyszíne volt és azért pusztítottak el 913 embert, hogy eltüntessék a bizonyítékokat, hogy szexrabszolgákat, agykontroll szolgákat és zsoldosokat 'képeztek ki'. A wakói David Koresh szektát pedig szándékosan gyújtotta fel az USA BATF. Minden olyan szekta, amely propagálja az Új-világrendet és az Egyvilágkormány Rendszert, beleértve KÖZISMERTEN SÁTÁNISTA SZEKTÁKAT, AKIK RITUÁLIS EMBERGYILKOLÁSBAN VESZNEK RÉSZT, támogatva van, minden olyan szervezet vagy csoportosulás, ami nem, azokat 'őrült szektásoknak' címkéznek és nyilvánosan támadnak. Amerika legnagyobb szektaazonosító hálózatát, a Cult Awareness Network-ot, a CIA egyik embere alapította, és no már most a CIA-ről tudjuk, hogy sátánisták és nácik alapították és vezették mindig is, és náci stílusú szekta kísérleteket folytat, amik alapján kifejlesztették azt a Globális Üldöztetés, Kínzás és Gyilok Programot, aminek történetesen én is célpontja vagyok.
íbr> Az emberek erkölcsi és spirituális jellegének tudatos megváltoztatása és lerombolása úgy a 2. Világháború után szerzett ismét momentumot. Folyamatos propaganda támogatta a szociális reformokat és az erkölcsi engedékenységet. A 60'as évek szabados szexuális életfelfogása, a 80'as évek kapzsisága egyenesen egy csődbe ment 90'es évekhez vezettek. A világ minden irányába történő masszív migráció megváltoztatta a vallási és kultúrális szokásainkat is. A 60'as évektől kezdődően a keleti vallásokat, a jogát és traszcendális meditációt propagálták világszerte, hogy fellazítsák a megmaradt vallási hiteinket. (Ennek szerencsére lett pozitív befolyása az emberiség gondolkozására, aminek ma nagy jelentősége van!) 1975-ben az úgy nevezett New Age mozgalom is elindult világhódító útjára, ami nem más, mint több vallás szinkretikus keveréke. Azok, akik "áttértek" a New Age-re hiszik, hogy ez lesz az Új-világrend "kötelező vallása", de ez is csak egy hazugság, ami azt a célt szolgálja, hogy a hívőit elöszőr indoktrinálják a sátáni spiritualizmusra, hogy aztán önkéntesen beleolvadjanak az Új-világrend eszmeiségébe. A New Age "spiritualistái" a démoni spiritualitás bevezetői és roppant mód vigyázni kell velük. Amikor az egyvilágkormányt vége deklarálják, és ez a Pacifikus Unió megvalósulása után fog megtörténni, ami már folyamatban van és a mi generációnk még meg fogja érni, egy vallás fog csak létezni: a római zsidó-kereszténység egy sátánizmussal átitatott, még korruptabb és perverzebb verziója. Sátán Rómája úgy tűnik még sokáig állni fog, hacsak valaki porig nem égeti. A New Age mellett már régóta folyik az úgynevezett "ekumenizmus" is, ami annak az új vallási irányzatnak a bevezetését jelenti, ami a hivatalos vallás lesz majd. Jehovisták és más neo-bibliások járják az utcáinkat és kopognak az ajtainkon, hogy elmagyarázzák nekünk mit is jelent a Biblia. Az "új vallás" a jahweizmus, a sátánizmus és a katolicizmus méregkeveréke lesz, és amikor ez a vallás végre bevezetésre kerül, akkor fog megkezdődni a valódi keresztények, zsidók és más vallásúak üldöztetése, hogy elérjék, minél több ember áttérését az új torz hitre. Elképzelhető, hogy sok keresztény és zsidó mártír vére fogja még vörösre festeni az utcáinkat. Azok a népek, amelyek nem akarják alávetni magukat ennek az új vallásnak katonai bosszúra számíthatnak az új inkvizitorok által, vagyis az Egyesült Nemzet katonái által. Láthattuk már az ENSZ-et akcióban Jugoszláviában, ahol a békefenntartó missziójuk valójában genocídiumfelügyelő tevékenységet takart. Mélységesen meg vagyunk hatva az ENSZ emberségétől, amiről még azért majd írok néhány sort.

Miután a nemzetek spirituális és erkölcsi hanyatlásának előidézése és az új "egyvallás" terjesztése kerékvágásba került, a figyelem az emberek elszegényítése felé fordult. A közép és dolgozó osztályok jelenleg az elszegényedés folyamatában vannak. Az Új-világrendben nem lesz középosztály, csak őrült sátánista pszichopata uralkodók és szolgák. Lokálisan az a helyzet fog megvalósulni, hogy a leszegényített szolgai tömegeken egy elit, roppant gazdag és jól képzett sátánista-fasiszta totalitáriánus csoport fog uralkodni. És az uralkodás szót tudatosan használom, hiszen néróista módon fognak uralkodni brutálisan visszaélve minden hatalmukkal. Nem kell ezt részletesebben ecsetelni, mert markánsan észlehető Magyarországon, Oroszországban és az USA-ban is, de ez a helyzet már a világ sok más országában is. A kulcsfontosságú iparok, mint például a hajóipar és a szénbányászat leépítésre kerültek, hogy a nemzetek kintről jövő importra szoruljanak, és nem kevésbé azért is, hogy az emberek munkanélküliek legyenek. Az 1980'as és 1990'es évek lényegében arról szóltak, hogy nagy embercsoportokat leszegényítsenek és munkanélkülivé tegyenek. Ez a tendencia folytatódik ma is, amikor óriás bankok és autógyárak tömegesen kötnek lapulevelet a dolgozóik talpára, egy mesterségesen előidézet óriási globális gazdasági válság nevében. Épp most jelentették be, hogy a Bank of Amerika 35.000!! alkalmazott leépítésére kényszerül, ahogy ezeket a sorokat írom. Pedig ez igazán érdekes, hiszen, pontosan úgy, mint a gigászi autógyártó magánvállalatok óriási összegű pénzeket szednek le a közpénzekből Amerikában és Magyarországon is "válságenyhítés" gyanánt. A munkanélküliség minden országban egyre csak növekszik, ameddig katasztrófális méreteket nem fog ölteni. A nagyvállalatok sok helyen a világban ma már inkább rövidtávú szerződéseket szeretnek kötni, sok részidős munkaerőt alkalmaznak és a munkaerő anyagi értéke egyre csökkenőben van. Az embereknek már nincs meg a hosszú távú és biztos munka bizonyossága a tisztességes nyugdíjjal a végén, mint ahogy a szüleinknek még meg volt. A kor-diszkrimináció egyre erősödő tendenciát mutat és mire az emberek elérik a 40-es éveiket a munkalehetőségeik korlátozódnak vagy esetenként megszűnnek. Akinek van munkájuk fizetik a bankkölcsöneiket, míg azok akiknek nincs mindenféle meniális alacsonybérezésű munkákat bevállalnak csakhogy túléljenek közben azon aggódva, hogy a szociális segélyüket is elveszítik. Több kormány már megvalósította azt, hogy levágta a szociális támogatást és kötelezte a havi támogatásra szorulókat arra, hogy dolgozzanak a szociális segélyükért.Ez lényegében a munkaerő átalakítása alacsony bérezésű munkaerővé, azaz rabszolgákká. Az emberek egyre növekvő aggodalommal és félelemmel néznek a jövőjük elé és ez csak súlyosbodni fog az elkövetkező 15-20 évben.
íbr> Az 1980-as és 90-es években kezdődött meg a szociális szolgáltatások tönkretétele is. A rendőrségtől megkezdték a hatásos munkához szükséges anyagi támogatások csökkentését és megvonását, illetve a tudatosan demoralizálják és visszatartják a hatásos munkától, köszönet a rendőrségeinkbe és titkosszolgálatainkba beépült izraelita Moszád terroristáknak és a sátánista irányítás alatt álló kormányainknak. Nem egy esetről tudunk, amikor is gyilkossági nyomozókat leállítottak a nyomozással. Magyarországon jelenleg szinte egy polgárháborús helyzetet akarnak előidézni, mert tömegesen veszik fel az iskolázatlan cigány etnikumú személyeket, akiket felfegyvereznek és arra agymosnak, hogy a Magyar Gárda és a Kossuth tériek cigánygyilkos fegyveres terrorcsoportok. A kórházainkat is fokozatosan bezárják, az egészségügy sok felé romokban áll, és ez összességében sok-sok ember haláláért felelős már. Mi magyarok könyveket mesélhetnénk erről a tudatosan lerombolt, korrupt, embergyilkos egészségügyi rendszerről, ahol nem orvosok, hanem közönséges neo-mengelék dolgoznak, akik nem vesznek észre egy méhen kívüli terhességet 7 hónapnyi terhesség alatt, aminek következtében az anya meghal. De mesélhetnénk a világnak az ide s oda küldözgetett szívbetegekről, akik út közben a mentőkben halnak meg, vagy a vakbelessel, akit kartöréssel operálnak meg és belehal a perforálódott vakbelébe. Az amerikaiak is mesélhetnének a világnak, ahol a privatizált egészségügy és biztosítás odavezetett, hogy azt, aki nem tud fizetni egyszerűen kiteszik az utcára. Pongyolában!!! Mindennek tetejére a pszichiátriai intézményeket is fokozatosan megszűntetik, ami pedig elmebetegek utcára kerülését eredményezte. Ilyenkor ötlik fel az emberben a kérdés, hogy minek is fizetjük az adóinkat? Nem jobban tennénk, ha azt eltennénk, hogy bizonyosan a miénk maradjon?

Szóval bezárt kórházak, csökkenő egészségügyi színvonal, szegénység, növekvő alkoholizmus, betegségek, öngyilkosságok, kényszeröngyilkosságok, gyilkosságok és a drogozás emelkedésének következtében egy globális populációcsökkentés van folyamatban. A "zseniálisan felszabadított" Irakban 1.2 millió ember halt meg, Afganisztánban 1.9 millió. És még mennyi fog meghalni Pakisztánban, Indiában, Kóreában, Kínában és más országokban! Ott van példának okáért Afrika, ahol az elmúlt évtizedben tömegmészárlások tanúi lehettünk, miközben a háborúk elől menekülő menekülteket haláltáborokba terelték. Elhitették velük, hogy segítséget fognak kapni, ám, de magukra hagyták őket, minek következtében éhen halt a fél populáció, és a halálukat pontosan az ENSZ nézte végig azt kiáltozva, hogy nem tudnak segíteni. Érthetetlen azonban, hogy egy olyan szervezet, mint az ENSZ, ami köztudottan gigászi katonai kampányokat tud finanszírozni, mint például az Öböl-háború, és meg vannak az anyagi eszközei fegyverek, szállítmányozás, személyzet és orvosi eszközök finanszírozásához, vagyis finanszírozni tudták sok-sok iraki lemészárlását, nem tudott segíteni koncentrációs táborokba terelt afrikaiakon. De hogy az ENSZ gonoszsága még teljesebb legyen: ez az arcátlan sátánista-néci szervezet a közvéleményhez fordult a Globális Elit médiáin keresztül az anyagi segítségért. És az adományok jöttek, de hová is mentek?! Miután a média már nem foglalkozott az afrikai koncentrációs táborokkal, a világ megfelejtkezett ezekről az éhező emberekről és ők csendben éhen haltak a gyermekeikkel együtt. A későbbiekben ezt a tudatos genocídiumot úgy állították be, mint "a törzsi háborúk több millió áldozatai". Véletlenül az Új-világrend tervében benne van a föld emberpopulációjának drasztikus csökkentése is és az eugenika. Ezekről bővebben lejebb az eugenika rész alatt írok.

Az Új-világrend egyik mérföldköve a készpénz nélküli társadalom megvalósítása és egy globális elektronikus komputerizált fizetési/monetáris módszer bevezetése. Az ehhez szükséges technológia már régen létezik és a készpénz kivonása már folyamatban van. Ez prominensebben tapasztalható Kanadában és Amerikában, ahol már szinte mindenki a hitelkártyával és bankkártyáival fizet. A szükséges hálózatot már világszerte felállították, beleértve az internetet, ami szintén arra van felhasználva, hogy az embereket rászoktassák az elektronikai úton történő fizetésre, és belátható időn belül a készpénz meg is fog szűnni. A rendszer azt fogja biztosítani, hogy senki a földkerekségén ne tudjon venni vagy eladni semmit anélkül, hogy az ne legyen a rendszerben regisztrálva. A jövőben viszont mikrochip rendszer van kilátásban. A nyilvánosságot úgy szoktatják ennek az egész rendszernek az elfogadására, hogy először a bankkártyákat és hitelkártyákat teszik teljesen szokványossá és elfogadottá. Miközben a bank és hitelkártyák teljes egészében helyettesítették már a készpénzt, azzal fog minket bombázni a média, hogy rengeteg a hitelkártya és bankkártya lopás és visszaélés. Ez, együttesen a bizonytalan valuta rátákkal, azt a célt szolgálja, hogy az emberekben elültessék az aggodalmat és a vágyat a probléma megoldására. De van még egy ördögi módja annak, hogy az embereket rávegyék a mikrochippek szükségességére. Dr. Sandlers, a Fenevad jele" néven ismert mikrochip kifejlesztője Dr. Henry Kissingerrel és a CIA embereivel arra a következtetésre jutottak, hogy a legmegfelelőbb módja az emberekkel elhitetni, hogy szükséges a mikrochip beültetése az az eltűnt gyermekek. Bizonyosan az olvasó is hallott a világszerte évente eltűnő gyermekekről és felnőttekről, akiknek a száma évente 1 millió főre tehető. Világszerte kampányokat folytatnak, hogy felhívják a figyelmet az eltűntekre, csakhogy egy nap ezzel érvelve rá tudják venni az embereket, hogy a gyermekeiket mikrochippeztessék. A CIA kiötölte, hogy eltűnt gyermekek fényképeit teszi a tejes dobozokra és azt érte el vele, hogy az USA kongresszus elfogadta az újszülöttek kormány általi mikrochippezését! Egyébként az Egyesült Államok elnökének, az 1986-os bevándorlási törvényének, 100 section értelmében jogában áll a bevándorlók bármilyen eszközzel történő azonosítása, és most őket már arra kötelezik, hogy biometrikus útlevelekkel lépjenek be az USA-ba. De a szekptikusok részére van még információm, amit éppen akkor kaptam, amikor ezeket a sorokat írtam (pontosabban ezt a paragrafust és ebből is látszik, hogy égi segítséget kapok az íráshoz!) és a Pilis Rádió beszámolt egy új GPS karóráról, amivel mindig követni lehet a saját gyermekeinket egy Internet felületről. A GPS az internethez van kötve, és ha a gyermek ne adj levenné a karóra bilincsét, akkor egy vészjelzést küld a szülőkhöz. Az indoklás? Eltűnt, elrabolt gyermekek. No lám mi mindenre jók az eltűnt és elrabolt gyermekek! Például arra, hogy rászoktassák a fiatal generációkat arra, hogy mindig követve legyenek, ami végülis az Új-Világ egyik főbb célja: az emberek mikrochippezése és állandó követése.

Így és ilyen módszerekkel fog tehát végül megnyílni az út a mikrochippek teljes elterjedéséhez. Idővel aztán mindenkinek kötelező lesz a mikrochip transzplantáció. Senki nem fog tudni vásárolni semmit anélkül, hogy valahol nyílván ne lenne tartva. Ekkor fog csak igazán megkezdődni a totalitáriánus fasiszta világdikatúra. Ugyanis az első lépés az, hogy mindenkit valamilyen módon követhessenek, de a végcél az, hogy mikrochippet ültessenek a kézfejbe vagy a homlokba, nem csak azért, hogy követhessék az embereket, hanem azért is, hogy befolyásolhassák és irányíthassák az ember magatartását és gondolkozását. Ezeken a mikrochippeken át ugyanis elektromágneses impulzusokat lehet küldeni a testbe, amikkel köztudottan befolyásolni lehet a közérzetet, a magatartást és még a gondolatokat is. A jelenleg elérhető és titokban alkalmazott irányított energiasugárzás fegyverekről a "Láthatatlan III. Világháború" fejezetben írok bővebben, amit érdemes tanulmányozni, mert hihetetlen "láthatatlan Star Wars fegyvereket" alkalmaznak már ma ellenünk, anélkül, hogy tudnánk róla és sejtenénk. És hogy ennek mi a célja? Az, hogy az embert robotizálják. És itt mutatkozik meg, hogy az Új-Világrend egy örült szörnyetegek által kiötölt rémálomszerű őrület. MINDEN emberbe mikrochippet akarnak ültetni és manipulálható távirányítású bioelektromos rendszereket akarnak csinálni belőlünk.

Sok ember számára ez túl fantasztikusnak tűnhet és kételkednek abban, hogy Star Wars fegyverekkel tudatosan pusztítják a világunkat és minket, illetve hogy mikrochippel fognak mindnyájunkat követni és végül irányítani, mint valami távirányítású robotokat. Ezeket a szkeptikusokat arra kérem, hogy irányítsák a becses figyelmüket arra, hogy ez máris folyamatban van. A globális követés és kémkedés már réges-régen érvényben van. Az egyik eszköze a RFID, vagyis Rádiófrekvenciás Azonosítás (Radio Frequency IDentification), ami nem más, mint egy roppant piciny mikrochip, amellyel távolból lehet követni bármit és bárkit. Az RFID már megtalálható Gillette borotva és más termékek csomagolásában és arra használják, hogy kémkedjenek utánunk. Ez a bizonyos RFID chip nem egy újabb bar code termék, hanem egy olyan rendszer, amiben minden egyes RFID chipnek egy egyedi száma van és, amikor vásárolunk a bankkártyáinkkal vagy hitelkártyáinkkal, akkor ez a szám, vagyis maga az RFID chip hozzánk lesz azonosítva. Vagyis pontosan tudják, hogy ki vett meg egy bizonyos csomag Gillette terméket. Ezeket a chippeket távolról tudják követni, vagyis meg tudják mondani, hol van a termék vagy meddig van nálunk. Példának okáért, ha egy ruhát vásárolunk, amiben benne van az RFID chip, és ezt a ruhát kártyával vásároljuk meg, akkor bármikor, amikor felvesszük ezt a bizonyos ruhadarabot, akkor az izraeli Marylandben tudni fogják, hogy merre megyünk. Sőt, ha találkozónk van olyanokkal, akik olyan ruházatot viselnek, amiben benne van az RFID chip, akkor azt is tudni fogják, hogy kikkel találkoztunk, hol és mikor. Teljesen beazonosíthatók leszünk, mert még azt is tudni fogják, hogy milyen ruha van rajtunk. Mivel az RFID rádió frekvenciával működik az egészségünkre is káros lehet. Egy nap ezek az RFID chippek már mindenhol ott lesznek: a ruházatunkban, a táskánkban, a cigaretta csomagokban, a tévékben, a buszokon, a plafonon és a gyermekeink folyamatosan eletromágneses energiával lesznek bombázva. A tudósok ma már jól tudják, hogy mik az elektromágneses energiák hatásai az egészségünkre. Olyan cégek, mint a Philip Morris, a Procter and Gamble és a Wal-Mart már kísérleteket folytatnak ezzel a kém chip technológiával. A Gillette nem régiben adott le egy 500.000.000 darabos rendelést. És ez a mennyiség sem véletlen, mert pontosan ennyi emberre akarják leredukálni a föld lakósságát végül, tehát már most kísérletezik ki, hogy 500 millió embert miként lehet majd nyomon követni minden óra minden pillanatában. A cég, ahol leadták a rendelést az Alien Technology -vagyis Idegen Technológia- nevű cég. Ez a cég az Új-világrend megvalósításán dolgozó cég és azt tervezi, hogy a világon minden árút ilyen RFID chippel fogja ellátni. Mint vásárlók mi magunk nem tudjuk melyik termékekben vannak benne ezek a chippek, mert míg a Gillette észlelhetővé tette ezeket teljesen láthatatlanul is el lehet rejteni egy csomagolásban. Több, mint valószínű, hogy már régen ott vannak ezek a kémchippek azokban a termékekben, amiket rendszeresen vásárolunk.

A világunkat irányító elit őrült elképzelése szerint az emberiség irányításának ideális módja a mikrochippelt populáció egy globális központi számítógéppel történő irányítása. Már léteznek ilyen szuper számítógépek, mint például az izraeli Marylandben (Mária földjén) található 20 milliárd bit/másodperc kapacitású megaszámítógép. Jelenleg ez a világ legnagyobb kapacitású számítógépe. Az emberi agy 5000 bit/másodperc kapacitású tehát egy ilyen szuperszámítógépre akár egy ország népességét is rá lehet kapcsolni. A Dr. Carl Sanders által kifejlesztett beszédes elnevezésű "fenevad jele" mikrochippet már kikisérletezték Indiában, mint termékenység gátlót és a vietnami háborús veteránokon, mint magatartásbefolyásolót. Szerencsétlenek, amikor a közvéleményhez fordultak elembetegeknek állították be őket. Egy másik kifejlesztett high-tech mikrochip már tartalmazza egy ember nevét, fényképét, TB számát, ujjlenyomatát, fizikai leírását, családi történetét, címét, foglalkozását, adószámát és erkölcsi bizonyítványát. 1994-ben az Intel Corporation egy 5 éves megbízást kapott a bőr alatti mikrochippek kikisérletezésére. A chip kétirányú kommunikációra képes, tehát szatelliten át üzeneteket küld a központi számítógéphez, de üzeneteket a chiphez is lehet küldeni ugyanilyen úton. Az elv azonos a televízió receiverekkel, amiket távolról lehet programozni. Már 1966-tól egy CIA pszichológus az agy és a számítógép közötti kétirányú kommunikációról beszélt. Amikor egy ilyen chip be van ültetve a testnek egy olyan pontjára, ahol a központi idegrendszerrel kommunikálhat, akkor a működésünk minden területe befolyásolható lesz: a foganástól kezdve befolyásolt gondolatokon át a magatartásig. Ami az IBM-et illeti már régen kifejlesztett egy láthatatlan bar kódolási rendszert, ami 3 szet 6 számjegyű számsorból áll (666) és fájdalom nélkül lehet lézerrel a bőrre égetni egy másodperc töredéke alatt anélkül, hogy a személy akár tudna róla. Ezt jelenleg teheneken alkalmazzák, de ki tudja már hány új szülöttnek a bőrére sugározták rá az újszülött osztályainkon világszerte. A jelzés nem észlelhető szabad szemmel.
íbr> Az USA DARPA egy olyan projektet folytat, a Gandalf Project, aminek keretében egy mobil telefon követő készülékkel és a szatelitekkel, a biztonsági operativok ki tudják iktatni az Új-világrend ellenségeit a föld déli féltekén. Állítólag a csecsen vezetőt ilyen módszerrel gyilolták meg. Ám, hogy ezek az 'ellenségek' kik azt több hivatalos helyről és komoly dokumentációból tudhatjuk meg: AZ ABNORMIS EMBEREK. Szerencsére mivel tudjuk, hogy jobbára milyen embereket figyelnek meg, hallgatnak le, követnek és zaklattatnak központilag irányított fasiszta szervezett zaklató csoportokkal világszerte, nincs mit félnünk, hiszen meg tudjuk mondani teljes bizonyossággal, hogy kik is ezek az "abnormis emberek". Sorolom tehát őket, hogy az olvasó is tisztában legyen vele: szakszervezeti szervezők, háborúellenes aktivisták, globalizáció ellenes mozgalmak vezetői és tagjai, környezetvédelmisek, állatvédelmi aktivisták, civil szabadságokért és emberi jogkért kiálló személyek, leleplezők, hazafiak, a spirituális ébredés folyamatában lévő személyek, szentek, másként gondolkozók, átalagosnál magasabb intelligenciájú és erkölcsileg/spirituálisan fejlett termékeny korban lévő nők, és így tovább. A miheztartás végett: Ők az ABNORMIS SZEMÉLYEK.Őszintén szólva a globális diktatúra és azok mammut vállalatainak fasiszta vezetői szempontjából, majd minden ember a földön ABNORMISNAK minősíthető, ha már tisztában van azzal, hogy hány forint egy kalapács a legközelebbi barkácsboltban és eltűnődik azon, hogy a kormánya miért vette meg ugyanazt a kalapácsot 25.000 adófizető pénzen. Arról már nem is beszélve, ha valaki "más", mert a tömegkultúrától eltérő módon öltözködik vagy gondolkozik. Ha Ön eddig úgy vélte önmagáról, hogy normális, akkor most ennek a tévhitnek, kérem azonnal intsen örök búcsút, mert ahogy az Új-világrend szilárdul úgy lesz Ön is egyre gyanúsabb és abnormisabb, ha nem szellemileg visszamaradott, béna, süket és vak, illetve, ha nem pszichopata, szociopata vagy közönséges bűnöző.

Amiről még érdemes említést tenni az, az, hogy robotizált rendőrök és katonák már léteznek. A rendfenntartást is robotizálni és távirányításúvá akarják tenni. folytatás lesz itt ....

Probléma-Reakció-Megoldás
A világunkat irányításuk alatt tartó Globális Eltinek és Fekete Testvériség netwőrkjének van egy igen hatásos tömegmanipulációs eszköze, amivel érdemes mindenkinek tisztában lenni. Ezt a manipulációs 'fegyvert' probléma-reakció-megoldás manipulációnak lehetne nevezni. A Globális Elit stratégistái elsődlegesen teremtenek egy problémát, úgy, hogy összállítanak, finanszíroznak és kiképzenek egy ellenkező csoportot zavargások előidézéséhez, mondjuk egy létező struktúrával vagy eszmével szemben (egy ország, egy régió, egy kontinens vagy akár a demokácia), amit ők maguk akarnak átvenni vagy megváltoztatni. A mai időkben ilyen ellenkező csoport volt a KLA, a Koszovó Felszabadítási Hadsereg, akiket a Globálsi Elit médiái 'szabadságharcosoknak' és 'felszabadítóknak' állítottak be. Ezek a csoportok jobbára drog dealerekből, közönséges bűnözőkből, ultra nacionalistákból, radikálisokból és kisebbségekből állnak. Ugyanebben az időben a média segítségével démonizálják azt az országot, régiót, politikust vagy eszmét, amit meg akarnak dönteni vagy meg akarnak változtatni. Példának okáért Milosevic, Saddam Hussein, Kaddafi, akiket szinte új Hitlereknek állítottak be. De, hogy még teljesebb legyen a félrevezetés, a Globális Elit vagy a Fekete Testvériség tagjai beállnak a démonizált oldalra is, hogy azt felfegyverzzék, finanszírozzák és tanácsokkal lássák el.

Vagyis elöszőr létrehoznak egy problémát, amit ők maguk kreaáltak és amelynek mind két oldalán lényegében ők állnak. A problémát aztán kivonszolják a világ színterére a média segítségével. A média mindenféle borzalmas bűnöket mutogat, jobbára ártatlan civil áldozatokról. Ekkor az emberek felháborodva kiáltanak "valamit tenni kell az atrocitások leállítása érdekében!'. Vagyis megszületett a mesterségesen előállított reakció. Ez ma folyik Magyarországon is a cigány gyilkosságokkal, amiket a titkosszolgálat hajtott végre, illetve a Magyar Gárdával és az Egész Kossuth téri színjátékkal, aminek keretében 'radikálisokat' teremtettek a mádia, fizetett professzionális provokátorok és fizetett forradalmi vezetőkkel. És ez történik az USA-ban, Németoszágban és más országokban a fegyver kontroll leple alatt is. Az a sok iskolai vérengzés és bekattant ámokfutók, akik halomra gyilkolnak embereket egyáltalán nem azok, aminek látszanak.

Miután megszületett a probléma és a reakció, az Új-világrend bábmesterei előjönnek a megoldással. Ez a megoldás lehet az Egyesült Nemzetek békefenntartó haderege, egy ENSZ koalicíós erő, vagy egyensen NATO hasdsereggel folytatott háború. Ha a békefenntartókat sikerül bevinni azok soha nem mennek el, mint ahogy az oroszok sem távoztak Magyarországról. Igy aztán minden régióban, ahol várható volt ellenállás az Új-világrenddel szemben, beültettek ilyen békefenntartó seregeket, akik irányításuk alatt tartják a régiót, vagy egyenesen lerohanták a régiókat.

Drog ellenes háború
Az Amerikai Egyesült Államok drogellenes háborúja nem más mint egy durva tréfa. Az USA kormánya, de azon belül is a CIA, a világ legnagyobb drog uraságai. A drog pénzből Black Opokat, azaz titkos fekete akciókat finnaszíroznak világszerte, beleértve - állítások szerint - gigászi földalatti városokat, amikben nem csak emberek, hanem extraterrestriális lények is élnek. Folyt köv ....

Populáció kontroll: eugenika A Globális Elit tudatos populációcsökkentő politkát folytat. Ennek két leglátványosabb módszere az eugenika és a háborúk mérnöklése. Az eugenika az Elit módszere arra, hogy azoknak az embereknek a társadalmi reprodukcióját csökkentse vagy megállítsa, amelyeket ők maguk alacsonyabbrendű rassznak vélnek, hogy aztán egy mester rasszot hozzanak létre kívánatos genetikai karakterisztumokkal. Az eguenikának egy legközismertebb híve maga Hitler volt, de az eugenika már sokkal korábban elkezdödött és a mai napig tart. Az eugnika mögötti filozófiát egy bizonyos Thomas Malthustól származik, aki a 18. és 19. századokban azt szorgalmazta, hogy a szegényket úgy pusztítsák ki, hogy növeljék a betegségeket és a gyermek mortalitást. A malthausimizmust azóta sok szervezet adoptálta a programjaik alap ezsméivé. A Rockefellerek hozták létre az New Yorki eugenikai kutató klinikát és az első Nemzetközi Eugenikai Kongresszus Londonban tartották 1912-ben Winston Churchill jelenlétével. 1917-re 15 amerikai állam vezett be eugenika törvényeket az epilepsziások, az elmebetegek és a habituális bűnözők sterilizálásához. 1932-ben a 3. nemzetközi eugenikai kongresszus főtémája a négerek eugenikája volt. A kongresszuson ott volt egy náci, Dr. Ernst Rudint, akinek a részt vételét a Bush és a Hariman családok támogatták. Vissztérve Németországba Rudin a Rockefellerektől kapott finanszírozást annak a politkának a bevezetéséhez, aminek keretében streilizálták a szellemileg visszamaradottakat, a süketeket, a vakokat és az alkoholistákat.

Miközben 1941 és 43 között -ÉS NYÍLVÁNOSAN MÉG MA IS - a világ elítélte Hitlert a 'mester rassz' ideológiája miatt, az USA-ban példának okáért 42.000 embert sterilizáltak. 1948-ban a stterilizációs Liga Inc. megalapított egy eugenikai központot, ami belekezdett egy projektbe, aminek keretében fiatal gyermekeket sterilizáltak, akikről úgy vélték alacsony volt az intelligenciahányadosuk, holott jól tudjuk, hogy 13-14 éves korig az intellgienciahányados változó, tehát nem bizonyos, hogy egy gyermek, akik 6 éves kroában kissé butának tűnik, vagy 10 éves korában az iskolai jegyei rosszak, nem fog kiderülni róla 13-14 éves korában, hgy az IQ-ja 124. Ezt a projektet a Bush család egyik közeli baráti családja finanszírozta. A háború után pedig John D. Rockefeller és John Foster Dulles (a Rockefellerek egyik unokatestvére, a CIA vezetője, náci koncentrációstáborokban ügyködő zsidó náció tudosok Amerikába menekítője és azok sátánista agykontroll kísérletekre való felhasználója) kampányt folytattak a nem fehér populáció növekedése érdekében és 1952-ben létrehozták a Populáció Tanácsot, ami a mai napig létezik és a fehér emberek 0% lakossági növekedését szorgalmazza az USA-ban, a családi tervezést a fejlődő országokban és a Római Klub malthauzizmusának terjedését.

A Globális Elit eugenikai politikáját a Világbank finanszírozza, akik a Rio Summiton megduplázták az erre szánt támogatását. A születési rátát ma a fejlődő otrszágokban gazdasági szankciókkal való félelemkeltéssel biztosítják. A Globális Elit populáció kontrolra irányuló terveiről egy 1962/63-as beszámolóból értesülhetett a világ, egy titkos tanulmánycsoport által elkészített beszámoló, ami háború nélküli populáció kontroll technikákat dolgozott ki. Ez a tanulmány olyan módszereket emlegetett, mint a születések korlátozása vízbe és élelmiszerbe adagolt szerekkel, hogy csak azok tudjanak teherbe esni, akiknek aztán kiutalnak ellenszert. George Bush Hitler egyik támogatója az eugenika mozgalom egy nagy szószólója, olyan emberekkel egyetmben, mint Boyden Gray és William Draper III.. Draper nagyapaja Eisehower ideje alatt szorgalmazta az eugenikát, majd Johnsonnál járt végül sikerrel. 1969-be Bush részt vett egy meghallgatáson, aminek a főtémája 'a túl sok fekete babák veszélye' volt és 1972-ben amikor ő lett az USA ENSZ nagykövete, létrehozta a 'Önkéntes Műtáti Fogamzásgátlás Társaságot', egy sterlizációs ligát, amelynek célja, hogy folytassák az alacsony intelligenciájú gyermekek és nem fehér oszágok lakosságának streilizációját. 1988-ban, amikor Bush elnök lett, akkor ez a program tovább folytatódott.

háború a középosztály ellen a 80'as évektõl, minden közép és kis vállakozást elimilálnak.
a családi egységek tudatos felbontása, a nem kívánatosak holokausztozása
o mikrocsippezett populáció a nemzeti ID kártya után, ami egy biometrikus kártya
o az élelmiszer már úgy van készítve, hogy gyengék és betegek legyünk.
o How fluoride in the water supply causes mental retardation.
flór a vízben, amitõl szellemileg visszamradt gyermekeink születtek (ezért van most olyan sok buta és retardált ember
o Masszív populáció redukció ... az emberi faj 2/3-a ki lesz irtva
o Az embereket túlzsúfolt városokba terelik/kényszerítik, az élelmiszer csökkentve lesz mindez a fenntartható fejlõdés leple alatt.
o A populáció további lebutítása az iskolarendszerrel, egy teljes ÁL-történelem tanítása.
o Eugenika taktikák: oltások, vakcinák, amik halált és az eljövendõ gyermekeinkben szellemi fogyatékosságot okoznak.
o Fertözõ betegségek további terjesztése (Disznó flu, AIDS stb.)
o A HAARP és Scalar Hullámok használara (klíma háborúzás), amivel az emberiséget szubmisszióba kényszerítik (ez már nagyban folyik!!)
o Klímaháborúzás, tudatosan elõidézett gazdasági összeomolás, más nagy terrorista támadások amiket a martial law bevezetéséhez fognak használni. A martial law beálltával koncentrációstáborokba lesznek terelve az emberek.

Forrás: http://szervezettzaklatas.webs.com
Bejegyezte: if dátum: vasárnap, november 13, 2011


Az egész emberi történelem egy hosszú évezredek óta tartó harcról szól: az önálló, önmaga tudatában lévõ, lélekkel megáldott, szabad teremtõ ember harcáról a szervezett bûnszindikátusok ellen, amelyek pszichopatikus tagsága teremtõtudása elrablásán, irányításán, elnyomásán és szolgasorba kényszerítésén ügyködik. A nyers erõszak helyét ma már jobbára az agykontroll, a megfélemlítés, a gazdasági ellehetetlenítés és az irányított energia fegyverek vették át. Ezekkel manipulálnak bele minket az önkéntes szolgaságba. Elaltatnak és becsapnak minket, hogy azt higyjük a kormányainkat és a világunkat uraló ezer csápú globális pszichopata bûnkartell a mi szeretõ gondozónk és nem a parazita hatalomsóvár tömeggyilkos mesterünk. Az Új-világrend mérnökei és építészei embertelen, fanatikus, hatalomsóvár, kontroll-mániások, akik egyre elkeseredettebben próbálják megtartani a megszerzett hatalmukat és az irányítást. Megpróbálják abba az irányba manipulálni az emberi fajt, ami örökre biztosítja majd számukra a hatalommonopóliumukat az emberiség felett.

Földi börtönünk õrdögi õrzõ dögjei félnek az önálló, önmaga tudatában lévõ, lélekkel megáldott szabad emberektõl, akik maguk teremtenek és alakítják saját sorsukat. Félnek az intelligenciától, a becsülettõl, a szeretettõl, a szépségtõl, az igazságtól és a család egységétõl. Szadisztikusak, lelketlenek, gátlástalanok, vadállatian akaratosak és nem sokra értékelik az emberi életet. Annál jobban a hatalmat és az irányítást. Az egész világunkat egy nagy koncentrációs tábor börtönné akarják átalakítani. Tornyokat robbantanak, terror ellenes terrorizmust folytatnak világszerte, milliókat írtanak ki és még többeket nyomorítanak meg a felszabadítás nevében, demokratikusan választott kormányokat döntenek meg belülrõl, káoszt és félelmet keltenek a médiájuk segítségével, meghamisítják az egész emberi történelmet, megfosztanak minket a szabad akarattól és az önálló gondolkozástól. És mintha mindez nem lenne elég, az elmúlt 20 évben mániákus rituális emberirtásra és törzsi fasizmusra indoktrinált terrorholokauszt közösségeket hoztak létre világszerte, hogy összehangoltan, egy leplezett holokauszt keretében írtsák ki azokat, akikben megpillantották a hatalmi monopóliumukat és túlélésüket fenyegetõ veszélyt: az önmaga tudatára ébredt, intelligens, szabad, teremtõ embert. 


egy emberiesség ellen elkövetett bűn
A nevem Hafner Gabriella, 42 éves vagyok, egy gyermek anyja, származásomra nézve sváb-magyar, foglalkozásomra nézve pedig jogi titkárnő/asszisztens. Történetesen nem vagyok a 9/11 toronyrobbantás áldozata, nem voltam a Szent Inkvizíció által kiirtott és kifosztott 9 és fél millió asszony és gyermek között, és nem voltam ott, amikor ledobták Hiroshimára az öreg Teller-féle atombombát. Nem vallom magam ekkora méretű tragédiák áldozatának. Én, és velem együtt millió és millió ember világszerte, ennél sokkal nagyobb méretű atrocitás áldozatai vagyunk. Körülbelül 1996 óta aktívan, de valószínűsíthetően már régebb óta, egy leplezetten megvalósított globális holokauszt célpontja vagyok pszichogenetikai hovatartozásom miatt. A tevékenységet világszerte „szervezett zaklatás” [organized stalking], „terroristazaklatás” [terrorist stalking], „bandazaklatás” [gangstalking] és"csendes holokauszt" elnevezéseken ismerik.

Annak ellenére, hogy a világ már évek óta errõl a tevékenységrõl cikkez, hogy 2011-ben már a Fox News és a Santa Cruz-i rendõrkapitányság fõmûsoridõben részlegesen elismerte a tevékenység létezését (mint bandazaklatást), és már egy 10 hónapos börtön ítélet is született egy társas zaklató ellen, és annak ellenére, hogy igen kiterjedt angol nyelvű irodalom és MEGSZÁMLÁLHATATLAN nemzetközi tiltakozó honlap létezik a témában, és hogy évek óta tudósok, civil aktivisták, ügyvédek és politikusok döngetik az amerikai szentáus ajtajait, Kanadában pedig emberek vonultak utcára tiltakozásként ..... Magyarországon igen kevés témával kapcsolatos információ lelhető fel és olyan szintû a tevékenység leplezése, hogy egyszerûen nincs is neve. Ezt a honlapot pontosan azért hoztam létre, hogy megtörjem ezt a szégyentelen áruló csendet, és hangot adjak minden honi célszemélynek, akik a megfélemlítettségtől és a nevetségességé válástól való félelmükben nem mernek a nyilvánossághoz fordulni, illetve, hogy a tágabb társadalomban tudatosítsam, hogy egy leplezett fasiszta-stánista eszméktõl fûtött holokauszt van folyamatban, amibe fondorlatos módon civileket vonnak be. Pontosan olyan civileket, amilyen lehetségesen TE magad is vagy.

Ha egy látogató/érdeklõdõ vagy: a szervezett társas zaklatás nem más, mint kombinált pszichikai és genetikai tulajdonságok alapján kipecázott ártatlan emberek magasan szervezett és csoportosan részfeladatokra leosztottan megvalósított pszichoszomatikus kínzása, tönkretétele, kifosztása és öngyilkosságba kényszerítése, vagy más módon történõ meggyilkolása. A tevékenység a titkoszolgálataink és a rendõrségeink közremûködésével érvényesül. A célszemélyeket éveken át összehangolt illegális megfigyelésnek, társas rituális pszichoszomatikus kínzásnak, zaklatásnak, teljes társadalmi és gazdasági ellehetetlenítésnek, nyílt életveszélyes fenyegetéseknek és gyilkossági kisérleteknek teszik ki. A honlapomon található információ böngészését célszerû a 'mi a szervezett zaklatás?' linknél kezdeni. A 'taktikák' oldal listázza a csoportok által alkalmazott taktikázásokat, és erõsen ajánlom ennek átböngészését is, mert ezekrõl fel lehet ismerni az egész tevékenységet. Ha szeretnél tenni valamit ez ellen az intézményesített tömegbüntény ellen, hát nosza látogassd meg a 'közös szándék' oldalt, ha pedig támogatni tudsz minket gigászi figyelemfelkeltõ poszterek elkészítésével, akkor kattints a jobb felsõ sarokban látható képre.

Ha egy célszemély vagy: Sátán hozott a 4. Reichben! Az, aminek ki vagy téve nem egy jogrenden kívüli igazságszolgáltatás, sem egy társadalmi rehabilitációs szisztéma, nem is egy kisebb bûnözõ vagy megszállott rögeszmés csoport pecázott ki magának, és nem veszítetted el az épelmédet sem, hanem szimplán az õrületbe akarnak kergetni, tönkre akarnak tenni és meg akarnak gyilkolni. Azért akarnak elpusztítani és a javaidat eltolvajolni, AKI VAGY nem pediglen azért, mert bármit is tettél vagy tennél a jövõben. A kormányainkat uraló, fõként klinikai pszichopatákból álló globális háttérhatalom - az új fasiszta-feudalista 4. Reich- téged az emberiség kiirtandó ellenségének nevezett ki és a magyar állam szolgaian végrehajt rajtad civilek bevonásával, akik emberségükbõl és minden épelméjükbõl kivetkõzve ugornak az elönyõkre, amiket a kínzásodban, kifosztásodban és kiirtásodban való részt vételükért szerezhetnek. Mitöbb a mi hazánk értelmiségi rétege - nem úgy mint az amerikaiak, kanadaiak, oroszok, németek, olaszok és a többi - hallgat, míg ártatlan embereket irtanak ki és tömegeket indoktrinálnak ál-közösségi ideálokra, pszichikai fasizmusra és sátánista rituális emberirtásra! Kérlek feltétlenül lapozd át a menû"Célpontok" címszava alatt felsorolt oldalakat, de ne hagyd ki a taktikák oldalt sem! Kevés vígasz számodra, de több millióan vagyunk világszerte, mert ez egy globálisan összehangoltan és leplezetten megvalósuló holokauszt, amelynek egyik célja bizonyos pszichogenetikai tulajdonságokkal bíró emberek kiirtása az emberiség soraiból.


a célszemélyek
FELHÍVÁS A HONI CÉLSZEMÉLYEK FELÉ
Világszerte, de fõként Amerikában és Kanadában folyamatban van az áldozatok dokumentálása. Ha szeretnél csatlakozni ehhez a mozgalomhoz, akkor írd le a történetedet és próbáld meg hitelesíteni egy ügyvéddel vagy hitelesítésre jogosult személlyel, majd elküldheted Hafner Gabriella névre a 1165 Budapest, Táncsics u. 29/B címre. Ha hasznossá akarod tenni magad, akkor terjessz tevékenységellenes szórólapokat. SEMMIFÉLEKÉPPEN NE MARADJ CSENDBEN! Olyan ügyvéd által hitelesített állítások is jól jönnek majd, amelyek arról szólnak, hogy magyar lelkisegély szolgálatok, emberi jogi szervezetek vagy más hasonló segélyszervezetek (bármelyik, egy vagy akár több) milyen arányban találkoznak olyanokkal, akik több személy általi zaklatásra vagy kínzásra panaszkodnak. Részt vehetsz anyagi forrásokért való lobbizásban is, mert figyelemfelkeltõ posztereket kell csináltatnunk. Mitöbb készülödõben van egy 
FELJELENTÉS is, amit itt olvashatsz!


Mindenekelõtt PONTOSAN, ahogy a kiirtott 1.5 millió örmény férfi, asszony és gyermek esetében, a 7 millió kiirtott ukrán esetében, a kiirtott 28 orosz püspök és érsek, 6.776 orosz pap, 6.575 orosz tanár, 8.500 orosz orvos, 54.850 orosz katonatiszt, 260.000 orosz katona, 150.000 orosz rendõr, 48.000 orosz csendõr, 355.000 orosz értelmiségi, 198.000 orosz munkás, és 915.000 orosz paraszt esetében, a kiirtott 2.5 millió iraki férfi, asszony és gyermek esetében, vagy a többmillió kiirtott palesztin esetében, és pontosan ahogy a Szent Inkvizíció alatt kiirtott 9 és fél millió fõként nõ és gyermek esetében ... a ma elkövetõk a ma holokauszt áldozatait is TELJESEN DEHUMANIZÁLJÁK. Ez azt jelenti, hogy az elkövetõk az áldozatokat NEM EMBEREKNEK, HANEM KIIRTANDÓ KÚSZÓMÁSZÓ FÉRGEKNEK TEKINTIK, AKIKKEL SZEMBEN SEMMIFÉLE ÕRÜLT ATROCITÁS ÉS PERVERZIÓ ELKÖVETÉSE NEM JELENT BÛNT VAGY BÛNCSELEKÉNYT. Mitöbb, azonosan az említett holokausztokkal a ma holokauszt elkövetõi is úgy vélelkednek önmagukról, hogy õk tisztességes, normális és ÉPELMÉJÛ!!!! emberek, akiknek valamiféle kötelességük részt venni az embertársaik csoportos kínzásában és kiirtásában. Ám nem úgy, mint a múlt holokausztjai során ma NEM etnikum, vallás, nyelv, nem, geográfiai lokalitás vagy hasonlók alapján válasszák ki a kiirtandókat, hanem bizonyos kombinált pszichikai és genetikai tulajdonságok alapján.

Hogy kik a ma holokausztjának áldozatai annak megfogalmazása igen egyszerû: olyan emberek, akik bizonyos kombinált pszichikai és genetikai tulajdonságokkal rendelkeznek, termékeny korban vannak (16-50 életév között), van mibõl kifosztani õket (ingatlan, szellemi tulajdon, jó állás és pénz), de nincs elég befolyásos szellemi és anyagi háttértámogatottságuk. Az álodzatok kb. 85% megfelel ennek a leírásnak, a fennmaradó 15% között vannak zsidó rasszista nácik és sátánisták által gyûlölt személyek, komolyabb bûncselekmények tanúi, szexuális deviánsok által gyûlölt személyek, hazafiak, akiket a globális nemzetköziség már nem tûr meg, emberi jogi és politikai aktivisták, illetve olyanok, akiket terjeszkedõ nagyvállalatok ki akarnak túrni földjeikbõl.

Az áldozatok túlnyomó többségét bizonyos kombinált pszichogenetikai tulajdonságok alapján válasszák ki: 
1. átlagosnál magasabb intelligencia VAGY szépség, ami TÁRSUL 2. átlagosnál magasabb erkölcsiséggel, 3. öntudattal, önálló gondolkozással és önálló cselekvõképességgel, 4. gazdag lelkiséggel, és 5. materiális vagy szellemi tulajdonnal (vagy annak várományossága). Az ilyen típusú emberek jobbára a közép és szellemi rétegbõl kerülnek ki és pontosan olyan emberek, akiktõl a bûnözõk félnek, a pitiáner középszerû emberek irigyelnek, és a pszichopaták roppant mértékben gyûlölnek, hiszen pontosan az ilyen emberek jelentik a pszichopaták túlélésére a veszélyt. A világszerte kibontakozó mintázat alapján azt mondhatjuk, hogy a célszemélyek majd mind olyan személyek, akik érzelmileg és erkölcsileg igen fejlettek az átlagos emberhez képest, akik hajlamosak a szabad gondolkodásra, kevésbé lehet õket befolyásolni vagy korrumpálni mint egy átlag embert, és emellett intelligensek is. A tapasztalat szerint a nõk és férfiak aránya 5:3. Hogy számban mennyien vagyunk világszerte azt nem tudni pontosan. Milliókra becsülik a világszerte kiirtásra célba vett emberek számát. Amit bizonyosan tudunk az az, hogy csak egyetlenegy amerikai lelkisegély szervezet statisztikái szerint hozzájuk 'többezeren' telefonáltak állítva, hogy csoportos zaklatásnak vannak kitéve, habár pontos számot nem voltak hajlandóak ügyvéddel hitelesített írásba adni. Ha egy lelki segély szolgálat többezer ilyen személy jelentkezésével dicsekedhet, akkor ez kiterjesztve globális szintre minimum milliókat jelent. On-line statisztikák is készültek, de ezek véleményem szerint nem megbízhatóak.

Tehét egyáltalán nem beszélhetünk olyan tulajdonságokról - etnikai, vallási, nemi vagy más másonló tulajdonságról-, amit hagyományos diszkriminációs és üldöztetési alapnak minõsíthetünk. Nem beszélhetünk arról sem, hogy az áldozatok megrögzött vagy veszélyes bûnözõk, kémek, terroristák lennének, hiszen 90%-ban semmiféle bûncselekményt nem követtek el, és azok, akik a tevékenység során mégis bekerülnek az igazságszolgáltatás rendszerébe jobbára azért kerülnek oda, mert tudatosan kriminalizálják õket hamis vádakkal vagy mesterségesen manipulált csapdahelyzetekkel. Az egyik célszemély ellen 9 hamis vádat emeltek és ebben volt pedofiliától kezdve a bordatörést okozó súlyos testi sértésen át az életveszélyes fenyegetésig mindenféle borzalom. Hosszú évek alatt, kirendelt gyermekszakértõk közremûködésével, a súlyos testi sértés nyomainak és a bordatörés nyomainak hiányával tudta csak tisztázni magát, de addigra már kifosztották az ingatlanjából, elment minden pénze, elveszítette a gyermekeit és 2 szívinfarktust szenvedett. Az áldozatok kor szerint sem kategorizálhatók, hacsaknem egy kategória szerint: az áldozatok túlnyomó többsége termékeny, gyermeknemzõ korban van (16 és 50 év közöttiek). Némelyeket tudtuk nélkül meddõvé teszik, míg másokat olyan prolongált õrült stressznek tesznek ki, hogy képtelenek a gyermekvállalásra. Olyan esetrõl is hallottam, hogy egy nõ célszemélynek titokban elinjekciózták a terhességét.

Mindebbõl fõként azt a következtetést lehet levonni, hogy itt egy nyilvánvaló genetika-alapú népirtás folyik, azaz náci eugenikai törekvésekrõl beszélhetünk, aminek a célja bizonyos kombinált genetikai és pszichikai tulajdonsággal bíró emberek kiirtása az emberiségbõl. Bennem semmiféle kétség nincs arra nézve, hogy miért pontosan az ilyen embereket akarják kiirtani az emberiség soraiból. Ennek a terrorholokausztnak az elsõdleges célpontjai PONTOSAN olyan tulajdonsággokkal bírnak, ami roppant veszélyt jelent a világunkat, kormányainkat és társadalmainkat irányításuk alatt tartó pszichopaták túlélésére. A pszichopata kiválóan utánozza a normális, lélekkel megáldott embereket, ám de közben létezik egy rettenetes féleleme: a LELEPLEZÕDÉS. Attól rettegnek, hogy eljön a pillanat, amikor leplezõdik, hogy õk valójában nem olyan emberek, mint a normális lélekkel megáldott ember. Rettegnek, hogy az emberek meglátják a valódi arcukat: egy kapzsi, gátlástalan, irigykedõ, gyûlölközõ, lelketlen, parazita, embertelen, õrült arcot. Azért rettegnek ettõl a leleplezõdéstõl, mert ez a normalitás álarca biztosítja számukra a túlélést az emberiség soraiban. Amikor egy tipikus célszemélyt és egy pszichopatát egymás mellé teszünk és összehasonlítjuk õket, akkor nyilvánvalóvá válik, hogy az egyik valóban képes az emberi érzelmekre, míg a másik nem, az egyik képes a teremtõ-építõ munkára míg a másik nem, az egyiknek eredendõ intelligenciája és bölcsessége van, míg a másiknak tanult lexikonja és mások manipulálásra kifejlesztett képességei, az egyik a tudást önmagáért a tudásért szerzi meg, a másik pusztán a haszonért és hatalomért, az egyikbõl sugárzik az életenergiát adó pozitivitás és szeretet, míg a másik elszippantja mások életenergiáit a gyûlöletével és negatív érzelmeivel.

A célszemélyek között vannak 3 diplomás szuperzseniális magyar nõk, amerikai pszichiáterek, kisgyermekes fiatal anyukák, fordítók, szentek, megvilágosodottak és spirituálisan fejlettek, vézna kis feltalálók, kiváló médiaszakemberek, modell szépségû erkölcsös roma hölgyek, és hasonlók. Akik ezidáig úgy tûnik 
NINCSENEK a célszemélyek között, azok az emberiség legkétesebb, legzüllöttebb és legártalmasabb egyedei: pusztító pszichopaták, gyermekeinkek drogokat terjesztõ bûnözõk, állig felfegyverzett terroristák és bûnözõk, sorozatgyilkosok, valódi pedofilok és orgiázó nemi betegségeket terjesztõ prostituáltak, fanatikus genocídium hitû rasszista zsidók, népirtásra buzdító tömeggyilkos politikusok, közösségeket kirabló és rombadöntõ kétes 'üzletemberek', rablógyilkosok. Nagyonis úgy tûnik tehát, hogy a terrorholokauszt csoportok és az általuk indoktrinált civil közösségek azon a véleményen vannak, hogy azokat kell elpusztítani, akik a gyermekeiket molesztálókra és azoknak drogokat terjesztõkre, vad rasszista genocídumorgiákat rendezõkre, sorozatgyilkosokra, társadalmaikat terrorban tartó terroristákra és hasonló abszurd torzszülöttekre veszélyt jelentenek. Mellékesen ez arra vall, hogy a csoportok/közösségek tipikus sátánista hitre lettek indoktrinálva: "a jó a rossz, a rossz a jó", "légy jó azokhoz, akik bántanak, légy rossz azokhoz, akik jót tesznek veled".

Ami személy szerint számomra roppant bizarr az az, hogy míg a világ legtöbb országában ez a tevékenység felháborodást vált ki és az értelmes tisztességes szociálisan érzékeny emberek tiltakoznak is ellene, Magyarországon óriási a csend. Sokat gondolkoztam azon, hogy ez miként lehetséges és valószínûleg a magyar pszichiátriai társaság egy kiadványában olvasott elõadásbevezetõ írás adja meg a választ erre a bizarrságra. Az ominózus írásban azt álíltják, hogy Magyarországon soha nem valósult meg semmiféle demokrácia fõként azért, mert a magyarok (már mint a Magyarországon nevelkedett és életüket javarészt itt töltött emberek), ellentétben a demokratikus országok polgáraival, abban a hitben élnek, hogy a világ egy igazságtalan hely. Mitöbb, a gondolkozásuk és magatartásuk ehhez a hithez igazodik. Vagyis nem is törekednek arra, hogy õk maguk igazságosak legyenek. Az egyenlõtlenség, az igazságtalankodás, a gonoszkodás, - azaz a fordítottság, elferdültség, a hazudozás, a társadalomellenes magatartás - normálisnak tûnik egy átlag magyar számára. Egy átlagos kanadai számára õszintén kedvesnek és jószándékúnak lenni egy másik emberrel szemben NORMÁLIS DOLOG, hiszen hiszi, hogy a világ egy igazságos hely és törekszik is arra, hogy õ maga igzaságos és jó legyen, illetve, hogy szembeszálljon a valós (vagy vélt) igazságtalanságokkal. Egy átlag magyar számára (beleértve egy átlagos cigányt és zsidót) a másik ember bizalmával való visszaélés, mások egyenlõ jogain való lábbaltiprás, mások gáltástalan kihasználása, az igazságtalan magatartás általában NORMÁLIS MAGATARTÁSNAK minõsül, és nem is törekszik arra, hogy szembeszálljon az ilyennel a saját társadalmaiban. Egy igazságtlanság áldozatába inkább maga is 'belerúg egyet', minthogy szebmeszálljon az igazságtalanság elkövetõjével, mind személyes szinten mind pedig tágabb társadalmi szinten. Gondoljunk csak a most szabadult Szántai Attila esetére, akire a rendõrség ráküldte, majd a maffia terrorizálta, félholtra verte és amikor az fegyverrel szállt szembe velük, akkor õt magát börtönbe zárták! Mintha úgy lenne berendezkedve az egész magyar társadalom - vagy úgy lett formálva az emberek gondolkozása -, hogy az épelmétlen társadalom ellenes, ön és közveszélyes egyedeket, illetve a gátlástalokat és szégyenteleneket, mások egyenlõ jogait sértõket, tisztelet övezi, miközben a tisztességes, intelligens, gazdag lelkiségû, építõ embereket megvetik és a szó legszorosabb értelmében HÜLYÉNEK NÉZIK. (Orbán Viktor szavai!). Talán ez a pszichopatikus sátáni társadalom és civilizációellenes gondolkozás a fõ oka annak, hogy ekkora apátia és csend övezi azt a tevékenységet, ami ellen minden ország épelméjû tisztességes és szociálisan érzékeny polgára ma már tiltakozik.


a taktikák

Kérlek tartsd észben: a tevékenység célja bizonyos kombinált pszichikai és genetikai tulajdonságokkal rendelkezõ ártatlan emberek teljes pszichikai, gazdasági és fizikai megsemmisítése fõként pszichoszomatikus kínzás alkalmazásával, több elkövetõ által, rész feladatokra leosztottan megvalósítva. A cél nem a célszemélyek elhallgattatása, sem a megbûntetése valamiféle bûntettért, sem a félre állítása és nem is a magatartásának rehabilitása, hanem CSOPORTOS, ELÕRE ELTERVEZETT ÉS RÉSZ FELADATOKRA LEOSZTOTT MÓDON MEGVALÓSÍTOTT TUDATOS ÉS LASSÚ PSZICHIKAI, GAZDASÁGI ÉS FIZIKAI KIIRTÁSA.

Az alkalmazott taktikázások úgy vannak tervezve, hogy összességükben elõidézzenek egy olyan ÉVEKEN ÁT TARTÓ ÁLLANDÓSULT létállapotot, amelyben a célszemélyek nagy mértékû stressznek, traumatizációnak, pszichoszomatikus kínzásnak és megõrjítésnek vannak kitéve, miközben az egészséghez és gyógyuláshoz abszolút szükséges TELJES támogató és szeretet kapcsolatrendszer megszûnik az életükben, és ellehetetlenítik a munkavállalásukat illetve tudatos anyagi károkat okoznak nekik (akár kifosztás révén is), ezzel tönkretéve a gazdasági helyzetüket is. A célszemélyek továbbá el vannak vágva MINDEN hagyományos segítségvonaltól (így a rendõrség, az igazságszolgáltatás, emberi jogi szervezetek, stb.) Másként megfogalmazva: a csoportok egy olyan állandósult hipervalós létállapotot idéznek elõ mesterségesen, amiben szinte minden pozitív normalitás megszűnik. Az áldozatok élete egy mûködésképtelen hipervalós ökoszisztémává válik, egy végnélküli stressz és trauma hullámmá, egy náci koncentrációs táborrá, amelyben az egyetlen állandó dolog az embertelenség és a visszaélés. Ez az állandósult negatív létállapot idővel elmezavart, agysejt károsodást, DNS károsodást és más fizikai károsodásokat (pl szívinfarktus) idéz elõ. Esetenként szimpla gyilkossági kísérletekkel (pk. megbuherált fék) is megpróbálják eltenni õket láb alól.

A taktikázások túlnyomó többsége katonai tervezésú pszichikai hadviselési taktikázás (pszichoszomatikus kínzás) és úgy vannak tervezve, hogy jobbára bizonyíthatatlanok maradjanak -természetes eseményekben bújjanak meg, több elkövetõ által részfeladatokra leosztottan valósítják meg, vagy ne legyenek tanúk -, hogy az áldozatot üldözési mániásnak vagy akár paranoiás skizofrénneklehessen beállítani és ezzel is aláásni a hitelességét. Amikor az emberirtó kommunázi disznók kérdőre vannak vonva vagy nyilvánosságra kerülnek a rémtetteik, akkor az áldozatokat üldözési mániásnak, skizofrénnek és elmebetegnek is állítják be, aki őket zaklatja és provokálja, illetve delúziónál vagy hazudozik. A takikázások hosszú éveken át folynak, vagy mindameddig az áldozatokat földönfutóvál nem tették, öngyilkosságba vagy tömeggyilkosságba nem kényszerítették, elmegyógyintézetbe vagy börtönbe nem záratták, vagy meg nem gyilkolták. 

Jó hír: Börtönben egy kommunáci disznó!

Börtönben a bandazaklató kommunáci


Illegális titkosszolgálati megfigyelés
MINDEN sértett teljes audió-vizuális megfigyelés alatt áll jobbára szatellit-alapú megfigyelés technológiával (pl. Echelon). A otthoni telefonvonalaikat és mobil telefonjaikat lehallgatják, a mobil telefonjaikat GPS-re jegyzik elõ az állandó megfigyelés érdekében. Az e-mail és postai levelezésük, illetve az internetezésük szintén teljes megfigyelés alatt kerül. Nem ritkán a sértettek a levelezésekkel való manipulálásról számolnak be. A vizuális megfigyelést a célpontok otthonában, munkahelyén és szomszédságában titokban felszerelt rejtett videókamerákkal végzik. Ez a megfigyelés kiterjedhet a hálószobára és a fürdőszobára is tehát olyan mélységekben folyik, amit SEMMIFÉLE nemzetbiztonsági vagy bûntetésvégrehajtási indokkal nem lehet megindokolni. Egyébiránt a sértettek szexuális életérõl szerzett információt szétosszák az emberirtó terroristák között, hogy azok felhasználják a zaklatás során ezzel mélységes megaláztatásokat és lelki/érzelmi traumákat okozva. A valós életben ezt úgy kell elképzelni, hogy ha a célpont azt mondja a párjának, hogy élvezi, ha beléélvez, akkor a terroristák azzal fogják zaklatni, hogy "nem tudtad, hogy azok a nők, akik befogadják a párjuk spermáját 80%-kal boldogabbak?". A célszemélyeket gyalogos spiclik/megfigyelõk is követik. Õk az adott ország/város létezõ spiclirendszerébõl kerülnek ki jobbára, de szomszédokat, barátokat, kollégákat és családtagokat is felhasználnak a spicliskedéshez.

Az internet megfigyelését is folytatják. REAL TIMEBAN - azaz ÉLÕBEN ÉS VALÓS IDÕBEN- is figyelik a célpontok internetezését és bele is avatkoznak abba. Ezt valószníleg az Echelon techológiával és rendszerrel valósítják meg, ami élõben bele tud avatkozni bármely földi vagy mobil telefonhívásba, és elektronikus levelezésbe a világ bármely pontján.
Kapcsolatok szabotálása/Izolálás
A célszemélyek teljes kapcsolatrendszerének feltérképezése az illegális megfigyelés keretében történik azzal a céllal, hogy a későbbiekben ezeket a kapcsolatokat teljesen szétzúzzák, beleértve a 
házasságokat és közeli családi kapcsolatokat. A csoportok beszívárognak az áldozatok életébe és kapcsolataiba. Barátságokat, üzleti és intimkapcsolatokat létesítenek a családtagokkal, házastársakkal, barátokkal, kollégákkal, szomszédokkal és más ismerősökkel. Ez már azelőtt megtörténik mielőtt a sértettek egyáltalán tudatára ébrednének, hogy megfigyelés alatt állnak vagy valamiféle szervezett ellehetetlenítés célpontjai. A közeli családtagokat egyszerűen "áttérítik a célra", vagy olyan ajánlatot tesznek nekik, amit nem tudnak visszautasítani (pénz, előnyök, esetlegesen a célpont ingatlanja/vállalkozása stb.), vagy megfélemlítik vagy zsarolhatóvá teszik és megzsarolják őket. Némely esetben egyszerûen elcsábítják a házastársat és szétzúzzák a házasságot. A többi kapcsolatot rágalomhadjáratokkal mérgezik meg vagy úgy szervezik be őket, hogy azt állítják a célpont titkosszolgálati megfigyelés/rendőrségi nyomozás alatt áll valami komoly bűntett miatt. Minden állandó kapcsolatot a későbbiekben felhasználnak a célpontok illegális megfigyeléséhez, a zaklatásukhoz, és a megőrjítésükhöz.

Nyílvánvalóan ennek a taktikázásnak a céja a célpontok teljes társadalmi izolálása és olyan állapot elõidézése, amikoris egy embernek teljesen megszûnik az egészséghez és érvényesüléshez szükséges támogató kapcsolatrendszere, illetve olyan kapcsolatokkal való körbevétele, amelyek rendszeresen becsapják, bántalamazzák és terrorizálják. Néhány éven belül a sértettek elveszítik minden támogató kapcsolatukat, minden szeretet, szakmai és baráti kapcsolatukat és teljesen egyedül maradnak.
Rágalomkampányok és karakter asszaszináció 
Ezt a taktikázást alkalmazta az FBI, a CIA, a KGB, a Stázi, az ÁVH, és diktatúrák hasonló erõszakszervei. A csoportok teljesen ABSZURD hazugságokat terjesztenek az áldozatokról a hátuk mögött minden közegben, ahol csak megfordulnak. Igazi Stázi-féle életrongáló rágalmakról van szó és csak a csillagos ég a határ az elkövetõk beteges torz fantáziájának. A leggyakrabban terjesztett rágalmak és pletykák (nemzetközi szinten): 
terrorista, pedofil vagy más szexuális aberráns, drog-díler, droghasználó, origázó nemi betegségeket terjesztő prostituált, fanatikus rasszista, gyermekbántalmazó, és ön és közveszélyes elmebeteg. Ezek a rágalmak az emberi kapcsolatok szétzúzásához, illetve a beszervezéshez szükségesek, de a sértetteknek ritkán árulják el az elkövetők, hogy mi van terjesztve róluk a hátuk mögött. Nagy szerencse, ha valaki olyan bátor, hogy visszamondja neki!! A médiában dolgozó zsidó személyek is részt vesznek nagyméretű rágalom és lejárató kampányokban.
Váratlan és bizarrul durva bánásmód
A konszisztens beszámolók alapján úgy tűnik, hogy ez a taktikázás a szervezett csoportos zaklatás egyik lényeges része. Célja a célszemélyek lelkiegynesúlyának kibillentése az állandó váratlan sértegetésekkel, illetve a sértettek erõszak elkövetésébe való provokálása. Az áldozatok azt észlelik elõször, hogy -habár ez nem volt jellemző- hirtelen és megmagyarázhatatlamul megnövekedett a bizarr, durva, neveletlen, rosszhiszemű emberek száma az életükben. Ismeretlenek és ismerősök, beleértve beszervezett családtagokat, váratlanul és konszisztensen a legabszurdabb, legdurvább és legprofánabb módon inzultálják õket. Példának okáért az utcán sétálva egy ismeretlen elhaladva mellette odasúgja "te hülye pina" vagy egy ismerős beleköt azzal, hogy "basszad szájba a tetves kurva anyádat". A beszervezett családtagok és barátok közül is hasonló inzultusokkal és durva kritikákkal jönnek: "Te nulla, te semmi, te senki, te geci, te faszszopó, te dagadék, te kurva stb." Ennek a taktikának egyébként a főtémája a kritizálás és az elértéktelenítés, de arra is felhasználják, hogy neurolingvisztikai programozást alkalmazzanak, vagy a sértettet addig provokálják a nyílvánvaló sértésekkel, amíg ki nem tör és akkor beállíthatják egy érzelmileg instabil őrültnek. A kritikák jobbára olyan területeket érintenek, ahol maguknak a zaklatóknak vannak problémáik vagy fóbiáik (önértékelési probléma, túlzott foglalatosság a küllemmel és külsőségekkel, túlzott ragaszkodás a státusz szimbólumokhoz, félelmek, túlzott függés mások véleményétől stb.). A zaklatók a saját árnyékukat, elégtelenségeiket és sokszor saját kisebbrendűségi érzésüket vetítik ki a célszemélyekre, akik jobbára szolid önbizalommal, értelmi képességekkel és fejlett érzeli világgal megáldott, önmagukat és másokat elfogadni tudó kiegyensúlyozott emberek.
Álkapcsolatok és álházasságok
A csoportok ÁLKAPCSOLATOKAT és ÁLHÁZASSÁGOKAT kötnek a célszemélyekkel, hogy intim közelségből valósíthassák meg a megfigyelésüket, kínzásukat, traumatizálásukat, fenyegetésüket, megőrjítésüket, gazdasági tönkretételüket és az életük infrastruktúrájának aláásását. Tipikusan elmondható, hogy a kapcsolat első részében a beszervezett ál-társ teljesen normálisnak tűnik, aztán belép a hazudozó fázisába, amikor tudatosan a célszemély tudomásra hozza, hogy hazudozik így megkezdve a bizalom aláásását. A későbbiekben már jönnek a tudatosan elidézett csalódásokozás helyzetek, a fenyegetések, a megtolvajlás, és háttérben történő lejáratás. Extrém esetekben hivatalos ügyek szabotálása, hirtelen ceremónia és magyarázat nélküli faképnél hagyás. Az áltársak úgy manipulálják a helyzetet, hogy a célszemélyeket szegénységben tartsák vagy szándékos gazdasági károkat okozzanak nekik. Egy emlékezetes eset a kanadai Anthony Brinatelli esete, amikoris egy ilyen beszervezett ál-mennyasszony előre megírta Brinatelli öngyilkos búcsúlevelét. Cserébe az álkapcsolatért/álházasságért a kommunáci emberirtó disznók előnyös állásokat és lehetőségeket kapnak. Ennek a taktikázásnak a teljesen nyilvánvaló célja a célszemélyek súlyos érzelmi traumatizációja, az emberekbe vetett bizalmuk aláásása, az idejük elfecsérlése, az életük destabilizálása, az életük infrastuktúrájának aláásása és a tudatos károkozás. Az olyan esetben, amikor az álhzasságból gyermek is született elszakítják a gyermeket a célszemélytől különböző abszurd kitalált vádakkal vagy fondorlatos manipulációkkal.
Neurolingvisztikai programozás (NLP)
Az NLP azon a neurofiziológiai feltevésen alapul, hogy bizonyos magatartásformákat mesterségesen aktiválni lehet egy emberben bizonyos körülmények között és bizonyos helyzetekben. Az NLP tudományának alkalmazott részeként tudatosan "érzelmi jelzőket" ültetnek el egy ember pszichéjében, hogy ismét és ismét előidézzenek bizonyos érzelmi állapotokat és reakciókat. Az NLP lényegében egy szenszitizálási program, amitõl egy ember látszólag mindennapi dolgokra lesz "túlérzékeny" vagy fóbiás. Az első lépés az, hogy egy emberben tudatosan előidéznek egy bizonyos negatív érzelmi állapotot (legyen az félelem, fájdalom vagy gyűlölet), majd azt ismétléssel jelzővé alakítják. A későbbiekben újra és újra aktiválják ezt az érzelmi állapotot a jelzők segítségével. Ezeket az érzelmi állapotokat váratlanul és gyorsan idézik elő, tehát gyors és váratlan érzelmi és magatartásbeli változások állnak be a célpontokban. Nem ritkán igen intenzív érzelmi reakciókról beszélhetünk. A jelzők lehetnek tárgyak, hangok, színek, illatok, cselekmények, emberek, helyzetek, tehát teljesen mindennapi dolgok.

Hogy a valóságban ez miként is működik? Képzeljük el, hogy egy áldozatot megerőszakol egy elkövetõ és a nemi erőszak közben egy piros zoknit töm a szájába. A legtöbb megerőszakolt személy Akut Stressz Szindrómát vagy Poszttraumás Stressz Szindrómát kap a traumás eseménytől, aminek következtében kerül minden olyan emlékeztetőt, ami eszébe juttathatja a traumát, annak bármely részletét vagy magát az elkövetőt. Ezek az emlékeztetők félelmet, fájdalmat vagy akár erős pánikot és zavarodottságot kelthetnek benne. A nemi erőszak után a zaklató csoport tagjai ÉVEKEN ÁT úgy zaklatják a célpontot, hogy váratlanul piros zoknikat dobálnak az útjába, vagy akár épp akkor vásárolt piros zoknit vesznek elő a táskájukból a társaságában. Ismétléssel a piros zokni tehát egy mesterséges "jelző" lesz, aminek láttán egy roppant negatív érzelmi reakció áll be és az áldozat magatartása hirtelen megváltozik. A jelző ismételt és többszöri alkalmazása következtében a célpontban egy irracionális FÓBIA alakul ki a piros zoknira, egy teljesen hétköznapi tárgyra. Ez a legdurvább bemutatása volt az NLP-vel való visszaélésnek. Ennél vannak kevésbé traumatikus módjai a jelzők beültetésének a pszichébe, aminek alapfeltétele egy bizonyos érzelmi állapot tudatos kiváltása, de amikor már a jelzők helyükön vannak, akkor egy külső stimulival könnyű kiváltani igen erős negatív érzelmi reakciókat. Ezek a hirtelen és váratlanul kiváltott intenzív érzelmi állapotok rettenetesen károsak egy ember érzelmi és pszichikai egészségére, és ugyanolyan erőszaknak minősülnek, mint a fájdalmas fizikai erőszak vagy a fenyegetés. A csoportok alkalmazhatnak például olyan NLP szenszitizálást, hogy miközben az elkövető legdurvábban módon szidalmaz és becsmérel, ezzel dühös érzelmi állapotot kiváltva a célpontban, kulcsot zörget vagy köhög. Ezt megismétlik párszor bizonyos intervallumokkal, hogy jelzőt kreáljanak a célpont pszichéjében, majd a későbbiekben már csak magával a köhögéssel vagy kulcszörgetéssel zaklatják, hiszen ennyi is elég, hogy visszahívják a negatív érzelmeket. Vagy képzeld el, hogy kilépsz a házából és az utcán egy férfi botlik beléd, aki hangosan kattogtatja a tollát és rettenetesen csúnyán néz rád. Ennek rossz reggele van, gondolod magadban és már mész is tovább. A munkahelyedhez érve a parkolóban egy kocsi mellett haladsz el, amiben egy nő kezét kilógatva tollat kattogtat és köp amikor elmész mellette. Tán mindenki meghülyült ma és mi ez a toll kattogtatás?, kérdezed magadtól és tovább mész. Este elmész a sarki videotékába és amikor kilépsz a téka ajtaján egy kutyátsétáltató öreglány tollat kattingtatva az újjával feléd köp. Ekkor már felötlik benned, hogy itt valami nincs rendben, mert hogy mi az eshetősége annak, hogy 3 teljesen idegen rád haragudjon és közben tollat kattintgasson? EZ IGY MEGY KB. 3 héten-1 hónapon át, aztán leállnak vele. A jövőben, ha valaki hirtelen melletted tollat fog kattintani ki fogja váltani a negatív érzelmet belõled.

Az áldozatokat egyébként folyamatosan megfigyelik, melyik jelzőre reagálnak érzelmileg és azt beépítik a zaklatási programjukba. Az NLP-t nem csak emberek borzalmas és éveken át tartó érzelmi és pszichikai kínzására használják a csoportok, hanem arra is, hogy mások előtt bizonyítsák, hogy a célpont irracionális, elmebeteg és közveszélyes. Bármi lehet az irritáns, ami kiváltja a negatív érzelmet vagy dühös reakciót: színek, tárgyak, nevek, állatok, emberek, és a tetejére úgy lehet alkalmazni, hogy mások meg se értsék, hogy az áldozat miért kapta fel a vizet hirtelen. Az NLP ilyen módon történő negatív alkalmazása kínzásnak és erőszaknak minősül.
Gázláng
A gázláng és légkör abúzus egy ember megfélemítésérõl, összezavarásáról és megõrjítésérõl szól. A csoportok mesterségesen idézik elő és tartják fenn a félelem, megfélelmlítettség, instabilitás, kiszámíthatatlanság és irritáció légkörét. Általában semmilyen kézzel fogható bizonyíték nincs arra, hogy tudatosan lenne előidézve. Lényegében ez egy megőrjítési taktikázás, amit klinikai pszichopaták/nárciszisták alkalmaznak az áldozataik önbizalmának és épelméjének aláásása érdekében. Hosszú távon roppant káros az önértékelésre, önbizalomra és a mentális egészségre. Nem ritkán a célpont paranoiás vagy skizoid hozzáállást vesz fel, ami miatt aztán még több kritikával illetik és még jobban lejáratják. A gázláng taktikázás következtében a szerepek megcserőlédnek: az egészséges áldozatot elemebetegnek titulálják, míg az elmebeteg elkövetőket mások betegségének elszenvedő áldozataivá.

Példák: Bugyik becsempészése a fiókokba, bútorok elmozdítása az otthonban és tudatalatti-határ megfélemlítés, burkolt fenyegetések, az elkövetők állítása arra nézve, hogy a célpont tett valamit, ami kiesett a memóriájából.
Utcaszínház
Ez a taktikázás a Grox Box nevû állatkísérleteket mimikálja, amely keretében az áldozat egy MESTERSÉGES MEGRENDEZETT VALÓSÁGBAN találja magát, ahol mesterséges ingereknek vannak kitéve és a reakciói nyilvántartásra kerülnek. A csoporttagok kiválasztanak egy tetszőleges célponttal kapcsolatos negatív érzelmeket vagy megbotránkozást kiváltó motívumot, amivel félreérthetetlenül felhívják a figyelmét magukra, majd több személy résztvételével leadnak egy teátrikus mimikáló kiselőadást. Ezek a kiselőadások legtöbbszőr roppant sértők, megalázóak, fájdalmasak vagy félelemkeltőek. Az előadás alatt megfigyelik miként reagál a sértett és amennyiben negatív reakciót észlelnek, akkor ezt beépítik a pszichikai hadviselésbe. Az utcaszínház megvalósítása detto illegális megfigyelést és csoportkoordinációt igényel, amibõl félreérthetetlenül nyilvánvalóvá válik, hogy szervezetten történik a célszemélyek terrorizálása. Ez a taktikázás a vízválasztó, mert miután felismeri, hogy nem képzelõdik, hanem tudatosan terrorizálják a taktikázások már nem annyira hatékonyak, mint elõtte.
Zajkampányok
A 20 és 20.000 hertz közötti frekvencián hallható hangokkal befolyásolni lehet egy ember viselkedését. Már az is roppant idegesítő lehet, ha a pihenésünket megzavarják a szomszédok hangos zenével. A csoportok azonban rendszeres zajkampányokat folytatnak a célpontok ellen. A zajkampányok normális zajokból tevődnek össze, DE a 'zaj-ciklus' egésze a) hosszabban tart, mint az normális lenne, b) a cselekmények intenzívebbek, mint az normális lenne, és c) a cselekmények többször történnek, mint normális esetben. Rengeteg ajtócsapkodás, háztartási zajok, hangos zene, (éjszakai) kopogás, fúrás-faragás, ház körüli munkálatok zaja, fűnyíró zaj, sziránázó autók, ablakon való kopogás, fapapucsos klappolás stb. Ami érdekes az, hogy ha a célpont bejelentést tesz csendháborításért vagy zaklatásért akkor ezek a szomszédok, családtagok abszolút SEMMIT sem észlelnek a zajokból. Nyílvánvalóan ez nem csak egy ember lelki és idegi nyugalmának megzavarására alkalmas, hanem az alvásmegvonáshoz is, ami igen káros lehet a mentális egészségre hosszabb távon.
Telefonos zaklatás, kommunikációs vonalak zavarása
Telefonhívások éjjel, hajnalban. Letevős hívások, sértegetõ hívások, esetleg szexuális természetû zaklató hívások stb. A forrás ellenőrizhetetlen. Nem ritkán igen furcsa dolgokat művelnek a kommunikációs eszközök: a saját telefonszámunk hívogat, a hangpostánk kimenő üdvözlő üzenete félbe van szakítva és egy idegen folytatja tovább, a hívásaink folyamatosan megszakadnak, problémák az e-mail fiókkal, felnyitott postai küldemények.
Irányított beszélgetések, indirekt kommunikáció
Ettõl a taktikázástól az ember üldözési mániás lesz, ha nincs tudatában, hogy szándékosan csinálják. Az áldozat telefonbeszélgetéseiből vagy vele kapcsolatos eseményekből kiválasztanak egyet és azzal kapcsolatos beszélgetést folytatnak bárhol a környezetében, akár buszon, munkahelyen, családban. Például, ha a golfozást kedvelő nagybácsi meghal Szombaton, akkor az ismeretlen emberirtó terroristák arról fognak beszélni HANGOSAN a célpont közelében, hogy milyen kár, hogy János bácsi hirtelen elhalálozott és már nem érhette meg a szombati golf versenyt. Az irányított beszélgetések mindig szubliminális üzeneteket tartalmaznak. Beszervezett családtagok, házastársak és más intimkapcsolatok esetében sok HANGOS telefonbeszélgetés lesz, amiben ilyen módon felemlegetnek célponttal kapcsolatos dolgokat. A felemlegetett témák túlnyomó többségükben olyan témák, amik fájdalommal, megaláztatással, veszteséggel és hasonló negatív érzelmekkel bírtak a célpont életében. Az elkövetõk által alkalmazott kommunikáció MINDIG indirekt - a tudatos sértegetésektõl eltekintve. Soha nem tesznek egyenes és normális kijelentéseket a célszemélyek felé, hanem inkább kétértelmû, sejtelmes, utaló beszédformát alkalmaznak.
Sátánista taktikázások
A sátánizums egy lényeges része a terrorholokausztnak. A célpontok olyan taktikázásokról számolnak be, amilyeneket a Sátánista szektákból elmenekülő tagok ellen alkalmaznak. Saját tapasztalatom szerint is sátánisták és sátánista taktikázásokat alkalmazó személyek vesznek részt a zaklatásban. Amerikai célpontok arról számolnak be, hogy olyan kocsikkal követik őket, amiknek a rendszámtáblája tartalmazza a '666', '696' vagy '999' számsorokat. Kétlem, hogy ez véletlen lenne, mert az én esetemben egyszer éjjel 3:27-kor ébresztettek fel egy telefonhívással, egy Sümegi György nevű személy telefonszámáról, ami a '666' számsorra végződött. A '666' közismerten a 'bestia jele' és a sátánizmussal asszociálják. Az egyik zaklatóm, egy Vojna Ferenc nevű személy, sárga nyakkendőt visel sötét öltönnyel, ami az európai sátánisták jelképe, míg egy másik zaklatóm, Hafner Emma, friss meleg csirke vért csöpögtetett az ágytakaróm kellős közepére. Ezt az utóbbit kizárólag sátánisták és woodoo-isták csinálják. Mindeközben olyan üzeneteket kapok, amik kifejezetten sátánizmusra utalnak. Például Internet szörfölés közben váratlanul lefagyasztják a képernyőt egy bárány képével, vagy verbálisan 'báránynak' neveznek, vagy miután megkapom a bárány képét külön üzenetet küldenek azzal, hogy "üzenem báránykának, hogy ne tegyen ilyent többet, mert nagyon dühös leszek". (Ez azután jött, hogy a csoportos zaklatóimat több évnyi zaklatás után 'majmoknak' neveztem.) A bárány az áldozati bárányt jelképezi és a zsidó sátánisták szimbóluma, akik Jézust keresztre feszítették, mint áldozati bárányt. Két amerikai célpont beszámolt arról, hogy a célpontokat valamiféle rituális 'áldozati állatoknak' tekintik és ez nem is meglepő, hiszen már sok helyről állítják, hogy ami ma történik a világban az a tömegek rituális sátánista beavatása, vagyis a lelkük és magasabb tudatuk 'keresztre feszítése', egy áldozatbemutatás a Sátán-istenük felé. Olyan sátánista taktikázás is alkalmazva van, mint a 'sátánista visszásság', ami egy megőrjítési taktikázás, és úgy valósul meg, hogy traumatikus vagy bizarr élményekre folyamatosan 2-3 értelmû megjegyzéseket tesznek, ezzel idõvel eltorzítva az áldozat valóságérzékelését.
Csapdahelyzetek /framing
A csapdahelyzeteket csoportosan idézik elő, akár 8-15 személy részt vételével. Ezeknek a célja, hogy a célpontot provokálják és olyan helyzetbe manipulálják, amikor esetlegesen érzelmileg kitör vagy bûncselekményt követ el. Ezt videóra vagy diktára veszik és annak bizonyítására használják, hogy a célpont illabilis elmeállapotú, esetleg agresszív. Az áldozat provokálása részfeladatokra van felosztva, hogy nehéz lehessen bizonyítani, hogy valóban provokálva volt. A csapdahelyzeteket kriminalizáláshoz is alkalmazzák.
Kriminalizálás/bebörtönzés
Az emberirtásr indoktrinált csoportok/közösségek olyan helyzeteket teremtenek, amikoris a célszemélyt bűntett elkövetésébe vezetik, vagy ráterelik a gyanút. Sõt, nem ritkán hamisvádakat emelnek ellenük hamis tanúkkal vagy fabrikált vádakkal. Olyan esetekről is hallottunk, hogy a rendőrség félreállítja a célszemélyt közúti ellenőrzésre és drogokat dob el a célpont autójától néhány méterre, vagy akár az otthonában. A cél természetesen a célszemélyek kriminalizlása, bebörtönzése, lejáratása, és indokgyártás arra, hogy további embereket bujtsanak fel és szervezzenek be "bûnözõk" kínzásába és kiirtásába.
Tudatos csalódásokozás
Ezt a taktikázást rendszeresen alkalmazzák. Például felajánlanak egy állást, csak, hogy kirúgják azzal az érvvel, hogy inkompetens; egy beszervezett szerető megkérheti a célpont kezét hamis eljegyzési gyűrűvel vagy az esküvő alkalmával, amikor meg kell csókolni az újdonsült párnak egymást a beszervezett fél nem csókolja szájon, hanem kezet ráz vele és arcon puszilja. Beszervezett barátok rendszeresen találkozókat beszélnek meg, amit aztán az utolsó pillanatban mindig lemondanak. A beszervezett intim társ az orgazmus előtt rendszeresen abbahagyja a szeretkezést, hogy frusztrálja a célpontot. A tudatosan okozott csalódások lehetnek apró csalódások, de lehetnek életre szóló és léleknyomorító csalódások is, amelyek alkalmasak egy embert elkeseredésbe és öngyilkosságba kergetni.
Vágyak, álmok, tervek szabotálása
A csoportok az illegális megfigyelés során kategorizálják a célpont vágyairól, kedvenc ételeiről, kedvenc időtöltéseiről, terveirõl és álmairól szerzett információkat. Ezeket aztán szabotálják. Ha az áldozat mondjuk meg akarja nézni a Cirque du Soleil fellépését, akkor úgy fogják igazítani az eseményeket, hogy ez ne valósulhasson meg. Ha van egy bizonyos kedvenc termék, amit előszeretettel fogyaszt, akkor az a termék el fog tűnni a környékbeli boltokból. Általában elmondható, hogy bármilyen vágya, terve, álma legyen a célpontnak - kicsi vagy komolyabb - azt a csoportok el fogják gáncsolni.
Szexuális zaklatás, nemi erõszak
A női célpontokat szexuális zaklatásnak is kiteszik, némelyeket pedig megerőszakolnak. A szexuális zaklatáshoz részben a titokban összegyűjtött intim információt használják fel ehhez, amit a lehallgatások és megfigyelések során szednek össze, de az én esetemben egy Majoros Attila nevű zaklató napi részletes feljegyezéseket vezetett a velem való intim kapcsolatáról. Az intim szexuális információval történő visszaélésen kívül, néha olyan szexuális zaklatást is alkalmaznak, hogy váratlanul megfogdossák a női célpont fenekét, vagy mellét, vagy szexuális jellegű megjegyzéseket tesznek. Példának okáért a célpont fenekét kezdi el fogdosni egy ismerőse. Aztán pár nappal később miközben beszélget két-három emberrel, egy férfi lép oda hozzá és nemes egyszerűséggel megsimogatja az egyik mellét a kabáton át. Aztán egy hét múlva egy másik férfi teszi ugyanezt. Máskor egy csoporttal beszélget és két férfi zaklató felveti, hogy rendezzenek a célpont házában orgiát. Ez módszeres és tudatos szexuális zaklatás, amely a Btk. szerint bűncselekménynek minősül.

Hogy az olvasónak legyen némi elképzelése, hogy miként is viszik véghez ezeket a szexuális zaklatásokat elmesélek egy általam tapasztalt módszert. Adva volt egy intim e-mail levelezés, amit a férjemnek írtam és amiben emlékeztetésként kiszámoltam hány nap óta nem tudunk szexuális életet élni, mivel ő külföldön volt, illetve megjegyeztem, hogy megvisel a normális rendszeres szexuális élet nélküli lét. Az első zaklató megbökdöste a láncomat az ujjával, majd közölte "SZÁMOLJUNK!", aztán jött egy Hermán Péter nevű, aki szintén megbökdöste a láncomat, majd közölte "SZÁMOLJUNK!". Később megbökdöste a homlokomat és közölte, hogy bekattanok szex nélkül. Én annyira megdöbbentem és olyan mértékben porig alázva éreztem magam, hogy ezek a férfiak beleláttak a férjemmel folytatott intim levelezésbe és hogy ilyen módon és körülmények között emlegetik fel, hogy szószerint kifutott az arcomból a vér és dadogni kezdtem. Ám itt még nem volt vége a megaláztatásomnak és terrorizálásomnak. Ekkor jött vissza az első zaklató és nemes egyszerűséggel megsimogatta a mellemet, miközben 3 nővel beszélgettem. Végül jött egy Csáji Tibor nevű zaklató, aki kitette a kabátjára a kanadai nép, AZAZ 33 MILLIÓ KANADAI NEMZETI SZIMBÓLUMÁT!! (mivel én Kanadában éltem), majd odasétált hozzám és megfogdosta a mellemet, miközben egy padon ültem és beszélgettem. Ekkorra már előre a közelbe volt rendelve két rendőr, arra az esetre, ha sikerül kiprovokálni egy konfrontációt és tanúkként használják őket arra, hogy valamiféle irracionális közveszélyes őrült lennék, aki indokolatlanul neki esik másoknak.
Irigység, gyûlöletkeltés, kisebbrendûségi érzés elültetése
Ha a két kolléga közül te teljesítesz jobban, akkor a rosszabbúl teljesítõ kollégát fogják nyíltan dícsérni. Ha egy adott helyen te és egy másik hölgy van jelen odaküldenek egy férfit, hogy nyíltan dícsérje a másik nõ földöntúli szépségét és téged nyíltan csúfnak nevezzen. Ha szeretnél egy új csizmát, de nincs rá kereted, akkor a környezetedben élõ zaklatók mind elmennek szép új csizmákat vásárolni. Ha elõjössz egy remek ötlettel, azonnal ellopják, másnak tulajdonítják és miközben azt ajnározzák, téged kiközösítenek. Ha szép az énekhangod, akkor a legrosszabb énekhangút fogják kiemelni és magas pénzjutalommal megjutalmazni. Ha okos vagy, akkor konszisztensen lebutáznak és egy átlagos zaklatót fognak roppant intelligensnek beállítani. ÉS EZ ÉVEKEN ÁT FOLYIK! És nem is véletlenül, hanem azzal a céllal, hogy benned irigységet, kisebbrendûségi érzést, keserûséget és gyûlöletet váltsanak ki.
Victim blaming, bûnbakolás
Ennek a taktikázásnak a célja, hogy befelé fordítsa a célpont személyiségét és rávegyék õt az önvádolásra, bûntudatra. Az elkövetõk rendszeresen magát az áldozatot okolják a maguk által elkövetett bûntettekért és borzalmas, felfoghatatlanul embertelen attrocitásokért. Mindenért az áldozat a felelõs, mindennek õ az oka, õ a bûnbak. Ha az elkövetõk elérik, hogy az áldozat önmagát kezdje vádolni a torz lelkületû szadista emberirtók saját beteges cselekedeteiért, akkor nyert ügyük van. Egyébiránt maguk az elkövetõk úgy érzik õk NEM felelõssek semmilyen általuk elkövetett attrocitásért, mivel úgy vélik a célszemély valami borzalmas bûnt követett el, amiért megérdemlí a szörnyû bánásmódot, vagy náci/fasiszta eszméket vallanak és minden szégyen vagy erkölcsi kétely nélkül ki akarják irtani a célszemélyt, vagy pedig a célszemélyt áldozati báránynak tekintik, akiknek a kiirtása/feláldozása szükséges, mert ezáltal csoportösszetartozást érnek el. Egyébiránt az elkövetõk esetenként súlyos delúziós állapotban vannak és önmagukat úgymond törvény felettiséggel és isteniességgel ruházzák fel.
Szaghatások
Mesterségesen elõidézett szagok beáramoltatása a célpont lakókörnyezetébe vagy akár az utcán.
Mérgezés, fertõzés és az ételek beszennyezése
A fertõzés és az ételek beszennyezése lehet apró egészségügyi zavarokat vagy kellemetlenségeket/élvezhetetlenséget okozó dolog, de sajnos lehet komolyabb fertõzés is, mint például Hepatitisz. A mérgezéshez alkalmazhatnak szívinfarktust elõidézõ mérget, ami gyilkosságnak minõsül.
Médiazaklatás
Még csak elképzelni is hajmeresztő, hogy a média, ez a parazita gyilkos szabadkõmûves-cionista zsidó társaság, valaki nyomába szegődik, de bizony megesik. A célszemélyt lefényképezik, átretusálják a fényképet valami 120 kilós transzvezitává és leadják a képét, valami sértő cikkben országszerte. A róla szerzett szexuális természetű információt szétosztják beszervezett zsidó és nem-zsidó rádió bemondók között, akik aztán ezekre utalásokat tesznek program idõben. Az e-mail levelezéseinek részletei a betelefonáló kívánságműsorban zenedarabot kérő betelefonáló szájából hangzik el. Hihetetlen, de igaz. 
ZSIDÓ MÉDIÁSOK AKTÍVAN RÉSZT VESZNEK ENNEK A GLOBÁLIS TERRORHOLOKAUSZTNAK A MEGVALÓSULÁSÁBAN. Ahogy egykoron csoportos maszturbációra jártak magyarkivégzésre, most azon élvezkednek, hogy a médiát használják fel emberek megõrjítésére és elpusztítására. (Valószínûleg közben most is csoportosan maszturbálnak!)
Illegális behatolás
Ennek a taktikázásnak fõ célja a stresszokozás a magánszféra megsértésével. Ha valakinek betörnek az otthonába hónapokba telik, míg visszaáll a lelki nyugalma, de a célszemélyeknek szinte állandóan megsértik a magánszférájukat. Az ilyen illegális behatolások, betörések során elmozdítanak apró tárgyakat, ellopnak apróságokat, elmozdítják a bútorokat, megmérgezik a háziállatot stb. Mindezek a gázláng taktikázás részei.
Vandalizmus, rongálás
Erről szintén minden célpont beszámol éljen bárhol is a világban. Vandalizmus orgia! Az elektromos berendezések, ha új, ha régi, egyik a másik után titokzatosan kipurcannak. Van, amelyik aztán titokzatosan ismét működik. Mosógép, kávéfőző, TV, rádió, videokamera, bármely elektromos berendezés áldozatává válhat a globális üldöztetésnek. Érdekes, hogy valamilyen okból szeretik leszaggatni a konyhaszekrények ajtajait. Az ilyen "háborús áldozatokká" vált ártatlan konyhaszekrényekről nem csak én, de több magyar és külföldi célszemély is beszámolhat. Kávé a plafonon. Leesett duplán felerősített képek. Összetört vázák, szétszaggatott drága kosztümök és más ruhadarabok (a ruhák megszaggatásáról - pl. 
bugyik lábközötti részének kilyukasztásáról/kivagdosásáról vagy nadrág lábközötti részének kilyukasztásáról!!! - világszerte beszámolnak!). Az autókat különösen szeretik vandalizálni és itt mindenféle rongálással számolni lehet a karcolásoktól a fék és a váltó megrongálásáig. Olvastam egy emlékezetes esetről, amiben egy amerikai áldozat villanykörtéit titokban kicserélték és azok egyik másik után felrobbantak. A körtéken az állt "MADE IN HUNGARY". (Hát köszönjük szépen a magyar termékek lejáratását külföldön!)
Területinvázió
Ennek a taktikázásnak csupán az a célja, hogy a célpontok megzavarodjanak és kellemetlenül érezzék magukat. A nyílt terepen és a tömegközlekedési eszközökön a csoporttagok szorosan körülveszik a célpontokat és bárhová mozdulnak mennek ők is. Egy másik formája ennek a taktikázásnak az, hogy úgy koordináják mozgásukat, hogy a célszeméllyel egyidõben többen érkezzenek egy ajtó elé, kasszához vagy egy utcasarokra és ott mindenféle furcsa, idegesítő tülekedés vagy kerülgetés alakul ki. Ezek a tömörülési akciók szinte már átokká válhatnak a célpontok számára, mert időszakonként megismétlődnek. Megtörténhetnek az utcán, a tömegközlekedési eszközökön, a boltban, az éttermekben, edzés közben stb., és igen idegesítő lehet, főként, ha közben NLP-t is alkalmaznak.
Szinkronizálás
Sok célpont egy olyan taktikázásról számol be, amit szinkronizálásnak nevezhetünk. Úgy tűnik a zaklatók szinkronizálják a saját mozgásukat és cselekményeiket a célpontokkal. Akkor mennek WC-re, amikor azok. Akkor mennek ki az utcára, amikor azok. Ha éjszaka felkelnek, akkor a beszervezett szomszéd is felkel és felkapcsolja a villanyt. Ahol lehetséges, akkor kelnek, amikor a célpontok. És így tovább. Ha valakit utánoznak, az rettenetesen idegesítő lehet egy idő után.
Nyílt és burkolt életveszélyes fenyegetések
A sértettek időről-időre nyílt és burkolt életveszélyes fenyegetéseket kapnak, hogy megfélemlítettség állapotában tartsák őket. A célpontok gyermekeit is előszeretettel fenyegetik. Mint ismert, a hosszú távú félelemérzet irracionális gondokozást okoz.
Tudatalatti-határ megfélemlítés
A tudatalatti-határ megfélemlítésre egy tankönyv példa, amit velem műveltek: találkozóm volt egy ismerõssel és a troli megállóban várakozva arra lettem figyelmes, hogy egy férfi furán és feltűnően igazgatta egy nő fülbevalóját. Amikor elindult a troli ez az ismeretlen férfi integetett nekem. Miután találkoztunk az ismerõsömmel egy parkban sétáltunk beszélgetve, amikor egy csoport állt meg a közvetlen közelünkben és az egyik csoporttag látványosan elszínészkedte, hogy eldobja a mobiltelefonját, a másik pedig ordítva rákérdezett, hogy "hol a telefonod?" mire az első visszaordított, hogy "a zsebemben!". A csoport ezután elment a környezetembõl. Kb. 1 óra múlva a beszervezett ismerősöm egy szokatlan történettel állt elõ arról, hogy az egyik ismerőse gyilkosság áldozatává vált, megölték, majd a testét darabokra vágták és elásták a hegyekben. Úgy sikerült végül azonosítani, hogy az egyik fülében fülbevaló volt, és amikor megtalálták a teste középső részét, akkor a zsebében ott volt a mobilja. (EMLÉKEZZÜNK CSAK A FURCSÁN FELTÛNÕ FÜLBEVALÓSOKRA A TROLI MEGÁLLÓBAN ÉS A MOBILJÁT LÁTVÁNYOSAN ELDOBÓ MAJD AZT A ZSEBÉBE GYÖMÖSZÖLŐ FÉRFIRA!) Hát ezt nevezik tudatalatti-határ megfélemlítésnek! És mivel le van bontva részekre és nyílt, személynek szóló fenyegetésnek nyoma sincs, szinte teljesen bizonyíthatatlan, sõt, ha az áldozat megpróbálja elmagyarázni másoknak, hogy miként fenyegették vagy félemlítették meg tiszta üldözési mániásnak fogják vélni, mert nagyonis úgy tûnik összekombinál véletlenszerû eseményeket és cselekményeket, hogy egy koherens, perszonalizált üzenet kerekedjen belõle.
Gyilkossági kísérletek, gyilkosságok
Konszisztensenk a nemzetközi célszemély beszámolók váratlan titokzatos fék és vagy váltóhibákról, mérgezésekről/bedrogozásokról, 2-3 autó részt vételével megvalósított közútról való leszorításról. Alkalmazhatnak olyan mérget, amely pár napon belül szívinfarktust okoz. A terrorcsoportok tehát baleseteknek és természetes eseményeknek álcázott gyilkosságokat és gyilkossági kisérleteket hajtanak végre.
Bioelektromos/szubletális fegyverek
Ezekrõl a fegyverekrõl bõvebben írok a bal oldali "láthatatlan világháború" link alatt. Sok célszemély arról számol be, hogy valamiféle irányított hullámokkal/manipulált frekvenciákkal támadják õket. A szubletális katonai technológiák létezõ technológiák és ezekrõl bõ dokumentációforrások léteznek a világhálón, de akár nemzetközi emberi jogi szervezetek, találmányi hivataloknál és magánál az ENSz-nél is. Mind az amerikaiak, mind az oroszok igen fejlett irányítottenergia technológiát birtokolnak. A mikrohullámú vagy elektromágneses impulzusokkal égési sérüléseket, de még értelmezhetõ hangokat is lehet okozni. A szubletális fegyverekkel -a megtévesztõ elnevezésükkel ellentétesen- belsõszervi megbetgedéseket, szívinfarktust és halált is elõ lehet idézni.


 világot az emberirtás egy új válfaja lepte meg: kipecázott ártatlan emberek magasan szervezett szatellit alapú illegális megfigyelése, üldözése, csoportos zaklatása, öngyilkosságba kínzása és meggyilkolása. világszerte millió és millió ember esik áldozatul ennek a folyamatban lévő leplezetten megvalósított globális holokausztnak. a program neve Globális Üldöztetés, Kínzás és Gyilok Program és a gyilkolás a kormányaink együttműködésével történik