2020. július 9., csütörtök

Zsidó bűnök (kronológia)Zsidó bűnök (kronológia) • Oszarsziph (későbbi nevén Mózes) héliopoliszi pap felkelése a kivetett leprások és nyomorékok élén Egyiptomban a hükszoszokkal szövetkezve - i.e. 14. század, III. Amenhotep fáraó kiűzi őket Egyiptomból (forrás: Manethón)
 • Az antiszemitizmus, zsidógyűlölet megteremtése és elterjesztése
 • - a zsidó nép kialakulása pillanatától napjainkig tart a zsidók tettei következményeként, ami számos zsidóellenes atrocitást eredményezett, melyek azonban eltörpülnek a zsidó bűnök mellett
 • Uzsorakölcsönzés, adóbehajtás, pénzváltás az ókortól kezdve napjainkig
 • – az uzsorázást szinte csak a zsidók űzik
 • Rabszolgakereskedelem
 • – a zsidók minden időben jelentősen kivették részüket a rabszolgakereskedelemből, nem zsidó rabszolgákat adtak-vettek, egyeseket zsidó hitre kényszerítették közülük
 • A zsidók a világ számos országába betelepülnek az idők folyamán, ha kedvezőbbek a feltételek, akkor továbbállnak – idővel szinte minden fejlettebb országot megkaparintanak
 • Zsidó-asszír háború
 • - i.e. 730-as évek, a zsidók fellázadnak az asszírok ellen, akiknek adót fizetnek, az asszírok elfoglalják Észak-Izraelt és sok zsidót deportálnak
 • Zsidó-asszír háború
 • - i.e. 720-as évek, az asszírok 3 év ostrom után elfoglalják Samariát, miután a zsidók az egyiptomiakkal szövetkezni próbáltak ellenük, sok zsidót deportálnak (10 elveszett törzs) és idegeneket telepítenek be (szamaritánusok)
 • Jójákim júdai király fellázad Babilon ellen az egyiptomi segítségben reménykedve - kb. i.e.
 • 600, Nabukodonozor beveszi Jeruzsálemet (i.e. 597), a zsidó királyt, a júdai elitet és kb. 10 000 zsidót Babilonba deportáltat, kifosztja a templomot
 • Zedekiás júdai király lázadása Babilon ellen
 • - kb. i.e. 590, Nabukodonozor i.e. 586-ban beveszi Jeruzsálemet, a várost nagyrészt lerombolja Salamon templomával együtt, nagyon sok zsidót Babilonba hurcol, Júda Babilon tartománya lesz Yehud Medinata néven


 • Gedáliás zsidó bábkirályt megölik a zsidók és lázadásokat folytatnak
 • - i.e. 582 és környéke, Nabukodonozor újabb deportálásokat hajt végre, Júda tartományi státuszát is megszünteti
 • 50 000 zsidó visszatér a "babiloni fogság"-ból
 • Júdába a Babilont elfoglaló Nagy Kürosz perzsa király engedélyével - i.e. 538
 • - i.e. 485 és 465 között, 75 000 áldozat, akiket a zsidók öltek meg különböző városokban, és amit minden évben megünnepelnek púrimkor
 • Ezra és Nehémiás visszatért Babilonból,
 • és látván, hogy a zsidók elkezdtek másokkal keveredni, visszatérítették őket a szigorú vallási előírásokhoz, elkülönüléshez, idegengyűlölethez, megtiltották a vegyesházasságot, a zsidóság azóta is belterjes, idegengyűlölő, elmebeteg, stb. - i.e. 5. század
 • Az egyiptomi Elephantiné szigetén bárányokat áldoznak a zsidók, miközben az egyiptomiak Hnum kosistenének a központi szentélye is ott állt
 • – i.e. 410, az egyiptomiak felforgatják a zsidó templomot, a zsidók megöletik a helyőrség vezetőjét
 •  - i.e. 167-164, a zsidók nem fogadták el a görög, nem az ellenségeskedésre épülő vallást, ezért fellázadtak
 • Vérengzés a Jambri fiai nevű törzs menyegzőjén
 • – kb. i. e. 160, a zsidók bosszúból mindenkit (300 embert) megölnek és kirabolnak egy menyegzőn a Makkabeus-felkelés idején
 • I. Démétriosz Szótér szeleukida király meggyilkolása
 • – i. e. 150, Alexandrosz Balasz imposztor a zsidók támogatásával ölte meg Démétrioszt
 • A zsidók a trónkövetelő Diodotosz Trüphont támogatják
 •  II. Démétriosz szeleukida királlyal szemben, cserébe önállóságot kapnak – kb. i.e. 145
 • A zsidók elfoglalják Ashkelont, Gazát és Beth-zurt – kb. 145
 • Hasmoneus Királyság megalapítása
 • – i. e. 140, a makkabeus Simon Tasszi alapítja meg a Makkabeus-felkelés után (i. e. 37-ig állt fenn)
 • Simon júdeai királyt meggyilkoltatja saját veje – i.e. 135
 • János Hürkanosz júdeai király hódításai Szíriában, kihasználva a Szeleukida Birodalom pártusokkal szembeni vereségét – kb. i.e. 129
 • János Hürkanosz júdeai király elfoglalja Samariát
 • – i.e. 113, a samariaiakat rabszolgasorba vetik
 • János Hürkanosz júdeai király idumeus és transzjordániai területeket foglal el
 • – i.e. 110, zsidó hitre kényszerítik a legyőzötteket
 • júdeai király elfoglalja az egész partszakaszt, Galileát, Nyugat-Samariát, Észak-Transzjordániát, és egy év ostrom után Gázát – kb. i.e. 100
 • III. Kleopátrát támogatja fiával, IX. Ptolemaiosz egyiptomi királlyal szemben – kb. i.e. 100, IX. Ptolemaiosz a Jordán menti csatában vereséget mér rá
 • Nabateus-zsidó háború
 • – kb. i.e. 95, a nabateusok királya, I. Obodasz legyőzi a zsidókat, és visszaszerzi elrabolt területeit
 • Zsidó polgárháború 
 • Alexandrosz Janneusz júdeai király idején – kb. i. e. 95, 6 évig tartott és 50 000 zsidó halt meg. III. Démétriosz szeleukida királytól is segítséget kértek a lázadók, de végül mégis a zsidó királyt támogatták. Janneusz 800 lázadót feszíttetett keresztre, miután családjukat megölte.
 • Trónharcok
 • II. Hürkanosz és II. Arisztobulosz között – i.e. 67-63, a rómaiak bevonulnak, és elfoglalják Júdeát
 • Julius CaesarAz egymilliós egyiptomi zsidóság  oldalára áll,
 • amikor az elfoglalja Egyiptomot - i.e. 47, Caesar VII. Kleopátrát ülteti a trónra
 • II. Antigonosz utolsó zsidó király Róma-ellenes lázadása és uralkodása – i.e. 42-37


 • Az egyiptomi zsidóság Octavianus (Augustus) oldalára áll Kleopátrával szemben, elárulva Egyiptomot - i.e. 31
 • Jézus meggyilkolása
 • - kb. i.u. 33, a zsidók keresztre feszítették-feszíttették Jézus Krisztust
 • Nero keresztényüldözése
 • - kb. i. u. 64-68, felesége, a zsidó hitre áttért, prozelita Poppea (és annak zsidó tanácsadói) ösztönzésére Nero császár a keresztényeket vádolja meg a római tűzvész okozásával, és üldözi, irtja őket, ekkor hal meg Szent Pál és Szent Péter is [1] [2] [3] [4] [5]
 • Pál apostol kivégzése - i. u. 64
 • Szent Péter keresztre feszítése - i. u. 67
 • Zsidó-görög összecsapások Alexandriában - i.u. 68
 •  - i.u. 66-70, kb. 1 millió áldozat, a zsidók három pártra szakadtak, egymással is kegyetlenkedtek sok rémtettet elkövetve, és még vereségük előtt is fölényeskedtek a rómaiakkal szemben
 • Jonathan, a takács lázadása Cyrenében - i.u. 73
 • Az alexandriai zsidók az i.e. 4. századi
 •  Abderai Hekataiosz nevében meghamisított művet adnak ki a zsidók történetéről - ezt később a zsidó Josephus Flaviusis felhasználja
 •  (római-zsidó háború) - 115-117, a zsidók a Római Birodalom különböző pontjain (Ciprus, Cyrene, Alexandria, etc.) egyszerre kezdtek vérengzésbe a nem zsidó lakossággal szemben, legalább fél milliót megöltek
 • - (ma Líbia) i.u. 116, 220 000 áldozat, a zsidók megették áldozataik húsát, megitták vérüket és beleiket övként magukra tekerték Dio Cassiusszerint
 • – i.u. 117, 240 000 áldozat, a világ egyik legszörnyűbb holokausztja a többségbe került zsidó lakosság részvételével, a zsidók elkezdték kiirtani Ciprus nem zsidó lakosságát
 • (második - vagy harmadik - zsidó háború) - 132-35, kb. 600 000 áldozat, a hamis Messiás, Bar-Kohba vezetésével a zsidók fellázadtakRóma ellen
 • - kb. 337-343, a zsidó II. Sápúr szászánida király dupla adót vet ki a keresztényekre, és megölet kb. 10 000-et, köztük több mint száz püspököt
 • - a felkelést a zsidók egybekötötték a nem zsidók meggyilkolásával, Flavius Constatius Gallus császár leverte őket, több várost leromboltak a rómaiak, több ezer zsidót kivégeznek [6]
 • A 414-es alexandriai atrocitások
 • - éjszaka megöltek néhány keresztényt a zsidók, a zsidókat kiűzik
 • Első szamaritánus felkelés
 • - 484, Bizánc, Samaria. Mint általában, a keresztények ellen is irányult.
 • Második szamaritánus felkelés – 495
 • - kb. 518-525, a zsidó Dhu Nuwas jemeni király üldözte a keresztényeket, többek között Najranban szadista módszerekkel megöletett kb. 20 000-et
 • Harmadik szamaritánus felkelés
 • - 529-530, ez a legerőszakosabb felkelésük, sok keresztényt megöltek a zsidó-szamaritánusok
 • Negyedik szamaritánus felkelés
 • - 556, a zsidókkal szövetkezve sok keresztényt megöltek
 • Zsidó lázongás Antiochiában
 • - 610, különösen szadista módon gyilkolják meg II. Anasztáz pátriárkát és sok keresztényt
 • 613-as zsidó felkelés és megszállás a Bizánci Birodalomban
 • - kb. 613-627, a helyi zsidók Bizáncot elárulva, a perzsákat segítve elfoglalták Palesztinát
 •  – 614, a zsidók Chosroes perzsa királytól Jeruzsálem elfoglalása után potom áron kb. 90 ezer keresztény foglyot vesznek, és mindet kegyetlenül lemészárolják.
 • A zsidó Banú Qaynuqa törzs megszegi a Mohameddel kötött megállapodást - 624, Medina, kiűzik őket
 • A zsidó Banú Nadir törzs is megszegi a Mohameddel kötött megállapodást - 625, Medina, őket is kiűzik
 •  - 627, a zsidó Banú Nadir törzs több arab törzzsel együtt Medina és Mohamed ellen vonul, a medinai zsidó Banú Qurayza törzs pedig eláruljaMohamedet a csatában, 700 zsidót lefejeznek
 • Mohamedet megmérgezi egy zsidó nő
 • Zaynab Bint al-Harith khaibari csata után bosszúból, ezért hal meg Mohamed 3 évvel később - 629, Jézus mellett tehát valószínűleg Mohamedet is zsidók ölték meg [7]
 • Az elűzött zsidók csatlakoznak Hilderic gróf Wamba nyugati gót király elleni felkeléséhez – 672
 • Ibéria mór elfoglalásakor a zsidók a mórok oldalára álltak a gótokkal szemben, a városok (így Toledo) kapuit is megnyitották előttük – 711-től
 • A zsidók európai keresztény rabszolgákat adnak el
 • a muszlimok által elfoglalt Ibériában (Al-Andaluszban) – 8-15. század
 • A kazárok felveszik a zsidó vallást – 8-9. század, a kazárok leszármazottai alkotják a zsidóság 90%-át
 • A kazárok kiterjesztik hatalmukat a krími gótok földjére – 787
 • A kazárok felépítik Sarkelt a magyarok ellen – kb. 830
 • A világ zsidósága a Kazár Birodalomba özönlik – 9-13. század
 • A kabarok fellázadnak a kazárok ellen a zsidó vallás miatt, és a magyarokhoz menekülnek – 9. század
 • A kazárok az úzokkal szövetkeznek a besenyők ellen, ezért a besenyők nyugatra menekülnek, akik miatt a magyaroknak el kell hagyniuk Etelközt – 9. század vége
 • A kazárok elfoglalják Kijevet – 862
 • Rusz-kazár csata – 941
 • A kazárok a Krímben pusztítanak, a gótok a ruszoktól kérnek segítséget – 962
 • A ruszok és más népek súlyos csapást mérnek a Kazár Birodalomra, mely zsugorodik és meggyengül
 • – 965, elfoglalják Sarkelt, pár évvel később lerombolják a fővárost, Itilt
 • Bizánc és a Kijevi Fejedelemség újabb csapást mér a Kazár Birodalomra – 1016
 • Joseph ibn Naghrela ténykedése Granadában
 • – végül 1066 körül a nép megölte 4000 zsidóval együtt
 • Hódító Vilmos behívja a zsidókat Britanniába – 1070
 • reconquista idején Ibériában a zsidók átálltak a keresztények oldalára, amikor azok már győzni látszottak
 • II. Henrik angol király elfoglalja Írországot a zsidók finanszírozásával
 • – 1170, ezzel megkezdődik Írország 800 éve tartó zsidó-angol megszállása, terrorja, melynek több millió ír esik áldozatául
 • - 1241, pénzügyi és morális züllesztés, és egy zsidó (Tikk vagy Tika úr) árulása a haditervről
 • Pestisjárvány
 • – 1347-53, a zsidók sok helyen mérgezték a kutakat és terjesztették a járványt, Európa lakosságának harmada-fele meghalt, világszerte kb. 100 millió áldozat
 • Kasztíliai polgárháború
 • - 1366-69, több 10 000 áldozat, a zsidók nagy hatalomra tettek szert, és a királyt támogatták a nemesek ellen
 • A zsidók tevékenysége a késő középkori Franciaországban
 • – a zsidókat többször is kiűzték a 14. században, miután hatalmas uzsorát szedtek Manecier de Vesoul és társai vezetésével, és pénzhamisításukkal rontották a pénzt
 • A zsidók tevékenysége a középkori Spanyolországban
 • - 14-15. század, álkeresztényekként (marranusok) beépültek a legmagasabb körökbe is, bomlasztottak, a végén a spanyolok kiutasítottak 200 000 zsidót 1492-ben
 • Torquemada zsidó főinkvizítor rémuralma
 • Spanyolországban - 1481-1498, sok 1000 máglyahalált halt áldozat (igaz, majdnem mind zsidó volt)
 • Az 1514-es Dózsa György-féle parasztfelkelés kirobbantása
 • – miután Szerencsés Imre elsikkasztja az eredetileg keresztes hadjáratra szánt pénzt, több 1000 áldozat
 • - 1526, Szerencsés Imre zsidó kincstárnok ürítette ki a magyar államkasszát, így nem volt elegendő pénz a védekezésre
 • 1526-ban a budai zsidók átálltak az ellenség oldalára,
 • majd a törökök elé siettek, és jelképesen átadták Szulejmánnak a város kulcsát
 • Buda török elfoglalása után a zsidók visszaszivárognak a városba – 1541 • II. Szelim szultán elfoglalja Ciprust zsidó tanácsadója ösztönzésére – 1571
 • Holland-portugál háború
 • - 1588-1654, a zsidók a portugálok ellen harcoltak, a portugálok győztek Amerikában, Afrikában, a hollandok Ázsiában
 • – 1591/93-1606, a zsidók a törökök oldalán harcoltak, azelőtt és azután is Buda összes ostromakor a zsidók a törökök oldalán álltak [8][9]
 • Az udvari zsidók intézményének létrejötte
 • - a 16-17. századtól sokszor egy-egy zsidó állt egyes európai államok uralkodói mögött, segítették pénzügyileg [10]
 • Afrika és az USA között 1600-1800 között - több 10 millió, akár több mint 100 millió halálos áldozat, kb. 11 millió életben maradt rabszolga, a főbb rabszolga-kereskedők, mint mindig, most is a zsidók (pl. Aaron LopezIsaac da CostaDavid FranksHayman Levy)
 • - 1618-48, a 17. század világháborúja, zsidók finanszírozták, 8 millió áldozat [11]
 • A zsidók a hollandok oldalán harcoltak a portugálok ellen Brazíliában
 • - 1630-54, a zsidókat utána kiűzték
 • I. Károly angol király kivégzése
 • - 1649, Isaac Dorislaus beszivárgott Angliába, és főszerepet játszott a király perében és kivégzésében
 • Whitehall Konferencia Angliában
 • - 1655. december 4-18., az 1290-es Kiutasítási Rendelet után döntenek a zsidók visszaengedéséről. Manasse ben Izraelrabbi győzte meg leginkább Cromwellt [12] [13]
 • A zsidók a törökök oldalán harcolnak a magyarok és keresztények ellen Buda visszafoglalásakor
 • – 1686, a zsidók mindig figyelmeztették a törököket, hol fognak támadni a keresztények [14]
 •  a zsidók segítségével elfoglalja Angliát – 1688, a hollandiai zsidók finanszírozták háborúit, pár évvel később létrejött a Bank of England, II. Jakab elmenekült
 • Spanyol örökösödési háború – 1701-14, mindkét oldalról bizonyítottan zsidók finanszírozták, és gazdagodtak meg belőle
 • – 1703-1711, sok zsidó a Habsburgok oldalán állt, zsidók pénzelték a Habsburgokat, Magyarországnak nem sikerült függetlenné válnia
 • Joseph Süß Oppenheimer tevékenysége
 • Württembergben – kb. 1772-78, Oppenheimer és kompániája befészkelte magát Württembergbe, ahol bűncselekményeket követtek el, ezért a nép 1778-ban megölte őt
 • 100 éven belül több mint egy millió zsidó vándorol be Magyarországra,
 • illetve szaporodik el a XIX. században (kb. 1770-1910), megpecsételve Magyarország XX. századi sorsát
 • - 1792-1815, Franciaország és számos európai állam között
 •  - az első világháború, 1799-1815, zsidók finanszírozták és mérhetetlen gazdagságra tettek szert, ők uszították Napóleonra és finanszírozták Angliát, Ausztriát, a poroszokat, az oroszokat és másokat, noha Napóleon egyenjogúsította a zsidókat - 3 500 000 áldozat, ebből 1 millió francia
 • Napóleon összehívja a Nagy Szanhedrint,
 • ahol a zsidók az egyenjogúsításért cserébe különböző ígéreteket tesznek, pl. hogy asszimilálódnak és hazafiak lesznek, de ezt soha egyik országban sem tartják be később - 1806. október 6-án hívta össze először [15]
 • 1806-ban Napóleon elfoglalja Hessent, ám a Rothschildok kimenekítik a zsidó vagyont
 •  Napóleon kontinentális zárlata idején a kontinensre irányuló csempészetet folytat - 1806-14, miután Napóleon lezárta a kereskedelmet a kontinens és Anglia között, a Rothschild-ház angliai vezetője és társai zsidó módra csempészni kezdik az árukat Európába és magas áron eladják, a Rothschildok tovább gazdagodnak
 • Ágyúnaszád-háború
 • - 1807-14, mivel Dánia-Norvégia semleges kívánt maradni a napóleoni háborúkban, Anglia megtámadta
 • Félsziget háború
 • - 1808-14, Franciaország és a zsidók által támogatott Nagy-Britannia, Spanyolország és Portugália között Ibériában, a Rotschildok Franciaországon keresztül csempészték az aranyat a brit hadseregnek
 • 1812-es angol-amerikai háború
 • - a Rothschildok ösztönzésére Anglia megtámadta Amerikát, mivel az USA vezetői nem hosszabbították meg a lejáró 20 éves szerződést az uzsorás Rothschild-bankkal [16]


 • Napóleont Elba szigetére száműzik – 1814
 • - 1814-15, Oroszország megszerzi Finnországot és Lengyelországot, Ausztria Lombardiát, Hollandia Belgiumot, Svédország Norvégiát, a briteké Málta, a Jón-szigetek, Helgoland, létrejön a Szent Szövetség (Ausztria, Oroszország, Poroszország), mely megállapodik a forradalmakba beavatkozás jogában
 • Waterlooi csata
 • - Nathan Rothschild sokkal előbb értesül a győzelemről, elad a londoni tőzsdén, majd fillérekért felvásárolja Angliát – 1815
 • Napóleon második és végső száműzetésbe kényszerítése Szent Ilona szigetére
 • - 1815, ott halt meg 1821-ben
 • Az Andrew Jackson amerikai elnök elleni merénylet a zsidó bankárok megbízásából
 • - 1835. január 30., csodával határos módon a merénylő mindkét fegyvere csütörtököt mond, az elnök egy év múlva kirúgja a zsidó bankokat Amerikából [17] [18]
 • Első ópiumháború
 • - 1839-42, a zsidók irányította Anglia háborút indít az ópiumpiacért, legyőzi Kínát, elfoglalja Hongkongot, ezután a zsidók jelentős szerepet játszottak az ópiumkereskedelemben (David Sassoon)
 • Megalakul a B’nai B’rith 
 • (jelentése: a Szövetség fiai), a világ legrégebben működő, nem vallási zsidó szervezete New Yorkban – 1843. október 13., mely többek között létrehozta a Rágalmazásellenes Ligát
 • A kommunizmus megalkotása, irányítása, végrehajtása és terjesztése
 • Moses HessKarl MarxFriedrich EngelsLeninSztálin - min. 100-150 millió áldozat
 • 1845-49-es ír éhínség
 • – Gorta Mór, kb. 1 millió áldozat, legalább 1 millió kivándorló, a zsidó-angolok szándékosan hagyták éhenhalni az íreket
 • Az 1848/49-es magyar szabadságharc leverése
 • – a Rotschildok pénzelték a Habsburgokat, majd mikor azok vereséget szenvedtek, leverették a szabadságharcot az oroszokkal, többek között mivel Kossuth saját pénzt hozott létre (Kossuth -bankó) [19] [20] [21] [22]
 • Az Ullman és társa Pesti Magyar Kereskedelmi Bank a forradalom pénzének közadakozásból összeadott két és félmillió forint értékű aranyfedezetét nem Kossuthnak adja át, hogy Debrecenbe vigye, hanem a császári tábornagynak, Windischgrätznek. [23]
 • Az 1849-es osztrák megtorlás a magyar szabadságharc után
 • - a zsidó Haynau több 100 áldozata, köztük az aradi vértanúk, tábornokok
 • Batthyány Lajos meggyilkolása Pest-Budán
 • – 1849. október 6., a zsidó Haynau gyilkoltatta meg
 • - 1850-64, Kína, a császár brit, francia, amerikai segítséggel verte le, 20-30 millió áldozat
 •  - 1856, a második ópiumháború kiprovokálása, az ürügy: kínai tisztek levonták a brit zászlót egy illegális hajón, a franciák egy hittérítő megölése miatt léptek háborúba Kínával
 • Második ópiumháború
 • - 1856-1860, az angolok és a franciák (Amerika és Oroszország támogatásával) megtámadják Kínát, és még jobb feltételeket kényszerítenek rá (nagy hadisarc, újabb kikötők)
 •  - 1857, az indiaiak fellázadtak a zsidó-brit uralom és a zsidó "indiai társaság" ellen, a britek elfoglalták Indiát 90 évre
 •  megalkotja az antiszemitizmus kifejezést, melyet a zsidók ezután gyakran használnak bűneik liberalizálására, anyagi előnyszerzésre a gojok ellen – 1860
 •  - 1861-65, 600 000 áldozat, zsidó bankárok finanszírozták és gazdagodtak meg belőle mindkét oldalon
 • II. Sándor orosz cár hadihajókat küld az USA partjaihoz,
 • hogy segítse Lincolnt a Rothschildok fenyegetésével szemben az amerikai polgárháborúban [24]
 • Az Első Internacionálé megalapítása Londonban
 • – 1864. szeptember 28., szellemi vezetője Karl Marx, 1864 és 1876 között működött
 • Abraham Lincoln amerikai elnök meggyilkolása
 • - 1865, zsidók ölették meg a zsidó John Wilkes Booth-al
 • Berlinben hátulról ötször rálő Otto von Bismarck porosz miniszterelnökre – 1866. május 7. [25]
 • – 1867. november 25-én terjesztették elő a zsidók egyenjogúsításáról szóló törvényjavaslatot, mely hatalmas csapást mért a gyanútlan magyarokra
 • ú - 1870-71, a zsidók uralta Franciaország megtámadta Poroszországot, hogy ne jöjjön létre a német egység, zsidók finanszírozták (korábban a zsidók sikertelen merényletet hajtottak végre Bismarck ellen), a németek győztek, a francia hadisarcot is a zsidók finanszírozták, Németország megkapja Elzászt és Lotaringiát, ahonnan sok zsidó elmenekült, 200 000 áldozat
 • A Rothschildok és Benjamin Disraeli megszerzik a Szuezi-csatornát Angliának
 • - 1875, majd 1882-ben brit csapatok megszállták a csatornát, máig megszállás alatt tartja a Nyugat, az USA és Izrael
 • Porfiriato – 1876-1911, a zsidó diktátor, 
 • Porfirio Diaz egyeduralma Mexikóban
 • II. Sándor orosz cár meggyilkolása
 • - 1881, a Narodnaja Volja zsidó terrorszervezet (többek közt Lenin bátyja) ölte meg
 • James Garfield amerikai elnök meggyilkolása
 • - 1881. július 2., nem zárható ki, hogy a zsidók ölették meg a pénzügyi rendszert kritizáló elnököt [26]
 • A zsidó Wahrmann Mór párbajozik
 • az Antiszemita Párt elnökével, Istóczy Győzővel - 1882. június 11., egyikük sem sebesül meg
 • – 1885-1908, a belga király, II. Lipót kiirt mintegy 10 millió kongóit (a lakosság kb. felét), és kizsákmányolja, kirabolja az ún. Kongói Szabadállamot, a műveletet a király hitelezője, a zsidó Leon Lambert, a brüsszeli Rothschild-bank igazgatója finanszírozta
 • Második Internacionálé megalapítása
 • – 1889-1916, többek közt ez vezette be a nemzetközi munka napját (1889) és a nemzetközi nőnapot (1911) is
 • – 1889. május 1., a Második Internacionálétől ered
 • Alfred Dreyfus árulása Franciaországban
 • - 1894, államtitkokat adott át más országoknak
 • A kommunista Bund (Zsidó Munkásszövetség) megalapítása
 • Oroszországban, Lengyelországban és Litvániában – 1897. október 7. [27]
 •  - 1899-1901, a britek és más külföldiek elleni lázadás Kínában, 100 000 áldozat
 • William McKinley amerikai elnök meggyilkolása
 • Egan Ede kormánybiztos meggyilkolása
 • – 1901, miután a kormánybiztos kitartó munkával meggátolta a felvidéki ruszinokat tönkretevő zsidóságot további tevékenységében, a zsidók megölették
 • Az úgynevezett holokauszt kitalálása, nagyléptékű történelemhamisítás és a világ folyamatos zsarolása és fenyegetése az állítólagos holokauszt ürügyén
 • - az 1900-as (!) évektől, majd a második világháború után intenzívebben. A zsidók megteremtették a holokausztipart és -vallást médiaterrorjuk és gazdagságuk révén, nap mint nap világszerte sulykolják az ún. holokausztot és ítélik el az antiszemitizmust, ellenfeleiket és a közömböseket pedig antiszemitának, fasisztának, nácinak bélyegzik. A történelemkutatás legnagyobb része az ún. "holokauszt" kutatása. [28]
 • - 1904-5, a zsidók (Jacob Schiff) segítik Japánt a zsidóellenes orosz cár elleni háborúban, kb. 100-150 ezer áldozat
 • Tifliszi bankrablás
 • – 1907, (ma Tbiliszi), zsidó kommunisták (LeninSztálinMaxim Litvinov, stb.) mai árfolyamon 3 millió dollárnyi rubelt rabolnak egy bankból állatias brutalitással Tbilisziben, 50 sérült, 40 (!) halott
 • Galilei Kör megalakulása
 • – 1908, zsidóvédő, zsidó lobbista egyesület, a világháború alatt háborúellenes propagandát folytatott
 • Pjotr Sztolipin orosz miniszterelnök meggyilkolása
 • - 1911, a gyilkos a zsidó Dmitrij Bogrov
 • nemzetközi nőnap bevezetése – 1911. március 8., a kommunista Clara Zetkin műve
 • A zsidóvédő és nemzsidó-rágalmazó és üldöző Rágalmazásellenes Liga (ADL) megalapítása – 1913
 • FED létrehozása
 • - 1913-tól, több milliárd érintett. A FED többek közt a dollárkibocsájtás jogával rendelkezik, ezzel folyamatosan eladósítva Amerikát és az egész világot. Karácsonykor hozták létre, ami csak 3 évvel később derült ki, miután egy szigeten döntést hoztak róla gazdag zsidó bankárok (J. P. MorganJohn D. RockefellerPaul Warburg, etc.)
 •  Habsburg trónörökös meggyilkolása - 1914. június 28., a gyilkos három zsidó volt, vezetőjük Princip, zsidó szabadkőműves [1]
 • Az első világháború
 • – kb. 1914-18 – részben, kb. 5-15 millió áldozat
 • – 1915-18 és 1920-23, Törökország, 1 millió áldozat, a zsidókból álló Szaloniki Bizottság, a Dönmeh és az ifjútörök kormány követte el, ezzel meggyengítették a Palesztinát is magában foglaló Oszmán Birodalmat, és megszabadultak a zsidóknál tehetségesebb, de nem olyan összetartó és fanatikus - keresztény – örményektől
 • A Lusitania luxushajó elsüllyesztése
 • – 1915. május 7., 1200 áldozat, a zsidók német tengeralattjárók által ellenőrzött vizekre vezették a Lusitaniát, annak németek általi elsüllyesztésével próbálták Amerikát a háborúba lépésre kényszeríteni
 • Karl von Stürgkh osztrák miniszterelnök meggyilkolása
 • - 1916, a zsidó Friedrich Adler ölte meg, aki csak 2 évet ült
 • Februári forradalom Oroszországban
 • – 1917. március 8-12., a cári Oroszország megszűnik, később II. Miklóst és családját zsidók kivégzik [29]
 • Az 1917-es októberi kommunista oroszországi forradalom
 • Oroszországi/szovjet kommunizmus
 • - 1917-1991, 20-60 millió áldozat
 • Orosz polgárháború
 • - 1917-22, a zsidó kommunisták és az oroszok között, az éhínségekkel és járványokkal együtt kb. 8 millió áldozat
 • II. Miklós orosz cár és családjának kivégzése
 • - 1918, a zsidó Jacob Yurovszky közvetlen parancsára
 • - 1918. március 3., a kommunista zsidó forradalmak által meggyengített bolsevik Oroszország kénytelen volt vesztesként kilépni a háborúból, az orosz küldöttség vezetői többek közt Trockij és Joffe
 • Oroszország az első világháborúban - kb. 2 millió áldozat
 • Franciaország az első világháborúban - kb. 1.5 millió áldozat
 • Németország az első világháborúban
 • - kb. 2 millió áldozat
 • Anglia az első világháborúban
 • - kb. 1 millió áldozat
 • Olaszország az első világháborúban
 • - kb. 1 millió áldozat
 • Magyarország az első világháborúban
 • - több mint félmillió áldozat
 • – 1918-19, a zsidók által háborúba ugrasztott amerikai katonák terjesztették el, a háború végén a legyengült, összezsúfolt lakosság körében rengeteg áldozatot szedett, 50-100 millió áldozat
 • A zsidó Jakov Blumkin megöli a német nagykövetet, Wilhelm Mirbachot Moszkvában
 • – 1918. július 6., így harcoltak Breszt-Litovszki béke ellen, újabb háborút akartak Németországgal
 • - 1918-19, Ukrajna elveszti Nyugat-Ukrajnát a lengyelekkel szemben a több frontos, kommunistákkal is vívott harc és bomlasztás miatt, kb. 25 000 áldozat
 •  elnevezett patkányforradalom Magyarországon - 1918. október 31.
 • Tisza István meggyilkolása
 • - 1918. október 31., az elkövetők és kitervelők bizonyítottan zsidók voltak
 • A zsidóság elárulja Magyarországot a háború idején,
 • békedemonstrációkat tartanak, majd patkányforradalmakat szítanak, végül kommunista diktatúrát vezetnek be, tönkreteszik az országot és a haderőt, és elveszejtik az ország 2/3-át
 • Novemberi forradalom Németországban
 • - 1918. november 7., a zsidó Kurt Eisner és kommunista-anarchista fajtársai kikiáltják a Bajor Szabadállamot, ideiglenesen elszakítva Bajorországot a Német Császárságtól
 • A kommunista Spartacus Szövetség megalakulása Németországban
 • – 1918. november 11.-december 30., a Spartacus-felkelés is a szervezet nevéhez fűződik, vezetője Karl Liebknecht, később párttá alakult Németország Kommunista Pártja néven [30]
 • Németország és Ausztria egyesülésének megakadályozása
 • – az első világháború óta folyamatosan, az osztrákok mindig is csatlakozni szerettek volna a többi német államhoz, de a zsidók és a zsidók által vezetett államok ezt megakadályozták
 • – 1918. november 24., később az MSZDP-vel összeolvadva ez a párt hozta létre a Tanácsköztársaságot, 1943-ban megtévesztésül felvette a Békepárt nevet (KB-tagok: Kun BélaChlepkó EdeFiedler RezsőHirossik JánosBokányi DezsőJancsik FerencKorvin OttóLászló JenőMikulik JózsefPór ErnőRabinovics JózsefRudas LászlóSeidler ErnőSomló DezsőSzamuely TiborSzántó BélaVágó BélaVántus Károly)
 • Lengyel-szovjet háború - 1919-21, kb. 100 000 áldozat (TrockijSztálin)
 • A magyarországi Tanácsköztársaság
 • - 1919, kb. 500-1000 áldozat, majd minden vezetője zsidó volt, Trianon fő felelősei a zsidó értelmiséggel együtt
 • - 1919, a románoknak sikerült megszállniuk Magyarországot a zsidó kommunista destrukció okozta káosz és a hadsereg tönkretevése miatt, és megszerezték a mai Magyarországhoz hasonló méretű Erdélyt
 • Spartacus-felkelés Németországban
 • - 1919. január 5-15., általános sztrájk és fegyveres harcok Németország-szerte [31]
 •  - 1919. április 6 – május 3., zsidó anarchisták, majd kommunisták baloldali diktatúrát vezetnek be Bajorországban (az elnök Ernst Toller, majd Eugen Levine)
 • 1919. április 29-én a bajor Vörös Hadsereg Münchenben kivégez 8 túszt
 •  Eugen Levine zsidó diktátor vezetésével, akiket a külső német támadás és visszacsatolás ellen gyűjtöttek össze [32]
 • A német békediktátum
 • – 1919, versailles-i békediktátum, hatalmas német területvesztés és jóvátételre kötelezés
 • A bolgár békediktátum
 • - 1919, neuilly-i békediktátum
 • Az osztrák békediktátum
 • - 1919, saint-germaini békediktátum, Dél-Tirol elcsatolása Ausztriától
 •  – 1919. június 16.-július 7., magyarul beszélő zsidók alakították meg, cseh elnökkel, szlovák nacionalista, zsidó és hazaáruló népbiztosokkal (Pór ErnőMünnich FerencCsapó Sámuel)
 • Megalakul a Komintern, a Harmadik Internacionálé – 1919
 • A török békediktátum
 • – 1920, sévres-i békediktátum, eredetileg Törökország 2/3-nak elcsatolása
 • Magyar holokauszt
 • – 1920-tól, trianoni békediktátum, Magyarország elveszíti területeinek 2/3-át, lakosságának felét, jóvátételt kell fizetnie. A felelősök: Linder Béla hadügyminiszter, Tanácsköztársaság zsidó vezetői, a zsidóbérenc Károlyi Mihály, Amerika zsidó háborús uszítói.
 • Gulág-szigetek
 • – kb. 1920-1980, min. 20-30 millió áldozat, zsidók hozták létre és vezették a táborokat
 • Örmény bolsevizmus
 • – 1920-91, 1 millió áldozat
 • Perzsa kommunizmus
 • – Irán, 1920-21
 • Egy németországi zsidó újságíró, Konrad Heiden
 •  megalkotja a nemzetiszocialistákra nézve pejoratív, logikátlan "náci" kifejezést, azóta is ezt használják tévesen a nemzetiszocializmusra
 • Henry Ford üldözése gazdaságilag és a médiában annak felvilágosító, antiszemita tevékenysége miatt
 • - 1920-as évek, a Ford gyár is majdnem tönkrement, mire Ford 1927. június 30-án színleg bocsánatot kért a zsidóktól [33]
 • Keresztényüldözés és a Cristero-felkelés leverése Mexikóban
 • – 1926-29, 90 000 áldozat, a mexikói zsidó elnök, Plutarco Elías Calles keresztényellenes intézkedéseket hoz, mire kitör a felkelés, több ezer papot is megöltek [34]
 • Kínai polgárháború
 • - 1927-50, a kínaiak és a kommunisták között, a szovjetek segítették a kommunistákat, akik győztek, és beláthatatlan időre kommunista diktatúrát vezettek be a világ legnépesebb országában, a kínaiaknak csak Tajvan maradt meg, 6-8 millió áldozat (Joffe, Borogyin)
 •  – 1928-34 és azidőtájt, a zsidó Plutarco Elías Calles mexikói elnök diktatórikus, keresztényellenes rendszere, a végére 4500 papból 334 maradt életben
 • Az 1929-es gazdasági világválság
 • – több 100 millió érintett, bizonyítottan a FED és hasonló zsidó szervezetek idézték elő, például árfolyam- és hitelspekulációkkal
 • Palesztina zsidó megszállása
 • – kb. 1930-tól, zsidók özönlenek Palesztinába illegálisan, előkészítve a palesztin holokausztot
 • Holodomor, ukrán holokauszt
 • – 1932-33, 8-10 millió áldozat, zsidó NKVD-sek elvették a lakosság összes élelmét, majd fegyveresen lezárták a falvakat, hogy az emberek ne szerezhessenek élelmet máshol, és a falvakat is fegyveresek járták, figyelve a házakat, ha valahol főztek, erőszakkal elvették az élelmet. lásd:Ukrajnai éhínség
 • ez áll egy ismert újság, a Daily Express címlapján - 1933. március 24., a nemzetközi zsidóság bojkottot hirdet a német áruk ellen "A zsidó emberek világszerte gazdasági és pénzügyi háborút hirdetnek Németország ellen. 14 millió zsidó egy emberként áll ki, hogy hadat üzenjen Németországnak. A zsidó nagykereskedő otthagyja üzletházát, a bankár a börzéjét, a kereskedő a boltját és a koldus szerény viskóját, hogy szent háborúba lépjenek Hitler népe ellen."
 • Németország-ellenes zsidó tiltakozások Amerika-szerte
 • - 1933. március 27., a Madison Square Gardenben 50 000 zsidó, de további 70 városban is tüntetnek
 • Louis T. McFadden (*1876-1936) bankár, republikánus képviselő meggyilkolása
 • - 1936, kritizálta a FED-et, nagy valószínűséggel zsidók mérgezték meg, miután előtte kétszer rálőttek.
 • - 1936-39, kb. 500 000 áldozat, a világ számos pontjáról Spanyolországba özönlöttek a terrorista zsidó kommunisták, hogy ott spanyolokat, hazafiakat, papokat gyilkoljanak
 • Paracuellosi vérengzés
 • - 1936, 2000-12 000 áldozat
 • a svájci NSDAP vezetőjét minden ok nélkül, hidegvérrel meggyilkolja a zsidó David Frankfurter – 1936, Svájc
 • Ernst vom Rath német követ meggyilkolása
 • Franciaországban - 1938. november 7., egy kiskorú zsidó, Herschel Grynszpan ölte meg, természetesen ok nélkül
 •  - 1939-1945, 50-70 millió áldozat, a zsidó Churchill robbantja ki a lengyel-német konfliktus idején hivatalosan Lengyelországvédelmében, zsidó bankárok gazdagodnak meg belőle, és okot kreálnak Palesztina zsidók általi megszállásához
 • Németország a második világháborúban
 • - 1939-1945, 8 millió áldozat
 • Japán a második világháborúban
 • - 1939-45, 3 millió áldozat
 • Szovjetunió a második világháborúban
 • - 1939-1945, kb. 25 millió áldozat
 • Lengyelországi kommunizmus – 1939-1942
 • A balti államok elleni szovjet terror és banditizmus,
 • az áldozatok száma milliós nagyságrendű, 1939-1941 és 1944-1990 [2]
 • – 1939-1940, szovjet-finn háború, a szovjet zsidók megtámadják Finnországot, és elragadják egy részét, kb. 150 000 áldozat
 • - 1940, 22 000 lengyel katonatisztet gyilkolnak meg szovjet zsidók
 • Magyarország a második világháborúban
 • – 1940-45, 600 000 áldozat
 • Az SS Patria elsüllyesztése
 • – 1940. november 25., Haifa, 260 halott. A Patria elsüllyesztése. A Hagana zsidó terrorszervezet elsüllyeszti az 1800 illegális zsidó bevándorlót szállító óceánjárót. Eredetileg csak megrongálni szándékoztak, hogy a zsidókat ne szállítsák Mauritiusra. Egyesek szerint szándékosan ölték meg saját fajtársaikat, hogy sajnálatot keltsenek maguk iránt. [35]
 • – 1941-1944, finn-szovjet háború, Finnország jogos háborút indít elvett területeiért, Anglia is hadat üzen a kis Finnországnak, az USA hadianyaggal segíti a Szovjetuniót, kb. 300 000 áldozat
 • A békekötésre Nagy-Britanniába repülő Rudolf Hess
 •  elfogása és törvénytelen bebörtönzése 46 évre - 1941. május 10. [36]
 • -1941. december 7., 2000 áldozat, az USA provokálta Japánt, majd figyelmen kívül hagyta a közeledő japán flottát, ezzel okot teremtve a háborúba lépésre
 • Német büntető- és munkatáborok a második világháború alatt - kb.
 • 1941-45, a zsidó destrukció eredményeként ide zárták a zsidókat és másokat, zsidó kápók lelkes közreműködésével, kb. 1-3 millió áldozat, igaz, ezek mintegy fele zsidó. A zsidók ezt az eseményt holokausztként interpretálják gázkamrákkal, 6 millió meggyilkolt (sic) zsidóval, orvosi kísérletekkel, emberi szervek ipari célokra történő felhasználásával, lángoló sírgödrökkel, stb., és fő érvként használják a zsidóellenesség ellen, a maguk kommunista és egyéb rémtetteit természetesen elhallgatva, jelentéktelenítve, relativizálva.
 • Amerika a második világháborúban
 • – 1941-45, 400 000 áldozat, a zsidók rángatták bele Amerikát a világháborúba (pl. Roosevelt elnök)
 • – 1943. április 19.-május 16., a zsidók, mint sokszor a történelem során, brutálisan "fellázadnak", és megölnek több tucat német katonát, ezért a németek felszámolják a gettót
 • Bengáli éhínség
 • - 1943, a britek által halálra éheztetve 1.5-4 millió áldozat
 • – 1943-45, a zsidók vezette Anglia és USA Drezdában, Berlinben, Hamburgban és minden nagyobb német városban összesen 0.5-1 millió német civilt bombáz halálra
 • A Monte Cassino-i bencés apátság lebombázása
 • - 1944. február 15.
 • 1944 február 22- 24 Nijmegeni kisgyerek megölése terrorbombázással: 24 Nijmegeni gyerek.
 • - 1944 júniusától, 1684 zsidó menekülése Magyarországról, mely Kasztner Rudolf számára nagy bevételt jelentett. Kasztnerék eltitkolták a többi zsidó előtt, hogy munkatábor vár rájuk, hogy ők közben anyagi ellenszolgáltatás ellenében elmenekülhessenek Magyarországról. Kasztnert 1957-ben valószínűleg emiatt lövi le egy zsidó merénylő Izraelben.
 • Magyar Kommunista Párt megalapítása
 • – 1944-1948 között működött, deklarált célja többek között a magyar háborús vezetők „felelősségre vonása”, vezetőiRákosi MátyásRévai JózsefNagy ImreGerő ErnőFarkas Mihály
 • Walter Guiness bárót, közel-keleti brit minisztert meggyilkolja a Lehi terroristacsoport,
 • köztük Yitzhak Shamir későbbi miniszterelnök - 1944. november 6. A gyilkosok: Eliyahu Bet.Zuri és Eliyahu HakimLehi-tagok, felakasztották őket.
 • Sok magyarországi zsidó partizánként harcol "hazája" ellen
 • a háború idején, a háborús ellenséget segítve, ugyanakkor háborúellenes, békepárti demonstrációkat tartanak, majd a magyarországi zsidóság egyöntetűen örvend Magyarország háborús vereségének, kommunista megszállásának, a 4 évtizeden át tartó judeokommunista diktatúrának, az ország kirablásának, a nők tömeges megerőszakolásának, magyarok százezreinek meggyilkolásának, a folyamatot felszabadulásként értékelve
 • Tokió bombázása
 • - 1945-ben, a legsúlyosabb 1945. március 9-10-én, amikor legalább 100 000 halálos áldozata volt a bombázásnak és az ebből eredő tűzviharoknak, a japán városok terrorbombázásának összesen 500 000-1 000 000 civil áldozata volt [37]
 • Dachau "felszabadítása"
 • - 1945. április 29., Dachauban amerikai katonák a kiszabadított kommunista és zsidóbűnözökkel együtt meggyilkoltak 560 ártatlan, aznap odavezényelt vagy sebesült, magukat megadó Waffen SS-katonát (köztük magyarokat) és 20-25 német gyereket, holmi állítólagosan meggyilkolt kommunista és zsidóbűnözők látványa okozta sokkra hivatkozva, még a városba is utánuk mentek a rabok a túlélőknek meggyilkolni őket, nagy szerencsével élték túl néhányan [38]


 • Adolf Hitlernek, a történelem egyik legnagyobb alakjának öngyilkosságba kényszerítése - 1945. április 30.
 • Az atombomba megalkotása
 • - 1945, míg a német tudósok szándékosan lassították a bomba megalkotását, az Amerikába szökött zsidók (Einstein, Szilárd, Neumann, Oppenheimer, etc.) sürgették a létrehozását, és le is dobták Japánra
 • Német menekülteket szállító hajók megtorpedózása,
 • pl. a Wilhelm Gustloff-é, több ezer polgári áldozat. A torpedózó szovjet tömeggyilkost, Alekszandr Marinyeszkot kitüntetik és hősnek nyilvánítják.
 • Vietnámi éhínség
 • - 1945, főképp a zsidók vezette Franciaország, kisebb mértékben Japán felelőssége, 400 000- 2 millió áldozat
 • George Patton amerikai tábornok meggyilkolása
 • - 1945. december 21., az erős jellemű, zsidóellenes, antikommunista, oroszellenes, a németek millióit érintő zsidó kegyetlenkedés, tömeggyilkosságok ellen szót emelő tábornok rejtélyes közlekedési "baleset" áldozata lesz
 • – 1945. augusztus 6-9., Hirosima és Nagaszaki, 300 000 áldozat, zsidó nyomásra dobták le a bombákat, azzal magyarázzák, hogy különben sosem ért volna véget a háború vagy még sok amerikai katona halt volna meg. A zsidók eredetileg szülőföldjük fővárosára, Berlinre akarták ledobni, de kifutottak az időből.
 • Délvidéki vérengzés
 • – 1944-45, kb. 30-50 000 áldozat, a zsidó Mose Pijade jugoszláv vezető rendelte el
 • Görög polgárháború
 • – 1942-49, a kommunisták megpróbálták fegyveresen megszerezni a hatalmat, 150 000 áldozat
 • Általános és aránytalan zsidó bosszúhadjárat,
 • németek millióinak megkínzása, lemészárlása, kitelepítése Európa-szerte, más európaiak ezreinek megkínzása, bebörtönzése, meggyilkolása, kifosztása a zsidók korábbi jogos és indokolt munka- és büntetőtáborokba kényszerítése miatt
 • Német holokauszt
 • – 1945-90, 15 millió német kitelepítése, min. 1-3 millió áldozat
 • - kb. 2 millió fiatal német katona, idős, nő és gyerek áldozat. A zsidó EisenhowerHenry Morgenthau és zsidó társaik 5-10 millió németet zárnak haláltáborokba, alig adnak nekik élelmet és vizet, orvosi ellátás nélkül, fedél nélkül haldokolnak a mezőkön, néha beléjük lőnek. A Rajna mellett, miközben bőségesen lenne élelem a számukra, a Vöröskeresztnek és más szervezeteknek, személyeknek megtiltják a segítséget. A zsidó haláltáborokról hallgatnak vagy tagadják létezésüket azok a zsidók, akik az ún. holokausztból, a zsidók szenvedéséből vallást kreáltak. [39]
 • Mussolinit terroristák („partizánok”) kivégzik,
 • holttestét meggyalázzák – 1945. április 28.
 • vérengzése - 1945, Morel megkínoz és megölet legalább 2000 német polgárt a swietochlowicei táborban, Izrael később nem adta ki
 • - 1945-1946 - 12 német vezető kivégzése (október 16.), majd további perek zsidó ügyészek, bírók, hóhérok közreműködésével
 • Németország felosztása
 • - 1945, a nyugati zsidók által megszállt NSZK-ra és szovjet zsidók által megszállt NDK-ra szakítják Németországot 45 évre, a fővárost, Berlint 4 részre osztják fel, Ausztriát újra elszakítják a többi német államtól, hatalmas német területeket csatolnak Lengyelországhoz, Csehországhoz, a Szovjetunióhoz, Franciaországhoz és más országokhoz, az ottani németek többségét (15 millió németet) kitelepítik
 • Morgenthau-terv végrehajtása
 • - 1945-47, Henry Morgenthau zsidó amerikai pénzügyminiszter és zsidó bandája terve nyomán a német ipar és kereskedelem megszűnik, és két éven át tartó mesterséges éhínséget okoznak a megszálló zsidók egész Németországban, a gazdaságot nem engedik fejlődni, a Rajna menti táborokban több millió németet gyilkolnak meg
 • Zsidó vérengzések Magyarországon a második világháború után
 • - 1945-49, négy miniszterelnök (Szálasi FerencBárdossy LászlóSztójay DömeImrédy Béla) és további 200-300 személy törvénytelen, lincselésszerű kivégzése
 • A judeobolsevikok vezette Szovjetunió 45 évre elfoglal és évszázadokra tönkretesz számos európai országot:
 • Lengyelországot, Magyarországot, Csehszlovákiát, Romániát, Kelet-Németországot, Bulgáriát
  • Bulgáriai kommunizmus - 1945-1990
  • Csehszlovákiai kommunizmus 1945-1990
  • Kelet-Németországi kommunizmus – 1945-1990
  • Lengyelországi kommunizmus
  • - 1945-1990, az 1939-42-es időszakkal együtt 1 millió áldozat
  • Romániai kommunizmus – 1945-1990
  • – 1945 és 1990 között, 100 000-500 000 áldozat, zsidó vezetők és erőszakszervezetek a zsidók vezette Szovjetuniómegszállásával 40 év kommunista diktatúrát vezetnek be, mialatt beláthatatlan időre tönkreteszik a magyar gazdaságot és társadalmat
 • Jugoszláv kommunizmus
 • Magyar békediktátum
 • - 1946, párizsi békeszerződések, második Trianon, felelősök: a zsidók vezette Szovjetunió, USA, Anglia, Franciaország, ill. ezen országok zsidó háborús uszítói (RooseveltChurchillSztálin, etc.)
 • Szálasi Ferenc és társai kivégzése
 • - 1946. március 12., a Nemzetvezető és három minisztere törvénytelen felakasztása a zsidó-bolsevik Népbíróság által
 • 200 000 magyarországi német kitelepítése Németországba és vagyonuk elvétele – 1946-48
 • A holokauszt szó kisajátítása
 • - a népirtásokra használt holokauszt szót a zsidók ellopják és kizárólag az ún. zsidó holokausztra alkalmazzák (azaz a zsidók büntető- és munkatáborokba zárására), noha sok holokauszt mögött ők állnak
 • Fajok összekeverése a fehér ember elpusztítása és a népek meggyengítése céljából
 • - négerek, arabok és más színesek millióit szabadítják rá a zsidók Európára, ahol elszaporodnak [40]
 • Németország megszállása, agymosása zsidók által
 • - ocsmány holokausztemlékművek éktelenkednek országszerte, Németország lemond a háborúkról, nincs atombombája, ultraliberális lesz, törökök, arabok, négerek millióit engedik beutazni, a német himnusz első két strófáját eltörlik, mindenekelőtt pedig mesterséges bűntudatot keltenek a zsidók a németekben, bűnös nép voltukat sulykolják beléjük [41]
 • Iráni kommunizmus
 • – Mahábádi Köztársaság néven 1946-47 között
 • nevű zsidó terrorcsoport levélbombákat küld brit politikusoknak, köztük Anthony Edennek, a miniszterelnök Clement Attlee-nek, Winston Churchillnek és Ernest Bevin külügyminiszternek - 1947. június 4., ekkoriban az amerikai elnöknek, Harry S. Trumannek is küldtek levélbombát a zsidó terroristák [42] [43] [44] [45]
 • - 1948 április 9, 100 palesztint, nőket és gyerekeket is megöltek a zsidók a Haganah és két főrabbi irányításával. Több későbbi zsidó miniszterelnök is szerepet játszott benne. [46]
 • Izrael állam megalapításának kierőszakolása
 • - 1948. május 14.
 • Nakba, a palesztin holokauszt
 • - 1948, 1 millió palesztin menekül el a tömeggyilkos zsidók elől (a Dalet-terv alapján a zsidó terroristák megszállták egész Palesztinát és megölték az ellenállókat, 300 000 palesztin elmenekült, majd újabb 700 000 a tömeggyilkosságok miatt), azóta folyamatosak a palesztinellenes jogsértések, a zsidó agresszió és terror [47]
 • Magyar Dolgozók Pártja megalapítása
 • – 1948. június 12., a Magyar Kommunista Párt és az MSZDP egyesülésével jött létre szovjet parancsra (vezetői:Szakasits ÁrpádRákosi MátyásMarosán GyörgyGerő Ernő)
 • Folke Bernadotte ENSZ-közvetítő meggyilkolása Jeruzsálemben
 • - 1948. szeptember 17., a Lehi zsidó terrorszervezet gyilkolta meg a humanizmusáról ismert svéd diplomatát, a királyi család tagját. A gyilkos Yehoshua Cohen volt, a Lehi akkori vezetője Jichak Samir későbbi kormányfő, akik teljesen büntetlenek maradtak. [48]
 • Vietnámi kommunizmus
 • – 1 millió áldozat
 • Észak-koreai kommunizmus
 • – 2 millió áldozat
 • Afrikai kommunizmus
 • - 2 millió áldozat
 • - 65 millió áldozat, zsidók is segítették a zsidók által kreált gyilkos eszme kínai megvalósulását, lásd: Kínai kommunizmus és George C. Marshall
 • - 1949 márciusában 90 ezernél több balti polgárt deportálnak a Szovjetunió távoli területeire, a bűntény a tömeggyilkosság kategóriába tartozik.
 • James Forrestal amerikai védelmi miniszter rejtélyes körülmények között meghal,
 • miután ellenzi a palesztinai zsidó terrort - 1949. május 22. [49] [50]
 • A kommunista Kína megszállja Tibetet
 • - 1950, az etnikai viszonyokat is megváltoztatják
 • Koreai háború
 • – 1950-53, 3 millió áldozat, Korea judeokommunista megfertőzése és a zsidók vezette USA támogatásával
 • - 1950-es évek, több 10 000 gyerekáldozat, Izraelben kb. 100 000 szefárd zsidó gyerek kapta a fejébe a megengedett röntgensugár-dózis 35 000-szeresét (!) bizonyos betegségekkel szembeni kezelésként, közülük 6000 egyből meghalt, sokaknál különböző betegségek alakultak ki
 • Az AIPAC (Amerikai-Izraeli Közügyek Társasága) amerikai zsidó lobbiszervezet megalakulása
 • – 1951, megalakul az amerikai politikát alapjaiban sakkban tartó, a népirtó Izraelt támogató szervezet
 • Konrad Adenauer elleni merénylet
 • – 1952. március 27., az Irgun által felrobbantott bomba megölt egy németet, a merényletet személyesen Menachem Beginizraeli miniszterelnök rendelte el, a német kormány eltitkolta az esetet, és szabadon engedte a terroristákat, hogy elejét vegye az "antiszemita incidenseknek" a zsidók által uralt Németországban
 • Német jóvátétel a zsidóknak
 • - 1952, Németország tömérdek pénzt fizetett Izraelnek és csaló zsidó szervezeteknek az ún. holokauszt miatt, melynek köszönhetően Izrael kijutott a gazdasági válságból, sok zsidó hevesen tiltakozott ellene méltóságára a németgyűlöletére hivatkozva, többek között a tárgyalások leállításának céljából kíséreltek meg merényletet Adenauer német kancellár ellen
 • hidrogénbomba megalkotása
 • - 1952, a zsidó Teller Ede hozta létre
 • – 1953. június 16-17., kb. 200-500 áldozat, 20-100 kivégzés, 3000 bebörtönzött (HruscsovHilde Benjamin)
 • Az iráni kormány megdöntése
 • – 1953, angol és amerikai zsidók eltávolították a demokratikusan megválasztott iráni kormányt, és saját bábjukat, Mohammad Reza Pahlavi sahot ültették a hatalomba, aki diktatúrát hozott létre, titkosrendőrsége, a SZÁVÁK kínozta és tízezrével gyilkolta az embereket, ezért később, 1979-ben lezajlott és győzött az iszlám forradalom, majd a zsidók Irakkal támadtatták meg Iránt, és azóta Iránt folyamatosan déminozálják a zsidó világmédiában és kegyetlen szankciókkal sanyargatják, holott ők a felelősek mindenért
 •  - 1954-62, kb. 1 millió áldozat, Algéria függetlenségi háborúja a zsidók uralta Franciaország ellen, a franciák rengeteg embert gyilkoltak meg, máig tagadják, elhallgatják bűneiket, a háború után a zsidók és az európaiak elhagyták Algériát (Pierre Mendes France), Michel Debre[51]
 • – 1956, Izrael, Nagy-Britannia és Franciaország alattomos módon megtámadta Egyiptomot a Szuezi-csatorna jogszerű államosítása miatt, Izrael elfoglalta a Sínai-félszigetet, csak szövetségesei nyomására adta vissza
 • - 1956. október 25., zsidó ÁVH-sok a Földművelésügyi Minisztérium épületének tetejéről lőtték a békés tömeget, illetve szovjet tankok is, több 100, akár 1000 áldozat
 • – 1956, 200 000 menekült, kb. 5000 áldozat, a zsidó Hruscsov utasítására zsidó terroristák (pl. Czinege LajosApró AntalKádár JánosBiszku Béla, a későbbi miniszterelnök Horn Gyula, stb.) vérbe fojtják a magyar forradalmat
 • – 1956. október 31., egészen 1989-ig a kommunista elnyomás egyetlen pártja
 • 1956-os szovjet megtorlás
 • - több 100 áldozat, zsidó "vezetők", ávósok, bírók közreműködésével, a belügyminiszter Biszku Béla volt
 • Kubai kommunizmus – 1958-tól, a zsidó Fidel Castro vezetésével
 • Kínai nagy éhínség
 • - 1958-61, 20-40 millió áldozat
 • A 18 éves Mansfeld Péter? kivégzése
 • - 1959. március 21., fél órán át szenvedett a bitófán
 • A tibeti felkelés leverése
 • - 1959, 90 000 áldozat
 • Adolf Eichmann volt német tisztviselő elrablása
 • Argentinában, és kivégzése Izraelben egy terrorper után – 1960-62
 • Francis Parker Yockey fehér vezetőt, filozófust öngyilkosságba kényszeríti
 • (vagy meggyilkolja) az FBI egy San Francisco-i börtönben - 1960. június 16.
 • A berlini fal felépítése – 1961
 • Az Amnesty International „humanista” (zsidó) szervezet megalapítása – 1961
 • Az izraeli atombomba létrehozása
 • – 1960-as évek, Izrael nem ismeri el atomhatalmi létét, hogy kibújjon a nemzetközi szerződések alól, a bombát később többször is majdnem ledobta más államokra (pl. 2003-ban az USA által megtámadott Irakra)
 • neutronbomba megalkotása
 • - 1963, Samuel Cohen hozta létre
 • John F. Kennedy amerikai elnök meggyilkolása
 • - 1965, a zsidó maffia ölte meg a FED miatt
  • Robert Kennedy meggyilkolása,
  • a tettes állítólag egy "palesztin" fiatalember, majd John Kennedy, a volt elnök fia is "repülőgépbalesetben" hal meg, a fekete doboz eltűnik, a holttesteket boncolás nélkül elhamvasztják.
 • Vietnámi háború
 • – 1965-73, min. 3 millió áldozat és 58 000 amerikai. Háború a judeokommunizmussal fertőzött észak-vietnámiak és a zsidók vezette USA között.
 • Kulturális forradalom Kínában
 • - 1966-76, a kínai kommunisták megölik a rendszer "ellenségeit", legalább félmillió áldozat
 •  – 1967, Izrael elfoglalta Gázát és a hatalmas Sínai-félszigetet Egyiptomtól (utóbbit 1979-ben visszaadta cserébe a békéért és Izrael elismeréséért, az addig betelepült több ezer cionista zsidó telepest 1982-ben kitelepítették), a Golán-fennsíkot Szíriától, Ciszjordániát és Kelet-Jeruzsálemet Jordániától
 • USS Liberty megtámadása
 • - 1967. június 8., 34 áldozat, izraeli repülőgépek lebombázzák az amerikai hadihajót, az USA nem mer közbelépni [52]
 • Gáza megszállása
 • – 1967-től, a zsidók a világ legnagyobb gettójába zárják a palesztin őslakosokat
 • Laoszi kommunizmus – 1968-tól
 • 1968-as anarchista diáklázadások világszerte
 • – bizonyítottan nihilista zsidók álltak a háttérben (pl. a pedofil hajlamú Daniel Cohn-Bendit, aki a párizsi lázadások elindítója és vezetője volt) [53] [54]
 •  – 1968, izraeli-jordán villámháború, kb. 200 áldozat, a zsidók betörtek Jordániába
 • - a nácivadász Simon Wiesenthal a 70-es években végig támadta Bruno Kreisky kancellárt, mert kormányának több "náci" múltú tagja volt, végül Kreiskyt (!) kötelezték jelentős kárpótlás fizetésére hitelrontás miatt [55]
 • - 1972-től 20 éven át a Moszad terroristának nevezett embereket gyilkolt a zsidó fanatizmustól és bosszúszomjtól vezetve a müncheni "terrortámadás" bosszújaként, az abban részt vevő Fekete Szeptember tagjait, rengeteg más "terroristát" és sok ártatlan embert öltek meg a zsidók. Volt, akit busz alá löktek, egy másikat ötödszörre sikerült felrobbantaniuk, 8 ártatlan emberrel együtt. A meggyilkoltak családjainak a zsidók megírták, hogy nem felejtenek. Golda Meir elnök hagyta jóvá.
 • Izrael lelő egy a viharban eltévedt líbiai polgári repülőgépet a megszállt Sínai-félsziget felett
 • - 1973. február 21., 108 áldozat
 • – 1973, Izrael, teljes veresége küszöbén az atombomba ledobásával zsarolta Amerikát, és csak annak segítségével menekültek meg a zsidók
 • Lillehammer-ügy
 • - a Moszad megölt egy ártatlan embert, Ahmed Bouchikit Lillehammerben, mert összekeverték egy "terroristával"
 • A zsidó Samuel Byck egy repülővel akar a Fehér Házba csapódni,
 • hogy megölje Richard Nixon amerikai elnököt - 1974. február 22., két embert megöl a repülőn, majd öngyilkos lesz
 • Kambodzsai kommunizmus -
 • 1975-1993, Pol Pot rémuralma 1975-79 között, 2 millió áldozat, minden 3-4. embert megöltek a judeokommunizmus nevében, olyanokat, mint a városban élők vagy a szemüvegesek
 • A zsidó Sara Jane Moore merénylete Gerald Ford amerikai elnök ellen
 • - 1975. szeptember 22., San Francisco, nem találja el az elnököt, a második lövést blokkolják
 • Zsidó kommandósok törvénytelenül kiszabadítanak 103 zsidó túszt az ugandai repülőtéren (Mennydörgés-hadművelet)
 • - 1976. július 4., német és palesztin "terroristák" eltérítettek egy Air France-gépet, a nem zsidó túszokat elengedték, 4 zsidó túsz meghalt, többet közülük maguk a zsidók lőttek le, egy zsidó katona, a későbbi tömeggyilkos-miniszterelnök Netanjahu testvére meghalt, a zsidók megölték a 8 "terroristát" és még 40 ugandait
 • A nácivadász Simon Wiesenthal Központ megalapítása Los Angelesben
 • - 1977, mely a jogtalan zsidó bosszúszomj egyik jelképe
 • Afganisztáni háború
 • (szovjet-afgán háború) – 1978-89, 5 millió menekült, 1.5 millió áldozat
 • – 1978-79, az amerikai báb, a perzsaellenes Mohammad Reza Pahlavi sah ellen robbant ki felkelés, ezután Irán iszlám köztársasággá alakult
 • Egykepolitika Kínában
 • - 1979-től, 400 millió meg nem született gyermek, 100 millió megölt lány magzat
 •  – 1980-88, az amerikai zsidók felfegyverezte és támogatta Irak megtámadta Iránt, azonban Irán győzött. Irak vegyi fegyvereket is bevetett részben kurd civilek ellen, 1-1.5 millió áldozat.
 • Az iraki atomreaktor elleni izraeli támadás – 1981
 •  – 1982, Izrael évtizedekre megszállta Dél-Libanont beavatkozva a libanoni polgárháborúba (Libanon más részeit Szíria szállta meg), és Bashir Gemayelt ültette az elnöki székbe, akit beiktatása előtt megöltek, ezért testvére követte a poszton 1988-ig, 20 000 áldozat (1200 zsidó)
 • 8000 etióp (fekete) zsidót Izraelbe szállítanak az izraeliek – 1984
 • Olof Palme svéd miniszterelnök meggyilkolása
 • – 1986. február 28., rejtélyes körülmények között, közelről lőtték hátba az Izraelt is bíráló miniszterelnököt, könnyen lehetséges, hogy a Moszad tette [56] [57]
 • – kommunista Ukrajna, 1986. április 26., min. 100 000 rákban meghalt áldozat 2050-ig
 • Rudolf Hess meggyilkolása - 1987. augusztus 17., 93 éves korában, röviddel szabadulása előtt gyilkolták meg [58] [59]
 • Első intifáda,
 • palesztin felkelés a zsidó uralom ellen Izraelben – 1987
 • Megalakul a magyarországi zsidópárt, az SZDSZ 
 • – 1988. november 13., hivatalosan liberális pártként, fő célja a zsidó élősködés védelme, a magyar nép megkárosítása. 1994-ben az addig legantikommunistább párt koalícióra lép az MSZMP utódpártjával. Ismertebb tagjai Göncz ÁrpádDemszky Gábor,Kuncze GáborKis JánosPető IvánFodor GáborVásárhelyi MiklósHaraszti MiklósTamás Gáspár MiklósKóka JánosEörsi MátyásMagyar BálintTölgyessy PéterBauer TamásHorn GáborGusztos PéterMécs ImreHack PéterRajk LászlóIványi GáborKőszeg FerencUngár KláraDornbach AlajosSándor Klára, stb.
 • Magyar Szocialista Párt, az MSZMP jogutódjának megalapítása
 • A cionista szabadkőművesek , hogy vonnák felelőségre a hittestvéreiket , a következő lépés a világ kártalanítása lenne a két világégése miatt !!
 • kommunizmus felelőseit nem vonják felelősségre Európában
 • – 1990, döntően zsidókat, nemzetközi zsidó nyomásra
 • A magyarországi kommunizmus felelőseit nem vonják felelősségre
 • – 1990, a zsidó gyilkosok, rablók, hazaárulók és azok ismerősei ehelyett meggazdagodnak[60], majd kormányra kerülnek 1994-ben, 2002-ben és 2006-ban
 • Irak elleni ENSZ (zsidó-amerikai) szankciók
 • – 1990-től napjainkig, majdnem teljes kereskedelmi és pénzügyi embargó, miután Irak megtámadta Kuvaitot. Több 100 000, akár félmillió gyermek áldozat, összesen 1 millió áldozat – bármiféle eredmény nélkül.
 • Mintegy 200 000 orosz zsidó szivárog be Németországba
 • a Szovjetunió megszűnése után – 1990
 • 14 000 etióp (fekete) zsidót Izraelbe szállítanak az izraeliek - 1991
 • Az apartheid rendszer megszüntetése nemzetközi zsidó nyomásra Dél-Afrikában
 • – 1994, ezután a feketék szabadon gyilkolhatják az embereket, évente 20-30 000 gyilkosság történik, sok nőt megerőszakolnak, szabadon rabolhatnak, közbiztonság gyakorlatilag nincs, a dél-afrikai atomtölteteket megsemmisítik, a gazdaság összeomlik, egy fordított, fekete apartheid rendszer alakul ki, ami már nem zavarja a zsidókat - legalább 500 000 áldozat 1994 óta [61]
 • A szadista zsidó tömeggyilkos,
 •  Slomo Morel Izraelbe menekül Lengyelországból az igazságszolgáltatás elől, izraeli fajtásai sosem adták ki, és antiszemitizmussal vádolták a lengyel és nemzetközi hatóságokat
 • 1994-ben Baruch Goldstein megöl 29 palesztint egy mecsetben
 • - 1999. április 20., a zsidó Dylan Klebold és társa meggyilkol 12 tanulót és egy tanárt a Columbine középiskolában (Columbine, Colorado), majd öngyilkosok lesznek
 • Második intifáda
 • , palesztin felkelés a zsidó uralom ellen Izraelben – 2000
 • az úgynevezett terrortámadás (Világkereskedelmi Központ, 4000 áldozat) megrendezése, aminek ürügyén az immár elhomályosulóholokauszt legenda továbbfolytatásaként zsidó ellenőrzés és terror bevezetése világszerte, ez szolgál emellett a különféle agressziók, mint Irak megszállásának Afganisztán lerohanásának és más terrorcselekményeknek "indoklására".
 • Afganisztáni háború
 • (amerikai-afgán háború) – 2001-től, az USA törvénytelenül megtámadta Afganisztánt a CIA-s zsidók által megrendezett szeptember 11-i terrortámadásra hivatkozva
 • Az izraeli fal megépítése
 • - kb. 2002-2012, a zsidók falat húznak a berlini fal mintájára az őslakosokat elzárva
 • Magyarországi cigánybűnözés létrehozása és gerjesztése,
 • a cigányok elszaporítása a magyarok ellen, illetve a magyar nemzet és nemzettudat megsemmisítése céljából, bűncselekményeik és élősködésük támogatása, nagyvonalú segélyezés a dolgozó magyarok rovására. (szociáldemokrata, liberális, zöld, jogvédő stb. mezbe bújva)
 • és Weiszdorn Róbert bestiálisan meggyilkol nyolc magyart Móron - 2002, a tettesek jól láthatóan zsidók [62]
 • – 2003-tól, 1.5 millió áldozat
 •  amerikai békeaktivista meggyilkolása - 2003. március 16., bulldozerrel ment át rajta egy zsidó, a gyilkost felmentették
 • – 2006, második izraeli-libanoni háború, kb. 1000 áldozat, Izrael megtámadta Libanont két elrabolt izraeli katona miatt
 • A 2006-os budapesti rendőrterror az 1956-os forradalom 50. évfordulóján
 • - 2006. október 23., a zsidó Gyurcsány Ferenc miniszterelnök, Gergényi Péterrendőrkapitány és társaik terrort alkalmazva rendőrhordákkal brutálisan megverették a békés magyar ünneplőket megfélemlítés céljából, nyílt hazaárulást és terrorcselekményt elkövetve (14 szemsérült)
 • A feltételezett szíriai atomreaktort lebombázza Izrael – 2007
 • sikeres, rendkívül népszerű radikális és zsidóellenes osztrák politikus rejtélyes autóbaleset áldozata lesz - 2008. október 11., valószínűleg a Moszadölette meg
 • – 2008, 1300 áldozat, Izrael megtámadta az általa gettóba zárt gázai palesztinokat, és háborús bűnöket követett el (pl. foszforbomba)
 • 2008-as gazdasági világválság
 • – több 100 millió érintett, zsidók generálták, irreálisan pozitív hitelminősítésekkel, egyúttal fedezet nélküli hitelek tömeges kibocsájtásával
 • A 2008-2009-es cigánygyilkosságok
 • - 6 áldozat, titkosszolgálatos zsidók megszervezésével történt (egészen a bűncselekmény-sorozat kezdetéig megfigyelték a gyilkosokat, majd zsidó nyomásra leálltak a megfigyeléssel), a magyarok és cigányok egymásnak ugrasztása, ill. a magyarok rossz színben feltüntetése céljából
 • Az SZDSZ bukása után megalakul a zsidók új pártja, az LMP (Lehet Más a Politika)
 • – 2009. február 26., a párt szintén ultraliberális és zsidóvédő, de az „ökológiai” jelleget helyezi előtérbe a magyarok megtévesztése céljából, vezetője a magyarellenes TASZ egykori elnöke, Schiffer András [63]
 • Állítólagos sertésinfluenza-járvány
 • - 2009. március, a még a közönséges influenzánál is veszélytelenebb járvány (kitalált betegség) veszélyességét a média és "független" szervezetek segítségével (köztük a WHO-val) felnagyították zsidó csoportok, melyek ezáltal horribilis nyereségre tettek szert. Az oltóanyagot, a Tamiflut a Donald Rumsfeldhez köthető Gilead Sciences gyártotta. Video [64] [65] [66]
 • 2009-2010, terrorper Münchenben 
 • a 92 éves beteg John Demjanjuk ellen egy hamisított igazolvány alapján, akit Izraelben 1983-88-ban már fölmentettek a hamis zsidó vádaskodás alól. John Demjanjukot nem engedik vissza az USA-ba családjához, egy németországi idősek otthonában hal meg 2012-ben.
 • A "holokauszt" tagadását büntető törvényt hoznak Magyarországon
 • - 2010. április 10., ezután megkérdőjelezni sem lehet a holokauszt hazugságait, jelentőségét (a főbűnösök: MSZPSZDSZ, valamint Mesterházy AttilaSólyom László államelnök, később a Fidesz sem törli el a törvényt)
 • Ernst Zündelt 8 év börtönnel sújtják,
 • nem utazhat ki amerikai feleségéhez, és ő sem hozzá, Horst Mahler 11 évet kap, és más személyeket is lecsuknak az ún. holokauszt tagadása miatt.
 • Van, aki zsidózásért kap börtönbüntetést. A radikális portált üzemeltető osztrákokat sok-sok évre elítélik.
 • Mavi Marmara segélyszállító flottilla megtámadása
 • – 2010, 9 halott, a zsidók által lezárt Gázába segélyszállítmányokat vivő aktivistákat a hajójukon megtámadták az izraeli kommandósok, közülük kilencet fejbe lőttek, kirabolták őket, majd állami szinten kigúnyolták jó zsidó módra
 • Képíró Sándor halálba üldözése
 • - kb. 2005-2011, a nácivadász Wiesenthal Központ haláláig zaklatta az idős Képírót, akinek ezért romlott meg az egészsége
 •  – 2011, kb. 35 000 áldozat, a Moammer Kadhafi ellen kitört gyenge felkelést elsősorban légitámadásokkal segítette a NATO (elsősorban az USA, Anglia és Franciaország), ezzel beavatkoztak a zsidók egy másik ország belügyeibe, és a felkelés győzött, Kadhafit brutálisan meggyilkolták
 •  - 2011-, a zsidók az arab terroristákat támogatták a törvényes szíriai kormány ellen, 200 000 áldozat
 • Az Iszlám Állam nevű terrorállam létrejötte
 • - 2014, miután a nyugati zsidók háborúval tönkretették Irakot, Szíriát, Egyiptomot és számos arab államot, muszlim terroristák terrorállamot hoztak létre a térségben (Szíria és Irak területén), brutális gyilkosságokat végrehajtva ártatlan emberek, nők, gyerekek ellen
 • - a nyugati zsidók patkányforradalommal szélsőséges erőket segítenek hatalomra, az elnök és a miniszterelnök zsidó lesz, és polgárháború robban ki az orosz kisebbség és az ukrán többség között
 • - kb. 2000 áldozat, a zsidók rituálisan elégettek egy palesztin gyereket, támadták a mentőautókat, ENSZ-épületeket, sok száz gyereket öltek meg a világ legnagyobb, zsidók által létrehozott gettójában

Lábjegyzetek