2020. április 17., péntek

Az elsődleges terrorista államok koncentrációs táboraiAz elsődleges terrorista
államok koncentrációs
táboraiEzek a terroristák a mi terroristáink becsüljük meg őket és zárjuk a koncentrációs táborukba, amit nekünk szántak tartózkodási körletnek.

Láttátok a törökök a migránsokat a stadionba zárták , vajon a Viktor stadionjaiba a zsidókat , a cigányokat , vagy minket magyarokat gyüjt majd be !!!! Azt hiszem te is belátod , hogy az bizony nekünk lett szánva , és hogy országos szintű a stadion építés , bizony ezt sürgősen kellet megépíteni mindennek a kárára , még úgy is , hogy a gyerekek éheznek , a politikusok meg villákat vásárolnak maguknak , hisz míg ti éheztek , ők rabolnak , és mire költsék a lopott vagyonokat , luxusvillákra kikötőkre , a kurvákat már nem is említem a Kósa tudna róla beszélni !!!! De ő a villáról sem akar beszélni !!!

Azt akarjuk tudni melyik szabadkőműves zsidó páholy rendelte el e magyar koncentrációs táborok sürgős felépítését , és hány becsületrend lesz kiosztva a népünk sanyargatásait végzők között !!!!!

A terrorista maffia államgépezetből hány embert zárnak ide , hogy a nép akivel összezárják őket elégtételt vehessen rajtuk !!!


AMERIKAI KONCENTRÁCIÓS TÁBOROK

2012. március 9., péntek
FEMA táborok 


 FEMA táborok
2012. Február 09. - Szerző : Száraz György
Szükségállapo
Az elt esetén az Egyesült Államok kormányának jogosítványait a Szövetségi Válságkezelési Ügynökség, rövidítve FEMA veszi át. Ezzel gyakorlatilag minden demokratikus szabadságjog megszűnik és ennek a szervezetnek a kezébe helyeződik át. Vajon ki és minek alapján ítéli meg, hogy éppen mi számít rendkívüli helyzetnek, s mi nem? Az antiglobalisták egy hatalomátvételi terv egyes mozzanatait vélik felfedezni a FEMA életében. Különösen annak fényében elgondolkodtató a feltevésük, hogy egyre több féltve őrzött, „koncentrációs tábort” hoznak létre az USA-ban 2009 óta, amelyekben hatalmas műanyag koporsókat látni.lenőrzött szétesés

Az Egyesült Államokban már az 1970-es években terveket dolgoztak ki a rendkívüli helyzetek kezelésére. A cél a válságkezelés és a rendkívüli készenlét lépéseinek kidolgozása volt. Mindezt azért kellett meglépniük a vezetőknek, mert az egyes szakértők előrevetítették a demokrácia válságát, egy olyan gazdasági hanyatlást, amely akár két évtizedig is eltarthat. A tervek a Külkapcsolatok Tanácsa és a Trilaterális Bizottság égisze alatt láttak napvilágot. Az „ellenőrzött szétesés” gazdaságpolitikáját Paul Volcker kezdte el végrehajtani. Ennek keretében hozták létre a „Federal Emergency Management Agency”-t, azaz a FEMA-t, ami magyarul annyit tesz, hogy Szövetségi Válságkezelési Ügynökség.

A 32. számú Elnöki Vizsgálati Jelentés (PRM 32.) nyomán megszületett meg a FEMA a kormányzás folyamatosságának szavatolása céljából kifejezetten krízisidőszakokra. Samuel Huntington fogalmazta meg az Elnöki Vizsgálati Jelentést.
A FEMA Carter elnök 12148. számú elnöki rendeletével hatályba lépett. A re ndelet neve Szövetségi Válságkezelési Törvény lett. Ez a törvény rendkívüli jogokkal ruházza fel az USA elnökét. Sőt, kimondottan úgy szervezték meg, hogy egy az egyben át tudja venni a kormány feladatköreit. Nem mellékesen ebbe az elnöki hatalom átvétele is beletartozik. A FEMA központja a Maryland államban lévő Fort Meade-ben található a Nemzetbiztonsági Ügynökség egyik titkos támaszpontján.
Szükségállapot esetén


Amit világosan kell látnunk: a mindenkori amerikai elnök rendkívüli helyzet esetén élhet rendkívüli jogosítványaival, amely gyakorlatilag szinte korlátlan hatalom gyakorlását teszi lehetővé a számára. Vagyis rendkívüli helyzet esetén olyan utasításokat adhat, amelyeket senki nem bírálhat felül, senki sem ellenőrizhet és senkinek sem kell jóváhagynia.
Elven igen, de a gyakorlatban nem lehet pontosan meghatározni, hogy milyen esemény hatására vezethet be az elnök szükségállapotot. Ha azonban ez megtörténik, akkor például a következő rendelkezések lépnek életbe (az adatok Dr. Drábik János A globális válságkezelés c. írásából származnak):
 • EO 10995 feljogosítja az elnököt a szólásszabadság gyakorlásának felfüggesztésére, és a tömegtájékoztatási eszközök elnöki irányítására
 • EO 10997 feljogosítja a végrehajtó hatalmat az elektromos szolgáltató rendszer, valamint az üzemanyag források adminisztratív átvételére
 • EO 10998 lehetővé teszi a kormány számára, hogy ellenőrzése alá vonja az élelmiszerforrásokat, beleértve a farmgazdaságokat is
 • EO 10999 felhatalmazza a kormányt az országos szállítási eszközök, a tömegközlekedési és magánjárművek elkobzására és ellenőrzés alá vételére
 • Az EO 11002 engedélyezi a kormányzat számára az Egyesült Államok lakosságának országos nyilvántartásba vételét
 • EO 11003 felhatalmazza a kormányzatot valamennyi repülőgép és repülőtér lefoglalására
 • EO 11004 feljogosítja a kormányt, hogy az ország egyes régióinak lakosait az ország más térségeibe kényszer útján áttelepítse
 • EO 11005 felhatalmazza a kormányt, hogy ellenőrzés alá vegye a vasutakat, vízi utakat, valamint a közellátást szolgáló raktárberendezéseket
 • EO 12148 feljogosítja a Federal Emergency Management Agency-t (FEMA, azaz Szövetségi Válságkezelési Ügynökséget), hogy átvegye a hivatalos kormány teljes hatáskörét, és ténylegesen annak helyébe lépjen.

Mi valójában a FEMA?

A nagy kérdés az, hogy valójában mi a FEMA vagy mi mindenre lehetne alkalmazni? Az odáig rendben van, hogy természeti katasztrófák, háború és egyéb vészhelyzet esetén van egy olyan szervezet, amely menti a lakosságot. Azonban azok, akik belelátnak a FEMA működésébe és összetételébe, felhívták a figyelmet arra, hogy ha az iménti váratlan eseményeket vesszük alapul, akkor az alkalmazottaknak miért csak alig 10%-a foglalkozik katasztrófavédelemmel?

Nyilvánosságra került, hogy a FEMA amerikaiak millióiról gyűjt be adatokat külön számítógépes adatbázisába. Ezek voltaképpen olyan információk, melyeket szükség esetén a Válságkezelő Akcióprogramokhoz használnak fel. Ki dönti el, hogy mi számít akkora válságnak, hogy ezek az akcióprogramok megkezdődjenek? Ugye érezzük a helyzet átláthatatlanságát és a felelősök megfoghatatlanságát, s a diktatórikus elemeket?

Drábik Sándor egy példát említ a FEMA beavatkozására. Amikor 1989-ben idősebb George Bush Kolumbiába látogatott az illegális kábítószer-termelés és -kereskedelem elleni küzdelem kapcsán, felröppent a hír, hogy az elnök ellen egy merénylet készül. A FEMA azonnal programot dolgozott ki az eltárolt adatok alapján, hogy kb. tízezer amerikait – aktivistát, terrorizmussal szimpatizálót például – letartóztassanak és gyűjtőtáborokba helyezzenek. Ehhez hasonló eset történt az iraki háború alatt is. Azon pedig igazán nem szükséges meglepődni, hogy a FEMA számos olyan vállalattal fonódott össze, illetve szerződött le, amelyek a kommunikációs kontrollra szakosodtak. Így a demokratikus szabadságjogok őshazájában sokaknak megrendült a hite.
FEMA táborok

Többekben felmerült, hogy 21. századi koncentrációs táborokat hoz létre a FEMA. A totális hatalomátvétel FEMA-forgatókönyve tehát tény, nem dajkamese. Ne adj Isten, atomháború vagy valamilyen természeti katasztrófa esetén hasznosnak tűnik. Ámde, sok antiglobalistát elborzaszt, hogy a diktatórikus irányítás milyen könnyen realizálódhat egyik napról a másikra. A világunkban jelenleges is több háború folyik, s újabbak vannak kilátásban. (Lásd: Irán helyzetét) Bármelyik pillanatban meggyulladhat a levegőben kavargó puskapor, s akkor az jó ürügy vagy ok lehet a FEMA-nak!

A történelem előjelei vészjóslóak, mert a FEMA táborok kísértetiesen emlékeztetnek a II. világháborús internáló táborokra. A FEMA által felügyelt táborok katonai támaszpontokon történő építése 2009 januárja óta folyik a HR 645 számú törvény értelmében. Sokan ebben egy közelgő, új, globalista elit, a Bilderberg-csoport hatalom-átvételi aktusát látják előkészíteni az új világrend szellemiségében.

A hírek arról szóltak, hogy a FEMA több millió koporsót rendelt, amelyek az ország különböző pontjain lettek elhelyezve. Találunk olyan videókat is az Interneten, amelyek bemutatnak egy helyet, ahol 500 000 koporsó látható. Állítólag kb. 800 ilyen tábor található jelenleg az Egyesült Államokban, melyek hozzávetőlegesen 10-15 ezer ember befogadására alkalmasak. A többit mindenki gondolja tovább.
Boldog napot!
 
Amerika haláltáborai
Az Egyesült Államok Külügyminisztériuma évente ír egy 
jelentést Magyarországról. Hogy mennyire tartjuk tiszteletben az emberi jogokat, hogyan menetelünk a demokrácia útján, és általában jól viselkedünk-e. Bárki megnézheti a nagykövetség honlapján, épp ezt olvasgatom. És ahogy olvasgatom, szálldogál a fejembe a vér. Szégyenkeznem kéne tulajdonképpen, de valahogy mégis inkább azt mormogom, hogy anyádról jelentgess inkább, jenki paraszt. Amerikának ehhez ma nincs erkölcsi alapja.
Többnyire tiszteletben tartjuk az emberi jogokat, állapítja meg a jelentés, de azért adódnak problémák. Például néhány esetben a rendőrség túlzott erőszakot alkalmaz annak ellenére, hogy a törvény tiltja a kínzást: ütnek, rúgnak vagy akár gumibotoznak. Valamint a kirendelt állami ügyvédek gyakran színvonal alatti munkát végeznek. Meg a börtönviszonyok. És ezért ejnyebejnye, jól teszik a magyarok, ha összekapják magukat, és tisztességes eljárást biztosítanak mindenkinek, ártatlanság vélelmével, jóindulatú rendőrökkel, és kényelmes börtönökkel.
mi lehet a különbség a szovjet és az amerikai gulág között?
Hadd egészítsem ki ezt a jelentést. Nem mentegetem a rendőri túlkapást, csúnya dolog az, és a kirendelt védő is bizonyára rosszabb, mint a jól megfizetett. Vannak még hibák a népi demokrácia építésében. De ugyan tegyük már hozzá, hogy Magyarország nem tart fenn koncentrációs táborokat sem saját, sem más államok területén. Nem épít titkos kínzókamrákat, és nem hajigál beléjük embereket anélkül, hogy legalább valamiféle törvény bűnösnek minősítené őket.
A koncentrációs tábor (hagyjuk ezt a buta műszót, hogy „titkos börtön”, pont azért titkos, mert igazából koncentrációs tábor) az állami elaljasulás netovábbja; ott aztán nemcsak ütnek-rúgnak-gumibotoznak, hanem azt tesz a szükségszerűen szadista személyzet, amit akar, és nemhogy színvonal alatti védelem nincsen, hanem semmilyen. Oda ítélet, vádemelés és egyáltalán mindenféle jogi procedúra nélkül be lehet zsuppolni akárkit, kifele pedig nem vezetnek lábnyomok. A táborlakó nem hadifogoly és nem elítélt, mert akkor vonatkozna rá a jog; a táborlakó nem is ember, hanem vágóállat vagy növény. Ártatlan nem lehet, mert akkor nem lenne ott, ha viszont már ott van, akkor addig verik, amíg bevallja, hogy kém, szabotőr és kulák.
Hetek óta gondolkodom azon, mi lehet a minőségi különbség a szovjet és az amerikai gulág között. Hogy miért kellene az amerikai haláltábort szeretni, vagy akár elfogadni, elnézni, megmagyarázni. Mert ott terroristákat tartanak? Honnan tudjuk, ki a terrorista, ha bárkiből kiverhetjük a beismerő vallomást? És még szinte be is tartottuk a törvényt, csak elvittük a delikvenst egy egyiptomi tanulmányútra.
ezek az állatok haláltáborokat építenek Európában!
A koncentrációs táborok Európába telepítése pedig olyan fokú pofátlanság, amire még a Szovjetunió sem vetemedett. A kihelyezett gulágok ügye vízválasztó lehet Európa és Amerika viszonyában: elnézzük-e az ilyesmit, mert mi láttunk már koncentrációs tábort, vagy megcsináljuk az elsőrangú anyagból a világbotrányt pont ezért. Kelet-Európa ingerküszöbét, úgy tűnik, a lágerek nem bolygatják meg, mint ahogy azelőtt se. Nem megkörnyékezett kormányfők jelentették Brüsszelnek, hogy baszki, ezek az állatok haláltáborokat építenek Európában! – nem, a Washington Post dobta fel az ügyet. A megkörnyékezettek megtiszteltetésnek vették, aztán vagy exkuzálták magukat, vagy boldogan széttették a lábukat a szörnynek. Ide valahogy mindig bekopog valamelyik szívesen látott terrorrendszer. Talán erősnek hangzik ez a meghatározás, de a történelmi tapasztalat az, hogy ha kiépül egyszer az intézményrendszer, amely indoklás nélkül megsemmisíthet bárkit, akire a hatalom rámutat, akkor a géppuska már a színpadon van, és el fog sülni. Aki nincs velünk, az terrorista. Ki mondta, hogy az amerikai demokrácia örök és törhetetlen?
De akkor már hagyjuk békén 
egymást, legalább egyezzünk ki, rettegve tisztelt szuperhatalom. Legalább ne írogasson Amerika jelentéseket arról, hogy egyes országokban micsoda szörnyűségek esnek meg. Ha egyszer ők maguk csinálják. Odaszarunk a lábtörlőre, és becsöngetünk méltatlankodni, hogy szaros a lábtörlő?
 
A háttérhatalom nem teketóriázik – A H1N1 vírus elleni oltással az emberiség kétharmadának kiirtására törekszik, állítja egy ír-osztrák újságírónő
Posted on 2009/08/28 by Nifadmin
Készült a Zeit-Fragen, Globalresearch és a NaturalNews cikkei alapján - Nemzeti InternetFigyelő
Jane Bürgermeister feljelentést tett az UNO, a WHO (Világ Egészségügyi Szervezet), US-elnök Barack Obama, a pénzoligarchia leghatalmasabb képviselői, mint David Rotschild, David Rockefeller, a mi George Sorosunk, Werner Faymann osztrák kancellár és még sok neves személyiség ellen, bioterrorizmus és tömeggyilkosság kísérlete miatt. Bürgermeister bizonyítja, hogy a ***ter International cég osztrák leányvállalata szándékosan küldött 72 kg halálos madárinfluenza vírust, amit a WHO-tól szerzett be, négy ország 16 laboratóriumába. A 69 oldalas, jól dokumentált perirat tartalmazza, hogy a vádlottak célja a pandémia elleni védőoltás kényszerű alkalmazása során még ártalmasabb vírusok elterjesztése volt, amelynek eredményeként meg akarták szerezni több milliárd áldozatuk vagyonát. Ha ez igaz, az emberiség történetének legsúlyosabb bűntényével állunk szemben.
A ***ter cég ausztriai leányvállalata, ahonnan a halálos 72 kg-os csomag elindult, a magyar határtól csupán 40 km-re fekvő Orth an der Donau-ban van. A cég 2008 decemberében a csomagot az aktuális H3N2 influenza vírusból és a halálos H5N1 vírusból keverte ki, ami az esetek 63 %-ában halált okoz. A környezetvédelmi és biológiai szakújságírónő, Jane Bürgermeister, áprilisi keresetében megállapítja, hogy a ***ter a legelemibb óvintézkedéseket figyelmen kívül hagyta, pedig a cég a világ egyik legbiztosabb laboratóriumával rendelkezik. Amikor februárban az egyik címzett, a BioTest cég Csehországban az oltóanyagként deklarált anyagot vadászgörényeken tesztelte, az állatok kimúltak. A vírusanyagot mégsem vizsgálta ki se a WHO, se az EU, se az osztrák egészségügyi hivatalok, mint ahogy az hasonló esetekben kötelező. Parlamenti kérdésekre az osztrák egészségügyi miniszter, Alois Stöger, az esetet lényegtelen botlásnak nevezte.
Bürgermeister aláhúzza, hogy az egész „disznóinfluenza” pandémia eset durva hazugságokon alapul és nincs olyan vírus, ami veszélyeztetné a lakosságot. Bizonyítékokkal igazolja, hogy a madárinfluenza és a disznóinfluenza vírust laboratóriumokban gyártották a WHO és bizonyos amerikai kormányhivatalok által finanszírozva. Az un. disznóinfluenza vírus egy keverék a disznó-, az emberi- és a madárinfluenza vírusból, ami – mint sok más tudós is hangoztatja – csak laboratóriumban jöhet létre.
A WHO állítása, hogy a „disznóinfluenza” terjed és deklarálni kell a pandémiát, nem veszi a tényeket figyelembe. Először is a szabadba jutott vírusokat a WHO kreálta és engedte szabadon, tehát a pandémiáért első sorban a WHO felelős. Különben is a disznóinfluenza tünetei nehezen különböztethetők meg egy normális influenzáéitól és nem is okoznak gyakrabban halált. A halálesetek dokumentációja – ha egyáltalán létezik – ellentmondásos. Nincs tehát pandémia, kivéve, ha tömeges oltásokra kerül sor. Bürgermeister szerint több világos ok miatt feltételezhető, hogy a kényszeroltások betegségekkel szennyezettek, amelyeket úgy fejlesztettek ki, hogy halált okozzanak. Megemlíti a Novartis cég esetét, amelynek oltóanyaga 2008 nyarán Lengyelországban 21 hajléktalan halálát okozta. Ez az amerikai kormány saját definíciója szerint is biofegyvernek minősül. Nemzetközi gyógyszeripari cégek és kormányzati hivatalok között olyan együttműködés jött létre, amely a pandémiát profitszerzésre használja fel. A pénzhatalom ellenőrzése alatt álló média hamis információkkal, félelemterjesztéssel az embereket a tömeges oltásokra akarja felkészíteni. A Bürgermeister keresetében megnevezett személyek 2008 óta az USA-ban új törvényeket és rendeleteket hoztak, amelyek büntethetővé teszik, ha valaki elutasítja az influenza elleni oltást. Aránytalanul súlyos további büntetésekkel is sújthatják az ellenállókat, mint pl. börtön vagy karanténbe juttatás internáló táborokban. Ez visszaélés a hivatali hatalommal és az alkotmány súlyos megsértése. Az amerikai egészségügyi miniszter, Kathleen Sibelius, nemrég aláírt egy rendeletet, amely szerint a disznóinfluenza elleni oltóanyagokat gyártó cégek teljes immunitást élveznek minden büntető eljárásban, amit károsultak esetleg ellenük indítanának. 1976-ban ugyanis már fellépett egy „disznóinfluenza” az USA-ban. Kb. 40 millió amerikait oltottak be a betegség ellen, habár pandémia nem keletkezett. Több ezren kértek akkoriban kártérítést az oltás mellékhatásai miatt.
Június 13-án a WHO – Bürgermeister szerint teljesen alaptalanul – a legmagasabb pandémia fokozatot (6) rendelte el. Ennek megítélésében a WHO-t a genfi székhelyű intézmény SAGE (Strategie Advisory Group of Experts – expertek stratégiai tanácsadó csoportja) segítette, amelynek az a Dr. David Salisbury az igazgatója, aki a nyolcvanas években mumpsz ellen gyerekek tömeges oltását rendelte el, holott az oltóanyagot káros tulajdonságai miatt akkor már több országban kivonták a forgalomból. Az is érdekes, hogy a ***ter konszern már egy évvel az első H1N1 disznóinfluenza-vírus megjelenése előtt szabadalmat nyújtott be H1N1 oltóanyagra.
Bürgermeister szerint az alperesek az erőszakos oltással tömeggyilkosságot terveznek. Hatalmas koncentrációs táborokat állíttattak fel tömegsírhelyekkel és a nemzetközi bűnöző csoport az USA-ban a hatalom átvételét tervezi. ***ter, Novartis és Sanofi Aventis részt vállaltak egy biofegyverprogramban, amely a világ népességét 5 milliárd emberrel akarja redukálni. Az áldozatok vagyonára nemzetközi bűnöző csoport tenné rá a kezét.
Bürgermeister főbb bizonyítékai
Tudományos bizonyíték, hogy a „disznóinfluenza” vírus egy mesterségesen gyártott vírus.
Tudományos bizonyíték, hogy a „disznóinfluenzát” az 1918-as spanyolnáthához hasonlónak gyártották.
Bizonyíték, hogy a „disznóinfluenzát” Mexikóban szándékosan engedték szabadon.
Bizonyíték, hogy Obama elnök mexikói utazása összefügg az üggyel.
Bizonyíték, hogy ***ter és WHO gyártották és engedték szabadon a pandémiát okozható vírust.
Bizonyíték, hogy ***ter egy titkos biofegyver-hálózat része.
Bizonyíték, hogy Novartis oltóanyagokat mint biofegyvereket használt.
Bizonyíték a WHO részvételére a biofegyver-programban.
Bizonyíték a Food and Drug Administration (az amerikai gyógyszerengedélyezési hivatal) a biofegyver-programban részt vett.
Bizonyíték, hogy az oltások az 1918-as spanyolnáthához hasonló betegséget okoznának.
Bizonyíték, hogy manipulálták az amerikai jogrendszert, hogy a tömeggyilkosság büntetlenül lehetővé váljon.
Bizonyíték, hogy létezik egy nemzetközi bűnszövetség.
Bizonyíték az illuminátusok/Bilderbergerek részvételére a mesterséges „disznóinfluenza” vírus és a tömeggyilkossági programban. A májusi athéni Bilderberg találkozón meg is tárgyalták a tömeggyilkosság-programot.
Jane Bürgermeister szerint a legsúlyosabb gond, hogy az uralkodó bűnöző elit a médiát szinte teljesen kezében tartja és így az átlagembernek fogalma sincs a világot fenyegető veszélyekről. Keresetével megpróbálja ezt a majdnem totális média ellenőrzést áttörni és az igazságot napvilágra segíteni.
Vajta Dénes
Nemzeti InternetFigyelő
 


EGY EMBER AKI ELMONDHATTA VOLNA AZ IGAZSÁGOT A H1N1-RŐL DE LIKVIDÁLTÁK!
NÉZD VÉGIG A VIDEÓT IS! BENNE VAN A FÉRFI ELFOGÁSA!
4.PERC 36.MÁSODPERCTŐL VAN RÓLA SZÓ!

Az 56 éves, kaliforniai Westchester-ben élt Bar-Joseph Moshe 2009. augusztus 11-én felvette a telefonkagylót és felhívta az egyik helyi rádióműsort. Mikor szót kapott, akkor True Ott műsorvezetőnek elmondta a véleményét, hogy miért nem szabad az embereknek beoltatni magukat
  Mr. Ott-nak feltűnt a szakszerű magyarázat, és megkérte a beszélgető partnerét, hogy fejtse ki a hallgatóknak részletesebben is az indokait. Moshe úr válaszában elmondta, hogy ő mikrobiológus és egy nagy doboz bizonyítéka van arra vonatkozóan, hogy az Egyesült Államokban is forgalomba hozott, (más információk szerint még nem hozták az USA-ban forgalomba, csak tervezik - Jack Corn) és a ***ter International Pharmaceutical egyik leányvállalta, a ***ter BioPharma Solutions által gyártott sertésinfluenza elleni oltóanyag valójában egy könnyen halálossá váló biofegyver és most ezt a sertésinfluenza elleni vakcinának álcázott anyagot kísérletképpen adják be a gyanútlan embereknek. A ***ter ukrajnai gyára az első, ami már teljes gőzzel iparszerűen gyártja és forgalomba hozza Ukrajnában azt a vakcinát, ami az emberi immunrendszer gyengítésére alkalmas anyagok mellett ugyanazt a súlyos betegséget okozó vírust is tartalmazza, ami az 1918-as világméretű spanyolnátha járványban közel 100 millió ember halálát okozta. Újabb kérdésre közölte, hogy szándékában áll a bizonyítékait nyilvánosságra hozni, és azokat már az adást követő napon személyesen fogja elvinni az állami főügyészhez azonnali szakmai és bűnügyi vizsgálatot követelve. Egyéb másról nem esett szó a beszélgetés során.
   Később kiderült, hogy a meghökkentő nyilatkozatot adó Moshe úr valóban mikrobiológus, neves virológus és járványügyi szakember, akinek sok szakmai publikációja jelent már meg angol és héber nyelven, izraeli-amerikai kettős állampolgár, az izraeli Moszad ügynöke, aki évtizedekkel ezelőtt az izraeli hadsereg vegyi- és biológiai fegyvereket kutató/fejlesztő laboratóriumában kezdte pályafutását. 
     Mózes József ígéretéhez híven másnap, 2009. augusztus 12-én reggel beült a kis piros Volkswagen bogarába, de hogy hova akart menni, azt már csak valószínűsíteni lehet, mert a Westwood-i igazságügyi épületegyüttes mellett feltartóztatták. (Itt az egyik épületben található a kerületi állami ügyész hivatala és nem messze van az izraeli konzulátus is.)
   Egyszer csak civil és rendőrségi autók, páncélozott járművek tucatjai állták útját, és álarcos, gázmaszkos, kutyás droidok, géppisztolyos sünök és az FBI-al megerősített rohamrendőrök rohangáltak körülötte. Mikrohullámú fegyverekkel megbénították a telefonját és az internet kapcsolatát, a kocsi egyik ablakát betörték és egymás után 8 (nyolc) könnygáz gránátot dobtak be a kocsiba, majd egy hosszú csőből 5 gallon (19,3 liter) rendőrségnél rendszeresített nagy erősségű paprika spray-t nyomtak az arcába.
   Hihetetlen módon Moshe úr csak mosolygott, nem állt szóba senkivel, néha beleolvasott a papírjaiba, nem könnyezett, nem fulladozott, nem törölgette a szemét, csak forgatta a fejét és néha lehúzogatta az ablakot, ha más túl sok könnygáz gyűlt össze a kocsiban, és határozottan élvezte a körülötte zajló műsort. Órákon át rendületlenül állta a sarat és ült a kocsijában: egyszerűen nem fogott rajta a közel 20 liter paprika spray, sem a két centiről nagy nyomással ráfújt nagy mennyiségű könnygáz. 
   A sünök nem akartak hinni a szemüknek, kétségbeesetten telefonálgattak magyarázatokért, tanácsokért és további utasításokért. Végül közel 9 óra csata után egy robottal kivették a vezetőülés ajtaját, és a zsidó ellenállót elektromos sokkolóval rövid időre lebénították és nagy nehezen kiemelték a vezetőülésből.
A csata több mint nyolc órán át tartott, és az igazságügyi épületet komplexumot és a környező házakat már az elején ki kellett üríteni, mert a dolgozók és a lakók fulladozni kezdtek az iszonyú méretű könnygázfelhőtől.
   A Los Angeles-i rendőrök a Magyarországon megszokott módon azonnal hazudozni kezdtek, hogy Moshe elmebeteg, hogy letartóztatási parancs van ellene érvényben, hogy bombával fenyegetőző telefonhívásokat küldött egy segélykérő szolgálatnak és a Fehér Házba, hogy fel akarja robbantani Obamát. De hogy valójában mi volt az igazi ok, és miért is kellett egy ilyen óriási méretű, még kaliforniai mértékkel is túlméretezett, nagy költségű, a fél várost megbénító rendőrségi akcióval - amilyennel akár Oszama bin Laden-t is elfoghatták volna - elfogni egyetlen egy, ellenállást nem tanúsító fegyvertelen embert, arról még két és fél hónap elteltével sem adtak ki semmilyen hivatalos tájékoztatást.
   Némi kapaszkodót csak az nyújthat, hogy Moshe úr izraeli állampolgárságáról, moszados tevékenységéről, biológusi munkájáról vagy a rádióban elhangzott nagy feltűnést keltő nyilatkozatáról, Ukrajnáról, a ***ter International Pharmaceuticalról, a ***ter BioPharma Solutions-ról vagy a sertésinfluenzáról Moshe úrral kapcsolatban később már soha egyetlen sor vagy utalás sem jelent meg a fősodratú médiában, és a könnygázas sztori egy nap alatt megválaszolatlanul eltűnt nem csak a nyugati part tévé képernyőiről, de az egész országos médiából is. Csak annyi derült ki, hogy - a rendőrfőnök-helyettes tévényilatkozatával ellentétben - Moshe büntetlen előéletű, nem volt soha összeütközése a törvénnyel és nincs és nem is volt ellene kiadva semmilyen ügyben letartóztatási parancs. Két nap múlva a rendőrségi szóvivő hivatalosan is megerősítette, hogy az előzetes várakozásokkal ellentétben a történtek miatt nem indul ellene eljárás.
   Bar-Joseph Moshe-t, a könnygázt rejtélyes módon kiválóan tűrő zsidó professzort a Los Angeles-i FBI irodájából még aznap, 2009. augusztus 12-én szerdán késő este egy kaliforniai magánrepülőtérre vitték, ahonnan egy felségjelzés nélküli katonai repülőgép Izraelbe vitte. További sorsáról nem tudni semmit.

Bill és Ted zseniálisan álcázott kalandja (1.rész)

A szex-rabszolga (Cathy O'Brien)

Szex Rabszolgák

2012. Február 09. - Szerző : Száraz György

Szükségállapot esetén az Egyesült Államok kormányának jogosítványait a Szövetségi Válságkezelési Ügynökség, rövidítve FEMA veszi át. Ezzel gyakorlatilag minden demokratikus szabadságjog megszűnik és ennek a szervezetnek a kezébe helyeződik át. Vajon ki és minek alapján ítéli meg, hogy éppen mi számít rendkívüli helyzetnek, s mi nem? Az antiglobalisták egy hatalomátvételi terv egyes mozzanatait vélik felfedezni a FEMA életében. Különösen annak fényében elgondolkodtató a feltevésük, hogy egyre több féltve őrzött, „koncentrációs tábort” hoznak létre az USA-ban 2009 óta, amelyekben hatalmas műanyag koporsókat látni.

Az ellenőrzött szétesés

Az Egyesült Államokban már az 1970-es években terveket dolgoztak ki a rendkívüli helyzetek kezelésére. A cél a válságkezelés és a rendkívüli készenlét lépéseinek kidolgozása volt. Mindezt azért kellett meglépniük a vezetőknek, mert az egyes szakértők előrevetítették a demokrácia válságát, egy olyan gazdasági hanyatlást, amely akár két évtizedig is eltarthat. A tervek a Külkapcsolatok Tanácsa és a Trilaterális Bizottság égisze alatt láttak napvilágot. Az „
ellenőrzött szétesés” gazdaságpolitikáját Paul Volcker kezdte el végrehajtani. Ennek keretében hozták létre a Federal Emergency Management Agency”-t, azaz a FEMA-t, amimagyarul annyit tesz, hogy Szövetségi Válságkezelési Ügynökség.

A 32. számú Elnöki Vizsgálati Jelentés (PRM 32.) nyomán megszületett meg a FEMA a kormányzás folyamatosságának szavatolása céljából kifejezetten krízisidőszakokra. Samuel Huntington fogalmazta meg az Elnöki Vizsgálati Jelentést.
A FEMA Carter elnök 12148. számú elnöki rendeletével hatályba lépett. A rendelet neve Szövetségi Válságkezelési Törvény lett. Ez a törvény rendkívüli jogokkal ruházza fel az USA elnökét. Sőt, kimondottan úgy szervezték meg, hogy egy az egyben át tudja venni a kormány feladatköreit. Nem mellékesen ebbe az elnöki hatalom átvétele is beletartozik. A FEMA központja a Maryland államban lévő Fort Meade-ben található a Nemzetbiztonsági Ügynökség egyik titkos támaszpontján.

Szükségállapot esetén


Amit világosan kell látnunk: a mindenkori amerikai elnök rendkívüli helyzet esetén élhet rendkívüli jogosítványaival, amely gyakorlatilag szinte korlátlan hatalom gyakorlását teszi lehetővé a számára. Vagyis rendkívüli helyzet esetén olyan utasításokat adhat, amelyeket senki nem bírálhat felül, senki sem ellenőrizhet és senkinek sem kell jóváhagynia.
Elven igen, de a gyakorlatban nem lehet pontosan meghatározni, hogy milyen esemény hatására vezethet be az elnök szükségállapotot. Ha azonban ez megtörténik, akkor például a következő rendelkezések lépnek életbe (az adatok Dr. Drábik János A globális válságkezelés c. írásából származnak):
 • EO 10995 feljogosítja az elnököt a szólásszabadság gyakorlásának felfüggesztésére, és a tömegtájékoztatási eszközök elnöki irányítására
 • EO 10997 feljogosítja a végrehajtó hatalmat az elektromos szolgáltató rendszer, valamint az üzemanyag források adminisztratív átvételére
 • EO 10998 lehetővé teszi a kormány számára, hogy ellenőrzése alá vonja az élelmiszerforrásokat, beleértve a farmgazdaságokat is
 • EO 10999 felhatalmazza a kormányt az országos szállítási eszközök, a tömegközlekedési és magánjárművek elkobzására és ellenőrzés alá vételére
 • Az EO 11002 engedélyezi a kormányzat számára az Egyesült Államok lakosságának országos nyilvántartásba vételét
 • EO 11003 felhatalmazza a kormányzatot valamennyi repülőgép és repülőtér lefoglalására
 • EO 11004 feljogosítja a kormányt, hogy az ország egyes régióinak lakosait az ország más térségeibe kényszer útján áttelepítse
 • EO 11005 felhatalmazza a kormányt, hogy ellenőrzés alá vegye a vasutakat, vízi utakat, valamint a közellátást szolgáló raktárberendezéseket
 • EO 12148 feljogosítja a Federal Emergency Management Agency-t (FEMA, azaz Szövetségi Válságkezelési Ügynökséget), hogy átvegye a hivatalos kormány teljes hatáskörét, és ténylegesen annak helyébe lépjen.

Mi valójában a FEMA?

A nagy kérdés az, hogy valójában mi a FEMA vagy mi mindenre lehetne alkalmazni? Az odáig rendben van, hogy természeti katasztrófák, háború és egyéb vészhelyzet esetén van egy olyan szervezet, amely menti a lakosságot. Azonban azok, akik belelátnak a FEMA működésébe és összetételébe, felhívták a figyelmet arra, hogy ha az iménti váratlan eseményeket vesszük alapul, akkor az alkalmazottaknak miért csak alig 10%-a foglalkozik katasztrófavédelemmel?

Nyilvánosságra került, hogy a FEMA amerikaiak millióiról gyűjt be adatokat külön számítógépes adatbázisába. Ezek voltaképpen olyan információk, melyeket szükség esetén a Válságkezelő Akcióprogramokhoz használnak fel. Ki dönti el, hogy mi számít akkora válságnak, hogy ezek az akcióprogramok megkezdődjenek? Ugye érezzük a helyzet átláthatatlanságát és a felelősök megfoghatatlanságát, s a diktatórikus elemeket?
Drábik János
Drábik Sándor egy példát említ a FEMA beavatkozására. Amikor 1989-ben idősebb George Bush Kolumbiába látogatott az illegális kábítószer-termelés és -kereskedelem elleni küzdelem kapcsán, felröppent a hír, hogy az elnök ellen egy merénylet készül. A FEMA azonnal programot dolgozott ki az eltárolt adatok alapján, hogy kb. tízezer amerikait – aktivistát, terrorizmussal szimpatizálót például – letartóztassanak és gyűjtőtáborokba helyezzenek. Ehhez hasonló eset történt az iraki háború alatt is. Azon pedig igazán nem szükséges meglepődni, hogy a FEMA számos olyan vállalattal fonódott össze, illetve szerződött le, amelyek a kommunikációs kontrollra szakosodtak. Így a demokratikus szabadságjogok őshazájában sokaknak megrendült a hite.

FEMA táborok

Többekben felmerült, hogy 21. századi koncentrációs táborokat hoz létre a FEMA. A totális hatalomátvétel FEMA-forgatókönyve tehát tény, nem dajkamese. Ne adj Isten, atomháború vagy valamilyen természeti katasztrófa esetén hasznosnak tűnik. Ámde, sok antiglobalistát elborzaszt, hogy a diktatórikus irányítás milyen könnyen realizálódhat egyik napról a másikra. A világunkban jelenleges is több háború folyik, s újabbak vannak kilátásban. (Lásd: Irán helyzetét) Bármelyik pillanatban meggyulladhat a levegőben kavargó puskapor, s akkor az jó ürügy vagy ok lehet a FEMA-nak!

A történelem előjelei vészjóslóak, mert a FEMA táborok kísértetiesen emlékeztetnek a II. világháborús internáló táborokra. A FEMA által felügyelt táborok katonai támaszpontokon történő építése 2009 januárja óta folyik a HR 645 számú törvény értelmében. Sokan ebben egy közelgő, új, globalista elit, a Bilderberg-csoport hatalom-átvételi aktusát látják előkészíteni az új világrend szellemiségében.

A hírek arról szóltak, hogy a FEMA több millió koporsót rendelt, amelyek az ország különböző pontjain lettek elhelyezve. Találunk olyan videókat is az Interneten, amelyek bemutatnak egy helyet, ahol 500 000 koporsó látható. Állítólag kb. 800 ilyen tábor található jelenleg az Egyesült Államokban, melyek hozzávetőlegesen 10-15 ezer ember befogadására alkalmasak. A többit mindenki gondolja tovább.


Összeesküvésből valóság lett – Az állampolgár az ellenségPosted on 2011/11/28 

Összeesküvés-elméletből nagyon hamar valóság lett! Ezreket tartóztatnak le, mert tiltakoznak a koorporáló cégek és bankok kizsákmányolása ellen…,halálos könnygázzal” lövik szét a tüntetőket Egyiptomban…, Európa hamarosan utcára vonul… Az USA viszont lép…
Jövő héten szavaz az amerikai szenátus arról a titokban elkészült törvényjavaslatról, mely lehetővé teszi ezután, hogy a hadsereg állampolgárokat internálhasson mindenféle vádemelés vagy tárgyalás nélkül.
A tervezet a mostani és mindenkori elnöknek jogot ad arra, hogy az USA teljes területén – mintha harcmező (“battlefield”) lenne hadsereget vegyen igénybe és civileket – akár saját kertjükben letartóztathassanak mindenféle előzetes eljárás nélkül. (írja a washingtoni választási iroda egyik képviselője).
Ha minden igaz, hétfőn döntenek arról az un.Nemzetvédelmi Felhatalmazási törvényjavaslatról, mely törvénybe mondja a határozatlan idejű fogva tartást, mely a Patriot Act és 9/11 után eddig csak terroristagyanús személyekre volt alkalmazható. Ezután bárkire.
Most már csak a mesevilágban élők nem fogadják el, hogy mire is kellett az USA-nak a 9/11 támadássorozat saját maga ellen. Látjuk az USA háborúit és világháborús készülődését és látjuk hogyan vette el a szabadságjogokat és mire készül még belföldön.
Nem, ez nem valami összeesküvés-elmélet, hanem a jelen! Lehet, hogy eddig az volt, de a szemünk láttára válik valósággá, amiről Alex Jones beszél folyamatosan az Infowars.com-on és amiről nyáron írt a Világ Helyzete.
A forgatókönyvről már többször is írtunk… Legyen szó az “Angol-Szász Misszió”-ról vagy a szabadság felszámolásáról, ami most zajlik.
Az a 800 FEMA internáló tábor, ami az utóbbi pár évben épült, nem céltalanul, hanem igenis okkal készült, ha elszabadul a helyzet.
(USA = Police State – Rendőrállam a 21.Században)
+POLICE STATE 4: RISE OF FEMA full film 2h:20min
Sőt ha megnézzük a jelenlegi világpolitikai lejtmenetet, a hirtelen ellenséggé váló Kelet… oroszok, kínaiak internálása is azonnal megkezdődhet ezekbe a táborokba, ahogy megtették már ezt a japánokkal is. Csak most sokkal nagyobb méretekben gondolkodnak az Irányítók.
Szintén mai hír, hogy brit külügyi szakértők is arra figyelmeztették James Cameron-t, hogy lázongásokra kell felkészülni hamarosan az EU-ban is – Főleg Olaszországban és Spanyolországban először, amikor összeomlik az Euró… A kormányuk azon alapozva tervez, hogy az Euró összeomlása már nem “igen vagy nem”, hanem “mikor” kérdése. “Az a mi érdekünk, hogy kijátszanak minden időt, amit lehet, mert annál több időnk marad felkészülni” – mondta a miniszter.
Ezzel párhuzamosan zajlik az európai államok szuverenitása feletti hatalomátvétel.
É
s ahogy írják: “Bankárok ragadták meg Európát…a Goldman Sachs vette át”.
Szemernyi kétségünk sincs már efelől, hiszen nyíltan csinálják. Mindegy, hogy olasz, görög vagy magyar miniszterelnökről van szó. Elég csak a mostani Moody’s leminősítésre gondolni, mely Warren Buffet milliárdos befektetési vállalata egyébként. Mi pedig egy zseton vagyunk a nagy “Illuminopoly” táblán, amin forintgyengítéssel milliárdos hasznokat lehet realizálni naponta… Lengyelország felminősítésre számított mellesleg, mert olyan jók a mutatói, de ők is le lettek degradálva…
Cél a nemzetállamok megölése és a nemzeti érdekek felszámolása! Semmi nem véletlenül történik!
Nagyon jól tudják az adott ország közvéleményét is manipulálni. Mindenhol ezt tapasztaljuk: összeroppantják, a gazdaságokat adóssággal, meggyengítik valutákat spekulációkkal /az amúgy is (deviza)hiteleket nyögő nemzeteknek ez a méreginjekció/ és az elégedetlen tömegek elégedetlenségeként – akiknek fogalmuk sincs a háttérben zajló folyamatokról – a saját polgárok viszik majd be a kegyelemdöfést az általuk megválasztott kormányoknak.
A problémamegoldás már automatikus: azt a választ adják majd, hogy külső segítségre van szükség, aki pont valami uniós biztos vagy világbanki vezér lesz természetesen.
Szépen lassan” ők állnak majd az államok élén, az elégedetlenkedő embereket a hadsereggé formálódó rendőrség fogja világszerte egy elnyomó rendszer gépezeteként beterelni a VILÁGKORMÁNY irányítása alatt álló államba, ahol mindenki engedelmeskedik, nincs nemzet, nincs készpénz, nincs vallás és hamarosan család sem.Mindenki megkapja a kis RFID azonosító chipjét a bőre alá, melyek gyártása már most is zajlik VeriChip néven…
De nem kell izgulni, ez nem fog már mindenkire vonatkozni és nem is érint mindenkit!
Csak azt a maradék kb.1 milliárd embert, amit célul tűztek ki a Georgia-i Tanúköveken…akik túlélik AZT, aminek előkészítése szintén a szemünk előtt zajlik!
Ja, hogy hová tűnik a 6milliárd ??? Ezt mindenkinek a fantáziájára bízom…. Bár Ők amúgy is 500milliót írtak azokra a kövekre, úgyhogy még örüljünk.
És bocsánat, ha kicsit cinikus voltam…
Amerika haláltáboraiAz Egyesült Államok Külügyminisztériuma évente ír egy jelentést Magyarországról. Hogy mennyire tartjuk tiszteletben az emberi jogokat, hogyan menetelünk a demokrácia útján, és általában jól viselkedünk-e. Bárki megnézheti a nagykövetség honlapján, épp ezt olvasgatom. És ahogy olvasgatom, szálldogál a fejembe a vér. Szégyenkeznem kéne tulajdonképpen, de valahogy mégis inkább azt mormogom, hogy anyádról jelentgess inkább, jenki paraszt. Amerikának ehhez ma nincs erkölcsi alapja.
Többnyire tiszteletben tartjuk az emberi jogokat, állapítja meg a jelentés, de azért adódnak problémák. Például néhány esetben a rendőrség túlzott erőszakot alkalmaz annak ellenére, hogy a törvény tiltja a kínzást: ütnek, rúgnak vagy akár gumibotoznak. Valamint a kirendelt állami ügyvédek gyakran színvonal alatti munkát végeznek. Meg a börtönviszonyok. És ezért ejnyebejnye, jól teszik a magyarok, ha összekapják magukat, és tisztességes eljárást biztosítanak mindenkinek, ártatlanság vélelmével, jóindulatú rendőrökkel, és kényelmes börtönökkel.mi lehet a különbség a szovjet és az amerikai gulág között?

Hadd egészítsem ki ezt a jelentést. Nem mentegetem a rendőri túlkapást, csúnya dolog az, és a kirendelt védő is bizonyára rosszabb, mint a jól megfizetett. Vannak még hibák a népi demokrácia építésében. De ugyan tegyük már hozzá, hogy Magyarország nem tart fenn koncentrációs táborokat sem saját, sem más államok területén. Nem épít titkos kínzókamrákat, és nem hajigál beléjük embereket anélkül, hogy legalább valamiféle törvény bűnösnek minősítené őket.  

A koncentrációs tábor (hagyjuk ezt a buta műszót, hogy „titkos börtön”, pont azért titkos, mert igazából koncentrációs tábor) az állami elaljasulás netovábbja; ott aztán nemcsak ütnek-rúgnak-gumibotoznak, hanem azt tesz a szükségszerűen szadista személyzet, amit akar, és nemhogy színvonal alatti védelem nincsen, hanem semmilyen. Oda ítélet, vádemelés és egyáltalán mindenféle jogi procedúra nélkül be lehet zsuppolni akárkit, kifele pedig nem vezetnek lábnyomok. A táborlakó nem hadifogoly és nem elítélt, mert akkor vonatkozna rá a jog; a táborlakó nem is ember, hanem vágóállat vagy növény. Ártatlan nem lehet, mert akkor nem lenne ott, ha viszont már ott van, akkor addig verik, amíg bevallja, hogy kém, szabotőr és kulák.
Hetek óta gondolkodom azon, mi lehet a minőségi különbség a szovjet és az amerikai gulág között. Hogy miért kellene az amerikai haláltábort szeretni, vagy akár elfogadni, elnézni, megmagyarázni. Mert ott terroristákat tartanak? Honnan tudjuk, ki a terrorista, ha bárkiből kiverhetjük a beismerő vallomást? És még szinte be is tartottuk a törvényt, csak elvittük a delikvenst egy egyiptomi tanulmányútra.ezek az állatok haláltáborokat építenek Európában!

A koncentrációs táborok Európába telepítése pedig olyan fokú pofátlanság, amire még a Szovjetunió sem vetemedett. 

A kihelyezett gulágok ügye vízválasztó lehet Európa és Amerika viszonyában: elnézzük-e az ilyesmit, mert mi láttunk már koncentrációs tábort, vagy megcsináljuk az elsőrangú anyagból a világbotrányt pont ezért. Kelet-Európa ingerküszöbét, úgy tűnik, a lágerek nem bolygatják meg, mint ahogy azelőtt se. Nem megkörnyékezett kormányfők jelentették Brüsszelnek, hogy baszki, ezek az állatok haláltáborokat építenek Európában! – nem, a Washington Post dobta fel az ügyet. A megkörnyékezettek megtiszteltetésnek vették, aztán vagy exkuzálták magukat, vagy boldogan széttették a lábukat a szörnynek. Ide valahogy mindig bekopog valamelyik szívesen látott terrorrendszer. Talán erősnek hangzik ez a meghatározás, de a történelmi tapasztalat az, hogy ha kiépül egyszer az intézményrendszer, amely indoklás nélkül megsemmisíthet bárkit, akire a hatalom rámutat, akkor a géppuska már a színpadon van, és el fog sülni. Aki nincs velünk, az terrorista. Ki mondta, hogy az amerikai demokrácia örök és törhetetlen?  

De akkor már hagyjuk békén egymást, legalább egyezzünk ki, rettegve tisztelt szuperhatalom. Legalább ne írogasson Amerika jelentéseket arról, hogy egyes országokban micsoda szörnyűségek esnek meg. Ha egyszer ők maguk csinálják. Odaszarunk a lábtörlőre, és becsöngetünk méltatlankodni, hogy szaros a lábtörlő?

Amerikai koncentrációs táborok ma 2011. - ben
Szerte Amerikában koncentrációs táborok épültek ki. Tessék mondani úgy az államcsőd magasságában, miért az állampolgárokat akarják e tábor lakójának, és miért nem a neoliberális zsidó bankár szférát akik kirobbantották a válságot, akik megvalósították a 9/11.- et, és akik miatt már több millió ember halt meg a terrorizmus oltárán. A különböző agymosási technikák is rájuk férne a Rockefellerékre és a hasonszőrű 300 pénz dinasztriára ami úgy 6000 fő nem bocsájtanának ki több levegő pénzt aminek nincs fedezete. Kevesebb koporsó és kevesebb koncentrációs tábor kellene, és kevesebb személyzet. Ugyanakkor, ha a monetáris jogot visszavennék az uzsora kamatot megszüntetnék és a társadalmak megmenekülnének a széthullástól. Eddig minden nagy társadalmi alakulat az uzsora kamat miatt esett szét. Érdemes egy egész társadalmat szétverni 6000 fő kedvéért, döntsetek még nem késő. A széthúllás Szovjetunió után Amerikára is rákerül a sor, ha az uzsorakamatos pénzrendszert működteti tovább. Ott a feltörekvő új hatalom kik már nem úgy működtetik a pénzt, hogy annak mégtöbb pénzt keljen termelni. A spekuláns tőkét kiütötték a hatalom közeléből, ha nem haladtok a korral mentek a sülyesztőbe, oda valók is vagytok . Akik világgazdasági válságot robbantottak ki a levegő pénzrendszerrel, és 9/11- et is megjátszották, hogy terrorizmus cimszó alatt milliókat öljenek meg , megérdemlik, hogy a világ ráébredve, mit is csináltak velük, levakarják a lekozmált pénzügyi hatalmat. Az emberiség jövője -,,az áttérés a természetes gazdasági rendre,,- remélem nélkületek . Nem várunk vissza benneteket mint mi az ÁVH – s zsidó keretlegényeket, és leszármazottjaikat. E Lenin fiuk kegyetlenül gyilkolták a magyart, néha a zsidót is, ha kellet nekik a lakásuk. Nem kíméltek senkit ledaráltak, savaskádba öltek, és a jó ég tudja a gyilkos módszerek sokaságát. A Budaházy félék a börtönben a Biszkuk kiemelt nyugdíjjal a Rózsadombi elkobzott villákban nyomorognak a 700000 Ft – os nyugdijból, a tehetetlen politikai elitnek kikiáltott bűnözők jóvoltából. Ki is nevezte ki őket politikai elitnek kiktől lopták össze a vagyonukat, ÁVH-s zsidó unokák uralják még mindig a parlamentet, a törvényhozást, az igazságszolgáltatást, a szolgálatokra már nem is merek gondolni.

Új jelenség :a nemzetgyalázó ÁVH – mocskos zsidók újabban Kanadába vándorolnak ki. Szeretném felvilágosítani őket , rossz volt az úti céljuk, Amerikában a demokrácia őshazájában, már készülnek a koncentrációs táborok a hazafiak ellen , most még időben indultak új hazát keresni, lett volna hely a táborok őrzésében komoly karriert futhatnának be , még táborparancsnokok is lehetnek, sőt ha megemlítik, hogy zsidó ősei hogyan működtették hazánkban a húsdarálót talán kiemelten kezelnék sorsukat, hogy száradjatok el mint karón a varjú, hollókosztosok.TÖRTÉNELEM ZAJLIK ÉPPEN MOST - THE HISTORY HAPPENS NOW
AZ ENSZ-ben most zajlik PALESZTÍNA és Palesztínok jogának elismerése önálló államhoz! 
Izrael innentől valószínűleg akcióba lép majd! Lehet, hogy ennek még nagyobb köze van az előző cikkben írt riadókészültséghez az USA-ban!

BESZÉDET MONDOTT
 a "terrorista, a világ-ellenségének" kikiáltott iráni elnök, akit hallgatva kicsit elgondolkodunk, ki is itt a terrorista. Ki is itt a fasiszta kitart egy egész népet koncentrációs táborba nőket gyerekeket gyilkolnak a jó zsidó terrorista fasiszta államgépezet segítségével. Úgy érzem megérdemelnék azt az Iráni hidrogénbombát, mely megszüntetné ezt az aljasságot, és van egy sanda gyanúm ezzel a témával nem állok egyedül a világban a drága szövetséges országok lakói mind ezt kívánják csak kimondani nem merik, hisz a szónak súlya van, és ez előbb vagy utóbb lesújt rátok a világ ingyenélőire hollókosztosokra.

És most a beszédből egy részlet:

MAHMOUD AHMADINEJAD: "Ma a jelenlegi nemzetközi fejleményeket tekintve, megpróbálom egy más szemszögből elemezni a jelenlegi helyzetet..."
"
Közel 3 milliárd ember él a világon kevesebb, mint napi 2,5 dollárból. Több mint 1milliárd ember él úgy, hogy elegendő minimális ételhez jutna. A szegény világ lakosságának 40%-a a teljes globális bevétel 5%-án osztozik. Közben a leggazdagabb emberek a teljes előállított érték 75%-át osztják szét! "
Szeretnék pár kérdést feltenni önöknek:
Kik kényszerítették emberek 10millióit Afrikában és a világ más részein otthonukból való elmenekülésre a rabszolgaság sötét időszakában?  Ezek az emberek az anyagi kapzsiság áldozatává váltak.
Kik kényszerítették gyarmatosításukat a világra 4 évszázadon keresztül?

-

 Kik foglalták el más nemzetek földjeit, aknázták ki ásványkincseiket, Kik rombolták le a tehetségüket, idegenítették el a nyelvüket, kultúrájukat és identitásukat más nemzeteknek ?
Kik robbantották ki az első és második világháborút, ami 70 millió áldozatot és több százmillió sebesültet, otthontalant hagyott maga után?
Kik csinálták a háborút a Koreai-félszigeten és Vietnámban?
Kik kényszerítették, cselvetéseken és képmutatáson keresztül 60év háborúval, otthontalanság, terror és tömeggyilkosságok segítségével  a Cionizmust a palesztín emberekre és a régió országaira? Kik ?
Kik támogattak és hoztak létre évtizedeken keresztül katonai diktatúrákat és totalitárius rezsimeket Ázsiában, Afrikában és Latin Amerika országaiban?  
Ki használt nukleáris bombát védtelen emberek ellen és halmozott fel több ezer töltetet arzenáljában?
Kiknek a gazdasága támaszkodik hadviselésre és fegyvereladásra ?

Ki provokálta ki és bátorította Saddam Husseint, hogy támadja meg Iránt egy 8évig tartó háborúban? Ki járult hozzá és szerelte fel Őt vegyi fegyverekkel, amiket városaink és lakosságunk ellen vetett be?

Kik használták fel a titokzatos Szeptember 11 eseményeit ürügyként, hogy megtámadjákAfganisztánt és Irakot, megölve, megsebesítve, elkergetve milliókat két országban azzal a nyilvánvaló céllal, 
hogy dominanciájukat kiterjeszék a Közép-Keletre és olaj-kincseire?
Kik semmisítették meg a Breton Woods (aranytartalékon alapuló pénzkibocsátás) rendszert billió dollárokat nyomtatva anélkül, hogy lenne mögötte aranyfedezet? Ez az,ami elindította az inflációt világszerte és az a cél áll mögötte, hogy gazdasági előnyöket szerezzen más nemzeteken.


Melyik ország éves katonai költségvetése haladja meg a több ezer milliárd dollárt, mely több mint a világ összes országának együttesen?

Melyik kormánynak van a legnagyobb adóssága a világon?

Ki uralja a világgazdaság politikai döntéshozatalának rendszerét?
Kik felelősek a világgazdaság recessziójáért és terjesztik ki a következményeket egész Amerikára, Európára és a világra?
Mely kormányok állnak készen bármikor bombák ezreinek bevetésére más országok ellen, de gondolkodnak és haboznak, mikor éhínség sújtotta embereken kellene segíteni Szomáliában és más helyeken?
Kik uralják az ENSZ Biztonsági tanácsát, mely látszólag felelős lenne a védelemért és nemzetközi biztonságért?

Rengeteg ilyen kérdés létezik még.

A válasz természetesen egyértelmű.

A világ nemzetei többségének egyáltalán nem volt szerepe a jelenlegi globális válság kialakulásában és tulajdonképpen áldozatai az előbb említett intézkedéseknek.Tűnődés a gójok természetéről.


A (cári Ochrana ügynöke által hamisított) "Cion Bölcseinek Jegyzőkönyve" (oroszból fordítva) szerint a gój kifejezés tisztátalant jelent. A mű több helyen, a 15 jegyzőkönyv egy lapján kétszer is, emlegeti a gójok "teljesség gel baromi eszét", ill. a gójok "állati értelmét". L. itt . A "bölcsek" további fixa ideája, hogy a mesterségesen előidézett népnyomor a zsidók engedelmes eszközévé degradálja a gójokat. Ez az ocsmány tétel sok helyen, sok variációban szerepel. Itt csak egy idézet fér el, a 13. Jegyzőkönyvből. L. itt. Aztán a szegénység hatásairól a 3. Jegyzőkönyvben. L.itt .
A tézisek persze nem csupán a személyekre, a társadalmi osztályokra, de magukra a "gój államokra" is vonatkoznak, a Ezeket egyfelől a kölcsönök béklyójába kell (lehet) szorítani. Ha ez nem elég, világháború (!) kirobbantásával kell egy másra uszítani az államokat a zsidó szupremácia fenntartása érdekében. Lásd a 7. sz. Jegyzőkönyvben, itt . Remélem feltűnik valakiknek, hogy az 1901-ben tartott házkutatáskor megtalált műben olyan kifejezés szerepel, amelyet az embe riség akkor még nem ismert, nem használt: "világháború"!
A "bölcsek" szerették és bőven használták a jelképeket. Idézet a 3. sz. jegyzőkönyvből. 

"Már csak kis darabot kell megtennünk ahhoz, hogy a Jelképes Kígyó, amellyel népünket jelképezzük, befejezze az egész hosszú utat, amelyen végigmentünk. Ha bezárul az ő köre, Európa minden állama be lesz zárva gyűrűi közé, mint egy hatalmas satuba.

 Lásdbővebben ott .
Néhány épületes szövegrész következik, amelyek eredetiben, ill. részletesebben itt olvashatók.

"Gazdasági válságokat idéztünk elő a gójok számára egyszerűen azáltal, hogy pénzt vontunk ki a forgalomból. Óriási tőkéket stagnáltattunk s vontunk el így az államoktól, úgyhogy azok kénytelenek voltak ugyanezekhez a stagnáló tőkék hez folytatólagosan kölcsönökért folyamodni. Ezek a kölcsönök kamatfizetési terheket róttak az államokra és a tőke rabszolgáivá tették őket...
"Tehát mi is lényegében az államkölcsön, főleg az idegen államkölcsön? Az államkölcsön azt jelenti, hogy az állam kormányváltókat bocsát ki, amelyek a kölcsöntőke összegéhez mért kamatfizetési kötelezettséget tartalmaznak. Öt százalékos kamat esetén az állam húsz év elteltével hasztalanul fizet kamatokban az államkölcsönnel azonos összeget, negyven év alatt az eredeti kölcsön kétszeresét, hatvan év alatt annak háromszorosát és közben az adósság változat lanul megmarad - kifizetetlen adósságnak.
Ebből világos, hogy az állam mindenféle fejenkénti megadóztatással elveszi a szegény adófizetőktől az utolsó garasokat is csak azért, hogy kiegyenlítse gazdag idegeneknél fennálló számláját, akiktől pénzt vett kölcsön ahelyett, hogy ezeket a garasokat saját szükségleteire teremtette volna elő az államkölcsönt megtetőző kamatfizetési kötelezettség nélkül."

A cári Ochranának lehettek okos, széles látókörű ügynökei. A huszadik század elején azonban a rejtett pénzügyi folyamatokba ilyen mély és sokrétű betekintése egyiküknek sem lehetett. Ezt a beszédet csak olyan ember mondhatta el, ill. foglalhatta jegyzőkönyvbe, akinek öt évezredes felhalmozott tudása volt a "pénz alkímiáját" illetően.

Érdekes, hogy az egyetemes (általános) gazdasági válság fogalma is a Jegyzőkönyvekben, a 
3. sz. jegyzőkönyv ben,  jelenik meg először mint "közgazdasági fogalom".

"A számunkra hozzáférhető összes titkos földalatti eszközökkel és az arany segítségével, amely teljes egészében a mi kezünkben van, 'egyetemes gazdasági válságot' fogunk előidézni, s ennek során egész munkástömegeket fogunk kidobni az utcára egyidejűleg Európa valamennyi országában. Ezek a tömegek égni fognak a vágytól, hogy vérét ontsák azoknak, akikre tudatlanságuk együgyűségében kezdettől fogva irigykedtek s akiknek vagyonát akkor majd magukhoz tudják ragadni." 

Tény viszont, hogy sokan - és egyre többen - rájöttek, rájöttünk arra, hogy a pénz hatalma legfőképp a gójok gondolkodásának megzavarása által uralkodik. A felszabadulás tehát tulajdonképp a gondolkodás felszabadulását jelenti. Hogy milyen béklyók alól, válaszolja meg az 
 1. sz. jegyzőkönyv. "Hogy kézben tartsuk a közvéleményt, azt össze kell zavarnunk oly módon, hogy addig és annyi egymásnak ellentmondó nézetnek adjunk hangot a legkülönbözőbb oldalakról, amíg a gójok el nem veszítik fejüket ebben a labirintusban és arra a meggyőződésre nem jutnak, hogy legjobb, ha az embernek egyáltalában nincs nézete politikai ügyekben, melyeket a közvélemény amúgy sem érthet meg, mert csak azok értik meg, akik irányítják a közvéleményt. Ez az első titok."
   Persze senki se gondolja hogy a gondolkodás felszabadításáért vívott harcot pajeszes, sábeszdeklis zsidókkal kell megvívnunk. Mára az intézményes néphülyítést átvették az egyházak (elsősorban a Római Katolikus Egyház), az írók (és nemcsak a zsidó írók), valamint a történészek (ezek se mind zsidók). A sebészkést nem a  fekély látható határvonalain kell vezetni, hanem a fertőzött "nemzeti" testszövetben: az adyendrék, a bibóistvánok és a többi tudatrombolók közegében.


Ma megint ott tartunk, hogy a cionista zsidó ortodoxia és a judeo-krisztianizmus „szent-szövetsége” akar bennünket, még csak nem is középiskolás fokon, „tani-tani”. Józan eszünk védelmében első dolgunk ezeket a tolakodó házalókat
ajtónkon kívül tartani.

Azaz, szellemi életünket kell felvirágoztatnunk, papok és zsidó nélkül! Ebből, ez után következhet minden egyéb.Tarthatatlan, hogy a modern inkvizíció a holokauszt vallást megmásíthatatlan dogmává züleszti, hogy egyesek hollókosztos életmódot tudjanak élni.
Tarthatatlan , hogy életünkre a koncentrációs táborok réme telepedjen rá, úgy mint az Amerikai koncentrációs táborok, melyeket szerte az USA- ban kiépítették, és lassan kezdik belakni, az Amerikai hazafiak törvénytelen fogvatartása jegyében , mely itéletnélküli rabszolgaság lenne, valamint a terrorista fasiszta zsidó állam nagy koncentrációs tábora egy nép ellen a világ legnagyobb koncentrációs tábora a Gázai övezet koncentrációs tábora egy nép ellen kiket kiüztek földjeikről, és még ők berszélnek terrorizmusról, hát mi ez ha nem terrorista állam egy elüzött nemzet földjén. Ez az elsődleges terror a zsidó bankok uzsora kamatrendszerükkel megöli a társadalmakat, háborúkat szít pénzel a két világégést is a bankok pénzelték , és vezényelték le , mérhetetlen kint és bánatot rótak a föld lakosságára az elszenvedett öldöklés által. A népek kormányai mikor akarják benyujtani a számlát a rocsildoknak rokefelereknek az elszenvedet világháborús veszteségekért. Mikor vesszük észre , hogy az a sok koncentrációs tábor amit építettek az olyan embereknek kellene mint az a 300 bankárcsalád dinasztia akik kb 9000főt számlálnak összesen , és ha ők kerülnének e helyekre sokkal kevesebbe kerülne a föld lakosságának, mint hogy megint megrendezzenek nekünk egy újjabb háborút, hogy nyirjuk ki a lakosság 90 % - át hog ők jól éljenek. Ha mindnyájukra fejpénzt tüznének ki, azt még kitudná gazdálkodni a föld lakossága, és a bérgyilkosok eltehetnék ezt a 9000 főt, hogy ne tudjanak több háborút hozni a népességre. Hogy a vakolók ne tudják újjáépíteni az újvilágrendi álmukat a 33 fokozatúakat likvidálni kellene. 
Létre kell hozni egy szervezetet mely ha észreveszi a világhatalémi törekvést likvidálja a titkostársaságot családostul nem kegyelmezve senkinek , hogy nehogy háborús veszély keletkezzen még egyszer.

Addig is koncentrációs táborok épülnek népesülnek be vágóhidak gyanánt a magyar ÁVH zsidók unokái már kinálják a húsdarálót, és ha figyeltél megindultak kifelé a ganék igaz előbb Kanadába , de ez csak konspiráció a végső cél USA koncentrációs táborai lesznek. ÁVH – s Zsidó húsdaráló kezelők és kiképzők lesznek ők . Be kéne inditani a célturizmust a fema biztosan örülni fog, és lelkesen fogadják ezeket a gyilkosokat. Csak arra vigyázzanak a végén nehogy ők is a darálóban végezzék. Na szevasztok zsidó buziaim hágjátok meg a hegytetőt, és a hóvihar a csúcson érjen benneteket.

FEMA börtöntáborok országszerte ha elszabadulnak az indulatokKoncentrációs táborok az atomrakéták árnyékábanA cionista rezsim 300 atomrakétájával fenyegeti az egész térséget.

Ahmadinezsád: "A cionizmus egy átültetett májhoz hasonlítható, melyet a szervezet kivet magából"
Nem úgy tűnik, mintha Mahmúd Ahmadinezsád iráni államfő különösebben meg lenne ijedve a cionista fenyegetőzések hallatán. Az egyiptomi al-Akhbar című lapnak nyilatkozva az elnök kijelentette: a cionista rezsim halálra van ítélve.
Izrael szétesése elkerülhetetlen, és a rezsim összeomlása a közeli jövőben fog bekövetkezni” – idézte az IRNA perzsa hírügynökség Ahmadinezsád szavait. Az iráni államfő szerint a zsidó állam és a nyugati hatalmak, kiváltképpen pedig az Egyesült Államok, félnek Irán erejétől, és háborúval akarják megállítani az iszlám köztársaság befolyásának növekedését; a támadás idejére pedig jelentős nemzetközi támogatást szeretnének maguk mögött tudni – hangoztatta az iráni elnök. Azonban, mint mondta, az „agresszív hatalmaknak tisztában kell lenniük azzal, hogy Irán nem fogja megengedni nekik, hogy bármilyen erőszakos lépést foganatosítsanak”.
Simon Peresz izraeli államfő egy korábbi fenyegető megnyilatkozására válaszolva Ahmadinezsád a következőt mondta: „Iránnak nincs nukleáris bombája, ezzel szemben a cionista rezsim 300 atomrakétájával fenyegeti az egész térséget.” Az államfő ismételten aláhúzta, hogy az iráni nukleáris program kizárólag békés célokat szolgál, és teljes mértékben összhangban van a nukleáris fegyverek korlátozásáról szóló nemzetközi egyezményekkel, melyeket Irán (Izraellel ellentétben) aláírt.
Ahmadinezsád rámutatott: az Egyesült Államok nem lesz képes megmenteni a cionizmust, amely, mint mondta, „egy átültetett májhoz hasonlítható, amit a test kivet magából, és ennek következtében szétmállik”.
Az interjúban Ahmadinezsád kitért arra az amerikaiak által fabrikált kémhistóriára, mely szerint Teheránnak köze lenne a Szaúd-Arábia washingtoni nagykövete elleni merényletkísérlethez. “Az USA ötlötte ki ezeket a hazugságokat azzal a céllal, hogy ellentétet szítson Irán és Szaúd-Arábia közt” – jelentette ki az iráni államfő, hozzátéve, hogy az „Egyesült Államok a világban a terrorizmus támogatója, melyet céljai érdekében használ föl”.
Teherán és Rijád kapcsolatairól szólva annyit mondott, hogy nincsen szakítás a két ország között, és Irán mindenkor készen áll a közvetlen tárgyalásokra a meglévő problémák megoldása céljából.
Ami pedig az USA és Izrael kardcsörtetését illeti, az államfő azt mondta, hogy nincs ok különösebb aggodalomra. Annál is kevésbé, mivel az „Irán elleni fenyegetőzés egyáltalán nem valami új keletű jelenség”.
Perge Ottó - Press TV

Hogy is van ez ,, a bolha ugat az elefántra,, - Az én békés 300 db. Atombombám nem fenyeget senkit, de akkor zsarollak meg amikor én akarom, és akkor vetem be amikor én akarom. Én azért lettem kitalálva, hogy bármikor feszültséget tudjak szítani köztetek, ezért tudom búbolni még mindig Amerikát, és ha nem tetszik nekik, hát eljátszunk nekik egy arab terrorista támadást 9/11 ismerős dátum, ötleteink vannak, a FEMA táborok készek, a törvények is elkészültek mindent csak be kell üzemelni, és ha egy ilyen nagy nemzettel elbántunk, kik csak úgy ugatnak, ahogy mi fütyülünk nekik. Nálunk is ott a nagy kényszermunkatábor a Gázai övezet, gondoljátok, hogy az Amerikai segítséggel belőletek nem tudunk egy nagy koncentrációs tábort csinálni, ha nem tudnátok mi az egész emberiséget le akarjuk igázni, mert a goj nem ember az állatnak koncentrációs táborban a helye. MEGHÜLYÜLT A VÉN CIONISTA?KISSINGER VILÁGHÁBORÚS ÁBRÁNDJAI   


Manhattani luxuslakásában a visszavonult államférfi, aki májusban lesz 89 éves, igen csak nyílt módon analizálta a világ jelenlegi helyzetét.

 Kép: angol szatírikus lapAz Egyesült Államok visszaszorítja Kínát és Oroszországot, és az utolsó szög koporsójukba Irán lesz, amely természetesen Izrael fő céltáblája. Kínának eddig megengedtük, hogy növelje katonai erejét és Oroszországnak, hogy magához térjen a kommunizmusból. Ezt azért tettük, hogy elbizakodjanak, így aztán annál nagyobbat fognak huppanni. Olyanok vagyunk, mint egy mesterlövész, aki megengedi a pancsernek, hogy puskája után nyúljon, és ha próbálkozik, akkor aztán bumm bumm. Az eljövendő háború olyan súlyos lesz, hogy csak egy szuperhatalom nyerheti meg, és az mi vagyunk barátaim. Ezért van az EU is oly nagy sietségben, hogy egy szuper-államot létrehozzon, mert tudják mi lesz, és hogy túléljék azt. Európának egy nagy állammá kell válnia. Sietségükből úgy látom, hogy tisztában vannak azzal, hogy a végső harc az, ami előttünk áll. Ó, mennyire vágytam erre a gyönyörű pillanatra,”

 Ellenőrizd az olajat és ellenőrzöd az államokat; ellenőrizd az élelmiszert és ellenőrzöd a népeket.” Kissinger aztán hozzáfűzte: “Az átlagember úgy készülhet fel a háborúra, hogy vidékre költözik és létrehoz egy farmot.

De vigyen magával puskát is, mert az éhezők hada fog kószálni mindenütt. Habár az elitnek meg lesznek a saját biztonságos kuckói és speciális menedékhelyei, nekik is vigyázniuk kell, mert a menedékhelyeik is veszélybe kerülhetnek.” Néhány perc szünet után, míg gondolkodott, Kissinger így folytatta:Megmondtuk a hadvezetésnek, hogy nyersanyagforrásaik miatt át kell vennünk hét Közel-Keleti országot, és már majdnem befejezték a munkát. Mindannyian tudjuk, hogy én mit gondolok a katonaságról, de meg kell mondanom, hogy ezúttal fölöslegesen engedelmeskedtek a parancsnak. Pont az utolsó akadály, Irán az, ami átbillenti a mérleget.

 Meddig nézheti Kína és Oroszország tétlenül az amerikai tisztogatást? 

A nagy orosz medve és a kínai kuli felébred félálmából, és akkor kell Izraelnek küzdenie minden erejével és fegyverével, hogy annyi arabot megöljön, amennyit csak tud. Remélhetőleg, ha minden jól megy, a fél Közel-Kelet Izraelé lesz. Katonáink az utolsó évtizedben remek kiképzést kaptak harci konzol játékokkal. Érdekes volt a Modern Hadviselés 3 nevű játék, amely pontosan tükrözi prognosztizáló programjával, hogy mi fog hamarosan bekövetkezni. Katonáink Amerikában és Nyugaton jól fel lettek készítve, mert jó katonáknak nevelték őket, ágyútölteléknek, és ha el kell indulniuk, hogy küzdjenek azokkal az őrült kínaiakkal és ruszkikkal, engedelmeskedni fognak a parancsnak.

 A hamuból egy új társadalmat fogunk felépíteni, s csak egy szuperhatalom marad, és aki nyer, az a globális kormány lesz. 
Ne felejtsük, hogy az Egyesült Államok rendelkezik a legjobb fegyverekkel, olyanokkal is, ami senki másnak nincs, és be fogjuk dobni azokat a fegyvereket, ha eljön a megfelelő idő.”Vége az interjúnak. Riporterünket Kissinger embere kitessékeli.Fordította: Vajta Dénes (nemenyinet)

Hahaha ... Szegény hülye amerikaiak ...! A játéknak vége. Mindig megpróbálják a legyőzhetetlent megjátszani, mint a hollywoodi filmekben a szupersztárok. De tényleg, mikor nyertek ezek méltó ellenfelekkel szemben? Vietnamban vesztettek, Koreában vesztettek, saját hazájukban meg bűncselekményeket követnek el. 

A bilibe lóg a keze a vén hülyének a cionista koncentrációs táborokat a jó katonáknak hozták létre , ha 800 db. nem lesz elég , hát ott van az a sok koporsó meg lehet tizedelni az elégedetlen népet, elvégre demokráciában éltek, egy kis forradalmi diktatúra majd átneveli a golyófogókat büszke Amerikaiakká, és ha nem , majd jön a batyus zsidó had a közel keletről, nekik úgy is távozniuk kell.
GÁZA VATIKÁN SZERINT KONCENTRÁCIÓS TÁBOR

A december 27-e óta támadás alatt álló Gáza-övezetben koncentrációs táborhoz hasonló viszonyok kezdenek uralkodni - jelentette ki a szerdán megjelent Il Sussidiario című olasz lapnak a Vatikán igazságügyi és békeminisztere, Renato Martino bíboros. A Gáza-övezetben 700 fölé emelkedett a halálos áldozatok száma.

"Ha a felek nem tudnak egymás közt megegyezni, akkor valakinek meg kell ezt tenni helyettük. A világ nem ülhet és nézhet hátratett kézzel" - fogalmazott Martino bíboros. Hozzátette: "nemcsak mi, keresztények nevezzük ezt a területet Szentföldnek, hanem a zsidók és a palesztinok is. Hogy ez a terület a vérontás színhelye, hatalmas tragédia". Az izraeli külügyminisztérium szóvivője, Jigal Palmor az AFP hírügynökségnek úgy reagált: a bíboros kijelentése Hamász-propagandán alapszik, nem veszi figyelembe a palesztin szervezet által elkövetett bűnöket, és nem visz közelebb az igazsághoz vagy a békéhez sem. A 12 napja tartó izraeli offenzívában már több mint hétszáz - pontosan 702 - gázai meghalt - közölték gázai egészségügyi források. Közülük legkevesebb 220-an gyerekek. A sebesültek száma mostanra elérte a 3100-at. 


TARTHATATLAN A „MAGÁNYOS ŐRÜLT” MESÉJE


Kell-e nagyobb bizonyíték a norvég mászáros cionista kapcsolataira mint az, hogy a róla szóló híreket immár ők tematizálják a világsajtóban és Magyarországon is. Immár több hete a „neonáci” és a „szélsőjobboldali” maszlaggal tömik tele a hírfogyasztók fejét, de arról hallgatnak, hogy

 az egész gyilkossági, robbantási ügy mögött izraeli és amerikai érdekek állnak.

 Ugyanakkor az is látható, hogy a norvég kormány csak a demokrácia-maszlagot motyogja el, mint valami imamalmot és a rendőrség meg hallgat a mészáros vallomásairól. Pontosabban a mészáros kívánságlistáját közölgetik, de arról hallgatnak, hogy

 miért nem nyomoznak a szabadkőműves és templomos szervezeteknél? 

Miért nem közlik, hogy milyen európai szervezetek támogatták Breiviket, zsidó körökből? Ideje lenne most már a lényeget is közölni, főleg a hazai sajtóban.

Miért nem nyomoznak a szabadkőműves és templomos szervezeteknél?
Mert ők végezték a fickó agymosását, ők programozták a gyilkosságra, s ők tették meg őt baleknak, akinek el kell vinni a balhét. A háttérben a moszad lapul kinek meg kellet fricskázni a Norvég kormányt, amiért nyíltan kiált a palesztinok mellett. A palesztin állam létrehozása mellett. És ne feledjétek az EU – ba kiván belépni ez a tetves terrorista állam aki a világ legnagyobb koncentrációs táborát tartja fen . Vakon rá merném mondani, hogy a likudos fidesz igennel szavaz a belépésükre, a szálláscsinálók a nyalógépek csak így remélhetnek bizalmat a terrorista palántáktól.
Míg nyugaton az ilyen egyszerű embereket vetik alá agymosásnak, addig hazánkban a politikai elitnek nevezett képződményt tüntetik ki e folyamattal. A politikai elitnek kell eladni a hazát, nekik kell hazaárulóvá válni, és nekik kell úgy táncolni ahogy a szabadkőművesek, agykontrolosok fütyülnek. És ezek a zombi biorobotok hazaárulókká is válnak, ahogy elhangzik a jelszó a zsidó bérenc biorobotként szavaz , szólal fel a parlamentbe, és a kis buksijukat a vakolók megsimogatják ügyes kis szavazó gép voltál, elősegítetted az új világrend fejlődését, ha már nem lesz szükség rád te is egy gyilkosságot fogsz elkövetni, mert arra vagy programozva, s így kiszállsz a rendszerből, mi vakolók mosolygunk a bajuszunk alatt, mert csak azt csinálsz te amit mi akarunk. Na pá picim emészd meg amit most hallottál, és tudjadhogy hova állsz, és tartsd a szád. A túléléshez ez dukál. Csak annyi magyart ki az ágytálat kiviszi, a ganézáson felüliek fölöslegesek kiirtandók. Szálláscsinálók lázárok fideszesek fölöslegesek fölöslegesek vagytok ti is, ne tépjétek a szátokat, de akár be is nyalhattok a hittestvéreteknek, akkor is kegy vesztesek lesztek, kis hajbókoló seggnyaló senkik, kik azt hiszitek ti nem vagytok előkészítve biorobotnak. Dísz gojok vagytok, csak az alkalomra várunk, hogy eljöjjön a szereplésetek órája.
Na robotok értve vagyok, most húzzatok dolgozni, mert jönnek a hittestvéreim, és azokat is el kell tartanotok.
Ti rohadt fasiszták csak akkor mozdultok ha le antiszemitázlak benneteket, mit képzeltek így is életben fogunk tartani benneteket, ugyan olyan mocskosok vagytok mint a pórnép, még mocskosabbak, mert azok legalább gerincesebbek, azoktól nem tudtuk volna elvenni a nemzeti vagyont, de ti még korruptok is vagytok. Egyetlen nemzetnek sincs ennyire aljas korrupt hazaáruló elitje mint ti vagytok. Rákosi ÁVO -s zsidói jó munkát végeztek, csak gerinctelen korcsokat hagytak hátra, kik még nemzetté sem tudnak szerveződni, s mire rájönnétek, hogy ez a járható út, már késő lesz, benne lesztek a húsdarálóban. Hízni fognak a halak judapesten, na mit gondolsz még mindig Budapesten vagy. Te kis hülye szálláscsináló dolgozz jól, és akkor még holnap is élhetsz, és most arról azt hiszed, hogy én zsidó vagyok, egy frászt én kazár vagyok, de a cionista zsidók zsidóvá avattak, kell a létszám, mint a holokausztnál, így tudunk ingyenélőkké válni. Na mozogjatok, mozogjatok.A cionizmus mint zsidó nemzetiszocializmus
5 hónapja Herter Laszlo 0 hozzászólás

A cionizmus mint zsidó nemzetiszocializmus avagy korunk nácizmusa...Csak ezen nácizmus ellen nem léphetsz fel mert ez már antiszemitizmus ?...

Hát ez az új inkvizíció a sötét új korban. A gojok szem ellenzője, és szájpecekje, a kiváltságosok 2000 nyevcsapás sportja a zsidó segg tisztítására.

2012. március 12. Közélet

"A faji elvet proklamáló új állam megalapítása óta közösségünk alkalmazkodni szeretne ezekhez az új struktúrákhoz. (...) Mi is a vegyes házasságok ellen vagyunk, és meg akarjuk őrizni a zsidóság tisztaságát."35 év telt el azóta, hogy az ENSZ Közgyűlése 1975. november 10-én a cionizmust arasszizmus és faji megkülönböztetés” egyik formájával azonosította, egyértelműen elítélve Izrael alapító ideológiáját. Ez csak azoknak meglepő, akik nem ismerik a szentföldi haramiaállam valódi történelmi és elméleti alapjait.
A XIX. században a nacionalista eszmék gyökeret vertek a közép-európai zsidó közösségekben is, amelyek a többségi politikai-társadalmi környezetbe való beolvadást identitásvesztésnek érezték, ezért a cionizmus saját területet akart találni a zsidóság számára. Különböző zsidó mozgalmak szerveződtek, a vallásos cionista irányzatot azonban az évszázad végére felváltotta a politikai cionizmus. Fő képviselője, Herzl Tivadar agnosztikusnak vallotta magát, és A zsidó állam című híres művében ezt írja:Számomra a zsidó kérdés nem társadalmi és nem is vallási, hanem nemzeti kérdés.”Kezdetben nem különösebben érdeklődik a Szentföld iránt, és zsidó állama létrehozásához Ciprusra vagy Argentínára, Mozambikra vagy Kongóra, Ugandára vagy Tripolitániára gondolt. Miután azonban rájött, hogy Palesztina egy ellenállhatatlan erejű toborzókiáltás”, kijelenti: A mi felejthetetlen történelmi hazánk Palesztina.” Tervéhez igyekszik megnyerni Nagy-Britannia támogatását, és Cecil Rhodes brit gyarmatosítónak köntörfalazás nélkül bevallja, hogy programom egy gyarmati program”. Herzlnek köszönhetően a politikai, nacionalista és gyarmatosító cionizmus győzelmet arat az 1897-es bázeli kongresszuson, miközben az amerikai rabbik montréáli konferenciája a következő határozatot hozza: Egyáltalán nem helyeseljük a zsidó állam létrehozását célzó kezdeményezést…, (…) a judaizmus célja nem politikai és nem is nemzeti, hanem spirituális.”
Időközben a német újromantikus ihletésű, radikális völkisch ideológia teret nyer a zsidó ifjúság körében. 1898-ban az Ahad Ha’am néven publikáló Asher GinsbergNietzscheizmus és judaizmus” című cikkében leleplezi a zsidó fiatalok egy részét hatalmába kerítő nietzscheizmust”, és elítéli a hatalomakarás” és az übermensch”ideálját. A német romantika azonban továbbra is nagy hatást fog gyakorolni a zsidó ifjúságra és értelmiségre. Így 1911-ben Martin Buber haszid filozófus is védelmébe veszi a Blut und Boden (vér és föld) német koncepciója által befolyásolt völkisch cionizmus gondolatát. 1919-ben Viktor Arlosoroff Berlinben közzéteszi völkisch-szocialista pártjának manifesztumát, amelyben létharcra” hívja a zsidóságot a felvilágosodás asszimiláló mozgalmának örökségét” valló pártok ellen, amely mozgalmat szerinte egy fajok nélküli emberiség iránti obskúrus törekvés” lelkesíti.
1922-ben a cionista vezetők kapcsolatba lépnek a fasizmus megalapítójával, Benito Mussolinivel, a Palesztinát megszállva tartó Nagy-Britanniával szembeni ellenségességre építve. A Duce 1927-ben fogadja Nahum Goldmant, a Cionista Világszervezet elnökét. 1933 és 1941 között a németországi cionisták is a kompromisszum, sőt a kollaboráció politikáját gyakorolják a hitlerista Németországgal, hiszen a cionizmus és a nemzetiszocializmus egyaránt szemben áll a liberális-univerzalista ideológiával. 1933. június 21-én a Németországi Cionista Szövetség támogató memorandumot intéz az NSDAP-hoz: A faji elvet proklamáló új állam megalapítása óta közösségünk alkalmazkodni szeretne ezekhez az új struktúrákhoz. (…) Mi is a vegyes házasságok ellen vagyunk, és meg akarjuk őrizni a zsidóság tisztaságát.” Ahogyan a nemzetiszocialisták számára, úgy a cionisták számára is legfőbb veszélynek a beolvadás számít, mert a német társadalomba teljes jogú állampolgárként integrált zsidók fenyegetést jelentenek mind a zsidó, mind az árja faj számára. A fajtisztaság követelménye a Betar cionista ifjúsági mozgalmat megalapító Zeev Zsabotyinszkij írásaiban is felfedezhető: Az ember nem tud egy olyan néppel azonosulni, amelynek a vére különbözik az övétől. (…) Asszimiláció nem lehetséges. Nem fogjuk engedélyezni az olyan dolgokat, mint a vegyes házasság, mert nemzeti integritásunk megőrzése csak a fajtisztaság fenntartásával lehetséges, és ehhez rendelkezni fogunk azzal a területtel, amelyen népünk létrehozza a fajtiszta lakosságot.” Szavai magyarázatot adnak arra, hogy miért a Betar volt az egyedüli szervezet, amelynek a tagjai egyenruhában masírozhattak Berlin utcáin Hitler hatalomra kerülése után.
1935-ben a nürnbergi törvények megtiltják a zsidók és németek közötti nemi kapcsolatot és házasságot. A jogszabályokat jórészt megszövegező Julius Streicher elismeri, hogy a zsidó vallási törvényeket vette mintául. Válaszul egy újságcikkre, amely a zsidókat idegen kisebbségként említi, a Jüdische Rundschau német cionista lap így reagál: Németország kielégíti a Zsidó Világkongresszus kéréseit, amikor kijelenti, hogy a Németországban élő zsidók egy nemzeti kisebbség.” Valójában a cionisták úgy vélték, hogy a zsidóság egy különálló faji entitást (Volksgemeinschaft) alkot, és nem része a német nemzetnek. Egyébként éppen ezért támogatták egyes hitlerista vezetők is a cionista tervet. Reinhardt Heydrich, akkor az SS biztonsági főnöke 1935-ben az SS hivatalos lapjában, a Das Schwarze Korpsban írja: A zsidókat két kategóriára kell osztanunk: a cionistákra és a beolvadás híveire. A cionisták egy tisztán faji koncepciót képviselnek, és a Palesztinába való kivándorlással segítik felépíteni a saját zsidó államukat.” Alfred Rosenberg, a III. Birodalom főteoretikusa kijelenti: A cionizmust erőteljesen támogatni kell, hogy a német zsidók évi kontingense Palesztinába távozzon.” Ez a kollaborációs politika 1941-ben fog tetőzni, amikor a cionista Stern terrorcsoport katonai szövetséget ajánl Németországnak. Az Abraham Stern és a későbbi izraeli miniszterelnök, Jichák Samir által aláírt és az ankarai német követnek eljuttatott dokumentumban ez olvasható: Felfogás tekintetében azonosulunk önökkel. Miért ne működnénk együtt?”
Végül a cionistáknak 1948-ban sikerült megalapítaniuk egy zsidó államot Palesztinában. Rasszista, teokratikus, militarista és expanzionista államként Izrael azóta is a cionista ideológia tökéletes megtestesítője, a cionizmust elítélő ENSZ-határozatot viszont az USA nyomására 1991. december 16-án visszavonták.
(ellenkultura.info)
Szabad HirekAz Elit és a bennfentesek fedezékbe vonulnak ? - Doug HagmannSBG Buddha: A következő cikk sajnos megint nem a pozitív hírek táborát gyarapítja, de mivel saját információim is teljesen egybevágnak az alábbi Dave HodgesActivist Post által elmondottakkal - csak európai viszonylatban .....most mindenképp meg kell osztanom, Ők is arról írnak, amit eddig nem akartam elmondani, hiszen egyrészt egyből kaptam volna a félelemkeltős vádakat; másrészt azon kívül, hogy "tudok róla és kész", más választ és alátámasztást nemigen tudtam volna a dolognak adni, hiszen ezek a folyamatok a nyilvánosság maximális kizárásával zajlanak. Még akkor is, ha sok tünete még hazánkban is tapasztalható volt 2 egymást követő hétvégén...csak az átlagembereknek erről fogalmuk sincs.  Az említett külföldi forrás lefordításáért köszönet illeti IdokJelei-t. 

Rádiós műsorvezetőként nem ritka, hogy „bizalmas, bennfentes információk” birtokában lévő egyének keresnek meg, hogy megosszák velem a tudomásukra jutott információkat.

 Ezek az emberek most egytől egyig azt állítják valami nagyon rossz van készülőben. 

A legmegbízhatóbbnak számító források, szokásuktól eltérően, most teljes anonimitást kérnek. Ennek eredményeként el kellett döntenem, hogy egyáltalán írjak-e az általuk közvetített információkról.

Természetesen az anonim források használata bizonyos kockázatokkal jár, hiszen ezek az információk lehetnek egyszerűen helytelenek, a források dezinformátorok, mások pedig csak figyelemre vágynak. Közzétételükhöz némi bátorságra is szükség van.

Ennek fényében szeretném megköszönni Doug Hagmann-nek, hogy megjelentette a nemzetvédelmi minisztériumból származó forrásának komoly figyelmeztetéseit.

Ennek is köszönhető, hogy én is a rendelkezésemre jutott információk megosztása mellett döntöttem.

A figyelmeztetések közzététele talán bátorításul szolgálhat másoknak, hogy megosszák a birtokukban lévő információkat és talán idővel olyan sok „bennfentes” áll majd elő, hogy lehetetlenné válik az igazság elfedése azok elől, akik aktívan keresik a válaszokat. A nagy nyilvánosság számára sajnos mindegy, mert ők még mindig úgy gondolják, hogy a kormány mindig gondoskodni fog róluk, hogy a fősodrású média az igazságról tudósít és a télapó hozza az ajándékokat. Sajnos ezeknek az embereknek fogalmuk sem lesz arról, hogy mi találta el őket.

Habár a Doug Hagmann által közzétett figyelmeztetés némiképp eltér az általam kapott információktól, sok közös tényező is van bennük. Az egyik téma, amiről Hagmann forrása nem beszélt, hogy számos volt szövetségi tisztségviselő és ismert Wall Street-it személyiség eltűnt a térképről. Az alábbi cikk erre a kérdésre összpontosít.
A Jim Marrs észrevétel

2012. december 9-én, a 
Common Sense Show-ban, Jim Marrs arról beszélt, hogy körülbelül 4-500 vezető bankár hagyta ott pozícióját és vonult vissza a nyilvánosságtól. Marrs emlékeztette a hallgatókat, hogy az elit magbankokat hozott létre, amikhez kizárólag nekik van hozzáférésük. Arra utalt, hogy rendkívül negatív események várnak a világra és a globalista elit ezekre készül fel. Saját forrásaim szerint ugyanez történik számos szövetségi szervezetben, mégpedig a CIA, a DHS, az NSA és a FEMA mostanában nyugállományba vonult munkatársai körében. Ez a tény önmagában vitathatatlan. Én magam három olyan volt szövetségi tisztségviselőt ismerek személyesen, akik biztonságos, védett helyre költöztek, pedig a lépés kifejezetten bomlasztó hatással volt családi életükre. Egyre inkább úgy tűnik, hogy valamilyen nagy horderejű esemény van készülőben és a bennfentes információval rendelkezők megpróbálnak fedezékbe vonulni.Tömeges nyugállományba vonulás a szövetségi ügynökségeknél

A tömeges nyugdíjazás nem feltétlenül számít említésre méltó eseménynek a szövetségi ügynökségeknél, azonban, ha a nyugállományba vonulást „túlélő” helyszínekre történő áttelepülés is követi, talán érdemes odafigyelni, különösen, ha ugyanezt látjuk a Wall Street-et otthagyó korábbi vezetők részéről is.

A fenti tények ismeretében érthető, hogy a legutóbbi Hagmann interjú felkeltette az érdeklődésemet. Két saját, szövetségi ügynökségnél dolgozó informátorom is hasonló apokaliptikus eseményekről beszélt. A Hagmann által közölt információk egybevágnak azzal, amit én magam is hallottam, miszerint a volt szövetségi tisztségviselők jelentős része önfenntartó közösségeket hoz létre.
DHS és CIA áttelepülésekA szövetségi ügynökségeknél standard eljárás, hogy volt alkalmazottaikat és családjukat biztonságos helyszínekre költöztetik Colorado államban, zavaros időkben. A jól informáltak számára nem újdonság, hogy a

 Denveri nemzetközi repülőtér alatt hatalmas földalatti létesítmények helyezkednek el,

ahonnan közvetlen földalatti vasúttal lehet eljutni a Cheyenne hegység NORAD/Fort Carson/Peterson légitámaszpont földalatti létesítményeibe. Ezek a létesítmények még a hidegháború elején épültek a „kormány folytonossági program” keretén belül.

Mostanában azonban ezek a létesítmények egyre inkább a globális elit Egyesült Államokban élő tagjainak menedékhelyeként szolgálnak.

2011. szeptemberében a DHS„Hegyi védelem hadművelet” fedőnevű akciója során elpróbálták az elit evakuálását erre a biztonságos helyszínre, amely során a Denveri repülőteret lezárták a lakossági járatok előtt, kivéve néhány konkrét, jelöletlen légi járművet, amelyek részt vettek a megrendezett katasztrófa kezelésének próbáján. Erről az akcióról a fővonalas média is tudósított. Ami miatt mégis említést érdemel, hogy a CIA szintén erre a helyszínre szállíttatta legfontosabb adatgyűjtő egységeit.


A Washington DC vonzáskörzetében élők számára az üzenet egyértelmű: az USA fővárosának evakuálása egyre valószínűbb. Én személy szerint biztos elkezdenék új lakóhely után nézni. Ez az információ minden olyan ember számára, aki követi a fontos híreket ismert volt. Ami ezután következik már kevésbé.

Volt CIA és DHS áttelepülési helyszínek


Amellett, hogy Coloradót a jövőbeli főváros helyszíneként készítik fel, érdemes megemlíteni, hogy számos volt DHS és CIA tisztségviselő, akik egyébként nem az elit tagjai, de tisztában vannak a várható eseményekkel, önerőből alakítottak ki maguknak biztonságos menedéket a Sziklás Hegységben, Denver vagy Colorado Springs közelében. Ezek a Denveri repülőtér alatti létesítmények „házilag” elkészített kisméretű utánzatai, a szükséges eszközökkel, mint például saját légszűrő rendszerrel felszerelve.Ezek az információk egy volt DHS munkatárstól származnak.


NSA áttelepülések


Az NSA nemrégiben visszavonult munkatársai az Ozarks hegységben rendelkeznek egy földalatti biztonsági zónával, amelyet mini, önellátó, földalatti falvakká alakítottak/alakítanak. Az ingatlanok családonként átlag 5-10 hektáros nagyságúak, saját vízellátással, a lakosok nyakig felfegyverkezve, alternatív kommunikációs rendszerrel ellátva, ami nem függ az országos hálózattól és persze több évre elég élelmiszerkészlettel.
Ez az információ egy olyan forrástól származik, aki két éve ment nyugdíjba az NSA ügynökségtől.
 Ő Barack Obama újraválasztása miatt döntött az áttelepülés mellett, ami szerinte fel fogja gyorsítani a várt eseményeket, mert a mostani kormány egyetért az Egyesült Államok elpusztításával.

Volt FEMA munkatársak áttelepülése

A FEMA ügynökség nemrég visszavonult munkatársai North Carolina hegyvidéki részeire költöztek, biztonságos, saját levegő, víz és élelmiszerellátással rendelkező telepekre. Itt is rendelkezésre állnak a külvilágtól teljesen elzárható földalatti létesítmények. Ezt az információt két különböző forrás is rendelkezésemre bocsátotta, akik maguk úgy döntöttek, nem vesznek részt az áttelepülési programban. Az egyik forrás azért döntött úgy, hogy nem vesz részt a programban, mert véleménye szerint ezek a biztonságos helyszínek később célpontokká válhatnak, éppen azért, mert az ott élők túl sokat tudnak.
Összegzésképpen

Nyilván a nevüket elhallgatni kívánó források kevésbé számítanak hihetőnek, mint a dokumentált források, azonban figyelembe kell vennünk, hogy egyre több hasonló beszámoló kerül a nyilvános híradásokba, párbeszédekbe, így talán bölcs dolog, ha odafigyelünk ezekre a hangokra is. Senkitől nem kérem, hogy feltétel nélkül elfogadja az itt olvasottakat. Arra bátorítok mindenkit, hogy tudakozódjon és további megerősítés birtokában tegyen saját belátása szerint.

Természetesen felmerül a kérdés, hogy milyen események bekövetkezésére számítanak ezek az emberek. A cikk második része ezzel foglalkozik majd. 

Forrás: Idok Jelei / Activist Post
Ezt a Jesse Ventura videót utólag tettem hozzá, mivel pont egybevág a témával....
és ajánlottátok itt is és a 
FB-oldalon is. Köszönöm! 
Conspiracy Theory - Ozarks, Huff house, underground city (magyar felirat)


Az én harcom ... Hej cigány ... szakadjon a húr...

A mi terroristáink úgy ölték a magyart, hogy az 56- os megtorlást is felülmulták a gyilkosságok számai. Mindenkit elhallgattattak, rendőrt ,bírót, politikust, bandatagot, a gyilkosság BT működött, és működik. A mi terroristáink most egy független nemzetet támadtak meg mai nevén Mali, mire végeznek a gyilkosságokkal nem tudni mi lesz az új állami képződmény neve, de a terroristáinknak neve sem lesz, itt az állam a terrorista, mert állami rangra emelték a terrorizmust, és polgárháborút szeretnének produkálni e békés nemzet ellen. Hazafiainkat szerették volna terroristává avatni a büdös zsidóféle draskovicsok, pedig ők voltak és ma is ők a terroristák , legyen jobb vagy bal oldali a terrorbrigád a ránk szabadított belső és külső szemét áradat csak morzsolja a magyart, a bankok , tankok felőrlik a lelket ha még a védekezést is megtiltják a nemzetnek . Hát égessétek fel a zsidó vagyont, mert az a ti vagyonotok – a nemzeti vagyon az mit el oroztak tőlünk e liberális fenevadak . És egyet ne feledjetek a cigányok ehhez képest csak dézsmálták a vagyonunkat. A fő ellenségünk a zsidó rabló maffia banda és a hozzájuk csapódó politikai elitnek nevezett gengszter banda. Nem is tudom miért kell nekünk eltartani egy ilyen rabló politikai pártoktól hemzsegő közéletet. Mejenek ők is kapálni, ha elvettük tőlük a nemzeti vagyonunk azon részét, mely csak úgy hozzájuk ragadt.
Így már azon sem csodálkozunk, hogy a terrorista zsidó állam intézményeivel összeszűrték a levet és a terrorista csoportosulásainak hazánk ad lehetőséget , hogy itt szőjék a világ leigázására a terveiket, talán már az országot is felajánlották nekik, de a koronát az biztos , így nem kalapos királyunk lesz , hanem kipás metszet farkú magyarosított nevű finnugor ki töri a magyart beszédben , és öli a magyart, ha hagyjuk világnak csúfságára, mondom mi irtsuk ki őket míg még tehetjük , mert megkötözik kezünket lábunkat a kamat rabszolga magyarnak és megvesznek bennünket kilóra, hogy belünkkel mérjék fel a csordajárást.
Lesütött szemmel eloldalogva hagyjuk , és unokáink szemét kerülve mondjuk eladtuk a jövőtöket, ti itt csak rabszolgák lehettek , egy talp alatti föld annyi sem dukál nektek a kapzsi félős nagyapátok ki mikor kellett halni nem mert, kinek drágább volt élete mint a haza becsülete. A sírjaink sem domborodnak, kiforgatta az Uniós eke, és kábítószert nevelnek temetőink felett, hogy a többi népet is rabigába döntsék. Egyenként de elbánnak Európa népeivel, a hazáról , szabadságról nem dalol már senki , sőt a madár sem száll fel a vármegye házára. A birodalmak 630 éves ciklusban elenyésznek , és új formáció lép a történelem színpadára , itt volna az ideje a változásra , a váltásunkra, de sokunkat teljesen le butítottak , még magukról sem tudnak gondoskodni, nem hogy célt kitűzni, és azon munkálkodni, hogy meg is valósuljon. Veszed a lapot? Innen kell fel állnunk, innen kell megvalósítani a magyar álmot, és akkor elmondhatjuk lesz még egyszer ünnep a világon... tudod.....Hogy mennyire aktuális ez a nyílt levél most is : álljon itt a külügyminisztérium nyilatkozata melyben most készülünk lerohanni egy Afrikai országot mely Mali névre hallgat még most . A FIDESZ liberálisai kikényszerítették a terrorista akciót e szegény nép ellen . Liberálisai – de szépen hangzik , de mi egymás között vagyunk nevezzük nevén a szent tehenet : a FIDESZ zsidói , kikényszerítették a háborús cselekményt. Hát csak innen látszik ez az esemény terrorista támadásnak egy független nemzet ellen. És ez már nem csak a Botoxos kurva számlájára írható, de igen a fülkeforradalmárok újabb produktuma ez az aljasság, egy másik nemzet állam irányába.A sátánista pénzoligarhák Tiszaeszlárihoz hasonló emberálldozása, még ma is végzik ezt a ritust....

De amiért én újból beemeltem a köztudatba az azért volna, - mert hazánkat az elsődleges terrorista támadta meg az uzsorakamat képében , és okozott kárt a népességnek akik a felvett uzsorakamat miatt lakásaik elvesztésére vannak ítélve, az állami szinten pedig az uzsora kamat oda jútatta az államot köztük Európa több országát is , hogy eljutottak a csőd szélére. És a mi derék nemzetinek mondott politikusaink, még mindig nem akarják visszavenni a monetáris jogot, e rabló zsidó bandától, helyette hitelpénzt varnak a nép nyakába és fizethetjük a hitelpénzek kamatait is. Mert drágáim a pénzszívattyúinkat működtetni kell. A fülke forradalmár terroristáink így egyeztek meg az elsődleges terroristákkal. Hogy kik képviselik az elsődleges terroristákat ? A pénzügyi oligarhia számos intézményrendszerével , Állami szinten a birodalmi Amerika a terrorista zsidó állam a NATO holdudvara a csatlósaik mint hazánk , csak csettintenek és mi ugatunk és pitizünk ahogy a gazda akarja. Tegyük már fel magunknak a kérdést : Kellenek e nekünk ezek a terroristákkal lepaktált pártok, kik csak a széthúzást erősítik a magyarságban, vagy kell egy nemzetben gondolkodó, és ténykedő csoport, kik elvégzik a rendszerváltást, megejtik a számonkérést , kifüstölik az idegen érdekeket képviselő kettős állampolgárokat, száműzik a közéletből a szabadkőműves bandákat, és megtisztítják az intézményeket is tőlük , beleértve a Tudományos Akadémiát is. Ne tudjanak több Trianont csinálni az urak, a galíciai jött menteknek vére menjenek Galíciába, és ott forgassák fel a világot, ha hagyják nekik. Legyen végre Magyar ország a magyaroké, és elzavarni a gengszterváltás terrorizmussal lepaktált rabló politikai pártjait, számonkérésként, kérjük vissza a nemzeti vagyonunkat tőlük. Minden olyan milliomosunkat, kik milliárdosok lettek , és a befizetett adójuk alapján ez a vagyonosodás nem realizálható amiben él az rabló vagyonból származik , és kéretik visszavenni a nemzeti vagyonunk részeként. Mivel a felvett hitelek uzsorakamatját is visszafizettük, kérjük, az adósság vissza fizetésének a megtagadását, annál is inkább mert a népesség ebből egy kanyit sem látott. Ha vissza akarják fizetni fizessék vissza a pártemberek , és a holdudvarban settenkedők, kik meggazdagodtak a nép nyomorán. Amint látni innen a horizonton gyűlnek a zsidó hordák , a bajnaik , gyurcsányok, kell még nekik a termőföldünk, és a vízkészletünk , valamint a természeti kincseinkből ami mozdítható, és végül kell nekik az országunk a büdös gojokból már elegük van, vagy meghasonulunk mint a fülkeforradalmár urak , és eltűrjük a körülmetélést, vagy nincs helyünk apáink földjén, mert a fülke forradalmárjaink eladják a talpunk alól. És nekünk bemesélik hogy ez egy forradalmi tett volt.
Áld meg isten a magyart , hogy mindent jól láthassanak , és cselekedhessenek , hogy a nép a nemzet megmaradhasson , és a vesztét okozó gengszter banda eltakarodhasson, ha kell felkoncoltassék, de írmagjuk se maradjon. És ne igyekezzünk mi egyetlen egy birodalomba sem , csak kirabol bennünket, ha kell legyünk önellátók, hisz ez a föld eltarthat mindnyájunkat , de a rablókkal le kell számolni . Itt nincs helye Pintér olajos keresztapának Dávid Ibolya keresztanyának , és a többi maffia főnöknek sem . Máshol az olajág a békét jelképezi , itthon az olajág azt mutatja , hogy hogyan szőkítettek . Mert volt a bűnöző csoport , volt a rendőrségi csoport , volt a honvédségi csoport, volt a titkosszolgálati csoport, és volt a közéleti csoport, kik intézték elkenték a bűnt,és volt a politikai rabló gengszter osztály , kik még működtették a gyilkossági BT-ket a zajos emberek eltávolítására, végül az egész maffia alvilági szállainak elvarrására az igazságügyrészéül az egész elkanése és 80 évre titkosítani az ügyeket, mert meg kellet teremteni a magyar rabló felső osztályt mondá Antal Józsi a szabadkőműves , és lám a rabló gengszter osztály megszületett. Most ők az oligarhák ők uralják a tájat, az emberek néma vágya hagyják tán élni a családot, de innen ez nem úgy látszik, hisz egyre több lesz a nincstelen árva, kiknek fel kellene nőni , hogy lássák a kiutat , mely itt radikális : nem egymást kell gyilkolni magyarnak cigánynak , hanem a keresztapákat , keresztanyákat, hogy ez sokszor zsidó, hát ritkítsátok meg őket és már nem kell többé zsidózni, mert ők már nem rabolnak ki benneteket . De ezt szisztematikusan hajtsátok végre, mint a Tiszaeszlári kislányon , csak a vérét vegyétek , mint a Körmendi H Zsófián . Cselekedjetek amíg lehet, a végén már csak a molotovkoktél marad , és az elég lázító lesz , de ez az ország a miénk ne feledjétek sohasem , és ha kell meghalsz , de egy pár molotovkoktélt te is eltudsz dobni, ne hagyjátok , hogy egyenként levadásszanak benneteket , ne feledjétek egységben az erő , minden lehetsz, de legelőször is magyar légy . A zsidó is cigány is rabló is gyurcsányoknak ne adjatok életteret , menjenek Galíciába, ha a rablott holmit elvettétek tőle. Ha ti nem hajtjátok végre a számonkérést a rablókon , nézzétek a valóságot, nem lesz itt számonkérés , hisz mind gengszterek voltak , s most meg vállalkozókká avanzsáltak a rabolt tőkét megforgatva adják az ártatlan bárányt. Ne feledd innen kell talpra állítani a nemzetet, és ha kell öld meg aki utadba áll , de e nemzetnek élni kell, egy pintér , egy draskovics nem állhat utadba e – keresztapák sorsa már megpecsételődött, ők már olajfoltok.


És akkor jöjjön a nyílt levél a botoxos rinyának , és a FIDESZ- es liberálisoknak az ÁVH unokáknak kik uralják még mindég a közéletet jól működtették eddig a gyilkosság
BT -t, a Globális Üldöztetés, Kínzás és Gyilok Programot.


BUDAHÁZY BERNI (GYURI FELESÉGE) NYÍLT LEVELE LENDVAINAK
Akárcsak a férje: elszánt

Ki is a "terrorista" és a "halálbrigádokat" támogató? Budaházy György felesége, Berni csattanós választ adott Lendvai Ildikó vádaskodásaira.

Nyílt levél Lendvai Ildikó részére


A médiában elhangzott nyilatkozatára szeretnék reagálni, melyben felszólította Morvai Krisztina EP képviselőt, hogy mondjon le, ezen kívül férjemet, Budaházy Györgyöt is megszólította. Mivel férjem számára nem adatott meg a válaszadás lehetősége a diktatúra börtönében, így én, a felesége reagálok az elhangzottakra.
Ön nyilatkozatában ezt mondta: „… nem képviselheti az EP-ben az országot egy olyan ember, aki védelmet kér a megalapozott gyanú szerint egy terrorista halálbrigád …”
Először is ön hihetetlen mértékű tudatlanságról tesz tanúbizonyságot, ugyanis az 1949. évi XX. törvény 57.§ (3) szerint „a büntetőeljárás alá vont személyeket az eljárás minden szakaszában megilleti a védelem joga. A védő nem vonható felelősségre a védelem ellátása során kifejtett véleménye miatt.” Igen, ez a sztálinista Alkotmányban van leírva, de gondolom ezzel nem okoztam nagy meglepetést önnek, hiszen ez a bekezdés régen szúrhatja az ön és elvtársai szemét, hogy csak úgy nem vehetik el a szabadságát egyetlen magyar állampolgárnak sem, aki ki meri mondani, ami a lelkét nyomja. Ezért kell tartani egy koncepciós eljárást a nyomozóhatóságok koholta vádak alapján. Ön az alig öt százalékot átlépő párt nevében veszi elő a terror kártyát a partvonalról, mint annak idején a „rendszerváltozás” előestéjén Grósz Károly, aki a „fehér terrorral” riogatott.
Ha már a múltba révedtem, akkor hoznék is néhány példát az ön vádjaira azzal kapcsolatban, ki is védelmez terroristákat és halálbrigádokat, akikről ezen állítás be is igazolódott. Kicsit fel is frissíteném az ön mára már megkopott tudását, mert régen volt 1972, mikor is ön magyar-történelem szakos tanári diplomát szerzett. Először is nézzük meg az ön és pártja által képviselt ideológiának a „terrorista halálbrigádjait,” ezeknek a számlájára „A kommunizmus fekete könyve” (Le Livre noir du communisme, Párizs, 1997. november) szerint, a könyv tudományos adatai alapján „ ... a kommunizmus számlájára mintegy 100 millió áldozat írható.” S ezek csak a halálos áldozatok! 100 millió! Persze, önnek ehhez a számhoz semmi köze, hallom a választ. Ne felejtsük el, hogy ön tagja volt 1974-től a Magyar Szocialista Munkáspártnak és 1974-től a Kommunista Ifjúsági Szövetség Központi Bizottsága kulturális osztályán, majd 1984-től 1989-ig a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának tudományos, közoktatási és kulturális osztályán dolgozott előbb munkatársként, majd alosztályvezetőként, 1988 és 1989 között osztályvezető-helyettesként. Vessük ezen időszakot, vagyis az ön párttagságának kezdetétől napjainkig terjedő időszakot egy kicsit górcső alá, hátha eljön a megvilágosodás. Ebben az időben nem is egy politikai okok miatt elítélt tölti jogerősen kiszabott szabadságvesztését a kádári diktatúra börtöneiben egészen 1990-ig.
Lássuk most azt, hogy a Kádár-diktatúra milyen kapcsolatokat is ápolt palesztin „terrorista halálbrigádokkal”. Akiknek nem adott át fegyvert és információt, a „guruló dollárokat” már meg sem említem, de az 1975-ben Bejrútban lelőtt Malév TU-154 esetét sem. Mielőtt még azt állítaná baleset volt: „Metes György: … később be is bizonyosodott, hogy lelőtték a repülőt, hiszen semmiféle kényszerhelyzeti, vészhelyzeti jelzést nem adott, egyszerűen fölrobbant a levegőben és eltűnt.”
Gondolom Carlos-ról, a Sakálról is csak a kalandfilmben hallott és nem igaz az, hogy Magyarországon pihente ki a fáradalmait a Kádár-diktatúra hathatós együttműködésével egy-egy gyilkosság sorozata után, amelyet a coca-cola mámorban fetrengő kapitalisták ellen követett el, és aki a Dunakanyarban csak a táj szépsége miatti örömében lövöldözött.
1985. december 27-én a bécsi repülőtéren 3 állig felfegyverzett terrorista megtámadta az izraeli légitársaság gépére várakozó utasokat, köztük 6 magyart. A támadók néhány másodperc alatt több kézigránátot dobtak a tömegbe, és több mint ezer lövést adtak le rájuk. A támadásban 3 magyar sérült meg. A 3 tunéziai támadó Damaszkuszból utazott ide Budapesten keresztül. A támadók a lövöldözés után a mélygarázsba menekültek és autóval hagyták el a helyszínt. Kihajtottak az autópályára, ahol Hegyeshalom felé fordultak. Minő véletlenek sorozata, talán védelmet reméltek a kádári-diktatúrától?
Most haladjunk kissé, mert elérkeztünk 1989-hez. Az ezek után történt robbantásokat mellékletként csatoltam, mert annyi van. Tudom, nem mind az MSZP regnálása alatt történt, de ami az alatt volt - beleértve a Parlament ajtajánál történt robbantást is - mindegyiknek ismeretlen a tettese a mai napig. Persze suttogtak szerb és szlovák titkosszolgálati „terrorista halálbrigádokról”, de ilyen szóbeszédnek ugye ön sem ül fel?
De lássuk csak, az MSZP, melynek ön is a tagja, milyen kapcsolatokat is ápol, illetve mikor önök bitorolták a hatalmat milyen kapcsolatokat is építettek ki azzal az állammal, mely törvényre és gyakorlattá emelte az állami szintű „terrorista halálbrigádokat”? Nos, melyik is ez az állam? Amely államnak annyi a bűne, hogy nem külön mellékletben, hanem külön fűzve kellene eljuttatnom önnek. Mely állam vérben jött létre és mai napig vérben gázol, de a bukása is vérben fog végződni. Annak az államnak, melynek vezetői „terrorista halálbrigádok” vezetői voltak vagy a katonaságuknak csúfolt „terrorista halálbrigádok” vezetői voltak. Akik idegen, szabad és független országokban raboltak el állítólagos háborús bűnösöket. Akik idegen, szabad és független országban lőttek le egy pincért. Az utolsó ilyen akciójukat 1992-ben szüntették be, mely a Müncheni Olimpia óta folyt. A lelőtt MALÉV gépről már ejtettem szót. Hány ENSZ határozatot nem tart be ez a „terrorista halálbrigád” állam? Mely állam az összes szomszédjával háborúzott megalakulása óta, mely állam palesztin, ENSZ felügyelet alatt álló iskolát lőtt foszfor gránáttal? Mely állam állampolgárai nemrég egy szabad és független ország szállodájában öltek meg egy embert hamis útlevelet használva? Ezzel a „terrorista halálbrigád” állammal nem volt diplomáciai kapcsolata a Magyar Népköztársaságnak? Hogyhogy? Talán önök fajgyűlölők? Vagy a világon mindenütt utálják ezt a „terrorista halálbrigád” államot? Ön ennek a „terrorista halálbrigád” államnak a vezetőivel parolázik? Vagy említhetném a Szovjetunió vezetőit, akiknek gondolom szintén a kedvében járt és biztos vagyok benne, hogy a felszabadulásról nem is hallott. Nem beszélve Horn elvtársról, tőle személyesen hallgathat visszaemlékezéseket az ön pártjának a „terrorista halálbrigádjairól.” Persze ha megismeri önt. Olyan rég múlt dolgokat meg fel sem hoznék, mint 1919. és a patkánylázadás, ha nem tudná ez a mostani elnevezése az önök és pártja által dicsőített 133 napnak.
És még az én férjem a „terrorista halálbrigád” vezetője? Kérem, sorolja föl azoknak a személyeknek a nevét, akik az én férjem által vezetett „terrorista halálbrigád” tevékenysége következtében vesztették életüket!
Mi magyarok végre felemeltük a fejünket. Egy ember elesik, százak állnak a helyére. Ne a Magyarok Nyilai Nemzeti Felszabadító Hadseregtől féljen, ami az emberek véleménye szerint kormányközeli játszadozás. Hanem attól, mikor felelnie kell majd az elmúlt húsz év hazaárulásáért, és a nyomozóhatóság beidézi önt a Pongrácz Gergely Számonkérő Központba.
Még nem késő, javaslom önnek, tegyen bátran feljelentést, hogy a kádári-diktatúra hogyan is segítette a külföldi „terrorista halálbrigádokat.” Még nem késő, ezen bűncselekmények nem évültek el.
Diósd, 2010. április 9.
Budaházyné Trencsányi Bernadett

Melléklet:

1989. február 17. - Budapesten este hat óra után a kelet-nyugati metró szerelvényének egyik kocsijában az Astoria állomás és a Deák Ferenc tér között házilagos kivitelezésű bomba robbant. Személyi sérülés nem történt, de jelentős anyagi kár keletkezett.
1991. december - Budapesten a Ferihegyi úton oroszországi Izraelbe kivándorló zsidók autóbusza mellett robbant fel egy közeli autóba rejtett robbanó szerkezett, súlyosan megsebesítve két magyar rendőrt és a busz négy utast. A támadást a Vörös Hadsereg nevű terrorszervezet vállalta.
1994. június 1. - Szegeden a Rókus templom ajtajában egy idős nő egy műanyag zacskót talált, azt betette a közeli buszmegálló szeméttartójába, ami öt perccel később felrobbant. Egy nő a repeszektől súlyosan megsérült.
1994. június 11. - Budapesten egy időzített szerkezettel berobbantották az Országház 19-es kapuját. Személyi sérülés nem történt, a kapun kívül jelentős kár nem keletkezett a Parlamentben.
1994. július 23. - Budapesten a Mátyás-templom Halászbástya felőli traktusán bomba robbant. Személyi sérülés nem történt, de jelentős anyagi kár keletkezett.
1995. december 26. - Gyúlékony anyaggal töltött palackot dobtak be ismeretlen tettesek a szegedi Tátra téri római katolikus templom ablakán. A keletkezett tűz több százezer forint kárt okozott a templom orgonájában.
1996. október 5. - Bomba robbant Piliscsabán a főutcán egy Budapest - Esztergom között menetrend szerint közlekedő Volánbuszon. Három utas súlyosan, egy pedig könnyebben sérült meg.
1996. október 9. - Budapesten a Zsinagóga közelében, a Wesselényi utcában felrobbant egy műanyag szeméttároló. A szétszóródó daraboktól senki sem sérült meg.
1996. december 4. - Budapesten a Rákóczi út 8/b. számú házban lévő Patyolat üzlet előtt robbanás történt. A robbantást poroltóból házilag készített csőbomba okozta.
1997. február 9. - A XIV. kerület Rákosfalva park 1-5. szám alatt lévő szolgáltatóház bejáratánál csőbomba robbant. Megrongálódott az épületben lévő MSZP-iroda és könyvtár bejárata.
1997. március 10. - Csőbombát találtak az SZDSZ XVI. kerület Köztársaság utca 6-8. szám alatti irodájának ablakában. A tűzszerészek a beállított idő előtt két perccel hatástalanították.
1997. április 21. - Házilag készített, kisebb erejű pokolgép robbant Újpesten, az MSZP irodájának bejáratánál. Személyi sérülés nem történt.
1998. február 24. - A balatonföldvári Hotel Family szálloda udvarára négy jugoszláv gyártmányú kézigránátot dobnak.
1998. március 8. - Molotov-koktélt dobnak az SZDSZ hódmezővásárhelyi képviselőjelöltje, Kecskés Ákos szeméttárolójába.
1998. március 11. - Bomba robban Budapesten, a Király utca és a Nagykörút sarkán lévő Halló bár előtt. Egy személy könnyebb sérülést szenved.
1998. március 12. - A Független Kisgazdapárt Belgrád rakparti székháza előtt robbanószerkezetet találnak egy nejlonzacskóban. A szerkezetet hatástalanítják.
1998. március 16. - Robbantás történik Torgyán József, az FKGP elnökének rózsadombi társasházi lakásán. Személyi sérülés nincs, de a lakás, az elnök fiának ügyvédi irodája és a környéken lévő gépkocsik megrongálódnak.
1998. április 10. - Budapesten a Dembinszky utcában felrobbantanak egy külföldi állampolgár tulajdonában lévő Mercedest. A környező házak ablakai betörnek, a közelben parkoló autók megsérülnek.
1998. április 24. - Budapesten, a Király utcában felrobbantják Hafez Ismail egyiptomi állampolgár Mercedes típusú autóját. Három járókelő és a mentési munkálatok közben egy tűzoltó megsérül.
1998. május 1. - Szájer Józsefnek, a Fidesz alelnökének Futórózsa utcai lakása előtt pokolgép robban. Sérülés nincs.
1998. május 5. - Budapesten a Hunyadvár utca egyik házának kertjébe valószínűleg jugoszláv gyártmányú kézigránátot dobnak be. Senki nem sérül meg.
1998. május 6. - Felrobbantanak egy Mercedes típusú személygépkocsit Budapesten Gidófalvy utcában.
1998. május 7. - Jugoszláv gyártmányú kézigránátot dobnak be az Újpalotai út egy parkolójába. Négy személygépkocsi és három tehergépkocsi megrongálódik.
1998. május 11. - Budapesten a Kalóztanya sörözőben történt robbanáskor négy személy - közöttük a söröző két alkalmazottja - könnyű sérülést szenved, a környékbeli ablakok betörnek, és az utcán parkoló több gépkocsi megsérül.
1998. május 16. - Budapesten az Andrássy út 112. szám alatt álló Made Inn Music Club diszkóban robbanás rongálja meg az épület kerítését, illetve a diszkó hátsó részét.
1998. május 18. - Budapesten a Búza utcában Molotov-koktéllal felgyújtják az átépítés alatt található Új Sárkány éttermet.
1998. május 22. - Felrobbantják egy játékautomatával foglalkozó vállalkozó élettársának Audi személygépkocsiját Csepelen a Rakéta utcában. Három autó teljesen kiég és további hét megsérül.
1998. május 24. - Budapesten a Nagytétényi út és a Dózsa György út sarkán az MDF kerületi irodája előtt robbantás történik. Két személy könnyebben megsérül.
1998. június 10. - Budapesten a Ferdinánd-hídon egy Ford Escort típusú személygépkocsi alatt szerkezet robban, személyi sérülés nincs.
1998. június 14. - Kézigránát robban Debrecenben egy családi ház kertjében. A robbanás személyi sérülést nem okoz.
1998. június 15. - Nagy erejű robbanás történik Győr-Szentivánon, a Cuki presszónál. Személyi sérülés nincs.
1998. június 15. - Pokolgép robban a Fidesz Lendvay utcai székházában egy magasföldszinti erkélyen. Az épület megrongálódik.
1998. június 20. - Pokolgépet dobnak a Szombathelyi Erdészeti Rt. sárvári irodaházának udvarára. A szerkezet felrobban, személyi sérülés nincs.
1998. június 23. - Szentesen Molotov-koktélt dobnak egy vállalkozó családi házára, személyi sérülés nincs, az anyagi kár értéke mintegy 6 millió forint.
1998. június 25. - Molotov-koktélt dobnak Budapesten egy Nagyszőlős utcai ház magasföldszinti erkélyére. Személyi sérülés nincs.
1998. július 2. - A budapesti Aranykéz utcában egy ott parkoló Polski Fiat 126-os gépkocsi alatt nagy erejű pokolgép robban. 4 ember meghal, több mint 20-an megsérülnek, köztük külföldi állampolgárok is. A merénylet célpontja és egyik áldozata a Boros Tamás néven ismert vállalkozó. Ez az első eset, hogy járókelők is áldozatul estek az alvilági leszámolásnak.
1998. augusztus 18. - Egy Porsche személygépkocsi menet közben robban fel a dél-budai tehermentesítő úton. A gépkocsi vezetője, egy százhalombattai vállalkozó életveszélyes sérülést szenved.
1998. december 10. - Budapesten egy Daewoo típusú személygépkocsi alatt szerkezet robban, de személyi sérülés nincs.
1998. december 11. - Budapesten a Semsey Andor utcában egy családi ház ajtajához, illetve a XV. kerületi Szűcs István utca egyik udvarán parkoló autóra Molotov-koktélt dobnak.
1998. december 24. - Budapesten a Rózsa utca egyik lakásánál Molotov-koktél robban, személyi sérülés nincs, az anyagi kár csekély.
1999. január 10. - Budapesten a XVIII. kerületi Zilah utcában Molotov-koktélt dobnak egy parkoló VW Golf gépkocsira. Személyi sérülés nincs.
1999. január 11. - Baján a városi bíróság előtti téren kézigránát robban, személyi sérülés nincs.
1999. április 19. - Szentendrén a Cinke utcában egy kukába rejtett ismeretlen gyártmányú bomba robban. Csüllög Zsigmond, a ház tulajdonosa a lábán és az oldalán sérül meg.
1999. június 11. - Budapesten, a X. kerületi Kőér utcai Spartacus Sportpálya büféje előtt - rádió távirányítású szerkezettel - felrobbantanak egy ott parkoló motorkerékpárt. Hárman megsérülnek.
1999. június 12. - Budapesten, a Klapka György utcában egy családi ház udvarán robbanás történik. Senki nem sérül meg, de az anyagi kár jelentős.
1999. június 14. - Budapesten, a Bethlen Gábor utcában egy Mercedes személygépkocsi csomagtartója alatt szerkezet robban. A ház egyik lakója könnyebb sérülést szenved, az anyagi kár jelentős.
1999. augusztus 1. - Budapesten a XXI. kerületi Zöldfa utca 2. számú háza előtt rálőttek és Molotov-koktélt dobtak egy parkoló fehér színű Fordra, mely kigyulladt.
1999. augusztus 12. - Ismeretlen tettes Molotov-koktélt dobott a főváros III. kerületében, a Naplemente utcában egy családi ház udvarára. Az anyagi kár több mint másfél millió forint.
1999. november 1. - Az érdi Gépház utcai lakókocsi-telepen lép működésbe egy robbanószerkezet, személyi sérülés nincs, az anyagi kár másfél millióra tehető.
1999. november 30. - Egy székesfehérvári vállalkozó Mercedes típusú gépkocsija alá rejtett szerkezet robban fel. Személyi sérülés nincs.
1999. december 16. - Ismét egy székesfehérvári vállalkozó a célpontja egy robbantásos merényletnek, a vállalkozó lakása elé helyezett szerkezet viszonylag kis detonációjának következtében senki sem sérül meg és az anyagi kár sem jelentős.
1999. december 27. - Budapest VIII. kerületében álló Rezső téri ház udvarán robban kézigránát. A házban található többek között az Élet és Irodalom című hetilap szerkesztősége is. Személyi sérülés nincs, az anyagi kár csekély.
2000. január 24. - Baján egy vállalkozó lakása előtt robban kézigránát. A vállalkozót az eset előtt megfenyegették. Személyi sérülés nem történt és az épület sem rongálódott meg.
2000. március 5. - A XII. kerületi Jagelló utcában található autókereskedésébe robbanószerkezetet dobnak. Sérülés nincs, egy autó megrongálódik.
2000. június 8. - A IV. kerületi Labdaverő utca egyik családi házának kertjébe dobnak be kézigránátot. Sérülés nem történik.
2000. június 23. - A belvárosi Galamb utcában robbanás történik, melynek következtében két személygépkocsi teljesen kiég, egyben pedig jelentős kár keletkezik.
2000. június 29. - Budapesten a Páva utcában felrobbantanak egy Mercedest. A támadáshoz Molotov-koktélt használt az elkövető.
2000. július 28. - Debrecenben két Molotov-koktélt dobnak egy piacra. Személyi sérülés nem történik.
2000. augusztus 15. - A soltvadkerti Nógrádi-ház előtti utcaszakaszon két kézigránát robban. Személyi sérülés nem történik. A ház lakói az olajügy érintettjei.
2001. április 28. - Budapesten egy II. kerületi használtautó-kereskedés ellen követnek el robbantásos merényletet. Személyi sérülés nem volt, két autóban keletkezett kisebb kár.
2001. május 3. - A Budaörsi úton tizenegy gépkocsi sérül meg egy robbantásos merénylet következtében.
2001. június 18. - Pokolgépes merényletet hajtanak végre egy távirányítású robbanószerkezettel a Dembinszky utca 10-es számú házban. A detonáció következtében egy 48 éves férfi meghalt, élettársa egy 21 éves nő súlyos sérüléseket szenvedett.
2001. augusztus 6. - A XVIII. kerületi Flór Ferenc utca és a Fiume utca kereszteződésénél, a vasúti sínek melletti töltésen, fél tíz körül ismeretlen összetételű és szerkezetű robbanószerkezet robbant fel. A bűncselekmény során senki sem sérült meg, és anyagi kár sem keletkezett.
2002. szeptember 2. - Hajnali fél háromkor egy ismeretlen kézigránátot dobott egy csepeli családi ház udvarára. A robbantás körülbelül 1,5 millió forintos kárt okozott.
(Szent Korona Rádió)

Terroristák hát ezt akarjátok az elsődleges terroristák össze uszítják a nemzeteket, hogy a végén nukleáris katasztrófába torkoljon az emberiség jövője, hogy ha már nekik nem lesz jövőjük a népeknek se legyen reményük az életre. Mit mond a nóta figyeljetek : az ész a fontos nem a haj. !!!!!!
Ezek a terroristák a mi terroristáink becsüljük meg őket és zárjuk a koncentrációs táborukba, amit nekünk szántak tartózkodási körletnek.

Láttátok a törökök a migránsokat a stadionba zárták , vajon a Viktor stadionjaiba a zsidókat , a cigányokat , vagy minket magyarokat gyüjt majd be !!!! Azt hiszem te is belátod , hogy az bizony nekünk lett szánva , és hogy országos szintű a stadion építés , bizony ezt sürgősen kellet megépíteni mindennek a kárára , még úgy is , hogy a gyerekek éheznek , a politikusok meg villákat vásárolnak maguknak , hisz míg ti éheztek , ők rabolnak , és mire költsék a lopott vagyonokat , luxusvillákra kikötőkre , a kurvákat már nem is említem a Kósa tudna róla beszélni !!!! De ő a villáról sem akar beszélni !!!

Azt akarjuk tudni melyik szabadkőműves zsidó páholy rendelte el e magyar koncentrációs táborok sürgős felépítését , és hány becsületrend lesz kiosztva a népünk sanyargatásait végzők között !!!!!

A terrorista maffia államgépezetből hány embert zárnak ide , hogy a nép akivel összezárják őket elégtételt vehessen rajtuk !!!


AMERIKAI KONCENTRÁCIÓS TÁBOROK

2012. március 9., péntek
FEMA táborok 


 FEMA táborok
2012. Február 09. - Szerző : Száraz György
Szükségállapo
Az elt esetén az Egyesült Államok kormányának jogosítványait a Szövetségi Válságkezelési Ügynökség, rövidítve FEMA veszi át. Ezzel gyakorlatilag minden demokratikus szabadságjog megszűnik és ennek a szervezetnek a kezébe helyeződik át. Vajon ki és minek alapján ítéli meg, hogy éppen mi számít rendkívüli helyzetnek, s mi nem? Az antiglobalisták egy hatalomátvételi terv egyes mozzanatait vélik felfedezni a FEMA életében. Különösen annak fényében elgondolkodtató a feltevésük, hogy egyre több féltve őrzött, „koncentrációs tábort” hoznak létre az USA-ban 2009 óta, amelyekben hatalmas műanyag koporsókat látni.lenőrzött szétesés

Az Egyesült Államokban már az 1970-es években terveket dolgoztak ki a rendkívüli helyzetek kezelésére. A cél a válságkezelés és a rendkívüli készenlét lépéseinek kidolgozása volt. Mindezt azért kellett meglépniük a vezetőknek, mert az egyes szakértők előrevetítették a demokrácia válságát, egy olyan gazdasági hanyatlást, amely akár két évtizedig is eltarthat. A tervek a Külkapcsolatok Tanácsa és a Trilaterális Bizottság égisze alatt láttak napvilágot. Az „ellenőrzött szétesés” gazdaságpolitikáját Paul Volcker kezdte el végrehajtani. Ennek keretében hozták létre a „Federal Emergency Management Agency”-t, azaz a FEMA-t, ami magyarul annyit tesz, hogy Szövetségi Válságkezelési Ügynökség.

A 32. számú Elnöki Vizsgálati Jelentés (PRM 32.) nyomán megszületett meg a FEMA a kormányzás folyamatosságának szavatolása céljából kifejezetten krízisidőszakokra. Samuel Huntington fogalmazta meg az Elnöki Vizsgálati Jelentést.
A FEMA Carter elnök 12148. számú elnöki rendeletével hatályba lépett. A re ndelet neve Szövetségi Válságkezelési Törvény lett. Ez a törvény rendkívüli jogokkal ruházza fel az USA elnökét. Sőt, kimondottan úgy szervezték meg, hogy egy az egyben át tudja venni a kormány feladatköreit. Nem mellékesen ebbe az elnöki hatalom átvétele is beletartozik. A FEMA központja a Maryland államban lévő Fort Meade-ben található a Nemzetbiztonsági Ügynökség egyik titkos támaszpontján.
Szükségállapot esetén


Amit világosan kell látnunk: a mindenkori amerikai elnök rendkívüli helyzet esetén élhet rendkívüli jogosítványaival, amely gyakorlatilag szinte korlátlan hatalom gyakorlását teszi lehetővé a számára. Vagyis rendkívüli helyzet esetén olyan utasításokat adhat, amelyeket senki nem bírálhat felül, senki sem ellenőrizhet és senkinek sem kell jóváhagynia.
Elven igen, de a gyakorlatban nem lehet pontosan meghatározni, hogy milyen esemény hatására vezethet be az elnök szükségállapotot. Ha azonban ez megtörténik, akkor például a következő rendelkezések lépnek életbe (az adatok Dr. Drábik János A globális válságkezelés c. írásából származnak):
 • EO 10995 feljogosítja az elnököt a szólásszabadság gyakorlásának felfüggesztésére, és a tömegtájékoztatási eszközök elnöki irányítására
 • EO 10997 feljogosítja a végrehajtó hatalmat az elektromos szolgáltató rendszer, valamint az üzemanyag források adminisztratív átvételére
 • EO 10998 lehetővé teszi a kormány számára, hogy ellenőrzése alá vonja az élelmiszerforrásokat, beleértve a farmgazdaságokat is
 • EO 10999 felhatalmazza a kormányt az országos szállítási eszközök, a tömegközlekedési és magánjárművek elkobzására és ellenőrzés alá vételére
 • Az EO 11002 engedélyezi a kormányzat számára az Egyesült Államok lakosságának országos nyilvántartásba vételét
 • EO 11003 felhatalmazza a kormányzatot valamennyi repülőgép és repülőtér lefoglalására
 • EO 11004 feljogosítja a kormányt, hogy az ország egyes régióinak lakosait az ország más térségeibe kényszer útján áttelepítse
 • EO 11005 felhatalmazza a kormányt, hogy ellenőrzés alá vegye a vasutakat, vízi utakat, valamint a közellátást szolgáló raktárberendezéseket
 • EO 12148 feljogosítja a Federal Emergency Management Agency-t (FEMA, azaz Szövetségi Válságkezelési Ügynökséget), hogy átvegye a hivatalos kormány teljes hatáskörét, és ténylegesen annak helyébe lépjen.

Mi valójában a FEMA?

A nagy kérdés az, hogy valójában mi a FEMA vagy mi mindenre lehetne alkalmazni? Az odáig rendben van, hogy természeti katasztrófák, háború és egyéb vészhelyzet esetén van egy olyan szervezet, amely menti a lakosságot. Azonban azok, akik belelátnak a FEMA működésébe és összetételébe, felhívták a figyelmet arra, hogy ha az iménti váratlan eseményeket vesszük alapul, akkor az alkalmazottaknak miért csak alig 10%-a foglalkozik katasztrófavédelemmel?

Nyilvánosságra került, hogy a FEMA amerikaiak millióiról gyűjt be adatokat külön számítógépes adatbázisába. Ezek voltaképpen olyan információk, melyeket szükség esetén a Válságkezelő Akcióprogramokhoz használnak fel. Ki dönti el, hogy mi számít akkora válságnak, hogy ezek az akcióprogramok megkezdődjenek? Ugye érezzük a helyzet átláthatatlanságát és a felelősök megfoghatatlanságát, s a diktatórikus elemeket?

Drábik Sándor egy példát említ a FEMA beavatkozására. Amikor 1989-ben idősebb George Bush Kolumbiába látogatott az illegális kábítószer-termelés és -kereskedelem elleni küzdelem kapcsán, felröppent a hír, hogy az elnök ellen egy merénylet készül. A FEMA azonnal programot dolgozott ki az eltárolt adatok alapján, hogy kb. tízezer amerikait – aktivistát, terrorizmussal szimpatizálót például – letartóztassanak és gyűjtőtáborokba helyezzenek. Ehhez hasonló eset történt az iraki háború alatt is. Azon pedig igazán nem szükséges meglepődni, hogy a FEMA számos olyan vállalattal fonódott össze, illetve szerződött le, amelyek a kommunikációs kontrollra szakosodtak. Így a demokratikus szabadságjogok őshazájában sokaknak megrendült a hite.
FEMA táborok

Többekben felmerült, hogy 21. századi koncentrációs táborokat hoz létre a FEMA. A totális hatalomátvétel FEMA-forgatókönyve tehát tény, nem dajkamese. Ne adj Isten, atomháború vagy valamilyen természeti katasztrófa esetén hasznosnak tűnik. Ámde, sok antiglobalistát elborzaszt, hogy a diktatórikus irányítás milyen könnyen realizálódhat egyik napról a másikra. A világunkban jelenleges is több háború folyik, s újabbak vannak kilátásban. (Lásd: Irán helyzetét) Bármelyik pillanatban meggyulladhat a levegőben kavargó puskapor, s akkor az jó ürügy vagy ok lehet a FEMA-nak!

A történelem előjelei vészjóslóak, mert a FEMA táborok kísértetiesen emlékeztetnek a II. világháborús internáló táborokra. A FEMA által felügyelt táborok katonai támaszpontokon történő építése 2009 januárja óta folyik a HR 645 számú törvény értelmében. Sokan ebben egy közelgő, új, globalista elit, a Bilderberg-csoport hatalom-átvételi aktusát látják előkészíteni az új világrend szellemiségében.

A hírek arról szóltak, hogy a FEMA több millió koporsót rendelt, amelyek az ország különböző pontjain lettek elhelyezve. Találunk olyan videókat is az Interneten, amelyek bemutatnak egy helyet, ahol 500 000 koporsó látható. Állítólag kb. 800 ilyen tábor található jelenleg az Egyesült Államokban, melyek hozzávetőlegesen 10-15 ezer ember befogadására alkalmasak. A többit mindenki gondolja tovább.
Boldog napot!
 
Amerika haláltáborai
Az Egyesült Államok Külügyminisztériuma évente ír egy 
jelentést Magyarországról. Hogy mennyire tartjuk tiszteletben az emberi jogokat, hogyan menetelünk a demokrácia útján, és általában jól viselkedünk-e. Bárki megnézheti a nagykövetség honlapján, épp ezt olvasgatom. És ahogy olvasgatom, szálldogál a fejembe a vér. Szégyenkeznem kéne tulajdonképpen, de valahogy mégis inkább azt mormogom, hogy anyádról jelentgess inkább, jenki paraszt. Amerikának ehhez ma nincs erkölcsi alapja.
Többnyire tiszteletben tartjuk az emberi jogokat, állapítja meg a jelentés, de azért adódnak problémák. Például néhány esetben a rendőrség túlzott erőszakot alkalmaz annak ellenére, hogy a törvény tiltja a kínzást: ütnek, rúgnak vagy akár gumibotoznak. Valamint a kirendelt állami ügyvédek gyakran színvonal alatti munkát végeznek. Meg a börtönviszonyok. És ezért ejnyebejnye, jól teszik a magyarok, ha összekapják magukat, és tisztességes eljárást biztosítanak mindenkinek, ártatlanság vélelmével, jóindulatú rendőrökkel, és kényelmes börtönökkel.
mi lehet a különbség a szovjet és az amerikai gulág között?
Hadd egészítsem ki ezt a jelentést. Nem mentegetem a rendőri túlkapást, csúnya dolog az, és a kirendelt védő is bizonyára rosszabb, mint a jól megfizetett. Vannak még hibák a népi demokrácia építésében. De ugyan tegyük már hozzá, hogy Magyarország nem tart fenn koncentrációs táborokat sem saját, sem más államok területén. Nem épít titkos kínzókamrákat, és nem hajigál beléjük embereket anélkül, hogy legalább valamiféle törvény bűnösnek minősítené őket.
A koncentrációs tábor (hagyjuk ezt a buta műszót, hogy „titkos börtön”, pont azért titkos, mert igazából koncentrációs tábor) az állami elaljasulás netovábbja; ott aztán nemcsak ütnek-rúgnak-gumibotoznak, hanem azt tesz a szükségszerűen szadista személyzet, amit akar, és nemhogy színvonal alatti védelem nincsen, hanem semmilyen. Oda ítélet, vádemelés és egyáltalán mindenféle jogi procedúra nélkül be lehet zsuppolni akárkit, kifele pedig nem vezetnek lábnyomok. A táborlakó nem hadifogoly és nem elítélt, mert akkor vonatkozna rá a jog; a táborlakó nem is ember, hanem vágóállat vagy növény. Ártatlan nem lehet, mert akkor nem lenne ott, ha viszont már ott van, akkor addig verik, amíg bevallja, hogy kém, szabotőr és kulák.
Hetek óta gondolkodom azon, mi lehet a minőségi különbség a szovjet és az amerikai gulág között. Hogy miért kellene az amerikai haláltábort szeretni, vagy akár elfogadni, elnézni, megmagyarázni. Mert ott terroristákat tartanak? Honnan tudjuk, ki a terrorista, ha bárkiből kiverhetjük a beismerő vallomást? És még szinte be is tartottuk a törvényt, csak elvittük a delikvenst egy egyiptomi tanulmányútra.
ezek az állatok haláltáborokat építenek Európában!
A koncentrációs táborok Európába telepítése pedig olyan fokú pofátlanság, amire még a Szovjetunió sem vetemedett. A kihelyezett gulágok ügye vízválasztó lehet Európa és Amerika viszonyában: elnézzük-e az ilyesmit, mert mi láttunk már koncentrációs tábort, vagy megcsináljuk az elsőrangú anyagból a világbotrányt pont ezért. Kelet-Európa ingerküszöbét, úgy tűnik, a lágerek nem bolygatják meg, mint ahogy azelőtt se. Nem megkörnyékezett kormányfők jelentették Brüsszelnek, hogy baszki, ezek az állatok haláltáborokat építenek Európában! – nem, a Washington Post dobta fel az ügyet. A megkörnyékezettek megtiszteltetésnek vették, aztán vagy exkuzálták magukat, vagy boldogan széttették a lábukat a szörnynek. Ide valahogy mindig bekopog valamelyik szívesen látott terrorrendszer. Talán erősnek hangzik ez a meghatározás, de a történelmi tapasztalat az, hogy ha kiépül egyszer az intézményrendszer, amely indoklás nélkül megsemmisíthet bárkit, akire a hatalom rámutat, akkor a géppuska már a színpadon van, és el fog sülni. Aki nincs velünk, az terrorista. Ki mondta, hogy az amerikai demokrácia örök és törhetetlen?
De akkor már hagyjuk békén 
egymást, legalább egyezzünk ki, rettegve tisztelt szuperhatalom. Legalább ne írogasson Amerika jelentéseket arról, hogy egyes országokban micsoda szörnyűségek esnek meg. Ha egyszer ők maguk csinálják. Odaszarunk a lábtörlőre, és becsöngetünk méltatlankodni, hogy szaros a lábtörlő?
 
A háttérhatalom nem teketóriázik – A H1N1 vírus elleni oltással az emberiség kétharmadának kiirtására törekszik, állítja egy ír-osztrák újságírónő
Posted on 2009/08/28 by Nifadmin
Készült a Zeit-Fragen, Globalresearch és a NaturalNews cikkei alapján - Nemzeti InternetFigyelő
Jane Bürgermeister feljelentést tett az UNO, a WHO (Világ Egészségügyi Szervezet), US-elnök Barack Obama, a pénzoligarchia leghatalmasabb képviselői, mint David Rotschild, David Rockefeller, a mi George Sorosunk, Werner Faymann osztrák kancellár és még sok neves személyiség ellen, bioterrorizmus és tömeggyilkosság kísérlete miatt. Bürgermeister bizonyítja, hogy a ***ter International cég osztrák leányvállalata szándékosan küldött 72 kg halálos madárinfluenza vírust, amit a WHO-tól szerzett be, négy ország 16 laboratóriumába. A 69 oldalas, jól dokumentált perirat tartalmazza, hogy a vádlottak célja a pandémia elleni védőoltás kényszerű alkalmazása során még ártalmasabb vírusok elterjesztése volt, amelynek eredményeként meg akarták szerezni több milliárd áldozatuk vagyonát. Ha ez igaz, az emberiség történetének legsúlyosabb bűntényével állunk szemben.
A ***ter cég ausztriai leányvállalata, ahonnan a halálos 72 kg-os csomag elindult, a magyar határtól csupán 40 km-re fekvő Orth an der Donau-ban van. A cég 2008 decemberében a csomagot az aktuális H3N2 influenza vírusból és a halálos H5N1 vírusból keverte ki, ami az esetek 63 %-ában halált okoz. A környezetvédelmi és biológiai szakújságírónő, Jane Bürgermeister, áprilisi keresetében megállapítja, hogy a ***ter a legelemibb óvintézkedéseket figyelmen kívül hagyta, pedig a cég a világ egyik legbiztosabb laboratóriumával rendelkezik. Amikor februárban az egyik címzett, a BioTest cég Csehországban az oltóanyagként deklarált anyagot vadászgörényeken tesztelte, az állatok kimúltak. A vírusanyagot mégsem vizsgálta ki se a WHO, se az EU, se az osztrák egészségügyi hivatalok, mint ahogy az hasonló esetekben kötelező. Parlamenti kérdésekre az osztrák egészségügyi miniszter, Alois Stöger, az esetet lényegtelen botlásnak nevezte.
Bürgermeister aláhúzza, hogy az egész „disznóinfluenza” pandémia eset durva hazugságokon alapul és nincs olyan vírus, ami veszélyeztetné a lakosságot. Bizonyítékokkal igazolja, hogy a madárinfluenza és a disznóinfluenza vírust laboratóriumokban gyártották a WHO és bizonyos amerikai kormányhivatalok által finanszírozva. Az un. disznóinfluenza vírus egy keverék a disznó-, az emberi- és a madárinfluenza vírusból, ami – mint sok más tudós is hangoztatja – csak laboratóriumban jöhet létre.
A WHO állítása, hogy a „disznóinfluenza” terjed és deklarálni kell a pandémiát, nem veszi a tényeket figyelembe. Először is a szabadba jutott vírusokat a WHO kreálta és engedte szabadon, tehát a pandémiáért első sorban a WHO felelős. Különben is a disznóinfluenza tünetei nehezen különböztethetők meg egy normális influenzáéitól és nem is okoznak gyakrabban halált. A halálesetek dokumentációja – ha egyáltalán létezik – ellentmondásos. Nincs tehát pandémia, kivéve, ha tömeges oltásokra kerül sor. Bürgermeister szerint több világos ok miatt feltételezhető, hogy a kényszeroltások betegségekkel szennyezettek, amelyeket úgy fejlesztettek ki, hogy halált okozzanak. Megemlíti a Novartis cég esetét, amelynek oltóanyaga 2008 nyarán Lengyelországban 21 hajléktalan halálát okozta. Ez az amerikai kormány saját definíciója szerint is biofegyvernek minősül. Nemzetközi gyógyszeripari cégek és kormányzati hivatalok között olyan együttműködés jött létre, amely a pandémiát profitszerzésre használja fel. A pénzhatalom ellenőrzése alatt álló média hamis információkkal, félelemterjesztéssel az embereket a tömeges oltásokra akarja felkészíteni. A Bürgermeister keresetében megnevezett személyek 2008 óta az USA-ban új törvényeket és rendeleteket hoztak, amelyek büntethetővé teszik, ha valaki elutasítja az influenza elleni oltást. Aránytalanul súlyos további büntetésekkel is sújthatják az ellenállókat, mint pl. börtön vagy karanténbe juttatás internáló táborokban. Ez visszaélés a hivatali hatalommal és az alkotmány súlyos megsértése. Az amerikai egészségügyi miniszter, Kathleen Sibelius, nemrég aláírt egy rendeletet, amely szerint a disznóinfluenza elleni oltóanyagokat gyártó cégek teljes immunitást élveznek minden büntető eljárásban, amit károsultak esetleg ellenük indítanának. 1976-ban ugyanis már fellépett egy „disznóinfluenza” az USA-ban. Kb. 40 millió amerikait oltottak be a betegség ellen, habár pandémia nem keletkezett. Több ezren kértek akkoriban kártérítést az oltás mellékhatásai miatt.
Június 13-án a WHO – Bürgermeister szerint teljesen alaptalanul – a legmagasabb pandémia fokozatot (6) rendelte el. Ennek megítélésében a WHO-t a genfi székhelyű intézmény SAGE (Strategie Advisory Group of Experts – expertek stratégiai tanácsadó csoportja) segítette, amelynek az a Dr. David Salisbury az igazgatója, aki a nyolcvanas években mumpsz ellen gyerekek tömeges oltását rendelte el, holott az oltóanyagot káros tulajdonságai miatt akkor már több országban kivonták a forgalomból. Az is érdekes, hogy a ***ter konszern már egy évvel az első H1N1 disznóinfluenza-vírus megjelenése előtt szabadalmat nyújtott be H1N1 oltóanyagra.
Bürgermeister szerint az alperesek az erőszakos oltással tömeggyilkosságot terveznek. Hatalmas koncentrációs táborokat állíttattak fel tömegsírhelyekkel és a nemzetközi bűnöző csoport az USA-ban a hatalom átvételét tervezi. ***ter, Novartis és Sanofi Aventis részt vállaltak egy biofegyverprogramban, amely a világ népességét 5 milliárd emberrel akarja redukálni. Az áldozatok vagyonára nemzetközi bűnöző csoport tenné rá a kezét.
Bürgermeister főbb bizonyítékai
Tudományos bizonyíték, hogy a „disznóinfluenza” vírus egy mesterségesen gyártott vírus.
Tudományos bizonyíték, hogy a „disznóinfluenzát” az 1918-as spanyolnáthához hasonlónak gyártották.
Bizonyíték, hogy a „disznóinfluenzát” Mexikóban szándékosan engedték szabadon.
Bizonyíték, hogy Obama elnök mexikói utazása összefügg az üggyel.
Bizonyíték, hogy ***ter és WHO gyártották és engedték szabadon a pandémiát okozható vírust.
Bizonyíték, hogy ***ter egy titkos biofegyver-hálózat része.
Bizonyíték, hogy Novartis oltóanyagokat mint biofegyvereket használt.
Bizonyíték a WHO részvételére a biofegyver-programban.
Bizonyíték a Food and Drug Administration (az amerikai gyógyszerengedélyezési hivatal) a biofegyver-programban részt vett.
Bizonyíték, hogy az oltások az 1918-as spanyolnáthához hasonló betegséget okoznának.
Bizonyíték, hogy manipulálták az amerikai jogrendszert, hogy a tömeggyilkosság büntetlenül lehetővé váljon.
Bizonyíték, hogy létezik egy nemzetközi bűnszövetség.
Bizonyíték az illuminátusok/Bilderbergerek részvételére a mesterséges „disznóinfluenza” vírus és a tömeggyilkossági programban. A májusi athéni Bilderberg találkozón meg is tárgyalták a tömeggyilkosság-programot.
Jane Bürgermeister szerint a legsúlyosabb gond, hogy az uralkodó bűnöző elit a médiát szinte teljesen kezében tartja és így az átlagembernek fogalma sincs a világot fenyegető veszélyekről. Keresetével megpróbálja ezt a majdnem totális média ellenőrzést áttörni és az igazságot napvilágra segíteni.
Vajta Dénes
Nemzeti InternetFigyelő
 


EGY EMBER AKI ELMONDHATTA VOLNA 

AZ IGAZSÁGOT A H1N1-RŐL DE 

LIKVIDÁLTÁK!


NÉZD VÉGIG A VIDEÓT IS! BENNE VAN A 

FÉRFI ELFOGÁSA!

4.PERC 36.MÁSODPERCTŐL VAN RÓLA 

SZÓ!

Az 56 éves, kaliforniai Westchester-ben élt Bar-Joseph Moshe 2009. augusztus 11-én felvette a telefonkagylót és felhívta az egyik helyi rádióműsort. Mikor szót kapott, akkor True Ott műsorvezetőnek elmondta a véleményét, hogy miért nem szabad az embereknek beoltatni magukat
  Mr. Ott-nak feltűnt a szakszerű magyarázat, és megkérte a beszélgető partnerét, hogy fejtse ki a hallgatóknak részletesebben is az indokait. Moshe úr válaszában elmondta, hogy ő mikrobiológus és egy nagy doboz bizonyítéka van arra vonatkozóan, hogy az Egyesült Államokban is forgalomba hozott, (más információk szerint még nem hozták az USA-ban forgalomba, csak tervezik - Jack Corn) és a ***ter International Pharmaceutical egyik leányvállalta, a ***ter BioPharma Solutions által gyártott sertésinfluenza elleni oltóanyag valójában egy könnyen halálossá váló biofegyver és most ezt a sertésinfluenza elleni vakcinának álcázott anyagot kísérletképpen adják be a gyanútlan embereknek. A ***ter ukrajnai gyára az első, ami már teljes gőzzel iparszerűen gyártja és forgalomba hozza Ukrajnában azt a vakcinát, ami az emberi immunrendszer gyengítésére alkalmas anyagok mellett ugyanazt a súlyos betegséget okozó vírust is tartalmazza, ami az 1918-as világméretű spanyolnátha járványban közel 100 millió ember halálát okozta. Újabb kérdésre közölte, hogy szándékában áll a bizonyítékait nyilvánosságra hozni, és azokat már az adást követő napon személyesen fogja elvinni az állami főügyészhez azonnali szakmai és bűnügyi vizsgálatot követelve. Egyéb másról nem esett szó a beszélgetés során.
   Később kiderült, hogy a meghökkentő nyilatkozatot adó Moshe úr valóban mikrobiológus, neves virológus és járványügyi szakember, akinek sok szakmai publikációja jelent már meg angol és héber nyelven, izraeli-amerikai kettős állampolgár, az izraeli Moszad ügynöke, aki évtizedekkel ezelőtt az izraeli hadsereg vegyi- és biológiai fegyvereket kutató/fejlesztő laboratóriumában kezdte pályafutását. 
     Mózes József ígéretéhez híven másnap, 2009. augusztus 12-én reggel beült a kis piros Volkswagen bogarába, de hogy hova akart menni, azt már csak valószínűsíteni lehet, mert a Westwood-i igazságügyi épületegyüttes mellett feltartóztatták. (Itt az egyik épületben található a kerületi állami ügyész hivatala és nem messze van az izraeli konzulátus is.)
   Egyszer csak civil és rendőrségi autók, páncélozott járművek tucatjai állták útját, és álarcos, gázmaszkos, kutyás droidok, géppisztolyos sünök és az FBI-al megerősített rohamrendőrök rohangáltak körülötte. Mikrohullámú fegyverekkel megbénították a telefonját és az internet kapcsolatát, a kocsi egyik ablakát betörték és egymás után 8 (nyolc) könnygáz gránátot dobtak be a kocsiba, majd egy hosszú csőből 5 gallon (19,3 liter) rendőrségnél rendszeresített nagy erősségű paprika spray-t nyomtak az arcába.
   Hihetetlen módon Moshe úr csak mosolygott, nem állt szóba senkivel, néha beleolvasott a papírjaiba, nem könnyezett, nem fulladozott, nem törölgette a szemét, csak forgatta a fejét és néha lehúzogatta az ablakot, ha más túl sok könnygáz gyűlt össze a kocsiban, és határozottan élvezte a körülötte zajló műsort. Órákon át rendületlenül állta a sarat és ült a kocsijában: egyszerűen nem fogott rajta a közel 20 liter paprika spray, sem a két centiről nagy nyomással ráfújt nagy mennyiségű könnygáz. 
   A sünök nem akartak hinni a szemüknek, kétségbeesetten telefonálgattak magyarázatokért, tanácsokért és további utasításokért. Végül közel 9 óra csata után egy robottal kivették a vezetőülés ajtaját, és a zsidó ellenállót elektromos sokkolóval rövid időre lebénították és nagy nehezen kiemelték a vezetőülésből.
A csata több mint nyolc órán át tartott, és az igazságügyi épületet komplexumot és a környező házakat már az elején ki kellett üríteni, mert a dolgozók és a lakók fulladozni kezdtek az iszonyú méretű könnygázfelhőtől.
   A Los Angeles-i rendőrök a Magyarországon megszokott módon azonnal hazudozni kezdtek, hogy Moshe elmebeteg, hogy letartóztatási parancs van ellene érvényben, hogy bombával fenyegetőző telefonhívásokat küldött egy segélykérő szolgálatnak és a Fehér Házba, hogy fel akarja robbantani Obamát. De hogy valójában mi volt az igazi ok, és miért is kellett egy ilyen óriási méretű, még kaliforniai mértékkel is túlméretezett, nagy költségű, a fél várost megbénító rendőrségi akcióval - amilyennel akár Oszama bin Laden-t is elfoghatták volna - elfogni egyetlen egy, ellenállást nem tanúsító fegyvertelen embert, arról még két és fél hónap elteltével sem adtak ki semmilyen hivatalos tájékoztatást.
   Némi kapaszkodót csak az nyújthat, hogy Moshe úr izraeli állampolgárságáról, moszados tevékenységéről, biológusi munkájáról vagy a rádióban elhangzott nagy feltűnést keltő nyilatkozatáról, Ukrajnáról, a ***ter International Pharmaceuticalról, a ***ter BioPharma Solutions-ról vagy a sertésinfluenzáról Moshe úrral kapcsolatban később már soha egyetlen sor vagy utalás sem jelent meg a fősodratú médiában, és a könnygázas sztori egy nap alatt megválaszolatlanul eltűnt nem csak a nyugati part tévé képernyőiről, de az egész országos médiából is. Csak annyi derült ki, hogy - a rendőrfőnök-helyettes tévényilatkozatával ellentétben - Moshe büntetlen előéletű, nem volt soha összeütközése a törvénnyel és nincs és nem is volt ellene kiadva semmilyen ügyben letartóztatási parancs. Két nap múlva a rendőrségi szóvivő hivatalosan is megerősítette, hogy az előzetes várakozásokkal ellentétben a történtek miatt nem indul ellene eljárás.
   Bar-Joseph Moshe-t, a könnygázt rejtélyes módon kiválóan tűrő zsidó professzort a Los Angeles-i FBI irodájából még aznap, 2009. augusztus 12-én szerdán késő este egy kaliforniai magánrepülőtérre vitték, ahonnan egy felségjelzés nélküli katonai repülőgép Izraelbe vitte. További sorsáról nem tudni semmit.

Bill és Ted zseniálisan álcázott kalandja (1.rész)

A szex-rabszolga (Cathy O'Brien)

Szex Rabszolgák

2012. Február 09. - Szerző : Száraz György

Szükségállapot esetén az Egyesült Államok kormányának jogosítványait a Szövetségi Válságkezelési Ügynökség, rövidítve FEMA veszi át. Ezzel gyakorlatilag minden demokratikus szabadságjog megszűnik és ennek a szervezetnek a kezébe helyeződik át. Vajon ki és minek alapján ítéli meg, hogy éppen mi számít rendkívüli helyzetnek, s mi nem? Az antiglobalisták egy hatalomátvételi terv egyes mozzanatait vélik felfedezni a FEMA életében. Különösen annak fényében elgondolkodtató a feltevésük, hogy egyre több féltve őrzött, „koncentrációs tábort” hoznak létre az USA-ban 2009 óta, amelyekben hatalmas műanyag koporsókat látni.

Az ellenőrzött szétesés

Az Egyesült Államokban már az 1970-es években terveket dolgoztak ki a rendkívüli helyzetek kezelésére. A cél a válságkezelés és a rendkívüli készenlét lépéseinek kidolgozása volt. Mindezt azért kellett meglépniük a vezetőknek, mert az egyes szakértők előrevetítették a demokrácia válságát, egy olyan gazdasági hanyatlást, amely akár két évtizedig is eltarthat. A tervek a Külkapcsolatok Tanácsa és a Trilaterális Bizottság égisze alatt láttak napvilágot. Az „
ellenőrzött szétesés” gazdaságpolitikáját Paul Volcker kezdte el végrehajtani. Ennek keretében hozták létre a Federal Emergency Management Agency”-t, azaz a FEMA-t, amimagyarul annyit tesz, hogy Szövetségi Válságkezelési Ügynökség.

A 32. számú Elnöki Vizsgálati Jelentés (PRM 32.) nyomán megszületett meg a FEMA a kormányzás folyamatosságának szavatolása céljából kifejezetten krízisidőszakokra. Samuel Huntington fogalmazta meg az Elnöki Vizsgálati Jelentést.
A FEMA Carter elnök 12148. számú elnöki rendeletével hatályba lépett. A rendelet neve Szövetségi Válságkezelési Törvény lett. Ez a törvény rendkívüli jogokkal ruházza fel az USA elnökét. Sőt, kimondottan úgy szervezték meg, hogy egy az egyben át tudja venni a kormány feladatköreit. Nem mellékesen ebbe az elnöki hatalom átvétele is beletartozik. A FEMA központja a Maryland államban lévő Fort Meade-ben található a Nemzetbiztonsági Ügynökség egyik titkos támaszpontján.

Szükségállapot esetén


Amit világosan kell látnunk: a mindenkori amerikai elnök rendkívüli helyzet esetén élhet rendkívüli jogosítványaival, amely gyakorlatilag szinte korlátlan hatalom gyakorlását teszi lehetővé a számára. Vagyis rendkívüli helyzet esetén olyan utasításokat adhat, amelyeket senki nem bírálhat felül, senki sem ellenőrizhet és senkinek sem kell jóváhagynia.
Elven igen, de a gyakorlatban nem lehet pontosan meghatározni, hogy milyen esemény hatására vezethet be az elnök szükségállapotot. Ha azonban ez megtörténik, akkor például a következő rendelkezések lépnek életbe (az adatok Dr. Drábik János A globális válságkezelés c. írásából származnak):
 • EO 10995 feljogosítja az elnököt a szólásszabadság gyakorlásának felfüggesztésére, és a tömegtájékoztatási eszközök elnöki irányítására
 • EO 10997 feljogosítja a végrehajtó hatalmat az elektromos szolgáltató rendszer, valamint az üzemanyag források adminisztratív átvételére
 • EO 10998 lehetővé teszi a kormány számára, hogy ellenőrzése alá vonja az élelmiszerforrásokat, beleértve a farmgazdaságokat is
 • EO 10999 felhatalmazza a kormányt az országos szállítási eszközök, a tömegközlekedési és magánjárművek elkobzására és ellenőrzés alá vételére
 • Az EO 11002 engedélyezi a kormányzat számára az Egyesült Államok lakosságának országos nyilvántartásba vételét
 • EO 11003 felhatalmazza a kormányzatot valamennyi repülőgép és repülőtér lefoglalására
 • EO 11004 feljogosítja a kormányt, hogy az ország egyes régióinak lakosait az ország más térségeibe kényszer útján áttelepítse
 • EO 11005 felhatalmazza a kormányt, hogy ellenőrzés alá vegye a vasutakat, vízi utakat, valamint a közellátást szolgáló raktárberendezéseket
 • EO 12148 feljogosítja a Federal Emergency Management Agency-t (FEMA, azaz Szövetségi Válságkezelési Ügynökséget), hogy átvegye a hivatalos kormány teljes hatáskörét, és ténylegesen annak helyébe lépjen.

Mi valójában a FEMA?

A nagy kérdés az, hogy valójában mi a FEMA vagy mi mindenre lehetne alkalmazni? Az odáig rendben van, hogy természeti katasztrófák, háború és egyéb vészhelyzet esetén van egy olyan szervezet, amely menti a lakosságot. Azonban azok, akik belelátnak a FEMA működésébe és összetételébe, felhívták a figyelmet arra, hogy ha az iménti váratlan eseményeket vesszük alapul, akkor az alkalmazottaknak miért csak alig 10%-a foglalkozik katasztrófavédelemmel?

Nyilvánosságra került, hogy a FEMA amerikaiak millióiról gyűjt be adatokat külön számítógépes adatbázisába. Ezek voltaképpen olyan információk, melyeket szükség esetén a Válságkezelő Akcióprogramokhoz használnak fel. Ki dönti el, hogy mi számít akkora válságnak, hogy ezek az akcióprogramok megkezdődjenek? Ugye érezzük a helyzet átláthatatlanságát és a felelősök megfoghatatlanságát, s a diktatórikus elemeket?
Drábik János
Drábik Sándor egy példát említ a FEMA beavatkozására. Amikor 1989-ben idősebb George Bush Kolumbiába látogatott az illegális kábítószer-termelés és -kereskedelem elleni küzdelem kapcsán, felröppent a hír, hogy az elnök ellen egy merénylet készül. A FEMA azonnal programot dolgozott ki az eltárolt adatok alapján, hogy kb. tízezer amerikait – aktivistát, terrorizmussal szimpatizálót például – letartóztassanak és gyűjtőtáborokba helyezzenek. Ehhez hasonló eset történt az iraki háború alatt is. Azon pedig igazán nem szükséges meglepődni, hogy a FEMA számos olyan vállalattal fonódott össze, illetve szerződött le, amelyek a kommunikációs kontrollra szakosodtak. Így a demokratikus szabadságjogok őshazájában sokaknak megrendült a hite.

FEMA táborok

Többekben felmerült, hogy 21. századi koncentrációs táborokat hoz létre a FEMA. A totális hatalomátvétel FEMA-forgatókönyve tehát tény, nem dajkamese. Ne adj Isten, atomháború vagy valamilyen természeti katasztrófa esetén hasznosnak tűnik. Ámde, sok antiglobalistát elborzaszt, hogy a diktatórikus irányítás milyen könnyen realizálódhat egyik napról a másikra. A világunkban jelenleges is több háború folyik, s újabbak vannak kilátásban. (Lásd: Irán helyzetét) Bármelyik pillanatban meggyulladhat a levegőben kavargó puskapor, s akkor az jó ürügy vagy ok lehet a FEMA-nak!

A történelem előjelei vészjóslóak, mert a FEMA táborok kísértetiesen emlékeztetnek a II. világháborús internáló táborokra. A FEMA által felügyelt táborok katonai támaszpontokon történő építése 2009 januárja óta folyik a HR 645 számú törvény értelmében. Sokan ebben egy közelgő, új, globalista elit, a Bilderberg-csoport hatalom-átvételi aktusát látják előkészíteni az új világrend szellemiségében.

A hírek arról szóltak, hogy a FEMA több millió koporsót rendelt, amelyek az ország különböző pontjain lettek elhelyezve. Találunk olyan videókat is az Interneten, amelyek bemutatnak egy helyet, ahol 500 000 koporsó látható. Állítólag kb. 800 ilyen tábor található jelenleg az Egyesült Államokban, melyek hozzávetőlegesen 10-15 ezer ember befogadására alkalmasak. A többit mindenki gondolja tovább.


Összeesküvésből valóság lett – Az állampolgár az ellenségPosted on 2011/11/28 

Összeesküvés-elméletből nagyon hamar valóság lett! Ezreket tartóztatnak le, mert tiltakoznak a koorporáló cégek és bankok kizsákmányolása ellen…,halálos könnygázzal” lövik szét a tüntetőket Egyiptomban…, Európa hamarosan utcára vonul… Az USA viszont lép…
Jövő héten szavaz az amerikai szenátus arról a titokban elkészült törvényjavaslatról, mely lehetővé teszi ezután, hogy a hadsereg állampolgárokat internálhasson mindenféle vádemelés vagy tárgyalás nélkül.
A tervezet a mostani és mindenkori elnöknek jogot ad arra, hogy az USA teljes területén – mintha harcmező (“battlefield”) lenne hadsereget vegyen igénybe és civileket – akár saját kertjükben letartóztathassanak mindenféle előzetes eljárás nélkül. (írja a washingtoni választási iroda egyik képviselője).
Ha minden igaz, hétfőn döntenek arról az un.Nemzetvédelmi Felhatalmazási törvényjavaslatról, mely törvénybe mondja a határozatlan idejű fogva tartást, mely a Patriot Act és 9/11 után eddig csak terroristagyanús személyekre volt alkalmazható. Ezután bárkire.
Most már csak a mesevilágban élők nem fogadják el, hogy mire is kellett az USA-nak a 9/11 támadássorozat saját maga ellen. Látjuk az USA háborúit és világháborús készülődését és látjuk hogyan vette el a szabadságjogokat és mire készül még belföldön.
Nem, ez nem valami összeesküvés-elmélet, hanem a jelen! Lehet, hogy eddig az volt, de a szemünk láttára válik valósággá, amiről Alex Jones beszél folyamatosan az Infowars.com-on és amiről nyáron írt a Világ Helyzete.
A forgatókönyvről már többször is írtunk… Legyen szó az “Angol-Szász Misszió”-ról vagy a szabadság felszámolásáról, ami most zajlik.
Az a 800 FEMA internáló tábor, ami az utóbbi pár évben épült, nem céltalanul, hanem igenis okkal készült, ha elszabadul a helyzet.
(USA = Police State – Rendőrállam a 21.Században)
+POLICE STATE 4: RISE OF FEMA full film 2h:20min
Sőt ha megnézzük a jelenlegi világpolitikai lejtmenetet, a hirtelen ellenséggé váló Kelet… oroszok, kínaiak internálása is azonnal megkezdődhet ezekbe a táborokba, ahogy megtették már ezt a japánokkal is. Csak most sokkal nagyobb méretekben gondolkodnak az Irányítók.
Szintén mai hír, hogy brit külügyi szakértők is arra figyelmeztették James Cameron-t, hogy lázongásokra kell felkészülni hamarosan az EU-ban is – Főleg Olaszországban és Spanyolországban először, amikor összeomlik az Euró… A kormányuk azon alapozva tervez, hogy az Euró összeomlása már nem “igen vagy nem”, hanem “mikor” kérdése. “Az a mi érdekünk, hogy kijátszanak minden időt, amit lehet, mert annál több időnk marad felkészülni” – mondta a miniszter.
Ezzel párhuzamosan zajlik az európai államok szuverenitása feletti hatalomátvétel.
É
s ahogy írják: “Bankárok ragadták meg Európát…a Goldman Sachs vette át”.
Szemernyi kétségünk sincs már efelől, hiszen nyíltan csinálják. Mindegy, hogy olasz, görög vagy magyar miniszterelnökről van szó. Elég csak a mostani Moody’s leminősítésre gondolni, mely Warren Buffet milliárdos befektetési vállalata egyébként. Mi pedig egy zseton vagyunk a nagy “Illuminopoly” táblán, amin forintgyengítéssel milliárdos hasznokat lehet realizálni naponta… Lengyelország felminősítésre számított mellesleg, mert olyan jók a mutatói, de ők is le lettek degradálva…
Cél a nemzetállamok megölése és a nemzeti érdekek felszámolása! Semmi nem véletlenül történik!
Nagyon jól tudják az adott ország közvéleményét is manipulálni. Mindenhol ezt tapasztaljuk: összeroppantják, a gazdaságokat adóssággal, meggyengítik valutákat spekulációkkal /az amúgy is (deviza)hiteleket nyögő nemzeteknek ez a méreginjekció/ és az elégedetlen tömegek elégedetlenségeként – akiknek fogalmuk sincs a háttérben zajló folyamatokról – a saját polgárok viszik majd be a kegyelemdöfést az általuk megválasztott kormányoknak.
A problémamegoldás már automatikus: azt a választ adják majd, hogy külső segítségre van szükség, aki pont valami uniós biztos vagy világbanki vezér lesz természetesen.
Szépen lassan” ők állnak majd az államok élén, az elégedetlenkedő embereket a hadsereggé formálódó rendőrség fogja világszerte egy elnyomó rendszer gépezeteként beterelni a VILÁGKORMÁNY irányítása alatt álló államba, ahol mindenki engedelmeskedik, nincs nemzet, nincs készpénz, nincs vallás és hamarosan család sem.Mindenki megkapja a kis RFID azonosító chipjét a bőre alá, melyek gyártása már most is zajlik VeriChip néven…
De nem kell izgulni, ez nem fog már mindenkire vonatkozni és nem is érint mindenkit!
Csak azt a maradék kb.1 milliárd embert, amit célul tűztek ki a Georgia-i Tanúköveken…akik túlélik AZT, aminek előkészítése szintén a szemünk előtt zajlik!
Ja, hogy hová tűnik a 6milliárd ??? Ezt mindenkinek a fantáziájára bízom…. Bár Ők amúgy is 500milliót írtak azokra a kövekre, úgyhogy még örüljünk.
És bocsánat, ha kicsit cinikus voltam…
Amerika haláltáboraiAz Egyesült Államok Külügyminisztériuma évente ír egy jelentést Magyarországról. Hogy mennyire tartjuk tiszteletben az emberi jogokat, hogyan menetelünk a demokrácia útján, és általában jól viselkedünk-e. Bárki megnézheti a nagykövetség honlapján, épp ezt olvasgatom. És ahogy olvasgatom, szálldogál a fejembe a vér. Szégyenkeznem kéne tulajdonképpen, de valahogy mégis inkább azt mormogom, hogy anyádról jelentgess inkább, jenki paraszt. Amerikának ehhez ma nincs erkölcsi alapja.
Többnyire tiszteletben tartjuk az emberi jogokat, állapítja meg a jelentés, de azért adódnak problémák. Például néhány esetben a rendőrség túlzott erőszakot alkalmaz annak ellenére, hogy a törvény tiltja a kínzást: ütnek, rúgnak vagy akár gumibotoznak. Valamint a kirendelt állami ügyvédek gyakran színvonal alatti munkát végeznek. Meg a börtönviszonyok. És ezért ejnyebejnye, jól teszik a magyarok, ha összekapják magukat, és tisztességes eljárást biztosítanak mindenkinek, ártatlanság vélelmével, jóindulatú rendőrökkel, és kényelmes börtönökkel.mi lehet a különbség a szovjet és az amerikai gulág között?

Hadd egészítsem ki ezt a jelentést. Nem mentegetem a rendőri túlkapást, csúnya dolog az, és a kirendelt védő is bizonyára rosszabb, mint a jól megfizetett. Vannak még hibák a népi demokrácia építésében. De ugyan tegyük már hozzá, hogy Magyarország nem tart fenn koncentrációs táborokat sem saját, sem más államok területén. Nem épít titkos kínzókamrákat, és nem hajigál beléjük embereket anélkül, hogy legalább valamiféle törvény bűnösnek minősítené őket.  

A koncentrációs tábor (hagyjuk ezt a buta műszót, hogy „titkos börtön”, pont azért titkos, mert igazából koncentrációs tábor) az állami elaljasulás netovábbja; ott aztán nemcsak ütnek-rúgnak-gumibotoznak, hanem azt tesz a szükségszerűen szadista személyzet, amit akar, és nemhogy színvonal alatti védelem nincsen, hanem semmilyen. Oda ítélet, vádemelés és egyáltalán mindenféle jogi procedúra nélkül be lehet zsuppolni akárkit, kifele pedig nem vezetnek lábnyomok. A táborlakó nem hadifogoly és nem elítélt, mert akkor vonatkozna rá a jog; a táborlakó nem is ember, hanem vágóállat vagy növény. Ártatlan nem lehet, mert akkor nem lenne ott, ha viszont már ott van, akkor addig verik, amíg bevallja, hogy kém, szabotőr és kulák.
Hetek óta gondolkodom azon, mi lehet a minőségi különbség a szovjet és az amerikai gulág között. Hogy miért kellene az amerikai haláltábort szeretni, vagy akár elfogadni, elnézni, megmagyarázni. Mert ott terroristákat tartanak? Honnan tudjuk, ki a terrorista, ha bárkiből kiverhetjük a beismerő vallomást? És még szinte be is tartottuk a törvényt, csak elvittük a delikvenst egy egyiptomi tanulmányútra.ezek az állatok haláltáborokat építenek Európában!

A koncentrációs táborok Európába telepítése pedig olyan fokú pofátlanság, amire még a Szovjetunió sem vetemedett. 

A kihelyezett gulágok ügye vízválasztó lehet Európa és Amerika viszonyában: elnézzük-e az ilyesmit, mert mi láttunk már koncentrációs tábort, vagy megcsináljuk az elsőrangú anyagból a világbotrányt pont ezért. Kelet-Európa ingerküszöbét, úgy tűnik, a lágerek nem bolygatják meg, mint ahogy azelőtt se. Nem megkörnyékezett kormányfők jelentették Brüsszelnek, hogy baszki, ezek az állatok haláltáborokat építenek Európában! – nem, a Washington Post dobta fel az ügyet. A megkörnyékezettek megtiszteltetésnek vették, aztán vagy exkuzálták magukat, vagy boldogan széttették a lábukat a szörnynek. Ide valahogy mindig bekopog valamelyik szívesen látott terrorrendszer. Talán erősnek hangzik ez a meghatározás, de a történelmi tapasztalat az, hogy ha kiépül egyszer az intézményrendszer, amely indoklás nélkül megsemmisíthet bárkit, akire a hatalom rámutat, akkor a géppuska már a színpadon van, és el fog sülni. Aki nincs velünk, az terrorista. Ki mondta, hogy az amerikai demokrácia örök és törhetetlen?  

De akkor már hagyjuk békén egymást, legalább egyezzünk ki, rettegve tisztelt szuperhatalom. Legalább ne írogasson Amerika jelentéseket arról, hogy egyes országokban micsoda szörnyűségek esnek meg. Ha egyszer ők maguk csinálják. Odaszarunk a lábtörlőre, és becsöngetünk méltatlankodni, hogy szaros a lábtörlő?

Amerikai koncentrációs táborok ma 2011. - ben
Szerte Amerikában koncentrációs táborok épültek ki. Tessék mondani úgy az államcsőd magasságában, miért az állampolgárokat akarják e tábor lakójának, és miért nem a neoliberális zsidó bankár szférát akik kirobbantották a válságot, akik megvalósították a 9/11.- et, és akik miatt már több millió ember halt meg a terrorizmus oltárán. A különböző agymosási technikák is rájuk férne a Rockefellerékre és a hasonszőrű 300 pénz dinasztriára ami úgy 6000 fő nem bocsájtanának ki több levegő pénzt aminek nincs fedezete. Kevesebb koporsó és kevesebb koncentrációs tábor kellene, és kevesebb személyzet. Ugyanakkor, ha a monetáris jogot visszavennék az uzsora kamatot megszüntetnék és a társadalmak megmenekülnének a széthullástól. Eddig minden nagy társadalmi alakulat az uzsora kamat miatt esett szét. Érdemes egy egész társadalmat szétverni 6000 fő kedvéért, döntsetek még nem késő. A széthúllás Szovjetunió után Amerikára is rákerül a sor, ha az uzsorakamatos pénzrendszert működteti tovább. Ott a feltörekvő új hatalom kik már nem úgy működtetik a pénzt, hogy annak mégtöbb pénzt keljen termelni. A spekuláns tőkét kiütötték a hatalom közeléből, ha nem haladtok a korral mentek a sülyesztőbe, oda valók is vagytok . Akik világgazdasági válságot robbantottak ki a levegő pénzrendszerrel, és 9/11- et is megjátszották, hogy terrorizmus cimszó alatt milliókat öljenek meg , megérdemlik, hogy a világ ráébredve, mit is csináltak velük, levakarják a lekozmált pénzügyi hatalmat. Az emberiség jövője -,,az áttérés a természetes gazdasági rendre,,- remélem nélkületek . Nem várunk vissza benneteket mint mi az ÁVH – s zsidó keretlegényeket, és leszármazottjaikat. E Lenin fiuk kegyetlenül gyilkolták a magyart, néha a zsidót is, ha kellet nekik a lakásuk. Nem kíméltek senkit ledaráltak, savaskádba öltek, és a jó ég tudja a gyilkos módszerek sokaságát. A Budaházy félék a börtönben a Biszkuk kiemelt nyugdíjjal a Rózsadombi elkobzott villákban nyomorognak a 700000 Ft – os nyugdijból, a tehetetlen politikai elitnek kikiáltott bűnözők jóvoltából. Ki is nevezte ki őket politikai elitnek kiktől lopták össze a vagyonukat, ÁVH-s zsidó unokák uralják még mindig a parlamentet, a törvényhozást, az igazságszolgáltatást, a szolgálatokra már nem is merek gondolni.

Új jelenség :a nemzetgyalázó ÁVH – mocskos zsidók újabban Kanadába vándorolnak ki. Szeretném felvilágosítani őket , rossz volt az úti céljuk, Amerikában a demokrácia őshazájában, már készülnek a koncentrációs táborok a hazafiak ellen , most még időben indultak új hazát keresni, lett volna hely a táborok őrzésében komoly karriert futhatnának be , még táborparancsnokok is lehetnek, sőt ha megemlítik, hogy zsidó ősei hogyan működtették hazánkban a húsdarálót talán kiemelten kezelnék sorsukat, hogy száradjatok el mint karón a varjú, hollókosztosok.TÖRTÉNELEM ZAJLIK ÉPPEN MOST - THE HISTORY HAPPENS NOW
AZ ENSZ-ben most zajlik PALESZTÍNA és a Palesztínok jogának elismerése önálló államhoz! 
Izrael innentől valószínűleg akcióba lép majd! Lehet, hogy ennek még nagyobb köze van az előző cikkben írt riadókészültséghez az USA-ban!


BESZÉDET MONDOTT

 a "terrorista, a világ-ellenségének" kikiáltott iráni elnök, akit hallgatva kicsit elgondolkodunk, ki is itt a terrorista. Ki is itt a fasiszta kitart egy egész népet koncentrációs táborba nőket gyerekeket gyilkolnak a jó zsidó terrorista fasiszta államgépezet segítségével. Úgy érzem megérdemelnék azt az Iráni hidrogénbombát, mely megszüntetné ezt az aljasságot, és van egy sanda gyanúm ezzel a témával nem állok egyedül a világban a drága szövetséges országok lakói mind ezt kívánják csak kimondani nem merik, hisz a szónak súlya van, és ez előbb vagy utóbb lesújt rátok a világ ingyenélőire hollókosztosokra.

És most a beszédből egy részlet:

MAHMOUD AHMADINEJAD: "Ma a jelenlegi nemzetközi fejleményeket tekintve, megpróbálom egy más szemszögből elemezni a jelenlegi helyzetet..."
"
Közel 3 milliárd ember él a világon kevesebb, mint napi 2,5 dollárból. Több mint 1milliárd ember él úgy, hogy elegendő minimális ételhez jutna. A szegény világ lakosságának 40%-a a teljes globális bevétel 5%-án osztozik. Közben a leggazdagabb emberek a teljes előállított érték 75%-át osztják szét! "
Szeretnék pár kérdést feltenni önöknek:
Kik kényszerítették emberek 10millióit Afrikában és a világ más részein otthonukból való elmenekülésre a rabszolgaság sötét időszakában?  Ezek az emberek az anyagi kapzsiság áldozatává váltak.
Kik kényszerítették gyarmatosításukat a világra 4 évszázadon keresztül?

-

 Kik foglalták el más nemzetek földjeit, aknázták ki ásványkincseiket, Kik rombolták le a tehetségüket, idegenítették el a nyelvüket, kultúrájukat és identitásukat más nemzeteknek ?
Kik robbantották ki az első és második világháborút, ami 70 millió áldozatot és több százmillió sebesültet, otthontalant hagyott maga után?
Kik csinálták a háborút a Koreai-félszigeten és Vietnámban?
Kik kényszerítették, cselvetéseken és képmutatáson keresztül 60év háborúval, otthontalanság, terror és tömeggyilkosságok segítségével  a Cionizmust a palesztín emberekre és a régió országaira? Kik ?
Kik támogattak és hoztak létre évtizedeken keresztül katonai diktatúrákat és totalitárius rezsimeket Ázsiában, Afrikában és Latin Amerika országaiban?  
Ki használt nukleáris bombát védtelen emberek ellen és halmozott fel több ezer töltetet arzenáljában?
Kiknek a gazdasága támaszkodik hadviselésre és fegyvereladásra ?

Ki provokálta ki és bátorította Saddam Husseint, hogy támadja meg Iránt egy 8évig tartó háborúban? Ki járult hozzá és szerelte fel Őt vegyi fegyverekkel, amiket városaink és lakosságunk ellen vetett be?

Kik használták fel a titokzatos Szeptember 11 eseményeit ürügyként, hogy megtámadjákAfganisztánt és Irakot, megölve, megsebesítve, elkergetve milliókat két országban azzal a nyilvánvaló céllal, 
hogy dominanciájukat kiterjeszék a Közép-Keletre és olaj-kincseire?
Kik semmisítették meg a Breton Woods (aranytartalékon alapuló pénzkibocsátás) rendszert billió dollárokat nyomtatva anélkül, hogy lenne mögötte aranyfedezet? Ez az,ami elindította az inflációt világszerte és az a cél áll mögötte, hogy gazdasági előnyöket szerezzen más nemzeteken.


Melyik ország éves katonai költségvetése haladja meg a több ezer milliárd dollárt, mely több mint a világ összes országának együttesen?

Melyik kormánynak van a legnagyobb adóssága a világon?

Ki uralja a világgazdaság politikai döntéshozatalának rendszerét?
Kik felelősek a világgazdaság recessziójáért és terjesztik ki a következményeket egész Amerikára, Európára és a világra?
Mely kormányok állnak készen bármikor bombák ezreinek bevetésére más országok ellen, de gondolkodnak és haboznak, mikor éhínség sújtotta embereken kellene segíteni Szomáliában és más helyeken?
Kik uralják az ENSZ Biztonsági tanácsát, mely látszólag felelős lenne a védelemért és nemzetközi biztonságért?

Rengeteg ilyen kérdés létezik még.

A válasz természetesen egyértelmű.

A világ nemzetei többségének egyáltalán nem volt szerepe a jelenlegi globális válság kialakulásában és tulajdonképpen áldozatai az előbb említett intézkedéseknek.Tűnődés a gójok természetéről.


A (cári Ochrana ügynöke által hamisított) "Cion Bölcseinek Jegyzőkönyve" (oroszból fordítva) szerint a gój kifejezés tisztátalant jelent. A mű több helyen, a 15 jegyzőkönyv egy lapján kétszer is, emlegeti a gójok "teljesség gel baromi eszét", ill. a gójok "állati értelmét". L. itt . A "bölcsek" további fixa ideája, hogy a mesterségesen előidézett népnyomor a zsidók engedelmes eszközévé degradálja a gójokat. Ez az ocsmány tétel sok helyen, sok variációban szerepel. Itt csak egy idézet fér el, a 13. Jegyzőkönyvből. L. itt. Aztán a szegénység hatásairól a 3. Jegyzőkönyvben. L.itt .
A tézisek persze nem csupán a személyekre, a társadalmi osztályokra, de magukra a "gój államokra" is vonatkoznak, a Ezeket egyfelől a kölcsönök béklyójába kell (lehet) szorítani. Ha ez nem elég, világháború (!) kirobbantásával kell egy másra uszítani az államokat a zsidó szupremácia fenntartása érdekében. Lásd a 7. sz. Jegyzőkönyvben, itt . Remélem feltűnik valakiknek, hogy az 1901-ben tartott házkutatáskor megtalált műben olyan kifejezés szerepel, amelyet az embe riség akkor még nem ismert, nem használt: "világháború"!
A "bölcsek" szerették és bőven használták a jelképeket. Idézet a 3. sz. jegyzőkönyvből. 

"Már csak kis darabot kell megtennünk ahhoz, hogy a Jelképes Kígyó, amellyel népünket jelképezzük, befejezze az egész hosszú utat, amelyen végigmentünk. Ha bezárul az ő köre, Európa minden állama be lesz zárva gyűrűi közé, mint egy hatalmas satuba.

 Lásdbővebben ott .
Néhány épületes szövegrész következik, amelyek eredetiben, ill. részletesebben itt olvashatók.

"Gazdasági válságokat idéztünk elő a gójok számára egyszerűen azáltal, hogy pénzt vontunk ki a forgalomból. Óriási tőkéket stagnáltattunk s vontunk el így az államoktól, úgyhogy azok kénytelenek voltak ugyanezekhez a stagnáló tőkék hez folytatólagosan kölcsönökért folyamodni. Ezek a kölcsönök kamatfizetési terheket róttak az államokra és a tőke rabszolgáivá tették őket...
"Tehát mi is lényegében az államkölcsön, főleg az idegen államkölcsön? Az államkölcsön azt jelenti, hogy az állam kormányváltókat bocsát ki, amelyek a kölcsöntőke összegéhez mért kamatfizetési kötelezettséget tartalmaznak. Öt százalékos kamat esetén az állam húsz év elteltével hasztalanul fizet kamatokban az államkölcsönnel azonos összeget, negyven év alatt az eredeti kölcsön kétszeresét, hatvan év alatt annak háromszorosát és közben az adósság változat lanul megmarad - kifizetetlen adósságnak.
Ebből világos, hogy az állam mindenféle fejenkénti megadóztatással elveszi a szegény adófizetőktől az utolsó garasokat is csak azért, hogy kiegyenlítse gazdag idegeneknél fennálló számláját, akiktől pénzt vett kölcsön ahelyett, hogy ezeket a garasokat saját szükségleteire teremtette volna elő az államkölcsönt megtetőző kamatfizetési kötelezettség nélkül."

A cári Ochranának lehettek okos, széles látókörű ügynökei. A huszadik század elején azonban a rejtett pénzügyi folyamatokba ilyen mély és sokrétű betekintése egyiküknek sem lehetett. Ezt a beszédet csak olyan ember mondhatta el, ill. foglalhatta jegyzőkönyvbe, akinek öt évezredes felhalmozott tudása volt a "pénz alkímiáját" illetően.

Érdekes, hogy az egyetemes (általános) gazdasági válság fogalma is a Jegyzőkönyvekben, a 
3. sz. jegyzőkönyv ben,  jelenik meg először mint "közgazdasági fogalom".

"A számunkra hozzáférhető összes titkos földalatti eszközökkel és az arany segítségével, amely teljes egészében a mi kezünkben van, 'egyetemes gazdasági válságot' fogunk előidézni, s ennek során egész munkástömegeket fogunk kidobni az utcára egyidejűleg Európa valamennyi országában. Ezek a tömegek égni fognak a vágytól, hogy vérét ontsák azoknak, akikre tudatlanságuk együgyűségében kezdettől fogva irigykedtek s akiknek vagyonát akkor majd magukhoz tudják ragadni." 

Tény viszont, hogy sokan - és egyre többen - rájöttek, rájöttünk arra, hogy a pénz hatalma legfőképp a gójok gondolkodásának megzavarása által uralkodik. A felszabadulás tehát tulajdonképp a gondolkodás felszabadulását jelenti. Hogy milyen béklyók alól, válaszolja meg az 
 1. sz. jegyzőkönyv. "Hogy kézben tartsuk a közvéleményt, azt össze kell zavarnunk oly módon, hogy addig és annyi egymásnak ellentmondó nézetnek adjunk hangot a legkülönbözőbb oldalakról, amíg a gójok el nem veszítik fejüket ebben a labirintusban és arra a meggyőződésre nem jutnak, hogy legjobb, ha az embernek egyáltalában nincs nézete politikai ügyekben, melyeket a közvélemény amúgy sem érthet meg, mert csak azok értik meg, akik irányítják a közvéleményt. Ez az első titok."
   Persze senki se gondolja hogy a gondolkodás felszabadításáért vívott harcot pajeszes, sábeszdeklis zsidókkal kell megvívnunk. Mára az intézményes néphülyítést átvették az egyházak (elsősorban a Római Katolikus Egyház), az írók (és nemcsak a zsidó írók), valamint a történészek (ezek se mind zsidók). A sebészkést nem a  fekély látható határvonalain kell vezetni, hanem a fertőzött "nemzeti" testszövetben: az adyendrék, a bibóistvánok és a többi tudatrombolók közegében.


Ma megint ott tartunk, hogy a cionista zsidó ortodoxia és a judeo-krisztianizmus „szent-szövetsége” akar bennünket, még csak nem is középiskolás fokon, „tani-tani”. Józan eszünk védelmében első dolgunk ezeket a tolakodó házalókat
ajtónkon kívül tartani.

Azaz, szellemi életünket kell felvirágoztatnunk, papok és zsidó nélkül! Ebből, ez után következhet minden egyéb.Tarthatatlan, hogy a modern inkvizíció a holokauszt vallást megmásíthatatlan dogmává züleszti, hogy egyesek hollókosztos életmódot tudjanak élni.
Tarthatatlan , hogy életünkre a koncentrációs táborok réme telepedjen rá, úgy mint az Amerikai koncentrációs táborok, melyeket szerte az USA- ban kiépítették, és lassan kezdik belakni, az Amerikai hazafiak törvénytelen fogvatartása jegyében , mely itéletnélküli rabszolgaság lenne, valamint a terrorista fasiszta zsidó állam nagy koncentrációs tábora egy nép ellen a világ legnagyobb koncentrációs tábora a Gázai övezet koncentrációs tábora egy nép ellen kiket kiüztek földjeikről, és még ők berszélnek terrorizmusról, hát mi ez ha nem terrorista állam egy elüzött nemzet földjén. Ez az elsődleges terror a zsidó bankok uzsora kamatrendszerükkel megöli a társadalmakat, háborúkat szít pénzel a két világégést is a bankok pénzelték , és vezényelték le , mérhetetlen kint és bánatot rótak a föld lakosságára az elszenvedett öldöklés által. A népek kormányai mikor akarják benyujtani a számlát a rocsildoknak rokefelereknek az elszenvedet világháborús veszteségekért. Mikor vesszük észre , hogy az a sok koncentrációs tábor amit építettek az olyan embereknek kellene mint az a 300 bankárcsalád dinasztia akik kb 9000főt számlálnak összesen , és ha ők kerülnének e helyekre sokkal kevesebbe kerülne a föld lakosságának, mint hogy megint megrendezzenek nekünk egy újjabb háborút, hogy nyirjuk ki a lakosság 90 % - át hog ők jól éljenek. Ha mindnyájukra fejpénzt tüznének ki, azt még kitudná gazdálkodni a föld lakossága, és a bérgyilkosok eltehetnék ezt a 9000 főt, hogy ne tudjanak több háborút hozni a népességre. Hogy a vakolók ne tudják újjáépíteni az újvilágrendi álmukat a 33 fokozatúakat likvidálni kellene. 
Létre kell hozni egy szervezetet mely ha észreveszi a világhatalémi törekvést likvidálja a titkostársaságot családostul nem kegyelmezve senkinek , hogy nehogy háborús veszély keletkezzen még egyszer.

Addig is koncentrációs táborok épülnek népesülnek be vágóhidak gyanánt a magyar ÁVH zsidók unokái már kinálják a húsdarálót, és ha figyeltél megindultak kifelé a ganék igaz előbb Kanadába , de ez csak konspiráció a végső cél USA koncentrációs táborai lesznek. ÁVH – s Zsidó húsdaráló kezelők és kiképzők lesznek ők . Be kéne inditani a célturizmust a fema biztosan örülni fog, és lelkesen fogadják ezeket a gyilkosokat. Csak arra vigyázzanak a végén nehogy ők is a darálóban végezzék. Na szevasztok zsidó buziaim hágjátok meg a hegytetőt, és a hóvihar a csúcson érjen benneteket.

FEMA börtöntáborok országszerte ha elszabadulnak az indulatokKoncentrációs táborok az atomrakéták 

árnyékábanA cionista rezsim 300 atomrakétájával fenyegeti az egész térséget.

Ahmadinezsád: "A cionizmus egy átültetett májhoz hasonlítható, melyet a szervezet kivet magából"
Nem úgy tűnik, mintha Mahmúd Ahmadinezsád iráni államfő különösebben meg lenne ijedve a cionista fenyegetőzések hallatán. Az egyiptomi al-Akhbar című lapnak nyilatkozva az elnök kijelentette: a cionista rezsim halálra van ítélve.
Izrael szétesése elkerülhetetlen, és a rezsim összeomlása a közeli jövőben fog bekövetkezni” – idézte az IRNA perzsa hírügynökség Ahmadinezsád szavait. Az iráni államfő szerint a zsidó állam és a nyugati hatalmak, kiváltképpen pedig az Egyesült Államok, félnek Irán erejétől, és háborúval akarják megállítani az iszlám köztársaság befolyásának növekedését; a támadás idejére pedig jelentős nemzetközi támogatást szeretnének maguk mögött tudni – hangoztatta az iráni elnök. Azonban, mint mondta, az „agresszív hatalmaknak tisztában kell lenniük azzal, hogy Irán nem fogja megengedni nekik, hogy bármilyen erőszakos lépést foganatosítsanak”.
Simon Peresz izraeli államfő egy korábbi fenyegető megnyilatkozására válaszolva Ahmadinezsád a következőt mondta: „Iránnak nincs nukleáris bombája, ezzel szemben a cionista rezsim 300 atomrakétájával fenyegeti az egész térséget.” Az államfő ismételten aláhúzta, hogy az iráni nukleáris program kizárólag békés célokat szolgál, és teljes mértékben összhangban van a nukleáris fegyverek korlátozásáról szóló nemzetközi egyezményekkel, melyeket Irán (Izraellel ellentétben) aláírt.
Ahmadinezsád rámutatott: az Egyesült Államok nem lesz képes megmenteni a cionizmust, amely, mint mondta, „egy átültetett májhoz hasonlítható, amit a test kivet magából, és ennek következtében szétmállik”.
Az interjúban Ahmadinezsád kitért arra az amerikaiak által fabrikált kémhistóriára, mely szerint Teheránnak köze lenne a Szaúd-Arábia washingtoni nagykövete elleni merényletkísérlethez. “Az USA ötlötte ki ezeket a hazugságokat azzal a céllal, hogy ellentétet szítson Irán és Szaúd-Arábia közt” – jelentette ki az iráni államfő, hozzátéve, hogy az „Egyesült Államok a világban a terrorizmus támogatója, melyet céljai érdekében használ föl”.
Teherán és Rijád kapcsolatairól szólva annyit mondott, hogy nincsen szakítás a két ország között, és Irán mindenkor készen áll a közvetlen tárgyalásokra a meglévő problémák megoldása céljából.
Ami pedig az USA és Izrael kardcsörtetését illeti, az államfő azt mondta, hogy nincs ok különösebb aggodalomra. Annál is kevésbé, mivel az „Irán elleni fenyegetőzés egyáltalán nem valami új keletű jelenség”.
Perge Ottó - Press TV

Hogy is van ez ,, a bolha ugat az elefántra,, - Az én békés 300 db. Atombombám nem fenyeget senkit, de akkor zsarollak meg amikor én akarom, és akkor vetem be amikor én akarom. Én azért lettem kitalálva, hogy bármikor feszültséget tudjak szítani köztetek, ezért tudom búbolni még mindig Amerikát, és ha nem tetszik nekik, hát eljátszunk nekik egy arab terrorista támadást 9/11 ismerős dátum, ötleteink vannak, a FEMA táborok készek, a törvények is elkészültek mindent csak be kell üzemelni, és ha egy ilyen nagy nemzettel elbántunk, kik csak úgy ugatnak, ahogy mi fütyülünk nekik. Nálunk is ott a nagy kényszermunkatábor a Gázai övezet, gondoljátok, hogy az Amerikai segítséggel belőletek nem tudunk egy nagy koncentrációs tábort csinálni, ha nem tudnátok mi az egész emberiséget le akarjuk igázni, mert a goj nem ember az állatnak koncentrációs táborban a helye. MEGHÜLYÜLT A VÉN CIONISTA?KISSINGER VILÁGHÁBORÚS ÁBRÁNDJAI   


Manhattani luxuslakásában a visszavonult államférfi, aki májusban lesz 89 éves, igen csak nyílt módon analizálta a világ jelenlegi helyzetét.

 Kép: angol szatírikus lapAz Egyesült Államok visszaszorítja Kínát és Oroszországot, és az utolsó szög koporsójukba Irán lesz, amely természetesen Izrael fő céltáblája. Kínának eddig megengedtük, hogy növelje katonai erejét és Oroszországnak, hogy magához térjen a kommunizmusból. Ezt azért tettük, hogy elbizakodjanak, így aztán annál nagyobbat fognak huppanni. Olyanok vagyunk, mint egy mesterlövész, aki megengedi a pancsernek, hogy puskája után nyúljon, és ha próbálkozik, akkor aztán bumm bumm. Az eljövendő háború olyan súlyos lesz, hogy csak egy szuperhatalom nyerheti meg, és az mi vagyunk barátaim. Ezért van az EU is oly nagy sietségben, hogy egy szuper-államot létrehozzon, mert tudják mi lesz, és hogy túléljék azt. Európának egy nagy állammá kell válnia. Sietségükből úgy látom, hogy tisztában vannak azzal, hogy a végső harc az, ami előttünk áll. Ó, mennyire vágytam erre a gyönyörű pillanatra,”

 Ellenőrizd az olajat és ellenőrzöd az államokat; ellenőrizd az élelmiszert és ellenőrzöd a népeket.” Kissinger aztán hozzáfűzte: “Az átlagember úgy készülhet fel a háborúra, hogy vidékre költözik és létrehoz egy farmot.

De vigyen magával puskát is, mert az éhezők hada fog kószálni mindenütt. Habár az elitnek meg lesznek a saját biztonságos kuckói és speciális menedékhelyei, nekik is vigyázniuk kell, mert a menedékhelyeik is veszélybe kerülhetnek.” Néhány perc szünet után, míg gondolkodott, Kissinger így folytatta:Megmondtuk a hadvezetésnek, hogy nyersanyagforrásaik miatt át kell vennünk hét Közel-Keleti országot, és már majdnem befejezték a munkát. Mindannyian tudjuk, hogy én mit gondolok a katonaságról, de meg kell mondanom, hogy ezúttal fölöslegesen engedelmeskedtek a parancsnak. Pont az utolsó akadály, Irán az, ami átbillenti a mérleget.

 Meddig nézheti Kína és Oroszország tétlenül az amerikai tisztogatást? 

A nagy orosz medve és a kínai kuli felébred félálmából, és akkor kell Izraelnek küzdenie minden erejével és fegyverével, hogy annyi arabot megöljön, amennyit csak tud. Remélhetőleg, ha minden jól megy, a fél Közel-Kelet Izraelé lesz. Katonáink az utolsó évtizedben remek kiképzést kaptak harci konzol játékokkal. Érdekes volt a Modern Hadviselés 3 nevű játék, amely pontosan tükrözi prognosztizáló programjával, hogy mi fog hamarosan bekövetkezni. Katonáink Amerikában és Nyugaton jól fel lettek készítve, mert jó katonáknak nevelték őket, ágyútölteléknek, és ha el kell indulniuk, hogy küzdjenek azokkal az őrült kínaiakkal és ruszkikkal, engedelmeskedni fognak a parancsnak.

 A hamuból egy új társadalmat fogunk felépíteni, s csak egy szuperhatalom marad, és aki nyer, az a globális kormány lesz. 
Ne felejtsük, hogy az Egyesült Államok rendelkezik a legjobb fegyverekkel, olyanokkal is, ami senki másnak nincs, és be fogjuk dobni azokat a fegyvereket, ha eljön a megfelelő idő.”Vége az interjúnak. Riporterünket Kissinger embere kitessékeli.Fordította: Vajta Dénes (nemenyinet)

Hahaha ... Szegény hülye amerikaiak ...! A játéknak vége. Mindig megpróbálják a legyőzhetetlent megjátszani, mint a hollywoodi filmekben a szupersztárok. De tényleg, mikor nyertek ezek méltó ellenfelekkel szemben? Vietnamban vesztettek, Koreában vesztettek, saját hazájukban meg bűncselekményeket követnek el. 

A bilibe lóg a keze a vén hülyének a cionista koncentrációs táborokat a jó katonáknak hozták létre , ha 800 db. nem lesz elég , hát ott van az a sok koporsó meg lehet tizedelni az elégedetlen népet, elvégre demokráciában éltek, egy kis forradalmi diktatúra majd átneveli a golyófogókat büszke Amerikaiakká, és ha nem , majd jön a batyus zsidó had a közel keletről, nekik úgy is távozniuk kell.
GÁZA VATIKÁN SZERINT KONCENTRÁCIÓS TÁBOR

A december 27-e óta támadás alatt álló Gáza-övezetben koncentrációs táborhoz hasonló viszonyok kezdenek uralkodni - jelentette ki a szerdán megjelent Il Sussidiario című olasz lapnak a Vatikán igazságügyi és békeminisztere, Renato Martino bíboros. A Gáza-övezetben 700 fölé emelkedett a halálos áldozatok száma.

"Ha a felek nem tudnak egymás közt megegyezni, akkor valakinek meg kell ezt tenni helyettük. A világ nem ülhet és nézhet hátratett kézzel" - fogalmazott Martino bíboros. Hozzátette: "nemcsak mi, keresztények nevezzük ezt a területet Szentföldnek, hanem a zsidók és a palesztinok is. Hogy ez a terület a vérontás színhelye, hatalmas tragédia". Az izraeli külügyminisztérium szóvivője, Jigal Palmor az AFP hírügynökségnek úgy reagált: a bíboros kijelentése Hamász-propagandán alapszik, nem veszi figyelembe a palesztin szervezet által elkövetett bűnöket, és nem visz közelebb az igazsághoz vagy a békéhez sem. A 12 napja tartó izraeli offenzívában már több mint hétszáz - pontosan 702 - gázai meghalt - közölték gázai egészségügyi források. Közülük legkevesebb 220-an gyerekek. A sebesültek száma mostanra elérte a 3100-at. 


TARTHATATLAN A „MAGÁNYOS ŐRÜLT” 

MESÉJE


Kell-e nagyobb bizonyíték a norvég mászáros cionista kapcsolataira mint az, hogy a róla szóló híreket immár ők tematizálják a világsajtóban és Magyarországon is. Immár több hete a „neonáci” és a „szélsőjobboldali” maszlaggal tömik tele a hírfogyasztók fejét, de arról hallgatnak, hogy

 az egész gyilkossági, robbantási ügy mögött izraeli és amerikai érdekek állnak.

 Ugyanakkor az is látható, hogy a norvég kormány csak a demokrácia-maszlagot motyogja el, mint valami imamalmot és a rendőrség meg hallgat a mészáros vallomásairól. Pontosabban a mészáros kívánságlistáját közölgetik, de arról hallgatnak, hogy

 miért nem nyomoznak a szabadkőműves és templomos szervezeteknél? 

Miért nem közlik, hogy milyen európai szervezetek támogatták Breiviket, zsidó körökből? Ideje lenne most már a lényeget is közölni, főleg a hazai sajtóban.

Miért nem nyomoznak a szabadkőműves és templomos szervezeteknél?
Mert ők végezték a fickó agymosását, ők programozták a gyilkosságra, s ők tették meg őt baleknak, akinek el kell vinni a balhét. A háttérben a moszad lapul kinek meg kellet fricskázni a Norvég kormányt, amiért nyíltan kiált a palesztinok mellett. A palesztin állam létrehozása mellett. És ne feledjétek az EU – ba kiván belépni ez a tetves terrorista állam aki a világ legnagyobb koncentrációs táborát tartja fen . Vakon rá merném mondani, hogy a likudos fidesz igennel szavaz a belépésükre, a szálláscsinálók a nyalógépek csak így remélhetnek bizalmat a terrorista palántáktól.
Míg nyugaton az ilyen egyszerű embereket vetik alá agymosásnak, addig hazánkban a politikai elitnek nevezett képződményt tüntetik ki e folyamattal. A politikai elitnek kell eladni a hazát, nekik kell hazaárulóvá válni, és nekik kell úgy táncolni ahogy a szabadkőművesek, agykontrolosok fütyülnek. És ezek a zombi biorobotok hazaárulókká is válnak, ahogy elhangzik a jelszó a zsidó bérenc biorobotként szavaz , szólal fel a parlamentbe, és a kis buksijukat a vakolók megsimogatják ügyes kis szavazó gép voltál, elősegítetted az új világrend fejlődését, ha már nem lesz szükség rád te is egy gyilkosságot fogsz elkövetni, mert arra vagy programozva, s így kiszállsz a rendszerből, mi vakolók mosolygunk a bajuszunk alatt, mert csak azt csinálsz te amit mi akarunk. Na pá picim emészd meg amit most hallottál, és tudjadhogy hova állsz, és tartsd a szád. A túléléshez ez dukál. Csak annyi magyart ki az ágytálat kiviszi, a ganézáson felüliek fölöslegesek kiirtandók. Szálláscsinálók lázárok fideszesek fölöslegesek fölöslegesek vagytok ti is, ne tépjétek a szátokat, de akár be is nyalhattok a hittestvéreteknek, akkor is kegy vesztesek lesztek, kis hajbókoló seggnyaló senkik, kik azt hiszitek ti nem vagytok előkészítve biorobotnak. Dísz gojok vagytok, csak az alkalomra várunk, hogy eljöjjön a szereplésetek órája.
Na robotok értve vagyok, most húzzatok dolgozni, mert jönnek a hittestvéreim, és azokat is el kell tartanotok.
Ti rohadt fasiszták csak akkor mozdultok ha le antiszemitázlak benneteket, mit képzeltek így is életben fogunk tartani benneteket, ugyan olyan mocskosok vagytok mint a pórnép, még mocskosabbak, mert azok legalább gerincesebbek, azoktól nem tudtuk volna elvenni a nemzeti vagyont, de ti még korruptok is vagytok. Egyetlen nemzetnek sincs ennyire aljas korrupt hazaáruló elitje mint ti vagytok. Rákosi ÁVO -s zsidói jó munkát végeztek, csak gerinctelen korcsokat hagytak hátra, kik még nemzetté sem tudnak szerveződni, s mire rájönnétek, hogy ez a járható út, már késő lesz, benne lesztek a húsdarálóban. Hízni fognak a halak judapesten, na mit gondolsz még mindig Budapesten vagy. Te kis hülye szálláscsináló dolgozz jól, és akkor még holnap is élhetsz, és most arról azt hiszed, hogy én zsidó vagyok, egy frászt én kazár vagyok, de a cionista zsidók zsidóvá avattak, kell a létszám, mint a holokausztnál, így tudunk ingyenélőkké válni. Na mozogjatok, mozogjatok.A cionizmus mint zsidó nemzetiszocializmus
5 hónapja Herter Laszlo 0 hozzászólás

A cionizmus mint zsidó nemzetiszocializmus avagy korunk nácizmusa...Csak ezen nácizmus ellen nem léphetsz fel mert ez már antiszemitizmus ?...

Hát ez az új inkvizíció a sötét új korban. A gojok szem ellenzője, és szájpecekje, a kiváltságosok 2000 nyevcsapás sportja a zsidó segg tisztítására.

2012. március 12. Közélet

"A faji elvet proklamáló új állam megalapítása óta közösségünk alkalmazkodni szeretne ezekhez az új struktúrákhoz. (...) Mi is a vegyes házasságok ellen vagyunk, és meg akarjuk őrizni a zsidóság tisztaságát."35 év telt el azóta, hogy az ENSZ Közgyűlése 1975. november 10-én a cionizmust arasszizmus és faji megkülönböztetés” egyik formájával azonosította, egyértelműen elítélve Izrael alapító ideológiáját. Ez csak azoknak meglepő, akik nem ismerik a szentföldi haramiaállam valódi történelmi és elméleti alapjait.
A XIX. században a nacionalista eszmék gyökeret vertek a közép-európai zsidó közösségekben is, amelyek a többségi politikai-társadalmi környezetbe való beolvadást identitásvesztésnek érezték, ezért a cionizmus saját területet akart találni a zsidóság számára. Különböző zsidó mozgalmak szerveződtek, a vallásos cionista irányzatot azonban az évszázad végére felváltotta a politikai cionizmus. Fő képviselője, Herzl Tivadar agnosztikusnak vallotta magát, és A zsidó állam című híres művében ezt írja:Számomra a zsidó kérdés nem társadalmi és nem is vallási, hanem nemzeti kérdés.”Kezdetben nem különösebben érdeklődik a Szentföld iránt, és zsidó állama létrehozásához Ciprusra vagy Argentínára, Mozambikra vagy Kongóra, Ugandára vagy Tripolitániára gondolt. Miután azonban rájött, hogy Palesztina egy ellenállhatatlan erejű toborzókiáltás”, kijelenti: A mi felejthetetlen történelmi hazánk Palesztina.” Tervéhez igyekszik megnyerni Nagy-Britannia támogatását, és Cecil Rhodes brit gyarmatosítónak köntörfalazás nélkül bevallja, hogy programom egy gyarmati program”. Herzlnek köszönhetően a politikai, nacionalista és gyarmatosító cionizmus győzelmet arat az 1897-es bázeli kongresszuson, miközben az amerikai rabbik montréáli konferenciája a következő határozatot hozza: Egyáltalán nem helyeseljük a zsidó állam létrehozását célzó kezdeményezést…, (…) a judaizmus célja nem politikai és nem is nemzeti, hanem spirituális.”
Időközben a német újromantikus ihletésű, radikális völkisch ideológia teret nyer a zsidó ifjúság körében. 1898-ban az Ahad Ha’am néven publikáló Asher GinsbergNietzscheizmus és judaizmus” című cikkében leleplezi a zsidó fiatalok egy részét hatalmába kerítő nietzscheizmust”, és elítéli a hatalomakarás” és az übermensch”ideálját. A német romantika azonban továbbra is nagy hatást fog gyakorolni a zsidó ifjúságra és értelmiségre. Így 1911-ben Martin Buber haszid filozófus is védelmébe veszi a Blut und Boden (vér és föld) német koncepciója által befolyásolt völkisch cionizmus gondolatát. 1919-ben Viktor Arlosoroff Berlinben közzéteszi völkisch-szocialista pártjának manifesztumát, amelyben létharcra” hívja a zsidóságot a felvilágosodás asszimiláló mozgalmának örökségét” valló pártok ellen, amely mozgalmat szerinte egy fajok nélküli emberiség iránti obskúrus törekvés” lelkesíti.
1922-ben a cionista vezetők kapcsolatba lépnek a fasizmus megalapítójával, Benito Mussolinivel, a Palesztinát megszállva tartó Nagy-Britanniával szembeni ellenségességre építve. A Duce 1927-ben fogadja Nahum Goldmant, a Cionista Világszervezet elnökét. 1933 és 1941 között a németországi cionisták is a kompromisszum, sőt a kollaboráció politikáját gyakorolják a hitlerista Németországgal, hiszen a cionizmus és a nemzetiszocializmus egyaránt szemben áll a liberális-univerzalista ideológiával. 1933. június 21-én a Németországi Cionista Szövetség támogató memorandumot intéz az NSDAP-hoz: A faji elvet proklamáló új állam megalapítása óta közösségünk alkalmazkodni szeretne ezekhez az új struktúrákhoz. (…) Mi is a vegyes házasságok ellen vagyunk, és meg akarjuk őrizni a zsidóság tisztaságát.” Ahogyan a nemzetiszocialisták számára, úgy a cionisták számára is legfőbb veszélynek a beolvadás számít, mert a német társadalomba teljes jogú állampolgárként integrált zsidók fenyegetést jelentenek mind a zsidó, mind az árja faj számára. A fajtisztaság követelménye a Betar cionista ifjúsági mozgalmat megalapító Zeev Zsabotyinszkij írásaiban is felfedezhető: Az ember nem tud egy olyan néppel azonosulni, amelynek a vére különbözik az övétől. (…) Asszimiláció nem lehetséges. Nem fogjuk engedélyezni az olyan dolgokat, mint a vegyes házasság, mert nemzeti integritásunk megőrzése csak a fajtisztaság fenntartásával lehetséges, és ehhez rendelkezni fogunk azzal a területtel, amelyen népünk létrehozza a fajtiszta lakosságot.” Szavai magyarázatot adnak arra, hogy miért a Betar volt az egyedüli szervezet, amelynek a tagjai egyenruhában masírozhattak Berlin utcáin Hitler hatalomra kerülése után.
1935-ben a nürnbergi törvények megtiltják a zsidók és németek közötti nemi kapcsolatot és házasságot. A jogszabályokat jórészt megszövegező Julius Streicher elismeri, hogy a zsidó vallási törvényeket vette mintául. Válaszul egy újságcikkre, amely a zsidókat idegen kisebbségként említi, a Jüdische Rundschau német cionista lap így reagál: Németország kielégíti a Zsidó Világkongresszus kéréseit, amikor kijelenti, hogy a Németországban élő zsidók egy nemzeti kisebbség.” Valójában a cionisták úgy vélték, hogy a zsidóság egy különálló faji entitást (Volksgemeinschaft) alkot, és nem része a német nemzetnek. Egyébként éppen ezért támogatták egyes hitlerista vezetők is a cionista tervet. Reinhardt Heydrich, akkor az SS biztonsági főnöke 1935-ben az SS hivatalos lapjában, a Das Schwarze Korpsban írja: A zsidókat két kategóriára kell osztanunk: a cionistákra és a beolvadás híveire. A cionisták egy tisztán faji koncepciót képviselnek, és a Palesztinába való kivándorlással segítik felépíteni a saját zsidó államukat.” Alfred Rosenberg, a III. Birodalom főteoretikusa kijelenti: A cionizmust erőteljesen támogatni kell, hogy a német zsidók évi kontingense Palesztinába távozzon.” Ez a kollaborációs politika 1941-ben fog tetőzni, amikor a cionista Stern terrorcsoport katonai szövetséget ajánl Németországnak. Az Abraham Stern és a későbbi izraeli miniszterelnök, Jichák Samir által aláírt és az ankarai német követnek eljuttatott dokumentumban ez olvasható: Felfogás tekintetében azonosulunk önökkel. Miért ne működnénk együtt?”
Végül a cionistáknak 1948-ban sikerült megalapítaniuk egy zsidó államot Palesztinában. Rasszista, teokratikus, militarista és expanzionista államként Izrael azóta is a cionista ideológia tökéletes megtestesítője, a cionizmust elítélő ENSZ-határozatot viszont az USA nyomására 1991. december 16-án visszavonták.
(ellenkultura.info)
Szabad HirekAz Elit és a bennfentesek fedezékbe vonulnak ? - Doug HagmannSBG Buddha: A következő cikk sajnos megint nem a pozitív hírek táborát gyarapítja, de mivel saját információim is teljesen egybevágnak az alábbi Dave HodgesActivist Post által elmondottakkal - csak európai viszonylatban .....most mindenképp meg kell osztanom, Ők is arról írnak, amit eddig nem akartam elmondani, hiszen egyrészt egyből kaptam volna a félelemkeltős vádakat; másrészt azon kívül, hogy "tudok róla és kész", más választ és alátámasztást nemigen tudtam volna a dolognak adni, hiszen ezek a folyamatok a nyilvánosság maximális kizárásával zajlanak. Még akkor is, ha sok tünete még hazánkban is tapasztalható volt 2 egymást követő hétvégén...csak az átlagembereknek erről fogalmuk sincs.  Az említett külföldi forrás lefordításáért köszönet illeti IdokJelei-t. 

Rádiós műsorvezetőként nem ritka, hogy „bizalmas, bennfentes információk” birtokában lévő egyének keresnek meg, hogy megosszák velem a tudomásukra jutott információkat.

 Ezek az emberek most egytől egyig azt állítják valami nagyon rossz van készülőben. 

A legmegbízhatóbbnak számító források, szokásuktól eltérően, most teljes anonimitást kérnek. Ennek eredményeként el kellett döntenem, hogy egyáltalán írjak-e az általuk közvetített információkról.

Természetesen az anonim források használata bizonyos kockázatokkal jár, hiszen ezek az információk lehetnek egyszerűen helytelenek, a források dezinformátorok, mások pedig csak figyelemre vágynak. Közzétételükhöz némi bátorságra is szükség van.

Ennek fényében szeretném megköszönni Doug Hagmann-nek, hogy megjelentette a nemzetvédelmi minisztériumból származó forrásának komoly figyelmeztetéseit.

Ennek is köszönhető, hogy én is a rendelkezésemre jutott információk megosztása mellett döntöttem.

A figyelmeztetések közzététele talán bátorításul szolgálhat másoknak, hogy megosszák a birtokukban lévő információkat és talán idővel olyan sok „bennfentes” áll majd elő, hogy lehetetlenné válik az igazság elfedése azok elől, akik aktívan keresik a válaszokat. A nagy nyilvánosság számára sajnos mindegy, mert ők még mindig úgy gondolják, hogy a kormány mindig gondoskodni fog róluk, hogy a fősodrású média az igazságról tudósít és a télapó hozza az ajándékokat. Sajnos ezeknek az embereknek fogalmuk sem lesz arról, hogy mi találta el őket.

Habár a Doug Hagmann által közzétett figyelmeztetés némiképp eltér az általam kapott információktól, sok közös tényező is van bennük. Az egyik téma, amiről Hagmann forrása nem beszélt, hogy számos volt szövetségi tisztségviselő és ismert Wall Street-it személyiség eltűnt a térképről. Az alábbi cikk erre a kérdésre összpontosít.
A Jim Marrs észrevétel

2012. december 9-én, a 
Common Sense Show-ban, Jim Marrs arról beszélt, hogy körülbelül 4-500 vezető bankár hagyta ott pozícióját és vonult vissza a nyilvánosságtól. Marrs emlékeztette a hallgatókat, hogy az elit magbankokat hozott létre, amikhez kizárólag nekik van hozzáférésük. Arra utalt, hogy rendkívül negatív események várnak a világra és a globalista elit ezekre készül fel. Saját forrásaim szerint ugyanez történik számos szövetségi szervezetben, mégpedig a CIA, a DHS, az NSA és a FEMA mostanában nyugállományba vonult munkatársai körében. Ez a tény önmagában vitathatatlan. Én magam három olyan volt szövetségi tisztségviselőt ismerek személyesen, akik biztonságos, védett helyre költöztek, pedig a lépés kifejezetten bomlasztó hatással volt családi életükre. Egyre inkább úgy tűnik, hogy valamilyen nagy horderejű esemény van készülőben és a bennfentes információval rendelkezők megpróbálnak fedezékbe vonulni.Tömeges nyugállományba vonulás a szövetségi ügynökségeknél

A tömeges nyugdíjazás nem feltétlenül számít említésre méltó eseménynek a szövetségi ügynökségeknél, azonban, ha a nyugállományba vonulást „túlélő” helyszínekre történő áttelepülés is követi, talán érdemes odafigyelni, különösen, ha ugyanezt látjuk a Wall Street-et otthagyó korábbi vezetők részéről is.

A fenti tények ismeretében érthető, hogy a legutóbbi Hagmann interjú felkeltette az érdeklődésemet. Két saját, szövetségi ügynökségnél dolgozó informátorom is hasonló apokaliptikus eseményekről beszélt. A Hagmann által közölt információk egybevágnak azzal, amit én magam is hallottam, miszerint a volt szövetségi tisztségviselők jelentős része önfenntartó közösségeket hoz létre.
DHS és CIA áttelepülésekA szövetségi ügynökségeknél standard eljárás, hogy volt alkalmazottaikat és családjukat biztonságos helyszínekre költöztetik Colorado államban, zavaros időkben. A jól informáltak számára nem újdonság, hogy a

 Denveri nemzetközi repülőtér alatt hatalmas földalatti létesítmények helyezkednek el,

ahonnan közvetlen földalatti vasúttal lehet eljutni a Cheyenne hegység NORAD/Fort Carson/Peterson légitámaszpont földalatti létesítményeibe. Ezek a létesítmények még a hidegháború elején épültek a „kormány folytonossági program” keretén belül.

Mostanában azonban ezek a létesítmények egyre inkább a globális elit Egyesült Államokban élő tagjainak menedékhelyeként szolgálnak.

2011. szeptemberében a DHS„Hegyi védelem hadművelet” fedőnevű akciója során elpróbálták az elit evakuálását erre a biztonságos helyszínre, amely során a Denveri repülőteret lezárták a lakossági járatok előtt, kivéve néhány konkrét, jelöletlen légi járművet, amelyek részt vettek a megrendezett katasztrófa kezelésének próbáján. Erről az akcióról a fővonalas média is tudósított. Ami miatt mégis említést érdemel, hogy a CIA szintén erre a helyszínre szállíttatta legfontosabb adatgyűjtő egységeit.


A Washington DC vonzáskörzetében élők számára az üzenet egyértelmű: az USA fővárosának evakuálása egyre valószínűbb. Én személy szerint biztos elkezdenék új lakóhely után nézni. Ez az információ minden olyan ember számára, aki követi a fontos híreket ismert volt. Ami ezután következik már kevésbé.

Volt CIA és DHS áttelepülési helyszínek


Amellett, hogy Coloradót a jövőbeli főváros helyszíneként készítik fel, érdemes megemlíteni, hogy számos volt DHS és CIA tisztségviselő, akik egyébként nem az elit tagjai, de tisztában vannak a várható eseményekkel, önerőből alakítottak ki maguknak biztonságos menedéket a Sziklás Hegységben, Denver vagy Colorado Springs közelében. Ezek a Denveri repülőtér alatti létesítmények „házilag” elkészített kisméretű utánzatai, a szükséges eszközökkel, mint például saját légszűrő rendszerrel felszerelve.Ezek az információk egy volt DHS munkatárstól származnak.


NSA áttelepülések


Az NSA nemrégiben visszavonult munkatársai az Ozarks hegységben rendelkeznek egy földalatti biztonsági zónával, amelyet mini, önellátó, földalatti falvakká alakítottak/alakítanak. Az ingatlanok családonként átlag 5-10 hektáros nagyságúak, saját vízellátással, a lakosok nyakig felfegyverkezve, alternatív kommunikációs rendszerrel ellátva, ami nem függ az országos hálózattól és persze több évre elég élelmiszerkészlettel.
Ez az információ egy olyan forrástól származik, aki két éve ment nyugdíjba az NSA ügynökségtől.
 Ő Barack Obama újraválasztása miatt döntött az áttelepülés mellett, ami szerinte fel fogja gyorsítani a várt eseményeket, mert a mostani kormány egyetért az Egyesült Államok elpusztításával.

Volt FEMA munkatársak áttelepülése

A FEMA ügynökség nemrég visszavonult munkatársai North Carolina hegyvidéki részeire költöztek, biztonságos, saját levegő, víz és élelmiszerellátással rendelkező telepekre. Itt is rendelkezésre állnak a külvilágtól teljesen elzárható földalatti létesítmények. Ezt az információt két különböző forrás is rendelkezésemre bocsátotta, akik maguk úgy döntöttek, nem vesznek részt az áttelepülési programban. Az egyik forrás azért döntött úgy, hogy nem vesz részt a programban, mert véleménye szerint ezek a biztonságos helyszínek később célpontokká válhatnak, éppen azért, mert az ott élők túl sokat tudnak.
Összegzésképpen

Nyilván a nevüket elhallgatni kívánó források kevésbé számítanak hihetőnek, mint a dokumentált források, azonban figyelembe kell vennünk, hogy egyre több hasonló beszámoló kerül a nyilvános híradásokba, párbeszédekbe, így talán bölcs dolog, ha odafigyelünk ezekre a hangokra is. Senkitől nem kérem, hogy feltétel nélkül elfogadja az itt olvasottakat. Arra bátorítok mindenkit, hogy tudakozódjon és további megerősítés birtokában tegyen saját belátása szerint.

Természetesen felmerül a kérdés, hogy milyen események bekövetkezésére számítanak ezek az emberek. A cikk második része ezzel foglalkozik majd. 

Forrás: Idok Jelei / Activist Post
Ezt a Jesse Ventura videót utólag tettem hozzá, mivel pont egybevág a témával....
és ajánlottátok itt is és a 
FB-oldalon is. Köszönöm! 
Conspiracy Theory - Ozarks, Huff house, underground city (magyar felirat)


Az én harcom ... Hej cigány ... szakadjon a húr...

A mi terroristáink úgy ölték a magyart, hogy az 56- os megtorlást is felülmulták a gyilkosságok számai. Mindenkit elhallgattattak, rendőrt ,bírót, politikust, bandatagot, a gyilkosság BT működött, és működik. A mi terroristáink most egy független nemzetet támadtak meg mai nevén Mali, mire végeznek a gyilkosságokkal nem tudni mi lesz az új állami képződmény neve, de a terroristáinknak neve sem lesz, itt az állam a terrorista, mert állami rangra emelték a terrorizmust, és polgárháborút szeretnének produkálni e békés nemzet ellen. Hazafiainkat szerették volna terroristává avatni a büdös zsidóféle draskovicsok, pedig ők voltak és ma is ők a terroristák , legyen jobb vagy bal oldali a terrorbrigád a ránk szabadított belső és külső szemét áradat csak morzsolja a magyart, a bankok , tankok felőrlik a lelket ha még a védekezést is megtiltják a nemzetnek . Hát égessétek fel a zsidó vagyont, mert az a ti vagyonotok – a nemzeti vagyon az mit el oroztak tőlünk e liberális fenevadak . És egyet ne feledjetek a cigányok ehhez képest csak dézsmálták a vagyonunkat. A fő ellenségünk a zsidó rabló maffia banda és a hozzájuk csapódó politikai elitnek nevezett gengszter banda. Nem is tudom miért kell nekünk eltartani egy ilyen rabló politikai pártoktól hemzsegő közéletet. Mejenek ők is kapálni, ha elvettük tőlük a nemzeti vagyonunk azon részét, mely csak úgy hozzájuk ragadt.
Így már azon sem csodálkozunk, hogy a terrorista zsidó állam intézményeivel összeszűrték a levet és a terrorista csoportosulásainak hazánk ad lehetőséget , hogy itt szőjék a világ leigázására a terveiket, talán már az országot is felajánlották nekik, de a koronát az biztos , így nem kalapos királyunk lesz , hanem kipás metszet farkú magyarosított nevű finnugor ki töri a magyart beszédben , és öli a magyart, ha hagyjuk világnak csúfságára, mondom mi irtsuk ki őket míg még tehetjük , mert megkötözik kezünket lábunkat a kamat rabszolga magyarnak és megvesznek bennünket kilóra, hogy belünkkel mérjék fel a csordajárást.
Lesütött szemmel eloldalogva hagyjuk , és unokáink szemét kerülve mondjuk eladtuk a jövőtöket, ti itt csak rabszolgák lehettek , egy talp alatti föld annyi sem dukál nektek a kapzsi félős nagyapátok ki mikor kellett halni nem mert, kinek drágább volt élete mint a haza becsülete. A sírjaink sem domborodnak, kiforgatta az Uniós eke, és kábítószert nevelnek temetőink felett, hogy a többi népet is rabigába döntsék. Egyenként de elbánnak Európa népeivel, a hazáról , szabadságról nem dalol már senki , sőt a madár sem száll fel a vármegye házára. A birodalmak 630 éves ciklusban elenyésznek , és új formáció lép a történelem színpadára , itt volna az ideje a változásra , a váltásunkra, de sokunkat teljesen le butítottak , még magukról sem tudnak gondoskodni, nem hogy célt kitűzni, és azon munkálkodni, hogy meg is valósuljon. Veszed a lapot? Innen kell fel állnunk, innen kell megvalósítani a magyar álmot, és akkor elmondhatjuk lesz még egyszer ünnep a világon... tudod.....Hogy mennyire aktuális ez a nyílt levél most is : álljon itt a külügyminisztérium nyilatkozata melyben most készülünk lerohanni egy Afrikai országot mely Mali névre hallgat még most . A FIDESZ liberálisai kikényszerítették a terrorista akciót e szegény nép ellen . Liberálisai – de szépen hangzik , de mi egymás között vagyunk nevezzük nevén a szent tehenet : a FIDESZ zsidói , kikényszerítették a háborús cselekményt. Hát csak innen látszik ez az esemény terrorista támadásnak egy független nemzet ellen. És ez már nem csak a Botoxos kurva számlájára írható, de igen a fülkeforradalmárok újabb produktuma ez az aljasság, egy másik nemzet állam irányába.A sátánista pénzoligarhák Tiszaeszlárihoz hasonló emberálldozása, még ma is végzik ezt a ritust....

De amiért én újból beemeltem a köztudatba az azért volna, - mert hazánkat az elsődleges terrorista támadta meg az uzsorakamat képében , és okozott kárt a népességnek akik a felvett uzsorakamat miatt lakásaik elvesztésére vannak ítélve, az állami szinten pedig az uzsora kamat oda jútatta az államot köztük Európa több országát is , hogy eljutottak a csőd szélére. És a mi derék nemzetinek mondott politikusaink, még mindig nem akarják visszavenni a monetáris jogot, e rabló zsidó bandától, helyette hitelpénzt varnak a nép nyakába és fizethetjük a hitelpénzek kamatait is. Mert drágáim a pénzszívattyúinkat működtetni kell. A fülke forradalmár terroristáink így egyeztek meg az elsődleges terroristákkal. Hogy kik képviselik az elsődleges terroristákat ? A pénzügyi oligarhia számos intézményrendszerével , Állami szinten a birodalmi Amerika a terrorista zsidó állam a NATO holdudvara a csatlósaik mint hazánk , csak csettintenek és mi ugatunk és pitizünk ahogy a gazda akarja. Tegyük már fel magunknak a kérdést : Kellenek e nekünk ezek a terroristákkal lepaktált pártok, kik csak a széthúzást erősítik a magyarságban, vagy kell egy nemzetben gondolkodó, és ténykedő csoport, kik elvégzik a rendszerváltást, megejtik a számonkérést , kifüstölik az idegen érdekeket képviselő kettős állampolgárokat, száműzik a közéletből a szabadkőműves bandákat, és megtisztítják az intézményeket is tőlük , beleértve a Tudományos Akadémiát is. Ne tudjanak több Trianont csinálni az urak, a galíciai jött menteknek vére menjenek Galíciába, és ott forgassák fel a világot, ha hagyják nekik. Legyen végre Magyar ország a magyaroké, és elzavarni a gengszterváltás terrorizmussal lepaktált rabló politikai pártjait, számonkérésként, kérjük vissza a nemzeti vagyonunkat tőlük. Minden olyan milliomosunkat, kik milliárdosok lettek , és a befizetett adójuk alapján ez a vagyonosodás nem realizálható amiben él az rabló vagyonból származik , és kéretik visszavenni a nemzeti vagyonunk részeként. Mivel a felvett hitelek uzsorakamatját is visszafizettük, kérjük, az adósság vissza fizetésének a megtagadását, annál is inkább mert a népesség ebből egy kanyit sem látott. Ha vissza akarják fizetni fizessék vissza a pártemberek , és a holdudvarban settenkedők, kik meggazdagodtak a nép nyomorán. Amint látni innen a horizonton gyűlnek a zsidó hordák , a bajnaik , gyurcsányok, kell még nekik a termőföldünk, és a vízkészletünk , valamint a természeti kincseinkből ami mozdítható, és végül kell nekik az országunk a büdös gojokból már elegük van, vagy meghasonulunk mint a fülkeforradalmár urak , és eltűrjük a körülmetélést, vagy nincs helyünk apáink földjén, mert a fülke forradalmárjaink eladják a talpunk alól. És nekünk bemesélik hogy ez egy forradalmi tett volt.
Áld meg isten a magyart , hogy mindent jól láthassanak , és cselekedhessenek , hogy a nép a nemzet megmaradhasson , és a vesztét okozó gengszter banda eltakarodhasson, ha kell felkoncoltassék, de írmagjuk se maradjon. És ne igyekezzünk mi egyetlen egy birodalomba sem , csak kirabol bennünket, ha kell legyünk önellátók, hisz ez a föld eltarthat mindnyájunkat , de a rablókkal le kell számolni . Itt nincs helye Pintér olajos keresztapának Dávid Ibolya keresztanyának , és a többi maffia főnöknek sem . Máshol az olajág a békét jelképezi , itthon az olajág azt mutatja , hogy hogyan szőkítettek . Mert volt a bűnöző csoport , volt a rendőrségi csoport , volt a honvédségi csoport, volt a titkosszolgálati csoport, és volt a közéleti csoport, kik intézték elkenték a bűnt,és volt a politikai rabló gengszter osztály , kik még működtették a gyilkossági BT-ket a zajos emberek eltávolítására, végül az egész maffia alvilági szállainak elvarrására az igazságügyrészéül az egész elkanése és 80 évre titkosítani az ügyeket, mert meg kellet teremteni a magyar rabló felső osztályt mondá Antal Józsi a szabadkőműves , és lám a rabló gengszter osztály megszületett. Most ők az oligarhák ők uralják a tájat, az emberek néma vágya hagyják tán élni a családot, de innen ez nem úgy látszik, hisz egyre több lesz a nincstelen árva, kiknek fel kellene nőni , hogy lássák a kiutat , mely itt radikális : nem egymást kell gyilkolni magyarnak cigánynak , hanem a keresztapákat , keresztanyákat, hogy ez sokszor zsidó, hát ritkítsátok meg őket és már nem kell többé zsidózni, mert ők már nem rabolnak ki benneteket . De ezt szisztematikusan hajtsátok végre, mint a Tiszaeszlári kislányon , csak a vérét vegyétek , mint a Körmendi H Zsófián . Cselekedjetek amíg lehet, a végén már csak a molotovkoktél marad , és az elég lázító lesz , de ez az ország a miénk ne feledjétek sohasem , és ha kell meghalsz , de egy pár molotovkoktélt te is eltudsz dobni, ne hagyjátok , hogy egyenként levadásszanak benneteket , ne feledjétek egységben az erő , minden lehetsz, de legelőször is magyar légy . A zsidó is cigány is rabló is gyurcsányoknak ne adjatok életteret , menjenek Galíciába, ha a rablott holmit elvettétek tőle. Ha ti nem hajtjátok végre a számonkérést a rablókon , nézzétek a valóságot, nem lesz itt számonkérés , hisz mind gengszterek voltak , s most meg vállalkozókká avanzsáltak a rabolt tőkét megforgatva adják az ártatlan bárányt. Ne feledd innen kell talpra állítani a nemzetet, és ha kell öld meg aki utadba áll , de e nemzetnek élni kell, egy pintér , egy draskovics nem állhat utadba e – keresztapák sorsa már megpecsételődött, ők már olajfoltok.


És akkor jöjjön a nyílt levél a botoxos rinyának , és a FIDESZ- es liberálisoknak az ÁVH unokáknak kik uralják még mindég a közéletet jól működtették eddig a gyilkosság
BT -t, a Globális Üldöztetés, Kínzás és Gyilok Programot.


BUDAHÁZY BERNI (GYURI FELESÉGE) NYÍLT LEVELE LENDVAINAK
Akárcsak a férje: elszánt

Ki is a "terrorista" és a "halálbrigádokat" támogató? Budaházy György felesége, Berni csattanós választ adott Lendvai Ildikó vádaskodásaira.

Nyílt levél Lendvai Ildikó részére


A médiában elhangzott nyilatkozatára szeretnék reagálni, melyben felszólította Morvai Krisztina EP képviselőt, hogy mondjon le, ezen kívül férjemet, Budaházy Györgyöt is megszólította. Mivel férjem számára nem adatott meg a válaszadás lehetősége a diktatúra börtönében, így én, a felesége reagálok az elhangzottakra.
Ön nyilatkozatában ezt mondta: „… nem képviselheti az EP-ben az országot egy olyan ember, aki védelmet kér a megalapozott gyanú szerint egy terrorista halálbrigád …”
Először is ön hihetetlen mértékű tudatlanságról tesz tanúbizonyságot, ugyanis az 1949. évi XX. törvény 57.§ (3) szerint „a büntetőeljárás alá vont személyeket az eljárás minden szakaszában megilleti a védelem joga. A védő nem vonható felelősségre a védelem ellátása során kifejtett véleménye miatt.” Igen, ez a sztálinista Alkotmányban van leírva, de gondolom ezzel nem okoztam nagy meglepetést önnek, hiszen ez a bekezdés régen szúrhatja az ön és elvtársai szemét, hogy csak úgy nem vehetik el a szabadságát egyetlen magyar állampolgárnak sem, aki ki meri mondani, ami a lelkét nyomja. Ezért kell tartani egy koncepciós eljárást a nyomozóhatóságok koholta vádak alapján. Ön az alig öt százalékot átlépő párt nevében veszi elő a terror kártyát a partvonalról, mint annak idején a „rendszerváltozás” előestéjén Grósz Károly, aki a „fehér terrorral” riogatott.
Ha már a múltba révedtem, akkor hoznék is néhány példát az ön vádjaira azzal kapcsolatban, ki is védelmez terroristákat és halálbrigádokat, akikről ezen állítás be is igazolódott. Kicsit fel is frissíteném az ön mára már megkopott tudását, mert régen volt 1972, mikor is ön magyar-történelem szakos tanári diplomát szerzett. Először is nézzük meg az ön és pártja által képviselt ideológiának a „terrorista halálbrigádjait,” ezeknek a számlájára „A kommunizmus fekete könyve” (Le Livre noir du communisme, Párizs, 1997. november) szerint, a könyv tudományos adatai alapján „ ... a kommunizmus számlájára mintegy 100 millió áldozat írható.” S ezek csak a halálos áldozatok! 100 millió! Persze, önnek ehhez a számhoz semmi köze, hallom a választ. Ne felejtsük el, hogy ön tagja volt 1974-től a Magyar Szocialista Munkáspártnak és 1974-től a Kommunista Ifjúsági Szövetség Központi Bizottsága kulturális osztályán, majd 1984-től 1989-ig a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának tudományos, közoktatási és kulturális osztályán dolgozott előbb munkatársként, majd alosztályvezetőként, 1988 és 1989 között osztályvezető-helyettesként. Vessük ezen időszakot, vagyis az ön párttagságának kezdetétől napjainkig terjedő időszakot egy kicsit górcső alá, hátha eljön a megvilágosodás. Ebben az időben nem is egy politikai okok miatt elítélt tölti jogerősen kiszabott szabadságvesztését a kádári diktatúra börtöneiben egészen 1990-ig.
Lássuk most azt, hogy a Kádár-diktatúra milyen kapcsolatokat is ápolt palesztin „terrorista halálbrigádokkal”. Akiknek nem adott át fegyvert és információt, a „guruló dollárokat” már meg sem említem, de az 1975-ben Bejrútban lelőtt Malév TU-154 esetét sem. Mielőtt még azt állítaná baleset volt: „Metes György: … később be is bizonyosodott, hogy lelőtték a repülőt, hiszen semmiféle kényszerhelyzeti, vészhelyzeti jelzést nem adott, egyszerűen fölrobbant a levegőben és eltűnt.”
Gondolom Carlos-ról, a Sakálról is csak a kalandfilmben hallott és nem igaz az, hogy Magyarországon pihente ki a fáradalmait a Kádár-diktatúra hathatós együttműködésével egy-egy gyilkosság sorozata után, amelyet a coca-cola mámorban fetrengő kapitalisták ellen követett el, és aki a Dunakanyarban csak a táj szépsége miatti örömében lövöldözött.
1985. december 27-én a bécsi repülőtéren 3 állig felfegyverzett terrorista megtámadta az izraeli légitársaság gépére várakozó utasokat, köztük 6 magyart. A támadók néhány másodperc alatt több kézigránátot dobtak a tömegbe, és több mint ezer lövést adtak le rájuk. A támadásban 3 magyar sérült meg. A 3 tunéziai támadó Damaszkuszból utazott ide Budapesten keresztül. A támadók a lövöldözés után a mélygarázsba menekültek és autóval hagyták el a helyszínt. Kihajtottak az autópályára, ahol Hegyeshalom felé fordultak. Minő véletlenek sorozata, talán védelmet reméltek a kádári-diktatúrától?
Most haladjunk kissé, mert elérkeztünk 1989-hez. Az ezek után történt robbantásokat mellékletként csatoltam, mert annyi van. Tudom, nem mind az MSZP regnálása alatt történt, de ami az alatt volt - beleértve a Parlament ajtajánál történt robbantást is - mindegyiknek ismeretlen a tettese a mai napig. Persze suttogtak szerb és szlovák titkosszolgálati „terrorista halálbrigádokról”, de ilyen szóbeszédnek ugye ön sem ül fel?
De lássuk csak, az MSZP, melynek ön is a tagja, milyen kapcsolatokat is ápol, illetve mikor önök bitorolták a hatalmat milyen kapcsolatokat is építettek ki azzal az állammal, mely törvényre és gyakorlattá emelte az állami szintű „terrorista halálbrigádokat”? Nos, melyik is ez az állam? Amely államnak annyi a bűne, hogy nem külön mellékletben, hanem külön fűzve kellene eljuttatnom önnek. Mely állam vérben jött létre és mai napig vérben gázol, de a bukása is vérben fog végződni. Annak az államnak, melynek vezetői „terrorista halálbrigádok” vezetői voltak vagy a katonaságuknak csúfolt „terrorista halálbrigádok” vezetői voltak. Akik idegen, szabad és független országokban raboltak el állítólagos háborús bűnösöket. Akik idegen, szabad és független országban lőttek le egy pincért. Az utolsó ilyen akciójukat 1992-ben szüntették be, mely a Müncheni Olimpia óta folyt. A lelőtt MALÉV gépről már ejtettem szót. Hány ENSZ határozatot nem tart be ez a „terrorista halálbrigád” állam? Mely állam az összes szomszédjával háborúzott megalakulása óta, mely állam palesztin, ENSZ felügyelet alatt álló iskolát lőtt foszfor gránáttal? Mely állam állampolgárai nemrég egy szabad és független ország szállodájában öltek meg egy embert hamis útlevelet használva? Ezzel a „terrorista halálbrigád” állammal nem volt diplomáciai kapcsolata a Magyar Népköztársaságnak? Hogyhogy? Talán önök fajgyűlölők? Vagy a világon mindenütt utálják ezt a „terrorista halálbrigád” államot? Ön ennek a „terrorista halálbrigád” államnak a vezetőivel parolázik? Vagy említhetném a Szovjetunió vezetőit, akiknek gondolom szintén a kedvében járt és biztos vagyok benne, hogy a felszabadulásról nem is hallott. Nem beszélve Horn elvtársról, tőle személyesen hallgathat visszaemlékezéseket az ön pártjának a „terrorista halálbrigádjairól.” Persze ha megismeri önt. Olyan rég múlt dolgokat meg fel sem hoznék, mint 1919. és a patkánylázadás, ha nem tudná ez a mostani elnevezése az önök és pártja által dicsőített 133 napnak.
És még az én férjem a „terrorista halálbrigád” vezetője? Kérem, sorolja föl azoknak a személyeknek a nevét, akik az én férjem által vezetett „terrorista halálbrigád” tevékenysége következtében vesztették életüket!
Mi magyarok végre felemeltük a fejünket. Egy ember elesik, százak állnak a helyére. Ne a Magyarok Nyilai Nemzeti Felszabadító Hadseregtől féljen, ami az emberek véleménye szerint kormányközeli játszadozás. Hanem attól, mikor felelnie kell majd az elmúlt húsz év hazaárulásáért, és a nyomozóhatóság beidézi önt a Pongrácz Gergely Számonkérő Központba.
Még nem késő, javaslom önnek, tegyen bátran feljelentést, hogy a kádári-diktatúra hogyan is segítette a külföldi „terrorista halálbrigádokat.” Még nem késő, ezen bűncselekmények nem évültek el.
Diósd, 2010. április 9.
Budaházyné Trencsányi Bernadett

Melléklet:

1989. február 17. - Budapesten este hat óra után a kelet-nyugati metró szerelvényének egyik kocsijában az Astoria állomás és a Deák Ferenc tér között házilagos kivitelezésű bomba robbant. Személyi sérülés nem történt, de jelentős anyagi kár keletkezett.
1991. december - Budapesten a Ferihegyi úton oroszországi Izraelbe kivándorló zsidók autóbusza mellett robbant fel egy közeli autóba rejtett robbanó szerkezett, súlyosan megsebesítve két magyar rendőrt és a busz négy utast. A támadást a Vörös Hadsereg nevű terrorszervezet vállalta.
1994. június 1. - Szegeden a Rókus templom ajtajában egy idős nő egy műanyag zacskót talált, azt betette a közeli buszmegálló szeméttartójába, ami öt perccel később felrobbant. Egy nő a repeszektől súlyosan megsérült.
1994. június 11. - Budapesten egy időzített szerkezettel berobbantották az Országház 19-es kapuját. Személyi sérülés nem történt, a kapun kívül jelentős kár nem keletkezett a Parlamentben.
1994. július 23. - Budapesten a Mátyás-templom Halászbástya felőli traktusán bomba robbant. Személyi sérülés nem történt, de jelentős anyagi kár keletkezett.
1995. december 26. - Gyúlékony anyaggal töltött palackot dobtak be ismeretlen tettesek a szegedi Tátra téri római katolikus templom ablakán. A keletkezett tűz több százezer forint kárt okozott a templom orgonájában.
1996. október 5. - Bomba robbant Piliscsabán a főutcán egy Budapest - Esztergom között menetrend szerint közlekedő Volánbuszon. Három utas súlyosan, egy pedig könnyebben sérült meg.
1996. október 9. - Budapesten a Zsinagóga közelében, a Wesselényi utcában felrobbant egy műanyag szeméttároló. A szétszóródó daraboktól senki sem sérült meg.
1996. december 4. - Budapesten a Rákóczi út 8/b. számú házban lévő Patyolat üzlet előtt robbanás történt. A robbantást poroltóból házilag készített csőbomba okozta.
1997. február 9. - A XIV. kerület Rákosfalva park 1-5. szám alatt lévő szolgáltatóház bejáratánál csőbomba robbant. Megrongálódott az épületben lévő MSZP-iroda és könyvtár bejárata.
1997. március 10. - Csőbombát találtak az SZDSZ XVI. kerület Köztársaság utca 6-8. szám alatti irodájának ablakában. A tűzszerészek a beállított idő előtt két perccel hatástalanították.
1997. április 21. - Házilag készített, kisebb erejű pokolgép robbant Újpesten, az MSZP irodájának bejáratánál. Személyi sérülés nem történt.
1998. február 24. - A balatonföldvári Hotel Family szálloda udvarára négy jugoszláv gyártmányú kézigránátot dobnak.
1998. március 8. - Molotov-koktélt dobnak az SZDSZ hódmezővásárhelyi képviselőjelöltje, Kecskés Ákos szeméttárolójába.
1998. március 11. - Bomba robban Budapesten, a Király utca és a Nagykörút sarkán lévő Halló bár előtt. Egy személy könnyebb sérülést szenved.
1998. március 12. - A Független Kisgazdapárt Belgrád rakparti székháza előtt robbanószerkezetet találnak egy nejlonzacskóban. A szerkezetet hatástalanítják.
1998. március 16. - Robbantás történik Torgyán József, az FKGP elnökének rózsadombi társasházi lakásán. Személyi sérülés nincs, de a lakás, az elnök fiának ügyvédi irodája és a környéken lévő gépkocsik megrongálódnak.
1998. április 10. - Budapesten a Dembinszky utcában felrobbantanak egy külföldi állampolgár tulajdonában lévő Mercedest. A környező házak ablakai betörnek, a közelben parkoló autók megsérülnek.
1998. április 24. - Budapesten, a Király utcában felrobbantják Hafez Ismail egyiptomi állampolgár Mercedes típusú autóját. Három járókelő és a mentési munkálatok közben egy tűzoltó megsérül.
1998. május 1. - Szájer Józsefnek, a Fidesz alelnökének Futórózsa utcai lakása előtt pokolgép robban. Sérülés nincs.
1998. május 5. - Budapesten a Hunyadvár utca egyik házának kertjébe valószínűleg jugoszláv gyártmányú kézigránátot dobnak be. Senki nem sérül meg.
1998. május 6. - Felrobbantanak egy Mercedes típusú személygépkocsit Budapesten Gidófalvy utcában.
1998. május 7. - Jugoszláv gyártmányú kézigránátot dobnak be az Újpalotai út egy parkolójába. Négy személygépkocsi és három tehergépkocsi megrongálódik.
1998. május 11. - Budapesten a Kalóztanya sörözőben történt robbanáskor négy személy - közöttük a söröző két alkalmazottja - könnyű sérülést szenved, a környékbeli ablakok betörnek, és az utcán parkoló több gépkocsi megsérül.
1998. május 16. - Budapesten az Andrássy út 112. szám alatt álló Made Inn Music Club diszkóban robbanás rongálja meg az épület kerítését, illetve a diszkó hátsó részét.
1998. május 18. - Budapesten a Búza utcában Molotov-koktéllal felgyújtják az átépítés alatt található Új Sárkány éttermet.
1998. május 22. - Felrobbantják egy játékautomatával foglalkozó vállalkozó élettársának Audi személygépkocsiját Csepelen a Rakéta utcában. Három autó teljesen kiég és további hét megsérül.
1998. május 24. - Budapesten a Nagytétényi út és a Dózsa György út sarkán az MDF kerületi irodája előtt robbantás történik. Két személy könnyebben megsérül.
1998. június 10. - Budapesten a Ferdinánd-hídon egy Ford Escort típusú személygépkocsi alatt szerkezet robban, személyi sérülés nincs.
1998. június 14. - Kézigránát robban Debrecenben egy családi ház kertjében. A robbanás személyi sérülést nem okoz.
1998. június 15. - Nagy erejű robbanás történik Győr-Szentivánon, a Cuki presszónál. Személyi sérülés nincs.
1998. június 15. - Pokolgép robban a Fidesz Lendvay utcai székházában egy magasföldszinti erkélyen. Az épület megrongálódik.
1998. június 20. - Pokolgépet dobnak a Szombathelyi Erdészeti Rt. sárvári irodaházának udvarára. A szerkezet felrobban, személyi sérülés nincs.
1998. június 23. - Szentesen Molotov-koktélt dobnak egy vállalkozó családi házára, személyi sérülés nincs, az anyagi kár értéke mintegy 6 millió forint.
1998. június 25. - Molotov-koktélt dobnak Budapesten egy Nagyszőlős utcai ház magasföldszinti erkélyére. Személyi sérülés nincs.
1998. július 2. - A budapesti Aranykéz utcában egy ott parkoló Polski Fiat 126-os gépkocsi alatt nagy erejű pokolgép robban. 4 ember meghal, több mint 20-an megsérülnek, köztük külföldi állampolgárok is. A merénylet célpontja és egyik áldozata a Boros Tamás néven ismert vállalkozó. Ez az első eset, hogy járókelők is áldozatul estek az alvilági leszámolásnak.
1998. augusztus 18. - Egy Porsche személygépkocsi menet közben robban fel a dél-budai tehermentesítő úton. A gépkocsi vezetője, egy százhalombattai vállalkozó életveszélyes sérülést szenved.
1998. december 10. - Budapesten egy Daewoo típusú személygépkocsi alatt szerkezet robban, de személyi sérülés nincs.
1998. december 11. - Budapesten a Semsey Andor utcában egy családi ház ajtajához, illetve a XV. kerületi Szűcs István utca egyik udvarán parkoló autóra Molotov-koktélt dobnak.
1998. december 24. - Budapesten a Rózsa utca egyik lakásánál Molotov-koktél robban, személyi sérülés nincs, az anyagi kár csekély.
1999. január 10. - Budapesten a XVIII. kerületi Zilah utcában Molotov-koktélt dobnak egy parkoló VW Golf gépkocsira. Személyi sérülés nincs.
1999. január 11. - Baján a városi bíróság előtti téren kézigránát robban, személyi sérülés nincs.
1999. április 19. - Szentendrén a Cinke utcában egy kukába rejtett ismeretlen gyártmányú bomba robban. Csüllög Zsigmond, a ház tulajdonosa a lábán és az oldalán sérül meg.
1999. június 11. - Budapesten, a X. kerületi Kőér utcai Spartacus Sportpálya büféje előtt - rádió távirányítású szerkezettel - felrobbantanak egy ott parkoló motorkerékpárt. Hárman megsérülnek.
1999. június 12. - Budapesten, a Klapka György utcában egy családi ház udvarán robbanás történik. Senki nem sérül meg, de az anyagi kár jelentős.
1999. június 14. - Budapesten, a Bethlen Gábor utcában egy Mercedes személygépkocsi csomagtartója alatt szerkezet robban. A ház egyik lakója könnyebb sérülést szenved, az anyagi kár jelentős.
1999. augusztus 1. - Budapesten a XXI. kerületi Zöldfa utca 2. számú háza előtt rálőttek és Molotov-koktélt dobtak egy parkoló fehér színű Fordra, mely kigyulladt.
1999. augusztus 12. - Ismeretlen tettes Molotov-koktélt dobott a főváros III. kerületében, a Naplemente utcában egy családi ház udvarára. Az anyagi kár több mint másfél millió forint.
1999. november 1. - Az érdi Gépház utcai lakókocsi-telepen lép működésbe egy robbanószerkezet, személyi sérülés nincs, az anyagi kár másfél millióra tehető.
1999. november 30. - Egy székesfehérvári vállalkozó Mercedes típusú gépkocsija alá rejtett szerkezet robban fel. Személyi sérülés nincs.
1999. december 16. - Ismét egy székesfehérvári vállalkozó a célpontja egy robbantásos merényletnek, a vállalkozó lakása elé helyezett szerkezet viszonylag kis detonációjának következtében senki sem sérül meg és az anyagi kár sem jelentős.
1999. december 27. - Budapest VIII. kerületében álló Rezső téri ház udvarán robban kézigránát. A házban található többek között az Élet és Irodalom című hetilap szerkesztősége is. Személyi sérülés nincs, az anyagi kár csekély.
2000. január 24. - Baján egy vállalkozó lakása előtt robban kézigránát. A vállalkozót az eset előtt megfenyegették. Személyi sérülés nem történt és az épület sem rongálódott meg.
2000. március 5. - A XII. kerületi Jagelló utcában található autókereskedésébe robbanószerkezetet dobnak. Sérülés nincs, egy autó megrongálódik.
2000. június 8. - A IV. kerületi Labdaverő utca egyik családi házának kertjébe dobnak be kézigránátot. Sérülés nem történik.
2000. június 23. - A belvárosi Galamb utcában robbanás történik, melynek következtében két személygépkocsi teljesen kiég, egyben pedig jelentős kár keletkezik.
2000. június 29. - Budapesten a Páva utcában felrobbantanak egy Mercedest. A támadáshoz Molotov-koktélt használt az elkövető.
2000. július 28. - Debrecenben két Molotov-koktélt dobnak egy piacra. Személyi sérülés nem történik.
2000. augusztus 15. - A soltvadkerti Nógrádi-ház előtti utcaszakaszon két kézigránát robban. Személyi sérülés nem történik. A ház lakói az olajügy érintettjei.
2001. április 28. - Budapesten egy II. kerületi használtautó-kereskedés ellen követnek el robbantásos merényletet. Személyi sérülés nem volt, két autóban keletkezett kisebb kár.
2001. május 3. - A Budaörsi úton tizenegy gépkocsi sérül meg egy robbantásos merénylet következtében.
2001. június 18. - Pokolgépes merényletet hajtanak végre egy távirányítású robbanószerkezettel a Dembinszky utca 10-es számú házban. A detonáció következtében egy 48 éves férfi meghalt, élettársa egy 21 éves nő súlyos sérüléseket szenvedett.
2001. augusztus 6. - A XVIII. kerületi Flór Ferenc utca és a Fiume utca kereszteződésénél, a vasúti sínek melletti töltésen, fél tíz körül ismeretlen összetételű és szerkezetű robbanószerkezet robbant fel. A bűncselekmény során senki sem sérült meg, és anyagi kár sem keletkezett.
2002. szeptember 2. - Hajnali fél háromkor egy ismeretlen kézigránátot dobott egy csepeli családi ház udvarára. A robbantás körülbelül 1,5 millió forintos kárt okozott.
(Szent Korona Rádió)

Terroristák hát ezt akarjátok az elsődleges terroristák össze uszítják a nemzeteket, hogy a végén nukleáris katasztrófába torkoljon az emberiség jövője, hogy ha már nekik nem lesz jövőjük a népeknek se legyen reményük az életre. Mit mond a nóta figyeljetek : az ész a fontos nem a haj. !!!!!!