2016. november 30., szerda

Halott kézHalott kéz
Selmeczi: csak!


Halott Kéz - a beláthatatlan pusztítással fenyegető orosz nukleáris csapásmérő rendszer
Forrás: https://kuruc.info/r/6/139303/

A hidegháború éveiben az USA katonai stratégiájának szerves részévé vált a „korlátozott megelőző nukleáris csapás” elve. Ezen elv szerint nem totális nukleáris háborút indítana az Egesült Államok, hanem vélt technikai fölényének birtokában „nevelő célzattal egy pár kulcsfontosságú létesítményt vagy várost” pusztítanának el. Hirosima és Nagaszaki borzalmai után az egyre magabiztosabb és önteltebb amerikai katonai doktrína ezúttal emberére akadt az egykor szövetséges, ám Churchill fultoni beszéde után nyíltan ellenségnek deklarált Szovjetunióban. A kubai krízis idején még mintegy tízszerese volt az USA nukleáris robbanófejeinek száma a szovjet potenciálhoz viszonyítva, ám a brezsnyevi „álmos szocializmus” idején a szovjet hadsereg a '70-es évek végére már több robbanófejjel rendelkezett, mint az USA, és ezt az előnyét a mai napig megőrizte. Maradt a feladat, hogyan rettentsék vissza az agresszív, profitéhes amerikai hadiipart a végzetes „megelőző csapás” alkalmazásától. A '80-as évek elejére Moszkvában egy új koncepciót alakítottak ki, a NATO-klasszifikáció szerint ez a „Dead Hand”, a Halott Kéz elve. Ez a már kilőtt és pusztító hatását kifejtett első amerikai csapás eredményétől függetlenül beindít egy automatikus totális ellencsapást, amely az összes ismert és titkolt nukleáris robbanófejet az előre beprogramozott célra indítja és vezeti, bár ekkor már talán senki sincs életben a „vendetta” indítására szolgáló katonák közül. E rakéták lehetnek akár az USA kontinentális peremén elhelyezett titkos silókban, a Föld körül keringő számtalan katonai műhold mélyében, a szibériai roppant erdőkben száguldozó, elfoghatatlan atombomba-vonatokban, vagy akár a végtelen tajga sűrű erdeiben. A „Halott Kéz” nem egyezkedik, nem tárgyal senkivel, és senki sem képes megállítani pokoli hatását. Derek Muir London
Forrás: https://kuruc.info/r/6/139303/

Система Периметр Dead Hand Мёртвая рукаA HALOTT KÉZ


A hidegháború éveiben az USA katonai stratégiájának szerves részévé vált a ,,korlátozott megelőző nukleáris csapás" elve. Ezen elv szerint nem totális nukleáris háborút indítana az Egyesült Államok, hanem vélt technikai fölényének birtokába egy pár kulcsfontosságú létesítményt elpusztítana.
Az oroszok még az 1980-as évek elején kidolgoztak egy olyan katonai eljárást, amit arra az esetre tartottak fent, ha úgy látják, hogy országuk megsemmisülése elkerülhetetlenné válik.
Ez az úgynevezett Halott Kéz elve, amit a Szovjetunió szétesésével félretettek, de a fokozódó nyugati nyomás hatására Putyin ismét élesített ezt a doktrínát. A lényeg a következő: Bizonyos teljes egészében automatizált fegyver rendszerek az ellenséges rakéták indításának észlelését követően működésben lépnek, és az összes nukleáris robbanófejet az előre beprogramozott célpontra lövik ki.
Nincs tétovaság, nincs emberi tényező. Amennyiben a rendszer úgy ítéli meg, hogy az országot érő támadás túl nagy, a Halott Kéz aktiválja magát és a létező összes rakétát útnak indítja, minden mindegy alapon, illetve azon elvi megfontolástól vezérelve, hogy ,,ha már nekünk pusztulnunk kell, akkor az ellenséget is magunkkal rántjuk". Ez egyfajta síron túli vérbosszú, ami vissza rettenheti pl. az USA-t attól, hogy totális atomháborút indítson Oroszország ellen.


Система Периметр Dead Hand Мёртвая рука
Периметр. Мертвая рука (03.06.2016) Документальный спецпроект


 A Halott Kéz különböző egységeinek helyzete nem ismert, ez szigorúan titkos információ. Annyit lehet tudni, hogy a rendszer kezelni tudja a föld alatti silókat az űrbe telepített műholdakat, sőt azokat úgynevezett atomvonatokat is, amik a szibériai erdőségekben száguldoznak a nap 24 órájában.
Rövid idő alatt Magyarországot és Földet elpusztító világháborúvá alakulhat a NATO és Oroszország feltételezett összetűzése- legalábbis egy amerikai szakértői elemzés szerint.
Képtalálat a következőre: „robbanás wikipédia”
A forgatókönyv szerint Észtország egyik városában orosz kisebbség tüntetésbe kezd. Putyin a segítségükre rohan és villám gyorsan megszállja Észtországot. Ezután a NATO erők támadást indítanak Oroszország ellen, hogy rákényszerítsék a kivonulásra . Putyin atom csapást mér válaszul a NATO haderőre. NATO totális atomcsapást indít válaszul. Putyin belehalna ,A Halott kéz aktiválódna. A forgatókönyv kimenetele: pár ezer ember halála Észtországban, több tízmillió ember halála Európában, és teljes emberiség pusztulása..
 
  • 2015. augusztus 15.
Ne felejtsd el megosztani, hogy mások is lássák!

Az atomháború kitörésének előjeleiről Fogoly Dilemma, a Gyávák Játéka, az Őrültek Játéka, Masszív Megtorlás, Első Csapás, Második Csapás, Halott Kéz Csapás, katonai doktrínák, és egyéb fogalmak kerülnek tisztázásra

Sorozatunk a békét szolgálja, a felelőtlen politikusok által gerjesztett atomháborús feszültségek ellenében!‐  Ezen rövid ismertető megírását a "Románia kész harcolni Oroszországgal"1 c. cikkben írt megjegyzés indította el: „A román hadsereg ugyanis arra készül, hogy ha a helyzet úgy kívánja, orosz csapatok ellen harcoljon az ogyesszai Oblasztban, elsüllyessze a Fekete-tengeren az Ogyesszába tartó orosz hajókat, azon töpreng, mi lenne a leghatékonyabb stratégia, hogy a Dnyeszter nyugati oldaláról megtámadják az orosz hídállásokat és kész szembenézni a nukleáris robbanófejjel érkező rakétákkal is.” A médiában számtalan vad fenyegetőzés hangzott el román és orosz részről is a legmagasabb szinten. Basescu államelnök nagy élvezettel durváskodott vissza Rogozinnak, Oroszország 3. emberének, akinek repülőgépjét, Ukrajnát a fekete tengeren megkerülve, Transnistriába tartva, több ideig román vadászgépek fenyegették és nem akarták beengedni a román légtérbe. Ez addig tartott, amíg eldurvultak a dolgok, és komoly fenyegetőzések hangzottak el orosz részről. Rogozin megígérte, hogy a következő alkalommal stratégiai bombázóval fog Románián keresztül repülni. Lesznek-e majd a románok olyan esztelenek, hogy egy stratégiai bombázót 4 darab atomrobbanófejjel ellátott rakétával a saját fejük fölött lelőjenek? Kezdetnek szögezzük le: Atomtöltetekkel nem játszik senki! Azonban Gorbacsov 2015 januárjában figyelmeztette az Európai politikai és NATO katonai vezetőket, hogy az ukrán konfliktus súlyosbítása, Ukrajnának modern fegyverekkel való ellátása Európát teljesen átfogó háborúvá válik és az atomcsapások elindítása elkerülhetetlen lesz! Hiroshima óta legalábbis mindenki kényesen ügyel arra, hogy ne kerüljön sor atomfegyver bevetésére. Annak megítéléséhez, hogy Oroszország valóban indít-e egy Első Csapást Románia ellen kellene ismernem az orosz katonai, - titkos (valós)- válaszadási procedúrákat. Ezek a procedúrák arra vonatkoznak, hogy bizonyos konkrét feltételek teljesülésekor, azaz bizonyos szcenáriók létrejöttekor, az orosz hadsereg bevetés célzattal indíthat-e atomtöltetű rakétákat. Ezek a szcenáriók titkosak! Nem marad más hátra számunkra, mint az ellenfelek katonai doktrínájának alapján összegyűjteni mindkét fél részéről elemzéseket és ebből levonni a titkos szcenáriókhoz lehetőleg közel álló következtetéseket. Az indító állomások lehetnek mozgóak vagy helyhez kötöttek. - A mozgóak lehetnek atomtöltetű rakétákkal tele (legalább 4 darab) repülőgépek. Egy új típus, a PAK-DA, most van Oroszországban fejlesztés alatt, mivel a jelenlegi TU160-as stratégiai bombázó már nagyon régi modell; az új modell itt, számunkra még látható, de radaron már nem! Ehhez kikísérletezték a repülőgép speciális formáját, lecsökkentették kommunikációs jeleinek erősségét; a jeladások csak bizonyos, nem rendszeres időközökben mennek ki és a jelek modulációját is atipikussá tették. Az új stratégiai bombázó infravörös kisugárzása is a minimálisra lesz csökkentve, beleértve a hajtóművekből kiáramló gázok hőmérsékletének csökkentését is! Atomtöltetű rakétákat lehet teherautókról, tengeralattjárókról is indítani! Ezeknek a mindenkori pozíciója ismert, hisz szatellitekről folyamatosan, értsd 24x365 órában, követik őket. Az új típusú orosz tengeralattjárók rendkívül csendesek, szonárral nem lehet őket bemérni és 20 darab atomtöltetű rakétát hordoznak a belsejükben. - A helyhez kötött atomtöltetű rakéták általában erős betonfalakkal rendelkező bunkerek (atomsiló), vagy sziklás hegyoldalak belsejében rejlenek, ahogy Svájcban a katonai repülőterek és hangárok.                                                              1 http://www.hirhatar.hu/index_cikk.php?hh=romania‐kesz‐harcolni‐oroszorszaggal&honnan=Nemzeti_Hirhalo   Oroszország a jelen pillanatban 7000 hadrendbe állított atomfegyverrel rendelkezik. Az orosz katonai doktrína saját interpretációjuk szerint Oroszország nyilvánossá tett katonai doktrínája szerint atomfegyverei a következő esetekben vethetőek be: 1. a "nemzet kritikus veszélyeztetése esetén", amennyiben minden egyéb intézkedés nem hozott eredményt! 2. válaszadás egy atomfegyveres támadásra, illetve 3. klasszikus fegyverekkel való agresszió esetén, amennyiben ezekkel az orosz államiságot veszélyeztetik. (Valerij Geraszimov orosz vezérkar főnöke nyilatkozta a WPK nevű hetilapnak az első orosz atomteszt 65. évfordulóján, tavaly 2014 szeptember 2.)2 4. Jogot formálnak az Első csapásra 5. Készen állnak a Második Csapásra. Mindegyik pont annyira általánosan van megfogalmazva, hogy rengeteg spekulációnak ad okot. Vegyük sorra őket! Az 1.-es pontból nem derül ki, hogy az egész orosz nemzetre értik-e ezt vagy annak regionálisan jól meghatározható részére! Transnisztria hivatalosan még mindig Moldávia része. Amennyiben a román hadsereg és titkosszolgálatok álcázott, de bizonyítható támogatásával, Moldávia hadserege bevonul, ezt tekinthetjük-e az orosz nemzet kritikus veszélyeztetésének? Tegyük fel, igen! Akkor az atomcsapást kire fogják mérni? Chisinau-ra vagy Bukarestre? Orosz módra: Mindkettőre! Ami biztos, biztos alapon. Ami viszont tényleg biztos, mivel ezt az oroszok már nyilvánosságra hozták, a NATO terjeszkedése Oroszország határai mentén az orosz nemzeti létet fenyegeti: újra csak a Balti Államokra, Lengyelországra, Romániára kell gondolni. A svédországi orosz nagykövet, Oleg Grinevszkij, visszaigazolta, hogy ebben az esetben Oroszország újra az atomfegyvereire fog hagyatkozni.3 A 2. pont egyértelmű. Elindítanak egy vagy több atomtöltetű rakétát Oroszország ellen, akkor az oroszok remélik, hogy ezt még Oroszország területe előtt a levegőben megsemmisítik és azonnal, válaszcsapásként több atomtöltetű rakétát indítanak. A válaszcsapás nagysága annak függvénye, hogy az oroszok az atomtámadást Első csapásnak vélik-e és ők erre fel egy Második Csapással kell feleljenek, vagy csak Masszív csapással?Jelen pillanatban ilyen támadásra csakis Izrael vagy a NATO részéről várhatnak az oroszok. Pakisztán, India, Kína, Észak-Korea részéről inkább támogatás és szövetség várható, vagyis az oroszok melletti kiállás! Minden potenciális támadó fővárosára elő van készítve legalább egy atom töltetű rakéta! Ezen kettes ponttal mégis van baj, hisz az atomtámadás lehet Első Csapás is. Ekkor egy rendkívüli helyzet alakul ki Oroszország számára, hisz a tervek szerint meg kellene semmisüljön minden atomfegyvere. Nem marad más hátra az orosz honvédelemnek, mint a Második Csapás elindítása, amennyiben maradt még épen atomfegyvere. A 3. pont újra nagyon általános és értelmezések tucatjaira ad okot, mivel nem tudjuk, hogy milyen konkrét eseteket értelmeznek majd az oroszok az államuk veszélyeztetésének. Egy Transnisztria elleni támadás nem veszélyezteti az orosz államiságot. Ezt csak egy forradalomnak álcázott puccs (nevezzük inkább államcsapásnak) jelentheti, amit Kijev mintájára az orosz kormány és az állami intézmények ellen intéznek a forradalom leple alatt! Ebben az esetben az orosz titkosszolgálat masszív infiltrálása miatt le kell legyen bénítva, hogy az orosz elnöknek és kormánynak, a megfelelő parlamenti bizottságnak ne jelentse a veszélyt. Amennyiben a NATO-nak ill a melléje rendelt titkosszolgálatoknak sikerült az FSB-t ennyire infiltrálni, akkor nagyon kevés esélye maradt Oroszországnak, hogy valaki ellen -ki ellen?- indítson időben egy atomtöltetű rakéta támadást! Röviden néhány fontosabb orosz titkosszolgálat ismertetése.: FSB Szövetségi Szolgálat az Orosz Föderáció Biztonságáért, ill. oroszul Federalnaja szluzsba bezopasznoszti Roszijskoi Federacii. RISS – Orosz Stratégiai Kutató Intézet, az FSB agytrösztjének számít. URPO – kriminális Szervezetek infiltrálásának Igazgatósága. 150 tagja van, az FSB egyik osztálya. FSK – Ellenfelderítési Szövetségi Szolgálat.  Az FSB jelenlegi vezetője 2008 május 12 óta Alexander Vasziljewics Bortnikov. FSO – Az orosz elnök és kormány védelmi szolgálata; Az elnök megszabhat nekik felderítési és elhárítási feladatokat is. GRU – Orosz Katonai Hírszerzés; jelenlegi hosszú nevében (GUGSVSRF) a hírszerzés szó nem szerepel. Parancsnoksága alá tartoznak a SPEZNAS 25’000 speciálisan kiképzett profi katonájával, a különböző telekommunikációs szolgálatok, mint SIGINT, COMINT, RADINT, TELINT, ISR – Infrared Sets Reconnaissance). SPEZNAS hasonlóan van felszerelve, mint a USMC (United States Marine Corps), vagyis kémszatelitek, felderítő repülőgépek, harcászati helikopterek, és repülőgépek, meg páncélosok. FAPSI (Kormányzati Távközlési Szövetségi Hivatal)                                                              2 http://de.sputniknews.com/german.ruvr.ru/2014_09_02/Atomwaffen-und-ihre-Ziele-Russland-halt-keinen-Staatfur-Feind-8703/ 3 FOCUS Magazin |Nr. 48 (1996): RUSSLAND Atomar allzeit bereit 1 FSB Szövetségi Szolgálat az Orosz Föderáció Biztonságáért, ill. oroszul Federalnaja szluzsba bezopasznoszti Roszijskoi Federacii újraszervezésénél az amerikai NSA (National Security Agency) volt a követendő példakép. Rengeteg titkosszolgálat létezik Oroszországban, melyek neve angol, meg magyar mintára ma már számozva van. Például a külföldi hírszerzés 1.‐es Parancsnokság SVR – Szluzsbá Vnesnei Rasvedki), a 16‐os meg a kommunikációs hírszerzés, stb. A 4. pont az Első csapásról szól, aminek a definíciója nem egyéb, mint az ellenség összes lehetséges atomfegyvert rejtő, ill. hordozó bázisára atomtöltetű rakétákat lőnek ki. Ezen első csapás pusztító hatását növelhetik még a fővárosra és más jelentős városokra kilőtt atomtöltetű rakéták kilövésével és célba juttatásával. Azonban mialatt az atomtöltetű rakétát kilőtték, és ez úton van, s az eseményt a szatellitek közvetítik a felügyelő földi bázisra, ezalatt a rendkívüli helyzetekre előre összeállított válságstáb tagjait összeszedik és pl. a Moszkva alatti, mélyen rejtőző atombunkerbe viszik. A kilőtt rakéta(-ák) még mindig a levegőben van(-nak). Ezalatt a rakéta ellenes védernyő automatikusan beáll a közeledő célpontokra és megpróbálja a száguldó atomrakétákat a levegőben, még az országhatárok előtt megsemmisíteni. Emiatt olyan fontos, hogy a NATO rakéta bázisok minél közelebb legyenek az orosz határhoz: Balti Államok, Lengyelország, Románia. Ha elég közel vannak, akkor pl. a válságstábnak nem lesz ideje összegyűlni a moszkvai atombunkerbe. Így kevés lesz az esélyük a Második Csapás elindítására. Az 5. pont a Második Csapásról szól. Oroszország vezetői szerint fel vannak készülve arra, hogy egy esetleges Első csapás után, amit nem tudtak kivédeni, marad még annyi atomfegyver és azok kezeléséhez szükséges Amerikai kormányképviselők ellenőrzik az M-388-as Davy Crocket nevű hordozó rakéta nukleáris robbanófejét a 18 tonna TNT-ekvivalens hatóerejű MK54-es robbanó fejet Davy Crocket az egész bomba (hordozó rakéta és nukleáris robbanófej) neve, (amerikai katona és néphős volt, 1786-1836) az egyszerű kilövő állványon. A rakéta elején van az atomtöltet. Az MK54-es atom-robbanófej hátizsákban Az MK54-MADM atom-robbanófej szétszedve, a tartály mellett jobbra humán erő és infrastruktúra, hogy az ellenséget egy teljes megsemmisítő atomtámadással megsemmisítsék, vagy legalábbis csapásmérő erejét tetemesen gyengítsék. Ezek után még mindig ott vannak az úgynevezett koffer (bőrönd) atombombák, melyeket kézben el lehet juttatni az ellenséges központokba, (ha még nincsenek ott jó előre elrejtve). Egy bőröndöt bemutatni nem kell, de az atombomba kis méretére jobban felhívja a figyelmet a Davy Crocket atombomba (robbanó fej és hordozó rakéta együtt) mérete, MK54-es robbanófejjel. A robbanófej súlya 22- 24 kg és egy hátizsákban cipeli a gyalogos oda, ahova a parancs szól. Másik 2 gyalogos a hordozó rakétát cipeli és a negyedik a kilövő állványt. (Megj.: A képen látható a kisebb hordozó rakéta csak 400 m-re viszi el a robbanó fejet. Felmérések szerint az atomtámadást elindító katonák erős, 500 REM fölötti sugárdózist kapnak, melynél az elhalálozás 50%-os!) Orosz atomfegyverek Dave Majumdar amerikai katonai szakértő a „National Interest” szaklapban bemutatja a legfélelmetesebb 5 orosz atomfegyvert.4 1. Az atom tengeralattjáró Borei. Ez a típus a Putyin elnök 2010-ben elhangzott intenzív fegyver-felújítási program egyik részeredménye. Azóta már 3 Borei is elkészült. Hossza 170 m, nagyon jó a hatásfoka és 20 atomtöltetű rakétát hordoz magával. Természetesen a híres szuperkavitációs torpedókat is, melyek sebessége olyan nagy, hogy a hajón, amelyre kilőtték, semmilyen ellenvédelemre nincs lehetőség. Külön cikkben be fogjuk mutatni! 2. Bulava RSM-56 interkontinentális rakéta. A Borei tengeralattjárón bunkerelt atomtöltet hordozására alkalmas rakéta. 11,5 m hosszú, 37 tonna a súlya, szilárd üzemanyag meghajtású. 10 atomtöltetet juttathat el 11’000 km távolságra! Általában csak 6 atomtöltettel szerelik fel. NATO által adott kódja SS-N-32. 3. Jasen többcélú felhasználású tengeralattjáró. 1993-ban kezdték el a fejlesztését, s azóta többszörös fejlesztésen ment keresztül. Az amerikai tengeralattjáró program főnökének, Dave Johnson-nak annyira megtetszett ez a típus, hogy egyet lemásoltak és legyártottak számára. Jasen torpedókat és cirkáló, atomtöltettel is ellátott, rakétákat (cruise missile) tud célpontokra indítani. 4. Oroszország taktikai atomfegyver arzenálja. A taktikai atomfegyvereket közvetlen csatákban való bevetésre fejlesztették ki. Míg a stratégiai fegyverek az ellenség saját országán messze belül kerülnek bevetésre. Jelenleg a NATO szakértői az orosz taktikai atomfegyvereket 2000 helyhez kötött és 3000 nem helyhez kötött robbanófejre becsüli. 5. Jars RS-24 interkontinentális rakéta. 20 m hosszú, 50 tonna a súlya és több atomrobbanó fejet hordoz, amelyeket különböző célpontokra juttat el. 6. A Vákuumbomba vagy hivatalos nevén a Termobar bomba nem rendelkezik atomtöltettel, de hatóereje mégis túllépi a Hiroshimára ledobott atombomba hatóerejét. Emiatt az ijesztő hatóereje miatt a vákuumbombát a Bombák Atyjának keresztelték el. Hatóereje 44 tonna TNT- equivalens, vagyis, mintha 44’000 kg TNT-t robbantottak volna fel. Robbanóanyagát a nanotechnológia segítségével állították elő és 2007-ben filmezték az első tesztet, majd tették ezt a filmet nyilvánossá. A Bombák Atyjának a megépítését az amerikai MOAB-Bomba ("Massive Ordnance Air Blast") váltotta ki, amit az amerikaiak a Bombák Anyjának neveztek el. A szörnyűséges azonban az, hogy a robbanás terjedése lassú és a lánggömb megszűnése után vákuum keletkezik. Minden légző élőlény, a rombolási hatósugáron jóval túl, a hirtelen képződő vákuum miatt, az előzetesen beszívott levegő, amely hirtelen kitágul a tüdejében, és szétrobbantja a tüdőben nagy számban lévő kis hólyagocskákat (alveolusok), fulladásos halálát okozza. A vákuumgömbbe visszaáramlik a környező levegő és a robbantás során a levegőbe juttatott, de a vákuum miatt még el nem égett anyagok a megérkező levegőn begyúlnak és a megfulladt testeket elégetik.5 Az orosz katonai doktrína a NATO interpretációja szerint 1. Az oroszok jogot formálnak az Első Csapásra, amennyiben nemzeti érdekeiket veszélyeztetve érzik! 2. Oroszország akkor is beveti atomrakétáit, amennyiben konvencionális fegyverekkel támadják meg őket! 3. Atomfegyvereket Oroszország regionális és helyi háborúk esetén is bevethet!                                                              4 http://www.focus.de/politik/ausland/borei-bulawa-r-24-jars-diese-fuenf-russischen-atomwaffen-muss-der-westenfuerchten_id_4453593.html 5 http://de.wikipedia.org/wiki/Aerosolbombe   Jars RS‐24 interkontinentális rakéta 4. Az utóbbi években az oroszok számára az atomfegyverek jelentősége megnőtt. Az Atom Küszöb, ami azt az időpontot jelenti, mikor már be kell vetni atomfegyvert is, nagyon alacsonyra tevődött át. 5. Oroszországban az atomfegyverek bevetését az elnök rendeli el! 6. Elrettentő fenyegetés az atomfegyverek bevetése előtti fázis. Ezek a fenyegetések azzal a céllal hangzanak el, hogy az ellenséget a bősz és elrettentő válaszcsapás lehetősége elrettentse és ily módon az országot egy Első Csapástól megkímélje! 7. Oroszország felkészült a Halott Kéz ellencsapásra is. Erre a csapásra akkor kerül sor, ha Amerika és a NATO olyan mértékű Első Csapást mért Oroszországra, hogy egy emberek által vezérelt Második Csapás nem lehetséges, ami azt jelenti, hogy Oroszországot lefejezték. Ekkor indul be a Halott Kéz (Perimetr) és a számítógép elindítja a mindent megsemmisítő válasz csapást. A Halott Kéz, miután aktiválva volt (oroszok által kibocsátott információk szerint mégis csak létezik egy utolsó emberi kéz, ami megnyom egy piros gombot) képes az összes atomrakétát egyszerre elindítani, amennyiben orosz földön atomrobbanásokat észlel, és Moszkva nem válaszol. (Cérnán függ a Föld Planéta sorsa!) A Perimetr rendszer csak akkor fejti ki teljes elrettentő hatását, amennyiben a világ -különösen az ellenfelek katonai szakértői- tudomására hozzák létezését. Ennek a Halott Kéz rendszernek meg is volt az ijesztő hatása: a Bush adminisztráció kiadta az atombunkerek ellen kifejleszthető „Bunker bastern” (bunkerek falát áttörő) bombák kifejlesztésére. Azonban a Kosvinszki hegységben 300 méter mélyen elrejtett gránit sziklák védelmét élvező Halott Kéz komputer rendszert ezek a bombák sem tudják áttörni. Itt teljesítenek szolgálatot az Utolsó Élő Emberi Kéz katonatisztek. A piros gombot rejtő zárt teremben, mindig csak egy! Békegalambok lennének ők? A "Bulletin of the Atomic Scientist“ szerint is, ennek a Halott Kéz rendszernek a létezése (NATO körökben következetesen ezt a nevet használják és nem a Perimetr-et) biztos bizonyítéka annak, hogy a Hideg Háború folyik tovább. Putyin elnök újra elrendelte a TU160-as stratégiai bombázók rendszeres járőrözését. Ez azt jelenti, hogy fejünk fölött repkednek a 4 atombombával megrakott repülőgépek. Az amerikai katonai doktrína 1. Nem vetnek be atomfegyvert olyan országok ellen, akik nem rendelkeznek atomfegyverrel és aláírták, betartják az Atomsorompó szerződést. 2. Észak-Korea és Irán ezt a szerződést nem írták alá, ezért az 1-es pont rájuk nem vonatkozik! 3. Atomfegyverek csak elrettentésre illetve ellentámadásra használhatóak fel, amennyiben Amerikát atomtámadás éri. 4. Amerika nem mond le az Első csapás lehetőségéről! 5. Amerika nem fogja egyoldalúan csökkenteni atomfegyverei számát, csak ha ellenőrzötten Oroszország is csökkenteni fogja saját atomfegyverei számát! 6. Amerikában az atomfegyverek bevetését az elnök rendeli el!6 A NATO-ról még annyit legalább meg kell említenünk, hogy 40’000 meghatározott célpontja van. Ezek közül választják ki az Első Csapás esetén az elsődlegeseket, annak függvényében, hogy éppen melyik atomhatalom és szövetségeseik részéről fenyegeti őket az atomcsapás elháríthatatlan lehetősége. Egy kis játékelmélet A továbbiakban kénytelenek vagyunk röviden bemutatni a játékelmélet azon részeit, amelyeket az atomháború kitörése előtti fázisban a feszültségeket gerjesztő szereplők, akarva vagy akaratlanul, a játékelmélet szakértő matematikusainak támogatásával használnak. A fogolydilemma A fogolydilemma a játékelmélet központi része. Nem egyéb, mint egy nem-zéró-összegű játék, amit 2 játékos játszik. A mese hozzá: 2 fogoly vizsgálati fogságba kerül. A rendőrség súlyos bűntény elkövetésével vádolja őket. Mivel a rendőröknek elegendő bizonyítékuk nincs, a foglyokat elkülönítik és egy deal-t (megegyezést) ajánlanak nekik. Ezt az ajánlatot a játékelméletben „jutalomnak”, de legtöbbször „kifizetésnek” nevezik. „Amennyiben az első fogoly vall (defektál) és társa hallgat (kooperál), akkor az előbbi büntetés nélkül elmehet, míg a másik, aki nem vallott, 10 év börtönt kap. Ha az első tagadja meg a vallomást és a második vall, akkor a másodikat fogják elengedni és az első kap 10 évet. Ha egyikük sem vall, akkor egy kisebb bűntényért 6 hónapot kapnak mindketten. Ha mindketten vallanak, mindegyikük 6 évet kap.“7 Az alábbi táblázattal foglalható össze a játék: Egyik tagad (kooperál) Egyik vall (defektál) Másik tagad (kooperál) Mindketten 6 hónapot kapnak Egyik szabad, másik 10 évet kap Másik vall (defektál) Egyik 10 évet kap, másik szabad Mindkettő 6 évet kap A játékban feltételezzük, hogy mindkét fogoly a saját érdekeit követi. A táblázat szerinti döntéseket ők maguk hozzák anélkül, hogy egyik tudna a másik döntéséről, hisz a 2 foglyot a rendőrök elkülönítették. A tagadás, vagyis                                                              6 http://www.handelsblatt.com/politik/international/diplomaten-in-sorge-nato-beraet-ueber-russische-atomwaffenstrategie/11329784.html 7 http://hu.wikipedia.org/wiki/Fogolydilemma   a fogolytárs el- nem-árulását nevezik a játékelméletben kooperációnak, mivel a 2 fogoly egymással kooperál. Az árulást defektálásnak nevezik. Tételezzük fel, hogy a 2 fogoly a rendőrök után találkozhat egymással, és kicserélhetik az információikat. Azonban a dilemma továbbra is fennmarad, hisz egyik sem tudja, hogy a másik betartja-e az ígéretét (kooperál) vagy defektál a szabadulás reményében. A tét nagy! És most el lehet kezdeni, a 2 fogoly helyébe helyezve magunkat, a spekulálást! Ebben a játékban bebizonyosodik az is, hogy a dilemmás helyzetek lerombolják az erkölcsöt, semmissé teszik a bűntudatot, és a bizalmat. A bizalmat csak 2 módon lehet megőrizni: illegális (nem megengedett) módon a 2 fogoly titokban folyamatosan kommunikál egymással. Ugyanakkor a bizalommal való visszaélést a megcsalt részéről durva büntetés követi, amit „Tit for Tat” (Ahogy te nekem, úgy én neked) néven emlegetnek a szakirodalomban.8 A játék annyiban különbözik a valóságos helyzettől, hogy ki van zárva a bűnössége vagy ártatlansága a foglyoknak. Ugyanis egy fogoly akkor is profitál a bevallással, ha tulajdonképpen ártatlan. Ugyanis a büntetését elengedik. Ha a fogoly abban reménykedik, hogy valahogy csak be tudja majd bizonyítani az ártatlanságát és emiatt fog hamarosan szabadulni, és elutasítja bűnösségének bevallását, akkor sajnos le kell ülnie a 6 hónapot mindkettőnek. A rendőrök megnyitják a következő menetet, és naponta ugyanazt a deal-t ajánlják a foglyoknak. A foglyok arra következtetnek ebből, hogy egyik sem defektált vagyis a rendőröknek nem vallotta be a bűnösségét. Amennyiben a tagadás miatt kapható büntetés nagyon magas, akkor a valóságban is megfigyelhető tendencia, hogy az ártatlanok is bevallják „bűnösségüket”. Amerikában ez divat, mert az ügyészeknek megengedett, hogy a gyanúsított ügyvédjével kidolgozzanak egy deal-t. Habár a gyanúsított ártatlan, de a körülmények ellene játszanak, s ártatlanságának bizonyítása nem lehetséges, akkor elfogadják a deal-t. jelenleg robbant ki egy hatalmas botrány, amely felszínre hozta ennek az embertelen módszernek a súlyos hiba lehetőségét. Írásom napjáig 59 életfogytiglanra ítéltet helyeztek szabadlábra, akiket egy hajszáluk a bűntett helyén corpus delicti miatt ítéltek el, és a gyanúsított elfogadta a deal-t, habár ártatlan volt. A cirkusz és a nép felháborodása jelenleg is nagyobbodik, mert hasonló módon halálraítéltek és kivégzettek is vannak ebben a helyzetben, összesen, eddig, 16-on. A valós életben gyakran találkozunk hasonló dilemmával. Mesterséges intelligencia Alan Mathison Turing angol matematikus, aki a 2. világháború alatt gépet épített a híres német sifrírozó gép (Enigma) kódjainak megfejtésére. Kidolgozta a mesterséges intelligencia tesztelésére a módszert. Hasonló dilemma kap szerepet ebben a tesztben, habár itt annyi kérdést tesznek fel a játékosok, amennyit akarnak. Van 2 számítógép, amelyek előtt, egymástól akár nagy távolságra is, ül egy human játékos, míg a másik előtt esetleg nem ül senki, csak a gép válaszolgat a feltett kérdésekre, ill. tesz fel ő is kérdéseket. A tét megtudni, hogy az ellenkező oldalon egy ember ül vagy csak egy mesterséges intelligencia. A jutalom kérdését is meg kell oldani, a jutalmi egységeket meg kell előre határozni. És kezdődhet a játék: meg kell győzni a túloldalon ülő partnert arról, hogy mindkét fél egy ember és nem egy mesterséges intelligencia. Leszerelés Mivel a tanulmányunk témája az atomháború, vegyünk erre egy példát, a leszerelést. Ebben az esetben az is bebizonyosodik, hogy vannak esetek, amikor az egyének ésszerűen döntenek, de mint csoport a következmények ésszerűtlenek. Schelling Thomas foglalkozott ezzel a témával a hidegháború körülményeit véve alapul. A „Konfliktus stratégiája” c. könyvében (Strategy of conflicts) az „elrettentés egyensúlya” probléma tárgyalásánál. Két állam fegyverkezési versenybe kezd. A két állam választhat: mindketten növelik a fegyverekre költött hadi kiadásokat vagy kötnek egy megegyezést a fegyverkezés csökkentéséről, vagyis az atomfegyverek leszereléséről. Habár megegyeznek a csökkentésről, azonban a másik félben nem bízva, országon belül titokban masszív fegyverkezésbe kezdenek. Ez a döntés kényszer következménye, hisz az elrettentő csapás rendkívüli károkat okoz, a játék tétje iszonyatos. Bizalom a másik félben nincs! Amennyiben ezt a játékelméletet kiterjesztik több szereplősre és a játékot végtelennek tekintik, akkor meg kell határozni a különböző stratégiákat. A leggyakrabban használt stratégiák a következők: 1. -Tit for Tat (Ahogy te engem, úgy én téged) 2. -Mistrust (Bizalmatlanság) 3. Spite (Neheztelés) 4. Pavlov (feltételes reflex) 5. Gradual (Fokozatos) 6. Prober (Probálgató, Szondázó) 7. Master-and Servant (Mester és Szolga) A „játék” folyamán mindegyik kormány az egyensúlyt keresi. Ennek a megállapításáért Nesh John Forbes matematikus a magyar származású Harsányi Jánossal és Reinhard Seltennel közösen 1994-ben Közgazdasági Alfred Nobel-emlékdíjat kapott. Gyávák Játéka Ez a játék a Disznó Öböl krízisben játszódott le, amikor a világ valóban egy atomháború szélére sodródott. A tét nem egyéb volt, mint ki indítsa az Első Csapást? Ki lesz az, a két nagyhatalom közül, aki meghajlik, és arcot veszt. Ugyanakkor a Szovjetunió vezetői tudták, hogy J.F. Kennedy metamfetamint kap injekcióban, amiről a testőrsége is későn szerzett tudomást. Amikor Kennedy Hruscsovval találkozott, az ajtó előtt ott állt a különleges „orvosa” Max Jacobson, aki beadta az injekciót neki, mielőtt bement volna a nehéz tárgyalásra. Ugyanakkor ez a játék az őrültek játéka is volt, hisz a szovjet vezetők Kennedy-t őrült drogosnak tartották, aki képes megnyomni a piros gombot.                                                              8 http://de.wikipedia.org/wiki/Gefangenendilemma   Habár Hruscsov nem drogozott az amerikaiak őt is őrültnek tartották, aki az ENSZ közgyűlésen levetette a cipőjét és azzal verte a pulpitust, hogy csendet-rendet teremtsen a teremben. A játékelméletben a Gyávák Játékára a mese a következő: van 2 autós, akik nagy közönség előtt akarnak egy próbát tenni. Egymástól 1 kilométerre szembe állnak és teljes gázzal egymásnak hajtanak. A dilemma: Ki lesz a gyáva és kapja félre a kormányt, és ki száguld tovább. Aki félre kapja a kormányt az arcot veszt, vagyis gyávának tekinthető. Ha mindketten félrekapják a kormányt, akkor a közönség előtt mindkettő gyávának tekinthető, azonban egymás előtt nincs arcvesztés, s a közönség meg nem számít a játszó feleknek. Ha mindkettő nem gyáva, hanem egymásnak száguldanak, akkor egyik sem kap jutalmat (nulla jutalom), mert meghaltak. A verseny előtt magas tétekkel fogadásokat kötnek, amelyből a versenyzők 2=20’000.- Eurót, meg 4=40’000.- Eurót vagy 6=60’000.- Eurót kapnak (lásd táblázat).9 2-es vezető Kikerüli (gyáva) Tovább száguld 1-es vezető Kikerüli (gyáva) 4/4 2/6 Tovább száguld 6/2 0/0 Az őrültek játéka (Madman – Theory) Richard Nixon amerikai elnök taktikai játéka volt a vietnami háború befejezése érdekében, anélkül, hogy ez Amerika számára arcvesztéssel járna. A háború továbbfolytatása már lehetetlenné vált. Folytak a tüntetések az országban, a háborúban sok amerikai katona életét vesztette, míg mások nyomorékká váltak. És ezeket a veteránokat a tüntető fiatalok nemhogy tisztelték-becsülték volna, hanem megvetették. Az országban nőttek a feszültségek. Nixon elnök megbeszélte a CIA-val, hogy híreszteljék el róla Nixon beleőrült a feszültségekbe és a keze állandóan a piros gombon van, hogy az általa kibírhatatlanul utált kommunisták életét kioltsa. Alig bírjuk már visszatartani! Két napra rá Ho Chi Minh Párizsban volt és békét ajánlott. Távol-Keleten még nagyon frissek voltak a HirosimaNagaszakira dobott amerikai atombombák emlékei. Atomfegyveres balesetek Atomfegyverek száma óriási, senki számára nem ismertek pontosan. Természetesen vannak balesetek a kezelésük, üzemeltetésük, hadrendbe állításuk során. Ezeket a baleseteket a legnagyobb titokban próbálják tartani. Ez azonban nem mindig sikerül. A következő balesetek derültek ki, amiről a világnak tudomása van: 2 1966‐ban Spanyolországban,  Palomares‐nél kimentett atombombák 1. 1966-ban egy amerikai stratégiai bombázó összeütközött egy tankolásra küldött repülőgéppel. Mindkét repülőgép felrobbant és lezuhant. Egyik atombomba egy paradicsomföldön fúródott be mélyen a földbe, míg 2 másik atombombán a nem-atom gyutacs felrobbant, de nem robbant fel az atomtöltet, és egy negyedik bomba a tenger fenekére került, amit 3 hónap múlva találtak meg. 2. 1968 január 21-én egy amerikai B52-es stratégiai bombázó, Grönlandban leszálláskor, a repülőtéren robbant fel. A gépen lévő 3 atombomba felrobbant és radioaktív anyag szétszóródott és beszennyezte nagy területen a környezetet. Nem maghasadásos robbanásra gondolunk. Egy bomba nem robbant fel, de eltűnt és a mai napig nem tudják merre van. Amerika lelkiismeretén szárad az is, hogy a grönlandi katonáknak nem mondták meg, hogy mi robbant ott fel, és ily módon szándékosan kitették őket a magasan radioaktív sugárzásnak. 3. 1989-ben a szovjet tengeralattjáró, Komszomolez, meggyúlt és elsüllyedt. Bunkerjében 2 atombomba volt. A tengeralattjáró mai napig is elérhetetlen mélységben van. Az atombombák burkolata az erősen sós vízben az erőteljes oxidáció miatt hamarosan szét fog mállani és a radioaktív anyagok a tengerbe kerülnek.                                                              9 http://de.wikipedia.org/wiki/Feiglingsspiel   50 atombomba van eltűnve, amennyiben nem hiszünk a 100 kofferatombomba eltűnésének hírében, amelyek hollétéről nem tudunk. Repülőgépek vesztik el atombombáikat vagy hajók, tengeralattjárók ütköznek egymásnak, belsejükben rakéták robbannak fel, s mindez atomtöltetű rakéták közelében. Befejezés és végkövetkeztetések Az orosz vezérkari főnök értésére adta a világnak, hogy Amerika Japánra dobott atombombáival a 2. világháború végén egyértelműen a világ tudtára hozta: 1. egyeduralmát a világ fölött és 2. készségét atombombák könyörtelen bevetésére, egyeduralmának megőrzése végett! Ennek ellenpólusaként cselekszik Oroszország: 1. Amerika egyeduralmát a világ fölött nem engedik meg és 2. készségüket atombombák könyörtelen bevetésére az Elrettentés Stratégiájával folytonosan bizonyítják! Az emberiség még a felelőtlen gyermekkorban leledzik. Titkolódzik és kiszivárgott információkat államilag, a kormányok által vezérelve, kórusban hazudják le, hallgatják agyon, vagy tüntetik el minden fórumról. Emiatt hatalmas a köd ezen a területen. Az itt közölt információkat több forrásból is ellenőröztem. Azokat az információkat, melyeket nem tudtam visszaigazolni több más forrásból, kitöröltem ebből a tanulmányból. Ennek ellenére álljon itt egy példa egy olyan nagyon is hihető információról, mely a német tévében hangzott el és azóta nyoma veszett. Az egyik portálon esküdözik egy német polgár, hogy ő látta az adást, és kéri, segítsenek neki megtalálni a videót. 2009 július 22.-én a ZDF Info TV-ben az „Abenteuer Wissen”, komoly tudományos adásban, egy ismert orosz Insider (belső ember) kijelentette, hogy a Szovjetunió összeomlása utáni káoszban a meglévő 250 kofferatombombából 100 eltűnt. Ebből az információból is csak arra lehet következtetni, hogy –az oroszok szerint-, amennyiben valahol valamelyik NATO tagország területén felrobban egy ilyen koffer-atombomba, akkor ne feltétlenül mérjenek egy Első Csapást Oroszországra: „Ugyanis nem mi voltunk, hanem a terroristák!” Ez a mai helyzet, amiben az emberiségnek élnie kell. Románia 1970-ben szintén aláírta az Atomsorompó szerződést, de Ceausescu alatt is a régi taktikát gyakorolták: aláírjuk, hogy megszeghessük. 1980-as években dübörögve készültek a tervek atombomba gyártására. Román jelentések szerint a Vezér (Il Duce helyett Tovarasul) kivégzésével leállt az atomfegyver program is. Jelenleg Romániának van egy atomerőműve a Dunán, Cernavoda-nál, amelyet kanadai segítséggel építettek fel. Romániában uránt bányásznak és az erőműhöz szükséges üzemanyag előállítást, az urán dúsítást is Romániában végzik. Ugyanez Iránban maga után vonta Amerika teljes haragját és G. W. Bush alatt, már 2007-ben várható volt Irán megtámadása. Ugyanis nem a bomba szerkezetének előállításával van a gond, hanem műszaki rajz szerint a méretre legyártott nukleáris láncreakció beindítását lehetővé tevő dúsított urán vagy plutónium előállításáról. Nem sokat ér az az atombomba, amelyből csak egy van, mivel többre nem tudsz külföldről hasadóanyagot beszerezni. Tehát a hangsúly a hasadó anyagok saját előállításán van. Amennyiben képes vagy erőművek számára hasadó anyag szintjére dúsítani az uránt, úgy képes lehetsz további centrifugák és egy reaktor beállításával atombombáid számára is hasadó anyagot előállítani.10 A The Nuclear Information Project szerint egy 14 MW-os TRIGA kutató reaktort Amerika alakított át 1990-től 1991-ig, hogy csak alacsony dúsítású uránt tudjanak előállítani.1993-ban a bécsi székhelyű International Atomic Energy Agency (IAEA) ellenőrzést tartott Romániában, ami után kijelentették "The IAEA found that no nuclear bomb had been produced in Romania.” 11 Magyarul: Az IAEA úgy találta, hogy Romániában nem állítottak elő atombombát.” Ezt az egész felhajtást az indokolta, hogy a TRIGA reaktorban előállítottak néhány milligramm plutóniumot. A SRI által a Libertatea folyóiratnak elküldött levélben a következő áll: „Románia helyrehozhatatlanul elvesztett egy sor szigorúan titkos dokumentumot, amelyek a román nukleáris bombák gyártási receptjeit tartalmazták.”12 A SRI kutatásai szerint, 2011 májusában, 75 regisztrált dokumentum tünt el a Regia Naţională Autonomă pentru Activităţi Nucleare, Sucursala Cercetări Nucleare Piteşti (SCN) archivumából. Egyszóval, a Pitesti-ről eltűnt szigorúan titkos technológiai adatok a nukleáris bombákhoz szükséges információkat tartalmazták és nukleáris bombák gyártásához használhatják őket valakik. 2011 novemberben a Compania Naţională a Uraniului jelentette, hogy az urán bányánál lévő lehegesztett végű csövek eltüntek a bennük lévő 73,5 kg uránnal együtt. A Bihar és Beszterce megyékben lévő uránbányákból az urán Földvárra kerül, ahol Urándioxdot állítanak elő. Ezt az anyagot tovább viszik Pitesti-re, ahol előállítják a civil hasadóanyagot a Cernavoda-i erőmű számára. Mindenképp gyanús az egész ügy, megszűnt-e valóban a román atomfegyver program vagy sem, mivel Románia annyira érzékenyen viselkedik a magyarsággal és Magyarországgal szemben, mintha lenne atombombája. Magyarország meg olyan gyáva módon viselkedik Romániával szemben, mintha elhinné, hogy van neki atombombája. A gyávák játéka ez, amelyben Románia száguld előre és Magyarország félrekapja az útjából a kormányt! De, vicceljünk tovább egy kicsit: Magyarország ugyanilyen módon viselkedik Szlovákiával szemben is, meg Szerbiával, és Ukrajnával szemben is, mintha mindezeknek atombombájuk lenne, és örült vezéreik keze ott remegne a piros gombon.                                                              10 http://fas.org/nuke/guide/romania/index.html   11 http://de.wikipedia.org/wiki/Atommacht#cite_note‐36   12 http://www.frontpress.ro/2014/03/basescu‐romania‐face‐parte‐din‐cele‐34‐de‐state‐din‐lume‐care‐au‐un‐ciclu‐nuclear‐ complet.html   Atomháború kitörésére a jelenlegi környezet eléggé éles, de tekintve az itt bemutatott „játékokat” ezeket a végtelenségig játszhatják. Ezekben a „játékokban” több szereplő van és mindegyik keresi a maga számára a legkedvezőbb megoldást tudva ugyanakkor, hogy közösen az Elrettentés Stratégiai játékban a Nash-egyensúlyt kell megtalálniuk. Mi azonban tovább töprenghetünk, vajon létrejön-e egy olyan helyzet, amikor valamelyik fél számára csak a nukleáris háború lesz az egyedüli „kedvező” megoldás, mivel a többi szereplő feladni látszik az egyensúly keresését. Tehát egy atomháború kitörésére sok körülmény adott. De ne felejtsük el, hogy ebben a tanulmányban bemutatott „játékok” a végtelenségig folyhatnak, politikus generációról generációra. Csak a játék stratégiája változik. Románia -2014 - 2015-ben- az oroszok elleni fenekedéssel mindenképpen rendkívül veszélyes helyzetbe navigálta az országot! Reméljük, hogy nem kerül sor ilyen súlyos ellentámadásra, és ha igen, akkor Erdély valamilyen módon kimarad ebből. Támadás esetén az oroszok az Aranyosgyéresen lévő katonai repülőteret is le fogják bombázni. Azt nem lehet előre megjósolni, hogy mekkora területet fog még bombatámadás érni, a repülő tértől hány tíz kilométer távolságra fognak még rakéták érkezni. De ezek a rakéták semmiképpen sem lesznek atomtöltetű rakéták. Az Elrettentés Stratégiai játéka folyik tovább és figyeljük csak a stratégia váltásokat, mert mást nem nagyon tehetünk. Reménykedjünk inkább abban, hogy habár lassan, de az emberiség eléri a felnőttkort, ami számomra egyenlő az 1-es számú civilizációs fokozat elérésével: fenntartható fejlődéssel óvjuk planétánkat és az energia források miatt nem egymást gyilkoljuk, hanem atomfegyverek helyett a Holdon nagy mennyiségben lévő (2-3 millió tonna) Hélium 3-ast kitermeljük és a Földre lehozzuk. A fúziós atomerőművek technológiája készen áll és 2050-ig iparilag is biztonságossá válva megépülnek az első He3-as üzemanyagú fúziós atomerőművek. Ezzel pedig az emberiség átlép a kettes civilizációs fokozatba, amikor is a csillagrendszerünk határáig fogjuk kiterjeszteni a gazdálkodásunkat! Ez a a jövő és nem a „Halott Kéz” program szerint elpusztítani az emberiséget, az állat és növény világot! Dr. Ing. Sebestyén‐Teleki István, Zürich ‐ Erdőszentgyörgy, Svájc – Erdély Nemzeti InternetFigyelő (NIF)Ha háború lesz a "Márciusi sokk" haditerv Norvégiát és Szaúd-Arábiát veszi először célba


Egy igazán komor Védelmi Minisztériumi jelentés a Kreml falain belül igencsak világos érvényességet ad annak, hogy most januárban az Ítéletnap óráját közelebb kellett állítani az éjfélhez ! (Ha valaki lemaradt volna, a többségében Nobel-díjas tudósok alkotta csoport a Bulletin of Atomic Scientists nevű kiadványában jelezte: most két perccel kellett előre állítani a híres Doomsday Clock-ot, így az már csak három perccel áll éjfél előtt. 
Az óra jelképesen azt mutatja, hogy az emberiség az atomháború és a globális felmelegedés okozta végzetes kockázatoktól mennyire áll távol.)

Nos, aki csak a főáramú híreket figyeli, már annak is fel kellett tűnjön, hogy 
a világ gyakorlatilag nem biztos, hogy hónapokra, talán csak hetekre van egy háborútól.Ahogy most hétvégén Francois Hollande francia elnök kijelentette: 

"Ha nincs megállapodás, háború következik..."


Ebbe sajnos beleilleszkedik egy nagyon súlyos jelentés és tervezet, melynek kiszivárogtatása és részletei minden bizonnyal hozzájárultak ahhoz, hogy Hollande és Merkel azonnal Putyinhoz látogatott a napokban és látványosan meghátrált Ukrajnának, sőt Szaúd-Arábiának szánt fegyverszállítás ügyében egyaránt !

A "Shock of March" nevet viselő jelentés valódiságát sajnos senki nem tudja úgysem megerősíteni vagy cáfolni, de az abban foglaltak a jelen eseményeinek fényében sajnos egyáltalán nem kizárhatóak, sőt logikus lépéseknek is tűnnek....


Szombaton pedig Nicolas Sarkozy is beleköpött az atlantisták levesébe - "Jogos volt a Krím Oroszországhoz való visszacsatolása." A Krím-félsziget lakosait nem lehet hibáztatni azért, hogy csatlakoztak az Orosz Föderációhoz. Sarkozy pártja, az UMP szombati párizsi konferenciáján kijelentette: meg kell védeni az orosz ajkú lakosokat Ukrajnában, mert az új ukrán kormány sérti a jogaikat. A volt francia elnök totálisan szembe menve az USA által gyarmatosítandó Európa hivatalos álláspontjával leszögezi, hogy nem csak az orosz elnök, hanem a népakarat döntött a Krím visszacsatolása mellett. Azt is kijelenti, hogy a puccskormány megsérti az orosz etnikai kisebbség jogait. 
(A cikket fordította és kiegészítette: SBG Buddha - VilagHelyzete.com )

"Márciusi Sokk" haditerv - jelentés

A jelentés, melynek szerzői a "Shock of March" ("Márciusi sokk") címet adták egy haditervet vázol, mely egyszerre helyezi támadás alá Norvégiát és Szaúd-Arábiát miközben az Európai Uniót és az Egyesült Államokat egy masszív nukleáris támadás lehetőségével sakkban tartja.

<<< A jelentés szerint a Központi Katonai Parancsnokság által előzőleg már márciusra betervezett masszív nukleáris rakéta gyakorlat fedőakcióként szolgálna legalább 10 EMP-vel (Elektromágneses Impulzus) felszerelt Iskander-M taktikai ballisztikus rakéta elindításához az előzőleg kijelölt célpontokra, mely magában foglaljaNorvégia középső részét és a szaúd-arábiai Ju Aymah olajkitermelő komplexumot

A szükséges kritérium, mely lehetséges célpontokká teszi a fenti helyeket magában foglalja - ahogy a jelentés fogalmaz - Szaúd-Arábia olajkitermelő képességének megrogyasztását, miáltal nem tud olajat szállítani a világ egyik legnagyobb komplexumából

Míg ezzel egy időben megakadályozza az USA-t, hogy hozzáférhessen az utóbbi években Norvégia középső részére föld alatti bázisokra szállított hatalmas mennyiségű tankhoz és haditechnikához

A "márciusi sokk" haditerv előkészítésében - ahogy a jelentés folytatja - a Védelmi Minisztérium széles hatáskörű gyakorlatba kezdett az orosz nukleáris, vegyi és biológiai védelem csapataival 7 különböző hatótávolságban a Déli Katonai Övezetben , beleértve a Krím-félszigetet és Örményországot.

Ezen támadások "stratégiai platformja" - ahogy a Védelmi Minisztérium szakértői állítják a jelentésben - elsősorban a Kaszpi-Flotilla lesz, mely Szaúd-Arábiát támadja Iskander-EMP rakétákkal, míg az Északi-Flotta szintén EMP-vel felszerelt Iskander rakétákkal Norvégia középső és északi részét veszi célba.

Norvégia katonai, ipari, civil elektromos és telekommunikációs rendszerének sikeres megbénítása után a speciális katonai erők csapatai (Spetnaz) - mely Murmanszk körzetében állomásoznak nagy létszámban - átlépik a két ország között lévő határt, hogy biztosítsák a létfontosságú repülőtereket és megsemmisítsék az ott felhalmozott amerikai hadifelszerelést.Viszont ezután elhagyják a norvég területeket, amik várhatóan tárgyalásos rendezéssel beszüntetik az ellenséges tevékenységet Norvégiát illetően. 


Hogyan működik az EMP-fegyver :

EMP Bomb Threat Scenario
How to build an EMP generator
How to Make a Handheld EMP Jammer
How to Make an Electromagnetic Pulse Generator
The High Power 8 Watt Emp Jammer 2015 For Slotmachines !
Fruit machine Jammer / emp generator
Emp Jammer Slot Machine Tester2016
Jammer Slot Device Machine Test in the Cassino
Russian Fighter Jet Disables US Missle Destroyer Using Electronic Warfare Weapon
Russian Su-24 Making "Fake Attacks" at US Navy Ship USS Donald Cook in Baltic Sea
Learn How To Prepare For And Survive An EMP Attack.(Electromagnetic Pulse)
DIY How To Make EMP Jammer 2015 Tutorial To Hack Any Slot Machine and Vending Machine
How to Make a Handheld EMP Jammer
WiFi Jammer
5$ EMP Jammer / Generator of 2015 Step by Step Tutorial For Slot Machines Amazing Results !!
Jammer Slot Device Machine Test in the Cassino
EMP Jammer Step by Step / Slotjammer Tutorial
Test con Jammer Emp su Slot Machine (anti defender) svuota hopper montete - Link in descrizione
Test Jammer Slot Device Machine
2016 emp jammer for test jammer slot trucuri la aparate jammer telecomanda slot
NEW GAME HYSTERIA!! NEW SLOTS!! NEW GAMES!! NEW SLOT MACHINES!! [Slot Machine Bonus Wins]
Video3 Building Version 2 Slot machine Jammer EMPmp4 2
Basic V2 Jammer
2016 EMP JAMMER TUTORIAL 2/4 COIL for FREE!! Kostenlos!! Gratis!!
2016 EMP JAMMER TUTORIAL 3/4 TRANSISTOR for FREE!! Kostenlos!! Gratis!!
2016 EMP JAMMER TUTORIAL 4/4 EMP for FREE!! Kostenlos!! Gratis!!
EMP parte 4° tutorial
How This Man Build Amazing Hobbit Hole By Himself
242 0647 Ana's Hobbit house
building a diy designer greenhouse in 5 minutes

242 0647 Ana's Hobbit house
BEST ECO-HOUSE NO DEBT - LE MIGLIORI CASE ECOLOGICHE SENZA DEBITO
Eco Dome, Building a Small Home
Monolithic Dome
Natural Building and a New Sense of the Earth


Norvégia és Szaúd-Arábia elsődleges célpontok

Szaúd-Arábia megtámadásához a legális felhatalmazást a jelentés védelmi minisztériumi szakértői szerint az adja meg, hogy a Királyság " "gazdasági hadviselést folytat az Orosz Föderáció ellen" olajat öntve a világ piacaira, hogy lenyomja az olajárakat és tönkretegye Oroszországot. 

Ami tény, mióta még 
az Obama-rendszer is elismerte múlt héten a New York Timesban

(2014.december)
Az orosz HM szakértői szerint az USA/NATO szövetséges Norvégia megtámadásához teljesen legális alapot ad az, hogy tavaly decemberben az amerikai képviselőház gyakorlatilag hadat üzent Oroszországnak, amit House Resolution 758-as törvény tesz lehetővé és az Obama-rezsim is támogatja. (Az iraki háborút és egy szuverén ország megtámadását is ennek a törvénynek a segítségével követték el.)

A napi hírekben láthatjuk a neokonok, a fegyvergyártó lobbi, Joe Biden alelnök nyilatkozataiból, hogy mind abban érdekeltek, hogy Ukrajnában a háború egyre hevesebbé és szélesebbé válhasson és Oroszországot belerángassák a konfliktusba. Porosenko felfegyverzése amerikai fegyverekkel az orosz-ajkú lakosság önrendelkezési jogának érvényesülése ellen gyakorlatilag a kanóc meggyújtását jelentené......

Ahhoz, hogy megelőzzük ezt a "márciusi sokk" haditervet és a ravasz meghúzását egy totális atomháború felé, a jelentés folytatja, hogy minden EU/NATO tagország azonnal figyelmeztetést kap, hogy amennyiben az Orosz Föderáció ellen tervez lépéseket, az Iskander ballisztikus EMP rakéták a Kalinyingrádi Körzetből képesek az EU bármelyik katonai célpontját elérni kevesebb, mint 15 perc alatt. 


Merkel és Hollande megijedtek, hogy az utolsó másodpercbe léptünk ? 

Fontos megjegyezni, ahogy a jelentés írja, hogy amint erről a tervről Franciaország és Németország értesült, az USA-t szinte teljesen kihagyva a folyamatból, F. Hollande és A. Merkel azonnal személyesen rohantak tárgyalni Putyinnal és leszögezték, hogy sem Franciaországsem Németország nem fog fegyvereket szállítani Ukrajnának !
De Németország még ennél is tovább ment: nyilvánosan kinyilvánította, hogy minden Szaúd-Arábiába irányuló fegyvereladást is leállít

A legveszélyesebb továbbra is - ahogy a jelentés fogalmaz - az Egyesült Államokmarad és a Védelmi Minisztérium szakértői szerint már egyáltalán nincs is Barack Obama irányítása és kontrollja alatt..... 

A HM ezen állítását alátámasztva a jelentés megjegyzi, hogy a múlt héten Washingtonban napvilágra került dokumentumok és hangfelvételek megerősítik, hogyan irányította személyesen Hillary Clinton a líbiai kormány lerombolását az Obama-rendszer és a Pentagon felett is intézkedve. (A Benghazi-botrányban és az amerikai nagykövet megölésében mai napig felelősséggel vádolják !)
De ami még ennél is rosszabb, figyelmeztetnek, Hillary Clinton irányíthatja az amerikai kormányt is és közben úgy viselkedik, mint egy "megsebzett sas", mióta veje, Marc Mezvinsky, a mai napig 200 millió dollárt veszített a Clinton-család vagyonából azzal, hogy rosszul becsülte meg a görög államkötvények árfolyamának alakulását és a görögországi fordulatot nem látta előre, mely után a Syriza-kormány nemcsak a hiteleket nem akarja kifizetni, de még az euró-zónából való kilépést is beharangozta....

És hogy a görög helyzet még rosszabbat is hozhat, arra jelzésértékű, hogy a brit George Osborne is figyelmeztetett tegnap, hogy Görögország eurózónából való kilépése és a hitelezők elvesztése még a Közel-Keletnél, a globális klímaváltozásnál és az USA-Oroszország közötti feszültségnél is nagyobb fenyegetést jelent a világgazdaságra
Az ország leszögezte, hogy a 2015.Feb.28-i határidő lejárta előtt nem is hajlandó leülni tárgyalni a hitelezőkkelAz már nem volt meglepetés, hogy Putyin közölte, Ukrajnának azonnal vissza kell fizetnie az Oroszországtól kapott 3 mrd dollár kölcsönt, hiszen gazdasági problémái adódtak az oroszoknak....
Már csak hab a tortán, hogy Kína vezető hitelminősítő intézete, a Dagong figyelmeztette e héten a gazdasági élet szereplőit, hogy a világ sokkal rosszabb pénzügyi válság felé tart, mint a 2008-as. 

A jelentés leszögezi, hogy a "márciusi sokk" haditerv azért készült, hogy ebben a világban megvédje az Orosz Föderációt......


Forrás: Sorcha Faal / Fordította, kiegészítette : SBG Buddha - VilagHelyzete.com
February 4, 2015 © EU and US all rights reserved. Permission to use this report in its entirety is granted under the condition it is linked back to its original source at WhatDoesItMean.Com.
Bejegyezte: SBG Buddha A kazár-maffia

A kazár-maffiaBár korai még örülni, de a kazár-maffia részét képező és irányította amerikai kormány, Izrael, és a szintén kazár maffia részét képező "kormányok" világszerte, a "nem túl távoli jövőben", nyílt konfrontációban fognak "elvérezni" a "saját népük" (sic) ellen folytatott háborúban. A falánk kígyó saját farkából is táplálkozik. Persze egyenlőre csak a világ nyugati felén... Az amerikai veteránok rájöttek, és egyre nagyobb számban jönnek rá, hogy becsapták őket, megnyomorították családjaikat, a mammon és a hatalomvágy megszállottjai érdekeiért, kihasználták hiszékenységüket, de "érik a büntetésük". Ez a per sokkal nagyobb lesz, mint a történelemben valaha előfordult perek bármelyike. A vádlottak padjára kerül minden, egy-egy ország képviseletét csalással, lopással, korrupciós tevékenységgel ellátó identitás nélküli hazaáruló, hiába tett hamis esküt, vagy hiszi azt, hogy a népének tett esküje alól felmenti a kazár-maffia eddig felmentést nyújtó ideológiája.

Az éremnek két oldala van. Az egyiken szerepel a gójoknak tett hamis eskü, a másikon a bűntársaiknak. A nevezettek egyiket sem szokták betartani, mivel az első esetében tevékenységük és elkötelezettségük egyértelműen esküszegés, és a másik oldal esetében is csak a közös érdekek, a bűnszövetkezeti tagság és a bűnpártolás az összetartó erő. A "tolvajbecsületről" ugyan már nagyon régóta megemlékeznek a történelemben, de a rablók, rablógyilkosok között soha nem létezett ilyen, főleg a precízen és alaposan végrehajtott "munkát" követő osztozkodás közben. Az USA esetében nehezebb a kérdés feldolgozása, mint a csatlósoknak (szövetségeseknek) nevezett, többnyire csalással, megtévesztéssel megválasztott nyugati típusú kormányok esetében. Ugyanis a lakosság véresen komolyan veszi azon jogát, hogy tulajdonát, saját és családja, valamint honfitársai életét akár fegyverrel is megvédje, ám nem csak külső ellenséggel, de saját kormányával szemben is megteheti ezt.

Az USA esetében nem kellett különösebb jóstehetség, hogy a lakosság és a veterán katonák idővel rájönnek, a Gladio stilusú 9-11mintájú támadások, ahogy korábban Pearl Harbour is, egy világméretű
megtévesztéssorozat részei. Új trend alakult ki. A csoportos perek igénye, amelyekben nagy csoportok perelnek óriási multinacionális vállalatokat. Ahogy a 9-11 hamis zászlós támadása, a kazár-maffia megtévesztést támogató mainstream médiája támogatásával, úgy magas szinten alkalmazzák a PSYOPS(pszichológiai műveletek) eszközparkját. Az ellenőrzött CMMM (Major Mass Media) az illegális sajtómonopóliumok, a tröszt-ellenes törvényeket játszák ki, kényszerítve a korrupt képviselőket a jogállamiság megkerülésére. A 9-11 hazugságaira , de a Katrina-hurrikántóla bostoni merényletig, fény derült a hazugságokra. Milyen kormányoldali árulók, milyen robbanóanyagokat használtak, honnan szerezték be, ki kezdeményezték a WTCtornyainak lerombolását. Az Irak megtámadását tánccal ünneplő zsidók videófelvétele által is bizonyított, amit a fél világ tudott, vagyis a világ legtöbb országát katonailag vagy gazdaságilag megtámadó kazár-maffia az USA hadseregét és lakosságát használta és még jelenleg is felhasználja a világ kirablására.

A kazár maffiáról egyre többen tudják meg, hogy milyen kapcsolatok fűzik az izraeli Likudistákhoz, Netanjahuhoz, a Moszad Stateside-hoz, az izraeli kettős állampolgárokhoz, a JCS, USAF, NORAD, FAA árulókhoz és a Bilderberg Group-hoz. Bár mi már régóta írunk erről, Amerikában most kezdik tömegesen felfogni, hogy a kazár-maffia 1913-ban alkotmányellenesen, Federal Reserve System néven létrehozta a világ legnagyobb nemzetinek álcázott hamisítási rendszerét. A módszer Magyarországon is ugyanez, és ugyanez a rendszer biztosítja az adósrabszolgaságot is, amit az EU irányítás is támogat. A jelenlegi fedezet nélkül EKB által kibocsátott 60 milliárd euróval felvásárolják a fiktív adósságokkal eladósított EU tagországok államkötvényeit, amely Bázelen keresztül a FED-hez vándorol. Ez később is biztosítja a hazaáruló kormányok hűségét, de egyúttal a magánbevételeiket is. A USA-EU "szabadkereskedelmi egyezmény" lehetővé teszi az "amerikai befektetők" számára, hogy az USA-ban már betiltott, illetve törvényekkel korlátozott módszerek szerint még egy újabb hullámban lerabolják Európát
A nagy üzlet - TTIP (Szabadkereskedelmi Egyezmény)

USA-EU Transzatlanti Kereskedelmi Megállapodás TTIP/TAFTAAz átlag amerikaiaknak,
de a világ népességének is sok éven keresztül hazudozott a zsidó média, hogy Oszama Bin Laden és Szaddam Husszein támadta meg Amerikát. Ma már biztosan lehet tudni, hogy Iraknak és Afganisztánnak semmi köze sem volt az Amerikátért támadáshoz. Bin Laden 2001 végén vesebetegségben halt meg, mert a genetikai eredetű Marfan-betegségben szenvedett. Valójában egy CIA ügynök voltKol Tim Osmannéven, aki segített Afganisztánban a mudzsaheddineknek legyőzni a szovjet megszállókat. Az amerikai katonáknak hazudtak, ahogy most is hazudnak. A kazár-maffia ágyútölteléknek használta őket, kipróbálva a szegényített uránlövedékeket, és amikor hazatértek olyan "gyógyszerkoktélokat" kaptak amitől poszttraumás stressz-zavar állt elő, és ami felelős az öngyilkosságok magas arányaiért is. A hamis zászlós támadások több millió emberéletet követeltek. Amerikai katonákat küldtek a kazár-maffia afganisztáni ópium-érdekeltségei védelmére, de hamis és manipulált izraeli háborúk védelmében is, létrehozva a világ legnagyobb szabadtéri fogolytáborát, az amerikai Gáza II.-őt.


Minél nagyobbak a kazár-maffia erőfeszítései, hogy sarokba szorítsa az amerikai lakosságot és a veteránokat, annál több harag és düh követel bosszút. A világ legnagyobb fegyveres ereje, az amerikai vadászok, fegyvertulajdonosok, veteránok tömege, a honfitársai ellen harcolni nem akaró aktív katonák, akik az utóbb említett veteránokkal együtt jártasak akár a modern fegyverek, akár a távolról gyilkoló technikák használatában, alkalmazásában is, már készülnek az elszámoltatásra, az I. és II. világháborúkért, Vietnámért, Koreáért, az öbölháborúért, Irakért, Líbiáért, és hamarosan a megszállt és kifosztott Európáért is. Nem lesznek egyedül. Ábrahám népét kiszorította a kazár-zsidó, de ne legyenek illúzióik nekik sem... Semmi sem tart örökké.

Az Ítélet Napja közeleg. Az amerikai kazár-maffiát nem tudja megvédeni a korrupt DHS, az LE vagy az FBI Stooges. Az európai kormányoknak nevezett tolvajbandák előre menekülnek, ahogy Izrael is. Hamarosan veszélyessé válik az USA-ban kazár-zsidónak lenni, és a dollár összeomlása után Kanadában és Európában is. Az Eurázsiai Gazdasági Unió ugyanazt kínálja, mint az EU, de a "tervek szerint" sem lesz hosszú életű, mert nem kínál mást, mint egy másik olyan tömörülést, amelyik nem zárja ki az előző összeomlás alatt álló rendszer módszertani elmeit és lezüllesztő résztvevőit. A nemzetközi elszámolóvalutából, az SDR-ből fokozatosan, indirekt módon kiszorított USA még lépéseket tesz Európa elfoglalására, de az Európára kényszerített szankciók miatt elhappolt orosz piacok elfoglalása sem mentheti meg. Az AIIB (Ázsiai Infrastruktúra Fejlesztési Bank) és az Eurázsiai Gazdasági Unió testvérkéje a nyugati döglődő "finanszírozási" rendszernek. A "vonalas gondolkodás" mindig elakad azon a ponton, amikor már háttérismeretekre is szükség lenne, pedig a vonalak összefutnak. Lényeg. hogy a verkli ne álljon le...

A legtöbb "politikainak nevezett szereplő" ringben maradt eddig, de ázsiójuk rohamosan csökken. Egyre vadabbul és gátlásokat levetkőzve próbálnak még nagyobb vagyonra és hatalomra szert tenni, csakhogy hatalmuk alapja az a gój hadsereg, amivel a gójokat elnyomják. Az iszlám terrorállam, az IS, kulcsfontosságú fegyverkereskedelmi és "foglalkoztatási" szempontból, ahogy Ukrajna is. Ha csökken a háborúk száma, lanyhul a fegyverkereskedelem, csökkennek a bevételek. A "nyilvánosságra hozottIS Törökországot, Európa egy részét és Magyarországot is érintő "állítólagos megszállási terve" újabb bevételeket jelenthet a fegyvergyártóknak. Bár az IS egyetlen offenzívával lesöpörhető lenne a terepről, egyértelmű, hogy nem érdeke egyik érintett félnek sem. A módszer ugyanaz, mint Palesztinában, ahol a zsidók pénzelik a palesztin ellenállókat. Az IS-t az USA látja el fegyverrel, hogy fegyverbe szólíthassa Európa tagállamait, hatalmas bevételeket szerezve a fegyvereladásokból, hadseregek felállításából. Elég átlátszó "ellenséggyártási" trükk a III. Világháborús fenyegetettséggel és riogatással együtt...


Óriási volumenű "ipar" jött létre a félelemkeltésre épülve, de fizetnek a rettegő milliárdos-tolvajok is, bunkereket építtetnek, magánhadseregeket szerelnek fel és tartanak fenn, miközben a háború-iparból szerzett bevételeknek növekedni kell, mert a "fenntartható fejlődés alapja" a "világgazdaság növekedése" (ténylegesen csak a mohóság növekszik). Természetesen ezek a "bevételek" nem elegendőek a kazár-maffia számára. Veszélyeztetni kell a társadalmak gazdasági és pénzügyi biztonságát. Tőzsdei, banki összeomlások előidézésével, mesterségesen okozott krízishelyzetek produkálásával. Látszólag a világ népessége a létért folytatott küzdelemért dolgozik és fizet, de valójában a népesség egyik fele előteremti a javakat, a másik fele meg abból az "iparból" él, amelyik az előzőekben említettek ellen hoz létre háborúkat, krízishelyzeteket, járványokat, betegségeket, éhínséget, konfliktusokat. Azért a természeti kincsek és közpénzek ellopását sem vetik meg, stratégiai és "népességpolitikai", belső feszültségeket okozó fegyvereket faragva belőlük, és nem mellesleg, ezzel is biztosítva jólétüket.
Putyin az USA birodalmi politikájáról beszél az USA-ban betiltott videobeszédében, de nem nevezi "nevén a gyereket". Az USA-t és politikáját, ahogy Európa kormányaiét is, már régóta a kazár-maffia uralja és irányítja... de mint említettem, semmi sem tart örökké...

/Tulok/

Polgárok elleni globális elektronikus agresszió
Polgárok elleni globális elektronikus agresszióMielőtt rátérnék a lényegre, előre bocsátanám, hogy szupertitkos programok nem léteznek tartósan, csak időlegesen. Amiről egynél több ember tud, az hamarosan kiszivárog, annál az egyszerű oknál fogva, hogy két azonos érdekeltséggel rendelkező, végig azonos célt követő ember nem létezik. Sokakat aggaszt a globális megfigyelés, miközben egyesek azzal vigasztalják magukat, hogy nincs takargatnivalójuk, tehát nincs mitől félniük, de valójában önként kiteregetik közösségi és magánéletük részleteit az ún. "közösségi oldalakon". Ezek az oldalak kivétel nélkül, ahogy a telefonbeszélgetések és más elektronikus hírközlési lehetőségek, alkalmazások, megfigyelés és rögzítés alatt állnak. A látszólagosan más idegenek számára értéktelen "információk" értékkel bírnak, ha "testreszabott" zsarolási vagy érzelemmintázati felméréshez használják fel a globális terelgetésben. Link


Salt Lake Citymegfigyelő/adatgyűjtő központban a Föld minden lakosának 750 GByte elektronikus tárolási területen, minden adata, tevékenysége, múltja, ősei, származása, politikai meggyőződése, családi viszonyai, szokásai, baráti kapcsolatai, egy hatalmas, gigászi adatbázis részét képezik. A cél, hogy az egyén minden elektronikusan megfigyelhető kommunikációja elemezhető, és felhasználható legyen, elsősorban ellene és csoportosulásai, rokonai, barátai, ismerősei ellen, és globálisan lehetővé tegye a média vagy a titkos szervezetek, valamint, ha társadalmi pozíció úgy kívánja, a véleményformálók részéről, kiegészítve a személyes megfigyelések adataival, a megfigyelést. A legtöbben úgy gondolják, hogy egészségesnek tartott exhibicionalizmusuk még elfogadható mértékű, de valójában sok következtetésre nyújthat alapot, amikor egy egyén vagy egy csoport tevékenységét megfigyelik és elemzik. Szintén sokan merik vállalni politikai, társadalmi, vallási meggyőződésüket, ahogy a múltban elkövetett hibáikat is, bár ez már erősen szubjektív a látásmódot és az önkritikát illetően. Amíg az egyén életben van, vagy a továbbélés reményében védekezik a pszichéjét ért (vélt, valós, vagy csak lelkiismereti kérdést felvető) támadások ellen, addig minden felhasználható ellen, még a hosszú időn keresztül titkolt, de rejtetten meglévő, megnyilvánulásokból leszűrhető következtetések alapján is.


Alapvetően abból kell kiindulni, hogy amit meg kehet tenni, azt ha szabad, ha nem, megteszik. Mindegy, hogy törvények védik a magán, illetve a társadalmi csoportok személyiségjogi érdekeit, adatvédelmét. 
Az információ kézzel fogható érték, és a minden esetben felhasználható bizonyos érdekcsoportok hasznára. A határt, akár az NSA-t (Amerikai Nemzetbiztonsági Hivatal), akár a Mossadot, vagy aKGB-FSB-t illeti, ugyanaz jelenti. Eszközök, felügyeleti lehetőség, kényszeríthetőség, zsarolhatóság. Amúgy a "valós időben megfigyelhetőség" engedélyezése a gyakorlatban azt jelenti, hogy már régóta megteszik, csak hivatkozási alapként "még" nem használható fel bíróságokon hivatalosan, a jogállami látszat fenntartása végett, de hatalom megszerzői első dolga, hogy külön jogokat biztosítsanak erre saját kezelésű "elhárító szervezeteik" számára.


Az internet, és a számítógépes telefonközpontok vonalai könnyen megfigyelhetők. A gerincvonalakon elhelyezett 
szuperszámítógépek képesek a teljes adatforgalmat vizsgálni, Magyarország összes külföldi forgalmát figyelembe véve is. A telefonszolgáltatók minden hívást rögzítenek, amelyek a titkosszolgálatok számára "terített asztalt" jelentenek. Aki elektronikus adattovábbítást használ, lehallgatható belföldön és külföldön is egyaránt, de a megfigyelés/lehallgatás ellen lehet védekezni. A műholdas letapogatás szintén nagy segítséget jelent a hatalom számára, miközben az általa kiprovokált "terrorizmusra" hivatkozik fenntartási indokként.

Az internetes rendszerek szinte egyáltalán nem védhetők (csak lekapcsolással), ezért ebben a témakörben a megtévesztésé, a félrevezetésé, a túlterheléses és blokkolásos, feltöréses támadásoké a főszerep. A telefonos lehallgatások ellen szintén nehéz védekezni, de itt is probléma a nyomonkövethetőség, mivel a telefon 
GPS jele alapján megtalálható a tulajdonosa. Még rosszab lesz a helyzet, ha elektronikus azonosítóval, ún. RFID-chippellátják el az igazolványokat, mert ezek a chipek teszik lehetővé előbb-utóbb a hozzáférést a bankszámlánkhoz, fogyasztási cikkekhez és az élelmiszerekhez. Bár ez a beharangozott "újítás" már előnyöket is jelent, és egy új "iparág" kialakulásához vezet, a chip-kiolvasáshoz és hamisításhoz. 

Ezek a chipek nagy mennyiségben, az eredetihez teljesen azonos kivitelben gyárthatók, programozhatók. Árnyékolásukhoz csak egy lapos, mágnesezhető anyagból készült fémtok szükséges. Ugyanez a rádiótelefonokra is érvényes. Egy vékony acéllemezből készült dobozka leárnyékolja a GPS jelet. Némi ráfordítással egy készüléknek lehet több IMEI-száma, ahogy akár mindenkinek lehet Orbán Viktor, vagy Lázár János névre, azonosítókra kiállított igazolványa is. További lehetőség a tömeges kiiktatásuk. Nagy energiájú mikrohullámú sugárzással akármelyik tönkretehető, akár sok ember esetében is, mert az ehhez szükséges eszköz ott vigyorog a legtöbb konyhában. A mikrohullámú jel jól irányítható, fókuszálva nehezen bemérhető azalatt a kis idő alatt amíg működik, illetve ami a chipek túlterheléses kiégetéséhez kell. Az elektronika, bár sok esetben hasznos, minden erre épülő berendezés sérülékenységét is biztosítja. Nagy energiájú mikrohullámú jellel működésképtelenné lehet tenni elektronikai berendezéseket, adó-vevőket, kommunikációs eszközöket.

Feltehető a kérdés, hogy miért helyezik előtérbe az elektronikát?

Szerencsére nem minden működik elektronikus alapon, bár eljutottunk oda, hogy bizonyos eszközeink egyszerű módszerekkel már javíthatatlanná váltak. Az emberek kényelmi szempontok alapján történő elektronika felhasználása, bár már alapvetően hozzátartozik az életünkhöz, még mindig nélkülözhető lenne, ha a védekezés, például a felderítés, területvédelem nem indokolná felhasználását, vagy a gyártó cégek nem teremtenének munkát maguknak a speciális felkészültséget igénylő javításokkal. Megfigyelhető, hogy a "bátor" izraeli és amerikai agresszorok csak olyan országokat támadnak meg, amelyek gyengébbek, vagy amelyeknek előzőleg felszámolták a védekezési lehetőségeit, beleértve az elektronikus észlelés, védekezés formáit is. Az "ilyen ellenségekkel" szemben a fair-playszabályait csak egészen buta emberek követik. Az elektronika fegyverként védhet, kényelmi szempontok alapján kiszolgálhatja a lehetőségeink biztosította igényeink, és nem a fejlődés végállomása, de ezért a "fejlődési verseny" fontos része. Jelenleg minden állampolgár lehetséges potenciális terrorista a cionista és cionistákat kiszolgáló kormányok szemében, mert a globális megfigyelés saját polgáraik ellen irányul.

  • Az emberi beszéd kiszorította a gondolati kommunikációt. Az írás megjelenése már egy mankó volt, hogy azok is képesek legyenek távolba kommunikálni, akik nem képesek arra, amire az ausztrál őslakosok még képesek, vagyis nagy távolságból kapcsolatot teremteni egymással. Az elektronikus kommunikáció feleslegessé tette, elsorvasztja az ilyen velünk született képességeket. A számítógépek, agyprotézisek "kiegészítő egységek" az átlagembert egyre távolabbra taszítja a megismerhető tudástól. 
    Link

    /
    Tulok/

 Kiknek, mikor hozzák el a "világvégét"?
Kiknek, mikor hozzák el a "világvégét"?Mára már viszonylag kevesen, de azzal érvelnek, hogy az átlagos nyugati megfigyelő és a mainstream média fogyasztói krónikus történelmi amnéziában szenvednek, ám ez az" álom" már nem tart sokáig! Egy, a világot érintő gyászos folyamatnak vagyunk tanui, és egyben elszenvedői alanyai is a jelenben, a mi jelenünkben! A legtöbb ember a világon próbálja tovább élni eddigi életét, és a növekvő nehézségeket egyre nehezebben lenyelve, reménykedik a helyzet megoldódásában, megoldhatóságában. Mérpedig itt a remény kevés a megoldáshoz! A világ szinte minden részén rejtett, vagy nyílt katonai irányítás uralkodik, a legtöbb helyen folyamatos konfliktushelyzetek teremtését kierőszakolva, kiprovokálva, vagy ha nincs hajlandóság, megrendezve.
A Távol-kelet eddig sem a demokratikus államfelépítményeiről volt híres! A kínai diktatúra, egyfajta iskolapédája az NWO törekvéseinek, de Észak-Korea diktatúrája alatt szenvedőknek sincs nagyobb szava, mint az amerikaiak által megszállva tartott Japánnak volt. A gyeplőt kemény kézzel rángatják, ha nem abba az irányba akarnak fordulni, amerre irányítani akarják őket. Rezsimek, és az USA-ból, vagy Oroszországból, Kínából vezérelt, látszatdemokratikus országok ázsia szerte.

Folyamatosan kihangsúlyozzák, hogy Kína átvette a gazdasági vezető szerepét, de partjainál amerikai atomtengeralatjárók kémkednek, állnak készenlétben, szintén amerikai, elsődleges csapásmérő eszközökkel. A Japán földrengéssel az USA megpróbálta kizárni a távol-keleti egyesülés lehetőségét. Japán jelenleg düledező roncsaiba kapaszkodva várja a következő, megsemmisítő csapást. Kína védi energia-utánpótlási útvonalait, elsősorban a megszállt Perzsa-öblön keresztül érkezőt. A Mianmari vezetékek még annyi olajat és gázt sem szállítanak, mint az orosz Ázsia-vezeték. A gigászi méretű ipar, energia nélkül leáll, ha elzárják beszerzési forrásaitól. A Kínai-tenger gázmezőinek kiaknázásairől az USA nem enged megegyezést Japánnak. Az, hogy Oroszország és Kína, miért nem veszi birtokba erővel a térséget, több kérdést is felvet. Az első, hogy nyílt agresszióra jelenleg még az USA sem mer vetemedni, mert még nincs bevezetve mindnütt a katonai irányítás. Felforgató, kormányokat lecserélő tevékenységét, ENSZ határozatok mögé bújtatja, de már senki sem tartja hitelesnek, a "világbéke őrének szerepében". Egyre kevesebb, a manipulált média ellenére is, aki elhiszi, hogy nem az USA kormányát rángató "bábjátékosok" kegyetlen, embertelen érdekhatalma áll, a gerjeszett háborúk, éhínség, földrengések, a "gazdasági összeomlás", és növekvő jogsértések mögött . Felvetődik a kérdés, milyen szerepet vállalt, a tervek végrehajtásában Oroszország, és miért beszélünk erős Kínáról, amikorra nyugati ipar Kínába telepítése, gazdaságilag tönkre teszi Európát és az USA gazdaságát is. A szálak összefonódást mutatnak! Ennek is meg van a maga oka! Ha az USA, kiviszi gyártóiparát, és Európa gazdaságait rákényszeríti, hogy szintén olcsó munkerővel dolgoztasson, saját népessége védelme helyett Kínába, egyértelmű, hogy a nyomás alatt tartott, banki csalásokkal kifosztott országok, negatív egyenlegűekké válnak!

A naívabb emberek Oroszország, és Kína elllenreakciójában reménykedik, de Kínában a Li "familia" nagy történelmi hagyományokkal rendelkezik. A Li családnév viselése nagy megtiszteltetést jelent. A Tang dinasztiának (618-906-ig uralkodott) Li Yuan volt a megalapítója. Utóda Li Shimin néven uralkodott. Az ő uralkodása idején kezdték meg az első nyomdák a működésüket, és vezették be a papírpénzt Kínában. Korunkban Kína egyre inkább integrálódik ahhoz a világrendhez, amelyet az illuminátus pénzoligarchia létrehozott. A nemzetközi pénzvilág hatalmas hitelei, és kereskedelmi, ipari együttműködése nélkül Kína nem fejlődhetne olyan gyorsan, mint amilyennek ma tanúi vagyunk. Az egyik meghatározó pénzintézetet, a Bank of East Asia-t (BEA-t) Li Kwok-po irányítja. A BEA partneri kapcsolatban áll a Warburgokkal, és együttműködik az illuminátus világcégekkel. A Rothschildok és a Rockefellerek szoros kapcsolatot tartanak a Li családdal. Ezt megerősíti az is, hogy amikor Li Peng a Kínai Népköztársaság miniszterelnöke ellátogat New Yorkba, mindig találkozik a Rockefeller, és más vezető pénzdinasztiák tagjaival. Egy másik Li, Li Ka-shing dollármilliárdos, és gyakorlatilag Hongkong gazdasági ura. A Li család és az illuminátusok közti szoros kapcsolatra utal az a tény is, hogy Li Ka-shing megvásárolhatta Kanadában a Husky Oil elnevezésű nagyvállalatot.Kínában is működnek titkos társaságok. Erről több kutató is kellően dokumentált könyvben számol be. A Li család számos tagja vezető szerepet tölt be a Triádok néven ismert titkos társaságban. A Li dinasztia tagjai ellenőrzik Hongkongot és a Triádok irányítják a várost. Li Mi volt az, aki létrehozta a hatalmas mákültetvényeket, amelyek a különböző illuminátus családok számára óriási jövedelmet biztosítottak. A CIA ügynökei látták el a szükséges árukkal Li Mi tábornokot, amikor ő tartotta ellenőrzése alatt az "arany-háromszög" néven ismert területet, ahol az ópium termelés folyt. Oroszország, Kínával, és az arab világ egy részével, látszólag a "másik oldalt" képviseli és támogatja, de ha alaposabban megvizsgáljuk az orosz tulajdoni viszonyokat, nehéz lenne, többek közt a GAZPROM fő tulajdonosaként, Putyint is besorolni a világ megmentésén fáradozók közé! Ami egyértelmű, az az, hogy Oroszországnak szüksége van Kínára, Iránra, Szíriára, Libanonra, Venezuelára, és más dél-amerikai országokra, hogy ellensúlyozni tudja az USA, Izrael, Franciaország, és Nagy Bitanniaerejét. Kérdés, hogy milyen érdekek mentén, mivel német-orosz kooperációban kidolgozott, kismamákat meddővé tévő oltások is nagy port vertek fel oroszországban.
Jellemzően, csak "bizonyos" hírforrások merték közölni. A német politikglobal.net még tájékoztatni tudott róla, de mára már proxyn keresztül sem lehet elérni! Ha még nem világos, az ENSZ 2050-ig szóló tervezete szerint, 50%-al csökkenteni kell a Föld lakosságát! Nem hangos a világsajtó attól, hogy ezt a tervezetet, a 2010-es konferencián bárki is vadul ellenezte volna!

22,5 milliós ausztráliát is lenullázták. Gabonatermése tönkrement, ahogy Európáét is tönkretették a folyamatos vegyipermetezésekkel, és Queenslandban is épülnek az elkülönülő, hangvédő fallakkal ellátott zsidó lakótelepek. Katonailag Kína ellen nem sokat jelent, de ilyen szempontból az indonéziai szigetvilág sem.Indiának ezektől függetlenül van választási lehetősége! Vagy amerikai -ausztrál-izraeli-francia-brit segítséggel megtámadja Kínát és Pakisztánt, vagy kiéheztetik, kiirtják és lerombolják. Indiában az állapotok katasztrófálisak! 25 millió indiai fertőzött hibrid AIDS vírussal, és Kasmír jelenti az élelmiszerellátás időleges megoldását, amin jelenleg osztozni kell Pakisztánnal. A Távol-kelet demográfiai robbanása 1900 óta 3-4 szeresére növelte a lélekszámot. Kína 2008-ra, az 1900-as 398 millióról, 1330 millióra, India 284 millióról, 1147 millióra, Indonézia 43 millióról, 237 millióra növekedett, de azért megemlíthető, hogy az USA is 76 millióról, 304 millióra értéke is. Ezzel szemben Európa lakosságának száma folyamatosan csökken, ha nem számítjuk az etnikai konfliktusok kialakításához szükségesnek tartott, főleg muszlim betelepítettek okozta létszámnövekedést. Ez azonban csak mennyiségi, nem minőségi növekedés, vagy stagnálás. A Bilderberg Geoupvezetésének nem volt nehéz eltartottként Európába csalogatni, "kötelezően betelepíteni" a túlnyomórészt képzetlen népességet. A kihangsúlyozott etnikumvédelem, az európai gazdaságok, leépítése, a fiktív államadósságok terhei szavatolják a konfliktusokat, amiket a NATO vegyipermetezése okozta élelmiszerhiány, eleve kiélez.
Európa és az USA "polgári gazdaságának" összeomlásához szükséges a közel-keleti olajországokban, szintén élelmiszerhiánnyal kialakított "forradalmi hangulat", és a most előkészületek alatt álló, közel-keleti, és észak-afrikai háború!

Izrael létének 1948-as kierőszakolása a közel-keleti tűzfészek létrehozásához, és a folyamatos feszültségek fenntartásához volt szükségesés, és szükségük is van rá még egy, előre láthatóan, rövidebb ideig. A palesztin területek vallási köntösbe bújtatott betelepítése "elfekvő" létszámként szerepelő szefard, falasha, kínai, afgán, iraki, iráni, közép-afrikai, keleti-kazár, és askenázi-kazárokkal, az erőszakos haszid telepesek védelmére hivatkozva, 1,5 millió palesztín életébe került eddig. Izrael minden szomszédjával háborús konfliktust kezdeményezett. 1976. óta a gázai, és a Palesztin állam területén található gázlelőhelyek megszerzése érdekében fokozták a palesztinok kiszorítását, és a legembertelenebb módszerekkel történő kiirtását, terrorizmusra, és az erre a célra kialakított vallásukra hivatkozva, melyszerint Istenük "nekik adta ezt a földet". A történelemhamisítás, leletek megsemmisítése, az őskereszténységből (ős-szkíta) lopott történeti részek, elemek beépítése vallásukba jól példázza az Egyiptomiaktól átvett tízparancsolat (akik becsületesen bevallva, a sumérnak elkeresztelt, ős-szkítáktól vették át), kisajátítása is! Takargatni való bőven akad, mert sem a siratófal, sem a Jeruzsálemi nagytemplom alatt, de Egyiptomban a Szfinx alatt sem szabad ásatásokat folytatni, mert kiderülne, hogy a most sumérnak nevezett, de 1852-1867 között ős-szkítának azonosított agyagtáblák nemhogy Mózes (óegyiptomi nyelven "vezető"), de Ábrahám szerint sem jogosítaná fel ilyen "alapokra" hivatkozva, a zsidókat, vagy a többségüket valótlanul adó, magukat zsidónak tartó kazárokat, hogy foszforbombákkal, DIME eszközökkel hajtsanak végre népirtást! A 2011-ben is folytatódó vegyi-permetezések várható kihatásaként, a magukat élelmiszerrel ellátni képtelen országokban állandósul az éhezés, és az ezek miatt a zavargások, amit NATO, ENSZ, USA, izraeli, az egyesült francia-brit haderő, és a helyi katonai diktatúrák segítségével fojtanak el. A folyamat jól látható a jelenlegi észak-afrikai, és közel-keleti országok lakosságának lázadásain keresztül. Az agresszió sokfrontos! Haiti, Afganisztán, Bahrein, Líbia, Tunézia, Egyiptom, Elefántcsontpart, Irak, de fedett, elhalgatott tevékenység szinten, Jemen, Szíria, Irán stb. területeken is, mert a CIA, a Mossad, a brit és francia titkosszolgálat minden területen "ekőkészítő tevékenységet folytat, a helyi hatalom segítségével, vagy ellenére. A gyülevész rablók arra specializálódtak, hogy az arab egység létrejöttét megakadályozandó, és elsősorban Európa, és az USA lakosságának energiaellátását veszélyeztetve, további "forradalmi hullámot" provokáljanak ki! Mindezeket súlyosbítja, a folyamatos NATO vegyi-permetezése, és az atomerőművekbe vetett bízalom nagymértékű sökkenése, amit a Japán ellen elkövetett fökdrengéssel, és a fukushimai atomkatasztrófa előidézésével értek el, természetesen, ezesetben a média támogatásával, ami nem mondható el, pl. a bahreini események kapcsán.
Figyelmeztetés mindneki számára, hogy a zsidók által kreált Biblia "végítéletét" a jelenlegi helyzet előidésre találták ki, a magukat a 7. századtól kiválasztott népnek önjelölten kikiáltó zsidók! A "megjósolt" árvizek, földrengések, katasztrófák nem azért következnek be, mert Isten által elrendeltett, hanem azért, mert "az Istent játszók" megrendezték, és előidézését elrendelték! Ne feledjük, Jézus, a Talmud szerint sem volt zsidó!

(Gondolom, a Rothschildok, Rockefellerek, Soros, Bil Gates, Obama, a Warburgok, Kissinger, Clintonék, vagy Cameron, Merekl, és Sárközy, Orbán, Lázár nyelvével a talpukat csiklandoztatva, nagyon "büszkék" lehetnek magukra, hogy milyen "okosak", de mindenki be lehet csapni... egyszer. Ha túléli, mégegyszer már nagyon nehéz lesz!)

/Tulok/

  Mit csináljunk a zsidókkal?

Mit csináljunk a zsidókkal?Bayer Zsolt megfogalmazta hogy mit kell tenni a cigánnyal, hogy ez a több mint 700 éve tartó viszály megoldásra találjon, most viszont felteszem a kérdést, hogy vagyunk–e annyira felkészültek, hogy a már évezredek óta tartó zsidó problémát megoldjuk. Ismerjük a történelemből, hogy számtalanszor voltak kísérletek ennek megoldására melyek mindig és mindig kudarcba végződtek. Akit érdekel, az elmúlt évezredek során a zsidóság üldözése bármikor utána nézhet a feljegyzett történelemben, az ok az üldözésükre mindig egy és ugyanaz, mondhatnánk, hogy nem tanultak belőle, de igen, ezért van az, hogy egyre jobban és egyre okosabban és professzionálisabban szervezik tevékenységeiket a napjainkig.

Erényük: a hitvallásukban való fogadalom, (Thora, Talmud) összetartásuk, igaz hogy van közöttük nézeteltérés, de egy harmadikkal szemben azonnal összefognak. Nincs a bolygón olyan nemzet ahol nincsenek jelen. Olyanok, mint a kaméleon. Hogy ezt érthetőbbé tegyük, nézzük meg az elmúlt idők eseményeit, ami a világ, de legfőképpen az európai népeket nap mint nap érinti. Európa-szerte az emberek a TV előtt csak tanácstalanul bambulnak a milliárdos és billiós nagyságú garanciák kibocsájtása hallatán, egyesek valószínűleg nem is tudják, hogy hány nullát kell leírni a számok után, mindezt az úgynevezett euró megmentése érdekében. Sokak fejében felmerül a kérdés, hogy matematikailag miképp vezethető le az, hogy egyik másik európai tagállam az adósságának megoldására egyre magasabb összegekkel terheli lakossága termelékenységének hozamát. Ha ezt viszont megkérdezik a bankszterek segédmunkásaitól a politikusoktól, erre nem kapnak választ. Íjmód, a normál ember túlterhelt agya egyszerűen lekapcsol

A lehetőségekhez képest becsületesnek és tisztelettudónak maradt emberek számára egyszerűen elképzelhetetlen hogy a politikai vezetőik a tengerentúli pénzügyi hiénák a csalásain alapuló trilliós nagyságbeli jogosultságaikat pofátlanul, mint, egy őrlő malomkövet, a még meg sem született generációk nyakába akasztják.
Ha viszont, azt hitetik el, hogy majd a “tőke piaca” az adósságaiban szenvedő országoknak, az egyre magasabb nagyságrendbeli pénzösszegek rendelkezésére bocsájtásával megoldja problémáit, akkor nagyon tévedünk. Ez olyan nagy hazugság, mely túlszárnyalja a holo hazugságát. Ezek az összegek, amelyről itt beszélünk a Péter Gauweiler, a németországi CSU (szocialista keresztény szövetség) politikusa szerint már a trilliót meghaladó nagyságú.

Értékálló euró nincs ezen a bolygón, ami magyarul annyit jelent, hogy nincs reális gazdasági háttere, és az érthetőség kedvéért még egyszer: gazdálkodással ezt az összeget nem lehet belátható időn belül kitermelniHogy még is hogyan jön létre?
Az NSZK szövetségi bankja és az EKB a finánc-hiénáknak egyszerűen a computerben "művilegmű pénzt hoznak létre az úgynevezett levegőpénzt, amely után a német és az európai népek utódainak majd valós billiós nagyságbeli uzsorás nagyságú kamatot számolnak fel. “Az Európai Központi Bank (EKB) billiókkal árassza el a bankokat. Az elkövetkező héten több százmilliárd euró kerül kibocsátásra. Nincs kizárva, hogy az összege elérheti akár az egy billiót” (Die Welt, 2012.02.23, 3-ik oldal)
Igen, ha figyelmesen olvastuk, azt írta a lap, hogy kiadásra, már nem is törekszik, a szakkifejezésnél, egyszerűen zsargonosan fejezik ki magukat. Tehát, a kiöntött euró billióknak a finánc-dögevők sarc konténereiben nincs értékálló áru vagy szolgáltatási fedezet. Ez nem más, mint a megélhetőségi gazdasági területeink pénzel való elárasztása, majd ennek következménye, hogy egy belátható időn belül pénzkereskedelmileg megsemmisülünk. Ebbe a játékban az az érdekes, hogy a fináncmaffia által a sarc- konténerből való pénzünk kiöntése után, ezt a horribilis nagyságú összeget kamattal visszakölcsönözzük.

"Az alchemis-ten modellje a következő képen működik: Az üzleti bankok egy százalékos kamatra kölcsönt vesznek fel a EKB banktól, ezért, pld., Spanyol vagy Olasz államkötvényeket vásárolnak 5 és hat százalékos kamattal, ezeket a papírokat elhelyezik az EKB ban és ennek fedezete értékében újra hatalmas összegeket kölcsönöznek az EKB ból.”(SZ.de, 2012.02.01)

Kevesen tudják, hogy a Wall-Street az európai területről származó államkötvényeket a maga készítette törvényei alapján fogadásra bocsáthatja, és ennek a fogadásnak nincs felső határa, amit majd az európai bankoknak kötelező beváltani, ezért kénytelen az EKBegyre magasabb összegű pénzkibocsájtásra, hogy a már számokban kifejezhetetlen összegű fogadásokat teljesíthesse.
Ezt a galaktikus csalás szcenáriót nevezik, "hitelüzletnek" annak ellenére, hogy egyetlen egy ország népe sem látta ezt a számokban már kifejezhetetlen összeget, ebből a sarc-i légkasszából, nem beszélve arról, hogy rendelkezésére bocsájtották volna. Ez az összeg kimondottan és kizárólagosan csak is a tengeren túli pénzrendszer hiénáinak áll a rendelkezésére. Azért, hogy értsük a dolgok menetét, vegyük például Görögországot: 2010 –ben, mint segélycsomagként odaítéltek 110 milliárd eurót. Ebből az úgynevezett valós állami adósság fedezetére megkaptak 25 milliárdot, a fennmaradt 85 milliárdot kötelesek voltak a Wall-Street konténerébe, a fogadások értelmében kifizetni. A következő olvasható, a (2010.03.06 -án a Spiegel.de) oldalán:

"A befektetők a görög államkötvények hitelek visszafizetési kiesésre kötött biztosítások folytán 85 milliárd dollár kerül februárban kifizetésre, ez duplája az előző évinek, közölte a német pénzügyminisztérium"

Tehát a tengerentúli pénzügyi-maffia három hónapon belül, az NSZK-ás polit- vazálok támogatásával, egy 500 százalékos uzsora nyereséget könyvelhettek el maguknak, amit a szövetségi pénzügyi szolgáltatásokat ellenőrző szerv főnöke, Jochen Sanio önszántából bevallott:

"Sanio kiszámolta hogy a spekulánsok a Görögország esetében a CDS (Credit Default Swap) által 500 százalékot seperhettek be a zsebükbe." (spiegel de, 2010.05.05.)

Nem sokkal később, 130 milliárd euró vált esedékessé a görög államkötvények visszafizetésére kötött Wall-Street-i fogadások során, majd ezt folytatva, még egyszer, majd újból és újból. …
Azok akik, a EKB inflációs pénzét amivel a tőkepiacot folyamatába elárassza, mint sarc-i ajándékot elfogadják, és azonnal a nagyfokú uzsora kamattal valamint a több ezerszeri fogadási összeggel megnövelten, a tulajdonosoknak vissza kölcsönözik, ezek mindig ugyan azok a "Park Avenue Boys", a Wall-Street kirendeltségei. Megtaláljuk köztük a vakmerően elszánt Goldman-Sachs-t.
Mint ahogy már tudjuk hogy ez a zsidó különleges intézmény a volt német pénzügyminiszterrel Hans Eichel-el karöltve segítettek a Görög államháztartási költségvetését meghamisítani, hogy ezzel az Európa elleni trilliós fogadásokra, az ország egy biztos fogadási alap lehessen.

"Spekulánsok fogadást tesznek a csődbe jutott Görög hitelderivátumra (hitelszármazék) Ezen spekulánsok közzé tartoznak, J.P.Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanly és a Barclay, pont azok a bankok, amelyek az állami támogatások nélkül már rég nem is léteznének. Különösen arcátlan és pimasz a Goldman Sachs viselkedése, először segít a görög kormánynak a háztartási mérleg meghamisításában, majd az itt szerzet belső információkat felhasználva fogadást tesz az Akropolisz elsüllyesztésére.” (welt.de,2010.03.02.)

A hiénák feltornázzák az alapkövetelések összegét, az adósságot egy oly magas összegre mely
eléri a száz- és ezertrilliós nagyságrendet, s ezzel biztosítva azt hogy ez az adóssági sarc összege, amíg a bolygónk létezik, soha- de soha ne lehessen visszafizetni. Az adósságunk létrejön a saját pénzünk, fizetőeszközünk révén, amit mi, a zsidó finánc-lobinakbiztosítunk, gyakorlatilag odaajándékozunk, és ezt drágán visszakölcsönözzük. Mivel, hogy mindenki számára érthető legyen, igyekszem egy példával bemutatni, hogy ez miként működik.

- Egy építési vállalkozó épít valakinek ingyen egy luxusházat, egy villát. Ezek után fizet a vállalkozó és majd a leszámozottjai, gyermeke, unokája majd ükunokája a megajándékozottnak bérleménydíjat anélkül, hogy benne lakna és nem beszélve arról, hogy nem is lakhat benne.
Ez a világra szóló csalás oly annyira gigantikus, hogy az emberek nagy többsége tiltakozik ezt a szörnyűséges valóságot felfogni, megérteni. Sokan elfordítják a fejüket és rezignáltan csak dünnyögnek, morognak magukban, ilyen az emberi történelemben, az ismereteink szerint még nem fordult elő. És, ez az, ami téves. A szisztematikus kirablása az emberiségnek olyan öreg, mint maga a babiloni talmud, ezt rendszeresen finomítják hogy minél nagyobb sarc-i követeléseket hozhassanak létre.

Ez a világi bűnszövetkezetet, a zsidó finánc-lobi már évszázadokkal ezelőtt folyamatosan fejlesztette, aminek majd következménye, a bolygónk nem zsidó lakosságának a folyamatos kirablása révén a szolgaságba való vetése. Egyesekben azonnal felmerül, hogy ez egy összeesküvés elmélet. Ha valaki erre gondol, akkor még mindig a Csipkerózsika álmábanringatja magát. A tény az, hogy nem is olyan régen az Izrael legfőbb rabbija, nyilvánosan közölte a nagyvilággal, hogy a nem zsidó emberiségnek csak is egy feladata van, az, hogy szolgálja a zsidóságot.

"A nem zsidók csak azért vannak ezen a világon, hogy a zsidóságot szolgálják. A góim csak azért született, hogy bennünket szolgáljon. Ezen a világon csak egy a feladatuk, hogy Izrael népét szolgálják."

Idézet a szeparatista zsidók fő rabbijának, Ovadia Yosef szombatonkénti prédikációjából. (JTA,Jewish Telegraph Agency2010.10.18.)
Annyit érdemes róla tudni, hogy az Ovadia Párt, tagja a jelenlegi izraeli kormánynak. Dr. von Leers tanulmányában olvashatjuk, hogy a középkori Németországban különösen a IV. Heinrick uralkodása alatt:

"a zsidók különös előjogokhoz jutottak, melynek hatása és fontossága kiemelkedő szerepet kapott. Állam által elismert és engedélyezett orgazdák lettek."

Hogyan is nézett ki ez a dolog: A lopásokból eredő hatalmas nyereséget uzsora kamatokkal visszakölcsönözték a császárnak, az uraságoknak és a parasztságnak. Az egyház magatartása sem különbözött a császárétól, az embertelen püspöki járandóságokkirovásával hozzá járultak a szabad parasztság elszegényedéséhez. Ezáltal a még szabad parasztság az uzsorás zsidóság kezébe kényszerült, kénytelenül eladósodott, ami házaiba és termőföldjeibe került. Ezzel összhangban kevesen tudják, hogy a zsidók által folytatott rabszolga kereskedelem nyereségéből pénzelték a Vatikánt, ezen keresztül rendszeresen a külön jogaik elérése érdekében zsarolhatták a Vatikánt általa. "A középkor papsága … a zsidóság pénzügyi támogatását élvezte" (Spiegel, 2000. 17.szám. 110. oldal)


Érdemes odafigyelni az eseményekre, mert úgy a császárnál, az egyháznál vagy a szegénységbe szorított parasztságnál kihelyezett hitelek származási eredete nem más, mint a már korábban a néptől kirabolt érték. Minden szabad paraszt, akik rákényszerültek a uzsorások hitelére, és amit nem tudtak visszafizetni, a császár és az egyház egyetértésével adós rabszolgaként eladható volt. A rabszolga kereskedelem évezredekig egy igen kamatozó jövedelemként szolgált az uzsorásoknak. Nem beszélve arról, hogy napjainkban újból egy jól fizetendő foglalkozás. (munkavállalókat közvetítő irodák! nem más, mint egy modern rabszolga kereskedelem, és ezt természetesen törvények betartása mellett, felszámolva az állami munkaügyi hivatalokat, szép szóval, privatizálták, tehát újból engedélyezte a mindenkori kormány a rabszolga kereskedelmet).

Megfigyelhetjük, hogy elvében a lobbi-pénzügyi rend a mai napig nem változott. Annak idején a császár, király, az egyház és a nép kölcsönzött az uzsorástól, amit korábban az uzsorás a néptől már elrabolt, pénz és vagyon formájában.
Ha arra gondolunk, hogy a zsidó kiváltságok csak német és nyugat európai területekre volt jellemző, akkor nagy tévedésben vagyunk. Már Árpád bevonulásakor kerültek zsidó vallást gyakorló kazár népek országunkba. Érdemes viszont kiemelni IV. Béla uralkodását, a tatárjárás kezdetekkor, 1239–ben egy kérelmi levélben fordult IX. Gergely pápához, hogy Ő is tarthasson udvari zsidóságot a pénzügyi ügyleteinek irányításához. Ezt csak a 1251–ben kiadott zsidó kiváltságosságot biztosító intézkedése múlja felül. Ezt a kiváltságosságot az uralkodói házak a "mai napig" megerősítették. Nem kell messzire mennünk példákért, megtaláljuk közvetlen közelben hazánkban is.

Ma, a kormányok teremtik elő a hatalmas összegeket, amit az uzsorásoknak átadnakés majd ezt az összeget kamattal, fogadási járulékkal, amit billiós nagyságra növekedettként vissza kölcsönöznek. Ahogy a világ forog, úgy ismétlődik újra és újra. Ha az emberiség nagy többsége továbbra is ellenszegül a sátáni pénzvilág felismerésének, ez azzal a következménnyel jár, hogy a jövő nemzedéke automatikusan megsemmisül.
A nagyon sok naiv kamatszolga csak tanácstalanul bámul a világba és azt mormolja magában, de hát ez csalás és törvénytelen.

Nem kedves gojim, ez a csalárd erkölcs. Ahogy annak idején IV. Heinrich a középkorban az orgazdaságot és az uzsorázást a fő szélhámosoknak törvényesítette, ma a politikusaink a saját népeik kirablását a globalizációs törvényeken keresztül legalizálják. Ahogy a német kormány megengedte a német dolgozók nyugdíjintézményének, a rabbinus Lehman bank által való kirablását, hasonlóan cselekedet Orbán Viktor kormánya, amikor a magyar nyugdíjkasszát államosította és kitudja hogy kiknek zálogosította el. Minden, ami zajlik "törvényes" kereteken belül történik.

"halászat” Németországban. A már csődben levő működő képtelen amerikai Lehman Brothers bank, szisztematikusan és szemérmetlenül az adósleveleivel oly kárt okozva a német takarékoskodóknak, amire még nem volt precedens." (stern2008.12.11. 51.szám. 138.oldal)

zsidó finánc-lobbi nem talál kivetendőt a gojim kirablásában. A pofátlanságot már csak az tetőzi, hogy a Goldman-Sachs elnöke Lloyd Blankfein a tömegek kirablását egyenesen az Istene szolgálatának tekinti. Idézzük őt szó szerint:

"csak egy bankár vagyok, aki csak az isteni feladatot hajtja végre." (Der Spiegel, 2009. 48szám, 73. oldal) Ezt a kijelentést nagyon jól fedi a Talmud.

"a nem zsidó a zsidó jog szerint csak egy látszatember. A gojimnak csak azért van emberi formája hogy a zsidónak ne kelljen az állattal kiszolgáltatnia magát. (Traktat Schene luchoth habberith) A disznó és a látszatember nem jogképesek. Ebből adódóan nem élnek jogos házasságban és nincs jogos vagyonuk."

Ezek, alapkövei a zsidó jognak. Amit a zsidók cselekszenek a törvényük értelmében nem büntetendő. A nem zsidót nem tartják embernek, ezért nem lehet őket becsapni, mert egy állatot, jogi értelmen nem lehet becsapni. Értitek?

Wikipedia oldalán a következők olvashatók: Maga a Jiddis nevezi a zsidót CHAJIM-nak, ami annyit jelent, hogy élő. Ezzel a szemben álló határozó, szintén Jiddis a GOJIM, amiannyit jelent, hogy lélektelen, vagy is halott. Tehát, a zsidó törvények előtt, ezt a pozíciót tölti be a nem zsidó származású. (de.wikipedia/wiki/Rotwelsch)
Csodálkozik még valaki azon, hogy az antiszemitizmus egyre jobban terjed, legalább is ezek olvashatók a napi világsajtóban. Bocsássa meg a világ, de ki, vagy kik azok akik ezt gerjesztik, hogy utána majd sajnáltathassák magukat? De folytassuk, itt a következő idézet:

"a zsidónak tiltott a másik zsidó becsapása. Ez a csalási tilalom nem vonatkozik a nem zsidóval szemben". (Professzor Israel Shahak, Jewish History, Jewish Relegion, 5.fejezett, Pénz és tulajdon, 89.oldal.)

Ezt a tényt, hogy a zsidó törvény a nem zsidót nem tarja embernek 2009 –ben, a nagyra értékelt Rabbinet-könyv ("Torat Ha`Melech” a Királyi Thorra) szerzője Yitzhak Shapiraújból igazolja:

"A nem zsidó születésénél fogva lélektelen, ezért ölni kell őket, hogy a bűnös hajlamaikat korlátok között tartsuk. Ha megölünk egy nem zsidót, mert a 7 parancsolatot nem tartotta be akkor helyesen cselekedtünk. A zsidó törvények értelmében megengedett, hogy a nem zsidó újszülöttet megöljük, ha úgy észleljük hogy felnőtt korára gonoszságot fog ellenünk elkövetni." (jpost.com 2009.11.11.)

A rabszolga kereskedelem egy nemesi foglalkozás a zsidó törvények értelmében, mindaddig, amíg a nem zsidóval kereskedik. Ezt ma már senki nem vitatja hogy a négerrel való kereskedelem az észak és dél Amerikában zsidó kézben volt. (Der Spiegel, 1998.8.szám.7.oldal)
A történelmi feljegyzésekbe visszamenve, megfigyelhetjük és megállapíthatjuk, hogy ősidők óta napjainkig, a rabszolga kereskedelem egy óriási bevételi forrás a zsidók számára. Úgy, ahogy a Goldman Sachs elnöke Lloyd Blankfein, a német nép kirablásakor, álcázott nevén az Euró-védelmi pajzs, a Jahwe-ra hivatkozik, ugyanúgy hivatkozhatna és hivatkoznak a mai rabszolga kereskedők (Izraelben a mai napig is kelet Európából származó fiatal lányokkal kereskednek) a zsidó törvényekre.

"ha szolgára és ágyasokra van szükségetek, vásároljatok a benneteket körülvevő mezei népektől szolgákat és szolga nőket! Ugyanúgy a közöttetek élő nem egyenjogú polgárok leszármazottjait, kik messze a származásuktól országotokban élnek megvehetitek: tulajdonotokká tehetitek. Ezeket tovább adhatjátok örököseiteknek, így ezek örök tulajdonotokban maradhatnak. Uralkodhattok a rabszolgáitok felett, de zsidó testvéritekkel szemben ezt ne tegyétek." (Leviticus 25:44-46)

világ uzsora hitelekkel való meghódítása kezdettől kezdve, mindig is a zsidó lobbi törekvése volt. Figyeljük meg, mindig és mindenkor a zsidó törvények érvényesítése a cél. Ezt támassza alá a Jelenések könyve is. "te (vagy is zsidó) sok-sok népnek fogsz hitelezni, de neked nem lesz szükséged mástól kölcsönt kérni. Sok nemzetek felett fogsz uralkodni, de fölötted senki" (Deuteronomium 15:16, Jelenések könyve) Természetesen a zsidó törvény meghatározza a különbözőséget a zsidó és a nem zsidó között.

"külfölditől kérhetsz kamatot, de a néptársadtól nem követelheted, bárhova költözöl, hogy tulajdont szerezz Jahwe az istened, áldásával kíséri cselekedeteidet.” (Moses 5. könyve 23,21) Idegeneket nyaggathatod de testvéreiddel szemben ezt ne tedd" (Mózes 5. könyve 15,3)
Mint ahogy már írásom elején említettem a Vatikán szívesen igénybe vette a zsidóság pénzzel való segítségeit, de ennek is meg volt a maga ára. Innozenz pápa a zsinagóga javára (az Ószövetség allegóriája javára) a kézműipar területén való tevékenységből kitiltja a zsidóságot, így ezzel akaratlanul is a pénzhitelezési terület, vetélytársak nélküli, terület birtokosa lett és egyúttal megtiltja a keresztényeknek a pénzel való kereskedelmet, vagyis kamat elleni hitelezést. A kamat szedése bűn. (4. palptai zsinat)

Ahogy a „szentszék” megtiltotta a keresztényeknek a pénzel való kereskedelmet, létrehozta a globális zsidó pénzügyi birodalmat. 


"1215-be a III. Innozenz összehívta a 4.palotai (lateráni) zsinatot, határozatában úgy döntött, hogy a zsidókat a közhivatali tevékenységből, kézművességből és az iparűzésből kizárja. Így a zsidóság életfeladatként beáldozzák magukat a pénzügyi kereskedelembe, mivel a keresztények számára ez a foglalkozás válástörvénnyel tiltott lett. Kölcsönt nem adhattak és kamatot nem kérhettek. … Ahogy az egyházak egyre gazdagabbak lettek egyre jobban eladósodott a néptömeg és a lovagi közösség. Kénytelenek voltak szükség esetén a zsidóságtól uzsorakamatos hitelek felvételére. Az egyik legnagyobb népszónok, Berthold, egy ferenci szerzetes Regensburg-ból, a zsidókat, rablóknak és zsiványoknak nevezi, ugyan úgy mint a nem zsidó keresztényeket (mezei népeket) és eretnekeket az ördögtől származtatja." (A német történelmi atlasz, Bertelsmann, 1999, Gütersloh 100. oldal)

Mindenhol, ahol a pápai uralkodási hatáskör kiterjedt, kialakult a zsidóság egyeduradalma, a császárok, királyok a fejedelemségek és az elszegényedett népek fölött. Ahogy Róma a kamatos pénzhitelezést egy halálos bűnnek bélyegezte, egyben eltűri a pápaság hogy a "birkái", hívei, az uzsorakamat fizetésére való kényszerültét. Holott a kereszténység megváltója a pénzhitelezőket, pénzváltókat (kalmárokat) mérges kígyóknak (vipera) és sikló származéknak átkozza. Matthäus: (21,13) ((23:33)

Ez a Chuzpe (egy arcátlan pimaszság) azt állítani, hogy a zsidóságnak nem volt más lehetősége, mivel a földművelés és az iparűzés számára tiltott volt, ezért a pápai rendelettel az egyeduralmú pénzhitel kereskedelemmel meg kellett elégedniük - a szegények. Hogyan néz ki ez napjainkban, mindenki kedve és hajlama és tehetsége szerint minden foglalkozási ágat űzhet? Tehát, a nem zsidók azok, akik a banki üzlettel foglalkoznak és a zsidók azok, akik a földművelésben és ipari tevékenységben látják életvitelük megvalósulását? Erre nagyon egyszerű egy Izraeli példa, ott ahol voltaképpen nem létezhetne szakmai diszkrimináció

"Ma 10%-os munkanélküliség ellenére (Izrael) az építkezéseken csak is külföldi munkavállalókkal találkozunk. Az „új zsidóság”, a szakmai irányzat megválasztásánál követi elődeik szórványos hagyományait: bankárok, orvosok, ügyvédek, könyvelők és mérnökök. Kéz- és földművesség mely sarokpillérek voltak az új zsidóság elképzeléseiben, lásd, egyszerűen eltűntek.” (Die Welt, 2003.10.7. 6. oldal)

Mik ezek a szórványos szakmák és foglalkozások, a társadalom működésének az "idegrendszere", beleértve a kultúra és szórakoztató ipart, színházak, filmszínházak, a média minden ágát, oktatást, egészségügy, gyógyszeripar, szállítmányozás, kereskedelem, … stb. Így természetesen részesei az államigazgatásnak, törvényhozásnak. Szívesen venném, ha valaki segítene a történelemben egy olyan törvénnyel előhozakodni, amely a nép közjólétét szolgálja.

A zsidók vagyonosodásának tényét már 70 évvel ezelőtt Dr. Johann von Leers (Theodor Fritsch Verlag 1939 Berlin) így fogalmazta meg:
"A zsidó vagyon létrehozatala részben a közgazdasági oktatási rend és a pénzügyi történelem része, de kimagaslóan nagy része a bűnügyi történelem és a bűnügyi szociológia tartozéka."

Sokak fejében fel fog ötleni az a gondolat hogy még is hogyan lehetséges, hogy egy népcsoport idáig fajult? Egyszerű erre a válasz, amit szintén Dr. Leers tanulmányábantalálhatunk. Ez a fajta mentalitás, Dr.Leers szerint:

"abból adódik, hogy évezredek óta a pénz az ö becsületük, az uzsora a fegyverük, és az utálat az értéket előállító népekkel szemben, a vezér csillaguk"


Most tessék hátradőlni a fotelban, és elgondolkodni azon, hogy lehetséges az emberi nyomor megszüntetése és van-e erre megoldás?
Ha nem is mindenki ismerte fel azt a tényt, hogy nagy sebességgel haladunk a pokol felé, egy oly nagy pénzbeli sarc előtt áll az emberiség, amely történelmében még ismeretlen.
A legtöbbek számára, anélkül hogy a világ pénzügyi rendjét ismernék, az álcázott nevén ismert az Euro- és bankok megmentését szolgáló intézkedések, érthetetlenek.
A pénzügyi kérdések megoldása nem csak a német vagy a magyar nép létkérdése, ez az emberiség létkérdése.


A felismerés, az alapköve az emberiség új helyzetének meghatározásához. A felismerésre feltétlen szükségünk van, hogy megmenthessük gyermekeinket majd unokáinkat, dédunokáinkat, a már megtervezett, örök rabszolgaságtól.

Nincs lázító szerepe annak, hogy "mit csináljunk a zsidókkal", inkább az hogy mit tegyünk a nem zsidókkal, a németekkel, a magyarokkal,és a többi néppel
Felvilágosítani!!!

Sikerül számunkra ezt az értéktelen, lezüllött, korrupt politikai lobbit lerázni és olyan emberekre cserélni, akiknek a becsület és a tisztesség még erényük? A kísértet elmúlik, ha az emberek nem hagyják magukat megvásárolni, az ördög elvesztette játékát.

A pénzügyi zsidóság uralma a legnagyobb kihívás az emberiség számára. Ha kiálljuk a vizsgát, életben maradunk. Ha nem felelünk meg a vizsgán, elvesztünk és jogosan.
Semmiképp ne gondoljunk arra, hogy erővel ki kell irtani a zsidóságot.
Mert ez, egy szellemi háború, amely csak is a fejekben dől el.

Ha, a szellemi felkészültségünk segítségével sikerül, a rabszolga törvényeket hatályon kívül helyezni, megsemmisíteni (globalizáció törvényeket), automatikusan elvettük az uzsorások fegyvereit, hatalmi eszközeit, amit tőlünk loptak, a pénzt.
Természetesen a Blankfein és az Ackermann -ok azonnal ordítani kezdenek, mint korábban az öreg Rothschild tette; "Wer mer nemmt mei Geld, nemmt mir mei Ehr’!" (Aki a pénzemet elveszi, viszi a becsületemet is
Vegyük el a becsületüket, hisz számunkra ez becsület és életben maradásunk kérdése.


/Aramis/


Nyilvánvalóvá vált, bizonyos momentumokra nekem kell rávilágítanom. Ezek közé tartozik a zsidóság "természetének" kialakulása, illetve pontosabban fogalmazva, kialakítása. Ebből kétségtelenül a legfontosabb, hogy a zárt diaszpórában élő nép egykori csekély létszáma tette lehetővé, hogy észre vegyék, a belterjes szaporodásnak nem csak nyomorék, végtaghiányos, szellemileg sérült, életképtelen vagy gondozásra szoruló bolond gyerekek az eredményei, hanem bizonyos egyedeknél feltűnően magas intelligencia, hideg logika, fokozott megfigyelőkészség, és az empátia teljes hiánya tapasztalható. Ez a felismerés tette lehetővé, hogy emberformájú, de az emberi érzések teljes hiányával születő, embertelen, végtelenül egocentrikus gépeket hozzanak létre, hasonlóan a Isaac Asimov klasszikusában, az "Én a robotban" leírt, érzelem nélküli, csak logikát használó robotokhoz. A sérülés mértéke függ az összeadódó genetikai hibák mennyiségétől és milyenségétől.
Nem utolsó szempont, hogy a középkor zsidóságában már megjelentek a kazár-zsidók is, akik Kr. u. 739-740 körül tudták meg a "zsidó titkot". Mára, azok, akik zsidónak tartják magukat, túlnyomó részben nem szemita leszármazottak, hanem degenerálódott kazárok, a szétvert kazár birodalom maradványaként.
Nem szabad elfelejteni, hogy ilyen zsidó-típusú degenerálódásra bármelyik nép, faj, közösség képes és alkalmas, bár ez ellenkezik a természet törvényeivel, és a Biblia tiltásával, ami nem véletlen, mert a Bibliát is zsidók írták.
Nincs zsidó kiválasztottság, csak egy viszonylag egyszerűen előidézhető genetikai hiba, de feltehető az a kérdés is, a világ 1%-át sem elérő létszámú "beteg emberek" miért akarnak uralkodni mindenki felett, és főleg miért akarnak kiirtani mindenkit, csak bizonyos számú, élősködésüket fenntartó rabszolga kivételével.
Ugyanakkor felvetődik egy másik kérdés, a "szuperfaj" létrehozása, amelynek első dolga az lesz, hogy kiirtja létrehozóit, mint létére potenciális veszélyt jelentőket. Ez utóbbi most is jellemző a zsidónak nevezettek között, mert az empátia hiánya erre is kiterjed. Tudom nehéz a külső behatások miatt érzelmi viharokkal küszködők számára felfogni, hogy milyen az, amikor bennük egy-egy esemény feldolgozása toronymagas hullámokat kavar az érzelmeikben, ugyanakkor a súlyosan vérfertőzött egyedekben rezzenéstelen a "víztükör".

/Tulok/  DIME: Izrael tiltott fegyvere


Véres és megdöbbentő képek, az izraeli terror-rendszer embertelen, és a lehető legkegyetlenebbül végrehajtott támadásairól, az egyetlen bűnükként felróható, hazájuk és népük védelmében harcoló palesztinok ellen. Csak erős idegzetűeknek ajánlott, bár az ellenség kegyetlensége is a háború része!


Ezekben a napokban romlott a Gázai-Övezet (gettó) helyzete. Most már nincs áram, mert az egyetlen energiaközponthoz szükséges üzemanyag hiányzik.
2007 óta tart a kemény embargó, azon "Nyugat" csendes (beleegyezésével) bűnrészességével, amely Usa-izraeli parancsra elítéli, megtörni próbalja a palesztin népet, miközben pontosan ezekben a napokban Izrael beleegyezésével mindössze a cipőket és a ruhákat szállitó kamionok léphettek be Gázába.
De megér egy kis figyelmet az, ami az utóbbi időben történt katonai vonalon és a válogatás nélküli új fegyverek használata a Közel-Kelet szinpadán, amelyen a hamis feltevéseket - az iráni nukleáris veszélyről - használják föl a figyelemösszpontosítás (figyelemterelgetés) eszközéül.
Keveset és halkan esik szó, az izraeli nukleáris arzenálról, amit a mai napig nagyszerűen elrejtettek az illetéktelen szemek elöl és amelyről nem ismeretes, sem az összetevők, sem pedig a mennyiség; de valószinűleg egy veszély az egész régióra nézve. Még kevesebb információnk van - pár esetet kizárva - amikor NEM KONVENCIONÁLIS (nem megengedett) fegyvereket alkalmaznak, amelyek tehát kívül esnek a bakteriológus és kémikus NBC-nek (NBC háború: ez a kifejezés a nukleáris, biológiai (vagy bakteriológiai) és kémiai háború meghatározása).
(A nukleáris fegyverek száma 1997-es felmérés szerint 400 feletti, (Waren D. Farr- jelentés) ami az évi 60-80 előállítását lehetővé tevő technikával, mára 1000-1500 db-ra is nőhetett, amivel Izrael a világ harmadik legnagyobb atomarzánáljával rendelkezik!)


A gázai offenziva 2008. december 27-től 2009. Január 18-ig alkalmazta válogatás nélkül palesztin civilek mészárlására; a Thasal azaz az IDF izraeli véderő alkalmazta gránátok, tankok és repülőgépek bevetésével Hamas katonák és olyan civil emberek kivégzésére, akik megadták magukat. Pár nap alatt több millió tonna robbanóanyagot szórtak a 378 négyzetkilóméter nagyságú földsávra, ahol 1,5 millió ember élt, ebben a Gulag-ban, ami egy nép kivégzésére szolgál.
Az a hallgatás, amit a média Gáza köré falként emelt, hogy minnél jobban fedve tartsák azokat a háborús bűncselekményeket, amelyeket elkövettek, csak azon kiveteles eseményekre koncentrálva, ahol steril, kézzel barkácsolt kassan rakétakat dobtak néhány kibbutz-ra, de a NEM convencionális fegyverek széleskörű használatáról a hírek és alátámasztások nem kerültek ki.
Viszont kikerültek, köszönet azon orvosoknak, akik a sebesültek megsegítésében résztvettek.Fehér foszfor (WP), implosion bomba (összeroppant, mintha egy labdát levinnénk az óceán fenekére) és bunker-buster, kazettás bombák, pontencialisabbá tett könnygáz bombák és a szörnyűseges DIME bombak, amelyeket már Libanonban is bevetettek 2006-ban, nem is beszélve a nagy valószínűséggel felhasznált szegényitett urán lövedékekről.


A figyelmet a DIME bombákra kell összpontosítani, amelyek meginkább növelhetik a jövőben a megszállott területek barbár elnyomását. A DIME bombák (Low Collateral Damage vagy Less Lethal Weapons), amelyek az Amerikai Egyesült Államoknak köszönhetik a feltalálót és a gyártot is, és rögtönösen igényt tartott rá Izrael és azonnal be is szerezte őket. A tanulmány, amely a DIME bomba kikísérletezésére és tervezésére irányult, az US Air Force Reserach Laboratóriumban valamint a Lawrence Livermore Nemzeti Laboratóriumban történt. Minderre az USA kormánya kb. 40 millió dollart költött. Új típusú bombákról van szó, amelyek GPS-szel láttak el, hogy ne tegyenek kárt a környezetbe, mint a neutron bomba, tehát az emberekben okozzák a legnagyobb károkat, de az infrastruktúrákat majdnem érintetlenül
hagyják. Egy külső szén-polimer kivonat, ami olcsóbb és könnyebb, mint a fém, ami lebomlik a robbanás közben, belül pedig Tungszten van por formában más robbanóanyaggal keverve. A Tungszten magas hőálló képességű, nem olvad meg a robbanás közben, de számtalan mikroszkópikus szilánkká válik, amelyek mindent elsöpörnek, ami az útjukba áll a robbanáshoz néhány méterre (hatósugara 4 - 10 méter) és az embereket darabokra tépi, az amputálásokat műtéti pontossággal végzi.


Nagyobb távolságban viszont halálos fegyverként működik és a nano-részecskéknek köszönhetően, a tungszten behatol a bőrbe piciny sebeken keresztül, és itt a szén és a forró fém reakciójaként egészen a csontig hatol. Megöli a sejteket és súlyosan megsebesiti a belső szerveket. Aki túléli, az is szinte bizonyosan rákban betegszik meg, egy bűncselekmeny logikájának eredményeként, amely a kezdeti károk után akarja a káoszba és az összeomlásba kergetni az ellenfél egészségügyi strukturáját, amelyek kötelezően kezelik a harcban már tevekenykedni nem tudó sebesülteket.
Ez egy tipikusan "lakott területre" kikísérletezett bomba. Azon orvosok, akik elsőkent látták el az "új fegyver " hasznalatával megsebesített embereket, sokkos állapotba kerültek látván a seb típusait és, hogy milyen amputálasokra képes.


A fényképről meg lehet győződni, hogy a sebeket, mintha egy ghiottinnal vágták volna el, olyan precíz munkát végzett a bomba hatósugarában levő embereken.
A New Weapons Research Committee feljelentést tett a közvéleménynek ezen fegyverek használatáról, Paola Manduca doktornő és Mads Gilbert, norvég orvos alátamasztása szerint, ok a Norwac tagjai.
Ezekben az években a NWRC sok orvosi és tudományos bizonyítékot gyűjtött össze. Köszönet a libanoni orvosok tanuvallomásainak is, amelyek alátámasztják számos NEM konvencionális fegyver használatát a 2006-os libanoni összecsapásoktól, a 2008/09 gázai mészárlásokig.


  Az 'Angolszász misszió' és más disszonanciák


Az 'Angolszász misszió' és más disszonanciákA történetet kezdhetném 2000 évvelezelőtt, vagy még jóval korábban, amikor az első zsidó lejött a fáról, és észrevette, hogy a nála értelmesebb, fejlettebb rasszok már a csillagokat vizsgálják, piramisokat építenek bonyolult csillagászati, geometriai és matematikai összefüggések alapján. A "világelit" túlnyomó részét alkotó askenázi-zsidóság számára szinte minden faj konkurensnek számít. Földrajzilag, ha vérszerinti zsidókat nézzük, mert azok is Izraelben élnek, konkurens, a szintén sémi arab, energiahordozók és rassz szempontjából. gazdaságilag, és értelmi képességek szempontjából a fehér, és szintén gazdaságilag, valamint szaporodás vonatkozásában a sárga.
Talán érdemes elvégezni egy szín(kép) elemzést, és megvizsgálni, hogy melyik "
szín", mit takar!
Benjámin népe Jeruzsálem római lerohanása előtt kereket oldott (I.sz. 70-ben, a rómaiak félmunkát végeztek Jeruzsálemben, és ráadásul el is késtek). "A Közel-keleti és Kis-ázsiai tartózkodás után a benjáminitákat, a korai népvándorlások korában magával sodorta egy nagyobb, Európából Kis-ázsiába betörő gót néphullám. A nevezetes Max Müller professzor (1832-1907, a keleti nyelvek, vallások és kultúrák kutatója) szerint a gótok i.sz. 267-ben történt kalandozásai során ragadták magukkal a benjáminitákat. A népvándorlások további hullámaiban a gótoktól elválva vándoroltak tovább Skandináviáig, és az ő leszármazottaik voltak a normann és izlandi vikingek. Ekkorra természetesen már régen elvesztették keresztény vallásukat, és pogány vallásokat vettek fel. Az angliai normann inváziót követően Angliába is jelentős normann elemek telepedtek meg. A normannok Benjámin törzsének a leszármazottai. A normannok és a saxonok [angolszászok] egy tőről erednek [Mindkét népesség Izrael fiai, egy anyától, Rákheltől], amit már Juliánus is felismert].
A normannok mindig is különálló népcsoportot képeztek, amelynek volt egy sajátos és jellegzetes vonásokat - Benjámin vonásait - viselő magja". I.sz. 860-ban a Rollo vezetése alatt kalandozó vikingek letelepedési engedélyt kaptak a francia királytól, és annak a területnek máig is Normandia a neve. [A kanadai Quebec tartományba letelepült "franciák" döntő többsége normandiai, azaz benjáminita volt] Dudo a Normann (
i.sz.960 körül) kijelentette, hogy ők azoknak a Daanoknak (a dánoknak, illetve Dán törzsének) a rokonai, akik az ősi időkben, Görögországban élő daanoktól származnak, míg ők maguk [a normannok] Dáciából valók, s onnan vándoroltak tovább északra. Kanada: Brit és francia telepesek által alapult meg… a francia nyelvű lakosság legnagyobb része azonban Franciaország Normandia és Britannia nevű tartományaiból telepedett át ( Link

Mivel konkurens népnek számít, a szintén sémi arab, zsidóügyileg, és mert a név kötelez, indokolt, hogy Ábrahám fiai, a kezdetektől fogva utálják egymást, és mivel ugyanazon a területen kellett osztozkodniuk, a mai napig nem tudták eldönteni, kié legyen az "idős", Atlantisz örökségéből összelopkodott vagyonkája.

A sárgák szintén a konkurens fajok számát növelik, mivel a "Távol-Kelet zsidói", a kínaiak lélekszámának növekedése már az ókorban is előre látható volt. Nem különben az indiaiak, és a kínai-rokon távol-keletieké.
A "
sárga vészt", a Biblia is kiemelt "témakörként" kezeli. A zsidók felmérték a faji szokásokat, a társadalmak életvitelét, termelékenységét, és szaporodási képességeit. Már akkor is mindent maguknak akartak, mert a harácsolás genetikailag kódolt fajukba, csakúgy, mint a hasonszőrű fajokba (kazár, örmény stb.). A Távol-Kelet zsidói", a kínaiak, annyiban azért különböznek a zsidó, és zsidó felfogású, mentalitású népektől, hogy szorgalmasan dolgoznak is, nem csak azzal töltik az idejüket, hogy mások megtermelt javait ellopják, vagy erőszakkal elvegyék kicsalják!
A zsidókat és a zsidó-típusú népeket (kazár) sújtó paranoid-skizofrénia jegyei, civilizált környezetben, helyesen, más rasszok által létrehozott civilizált környezetben, felerősödtek, élesen kirajzolódtak, egyre jobban körvonalazódó, társadalomfejlődésbeli különbségi kontrasztot, és kisebbségi komplexusokat szültek. A belterjesség okán, a társadalmi deformitásokon kívül, biológia defektusok is jelentkeztek, ami kialakította az állandó bosszúállási vágyat. Ez hasonlatos, az erkölcsi, etikai, morális gátakkal nem rendelkező bűnöző esetére, aki mindig rosszat tesz, de elkövetett bűneiért esze ágában sincs felelősséget vállalni, viszont, ha lefülelik, bosszút esküszik, "lebuktatói", és felelősségre vonói ellen. Ha esetleg fegyverhez jut, "pszichopatás" (szabadon tőlem) hozzáállással kizsigereli, majd megöli azokat, akik ellen már korábban is bűncselekményt követett el, és ezt "jogos bosszúnak" nevezi. Még ideológiát és "vallást" is kreál hozzá! Így született meg a véres jelenetekben bővelkedő Tóra, és a Talmud "rablóbibliája"!
Manapság már nem kizárólag a bőrszín a döntő, mert az 1800-as évek végén még 
Hertz Tivadar, és 1952-ben Rabinowitz rabbi sem ismerhette a 2000-es genetikai jelentéseredményeit. Nekik a "fehérbe" beletartozott a kifakult genetikailag rokon norvég, svéd, francia, és brit normantól kezdve, a dánig mindenki, de ugyanez a helyzet a vérségi rokon, egykor zsidó vallású palesztinokkal szemben is. Manapság, a vallás nélküli cionisták ugyanúgy fehérek, mint a tényleges fehér faj alapját képező Szkíta, Hun, Magyar, Avar, Székely, és szláv népek, de ez csak bőr színe. A germánokat szándékosan nem említettem, mert a más néven "fekete hunoknak" is nevezett germánok, velünk 93 % felett megegyező genetikai egyezést mutatnak, tekintve, hogy Európa népessége a Kárpát-Medencében vészelte át a legutóbbi, 10000 évvel ezelőtt véget ért jégkorszakot. Atlantisz 11500 évvel ezelőtti pusztulása (helye megtekinthető itt: Link ), és a jégkorszak vége teremtette meg, az afrikai, társadalmilag, kulturálisan, és erkölcsileg lemaradt, vagy később civilizálódott népességének előre törési lehetőségeit. Az újabb csillagászati, mágneses, geológiai, éghajlati változások küszöbön állnak, amelyek a "világelitet" arra sarkalja, hogy a vélt, vagy korábban ebből valószínűleg "vizsgázott" túlélési területeket magának "megtisztítsa", kisajátítsa. Hogy készleteket halmozzon fel ezen a helyeken, bár nem tudni, hogy túlélő bunkereik, saját károkozásuk által kiváltott katasztrófák, vagy egy korlátozott atomháború esetére készülnek.
A komplex minőségmeghatározási processzusok helyes és kvalitatív értékeléséhez lehet, hogy nem rendelkezünk elég kompetenciával, de ez nem is várható el, mert már születésünk előtt is mérgeznek sójukkal, mérgeikkel - amiből földi létünk alatt tudatlanul, néhány tonnát elfogyasztunk - gondoskodva arról, hogy ne növeljük a széndioxid kibocsátást túl hosszú élettel. Szűkítik az életterünk, minden eszközt alkalmazva ellenünk, túlnépesedésre hivatkozva! Pedig csak arról van szó, hogy a túlélési lehetőségeket próbálják kisajátítani! Ez a "számukra nemes terv" tartalmaz néhány hibát. Mi lesz, ha elmarad, vagy csak 50-60 év múlva következik be a pólusváltás? Mi van akkor, ha a jégkorszak nem akar ideérni, hiába siettetik éghajlat-módosítással, és a hőfutószalag leállításával? Ha nem jön a Nibiru, és nem akar egyetlen földet elpusztítani képes aszteroida sem becsapódni? Ha foszilis energiahordozók még azelőtt szükségtelenné válnak, hogy még többet felfedeznének belőlük? Ha nem kell az olajért és a gázért népeket kiirtani, kormányokat likvidálni, mert alig lesz ezekre szükség (esetleg azért kell ezeket kitermelni és elégetni, hogy a flóra megtartása érdekében elegendő széndioxid kerüljön légkörbe)?
"Szép terv" az, hogy a gyújtókanócot a Közép Keleten újra meggyújtsák, méghozzá úgy, hogy mellette a legutóbbi Közép Keleti válság játszótéri dulakodásnak fog tűnni. Az észak-afrikai éhséglázadások egyenesági következményei, a 2010-ben felfokozott, chamtrails és 
HAARPtevékenységekkel előidézett európai, orosz, és távol-keleti mezőgazdasági terméskieséseknek, de hasonló "károk" érték az Ausztrál mezőgazdaságot is. Sokaknak feltűnt 2010-ben, hogy Oroszország 30%-os, "aszály" okozta terméskiesése mellett export-tilalmat vezetett be, miközben az USA, több mint 1,5 billió dolláros élelmiszer felvásárlásba kezdett. Felhasználásánál gondoljunk a "lázongó" országok kormányainak "jobb belátásra bírására"!
Irán viszonylag hirtelen, kikerült az elsődleges célkeresztből, amint elkezdtek kósza hírek keringeni, az iráni atomfegyverzetről. Egészen pontosan, a Kína, vagy Észak-Korea által "vélhetőleg" Irán számára szállított taktikai atomfegyverek miatt. Ahogy az S-300-as embargóból is az lett, ahogy Irán gyártja, és nem importálja a rakétákat. Ez nem jelenti azt, hogy cionék lemondtak volna Iránnal, és az arab világgal kapcsolatos háborús terveikről, de ez még egy kicsit későbbi része a "forgatókönyvnek". Először össze kell ugrasztani őket, meg kell akadályozni az arab egység létrejöttét. Irán "népszerűsége" a régióban veszélyes mértékűvé vált 2009-2010 időszakában. Az 1996. óta kipróbálás alatt álló chamtrailezés megfelelő módszer kínált, és kínál az éhség-kufárkodásra és a szó legszorosabb értelmében, 
éhbéres csatlósok begyűjtésére.
A mezőgazdasági területek "leépítése", most is folyamatban van, ami azt mutatja, hogy elsősorban a NATO égisze alatt futó permetezések, hosszabb távú "elképzeléseket" takarnak. Nem nehéz kikövetkeztetni, hogy azokon a területeken, ahol a "szokatlan" árvizek okoznak mezőgazdasági "anomáliákat", a helyi kormányok is egy követ fújnak a permetezést végző NATO-val.
Az időjárás befolyásolása, módosítása, ill. taktikai fegyverként való alkalmazása, egyezményekkel nem szabályozott, nem tiltott, nemzetközi bizottságok, felügyeletek által nem szankcionálható, mert nyilvánosan és hivatalosan elhallgatott, nem létezőnek kommunikált tevékenység. Olyan ez, mint a korrupt, csaló, tolvaj politikusok és gazdasági haszonélvezőik tevékenységének takargatása, vagy ahogy értelmesnek tartott közgazdászok, pénzügyi szakemberek önhipnózist alkalmazva, látszólag el is hiszik azt, amit hazudnak a kínkeservesen összeizzadt válságról. Ilyen az egyre hiteltelenebbé váló "demokratikus jogok" emlegetése, a maffiákba tömörülő bíróságok, ügyészségek, rendvédelmi szervek, és jogalkotók, lakosság ellenes bandákba tömörülése is.

Észak-Afrika, és a Közel-Kelet, a távlati tervek szerint leradírozásra kerül. Ez előre látható volt már korábban is, de semmi sem történik meg egyik napról a másikra. A "szövegkönyvet", és a tervezett eseményeket nem mi írjuk. Legjobb esetben mögé látunk, vagy esetleg előre is. Korábban, 2010. elején, az Irán-Izrael, és Észak -és Dél-Korea- közötti konfliktus látszott első számú háborús oknak, "mellékesen" egy kasmíri és Venezuela-Kolumbia közötti incidenssel, de a 2010-es árvizek borítékolták az élelmiszer importra kényszerülő országokban mára már jelentkező élelmiszerhiány következményeit, és válaszreakcióit. Az erőviszonyok folyamatosan változnak!
Egyiptom, Izrael és Irán után, a legnagyobb fegyverzettel és haderővel rendelkező ország a régióban. 
460 ezer aktív, és ugyanennyi bevonultatható katonája, viszonylag modern amerikai és orosz fegyverarzenálja megóvhatja ellenségei elhamarkodott lépéseitől. Viszont az időzítés pontos. Az Ausztráliát "sújtó ciklonok okozta" árvizek tönkretették szinte a teljes gabonatermést, így onnan sem várható a világ, és főleg Afrika számára segítség.

Mostanában gyakran elhangzik az "angolszász misszió" kifejezés. Ami Kína letörlését jelenti a föld felszínéről.
Tudjuk kik az angolszászok és, hogy a brit királyi család Efraim leszármazottjai. Az "angolszászok", lévén Benjámin népe, korán felismerték, hogy fajuk fennmaradása érdekében le kell számolni a konkurens fajokkal. Kell ennél több? Persze, hogy kell! A kazár-zsidónak a fehér faj kiirtása is fontos. Se kínai, se fehér, tehát maradnak "színesek", ám az arab is ősellenség! A globális tervben a Közel-Keletnek is pusztulnia kell Izrael igazi zsidó lakosságával együtt, de a lárvaképű angolszász is kifakult, ahogy a kazár-zsidó is! Kizárásos alapon maradnak a négerek és a kazár, álgenetikai alapokkal rendelkező zsidók, mert a kis létszámú nemzeti közösségeket egymással gyilkoltatnák le. 
Bill Ryan interjút készített, a hátérhatalom nem is annyira titkolt szándékaival kapcsolatban, a magát megnevezni nem szándékozó, "titokzatos" Mr. "W"-vel, aki határtalan naivitással nem akarta érteni, és felfogni sem, a körülötte zajló folyamatokat pedig, ha valakinek igen, akkor egy magas rangú brit katonatisztnek, tudnia kellene, hogy "mitől döglik a légy", vagy adott esetben, kik miatt kell pusztulnia a Föld népessége túlnyomó részének.
Mr. "W", "öntudatlanul", és valószínűleg "magán kívüli" okokból, a londoni milliárdosok klubja rendezvényére kapott meghívót, vagy valamelyik szabadkőműves páholy találkozójára, ami ugyanaz. Mivel Mr. "W" nem tudta meghatározni a hierarchia rendszerében, a jelzett csoport "fokozatát", feltételezhető, hogy nem a Rothschildok, politikai csalásból, megtévesztésből, gazdasági visszaélésekből, pénzügyi machinációkból, lopásokból, nyereségvágyból elkövetett gyilkosságokból, kategóriájukban "7 danos" fokozatot elért csapatával találkozott.
Az ilyen "szabadkőműves klubok", átszövik a világot. Legkisebb "bandériumaik", a csalásokkal, politikai visszaélésekkel megtollasodott Rotary klubok tagjai. A következő lépcsőn a politikai irányítás bábjai, és holdudvaruk szerepel, szintén klánokba, "klubokba", páholyokba tömörülve, hogy kiszolgálhassák a régiók irányítását, akik az 
NWO nem is annyira titkos vezetésétől kapják a parancsokat. Politikusok, katonatisztek, rendőrök, a gazdasági hatalom képviselői, és ideológia ötletgazdák. Mindegy, hogy kik, csak számot tevő hatalommal rendelkezzenek. Két álláspont ütközik egymással. Az egyik, a gazdasági, és ezen keresztül a pénzügyi, politikai és katonai hatalmat birtoklók érdekeinek ütközése, a Föld népesedésének növekedése, és területi integritásának kérdésével.

Hogyan kapcsolódik ehhez, az "angolszász misszió"?

Van egy tervezett harmadik világháború lebonyolítására, amelyet nukleáris és biológiai szinten kívánnak "megvívni". Egyesek úgy vélik, hogy ez "jó úton" halad afelé, hogy elkezdődjön a következő 18-24 hónapban.
Az 
ENSZ 2010. szeptemberi jelentéséről, és az ebben deklarált "50-50-50" célkitűzésekről már beszámoltam korábban ("Az ENSZ (NWO) szerepe... és szeptemberi jelentése" cikkben).
A kínai ipar gigászi méretűre fejlesztése nem kizárólag a kínaiak érdeme. A gonosz terv szerint, a túlnövekedett "óriás bébi" táplálásához sok-sok "tápcsatorna" szükséges, de elzárásukhoz, és a bébi sintérkézre juttatásához, fel kellett állítani a "szövetséget". Az USA, belső pénzügyi válságra hivatkozva zárja el Kína exportpiacait, ahogy a csatlós EU-nak is ezt kötelező követnie, miközben katonai és gazdasági nyomásgyakorlással Indiát, Ausztráliát, és Japánt is, Kína ellenes tömbbe kényszerítették. Az általunk is megfigyelt és elemzett részfolyamatok, a mozaik darabjaiként illeszkednek össze.

A felállás nem annyira bonyolult, ha halmazokat használunk! Az elemzés úgy kivitelezhető, ha minden régiónak, és a régiókon belül az országoknak is, meghatározzuk a viszonylagos, számokban kifejezett-kifejezhető közelítő értékét, majd híradások és elemzések alapján előállítjuk különböző halmazműveletekkel a részhalmazok összegét. A "nagyok" is így dolgoznak, de nem várható el minden embertől, hogy az amúgy elég egyszerű halmazelméletet megtanulja (metszet, unio stb.).

Az Észak-afrikai jelenlegi események olybá tűnnek, mintha a valódi szabadság irányába tett lépések lennének. A tömegek ezt is gondolják nagyrészben, de minden okunk megvan feltételezni, hogy ez része egy nagyobb destabilizációs folyamatnak, a régió által támogatott amerikai és több nemzet által létrehozható hírszerzési, és tömegirányítási gyűrűk érdekében.
Az afrikai és Közel-keleti destabilizáció több szempontból is szükséges cionéknak. Egyrészt az arab katonai egység létrehozásának megakadályozása szempontjából, másrészt ezen keresztül, az Irán-Kína érdekközösség lehetőségeinek korlátozására.

A "Népi" Kína élet-halál harcát vívja, miközben az USA és az EU irányításának csorog a nyála a kínai mintájú, "szuperkapitalizmus a kommunizmusban", terrordiktatúra megvalósításáért. A kínai tömegek el vannak zárva a nyugati világ híreitől. A net cenzúrázása, a hatalmas apparátussal működő lehallgatási rendszerek befelé idilli képet mutatnak az átlag kínai számára, de kifelé sincsenek hírek! Egyetlen kínai portálon sincs érdemleges politikai, vagy katonai információ, de a sajtóban sem! Oroszország királyként, vezérnek használja Kínát, amit be lehet áldozni egy matt reményében, mivel tudja, hogy Kína terjeszkedni csak Mongólia és Kelet-Ororszország felé tud (többször meg is próbálta). Ennek köszönhetők az oroszok néha, egyesek számára nehezen értelmezhető lépései.
A féligazságokra épülő ideológiákkal becsapható hadseregek ideje lejárt. A harcoló katonák jogos igénye, hogy telefonon, Skype-on, MSN-en, E-mailben kapcsolatot tudjanak tartani hozzátartozóival, miután kiharcolta magát a zsoldjáért napi 8-10 órában.
Ha nem kapja meg az "adagját", vagy a vezetést terhelő információkat kap, átmegy kínaiba, és ferde szemmel néz parancsnokaira (eleinte).
Bármely rendszer csak addig képes fenntartani magát, amíg ideológiát, és a katonái családjának biztonságot tud nyújtani. Ha ez nincs meg, mindenki megélhetési katona akar lenni, ami hamar átcsap kölcsönös rablásba, fosztogatásba, majd a vezetés likvidálásába! A történelem számos példát vonultat fel a világbirodalmak bukásairól.

Itt jön be a képbe a mérgezéses, és elektromágneses tudatmódosítás. A mesterségesen elhülyített, degenerált kiszolgálókkal, és szaporodásuk szabályozásával, ami az emberi faj kihalásához vezet, mint oly sokszor kiderült ez, az evolúció zsákutcáiba tévedt fajokról. Nagy bátorságot, vagy inkább botorságot mutat, a várható kataklizmák előtt népességet csökkenteni, mivel a nagy létszám az emberi faj túlélésének záloga!

Az NWO tervei szerint, 
DNS-specifikus vírusok alkalmazásával kell bizonyos fajokat, elsősorban a kínaiakat - katonai tevékenység mellett - kiirtani, de ez érintené a Távol-Kelet szinte minden népcsoportját. A korábbi fejtegetéseink, és Mr. "W" interjúban elmondott "kagylózása" alapján is, ezek atomcsapásokat jelentenének az érintett kiirtandók részéről, megtorlásként.
Ne feledkezzünk meg róla, hogy hatalmas atomarzenállal rendelkezik Kína, a Kínához lojális Pakisztán, Észak-Korea, de India is! Ehhez kapcsolódik az Iráni taktikai rendszer, és a mérleg nyelvének maga felé billentése érdekében esetleg az orosz. Ez, még a leggondosabb, legalaposabb tervezés mellett is, magában hordozza, a Föld háborgó magjának, láncreakció-szerű megmozdulását, ami a felszínen beláthatatlan következményekkel járhat. A chilei nagyerejű földrengéskor keletkezett lökéshullám, szökőárral borította volna be a kínai partvidéket, ha nem állítják meg 11 órával, az elindulása után Kínából, mivel 21 óra alatt elérte volna kínai partokat (Japánra nem lett volna veszélyes, mert Japán keleti partjainál húzódik a Japán (Marianna)-árok). Cionék, a kiprovokált kínai atomcsapásokkal regionális atomháború kirobbantásában gondolkodnak, de a teljes kínai atomarzenál egyidejű felrobbantása egyedül is elég lenne a szilárd kéreg olyan arányú felszakítására, hogy jobbik esetben csak kontinensek csúsznának az alsóbb lávarétegekbe.
A "nagyeszűek" gyakran elfelejtik, hogy a szilárd kéreg átlagosan 
alig 30-33 km vastag, ami bolygó sugarának fél százaléka. Egy vékony hártyán "játszanak Istent", olyan emberek, akik az elérhető emberi megalománia csúcsára degenerálódtak.

2012. december 21-re datálják az "egész világot érintő változást", de honnan tudunk róla? Természetesen a netről. Várhatóan lesz változás, de szinte biztos, hogy nem olyan, mint amilyenben sokan hisznek. Ez a változás a világelit hatalmának átmentését szolgáló háború lesz, de erre rámehet az egész bolygó! Ha belegondolunk, 
miért nem engedik használni a "tiszta energia" termelési módszereket. Miért kell globális felmelegedési csalással sarcolni a népeket? Miért kellett megállítani a Golf-áramlatot? Miért permeteznek, és miért idéznek elő földrengéseket?
Ennek már semmi köze, az oknak kikiáltott vallási különbözőségeknek, indítékoknak. Semmi köze az ideológiáknak, izmusoknak. Legvégső soron, a túlnépesedés rémképének sem, mivel a különböző rasszok egy bizonyos társadalmi fejlettségi szintet elérve nem szaporodnak túl (jól látható Európa, Ausztrália, Kanada és az USA népességének csökkenéséből, ha leszámítjuk az erőszakkal legálisan bevándoroltatottakat és az illegális bevándorlókat)! A szerves és szervetlen hulladékok sem ennék meg a világot, mert megvan a technológia a feldolgozására.
Egyetlen ok van, ami indokolhatja az NWO embertelen programját: A világ feletti hatalom megszerzése és megtartása!

A nyugat, és az askenázi zsidóság világhatalommá válásának folyamatát visszanézhetjük. A sorba beillesztett elemek, vagy akár az első és második világháború egy megtervezett folyamat eredményei, ahogy a következő is. A kataklizma utáni új föld benépesítésének lehetőségéért folyik a harc. Egyesek szerint ebbe bekapcsolódnak nem földi eredetű hatalmak is, de ezt a kérdést hagyjuk az olyanokra, akiket "disznóvá változtattak (de már elmúlt)".
Egy szuper civilizáció nincs rászorulva sem az erőforrásainkra, sem a nyersanyagainkra. Majdnem korlátlan energia birtokában, jelenleg is előállítható lenne magfúzióval bármilyen elem! A társadalmi berendezkedésre meg nem hiszem, hogy ráizgulnának, mert az a saját civilizációjuk halálát jelentené!

Felvetődik az olvasottak után, hogy mit lehet tenni ezek a "nagyon hatalmas", és "nagyon okos", "vaslogikával rendelkező", hataloméhes és nem utolsó sorban, nagyon pénzéhes emberek(?) ellen? A legkevesebb, hogy ne dolgozzunk nekik, ne szolgáljuk őket! Ha egymást segítjük, és a közös céljainkat szolgáljuk, akkor is meg tudunk/lehet élni!
Valamikor az 50-es években, és a 60-as évek elején még, a magyar paraszt alig használta a pénzt. Tojást cserélt tejre vagy krumplira, gidával, tyúkkal, libával fizetett a szántásért, ha nem voltak lovai. Megtermelte a gabonáját, kukoricáját a családjának és jószágainak. Felnevelte a disznóit, és nem éhezett a család. Vásárolnia csak azt kellett, aminek az előállítására nem tudott berendezkedni. A zsidók által kiagyalt kommunizmus csak arra kellett kiagyalóinak, hogy kifoszthassák azt, aki megtermelte a javait. Persze ezt a világot sem könnyű visszaállítani, mert az égből más "áldás", vagy inkább átok hullik alá, mint korábban, de összefogással, ez ellen is lehet védekezni. Aki pedig nem hajlandó összefogni a másik embertársával, ne sírjon, hogy nem akarnak rajta segíteni!


Selmeczi: csak!

Selmeczi Gabriella SMINK ÉS SÚGÓGÉP NÉLKÜL

Selmeczi Gabriella visszataszító vagy szánalmas? Kattints a válaszért

Az ATV kérdezte Selmeczit Rogánnal kapcsolatban

Selmeczi: csak
http://coub.com/view/15mko


Jobbik - Jelenetek

Gyonyorű, Baszni Nagyon Tud, De Mégsem Kell Már

A nemzet idiótája

Selmeczi: csak!