2020. július 8., szerda

Állítsátok meg a pszichikai fasizmust!


szervezettzaklatas.webs.com/stop/pszichopatia.html Tárolt változa
Miután sorozatgyilkossággal vádolták meg dermedt döbbenet ereszkedett a saját ...függ, hogy ha hatalomra jut mennyi embert fog meggyilkoltatni, hány emberéletet fog .....A különbség a rossz családi háttérből és jó családi háttérből jövő ...


állítsátok meg a titkos háborút!
állítsátok meg a pszichikai fasizmust!
Egy rendhagyó honlapot mutatok be, és ha lehet mentsd el amíg még lehet, mert értéke mindennél többet ér, főleg ha már felfedezték és eltávolították a NET - ről.
És most a tartalom had jöjjön, de előbb köszönjük ezt a tanulmányt amit mindenkinek ismernie kellene.


Témák:

Célpontok:

A fiamnak, Arbynak, és a mostohafiaimnak, Arthurnak, Hubertnek és Bernárdnak, a sötétség fiai és a fény fiai között dúló örök háború valódi áldozatainak 

szervezett zaklatás, terroristazaklatás, gangzaklatás, csendes holokauszt


"Valami olyant fogok elmagyarázni, ami õrületre emlékeztet, de nem õrület, és mégis õrültek okozzák."
Mark M. Rich, a Hidden Evil (Rejtett gonosz) írója
Definíció szerint a tevékenység egy olyan polgári és katonai titkosszolgálatok által irányított szervezett, több személy által és részfeladatokra leosztottan összehangoltan megvalósított prolongált pszichikai, érzelmi, gazdasági, és fizikai támadás, amely célja az áldozatok pszichikai, gazdasági és fizikai megsemmisítése, vagy öngyilkosságba kényszerítéssel, vagy megbetegítéssel (pl. hosszú távú és túlzott stressz okozta szívinfarktus) vagy szimpla meggyilkolással (pl. mérgezés vagy fék megbuherálása). De természetesen egy tömör definíció nem elegendõ ahhoz, hogy egy átlag ember megértse mi is ez a tevékenység és miként mûködik. És a tetejére nem fejezi ki azt sem, hogy némely áldozat, ahelyett, hogy krisztusi módra önfeláldozóan hagyja, hogy csoportosan öngyilkosságba kergessék vagy meggyilkolják, inkább fegyvert fog és egyszerûen kiirtja az õt pszichoszomatikus kínzástaktikázásokkal kínzó beszervezett vagy csupán manipulatív módon felbujtott elkövetõket, így az egyetemista társait, a kollégáit, ismerõseit, vagy akár teljes idegeneket. És ha most aggódsz az egyetemista gyermeked és a szeretteid miatt én azt mondom NEM aggódsz elegendõ mértékben, ugyanis ennek a tevékenységnek az elõdjét COINTELPRO fedõnév alatt vetették be az USA Postánál, ahol rövid idõ alatt 24 öngyilkosságot, gyilkosságot-öngyilkosságot, és tömeggyilkosságot okozott. 
Sokáig törtem a fejemet azon, hogy miként magyarázzam el egy átlag embernek a merõ õrületet, hiszen az õrületet kizárólag az õrültek érthetik meg teljes egészében. Csak reménykedhetek benne, hogy sikerült olyan szögbõl megközelíteni a témát, ami érthetõvé teszi. Mivel a pszichopatákról már mindenki hallott ezzel kezdem. Jelenleg a világ legtöbb országának kormányát megdöntötte és megszállása alatt tartja egy úgy nevezett 'globális árnyékhatalom', egy ideológiai-vallási-gazdasági-katonai blokk, amelynek tagsága fõként pszichopata zsidó sátánistákból áll. A kormányaink csupán pszichopaták által megszállott báb és látszatkormányok, az égvilágon semmi közük a demokráciához és a néphez, hacsak nem az, hogy rajtuk keresztül kényszeríti rá az akaratát az emberiségre a globális pszichopata patokrácia. A társadalmainkban mindig is léteztek pszichopaták, akik a hihedelemmel és tudatos dezinformálással ellentétben nemhogy elnyomják az emberségüket, de valójában nincsenek felsõbbrendû emberi humanizáló funkcióik és emiatt nincs lelkiismeretük, képtelenek az empátiáramások érzelmi, pszichikai, fizikai és gazdasági érdekeinek tiszteletben tartására. Számukra nem sokat jelent az emberi élet és mindig mások feletti hatalomra törekedtek, hogy biztosítsák túlélésüket az emberiség soraiban. A pszichopaták mindigis megpróbáltak összejátszani (szemben a normális lélekkel megáldott emberrel) a saját hatalmuk kovácsolása érdekében és az évezredek alatt nemcsakhogy megszaporodtak az emberiség soraiban, de különbözõ fedõszervezetekmozgalmak és hangzatos szlogenek alatt lassan olyan hatalomra tettek szert, ami ma már biztosítja számukra a hatalmat az emberiség felett. Ennek az emberiség feletti hatalmi rendszernek a globális egyvilágkormány nevet adták, ami egyébként új-világrend elnevezés alatt is ismert. Ma már pszichopaták kezében összpontosul a világunk irányítása, beleértve a politikai kormányzást, a tömegtájékoztatást, a hadipart, az oktatást, az egészségügyet és gyógyszeripart, a tudományokat, a vallást, a szórakoztatóipart, minden lényeges emberi jogi és társadalmi szervezetet stb. A hosszú évezredek alatt fordult tehát a kocka: a magasabb rendû lélekkel megáldott intelligens gondoskodó teremtõ ember kezébõl átkerült az emberiség vezetése egy kóros kisebbségegy életellenes patokrácia kezébe. Ám, de a pszichopaták hiába szereztek ekkora hatalmat maguknak, és hatalmukra jutásuk évezredei alatt hiába manipuláltak ki tömeggyilkosságokat, népirtásokat és holokausztokat, hiába vonták irányításuk alá a médiát, az oktatást és a lényeges társadalmi szervezeteket, hiába tüntettek el történelmi dokumentumokat, hogy meghamisíthassák az emberiség történelmét, hiába siklasztották félre álvallásokkal az emberiség spirituális evolúcióját, mert az emberiség soraiban mégis csak megmaradt egy embertípus az évezredek óta tartó tudatos irtásuk ellenére: a lélekkel megáldott, intelligens, önmaga tudatára ébredt, gondoskodó, teremtõ ember. A pszichopaták rettegnek, hogy ezek az emberek a tömegeket is önmaguk tudatára ébresztik, kivonják õket a hatalmuk alól és visszaállítják a régi rendet, vagy kreálnak egy új pszichopata befolyás mentes világot. Ez az õ végüket jelentené. Mitöbb a félig tudatos, félig tudattalan félrevezetett és manipuláció alatt tartott nagytömegek is mintha ébredeznének és rádöbbennének, hogy évezredek óta megvezetik, kiszipolyozzák õket és egyre durvább lelki/tudati/fizikai rabszolgaságban élnek. A pszichopaták számára -minden megszerzett hatalmuk ellenére- ma óriási a megbukás és pusztulás veszélye. Tudják, hogy a túlélésük egyetlen mentsvára az lenne, ha teljesen kipusztítanák a normális génû embereket és átvennék a föld egyeduralmát. Így aztán állig felfegyverkeztek, szószerint a földön és az égen is, és olyan módszereket ötöltek ki az emberek agyának irányítás alatt tartására és a rájuk (nem az embersiégre, hanem kizárólag rájuk!) veszélyt jelentõ emberek kiirtására, amiket valóban a puszta õrület jelzõvel lehet csak illetni. 
És
 itt jön képbe 'szervezett zaklatás', 'gangzaklatás', 'csendes holokauszt' elnevezéseken ismertGlobális Üldöztetés, Kínzás és Gyilok Program, amit az Agenda 21 (21.es Napirend) elnevezés alatt közismert 1992. évi Rió ENSz Nyilatkozatban lefektetett új kommunitáriánus etosz leple alatt kiterjesztettek a világ nagyrészére, részben, hogy agykontroll és uralom alatt tartsák a tömegeket, részben, hogy káoszt és terrort idézzenek elõ, részben, hogy megdöntessék a létezõ politikai, társadalmi és igazságszogláltatási rendszereket, részben pedig, hogy a sátánista-pszichopata delúziós õrületbe vezetett tömegekkel irtassák ki a rájuk veszélyt jelentõket. Ez a tevékenység csupán egy része annak a láthatatlan világháborúnakamit a hatalomra jutott kóros kisebbség az emberiség ellen folytat ma. A folyamatban lévõ láthatatlan világháború eszközeit a "láthatatlan hadviselés" oldalon részletezem. Köszönet ennek a globális terrorholokauszt tevékenységnek, a hadszíntér ma már nem a katonák által összeütközésre használt csatatér, sem két ország egymás ellen vívott háborúja, hanem a szûkebb közösségeink: a családjaink és otthonaink, az iskoláink és tantermeink, a munkahelyeink és szomszédságaink, a templomaink és imatermeinkEzeken a hadszíntereken folyik ma a láthatatlan világháború, amit a pszichopaták indítottak ellenünk a föld teljes átvételének megvalósítása érdekében.

Na de lássuk, hogy pontosan mi is ez a 
'Globális Üldöztetés, Kínzás és Gyilok Program' elnevezésű intézményesített szörnyszülemény? Kezdetnek a terminológia tisztázása: bármelyik VALÓDI célszemély elmondhatja, hogy a szervezett zaklatás, gangzaklatás, terroristazaklatás elnevezések félrevezetők lehetnek és gyanítom, hogy nem véletlenül terjesztik bizonyos megbízott emberek ezeket az esztétizált elnevezéseket. A program nem igazán 'zaklatásról' szól, hanem inkább emberek magasan szervezett csoportos katonai pszichikai hadviselési taktikázásokkal, prolongált pszichoszomatikus kínzásával megvalósított öngyilkosságba kényszerítésével vagy sima meggyilkolásával történő kiirtásáról, illetve az ingatlanjaikból, szellemi tulajdonukból és más értékeikbõl való tudatos kifosztásukról. A zaklatás csupán kellék a végső cél megvalósításához. Azonban, ha a tevékenység 'zaklatás' elnevezésen honosul meg a köztudatban, akkor nem egy tudatosan szervezett népirtás útján megvalósított ingatlan és más értékekbõl való kifosztással, egy eugenikai holokauszttal és egy tudatosan irányított negatív társadalmi újra-mérnökléssel/társadalmi automatizálási folyamattal, hanem egy szimpla bűncselekménnyel asszociálódik az emberekben. Vigyázni kell a szavakkal és az elnevezésekkel, mert azoknak visszhangja van az emberek elméjében. 'Globális Üldöztetés, Kínzás és Gyilok Program', a 'csendes holokauszt és 'terrorholokauszt' elnevezések tükrözik leghűbben tevékenységet és a tényt, hogy a műveletek globálisan más országokban működő terrorsejtekkel összehangoltan folynak, és ezeknek a terrorsejteknek a tagjai üldözik, kínozzák és öngyilkosságba vagy gyilkosságba/tömeggyilkosságba kényszerítik a sértetteket, vagy szimplán meggyilkolják őket megrendezett balesetekben/megbetegítés/mérgezés útján. 

Egy 
átlagos embernek úgy általában nem sok logikus oka van a paranoiára. Ott vannak néha napján azok az apróbb pletykák, amik során a hátunk mögött tárgyalnak ki minket, és néha az ember egyedül megy valahová a sötétben és amiatt aggodalmaskodik, hogy netán követik. Elõfordul, hogy betörnek a számítógépünkbe valamilyen vírussal, és na persze azt mindenki tudja már, hogy az állam lehallgat mindenkit. De mindezek általában apróbb események vagy nem érintenek minket közvetlenül. A terrorholokauszt azonban valódi okot ad a paranojára. Azok az apró pletykák átalakulnak rágalomhadjáratokká, amely során a legképtelenebb perverziókat és vádakat terjesztik a célszemélyek háta mögött a közvetlen környezetükben, a munkahelyeiken, potenciális munkahelyeken, a sarki fûszeresnél, és minden helyen, ahol csak a szerencsételenek megfordulnak. És az az 'állam megfigyel mindenkit' helyzet is kissé transzmutálódott a terrorholokauszt esetében. Nemhogy minden telefon és írott kommunikációt megfigyelnek, és nemhogy besúgók révén szervezett információkat is begyûjtenek, hanem a megfigyelés során szervezett intim információkat IGEN MÉG AZT IS, HOGY A CÉLSZEMÉLY SZELLENTETT-E A WC-BEN VAGY ORGAZMUS KÖZBEN MIT MONDOTT! szétosszák ismerõsök és vadidegenek között és velük olyan pszichoszomatikus kínzástaktikázásokat hajtassanak végre, amikkel megszégyenítik, meggyalázzák, traumatizálják a célszemélyeket. Ami pedig a 'sötétben valaki mintha mögöttem jött volna' félelmet illeti, nemhogy a sötétben követik az áldozatokat, de a belvárosban, a vonaton, a buszon, az autópályán, a helyi közértben, sõt még egy erdõ kellõs közepében is - mivelhogy a mobil telefonjukat tudtuk és beleegyezésük nélkül GPS-es követés alá vonják. A megfigyelés és zaklatás 24/7-es. 

Természetesen 
a kiú t ebbõl a fasiszta-sátánista rémségbõl a rendõrség lenne, de a rendõrség feladata a tevékenység mozzanatainak leplezése, így aztán az áldozatok által tett feljelentések általában sehová sem mennek. Sõt, a rendõrség ellen tett feljelentéseket és panaszokat is elbagatelizálják! És az, aki most hitetlenkedik emlékezzen csak a gyilkosságért elítélt és most felmentett Szántai Attila fõmûsor idõben a magyar nép arcába vágott szavaira "A rendõrség hozta rám a maffiát!". A rendõrségünket nem csak a maffia használja fel bûnözésre, hanem a kormányunk is felhasználja õket egy tudatos leplezett holokauszt megvalósításához. Egy normális ember számára elég hátborzongatóan hangzik ez már önmagában is, de némely taktikázás önmagában maga az életre kelt sátáni horror. Például az áldozatok családjait, házasságát, és minden intim kapcsolatát hátulról szétzúzzák, hogy magukra maradjanak és elveszítsék az egészséghez és normális mûködéshez szükséges támogató kapcsolatrendszerüket. Ehhez a már említett Stázi-féle életrongáló pletykákat, életveszélyes fenyegetéseket, zsarolást és lefizetést alkalmaznak. Képzelheted, micsoda rémálomszerû, hogy a házastársad azért hagy faképnél, mert 6 'tiszteletreméltó, megbízható és szavahihetõ' kommu-náci emberirtó hamistanú disznó állítja a hátad mögött, hogy tanúi voltak, amikor az irodában a kollégáiddal orgiáztál, holott ebbõl még az a betû sem igaz! (Te hogyan tudnád hihetõen elmagyarázni bárkinek is, hogy a társadalom tisztelereméltó, megbízható, szavahihetõ és látszólag telejesen épelméjû tagjai egy ilyen történetet csupán kitaláltak, hogy tudatosan zúzzák szét a házasságodat és elérjék, hogy téged és a gyermekeidet is traumatizáljanak?! Ki hinné el ezt neked, fõként, ha látszólag semmi okuk nincs arra, hogy ilyen hátborzongató gonoszságot kövessenek el ellened?! Még téged állítanának be egy beteges perverz hazudozónak, aki utólag megbánva a saját erkölcstelenségét most jobbra-balra vádaskodik zokogást és fájdalmat tettetve a szánalom kieszközléséért.) A célszemélyek tönkretétele és kiirtása során rendszeresek az életveszélyes fenyegetések is és ezek kezdõdhetnek a szimpla meggyilkolásnál, haladva a sokkolóval való támádáson át, végzõdhetve az azzal való fenyegetésnél, hogy az áldozatot meggyilkolják és a test darabjait szétszórják a hegyekben, hogy soha senki ne leljen rá. Ha az áldozat ragaszkodik a rendõrségi feljelentésekhez, akkor a rendõrség elõbb-utóbb megfenyegeti azzal, hogy hoz egy határozatot miszerint lefolytatták a rendkívüli halála ügyében a közigazgatósági hatósági vizsgálatot. (A XVI. rendõrkapitányság megtette papíron!) Még hátborzongatóbb, hogy világszerte beszámolnak célszemélyek hirtelen bekövetkezõ fékhibákról, közútról való leszorítási kísérletekrõl és mérgezésekrõl, azaz valószínûsíthetõ, hogy az áldozatok ellen gyilkossági kisérleteket is végrehajtanak. És miközben ez az egész pusztító fasiszta õrület folyamatban van még a célszemélyeket állítják be ön és közveszélyes elmebetegeknek! (És ezzel szemben is nehéz érvelni, mert amikor hónapokon keresztül egyik irányból ismeretlen férfiak hirtelen odalépnek és megfogják egy nõi célszemély mellét minden magyarázat nélkül, másik oldalról ismerõsök és ismeretlenek a semmibõl jött sértegetéseknek teszik ki, az interneten pedig folyamatos ígéreteket tesznek ismeretlenek arra, hogy 'fakarót dugnak a pinájába', a beszervezett házastársa pedig folyamatosan életveszélyes fenyegetésekkel illeti, és egy nap végre idegileg teljesen kiborulva neki esik egy ilyen elmebeteg kommunáci fasiszta disznónak, akkor hirtelen 4 tiszteletreméltó teljesen szavahihetõ és véletlenszerûen éppen a közelben tartózkodó kommunáci emberirtó hamistanú disznó fogja állítani, hogy a nõ egy paranoiás elmebetegaki már másokra is rátámadt és most minden indoklás nélkül ennek a szerencsételen ártatlan embernek a szemét majdnem kikaparta ... és bizonyos, hogy pszichiátriai kezelésre szorul!) 
Magát 
a tevékenység megvalósulását úgy kell elképzelni, hogy az érintett ország titkoszolgálatának vagy rendõrségének dolgozó besúgó kipecáz egy emberkét, annak a ténynek alapján, hogy az intelligensebb/szebb/ügyesebb/becsületesebb/közkedveltebb/lelkiekben gazdagabb (attól függõen, hogy mi kelt irigységet és gyûlöletet egy primitív elmében!). A célszemélyek be és ki kerülhetnek cionisták és szabadkõmûvesek által tartott nyilvántartásokból, illetve rasszisták, bûnözõk vagy befolyásos volt-házastársak is feldobhatják a nevüket. Miután bekerültek rendszerbe elõszõr egy hamis nyomozás alanyaivá válnak, ami TELJESKÖRÛ ILLEGÁLIS TITKOSSZOLGÁLATI MEGFIGYELÉSSEL jár. Ez azt jelenti, hogy minden kommunikációs csatornáját megfigyelik, feltérképezik a teljes társadalmi kapcsolatrendszerét és végül felállítanak egy pszichológiai profilt, amire a késõbbiekben alkalmazott pszichoszomatikus kínzástaktikázásokat szabják. Ebbõl kiderülhetne természetesen, hogy nem áll kapcsolatban szélsõséges politikai vagy bûnözõ csoportokkal, és nem vesz részt semmiféle illegális tevékenységben. De ez lényegtelen, mert beindult a gépezet és nem számít, hogy a 'vádlott ártatlan', hiszen nem is azért akarják kiirtani, hanem mert bizonyos nem kívánatos pszichogenetikai tulajdonságokkal bír. Szóval ezután jön a rágalom és lejárató kampány az áldozat MINDEN frekventált környezetében. A közvetlen környezetben már eleve létezik egy spicli vagy, ahol nincs ilyen ott beépítenek vagy az ott élõk közül beszerveznek egyet. Ennek a személynek a feladata a lejárató és kiközösítõ hadjárat elkezdése. Az intim családot is megtámadják, így a házastárs, testvér, szülök felé is neki állnak rágalmakat terjszteni. Teszik ezt a munkahelyen is, és minden olyan helyenamivel a célszemély érintkezésben van. A rágalmak azonosak MINDEN érintett országban: nõk esetében orgiázó prosituált, kém, ön és közveszélyes elmebeteg, drogos/drogkereskedõ, szexuális ragadozó és gyermekbántalmazó, férfiak esetében pedofil, gyermekbántalmazó, kém, terrorista, hímprostituált, drogfogyasztó/kereskedõ, brutális asszonyverõ és természetesen súlyos elmebeteg. Az elmebeteg feltétlenül szükségeshogy aláássák az áldozatok szavahihetõségét. A rágalmak alátámasztása érdekében olyan taktikázásokat alkalmaznak, amivel megpróbálják elhitetni a közösség többi tagjával, hogy a célszemély valóban az, aminek a rágalomban mondják. Példának okáért ha azt terjesztik róla, hogy prositutált, akkor akár egy ismeretlen férfit is odaküldhetnek hozzá, hogy egy társaságban való beszélgetés közben rákérdezzen mikor ér rá egy szexelésre, vagy, hogy megsímogassa a mellét/fenekét, hogy ilyen módon azt a LÁTSZATOT keltse, hogy valóban egy prostituált. Ha jobbára azt terjsztik, hogy elmebeteg, akkor olyan helyzetet fognak fabrikálni, amiben kieszközlik, hogy elveszítse a türelmét és kiabáljon/sírva fakadjon vagy olyan dolgokkal vádaskodjon, amik bizonyíthatatlanok és üldözési mániásnak tûnjön ezáltal. Ezeket a mesterségesen kreált helyzeteket arra használják fel, hogy másokat is elidegenítsenek az áldozatoktól és beszervezzék/felbujtsák õket a csoportos pszichikai kínzásukba, kiközösítésükbe, tönkretételükbe, öngyilkosságba kényszerítésükbe, meggyilkolásukba. családtagok elidegenítéséhez és/vagy beszervezéséhez alkalmaznak -az elképesztõ rágalmakon kívül- zsarolást, életveszélyes fenyegetést, lefizetést, sõt még be is építhetnek valakit a családba (pl. testvér házastársa, szülõ új élettársa vagy a célszemély új házastársa!), akinek az a feladata, hogy belülrõl zúzza szét a családot és kiközösíttesse a célszemélyt a családdal.

Az 
áldozatok egyszer csak azt észlelikhogy elképesztõ módon (értsd statisztikailag lehetetlen mennyiségben!) megszaporodtak a sértgetõ, fenyegetõ, érthetetlenül kötekedő, látszólag teljesen meghibbant emberek a környezetükben, hogy elveszítik a barátaikat, elfordulnak tõlük a szomszédaik, a családjaik romokban hevernek. nõi célszemély férje szinte megõrül és azzal fenyegeti rendszeresen, hogy meggyilkolja, feldarabolja és a testrészeit szétszórja a hegyekben. A férfi célszemély párja titokban elõre megírja a célszemély öngyilkos búcsúlevelét és fondorlatos módon megpróbálja aláiratni vele! Kész õrület! Még a sarki fûszeres is, aki eddig olyan kedves és szolgálatkész volt, most szúros szemekkel méri õket végig. És ez addig folyik, ameddig teljesen szét nem zúzták az EGÉSZ TÁMOGATÓ KAPCSOLATRENDSZERÜKET, ami természetesen a védekezéshez, a normalitáshoz és az egészségmegõrzéséhez abszolút szükséges bármely ember számára. Vagyis az egykoron megbízható, normális, támogató környezet lassan ellenséges, bántalmazó, gyûlölközõ közeggé válik, egy amolyan elviselhetetlen, láthatatlan és kerítések nélküli náci koncentrációs táborrá. Miután a célszemély le lett járatva, nem maradtak támogatói, elveszítette az állását jönnek a másfajta zaklató hadmûveletek. Ez már komolyabb pszichoszomatikus kínzás, anyagi károkozás, kifosztás, életveszélyes fenyegetések, gyilkossági kísérletek, megõrjítés, megbetegítés, hivatali szabotázsok stb. Ezen a ponton már új ismerõsök, és új szerelmek is belépnek az életükbe, akiknek az a szerepük, hogy minél nagyobb traumákat, csalódásokat és anyagi károkat okozzanak nekik. A beszervezettek közül olyanok is vannak, akik búsás késõbbi elõnyökért bevállalnak ÁL-HÁZASSÁGOT is és akár 2-3 éven át elszínészkedik a valós társkapcsolatotMinden irányból jönnek a támadások az ál BKV büntetésektõl kezdve a hivatalos ügyek szabotálásán át a más országokból való indokolatlan kitiltásig. Azonosan Angliával, Magyarországon is rengeteg médiás - fõként zsidók - vesz részt a tevékenységben (a londoni gyilkosságról beszélek itt, aminek következtében kiderült, hogy Rupert Murdoch médiamágnás és a neki dolgozó médiások és magándetektívek civileket figyeltek meg és zaklattak durván!). A médiások ezen a ponton akár masszív média lejáratókampányt is folytathatnak a célszemélyek ellen (pl. újságok, televízió). Az elkövetõk ebben a fázisban már az áldozatok tudomására hozzák, hogy megfigyelés alatt állnak, hogy teljesen paranoiássá váljanak. trauamtikus élményeket beépítik a kínzástaktikázásokba, hogy gyógyulás helyett tovább traumatizálják õket. Klasszikus kondicionálást és szenzitizálási taktikázásokat alkalmaznak konzisztensen, hogy a mindennapi stimulik idegességet, stresszt és félelmeket váltsanak ki bennük. Képbe jön a Neurolingisztikai Programozás negatív alkalmazása (errõl a taktikázásról a taktikák oldalon írok). Koszisztensek a nemzetközi beszámolók olyan állásajánlatokról, amik látszólag csak azt a célt szolgálják, hogy zaklassák õket vagy megpróbálják õket beállítani inkompetensnek. Ezt úgy kell elképzelni, hogy egy irodai környezetben van egy ügyfél visszaigazoló rendszer, amin az ügyfelek pontozhatják a kapott szolgáltatást, és az ügyfelek jobbára 4-es 5-ös visszajelzéseket adnak a célszemélynek, míg egy beszervezett elkövetõ munaktárs konszisztensen 2-es visszajelzéseket kap, akkor el fogják tüntetni a visszajelzéseket, hogy megfordíthassák a helyzetet és beállíthassák a célszemélyt egy inkompetens alkalmazottnak. A munkahelyeken is addig folyik a zaklatás és szabotázs (mobbing), ameddig az áldozat el nem megy onnan. Egyébiránt nemzetközi állítások szerint a háttérben munkahelyi feketelistázás folyik a nagyvállalatoknál pontosan úgy mint más érák diktatúrái alatt. Mindezen taktikázásokkal az a cél, hogy minél súlyosabb traumákat, anyagi károkat okozzanak, hogy lerombolják az áldozatok önképét és önbizalmát, hogy összezúzzák a hitvilágukat és világnézetüket, hogy megbetegítsék õket, és mindezzel olyan elviselhetetlen belsõ és külsõ körülményeket teremtsenek, amivel ÖNGYILKOSSÁGBA KÉNYSZERÍTHETIK õket. Lényegében arra megy ki az egész tevékenység, hogy a célszemélyeket kifoszthassák, majd valamilyen módon eltegyék õket láb alól - akár öngyilkosságba kényszerítéssel, akár szívinfarktus elõidézésével, akár fék megbuherálásával. A tetejére sok országban - fõként Amerikában, Kanadában, Oroszországban, az áldozatok egy része szubletális fegyvertechnológiával való támadásokról is beszámolnak (ez nem-halálos irányított energia fegyvereket jelent, mint például az irányított elektromágneses impulzusok vagy mikrohullámok, amikkel látszólag minden ok nélküli égési sérüléseket, belsõszervi megbetegedéseket, sõt még hallucinációkat is lehet okozni! Egy amerikai célszemély arról számolt be, hogy, amikor sikerült megmérettetnie a házában a sugárzásokat, kiderült, hogy olyan erõs mikrohullámú sugárzás volt benne, ami tízszeresen meghaladta az egészségre káros szintet.) 
Amint már mondottam, 
a rendõrség mindebben közremûködik. Minden érintett ország rendõrsége! És ebbõl tudjuk, hogy állami terrorról van szól. Habár most ebben némi változást állt be, mert Kanadában egy magasabb rangú tiszt a nyilvánosság elé is lépett azzal a hírrel, hogy az ilyen csoportos zaklatások esetében arra utasították a felettesei, hogy ne tegyen semmit, azaz a rendõrök kövessenek el jogsértést az áldozatok kárára. (Szegényke már nincs a rendõrségnél.) A FoxNews egy főműsoridőben leadott tudósításában pedig a Santa Cruzi rendőrség részlegesen elismerte a tevékenység létezését. Általánosan beszélve azonban a rendõrség KONSZISZTENSEN leplezi az elkövetõk által elkövetett bûntetteket, elbagatelizálják a bejelentéseket vagy egyenesen megtagadják a bejelentés felvételét. Továbbá rendõrök személyesen is részt vesznek célszemélyek zaklatásában, az életük fenyegetésében, védett személyes információt juttatnak ki a csoportokhoz és a többi. Az individuáls rendõrök mentségére szóljon azonban egy valami: a pszichoszomatikus kínzástaktikázások egy lényeges része úgy van megtervezve, hogy le van bontva több részfeladatba és több személy hajtja végre õket csoportosan és összehangoltan, mitöbb kevés bizonyíték marad utána. A rendőrség azzal sem tud sok mindent kezdeni, hogy valaki kulccsal betört valaki otthonába látszólag csak azért, hogy kivágja egy nõi célpont két bugyijából a lábközötti részt vagy, hogy elforgassa a vázát és a képkereteket (megõrjítõ taktikázás). És ha a célszemély feljelentést is tesz olyan bûncselekményért, mint az életveszélyes fenyegetés, akkoris bajban van a rendõrség, mert a csoportok vagy akkor csinálják, amikor nincs tanú, vagy több hamistanút hoznak, akik arra tanúskodnak, hogy a fenyegetés soha nem történt meg és a célszemély egy elmebeteg. Azonban a rendõrség olyan esetekben sem tesz semmit, amikor van bizonyíték, például egy orvosi látlelet vagy a személyi adatokat eltolvajolják, vagy hivatali visszaélést követnek el az áldozatok terhére! 

Tehát 
errõl szól a történet. Egy normális átlagembernek nehéz elképzelni annak az embernek a napi létét, aki ennek a tevékenységnek a célpontjává vált. Az ember teljes világa átalakul egy már-már szürreális, kiszámíthatatlan ellenséges és erõsen manipulát közeggéIdõvel az áldozatok pontosan olyanná válnak, mint egy paranoiás skizofrén, habár ez nem valódi betegség, hanem mesterségesen elõidézet állapotMegbetegszik az elméjük, az állandúsult ÉVEKEN ÁT TARTÓ kiszámíthatatlan stressz és traumák miatt megbetegszenek lelkileg, szelemileg és még fizikailag is, megszûnnek a normális emberi kapcsolataik, sõt a tudatosan okozott rendszeres csalódások, bizalommal való brutális visszaélések és traumák miatt már kerülik is az emberi kapcsolatokat, hiszen ezek az öröm helyett fájdalom és csalódás forrásává válnak. A gazdasági helyzetük tönkremegy a munkahelyi mobbing, a tudatosan okozott anyagi károk és a megbetegedés miatt, sokan ezért elveszítik az otthonaikatA célszemélyek súlyos depressziótól is szenvedhetnek és nem látván kiutat ebbõl az embertelen, szürreálisan bizarr helyzetbõl, de fõképpen nem tudván feldolgozni az elképesztõ traumákat és veszteségeket (ezt az alkalmazott taktikázások meggátolják!) az öngyilkosságba menekülhetnek. És aztán vannak olyanok, akik fegyvert ragadnak és kiirtják a saját kínzóikat. Ma már tudjuk, hogy több nemzetközi egyetemi és munkahelyi ámokfutó ennek a tevékenységnek volt az áldozata és nagyonis céltudatosan lövöldöztekEz a tevékenység az egyetemeinken is folyik és a legõszintébben állítom, hogy az egyetemista gyermekeink nincsenek biztonságbanAz emberirtásra indoktrinált elkövetõk a saját gyermekeiket is arra nevelik, hogy ha nem tetszik nekik valaki, akkor vegyenek részt a szervezett és csoportos üldözésükben és kínzásukban. Ez az egyik oka annak, hogy a világban akkora felfordulást okoz ez a tevékenység, hiszen a gyermekeinket és a szeretteinket is kiirtatják olyan emberekkel, akiket az évek alatt az õrületbe és idegösszeroppanásba kergettek fasizmusra és sátánizmusra indoktrinált delúziós tébolyodottak. 
A tevékenység létezik, letagadni már nem lehet. Szinte teljesen konszisztensek a nemzetközi beszámolók az alkalmazott taktikázásokról, az elkövetés módszereirõl, a terrorholokauszt csoportok/közösségek mûködésérõl, illetve az elkövetõk elmeállapotáról és viselkedésérõl. Olyan mennyiségû nemzetközi forrásanyag létezik és olyan komoly emberek foglalkoznak a témával, hogy el is kezdett a tágabb társadalomban tudatosodni a létezése. Természetesen erre felfigyeltek a háttérben lapuló pszichopata bûnösök és rájöttek, hogy olyan közösségek alakulnak ki világszerte, amelyekre nincs befolyásuk és, hogy ezek a közösségek már terjesztik az információt világszerte, indoktrinálják az embereket, tudatára ébresztik a populációt bizonyos viselkedési mintázatokra. Úgyhogy most az történik, hogy nem letagadni, hanem félremagyarázni próbálják az egész történetet. Sõt, mivel hiába is próbálják annyira görcsösen paranoid skizofréneknek beállítani az áldozatokat (ehhez nincs meg minden szükséges tünet, ahogy erre felhívta a világ figyelmét Dr. Rauni Leena-Kilde, Finnország egy volt egészségügyi fõellenõre) végre kitaláltak egy új elmebetegséget, aminek az elnvezése "Truman Show Szindróma". Úgy magyarázzák, hogy a Truman Show delúzióban szenvedõ személy azt deluzionálja, hogy az egész életét eltolvajolták és mások mindent tudnak róluk, sõt akár videóra is veszik õket és mások nézik a privát életüket. Ez a terrorholokauszt esetében igaz is. Szóval mivel letagadni már nem tudják, most arra terelõdött a figyelem, hogy mi ez a tevékenység, kik és miért okozzák. Én ezt is neki álltam mélyebben boncolgatni, szóval, ha van még ideged és gyomrod hozzá, akkor lapozz tovább a következõ oldalra, de ha ehhez nincs kedved, akkor feltétlenül látogassd meg a , ahol listázva van a terrorholokauszt csoportok/közösségek által alkalmazott összes taktikázás."taktikák oldalt"
szervezett zaklatás, terroristazaklatás, gangzaklatás, csendes holokauszt
"Valami olyant fogok elmagyarázni, ami õrületre emlékeztet, de nem õrület, és mégis õrültek okozzák."
Mark M. Rich, a Hidden Evil (Rejtett gonosz) írója
Folytatás az elõzõ oldalról.

A világhálót böngészve bőséges információ lelhető fel arra nézve, hogy mi is ez az õrületes borzalom és mi lehet a tágabb célja.
 Sok honlap egy szervezett bűnöző tevékenységnek akarja feltüntetni ezeket a katonai zaklató terror hadműveleteket és ezekből úgy tűnik, mintha a világot hirtelen egy gigászi bűnözés cunami lepte volna el. Némelyek egy jogrenden kívüli (extra-judiciális) bűntetésvégrehajtás rendszernek vagy társadalmi rehabilitációs szisztémának könyvelik el az egészetelismerve azonban, hogy az áldozatok túlnyomó többségét semmilyen bűntény nem terheli, hanem megvezetik az elkövetõket. Vannak, akik egyenesen az ősi zsidó nyílvános csoportos megkövezéshez hasonlítják a célpontok csoportos kivégzését, vagy sátánista rituális gyilkoláshoz, és nem is tévednek annyira hiszen a háttérben jobbára bizonyos szektákhoz tartozó zsidó személyek vezénylik le a célpontok csoportos kiirtását és a csoportos "ítélkezés" egy õsi keleti, fõként zsidó hagyomány. Mark M. Rich a Hidden Evil (Rejtett gonosz) és a New World War (Új Világháború) írója azt állítja, hogy a programot magát a kormányaink mögött meghúzódó globális pszichopata bûnkartell tervezte meg és vezényli le, vagyis a hadművelet maga mint egész egy kormányainkon keresztül érvényesülő globális diktatúra része, a célpontjai pedig a spirituálisan ébrenlévők, illetve eugenikai okokból az intelligens, erkölcsös termékeny korban lévő személyek. Tehát kettõs célt tulajdonít a tevékenységnek: az egyik egy eugenikai vonalakon megvalósított holokauszt, míg a másik egy ideológiai indíttatású spirituális/tudati újramérnöklés. Figyelemre méltó egy Rossolatos kontra Görögország elnevezésû irat is, amit nem régiben juttattak el hozzám és amely irat részletesen tanulmányozza ezt a tevékenységet. George Rossolatos, az irat készítõje -egyezõen az amerikai Mark M. Rich-csel- úgy látja, hogy a tevékenység a kormányainkat megszálló árnyékhatalom szörnyszüleménye és a kormányainkon keresztül érvényesül, azonban a tevékenységet magát szociokibernetikai terrorizmusnak minõsíti és Mark M. Rich-tõl -és még sok más személytõl eltérõen- egy globális társadalmi újra-mérnõklést és vagyoni újra-elosztást lát benne, illetve, hogy ez az egész tevékenység összességében a fenntartható fejlõdés nevében született meg (a 21-ea Napirend (Agenda 21) néven ismert 1992. évi Rió ENSz Nyilatkozat alapján), aminek az egyik lényeges tana a populációcsökkentés tudatos népirtás megvalósításával. 
Úgy vélem mindegyiknek végsősoron igaza lehet, de átolvasva honlapokat és átböngészve témába vágó könyveket, én úgy látom, hogy 
végsõsoron Rossolatos és Rich adja legjobb összefoglalásokat. Õket találtam a legmegbízhatóbb információforrásoknak a sok átböngészett honlap és könyv után. Annyit azonban személyesen még hozzátennék az õ munkájukhoz (amit õk NEM mondanak ki), hogy a Globális Pszichopata Bûnkartell, azaz a világunkat agresszív és ellenséges megszállás alatt tartó kb. 300 családból álló katonai-gazdasági-vallási háttérhatalom, többsége Shabbatai Zevi (Shaptai Zvi) sátánista zsidó szektákból kerül ki (hasszidi zsidók). Ezek a szekták abban a hitben vannak, hogy a gonoszságot ki kell terjeszteni a világ minden csücskébe, a világot el kell pusztítani egy nagy végső armageddoni háborúban, hogy az õ istenüket beleprovokálják egy új föld és új ég megteremtésébe, amit csak és kizárólag a zsidók laknak (vigyázat, mert a zsidó szó eredeti jelentése szerint értik és nem a ma zsidónak nevezett népségre!)Lehet, hogy a program fizikai célja egy globális holokauszt, amit a fenntartható fejlõdés populáció csökkentõ tana nevében kreáltak, de a spirituális célja a gonoszság magvának világszerte történő elvetése, harmóniában az Új-világrend és Egyvilágkormány Rendszer mögött meghúzódó zsidó Shabbatai Zevi szekta sátánista-fasiszta hitvilágával. Erre a témára még vissza fogok térni lejebb. 

Nos, miután megviszgáltam minden irányból a világszerte állítottakat, szerintem 
ez a tevékenység egy igazán multi-funkcionális program szóval nézzük csak meg, hogy mirõl is van szó itt igazából:

Az
 elsõ dolog, amit meg kell értenünk az az, hogy a tevékenység MINDEN NATO és nem-NATO volt-szocialista országban folyamatban van már legalább két évtizede! ÉS ÖSSZEHANGOLTAN FOLYIK! MINDEN érintett országban a háttérhatalomhoz tartozó roppant gazdag és befolyásos személyek irányítják, akiknek túlnyomó többsége a) pszichopata, és b) zsidó, és c) sátánista. MINDEN érintett országban a titkosszolgálatok és katonai titkosszolgálatok koordinálásával mûködik és a rendõrség szerepe a megvalósulásában az elkövetõk által elkövetett bûntettek leplezése, annak lehetõvé tétele, hogy a célszemélyeket bevonják az igazságszolgáltatás rendszerébe vagy elmegyógyintézetbe zárathassák õket, vagyis, hogy a tönkretételük, kifosztásuk és kiirtásuk zavartalanul lefolyhasson. Továbbá, MINDEN értintett országban AZONOSAK a célszemélyek kiirtására irányuló taktikázások. Végül pedig a tevékenység TRANSZNACIONÁLIS, vagyis határokon átnyúlva követi a célszemélyeket minden érintett országba. Mindebbõl azt az egyetlen érvényes következtetést lehet levonni, hogy egy összehangolt, jól irányított és koordinált globális tevékenységrõl van szó. Kétséges, hogy néhány megszállott gyûlölközõ, pár szétszórodott fasiszta csoport, vagy akár a maffia képes lenne egy ilyen méretû és természetû tevékenység megvalósítására, mégha a szervezett bûnözés, fasiszta csoportok és elemebetegek részt is vesznek benne. 

A
 második dolog, amit érdemes észben tartani az, hogy -mint mondottam- minden érintett országban azonos a séma, azaz kipcéznek valakit, aki megfelel bizonyos pszichikai és genetikai kritériumoknak, illegális megfigyelés alá helyezik, hogy elkészíthessenek egy teljes pszichológiai profilt róla és feltérképezehessék minden emberi kapcsolatát, majd pedig ráuszítanak titkosszolgálati és katonai titkoszoglálati irányítás alatt álló civileket, akiket fasiszta nézetekre és rituális emberirtásra indoktrinálnak, és akik személyre szabott pszichikai hadviselési taktikázásokkal éveken át kínozzák, kifosszák és öngyilkosságba kényszerítik õket (illetve esetenként leplezetten végrehajtott gyilkosságokat követnek el ellenük). A séma tehát teljesen azonos és az alkalmazott taktikázások is teljesen azonosak világszerte. Csak a végrehajtók/szereplõk változnak országról országra, városról városra. 
1. Holokauszt-rendszer: egy titkos eugenikaicélokat is szolgáló holokauszt 

A tevékenység egy olyan
 pszichikai hadviselési módszer, aminek alkalmazásával úgy lehet elpusztítani embereket, hogy kevés bizonyíték maradjon utána. Klinikai őrültek és/vagy klinikai pszichopaták, felhasználva klinikai-őrület közeli proxikat (elkövetőket) megőrjítenek, és öngyilkosságba vagy gyilkosságba/tömeggyilkosságba kényszerítenek embereket, vagyis leplezett gyilkosságokat hajthatnak végre embereken. Azt tudjuk, hogy a Stázi, az ÁVH, a KGB, a CIA, a Vörös Brigád, a Mossad, az Ijfú Törökök és más hasonló állami erõszakszervezetek milyen hatékonysággal folytattak és folytatnak is holokausztokat viágszerte. Nem kell különösen ecsetelni miként terrorizáltak családokat, miként vonszoltak el ártatlan embereket és miként gyilkolták halomra a civil lakosságot. Ami ma történik az egy régi dolog újabb módszerekkel végrehajtva. Ma lényegében ugyanaz történik, ami régebben csak más öltözetben: öngyilkosságba és gyilkosságba/tömeggyilkosságba kényszerítenek embereket világszerte, illetve balesetnek álcázott autó balesetekkel/szívinfarktust okozó mérgezésekkel gyilkolnak, halomra lövetés, ágyúzás és deportálás helyett. És mindez majdnem GLOBÁLIS szinten történik, mivel a program minden NATO és nem-NATO volt szocialista országra kiterjed. Ezek a terrorcsoportok nap, mint nap kínoznak és gyilkolnak embereket különbözõ módszerekkel, azaz egy holokausztot valósítanak meg világszerte.
Eugenika: célszemélyek túlnyomó többsége bizonyos pszicho-biológiai, azaz pszichikai és genetikai kritériumok szerint kerül kiválasztásra. A tény, hogy a célszemélyek többsége átlagosnál magasabb intelligenciával és erkölcsiséggel bírés mutat némi öntudatot és spiriutális/szellemi megvilágosodottságot, illetve lelki gazdagságot, teljesen egyértelmûen célzottságra utal. Emellett, az áldozatok egy részét tudtuk és beleegyezésük nélkül meddõvé teszik, másoknak elinjekciózzák a terhességüket, míg ismét másokat olyan borzalmas stressznek tesznek ki, hogy elveszítik a magzataikat. Az áldoztok többsége nem is tud gyermeket vállalni, mert olyan instabil és borzalmas körülményeket teremtenek számukra, ami lehetetlenné teszi a gyermekvállalást. Ha hihetünk a statisztikáknak és valóban a célközösségben többségben vannak a nõk, és ezek a nõk jobbára átlagosnál intelligensebb, átlagosnál magasabb erkölcsi mércével és tudatossággal, illetve valamilyen lélekhez/spiritualitáshoz kapcsolodó különleges képességgel/talentummal bírnak, akkor bizony azt a következtetést kell levonni, hogy az emberiség génállományának LESZINTEZÉSE folyik. És nem csak a nõi, hanem a férfi célszemélyek is ugyanilyen emberek. 
2. Szociokibernetikai terrorizmus: Lehet, hogy nem vagyunk már Kanszaszban?! 

Ezzel a kifejezéssel magam is csak nem régiben találkoztam elõször. Megvallom addig még csak nem is hallottam a szociokibernetikáról, és gondolom legtöbben így vannak ezzel, úgyhogy röviden elmagyarázom, hogy mi is a szociokibernetika. A 
szociokibernetika a szociológia egyik tudományága. "Szocio", mert olyan rendszerek tanulmányozásáról szól, amelyek magába foglalnak egymással interkacióban lévõ alrendszereket. Ilyen rendszerek lehetnek az atomok és galaxisok, ökológiai rendszerek (erdõ), kiterjedt méretû nagyvállalatok, de emberi csoportok és társadalmak is. A tudományág célja olyan software, adatbázis és metodológiák kifejlesztése, amely megoldást nyújt az emberi kapcsolatok versengõ természetére. A szociokibernetika úgy véli, hogy az emberek egy sor rejtett társadalmi erõk kegyelmére vannak bízva, amelyek összességében egy egész hálózatnyi egymást mutuálisan támogató feedback loopokat hoznak létre. szociokibernetika feladata ezeknek a háttérben megbúvó erõknek feltérképezésemegmérése, hasznosítása és olyan módszerek kiötlése, amelyekkel bele lehet avatkozni ezekbe a hálózatokká alakult rejtett erõkbe, az emberi magatartás manipulálása érdekébenA végsõ cél lényegében a társadalmi kolletív tudattalan erõk AUTOMATIZÁLÁSAAz ember azonban NEM egy robot vagy más gépezet, hogy a társadalmi mûködését és ezen keresztül bizonyos fokig õt magát automatizálni lehessen! További probléma ezzel az, hogy a lélekkel megáldott normális értelmi szinten lévõ és egészséges elméjû ember képes annak felfogására, hogy a versengést egészséges fokig érdemes ûzni, pontosan addig ameddig nem sérti mások létezését és alapvetõ emberi jogaitA PSZICHOPATA és az értelmi/érzelmi képességeiben leszázalékolt az, aki ezt nem képes felfogni, ergo számomra a dolog úgy néz ki, mintha a szociokibernetika a normális többséget akarná kordában tartani ahelyett, hogy a pszichopátia gáttalan versengési problémájára találna megoldást. A végsõ probléma pedig az, mint ahogy ebbõl a tevékenységbõl is láthatjuk, hogy szinte minden zseniális rálátás és tudás kárékony célokra van felhasználva a világunkban, mert rossz kezekben vanJobbára a pszichopaták és egy kóros kisebbség kezében. 

Hogy a szociokibernetikával miként lehet visszaélni azt ebbõl a programból láthatjuk. 
Bizonyos csoportok világszerte szociokibernetikai manipulációban részesülnek, amely csoportok aztán valahol térben és idõben ütköznek mások- akár más embercsoportok- fizikai, mentális, materiális tulajdonságaival, illetve a magatartásuk ütközik az általános erkölccsel, az alapvetõ emberi jogokkal, és az érintett országok alkotmányos jogrendjeivel, azon rendfenntartási és igazságszolgáltatási szabályaival, azaz normális társadalmi és emberi mûködési rendjével. És itt jön létre az a helyzet, hogy ezek a szociokibernetikailag mérnökölt irányított csoportok vagy eltiporják, kifosszák, meggyilkolják azt, akibe beleütköztek, vagy az, akibe beleütköztek fegyvert fog és megvédi önmagát ezekkel a mindent eltipró irányított és mérnökölt õrültekkel szemben. csoportok egyébiránt úgy próbálják asszimilálni azokat az embercsoportokat, akikkel ütköznek, hogy belevonják õket a kipecázott ártatlan emberek kiirtásábaEgy amolyan szociokibernetikai indoktrinációban részesíti a bevont újabb elkövetõketEz a bekebelezés okozza azt a helyzet is, hogy a tevékenység maga belülrõl dönti meg a létezõ jog és társadalmi rendet az érintett országokban. Amennyiben a rendõrség normálisan mûködne, mint rendfenntartó és bûnüldözõ testület nem lenne probléma, ám a rendõrséget minden érintett országban félreállították, annak érdekében, hogy megvalósulhasson ez a manipulált és irányított társadalmi és tudati újra-mérnöklés/automatizálás, illetve, hogy a gyilkolás tovább folytatódhasson. Röviden, a társadalmi csoport tudattalanjában rejlõ/ható és egymással interakcióban lévõ mozgatóerõket feltérképezték aztán erre szabtak egy programot, ami ezeket a tudattalan erõket manipulája, s ezáltal irányítják az embereket, és az embereken keresztül a társadalmaink mûködését és evolúcióját. De ezt nem is feszegetem tovább, mert én sem látom teljesen tisztán az egészet.3. Indoktrinációs rendszer: a civil lakosság indoktrinálása ál-közösségi ideálokra, sátánista fundamentumokra, fasiszta/náci eszmékre és pszichopatikus magatartásra 

Mert 
mi is az indoktrináció? Annak a tudatos elõidézése, hogy egy ember olyan mintázatban válaszoljon érvekre és okozati tényetőkre, ami a manipulátor céljait szolgálja. Az indoktrináció mechanizmusa aláássa az elme szabadságát, mert a manipulátor ELLENÖRIZNI tudja az áldozatok együttmûködését (az indoktrináció sikerességét). Természetes mechanizmusok NEM ellenõrzik az együttmûködést/hatékonyságot, azok a természetes mechanizmusok maradnak fenn, amelyek leghatékonyabban szolgálják az emberiséget. Ergo, az indoktrináció egy alapvetõ jellemzõje a képesség, hogy az indirekt elkövetõ (a háttérben meghúzodó manipulátor) ellenõrizni tudja a direkt elkövetõn keresztül (tanár, vallási vezetõ, politikus stb.), az indoktrináció sikerességét és továbbra is indirekt manipulációkkal tud ráhatni az áldozatokra a saját céljai megvalósulásának érdekében. 
A szervezett csoprotos zaklatás keretében felfedezhetõ ugyanez a mechanizmus: az irányítók, akik piramis alakzatú spirálisan progresszíven emelkedõ (vertikális) networkökben vannak elhelyezkedve, képesek a tagokon keresztül ellenõrizni az indoktrináció sikerességét. Az indoktrináció titokban folyik és problémás rálátást nyerni a pontos mechanizmusokra, de saját tapasztalatom szerint részben arra tanítják be õket, hogy õk 1. nemzet/közbiztonságra veszélyes embereket, 2. erkölcsteleneket (prosituáltakat, szexuális deviánsokat stb.) és 3. genetikai selejteket és betegeket (skizofréneket, személyiségzavarban szenvedõket stb.) irtanak ki a tágabb társadalom érdekében. Magukat - mint a társadalom felsõbbrendû és felelõs tagjait - úgy tekintik, mint a társadalom jótevõit, hõs spicliket és nemzetvédelmezõket, illetve felsõbbrendû erkölcsi ítélkezõket stb. A röhejes az egészben az, hogy ezeknek az embereknek egy része közönséges bûnözõ, orgiákban részt vevõ undorítóság, biszexuálisokkal házasodó elmebeteg, akinek a felsége szétnyalja a szomszédasszonyt, prostiuáltakat futtató stricik, házastársaik mellett mindenkit végig szopó-baszó szégyentelen némberek, mini szoknyában főnökeik felé bepucsító értelmiségi ribancok, és a többi. 
4. Kormányok által támogatott/folytatott terrorizmus: végrehajtva a rendőrségeink, titkosszolgálataink és kormányainkon keresztül 

Elõször is: mi minõsül terrorcselekménynek és kik a terroristák?

"
261./9/b.§ terrorista csoport: három vagy több személybõl álló, hosszabb idõre szervezett, összehangoltan mûködõ csoport, amelynek célja az (1)-(2) bekezdésben meghatározott bûncselekmények elkövetése. 

Terrorcselekmény - Btk. 261.§

261. § (1) Aki abból a célból, hogy
a) állami szervet, más államot, nemzetközi szervezetet arra kényszerítsen, hogy valamit tegyen, ne tegyen vagy eltûrjön,
b) a lakosságot megfélemlítse,
c) más állam alkotmányos, társadalmi vagy gazdasági rendjét megváltoztassa vagy megzavarja, illetõleg nemzetközi szervezet mûködését megzavarja, a (9) bekezdésben meghatározott személy elleni erõszakos, közveszélyt okozó vagy fegyverrel kapcsolatos bûncselekményt követ el ... "
Ergo minden olyan csoportosulás, amely hosszabb idõre szervezetten és összehangoltan mûködve céljaként tûzi ki bármely állam alkotmányos (beleérrtve az igazságszolgáltatást), társadalmi és gazdasági rendjének megváltoztatását, illetve, hogy kényszerítsen bármely államot, annak teljes vagy résznépességét, hogy valamit eltûrjön vagy tegyen/ne tegyen, és ezt a civil populáció terrorizációján/gyilkolásán keresztül valósítja meg, TERRORISTA CSOPORTNAK minõsül és terrorcselekményt követ el. 

Másodsorban: a különbség egy 'elõjog háború' és egy 'megelõzõ háború' között az, hogy míg az elsõ a nemzetközi jog keretei között mozog, az utóbbi olyan háborús bûnnek minõsül, amiért német vezetõket ítéltek halálra Nürenbergben. Az elõjog háború, vagy 'elõjog csapás', egy megalapozott támadás, hogy elhárítsunk egy közvetlenül fenyegetõ veszélyt, mint például egy AK270 nukleáris háborús fejjel vagy más tömeggyilkosságra alkalmas fegyverekkel felpakolt repülõ Új-Skócia partjai felé tart, vagy esetleg egy több ezer fõs hadsereg ártó céllal tart Kanada partjai felé, fütyülve a kanadai hatóságok megállásra való figyelmeztetéseire. A megelõzõ háború vagy megelõzõ csapás, másik kézrõl, "katonai erõ alkalmazása egy KÉPZELT vagy KITALÁLT veszély elhárítása érdekében, amire még a prevetív kifejezés is túlságosan irgalmas lenne". Úgy is jellemezhetnénk ezt a fajta támadást, hogy "megelõlegezett önvédelem egy elképzelt vagy kitalált veszéllyel szemben". (Mellékesen ez a pszichiátriában vagy paranoiát vagy skizofréniát indikál, de úgy tûnik, hogy bizonyos államok és emberek a skizofrén gondolkozást tekintik normális alap állapotnak!)Harmadszor pedig, itt van a terrorizmus versus ellenterror/ellenállás problémája. Definició szerint a kettõ majdnem teljesen azonos. A terrorizmus "az erõszak vagy az erõszak fenyegetésének - azaz megfélemlítés, kényszerítés, félelemkeltés - kalkulált használata politikai, vallási vagy ideológiai természetû célok elérése érdekében". Az ellenterror definíciója majdnem azonos, annak ellenére, hogy figyelemreméltó különbség van a terrorizmus és ellenállásból fakadó jogos ellenterror között. Népeknek, amelyeket erõszakkal megfosztanak a szabadságaiktól, az öndeterminációtól és függetlenségüktõl, fõként a koloniális és rasszista rezsimek, vagy idegen megszállás alatt álló népeknek, jogukban áll az ellenállás. Az idegen megszállás lehet katonai, gazdasági vagy ideológiai/politikai megszállásEllenterror az ilyen esetekben, nemzetközi konszenzus szerint, nem minõsül terrorizmusnak. A nemzetközi konszenzus alól nem meglepõen két kivétel van: IZRAEL ÉS ANNAK FELFEGYVERZETT JOBB KEZE, AZ USA. Ez a két állam úgy vélelkedik, hogy megszállott és elnyomott népeknek NEM ÁLL JOGUKBAN visszaharcolni a megszállóikkal szemben, hanem le kell tenniük a fegyvert és önként hagyniuk kell, hogy a megszálló kifossza vagy akár halomra gyilkolja õket. Az USA támogatása alatt állt Dél-Afrikai apartheid ellensége, Nelson Mandela és az Afrikai Nemzeti Kongresszus, illetve az izraeli megszállás ellen harcoló palesztin Hezbollah két példája a legittim ellenállásból fakadó ellenterrornak.
Negyedszerre pedig, az ÚJ-Világrend egy politikai és vallási ideológia. Méghozzá a legbizarrabb ideológia, ami valaha is kipattant az emberi elmébõl. Lényegében egy olyan hibrid ideológia, ami kombinálja a globalizmus "egy világkormány, egyvilág katonaság, egy világjog etc" elképzelését, az univerzális liberalizmussal, a sátánizmussal, a fasizmussal, a kommunizmussal, totalitáriánizmussal, strausszizmussal, fáraoizmussal és feudalizmussal. Némelyek a marginalizált és elszigetelt kevés elmebeteg tébolyának vélik.

A fentieket tudomásul véve, 
a Globális Üldöztetés, Kínzás és Gyilok Programot az USA katonasága és a CIA készítette, Stázi, KGB és Moszád szakértõk, illetve tudományos szakértõk és sátánista csoportok segítségével, és a program maga a helyi kormányainkon/titkosszolgálatainkon, rendõrségeinken keresztül érvényesül. Ami annyit jelent, hogy ez egy politikai és idológiai célú tevékenység. "A világ egy Új Világrendbe rendezõdött át", jelentették be 2011. október 11-én, csupán egy hónappal a WTC felrobbantása után. A kormányaink pedig azóta már szinte nyíltan egy árnyékhatalom, egy globális pszichopata bûnkartell irányítása alatt állnak. Tehát, ez a tevékenység egy kormányok által támogatott, politikailag és ideológiailag motivált szörnyûség. A tevékenység keretein belül pedig félelem elültetését, kínzást, gazdasági erõszakot, gyilkosságokat, és hasonló taktikákat alkalmaznak a civil lakósság bizonyos csoportjai ellenA célszemélyek NEM terroristák, nem lázadók vagy forradalmárok, és nem tervezik létezõ kormányok megdöntését. Nincsenek felfegyverkezve sem. Szóval mivel maradunk akkor? Azzal, hogy ez a program egy kormányok által támogatott és folytatott terrorizmus, amely keretében civileket gyilkolnak szisztematikus erőszakkal, az elkövetõk maguk pedig terroristák, akik mindenféle agressziót, erõszakot és még gyilkosságot is elkövetnek az új-vilgárend politikai és ideológiai rendszer megvalósulásának érdekében. 
5. Mozgó Hága : elítélve, üldözve, kivégezve ... és ártatlannak találva. 

Sok témába vágó tájékoztató jellegû 
honlap lelhetõ fel a világhálón, amelyek azt állítják ez itt valamiféle igazságszolgáltatáson kívüli büntetésvégrehajtás vagy társadalmi rehabilitációs szisztéma. A büntetésvégrehajtásnak -legyen az az igazságszolgáltatás keretein belül vagy azon kívül- azonban van egy alapkoncepciója: büntetésvégrehajtást és igazságszolgáltatást olyan embereken szokás végrehajtani, akiket valamilyen bûn terhel. A tetejére kiszabott büntetés általában egyensúlyban van az elkövetett bûnnel. Mivel ezen esetben éveken át tartó kínzásról, teljes tönkretételrõl és kifosztásról, öngyilkosságba való kényszerítésrõl vagy meggyilkolásról van szó, nyilvánvalóan az a feltételezés, hogy az "elítéltek" gyilkosságot vagy valamilyen más szörnyûséges bûnt követhettek el. Amennyiben az "elítélt" nem követett el semmiféle bûnt, akkor azonban nem beszélhetünk semmiféle igazságszolgáltatásról és büntetésvégrehajtásról, vagy társadalmi rehabilitációs szisztémáról, hanem egyszerûen egy õrült bûnbakcsinálásról és közönséges gyilkosságról, amit nyilvánvalóan csupán gyûlölet, aberráns gyilokkésztetés vagy torz ideológia hajt nem pediglen valamiféle magasabb rendû erkölcsiség, igazságosság.
Egy épelméjû, jogállamiságot és törvényt tisztelõ ember, aki tisztában van azzal, hogy a rendõrségeink és bíróságaink feladata a bûnüldözés és ítélkezés, joggal teszi fel a kérdést: ugyan mi ruházna fel bárkit is azzal, hogy egyszemélyben nem csak bíró és bírák, de ítéletvégrehajtó is legyen? Nem beszélve ügyészről és börtönőrről. A terrorholokauszt csoportok tagjai nem képesek feltenni önmaguknak a kérdést, hogy egy olyan érzékeny dolog, mint egy másik ember élete feletti ítélkezés nem-e érdemli meg, hogy megvizsgáljuk, hogy nincs-e a vádban, az ítéletben és az ítéletvégrehajtásban némi pártosság vagy előítélet? Az elkövetők önmagukat tévedhetetlennek és omnipotensnek (mindenek felettinek, isteninek) tekintik, akiknek nem szükséges hátralépniük egy pillantra se, hogy minden állítást és vádat felsőbbrendű objektívitással vizsgáljanak meg ... másokkal megvitatva. Ha acélszemélyek elkövettek egy megbocsáthatatlan bûnt, akkor miért nincs rájuk olvasvamiért nincsenek se formálisan se informálisan megvádolva egy olyan bûnnel, ami halálbûntetést von maga után?! A common sense azt mondja egy másik emberélet felett ítélkezõ embernek, tehát annak akinek az ítélkezése az elítélt szeretteinek életét és a tágabb társadalmat is befolyásolja, hogy másokkal is konzultáljon, mások véleményét és néző pontját is figyelembe vegye. Főként azokét, akik a vád, az ítélet és a kivégzés célpontjai. Talán joguk lenne tudniuk a vádról, talán joguk lenne tisztázni magukat vagy védelmet bérelni vagy elmondani az igazat. Talán az elkövetők inkább megölik őket, mint semhogy elismerjék, hogy a saját előítéleteik, irigységük, gyűlöletük, rasszizmusuk, őrületes rögeszméik és delúzióik, a saját pszichikai beállítottságuk, gnoszsággal és elferdült gyilokkésztetésekkel megtelített deviáns lelkialkatuk a valós oka a tevékenységüknek és az 'extra-judiciális büntetésvégrehajtás' kifejezés csupán egy álca, amivel önmaguk elött takargathatják õrült deviáns lelki és elmeállapotukat. 
6. Szervezett bűnözés hullám: globális törvénytelenség cunami

Mintha a
 világunkon egyszercsak a derült égbõl egy globálisan összehangolt hirtelen elõtérbe kerülõ bûnözõ hadsereg tiporna át, valamiféle transzcendális víziót idézõ méretû összehangoltan mûködõ szervezett bûnkartell, egy gigászi interkontinentális elvetemült maffia szervezet, amely állati horda módra lerohanta az épelméjû tisztességes és törvénytisztelõ emberek társadalmait! Illegális behatolás, vandalizmus, életveszélyes fenyegetések, vesztegetések, hivatali visszaélések, hamis tanúzás, hamis vádak fabrikálása, tanúvallomások és jegyzõkönyvek meghamisítása, zaklatás, provokációk, személyi adatokkal való visszaélés, illegális adat/információgyûjtés, mérgezés, gyilkossági kísérletek, gyilkosságok, zsarolás, rágalmazás, becsületsértés, tudatos anyagi károkozás, lopás, felbújtás, ingatlanból való kifosztás, szellemi tulajdon ellopása, betörés mások számítógépébe, fék megbuherálása, autó megkarcolása és rongálása, illegális megfigyelés, hazudozás, megtévesztés ... az elkövetők bűnlajstroma szinte VÉGTELEN és szinte semmilyen olyan bűntett nincs, amit végre ne hajtanának mások kárára .... de honann került elõ ez a sok megátalkodott bûnözõ, akik fittyet hánynak a törvényekre, az alkotmányos jogrendre és mások alkotmányos és emberi jogaira?! 
Az elkövetõk RENDSZERESEN követnek el bûncselekményeket és szervezetten mûködnek tehát joggal gondolhatja az ember, hogy itt valamiféle szervezett bûnözésrõl van szó. A szervezett bûnözés tagjai azonban általában pénzbeni haszonra hajtanak. Mi haszna lehet egy köver nõnek, aki egy zaklatási séma gyanánt már hatodszorra botlik bele a célszemélybe egy bevásárló központban és nem kap semmiféle anyagi kompenzációt a részt vételéért? Mit akarhat ez a kommunáci disznó elkövetõ, amit véleménye szerint megkaphat? GALÁD MÓDON MEGSZERZETT ELFOGADOTTSÁGOT, CSOPORTBA TARTOZÁST ÉS TÁRSADALMI HASZNOT. Mit akarhat a drogfüggõ, aki elmebeteg rágalmakat terjeszt a célszemélyrõl mindenfelé, de nem kap ezért semmiféle anyagi kompenzációt? DROGOT ÉS CSOPORTBA TARTOZÁST. Mit akarhat a középszerû szürke hivatali kukac értelmiségi, aki szívesen részt vesz a tevékenységben és egy ember életét egy tollvonással elkúrja? SIKERESSÉGET, ELISMERÉST. 
Mi motiválhatja ezeket az emberirtókat közönséges bûncselekmények rendszeres elkövetésére, egy közönséges bűnözőlét élésére? Csupán gyûlölet? Csupán a haszon? Szellemileg visszamaradottak, hogy nem tudnak felelõsséget vállani a saját tetteikért vagy talán kényszer hatása alatt állnak és nem mernek nemet mondani? Miért mi lesz a következménye annak, ha nem vesznek részt a szervezett csoportos emberirtásban? A résztvételemmel értékesebb és társadalmilag hasznosabb, boldogabb, szeretettebb és sikeresebb ember leszekMeg fog emelkedni az intelligenciahányadosom, szépségkirálynõvé válok, akiért dögölnek a pacákok minden lépésnél? Hát nem tudom. Õszintén szólva egy épelméjû, egészséges ember fel tudja mérni a cselekményei következményeit és meg tudja ítélni, hogy hol van a vonal a bûntett és a nem-bûntett között, és jobbára a határvonalon belül marad, hacsak nem egy habituális bûnözõ vagy valamiféle értelmiképesség deficienciában nem szenved. 
7. Sátánista rituális gyilkosság

Nos mintha a fentiekben leírtak nem lennének elegendõk 
itt van a rituális gyilkosság is. Az elkövetés módjában teljesen egyértelmûen rituálisság fedezhetõ fel úgyhogy vizsgáljuk meg mirõl is szólnak a sátánista rituális gyilkosságok. Azt hiszem Jézus keresztrefeszítésérõl mindenki hallott. [Ezen a részen még dolgozok!] .... A csoport ekkor ünnepelni kezdi a lemészároltat, mint a csoport kohézió elõidézöjét. Ha ez nem ÕRÜLET, akkor semmi sem az. Az adott csoport vagy társadalom egyensúlya tehát teljesen FANTAZMAGÓRIKUSmert a fenntartásához embergyilkolásra van szükség. Normális esetekben egy új jövevény nem jelent fenyegetést a csoportra, hanem a társadalom asszimilálja õt. Nem kivégezni akarja, hanem asszimilálja. Amennyiben az új jövevény pozitív befolyást tud gyakorlni a meglevõ csoportra úgy ez meg fog valósulni és a csoport természetesen beleépíti ezt a pozitív befolyást a mûködésébe. EZ A DOLGOK TUDOMÁNYOSAN BIZONYÍTOTT TERMÉSZETES RENDJE! A pozitív befolyást gyakorló tényezõket már-már isten bizonyítékának nevezem, mert valóban némileg átalakítják, pozitívvá és jobbá alakítják a rendszereket, azaz elõsegítik a pozitív evoluciót. Amikor egy ilyen pozitív tényezõt mindenáron kirekesztenek vagy egyenesen elpusztítanak, akkor a csoport degenerálódik, és az evolúció helyett devolució áll be. Pozitív fejlõdés helyett negatív hanyatlás.


a teljes történet
Ezen az oldalon mepkísérlem összefoglalni, hogy miként jött létre az a katonai tervezésû pszichikai hadviselési program, amit a Globális Üldöztetés, Kínzás és Gyilok Programkeretében alkalmaznak a világszerte többmillió célszemély kiirtásához. Maga a program célját itt nem tárgyalom, csupán azokat a kísérleteket és programokat, amelyekbõl a késõbbiekben összeállították azt. Legközelebb áll a jelenleg alkalmazott pszichikai hadviselési programhoz a COINTELPRO, amit az FBI és a CIA a 60'as és 70'es években alkalmazott politikai mozgalmak és veszélyesnek minõsített emberek neutralizálása érdekében, és aminek 'zanzásított' változatát az US Postánál kísérleteztek ki végül. Ez a kísérlet rövid idõ leforgása alatt 24 öngyilkosságot, gyilkosságot és tömeggyilkosságoteredményezett. Emiatt a COINTELPRO kisérlet miatt vált szállóigéve Amerikában a "megpostásodni" (going postal) kifejezés.

A II. Világháború vége felé Allen Dulles, a CIA feje, és az amerikai titkosszolgálatok néhány embere Svájcba siettek, hogy onnan intézzék a náci tudósok kimenekítését Európából mielõtt még az oroszok tették volna rájuk a kezeiket. A háború végére 
nem csak ûrkutatással foglalkozó tudósokat, hanem a koncentrációs táborok populációin agykontroll kísérleteket folytató náci orvosokat is kimenekítettek, akiket aztán az Egyesült Államokba vittek, ahol egyetemeken, kórházakban, a NASA-nál és az USA katonai titkosszolgálatoknál kaptak állásokatahol különbözõ agykontroll kísérleteketben és programokban vettek részt. A kimenekített náci orvosok közül rengetegen sátánisták voltak, többen közölük zsidókKöztük volt egy kabbalista miszticizmusban jártas, hasszidi zsidó náci fiatalember, aki azért tetszett meg az USA-ban mûködõ sátánistáknak, mert az évszázad elejétõl Aleister Crowley (egy rasszista, biszexuális, drogfogyasztó, német-kollaboráns, brit titkosügynök zsidó, akit a "sátánizmus modern atyjaként" tartanak számon) bevezette a kabbalizmust a sátánizmusba. A hasszidi zsidó fiatalember nem sokára nevét "Greenbaumra" változtatta, megszereztve az orvosi diplomát és orvos lett. Ennek a zsidó embernek az agykontroll munkássága vált a sátánista szekták által folytatott agyprogramozások lényegévé, a későbbiekben pedig minden további CIA agykontroll program alapjává. Ilyen CIA által folytatott agykontroll és pszichikai terror programok az MK-Ultra, MK-Monarch, MH-Chaos, MK-Delta, Blue Bird és a COINTELPRO, azaz azok a programok, amikbõl kifejlesztették a jelenleg érvényben lévõ Globális Üldöztetés, Kínzás és Gyilok Programot

Mielõtt belefognék a fent említett programok részletes jellemzésébe, lenne
 néhány dolog, amit a hasszidi zsidókról tudni illik. A hasszidi zsidók a Shabbatai Zevi zsidó szekták leszármazottai. Ezek a szekták rosszindulatú, sátánista szekták. Az eredeti szektát a 17. században alapították arra a hitre alapozva, hogy a Messiásuk nem Jézus Krisztus, hanem Shabbatai Zevi (Shaptai Zvi) volt, és hogy ennek a lelke egyik zsidó királyról a másikra száll metempszichózison/reinkarnáción keresztül. A Shabbatai-Frankista zsidók, a Shabbatai Zevi szekták egyik ága, egy kirívóan nagy hatalommal és befolyással bíró rosszindulatú zsidók társasága, akik tipikusan sátánista hittel rendelkeznek, mint például "a gonosz jó", és, hogy a világot tudatosan teljesen gonosszá kell tenni és le kell rombolni, hogy egy új föld és új ég teremtõdjön és a zsidók megváltást kapjanak. Sokan közülük klinikai pszichopaták, klinikai õrültek, szexuális aberránsok, bûnözõk, gyermekmolesztáló pedofilok, orgiákban résztvevõ és feleségeiket közszexelésre adó perverzek. családon belüli házasodás nem ritka köztükez a fő oka annak, hogy olyan sok a genetikai degenerált egyed a csoportukbanA Shabbatai Zevi szekták tagjai ott vannak a kormányainkban, az Illuminátik és a Szabadkõmûvesek mögött és között, az Egy Világkormány és Új-világrend megvalósulása mögött, logikusan jelen vannak a globális pszichopata bûnkartellben, akik egy gazdasági-katonai-vallási árnyékhatalmat képeznek és a világunk gazdagságának javarészét ma magukénak tudhatják. Ez a szekta a motiváló erõ minden komolyabb forradalmi mozgalom mögött, ami csak megtörtént a megalapulásuk óta. Az örmény genocídium mögött, a náci kormány mögött és a bolseviki Oroszország mögött is õk álltak. Az elmúlt évszázadokban folyamatosan és szervezetten aberrálták a nem zsidó kormányokat, vallásokat és kultúrákat. A hitvilágukat megtartották a mai napig és mivel hihetetlen sikerrel valósították meg az Egyvilágkormányt és az Új-világrendet a hitviláguk még feltûzeltebb és õrületesebb, mint régebben. Most már nem hiszik, hanem tudják, hogy a világot el kell pusztítani, az emberi fajt ki kell irtani, hogy a zsidóság megváltást kapjon és Isten egy új világot teremtsen nekik. A zsidó Messiásuk lelke jelenleg a Rothschild család fejének testében támadt fel, hitük szerint. A Rotschildok a globális pszichopata bûnkartell, azon belül pedig a Mindent Látó Szem szektájának vezetõ rétegét képzik, és lényegében õk állnak az Illuminátik és az Egyvilágkormány mögött. Ami jelenleg folyamatban van az a világ teljes tönkretétele, egy globális lelki holokauszt, az emberiség gonosszá tétele és elpusztítása, hogy megkezdõdhessen a zsidó messianikus éra. Ezek a Rothschild-féle hamis messiások vezetik azokat a millió és millió zsidókat, akik azért furakodtak be a nem-zsidó társadalmakba, hogy belülrõl pusztítsák el azokat. Azokról a zsidókról beszélek, akik nem ritkán önmagukat keresztényeknek és muzulmánoknak színlelik és a közösség lehívőbb tagjainak látszanak, miközben titokban a virulens genocidium-hitükbe kapaszkodnak és csak egymás közt házasodnak.

De visszatérve 
Globális Üldöztetés, Kínzás és Gyilok Programra, ez a program olyan pszichikai hadviselési és agykontroll programokból fejlődött ki, mint az MK-Ultra, MH-Chaos, MK-Monarch és COINTELPROAz agykontrollnak lényegében két vállfaja létezik: trauma-alapú és a nem trauma-alapú. A trauma-alapú agykontroll lényege a fizikai trauma, míg például a nem trauma-alapú agykontroll történhet pszichoelektronikus fenyverekkel, illetve elektronikus úton tévék, rádiók és antennák által sugárzott szublimináis üzenetekkel. Az alábbiakban a trauma-alapú agykontroll programokkal foglalkozok, a nem trauma-alapú agykontrollal kapcsolatosan a 'láthatatlan hadviselés' oldalon találsz információt. Hogy megértsük miként működik a trauma-alapú agykontroll, Professzor D.C. Hammond egy beszédéből csináltam egy kivonatot. Ez a beszéd a 4. évi Kelet-Regionális Bántalmazás és Többszemélyiség Zavar Konferencián hangzott el 1992. június 25-én a Radisson Plaza Hotelben, Alexandria, Virginia, USA-ban. Hammond Professzor előadásának eredeti neve "MPD hipnózis: Rituális bántalmazás", de a késöbbiekben csak "Greenbaum-beszéd" elnevezés alatt vált közismertté.
dr. Greenbaum és a sátánisták trauma-alapú agyprogramozása:
Amit a dr. Greenbaum-féle agykontrollt és agyprogramozást alkalmazó sátánista szekták lényegében csinálnak az az, hogy 
fognak egy gyermeket -aki vagy sátánista szektatag gyermeke vagy pedig egy világ bármely pontjáról elrabolt gyermek- és aztán úgy két és fél évvel azután, hogy a gyermek személyiségét defregmentálták több alter egóba, kezdik el rajta az agyprogramozást. Az alter egókat nem csak súlyos szexualizált bántalmazással idézik elő, hanem például olyan kínzásokkal is, hogy egérfogót tesznek az ujjaikra. Tehát először a személyiség defragmentálásával kezdik a munkát ezeken a picike gyermekeken a kínzás és traumatizálás mindenféle őrületes formájával, aztán úgy 2 és fél éves kortól kezdődik az agyprogramozás, ami folytatódik egészen serdülőkorig. Az agyprogramozás alatt a gyermek egy guruló asztalon fekszik. Egy IV-t tesznek a karjába. Lekötik, jobbára teljesen meztelenül, majd mindenféle vezetékeket csatlakoztatnak a fejéhez, hogy az EKG hullámokat figyelhessék. gyermek pulzáló fényt lát, legtöbbször pirosat, de néha fehéret és kéket is. Demerollal kábítják be őket, de néha más fajta drogokat, például LSD-t is alkalmaznak, attól függően, hogy milyen agyprogramozást csinálnak. A gyermekek fájdalmat írnak le az egyik fülükben, jobbára a jobb fülben, amibe egy tűt szúrnak, aztán dezorientáló hangokat hallanak miközben mindenféle fotikus (színes pulzáló fény) stimulációnak teszik ki őket, hogy az agyhullámokat egy bizonyos frekvenciára állítsákAmikor ez meg van, akkor kezdődik a programozás, ami egy emberi lény teljes ledegradálásáról és önpusztításáról szól.

Példának okáért, az egyik áldozat, egy
 fiatal lány bement egy szobába, ahol rátették az elektródákat. Amikor a megfelelő állapotba került elektródákat helyeztek el a vaginájában is, és aztán így kezdték a programozást: "Nagyon mérges vagy valakire a csoportban." Amikor a lány azt mondta, hogy nem, akkor erős áramot vezettek belé és tették ezt addig, amíg a lány befejezte az ellenkezést. Aztán folytatták "és mivel valakire mérges vagy a csoportból megsebezed önmagadat". Ha azt válaszolta, hogy nem, akkor áramot vezettek belé. Ha azt válaszolta, hogy nem akarja önmagát megsebezni, akkor ismét áramot vezettek belé. Addig kínozták árammal ameddig befejezte az ellenállást. Aztán folytatták, "úgy sebezed magad, hogy megvágod magad". Ha azt válaszolta, hogy igen, akkor is áramot vezettek belé és ezt megtették többször, hogy kondicionálják az elméjébe mi történik, ha ellenáll. Kb. 30 percen át folynak ezek a borzalmak, aztán kimennek cigarettázni, majd visszajönnek és átveszik a 'tanultakat'. Ez 3 héten át folyik. Így programozzák a különböző alter egók személyiségét.

Ezek
 az alter egók tehát különféle személyiségeket kapnak különféle agyprogramozásokkal. Béta programozás például szexuális programozás, ami megszabja miként kell orális szexet végezni, vagy miként kell viselkedni sátánista szexuális rituálék során, gyermekpornográfiában és prostituáltakként. Bele van keverve önpusztító programozás és gyilkolás is. Ez a program a CIA MK-Ultra Monarch projektjéből köszönt vissza ránk úgy az 50'es évek közepétől egészen Bill Clinton idejéig, sőt talán még a mai napig folytatódik annak ellenére, hogy hivatalosan leálltak a programmal. A Théta programozás a "pszichikai gyilkos" programozás. A terminológia abból ered, hogy a sátánisták hisznek abban, hogy pszichés úton betegségeket lehet okozni másokban vagy akár meg is lehet gyilkolni egy embert és sajnos eme hitük nem is alaptalan, de az emberi elme eme képességének van POZITÍV ellentéte is (8 Hz-es agyhullám rezgésen történõ gyógyítás és maga a kreatív teremtés/alkotás is). Az Omega az önpusztítás programja, amibe értendő öncsonkítás és öngyilkosság. A Gamma program egy amolyan dezinformáló rendszervédelmi programozás. Az egész idáig leírt agyprogramozás amolyan kabbalafa szerűen történik: van egy alap, azaz a gyökér, a személyiségek pedig ágak és az azokban rejlő más személyiségek, kisebb ágak vagy levelek. Az egyik áldozat egyik személyiségébe, ami Omega, azaz halál és önpusztítás programozást kapott (és ezt kizárólag a nem-vérvonalbeli -azaz elrabolt vagy megvásárolt- sátánista szektásokba programozzák), azt programozták bele, hogy az ő lénye egy homokóra , és a fa (kabbalafa szerû agyprogramozás után keletkezett többszemélyiség) és a homokóra homokból van, ami amikor lepereg, akkor bekövetkezik a halál. Ebben az alter egó személyiségben 12 további személyiség rejlett, amiket '12 tanítványként' programoztak be. (Valószínűleg Jézus 12 tanítványából űztek gúnyt a sátánisták.) Értelmezhető ez, mint a kabbalafa egyik ágán található 12 kisebb ág. Mindegyik tanítványnak volt egy tana, amit a programozás során memorizálnia kellettEzek a tanok tipikus sátánista eszmék voltak, mint például "legyél jó azokhoz, akik bántalmaznak, gyűlöld azokat, akik jók hozzád". Mindegyik tanhoz volt pár mondat, amit be kellett magolniuk. Nos, amikor mind a 12 "tanítvány" vissza lett integrálva az eredeti egyszemélyiségbe a pszichiáter által (vagyis látszólag megszûnt az egész többszemélyisgég agyprogramozás), akkor ébredt fel a háttérben megbúvó Halál elnevezésű alter egó, amibe az integráció után 6 nappal bekövetkező végső önpusztítás volt programozva. A tetejére a Halálnak volt egy alter egó nővére is, egy amolyan számítógép back-up program. A 'Halál személyiség' önpusztítását meg lehetett akadályozni egy bizonyos rituáléval. És itt még nem volt vége a labirintus-szerű személyiség programozásoknak, mert még egy utolsó program is várta a pszichiátert, ami lényegében egy üzenet volt, ami így szólt az áldozat szájából: "ez egy függöny, ami mögött megmaradt érzelmek és emlékek rejtőznek, de nem lehet megnyitni középről. Ez egy furcsa függöny, úgy kell kinyitni, hogy nem lehet kinyitni.Ami emberi és ép elméjű még megmaradt egy személyből, azaz az emberi én, maga a kabbalafa gyökere, azt mind emögé a 'függöny akadály' mögé nyomták el.

Hát 
így néznek ki körülbelül a hasszidi zsidó Greenbaum által kidolgozott trauma-alapú sátánista agykontroll és agyprogramozás, ami a későbbiekben minden CIA agykontroll és pszichikai hadviselési program alapjává vált.
MK-Ultra
Az MK-Ultra a legszélsőségesebb és legmesszemenőbb 
náci agykontroll kísérleti program volt az emberi történelem során, amelyet a sátánista befolyás alatt álló, náci-alapított és náci-mentalitású CIA folytatott. CIA ma már teljesen egybe van fonódva az izraeli Moszáddal és különböző sátánista szektákkalAmerikábanKanadában és néhány más országban okozott, és okoz még mindig, óriás botrányt, és habár a hívatalos állítás az, hogy a programot leállították a valóságban azonban él és virul, kiszabadult a szűk ketrecéből és ma egy kicsit más formában, más programokkal egybeolvadva, fejlettebb módszerekkel és technológiákkal kombinálva globális méretekben tombol világszerte, mint a Globális Üldöztetés, Kínzás és Gyilok Program, és ugyanolyan gyilkos hatással, mint a kísérleti fázisában. Az MK-Ultra egyik feltételezett kreátora egy bizonyos Dr. John Alexander, aki a jelenleg érvényben lévő Globális Üldöztetés, Kínzás és Gyilok programmal is kapcsolatba hozható. Dr. John Alexander a Globális pszichopata bûnkartell irányítsa alatt álló Külföldi Kapcsolatok Tanácsával, a Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központjával és az USA Globális Stratégiai Tanácsával működtek együtt nem-halálos (szubletális) fegyvertechnológiák fejlesztésében és Neurolingvisztikai tanácsadást is ad a kormány tagjainak.
A történet lényegében ott kezdődik, ahol Professzor Hammond elkezdte a borzalmak elmesélését: a II. Világháború vége felé, a sziájés Allen Dulles és társai az Amerikai Egyesült Államokba menekítették a náci tudosókat és előkelő poziciókat adtak nekik vezető egyetemeken és főiskoláknál, valamint a NASA-nál, hogy azok tovább folytathassák a kísérleteiket az "alacsonyabbrendű lényeken". Már 
az 1950-es évektől kezdődően a CIA, természetesen Allen Dulles alatt, egy bizonyos Ewen Cameron nevű pszichiátert finanszírozott, hogy az, más tudósokkal egyetemben, agykutatási és agykontroll kísérleteket folytasson. Hozzá csatlakozott Dr. John Alexander is és ezek a kísérletek lettek később MK-Ultra név alatt közismertek. A programra vonatkozó dokumentáció túlnyomó többségét egy bizonyos Richard Helms, volt CIA vezető, semmisítette meg, de ami megmaradt belőle éppen elegendő ahhoz, hogy rálátást szerezzünk arra az őrült rémségreamit a globális pszichopata bûnkartell elkövet az emberiség kárára. Azt bizonyosan tudjuk, hogy a program egy ponton igen fejlett katonai bázisokon folytatódott, ahol rendszeresen traumatizálták és kínozták az áldozatokat. Ilyen központok voltak a Tampa-i MacDill Légierő Bázis, a Kentucky-beli Fort Campbell, az Anniston-i Fort McKellen, Redstone Arsenal és Marshall Űrkutató Központ, Huntsville, Alabámában, a NASA Kennedy Űrközpontja, Floridában, és a NASA Goddard Űrutazási Központja Washington, DC-ben. A CIA bevallása szerint, az általa támogatott agy és magatartásirányítás kutatások 150 intézménynél - beleértve 44 egyetemet, kórházakat, börtönöket, gyógyszergyárakat- folytak. Legalább 185 tudós vett részt az MK-Ultrában. Angliában ez a program Ultra Green feldőnév alatt ismert és erről még külön írok néhány szót a lentiekben.

Több ezer fogoly, prostituált, külföldi, nem-fehér ember, pedofilia és inceszt áldozat, kiszolgáltatott helyzetben lévő nő, férfi és gyermek, illetve kórházi kezelés alatt álló egyedülálló és elmegyógyintézeti páciens, és droghasználó
 lett belekényszerítve, hogy részt vegyen a kísérletekbenA program során a leggroteszkebb agymanipulácókat és kínzásokat alkalmazták, amelyeket 'de-patterning-nek' és 'pszichikai hajtónak' neveztek. projekt lényege egy személy személyiségének lerombolása és az elméjének defregmentálása, folyamatos traumákkal, állandósult stresszeléssel és elektromos árammal történő kínzással, majd új személyiségek beprogramozása. Élelmiszer és ital megvonás, alvás megvonás, érzékszervi megvonás, LSD-vel és Demerollal történő bedrogozás, és a kísérleti alanyok Hamupipőke módra történő degradálása és rabszolgasorban tartása is része volt a tatikázásoknak. LSD-t azért alkalmaztak a kísérleti alanyokon, mert összezavarja az elmét. A CIA néhány házat tartott fenn, amelyben kétirányú tükrökön keresztül figyelték meg MK-Ultra operatívok, hogy miként reagálnak a titokban LSD-vel kábított kísérleti alanyok a CIA által bérelt prostituáltakkal folytatott szexuálistevékenységeik során.Ewen Cameron főhadiszállása a kanadai Allan Memorial Institute-ban,, Montreálban volt ahol rendszeresen végzett kísérleteket teljesen gyanútlan pácienseken, akiknek a személyiségét módszeresen rongálta a projekt keretében. Egy emlékezetes MK-Ultra áldozat egy vancouveri kanadai nő volt, aki poszt-partum depresszióban szenvedett és akit Cameron 86 napon át drogokkal álomban tartott. Amikor a nő felébredt MINDEN emlékezetét elveszítette, még olvasni, írni vagy WC-zni sem tudott. Nem sokára elveszítette a férjét és 6 gyermekét is. Ezután még Cameront választották meg a világ pszichiátriai szövetségének fejévé! Az MK-Ultra vezetői között egyébként olyan emberek is voltak, mint a New York Kórház-Cornell Orvosi Központ elnöke, illetve a Smithsoni Intézet feje, tehát nem egy-két őrült náci tudósról beszélhetünk, hanem köztiszteletnek örvendő elismert, és látszólag ép elméjű, tudósokról és szakemberekről. (Akiket mellékesen a náci koncentrációs táborokból importáltak vagy olyanoktól tanultak, akiket onnan importáltak.)

Az MK-Ultra során alkalmazott egyik taktikázás 
a cererofon volt, ami egy egyszerű diktafon, amire egy és azon üzenetet vették fel sorozatosan és éjjel a kísérleti alanyok párnája alá tették, hogy alvás közben súlykoljanak beléjük különböző dolgokat a fejükbe. Vagy kiválasztottak egy mondatot a kísérleti alany beszédéből és a felvételét játszották neki vissza alvás közben minden 30 percben. Ezt nevezték 'pszichikai hajtónak', aminek az eredménye az lett, hogy az áldozat rögeszmés megszállottjává vált egy mondatnak vagy gondolatnak és nem tudott semmi másra gondolni. Az új személyiség beprogramozása legtöbbször elektrosokk terápiával történt, és kezdődött elöszőr a személy természetes személyiségének lerombolásával. Ezt de-patterningnek nevezték el. A szerencsétlen áldozatoknak egy erős kezdő elektromos sokkot adtak, 5-9 kisebb sokkal követve, naponta 2-3 alkalommal, 30 napon át ismételve. Az áldozatok természetesen üvöltöztek és megpróbáltak elmenekülni a kínzások elől. Amikor az áldozat már teljesen ki volt fáradva, meg volt gyötörve és össze volt zavarodva, akkor egy sisakot erősítettek a fejére, amelyből napi 20 órán keresztül negatív üzenetek jöttek a füleibe. Az üzenetek olyanok voltak, mint például "az anyám gyűlöl, a férjem gyűlöl, egy teljes lúzer vagyok", felhasználva az áldozatok saját hangját és szavait, amiket elözőleg felvettek (ez az állandósult és ismételt negatív üzenetciklus van alkalmazva ma a Globális Üldöztetés, Kínzás és Gyilok Program részeként). Az áldozatok lábai villamosáram vezetékekhez voltak kötve és minden negatív üzenetciklus után elektromos sokkot vezettek beléjük. Amikor a régi személyiséget végre lerombolták, akkor ugyanezt a borzalmas kínzási folyamatot alkalmazták, hogy egy új személyiséget építsenek fel. Sorozatgyilkosokat, orvgyilkosokat, kémeket, szexrabszolgákat, drogfutárokat, terroristákat és hasonlókat csináltak a kísérleti alanyokból.

Egy igencsak borzalmas 
tömeggyilkosság is kötődik az MK-Ultra programhoz. 1978-ban történt a guajánai Jonestownban, ahol a Jim Jones vezetése alatt álló Népek Temploma elnevezésű szekta működött. A szektát eredetileg Kaliforniában alapították meg, de később Guajánába költözött egy nagy méretű komplexumba. 1978-ban, a tömeggyilkosság után, ami 913 életet követelt, óriási mennyiségú pszichiátriai drogok -elegendő mennyiség 200.000 ember bedrogozásához!- voltak felhalmozva a szekta telepén. A szektatagok pedig kórházi karszalagokkal voltak megjelölve és az eredeti MK-Ultra program kísérleti alany populációjának profilját tükrözték jobbára: főként nők, színesbőrűek, börtönviseltek, kórházi páciensek. A fekete emberek meg voltak kötözve és a szájuk be volt tömve megérkezésükkor és naponta 18 órát dolgoztatták őket. (Gondolom, hogy felidézhessék azokat a régi időket, amikor a zsidók a feketéket rabszolgáknak adták el!) Az eredeti kaliforniai csoport azonnal beszivárgott a mendocinói állami kórházba, ami nem csak kísérleti alanyokat adott Jones előzetes orvosi kísérleteihez, de biztosította az orvosi terepet is a megfelelő MK-Ultra személyzet kiképzéséhez. Igen rövid idő alatt a kórház majdnem minden alkalmazottja a Népek Temploma szekta tagja lett, ápolóktól kezdve, tanácsadókon át a takarító személyzetig. Kalifornia szinte odaadta a saját kórházát a szektának. De a tagok között volt sok olyan ember is, akik a város szociális osztályának dolgoztak, és arra használták a privilégiumukat, hogy a szegényeket és az otthontalanokat beszervezzék. Mint mondottam, a szekta a későbbiekben a jonestowni komplexumba költözött, ahol állítólag 1.100 ember élt. Ebből a populációból 913 embert találtak lemészárolva a komplexum területén 1978-ban. Elöszőr csak 400 holttestről számoltak be a hatóságok, de aztán csodával határos módon megkerült még 513 holttest. A hivatalos verzió szerint ezeket nem vették észre, mert az 513 holttest a 400 másik holttest alatt bújt meg, ami a helyszínen készült fényképek alapján egy röhejes képtelenség volt. A katonai vezetőt, aki nyomozta a tömeggyilkosságot és vezette a holttestek azonosítását, egy bizonyos Robert Pásztor nevű amerikai kormányhivatalnok állította le, aki Zbigniew Brezinski legfőbb asszisztense volt. Annak a Zbigniew Brezinskinek, aki megalapította a Trilateral Commissiont, a sátánista-fasiszta Globális Pszichopata Bûnkartell egyik legfontosabb szervezetét. A későbbi magánnyomozások során nyilvánvalóvá vált, hogy Jim Jones szoros kapcsolatokat ápolt a CIA-vel, a szekta finanszírozói között volt egy magasrangú katonatiszt is, aki különböző biológiai fegyver és genetikai kísérletekben vett részt. A szekta több támogatója magasrangú politikus volt. Pletykák láttak napvilágot arról is, hogy a szektának volt egy kivégző osztaga, akik meggyilkoltak mindenkit, aki el akarta hagyni a szektát vagy bírálta azt. (A ma alkalmazott Globális Üldöztetés, Kínzás és Gyilok Program mögött is megbújik egy kivégzőosztag, akik sima gyilkosságokat hajtanak végre!Jim Jonesnek volt egy halállistája, olyan emberek neveivel, akik a jonestowni tömeggyilkosságot követően hirtelen erőszakos halállal haltak meg. Köztük volt George Moscone, San Francisco polgármestere is, akit lelőttek 9 nappal a tragédia után. A második név Jenny Mills volt, aki egykoron a Népek Templomának tagja volt és igen kritikus hangvitelű könyvet írt a szektáról. Jenny Mills-t, a férjét és lányukat 1979-ben lőtték agyon a saját otthonukban. Egy Kathy Hunter nevű újságíró, aki a szekta 7 tagjának halálát jelentette be a hatóságoknak, akiket feltehetően azért gyilkolták meg, mert el akarták hagyni a szektát, szintén gyanús körülmények között húnyt el. Természetesen az soha nem derült ki kik gyilkolták meg ezeket az embereket.

A jonestowni komplexumot és
 a Népek Templomát egy újság a későbbiekben igen találóan "földi paradicsomnak' nevezte. Ismerve az MK-Ultra kísérelteket, és ma már tudván, hogy Angolába szánt zsoldosokat is képeztek ki a komplexumbanel tudjuk képzelni, hogy miféle paradicsom lehetett ott. A pszichopaták, torzszülött sátánisták és klinikai őrült nérók földi paradicsoma, ahol szabadon kínozhatnak embereket, nőket és gyermekeket kényszeríthettek perverz szadista orgiákba és pedofiliába, feketéket tarthattak rabszolgáknak, hogy 18 órán át dolgozzanak, és bármikor meggyilkolhatták bármelyiket bármilyen következmények nélkül, ha éppen zsoldosok gyilokgyakorlatokat tartottak. Semmi kétség: ez valóban a pszichopaták és klinikai őrült sátánisták földi paradicsoma, akik az egész Födünkből egy ilyen őrült paradicsomot akarnak csinálni.
Monarch Projekt

A Monarch Projekt 
az MK-Ultra egy komponense volt, és minden túlzás nélkül az agykontroll történelmének leghátborzongatóbb szégyenfoltja, aminek keretében nők és gyermekek elméjét defregmentálták, és ezeket a nő és gyermek szexrabszolgákat Szabadkőmüveseknek, cionistáknak, pedofiloknak, rendőröknek, politikusoknak, papoknak, sátánista szektistáknak sátánista rituálékhoz, sorozatgyilkosoknak és szervezett bűnözőknek prostituálták. Ez a projekt arról szólt, hogy a legburtálisabb szexualizált kínzássaorális és anális szexre, és orgiázásra specializálódott szexrabszolgákat, pedofil orgiákhoz gyermek szexrabszolgákat, és sátánista rituálékhoz gyilkosokat és kannibalizmust folytatókat programozzanak. Az áldozotokon brutális szexualizált bántalmazásokat és drogokat is alkalmaztak. Az áldozatoknak nem volt hová fordulniuk, mert mindenhol csak a traumák, a kínzás és a szexuális szadizmus, a leverés és a szolgaság várt rájuk. Ezzel aztán azt kondicionálták beléjük, hogy egyszerűbb, ha megadják magukaés békésen hagyják, hogy a testüket, lelküket nap, mint nap kínozzák és megerőszakolják. (Ugyanez a 'körbevéve kegyetlen bántalmazó emberekkel' koncepció érvényesül a Globális Üldöztetés, Kínzás és Gyilok Programban!) A szexrabszolgák személyiségét, ahogy azt elmondta Professor Hammond a Greenbaum-beszédében, elöszőr borzalmas kínzásokkal defragmentálták, így szibilli többszemélyiséget előidézve bennük. Ezek a kínzások elektromos árammal, brutális verésekkel és kínzásokkal történtek. Az alter egókat aztán különböző szexuális és kémkedési feladatok ellátásához programozták be.

Az áldozatokat 
úgy kínozták, hogy például anális szex közben elektromos árammal zappelték a rektumuk körüli környéket, hogy elérjék a vágyott rektális kontrikciót a legoptimálisabb élvezethez és ejakulációhoz. A gyermekeket pedofil orgiákra adták közismert politikusoknak. Dokumentáltak olyan esetet, hogy egy kislánynak az ánusza napokig vérzett. Ezeket a szexrabszolgákat, nőket és gyermekeket, sátánista rituálékhoz is adták, amelyek keretében meggyilkolták és/vagy emberevés rituálékba is kényszerítették őketA program kivitelezésében SOROZATGYILKOSOK is részt vettek. Az áldozatokat meg is őrjítették egy sátánista technikával, amelynek lényege, hogy a traumákhoz kapcsolódó 2-3 értelmű utalásokat tesznek állandósult jelleggel, amivel teljesen összezavarják az áldozatok valóságérzetét. (Ezt a sátánista technikát a Globális Üldöztetés, Kínzás és Gyilok Program célpontjain is alkalmazzák.)A Monarch projekt a CIA és az Egyesült Amerikai Államok vezetőinek teljes tudtával és együttműködésével történt. Olyan személyek vettek részt nők és gyermekek megerőszakolásában és kínzásában, mint Ronald Reagan, Gerald Ford, George Bush, Bill és Hillary Clinton, Dick Chaney, és még sok más politikus, CIA és katonai vezető. A Monarch Projekt részleteit egy Cathy O'Brian nevű elnöki Monarch szexrabszolga tette közzé miután a CIA egy embere segítette őt és a kislányát megszökni. A könyvének címe 'Amerika TranszFormációja' és ebben a könyvben részletesen ír nem csak az általa és a kislánya által átélt legőrületesebb kínzásokról és szexuális perverziókról, hanem azokról az őrült tervekről is, amikkel a Globális Pszichopata Bûnkartell bír embertömegek elméinek átvételére és irányításuk alá vonására, illetve az emberiség nagy részének kiirtására.
Ultra Green

A
 Monarch Projekt britt megfelelője, amit egy Grunenberg náci tudós kezdeményezett. Az USA Nemzetbiztonsági Ügynökségének, ami lényegében a CIA mögött álló háttérhatalom és sok Black Opért felelős (titkos fekete akciók), van egy bázisa Angliában, egy Menwith Hill nevű helységben, ami North Yorkshire-ben található. A Globális Pszichopata Bûnkartell innen irányítja a brittek és szinte egész Európa titkos megfigyelését, beleértve tömeges telefonlehallgatásokat és high-tech szatellit megfigyeléseket, amit Reagan Csillagháborús programja keretében fejlesztettek ki (lásd Echelon). Menwith Hillen ugyanolyan agykontroll kísérleti programokat folytatnak, mint az MK-Monarch keretében, azaz brutális szexualizált bántalmzással nő és gyermek szexrabszolgákat csinálnak Anglia elit és sátánista rétegének. Az alkalmazott taktikázásokat nem kell részletezni, mert azonosak az amerikai módszerekkel és a Professzor Hammond által elmondottakkal.
COINTELPRO

Az FBI által használt COINTELPRO program lényegében már
 a mai szervezett zaklatás elvenezésú terrorholokauszt program egy verziója. A szervezet az 1960'as évektõl kezdõdõen alkalmazza. A hivatalos verzió szerint a programot bizonyos nemzetbiztonságra veszélyes és kétes emberek és politikai csoportok félrevezetésre, lejáratására, megzavarására és neutralizálására használták a rendõrség és a bíróságok együttmûködésével. A program keretében beszivárgás, beépülés, lejáratás, hiteltelennététel, pszichikai hadviselési taktikázások, névtelen telefonhívások és levelek, hamisított levelezések, kiköltöztetés, munkahelyi feketelistázás, házkutatási parancs nélküli betörések, vandalizmus, ál-letartóztatások, lejárató média rágalomkampányok, hamis vádak, hamistanúzás, bebörtönzés és kriminalizálás, vandalizmus, zaklatás, életveszélyes fenyegetések és fizikai támadások, családtagok/papok/egyetemi tanárok/szomszédok beszervezése és felhasználása a célszemélyek megfigyelésére és pszichikai nyomásgyakorlásra stb. voltak alkalmazva. A COINTELPRO keretében öngyilkoságba kényszerítettek és meggyilkoltak embereket. Ezek a taktikázások a mai Globális Üldöztetés, Kínzás és Gyilok Program keretében is alkalmazásra kerülnek a célszemélyek "neutralizálása' érdekében , habár ilyen taktikázásokat részlegesen már más állami erõszakszervezetek is alkalmaztak a múltban (pl. Stázi, Mossad, KGB, ÁVH stb.). Amikor ezeket a taktikázásokat alkalmazták, akkoriban a törvény nem engedte alkalmazásukat, de azóta már megoldódott ez a probléma is a 12333 számú executive paranccsal (a '333' nem véletlenszerû számozás, a Globális Pszichopata Bûnkartell fejének, a Rotschildok védelmezõ démonának, Choronzonnak a száma!A COINTELPRO már átvariált, inkább a ma alkalmazott Globális Üldöztetés, Kínzás és Gyilok Programra emlékeztetõ változatát az USA postánál is alkalmazták. Hogy miféle nemzetbiztonságra veszélyes csoportulást jelenthetett a posta és annak sokezer alkalmazottja azt sûrû homály fedi. Bizonyos, hogy nem véletlenszerûen került a posta kiválasztásra. Tény azonban, hogy rövid idõ leforgása alatt 24 öngyilkosság, gyilkosság, tömeggyilkosság történt a postánál, ami miatt Amerikában szállóigévé vált a "megpostásodni" kifejezés. Ezt a gyanús helyzetet már a nem-beavatott hatóságok is nyomozni kezdték, azonban nem meglepõen a nyomozó rendõrt egy szép nap 'megöngyilkolva' találták az egyik posta parkolójában. Teljesen nyilvánvaló volt, hogy meggyilkolták õt is a nyomozás leállítása érdekében, de a média szorgalmasan leplezte a gyilkosságot és azt is ami mögötte meghúzódott. Pontosan ugyanúgy, ahogy ma leplezi világszerte a folyamatban lévõ leplezett Globális Üldöztetés, Kínzás és Gyilok terrorholokausztot.
MH-Chaos
Ez az oldal még építkezés alatt áll!
MK-Delta
Ez az oldal még építkezés alatt áll!
Blue Bird
Ez az oldal még építkezés alatt áll!
Zertzetung
Ez az oldal még építkezés alatt áll! 
a taktikákKérlek tartsd észben: a tevékenység célja bizonyos kombinált pszichikai és genetikai tulajdonságokkal rendelkezõ ártatlan emberek teljes pszichikai, gazdasági és fizikai megsemmisítése fõként pszichoszomatikus kínzás alkalmazásával, több elkövetõ által, rész feladatokra leosztottan megvalósítva. A cél nem a célszemélyek elhallgattatása, sem a megbûntetése valamiféle bûntettért, sem a félre állítása és nem is a magatartásának rehabilitása, hanem CSOPORTOS, ELÕRE ELTERVEZETT ÉS RÉSZ FELADATOKRA LEOSZTOTT MÓDON MEGVALÓSÍTOTT TUDATOS ÉS LASSÚ PSZICHIKAI, GAZDASÁGI ÉS FIZIKAI KIIR
TÁSA.
Az alkalmazott taktikázások úgy vannak tervezve, hogy összességükben elõidézzenek egy olyan ÉVEKEN ÁT TARTÓ ÁLLANDÓSULT létállapotot, amelyben a célszemélyek nagy mértékû stressznek, traumatizációnak, pszichoszomatikus kínzásnak és megõrjítésnek vannak kitéve, miközben az egészséghez és gyógyuláshoz abszolút szükséges TELJES támogató és szeretet kapcsolatrendszer megszûnik az életükben, és ellehetetlenítik a munkavállalásukat illetve tudatos anyagi károkat okoznak nekik (akár kifosztás révén is), ezzel a gazdasági hetönkretéve lyze tüket is. A célszemélyek továbbá el vannak vágva MINDEN hagyományos segítségvonaltól (így a rendõrség, az igazságszolgáltatás, emberi jogi szervezetek, stb.) Másként megfogalmazva: a csoportok egy olyan állandósult hipervalós létállapotot idéznek elõ mesterségesen, amiben szinte minden pozitív normalitás megszűnik. Az áldozatok élete egy mûködésképtelen hipervalós ökoszisztémává válik, egy végnélküli stressz és trauma hullámmá, egy náci koncentrációs táborrá, amelyben az egyetlen állandó dolog az embertelenség és a visszaélés. Ez az állandósult negatív létállapot idővel elmezavart, agysejt károsodást, DNS károsodást és más fizikai károsodásokat (pl szívinfarktus) idéz elõ. Esetenként szimpla gyilkossági kísérletekkel (pk. megbuherált fék) is megpróbálják eltenni õket láb alól.

A taktikázások túlnyomó többsége katonai tervezésú pszichikai hadviselési taktikázás (pszichoszomatikus kínzás) és úgy vannak tervezve, hogy jobbára bizonyíthatatlanok maradjanak -természetes eseményekben bújjanak meg, több elkövetõ által részfeladatokra leosztottan valósítják meg, vagy ne legyenek tanúk -, hogy az áldozatot 
üldözési mániásnak vagy akár paranoiás skizofrénneklehessen beállítani és ezzel is aláásni a hitelességét. Amikor az emberirtó kommunázi disznók kérdőre vannak vonva vagy nyilvánosságra kerülnek a rémtetteik, akkor az áldozatokat üldözési mániásnak, skizofrénnek és elmebetegnek is állítják be, aki őket zaklatja és provokálja, illetve delúziónál vagy hazudozik. A takikázások hosszú éveken át folynak, vagy mindameddig az áldozatokat földönfutóvál nem tették, öngyilkosságba vagy tömeggyilkosságba nem kényszerítették, elmegyógyintézetbe vagy börtönbe nem záratták, vagy meg nem gyilkolták. 
Jó hír: Börtönben egy kommunáci disznó!

Börtönben a bandazaklató kommunáci


Illegális titkosszolgálati megfigyelés
MINDEN sértett teljes audió-vizuális megfigyelés alatt áll jobbára szatellit-alapú megfigyelés technológiával (pl. Echelon). A otthoni telefonvonalaikat és mobil telefonjaikat lehallgatják, a mobil telefonjaikat GPS-re jegyzik elõ az állandó megfigyelés érdekében. Az e-mail és postai levelezésük, illetve az internetezésük szintén teljes megfigyelés alatt kerül. Nem ritkán a sértettek a levelezésekkel való manipulálásról számolnak be. A vizuális megfigyelést a célpontok otthonában, munkahelyén és szomszédságában titokban felszerelt rejtett videókamerákkal végzik. Ez a megfigyelés kiterjedhet a hálószobára és a fürdőszobára is tehát olyan mélységekben folyik, amit SEMMIFÉLE nemzetbiztonsági vagy bûntetésvégrehajtási indokkal nem lehet megindokolni. Egyébiránt a sértettek szexuális életérõl szerzett információt szétosszák az emberirtó terroristák között, hogy azok felhasználják a zaklatás során ezzel mélységes megaláztatásokat és lelki/érzelmi traumákat okozva. A valós életben ezt úgy kell elképzelni, hogy ha a célpont azt mondja a párjának, hogy élvezi, ha beléélvez, akkor a terroristák azzal fogják zaklatni, hogy "nem tudtad, hogy azok a nők, akik befogadják a párjuk spermáját 80%-kal boldogabbak?". A célszemélyeket gyalogos spiclik/megfigyelõk is követik. Õk az adott ország/város létezõ spiclirendszerébõl kerülnek ki jobbára, de szomszédokat, barátokat, kollégákat és családtagokat is felhasználnak a spicliskedéshez.

Az internet megfigyelését is folytatják. REAL TIMEBAN - azaz ÉLÕBEN ÉS VALÓS IDÕBEN- is figyelik a célpontok internetezését és bele is avatkoznak abba. Ezt valószníleg az Echelon techológiával és rendszerrel valósítják meg, ami élõben bele tud avatkozni bármely földi vagy mobil telefonhívásba, és elektronikus levelezésbe a világ bármely pontján.
Kapcsolatok szabotálása/Izolálás
A célszemélyek teljes kapcsolatrendszerének feltérképezése az illegális megfigyelés keretében történik azzal a céllal, hogy a későbbiekben ezeket a kapcsolatokat teljesen szétzúzzák, beleértve a 
házasságokat és közeli családi kapcsolatokat. A csoportok beszívárognak az áldozatok életébe és kapcsolataiba. Barátságokat, üzleti és intimkapcsolatokat létesítenek a családtagokkal, házastársakkal, barátokkal, kollégákkal, szomszédokkal és más ismerősökkel. Ez már azelőtt megtörténik mielőtt a sértettek egyáltalán tudatára ébrednének, hogy megfigyelés alatt állnak vagy valamiféle szervezett ellehetetlenítés célpontjai. A közeli családtagokat egyszerűen "áttérítik a célra", vagy olyan ajánlatot tesznek nekik, amit nem tudnak visszautasítani (pénz, előnyök, esetlegesen a célpont ingatlanja/vállalkozása stb.), vagy megfélemlítik vagy zsarolhatóvá teszik és megzsarolják őket. Némely esetben egyszerûen elcsábítják a házastársat és szétzúzzák a házasságot. A többi kapcsolatot rágalomhadjáratokkal mérgezik meg vagy úgy szervezik be őket, hogy azt állítják a célpont titkosszolgálati megfigyelés/rendőrségi nyomozás alatt áll valami komoly bűntett miatt. Minden állandó kapcsolatot a későbbiekben felhasználnak a célpontok illegális megfigyeléséhez, a zaklatásukhoz, és a megőrjítésükhöz.

Nyílvánvalóan ennek a taktikázásnak a céja a célpontok teljes társadalmi izolálása és olyan állapot elõidézése, amikoris egy embernek teljesen megszûnik az egészséghez és érvényesüléshez szükséges támogató kapcsolatrendszere, illetve olyan kapcsolatokkal való körbevétele, amelyek rendszeresen becsapják, bántalamazzák és terrorizálják. Néhány éven belül a sértettek elveszítik minden támogató kapcsolatukat, minden szeretet, szakmai és baráti kapcsolatukat és teljesen egyedül maradnak.
Rágalomkampányok és karakter asszaszináció 
Ezt a taktikázást alkalmazta az FBI, a CIA, a KGB, a Stázi, az ÁVH, és diktatúrák hasonló erõszakszervei. A csoportok teljesen ABSZURD hazugságokat terjesztenek az áldozatokról a hátuk mögött minden közegben, ahol csak megfordulnak. Igazi Stázi-féle életrongáló rágalmakról van szó és csak a csillagos ég a határ az elkövetõk beteges torz fantáziájának. A leggyakrabban terjesztett rágalmak és pletykák (nemzetközi szinten): 
terrorista, pedofil vagy más szexuális aberráns, drog-díler, droghasználó, origázó nemi betegségeket terjesztő prostituált, fanatikus rasszista, gyermekbántalmazó, és ön és közveszélyes elmebeteg. Ezek a rágalmak az emberi kapcsolatok szétzúzásához, illetve a beszervezéshez szükségesek, de a sértetteknek ritkán árulják el az elkövetők, hogy mi van terjesztve róluk a hátuk mögött. Nagy szerencse, ha valaki olyan bátor, hogy visszamondja neki!! A médiában dolgozó zsidó személyek is részt vesznek nagyméretű rágalom és lejárató kampányokban.Váratlan és bizarrul durva bánásmód
A konszisztens beszámolók alapján úgy tűnik, hogy ez a taktikázás a szervezett csoportos zaklatás egyik lényeges része. Célja a célszemélyek lelkiegynesúlyának kibillentése az állandó váratlan sértegetésekkel, illetve a sértettek erõszak elkövetésébe való provokálása. Az áldozatok azt észlelik elõször, hogy -habár ez nem volt jellemző- hirtelen és megmagyarázhatatlamul megnövekedett a bizarr, durva, neveletlen, rosszhiszemű emberek száma az életükben. Ismeretlenek és ismerősök, beleértve beszervezett családtagokat, váratlanul és konszisztensen a legabszurdabb, legdurvább és legprofánabb módon inzultálják õket. Példának okáért az utcán sétálva egy ismeretlen elhaladva mellette odasúgja "te hülye pina" vagy egy ismerős beleköt azzal, hogy "basszad szájba a tetves kurva anyádat". A beszervezett családtagok és barátok közül is hasonló inzultusokkal és durva kritikákkal jönnek: "Te nulla, te semmi, te senki, te geci, te faszszopó, te dagadék, te kurva stb." Ennek a taktikának egyébként a főtémája a kritizálás és az elértéktelenítés, de arra is felhasználják, hogy neurolingvisztikai programozást alkalmazzanak, vagy a sértettet addig provokálják a nyílvánvaló sértésekkel, amíg ki nem tör és akkor beállíthatják egy érzelmileg instabil őrültnek. A kritikák jobbára olyan területeket érintenek, ahol maguknak a zaklatóknak vannak problémáik vagy fóbiáik (önértékelési probléma, túlzott foglalatosság a küllemmel és külsőségekkel, túlzott ragaszkodás a státusz szimbólumokhoz, félelmek, túlzott függés mások véleményétől stb.). A zaklatók a saját árnyékukat, elégtelenségeiket és sokszor saját kisebbrendűségi érzésüket vetítik ki a célszemélyekre, akik jobbára szolid önbizalommal, értelmi képességekkel és fejlett érzeli világgal megáldott, önmagukat és másokat elfogadni tudó kiegyensúlyozott emberek.
Álkapcsolatok és álházasságok
A csoportok ÁLKAPCSOLATOKAT és ÁLHÁZASSÁGOKAT kötnek a célszemélyekkel, hogy intim közelségből valósíthassák meg a megfigyelésüket, kínzásukat, traumatizálásukat, fenyegetésüket, megőrjítésüket, gazdasági tönkretételüket és az életük infrastruktúrájának aláásását. Tipikusan elmondható, hogy a kapcsolat első részében a beszervezett ál-társ teljesen normálisnak tűnik, aztán belép a hazudozó fázisába, amikor tudatosan a célszemély tudomásra hozza, hogy hazudozik így megkezdve a bizalom aláásását. A későbbiekben már jönnek a tudatosan elidézett csalódásokozás helyzetek, a fenyegetések, a megtolvajlás, és háttérben történő lejáratás. Extrém esetekben hivatalos ügyek szabotálása, hirtelen ceremónia és magyarázat nélküli faképnél hagyás. Az áltársak úgy manipulálják a helyzetet, hogy a célszemélyeket szegénységben tartsák vagy szándékos gazdasági károkat okozzanak nekik. Egy emlékezetes eset a kanadai Anthony Brinatelli esete, amikoris egy ilyen beszervezett ál-mennyasszony előre megírta Brinatelli öngyilkos búcsúlevelét. Cserébe az álkapcsolatért/álházasságért a kommunáci emberirtó disznók előnyös állásokat és lehetőségeket kapnak. Ennek a taktikázásnak a teljesen nyilvánvaló célja a célszemélyek súlyos érzelmi traumatizációja, az emberekbe vetett bizalmuk aláásása, az idejük elfecsérlése, az életük destabilizálása, az életük infrastuktúrájának aláásása és a tudatos károkozás. Az olyan esetben, amikor az álhzasságból gyermek is született elszakítják a gyermeket a célszemélytől különböző abszurd kitalált vádakkal vagy fondorlatos manipulációkkal.
Neurolingvisztikai programozás (NLP)
Az NLP azon a neurofiziológiai feltevésen alapul, hogy bizonyos magatartásformákat mesterségesen aktiválni lehet egy emberben bizonyos körülmények között és bizonyos helyzetekben. Az NLP tudományának alkalmazott részeként tudatosan "érzelmi jelzőket" ültetnek el egy ember pszichéjében, hogy ismét és ismét előidézzenek bizonyos érzelmi állapotokat és reakciókat. Az NLP lényegében egy szenszitizálási program, amitõl egy ember látszólag mindennapi dolgokra lesz "túlérzékeny" vagy fóbiás. Az első lépés az, hogy egy emberben tudatosan előidéznek egy bizonyos negatív érzelmi állapotot (legyen az félelem, fájdalom vagy gyűlölet), majd azt ismétléssel jelzővé alakítják. A későbbiekben újra és újra aktiválják ezt az érzelmi állapotot a jelzők segítségével. Ezeket az érzelmi állapotokat váratlanul és gyorsan idézik elő, tehát gyors és váratlan érzelmi és magatartásbeli változások állnak be a célpontokban. Nem ritkán igen intenzív érzelmi reakciókról beszélhetünk. A jelzők lehetnek tárgyak, hangok, színek, illatok, cselekmények, emberek, helyzetek, tehát teljesen mindennapi dolgok.

Hogy a valóságban ez miként is működik? Képzeljük el, hogy egy áldozatot megerőszakol egy elkövetõ és a nemi erőszak közben egy piros zoknit töm a szájába. A legtöbb megerőszakolt személy Akut Stressz Szindrómát vagy Poszttraumás Stressz Szindrómát kap a traumás eseménytől, aminek következtében kerül minden olyan emlékeztetőt, ami eszébe juttathatja a traumát, annak bármely részletét vagy magát az elkövetőt. Ezek az emlékeztetők félelmet, fájdalmat vagy akár erős pánikot és zavarodottságot kelthetnek benne. A nemi erőszak után a zaklató csoport tagjai ÉVEKEN ÁT úgy zaklatják a célpontot, hogy váratlanul piros zoknikat dobálnak az útjába, vagy akár épp akkor vásárolt piros zoknit vesznek elő a táskájukból a társaságában. Ismétléssel a piros zokni tehát egy mesterséges "jelző" lesz, aminek láttán egy roppant negatív érzelmi reakció áll be és az áldozat magatartása hirtelen megváltozik. A jelző ismételt és többszöri alkalmazása következtében a célpontban egy irracionális FÓBIA alakul ki a piros zoknira, egy teljesen hétköznapi tárgyra. Ez a legdurvább bemutatása volt az NLP-vel való visszaélésnek. Ennél vannak kevésbé traumatikus módjai a jelzők beültetésének a pszichébe, aminek alapfeltétele egy bizonyos érzelmi állapot tudatos kiváltása, de amikor már a jelzők helyükön vannak, akkor egy külső stimulival könnyű kiváltani igen erős negatív érzelmi reakciókat. Ezek a hirtelen és váratlanul kiváltott intenzív érzelmi állapotok rettenetesen károsak egy ember érzelmi és pszichikai egészségére, és ugyanolyan erőszaknak minősülnek, mint a fájdalmas fizikai erőszak vagy a fenyegetés. A csoportok alkalmazhatnak például olyan NLP szenszitizálást, hogy miközben az elkövető legdurvábban módon szidalmaz és becsmérel, ezzel dühös érzelmi állapotot kiváltva a célpontban, kulcsot zörget vagy köhög. Ezt megismétlik párszor bizonyos intervallumokkal, hogy jelzőt kreáljanak a célpont pszichéjében, majd a későbbiekben már csak magával a köhögéssel vagy kulcszörgetéssel zaklatják, hiszen ennyi is elég, hogy visszahívják a negatív érzelmeket. Vagy képzeld el, hogy kilépsz a házából és az utcán egy férfi botlik beléd, aki hangosan kattogtatja a tollát és rettenetesen csúnyán néz rád. Ennek rossz reggele van, gondolod magadban és már mész is tovább. A munkahelyedhez érve a parkolóban egy kocsi mellett haladsz el, amiben egy nő kezét kilógatva tollat kattogtat és köp amikor elmész mellette. Tán mindenki meghülyült ma és mi ez a toll kattogtatás?, kérdezed magadtól és tovább mész. Este elmész a sarki videotékába és amikor kilépsz a téka ajtaján egy kutyátsétáltató öreglány tollat kattingtatva az újjával feléd köp. Ekkor már felötlik benned, hogy itt valami nincs rendben, mert hogy mi az eshetősége annak, hogy 3 teljesen idegen rád haragudjon és közben tollat kattintgasson? EZ IGY MEGY KB. 3 héten-1 hónapon át, aztán leállnak vele. A jövőben, ha valaki hirtelen melletted tollat fog kattintani ki fogja váltani a negatív érzelmet belõled.

Az áldozatokat egyébként folyamatosan megfigyelik, melyik jelzőre reagálnak érzelmileg és azt beépítik a zaklatási programjukba. Az NLP-t nem csak emberek borzalmas és éveken át tartó érzelmi és pszichikai kínzására használják a csoportok, hanem arra is, hogy mások előtt bizonyítsák, hogy a célpont irracionális, elmebeteg és közveszélyes. Bármi lehet az irritáns, ami kiváltja a negatív érzelmet vagy dühös reakciót: színek, tárgyak, nevek, állatok, emberek, és a tetejére úgy lehet alkalmazni, hogy mások meg se értsék, hogy az áldozat miért kapta fel a vizet hirtelen. Az NLP ilyen módon történő negatív alkalmazása kínzásnak és erőszaknak minősül.
Gázláng
A gázláng és légkör abúzus egy ember megfélemítésérõl, összezavarásáról és megõrjítésérõl szól. A csoportok mesterségesen idézik elő és tartják fenn a félelem, megfélelmlítettség, instabilitás, kiszámíthatatlanság és irritáció légkörét. Általában semmilyen kézzel fogható bizonyíték nincs arra, hogy tudatosan lenne előidézve. Lényegében ez egy megőrjítési taktikázás, amit klinikai pszichopaták/nárciszisták alkalmaznak az áldozataik önbizalmának és épelméjének aláásása érdekében. Hosszú távon roppant káros az önértékelésre, önbizalomra és a mentális egészségre. Nem ritkán a célpont paranoiás vagy skizoid hozzáállást vesz fel, ami miatt aztán még több kritikával illetik és még jobban lejáratják. A gázláng taktikázás következtében a szerepek megcserőlédnek: az egészséges áldozatot elemebetegnek titulálják, míg az elmebeteg elkövetőket mások betegségének elszenvedő áldozataivá.

Példák: Bugyik becsempészése a fiókokba, bútorok elmozdítása az otthonban és tudatalatti-határ megfélemlítés, burkolt fenyegetések, az elkövetők állítása arra nézve, hogy a célpont tett valamit, ami kiesett a memóriájából.
Utcaszínház
Ez a taktikázás a Grox Box nevû állatkísérleteket mimikálja, amely keretében az áldozat egy MESTERSÉGES MEGRENDEZETT VALÓSÁGBAN találja magát, ahol mesterséges ingereknek vannak kitéve és a reakciói nyilvántartásra kerülnek. A csoporttagok kiválasztanak egy tetszőleges célponttal kapcsolatos negatív érzelmeket vagy megbotránkozást kiváltó motívumot, amivel félreérthetetlenül felhívják a figyelmét magukra, majd több személy résztvételével leadnak egy teátrikus mimikáló kiselőadást. Ezek a kiselőadások legtöbbszőr roppant sértők, megalázóak, fájdalmasak vagy félelemkeltőek. Az előadás alatt megfigyelik miként reagál a sértett és amennyiben negatív reakciót észlelnek, akkor ezt beépítik a pszichikai hadviselésbe. Az utcaszínház megvalósítása detto illegális megfigyelést és csoportkoordinációt igényel, amibõl félreérthetetlenül nyilvánvalóvá válik, hogy szervezetten történik a célszemélyek terrorizálása. Ez a taktikázás a vízválasztó, mert miután felismeri, hogy nem képzelõdik, hanem tudatosan terrorizálják a taktikázások már nem annyira hatékonyak, mint elõtte.
Zajkampányok
A 20 és 20.000 hertz közötti frekvencián hallható hangokkal befolyásolni lehet egy ember viselkedését. Már az is roppant idegesítő lehet, ha a pihenésünket megzavarják a szomszédok hangos zenével. A csoportok azonban rendszeres zajkampányokat folytatnak a célpontok ellen. A zajkampányok normális zajokból tevődnek össze, DE a 'zaj-ciklus' egésze a) hosszabban tart, mint az normális lenne, b) a cselekmények intenzívebbek, mint az normális lenne, és c) a cselekmények többször történnek, mint normális esetben. Rengeteg ajtócsapkodás, háztartási zajok, hangos zene, (éjszakai) kopogás, fúrás-faragás, ház körüli munkálatok zaja, fűnyíró zaj, sziránázó autók, ablakon való kopogás, fapapucsos klappolás stb. Ami érdekes az, hogy ha a célpont bejelentést tesz csendháborításért vagy zaklatásért akkor ezek a szomszédok, családtagok abszolút SEMMIT sem észlelnek a zajokból. Nyílvánvalóan ez nem csak egy ember lelki és idegi nyugalmának megzavarására alkalmas, hanem az alvásmegvonáshoz is, ami igen káros lehet a mentális egészségre hosszabb távon.
Telefonos zaklatás, kommunikációs vonalak zavarása
Telefonhívások éjjel, hajnalban. Letevős hívások, sértegetõ hívások, esetleg szexuális természetû zaklató hívások stb. A forrás ellenőrizhetetlen. Nem ritkán igen furcsa dolgokat művelnek a kommunikációs eszközök: a saját telefonszámunk hívogat, a hangpostánk kimenő üdvözlő üzenete félbe van szakítva és egy idegen folytatja tovább, a hívásaink folyamatosan megszakadnak, problémák az e-mail fiókkal, felnyitott postai küldemények.
Irányított beszélgetések, indirekt kommunikáció
Ettõl a taktikázástól az ember üldözési mániás lesz, ha nincs tudatában, hogy szándékosan csinálják. Az áldozat telefonbeszélgetéseiből vagy vele kapcsolatos eseményekből kiválasztanak egyet és azzal kapcsolatos beszélgetést folytatnak bárhol a környezetében, akár buszon, munkahelyen, családban. Például, ha a golfozást kedvelő nagybácsi meghal Szombaton, akkor az ismeretlen emberirtó terroristák arról fognak beszélni HANGOSAN a célpont közelében, hogy milyen kár, hogy János bácsi hirtelen elhalálozott és már nem érhette meg a szombati golf versenyt. Az irányított beszélgetések mindig szubliminális üzeneteket tartalmaznak. Beszervezett családtagok, házastársak és más intimkapcsolatok esetében sok HANGOS telefonbeszélgetés lesz, amiben ilyen módon felemlegetnek célponttal kapcsolatos dolgokat. A felemlegetett témák túlnyomó többségükben olyan témák, amik fájdalommal, megaláztatással, veszteséggel és hasonló negatív érzelmekkel bírtak a célpont életében. Az elkövetõk által alkalmazott kommunikáció MINDIG indirekt - a tudatos sértegetésektõl eltekintve. Soha nem tesznek egyenes és normális kijelentéseket a célszemélyek felé, hanem inkább kétértelmû, sejtelmes, utaló beszédformát alkalmaznak.
Sátánista taktikázások
A sátánizums egy lényeges része a terrorholokausztnak. A célpontok olyan taktikázásokról számolnak be, amilyeneket a Sátánista szektákból elmenekülő tagok ellen alkalmaznak. Saját tapasztalatom szerint is sátánisták és sátánista taktikázásokat alkalmazó személyek vesznek részt a zaklatásban. Amerikai célpontok arról számolnak be, hogy olyan kocsikkal követik őket, amiknek a rendszámtáblája tartalmazza a '666', '696' vagy '999' számsorokat. Kétlem, hogy ez véletlen lenne, mert az én esetemben egyszer éjjel 3:27-kor ébresztettek fel egy telefonhívással, egy Sümegi György nevű személy telefonszámáról, ami a '666' számsorra végződött. A '666' közismerten a 'bestia jele' és a sátánizmussal asszociálják. Az egyik zaklatóm, egy Vojna Ferenc nevű személy, sárga nyakkendőt visel sötét öltönnyel, ami az európai sátánisták jelképe, míg egy másik zaklatóm, Hafner Emma, friss meleg csirke vért csöpögtetett az ágytakaróm kellős közepére. Ezt az utóbbit kizárólag sátánisták és woodoo-isták csinálják. Mindeközben olyan üzeneteket kapok, amik kifejezetten sátánizmusra utalnak. Például Internet szörfölés közben váratlanul lefagyasztják a képernyőt egy bárány képével, vagy verbálisan 'báránynak' neveznek, vagy miután megkapom a bárány képét külön üzenetet küldenek azzal, hogy "üzenem báránykának, hogy ne tegyen ilyent többet, mert nagyon dühös leszek". (Ez azután jött, hogy a csoportos zaklatóimat több évnyi zaklatás után 'majmoknak' neveztem.) A bárány az áldozati bárányt jelképezi és a zsidó sátánisták szimbóluma, akik Jézust keresztre feszítették, mint áldozati bárányt. Két amerikai célpont beszámolt arról, hogy a célpontokat valamiféle rituális 'áldozati állatoknak' tekintik és ez nem is meglepő, hiszen már sok helyről állítják, hogy ami ma történik a világban az a tömegek rituális sátánista beavatása, vagyis a lelkük és magasabb tudatuk 'keresztre feszítése', egy áldozatbemutatás a Sátán-istenük felé. Olyan sátánista taktikázás is alkalmazva van, mint a 'sátánista visszásság', ami egy megőrjítési taktikázás, és úgy valósul meg, hogy traumatikus vagy bizarr élményekre folyamatosan 2-3 értelmû megjegyzéseket tesznek, ezzel idõvel eltorzítva az áldozat valóságérzékelését.
Csapdahelyzetek /framing
A csapdahelyzeteket csoportosan idézik elő, akár 8-15 személy részt vételével. Ezeknek a célja, hogy a célpontot provokálják és olyan helyzetbe manipulálják, amikor esetlegesen érzelmileg kitör vagy bûncselekményt követ el. Ezt videóra vagy diktára veszik és annak bizonyítására használják, hogy a célpont illabilis elmeállapotú, esetleg agresszív. Az áldozat provokálása részfeladatokra van felosztva, hogy nehéz lehessen bizonyítani, hogy valóban provokálva volt. A csapdahelyzeteket kriminalizáláshoz is alkalmazzák.
Kriminalizálás/bebörtönzés
Az emberirtásr indoktrinált csoportok/közösségek olyan helyzeteket teremtenek, amikoris a célszemélyt bűntett elkövetésébe vezetik, vagy ráterelik a gyanút. Sõt, nem ritkán hamisvádakat emelnek ellenük hamis tanúkkal vagy fabrikált vádakkal. Olyan esetekről is hallottunk, hogy a rendőrség félreállítja a célszemélyt közúti ellenőrzésre és drogokat dob el a célpont autójától néhány méterre, vagy akár az otthonában. A cél természetesen a célszemélyek kriminalizlása, bebörtönzése, lejáratása, és indokgyártás arra, hogy további embereket bujtsanak fel és szervezzenek be "bûnözõk" kínzásába és kiirtásába.
Tudatos csalódásokozás
Ezt a taktikázást rendszeresen alkalmazzák. Például felajánlanak egy állást, csak, hogy kirúgják azzal az érvvel, hogy inkompetens; egy beszervezett szerető megkérheti a célpont kezét hamis eljegyzési gyűrűvel vagy az esküvő alkalmával, amikor meg kell csókolni az újdonsült párnak egymást a beszervezett fél nem csókolja szájon, hanem kezet ráz vele és arcon puszilja. Beszervezett barátok rendszeresen találkozókat beszélnek meg, amit aztán az utolsó pillanatban mindig lemondanak. A beszervezett intim társ az orgazmus előtt rendszeresen abbahagyja a szeretkezést, hogy frusztrálja a célpontot. A tudatosan okozott csalódások lehetnek apró csalódások, de lehetnek életre szóló és léleknyomorító csalódások is, amelyek alkalmasak egy embert elkeseredésbe és öngyilkosságba kergetni.
Vágyak, álmok, tervek szabotálása
A csoportok az illegális megfigyelés során kategorizálják a célpont vágyairól, kedvenc ételeiről, kedvenc időtöltéseiről, terveirõl és álmairól szerzett információkat. Ezeket aztán szabotálják. Ha az áldozat mondjuk meg akarja nézni a Cirque du Soleil fellépését, akkor úgy fogják igazítani az eseményeket, hogy ez ne valósulhasson meg. Ha van egy bizonyos kedvenc termék, amit előszeretettel fogyaszt, akkor az a termék el fog tűnni a környékbeli boltokból. Általában elmondható, hogy bármilyen vágya, terve, álma legyen a célpontnak - kicsi vagy komolyabb - azt a csoportok el fogják gáncsolni.
Szexuális zaklatás, nemi erõszak
A női célpontokat szexuális zaklatásnak is kiteszik, némelyeket pedig megerőszakolnak. A szexuális zaklatáshoz részben a titokban összegyűjtött intim információt használják fel ehhez, amit a lehallgatások és megfigyelések során szednek össze, de az én esetemben egy Majoros Attila nevű zaklató napi részletes feljegyezéseket vezetett a velem való intim kapcsolatáról. Az intim szexuális információval történő visszaélésen kívül, néha olyan szexuális zaklatást is alkalmaznak, hogy váratlanul megfogdossák a női célpont fenekét, vagy mellét, vagy szexuális jellegű megjegyzéseket tesznek. Példának okáért a célpont fenekét kezdi el fogdosni egy ismerőse. Aztán pár nappal később miközben beszélget két-három emberrel, egy férfi lép oda hozzá és nemes egyszerűséggel megsimogatja az egyik mellét a kabáton át. Aztán egy hét múlva egy másik férfi teszi ugyanezt. Máskor egy csoporttal beszélget és két férfi zaklató felveti, hogy rendezzenek a célpont házában orgiát. Ez módszeres és tudatos szexuális zaklatás, amely a Btk. szerint bűncselekménynek minősül.

Hogy az olvasónak legyen némi elképzelése, hogy miként is viszik véghez ezeket a szexuális zaklatásokat elmesélek egy általam tapasztalt módszert. Adva volt egy intim e-mail levelezés, amit a férjemnek írtam és amiben emlékeztetésként kiszámoltam hány nap óta nem tudunk szexuális életet élni, mivel ő külföldön volt, illetve megjegyeztem, hogy megvisel a normális rendszeres szexuális élet nélküli lét. Az első zaklató megbökdöste a láncomat az ujjával, majd közölte "SZÁMOLJUNK!", aztán jött egy Hermán Péter nevű, aki szintén megbökdöste a láncomat, majd közölte "SZÁMOLJUNK!". Később megbökdöste a homlokomat és közölte, hogy bekattanok szex nélkül. Én annyira megdöbbentem és olyan mértékben porig alázva éreztem magam, hogy ezek a férfiak beleláttak a férjemmel folytatott intim levelezésbe és hogy ilyen módon és körülmények között emlegetik fel, hogy szószerint kifutott az arcomból a vér és dadogni kezdtem. Ám itt még nem volt vége a megaláztatásomnak és terrorizálásomnak. Ekkor jött vissza az első zaklató és nemes egyszerűséggel megsimogatta a mellemet, miközben 3 nővel beszélgettem. Végül jött egy Csáji Tibor nevű zaklató, aki kitette a kabátjára a kanadai nép, AZAZ 33 MILLIÓ KANADAI NEMZETI SZIMBÓLUMÁT!! (mivel én Kanadában éltem), majd odasétált hozzám és megfogdosta a mellemet, miközben egy padon ültem és beszélgettem. Ekkorra már előre a közelbe volt rendelve két rendőr, arra az esetre, ha sikerül kiprovokálni egy konfrontációt és tanúkként használják őket arra, hogy valamiféle irracionális közveszélyes őrült lennék, aki indokolatlanul neki esik másoknak.
Irigység, gyûlöletkeltés, kisebbrendûségi érzés elültetése
Ha a két kolléga közül te teljesítesz jobban, akkor a rosszabbúl teljesítõ kollégát fogják nyíltan dícsérni. Ha egy adott helyen te és egy másik hölgy van jelen odaküldenek egy férfit, hogy nyíltan dícsérje a másik nõ földöntúli szépségét és téged nyíltan csúfnak nevezzen. Ha szeretnél egy új csizmát, de nincs rá kereted, akkor a környezetedben élõ zaklatók mind elmennek szép új csizmákat vásárolni. Ha elõjössz egy remek ötlettel, azonnal ellopják, másnak tulajdonítják és miközben azt ajnározzák, téged kiközösítenek. Ha szép az énekhangod, akkor a legrosszabb énekhangút fogják kiemelni és magas pénzjutalommal megjutalmazni. Ha okos vagy, akkor konszisztensen lebutáznak és egy átlagos zaklatót fognak roppant intelligensnek beállítani. ÉS EZ ÉVEKEN ÁT FOLYIK! És nem is véletlenül, hanem azzal a céllal, hogy benned irigységet, kisebbrendûségi érzést, keserûséget és gyûlöletet váltsanak ki.
Victim blaming, bûnbakolás
Ennek a taktikázásnak a célja, hogy befelé fordítsa a célpont személyiségét és rávegyék õt az önvádolásra, bûntudatra. Az elkövetõk rendszeresen magát az áldozatot okolják a maguk által elkövetett bûntettekért és borzalmas, felfoghatatlanul embertelen attrocitásokért. Mindenért az áldozat a felelõs, mindennek õ az oka, õ a bûnbak. Ha az elkövetõk elérik, hogy az áldozat önmagát kezdje vádolni a torz lelkületû szadista emberirtók saját beteges cselekedeteiért, akkor nyert ügyük van. Egyébiránt maguk az elkövetõk úgy érzik õk NEM felelõssek semmilyen általuk elkövetett attrocitásért, mivel úgy vélik a célszemély valami borzalmas bûnt követett el, amiért megérdemlí a szörnyû bánásmódot, vagy náci/fasiszta eszméket vallanak és minden szégyen vagy erkölcsi kétely nélkül ki akarják irtani a célszemélyt, vagy pedig a célszemélyt áldozati báránynak tekintik, akiknek a kiirtása/feláldozása szükséges, mert ezáltal csoportösszetartozást érnek el. Egyébiránt az elkövetõk esetenként súlyos delúziós állapotban vannak és önmagukat úgymond törvény felettiséggel és isteniességgel ruházzák fel.
Szaghatások
Mesterségesen elõidézett szagok beáramoltatása a célpont lakókörnyezetébe vagy akár az utcán.
Mérgezés, fertõzés és az ételek beszennyezése
A fertõzés és az ételek beszennyezése lehet apró egészségügyi zavarokat vagy kellemetlenségeket/élvezhetetlenséget okozó dolog, de sajnos lehet komolyabb fertõzés is, mint például Hepatitisz. A mérgezéshez alkalmazhatnak szívinfarktust elõidézõ mérget, ami gyilkosságnak minõsül.
Médiazaklatás
Még csak elképzelni is hajmeresztő, hogy a média, ez a parazita gyilkos szabadkõmûves-cionista zsidó társaság, valaki nyomába szegődik, de bizony megesik. A célszemélyt lefényképezik, átretusálják a fényképet valami 120 kilós transzvezitává és leadják a képét, valami sértő cikkben országszerte. A róla szerzett szexuális természetű információt szétosztják beszervezett zsidó és nem-zsidó rádió bemondók között, akik aztán ezekre utalásokat tesznek program idõben. Az e-mail levelezéseinek részletei a betelefonáló kívánságműsorban zenedarabot kérő betelefonáló szájából hangzik el. Hihetetlen, de igaz. 
ZSIDÓ MÉDIÁSOK AKTÍVAN RÉSZT VESZNEK ENNEK A GLOBÁLIS TERRORHOLOKAUSZTNAK A MEGVALÓSULÁSÁBAN. Ahogy egykoron csoportos maszturbációra jártak magyarkivégzésre, most azon élvezkednek, hogy a médiát használják fel emberek megõrjítésére és elpusztítására. (Valószínûleg közben most is csoportosan maszturbálnak!)
Illegális behatolás
Ennek a taktikázásnak fõ célja a stresszokozás a magánszféra megsértésével. Ha valakinek betörnek az otthonába hónapokba telik, míg visszaáll a lelki nyugalma, de a célszemélyeknek szinte állandóan megsértik a magánszférájukat. Az ilyen illegális behatolások, betörések során elmozdítanak apró tárgyakat, ellopnak apróságokat, elmozdítják a bútorokat, megmérgezik a háziállatot stb. Mindezek a gázláng taktikázás részei.
Vandalizmus, rongálás
Erről szintén minden célpont beszámol éljen bárhol is a világban. Vandalizmus orgia! Az elektromos berendezések, ha új, ha régi, egyik a másik után titokzatosan kipurcannak. Van, amelyik aztán titokzatosan ismét működik. Mosógép, kávéfőző, TV, rádió, videokamera, bármely elektromos berendezés áldozatává válhat a globális üldöztetésnek. Érdekes, hogy valamilyen okból szeretik leszaggatni a konyhaszekrények ajtajait. Az ilyen "háborús áldozatokká" vált ártatlan konyhaszekrényekről nem csak én, de több magyar és külföldi célszemély is beszámolhat. Kávé a plafonon. Leesett duplán felerősített képek. Összetört vázák, szétszaggatott drága kosztümök és más ruhadarabok (a ruhák megszaggatásáról - pl. 
bugyik lábközötti részének kilyukasztásáról/kivagdosásáról vagy nadrág lábközötti részének kilyukasztásáról!!! - világszerte beszámolnak!). Az autókat különösen szeretik vandalizálni és itt mindenféle rongálással számolni lehet a karcolásoktól a fék és a váltó megrongálásáig. Olvastam egy emlékezetes esetről, amiben egy amerikai áldozat villanykörtéit titokban kicserélték és azok egyik másik után felrobbantak. A körtéken az állt "MADE IN HUNGARY". (Hát köszönjük szépen a magyar termékek lejáratását külföldön!)Területinvázió
Ennek a taktikázásnak csupán az a célja, hogy a célpontok megzavarodjanak és kellemetlenül érezzék magukat. A nyílt terepen és a tömegközlekedési eszközökön a csoporttagok szorosan körülveszik a célpontokat és bárhová mozdulnak mennek ők is. Egy másik formája ennek a taktikázásnak az, hogy úgy koordináják mozgásukat, hogy a célszeméllyel egyidõben többen érkezzenek egy ajtó elé, kasszához vagy egy utcasarokra és ott mindenféle furcsa, idegesítő tülekedés vagy kerülgetés alakul ki. Ezek a tömörülési akciók szinte már átokká válhatnak a célpontok számára, mert időszakonként megismétlődnek. Megtörténhetnek az utcán, a tömegközlekedési eszközökön, a boltban, az éttermekben, edzés közben stb., és igen idegesítő lehet, főként, ha közben NLP-t is alkalmaznak.
Szinkronizálás
Sok célpont egy olyan taktikázásról számol be, amit szinkronizálásnak nevezhetünk. Úgy tűnik a zaklatók szinkronizálják a saját mozgásukat és cselekményeiket a célpontokkal. Akkor mennek WC-re, amikor azok. Akkor mennek ki az utcára, amikor azok. Ha éjszaka felkelnek, akkor a beszervezett szomszéd is felkel és felkapcsolja a villanyt. Ahol lehetséges, akkor kelnek, amikor a célpontok. És így tovább. Ha valakit utánoznak, az rettenetesen idegesítő lehet egy idő után.
Nyílt és burkolt életveszélyes fenyegetések
A sértettek időről-időre nyílt és burkolt életveszélyes fenyegetéseket kapnak, hogy megfélemlítettség állapotában tartsák őket. A célpontok gyermekeit is előszeretettel fenyegetik. Mint ismert, a hosszú távú félelemérzet irracionális gondokozást okoz.
Tudatalatti-határ megfélemlítés
A tudatalatti-határ megfélemlítésre egy tankönyv példa, amit velem műveltek: találkozóm volt egy ismerõssel és a troli megállóban várakozva arra lettem figyelmes, hogy egy férfi furán és feltűnően igazgatta egy nő fülbevalóját. Amikor elindult a troli ez az ismeretlen férfi integetett nekem. Miután találkoztunk az ismerõsömmel egy parkban sétáltunk beszélgetve, amikor egy csoport állt meg a közvetlen közelünkben és az egyik csoporttag látványosan elszínészkedte, hogy eldobja a mobiltelefonját, a másik pedig ordítva rákérdezett, hogy "hol a telefonod?" mire az első visszaordított, hogy "a zsebemben!". A csoport ezután elment a környezetembõl. Kb. 1 óra múlva a beszervezett ismerősöm egy szokatlan történettel állt elõ arról, hogy az egyik ismerőse gyilkosság áldozatává vált, megölték, majd a testét darabokra vágták és elásták a hegyekben. Úgy sikerült végül azonosítani, hogy az egyik fülében fülbevaló volt, és amikor megtalálták a teste középső részét, akkor a zsebében ott volt a mobilja. (EMLÉKEZZÜNK CSAK A FURCSÁN FELTÛNÕ FÜLBEVALÓSOKRA A TROLI MEGÁLLÓBAN ÉS A MOBILJÁT LÁTVÁNYOSAN ELDOBÓ MAJD AZT A ZSEBÉBE GYÖMÖSZÖLŐ FÉRFIRA!) Hát ezt nevezik tudatalatti-határ megfélemlítésnek! És mivel le van bontva részekre és nyílt, személynek szóló fenyegetésnek nyoma sincs, szinte teljesen bizonyíthatatlan, sõt, ha az áldozat megpróbálja elmagyarázni másoknak, hogy miként fenyegették vagy félemlítették meg tiszta üldözési mániásnak fogják vélni, mert nagyonis úgy tûnik összekombinál véletlenszerû eseményeket és cselekményeket, hogy egy koherens, perszonalizált üzenet kerekedjen belõle.
Gyilkossági kísérletek, gyilkosságok
Konszisztensenk a nemzetközi célszemély beszámolók váratlan titokzatos fék és vagy váltóhibákról, mérgezésekről/bedrogozásokról, 2-3 autó részt vételével megvalósított közútról való leszorításról. Alkalmazhatnak olyan mérget, amely pár napon belül szívinfarktust okoz. A terrorcsoportok tehát baleseteknek és természetes eseményeknek álcázott gyilkosságokat és gyilkossági kisérleteket hajtanak végre.
Bioelektromos/szubletális fegyverek
Ezekrõl a fegyverekrõl bõvebben írok a bal oldali "láthatatlan világháború" link alatt. Sok célszemély arról számol be, hogy valamiféle irányított hullámokkal/manipulált frekvenciákkal támadják õket. A szubletális katonai technológiák létezõ technológiák és ezekrõl bõ dokumentációforrások léteznek a világhálón, de akár nemzetközi emberi jogi szervezetek, találmányi hivataloknál és magánál az ENSz-nél is. Mind az amerikaiak, mind az oroszok igen fejlett irányítottenergia technológiát birtokolnak. A mikrohullámú vagy elektromágneses impulzusokkal égési sérüléseket, de még értelmezhetõ hangokat is lehet okozni. A szubletális fegyverekkel -a megtévesztõ elnevezésükkel ellentétesen- belsõszervi megbetgedéseket, szívinfarktust és halált is elõ lehet idézni.


a célszemélyek


FELHÍVÁS A HONI CÉLSZEMÉLYEK FELÉ
Világszerte, de fõként Amerikában és Kanadában folyamatban van az áldozatok dokumentálása. Ha szeretnél csatlakozni ehhez a mozgalomhoz, akkor írd le a történetedet és próbáld meg hitelesíteni egy ügyvéddel vagy hitelesítésre jogosult személlyel, majd elküldheted Hafner Gabriella névre a 1165 Budapest, Táncsics u. 29/B címre. Ha hasznossá akarod tenni magad, akkor terjessz tevékenységellenes szórólapokat. SEMMIFÉLEKÉPPEN NE MARADJ CSENDBEN! Olyan ügyvéd által hitelesített állítások is jól jönnek majd, amelyek arról szólnak, hogy magyar lelkisegély szolgálatok, emberi jogi szervezetek vagy más hasonló segélyszervezetek (bármelyik, egy vagy akár több) milyen arányban találkoznak olyanokkal, akik több személy általi zaklatásra vagy kínzásra panaszkodnak. Részt vehetsz anyagi forrásokért való lobbizásban is, mert figyelemfelkeltõ posztereket kell csináltatnunk. Mitöbb készülödõben van egy 
FELJELENTÉS is, amit itt olvashatsz!
Mindenekelõtt PONTOSAN, ahogy a kiirtott 1.5 millió örmény férfi, asszony és gyermek esetében, a 7 millió kiirtott ukrán esetében, a kiirtott 28 orosz püspök és érsek, 6.776 orosz pap, 6.575 orosz tanár, 8.500 orosz orvos, 54.850 orosz katonatiszt, 260.000 orosz katona, 150.000 orosz rendõr, 48.000 orosz csendõr, 355.000 orosz értelmiségi, 198.000 orosz munkás, és 915.000 orosz paraszt esetében, a kiirtott 2.5 millió iraki férfi, asszony és gyermek esetében, vagy a többmillió kiirtott palesztin esetében, és pontosan ahogy a Szent Inkvizíció alatt kiirtott 9 és fél millió fõként nõ és gyermek esetében ... a ma elkövetõk a ma holokauszt áldozatait is TELJESEN DEHUMANIZÁLJÁK. Ez azt jelenti, hogy az elkövetõk az áldozatokat NEM EMBEREKNEK, HANEM KIIRTANDÓ KÚSZÓMÁSZÓ FÉRGEKNEK TEKINTIK, AKIKKEL SZEMBEN SEMMIFÉLE ÕRÜLT ATROCITÁS ÉS PERVERZIÓ ELKÖVETÉSE NEM JELENT BÛNT VAGY BÛNCSELEKÉNYT. Mitöbb, azonosan az említett holokausztokkal a ma holokauszt elkövetõi is úgy vélelkednek önmagukról, hogy õk tisztességes, normális és ÉPELMÉJÛ!!!! emberek, akiknek valamiféle kötelességük részt venni az embertársaik csoportos kínzásában és kiirtásában. Ám nem úgy, mint a múlt holokausztjai során ma NEM etnikum, vallás, nyelv, nem, geográfiai lokalitás vagy hasonlók alapján válasszák ki a kiirtandókat, hanem bizonyos kombinált pszichikai és genetikai tulajdonságok alapján.

Hogy kik a ma holokausztjának áldozatai annak megfogalmazása igen egyszerû: olyan emberek, akik bizonyos kombinált pszichikai és genetikai tulajdonságokkal rendelkeznek, termékeny korban vannak (16-50 életév között), van mibõl kifosztani õket (ingatlan, szellemi tulajdon, jó állás és pénz), de nincs elég befolyásos szellemi és anyagi háttértámogatottságuk. Az álodzatok kb. 85% megfelel ennek a leírásnak, a fennmaradó 15% között vannak zsidó rasszista nácik és sátánisták által gyûlölt személyek, komolyabb bûncselekmények tanúi, szexuális deviánsok által gyûlölt személyek, hazafiak, akiket a globális nemzetköziség már nem tûr meg, emberi jogi és politikai aktivisták, illetve olyanok, akiket terjeszkedõ nagyvállalatok ki akarnak túrni földjeikbõl.

Az áldozatok túlnyomó többségét bizonyos kombinált pszichogenetikai tulajdonságok alapján válasszák ki: 
1. átlagosnál magasabb intelligencia VAGY szépség, ami TÁRSUL 2. átlagosnál magasabb erkölcsiséggel, 3. öntudattal, önálló gondolkozással és önálló cselekvõképességgel, 4. gazdag lelkiséggel, és 5. materiális vagy szellemi tulajdonnal (vagy annak várományossága). Az ilyen típusú emberek jobbára a közép és szellemi rétegbõl kerülnek ki és pontosan olyan emberek, akiktõl a bûnözõk félnek, a pitiáner középszerû emberek irigyelnek, és a pszichopaták roppant mértékben gyûlölnek, hiszen pontosan az ilyen emberek jelentik a pszichopaták túlélésére a veszélyt. A világszerte kibontakozó mintázat alapján azt mondhatjuk, hogy a célszemélyek majd mind olyan személyek, akik érzelmileg és erkölcsileg igen fejlettek az átlagos emberhez képest, akik hajlamosak a szabad gondolkodásra, kevésbé lehet õket befolyásolni vagy korrumpálni mint egy átlag embert, és emellett intelligensek is. A tapasztalat szerint a nõk és férfiak aránya 5:3. Hogy számban mennyien vagyunk világszerte azt nem tudni pontosan. Milliókra becsülik a világszerte kiirtásra célba vett emberek számát. Amit bizonyosan tudunk az az, hogy csak egyetlenegy amerikai lelkisegély szervezet statisztikái szerint hozzájuk 'többezeren' telefonáltak állítva, hogy csoportos zaklatásnak vannak kitéve, habár pontos számot nem voltak hajlandóak ügyvéddel hitelesített írásba adni. Ha egy lelki segély szolgálat többezer ilyen személy jelentkezésével dicsekedhet, akkor ez kiterjesztve globális szintre minimum milliókat jelent. On-line statisztikák is készültek, de ezek véleményem szerint nem megbízhatóak.

Tehét egyáltalán nem beszélhetünk olyan tulajdonságokról - etnikai, vallási, nemi vagy más másonló tulajdonságról-, amit hagyományos diszkriminációs és üldöztetési alapnak minõsíthetünk. Nem beszélhetünk arról sem, hogy az áldozatok megrögzött vagy veszélyes bûnözõk, kémek, terroristák lennének, hiszen 90%-ban semmiféle bûncselekményt nem követtek el, és azok, akik a tevékenység során mégis bekerülnek az igazságszolgáltatás rendszerébe jobbára azért kerülnek oda, mert tudatosan kriminalizálják õket hamis vádakkal vagy mesterségesen manipulált csapdahelyzetekkel. Az egyik célszemély ellen 9 hamis vádat emeltek és ebben volt pedofiliától kezdve a bordatörést okozó súlyos testi sértésen át az életveszélyes fenyegetésig mindenféle borzalom. Hosszú évek alatt, kirendelt gyermekszakértõk közremûködésével, a súlyos testi sértés nyomainak és a bordatörés nyomainak hiányával tudta csak tisztázni magát, de addigra már kifosztották az ingatlanjából, elment minden pénze, elveszítette a gyermekeit és 2 szívinfarktust szenvedett. Az áldozatok kor szerint sem kategorizálhatók, hacsaknem egy kategória szerint: az áldozatok túlnyomó többsége termékeny, gyermeknemzõ korban van (16 és 50 év közöttiek). Némelyeket tudtuk nélkül meddõvé teszik, míg másokat olyan prolongált õrült stressznek tesznek ki, hogy képtelenek a gyermekvállalásra. Olyan esetrõl is hallottam, hogy egy nõ célszemélynek titokban elinjekciózták a terhességét.

Mindebbõl fõként azt a következtetést lehet levonni, hogy itt egy nyilvánvaló genetika-alapú népirtás folyik, azaz náci eugenikai törekvésekrõl beszélhetünk, aminek a célja bizonyos kombinált genetikai és pszichikai tulajdonsággal bíró emberek kiirtása az emberiségbõl. Bennem semmiféle kétség nincs arra nézve, hogy miért pontosan az ilyen embereket akarják kiirtani az emberiség soraiból. Ennek a terrorholokausztnak az elsõdleges célpontjai PONTOSAN olyan tulajdonsággokkal bírnak, ami roppant veszélyt jelent a világunkat, kormányainkat és társadalmainkat irányításuk alatt tartó pszichopaták túlélésére. A pszichopata kiválóan utánozza a normális, lélekkel megáldott embereket, ám de közben létezik egy rettenetes féleleme: a LELEPLEZÕDÉS. Attól rettegnek, hogy eljön a pillanat, amikor leplezõdik, hogy õk valójában nem olyan emberek, mint a normális lélekkel megáldott ember. Rettegnek, hogy az emberek meglátják a valódi arcukat: egy kapzsi, gátlástalan, irigykedõ, gyûlölközõ, lelketlen, parazita, embertelen, õrült arcot. Azért rettegnek ettõl a leleplezõdéstõl, mert ez a normalitás álarca biztosítja számukra a túlélést az emberiség soraiban. Amikor egy tipikus célszemélyt és egy pszichopatát egymás mellé teszünk és összehasonlítjuk õket, akkor nyilvánvalóvá válik, hogy az egyik valóban képes az emberi érzelmekre, míg a másik nem, az egyik képes a teremtõ-építõ munkára míg a másik nem, az egyiknek eredendõ intelligenciája és bölcsessége van, míg a másiknak tanult lexikonja és mások manipulálásra kifejlesztett képességei, az egyik a tudást önmagáért a tudásért szerzi meg, a másik pusztán a haszonért és hatalomért, az egyikbõl sugárzik az életenergiát adó pozitivitás és szeretet, míg a másik elszippantja mások életenergiáit a gyûlöletével és negatív érzelmeivel.

A célszemélyek között vannak 3 diplomás szuperzseniális magyar nõk, amerikai pszichiáterek, kisgyermekes fiatal anyukák, fordítók, szentek, megvilágosodottak és spirituálisan fejlettek, vézna kis feltalálók, kiváló médiaszakemberek, modell szépségû erkölcsös roma hölgyek, és hasonlók. Akik ezidáig úgy tûnik 
NINCSENEK a célszemélyek között, azok az emberiség legkétesebb, legzüllöttebb és legártalmasabb egyedei: pusztító pszichopaták, gyermekeinkek drogokat terjesztõ bûnözõk, állig felfegyverzett terroristák és bûnözõk, sorozatgyilkosok, valódi pedofilok és orgiázó nemi betegségeket terjesztõ prostituáltak, fanatikus genocídium hitû rasszista zsidók, népirtásra buzdító tömeggyilkos politikusok, közösségeket kirabló és rombadöntõ kétes 'üzletemberek', rablógyilkosok. Nagyonis úgy tûnik tehát, hogy a terrorholokauszt csoportok és az általuk indoktrinált civil közösségek azon a véleményen vannak, hogy azokat kell elpusztítani, akik a gyermekeiket molesztálókra és azoknak drogokat terjesztõkre, vad rasszista genocídumorgiákat rendezõkre, sorozatgyilkosokra, társadalmaikat terrorban tartó terroristákra és hasonló abszurd torzszülöttekre veszélyt jelentenek. Mellékesen ez arra vall, hogy a csoportok/közösségek tipikus sátánista hitre lettek indoktrinálva: "a jó a rossz, a rossz a jó", "légy jó azokhoz, akik bántanak, légy rossz azokhoz, akik jót tesznek veled".

Ami személy szerint számomra roppant bizarr az az, hogy míg a világ legtöbb országában ez a tevékenység felháborodást vált ki és az értelmes tisztességes szociálisan érzékeny emberek tiltakoznak is ellene, Magyarországon óriási a csend. Sokat gondolkoztam azon, hogy ez miként lehetséges és valószínûleg a magyar pszichiátriai társaság egy kiadványában olvasott elõadásbevezetõ írás adja meg a választ erre a bizarrságra. Az ominózus írásban azt álíltják, hogy Magyarországon soha nem valósult meg semmiféle demokrácia fõként azért, mert a magyarok (már mint a Magyarországon nevelkedett és életüket javarészt itt töltött emberek), ellentétben a demokratikus országok polgáraival, abban a hitben élnek, hogy a világ egy igazságtalan hely. Mitöbb, a gondolkozásuk és magatartásuk ehhez a hithez igazodik. Vagyis nem is törekednek arra, hogy õk maguk igazságosak legyenek. Az egyenlõtlenség, az igazságtalankodás, a gonoszkodás, - azaz a fordítottság, elferdültség, a hazudozás, a társadalomellenes magatartás - normálisnak tûnik egy átlag magyar számára. Egy átlagos kanadai számára õszintén kedvesnek és jószándékúnak lenni egy másik emberrel szemben NORMÁLIS DOLOG, hiszen hiszi, hogy a világ egy igazságos hely és törekszik is arra, hogy õ maga igzaságos és jó legyen, illetve, hogy szembeszálljon a valós (vagy vélt) igazságtalanságokkal. Egy átlag magyar számára (beleértve egy átlagos cigányt és zsidót) a másik ember bizalmával való visszaélés, mások egyenlõ jogain való lábbaltiprás, mások gáltástalan kihasználása, az igazságtalan magatartás általában NORMÁLIS MAGATARTÁSNAK minõsül, és nem is törekszik arra, hogy szembeszálljon az ilyennel a saját társadalmaiban. Egy igazságtlanság áldozatába inkább maga is 'belerúg egyet', minthogy szebmeszálljon az igazságtalanság elkövetõjével, mind személyes szinten mind pedig tágabb társadalmi szinten. Gondoljunk csak a most szabadult Szántai Attila esetére, akire a rendõrség ráküldte, majd a maffia terrorizálta, félholtra verte és amikor az fegyverrel szállt szembe velük, akkor õt magát börtönbe zárták! Mintha úgy lenne berendezkedve az egész magyar társadalom - vagy úgy lett formálva az emberek gondolkozása -, hogy az épelmétlen társadalom ellenes, ön és közveszélyes egyedeket, illetve a gátlástalokat és szégyenteleneket, mások egyenlõ jogait sértõket, tisztelet övezi, miközben a tisztességes, intelligens, gazdag lelkiségû, építõ embereket megvetik és a szó legszorosabb értelmében HÜLYÉNEK NÉZIK. (Orbán Viktor szavai!). Talán ez a pszichopatikus sátáni társadalom és civilizációellenes gondolkozás a fõ oka annak, hogy ekkora apátia és csend övezi azt a tevékenységet, ami ellen minden ország épelméjû tisztességes és szociálisan érzékeny polgára ma már tiltakozik.
Láttuk már a fajtájukat. Õk a 20. század gyilkos ideológiáinak örökösei. Feláldozva emberi életeket a radikális vizióik érdekében, megtagadva minden emberi értéket kizárólag a hatalom akaratának élve, a fasizmus, nácizmus és totalitárianizmus útját követik, és addig követik azt ameddig és ahol véget nem ér: a történelem eldobott életeinek jel néküli tömegsírjaiban. Minden embernek, minden nemzetnek, minden régiónak most döntenie kell: vagy velünk célszemélyekkel van vagy a fasisztoid terroristákkal. Hogy ki õk?! Lehet, hogy pont Te vagy az!
Az elkövetõk: tömegtéboly áldozatai vagy törzsi fasiszták?

Az alábbiakban felsorolok néhány elkövetõk által alkalmazott VALÓS élet taktikázást, hogy némi elképzelést adjak arról, hogy kikrõl is beszélünk itt:* 8. sz. elkövetõ: egy párnát gyömöszölt a polója alá, hogy így gúnyolódjon azon, hogy tudtom és beleegyezésem nélkül meddõvé tettek, illetve a gyermekek utáni vágyamon. A lelki szadista egy nõ!* 2. sz. elkövetõ: bosszúból összetörte az autónkat 2 nappal azután, hogy nem adtam azt neki kölcsön.* 10. sz. elkövetõ: a kapcsolatunk legintimebb részleteit számon tartotta és leadta a csoportnak, csakhogy TELJESEN IDEGENEK, ezeket az információkat zaklatásra és terrorizálásra használják.* 1. sz. elkövetõ: HAMIS ELJEGYZÉSI GYÛRÛVEL kérte meg a kezemet, majd állandósult megfélemlítésbe tartott ismétlõdõ életveszélyes és más atrocitásokkal való fenyegetésekkel, mint például sósavat önt az arcomba, kiszúrja a szemeimet, legszívesebben késsel szúrkálna össze, amikor sírni lát, levadásznak és meggyilkolnak, a testemet darabokra vágják és szétszórnak a hegyekben, elintézetet a torontói cigányokkal, rombadönti az egész életemet, stb. A 2. sz. elkövetõvel PTSD-be traumatizált, tönkretette az egészségemet és az anyagi helyzetemet, ellopta a készülõdõ kiadványomat, majd magamra hagyott, hogy ott pusztuljak, ahol vagyok. De mintha mindez nem lenne elég kõrözést adatott ki ellenem Ontárióban és egy roppant magas rangú kanadai politikus segítségével kitiltatott Kanadából.* 19. sz. elkövetõ: 2006. 05. 10-én rendõrségi határozatot állított ki, amiben írásban rögzítette, hogy arendkívüli halálom ügyében lefolytatta a hatósági közigazgatási eljárást.* 25. sz. elkövetõ: hogy lejárasson EGY EGÉSZ ORSZÁG ELÕTT lefényképezett, átretusálta a fényképet egy 120 kilós transzvezitává majd leadta a képemet leadta a Mai Lap egy teljes oldalas cikkben, amiben engem egy "nemzeti radikálisnak" nevez és azt sugallja, hogy mivel a szükségleteimet a téren végeztem el az V. kerület polgármestere volt szíves hozni mobil WC-t.* 30. sz. elkövetõ: más elkövetõkkel egyetemben követett, majd a Blaha Lujza téren letolta a nadrágját, kakilt a nagyérdemû elõtt, és végül boldogan integetett felém a WC papírral. A csoport többi tagja boldogan tapsolta meg. (Ez a fent említett cikkel volt kapcsolatos.)* 32.+33.+34. sz. elkövetõk: valamiféle mérget tettek az italomba, amitõl 5 napon át rosszul voltam, vadul és láthatóan rángatóztak a szív izmaim és kétszer az elsõbbségire kellett mennem.

Mindez csupán egy ízelítő abból, amit az elkövetők művelnek a célszemélyekkel miközben azokat megõrjítik, lelkileg megnyomorítják, tönkreteszik az életüket és az öngyilkosságba kényszerítik õket. Nem kell pszichiátriai szakdiplomával rendelkeznie egy embernek, hogy átlássa miféle elmeállapotban vannak a terrorholokauszt elkövetõk és miféle csoportokról/közösségekrõl lehet itt szó. Az emberben minimum az ötlik fel, hogy itt súlyosan szellemileg visszamaradottakról vagy szadista pszichopatákról beszélhetünk. 
Tényszerûen meg lehet állapítani, hogy semmiféle olyan csoportban, ahol a józan ész uralkodik és pozitívak a törekvések, efféle aberráns, antiszociális és közízlést/közerkölcsöt sértõ magatartás nem fordul elõ. Azt is tényszerûen meg lehet állapítani azonban, hogy az emberi történelem legborzasztóbb atrocitásait nem egyéni elkövetõk, hanem nagylétszámú állati primitivitásba vonszolt és súlyosan megvezetett hordába verõdött emberek követték el. És ez most sincs máképp.

Vidító csoportosulásokról nem igazán beszélhetünk itt: tényérzésükben leszázalékoltak, empátiaképességükben rokkantak, szubjektív valóságtól megvakultak, erkölcsi személyiségükben nem létezõ, önálló gondolkozásban és felelősségvállalásban paralizáltak, náci és fasiszta nézetektől összezavarodottak és tömegtébolyban szenvedők nyomorult hadserege, akiket ráuszítanak az ép elméjű egészséges emberekre. Ezeket az embereket úgy beszippantotta a rögeszmék, előítéletek, szadista szexuális perverziók, rémes tévképzetek, félelmetes skizoid fóbiák, életveszélyes ideológiák, valamint az irigység és a gyűlölet sötét rémuralma, hogy már nem is képesek látni mi mást, mint magát a Nagy Sátáni Sötétséget. Sötétséglátásuk következtében és tévképzeteik/rögeszméik késztetéseinek kényszere alatt lankadatlanul keresik az elpusztítandó "veszélyforrásokat" (értsd az előítéleteik, gyűlületük, rögeszméik, téveszméik és irigységük célpontjait), azaz olyan embereket, akik nem épelmétlenek és sötétek, mint önmaguk, és, amikor végre rálelnek egyre, akkor tébolyult halál kacajjal, náci/fasiszta rögeszméktõl elborult aggyal, gyűlölettől vagy kéjes szadista szexuális perverzióból eltorzult pofázattal vetik rá magukat tömegesen, hogy elpusztítsák őket, mint a rák az egészséges sejteket. 
És itt van mindenkinek a vérfagyasztó igazság: A CSOPORT KOHÉZIÓS ERÕ MAGA AZ EMBERIRTÁS AKTUSA PONTOSAN ÚGY, MINT A SÁTÁNISTA RITUÁLIS EMBERÁLDOZAT SORÁN. Ezeket az elmebetegeket maga a szadista kínzás és gyilkolás perverziója köti és tartja össze, ez az az erõ, ami egyensúlyt ad a közösségeiknek. Pedig õk váltig állítják, hogy minden abnormis, perverz, aberráns, gyilkos, társadalomellens és õrült cselekedeteik ELLENÉRE õk normális épelméjû emberek és a saját áldozatuk az elmebeteg. (Pedig nekem úgy rmélik, mintha a pszichiátriában azt állítanák, hogy a SAJÁT cselekedeteink a MI SAJÁT belsõvilágunkat, elemállapotunkat és személyiségünket tükrözi! Amikor ezeket másra ruházzuk át, akkor azt "projektálásnak" vagy bûnbakolásnak nevezik a szakmában.)

Amit ezek a megvakult, sötétben tébolygó tébolyodottak nem képesek meglátni - amellett, hogy a probléma a saját fejükben van - az az, hogy minden emberben működik az optikus reflexív, ám nem teng annyira túl bennünk, hogy egy merő sátáni tébollyá változtassa az elméinket. Bizony a legtöbb embernek néha elsötétedik a látása az irigység, előítélet, harag, gyűlölet, és tévképzetek következtében, de MEGMARAD a normalitás és az erkölcsi/jogi kereteken belül. Egy NORMÁLIS ember, habár lehet, hogy nem tetszik neki valaki a vallása miatt, nem úgy nyílvánítja ki a nemtesztését, hogy megmérgezi az embertársát. Ez téboly lenne. A NORMÁLIS ember irigykedhet valaki sikerére vagy talentumára, de ettől még nem ötli ki a legképtelenebb rágalmat, terjeszti mindehol a városban, csábítja el a férjét, zúzza szét a családját, traumatizálja a gyermekeit és gyilkolja meg a háziállatait. Ez téboly lenne. Egy NORMÁLIS ember nem õrjíti és kínozza a másikat szadista módon, ameddig azt öngyilkosságba nem kényszeríti, mert ebbõl szexuális izgalmat nyer. Ez téboly lenne. 
Már pedig az elkövetõk pontosan EZT TESZIK csoportosan és szervezetten. 

Pedig emlékezzünk csak, hogy a csoportok/közösségek tagjai váltig állítják és hiszik, hogy minden épelmétlen, szadista, ferde, antiszociális és õrült cselekményeik ELLENÉRE nem a téboly tartja az uralma alatt az elméiket és õk teljesen normálisak. Sõt, hogy megõrizzék maguk és a tágabb társadalom felé az épelméjûség delúzióját az általuk elkövetett épelmétlen pszichopatikus rémségeket letagadják! Nem ördöngösség az érvelésem: ha meg tudom indokolni a saját szavaimat és tetteimet, és FELELÕSSÉGET TUDOK VÁLLALNI értük önmagam, a másik és a tágabb társadalom elõtt, akkor minek és kinek letagadni?! Én hallottam már terrorholokauszt elkövetõ indoklását arra, amit tesz. Az indoklás úgy szólt, hogy 
"minden beteg embert ki kell irtani, de mivel sajnálatos módon léteznek törvények ilyen módszereket kell alkalmazni". Ez csak EGY "náci érvelés" volt a sok közül, de MINDEN ELKÖVETÕ ÉRVELÉSE hasonló vonalban mozog. Van amelyik azért gondolja, hogy ki kell irtani egy célszemélyt, mert az orgiázó nemi betegségeket terjesztõ prostiuált, ANNAK ELENÉRE, hogy tudatában van, hogy az egy hosszútávú monogám kapcsolatban élõ gyermekes asszony. Vannak olyanok, akik azzal érvelnek, hogy 'BIZTOS, hogy VALAMIT tettél és megérdemled". Az igazság, az épelme, mások egyenlõ jogai és a BIZONYOSSÁG, hogy a másik valóban olyan borzasztó veszélyt jelent a társadalomra, vagy olyan elképesztõ bûnt követett el, hogy ezért nincs más választás, mint kiirtani õket, NEM bírnak semmiféle relevanciával a csoport/közösség tagjai számára. Az elkövetõk NEM TUDJÁK a valóságot teljes egészében érzékelni. Ergo, a racionális elméjük és a valóságérzékelésük PARALIZÁLVA van (legalábbis részlegesen). Ergo, tébolyodottak. Egy tébolyodott számára a valóság nem releváns, csak annak kiragadott részletei, amit beleilleszt a saját tébolyába.

No de lássuk csak ezeket a csoportokat/közösségeket és elkövetőket. Mindenek elõtt nyított progresszíven emelkedõ hierachiájú csoportokról beszélhetünk, amelyek kapcsolódnak egymáshoz és behálóznak MINDEN NATO és nem-NATO volt szocialista országot. A csoportoknak úgy tűnik több részlege van: az egyik bizonyosan a felvételi/beszervezési és betanítási/training részleg, a másiknak egy logisztikai részlegnek kell lennie, ami koordinálja a zaklatási módszereket és a részt vevőket, és a harmadik a titkosszolgálati részleg, akik biztosítják a megfigyeléshez sükséges hihg-tech-et, azaz, akik a lehallgatásokat, e-mail megfigyeléseket, megfigyeléseket és követéseket végzik. A konszisztes gyilkossági kísérletekről, betörésekről, életveszélyes fenyegetésekről, és 'feketetáska' taktikázásokról szóló célszemélybeszámolók, arra engednek következtetni, hogy egy kifejezetten gyilkosokból és bűnözőkből álló kivégzőosztag bújik meg a csoportok mögött, aminek létezéséről több mint valószínű, hogy a csoporttagság 90%-nak fogalma sincs. Csak gyanítani tudom, hogy egy részük terrorizmusra kiképzett katona, illetve, hogy sorozatgyilkosok és sátánista rituális gyilkolók is vannak közöttük, pontosan, mint az eredeti CIA kísérletekben és FBI COINTELPRO programban, amelyekre ezt a tevékenységet alapozták. Egyébiránt minden áldozatnak van egy "kezelõje", aki alá több célszemély is tartozik. Ennek a 'személynek' a feladata a célszemély elpusztításának levezénylése. Õ valószínûsítehetõen a logisztikai részleg részeként tevékenykedik, és háttérbõl õ koordinálja a taktikázásokat, õ állítja össze a kínzástechnikákat, hozzá futnak be az információk. (Bevallom én odaadnám a hátralévõ féléletemet csak azért, hogy megtudjam ki az a személy, aki az én kiirtásomat levezényli és ha megadatna vele fél óra négyszemközt egyedül, távol mindenkitõl.)

Maguk a civil elkövetők azonban az élet minden szférájából kerülnek beszervezésre. A létezõ spiclihálózatok fel vannak használva, akik igen vegyes képet mutatnak, mert ott vannak az élet minden területén. Hozzájuk csatlakoznak a szervezett bűnözés, szélsőséges szervezetek (ultra-nacionalista csoportok, fanatikus vallási csoportok, homofób csoportok, rasszista csoportok stb.), szomszédság figyelő csoportok tagságaiból kikerülõ emberek. Terrorszervezetek tagsága és a pszichopata populáció is részt vesz a tevékenységben. Egybehangzók a beszámolók a világ minden tájáról, hogy állami vállalatok alkalmazottai nagy számban részt vesznek a tevékenységben. Beszélünk itt Közterület Fenntartókról, elektromos mûvek és vízmûvek alkalmazottairól, postásokról, BKV alkalmazottakról, tûzoltókról, mentõsökrõl stb. Természetesen NEM MINDEN állami alkalmazott vesz részt benne. Telefonvállalatokat és internet szolgáltatókat beszerveznek az illegális megfigyelésbe. Végül, amikor egy áldozat ki lett pecázva megkeresik és megpróbálják beszervezni a családtagjait, rokonait, szomszédait, barátait és kollégáit. Ehhez lefizetést, zsarolást, életveszélyes fenyegetést, beszervezett szeretõt/kapcsolatot és felbujtó célú manipulációt alkalmaznak. Ezeket az embereket aztán sátánista fundamentumokra, NÁCI-FASISZTA NÉZETEKRE és teljesen pszichopatikus és õrült magatartásra indoktrinálják. .

Tehát így néz ki a dolog. De miként lehet rávenni látszólag épelméjû embereket, hogy ilyen elépesztõ és romboló tevékenységben vegyenek részt? Hogyan lehet rávenni egy normális családos értelmiségit, hogy mások családját szétzúzza, mások gyermekeit traumatizálja, mások egyenlõ jogaira lábbal tiporjon? Miként lehet rávenni egy gyógyításra felesküdött orovost, hogy egy fiatal nõt tudta és beleegyezése nélkül meddõvé tegyen? Miként lehet rávenni egy egyszerû építõ munkához szokott kék-gallérost, hogy ilyen szofisztikált és romboló cselekeményekben vegyen részt? Miként lehet rávenni egy istenhívõ vallásos embert, hogy a saját hite ellenében mások ördögi pusztítását lássa jónak és szükségesnek? Ezekre a kérdésekre az elmúlt idõk népirtásai, tömeggyilkosságai és holokausztjai azt a választ adják, hogy elegedõ gyûlöletet, irigységet és félelmet kelteni, adni egy ellenségképet, majd bemagyarázni a tömegeknek, hogy önvédelembõl követnek el atrocitásokat teljesen ártatan emberek ellen, mert azok ember alattiak, vadállatok, nemzetre veszélyes elemensek, perverzek és hasonlók. Az állati primitivitásba és félõrületbe manipulált emberek igy aztán felmentve és feljogosítva érzik magukat, és mivel az állam támogatja a mesterségesen keltett õrületüket, hát még attól sem kell félniük, hogy bebörtönzik vagy felakasztják õket. Így és ilyen állati primitivitásba és félõrületbe vonszolt tömegekkel tudták kiirtatni az örmény-holokauszt, az orosz-holokauszt, az ukrán-holokauszt, a zsidó-holokauszt, a magyar-holokauszt, a palesztin-holokauszt, sõt már a 9 és fél millió fõként nõ és gyermek életét (és vagyonát) követelõ 'szent inkvizíció' áldozatait is. Megteremtettek egy kritikus megõrjített és állati primitivitásba sülyesztett tömeget, ami aztán bevonzotta a többieket. Ám, de a Yale Egyetem-i dr. Stanley Milgram egyik tudományos kísérlete is kiváló magyarázattal szolgálhat ezekre a kérdésekre. Az ominózus kísérlet alanyai az élet minden szférájából lettek szelektálva - voltak közöttük kék gallérosok, fehér gallérosok, magasan képzett szakemberek, szegények és gazdagok. A részt vevőknek azt mondták, hogy egy tanulási kísérletben vesznek részt, amelynek során a másik szobában egy tanulót kell elektromos árammal sokkolni, ha az helytelen választ ad egy elhangzó kérdésre. A kísérlet valójában arról szólt, hogy az emberek hány százaléka követne el attrocitásokat és erőszakot az embertársai ellen, illetve, hogy milyen mennyiségű fájdalmat okoznának az embertársaiknak egy határozott, erőskezű vezető irányítása alatt. A kísérleti alanyokat tájékoztatták, hogy a tanuló, aki valójában egy színész volt, szívproblémákkal küzd. Bármennyire is hihetetlen, a kísérlet eredménye az lett, hogy az emberek 65%-a áramütésekkel kínozta a 'tanulót'. Csak 35% nem volt hajlandó egy szívproblémákkal küszködő ártatlan embert áramütésekkel kínozni, amivel, ha az illető nem színész lett volna meg is gyilkolhatták volna. A kísérleti eredményből sok következtetést le lehet vonni, beleértve azt, hogy határozott, erős vezetés alatt az emberek többsége feladja a saját énjét, lelkiismeretét és a személyes felelősségét a SAJÁT cselekedeteiért átruházza a vezetőre. Akár azt a következtetést is le lehet vonni, hogy akkora birkák, hogy nem csakhogy mások elpusztításába, hanem önmaguk elpusztításába is könnyen bele lehet őket vezetni megfelelő módszerekkel. (Arról nem beszélve, hogy némi fantáziával akár arra is lehet következtetni, hogy az emberek 2/3 tébolyodott szadista!) Tehát, ha veszünk túlnyomó többségében ilyen embereket és ezeket az embereket határozott vezetés és utasítások alatt egy szervezett csoportos terrorcsoportba tömörítjük, összehangoljuk őket egy bizonyos hullámhosszra, vagy frekvenciára, dezinformáljuk őket és kissé agymossuk őket valamiféle ideológiára, és különböző teljesítményösztönző módszerekkel és jutalmakkal ösztökéljük őket, akkor könnyen létre lehet hozni egy hadseregnyi pszichikai fasiszta elmebeteget, akik agytalanul embereket üldöznek, kínoznak és gyilkolnak hosszú éveken át.

A gyenge énnel rendelkező emberek biztonságban érzik magukat csoportokban, ahol támogatásra találnak. Az identitásukat úgy találják meg, hogy olyannal asszociálják magukat (a vezetővel), akiről úgy hiszik erős, tisztelt, idealizált. Az ilyen emberek jobbára túl gyávák, hogy a saját lelkiismeretükre hallgassanak és inkább megadják magukat valami önmaguknál "nagyobb" és erősebb kedvéért. Ez magában nem lenne probléma, ameddig a csoport célja tiszta, nemes és építõ. A probléma ezekkel az emberekkel, az erőt és hatalmat akaró gyenge énjükkel, a magadásukkal az erősebbnek és az alacsony önértékelésükből fakadó akaroklenniségükkel, akkor van, amikor a csoport célja perverz, eltorzult, önző és destruktív. És na most itt nem csak az alsó osztályba tartozókról beszélhetünk, hanem akár fehér gallérosokról is. Az ember úgy gondolná, hogy tanult embereket nem lehet effajta "csoportgondolkozásba" csábítani, vagy teljesen agytalan cselekmények véghezvitelébe manipulálni, de valójában a tanult emberek között is soknak igen törékeny belső támogatórendszere van. Ám ahelyett, hogy keresztül mennének egy "ego és személyiségerősítő folyamaton", amely néha igen kellemetlen lehet, a külvilágban, vagyis ilyen csoportokban, keresik a saját belső biztonságukat. Ezek az emberek az elismerésen és elfogadáson erősödnek és lelkesen azonosulnak a csoport céljaival, hogy ezen szükségleteik ki legyenek elégítve.

Ezt a csoport fenoménát egyébként "csordamentalitásnak" is nevezhetjük. Egy primitív rothadó mentalitás, egy õsi törzsi tömörülési szokás, ami még a történelem előtti időkből maradt ránk. Ideje lenne levetkőzni, mert semmi köze a felsőbbrendű hatalom vagy felsőbbrendű célok tiszteletéhez, vagy a pozitív csoportos törekvésben való részt vételéhez. Az effajta törzsi csordákban a személy gondokozási kapacitása leredukálódik egy pubertáns korban lévőjére és el kezd igen gyermeteg módon gondolkozni. A csoporttagok -legyen az bármilyen célú csoport- nem kategorizálhatók életkor, nem, foglalkozás, vallási hovatartozás, társadalmi hovatartozás szerint, ami azt a rettenetes valóságot vetíti ki elénk, hogy a gyenge én/belső személyiség, és a csoportokon át történő erősödés a társadalmi norma. És ez azért olyan rettenetesen félelmetes, mert ez azt jelenti, hogy rengeteg ilyen befolyásolható és egyszerű elméjű ember lehet, akik igazából nem képesek az önálló döntésre és felelősségvállalásra, illetve a csoporttól független működésre. Dr. Milgram kísérelte ezt kiválóan bizonyította is, mivel a kísérleti alanyok 65%-a agytalanul elektromos árammal zappelt egy szívbeteg embert, aki semmi veszélyt rájuk nem jelentett.

Kétség nem férhet hozzá, hogy a világot irányító pszichopata bûnkartell, akik kiötölték, kidolgoztatták és hátulról vezénylik ezt a terrorholokauszt programot, az egyszerű elméjű, gyenge jellemű, túlzottan másoktól függő, elmebeteg, kórosan hatalom sóvár és súlyosan dezinformált embereket használják fel, azoknak az üldöztetésére és elpusztítására, akik már ébren vagy az ébredés folyamatában vannak, és olyan pszichogenetikai jellemzõkkel bírnak, amelyektõl õk félnek. Kívülről úgy tűnik, hogy ezeknek az embereknek a részt vétele a programban teljesen működőképes és informált felnőttek óvatosan kiszámított és önálló döntéseinek következménye, olyan felnőttek önálló döntése, akik hazafiasságból, vagy a "tágabb társadalmi jó" szolgálatáért cselekednek. De alaposabb vizsgálat felfedi, hogy valójában gyávaság, túlzott "akaroklenni"-ség, a felelősségvállalás elutasítása és egy rettenetesen önző "keressünk bűnbakot mentalitás" rejtőzik a csoportban való részt vételük mögött. És akkor még ott vannak azok, akik egyszerűen irigységbõl, rasszizmusból, gyûlöletbõl, pénzért vagy szadista élvezetből vesznek részt ebben a programban.

A szervezett terrorholokauszt csoportok/közösségek kontextusában, nyilvánvaló, hogy mások megfigyelése, az e-mail levelezéseik és telefonhívásaik titkos megfigyelése, és a titkos tudásuk egy másik ember belső világról, személyiségéről, intimszférájáról, gondolatairól, és a lehetőségekkel való bűntetlen VISSZAÉLÉS, illetve ezekben a titkos, elég nagy háttérhatalommal rendelkező csoportokban való részt vételük egy lényeges és hatalmat/erőt adó része az életüknek. Ha viszont ezt elvesszük az emberirtóktól, akkor választásuk lenne. Az egyik lehetõség, hogy felhagynak ezekkel a perverz, személyiségtorzító, beteges, ön és másokat romboló cselekményekkel és akkor a személyiségük egy gyors növekedési fázison menne keresztül, amelynek végső stációja az, hogy valódi hatalmat és erőt tudnának maguknak kovácsolni, ami valójában az övék és nem a csoporté. Sajnos ezt a megközelítést nem tanítják, sőt ellenkezőleg, elutasítják. És az individualizmus nem véletlenül került le az asztalról, hiszen a globalizmus egyik célja az individualizmus megszüntetése és egy kommunitáriánus komformitással és "csordagondolkozással" való helyettesítése. A globalizmus, azaz a mögötte megbúvó univerzális liberalizmus, gyûlöli a másságot, a különbözõséget és õrülten arra törekszik, hogy mindenkit úgy kezeljen, mintha egyforma képességeink, talenmtumaink, gyengeségeink, magasságunk, súlyunk lenne. (Ezért is nevezik a liberalizmust "õrületnek" a pszichiáterek, de kommunitáriánus világnézet sincs túl távol ettõl az állapottól!) A világot irányító Pszichopata Bûnkartell legfélelmetesebb rémálma az önállóan gondolkozó és cselekvő intelligens individualista! Egyáltalán nem véletlen az sem, hogy Orbán Viktor nyíltan fõidõben a médiában azt a szókapcsolatot használta, hogy "önzõ individualizmus". Ennek a kettõ kifejezésnek SEMMI KÖZE egymáshoz, mivel az individualizmus egyáltalán NEM szinonim az önzõséggel a világ egyetlen értelmezõ szótárában sem, ám, de jelenleg az individualizmus értelmezésének eltorzítása és egy kommunitáriánus világnézet implementálása folyik és Orbán Viktor úgy tûnik erõsen szolgálja a globalista törekvéseket a tömegek kommunitáriánus tudatának kialakításában, ami valójában egy ÁLközösségi tudat és csordamentalitás. Szóval azok, akik el is hagyják ezeket a csoportokat, olyan tevékenységek vagy csoportok felé eveznek, amelyek kielégítik a szükségüket az ideiglenes hatalom/erő érzetre. Viszont ez valójában csak ideiglenes, és mint például egy droghasználó, újra és újra szükségük lesz az énerősítő "hatalom/erő adagjukra".

Akik egy bizonyos frekvencián működnek összhangba kerülnek azokkal a cselekményekkel és struktúrákkal, amelyek abból a frekvenciából születnek. A történelem legnagyobb attrocitásait nem individuális személyek, hanem csoportok, sokszor nagylétszámú csoportok követték el. Gondolhatunk erre, mint egy negatív energiamezőre (egy kollektív tudattalanra), ami állandóan növekszik és felhasználja az embereket, mint instrumentumokat, hogy kifejezze önmagát rajtuk keresztül. Majdnem mindig valami jónak vagy nemesnek maszkírozza önmagát, mint például "egy igazságos cél", és dezinformálást vagy manipulálást használ, hogy támogatókat szerezzen önmagának. Ám de az emberek, akik részt vettek ezekben a sokszor szörnyűséges és őrületes csoportosan elkövetett atrocitásokban, nem véletlenül találtak rá ezekre a csoportokra és nem véletlenül követték el az atrocitásokat. Ezeket az embereket azért vonzotta az a bizonyos negatív energiamező, mert ők maguk hasonló vagy azonos frekvencián működtek. A frekvencia, amelyről itt beszélek nem egy magas frekvencia, pontosan ellenkezőleg nagyon is primitív és alacsony frekvencia, de úgy tűnik, hogy ezek az alacsony frekvenciák nagyon is populárisak. Az alantas és destruktív célokkal működő csoportok energiamezői roppant primitívek, tudattalanok és nem ritkán őrültek. A sátánista szekták, bűnözőcsoportok, szélsőséges politikai csoportok ilyen rettenetesen alacsony és primitív frekvencián működnek és az emberekből félelemmel, bűntudattal és más manipulációkkal kimanipulált negatív energiákból tartják fenn önmagukat.

A valóság tehát az, hogy nem hogy lehetséges, de nagyon könnyű nagy csoportokban gonosz cselekedeteket végrehajtani minden érzelmi és/vagy erkölcsi leterheltség nélkül. Ez számtalanszor megtörtént már az emberi történelem során az inkvizíciótól kezdve a náci koncentrációs táborokig. Ma a koncentrációs táborok teljesen új definíciót kaptak, pszichoelektronikai fegyverek a táborok és a fizikai megsemmisítés helyett jobbára pszichikai megsemmisítést alkalmaznak. Azok, akik részt vesznek ezekben a szervezett csoportos zaklatásokban, talán neheztelnek a náci koncentrációs táborok analógiája miatt. Talán azt mondják, "te tiszta dilis vagy, mi nem kínzunk halálra senkit". A leghatározottabban állítom, hogy aki ezt állítja az TUDATOSAN hazudik, vagy TELJESEN delúziós önmagát és másokat illetően, vagy egyszerűen olyan mélységesen egyszerű és buta, hogy fel sem fogja, mit tesz az embertársai és a tágabb társadalom ellen. Amit művelnek az nem valamennyire, hanem teljesen azonos a náci koncentrációs táborokkal, csak ez annak egy megfoghatatlanabb formája. Nincsenek látható kínzókamrák és gázkamrák, de a kínzás és a gyilkolás ugyanaz. Sőt, mindkettő ugyanabból az anyagi érdekcsoportból volt és van is finanszírozva, amelyik a nácikat finanszírozta, vagyis, akik a holokausztot finanszírozták … aztán pedig hazudtak róla. És még a mai napig hazudnak róla.

Bárki, akinek van egy csepp józan esze és az értelme működőképes ugyanarra a következtetésre fog jutni, mint sokan közülünk: az emberek, akik ezt a pszichikai hadviselési programot kidolgozták és akik jelenleg alkalmazzák szörnyetegek vagy őrültek, és akik részt vesznek az embertársaik hosszú éveken át tartó csoportos pszichoszomatikus kínzásában, életük ellehetetlenítésében, a kapcsolataik szétzúzásában, a megélhetésük szabotálásában és az öngyilkosságba való kényszerítésükben vagy egyenesen a meggyilkolásukban, azok maguk is őrült cselekedeteket visznek véghez, akár tébolyultaknak kvalifikálhatók, akár nem. Mellékesen, amikor egy csoport úgy bántalmazhat és gyilkolhat embereket, hogy a cselekményeiknek nincsenek azonnali fogható társadalmi következményei, vagyis nincs társadalmi retorzió, akkor megindul a csoporttagokban a valóságérzet összeomlása, delúziókat kezdenek táplálni és irracionális gondolatok/nézeteket alakulnak ki bennük. Nem ritkán nem létező hatalommal, törvényfelettiséggel, sőt akár omnipoteciával ruházzák fel önmagukat a csoporttagok. Amikor emberek rálépnek ilyen irracionális terepre - már pedig a terrorholokausztban részt vevõk többsége ezen a talajon áll- akkor nagyon nehéz visszahozni a racionalitásukat és helyre állítani a valóságérzetüket. Ők maguk nem látják a gondolkozásukat és cselekedeteiket őrültnek, és nem is érzik úgy, hogy irracionálisak lennének. Ám, ha megkérdezünk egy ilyen zaklatót példának okáért arról, hogy pontosan mit gondolt, amikor felvette egy célpont legintimebb szexuális tevékenységét és azt szétosztotta ismeretlen emberek között, akik aztán a célpont szexuális zaklatásra alkalmazták a szerzett információt, illetve, hogy ez pontosan milyen társadalmi célt szolgált, nem tudja semmiféle racionális indoklással megindokolni. Mellékesen, nem is lehet megindokolni. Több alkalommal megtapasztaltam, hogy amikor effajta kérdésekkel szembesülnek, akkor a zaklatók EL KEZDENEK IDÉTLENÜL VIHOGNI vagy egyszerûen tagadni. Semmiféle magyarázatot nem tudnak adni arra, hogy mi megy végbe a fejükben, amikor betörnek egy gyermekes elvált asszony otthonába, oda kamerát helyeznek el, felveszik a szexuális tevékenységeit, és szétosszák egymás között, hogy azzal zaklassák ezt a szerencsétlen asszonyt. Szerintem nem is tudják megmagyarázni ezeket a teljesen őrületes cselekményeket és úgy vannak kondicionálva -IGEN ERŐSEN KONDICIONÁLVA-, hogy ezek a cselekmények örömteli események. Valószínűleg nagy ujjongás, ünneplés, öröm és jutalmazás övezi ezeket a cselekményeket, ami által azt kondicionálják a tagok agyába, hogy ezek örömteli, vidám tevékenységek és nem antiszociális, más emberek egyenlõ jogait és emberi méltóságát mélységesen sértő cselekmények. Amerikában híre ment, hogy némely áldozat öngyilkosságba kényszerítését csoportos orgiával ünnepelték meg. Mindenesetre maga a tény, hogy egy csoport tagjaiként hajtják eme ön és másokat romboló cselekményeket végre, illetve, hogy egy erős manipulatív, feltehetőleg pszichopata vezető utasításai alatt teszik, amit tesznek NEM MENTI FEL ŐKET sem a személyes felelősség alól, sem az erkölcsi felelősség alól, sem pedig a társadalmi felelősség alól.

A csoporttagokat egyébként ugyanolyan agymosó technikákkal agymossák, mint ahogy teszik azt ismert szektákban és bűnszervezetekben. Elöszőr is valamiféle nemes célnak a nevében szervezik be a zaklatókat, akinek az van beadva, hogy a csoportok "nem agresszív eszközökkel" harcolnak a terroristák, nemzetvédelemre veszélyes kémek, fanatikus rasszisták, megátalkodott bűnözők, erkölcstelen prostik, és ön és közveszélyes elmebetegek ellen. A beszervezett embereknek bizonyítékokat mutogatnak a célpontok "bűnösségére". Ezek a bizonyítékok lehetnek hamis rendőrségi akták, hang és videofelvételek a célpont érzelmi kiborulásáról (amit természetesen szándékosan idéztek elő durva zaklatásokkal, inzultusokkal és lelki bántalmazással), vagy akár összevágott hangfelvételek, amiből úgy tűnik a célpont valamiféle terrorista vagy megátalkodott rasszista. Maguk a csoporttagok aktívan és rendszeresen megpróbálják belemanipulálni a célpontokat bűncselekményekbe, vagy nemzetellenes tevékenységekbe, vagy más immorális cselekedetbe. Ezekről részletesebben írok az "Én történetem" részben, de itt is megemlítem, hogy például egy fickót azért állítottak rám, hogy sétálgasson velem és közben folyamatosan államellenes összeesküvéseket próbáljon velem tervezgetni. No már most én egy nő vagyok, akinek semmiféle politikai affiliációja nincs és nem is vagyok semmiféle szélsőséges csoport tagja, és nem pediglen egy terrorista vagy egy katona, de neki ettől függetlenül fantasztikus ötletei voltak az ORFK épületének megszállására és a rendőrök lefegyverzésére és velem akarta ezeket tervezgetni. Egy háziasszonnyal! Ebből is kitűnik, hogy milyen elkeseredetten próbálnak bizonyítékokat gyártani. Aztán példának okáért meg lettem hívva egy női ismerős által egy Németországból érkező ismerősével tartandó vacsorára. Később felmentünk a lakásukra, ahol ORGIÁBA AKARTAK belevonszolni. Eleve az egész meghívás arra ment ki, hogy engem effajta szexuális tevékenységbe csábítsanak bele. Én voltam a vacsora desszertje. Kék-lila ujjnyomokkal a karjaimon sikerült elmenekülnöm a lakásból. Nos, a csoportok maguk idézik elő és manipulálják ki ezeket a helyzeteket, hogy demoralizálják a célpontokat és, hogy a készült felvételekkel azt bizonyítgassák, hogy jogos a célpontok terrorizálása.

A dezinformálás után a következő lépés a tagok érzéktelenítése és korrumpálása, azaz kiviszik őket a terepre szoktatni, ahol ő maga tanúja lehet, hogy egy célpontot brutalizálnak és az kiborul vagy sírva fakad. Ez érzéktelenítés, amivel az empátiát és az emberséget érzéktelenítik az új csoporttagokban. A későbbiekben már ő maga is részt vesz ilyen akciókban. Ez pedig már a lélek és a személyiség korrumpálása. Az érzéktelenítés és korrumpálás taktikázások tipikusan alkalmazottak a szektákban és bűnöző szervezetekben. Gondoljunk olyan pszichopata szervezetekre, mint például titkos sátánista társaságok. Némelyik közülük elvárja, hogy a tagok gyilkosságot kövessenek el, hogy ezzel a csoport teljes értékű beavatott tagjaivá váljanak. A Koponya és Csont nevű Yale-egyetemi már-nem-is-olyan-titkos sátánista társaság, akik a náci-sátánista CIA-t drogfutárokkal, agy-erőszakolókkal, gyermekmolesztálókkal és profi gyilkosokkal látja el, azt követeli meg az újoncaitól, hogy egy koporsóban feküdve egy egész csoport előtt maszturbáljanak közben elmesélve a szexuális élményeiket. Ezt természetesen videóra veszik. Azzal, hogy egy embert ritualizált viselkedésbe kényszerítenek vagy manipulálnak a csoportbatartozás feltételeként -olyan viselkedésbe, ami egy normális embert mélységes szégyenérzettel töltene el- a pszichopata szervezet teljesen eltorzítja a tag személyiségét, ha volt egyáltalán neki ilyen, és önmaga egy korrupt, ledegradált árnyékává teszi. Egy amolyan mesterségesen előállított pszichopatává vagy "Sátán inassá". Ez történik a szervezett csoportos zaklatókkal is, amikor másokat olyan bánásmódnak tesznek ki, ami miatt egy normális ember lelkiismeretfurdalást, bűntudatot vagy szégyent érezne.

A szervezett csoportos zaklatók, úgy tűnik semmiféle szégyent vagy bűntudatot nem éreznek a célpontok bántalmazása miatt, amiből az válik nyilvánvalóvá, hogy azt is mondhatják nekik, hogy a célpontokra nem lehet hatni az értelem szavával, nem teljes értékű, hanem mondjuk 5/8 értékű személyek, vagy olyan borzalmas bűnöket követtek el, hogy nem is kell megkísérelni tárgyalni velük, és ezért szükségesek az ilyen képtelen terrorizálási és üldöztetési módszerek. Előítéleteket és stigmákat is használnak, amikkel megmagyarázzák a csoportos szervezett zaklatás okát. Ha valaki már eleve előítéletes bizonyos embertípusokra, vagy például a talmudista zsidók esetében, ha már eleve úgy van nevelve, hogy a nem-zsidók nem emberek, hanem állatok, akiknek a meggyilkolása nem számít istentelenségnek vagy bűnnek, akkor nagyon könnyű rájátszani ezekre az előítéletekre.
A csoporttagoktól a KGB-hez és a Stázihoz hasonlóan, titoktartást követelnek meg. Elvárják tõlük, hogy a legnagyobb titokban tartsák vagy letagadják a részt vételüket ezekben a szélsőséges tevékenységeket folytató csoportokban. Ennek a fő oka, az, hogy a vezetők tudják, hogy az egész program gigászi méretű hazugságokra van alapozva és nem tudnák a többségi társadalom előtt racionálisan megindokolni a tevékenységeiket. (De mivel a zaklatók fizettséget és előnyöket is kapnak a terrorholokauszt tevékenységeikért feltételezhető, hogy a titoktartásuk egyik oka a pénzkereseti forrásuk és más elõnyeik védelme is.) A csoportvezetők a beáramló információt is szűrik, hogy ezek ne ássák alá a program céljait. Majdnem bizonyos, hogy vigyáznak arra, hogy a tagok ne tudjanak párhuzamot vonni a KGB és a Stázi tevékenységei, a sátánizmus és a holokauszt, illetve a saját szélsőséges tevékenységeik között. Valószínűsíthető, hogy az olyan megnevezések, mint az "MK-Ultra", "COINTELPRO", "szekta", "zsarnokság", "genocídium/holokauszt", "csoportos kínzás és üldözés", "kényszer öngyilkosság", vagy akár "sátánizmus" nem szerepelnek a csoportok nap, mint nap alkalmazott szótárában. Az is valószínűsíthető, hogy valamiféle mentális gátat 'építettek bele' a tagok gondolkozásába, aminek az a szerepe, hogy ha kívülről bizonyos információval bombázzák őket, akkor azok az információk egyenesen egy mentális szemetes kosárba kerüljenek. Amikor a csoporttagok kínos kérdésekkel találkoznak, akkor egyszerűen elutasítják azokat, mint "összeesküvés teóriákat", elmebetegséget, üldözési mániát, hamis vádakat, képzelődéseket, hazudozást stb. Ez egy agymosó technika és a valóságban roppant jól működik. A mechanizmusa hasonlatos a belénk kondicionált előítéletek mechanizmusához. A mentálisgát tehát nem fizikai támadástól védelmezi meg a csoporttagokat, hanem az információtámadástól, és ezzel elérik, hogy a csoporttagok bizalma ne rendüljön meg a csoportok céljaiban és magukban a csoportvezetőkben.

Parallel vonható a mai szervezett csoportos zaklató csoportok, amik amellett, hogy terrorcsoportoknak minősülnek, lényegében sátánista politikai és részvénytársasági szekták is, és a náci csoportok között, amik végső soron szintén sátánista politikai szekták voltak. A náci szektatagoknak óriási hazugságokat adagoltak és ezek a hazugságokat a média segítségével és szűrt információkkal erősítették meg. Így tudták megszerezni a szellemi réteg nagy részének támogatását és elérni, hogy intelligens jóravaló emberek a saját embertársaik elnyomóikká és kivégzőikké váljanak. Pontosan ilyen manipuláció és agymosás történik ma is anélkül, hogy a többség tudatában lenne. Németországban, amikor az egész náci őrület elkezdődött, akkor belügyeseknek nevezték őket, akik nem hivatalosan az Állambiztonsági Hivatalnak dolgoztak, hogy megvédelmezzék az államot a veszélyes elemensektől. Oroszországban Vörös Brigádnak vagy Állampolgári Brigádnak nevezték őket, akinek a feladata a civil rend fenntartása volt. A mai szervezett zaklató csoportok úgy tűnik a terrorizmus, bűnözés, erkölcstelenség ellen harcolnak. Bizonyosan minden országban igen nemes nevet adnak maguknak és igen nemes célokat tűznek ki a csoporttagoknak. Amerikában például állampolgári szomszédfigyelő csoportok a frontok, akiknek a feladata a szomszédságok "biztonságának" ügyelete. A valóságban azonban ezek terrorista szervezetek, sátánista politikai és részvénytársasági szekták, és ők maguk bűnözők, sokszor elmebeteg bűnözők. Nem a célpontoktól kell megvédelmezni a társadalmainkat, hanem maguktól a csoportoktól kell megvédelmezni a célpontokat és a társadalmainkat. A célpontok jobbára az égvilágon semmit sem tettek.

Megemlíteném azt is, hogy ezeknek a szervezeteknek a tagsága igen vegyes képet mutat. A célpontok világszerte teljesen egyezően arról számolnak be, hogy mindenki, otthontalantól fehér gallérosokig részt vesz a szervezett csoportos zaklatásban. A beszámolókban szerepelnek szomszédok, barátok, munkatársak és a célpontok családtagjai is. A beszámolókban szerepelnek rendőrök, tűzoltók, közterületfenntartó alkalmazottak, taxisok, biztonsági őrök, üzletek és még éttermek/kocsmák is. A zaklatók között vannak teljesen tiszteletreméltónak TŰNŐ emberek, vannak köztük értelmiségiek, mint például ügyvédek, orvosok, hivatalnokok, de ugyanúgy vannak köztük csövesek, munkanélküliek, fiatalok, tanulók, elmebetegek, bûnözök és árvák is. Ezeket az embereket aztán betanítják a teljesen ártatlan célpontok követésére, zaklatására, lelki és fizikai kínzására. Az USA-ban némely ilyen szervezet közzétette, hogy olyan 'kémeket' keres, akik a munkájuk révén bejárhatnak mások otthonaiba, vállalkozásaiba és, akik jelen vannak a tömegközlekedésben. Postai alkalmazottakat, gáz és vízmű alkalmazottakat, kéményseprőket, buszvezetőket, metró biztonsági őröket és térmegfigyelősöket, kamionsofőröket, is beszerveznek. Ez tökéletesen meg is magyarázza azokat a célpont beszámolókat, amikben a célpontok állítják, hogy postások vagy közüzemi vállalatok alkalmazottai is részt vesznek a zaklatásukban. Ám a célpont beszámolók között nem ritkán előfordulnak olyan esetek, amikor érthetetlenül mindenféle közúti munkálatokat folytatnak a házuk és munkahelyük környékén, illetve, hogy bizonyos frekventált üzletek hirtelen rossz minőségű szolgáltatást nyújtanak nekik, vagy mindenféle hibákat csinálnának, mintha inkompetensek lennének holott addig minden rendben volt a szolgáltatásaikkal. Ebből sejteni lehet, hogy megkeresik a célpont által frekventált üzleteket is és a közúti munkásokat zajkeltés céljából vezénylik ki a célpontok otthonaihoz és munkahelyeihez.

Ami a spicli netwörköt illeti, állítások szerint olyan kiterjedt spiclirendszert építettek ki, hogy szinte már minden utcatömbben van egy emberük. Ez rengeteg spicli. 
Budapest lakósságának majd 8-10 százaléka gátlástalan, arcátlan spicli. Amit ezek a buta erkölcsileg lezüllött, lebutított és gátlástalan emberek nem tudnak vagy nem akarnak felfogni az az, hogy ilyen méretű és ilyen masszív állampolgári kémrendszer csak SZTÁLIN alatt volt, márpedig Sztálin rendszere egy totalitáriánus tömeggyilkos diktatúra volt.

A zaklató tagokat mindenesetre mindenféle szélsőséges történetekkel motiválják és jutalmakat kapnak az antiszociális, életellenes és néha teljesen őrült cselekedeteikért. A jutalmak lehetnek kisebb vagy nagyobb pénzjutalmak, mobilkártya feltöltések, biztos állás vagy egy jól fizető állás, a csoport hierarchiában való feljebb lépés, és különböző más előnyök. Ahogy említettem, Amerikából érkeztek beszámolók arról, hogy egy-egy célpont öngyilkosságba kényszerítését CSOPORTOS ORGIÁVAL ünnepelték meg. Ez már az őrület teteje, de ha tudjuk, hogy a sátánisták két fő jelképe a vér és a sperma (ami megjelenik a Szabadkőművesség hagyományos fehér alapon piros kereszt zászlajában is), akkor nem is olyan bizarr, hogy a halált és a spermaorgiákat összekötik. Számukra a halál/vérontás és orgiás spermafürdőzés egybe tartoznak. Az a híresztelés miszerint a csoporttagok nem kapnak semmiféle jutalmat és csak a csoportirányítók és működtetők profitálnak ebből a sátánista-terrorista tevékenységért NEM igaz. Az elkövetõk mindenféle elõnyöket élvezhetnek az emberirtásban való részt vételükért, ha mást nem érzelmi és erkölcsi elõnyöket.

A csoporton belül már-már egyfajta sportszellem is uralkodik, úgy ünneplik a célpontok ellen sikeresen végre hajtott szabotázsokat, bántalmazásokat, szadista lelki kínzásokat, mintha egy darts táblának a kellő közepébe találtak volna bele éppen. Sőt, néha nyilvántartják a pontokat is (célpont:szervezet 2:5), mintha csak a célpontok élő darts táblák lennének! (Ha valaki még nem látta a Schindler listájában azt a részt, ahol az őrült pszichopata SS tiszt, Amon, a koncentrációs tábor balkonjáról találomra lövöldözik a tábor foglyaira, akkor feltétlenül nézze meg, mert pontosan valami ilyesmi történik a szervezett zaklatás keretében! A fegyver a szervezett csoportos zaklatás, a golyók pedig a zaklatók, és aki meghúzza a ravaszt az egy sátánista-náci klinikai pszichopata.)

Azokban a csoportokban, ahol erős a sátánista befolyás a csoporttagokat sátánista szimbólumokkal is jutalmazzák és jelölik, amelyek Európában legalábbis, sárga, narancssárga vagy fekete színűek. Az újoncokat rózsaszínnel jelölik, míg a hierarchiában felül állók például sárga nyakkendőt viselnek sötét (jobbára fekete) öltönnyel. Még a nyakkendőbe beleszőtt sárga vagy narancssárga színek, vagy ing/poló színe is jelezhetik a tag fontosságát a szervezetben. Ezekre tehát érdemes odafigyelni.

A csoporttagok összeomlott valóságérzetére még egyszer külön ki kell, hogy térjek, mert véleményem szerint teljesen egyértelmű, hogy a szervezett csoportos zaklatók közül soknak összeomlott a normális valóságérzékelése, és ön és közveszélyes állapotban van. Képzeljük csak el, hogy egy ilyen zaklató fizikailag megtámadja a célpontját, a sérülésekről pedig látlelet készül. A zaklató úgy fogja ezt megmagyarázni, hogy a célpont HIPOCHONDER. Tehát a valós fizikai sérüléseket hipochondriának állítja be. Vagy a célpontot durván leverik, beáll a sokk, aztán jönnek a traumával kapcsolatos rémálmok, végül egy klinikán felállítják az Aktút Stressz Szindróma vagy Poszttraumás Stressz Szindróma diagnózist, a tapasztalt tünetek alapján, amik súlyosabb traumáknál adottak, és ember legyen a talpán, aki el tudja színészkedni őket. A támadó egyszerűen hazugnak állítja be a célpontot, vagy hipochondernek, vagy egyenesen megvádolja a világ egyik legkiválóbb nemzetközi intézményének 3 pszichiáterét azzal, hogy inkompetensek és nem tudják, mit csinálnak. A stressz, mint tudjuk mindenféle tüneteket produkál előbb utóbb. A súlyos hosszan tartó stressz esetében beállhat a központi idegrendszer sérülése, ami észlehető olyan tünetekből, mint a szemideg rángatózás, vagy a végtagok remegése, fájdalmak a nyak és a hát területein. Ezek tünetek tehát észlehető tünetek és a szakemberek jól tudják milyen körülmények idézhetik elő őket. A zaklatók, amikor szembesítve vannak ezzel ismét hipochondernek nevezik a célpontot. Ott áll a célpont előttük 10 évnyi zaklatás után, önmagától összevissza rángatózik a szemöldöke (amit nem is lehet elszínészkedni) és remeg a keze, márhogy majdnem egy rokkant, és ők azt állítják, hogy a célpont ezeket a tüneteket beképzeli és elszínészkedi. Képesek arra, hogy a TÉNYSZERÛ VALÓSÁGOT nem létzõ fantáziának állítsák be!

Mivel sok-sok éve vagyok ennek a tevékenységnek a célpontja és igen sok ilyen sátáni kommu-fasiszta emberirtóval volt dolgom, a legkategórikusabban állítom, hogy sokuknak teljesen összeomlott a valóságérzékelése és nem tudnak már különbséget tenni a valóság és az ő saját delúzió és hazugságviláguk, irracionális gondolataik és rögeszméik között. Van amelyik a fizikai valóságot megpróbálja semmisbe venni és beleigazítani az irracionális valóságába, ahol nincsenek következményei a saját cselekményeiknek. Van, amelyik már olyan szinten hazudozik, hogy NEM is tudja megkülönböztetni már a hazugságot az igazságtól. Van, aki egyre jobban belemélyed abba az ideációjába, hogy õ isteni és jogában áll kiirtani a másikat. Vanm, aki már olyan régóta vesz részt ebben a rituális emberirtásban, hogy a cselekmények átrelegálódtak a tudatalattijába és szinte már tudattalanul hajtja végre a taktikázásokat, mintegy reakcióként bizonyos embertípusra. Véleményem szerint ezek az emberek már ön és közveszélyesek. Amikor már egy ember nem tudja regisztrálni a valóságot, vagy annak egy lényeges részét, és önmagát teljesen disszociálja a saját cselekményeitől, nem ritkán ártó és kártékony cselekményektől, és azoknak a következményeitől másokra a valós világban, akkor ott már nagyon-nagy baj van. Az ilyen emberek egy lépésre vannak attól, hogy akár előre eltervezett gyilkosságokat kövessenek el csoportosan, majd azzal az őrülettel érveljenek, hogy "a fickó hasznot húzott abból, hogy meggyilkoltuk, mert legalább tanult egy jó kis leckét az életről és tapasztalatokat gyűjtött a meggyilkolásából". Vagy még rosszabb esetben azt állítsák, hogy a halott ember hipochonder és csak beképzeli azt, hogy meghalt.
NŐI ZAKLATÓK
A terrorholokausztban úgyanúgy vesznek részt nõk is, mint férfiak, és nem is különbek a férfi kommu-fasiszta emberirtó bûntársaiktól, sõt néha még kegyetlenebbek és gátlástalanabbak is. Ami nekem feltűnt ezekben a nőkben az az, hogy nem igen vannak nekik női belsőtulajdonságaik. És itt valóban nem a külsőségekről beszélek, hanem olyan belső tulajdonságokról, amik hagyományosan a nőkkel asszociálhatók. A külsőségeket illetően vannak közöttük kifejezetten nőies kinézetű szerevezett csoportos zaklató tagok is. A hagyományos női tulajdonságok, az érzelmesség, a szeretet, a gondoskodás, az erős intuíció, gyengédség és az eredendő intelligencia és bölcsesség. Viszont a terrorholokauszt elkövetõ nőknél inkább a hagyományos férfiakkal asszociált tulajdonságok figyelhetők meg: rámenősség, rivalizálás, hatalomsóvárság, pénz és pozíciómotiváltság, érzelemmentesség/keménység, az empátia hiánya, számítás stb. Ami még ennél is döbbenetesebb az az, hogy ezek a nők a saját gyermekeiket, lányaikat és fiaikat, effajta sátánista-fasiszta-terrorista gondolkodásra és magatartásra nevelik, holmi antiszociális, embergyilkos kommu-náci õrülteket nevelve a saját gyermekeikből. Ezek nem is nők, hanem lelkileg elferdült torzszülemények, akik az élet, család és társadalom alapjai ellen követnek el borzalmas bűnöket. Inkább használnák a női energiáikat a kollektív emberi tudat pozitivizálásához, mint ilyen negatív pusztító őrülethez!
GYERMEK ZAKLATÓK
Bármennyire is közízlést sértő és hihetetlen sokszor a zaklatók a saját gyermekeiket is felhasználják és megtanítják kémkedésre és ZAKLATÁSRA. A célszemélyekben a gyermekek felhasználása szervezett csoportos zaklatásra mélységes undort kelt. Hogy egy szülő a saját gyermekét emberek csoportos kínzására és kiirtására, családok rombadöntésére, kényszeröngyilkosságokra, zaklatásra használja fel az nem csak a célpontokat, de minden ép elméjű és normális érzelmi világgal felszerelt emberből borzalmat vált ki. A célszemélyek nem fordulnak ezzel az információval a közvéleményhez, mert attól félnek, hogy már amúgy is parnaojásak nézik őket, és ha felfedik a tényt, hogy gyermekeket is felhasználnak effajta tevékenységhez, akkor aztán végképp senki sem fog hinni nekik, mert egy normális ember nem hinné, hogy egy szülő képes lenne ilyen őrületes atrocitásra. Egyébként megjegyezendő, hogy azok a zaklatók, akik a gyermekeiket is beszervezeik és belenevelik a spicliskedésbe és mások zaklatásába, kínzásába nem térnek el a többi elmebajostól és nem igen tanusítanak szégyenérzetet. Ebből azt a következtetést lehet levonni, hogy vagy nem szeretik a saját gyermekeiket és azokat egyszerű használatitárgyaknak látják, akiket elõnykovácsolásra használhatják fel, vagy a legőszintébben abban az őrült hitben vannak, hogy ők a "jó fiúk", akik a "rossz emberek" ellen harcolnak erõszakossággal és gonoszsággal. Csakhogy itt az hijjázik, hogy a célpontok nem bűnözők, nem gátlástalan emberek, nem fanatikus rasszisták, nem terroristák és nem is ön és közveszélyes elmebetegek, és a taktikázások sokszor bűncselekmények. Mitöbb az az elképzelés, hogy a jó kieszközléséhez gonosz cslekedeteket kell véghez vinni egyszerûen DELÚZIÓ!
A GONOSZ INKOGNITÓBAN
A csordamentalitás gyenge énűjein, kis akaroklennijein, férfivá akarni váló nőjein, fanatikus rasszistáin és fasisztáin kívül, van egy másik kategóriája azoknak, akik részt vesznek ebben a leplezett globális holokausztban. Õket már többször említettem másütt. Ők azok, akik az őrület egy akut verziójában szenvednek és úgy nevezzük őket hogy "eredendően gonosz" vagy pszichopata. (Róluk részletesen a
'pszichopátia' oldalon írtam. Ezek az emberek azért vesznek részt ebben az üldöztetési, kínzási és gyilok programban, mert nemes egyszerűséggel szeretik kínozni az embertársaikat és élvezik, ha másoknak szadista módon szenvedéseket okozhatnak. A sátánisták közül sokan pszichopaták. Ám a legtöbb közülük fizeti az adóját, fizeti a számláit, ott vannak a közösségeinkben és bizonyosan kedvelik is őket. A fiaikat foci meccsre viszik, mint apukák, és a lányaikat csajszi zsúrra viszik, mint anyukák. Vannak közöttük olyanok, akik lényegében modell állampolgárok, amilyen mindenki szeretne lenni. Kívülről rendezett életet élnek. Ott élnek az utcáinkban, bármelyik utcában. Vannak közöttük tanulatlanok és tanultak, szegények és gazdagok. Látszólag nincs semmi különös bennük. Persze vannak közöttük látványos bűncselekményeket elkövetők is, valódi börtöntöltelékek is, de a legtöbbjük nem az. Az átlagos pszichopata olyan, mint mi magunk: tanítanak az iskoláinkban, rendőrök, bankárok, benzinkutaknál vagy biztosítási cégnél dolgoznak, vannak családjaik, és akár aktívak lehetnek különböző közösségi és társadalmi tevékenységekben.

Ezek az emberek valójában olyan bűnözők, akik maga az Élet és mások életképessége ellen követnek el bűncselekményeket. Ez sokkal súlyosabb bűncselekménynek minősül, mint a gazdasági bűncselekmények, hiszen lelki és pszichikai nyomorultakká tehet embereket, szétzúzhatja a kapcsolatainkat és a közösségeink jó atmoszféráját. De néhány kivételes esettől eltekintve, amikor is tömeggyilkosokról és látványos bűncselekményeket elkövető bűnözőkről beszélhetünk, az általuk elkövetett bűncselekmények olyan szofisztikáltan és titkos módon végre hajtottak, hogy nem lehet őket egyértelműen bűnözőknek nyilvánítani. Nem egy adott meghatározható és egyértelmű esetben nyilvánul meg a kártékony bűnöző mivoltuk, hanem inkább abban, hogy ők állandóan kártékonyan és bűnöző módon viselkednek. Az egész életük, arról szól, hogy másokat felhasználva, másokat manipulálva, másokat kihasználva, mások jogain, boldogságán, kapcsolatain, érdekein áttiporva, mások életenergián parazitáskodva, érvényesüljenek. Számukra ez a lét normális módja. Ezek az emberek nagyon szofisztikált és szubliminális módszerekkel dolgoznak, de a károk, szenvedések, veszteségek gigásziak, mind individuális személyek számára, mind közösségek, mind pedig intézmények és vállalatok számára, azaz az egész társadalom számára.

Ami nagyon érdekes az az, hogy ezek a társadalom felé normalitás álarcát viselő ál-jó, ál-igaz és ál-normális emberek sokszor olyan szerveződésekben, szervezetekben és cselekményekben vesznek részt, amelyek célja a gonosz megsemmisítése. Meggyőződéssel vetik bele magukat akármilyen gonosz megsemmisítésébe, és fura dolog, de néha úgy tűnik, hogy éppen azért olyan destruktívak, mert annyira vágynak a gonosz elpusztítására. Rettenetesen gyűlölni tudnak másokat, de ezt jobbára az "igazságosság" nevében teszik. Legalább is látszólag. A valóságban azonban a gonosz bennük lakozik és ezekkel látszólag nemes és jó cselekményekkel a saját szadista hajlamaikat élik ki, és ők kifejezetten élvezik mások kínzását, degradálását, bántalmazását, manipulálást. Ez az egyik oka annak, hogy részt vesznek a csoportos szervezett zaklatásban. A másik oka az, hogy úgy érzik, hogy a túlélésük múlik azon, hogy azokat az embereket, akik a hatalmukra veszélyt jelentenek kiirtsák. A harmadik oka a reészt vételüknek az, hogy hatalmat akarnak az embertársaik felett és minél brutálisabbak a módszereik, annál feljebb juthatnak a csoporthierarchiában. Ez pedig anyagi és csoportelismerést jelent, és ez a pszichopaták számára roppant fontossággal bír.


a jog, az erkölcs, a jogállamiság és a demokrácia megcsúfolása

A terrorholokausztban résztvevõk számtalan Btk. tényállást kimerítenek és számtalan emberi jogi jogsértést is elkövetnek a célszemélyek kiirtására irányuló tevékenységük során. Nyilvánvalóan normális demokratikus jogállamisági alaphelyzetben az ÁLLAM FELADATA, hogy fellépjen mindenféle olyan -szervezett vagy nem szervezett- tevékenység ellen, amelynek célja mások meggyilkolása, kifosztása, kínzása, súlyos megkárosítása és megbetegítése, illetve más bûncselekmények elkövetése, beleértve olyan tevékenységet, amely belülrõl zavarja meg a létezõ társadalmi rendet, jogrendet és igazságszolgáltatást. Azonban mivel ezen tevékenység esetében a titkosszolgálat biztosítja a célszemélyek lefagyasztását és a tevékenységhez szükséges technológiát, a rendõrség pedig biztosítja, hogy az elkövetõk által elkövetett bûntettek leplezve maradjanak, illetve, hogy a célszemélyek kerüljenek meghurcolásra és ne az elkövetõk, tehát az állam maga áll a tevékenység mögött és esze ágában sem áll fellépni az elkövetõkkel szemben vagy leállítani a rendõrséget és a titkosszolgálatokat, maga az állam felelõs az áldozatok üldöztetéséért, kínzásáért, öngyilkoságba kínzásáért vagy más módon megvalósított meggyilkolásáért. Az állam, a titkoszolgálatok és a rendõrség, illetve ezek felelõs vezetõi visszamenõleg az elsõ Orbán kormányig SZEMÉLYESEN vettek és vesznek részt az egyetemes emberi jogi nyilatkozat 2, 3, 5, 8, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27 és 28 cikkeiben biztosított alapvetõ jogaink tudatos megsértésében.

Lássuk tehát a terrorholokauszt elkövetõi által elkövetett bûntetteket, amiket õk igen lightosan "csínyeknek" preferálnak titulálni.
Az elkövetők számtalan bűntettet elkövetnek a célszemélyek ellen, azonban tekintettel arra, hogy a tevékenység minimum 78 országban összehangoltan van folyamatban, hogy a tevékenység során kínzást, gyilkosságot, kifosztást, üldöztetést, bebörtönzést és elmegyógyintézetbe záratást, és más embertelen cselekményeket hajtanak végre, illetve, hogy a tevékenység szisztematikus és nagyszámú embercsoportot érint, a nemzetközi jogalkalmazás értelmében egy 'emberiesség elleni bűntettnek' minősül. (Én is észleltem már, hogy az emberiesség elleni bűntett NEM szerepel a magyar jogban, helyette szerepel az emberiség ellen bűntett, ami alatt összekutyulták az emberiség és az emberiesség elleni bűnöket, olyan módon, hogy nem lehet egyértelműen megkülönböztetni az emberiesség elleni bűnöket. Gondolom ez nem történt véletlenül. 
 • 137/8.§ bûnszervezet: három vagy több személybõl álló, hosszabb idõre szervezett, összehangoltan mûködõ csoport, amelynek célja öt évi vagy ezt meghaladó szabadságvesztéssel büntetendõ szándékos bûncselekmények elkövetése.
 • 261./9/b.§ terrorista csoport: három vagy több személybõl álló, hosszabb idõre szervezett, összehangoltan mûködõ csoport, amelynek célja az (1)-(2) bekezdésben meghatározott bûncselekmények elkövetése.
  Terrorcselekmény - Btk. 261.§
  261. § (1) Aki abból a célból, hogy
  a) állami szervet, más államot, nemzetközi szervezetet arra kényszerítsen, hogy valamit tegyen, ne tegyen vagy eltûrjön,
  b) a lakosságot megfélemlítse,
  c) más állam alkotmányos, társadalmi vagy gazdasági rendjét megváltoztassa vagy megzavarja, illetõleg nemzetközi szervezet mûködését megzavarja, a (9) bekezdésben meghatározott személy elleni erõszakos, közveszélyt okozó vagy fegyverrel kapcsolatos bûncselekményt követ el, bûntett miatt tíz évtõl tizenöt évig terjedõ, vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntetendõ.
  (2) Az (1) bekezdés szerint büntetendõ, aki az a) pontban meghatározott célból jelentõs anyagi javakat kerít hatalmába, és azok sértetlenül hagyását vagy visszaadását állami szervhez vagy nemzetközi szervezethez intézett követelés teljesítésétõl teszi függõvé.
  (3) Korlátlanul enyhíthetõ annak a büntetése, aki a) az (1) vagy a (2) bekezdésben meghatározott bûncselekményt abbahagyja, mielõtt abból súlyos következmény származott volna, és
  b) aki tevékenységét a hatóság elõtt felfedi, ha ezzel közremûködik a bûncselekmény következményeinek megakadályozásában vagy enyhítésében, további elkövetõk felderítésében, illetve további bûncselekmények megakadályozásában.
  (4) Aki az (1) vagy a (2) bekezdésben meghatározott bûncselekmény elkövetésére irányuló elõkészületet követ el, bûntett miatt öt évtõl tíz évig terjedõ szabadságvesztés büntetéssel büntetendõ.
  (5) Aki az (1) vagy a (2) bekezdésben meghatározott bûntettnek terrorista csoportban történõ elkövetésére felhív, ajánlkozik, vállalkozik, a közös elkövetésben megállapodik, vagy az elkövetés elõsegítése céljából az ehhez szükséges vagy ezt könnyítõ feltételeket biztosítja, ahhoz anyagi eszközöket szolgáltat vagy gyûjt, illetõleg a terrorista csoport tevékenységét egyéb módon támogatja, bûntettet követ el, és öt évtõl tizenöt évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ. (6) Az (5) bekezdésben meghatározott bûncselekmény miatt nem büntethetõ, aki a cselekményt, mielõtt az a hatóság tudomására jutott volna, a hatóságnak bejelenti, és az elkövetés körülményeit feltárja.
  (7) Aki az (1) vagy a (2) bekezdésben meghatározott bûncselekmény elkövetésével fenyeget, bûntettet követ el, és két évtõl nyolc évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ.
  (8) Aki hitelt érdemlõ tudomást szerez arról, hogy terrorcselekmény elkövetése készül, és errõl a hatóságnak, mihelyt teheti, jelentést nem tesz, bûntettet követ el, és három évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ.
  (9) E § alkalmazásában
  a) személy elleni erõszakos, közveszélyt okozó vagy fegyverrel kapcsolatos bûncselekmény az emberölés [166. § (1) és (2) bek.], a testi sértés [170. § (1)-(5) bek.], a foglalkozás körében elkövetett szándékos veszélyeztetés [171. § (3) bek.], a személyi szabadság megsértése (175. §), az emberrablás (175/A. §), a közlekedés biztonsága elleni bûncselekmény [184. § (1) és (2) bek.], a vasúti, légi vagy vízi közlekedés veszélyeztetése [185. § (1) és (2) bek.], a hivatalos személy elleni erõszak (229. §), a közfeladatot ellátó személy elleni erõszak (230. §), a hivatalos személy támogatója elleni erõszak (231. §), a nemzetközileg védett személy elleni erõszak (232. §), a közveszélyokozás [259. § (1)-(3) bek.], a közérdekû üzem mûködésének megzavarása [260. § (1) és (2) bek.], a légijármû, vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas jármû hatalomba kerítése (262. §), a robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaélés (263. §), a lõfegyverrel vagy lõszerrel visszaélés [263/A. § (1)-(3) bek.], a fegyvercsempészet (263/B. §), a radioaktív anyaggal visszaélés [264. § (1)-(3) bek.], a nemzetközi szerzõdés által tiltott fegyverrel visszaélés [264/C. § (1)-(3) bek.], a számítástechnikai rendszer és adatok elleni bûncselekmény (300/C. §), a rongálás (324. §) és a rablás (321. §), b) terrorista csoport: három vagy több személybõl álló, hosszabb idõre szervezett, összehangoltan mûködõ csoport, amelynek célja az (1)-(2) bekezdésben meghatározott bûncselekmények elkövetése."
  2. Bûnszervezetben részvétel - Btk. 247.§
  263/C. § (1) Aki bûntettnek bûnszervezetben történõ elkövetésére felhív, ajánlkozik, vállalkozik, a közös elkövetésben megállapodik, vagy az elkövetés elõsegítése céljából az ehhez szükséges vagy ezt könnyítõ feltételeket biztosítja, illetõleg a bûnszervezet tevékenységét egyéb módon támogatja, bûntettet követ el, és öt évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ.
  (2) Bûnszervezetben részvétel miatt nem büntethetõ, aki a cselekményt, mielõtt az a hatóság tudomására jutott volna, a hatóságnak bejelenti, és az elkövetés körülményeit feltárja.
  3. Emberölés - Btk.166.§.
  166. § (1) Aki mást megöl, bûntettet követ el, és öt évtõl tizenöt évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ.
  (2) A büntetés tíz évtõl húsz évig terjedõ, vagy életfogytig tartó szabadságvesztés, ha az emberölést
  a) elõre kitervelten,
  b) nyereségvágyból vagy
  c) más aljas indokból, illetõleg célból,
  d) különös kegyetlenséggel,
  e) hivatalos személy vagy külföldi hivatalos személy ellen, hivatalos eljárása alatt, illetõleg emiatt, közfeladatot ellátó személy ellen, e feladatának teljesítése során, továbbá a hivatalos, a külföldi hivatalos vagy a közfeladatot ellátó személy támogatására vagy védelmére kelt személy ellen,
  f) több emberen,
  g) sok ember életét veszélyeztetve,
  h) különös visszaesõként,
  i) tizennegyedik életévét be nem töltött személy ellen,
  j) védekezésre képtelen személy sérelmére
  követik el.
  (3) Aki emberölésre irányuló elõkészületet követ el, bûntett miatt öt évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ.
  (4) Aki az emberölést gondatlanságból követi el, vétség miatt egy évtõl öt évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ.
  (5) A különös visszaesés szempontjából hasonló jellegû bûncselekmény
  a) az erõs felindulásban elkövetett emberölés (167. §), a népirtás [155. § (1) bekezdés a) pont],
  b) az emberrablás és az elöljáró vagy szolgálati közeg elleni erõszak súlyosabban minõsülõ esetei [175/A. § (4) bekezdés, 355. § (5) bekezdés a) pont];
  c) a terrorcselekmény, a légi jármû, vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas jármû hatalomba kerítése és a zendülés súlyosabban minõsülõ esetei, ha a halált szándékosan okozva követik el [261. § (1) bekezdés, 262. § (2) bekezdés, 352. § (3) bekezdés b) pont].
  4. Öngyilkosságban való közremûködés -Btk. 168.§
  BTK. 168.§ Aki mást öngyilkosságra rábír, vagy ennek elkövetéséhez segítséget nyújt, ha az öngyilkosságot megkísérlik vagy elkövetik, bûntettet követ el, és öt évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ.

  Ennek a bûncselekménynek két elkövetési magatartása van: a rábírás (szándékkiváltó hatású tevékenység, melynek eredményeképpen kialakul a passzív alanyban az öngyilkosság elkövetése) és a segítségnyújtás (a már kialakult öngyilkosság szándékát az elkövetõ erõsíti, vagy megkönnyíti a cselekmény elkövetését, például mérget, lõfegyvert szerez be és átad, vagy tanácsadás az öngyilkosság elkövetéséhez). A tényállás feltételezi, hogy az öngyilkosságot elkövessék, vagy megkíséreljék, ez a büntethetõség objektív feltétele. Az öngyilkosságban közremûködést el kell határolni az öngyilkosságba kergetéstõl, ilyenkor ugyanis egy pszichikai ráhatás történik, mely miatt a passzív alany véget vet életének. Az ilyen pszichikai ráhatás emberölést valósít meg.
  5. Népirtás - Btk.155.§.
  155.§ (1) Aki valamely nemzeti, etnikai, faji vagy vallási csoport teljes vagy részleges kiirtása céljából
  a) a csoport tagjait megöli,
  b) a csoport tagjainak, a csoporthoz tartozása miatt súlyos testi vagy lelki sérelmet okoz,
  c) a csoportot olyan életfeltételek közé kényszeríti, amelyek azt vagy annak egyes tagjait pusztulással fenyegetik,
  d) olyan intézkedést tesz, amelynek célja a csoporton belül a születések meggátolása,
  e) a csoporthoz tartozó gyermekeket más csoportba elhurcolja,
  bûntettet követ el, és tíz évtõl tizenöt évig terjedõ vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntetendõ.
  (2) Aki népirtásra irányuló elõkészületet követ el, bûntett miatt két évtõl nyolc évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ.
  6. Nemzeti, etnikai, faji vagy vallási csoport tagja elleni erõszak - Btk.156.§
  7. Zaklatás - Btk. 176/A.§
  Zaklatásnak minõsül az az emberi méltóságot sértõ, szexuális vagy egyéb természetû magatartás, amely az érintett személynek valamely tulajdonságával függ össze, és célja vagy hatása az érintettel szemben megfélemlítõ, ellenséges, megalázó, megszégyenítõ vagy támadó környezet kialakítása. A zaklatás oka lehet nem, faji hovatartozás, bõrszín, nemzetiség, nemzeti vagy etnikai kisebbséghez való tartozás, anyanyelv, fogyatékosság, egészségi állapot, vallási vagy világnézeti meggyõzõdés, politikai vagy más vélemény, családi állapot, anyaság (terhesség) vagy apaság, nemi identitás, életkor, társadalmi származás, vagyoni helyzet, érdekképviselethez való tartozás, illetve egyéb tulajdonság vagy helyzet.
  BTK 176/A.§ - (1) Aki abból a célból, hogy mást megfélemlítsen, vagy más magánéletébe, illetõleg mindennapi életvitelébe önkényesen beavatkozzon, rendszeresen vagy tartósan mást háborgat, így különösen mással, annak akarata ellenére telekommunikációs eszköz útján vagy személyesen rendszeresen kapcsolatot teremteni törekszik, ha súlyosabb bûncselekmény nem valósul meg, vétséget követ el, és egy évig terjedõ szabadságvesztéssel, közérdekû munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendõ.
  (2) Aki mást vagy rá tekintettel hozzátartozóját félelemkeltés céljából személy elleni erõszakos vagy közveszélyt okozó büntetendõ cselekmény elkövetésével megfenyeget, vétséget követ el, és két évig terjedõ szabadságvesztéssel, közérdekû munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendõ.
  (3) Aki a zaklatást
  a) volt házastársa vagy volt élettársa
  b) nevelése, felügyelete, gondozása vagy gyógykezelése alatt álló személy sérelmére követi el, az (1)bekezdésben meghatározott esetben két évig terjedõ szabadságvesztéssel, közérdekû munkával vagy pénzbüntetéssel, a (2) bekezdéseben meghatározott esetben büntett miatt három évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ.
  8. Kényszerítés - Btk.174.§.
  174. § Aki mást erõszakkal vagy fenyegetéssel arra kényszerít, hogy valamit tegyen, ne tegyen vagy eltûrjön, és ezzel jelentõs érdeksérelmet okoz, amennyiben más bûncselekmény nem valósul meg, bûntettet követ el, és három évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ.
  9. Önbíráskodás - Btk.273.§.
  273. § (1) Aki abból a célból, hogy jogos vagy jogosnak vélt vagyoni igénynek érvényt szerezzen, mást erõszakkal vagy fenyegetéssel arra kényszerít, hogy valamit tegyen, ne tegyen vagy eltûrjön, bûntettet követ el, és egy évtõl öt évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ.
  (2) A büntetés két évtõl nyolc évig terjedõ szabadságvesztés, ha a bûncselekményt
  a) fegyveresen,
  b) felfegyverkezve,
  c) védekezésre képtelen személy sérelmére
  követik el.
  (3) Nem valósul meg önbíráskodás, ha az erõszak vagy a fenyegetés alkalmazása az igény érvényesítésének megengedett eszköze.
  10. Hivatali visszaélés - Btk..§.
  225. § Az a hivatalos személy, aki azért, hogy jogtalan hátrányt okozzon vagy jogtalan elõnyt szerezzen, hivatali kötelességét megszegi, hatáskörét túllépi, vagy hivatali helyzetével egyébként visszaél, bûntettet követ el, és három évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ.
  11. Jogosulatlan titkos információgyûjtés - Btk..§227
  227/A. § (1) Az a hivatalos személy, aki bíró vagy az igazságügyért felelõs miniszter engedélyéhez kötött titkos információgyûjtést, illetõleg a büntetõeljárás során bírói engedélyhez kötött titkos adatszerzést engedély nélkül végez, vagy az engedély kereteit túllépi, bûntettet követ el, és öt évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ.
  (2) Az (1) bekezdés szerint büntetendõ, aki bíró vagy az igazságügyért felelõs miniszter engedélyéhez kötött titkos információgyûjtést, illetõleg a büntetõeljárás során bírói engedélyhez kötött titkos adatszerzést elrendel vagy engedélyez, anélkül, hogy erre jogosult lenne.
  (3) A büntetés két évtõl nyolc évig terjedõ szabadságvesztés, ha a bûncselekmény jelentõs érdeksérelmet okoz.
  12. Levéltitok megsérétése - Btk.178.§.
  178. § (1) Aki másnak közlést tartalmazó zárt küldeményét, a tartalmának megismerése végett felbontja, megszerzi, vagy ilyen célból illetéktelen személynek átadja, úgyszintén aki távközlési berendezés útján továbbított közleményt kifürkész, ha súlyosabb bûncselekmény nem valósul meg, vétséget követ el, és pénzbüntetéssel büntetendõ.
  (2) A büntetés egy évig terjedõ szabadságvesztés, közérdekû munka vagy pénzbüntetés, ha az (1) bekezdésben meghatározott bûncselekményt foglalkozás vagy közmegbízatás felhasználásával követik el.
  (3) A büntetés
  a) két évig terjedõ szabadságvesztés, ha az (1) bekezdésben meghatározott bûncselekmény;
  b) bûntett miatt három évig terjedõ szabadságvesztés, ha a (2) bekezdésben meghatározott bûncselekmény
  jelentõs érdeksérelmet okoz.
  13. Magántitok jogosulatlan megismerése - Btk.178/A.§.
  178/A. § (1) Aki magántitok jogosulatlan megismerése céljából
  a) másnak a lakását, egyéb helyiségét vagy az ezekhez tartozó bekerített helyet titokban átkutatja,
  b) másnak a lakásában, egyéb helyiségében vagy az ezekhez tartozó bekerített helyen történteket technikai eszköz alkalmazásával megfigyeli, illetõleg rögzíti,
  c) másnak közlést tartalmazó zárt küldeményét felbontja vagy megszerzi, és annak tartalmát technikai eszközzel rögzíti,
  d) hírközlõ berendezés útján, illetõleg számítástechnikai rendszeren másnak továbbított közleményt, adatot kifürkész, és az észlelteket technikai eszközzel rögzíti,
  bûntettet követ el, és öt évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ.
  (2) Az (1) bekezdés szerint büntetendõ, aki az (1) bekezdésben meghatározott módon megismert magántitkot továbbít vagy felhasznál.
  (3) A büntetés két évtõl nyolc évig terjedõ szabadságvesztés, ha a bûncselekményt
  a) hivatalos eljárás színlelésével,
  b) üzletszerûen,
  c) bûnszövetségben,
  d) jelentõs érdeksérelmet okozva
  követik el.
  14. Becsületsértés - Btk.180.§.
  180. § (1) Aki a 179. § esetén kívül mással szemben
  a) a sértett munkakörének ellátásával, közmegbízatásának teljesítésével vagy közérdekû tevékenységével összefüggésben,
  b) nagy nyilvánosság elõtt
  a becsület csorbítására alkalmas kifejezést használ, vagy egyéb ilyen cselekményt követ el, vétség miatt egy évig terjedõ szabadságvesztéssel, közérdekû munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendõ.
  (2) Az (1) bekezdés szerint büntetendõ, aki a becsületsértést tettlegesen követi el.
  15. Rágalmazás - Btk.179.§.
  179. § (1) Aki valakirõl, más elõtt, a becsület csorbítására alkalmas tényt állít vagy híresztel, vagy ilyen tényre közvetlenül utaló kifejezést használ, vétséget követ el, és egy évig terjedõ szabadságvesztéssel, közérdekû munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendõ.
  (2) A büntetés két évig terjedõ szabadságvesztés, ha a rágalmazást
  a) aljas indokból vagy célból,
  b) nagy nyilvánosság elõtt,
  c) jelentõs érdeksérelmet okozva
  követik el.
  16. Személyiszabadság megsértése - Btk.175.§.
  175. § (1) Aki mást személyi szabadságától megfoszt, bûntettet követ el, és három évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ.
  (2) Aki emberkereskedelemmel összefüggésben megszerzett és a személyi szabadságától megfosztott sértett személyi szabadságának megfosztását fenntartja, és a sértettet munkavégzésre kényszeríti, bûntettet követ el, és két évtõl nyolc évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ.
  (3) A büntetés az (1) bekezdés esetén egy évtõl öt évig, a (2) bekezdés esetén öt évtõl tíz évig terjedõ szabadságvesztés, ha a bûncselekményt
  a) aljas indokból vagy célból,
  b) hivatalos eljárás színlelésével,
  c) a sértett sanyargatásával,
  d) jelentõs érdeksérelmet okozva,
  e) a tizennyolcadik életévét be nem töltött személy sérelmére,
  f) védekezésre képtelen személy sérelmére,
  g) fegyveresen,
  h) felfegyverkezve
  követik el.
  17. Rongálás - Btk.324.§.
  324. § (1) Aki idegen vagyontárgy megsemmisítésével vagy megrongálásával kárt okoz, rongálást követ el.
  (2) A büntetés vétség miatt egy évig terjedõ szabadságvesztés, közérdekû munka vagy pénzbüntetés, ha
  a) a rongálás kisebb kárt okoz,
  b) a szabálysértési értékhatárt meg nem haladó kárt okozó rongálást bûnszövetségben követik el.
  (3) Bûntett miatt három évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ az, aki
  a) nagyobb kárt okoz,
  b) 1. kulturális javak körébe tartozó tárgyat, régészeti lelõhelyet vagy mûemléket,
  2. vallási tisztelet tárgyát, illetõleg vallási szertartás végzésére szolgáló épületet vagy tárgyat,
  3. temetési helyet, temetkezési emlékhelyet, illetõleg temetõben vagy temetkezési emlékhelyen a halott emlékére rendelt tárgyat
  c) nemesfémet, nemesfém ötvözetét vagy fémkereskedelmi engedélyköteles anyagot kisebb kárt okozva rongál meg.
  (4) A büntetés egy évtõl öt évig terjedõ szabadságvesztés, ha a rongálás
  a) jelentõs kárt okoz,
  b) 1. kulturális javak körébe tartozó tárgyat, régészeti lelõhelyet vagy mûemléket,
  2. vallási tisztelet tárgyát, illetõleg vallási szertartás végzésére szolgáló épületet vagy tárgyat,
  3. temetési helyet, temetkezési emlékhelyet, illetõleg temetõben vagy temetkezési emlékhelyen a halott emlékére rendelt tárgyat
  semmisít meg,
  c) robbanóanyag vagy robbantószer felhasználásával követik el.
  (5) A büntetés két évtõl nyolc évig terjedõ szabadságvesztés, ha a rongálás különösen nagy kárt okoz.
  (6) A büntetés öt évtõl tíz évig terjedõ szabadságvesztés, ha a rongálás különösen jelentõs kárt okoz.
  18. Magánlaksértés - Btk.176.§.
  176. § (1) Aki másnak a lakásába, egyéb helyiségébe vagy ezekhez tartozó bekerített helyre erõszakkal, fenyegetéssel, hivatalos eljárás színlelésével bemegy, vagy ott bent marad, vétséget követ el, és két évig terjedõ szabadságvesztéssel, közérdekû munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendõ.
  (2) Bûntett miatt három évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ, aki másnak a lakásába, egyéb helyiségébe vagy az ezekhez tartozó bekerített helyre, az ott lakónak vagy azzal rendelkezõnek akarata ellenére vagy megtévesztéssel
  a) éjjel,
  b) fegyveresen,
  c) felfegyverkezve,
  d) csoportosan
  bemegy vagy ott bent marad.
  19. Testisértés - Btk.170.§.
  170. § (1) Aki más testi épségét vagy egészségét sérti, ha a sérülés vagy a betegség nyolc napon belül gyógyul, a könnyû testi sértés vétségét követi el, és két évig terjedõ szabadságvesztéssel, közérdekû munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendõ.
  (2) Ha a testi sértéssel okozott sérülés vagy betegség nyolc napon túl gyógyul, az elkövetõ a súlyos testi sértés bûntettét követi el és három évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ.
  (3) Ha a testi sértést aljas indokból vagy célból, továbbá ha védekezésre vagy akaratnyilvánításra képtelen személlyel szemben követik el, a büntetés bûntett miatt könnyû testi sértés esetén három évig, súlyos testi sértés esetén egy évtõl öt évig terjedõ szabadságvesztés.5
  (4) Bûntettet követ el, és egy évtõl öt évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ az elkövetõ, ha a testi sértés maradandó fogyatékosságot vagy súlyos egészségromlást okoz, illetõleg, ha a súlyos testi sértést különös kegyetlenséggel követi el.
  (5) Aki a (2)-(4) bekezdésben meghatározott bûncselekményre irányuló elõkészületet követ el, vétség miatt két évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ.
  (6) A büntetés két évtõl nyolc évig terjedõ szabadságvesztés, ha a testi sértés életveszélyt vagy halált okoz.
  (7) Aki a súlyos testi sértést gondatlanságból követi el, vétség miatt egy évig terjedõ szabadságvesztéssel, közérdekû munkával vagy pénzbüntetéssel, a (4) bekezdésben meghatározott esetben három évig, életveszélyes sérülés okozása esetén öt évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ.
  (8) Az (1) bekezdésben meghatározott vétség elkövetõje csak magánindítványra büntethetõ.
  20. Lelkiismereti szabadság megsértése -Btk.174/A.§.
  174/A. § Aki mást
  a) a lelkiismereti szabadságában erõszakkal vagy fenyegetéssel korlátoz,
  b) a vallásának szabad gyakorlásában erõszakkal vagy fenyegetéssel akadályoz,
  bûntettet követ el, és három évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ.
  Közösség tagja elleni erõszak
  174/B. § (1) Aki mást valamely nemzeti, etnikai, faji, vallási csoporthoz vagy a lakosság egyes csoportjaihoz tartozása vagy vélt tartozása miatt bántalmaz, illetõleg erõszakkal vagy fenyegetéssel arra kényszerít, hogy valamit tegyen, ne tegyen vagy eltûrjön, bûntettet követ el, és öt évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ.
  (2) A büntetés két évtõl nyolc évig terjedõ szabadságvesztés, ha a bûncselekményt
  a) fegyveresen,
  b) felfegyverkezve,
  c) jelentõs érdeksérelmet okozva,
  d) a sértett sanyargatásával,
  e) csoportosan,
  f) bûnszövetségben
  követik el.
  (3) Aki a közösség tagja elleni erõszakra irányuló elõkészületet követ el, vétség miatt két évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ.
  21. Visszaélés személyes adattal - Btk.174/A.§.
  177/A. § (1) Aki a személyes adatok védelmérõl vagy kezelésérõl szóló törvényi rendelkezések megszegésével jogtalan haszonszerzési célból vagy jelentõs érdeksérelmet okozva
  a) jogosulatlanul vagy a céltól eltérõen személyes adatot kezel,
  b) az adatok biztonságát szolgáló intézkedést elmulasztja,
  vétséget követ el, és egy évig terjedõ szabadságvesztéssel, közérdekû munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendõ.
  (2) Az (1) bekezdés szerint büntetendõ az is, aki a személyes adatok védelmérõl vagy kezelésérõl szóló törvényi rendelkezések megszegésével az érintett tájékoztatására vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, és ezzel más vagy mások érdekeit jelentõsen sérti.
  (3) A büntetés vétség miatt két évig terjedõ szabadságvesztés, közérdekû munka vagy pénzbüntetés, ha a személyes adattal visszaélést különleges személyes adatra követik el.
  (4) A büntetés bûntett miatt három évig terjedõ szabadságvesztés, ha személyes adattal visszaélést hivatalos személyként vagy közmegbízatás felhasználásával követik el.
  22. Közúti veszélyesztetés - Btk.186.§.
  BTK. 186. § (1) Aki a közúti közlekedés szabályainak megszegésével más vagy mások életét vagy testi épségét közvetlen veszélynek teszi ki, bûntettet követ el, és három évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ.
  (2) A büntetés
  a) öt évig terjedõ szabadságvesztés, ha a bûncselekmény súlyos testi sértést,
  b) két évtõl nyolc évig terjedõ szabadságvesztés, ha a bûncselekmény maradandó fogyatékosságot, súlyos egészségromlást, vagy tömegszerencsétlenséget,
  c) öt évtõl tíz évig terjedõ szabadságvesztés, ha a bûncselekmény halált,
  d) öt évtõl tizenöt évig terjedõ szabadságvesztés, ha a bûncselekmény kettõnél több ember halálát okozza, vagy halálos tömegszerencsétlenséget okoz."
  23. Közuti baleset okozása - Btk..§.
  187. § (1) Aki a közúti közlekedés szabályainak megszegésével másnak vagy másoknak gondatlanságból súlyos testi sértést okoz, vétséget követ el, és egy évig terjedõ szabadságvesztéssel, közérdekû munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendõ.
  (2) A büntetés
  a) három évig terjedõ szabadságvesztés, ha a bûncselekmény maradandó fogyatékosságot, súlyos egészségromlást, vagy tömegszerencsétlenséget,
  b) egy évtõl öt évig terjedõ szabadságvesztés, ha a bûncselekmény halált,
  c) két évtõl nyolc évig terjedõ szabadságvesztés, ha a bûncselekmény kettõnél több ember halálát okozza, vagy halálos tömegszerencsétlenséget
  okoz.
  24. Hamis vád - Btk. 233.§
  233. § (1) AkiHamis vád|3Igazságszolgáoltatás elleni buncselekmények
  a) a hatóság elõtt mást bûncselekmény elkövetésével hamisan vádol,
  b) más ellen bûncselekményre vonatkozó koholt bizonyítékot hoz a hatóság tudomására, bûntettet követ el, és három évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ.
  (2) A büntetés öt évig terjedõ szabadságvesztés, ha a hamis vád alapján büntetõeljárás indul.
  (3) Ha a hamis vád alapján a vádlottat elítélik, a büntetés két évtõl nyolc évig terjedõ szabadságvesztés.
  234. § Aki mást hatóság elõtt bûncselekmény elkövetésével azért vádol hamisan, mert gondatlanságból nem tud arról, hogy tényállítása valótlan vagy a bizonyíték hamis, vétséget követ el, és egy évig terjedõ szabadságvesztéssel, közérdekû munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendõ.
  235. § Aki
  a) mást nyomozó hatóság, ügyész, bíróság vagy szabálysértési hatóság elõtt szabálysértés, illetõleg nyomozó hatóság, ügyész, bíróság vagy a fegyelmi jogkör gyakorlója elõtt fegyelmi vétség elkövetésével hamisan vádol,
  b) más ellen szabálysértésre vagy fegyelmi vétségre vonatkozó koholt bizonyítékot hoz az a) pontban megjelölt hatóság tudomására,
  vétséget követ el, és egy évig terjedõ szabadságvesztéssel, közérdekû munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendõ.
  236. § (1) Ha a hamis vád folytán eljárás (alapügy) indult, ennek befejezéséig hamis vád miatt büntetõeljárás csak az alapügyben eljáró hatóság feljelentése alapján indítható. Az ilyen feljelentés esetét kivéve a hamis vád elévülése az alapügy befejezésének napján kezdõdik.
  (2) Korlátlanul enyhíthetõ, különös méltánylást érdemlõ esetben mellõzhetõ is a hamis vád elkövetõjének a büntetése, ha a vád hamisságát az alapügy befejezése elõtt az eljáró hatóságnak feltárja.
  25. Hatóság félrevezetése - Btk. 237.§
  237. § Aki hatóságnál büntetõeljárás alapjául szolgáló olyan bejelentést tesz, amelyrõl tudja, hogy valótlan - amennyiben a 233. § esete nem forog fenn - vétséget követ el, és egy évig terjedõ szabadságvesztéssel, közérdekû munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendõ.
  26. Hamis tanúzás - Btk. 238.§
  238. § (1) A tanú, aki bíróság vagy más hatóság elõtt az ügy lényeges körülményére valótlan vallomást tesz, vagy a valót elhallgatja, hamis tanúzást követ el.
  (2) A hamis tanúzásra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni arra, aki
  a) mint szakértõ hamis szakvéleményt, vagy mint szaktanácsadó hamis felvilágosítást ad,
  b) mint tolmács vagy fordító hamisan fordít,
  c) a 233. § (1) bekezdésének b) pontja esetén kívül büntetõ vagy polgári ügyben hamis okiratot vagy hamis tárgyi bizonyítási eszközt szolgáltat.
  (3) A (2) bekezdés c) pontja alapján nem büntethetõ a büntetõ ügy terheltje.
  (4) A büntetõ ügyben elkövetett hamis tanúzás büntetése bûntett miatt öt évig terjedõ szabadságvesztés. Ha a hamis tanúzás olyan bûncselekményre vonatkozik, amely miatt életfogytig tartó szabadságvesztés is kiszabható, a büntetés két évtõl nyolc évig terjedõ szabadságvesztés.
  (5) A polgári ügyben elkövetett hamis tanúzás büntetése bûntett miatt három évig, ha pedig az ügy tárgya különösen nagy vagyoni érték vagy különösen jelentõs egyéb érdek, öt évig terjedõ szabadságvesztés.
  (6) Aki a hamis tanúzást gondatlanságból követi el, vétség miatt egy évig terjedõ szabadságvesztéssel, közérdekû munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendõ.
  239. § Aki a hamis tanúzást fegyelmi, szabálysértési, választottbírósági avagy egyéb hatósági eljárásban követi el, vétség miatt egy évig terjedõ szabadságvesztéssel, közérdekû munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendõ.
  240. § Hamis tanúzás miatt mindaddig, amíg az az ügy, amelyben a hamis tanúzást elkövették (alapügy) nem fejezõdik be, büntetõeljárás csak az alapügyben eljáró hatóság feljelentése alapján indítható. Az ilyen feljelentés esetét kivéve a hamis tanúzás elévülése az alapügy befejezésének napján kezdõdik.
  27. Hatósági eljárás akadályoztatása - Btk. 242/A.§
  242/A. § (1) Aki mást erõszakkal vagy fenyegetéssel arra kényszerít, hogy bírósági vagy egyéb hatósági eljárásban a törvényes jogait ne gyakorolja, vagy a kötelezettségeit ne teljesítse, a hatósági eljárás akadályozását követi el.
  (2) Ha a hatósági eljárás akadályozását büntetõ ügyben követik el, a büntetés bûntett miatt öt évig, ha pedig olyan büntetõ ügyben követik el, amely életfogytig tartó szabadságvesztéssel is büntethetõ bûncselekmény miatt folyik, két évtõl nyolc évig terjedõ szabadságvesztés.
  (3) Ha a hatósági eljárás akadályozását polgári ügyben, fegyelmi, szabálysértési, választottbírósági, avagy egyéb hatósági ügyben követik el, a büntetés három évig, ha pedig az ügy tárgya különösen nagy vagyoni érték vagy különösen jelentõs egyéb érdek, öt évig terjedõ szabadságvesztés.
  28. Ügyvédi visszaélés - Btk. 247.§
  247. § (1) Az ügyvéd, aki azért, hogy ügyfelének jogtalan hátrányt okozzon, hivatásából folyó kötelességét megszegi, bûntettet követ el, és három évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ.
  (2) A büntetés öt évig terjedõ szabadságvesztés, ha a bûncselekményt haszonszerzés végett követik el.
  (3) E § alkalmazásában ügyvéd az ügyvédjelölt és más olyan személy is, aki jogi képviseletre foglalkozásánál fogva jogosult.
  29. Lopás - Btk. 316.§
  316. § (1) Aki idegen dolgot mástól azért vesz el, hogy azt jogtalanul eltulajdonítsa, lopást követ el.Vagyon elleni buncselekmények|3Lopás|3 (2) A büntetés vétség miatt két évig terjedõ szabadságvesztés, közérdekû munka vagy pénzbüntetés, ha a lopást kisebb értékre, vagy a szabálysértési értékre elkövetett lopást1263 1264 a) bûnszövetségben, b) közveszély színhelyén, c) üzletszerûen, d) dolog elleni erõszakkal - ideértve azt is, ha a dolog eltulajdonításának megakadályozására szolgáló eszközt állagsérelem okozása nélkül eltávolítják, vagy a dolog eltulajdonításának megakadályozására alkalmatlanná teszik -,1266 e) 1267 f) helyiségbe vagy ehhez tartozó bekerített helyre megtévesztéssel vagy a jogosult (használó) tudta és beleegyezése nélkül bemenve, g) hamis vagy lopott kulcs használatával, h) lakást vagy hasonló helyiséget az elkövetõvel közösen használó sérelmére, i) zsebtolvajlás útján, j) 1268 követik el. (3) 1269 (4) A büntetés bûntett miatt három évig terjedõ szabadságvesztés, ha a) a lopást nagyobb értékre, b) a kisebb értékre elkövetett lopást1270 1. a (2) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott módon, 2. kulturális javak körébe tartozó tárgyra, 3. vallási tisztelet tárgyára, illetõleg vallási szertartásra vagy más egyházi célra rendelt helyiségbõl a vallási szertartás végzésére szolgáló tárgyra, 4. temetõben vagy temetkezési emlékhelyen a halott emlékére rendelt vagy holttesten lévõ tárgyra, 5. nemesfémre, nemesfém ötvözetére vagy fémkereskedelmi engedélyköteles anyagra1509 követik el. (5) A büntetés egy évtõl öt évig terjedõ szabadságvesztés, ha a) a lopást jelentõs értékre, b) a nagyobb értékre elkövetett lopást a (2) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott módon követik el. (6) A büntetés két évtõl nyolc évig terjedõ szabadságvesztés, ha a) a lopást különösen nagy értékre, b) a jelentõs értékre elkövetett lopást a (2) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott módon c) 1273 c) (7) A büntetés öt évtõl tíz évig terjedõ szabadságvesztés, ha a1274 a) a lopást különösen jelentõs értékre, b) a különösen nagy értékre elkövetett lopást a (2) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott módon
  30. Csalás - Btk. 318.§
  318. § (1) Aki jogtalan haszonszerzés végett mást tévedésbe ejt, vagy tévedésben tart és ezzel kárt okoz, csalást követ el.
  (2) A büntetés vétség miatt két évig terjedõ szabadságvesztés, közérdekû munka vagy pénzbüntetés, ha a csalás kisebb kárt okoz, vagy a szabálysértési értékhatárt meg nem haladó kárt okozó csalást
  a) bûnszövetségben,
  b) közveszély színhelyén,
  c) üzletszerûen,
  (3) 1290
  (4) A büntetés bûntett miatt három évig terjedõ szabadságvesztés, ha
  a) a csalás nagyobb kárt okoz,
  b) a kisebb kárt okozó csalást a (2) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott módon követik el.
  (5) A büntetés egy évtõl öt évig terjedõ szabadságvesztés, ha a) a csalás jelentõs kárt okoz,
  b) a nagyobb kárt okozó csalást a (2) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott módon követik el.
  (6) A büntetés két évtõl nyolc évig terjedõ szabadságvesztés, ha
  a) a csalás különösen nagy kárt okoz,
  b) a jelentõs kárt okozó csalást a (2) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott módon
  (7) A büntetés öt évtõl tíz évig terjedõ szabadságvesztés, ha
  a) a csalás különösen jelentõs kárt okoz,
  b) a különösen nagy kárt okozó csalást a (2) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott módon,
  az egyetemes emberi jogok megcsúfolása

  A szervezett zaklató terrorista csoportok az alábbi alapvetõ emberi jogok ellen vétenek a célpontszemélyek kiirtása közben:
  1. - 3. cikk
  Minden személynek joga van az élethez, a szabadsághoz és a személyi biztonsághoz.
  2. - 5. cikk
  Senkit sem lehet kínvallatásnak, avagy kegyetlen, embertelen vagy lealacsonyító büntetésnek vagy bánásmódnak alávetni.
  3. - 6. cikk
  Mindenkinek joga van ahhoz, hogy jogalanyiságát bárhol elismerjék.
  4. - 7. cikk
  A törvény elõtt mindenki egyenlõ és minden megkülönböztetés nélkül joga van a tõrvény egyenlõ védelméhez. Mindenkinek joga van egyenlõ védelemhez a jelen Nyilatkozatot sértõ minden megkülönböztetéssel és minden ilyen megkülönböztetésre irányuló felbujtással szemben.
  5. - 8. cikk
  Minden személynek joga van az alkotmányban vagy a törvényben részére biztosított alapvetõ jogokat sértõ eljárások ellen a hazai bíróságokhoz tényleges jogorvoslatért folyamodni.
  6. - 9. cikk
  Senkit sem lehet önkényesen letartóztatni, õrizetbe venni vagy számûzni.
  7. - 10. cikk
  Minden személynek teljesen egyenlõ joga van arra, hogy ügyét független és pártatlan bíróság méltányosan és nyilvánosan tárgyalja, s ez határozzon egyrészt jogai és kõtelezettségei felõl, másrészt minden ellene emelt bûnügyi vád megalapozottsága felõl.
  8. - 11. cikk
  1.Minden büntetendõ cselekménnyel vádolt személyt ártatlannak kell vélelmezni mindaddig, amíg bûnõsségét nyilvánosan lefolytatott perben, a védelméhez szükséges valamennyi biztosíték mellett, törvényesen megállapítják.
  2.Senkit sem szabad elítélni oly cselekményért vagy mulasztásért, amely elkövetése pillanatában a hazai jog vagy a nemzetközi jog szerint nem volt büntetendõ cselekmény. Ugyancsak nem szabad súlyosabb büntetést kiszabni, mint amely a büntetendõ cselekmény elkövetése pillanatában volt alkalmazható.
  9. - 12. cikk
  Senkinek magánéletébe, családi ügyeibe, lakóhelye megválasztásába vagy levelezésébe nem szabad önkényesen beavatkozni, sem pedig becsületében vagy jó hírnevében megsérteni. Minden személynek joga van az ilyen beavatkozásokkal vagy sértésekkel szemben a törvény védelméhez.
  10. - 13. cikk
  1.Az államon belül minden személynek joga van szabadon mozogni és lakóhelyét szabadon megválasztani.
  2.Minden személynek joga van minden országot, ideértve saját hazáját is, elhagyni, valamint saját hazájába visszatérni.
  11. - 14. cikk
  1.Minden személynek joga van az üldözés elõl más országban menedéket keresni és a más ország nyújtotta menedéket élvezni.
  12. - 16. cikk
  1.Mind a férfinak, mind a nõnek a házasságra érett kor elérésétõl kezdve joga van fajon, nemzetiségen vagy valláson alapuló korlátozás nélkül házasságot kötni és családot alapítani. A házasság tekintetében a férfinak és a nõnek mind a házasság tartama alatt, mind a házasság felbontása tekintetében egyenlõ jogai vannak.
  2.Házasságot csak a jövendõ házastársak szabad és teljes beleegyezésével lehet kötni.
  3.A család a társadalom természetes és alapvetõ alkotó eleme és joga van a társadalom, valamint az állam védelmére.
  13. - 17. cikk
  1.Minden személynek, mind egyénileg, mind másokkal együttesen joga van a tulajdonhoz.
  2.Senkit sem lehet tulajdonától önkényesen megfosztani.
  14. - 18. cikk
  Minden személynek joga van a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságához, ez a jog magában foglalja a vallás és a meggyõzõdés megváltoztatásának szabadságát, valamint a vallásnak vagy a meggyõzõdésnek mind egyénileg, mind együttesen, mind a nyilvánosság elõtt, mind a magánéletben oktatás, gyakorlás és szertartások végzése útján való kifejezésre juttatásának jogát.
  15. - 19. cikk
  Minden személynek joga van a vélemény és a kifejezés szabadságához, amely magában foglalja azt a jogot, hogy véleménye miatt ne szenvedjen zaklatást és hogy határokra való tekintet nélkül kutathasson, átvihessen és terjeszthessen híreket és eszméket bármilyen kifejezési módon.
  16. - 21. cikk
  1.Minden személynek joga van a hazája közügyeinek igazgatásában akár közvetlenül, akár szabadon választott képviselõi útján való részvételhez.
  2.Minden személynek egyenlõ feltételek mellett joga van saját hazájában közszolgálati állásokra való alkalmazásához.
  3.A közhatalom tekintélyének alapja a nép akarata; ez az akarat egyenlõ szavazati jog és titkos szavazás vagy a szavazás szabadságát ezzel egyenértékûen biztosító eljárás alapján idõszakonként tartandó tisztességes választáson kell hogy kifejezésre jusson.
  17. - 22. cikk
  Minden személynek mint a társadalom tagjának joga van a szociális biztonsághoz; minden személynek ugyancsak igénye van arra, hogy -az államok erõfeszítései és a nemzetközi együttmûködés eredményeképpen és számot vetve az egyes országok szervezetével és gazdasági erõforrásaival- a méltóságához és személyiségének szabadon való kifejlõdéséhez szükséges gazdasági, szociális és kulturális jogait kielégíthesse.
  18. - 23. cikk
  1.Minden személynek joga van a munkához, a munka szabad megválasztásához, a méltányos és kielégítõ munkafeltételekhez és a munkanélküliség elleni védelemhez.
  2.Az egyenlõ munkáért mindenkinek, bármilyen megkülönböztetés nélkül egyenlõ bérhez van joga.
  3.Mindenkinek, aki dolgozik, olyan méltányos és kielégítõ fizetéshez van joga, amely számára és családja számára az emberi méltóságnak megfelelõ létet biztosít és amelyet megfelelõ esetben a szociális védelem összes egyéb eszközei egészítenek ki.
  4.Minden személynek joga van a pihenéshez, a szabad idõhöz, nevezetesen a munka idõtartamának ésszerû korlátozásához, valamint az idõszakonkénti fizetett szabadsághoz.
  19. - 24. cikk
  Minden személynek joga van a pihenésre és szabadidõre, beleértve a munkaidõ ésszerû korlátozását és az idõszakos fizetett szabadságot.
  20. - 25. cikk
  1.Minden személynek joga van saját maga és családja egészségének és jólétének biztosítására alkalmas életszínvonalhoz, nevezetesen élelemhez, ruházathoz, lakáshoz, orvosi gondozáshoz, valamint a szükséges szociális szolgáltatásokhoz, joga van a munkanélküliség, betegség, rokkantság, özvegység, öregség esetére szóló, valamint mindazon más esetekre szóló biztosításhoz, amikor létfenntartási eszközeit akaratától független körülmények miatt elveszíti.
  2.Az anyaság és a gyermekkor különleges segítséghez és támogatáshoz adnak jogot. Minden gyermek, akár házasságból, akár házasságon kívül született, ugyanabban a szociális védelemben részesül.
  21. - 26. cikk
  1.Minden személynek joga van a neveléshez. A nevelésnek, legalábbis az elemi és alapvetõ oktatást illetõen, ingyenesnek kell lennie. Az elemi oktatás kötelezõ. A technikai és szakoktatást általánossá kell tenni; a felsõbb tanulmányokra való felvételnek mindenki elõtt -érdeméhez képest- egyenlõ feltételek mellett nyitva kell állnia.
  2.A nevelésnek az emberi személyiség teljes kibontakoztatására, valamint az emberi jogok és alapvetõ szabadságok tiszteletbentartásának megerõsítésére kell irányulnia. A nevelésnek elõ kell segítenie a nemzetek, valamint az összes faji és vallási csoportok közötti megértést, türelmet és barátságot, valamint az Egyesült Nemzetek által a béke fenntartásának érdekében kifejtett tevékenység kifejlõdését.
  3.A szülõket elsõbbségi jog illeti meg a gyermekeiknek adandó nevelés megválasztásában.
  22. - 27. cikk
  1.Minden személynek joga van a közösség kulturális életében való szabad részvételhez, a mûvészetek élvezéséhez, valamint a tudomány haladásában és az abból származó jótéteményekben való részvételhez.
  2.Mindenkinek joga van minden általa alkotott tudományos, irodalmi és mûvészeti termékkel kapcsolatos erkölcsi és anyagi érdekeinek védelméhez.
  23. - 28. cikk
  Minden személynek joga van ahhoz, hogy mind a társadalmi, mind a nemzetközi viszonyok tekintetében olyan rendszer uralkodjék, amelyben a jelen Nyilatkozatban kinyilvánított jogok és szabadságok teljes hatállyal érvényesülhessenek.


láthatatlan hadviselés: te Toto, én azt hiszem már nem vagyunk Kanszaszban!


"Szükségünk van egy pszichikai mûtét programmra a társadalmaink politikai ellenőrzése alatt tartásához. Célja az agy külsõ fizikai irányítása. Mindenkit, aki eltér a megszabott normától mûtéti úton meg lehet csonkítani. … Az embernek nincs joga a saját agyának fejlesztéséhez. ...Elektromos úton kell irányítanunk az agyat." 

Dr. Jose Delgado
Yale Egyetem Orvosi Iskola, Neuropszichiátriai Osztályigazgató
USA Kongresszionális Rekord 26, Vol. 118, 1974. február 24. 
Úgy gondolom, hogy a legtöbb ember egyetért abban, hogy egy másik ember elméjébe való kalkulált és technológiai úton történõ behatolás, az emberi agy/elme szándékos megcsonkítása vagy rongálása, az emberi értelem és a szellemiség szabadságnak beleegyezés nélküli és manipulatív módon történõ korlátozása vagy elnyomása nem más, mint egy monumentálisan barbár agresszió, amely porig rombolja az emberi elme fejlõdésének és civilizációjának sokezer éves történelmét. Eme agresszió több, mint az emberi szellemiség és értelem barbár megerõszakolása. Eme agresszió több, mint az alapvetõ emberi jogok barbár megsértése. Eme agresszió maga az élet értelmének lerombolása, az ember távirányítású bioleketromosrendszerré alacsonyítása és az emberi faj agytalan állati sorba való taszítása. Már pedig pontosan ez van megvalósulóban azoknak a tudatot és fizikai működést manipuláló fegyvereknek a segítségével, amelyeket kolletív nevükön bioelektromos fegyvereknek vagy irányított energia fegyvereknek nevezhetünk és a nagyonis megtévesztõ elnevezésû szubletális fegyverzet kategóriába tartoznak.

Az első atomrobbanás alamagordoban 1944-ben történt. Az atomvillanás egy rövid időre felvillantotta a modern világ harcosainak az elméiben, hogy milyen lehetőségek is rejlenek az atomban és az a villanás örökre megváltoztatta a háborúzás természetét. A nukleáris háború a civil lakosságot tette a háborúk célpontjává, vagyis megváltoztatta a hagyományos háborúzás szabályait. A háborúzás már nem katonák katonák elleni ütközetéről szól, hanem a civil lakosság tömeggyilkosságáról. A puskapor egyszeriben a kis fellázadók, forradalmárok és törpenépségek fegyverévé vált, akik a nukleáris nagy hatalmak idegeire mentek a harciaskodásukkal. Akik atombombával rendelkeztek azonnal rádöbbentek, hogy a háborúzás roppant veszélyes lehet, mert kiválthatja a Föld felrobbantását. De ahogy a nukleáris háború megváltoztatta a hagyományos háborúzás természetét, úgy tette szükségessé a láthatatlan hadviselést. A hadviselés legbiztonságosabb formája a csendben és láthatatlanul indított háború lett. A 2. Világháború vége felé láthatatlan hadviselésre irányuló kutatások kezdődtek meg különböző formákban, aminek következtében idővel a modern idõk harcosai előjöttek néhány igen szörnyűséges módszerekkel az ellenség népességének legyőzésére anélkül, hogy az ellenség egyáltalán tudatában lenne, hogy háborúban állnak vele. A mai láthatatlan fegyverek nagyobb méretű fenyegetést jelentenek az életre, mint egy termonukleáris holokauszt. Ezek a láthatatlan fegyverek úgy lettek kifejlesztve, hogy a célpontoknak még csak tudomásuk sem volt róla, hogy rajtuk kísérletezték ki őket, és még akkor sem ismerhetők fel, amikor gyilkolnak vagy amikor irányított robotokká teszik az embereket.

Ezek a láthatatlan fegyverek magukba foglalnak olyan módszereket és eszközöket, amelyek az emberek elméit, érzelmeit és központi idegrendszereit célozzák meg. Ilyen módszerek és eszközök az irányított eleketromágneses impulzusok és mikrohullámú sugarak, amelyekkel hangokat sugározhatnak a fejeinkbe vagy akár halálra égethetnek minket. A láthatatlan fegyverek közé tartozik az elektromagnetikus kórterjesztés és a gén-specifikus pusztítás, azok a biológiai és kémiai fegyverek, amelyekkel tömegeket lehet elpusztítani vagy férfiakat kasztrálni. És végül, az emberiség ellen jelenleg bevetett leghatásosabb láthatatlan fegyver a környezeti hadviselést lehetõvé tévõ eszközök, amelyekkel egész régiók idõjárását, gazdaságát és populáció elmeállapotát destabilizálni tudják.

Az alábbiakban rá fogok térni az általam ismert láthatalan fegyvertechnológiákra részletesebben, de elõszõr kezdem az alapokkal:
  1. az atmoszfáránkban történõ elektromos aktivitás természetes sugárzásokat produkál. ezeket a sugárzásokat"Schumann rezonanciának" nevezzük, amelynek a legerõsebb sugárzása 7.8 Hertz erõsségû. Ezek a majdnem mozdulatlan (szkalár) extrém alacsony frekvenciájú sugárzások természetes módon léteznek a föld elektromágneses térségében, ami a földünk és az Ionoszféra között helyzekedik el. A föld természetes "agyhullámai" (rezgései) azonosak a föld felszínén élõ ember elméjének frekvenciaspektrumával. Röviden, ha a Schumann rezonancia leesik 6.9 Hz-re, akkor az ember elméjének rezonanciája is le fog esni erre az értékre.
  2. a földben található 64 ásvány modulálja a föld belsejébõl kiáramló geomágneses sugarakat. Ugyanezek az ásványok találhatók meg az emberi vér vörös vérsejtjeiben. Elmondható tehát, hogy kapcsolat van az emberi vér és a föld belsejébõl sugárzó geomágneses hullámok között.
  3. amennyiben egyensúlytalanság áll be a Schumann rezonancia és a geomágneses hullámok között, úgy az emberi szervezet természetes bioritmusában is egyensúlytalanság áll be.
Néhány frekvencia hatása az emberi összszervezetre és elmére:
  - a 6.66 Hz depressziót, búskomorságot, önpusztító gondolatokat okoz
  - a 7.83 Hz-es frekvencia a föld természetes sugárzása, egy embert jólét érzésével tölti el (ezért mennek az emberek a természetbe relaxálni!!!!)
  - 8 Hz-en mûködik egy ember agya, amikor "látóvá" válik. A kézrátéttel gyógyító szintén 8 Hz-es hullámokat sugároz a betegbe.
  - a 9.41 Hz a piramisok frekvenciája
  - a 10 Hz hipnotikus állapotba hozza az agyat
  - a 10.80 Hz lázadó, randalírozó magatartást idéz elõ
  - a 388 MHz károsítja az emberi szervezetet
  - 400-450 MHz az 'ablak' az emberi tudathoz, ez a frekvenciaspektrum a valóságérzékelésünk háttér rezgése
1. Környezeti és klímahadviselés, geo-fegyverek
Nem kell tudósnak lennünk ahhoz, hogy felismerjük valami nincs rendben az idõjárásunkkal. Szokatlan számú hurrikánok, gigászi tömeggyilkos tsunamik, árvizek, szárazságok, hirtelen jött viharok, szokatlanul enyhe telek és forró nyarak tarkítják a világ idõjárásának térképét manapság. Az átlaghõmérséklet 0.7°C emelkedett és a sarki jégréteg 2/5 része olvadt el az elmúlt 60 év alatt. Várhatóan a folyóink vízmennyisége radikálisan csökkenni fog a következõ egy-két évtizedben. A hivatalos propaganda szerint a Föld éghajlatváltozásáért, amelyet pontosan ezek a szélsõséges idõjárási jelenségek és átlaghõmérséklet emelkedés bizonyítanak, az emberi tevékenység a felelõs. Ilyen emberi tevékenységek az üvegházgázokat termelõ megnövekedett ipari tevékenységek, az emberiség nagy mennyiségû szén-alapú tüzelõanyag felhasználása, a megnövekedett mennyiségû autóhasználat következtében levegõbe kerülõ szén-dioxidok, a tömérdek mennyiségû mûanyagzacskók és csomagolók haszálata, amik lebomlási ideje átlagosan 300-400 év, illetve az erdõirtás és csökkenõ zöldterületek. Magáért a hivatalos környezeti propagandáért a Róma Klub felelõs, akik a Globális Pszichopata Bûnkartell környezeti politikáját koordinálják. Ennek a szervezetnek az elsõdleges célja olyan krízis propaganda terjesztése, ami indolkolttá teszi a hatalom centralizációt, illetve az eugenikát és az ipari fejlõdés elnyomását a harmadik világban. Érdemes tehát némi egészséges szkepticizmussal fogadni az általuk sok szervezeten át terjesztett tényeket és megoldás ajánlatokat, mivel hajlamosak 'sokk adatok' közlésére, dezinfromálására és olyan ajánlatok megtételére, amelyek a központi hatalmat sürgetik. Az armaggedonisták azt terjesztik, hogy elérkezett az isteni ítélkezés ideje, a bibliában megírt végidõk jelenségeinek vagyunk tanúi. Ezt természetesen a vallásos armaggedonisták terjesztik, akik mindenáron az emberi világ végét akarják látni.

A Róma Klubtól és a szervezett vallások armageddonistáitól függetlenül, kétségtelen, hogy természetellenesen élünk és, hogy a szemléletünkön és a természethez való hozzáállásunkon változtatnunk kell. Azonban igen gyanúsan sem a Róma Klub, sem a nemzetközi hivatalos beszámolók egyike, sem a szervezett vallások armaggedonistái nem számolnak be arról a fenomenáról, amit 'környezeti hadviselésnek' nevezünk és azokról a fegyverekrõl, amiket ehhez felhasználnak. A 'környezeti hadviselés' kifejezés a természetes ökológia, mint például a klíma és az idõjárás, tudatos megváltoztatását vagy manipulálását takarja, a földrendszer bármely részének - beleértve az ionoszféra és a magnetoszféra, amelyek manipulálásával szárazságot lehet elõidézni, illetve a föld tektónikuslap rendszere, amely manipulálásával akár olyan szeizmikus eseményeket is elõ lehet idézni, mint a földrengések - befolyásolásával, amellyel tudatosan fizikai, gazdasági, pszicho-szociális károkat lehet okozni bármely kiválasztott geofizikai vagy populáció lokalitásban - egy stratégiai vagy taktikai háború részeként.

A környezeti és klímahadviselés fegyvereit gyûjtõnéven geo-fegyvereknek nevezzük és nagyban felelõssek az elmúlt 15-20 évben tapasztalható szélsõséges idõjárásért, és egyre erõsödõ gyanúk és bizonyítékok szerint tömegpusztító cunamikért és földrengésekért is. Ám sem a környezetvédelmi szervezetek, sem a média, sem a politikusaink nem beszélnek róluk, annak ellenére, hogy ma már olyan cégek is léteznek, amelyek nyíltan felajánlják idõjárásbefolyásolás szolgáltatásaikat, olyan célokra is, mint a 'rasszista rezsímek elleni küzdelem'. Röviden, genocídiumra, kínzásra és mindenféle más „istencsapásra”. És annak ellenére sem, hogy ezeknek a környezetkárosító és manipuláló fegyvereknek a létezését letagadni nem lehet, hiszen nem csak tudósok és meteorólógusok állítják már, hogy tudatosan elõidézett klimaváltozásokról és természeti katasztrófákról van szó, hanem még az Egyesült Nemzetek 1977-es egyezménye, az 'Egyezmény a krönyezetmodifikáló technológiák katonai vagy más ellenséges használatának tiltására' (Convention on the Prohibition of Military or Any Other Hostile Use of Environmental Modification Techniques' (Resolution 31/72, 10 December 1976), is ékesen bizonyítja létezésüet. Ironikusnak találom, hogy a Pentagon is csatlakozott a globális felmelegedés konszenzushoz és egy tanulmányban hosszasan és részletesen tanulmányozta különbözõ globális felmelegedési szenáriók következményeit. Irónikus, mondom, mivel a Pentagonnak van egy bizonyos klímahadviselési programja, olyan felszereléssel, ami elismerten mûködik és befolyásolja a klímánkat.

A klíma és az idõjárás befolyásolásának lényegében 3 fõkategóriája létezik. Az elsõ a szokványos idõjárási mintázatok elnyomása, a második a szokványos idõjárási mintázatok felerõsítése, és a harmadik a teljesen új idõjárási mintázatok elõidézése. Az idõjárs és klíma befolyásolását két alapvetõ technológiával eleht elõdiézni: felhõ seeding és irányított energia.

HAARP
A Globális Pszichopata Bûnkartell egyik irányított energia geo-fegyvere a gokonai (alaszkai) bázisú, USA Légierõ és az USA Tengerészet irányítása alatt álló HAARP (High Frekvency Aurorial Research Program), azaz a Magas Frekvenciájú Auroriális Kutató Program. A HAARP egy szuper erõs (1.800 megawatt összerõsségû) rádióhullám sugárzó technológia, aminek az legfontosabb komponense az úgy nevezett ’Ionoszféra Kutató Instrumentum’ (Ionosphere Research Instrument - IRI). A HAARP 180 darab 72” magas toronyból áll, amelyek együttesen sugároznak egy 2.8-tól 21 MHertzig terjedõ keskeny energiasugarat. A tornyok termosztatikus halmokon állnak 80” távolságban egymástól egy kb. 12 x 15 méteres derékszögû területen. Mindegyik tetején van két keresztezõdõ antennája (dipólusa), a egyik alacsony sávú (2.8-8.3 MHz) a másik pedig magas sávú (7-10 MHz). Mindegyik dipólusnak egy saját transzmittere van, amik az IRI-k alatt fekszenek 30 darab klímatizált búvóhelyben. Mindegyik búvóhely 12 darab 10 kilówattos transzmittert rejt, azaz összesen 360 darab transzmitter, ami 3.6 megawatt erõsséget ad az IRI-nek. Továbbá, maguk a tranzmitterek 5 nagy generátor által vannak mûködtetve, amik 16 megawatt erõt adnak.

A HAARP úgy mûködik, hogy az IRI tornyai együttesen egyetlen sugérnyalábot képezve felnyitják az ionoszférát (vagyis az atmoszféránk legfelsõbb rétegét, ami a Földtõl 40 és 500 mérföld közötti távolságban helyzekedik el) úgy, hogy a Földrõl felmelegíti a megcélzott ionoszféra területet. Az elektromágneses hullámok részben visszaverõdnek a Földre és behatolnak minden élõbe és élettelenbe. Az ionoszféránkon tudatosan elõidézett gigászi lyukakon át pedig az atmoszféránkba jutnak a világegyetem kártékony sugárzásai. A HAARP lényegében olyan, mint egy gigászi melegítõtorony, ami komoly zavarokat okoz az ionoszférában, nem csak óriási lyukakat furva bele, hanem hosszú vágásokat is szelve abba a védelmezõ rétegbe, ami körülöleli a Földünket és az azon létezõ minden életet, és megakadályozza a halálos sugárzásokat a bolygónk bombázásától. Ma már tudományos kutatások bizonyítják, hogy a HAARP mûködik és képes árvizeket, szárazságokat, hurrikánokat és földrengéseket elõidézni. A mesterséges szárazság elõidézése úgy történik, hogy a HAARP-pal mikrohullámú sugarakat lövellnek a stratoszféránkba, azt felmelegítik, majd aerosol alakú kémiai anyagokat juttatnak a légkörbe. A HAARP mikrohullámú sugarai és az olyan kémiai anyagok, mint a bárium titánatok, metil aluminium és potásszium keverékek, lényegében kiszárítják az atomoszféránk base-line nedvesség gradientjeit.

A HAARP nem más, mint egy hódító fegyver, az Új-Világrend egyik leghatásosabb geo-fegyvere, amellyel tudatosan és választékosan destabilizálják egész régiók mezõgazdasági és ökológiai rendszereit. Teljes gazdaságokat képesek destabilizálni klímamanipulációval, de még lényegesebben, a HAARP úgy alkalmazható, hogy az "ellenség népessége" nem is tud róla és még csak hadseregeket sem kell bevetni. 2001-ben egy cikk a Tudomány és Globális Biztonság tudományos lapban azt állította, hogy az infrahullám (ami nem más mint a HAARP által is elõllított Extra Alacsony Frekvenciájú sugárzás egyik típusa) lokalizált föüldrengéseket képes okozni. Tehát a HAARP nem csupán extrém idõjárási jelenségeket – szárazság, nagy esõzés okozta áradások, különös forróság stb. – képes elõidézni, hanem akár földrengéseket is a világ bármely pontján.

Kihangsúlyozom, hogy a HAARP mûködik és a használata lehetségesen végzetes következményekkel bír a világunk éghajlatára és minden életre a Földön. Az Új-Világrend pszichopata õrültjeinek egyik célja a világ 6.5 millárd lakosának 1 milliárd, vagy még annál is kevesebb fõre történõ aggresszív redukálása háborúkkal, eugenikával, biológiai és kémiai fegyverekkel, irányított energia és geo-fegyverekkel. A HAARP-ot emberéleteket követelõ szélsõséges idõjárási körülmények és gigászi szárazságok elõidézéséhez alkalmazzák, hogy tudatosan elpusztítsák az emberiség java részét. A világ sátánista hatalmasai tudatosan idézik elõ a bibliai jóslatokban szereplõ földrengéseket, szárazságokat, és viharokat. Nem beszélve a háborúkról. (Ennyit az armageddonisták szilárd meggyõzõdésérõl, hogy Isten idézi elõ az általuk talapsztaltakat!)

(Egyébiránt a HAARP lényegében Dr. Nikola Tesla ’halálsugara’ tudományos kutatásnak álcázva!)

Chem-sáv
A Globális Pszichopata Bûnkartell geo-fegyver arzenáljában megtalálható a chem-trailnek elnevezett fenomena, azaz a kémiai-sáv. Ezt a technikát részben az emberiség, fõként a japánok és a magyarság egy régi barátjának, idõsebb Teller Edének köszönhetjük, aki köztudottan különös vonzalmat érzet a nagy pusztítóerejû fegyverekkel szemben. 1997-ben többed magával egy tanulmányt mutatott be, amelynek célja a globális felmelegedés megakadályozása volt. Ebben a tanulmányban olyan ajánlatokat tesznek a felemelegedés, a krizís szintû UV/kozmikus sugárzás és ózon-réteg megfogyatkozás krízésének megakadályozására, mint például gigászi mennyiségû ionizált szubmikron részecskék feljuttatása és szétszórása az atmoszféránkban. Míg a tálalt öltletek kétségtelenül nagyszerûek voltak, a tanulmány készítõi, mintha elsiklottak volna ama apróság felett, hogy az alkalmazásra ajánlott kémiai anyagok - bárium, szelénium, thórium és aluminium - milyen hatással lesznek az emberi egészségre és a környezetünkre. Úgy tünik, hogy az olyan kifejezések, mint a 'biztonság', 'toxicitás', 'letalitás', 'környezeti befolyás', és 'erkölcs' nem igen szerepeltek ezeknek a hírneves tudósoknak a szótáraiban. Lényegében olyan megoldásokat ajánlottak, amik némelyike több kárt okoz az emberi egészségben és a környezetünkben, mint jót tenne. Az alapötlet az volt, hogy ezek az ionizált nehézfém részecskék gátolják és visszatükrözik a napsugarakat és az ajánlott alkalmazásukkal megkadályozzák az ártó sugarak bejutását az atmoszféránkba, kb. 1-2%-kal csökkentve az UV sugarakat. A kémiai anyagok atomoszféránkban történõ szétszórásának gigászi feladatához többek közt, katonai és kereskedelmi repülõket ajánlottak.

Ma fõként az USA-ban és Kanadában egyre több beszámoló van a levegõben látható furcsa kémiai-sávokról és az USA Védelmi Osztályának (DOD) 'RF Dominancia' programja bizonyítja, hogy Teller Ede és társai eredeti ötletét fegyveresítették, amely fegyvert a környezetünk és az egészégünk tudatos károsítására alkalmazzák. A CIA eredetileg a Coverleaf Projekt alatt kísérletezte ki ezeket a kémiai-sávokat, aminek keretében az aerozált anyagokat a felsõ atomoszféránkban, a stratoszférában szórták szét. Ma már olyan anyagokat alkalmaznak, mint az aluminium, thórium, szilikon karbide, cirkonium, illetve más sugárzás-visszaverõ fémek és fém oxidok. Az alkalmazott anyagok egy része természetesen visszahullik a Földre, köztük a thórium is, ami 98% tisztaságban van alkalmazva. Közép és kelet-Kanada klinikailag megállapított thórium mérgezésben szenved. Elmondom még egyszer és ezt nem gyõzõm ismételni az Olvasó számára: õrült pszichopaták vették át a Földünket, akik tudatosan pusztítják az emberiséget és a természetet.

Cunami-bomba
Egy másik geo-fegyver a 'cunami bomba'. (És ezután a mondat után szinte hallni vélem, hogy magadban felkiáltasz, "Na, ne!") Ma már de-klasszifikált iratokból tudjuk, hogy 1944-ben és 1945-ben, a II. Világháború alatt titkos katonai cunami-bomba kísérleteket folytattak az Új-Zéland-i Aucklandtól nem messze elterülõ Whangaparaona terület környékén a Csendes-óceánban. Az Auckland Egyetem Thomas Leech professzorát rendelték ki a katonasághoz, hogy részt vegyen egy projektben (Projekt Seal), amelynek keretében egy sor titkos víz alatti robbantásokat végeztek, amikkel mini-cunamikat idéztek elõ. A kísérletek folytán a víz alatt robbanóanyagokat helyzetek el bizonyos stratégiai alakzatokban, hogy aztán a kontrollál felrobbantásukkal gigászi árhullámokat okozzanak. A technológia felé komoly érdeklõdést mutatott az amerikai és a britt kormány is, akik aztán maguk tovább fejlesztették ezt a cunami-bomba technológiát. Több feltételezés látot napvilágot arról, hogy a Japán földrengés és az azt követõ cunami is mesterségesen voltak elõidézve, sõt a néhány évvel ezelõtt Indonéziában töbszázezer életet követõ szuper gigászi cunami is már ilyen mesterséges cunami volt.

2. Biológiai és kémiai fegyverek 
A biológiai és kémiai fegyverek, illetve a bioterrorizmus és a kémiai terrorizmus a fekete biológiai/kémia termékei, és mint minden pusztító fegyvert ezeknek a legveszedelmesebb alakjai is jobbára a Fekete Testvériség csoportjai és a Globális Pszichopata Bûnkartell tartják birtokukban. Míg a biológiai fegyverek igen hatásosak, a kémai fegyvereket már sokkal nehezebb halálos dózisokban alkalmazni így a bevetésük fõ célja inkább a félelemkeltés és megfélemlítés. 1998-ban híresztelések láttak napvilágot, hogy a Dél-Afrikai kormány olyan genetikai mérnöklési programokat finanszíroz, amelyek keretében fajspecifikus biológiai fegyvereket fejlesztenek ki. Az izraeli kormányról is hasonló híresztelések terjengtek. A dél-afrikaiak állítólag a feketéket elpusztító, míg az izraeliták az arabokat elpusztító génspecifikus fegyverek kifejlesztésén dolgoztak. Sokan szkeptikusan fogadták ezeket a híreszteléseket annak ellenére, hogy ilyen biológiai fegyverek kifejlesztése tökéletesen lehetséges és több mint valószínû, hogy már léteznek is. Ami a kémiai fegyvereket illeti, roppant hosszú listán lehetne részletezni azokat a támadásokat, amik keretében már bevetették õket vagy a bevetésükkel fenyegettek. Kezdhetnénk a listát a pulykák jogait védõ szervezettel és befejezhetnék Izraelben az export gyümölcsök megmérgezésével vagy a Magyarországra importált mérgezett ételekkel. Az ismert esetek egyike sem okozott tömeges halált, de annál alkalmasabb volt a populáció soraiban történõ félelemkeltésre.

Biológiai fegyverek
Csak, hogy világos legyen, milyen hatással lehet bevetni némely biológiai fegyvert: ha veszünk példának okáért egy gram smallpoxot, ami roppant fertõzõ és fatális, és amire jelenleg nincs oltás, mert 1979-ben leálltak az oltóanyagok készítésével, és ezt az egy gramot kiengedjük a levegõbe, hogy kb. 100 esetet produkáljunk vele, az esehetõség kiváló arra, hogy a vírus 6 héten belül globális fertõzést okozzon és a halálos esetek száma többszáz millió ember legyen.

Az alábbi lista a jelenleg ismert biológiai fegyverekhez felhasználható baktériumok, vírusok és toxinok listája, a teljesség igényessége nélkül, amelyek alkalmasak az emberi szervezet, kereskedelmi állatok, kereskedelmi növények és a környezet károsítására:
Enterohaemorrhagic Escherichia coli, serotípus 0157 és más verotoxint termelõ serotípusok, Legionella pneumophila, Bartonella Quintana, Coxiella burnetii, Rickettsia rickettsii, Rickettsia prowasecki, Clostridium botulinum, Brucella abortus, Bacillus anthracis (anthrax), Chlamydia psittaci, Brucella melitensis, Burkholderia mallei, Yersinia pseudotuberculosis, Francisella tularensis, Brucella suis, Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei), Clostridium tetani, Salmonella typhi (tífusz), Yersinia pestis (pestis), Shigella dysenteriae, Vibrio cholerae (kolera), Clostridium perfringens, Mycoplasma mycoides, Xanthomonas campestris pv. oryzae, Xylella fastidiosa, Xanthomonas campestris pv. Citri, Xanthomonas albilineans, Kyasanur vírus, Rift Valley láz vírus, Majom himlõ vírus, Marburg vírus, Machupo vírus, Lymphocytic choriomeningitis vírus, Lassa láz vírus, Junin vírus, Hantaan vírus, Ebola vírus, Eastern equine encaphilitis vírus, Western equine encephalitis vírus, Louping ill vírus, Murray Valley encephalitis vírus, Omsk haemorrahagic láz vírus, Orouche vírus, Powassan vírus, Rocio vírus, St. Louis encephalitis vírus, Japanese encephalitis vírus, Sárgaláz vírus, Variola vírus, Venezuelan equine encephalitis vírus, Thick-borne encephalitis vírus, Fehér vírus, Dengue láz vírus, Chikungunya vírus, Congo-crímeai haemorrhagic láz vírus 
A sejt a pokolból
Ez az elnevezés egy bizonyos pfiesteria piscicida nevû mikróbának az új elnevezése, amibõl igen hatásos toxinokat lehet kivonni. A produkált tünetek olyanok, mint a zavarodottság, memóriavesztés, koncentrációs képességek csökkenése, motorkoordinációs zavarok és egy sor más mentális funkciók zavara vagy elveszítése. És ezek a toxinok levegõn és kontaktusra is jól terjednek. 
Botox (botulinum toxin): A botox proteinje neurotoxin és ez a világ legtoxikusabb anyaga, legalábbis a biológia világában. A természetes lakóhelye a föld és könnyen ki is lehet választani belõle. A fegyveresített alakja klasszifikált titok, de tudjuk, hogy aerozol formában vagy akár ivóvízbe is be lehet vetni. Nincs íze, nincs szaga és 2 -14 nap alatt megjelennek a tünetek, amik dupla látás, nyelés és beszéd problémák, izomgyengeség, hányás és léguti összeomlás. Amikor a tünetek már megjelennek nem lehet semmit sem tenni. A megfertõzöttek járó-kelõ halottakká válnak. Habár van ellenszer, a nagy tömegek immunizációja nem megoldható. Nagy mennyiségû ivóvíz és élelmiszergyárak kontaminálásához elég nagy mennyiségû botoxra van szükség, de õszintén szólva az élelmiszergyártás centralizálása igen szép alkalmat nyújthat egy bioterroristának egy botox általi tömeggyilkossághoz.
Aflatoxin: Egy bizonyos penész termeli ezt az anyagot, ami májrákot okoz. Ez valóban egy szuper biológiafegyver ugyanis roppant nehéz megkülönböztetni, hogy a rákot természetes betegség vagy szándékosság okozta-e. Még annak felismerése is nehézséges lenne, ha egy egész célpopulációt megfertõznének vele.
Ricin: A ricin egy protein toxin, amit a castor babból vonnak ki. Úgy giylkol, hogy elpusztítja a sejtjeink protein szintetizátor mechanizmusának egy fontos részét, a ribosomát. Ez egy lasssan ölõ méreg, ami végül a szervezet teljes összeomlását okozza. Alkalmas a genetikai mernõklésre, hogy még hatásosabb biológiai fegyvert készítsenek belõle. Jelenleg bizonyos ráksejtek célzott elpusztítására is alkalmazzák, de pontosan emiatt a "mágikus golyó" tulajdonsága miatt kiválóan alkalmas szofisztikált biológiai fegyverhez is. Kiváló szer 'orvgyilkossághoz'. Teoretikusan lehetséges az immunizáció, de jelenleg tudomásom szerint nincs vakcina. A tünettörténet hasonlatos a botoxhoz és miután a tünetek megjelennek már nincs mit tenni.
Anthrax: Egy régi kedvenc a biológiai fegyverek közt a B. anthracis, ami egy aerobic sporaformáció, gram pozitív baktérium. Roppant fertõzõ és halálos az ember és a domesztikált állataink közül sokra. Sebeken át terjed legjobban, de belélegzés útján is terjedhet. Ha be van lélegezve, akkor pulmonáris anthraxot okoz, ami 80%-ban halálos kimenetelû. Az anthrax spórák sok éven át megmaradnak a földben és teljesen használhatatlann teszik azt az ember és az állatok számára. Ma már olyan virulens és rezisztens fajták lettek kifejlesztve, amiket nem lehet antibiotimukkal kezelni. A sima anthrax viszont jól kezelhetõ, ha azonnal megkezdõdik az antibiotikumos kezelés és 60 napon át folytatódik.
Smallpox: Ez egy DNS vírus, aminek a genetikai kódját már feltérképezték. Könnyen kultiválható és nagy mennyiségben elõállítható rövid idõ alatt. A genetikai mérnõklés egyik legfontosabb kandidátusa, mert könnyû úgy megváltoztatni, hogy a jelenleg hatásos vakcniák ne használjanak. És párosítani is lehet például a botox génnel, ami biztosítja a 100%-os fatalitást. Roppant fertõzõ és emberi érintkezés útján terjed belégzés során. A világ legtöbb embere fogékony erre vírusra, mivel 1979-ben a WHO leállította az oltást. A mortalitás százalék sztrain függõ, de például a variola major sztrain 50%-os fatalitással jár.

Kémiai fegyverek
Ami a kémiai fegyvereket illeti, ebbõl is van néhány, amit érdemes szóvá tenni. A kémiai fegyverek lehetnek mérgezõ gõzök és gázok, folyadékok vagy szolid anyagok, amiknek toxikus hatása van az emberi szervezetre, állatokra és növényekre. Be lehet õket vetni bombák formájában, aerosol alakban repülõgépekrõl, hajókról és kocsikból vagy folyadék formájában a földön. Némely kémiai fegyver teljesen szagtalan és íztelen. Ezeknek a szereknek lehetnek azonnali vagy késleltetett hatásai (percektõl napokig), azonban sokkal nehezebb beventi õket halálos dózisban, mint a biológiai fegyverket, mivel a szabadban hamar illannak. Lényegében hat féle kémiai fegyver létezik:

? tüdõkárosító ügynökök, mint például a foszgén
? cianidok
? hólyagosító ügynökök, mint például a mustár
? ideg ügynökök, mint például a GB, GD, GA, GF és VX
? bénító ügynökök, mint a BZ
? és végül tömegkontroll fegverek, mint például a Mace


Sarin: Egy ideggáz, ami roppant toxikus és gyorsan hat. Eredetileg mint rovarirtót kísérletezték ki Németországban, de sokkal hatásosabb, mint a normál rovarírtók. Egy szagtalan, íztelen és színtelen folyadék, amit inkább gázosított alakban szoktak bevetni.
Cianid: Ez a potenciálisan mérgezõ gáz több alakban létezik. A hidrgén cianid és a cianogén klorid színtelen gázok, míg a szódium cianid és a potásszium cianid kristály alakban elõállított. Ez a kémiai anyag nem szagtalan, igen kesernyés mandula szaga van, amirõl be lehet azonosítani. Élelmiszereket mérgezhetnek vele.
Soman: Szintén egy ideggáz és szintén a németek fejlesztették ki, mint rovarirtót. Színtelen, íztelen folyadék formájában alkalmazzák, aminek kámfor illata vagy rohadó gyümölcs szaga van.
Szulfur mustár: Mustárgázként is ismerjük. Jöhet gáz, olajos folyadék vagy szolid alakban. Gáz alakban színtelen, de folyadék és szolid alakban sárgától barnáig terjed a színe. Általában mustár, fokhagyma vagy hagyma szaga van.
VX: Ideggáz, amit az Egyesült Királyságban fejlesztettek ki a kártékony hatású DDT helyett. Egy lassan párolgó szagtalan és íztelen, színes olajos állagú folyadék alakban alkalmazzák.
ÉRDEKESSÉG: 1994 decemberében Vancouver Kanadában, egy 'Állatjogi Milicia' elnevezésû szervezet levélben értesítette a médiát és az üzleteket, hogy a karácsonyi pulykákat patkányméreggel ízesítették 'a pulykák jogainak nevében, tiltakozásként sok millió pulyka értelmetlen lemászárlásáért'. Több ezer pulykát vettek le az élelmiszerüzletek polcairól, ám a túlbuzgó milicista szervezet nem váltotta valóra a fenyegetését.

1994 Szilveszterén Dushanbe, Tadzsikisztánban 9 katona és 6 civil halt bele cianiddal dúsított szilveszteri pezsgõzésbe, amit az orosz békefenntartó katonákat elszállásoló bázis melletti boltban adtak el. 53 ember került kórházba, ebbõl 11 civil egyenesen az intenzív osztályra. Az esetrõl, mint elõre megfontolt terrorcselekményrõl számoltak be a médiában.
Flór fegyver 
A flór egy egyszerû, de igen hatásos kémiai fegyver. A vízbe folyamatosan adagolt kis mennyiségû fluorid idõvel gyengíti az emberek akaraterejét a dominanciával szembeni ellenállásra, azzal, hogy lassan megmérgezi és narkotizálja az agy bizonyos részét, amitõl aztán az ember szubmisszívvé válik azoknak az akaratával szemben, akik uralkodnak rajta. A németek és az oroszok is fluoridot öntöttek az ivóvízbe, hogy a háborús fogjokat lebutítsák és engedelmessé tegyék, de szódium fluorid (nátrium fuorid) például jelen van ma is a vízünkben és a fogkrémeinkben. A publikum jobbára teljesen tudatlan, hogy ez a kémiai anyag egy igen mérgezõ anyag, amit aluminium készítés során nyernek, amit aztán elvegyítenek egy finomított foszfátkõvel, amit viszont, mint patkány mérget használnak. A fluorin minden lényegesebb kábító gyógyszer részese, beleértve a Prozacot, ami jelenleg világ legkedveltebb depresszió ellenes szere és olyan dokumentált mellékhatásai vannak, mint az öngyilkossági ideációk, erõszakos magatartás, idegesség, szorongás, alvatlanság és szexuális diszfunkciók. A fuorid sok gyógyszerben jelen van, mint potenciátor, azaz hatékonyságnövelõ adalék. 1954-ben Elliot Perkins, tudós és író az alábbiakat nyilatkozta a fluórról: 'A valódi cél a víz flórózásával a tömegek ellenállásának csökkentése a dominanciával, az irányítással és a szabadságok elveszítésével szemben.' És 'A legnagyobb õszinteséggel állítom, mint tudós, aki több, mint 20 évet töltött a flóridok kémiai, biokémiai, fiziólógiai és patológiai kutatásával: bárki, aki egy évig vagy annál hosszab idõn át iszik mesterségesen flórozott vizet, soha többe nem lesz az aki egykoron volt, akár mentálisan vagy fizikailag.'

3. Nem-halálos (szubletális) fegyverek, irányított energia fegyverek
Mintha a geo-fegyerek, a biológiai és kémiai fegyverek nem lennének már elegendõk az emberi faj kipusztításához, az oroszok és az amerikaiak a nyakunkba sózták még az úgynevezett szubletális (nem-haláos) fegyverket, amik elnevezésüket becsapva nagyonis halálosak lehetnek. És no már férleértés ne essék, sok évvel ezelött Professzor Jose Delgado egy bikát megállított velük vágtában egyetlen gombnyomással.


Az irányított energia fegyverek által okozott agyzavarok 
HOMLOK LEBENY (a homlok mögött)
-Többlépcsõs feladatokhoz szükséges sorozatos komplex mozgás tervezésének képességének elveszítése (pl. kávé fõzés)
-Spontaneitás elveszítése
-Flexibilis gondolkozás elveszítése
-Egyetlen gondolat álhatatossága
-Koncentrációs képesség elveszítése
-Érzelmi változások
-Társadalmi viselkedésben beálló változások
-Személyiség változások
-Problémák a problémamegoldó készséggel
-Nyelvhasználati nehézségek
-Testrészek mozgásának elveszítése
PARIETAL LEBENY (a fej közepe és hátsó része)
-A tárgyak megnevezésének képességének elveszítése
-Olvasási problémák
-Rajzolással kapcsolatos problémák
-A jobb és a bal megkülönböztetésének képességének elveszítése
-Nehézségek matematikai problémák megoldásával
-Bizonyos testrészék létezésének nem észlelése,
-Problémák a közvetlen környezet észlelésével
-Problémák a vizuális figyelem fókuszálásával
-Nehézségek a szem és kéz koordinálásával
HALÁNTÉK LEBENYEK (a fej fülek feletti része)
-Nehézségek az arc felismeréssel
-Nehézségek a beszélt szavak értelmezésében
-A rövid távú memória elveszítése
-Interferencia a hosszú távú memóriával
-Felajzott vagy megcsappant szexuális aktivitás
-A kategorizáció képességének elveszítése
-A jobb lebeny sérülésétõl kitartó beszédet lehet észlelni
-Agresszív magatartás
CERBELLUM (a koponya alja)
-A kifinomult mozgás képességének elveszítése
-A járás képességének elveszítése
-Kéz kinyújtásának és tárgyak megfogásának képességének elveszítése
-Remegés
-Szédülés
-Összefolyó beszéd
-A gyors mozdulatok megtételének képességének elveszítése
NYAKSZIRTI LEBENY (a fej leghátsó része)
-Látási zavarok
-A környezetben elhelyezkedõ tárgyak észlelésének nehézsége
-Nehézségek a színek identifikálásával
-Hallucinációk
-Vizuális illúziók
-Szóvakság – szavak nem felismerése
-A tárgyak mozgásának nem észlelése
-Nehézségek az olvasással és írással

AGYTÖRZS (mélyen az agyban)
-Megcsappanó légzés képesség, ami fontos a beszédhez
-Nehézségek az étel és a folyadék lenyelésével
-Nehézségek a szervezettséggel és a
-Környezet érzékelésével
-Egyensúly és mozgás problémák
-Hányinger és szédülés
-Alvási zavarok 

THE TECHNOLOGIES
The ruling minority mould society to suit their purposes through brainwashing; propaganda and mushrooming. Again, anyone who questions their actual motives or the truth behind the facades is crushed quietly but thoroughly. Some of the more sinister, oppressive means of doing this involve the use of advanced satellite/computer systems of which the public is unaware. A few of these are:-
• ECHELON SATELLITE SYSTEMS… these are NSA systems designed to monitor ALL telecommunications worldwide scanning for persons "of interest".
• AUDIO-VISUAL SATELLITE MONITORING… these target public figures and citizens "of interest", 24/7.
• TRANSECTOR DEVICES… these effect the satellite location, tracking etc of targets (eg US Pat #4893815 16/1/90 L. ROWAN).
• NEUROPHONE SYSTEMS… these allow the satellite or microwave transmissions of voices etc directly to the brain of targets (eg US Pat # 3393279 16/7/68 P. FLANAGAN and US Pat #3647970 7/3/72 P. FLANAGAN).
• BRAINWAVE ANALYSERS… these allow satellite brainwave scanning or neural monitoring plus electronic brain link ups with thought - deciphering computer software (eg US Pat #6011991 1/4/00 A. MARDIROSSIAN)
• DIRECTED ENERGY WEAPONS… these are too numerous to list but they allow destruction, movement of objects, personal illness, debilitation, even death (eg US Pat # 5123899 23/6/92 J.GALL & US Pat #5289439 22/2/94 J. GALL allowing control of consciousness/moods of the target).
MK-Delta: Mély álom
Az MK-Delta (Mély álom) egy CIA program, ami 19..-ben futott és célja az agy elektromágneses hullámokkal történõ szubliminális programozása, érthetõbben a civil lakosság magatartásának és attitüdjének távolról történõ befolyásolása és programozása. Tranzmisszió és vétel: televízió antennák, rádió antennák, villamos áram vezetékek, a matracok rugója. Moduláció a 60 Htzes wiringnek. A frekvenciák a VHF, HF és UHF, modulated at ELF. Olyan technológiát dolgoztak ki, amivel televizíó és rádióadó antennákat felhasználva olyan energiákat tudnak sugározni az emberi elmébe, amivel befolyásolhatják a magatartást. A tünetek fáradtság, kedély kilengések, magatartásibeli abnormitások és szociális bûnözés. Mellékesen megjegyezném, hogy a legelsõ dolog, amire felfigyeltem miután visszatértem Magyarországra az pontosan az itt felsorolt tünetek voltak, fõként a magatartásbeli abnormitások és a szociális bûnözés, amelyek pillanatnyi impulzusok agytalan kiélésében, gátlástalanságban, mások jogain való lábbal tiprásban, hazudozásban, csalásban és mások manipulálásában nyilvánul meg.
Gondolatolvasás
Orwell 1984-jében megjelenített 'gondolatrendõrség' már mûködésbe lépett. A gondolatolvasás egyik mérföldköve az úgynevezett "transzkarnális mágneses stimuláció" [Transcarnal Magnetic Stimulation], azaz TMS. A technológia abból áll, hogy intenzív mágneses stimulit fokuszálnak az agy specifikus részére, amivel bizonyítottan befolyásolni tudják a gondolatokat, érzékelést és magatartást. Állítólag alkamas az obcesszív-kompulzív zavar gyógyítására, és némelyek már ott tartanak a technológia ajnározásában, hogy azt állítják a technológia alkalmas fájdalmas szerelemi kapcsolatok emlékeinek kitörlésére. Mint minden új technológiának ennek is van pozitív oldala, azonban ne álltassuk magunkat azzal, hogy nem fõként gonosz és manipulatív célokra lesz/van alkalmazva. Ez a technológia hasonlatos a beültetett microchiphez, amivel gondolatokat és magatartást tudnak manipulálni és közönséges távrányítású bioelektromosrendszerekké tudnak minket degradálni. Egyenlõre katonai technológiának minõsül és egy sisak felvétele szükséges a mûködtetéséhez. Nem meglepõ, hogy egy orosz civil aktivista speciális sisakkal a fején él éjjel s nappal, mivel nem akarja, hogy a gondolatait befolyásolják vagy az elméjét megsüssék. A legtöbb ember paranoiás vagy skizofrén õrültnek nézi, holott õ teljesen tisztában van azokkal a katonai technológiákkal, amikkel befolyásolni tudják a gondolkozásunkat és magatartásunkat.
V2K: Voice to Skull (hang a fejbe)
1973-ban a Walter Reed Katonai Kutatóintézet felfedezte, hogy kivülrõl besugárzott hallást lehet elérni pulzáló mikróhullám audiógrammokkal. Az áldozaton elért hatás egy skizofréniát mimikáló hanghallás, amely hangok nem az áldozat saját gondolatmenteinek részesei. Ez az eszköz kiválóan alkalmas tehát arra, hogy titkos akciók leple alatt megõrjítésk az ellenséget mindenféle fejében felhangzó hangokkal, vagy, hogy agyprogramozással létrehozott gyilkosoknak nyomtalanul továbbítsanak utasításokat. Az intézmény a magas feszültségû mikrohullámú sugárzás biológiai hatásait is kutatta, amelynek részleteit egy “MW (mkrohullámú) fegyverek” elnevezésû szimpóziumon adott elõ.

Az USA szabadalmi hivatalában a 
6.587.729-es számú 2003. július 1-én szabadalmazott szabadalom meghatározása a következõ: "olyan gépezet, amivel hallhatóan lehet értelmes beszédet kommunikálni felhasználva rádiófrekvenciás hallóeffektust". A szabadalom az amerikai légierõ titkárának a nevén van és élõ bizonyítéka annak, hogy egy ember olyan módon hallhat értelmes, összefüggõ, fenyegetõ vagy más természetû hangokat a fejében, hogy nem szenved paranojás skizofréniában. Mitöbb, ennél és az elõzõen említett kommunikációs technológiánál már sokkal szofisztikáltabb technológiák is léteznek, olyan fegyvertechnológiák, amelyekkel távolról elektronikus úton lelehet blokkolni egy ebmer memóriáját és helyette kellemetlen memóriákat, illetve sugallatokat lehet besugározni az elméjébe, amelykrõl azt hiszi a saját gondolatai. A technológia elnevezése szintezikus telepátia és mint "tudatbefolyásoló technológiát" tartják számon.

Míg ezekkel a láthatatlan tudatbefolyásoló fegyverekkel elõ lehet idézni álemlékeket, hallható hangokat, és éjszakai rémálmokat, egy ember normális mozgását és mûködését is korlátozni lehet akút fájdalom, belsõ szervi összeomlás és halál elõidézésével, illetve a normális érzékelés (látás, hallás, szaglás stb) manipulálásával. Röviden összefoglalva ezekkel a fegyverekkel egy embert a távolból lehet kínozni, irányítani, megbetegíteni és meggyilkolni.
Tömegkontroll fegyverek
2001. máricusában az USA haditengerészete bejelentette, hogy olyan szubletális (nem-halálos) fegyvereket alkalmaznak, amellyel úgy tudnak tömegeket kordában tartani, hogy óriási fájdalmat okoznak nekik olyan módon, hogy felforralják az emberi bõr vízmolekuláit. A fegyver 96 GHz elektromágneses sugárzást használ és 2-3 másodpercen belül érezhetõ az általa okozott fájdalom. Izrael egy olyan tömegkontrollra és kínzásra alkalmas fegyvert fejlesztett ki a "sikoly" név alatt, ami képes elveiselehtetlenül hangos sikoltást hallatni a célszemélyekkel és ez akkor is hallható, ha eltakarják a fülüket. Ez szintén egy elektromágenses ....
Hologrammok
Three-dimensional images that look like real objects called holograms are in the DOD’s arsenal. Holograms are created using lasers. Scientists at the University of Arizona have been working on advanced holographic technology since at least as far back as 1990. Holograms are considered a NLW and are to be used on the civilian population as part of PsyOp. Holograms can be projected to specific areas. Some of the following uses have been considered: To cloak small or large objects so they are temporarily invisible to the enemy, to confuse and terrify people in the battlespace, to distract the enemy, to create illusions, to project gigantic images of certain gods over enemy territory. Holograms are also to be projected into rooms occupied by the enemy. The DSB mentioned that sophisticated PsyOp to be used on the civilian population includes the projection of sounds and images to specific points in space. Holograms can be used, says the Air Force, “to scare a target individual to death.” The Air Force has also considered using satellites with holographic laser projectors to send these holograms to anyplace on the ground, sky, or air.3
4. Pszichikai hadviselési és agykontroll programok
Az agykontrollnak két vállfaja létezik: a trauma alapú és a nem trauma alapú. A trauma alapú agykontroll lényege a fizikai trauma, míg például a nem trauma alapú agykontroll történhet pszichoelektronikus fenyverekkel, illetve elektronikus úton tévék, rádiók és antennák által sugárzott szblimináis üzenetekkel.

Amirõl az alábbiakban részletezett agykontroll programok és az elõzõkben már részletezett pszichoelektronikai fegyverek szólnak, az nem más, mint annak a Glibális Pszichopata Bûnkartell által folytatott tudatos politikának az éles vége, amely célja az emberi faj átalakítása egyedi szabad-gondolkozó és szabad-akaratú teremtõ lénybõl egy csoportnyi birkává és robottá. Az agykontroll egy fegyver. Egy olyan fegyver, ami nem golyókat lõ a célpontokra, hanem helyzeteket fabrikál köréjük, nem puskapor hajtja, hanem információ, nem csinál nyilvánvaló zajt, és nem okoz nyilvánvaló fizikai sérüléseket vagy mentális sérüléseket. De mégis okoz 'zajt', és mégis okoz fizikai és pszichikai sérüléseket, és mégis befolyásolja a személy szociális mûködését. Mindezek nyilvánvalóak egy szakember számára, aki tudja, mit kell figyelni. Az emberek jobbára nem értik meg az agykontroll fegyvert, talán csak annyit érzékelnek, hogy valami nincs rendben az életükben, vagy a társadalmaikban. És mivel nem tudják, hogy pontosan mi is az, ami nincs rendben, nem tudják elmondani ezt az érzést racionális módon, vagy intelligenciával kezelni a problémát. Nem tudják miként kérjenek segítséget és nem tudják miként asszociálják magukat másokkal, hogy megvédelmezék önmagukat. Amikor az agykontrollt nem hirtelen, hanem graduálisan és folyamatosan vezetik be, akkor a publikum alkalmazkodik hozzá és megtanulja tolerálni a jelenlétét és annak befolyását az elméjükre, életükre és társadalmaikra. Az agykontroll azonban egy olyan fegyver, ami az emberek vitalitását, életrevalóságát, véleményét, szabad akaratát, magatartását, mobilitását, természetes és társadalmi energiáit, fizikai, mentális és érzelmi erõsségeit és gyengeségeit támadja meg.

Az agykontroll kifejlesztése mögött olyan intézmények állnak, mint mint az amerikai CIA, a britt Tavistock Intézet, a Rockefeller Alapítvány, sok-sok nemzetközi egyetem, pszichiátriai intézmény, és számtalan kutató és tudós. Jelenleg egy Globális Üldöztetés, Kínzás és Gyilok program is érvényben van világszerte, amely egy sátánista-fasiszta pszichikai hadviselési program és egy másik fejezetben részletesen írok róla, mivel rengeteg embert érínt az egész világon. Azonban ez a globális program különbözõ kisebb agykontroll programokban volt kikisérletezve a CIA által, a Stázi, a KGB, a Mossad és különbözõ sátánsit aszekták szakértelmének bevonásával is. Kétségtelenül a legnagyobb felháborodást az MK-Ultra elnevezésû agykontroll program vívta ki, aminek keretében borzalmas attrocitásokat követtek el emberek ellen. A legtöbb ember valószínûleg teljes hitetlenkedéssel viszonyul ezekhez a programokhoz, mert az effajta õrületes történetekkel szemben természetes szkepticizmussal bírnak. Azonban az alábbiakban felsorolt és részletezett agykontroll kísérleti programok bizonyítottan létezõ és dokumnetált programok voltak és, mint ahogy már említettem, ezekre alapozták a ma érvényben lévõ és világszerte sokezer, hanem sok millió, áldozatot szedõ Globális Üldöztetés, Kínzás és Gyilok Programot.

EZ A OLDAL MÉG ÉPÍTKEZÉS ALATT ÁLL!
GWEN TORONYOK ÉS A FAKOPÁNCS
A föld természetes geomágneses sugárzásait jelenleg a föld több pontján mesterségesen elõállított alacsony frekvenciájú sugárzásokkal helyettesítik úgy nevezett GWEN tornyok segítségével. Az oroszok is használják a technológiát, náluk a "fakopáncs" elnevezést kapták a tornyok. A tornyokkal bizonyos frekvenciákat olyan módon lehet regulálni, hogy az effektív megváltoztatja a föld természetes geomágneses erõterének erõsségét bármely georgráfiai területen. Az alkalmazott frekvenciák LF (alacsony frekvencia) 151 és 175 KHz között mozognak. A tornyok képesek a felsõ VHF-tõl az alacsony UHF-be is sugározni 225 és 400 MHz között. Ezeknek a GWEN tranaszmittereknek több funkciójuk van, mint például az 1. agykontroll, 2. a tömegek magatartásának és kedélyének manipulációja, és 3. szintetikus telepátia üzenetek sugárzása a kipecázott alanyok fejébe, és 4. tömegek fizikai megbetegítése. (Specifikusan, a 388 MHz károsítja az emberi szervezetet, de például az extra alacsony frekvenciával meg lehet változtatni az RNS és a DNS mûködését is.) Személyszerint NEM tudom, hogy hol vannak Magyarország területén ilyen GWEN tornyok (ha valaki tudja, akkor küldje el nekem az információt!)- ha egyáltalán vannak-, de az ismert, hogy 200 mérföld a hatótávolságuk és az is ismert, hogy az USA-ban, Oroszországban és más országokban már alkalmazzák ezt a technológiát a fentiekben említett funkciókra. Úgy manpulálják vele tömegek kedélyállapotát és magatartását, hogy az embereknek még csak fogalmuk sincs róla! A megszaporodott skizofrénia eseteket, véleményem szerint, részben a tornyok által sugárzott szintetikus telepátia üzeneteknek is köszönhetjük.

EZ A OLDAL MÉG ÉPÍTKEZÉS ALATT ÁLL! ......
Montauk Projekt
A Montauk Projekt egy nem-trauma alapú, hanem elektronikus alapú agyprogramozás. Al Bielke, aki főszerepett játszott a Montauk Projekt kifejlesztésében állította, hogy körülbelül 10 millió ember van világszerte, akik az ilyen Mantauk típusú agyprogramozás áldozativá váltak. A legtöbb áldozat az USA-ban található, ahol álíltása szerint minden nagyobb vársoban működnek Montauk programok.


Távol az Édentől: az Új Globális Judeo-Fasiszta-Feudalista-Ateista Világrend


"Neked kell a változásnak lenned, amit a világban látni kívánsz." 
George Ivanovich Gurdieff
A születésünk pillanatától kezdve a szüleink megmutatják nekünk, hogy miről is szól az élet. Az önhibájukon kívül, és természetesen nem is a mi hibánkból, a szüleink kezdik el azt az agyprogramozási folyamatot, amivel belénk programozzák a SAJÁT nézeteiket az életről és minden másról. Ezeket a nézeteket természetesen a saját tapasztalataikból, az oktatásuk, vallásgyakorlásuk, munkájuk és életük során szerzik, de vannak olyan nézeteik is, amik csupán dezinformáltságból és előítéletességből fakadnak. A programozásunk folyamata folytatódik az iskolákban, a kollégiumokban és az egyetemeken, ahol indoktrinálva leszünk a tudományok, történelem és szociológia helyes értelmezéseire, és amely indoktrináció sikerességét dolgozatokkal és tesztekkel mérik. Naprakész tudást kapunk a matematikából, történelemből, közgazdaságból, fizikából és minden tudományból a tanáriank révén tálalt tankönyvekből. A vizsgákon pedig ellenőrzik milyen jól magoltuk be a tálalt információt. A világ értelmezését és a mában történő események értelmezését viszont jobbára a média befolyásolja, amit természetesen az úgy nevezett szakértők és tudosítók magyaráznak meg nekünk, nehogy még önmagunknak kezdjünk el gondolkozni. Az ő nézeteik a saját nézeteink lesznek, mert a társadalom nem igazán ajánl nekünk másfajta értelmezéseket. Legalábbis nem az elfogadott és populáris forrásokon keresztül. A "másfajta gondolkozás" sokszor marginalizált, elítélt és meg nem értett, és a "másként gondolkozó" emberek nem ritkán kiszorulnak az előnyösebb pozíciókból és az életük jobbára a gazdasági biztonságuk megszerzéséről vagy annak megtartásáról szól. A mindennapi társadalmi problémáink kezelést rábízzuk a megválasztott politikusainkra és a szakértőkre, akik természetesen ugyanúgy, mint mi indoktrinálva lettek a saját szakmájuk és nézeteik terén. Az életünket és a társadalmainkat, a gyermekeink jövőjét érintő döntéseket szintén a megválasztott nemzeti vezetőinkre bízzuk, akik viszont egyre jobban függenek az Európai Unió kormányától. Az Európai Unió kormánya viszont az Új-Világ egyvilágkormánya mögött álló Globális Elit irányítása alatt áll.

Így történik aztán, hogy születésünk pillanatától kezdve az életünk célja az lesz, hogy az adott társadalmi kereteken belül sikeressé váljunk, hogy ne aggodalmaskodjunk a sorsunk feletti döntések miatt, illetve, hogy részesei legyünk egy Globális Elit által teremtett vásárlói gépezetnek és globális keretrendszernek. Ez az egész létezésünk kerete, amin belül sikeresen működhetünk, ha hisszük a tanait, valljuk a nézeteit, és betartjuk a "játékszabályait". Minél vakabban hisszük, annál feljebb juthatunk a ranglétrán. A keretrendszer megjutalmazza azokat, akik hozzájárulnak ennek a rendszernek a fenntartásához és fejlesztéséhez, azzal, hogy érvényesülni hagyja őket az életben és elismerésre, anyagi biztonságra tehetnek szert. Azok, akik kilógnak a sorból, és a kereten kívül gondolkoznak vagy olyan innovatív gondolkozást és ötleteket produkálnak, amik "keretrendszer ellenesek", fennakadnak a keretrendszer gigászi pókhálóján. Ezek az emberek büntetésben részesülnek, úgy, hogy nem hagyják őket érvényesülni az életben vagy egyenesen ellehetetlenítik a létezésüket. Így működik a keretrendszer: ha kilógsz a sorból, akkor vissza leszel ráncigálva vagy büntetésben részesülsz. Az emberi faj túlnyomó többsége olyan, mint a báránykák, akik boldogan követik a juhászokat és a horda többi tagját. Bármit, amit a média közvetít igazságnak és valóságnak fogadunk el kritikus gondolkozás és lényegesebb kérdések nélkül. Bármit is szerezzen magának a szomszédunk, irigykedünk miatta és mi is szeretnénk megszerezni magunknak. Bármilyen új divat trend jöjjön, elfogadjuk, csakhogy olyanok lehessünk, mint a többiek. Magyarországon főként megfigyelhető, hogy az emberek nem akarnak kilógni a sorból, hanem pontosan olyanok akarnak lenni, mint a többiek. Úgy akarnak öltözni és viselkedni, mint a többiek és olyan véleménnyel akarnak lenni, mint a többiek. Az emberek nem fogadják el sem önmagukban sem másokban a különbségeket és nem ritkán megmagyarázhatatlan gyűlöletet és elutasítást éreznek minden és mindenki felé, amit "másnak" látnak. Ez egy igen erős kondicionálás és egy tömeg agykontroll következménye, amiről a későbbiekben még sokat írok, és nem annyira észlelhető Kanadában vagy Amerikában, ahol még mindig ünneplik az individualizmust, sőt a nyugaton egyre erősödőben van az individualizmus, mint a csordamentalitás ellenszere, és az embereknek nincs olyan problémájuk az elfogadással, mint hazánkban.

A többség tehát vadul vágtázik a legújabb "bálványa" felé, letiporva a másként gondolkozó kisebbséget. Mint a birkák, akik vakon követik a hordát, úgy követjük mi is az emberi csoport többségét és elhisszük, hogy a terelőink jó irányba terelnek minket. Elhisszük mindameddig egyenesen be nem lettünk terelve a mészárszék kapuin át a saját végünkbe. Ma valahol itt tart az emberi faj. Ugyanis az a globális keretrendszer, amiben létezünk nem tudattalanul és természetszerűen alakult ki. A háttérből irányítva egy szándékos és célzott politika révén jött létre évezredek lefolyása alatt és mára igen csak szélsőséges következmények felé terel minket. Jelenleg az emberiség már átlépett az Új-világrend kapuin és a hivatalosan még nem deklarált egyvilágkormány már nagyjából uralma alá vonta a világ országainak kormányait és lényegesebb intézményeit. És a legtöbbünk hallott már az Új-világrendről és az Egyvilágkormány Rendszerről, mégis az emberek többsége teljesen tudatlan arról, hogy ezek a fogalmak mit is takarnak, és jobbára vakok azokra a folyamatokra, amik a világunkban történnek, illetve ezeknek a folyamatban lévő változásoknak, amelyek a legnagyobb szociális, politikai és spirituális változások, amiket az emberiség már hosszú évszázadok óta látott, mi is a valódi természete és célja. Talán most érkezett el az idő, hogy alaposabban megvizsgáljuk hol vagyunk, és miként jutottunk ide, hogy elkerüljük a Mandalay-i zsákutcát, ahonnan lehet, hogy már soha többe nem fogunk tudni kitolatni.

Szóljon bárhogy is a hivatalos propaganda, a világ egy olyan globális zsarnokságba készül belépni, amilyen még soha sem létezett az emberi történelem során és ennek megvalósulása már az utolsó fázisában van. Ezt az Egyvilágkormány Rendszert helyesen "cézárizmusnak", "néróizmusnak" vagy "fáraóizmusnak" lenne illő nevezni, habár igazából teljesen mindegy, hogy minek nevezzük azt, ami ránk vár. Ugyanis az emberiség 90%-ának folyamatos kiirtása, az emberek mikrochippel történő beültetése és egy gigászi globális központi számítógépre csatolása, majd robotizálása és távirányítású bioelektromos rendszerekké degradálása valójában csak DIABOLIKUS ŐRÜLETNEK nevezhető. Az Új-Világrendhez és egyvilágkormányhoz vezető út nevezhető fasizmusnak vagy totalitáriánus diktatúrának, de nem maga a végeredmény, ami nem más, mint egy tömeggyilkos, jobbára skizoid és a valóságtól teljesen elszakadt, szexuálisan aberrált sátánista pszichopaták és klinikai őrültek rögeszméje. Ezek a sötét sátáni befolyás alatt álló őrültek a világunkat a saját gigászi videó játékukká akarják átváltoztatni, amiben ők a játékosok és mimagunk nem vagyunk mások, mint holmi bioelektromosrendszerré degradált robotok, amiket ők irányítanak vagy akár egy gombnyomással megsemmisíthetnek. Egy totális 'Mátrix világot' akarnak létrehozni, pontosan olyasmit, amilyent a Mátrix filmben láthattunk.

Bizony, ha az az emberi faj nem kap észbe és nem ráncigálja ki az elméjét a dunsztosüvegből, amiben már évezredek óta komatizálódik, akkor katasztrófális következményekkel kell számolnunk. Szerencsére az emberiség ébredése és átalakulása folyamatban van. Ám egyáltalán nem meglepően a világunkat uraló démoni őrültek meg akarják akadályozni az emberiség ébredését, és nem akarják, hogy az emberek megváltozzanak, nem akarják, hogy azok megtudják az Igazságot és visszataláljanak a Fényhez, amitől el lettünk vezetve. Ezek az erők és az általuk alapított csoportok és hatalom struktúrák, meg akarják akadályozni, hogy az emberiség az elvadállatosodottságból ismét felemelkedjen méltó helyére és maga az egyén, és az egyénen át a társadalmaink, tovább lépjenek az emberi evolúció ezen lépcsőjén. Ők hatalmat akarnak a materiális világ felett és hatalmat akarnak a lelkeink felett is. Ők hatalmat akarnak az életünk, a testünk és az elménk felett. Meg akarnak fosztani minket az elménk inherens szabadságától, a szabad gondolkozás és a szabad akarat jogától, az öndetermináció szabadságától, a reprodukció és a mozgás szabadságától, és irányítani akarják az életünk és létünk minden területét, mozzanatát. Az Új-Világrend pontosan ezzel a céllal van megalakulóban.

De kik is "ők"? "Ők" a kollektív delúziók nagy fekete mágusai, akik az Új-világrend és az Egyvilágkormány Rendszer mögött állnak. "Ők" azok, akik az emberi történelem teljes meghamisítása mögött állnak. "Ők" azok, akik az első világháború, a második világháború, a még folyamatban lévő harmadik világháború, a holokauszt, a spanyol-amerikai háború, a koreai háború, az 1991-es Golf háború, a nagy gazdasági világválság, a koszovói háború, a vietnámi háború, az orosz bolsevik forradalom és a francia forradalom mögött álltak. "Ők" idéztek elő majdnem minden forradalmat és háborút az elmúlt 200 évben. De nem csak az elmúlt 200 évben. Már a másfélévászázadon át tartó keresztes háború mögött is ők álltak. Sõt, már a 'Szent Inkvizició" mögött is õk álltak hiszen 9 millió, fõként nõ és gyermek kiirtása, vagyonuk elkobzása, volt az elõkészítési lépése annak a világrendnek a kialakulásának, amely kipusztítva a nõi princípiumot, bölcsességet és valós tudást, a patriarkális hatalmi stuktúra, kizsákmányolás, lebutrítás és pusztítás elvein alapul. "Ők" azok, akik a kommunizmus, szocializmus, fasizmus, kapitalizmus és liberalizmus mögött álltak és állnak. "Ők" azok, akik manipulálják az elméinket a médiájukon keresztül nap, mint nap, reggeltől estig és a médiát, mint fegyvert tartják a fejünkhöz, hogy egyenesen a saját végünkbe kényszerítsenek vele. "Ők" azok, akik kitalálták és bevezették a ma érvényben lévő áltudományokat, amiket mi, mint valódi tudományokat ismerünk. "Ők" azok, akik módszeresen butítanak minket az oktatási intézményeiken keresztül, hogy megfosszanak minket az önálló gondolkozástól és a bennünk rejlő teremtő kreativitástól. 'Ők' azok, akik minket egyedi szabad-gondolkozó és szabad-akaratú teremtő lényekből egy csoportnyi birkává és robottá akarnak átalakítani. "Ők" azok, akik körénk szőtték a pénzrendszer és a materializmus sötét hálóját és ezzel szolgasorba kényszerítettek minket. "Ők" azok, akik kitalálták és felállították az ál-demokráciákat és látszat két vagy több pártrendszert, amikről mi sokan azt hisszük valódiak, illetve, hogy szabaddá tettek minket. "Ők" azok, akik ál-vallásokat találtak ki és terjesztettek, hogy elhomályosítják köztünk és Isten közötti spirituális kapcsolatot. "Ők" azok, akik az emberiséget félelemben, bűntudatban, hazugságokban és manipulációk közt tartják már olyan rég óta. "Ők" azok, akik egy egész illúzió világot teremtettek körénk és ültettek a fejünkbe. "Ők" azok, akik az emberi kollektív tudatot egyre jobban lehúzták, egyre gyűlölközőbbé, primitívebbé és rombolóbbá tették. És "Ők" azok, akik most az emberi faj ébredésének folyamatát meg akarják állítani és félre akarják siklasztani egy egyvilágkormánynak nevezett globális sátánista-fasiszta őrülettel. 'Ők' a kollektív delúziók nagy fekete mágusai, a Gonosz Pap lelketlen démonai, a Mindent Látó Szem Szektája és a Fekete Testvériség globális netwörkje. Tagjai majd mind a pszichopaták és a skizofrén elmebajosok soraiból kerülnek ki.

A társadalmaink ezen sötét elit rétege, jobbára lipótmezei tanokat és eszméket kiötlő klinikai pszichopaták, szociopaták, sátánisták, egyszerű klinikai őrültek és vallásos fanatikusok, titkos társaságokat alakítottak a hátunk mögött már nagyon régen, amelynek a célja a világ irányításának megszerzése volt. Egy régi sátánista szekta-rend mására Új-világrendet terveztek, egy egyvilágkormánnyal, egyvilágkatonasággal és egyvilágvallással. És ezt a világuralmat egy világot átszövő manipulációs hálóval, szándékosan kirobbantott háborúkkal, genocídiumokkal, a társadalmainkon belüli ellentétek okozásával és fenntartásával, folyamatos média hazugságokkal és agymosással, áltudományok felállításával és tudatos elbutítással, gazdasági ellehetetlenítéssel, pszichikai háborúkkal és káoszkeltéssel, a családok és közösségek megrontásával, az emberi lélek korrumpálásával, rettenetesen sok emberi fájdalom, szenvedés és veszteségek árán akarják megvalósítani. És köszönet a soha meg nem torpanó fanatikusan szorgalmas munkájuknak, a tervük lassan beérik, hiszen itt állunk az Új-világrend kapujában és az egyvilágkormány már csak egy karnyújtásnyi távolságban van.
De mi is jelent az Új-világrend és Egyvilágkormány Rendszer (NWO)? 
Egészen pontosan: 
Egy világkormányt és egy monetáris rendszert, amely egy NEM megválasztott örökletes szuperuralkodók végleges vezetése alatt áll, akik önmagukat válasszák meg a tagjaik közül anélkül, hogy bárkinek is beleszólása lenne. A demokráciának még csak az emléke is el lesz törölve. Ebben az egyvilágrendszerben, a populáció tudatosan irtva lesz a családon belül született gyermekek korlátozásával, eugenikával, kémiai és biológiai fegyverekkel, tudatosan terjesztett betegségekkel, háborúkkal, tudatosan előidézett időjárási extremitásokkal és éhínségek révén, mindameddig 1 milliárd ember nem marad a Földön, akik hasznosak az uralkodó 'fáraó' vagy 'néró' réteg számára, mint szolgák, és az általuk szigorúan és világosan megszabott területeken élnek majd. Ennek az 1 milliárd embernek majd a fele pszichopata és szociopata lesz, akik önmagukat nem tekintik olyan embereknek, mint mi magunk vagyunk. És nem is azok. A különböző elhatárolt területek között csak engedéllyel lehet majd mozogni. A középosztály teljesen ki lesz iktatva (először az ébren lévő, intelligens emberek és befolyással bírók), míg végül csak uralkodók és szolgák maradnak. A törvények azonosak lesznek az egész világon, és harmóniában lesznek az egyvilág jogrendjével és bíróságaival. A törvényeket az egyvilág rendőrsége és egyvilág egyesült katonai erői fogják betartatni minden területen, amelyek nem nemzetiségek szerint lesznek elhatárolódva. A nemzetiség, mint úgy meg fogsz szűnni és egy szintetikus új világnyelv lesz bevezetve. Azok, akik engedelmesek és szolgálatkészek az egyvilágkormány felé meg lesznek jutalmazva az élet fenntartásához szükségesekkel. Akik lázadozók lesznek, azokat egyszerűen halálra éheztetik, vagy irányított energiával megsemmisítik őket a beléjük ültetett mikrochippeken át, vagy törvénykívülieknek deklarálják és kiszolgáltatják őket bárkinek, aki meg akarja őket gyilkolni. A magán fegyvertartás nem lesz engedélyezve. (Az Olvasó bizonyosan észlelte a fegyverek bevonásának folyamatát.)

Ez a szép bátor Új-Világ, aminek a kapuin beléptünk és aminek megvalósításán már évezredek óta dolgoztak a háttérből. Az Új-világrendet 
'Zep Tepinek''Ozirísz Első Idejének''Aranykornak', a 'Korok Új Rendjének', 'Novus Ordo Secorumnak' és'globalizációnak' is nevezhetjük, mert mindegyik név ugyanazt a lényeget takarja. Annak a Gonosz Pap vezetése alatt álló roppant korrupt reinkarnálódott démonoknak az aranykorának az újra megvalósítása, amit egy ősi egyiptomi misztériumvallás képviselt. Ez egy ősi és rettenetesen erőszakos, erkölcstelen, immorális szektavilág, amelyet részben a Nagy Özönvíz mosott el, úgy 6.000 évvel ezelőtt, és amelyet ebben a korszakban megpróbálnak ismét visszaállítani, de amiről úgy írják az ősi írások, hogy eltörli majd az Armageddoni háború. Tehát egy horrorisztikus sátánista és pszichopatikus világról beszélhetünk itt, ami egyszer már halálra volt ítélve és még egyszer halálra lesz ítélve. Amíg elérjük az optimális 1 milliárd fős létszámot, addig egy olyan világnézet fog érvényesülni, hogy az erősebb uralkodik a gyengébben, a pszichikai fasizmus (vagyis mások pszichikai, lelki és érzelmi kínzása) és a szociopatikus magatartás (szociális bűnözés, gátlástalanság, erkölcstelenség, rosszhiszeműség, pesszimizmus, lelketlenség, irigység, vad rivalizálás, és mások jogain, érdekein, vágyain való átgázolás) pedig norma lesz. Minél gátlástalanabb, immorálisabb, hazugabb, lelketlenebb és pesszimistább -azaz pszichopatikusabb- egy ember annál nagyobb megbecsülést fog élvezni. A tisztességes, erkölcsös, értelmes, pozitív emberek viszont egyre jobban ki lesznek szorítva és egyre értéktelenebbé válnak.

Az Új-világ 'ideológiáját' vallók mögött a Leo Strauss-i filozófia húzódik meg miszerint az állampolgárokat állandóan félre kell vezetni, és erős uralkodóknak kell őket vezetniük, hogy azok megmondják nekik mi a jó számukra. Strauss egy nagy Plátó rajongó volt, és Plátóval azonosan ő is úgy gondolta, hogy némelyek vezetésre születtek némelyek pedig arra, hogy vezessék őket, de Platóval ellentétben, aki úgy vélte a vezetőknek olyan embereknek kell lenniük, akik a legmagasabb erkölcsi ideálok szerint élnek, hogy ellen tudjanak állni a hatalom kísértéseinek és példát tudjanak mutatni az embereknek, ő úgy gondolta, hogy azok a jó vezetők, akik felismerik, hogy az erkölcs nem létezik a világban és csak egyetlen egy jog érvényesülhet: a 'felsőbbrendű' joga az uralkodásra az 'alsóbbrendű' felett. Ez az ideológia érvényesül a világunkban jelenleg. Ezzel az ideológiával már találkoztunk Izraelben is, ahol a zsidók egy része önmagukat, mint felsőbbrendűeket látják, a palesztin őslakosságot pedig "csótányoknak" és állatoknak, akiket szabadon lehet gyilkolni és megnyomorítani. A Gáza-övezetet a világ legnagyobb koncentrációs táborának nevezik, ahol a Schindler listájában jól ábrázolt Ámon nevű SS tiszt szabad és önkényes gyilkolásai folynak. Azaz a felsőbbrendű és az állig felfegyverzett erősebb uralkodik az alsóbbrendűn és a fegyvertelen gyengébben. Magyarországon már markánsan érezhető ugyanennek a straussi filozófiának a meghonosulása, nem csak abban, ahogy a teljesen sátánista befolyás alatt álló erkölcstelen, bűnöző, torz elmeállapotú és lelkületű vezetőink és a kinevezett démoni kutyáik viselkednek, hanem abban is, hogy sok ember valóban már úgy él, mint az állatok és egymáson uralkodni próbálnak, erőszakkal, elnyomással, manipulálással és hasonló taktikázásokkal. Egyébként ez a folyamatos küzdés és kötekedés vonalban van a straussizmussal, mert Strauss gondolkozása szerint az embereknek folyamatosan harcolniuk kell a túlélésért. A straussiak, azaz sokan az Új-világrend megvalósítói közül, tehát perpetuális háborúkban, nehézségekben, küzdelmekben, háborúkban és erőszakban hisznek. Nem a békességben, az együttműködésben, a jólétben és a pozitív haladásban.

ide még jön egy rész ....

Először bevezették a Nemzetek Ligáját, aztán, amikor az nem jött be, akkor a következő háború, a 2. Világháború az Egyesült Nemzetek Szervezete megalakulásához vezetett. Ez az intézmény a mai napig, mint a nemzetek közötti béke közvetítője és fenntartója van a nyilvánosság felé bemutatva, holott ez szemenszedett hazugság. Az ENSZ nem békefenntartó vagy békés célú szervezet, hanem egy háborúkat és konfliktusokat szító, genocídiumokat felügyelő terrorszervezet, amely, trójai falóként volt alkalmazva a globális egyvilágkormány, központi bank és pénzrendszer, és a központilag irányított egyvilág katonaság bevezetéséhez. Minden ENSZ alá tartózó szervezet, beleértve a Világ Egészségügyi Szervezetet (WHO), részese ennek a globális 'Új-világrend összeesküvésnek', amiről J. Edgar Hoover az FBI volt vezetője egyszer azt nyilatkozta, hogy 
"a személy fogyatékos, amikor szemtől szembe találkozik egy ilyen gigászi összeesküvéssel és nem hiszi el, hogy létezik." Ezt a szervezetet arra is használják, hogy megpuhítsa a közvéleményt - propagandával és konfliktusokkal, hogy elfogadják az új rendszert, mint az egyetlen megoldást a világ békére és stabilitásra. Boutros Boutros-Ghali például az egyiptmi diktátor, Gamal Abdel Nasser alatt kezdte pályafutását és egy végleges Egyesült ENSZ hadsereg (viág hadsereg) létrehozásátért kiáltozott, illeve, hogy az ENSZ-nek joga legyen adókat levágni (egy világkormány). Kofi Annan sem külöünb. Megalakulása után az ENSz egy egész hadseregnyi szervezetet hozott létre, amiknek a feladata az Új-világrend felállításának koordinálása az egészségügy terén (WHO), a populáció kontroll terén, azaz eugenika terén (UNFPA), gazdasági fejlődés és környezet terén (UNEP), az oktatás, tudományok és kultúra terén (UNESCO). És ez csak lista eleje volt. Ezeknek a szervezeteknek az a feladata, hogy globalizálják az életünk minden területét. Az ENSZ nem más, mint egy Illuminátus/Szabadkőműbves front. 1970-ben Robert Welch a John Birch Society in America alapítója a következőket nyilatkozta az Egyesült Nemzetekről, " Az Egyesült Nemzetek azt reméli és tervezi - azaz pontosabban a belsősök, az összesküvő vezetõk azt remélik és azt tervezik- hogy a populáció kontrollt, a tudományos és technológiai fejlődés irányítását, a nemzetek fegyverkezési és katonai erőnek irányítását, az oktotás irányítását, az egészség irányítását, s minden irányítását graduálisan mevalósít mindenféle nemzetközi joghatóság kifogásai allatt, amiket csak ki tud találni. Ezek a változatos, szeparált kontroll-rendszerek részesei lesznek egy graduálisan materiáisan megvalósuló totális kontrollnak, amit tettetéssel, felérevezetéssel, rábeszéléssel, vesztegetéssel és hamissággal akar elérni, miközben ezeknek a kontrollokank a biztosítása burtális erőszakkal és terrorral is útban van." És milyen jól megfogalmazta.

Az egyvilágkormány tehát az Egyesült Nemzeteken, a már megvalósult Észak Amerikai Unión, az Európai Unión, és a készülődő Pacifikus Unión keresztül fogja gyakorolni a népek irányítását. Nemzetközi szinten, a hatalom egyre jobban átrelegálódik az Egyesült Nemzetekhez, mígnem aztán teljesen az ő kezükbe összpontosul a világ minden kormánya és nemzetek feletti irányítás. Miközben ez a hatalomátvétel folyamatban van, a nemzeti kormányok progresszíven változnak az egyvilágkormány helyi adminisztrátoraivá és megszűnnek azon szuverén nemzeti hatalmaknak lenni, amik egykoron voltak. Szinte már 
minden NATO országba fasiszta-szocialista bábkormányok lettek ültetve miközben azok fenntartották, és még mindig fenntartják, a "demokratikus arculatukat". A népnek kevés beleszólása lesz abba, hogy mi fog történni a hazájukban és velük, mert a kormányaik a "felülről" jövő utasításokat, változásokat és globális törvényeket, szabályokat fogják csupán helyileg foganosítani és fenntartani. Azok a nemzetek, amelyek nem akarnak részesei lenni ennek a nemzetközi közösségnek, gazdasági szankciók és különböző büntetések elé néznek. Ha szükséges, akkor katonai támadások célpontjaivá válnak. Ezt láttuk Irakban és Afganisztánban is, ahol a hivatalos propaganda szerint ezek a katonai akciók azért szükségesek, mert terroristák és nemzetnyomorító diktátorok vezetik az országokat, mint Sadam Husseinek és Tálibok. A világunk hatalmasai alturizmussal, azaz humanitárius intervencióval indokolják a közvélemény felé ezeket a tömeggyilkosságokat és a létező kormányok lerombolását, majd Új-Világrend barát kormányok felállítását. Valójában a természeti forrásainkat és a kormányainkat hajtják saját hatalmuk alá.

Ám a nemzetek teljes megadását másként is kieszközlik. Például nagy méretű gazdasági segítséggel, vagy gazdaságélénkítő segélyekkel. A Globális Elit először gazdasági krízist okoz, aztán közbelép, hogy 'megoldja' a problémákat óriási kölcsönök formájában. Ezek a gigászi méretű segélyek a Világbanktól vagy a Nemzetközi Valuta Alaptól (IMF) jönnek és olyan bénító adósságba taszítják az országokat, amelyekből talán soha nem tudnak kievickélni, alárendelve az ilyen perverz módon "megsegített" országok kormányait a bankoknak és a bankokon keresztül az egyvilágkormánynak. Ha jobban megvizsgáljuk mi történik Magyarországon és a világ más fejlett országaiban, úgy Amerikában, mint Franciaországban, akkor ezek a folyamatok nyilvánvalóvá válnak, de a legjobban mégis a harmadik világban észlelhetők, ahol olyan gigászi méretűek a nemzeti adósságok, hogy az adósok soha nem is reménykedhetnek azok visszafizetésében. Az adósságok törlesztéséért cserébe sokszor feladnak olyan értékes és környezetvédelmi szempontból érzékeny földeket, amiken a saját népességüknek kellene élelmiszert növeszteniük. Bőségesen dokumentált tény, hogy az IMF és a Világbank 'gazdasági orvosságai' nagyban felelősek a III. világbeli és volt szovjet blokk beli államok mezőgazdaságainak tönkretételeiért, köztük a hazánkét is.

Természetesen az effajta kormányok és nemzetek feletti "hatalomátvétel" nem olyan központi hatalomról árulkodik, ami hisz a demokráciában és tiszteli az emberi jogokat. Ehelyett inkább egy olyanról, amely fasiszta és diktátori természetű, és arra törekszik, hogy minden nemzet felett uralkodhasson, ha tetszik, ha nem. A "szabad nyugat" természetesen egy illúzió. Miközben a nyugati országok politikusai, és itt olyan országokról beszélek, mint Kanada, USA és Ausztrália, nemzeti szuverenitásról, gazdasági egységről és terrorizmusról jártatják a szájukat, az Egyvilákormány Rendszer megvalósulása és az Új-világrend felállítása a tervek szerint halad. Egyértelmű, hogy ahhoz, hogy ez az Egyvilágkormány Rendszer működjön, az irányítás egy központi uralkodó hatalomtól kell, hogy jöjjön. Ezt a központi hatalmat viszont nem szabad irányítónak és uralkodónak látniuk az embereknek. Szükséges és preferált tehát, hogy ez a hatalomcsoport inkognitóban maradjon, mert egyéként a nemzetek fellázadnának ilyen nyilvánvaló diktatúra ellen. A legjobb az, ha az emberek azt hiszik, hogy a saját demokratikusan megválasztott kormányuk vezeti az országaikat más nemzetközi kormányok együttműködésével, illetve, hogy a nemzeti szuverenitásuk és szabadságuk érintetlen. Ám miközben az emberek abban a hitben vannak, hogy szabadok a háttérben újabb és újabb törvényekkel fosztják meg őket a legalapvetőbb szabadságiaktól és jogaiktól, és miközben hiszik, hogy van saját kormányuk az egyvilágkormány hatalmasai azok már lokális adminisztrátoraikká tették őket, amiknek a segítségével lépésről lépésre módszeresen változtatják át az országokat a szegénység és bűnözés fekete vizeivé, és rabszolgatartó társadalmakká. Több ország, köztük Magyarország, Anglia, az USA és Oroszország szinte már a sötét középkorba vannak visszavetve.

A Fekete Testvériség egy másik célja az volt, hogy kipusztítsák az ember elméjéből az istentudatot. Roppant fontosnak vélték az emberek Istenbe és a Szent Lélekbe vetett hitének aláásását, hogy aztán azokat aritmetikai számításokkal és materiális szükségletekkel helyettesíthessék. Úgy körübelül a 18. századtól kezdve igen hatékonyan azon ügyködnek, hogy elérjék, hogy az emberek elutasítsák az örök élet gondolatát és higgyenek a mortalitásban, végességben és a materialisztikus tudományokban. Ezzel aztán az emberi tudatot még jobban a materialista világ szolgaságába tudták hajtani. Mint tudjuk, a nyugati zsidó-katolicizmus, ami századokon át irányítása alatt tartotta az oktatást, ádázul üldözte a vallási alternatívákat és egyenesen felelős a magyar fehér mágusaink és a gnosztikusok irtásáért is. A zsidó-katolicizmus üldözte a 'rivális vallásokat', a tagjait pedig a legbarbárabb kínzásokkal kínozta halálra, miközben önmagukat Isten földi képviselőinek próbálta beállítani. Így szerzett aztán monopoliumot az oktatás felett és tartotta az embereket megfélemlítésben, bűntudatban és szolgaságban egy állítólagosan jóságos és szerető, de mégis rettenetesen bosszúálló, genocídiumokra felbuzdító és büntető Istennel. A 18. és 19. századokban, azonban megindult a tudományos fejlődés és ezek a tudományok szembeszálltak az egyház nézeteivel arról, hogy kik is vagyunk, és amelynek egyenes következményeként az emberek el kezdtek maguknak gondolkozni, a hitük az egyházban pedig csökkent. A Fekete Testvériség ekkor roppant ravaszul eltolvajolta a fejlődő tudományokat, hogy az emberek elméjét átirányítsa arra a hitre, hogy nincs is Teremtő Isten. Így nyílt meg az út az emberek gondolkozásának irányítására a tudományok és a materiális javak felé. Darwin evolúciós teóriája volt az első puccs az emberiség gondolkozásán, egy teória, ami nem is Darwintól származott, hanem egy 'Hold Társaság' elnevezésű szervezettől, aminek a célja az Istentudat aláásása és a monarchiák megdöntése volt, és amelynek tagságában ott voltak Darwin családtagjai. Darwin a 'saját' evolúciós teóriájáról úgy vélelkedett, hogy nem is igaz, mert Isten kellett, hogy teremtse az életet. De az agyament teóriája generációk gondolkozásának alapjává vált és mélyen befolyásolta, ahogy látjuk önmagunkat, a világot és a Teremtést. Darwin evolúciós teóriája, annak "a legrátermettebb túlélése' hipotézisével, Leo Strauss filozófiájának is részese lett, amit, mint ahogy azt már részleteztem a fentiekben, a legtöbb globális elitista vall.

Ma azok, akik megkérdőjelezik az evolúciót vagy a lélek és szellem örökkévalóságát hirdetik, marginalizálva vannak kisebb csoportokba és "szektáknak" vannak címkézve. És ez egy olyan szóvá vált, amit az emberek ma már egy veszélyes csoportnyi őrült emberrel asszociálnak. Nem véletlen, hiszen ez az asszociálás tudatosan lett előidézve az elmékben. Ékes példája ennek a nagy publicitású Jonestown-i tömeggyilkosság, amit állítólag valamiféle vallásos szekta követett el, vagy az 1993-as David Koresh-i szekta, amely szintén állítólagos tömeges öngyilkosságot követett el. Mind kettő nagy publicitást kapott világszerte, hogy az emberekbe elültessék a szekta veszélyes és őrült elemensekkel való asszociálását. A valóságban a jonestowni tömeggyilkosság a CIA MK-Ultra agykontroll kísérletének egyik helyszíne volt és azért pusztítottak el 913 embert, hogy eltüntessék a bizonyítékokat, hogy szexrabszolgákat, agykontroll szolgákat és zsoldosokat 'képeztek ki'. A wakói David Koresh szektát pedig szándékosan gyújtotta fel az USA BATF. Minden olyan szekta, amely propagálja az Új-világrendet és az Egyvilágkormány Rendszert, beleértve KÖZISMERTEN SÁTÁNISTA SZEKTÁKAT, AKIK RITUÁLIS EMBERGYILKOLÁSBAN VESZNEK RÉSZT, támogatva van, minden olyan szervezet vagy csoportosulás, ami nem, azokat 'őrült szektásoknak' címkéznek és nyilvánosan támadnak. Amerika legnagyobb szektaazonosító hálózatát, a Cult Awareness Network-ot, a CIA egyik embere alapította, és no már most a CIA-ről tudjuk, hogy sátánisták és nácik alapították és vezették mindig is, és náci stílusú szekta kísérleteket folytat, amik alapján kifejlesztették azt a Globális Üldöztetés, Kínzás és Gyilok Programot, aminek történetesen én is célpontja vagyok.
íbr> Az emberek erkölcsi és spirituális jellegének tudatos megváltoztatása és lerombolása úgy a 2. Világháború után szerzett ismét momentumot. Folyamatos propaganda támogatta a szociális reformokat és az erkölcsi engedékenységet. A 60'as évek szabados szexuális életfelfogása, a 80'as évek kapzsisága egyenesen egy csődbe ment 90'es évekhez vezettek. A világ minden irányába történő masszív migráció megváltoztatta a vallási és kultúrális szokásainkat is. A 60'as évektől kezdődően a keleti vallásokat, a jogát és traszcendális meditációt propagálták világszerte, hogy fellazítsák a megmaradt vallási hiteinket. (Ennek szerencsére lett pozitív befolyása az emberiség gondolkozására, aminek ma nagy jelentősége van!) 1975-ben az úgy nevezett New Age mozgalom is elindult világhódító útjára, ami nem más, mint több vallás szinkretikus keveréke. Azok, akik "áttértek" a New Age-re hiszik, hogy ez lesz az Új-világrend "kötelező vallása", de ez is csak egy hazugság, ami azt a célt szolgálja, hogy a hívőit elöszőr indoktrinálják a sátáni spiritualizmusra, hogy aztán önkéntesen beleolvadjanak az Új-világrend eszmeiségébe. A New Age "spiritualistái" a démoni spiritualitás bevezetői és roppant mód vigyázni kell velük. Amikor az egyvilágkormányt vége deklarálják, és ez a Pacifikus Unió megvalósulása után fog megtörténni, ami már folyamatban van és a mi generációnk még meg fogja érni, egy vallás fog csak létezni: a római zsidó-kereszténység egy sátánizmussal átitatott, még korruptabb és perverzebb verziója. Sátán Rómája úgy tűnik még sokáig állni fog, hacsak valaki porig nem égeti. A New Age mellett már régóta folyik az úgynevezett "ekumenizmus" is, ami annak az új vallási irányzatnak a bevezetését jelenti, ami a hivatalos vallás lesz majd. Jehovisták és más neo-bibliások járják az utcáinkat és kopognak az ajtainkon, hogy elmagyarázzák nekünk mit is jelent a Biblia. Az "új vallás" a jahweizmus, a sátánizmus és a katolicizmus méregkeveréke lesz, és amikor ez a vallás végre bevezetésre kerül, akkor fog megkezdődni a valódi keresztények, zsidók és más vallásúak üldöztetése, hogy elérjék, minél több ember áttérését az új torz hitre. Elképzelhető, hogy sok keresztény és zsidó mártír vére fogja még vörösre festeni az utcáinkat. Azok a népek, amelyek nem akarják alávetni magukat ennek az új vallásnak katonai bosszúra számíthatnak az új inkvizitorok által, vagyis az Egyesült Nemzet katonái által. Láthattuk már az ENSZ-et akcióban Jugoszláviában, ahol a békefenntartó missziójuk valójában genocídiumfelügyelő tevékenységet takart. Mélységesen meg vagyunk hatva az ENSZ emberségétől, amiről még azért majd írok néhány sort.

Miután a nemzetek spirituális és erkölcsi hanyatlásának előidézése és az új "egyvallás" terjesztése kerékvágásba került, a figyelem az emberek elszegényítése felé fordult. A közép és dolgozó osztályok jelenleg az elszegényedés folyamatában vannak. Az Új-világrendben nem lesz középosztály, csak őrült sátánista pszichopata uralkodók és szolgák. Lokálisan az a helyzet fog megvalósulni, hogy a leszegényített szolgai tömegeken egy elit, roppant gazdag és jól képzett sátánista-fasiszta totalitáriánus csoport fog uralkodni. És az uralkodás szót tudatosan használom, hiszen néróista módon fognak uralkodni brutálisan visszaélve minden hatalmukkal. Nem kell ezt részletesebben ecsetelni, mert markánsan észlehető Magyarországon, Oroszországban és az USA-ban is, de ez a helyzet már a világ sok más országában is. A kulcsfontosságú iparok, mint például a hajóipar és a szénbányászat leépítésre kerültek, hogy a nemzetek kintről jövő importra szoruljanak, és nem kevésbé azért is, hogy az emberek munkanélküliek legyenek. Az 1980'as és 1990'es évek lényegében arról szóltak, hogy nagy embercsoportokat leszegényítsenek és munkanélkülivé tegyenek. Ez a tendencia folytatódik ma is, amikor óriás bankok és autógyárak tömegesen kötnek lapulevelet a dolgozóik talpára, egy mesterségesen előidézet óriási globális gazdasági válság nevében. Épp most jelentették be, hogy a Bank of Amerika 35.000!! alkalmazott leépítésére kényszerül, ahogy ezeket a sorokat írom. Pedig ez igazán érdekes, hiszen, pontosan úgy, mint a gigászi autógyártó magánvállalatok óriási összegű pénzeket szednek le a közpénzekből Amerikában és Magyarországon is "válságenyhítés" gyanánt. A munkanélküliség minden országban egyre csak növekszik, ameddig katasztrófális méreteket nem fog ölteni. A nagyvállalatok sok helyen a világban ma már inkább rövidtávú szerződéseket szeretnek kötni, sok részidős munkaerőt alkalmaznak és a munkaerő anyagi értéke egyre csökkenőben van. Az embereknek már nincs meg a hosszú távú és biztos munka bizonyossága a tisztességes nyugdíjjal a végén, mint ahogy a szüleinknek még meg volt. A kor-diszkrimináció egyre erősödő tendenciát mutat és mire az emberek elérik a 40-es éveiket a munkalehetőségeik korlátozódnak vagy esetenként megszűnnek. Akinek van munkájuk fizetik a bankkölcsöneiket, míg azok akiknek nincs mindenféle meniális alacsonybérezésű munkákat bevállalnak csakhogy túléljenek közben azon aggódva, hogy a szociális segélyüket is elveszítik. Több kormány már megvalósította azt, hogy levágta a szociális támogatást és kötelezte a havi támogatásra szorulókat arra, hogy dolgozzanak a szociális segélyükért. 
Ez lényegében a munkaerő átalakítása alacsony bérezésű munkaerővé, azaz rabszolgákká. Az emberek egyre növekvő aggodalommal és félelemmel néznek a jövőjük elé és ez csak súlyosbodni fog az elkövetkező 15-20 évben.
íbr> Az 1980-as és 90-es években kezdődött meg a szociális szolgáltatások tönkretétele is. A rendőrségtől megkezdték a hatásos munkához szükséges anyagi támogatások csökkentését és megvonását, illetve a tudatosan demoralizálják és visszatartják a hatásos munkától, köszönet a rendőrségeinkbe és titkosszolgálatainkba beépült izraelita Moszád terroristáknak és a sátánista irányítás alatt álló kormányainknak. Nem egy esetről tudunk, amikor is gyilkossági nyomozókat leállítottak a nyomozással. Magyarországon jelenleg szinte egy polgárháborús helyzetet akarnak előidézni, mert tömegesen veszik fel az iskolázatlan cigány etnikumú személyeket, akiket felfegyvereznek és arra agymosnak, hogy a Magyar Gárda és a Kossuth tériek cigánygyilkos fegyveres terrorcsoportok. A kórházainkat is fokozatosan bezárják, az egészségügy sok felé romokban áll, és ez összességében sok-sok ember haláláért felelős már. Mi magyarok könyveket mesélhetnénk erről a tudatosan lerombolt, korrupt, embergyilkos egészségügyi rendszerről, ahol nem orvosok, hanem közönséges neo-mengelék dolgoznak, akik nem vesznek észre egy méhen kívüli terhességet 7 hónapnyi terhesség alatt, aminek következtében az anya meghal. De mesélhetnénk a világnak az ide s oda küldözgetett szívbetegekről, akik út közben a mentőkben halnak meg, vagy a vakbelessel, akit kartöréssel operálnak meg és belehal a perforálódott vakbelébe. Az amerikaiak is mesélhetnének a világnak, ahol a privatizált egészségügy és biztosítás odavezetett, hogy azt, aki nem tud fizetni egyszerűen kiteszik az utcára. Pongyolában!!! Mindennek tetejére a pszichiátriai intézményeket is fokozatosan megszűntetik, ami pedig elmebetegek utcára kerülését eredményezte. Ilyenkor ötlik fel az emberben a kérdés, hogy minek is fizetjük az adóinkat? Nem jobban tennénk, ha azt eltennénk, hogy bizonyosan a miénk maradjon?

Szóval bezárt kórházak, csökkenő egészségügyi színvonal, szegénység, növekvő alkoholizmus, betegségek, öngyilkosságok, kényszeröngyilkosságok, gyilkosságok és a drogozás emelkedésének következtében egy globális populációcsökkentés van folyamatban. A "zseniálisan felszabadított" Irakban 1.2 millió ember halt meg, Afganisztánban 1.9 millió. És még mennyi fog meghalni Pakisztánban, Indiában, Kóreában, Kínában és más országokban! Ott van példának okáért Afrika, ahol az elmúlt évtizedben tömegmészárlások tanúi lehettünk, miközben a háborúk elől menekülő menekülteket haláltáborokba terelték. Elhitették velük, hogy segítséget fognak kapni, ám, de magukra hagyták őket, minek következtében éhen halt a fél populáció, és a halálukat pontosan az ENSZ nézte végig azt kiáltozva, hogy nem tudnak segíteni. Érthetetlen azonban, hogy egy olyan szervezet, mint az ENSZ, ami köztudottan gigászi katonai kampányokat tud finanszírozni, mint például az Öböl-háború, és meg vannak az anyagi eszközei fegyverek, szállítmányozás, személyzet és orvosi eszközök finanszírozásához, vagyis finanszírozni tudták sok-sok iraki lemészárlását, nem tudott segíteni koncentrációs táborokba terelt afrikaiakon. De hogy az ENSZ gonoszsága még teljesebb legyen: ez az arcátlan sátánista-néci szervezet a közvéleményhez fordult a Globális Elit médiáin keresztül az anyagi segítségért. És az adományok jöttek, de hová is mentek?! Miután a média már nem foglalkozott az afrikai koncentrációs táborokkal, a világ megfelejtkezett ezekről az éhező emberekről és ők csendben éhen haltak a gyermekeikkel együtt. A későbbiekben ezt a tudatos genocídiumot úgy állították be, mint "a törzsi háborúk több millió áldozatai". Véletlenül az Új-világrend tervében benne van a föld emberpopulációjának drasztikus csökkentése is és az eugenika. Ezekről bővebben lejebb az eugenika rész alatt írok.

Az Új-világrend egyik mérföldköve a készpénz nélküli társadalom megvalósítása és egy globális elektronikus komputerizált fizetési/monetáris módszer bevezetése. Az ehhez szükséges technológia már régen létezik és a készpénz kivonása már folyamatban van. Ez prominensebben tapasztalható Kanadában és Amerikában, ahol már szinte mindenki a hitelkártyával és bankkártyáival fizet. A szükséges hálózatot már világszerte felállították, beleértve az internetet, ami szintén arra van felhasználva, hogy az embereket rászoktassák az elektronikai úton történő fizetésre, és belátható időn belül a készpénz meg is fog szűnni. A rendszer azt fogja biztosítani, hogy senki a földkerekségén ne tudjon venni vagy eladni semmit anélkül, hogy az ne legyen a rendszerben regisztrálva. A jövőben viszont mikrochip rendszer van kilátásban. A nyilvánosságot úgy szoktatják ennek az egész rendszernek az elfogadására, hogy először a bankkártyákat és hitelkártyákat teszik teljesen szokványossá és elfogadottá. Miközben a bank és hitelkártyák teljes egészében helyettesítették már a készpénzt, azzal fog minket bombázni a média, hogy rengeteg a hitelkártya és bankkártya lopás és visszaélés. Ez, együttesen a bizonytalan valuta rátákkal, azt a célt szolgálja, hogy az emberekben elültessék az aggodalmat és a vágyat a probléma megoldására. De van még egy ördögi módja annak, hogy az embereket rávegyék a mikrochippek szükségességére. Dr. Sandlers, a Fenevad jele" néven ismert mikrochip kifejlesztője Dr. Henry Kissingerrel és a CIA embereivel arra a következtetésre jutottak, hogy a legmegfelelőbb módja az emberekkel elhitetni, hogy szükséges a mikrochip beültetése az az eltűnt gyermekek. Bizonyosan az olvasó is hallott a világszerte évente eltűnő gyermekekről és felnőttekről, akiknek a száma évente 1 millió főre tehető. Világszerte kampányokat folytatnak, hogy felhívják a figyelmet az eltűntekre, csakhogy egy nap ezzel érvelve rá tudják venni az embereket, hogy a gyermekeiket mikrochippeztessék. A CIA kiötölte, hogy eltűnt gyermekek fényképeit teszi a tejes dobozokra és azt érte el vele, hogy az USA kongresszus elfogadta az újszülöttek kormány általi mikrochippezését! Egyébként az Egyesült Államok elnökének, az 1986-os bevándorlási törvényének, 100 section értelmében jogában áll a bevándorlók bármilyen eszközzel történő azonosítása, és most őket már arra kötelezik, hogy biometrikus útlevelekkel lépjenek be az USA-ba. De a szekptikusok részére van még információm, amit éppen akkor kaptam, amikor ezeket a sorokat írtam (pontosabban ezt a paragrafust és ebből is látszik, hogy égi segítséget kapok az íráshoz!) és a Pilis Rádió beszámolt egy új GPS karóráról, amivel mindig követni lehet a saját gyermekeinket egy Internet felületről. A GPS az internethez van kötve, és ha a gyermek ne adj levenné a karóra bilincsét, akkor egy vészjelzést küld a szülőkhöz. Az indoklás? Eltűnt, elrabolt gyermekek. No lám mi mindenre jók az eltűnt és elrabolt gyermekek! Például arra, hogy rászoktassák a fiatal generációkat arra, hogy mindig követve legyenek, ami végülis az Új-Világ egyik főbb célja: az emberek mikrochippezése és állandó követése.

Így és ilyen módszerekkel fog tehát végül megnyílni az út a mikrochippek teljes elterjedéséhez. Idővel aztán mindenkinek kötelező lesz a mikrochip transzplantáció. Senki nem fog tudni vásárolni semmit anélkül, hogy valahol nyílván ne lenne tartva. Ekkor fog csak igazán megkezdődni a totalitáriánus fasiszta világdikatúra. Ugyanis az első lépés az, hogy mindenkit valamilyen módon követhessenek, de a végcél az, hogy mikrochippet ültessenek a kézfejbe vagy a homlokba, nem csak azért, hogy követhessék az embereket, hanem azért is, hogy befolyásolhassák és irányíthassák az ember magatartását és gondolkozását. Ezeken a mikrochippeken át ugyanis elektromágneses impulzusokat lehet küldeni a testbe, amikkel köztudottan befolyásolni lehet a közérzetet, a magatartást és még a gondolatokat is. A jelenleg elérhető és titokban alkalmazott irányított energiasugárzás fegyverekről a "Láthatatlan III. Világháború" fejezetben írok bővebben, amit érdemes tanulmányozni, mert hihetetlen "láthatatlan Star Wars fegyvereket" alkalmaznak már ma ellenünk, anélkül, hogy tudnánk róla és sejtenénk. És hogy ennek mi a célja? Az, hogy az embert robotizálják. És itt mutatkozik meg, hogy az Új-Világrend egy örült szörnyetegek által kiötölt rémálomszerű őrület. MINDEN emberbe mikrochippet akarnak ültetni és manipulálható távirányítású bioelektromos rendszereket akarnak csinálni belőlünk.

Sok ember számára ez túl fantasztikusnak tűnhet és kételkednek abban, hogy Star Wars fegyverekkel tudatosan pusztítják a világunkat és minket, illetve hogy mikrochippel fognak mindnyájunkat követni és végül irányítani, mint valami távirányítású robotokat. Ezeket a szkeptikusokat arra kérem, hogy irányítsák a becses figyelmüket arra, hogy ez máris folyamatban van. A globális követés és kémkedés már réges-régen érvényben van. Az egyik eszköze a RFID, vagyis 
Rádiófrekvenciás Azonosítás (Radio Frequency IDentification), ami nem más, mint egy roppant piciny mikrochip, amellyel távolból lehet követni bármit és bárkit. Az RFID már megtalálható Gillette borotva és más termékek csomagolásában és arra használják, hogy kémkedjenek utánunk. Ez a bizonyos RFID chip nem egy újabb bar code termék, hanem egy olyan rendszer, amiben minden egyes RFID chipnek egy egyedi száma van és, amikor vásárolunk a bankkártyáinkkal vagy hitelkártyáinkkal, akkor ez a szám, vagyis maga az RFID chip hozzánk lesz azonosítva. Vagyis pontosan tudják, hogy ki vett meg egy bizonyos csomag Gillette terméket. Ezeket a chippeket távolról tudják követni, vagyis meg tudják mondani, hol van a termék vagy meddig van nálunk. Példának okáért, ha egy ruhát vásárolunk, amiben benne van az RFID chip, és ezt a ruhát kártyával vásároljuk meg, akkor bármikor, amikor felvesszük ezt a bizonyos ruhadarabot, akkor az izraeli Marylandben tudni fogják, hogy merre megyünk. Sőt, ha találkozónk van olyanokkal, akik olyan ruházatot viselnek, amiben benne van az RFID chip, akkor azt is tudni fogják, hogy kikkel találkoztunk, hol és mikor. Teljesen beazonosíthatók leszünk, mert még azt is tudni fogják, hogy milyen ruha van rajtunk. Mivel az RFID rádió frekvenciával működik az egészségünkre is káros lehet. Egy nap ezek az RFID chippek már mindenhol ott lesznek: a ruházatunkban, a táskánkban, a cigaretta csomagokban, a tévékben, a buszokon, a plafonon és a gyermekeink folyamatosan eletromágneses energiával lesznek bombázva. A tudósok ma már jól tudják, hogy mik az elektromágneses energiák hatásai az egészségünkre. Olyan cégek, mint a Philip Morris, a Procter and Gamble és a Wal-Mart már kísérleteket folytatnak ezzel a kém chip technológiával. A Gillette nem régiben adott le egy 500.000.000 darabos rendelést. És ez a mennyiség sem véletlen, mert pontosan ennyi emberre akarják leredukálni a föld lakósságát végül, tehát már most kísérletezik ki, hogy 500 millió embert miként lehet majd nyomon követni minden óra minden pillanatában. A cég, ahol leadták a rendelést az Alien Technology -vagyis Idegen Technológia- nevű cég. Ez a cég az Új-világrend megvalósításán dolgozó cég és azt tervezi, hogy a világon minden árút ilyen RFID chippel fogja ellátni. Mint vásárlók mi magunk nem tudjuk melyik termékekben vannak benne ezek a chippek, mert míg a Gillette észlelhetővé tette ezeket teljesen láthatatlanul is el lehet rejteni egy csomagolásban. Több, mint valószínű, hogy már régen ott vannak ezek a kémchippek azokban a termékekben, amiket rendszeresen vásárolunk.

A világunkat irányító elit őrült elképzelése szerint az emberiség irányításának ideális módja a mikrochippelt populáció egy globális központi számítógéppel történő irányítása. Már léteznek ilyen szuper számítógépek, mint például az izraeli Marylandben (Mária földjén) található 20 milliárd bit/másodperc kapacitású megaszámítógép. Jelenleg ez a világ legnagyobb kapacitású számítógépe. Az emberi agy 5000 bit/másodperc kapacitású tehát egy ilyen szuperszámítógépre akár egy ország népességét is rá lehet kapcsolni. A Dr. Carl Sanders által kifejlesztett beszédes elnevezésű "fenevad jele" mikrochippet már kikisérletezték Indiában, mint termékenység gátlót és a vietnami háborús veteránokon, mint magatartásbefolyásolót. Szerencsétlenek, amikor a közvéleményhez fordultak elembetegeknek állították be őket. Egy másik kifejlesztett high-tech mikrochip már tartalmazza egy ember nevét, fényképét, TB számát, ujjlenyomatát, fizikai leírását, családi történetét, címét, foglalkozását, adószámát és erkölcsi bizonyítványát. 1994-ben az Intel Corporation egy 5 éves megbízást kapott a bőr alatti mikrochippek kikisérletezésére. A chip kétirányú kommunikációra képes, tehát szatelliten át üzeneteket küld a központi számítógéphez, de üzeneteket a chiphez is lehet küldeni ugyanilyen úton. Az elv azonos a televízió receiverekkel, amiket távolról lehet programozni. Már 1966-tól egy CIA pszichológus az agy és a számítógép közötti kétirányú kommunikációról beszélt. Amikor egy ilyen chip be van ültetve a testnek egy olyan pontjára, ahol a központi idegrendszerrel kommunikálhat, akkor a működésünk minden területe befolyásolható lesz: a foganástól kezdve befolyásolt gondolatokon át a magatartásig. Ami az IBM-et illeti már régen kifejlesztett egy láthatatlan bar kódolási rendszert, ami 3 szet 6 számjegyű számsorból áll (666) és fájdalom nélkül lehet lézerrel a bőrre égetni egy másodperc töredéke alatt anélkül, hogy a személy akár tudna róla. Ezt jelenleg teheneken alkalmazzák, de ki tudja már hány új szülöttnek a bőrére sugározták rá az újszülött osztályainkon világszerte. A jelzés nem észlelhető szabad szemmel.
íbr> Az USA DARPA egy olyan projektet folytat, a Gandalf Project, aminek keretében egy mobil telefon követő készülékkel és a szatelitekkel, a biztonsági operativok ki tudják iktatni az Új-világrend ellenségeit a föld déli féltekén. Állítólag a csecsen vezetőt ilyen módszerrel gyilolták meg. Ám, hogy ezek az 'ellenségek' kik azt több hivatalos helyről és komoly dokumentációból tudhatjuk meg: AZ ABNORMIS EMBEREK. Szerencsére mivel tudjuk, hogy jobbára milyen embereket figyelnek meg, hallgatnak le, követnek és zaklattatnak központilag irányított fasiszta szervezett zaklató csoportokkal világszerte, nincs mit félnünk, hiszen meg tudjuk mondani teljes bizonyossággal, hogy kik is ezek az "abnormis emberek". Sorolom tehát őket, hogy az olvasó is tisztában legyen vele: 
szakszervezeti szervezők, háborúellenes aktivisták, globalizáció ellenes mozgalmak vezetői és tagjai, környezetvédelmisek, állatvédelmi aktivisták, civil szabadságokért és emberi jogkért kiálló személyek, leleplezők, hazafiak, a spirituális ébredés folyamatában lévő személyek, szentek, másként gondolkozók, átalagosnál magasabb intelligenciájú és erkölcsileg/spirituálisan fejlett termékeny korban lévő nők, és így tovább. A miheztartás végett: Ők az ABNORMIS SZEMÉLYEK. Őszintén szólva a globális diktatúra és azok mammut vállalatainak fasiszta vezetői szempontjából, majd minden ember a földön ABNORMISNAK minősíthető, ha már tisztában van azzal, hogy hány forint egy kalapács a legközelebbi barkácsboltban és eltűnődik azon, hogy a kormánya miért vette meg ugyanazt a kalapácsot 25.000 adófizető pénzen. Arról már nem is beszélve, ha valaki "más", mert a tömegkultúrától eltérő módon öltözködik vagy gondolkozik. Ha Ön eddig úgy vélte önmagáról, hogy normális, akkor most ennek a tévhitnek, kérem azonnal intsen örök búcsút, mert ahogy az Új-világrend szilárdul úgy lesz Ön is egyre gyanúsabb és abnormisabb, ha nem szellemileg visszamaradott, béna, süket és vak, illetve, ha nem pszichopata, szociopata vagy közönséges bűnöző.

Amiről még érdemes említést tenni az, az, hogy robotizált rendőrök és katonák már léteznek. A rendfenntartást is robotizálni és távirányításúvá akarják tenni. folytatás lesz itt ....
Probléma-Reakció-Megoldás
A világunkat irányításuk alatt tartó Globális Eltinek és Fekete Testvériség netwőrkjének van egy igen hatásos tömegmanipulációs eszköze, amivel érdemes mindenkinek tisztában lenni. Ezt a manipulációs 'fegyvert' probléma-reakció-megoldás manipulációnak lehetne nevezni. A Globális Elit stratégistái elsődlegesen teremtenek egy problémát, úgy, hogy összállítanak, finanszíroznak és kiképzenek egy ellenkező csoportot zavargások előidézéséhez, mondjuk egy létező struktúrával vagy eszmével szemben (egy ország, egy régió, egy kontinens vagy akár a demokácia), amit ők maguk akarnak átvenni vagy megváltoztatni. A mai időkben ilyen ellenkező csoport volt a KLA, a Koszovó Felszabadítási Hadsereg, akiket a Globálsi Elit médiái 'szabadságharcosoknak' és 'felszabadítóknak' állítottak be. Ezek a csoportok jobbára drog dealerekből, közönséges bűnözőkből, ultra nacionalistákból, radikálisokból és kisebbségekből állnak. Ugyanebben az időben a média segítségével démonizálják azt az országot, régiót, politikust vagy eszmét, amit meg akarnak dönteni vagy meg akarnak változtatni. Példának okáért Milosevic, Saddam Hussein, Kaddafi, akiket szinte új Hitlereknek állítottak be. De, hogy még teljesebb legyen a félrevezetés, a Globális Elit vagy a Fekete Testvériség tagjai beállnak a démonizált oldalra is, hogy azt felfegyverzzék, finanszírozzák és tanácsokkal lássák el.

Vagyis elöszőr létrehoznak egy problémát, amit ők maguk kreaáltak és amelynek mind két oldalán lényegében ők állnak. A problémát aztán kivonszolják a világ színterére a média segítségével. A média mindenféle borzalmas bűnöket mutogat, jobbára ártatlan civil áldozatokról. Ekkor az emberek felháborodva kiáltanak "valamit tenni kell az atrocitások leállítása érdekében!'. Vagyis megszületett a mesterségesen előállított reakció. Ez ma folyik Magyarországon is a cigány gyilkosságokkal, amiket a titkosszolgálat hajtott végre, illetve a Magyar Gárdával és az Egész Kossuth téri színjátékkal, aminek keretében 'radikálisokat' teremtettek a mádia, fizetett professzionális provokátorok és fizetett forradalmi vezetőkkel. És ez történik az USA-ban, Németoszágban és más országokban a fegyver kontroll leple alatt is. Az a sok iskolai vérengzés és bekattant ámokfutók, akik halomra gyilkolnak embereket egyáltalán nem azok, aminek látszanak.

Miután megszületett a probléma és a reakció, az Új-világrend bábmesterei előjönnek a megoldással. Ez a megoldás lehet az Egyesült Nemzetek békefenntartó haderege, egy ENSZ koalicíós erő, vagy egyensen NATO hasdsereggel folytatott háború. Ha a békefenntartókat sikerül bevinni azok soha nem mennek el, mint ahogy az oroszok sem távoztak Magyarországról. Igy aztán minden régióban, ahol várható volt ellenállás az Új-világrenddel szemben, beültettek ilyen békefenntartó seregeket, akik irányításuk alatt tartják a régiót, vagy egyenesen lerohanták a régiókat.
Drog ellenes háború
Az Amerikai Egyesült Államok drogellenes háborúja nem más mint egy durva tréfa. Az USA kormánya, de azon belül is a CIA, a világ legnagyobb drog uraságai. A drog pénzből Black Opokat, azaz titkos fekete akciókat finnaszíroznak világszerte, beleértve - állítások szerint - gigászi földalatti városokat, amikben nem csak emberek, hanem extraterrestriális lények is élnek. Folyt köv ....
Populáció kontroll: eugenika A Globális Elit tudatos populációcsökkentő politkát folytat. Ennek két leglátványosabb módszere az eugenika és a háborúk mérnöklése. Az eugenika az Elit módszere arra, hogy azoknak az embereknek a társadalmi reprodukcióját csökkentse vagy megállítsa, amelyeket ők maguk alacsonyabbrendű rassznak vélnek, hogy aztán egy mester rasszot hozzanak létre kívánatos genetikai karakterisztumokkal. Az eguenikának egy legközismertebb híve maga Hitler volt, de az eugenika már sokkal korábban elkezdödött és a mai napig tart. Az eugnika mögötti filozófiát egy bizonyos Thomas Malthustól származik, aki a 18. és 19. századokban azt szorgalmazta, hogy a szegényket úgy pusztítsák ki, hogy növeljék a betegségeket és a gyermek mortalitást. A malthausimizmust azóta sok szervezet adoptálta a programjaik alap ezsméivé. A Rockefellerek hozták létre az New Yorki eugenikai kutató klinikát és az első Nemzetközi Eugenikai Kongresszus Londonban tartották 1912-ben Winston Churchill jelenlétével. 1917-re 15 amerikai állam vezett be eugenika törvényeket az epilepsziások, az elmebetegek és a habituális bűnözők sterilizálásához. 1932-ben a 3. nemzetközi eugenikai kongresszus főtémája a négerek eugenikája volt. A kongresszuson ott volt egy náci, Dr. Ernst Rudint, akinek a részt vételét a Bush és a Hariman családok támogatták. Vissztérve Németországba Rudin a Rockefellerektől kapott finanszírozást annak a politkának a bevezetéséhez, aminek keretében streilizálták a szellemileg visszamaradottakat, a süketeket, a vakokat és az alkoholistákat.

Miközben 1941 és 43 között -ÉS NYÍLVÁNOSAN MÉG MA IS - a világ elítélte Hitlert a 'mester rassz' ideológiája miatt, az USA-ban példának okáért 42.000 embert sterilizáltak. 1948-ban a stterilizációs Liga Inc. megalapított egy eugenikai központot, ami belekezdett egy projektbe, aminek keretében fiatal gyermekeket sterilizáltak, akikről úgy vélték alacsony volt az intelligenciahányadosuk, holott jól tudjuk, hogy 13-14 éves korig az intellgienciahányados változó, tehát nem bizonyos, hogy egy gyermek, akik 6 éves kroában kissé butának tűnik, vagy 10 éves korában az iskolai jegyei rosszak, nem fog kiderülni róla 13-14 éves korában, hgy az IQ-ja 124. Ezt a projektet a Bush család egyik közeli baráti családja finanszírozta. A háború után pedig John D. Rockefeller és John Foster Dulles (a Rockefellerek egyik unokatestvére, a CIA vezetője, náci koncentrációstáborokban ügyködő zsidó náció tudosok Amerikába menekítője és azok sátánista agykontroll kísérletekre való felhasználója) kampányt folytattak a nem fehér populáció növekedése érdekében és 1952-ben létrehozták a Populáció Tanácsot, ami a mai napig létezik és a fehér emberek 0% lakossági növekedését szorgalmazza az USA-ban, a családi tervezést a fejlődő országokban és a Római Klub malthauzizmusának terjedését.

A Globális Elit eugenikai politikáját a Világbank finanszírozza, akik a Rio Summiton megduplázták az erre szánt támogatását. A születési rátát ma a fejlődő otrszágokban gazdasági szankciókkal való félelemkeltéssel biztosítják. A Globális Elit populáció kontrolra irányuló terveiről egy 1962/63-as beszámolóból értesülhetett a világ, egy titkos tanulmánycsoport által elkészített beszámoló, ami háború nélküli populáció kontroll technikákat dolgozott ki. Ez a tanulmány olyan módszereket emlegetett, mint a születések korlátozása vízbe és élelmiszerbe adagolt szerekkel, hogy csak azok tudjanak teherbe esni, akiknek aztán kiutalnak ellenszert. George Bush Hitler egyik támogatója az eugenika mozgalom egy nagy szószólója, olyan emberekkel egyetmben, mint Boyden Gray és William Draper III.. Draper nagyapaja Eisehower ideje alatt szorgalmazta az eugenikát, majd Johnsonnál járt végül sikerrel. 1969-be Bush részt vett egy meghallgatáson, aminek a főtémája 'a túl sok fekete babák veszélye' volt és 1972-ben amikor ő lett az USA ENSZ nagykövete, létrehozta a 'Önkéntes Műtáti Fogamzásgátlás Társaságot', egy sterlizációs ligát, amelynek célja, hogy folytassák az alacsony intelligenciájú gyermekek és nem fehér oszágok lakosságának streilizációját. 1988-ban, amikor Bush elnök lett, akkor ez a program tovább folytatódott.

háború a középosztály ellen a 80'as évektõl, minden közép és kis vállakozást elimilálnak.
a családi egységek tudatos felbontása, a nem kívánatosak holokausztozása
o mikrocsippezett populáció a nemzeti ID kártya után, ami egy biometrikus kártya
o az élelmiszer már úgy van készítve, hogy gyengék és betegek legyünk.
o How fluoride in the water supply causes mental retardation.
flór a vízben, amitõl szellemileg visszamradt gyermekeink születtek (ezért van most olyan sok buta és retardált ember
o Masszív populáció redukció ... az emberi faj 2/3-a ki lesz irtva
o Az embereket túlzsúfolt városokba terelik/kényszerítik, az élelmiszer csökkentve lesz mindez a fenntartható fejlõdés leple alatt.
o A populáció további lebutítása az iskolarendszerrel, egy teljes ÁL-történelem tanítása.
o Eugenika taktikák: oltások, vakcinák, amik halált és az eljövendõ gyermekeinkben szellemi fogyatékosságot okoznak.
o Fertözõ betegségek további terjesztése (Disznó flu, AIDS stb.)
o A HAARP és Scalar Hullámok használara (klíma háborúzás), amivel az emberiséget szubmisszióba kényszerítik (ez már nagyban folyik!!)
o Klímaháborúzás, tudatosan elõidézett gazdasági összeomolás, más nagy terrorista támadások amiket a martial law bevezetéséhez fognak használni. A martial law beálltával koncentrációstáborokba lesznek terelve az emberek. holokausztok ideje


Érzed a kisértõ jelenlétüket?
TE HAZUG! GYILKOS! DÉMON!
Most visszatértek, megpihenve a szent hegy ormán.
Megtanulták, hogy benned nincs becsület.
TE HAZUG! GYILKOS! TE SZODOMIZÁLÓ!
A 19. század eljétõl egy masszív holkauszt éra vette kezdetét, aminek a nyitó aktusa a Török Birodalom területén végrehajtott Örmény-genocídium volt. A sorban következõ volt Szent Oroszország szellemi, katonai és erkölcsi elitjének kiirtása, aztán a német szellemi, katonai és erkölcsi elit felégetése, majd az Ukrán-holokauszt, és Magyarország és Lényeglország szellemi és erkölcsi elitjének holokausztja. A palesztin holokauszt egy tudatos és folyamtos tevékenység, ami Izrael erõszakos és illegális megalapítása óta folyik. Aztán jött Rawanda, ahol a rawandaiakat koncentrációs táborokba terelték, majd az Egyesült Nemzetek, bõven találva pénzt háborúk finanszírozására, nem talált pénzt az élelmezésükre és kb. 1 milliót közülük halálra éheztetet. Az irakiak és afgánok tudatos kiirtása jelenleg folyamatban van, de mindezek eltörpülnek amellett a globális környezeti és biológiai holokauszt mellett, ami a világunkat irtja tudatos tervek alapján. A következõ lépés? Korea, Tajvan és Kína, illetve Kanada, Amerika és Ausztrália morális és szellemi elitjének kiirtása. Itt már megvalósult a megbízhatatlanok piros ponttal történõ megjelõlése, a koncentrációs táborok és az égetõ kamrák már felépültek.

Azok az emberek, akik mindezen holokausztokat és genocídiumokat levezényelték és levezénylik ma is, ugyanahhoz a hatalmi, ideológiai és vallási csoporthoz, és vérvonalakhoz tartoznak. Nem mintha nem tudnák kik õk hiszen a héber regénybeli Jézus az ujjával mutatott rájuk és ezt mondta, "Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölõ volt kezdettõl fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen õ benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja."[János 8:44] Emlékeztetõül mondom, hogy azok, akikre Jézus mutatott az a zsidóságon tobzódó fõként pszichopatákból és elmebeteg skizofrénekbõl álló degenerált génûek voltak. És ez nem változott az idõk alatt, hacsak nem annyiban, hogy ma ezek a degenerált pszichopata génûek, ez a veszélyes és kóros kisebbség az egész emberiség feletti hatalmat gyakorolja. Sõt, hogy elleplezzék bizonyos bûneiket tövénybe hozták világszerte, hogy a holokauszt-tagadás bûntett. Hát én amondó vagyok, hogy BÛN IS LENNE TAGADNI A HOLOKAUSZTOT!

Az örmény-holokauszt
"Nem vagyok biztos benne, hogy (pénzbeni kompenzáció) meggyógyítaná az anyám könnyeit, minden alkalommal, amikor visszaemlékezik arra, ahogy az õ anyja 5 éven át vándorolt a sivatagban mielõtt elérte volna Szíriát, aztán Franciaországot, hogy aztán végre az USA-ban újra találkozhasson a férjével, Bedros Krikoriannal (aki után engem is neveztek). " Bedros Krikorian 

1915 és 1923 között több, mint 1.5 millió örmény esett tömeggyilkosság áldozatául a saját õsi földjükön egy elõre eltervezett holokausztban. Férfiak, nõk, gyermekek lettek lemészárolva a saját otthonaikban, a saját maguk által épített városok és falvak útjain és koncentrációs táborokba terelve, ahol aztán tudatosan halálra éheztették õket. Örmény kisbabákat mészároltak le miközben azok az édesanyjuk mellein szoptak. Az I. Világháború végére az örmény népnek - az emberiség legérzékenyebb és legfejletebb központi idegrendszerével bíró egyedeinek - 2/3 részét kiirtották, hogy aztán genocídiumtól megõrült félvadállatok éljenek VALÓDI örmény úriemberek otthonaiban és szívtelen, kapzsi feleségeik VALÓDI örmény hölgyek ékszereit hordják. (Mintha csak ettõl õk maguk valódi úriemberekké és hölgyekké válhattak volna.)

A hivatalos történelem írói azt akarják elhitetni velünk, hogy mindezért az emberiség ellen elkövetett borzalomért a törökök voltak a felelõsök, hogy õk voltak ennek a szõrnyûséges õrületnek a kitervelõi és végrehajtói. A történelmi igazság azoban az, hogy habár a törökök votlak bizonyos fokig a haszonélvezõi, a Fiatal Törököknek, akik ezt a holokausztot kitervelték és megvalósították, semmi közük nem volt a muszlim törökökhöz. A Fiatal Törökök TELJES vezetõsége BALKÁNI ZSIDÓKBÓL és MAGUKAT MUZULMÁNNAK TETTETÕ ZSIDÓ-MUZULMÁNOKBÓL állt. Az örmény-holokauszt eltervezõi Illuminátusok, Cionisták és Szabadkõmüvesek voltak, pontosabban a zsidó Shabbatai Zevi-féle Rotschild család, és a holokauszt az illegális cionista izraeli terrorállam megvalósítása érdekében történt.

Az orosz-holokauszt
"Teljesen mindegy - mondta a zsidó Trotszkij (valódi neve Bronstein) -, hogy 1 vagy 2 millió oroszt kell lemészárolnunk, ha ez az ára a (zsidó) bolsevizmus ideológiájnak megvalósításnak." 

És igen ... a zsidók ismét fajgyûlölettõl fûtött holokausztot rendeztek, amikor kiirtották az orosz intellektuális, katonai és erkölcsi elitet. Csak úgy pacskoltak a fajgyûlöletben, az õrületben, a vérben és spermában. II. Nicholáj, a cár és családjának lemészárlását zsidók tervezték ki és hajtották is végre. A cári család lemészárlói kivétel nélkül zsidók voltak: Jákob Swerdlow, Jákob Jurovskij, Csájem Golochkin és Péter Jernakow. 28 püspök és érsek, 6.776 pap, 6.575 tanár, 8.500 orvos, 54.850 katonai tiszt, 260.000 katona, 150.000rendõr, 48.000 csendõr, 355.000 értelmiségi, 198.000 munkás, és 915.000 paraszt. Az amerikai kongresszionális feljegyzésekben nyílvántartott számok döbbenetesek. Ennyi oroszt mészároltak le a zsidók 1915 és ... között, miközben megszállták Szent Oroszországot és erõszakkal átvették annak kormányzását. Egy ország egykoron olyan szent, olyan élettel teli, olyan hatalmas ... egy masszív koncentrációs táborrá lett változtatva Juda korbácsával a feje felett egy elõre eltervezett holokauszt-forgatókönyv szerint, amit a keleti zsidóság vitelezett ki a nyugati zsidóság finanszírozásával. És ezek a számok csupán Oroszország zsidó megszállásának kezdeti stádiumának áldozatainak számát mutatja, hiszen aztán jött a II. Világháború és az oroszok legjobbjainak kiirtása folytatódott.

Az ukrán-holokauszt
1932 és 1933 között, Sztálin rémuralma alatt, 7 millió ukránt irtottak ki tudatos kiéhéztetéssel. Ez volt a világ leghatásosabb genocídium programja. Az élelmiszereket a szovjet kormány vásárolta fel, egy kormány, ami az orosz szellemi, erkölcsi és katonai elit tudatos kiirtása után ekkor már teljes egészében zsidó megszállás és irányítás alatt állt. Nyugodt szívvel állíthatjuk tehát, hogy a zsidók által kitervelt és kivitelezett faji és ideológiai motivált tudatos holokausztról beszélhetünk ugyanúgy, mint az oroszok, örmények és késöbb más nációk esetében is. Az ukránokat a szó legszorosabb értelmében levágták minden kivûlrõl jövõ élelmiszertõl és amikor elfogyott az élelmiszerük szépen éhenhaltak. A lezárt határvonalakon kivül nem mehettek, mert azonnal lelõtték õket.

A német-holokauszt
A II. Világháború végére Németország 8.3 millió halottat számlált. 3 millió német katona esett el a háború alatt, akik közül 2.5 millió a zsidó bolsevizmus elleni harcban esett el. A zsidó Sasson és Roosevelt urak bombázásai 1.2 millió német civil életét oltották ki, akiknek soha nem lett volna szabad a háború célpontjaivá válniuk. 1.4 millió németet mészároltak le a keleti és nyugati szövetségesek, fõként a zsidó-orosz haláltáborokban. A háborúnak vége volt már, de 2.4 millió kelet-németet pusztítottak el a zsidó-bolsevik Oroszországból érkezõ csapatok és teljesen indokolatlan légi bombázások. Cseszlovákiában a békekötés napján, a zsidó Salzman vezetése alatt moszkvai zsidók masíroztak be Prágába, hogy megkezdjék az ott élõ szudéta-németek és magyarok kiirtását. 1945. május 13-án a szabadkõmûves Eduard Benes megérkezik Párgába és a zsidók azzal tisztelik meg, hogy felgyújtják a németeket a Szent Vince téren. Aztán 600.000 szudéta németet mészárolnak le a zsidók az õrült fajgyûlölettõl fûtött ámokfutásuk alatt, amit a cionista zsidók által birtokolt média elhallgat. Felfegyverkezett zsidó náci nõk verik ki a német asszonyok hasából a magzatot. Minden nap 10 német nõ hal meg ettõl a zsidó-féle magzatelhajtástól. A halott foglyok kiloccsantott agyvelejét a zsidó nõk felnyalatják az életben lévõ foglyokkal. A zsidó orvosok megtagadják azoknak a német nõknek az ellátását, akiket orosz katonák erõszakolnak meg. Több tíz ezer német nõ inkább öngyilkosságot követ el, minthogy Sátán náci zsidó földi képviselõinek kezében haljon meg.

Ez az oldal még építkezés alatt áll, de nézz vissza, mert nem fogsz csalódni .....

A magyar-holokauszt

A lengyel-holokauszt

A palesztin-holokauszt

A rawandai-holokauszt

Az iraki-holokauszt

Az afgán-holokauszt

Az ír-holokauszt

A globális-holokauszt


"Ha folyamatban lenne egy fasiszta forradalom, észrevennéd-e?!"
fasizmus

Meglepõ lehet minden gondolkozó ember számára, de ma a legszokványosabb kormánystratégia -fõként a fejlõdõ országokban- a fasizmus. A fasiszta államok egyik legjellemzõbb tulajdonsága a társadalom egy rétege felé irányuló nyílt terrordiktatúra: a társadalom egy bizonyos szegmensének leválasztása és/vagy üldöztetése holmi felszínes tulajdonság, hit vagy tudatosan kreált mítosz miatt. A fasiszta kormányok MINDIG kinevezik a társadalom egy részét felsõbbrendûnek a társadalom egy másik részével szemben, akiket pedig alsóbbrendûnek állítanak be származás, hit, vagy más felszínes, nem ritkán kitalált tulajdonság alapján. A fasizmus kifejezetten azok dehumanizálására és kiirtására törekszik, akiket az alsóbbrendû osztályba sorolt. Jellemzõ, hogy ezeket az elnyomottakat és üldözötteket nem emberinek, hanem állatinak, vadaknak, terroristáknak, barbároknak, és ilyesmiknek állítják be, hogy így mentesítsék magukat a terror és a fasiszta bûnök következményei alól. Dehumanizálást alkalmaznak, hogy a társadalom elfogadja azt a mítoszt, hogy az elnyomottak nem tudnak békésen létezni, és ezzel a társadalom maga fel van mentve minden felelõsség alól a bûnökért, amit elkövet ellenük. Propaganda - nem logika, tény és törvény - a fasizmus eszköze és ezt néha nagyon nehéz felismerni. Úgy van beállítva a nagy tömegeknek, hogy az üldözöttek és elértéktelenítettek negatív magatartása veleszületett és NEM a rossz, megalázó, elnyomó bánásmódra való logikus reagálás. A fasiszta propaganda az elnyomókat, kivégzõket valamiféle faji/szellemi/spirituális elitizmussal és felsõbbrendûséggel ruházza fel. A fasiszta országok tehát mindig ebbõl a kettõsségbõl állnak: köztársaság és diktatúra.

Az elnyomók félelme az elnyomottaktól és üldözöttektõl az, ami valójában megteremti a fasizmust: a leválasztott társadalmi réteget dehumanizálják, démonizálják, megfosztják a jogaiktól, rájuk nézve igazságtalan törvényeket hoznak, korlátozzák a szabad mozgásukat és megpróbálják õket teljes irányítás és kontroll alá vonni, amilyen módszerekkel csak lehet, hogy megelõzzenek egy bukást. És ha a bukás mégis közeleg, akkor kiirtani õket. A fasiszta gyûlölet és kiirtás célpontjai azok, akiktõl valóban félnek a fasiszták, mivel õk azok, akik változást tudnak elõidézni és meg tudják a fasisztákat fosztani a hatalmuktól.
A FASIZMUS FÕ TÜNETEI
1. Megerõsödõ és folytatólagos nacionalizmus
Nacionalista, hazafias mottók, szlogenek, szimbolika, dalok és hasonló nacionalista szimbolumok. Zászlók mindenfelé, fõként az épületeken, a médiában és a ruházaton.
2. Ellenségek, bûnbakok kinevezése népegyesítés céljából
Az embereknek egy ellenségképet adnak, hogy belemanipulálják õket az összefogásba a közös ellenség ellen. Jelen esetben a terrorozimus és az erkölcstelenség ez a közös ellenség. A kormány, illetve a kormányon keresztül ható fasiszta erõk, bûnbakokat keresnek és adnak az embereknek. A bûnbakok/ellenségek általában bizonyos etnikai/vallási csoportba tartoznak, vagy akár terroristák, bûnözõk, erkölcstelenek, kommunisták is lehetnek. Ezek az ellenségek és bûnbakok ritkán valósak. A bûnbakokat a kormány és a média - kéz a kézben - dehumanizálja, azaz ezeket az embereket vagy embercsoportokat nem emberinek és az emberi méltósághoz nem jogosultaknak állítják be.
3. Megszállottság a nemzetbiztonsággal 
A kormány és a kontrollált médiája mindehol terroristákat és nemzetbiztonságra veszélyes elemenseket lát. Ha nincs, akkor maguk kreálnak ilyen nemzetbiztonságot fenyegetõ külsõ és belsõ ellenségeket. A tudatosan felkeltett félelmet a tömegek irányítására használják.
4. Tiszteletlenség az alapvetõ emberi jogok felé
Elõször jön a mesterségesen kreált "népet egyesítõ" közös ellenség, amely fenyegeti a nemzetbiztonságot, aláássa a biztonságérzetet és károkat okoz a nemzetnek. Aztán a fasiszta rezsimek népeit meggyõzik arról, hogy szükség van az alkotmányos jogok és emberi jogok figyelmen kívül hagyására bizonyos esetekben. A dehumanizáció különbözõ formáit alkalmazva elhitetik az emberekkel, hogy az ellenség nem is emberi. A népesség így aztán úgy érzi, hogy a teljesen ártatlan emberek elleni diszkrimináció, azok üldözetése, kivégzése, kínzása, hosszas bebörtönzése olyan cselekmények, amelyek elnézhetõk a nemzet biztonsága és jóléte érdekében.
5. A katonaság, titkoszolgálatok és rendõrség felsõbbrendûsége
Száéleskörû társadalmi proglémák ellenére is ezek a szervek eltúlzott állami támogatásokat kapnak, a belsõ társadalmi problémák kárára. A katonaság, titkoszolgálat, rendõrség munkája idealizálva van.
6. Nyílt szexizmus és erõsödõ sovinizmus
A fasiszta kormányok általában férfi-domináltak, a nõk alsóbbrendûségének vagy gyengeségének hite egyre kifejezettebb szerepet kap. A fasiszta rezsimek alatt a hagyományos nemi szerepek sokkal markánsabbak, a nõk egyre jobban kiszorulnak a vezetõ poziciókból, a nõk és férfiak fizetése közti különbség növekszik, a hivatalos propaganda és a statisztikák a nõk családi szerepét és otthon maradását hangsúlyozzák. A nõbántalmazás, nõgyûlölet és a nõk iránti tiszteletlenség egyre többször és merészebben kap teret. A válások, az abortusz és a homoszexualitás lassan elítélt lesz és a kormány, mint a családvédnöke kezd tündökölni.
7. Kontrollált tömegtájékoztatás/média
Fasiszta rezsimek alatt a média szinte teljes egészében a kormány irányítása alatt áll, direkt vagy indirekt módon, különbözõ szabályzatokkal. A cenzúra és hazudozás általános dolog.
8. Vallás és kormányzás összefonódása 
A fasiszta kormányok a vallást, mint közvélemény manipulálási eszközt használják. Vallásos retórika és terminológia hangzik el a vezetõk szájából, mégha a kormány vagy törekvõ pártok politikái és akciói nincsenek is összhangban annak a bizonyos vallásnak a nézeteivel.
9. Vállalati hatalom védelme és támogatása 
A fasiszta kormányok vezetõit jobbára az érintett ország üzleti és ipari arisztokráciája juttatja hatalomra, és elvárják a hatalomra juttatott vezetõtõl, hogy egy mindkét félre elõnyös üzleti-kormány kapcsolat jöjjön létre. Megnövekszik a vállalati bûnözés (adócsalás, adópénzek privát vállalatokba való illegális áramoltatása, közpénzbõl való sikkasztás stb.). A vállalati vezetõk/tulajdonosok prominens helyet kapnak a fasiszta diktatúrában.
10. Munkaerõ hatalma elnyomva
A munkaerõ szervezekedési ereje az egyetlen valós veszély a fasizmusra nézve. A munkaerõ és a szakszervezetek tehát elnyomás alá kerülnek. A munkaerõt elszegényítik, elértéktelenítik, jogaikat megnyirbálják. A szakszervezeteket nem ritkán fasiszta beállítottságú "áruló" vezetõk veszik át, akik semmi ténylegeset nem tesznek a munkások védelme érdekében.
11. Az értelmiség és a mûvészetek iránti erõs tiszteletlenség 
A fasiszta nemzetek nem csak, hogy tolerálják, hanem szítják is a magasabb tanulmányok és az értelmiség elleni ellenszenvet. Maga az értelmiség egyre értéktelenebbé válik, kevesebben jelentkeznek az egyetemekre, az emberek elfordulnak a szellemi beállítottságtól és egyre tunyábbá, ösztönszerûbbé, állatiasabbá vállnak. Nem ritkán elhallgattatnak, meggyilkolnak, 'megöngyilkolnak', letaretóztatnak, cenzúráznak vagy tönkretesznek értelmiségieket (pl. professzorokat, orvosokat, tanárokat, nem kívánatos politkusokat). A mûvészetekben nem lehetséges a nyílt önkifejezés és vélemény nyilvánítás.
12. Megszállottság a bûnnel és bûntetéssel 
Fasiszta rezsimek alatt a rendõrségnek korlátlan hatalmat adnak a bûnüldözésre. Az állampolgárok hajlamosak elnézni a rendõri túlkapásokat és állampolgári szabadságokól való megfosztást a hazafiasság vagy közerkölcs/közbiztonság nevében. A fasiszta országokban a rendõrségnek álltalában korlátlan a hatalma és nem ritkán rettenetesen durva visszaéléseket követnek el, mint például csoportos nemi erõszak, gyilkosságok stb.
13. Nyílt részrehajlás és korrupció
A fasiszta kormányokat általában egy csoport barát, üzlettárs tartja hatalmában, akik egymásnak adják a pozicíókat és üzleti lehetõségeket, hogy megvédhessék egymást a hatósági felelõsségrevonástól. Egyáltalán nem ritka a fasiszta rezsímek alatt, hogy nemzeti vagyont és természeti kincseket rabolnak el a vezetõk vagy osztják el a haverjaik között.
14. Megbundázott választások 
Esetenként a választások teljes színjátékok. Más esetekben a válsztásokat rágalom kampányokkal, az oppozíció vezetõjének meggyilkolásával és média manipulációkkal befolyásolják. 

Pszichopátia


"Mouravieff azt állítja, hogy két fajta ember létezik, Ádám-elõtti és ádámi embereknek nevezi õket. Az elképzelés az, hogy az Ádám-elõtti emberfajtának nincs lelke és nincs is lehetõsége, hogy kifejlessze azt. Ez egy döbbenetes ötlet, de olyan tudományos viták folynak ebben a témában, amelyek klinikai bizonyítékokon alapulnak, hogy valóban vannak olyan emberek, akik csupán mechanikusak és nincs belsõ, vagy magasabb énjük."
Quantum Future Group
Azt mondják a Földön a valódi veszélyt az emberiségre a pénz, a politikusok, a média, a drogok és a vallások jelentik. Úgy mondják ezek az okai minden háborúzásnak, mizériának, a gazdasági rabszolgaságnak, még a környezetszennyezésnek is. Azonban mindezek mögött a pszichopaták bújnak meg és minden túlzás nélkül õk az emberi faj egyetlen VALÓS problémája. Azért nincs békesség és harmónia a Földön és azért nem tud az emberi faj feljebb lépni a saját tudati és spirituális evolúciójában, mert itt vannak köztünk a pszichopaták. Pont. De vajon mennyit tud róluk egy átlag ember? Te például mennyit tudsz róluk?!

Ted Bundy egy olyan név, amit világszerte ismernek. Ted Bundy egy pszichopata sorozatgyilkos volt, aki 14 nőt erőszakolt és gyilkolt meg. Ted Bundy egy fantasztikus fickó is volt, jóképű és sármos, akit az emberek kedveltek volt. A nők vonzónak találták. A tetejére teljesen szokványos életet élt: volt barátnője, munkája, sőt karrierje is, voltak szomszédai, barátai és teljesen normális emberi és közösségi elfoglaltságai. Amikor letartóztatták és sorozatgyilkossággal vádolták meg azok közül, akik ismeték sokan megdöbbentek: olyan remek, olyan sármos és olyan normális fickó volt. John Gacy egy másik ismert név. Ő is egy sorozatgyilkos volt. 33 fiúgyermeket és kamaszt erőszakolt és gyillkolt meg. Látszólag annyira szerette a gyermekeket, hogy még bohócnak is beöltözött, hogy közösségi programok alkalmaával ilyen módon szórakoztassa őket. Miután sorozatgyilkossággal vádolták meg dermedt döbbenet ereszkedett a saját gyermekeire, az ismerőseire és a közösség egészére. Ahogy az szokott lenni a szadista sorozatgyilkos pszichopaták többségének esetében, az emberek nem akarják elhinni, hogy ezek a teljes normalitás álarcát viselõ emberek valójában egy kettős életet éltek. Az egyik életükben fenntartották a normalitás álarcát, míg a másik életükben őrületes szadista rémtetteket hajtottak végre. Nőket gyilkoltak meg szadista módon, nemi szervükbe függöny karnist erőszakolva, vagy kisgyermekeken rendeztek spermaorgiákat, majd feldarabolták és a házuk alatt ásták el őket. Ők a látványos bűncslekményeket elkövető pszichopaták tankönyvpéldái. Azonban a legtöbb pszichopata nem követ el ilyen látványos bűntetteket, vagy a bűneiket olyan leplezett módon hajtják végre, hogy soha nem is derül fény rájuk.

Képzeld el - ha tudod -, hogy egyáltalán nincs lelkiismereted, nem érzel bûntudatot és szégyent, tegyél és mondjál bármit is. Képzeld el, hogy nincs semmilyen belsõ korlátozás benned, ami visszatartana attól, hogy bántalmazzad, kihasználjad, felhasználjad, becsapjad vagy akár tönkretegyed az ismeretleneket, a barátaidat és a családtagjaidat. Képzeld el, hogy soha nem érezel szégyent vagy bûntudatot - egyszer sem az életed során - bármilyen szégyenletes, önzõ, lusta, hazug, ártó vagy erkölcstelen dolgot is tegyél. Képzeld el, hogy nem érezel lelkiismeret furdalást - egyszer sem az életed során - akármilyen kárt, szenvedést, fájdalmat, félelmet vagy veszteséget okoztál másoknak. Képzeld el, hogy a felelõsség fogalma ismeretlen számodra, ezt csupán olyan dolognak tekinted, amit alacsonyabb rendû együgyûek vállalnak fel kérdés nélkül. Most add hozzá ehhez a furcsa fantáziához, hogy meg van a képességed ahhoz, hogy elrejtsed mindenki elõl, hogy a pszichéd más, mint az övék. Mivel az emberek túlnyomó többsége abban a tévhitben él, hogy a lelkiismeret és emberség egyetemes dolgok az emberi világban, elrejteni a tényt, hogy neked ilyen nincs nem is nehéz. Nem tart vissza bûntudat vagy a lelkiismeret bármilyen vágyad vagy célod megvalósításától és megszerzésétõl, és nem kell másokkal konfrontálódnod a hidegvérûséged miatt sem. A jeges víz az ereidben olyan furcsa, annyira a normális tapasztalatukon kívül esik, hogy ritkán ismerik fel az abnormis állapotodat. Más szavakkal, teljesen szabad vagy a belsõ korlátozásoktól és a gáttalan szabadságod, hogy azt tegyél, amit akarsz minden bûntudat és lelkiismeret-furdalás nélkül, el van rejtve a világtól. Míg másokat a lelkiismeretük kordában tart, te azt teszel, amit akarsz tekintet nélkül mások biztonságára, jólétére, érdekeire, egyenlõ jogaira, kapcsolataira, vágyaira és álmaira.

Szóval mit tennél, ha egy pszichopata lennél? Mondjuk, ha beleszületnél egy nagy családi gazdagságba és elég nagy mértékû benned a vérszomj, akkor embercsoportokat manipulálhatnál egymás ellen, felfegyverezve mind két oldalt, és a karosszékébõl nézhetnéd végig a vérontást, amit te magad idéztél elõ. Mondjuk, ha tulajdonodban áll egy médiaszerv, akkor folyamatosan hazugságokat terjeszthetnél rajta keresztül összevissza kavarva az emberek fejét. Akár ezt is megtehetnéd. Vagy mondjuk, ha meg van a lehetõséged, akkor óriási összegeket sikkaszthatnál el közösségektõl, vagy vállalatoktól, amivel aztán romba dönthetnéd mások nyomorult értéktelen életét. Vagy, ha valamilyen nagy élelmiszergyár tulajdonosa vagy, mérgezõ anyagot tehetnál az általad gyártott élelmiszerekbe, hogy az emberek rákot vagy egyéb súlyos és halálos betegségeket kapjanak pár éven belül. Ezt megteheted, hiszen téged nem tart vissza semmiféle belsõ gátlás, bûntudat és nem veszed figyelembe mások érdekeit, jogait és biztonságát. És, ha netán kérdõre vonnak, akkor hidegvérrel hazudsz rákenve mindent másokra. Senki sem tud semmit rád bizonyítani, mert olyan ügyesen manipulálsz mindenkit és minden helyzetet, és olyan hidegvérûen hazudozol, hogy könnyedén mások nyakába varrod a saját borzasztó bûneidet. De akár meg is gyilkolhatod a tanúkat, mert az emberi élet a te számodra abszolút semmi értékkel nem bír.

ÕRÜLETES, FÉLELMETES ÉS VALÓS: az emberi faj 4-6%-a pszichopata. Ebbõl a 4-6%-ból 1-2%-ot nevezhetünk agresszív pszichopatának. Õk a gyilkosok, sorozatgyilkosok, genocídiumot kitervelõ és végrehajtó tömeggyilkosok, háborúkat és viszályokat szító politikusok, népeket terrorban és nyomorban tartó diktátorok, illetve a brutális nõbántalmazók és más látványos bûncselekményeket elkövetõk. A pszichopaták azonban nagy általánosságban nem látványos bûncselekeményeket elkövetõk, hanem az õrület egy akut verziójában szenvedõ személyek, akik egész életükön át manipulatív és nehezen bizonyítható módon károkat okoznak az embertársaik egészségében, kapcsolataiban és érdekeiben. Õk úgy élnek, hogy folyamatosan manipulálnak és károkat okoznak másoknak. A pszichopátia elõfordulási aránya miatt mély befolyással van a többi, potom 6 milliárd emberre, akiknek ezen a Földön kell élniük, mivel aránytalanul sok pszichopata dolgozik a politikában, a médiában, a pénzügy terén, a bíróságainkon, a rendõrségeinkben és a katonaságainkban, illetve az oktatási intézményeink és a vallási szervezeteink élein. Nem beszélve a szervezett bûnözésrõl és a drogkereskedelemrõl. Bizony ez a 4-6% pszichopata felelõs a bankszámláink kiürítéséért, az érdemeink és sikereink elorzásáért, a boldogságunk és örömünk szétzúzásáért, az önbizalmunk aláásásáért, a kapcsolataink tönkretételéért, az értelmi és tudásszintünk radikális csökkenéséért, az életminõségünk és egészségünk megromlásáért, a spirituális elégtelenségünkért, és most már lassan a létezésünk megszûnéséért is itt a Földön.

És itt van az igazán vérfagyasztó Igazság: NINCS különbség a genocídiumot eltervelõ és végrehajtó gyilkos pszichopata és a lelketlen manipulatív pszichopata kollégád között, aki pszichikailag terrorizál, gátlástalanul hazudozik rólad a fõnöködnek a hátad mögött és rágalmakat terjeszt rólad, hogy kicsináljon az állásodból, amibõl a 3 gyermekedet eteted. Amiben mindketten teljesen azonosak az az, hogy a pszichéjük ama részében, ahol kifejlõdött humanizáló funkcióknak kellene lenniük - azaz empátia, lelkiismeret, emberség - csak egy sötét üres lyuk van, amit SOHA TÖBBÉ nem lehet megtölteni humanizáló funkciókkal. A tudatosan terjesztett hazugságokkal ellentétben, õk NEM elnyomják az emberségüket, bennük NINCS emberség. Csak a körülményektõl és a pszichopata kollégád vérszomjától függ, hogy ha hatalomra jut mennyi embert fog meggyilkoltatni, hány emberéletet fog megnyomorítani és mennyi embernek fog kárt okozni. A pszichopata a normalitás álarcát viseli, egy álarcot, ami csupán utánzata a mi arcunknak, érzéseinknek, értékeinknek, szokásainknak. Gondoljunk csak arra, hogy ezek az emberek a mi tökéletes tükörképeink, vagy klónjaink, de nincs meg bennük az emberi tartalom. Vagy gondoljunk csak a Mátrix filmre, amiben abban a tévhitben vannak az emberek, hogy akik úgy néznek ki, mint õk azok emberek is. A pszichopaták nem olyan emberek, mint mi vagyunk. Az egyetlen érzések, amiket valójában és mélyebben tudnak érezni az az irigység, gyûlölet, harag, kapzsiság, õrületes hatalomvágy, és valamiféle kóros versengési késztetés, amitõl úgy érzik mindenki a riválisuk és vad versenyben állnak az embertársaikkal. Sokszor abban a deluzióban vannak, hogy mások rivalizálnak velük, vagy, hogy õk maguk igazságszolgáltató ítélõbírók, embertelen leckéket tanító professzorok, másokat szórakozásból irányító isteni bábmesterek. Mivel nem képesek szeretetet, szerelmet és empátiát érezni, roppant cinikusan viszonyulnak ezekhez az érzelmekhez és mindenkit, aki ezeket az érzelmeket valójában képes érezni azt rettenetesen utálják és megvetik.

Az egyetlen dolog, ami valójában hajtja õket, hogy kiprovokáljanak drámákat és helyzeteket, az egy amolyan "ragadozó éhség". Ez a ragadozó éhség a hajtóerejük az életben és minden más ez alá van rendelve. "Szükségem van rá valami miatt vagy fel tudom használni valmire?", gondolja a pszichopata, amikor találkozik egy embertársával és õket csak és kizárólag ez az EGYETLEN szempont érdekli. Ez azt jelenti, hogy még a szeretetük mögött is csak egy szükség/akaratérzés van, minden mélyebb érzelem és ragaszkodás nélkül, és, ha a szükségleteiket nem elégítik ki, akkor szinte egyik pillantról a másik pillanatra képesek elhagyni a szeretteiket és minden hezitálás nélkül átvágják azokat, akik bíznak bennük, ha ezt úgy diktálja a pillanatnyi érdekük. Továbbá ez által a "szükségem van rá és akarom" perspektíva által úgy tenkint a pszichopata a saját "ragadozó éhségére", mint az egyetlen érvényes érzésre és minden más érzésre a külsõ világban, mint felfalandó és bekebelezendõ "ételekre", amiket a pszichopata önmagába asszimilál. Röviden, a pszichopata egy fajon belüli ragadozó. Gondoljunk csak a ragadozók interkaciójára az áldozataikkal az állatvilágban és már is el kezdjük megérteni mi rejlik a normálitás álarca mögött. Az állat ragadozó mindenféle leplezõ funkciókat és taktikázásokat alkalmaz, hogy becserkéssze az áldozatát: elöszõr megfigyeli azt, majd a közelébe férkõzik, leválassza a csoporttól, lefárasztja és gyengíti az ellenállását, majd elkapja, megöli és felfalja. A pszichopata ugyanígy tesz az áldozataival, de a valódi ragadozó mivoltját látszatokkal, tettetésekkel, hazugságokkal és manipulációkkal leplezi. És ugyanúgy felfalja az áldozatait, mint a ragdozó állat, csak, hogy az õ élelme a lelkünk, az energiáink, az anyagi forrásaink és a kapcsolataink. A test csak annyiban érdekes számukra, hogy mi van benne és mire lehet felhasználni.

A pszichopatákra használt 'antiszociális' és 'társadalomellenes' kifejezések egyáltalán nem szerencsés jelzõk, mert õk nem társadalomellenesek igazából, hanem lélek és életellenesek. Aminek õket nevezni kellene az "emberszabású ragadozók" vagy "fajon belüli ragadozók" (intraspecies predator). Mint hatásos gépek akár zseniálisak is lehetnek - habár megjegyezendõ, hogy minden holywoodi pszichopata filmben bemutatott szperintelligens pszichopata ellenére a pszichopaták túlynomó többsége átlagos vagy átlagon aluli intelligenciával bír - és elismerést érdemlõ akadémiai munkákat tudnak végezni, tökéletesen tudják utánozni a mi szavainkat és érzelmeinket, és tökéletesen véghez tudnak vinni komplex terveket és feladatokat, amelyekkel meg tudják szerezni másoktól, amit akarnak vagy amire éppen szükségük van. Ám azok, akik közel kerülnek hozzájuk elõbb-utóbb észreveszik, hogy valami nincs rendben velük. Hogy miként? A szavaik sokszor nem egyeznek a cselekedeteikkel. Ezek a kreatúrák olyanok, hogy azt mondják "szeretlek" aztán másnap elhagynak, vagy azt állítják gyászolnak aztán elmennek egy jó kis vidám éjszakai buliba, vagy állítják, hogy megbízhatunk bennük, de már ekkor is azon ügyködnek, hogy miként fosszanak ki, csapjanak be, használjanak fel vagy más módon ártsanak nekünk. Miközben terrorizálják a feleségeiket és gyermekeiket, vagy bûncselekményeket követnek el, a társadalom felé önmagukat, mint tisztességes, törödõ embereket és a közösség tartópillárjait állítják be. Ezek a férfiak és nõk azok, akik fenntartják a tisztességes törvénytisztelõ üzletemberek látszatát, miközben az alkalmazottaikat éhbérért dolgoztatják, sikkasztanak és rombolják a környezetet. Ha az ember jobban megfigyeli õket, akkor az elsõ dolog, amit felfedez bennük az pontosan az, hogy a szavaik nem egyeznek a cselekedeteikkel. A látszat, amit fenntartanak egyszerûen nem áll meg a valós életben.

Egy másik dolog, amirõl még felismerhetõk az az, hogy úgy használják az érzelmi szavakat, mint ahogy a színvakok beszélnek azokról a színekrõl, amiket nem is ismernek fel. Sõt mitöbb, mint ahogy a színvak ember soha nem is tudja, hogy színvak ameddig le nem tesztelik, a pszichopata nem tud tudatában lenni a saját érzelmi szegénységének. Szóval tévedés ne essen: nem lehet érzelmileg megbántani õket, mert ilyen nincs nekik! Az érzelmeket csak akkor tettetik, amikor valamit el akarnak érni vele és ilyenkor akár még bûnbánatot is színészkednek. Tudják, hogy az olyan dolgok, mint a bûntudat és bocsánatkérés fontos és hasznos dolgok az emberi világban és szabadon osztogatják ezeket, habár jobbára olyan módon, hogy az áldozatuk bûntudatot érez tõle, de õk maguk bûntudatot nem éreznek és megbocsátást sem várnak, mert nem is érzik magukat felelõsnek a károkért vagy fájdalomért, amit okoztak embertársaiknak.

De, hogy miként bújhatnak meg köztünk mégis ezek a ragadozó gépek? Hát elõszõr is úgy néznek ki, mint mi magunk. És úgy is élnek, mint mi magunk. Másodszor pedig a legfontosabb dologok számukra a látszatok és a külsõségek. Az általuk hordott normalitás álarca a leplezést szolgálja, amely mögött megbújva a legnagyob gonoszságokat követhetik el az embertársaik ellen. A kedvenc elfogalatosságuk a tökéletesség és az erkölcsi tisztaság látszatának fenntartása. Jobbára akút módon aggódanak amiatt, hogy mások mit gondolnak és milyen véleménnyel vannak róluk. Úgy tûnik van valamiféle mentális listájuk vagy katalógusuk arról, hogy mit tesznek és mondanak a tisztességes, jóravaló, normális emberek és végig viszik ezeket a cselekményeket és kimondják a megfelelõ szavakat, amikor ez szükséges, hogy kivülrõl úgy tûnjenek, mint a tisztességes, jóravaló, normális emberek. Ám mindezt nem azért teszik, hogy valóban jó vagy normális emberekké váljanak, hanem, hogy ÚGY TÜNJENEK õk jó és normális emberek. Az "imázs", "látszat" és a "kifelé" szavak nagyon fontosak ahhoz, hogy megértsük a pszichopata moralitását. Miközben teljesen hiányzik belõlük minden motiváció, hogy bármi jót cselekedjenek másokkal vagy másokért, hogy mások egyenlõ jogait és biztonságát tisztelve tisztességesen éljenek a vágyuk, hogy jól nézzenek ki mások elõtt igen intenzív. A jóságuk és tisztességességük annyira felületes, hogy szinte teljes egészében szinészkedés. Sõt valójában egy NAGY HAZUGSÁG, mert semmilyen szándékuk a jótevésre és tisztességességre nincs. Az egész normalitás álarcuk egy nagy hazugság, egy teljes színészkedés. A pszichopaták egész élete arról szól, hogy másokat manipuláljanak a saját kényelmük, érvényesülésük, anyagi jólétük és hatalmuk érdekében. És teszik ezt úgy, hogy közben náha rámegy mások egész élete. A legtöbben bûntudatot érzünk, ha mondjuk megesszük az utolsó darab tortát egy másik ember elõl, és el sem tudnánk képzelni igazából, hogy módszeresen neki álljunk szétzúzni az embertársaink életét a saját érvényesülésünk vagy hasznunk érdekében. Egy normális ember tiszteletben tartja mások érdekeit, kapcsolatait, reputációját, egészségét és egyenlõ jogait. Bennünk ott van az a belsõ mechanizmus, ami megfenyít minket, ha erkölcstelen, etikátlan, önzõ, ártó dolgot teszünk. Amikor valamilyen célt kitûzûnk magunknak, vagy valamilyen vágyunk van, akkor nem elfogadható, hogy a célunk elérése érdekében megalázzunk másokat, szabotáljuk mások szeretetkapcsolatait vagy jövõjét, elsikkaszzunk óriási összegeket, amivel másokat hozunk nehéz helyzetbe, és hasonlók. A bûntudatunk, lelkiismeretünk, együttérzésünk és a törvénytiszteletünk visszatart attól, hogy ilyen áron érjük el a céjainkat vagy vágyainkat. A pszichopatáknak viszont ezek az "árak" nem lényegesek, amikor felmérik, hogy mit kell megtenniük a céljaik elérése érdekében, mivel nincs lelkiismeretük, nem éreznek bûntudatot és azt sem tudják mi az empátia vagy emberség. Maga a lelkiismeret azon múlik, hogy el tudjuk képzelni a következményeket. Viszont a legtöbb "következmény" valahogy a fájdalomhoz vagy szenvedéshez kötödik valamilyen módon, amit a pszichopaták nem igen értenek meg érzelmi szempontból. Megértik a frusztrációt, amit akkor éreznek, ha nem kapják meg, amit akarnak. Ez a vak akaratosságból származó frusztráció számukra a fájdalom, de a fájdalmat, mint úgy nem tudják elõre elképzelni. Egy kísérlet során például fényképeket mutogattak pszichopatáknak, hogy megvizsgálják a reakcióikat. Ezek a fickók ugyanúgy reagáltak egy macska és egy asztal fényképére, mint egy könnyes rettegõ arcra és egy halott fényképére: SEHOGY! Semmilyen érzelmeket nem mértek a rájuk kapcsolt diódákkal. Vagyis érzelmileg nem "ismerik fel" a fájdalmat és rettegést sem.

Harmadszor pedig az emberiségnek van egy általános, vagy közös, átfogó világnézete, ami évezredek alatt alakult ki. Ez a világnézet sajnálatos módon hibás. Ennek a világnézetnek az egyik tartóoszlopa az a hit -vagy akár fantázia-, hogy az emberek egy nagy családba tartoznak és mint ilyenek alapvetõen jóindulatúak. Ismét a Mátrix filmet idézem fel: az emberek azt képzelik, hogy a piros ruhás nõ pontosan olyan ember, mint õk maguk. Ez a fantázia az oka annak, hogy egy pszichológiai vakfoltunk van a köztünk járókelõ gonosszal szemben. Ez a pszichológiai vakfolt a legnagyobb hibája az emberi faj közös világnézetének. Felismerve ezt a hibát, és a tényt, hogy a pszichopátia nem gyógyítható, ma már közismert szakemberek javasolják, hogy az emberi faj két alkategóriába legyen felosztva: a pszichopata génûek és a normális génû emberek alfajaiba.

Állítások szerint nem létezik olyan gyógymód, ami gyógyítaná õket. A pszichoterápia kevés eredményt hoz a gyógyításukban, és jobbára a terápia alatt a saját pszichiáteriektõl tanulják meg, hogy miként kell még ügyesebben manipulálni embereket. Végeredményben még azt sem tudják teljes bizonyossággal, hogy mitõl mások ezek az emberek, akik ugyanúgy néznek ki, mint mimagunk. Ma már több, mint erõs a gyanú, hogy genetikáról van szó és nem betegségrõl vagy gyermekkori bántalmazásról. Sõt egyre többen hangoztatják, hogy a gyermekkori körülmények csupán a pszichopátia felnõttkori kifejezõdését befolyásolják. Azok, akik rossz körülmények közt nõltek fel, látványos bûnözõkké válnak (nyíltan agresszív pszichopatákká). Azok viszont, akik jó családokba vagy jómódba születtek olyan pozíciókba kerülnek, hogy eltusolják a bûneiket. Kétes ügyvédekké, korrupt bírókká és rendõrökké, sikkasztó bankárokká, sötét politikusokká és hasonlókká válnak, azaz fehér galléros bûnözõkké ésd leplezett tömeggyilkosokká. A legtöbbjük soha nem kerül börtönbe a bûncselekményeik miatt, mert belevonják a kollégáikat és üzlettársaikat a bûnözésbe, akik aztán falaznak nekik, illetve olyan pozicióba kerülnek, ahol talán ki sem derülnek a bûneik. A mai politikusok legtöbbje szinte minden kétséget kizáróan pszichopata.

Azok között a tudósok között, akik tanulmányozzák a pszichopátia biológiai okait két fõ teória honosult meg. Az egyik teória úttörõje egy bizonyos Adrian Raine, a Los Angeles-i Dél-Kalifornia Egyetemtõl. A teóriája szerint a pszichopátiáért az agy orbitofrontális kortex régiója -azaz a prefrontális kortex- a felelõs, amely fõszerepet játszik a döntéshozatalban. A másik teória úttörõje egy bizonyos James Blair, a Londoni Egyetemi Kollégiumtól, aki úgy véli, hogy az alapvetõ diszfunkció az amygdalában van, ami egy kicsi mandula alakú struktúra és lényeges szerepet játszik az érzelmek bonyolításában és a félelem közvetítésében. Nem régiben Blair PET scan-es kísérletekkel bebizonyította, hogy az amygdala aktiválásával normális önkéntesekben a mások szomorúságára és dûhére való reagálást lehet szabályozni. Úgy véli, habár erre tudományos bizonyíték még nincs, hogy ez megmagyarázza a pszichopaták empátia és félelemhiányát. A két teória nem zárja ki egymást, mert az orbitofrontális kortex, ami a "gondolkodást" csinálja, és az amygdala, ami az "érzést" csinálja, szorosan kapcsolódnak egymáshoz.

Egy másik, filozófiai és vallási megközelítés szerint, és ez lenne a "mouravieffi teória", a Földünkön elve két fajta ember létezik, mivel az ember teremtése két fázisban történt. Az egyik és egyben az elsõ ember fajta a 
homo sapiens fossilis , míg a másik fajta a homo sapiens recens . A homo sapiens fossilis lenne az Ádám-elõtti rassz, amit Mouravieff 'antropoidoknak' is nevez, ami csak bizonyos fokig fejlõdhetett, állati karakterisztikumokkal rendelkezett és nem tudott beszélni. Az antropoidnak nincs belsõ énje, magasabb tudata és lelki kapcsolata Istennel. A homo sapiens recens az ádámi rassz, azaz az ember, akibe Isten bele lehellte az 'élet lehelletét', ezáltal magasabb tudatot, belsõ ént és lelket adva neki. Ádám kapta meg a beszédet is és õ nevezett el minden élõlényt a Földön. A két fajta nem áll ugyanazon fennhatósag (vagy Isten) irányítása alatt, és a két rassznak nem is lett volna szabad keverednie, mert ez génregressziót okozott volna. Ám, de az ádámi férfiak látták milyen szépek voltak az antropoidok lányai és azok szexuális közösülés révén gyermekeket nemzettek nekik. Ezért a nagy bûnért cserébe kapott az emberiség egy özönvizet a nyakába, de ez sem tudta leállítani a génkeveredés és génregresszió megbocsáthataltanul bûnõs perverzióját. Isten ekkor beígérte a rossz és a jó mag szétválasztását, (itt a bibliai rossz magból sarjadt gazról, azaz az antropoidokról, és a jómagból származó emberrõl beszélek) ami a Szent Lélek korszakában fog megtörténni, amikor is az ádámi rassz végre valódi énazonosságot kap és felemeltetik. Állítólag most már a Szent Lélek korszakába léptünk és ez a szétválasztódás már folyamatban is van.) A mouravieffi antropoid fajta lényegében a pszichopaták és nárciszisták tipikus jellemzõivel bír és a teóriáját alátámasztani látszik, hogy sok kultúrában fenn is maradt ez a két rassz közötti megkülönböztetés. A németek untermensch, az indiaiak érínthetetlenek, a görögök helot és a zsidók goj kifejezései ilyen megkülönböztetések, habár fõként a németek és a zsidók esetében a politikai és vallási vezetõk ezeket a megkülönböztetõ jelzéseket nacionalista és politikai célokból félreértelmezték, így az értelmezésük a köztudatban teljesen eltorzult. Azok pedig, akik olvasták a bibliát bizonyosan emlékeznek arra, amit Jézus is mondott, 'A ti atyátok az ördög..". A bibliai Jézus maga is tehát különbséget tett a két fajta ember között, két különbözõ atyai fennhatóság alá helyezve õket. Állítólag Jézus asszonya, Mária is úgy filozofált, hogy két rassz van, akik olyanok, mint két ikertestvér, de meg lehet õket különböztetni, mert az egyik meg van jelölve fizikailag. Véleményem szerintem ez egy jelképes megjelenítése a jó és rossz magbõl sarjadt két ember fajtának: a spirituálisan fejlett, lélekkel megáldott fajtának, aki tovább léphet az evolúcióján egy spirituális átalakulás révén, míg a másik, ahogy Mouravieff állította, az antropoid fajta, akinek nincs lelke és felsõbb énje, nem fejlõdésképes és majd egy késõbbi 'ciklusban' válhat lélekkel megáldott emberré.

Valaki nem régiben arra hívta fel a figyelmemet, hogy az Egyetemes Emberi Jogi Nyilatkozatban az szerepel, hogy mindenkinek joga van más fajjal házasodni. A kulcsszó itt a 'faj'. Ez a személy nem értette, hogy mit jelentsen az, hogy más fajjal házasodni. A mouravieffi teória erre tökéletes választ adhat. Lényegében azt már elismerik a tudományos közösségekben, hogy a pszichopata 'más fajta ember'. Amit viszont jelenleg teljes bizonyossággal tudunk róluk az az, hogy nincs belsõ énjük, és hogy, õk az emberiség parazita átkai, mert ahol csak megfordulnak káoszt, lázdásokat, ellentéteket, viszályokat, békétlenséget, korrupciót, romlást, pesszimizmust, veszteségeket és szenvedéseket idéznek elõ manipulatív módon, miközben parazita módon élsõködve kifosztanak mindent és mindenkit, akit csak tudnak. Lényegében az emberi faj egész történelmének meghamasítását és az emberiség folyamatos hanyatlását nekik köszönhetjük.

Legyen bármi is az oka annak, hogy ezeknek a kreatúráknak nincs belsõ vagy felsõbb énjük énjük és humanizáló funkcióik, tény és való, hogy az erõs pszichopata befolyás alatt álló társadalmak, erkölcsi és nem ritkán gazdasági hanyatlásnak is indulnak. Az ilyen társadalmakban megnövekszik a korrupció, a törvénytelenség, a szociális bûnözés és szervezett bûnözés, a hazudozás, illetve állandósulnak a mesterségesen elõidézett belsõ társadalmi ellentétek és viszályok. Ezzel egyenes arányban csökken az istenhit és emberség, és eluralkodik az emberek gondolkozásában és világnézetében a negativitás és pesszimizmus. Az ilyen társadalmak egyre jobban elállatiasodnak. A pszichopata önmaga lelketlen, erkölcstelen, állatias, torz énjét vetíti ki az egész társadalomra úgy, hogy az egész társadalmat olyan létbe és magatartásba manipulálja, ami önmagát tükrözi. Jellemzõen ott, ahol pszichopaták vannak hatalmon az állampolgárok adópénzét elsikkasztják aztán a beállt gazdasági csõdért magukat az állampolgárokat okolják, vagy elõidéznek egy polgárháborút, hogy a nagy káoszban lelépjenek a gigászi pénzekkel. A népességeket folyamatosan hazugságokkal etetik a médián és különbözõ propagandákon keresztül. A társadalmi és gazdasági károk, amiket ezek a rosszindulatú paraziták okoznak az emberiségnek még csak fel sem becsülhetõ. Egyáltalán nem túlzás azt állítani, hogy az emberiség azért nem tudott valós fejlõdést produkálni az elmúlt néhány ezer évben, mert ezek a rossz indulatú paraziták ránk telepedtek.

Ami a személyes szintû élményeket illeti, majdnem minden áldozat, legyen az intim társ, barát, üzleti társ vagy idegen, arról számol be, hogy a pszichopatával való találkozásuk kezdetétõl az egészségükben egy állandó hanyatlás áll be. Úgy tûnik, hogy ezek a kreatúrák leszippantják az életenergiáinkat, ami viszont az egészségünk gyengülését okozza. Mégha nem is folytatnak borzalmas pszichikai bántalmazó hadjáratokat ellenünk, akkor is a pszichopatával való hosszas kapcsolat következtében az energiáink elpárolognak, fáradtságot érzünk, depresszió gyötörhet minket és mindenféle betegségek jöhetnek ki rajtunk. Egyébként ezért is nevezik ezeket a kreatúrákat 'energiavámpíroknak' és parazitáknak. Nem csak áldozatok hanem még világhírû pszichiáterek is, mint például Cleckley, az "Ép elméjûség álarca" írója, közel kerültek ahhoz, hogy azt állítsák a pszichopaták esszenciálisan "lélekevõk". (Spirituális szempontból megközelítve, ha megölik a lelkünket, akkor nem tudunk Istennel kapcsolatban maradni, vagyis lezárják az utat a krisztusi tudathoz és a krisztustudatban rajtunk keresztül ható isteni jó befolyását a Földre!)

A pszichopaták áldozatai az élet minden szférájából kerülnek ki, tehát nem kategorizálhatók, mint nõk vagy akár szegények. Ezek a kreatúrák még pszichiáterket is átvágnak és rávesznek és a szakemberek nem is szeretnek velük dolgozni, mert állítják, hogy már rövid kontaktus is érzelmi károkat okoz egy normális érzelmi világgal rendelkezõ emberben. Emellett az egész lényük és gondolkozásuk apró hazugságokra épül és a szakemberek elvesznek ezekben az állandósult hazugságokban. Egy pókhálónyi hazugsággal, egy egész hazugságvilággal, találkozunk, amikor megpróbáljuk megérteni a pszichopata cselekményeit és gondolkozását. Feltehetõen ezekkel a hazugságokkal azt próbálják leplezni mások elõl, hogy õk valójában mások, mint a normális emberek és a hazugságvilágukat már szinte születésük pillanatától szövögetik. Ez az, amit Cleckley a 'normalitás álarcának' nevez könyvében. Az áldozatok maguk jobbára csak a kapcsolat végén ismerik fel, hogy a baráti, vagy szerelmi kapcsolat csak az õ elméjükben volt valós, mivel a pszichopata mindent csak elszínészkedett bármilyen valós érzelem nélkül. Amikor ezek az emberek lelépnek jobbára összetört álmokat és szíveket, szenvedést, szétzúzott kapcsolatokat és kiürített zsebeket hagynak maguk után. És õk így élik le az egész életüket, amerre csak mennek az életben ezt hagyják maguk mögött. A nõk, a kiszolgáltatott helyzetbe kerültek és a gyengébbek a pszichopaták kedvenc célpontjai, mivel a 'becsület' és 'jellem' szavak abszolút nem léteznek a szótárukban. Ám az áldozatok lehetnek üzlettársak is, akiket megrövidítenek, törvénytelenségekbe manipulálnak, majd lelépve ott hagyják õket az általuk kreált problémákkal.

Amikor felelõsségre vannak vonva, vagy napvilágra kerülnek a szörnyûséges cselekményeik és manipulációik, akkor soha nem vállalnak felelõsséget az általuk okozott károkért. Általában mindent tagadnak, de amikor be is vallanak valamit, akkor azt úgy teszik, hogy az igazságba beleszövik a hazugságaikat és úgy manipulálják a helyzetet, hogy maga az áldozat tûnjön fel rossz színben. Nem ritkán a saját áldozataikat vádolják illabilis elmeállapottal, irracionális gondolkozással, hazudozással és felelõsséggel a megkárosulásért. Nem meglepõ az olyan gondolkozás tõlük, hogy nem õk maguk felelõssek a saját bûncselekményeikért, hanem az áldozat, mert, hogy példának okáért õ hagyta kint a pénztárcáját, megbízott benne, vagy nem látta jönni a nagy átvágást. Õrületesen az áldozatot és magát az alkalmat a bûn elkövetésére vádolják és nem önmagukat. Tény és való, hogy néha igen intelligens embereket vesznek palira és ezek az emberek utólag nem gyõzik kérdezni önmaguktól, hogy 'Miként lehettem ennyire gyanútlan vagy naív? Miként nem láthattam, hogy az elejétõl kezdve manipulálva voltam?". De ha nem õk maguk teszik fel ezt a kérdést, akkor bizonyos, hogy az ismerõseik fogják feltenni nekik. Azok az emberek, akiknek nem volt személyes tapasztalatuk pszichopatákkal el sem tudják képzelni, hogy milyen mesterien manipulálnak minket és, hogy ÁLLANDÓAN manipulálnak minket. Ahogy egy pszichopata elmagyarázta, elõször megfigyelnek minket, felmérik a gyengeségeinket és szükségleteinket, behorgásznak minket azzal, hogy kielégítik ezen szükségleteket vagy rájátszanak ezen gyengeségekre, majd megszorítják a satut és kipréselnek belõlünk mindent, amire nekik van szükségük. Aztán dolguk végeztével tovább is állnak. Egyébiránt a pszichopatáknak olyan szofisztikált érveléseik vannak, hogy ember legyen a talpán, aki szembe tud szállni velük, ám ezek az érvelések nem ritkán az õrületre emlékeztetnek. Sõt maguk a cselekményeik néha teljesen õrültek, habár mivel pontosan tudják mit tesznek és a cselekményeiknek/manipulációiknak mik a következményeik, nem lehet õket klinikai õrülteknek nyilvánítani.

Az alábbaikban felsorolom az ismert pszichopata típusokat. Kérlek te Kedves Látogató, tartsd észben, hogy néhány jellemzõ minden típusra vonatkoztatható. Minden típusú pszichopatának egy nárciszisztikus és gigászian felfuvalkodott nézete van önmaga értékérõl és és fontosságáról. Másokat, mint alacsonyabb rendû lényeket látják, míg önmagukat a világegyetem középpontjának, magasabb rendû lényeknek, akiknek jogukban áll saját szabályaik szerint élni, akár mások kárára is, és akiknek különleges kiváltságaik és jogaik vannak másokkal szemben. Úgy képzelik, hogy maga a tény, hogy léteznek máris jogosultakká teszi õket, minden speciális talentum vagy elvégzett munka nélkül is különleges privilégumokra, pénzre, státuszra és a többi. Az egocentrikusságuk egyszerûen kirívó, nem is tudják mások jogait, biztonságát vagy véleményét figyelembe venni, ha az éppen nem egyezik az õ véleményükkel. Az elméjükben másoknak nincs is jogosultságuk a véleményalkotásra, amennyiben az eltér az övéktõl, hiszen úgy hiszik, hogy õk valamilyen kiválasztottság révén sokkal jobban tudnak mindent. A pszichopaták jobbára arrogánsak, maróan cinikusak, nem ritkán egyesen és nyiltan sértegetnek másokat, teljesn rosszhiszemûek, rettenetesen pesszimisták, mérhetetlenül szemtelenek, és túlzott az önbizalmuk. Majdnem mindig mások feletti hatalomra és irányításra törekednek és egyáltalán nem is tudnak másokkal egyenelõen együttmûködve létezni. Mindemellett ÁLLANDÓAN hazudoznak, és a hazudozás úgy jön számukra, mint másnak a lélegzés. Ám, ha hazugságokon kapják õket, akkor sem jönnek zavarba, hanem ehelyett, mások teljes döbbenetére, egyszerûen átvariálják a történetüket, amibe újabb hazugságokat szõnek bele. A lelketlenség, a manipulálás, a pszichikai/érzelmi bántalmazás, a felelõsség nem vállalása, illetve mások felhasználása, kihasználása, meglopása, korrumpálása és cserben hagyása is minden típusra vonatkoztatható.
1. A Jekyll és Hyde (a legsûrûbben elõforduló szociopata)
Õ egy erõteljes személyiségû ember, aki szinte lesöpör a lábunkról. Jön, lát és gyõz! Úgy vágódik be nálunk, hogy visszatükrözi a SAJÁT értékeinket, érdeklõdési körünket, életfilozófiánkat, ízlésünket és szokásainkat. Érdeklõdik mindenrõl, ami velünk kapcsolatos. Becsületességet és õszinteséget tettet. Szereti az áldozatot játszani (pl. a gonosz számító elsõ felesége kifosztotta). A nõk sokszor meg is sajnálják és azonnal kijön a gondoskodó, pátyolgató ösztönük. Jellemzõje, hogy elég gyorsan házasságot és stabilitást akar, ám ez a kontrol mániákus csak azt akarja elérni, hogy rá támaszkodjunk és a késõbbiekben aktívan aláássa az önbizalmunkat, hogy önállótlanodjunk és õ váljon a mi bizonyosságunkká. Segítõkésznek, becsületesnek, támogatónak, nagylelkûnek, hõs és hûséges szerelmesnek tûnik abban a fázisban, amikor "idealizál" minket. Ez a fázis viszont SOHA sem tart örökké és elõbb-utóbb kijön a Hyde személyisége. Amikor az idealizálás fázis véget ér, mert elérte a céljait és nincs többé szüksége az áldozatára, vagy, mert megunta a partnert, az áldozatot -legyen az feleség vagy barátnõ- lelketlenül objektifikálja (élettelen, értéktelen tárgyként kezeli) és megszabadul tõle. Ez úgy realizálódik, hogy egyik napról a másikra egész életen át imádott gyémántgyûrûs mennyasszony királynõbõl egy spermában pacskoló, orgiákban szétkefélt, AIDS-es utcasarki elmebeteg kurva leszel, akit még mocskos prostinak nevezni is megtiszteltetés lenne. Teljesen meggyõzõen tudja utánozni az emberi érzelmeket ám, amikor végre kiderül, hogy csak színészkedett a kényelem, haszonszerzés és szexuális elõnyök érdekében, és milyen lelketlen érzelmi és lelki brutalitásra képes valójában, olyan rendkívül sokkoló lehet a lelkiismeret, bûntudat és emberség teljes hiánya, hogy az már-már FELFOGHATATLAN. Vagy önként befejezzük a kapcsolatot és mentjük, ami még menthetõ vagy õ fog lelketlenül ledegradálni, leverni, megõrjíteni, kifosztani és eldobni, hogy egy újabb "tökéletes" partner vagy lehetõség után nézzen. Általában nem hûséges, de a saját áldozatait vádolja hûtlenséggel. Az áldozatok súlyos érzelmi és anyagi károkat szenvednek és az érzelmi gyógyulás hosszú, mert a legbrutálisabban bánik el azokkal, akiktõl meg akar szabadulni. Megjegyezendõ, hogy ez a fickó tönkreteszi az egészségedet és romba dönti az életed infrastruktúráját, kifosztva és egy szál ruhában kell újrakezdeni az egész életedet, de ettõl függetlenül úgy áll ki a publikum elé sármosan, elbûvölõen, "õszintén", mintha minden a legnagyobb rendben lenne és õ lenne a legtisztességesebb ember. És moralizál az erkölcsrõl! Olyan horrorisztikus amit mûvel, hogy amikor az áldozat elmeséli szinte rémfantazmagóriának tûnhet és nem hiszik el az emberek, mert nem tudják elhinni, hogy egy látszólag sármos, tiszteltreméltó ember így bánhat másokkal!
2. A gyenge elbûvölõ nõ
Ez az édes, hízelgõ, õszinte, nõies, gyengéd érintésû, elesett, érzelmileg kiszolgáltatott, gyenge dáma, úgy tûnik nem tud megbirkózni a valós világ dolgaival és rászorul, hogy egy erõs férfi fogja a kezét és felkarolja. A színészkedése teljesen hitelesnek tûnik, de csak azt a célt szolgálja, hogy behorgássza a férfiakat. Általában áldozatnak állítja be magát, de ez a parazita kicsalogatja és rájátszik a férfiak természetes védelmezõ ösztöneire. Mesterien tudja manipulálni a férfiakat mások ellen, akár még bántalmazásba vagy bûncselekmények elkövetésébe is. Amikor az álarca végre lehullik, az áldoztok megismerhetik a döbbenetesen számító, irigy, kapzsi, ragadozó, gyûlölettõl eltorzult, kegyetlen, lelketlen, ravasz szinte vadállati pofázatát. A szeretetnek, az együttérzésnek és emberségnek még csak nyoma sincs benne. Ez a nõ halálosabb tud lenni, mint a férfi "kollégái", mert a szexualitást is kizárólag manipulálásra használja és képes arra, hogy egy férfit teljesen megnyomorítson a férfiasságában. Érzelmileg egy 5 éves kislány szintjén van, és olyan õrülten akaratos hogy, ha nem kapja meg, amit akar csak látszólag törõdik bele miközben azon ügyködik manipulatív módon, hogy az áldozatának még a lelkét is kigyilkolja vagy tönkre tegye az egész életét.
3. A hazug-hazug
Ez a fajzat látszólag minden ok nélkül is hazudik. Mesterien tekeri a szavakat (a mieinket is) és még mesteribben tereli el a figyelmet kényes kérdésekrõl, a kérdések egyenes megválaszolásától. A tényeket is ügyesen homályosítja vagy fordítja maga hasznára. Amikor igazat mond, akkor is úgy és akkor mondja, amikor ezzel a saját céljait segíti vagy manipulálhat másokat a saját elõnyére. Ennél a kreatúránál megfigyelhetõ az is, hogy egy mondatban hazudik és mond is igazat. Nagyon kell figyelni vele, mert úgy összemossa az igazságot a hazugsággal, hogy a végén már az ember azt sem tudja, mikor hazudik és mikor mond igazat. Mimagunk kételkedni kezdünk az igazságban. Hipokrata módon moralizál, miközben folyékonyan hazudozik, kihasznál, felhasznál, manipulál és bántalmaz. A felénk irányított hazugságai jellemzõen érzelmileg írgalmatlanul kegyetlenek és ezeket természetesen ügyesen megfogalmazott mérgezõ mondatokban adagolja. Az áldozatait érzelmileg instabilnak állítja be és másokat okolva mindenért SOHA nem vállal felelõsséget a saját cselekedeteiért és szavaiért.
4. Az izgalomkeresõ
Õ soha nem tanul a múltbeli meggondolatlanságaiból és tévedéseibõl. Könnyen elunja magát, a szüksége az izgalomra egyre súlyosbodik a kor elõrehaladtával. A felelõtlensége elég gyakran veszélyezteti mások testi épségét, érdekeit, kapcsolatait stb. Nincs fegyelme a saját impulzusai felett és rossz az ítélõképessége. Törvényszegés, bûnözõ magatartás és droghasználat szokványos az ilyen szociopaták/pszichopaták esetében.
5. Néró, a rosszindulatú pszichopata
Õ már nem a Jekyll és Hyde típusú, hanem a normalitás álarca nélküli pszichopata. Ez egy szadista, akinek az áldozatai mindig emlékezni fognak az üres, jéghideg, ragadozó tekintetére. Õ a nyílt nõbántalmazó, a gyermekbántalmazó, a zaklató, a gyilkos, a sorozatgyilkos, a tömeggyilkos politikus vagy vallási vezetõ, az erõszakoskodó, a terrorista, a gyújtogató, aki egyébként elég arrogánsan szokott viselkedni és maróan cinikus. Alacsony a stressz toleranciája szóval hihetetlen dührohamokat tud kapni és kiszámíthatatlanná válhat. Mivel gyermekkorában valószínûleg olyan környezetben nõtt fel, ahol a becsapás, cserbenhagyás, hazudozás, megalázás és az eltúlzott büntetés szokványos volt õ is várja a becsapást, a megalázást és a büntetést. Ez a fenevad az, aki szadista módon majd megõrjít az agyjátékaival, provokál, inzultál, zaklat, kínoz lelkileg és agyilag (vagy akár testileg és szexuálisan is) csakhogy idegösszeroppanást kapjál. AZ ÉLVEZET KEDVÉÉRT KÍNOZZA AZ ÁLDOZATAIT. Sokan közülük szexuális deviáns és roppant kedveli a szado-mazó típusú szexet. A többi szociopatához hasonlóan, abszolút nincs lelkiismeretfurdalása, nem érez bûntudatot és nincs tekintettel mások érdekeire, biztonságára, egészségére stb. Szadisztikusan a nálánál gyengébbeket pecázza ki magának: nõket, gyermekeket, egyedülállókat, idõseket vagy valamilyen okból kiszolgáltatott helyzetben lévõket. Õ az, akit a média imád a borzalmas bûncselekményei miatt! EZEK A PSZICHOPATÁK TÚLNYOMÓ TÖBBSÉGÜKBEN SKIZOID/PARANOID BEÜTÉSÛEK ÉS DELUZIÓSAK. Többen közülük Néróknak, isteni kiválasztottaknak, professzoroknak vagy ítélõbíróknak képzelik magukat, akiknek a feladata, hogy büntessenek vagy rideg, kegyetlen leckéket tanítsanak. Nem ismerik a mértéket. Például egy nõ kacéran néz rá és ettõl úgy dönt, hogy úgy kell tisztességes viselkedésre tanítania, hogy romba dönti az egész életét vagy megerõszakolja, meggyilkolja és feldarabolja. ABSZOLÚT NEM ISMERIK A MÉRTÉKET ÉS NINCS BENNÜK SEM BELSÕ GÁT, SEM KÜLSÕ TÁRSADALMI GÁT, AMI MEGÁLLÍTANÁ ÕKET. CSAK ÉS KIZÁRÓLAG A NYERS ERÕSZAK ÁLLÍTJA MEG ÕKET, DE EZ VONATKOZTATHATÓ A TÖBBI TÍPUSÚ PSZICHOPATÁRA IS. A legkisebbb vélt vagy valós hibára eltúlzottan reagálnak, és legtöbbször a "hiba" valójában vélt hiba, mert a saját borzalmas elõítéleteit és közveszélyes delúzióit vetitík ki másokra.
6. Az arrogáns
Õ mindig a középpontban akar lenni és ezt vagy negédességgel, sármmal éri el vagy durva arroganciával. Az a legfõbb vágya, hogy irigyeljék, féljék és gyûlöljék. Úgy igazgatja a dolgait, és manipulál másokat, hogy pontosan ezeket az érzelmeket váltsa ki az emberekbõl. Ezekbõl aztán soha nem elég neki. Csak úgy pacskol és ragyog az általa gerjesztett és felkorbácsolt irigységben, a tõle való félelemben és a felé irányuló gyûlöletben. Épelméjû ember a szeretetet, megbecsülést, barátságot és tiszteletet óhajtja, de nem õ! Híresség vagy hírhedtség, számára egyre megy, ha ez a középpontba helyezi és kiváltja mások figyelmét, irigységét, gyûlöletét vagy félelmét. Cinikus, arrogáns és felvág az értéktárgyaival, gazdagságával, elõnyös kapcsolataival, vagy akár szellemi/fizikai adottságaival. A reakciói jellemzõen eltúlzottak, így rettenti és zavarja meg az áldozatokat (ez az eltúlzott összezavaró reakció egyébként jellemezõ majdnem minden pszichopatára).
7. A karizmatikus vezetõ
Ez a fajzat a manipuláció NAGYMESTERE. Mindenkit manipulál, hogy státuszhoz, ranghoz, irányításhoz, pénzhez, figyelemhez jusson. Eljátssza az erényest, az erkölcsöst, a tökéletes apát és férjet, a spirituális vezetõt, a bölcs tanácsadót, a mentort, a hûséges barátot. Karizmatikus, nagy az önbizalma, határozott a fellépése és szinte tökéletesnek tûnik. Ám mindez csupán arra szolgál, hogy státuszhoz, ranghoz, elõnyökhöz, figyelemhez jusson. Az agymosó technikái igen kifinomultak és fejlettek éppen ezért vallásos közösségekben, szektákban és a politikában sûrûn megtalálható. Általában a hiszékenyeket, a gyengéket, a tanulatlanokat, a tájékozatlanokat, az elesetteket és kiszolgáltatottakat, és a gyenge szellemi képességûeket célozza meg és használja fel a céljaira. Látszólag jóindulatúan pátyolgatja és irányítgatja a közösséget, de ebben nincs az égvilágon semmilyen alturizmus, mert csak is kizárólag kóros önérdekbõl és önzésbõl teszi.
8. A szexuális ragadozó
Hiperszexualitás, pornográfia, orgiák, családon belüli szex, fiatalok megrontása, pedofilia és rengeteg maszturbálás tapasztalható nála. Az áldozatok tudnak csak mesélni arról, hogy milyen ördögi módszerekkel manipulálja bele az embereket mindenféle szexuális tevékenységbe. Fiatal, idõs, férfi vagy nõ, nála nem számít, ameddig szexuálisélvezetet tud belõlük magának kovácsolni. Preferálja a szado-mazót. Könnyen elunja magát, egyre elferdültebb vagy veszélyesebb szexet követel és keres magának. Ennek az elmebetegnek van egy ellentéte: az, aki teljesen megtagadja a szexualitást, intimitást és az érzelmeket a szerelmi partnerétõl. Izgalmat és vágyakat gerjeszt, aztán elutasítja vagy a természetes nemi szükségletei miatt bünteti és alázza a partnereit. Míg az elõzõ az állandó felfokozott szexuális érzelmekkel és atmoszférával kínozza az áldozatait, ez az utóbbi azon élvezkedik, hogy a társa alapvetõ szexuális és érzelmi szükségleteit megvonja és figyeli, miként kínlódik és hervad miközben rosszhiszemûen gúnyolódik a szenvedésein. KIGYILKOLJA a nõt a nõbõl, a lelkével együtt. És ez is a célja, mert egy misogín (nõgyûlölõ) szadista, aki a nõben nem "ajándékot" és a másik felét látja, hanem ádáz riválist. Ám ezzel egyidõben rettenetesen irigy is rá, és nem ritkán példának okáért annak a parfümjét vagy használati tárgyait hasznája titokban. Mindkettõ fajzat szereti degradálni, élvezeti cikké tenni és megalázni a partnereit.
9. A nomád parazita
Ennek a fajtának nincsenek hosszú távú tervei. Nem tudja magát elkötelezni, nincs benne dedikáció, teljesen céltalan, és teljesen irreális elvárásai vannak. Kifejezetten egy opportunista, aki ragadozóként keresi a lehetõséget, hogy másokat kihasználjon, meglopjon, vagy mások érdemeit elorozza.
10. A szélhámos manipulátor
Egyetlen dolgot élvez mindenek felett: egymásnak uszítani embereket, közösséget, társadalmakat, attól függõen, hogy milyen pozícióban van. Az embereket, mint "poxy"-kat használja fel a másokkal való érintkezésre, õ maga a háttérben marad és perverz módon élvezi a színjátékot, amit õ tervelt ki és manipulált ki mások felhasználásával. A "szövetségeseit" és a célpontjait egymástól elkülönítve tartja és mint bábukat játssza ki õket egymás ellen. Rettenetesen ügyes a szavak csavarásában és nagyon sármos szóval általában eléri, amit akar. Sokszor azonban megfélemlítéseel, hamis tudálékossággal, tettetett segítõkészséggel teszi magát "nélkülözhetetlenné" és éri el a céljait. Nagy önbizalommal és fontossággal avatkozik bele minden problematikus helyzetbe és fog hozzá a problémamegoldásba. Majdnem mindig a pénz és az elõnyök a célja, de van, amikor csak szórakozásból manipulál, zavar össze és uszít egymásnak másokat. Bármibe beleegyezik, bármit megígér csak, hogy aztán cserben hagyjon vagy pontosan az ellenkezõjét tegye. Ezek után természetesen téged vádol meg az egyezmény megszegésével. Rettenetesen élvezi a jogi helyzetek fabrikálását, amelynek keretében a saját áldozatait bebörtönöztetheti, vagy perbe foghatja mindenféle károkért. A valóságban õ maga idézi elõ és manipulálja ki ezeket a jogi helyzeteket.
11. A szakmai terrorista
Õ minden intelligens és erkölcsös értelmiségi rémálma. Sõt, szerintem minden alkalmazott rémálma. Általában jó a fellépése, elég sikeres a szakmájában, intelligens és jó a szakmai reputációja is, de az az apró jellemhibája van, hogy másokat kegyetlenül hátba szúrva, másokat manipulálva, másokat ellehetetlenítve, elértéktelenítve és elgáncsolva jut egyre feljebb a cég ranglétráján. Ha útjában állsz nem számít, hogy 3 gyermeket etetsz a fizetésedbõl, kegyetlenül kicsinál. FIGYELEM: ez az a fajzat, aki mások szellemi képességeit elértéktelenítve, vagy mások szellemi képességeit és produktumait felhasználva és ELTULAJDONÍTVA jut elõre a ranglétrán. Ez az a fajzat, aki másokat felhasználva kegyelem nélkül kicsinálja a vetélytársnak vélt alkalmazottakat. Mindig felhasznál másokat és a mások feletti irányításra törekszik. Ezért is található meg olyan sokszor vállalatok felsõvezetõségében, a politikában és a pénzvilágban. Amikor hatalomra jut kegyetlenül és gátlástalanul visszaél a hatalmával. Az alatta lévõkkel rosszul, lekezelõen, arrogánsan bánik, talpnyalásba és meghunyászkodásba manipulálja õket, sõt akár pszichikai terrorban is tarthatja õket képtelen elvárásokkal, kiszámíthatatlansággal és állandóan változó "szabályokkal". Hátulról, manipulatív módon mérgezi meg a munkahelyi atmoszférát, aminek következtében hanyatlik a kollektíva produktivitása. Nagyon rossz az ítélõképessége és rossz döntéseket hoz, ami káros befolyással van munkaközösségekre, közösségekre és társadalmakra. Nincs szociális érzékenysége, de majdnem mindig gyanakvó és paranoiás. Másokat használ fel, hogy hatalomra jusson, ám amikor eljön a hála ideje, akkor a segítõit hálából kirúgja, elhetetleníti vagy faképnél hagyja. Legrosszabb esetben a saját segítõire keni minden bûnét, amit a hatalomra jutása sötét útján elkövetett.
12. A gyermek pszichopata
A pszichopátia tünetei már 3 éves kortól mutatkozhatnak. A fiatal delikvens már zsenge korban lengeti a pszichopátia vörös zászlóit: a hazudozást, a folytonos verekedést, durva rivalizálást, más gyerekek terrorizálását (köpködés, rugdosás, kiközösítés, megalázás), állatkínzást, tûzgyújtást, drogok kipróbálását, rongálást, manipulációt (olyan édesnek és ártalmatlannak tud tûnni, amikor rajtakapják valamin, és micsoda különleges képessége van ahhoz, hogy egymásnak uszítsa a felnõtteket!). Tindézser korban szokványos a megrögzött lopkodás, megrögzött hazudozás, a közlekedési szabályok rendszeres áthágása, mások manipulálása, szabados nemi élet, esetlegesen a fiatalkori bûnözés. A pszichopátia valószínûsíthetõen NEM környezeti befolyás következménye, hanem genetikai kódolás eredménye, tehát itt nem csak rossz családokból származó brutálisan bántalmazott gyermekekrõl van szó, hanem látszólag rendes vagy gazdag családok gyermekeirõl is. A különbség a rossz családi háttérbõl és jó családi háttérbõl jövõ pszichiopaták között csupán annyi, hogy az egyik egy börtöntöltelék lesz és látványos bûncselekményeket követ el, míg a másiknak eltusolgatják a bûncselekményeit vagy olyan hatalmi pozicíóba kerül, ahol minden következmények nélkül követhet el bûncselekményeket (pl. politika, pénzügy, bíróság, rendõrség, stb.). A pszichopaták az élet MINDEN területén megtalálhatók, beleértve a családjainkat. Ha zsenge korban felismerjük a pszichopátia jeleit, akkor szigorú és következtes szabályokkal rá lehet szoktatni a gyermeket, hogy betartsa a mások biztonságára és érdekeire vontatkozó szabályokat. A tinédzser kortól kezdve már nem igen lehet segíteni rajtuk és a pszichoterápia is csak némileg tudja õket szocializálni.


Sátánizmus


"Te, aki feláldozod a gyermeket, nem teheted ezt többé!
Megfeszítésed követeli ember s Isten, hagyd hát abba önként."
Szívem szerint ezt az egész sátánista témát lezárnám azzal a fehívással, hogy 'Emberek, emberek! Itt rohangálnak köztünk a lipótmezei õrültek, akik Lucifert akarják megidézni, néha vért szürcsölnek, gyermekekkel orgiáznak, mániákus keresztre feszítõk és szívet esznek vacsorára. Összekék õket fogdosni és elmegyógyintézetbe zárni, vagy a pokolra juttatni õket, ahová valójában valók. Gyerünk emberek, kapjuk el õket!" A probléma azonban az, hogy ha követjük a sátánista szekták szálait, akkor a Globális Pszichopata Bûnkartell kormányfeletti árnyékhatalmához jutunk, és azt találjuk, hogy a sátánizmus vezetõ kasztja maga a Globális Pszichopata Bûnkartell, akiket nem lehet csak úgy elkapni, mert jól körbe barrikádozták magukat. A világ legbefolyásosabb csoportjaiban megtalálhatók az emberiség legszélsõségesebb elemensei, a sátánisták, akik az ezoterikus és okkult ismereteiket politikai irányításra és perverz élvezetekre használják. És ezek a befolyásos emberek sátánista befolyást gyakorolnak ránk a médián, a szervezett bûnözésen, az oktatáson, a vallásokon és még sok más forráson keresztül. Nem meglepõ tehát, hogy a sátánista szektákat engedélyezik és támogatják világszerte miközben a valódi spirituális felemelkedést és örökkévalóságot proféciáló szervezõdéseket "szektáknak" állítják be, démonizálják és nyíltan üldözik. "Õrült szektásoknak" állítják be a valódi spiritualitást követõket, pontosan, ahogy "õrült náciknak" állítják be az olyan igazságok kimondóit, akik ellentmondásban vannak a sátánista cionisták, Szabadkõmûvesek, Illuminátusok és a Globális Pszichopata Bûnkartell történelemhamisításaival, áltudományaival és álhíreivel. A Szabadkõmûveség és az Illumináti, két gigászi és közismerten sátánista szekta, akiknek a tagjai ott vannak a kormányainkban, az egészségügyben, a médiában, a jogban és az életünk MINDEN területén, él és virul, miközben kis jóindulatú pozitív befolyást gyakorló spirituális csoportok tagjait bilincsbe verve, nagy nemzetközi publicitások közepette tartóztatják le és záratják elmegyógyintézetekbe.

Ma a sátánizmus a leggyorsabban növekvõ földalatti bûnözõ mozgalom VILÁGSZERTE, és egyenesen köthetõ a nácizmushoz, a terrorizmushoz, a drogkereskeddelemhez, gyermek szexrabszolgasághoz, és az egyre több napfényre kerülõ borzalmas gyermek és nõbántalmazási esetekhez. Sátánisták köthetõk olyan botrányokhoz, mint gyermekek repülõztetése Washingtonba amerikai politikusokhoz szexorgiákhoz, de a jelenleg érvényben lévõ Globális Üldöztetés, Kínzás és Gyilok Program nevû holokauszt és eugenikai tevékenységet is sátánisták és pszichopaták dolgozták ki és mûködtetik. Sátánizmus köthetõ olyan nemzetközi botrányokhoz is, mint óvodások és kisiskolások csoportos szexuális megrontása úgy Olaszországban, mint Kínában és Amerikában. A sátánista bûnözés tehát természetében a rosszindulatú okkultizmushoz kapcsolódik és egy szélesebb bûnözõ folyamtosság része. A Globális Pszichopata Bûnkartell sátánista-pszichopata befolyása, illetve sátánista szekták befolyása alatt állank olyan intézmények VILÁGSZERTE, mint a titkosszolgálatok, a katonaságok, elmegyógyintézetek és kórházak, bíróságok, oktatási intézmények, a szervezett vallás, a tudományok és tudományos kutatások, az egész szórakoztató ipar, úgy a média, mint a film és zeneipar, a kaszinók, a legtöbb nemzetközi mammut részvénytársaság, az Internet, telefon és postai szolgáltatások. És természetesen a tõzsdék, a kereskedelem teljes egésze és a kormányaink. Mindezek után nyilvánvalóan nyíltan foglalkozni kell a sátánizmus és a sátánista befolyás témáival.

A leglényegesebb dolog, amit a sátánizmusról tudni kell az az, hogy a sátánista rituálék célja a Föld energiamátrixának, azaz a kollektív emberi tudat energiamezejének, negatív egynesúlyban tartása. Másként fogalmazva, a sátánizmus célja az emberi kollektív tudat egy romboló kreatívitással történõ negativizálása és primitivizálása. Jelenleg, ahogy az olvasó ezeket a sorokat olvassa, folyamatban van az emberi faj sátánista beavatása, ami a WTC tornyok felrobbantásával kezdõdött. A terror, a fájdalom, félelem és más borzalmak összességükben traumatizálják az emberiség kollektív tudatát, amikor is az embereknek több irányból és koordináltan megragadják a tudatát/lelkét és mindenféle negatív sátánista és náci nézetekkel és gondolkozással indoktrinálják õket. Ehhez a sátánista beavatáshoz még hozzá tartozik egy GLOBÁLIS MÉRETÛ sátánista-fasiszta úgy nevezett 'szervezett csoportos zaklató hadsereg', akik a világ népeinek legjobbjait, azaz az ébren lévõket, azokat, akik pozitivizálni tudják az emberi tudatot és ki tudják szabadítani az emberi fajt a primitív, alacsony frekvenciájú börtönébõl, illetve az áltagnál magasabb intelligenciájú erkölcsileg és spirituálisan fejlett termékeny nõket terrorizálják a legõrületesebb sátánista pszichikai fasiszta módszerekkel. Továbbá a beavatáshoz tartozik egy úgy nevezett 'New Age Mozgalom' is, ami a civil lakosság soraiban van kialakulóban és hátulról szintén a sátánista befolyás és irányítás alatt álló katonaság támogatja, illetve a sátánista Szabadkõmûvesség. A New Age 'spirituális' módszereinek és tanainak célja a Lucifertudat 'harmadik szemének' megnyitása, és egy olyan világba való beavatás, amiben NEM a saját tudatunk, szívünk és lelkiismeretünk irányít minket, hanem a sátáni 'tett és reakció' erõk, ami pontosan az ellenkezõje a pozitív ébrenlévõk isteni véletlenek és Szent Lélek által vezetettségének. Ezt a beavatási folyamatot maga a világban történõ fájdalom, nyomás és félelem teszi lehetõvé, amire az emberiség tudattalanul olyan folyamatokkal válaszol, ami a Lucifer-tudatba történõ beavatást eredményezi. Mellékesen, a Szabadkõmûvesség istene, azaz Lucifer, megköveteli, hogy a tagok esküt tegyenek gyilkosságok és árulások leplezésére, és ez a New Age filozófiai és mûködési elveibe is be van építve. Az emberi faj sátánista beavatása tehát koordináltan, jól szervezetten történik több szinten, különbözõ katonaság által támogatott mozgalmak, illetve politikusok és a média segítségével. A Globális Pszichopata Bûnkartell célja mindezzel a kollektív emberi tudat olyan mértékû negativizálása, hogy az kibillen a pozitív-negatív egyensúlyból és elindítja az emberiséget egy olyan úton, ami aztán a végsõ Armageddonhoz, azaz Lucifer és a Teremtõ Isten közötti végsõ háborúhoz, és lehetségesen az emberiség önmegsemmisítéshez vezet. Kihangsúlyozom, mert rettenetesen fontosnak vélem, hogy ez NEM egy természetes, hanem egy tudatosan elõidézett folyamat, amit az emberi faj meg tud állítani és el tud téríteni azzal, hogy kisebb 'szeretet közösségeket' és 'szeretet mozgalmakat' alakít ki, tudatosan pozitivizálva a kollektív emberi tudatot, ami már súlyosan kompromittálva van! Egyébként úgy kell elképzelni az egész beavatási folyamatot, mint egy gigászi sátánista rituálét. A kisebb sátánista szekták, a rituáléik során, amiket jobbára külvárosi vagy falusi telkeken elhagyatott házakban és templomokban tartnak, terrort és negatív energiákat termelnek, amit aztán Lucifer, a halál sötét urának, földi megidézéséhez használnak fel. Ma pontosan ez történik NAGYBAN! Ezeknek a sátánista rituáléknak a keretében az emberi faj legtorzabb, legdegeneráltabb és legperverzebb egyedei kiélhetik a legobcénebb, sokszor klinikai õrületnek minösülõ perverzióikat. A Lipótmezõ soha nem látott olyan torzszülött õrülteket, mint amilyen a sátánisták között elõfordul.

Mivel a sátánizmus és a rombolóan kreatív magatartás úgy terjed manapság, mint a tûz, ezeknek az erõknek a befolyását nem szabad alábecsülni, mert drámai változásokat indukálnak az emberi tudatban és az egész életvitelünkben. A sátánista befolyás, azaz az állandósult és hosszútávú pszichikai és spirituális támadások, komoly következményekkel járnak: negatívitás, szorongás, idegi kifáradtság, félelem, rettegés, depresszió, az elme összezavarodása, a koncentrációs képességek hanyatlása, spirituális halál, érzéktelenség, és különbözõ biológiai következmények, mint a test sejtjeinek fizikai megsemmisülése. Okozhat neurotikus állapotokat és okozhatja az olyan társadalomellenes magatartást, mint mások bántalamzása és az embertelenség. Ez a terjedõ sátánizmus és negatív értelembe vett kreatív magatartás és gondolkozás egyébként elsõdlegesen azt a célt szolgálja, hogy negatív energiákat és gondolkozást teremtsenek, kigúnyolják a Teremtõ Isten szavát -mind tettekben, mind pedig szavakban- és fellázadjanak maga Isten, az Örök Szeretet ellen. Bizonyos értelemben ezek a mozgalmak és ezeknek a személyeknek a gondolkozása nem más, mint egy lázadás Isten ellen, ahogy egykoron maga Lucifer is tette. Ám a sátánista szekták és mozgalmak szolgálnak egy más célt is: hogy leplezzék és eltereljék a figyelmet a VALÓDI sátánistákról, azaz a Globális Pszichopata Bûnkartellrõl és a tervükrõl, ami jelenleg kibontakozóban van. És no már most ezek a fickók nem holmi gyerköcök, akik körbe állva azt énekelgetik, hogy 'heil Hitler!' vagy "Sztálint akarjuk!", aztán pedig sátánista szimbólumokat festenek a falra. Jól tudjuk, hogy a Globális Pszichopata Bûnkartell az emberi faj leggazdagabb és legbefolyásosabb kasztja, akik tömeggyilkosságokkal, genocídiumokkal, tudatosan kimanipulált és mérnökölt háborúkkal és forradalmakkal, illetve közönséges rablásokkal szerezték a vagyonukat. Ezek kormányvezetõk, ügyvédek, vallási vezetõk, orvosok, arisztokraták, bírók stb. Nem olyanok, mint a kis pszeudo-sátánisták vagy keresztények, akik nem hisznek az Istenükben. A keresztények megkeresztelkednek (önhibájukon kívül), de jobbára nem hisznek a Teremtõben, és a kis sátánisták is pontosan ilyenek. Mindkét csoportba tartozó elmegy a saját 'imájára' és végrehajtja a saját rituáléit mindenféle valós meggyõzõdés nélkül. A kis sátánisták nagy része törvénytisztelõ ember és csak teszik, amit azok a közösségek tesznek, ahová tartoznak, azaz negatívizálják a gondolkozásukat és ezzel az emberi faj kollektív tudatát. De köztük és mögöttük bújnak meg a világunk valódi sátánistái, akik borzalmas cselekedeteket visznek véghez és pontosan tudják mit tesznek.

A világ talán legveszedelmesebb sátánista szektája a Set Temploma, amit egy bizonyos Michael Aqino, alapított San Franciscoban, és amely szektának a kezdõ tagsági bázisa a Sátán Temploma szektából jött át Aqinohoz. Errõl a roppant veszedelmes emberrõl tudni kell, hogy egy liutenant colonel tiszt, egy pszichikai és pszichotrón hadviselés szakértõ, aki a CIA-nak is dolgozik, elég magas fokú belépési engedéllyel. Emellett doktori fokozata van a politikai tudományokban. Aqino a sötét okkult tudását ezeken a területeken kamatoztatja a Sátán és a Teremtõ Isten közötti végsõ armaggedoni háború elõidézéséhez. Habár nem tudjuk pontosan, hogy ki voltak azok az emberek, akik megtervezték és jelenleg levezénylik a világszerte érvényben lévõ sátánista-fasiszta Globális Üldöztetés, Knízás és Gyilok Programot, azt a globális holokauszt programot, aminek én is célpontja vagyok, és nem más, mint egy sátánista-fasiszta pszichikai hadviselési program, azt tudjuk, hogy a CIA tervezte volt Stázi és KGB szakértõk bevonásával, és én gyanítom, hogy Aqinonak némi köze van hozzá valamilyen szinten. Míg a Sátán Temploma például csupán gúnyt ûz a kereszténységbõl, Jézusból és Istenbõl, a Set Templomának hívõi elismerik Sátán valós létezését, mint a Sötétség Hercegét, akinek a neve Set, az egyiptomi alvilág és halál istene. A szekta tagjai túlnyomó többségükben igen intelligensek és nem is engednek maguk közé bárkit. A vallásuk azt ígéri, hogy magát a személyt ISTEN SZINTRE emeli és megszabadítja a 'szolgaság' minden formájától, beleértve az Isten alá való rendeltségüktõl. Egyértelmûen a Luciferi örök vágy, hogy Istennel egyenrangú erõvé váljon megjelenül ezeknek az embereknek a hitvilágában. Pontosan, mint a Scientológia szekta, a Set Temploma is úgy próbálja elhallgattatni a kritikusait, hogy perbe fogja õket, de mellékesen említve az anyagi forrásokat is sikkasztja.

Ám a valódi sátánista szekták és az azokhoz kapcsolódó alvilági bûnözés kontójára írják a világszerte eltûnõ gyermekek nagy részét is. Nemzetközi szinten 1 millió ember tünik el évente, köztük 700.000 gyermek, akinek egy lényeges százalékát soha nem találják meg. Ezeket a gyermekeket azért rabolják el, hogy egész életüket szexuális rabszolgaságban, pszichikai és fizikai kínzásban éljék. Pedofil láncokban adják és veszik õket, és nem ritkán a saját szüleik bocsátják árúba õket. Az elrabolt gyermekek módszeresen bántalmazva és kínozva vannak, illetve sátánista rituális ceremoniák során áldozzák fel õket olyan emberek, akik a társadalmi hierarchiában igen magasan helyezkednek el, úgy az Amerikai Egyesült Államokban, mint Magyarországon. Olyan emberekrõl beszélek, mint arisztokraták, politikusok, orvosok, ügyvédek, vallási vezetõk, befolyásos üzletemberek, média sztárok és még sokan mások az élet minden szférájából. Ezeket az elrabolt gyermekeket olyan sátánista módszerekkel programozzák, mint ahogy azt tették a sátánista-náci CIA MK-Ultra programja során, ami lényegében szintén egy sátánista-náci program volt. Brutális kínzásokkal érik el, hogy az áldozatok elméje defragmentálódjon és ne emlékezzenek a tudatosukkal azokra a dolgokra, amiket mûvelnek velük. Az áldozatokat egy ceremónia során összeadják a sátánista szektavezetõkkel, majd egy "sötét társat", azaz egy démoni árnyékot kapnak, ami nem más, mint egy szélsõséges gondolkozásmód, egy agymosás technika, ami nem engedi, hogy túlságosan elkalandozzanak a szektától. Az áldozatokat általában belekényszerítik, hogy részt vegyenek sátánista rituálékban, hogy végig nézzenek gyilkosságokat, majd segítkezzenek a tetemek elrejtésében. Így biztosítják, hogy a szektatagok ne forduljanak a nyilvánossághoz, mivel maguk is bûnrészeseknek lesznek nyílvánítva. A valódi sátánista szektákban alkalmazott bántalmazás valóban borzalmas: élve eltemetés, fizikai csonkítás, szexuális bántalmazás, a családtagok legyilkolása, kedvenc háziállatok legyilkolása, kényszerített terhesség, majd a született gyermek feláldozása sátánista rituálék során, emberi vérivás, ürülékevés, kannibalizmus a feláldozott áldozatok testén (szívevés), és állandósult megalázás. A lista hosszú, túl hosszú és túl örületes egy normális ember felfogásához. A sátánista bûnök mind erõszakosak és rombolók.

A sátánista szekta bûnök leplezéséhez -és ebbõl nyilvánul ki, hogy mennyire jól támogatottak a háttérbõl ezek a szekták- hozták létre a 'Hamis Memória Szindróma Alapítványt'. Több kutató álíltja, hogy ezt az alapítványt csak és kizárólag azért hozták létre, hogy hiteltelenné tegyék azokat az áldozatokat, akik elemenkülnek a sátánista szektákból vagy a sátánizmussal intim kapcsolatokat ápoló CIA sátánista-náci kísérletprogramjaiból, és a nyilvánossághoz fordulnak borzalmas agymosás, agyprogramozás és súlyos bántamazás beszámolóikkal. Pontosan egy CIA ügynök és egy CIA által folytatott sátánista agykontroll program, az MK-Ultra, azon belül is az MK-Monarch, egyik áldozata állítják könyvükben, hogy ezt a szervezetet maga a CIA hozta létre. Professzor Jennifer J. Fryed a 'Betrayal Trauma' címû könyvében azt meséli el, hogy a saját kollégái a Hamis Memória Szindróma Alapítványnál, kéz a kézben a Globális Pszichopata Bûnkartell kezében lévõ médiával, miként próbálták hiteltelenné tenni a kutatásait az elnyomott traumaemlékek terén. Õk nem az egyetlen szakmabeliek, akik állítják, hogy ez a komoly befolyású szervezet csupán egy ál-tudományos szervezet, aminek a szakértõi panelje arra van felhasználva, hogy aláássák azon terapeuták és áldozatok szavahihetõségét, akik a nyilvánsosághoz fordulnak sátánista rituális bántalmazással és kíséreltezésekkel kapcsolatosan.

Egy ilyen leplezõ és elhiteltelenítõ szervezet létezése nem is olyan hihetetlen, ha már tudjuk, hogy a sátánizmus szálait követve eljutunk a Globális Pszichopata Bûnkartellhez, illetve, hogy õk állnak a CIA borzalmas sátánista kísérleti programjai mögött is. Maga a Globális Pszichopata Bûnkartell és a Fekete Testvériség szervezetnek több tagja, beleértve államfõket, vettek részt a CIA sátánista-náci kisérleti prgoramjainak áldozatainak a kínzásában és terrorizálásában, illetve különbözõ sátánista rituálékban. A legismertebb ilyen sátánista rituálé a 'Cremation of Care', vagyis a törõdés elhamvasztása, amit egy Bohemian Grove elnevezésû idillien szép helyen tartanak az USA-ban. A naív összesküvés elméletgyártó 'paranoiások' azt gondolják, hogy itt gyûlnek össze minden évben a világ leghatalmasabbjai, hogy összesküdjenek a világ feletti hatalomátvételre. Sajnos tévednek, mert a valóságban ezek a pszichopata, klinikai õrült és sátánista fickók már átvették a világunk feletti hatalmat. A Bohemian Gorve az a hely, ahol minden évben összegyûlnek politikusok, nemzetközi bankárok, mammut cégek vezetõi, vallási vezetõk és más globális befolyással bíró emberek, ahol aztán sátánista rituálét tartanak egy nagy bagoly elõtt. Ez a bagoly lehetségesen Mulochot vagy Molochot, az ótestamentum egyik halál istenét jelképezi, akinek feláldozták a gyermekeket. Mint ahogy megállapították már többen, nincs hijján a bizonyítékoknak, hogy a rituálék, amiket itt tartanak az õsi babiloni, sumér, kanaáni, fõniciai és karthágói riutálék egy keveréke. Minden bizonyíték arra mutat, hogy a rituálék eredete az õsi egyiptomi Izisz szektában gyökeredzik és a bagoly maga ennek a szektának a jelképe volt. A rituálé közben felcsapó lángok Lucifernek, vagyis a sátának való megadáshoz köthetõk. A ceremónia során egy bábú gyermeket áldoznak fel a bagoly elõtt gyújtott tûzben, miközben a körben álló emberek szexuális nyögések és nyilvánvaló szexuális extázis közepette azt hajtogatják, "csináld, csináld�" és "égessd meg, égessd meg". Azok, akik részt vettek ebben a rituáléban állítják, hogy a gonosz és a romlottság csak úgy árad ezekbõl az emberekbõl és az egész helyet úgy jellemzik, hogy egy olyan rémálomszerû perverz és pokoli hely, ahol a sátán valóban is lakna. Évek óta keringenek olyan pletykák, hogy a Bohémian Grove területén pedofiliát, gyilkosságokat, nemi erõszakot, orgiákat és emberi áldozatok bemutatását folytatják. Az elmúlt években olyan bizonyítékok láttak napvilágot, amiknek fényében hihetõ, hogy a CIA borzalmas agykontroll programjainak áldozatait ide is szállították, hogy szexuális kínzásoknak és bántalmazásoknak tegyék ki õket. Árva gyermekeket is, fõként fiúkat repítettek a Bohemian Groveba, ahol aztán ezek a közismert nemzetközi politikusok és befolyásos emberek pedofil szexorgiákba és sátánista rituálékba kényszerítették õket. Az áldozatok beszámoltak egy esetrõl, amikor fejüket csuklyával takaró férfiak egy gyermek tetemet dobtak ki a terület felett repülõ helikopterbõl. Tinédzser fiúkat kényszerítettek homoszexuális rituális nemi erõszakba és sátánista gyilkolásba. A homoszexuális és leszbikus aktivitások közismerten köthetõk a Bohemian Grovehoz és az ott tobzódó esetenként klinikai õrült Globális Pszichopata Bûnkartell és Fekete Testvériség tagokhoz, hiszen közönséges prostituáltakat is ide repültetnek néha napján ilyen homoszexuális orgiákhoz. Egy CIA agykontroll áldozat arról is részletesen beszámolt, hogy a Bohemian Groveban van egy terület, ahol különbözõ 'perverzió szobák' vannak, mint a nekrofilia (vagyis halottakkal való közösülés) szoba, a csoportos gyermekorgia szoba, és más ilyen õrült perverzióknak helyet adó szobák. Ez a nõ volt az, akit a CIA egyik ügynöke szöktetett meg végül és a nyílvánossághoz fordult azzal, hogy amit hallott ezeknek a befolyásos embereknek a szájából az egy végsõ megoldásról szólt, ami nem környezet és légyszennyezés és nem populáció kontroll megoldások voltak, hanem masszív és tömeges genocídiuma az emberiség 'nem kívánatosainak'. Olyan agykontroll áldozatok, mint Arzona Wilder (The Biggest Secret, magyarul 'A legnagyobb titok'), Cisco Wheeler (The Illuminati Formula to Create an Undetectable Total Mind Control Slave, magyarul 'Az Illuminátusok formulája egy teljesen észrevehetetlen agykontroll szolga létrehozásához) és Brice Taylor (Thanks for the Memories, magyarul 'Köszi az emlékekért') is konszisztensen arról számolnak be, hogy a világunkat uraló sátánista kaszt, beleértve az Illuminátusok felsõ kasztját, sátánista rituálékban vesznek részt, amely során nem ritkán kisgyermekeket gyilkolnak meg, emberi vért isznak és emberi húst, illetve testrészeket fogyasztanak el.

A sátánizmus tehát él és virul és igen komoly befolyással bír az életünkre és a gondolkozásunkra, mivel a Globális Pszichopata Bûnkartell irányítása alatt álló nemzetközi médiákban is sok a sátánista pszichopata. Gondolhatnánk, hogy Jézus megfeszítését követõ üldöztetések után azért legalább azt a sátánista rossz szokást sikerült megfékezni, mint a keresztre feszítés, de a történelemi tények ellentmondnak. A lipótmezei õrült tanok hirdetõit nem lehetett megfékezni még akasztással, máglyára dobálással vagy üldöztetéssel sem. Az alábbiakban összegyûjtöttem néhány sátánista rituális gyilkosság incidenst, amiknek az emléke különbözõ egyházi, bírósági és más forrásokból maradt fenn számunkra:

1. 425-ben megemlékeznek arról, hogy zsidó sátánisták keresztény gyermekeket feszítenek meg.
2. 619-ben azt álítják, hogy zsidó sátánisták kersztényeket vásárolnak, majd azokat meggyilkolják.
3. 1168-ban Glouchesterben gyilkolnak a sátánisták.
4. 1171-ben egy fiúgyermek vált áldozatává sátánistáknak, akiket aztán máglyára ítéltek.
5. 1179-ben párizsi sátánsita zsidók egy Richard Pontoise nevû kisfiút feszítenek keresztre.
6. 1250-ben Spanyolországban sátánista zsidók feszítettek egy keresztény kisgyermeket keresztre.
7. 1255-ben lincolni sátánista zsidók keresztre feszítettek egy keresztény gyermeket. Még a beleit is kiszakították!
8. 1286-ban Bajorországban zsidó sátánisták egy keresztény gyermek vérét csapolták le. Würtzburban ugyanilyen eset fordult elõ, és 1305-ben Prágában is.
9. 1287-ben Ober-Weselben egy Werner nevû kisfú esik áldozatául sátánista szektásoknak, ami miatt elrettentésül 1.000 zsidót végeztek ki. Spierben, Wesztfáliában, Geldern hercegségekben hasonló események történnek. Az elrettentés nem igen sikerült.
10. 1325-ben sátánista zsidók keresztény gyermekek vérét veszik sátánista rituálék során.
11. 1444-ban Angliában, Norwich városában keresztény gyermeket gyilkoltak meg zsidó sátániták.
12. 1475-ben Franciaországban egy Vitale (azaz a leviták rendjébe tartozó fõrangú zsidó nemzettségbõl származó) sátánista és társai raboltak el egy Simon nevû keresztény gyermeket, majd sátánista rituálé során vérét vették. A gyermeket félholtan talpra állították és karjait kitárva keresztre feszítést mimikáltak.
13. 1476-ben egy Salamon nevû sátánista zsidó keresztény gyermeket gyilkolt.
14. 1480-ban Moises és Sardacieus sátánista zsidókat égették meg máglyán egy 7 éves keresztény gyermek meggyilkolásáért.
15. 1485-ben Vicenza tartományból üldözték el a sátánista zsidókat, akiket egy kisgyermek meggilkolásával vádoltak.
16. 1486-ban Segovia városában Picho Salamon rabbi parancsára keresztre feszítettek egy szûz keresztény lányt.
17. 1486-ban Regensburban 5 keresztény gyermek vérét vették a sátánsita szektások. Choppenfeldben pedig egy Mihály nevû 4 éves kisfiút esik rituális gyilkosság áldozatául.
18. 1510-ben sátánista zsidók bevallják, hogy 7 keresztény gyermekert gyilkoltak meg.
19. Zsidó sátánisták egy Dõry Frigyes nevû kisfiút gyilkoltak meg, majd a vérét edényekbe szedték és szétoszttották egymás között.
20. Mária Terézia alatt Holleschu városában gyilkoltak meg egy keresztény kislányt, a sátánista zsidók közül többet felakasztottak.
21. Takáts András 13 éves magyar kisfút gyilkolták meg sátánsita zsidók és vették vérét sátánista rituálékhoz. A gyereknek egy csepp vére nem volt, amikor rátaláltak a holttestére. Egy zsidó kisfiú tett vallomást a saját szülei ellen, aki tanúja volt, hogy vért vették a gyermeknek.
22. 1529-ben szintén Magyarországon Bazin városában Meyerling János 9 éves kisfiút gyilkolták meg sátánisták egy sátánista riutálé során, amikor is vérét vették. A ránk maradt dokumentációkból kiderül, hogy az arcán tizennyolc, a karján tizenhat, a mellkasán harminckettõ, a hátán tizenhét, a lábain tizenkilenc szúras volt, illetve a jobb szeme ki volt szúrva, a torka össze volt roppantva, a nyakára kötött kötél alatt pedig egy nagy vágott sebhely volt látható, ahol a vérét vették.
23. 1579-ben két 7 éves gyermeket végeznek ki Sinerlovicz Joachim és társai.
24. 1650-ben Csehországban, Kadana városában egy Mathias nevû 4 éves kisfiú lett sátánisták áldozata.
25. 1831-ben Szentpéterváron volt egy hasonló gyilkossági ügy.
26. 1840. február 5-én Damaszkuszban egy Tamás atya nevû kapucinert gyilkoltak meg és vették vérét sátánista rituális gyilkolás során sátánista szektisták.


Az emberi történelem telis teli van effajta borzalmas sátánista bûnökkel, amik a mai napig folytatódnak, sõt talán még jobban, mint valaha is az emberi történelem során. 2003-ban Irakból olyan fényképek láttak napvilágot, amin fekete csuklyába öltöztetett irakival keresztre feszítést szimuláltattak a kivégzõi. A mögötte lévõ falon kilött agyvelõ és vér figyelhetõ meg. Emellett, ami ma történik lényegében az nem más, mint az emberi lélek és magasabb tudat, azaz a krisztustudat, végsõ keresztre feszítése egy globális sátánista beavatással.

Nem tudom miként van ezzel a látogató, de elõttem mindig egy ember képe lebeg, amikor ezekre az õrültekre gondolok. Ez a kép az alábbi kép, ami Bush inagurációs menetén készült.

LORD HELP US! AZ ÚR SEGÍTSEN MINKET!
(A fickó elõre tudhatott valamit!)
Célpontok:tünetek, következményekVannak, akik azt képzelik, hogy zaklatással, gonoszkodással, stresszokozással és agyjátékokkal nem lehet egy embert elpusztítani, azonban a krónikus stressz és a trauma, de legfõképpen a pszichikai kínzás, olyan komoly károkat okozhat egy ember mentális és fizikai egészségében, hogy igenis belepusztulhat, akár öngyilkosság akár fizikai megbetegedés miatt. Továbbá, vannak olyan elképesztõ emberek is, akik abban a hiszemben vannak, hogy egy ember prolongált kínzása nem okozhat olyan idegi összeomlást, hogy a kínzott fegyvert fog és kivégzi a saját kínzóit. Már pedig ma már tudjuk, hogy több tömeggyilkosság elkövetõje olyan taktikázásokról számolt be, amilyenrõl a szevezett zaklatás áldozatai.

A szisztematikus erõszak, ezen esetben az elõre megtervezett csoportosan, szervezetten és részfeladatokra leosztottan megvalósított prolongált pszichoszomatikus és fizikai kínzás miatt az áldozatok az életüket egy állandósult, változó intenzitású traumahullámban élik.
Az áldozatok ténylegesen négyszeresen is trauamtizálva vannak: elõször magától a szisztematikus erõszaktól, másodszor a gátlástalan dominancia, pszichopatikus támadások, megalázottság, objektifikáció és más taktikázások okozta önbizalom, önbecsülés, mentális és fizikai egészség elveszítésének traumájától, harmadszor a gazdasági ellehetetlenüléstõl, és negyedszerre a megváltozott pszichikai és szociális állapotok leküzdésében segítséget nyújtó támogató és védelmezõ társadalmi kapcsolatok elveszítésének traumájától. Ez az állandósult traumaállapot esszenciálisan két fajta kárt okoz a célszemélyeknek és a célcsoportnak általában. Az elsõ típusú kár a mentális/pszichikai és fizikai károk, míg a második típusú a gazdasági károk.1. A kínzás következményei
Kínzásnak minõsül minden olyan tudatos cselekmény, amelynek célja fizikai vagy mentális fájdalom/szenvedés elõidézése, akár megfélemlítés, öngyilkosságba kényszerítés vagy büntetés gyanánt, akár a diszkrimináció bármilyen fajtája miatt. Továbbá, kínzásnak minõsül minden olyan taktikázás is, amelynek célja egy személy személyiségének, mentális vagy fizikai mûködésének megrongálása vagy annak lerombolása. 

A terrorholokauszt közösségek által alkalmazott kínzástaktikázások a pszichét támadják meg kalkulált és célzott erõszakot alkalmazva a pszichológiai szükségletek ellen, súlyosan megkárosítva a pszichológiai struktúrákat, összezúzva azokat a hiteket és nézeteket, amelyek alátámasztják a normális valóságérzékelést. A sértettek súlyos érzelmi, pszichikai és fizikai fájdalmakat és szenvedéseket élnek meg. Egy idõ után pedig olyan bizalmatlanságot mutatnak az embertársaik felé, ami már az üldözési mánia határát súrolja, és annyira érdektelenné válnak, hogy az minden ismert szorongásos betegséget túlszárnyal és már-már a pszichopatákra jellemzõ érzelmetlenségre hasonlít. Rövid távon, a kínzástaktikázásokra össezavarodottsággal, fáradtsággal, levertséggel, depresszióval és enyhébb pszichoszomatikus fizikai/pszichikai tünetekkel reagálnak. Hosszú távon azonban beállhat a pszichozis, a skizofrénia és az öngyilkosság. A célszemélyekkel szemben alkalmazott kínzások tehát olyan természetûek, hogy hosszú távú alkalmazásuk következményeként pszichotikus folyamatokhoz és orgnaikus természetû betegséghez hasonlatos tüneteket produkálnak.

Az alkalmazott kínzás pszichológiai része egy amolyan totális színház, egy mesterségesen elõidézett hazugságokból és inverziókból álló káotikus valótlanság, ami elkerülhetetlenül önbántalmazást és önpusztítást idéz elõ az áldozatokban. Amint a kínzók manipulálják a körülményeket, hogy fokozzák az összezavarodottságot és káoszt, az áldozatban összeomlik az énkép és a világról alakított elképzelései, majd egyre fogékonyabb lesz a szadista kínzói által kreaált abszurd káotikus valóságra. A kínzás egy másik része az, hogy TUDATOSAN azt sugallják a célszemélyeknek, hogy õk maguk az okai és elõidézõi a degenerált szadista bántalmazásnak, hogy elérjék a célszemély önmaga elleni fordulást. Ez a kettõ együttesen - a bûntudatkeltés és önpusztítás elõidézése, illetve a káotikus szadista valótlanság-lét elõidézése- olyan traumát okoz, amely mint egy kalapács súlyt le a célszemélyek identitására.
2. A stressz következményei az elmére és a szervezetre
A stressz pszichikai és fizikai zavarokat is okoz, de a legfontosabb tudnivaló az, hogy a hosszútávú, akút stressz legyengíti az immunrendszert, megváltoztatja az agymûködést, meggyilkolja a sejteket, kardiovaszkuláris betegségeket (szívinfarktus) és ideiglenes vagy permanens elmebetegségeket okoz (depresszió, pszichózis). További hatásai a szorongás, az alvászavar, a korai öregedés, a Cushing-szindróma, sav-alapú zavarok, és még más betegségek. Már rövidebb és kevésbé intenzív stressz is rongálja az agysejteket, a hosszútávú, akút stressz pedig meggyilkolja a hippokampusz sejtjeit, de akár szívinfarktust is okozhat. Az immunrendszer legyengülésével a szervezet ki van téve olyan komolyabb betegségeknek, mint a rák, de fogékonyabb lesz megfázásokra és olyan rövid lefutású betegségekere, amelyeket általában egy egészséges immunrendszer játszi könnyedséggel legyõz.

Amikor a szervezetet stressz éri, akkor az egy 'harcolj vagy menekülj' (üss vagy fuss) válasszal reagál. Stresszhormonokat enged a vérbe, mint például az adrenalin (epinephrine), norepinephrine és kortizol. Ezek a stresszhoromonok megszaporodnak a stressz hatására, ami azt váltja ki, hogy a test felkészül, hogy erõsebb, gyorsabb és készebb legyen a támadásra/védekezésre. Az adrenalin (epinephrine) és a catecholamine hormonok felgyorsítják a szívverést, lelassítják az emésztõrendszert, gátolják a szexuális reakciót, gátolják a könny és nyál képzõdést, leszûkítik a vérereket a test több részében, és hallás és látás redukciót (csõlátást) okoznak. A norepinephrine szintén felgyorsítja a szívverést, és befolyásolja az agy ama részeit, amelyek a koncentrációért, figyelemért felelõsek. A kortizol egy kortikoszteroid hormon, amit az adrenal mandula állít elõ és szintén a stresszhormonokhoz sorolható. A kortizol elnyomja és gyengíti az immunrendszert, és szerepet játszik a vérnyomás és a kardiovaszkuláris funkciók regulálásában. Megövelheti a vérnyomást, a vércukrot, gátolhatja a felfogóképességet, keményíti az artériákat, megnöveli a zsír eltározását, fõként a gyomortájékon, csökkentheti a növekedési hormont és tesztosztron képzõdést, okozhat hiperglicémiát, oszteoperosist (csont ritkulást), és izomgyengülést, gátolhatja a proteinszintézist, a bõr kollagén tartalmát és a kollagénképzõdést, és végül kapcsolatba hozható az abnormis ACHT szinttel és a depresszióval. A tartósan megnövekedett kortizol színt megrongálja az agy hippokampusz sejtjeit és ezzel a memóriát és a tanulási képességeket is. A stressz okozta tartós alvászavar vagy álmatlanság akár 50%-kal is megnövelheti a kortizol szintet. Ezek a neurotranszmitterek, a kedélyreguláló hormonok csökkenését okozza, ami viszont depressziót válthat ki. Csökkent felfogóképesség, irányíthatatlan érzelmek, szegényes ítélõképesség és logika - mindezek szintén az alvásmegvonás következményei. Lényegében megszakad a kapcsolat az amygdala és a koponya lebbeny között, ami a racionális gondolkozásért és döntéshozatalért felelõs. Az agy MRI mintázata olyanná válik, mint a pszichotikus embereké. Ezek az állapotok a leptin szint csökkenését is okozhatják, ami viszont elhízáshoz vezethet.

Az oxidatív stressz sejtkárosodáshoz, DNS károsodáshoz, korai öregedéshez és halálhoz is vezethet. A sejtöregedést a DNS telomerei irányítják, ezek a kromoszómák végein találhatók. Ahogy korosodunk a telomerek is rövidülnek. Amikor a telomereket stressz éri, akkor letöredeznek és a sejt meghal.

Hosszú távú és intenzív stressz, kombinálva alvászavarral vagy alvatlansággal, makrominerális elégtelenségeket és sav-alapú zavarokat okozhat, ami depresszióban, delíriumban, hallucinációkban, izületi fájdalmakban, és szívelégtelenségben nyilvánulhat meg. Makrominerális és sav-alapú zavarok okozhatják a tompaságot, magasvérnyomást, éjszakai görcsöket, további alvatlanságot, asztmát, krónikus emésztési zavarokat, köhögési rohamokat, vízvisszatartást (vizesedést), beesõ szemeket, arthritist, megmagyarázhatatlan émelygést és hányást, menstruációs problémákat, alacsony vérnyomást, migrénes fejfájásokat, székletrekedést, hasmenést, nyelési problémákat, a nyelven keletkezõ gumókat, kigúvadó szemeket, gyors véralvadást és prostatist. A hajhullás és a körömvékonyság/törékenység is ide sorolható tünetek. Az effajta stresszt nevezik a 'Csendes Gyilkosnak'.

Végül a stressz depressziót okoz, ami az elsõdleges oka az 
öngyilkosságnak.

A stressz okozta tünetek és betegségek tehát a fejfájdalmak, sûrû megfázások, alvási problémák, általános/állandósult szorongás, homályos gondolkozás, depresszió, szexuális étvágy csökkenése vagy annak megszûnése, pszichoszomatikus eredetû fájdalmak (pl. hát vagy nyak fájdalom), magas vagy fluktuáló vérnyomás, hajhullás, gyomorfekély, diabétesz, radikális fogyás vagy túlsúly, szívbetegségek, szívinfarktus, agyvérzés, agyérgörcsök, obcesszív-kompulzív vagy szorongásos zavar, fog és íny betegségek, szem/arc vagy végtag idegrángatózás, paralízis, rák, illetve az immunrendszer általános meggyengülése következtében bármilyen betegségre való átlagosnál erosebb fogékonyság.
3. Alapvetõ szükségéletek megvonásának következményei
Pszichológusok, szociális munkások, és személyiségfejlesztők szerint az emberek túlnyomó többségének azonos alapvető szükségleteik vannak. Ezek a szükségletek átívelik a kultúrális, faji, korbeli és nemi különbségeket, és szükségesek egy ember egészséges és teljes működéséhez. Ilyen alapvető emberi szükségletek a
 • Szeretet/közelség/elfogadás/támogatás/valahová tartozás
 • Biztonság/bizonyosság/kényelem/struktúra
 • Fontosság/önállóság/személyes hatalom
 • Társadalmi/szakmai hozzájárulás/érvényesülés/szolgálat
 • Növekedés/fejlődés
 • Szabadság/izgalom/változatosság/kaland (újdonság)
A célszemélyeket szervezetten és módszeresen megfosztják mindezen alapvető emberi szükségletektől. Először az emberi és társadalmi kapcsolataikat zúzzák szét, tehát megszűnnek a baráti/támogató/szeretetkapcsolatok, aztán ellehetetlenítik a munkavállalásukat, azaz nem tudnak személyes sikereket elérni és nem tudnak szakmai hozzájárulást/szolgálatot adni (megfosszák őket a társadalmi fontosságtól), végül kiközösítik őket minden társaságból, elveszik a személyes hatalmukat a saját életük felett, elveszik a magánéletüket, megakadályozzák őket a szellemi/érzelmi/spirituális fejlődésben. Az évek teltével pedig aláássák az életük egész infrastruktúráját. Amikor egy embert MEGFOSZTANAK MINDEN alapvetõszükségletétõl, akkor megáll a fejlõdés, megromlik az egészség, megkezdõdik a mentális és fizikai pusztulás.3. A kizárás, kategorizálás következményei 
Az áldozatok legelõször kategorizálva, majd pedig kizárva lesznek csoportokból, tevékenységekbõl és a társadalomból. Habár kizárva lenni egy csoportból, amibe egy ember tartozni akar, vagy kategorizálva lenni egy csoportba, amiben egy ember nem akar tartozni, önmagában nem súlyosan káros a személyiségre, súlyos károk keletkeznek akkor, amikor az az ember emiatt a kizárás vagy kategorizálás miatt erõszaknak, degradációnak, kihasználásnak, diszkriminációnak, társadalmi kiközösítésnek, vagy más negatív bánásmódnak van kitéve PSZICHIKAILAG, FIZIKAILAG vagy ANYAGILAG.
4. A trauma következményei és tünetei 
Ennek a tevékenységnek a célpontjává válni önmagában traumát jelent, de az áldozatokat rendszeresen traumatizálják is, nem ritkán igen súlyosan. Olyan események, mint életveszélyes fenyegetések, fizikai erõszak, gyilkossági kísérletek és a neurolingvisztikai programozás okozta traumatizálás súlyos traumát okozhatnak a célszemélyek számára, ami miatt akár Poszttraumás Stressz Szindrómát is kaphatnak. Az éveken át folyó prolongált trauma, azonban a PTSD-n kívül azt az állapotot is elõidézi az áldozatokban, hogy idõvel elfogadják a bántalmazásukat, mint a sorsukat, ami ellen nem tudnak mit tenni. Idõvel a trauma okozta összezavarodottság és hitetlenség megfakul, félelmet és megadást vonva maga után. Végül, a test és az elme közötti tudatos kapcsolat megszakadhat. Az áldozatok többsége elfogadja a sorsát – egy õrült, szadista és kiszámíthatatlan pszeudo-létezést - és túlnyomó többségük nem próbál meg fizikailag fellázadni a szadista kínzói ellen kivéve azokat, akik fegyvert ragadnak és kiirtják õket). Õk azok az áldozatok, akik az öngyilkosság felé sodródnak. Mivel minden hagyományos segítségkötél (embier jogi szervezetek, segítõk) el vannak vágva, nincs választásuk, minthogy a létezésük teljes egészében az õrült szadista lét túlélése felé orientálódik: teszik, amit tenniük kell, hogy kevesebb legyen a fájdalom, hogy túléljenek, és az elméjükben hozzáigazodnak, ahhoz a léthez, amiben meg vannak fosztva minden szeretettõl, õszinteségtõl, emberségtõl, jószándéktól, igazságosságtól, a társadalom támogatásától és helyette alázást, megõrjítést, érzelmi és szexuális bántalmazást, fizikai erõszakot, becsapást, embertelenséget és szadizmust élnek meg. Mivel egy ember nem képes ilyen körülények közt hosszú távon egészségesen túlélni, ennek az adaptációs mechanizmusnak ára van: letargia, depresszió, öngyilkos gondolatok, és elõrehaladott esetben a pszichózis. Esetenként elõtörhet egy amolyan 'túlélési agresszió', amikor a célszemély megpróbálja visszaállítani a normalitást és biztosítani a saját túlélését agresszió (akár töümeggyilkosság) elkövetésével. (Bizony igaz az a mondás, hogy ha egy embert tûvel szúrkálsz elõbb-utóbb vért buggyantasz ki!)
Fõbb traumatünetek: Akut Stresz Szindróma (disszociatív tünetekkel), Poszttraumás Stressz Szindróma, fóbiák, pánikrohamok, összezavarodottság, rémálmok, hiperérzékenység, félelmek, bizalmatlanság az emberek felé, izoláció, súlyos depresszió, dührohamok és agresszió, alvászavarok, fejfájdalmak és más pszichoszomatikus eredetû fájdalmak, szorongás, idegösszeroppanás, öngyilkos vagy gyilkos gondolatok, gyenge vagy ideiglenesen megszûnõ koncentrációsképesség. 
5. Az objektifikáció, dehumanizáció és megalázás következményei
Az embernek olyan képességei és tulajdonságai vannak, amelyeknek más állatok nincsenek birtokában, és az embert ezen okokból védelmezni kell. Nem azért szükséges ez a védelem, mert genetikailag homo sapiensnek születtünk, hanem azokért a különleges tulajdonságokért és képességekért, amelyeknek a homo sapiens a birtokában van, így a képességünkért a jó és a rossz megkülönböztetésére, a vágyra és az önzetlen szeretetre, az értékelésre, a helyes és helytelen megkülönböztetésére, a jövõ tervezésére és az örömteli tudatos teremtésre. Amikor ezek a képességek el vannak ismerve és szabadon érvényesülhetnek, akkor beszélhetünk arról, hogy egy ember emberként létezik. Az objektifikáció azt jelenti, hogy az emberek –mint egy fajba tartozó egyedek- közötti mély erkölcsi egyenlõség figyelmen kívül van hagyva és úgy bánnak egy emberrel, mint egy közönséges tárggyal, ami nincs birtokában ezen különleges emberi képességeknek és tulajdonságoknak. Mind az objektifikáció, mind pedig az elembertelenítés (dehumanizáció) megfosztja az embert, attól, hogy gyakorolja és kifejezze ezen kivételes képességeket és tulajdonságokat, és ez az, ami mélységesen erkölcstelenné teszi mind a két bánásmódot. Az emberekkel való ilyen bánásmód megalázza és lealacsonyítja õket, és ahhoz, hogy ilyen módon bánhassunk emberekkel az szükségeltetik, hogy elõször traumatizáljuk és terrorizáljuk õket, beépítsük a hitvilágukba, hogy õk nem jogosultak az egyenlõ bánásmódra és az emberi méltóságukhoz a hovatartozásuk vagy bármi más ok miatt. Az obejktifikáló bánásmód tehát episztemikus és pragmatikus dimenziókat is ölt: egy emberre úgy tekinteni, mint egy bizonyos célt szolgáló tárgyra és birtokában is lenni annak a hatalomnak, ami biztosítja, hogy ebbe a szerepbe belekényszeríthetõ. A rabszolgaság és szexuális objektifikáció két példa erre a bánásmódra, de jó példa az is, ahogy a németek homo faber-ré, azaz emberi eszközökké tették a zsidókat, hogy megépítsék a háborús gépezetüket. A jelen esetben a célszemélyek olyan tárgyként vannak kezelve, amelyeken át felépítenek egy olyan globális totalitáriánus rendszert, amely alapja a rituális emberölés (emberáldozat).

Azok az emberek, akik üldözött csoportokhoz tartoznak nagy általánosságban megalázottnak és lealacsonyítottnak érzik magukat a rájuk aggatott sztereótípiák/stigmák és a megkülönböztetett negatív bánásmód miatt. Úgy érzik, hogy kevésbé értékesek, kevésbe jogosultak a méltósághoz és mások tiszteletéhez. Amikor egy embert egyenlõtlen bánásmódnak tesznek ki bizonyos csoportba való tartozásuk miatt, akkor megszégyenülve is érzik magukat. Az igazságtalanság feldühíti õket és még irigységet is érezhetnek azok felé, akikkel normálisan bánnak. Egy szégyenérzetet érzõ ember úgy érezi, hogy valami lényeges dolog hiányában van, hogy nem elég jó, vagy másokhoz képest nem elég jó. Mint ahogy azt pszichológusok is bizonyították az emberek szeretnek jót gondolni önmagukról és a vágyunk az önbecsülésre és önértékelésre igen erõs. Az önbecsülés egy embert felfegyverzi azzal a képességgel, hogy rivalizáljon, versengjen, kiálljon önmagáért, segítsen másokon, síkra szálljon azért, amiben hisz és az ellen, amit igazságtalanságnak vél, illetve, hogy merje élvezni az élet örömeit. Azok az emberek, akiket megaláznak, objektifikálnak, elembertelenítenek az önbecsülés csökkenését vagy akár elveszítését is megélhetik. A gyûlöletbeszédek, lejáratások és rágalomkampányok, a zaklatások, a társadalmi kizárás, a társadalmi bizalmatlanság és objektifikáció dikert módon megalázza a célszemélyeket. A lealacsonyító, megalázó, elértéktelenítõ sértegetések és bánásmód állandósult formában jelen vannak az életükben. A célszemélyekkel tudatják is, hogy mivel „beteg emberek”, ki kell õket irtani, vagy „prostituáltak és emiatt nincs joguk semmiféle véleményhez és emberi bánásmódhoz”, tehát egy alacsonyabb rendûséggel ruházzák fel õket.

Mind a nõi, mind a férfi áldozatokat szexuális természetû zaklatásnak és degradációnak is kiteszik az elkövetõk. A szexuális zaklatás és degradáció azt az üzenetet közvetíti az áldozatok relé, hogy csupán szexuális élvezet nyújtó tárgyaknak vannak tekintve, nem pediglen teljes értékû partnerekként.
ANYAGI ÉS TÁRSADALMI KÖVETKEZMÉNYEK
1. A célcsoport gazdasági megkárosodása és ellehetetlenülése
A célszemélyek ki vannak téve direkt kifosztásnak, megtolvajlásnak is és de facto gazdasági szegregációnak is (feketelistázás, munkahelyrõl való kizaklatás), de a gazdasági következmények magának a traumatikus és állandósult szisztematikus erõszaknak is köszönhetõk. A szisztematikus erõszaknak, úgymint a prolongált traumának, súlyos gazdasági következményei is vannak, nemcsak az individuális áldozatokra, de az általuk képviselt célcsoportra is. A trauma depressziót, pszichés és érzelmi zavarokat, súlyosabb esetben a teljes társadalmi mûködést korlátozó Poszttraumás Stressz Szindrómát vagy Akut Stressz Szindrómát, illetve pszichózist okoz. Mind a depresszió mind a Poszttraumás Stressz Szindróma/Akut Stressz Szindróma, vagy a pszichózis korlátozza a sértetteket a produktivitásban és a napi mûködésben. Értelemszerûen, amikor egy ember súlyosan traumatizálva van, mentálisan vagy fizikailag megsérül, akkor nem tud dolgozni, és így aztán nem tudja megszerezni a létfenntartáshoz szükséges javakat. A karrier és a személyes tulajdon tehát általában áldozatául esik az effajta szisztematikus erõszaknak.

Ám ezek a veszteségek nem csak a személyre korlátozódnak, amikor egy egész üldözött társadalmi szegmensrõl vagy csoportról beszélünk. A személyes gazdasági veszteségek akkumulálódnak és kihatnak az egész csoport/társadalmi szegmens materiális helyzetére, így aztán a tudatosan hátrányos helyzetbe hozott társadalmi szegmens/csoport kevesebbel gazdálkodhat, mint a normális társadalmi helyzetben lévõk csoportjai. A gazdagság és anyagi jólét viszont utat nyit a lehetõségek és választások felé: hozzá járul ahhoz, hogy magunknak házat vásároljunk vagy ingatlanba fektessünk, hogy a gyermekeinket egyetemre járassuk, hogy vállalkozásba kezdjünk, hogy politikai pozícióért versengjünk, hogy relatív biztonságosan túléljünk egy állásveszteséget. A szisztematikus erõszak révén az egész üldözött célcsoport gazdasági hátrányba kerül és a célszemélyek gyermekeink is már ilyen hátránnyal indulhatnak a világba, hacsak a célszemélyek nagy áldozatot hozva fel nem adják a gyereküket egy nem-célpont/beszervezett elkövetõ apának/anyának. Az itt jellemzett szisztematikus erõszak tehát megnöveli a privilegizált csoport –ebben az esetben az a csoport, ami a célszemélyek kínzásából, kiirtásából és kifosztásából létrejön- gazdagságát, míg az elnyomott, üldözött, szisztematikus erõszakban tartott társadalmi szegmenst és azoknak a gyermekeit elszegényíti, ellehetetleníti és hátrányos gazdasági és társadalmi helyzetbe hozza.
2. Társadalmi következmények
A tény, hogy az üldözött társadalmi szegmens tagjait kiszorítják a munkaerõ piacból ezáltal megakadályozva az adófizetésüket és a társadalmi hozzájárulásukat, a tény, hogy az áldozatok megbetegedésük miatt leterhelik az egészségügy és szociális biztosítás rendszerét, illetve a tény, hogy az áldozatok között vannak olyanok, akik fegyvert fognak és szimplán kiirtják a sájt kommu-náci kínzóikat önmagukért beszélnek. Ezeknek a tágabb társadalmi követkemzényeit nem szükséges tovább boncolgatni.

Ami nem annyira nyilvánvaló az például a tény, hogy amikor kiirtják azokat az embereket, akik veszély jelentenek a pszichopatákra, akkor elõbb-utóbb a pszichopata befolyás gáttalanul fog érvényesülni az emberiségre. A terrorholokauszt közösségek NEM támadnak meg valódi pedofilokat, szégyentelen orgiázó nemi betegségeket terjesztõ prostituáltakat, û nem támadnak meg kémeket és felfegyverzett terroristákat, nemt ámadnak meg neo-mengele orvosokat, akik hagyják ott pusztulni a öregeit, mert azok nem tudnak hálapénzt adni nekik, nem támadják meg továbbá a szervezett bûnözést, sem pedig az adóikat elrablókat és közösségeiket, hazájukat gazdasági kifiosztottságba hozókat. Számukra sokkal, de sokkal fontosabb és szükségesebb egy 20 éves fiatal anyuka kiirtása és gyermeke életének rombadöntése, mint egy sorozatgyilkos pszichopata hatástalanítása, vagy egy vézna kis szellemiségi szellemi tulajdonának elrablása és éveken át tartó pszichoszomatuikus kínzása, mint az õ saját befizetett adóikból több milliárd forintnyit eltolvajló 'üzletember' kifosztása és hatástalanítása.

Elsõ ránézésre az sem nyilvánvaló, hogy ennek a tevékenységnek a pszichopatákra veszélyt jelentõl kiirtása mellett az olyan globális társadalom létrehozása is kitûzött célja, amelynek a szakrális alapja a sátánista rituális emberáldozat. A tevékenységen keresztül a világot sátánista emberáldozat bemutatásra nevelik. 
Nem vagy egyedül


"Él-e még a neved?! Ég-e még a bátor tûz?!
Hiszed-e még, hogy égi gyöngy a világ?
Hiszed-e még, hogy szíved verse virág?"


Azok a személyek, akik ebben a tevékenységben részt vesznek kommunáci disznók. Mi nem foglalkozunk kommunáci disznókkal. Mi nem adunk a kommunáci disznók véleményére. Mi nem reagálunk a kommunáci disznók által alkalmazott taktikázásokra, sem az életveszélyes fenyegetésekre, sem a megőrjítő taktikázásokra, sem a brutális megalázásokra, sem a dehumanizáló magatartásukra, sem semmiféle más alkalmazott taktikázásokra. A kommunáci disznók nem fognak önmaguktól sem leállni sem felelősséget vállani az általuk elkövetett emberiesség elleni bűntettekért. A kommunáci disznók nem fognak minket önmaguktól kompenzálni az általuk okozott veszteségek miatt. Mi tehát azon dolgozunk, hogy a tágabb társadalom tudomást szerezzen a kommunáci disznókról és az őrült náci rémtetteikről, és, hogy felelősségre vonjuk őket a társadalom és Isten előtt. Ez isteni előjogunk és emberi kötelességünk. 

Nagyon remélem, hogy az itt leírtak segítségedre lesznek abban, hogy megorizd az pszichikai egészségedet, márha még nem vagy PTSD-be vagy paranojába üldözve és kínozva. Maga a tény, hogy tudatában vagy a taktikázásoknak, hogy igazolást kapsz arról, hogy nem képzelodsz, hanem egy valós pusztító tevékenységnek vagy a célpontja, illetve, hogy nagyon sokan hordjuk a te terhedet világszerte meg fogja könnyíteni a napi létedet és bizonyos fokig hatástalanítani fogja a taktikázások kártékonyságát. Amiben ezek sem tudnak segíteni az elveszített szerettek és barátok miatt érzett gyászod, a fájdalom, az elveszettség és a magányosság érzése. Ezekkel másként kell megküzdened. Jegyezd meg, hogy a pozitív MINDIG felülírja a negatívot, úhgyhogy tudatosan keresned KELL a kellemes gondolatokat, érzéseket, embereket és eseményeket. És próbáld valahogy megorizni a lelkedben a szeretetet és a hitet egy felso teremto eroben. Ennyit gyorssegélynek. Ez több segítség, mint amennyit én kaptam. Szerencsére vannak olyanok, mint az amerikai Cheryl Welsh, (szubletális fegyver szakérto), Julianne McKinney (volt katonai titkosszolgálati tiszt), Rauni-Leena Kilde (egy volt finn egészségügyi miniszter), Mark M. Rich (célpont és két roppant jó könyv írója), a görög George Rossolatos (szintén egy célpont és a Rossolatos kontra Görögország jogi irat megalkotója), jónéhány demokratikus fundamentalitsa aktivista, és az olyan célszemélyek világszerte, akik elég bátrak voltak ahhoz, hogy közzétegyék mi történik velük.

Egy gyors update:
A legfontosabb fejlemény az, hogy a tevékenység EL VAN ISMERVE! Ha rákeresel az 'organized stalking' (szervezett zaklatás) kifejezésre, akkor a Google 3.710.000 találatot dob ki. A tevékenység másik angol neve a 'gang stalking' (bandazaklatás), erre rákeresve 1.200.000 találatot kapsz. És akkor még nem említem mennyi találat kapsz a tevékenység más ismert neveire:'csendes holokauszt' (silent holokauszt), 'terroristazaklatás' (terrorist stalking), 'közösség-alapú gyulölet buncselekmény' (community-based hate crime) és végül a 'csendes gyilkolás' (silent massacre). Ez csak az angolnyelvu kifejezések tára. A tevékenységnek vannak olasz, német, orosz és más nyelvu elnevezései is. Ezt a kommunáci-sátánista-fasiszta orült borzalmat már részlegesen elismerte a nemzetözi média, mint 'bandazaklatást'. Természetesen mivel a média ezidáig leplezte és rengeteg -foként zsidó és szabadkomuves - médiás vesz részt benne, azt nem ismerik el, hogy ez egy globálisan összehangoltan folyamatban lévo leplezett holokauszt és vagyoni kifosztás, hanem inkább úgy próbálják beállítani, mintha az érintett országokban egy helyi bunözotevékenység lenne, aminek célja, hogy paranojába üldözzön embereket, mert azok valamit tettek (pl. hangosan hallgatták a zenét!). Ez tudatos DEZINFORMÁLÁS, aminek a célja, hogy elleplezzék a tevékenység valódi méretét, célját és okait. A rendorség, habár ezidáig szintén leplezte mi folyik - sot rendorök vettek részt a célszemélyek zaklatásában, hamis vádak fabrikálásában, buncselekmények TUDATOS leplezésében - már szintén részlegesen elismerte a tevékenységet, és szintén a'bandazkalatás' elnevezéssel, ami egy roppant szerencsétlen elnevezés, mert az emberek valóban bunözocsoportokra gondolnak. Egy bírósági ítélet is született már egy elköveto ellen, akit 10 hónap börtönbüntetésre ítéltek rágalmak módszeres terjesztéséért. Egy Jézus Mendoza szervezett társas zaklatás sértett, pert indított az amerikai kormány ellen és MEGNYERTE azt! Az angol John ...., szintén egy szervezett társas zaklatás áldozat, nyílt petícióval fordult az Európai Emberi Jogi Bírósághoz és a Hágai Nemzetközi Bírósághoz ezügyben. Politikusok, szakemberek tudósok, civil aktivisták és áldozatok lobbiznak évek óta az USA szenátusánál, Kanadában tevékenységellenes tüntetések voltak (Ottawában például). A 
kanadai rendorség egy tisztje a nyilvánossághoz fordult azzal, hogy a felettesei arra utasították, hogy az ilyen esetekben ne tegyenek semmit (vagyis sértsék meg az áldozatok alapveto alkotmányos és emberi jogait!). Olyan emberek hallatták a hangjukat, mint Julianne McKinney, egy volt amerikai katonai titkosszolgálati tiszt, dr. Rauni Leena-Kilde, egy volt finn egészségügyi foellenor, Ron Paul, amerikai politikus, dr. Cheryl Welsh, a világ 6 ENSz által is elismert szubletális fegyverszakértoinek egyike.

Mivel megkérdojelezni már nem tudják a tevékenység létezését, most a fókusz azon van, hogy FÉLRE MAGYARÁZZÁK és DEZINFORMÁLJÁK A TÖMEGEKET, hogy ne történjen felelosségrevonás, hanem csupán a pitiáner civil elkövetoket vonják felelosségre. Olyan civileket, mint a pitiáner középszeru kórosan kórosan irigy agyát vesztett szomszédod vagy az elvetemult gátlástalan lefizetett beszervezett intimtársad, akik éveken át zaklattak, rágalmaztak és kínoztak. Megpróbálják ezeket az embereket közönséges bunözoknek beállítani, akik nem egy politikai indíttatású és titkosszoglálatok által levezényelt állammi terrorholokauszt okán cselekedtek, hanem csupán utálatból alakítottak csoportokat, amelyek tagjaival összeesküdve az áldozatokat csoportosan kínozták és rendszeresen buncselekményket követtek el ellenük olyan indoklásokkal, hogy 'mert hangosan játszotta a zenét' vagy 'nem tetszik a képe'.

Szóval így állunk ma. Habár a témában már megszámlálhatatlan honlap és kiadott könyv létezik, az olyan videómegosztó helyeken pedig, mint a You Tube több száz (ha nem ezer) videótájékoztatás lelheto fel, Magyarországon NEM történik semmi. A magyar értelmiség hallgat egy olyan borzalmas intézményesített tömegbüntényben, ami egy emberiesség elleni bunnek minosül, és ami ellen ma már szociálisan érzékeny valódi értelmiségiek világszerte tiltakoznak. Azért nem történik semmiféle társadalmi retorzió Magyarországon, azért úsznak meg minden elképeszto náci attrocitást az elkövetok, mert a MAGYAR ÉRTELMISÉG HALLGAT miközben tömegeket nevelnek rá a saját embertársaik éveken át tartó náci pszichikai kínzására, zaklatására, lassú öngyilkosságba kényszerítésére, meggyilkolására és kifosztására. Az amerikai szenátusban két magyar származású értelmségi felszólalt, de nem úgy itt Magyarországon. Nem tudom te miként vagy ezzel, de bennem már-már nagyobb felháborodást és dühöt kelt ez a cinkos áruló csend és gyáva apátia, ez az arcátlan cserbenhagyás, mint az, hogy pszichopaták, fasiszták és sátánisták ismét egy háborút indítottak a civil lakósság ellen, ezúttal eléggé zseniálisan leplezett módon. Ahhoz már hozzá van szokva az emberiség, hogy pediodikusan háborút szítanak a háttérbol és tudjuk kik állanak ezek mögött a vérengzések mögött, és ahhoz is már lassan hozzászokunk, hogy a hatalmon lévok üldözik azokat, akikben valamiféle veszélyt látnak hatalmukra, de ahhoz nem vagyunk hozzá szokva, hogy az értelmiségünk ne tegye azt, ami isteni elojoga és emberi kötelessége: az igazság keresése, az igazság kimondása és a következményekre való figyelmeztetés. Pontosan azért folyhat tovább ez a tevékenység, pontosan azért kínozhatnak tovább ártatlan noket, pontosan azért foszthatnak ki és juttathatnak börtönbe embereket, pontosan azért diagnosztizálhatnak értelmiségieket skizofrénnek, miután feljelentést tesznek igazságszolgáltatáson belül elkövetett buncselekmények miatt, mert a MAGYAR ÉRTELMISÉG HALLGAT. Nem számolnak be sem a tevékenységrol, sem arról, hogy ez a tevékenység egyetemi és munkahelyi tömeggyilkosokat produkált. Nehogy már véletlenül az emberek rádöbbenjenek: 'Hoppá, a fiam addig kínozta a saját egyetemista társát, a saját egyetemi tanára vezénylése alatt és másokkal összejátszva, amíg aztán az idegösszeroppanást nem kapott és le nem lotte oket! vagy 'Hékás, azt a szerencsétlen kollégát adig gyötörték, addig zaklatták, addig gyalázták és kínozták, ameddig teljesen tönkrement az egészsége, elveszítette a keresoképességét és a feleségét, majd idegösszeroppanást kapott és lelotte az elvetemult perverz kollégáit, akik éveken át terrorizálták a legembertelenebb és perverzebb módszerekkel!' A magyar értelmiség - ha egyáltalán van ilyen még- talán fasiszta, hogy úgy vélelkedik, hogy bizonyos embereket meg lehet fosztani az alapveto emberi és alkotmányos jogaiktól, üldözni, kínozni, terrorizálni, szegregálni és meggyilkolni lehet oket, míg mások teljesen nyílvánvalóan jogosultak az emberi jogokra, a normális biztonságos léthez, az élet fenntartáshoz szükségesek megszerzéséhez, az egészségükhöz, a családjaikhoz és kapcsolataikhoz?! Az a perverz istentelen mindenit neki!

Néhány fontos teenedő, ahogy én látom (és remélem te is úgy véled ezek jó ötletek, mert együtt kell megvalósítanunk):
Előszőr is, az elkövetok irracionális, fanatikus, megszállott elmeállapotban vannak és egy skizo-típusú pszichopatához hasonlatos kettos létet élnek. Amikor emberek úgy bántlamazhatnak, kínozhatnak és gyilkolhatnak emberi lényeket, hogy nincs azonnali társadalmi retorzió, akkor az elméjükben megkezdodik az irracionalitás kialakulása. Amikor emberek egy olyan irracionális talajra tévednek, amikor azt képzelik, hogy mindenféle buntetés nélkül követhetnek el igazságtalanságokat az embertársaik ellen, mert ez nekik valamiféle előjoguk vagy kötelességük, akkor már nehéz visszatéríteni oket a racionalitás talajára. Egyre bestiálisabbakká, egyre gáltástalanabbakká válnak és, ahogy a történelem már bebizonyította csoportokba verodött irracionális orültek elképeszto gyilokorgiákat tudnak rendezni az emberiség soraiban mindenféle irracionális eszme, rögeszme, tévképzet nevében. A TÁRSADALMI RETORZIÓ KIESZKÖZLÉSE TEHÁT ROPPANT FONTOSSÁGGAL BÍR. A társadalmi retorzió kieszközléséhez szerintem pedig két dolog szükséges:

a) a tágabb társadalomban tudatosítani kell, hogy ez a tevékenység létezik, hogy csoportok és közösségek alakultak országszerte - és világszerte-, amely csoportok/közösségek feladata, hogy pszichopaták és a hatalom által kipecázott ártatlan embereket egyszeruen addig kínozzák, terrorizálják, gyötörjék, zaklassák, pusztítsák, ameddig az öngyilkosságba nem menekül, vagy más módon meg nem gyilkolják. Tudatosítani kell az ebmerekben, hogy ezek nem szimpla bunözo bandák, hanem a titkosszoglálatok és a szabadkoművesség által hátulról irányított csoportok/közösségek, amelyekben valódi kiképezett rituális emberirtók és gyilkosok vannak. Tudatosítani kell bennük a következményeket is, névlegesen, hogy a cél bizonyos pszihcogenetikai csoportba tartozó emberek kiirtása az emberiség soraiból és a nagy tömegek sátánista rituális emberáldozat bemutatásra való indoktrinálása, hogy egy olyan társadalom jöjjön létre, amelynek szakrális alapja a sátánista rituális emberölés.

b) az általunk állítottakat alá kell támasztani. SEMMI sem lesz annyira hatékony, mint az elkövetők videóra vett vallomásai. 
Olyan videófelvételeket kell bemutatnunk a társadalomnak, amelyeken maguk az elkövetok vallják be, hogy mit tesznek leplezetten a saját embertásaikkal, miként kínozzák és tartják oket egy őrült sátánista náci terrorban éveken át, azzal a kifejezett céllal, hogy elpusztítsák és kifosszák oket. Az elkövetőknek maguknak kell belenézniük a magyarság és az emberiség arcába és elmondani, hogy ezt miért teszik, és hogy milyen elmeállapotban vannak. Egy-egy ilyen videóvallomás ezerszer többet fog elmondani, mint amennyit mi tudnánk elmondani. Bármely pszichiáter a Nobel-díjig analizálhatja oket.Hívd segítségül a pszichokibernetikát, a pszichoneuroimmunológiát és magát a Teremtést 
A legfontosabb dolog önmagad megõrzése mialatt az épelméd, a belsõ éned, a lelki énképed, az általános egészséged, de legfõképpen az agyad és a fizikai tested mûködése támadás alatt áll. Belülrõl pusztítanak el kifelé. Lerombolnak minden struktúrát, ami a normális valóságérzékelést biztosítja, lerombolják az önmagadról, másokról és a világról alkotott hitedet, és pusztítják az agyad, sejtjeid és DNS-ed mûködését. Addig mennek ameddig el nem hiszed, hogy megõrültél és, ha ezt hagyod akkor meg is fogsz õrülni. Addig mennek amíg az agyad tönkremegy. Ha hiszed, ha nem, 11 évvel ezelõtt egy fürdõszoba kövezetén ültem a 2231 Eglinton Avenue East 107- számú lakásában Torontóban, azon töprengve- komolyan azon töprengve!-, hogy lehet, hogy megõrültem, de ha nem én vagyok megõrülve, akkor azok õrültek, akik körülvesznek. Szóval, hogy soha ne juss el erre a pontra, ahonnan csak a roppant hittel és erõvel megáldottak tudnak visszatérni, szívleld meg a szavaimat.

Az agykéreg mintegy tízbillió neuronból áll, és mindegyik neuron számtalan axont tartalmaz, amik a neuronok közötti kapcsolatot biztosítják. Amikor gondolkozunk, emlékezünk vagy elképzelünk valamit, akkor a neuronok bioáramot állítanak elõ. Amikor megtanulunk vagy megtapasztalunk valamit, a neuronok egy része bizonyos mintázatot alakít ki az agy szövetében. Vagyis egy amolyan emlékképet vésnek be az agyba, ami nem igazán bevésõdés hanem egy mintázat. A neve "engram". Ugyanaz a neuron több ilyen tapasztalat vagy tanulás emlékképének a mintázatában szerepelhet, tehát lényegében az emberi agy végtelen képességgel bír a tanulásra és az emlékezésre. No már most, az agy ezeket az engramokat elraktározza, és valahányszor a múlt felidézõdik valaminek a hatására, akkor reaktiválja õket minden tudással, érzelemmel és részlettel. Minden sikerünk és kudarcunk, minden tudásunk, minden emlékünk eltározódik és felidézõdik, ha szükséges. Mitöbb gondolati úton meg lehet változtatni az agy fizikai struktúráját. A terrorholokauszt csoportok lényegében olyan emlékeket, tanulást és tapasztalást idéznek elõ bennünk, amelyek mind a kudarccal, megszégyenüléssel, gyûlölettel, szégyennel és hasonló negatív érzelemmel állnak kapcsolatban és szinte teljes egészében megpróbálják megszûntetni a pozitív tanulást, tapasztalást és emlékképek kialakulását. Tudatosan okoznak mélységes csalódásokat, hogy az emberekkel kapcsolatban negatív emlékképek jöjjenek létre, tudatosan gáncsolják el a sikereidet, hogy a sikertelenség megtapsztalása vésõdjön az emélékezetedbe. És így tovább. Ezek a negatív engramok újra és újra reaktiválódnak te pedig vergõdsz a negativitásban a keserûségben, kiábrándultságban, sértõdöttségben, csalódottságban, félelemben és a többi. Mitöbb a folyamatban az agyad fizikai struktúrája is sérül.

Az egész tevékenység erõssége egyben a gyengesége is: a te agyad. Úgyanis az agyad és az idegrendszered NEM tudja megkülönböztetni a valós tapasztalt élményt a részleteiben elképzelt és fantázia-szerûen átélt élményektõl. A részelteiben, érzelmekkel dúsított elképzelt -és ezáltal fantáziában átélt- élményeket ugyanúgy raktározza el, mint egy valós élményt/tapasztalatot. Példának okáért úgyanaz történik, amikro valaki naponta két órán át gyakorol a zongorán, mint amikor valaki napi két órán át elképzeli, hogy zongorázik. Vagyis te saját magad ráveheted a neuronjaidat arra, hogy pozitív, sikeres, engramokat hozzanak létre az agyadban. Mitöbb, egy pozitív élmény felidézése egy negatív élmény közben neutralizálja a negativot. Röviden, ellensúlyozni tudod az õrült pusztító kártékonykodást.

A dolog úgy mûködik, mint a nem megválaszolt telefonhívás esetében. Amikor csörög a telefon, akkor automatikusan felkelünk a kényelmes fotelunkból -megszakítva a kellemes kéynelmünket és harmóniánkat-, hogy felvegyük a telefont. A telefon csengése kondicionált minket a válaszra, mint Pavlov kutyáit a nyálcsorgásra. A csöngés olyan, mint egy parancsszó. De ki mondta, hogy amikor megszólal a telefon, akkor fel kell pattannod és fel kell emelned a kagylót, megszakítva a harmóniádat és kéynelmedet?! A telefoncsörgésre, akár mélységes nyugalommal és mozdulatlansággal is válaszolhatsz. Úgyanúgy, amikor a nácik bizonyos negatív taktikázásokat alkalmaznak, amiknek a célja a negatív kondicionálás és az NLP, te magad dönthetsz úgy, hogy nem vagy köteles azt érezni, amit õk akarnak. Nem mindig lehet kivédeni a hirtelen feltörõ indulatokat, de az esetek többségében simán helyetteseíteni lehet az általuk kívánt érzelmi reakciót olyan érzelmi reakcióval, amit te akarsz. Például, amikor leállnak inzultálni akkor nyugodtan idézz fel egy roppant vicces esetet az életedbõl és nevess rajta.

Az elméd hátterében - mondjuk, hogy a tudatalattiban- létezik egy alkotó vagy teremtõ mechanizmus. Ez egy automatikus mechanizmus, ami állandóan mûködik és nem csak a te saját tapasztalataid, helyileg elõállított energiáid, hanem a kozmikus egyetemes tudás és életenergiák is mûködtetik. Én ezt úgy nevezem, hogy isten egy szikrája ott van bennünk és ettõl lettünk az õ képére teremtettek. Mi is teremteni, alkotni tudunk az õ segítségével. Tárgyakat, világokat, koncepciókat, valóságokat tudunk teremteni ennek a tudatalatti-kozmikus alkotó mechanizmusnak a segítségével. Te magad meg tudod teremteni a saját új lelki énedet, egy vadiúj ént. Csupán el kell képzelned - teljesen életszerûen- hogy ki akarsz lenni, kivé és mivé akarod újjáteremteni önmagad és ezzé fogsz válni. Abban a pillanatban, amikor ez a mechanizmus regisztrálja a célirányt - azt aki lenni akarsz és azokat a körülményeket, amelyekben lenni akarsz- el is kezd dolgozni rajta. Arra fog vezetni, hogy ez megvalósuljon.

2. 
Fenyegess vissza jogos és õszinte haraggal!
Ezek a sátáni õrült nácik rajtad keresztül Istent is kiirtással fenyegetik. Bizonyosan a Teremtõ nem hagyott minket védtelenül az õt pusztító õrültekkel szemben, belénk építette az önprezerváció képességét. Biztos te is megtapsztaltad már, hogy valaki néz az utcán vagy a metrón és te megérezted. Ez azért van, mert az agy által termelt energia és a téged animáló, életben tartó kozmikus energia oda áramlik, ahová fókuszálod. Ez az oka szinte minden pszi-jelenségnek, mint például a tárgyak érintés nélküli elmozdítása, az elképesztõ intuició, a távbefolyásolás és a többi. A CIA, az FBI, a KGB és még sokan-sokan mások õszintén hisznek ezekben az adottságokban és már réges régen bebizonyították tudományosan is, hogy ezek valóban velünk született képességek.

Én azt mondom, add vissza nekik a pusztító energiákat. Ez nem pusztítás, hanem önvédelem azokkal szemben, akik el akarják pusztítani azt, amit isten az õ képére teremtett, a legkedvesebb teremtményét, és õt magát. Csupán annyit kell tenned, hogy amikor fenyegetnek összegyûjtöd minden jogos felháborodásodat és haragodat és halálos komolysággal csak annyit válaszolsz vissza fenyegetõn, hogy "csak nehogy te dögölj meg" vagy "csak ne hogy téged találjanak meg feldarabolva egy kukában". Fenyegessd õket vissza ilyen módon azzal az õszinte kívánsággal, hogy valóban így is történjen és isten megbüntesse az elképesztõ náci merészséget. Persze közben telejs egézsében fókuszálj arra a személyre, akit visszafenyegetsz. Nem kell neked fegyvert fognod, sem neki esned haját tépve, elég magát az önprezerváció képességét segítségül hívnod. A Teremtõ majd eldönti, hogy mit tegyen az õt fenyegetõ õrült nácival, de készülj fel, hogy látványos eredményt fogsz kapni. (A cigányok nem felejtették el ezt az õsi képességet csak gonoszra használják sajnálatos módon, amikor utálatból átkoznak és a betegségedet/halálodat kívánják.)

3. 
Minden ember, a pszichopatákon kívül, született öngyógyító.
Egy ember úgy gyógyította ki magát a rákból, hogy naponta üzenetet küldött egy lenyelt galacsin formájában a saját sejtjeinek, hogy gyógyuljanak meg. Egy másik tudományos kísérlet során 6 rákos betegért imátkoztak 14 napon át anélkül, hogy tudtak volna róla. Míg a többiek egészségi állapotában nem történt változás, azoknak az egészségi állapotában, akikért imátkoztak estéként javulás állt be. Nem azt mondom, hogy galacsinokra írt üzenetekkel bombázzd a sejtjeidet, sem azt, hogy templomokban töltsd a szabadidõdet, hanem azt, hogy higyjél önmagadban, hívd segítségül a Teremtõt, minden élet elsõdleges forrását, õszinte fohászban felé fordulva, és végül legyél egy igazi harcos, aki felveszi a harcot önmaga és a mi pszichogenetikai fajtánk túlélése érdekében.

4. 
Mozogj!! 
Láttál te már depressziós sportolót vagy aerobikost? Én nem. Mozogj, mozogj, mozogj! Fuss a patakparton, menj nagy sétákra, aerobikozz, biciklizz, korcsolyázz, ússz, mássz hegyeket stb. Egyébként úgy jársz mint én: meghízol.

5. 
Harcolj vissza!
Harcolni sokféleképpen lehet. Az elsõ frontális támadási felület a hitük. Ezek az õrültek abban a hitben vannak, hogy valamiféle felsõbbrendû ügy nevében cselekednek, hogy igazságzsolgáltatók, hogy az emberiség megmentõi. Amire rávették õket, hogy higyjenek azzá váltak: csodálatosan hasznos emberekké, akik megtisztitják a társadalmainkat a rosszaktól/alacsonyabbrendûektõl/elmebetegektõl/terrpristáktól/stb. Szóval meg kell támadni azt a hitet, ami a delúziójuk alapját képezi. Ha rám hallgatsz, akkor nyugodtan a szemükbe mondod, hogy mik is valójában: harmadrangú fajtalankodó gerinctelenek, az embertársaikat eladó közönséges prostituáltak, felfelé szopó-nyaló lefelé tipró senkik, középszerû lényegtelen szürkeségek, nemzet és hazaárulók, magyar/cigány/zsidó/arab/stb. gyûlölõ nácik, rasszista fundamentalisták, vallási õrültek. No és aztán ott vannak a pszichopaták. Õket nem lehet megsérteni ilyen szavakkal, szóval náluk más harctehcnika szükségeltetik. Igazából az egész tevékenység a pszichopaták elpusztítására épül, nem pediglen a normális ember elpusztítására. Nekünk van mi megvédje az elménket, nekik nincs. Mivel mi magunk túl kevesen vaguynk, hogy egy ilyen massízv tevéeknységet folytassunk apszichopaták ellen, hát marad néhány taktikázás, amit alkalmazni tudunk velük szemben. A pszichopaták rettenetensen irigyelnek minket, mert nekünkv an lelkünk, mert okosabbak, szebbek, kreatívabbak stb. vagyunk. Irigyelnek és gyûlölnek minket azon tulajdonságokét, amiknek õk nincsenek birtokában. Az elsõ legjobb taktikázás az, hogy azzal gyötröd, hogy az orra alá dörgölöd azt, ami nálánál értékesebbé tesz. Ettõl szenvedni fog. A második dolog az, hogy logikával kénywzeríted a sarokba. Ettõl is roppant mód szenvedni fog, mert a veled szembeni alacsonyabbrendûségét fogja felidézni benne. Ha fenyeget és rágalmaz/vádol, akkor legyél te a tükre: õrjöngve, torz pofázattal, vadul ugráló szemekkel fenyegessd vissza és vádold a legképtelenebb dolgokkal. Teljesen meg fog hökkenni és el fog borzadni tõled. Lelileg terroizál, megaláz és csalódásokat okoz manipulatív módon? Kötözzd ki egy ágyhoz, fessd ki az arcod kilenc színbe, rúzsozzd ki még a szemöldöködet is, hogy úgy nézz ki mint egy elemgyógyintézetbõl szabadult férfi gyûlölõ sorozatgyilkos õrült, majd közöld vele, hogy most aztán szeretni fogod. A meztelen rettegés fogja elfogni és úgy fog menekülni tõled mintha önmaga groteszk és õrült tükörképét látná benned. Végül üldözhetsz még egy-egy ilyen pszichopata nácit a örökké tartó szerelmeddel. Semmi, SEMMI sem dühíti fel õket jobban, mint a megbocsátó üldözõ szereteted és szerelmed. Belátom, hogy ezek nem konvencionális harcmódszerek, de a valós életben mûködnek. Tedd a veled való találkozást egy õrült és kellemetlen élménnyé.

6. 
Hatósági bejelentések. 
Ez nagyon fontos! A rendõrség nem fog segíteni SEMMIBEN ugyanis megszüntették MINDEN alkotmányos és emberi jogodat. A bejelentéseidet el fogják bagatelizálni, elgáncsolnak, meghamisítják a tanúvallomásokat. Erre készülj fel lelkiekben, mert ez az elképesztõ intézményesített cserbenhagyás számomra roppant traumatikus élmény volt. ÁM ETTÕL FÜGGETLENÜL, tedd meg a bejelentéseket, amikor bárki bûncselekményt követ el ellened. Próbálj meg olyan dolgokra koncentrálni, amik konkrét eseményekre és bûntettekre kolátozódnak: fizikai erõszak, zaklatás, fenyegetés, hivatali visszaélés, kényszerítés stb. Amikor megteszed a bejelentéseidet REJTSD EL bennük a jövõ magvait: említsd meg, vagy írd körbe a kínzást, aminek ki vagy téve (pl. egy mesterséges valóságot teremt körém, amiben állandó a bizalommal való visszaélés, hazudozás, és megrongálta a világnézetemet, és kicsavarja a szavaimat, maga provokál ki helyzeteket, hogy aztán megfordítsa azokat és beállítson bolondnak vagy agresszívnek stb.), a zaklatást (pl. direkt és indirekt módon kapcsolatot teremet velem és beleavatkozik a normál életbvitelembe), azaz olyan dolgokat, amikbõl a késõbbiekben kialakulhat a NAGYKÉP. Tegyél olyan feljelentéseket, amelyekben egyik elõzõ bejelentésedben említett személyt hozzá kötöd a tárgy feljelentéshez, valahogy úgy, hogy "gyanítom, hogy valamiféle kapcsolat a ... tett bejelentésben említett személy (vagy esemény) és ezen bejelentésben ... tett közt lehetséges, mert....". Nyugodtan tegyél feljelentést vagy panaszt a rendõrség ellen is, ha az nem járt el normálisan, diszkriminál ellened, hazugságon vagy jogtalanságon kapod õket. Most ne törõdj azzal, hogy ezek egyike se fog sehová menni. Eljön a nap, amikor összegyûjtve és más célszemélyekkel egyesítve érni fognak ezek a bejelentések és feljelentések valamit.

MÉG KÉT VALAMI: te magad írd a feljelentéseket és 3 példányban add be õket. Ne hagyd, hgoy a rendõrök írják meg, mert meghamisítják a tanúvallomásodat úgy, hogy telejsen más értelmezésû történet kerekedjen belõle, amit el lehet torzítani olyan módon mintha te lennél a "rossz fiú", vagy az irracionális elmebeteg vagy szavahihetetlen. A másik dolog pedig az, hogy szerezz be hang és videórögzítõ eszközöket. Amennyiben azt gyanítod, hogy bûncselekmény készül és ecélból csinálod a felvételeket és bûncselekményt örökítesz meg, akkor felhasználható bármely bíróságon. Másra azonban nem használhatod a felvételeket, hacsak nem akarsz egy-egy titokban felvett náci õrült verbális ámokfutás felvételét eljuttatni az elkövetõ munkáltatójához, rokonaihoz, szomszédaihoz, barátaihoz, hogy azok tudomásul vegyék ki is az az ember valójában, amikor nem színészkedi önmagát normálisnak és épelméjûnek. Mindenestre, gyûjtsd be a felvételeket, akkorra, amikor fel tudjuk használni a csoportok ellen. Taán ennek is eljön az ideje.

Végül, lényeges az is, hogy megértsd, nekünk nem a nem-pszichopatákkal van nézeteltérésünk. A hiper buta öntudatlan állapotban lévõ birka tömeg, akiket lényegében ráduszítanak, hogy elpusztítsanak, nem az, akivel problémánk van. A pszichopatákkal van problémánk. Szóval én nem tanácsolom neked, hogy titokban felfegyverkezz és ámokfutó vérfürdõt tervezgess, mintahogy azt megtette néhány célpont világszerte. 
A fiamnak, Arbynak, és a mostohafiaimnak, Arthurnak, Hubertnek és Bernárdnak, a sötétség fiai és a fény fiai között dúló örök háború valódi áldozatainak 
közös szándék


"... álljatok hát elõ, körül övezvén derekatokat igazlelkûséggel, és felöltözvén az Igazságnak mellvasába, és felsarúzván lábaitokat a Békesség evangéliomának készségével; Mindezekhez fölvevén a Hitnek paizsát, amellyel ama gonosznak minden tüzes nyilát megolthatjátok; Az Idvesség sisakját is fölvegyétek, és a Léleknek kardját, a mely az Isten beszéde: Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden idõben a Lélek által..."
Ennek a pusztító sátánista-fasiszta-pszichopata borzalomnak a megállításához az emberek közös jószándéka szükséges. A tudósok ma már tudják, hogy minden szerves anyagot formálni lehet a szándékkal, a jóval és a rosszal is. Példának okáért, ha egy vízcsepp felé szeretetet sugárzol miközben az lefagy a mintázata káprázatosan szép lesz, de ha ártó szándékkal gondolsz rá, akkor elsorvadt torz mintázatok jönnek létre. Vagy, ha valakikért közösen imátkoznak - az érintett személy tudta nélkül-, akkor a betegségében javulás áll be. (Annyi a kemoterápiának!) A közös jószándék tehát a legalapvetõbb feltétele a megoldásnak. Tehát, ha meg van benned a jószándék, akkor az alábbiakban tudsz segíteni.1. Közös szándék ima 
Egyáltalán nem véletlen, hogy a Japánban történt földrengés, cunami és nukleáris karasztrófa után Japán miniszterelnöke a világhoz fordult és arra kérte az emberiséget, hogy imátkozzon értük egy bizonyos idõpontban. Ha segíteni akarsz rajtunk, hát imátkozz értünk minden csütörtök délután 18:00 órakkor. Mindegy, hogy hol vagy, és mindegy, hogy egyedül vagy vagy többen vagytok, a közös gyógyító és segítõ szándék akkummulálódik és el fog jutni hozzánk. Erõsíteni fog minket, gyógyítani fog minket és segíteni fog minket a napi gondjaink megoldásával. Nem csak saját energiáinkkal fogunk tudni gazdálkodni, hanem távolból minden értünk ebben az idõpontban imátkozó felénk küldött pozitív energiájával rendelkezni fogunk. ELõszõr nyísd meg az elmédet és a szívedet a világegyetem szeretetármalatára és hagyd, hogy az rajtad keresztül áramoljon, majd pedig imátkozz értünk felénk küldve ezt az áramlatot. Az imádban kérd minden élet és a szeretet forrását, magát az elsõt, a Teremtõt, hogy irányítsa felénk jótékony energiáit, hogy javítson és gyógyítson minket, hogy erõsítsen meg minket, amikor a pusztítással szembesülünk. A célszemélyek fényképeit majd sorban felrakom az internetre, hogy fókuszálni tudj ránk.
2. Közös szándék kampány
Imperatív fontosságú, hogy az emberiség tudatára ébredjen ennek a tevékenységnek a létezésére, illetve mindarra, ami meghúzódik mögötte. Ez azért olyan fontos, hogy az emberiség felismerve a veszélyt és önnön szerepét az egészben tudatosan létrehozhasson egy pozitív ellenáramlatot a gondolataival és a cselekedeteivel. A figyelemfelkeltõ kampány az emberek közös szándékát fejezi ki arra nézve, hogy nem kérnek ebbõl a pusztító negativitásból. Miklétn vehetsz részt a kampányban? 1. tájékoztató szórólapok terjesztésével (itt kinyomtathat egyet) 2. felhívja a közvetlen környezetének figyelmét a tevékenység létezésére 3. lobbizás a parlamentnél egy meghallgatáshoz, a rendõrségnél a probléma megoldásáért, 4. részt vesz olyan statisztikák elkészítésében, amelybõl kiviláglik, hogy Magyarországon mennyi olyan ember van 5. Ha egy nem érdekelt látogató vagy: Ha segíteni akarsz, mert felismerted, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy az emberi társadalmak szakrális alapja a sátánist rituális ebmeráldozat vagy a "bort, búzát, békességet és szeretetet", akkor vegyél részt egy pozitív ellenáramlat létrehozásában. A lényeg az igazság terjesztése és a pozitivitás. Mond el mindenkinek, aki él és mozog, hogy ez a tevékenység folyamatban van és mirõl is szól igazából: bizonyos pszichogenetikai csoportoba tartozó emberek leplezett kirtásáról és szimultán egy olyan globális társadalom létrehozásáról, amelynek szakrális alapja a sátánista rituális emberáldozat. Ez a lényeg. Bármennyire is kijózanító és elkeserítõ belátni, mi magunk nyerhetünk csatákat - akár többet is-, de ezt a háborút õk nyerik meg. DE hamár így alakult ... ha már úgy alakult, hogy masszív tömegeket indoktrinálnak arra a rögeszmére, hogy a sátánista rituális csoportos emberáldozat egy szórakoztató és hasznos tevékenység ... hát tehetünk a magunknak és a megmaradt épelméjûeknek egy nagy szívességet azzal, hogy ráébredünk, hogy mivel ez nem a mi háborúnk, életben maradunk és kitaposunk egy új útat magunknak, és erre az új útra tereljük az emberiség még épelméjû részét, hogy a talpaikkal a mi nyomdokainkat tapossák egyre csak szélesítve a mi ösvényünket, egyre több embernek helyet adva az új úton. Õk megnyerhetik a nyomorult háborújukat a túlélésükért, de a mi háborunkat az örökkévalóságért még csak most fogjuk megvívni.

Nagyon régóta vagyok ennek a perverz terrorholokausztnak a célpontja és õszintén azt a tanácsot tudom adni bármely célszemélynek, hogy ott kezdje, ahol nekem is kezdenem kellett volna, ha tudtam volna, hogy minek vagyok a célpontja: annak tudatosításával, hogy mindig is két fajta ember létezett és az egyik típusú ember évezredek óta rátör a másik fajtára (lásd Káin kontra Ábel). Ha ez meg van, akkor jöhet a mérhetetlen alázatosság, hit egy univerzális örök rendben és a Teremtésben, mély ezoterikus tudás megszerzése és mindannak egyetemes megkérdõjelezése, amit abszolút igazságnak hittél. A harchoz a túléléshez és egy ellenáramlat kialakításához pedig tudnod kell, hogy azt a univezális törvényt, hogy A POZITÍV MINDIG FELÜLÍRJA A NEGTÍVOT és az EGYETLEN TÖRVÉNY A SZERETET. Megígérem, hogy ha ezen leszel, akkor nincs mitõl félned.
Lelki túlélés
Azt a programot, aminek célpontjai vagyunk a Rothschild Ház fejei ötölték ki, finanszírozzák és vezénylik le. A Rothschildok védelmező démona "Choronzon" (az õ misztikus száma pedig a 333). Ezt a démont nem úgy kell elképzelni, mint egy személyt - habár a földi megfelelője maga az eredendõ pszichopata -, hanem inkább mint egy láthatatlan anti-spirituális, anti-teremtés erőt. Choronzon egy pszichikai értelemben vett eldugult szennyvíz tározó, amiben megtalálható mindenféle pszichikai és spirituális természetű szemét. Choronzon maga a pszichikai, mentális, spirituális és fizikai rohadás. Az egészséges fizikumot megbetegíti és az egészséges elmét megbomlasztja. Õ a terméktelenség, a teremtésre való képtelenség, a sötétségben megbúvó félelmetes ismeretlen, a tudatalatti félelmeid, a bizonytalanságaid és a gyengeségeid. Choronzon a keserûség, gyûlölet, félelmek, bizonytalanságok szégyentelen aratója. Choronzon egy törött, torz tükör, amibe belenézve az elmédeben felébred az irracionalitás, zavarodottság és pusztítás/önpusztítás késztetése. Õ a delúziók és kollektív delúziók nagy sötét mágusa. Az oka annak, hogy megáll a mozgás és az evolúció ls a Teremtés devolúcióvá és pusztítássá változik. Kevesen vannak azok, akik a vele való intim találkozást ép elmével megússzák. De te még köztük lehetsz, ha követed a szabályokat.

1. Soha nem idõzz el a miérten, mert meg fogsz állni az elõre mozgásban és, amikor a mozgás megáll beszippant a miértlenség õrülete.
2. Ne hagyd, hogy a negatív érzelmek eluralkodjanak benned. Ha úgy érzed a keserûség, a gyûlölet és harag felébred benned azonnal idézd fel magadban, hogy a POZITÍV MINDIG FELÜLÍRJA A NEGATÍVOT. Gondolj valami pozitívra és a negatív érzések és gondolatok azonnal megtörnek. Az én emlékeztetõ rituálém az, hogy vetek egy kis keresztet, a homlokom közepére, az ajkaimra és a szívemre, miközben azt gondolom "ne gondolj gonoszt, ne szólj gonoszt és ne érezz gonoszt".
3. Ismerd fel, hogy az EGYETLEN TÖRVÉNY A SZERETET. Nincs más törvény, se földi, se égi. Te vagy maga a szeretet, a túlélés és Teremtés motorja. Mondjad el magadban és hidd is el, hogy "Én vagyok maga a szeretet, én vagyok tehát a túlélés és Teremtés motorja."
4. Imádkozz. Teljesen mindegy, hogy mit imátkozol a lényeg, hogy az imádat Minden Élet Forrásához, az Elsõhöz címezd és azt mond, ami a szívedben van. Ha valódi alázattal kéred a segítséget Minden Élet Forrásától, az Elsõtõl, az Univezális Egy-ségtõl, megkapod azt. Megígérem. Nem varászlat, nem sámánság: a tiszta szívû imátkozásnak GYÓGYÍTÓ HATÁSA VAN mind az elmére, mind pedig a fizikai szervezetedre.
Pszichikai túlélés
Még építkezés alatt.... pszichokibernetika, polár attractor, szeretet, szerelem. Ima!!
Fizikai túlélés

Még építkezés alatt ..... pszichoneuroimmunológia, étkezés, rendszeres, testedzés, szex. 
9/11: Miként sülyedtél idáig Bibi? 
 
The House of Rothschilds

  
Rabbi Dov Zakheim 
. . . . . . . . . . Larry Silverstein . . . . . . . . . Benjamin Bibi Netanyahu 
Mára tudjuk, hogy a WTC 1, 2 és 7-es tornyok felrobbantásának mi lett a direkt következménye és azt is, hogy ki húzott hasznot belõle.
1. 168 milliárd dollárnyi arany eltünése az épületek alól. 2. Több mint 3.000 Wall Street-i tõzsdespekulációs és más nagy volumenû csalás ügyek nyomozási anyagának megsemmisülése.
3. Afghanisztán és Irak megtámadása: 2 millió ember tudatos kiirtása, az országok természeti kincseinek kifosztása.
4. Hazafiassági törvény és nemzetbiztonsági törvény: fasiszta törvények beiktatása az USA-ban, ártatlan állampolgárok illegális lehallgatása és nyílt üldözése.

A 9/11 toronyrobbantásos terrortámadáshoz vezetõ események idõrendbeli sorrendje: 

1. 1956. november, Magyarország
A budafoki repülõtér egyik hangárjában új technológiát fejlesztenek titokban a mérnökeink. 1956. novemberében egy orosz egyenruhába öltözött "Ulics" nevû bolsevik zsidó jelenik meg a hangárban és utasítja az ott dolgozókat a technológia fadobozokba csomagolására. A dobozok aztán egy orosz helikopterbe kerülnek, onnan pedig vagy Oroszországba vagy Izraelbe. A magyarok által kifejlesztett és Ulics által ellopott technológia a 
távirányítású repülõgép.2. 1984. december 1., USA
Egy távirányítású Boeing 720-as elsõ tesztrepülése az Edwards Légierõ Bázisról.
3. 1998. február 28., USA
A Global Hawk elnevezésû pilóta nélküli távirányítású repülõgép elsõ teszrepülése az Edwards Légierõ Bázisról. A repülési magasság 32,000 ft., egy kereskedelni repülõ repülési magassága.
4. 1999. USA
NORAD olyan gyakorlatokba kezd, amelyekben eltérített gépeket a WTC tornyokba és a Pentagonba repítenek.
5. 2000. szeptember, USA
Az "Új amerikai század projekt", egy neo-konzervatív értelmiségi csoport, amelynek tagjai Jeb Bush, Dick CHaney, Donald Rumsfeld és Paul Wolfowitcz kiadják az "Amerika védelmének újra építése" elnevezésû beszámolójukat, amelyben kijelentik, "az átalakulás folyamata, mégha forradalmi változásokat is hoz, valószínûleg egy hosszadalmas folyamat lesz egy katalizátor esemény hiányában, mint például egy Új Pearl Harbor."
6. 2000. október 24. 
Az USA kormánya két hadigyakorlatba kezd "MASCAL" fedõnév alatt, amelynek keretében azt szimulálják, hogy egy Boeing 757-es gép belerepül a Pentagonba. Charles Burningame egy volt tengerészeti F-14 pilóta, aki a Pentagonban is dolgozott részt vesz a gyakorlatokban aztán nyugdijazzák. Nyugdíjazása után az American Airlines-nál kap állást mint pilóta. Hihetetlenül, kevesebb, mint egy évvel késõbb, õ vezeti azt a Boeing 757-est, ami a Pentagonba becsapódik.
íbr> 
7. 2001. április, USA
NORAD egy olyan gyakorlatot folytat, aminek keretében egy repölõ a Pentagonba repül, de ezt "leírják" azzal, hogy túl valószínûtlen.
8. 2001. július 4, Dubai, Egyesült Arab Emirátusok
Az Amerikai Egyesült Államok által 1998 óta keresett Osama bin Laden a dubai amerikai kórházba kerül kezelésre, ahol meglátogatja õt a CIA helyi vezetõje.
9. 2001. július 24., USA 
Larry Silverstein és Frank Löwy cégei, a Silverstein Properties és Westfield America veszik át a WTC 1, 2, 4 és 5 épületek, illetve kettő 9-emeletes és egy 400 ft2 méretű üzleti terület menedzselését. A WTC 7-es épületét már korábban átvette. Az épületeket a New York Port Authority építette (vagyis New York Állam építette az adófizető amerikaiak pénzén) és MINDIG is ők menedzselték. Az üzleti tárgyalásokat a 
cionista zsidó Lewis Eisenbert felügyelte, aki vezető pozicióban van a cionista United Jewish Appeal szervezetnél. JP Morgan, egy Rockefeller pénzügyi cég, (mind kettő a globális Elit cionista tagságába tartozik) volt a New York Port Authority (az az New York Állam) jogi tanácsadója, ami az ő ügyes közreműködése révén végül elfogadott egy 3.2 milliárd dolláros ajánlatot egy ingatlankomplexumon, ami akkor és ott 8 milliárd dollárt ért ... ezzel 5 milliárd dollár kárt okozva New York Államnak és az amerikaiaknak. A bérbeadási tárgyalások 2001. július 24-én záródtak le, azaz 6 héttel a 9/11 terrortámadás előtt. "Szerencsés" Larry Silverstein volr olyan előrelátó, hogy terroristatámadás esetére is kössön külön biztosítást.10. 2001. szeptember 6., USA
3.151 darab eladási opciót kötnek a United Airlines részvényekre. Az eladási opció egy fogadás arra, hogy a részvények esni fognak.

A 12 órás biztonsági õrzést és a bombaszimatoló kutyákat hirtelen eltávolítják az épületekbõl.
12. 2001. szeptember 7, USA
27.294 darab eladási opciót kötnek a Boeing részvényekre, a napi átlag ötszöröse.
13. 2001. szeptember 10., USA
4.516 eladási opciót tesznek az American Airlines részvényekre, ami a napi átlag tizenegyszerese.

Több Pentagonban dolgozó nagyfejes törölte következõ napra tervezett repülõ útját. San Francisco polgármestere, Willie Brown, telefonos figyelmeztetést kap, hogy ne repüljön másnap. A hívás Condoleeza Rice-tól, a Nemzetbiztonsági Hivatalból jött.
13. 2001. szeptember 10., Pakisztán
Osama bin Laden átkerül egy kórházba Pakisztánba, ahol minden urológust lecserélnek egy különleges csapatra, ami kizárólag Osama bin Ladennel foglalkozik.
14. 2001. szeptember 11., USA
Ez a nap a Vigilant Guardian gyakorlatok 2. napja. A gyakorlat egy olyan krízishelyzetrõl szól, ami a teljes nemzeti légvédelmi erõt érinti. A Northern Vigliance gyakorlatok szintén folynak, aminek keretében amerikai légvédelmi gépeket Alaszkába és Kanadába repítettek. A Pentagontól 15 mile-ra, az Andrews Légierõ Bázison állomásozó 3 hadigépet 180 tengeri mile távolságba, Észak-Virginiába küldik. Az egész Amerikai Egyesült Államok biztonságát csupán 14 hadászati légigép biztosítja.

Convar, egy német számítógépes cég, amit New York-i cégek szerzõdtettek le, hogy visszaállítsa az elveszett adatokat a számítógépeikrõl esetleges meghibásodás esetén, hónapokkal késõbb megállapítja, hogy a WTC tornyok megtámadása elõtt a tornyokon belül némely cég olyan tözsdei kereskedelmet folytatott, amibõl azt lehet megállapítani, hogy belsõ információkkal bírtak arra nézve, hgoy mikor fog megtörténni a repülõgépek becsapódása a tornyokba.Nem mindenkit ért tragikusan a WTC tornyok elleni terrortámadás. Vegyük példának okáért 
Sivan Kurzberget, Paul Kurzberget, Yaron Shmuelt, Oded Ellnert és Omer Marmarit. Õket megfigyelték, amint fotókat és videókat készítenek önmagukról a lángoló tornyokkal a háttérben, aztán követték õket a Liberty State Parkba, ahol ugráltak örömükben, a Jersey City parkolóba, ahol ünnepeltek nagy tenyereseket dobva egymásnak és végül Weehawkenbe, ahol a munkahelyük tetején ugráltak fel s le vihogva, mint akik elveszítették minden épelméjüket. Amikor a tornyok felrobbantása után néhány órával letartóztatták õket kiderült, hogy 5 izraeli Mosszád ügynökrõl van szó, akik egy weehawken-i szállítmányozási cégnek dolgoztak, névlegesen az Urban Moving Systems-nek, ami Dominik Otto Suter tulajdonában állt, szintén egy izraelita. Suter cége egy Mosszád-front volt és õ le is lépett Izraelbe néhány nappal a WTC tornyok felrobbantása után. Ami az 5 náci Mosszád ügynököt illeti, õket 2 hónapig védõ õrizetbe vették nehogy meglincsleje õket az amerikai nép, ugyanis ők voltak azok, akik a robbantáshoz szükséges robbanószerkezeteket és thermiteot elhelyezték a WTC épületeiben. Aztán miközben az emberek figyelmét holmi fantom terrorista felé irányították, az FBI csendesen elengedte õket, hogy békében visszatérjenek Izraelbe. Nem éríntette túl tragikusan azokat sem a terrormerénylet, akiket ezek az ügynükök SMS-ben értesítettek, hogy kezdődik a balhé. Az izraeli Odigo cég, aminek a WTC tornyoktól néhány tömbnyire van egy amerikai irodája, által SMS-ben értesített 7.000 zsidótsem éríntette túl tragikusan a tornyok felrobbantása. Képzelhetjük milyen arcot vághattak ezek a mártírok, ezek az amerikai nemzeti hősök, amikor 2 órával korábban SMS-t kaptak azzal, hogy ma reggel inkább ne menjenek be dolgozni, mert nem sokára egy gigászi tüzijáték lesz a tornyok helyén. Ehhez képest igen szívszaggató volt az a WTC merényletről készült film, amit tavaly adtak le a tévében: egy zsidó menekíti a fekete és fehér embertársait, aztán szivet darabokra törő körülmények közt, magát és másokat sokáig vonszolva, mint valami lángoló füstölt pondrószerű féreg, végül hátra marad és feláldozza az életét ... csakhogy a többiek élhessenek. Ezeknek a zsidóknak aztán van bőr a pofájukon! Az Odigó már nem volt annyira hősies, mint a filmbeli fantázia-kreálta zsidó: ők csak a zsidókat figyelmeztették a közelgő apokalipszisre. Arról az Odigóról beszélek, amit 2002-ben megvásárolt az izraeli Comverse, aminek az egyik leányvállalata a Verint System, a cég, ami a londoni 7/7 merényletek idején a videómegfigyelést végezte a metró területén.

De nem érhette túl tragikusan ez az egész terrortámadás a 
cionista zsidót, Larry Silversteint sem. 2001. április 26-án Silverstein Properties és Werstfield America Larry Silverstein és Frank Löwy cégei - vették át a WTC 1, 2, 4 és 5 épületek, illetve kettő 9-emeletes és egy 400 ft2 méretű üzleti terület menedzselését. Az épületeket a New York Port Authority építette (vagyis New York Állam építette az adófizető amerikaiak pénzén) és MINDIG is ők menedzselték. Az üzleti tárgyalásokat a cionista zsidó Lewis Eisenbert felügyelte, aki vezető pozicióban van a cionista United Jewish Appeal szervezetnél. JP Morgan, egy Rockefeller pénzügyi cég, (mind kettő a globális Elit cionista tagságába tartozik) volt a New York Port Authority (az az New York Állam) jogi tanácsadója, ami az ő ügyes közreműködése révén végül elfogadott egy 3.2 milliárd dolláros ajánlatot egy ingatlankomplexumon, ami akkor és ott 8 milliárd dollárt ért ... 5 milliárd dollár kárt okozva New York Államnak és az amerikai népnek. A bérbeadási tárgyalások 2001. július 24-én záródtak le, azaz 6 héttel a 9/11 terrortámadás előtt, de végülis Larry Silverstein nem fizetett egy dollárt sem az egész komplexumért, mert 2003. decemberében a New York Port Authority beleegyezett abba, hogy még azt a 125,000,000 dollárt is visszaadja, amit Silverstein befizetett előlegnek. Larry Silverstein votl olyan előrelátó, hogy terroristatámadás esetére is kössön biztosítást.

A Szernecsés Larry nem vehette túl tragikusan az egész dolgot, hiszen nemhogy nem fizetett egy dollárt sem igazából, de 
2002. februárjában, 5 hónappal a tornyok felrobbantása után, megnyert egy 861 millió dollár összegű biztositási kártérítési összeget a WTC 7-es épületének az újjáépítésére. Az épület ujjáépítése összesen 376 millió dollárba került, úgyhogy Szernecsés Larrynek nincs is miért tragikusan vennie az egészet, mert csupán a WTC 7-es épületén - amit a mai napig nem tudnak hivatalosasn megmagyaráuzni miként vagy mitől dőlt össze - 500.000.000 dollár profitot csinált. De hátra van még a rossz hír: 2001. decemberében a bíróság Silverstein mellett döntött, amikor 7 millárd dollár biztosítási összeget szavazott meg számára, arra az érvelésre, hogy az épületeket külön-külön terrortámadások érték tehát technikailag a biztosítási összeg kétszeresét érdemli ki. A 7 milliárd dollár a biztosítási társaság amerikai ügyfelei zsebeiből jött ki. Mondom, a cionista zsidó Larry Silversteinnek nem volt oka arra, hogy túl tragikusan vegye a terrortámadást és a 3.400 halott amerikait, hiszen ebből számára kb. 6.5 milliárd dollár profit keletkezett, amit az amerikai nép zsebeiből nyúlt le mocskos Shabbatai Zevi szektás tömeggyilkos zsebtolvaj.Rabbi Dov Zakheimnek sem volt oka a tragikusságra. Nem hallott még Rabbi Dov Zakheimről? Az emberi faj eme díszpéldányáról? Nohát akkor lássuk Dov Zakheimet, aki 2001. május 4-én lett felavatva, mint a Pentagon komptrollerje. 2001. szeptember 10-én, jó időzítési érzékkel, Donald Rumsfeld nyilvánosan bejelentette, hogy a Pentagon kasszájából hiányzik 2.3 TRILLIÁRD DOLLÁR. A pénzt Rabbi Dov Zakheim nyúlta le, egy izraeli-amerikai kettős állampolgár, rabid cionista, akinek a nagyapja Julius Zakheim (Zhabinka) volt, Karl Marx egyik rokonának a férje. A nagypapa egy bolseviki zsidó volt, aki jelentős szerepet játszott az 1905-ös felkelésekben, amik leaszfaltozták az utat az 1917-es bolsevik forradalomhoz és végül a zsidók által folytatott tudatos és módszeres masszív orosz genocídiumhoz, aminek keretében kiirtották Szent Oroszország szellemi, katonai és erkölcsi elitjét. Rabbi Zakheim apja, Rabbi Jacob U. Zakheim, Lengyelország cionista gyilkosanak és terroristáinak a melegágyában nőlt fel. Tagja votl a Betárnak, egy izraeli terroristaszervezetnek, ami számtalan terrorcselekményért felelős világszerte. A család barátikörébe olyan emberek tartoztak, mint Menacsem Begin és Moshe Arens. Dov Zakheim Chief Executive Officer-i poziciót töltött be az SPC International nevű cégnél, ami szofisztikált katonai technológiákat gyártott, köztük a Flight Termination Systems (FTS) - Repülés Termináló Rendszert (RTR). Az RTR egy úgynevezett comman trnsmittal r4endszert is tartalmaz, ami lehetővé teszi, hogy földi operátorok átvegyék egy repülésben lévő repülő gép irányítását, maximum 8 szimultán gépre. Zakheimnek tehát hzzáférése volt olyan tehcológfiához, ami lehetővé tette a WTC tornyaiba belerepült gépek irányításnak távolból, földről történő hosztilis árvételét és a gépek beleirányítását a tornyokba. Továbbá Dov Zakheim 2.000-ben egy olyan könyvnek a ko-írója volt, ami sürgette új "pearl Harbor" typusú tragédiák előidézését, amik aztán az Amerikai kormánynak lehetővé tenné a katonai támadásokat, hogy a globális hegemóniáját biztosítsa. A WTC tornyok felrobbantása pontosan ilyen "Pearl Harbor typusú incidens" volt.Benjamin BiBi Netanyahu aztán pedig végképp nem viszonyul tragikusan a WTC tornyok felrobbantásához, ugyanis ő az az ember, aki Amerika "100 éves terror ellenes háborúja" mögött áll. Netanyahu felelős a 9/11 WTC terrortámadásért, a londoni 7/7 terrortámadásért, a madridi 3/11 terrortámadésértr és az ammani 9/11 terrortámadásért is. Bibi Netanyahu áll az iraki háború megindítása mögött, aminek keretében az amerikai népet olyan méretű adósságba taszították, hogy még az ükunokáik is fdizetni fogják és 1.3 millió emberélet lett kioltva. A sok-sok milliárd dollár profitot viszont a Globális Elit tette zsebre, akiknek Netanyahu a kanprosti dolgozik. Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése