2017. július 3., hétfő


ZSIDÓ fasizmus

DOHÁN MIHÁLYAZ A NAGY ZSIDÓ HUMANIZMUSI. rész
Ugye, hányszor hallottunk róla! Hogy ezeket a mindenütt ártatlanul üldözött, jó és igaz embereket bántották a nácifasiszta és horthysta hóhérok. A gonosz, embertelen, bőgatyás, génjeikben nyilas és antiszemita magyarok. Meg mindenki: az oroszok, a spanyolok, a németek, egy szóval a keresztények.
Mordechai Eliyahu Photo: Courtesy
Szeretem a zsidó lapokat olvasni. Izgalmasan szórakoztatók. Nem mindennapi dolgokról olvashat ott az ember. Nemrég pl. a Jerusalem Postban olvastam egy Mordechai Eliyahu nevű rabbiról, a korábbi szefárd főrabbiról, aki a palesztin kérdés végső megoldására levélben tett javaslatot Ehud Olmertnek, a világ másik, nagy, humanista filantrópjának. A levelet egy zsinagógákban terjesztett lapocskában, az „Olam Katanban” (Kis Világ) is közzé tette. Hogy a nagy rabbi tanítása vizuálisan is kapcsolódjék valamihez, bemutatom a képét is, ezt az emberszeretettől, békeszeretettől, toleranciától, igazságosságtól sugárzó főpapi arcot, amint főpapi minőségében, teljes főpapi díszben, a főpapi pulpitusáról a világ legnemesebb erkölcsére, a zsidó erkölcsre oktatja a tanítványait. Hogy alantas goy létemre nehogy pontatlanul adjam vissza a száját elhagyó bölcs igéket, szóról szóra fordítom a Jerusalem Post szövegét: „Eliyahu lerögzítette, hogy semmiféle erkölcsi tilalom nem létezik, amely tiltaná a civilek megkülönböztetés nélküli gyilkolását a gázai rakétázás megszüntetésére indított esetleges nagy erejű katonai támadás során.” Mindezt a leghatásosabb, bizonyító erejű adatokkal támasztotta alá az Ószövetségből és a hatalmas zsidó bölcsnek és tudósnak, Maimonidesznek a könyvéből vett idézetekkel. Itt mese nincs, a vita bezárva, mert ezek a szövegek jelentik az emberiség számára a végső, isteni igazságot, nem holmi goycsinálta Genfi Konvenciók. Mondanám, kedves feleim, hogy olvassuk Maimonideszt és a Talmudot, ha nem tudnám, hogy a Talmud szerint minden goyt, aki a Talmudot olvasni meri, meg kell ölni. Meg kell ölni! Mert a Talmudot csak zsidóknak szabad olvasni, nehogy más is a zsidó tudás ismeretére jusson. Megvallom, én ezért jobban félek a Mazsihisztől, mint Vásárhelyi Mária attól, hogy lámpaernyőt készítenek a bőréből. Ő ugyanis tudja, tudja, hogy a lámpaernyő mese egy mocskos hazugság volt, a talmudi törvény viszont él. Ahogy Kook rabbi, a csodálatos tudós, az arabokkal való megbékélést hirdető (legalábbis a Wikipédia nevű internetes zsidó szócső szerint), ma már szentként tisztelt rabbi, Izrael első főrabbija tanította az emberiséget, a földön háromféle lélek létezik: zsidó lélek, nem zsidó lélek és a barmok lelke. Állítása szerint a zsidó lélek és a nem-zsidó (goy) lélek között a különbség sokkal nagyobb, mint a goyok lelke és a barmok lelke között. Ebből logikusan következik, hogy egy zsidónak több joga van megölni engem, mint nekem egy barmot, hiszen ő magasabban áll fölöttem, mint én egy barom fölött. Ezek után miért csodálkozunk azokon az őrjöngő, gyilkos orgiákon, amiket rendeznek, akár két éve Libanonban, akár most Gazában, akár a 60-éves történetük bármelyik népirtó művelete során, de ide sorolhatnám a zsidó KGB-t és a zsidó ÁVÓ-t is. (Ha ez az utóbbi állításom sértené valakinek az „érzékenységét”, kérem olvassa el az izraeli Sever Plockernek a cikkét. Ebből az általa ki nem mondott premisszából kiindulva könnyedén megérthetők Eliyahu rabbi alábbi megállapításai.
Palesztin gyerek harcol az izraeli tank ellenPalesztin terrorista kövekkel veszélyezteti a védtelen zsidó katonákat. A büszke angol királyi haditengerészet az USA „műszaki segítségnyújtásával” vállalta, hogy megakadályozza a terroristák újrafelfegyverzését. Ennek keretében biztosan összegyűjti Gázában a köveket. A Közel-Keleten csak a zsidóknak van joguk fegyvertartásra a zsidó uralom alatt álló USA és Anglia szerint, mert ők még senkit soha nem veszélyeztettek, csak „jogosan védekeztek”. Akár terrorista csecsemők ellen is.
A zsidó hadi erkölcs szerint az egész város közösen viseli a felelősséget az egyének erkölcstelen viselkedéséért. Gazában az egész lakosság felelős, mert nem tesznek semmit a Kassam rakétatűz megszüntetéséért.” Tehát: „Méltók a halálra”. „Keresztre velük! Mindnyájukkal! Kivétel nélkül!” Kíváncsi vagyok, hogyan fog Eliyáhu rabbi és a nemzetközi „zsidó közösség” ajvékolni, amikor majd elérkezik annak az ideje, hogy az arabok a zsidókat éppen ezen elvek alapján, kollektíven fogják felelőssé tenni Izrael rémtetteiért.
Azt is kijelentette, hogy tilos a sderoti zsidókat és az izraeli katonákat veszélyeztetni annak elkerülésére, hogy nem harcoló gázaiakat sebesítsenek vagy öljenek meg.
Eliyahu fia, Shmuel Eliyahu, Safed főrabbija hozzátette, hogy az apja ellenezte katonák Gazába küldését, mert az veszélybe sodorhatja a katonákat. Helyette a terület szőnyegbombázását ajánlotta tekintet nélkül a palesztin életek feláldozására.
Ha nem hagyják abba, amikor már százat megöltünk, akkor ezret kell megölnünk. Ha ezer után sem hagyják abba, meg kell ölnünk tízezret. Ha még akkor sem hagyják abba, meg kell ölnünk százezret, akár egy milliót. Annyit, ahányat csak kell, hogy megállítsuk őket.” – mondta Shmuel Eliyahu.
A levelében Eliyahu a zsoltárt idézte: „Üldözni fogom az ellenségeimet, elfogom és nem adom fel, amíg ki nem irtottam őket.” Egy istenfélő zsidó pedig nem tehet mást, minthogy követi az Írás szavait. Mert ha nem engedelmeskedik Jehovának, őt fogja a Jehovája kénköves esővel kiirtani, mint a bűnös Szodomát és Gomorát.
Még hozzá tette: „Ez az üzenet a zsidó nép minden vezetőjének szól, hogy ne legyen bennük együttérzés azok iránt, akik a saját házukban tartózkodó civilekre lőnek.” Ez bizony nem valami nyálas, keresztény szenvelgés. Ilyesmit hallván mindig a szadeszos Haraszti jut az eszembe: biztos ilyenek a „tökös zsidógyerekek”. (Ezt ő mondta magáról!) Ez nem afféle szentferenci, madaraknak és halaknak prédikáló, dekadens szentimentalizmus. Ez „tökös”, zsidó tartás.
Persze, a civilek alatt nyilván csak zsidókat értett. Mert fordítva szabad, sőt Istennek tetsző, nem csak lőni, hanem szőnyeg-bombázni is.
Hogy jobban megértsék az eliyahuk lelkivilágát, hadd idézzem – most az ugyancsak izraeli Haaretz alapján  – Shmuel Eliyahunak egy másik nyilatkozatát, aki nem kevesebbre, mint „államilag szentesített bosszúra” szólította fel a kormányt a zsidó elrettentés tekintélyének a helyreállítására.
A Haaretz az „Eretz Israel Shelanu” c. lapból idézte Shmuel Eliyahu rabbi szavait: „Itt az ideje, hogy a gyereket a nevén nevezzük: Bosszú, bosszú, bosszú! Mi nem felejthetünk. Szörnyű bosszút kell állnunk a Mercaz Harav yeshiva elleni merényletért.”
Az arab merénylőnek az Izraelben mindenütt általános, szuper minőségi biztonsági rendszer ellenére sikerült behatolnia a vallási iskolába és ott agyonlőtt nyolc tanulót, majd utána őt is szitává lőtték a természetesen fegyveres diákok. A szent rabbi tehát most, hogy a tettesen már nem tud, ártatlanokon akar „szörnyű” bosszút állni, mert a bosszú, természetesen a „szörnyű” bosszú, vagy az angolszász újbeszélt nyelv eufemizmusával az „aránytalan visszacsapás”, kötelező. A szent rabbit az sem zavarja, hogy 1994-ben egy zsidó telepes, Baruch Goldstein bement a hebroni Ibrahimiya mecsetben és ott hátulról agyonlőtt 24 imádkozó palesztint, míg végül agyon tudták verni. Az eset miatt háborgó fegyvertelen palesztinok közül még 30-at lelőtt a zsidó katonaság. Ennek a zsidó terroristának Hebronban díszsírhelye van és szentként tisztelik. Fiatal házasok járnak ki a sírjához és imádkoznak a segítségéért. Tehát egy ilyen merénylet csak akkor bűn, ha zsidók ellen követik el. Ha arabok ellen, akkor Jahvénak tetsző, kedves áldozat, amely megszenteli az elkövetőt. Gondolom a zsidó és a palesztin lélek minőségi különbsége miatt. Tégy a gyűlölet ellen! Zsidó módra! Igaz?
Nem egyes emberekről beszélek” – folytatta Eliyahu – „hanem az államról. Az ő dolga, hogy annyi szenvedést okozzon nekik, míg azt nem üvöltik, hogy elég, egészen addig, míg vízszintesen nem fekszenek arccal lefelé és nem üvöltik, hogy segítség. Nem a bosszú iránti igény kielégítésére, hanem az elrettentés érdekében.” Ilyen az aktív, nem pedig a „nyálas, kispolgári” (Lenin elvtárs szóhasználata) humánum. A vallásos zsidó humánum.
Folytatjuk…
Nemzeti InternetFigyelő


DOHÁN MIHÁLY

AZ A NAGY ZSIDÓ HUMANIZMUS

II. RÉSZShmuel Eliyahu
Két hét telt el a támadás óta és még nem került sor semmiféle megtorló intézkedésre. Valami hiányzik a fönti döntéshozókból. Valamikor ez az izraeli politika alapvető eleme volt. A „fedayeen” (régebbi szó a terroristákra) minden tettére fájdalmas választ kapott. Mára ők már elfelejtették az elrettentő erő jelentését. Az IDF elrettentő képessége eltűnt.”
A rabbi még hozzátette, hogy „látja már a vérző szíveket, ahogy cecegnek a nyelvükkel és kényelmetlenül fészkelődnek a székükben ekkora gonoszság láttán. Barbárság, erkölcstelenség, felbujtás és egy csomó hasonló szó, amelyeket oly gyakran hallani a szájukból. Nem kell törődni velük. Ha az ő útjaikat követjük, harminc év múlva nem lesz itt állam. Ők már beszerezték a külföldi útlevelet a gyerekeiknek. Mi itt maradunk. Nekünk együtt kell élnünk azokkal, akik jól megértik a bosszú nyelvét.”
Hadd örvendeztessem meg önöket ennek a derék, istenfélő, zsidó humanistának is a képével.
A teljes igazság kedvéért hozzá kell tennem, hogy még Izrael gyűlöletbeszédhez edzett zsidai közül is sokan felháborodtak a rabbi szavain. Gondolom, ezeket nevezte a jóságos rabbi „vérző szíveknek”. Azonban semmi következménye nem lett a felháborodásnak. Franciaországban az Izraelben élő Izrael Shamir egyik kötetét bezúzták, a kiadóját tönkretették, noha semmi ehhez hasonló nem volt benne, de Izraelben még az újságokat sem kobozták el. Egyetlen hivatalos közeg sem emelte fel a szavát. Senki sem „határolódott el”. Ott ugyanis ez nem gyűlöletbeszéd. Ez ott a megbékélés hangja. Próbálnánk mi így beszélni a „zsidó honfitársainkról”! Mekkora volna a felzúdulás a mi „politikai elitünk” részéről és milyen könyörtelen volna közöttük az „elhatárolódási vetélkedő”. Ki tud jobban „elhatárolódni”? És hányszor hallhatnánk a vádat a szadesztől sokak felé: „Ez neki már elhatárolódás? Ez semmi! Ha nem határolódik el határozottabban, akkor leleplezte magát, mint antiszemita, fasiszta, horthysta, hungarista, nyilas, náci! Fujj!” Lehet, hogy mindannyiunknak egyenként kéne kötelezően, írásban elhatárolódnunk, mint ahogy Rákosiék kényszerítették arra az állami alkalmazottakat, hogy írják alá a Mindszenty kivégzését követelő, a „dolgozók kérésére” államilag szerkesztett, „népi kezdeményezésű, spontán” beadványt. Aki nem írta alá, az „az ellenséggel paktált” és megnézhette magát a szabad, szocialista, népi demokráciában. Vagy a mai globalista demokráciában és nagy szólásszabadságban. Vegyük tudomásul: Egy a zászló, egy a módszer! Akkor is és most is, itt is és Amerikában és Palesztinában is. Szabad országban, szabad ég alatt szabadon szabad mondani, amit szabad! Mert ez így „politikailag korrekt.” (Ugye, „eftásak”?)
A következő idézetek eredeti lelőhelyei a http://rense.com/general42/morej.htm címen megtalálhatók, ezért a rövidség kedvéért csak az idézetekre szorítkozom.
Yaacov Perrin rabbi: „Egy millió arab nem ér fel egy zsidó ujja körmével.”
Ariel Sharon izraeli miniszterelnök Shimon Peresnek: „Valahányszor valamit csinálunk, mindig azt mondja nekem, hogy Amerika ezt, vagy azt fogja tenni. … Világosan szeretném a tudomására hozni: Ne izguljon az amerikai nyomás miatt! Mi, a zsidó nép, irányítjuk Amerikát, és az amerikaiak ezzel tisztában vannak.”
Itt megszakítom az idézeteket, mert éppen most olvastam az American Conservativeban egy cikket Patrick J. Buchanannek, egy hajdani elnökjelöltnek a tollából (http://www.informationclearinghouse.info/article21783.htm ), amelyben leírja – Olmert szavait idézve – hogyan parancsolta meg Olmert Bushnak, hogy Rice-szal mit csináltasson az ENSZ-ben.
Szó szerint idézem Buchanan szövegét:
Angliával és Franciaországgal folytatott komoly tárgyalások után Rice külügyminiszter meggyőzte a Biztonsági Tanácsot, hogy fogadják el a tűzszünetre felszólító határozatot. Olmertnek azonban több idő kellett, hogy gyilkolhassa a Hamaszt.
Olmert szavai következnek arról, hogy mi történt:
A csütörtökről péntekre virradó éjszaka, amikor a külügyminiszter akarta vezetni a szavazást a tűzszünetről a Biztonsági Tanácsban, mi nem akartuk, hogy mellette szavazzon.
Azt mondtam: „Hozzák be nekem az elnököt telefonon.” Azt mondták, hogy Philadelphiában épp egy beszéd közepén tart. Mondtam, hogy nem érdekel. „Most kell beszélnem vele.” Ő lejött az emelvényről és beszélt velem.
Olmert szerint Bush tanácstalan volt.
Azt mondta: Figyeljen. Én nem tudom, miről van szó. Nem láttam. Nem ismerem a szöveget.”
Azt mondtam neki, hogy az Egyesült Államok nem szavazhatja meg. Nem szavazhat ilyen határozat mellett. Ő azonnal felhívta a külügyminisztert és megmondta neki, hogy ne szavazza meg. … „Ő (a külügyminiszter) szégyenben maradt. A határozatot ő készítette elő, ő hozta tető alá, és a végén nem szavazott mellette.”
Az ENSZ diplomáciai testületei elképedtek, amikor Rice a 14-0-ás határozat megszavazásától, – amelyet ő hozott össze, amelyről azt állította, hogy az országa támogatja – tartózkodott.
A Külügyminisztérium szóvivője, Sean McCormack, aki Riceszal együtt jelen volt a határozat vitáján, kijelentette, hogy Olmert megjegyzései „100 százalékig, teljes egészében, tökéletesen hamisak”. (Ha ez így lett volna, akkor az USA-nak jegyzékben kellett volna tiltakoznia és bocsánatkérést követelnie. – a ford.)
A Fehér Ház azonban alávágott Ricenak, amikor azt mondta, hogy Olmert történetében voltak „pontatlanságok”.
A lényeg azonban igaznak hangzik és sokan gondolják, hogy Olmert boldog volt, hogy beszámolhatott a Rice képébe vágott tojásról:
Ő (Bush) utasította a külügyminisztert, és az nem szavazta meg azt a határozatot, amelyet ő főzött ki, fogalmazott és szervezett meg, és egyeztetéseket folytatott az érdekében. Rendesen benne hagyták a pácban. …”
Igaza volna Sharonnak? Ha meggondoljuk hogy az ENSZ-nek legalább 65 Izraelt elmarasztaló határozatát vétózta meg az Egyesült Államok, azt hiszem, kétely nélkül hitelt adhatunk a szavainak.
A radikális cionista Ze’ev Jabotinsky, Menachem Beginnek és a brooklyni – sokak szerint fasiszta – Meir Kahane rabbinak a lelki atyja írta, hogy a zsidók számára a palesztinokkal való bánásmód „egyetlen útja”, ha „elkerülnek minden kísérletet bármiféle megállapodás elérésére”. Ezt Jabotinsky „acél fal” megközelítésnek nevezte el. Ezért nem véletlen, hogy Jabotinsky képe díszítette Sharon íróasztalát.
Folytatjuk…
Nemzeti InternetFigyelőVONA

A JOBBIK ÚJ TÁRSADALMI SZERZŐDÉST KÍNÁL A VÁLASZTÁSRAA Jobbik a jövő évi választásokra egy valódi társadalmi szerződést kínál, amely a “hazug és aljas” nemzeti együttműködés rendszere helyébe léphet – jelentette ki Vona Gábor, az ellenzéki párt elnöke, miniszterelnök-jelöltje vasárnap, Budapesten tartott sajtótájékoztatón.
Fotó: Székelyhidi Balázs / Magyar Nemzet
A Jobbik a jövő évi választásokra egy valódi társadalmi szerződést kínál, amely a “hazug és aljas” nemzeti együttműködés rendszere helyébe léphet – jelentette ki Vona Gábor, az ellenzéki párt elnöke, miniszterelnök-jelöltje vasárnap, Budapesten tartott sajtótájékoztatón.
Vona Gábor nyolcadik alkalommal ismertette újabb voksolási vállalását, hangsúlyozva, hogy jelenleg nincs érvényben valódi társadalmi szerződés, a kormányoldal ugyanis csak a választások után mutatta be „korrupcióra, arroganciára és rögeszmés háborúskodásra” épülő rendszerét, így a társadalomnak nem volt lehetősége véleményezni azt.
A Jobbik ezzel szemben egy évvel a választások előtt, június 10-én tartott kongresszusán elfogadta azt az elvi nyilatkozatot, amely alapján kormányozná az országot – fejtette ki a párt vezetője, hozzátéve, ez is azt mutatja, hogy nyílt kártyával játszanak és nem utólag próbálják „odamagyarázni a társadalom támogatását”.
Kiemelte, a Jobbik minden döntéshozatali fóruma egyhangúlag fogadta el ezt az elvi nyilatkozatot, amelyet a következő évben társadalmi vitára is bocsátanak.
Vona Gábor nyolcadik alkalommal ismertette újabb voksolási vállalását, hangsúlyozva, hogy jelenleg nincs érvényben valódi társadalmi szerződés, a kormányoldal ugyanis csak a választások után mutatta be „korrupcióra, arroganciára és rögeszmés háborúskodásra” épülő rendszerét, így a társadalomnak nem volt lehetősége véleményezni azt.
A Jobbik ezzel szemben egy évvel a választások előtt, június 10-én tartott kongresszusán elfogadta azt az elvi nyilatkozatot, amely alapján kormányozná az országot – fejtette ki a párt vezetője, hozzátéve, ez is azt mutatja, hogy nyílt kártyával játszanak és nem utólag próbálják „odamagyarázni a társadalom támogatását”.
Kiemelte, a Jobbik minden döntéshozatali fóruma egyhangúlag fogadta el ezt az elvi nyilatkozatot, amelyet a következő évben társadalmi vitára is bocsátanak.
Vona Gábor szerint ez a dokumentum mindenekelőtt azt fekteti le, hogy a Jobbik biztonságos, élhető, igazságos és szabad Magyarországot szeretne. „Ez egy erős asztal erős négy lába, ha bármelyik láb hiányzik az asztal összeomlik és Magyarország működésképtelenné válik” – tette hozzá.
A Jobbik emellett vállalja, hogy „magyar szívvel, józan ésszel és tiszta kézzel” kormányoz majd, továbbá legfontosabb céljának tartja annak biztosítását, hogy mindenki boldogulhasson a szülőföldjén, és így például mielőbb haza tudjanak térni, akiknek gazdasági kényszerből kellett külföldön munkát vállalniuk – fejtette ki az ellenzéki párt miniszterelnök-jelöltje.
Vona Gábor korábbi vállalásait felsorolva emlékeztetett, a Jobbik zéró toleranciát hirdetett a migrációval szemben, bevezetné az európai béruniót, elfogadna egy korrupcióellenes törvénycsomagot, két ciklusban korlátozná a miniszterelnökként betölthető időszakot, megadóztatnák a közbeszerzésen meggazdagodott vállalkozásokat, a nemzetbiztonsági mellett pénzügyi, gazdasági és elmeorvosi szempontból is átvilágítanák a kormány tagjait, továbbá létrehoznának egy civil parlamentet.
Apáti István, a Jobbik parlamenti képviselője kérdésekre válaszolva kijelentette, pártja plakátkampányának sarokszámait nyilvánosságra hozták, annak minden további részlete, például a plakátok egyenkénti ára üzleti titoknak számít, ugyanakkor ennek ellenére elérhető az Állami Számvevőszék „sólyomszemű ellenőrei” előtt. A Jobbiknak tehát nincs takargatnivalója az ügyben – mondta, hozzátéve Simicska Lajos nem tett szívességet a Jobbiknak.
MTI,  MNO


KÖTELEZETTSÉGSZEGÉSI ELJÁRÁST INDÍT AZ EU LENGYELORSZÁG, MAGYARORSZÁG ÉS A CSEH KÖZTÁRSASÁG ELLEN, AMIÉRT NEM FOGADNAK BE MENEKÜLTEKETFILE PHOTO. Migrants from Syria sit in front of riot police on a field after crossing into Hungary from the border with Serbia near the village of Roszke. © Marko Djurica / Reuters
Az Európai Bizottság jogi eljárást indított Lengyelország, Magyarország és Csehország ellen, mivel a három európai uniós tagállam nem “hozta meg a szükséges intézkedéseket” a bevándorlók és a menekültek kezelése ügyében. A kedden elindított kötelezettségszegési eljárást Brüsszel azzal indokolja, hogy Varsó, Budapest és Prága nem teljesítették a menekültek szétosztásról 2015-ben meghozott határozat szerint rájuk eső kötelezettségeiket.
A három európai tagállam “megsérti törvényi kötelezettségeit” – nyilatkozta a Bizottság, hozzátéve, hogy előzőleg figyelmeztették az országokat, hogy “tartsák be Görögországgal, Olaszországgal és más tagállamokkal szembeni kötelezettségvállalásaikat”.
A Cseh Köztársaság, Magyarország és Lengyelország még nem tette meg a szükséges intézkedéseket,” – mondja a nyilatkozat, állítva, hogy még egyetlen személyt sem fogadtak be. “Mindezek alapján határozott úgy a Bizottság, hogy jogi eljárást indít a három tagállam ellen.”
Január óta a közösség más országai Olaszországból és Görögországból közel 10 300 embert költöztettek át a bizottság szerint. “Az áttelepülés üteme jelentősen megnőtt” – hozzátéve, hogy “ötszörös növekedést” tapasztaltak az előző év azonos időszakához képest.
Összesen közel 21 ezer menedékkérőt osztottak szét Európában, Görögországból mintegy 14 ezret vettek át, a többit pedig Olaszországból.

A Cseh miniszterelnök, Bohuslav Sobotka bírálta Brüsszel döntését, és a bevándorlók szétosztásának tervét működésképtelennek” nevezte – áll a Reuters jelentésében.
Az Európai Bizottság vakon ragaszkodik a működésképtelen kvóta elképzeléséhez, amely az európai polgárok bizalmának csökkenéséhez vezetett és háttérbe szorította a bevándorlási válság megoldásának érdemi kidolgozását,” – idézte a hírügynökség Sobotka email-ban tett nyilatkozatát.
Varsó szintén válaszolt a brüsszeli döntésre, mondván, hogy nem változtat a jelenlegi bevándorlási politikáján és nem szándékozik elfogadni a kvóta szerinti elosztást. Készen állunk az Európai Bíróságon is megvédeni erre vonatkozó jogunkat – mondta a lengyel külügyminiszter, Konrad Szymanski a PAP (Polish Press Agency) hírügynökségnek kedden.
A jogi eljárás megindítása csak tovább fokozná az EU megosztottságát és még
jobban eltávolítja a közösséget a kontinenst sújtó bevándorlási válság megoldásához szükséges politikai megegyezéstől” – mondta a miniszter.
Tévesnek” nevezte a 2015-ös tervet és azzal érvelt, hogy Varsó “az Unió külső határainak védelmével és a régió humanitárius tevékenységében való rendszeres részvételével hozzájárul a migránsválság megoldásához.”
Az EU Bizottság keddi nyilatkozatában az Unió bevándorlási biztosát, Dimitris Avramopoulos-t idézte, aki azt mondta: “Az áttelepítéssel kapcsolatban azt szeretnénk, ha világossá válna; az áthelyezésről szóló tanácsi határozatok végrehajtása jogi kötelezettség, nem pedig választható lehetőség.

Az elosztás működik, ha van politikai akarat” – állítja Brüsszel.
2015 szeptemberében az uniós miniszterek tervet fogadtak el, annak a több mint 100 000 bevándorlónak a szétosztására, akik már elérték a kontinenst. Azonban nem minden EU-tagállam tartotta elfogadhatónak ezt az intézkedést, mondván, hogy a migráns válság nem oldható meg kötelező kvótákon keresztül.
ForrásRussia Today
Fordította: Urthvas Bethad
Nemzeti InternetFigyelő (NIF)a zsidó fasizmus arca !!!
Azt várod hogy a magyart is így kezeljék a cionisták !!!!Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése