2017. július 9., vasárnap

Energia aura csakra XIV.

Energia aura csakra XIV.


A 13 ŐSI EGYIPTOMI, MAYA -BELI ÉS INKA –KORI ENERGIARENDSZEREK

Első Csakra:

Ez az aura legalsó pontján található, a „Föld Kapu” pontja, csakrája. Feladata, hogy a Földanya energiáit az auránkba és a testünkhöz legközelebbi rétegekbe vezesse, segít leföldelni magunkat, egészséges földi gyökereket növeszteni és kapcsolatot tartani az egész bolygóval. Ez kapcsolódik az első dimenzióhoz, amely az ásványvilág birodalma.

Második Csakra:

Ez egy három gyűrűből álló  éteri csakra, amely közvetlenül a lábunk alatt van, amit „Földátalakító” energia központnak is hívnak. Feladata, hogy megszűrje a Föld sugárzásának az energiáit, mielőtt belépnének a testünkbe, és hogy átalakítsa az energiák frekvenciáját, szerkezetét és alapvető természetét, hogy azok kompatibilisek legyenek velünk, a mi saját lényünk alapenergiáival.Ez a második dimenzióval áll kapcsolatban, mely a baktériumok az egyszerű életformák, élő struktúrák és a tisztán ösztönlények világa.Harmadik Csakra:
 

Ez a gyökércsakra, mely a gerincoszlop alsó végpontjától indul. Átvezeti az energiát a „Föld – átalakító” csakrából a testünkbe, hogy kiépüljön a közvetlen kapcsolat a Föld tiszta tápláló – éltető energiáival. Ez felelős a fizikai testünkkel és a földdel való harmonikus és teljes működésű kapcsolódásunkért és kapcsolatunkért. A harmadik dimenzióval áll kapcsolatban, mely az emberiség, az állat – és növényvilág egy komplex birodalma.

Negyedik Csakra:

Ez a szakrális csakra, mely a szexuális energiák központja. Felelős a testi szintű érzékelésért és az érzelmek és vágyak teljes megéléséért. Ez a csakra a negyedik dimenzióhoz kapcsolódik, melyhez az asztrál világ fényes és sötét oldala is hozzátartozik. (A mátrix)Itt találhatóak az érzések, gondolatformák, a tündérek, az elementálok, az elementárok, az asztrális entitások és álmaink érzelmi aspektusa is.


Ötödik Csakra:

A testünkben ez a csakra egy különleges energiapont, a köldök magasságában van, amely egyfajta belső éteri köldökzsinórként működik a Felsőbb Énnel való kapcsolatban, és közvetlenül kötődik a földi élet születési élményéhez és az anyához is. Ide tartozik az ötödik dimenzió, amely már a Fény Városainak az otthona, az Angyalok és Dévák birodalmának legalsóbb szintje. Amikor álmainkban gyógyítást adunk vagy kapunk, fénylények tanítanak minket és időn és teren utazunk át, akkor már ebben az ötödik dimenziós birodalom valóságaiba járunk át.

Hatodik Csakra:

Ez a solar plexus vagy a központi erőközpont, mely kapcsolatban áll a hatalom, az akarat, a birtoklás, a ragaszkodás, az irányítás és az ego területeivel, illetve a valódi identitás, helyes önértékelés és a másokkal, való reakciókkal és intoleranciával. A hatodik dimenzió tartozik hozzá, mely az Isteni formák birodalma, a szakrális geometria alapjainak, az erők és szimbólumok első, magasabb értelmezésének a tudatos szintje.


Hetedik Csakra:

Ez a szívcsakra, a feltétel nélküli szeretet, elfogadás és a hit helye. Ide tartozik a lelki szintű önértékelés, amely azt jelenti, hogy tisztában vagy önmagad lényegi esszenciájával. A szív csakrához kapcsolódik a Lélek, a Felsőbb Én és a Szellem energiája. A hetedik dimenzió az Isteni hang és érzékelés világa, melyben az égi fények és energiák a hangokon, egyfajta égi zenén, frekvencián keresztül válnak a kinyilatkoztatás eszközévé. A szív csakrában szólal meg, a minden egyes lélekre egyénileg jellemző zenei tónus, amely egy kis energiacsatornát, hullámot, szintet rezegtet meg. Ez a belső hang csatorna, mely a soul – martix területétől a torok csakráig vezet.

Nyolcadik Csakra:

Amikor a torokcsakra befogadja a lelked energiájának hangját és frekvenciáját a belső hang csatornán keresztül, aktiválja a kreatív önkifejezés természetes képességét.Minden, amit mondasz, minden hang, amely benned ébred, és minden kreativitás Lelked spontán kifejeződése. Ide kapcsolódik a nyolcadik dimenzió, mely az Isteni Fények, Színek és a Tudatosság világának a kifejeződése az érzésmintákon keresztül.


Kilencedik Csakra:
[Pineal+Gland+Third+Eye+Stargate.jpg] A harmadik szem nem ugyanaz, mint a Ajna, ez egy gyakori tévedés. Az ajna (megfigyelő) valójában a testen kívül kb.20-30 cm.a homlok előtt . A harmadik szem a fejben található (tobozmirigy). Legtöbb embernél fejletlen. Ezt részben azért, mert a legtöbben nem elég fejlettek, hogy tudatosan töröljék, illetve emeljék az alsóbb csakrák energiáját , és töröljék a fertőzött kundalini energiát, meg kell szabadítani a  sötét erőktől, alsóbbrendű energiáktól stb. még mielőtt előtt aktiválódik. :-)


Ez a harmadik szem csakra, ami az önképzéshez kapcsolódik, valamint a látás minden nemű formájához, legyen az befogadó vagy kiáradó, illetve, hogy hogyan fordítjuk le önmagunknak mindazt, amit látunk. Ha ítélkezés, félelem, vád, tisztelet, megbecsülés vagy éppen semleges érzések ébrednek valamivel vagy valakivel szemben bennünk, ezeket fogjuk belevetíteni mindabba, amit látni vélünk a szemünkön, vagy a harmadik szemünkön keresztül. Ha nem teljesen tiszta, elvárásoktól és előítéletektől mentes belső hozzáállással közelítünk a dolgokhoz, a harmadik szemünk nem lehet igazán nyitva és harmonikus, mert a realitásról alkotott képünket vetítjük ki, és az, mint egy fátyol elhomályosítja a valóságot. Ide kapcsolódik a kilencedik dimenzió, a teremtő tudatosság által ébresztett fények prizmaszerű visszatükröződése.

Tízedik Csakra:

A korona csakra magasabb dimenziók energiáit fogadja és fordítja át gondolatokká, érzékeken túli érzékeléssé és belső intuícióvá. Az, hogy ezen magasabb dimenziók energiái negatívak, vagy pozitívak, (Isteniek) az attól függ, hogy az illető, milyen spirituális érettséggel és milyen korlátokkal rendelkezik. A korona csakra ezen kívül őrzi a jelen élet magasabb céljait, fény feladatait, a személy szellemi eszenciáit, elmúlt életeinek emlékeit, spirituális hitrendszerét és szellemi hovatartozásának emlékét. A tízedik dimenzió a Lélekcsaládok és a Csillagtestvériségek birodalma, amely kifejezi az egyén individuális tudatos lényegi kapcsolatát 
mind a teremtéshez és a Teremtőhöz.
Tizenegyedik Csakra:

A kozmikus átalakító csakra három gyűrűből áll a fejünk fölött, és kiegyensúlyozza a lábunk alatt lévő hasonló földi csakrát. Feladata, hogy megszűrje és átalakítsa a kozmikus, magasabb dimenziókból érkező energiákat. Jelenbe hívja az elmúlt életek energiáit, a szellemi vezetők üzeneteit, az Akasha Krónikák információit, a megfelelő Sugár energiáit, hogy mindez kifejezhető formában megjelenjen a jelen inkarnációban, harmonizálva a céljainkkal, terveinkkel, testtudatosságunkkal és a spirituális kapcsolatainkkal. Ide kapcsolódik a tizenegyedik dimenzió, amely az Angyalok, Arkangyalok, bolygók, csillagrendszerek és galaxisok felsőbb létezőinek a birodalma, valósága.

Tizenkettedik Csakra:

A Kozmikus Kapu csakrája, amely az aurád legfelsőbb pontján található. Feladata az előzőhöz hasonlóan az illető kozmikus kapcsolatainak, Sugár energiájának és az Akasha Krónikák információinak a befogadása, valamint összekötő kapocs az emberi tudatosságunk és a multidimenzionális létünk holografikus képe között. A tizenkettedik dimenzió a Teremtés és a Teremtő birodalma. Az Égi Atya és Anya már individuális, de egyben a mindent betöltő isteni Egy megélésének a helye.

Tizenharmadik Csakra:

Az Isteni Egy-ség csakrája, mely magában őrzi valamennyi csakra, tudatossági szint és dimenzióbeli kapcsolat energiáinak az összességét, de ez az egység, több mint a részek összege. Összekapcsol a „Minden, ami van” Isteni Egységével. A tizenharmadik dimenzió így az Örök Isteni Teljesség és a Forrás jelenléteForrás: larimarkristalykapu.huMi a pránacső ?                                          

Azoknak, akik még nem ismerik a pránacsövet, íme a leírás:

A pránacső egy finom energetikai csatorna, egy csőhöz hasonlít és a korona csakrától ( a fejtetőn) halad keresztül a test közepén és a gátrészen elhelyezkedő gyökér csakrán kilépve elér a föld mélyébe.
Ha összeérintjük a hüvelykujjunkat a mutatóujjunkkal, láthatjuk, hogy milyen széles a pránacsövünk. Néhány ezoterikus írásban úgy említik, mint központi pillér vagy oszlop.

A tibeti buddhizmus egyes ágaiban a jógik vagy joginik egy nagyon vékony csatornával dolgoznak csak, ez kb. olyan vastag, mint egy emberi hajszál, ez a csatorna a pránacső közepén halad. Úgy ismerik ezt, mint a Titkos Csatornát, és egyes jógagyakorlatoknál ezt használják a finom energiák testbe juttatásához - elképzelésük szerint ez felgyorsítja a spirituális megvilágosodást és a felemelkedést..

Általánosságban azt mondhatjuk, hogy a pránacső csak néhány lábnyira jut le a földbe (kivéve ha valaki igazán földelt) és felfele is csak hasonló magasságba ér.
Mivel a pránacső nagyon finom energiákból áll, nem követi a newtoni fizika törvényeit, inkább a kvantum mechanika alapján működik. Ez teszi lehetővé, hogy nagyon nagy távolságokba elérhessünk vele: akár a föld magjáig ill. messze ki az űrbe.

Azoknak, akiknek ez a koncepció szokatlan és furcsa, azt ajánlom, olvassák el egy rövid cikkemet, amit „Gondolatok és megfigyelések a csatornáról” címmel írtam.
Ha ez segít, akkor gondoljanak úgy a pránacsőre, mint egy képzeletbeli eszközre. Nem kell eldönteni, hogy létezik-e vagy sem. Egyszerűen fedezzék fel a hatásait a saját módjukon.

A pránacsőre gondolatainkon és szándékunkon keresztül tudunk hatni. Egyszerűen a szándék által ki tudjuk terjeszteni a csatornánkat mind a földbe, mind a kozmoszba. Ha kezdők vagyunk, egyszerűen csak gondoljunk arra, hogy ez megtörténik. Ahogy egyre többet dolgozunk vele, egyre erősebbé, ösztönösebbé válik a benyomásunk a szándékunk által létrehozott hatásról.

A Hathorok által javasolt eljárás, azaz a pránacső használata azoknak szól, akik szeretnének tenni azért, hogy kapcsolatba lépjenek a Földdel. Néhány ember rezonátor, néhány pedig aktivátor. Néhány ember mindkettő. Rezonanciába kerülni valamivel, ráhangolódni valamire (esetünkben a föld magjára) lényegében passzív cselekedet. Néhányan ebben jók, mások viszont szeretnek tenni valamit. Azoknak, akik tenni szeretnének, a pránacső remek eszköz. Mindenki döntse el, neki melyik működik.

Bárhogy is tesszük, a fontos az, hogy szellemi rezonanciát hozzunk létre a föld magjával, és ha tehetjük, akkor a galaxis központjával is.
shaumbra.wire.hu
    
Hogyan működik a morfogenetikus mező.


Az előttünk álló, nem mindennapi fejlődés átéléshez az utca emberének is meg kell értenie, hogyan működik az a „valami”, ami által tényleges előrelépés rövidesen megtörténik. Ami által végre valóban változást láthatunk az emberi lét minőségében… ez valami, ami véget vet a válságnak, a széthúzásnak, és egy korszakot befejező csúnya évek sorozatának. „Válság” van! Már szinte divat mondani. És tényleg az van. Az emberi tudat válsága zajlik, a polaritás, avagy dualizmus korának alkonya, annak is végnapjai. Ezért e káosz. De a romokból egy szépséges világ születik hamarosan.

A „Morfogenetikus mező – Olyan energia-mező, mely által az emberi faj egyedei nem fizikai módon kommunikálnak egymással. A morfogenetikus mező metafizikai energia-formák összekapcsolódósából keletkező információs közeg: az emberi faj gondolatainak és érzelmeinek összessége akkor is kapcsolatba lép egymással, ha erre az adott ember nem tudatos. A tudatos emberek ezt a mezőt képesek nagymértékben pozitív irányba „hangolni”, míg egyes érdek-csoportok ugyanezt a mezőt használják alvó tudatok irányításához, médián, reklámokon és pornográfián keresztül”

A közös tudat-mező, avagy háló tehát ez információs közeg, melyen keresztül metafizikai energiaminták, gondolatok és érzelmek „találkoznak” Olyan ez, mint az emberi faj közös kompjútere. Nem véletlen tehát, hogy ennek a közegnek a segítségével bizonyos érdekcsoportok gyakorlatilag vegetáló állapotban tartják az emberiség nagy részét. A média tökéletes eszköz arra, hogy mesterségesen állítsák be mindazt, hogy mit higgy. Behatárolják „fontos” politikai csoportokról a véleményed, megmondják, neked, milyen ruhában leszel vonzó az ellenkező nem számára, és elhitetik, hogy a Föld kocka, csak tulajdonképpen gömbnek tűnik.

Figyeld meg, hogy a híradóban a hírek túlnyomó többsége nemcsak negatív, de valójában lényegtelen is. Az ember természeténél fogva hajlamos pozitív gondolkodásra, mert így született, ez a természete. Ha viszonylag több időt töltöttél már külföldön, megfigyelheted: idegen származású, vallású, politikai ideológiákat magukénak valló emberek is nagyon könnyen összebarátkoznak hasonló körülmények között, (közös munkahely, például) HA nincs közöttük mesterséges szítás (gyakran még akkor is). Az emberi faj nem bűnben született, nagyon is harmonikus állapotban élhetne és élni foga természettel, amint egy picit is tudatosabb lesz önmagára és személyes energiáira.

A közös tudatháló segítségével az emberi faj is nagyon gyorsan (a jelenleginél sokkal gyorsabban) fejlődhetne és fejlődni is fog. Itt most nem a kéthavonta megjelenő telekommunikációs és informatikai fejlesztésekre gondolok, hanem az emberi lét értelmének, a tudatnak előrelépésére, ami által lehullik a maszlag erről a reklám-cukormázas kirakatvilágról. Ami által az emberiség és a bolygó jelentős problémai végre megoldódhatnak.

Ha nincs fék. Csakhogy a média még milliók tudatát mossa nap, mint nap. Most nem arról van szó, hogy minden műsor rossz, és szándékos butítás. Bár ezekből is akad szép-számmal, korántsem ez a fontos. A gazdasági elitnek éppen elég, ha tömeg-tudat hálóját jelentéktelen dolgokkal köti le, mert az leköti a figyelmet: ahol a figyelem ott pedig az energia, és aki jelentéktelen dolgokkal tölti az idejét, az nem ér gondolkodni: így eszébe sem jut, hogy szolgaként él. 
Morfikus mezőNagy trükk ez, és az alvó tudat szépen be is veszi. Jól tudják azok ott az elitben, hogy lehet az emberből szorgos dolgozót faragni, úgy hogy az még kérdezni sem fog. Miért kell nekem 12 órát dolgozni? És miért nem tudok megélni belőle? Az „Azért mert nincs más” és az „azért mert válság van” válaszok pedig elégségesek egy mélyen alvó tudat számára. Jól tudják azok ott az elitben: add meg nekik a szabadság illúzióját, és a nép kezes báránycsordaként válik irányíthatóvá. Irányítsd a gondolkodásukat és ők meg sem fogják kérdezni, hogy mi miért történik.

Szabad fordításban idézném John Lennon szavait: „Kábítanak vallással, szexszel, TV – vel. Azt gondolod, annyira okos vagy, és a társadalmi rétegek szabadok. De amennyire én látom, ti még mindig kibaszott rabszolgák vagytok”

Mikor ültél le utoljára úgy híradót nézni, hogy feszülésig tele voltál izgalmakkal és alig vártad, hogy kezdődjön? Mert valójában így kellene történnie… tele izgalmas és érdekes, fejlődést képviselő eseményekkel. Új anyagot fedeztek fel, új expedíció a holdra, megszűnt az AIDS, gyógyíthatóvá vált a rák Megélénkülne és pezsdülne a világ, hiszen ahol a figyelem, ott az energia. Ehelyett elég a figyelmet érdektelen politikai és gazdasági adatokon, és celebek magánéletén tartani. Így tartják álomban a jóravaló munkásembert, aki melója után, ha van még neki (persze ez is „normális”, hiszen „válság” van) hazatérve csak TV mellett szeretne vacsorázni… és várni, hogy lassú haldoklása egyszer véget érjen. Talán majd ez a kormány… most már biztosan jobb lesz… jobbnak kell lennie.

Képzeld el, hogy ha Híradóban minden este bemutatnák a szabad energia-energia jelenségét, és az ahhoz kapcsolódó fejlesztéseket. (Csak itt jegyzem meg, hogy bár technológiai fejlesztések sohasem állnak meg, a szabad-energia jelensége már több éve felhasználható lehetne!) A morfogenetikus mező által a tömegtudat robbanna… Néhány hónap alatt, ténylegesen fűthetnénk és közlekedhetnénk segítségével – gyakorlatilag ingyen. Mi szükséges ehhez? Mindössze a szabad energia témájára irányuló, megfelelő mennyiségű figyelem. Minél több ember foglalkozik és gondol a szabad-energiára a, a válság, egyetlen gyors, és végleges megoldásaként, a valóság annál hamarabb fogja ezt a gondolati mintát követni. Persze ehhez fel kéne nőni, kollektív tudatossági szinten is.

Gondolkoztál azon, mi az akadálya, hogy az autód nem forgó-mágneses motorral szállít reggelente téged – ingyen - a munkahelyedre, ahonnan egy fél délelőttnyi „munka” után már mehetnél is a családodhoz, barátaidhoz, szerelmedhez?
Mi vagyunk az oka. Mert még mindig alszunk. Még mindig azt várjuk, hogy majd bemondja a TV… meg majd megtörténik magától az egész. Nem nem, ideje rájönni, hogy az a doboz nem tartozik a barátaink közé. 

Tudod, a „rosszak” legnagyobb fegyvere, hogy a „jó” emberek gyakran nem tesznek semmit. Tudják, hogy a birkanyáj közepén vannak, de nem cselekednek. Az elit pedig elégedetten néz végig a cseléd-seregen.
Mi a megoldás? A megoldás az információ terjesztése, most már széles körű társadalmi rétegekben is. Nem csupán ezoterikus weboldalak cikkeiben, de életmód és természet témájú magazinok, online és nyomtatott verziójában, ismereterjesztő könyvek és folyóiratok formájában, de akár egy-egy cikk erejéig Kiskegyed vagy a Nők Lapja hasábjain is. A szabad energia nem misztikum és nem alternatív technológia, hanem a globális válság, a dualizmus válságából az egyetlen kivezető út. Könyvkiadók és magán-tulajdonú médiumok előtt itt a lehetőség, hogy korszakalkotó technológia témáját végre felvállalják, és széles körben juttassák el az arra kiéhezett társadalom felé. Gondolj rá, beszélj róla, esetleg írj róla vagy tarts előadást ismerőseidnek!

Mindenkinek hallania kell a szabad-energiáról, tudnia azt, hogy ez nép rendeltetett arra, hogy az Új világ új technológiáját a bolygó többi részébe kisugározza. Mert - bár ez a jelenünkben gyakran nem látszik – a Magyar ősi, spirituális gyökerekkel rendelkező nép, amely el fogja hozni a szabad-energiát a Kárpát-medence majd a Földanya többi vidékére is.
Így lesz, méghozzá nagyon hamarosan.


http://shaumbra.wire.huA morfikus mezők átterjednek a téren és időn 
Morfogenetikus mezők
Morfogenetikus mező neve a „morph = forma" és a genezis = létrejövés szavakból ered
Valamennyi rendszert az energián és az ismert
anyagi tényezőkön kívül láthatatlan szervezőerők is regulálják. Ezek okozati mezők, mivel a forma- és viselkedésminták előképeiként szolgálnak. E mezők nem a szó normális értelmében vett energiával bírnak, mivel hatásaik átjutnak a tér és idő gátjain, ami a normális energia áramlásában akadályt jelentene. Távoli hatásuk éppoly erős,
mint közelről gyakorolt hatásuk. E hipotézisnek megfelelően bármikor, ha egy faj egyede elsajátít egy új viselkedési mintát, ez megváltoztatja az adott faj oksági mezejét, legalábbis enyhe mértékben. Ha e viselkedés elég sokáig ismétlődik, akkor „morfikus rezonanciája" kihathat az egész fajra.
E mező működése a távolra-hatást is tartalmazza, mind térbeli, mint időbeli jelentésben. Az időn kívül eső fizikai törvények által determinált formáktól eltérően a morfogenetikus mező az időn átterjedő „morfikus rezonanciától" függ.
Ez annyit jelent, hogy a morfikus mezők átterjednek a téren és
időn, s az események képesek hatni a bárhol, más időben végbemenő eseményekre.
Ennek egy példáját mutatja be Lyall Watson: Lifetide: The Biology of Consciousness (Életáradat: a tudat biológiája) című könyvében, amelyben leírja a népszerűén csak a „századik majom elvének" nevezett elméletet. Watson azt látta, hogy miután majmok egy csoportja megtanult egy bizonyos viselkedést, más szigeten élő majmok a kommunikáció „normális" módjának lehetősége nélkül egyszer
csak szintén tudták ugyanazt a viselkedést.
Dr. Dávid Bohm a „Revisions" című folyóiratban azt állítja, hogy ugyanez igaz a kvantumfizikában. Leírja, hogy az Einstein-Bodolsky- Rosen-kísérlet szerint van helyhez nem köthető, vagy szubtilis kapcsolat a részecskék között. Azaz a rendszernek egy kollektivitása, amit nem tulajdoníthatunk csupán e részecske sajátjának, hanem az egésznek. Emiatt bármi, ami a távollévő részecskékkel történik, más részecskékkel alaki mezőjére is hatással lehet. Bohm továbbmegy, és azt állítja, hogy az „univerzumot kormányzó időtlen törvényekről alkotott elképzelés úgy tűnik, nem tartható fenn tovább, mivel maga az idő is kifejlődött szükségszerűség része".
Ugyanebben a cikkében Rupert Sheldrake a következő következtetésre jut: „ A kreatív folyamat, mely új gondolatokat szül, s amelyek segítségével új teljességre bukkanhatunk, hasonló az alkotó valósághoz,
mely az evolúciós folyamat során nyújt lehetőséget új teljességek felmerülésére. Az alkotó folyamat úgy tekinthető, mint különálló dolgok egymáshoz kapcsolódása útján létrejött komplett és magasabb szintű egészek következő fejlődési állomása.
A „Fényen túli" egymáshoz kapcsolódás a magasabb-rendű valóságon keresztül valósulhat meg. Azt gondolom, hogy a mi valóságunk feletti valóságban a „dolgok jobban összekapcsolódnak", az „eseményeknek" több közük van egymáshoz, és hogy a „dolgok" egy még ennél is magasabb szinten keresztül teremtenek kapcsolatot egymással, így magasabb szintekre eljutva képesek lehetünk megérteni, hogyan működik a közvetlen kapcsolatlétesítés.
A fizikusok azt állítják, hogy az anyagnak nincsenek elemi építőkövei.Az univerzum egy szétválaszthatatlan egész, egymással összefüggő, egymással kölcsönhatásban lévő, egymással összefonódó valószínűségek hatalmas szövedéke.
http://angyalforras.hu
A prána-táplálkozásról a védikus írások alapján

A közelmúltban jött divatba egy olyan táplálkozási mód, amely évezredek óta ismert volt az indiai jógik körében. Ez a pránaevés. Az õsi szanszkrit nyelvû írások, a Védák részletesen beszámolnak az emberi szervezet mûködésének alapelveirõl. A mindannyiunk által ismert durva fizikai test mellett az ember egy finomfizikai, ún. energiatesttel is rendelkezik. Ez alkotja az emberi aura rétegeit. Mind a durva, mind a finom rétegek anyagiak, és Tudattal nem rendelkezõ anyagi elemekbõl állnak. A durva fizikai testet öt õselem kombinációja alkotja: föld, víz, tûz, levegõ és éter. A finomfizikai testet finomabb energiamezõk alkotják: az elme, az intelligencia, az egó és a tudat. Mindezek a rétegek burokként fedik be a lelket, amely egy örök, transzcendentális, Tudatos személy.
Mi a prána?

A prána az univerzális életerõ, amely az egész univerzumot áthatja. A prána az univerzum õsállapotának idején nyilvánul meg az anyagi elemek összességébõl, a mahat-tattvából. A prána fõleg éterbõl (ákása) áll, de az emberi testbe belépve a víz és levegõelem is belekeveredik. A prána biztosítja a durva és finom test különbözõ rétegeinek és szerveinek mûködését és kapcsolatát egymással. Az atmoszférában található pránarészecskék a napfonatcsakrán keresztül kerülnek be a testbe és tízféle életlevegõre oszlanak, amelyek különbözõ pályákon keringenek az energiatestben az ér- és idegrendszerhez hasonlóan. A prána a következõ közegeken keresztül juthat be a szervezetbe: levegõ, napfény, víz, táplálék, föld, valamint tudatos energiaátadás. A legutóbbi módszeren alapul a bioenergetika tudománya.
Hogyan használjuk fel a pránát?

A prána megfelelõ felhasználásához a csakráknak nyitottaknak és tisztáknak kell lenniük. Ha energiablokkok vannak az aurában, akkor betegségek léphetnek föl. A prána tudatos felhasználásának tudományával a jóga õsi tanításai foglalkoznak. A jóga célja, hogy az ember minden szinten megtisztítsa a szervezetét, és a testét lélek irányítása alá vonja. Ennek érdekében nyolc egymás után következõ fokozat elsajátítása szükséges, melyek a következõk: jáma - az öt tilalom; nijáma - az öt önszigor; ászana - testtartások, pránájáma - a légzés irányítása; pratjáhára - az érzékek visszavonása; dháraná - koncentráció; dhjána - meditáció; szamádhi - az önmegvalóstás transza. A légzés szabályozását tehát, mint látjuk, három másik lépcsõfok elõzi meg. A jáma öt tilalma a következõ: ahimsza - erõszakmentesség; szatya - igazmondás; asztéja - a lopás elkerülése; aparigraha - a vagyonról való lemondás; bramacsárja - cölibátus.

Az a jógi, aki tökéletessé vált e tilalmak követésében, elkezdheti a nijáma öt önfegyelmezõ gyakorlatát: saucsa - tisztaság; szantosa - elégedettség; tapasz - lemondás; szvádhjája - a tudás mûvelése; isvara pranidhána - meghódolás Isten elõtt. A nijáma elsajátítása után a jógi elkezdheti az ászanák gyakorlását. A több száz különféle testgyakorlat felkészíti a szervezetet arra, hogy az életáramlatok szabályozásának alá legyen vetve. A pránajáma szintjéhez érkezve a jógi már nagyrészt magtanult uralkodni az érzékszervei felett.

Mind az ászanák, mind a légzõgyakorlatok azt a célt szolgálják, hogy optimalizálják a szervezet energiafelhasználását és így a jógi lehetõleg minél kevesebb aktivitással tudja fenntartani a testét és minél több figyelmet tudjon fordítani a meditációra. A pránájáma tökéletességét elérve a jógi valóban képes lesz arra, hogy csupán a levegõbõl és a napfénybõl vegye magához a táplálékot. Ekkor képessé válik arra, hogy hosszan tartó meditációknak vesse alá magát, akár évtizedeken vagy évszázadokon át transzba merülve.
Pránaevõ jógik és szentek

Hadd szúrjuk itt közbe, hogy a pránaevés nem feltétlenül enged következtetni a yógi erkölcsi és lelki szintjére, bár sok fejlett személy érte el ezt a szintet. Dhruva Maharádzsa, a híres királyfi öt éves korában érte el ezt a szintet, sõt a lélegzését is leállította. Hiranyakasipu viszont egy hatalmas démon volt, és tízezer éven keresztül végzett lemondást, melynek során nem evett, és testébõl csak a csontok maradtak meg. Misztikus képességének segítségével a pránát a csontjaiban keringette. A koronacsakrájából ugyanakkor annyi tûzenergia áradt hogy az egész univerzumot felmelegítette. Szaubhari Risi és Visvámitra Muni a légzést is feladták, és a víz alatt meditáltak. A középkori vaisnava (Visnu-, Krisna-hívõ) szentek közül Bhúgarbha Goszvámi évtizedeken keresztül nem evett, Raghunátha dász Goszvámi pedig kétnaponta egy pohár írót fogyasztott élete utolsó éveiben. Õ Isteni Kegyelme A.C. Bhaktivedanta Szvámi Prabhupáda életének utolsó évében feladta az evést, és teljesen tiszta tudattal hagyta el a testét.
Ki lehet pránaevõ?

A védikus hagyomány szerint a szilárd táplálék fogyasztásának feladása az olyan, testileg és lelkileg tiszta személyek számára ajánlott, akik fizikailag visszavonult, de spirituálisan aktív életet szeretnének élni. A prána ugyanis sokkal könnyebben alakítható át mentális energiává, mint fizikai erõvé. A nehéz fizikai munkát végzõ, sokat utazó, aktív kommunikációt folytató és hideg éghajlat alatt tartózkodó emberek számára tehát a Védikus ismereteim alapján nem ajánlom a pránaevés elsajátítását, bár a test megtisztítása és a prána minél tisztább bevitele az õ számukra is fontos.

Hangsúlyozni szeretném tehát, hogy a táplálkozás feladását csak nagyon tiszta, felkészült személyeknek érdemes megkísérelnie, kizárólag a lelki fejlõdés érdekében, és nem gazdasági megfontolásból. A táplálkozás feladása illetve a prána segítségével történõ létfenntartás önmagában még csak lelki gyakorlatnak sem számít. A védikus írások szerint a valódi lelki fejlõdést korszakunkban Isten odaadó szolgálata és az Õ neveinek éneklése jelenti.

A "prána-táplálkozás" csupán egy másféle létfenntartás - de önmagában még nem lelki tett.
Lelki étel?

Sokan azzal a tévfelfogással vetik bele magukat a pránaevésbe, hogy a prána az abszolút transzcendens energia, és a pránaevõ egy tökéletes szintet elért transzcendentalista, szent ember. A cikk bevezetõjében azonban rávilágítottam arra, hogy ez csupán az anyag egy finomabb formája. A fizikai vibrációk emellett szennyezettek is lehetnek, hiszen temérdek karmát hordozhatnak magukkal. A Védák azonban kínálnak egy lehetõséget azoknak, akik anyagi táplálkozás mellett szeretnék elérni a lelki tökéletességet.

A Bhagavad-gítában Krisna azt mondja, hogy azok, akik a Neki áldozat gyanánt felajánlott étel maradékait fogyasztják, megszabadulnak minden bûntõl és a szívükben felébred az Iránta érzett transzcendentális szeretet. Azt is kinyilvánítja, hogy milyen ételeket lehet Neki felajánlani: zöldségek, gyümölcsök, gabonafélék, tejtermékek, magvak és hüvelyesek.

Bárki tehát, aki ilyen alapanyagokból készít ételt és felajánlja Istennek, az mennyei mannában részesül, melynek energiaszintje nem is hasonlítható a közönséges pránáéhoz.

Szűcs Gábor Védikus Bölcselettudományi Szabadegyetem
http://www.vegetarianus.hu/ujsagok

Táplálékom a fény


Jasmuheen - nő, aki nem eszik

YouTube-videoklipFemale Breatharian Guru Jasmuheen - Woman who does not eat

https://www.youtube.com/watch?v=WM5gQiAqlLs

Interview with Jasmuheen in Italian

https://www.youtube.com/watch?v=TCCkA5ydHug

Jasmuheen - Breatharian - Amazing Avatar of Pranic Living P2/5 & 

https://www.youtube.com/watch?v=Fxjt86kj2ac

Jasmuheen (ejtsd: dzsazmuhín), ausztrál származású hölgy, 1993. júniusa óta pránából, levegõbõl és kevés vízbõl él. Nem böjtöl, nem éhségsztrájkol, hanem a mindenki számára folytonosan jelenlévõ kozmikus, szabad energiából és levegõbõl tudatosan táplálkozik.

Könyve elõszavában így ír: "Mulatságos, hogy ha valamit tényleg meg kell csinálnunk, akkor az addig nem hagy békén bennünket, amíg el nem végezzük! Olyan, mint egy Keljfeljancsi, ami mindig az orrunk elé pattan, bármennyire is próbáljuk lenyomva tartani! Azt hiszem, ez történt ezzel a könyvvel és azzal az egész folyamattal, amit én, és mostanra sokan mások végigcsináltunk azért, hogy lehetõvé tegyük fizikai testünknek, hogy pusztán a fény táplálja és tartsa életben.

Bár 1995 szeptemberében azt a sugallatot kaptam, hogy készítsek egy tájékoztató füzetet arról, hogyan tarthat bennünket életben a prána, de soha nem vágytam sem arra, hogy széleskörûen "reklámozzam" ezt az eszmét, illetve a saját tapasztalataimat, sem pedig arra, hogy bárkinek is fizikai segítõje legyek e folyamat végigcsinálása közben. Akkor ez nem tartozott földi szolgálatom feladatai közé. Miután 1993 júniusában végigcsináltam a (késõbb részletesen leírt) "folyamatot", mintegy hat hónapra befelé fordultam. Meditáltam (sokszor naponta mintegy három órát is), naplót írtam és általában arra törekedtem, hogy tiszta és jól érthetõ kommunikációt folytassak a belsõ vezetõmmel.

Ebben az idõszakban kezdtem nagyon világos üzeneteket és utasításokat kapni (channelling) az isteni énemtõl arra vonatkozóan, hogy mi a célom és "küldetésem" a jelenlegi megtestesülésemben. Megalapítottam a Self Empowerment Academy-t (Önerõnkre Ébresztõ Akadémiát) és a Rezonancia Mûvészete elnevezésû tanfolyamokat kezdtem tartani, továbbá szemináriumokon tanítottam mindazt, amire rájöttem. Elutaztam bárhová, ahová csak hívtak. 1995 közepén meghívtak a Mesterek Nemzetközi Gyûlésére, amit az új-zélandi Taupo-tónál rendeztek meg. A meghívást kifejezetten azért kaptam, hogy mondjam el a tapasztalataimat arról, hogyan lehet pránából megélni.

Ekkoriban már jó ideje nem is gondoltam erre, azonban idõközben még több dolgot megértettem azóta, hogy leírtam a Rezonancia Mûvészete c. könyvem 27. fejezetét alkotó megjegyzéseimet. Nem hiszem, hogy közülünk, akik tucatnyian végigcsináltuk a 21 napos folyamatot 1993. júniusában, bárki is sejtette, hogy mennyire megosztja majd ez a dolog nemcsak a mi fénymunkás közösségünket, de a Melbourne-ben, Adelaide-ban, Perth-ben és Tasmániában mûködõ összes többi közösséget, sõt valószínûleg másokat is, akikrõl tudomásom sincs. Sokan úgy reagáltak a 21 napos folyamatra, hogy lehetetlen "az átlényegülésig böjtölni magad". Mások kijelentették, hogy valószínûleg nem tudnának lemondani az evésrõl. Többen még pénzt is felajánlottak azért, hogy engedjem meg, hogy mindenhová kövessenek, így bizonyítva be nekik, hogy nem vagyok "zugevõ".

A folyamat sok kétséget és félelmet keltett, sok kritikát és bírálatot váltott ki. Sokan végigcsinálták a 21 napos folyamatot, de utána áttértek egy friss gyümölcsökbõl és zöldségekbõl álló étrendre, egyesek pedig visszatértek a korábbi étkezési szokásaikhoz. Bár a 21 napos folyamatot végigcsinálók -- elvárásaiktól és ráhangolódásuktól függõen -- különbözõképpen fejlõdnek tovább, de kétségkívül csak a fény táplálja azokat, akik nem hagyják abba ezt a folyamatot. A 21 napos folyamat lényege nem a böjtölés, hanem a megengedés és a bizalom. Arról van szó, hogy olyan magasabb rezgésszintekre hangolódjunk rá, melyek lehetõvé teszik számunkra, hogy a kozmikus fény tartson életben bennünket. Arról szól, hogy ráébredjünk: itt és most megkaptuk ennek lehetõségét.

De nem is egy önmegtagadási folyamat ez. Az utóbbi években gyakran közölték velem a mestereim, hogy még a folyadékok ivását is hagyjam abba. Biztosítottak arról, hogy a testnek csak "folyékony fényre" van szüksége. Én azonban szeretek egy csésze tea mellett beszélgetni a barátaimmal, és -- e könyv írása idején -- még nem gyõztem le az ízek hiánya miatt idõnként felbukkanó unalom érzetet. Amikor úgy tudom abbahagyni az ivást, hogy nem érzem azt, hogy valamitõl megfosztom magamat, akkor abba is fogom hagyni, mivel ennek az útnak minden lépését örömmel és kényelmesen, könnyedén és kecsesen akarom megtenni.

A társadalom és az emberek viszonyulása a pránaevõkhöz

A prána-táplálkozást megvalósítani kívánók számára ez lehet a legnagyobb akadály - nekem legalábbis az. Nemcsak régi szokásoktól kell megszabadulni, és új struktúrát hozni az életünkbe, hanem a számunkra fontos emberek reakciójával is szembenézni - ami nem mindig pozitív. Ha más emberek negatívizmusa nem is hat ránk, lehet, hogy nem akarunk ennyi „gondot" okozni.

Elmondjam-e az embereknek, hogy pránaevõ vagyok, vagy tartsam titokban?

Vagy megoszd-e azt másokkal, hogy felfedezted a pránaevést, és úgy érzed, hogy ez jó lehet neked. Ez egy olyan kérdés, amire nincs egyszerû válasz, mivel ezt mindenkinek magának kell eldöntenie. Úgy sejtem sok pránaevõ van, aki anonimitásban él, de vannak, akik közhírré tették, hogy õk pránaevõk, és az õ esetükben ez így van jól. Õk információt terjesztenek a pránaevésrõl, segítenek, hogy az emberek megismerjék és megértsék, de ami a legfontosabb, hogy elfogadják, és talán ennek köszönhetõen azoknak, aki úgy gondolják, hogy ez jó nekik, ne kelljen többé bujkálniuk, és ne bántsák õket.

A probléma csak az, hogy az emberek nem sokat tudnak a pránaevésrõl, és azok, akik kritizálnak téged, valójában aggódnak érted. Mielõtt megosztod másokkal, hogy pránaevõ vagy, döntsd el, hogy valóban ezt akarod-e. Még akkor is, ha csak a családodnak, barátaidnak és kollégáidnak mondod el, az információ máris terjedni kezd. Fel kell készülnöd a kritikára és a tudatlan hozzáállásra, de szerencsére néhányan majd jónak találják vagy úgy döntenek, hogy õk is ezt akarják csinálni! Minél több pránaevõ fedi fel magát, annál könnyebb lesz azoknak, akik nem akarnak a kritikával szembesülni.

De vajon lehetséges ezt titokban tartani? Mennyi ideig mondhatod azt, hogy „nem vagyok éhes"? Mennyi idõ telhet el anélkül, hogy az emberek elkezdenének kérdezgetni, hogy miért nem eszel? Valószínûleg rá lennél kényszerítve, hogy hazudj, ha titokban akarod tartani. Az emberek észre fogják venni, és elkezdenek aggódni érted, kérdezgetni fognak. És te nem hagyhatsz fel az eddigi életviteleddel, csak azért mert felfedeztél valamit, ami tetszik neked! Én magam csak néhány közeli jó barátomnak mondtam el. A fele ezeknek nagyon szkeptikus és a felét sem érti, és igazából kicsit megbántam, hogy elmondtam nekik, mert a rólam alkotott véleményük negatívan változott. A családom és a többi barátom nem tudja.

Még nem vagyok pránaevõ, és nem tudom, hogy az leszek-e, bár errefelé tartok, de már most is a pránaevõk problémáival küszködöm. Már azt sem szerettem, amikor el kellett mondanom, hogy vegán vagyok, így tudom, hogy azt még kevésbé fogom szeretni, hogy el kell mondanom, hogy pránaevõ vagyok. Nem akarok különleges lenni, normálisan akarok beszélgetni mindenkivel, és azt szeretném, ha úgy bánnának velem, mint korábban. Én egy ember vagyok, nem pránaevõ. Valószínû el fogom mondani a családomnak és barátaimnak, de csak jó pár év múltán! Az intuícióm vezetett a pránaevéshez, és ugyanez az intuíció mondja azt is, hogy tartsam titokban.

Ezt nem kell elmondani másoknak, hiszen az intim szférádról sem beszélsz másoknak. Ez egy intim dolog, ami a választásodon múlt. Bár egy pránaevõ magatartása megváltozik, mert a mindennapi életünk az étel körül forog. Tehát jó lenne egy kicsit elmagyarázni másoknak, hogy miért változtunk meg.

Szükség van segítségre a pránaevésre való áttéréshez?

Nem igazán. Fel kell készülni rá, és fokozatosan kell csinálni, így a pránaevésre való áttérés nem egy nagy lépés a mostani étkezési szokásaidhoz képest. Nem kockázatos vagy veszélyes, tehát nincs szükséged segítségre. Kérlek lassan, fokozatosan térj rá, ne egybõl, mert az veszélyes lehet!

Hogyan változik meg az élet?

Többféle módon is megváltozik az életed, amikor már nem eszel, de majd hozzászoksz. Én általánosságban így képzelem: korán fogsz felébredni, mert kevesebb alvásra van szükséged. Nem kell sietned, hogy reggelizz, tehát valami mással kell töltened a reggeleket!

Én gyalog megyek munkába, mert az sok idõ, a levegõn vagyok és napsütésben és mindig energiával teli vagyok. Nem ebédelsz, tehát ki kell találnod, hogy mivel töltsd azt az egy órát! Én szeretek továbbdolgozni, mert nem fáradok el. A nap további részében is kell találnod valami tevékenységet, mert késõn fogsz ágyba menni és nagyon sok plusz idõd lesz. Csak gondolj bele mennyi plusz idõd lesz!

Mind az az idõ, amit eddig evéssel, fõzéssel, mosogatással, wc-re menéssel, mosakodással (a pránaevõknek nem kell tisztasági okok miatt mosakodniuk), vagy a napi betevő falat megkeresésével töltöttél szabaddá válik. Gondolj bele, mennyi idõt töltesz élelem bevásárlásával, szemét kidobásával, betegséggel és orvoshoz járással, gyógyszerek beszerzésével, vagy mennyi pénzt költesz a konyhára, fürdõszobára, olyan dolgokra amiktõl fiatalabb leszel (kozmetikumok, plasztikai mûtét, stb.). Õszintén szólva, a legfõbb ok, hogy még eszem pont az, hogy nem tudom mit kezdjek a sok szabadidõvel. Túl könnyû evéssel tölteni az idõt, vagy enni miközben valami mást csinálok. A pránaevõknek új életstruktúrát kell találniuk!

Nem unalmas nem enni és ennyi extra szabadidővel rendelkezni?

Én ezen gondolkodom. Gyakran azért eszünk, mert kényelmes, nem azért mert éhesek vagyunk, és ezzel elmegy az idõ. Én úgy gondolom a pránaevõ képes a jelennek élni és nem unatkozik. Remélem.
Én úgy találom, hogy a pránaevés teljesen természetes, jobban mint enni. Minél többet élek át és tanulok ebbõl, annál inkább úgy gondolom, hogy a pránaevés az emberek legtermészetesebb dolga. Amikor visszanézek az evéssel töltött életemre, és az „evõk" életére, azt látom, hogy komplikált és fájdalmas. Valamikor találtam egy tökéletes idézetet egy könyvben, ami pont ide illik. A pránaevõt nagyon sok kritika és negatív hozzáállás érheti, de nekem tetszik a következő idézet:

„Amikor a felnõttek nem értik meg a gyerekeiket az azért van, mert a gyermekeik többet értenek, mint õk."


(forrás: fenykeresõk.atw.hu)
FIGYELEM! A PRÁNAEVÉS KOCKÁZATTAL JÁR! NE JÁTSSZ AZ ÉLETEDDEL!

Kép
A pránátáplálkozásról 
Pránatáplálkozás, pránaevés, fényevés, prána, vitalitás, életerő, egészség, pránaista, inedián. pránaizmus, egészséges táplálkozás, böjt, szérazböjt, vízböjt, böjtkúra, diéta, fogyókúra, vega, vegán, nyers étel
Út a pránevés feléA vegetarizmus nem pusztán táplálkozási mód, hanem életforma. Nem attól    egészséges, hogy hiányzik belőle a hús, hanem az egészségközpontú életviteltől. A vegetárius gondosan megválogatja, hogy mit eszik. Természetesen nem italozik, nem dohányzik, és tartózkodik a narkotikumok, így a kávé fogyasztásától is. Mindenben a mérsékletesség elvét követi. Jellemző még rá az embertársaival szemben tanúsított türelem és nagyfokú szeretet.Kép
Sajnos az egészséges táplálkozásra való átállás fokozatosan zsugorítja az ízek skáláját. A választék korlátozásával csökken az étkezés által kiváltott boldogságérzet. A hiányzó boldogságot az ember más forrásból fogja pótolni. Magunkban, illetve másokban kell a továbbiakban keresnünk a boldogságot. Ez azt jelenti, hogy az evés örömeit fokozatosan felváltják más testi és lelki-szellemi élvezetek.
Most még sokan vannak, akiknek nem tetszik jövőnk ez irányú alakulása. Nem hagyhatjuk azonban figyelmen kívül az univerzum alaptörvényét, mely szerint a fejlődés áldozatokkal jár. Ahogy haladunk előre az úton, mindig elveszítünk valamit. Miközben újabb és újabb ismereteket, lehetőségeket kapunk egyidejűleg le kell mondanunk régi szokásainkról, korábbi életvitelünkről. Ha nem tudunk megválni a túlhaladott dolgoktól, nem tudunk átlépni önmagunkon, akkor "őskövületté" válunk. A nyitottság, a rugalmasság, az új dolgok iránti befogadóképesség alapvető feltétele bármely civilizáció megmaradásának, és ez állandó megújulással, életvitelünk folyamatos megváltoztatásával jár együtt.
Kép  Ezt az utat járva nem kizárt, hogy egy idő után a táplálkozásunkban is radikális változás történik, mindnyájan inediánokká válunk. Tudományos szakszóval így nevezik azt az állapotot, amikor valaki nem vesz magához sem ételt, sem italt, ennek ellenére kitűnő egészségnek örvend, és munkavégző képessége semmit sem csökken. Ilyen emberek már korábban is akadtak közöttünk. A magyar 
Vass György Boldizsár egy hosszú böjt után vált inediánná, és 1998 óta nincs szüksége szilárd ételre. Folyadékot csak ritkán vesz magához, akkor is megelégszik némi ásványvízzel.
Ezeknek az embereknek a szervezete egy sajátos átalakuláson ment át, melynek következtében a sejtjeik táplálásához szükséges energiát nem táplálékból, hanem az éterből nyerik ki. Az evés-ivásról való lemondás azonban pszichikailag nem viseli meg őket, sőt a legtöbbjük tudata az éteri táplálék következtében egy fajta emelkedett állapotba kerül. Ma már ez a jelenség egyáltalán nem tekinthető kuriózumnak. A híradások szerint jelenleg 5000 pránaista található a Földön. A legtöbben Ausztráliában.Kép  Csupán azért nincs róluk tudomásunk, mert általában visszavonultan élnek. Egy indiai jógi pl. a Himalájában lakik. 40 éve tartózkodik a hegyekben, tiszta forrásvízen él, és ötévente csak azért ballag le a városba, hogy lássa mennyit változott a világ.
Az inediánná válás módja már tanfolyamon is elsajátítható. Az ausztrál Jasmuheen 21 napos böjtkúrával szoktatja le a résztvevőket az evésről és az ivásról. Az erre az életmódra vágyóknak nem kell Ausztráliába utazniuk, mert ez a kúra itthon is elérhető. Nálunk egy volt operaénekesnő, 
Dubai Ibolya vezeti ezeket a kurzusokat, aki ezirányú ismereteit az Énok könyvéből merítette. Tanítványai között orvosok is találhatók. Az inediánok közül nem mindenki hagy fel végleg az evéssel. Vannak akik jóízűen megesznek egy tányér levest, ha éppen megkívánják. A legtöbbjük azonban végleg abbahagyja a táplálkozást, mert ahogy fogalmaztak: "Az emésztés sok energiát von el a szervezettől feleslegesen." Az inediánoknak nem tilos enniük, csak szükségtelen. Érdekes hogy az időnkénti evéssel-ivással nem veszítik el a korábban megszerzett képességüket. Az evés szüneteltetése után szervezetük vissza tud állni az éterrel történő táplálkozásra. Sokan még híznak is ettől.     Forrás:antsz.hu/okk/okbi/hirek/taplalkozas.html                    
Érdekességek 
Mivel összenergiánk kb. 35-55 százalékát az emésztés használja el, így ha ezt megkönnyítjük, akkor mindenre marad energia sőt több is lesz. Ez a magyarázat arra, hogy bírja a munkát az ember jobban koplaláskor.Gandhi (lent a képen) pl. 42 napos rendszeresKép böjtjei alkalmával (ő így méregtelenített) gyalog járta 70 évesen Indiát az iszonyatos hőségben kizárólag vízen. Kísérőit váltani kellet, mert nem bírták a tempót (pedig ők ettek-ittak derekasan).
Édesanyám elmondta milyen nehézséget okozott számára az evésre visszaállni. Nem kívánta már, azon kívül fantasztikusan érezte magát.
Kedves barátom 6 hónapig semmit sem evett, s mind eközben kemény fizikai munkát végzett. Sőt voltak hetek, hogy folyadékot sem vett magához.(Orvosilag ez lehetetlen) Kétséget kizáróan bizonyította számomra azt, hogy ez lehetséges. Ezt támasztja alá az a tény is, miért oly nehéz az újszülöttet rászoktatni az étkezésre. Ő még egy szellemi lény s pránából (prána-életenergia) táplálkozik. Ezen ismerősöm szerint 5000 ember él már kizárólag fényből.
/Forrás:www.embergyogyasz.hu/meregtelenites.php/
 
Kép Kőrösi Csoma Sándor
...Csoma valamivel több mint hét évig marad a Himalájában, Zangla és Phuktal kolostorokban (Zanszkár tartományban), majd Kanamban, Kinnaur körzetben, rendkívül zord éghajlati, lakás- és táplálkozási körülmények között, hogy miután a nyelvet alapfokon elsajátította - a tibeti buddhizmus szent könyveit tanulmányozza. Klasszikus tibeti szótárát és nyelvtanát 1834-ben teszi közzé Kalkuttában, az Ázsiai Társaság Lapja pedig közölni kezdi cikkeit a tibeti nyelvről és kultúráról.Kép

Szobája egy cellához hasonlít. Mivel a füst bántotta a szemét Csoma a hosszú Tibeti teleken sohasem gyújtott tüzet. A padlón aludt és olvasott is egy szőnyegen.
Fő eledele a tatár módra készített tea yakvajjal és sóval.
Csoma mindig távol tartotta magát a mesterséges izgalmaktól, fáradtságot sohasem ismert.
Azok közé a ritka teremtmények közé tartozott, akik életüket valamilyen nagy cél megvalósításának szentelik.
KépReggeltől estig dolgozott pihenés és melegítő tűz nélkül, munkáját csak étkezései szakították meg, amelyek változatlanul mindig zsíros  teából álltak.
Nyáron, amikor az évszak felkínálta az olcsó havasi gyümölcseit, amiatt a bölcs meggyőződése miatt, hogy azok úgysem teszik őt boldoggá, minden ilyesmitől távol tartotta magát.
www.prana.eoldal.huBIOENERGETIKAI MULTIDIMENZIONÁLIS

KAPCSOLATTEREMTÉSBIOENERGETIKA / Bioenergetika leírásaBioenergetika, mi is az? Inkább, azt kellene kérdeznünk, hogy Ki is és mi is az a 

bioenergetika? Tudniillik, a Bioenergetika, Bioenergia nem más, mint maga a teljes EMBER az önnön 

csodálatos és egyedi „bioenergetikai rezgés” szépségében, és annak fizikai megjelenési formájában, vagy a 

növény és az állat, a maguk szintén valószínűtlenül változatos és egyedi megjelenési kivetülésükben. 

Mindenki és minden REZGÉS-ENERGIA és Tudat, melynek kompozíciója alkotja a szimfonikus zenekart, 

mint fizikai megjelenési formát, a dalmű pedig maga az Élet!

Az Univerzumban jelenlegi ismereteink szerint minden rezgésből, frekvenciából álló energia (energia /lat.-

gör./: az anyag egyik alapvető tulajdonsága, az a képessége, hogy helyzeténél vagy mozgásánál fogva 

munkát tud végezni). A minket, a mindent és a mindenséget alkotó és megjelenítő információ: mozgás, 

áramlás és kapcsolódás, kiterjedés. Minden egyes létforma rezgések összeállt információs halmaza, illetve 

azok fizikai megjelenési formái. A sejtjeink, a szervezetünk, sőt még a gondolataink és érzelmeink sem 

mások, mint Bioenergetikai rezgések összessége. 
Gondoljunk például az EKG vizsgálatra. Ebben az esetben is a szív elektromágneses tevékenységét 

(energetikai rezgésszintjét, energetikai tevékenységét) jelenítjük meg fizikailag, elektromos jellé alakítva 

azt. Az emberi test hőtérképének elkészítése az infravörös tartományú elektromágneses kisugárzás 

érzékelésén, mérésén alapul. Nem hisszük, hogy például még a gondolataink, érzelmeink is rezgések és 

energiát bocsátanak ki, melyeknek bioenergetikai információs jellege, tartománya van? Jelenítse meg 

fizikailag!

Gondoljon például arra, hogy most éppen jó úton halad a kitűzött célja felé, ha az a célja, akkor éppen a 

gyógyulása és annak megértése felé. Csak jobban érezheti magát ettől a gondolatsortól. Ha figyel a 

szervezetének Bioenergetikai visszajelzésére, akkor érzi, hogy megemelkedett szervezetének 

rezgésfrekvenciája, vibrációja, a jótékony energiaáramlás következtében. 


BIOENERGETIKA / Rezgésenergia által létrehozott mágneses tér


BIOENERGETIKA / Mágneses tér: a rezgések összeállt informatikai eredője az, ami megnyilvánul a csak az 

adott „eredőre” jellemző formában. Például a Nap, a vihar, a villámcsapás, és a tenger vize sem más, mint 

energiarezgések összessége és annak fizikai megjelenési formája.

A rezgések az információ áradatban jelekként funkcionálnak, tartalmuknak megfelelő utasításokkal, 

jellemzőkkel. A mozgás, az energiaáramoltatás során elektromágneses tér keletkezik, melynek szintén 

megvan a maga bioenergetikai információs tartalma, jellemzője. Minden élőt és „nem élőt” a rezgés, a 

rezonancia során keletkezett elektromágneses tere veszi körül . 

Bioenergetika / Az elektromágneses tér fizikai meghatározása:

Az elektromágneses tér- /mező/ fizikai meghatározása: Olyan fizikai erőtér, amely az elektromos töltésű 

részecskék között létesít kölcsönhatásokat. Az anyag egyik megjelenési formája: tömege, energiája, 

impulzusa, impulzusnyomatéka van. /Elemi részecskéken általában olyan részecskéket értünk, amelyek 

tovább nem bonthatóak-jelenlegi tudományos ismeret szerint-, vagy olyan részecske, ami más, nagyobb 

részecskének az alapköve. Mint például az atomok, melyeknek részecskéi az elektronok, protonok, 

neutronok. A neutronok és protonok még elemibb részei, pedig kvarkokból állnak./ 

BIOENERGETIKA / Bioenergetika és a Föld mágneses tere, mint létszükséglet!

BIOENERGETIKA/ Radiesztézia: A mágneses térnek nagy része ma már érzékelhető, kimutatható és 

fizikailag is bizonyítható. Például a Föld felszíne és az ionoszféra közötti mágneses kölcsönhatások 

eredményeképpen egy rendkívül alacsony, 7,8 Hz frekvenciájú rezgés mérhető bolygónkon mindenütt 

(Winfried Otto Schumann, München, 1952). 1978-ban kiderült, hogy a Schumann hullámok megegyeznek az 

emberi agy 7-10 Hz-es alfahullámainak rezgésszámával (radiesztézia)! A Schumann hullámok az egész 

bolygónkat körbeölelő elektromos mezőt, rácsot alkotnak, így ez a rezgés a Föld összes emlősénél azonos. 

Ez a mágneses tér hangolja össze szervezetünk egész kémiai folyamatát, ez a mező gondoskodik az emberi 

szervezet létének és egészségének fenntartásáról is.

Az űrállomásokon mesterségesen állították elő az asztronauták számára a Schumann rezonanciát, hogy 

szervezetükben ne tolódhasson el a Bioenergetikai egyensúly. 
A Föld vibrációjának és az emberiség spirituális fejlődésének összefüggése:

Ennek a mágneses térnek a rezonanciája, vibrációja, kiterjedése a FÖLDÖN, az emberiség pozitív szellemi 

és lelki munkája, döntése által emelkedik és fejlődik, változik! Ön egyénileg is, mikor magasabb 

gondolati és érzelmi bionenergetikai szinten rezonál (jól érzi magát, és érzelmei-gondolatai például 

kisugározzák a szeretetet, a béke szeretetét, vagy a segítő szándékát egy másik ember / és leginkább 

Önmaga iránt!, bármilyen lény iránt, a Föld és Univerzum iránt, vagy egyszerűen csak örül), hozzájárul úgy 

az egész Emberiség és Föld, mint az Univerzum Kozmikus Szövedékének bioenergetikai rezgésszint 

emelkedéséhez.

BIOENERGETIKA / Bioenergetika, mint az öngyógyító rendszer szerves része, a sejtintelligencia, a Kapcsolatteremtő Gyógyítás - Gyógyulás alapjai

Bioenergetikai harmonizáció során az a cél, hogy a sejtek a nekik legmegfelelőbb frekvenciaállományban, 

rezgésenergiában részesüljenek, azaz kiegyensúlyozódjanak és magasabb rezgés szintre emelkedjenek. 

Minden sejtnek, szervnek funkciójától függően adott frekvenciaállománya, rezgésszintje van (lásd. még: 

mágneses tér). Ez a frekvenciaállomány (energia -eredő) tartalmazza a sejt számára mindazon 

információkat, melyek normális bioenergetikai működéséhez, feladatának elvégzéséhez szükségesek. Az 

azonos rezgésszinttel rendelkező sejtek sejtcsoportokat, ill. szerveket alakítanak ki (pl. a májsejtek rezgés 

összessége alkotja májat, mint szervet, ez az informatikai rezgéseredője). 

Azonban minden egyes sejt bioenergetikai és információs összeköttetésben is áll minden egyes sejttel, így 

ha a többségében egészséges sejtek részesülnek bioenergetikai - és tudati 

(tudatos) támogatásban, akkor ezek a standard sejtek közvetítik az információt minden egyes sejt felé is (de 

ehhez elég egyetlen egy standard sejt is!). Az öngyógyítás során, ha minden gondolatbeli erőlködés nélkül 

(erőltetett vizualizáció, erőltetett képzelettársítás, pl. hogy milyennek is kellene lennie az adott sejtnek, 

agykontroll, stb.) egy pár mély légzés után előhívja és megszólítja a standard sejtjét (a legfiatalabb, 

legegészségesebb sejt), akkor kérje meg (engedélyezze), hogy az "Ő" bioenergetikai információját közvetítse 

minden sejtje felé. 

Ezáltal az egészség és az életerő bioenergetikai információját tudatja és adatja át minden egyes sejtjének! A 

bioenergetikai sejtmegújító folyamatot lazán, minden elvárás -és ceremónia nélkül, nyugodtan kell 

elvégezni, akár naponta többször is. Ez a bioenergetikai folyamat természetes és univerzális jellegű, ha nem 

szólunk bele elménkkel és nem analizáljuk a folyamatot, akkor minden egyes alkalommal átadódik az 

információ, és alkalmazkodnak a sejtek a kapott információhoz (sejtintelligencia)!

Sejtjeink tudatossága önmagukra, működési -és gyógyulási folyamatukra nézve sokkal nagyobb és 

teljesebb, mint tudatunk ismerete sejtjeinkre nézve. Ez a bioenergetikai sejt-tudatosság maga a 

sejtintelligencia! Ezáltal regenerációs képessége, azaz öngyógyító képessége önmagára nézve is 

sokkal teljesebb és természetesebb bioenergetikai folyamat, mint azt gondolnánk. Magának a testnek, mint 

önmagára és egészséges bioenergetikai rendszerére nézve is önálló és teljes tudatossága, illetve regeneráló 

tudatossága és képessége van (ez a képesség az Új Energia -Kristály Energia, illetve az új DNS-kód 

megnyitása, a Kapcsolatteremtő " Gyógyulás " 

- a magasabb szintű frekvencia - rezgés szint, szinkronizáció által tovább fejlődik ( lásd. még: Bioenergetikai 

vizsgálat és bioenergetikai harmonizáció, DNS spirituális bioenergetika). Ez a Bioenergetikai 

össztudatosság, sejtintelligencia biztosítja számunkra az öngyógyító rendszer csodálatos működését. 

Gondoljon csak bele! Ön el tudná mondani, például az immunrendszerének, vagy a hormonrendszerének, 

hogy hogyan végezze feladatát? Nem csodálkozott még rá arra a folyamatra, ahogyan önmagától begyógyul 

az a seb a kezén? De igen. 

Mindannyian belső tudásunkból és érzetünkből eredően mélységesen bízunk (és tudjuk is) szervezetünk 

gyógyulásában. Ám az ijedelemtől és félelemtől vezérelve elménk elnyomja ezt a megnyugtató és 

megengedő érzést, tudást. Nem baj, mondhatnánk ez emberi természetünknél, a dualitás "hullámzó" 

bioenergetikai hatásainál fogva eléggé természetes reakció. Csak azzal nem vagyunk még eléggé tisztában, 

hogy tudatunk ellenállásával (Stressz→ fantom félelem, kétely, betegség és a gyász), mennyire 

blokkolhatjuk az öngyógyító Bioenergetikai rendszerünket a teljes megoldás /ekkor csak az agy, az elme a 

"főnök", és képes még sejtszinten is „parancs produktumot” indikálni, gyakran ezzel sejtszinten gátolni a 

Bioenergetikai gyógyulási folyamatot/ kivitelezésében.

Speciális-egyéni gondolkodásmódot és öngyógyítói "tudatosságot - képességet", magasabb szintű rezgés 

szintet lehet elsajátítani, ill. Önmagunkban felszabadítani a Kapcsolatteremtő " Gyógyítás " - 

Gyógyulás bioenergetikai szinkronizációjával, felvételével, ill. napi szinten pl. MÉLY-LÉGZÉSSEL, 

vízterápia - víz programozásával. Már tudjuk, hogy milyen jótékony gyógyulásunk idejére és teljességére 

nézve, ha tudatosan is támogatjuk csodálatos szervezetünk öngyógyító Bioenergetikai rendszerét. Tegye 

meg időnként, hogy akár energetikai tudományossággal, tudatossággal, vagy egyszerűen „csak” csodálattal 

és szeretettel tekint Önmagára és testére, és engedje meg számára az energetikai kiegyensúlyozást. A 

szervezete ha megkapja erre az engedélyt, akkor "Ő" tudja hogyan kell egyensúlyba hoznia önmagát!

Az engedély azt jelenti, hogy tudatosan elengedi magát, időt ad magának erre, és egyszerűen szavakkal vagy 

gondolatban tudatja testével, hogy tudja képes a bioenergetikai önregenerációra és erre most megadja a 

teret, időt, az engedélyt. A lényeg az, hogy ne zavarja elméjével a bioenergetikai folyamatot (ezzel csak 

belezavar és megszakítja a természetes folyamatot), hallgasson pl. zenét közben. Egyszerűen időnként 

engedje meg, hogy minden körülmény és helyzet ellenére is, LEGYEN jobban JÓBAN ÖNMAGÁVAL és 

IDŐNKÉNT CSAK ÚGY.., MOSOLYOGJON EGYET-EGYET ÖNMAGÁRA ÉS ÖNMAGÁNAK (már nagyon 

várja ezt Önmagától-Önmaga..)!

Tegye meg, hogy egyszer-egyszer hozzászól sejtjeihez, beszélgessen a sejtjeivel (a kiejtett hang, a szó 

energia - stressz), vagy ha az könnyebb, akkor gondolatban szólítsa meg sejtjeit, testét! Szeresse és engedje 

fel azt a sejtszinten (DNS szakrális szinten!) működő univerzális bioenergetikai öngyógyító tudatosságot, 

mely Önben van!

Az egész szervezete tudatában van már „csak” a gyógyulási szándékának, tudatosságának is, és 

alkalmazkodik hozzá! Még mielőtt bevenné a gyógyszerét, vagy meginná gyógynövény teáját, sejtszinti 

tudatossága már tudja, mit kezdjen a kapott bioenergetikai információval, anyaggal és mi a szándéka vele! A 

szervezete egy életen át szolgálja Önt, ezzel szolgálhat és köszönetet mondhat Ön is! 

BIOENERGETIKA / Bioenergetikai vizsgálat területei és a Bioenergetikai KAPCSOLATTEREMTŐ " GYÓGYÍTÁS " - KAPCSOLATTEREMTŐ GYÓGYULÁS , A MULTIDIMENZIONÁLIS KAPCSOLATTEREMTÉS  módszere, folyamata

A Bioenergetika, a bioenergetikai gyógymód a komplementer medicina, nem konvencionális 

természetgyógyászat azon területét képviseli, melynek során a betegséget, a fellépő testi-lelki tüneteket, 

mint az energetikai harmonizációs folyamat felborulásának tüneteként, a tudat számára jelző funkcióként, 

ill. a szervezet öngyógyító rendszerének regeneráló funkciójaként fogja fel. A betegséget, és annak jellegét 

(tünet és jelzőfunkció), mint bioenergetikus holisztikus természetgyógyász leginkább azért veszem 

figyelembe, mert észre kell vennem, hogy mikor van szükség a konvencionális orvos-gyógyászati 

beavatkozásra is (vagy éppen jelenleg prioritásként csak arra), ill. annak a megfelelő kiegészítő és célzott 

bioenergetikai gyógymód meghatározása céljából .

A Bioenergetikai természetgyógyászati gyógymód (és minden egyéb természetgyógyászati, 

alternatív gyógymódok), a Kapcsolatteremtő " gyógyítás " - gyógyulás is csak kiegészítő - 

támogató gyógymódot és lehetőséget nyújt az egyén gyógyulási folyamatában, a fizikai-lelki 

közérzet, komfortérzet javulásában! NEM helyettesítheti és nem válthatja ki önhatalmúlag 

a valóban szükséges medicinális terápiás- diagnosztikát - szükségletet - kezelést, egyben 

önmagában NEM biztosíthatja, ill. felelősséggel nem jelentheti ki a teljes gyógyulás 

ígéretét, megvalósulását!!

A bioenergetikai állapotfelmérést, ill. a bioenergetikai harmonizáló, egyénre szabott Rezgés szint emelő - 

Szinkronizációs Kapcsolatteremtő " Gyógyítás " alapját az EMBER TELJES esszenciális egységében (lélek-

szellem-test-érzelem-elme), adottságában és jelen funkcionális minőségében való áttekintése - értelmezése 

és a gyógyulást elősegítő bioenergetikai szinkronizációja képezi. A KAPCSOLATTEREMETŐ " GYÓGYÍTÁS 

 folyamatát és a KAPCSOLATTEREMTÉS folyamatát  nem a Bioenergetikus, a test és lélek energetikai 

egyensúlyozódását, multidimenzionális átrendeződését - Axiatonális energia pályákra való kapcsolódását 

nem a csak katalizátorként szereplő 

bioenergetikai "szolgáló, katalizátor" hozza létre és valósítja meg az egyén számára, hanem azegyén hozza 

létre és valósítja meg Önmaga számára! A bioenergetikai Kapcsolatteremtő " gyógyítás " létrehozza 

és magában hordozza a magas szintű gyógyító frekvenciákra - fény energia - információkra való 

rákapcsolódás, és a bioenergetikai regeneráció lehetőségét, de annak fizikálisan (és lelki - szellemi) is 

megjelenő módját és mértékét az egyén saját jelen energia felvevő képessége, belső szintű akarata és 

elfogadása, valós belső SZÁNDÉKA szabja meg, egyben a szervezet számára még szükséges, egyéb (orvos-

gyógyászati / természetgyógyászati) terápiák - gyógymódok helyes kiválasztása és alkalmazása 

Az ember bioenergetikai pszicho-szomatikus felmérését (és összefüggéseit) ezen összetevők alapján a 

különböző információ tartalmú energetikai rendszereken belül, ill. megjelenési formák szerint a következő 

területek vizsgálata adja meg:


BIOENERGETIKA / A FIZIKAI vizsgálat - a fizikai test, mint az anyag megjelenési formájának látható,
tapintható, mérhető, szagolható jellemzőinek vizsgálata, melyeknek fizikai megjelenési formáját a szervi alaki-funkcionális elváltozások, a fellépő általános vagy speciális tünetek, a patogén (betegséget okozó) mikroorganizmusok jelenléte, a sérülések, a fájdalom és egyéb érzetek, a genetikai – öröklöttségi tényezők, stb. képezik.
BIOENERGETIKA / A KÉMIAI vizsgálat - a fizikális test vizsgálati körébe tartozik ezen belül a mérhető, ill. sejtszintű funkcionális vizsgálat is, úgy, mint a sejtek elektrokémiai – ingerületi, mikrobiológiai működésének és azok egymásra ható vizsgálata, a hormonháztartás, tápanyagfelvétel – tápanyagcsere és bomlástermékek kiürítésének és annak jellegének vizsgálata, az egyes tápanyagok hiánya, vagy túlsúlya, a szervezet jelen pH szintje, stb..
BIOENERGETIKA / Az ENERGETIKAI vizsgálat - mely a fizikális megjelenési formában nem látható, de mérhető BELSŐ és KÜLSŐ ENERGIA FELVEVŐ - VEZETŐ ÉS TÁROLÓ RENDSZEREK /aura, csakrák, meridián energia csatornák, akupunktúrás pontok/ vizsgálata, melyeknek energetikai telítettségük, harmonikus - folyamatos energiaáramlásuk vagy éppen blokkjaik tájékoztatást nyújtanak a fizikális test jelen energetikai állapotáról, ill. energia felvételi képességéről, egyben a lelki-érzelmi-szellemi beállítottságról, tartalomról, blokkokról (gátlásokról) is. Az energetikai rendszerre hatnak közvetlen módon az információ- és nem a kémiai úton ható gyógymódok, mint pl. a Biorezonancia energetikai kezelés, homeopátia, a kristály és Bach virágterápia, az akupunktúra - akupresszúra, ill. itt fejtik ki gátló hatásukat a káros föld- és mesterséges sugárzások.
BIOENERGETIKA / A GONDOLATVILÁG - a gondolatok minősége, az emberi fizikai értelembe vett tudata, öntudatossága, a tudatalatti vizsgálata, mint az emberi (földi) lét irányító, és beazonosító „mondhatni bioenergetikai szoftver” központja, mely kihatással-befolyással van az ember fizikális-anyag „mint hardver” működésére, és annak egyensúlyi vagy blokkolt, gyógyulási állapotára, ill. a lelki-érzelmi megnyilvánulásaira, tartalmára is (lásd. pl. a stressz egészségügyi-szervi, lelki – érzelmi – mentális hatásait, ill. magának a bármilyen jellegű betegség kialakulásának bioenergetikai pszicho-szomatikus voltát ( pl. a folyamatos negatív, aggódással teli, ön - elnyomó gondolkodásmód, és az ehhez kapcsolódó mikro- és makro érzelmi traumák hatására kialakuló reflux betegséget, vagy a bélflóra rendellenességeit, a candida betegséget, stb.).
BIOENERGETIKA / Az ÉRZÉS, ÉRZELEM - mint a LÉLEK NYELVE, azaz a lelki állapot – érzelmi állapot vizsgálata, mint a tudati „szoftver” funkció vissza-tükröződő bioenergetikai alkotója (a LÉLEK, az emberi -egyéni- lét legtisztább, Forrás Tudatból eredő és azt érintetlenül -és érinthetetlenül- képviselő bioenergetikai formája, hiszen az EMBER nem más, mint maga a teljes univerzális TUDAT (és annak a fizikai megnyilvánulási formája). A Tudat TUDATOSSÁGÁT pedig a Lélek adja meg. A (az egyéni) Tudat-Lélek Tudatosság minden energia zónában, bioenergetikai létformában megtartja ön-azonosságát, ön-tudatosságát, és a Tudat-Lélek tudatosság termeti meg és mozgatja az energiát - elsősorban az "emberi" érzés, érzelem intenzitása által. Az ember önmagából kibocsátott- és önmagában érzet ÉRZÉS energiája, az érzelem rendelkezik azon valós bioenergetikai – megvalósító energetikai vonzással, mely kiváltja (elősegíti) a bármilyen jellegű változást, a gyógyulást és a valódi bioenergetikai egyéni harmóniát, ill. azt a fizikai állapotot és létérzést, mely a jelenben uralkodik az ember életében. A legtisztább, leghatékonyabb és leggyorsabb energatikai és fizikálisan manifesztálódó-megvalósító, teremtő erejű érzelmi reakció, azaz bioenergetikai áramlás az ÖRÖMBEN, a tiszta szívből jövő (mellék-gondolatoktól mentes, azaz fenntartásoktól, kételyektől mentes) VÁGYBAN - szenvedélyben, és az EGYSZERŰSÉGBEN 
(azaz a mentálisan agyonkomplikált és kontrollláltság nélküliségben) rejlik!

Az érzelem, a gondolat, a beszéd is energia, meghatározott tartalmi- és energiamennyiségű vibrációval, 

áramlással, az egyénre jellemző bioenergetikai módon és formában (nagyrészt ezek teremtik meg 

összességükben az adott fizikai megnyilvánulási formákat, eseményeket, bioenergetikai ok- és okozati 

összefüggéseket az energetikai azonosság, vonzás során). A gondolatvilág minősége, tartalma (annak 

kinyilvánítási formája -beszéd) és az arra adott érzelmi tartalom, reakció (mint az öröm, a szabadságérzet és 

az önelfogadás, vagy a félelem, a kétely, stb.) tükröződik összességében az egyén ÉLETÉRZÉSÉBEN, ÉLET- 

és ÖNÉRTÉKELÉSÉBEN, az ÉLETVEZETÉSÉBEN!

Mint Bioenergetikus (energetika /lat.-gör./: az energiával, az energia különféle fajtáival, termelésével és 

felhasználásával foglalkozó tudományág) természetgyógyász, már több mint 12 éve foglalkozom az ember 

Bioenergetikai információinak, a minket körülvevő Omni-fizikai kvantum húrok, mágneses kisugárzások 

technikai eszközös és intuitív és intraszenz érzékelésével, értékelésével és bioenergetikai Szinkronizációs 

harmonizációjával, a fizikai-lelki-szellemi közérzet, komfortérzet minőségi emelésével, javításával

Jelenleg a XXI. század egyik legmagasabb szintű bioenergetikai (ön-) gyógymódja, az Új 

Energia beáramlása által létrehozott, és megadatott KAPCSOLATTEREMTŐ " GYÓGYÍTÁS " 

- KAPCSOLATTEREMTŐ GYÓGYULÁS, és a multidimenzionális 

Kapcsolatteremtés - Kapcsolatteremtő folyamat . A magas frekvencia szintű ( "gyógyító ") Kvantum 

húrokhoz - az új Axiatonális energia pályákra való kapcsolódás, bioenergetikai szinkronizáció, létrehozhatja 

sejt - DNS, és kiterjesztett multidimenzionális szinten az Öngyógyító rendszer teljes bioenergetikai 

aktivizálódását, rezgés szint emelkedését, és bioenergetikai harmonizációját, alapvetően és 

összességében a fizika-lelki közérzet javulását testben - lélekben - szellemben egyaránt.
KAPCSOLATTEREMTŐ " GYÓGYÍTÁS " - KAPCSOLATTEREMTŐ GYÓGYULÁS folyamatát, a 

bioenergetikai harmonizációt, rezgés szint emelést a gyógyulás (ön-szinkronizáció és harmonizáció) segítése, 

katalizálása céljából végzem. A Kapcsolatteremtő " gyógyítás " - gyógyulás során lényegében nem egy 

adott betegség(adott "auraseb", helyi aura-hiány) célzott bioenergetikai harmonizációja jöhet létre, hanem 

a teljes ember bioenergetikai harmonizációja, az egyensúly visszaállítása (a teljes egyensúlyra való rá- és 

áthangolódása) történhet meg, a szervezet rezgésszint emelkedésével. Ez a bioenergetikai áthangolódási - 

regenerálódási - egyensúlyozódási folyamat azonban nem egyszerre történik meg teljes mértékében, hanem 

beindult (beindított), magasabb frekvenciaszintű folyamatos bioenergetikai (ön)harmonizációs folyamatról 

van szó. 

Lehet, hogy a bioenergetikai harmonizáció során azonnal érezhető javulás áll be egy-egy tünet esetén, de az is lehet, hogy 

csak 1-2 hónap múlva, sőt az is előfordulhat, hogy eleinte még más, kevésbé szembetűnő panasz az, mely megoldódik (az 

egyéni valódi prioritásnak - bioenergetikai szükségletnek megfelelően). A 

Kapcsolatteremtő " gyógyítás " - bioenergetikai harmonizáció során nem a saját energiámból - Bioenergetikai rendszeremből 

(energia testemből) veszem el és adom át az energiát, hanem a minket körülvevő, ún. Univerzális vagy Kozmikus Húrokon 

keresztül közvetítem és áramoltatom át (áramlik át) a befogadónak a kiterjesztett szinkronizációs, " Gyógyító " Fény- és 

Információs Energiát a sejtjei (DNS-e) bioenergetikai információs "raktárába". 

Majd a test (ill. az ember teljes Omni fizikális - meridián energetikai rendszere) végül is saját maga végzi el 

bioenergetikai a kapcsolatteremtő harmonizációját - hangolódást, rezgés szint emelését, a gyógyulást elősegítő frekvencia- 

és információ felvételét (azaz, nem a bioenergetikus gyógyít, csak segít beindítani, katalizálja a bioenergetikai 

önregenerációs folyamatot)! 

A szervezet pozitív válaszreakciója, bioenergetikai ráhangolódása (energia - fény - információ felvétele) a magasabb szintű 

ÚJ " gyógyító " frekvenciapályákra - kiterjesztett új frekvenciasávokra lehet olyan mérvű is, hogy maga az "el- és befogadó" 

ember is érzékeli az energia áramlást, általában melegségérzet és eltérő intenzitású bizsergés, különböző mozgás - kép és 

fény érzékelő reakciók formájában. Mindenkinek egyénileg eltérő a bioenergetikai válaszreakciója és annak mértéke 

(bioenergetikai kiegyensúlyozódása), mint ahogyan az igényelt bioenergetikai kapcsolatteremtési harmonizációk száma is. A 


bioenergetikai Kapcsolatteremtő " gyógyítás " általában 3-4-szeri alkalmat igényel, de lehet akár 5 is az egyéni 

bioenergetikai - "befogadó" szükséglet. Optimális és célszerű másnaponta elvégezni a bioenergetikai " Gyógyító "

 Kapcsolatteremtést, szükség esetén minimum heti 1-szeri kapcsolatteremtés még megfelelő lehet.

A bioenergetikai Kapcsolatteremtő Gyógyulás - " gyógyítás " energetikai folyamata és hatékonysága 
nem igényel és nem 

támogat semmilyen fizikai vagy lelki, mentális "előkészítő - kiegészítő", vagy rituális jellegű és vonzatú jelképeket 

(jelképrendszert), cselekvést - folyamatot senkitől és senki részére sem! A Kapcsolatteremtő bioenergetikai folyamat

Nem igényel - nem feltételez és nem is támogat semmilyen jellegű hitet, világnézetet (hit- és vallásrendszert, ill. 

bármilyen jellegű egyéb befolyásoltságot, elkötelezettséget) senkitől és senki részére sem! A "befogadó" részére csak a 

megfelelő nyugalmi helyzet biztosítása szükséges, és a "befogadó" részéről az "önmegfigyelő" mentális állapot, azaz 

nyugodtan figyelje meg érzékeléseit - érzelmeit - fizikai reakcióit, de ne legyenek semmilyen mentális, kigondolt elvárásai 

ezzel az élménnyel és a bioenergetikai "eredmény" jellegével, mértékével kapcsolatban.

A Földön ható Új Energia - új frekvencia energetikai szintje és információs tartalma, magában hordozza az Emberiség 

bioenergetikai Tudatosság változását - fejlődését is, méghozzá egyéni szinten, és annak egyéni mértékében, 

megnyilvánulási formájában. 

Ezáltal veszti jelentőségét az Új Energia ( " gyógyító és áthangoló ") bioenergetikai hatásmechanizmusa és annak mértéke 

(vagy ideje) szempontjából akár a túlnyomó részt csak mentális-materialista beállítottság, vagy a teljes szkepticizmus, ill. a 

spirituális, misztikus látásmód, beállítottság is (azaz, így továbbra, "akaratlanul" is nagyon jól megférnek egymás mellett 


/mindenkiben/ ezek a nézetek, kiegyensúlyozva és biztosítva a továbbfejlődést, a valódi energetikai törvényszerűségek és 

hatásmechanizmusok felfedezésének - megértésének folyamatát:-)). Az emberi Tudatosság (és tapasztalás) feljődése során 

el fog jutni idővel arra szintre, mikor nyilvánvaló lesz, hogy nincs ebben a kapcsolatteremtő bioenergetikai folyamatban - 

energetikai hatásmechanizmusban semmi misztikusság - spirituális kötöttség (elkötelezettség igénye), vagy teljességgel 

megfoghatatlan-értelmezhetetlen bioenergetikai törvényszerűség, egyszerűen az emberiség számára a már oly régóta várt 

KVANTUM UGRÁS- ENERGETIKAI FEJLŐDÉS, ill. annak Tudatosulása és bioenergetikai beépülése van 

kialakulóban (úgy az emberiség, az egyéni, mint pl. a reál tudományos szinteken is, ill. megnyilvánulási formáiban, 

tapasztalásaiban).
A Bioenergetikus által végzett multidimenzionális KAPCSOLATTEREMTŐ - Kapcsolatteremtési folyamat lényege: a 
tartós Kapcsolatteremtés - Kapcsolódás (megnyílás és ráhangolódás) a magasabb szintű frekvenciákhoz - új 
frekvenciapályákhoz (egyetemes Tudathoz), Kvantumhúrokhoz, maga a teljes ember rezgésszintjének és bioenergetikai 
Tudatosságának emelkedése által, DNS és multidimenzionális (kvantum) szinten. Ezáltal az ember össz - meridián 
energetikai rendszere rákapcsolódik az Új Axiatonális frekvencia hálózatraés magába engedi azt, folyamatos, 
maradandó bioenergetikai összeköttetést, információ- és fény energia áramlást létesít önmagában. A megemelkedett 
rezgésszint - a megnyílt és kapcsolódott meridián energetikai vonalak - az öngyógyító rendszer már folyamatos 
multidimenzionális szinten képes funkcionálni, és Fény energiát, Információt felvenni - átadni.
A Kapcsolatteremtő  folyamat létrehozása a Kapcsolatteremtő " Gyógyítástól " függetlenül külön 
harmonizációs időt és " bioenergetikai módszert" igényel, mely által a bioenergetikai "áthuzatolás - 
átrendeződés" során, multidimenzionális szinten jön létre a kapcsolódás az Új energiához, az ember saját 
magasabb szintű Benső Énjéhez, a Vagyok Aki Vagyok létérzéshez és annak Tudatosuláshoz, az 
Egyetemes Tudatossághoz! Ez a bioenergetikai Kapcsolatteremtő folyamat, a multidimenzionális 
Kapcsolatteremtés az egyén részére, csak egyszer végezhető az élete során (nincs szükség többet erre a 
bioenergetikai kapcsolatteremtő energiafolyamatra), a továbbiakban már ezen a magasabb szintű Frekvencia - Tudatosság - 
Információs hálózat szintjén történik 
tovább az egyéni fejlődés, és további (DNS-szintű) bioenergetikai megnyílás és áthuzatolás 
- átrendeződés.
A XXI. századi Új Energia - Új Bioenergetikai Tudatosságot és új funkcionális energia rendszert hozott 
magával, mely által a Bioenergetikai (ön)gyógyulás és az egészség fenntartásának rendszere (egyénileg) is 
változás alatt áll. Az Új energia, a Kristály Energia információ tartományát a DNS tartalmazza, mely 
nem más, mint a Forrás Terv tartalma. A DNS ötpontú szimmetriáján alapuló mintázata (szent geometria) 
adja a kódot (a hozzáférést) pl. a tökéletes egészség mintájához, mely az ember természetes Bioenergetikai 
állapota. 
Az Új Energia tiszta áramlása, Új frekvenciasávú " gyógyító " információ tartalma - energetikai rezgés 
felemelő hatása, bioenergetikai befogadása, a Kapcsolatteremtő " Gyógyítás " - gyógyulás, és a 
multidimenzionális, kvantum szintű tartós Kapcsolatteremtés, szinkronizáció mindenki számára 
egyénileg hozzáférhető - elérhető és adott(függetlenül minden hittől, nézettől, egyéni 
hozzáállástól vagy tettől)
Csak kérni és engedni kell a bioenergetikai folyamatot, saját döntés által (-DNS spirituális bioenergetika). A 
Bioenergetikai átállást, megújulást (energetikai áthuzatolást-újrahuzatolás) testi, lelki, szellemi változások 
mutatják, a megnyílt meridiánok, csakrák és a megnövekedett energiaáramlás miatt (eleinte lehetnek 
fájdalmak, stressz, bizonytalanság).
Az új Bioenergetikai Kozmikus DNS kódhoz való hozzáférés és teljes megnyílás lassú bioenergetikai 
folyamat az ember energetikai, szellemi, lelki védelme érdekében. Az új DNS energia-kód elfogadásával és 
bioenergetikai megnyitásával a régi gondolkodási minták, hiedelmek, karmikus lenyomatok, dualitásból 
fakadó ellenállások és (fantom)-félelmek megszűnnek, feloldódnak, és helyükbe a tiszta Bioenergetikai 
egészségtudat, a tiszta vágy és teremtő-tudatosság, a bölcsesség és a SZERETET tiszta forrása lép. Az Új 
energiával harmonizálók (Kapcsolatteremtő katalizátorok) számára is ezért elsőrendű feladat az emberben 
feloldani a hiedelméből, régi szokás- és elfogadásrendszeréből (pl. betegség természetes elfogadása és 
gondolati úton való támogatása) adódó gondolkodás mintának a feloldása, hogy az aura is megtisztulhasson 
ezen negatív Bioenergetikai lenyomatoktól, és elindulhasson a belső (DNS) bioenergetikai átrendeződés 


BIOENERGETIKA / KAPCSOLATTEREMTŐ " GYÓGYÍTÁS ", KAPCSOLATTEREMTŐ Energia átadás elfogadásának és hatékonyságának összefüggése. A PÉNZ - BŐSÉG - GYÓGYULÁS - GYÓGYÍTÁS bioenergetikai Vonzás láncolata és összefüggéseiAz átadott energia befogadása és hatékonysági „mutatója” függ a "befogadó" hozzáállásától és elfogadásától is. A bioenergetikai harmonizáció mértékének kimenetele, annak időbeli lezajlása teljes mértékben azonban mindig csak a gyógyuló azon alap Döntésétől függ, hogy valóban meg akar -e gyógyulni, vagy még egy kicsit mást akar megtapasztalni a "régi energia", a dualitás szintjén. Itt egy Belső szinten /elme - tudatosság - lélek - szellem/ működő teljesbioenergetikai elfogadásról és megengedésről van szó, melyet befolyásolhat az elme és lelki állapot jelen elfogadási és megújulási szándéka (ill. hogy Belső energetikai szinten "készen áll-e" az ember a befogadásra és áthangolódásra). De ha az egyénben már csak a SZÁNDÉK valódi a gyógyulás megélésére, 

akkor önmagától elindul és fokozatosan fejlődik - tovább áramlik Belső szinten az összekapcsolódási -


befogadási és regenerálási bioenergetikai folyamat a Kapcsolatteremtő harmonizáció során, a


KAPCSOLATTEREMTŐ " Gyógyulás " és bioenergetikai megújúlás (még szkepticizmus esetén


is).


A szervezet az átadott energiából (rezgés szint emelésből) mindig annyit vesz fel magához, amennyire éppen


szüksége van bioenergetikai harmóniájához. Mindenki rendelkezésére áll „saját magától” is ez a külső


univerzális " gyógyító " energiaforrás és energia felvétel - Kapcsolatteremtés, csak kérnie és elfogadnia kell.


Az egész UniverzumKapcsolatteremtő " Gyógyító " energiája és bioenergetikai információ


rendszere a rendelkezésére áll (az energia felvételének és mozgatásának legnagyszerűbb és legegyszerűbb


bioenergetikai napi alkalmazott módja pedig, a mély be- és kilégzés alkalmazása)! A Bioenergetikus,


közvetlen univerzális, gyógyulást elősegítő energia - információ tartomány továbbítással harmonizálja a test


- lélek - szellem, az aura „sebeit”, de karöltve a szervezet öngyógyító rendszerével és tudati elhatározásával,


az embernek is tennie kell Önmagáért! Leginkább a lelki harmóniára való törekvéssel és a lelki energiablokkjaink


feltárásával, megoldásával, megfelelő mennyiségű és minőségű alvás és folyadék biztosításával, kiegyensúlyozott (minden


jellegű és megfelelő mennyiségű energiaértéket tartalmazó és felhasználó) táplálkozással és Bioenergetikai táplálkozási


módszerekkel (-táplálkozási alapismeretek), egyben az egyéni Bőség Tudatosság emelésével tehetünk magunkért. 


Bioenergetika / Az ADOK-KAPOK Bioenergetikai Vonzás Törvénye
Az ADOK-KAPOK bioenergetikai Vonzás Törvény (lásd. még: bioenergetikus / stressz anyagrészben) azon az egyszerű energetikai


törvényszerűségen alapszik, hogy mindent, amiért energiát fektettem be (energiát adtam), megtérül, visszaáramlik számomra, a befektetett


bioenergetikai mennyiség és annak „valódi” információ tartalmának mértékében. Az Univerzális vagy Interdimenzionális Vonzás Törvény lényege az,


hogy olyan frekvencia szintű és tartalmú információs energiát áramoltatok magam felé vissza, amilyet kibocsátottam (adtam) magamból. A


bioenergetikai Vonzás Törvény „értelmezése” szerint az ember által elindított – átadott információ az a Kérés, azaz Adás, amit megjeleníteni kíván


fizikai valóságában az ember, így a Kérésnek - Adásnak megfelelő információ (fizikai történés) igazolódik is vissza, mint Kapás (ez a Szeretet és a


Szabad akarat legmélyebben és legmagasabb szintű fizikailag megnyilvánuló formája).

Kép: Liberty - Szabadság
Kép forrása: Art'húr-Nickmann István számítógépes grafikái. További mesteri szinten megformált és kivitelezett témakörökkel, csodálatos művészi alkotásai láthatóak még: (www.netstudio.hu/arthur)

A fizikai megélés szempontjából leegyszerűsítve ez annyit jelent, hogy pl. ha a gyógyulásomra koncentrálok (a betegség és annak megélésének jellege helyett), és minden


történést, mozzanatot ennek a gyógyulási folyamatnak, annak részeként „tudok be”, akkor a bioenergetikai Kérés – Adás információ az Univerzum (és az ember mikro-


univerzális rendszere) felé is a gyógyulásra és annak megoldása felé koncentrálódott energia tartalommal, bioenergetikai sűrítménnyel bír.


Ez a bioenergetikai koncentráció végül olyan szintű bioenergetikai sűrűséget ér el, mely által a „visszaigazoló” fizikai történések - a Kapás, azokat a megoldásokat nyújtják


egy irányba haladva és mutatva, amik az elvárt, azaz a Kérést (gyógyulást) adják és oldják meg.

Abban az esetben azonban, ha nem a gyógyulásra és annak szükségszerű, így elfogadott, egymásra épülő és egymást erősítő ( bioenergetikai ) folyamataira gondolok, hanem


csak a betegség jellegéből adódó tünetekre és a szervezet által arra adott reakcióira koncentrálok anélkül, hogy elfogadnám ezek a tünetek is pl. az energetikai – szervi 

tisztulást, bioenergetikai önregenerációt, gyógyulást szolgálják, akkor alapvetően és a bioenergetikai információ áramlásnak megfelelően a gyógyulás helyett a betegségre,


mint elsődleges bioenergetikai információra koncentráltam az energiát, és annak valódi Kérés, azaz Adás tartalmát.

Így az Univerzális bioenergetikai Vonzás Törvény, mivel kivétel nélkül mindig azt adja vissza (azt adja meg), amit „valójában” energetikailag kérek (ez a szabad akarat fizikai


megnyilvánulási formája), a bioenergetikai információt a betegség - és annak további megélése felé- köré sűríti be, mivel úgy „értelmezi, fordítja le”, hogy a gyógyulás helyett


még inkább a betegség bioenergetikai folyamatát akarja az ember (egyén) megtapasztalni (hiszen, többségében erre irányította figyelmét). Ezt hívjuk nem szándékos


„félreteremtésnek”, felcserélt prioritási szándéknak.

A bioenergetikai Vonzás Törvény alkalmazásának mindenkori, mindenre vonatkozó és megfelelő gyakorlati módszere: arra irányítsuk a figyelmünket (és beszédünket, hozzáállásunkat) ami a „valódi” szándékunk, és ne az erre irányuló (még) jelen hiányosságokra!


A mindennapjainkban is komolytalannak tűnik az, amikor valaki kifejezi szándékát, döntését, majd többnyire annak nehézségeiről, akadályairól és szinte


„megvalósíthatatlanságáról” beszél utána folyamatosan (hol itt a Valódi Döntés, a Szándék és az Akarat, a cél megjelenítése..?).


A valódi döntés és szándék érzete és kifejezése nem egyenlő a csak feltételezéssel és fenntartással kevert, ellentmondásos "elvárással", azaz pl. a csak sóvárgó kívánalommal


(de jó lenne, de hát…), de még csak a reménykedő óhajjal sem (talán, lehet..), mert a megoldás és az arra vonatkozó bioenergetikai vonzat soha nem kívülről (másik


embertől vagy felsőbb hatalomtól, stb.), hanem magából az emberből ered, és oda tér vissza.


A tudatos figyelem át-irányítás és bioenergetikai (ön) -TUDATOSSÁG, az ÖNBECSÜLÉS és a (ön)- SZERETET a kitűzött cél felé tereli a bioenergetikai információt és


vonzás-hatásmechanizmust is. Mindez a módszer és érzet tanulható és készségszinten kialakítható önmagunkban, az ehhez társuló, kialakuló legmagasabb szintű


bölcsesség és helyes autentikus választás - döntés kíséretében! Ha már úgyis azt "mondják" nekem, hogy mágnesként működik elmém-testem-lelkem-szellemem:-), akkor én már inkább "szelektív bioenergetikai mágnes" leszek! Azt vonzom magamhoz, ami tetszik is nekem, és így nem lógicálhat rajtam a sok fölösleges, kósza vonzat-teher..:-))!

Bioenergetika / Az Adok- Kapok Vonzás Törvény és a Pénz bioenergetikai körforgása, a Pénz -
 
Bőség - Gyógyulás - Gyógyítás bioenergetikai kapcsolataA minél többet adok, annál többet kapok vissza tendencia bioenergetikai körfolyamata és lényege, szintén a TUDATOS bioenergetikai információ sűrítésen alapszik,


méghozzá a BŐSÉG energetikai információján, és annak TUDATOSfolyamatos áramoltatásán, mozgatásán, bioenergetikai alkalmazásán.


Minél többet teszek és adok magamból és magamnak is, pl. a gyógyulásom (de bármi) érdekében, annál inkább „jelzem és erősítem információmmal a bioenergetikai


körfolyamat felé a BŐSÉG – a BŐSÉGEM jelenlétét és annak megélését (ezzel jelezve azt is, hogy pl. a gyógyulásom folyamatának és annak megoldásának, elvárásának és


elfogadásának, egyben mind ezek szeretetének is bőségében vagyok!).


A pénz sem más, mint csak Energia, egy energetikai (kultúrális) információ fizikai megjelenési formája. Amennyiben a pénzt is, mint számomra is


természetesen adott és elfogadott bőség és szeretet energia értelmében kezelem (és tisztelem magam annyira, hogy mindezt, ezt el is fogadjam


önmagamtól, önmagam által) akkor utat engedek a pénzenergia szabad áramlásának és megjelenésének magam felé..


Azonban, ha csak arra gondolok többet, hogy de jó lenne ha több lenne.., soha nincs belőle elég.. ezért most miért kell fizetnem és miért ennyit,


annyim úgy sem lesz…, stb., akkor ennek a gondolat - és összetett érzelmi reakció sornak az lesz a bioenergetikai értelmezése és Vonzata, hogy


mert nincs.., mert nekem soha nem lehet elég, stb., azaz elsősorban a pénz hiányára koncentrálva a NINCS és NEM LESZ(nem is kell..!)


bioenergetikai információ fog érvényesülni, mint a „valódi” bioenergetikai Kérés - Adás, és annak a fizikai megvalósulásának, a Kapás szintjén.

Kép: Gazdagság allegoria (Simon Vouet)
kép forrása: Wikipédia -Simon Vouet


Ez a folyamat az emberi elme által még a nem szándékosan "elfogadott és támogatott" Szegénység Tudatot és annak megvalósulását tükrözi, melyhez mély Belső lelki


szinten társítható a bűntudat, szégyenérzet, de még a szenvedéshez kötődő elfogadás is (ezek a
bioenergetikai kapcsok feloldhatóak és elengedhetőek, hiszen nem


szolgálják a további fejlődést és Élet szeretetet).

A gyógyulás szempontjából a pénz kezelése, ADÁSA-KAPÁSA szintén a bőség bioenergetikai körét és szintjét tükrözi vissza. Hiszen a pénz adásával azt „üzenem”


energetikailag a saját bioenergetikai rendszerem és az Univerzum rendszere felé, hogy Bőségében és szeretetében vagyok gyógyulásom tudatának, a gyógyulásom


MEGKAPÁSÁBAN (megkaphatóságában)! És bőségében vagyok annak is, hogy ezért ADJAK és tudjak adni is (pl. pénzt, hiszen a pénz, mint a földi energia zóna egyik


bioenergetikai Szeretet és BŐSÉG „Tudata”, és annak fizikai megjelenési formája). Aki csak elvárja másoktól az energetikai befektetést - az adást (azaz csak kap), és nem ad


vissza semmit (vagy nem a befektetett – átadott energia mértékében), az Önmagát gátolja a továbbiakban a BŐSÉG - energia áramlás megtapasztalásában, hiszen, a


blokkolása által a bőségenergia szabad áramlása megrekedt, megerősítő és elfogadó információ híján nem áramlik szabadon vissza az illető felé..

Ez a bőség adok-kapok bioenergetikai blokkolás az egyén további pozitív gyógyulási folyamatára is vonatkozik, ill. arra visszahat, ha csak elvárja a gyógyulásához –


gyógyításához a külső-befektetett energiát (legyen az személyes vagy hatóanyag tartalmú kapott energia, stb.), de azt nem tisztelve - nem viszonozza bármilyen formában és


mértékben. Egyrészt, ha valamiért nem akarok, nem szándékozom Adni (bármilyen rendelkezésemre álló adás- és adás-mérték formájában), akkor azt nem is akarom


igazán (nincs is szükségem rá igazán), másrészt, nem adok érte (vagy nem annyit), mert nem bízom annak hatásosságában, eredményességében (így az aztán valóban nem is


fog a kellő és elvárt mértékben hatni..).

A BŐSÉG TUDATOSSÁG (melyet a XXI. század Új Energia információ tartalma - természete és hatása is nagyban támogat már) annyit jelent és azt vetíti előre fizikai


történésként, hogy mindig több van, mint amennyi elég..! Ha pedig éppen kifogyott, akkor csak helyet engedtem (engedek) az újabb bioenergetikai feltöltődésnek, jól


megmozgattam a (pénz) energiáját..:-)).


A Bőség Tudatosság és annak megfelelő bioenergetikai gyakorlati alkalmazásának elsajátítása fokozatos, kis lépésekkel haladó kialakítással (Dualista élet -és energia


szemlélet, ill. a /még/ dipólusos bioenergetikai hatás miatt, egyben a félreteremtések felhalmozásának elkerülésének érdekében kell fokozatosan és lassan), majd az egyéni


tapasztalatok megélése által mindenki számára és bármikor (bármilyen helyzetben, bármilyen korban) elkezdhető és megvalósítható! Fogja fel a bioenergetikai "tanulási"


időszakot egy igen-igen megtérülő, örömteli és izgalmas, önálló és egyedi Bulis folyamatnak, mely fizikai és bioenergetikai tapasztalás-sorozat aztán Élete és Önmaga


megismerésének - feltárásának minden területére kihat és felemeli azt:-))!

Nem kell megijedni a hiány okozta félelemérzettől és a vele járó rossz érzéstől (csak nem kell benne sokáig "tapicskolni", gondoljon arra, hogy ez most a "sár", inkább most


már a part felé veszem az irányt:-))! Nyilván, hogy valaminek a hiánya nem okoz örömet, de egyrészt ráirányította a figyelmet arra, hogy mi az ami korrigálásra


(korrigálásomra) szorul, másrészt maga a kiváltott félelem energia is csak egy energia, egy bioenergetikai rezgés információ, ami megváltoztatható (felemelhető),


átalakítható saját magam bioenergetikai feldolgozása és annak bioenergetikai Tudatossága által!


Nem erőlködve kell elhessegetni magunktól a nyomasztó érzést és a hiányról való tudomásunkat, hanem "leülni vele" és megbeszélni magunkkal ennek az energia


megjelenési formának a bioenergetikai átalakítási módját! Ha energia, akkor energiát is ad nekem, amit a MÉLY-LÉGZÉSEK kíséretében fel is veszek, és jól meg is


mozgatom magamban. Ezzel elfogadtam a helyzetet és nem harcoltam ellene (mivel a harccal, azaz az erre irányuló figyelmemmel csak erősítem annak bioenergetikai


hatékonyságát), majd szépen elengedem és kiengedem magamból (egyszerűen így csak hasznosítottam, felhasználtam az energiát, egyben utat engedtem (helyet csináltam)


a megoldásnak, a bőség választásának..!).


Minél több energiát adok a hiánynak (azaz minél többet aggódom és rágódom rajta), annál inkább sűrítem és emelem annak bioenergetikai


információs, és rezgés tartalmát! Nem ezt az információt (fizikai történést) akarom magamhoz a továbbiakban visszahívni, így az elfogadása, majd


elengedése után arra koncentrálok, amit akarok, és az egyéb, már jelenlévő bőség helyzetekre, ill. egészen mással foglalom le magam és főleg elmémet


(szeletív mágnes funkció:-)! Tehát, köszi szépen a számomra jelző értékű infót:-)), megértettem, hogy mit nem akarok, ill. valamit nem jól


teremtettem meg a magam számára (esetleg még mindig félreteremtek:-)!

Kép: Spartacus - (a tüzes harcos)
Art'húr-Nickmann István számítógépes grafikái (www.netstudio.hu/arthur)

Nem a hiányra összpontosítom a figyelmem a továbbiakban (és nem hasonlítgatom közben állandóan össze a jelen helyzetet azzal, amit szeretnék 


megvalósítani, pl. a betegség ill. az erre irányuló tisztító bioenergetikai funkciók okozta tünetekre, vagy a felhalmozott számlák számlálgatására, mert 


akkor prioritási csere történik, és még jól fel is idegesítettem magam újra)! 


Hanem annak a megoldására, mindig van, csak meg kell engedni beáramolni azt, így ennek a megengedése lesz a következő döntésem és tapasztalásom. Mi az amit 


alkalmazhatok a hiányérzet feloldására? A Kiváncsiság! Az arra való kiváncsiság, hogy ha pl. elindítottam a bőség választására és igényére való kinyilatkozásom az 


Univerzum és saját bioenergetikai rendszerem felé, vajon milyen formában valósul ez meg számomra? 


Ha ezt a bioenergetikai megoldást még örömteli várakozással és a rácsodálkozásra, sőt humorral való képességgel is kiegészítjük, akkor olyan szintre emeltük saját 


bioenergetikai rezgésszintünket (vonzásunkat), amely csak meggyorsítja a megvalósulás bioenergetikai folyamatát (vissza-vonzás bioenergetikai tartalmát és annak 


bioenergetikai intenzitását)!


Figyelem! -energetikai rezgésszint emelés- és emberi "szemszögből" is a Bőség kategóriába tartozik mindaz, ami örömöt és jó érzést okoz számunkra.. (legyen az 


megkönnyebbülés, nevetés vagy sport, de akár csak a Vágy tiszta és szabad megélése, stb.)!

Szevasz, Isten véled szegénység, hiányérzet:-)!


Nem gátolom tovább energetikai öngyógyító rendszerem - gyógyulásom energetikai funkcióját, nincs már szükségem az energiádra (boldogan tovább fog áramolni az adott

energetikai információ, mert minden energia létforma és bioenergetikai tudat "lételeme" a mozgás, áramlás, az átalakulás és


fejlődés:-))!!


Nehéznek tűnik mindennek a bioenergetikai folyamatnak a hatékony kivitelezése?


Igen, eleinte valóban még megerőltetőnek, "húzósnak" is tűnhet a dolog úgy szellemileg, mint lelkileg (főleg a Tömeg-Tudat


húzó és gátló ereje, a megszokás és a dualista bioenergetikai hatásmechanizmus szintjén).


De az apránként felépített és megélt tapasztalások, sikerek, egyre inkább erősíteni és mélyíteni fogják ennek a bioenergetikai folyamatnak a létjogosultságát és igazságát,


majd a már Tudáson és valódi Elfogadáson alapuló egyéni alkalmazás módját (ennek kipróbálása mindenképpen, tutira


megérdemel egy kis plusz energia befektetést:-)!

A BŐSÉG TUDATOSSÁGGAL (amely egyben maga a Szeretet is!) és annak a környezetre való kivetítésével (tudatos


bioenergetikai alkalmazásával) nem csak a fizikai, Földi Energia zónában teremthető meg és tartható fenn a Bőség energia


folyamatos jelenléte és szabad áramlása, mivel ez


a Bőség Tudatosság az egész Univerzum Bőség Tudatosságára, energia tartalmára – információjára is kihat. Fokozva


és táplálva ez által Univerzális (Kozmikus) szinten is a Bőséget és annak szabad bioenergetikai


áramlását! „Emberi” szinten Adom és táplálom a Bőség tudatosságot (persze hogy van, és lesz mindig elég..) és annak


elfogadását. Univerzális szinten pedig Kapja az Információt és energiát a Bőség energia bioenergetikai tudatossága és


információ tartalma, így vissza is áramolhat az a földi létbe (az egyéni és társadalmi bőség szinten is).

Ez a bőség bioenergetikai tudatosság nem csak pl. a pénzre, vagy a gyógyulásra vonatkozik, hanem arra is, hogy
minden jellegű problémára megvan, és adott, fizikai értelemben is megjeleníthető a tapasztalás szintjén a


legmegfelelőbb válasz és megoldás.lásd. pl. energia - kérdés és annak megoldása, hiszen az emberek többsége már


támogatja a Földet és minden élőlényt kímélő energia ellátás – nyerés megoldását.


Sok szívből jövő és egyirányú energetikai sűrítmény, mely a megoldásra és nem a hiányra koncentrálódik a kérés


adás során, megteremti, és fizikai megvalósulásba, tapasztalásba tudja lehívni a bioenergetikai Megoldás - kapás


bőségét..

Az energetikailag is magas szinten Tudatos vállalkozó (vagy akár csak a természetesen jó érzéssel megáldottan


és/vagy józan észből fakadóan), a beosztottjai, munkatársai számára is biztosítja, ill. előmozdítja a jólétet. Hiszen


egyrészt a biztonságérzettel, megbecsüléssel stabilitást és kreativitást, megbízhatóságot válthat ki – várhat el,


másrészt minél koncentráltabb és magasabb frekvencia szintű Bőség energia zónában mozog az ember, annál inkább


emelkedik (szinkronizálódik) az Ő egyéni Bőség


Tudatossága, a bőség bioenergetikai szintje is!


Az irigység (és féltékenység) ha nem a másiktól való bőség-féltést és birtoklási vágyat tükrözi,


hanem azt az érzetet váltja ki belőlünk, hogy ez igen!, így is lehet!,számomra magam által


hogyan valósítható meg ez a színvonal, energetikai módszer?!, akkor építő jellegű lehet.


Egyébként csak mélyíti az ember Szegénység - tudatát és annak mértékét, annak bioenergetikai


negatív Kapás - vonzatát (ez a szeretet és önbecsülés nélküli folyamat minden jellegű "bőség -


irigylésre, vagy féltékenységre" vonatkozik, úgy a szellemi-lelki bőség és testi egészség, mint az


anyagi jellegű bőség terén is).

Kép: Libra - Mérleg
Art'húr-Nickmann István számítógépes grafikái (www.netstudio.hu/arthur)

De negatív és visszaütő bioenergetikai "bőség" láncolatot indíthat el a harácsolás, a fölösleges 

javak felhalmozása és annak kuporgatása (azaz az energia szabad áramlásának gátlása), vagy a 

másik ember félrevezetéséből és/vagy kihasználásából adódó szerzés, nyereségvágy, ill. a szándékosan nem 

megfelelően kivitelezett és mértékű produktum, szolgálat (azaz adás) is. 

Egyrészt a kihasznált és csalódott fél negatív érzelmi bioenergetikai visszahatása erősebb és hatékonyabb lesz - 

bőség csökkentése- a tisztességtelen félre nézve, mint annak az ez által "megszerzett" elégedettség érzete, és 

további bőség szaporulata, másrészt a kihasználó egyén valódi (és további) problémáját az önbecsülés és öntisztelet, 

önszeretet hiánya okozza és fogja okozni (ezek az ún. szinkronizált bioenergetikai bumeráng hatások).

A gyógyítással foglalkozó emberek többsége (legyen az természetgyógyászati vagy 

egészségügyi jellegű gyógyító), még a mai napig is szinte restelve fogadja el szolgáltatásaiért 

(energia befektetéséért - tudásáért, energia közvetítéséért) a pénzt (vagy nem a kellő és 

megfelelő összeget), mint bioenergetikai ADOK-KAPOK kiegyenlítő eszközt. Ezzel a 

folyamattal azonban, a gyógyító nemcsak önmaga Bőség és Tisztelet, Szeretet energiáját 

(mely idővel visszaüthet a saját teljesítményére is), de még a hozzáforduló gyógyulását 

(gyógyulási bőség tudatát) is csökkentheti, kivetítve, áramoltatva és megerősítve 

(elmélyítve) minden résztvevőre ez által, a SZEGÉNYSÉG TUDAT energetikai 

információját, majd annak szegénységi vonzat hatásmechanizmusát! 

A megfizetett szolgálaton kívüli „Hálapénz” nem a Bőség és a valódi ADOK-KAPOK bioenergetikai 

viszonzása tárgykörébe tartozik, és nem is támogatja a Bőség és Tisztelet folyamatos áramlását! Tudniillik a 

Hálapénz az elfogadó részéről többnyire a hiányérzetből fakad (a bőség, a pénz hiányérzetéből és az attól 

való félelemből). 

Az átadó részéről pedig olyan jellegű megelőlegezett „bizalmon” épül, mely sokkal inkább a félelmen és 

kiszolgáltatottságon alapul, mint a gyógyulásba és/vagy a gyógyítóba vetett hiten, bizalmon! Mindenki 

részére gátolja a bőség (és a bőség bioenergetikai tudatosságának) további visszaáramlását, úgy a gyógyulási 

és gyógyítási, mint a további pénzkereseti tendenciában..! Kivételt képez ez alól az a jellegű öröm - 

meghatottság kísérte „hálapénz”, azaz valójában már inkább Ajándék, mely valódi személyes plusz oda – 

Adásból és Kapásból fakadt, megsokszorozva ezáltal, az Adok - Kapok mélységét és annak bioenergetikai szinkronját.

Nyilvánvalóan itt most energetikai, és nem társadalmi- gazdaságpolitikai - szociális megközelítésről 

(fejtegetésről) van szó, mely azonban nem jelenti azt, hogy a Bőség, ill. az Adok-Kapok bioenergetikai lánc - 

hatásmechanizmus ne érvényesülne társadalmi, gazdasági, szociális nagyságrendű szinten is!

Ha adott szituációban nem áll más a rendelkezésére az embernek, mint „csak” a szellemi tudása, vagy idejét 

és energiáját igénybevevő ténykedése (pl. igen én el tudok menni ezért Önnek, hiszen tudom, nincs rá 

ideje.., vagy egyszerűen: és én miben segíthetek Önnek?), …akkor ADJA azt oda..! A szívből jövő és 

adott, a korrekt ADOK-KAPOK bioenergetikai láncolat mindig egy MOSOLY, és mindig egy 

lelki bőség kíséretében végződik..)))!Fedezze fel és ismerje meg, ENGEDJE MEG ÖNMAGÁNAK, 

majd "aknázza" is ki:-) az ÖN rendelkezésére is álló Bőség Energiát (az univerzumban több áll az Ön 

rendelkezésére is, mint ami elég!). Emelje ezzel a Saját (és szerettei), az Emberiség, a Föld és az Univerzum 

Bőség szintjét, életörömét és elégedettségét, és a minden téren ható további bioenergetikai fejlődését is, 

végső soron ..a SZERETETET :-)))!!
A Vonzás Törvény más témakörök szerinti megözelítéséről és alkalmazásáról, egyben többnyire nem bioenergetikai, mint inkább az "emberi megközelítés" oldaláról még többet olvashat: bioenergetikus / stressz / Vonzás Törvény (a limbikusrendszer büntető és jutalmazó rendszere, a szándék, a döntés, és az érzelem bioenergetikai vonatkozásai és jelentőségük, a fantom félelmek, az önzés és a felelősségvállalás, a betegség és a gyász, bioenergetikai stresszoldó technikák, a kiegyensúlyozott önbecsülés kialakítása önmagunkban, 
stb.).
BIOENERGETIKA / Aura Bioenergetikai jelentősége
    
Az AURA a testünkben zajló energiaáramlás, sejtjeink elektromágneses funkcióinak, információinak kisugárzása. 

Egyértelmű, hogy testünk minden sejtje energetikai folyamatot végez, melynek elektromágneses tere van, és az is 

nyilvánvaló, hogy ezek a mágneses kisugárzások nem fognak „megállni” pl. a testünk külső burkánál, a bőrnél. A 

gondolkodás és érzelem során is keletkezik mágneses mező, mivel energia nem vész el, csak átalakul. Ez a 

kisugárzás, mintegy burok veszi körül testünket. Kiterjedése, színe és információs tartománya van.

Az átlagos emberi test aura rétegeinek mágneses kisugárzásának összessége nyugalmi állapotban 6-8 Hz 

hullámhosszú, átlagos kiterjedése 1-2 m, de fizikai állapottól függően lehet akár jóval kevesebb is. Az aura ahogy 

gyógyul az ember, úgy lesz egyre kiterjedtebb, energiával telítettebb. Az aura feladata a védelem, az ember testi, 

lelki, szellemi tartalmi információinak kivetítése, és egyben energiaszolgáltató is.
Az aura jelenlegi tudásunk és tapasztalatunk szerint, és a radiesztézia módszerével mérhetően is, 7 rétegből áll, és a rétegre jellemző információ tartalommal bír: 
 1. Aura-Éteri test: anatómiai, anyagi test, fizikai érzetek, fájdalom, öröm élni akarás tartalmi információját tartalmazza. A bőrtől általában 25-50 mm-re található. Ennek a buroknak a csakra megfelelője a gyökércsakra, melynek működési színfrekvenciája vörös, belső elválasztású mirigye a mellékvesék.

  Aura-Érzelmi test: vitalitás, az életerő kivetülése. A fizikai test minden minőségét tükröző energetikai rezgés, az érzékeléseinkkel áll kapcsolatban, a szivárvány minden színét tartalmazhatja. A testtől általában 75 mm-re helyezkedik el, vastagsága kb. 50 mm. Energia felvevő központja a keresztcsonti csakra, melynek színe, narancssárga belső elválasztású mirigye az ivarmirigyek. Ebből csakrából kettő van, egy elől és egy hátul helyezkedik el.

  Aura-Mentális test: érzelmi és gondolati világunk függvénye, lineáris gondolkodás, tartalmazza az ösztönélet, az érzelmek és ezek hátterében levő érzések információit. Az ember egészségével kapcsolatos információkat tartalmazza, átlagosan 200 mm-re található a testtől, vastagsága kb. 125 mm. Energia felvevő csakra-központja a napfonat-csakra, melynek színfrekvenciája a citromsárga. Ebből a csakrából is kettő van, belső elválasztású mirigye a hasnyálmirigy.


  Ez a három aura burok a földi-létsík meghatározó energetikai burka.

  Aura-Spirituális, Asztrális test: tartalma az alacsonyabb és magasabb szintű tudatműködés. Sixtusi réteg, összekötő réteg a fizikai és szellemi síkok között. A tartós, mély érzelmekkel áll kapcsolatban, a testtől 300 mm-re keresendő. Központja a szívcsakra, melynek működési színfrekvenciája a fűzöld. Ebből a csakrából is kettő van, belső elválasztású mirigye a csecsemőmirigy.


  Innentől kezdődnek az aura-spirituális létsíkok, melyeket az 5, 6, és a 7. burok információs mezője tartalmaz.


  Aura-Reinkarnációs szint: a magasabb rendű akarattal áll összefüggésben, a cselekedeteinkért való felelősségvállalás szintje, mely 450 mm-re helyezkedik el a testtől. Csakra-megfelelője a torokcsakra, melyből szintén kettő van. Színfrekvenciája az égszínkék, mirigye a pajzsmirigy.


  Aura-Kreádor szint: a felsőbbrendű szeretettel van összefüggésben, a felsőbb szintű gondoskodás rezgése, a teremtés szintje. A testtől 850 mm-re helyezkedik el, energia felvevő csakrája a homlok csakra, amit a harmadik szemnek is szoktak nevezni. Ebből is két csakra létezik, színe az indigókék, mirigye az agyalapi mirigy.


  Aura- a felsőbbrendű tudat integrálódik a fizikai és spirituális tudat között. A gyógyítók innen kapják és kérik a
  gyógyításhoz szükséges energiát. 1-1,5 méter a kiterjedése általában az emberi testtől, energiaközpontja a koronacsakra, működési színfrekvenciája az ibolya és a fehér szín. Ebből a központból csak egy van, belső elválasztású mirigye a tobozmirigy.
  BIOENERGETIKA / Aura fizikai érzékelésé
  nek egyéni módszerei
Az aura nemcsak szervezetünk egészségi és energetikai egyensúlyáról, de lelki, szellemi adottságainkról, jelen 

állapotáról is képet nyújt. Az aura szemmel jelenleg csak az ún. auralátók számára érzékelhető (a gyermekek 

többsége az, de idővel elfordítja figyelmét róla, és megfigyelőképességét a környezete megismerésére fordítja). 

Különböző koncentrációs gyakorlatokkal azonban felnőtt korban is megtanulható az auralátás! 
Aura koncentrációs gyakorlat


Helyezze a képet kb. 1,5 méterre maga elé. Nézze koncentráltan a fekete pöttyöt legalább 30 mp-ig, vagy tovább. 

Csak a fekete pöttyöt nézze, idővel, mintha egy másik szín aurája ölelné körül a színes köröket. Ez a gyakorlat azt 

mutatja be, hogyan kell nézni az emberi aurák látásához, növelve szemünk és érzékenységünk mértékét.

A harmonizálók többsége gyakorlati szintre fejleszti az aura érzékelését intuitív vagy látásszinten is, mert ez 

hatalmas segítséget nyújthat nemcsak egy általános állapotról, de az egyes szervek, szervcsoportok állapotának 

energetikai felmérésében is, illetve teljességében magáról az emberről. Mivel az érzelmi állapot nagymértékben kihat 

az ember teljes Bioenergetikai rendszerére is, így a lelki defektusok is könnyebben feltárhatóak az aura által. 

Leginkább azok a lelki blokkok, amelyeket a kezelt nem vesz (vagy nem akar) tudomásul venni, vagy nem is fordít rá 

kellő figyelmet. Minél kiegyensúlyozottabb, minél nagyobb a belső energiatelítettségünk, annál nagyobb kiterjedésű 

az auramezőnk. Energetikailag testi, lelki, szellemi szinten annál erősebbek, védettebbek vagyunk. Energetikai 

védettségünk mértéke Föld által okozott, ill. egyéb elektromágneses sugárzásokra (radiesztézia) nézve is igaz. Az 

aura még a másik ember energetikai kisugárzásával szemben is tud védelmet biztosítani, és tudatosságunkkal 

fejleszteni is kell ezt a képességünket.

Még ha nem is tudjuk pontosan azonosítani azt, hogy érzékeljük mások Bioenergetikai rezgésszintjét-auráját, 

energetikai burkát, a minden napi életben gyakorlati szinten tudattalanul is alkalmazzuk ezt az aura-érzékelő 

képességünket. Például senki nem szeret a zsúfolt liftben, vagy közlekedési eszközön utazni, mert úgy érezzük, 

mintha a másik ember belépett volna a mi „felségterületünkre”, aura-kiterjedésünkbe. Az aura-energetikai érzékelés 

helyes, mert ez így is van. Ismeretlen ember társaságában egyéb információ nélkül is érezzük, ha valaki egészségileg 

leromlott vagy lelkileg elutasító, negatív állapotban van, ahogyan azt is érezzük és mondhatjuk a másik embernek, 

hogy: ma szinte ragyogsz! BIOENERGETIKA / Aura Bioenergetikai tulajdonságaiAz aura több rétegben veszi körül testünket, és több színnel rendelkezik. A belső szín piros, majd narancssárga,


citromsárga, zöld, kék, lila, a legkülső héj, pedig ragyogó fehér, rózsaszínes árnyalatú. Amennyiben testünkben


szabad energiaforgalom és áramlás van, ezek az aura burkok szépen egymásba olvadóan láthatóak és érzékelhetőek.


Energetikai blokkok esetén azonban sérül az aura-energiaburok is, jelezve az információs, bioenergetikai zavart,


nagyobb probléma esetén pedig, akár ki is lukadhat az aura burok.

Az aura domináns színe az egyén fizikai domináns beállítottságát is tükrözi. Például ha valaki erősen az anyagi


világban gondolkodik, túlnyomórészt elnyomja lelki szükségleteit, akkor a gyökércsakrának (energetikai


telítettségénél fogva) megfelelő piros szín dominál aurájában. Ha valaki szívközpontú, szeretet vezérelt, akkor a zöld


szín dominál aurájában a szívcsakrának megfelelően. A gyógyítók többsége zöld színű aurával rendelkezik, hiszen


betegséget diagnosztizálni és beteget kezelni lehet, de valóban gyógyítani az embert, csak szeretettel lehet. A


"gyógyítók" esetében az aurában a lila szín is dominál általában a szellemi irányultság és fejlődési készség miatt.


Minden beállítottság, dominancia helyénvaló, hiszen nem vagyunk egyformák, és ez így jó. Mint minden, az aura is


változik a mi változásunknak megfelelően, azonban mindenkinek törekedni kell az egyensúlyra, hogy minél


kiteljesedettebb, harmonikusabb életet élhessen!
BIOENERGETIKA / Csakra központok Bioene
rgetikai jelentőségeCSAKRÁK a szervezetünkben található energiát felvevő és átadó központok. Anyagi gondolkodás és látásmód szintjén 

azt mondhatjuk, hogy a csakrák elhelyezkedésüket tekintve az endokrin (hormonokat/emésztőnedveket kibocsátó 

szervekkel esnek egybe. Összesen 7 csakraközpontunk van, melyek egészséges személynél kb. 12-15cm magasságú, 

és kb. 8-14 cm nyitottsággal rendelkező, tölcsér alakú energiaörvények. 

Ezeken az energiaörvényeken keresztül vesszük fel és adjuk le a működésünkhöz szükséges sugárzó energia nagy 

részét (pl. a Nap vagy a Föld Schumann energiáját). Szervezetünk teljes egészében a 7 központ mellett még 6 pár 

fő, 21 mellék (kisegítő) és sok ezer apró kis csakra található. Az emberiség energetikai fejlődési perspektívája olyan 

szintre juthat, hogy már csak EGY Fő csakraközpont lesz, melyből harmonizáltan az egész szervezet ellátható, 

irányítható és érzékelhető.

BIOENERGETIKA / 7 Főcsakra elhelyezkedése és színfrekvenciája


Gyökér-csakra (mellékvese): a húgyhólyag, a nemi szervek és a gerinc a hozzátartozó szervek, működési színfrekvenciája a vörös.

Szakrális-csakra (ivarmirigyek): melynek működési színfrekvenciája a narancssárga, ebből a csakrából kettő van, egy elől és egy hátul helyezkedik el.

Napfonat-csakra (hasnyálmirigy): a gyomor, a máj, az epe és az epehólyag, az emésztőrendszer szervei tartoznak energiaellátottsága alá. Színfrekvenciája a citromsárga, ebből a csakrából is kettő van.

Szív-csakra (csecsemőmirigy): a szív és keringési rendszer, a tüdő a hozzátartozó szerv, működési színfrekvenciája a fűzöld. Ebből a csakrából is kettő található.

Torok-csakra (pajzsmirigy): a torok és a tüdő az energetikai szervei. Kettő van belőle, színfrekvenciája az égszínkék.

Homlok-csakra, Harmadik szem (agyalapi mirigy): agy alsó része, a vegetatív idegrendszer, a bal szem, orr a hozzátartozó energetikai szervek. Ebből is két csakra létezik, melyeknek színe az indigókék.

Korona-csakra (tobozmirigy): az agy felső része és a jobb szem az energetikai szerve. Működési színfrekvenciája az ibolya és a fehér szín, ebből az energia központból csak egy van.
Látható, hogy a csakrák bizonyos szerveinkkel szoros kapcsolatban állnak. A csakrák energetikai egyensúlya alapvető 

szempont betegségek kezelése esetén. Amikor az energiaközpont egységét helyreállítjuk, a hozzákapcsolódó szervek 

is energetikailag kiegyensúlyozottá válnak. 
Az energiarendszerünkben a csakra (energia központok) jelentéstartalma összefügg az elemi minőséggel is: 

Gyökércsakra : föld elem, Hasi csakra: víz elem, Köldökcsakra: tűz elem, Szívcsakra: levegő elem, Torokcsakra: éter, 

tér-űr elem

BIOENERGETIKA / Csakrák, mint Bioenergetikai központok és energia szolgáltatók

Csakrák az aura burokkal együttműködnek, minden egyes csakra, minden egyes burokkal kapcsolatban van. A csakrák 

szolgáltatják és biztosítják az aura részére a környezetből az energia felvételt. Ha egy csakra lezárt, át tud venni energiát 

egy másik csakrából, csak nem biztos, hogy elégséges mennyiséget (lásd még: radiesztézia- az emberi test polaritása). A 

csakrák gerjesztett spirális légörvények, meghatározott, az emberi fajra jellemző forgási irányuk van, melynek sebessége az 

energia felvételétől függ. Ha szüksége van a csakrának energia felvételre, akkor az adott környezeti energiasávból veszi fel 

az energiát magához úgy, hogy az adott sugárzási sávban megnöveli forgási sebességét és ezzel a sebességgel, mintegy 

benyalábolja” a működési sávfrekvenciájában levő szabad elektronokat.Energia felvételi források

A testi, anyagi forrás, mely a táplálék, víz felvételével, az emésztéssel, az anyagcserével és a kiválasztás során termelt és felvett energiával áll kapcsolatban (vízterápia, Táplálkozás -anyagcsere és a tápanyagok energiaértéke).
A belélegzett levegő, azaz a légzés és oxidáció, a polarizálás útján felvett energia (légzés bioenergetika).
A környezeti és kozmikus sugárzási energia felvétellel felvett energia. Ebbe a kategóriába taroznak a globális (földi) és kozmikus térből (Nap, Hold, stb.) felvett energiák, illetve a minket körülvevő élő és élettelen világ kisugárzásából felvehető energiák.
Gondolkodásmódból és érzelmekből származó leadott ill. felvett energiák (Vonzás törvény).
Folyamatos kvantum szintű Fény- Energia és Információ felvétel a Kapcsolattermető folyamat során.
Az ember energia termelését és energia felvételét negatívan befolyásoló tényezők:
 • A káros földsugárzások ott, ahol sokat tartózkodik az ember (radiesztézia).
 • A táplálkozási hibák, leginkább a kiegyensúlyozatlan és helytelen (savasító-lúgosító ételek!) táplálkozás. 
 • Nemcsak a mennyiség a fontos, hanem a minőség is, azaz a változatos energiafrekvenciájú táplálkozás is ( táplálkozási alapismeretek, fogyókúra, vitaminok, ásványi anyagok).
 • Az immunrendszert, a vért nagy mértékben terhelő szabad-gyökök felhalmozódása
 • A folyadék hiány (vízterápia)
 • A légszennyezettség 
 • A mozgáshiány 
 • Fizikai túlterhelés, melyet nem követ energetikai kompenzáció, azaz energiatöltődés
 • Alvási elégtelenség vagy alvási nehézségek és a horkolás
 • A betegségek (pl. candidabetegség, refluxbetegség, gyulladások, allergia, a vastagbélrendszer -bélflórabetegségei, a nehézfém mérgezések)
 • A stressz, depresszió , a félelem, a szorongás
 • Negatív szellemi eredetű tényezők, destruktív gondolatok. A mások iránti negatív gondolatok (pl. irigység, szakmai féltékenység /gyógyítók esetében hatványozottan!/, hiúság, káröröm) rengeteg energiát leszívnak a „rosszakarótól”, ezt hívjuk energetikai „bumerángnak”.


BIOENERGETIKA / Csakrák Bioenergetikai forgásirányai nemeknek megfelelőenA csakráknak forgásirányuk is van, melyek iránya különböző, és ez a különbözőség nemileg is 

jellemző. A férfiaknál az egyes csakra az óramutató járásával megegyező irányban forog. A 

kettes csakra ellentétes irányban forog, mint az egyes csakra. A hármas, ötös és hetes csakrák 

forgásiránya megegyezik az egyes csakra forgásirányával. A négyes és hatos csakrák 

forgásiránya, pedig megegyezik a kettes csakra forgásirányával. A nőknél az egyes csakra az 

óramutató járásával ellentétesen mozog, s ennek megfelelően valamennyi csakra ellentétesen, 

fordítottan forog, mint a férfiaknál.

Ezek a csakra-forgásirányok biztosítják a csakrák közötti energiatovábbítást, és annak 

lehetőségét, hogy a lezárt csakra is jusson energiához egy másik csakra energiafelvételéből. Az 

energiafelvétel folyamatának szabályozása a gerincoszlopban, az idegrendszer által működik.BIOENERGETIKA / Csakrák Bioenergetikai feltöltésének lehetőségei

A csakra központok energetikai harmonizálása, feltöltése a Kapcsolatteremtő gyógyításon kívül kiegészíthető 

méregtelenítéssel, vízterápiával, energetizáló és harmonizáló testkultúrával, stb. alkalmazásával. 

Nagymértékben segít a relaxáció, a sport, a harmonizáló bioenergetikai mozgásgyakorlatok (→pl. MÉLYLÉGZÉS, a Tibeti Öt, 

Mudra ujjgyakorlatok, ujj- és arcmasszázsok, thai chi) elvégzése, a természetben való elidőzés, a napfény, a zenehallgatás, 

és a tudatos érzelmi és gondolati feltöltődés (öröm, szeretet keresése és adása illetve fogadása, a humor), azaz, az 

energetikai rezgésszint tudatos emelése.

Naponta szánjunk magunkra legalább 15 percet, amikor kikapcsoljuk magunkat a körülöttünk lévő világból, környezeti 

hatásokból és saját magunk zavaró gondolatai alól is (stressz-mentestő terápiák, a kiegyensúlyozott önbecsülés 

megteremtése)! Helyezzük magunkat nyugalmi, kényelmi helyzetbe, LÉLEGEZZÜNK MÉLYEN és nygodtan, és találjuk meg 

magunkban azt az optimális pontot, ahol úgy érezzük, senki és semmi, még saját magunk sem zavarjuk saját magunkat, 

egyszerűen "csak legyünk". Ha egyszer csak elmosolyodik (maga sem tudja miért..), akkor elindult az Önmagára való találás 

(és további megnyílás) útján.. :-)).

Ekkor kérdéseket se tegyünk fel, és válaszokat se várjunk, mert az ellazulás és kikapcsolódás után, maguktól is könnyebben 

érkeznek majd a válaszok, a még ki nem mondott kérdéseinkre is. A válasz sokszor akár „heuréka” formájában, vagy csak 

egyszerűen egy segítő gondolatsor, kép formájában érkezik el hozzánk. Pihentesse az „élet” körforgatagát és energiával 

feltöltődve léphet vissza a „jelenbe”! 
"Behunyom a szemem, mivel látni akarok."
(Paul Gauguin)Forrás:bioenergetika.hu


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése