2017. július 10., hétfő

Orgonit
OrgonitOrgonit - avagy hogyan védekezhetünk a

rádiótelefonok, adótornyok káros hatásai ellen?

Orgone Energia: Az élet ősenergiája. Az orgon energia az élet ősenergiája; létezéséről a természethez közel élő népek mindig is tudtak. A kínaiak úgy hívták, hogy chi, a hinduk úgy hogy prána, a görögök éternek nevezték. Manapság gyakran nevezik bioenergiának, vagy egyszerűen csak életerőnek. Dr. Wilhelm Reich (1897-1957) volt az első tudós, aki a 30-as évektől végzett kutatásainak eredményeképp, tudományos eszközökkel is bizonyította ennek az energiának a létezését. Dr. Reich úgy találta, hogy üvegszál (szerves anyag) és acélszövet (szervetlen anyag) réteges egymásra rendezésével olyan elegy hozható létre, ami magához vonzza és összegyűjti az orgon/éter energiának mind az életre hasznos pozitív formáját (ezt Reich úgy nevezte, hogy „OR”, vagy „POR”) és a káros negatív éter energiát (a „halálos orgont”, vagy „DOR”-t) is. Ennek az egyszerű módszernek a segítségével nagyméretű orgon akkumulátorokat épített, amellyel pácienseit sikeresen gyógyította többek között rákos megbetegedések, esetén. A terápia abból állt, hogy a betegek bizonyos időt eltöltöttek a „doboz”belsejében.

Reich munkáját a 60-as években több elfogulatlan orosz kutató folytatta pl. Dr. Nikolai Kozyrev (1908-1983), aki szintén tudományosan bizonyította, hogy léteznek ezek a minket körülvevő láthatatlan energiák. Sajnálatos módon, az ő munkássága nyomán a szovjet hadsereg olyan eszközöket fejlesztett ki, amelyek a „torziós mezők” (éter energia) alapelvét használták fel. Kozyrev kutatásai 1991-ig titkosak voltak.

Az ő nyomdokaikon haladva, több ezer Ph.D szintű kutató követte Kozyrev és Reich úttörő munkáját és nagytekintélyű tudományos társaságok is alakultak a téma kutatására pl. az Amerikai Orgonómiai Akadémia (American College of Orgonomy), vagy az Orgon Biofizikai Kutatólaboratórium (Orgone Biophysical Research Lab). Ennek köszönhetően lassan a főáramú nyugati tudomány is „hivatalosan elismerte” az univerzális, láthatatlan energiaközeg létét. Nevezik ezt „sötét anyagnak” „vákuum energiának”, „nullponti energiának”, attól függően kit kérdezünk.

Reich éveken keresztül végzett kutatásai fényt derítettek az orgon energia számos tulajdonságára; ez egy mindenütt jelen lévő, állandóan mozgásban lévő, ősi kozmikus energia, áthatol az anyagon, pulzál, megfigyelhető és mérhető (hőmérővel, elektroszkóppal, Geiger-Müller számlálóval, torziós ingával stb.), erősen kapcsolódik a vízhez, ami vonzást gyakorol rá, természetes úton elraktározódik a szervezetben, ahová az étellel, vízzel, légzéssel, és a bőrön keresztül jut be.

Reich az USA Maine államában, vidéki környezetben építette fel kutató laboratóriumát, amelyet Orgonon-nak nevezett. Azért a világtól távol, mert ez a hely akkor még mentes volt a „halálos orgon”-tól, amelyet az akkumulátorok egyaránt összegyűjtöttek. Ha DOR (negatív, káros orgon energia) forráshoz közel (pl. atomerőmű, rádió torony) közelében állítanak fel ilyen akkumulátort, az komoly károsodást eredményezhet a benne ülő ember számára, ezért az orgon akkumulátorok elhelyezése szempontjából, a földrajzi elhelyezkedés nagyon fontos volt.

Már Reich kutatásai is azt mutatták, hogy ha egy ember energia mezője kapcsolatba lép egy koncentrált orgon mezővel, annak rendkívül pozitív hatásai vannak az élő rendszer szempontjából. Erősíti az immunrendszert, javítja a keringést, hatékonyabbá teszi a sejtszintű anyagcserét, növeli az egyén energia szintjét. Segíti az ellazulást, javítja a belső szervek működését, beindítja a test öngyógyító mechanizmusait. Az orgon sugárzás nem testidegen energia, hiszen a légköri orgon energia, az a testben lévő ugyanazon energia más megnyilvánulási formája. Ezek az akkumulátorok ezt az energiát gyűjtik össze, és segítenek abban, hogy a test segíthessen magán.
2000-ben egy házaspár - Don és Carol Croft, az Interneten közzétett kutatási eredmények és saját empirikus megfigyelésük alapján felfedezték, hogy az organikus katalizált műgyanta és a szervetlen fémreszelék elegye, ha kisebb öntőformába (pl. süteményforma) helyezik, a Reich-féle akkumulátorokhoz hasonlóan összegyűjti az éteri energiát.

A finom energiák iránti különös érzékkel megáldott Carol Croft rájött ennek jelentőségére és egy lépéssel tovább is ment. Azáltal, hogy apró kvarc kristályokat helyezünk a keverékbe, az összegyűjtött energia átalakul és sugározódni kezd. A gyanta/fém mátrix ezen „feljavított” változata egy önfenntartó, folyamatosan működő, rendkívül hatékony DOR-POR (negatívból pozitív) energia átalakító egységet képez, melyet ők ORGONIT-nak neveztek el.
Ha orgonitot helyezünk egy DOR/negatív energiaforrás hatósugarába (elektromos készülékek különösen a rádiótelefonok és a rádiótelefon tornyok), az orgonit eredményesen és folyamatosan átalakítja azt, POR/pozitív energiává. Ezzel pozitív energiasugárzó egységgé alakítható, minden negatív energia kibocsátó egység, melyek ezzel a hatással szemben teljesen védtelenek lesznek.

A gyanta a kikeményedés során összehúzódik, így állandó nyomás alatt tartja a kristályt. Ennek eredménye a kristályon belül létrejövő piezoelektromos hatás*, melynek következtében, a kristály csúcsai elektromos pólusokká válnak. Feltételezések szerint ez is hozzájárul ahhoz, hogy az orgonit olyan sikeres pozitív energia generátorrá válhatott.
Ezekből következően az orgonit nagyon jelentős előrelépést jelent Reich orgon akkumulátoraihoz képest, mivel azok a pozitív mellett, a negatív orgont is magukhoz vonzották, illetve nem végeztek hasznos energiává történő átalakítást sem. Az orgonit ezt természetéből adódóan és folyamatosan végzi.

*
Piezoelektromosság: Vannak olyan kristályok, amelyekben összenyomás hatására elektromos feszültség keletkezik, illetve elektromos feszültség hatására alakváltozás jön létre, a kristály összehúzódik, vagy kitágul. Ilyen kristály például a kvarc. A piezoelektromosság lényege, hogy bizonyos kristályok felületén deformáció hatására töltések jelennek meg.
Bejegyezte: MaYamAum dátum: hétfő, június 18, 2012 


Clara M. Codd: Nincs halál / Vigasztaló üzenet


Ahogy az ember félrerakja
Viseltes ruháit,
És újakat vesz, mondván
Ma ezeket fogom viselni!’
Így veti le a szellem könnyedén
Húsöltözékét,
És halad tovább, hogy
Elfoglalja új lakhelyét. 
(Edvin Arnold: A mennyei ének)


Egy vigasztaló igazság  

Az ősi bölcsesség által elénk tárt egyik legcsodálatosabb és legvigasztalóbb igazság az, hogy valójában halál sehol a világmindenségben nem létezik. Soha semmi nem szűnik meg létezni, csak állapotát változtatja. Longfellow, a költő szavaival kifejezve:
Nincs halál,
 Ami annak látszik, az átmenet”.
Minthogy az ember szíve mélyén ezt az igazságot mindig is tudta, mélyen gyökerező meggyőződés él benne arról, hogy nem lehet véglegesen elválasztani azoktól, akiket szeret, és hogy még biztosan találkozni fognak. Ez helytálló érzés. Örökérvényű alapigazságként állapíthatjuk meg, hogy akit az ember szeret, azt soha, soha nem veszítheti el.
De – mondod te – akit szerettem, kihűlt, és mozdulatlanul fekszik. Most ez a drága test oszlásnak indul. Hol van ő? Hogyan lehetek biztos abban, hogy még látom őt?’
Talán az első dolog, amit fel kell fogjunk, hogy ő nem ez a test. A test csak lelkének ruhája volt. Azt születésekor öltötte fel azért, hogy kapcsolatba kerülhessen a csodálatos tapasztalatok sorával, amelyet élet-nek nevezünk, habár a valóságban más tapasztalatok sokkal teljesebb életet jelentenek, mint ez a mostani. Sok költő és tudós vélte így. Platón mondja, hogy testek sírboltjaiba vagyunk ’temetve’ azért, hogy előző életünk hibáit rendbe hozzuk. Walt Whitman írja: „Talán én, a halott ember, én az álmodó”.
body (test) szó az angolszász bodig illetve abode szóból ered, amely lakóhelyet jelent. Amint a keresztény Szentírásban áll: „Mivel itt nincs állandó lakhelyünk, várjuk az eljövetelét”. Arnold Bennett a testet emberi gépezetnek nevezi, mert élő dolog, de saját homályos, ösztönös élettel. Ennél jobb Szent Ferenc ’szamár-testvér’ elnevezése. A Genezis bőrruhának hívja, megint más meghatározás szerint iskolai egyenruha. Ebbe az életbe – látszólag nem saját akaratunkból – azért érkezünk, hogy az anyagi világ tapasztalatain keresztül jussunk lelki fejlődésünk táplálékához. Amikor ismét eltávozunk, a szellem pihenő idejét töltjük el, és hosszú időre megszabadulunk a földi élet gondjaitól és problémáitól.


A lélek világa  

Hová megyünk? Az égbolt fölé? A szokásos elképzelés szerint a mennyország fent, a pokol pedig lent van. Nem, a mennyország nem a csillagokon túl van, hanem itt és most, körülöttünk, ahogy Krisztus Urunk tanította. Ő azt mondta, ’belül’ van. Ez belsőbb, finomabb anyagú, egyáltalán nem fizikai, mégis színekkel és formákkal teli világ, ami körülveszi és áthatja ezt az ismert világot.
Az okkultisták szerint az anyag valamennyi formája sokféle sűrűségi fokozatban létezik. A víz átalakítható jéggé, majd gőzzé. A tudomány egy protonokból és elektronokból felépülő láthatatlan világot feltételez, hasonlóan ahhoz, ahogy Napunkat körülveszik a bolygók. Az említett részecskék nem statikusak, hanem hihetetlenül elevenek, és elképzelhetetlen gyorsasággal mozognak. Milyen térben mozognak ezek? Sokkal finomabb anyagú térben, mint a mi világunké, amely ritkább, ragyogóbb, élénkebb és olyan fénylő világ, hogy a középkori írók ’asztrálisnak’ vagy csillagosnak nevezték. Ez a fénylő világ hatja át és veszi körül a mi fizikai világunkat.
Ez a lélek világa. Legtöbben úgy hisszük, hogy van lelkünk, de nem tudjuk megmondani, hogy milyen, vagy pontosan hol van. Ismét a szó eredete lehet segítségünkre. A görög psyche szóból származnak a ’pszichikai’ és ’pszichológia’ kifejezések. A pszichikai kutatás és a pszichológia Nyugaton modern tudománynak számítanak, de Keleten nagyon régiek. Az egyik megkísérli felfedezni a lélek világát az anyagból vagy a formából kiindulva – ahogy Oliver Lodge megjósolta, ezt az eljövendő századok tudománya fogja megvizsgálni –, hogy van-e színe és alakzata, hogy le tudják-e majd fényképezni, stb. A másik a tudatosság, az érzés és a gondolat erőiből kiindulva tárja fel a lélek világát. Ma már senki sem tagadja, hogy a gondolat hatalmas erő, egy igen finom rádióadó, amely állandóan működik.
A lélek a gondolkodó, érző én, aki halál után még elevenebben gondolkodik és érez, mint előtte. Tudunk-e gondolkodni agy nélkül, és érezni idegek nélkül? Sokkal jobban. Agyunk és idegsejtjeink csak olyanok, mint a zongora billentyűi a zenész számára. A zene a lelkében van, de szüksége van a hangszerre ahhoz, hogy megmutasson valamit abból, milyen is az a zene.
Szent Pál úgy határozta meg az embert, mint hármasságot, akinek teste, lelke és szelleme van. Ez a két utóbbi nem felcserélhető fogalom, mivel a görög eredetiben teljesen különböző kifejezésekkel jelölték azokat. A szellem szó, a ’spirit’, a görög pneuma illetve a latin spiritus szó fordítása. Eredeti jelentése ’az élet lehelete’. Misztikus, tiszta, isteni fogalom. Isten lehelte a fizikai és a lelki emberbe az élet leheletét, aki ez által élő, halhatatlan Énné vált, mindörökre osztozva a világmindenség örök életében. Minden ember a Legfelső gyermeke és erről az örökségről sohasem mondhat le. Ezt a gondolatot csak szimbólum és allegória segítségével lehet megközelíteni. Szent Péter ’a szív rejtett emberének’ nevezi, ’amelyben nincs romlandó’. Szent Pál úgy hívja: ’a Krisztus bennünk, az üdvösség reménye’. A mi Urunk még kifejezőbben mondja: „Talán nincs-e megírva törvényeitekben, hogy megmondtam, ti istenek vagytok?” Dávid királyt idézte, aki így írt: „istenek vagytok, és valamennyiőtök a Legfelsőbb gyermeke”. A halál után életünk tapasztalatainak java része lassan megtisztul és beépül rejtett, isteni tudatosságunkba, ezzel elősegítve növekedését és fejlődését. Így lehullatjuk testi ruhánkat, és először a lélek életét éljük, végül a felszabadult szellem fenséges és üdvözült életét érjük el.
  

A tudat visszahúzódása 

Kíséreljük meg érzékeltetni mindegyik állapot életét. Legelőször a meghalás folyamatát. Ez mindegyikünkhöz elérkezik, azonban a halál barát, akitől nem félni, hanem akit üdvözölni kell. A halál óráját ismerik a másik oldalon, és senki sem léphet át úgy, hogy ne találkozna odaát valakivel, akit ismer, és aki őt megelőzte. Földi életünk során a tudatunk kifelé fordul, hogy élettapasztalatokat gyűjtsön. Ha közeledik távozásunk ideje, a tudat visszahúzódik és befelé kezd fordulni. Néha a haldokló azt kéri, hogy gyújtsák fel a lámpát, vagy azt mondja, hogy távolodik a szoba. A távozó – minthogy a másik oldal egyre közelebb kerül – elég gyakran felismer személyeket vagy helyszínt a másik oldalon. Egy haldokló ír katona például így szólt az ápolónővérhez: „Nővér, nézze ezeket a bájos hölgyeket!” Ilyennek tűntek számára, mivel az Örök Ifjúság földjét látta, ahol az anyag ragyogó és sugárzó.
Ezután, minthogy a tudat még beljebb húzódik, egy csodálatos és lényeges dolog történik. Rendes, éber tudatosságunkban úgy látszik, mintha életünk sok mindennapi eseményét elfelejtenénk. Ez nem egészen így van. Énünk mélyebb részeiben semmi sincs örökre elfeledve, és amint valaki áthalad a másik oldalon levő életbe, úgy tűnik, gyorsan keresztülhalad saját emlékezete csarnokain. Ez olyan, mint amikor az ember az élet színterét elhagyva visszanéz, és madártávlatból nézi az életet, mint egészet, hol volt sikeres, és hol bukott el. Ezután, ahogy a lélek elhagyja a testet, a tudat rövid időre a mély alvás állapotába kerül, ez alatt a pszichikai test, amely az élet folyamán áthatotta és körülvette a fizikai védőburkot, önálló létre kel a másik oldalon.


Az alvás kapuja 

Habár a legtöbb ember nem észleli, mialatt testben élünk, éjszakánként elhagyjuk azt az alvás kapuján keresztül, amely egyben a halál bejárata is.
Míly csodálatos az alvás – írja Shelley – az alvás és fivére, a halál”.
Meghalni valójában nem más, mint utoljára elaludni ebben az inkarnációban. Azonban, amíg élünk, alvás alatt kapcsolatban vagyunk testeinkkel egy fénylő, magnetikus fonál révén, amely azonnal visszahív bennünket az ébredésbe, ha testünket bármi érinti. Halál esetén ez az összekötő kapocs megszakad, így a visszatérés nem lehetséges többé. Vajon nem idézhetők-e Ecclesiastes szavai: „vagy valamikor az ezüst zsinór elszakad”? Így az a világ, amelybe most belép, nem teljesen ismeretlen, mivel némely részén már áthaladt, mialatt teste aludt.
Tudatában van mindennek a haldokló?’ – kérdezhetjük. Mi van azzal, amit haláltusának nevezünk?’ Ez csak a fizikai izmok miatt van, amelyek megszűnnek működni. A személy maga nincs ennek tudatában. El van foglalva elmúlt élete feltáruló képeivel, és ez tudatában akkor is folytatódhat, ha teste megszűnik lélegezni. A haldoklót soha nem szabad zavarni, semmivel sem szabad terhelni. Figyeljük elmúlását békében és szeretetteljes gyengédséggel. Egy ősi tibeti írás azt tanácsolja, hogy üljünk mellette, szerető szavakat suttogva, amelyeket ha fülei nem is hallják, de a lelke igen.


Az ébredés 

A halált követő tudattalanság időszaka általában nem túl hosszú, bár személyes tényezőktől függ. Legtöbbünknél kb. harminchat óra. Ezután az ember egy ragyogó, nyugalmas világra ébred, elsőként olyan emberekkel találkozik, akik előtte távoztak el. Azért jöttek el, hogy találkozzanak vele. Egyszer Ausztráliában a szerző ezekről a gondolatokról tartott előadást a rádióban, és az egész déli féltekéről érkeztek hozzá levelek. Egy orvos Új-Zélandból leírt egy esetet. Egy éjjel magányos farmra hívták, ahol egy nagyon idős házaspár lakott. Mire odaért, az idős ember már meghalt. Széttárt karral feküdt. Felesége így mesélte el: ’Ó uram, volt egy lányunk, aki tizenhét évesen halt meg. Mielőtt a férjem eltávozott, azt állította, hogy látja őt. Karjait kitárta felé, és így szólt: Jövök, Mary, várj rám!’
Milyen világba lépett be? Kissé nehéz leírni, mivel természetesen mindannyian földi fogalmak szerint képzeljük azt el, és a helyzet nem egészen ez. Fogjuk fel a következő módon: nem vihetünk át semmi olyasmit, ami csak ehhez a földi élethez tartozik, mint például a felhalmozott gazdagság, a megszerzett hírnév, vagy a testi örömök, mint evés-ivás, szexuális élmény, mivel most már egy olyan világba és anyagformába kerültünk, ahol ezek a dolgok egyáltalán nem valósak. Azonban mindaz, ami hozzánk, mint lélekhez, mint érző és gondolkodó énhez tartozik, velünk jön, és hihetetlenül felfokozódik és megnövekszik. A szellemi örömök, mások igaz szeretete, minden tiszta vallásos törekvés, a szépség és az igazság szeretete a másik oldalon kellemes és csodálatos életet készítenek elő annak az embernek, aki egy időre elhagyja ezt a siralomvölgyet.
Arról sem szabad megfeledkezni, hogy a lélek anyagának megvannak a saját törvényei és feltételei, és ezek eltérnek a fizikai világban érvényesektől. Például a lélek anyagára nem hat a meleg vagy a hideg. Ezért lelki testeink nem érzik egyiket sem. A gondolat és az érzés azonban élőbb és tisztább, mint amikor fizikai agyunk és idegsejtjeink nehézkes részecskéit kellett mozgásba hoznunk. Az idő és tér érzékelése is más. Amit az ember gondol, azonnal előtte terem. Amit szeret, az vele van. 


A gondolat teremtő ereje 

Viselünk-e ruhákat, eszünk-e ételt és élünk-e házakban? Igen, de a ruhák nem szövöttek, és a házak nem építettek. Ezek az emberi gondolatok és elképzelések teremtményei, mivel ott a gondolat és a vágy hatalmas teremtő erő, amint tulajdonképpen ebben a világban is az. A hasonló a hasonlóval jön össze, és épít templomokat, koncerttermeket, laboratóriumokat és más építményeket. Ott nincs szükség többé ételre és italra, mivel a lélek teste egyiket sem igényli. Ha az evés iránt erős kötődést viszünk át, akkor létrehozunk ilyen hasonmást, de rövidesen abbamarad ez a szokásunk. A régi kelták azért nevezték ezt a síkot az Örök Ifjúság földjének, mivel a lélek anyagát sohasem befolyásolja a fáradtság, betegség vagy az idős kor. A felsoroltak ehhez a földi élethez tartozó fogalmak, amelyeket egy időre elveszítünk, amikor meghalunk. Ott senki sem nyomorék, beteg vagy fáradt. Milyen megkönnyebbülés ez azoknak, akiket a halál kiemel egy betegágyban töltött, elcsigázott létezésből vagy nehéz életből! Visszahívnánk őket? Néhányan talán mondhatják, hogy idős édesanya vagy nagymama szellemi képét látták, és hogy ők ott is idősnek látszottak. Emlékezzünk arra, hogy milyen óriási ereje van ott a gondolatnak és a képzeletnek. Ha azt a gondolatot vittük át, hogy idősek vagyunk, annak is fogunk látszani mindaddig, amíg el nem engedjük ezt a szokásunkat. Néha az ember azt a gondolatot viszi át, hogy ő idős és fáradt. Mindaddig pihen majd, amíg el nem veszíti ezt a gondolatot.
Volt egy ember, aki nyomorékként élt csaknem egész életében. Ugyanakkor nemes jellemű volt, és sokan szerették őt. Amikor meghalt, azonnal úgy tűnt neki, hogy nyugodalmas, kellemes légkör veszi körül. Ezt a légkört azoknak a szerető gondolatai és imádságai hozták létre, akik őt itt a földön szerették. Talán nem érzékeljük eléggé, hogy szeretteink, akik eltávoztak, sohasem elérhetetlenek gondolatainkkal és imáinkkal. Ne felejtsük el őket! Imádkozzunk értük, mivel abban a nagyon finom anyagból szőtt világban ezek a szerető erőfeszítések valóságos őrangyalok az eltávozottak számára.
Egy angol tábornok, aki nagyon gonoszul élt, halála után boldogtalan körülmények között találta magát. Bűnei és gonosz gondolatai sötét világot alkottak körülötte. Az első fénysugár akkor érkezett el hozzá, amikor valaki szeretettel és hálával emlékezett rá, és imádkozott érte. Ezt a felvillanást követve talált kiutat a fényesebb birodalom felé.
Meg kell próbálnunk, hogy a fájdalom ne sújtson le túlságosan, ha szeretteink elmennek, mert a mértéktelen szomorúság felhőt sző körénk és megakadályozza, hogy őszinte kapcsolatba léphessünk az eltávozottakkal, akár itt, gondolatban, akár éjjel, amikor ideiglenesen elhagyjuk saját testünket. Egy édesanyát minden éjjel vastag gyásztakaró vett körül, mert elvesztette kisleányát, akit teljes odaadással szeretett. A gyermek futott, hogy találkozzon vele, de eleinte az édesanyát körülvevő vastag felhő megakadályozta ebben. Később egy segítő lélek eloszlatta a felhőt, és az anya karjaiba vehette gyermekét.
Amikor éjjelente elhagyjuk testünket, nem visszük magunkkal agyunkat. Így nehéz lesz feljegyeztetni vele tapasztalatainkat, amelyekben nem osztozott, hacsak a működése nem eléggé érzékeny és ellenőrzött. Legtöbbünk azzal a tapasztalattal ébred reggel, hogy békés nyugalomban telt az éjszaka, esetleg élénk álomban. Az álom pszichológiája igen összetett, és a legtöbb álom nem valódi emlékezet. Néhány különösen élénk részlet azonban átjöhet, mivel ott az élet sokkal elevenebb, mint itt.


 Gyermekek a halál után 

Fiatalok maradnak-e ott a gyermekek?
Ahogy múlik az idő, felnőnek, és egy kortalan érettséget érnek el. Néhányan szeretnék tudni, hogyan is ismerjük meg őket. Valójában nem az arcukról ismerjük fel az embereket. A lélek világában a felismerés olyan gyors és tökéletes, hogy senki sem téved. Ha nagyon fiatalon haltak meg ezek a gyermekek, mielőtt isteni Énjük ellenőrzése alá kerülhettek volna, és az Őrangyal átengedte volna az irányítást – általában hat-hét éves kor körül –, akkor igen gyorsan visszatérhetnek, nagyon gyakran ugyanazokhoz a szülőkhöz. Több ilyen eset ismeretes.
Mit csinálunk a pszichikai világban? Sok mindent. Nem kell többé megélhetésünkért pénzt keresnünk. Senki sem koplal, és senki sincs szükségleteitől megfosztva. Így az embernek talán először nyílik alkalma figyelmét olyan dolog felé fordítania, ami mindig is érdekelte, de amire földi élete során sohasem volt ideje. Tegyük fel, hogy szeretjük a zenét vagy az irodalmat, különösen egy bizonyos zeneszerzőt vagy írót. Gondolataink és érdeklődésünk elvezethet bennünket odáig, hogy kapcsolatba kerülhetünk vele a másik oldalon. Azok az asszonyok, akik szerették a kisgyermekeket, és nekik sohasem lehetett sajátjuk, boldog gyermeksereg nevelőanyjává lehetnek. A másik oldalon az összes ember közül a gyermekek a legboldogabbak, mivel ez az a hely, ahol valóban bármit kitalálhatnak. Éjjelente saját édesanyjuk felkeresi őket az alvás kapuján keresztül. Az orvosok többé már nem beteg testeket látnak el, de sok beteg lélek van, akik megértésüket és szimpátiájukat igénylik. Néha Krisztus Urunk látható, aki nem távozott el messze, a csillagokon túlra, hanem örökre itt van velünk ebben a világban, és az összes többiben is. 


Pszichológiai állapotok 

Mi az igazság a mennyországról és a pokolról szóló ortodox tanításban? Vannak ilyen helyek? Nincs mennyországnak és pokolnak nevezett hely, de léteznek pszichológiai állapotok, amelyek így írhatók le. Örök pokol bizonyosan nem létezik. Ez a rettenetes gondolat akkor társult a kereszténységhez, amikor elveszett a hit abban, hogy a lélek körforgásszerűen visszatér a földre. Az ember egy logikátlan következtetésre kényszerült: örökkévaló okozatot állapított meg múlandó és véges okok alapján. Mennyország és pokol a földi testben is megtapasztalható. A gonosz, önző ember a pokolban van, a szent a mennyben. A szavak jelentésének elemzése ismét nyomra vezet. A mennyország határtalan kiterjesztést, a pokol pedig elzárást, elszigetelést, börtönbe zárást jelent. Az Ótestamentumban a héber kifejezést hol pokolnak, hol gödörnek vagy sírboltnak fordítják. Az Újtestamentumban a görög hades szót leggyakrabban pokolnak fordítják, de az pusztán a láthatatlan világot jelenti. Minden pokol-fogalom pszichológiai, és az ember földi élete során találja ki, azonban egyik sem örökkévaló.
Az egész elmélet az élet utáni állapotról így fogható fel. Itt objektív életet élünk, a fizikai sík tárgyaival körülvéve. Belül azonban szubjektív életet élünk, amely sokkal többet jelent: emlékekből, reményekből, eszmékből és vágyódásokból áll. Minél fejlettebb egy ember, vagy ami ugyanazt jelenti, hogy lélekben gazdagabb, annál csodálatosabb, változatosabb és teljesebb a belső élete. A halál után a fakó, szubjektív világ eleven, objektív létezéssé válik. Egy nagy adeptus ezt így fejezte ki: „Az ember így népesíti be állandóan közvetlen környezetét sajátos világával, telíti képzelete, vágyai, ösztönzései és szenvedélyei szüleményeivel: egy olyan áramlattal, amely erősségével arányosan hat minden vele kapcsolatba kerülő érzékeny, vagy ingerlékeny szervezetre. Ez a belső világ egyre növekvő külső világgá válik a halál után.”


Vágyaink és gondolataink 

Még egy dolgot kell emlékezetünkbe vésni. Ha valaki meghal, jelleme nem megy át hirtelen változáson. Még ugyanaz az ember, ugyanazokkal a vágyakkal és gondolatokkal. Tegyük fel, hogy földi életében érzéki gyönyörök, durva és bosszúálló gondolatok foglalkoztatták. Fizikai testének elveszítésével ezek az érzések fokozott hevességgel izzanak majd finomabb testében, kiélésükhöz azonban már nem rendelkezik eszközzel. Szenvedni fog saját szörnyű vágyai miatt, amelyeket nem tud kiélni. Látók ezt az állapotot allegorikus nyelvezettel úgy írják le, hogy az ilyen ember ’a pokol tüzében ég’. Egy idő után ezek a lángok, ha nem táplálják őket, és ha nem talál a szenvedő egy médiumot, akin keresztül közvetve kiélheti, elhalnak, és az ember úgy találja, hogy tudatossága megnyílik a világmindenség sokkal szebb régiói felé. Emlékük azonban megmarad az egyén új földi életében is, és a lelkiismeret hangján szól hozzá.
Krisztus Urunk ezeket az állapotokat börtönöknek nevezte. Egy gonosz élet alatt az ember – ha nem is érzékeli – gonosz gondolatok és vágyak hálóját szövi maga köré, amely fogolyként tartja őt halála után egy ideig. A szerző egyszer saját maga látott egy ilyen esetet. Éppen Amerikában tartózkodott, egy nappal azután, hogy egy asszonyt férje meggyilkolása miatt kivégeztek. Amikor a szerző reggel felébredt, az asszony állt előtte kezét tördelve és jajveszékelve: ’Miért kell meghalnom?’. Amint az a halál után néha megtörténik, az asszony – úgy tűnt – nem fogta fel, hogy a mi fogalmaink szerint már halott. Körülötte, saját tudatalatti gondolataiból felépítve, megjelent a gyilkosság, a bírói tárgyalás és a kivégzés, és ő újra és újra átélte azokat. A szerző reménytelen sajnálatot érezve iránta karjával átölelte, de semmit sem tudott tenni vagy mondani, amivel beférkőzhetett volna a gyilkos tudatába, aki saját magán kívül senki másról nem volt képes tudomást venni. Így egy tapasztaltabb segítőt kellett keresni, aki jött és elvezette őt. Az erős önzés vastag felhőt sző az ember köré, ami egy időre elszigeteli őt. De legtöbbünket, a jóravaló, rendes embereket a halál után nem ilyen végzet vár, csak megkönnyebbülés és béke.
A legrosszabb emberekben is van valami szép, és az a szépség végül elvezeti őket egy átmeneti tisztítótűzön át a boldogsághoz és a békéhez. Az emberfiának, aki a Legfelső fia, mindörökre a mennyország a végső és végleges otthona. A halál utáni út mindig az igazabb és magasabb rendű Énünk felé vezet, amelynek lakhelye a mennyországban van. Az az ember, aki szeretettel és megértéssel nyílik meg minden élet iránt, boldog mennyországban él, mialatt még itt a Földön tartózkodik. Mindazt, ami szép, igaz és jó, a halál után visszavisszük magunkkal örök valónk számára, és annak a tisztább világnak a fényében élettapasztalataink elnyerik igazi értelmüket. Sokak számára ez a mennyei világba való átmenet valóban nagyon hamar érkezik el. Mindenkinek eljön, ha csak egy rövid időre is. A pszichikai világot egyedül a bennünk levő személyes, vagyis a jó vagy a rossz alakítja ki. A menny dicsősége akkor nyílik meg előttünk, amikor túl kicsinyes és túl önző életfelfogásunkból megtisztulva kiemelkedünk.


A szellem birodalma 

Most gondolatban elérjük a szellem birodalmát, amely olyan tündöklő, olyan földöntúli örömtől áthatott, hogy csak a jelképiség formanyelvén írható le. Egy nagy látó így írta le: „Az élő fény tengere, színben és formában a nagyszerűség minden elképzelhető változatával körülvéve, és az egész minden egyes gondolathullámmal, amelyet az ember elméjéből kibocsát, változik, és ahogy ezt most ő is felfedezi, valójában gondolatának kifejeződése a sík anyagában. Nincs olyan szeretetre méltó dolog a földön, az égben vagy a tengerben, amely ne lenne meg ott teljességében és intenzitásában, minden képzeletet felülmúlóan, de az élő valóságnak ebből a ragyogásából minden ember csak annyit lát meg, amennyire képes.”

Wordsworth mondja a Laodamia-ban:
Beszélt a szeretetről, ahogy csak a Szellem érez,
Olyan világokban, ahol egyensúly és tisztaság van,
Nincsenek elűzendő félelmek, se gyógyítandó viszályok,
Nincs sóvárgás a múlt után, és a jövő biztos,
Beszélt a hősi művészetekről ünnepélyes hangulatban,
Újjáélesztve, finom harmóniában keresve
Mindazt, ami elragadóan szép – elképzelve ott
Boldogabb szépségben, még kristálytisztább sugárban,
Még hatalmasabb égben, istenibb légben,
Bíborcsillogással teleszórt térben,
Az égben, amit a Nap a földön ismert legragyogóbb fénnyel áraszt el,
Mindenki méltatlan arra, hogy megszemlélje.”
A Jelenések Könyve ugyanerről így ír: „Az Isten eltöröl minden könnyet szemeikről, és a halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom… És nem megy be abba semmi tisztátalan, sem az, aki utálatosságot és hazugságot cselekszik.” 
Kapu a mennyországba 

Azt mondhatjuk, hogy a mennyországnak négy kapuja van, vagy másik szimbológiával kifejezve, élete folyamán az ember négy magot vet el. Néhányan csak egyet, mások egynél többet, amelyek kivirágzanak, megérnek a mennyország levegőjében, és csodálatos kárpótlást nyújtanak az élet valamennyi próbatételéért és bajáért. Ez valójában az emberi szellem pihenő ideje, amely ugyanakkor a tapasztalatok feldolgozásának és a fejlődésnek az időszaka is.
1.      Rokonok és barátok szeretetének magja. Nem az önző, túl személyes szereteté, amely beteljesülését a fizikai síkon találja meg, hanem az önzetlen szereteté, amely mindenek felett jót és boldogságot kíván az általunk szeretetteknek. Ott az ember mindazokkal körülvéve találja magát, akiket valaha szeretett. Senki sem fog hiányozni. Még ha valaki fizikai testben lenne is, szelleme ott lesz, és a szeretet sokkal könnyebben ható és ragyogóbb, mint amikor a fizikai test álarcán keresztül sugárzik. Abban a világban nincs szükség szavakra. Amit az ember mondana, azt barátai tudják és teljes mértékben megértik. Itt lent oly gyakran nem tudjuk helyesen kifejezni azt, amit gondolunk és érzünk. Szavaink túl gyakran vezetnek félre, illetve túl gyakran értik félre azokat. Ott ez nem lehetséges. Az valóban a szellemi közösség síkja, ahol mindazok, akik szeretnek, egyek. Mindenkiből csak a legmagasabb van jelen, amely sohasem eredményez fájdalmat és csalódást.
2.      Isten szeretetének magja. Ez vallásos alkatra utal. Nem mindenki rendelkezik vele. De ahol ez valóban önzetlen és állhatatos, valóságos mennyországot teremt a rajongónak. Mivel, bár valószínűleg soha nem ismerte fel, áhítatával és azzal, hogy élete során folytonosan az isteni eszmére gondolt, egyfajta sugárzó alakzatot épített fel, amelyen keresztül a halál után, de még az élet során is a Nagy Őseredet megáldhatja, vezetheti őt, és lelki közösségbe léphet imádójával.
Ugyanígy van ez Buddha és Krisztus imádóival, mindkettőjükkel, akik abban a formában lesznek imádóikkal együtt a mennyei életben, ahogy mindig is ábrázolták Őket. A rajongó építi fel a formát, de a Nagy Egy szelleme lelkesíti és használja azt. Élt egyszer egy ember, az Üdvhadsereg kapitánya, aki nagyon magányos életet élt. Mégsem érezte magát egyedül, mivel egész lelkét Krisztus Urunk folytonos imádásának szentelte. A mennyországban sugárzó kapcsolatba került Urával.
3.      Az emberszeretet magja. Néhányan mindig felfelé néznek, az Egy felé, mások természetesebb módon lefelé, a sokakra. Ez csak más módja Isten szeretetének. Az az ember, aki élete során saját magát teljes szívből embertársai szolgálatának rendelte alá, halála után kapcsolatba kerülhet az emberiség legnagyobb szolgálóival, a felszabadult, tökéletessé vált lelkekkel. Azokkal, akik valamikor emberek voltak, mint mi, de réges-régen elhagyták a világ iskoláját, ugyanakkor még annak közelében maradtak. Így segítik és szolgálják fiatalabb testvéreiket. Aki szereti felebarátait, ezen szeretet eredményeként szélesebb körű tudással és nagyobb képességekkel térhet vissza a Földre, hogy továbbra is segíthessen.
4.      Az igazság és szépség szeretetének magja. Ez jellemzi a bölcset, a művészt, a fejlődés bármelyik fokán. A tudós vagy a filozófus valóban keresi az igazságot, az univerzum veleszületett törvényeit, Isten akaratát. Ott a mennyországban kiterjedt és akadálytalan működésükben látja azokat, megtanulja megérteni és csodálni őket. Amikor visszatér a Földre, visszahoz valamit ebből az égi látomásból, és ez arra készteti, hogy ismét keresse az igazságot és szépséget. Azonban itt lent sohasem fogja azt abban az eredeti szépségében látni, ami szívét csaknem öntudatlan emlékezettel kavarja fel. 


Az angyali rendek 

A művész különleges társai már életében is, habár nem is tudott róla, a szépség természetes papjai, az angyalok, vagy ahogy Keleten hívják őket, a dévák. A déva szó fénylőt jelent, ezt a nevet adta nekik John Bunyan is. Nem emberi lények, és egy emberi lény sem válik angyallá. Mindegyikük a fejlődés különböző vonalához tartozik. A déva nem ismer szomorúságot, bűnt vagy fájdalmat. Emiatt talán hosszabb utat jár be. Útja az öröm és béke útja, jellemző hatása egyfajta öröm és emelkedettség. Az ember istenemberré válik, tökéletesedett emberré, és ahogy Eliphas Lévi feltételezi ’az angyalok fölött áll, és azokat is irányítja’. Nem emlékeztet-e ez bennünket a héber szövegre: „Az angyaloknál kicsit alacsonyabbra helyezed őt, megkoronázod dicsőséggel és ékességgel.”
Az angyali seregek láthatatlan jelenléte a szépség és öröm különleges légkörét hozza létre. Például a zenére érzékenyek számára a templomi orgonamuzsika, vagy egy nagy zenekar játéka vigasztalást, békét, felemelkedést hoz. A termet vagy templomot láthatatlanul körülveszik az angyali seregek, akik a zenére válaszul odasereglenek. Egy, a láthatatlan világot tanulmányozó rátalált a mennyországban egy kisfiúra, aki földi életében kórustag volt az egyik nagy angliai katedrálisban, és gyakran énekelt szólót. Ahol állt a kórusban, vele szemben egy keskeny ablak látszott Szent Cecília, a zene védőszentjének képével. Ahogy vasárnapról vasárnapra énekelt, a színes üvegű Szent Cecília életre kelt, és a fiú képzelete számára valósággá vált, így neki énekelt. Gondolata formát öltött, de a formát a zene nagy angyala lelkesítette, akit Keleten Gandharva-nak, vagy Égi Énekesnek neveznek. Amikor a fiú visszatér a Földre, zenei tehetsége sokkal nagyobb lesz. 


Növekedésünk életről életre 

Így fejlődünk életről életre, közöttük élet utáni szakaszokkal, növekszünk képességben, a szeretet erejében, szellemiségben. Az élet sohasem hiábavaló, bármilyen nehéz is. Nem maradhatnánk ott örökre? Évszázadokon keresztül – ahogy mi ezen az oldalon számláljuk az időt – megpihenünk abban a boldog állapotban, de azután az érző lét iránti szomjúság ismét felébred bennünk és újra visszahoz a létezésnek ebbe a földi rendjébe. Durva hasonlattal élve: az étel fizikai testünk növekedésének eszköze. Nem tart hosszú ideig az étel elfogyasztása, de több órát vesz igénybe megemésztése, és csak azután válik a fizikai ember részévé. Az élettapasztalatok lelki növekedésünk táplálékai. Élhetünk akár hetven évet is, de több száz évig tart, amíg tapasztalataink részünkké válnak, és mint lélek növekszünk képességben és tudásban. Mielőtt visszatérünk a Földre, egy másik látvány tárul elénk, nem azé az életé, amelyet elhagyunk, hanem amelyikbe belépni készülünk. Ebbe leginkább szellemi érettséggel lehet bepillantani, és lehozni valamit a veleszületett emlékezetből egy új agyba, amikor iszunk a Lethe vizéből. Francis Bacon írta, hogy korai ifjúságától érezte, az emberiség szolgálatára hivatott. 


Örök igazságok 

A tehetség korán megmutatkozik. A szellemi tehetség is. Mindegyikünk egy ifjú hős, szent vagy bölcs, annak megfelelően, hogy alapvető gondolati, érzelmi vagy tevékenységi súlypontjaink hol vannak. Sohasem jövünk egyedül vissza. Barátok, kedves személyek jönnek velünk előző életeinkből. Újra és újra találkozunk velük, nem mindig ugyanolyan megjelenésben, mivel a világ színpad, és élete során minden egyes ember sok szerepet játszik. Megtaláljuk és minden alkalommal megtanuljuk jobban szeretni őket. Talán nincs is más megtanulnivalónk az életben, csak az, ahogy valóban szeretnünk kell. Két örök igazság van: bármire gondol az ember, azzal azonnal kapcsolatba kerül, legyen az élő barát vagy úgynevezett halott, vagy akár egy határtalan, rajta kívül álló eszme; és amit az ember szeret, azt soha, soha nem veszítheti el, mert a szeretet örök, és nem lehet megtagadni. Talán az elvesztés vagy elidegenedés látszata tanít meg bennünket arra, hogyan szeressünk még önzetlenebbül. Dr. Annie Besant mondta egyszer: „Ha ugyanolyan boldog tudsz lenni, amikor az általad legjobban szeretett lény nincs a közeledben, akkor megtanultad, hogyan kell szeretni.”
Ne beszéljünk azokról a szeretteinkről, akik a sírban vannak. Nincs ott semmi, csak az ember viseltes ruházata. Gondosan őrizhetjük, ahogy az anya őrzi a kicsiny cipőt, amelyet gyermeke viselt egykor, de amelynek többé már nincs köze hozzá. Boldogabb, teljesebb életet él már, megszabadulva minden betegségtől és a test alkalmatlanságától. Visszahívnánk őt a szenvedő, beteg testbe, vagy az élet megpróbáltatásai és szorongásai közé? Sohase féljünk a haláltól! Ahogy a latinok mondták, a halál az élet kapuja. Mindannyiunknak meg kell halnunk, mert ez a Teremtő szerető akarata, aki enyhülést ad fájdalmunkra és pihenést élményeink feldolgozásához. 


Az öröm és a vigasztalás gondolatai 

Bármennyire is érezzük a kedves elvesztését, ne engedjük, hogy a fájdalom túlzottan lesújtson, mivel a bánattal teli gondolatok elérhetik őt, és fájdalmat okozhatnak neki. Ne kívánjuk hevesen vissza! Bár tudnánk, mennyivel boldogabb világ lakója most! Nincs tőlünk távol. Nemcsak érzékeli szerető gondolatainkat és imáinkat, hanem egy időre, amikor mi alváskor átmenetileg elhagyjuk testünket, hozzá hasonló helyzetben vagyunk. Engedjük őt békében és boldogságban pihenni térni! Rövidesen követjük, és az elsők között lesz, aki üdvözöl bennünket, ha ránk kerül a sor, és elhagyjuk a földi életet. Próbáljunk meg arra emlékezni, hogy mennyivel jobb neki, és küldjük neki szeretetünket és imáinkat. Ez további vigaszt és örömet nyújt számára. 


A láthatatlan világok 

Összefoglalásul talán mondhatná valaki: ’Milyen igaz és vigasztaló ez! De tudja ezt valójában bárki is?’ Egy ilyen rövid írásban ezt teljességében nem lehet megválaszolni. Azonban azt lehet mondani, hogy a bennünket körülvevő láthatatlan világokat lehet látni és hallani a szokásos érzékeink kiterjesztésével, ez a képesség rejtetten mindannyiunkban megvan. Mindazok, amikre érzékeink válaszolnak, az anyagban levő ritmikus hullámzásként írhatók le. A hang hullámokat kelt a levegőben, fülünk felfogja ezeket. A hasonló, még gyorsabb és finomabb hullámokat, amelyek az éterben, és nem a levegőben rezegnek, szemünk fogja fel, és mi látjuk. A röntgen-sugarak az emberi látás határán túl vannak, de az érzékeny fényképlemezen felfoghatók. Néhányan elmúlt életek tapasztalatai vagy öröklött adottság folytán szokatlan érzékenységgel születtek, és képesek a természet finomabb rezgéseire reagálni. Tisztánlátóknak vagy tisztánhallóknak nevezzük őket. Ha ezeket az adottságokat, amelyek rejtetten mindannyiunkban megvannak, teljesen kifejlesztjük, és használni kezdjük, ahogyan a teljesen fejlett jógik és okkultisták teszik, az egész finomabb és sugárzóbb világ, amely áthatja és körülveszi ezt a fizikai világot, feltárul a tisztánlátó megvilágosodott tekintete előtt. A fenti igazságok feltárása ilyen kiművelt tisztánlátás eredménye, de nem tévesztendő össze a kevésbé fejlett emberfajok szórványos tisztánlátásával. Ritka és nehezen elérhető állapot. Azonban végül mindenki birtokába kerül, és ha az a nap elérkezik, az ember többé már nemcsak reménykedik, hogy lelke van, és él a halál után is, hanem tudni fogja, hogy így van, barátai pedig mindig vele lesznek, akár élők, akár holtak. Ezt olvassuk a Korinthus-beliekhez írt levélben: „Az utolsó ellenség, amelyet el kell pusztítani, a halál.” Amit a látó tud, azt a szerető ember szíve intuíció révén mindig is tudta.
A kínaiak a halott embert a ’mennyek vendégének’ nevezik. Milyen boldog vendég is ő!
Emlékezzünk Shelley halhatatlan versének soraira, amelyet legjobb barátja eltávozásakor írt:
Béke! Béke! Nem halott ő, és nem alszik.
Felébredt az élet álmából.”

Fordította: Solymos Béláné, 2003.
Bejegyezte: MaYamAum dátum: péntek, június 22, 2012 Hübschné Dráfi Anikó: Az ezotéria árnyékos oldala
Az ember nem pusztán anyag, hanem több ennél: lélek és szellem is. A lelkünkkel éppúgy foglalkozni kell, mint ahogy a fizikai testünket tornáztatjuk, ha boldog életet szeretnénk élni. A 21. század embere már tisztában van ezzel, és keresi az utat, amely manapság túl könnyen elérhető az internetes portálok, a különböző előadások és tanfolyamok által. Igen, arra a valamire gondolok, amit gyűjtőnéven ezotériának nevezünk. De vigyázat: ez az út tele van buktatókkal. 
Azért is, mert manapság rengeteg a felkészületlen, mesternek nem nevezhető tanító, és sajnos sok a zaklatott tanítvány. És nem mindig tudhatjuk pontosan, kinek adjuk oda a lelkünket, minek nyitunk ajtót. 
Klári: Az éretlen tanító esete Tizenöt évvel ezelőtt kezdett el érdekelni az asztrológia, és hamarosan beiratkoztam egy tanfolyamra – meséli a 46 éves, háromgyermekes mérnöknő. – Ketten voltunk tanítványok: a fiatal, húszas évei elején járó Enikő és én. Hamar mesterünk, Tamás hatása alá kerültünk, valósággal ittuk a szavait, különösen Enikő. (Én, koromnál fogva is, tapasztaltabb, stabilabb emberke voltam, ezért nem tudott annyira befolyásolni). Fokozatosan megtudtuk, hogy Tamás nemcsak asztrológiával, hanem kártyavetéssel és „titkos tanokkal” is foglalkozik. Minél jobban belemélyedtem az asztrológiába, annál inkább felismertem, hogy tanítóm intellektuális képességei eléggé korlátozottak, ezoterikus tudása pedig csekélyke. Kételyeimet megosztottam Enikővel is, aki szintén erre a következtetésre jutott. Szerettünk volna lassan, Tamást nem bántva – hiszen tiszteltük és kedveltük őt –, kihátrálni a vonzásából, és tudásunkat továbbfejleszteni. És ekkor nagyon furcsa dolgok történtek. Úgy éreztük, Tamás „nem akar elengedni” bennünket. Elsősorban Enikő szenvedett tőle. Minél jobban fogott bennünket, annál jobban szabadulni akartunk. Aztán egy nap döntöttünk: minden kapcsolatot megszakítunk vele. Két hét múlva Enikő kórházban találta magát: elütötte egy autó. Nem történt komoly sérülése, mégis sokkos állapotba került. Sírva mondta: nem tudja megmagyarázni, de biztos benne, hogy azt az autót Tamás „küldte”. Hittem is, nem is Enikő szavait, a történet nagyon zavarosnak tűnt. Aztán két nap múlva, amikor a szokott útvonalon munkába igyekeztem, engem is kis híján elgázolt egy autó… Nem vettem észre, pedig körülnéztem, nem hallottam, pedig állítólag dudált… A lábamtól két centire állt meg – és hirtelen Tamás arcát láttam magam előtt. Megmagyarázni nem tudom, de úgy éreztem: ez az ő műve. Utána hónapokig vívódtunk Enikővel: ilyen ostobák vagyunk, hogy csak úgy meggyanúsítunk valakit? Véletlenül megtudtuk, hogy Tamásnak volt egy nagymegyeri tanítványa, aki szintén „elhagyta” őt. Felkerestük. Begipszelt lábbal nyitott ajtót… Azt mesélte, munkába menet majdnem elgázolta egy autó. Mikor az autó megállt, Tamás arcát látta maga előtt... A vér is megfagyott az ereinkben. Azóta tudom: az ezotéria nem játék. Mindenkinek azt tanácsolom: nézze meg, kit-mit enged közel magához. Ha tanítónk „titkos tanokkal” foglalkozik, mindig ellenőrizzük: nem fekete mágiával kacérkodik-e véletlenül? Én elvégeztem még egy tanfolyamot, aztán leálltam. Úgy döntöttem: elsődleges célom, hogy gyermekeimet egészséges légkörben neveljem fel.Bogi avat az éretlen tanítvány esete Bogi 27 éves, független nő, akit kamaszkora óta izgat az ezotéria. – Négy éve jártam egyetemre Budapestre. Itt jó táptalajt találtam, hogy az ezoterikus érdeklődés kibontakozzon bennem. Elkezdtem tehát foglalkozni a spiritualitással, tanfolyamokra jártam, egyik jött a másik után. Felfedeztem, hogy képes vagyok gyógyítani. Egy idő után elhittem magamról, hogy a szellemi fejlődés magas fokán állok. A gondok akkor kezdődtek, amikor azon kezdtem agyalni, hogy nem csak három dimenzió létezik. A múlt, a jelen és a jövő összefolyik, a felső és az alsó világ láthatatlan lényei is itt vannak körülöttünk… Hogy is van ez tulajdonképpen? Kezdtem megzakkanni. Egyszer csak látni kezdtem a jövőt, megálmodtam a következő nap eseményeit. Félelmetes volt, nem tudtam mit kezdeni vele. Aztán azt mondtam: elég! Huszonhárom éves vagyok, szeretnék férjhez menni, gyerekeket szülni, élni. Nem akarok megőrülni! Az összes „ezomókussal” megszakítottam a kapcsolatot, és kukába vágtam a könyveimet. Hazamentem a nagymamám falujába, ki a kertjébe: túrtam a földet, öntöztem a káposztát, hallgattam a madarakat. Lassan-lassan megnyugodtam. Az anyaföld illata meg a nagymamám józansága segített abban, hogy ismét talajt érezzek a lábam alatt. Azóta tudom: ha vékony jégre lépünk, az könnyen beszakadhat a lábunk alatt. Vannak dolgok, amelyek a mai napig a hasznomra válnak. Például rendszeresen meditálok, és hiszek az angyali segítségben. De felfogtam: mi elsősorban emberek vagyunk, testbe zárva. Nem kell mindenről tudnunk, és habár mindenkiben ott a képesség, hogy gyógyítson, a jövőbe lásson, energiát adjon másoknak, nem kell ezzel foglalkozni. Az ezotéria olyan mankó, amellyel könnyen magunkat csaphatjuk fejbe!Félinformációk Persze, legtöbbünknek nincsenek ilyen hajmeresztő tapasztalatai – csak hétköznapi bosszúságai. Veronika 37 éves, háromdiplomás, intelligens nő. Mégsem bírja ki sehol három hónapnál tovább. Nem érti, mi a baj – a barátai igen… Veronika ugyanis minden új munkahelyén „akcióba” lendül: átrendezi az irodát a fengsuj szerint, az asztalra pénzt hozó érméket, energetizáló üveggömböt rak. Figyelmezteti a kolléganőt, aki gyakran tüsszög, és fújja az orrát, hogy a náthája lelki okokra vezethető vissza, biztosan vannak dolgai, amelyekkel nem akar szembenézni. Fontos tárgyalások előtt Szent Mihály arkangyalt hívja segítségül, és mindenkinek felajánlja, hogy szívesen jósol, esetleg főz egy különleges gyógyteát. A kamasz Zolit kétségbe ejti anyja viselkedése: – Anya egy ideje ingázásra adta a fejét. A zsinóron lógó gömböcske azt mutatja, hogy apu megcsalja, habár erre nincs semmi kézzelfogható bizonyíték. Halálra gyötri az egész családot, lassan pokol lesz az életünk. Veronika csodabogár, és sok hasonló ember van körülöttünk. Katalinbarátnőm például szüntelenül jósnőkhöz mászkál, már bejárta az összes jóst a környéken. Habár nincs pénze, a fontos „infókért” komoly összegeket képes kiadni, sőt, már az EZO.TV-be is telefonált… Egy lépést sem mer tenni anélkül, hogy valaki meg ne erősítené döntéseiben. És ha valamelyik jövőbe látó hozzáteszi a fehérhez a feketét is, fel van háborodva: Ilyen rossz jóst még sosem látott! 

– 
Vajon mi az oka ezeknek a jelenségeknek? – kérdezem Szabó Judit spirituális írónőt. 
– A pontos magyarázathoz elsősorban tisztázni kell az ezotéria fogalmát. Az ezotéria a görög esoteros (= belső) szóból származik. Jelentése: egy belső körnek szóló tanítás az emberi lét legmélyebb értelméről, valamint a mikrokozmosz és a makrokozmosz összefüggéseiről. Ez a tanítás évszázadok óta csak keveseknek szól, szemben az exoterikus (= külső) tanításokkal, amelyek tömegekhez szólnak. Az exoterikus tanítások veszélytelen lelki-szellemi fejlődési lehetőséget biztosítanak, például ide sorolható maga a Tízparancsolat is. Az ezotériának több irányzata létezik, amelyeknek tanítása, célja kissé különbözik egymástól. De mindegyiket jellemzi, hogy ki akar emelkedni az anyagból és a duális (poláris) világból. Tévedés azt hinni, hogy az ezotéria tömegeket akar tanítani, vagy hogy szervezeteket igényel, hiszen ezzel már nem belső körnek szóló tanítás lenne. Már nem ezo-, hanem exoterikus lenne.
– 
Pedig manapság éppen a tömegek foglalkoznak vele… 
– Ez csak a látszat, mert igazi ezoterikus úton ma is kevesen járnak. Aki valóban elkötelezte magát a spirituális fejlődés mellett, az az ősi tanításokat nem anyagi léte megjavítására (pénzszerzés, párkapcsolat, hatalom témákban) használja, hanem lelki-szellemi fejlődése céljából. Aki szeretne boldogabb lenni az anyagi síkon, szeretne „sikeres” lenni, annak számos pszichológiai módszer áll a rendelkezésére, amivel fejlesztheti, kibontakoztathatja a személyiségét. A stabil és érett személyiség kifejlődésének mindig meg kell előznie a spirituális utat, ezért ez is nagyon hasznos. Annyira, hogy régen ez volt a feltétele annak, hogy valaki tanítvány lehessen egy komoly szellemi iskolában. A buddhizmus szerint a szamszárából (a reinkarnációk végtelen láncolatából) csak akkor lehet kiemelkedni, ha valaki elérte a földi fejlődés legmagasabb szintjét, azaz meg tudja teremteni az egzisztenciáját, szeretetben él a családjával, megtalálta a helyét a közösségben, gerinces, tiszta szívű, nemes lelkű ember. Mindez azért fontos, hogy meg tudjon birkózni azokkal a nehézségekkel, amelyek az út során óhatatlanul felmerülnek.
– 
Én nemcsak felelőtlen tanítványokat, hanem felelőtlen „mestereket” is látok. Méghozzá jó sokat. 
– Sajnos így van. Ennek egyrészt a már említett erkölcsi-szellemi alapok hiánya az oka, másrészt – a pénz. 20-30 évvel ezelőtt rendkívül elítélendő volt, ha valaki pénzszerzés céljából gyógyított vagy tanított. Ma már ez fel sem tűnik – annyira áthatotta az életet a fogyasztói szemlélet. A hiteles tanító elsősorban igen fejlett személyiségével, belső nyugalmával, fegyelmezettségével, bölcsességével tűnik ki. A tiszta tanító legfőbb célja természetesen az, hogy szellemileg fejlődjön – és másokat is ebben segítsen –, ezért sokkal tisztábban él, gondolkodik és beszél, mint az anyagban élők. Így nem él vissza semmilyen helyzettel, a másik nem, a pénz vagy a hatalom nem téríti le útjáról. Mindig megteremti saját megélhetését, nem függ senkitől. Természetesen szerény, és nem hivalkodik sem képességeivel, sem tudásával. A másik embert felemelni akarja, nem megszégyeníteni.
– 
Ellentétben áll-e a pénz a spirituális fejlődéssel? 
– Nem, nem áll ellentétben. Az anyagi világban az anyagi célok a legfontosabbak: jólét, anyagi biztonság, befolyásos pozíció, világi hatalom, szépség. A spirituális ember értékrendje más: a lélek fejlődése az elsődleges, az anyagiak csak ezután jönnek. Ami nem jelenti azt, hogy – főleg az út kezdetén – elhanyagolható lenne világi kötelességeink ellátása (önmagunk és a család eltartása, társadalmi kötelezettségeink teljesítése). A különbség az értékek rangsorában van, ami viszont alapjaiban határozza meg az életünket. A valódi spirituális mestereknek – a megvilágosodottaknak – hatalmas teremtő erejük van, amit csak ritkán demonstrálnak. Ők maguk mindig szerényen – a világi ember szemszögéből nézve szegényen – élnek, belül viszont nem függnek semmitől, így teremtőerejük is szabad, nincs gúzsba kötve. Sajnos, ilyen mester csak nagyon kevés van. Ezért a tanítványnak gyakran önmaga mesterévé kell válnia, és belül kell megkeresnie azt, aki vezeti az útján.
– 
A ma embere tehát magára van hagyatva az ezotéria tengerében. Mi mindenre kell vigyáznia? 
– Ahogy említettem, első, hogy a személyiség elég érett és kiforrott legyen. Ezért vizsgáljuk meg önmagunkat: elértük-e már emberi szinten a maximumot? Kibontakoztattuk-e már a személyiségünket, megszabadultunk-e az önzéstől, a hatalomvágytól és az anyagi javak vonzásától? Akinek a család és a földi élet kötődései fontosabbak, mint a szellemi út, az még nem kész arra, hogy valóban a spirituális úton járjon. Az ezoterikus tanítások nem arról szólnak, hogy el kellene hanyagolnunk a józan eszünket. Ellenkezőleg: még reálisabban kell gondolkodnunk, és ehhez fel kell fejlesztenünk mindazokat a jobb agyféltekés tulajdonságainkat, amelyek eddig csak látensen voltak meg bennünk (intuíció, analógiás gondolkodás, álmok értelmezése). És tisztában kell lennünk azzal, hogy még a jól felkészült tanítvány útja sem könnyű: a fejlődés során a tudattalanból olyan tartalmak is előkerülnek, amelyek felboríthatják a lelki egyensúlyt. Ezeket fel kell tudni dolgozni, és ha kell, külső segítséggel. Ha ez nem történik meg, akkor komoly pszichés problémák is kialakulhatnak! A spirituális erők nagyok, és az éretlen személyiség összeroppanhat alattuk.
– 
Ilyenkor mondja azt a kívülálló: XY „elszállt”. Mit tehetünk ez ellen? 
– A lelki egyensúly tartós felborulása két esetben következhet be: ha a tanítvány fejlődése nem egyenletes, és elméjében sok mindent felhalmozott, amelyet azonban a gyakorlati életben képtelen megvalósítani, vagy ha a belső gyakorlatok (meditáció, önismereti munka) során felszabadult tudattalan problémákkal nem tud megbirkózni. Ezek elkerülése végett kezdetben arra kell törekedni, hogy a tanításokkal fokozatosan ismerkedjünk meg, és azokat ültessük át a hétköznapokba. Emellett figyeljünk oda a belső békénkre. Kibillent állapotban egy időre mellőzni kell a meditációt, egészen addig, amíg a lélek feldolgozza a felszínre jutott tudattartalmat.
– 
Ha elkezdtünk foglalkozni az ezotériával, milyen jelekből tudjuk, hogy jó úton járunk? 
– A belső fejlődésnek van két egyértelmű mutatója: az egyik, hogy mennyire csökkentek a félelmeink, a másik, hogy mennyire nőtt meg a belső nyugalmunk. Ennek vizsgálata egyszerű: vegyünk egy-két olyan nehéz helyzetet az életünkből, amelyek rendszeresen visszatérnek, és nézzük meg, hogyan reagáltunk rá tíz, majd öt évvel ezelőtt, és ma. Ez jól fogja mutatni a fejlődésünket.
– 
Ezt a cikket valószínűleg sokan olvassák, akik családtagjukért, barátnőjükért aggódnak. Tehetünk valamit szeretteinkért? 
– Sajnos nem sok mindent. Még akkor is előfordulhat, hogy átmenetileg „romokban hever valaki élete”, ha mindent jól csinált. Ha pedig nem lehet meggyőzni, akkor ne erőltessük. Esetleg azt lehet tanácsolni, hogy forduljon egy olyan emberhez, aki már legalább 15-20 éve ezen az úton jár, és van elég tapasztalata.
Úgy tűnik, ez a világ nagyon ki van éhezve a mesterekre. Ezért olyan sok az álmester és álguru.
Bejegyezte: MaYamAum dátum: hétfő, június 18, 2012 


A "Névtelen Szellem" üzenete
Mivel ez a folyamat rendkívül összetett, fontosnak tartom, hogy több szempontból is megközelítsük, ezért most egy másik szemléletmódot mutatok be a lényeg feltárásához:

Van egy régi, médiumi közlés, amely számomra talán a leghitelesebb mindegyik közül. A Névtelen Szellem az 1930-40-es években adott számos, jelentős szellemi üzenetet Eszter és Pál médiumnak, amelyek közül származik az alábbi is. Megértéséhez nemcsak azt kell tudni, hogy 1939-ből származik, ezért nyelvezete kissé más, mint a mai, hanem azt is, hogy a Névtelen Szellem szívből-lélekből Jézus követője, s ilyen nézőpontból ad nekünk rendkívül értékes felvilágosítást a nagy átalakulásról.

„Igen, a Föld egy nagy iskola, amelyben a tanulók … nagyon különböző képességekkel rendelkeznek. Vannak tanulók, akik minden erejüket megfeszítve, tekintetüket állandóan a tanítók és tanárok ajkára függesztve figyelnek, tanulnak, és erőik megfeszítésével törekednek előre. És vannak tanulók, akik igyekeznek a világosság elől elbújni, hogy a háttérben haszontalanságokat műveljenek, ahol kikerülhetik a tanító tekintetét.

De ebben az iskolában senki sem kerülheti ki a legfőbb Tanító tekintetét… . És ha egyszer ez a nagy iskola, ez a Föld, amely annyira különböző tanítványokat foglal magában, elérte azt a színvonalat, ahol a törekvőket a hanyagoktól el kell választani, mi sem természetesebb, és mi sem egyezik jobban Isten igazságosságával, mint az, hogy ez az elválasztási processzus bekövetkezik. Be kell következnie szükségképpen, mert ezt követeli Isten igazságossága, jósága és örök szeretete.

Előbbi tanításaimban a föld szellemi lakosságát a haladás … menetéhez viszonyítva olyan utasokhoz hasonlítottam, akik három csoportra oszlanak.

Vannak, akik erejük megfeszítésével … mindig … haladni törekszenek… . Ezek azok, akik a fejlődés szekerét előhúzni segítik.

Vannak továbbá olyan fáradt lelkek, akik gondolkozni restek, cselekedni erőtlenek. Ezek felülnek a haladás szekerére, azaz követik a minden ember szokását, és kényelmesen igyekeznek végigélni az életet önállóság nélkül, saját külön akarat nélkül, saját célok nélkül.

És végül vannak, akik visszafelé húzzák ezt a szekeret. Ezekről én azt mondtam nektek, hogy ezek képezik a szellemtársadalom salakját. Ezt a salakot azonban az emberi társadalomnak nem pusztán a legalsó rétege szolgáltatja, hanem valamennyi társadalmi réteg. Éppen úgy ebbe tartoznak azok, akik a legalsó rétegben könyörtelenül fosztják ki embertársukat, … mint a tudománynak azok a reprezentánsai, akik hidegvérrel és rideg elmével portálnak nézeteket, amelyek egész korszakokat fosztanak meg hitüktől, … valamint azok, akik előkelő állásuk előnyeit a saját egyéni céljaikra fordítják, nem pedig a rájuk bízott ügy javának szolgálatára.

Az igazság szelleme azt követeli, hogy azoknak, akik minden erejük megfeszítésével önmaguknak, vágyaiknak, emberi, földi örömeiknek megtagadásával talán életek során végig Isten akarata szerint törekedtek élni, egyszer csak el kell érniök a nyugalom, a jutalom, a pihenés és a békesség idejét. Isten szeretetével, irgalmával és jóságával csak az fér össze, hogy ne engedje azokat, akik törekszenek, örökké együtt szenvedni azokkal, akik gonosz indulatúak.

De Isten bölcsességével is csak az férhet össze, hogy azokat, akik az osztályt kijárták – mert szorgalmasan tanultak és a vizsgára elkészültek, ne hagyja együtt mindvégig azokkal, akik nemcsak hogy annak az osztálynak az anyagából vizsgázni képtelenek, de a vizsgán olyan nagyot buknak, hogy egy még alacsonyabb osztályba kell kerülniük.

Végül Isten könyörülő irgalmából és szeretetéből az is logikusan következik, hogy akik ebben az iskolában tanulni nem akarnak, és benne továbbfejlődni képtelenek, olyan helyzetbe jussanak, ahol az ő fejlődésük újabb, több eredménnyel kecsegtető vágányra kerüljön.

Tehát el kell jönnie annak az időnek, amikor azok, akik ebben az iskolában további fejlődésük feltételeit már nem találják meg, elkerüljenek egy alacsonyabb, primitívebb, ridegebb törvényű iskolába, amelyben elölről kezdhetik azt, amit itt megtanulni elmulasztottak, vagy ami még rosszabb, amit úgy tanultak meg, hogy vele folyton csak ártani akartak.

Mert az olyan szellemeket, akik talán életek során keresztül az önzéssel, az anyag szeretetével, a hitetlenséggel, a gyűlölettel annyira szaturálták magukat, hogy mintegy átadták magukat a sötét erőknek, hiába is tartaná tovább együtt az Isten szeretete a haladottabb szellemekkel... Azoknak tehát, akik az úgynevezett ’kárhozatra’ mennek, szükséges is ez a kiválasztás, mert az olyan léleknek, aki telve van az ellenszegülés érzéseivel, a lehető legjobb az, ha olyan újjáteremtésbe kerül, amelyet egy hosszú-hosszú lelki halál előz meg. Mert e hosszú lelki halál alatt elhalkulnak, elcsitulnak, úgyszólván meghalnak ezek az ellenszegülő érzések, gondolatok, vágyak és törekvések, és az a lélek, aki talán aeonok múlva ébred fel, elölről kezdheti a … kibontakozást olyan rideg törvények nyomása alatt, hogy a tudattalanul elkövetett rossz következménye azonnal figyelmeztesse őt, ha helytelen irányba indul.

Csak így, csak ilyen újjáteremtési móddal lehet azokat, akik a rosszban megrögzöttek, újra a fejlődés … - mondjuk a mi nyelvünkön – az üdvösség útjára vezérelni.

Isten igazságosságával, Isten végtelen szeretetével, jóságával és bölcsességével tehát nemcsak összefér, de mindezekből a tulajdonságaiból szükségképp folyik, hogy el kell következnie annak az időnek, amelyről a mi Urunk azt mondotta, hogy elválasztja a juhokat a kosoktól, és jobb keze felé állítja az egyik, bal keze felé a másik csoportot. És akiket a bal keze felé állított, azokat elküldi az „örök” gyötrelemre. Ez az örök gyötrelem jelent a szellem számára egy úgynevezett örökkévalóságig tartó (szellemi) halált, amikor a szellem nem munkálkodik, hogy azután a Messiás újjáébressze őket, s új fejlődés, új világosság felé vezesse ugyanazzal a szeretettel, amellyel a régi iskolában, a Földön vezette, de ahol már további haladás nem volt lehetséges számukra. ...

Azt mondjátok, Isten nem lehet olyan kegyetlen, hogy az egyik csoportnak további előmenetelt és boldogabb létet, a másik csoportnak pedig dermedtséget és halált szánjon.

Embertestvéreim, valójában nem is Isten teszi ezt, hanem teszik ezt önmagukkal a szellemek. … Az Isten szellem, aki önmaga teremtette a szellemeket. Isten gondolatokat és érzéseket teremt, amelyeknek Ő kifogyhatatlan és örök forrása. Ezek a gondolatok és érzések, mint szellemi egyéniségek lépnek bele a világba, az életbe.

Az Istennek, a Teremtőnek ezt az attribútumát a maga parányiságában a teremtett szellem is magával hozza. A szellem is teremt gondolatot és érzéseket. A tisztább, jobb érzésű, haladottabb szellem tisztább, nemesebb gondolatokat és érzéseket sugároz ki magából. Ezek az ő teremtményei, ezek a gondolatok és érzések, mint erők, köréje sereglenek, és fluidokat képeznek. A fluid már bizonyos értelemben anyagnak tekinthető.

Ezek a fluidok, amelyeket a szellem az ő gondolat- és érzéskisugárzásaival így megteremt, képezik az ő (lelki) ruháját, az ő otthonát, s egyben a rendelkezésére álló eszközöket a további tevékenységre. A tisztább és magasabb szellem tisztább és igazabb érzéseivel és gondolataival felemelő, finom, … légies fluidokat termel, amelyek minden legkisebb érzésrezdülésének engedelmeskednek, amelyek őt, mint fehér burok veszik körül.

A mélyen bukott szellem … teremtőképességénél fogva szintén gondolatokat és érzéseket bocsát ugyan ki magából, és ezek az érzések és gondolatok is fluidokat termelnek, de ezek a fluidok nehéz, sűrű, sötét színű tömeget képeznek, amely az alantas szellemet, mint perispirit, mint a szellem hasonmása, majdnem, mint maga a földi test veszi körbe. Merev, nehezen hajlítható, akaratának nem engedelmeskedő, hanem az ő belső fogyatékosságait nagyon is szemléltetően feltüntető vastag páncél ez, amelyben a szellem természetesen nem érzi jól magát. De ő maga teremtette ezt, ez az ő hajléka, ez az ő otthona; ezek azok az erők, amelyek őt körülzárják.

Nos, testvéreim, mindezeken az erőkön kívül érvényesül még egy erő: Isten kegyelmének ereje, (mert hiszen egy kegyelmi korszakban él ma a Föld, amikor … Isten kegyelme fokozottabb mértékben sugárzik alá a bukott, küszködő, az érés előtt álló földi szellemseregekre). És ez a kívülről jövő örök erő áthatja azokat a burkokat, amelyeket a szellemek maguk körül teremtettek. Mivel pedig ez az erő tiszta és igaz: ennélfogva az alacsonyrendű szellemeknek sűrű burkait bizonyos mértékig felhígítja, s benne a szellemnek bizonyos kis mozgási szabadságot biztosít.

Mihelyt azonban ez a kegyelem visszavonul – pedig ez a kivételes kegyelmi korszak nem fog örökké tartani – akkor ezek a sűrű burkok, ezek a nehéz testek, fluidtestek … összezárulnak, megsűrűsödnek, s a saját súlyuknál és annál a vonzásnál fogva, amelyet rájuk a benne élő alantas szellemek gyakorolnak, magukba zárják őket, és az öntudatuk el fog veszni, még mielőtt a földi, anyagi világban az elkülönülés bekövetkeznék.

Ők zárják be önmagukat, és nem Isten hatalmi szava zárja be őket.

Mihelyt Isten kegyelme átengedi terét a törvénynek, a törvény automatikusan érvényesül, és mindenki azt aratja, amit vetett.

A ti írásaitokban az van írva: „Térjetek meg, mert az idő közel van”. És amikor azt mondjuk, hogy az idő közel van, ez nem azt jelenti, hogy az idő távol van, és talán évezredek állnak még rendelkezésetekre … hogy az idő közel van, azt emberi fogalmak szerint kell érteni. …

Tekintsetek csak körül, és lássátok meg, hogy a gabona már készen áll az aratásra, és lássátok meg azt a már emberi szemmel és értelemmel is megállapítható óriási elkülönülést, ami a juhok és a kosok között mutatkozik! Nézzétek meg, hogyan tömörül az egyik táborba a hívők és hitre szomjazók csoportja – mindegy, akármilyen néven, címen, kategóriában és bármely keretek közt – és hogyan távolodik el tőle a másik csoport. …

A kivételes kegyelem napja még süt, de nem fog örökké sütni!… a kegyelmi idő … el fog múlni, és akkor bekövetkezik az, amiről az Úr Jézus szólt… . Be fog következni nemcsak a lelkek elkülönülése, de az anyagi világ átalakulása is azért, hogy azok, akik Istennek szolgáltak, egy magasabb rendű, egyszerű, igaz társadalomban élhessenek, ahol alapvető becsületbeli kötelesség lesz az, amit .. Jézus kijelentett: Ne tégy másnak olyat, ami neked rosszul esnék.

Ez lesz a törvény ebben a társadalomban. De erre nem írott paragrafusok fogják rákényszeríteni ennek a társadalomnak a tagjait, hanem ez a törvény minden egyes tagnak a lelkébe mélyen bele lesz vésve…

Képzeljétek el ezt az új társadalmat, amelyben nem lesz bíróság, mert ott nincs bíráskodni való. Ahol mindenki a másiknak a legjobbat igyekszik tenni; nem lesz katonaság, mert minek oda katonaság, ahol senki senkinek ártani nem akar. Nem lesz rendőrség, mert hogyan kellene a rendet őrizni ott, ahol azt senki megbontani nem akarja. És nem lesz az a szörnyű sok, terhes és nehéz intézmény, amelyet ezen a szegény földi világon … az alantas szellemek rossz gondolatai, rossz érzései és gonosz akarat megmozdulásai hoztak létre.

Képzeljétek csak el élénken ezt az új társadalmat! És ha elképzeltétek, akkor gondoljátok el, hogy ilyen társadalomba csak nem lehet bebocsátani azokat, akiknek minden törekvésük az volt: megrövidíteni másokat, és magukhoz ragadni mindent.

Ezt a két kategóriát szét kell választani; úgy az előbbi, mint az utóbbi csoportnak a fejlődés további feltételeit egy új kezdéssel kell megadni.

És ha elképzeltétek ezt az új társadalmat, akkor kérdezem, nem kívántok-e tagjaivá válni? Persze, hogy kívántok! És tagjaivá is lehettek! …

Az a célunk, hogy bejussatok ebbe az új társadalomba. És bár ehhez erőfeszítésre lesz szükség, de ez az erőfeszítés nem olyan keserves munka, mert a legkisebb eredmény is boldoggá tesz majd benneteket.

A munkát azonban kezdjétek el még ma, és nem holnap! Ne gondoljátok, hogy még tízezer esztendő van hátra, és megszámlálhatatlan testet öltés lehetősége, mert ismétlem nektek: az ítélet közel van, annyira közel, hogy már nem mindegyikőtöknek fog sikerülni addig még egy testet öltést kapnia.

Tehát azt mondom nektek, tegyetek meg mindent, hogy a ti egyéniségeteket (Isteni Éneteket) kibontsátok abból a burokból, amelybe bűneitekkel beburkoltátok.

Bátorításul … megmondom nektek, hogy … ha lelketek minden erejét megfeszítitek – ami nem jelent akrobata mutatványokat – egyetlen élet alatt, még ebben az életben … nagyon sokat elérhettek. A helyesen megválasztott mód, a helyesen megválasztott út messzire vezethet benneteket; sokat … lehánthattok magatokról abból a sűrű burokból, ami a ti egyéniségeteket takarja. És ha a leghatalmasabb fegyvert: a hitnek fegyverét és a leghathatósabb védelmi eszközt: az alázatosságnak pajzsát kezetekbe ragadjátok, … akkor ez az egyetlen élet, amelyet most éltek, általatok nem is remélt boldogító gyümölcsöket teremhet számotokra… .

Bontsátok ki egyéniségeteket, embertestvéreim! De ez az egyéniségkibontakoztatás ne jelentse azt, hogy: ’én, ember, hatni, erőt kifejteni akarok’, éppen ellenkezőleg: ne számolgassátok azt a jelentéktelen kis munkát, amelyre képesek vagytok. A szenvedéseket tekintsétek úgy, mint kamatozó tőkét, mintha azokkal kiegyenlíthetnétek a tartozásotokat!

Mindezeknek az ideje elmúlt; mentsétek, amit lehet! Kapaszkodjatok bele mind a tíz körmötökkel a kegyelembe, amely ingyen adatik nektek, ha kéritek, és ha arra magatokat alázatosságotokkal érdemessé teszitek. …

Úgy bontsátok ki az egyéniségeteket, hogy tudatosan vessétek le azt a sűrű, vastag burkot magatokról, amely ezt az egyéniséget takarja, hogy az Isten kegyelmi világossága közvetlenül érhesse a szellemeteket. Mert ha ez a kegyelmi világosság belesugárzik a lelketekbe, a szellemetekbe, ez megtöltheti azt szeretettel, jósággal, alázatossággal, és azzal az erővel, amelyet … ti magatokból kitermelni, akárhogyan is erőlködtök, Isten nélkül, képtelenek vagytok.

Tehát, hagyjátok el a ti emberi éneteket, és szellemi énetekre fordítsátok tekinteteteket. …. Engedjétek levegőhöz és szóhoz jutni a ti szellemeteket. Legyen hitetek; ami azt jelenti, hogy tartsátok igaznak azt, amit Isten ígér, és ne tartsátok igaznak azt, ami közvetlenül a szemetek előtt van, és kívánatos.

Legyen hitetek, legyetek alázatosak, legyen reményetek, és ne engedjétek magatokat elcsüggeszteni a múlt sötét árnyaitól, mert ezt a csüggedést is a gonosz … igyekszik belopni a lelketekbe.

Kezeteket az eke szarvára tettétek, ne nézzetek hátra, de nézzetek előre, mert előttetek megy Krisztus az ő ragyogó fehér ruhájában. És ha mindig előre tekintetek, akkor nem fogjátok Őt szemetek elől téveszteni, hanem keresitek az ő ragyogó lábnyomait, és azokon a ragyogó lábnyomokon haladva eljuttok abba a relatív mennyországba, amely a Föld törekvő szellemeire vár.”

(Szabó Judit)


(1. Az utolsó óra munkásaihoz – A Névtelen Szellem tanításai Pál médium útján – I. kötet Szellemi Búvárok Pesti Egylete, Budapest, 1939 - Az utolsó ítélet (155-169. old.)
Bejegyezte: MaYamAum dátum: hétfő, június 18, 2012 Átokvetés Az energetikai támadás, átokvetésrontás, arra szolgál hogy a célszemélyenergetikai egyensúlyát megbontva csökkentse életerejét esetleg extrém esetben halálát okozza.
Mint már azt leírtam, ez a mindennapi ember számára igen veszélyes lehet, annál inkább mert számára a visszatérési sokk szinte majdnem bizonyosan az eredetienergia többszörösével vág vissza, oda ahonnan elindult, tehát az átokvetőre.
Ellenben, nagyon jó tisztában lenni egy ilyen átokvetés lehetséges tüneteivel, amelyek felismerhetőek bizonyos kellemetlen szimptómák alapján különböző formákban és pillanatokban.
- éjszaka, minden konkrét ok és külső tényező hiányában, alvásból felriadni;
- szokatlan belső meleg ami időben fokozódik, és ami energiavesztéssel, azéleterő csökkenésével jár;
- nyomásérzés a testen bárhol ( egyéntől függően, de inkább az érzékenyebb részeken ) szúró érzés;  
- hidegrázás, heves szívdobogás, izzadás (kiver a hideg víz), helyi  fájdalmak, indokolatlan izgalmak;

Ezek a tünetek előfordulnak mindenféle 
átokvetés, rosszakarat nélkül spontán is, ám mégis gondolni kell arra hogy nem-e ért bennünket energetikai támadás főleg olyankor, amikor ezek a tünetek soha nem jelentkeztek egyszerre, és bármilyen megbetegedés esete sem forog fenn.
 
Mielőtt kezdetét venné bármilyen tisztító szertartás, kifejezetten ajánlatos kideríteni a valós okokat amelyek ezeket a tüneteket okozzák. Figyelem ! Azátokvetés hatása nagyobb, ha a célzott személy érzékeny! És ez lelkileg illetvementális szempontból értendő mert emiatt könnyebben sebezhető! Abban az esetben ha bizonyosan energetikai támadásról beszélhetünk, akkor a támadó többnyire próbálgatja, kóstolgatja áldozatát és megtörténhet hogy kis idő után abbahagyja a zaklatást komoly következmények előidézése nélkül, vagy komolyan gondolja és a lehető legnagyobb kárt akarja okozni az áldozatnak, vagyis a halálát akarja. Ilyenkor nagyon nehéz a megtisztulás de korántsem lehetetlen.
 
A legtöbb esetben az agresszorok erős pszihikai és lelkületű emberek ( de lehet egy csoport is! ) akik a lelki, fizikai, intellektuális korlátokat igyekeznek meghatározni rossz szellemek, démonok, -rossz emberek!- segítségével akik ( amik ) az életerő felfalásával tudnak csak fennmaradni. Ez sajnos nem vicc. Megjegyzem hogy energetikai támadást szellemlények, elementálok is képesek véghezvinni, de állítólag a tehnológia fejlődése folytán eljutottunk arra a pontra, hogy már léteznek ilyen jellegű ember által irányított támadó fegyverek is.
 
Pillanatnyi megoldásként a támadás ellensúlyozására folyó vízben meg kell fürödni vagy zuhanyozni, ezáltal a nemkívánatos energiák java része leválik az auráról, átveszi a víz, éppen úgy mint a port és az izzadtságot a fizikai testünkről. A víz egy egyetemes közvetítö elem. Gondolj csak arra hogy egy kiadós zuhanyzás után mennyivel jobban érzed magad normál körülmények között is. Biztosíthatlak afelől hogy ilyenkor a víz által az energiatested is felfrissül, megtisztul, nem csak a fizikai tested.Ez mindig nagyon hatásos megoldás és ugyanakkor bárki számára hozzáférhető.
 
Miután a megfelelő védelmet megteremtettük meg kell találni a legmegfelelőbb megoldást arra hogy beazonosítsuk a támadót és az agresszió okait, majd ezek ismeretében javallott szakképzett személy segítségét igénybe venni, de ajánlatos olyan emberhez fordulni a problémával akiről biztosan tudjuk hogy megalapozott tudással bír a mágia világáról. Vagyis óvakodj a sarlatánoktól akik igen szép számban megtalálhatóak bármerre is jársz.
 
És ne feledkezz meg az ima hatalmas erejéről, amit nem árt minden este elmondani valamennyiünknek.


Törd meg az átkot!


 Törd meg az átkot! Hogyan vedd le a rontást, és hogyan törd meg a fekete mágiát vagy hogyan távolíts el egy ártó szellemet.

  Úgy érzed valaki rossz szemmel néz rád, rosszat akar neked, netalán irigységéből fakadóan tett valamit ellened, 
megátkozott vagy az otthonodra bocsátott rontást?
Mindenféle balszerencse kísért, nem vagy képes arra ami hajdanán soha nem okozott gondot, a pénz kifolyik az ujjaid közül?

  Akkor védelemre van szükséged a 
fekete mágia és rontás ellen, olyanra, amely felszabadít az összes ártó szándék alól.Természetesen az eredmények nem azonnal mutatkoznak, de lesznek egybeesések, jelek amelyek megerősítik a fekete mágia illetve rontás tényét. Ha a rád szabadított átok túlságosan erős és már régóta fennál, meg kell ismételni a szertartást akár többször is, egészen addig ameddig a kívánt eredménnyel jár. Biztos vagyok benne hogy az itt összegyűjtött szertartások segítségével egy jobb életet teremthetsz magadnak méghozzá saját erődből, a kockázat legkissebb nyoma nélkül hiszen ezek régi fehér mágia szertartások, melyek az ősi Indiai és a Kelta kultúrából származnak. Ehhez a szertartáshoz erős hitre, bizalomra és szorgalomra van szükség és arra ,hogy ne facerkodj semmilyen negatív gondolattal..Hozzávalók:
fekete gyertya, ami magához vonzza a negatív energiát
fehér gyertya, a pozitív energiáért
zöld gyertya, a gyógyulásért, és az aura vagy energiapajzs megerősítésére

 Ürítsd ki az elmédet, kerülj egy meditatív állapotba, mint amikor imádkozol, gyújtsd meg a
fehér gyertyát és mondd:Földanya, Tűz, Szél, Víz és Szellem,
Kérlek benneteket hogy szabadítsátok fel
a testemet minden negatív energiától!

Legyetek Áldottak!

Gyújtsd meg a 
fekete gyertyát és mondd el ugyanezt.

Gyújtsd meg a zöld gyertyát és most mondd ezt:
Földanya, Tűz, Szél, Víz és Szellem,
Kérlek benneteket hogy szabadítsátok fel,
és gyógyítsátok meg a testemet minden
negatív energiától!
Legyetek Áldottak!


Mindent egy nyugodt helyen kell csinálni, 
ahol senki és semmi nem zavarhat meg közben. Ezután lazítanod kell körülbelül 15-20 percet, melynek első öt percében arra törekedsz hogy az égvilágon semmire se gondolj, de ezt követően gondolatban, az általad végzett fehér mágikus szertartás jótékony hatásaiól, a legvalószínűbb hatásmehanizmusáról kell elmélkedned, meg hogy milyen módon lehetne a legnagyobb segítségedre.
 Ajánlott ezt a rituálét hetente egyszer elvégezni. Nyugodtabb leszel, frissebb, és a tested is vitalitással, életerővel fog feltöltődni.

Ha a fentiek ellenére még mindíg érzed az ártó, negatív 
energiákat, vagy reccsen a bútor a házban, az azt is jelentheti hogy az átkot szellemek által viszik véghez, vagy, az a bizonyos személy meghalt, és nincs tudatában annak a rossznak amit csinált, ebből kifolyólag tovább táplálja a saját gyűlöletével a maga által létrehozott rontást, jóllehet már a Purgatóriumban van a két világ között, tehetetlenül, mégis megrekedve a lelki fejlődésének ebben a szakaszában. Erre az esetre be kell vetni a "nehéztüzérséget" hogy elűzzük az ártó lelket.

 Ez a mágikus szertartás része egy nagyon régi írásnak, mely arra hivatott hogy elűzze a hivatlan vagy gonosz szellemeket, lelkeket.

Szükség lesz a következőkre:

 -2 tányér étel ( ha van sejtésed hogy ki lehet az a lélek, akkor olyan étel   kerüljön a tányérba melyet az illető életében szeretett)

 -2 pohár bor (ha az elhunyt életében nem fogyasztott szeszesitalokat,   megtölthetjük   teával, üdítővel is.)

 -1 pohár víz

 -egy közepes nagyságú edény

 -2 gyertya: fekete és fehér

 -tengeri só

 -egy zsineg, vagy egy ragasztószalag

 -némi tömjén, és néhány szárított, kellemes illatú növény, mint pl. zsálya, rozmaring

  Rajzolunk a padlóra egy háromszöget a zsineget használva, vagy ragasztószalagból  készítjük el, a lényeg az egyenlő oldalú káromszög. Benne elhelyezed az egyik tányér ételt,   az egyik pohár bort, kevés tömjént és a közepes méretű edényt vízzel.Úgy kell állnod hogy a háromszög ne feléd mutasson.( Alap, oldal).
  Rajzolj egy tökéletes kört a tengeri sóval, és állj ebbe a körbe. Ügyelj arra hogy a kör folytonos legyen és a só is egyenlően képezze a kör falát.
  A kör belsejébe teszed a maradék tömjént, a pohár vizet, a másik pohár bort, a másik tányér ételt, a fehér gyertyát, a fekete gyertyát.

 Gyújtsd meg a fehér és a fekete gyertyát miközben fennhangon imádkozol. Szerintem a legalkalmasabb ima a Mi Atyánk, de ha latinul mondod az még jobb. Emlékezz, az ördögűzők is latinul mondják a Római Rituálékat és nem véletlenül. Fogd meg a pohár vizet mindkét kézzel, és mondj el még egy imát, tetszésed szerint válassz olyat, amelyik bizalommal és erővel tölt el téged.

 Koncentrálj néhány pillanatig a légzésedre és képzeld el amint a mennyek fényessége reádragyog és erővel tölt el. Gondold azt hogy feltöltődtél. Lásd, amint a víz intenziven csillog a pohárban. Ha ezt a képet tisztán képes vagy megtartani az elmédben akkor megihatod a pohár vizet, miáltal energiát veszel magadhoz.
  Ezután erősnek és feltöltődöttnek fogod érezni magad.

 Gyújtsd meg a tömjént az egyik gyertyánál, és indulj el vele az óramutató járásával megegyező irányban, de a kör belső fala mentén, és ne lépj ki a körből: közben képzeld el hogy minden zavaró, negatív tényezőt kitörölsz ebből ebből a körből. Hagyd a tömjént füstölni, fogd meg a fehér gyertyát és kívülröl járd körül a kört az óramutató járásával megegyező irányban. Érezd az Isteni erőt amint sugárzik, mindent betölt, beleértve téged is.

Ezáltal a kör, lángoló gyertyává, vagy tűzgömbbé válik amelyet senki és semmi át nem törhet, kivéve ha azt te megengeded.
LinkFarm - minőségi linkgyűjtemény


Átok


Átok 
  
Az átok egy kifejezésforma, romboló, pusztító szándék, amit egy személy egy másik személyre bocsájt, azzal a kimondott céllal hogy negatív energiát dobjon rá ami boldogtalanságot és minden más bajt, keserűséget, esetleg halált okozzon a másik életében. A természetfeletti képességeiket használjuk fel amikor átkozódunk varázslat, ima, mágia, szellemek segítségével. Sok vallásban és hiedelemben társítják az átkozódást rituálékkal. Az átok szó csapást is jelenthet. A Hindu vallásban azt tartják hogy a Fakír átkozni tud, mint ahogy áldani is.
A különböző kultúrákban más és más néven ismerik az átok kifejezést:
   Az afro-amerikaiak számára jinx/haitan jelképezi.
   A közép-keleten illetve a Mediterrán kultúrákban az ördög szemeként ismert ami a hiedelem szerint az irigységből fakad, és ritkábban a szántszándékkal elkövetett rontás eredménye. Az átok és az ördög szeme elkerülése végett egy kör alakú, sötétkék színű üveglapot készítenek aminek a közepére fehér kört festenek, ami az emberi szemet jelképezi. Az átok elleni védelem intenzitása változó lehet.
Indiában a “Shaap“ szót használják Marathiban “Shapam“ a neve, Tamilban pedig „" Sabam“.

A Kelta 
Átok 

  A kelta kultúrában többfajta átok volt ismeretes. A legismertebbek írországból származnak mint például a 
Megátkozott Kövek, az Átkozott Tojás, az Újévi Átok valamint a Tej Átka. A   Megátkozott Köveknek természetfeletti képességeket tulajdonítanak. Példa a megátkozott kövekkel való átokra az hogy háromszor elgurítjuk őket majd kimondjuk a megátkozni kívánt személy nevét.
  Az Elátkozott Tojás Átka egy termékenység elleni átok. Azt tartják, ha a tojást másvalaki földjén elásod akkor lehetőséged nyílik arra hogy ellopd a másik ember szerencséjét és termékenységét. Persze léteznek leírások amelyekben pontosan le van írva hogyan kell ez ellen védekezni. Az Újévi Átok hasonlít a Tojás Átokra. Ha Újévkor elveszel valakitől egy tárgyat akkor a szerencséjét is elveszed arra az évre ami neki jutott volna. Vannak akik nem takarítanak és nem öntik ki a vizet a házból éppen emiatt.
Elátkozott helyek

  Léteznek olyan helyek amelyeket méltán tartanak elátkozottnak. Számos tóról, folyóról és hegyről tartják hogy el vannak átkozva. A Bermuda háromszöget is átkozott helynek tartják, míg mások megmagyarázhatatlan paranormális jelenségek melegágyának.

Az Amerikai elnököket sújtó 
átok

  Itt Tecumseh átkáról beszélünk am azt feltételezi hogy a 20-al osztható években megválasztott elnökök meghaljanak az 1840-es évtől kezdődően. Ez az átok ellentmondásos mert rácáfolt     Ronald Reagan (1980-ban választották meg) aki túlélte a merényleteket, és George W. Bush (2000-ben nyerte meg a választásokat) és túlélte a nyolc évig tartó mandátumát.

A 27-es átka

  A 27 átka vagy a 27-es csapdája néven elhíresült hipotézis szerint a 27 es egy balszerencsés szám sok haláleset köthető a huszonheteshez a zenei világban . Robert Johnson, Jim Morrison, Brian Jones, Jimi Hendrix, Ron “Pigpen” McKernan, Jonathan Brandis, Janis Joplin és Kurt Cobain - valamennyiükről azt tartják hogy a 27-es szám átka miatt haltak meg. Ez az átok még a 27-esek klubja néven közismert.

Átok a sportban

  Sokszor hivatkoznak átokra amikor egy csapatjátékról van szó, például Billy kecske esetére amit neki tud be a közvélemény a baseballcsapat sorozatos balszerencséje miatt.
Például:
   A Chicago Cubs csapat amelyik nem nyert világbajnokságot 1908 óta és 1945 óta még nemzeti bajnokságot sem.
Bambínó átka, amit a Boston Red Sox csapatára vetett és amely csapat egyszer sem nyert 1918-tól egészen 2004-ig, amikor is a Sox végre megnyerte a St.Louis Cardinals-szal játszott mérkőzést. A marketingben jártas szakemberek felhívják a figyelmet a “Gillette” céget sújtó átokra, ami miatt a cég kampányai és üzleti stratégiái bizonyos csapatokkal nagyon nagy anyagi veszteségeket okozott.

Elátkozott tárgyak

  Azokat a tárgyakat tartják elátkozottnak amelyeket rablással, lopással, esetleg gyilkosság útján kaparintottak meg. Elátkozott tárgynak tartják a Reménység Gyémántját ami balszerencsét hoz tulajdonosai fejére. Az ezzel a tárggyal kapcsolatos történetek sora változó, de a legerősebb tulajdonsága az, hogy megmagyarázhatatlan jelenségek történnek a közelében és balszerencsét hoz.

Az Egyiptomi múmiák és az átok

  Az 
egyiptomi átkok nagyon közismertek. A múmiák és sírjaik feltárása nagyon sok átkot feltételez. Ez a gondolat nagyon elterjedt és gyakran használták fel a horrorfilmekben. A Fáraó átka minden archeológust utólért aki Tutankhamon sírjánál végzett feltárásokat, és amint az köztudott, az egyiptomi sírokra különböző figyelmeztető feliratokat véstek amelyekben tudatják hogy aki megzavarja a holtak nyugalmát nagy bajba kerül, illetve meghal. Vannak olyan vélemények is hogy XIX századi újságírók alaposan eltúlozták a feltárások körül zajló eseményeket puszta szenzációhajhászás okán.

A Hawai-i átok

  A régi 
Hawaiiban halálthozó imádságokkal találkozhatunk. Azon kevesek, akik képesek voltak sikeresen véghezvinni ezeket a rituálékat, Kahuna ‘ana ‘ana-nak nevezék őket. És mégis, volt néhány tényező ami befolyásolta az átok beteljesülését. Elsősorban a célszemélynek hinnie kellett a mágiában és a varázslatokban. Másodszor, a Kahunának szüksége volt a célszemélytől származó hajra, körömre stb. Az átok fájdalmat, betegséget és végül halált hozott a megátkozottnak. Ennek ellenére léteztek olyan emberek akik képesek voltak visszájára fordítani az átkot és a végén a Kahuna halt meg, aki az átkot elindította


(Visszatérési Sokk).

Az elveszett mágia


 Nincs olyan ember aki ne hallott volna mágiáról, boszorkányságról, rontásról de mindenkinek megvan a maga felfogása ezekről a dolgokról. Megpróbálok a továbbiakban olyan dolgokra rámutatni amelyek elengedhetetlenek azoknak akik komolyabban meg szeretnék érteni a mágia tudományát. Soha, senki, egy emberélet során nem juthat el odáig hogy mindent megtanuljon a mágiáról. Legyen szó fehér, vagy fekete mágiáról, mindkét esetben olyan előírásokról vagy parancsokról van szó, melyek pszihikai energiáit egy bizonyos cél megvalósítására koncentrálják.Mivel a mágia összetevői túlnyomóan szimbolikus jelentőséggel bírnak, a legjobban sikerült mágikus szertartások értelemszerűen azok, amelyeket maga az érintett személy hajt végre. Minél személyesebben érintett a mágus a varázslatban, annyival hatásosabban képes az erejét a megvalósításra koncentrálni.
 
Több száz vélemény és gondolat létezik arról hogy tulajdonképpen mit is jelent egy varázslat ami működik vagy ami nem működik, és mi az a mozgatórugó ami egyetemesen érvényes mindegyikre. Néhány mindenki által elfogadott alapvető szabálytól eltekintve a felfogások rendkívül sokrétűek, de a legjobb próbája egymágikus rituálénak az, ha végrehajtásra kerül, majd idővel úgyis megbizonyosodunk arról hogy működött avagy sem. A mágikus cselekedetek sikeres kivitelezése csakis rajtunk, embereken múlik, és nem azon bukik el amágia hogy nem teliholdkor szedtél ilyen-olyan virágot, vagy 4 gyertya helyett ötöt gyújtottál meg. A mágia hatalma bennünk, emberekben van, az összes többi kellék csak szimbológia, hasznosak de éppen nélkülözhetöek.
  
Emlékezzünk arra hogy a mágia célja az hogy összpontosítsa az akaratot, a lelkiállapotot, és a tudást egyetlen kompakt erővé, amely egy kis ideig teljesen kitölti az elmédet és csak a várható eredménynek ad szabad utat, konkrétan kijelölve ezáltal a dolgok alakulásának a menetét. Ha ezt néhány perces lelkiállapot képes vagy önmagadban maradéktalanul megvalósítani, akkor amágikus rituálé, varázslat teljesülni fog, attól függetlenül hogy milyen segédanyagokat használsz emellett, mert a lényeg az elmédben, a szellemed magasságaiban van.
Akkor most kijelenthetjük hogy az a legjobban sikerült varázslat, mágia rituálé, amelyet mi magunk hajtunk végre és személy szerint mi is érdekelve vagyunk benne. 


  
Akinek csak felületes ismeretei vannak a mágia világáról úgy utalnak rá hogy fehér és fekete mágia. A mágia valójában egyik sem a kettő közül mert a mágia azmágia. Pont. A mágia lényegét a láthatatlan, megfoghatatlan, bennünket mindenfelől körülvevő energiák irányítása képezi az elérendő cél megvalósulása érdekében. Az energiák nem jók és nem is rosszak pusztán léteznek. Az egyetlen kritérium amely szerint kategorizálhatjuk a mágiát "jó" vagy "rossz" rangsorba , az a végrajtó személy szándéka. A tudás, az információ maga semleges. Általában minden olyan kötés amely korlátozza, megváltoztatja az ember szabad akaratát látszólag jó cél érdekében is- meghatározható fekete mágiaként. Az úgynevezettszerelmi kötések, amit a modern boszorkányok manapság is ismernek, és gyakorolják is, valójában egy fehér mágiának beöltöztetett fekete mágia, amit az emberek sokszor önként vállalnak, egy olyan illúziót építve e tevékenység köré mintha ez egy teljesen tisztességes dolog lenne, pedig valójában, ez a szabad akarat lábbal tiprása, olyan mint a csalás, lopás, hiszen ezzel korlátok közé szorítják az embereket, erősen behatárolva ezzel a lehetőségeiket, aminek az a végeredménye hogy egy olyan személy iránt facsarnak szerelmet, akit normális körülmények között soha sem lettek volna képesek szeretni.
  
Érdekes módon, ha jól csinálják a kötést, néhány hónapig az eredmények pozitívak de később minden felfordulásba torkollik, eluralkodik a káosz. Ez azért van így mert időben, a szerelmi kötés elévül, veszít az erejéből, intenzitásából, magyarán kezd széthullani és ilyenkor fel szokták " frissíteni" a csomagot, vagyis a megrendelő újra felkeresi a boszorkányt hogy csinálja meg újra a beavatkozást. Tudomásom van egy konkrét esetről, ahol is egy átlagos lány (vagyis hát se nem szép, de csúnya sem, se szegény, se gazdag...) szerelmes lett a környék egyik jóképű facer szépfiújába , aki még csak tudomást sem vett róla, tehát érti mindenki, reménytelen szerelem.
  
A lány anyja látva a lánya szenvedését megkeresett egy idős javasasszonyt aki elvégezte a mágikus tennivalókat hogy a fiú szerelemre gyúljon a lány iránt, őt lássa a legszebbnek, legokosabbnak, és felejtse el az összes többit akik a lábainál hevert. A várt siker bekövetkezett, a fiú megszerette a lányt, megkérte a lány kezét, ezt követően feleségül vette, majd 20 évig együtt éltek. Mégis, ahogy félévenként amikor veszekedések kezdődtek kettejük között, a lány anyja, akit a javasasszony előre figyelmeztetett hogy a szerelmi bűbájt "frissteni kell ", fizetett újra a szerelmi kötés fenntartásáért. Húsz év látszólag boldog házasság után, a férj talált magának egy vele egyidős szeretőt akivel összeköltözött, beadta a válókeresetet majd a javak elosztása után soha többé nem törődött a volt feleségével sem pedig a gyermekükkel aki ebben a házasságban született.


  
Miért lett a történetnek ilyen szomorú vége? Az öreg javasasszony meghalt a válás kimondása előtt egy évvel. A keserű valóság az, hogy mindketten értelmetlenül áldoztak fel húsz évet az életükből. A fiatalság éveit, a legszebb éveket, és ott van az ártatlan gyermek aki semmiről sem tehet. Szűrd le a tanulságot te magad.
  
A történet valódi, hiteles és igaz, és megtörténhet bárkivel úgy hogy a leghalványabb fogalma sincs arról hogy milyen manipulációk áldozata lett valójában, és ezért érdemes tanulmányozni a mágiát azért hogy ki tudd védeni az ilyen támadásokat. A mágiában csak egy törvény van: "Ha nem csinálsz rosszat, akkor csinálj amit akarsz!" Ez azt jelenti hogy a mágus tetteivel nem avatkozik bele mások pszichéjébe, érdekeibe és nem idéz elő fizikai változásokat mások testében.
 
Vannak közöttünk olyanok is akik nem követik ezt ez egyszerű törvényt, még a nagy mágus, Aleister Crowley is hátat fordított a törvénynek kijelentve: " Csinálj ami akarsz, ez az egyetlen törvény!" De aki mégis késztetést érez hogy eszerint cselekedjen, maholnap számolnia kell az úgynevezett "Harmadik Törvénnyel" ami ugyanolyan egyszerű mint a fentiek és 
kimondja: "Minden amit csinálsz háromszorosan tér vissza hozzád". Úgyhogy minden rosszra irányuló kisérlet vagy mások rossz irányba történő manipulálása elkerülhetetlenül negatív következményekkel jár szinte mindig ( Visszafordulási sokk ) a mágiát végző személy számára, még akkor is ha erős védelmet épít fel ellene vagy, "megvezeti" a visszatérő energiákat egy hamis célpontra, másik személyre.
  
A mélyen hívő emberek ez a visszafordulási sokkot egy mennyei büntetésnek hiszik rossz cselekedeteik, rosszakaratuk méltó büntetéseként felfogva azt Istentől, Allahtól, Buddhától-negatív karmát létrehozva saját fejükre. Jó tudni azt hogy mindenki altudata, szelleme, képes valamennyire visszaküldeni a támadóra az ártó energiákat, a forrásukhoz.
 
Tehát kell e valaha is fekete mágiához folyamodnunk? Nincs semmilyen racionális ok arra hogy azt feltételezd hogy egy bizonyos helyzet megköveteli a fekete mágiahasználatát. És pszichikai támadást intézni egy másik mágus ellen ugyanolyan veszélyes mintha lelocsolnád saját magad benzinnel és meggyújtanál egy szál gyufát. Az iyen hiúsági kérdéseket másképp kell megoldani mivel az érintett személyek igen tragikus eseményeknek néznek elébe. Megtörtént, valós eset, hogy két tehetséges mágus akik baráti viszonyban voltak egymással, nem tudták eldönteni hogy kettejük közül ki a jobb, tehetségesebb, erősebb mágus. Adott pillanatban mikor már sok vitán túl voltak
elérkezettnek látták az időt hogy mostmár végérvényesen meg kell tudniuk hogy kettejük közül ki a jobb.  Megegyeztek abban, hogy ugyanazon a napon, ugyanabban az órában minden mágikus tudásukat felhasználva megpróbálják megölni egymást, és aki életben marad, az lesz a jobbik.Megtették mindketten a szükséges védelmi szertartásokat, felkészültek a rituálékra, majd a megbeszélt időben végrehajtották azokat. Az első mágus másnapra szörnyű kínok közepette meghalt. A második ünnepelte a diadalt hiszen eldőlt hogy ő az erősebb. Három nap elteltével azonban hirtelen meghalt, mintha villámcsapás érte volna és többé nem mozdult.
  
Meghalt a "visszafordulási sokk" következtében amit a saját mágikuscselekedetei váltottak ki, és amint azt már tudjuk, az eredeti energia háromszorosával tér vissza megalkotójához.
 
Az emberek ritkán gondolkoznak logikusan. Ellenben könnyen elcsábíthatóak, és a "fekete" mágiát szívesebben elfogadják mert nem támaszt morális kényszereket és nem igényel aprólékos tervezést. Sokkal könnyebb pusztítani mint ahogy azt valaha is gondoltad volna. Azonban az ár, amit meg kell fizetni egy ilyen gyakorlatért, messze meghaladja a remélt előnyöket.Kvarckristály
Az első dolog megfelelő kvarckristályt találni vagyis, a hamisítványokat elkerülni. Néhány jellegzetessége alapján megkülönböztethetjük az igazi kvarckristályt az üvegből készült   másolattól:
    - A valódi 
kvarc keményebb az üvegnél, ennélfogva karcolja az üveget.
    -Vigyázat, ne próbáld a 
kristály hegyével mert az a legfontosabb és legszükségesebb része.
     

A hévizi kvarcnak bordázata van a piramis részén, melyek merőlegesek a kristály tengelyére. Ezek a bordázatok teszik lehetővé azt hogy könnyedén felismerjük az oldalt és a hegyükön csiszolt természetes kristályokat, mivelhogy sok tört kristály hasonlóan van  csiszolva az értékük növelése miatt.
    A természetes kristályokban van egy sor másik szabálytalansága is, belső szennyeződések, tejfehér részek a kristály magjában ; ezek mind természetes tökéletlenségek, a kristályunk személyiségét, saját egyéniségét tükrözik melyek egyszerre alakultak ki vele és nem mesterséges tevékenység eredményei. Bizonyos kristályok több stádiumban növekedtek, úgy a kicsik mint a nagyok is.
  

kvarcnak természetes tulajdonságaiból fakadóan különböző színei lehetnek, egyesek a kristályszerkezet finom változásai miatt, úgy mint a lila ametiszt, a sárga citrin vagy afüstkvarc esetében.
   

Ezekben a polistadiális kristályokban belső árnyakat vélhetünk felfedezni egy kissebbkristály formájában vagy akár több koncentrikusan elhelyezkedő kristály aspektusában. Ennek a kategóriának a részét képezik a spektrális kristályok és a tükörkristályok.
   A természetes kristályok 
piramisfelületén finom egyenetlenségek találhatóak, lépcsőzetesen elhelyezkedve amelyek csiszolással nem utánozhatóak.
   Azok a feszültségek amelyeknek a kristály ki volt téve, rendkívüli színeffektusokat eredményezhetnek.
   Ezért találkozhatunk szivárványszinekben ragyogó 
kristályokkal ahol a belső repedések prizmát alkotva megtörik a fehér fényt spektrumaira bontva azt. A fonalas rutilkristályok alkotják a rutilcvarcot míg a zöld tremolit szálacskák alkotják az ún. “ vénusz haját “.
Máskor parányi nehézfémszennyezés vált ki kellemes színeket, például a 
rózsakvarcnál. Bizonyos szerves szennyezőanyag, ami nagyítóval észrevehető fekete színt kölcsönöz. Az azbesztszálak egy kvarctömbben különleges optikai hatásokat hoznak létre például atigrisszem kvarcnál.
      

   Kicsi vörös és piros pelyhek teszik egyedivé a az aventurint míg az apró víz és gázbuborékok
hozzák létre a tejkvarcot. És végül, a tökéletesen átlátszó kvarc viseli a 
hegyikristály nevet.
      A kristályok amelyeket kiválasztunk látszólag a szépségük miatt, vagy, az előrehaladottabb egyének esetében, energetikai rezonancia létrehozása következtében az adott kristályokkal, segítenek felébreszteni az öntudatunkat, érzelmi és energetikai egyensúlyt teremteni, továbbá lehetővé teszik  a létfontosságú energiák szabad áramlását.


     Azok számára akik 
spirituális ébredésük kezdeti fázisában vannak még, a kristályok az altudaton keresztül fejtik ki jótékony hatásaikat.
   

   kristály egy élőlény, van egy saját neve, önálló kóddal rendelkezik, megvan az életkora, személyisége, és millió éves ismeretei amit az anyaföldben sajátított el.
 

kristályok ásványi lelkek akik csigaház módjára építették fel saját házukat, éppen úgy mint egy csiga.

A Kristály tisztításaNem fontos hogyan kerültünk a kristályok birtokába, a fontos az ahogyan használni fogjuk. Ha magunknak választottuk őket tudatos módon akkor egyszerűbb mivel akkor már létezik egy rezonancia-kölcsönhatás közöttünk és a kristály-kristályok között amelyeket állandó jelleggel kibocsájtanak.
Ha tudattalanul esett rájuk a választás akkor ezeket a jeleket a gondolataink ösztönös vonzalomnak fogják betudni, függetlenül az alakjától vagy színétől. Bárhogy is legyen, válaszd azt a kristályt amelyik a legjobban tetszik. 
Ha egy barátodnak akarod megvásárolni akkor intenzíven el kell képzelned magad előtt az arcát miközben tenyeredet a kristályok felett mozgatod.
Becsukott szemmel a lehető legjobban elképzeled a barátod lelkivilágát, megpróbálod elkapni az elképzelt tekintetét abban a pillanatban amikor a vizualizációs gyakorlat a legintenzívebb. Amikor kinyitod a szemed akkor kell kiválasztanod azt a kristályt amelyik a legjobban tetszik.


Ezzel az egyszerű módszerrel a kiválasztott személlyel alkotott telepatikuskapcsolat segítségével kiválaszthatod az adott személynek szánt kristályt, amit valójában ő maga választott ki a te közreműködéseddel.


Mostmár van egy kristályunk!


Ez azonban tartalmazza a természetes rezgéseket amiket a hegy belsejében szerzett meg, nagyon magas hőmérsékleten és a tektonikus mozgások következtében létrejövő nyomás folytán. Bizonyos kristályok, információt és energiákat tárolnak mint a számítógép merevlemezei, ami földanya fejlődését tartalmazzák.


A legegyszerűbb módja a kristályok lenullázásának az hogy természetes sóba tesszük és betakarjuk vele hogy ki se látsszon. Nagyon-nagyon fontos hogy a só ne a kereskedelemben kapható jódozott vagy bármivel kezelt, fehérített só legyen hanem fürdősó, amit kibányásztak és megőröltek, semmi más procedúrának vagy keverésnek nem vetettek alá. Itt említeném meg a különböző tengeri sókat amelyeket a tengerből párolnak le, és a Himalájai só ami halvány rózsaszínű.
A só eltávolítja a szennyeződéseket “kimossa“ a kristályok szerkezetéből a negatív töltéseket, felkészítve ezzel őket a tulajdonosaik rezgéseinek fogadására.


Miután kibányászták őket a föld mélyéből minden ember aki csak hozzájuk ért vagy csak rájuk nézett valószínűleg beléjük égette a saját informatikai lenyomatát.
Ezért kell a frissen megvásárolt kristályokat megtisztítani a megmaradt felesleges plusz rezgésektől hogy majd ezután átadhassuk nekik a saját rezgéseinket és energetikai lenyomatunkat.


Most a kristály készen áll arra hogy igazából a mienk legyen.A feltöltés  Az energetikai feltöltés minden kristály esetében egy szükséges lépés, de leginkább a hegyikristályok esetében. Több feltöltési tehnika létezik erre a célra, melyek között kiemelkedő a kristálykötegek használata, úgynevezett klaszterek, vagy pedig egy kis piramis építése ugyancsak kristályokból, kint egy napsütötte helyen és egy szakképzett személy segítségével, meditáció által.


  
De a legegyszerűbb és leghatásosabb módja a kristályokat feltölteni az amikor leülünk egy fotelba, ahol megidézed a Fényt, tenyereidet felfelé fordítva és mindegyik tenyereden egy-egy meditációkristályt tartva a következőket mondod:


Megidézem Krisztus legbelső fényességét.


Tiszta és tökéletes csatorna vagyok.


A fényesség az én vezetőm.


  
Egy adott pillanatban a kristályok elkezdenek pulzáló energiát leadni ami téged is energizálni fog. Képzeld el, ahogy egy magas fénykúp csúcsáról a fejed tetején kereszül behatol egy fénysugár lefelé egészen a végtelenségig, felerősítve a kezeidben tartott kristályok fényét. Ezáltal a kristályok rezgései mélyen behatolnak a te energetikai rendszeredbe és harmonizálja azt.
  
A kristályok tökéletessége minden csakrádat stimulálja es egészséges működésre sarkallja. Körülbelül 30 nap elteltével a kristályok tökéletesen harmonizálódnak veled ha ezt a gyakorlatot minden nap elvégzed.


A kvarckristály használataEgy kristály viselésénél és választásánál figyelembe vesszük az adott személy csillagjegyét is mert megtisztítja és optimalizálja érzelmeit, élményeit, lelkiállapotát és megvédi a kellemetlenségektől.


Energetikailag feltöltve és megtisztítva, személyiségeddel átitatva, a kristálykészen áll arra hogy segítsen neked.


De mielőtt rátérnénk hogyan lehet a segítségedre, meg kell tanulnod először miként kell vigyáznod rá, hogy figyelemmel viseltess iránta és szeresd.


Magadnál fogod tartani, megóvod mások érintésétől, egy kis erszényben tartsd és csakis természetes anyagból készülhet mint például, gyapjú, selyem vagy bőr. 


Ha a kristályt a nyakadban fogod hordani akkor javasolt egy vékony bőrszíj ezüst vagy aranylánc használata.


Néha a személyes kristályokat kitesszük a napra megtisztulni és feltöltődni.


Ha a felületük enyves állagú, zsíros lesz, szappanos vízzel mosd meg.


Nem rendszeresen, de alkalmanként mindenképpen javallott egy éjszakára újra tengeri sóba tenni őket hogy megtisztuljanak. 


Haladók viselhetnek kétcsúcsos kristályt is melynek segítségével hatékonyan lehet meditáció közben az asztrálvilággal kommunikálni.


bioenergetikai kezelésekben felhasznált kristályokat minden páciens után meg kell mosni.


A kristályok segítségével gyógyító elixíreket állíthatunk elő. Van aki este egykristályt tesz egy pohár vízbe majd reggel megissza ezt a vizet amiben a kristályvolt, mert gyógyító hatása van. Itt jegyezzük meg hogy azokat a kristályokat kell a pohár vízbe tenni amelyek azoknak a csakráknak felelnek meg amelyek működési rendellenessége szorosan köthető a megbetegedéshez vagy bántalomhoz. 


Kristály-klaszterek, bányavirágok


Talán sok kristálytulajdonos feltette már a kérdést: mi haszna van ezeknek a szép bányavirágoknak azon kívül hogy díszítjük velük a szobáinkat?


Meglepő, de éppen a helyiségek díszítése általuk az egyik módja felhasználásuknak, hiszen már azzal is hatást gyakorolnak a környezetükre hogy egyszerűen ott vannak.


A klaszterek olyanok mint a családok, mint egy közösség amelyben minden tag egyforma rezgéseket bocsájt ki "egy hullámhosszon vannak“ és ezért nagy teret képesek besugározni harmonikus energiájukkal.


Ha várótermekbe, irodákba, gyűléstermekbe, vendégszobákba tehát olyan helyekre tesszük ahol több ember fordul meg akkor maholnap az általuk létrehozott energetikai térben az emberek nyugodtabban viselkednek, kevesebbet idegeskednek és távolról sem olyan agresszívak mint általában.


Jól megvilágított helyre kell tenni őket hogy meg lehesen tekinteni ahol jól rájuk lehet látni.


A tekintetünk kibocsájt és tartalmaz energiákat melyeket a klaszterek - ha kell - megtisztítanak majd átirányítják oly módon hogy megnyugszunk, lecsillapodunk és pozitívak leszünk.


Felhasználhatóak kristályterápiában részlegesen lemerült kristályok feltöltésére.


A bányavirágok csoportterápiában igen hasznosak lehetnek, közös meditációk alkalmával, olymódon hogy a csoport közepén helyezünk el belőlük néhányat.


Kristályterápia  Még a legelején szeretném leszögezni hogy a kristályterápia és agyógykőterápia nem váltja ki és nem helyettesíti a hagyományos gyógyászatot.
  
De nagyon sokat tud segíteni a gyógyulásban és érezhetően felgyorsítja a gyógyulási folyamatot mert energetikai és spirituális szinten is kifejti hatását. Ennélfogva ellensúlyozza a gyógyszerek többségének mellékhatásait. A fizikai test gyógyulását nagymértékben fel lehet gyorsítani ha tudatosan stimuláljuk aspirituális, mentál és energiatesteket. A kristályok összekötő kapcsok a mi akaratunk és ezek között a finomtestek között.
  
Ha még nem tudjuk hogyan kell öntudatunkat olyan magas szintre emelni hogy a betegségre egy a fizikainál magasabb szintről tudjunk hatni, akkor ugyanezt a munkát a kristályok segítségével el tudjuk végeztetni.
kristályterápia lényegében azt jelenti hogy felhatalmazzuk a kristályokat arra hogy hassanak a betegségre, tudva azt hogy a kristály természetes módon fejti ki áldásos hatását, harmonikusan és fényességget árasztva.
  
Amikor kezeléseket végzünk a kristályokkal jó ha minden csakrára jut egykristály, mivel ha a csakrákat ily módon erősítjük akkor a csakrák kölcsönösen segítik, erősítik egymást vagyis gyorsul a gyógyulási folyamat.


Beavatkozási szintek:


(1) Energetikai gyógyulás.
(2) Konvencionális gyógyászat, fizikai és biokémiai anyagokkal (gyógyszerek) , sajnos ez tart a leghosszabb ideig valamennyi közül
A nehéz betegségekből való felgyógyulás több életcikluson keresztül is eltarthat.


  
Egy ember belehalhat egy ilyen nagy betegségbe, hogy azután egy következő megtestesüléskor ugyanazzal a bántalommal legyen kénytelen együttélni.
  
Energetikai gyógyítást a legkézenfekvőbb oly módon végrehajtani hogy a beteg területre tesszük a kristályokat - vagy - egyenesen a kristálynak megfelelőcsakrákra, mert idehelyezve a kristály hatása direktebb tehát közvetlenebb és ezáltal úgymond egy kalap alatt több problémát tud megoldani.


Mentális gyógyulás


 
A gyógyulás nagyon rövid ideig tart ha az elme erejét is bevetjük (meditáció kristályterápiával egybekötve és az önelemzése a betegség okát, okait illetően) és amikor a beteg rájön erre, a gyógyulási foyamat rövid időn belül elkezdődik.


A gyógyítás kristálymeditációval történik, miközben keressük a lehetséges múltbéli okát, okait a kiegyensúlyozatlanságnak ( pl. pesszimista gondolkodás, ellenszenv, dühkitörések valami vagy valaki iránt, megbocsátás hiánya stb.) Amentális kristályterápia csak fizikai test megbetegedésein segít. Ezáltal eljutunk a létezés okkult aspektusainak egy jobb megértéséhez. A szeretet sok ilyen ismeretlen szempontja releváns lehet a betegségmegelőzés szempontjából, hiszen szorosan összefügg azzal a képességünkkel hogy szeretünk, szeretni tudunk és teljes mértékben el tudjuk fogadni önmagunkat is. Mindenkristályterápia, minden másfajta terápia a világ minden jelensége és megnyilvánulása spirituális természetű.


Minden a Szellemben van, ezt mondják a Felső Asztrálban: ,,Gomes rines sit eoli nes”.


A Szellem Isten Fényessége.


A Fényesség Istene teremtett bennünket, embereket az ő hasonlatosságára.


  
Nem könnyű egyből átugrani azt az űrt ami elválaszt egy ilyen léptékű gyógyulástól, ezért azt javaslom hogy keress egy mestert, vagy tapasztalt személyt aki segít neked elsajátítani a fent leírtakat és azt is ami onnan esetleg kimaradt. A spirituális szinten való gyógyítás, amelyben igyekszünk az Isteni példát követni, teljes mértékű szellemileg, testileg és lelkileg.


Angyalmágia-arkangyalok

Az arkangyali rendek
 

Kiket nevezünk arkangyaloknak?

  Az arkangyalok a szentlélek megtestesülései, a szeretet forrásai és a mennyei intelligencia megnyilvánulásai. Az arkangyalok az erő, ártatlanság, egyensúly, bőség, alázat, szeretet béke manifesztációi. Mi ezekre a tulajdonságokra áhítozunk, ezeket az elementálokat akarjuk elérni és egész életünkben magunk mellett tudni. Ezt a legjobban úgy tehetjük meg ha szellemünket ráhangoljuk egy-egy ilyen erényt képviselő arkangyali rend jellegzetes szimbólumára, színére, rezgésére vagy fényére - vagy - az ezekhez tartozó számjegyre és ezáltal vesszük át ezeket a tulajdonságokat. Egyfolytában a közelünkben vannakangyalaink, amikor kell akkor mindíg láthatatlan segitségükkel támogatnak bennünket. A szabad döntés jogát sohasem veszik el tőlünk - ilyen a természetük - de utat mutathatnak hangtalan sugalmazással helyes döntések meghozatalára biztatnak bennünket.  Mikor eljön az az idő hogy hinni kezdünk a létezésükben és odafigyelünk rájuk, akkor mindennapi társaságuk vita tárgyát már nem is képezheti.


  Az arkangyalok erőteljes építészei a világegyetemnek, intenzíven, kiáradóan magas rezgésszinten léteznek, segítségükkel a lélek járja az útját a világban melynek megteremtésében segítséget nyújtanak. Ők nem rendelkeznek kritikai érzékkel, így a vádaskodást és a többi alacsonyabb rendű energiákat, az emberi lények elementáljait kikről tudjuk hogy ártalmasak is tudnak lenni, és emiatt csodálatos gyógyításokat tudnak véghezvinni.    
  Mindenhol jelen vannak az arkangyalok, a mi testünkben, növényekben, természeti jelenségekben és feltétel nélkül szeretni - ez az egyik legnagyobb foglalatosságuk mivel a tiszta szeretet létezésüknek az egyik alapfeltétele.
  Dr. Edwin L. Clonts illetve Dr. Nicholas C. Demetry könyvében az alábbiakat találjuk:
  "Daskalos leírására támaszkodva kijelenthetjük hogy tizenkét rend létezik azarkangyalok hierarhiájában, és egy ősi angyali rendeltetéssel bír. Annak ellenére hogy az  információcsere a szeretet közvetítésével zajlik, a nyelvezetük egy sajátosan egyedi hang és színspektrumra épül. Az elme szuperszubsztanciáját veszik igénybe továbbá egy olyan rezgésszintet, a szóban forgó arkangyali rendre jellemző és amely tökéletes harmóniában van Isten akaratával. Az élet nyugalmából és csendjéből ered ez a teremtő frekvencia, a pörgő élet mögötti  létfontosságú realitásból. Daskalos buzdította növendékeit hogy találják meg újra az igazi élet csendjét ami a hétköznapi élet zaja mögött bújik meg, az arkangyalok rendjére hangolva hozzanak létre pozitív elementálokat. Pozitív elementált úgy lehet könnyedén megalkotni hogy egy rezgésszámra lépünk a szóbanforgóarkangyali renddel, melynek a frekvenciája azonos a szóbanforgó elementál frekvenciájával.   Ebben a csendben magunk mögött hagyjuk a kettősséget, a személyiség belső tusakodását és konfrontációit.   Ha ott akarjuk a gondjainkat megoldani ahol valójában vannak akkor olyanok vagyunk mint a madár amelyik az égben repülve akarja megérteni a levegő természetét. Az arkangyalok az emberek kollektív ősi eszményképének felidézésével emelnek valamennyiünket egy magasabb szférába. Arra a következtetésre jutottunk hogy a számok ősi minőségei is magukban hordoznak eszményképmintákat, melyek alapjaira   asszertíven építhetünk alapértékeket.
   Jung szerint a számok is ősi típusok, ebből kifolyólag a mennyiségi őstípusoknak van kalitatív jellemzőjük, amivel az ókori filozófusok is tisztában voltak. A Daskalos által ismertetett tizenkét arkangyali rend harmóniában van az egytől tizenkettőig terjedő számok ősi minőségének egyikével. Ha  egy adottarkangyali rendre ráhangolódunk és az azt jelentő őstípusra, célratörően megteremtjük életünket megváltoztató pozitív elementálokat de ezzel egyszerre meg is gyengítjük a csoportos negatív elementálokat.
Az arkangyalok Daskalos tanítása szerint tudnak akármilyen hang és színfrekvencián rezegni, amire az embernek szüksége van az egészségesmentális, fizikai, érzelmi, éteri egyensúly helyreállításához. Ilyen módon állítja vissza a szentlélek az emberek egészségét.“
  Életünkben sok megállóhoz érkezünk. Vannak időszakok amikor tanulunk, gyarapítjuk ismereteinket, alaposan elsajátítjuk őket majd felhasználjuk azokat, és vannak súlyos, nehezebb szakaszok amikor azt érezzük a régi megszokott keretek már korlátoznak bennünket és továbblépünk valami ismeretlen és új felé, a tudásszomj és megismerés vágyától hajtva, és amit szintén megszilárdítunk és amikor itt az ideje azokon is túlhaladunk. Eme felemelkedő fejlődésnek a csigalépcsőjén végig mellettünk állnak az arkangyalok . Mindíg velünk vannak és mindíg annak az arkangyali rendnek a befolyása alatt vagyunk, amelyre a legnagyobb szükségünk van az adott életszakaszban. Minden arkangyali renddel kapcsolatban lehetünk, és vagyunk is.


Mindenkinek van az életére vonatkozóan kijelölt feladata amit meg kell tanulnia, és ebből adódóan egyik vagy másik arkangyali rendhez jobban kötődik. Az adottarkangyali rend képvisel több olyan tanulnivaló feladatot vagy feladatokat amelyeket magával hozott a világba és amelyeket meg kell tanulnia. Egyszerűen kiszámíthatjuk melyik arkangyali rend van a legnagyobb befolyással életünkre, ha összeadjuk születési dátumunk számait.

  Pl: Aki 1983 május 10-én született (1+9+8+3=21 , 0+5=5 , 1+0=1 , ezen számokat úgyszintén összeadjuk 2+1+5+1=9 ) az a kilencedik arkangyali rendbe, Trónok rendjéhez tartozik.
Abban az esetben amikor születésnapunk vagy születési hónapunk 22 vagy 11, vagy a születési évben levő számok összege 22 vagy 11 ne redukáljuk ezeket a számokat egy számjegyűvé.
  Például aki 1980 november 20-án született (1+9+8+0=18, ami 1+8=9 az év, 11 a hónap és 2+0=2 a nap, összesen 9+11+2=22 ami 2+2=4) az a negyedik rendhez,Uriel arkangyali rendjéhez tartozik. 


  Ha összeadjuk a nap, hónap, év számait és az eredmény 33, 22, vagy 11, akkor se adjuk össze a két számjegyet hanem hagyjuk úgy, 33-nak, 22-nek és 11-nek. Ezen három szám a következő rendekkel áll szoros összefüggésben: 22 Nagyurak rendje, 33 Névtelen rend valamint 11 Dominium rend.
Például ha valaki 11-11-1901 dátummal jött a világra (1+9+0+1=11 az év, 11 a hónap és 11 a nap, összesen 11+11+11=33) az a Névtelen rendhez áll a legszorosabb összefüggésben. 
Szívből javaslom mindenkinek hogy végezze el a számításokat és legyen tisztában vele hogy melyik arkangyali rendhez tartozik. Időnként szórakoztató , de mindenképpen tanulságos és élvezetes megismerkedni az arkangyalokkal . Általuk jobban megértheti önmagát az ember, nagy revelációkhoz juthat el, miért ismétlődnek újra és újra bizonyos helyzetek és feladatok ebben az életben amelyekre hiába kereste mindenhol a választ.


A tizenkét arkangyali rend jellemzői
Mihály arkangyal 

Mihály színe a vörös, angyalmágia száma az 1-es, jelképe a pont.
Hozzá tartozó küldetés, életcél: Önmagamnak lenni
Érdemek: megfelelően az egyes számnak érvényesítő, kezdet, személyes erő, erőteljes; függetlenség; erőteljes; erélyes ; önérvényesítés; öntudatosság; nyugodt meggyőzés; magabiztosság;
Fizikai síkon irányítja az anyagcsere folyamatokat, eleme a tűz, ellenőrzése alatt tartja a hőtermelést. 
Spirituális tekintetben az akarat mozgósítója ami segít legmélyebb énünkből tudatosan cselekedni. A hozzárendelt 1-es szám az eredeti stádiumot jelenti, a kezdet kezdetét, a kreatív cselekvés tüzét. Az egységtől lemaradt én (ego) bíráskodóvá, agresszívvé, fenyegetővé vagy pont fordítva, tehetetlenné, passzívvá, áldozattá válhat. Mihály arkangyal az a szellemi harcos aki a negatív, harag és kétségbeesett düh elementáljait igazi erővé, nyugalommá, békévé alakítja.


Gabriel 


Gabriel arkangyal színe a kék, angyalmágia száma a 2-es, jelképe  egyenessel összekötött két pont.
Hozzá tartozó küldetés, életcél: másokat elfogadni
Érdemek: viszonzás, gondoskodás, vágyakozás az összeolvadásra, kooperáló, gyengéd, engedékeny, empatikus
Gábriel eleme a víz, testünk minden folyadéka hozzá tartozik. Spirituálisértelemben az áramló befogadó érzelmeket jelképezi.
  Gábriel 
arkangyal segít meghitt kapcsolatokat kiépíteni. Mint minden polaritásban, itt is két véglettel van dolgunk, feszültséggel,  melyet a 2-es szám szimbolizál, és ebből ered az a vágy hogy egymáshoz érjenek, együttműködhessenek egymással, az ellentéteket kisimítsák egy kölcsönös alkalmazkodásra sarkallva egymást, befogadóvá válni a másiktól érkező információra az egymással való kapcsolódás reményében.
  Segít elfogadni aktuális helyzetünket mindazt elfogadva, ami hitünk által jött létre önmagunk számára, és ami kizárólag arra vár hogy ebben a durva fizikai közegben életünkben felbukkanva igazábó be- és elfogadjuk.
Rafael arkangyal
 

  Rafael arkangyal színe az ibolyaszín, angyalmágia száma a 3-as, szimbóluma az egyenlő szárú háromszög. Hozzá tartozó küldetés, életcél: Közlékenynek kell lennem.
  Érdemei: összetűzések megoldása, kommunikatív, világos információcsere, önfegyelem, összpontosítás, alkotókészség, orvosol, társasági
  
Ráfáel arkangyal felel a levegő elemért, a finomenergiáért, a pránáért. Ráfáel irányításával a levegő és napfény éteri erővé alakul át. Spirituális szinten a pszichikai tisztaság,
a megértés, probléma megoldás, hatékony információcsere, összpontosítás, tisztánlátás tartozik hozzá. Ha a dolgok feletti jobb rálátásra van szükségünk, ha nehezen tudunk egy nehéz helyzetet kezelni és ha türelemre van szükségünk, bátran hozzá fordulhatunk. Ha a gondokkal való szembenézés helyett egy egyén káros szenvedélybe menekül amely önpusztításra hajlamosít,   
Rafael arkangyal a rendelkezésére bocsájtja azt az éteri energiát amire szüksége van a kialakult élethelyzet helyreállításához.  Rafael közelsége nagyon erősen támogatja egészségünket, ezért gyógyít. Segítséget nyújt mohóság és torkosság átalakításában, ha nem tudjuk eldönteni melyik tervünket valósítsuk meg. Odafigyeléssé alakítja át a figyelmetlenséget, és aktív cselekvéssé. A hármas szám az egységet jelenti a kettősségben. A 2-es angyalmágia számban megmutatkozó konfliktusok a 3-asban megszűnnek és új ideák, koncepciók születnek.


Uriel arkangyal 

Uriel arkangyal színe az ezüstfehér, angyalmágia száma a 4-es, és egy négyzet a szimbóluma.
Hozzá tartozó küldetés, életcél: Legyek praktikus és megbízható.
Érdemei: kötöttség földanyához, tárgyilagosság, keménység, megbízhatóság, múlhatatlanság, állékonyság, alávetés, teljesség.
Uriel fogja össze RafaelGábriel, és Mihály tevékenységét a testünkben.Spirituális szinten egyensúlyt és összhangot valósít meg az ego-ban, összhangba szervezi akaratunk, pszichénk, érzéseink teljesítőképességeit. A 4-es szám civilizációs szerkezetet, a paraktikus mindennapokat, és rendezettséget jelenti. Ez a katarzis időszakos állomása, mikor is az ego addigi eredményeit végérvényesen magáénak tudja. Carl Jung véleménye az volt hogy a 4-es a teljesség angyalmágia ősi tipusa. De ez csak egy kis megálló a fejlődés rögös útján. Ha az én (ego) itt beragad, önteltté, fanatikussá, gőgössé változhat. Ezzel egyszerre előfordulhat hogy az illető kizárja magát a teljességre való törekvés alól, mondván hogy nem fogja a vágyott célját sosem elérni, és emiatt zűrzavaros, önmagát leértékelő viselkedést tanusíthat, lenézheti önmagát. Uriel behódolásra bírja eme negatív töltésű elementálokat és módosítja összhanggá, győzelemre, alkotóképességgé, kiegyensúlyozottsággá.
Egészen idáig az elemek arkangyalait ismertettem. Ezután sorolom fel a magasabb rezgésszintű 
arkangyalokat. Ez olyan mintha túllépnénk a bolygórendszerünkön. Ahogy egyre távolabb és távolabb megyünk a bolygónktól úgy válnak transzperszonálisabbá illetve transcendensebbé. Az arkangyali rendek esetében is ugyanígy van.
Kerubok

A kerubok rendjének színe a rózsaszín, angyalmágia száma az 5-ös, szimbóluma az ötágú csillag.
Érdemei: Bátor önkifejezés, újszerűen.
Érdemei: informálódás, szabad alkotókedv, perspektíva, flexibilitás, egyenlőség, találékonyság, haladás, felmérés, fantázia, ragaszkodásmentesség.
A tudás 
arkangyalai kerubok "égi számvevőként “ tevékenykednek az emberek éteri képmásában. Az ő dolguk az hogy minden megtörtént dolgot feljegyezzenek, ami valaha is megtörtént, mindent amit teszünk, érzünk és gondolunk. Ők reprezentálják az ismeretet és a mindenhol jelenlévő isteni esszenciát. Az 5-ikangyalmágia típus arra ösztökéli a konstans 4-est, hogy szerezzen tapasztalatokat, lépjen tovább feltérképezetlen utak felé, és hagyja el a megszokott viselkedési sémáit. Életútjaink során több alkalommal is előfordul hogy meg kell változtassuk életvitelünket noha biztonságosnak hisszük azt, új dinamikát kell adnunk neki azért
hogy elkezdhessünk egy új életúton járni.
Ilyen súlyos periódusokban a 
Kerubok alkotókészséggel, találékonysággal, aktivitással igen nagy segítséget tudnak nyújtani. Daskalos az emberi egyéniséget is pentagrammal jelképezte, mivel az ember egyénisége nő és változásban van, és folyamatosan újabb megismerések felé mozdul ki. Hogyha a szóbanforgó személy nem bízik a mindenható gondviselésben, egy mindenben bőséges életben, akkor zsugori lesz, miden olyan dologba foggal-körömmel kapaszkodni fog, ami ódivatú, jelentősen lelassítva az előrelépést, felemelkedést. A kerubokkalvaló harmónia megtalálása nagymértékben hozzájárul az Univerzum kifogyhatatlan bőségének maradéktalan elfogadásához, hogy felesleges ragaszkodástól mentesek és szabadok legyünk és maradéktalanul örülhessünk az élet nyújtotta lehetőségeknek.
Szeráfok

  A 
Szeráfok rendjének színe a szivárványszín, angyalmágia száma a 6-os, szimbóluma a hatágú csillag.
Hozzá tartozó feladat: legyek mindíg fantáziadús.
Érdemei: alkotókészség, összhang, szépség, kiegyensúlyozottság, empátia, szeretet, szépség, víziók valóra váltása.
  A 
Szeráfok rendkívüli feladata arról szól, hogy harmóniába rendezik érzelmeinket és gondolatainkat, és segítenek megválni attól ami a lelkivilágnak már hasztalan és értelmetlen.
  Segítenek megtalálni azt az ösvényt ahol lelkünk mélyén emberi és 
istenikiindulópontjaink találkoznak, majd ezeket összhangba szervezik. Amit az 5-ikangyalmágia szám feltárt, leszűrve a Szeráfok tevékenységének köszönhetően véghezvisszük. A hexagram a psziché legmegszokottabb jelképe. A két egymásra helyezett háromszög alsó sarka - Hexagram - Isteni szellemiségünk leereszkedését szimbolizálja a földi, durva anyagi régióba, de a felfelé irányuló háromszög sarka éppen ellenkezőleg, szellemiségünk felemelkedését jelképezi a szellemvilág felé. A hexagram az emberi lelket jelképezi, ami összességét képezi emberi valamint isteni tapasztalásainak. Ha az illető eltávolodik a szeretet kiindulópontjától akkor túlzottan törekszik a tökéletességre, túlságosan kritikussá és ítélkezővé válhat. Ellentétes esetben megtörténhet hogy ellustul, hanyagolja tennivalóit és saját magát, szegényes képzelőerővel rendelkezik. A szeparáció látszatának következménye az is, hogy elszennyezzük a környezetünket, felborítjuk a dolgok természetes egyensúlyát, korlátok közé szorítjuk a lehetőségeinket, amikor elveszítjük adottságainkat, kedélyünket hogy a dolgokat értékelhessük. A Szeráfokkal való kapcsolatteremtés segít hogy kibillenjünk a jó irányba ezekből a negatív érzelmekből, visszakapjuk természetes balanszunkat, és beteljesítsük azt ami miatt ideszülettünk, amire csak mi vagyunk képesek a világon. Ez adja nekünk a boldogság és elégtétel érzületét.

Fejedelmek


  A 
fejedelmek színárnyalata a tűrkíz ibolyaszínnel a szélein, angyalmágia száma a 7-es, szimbóluma a misztikus csillag (hétágú csillag).
Hozzá tartozó küldetés, életcél: növekedjek értelemben és bölcsességben.
Érdemei: megérzés, ihlet, intelligencia, hitben gyökerező bátorság, a dolgok mögé látni, logika, analizálás, introvertált, elmélyülés, elemzés, filozófia.
  
A Fejedelmek elsőrendű célja a szellemi metamorfózis gyorsítása ami manapság nagyon időszerű a planétán. Azzal segítik a bolygószintű átalakulást hogy belső nyugalomra, hitre, merészségre, reménységre sarkallnak. Régebben a spirituálisan előrehaladottabb emberekre voltak hatással,de addigra napjainkban az egész emberiségre hatást gyakorolnak. Azok az emberek akik nem érzékelik jelenlétüket, akiknek az életét nem itatják át a szellemi értékek, nyugtalanná válnak, mert a metamorfózist ők sem kerülik el. A fejedelmek fényessége mindenhova bevilágít, és ezért evidenssé válnak árnyoldalaink, megoldásra váró elintézetlen “dolgaink“.
  Daskalos elmondása alapján Krisztus idején a tanítványok egy bizonyos hányada testet öltött arkangyal volt, például , Keresztelő Szent János, János Apostol, a Szűzanya is valamennyien a Fejedelmek rendjéből érkeztek hozzánk, új perspektívát adtak a világnak, célkitűzéseket, új lelkesítő gondolatokat, új felfogást az élettel kapcsolatosan. Az összeset a hetes szám alapján. A teremtés hét napját jelképezi mivel a hetes a 
legszentebb (hétszentség) szám valamennyi közül. Az Isten a hetedik napra látta azt hogy minden jó amit megteremtett és ezért megszentesítette azt. A Szaturnusz az Isteni megszentesítés bolygója, a tanító, a nagy átalakító, az embert változtatásra buzdító. A 7-es szám tartalmazza a 3-at és a 4-et, maradéktalan rendet alkot, olyat mint a 7 főcsakra, vagy a 7 zenei alaphang. Miután a 4-es felépítését túlhaladta az ötös a spirituális fejlődés ösvényén, és a spirituális értékeknek teremtőképességet adott a 6-os, a legbelső csendhez, a kiindulóponthoz a 7-essel térünk vissza, abba a legfinomabb tartományba, ahonnan az élet elindult és ami a kiindulópont. A Fejedelmekközbenjárásával a látens félelmek és a kétkedés átváltozik mély hitté és bátorsággá, és egy új perspektívát adnak életünknek.
Hatalmasságok

  Színük az aranyos narancs, angyalmágia számuk a 8-as, szimbólumuk a nyolcágú csillag.
Hozzájuk tartozó küldetés, életcél: Legyek termékeny.
  Érdemeik: odaadás, isteni uralom, alávetés az isteni akaratnak, romlatlanság, kitartás, szelíd irányítás, küzdőképesség, pénz, biztonság, praktikai érzék, világi uralom, összeszedettség, produktivitás, lelkesedés.
  A 
hatalmasságok arra tanítanak hogy elfogadjuk és betartsuk Isten akaratát, és ebből kifolyólag közelebb jutunk Isten hatalmához. Intézményes szinten is arra ösztökélnek bennünket hogy a spirituális szabályokat betartsuk, és teendőinket minél hatékonyabban elvégezhessük. Mellettünk vannak amikor tennivalónkat végezzük, minden szisztémában, amely önzetlen és feltétel nélküli szolgálatot tételez fel. A 8-as két 4-esből jön létre ami a rend egy magasztosabb fokozata. A 8-as erőforrása fellelhető az összes szándékban ami elmozdítja az ember által megalkotott rendszereket a spirituális metamorfózis irányába.
  A 7-esben miután spirituális egónkat megtaláltuk a 8-as hozza el azt az asszertivitást, minek folytán a lelki értékeket élesben át tudjuk helyezni a gyakorlati felhasználás mezejére. Segítenek átváltoztatni a birtokló uralomvágyat elengedéssé, átadássá, megadássá. Visszahozzák az ártatlanság érzését, rávezetnek az élet csodájára, a rácsodálkozó kíváncsi ártatlanságra. Csak ők képesek nekünk visszaadni Istentől származó erőnket ha egy időre úgy határoztunk, gyengének, erőtlennek, gyámoltalannak érezzük magunkat.Trónok

  Trónokat az aranysárga szín képviseli, angyalmágia számuk a 9-es, szimbóluma a kilencágú csillag.
Hozzájuk tartozó küldetés, életcél: Adakozás és önzetlenség.
  Érdemeik: jóindulat, türelem, könyörületesség, karitatív viselkedés, emberszeretet, teljes körű szolgálat, kikötés nélküli szeretet. Mindenki őrangyala a Trónok rendjéből jön. Az őrangyalok segítenek szeretettel átélni mindent, és úgy viszonyuljunk mindenkihez és mindenhez, ahogy szeretnek ők is minket. Ezzel az 
arkangyali renddel az ember még elég könnyen kapcsolatba tud lépni.
  A 9-es szám a csorbítatlan teljesség, az ember által taposott ösvény beteljesülésének szimbóluma, a létezés teljességét jelenti. A kilencedik fokozaton az Én, ha különválik, azt kockáztatja hogy az önáltatás kelepcéjébe esik, mártírt csinálva önmagából és megtévesztővé válhat. Ez a hamis méltóságérzet ravasz és kemény ellenfél. Daskalos egy palástolt démonnak nevezte aki a fény angyalának adja ki magát.
  A Trónok segitségünkre vannak az önáltatást és mesterkéltséget átváltoztatni nyíltsággá és becsületességgé, kivezetnek minket csalóka vízióinkból. Főképpen amikor az emberen erőt vesz a zavarodottság érzése, akkor hívhatja a 
Trónokat, hogy hozzanak világosságot mindennapjaiba hogy újra tisztában legyen elképzeléseinek értelmével, helyes irányával. Úgy mint a többi arkangyalt, aTrónokat is imádkozva vagy meditálás alkalmával hívhatjuk, amikor bajban vagyunk. Ha eszerint cselekszünk akkor a mi gondjainkat átadjuk egy magasabb szférának, hogy egy magasabb rendszer segítsen az Én helyett. Őrangyalunkrahangolódva megtalálhatjuk önmagunkban az önzetlen Isteni szeretetet. Az alább felsorolásra kerülő Arkangyali rendek olyan magas rezgésekből állnak, hogy az ego-nak nehéz kapcsolatba lépnie velük, de ha mégis megjelennek a személy életében az nehézségeket generál a megtartása és kezelése terén.
Domíniumok

  A Domíniumok színe fehér, angyalmágia számuk a tizes, szimbólumuk a tízágú csillag (tetraktisz).
Akik 11-én születtek ehhez a rendhez tartoznak.
Hozzá tartozó feladat: Tudatában kell lennem hogy mindennek a kiindulópontja spirituális szinten van.
Spirituális ideálok: kifogástalanság, lelki mesterfok, megvilágosodás, osztatlan tudatosság, megtérés.
  A Domíniumok annyira magas rezgésszinten tartózkodnak hogy csak keves képesek rájuk hangolódni. Azon kevesek, akik tudatosan képesek velük kapcsolatba lépni, az isteni tudást, erőt és szeretetet egységes egésszé szervezik.
  A tízes is egy szent szám, ami a hibátlanság esszenciája. Phitagoras tíz pontból alkotott háromszöggel ábrázolta. Hibátlanságunkat és spirituális megvilágosodásunkat, az egység átélését teszik könnyebbé. Ezáltal megértjük mi az igazi jelentése annak a mantrának hogy „Sokan vagyunk, és mégis Egyek vagyunk”. Hogyha hétköznap időnként ráhangolódunk a Domíniumokra jókedvvel tölt el bennünket, és eszünkbe jut hogy az Isteni szikra ami valamennyiünkben lakozik mostmár örök és tökéletes.Nagyurak

Aranyfehér a színük, 
angyalmágia számuk a tizenegyes, szimbólumuk egy 11 ágú csillag.
A huszonkettes születési szám is hozzájuk tartozik.
Hozzá tartozó feladat: Mindenre legyek hatással.
Erények: lelkiismeretesség, szabadság, boldogság, lojalitás, feddhetetlenség.
Keveset tudunk róluk mivel nagyon magas rezgéstartományban vannak. Annyit joggal feltételezhetünk róluk hogy a megvilágosodott embereket magasabb
spirituális szférák felé irányítják. A megvilágosodás csak a világmindenségbeli létezésünk kezdete, erre emlékeztetnek bennünket. A 11-es szám a veszedelemre figyelmeztet. Ez annyit tesz hogy a kihívások, megpróbáltatások még a magasabb szférákban is jelen vannak, és egészen addig tart ez a tanulási folyamat ameddig az Örök Forrással egyek és ugyanazok leszünk. Spirituális fejlődés, öröm, szabadság, ezek mind együtt járó erények. A nehézségek, a rizikó mindig jelen van, mindaddig ameddig a szabad akaratnak helye van a lélek részében mindaddig ameddig az Isteni egységhez meg nem tér. A nagyurakmegláttatják velünk az élet egészét. A szabadság boldogságot okoz nekünk, és a boldogság megélése napjainkban az egyik fontos feladatunk. Ezenkívül aNagyurak megtanitanak arra hogy minden amivel mi emberek interakcionálunk az mindenre kihat.


Shamuel és a Névtelen rend

Színük az indigó 
angyalmágia számuk a tizenkettes, szimbólumuk a tizenkét ágú csillag.
Aki harminchármas születési számmal rendelkezik ugyancsak ehhez a rendhez tartozik.
Hozzájuk tartozó küldetés, életcél: Legyek képes együtt teremteni 
Istennel.
Erények: a teremtésben való részvétel, magasszintű adottságok és egyetemes teremtői kinyilatkoztatás.
Annyit tudunk a névtelen rendről hogy egy magas spirituális szinten álló mester a Névtelen rend segítségével képessé válik anyagi tárgyakat létrehozni. Mint Jézus kenyérszaporítása a biblia tanulsága szerint. A Névtelenek az ember alkotó, multilaterális beszédképességét és átváltoztatásra való hajlamát tudják teljessé tenni. 
Shamael az Isteni Feminin szférában tartózkodik. Az élettel kapcsolatos történések, jelenségek megalkotása és fennntartása tartozik a legfőbb feladatai közé. Shamael a kapocs az arkangyali rendek és a durva fizikai világi anyag között. A fizikai világban általa valósítják meg az arkangyalok mindazt amit szándékoznak. A 12-es típus a legfinomabb lelki szférát jelképezi, amit egy ember fizikai valójában megélhet. A rend és üdvözülés szimbóluma. Az Istennel való együtt teremtés folytán az isteni rendet teszi nyilvánvalóvá a földön.


Orgon készülék építése

Ha elhatároztad hogy neked szükséged van egy orgon generátorra, csodálatos élményekben lesz részed, hihetelen gyógyulásoknak lehetsz a szemtanúja továbbá nyilvánvalóharmonizáló hatásokat tapasztalsz meg. Ez a gyógyítási eszköz teljes egészében természetes alapokon nyugszik. Meg fogod ismerni az orgon jótékony hatását rád, úgymint az egész családodra és baráti körödre nézve. Meg fogod tapasztalni hogy sötét gondolataid és mindennapi félelmeid eltűnnek majd átalakulnak pozitív, építő érzésekké, tiszta magas rezgésszintűenergiává. A növények, a víz, a háziállatok egész egyszerűen jobban megtelnek élettel. El fog jönni a pillanat amikor elfog a vágy hogy mindenkivel megoszd ezt az érzést.

 Mert ez valóban egy ajándék. Egy életreszóló ajándék, amitől eddig meg lettél fosztva azon hatalmak és negatív erők által akik nem akarják hogy te az legyél ami valójában lehetnél.
Az 
orgon generátorok és orgon készülékek nem adnak életet, hanem visszadják az életet amitől a nagyhatalmak megfosztottak és mind a mai napig meg is fosztanak téged, azért hogy csak árnyéka lehess annak ami valójában lehetnél.

Az életet tudatalatti, 
hipnotikus üzenetekkel lopják el tőled a rádió, televízió és meghökkentő módon a levegő segítségével amit belélegzel, mert tartalmazza a mesterségesen disszharmonikus, természetellenes rezgéseket(mikrohullám, radioaktív és elektromágneses sugárzás). A teljes élet érzését ellopták tőled a finomított cukor mérték nélküli felhasználásával, a különböző „E“ adalékanyagok hozzáadásával minden élelmiszerbe és italba. Hazugságokkal mérgezik az elménket és szellemünket, hamis feltalálók és ál-írók „munkái“ által.

Amikor megkapod az 
orgon ajándékát a dolgok valódi természetét látod meg, nem azt aminek látszani akarnak. Ahogy telnek a hetek és közvetlen környezeted egyensúlya helyreáll egy olyan állapotba amilyen mindíg is kellett volna legyen, akkor még jobban átlátod majd azt a hatalmas összeesküvést amit a teljes élet ellen követnek el. Ekkor történni fog valami a bensődben.

Jobban meg fogod tudni különböztetni a jót a rossztól és ez a biztos tudat ami hosszú évekig el volt temetve a mindennapi önzés és mélyen gyökerező félelem alá, mostantól csalhatatlan útmutatód lesz. A lelkiismereted megköveteli majd hogy a megkapott ajándékot te is tovább add
másoknak, mert az igazi boldogság kulcsa mások boldoggá tételében rejlik!Az 
orgon generátor elkészítése

 A 
HHG néven ismert orgon készülékek bárki által könnyen elkészíthetőek és olcsók is. Az anyagszükséglet a következő:

 -egy kis műanyag vödör amelybe belehelyezünk egy megfelelő keménységű papírhengert ami legalább 10 cm magasságú (használhatsz egy joghurtos vagy tejfölös vödröcskét, bármelyik élelmiszerüzletben kapható)

  -papír vagy műanyag ragasztószalag aminek jó ha a szélessége 5 cm körüli(meggátolja a műgyanta kiszivárgását a papírhengerből.

 -2 csészényi fémreszelék vagy (és) esztergályos műhelyekben beszerezhető fémforgács (span) ami az eszergálás folyamán keletkezik. Használhatunk kissebb fémdarabokat is - a réz a legjobb.
Szükség lesz még két csészényi epoxid vagy poliészter-gyantára - attól függően hogy melyikkel akarunk dolgozni, mindkettő megfelel.

  -5 
kvarckristályra melyek hosszúsága ne legyen kevesebb 3 - 4 centinél.


Egy jó szellőzött helyiségben - ajtó ablak nyitva legyen mert az oldószerek károsak lehetnek a légutakra, szédülést válthatnak ki - a használati útmutatónak megfelelően keverjük össze az epoxid-gyantát vagy poliészter-gyantát a katalizátorral a megadott arányban, a használati útmutatás szerint. A katalizátor nélkül sosem kötne meg a gyanta, de ha túl sokat keverünk a gyantába az sem jó mert túl hamar megköt, mielőtt kiönthetnénk vele a formát. A papírhenger egyik végét le kell zárni egy ugyancsak papírból készült dugóval, ami egy egyszerű papírkorong amit a ragasztószalaggal a kartonhenger végére ragasztunk, hermetikusan, nehogy az epoxi kifollyon.
  

 Ezután behelyezzük a vödröcskébe a papírhengert a le nem ragasztott végével fölfelé, beleszórunk annyi fémforgácsot hogy az egyik kristály függőlegesen megálljon ebben a forgács - ágyban, természetesen igyekezzünk pontosan középre igazítani. Mikor a kristály biztonságosan megáll ebben a forgács-ágyban, rászórunk annyi spant hogy teljesen elfedje a kristályt. Ezt követően az elkészített epoxidgyantával leöntjük az egészet, de ne öntsünk rá túl sokat.
 

 Ha a gyanta sűrűsége illetve a fémforgács tömörsége miatt a gyanta nem tudna lefolyni a kompozíció aljáig akkor jobb ha már a legelején a papírhenger aljára öntünk egy keveset, arra fémforgácsot, behelyezed a kristályt, öntesz egy kis epoxit majd megint egy kis fémforgácsot, és így tovább, mert nagyon fontos hogy kompakt és tömör legyen az orgonitunk.
 Miután ezzel megvagyunk, fogjuk a megmaradt négy
kristályunkat és kereszt formában - vízszintesen - elhelyezzük de úgy hogy a kereszt középpontja az imént beágyazott függőleges kristály csúcsához essen, tehát törekednünk kell a szimmetriára.
 Majd szórjuk rá a keresz alakban lefektetett 
kristályokra a fémforgácsot szépen és egyenletesen, ezután leöntjük a műgyantával. Ha maradt még spanunk, forgácsunk akkor hozzáadhatjuk azt is.

 Mostmár nincs más dolgunk mint kivárni ameddig a gyanta megköt, ez mindössze néhány óráig tart. 


  Kötés után kibontjuk a papírhengerből az orgon generátort és hogy szép csillogó legyen fényezőkorongon, rongykorongon fényezőpasztával magas fényűre polírozhatjuk, de ügyeljünk hogy közben sűrűn mártsuk vízbe, nehogy túlmelegedjen.
  

 Ha nem vagy jártas az ilyen munkákban, de van köszörűs, vagy autófényező ismerősöd akkor inkább bízd rájuk ezt a műveletet.
 

 Ennél rafináltabban is elkészíthetjük orgon generátorunkat: egy rézdrótból készített spirál elhelyezésével, a négy égtáj kijelölésével az orgon készülék felületén azért hogy elhelyezéskor a föld mágneses mezeje jobban harmonizáljon a kereszt alakban elhelyezett kristályokkal, de mindenki a saját fantáziája szerint használhat fel kissebb-nagyobb kvarckristályokat és szemet is gyönyörködtető, szebbnél szebb darabok készíthetők.

 Az 
orgonit készítésének lényege a kristály, amit egy fémforgácsból készült alapra kell helyezni amit kiöntünk gyantával, ha ezt betartjuk akkor ezenfelül bármilyen más összeállítással kombinálhatjuk mert attól még igazi orgonkészülékünk lesz.

 Egy másik recept az 
orgonit több, de kissebb kristályból való elkészítéséhez a következő hozzávalókat igényli:

-Egy rézdrótból készült spirál melynek közepére az egyik kicsi
kristályunkat helyezzük.

-A forma bármilyen lehet, nem csak henger alakú, de igen javasolt a szimmetrikus formák kialakítása mint például csonka gúla, gúla, henger, piramis, kocka stb.

-Néhány kissebb 
kristály amelyeket tetszőlegesen helyezhetünk el a spirál alatt vagy felett, de egyet feltétlenül hagyjunk meg a spirál közepén.

-Vegyük figyelembe, ha műanyag formákat használunk akkor ennek összetételétől függően reakcióba léphet a műgyantával és ezért tönkremehet az egész kompozíció.

-Feltétlenül hasznos a gyanta öntése előtt az öntőformát valamilyen olajjal vagy szilikon spray-el befújni azért hogy megkötés után könnyedén ki tudjuk venni az 
orgon generátorunkat. 

6 megjegyzés:

Névtelen írta...
http://www.google.hu/search?q=SHAKTI+STONES&hl=hu&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=ef0TULS8Dof1sgaWxoGgBw&ved=0CGMQsAQ&biw=1280&bih=796

Ha nem tévedek ez a Shakti kő is hasonló elven hat a zenét hallgató emberre.Potom 250 dollár, és már tudom, ebben is csak egy réz drót,tekercs van.Azt hiszem ez is egy ásványi köves valami lehet.
Valószínűleg a csakra tudománnyal van kapcsolatban,és a hangzásért felelős kövekből jött a tervezőjének az ötlete.Én is kipróbáltam jó néhány követ és tényleg jelentősen javít a zenei élvezeten.Kérdés vajon a készülékek adatai is szebbek,vagy miránk hat? Szerintem olyan töltést tud összeszedni a kő, amire szüksége van az emberi szervezetnek.Úgymond blokkalja a káros energia mezőket és erőket.Ezek mesterséges valamik,mint mobil telefon stb.Tévedek?
2012. július 29. 7:48
ezoblogger írta...
Nem tévedsz, a Shakti-kő is ugyanolyan elveken működik mint a Reich-féle generátorok, tehát feljavítja az életerőt amit nevezhetünk orgonnak, pránának, chi-nek mert valamennyi ugyanazt jelenti. Nagyon hasznosak ezek a kis eszközök mert megtisztítják a teret maguk körül sok káros negatív energiától amelyekre egyikünknek sincs szüksége, tehát ezek beüzemelése életterünkben óriási védelmet nyújt a mobiltelefonok, mikrosütő és egyebek ellen.
2012. augusztus 1. 11:08
Bartók Emese írta...
Kristálygyógyászat szerint az ásványok-kristályok önmagukban is képesek energetizálásra,káros energiák kiszűrésére.
2013. július 23. 5:57
ezoblogger írta...
Valóban képesek önmagukban is gyógyítani, de az orgonit esetében ezeket a jótékony tulajdonságokat a gyantába öntéssel fel lehet erősíteni. A hétköznapi öngyújtó (az a fajta amelyikben nem kovakő hanem egy piezoelektromos kristály van) szerintem jó példa arra hogy ha egy kristályra nyomást gyakorlunk akkor elektromos kisülést is tud produkálni, orgonit esetében pedig: sűríteni az orgont.
2013. július 31. 1:18
momo68 írta...
Esetleg nem lehet Debrecen közelében kész orgonit készüléket kapni? Azért ez nem olyan egyszerű, mint ahogy le van írva... Ha valaki esetleg tudna ajánlani ilyet, megköszönném! :)
2014. február 18. 5:54
ezoblogger írta...
Tudok egy potenciális helyről Debrecenben, a Piac utca 41 szám alatt, az üzletet Ezo-Boltnak hívják, ezoterikus könyveket, kristályokat, ingákat, gyertyákat árusítanak. Ha éppen nem is tartanak orgonitot talán útba tudnak igazítani ezirányban. Remélem tudtam segíteni az infóval, majd írd meg ide ha van kedved hol sikerült beszerezni, hátha más is szeretne vásárolni.
2014. február 19. 4:22Orgon generátorAz orgon tulajdonságai

  Az orgon az élet alapvető energiája melynek következtében maga az élet ennek az egyik megnyilvánulasi formája. Egy természetes energia ami megtisztítja és óvja az életet, egy természetes pozitív energia, ha éppen nem a pozitív energiákleghatalmassabbika. Az elsődleges erő, a korlátlan fluidum, az első elem és az élet forrása az Univerzumban. Minden anyag, élő vagy holt mélyen át van itatva ezzel az energiával. Ez az energia kitölti a létező összes teret, súlya nincs. Folyamatos mozgásban van, koncentrációja függ a helytől és időponttól. Az orgonmezők az információt energiaveszteség nélkül képesek továbbítani, és anélkül hatol át a fizikai tárgyakon hogy azokkal  kölcsönhatásba lépne. Az orgon használata olcsó és természetes megoldás a mesterséges energiaforrások által keltett katasztrofális ártalmak ellen. Az orgon semlegesíti a mikrohullámok által gerjesztett káros sugárzásokat, az atomerőművekben zajló maghasadásos folyamatokat, a disszharmonikus mágneses mezőket. 

  Egy teljes képet tár elénk Reich professzor arról hogy miben nyilvánul meg és hogyan működik az orgon energia. A következő tulajdonságokat állapította meg Reich erről az energiáról (Freud előadásait hallgatta).

1.) Nincs tömege. Az 
orgon energia nem tud tehetetlenségi állapotba kerülni mert tömege sincs. Ez az egyik oka annak hogy annyira nehéz méréseket végezni a hagyományos módszerekkel.
2.) Mindenhol jelen van. Az 
orgon energia minden teret betölt. Különböző sűrűségben és koncentrációban, de mindenhol ott van. Még a vákuumban is jelen van, legyen az a világűrben vagy a földi atmoszférában.
3.) 
Az orgon az a közeg amiben a fény mozog és amiben a gravitációs és elektromágneses mezők hatásukat kifejtik.
4.) Állandó mozgásban van. 
Az orgon energia folytonos mozgása specifikus körülmények között megfigyelhető. Legalább kétféle jellegzetes mozgása van, az egyik pulzáló vagy a kiterjedő mozgása gyorsan váltakozik az összehúzódással, a másik pedig az áramlás egy görbe pálya mentén.
5.) Ellentmond az entrópia törvényének! Az 
orgon energia vonzódik a koncentráltorgon energiához. Különbözik az elektromosságtól ami egy magasabb potenciáltól mindig egy alacsonyabb felé áramlik, mert az orgon energia az alacsony potenciál felől áramlik egy magasabb potenciál felé!
6.) Az anyag az 
orgon energiából jött létre.
7.) Orgon készülék segítségével manipulálható és ellenőrizhető.

  Meg kell állapítanunk hogy létezik olcsó és hatékony módszer amely segít kivédeni a modernkori ártalmas elektromagnetikus sugárzásokat, és nem csak azt.
Orgon készülék a megfelelő neve annak a technológiának amely feloldoz a mindennapi káros expozíció hatásai alól. Az orgon energia természetéből adódóan képes bennünket testestől-lelkestől újra az élet forrásával harmóniába rendezni. Az orgon, mint az általános harmónia forrása, szétfoszlatja a sötét gondolatokat és kedvező feltételeket teremt a jó, pozitivitástól ragyogó, építő gondolatoknak. Sokan azok közül akik azt állítják hogy paranormális képességeik vannak, beszámonak arról hogy a negatív entitások, elementálok, démonok egyáltalán nem szeretik az orgon készüléket és szinte azonnal eltűnnek a közeléből.

  A legáltalánosabb felhasználása az orgon készülékeknek a mikrohullám káros hatásainak semlegesítésére irányul (a GSM telefontól a mikrohullámú sütőn át egészen a „cella“ tornyokig, ezek mindegyike tömény mikrohullámú nyalábokkal sugároz, a második általános felhasználása a sérült mikroklíma helyreállítására irányul, melyet a káros sugárzások, pl. a fent emlitett mobiltelefon adótornyok vagy valamilyen klimatikus háborúskodás folytán kibillentettek természetes egyensúlyából.

  Az 
orgon készülék feltalálója Wilhelm Reich professzor aki azt állította: „a szeretet, a munka, és a megismerés az életünk forrásai, és ezek kell hogy meghatározzák azt.“
  
Reich szerint minden betegség oka az hogy az orgon energia megreked vagy a minősége nem megfelelő a testben. Megépített néhány kísérleti orgon készüléket amelyekkel sikeresen kezelt betegségeket. Rákos kísérleti egereken ért el figyelemreméltó eredményeket, növényeken végzett kisérletei igazolták hogy szó sincs „placebo“ effektusról. 1947-ben  a "The new republic" és "Harpers"-ben látott cikkek után az amerikai gyógyszer és élelmiszerfelügyelet (FDA) vizsgálódásokba kezdett aminek az lett az eredménye hogy sikerült betiltatniuk azorgon kezelést gyógyászati célokra.Az orgonról és a védelemről

A továbbiakban szeretnék néhány szót írni a védelemről, és ez alatt az 
energetikai védelmet értem elsősorban. Ez egy hevesen vitatott terület és életünk minden szegmensére határozottan érvényes.
  A fokozott agresszivitás ami egyre nagyobb mértékben van jelen életünkben és határozottan kevesen vannak azok akik felvetik a kérdést hogy honnan származik, mi az oka ennek a tomboló agresszivitásnak. Sokan beszélnek a folyamatban lévő háborúról, a paranormális háborúról, vagy jobban mondva a láthatatlan világokban dúló háborúról. Annyit a hasznos oldaláról ennek a hadviselésről el lehet mondani hogy éppenhogy felhívja a figyelmünket a bensőnkben lakozó agresszivitásra, és tudatosabban próbálhatunk ezáltal levezetni ezeket a pszichikai nyomásokat amelyek évszázadok, vagy méginkább évezredek óta jelen vannak életünkben.
   Egy gyermek vagy a kamasz számára nehezen válik érthetővé ez a folyamat, mert ezek felismerése nem tartozik kimondottan a fiatalok erősségei közé hiszen ilyen zsenge korban még a fiatal test és elme nem áll készen az átfogó aspektusok megértésére.
   Az első lépésben meg kell tanulnunk „kidobni“ az altudatunkból az agresszivitást mert csak így tudjuk a mindennapi életünkből is eltávolítani azt, mert ha mégis jelen van akkor a tudatalattiban megbúvó agresszió a környező világból ugyancsak agressziót vonz magához.
  Így lehetünk sajnos tanúi a különféle asztrális harcoknak, így leszünk szenvedő áldozatai az energetikai vápirizmusnak, és oly sok más energetikai agressziónak melynek mindegyike komoly kárt tehet életünkben és környezetünkben. Ezt pedig senki sem akarja.
  
Az orgon készülék és az orgon energia minderre hathatós megoldást kínál. Az orgon készülék erős eszköz a kezünkben azért hogy spirituálisan fejlődhessünk és tudatosabbá váljunk. Jó tudni hogy az orgon készülék segít egy magasabb spirituális szintre emelkedni de ezzel párhuzamosan nekünk is akarnunk kell ezt, és ez kulcsfontosságú az orgonterápia keretében.

  Ha úgy tekintünk az 
orgonterápiás készülékre mint egy sima háztartási gépre és nem fűzünk hozzá ssemmilyen elvárást akkor nagy az esélye annak hogy nem lesz számottevő eredmény. Ellenben ha olyan lelkiállapotba kerülünk ami lehetővé teszi az orgon terápia maradéktalan érvényesülését (meditáció, alfa tudati állapot, ima stb.) akkor az orgon készülék teljes gőzzel dolgozik majd az érdekünkben. 
Miben segít az orgonterápia

Az orgon készülék segít:
- meggyógyulni
- védeni magad
-spirituálisan felébredni
-meggyógyítani a földet
-megtisztítani az  atmoszférát
-kitakarítani a szmogot a városodból
-kifejleszteni a pszichikai képességeidet
-leküzdeni az álmatlanságot
-megvéd az energetikai vámpíroktól
-leküzdeni az elektroszmogot

 
Az orgon energia pozitívan hat életünk több aspektusára is többek között az öregedésre, az alvásszükségletre,  a külső agressziók iránti érzékenység(elektromágneses behatások). Közismert tény hogy a lecsökkent vitalitás egyenesen arányos az  immunrendszer minőségével, ebből pedig egyenesen következik az, hogy az elektromágneses anomáliák és spontán előforduló elektromágneses mezők, valamint mágia támadások, továbbá infoenergetikus tényezők hatásainak kitéve is védtelenek vagyunk.
Az 
orgonterápia illetve az orgon generátorok a fenti életminőség-romboló faktorokat „lenullázza“, életünket teljessé teszi minden szinten!

  Az 
orgon generátor működési elve hozzávetőlegesen egyszerűnek mondható, és az organikus és anorganikus anyag kölcsönhatásán alapul (ami 50 - 50 százalékban képezi az összetételét) ami kölcsönhatásba lépve a halott, káros energiával - DOR (Deadly Orgone Radiation) -átalakítja azt jó, pozitív orgonenergiává - POR (Positive Orgone Radiation) 

 
 Az orgon generátor néhány jellemző tulajdonsága:
 - folyamatosan begyűjti és sűrűsíti a POR energiát.
- Nagyon nagy a hatósugara, környezetednek is segítesz vele, következésképpen magadnak is.
- bizonyítást nyert hogy erősen lecsökkentik a szmogot.
- ha ilyen készülék van a környezetedben akkor kevesebbet kell aludnod hogy friss és       kipihent legyél, de mindenképp az alvásminőség sokkal jobb lesz.
- jó támogatást biztosít lazításhoz és meditációhoz mert plusz energiát ad azért hogy magasabb energiák jótékony hatásainak legyünk élvezői.
- energetikai védelmet ad.

Hogyan használhatod az 
orgon készüléket?

  Tedd az orgon készüléket a hálószobádba az ágyad mellé - akár az ágyad alá - az
orgon generátor azért fog dolgozni hogy jobban ki tudd pihenni magad. Egy rézdróttal rákötheted az orgon generátort, esetleg az orgonitot a ház vízvezeték rendszerére azért hogy megtisztítsa és pozitív (POR) energiával telítse a vizet. Elhelyezheted az orgon generátort elektromos háztartási gépek és berendezések mellé mert ezek mindegyike kissebb nagyobb mértékben ontja magából az elektromágneses turbulenciákat, főleg a mikrohullámú sütőre érdemes odafigyelni.
  Nagyerejű védelmet érhetünk el otthonunkban ha a helységek minden sarkába egy-egy 
orgonitot teszünk és így otthonunkat egy paradicsommá változtathatjuk, ami egységesen le van védve minden káros hatás és fekete mágia ellen. Jómagam a nyakamban hordok állandóan egy korong alakú orgon amulettet, egy rézdrótból készült dupla spirállal és öt darab nagyobb és durván csiszolt kvarckristály helyett 12-13 kicsi kristállyal. Meglepve tapasztaltam néhány nappal a viselése után - a feljebb leírt jótékony hatások mellett- elkezdem fogyni. Az étvágyam 40-50 százalékkal visszaesett ami nagy megkönnyebbülést okozott mert soványnak éppen nem mondhatom magam.

    
  Orgonit és orgon mátrix

  
Az orgonit elnevezés egy új anyag-kategóriát jelöl amelyek többnyire fémrészecsék összekeverését jelentik egy szerves eredetű közegben (ebben az esetben ezen közegek túlnyomó részt epoxid vagy poliészter gyantát jelentenek). Ezt a kifejezést először K.H Weltz  használta aki először készített ilyen jellegű kompozíciót. Később ezen a néven vált ismertté minden olyan anyag ami ugyanilyen koncepció révén készült, de orgon mátrix néven is ismeretes. A fémrészek sűrűsége és mérete alapján az organikus közeg lehet alacsony, közepes, magas vagy pedig nagyon nagy sűrűségű, akkor ha a fémrészecskék nagyon finomra őrölt por formájában kerülnek felhasználásra. 

  Az orgonit készítésének változatos anyaghasználata és sűrűsége révén nagyon sokféle orgonittel találkozhatunk, mert az alapanyagokon kívül (gyanta és fémek) nagyon sok mást is fel lehet használni. Az orgon mátrixba be lehet építeni különböző oxidokat, porokat valamint sókat és kristályokat. Felhasználhatóak különböző tekercsek és spirálok vagy permanens mágnesek.
  Minden orgon mátrix képes kölcsönhatásba lépni az orgon energiával azért hogy átalakítsa és kiegyensúlyozza minek következtében jótékony (PORpozítív energiával teríti be környezetét, de arra is képes hogy más energiaformákból (elektromosság, mágneses mezők, fény, hő) orgont állítson elő.
  Ezért képezi az orgonit az alapját minden olyan orgon készüléknek, mely készülékeket a környezet és legfőképpen az emberi lény energetikai kiegyensúlyozására használnak fel.

Orgon berendezések

Az orgon berendezéseket az orgon mátrix sűrűsége alapján, a rendeltetése, vagy a működési elvük (passzív-aktív) szerint osztályozzuk:

 A rendeltetésük szerint az orgon berendezések lehetnek:
   a.) orgon  akkumulátorok (kondenzátorok)
   b.) orgon  konvertorok
   c.) orgon  generátorok

  Az orgon generátorokat és konvertorokat bizonyos anyagsűrűség jellemzi, továbbá bizonyos működési paraméterek is.

Orgon akkumulátor

  Ahogyan azt Wilhelm Reich professzor is kimutatta kisérletei során, bizonyos szerves anyagok kombinálása (fa, pamut, papír stb.) fémekkel olyan mátrixot alkot ami képes arra hogy vonzza és koncentrálja az orgon energiát, és ezen enyagok váltakozó rétegekben való elhelyezésével orgon akkumulátort hozunk létre. Az első orgon akkumulátorok (Reich az 1940-es években építette őket) dobozformájúak voltak, fából és horganyzott vaslemezekből készültek.

Orgon generátor és konvertor

  A 90-es években Don és Carol Croft felfedezték hogy ha egy kvarcristályt hozzáadnak az orgon mátrixhoz az fokozza az orgon energia sűrűségét, sőt mi több, az ilyen orgon mátrix  képes átalakítani és kiegyensúlyozni mesterséges aktivitások következtében megromlott energiamezőt (mágneses tér, nukleáris sugárzás stb.) Ezekre a megfigyelésekre alapozva megépítik az első elektromágneses sugárzás káros hatásait semlegesítő készülékeket melyeket  "Tower Busters"(TB) és "Holly Hand Grenades" (HHG) néven ismerünk . Mindkét készülék orgon energia konvertor de strukturálisan egész más elgondolás szerint építették őket.
   Az orgon energia konvertorok passzív berendezések közepes és közepes/magas anyagsűrűséggel. Az orgon konvertoroktól eltérően, az orgon generátorok képesek orgon energiát előállítani akkor amikor az orgon mátrix - ebben az esetben magas és nagyon magas sűrűségű - kölcsönhatásba lép más energiákkal (elekromagnetikus, hő, fény). És mert minden generátornak tartalmaznia kell gerjesztő modult (túlnyomórészt elektronikusat) ezeket nevezzük aktív generátoroknak (aktív módban dolgoznak). Az orgon generátorokegy külön csoportot alkotnak. A forma-effektus használatával (piramis, gúla) mint alapvető geometriai forma, mindkét típusú eszköz minőségét nagymértékben javítja.


Alkalmazásai

-erős elektromagnetikusan sugárzó helyekre kell helyezni őket (monitor, televízió, számítógép, mikrosütő).

- geopatogén zónák fölé (Hartman csomó) egyenesen a földre.

- az emberi testen a problémás területekre kell tenni vagy ahol megbomlott az energiaegyensúly.

- növények mellé a jobb fejlődés érdekében.

- akut fájdalmak és bántalmak esetén a készülék alapját kell az érintett testfelületre helyezni, krónikus megbetegedés esetén fele-fele időtartamig kell alapjával és csúcsával a beteg testrész felé irányítani.

- Az emberi test hét fő csakrájára harmonizálás és dinamizálás céljából ( a csúcsával a csakra felé).

- általános harmonizálás és energizálás céljából a test előtt kell elhelyezni a gerincoszlop legalsó részén.

FONTOS
Figyelembe véve hogy ezeknek az erős orgon készülékeknek a használatával a kezdeti időszakban fizikai és pszicho-emocionális megtisztulási folyamatok indulnak be, ajánlott fokozatosan növelni a felhasználásukkal töltött időt. Nehéz pontos időintervallumot meghatározni azon egyszerű oknál fogva hogy minden élőlény és organizmus egyedi, de mint általános szabályt, tartsuk be azt hogy az első héten 30 percnél tovább naponta ne dolgozzunk vele, de mindenki szabadon növelheti vagy csökkentheti ezt az időszakot annak függvényében hogy milyen lelki, testi és spirituális egészségnek és erőnek örvend.OrgonOrgonit-Orgon
 

  Mi az orgon? Egy természetes energia ami megtisztítja, meggyógyítja az élet minden problémáját, betegségét és pozitiv energiával tölt fel. Nem ismert széles körben, de használatával természetes módon tudjuk ellensúlyozni azokat a mesterséges energetikai szennyezéseket amelyeket mi emberek oly könnyelműen állítunk elő nem gondolva arra hogy ezáltal mekkora kockázatnak tesszük ki magunkat. Az Orgon semlegesíti a mikrohullám, az elektromágneses sugárzás, a disszharmonikus mágneses mezők valamint az atomerőművek által termelt károsenergetikai szennyezéseket.Az Orgonit Hatásai

  Sokan azok közül akik orgonnal „dolgoznak“ egyértelműen igazolják hogy mekkora hatása van az orgonitnak a helyi ökoszisztémára, a mikroklímát és az élet egyéb aspektusait is figyelembe véve.
   Kitörni készülő viharok tüntethetőek el csodálatos módon, a növények szebbek, boldogabbak és sokkal vígabban nőnek (szabad szemmel is könnyen észrevehető) a házi kedvencek, kisállatok is kezelhetőbbek, sokkal jóindulatúbbak, az emberek is tudatára ébrednek egy általános harmóniának, jó közérzetnek és vitalitásnak.
    • Az elektromos modul jól látható

    Gerjesztő modullal ellátott orgon generátor

  Az 
orgon képes azonos hullámhosszra hangolni bennünket az élet forrásával. Azorgon, mint az általánosan értelmezett harmónia forrása, eltávolítja a sötét gondolatokat és ugyanakkor fogékonnyá tesz bennünket a fény, a pozitív energia megnyilvánulási formáival szemben. Sokan azok közül akik azt állítják hogyparanormális képességgel rendelkeznek megerősítik azt hogy az orgonközelében a negatív energiát képviselő elementálok, démonokrontást okozó és egyéb káros megnyilvánulásaikról ismert manifesztációk igen rosszul érzik magukat az orgonit közelében, emiatt nagyon gyorsan eltűnnek egy orgonittal ellátott környezetből.

  Legszélesebb felhasználása az 
orgonitnak jelenleg a mikrohullámú sugárzás káros hatásainak kiküszöbölésére irányul, vagyis legtöbben erre használják ( mobiltelefon-tornyok, mobiltelefon készülék, mindenféle más antenna ami mikrohullámokat sugároz), de a „klimatikus hadviselés“ által egyensúlyából kibillentett természeti egyensúly helyreállításában igen hatékony. A klimatikus hadviselés egy létező, de annál komolyabb probléma amit egyes hatalmak korlátlanul igénybe is vesznek, itt nem térek erre ki, akit bővebben érdekel az keressen rá eme két kulcsszóra a böngészőjében - bőven akad olvasnivaló.Az orgon felfedezése
 

  Wilhelm Reich volt az aki az orgont felfedezte. Azt mondta „ A megismerés, a szeretet és a munka életünk forrása és ezek kell uralják azt “. Az osztrák származású amerikai 1897 március 24-én született felháborító körülmények között.
  Pszichiáter, pszichoanalitikus valamint több könyv szerzőjeként Sigmund Freud tanitványa is volt. De úgy mint a híres görög filozófust Szókratészt is, 
Reichet is alaptalanul megvádolták és egy Amerikai szövetségi börtönben is halt meg, de olyan vádak alapján ítélték el ami manapság
nevetséges lenne. De az élet nem lehet vicc tárgya.

  1930-ban 
Reich bejelentette hogy felfedezett egy új energiát ami lágyan öleli körül az atmoszférát és minden élőlényt a bolygón. Orgon-nak nevezte el. Készülékeket épített - orgon akkumulátorokat - melyeket sikeresen használt gyógyászati célokra mint például a rák kezelése.
Véleményét a korabeli tudományos közösség nem osztotta, kutatásait akkor még nem vették komolyan.
Reich élete cseppet sem volt rendhagyó. Reich nem akart kompromisszumot kötni és ezért az életével fizetett. Átlagos ember volt, közvetlen, egyszerű nyílt és természetes, igazi tudós. Minden felfedezését bejelentette az illetékes kormányhatóságoknak és arra számított hogy teljes mértékben közreműködhet ezekkel az intézményekkel.

  A természet gyermeke volt aki a civilizáció forgószele sosem tudott magával ragadni. Tudott olyan szelíd lenni mint egy tavasz fuvallat ám ugyanakkor olyan lobbanékony is akár egy villámlás.    Jóhiszemű volt mint egy gyermek és mégis meglátott minden összeesküvésre utaló jelet. Megvolt az a magasztos képessége amivel rá tudta bírni az embereket önmegismerés horizontjának felfedezésére, túl a mindennapi beszűkült korlátozott életvitelen.

  1933-ban amikor megírta a „ A fasizmus tömegpszichológiája“ c. könyvét, a nácik azonnal betiltották, és hamarosan rájött hogy veszélyben van. Ebben a könyvben kijelentette hogy a kommunizmus olyan mint a „ vörös fasizmus“. 1939-ben az egyesült államokba költözött.

  1940-ben Wilhelm 
Reich orgon készülékeket épített melyek doboz formájúak voltak, azért hogy hatásosan tudják az orgont koncentrálni. Ezek közül készültek darabok laboratóriumi állatok számára de egész nagyok is amelyek belsejében emberek is leülhettek. Ő azt mondta hogy az orgon az elsődleges kozmikus energia, kék színű és mindenhol jelen van. Közvetlen hatással van az atmoszférára, a klímára, az ég színére, a gravitációra, a galaxisok és bolygók kialakulására, valamint az emberi érzelmekre és szexualitásra.

  A 
Reich által megalkotott orgon készülék váltakozóan rétegelt fémes és nemfémes, vagyis szigetelő anyagokból készül, nagyon hasonlít egy hatalmas kondenzátorhoz, ami minden elektromos berendezésben is megtalálható pl. televízió, rádió, stb. persze ezek esetében a kondenzátor sokkal kissebb. Még épített egy „felhő ágyút“ is amivel a felhőket el lehet oszlatni. Az orgon-energiaegy természeti erő aminek rendezettségi mértéke meghatározó szerephez jut az anyag szerveződése és koncentrációja szempontjából.Reich állítása szerint a betegség nem más mint az orgon szintjének csökkenése, vagy, minőségének romlása az emberi testben. 1947-ben, miután megjelent néhány cikke a „Harpers“, továbbá a "The new republic" nevű kiadványokban, az egyesült államokbeli FDA, - Élelelmiszeripari és Gyógyszerészeti Felügyelet -  vizsgálódásokba kezdett ezirányban, és betiltották ennek a gyógyászati eljárásnak az alkalmazását!
  Ezután vád alá helyezték mivel noha törvényesen betiltották az 
orgonnal történő kezeléseket, Reich továbbra is alkalmazta. Nem fogadott ügyvédet, saját magát akarta védeni az eljárás folyamán. A pert elvesztette és két év börtönbüntetés letöltésére ítélték.

1956 augusztusában több tonnányi 
orgonnal foglalkozó tanulmányt elégettetett az FDA.
Nem, ez nem a középkorban történt! És mégis megtörtént! 
Wilhelm Reich börtönben hal meg egy szívinfarktus következtében, a feltételes szabadlábra helyezése előtti napon.Az orgon részletes ismertetése

Az 
orgon az élet elsődleges energiája: az az elemi energia amit a természettel szoros kapcsolatban élő kínai emberek CHI-nek (életerő) ismernek, a hinduk pedigPRANA-ként említik. Számos tradicionális ősi gyógyterápia használja az orgon energiát: akupunktúra, akupresszúra, különböző kínai testgyakorlatok, a hindu testtartások (ászanák) valamint légzőgyakorlatok (pranayama).

  Reich azonosította az 
orgon tulajdonságait és jellemzőit: minden teret mindenhol kitölt, nincs tömege, áthatol az anyagon, mindíg vibrál, észrevehető és mérhető is. Az orgon nagyon fogékony a vízre, könnyedén felhalmozódik a szervezetünkben élelmiszer, víz, levegő által, sőt, még a bőrön keresztül is. Az orgonra nagyon jellemző még az is hogy hajlamos gyarapodni, tehát nehezen oszlik el, ami természetesen hasznos tulajdonság.

  Amikor egy személy energiamezeje (
aura) kölcsönhatásba lép egy orgonkészülékkel, vagy más orgont előállító vagy raktározó készülékkel, a két energiamező azonos időben erősebbé, intenzívebbé válik ami többszöröződéshez vezet (nem egyszerűen összeadódnak, hanem exponenciálisan növekednek!) amit meggyulladásnak nevezünk. Reich megértette hogy ez a folyamat jótékonyan befolyásolja az élő szervezeteket ( emberek, állatok, növények) : elősegíti az immunrendszer működését, javítja a keringést,pozitív és harmonikus energiával tölti fel az élő szervezetet.
 

  A kutatások rámutattak, az orgon készülékek stimulálják a paraszimpatikus idegrendszert, ellazult nyugodt közérzetet, és az öntudat szelíd kiterjeszkedését idézve elő. Az orgon készülékeket koncentrálja az orgont, s ezzel segít a testnek önmagát meggyógyítani. Az orgon egyáltalán nem idegen a test számára. Az atmoszferikus orgon csak egy másik formája az emberi testben találhatóorgonnak. Máskülönben az ezeréves jóga egy egész válfaját szenteli  tudatos légzőgyakorlatokra, mely esetben  nyilvánvalóan a levegőben megtalálható orgonkerül a szervezetbe.
 

Orgon akkumulátor

  Bizonyos szerves anyagok kombinációja (fa, pamut, gyanták stb.) fémekkel olyan mátrixot alkot  ami vonzza és koncentrálja az 
orgont, amint azt Wilhelm Reichkisérleteivel be is bizonyította. A  „Rák biopátiája“ c. könyvében több mint elegendő részletet sorol fel az orgon energát igazolandó, és ennek hatásait az egyensúlyából különböző betegségek miatt kizökkent emberi szervezetre.

  Egy 
kristályt elhelyezve a fent említett mátrixba felgyorsítjuk az orgonkoncentrálódásának folyamatát. Don Croft állítása szerint egy fém és valamilyen gyanta kombinációja úgynevezett „orgonit-ot hoz létre. Carol-al a feleségével felfedezte hogy ezek a kis készülékek amelyek kristályokból és orgonitból vannak összeállítva képesek átalakítani a rendezetlen orgont ami az emberi tevékenység és ember alkotta berendezések miatt eltorzul (mikrohullámok, elektromágneses mező, nukleáris sugárzás, negatív gondolatok) tiszta, harmonikus, pozítív orgonná.

  Carol Croft képes látni az 
aura finom rezgését. Amikor Don megalkotta az elsőorgon készüléket ami kristályt és orgonitot tartalmazott, Carol látta férje auráját kiterjedni. Elhelyeztek egy orgon  készüléket egy atomerőmű közelében is. Carol itt is látta a hatalmas károsodást az orgonmezőben (ez a károsodás minden atomerőműnél fennáll). Az orgon készülék elhelyezése után az atomerőmű közvetlen közelében az orgonmezőn látványos javulás volt tapasztalható.

  Ezek után megépített egy újabb 
orgon készüléket amit HHG-nek nevezett, ami arra lett tervezve hogy semlegesítse a disszharmonikus orgonmezőt a „legendás“ mikrohullámú mobiltelefon antennák körzetében valamint atomreaktorok szomszédságában és olyan helyeken ahol sátáni kultuszokat és fekete mágikus szertartásokat végeznek. Az ilyen típusú orgon készüléknélvalamivel kissebb a „Tower Buster“ névre keresztelt készülék ami arra hivatott hogy semlegesítse a „bepiszkított“ orgont a mobiltelefon-tornyok mellett, azzal a feltétellel hogy elhelyezését tekintve legfeljebb 400 méter távolságra helyezhető el a szennyezés forrásától.

  Azon kívül hogy csökkenti a károsodott 
orgonmezőt, az orgon készülékeket más célokra is felhasználhatjuk. Sok ember érzett pozitív érzelmi változást amikor ilyen eszözt használt. A negatív magatartás és hajlamok eltűnnek, azok pedig akik álmatlanságban szenvednek aludni tudnak végre, ha egy ilyen eszközt tartanak a hálószobájukban.

  Megfigyelték, ha a növények mellé kerül elhelyezésre 
orgon készülék, akkor határozottan megállapítható ahogy az gyorsabban növekszik, szebb, és láthatóan jobban érzi magát. Készültek  Kirilian fotók is -ezeken láthatóvá válik az aura- melyeken az orgon készülék fölött látszik egy óriási kék harang ami teljesen körülöleli az orgon készüléket . Munkahelyen elhelyezve a csapatmunka barátságosabbá válik az emberek kevésbé ingerültek, hatékonyságuk a munkában megnövekszik, harmonikusabb a munkahelyi légkör.

A karma  A karma szó jelentése az ősi indiai pali dialektusban gyökeredzik (kamma) de a szanszkrit karman szó is hatást, cselekedetet jelent. A karma filozófiája egyszerű és lényegi esszenciája arra vonatkozik hogy amit elvetettünk azt aratjuk le, de a karma mechanizmusai bonyolultak és gyakorlatilag ez érdekel jobban bennünket amágia keretein belül mert lehetetlen egy dologra hatni anélkül hogy előzőleg teljesen megismernénk. Ráadásul ezen mechanizmusok ismerete mellett szükséges ismerni a gyakorlati tudnivalókat is.
  Az emberek döntő többsége abban a hitben él hogy sorsunk előre el van döntve, a sors útjat megváltoztatni nem lehet, és egy természetfeletti erő rendelkezik létezesünk felett, meghatározva életutainkat, örömünket, bánatunkat ami életünk során ér bennünket. De ez nem így működik!!
  A legnagyobb mértékben ez az emberek tetteitől függ amit életük és előző életeik során tettek. A 
karma az univerzum egyik törvénye vagy másképp mondva egy olyan mechanizmus melynek segítségével a világmindenség az egyén vagy egy kissebb csoport esetén a létezés folyamatait, szükségszerűségeit egy múltbeli cselekmény-sorozat függvényében, valamint sajátos megítélés-rendszer alapján, továbbá külső faktorok szemszögéből határozza meg.
  
A karma megértése és azok a gyakorlati módszerek amelyekkel hatni lehet rá fontosak a mágia szempontjából mint ahogy az is fontos hogy megértsük a világmindenség törvényszerűségeit. A laikusok mit mondananak: mit erdekel engem a karma...vagy: Nem létezik karma. Az hogy mit hisznek a laikusok az az ő dolguk, valamennyi amint veti ágyat úgy alussza álmát. Az értelemmel átszott tudás és cselekvőképesség segíthet egy adott helyzeten fölülkerekedni, de a tudás hiánya sok gondot és bajt okozhat.
   Amikor próbálod megérteni 
a karmát, gondolj arra hogy az univerzum törvényei abszolút értékek szerint működnek, nem pedig aszerint hogy valamiről az emberek azt gondolják hogy jó-e vagy rossz. Az univerzum szempontjából az a jó ami igazodik az ő mechanizmusaihoz, és az a rossz ami nem igazodik.
  Lényegében, a jó cselekedetek amiket a múltban követünk el rövid idő alatt halmozódnak és a jövőben jó dolgokat hoznak létre számunkra. A rossz cselekedetekkel ugyanez a helyzet. Fennáll a lehetősége annak hogy a múltbeli rossz tettek kompenzálódnak (kiegyensúlyozódnak) ugyancsak a múltbeli rossz csekedetekkel, de csak akkor, ha még nem került sor kompenzálódásra a hatás ellenhatása révén.
  Más szavakkal egy rossz tett 
negatív karmát eredményez, és miután a vele járó következmények véget értek (olyan dolgok, események, az emberek életében melyekről legszívesebben mindenki boldogan lemondana, vagyis rossz dolgok) a szóban forgó töltés kompenzálódik vagyis inaktívvá válik. Ha ez a bizonyos negatív karmikus töltés egy pozítív karmikus töltéssel kompenzálódik akkor az azt jelenti hogy semlegessé válik, de anélkül, hogy bármilyen rossz dolgot, negatív karmát idézne elő. A rossz tettek önműködően egyensúlyba kerülnek a jókkal, de csak abban az esetben ha kompatibilisak. A karma elégetéséről szóló elmélet nem eléggé helytálló. A karmát elégetni annyit tesz hogy megszüntetjük a jövőben azokat a hatásokat melyeket a múltbéli cselekedetek váltottak ki,  gyakorlatilag a karmikus mechanizmus működésének a megállításáról lenne szó.
  Egy dolog elégetni, vagyis 
karmikus égetés által megsemmisíteni a karmát, és megint más kompenzálni, vagyis harmonikusan kiegyenlíteni. Sok álmodozó szellemű ember azt reméli hogy elkerülheti a karmikus adósság megfizetését egy olyan személy által aki feloldozza az általa elkövetett rossz tettek alól, melyet a szóban forgó személy ellen követett el, gondolván hogy ezáltal egy erős karma-radírt hozhat létre, vagy esetleg képes erre egyedül és a puszta   képzeletet felhasználva...

   A 
pogány mágiában több célzott módszer létezik a karma befolyásolására, természetesen a lehetséges határok között. Más szavakkal nem kerülhetjük ki tetteink következményeit, de miért ne tehetnénk könnyebben elviselhetővé azokat, vagy néhányat közülük miért ne kompenzálhatnánk a karmánkban létező pozitívumokkal, amelyek még nem képesek arra hogy számunkra kedvező dolgokat hozzanak létre a pillanatnyi inkompatibilis körülményekből kifolyólag?
  Néhány módszer előnyös hatásokkal jár és alkalmazható, míg mások nemkívánatos hatásokat eredményeznek, ezért használatukat mellőzni kell. A rossz elkerülése érdekében teljes mértékben meg kell érteni ezt a fogalmat, és nem csak a morális értékrend szerint hanem az  univerzum mechanizmusainak prizmáján keresztül is, mert ezek egy abszolút vonatkoztatási rendszert alkotnak. Elsősorban ezen mechanizmusokat felhasználva történik minden, ennélfogva ezt kell elsősorban szem előtt tartani.

  Több kategóriába sorolhatjuk azokat a módszereket melyek segítségével hatni lehet 
a karmára:

    -azon módszerek amelyek siettetik a  múltbeli negatív 
karma kiegyenlítődését, de még nem gyakoroltak pozitív hatást, és amelyek nem voltak összeegyeztethetőek a múltban történtekkel abban az időben, de később viszont igen. Ismerünk eljárásokat ahol eleve ki van zárva bármilyen kellemetlen következmény attól függetlenül hogy az adott személy mit fog tenni a jövőben. Nem mindegy meghalni vagy többször egymás után megsebesülni, és ezáltal elkerülni egy fatális véget. Remélem nem gondolja senki hogy így be lehet csapni a halált, vagyis azt aminek születésünk pillanata óta adósai vagyunk...ez csak egy példa volt a karmikus adósság szemléltetésére, amely halálhoz vezethetett volna.

     -módszerek, melyek igénybevételével kiegyensúlyozhatjuk a 
negatív karmát, ha még nem  is történt jó cselekedet, de nagy valószínűséggel meg fog valósulni. Abban az esetben ha felhasználásra kerül ez a metódus egy olyan ember esetében aki a jövőben mégsem cselekszi meg a tőle elvárható jó tetteket, akkor a hatás amit kivált enyhébb lesz annál mintha nem használták volna ezt a stratégiát.

    - azok a technikák amelyek gátolják az egyensúly kialakulását. Léteznek olyan fogások amelyek esetében a 
karmikus kapcsolat illetve karmikus gépezet akadályozása valósul meg. Ez a módozat sérti az univerzum karmikus törvényét és súlyos következményeket vonhat maga után. Még vicc okán sem szabad ilyen módszert használni.


Karmikus adósság

  A karma, a te karmád tapasztalatok és kapcsolatok bonyolult szövevénye azokkal az emberekkel akikkel addig éltél. Sok jelenlegi kapcsolatod hű tükörképe az elmúlt életekben megélt kapcsolatoknak. Ha a kapcsolat negatív volt a múltban, akkor az azt jelenti hogy most azért vagytok együtt újra hogy javítsatok a karmánés  pozitív irányba mozdítsátok el. Amikor problémákkal kell szembenéznetek a kapcsolatokban, akkor a legtöbb esetben ez a negatív karma eredménye amit egymásnak okoztatok egy másik életben.  A hozzád nagyon közelálló emberekkel, vagy a rokonaiddal szoros kapcsolatban voltál előző életeidben is, noha valószínűleg más volt a „ szereposztás“. A jelenlegi barátaid is ott voltak körülötted a múltban. A jelenlegi anyád talán testvéred vagy húgod volt és aki a férjed jelenleg, akár a feleséged vagy jóbarátod is lehetett. Te döntöttél úgy hogy együtt akarsz maradni azokkal akiket már régről ismersz és meghatározott viszonyban voltatok egymással, azért hogy legyen lehetőséged kiegyenlíteni a karmát ami hozzájuk köt, vagy egyszerűen csak azért hogy újra együtt legyetek.

  Amikor ebben az életben találkozol velük, a lelked emlékszik rájuk és az együtt eltöltött pillanatokra a múltban.

  Ha a múltban 
pozitív kapcsolatban álltatok egymással akkor a jelenlegi helyzetben ez még erősebbé válik.

  Amikor első alkalommal találkozol valakivel és azt érzed hogy kettőtök között egy erős kapocs van, azt jelenti hogy egy előző életben már ismertétek egymást és közös múltatok van, legyen az pozitív vagy negatív. Vannak még általad ismert emberek akikkel karmikus kapcsolatokat hoztál létre. Első ránézésre szimpatizálhatsz vagy sem embereket, anélkül hogy fogalmad lenne arról hogy ennek mi az oka. Ez annak a jele hogy karmikus kapcsolatban álltatok  egymással valamikor a múltban. Pontosan meghatározott érzésed van arról hogy tenni kellene valamit a kapcsolat kiegyensúlyozása érdekében.

  Mindíg komoly oka van annak ha találkozol valakivel és az ok nyilvánvalóvá válik - napok, hetek, hónapok elteltével.

  A fent említett kapcsolattípus egy múltbéli karmikus kapcsolatra tekint vissza. Egyfelől azok az emberek akiket ismersz egyszerű lelkek akikkel 
karmikus kapcsolatban állsz, a jelenlegi viszonynak egy konkrét célja van. A cél lehet a kapcsolatviszony elmélyítése vagy pedig a kettőtök közötti karma kiegyenlítése: a legtöbb esetben a kettő kombinációjáról van szó.

  Az elmúlt életekben domináló érzelmi állapotok átvándorolnak egyik életből a másikba és befolyást gyakorolnak több életcikluson keresztül. Sok jelenlegi probléma egy előző élet eseményeiben gyökeredzik. Az akkor létrejövő probléma, ameddig meg nem oldódik, folyamatosan nyomást gyakorol a jelenlegi interumán kapcsolatodra.

  A mostani kapcsolat lehetséges folytatása lehet egy előzőnek és tükrözhet olyan cselekményeket amelyek megtörténtek, de annakidején nem egyenlítődtek ki. Az aktuális helyzet azért áll fenn hogy megfizesd a 
karmikus adósságot és hogy tanulj.


  A „háborúban és szerelemben mindent szabad“ szlogen, negatív értelmet nyerhet egy bosszú okán elkövetett cselekedet esetében, de semmi esetre sem segít rajtad spirituális értelemben a 
karma kiegyenlítése szempontjából. Minden amit tettél valakivel egy elmúlt életben vagy a jelenlegiben, ellened fog fordulni akár egy bumeráng, a teljes megoldásig. Ha most befolyásolsz valakit, ugyanabban a helyzetben találod magad egy elkövetkező életben mint egy zsineggel mozgatott bábú. Ha tisztelsz valakit, ugyanazt a tiszteletet és megbecsülést kapod vissza egy elkövetkező életben.

  
A karma amit megosztasz más személyekkel most az életedben sokféleképpen nyilvánul meg. Ha visszapillantasz a közös ismerősökkel megtörtént eseményekre a múltban, és belegondolva próbálod meglátni hogyan tükrözi a jelen a múltat, tudatosítani fogod majd a régi kapcsolatokat amelyek összekötnek és amelyek kiváltják ezeket a helyzeteket. Az ok amiért valakivel együtt vagy ebben az életben az, hogy a pillanatnyi körülmények sajátossága folytán most a legalkalmasabb az időpont arra hogy a karmikus adósság kiegyenlítődhessen.A régi adósságok megfizetése

  A karma kiegyenlítése és az életfeladatok megtanulása egymással kölcsönhatásban van, noha alkalmanként a kettő egy és ugyanaz. Vannak esetek amikor először a feladatot kell megtanulni és azután kiegyenlíteni a karmát, máskor fordítva, a karma egyensúlyát kell helyreállítani ahhoz hogy a leckét megtanulhassuk. A régi adósságok megfizetését egy olyan folyamatnak éljük meg ami meghatározóan vezet bennünket, több öntudati és felfogási szinten keresztül bukkan fel a jelenben számos hatás, ellenhatás és kölcsönhatás létrejötte után.

  Az átélt élmények olyan lépcsőt jelentenek amelyen folyamatosan haladva a problémák lényegéhez juthatsz el. A lépcső fokai egymásba fonódó tapasztalatok összességéből állnak. Miután egy leckét vagy annak egy részét megtanultad, továbblépsz hogy a lecke egy másik részét is megtanuld, vagy hogy egy teljesen új leckét tanulj meg.  A lépcső fokai olyan ösvényt képeznek melynek segítségével rájössz a lecke megoldásának metodológiájára azért hogy kiegyensúlyozhasd 
a karmát. A lépcső amin lépkedsz segít megérteni az élmények valódi természetét továbbá szimbolikus értelemben egy magasabb szintűspiritualitás felé vezetnek.

  Amikor a jelenben magadba tekintesz hogy megismerd a múltat, fel fogod fedezni
a karma és a legfőbb tanulnivalód közös kiindulási pontját. Látni fogod az összes átélt fokozatot egészen addig ameddig a jelenlegi helyzetedhez érsz és rá fogsz jönni hogyan vezettek a régi élmények és események a jelen életedben is fellelhető élményekhez és eseményekhez. Megvizsgálva a jelenlegi helyzeteket, ráébredsz majd, hogy te tulajdonképpen már tisztában vagy minden tennivalóddal amit meg kell cselekedned azért hogy egyensúlyba hozd a karmádat és megtanuld a leckét.

  A érzelmi állapotod híven tükrözi annak a mikéntjét ahogyan törekszel 
a karmátegyensúlyba rendezni. Ahogy előrehaladsz a karma tudatosítása felé, nagyon figyelned kell minden érzelmi rezdülésre amit tanusítasz az élethelyzetek és emberi kapcsolatok terén. Vedd észre, próbáld megérteni az ok és okozat összefüggéseit amelyek mélyen, de nem észrevehetetlenül vannak jelen az életedben, próbálj meg rájönni hogy miért reagálsz az eseményekre úgy, ahogy az rád jellemző. Amit ezután fel fogsz fedezni megmutatja majd számodra melyik az a lecke amit meg kell tanulnod, és mit kell tenned annak érdekében hogy a karmátkiegyensúlyozd.

Telepátia


Modern rohanó életünk dübörgése számottevően káros lehet életünk minőségére.
Nehéz kivédeni azokat a tényezőket amelyek rombolják a természetes
energiaáramlást. Ahogy a másik bejegyzésemben is szóba hoztam acsakrákat helyes működésre lehet és kell is bírni a gyógykövek áldásos rezgéseivel. Másik lehetőség erre a gondolat ereje, de nem áll szándékomban olyan ismeretekkel traktálni téged kedves olvasó, amilyenekről hallottál már. Ezért inkább arról írok most neked hogy embertársaink mennyire tudnak ártalmasak, de hasznosak is lenni a testi, lelki és spirituális egészséged szempontjából. És közben a leghalványabb fogalmuk sincs arról hogy mit cselekszenek. Nem tudják mekkora hatalom a szó, a gondolat, akár a pletykálkodás, mert minden szó energiát hordoz magában.
Mondjuk irigy valamelyik munkatársad, a férjedre vagy feleségedre, és ilyenkor azt gondolja nekem miért nem jutott ilyen jó kis férj vagy jó kis feleség. Azután átvált egy olyan lelkiállapotra ami olyan 
rezgéseket sugároz feléd és a párod felé ami mindenképpen ártalmas. Mert pusztán meg akarja szüntetni a kettőtök közötti békességet abból kiindulva hogy ez nektek nem jár, és ezzel motiválva az egész energia csomagot amit lead nektek hisz neki nem adatott meg, vagy esetleg ő azt gondolja hogy jobban megérdemelné mint te. Azt figyeltem meg a világban hogy minél tisztább és egyenesebb egyéniség valaki annál hevesebbek az ilyen irigységi rohamok a környezetében. Ennek a fordítottja is működik, ésáldás a neve, nem rontás.
Az egész 
rontás - átvitel telepatikus úton jön létre ( túlnyomórészt), ami ha elég hosszú ideig ismétlődik és intenzitása elég nagy, akkor romokba döntheti karrieredet, családodat, a balszerencse fog kísérni. Persze ez attól is függ mennyire vagy erős spirituálisan, mert ha erős vagy akkor kevésbé vagy kitéve a rontásnak.
Ilyenkor elindul egy olyan energetikai bombázás amiről ha nincs tudomásod, még esélyed sincs védekezni ellene, a 
csakrák elmerülnek afekete mágia mocsarában. Hacsak nem védekezel.
A megoldás nem abban rejlik hogy képmutatóak leszünk az olyan emberek számára akikről tudjuk hogy ilyesmire képesek lehetnek, és a falkával sem kell együtt üvölteni, csak azért hogy olyanoknak látsszunk mint a többiek, így kikerülve irigységüket.
Biztosan ismered ezt a párbeszéd - részletet:

-„Én nem hiszek a gonoszban.“
-“Nagy kár, mert Ő hisz benned“.

Végülis az sem segít, ha nem ismered el és nem veszel róla tudomást.
De akkor mi segít a rosszindulat ellen???

A mantrák éneklése feltétlenül segít, és a 
kristályterápia áldásos eszköztára megerősít téged de vannak olyan speciálisan létrehozott hanganyagok is melyeknek segítségével meg tudjuk gátolni a telepatikus ártalmakat. Ez sokkal kézzelfoghatóbb és ugyanolyan hatásos megoldás.Erre a linkre kattintva letölthetsz egy ilyen mp3 állományt.

Ha folyamatosan hagyod ismétlődni a számítógép, zenelejátszó hangszóróiban azt éred el ezáltal hogy nemcsak meggátolja, zavarja - ebből a célból készítette egy, az ilyen tudományokban jártas szakember - a 
telepátiát, hanem kitakarítja otthonodból a negatív energiákat, továbbá hozzájárul egy kellemesebb atmoszféra létrejöttéhez az otthonodban.
Egy pajzsot hoz létre a közvetlen környezetedben amin semmi ártalmas nem hatolhat át.
Természetesen bárhol lejátszhatod, az eredmény ugyanaz.
Nekem bevált, de azért kiváncsi lennék mások véleményére is, ezért tessék bátran kommentelni!
Ha elnyeri tetszéseteket kedves olvasóim, akkor még feldobok erre a blogra néhányat,élelmiszer és víz energetizálása céljából.
 
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése