2017. július 9., vasárnap

Az életpontok támadásától az aikidóig.
Az életpontok támadásától az aikidóig.


Alapelvek

A KYUSHOt gyakorlóknak meg kell tanulniuk a hagyományos kínai orvoslás olyan alapvető elveit, mint például a yin és yang, “öt elem”,  építő / gátló (kontroll) / 24 órás körök. Pontosan ismerniük kell a meridiánok futását, az azon elhelyezkedő pontok helyét, azok támadásának szögét, irányát, stb.

Az európai orvosi szemlélet és gyakorlat köréből az idegpályák futása, végződése, valamint fontos anatómiai ismeretek megszerzése szintén nélkülözhetetlen.

Természetesen a KYUSHO jitsut gyakorlóknak el kell sajátítaniuk az újraélesztések módszereit is. Ezek ismerete elengedhetetlen, lényegük a megtámadott energiamezők, idegpályák azonnali helyreállítása.

A kyusho támadás nem feltétlenül követel erős fizikai kivitelezést, sőt, sok esetben a túlzott erejű technika nem is éri el a kívánt hatást. Íly módon a rendszert a gyengébb fizikumú emberek (nők, idősek stb.) is eredményes tudják alkalmazni.  A pontos találat – ami rendszerint több vitális pont megfelelő kombinációjú összekötése – viszont azonnali energetikai összeomlást eredményez.
a KYUSHO jelentős szerepet kaphat a civil önvédelemben és az egészségmegőrzésben is!

FIGYELEM!!! A KYUSHO gyakorlása kizárólag megfelelő szakmai vezetéssel történjen!!!


KYUSHO.

A Kyusho jelentése életpont, sérülékeny pont. Az Atemi jelentése sújtás a testre, az életpontokra. A Kyusho Wasa az életpontok technikája. A Karate alapelve az Ikken Hissatsu / Ikkyo Odo, azaz egy csapással megölni, megsemmisíteni. Ahhoz, hogy hatékonyak legyünk ismernünk kell a testen lévő vitális pontokat, azok helyét, és sérülékenységét. Valamint milyen technikával támadhatóak a lehető legnagyobb hatásfokkal. Ahogy említettem egy Kata-t három féle módon lehet értelmezni, Shoden, Chuden, Okuden. A Kyusho Wasa a Chuden, és Okuden szinthez tartozik. Félreértés ne essék, a karatékák, már az első pillanattól kezdve ismerkednek a Kyusho-val, az alapoktól kezdve, egyre magasabb szinten.
A Kyusho Wasa-t két részre oszthatjuk.
- Anatómiailag ismert pontok, melyek támadása sérülést okoz, és az ellenfelünk harcképtelenné válik. Nagyon fontos az önuralom, és a tudatosság! Soha ne legyünk felelőtlenek. Egy-egy technika nagyon komoly sérülést tud okozni, még akkor is, ha szerintünk nem ütöttünk keményet. Az emberi test sérülékeny, és mindenkinek más a fájdalomtűrő képessége. Vannak olyan pontok, melyek támadása végzetes is lehet. Pl a torok, nyaki ütőerek, kulcscsont közötti árok...stb. Legyünk nagyon óvatosak.
- A második csoport a hagyományos kínai gyógyításból ered, aminek eredeti elnevezése Tuina. A Kínai mesterek felfedezték, hogy az emberi test bizonyos pontjait stimulálva a Chi keringését tudják javítani. Ebből ered az akupunktúra, vagy az akupresszúra. A harcművészek viszont más célzattal kezdték tanulmányozni. Ha gyógyitani lehet, akkor kárt okozni is. Ha ezeket a pontokat támadjuk megfelelő technikával, abban az esetben a Chi áramlását zavarjuk meg, ami nagyon komoly kárt tud okozni. A Bubishi, a Kempo ősi tankönyve, mely az Okinawai Karate bibliája részletesen kifejti ezeket a pontokat, támadásukat, és a hatást. A Bubishi-t minden Okinawai mester tanulmányozta, független attól, hogy tanította e. Ma is a harcművészetek tanulásának szerves része a Tuina / Kuattsu. Ne csak kárt tudjunk okozni, hanem segíteni is!
A Bubishi 36 pontot jelöl meg. A Kuattsu mintegy 60 pontot ismer, melyek stimulálhatóak, vagy támadhatóak. A legfontosabb ilyen pontok a két fő meridiánon, ( a kormányzó, és befogadó ) helyezkednek el. Ezek támadása megfelelő technikával végzetes is lehet. Soha ne kísérletezzünk, csak úgy! Ha ezeket a pontokat megtanuljuk támadni, akkor meg kell tanulni az egyensúly helyreállítását is.
- Kappo Jutsu: Elsősegély.
- Katsu Jutsu: Sérülések kezelése.
- Kiatsu: A KI (Chi ) pontok stimulálása (támadása).
A Pangai Noon Karate kifejezetten nagy hangsúlyt fektet ezeknek a pontoknak az ismeretére, és támadására. Mindezt a Kata-k során , a technikák alkalmazásakor tanuljuk meg.
A Shorinji Kempo az életpontok támadásához hat kéztartást tanított. Ez a Rokushu, azaz hat kéz művészete. Persze ez nem azt jelenti, hogy, ha valaki megtanulja, akkor legyőzhetetlen lesz. Ezek csak megfelelő kéztartások, melyek alkalmasak ezeknek a pontoknak a támadására.
" Ha rombolni megtanulsz, akkor tanulj meg építeni is".
     

 A hagyományos kínai filozófiai három iskolája
Taoizmus 


A taoizmus klasszikus könyve a Tao Te King (Kr.e. V - III. sz.), amelyet Lao-ce-nek tulajdonítanak. Ez az a könyv, amelyben a taoizmus megalapítója összefoglalja a tan kínai hagyományát, és könnyen megjegyezhető formában összegezte.

A könyv legfontosabb tanítása, a követendő út, a tao. A könyvnek nincsen vallásos tartalma, hanem az embert körülvevő világ törvényszerűségeit foglalja össze. Az emberben csak úgy uralkodik a tao, mint a természetnek alárendelt másodrangú lényen. A taoizmus legfontosabb tanítása a természet erőivel szemben alávetett emberi világ.


A - helyes út - a természet törvényeinek felfedezése, a természetes és követendő út kifejezése. A tao mindenekelőtt az örökké mozgó, változó világ végső egységének az elve. A tao névtelen, mert minden név valamilyen meghatározott létezőt jelöl meg. A tao azonban a mindenek felett uralkodó elv, amely minden különbségen túl megtalálható, az individuális élet és a természet útja.


- Az ember zsinórmértéke a föld, a földé az ég, az égé a tao, a tao mértéke önmaga. -


A taoizmus az őserőből táplálkozik, és a későbbi Jang-ot és Jin-t, azaz a természet pozitív és negatív őselemét hozza harmóniába még akkor is, ha három részre osztja - Ég, Ember és Föld hármasságára.
Konfucianizmus 


A konfucius tanítás, Konfuciusz (Kr.e. 551 - 479) tanításán alapszik. Konfuciusz semmit sem írt, mondásait halála után jegyezték fel dialógusok formájában. Leghíresebb műve a Lun yu (Vitatkozások és mondások), amely a mester és tanítványainak beszélgetését tartalmazza 20 fejezetben. Bölcselete kifejezetten etikai, Konfuciusz mindig elhárította, hogy metafizikai kérdésekkel foglalkozzék. Gondolatai a konkrét életre, az emberre összpontosulnak. Fő célja a zavarmentes állam elvének megalkotása.


Az ember alapvető erénye - emberség, becsületesség, illendőség, bölcsesség, lojalitás. Ezen erények az alapvető viszonyokban jelennek meg mint úr és szolga, apa és fiú, férj és feleség, barát és barát.


A konfucianizmus a tökéletes, a lelkiekben nemes ember (junzi) ideálját helyezi előtérbe. Csak ilyen emberből lehet kormányzó. Konfuciusz a nemes emberrel mindig szembeállította a kicsinyes, alantas embert. De neveléssel mindenki számára elérhető a tökéletes állapot. Hisz az ember születésekor már rendelkezik az erény alapjaival, csak segíteni kell neki, hogy kibontakozzon. A konfucianizmusnak összesen 13 klasszikus szent könyve van. Közülük 9 alap- vagy főmunka a legnagyobb jelentőségű, ezeknek ismeretét Kínában kötelezővé tették minden írástudó és művelt ember számára.


E 9 mű: az Öt kánon (Wu jing) és a Négy könyv (Si shu). A Négy könyv foglalja magába a konfucianizmus megalapítóinak nevéhez fűzött legfontosabb műveket: Lun yu (Beszélgetések és mondások), Mengzi, Da xue (Nagy tanítás) és a Zhong yong (A Közép mozdulatlansága).
Buddhizmus 


A buddhizmus az ókori Indiában alakult ki, megalapítója a Sákja nemzetségbeli indiai fejedelem fia Gautama Sziddhártha, aki megvilágosodván, Buddhává válván hirdetni kezdte tanítását.

A buddhizmus Kr. u. 50 körül jelent meg Kínában. Az elkövetkező száz év során Indiából és Közép-Ázsiából buddhista szerzetesek érkeztek és telepedtek meg itt. Ez az időszak a Han-dinasztia hanyatló korszaka volt, amikor a társadalmi, gazdasági és politikai válság jó termőtalaja volt az új vallásnak. Az idők folyamán a buddhizmus többnyire eltűnt Kínából, az elmúlt ötszáz év azonban a főbb iskolák összeolvadásának lehetett tanúja. A buddhista iskolákból, a taoizmusból és a konfuciánus hagyományból kialakult szinkretikus vallás hódított tért.


Tartalomjegyzék


1. Az öt elemről általában

2. Kezelés az öt elem tana alapján

2.1 Meridiánok

2.2 Különleges pontok

3. A kínai szervóra

4. Kínai masszázs

4.1 Masszázs alapfogások

4.2 Köpölyözés

4.3 A moxa

5. Akupunktúra
1. Az öt elemről általában 


A kínai filozófia alapvető része az öt elem (öt fázis), bár ezeknek semmi közük az anyag végső alkotóelemeihez. Az öt elem a Fa, a Tűz, a Föld, a Fém és a Víz. A kínai felfogás és a hagyományos kínai orvoslás a természet összes jelenségét, így az ember egészségi állapotát is megpróbálta besorolni az öt elem valamelyikébe.


E felfogás szerint minden dolog az öt elem jellemzőit tartalmazza, és arányuk határozza meg a dolgok tulajdonságait, viselkedését. Minden ember tehát külön világ. Akiből árad a nyár melege és mozgékonysága, az Tűz típusú, aki viszont a tél nyugalmára és hűvösségére emlékeztet, az a Víz típushoz sorolható, míg a Föld típusú ember a nedvesség súlyosságát és nyirkosságát idézi fel.


Az öt elem energetikailag többféle módon összefügg egymással. Két egyensúlyra törekvő ciklus van:


a tápláló és
az akadályozó, szabályozó


Másrészt létezik a két kóros, támadó ciklus:


a visszaható és
a legyűrő
A tápláló, erősítő ciklus

A tápláló, erősítő ciklusban a Fa táplálja a Tüzet, a Tűz termi a Földet (hamu), a Föld szüli a Fémet (ércek), a Fém beleoldódva táplálja a Vizet (ásványvizek), a Víz táplálja a Fát.
Az akadályozó, szabályozó ciklus

Az akadályozó, szabályozó ciklusban a Fa felemészti a Földet, a Tűz megolvasztja a Fémet, a Föld felszívja a Vizet, a Fém elvágja a Fát, a Víz eloltja a Tüzet. A kóros ciklusok közül a visszaható azt jelenti, hogy valamelyik fázis túltengése a kettővel mögötte lévőre támad, arra visszahat. Például a túl sok Tűz elpárologtatja - normális esetben - az őt fékező Vizet, és így tovább. A túl sok Víz elárasztja, elmossa a Földet, a túl sok Föld eltemeti a Fát, a túl sok Fa kicsorbítja a fejszét, vagyis tönkreteszi a Fémet. A másik kóros ciklus a legyűrő. Ilyenkor egy bizonyos fázis annyira meggyengül, hogy az őt korlátozó másik fázis teljesen legyűri, elárasztja, például a Tűz olyan gyenge, hogy egy pohár Vízzel is el lehet oltani.
Táplálja

a tűz táplálja a földet, hiszen amikor elégeti a tűz a fát, akkor abból hamu, azaz föld lesz
a föld táplálja a fémet, hiszen a földben, a földből lesz a fém
a fém táplálja a vizet, azaz a folyadékot, mert ha a fém halmazállapotot vált, akkor folyékonnyá válik
a víz táplálja a fát, hiszen a fa felszívja a vizet, abból építi saját magát
a fa táplálja a tüzet, hiszen a fa ég el, és ebből lesz a tűz


És itt a kör bezárult. De nézzünk, egy másik egymásra hatást.
Uralja

a tűz elem uralkodik a fémen, hiszen meg tudja olvasztani, és ezzel az alakjának, illetve a halmazállapotának, azaz egy lényeges tulajdonságának megváltoztatására kényszeríti
a fém elem uralkodik a fán, hiszen képes elvágni, és ezzel megölni azt
a fa elem uralkodik a földön, hiszen a gyökereivel belé hatol, és meg tudja kötni a földet (lásd pl. futóhomok Magyarországon)
a föld elem uralkodik a víz elemen, mert képes a vizet felszívni, azaz elnyelni
a víz elem uralkodik a tűz elemen, mert ki tudja oltani azt


És végül, de nem utolsó sorban, nézzük ezt a kölcsönhatást.
Korlátozza, vagy ellenőrzi 


a tűz korlátozza a vizet, hiszen ha elég hő van belőle, felforralhatja azt
a víz korlátozza a földet, mert eláztat azt, sarat csinál belőle
a föld korlátozza a fát, mert ha nincs elég táplálék a földben, a fa elpusztul
a fa korlátozza a fémet, mert koptatja, és képes valamilyen szintig felvenni, és magába építeni
a fém korlátozza a tüzet, mert miközben melegszik, a tüzet hűti


És, hogy miért fontosak ezek az összefüggések a gyógyászat számára? A kínai orvosok minden szervet, egy-egy elemhez kapcsoltak, és ezen belül is minden elemnek van Yin és Yang szerve.


Fontos tudni, hogy a kínai anatómia más, mint a nyugati, mert a kínaiak gyakran nem csak egy adott szervet, hanem egy egész szervrendszert értenek egy név alatt. Az egyes szerveket nem mint tárgyakat kezelik, hanem mint működési rendszereket. Erre a legjobb példa a vese.


A kínai orvosoknak teljesen magától értetődő, hogy a vese kifejezés alatt a külső és a belső veséket, azaz a tényleges vesét, a mellékvesét, a húgyvezetéket és a nemi szervet is értik.


A Yin és Yang szervek kiválasztása nem véletlenszerű.


Megkülönböztetünk:


kiválasztó vagy raktározó azaz Yin szerveket, és
üreges vagy szállító, azaz Yang szerveket.


Az öt elem mellé 6 Yin és 6 Yang szervet és vele együtt, a hozzá tartozó 6 - 6 meridiánt rendelik hozzá.


Az öt elemhez nem csak szervek és meridiánok tartoznak, hanem érzékszervek és szövetek, testnyílások, ízek, hangok, érzések illetve érzelmek is. Hogy pontosan melyik hová, azt az alábbi két táblázatban mutatom be.


Elem Yin/Yang Kínai neve Meridián Szerv
Fa Yin Zu yuen yin Máj meridián Szem
Yang Zu shao jang Epehólyag meridián Inak, köröm
Fém Yin Shou tai yin Tüdő meridián Orr
Yang Shou yang ming Vastagbél meridián Bőr, testszőr
Föld Yin Zu tai yin Lép-hasnyálmirigy meridián Száj
Yang Zu yan ming Gyomor meridián Hús, izmok
Tűz
(császári) Yin Shou saho yin Szív meridián Nyelv
Yang Shou tai yang Vékonybél meridián Vérerek
Tűz (miniszteri) Yin Shou jue yin Szívburok meridián Nyelv
Yang Shou shao yang Hármas melegítő meridián Vérerek
Víz Yin Zu shao yin Vese meridián Fül
Yang Zu tai yang Hólyag meridián Haj, csontElem Érzelem Íz Hang Szín Szag
Fa Düh Savanyú Kiabálás Zöld, kék Savanykás (korhadt fa) a májbeteg szaga
Tűz Öröm Keserű Nevetés Vörös Égett
Föld Töprengés, aggódás Édes Éneklés Sárga Illatos, édeskés
Fém Bánat Csípős Zokogás Fehér Csípős, avas pl. a TBC-s beteg szaga
Víz Félelem Sós Nyögés Fekete Rothadt pl. a vese beteg szaga

2. Kezelés az öt elem tana alapján A hagyományos kínai orvoslás szerint ez az öt elem folyamatos harcban áll egymással, és a viszonylagos egyensúly adja azt a harmóniát, aminek köszönhetően egy ember egészséges, azaz a testében harmónia van.


Ez a harmónia két módon sérülhet, illetve billenhet fel:


az egyik, hogy valamelyik szerv túlműködik, és ezért elfojtja a másikat,
a másik pedig ennek az ellentettje, amikor valamelyik szervünk alul működik, és ezért az amelyiket ellenőrizte, kontrolálta, valamint az amelyiken uralkodott, túlzott burjánzásnak, túlzott működésnek indul.


Miután az elemek a fentiekben bemutatott módon kölcsönhatásban vannak egymással, nagyon fontos, hogy soha nem csak az adott szervet kezeljük, hanem a kapcsolódó szerveket is.
2.1 Meridiánok 


Jing Luo, avagy a meridián elmélet

Az emberi testben 72 energia áram található. Vannak fő, vagy ún. normál meridiánok, amelyek egy-egy adott belső szervhez kapcsolódnak, van 8 un. csodálatos meridián, amelyek tároló meridiánokként működnek, vannak olyanok amelyek a bőr táplálásért, vannak amelyek a csontok táplálásáért és vannak amelyek az izmok, idegek táplálásáért felelősek.


A Tai Chi és a hagyományos kínai gyógyászat szempontjából a 12 fő meridián, és a 8 csodálatos meridiánból kettő, a testünk elülső közép vonalán lévő Du Mo (elülső közép meridián), azaz a befogadó vezeték, és a Ren Mo (hátsó közép meridián) azaz a kormányzó vezeték érdemel kiemelt figyelmet. Nagyrészt ezeken a vezetékeken helyezkednek el azok a pontok, illetve testüregek, amelyeket ingerelve, (feltöltés vagy elvezetés) pozitívan tudjuk befolyásolni a saját, illetve a kezelt személy egészségi állapotát, illetve egy harc esetén ezeket a pontokat támadva is kárt tudunk tenni ezzel az ellenfelünkben.


A fő meridiánok a test két oldalán párhuzamosan futnak, függetlenül attól, hogy páros, (vesék, tüdő, stb), vagy épp páratlan (szív, gyomor, stb.) szervhez kapcsolódnak. Mivel megkülönböztetünk Yin és Yang szerveket, a hozzájuk kapcsolódó meridiánokat is Yin és Yang meridiánokként csoportosítjuk, és természetesen az öt elemhez is kapcsoljuk.(Bővebben lásd az öt elem tana c. részben.) Ezek a meridiánok tulajdonképpen nem mások, mint a testben keringő Chi szállító vezetékei. Az összes vezeték egy-egy vége, a kéz vagy a láb valamelyik ujján végződik. A test elülső és belső felszínén futó (Yin) meridiánok ezeken a pontokon kapcsolódnak a test külső és hátsó felszínén futó (Yang) meridiánokhoz. A meridiánok egy zárt rendszert képeznek, ennek köszönhető, hogy az energia, azaz a Chí folyamatosan áramolhat bennük.

Fő vagy normál meridiánok A tüdő meridián - Zu yuen yin

A tüdő meridián a mellkason, a kulcscsont alatt kezdődik, és az alkar belső oldalán fut le, a hüvelyujjunk körmének külső szegletéig.


A vastagbél meridián - Shou yang ming

A vastagbél meridián a mutatóujj végénél a körömágynak a hüvejkujj felé eső sarkánál kezdődik, és végig haladva az alkar orsócsont felőli oldalán (kívül), felmegy az arcra, ahol az orr-ajak redőben ér véget.


A Gyomor vezeték - Zu yang ming

A gyomor vezeték a szem alatt kezdődik, majd az arcon - U - alakban felmegy a koponyára, majd lemegy a kulcscsont feletti árokba, és onnan a mellkason a mellbimbó vonalában fut le. Onnan továbbmegy a hasra, majd a lábra, ahol annak külső szélén halad, és a második lábujj kisujj felőli oldalán lévő körömágyon ér véget.


A lép-hasnyálmirigy meridián - Zu tai yin

A lép-hasnyál meridián a láb hüvelykujjunk köröm ágyának belső oldalán kezdődik, és a lábszár belső oldalán felmegy a hasra, majd annak a külső részén fut. Oldalirányba felmegy a mellkasra a 2. bordaközig, majd onnan le, a 6. bordaközig és itt, a hónalj vonalban végződik.


A szív meridián - Shou shao yin

A szív meridián a hónalj árok közepén kezdődik, és onnan halad a kar tenyér felőli oldalán a kisujj felé, majd annak belső oldalán végig haladva, a hüvelykujj felőli körömágy szögletében végződik.


A vékonybél vezeték - Shou tai yang

A vékonybél meridián a szív meridián végével szemben, a kisujj körömágyának ellentétes, azaz a külső sarkában kezdődik, és a kar könyök felőli oldalán fut fel a vállra, ahol - V - alakban megy tovább a lapockán, és innen felfut az arcra a járomcsont alá, majd a fül előtt befejeződik.


A Hólyag meridián - Zu tai yang

A hólyag meridián a szem belső sarkában kezdődik és a fej középvonala mellett fut, majd lemegy a tarkóhoz. A nyaki 7. csigolya vonalában két ágra szakad, és így fut le a háton, majd a farizmon, és a térdhajlatban egyesül újra. Innen halad tovább a sarok felé, majd a külső bokát megkerülve a kisujj külső körömágyának szélénél fejeződik be.


A vese meridián - Zu shao yin

A vese meridián a talpunkon kezdődik, és innen fut fel, a láb belső oldalán, majd a has középvonal mellett haladva felmegy a szegycsont két széle mellett a kulcscsonti árokig.


A szívburok vezeték - Shou jue yin

A szívburok meridián a mellbimbótól srégen felfelé kezdődik, elindul a váll felé, majd egy ívvel lefelé fordul a kar felé. A kar és a hajlító oldalának középvonalán fut le egészen a középső ujj ujjbegyén lévő végéig.


A hármas melegítő meridián - Shou shao yang

A hármas melegítő meridián a gyűrűs ujj kisujj felőli körömágyának sarkában kezdődik, és onnan fut fel a kar feszítő oldalának a közepén, egészen a fejre, ahol hátulról megkerüli a fület, és a szem külső sarkánál végződik.


Az epehólyag meridián - Zu shao yang

Az epehólyag meridián a szemzug külső oldali sarkában kezdődik, és miután többször is irányt váltva végigfut a fejen, a tarkót érintve lemegy a mellkas és a has oldalára, majd a lábszár külső oldalán haladva eléri a 4. lábujj körömágyának kisujj felőli sarkát, az utolsó pontot ezen a meridiánon.


A máj meridián - Zu yuen yin

A máj meridián, a nagy lábujj körömágyának belső szélén indul, és a láb belső oldalán fut fel a hát tájékra, majd innen vissza a mellbimbó vonalában a 6. bordaközbe, ahol végződik.
2.2 Különleges Pontok 


Az akupunktúra nem önálló gyógymód, csupán a hagyományos kínai orvoslás

részét képezi. Tökéletes gyógyulást csak más gyógymódokkal történő közös

alkalmazással lehet elérni.

Az akupunktúrás pont

Testünkön több mint 1000 akupunktúrás pont van. Közülük 397 tartozik a fő- és segédmeridiánokat alkotó pontok közé. A többi önálló kezelési pont, melyeknek a hatása még nem egészen tisztázott, sőt sok olyan különleges pont található a bőrünkön, amelyeket még fel sem fedeztünk.


Jól ismertek azonban a fő meridiánok különleges pontjai, a háti shu és az elülső vész pontok. A szakkönyvek szerint a háti asszociációs pontok a szervezet egyes meridiánjainak munkáját hangolják össze, míg az alarm pontok ingerlése krónikus betegségek esetén hasznos.

A telített meridiánok nem kezelhetőek

Sajnos ezeknek a pontoknak a kezelése elektrostimulációs készülékkel csak korlátozott formában valósítható meg. A legfontosabb tiltás, hogy nem kezelhetők az olyan vész vagy shu pontok, amelyeknél a hozzájuk tartozó meridián telített. Tehát ha szívmeridián telített, akkor ennek az energiapályának az alarm pontjára való rákezelésekor az állapot még súlyosabbá válik. Ugyancsak nem kezelhetők azok a vész illetve shu pontok, amelyek más telített meridiánokon helyezkednek el.


Például, ha az epehólyag-vezeték telített, akkor a rajta elhelyezkedő vészpontokat még akkor sem kezelhetjük elektrostimulációs készülékkel, ha a hozzájuk tartozó meridián üres. Ha viszont mind az alarm pontot hordozó meridián, mind pedig a szabályozandó meridián üres, akkor igen jelentős eredményt érhetünk el ezeknek a pontoknak a stimulálásával.


Rejtélyes, nehezen gyógyítható betegségek esetén fordítsunk gondot a segédmeridiánok kezelésére. Ezek nem vesznek ugyan részt a mindennapi energiakeringési ciklusban, de fontos szabályozó, összehangoló szerepet játszanak a szervezetben. Feladatuk a Yin és Yang energiák sokszínű mozgásának szervezése, az energiaellátási zavarok elhárítása. A legtöbbjük tehát nem működik állandóan, lecsapoló vagy feltöltő tevékenységük időszakos. Jellegük alapján azonban egyértelműen szétválaszthatók. Egyik részük a Yin, másik részük a Yang jellegű zavarokat kompenzálja. Legfontosabb különleges meridián a kormányzó és befogadó vezeték. Ezek kezelési pontjai ugyanúgy hozzáférhetők, mint a 12 fő meridiáné.


Rajtuk kívül még hat segédmeridián, tizenkettő hosszanti Lo-meridián, valamint négy úgynevezett Lo-edény található a szervezetben. A Lo-meridiánok a fővezetékek Lo-pontjain keresztül érhetők el. A többi segéd- vagy másodlagos meridián több ponton is kapcsolódik a fő meridiánokhoz.


Ezeknek a kettős szerepet betöltő pontoknak a kezelése igen sokrétű hatást vált ki a szervezetben és akkor is segítenek, amikor a szokásos kezelési pontok hatástalannak bizonyulnak. Egy példát kiragadva, ha a sok szenvedést okozó lumbágó a fő meridiánok segítségével nem gyógyítható, vegyük kezelésbe a Yang Qiao Mo segédmeridián nyitópontját, a húgyhólyag-meridián 62-es pontján. Ez a beavatkozás sok esetben hatásosnak bizonyult.


A nyolc csodálatos meridián tulajdonképpen tároló vezetékként működik. Ha a Fő meridiánokban energia felesleg keletkezik, akkor az a csodálatos meridiánokban raktározódik el, ha a fő meridiánokban hiány keletkezik, akkor azokból áramlik Chí a fő meridiánokba.


A Gyógyászatban, illetve a Tai Chi Chuan gyakorlók szempontjából kettő nagyon fontos:


a test elülső felszínén középen futó befogadó meridián, azaz a Ren Mo, és
az ezzel átellenesen, a test hátsó felszínén futó kormányzó, azaz Du Mo meridián.


A Tai Chi Chuan gyakorlók szempontjából különösen fontos, a gátizmon lévő Huiyin pontból induló Ren Mo meridián, mely a nyelv hegyén végzőik, és a Du Mo meridián, amely a háton halad felfelé a fejre, és a szájpadláson végződik.


E két meridián alkotja az un. kis égi kört, amelyen 3 kapu is található:


az első, maga a Huiyin pont,
a második a hátgerincünkön a csípőcsont feletti részen,
a harmadik pedig szintén a gerincen, azaz a kormányzó vezetéken, a két lapocka között található.


Megfelelő tartással ezeket a kapukat ki lehet nyitni, és a Chí ekkor akadálytalanul áramlik a kis égi körön.


Nagyon fontos, hogy a tökéletes keringetés elérése érdekében Tai Chi vagy Chi Kung gyakorlása közben a nyelv hegyével érintsük a szájpadlás megfelelő pontját, mert csak így tudunk egy folyamatos energia kört alkotni. A megfelelő pont a szájpadláson található. Ott, ahol hidegebb a többi résznél, esetleg fémes érzést érzünk. Ha megtaláltuk ezt a pontot, és a nyelvünk hegyét rajta tartjuk, akkor annak természetes következménye, a fokozott nyáltermelődés.


A kis égi körön, illetve az egyéb pontok közti Chi áramoltatás (mint pl. a Yung Chuan és a Lao Gung pontok között) megfelelő felkészültséget követel meg a tanítványtól, és ezért ezt mindenképp egy felkészült tanártól érdemes közvetlenül tanulni, aki meg tudja ítélni, hogy a tanítvány felkészült-e már erre a szintre, ezért ezt e helyen most nem taglalom részletesen.


Az energia áramlás a test elülső és belső felszínén lentről felfelé, míg a külső és hátsó felszínén fentről lefelé áramlik. Ez alól kivétel a befogadó (Ren Mo) meridián, melyen a chí fentről lefelé áramlik, és a kormányzó (Du Mo) meridián, amelyben a chí lentről felfelé áramlik.

3. A kínai szervóra 1 óra

A szervezet teljesítőképessége ekkor a legkisebb. A máj ilyenkor végzi méregtelenítő- és anyagcsere-folyamatainak oroszlánrészét, vagyis ilyenkor a legnagyobb a terhelése és a legkisebb a teherbírása. (Ezért az éjfél után elfogyasztott alkohol lassabban bomlik le, hamarabb megárt.)


Mivel a testhőmérséklet is ilyenkor a legalacsonyabb, a szív és a tüdő kapacitása ez idő tájt a legkisebb. Akit ilyenkor ébresztenek fel álmából, nehezebben tér újra magához és teljesítménye minimális.


4 óra

A máj aktivitása ilyenkor a legnagyobb, a vércukor pedig most és tizenkét órával később, vagyis délután négykor a legalacsonyabb. Az inzulinos cukorbeteg tehát ebben az időszakban jelentős mennyiségű inzulint takaríthat meg, aki pedig hajnalban kel fel, nem csoda, ha esetleg farkaséhesnek érzi magát.


5 óra

A férfiaknál most termelődik a legtöbb férfi nemi hormon, ilyenkor a legnagyobb az erekciós készség. A mellékvesék kortikoszteroid termelése is most éri el csúcspontját, aki tehát a normális hormonális ingadozáshoz kíván igazodni, és szteroidokat kell szednie, az ekkor vegye be tablettáit, mert így idézi elő a legkevesebb mellékhatást.


6 óra

Eljött a felkelés ideje. A vércukorszint és a szervezet anyagcsere-folyamatai most már készen állnak a fizikai aktivitásra. A vércukorcsökkentő tabletták és a bétablokkoló hatású vérnyomáscsökkentők ekkor tudják maximális hatásukat kifejteni. Ezzel szemben a szervezet ilyenkor tolerálja legkevésbé az élvezeti szereket és a káros anyagokat. A reggeli kávé és cigaretta sokkal jobban szűkíti az ereket, a reggeli "feles" pedig sokkal magasabb véralkoholszintet eredményez, mint mondjuk szürkületkor.


7 óra

Ez a vastagbél működésének ideje, a székletürítés most a legkönnyebb. Aki későbbre halasztja, annak a nap folyamán esetleg már több kellemetlensége lehet miatta, akár a teljesítőképessége is csökkenhet.


9 óra

Most legaktívabb a gyomor, ezért ez a reggeli legoptimálisabb időpontja. A védőoltások, illetve a daganatos betegeknél végzett kemoterápia és besugárzás mellékhatása ekkor a legkisebb.


10 óra

A testhőmérséklet ekkor optimális. Az idegrendszer ilyenkor a legnyugodtabb, a pszichés teljesítőképesség is most a legmagasabb. Könnyebben és gyorsabban sikerül megjegyezni mindent, ám délután feltétlenül ismételni kell a most elsajátítottakat, mert akkor tartósan rögzül.


11 óra

Ez a szívciklus csúcspontja, ezért nem csoda, ha a sportteljesítmény is most a legjobb. Ilyenkor kellene valamilyen testgyakorlatot beiktatni.


Délben

Megemelkedik a gyomorsavtermelés, erősödik az éhségérzet, a szellemi teljesítőképesség zuhan, mert a szervezet az emésztésre összpontosít.


13 óra

Jelentősen fokozódik az epetermelés, megkönnyítve az elfogyasztott ebéd feldolgozását. Az epehajtó szerek ekkor fejtik ki legaktívabban hatásukat.


14 óra

Minden energia az emésztőszervekben koncentrálódik. Mivel a végtagok és a bőr vérkeringése csökken, a fájdalomérzékelés is csökken. A kora délután beadott helyi érzéstelenítők hatása tartósabb és intenzívebb, tehát ekkorra érdemes fogorvoshoz időpontot kérni. Újat nem lenne most könnyű tanulni, mivel azonban a hosszú távú emlékezet fokozódik, ilyenkor érdemes ismételni a délelőtt tanultakat. Ez a házi feladat ideje!


16 óra

A szellemi és fizikai kapacitás újabb csúcspontjához érkezik. A napi teendők java részén már mindenki túlvan, de azért még képes valami újat alkotni, a sportban pedig győzelmet aratni. A kitartást igénylő sportágakat ilyenkor sokkal eredményesebben lehet űzni, és a tréning is most a leghatásosabb, és ekkor edzhető legaktívabban az immunrendszer. A savkötő gyógyszerek hatása ilyenkor a legjobb.


18 óra

A légzés különösen intenzívvé válik. A haj és a köröm sokkal gyorsabb nő.


19 óra

A vese aktivitásának csúcspontja. A szívműködés kezd lassulni, a vérnyomás csökken. Ha csak az orvos valamiért nem így rendeli, most nem szabad vérnyomáscsökkentő szert bevenni, mert lehet, hogy hatása túllő a célon, és szédülést idéz elő. Viszont a gyomorfekély elleni gyógyszer sokkal hatásosabb, ezért ilyenkor érdemes alkalmazni.


20 óra

Az allergiaellenes, az asztmára felírt és a hangulatjavító gyógyszerek most fejtik ki maximális hatásukat, bevételük ekkor a legcélszerűbb, hiszen kisebb adagra lesz szükség, és ezzel csökkenthető a mellékhatás is.


21 óra

A szervezet felkészül az éjszakai pihenőre, a szervek legtöbb funkciója lelassul. A most elfogyasztott étel javarészt feldolgozatlan marad reggelig. Ez különösen a nehezebben emészthető ételekre, például a húsra és a sajtra vonatkozik.


23 óra

A vegetatív idegrendszer részéről a paraszimpatikus (nyugalmat, beépítést diktáló) funkciók kerülnek abszolút túlsúlyba. A szellemi és fizikai teljesítőképesség is rohamosan romlik. A test és a lélek egyaránt pihenésre vágyik.


Éjfélkor

A fájdalmat kiváltó anyagok sokkal intenzívebben hatnak ilyenkor, tehát a fájdalom felerősödik, kevésbé csillapítható. A nők többségénél ilyenkor indul meg a szülés, az epegörcsök száma ekkor fokozódik, nő az infarktus és az agytrombózis kockázata.

4. Kínai masszázs Olyan sok masszázs rendszer létezik, hogy az ember a bőség zavarában nem is tudja, melyiket válassza. Abban megegyezhetünk, hogy mindig az a legjobb, amelyiket éppen ajánlják, de arra a kérdésre, hogy melyik a leghasznosabb, én azt válaszolnám, hogy minden masszázs kellemes és gyógyító. A különbség a technikákban és az esetlegesen alkalmazott eszközökben (például lávaköves masszázsnál a felhevített vulkáni üledékes kőzet használatában) rejlik. Minden esetben megmagyarázható, hogy miért jobb ez, mint a többi.


A kézzel végzett eszköztelen masszázsok közötti különbség:


a technikák,
a fogások közötti eltérésekben,
esetenként a masszázst övező filozófiák különbözőségében rejtezik.


A gyógymasszázsként ismert svéd masszázs az európai orvoslásba beépült technika, amely a hagyományos orvosi látásmódra épül és annak támogatásával valósul meg. Ezt írja fel a reumatológus és a többi szakorvos, ez kap hivatalosan anyagi támogatást. Ám ez csupán egyetlen technika a sok közül, mint ahogy a kínai masszázs is.


A kínai filozófia szerint a gyógyító feladata a meridiánokban - energia csatornákban - áramló Csi - élet energia - áramlásának szabályozása, harmonizálása, melynek megvalósítása érdekében a kínaiak egy speciális, komplex masszázs rendszert alkottak. Ez a kínai masszázs, amely egy jól megtanulható rendszer, ezért igen sokan művelik.


Számos dologban hasonlít a svéd masszázshoz, sokban azonban teljesen különbözik tőle, hiszen - mint említettem - figyelembe veszi a meridiánok és az akupresszúrás pontok elhelyezkedését és (többek között) azok masszírozásával, nyomásával éri el célját:


Nem csupán derékfájásra, hátfájásra,


nyakmerevedésre, izomgörcsökre, húzódásokra és
egyéb mozgásszervi problémákra, hanem
mint azt holisztikus mivolta is sejtetni engedi, a szervi megbetegedéseken kívül akár egy megfázásra,
gyomor és általában az emésztőszervi bajokra,
magas vérnyomásra,
a lelki problémákból kialakult betegségekre is jótékony hatással van.


Rendszeres alkalmazása segít az egészség megőrzésében, illetve betegségek utáni gyorsabb felépülésben és az egészség megtartásában. Rendkívüli kiegyensúlyozó hatása megnyugtatja az idegrendszert, relaxál, lazít, kikapcsol és egyben kellemes élményt is jelent.
4.1 Masszázs alapfogások


Nyomás - ujjainkkal, ujjízületeinkkel vagy hüvelykujjunkkal nyomást fejtünk ki az akupunktúra pontokra.


Masszírozás - körkörösen, állandó nyomáskifejtés mellett történik.


Csipkedés - hüvelyk- és mutatóujjunk hegyével erőteljes nyomást fejtünk ki az akupunktúra pontokra, de a fájdalomküszöböt nem léphetjük át.


Ütögetés - lazán ökölbe szorított kézzel óvatosan és ütemesen ütögetjük a masszírozandó területet.


Szorítás - hüvelyk-, mutató- és középső ujjunkkal fogunk meg és nyomunk össze nagyobb területet.


Ezeket a pontokat használja az akupresszúra is, mely a pontok mechanikus ingerlésével

éri el ugyanazt a hatást. Valójában az akupresszúra és a testgyúrás kombinációja az, amit a Hagyományos Kínai Orvoslás masszázs néven emleget.
4.2 Köpölyözés 


Keleten és nyugaton egyaránt ismert és kedvelt módszer a köpölyözés. Talán annak is köszönheti közkedveltségét, hogy nagyon egyszerű a kivitelezése, nem kell hozzá más, csak néhány 3 - 10 cm átmérőjű üvegpohár, és az oxigén elégetéséhez szükséges anyag.


A köpölyözés során erre két módszert használhatunk:


Az elsőnél egy pálcikára csavart vattát min. 95%-os tiszta szeszbe mártunk, és azt meggyújtva bedugjuk az üvegbe, illetve pohárba 1-2 pillanatra, majd kihúzzuk, és az üveget gyorsan elhelyezzük a páciens hátán.
A másik lehetőség, hogy egy répa, vagy krumpli szeletbe függőlegesen egy gyufaszálat szúrunk, azt meggyújtjuk, és arra tesszük rá a poharat. A pohárban keletkező szívóhatás következtében az alatta lévő lágy részek kissé kiemelkednek és megduzzadnak.


A köpölyözéshez üveg, vagy bambusz - poharakat - használnak.


A köpölyözéskor a szívó hatás következtében a bőr és az alatta lévő izmok kiemelkednek és ezáltal kilazulnak, a bőr lassan lilás árnyalatot vesz fel. A poharakat kb. 10 percig hagyjuk a háton, esetleg lassú egyenletes húzással végig visszük rajta. Ily módon elérhetjük, hogy a csigolyák közti összes apró izom ellazul. A köpölyözés után kellemesen könnyűnek, lazának érezzük a gerincünket, mintha jó alaposan végig masszírozták volna.


A köpölyözés - hasonlóan a moxához - kiűzi a testből a hideget és a nyirkosságot, szétoszlatja a fájdalmat és a duzzanatokat, melegíti a meridiánokat, valamint helyre állítja a Chi és a vér szabad áramlását is.


Kiválóan alkalmazható nyak-, hát-, és derékfájásra, vállfájásra, tüdő gyengeségekre, mint például elhúzódó megfázás, vagy asztma.


Esetenként - mint például asztmánál -, véreztetéssel kombinálják a köpölyözést. Ilyenkor egy 3 élű akupunktúrás tűt szúrnak a bőrbe, és erre a pontra teszik rá a poharat. A szívás hatására kismértékben erősödik a vérzés, de ez természetes folyamat.

A kezelés során keletkezett lilás körök néhány nap után elmúlnak, de a köpölyözés jótékony hatását még sokáig élvezhetjük.
4.3 A moxa 


Kínában az akupunktúra és a moxa, azaz a melegítéses módszer nem feltétlen különül el. Gyakran együtt alkalmazzák oly módon, hogy a tű végére tesznek egy kis adagot a többnyire fekete üröm, gyapot, és somkórófű őrleményből, és azt meggyújtva ingerlik még inkább az akupunktúrás pontot és meridiánt.


Előfordul persze az is, hogy a moxát, önállóan alkalmazzák. S, hogy hogyan? Gyakorlatilag az akupunktúrás pontok illetve vezetékek, vagy épp nagyobb bőrfelületek felett gyógynövényeket égetnek el, és ennek hatására, a szövetekbe diffundálódó hő helyreállítja az energiakeringést, illetve a yin és yang energiák egyensúlyát a meridiánokban. A gyógynövények hője kiűzi a testünkből a hideget, a szelet, és a nedvességet. - A kínai medicina szerint ezek nagyon gyakori okozói a betegségeknek - .


A moxa kiválóan alkalmazható például krónikus izületi gyulladás esetén. Hosszan tartó hideg, nedves behatás a térd fájdalmas megduzzadását okozza, mert itt a vér és az energia megakad és felgyülemlik. (Bár általában ez történik minden gyulladásos folyamatnál, moxával csak a krónikus gyulladásokat szabad kezelni.)

Mivel a moxa yang tulajdonságú, (meleg), kiválóan alkalmas a Chí yang hiányának pótlására is.


A yang hiányos emberek jellemzői a következők:


szinte mindig fáradtak, mindig gyengének érzik magukat,
sokat ásítanak,
sápadtak,
a mozgásuk és a beszédjük lassú,
nehezükre esik a mozgás,
érzékenyek a hidegre, szeretik a meleg ételeket és italokat,
sok alvás ellenére sem tudják kipihenni magukat.


A moxát nem csak betegségek kezelésére használhatjuk, hanem megelőzésre is. A shaolin szerzetesek például nagy gyaloglások előtt gyakran megégették, és 40 napig hólyagosan tartották a lábszár külső oldalán lévő Zu Shan Li pontot, ezzel fokozva a lábak terhelhetőségét. Az általános erőnlét fokozására a has és a hát bizonyos pontjainak melegítése szolgál, főképp évszakváltásokkor. Jó példa még a megelőzésre, hogy pl. a Dél-Kínába utazók előzetesen moxáztak magukon 2-3 pontot, így kerülve el a maláriát, és az egyéb fertőzéseket.


A kezelés moxa rúddal, és fehérrépa alátétre tett labdacs elégetésével


A moxát használhatják - ömlesztve - , azaz a testre elhelyezünk egy vékony szelet fehér répát, és arra teszünk egy moxa golyót majd meggyújtjuk.

Egy másik módszer, amikor moxa hengert használunk, és ilyenkor a szivar alakúra csavart rudat gyújtjuk meg, és azzal melegítjük a szükséges felületeket.


A moxa nagyon lassan ég, és égése közben infra hőt bocsát ki, amely nagyon mélyen, akár a belső szervekig is be tud hatolni a szövetekbe. A moxa rúddal különféle módon melegíthetjük a testet:


körözhetünk az adott pont körül,
esetleg spirálisan haladhatunk a testfelület felett, vagy
használhatjuk például az un. - csipegetéses - módszert, amikor folyamatosan közelítünk, távolítunk a ponthoz.
Használhatjuk továbbá az un. - vasalás - módszert is, amikor az adott meridián, vagy testfelület felett oda-vissza mozgatjuk a rudat. A melegítést addig folytatjuk, amíg a mélyebb szövetek is átmelegednek, és a bőrön piros folt jelenik meg.
5. Akupunktúra


Egyre többet hallani az akupunktúrával való gyógyítási módszerről, amely már-már kezd divattá is válni.


Az akupunktúra része a hagyományos kínai orvoslásnak. Története hosszú múltra tekint vissza. Az akupunktúra az acus (tű) és a pungo (szúrni) szóból ered. Kínában már hat-hétezer éve alkalmazzák, de a nyugati világban csak a hetvenes években találkoztak vele.


Amikor Kína és az Amerikai Egyesült Államok viszonya javulni kezdett és egyre nagyobb betekintése lett a nyugati embernek Kína világába, akkor kezdett el ez az eljárás egyre népszerűbb lenni.

Nálunk sokáig tiltott dolognak számított, sok magyar orvos mégis titokban alkalmazta.

A Magyar Tudományos Akadémia csak 1989-ben engedélyezte a hagyományos kínai orvoslást Magyarországon.


Az akupunktúrának fő előnye az olcsósága, széleskörű és általában mellékhatás-mentes alkalmazhatósága. Az anyagi forrásokkal gyengén ellátott országokban ez igen jelentős szempont.

Az eljárás lényege

Az eljárás lényege, hogy tűket helyeznek a bőr megfelelő pontjaiba, amelyek a szervek felduzzadt energiaáramlását normalizálják, s a kiürülés és a feltöltődés újra kiegyenlíti egymást.


Először is meg kell állapítani, hogy melyik szervvel, szervekkel van probléma.

Ezt nyelv- és pulzusdiagnózissal állapítja meg egy kínai orvos. Ezek eredményiből meg tudja mondani, hogy a testben melyik energiacsatornában van zavar.

Persze még más diagnosztikai összetevőket is segítségül hívhat a pontos kórmegállapításhoz és ezek együttes eredményéből jön létre a végső diagnózis.


Ehhez a hagyományos rendszerben 361 pont állt rendelkezésre a test felületén, melyek száma a mai napig 2000 fölé nőtt! Ezek között vannak, amelyek inkább helyileg, mások általánosabban hatnak.

A pontok elhelyezkedése

A pontok a meridiánokon helyezkednek el, és meghatározott szervekkel állnak funkcionális kapcsolatban. Mivel az energiacsatornák az egész testet behálózzák, így a pontoknak van saját és más szervekkel való kapcsolata.


A legmegfelelőbb akupunktúrás pontok ott helyezkednek el, ahol ezek a meridiánok a bőrfelszínhez legközelebb futnak. A teljes testet behálózzák az energiacsatornák, ahogyan a vérerek.

A tű beszúrása

A beszúrás általában 3 - 10 mm mélységű. Az orvos a tűket többnyire a beteg szervtől távol helyezi el. A hüvelykujjba szúrt tű például a hasi fájdalmakat szünteti meg. Az akupunktúrás tűk hossza az 1cm és 15 cm között változhat.


A tűk elhelyezése pontos szabályok szerint történik!!


Régen ezt a módszert csak fájdalomcsillapításra használták, mára azonban tudjuk, hogy sok betegség kezelésére is alkalmas.


Hatékony:


a gyulladásos betegségek,
a keringési rendellenességek,
a magas vérnyomás,
érszűkület,
gerincproblémák,
asztma esetén.


Sőt ahhoz is hozzásegíthet minket, hogy lefogyjunk. Talán ez a leghatékonyabb módszer az alkoholizmus kezelésében, de számos más helyen is alkalmazzák.


Zhang Yao kínai professzor elmondta például, hogy felkereste őt egy kismama, akinek farfekvéses volt a babája. Azonban már az első kezelés után megfordult. Az akupunktúrának megelőző szerepe is lehet, a szembetegségek esetében is.


A pontok minden esetben indikátorként is szolgálnak. Ha valamelyik testrészünkön érzékeny egy vagy több pont, akkor az azt jelenti, hogy a csatornában ill. a hozzá tartozó szervben valamilyen gond lehet.


Az egészség fennmaradása érdekében a chinek ugyanolyan akadálymentesen kell áramolnia, működnie, mint egy nagyváros forgalmának. A betegségek dugókat okoznak, és az akupunktúrát alkalmazó orvos olyan, mint egy jó forgalmi rendőr. A tűk segítségével kezeli a csomópontoknál a lámpákat, hogy a yin és a yang újra áramolhassanak. Gyakran sokáig tart, míg a dugók eltűnnek, de az eredmény mindig ugyanaz: - a forgalom helyreáll, azaz az érintett meggyógyul, és teli lesz életenergiával.


A WHO a következő betegségeknél ajánlja


Légutak - orrgyulladás, nátha, visszatérő megfázás, akut mandulagyulladás, akut hörghurut és hörghurutos asztma, főleg gyerekeknél


Szem - kötő- és ideghártya-gyulladás, gyermekeknél rövidlátás, szürke hályog esetén


Száj - fogfájdalom, fogínygyulladás, torokgyulladás


Gyomor és bélrendszer - nyelőcsőgörcs, csuklás, akut- és krónikus gyomorhurut, gyomorsav okozta panaszok, krónikus bélfekély, székrekedés, hasmenés, epepanaszok


Menstruációs problémák - erős fájdalom vagy vérzés, rendszertelen vagy kimaradozó ciklus, miómák, ciszták, gyulladások, meddőség


Idegek és izmok - fejfájás, migrén, arcidegfájdalom, agyvérzés utáni bénulás ellen, vizelési problémák, ágyba vizelés, bordafájdalom, merev váll, merev kar és nyak, hát- és könyökfájdalom


Fogyókúra, dohányzásról és alkoholról való leszokás.


Vigyázat! Gyenge vérkeringésű és pszichikailag labilis emberek elájulhatnak a kezelés során.


Ki a jó akupunktúrás orvos?


Sajnos, ezen a területen is vannak - gyorstalpaló - képzések. Ezért ügyeljünk arra, hogy orvosunk megfelelő diplomával rendelkezzen:


Csak olyan orvoshoz forduljunk, akinek a képzése jó hírnevű intézményhez köthető!
Az akupunktúrás kezelést mindig alapos orvosi vizsgálatnak kell megelőznie!
Az esetleges fájdalmakról és rizikókról is tájékozódjunk!
Csak egyszer használatos tűvel engedjünk kezelést végezni!


Gyógyító szúrások


A kezelés során több tűt is szúrnak az akupunktúrás pontokba. A tű a fájdalom intenzitásától függően rövidebb vagy hosszabb ideig marad bent, krónikus fájdalmaknál általában 20-25, akut panaszoknál úgy 15 percig. A tűket szükség szerint mozgathatják, forgathatják, hogy a kezelt akupunktúrás pontokat stimulálják.


A hagyományos ezüst- vagy aranytű helyett az európai orvosok hajlítható acéltűt használnak, melynek hosszúsága 1 és 20 cm között változik. Léteznek úgynevezett tartós tűk is, amelyeket a beszúrást követően ragtapaszszal letakarnak.


---------------------------------------------------------------

A LÁTÁSROMLÁS MÁR SZEM AKUPUNKTÚRÁVAL IS GYÓGYÍTHATÓ!
( Fittség.hu )
05-03-02 07:33
A szem térképéből, az íriszből megállapítható, hogy hol vannak blokkok az egész szervezet energiakeringési rendszerében. A kínai orvoslás tanítása szerint a szem energetikai rendszere elsősorban a májjal és a vesével van szoros kapcsolatban, de ez - tapasztalataim szerint - egyénenként változhat.


Görgényi Zoltán: Dr. Ozsváth Mária holisztikus (Nem csak a betegség tüneteit, hanem az egész embert - annak testét, lelkét és szellemét is vizsgáló, azokat harmonizáló és egy-ségében kezelő) szemész, főorvos, természetgyógyász, Góczián Zsuzsa közre-működésével megállította, sőt visszafordította Zsuzsa 80 éves férjének szemfe-nék meszesedésből adódó rohamos látásromlását.Görgényi Z.: Zsuzsa! Hogyan jutottak el Ozsváth doktornőig?Góczián Zsuzsa: Férjemet 10 évvel ezelőtt agytörzsi keringési zavarok miatt kezelték hosszú ideig. Ezt követően szürke hályoggal műtötték egy neves klini-án, ahol azt is megállapították, hogy rohamos látásromlása a szemfenék meszesedése miatt alakult ki, de ezt nem tudták megállítani.

Ekkor fordultam Ozsváth főorvos asszonyhoz, akit az önök műsorából már rég-óta ismerek, és engem korábban hosszú gyötrelmes szenvedéstől szabadított meg terápiájával. Mióta a Tőle elsajátított módon élek a természetes élet-, és gyógymódok lehetőségeivel, nem csak szellemem, de lelkem is épül. Mindezt azért mondtam el, mert férjem, aki egy rendíthetetlenül materiálisan gondolkodó ember mindaddig szkeptikus volt a keleti és a természetes gyógymódokkal szemben, amíg az én látványos gyógyulásomat nem látta testközelből.

Úgy is mondhatnám, hogy amíg saját gyógyulásom példája nem győzte meg, hallani sem akart az addig számára csak "hókusz - pókusznak" tűnő módszerekről.

Végül, miután más megoldást nem látott, "beadta a derekát" és hajlandó volt eljönni velem a főorvos asszonyhoz, s ő lepődött meg a legjobban azon, hogy mindössze két szem akupunktúrás kezelés után visszatért életkedve és ereje, fel-kelt az ágyból és kiment az udvarra kertészkedni.Görgényi Z: Ezen kívül a javulás milyen jeleit tapasztalta Ön, mint kívülálló?Góczián Zs.: Néhány kezelés után észrevettem, hogy ismét jól látja a színeket és gyönyörködik is bennük. Megjött az életkedve, összehasonlíthatatlanul jobb a hangulata, határozottabb a mozgása és mindenben sokkal dinamikusabb lett.Görgényi Z.: Voltak-e ennél kézzelfoghatóbb jelei is a látásjavulásnak?Góczián Zs.: Férjem nagy focirajongó. A TV közvetítések nagy élvezetet okoztak számára, de a képernyőt korábban csak 30-40 cm-es távolságból látta. A 8. - 9. kezelés óta már 2 - 3 méter távolságból is jól látja a TV-t.Görgényi Z.: Dr.Ozsváth Máriától kérdezem: el tudná magyarázni leegyszerűsítve az Ön által kidolgozott speciális kezelési kombináció hatásmechanizmusát azoknak, akik nem értik, hogy a szemfenék meszesedésből adódó látásromlás hogyan állítható meg, ill. fordítható vissza egy energetikai kezelésnek tartott módszerrel, akupunktúrával?Dr. Ozsváth Mária: A szem nem választható el szervezet egészétől, annak energetikailag is szerves része. Ezért az általam kidolgozott speciális kezelési mód az írisz diagnosztikával kezdődik. A szem térképéből, az íriszből megállapítható, hogy hol vannak blokkok az egész szervezet energiakeringési rendszerében. A kínai orvoslás tanítása szerint a szem energetikai rendszere elsősorban a májjal és a vesével van szoros kapcsolatban, de ez - tapasztalataim szerint - egyénenként változhat. Tehát nem biztos, hogy mindenkinél a máj és a vese pontot kell megkezelni, mert vannak olyanok is, akiknek a gyomor, vagy a tüdő pontjába kell a tűt szúrni ahhoz, hogy csí, ill. hőenergiát tudjunk felküldeni a szemekhez. Bár tudományosan nem ez a pontos magyarázat, de talán ez a legérthetőbb válasz arra, hogy ugyanarra a betegségre az egyik páciensnek a feje tetejébe, a másiknak meg mondjuk a füleibe szúrom az akupunktúrás tűket.Görgényi Z.: Jól gondolom, hogy a szemfenékhez jutatott energiával, nem a meszesedés tüntethető el, hanem az elmeszesedett részek funkcióit átvenni képes környező sejteket és szöveteket lehet kondicionálni?Dr. Ozsváth M.: A meszesedés valóban nem tüntethető el, de az a terület a táplálékhiány miatt már egyébként is sok esetben működésképtelen. Ezzel szemben a körülötte lévő látóidegszövet és a látóideghártya még felerősíthető.

Ilyenkor a periférikus látásért felelős pálcikasejtek átveszik a látáskoordináló szerepet az éleslátásért felelős károsodott csapoktól, és ezzel párhuzamosan beindulhat a látás élesedése is. Ezzel a módszerrel tehát nem csak a megvakuláshoz vezető folyamat állítható meg, hanem sok esetben a látás élessége is javítható.

Forrás: Sanitas


Kyusho in Taekwon-Do

Kyusho. The 6 Ji Hands. Evan Pantazi

Kyusho. First Aide

Kyusho Jitsu. Kyusho Top 10 points
Bunkai for Naihanchi

Pressure points of the Torso

Sanchin Basic Analysis [Bunkai] (三戦基本分解)

Sanshin kata: applications

Scott Rogers Authentic Pressure Point - Volume 1: Fundamentals 

Hidden Throws & Takedowns from Karate Kata

DSI BAR DVD Intro

DSI Self Defense Quick Tip 2012-9

Body Alarm Reaction BAR with Michael Patrick

DSI Self Defense Quick Tip 2012-10

DSI Self Defense Quick Tip 2012-11

Kiai Kyusho Jitsu

A pressure point knock out

LEARN HOW TO KNOCK SOMEONE OUT IN 1 SECON

Knock Out Off Grab (by Master Dana Kiklis)

Atlanta Kyusho and Jujitsu - Choke Variation

Kyusho Jitsu knockout without prior practice

Kyusho Jitsu K.O.

Pressure Point Knockout Energy Dojo

Pressure Point Knockout - Neck Points

George Dillman Leg TKO (short version)

Kyusho Jitsu Seminar DKI Berlin 2008

CHANNELING KIAI: Directing Elemental Forces DVD Demo

Kyusho Jitsu

Kyusho Jitsu Seminar DKI Berlin 2008

Grandmaster Will Higginbotham and Master Mike Scarbrough Tran

Let It Flow - Dual DVD featuring Professon Leon Jay and Grandmast

Will Higginbotham teachin in USA

Gojushiho_Preview.avi

The Ryukyu Dojo - KO demonstration using Kata movements and 

Joint Lock Flow Pattern 3

Joint Lock Flow Pattern 7

This is Small Circle Jujitsu - Leon Jay

The Ryukyu Dojo - Finger Lock / Goose Neck KO out of Pinan 3

Kyusho-Jitsu Knock out PC and GB

Pressure point knockout

Pressure Point KO

Pressure Point Knock Out

Pressure Point Fighting

Pressure Point Defence from Headlock

Pressure Point on the Elbow

Kyusho Hakutsuru K.O. 2011

Okinawan Kyusho (急所) and Kiko (気功): An Introduction

Let It Flow - Dual DVD featuring Professon Leon Jay and Grandma

Another seminar by Oyata Seiyu shinshi (Part-2) *please see de

Oyata shinshi Seminar (slightly better quality)

Taika Oyata Knockout

Rick Clark Vital Point Technique Tutorial Part 4

Soto uke: Pressure Point Application

Soto uke: Pressure Point Application

Kyusho Pressure Points Instructor Course with Mark Kline

Okinawa Karate Techniques for Self Defence by Kapsalis Apostol

Hidden Throws & Takedowns from Karate Kata

Small Circle Jujitsu Closing, Striking, Locking #3

Naihanchi Nidan KO 3

DSI Class with GM Rick Moneymaker part 2

Scott Rogers Authentic Pressure Point - Volume 1: Fundamentals o

Scott Rogers Authentic Pressure Point - Volume 1: Fundamentals o

Pressure point knockout

DSI Pressure Points for Women Self Defense

DSI Combat Training Series SPEAR HAND Self Defens

Dragon Society International - Michael Patrick

Practical Kata Bunkai: Naihanchi Salutation and Opening Head Tu

Introduction to Seiken Budo: NIDAN & SANDAN, Part 1

Practical Kata Bunkai: Naihanchi / Tekki Shodan

Heian/Pinan Sandan Drills
Vital Points

Pressure Points Fingertip Power

Real Combat Tai Chi ..... Awesome!

Aikido Steven Seagal - The Path Beyond Thougt

World Combat Games 2013 - Aikido

Morohiro Saito In Rome 2000

Morihiro Saito: The Lost Seminars, Part 5
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése