2017. július 9., vasárnap

Energia aura csakra VI.

Energia aura csakra VI.Az aura megerősítése
Hogyan zárjuk le az auránkat?

 Karunk és lábunk összefonásával. Amikor a karunkat keresztbe tesszük, a felső aura „lezárul”. Ez azt jelenti, hogy az aura tömörebb és kisebb, illetve jóval sűrűbb lesz. Ennek eléréséhez még arra sincs szükség, hogy gondoljunk valamire, és az akaratunkra sincs szükség. Az aura lezárása ezzel az egyszerű művelettel magától történik. Most talán felmerül az olvasóban a kérdés: ez tényleg ilyen könnyű és egyszerű? A válasz:igen, pontosan ilyen könnyű és egyszerű!Auránk teljes lezárásához tehát csak arra van szükségünk, hogy keresztbe tegyük a karunkat és a lábunkat. 

Ez nagyon hasznos akkor, ha például egy nagy rábeszélőképességű ügynök akar ránk sózni valamit, amire semmi szükségünk, és ami csak feleslegesen megterhelné a pénztárcánkat. Amikor a karunkat és a lábunkat abból a célból tesszük keresztbe,hogy az auránkat tömörebbé és sűrűbbé tegyük, „az aura lezárási technikájának teljesen zárt pozícióváltozatáról”beszélünk.Amikor felettesünk előtt vagy értekezleten vagyunk, tartózkodjunk a teljesen zárt pozíciótól.

 Főnökünk, illetve környezetünk ezt úgy értelmezheti, hogy kötekedni akarunk és agresszívak vagyunk. Ilyenkor a „félig zárt pozíciót”érdemes választanunk. Ez abból áll, hogy keresztbe vetjük a lábunkat, a kezünket pedig egymásra tesszük az ölünkben vagy a hasunkon. A félig zárt pozíció előnye, hogy nem kelt provokatív benyomást, hanem éppen ellenkezőleg: a fogékonyság és az együttműködési készség érzetét kelti. További előnye, hogy segíti a világos és pontos gondolkodást,ami lehetővé teszi, hogy részvételünk hasznos legyen az értekezleten.Kísérlet az aura lezárásának technikájával: teljesen zárt pozíció 

Kérjük meg egy barátunkat vagy rokonunkat, hogy legyen alanya a következő kísérletünknek
1. Kérjük meg az alanyt, hogy üljön le. Karját és lábát egyelőre ne tegye keresztbe (nyitott pozíció).

2. Végezzük el a kezünk érzékenyítését. ( Akik nem rendelkeznek prána gyógyítási ismeretekkel, a függelékből megtanulhatják. )

3. Nézzünk az alanyra, és végezzük el felső, középső és alsó aurájának pásztázását mintegy 2-3 méterről. Pásztázásközben fokozatosan közeledjünk az alanyhoz. ( Akik nem rendelkeznek prána gyógyítási ismeretekkel, a függelékből megtanulhatják. )

4. Kérjük meg az alanyt, hogy tegye keresztbe a karját és a lábát.

5. Ismételjük meg a felső, középső és alsó aura pásztázását. Pásztázás közben fokozatosan közeledjünk az alanyhoz,hogy kitapinthassuk az auráit. Figyeljük meg a különbséget a nyitott és a teljesen zárt pozíció között.

6. Kérjük meg az alanyt, hogy tegye le a karját és a lábát.

7. Végezzük el ismét a felső, középső és alsó aura pásztázását. Van különbség?A műveletsort többször is megismételhetjük.A kísérletből láthatjuk, hogy amikor a kísérleti alany keresztbe fonja a karját és a lábát, a külső aura látszólag eltűnik,ám ahogy közelebb lépünk az alanyhoz, azt érezzük, hogy valójában nem tűnt el, csak kisebb és tömörebb – vagy más szavakkal sűrűbb és erősebb – lett. 

--------
Kísérlet az aura lezárásának technikájával: félig zárt pozíció 
1. Kérjük meg az alanyt, hogy üljön le. Karjai és lábát egyelőre ne tegyekeresztbe (nyitott pozíció).

2. Végezzük el a kezünk érzékenyítését.

3. Nézzünk az alanyra, és végezzük el felső, középső és alsó aurájánakpásztázását mintegy 2-3 méterről. Pásztázás közben fokozatosanközeledjünk az alanyhoz.

4. Kérjük meg az alanyt, hogy tegye keresztbe a lábát, és tegyeegymásra a kezét az ölében vagy a hasán.
5. Pásztázzuk a felső, középső és alsó aurát. Pásztázás közbenfokozatosan közeledjünk az alanyhoz. Figyeljük meg a különbséget anyitott és a félig zárt pozíció között.

6. Kérjük meg az alanyt, hogy vegye le egymásról a kezét a lábát.

7. Végezzük el ismét a felső, középső és alsó aura pásztázását. Figyeljükmeg a különbséget.A műveletsort többször is megismételhetjük.Ebből a kísérletből láthatjuk, hogy amikor a kísérleti alany keresztbe veti a lábát és egymásra teszi a kezét az ölében vagy a hasán, az alsó és középső aura teljesen, míg a felső aura részben lezárul. 
Energiavámpír 

Volt már olyan tapasztalatuk, hogy pár percig együtt voltak valakivel, és ez az idő elegendő volt arra, hogy úgy érezzék,elfogyott az erejük, és legyengültek? Nos, ilyenkor az történt, hogy az illető elszívta az éltető életenergiájukat. 

Ez nemrosszindulatból vagy rossz szándékkal történt, hanem tudat alatt, mert az illető fizikailag legyengült vagy beteg, és elegyengültsége vagy betegsége következtében vámpír módjára elszívja a környezetében lévő emberek pránaenergiáját (életenergiáját). Ha ilyen emberrel találkozunk, egyszerűen tegyük keresztbe karunkat és lábunkat, és ezzel zárjuk le az auránkat. Ily módon megakadályozzuk, hogy az illető elszívja az életenergiánkat. Egyszerű és igen hatásos módszer.

Ne reagáljunk 

Az aura lezárása nem elegendő. Amikor valaki dühös, és mi nem reagálunk rá, azt tapasztalhatjuk, hogy az illető csak még dühösebb lesz. A dühös energia visszaáramlik rá, és még jobban kihozza a sodrából. Ezt nevezzük „bumeráng-effektusnak”.Egy vita hevében az a helyes magatartás, ha megőrizzük a nyugalmunkat. 

Ha nem vesszük fel a másik provokatív megnyilvánulásait, és kívülállók maradunk, a provokáció nem hat ránk. Képesek leszünk higgadtan gondolkodni és megfelelően válaszolni. Ám abban a pillanatban, amikor felvesszük a kesztyűt, sebezhetővé válunk a negatívgondolatokra, amelyek hatása alól még akkor sem vonhatjuk ki magunkat, ha keresztbe tesszük a karunkat, lábunkat –igaz, a negatív hatás gyengébb, mint ha még ezt sem tettük volna meg. 

A vonzás elve alapján (ti. a hasonlótulajdonságok vonzzák egymást) amikor egy telepatikusan – még lezárt aurával is – sebezhető személy dühös lesz,dühös energiát és dühös gondolatokat vált ki és vonz magához a másik emberből. Ezért olyan rendkívül fontos, hogy ilyen helyzetben semlegesek maradjunk, és megőrizzük pozitív hozzáállásunkat.Áldás

Amikor valakit szeretettel és minden jóval megáldunk, elhárítjuk és átalakítjuk a felénk irányított negatívgondolatokat. Ennek hátterében a taszítás törvénye áll, amely kimondja, hogy az ellentétes tulajdonságok taszítják egymást. Jó megoldás, ha ilyenkor azt ismételgetjük magunkban: „béke”, „shanti”, „shalom” vagy „béke legyen veled”.

A dühöngőt – tudatosan („elménk szándékával”) – áldjuk meg békével. Ám mi a teendő olyankor, amikor nem akarunk ártani az illetőnek, aki dühös vagy durva energiát küld felénk, és nem akarjuk még rosszabb állapotba hozni annál, mint amilyenben van? Koncentráljunk a szívünkre, és azzal a szándékkal,hogy a negatív energiát nyugalommá, megértéssé és békévé alakítsuk, áldjuk meg az illetőt szeretettel.  

Ezzel semlegesítjük, vagy legalább minimálisra csökkentjük a bumeráng-effektus káros következményeit 

További gondolatok az átalakítási technikáról

Meg hatásosabb technika az, ha egyszerre koncentrálunk a szív- és koronácsakránkra, és így áldjuk meg a támadót szeretettel és békével. Ezáltal automatikusan rózsaszínű és aranyszínű energiát bocsátunk ki. Ezek az energiák nem csupán megvédenek bennünket, de a negatív gondolatokat és energiákat is pozitívvá alakítják.Az áldás aktusát Jézus, Buddha és más nagy spirituális tanítók is szorgalmazták. Jézus azt mondta: „Áldd meg azokat,akik megátkoztak téged.” Miért? Azért, mert ha szeretettel fordulunk valaki felé, aki megátkozott bennünket, az átok átalakul, az illető jobban érzi magát, és pozitívabban áll hozzánk. Ha azonban mi is dühösen reagálunk, azzal csak hasonló reakciót váltunk ki belőle, és soha nem lesz vége a csatározásnak. A gyűlölet gyűlöletet szül, a düh pedigdühöt. A megoldás egyszerű: kövessük a szent tanítást, és a gyűlöletet viszonozzuk szeretettel.
A kapcsolatok ápolása áldással 

Az áldással kapcsolatok is ápolhatok. Készítsünk listát azokról a személyekről, akikkel nagyon rossz a viszonyunk,akikkel rosszul bánunk, illetve akikkel hónapok vagy évek óta nem tudjuk megtalálni a közös hangot.

1. Koncentráljunk a szív- és koronacsakránkra a műveletsor alatt mindvégig.

2. Emeljük fel a kezünket áldásra készen. Képzeljük magunk elé azt a személyt, akit meg akarunk áldani (vizualizáció).

3. Halkan mondjuk; ki az illető nevét háromszor. A vizualizáció ne szakadjon meg. Miközben a szív- és koronacsakránkra koncentrálunk, és halkan ismételjük: „béke”, „shanti”, „shalom” vagy „béke legyen veled”, árasszunk szeretetet az illető felé,

4. A halk kántálási mintegy három percen keresztül folytassuk.

5. Ha vallásosak vagyunk, már a kezdet kezdetén kérhetjük Istent, hogy árasszon ránk szerető energiát, és áldásával ápolja az illetővel fennálló kapcsolatunkat. 

Ehhez az alábbi imát használhatjuk: „Legfelsőbb Isten, spirituális tanítók, és minden felsőbbrendű lény: köszönet a gyógyító energiáért és a kapcsolat ápolásáért. Köszönettel, igaz hittel.”És természetesen azokat az imákat is mondhatjuk, amelyeket már megszoktunk. Azzal, hogy isteni segítségértfolyamodunk, hatásosabbá tesszük az áldást.

6. A műveletsort mindenkivel ismételjük meg, aki a listánkon szerepel.

7. Az áldást hetente kétszer vagy háromszor ismételjük meg, ameddig szükséges. A kapcsolat általában egy vagy két hónap alatt lesz ismét harmonikus. Bizonyos esetekben a javulás tovább is eltarthat.Ha a szívünk tájékát nehéznek érezzük, helyi sepréssel távolítsuk el a felgyülemlést.

Hogyan érzik magukat az áldás után? Érzik a lelki békét? Fontos tudni, hogy az áldásra nemcsak a megáldott személyszempontjából van szükség, hanem önmagunk szempontjából is. Az áldás aktusa valójában a megbocsátás aktusa, ami elengedhetetlen a lelki gyógyuláshoz.

 Súlyos esetekben a megbocsátás és megáldás megtagadása azokkal szemben,akik sérelmet okoztak nekünk, meggátolja a lelki béke és gyógyulás elérését, sőt, megnő az esélye lelkiállapotunk további romlásának, a belső erjedésnek.Az aura megerősítése testmozgással 

Az erős aura természetes telepatikus védőpajzsként működik. A rendszeres testmozgással a test egészségesebbé válik.Ez automatikusan erősíti az aurát. A heti két alkalommal végzett félórás testmozgás már elegendő.

A látók megfigyeltek, hogy a testmozgás során nagyon sok elhasznált, szennyezett energia lökődik ki a fizikai testből és a belső szervekből, az energiatestből, a csakrákból és meridiánokból, valamint az aurából. 

Ezek tisztábbak,fényesebbek, egészségesebbek és erősebbek lesznek. Az energiakeringés nagymértékben javul. A rendszerestestmozgás pozitív fizikai és pszichés hatását nem lehet eléggé hangsúlyozni.Bármiféle testmozgás megfelel: a golf, az aerobic, az úszás, a kocogás, a hatha jóga, a tai-csi, a harcművészetek stb.

Ezek mindegyike tisztítja és erősíti az aurát. Az aura megerősítésének másik módja a prána légzés.Akik ismerik a prána gyógyítást, elvégezhetnek egy kísérletet az elmondottak igazolására. Testmozgás előtt pásztázzák végig csakráikat, belső szerveiket és az aurájukat, majd testmozgás után ismételjék meg a pásztázást. Meglepve fogják tapasztalni, milyen komoly mértékben megnőtt az aura, a belső szervek és a csakrák energiaszintje a sportolás hatására.A szerző több olyan pszichoterápiás esettel találkozott, ahol a betegek pszichés zavarokban szenvedtek.

 A csakrákat negatív elementálok (energiaparaziták) lepték el. Mivel fizikai testük és aurájuk erősen legyengült, könnyen megesett,hogy a betegek telepatikus megszállás áldozatai lettek. 

Az aura megerősítése meditációval 

A meditációnak többféle módja van. Általánosságban elmondható róluk, hogy beválnak. Amikor valaki meditál, a spirituális energia nagyobb mértékben áramlik alá. Ezért a meditáció komolyan befolyásolja, erősíti az aurát. Az egyik nagy hatású meditáció az ikerszív meditáció. Ez egy ősi meditációs fonna. Csak rangidős tanítványoknak tanították, és sokáig titokban tartották. A módszert most a nagyközönség is megismerheti. Akik nem rendelkeznek prána gyógyítói ismeretekkel, a függelékből megtudhatják, hogyan kell végezni. A meditáció hangkazettán és CD-n is kapható.Aki akar, kísérlettel győződhet meg arról, hogy az ikerszív meditáció hatására hányszorosára nő az aura. Ehhez mindössze annyit kell tennie, hogy a meditáció előtt és után végigpásztázza a kísérleti alany auráját, és összehasonlítja a két eredményt. Amikor rendszeresen végzünk meditációt, az aura tartósan is nagyobb és erősebb lesz. 

Erősítő póz Az aurát közvetlenül is megerősíthetjük, ha nyelvünket hozzáérintjük a szájpadlásunkhoz, és becsukjuk a tenyerünket vagy összefonjuk az ujjainkat.Miért kell hozzáérinteni a nyelvünket a szájpadlásunkhoz?

 Azért, mert ezzel teljessé válik az elülső és hátulsó meridián
közötti energiaáramlás, amivel megnő a test általános pránaenergiaszintje.

 És miért kell becsukni a tenyerünket?

Azért, mert ezzel a fölös prána energia, amely egyébként kifolyna a kézből, visszaáramlik a testbe. 
Ily módon megnő a test energiaszintje, és az aura még erősebb lesz.Amikor egymásba csukjuk a tenyerünket, és a nyelvünket hozzáérintjük a szájpadlásunkhoz, az aura kitágul és erősebb lesz. Amikor széttesszük a kezünket, és a nyelvünket levesszük a szájpadlásunkról, az aura viszonylag gyengébb lesz. 

Az előbbit „erősítő póznak” nevezzük. Az erősítő póz felvételével azonnal megnő az energiaszintünk, ugyanakkor megmaradnak az energiáink.

 A póz jól alkalmazható olyankor, amikor koncentrálnunk kell valamire, fontos utasításokat kell adnunk valakinek, vagy éppen egy fontos tárgyalásközepén vagyunk.

 A tenyér becsukásának, illetve összefogásának többféle módja is van:

1. Tegyük mindkét kezünket a hátunk mögé. A bal kezünkön hajlítsuk be a hüvelykujjunkat, aztán csukjuk be a tenyerünket, majd a jobb kezünkkel kulcsoljuk át a bal kezünket.

2. Bal kezünket tegyük a jobb kezünkre, és kulcsoljuk át a testünk előtt.

3. Csukjuk be mindkét tenyerünket. Hüvelykujjaink legyenek behajlítva. 

Tegyük zsebre a kezünket, hogy ne lássák. Hanem tennénk zsebre, és a csípőnk mellett tartanánk, azt az agresszió jelének vennék.
A módszerek hitelességéről meggyőződhetünk, ha előbb hagyományos pózban, majd erősítő pózban végigpásztázzuk kísérleti alanyunk auráját, és a két eredményt összehasonlítjuk. Tapasztalni fogjuk, hogy erősítő pózban az aura egyértelműen erősebb és nagyobb.Az aura megerősítése kristályokkal 

A testen viselt kristályok aktiválják a csakrákat, és erősítik az aurát. Ily módon telepatikus önvédelmi célokra is alkalmasak. Mielőtt azonban használnánk őket, meg kell tisztítanunk, és fel kell töltenünk őket. A „kristályok” közé tartoznak az ékkövek, drágakövek és féldrágakövek.A kristályok viselhetők medálként és gyűrűként. 

A tiszta kvarcból, cseh rubinból, ametisztből vagy zöld turmalinból készült hatágú kristály medálként viselhető. A hatágú kristály egyensúlyt teremt a felső és az alsó csakrák között. A medálként viselt kristályt lehetőleg a szív és a torok közölt hordjuk. A szíven nem szabad huzamos ideig viselni, mertkárosan befolyásolhatja a fizikai szívet.

Ha gyűrűként viseljük, a kristályt a bal vagy a jobb kéz kis- vagy középső ujján célszerű hordanunk. A gránát, amelyet a jobb kezünkön érdemes viselnünk, az aura megerősítésére és telepatikus önvédelemre egyaránt használható.Pesszimista szemléletű és negatív beállítottságú 
 személyek ne hordják, meri balszerencsét hoz rájuk. Ugyanakkor pozitív beállítottságú, optimista embereknek jószerencsét hoz.A cetrine is alkalmas telepatikus önvédelemre. Ugyancsak a jobb kézen viselendő. 

A zöld turmalin és a smaragdfertőtlenítő és tisztító hatása miatt gyógyítóknak, orvosoknak és pszichoterapeutáknak ajánlott. A bal kézen kell viselni.

 Az ametiszt, akárcsak a tiszta kristály, a jobb kézen viselendő. A gyémánt a telepatikus önvédelem különösen hatékony kristálya, amelyet a jobb kézen célszerű viselni. Nem szükséges vagyonokat költeni egy- vagy kétkarátos, jó minőségű gyémántra. 

Zárványos, enyhén sárgás gyémántok vagy épp egy gyűrű apró gyémántkövei is megteszik. Az egy karátot kitevő, több apró gyémánt sokkal olcsóbb, mint egy egy darabból álló gyémánt. Az olcsóbb gyémántok nagyjából ugyanazt a védelmet biztosítják.  
A kristály megtisztítása 

Viselése előtt a kristálymedált vagy gyűrűt meg kell tisztítani. Ennek több módja is van.Az egyik legegyszerűbb módszer az egy-két perces, folyó vizes, szappanos lemosás. Közben dörzsölgessük meg az ujjainkkal a kristályt. hogy a szennyeződések könnyebben eltávozzanak róla. Ugyanezt egy sós vizes lavórban is elvégezhetjük, és az is jó megoldás, ha sós vizes oldatban állni hagyjuk néhány óráig vagy napig.A kristály alkohollal is megtisztítható. Sós vizet ne használjunk nagy értékű kövekre. Ezek híg savval tisztíthatók meg. A tisztítást az ékszerészetben is elvégzik.
A kristály megtisztítása a korona- és kézcsakrális technikával

A kristályokról az úgynevezett korona- és kézcsakrális technikával is eltávolíthatók a korábbról rajta maradt lenyomatok és programok.

1. Érintsük nyelvünket a szájpadlásunkhoz.

2. Koncentráljunk a koronacsakránkra és a kezünkre.

3. Végezzünk körülbelül tíz mozdulatból álló seprést ezüstlila fénnyel vagy ragyogó fehér fénnyel a kristályon, azzal a szándékkal, hogy a korábbról rajta maradt lenyomatokat és programokat eltávolítsuk. 
A kristály feltöltése 
A kristály hatóerejét prána légzéssel, illetve imádkozással növelhetjük meg.

 
A kristály feltöltése prána légzéssel 
1. A kristály megtisztítása után végezzünk prána légzést a 7-1-7-1 technikával. Végezzünk hasi légzést. Lélegezzünk behét másodpercig. és tartsuk benn a levegőt egy másodpercig. Utána lélegezzünk ki hét másodpercig, és ne szívjunk belevegőt egy másodpercig. A műveletsort öt légzéscikluson át végezzük.

2. Tenyerünket helyezzük a kristály fölé, és végezzünk prána légzést további tizenkét légzéscikluson át. 

Ezzel egyidejűleg utasítsuk arra a kristályt, hogy szívja fel az általunk kibocsátott prána energiát.

3. Programozzuk be a kristályt az alábbi utasításokkal: „Megvédesz minden telepatikus támadástól és fertőzéstől.Megvédesz minden ártalomtól és veszélytől. A nap huszonnégy órájában védelmet biztosítasz számomra. Ez az akaratom. Úgy legyen.

4. Stabilizáljuk a kibocsátott prána energiát vagy áldást oly módon, hogy a kristály auráját világos fehér-kék pránával festjük be. A stabilizálásra azért van szükség, hogy megőrizzük a kristály hatóerejét, és megakadályozzuk az energiaelszivárgását. 

A kristály feltöltése imával 


A kristályok imával is feltölthetők:
Legfelsőbb Isten.spirituális tanítóm és minden spirituális tanító,szent mesterek és szent guruk,gyógyító angyalok és gyógyító segítők. fénylények és minden nagyok:
Köszönet ennek a kristálynak a megoldásáért, az útmutatásért,a segítségért és az oltalmazásért.Köszönet azért, hogy megóvtok mindenféle telepatikus támadástól, fertőzéstől, minden ártalomtól és veszélytől.Köszönettel, igaz hittel. Úgy legyen. Az imát háromszor mondjuk el. Stabilizáljuk a kibocsátott prána energiát vagy áldást. 

A kristályt hét egymást követőnapon töltsük fel, hogy a hatóereje valóban nagy legyen. A későbbiekben legalább hetente vagy kéthetente egyszermeg kell tisztítani és újra kell szentelni.

A kristályok erősítő hatásáról magunk is meggyőződhetünk, ha elvégezzük az alábbi kísérletet. Kérjünk meg valakit,hogy legyen a kísérletünk alanya, majd pásztázzuk végig az auráját. Kérjük meg, hogy viseljen kristálymedált vagy gyűrűt, majd ismételjük meg a pásztázást. 

Azután vegye le az ékszert, és ismételten végezzük el a pásztázást. Az eredmények összehasonlításával beláthatjuk, milyen komoly erősítő hatása van a kristályoknak.

A kristályok viselésének mellékhatásai 

Bár a kristályok valóban erősítik az auránkat, tudnunk kell, mikor szabad és mikor nem szabad viselnünk őket. Melyek azok a problémák, amelyek fennállása esetén kerülnünk kell a viselésüket? És vannak-e mellékhatásaik?A kristályok aktiválják a csakrákat. Különösen az alsó csakrákat.

 Ezért nem szabad kristályokat – s különösen nem nagyméretű kristályokat – viselniük azoknak, akik az alábbi rendellenességek valamelyikében szenvednek:

1. Magas vérnyomás vagy szívproblémák.

2. Jóindulatú és rosszindulatú daganat,

3. Ha nem a megfelelő kristályt választja ki egy pszichológiai zavarokkal küszködő személy, illetve nem szakértő tölti fel és programozza be azt, a beteg állapota tovább romolhat. A pszichológiai zavarokkal küszködő betegek által viselt kristályokat rendszeresen kell tisztítani.

4. Tudnivaló azoknak, akik haladó szintű meditációs technikákat követnek: a haladó szintű meditáció alatt viselt kristályok erősen megnövelik a kundalini-szindróma kialakulásának esélyét. A kundalini-szindróma álmatlanságban,fizikai gyengeségben, különböző testrészeken jelentkező fájdalomban, a vérnyomás növekedésében és a testtúlhevülésében nyilvánulhat m3. fejezet 

Hogyan hozzunk létre aurapajzsot? 

Az aurapajzs

Többféle aurapajzs létezik: az éterikus, az asztrális, a mentális és a spirituális aurapajzs. Ha nem kerülünk vészhelyzetbe, ritkán kell használnunk valamennyi aurapajzsot. A hétköznapi helyzetek kezelésére elegendő az éterikus aurapajzs. Ha valaki egy nyüzsgő nagyvárosban él, ahol nagyon nagy a stressz, az akaratlan telepatikus támadások ellen rendszeresen használhatja az éterikus aurapajzsot. Ez bizonyos fokig megvéd a telepatikus fertőzéstől és az éterikus és fizikai ártalmaktól. Abban is segít, hogy megőrizzük belső nyugalmunkat és elménk tisztaságát.

Az éterikus aurapajzs létrehozása 

1. Hunyjuk be a szemünket. Összpontosítsunk az alapcsakránkra és a gerincünk tövére.

2. Érintsük hozzá a nyelvünket a szájpadlásunkhoz.

3. Végezzünk prána légzést. Lélegezzünk be lassan, hét másodpercen keresztül. Tartsuk benn a levegőt egy másodpercig. Lélegezzünk ki lassan, hét másodpercen keresztül. Ne szívjunk be levegőt egy másodpercen keresztül. Az éterikus aurapajzs létrehozása alatt folyamatosan végezzünk prána légzést.

4. Képzeljünk magunk elé (vizualizáljunk) egy barackvirág- vagy világos narancsszínű, tojás alakú lámpát. Képzeljük el,hogy összemegyünk, és belépünk ebbe a lámpába, Képzeljük el, hogy benne vagyunk.

5. Lássuk belülről, hogy felülről, oldalról, alulról, elölről és hátulról – egyszóval minden irányból – körbevesz minket egy fényes, átlátszó, világos narancsszínű védőpajzs. Szilárd meggyőződéssel tapintsuk meg az éterikus aurapajzsot,hogy milyen erős és törhetetlen.

6. Vizualizáljuk, hogy az éterikus aurapajzs metálfényű világos narancssárga.

7. Végezzünk további prána légzést mintegy kilenc légzési cikluson keresztül.

8. Magunkban mondjuk: „Ez a pajzs megvéd minden telepatikus támadástól és fertőzéstől. Megvéd minden ártalomtól és veszélytől. Úgy legyen. Tizenkét órán át biztosítja védelmemet. Úgy legyen. A pajzs belülről áthatolható. Úgy legyen.”

9. Ha akarjuk, isteni áldásért is folyamodhatunk a Legfelsőbb Istenhez, spirituális tanítónkhoz és a felsőbb lényekhez:„Legfelsőbb Isten, spirituális tanítóim és minden felsőbb lény: köszönöm, hogy ezzel a védőpajzzsal megóvsz a telepatikus támadásoktól és fertőzésektől, valamint az ártalmaktól és veszélyektől. Köszönettel, igaz hittel. Úgy legyen!” 

A védőpajzs beprogramozása adott időtartamra 

Pontosan meg kell adnunk, mennyi ideig védjen bennünket a pajzs. Miért van erre szükség? Azért, mert ha nem programozzuk be például tizenkét órára, hatása rövid időn belül megszűnik. Ezért be kell programoznunk egy adott ideig tartó védelemre. Helyzettől függően általában tizenkét óra elegendő egy munkanapon. 

Belülről áthatolható” védőpajzs kialakítása 

Amikor be programozzuk a védőpajzsot, „belülről áthatolhatóvá” kell tennünk. Mii jeleni ez? Azt jelenti, hogy a pajzs megvéd minden külső telepatikus támadáslói és fertőzéstől, ugyanakkor minden negatív gondolat és érzelem, minden elhasznált, szennyezett energia képes távozni belőle. Ily módon, ha dühösek vagyunk, a dühös energia nem marad az auránkban. 

A művelettel a védőpajzs biztonságos lesz. Ha a pajzson nem lehet belülről áthatolni, saját telepatikus méreganyagaink fognak megmérgezni bennünket.A belülről áthatolható védőpajzs hátránya, hogy tulajdonosának dühe vagy kételye könnyen lerombolhatja. A belülről áthatolhatatlan védőpajzs ugyanakkor erősebb, mint az, amelyik belülről áthatolható. 

Ezért ha veszélyes helyzetbe kerülünk, célszerűbb belülről áthatolhatatlan védőpajzzsal védenünk magunkat. Az ilyen védőpajzsot rövidebb élettartamra, mindössze néhány órára kell beprogramoznunk. Ellenkező esetben azt kockáztatjuk, hogy telepatikusan megmérgezzük magunkat. Ez pedig pszichés zavarokban jelentkezik.

A védőpajzs befestése rózsaszínű-aranyszínű fénnyel

Amikor már megvan a védőpajzsunk, és valaki negatív gondolatot bocsát felénk, a gondolat többszörös erővel „pattan vissza” a pajzsról. Ennek következtében a pajzs véd ugyan minket, másoknak viszont árthat, beleértve szeretteinket is,akiknek nem akarunk ártani. Ezért a pajzsot fel kell ruháznunk azzal a képességgel, hogy átalakítsa a negatívgondolatokat és energiákat. Koncentráljunk a szív- és koronacsakránkra, majd „fessük be” éterikus aurapajzsunkat rózsaszínű-aranyszínűre, azaz bocsássunk köré ilyen színű fényt, azzal a szándékkal, hogy a ránk irányított negatívgondolatokat és energiákat nyugalommá, megértéssé és békévé alakítsa át.

A pajzs védelmi képességének megőrzése érdekében bevezetett tilalmak

Két dologra kell vigyáznunk:


1. Nem szabad félnünk vagy kételkednünk. Amikor védőpajzsot hozunk létre, szilárdan hinnünk kell abban, hogy a pajzs valóban ott van, megvéd bennünket, és áthatolhatatlan. Abban a pillanatban, hogy félni vagy kételkedni kezdünk, a pajzs meggyengül és áthatolhatóvá válik. A látók igazolták, hogy amikor valaki fél vagy kételkedik,védőpajzsa megremeg és összehúzódik.

2. Ne legyünk dühösek. Nagyon fontos, hogy megőrizzük a nyugalmunkat. Mihelyt dühösek leszünk, a belülről áthatolható pajzs felmondja a szolgálatot.Ezek az érzések – kétely, félelem, düh – károsan befolyásolják az aurapajzsot. Meggyengíthetik, felbomlaszthatják.

A belülről áthatolhatatlan védőpajzs erősebb a belülről áthatolható társánál. Nem befolyásolja, nem gyengíti meg sem félelem, sem kétely, sem düh. Ha azonban nem uralkodunk a gondolatainkon és az érzelmeinken, a telepatikus önmérgezés veszélyével kell szembenéznünk. Ezért mindennapi használatra belülről áthatolható védőpajzsot érdemes kialakítanunk.

Tárgyak és más személyek megóvása védőpajzzsal

A védőpajzs alkalmazásának módszerével nemcsak magunkat óvhatjuk meg, hanem másokat is. Például a gyermekünket egy erőszakos osztálytárstól, vagy a barátok rossz hatásától.Tárgyakat is megvédhetünk. Például az autónkat vagy a házunkat a tolvajoktól. Vegyük a ház példáját. A ház sokkal nagyobb, mint a testünk, s ezért hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy emiatt nehezebb védőpajzsot vonni köré. 

Ezt a téves mentális kondicionálást úgy tudjuk megszakítani, hogy a házunkat kicsinek képzeljük el, és így vizualizáljuk körülötte a védőpajzs létrehozását. Ily módon a tudatos elme nem gátolja a folyamatot. Ha nem vagyunk látók, de van olyan barátunk, aki rendelkezik a látás (clairvoyance) képességével, kérjük meg, hogy ő látja-e a védőpajzsot a házkörül. 

Ha nincs ilyen barátunk, a ház pásztázásával állapítsuk meg, hogy van-e körülötte védőpajzs.A védőpajzs működése „finomenergiát” igényel, ezért fokozatosan gyengül, és végül eltűnik. Emiatt újra kell töltenünk vagy újra létre kell hoznunk.

Házunkat vagy gépkocsinkat huszonnégy órán át védhetjük egyhuzamban védőpajzzsal. Ahogy gyakorlatot szerzünk a védőpajzsok kialakításában, képesek lehetünk olyan éterikus aurapajzsok kialakítására, amelyek élettartama hosszabb egy napnál, és akár napokon, heteken vagy hónapokon át védelmet biztosítanak.Más típusú védőpajzsok 

Szeretné megtanulni, hogyan készíthet más típusú aurapajzsokat? Ha asztrális védőpajzsot kíván létrehozni,koncentráljon a szívcsakrájára, 
ha mentális védőpajzsot, az ajna csakrájára, és ha spirituális védőpajzsot, akkor pedig a koronacsakrájára.

Az asztrális védőpajzs emocionális (érzelmi) védelmet biztosít. Az asztrális és spirituális védőpajzsok az éterikus aurapajzzsal együtt használatosak, hogy az képes legyen a destruktív gondolatokat és energiákat békés és harmonikus energiákká alakítani. Erről korábban már esett szó. A mentális védőpajzs a világos és objektív gondolkodást segíti elő 

Asztrális (emocionális) védőpajzs

Az asztrális védőpajzs meg hatékonyabbá teszi az éterikus védőpajzsot, és ily módon segít megőrizni lelki nyugalmunkat és érzelmi egyensúlyunkat pszichés terhet jelentő helyzetekben. Szívbetegek ne alkalmazzák ezt a technikát, mert állapotuk rosszabbra fordulhat. Az asztrális védőpajzs létrehozásához rózsaszínt vagy aranyszínt kellvizualizálni.

1. Koncentráljunk a szívcsakránkra.

2. Végezzünk mély prána légzést. Lélegezzünk be lassan, hét másodpercen keresztül. Tartsuk benn a levegőt egy másodpercig. Lélegezzünk ki lassan, hét másodpercen keresztül. Ne szívjuk be a levegőt egy másodpercig. A pránalégzést mintegy kilenc légzéscikluson keresztül folytassuk, amíg az asztrális védőpajzs elkészül.

3. Vizualizáljunk rózsaszínű fényt magunk körül. Vizualizáljunk egy rózsaszínű, tojás alakú lámpát. Képzeljük el, hogy benne vagyunk a lámpában.

4. Lássuk belülről, hogy teljesen körbevesz bennünket a fénylő, rózsaszínű, átlátszó védőpajzs. Szilárd hittel érezzük,hogy a pajzs törhetetlen és nagyon erős.

5. Vizualizáljuk (képzeljük el), hogy az asztrális védőpajzs metálrózsaszín..

6. Mondjuk magunkban: „Ez a pajzs megvéd minden érzelmi támadástól és fertőzéstől. Úgy legyen. A pajzsáthatolhatatlan. Úgy legyen. Legyőzhetetlen. Úgy legyen. Érzelmileg nem lehel áthatolni
Úgy legyen. Tizenkét órámul biztosítja védelmemet. Úgy legyen. A pajzs belülről áthatolható. Ez az akaratom. Úgy legyen.” 

Mentális védőpajzs 

A mentális védőpajzsot olyan esetekben alkalmazzuk, amikor arra van szükségünk, hogy elménk különösen tiszta legyen. Megvéd a gigantikus törzsi és nemzeti gondolatformáktól. Ezeket a gigantikus gondolatmonstrumokat egregoroknak” nevezzük. 

Az egregor kulturális kondicionálásban vagy kulturális részrehajlásban ölt testet. Van „jóegregor” és „rossz egregor”. Van faji egregor, vallási egregor, tudományos egregor, orvosi egregor stb.

Az egregort sok ember gondolata hozza létre huzamos időre. Ez a magyarázata annak, miért olyan nagy hatású. Afasiszta egregor még ma is erős. Ezért vannak illegális újfasiszta mozgalmak mind a mai napig.

Az egregor miatt az átlagember nem gondolkodik objektívan bizonyos témákról. A mentális védőpajzs elősegíti azelfogulatlan, tiszta gondolkodást. 

A mentális aurapajzs asztrális és spirituális védőpajzzsal egészíthető ki.Mentális védőpajzs sárga vagy lila színnel hozható létre.

1. Koncentráljunk az ajna csakránkra (a két szemöldökünk közti területre).

2. Végezzünk mély prána légzést. Lélegezzünk be lassan, hét másodpercen keresztül. Tartsuk benn a levegőt egy másodpercig. Lélegezzünk ki lassan, hét másodpercen keresztül. Ne szívjuk be a levegőt egy másodpercig. A pránalégzést mintegy kilenc légzéscikluson keresztül folytassuk, amíg a mentális védőpajzs elkészül.

3. Vizualizáljunk sárga fényt magunk körül. Vizualizáljunk egy tojás alakú, sárga lámpát. Képzeljük el, hogy kicsikvagyunk, és belépünk ebbe a lámpába. Képzeljük el, hogy benne vagyunk.
4. Lássuk belülről, hogy teljesen körbevesz bennünket a fénylő, sárga, átlátszó védőpajzs. Szilárd hittel érezzük, hogy apajzs törhetetlen és nagyon erős.

5. Vizualizáljuk (képzeljük el), hogy a mentális védőpajzs metálsárga.

6. Mondjuk magunkban: „Ez a pajzs megvéd minden mentális támadástól, befolyásolástól és elnyomástól. Úgy legyen.A pajzs áthatolhatatlan. Úgy legyen. Legyőzhetetlen. Úgy legyen. Mentálisan nem lehet áthatolni rajta. Úgy legyen.Tizenkét órán át biztosítja védelmemet. Úgy legyen. A pajzs belülről áthatolható. Ez az akaratom. Úgy legyen.” 

Spirituális pajzs 

A spirituális pajzs erősíti a többi pajzsot, és fokozza a hatásukat. Csak szükség esetén szabad igénybe venni. Nagyon hatásos védelmi technika. Rendszeres (például napi) használat esetén kundalini-szindróma léphet fel, amelyet nagyon 
nehéz gyógyítani.

 Ezért a gyakori használatától tartózkodnunk kell.

1. Koncentráljunk a koronacsakránkra.

2. Végezzünk mély prána légzést. Lélegezzünk be lassan, hét másodpercen keresztül. Tartsuk benn a levegőt egy másodpercig. Lélegezzünk ki lassan, hét másodpercen keresztül. Ne szívjuk be a levegőt egy másodpercig. A pránalégzést mintegy kilenc légzéscikluson keresztül folytassuk, amíg a spirituális védőpajzs elkészül.

3. Vizualizáljunk ragyogó fehér vagy ezüstlila fényt magunk körül. Vizualizáljunk egy tojás alakú, sárga lámpát.Képzeljük el, hogy kicsik vagyunk, és belépünk ebbe a lámpába. Képzeljük el, hogy benne vagyunk.

4. Lássuk belülről, hogy teljesen körbevesz bennünket a ragyogó fehér vagy ezüstlila fénypajzs. Szilárd hittel érezzük,hogy a pajzs törhetetlen és nagyon erős.  1. Vizualizáljuk (képzeljük el), hogy a mentális védőpajzs ragyogó metálfehér vagy metál árnyalatú ezüstlila.
  2. 6. Mondjuk magunkban: „Ez a pajzs megvéd minden támadástól, ártalomtól és veszélytől. Úgy legyen. A pajzs áthatolhatatlan. Úgy legyen. Legyőzhetetlen. Úgy legyen. Spirituálisan nem lehet áthatolni rajta. Úgy legyen. Tizenkét órán át biztosítja védelmemet. Úgy legyen. A pajzs belülről áthatolható. Ez az akaratom. Úgy legyen.”Choa Kok Sui Mester
Ez egy nagyszerű kríja a betegségekkel szembeni ellenálló képesség javítására és az aura erősítésére. A gyakorlat időtartama 7,5 percig hosszabbítható mindkét oldalon az 1. gyakorlatnál, és 15 percig a 2. és 3. gyakorlat esetében. Ez a gyakorlat erőteljes izzasztó hatású, szinte mindenféle emésztési zavar megszüntethető vele. Erősíti a kart, és kiterjeszti a személyiség védelmi erejét és kisugárzását.

1) Háromszög fekvőtámasz. Állj egyenesen. Hajolj előre és helyezd a tenyered a talajra, a tested így háromszög alakot vesz fel. Emeld fel a jobb lábad, a térded legyen kiegyenesítve. Kilégzés, hajlítsd a karod, és engedd le a fejed talaj közelébe. Belégzés, emelkedj fel az eredeti kiinduló háromszög pózba. Végezd a háromszög fekvőtámaszt 1,5 percig. Válts lábat és végezd további 1,5 percig.2) Könnyű ülésben nyújtsd ki a bal karod előre, mintha egy rudat fognál, a tenyér nézzen jobbra. A jobb tenyered lefelé nézve, keresztezve helyezd a bal öklöd alá. Emeld a jobb kezed a bal kézfejjel együtt úgy, mindkét tenyér jobbra nézzen, az ujjak legyenek összezárva. Belégzés, emeld a karod 600--ig. Kilégzés, engedd le a karod a vállakkal egy szintre. Tartsd egyenesen a könyököd. Lélegezz mélyen 2 – 3 percig. Ezután belégzés, nyújtsd ki a karod. Lazítás.
3) Tartsd mindkét karod maga előtt, a talajjal párhuzamosan, a tenyerek egymás felé néznek, kb. 15 cm-re egymástól. Belégzés közben nyújtsd a karod hátra, egymás felé nézve, közben tartsd a lehető legmagasabban. Kilégzés közben hozd előre a karjaid kiinduló helyzetbe. Folytasd 3 percig, mély ritmikus légzéssel.


http://waheguru.hu

Mi a hatodik érzék?
Morgan Freeman A Féreglyukon Át
YouTube-videoklipMorgan Freeman A Féreglyukon Át - S03E09 - Véget Ér-e Az Örök

  1. Mi a hatodik érzék?


    A hatodik érzék (vagyis a szubtilis érzékelés képessége) az a képességünk, mellyel képesek vagyunk a szubtilis dimenzió avagy az angyalok, szellemek, a mennyország stb. érzékelésére. Ide tartozik még az az adottságunk is, hogy megértjük az olyan ok-okozati összefüggéseket sok esemény között, melyek túlmutatnak az intellektusunkon. Érzéken túli érzékelés (ESP), tisztánlátáslátnoki képesség, előérzet, intuíció mind-mind szinonimái a hatodik érzék vagy szubtilis érzékelési képességnek. Ezen a honlapon a hatodik érzék, ESP és szubtilis érzékelési képesség kifejezéseket egymással felcserélhető módon használjuk.2. Hogyan érzékeljük és értjük meg a láthatatlan világot?


    A durva rezgésű, fizikai vagy látható világot az öt fizikai érzékünkön (ti. szaglás, ízlelés, látás, érintés és hallás), az elménken (az érzéseink) és az intellektusunkon (döntési képességünk) keresztül észleljük. Amikor a szubtilis (finom-rezgésű) vagy láthatatlan világról van szó, akkor az öt szubtilis érzékünkön, szubtilis elménk és szubtilis intellektusunkon – közismertebb nevén a hatodik érzékünkkel észlelünk. Amikor a hatodik érzékünk kifejlődik vagy aktiválódik, akkor az segít megtapasztalni a szubtilis világot vagy szubtilis dimenziót. A szubtilis világ ezen megtapasztalását más néven „spirituális tapasztalatnak” (Anubhuti) is hívjuk.


    A fenti képen egy hölgyet látunk, aki egy csokor rózsát szagol. Ez egy fizikai alapú tapasztalatot képez, ugyanis egyértelmű a rózsa illat forrása, ti. egy csokor rózsa. A másik képen egy másik hölgyet látunk, aki éppen a reggeli kávéját kortyolgatva, az előtte álló munkanapon tűnődik. Hirtelen, bármiféle látható ok nélkül, erős szantálfa illatot kezd érezni. Eleinte figyelmen kívül hagyja, ugyanis nem látja, hogy honnan jön és tovább issza a kávéját. Jóllehet, az illat követi őt a munkahelyére és körüllengi őt egész reggel. Megkérdez másokat is, hogy érzik-e az illatot, de mindenki nemmel felel. Ez egy spirituális tapasztalatot jelent. Ebben az esetben a hölgy tulajdonképpen egy a szubtilis dimenzióból áradó illatot érzékelt és az illatot a szubtilis szaglószervén keresztül szívta magába. Azt a képességet, mellyel érzékelni vagy tapasztalni tudjuk a szubtilis dimenziót az öt szubtilis érzéken, szubtilis elmén és szubtilis intellektuson keresztül, hatodik érzékünknek nevezzük.
3. Észlelés a hatodik érzék öt szubtilis érzékszervén keresztül


A világ az öt abszolút kozmikus elemből (panchamahabhoota) áll. Ezek a kozmikus elemek nem láthatóak, de felépítik a teljes teremtést. Ahogyan a hatodik érzékünk aktiválódik, egyre jobban kezdjük érzékelni ezeket az abszolút elemeket, kezdve a legdurvább rezgésűtől a legfinomabbig. 

Így tehát érzékelni kezdjük őket, sorrendben az Abszolút Föld, Víz, Tűz, Levegő és Éter elemeket, a nekik megfelelő szubtilis szagló, ízlelő, látó, tapintó és halló szerveken keresztül.

Az alábbi táblázat pozitív és negatív spirituális tapasztalatok példáival szolgál, melyeket a hatodik érzékünkkel, az öt szubtilis érzékszerven keresztül érzékelhetünk.
Amikor egy személy valamit érzékel a szubtilis érzékszervén keresztül, pl.: egy szagot, annak forrása lehet egy pozitív energiától (illat formájában), úgy mint egy Istenségtől, vagy egy negatív energiától (bűz formájában), úgy mint egy szellemtől.
4. Hogyan történik a hatodik érzék fejlesztése?

A szubtilis világ mindenütt körülvesz bennünket, de ennek ellenére mégsem tudjuk érzékelni. Meglehet, nem tudjuk érzékelni a szubtilis világot, mégis meglehetősen nagy hatással van életünkre. Ahhoz, hogy rá tudjunk hangolódni erre a világra, egy „spirituális antennára” van szükségünk, ti. a hatodik érzékünk felébresztésére. 

           A hatodik érzékünk spirituális gyakorlattal növekszik. A rendszeres spirituális gyakorlattal, mely megfelel a spirituális gyakorlatok hat alapelvének, elérhető a hatodik érzék fejlesztése - és ezzel együtt a spirituális szintünk növelése, mely által egyre nagyobb mértékben tudjuk érzékelni és megtapasztalni a szubtilis világot.

Hasonlóan ahhoz a televízióhoz, amely „fekete-fehér hangyákat” mutat, ha nem csatlakoztatjuk antennához – még akkor is, ha a televíziós állomás jelet sugároz, a TV-készülék nem képes fogni az adást, míg az antennához nem csatlakoztatjuk – ugyanígy a szubtilis világ és Isten jelenléte folyamatos körülöttünk, de nem érzékeljük, amíg el nem kezdünk spirituális gyakorlatokat végezni, mely cserébe élesíti a hatodik érzékünket.

Kérjük, tekintse meg cikkgyűjteményünket a hatodik érzék vagy szubtilis érzékelési képesség növeléséért végzett spirituális gyakorlatokról.

Néha találkozunk olyan emberekkel, akik képesek a szubtilis világ érzékelésére már egészen fiatal korukban, jóllehet nem végeztek semmiféle spirituális gyakorlatot. Ennek oka, hogy elegendő spirituális szintre tettek szert egy korábbi életük során végzett spirituális gyakorlatukkal. Ennek egy másik oka lehet, hogy gyerekkoruktól kezdve egy szellem (mágus) tartja megszállva őket. Ebben az esetben valójában a mágus (Mantrik) hatodik érzéke lép működésbe.
5. Hatodik érzék és spirituális szint


Ahogyan a spirituális szintünk növekszik, egyre nagyobb mértékben leszünk képesek érzékelni a szubtilis világot a hatodik érzékünkkel, azaz a szubtilis érzékelési képességünkön keresztül. Az alábbi táblázat bemutatja, hogy hogyan növekszik a hatodik érzékünk a spirituális szint növekedésével.


A fenti táblázatból látható, hogy a maximum, ami elérhető a szubtilis érzékszervek által, azt elérjük a 70%-os spirituális szinttel. Ennek megfelelően a spirituális szint további növekedésével az öt szubtilis érzékszerv általi szubtilis érzékelésben nincs további fejlődés. Ezzel szemben a szubtilis elme és szubtilis intellektus még folytatja ráhangolódását az Egyetemes Elemére és Intellektusra míg a 100%-os spirituális szintet
 el nem érjük. A lenti táblázatból azt láthatjuk, hogy mely a legkisebb spirituális szint amely szükséges az egyes szubtilis érzék általi észleléséhez, ha azt tisztán a spirituális szint függvényében tekintjük. Például, a szubtilis szaglószervünk esetében 40%-os spirituális szint szükséges.Míg ez az oszlopdiagram segít elmagyarázni a közvetlen kapcsolatot a spirituális szint és a hatodik érzék között, fontos megjegyeznünk az alábbiakat:


Ha valaki egy szubtilis illat érzékelésének spirituális élményében részesül, nem feltétlenül jelenti azt, hogy az illető elérte a 40%-os spirituális szintet. Ez az esetek többségében a spirituális szint vagy érzék pillanatnyi vagy átmeneti növekedéséből fakad, mely vagy egy intenzív spirituális gyakorlat, mint például Isten Nevének kántálásának következménye, vagy pedig Szentek társaságában való tartózkodásáé, stb.


De más elemek is hozzájárulhatnak egy ilyen tapasztalathoz. Például, ha egy szellem (démon, ördög, negatív energia,stb.) azt szeretné, hogy egy személy ürülék szagát érezze a ház körül, hogy megijessze az illetőt, akkor a spirituális energiája által ezt megteheti. Ez a célba vett személy spirituális szintjének szükséges növekedése nélkül történik.


Ez nem jelenti feltétlenül azt, hogy mindenki a 40%-os spirituális szinten szükségszerűen érzi a szubtilis illatokat. Egy személy spirituális szintje több tulajdonság függvénye; a hatodik érzék csak az egyikük. Lásd cikkünket a spirituális szintről
.


Ez szintén nem jelenti azt, hogy a személy az összes lehetséges szubtilis illatot 100%-osan érzékeli vagy, hogy állandóan és bármikor képes azt érzékelni.


Azt sem jelenti, hogy egy személy a 40%-os spirituális szinten vagy afelett szükségszerűen érez egy szubtilis illatot. Egy személySzentté válhat (ti. 70%-os spirituális szinten lehet) anélkül, hogy bármit is érzékelt volna az 5 szubtilis érzékszervén keresztül. Egy oka annak, hogy valaki nem részesül ilyen spirituális tapasztalatokban, az lehet, hogy korábbi életeiben már megtapasztalta ezeket, és most nincs szüksége rá. Jóllehet, minden Szentnek van hatodik érzéke, mely a szubtilis elméhez és intellektushoz kapcsolódik.

A grafikonról azt is kivehetjük, hogy az érintés és hallás szubtilis érzékét csak magasabb spirituális szinten vagyunk képesek érzékelni. Ennek oka, hogy ezek a legszubtilisebbek az öt szubtilis érzék közül.

6. Hatodik érzék (ESP) és nemek


A nők általánosságban erősebb hatodik érzékkel rendelkeznek, mint a férfiak. A nők számára az érzéken túli észlelés (ESP) természetesebb és a nők nagyobb valószínűséggel intuitívak, mint a férfiak. Ennek egyik fő oka, hogy a férfiak jobban intellektuális irányultságúak és jobban hajlanak a racionalitás felé.
Forrás: http://www.spiritualresearchfoundation.org/hu/

A hatodik érzék

E kifejezés legtöbbünkben misztikus érzéseket vagy kétségeket ébreszt, működését leginkább a vitatható tények vagy a természetfeletti területére soroljuk. Pedig a hatodik érzékről, vagy más néven, az érzékszerveken túli észlelésekről ma már nagyon is sokat tudunk.

Különleges emberi képességekről történelmünk kezdeteitől maradtak fenn legendák és leírások. A varázslók, sámánok, látnokok és próféták jóslatai-megérzései azt a meggyőződést alakították ki, hogy az ismert érzékszerveinken kívül más csatornákon keresztül is betekinthetünk a valóság eseményeibe. Ennek az ismeretlen és ritkának tűnő képességnek a rejtélyességét csak fokozta, hogy az ilyen úton szerzett ismeretek akár a jövőből is származhattak, gondoljunk például a bibliai jövendölésekre, a delphoi jóslatokra vagy akár Nostradamus látomásaira.


A hatodik érzékkel kapcsolatosan ugyanakkor általános nézet az is, hogy azzal csak kevés kiválasztott rendelkezik, és ehhez született készségek kellenek. Ennek megítéléséhez ideje definiálni ezt a képességet, egyben röviden bemutatva kutatási hátterét, a tudományos parapszichológiát is. Mintegy százötven évvel ezelőtt, a spiritizmus túlvilágképének és médiumi gyakorlatának kialakulása idején már a tudomány is érdeklődni kezdett ez irányban. A médiumok – akik a holt lelkek földi tolmácsának is tekinthetők – ugyanis gyakran közöltek olyan információkat, amelyeknek, ha túlvilági eredetét nem is, de logikán és szervi érzékelésen túli jellegét mindenképp bizonyítani lehetett.

A múlt század elején már nyilvánvaló volt, hogy létezik egy olyan fizikailag megmagyarázhatatlan általános emberi képesség-együttes, amivel valamilyen szinten mindenki rendelkezik. Ezeknek a pszi képességeknek az egyik csoportját pedig éppen az olyan észlelések képezik, amit akár hatodik érzéknek is nevezhetünk. Az érzékszerveken túli észlelésekhez – Extra Szenzoros Percepció (ESP) – tartozik a telepátia, a távolbalátás és a jövőérzékelés. Kérdés persze ilyenkor, hogy ha ezek a képességek mindnyájunkban megvannak – márpedig megvannak, – akkor miért olyan kevés közöttünk a látnok és a jós.


A választ tudati működéseink eltérő szintekből álló struktúrájában találhatjuk meg. Az ESP információi ugyanis a tudattalan szintjén hatnak ránk, amit a tudatos akarat kevéssé befolyásol, illetve éber tudatosságunk elől is jobbára rejtve marad. Az ESP ennek megfelelően inkább öntudatlan módon épül be döntéseinkbe és cselekvéseinkbe, amit ráadásul – többnyire kusza – vágyaink befolyásolnak – az információkat jól, esetleg rosszul használva fel. 

Ilyen értelemben a kivételes tehetségek inkább a szavakra fordításban, a tudattalan tudatossá tételében tekinthetők kiemelkedőknek. Általánosan igaz ugyanakkor az is, hogy intuíciónk, ösztönös megérzéseink használatát mindennapi életünkben nem annyira a tanulással, sokkal inkább mindent értelmezni és megmagyarázni akaró késztetésünk háttérbe szorításával tehetünk teljesebbé. Zajos korunkban nyilván nem könnyű feladat megtanulni hallgatni, ehhez a régi idők tanulságait hívhatjuk segítségül.

A vallásgyakorlatok és más türelmes filozófiák útján visszafelé haladva rábukkanhatunk olyan módszerekre, amelyeket részben a mai ezoterikus tanítások is képviselnek. A cél ezekben nem egyfajta mágusi hatalom megszerzése, hanem saját belső összefüggéseink feltárása, sorsunk felismerése és elfogadása, ami már a változtatás első lépéseit is jelentheti. 

A hatodik érzék látványos működése önmagában még nem az emberi boldogság záloga, sőt ennek sokszor a fordítottja igaz. A tudat magasabb dimenzióit megoldatlan sorsukkal egybekötő emberek – legyenek bár sok tekintetben zseniálisak – gyakorta hontalan lelkek. Gyerekként, felnőttként a hatodik érzék velünk él, átszövi, alakítja életünket. Üzenete az érzések és a megérzések fontosságára utal, arra, hogy megmagyarázottnak tűnő valóságunk okozatai mögött lényegesebb okok rejlenek.

Paulinyi Tamás
parapszichológiai kutató


Fejleszd a 6. érzékedet!

Mindenkinek van egy bizonyos 6. érzéke! Most megtanulhatod, hogyan fejlesztheted!

Ne görcsölj!

Görcsösen nem lehet kifejleszteni semmilyen érzékelést.Vedd úgy ezt az egész ,,hatodik érzék"-dolgot,mint egy játékot!Nagyon fontos a játék során,hogy mindig az a jó megoldás,ami erőfeszítés nélkül elsőnek beugrik.Ez nem gondolat,hanem inkább érzet.Viszont amint elkezdesz gondolkodni rajta,már értelmetlen az egész,és kudarcba fullad.

Senkinek-főleg magadnak!-nem kell megmagyaráznod azt,hogy miért érzel úgy,ahogyan!Egyszerűen járj utána a megérzéseidnek,fogadj szót neki-aztán csak figyeld,hogy mi történik.

Egy kis játék

A következő kis ,,játékokkal" magas szintre kifejleszteted a belső látásodat.

1.Amikor cseng a mobilod,ne nézd meg,hogy ki hív,hanem előbb próbáld ,,megsejteni",hogy ki lehet az.Ne csüggedj,ha nem találod el egyből!Hidd el,néhány nap gyakorlás után már pontosan tudni fogod,ki telefonál.

2.Kár unatkoznod a buszra várva Állj háttal a forgalomnak,és próbáld kitalálni,hogy milyen színű autó halad el a hátad mögött aztán persze ellenőrizd hogy helyes volt-e a megérzésed.

3.Ha bemész egy könyvesboltba nyári olvasnivalót keresni,nagyon figyelj a megérzésedre!Amelyik könyv borítója megtetszik,azt nyisd ki találomra valahol,fektesd rá a tenyeredet a kinyitott oldalra,és ha melegséget érzel akkor az a te könyved,ha nem akkor keresgélj tovább.

4.Eltévedtél? Semmi pánik! Ne kérdezősködj! Tedd össze három ujjadat(hüvelyk-,mutató-és középső ujj),majd indulj el a megérzésed szerint.Nos,megtaláltad a helyes irányt?

5.Vegyél elő egy dobókockát,és mielőtt dobnál vele,próbáld megtippelni,hogy milyen szám lesz a tetején.10-nél többször ne próbálkozz,mert elfáradsz.De hétről hétre nézd meg,hogy mennyit fejlődsz:10 dobásból hányat találsz el.

6.Mielőtt felhívnád a barátnődet,érezd meg,hogy milyen hangulatban találod őt.Könnyű lesz ellenőrizned.

7.Ismeretlen emberrel lesz találkád?Tippeld meg,hogyan néz ki,milyen lehet a ruhája,haja stb.

Segítő álmok

Az álmok ,,megfigyelése" segíti az intuíció fejlesztését.Minden reggel jegyezd fel az álmaidat egy ,,álomnaplóba".Figyelj a visszatérő szimbólumokra. Az álmaidban megjelenhetnek azok a tervek,amelyeket még a múltadból cipelsz de a jövődre is utalhatnak.

Forrás: 
http://www.fogaddmegbestfrends.eoldal.hu/cikkek/6-dik-erzek/


A hipofízismirigy és a tobozmirigy


Gondolatátvitel

Kevesebbet kellene olvasnunk és többet gondolkodnunk, ha azt akarjuk, hogy elménk gyarapodjék, és értelmünk fejlődjék. Ha komolyan vesszük elménk művelését, töltsünk minden nap egy órát valami komoly és súlyos könyv tanulmányozásával, s ötpercnyi olvasás után tíz percet gondolkozzunk, és így tovább az egész órán át. Ezzel szemben rendszerint úgy csináljuk, hogy gyorsolvasással eltöltünk egy órát, aztán félretesszük a könyvet a következő alkalomig. Ezért olyan igen lassú az emberek gondolaterejének a növekedése.

Azok, akik nem tudnak gondolkodni, de azt hiszik, hogy tudnak, nem nagyon haladnak előre. Jobb, ha tisztában vagyunk gyöngeségünkkel, mint ha erősnek képzeljük magunkat, holott gyöngék vagyunk. Gyöngeségeink felismerése – az elme elkalandozása, a meleg, a fáradtság érzése, mely az agyban fellép, ha huzamosabb ideig igyekszünk követni egy nehéz gondolatmenetet – megfelel annak az érzésnek, amelyet erős izommunka után izmainkban érzünk. Rendszeres és kitartó, de sohasem túlfeszített gyakorlással a gondolaterő éppúgy gyarapszik, akár az izomerő. S amint gyarapszik, hatalmunkba is kerül, és meghatározott céljainkra is felhasználhatóvá válik. Ilyenfajta gondolkodás nélkül a mentális test lazán összefüggő és szervezetlen marad. A koncentráció elsajátítása nélkül – tudniillik, hogy gondolatainkat egy dologra tudjuk összpontosítani - a gondolaterő egyáltalában nem is használható fel.

Manapság majdnem mindenki szeretne a gondolatátvitelhez érteni, és arról ábrándozik, milyen szép lesz, ha majd távollevő kedveseinkkel telefon és e. posta igénybevétele nélkül érintkezhetünk. Sokan azt hiszik, hogy ezt igen könnyű megvalósítani, és meglepődnek, mikor kísérleteik teljes kudarcot vallanak. Pedig olyan világos, hogy előbb gondolkozni kell tudnunk, mielőtt gondolatainkat átvihetjük; hogy a kitartó gondolkodásból származó erő képes csak a gondolatáramot a térben továbbítani. Az emberek legtöbbjének gyönge, bizonytalan gondolatai csupán apró rezdüléseket okoznak a gondolati atmoszférában, pillanatok alatt jelennek meg és tűnnek el, nem alkotnak határozott formákat, s az életüket fenntartó erő a lehető legcsekélyebb. Ha azt akarjuk, hogy gondolatformánk bizonyos irányban haladni tudjon, pontosan körvonalazottnak és vitalitással megtöltöttnek kell lennie, és elegendő erővel kell bírnia, hogy rendeltetési helyére érkezve önmagát reprodukáltatni legyen képes.

Két módja van a gondolatátvitelnek. Az egyiket fizikainak, a másikat pszichikainak nevezhetjük, az elsőt az agy és az elme együtt viszi végbe, a másikat az elme egyedül. A tudat megindít egy gondolatot, mely előbb a mentális, majd az asztrális testben okoz rezgéseket, hullámzásba hozza először az agy éterikus, majd sűrűbb alakú molekuláit; ezek az agyrezgések hatnak a fizikai éterre, amelyben a hullámok tovahaladnak, míg elérkeznek egy másik agyhoz, s annak sűrűbb és ritkább (éterikus) anyagában rezgéseket hoznak létre. A felvevő agy aztán rezgéseket okoz a hozzá tartozó asztrális és mentális testekben, s a mentális test rezgései kiváltják a tudatból a megfelelő megrezdülést. Ilyen sok fokozat van a gondolat haladásának ívén. Nem szükséges azonban ilyen körutat tennie. A tudat, mikor mentális testében rezgéseket hoz létre, ezeket egyenesen a felvevő tudat mentális testére irányíthatja, s elkerülheti a fent leírt körutat.
Lássuk, mi történik az első esetben. Van az agyban egy parányi szerv, a tobozmirigy, amelynek erejét és szerepét még nem ismerik a nyugati fiziológusok, s mellyel a nyugati pszichológusok semmit sem törődnek. A legtöbb embernél kezdetleges szerv csupán, de nem csökevényesedik, hanem fejlődik, s a fejlődés gyorsításával oly állapotba lehet hozni, amelyben tulajdonképpeni szerepét betöltheti, azt a szerepet, amelyet a jövőben mindenkinél be fog tölteni. A tobozmirigy ugyanis a gondolatátvitel szerve, éppen úgy, mint ahogy a szem a látás, a fül a hallás szerve.

Ha valaki erősen, megfeszített figyelemmel és koncentrációval gondol egy bizonyos dologra, tobozmirigyében gyönge remegést fog érezni, olyan érzést, mintha hangya mászkálna rajta. Ez a remegés a mirigyet körülvevő éterben megy végbe, s gyönge magnetikus áramot eredményez, ez okozza a mirigy sűrűbb molekuláiban a hangyamászáshoz hasonló érzést. Ha a gondolat elég erős ahhoz, hogy ilyen áramot indítson meg, akkor a gondolkodó tudhatja, hogy sikerült gondolatát oly élessé és erőssé tennie, hogy az immár átvihető.

A tobozmirigy éterikus részének rezgései a környező éterben hullámzást indítanak meg, ezek a hullámok kisebbek és gyorsabbak a fényhullámoknál. Minden irányban kiterjedve mozgásba hozzák az étert, az éterhullámok pedig, elérve egy másik agy tobozmirigyéhez, annak éterikus anyagában is hullámzást indítanak meg, s onnan sorban átjutnak az asztrális és mentális testbe, míg végül elérik a tudatot. Ha ez a második tobozmirigy nem tudja reprodukálni a hullámokat, akkor a gondolat észrevétlen marad, semmi hatása nem lesz, mint ahogy a fényhullámoknak sincs semmi hatásuk, ha vak ember szemét érik.

A gondolatátvitel másik módja az, mikor a gondolkodó egy gondolatot saját (mentális) síkján teremt meg, s nem küldi le az anyagba, hanem a mentális síkon irányítja közvetlenül a másik gondolkodóhoz. Ahhoz, hogy ezt akaratunktól függően meg tudjuk csinálni, sokkal magasabb mentális fejlettségre van szükség, mint a gondolatátvitel fizikai formájához, mert a gondolat küldőjének a mentális síkon is öntudatosnak kell lennie, hogy tudatosan végezhesse ezt a tevékenységet.

Közvetve és öntudatlan azonban mindnyájan használjuk ezt a képességet, mivel minden gondolatunk rezgést hoz létre a mentális testben, ezek a rezgések pedig - a dolgok természeténél fogva – szétterjednek a környező mentális anyagban. Semmi okunk sincs arra, hogy a gondolatátvitel fogalmát csupán bizonyos gondolatnak egyik személytől a másikra való tudatos és szándékos átvitelre korlátozzuk. Mindnyájan folytonosan hatunk egymásra ezekkel a határozott cél nélkül útra bocsátott gondolathullámokkal. Az un. közvélemény is jórészt ilyenekből keletkezik. A legtöbb ember nem azért gondolkodik így vagy amúgy, mert alapos megfontolás tárgyává tette a dolgot, és erre vagy arra az eredményre jutott, hanem azért, mert igen sok ember gondolkodik így, és viszi magával a többieket. Egy nagy gondolkodónak erős gondolata kirepül a gondolati világba, és a befogadásra alkalmas, fogékony elmék felfogják, reprodukálják rezgéseit, és ezzel erősítik a gondolathullámot, mely így megerősödve olyanokra is képes hatni, akiknél az eredeti rezgések teljesen hatástalanok maradtak volna.Ezek szintén hozzájárulnak a hullámok erősítéséhez, melyek most már nagy embertömegekre képesek hatni.

A közvélemény, ha egyszer kialakult, döntő befolyással van a nagy többség elméjére, mert szüntelenül hat minden egyes agyra, és bennük megfelelő hullámzásokat indít meg.

Vannak bizonyos nemzeti gondolkodásmódok, határozott és mélyre vágott csatornák a nemzet történelméből, küzdelmeiből, szokásaiból adódó gondolatoknak évszázadokon át való ismétléséből származnak ezek. Mélyrehatóan megváltoztatnak és színeznek minden elmét, amely az illető nemzetbe születik, s mindent, ami a nemzeten kívülről jön, megváltoztat ez a „nemzeti rezgésszám”. Mint ahogy a külső világból jövő gondolatokat mentális testünk módosítja úgy, hogy mikor hozzánk jutnak, eredeti rezgéseiket saját rezgéseinkkel gyarapítva – a kettő eredőjét – kapjuk meg, ugyanígy a nemzetek is a más nemzetektől érkező hatásokat a saját nemzeti rezgési sebességüknek megfelelően módosítva veszik csak föl. Ezért van az, hogy az angol és a francia, az angol és a búr, bár ugyanazokat a tényeket látják, saját előítéleteiket is hozzáadják még, s teljes jóhiszeműséggel vádolják egymást a tények meghamisításával, becstelen eljárásmódok alkalmazásával. Ha ezt az egyszerű igazságot felismernék, mennyi nemzetközi viszályt lehetne sokkal könnyebben lecsendesíteni, mint a mostani körülmények között, mennyi háborút el lehetne kerülni, vagy sokkal hamarabb befejezni. Akkor minden nemzet felismerné azt, hogy számolnia kell az adott gyarlóságokkal, s ahelyett, hogy a másikat tenné felelőssé a véleménykülönbségért, mindegyik keresné a középutat a két véglet között, s egyik sem ragaszkodnék mereven a saját álláspontjához.

Az egyén számára ebből az állandó és állandó és általános gondolatátvitelből egy igen gyakori kérdés áll elő: Mennyit nyerhet a jóból, és hogyan kerülheti ki a rosszat, tekintve, hogy vegyes légkörben él, amelyben folyton hatnak agyára a jó és rossz gondolathullámok. Hogyan védelmezzem magam az ártalmas gondolatátvitellel szemben, s hogyan vegyem hasznát az előnyöseknek? Elsőrendű fontosságú ezért, hogy ismerjük, miként működik a kiválasztó-képesség.


Mindenki önmaga gyakorolja a legállandóbb hatást mentális testére. Mások csak alkalomadtán hatnak rá, önmaga azonban folytonosan. A szónok, akit az ember meghallgat, a szerző, akinek a könyvét elolvassa, mind hat mentális testére. Ők azonban csak epizódok életében, míg ő maga állandó tényező. A hatás, amelyet önmaga gyakorol mentális testének összetételére, sokkal erősebb, mint bárki másé. Elméjének normális rezgési sebességét ő maga állapítja meg. Olyan gondolatokat, melyek ezzel a sebességgel nem egyeznek, félredob az elme, amikor megérintik. Ha valaki igazul gondolkozik, semmiféle hazugság nem vetheti meg lábát elméjében; ha gondolkodása szertettel teljes, gyűlölet azt meg nem zavarhatja; ha gondolatai bölcsek, tudatlanság meg nem béníthatja. Ebben rejlik a biztonság, s az igazi erő. Az elmét nem szabad parlagon hevertetni, mert akkor bármiféle gondolat gyökeret verhet benne. Nem szabad engednünk, hogy kénye-kedve szerint rezegjen, mert ennek az lesz a következménye, hogy minden futólag érintő rezgésre válaszol.


Ebben rejlik a gyakorlati tanulság. Aki megszívleli, hamarosan rájön értékére és fölfedezi, hogy gondolkodással az életet nemesebbé és boldogabbá lehet tenni, és elismeri a mondás igazságát, hogy bölcsességgel véget lehet vetni a fájdalomnak.
http://ophh.blogspot.hu/

Itt olvasható:
Wictor Charon - ÁKASHA KRÓNIKA
2. Hátsó lebenyének kivonata növeli a vérnyomást, csökkenti a pulzusszámot, izomkontrakciót hoz létre, különösen a belek perisztaltikus mozgását erősíti és az uterust szabályozza, amiért mint abortiv szer is használatos /pituitrin/. Egyidejűleg szabályozza a vér cukorellátását is. A glandula megbetegedése /pl. tumor/ általános elhízásra vezet.
Koppány írja: "Az agyfüggelék hormonjai irányítják a szilárd vázrészek, főképpen a csontrendszer fejlődését. Mi történik akkor, ha e mirigy működése túlnő a rendes határokon? 

Ha fiatalkorban történik ez a szerencsétlenség, mikor a csontosodás még nincs befejezve, akkor az egész csontozat és vele együtt az egész szervezet szinte korlátlan növekedésnek indult. Ilyenformán valódi óriások jönnek létre. De ha felnőttebb korban következik be a fokozott agyfüggelék-működés, akkor nem az egész szervezet, hanem csak egyes csontok: így az állkapocs, akar és lábszár fognak kóros módon megnagyobbodni. Az agyfüggelék megcsappant működése viszont általános visszafejlődést, elhízást, a csírasejtek termelésének pangását és a nemi jelleg meggyöngülését eredményezi. Az elhízással párosult nemi tehetetlenség az agyfüggelék megbetegedésére vezethető vissza."
Az óriásnövés, a gigantizmus tehát a hipofízis túlzott működésének következménye. Tudjuk a Hermetika titkos hagyományaiból, hogy Atlantisz egy bizonyos periódusában az atlantidák mágikus kísérletezése folytán óriás-fajok szaporodtak el a Földön, melyek kölcsönös háborúkban pusztították, végül pedig kiirtották egymást. Ennek a kornak mellékei a küklopsz-építmények, a Húsvét szigeti bálványok és az akkor uralkodó fajhoz alkalmazkodó őskori állatgigászok: az ichtioszaurusz, plezioszaurusz, dinoszaurusz és a mammutok. 

Az őskor lemuriái és atlanti korszakában általában nagyobb volt az ember teste, a hipofízis tevékenysége pedig a mainak sokszorosa. A lemuriái ember, de még a későbbi atlantidai is szörnyűséges óriás lenne a homo sapienshez viszonyítva. Az óriás-növésnek és a titánfajok fellépésének különben a mágikus kísérletezésen kívül még más, asztronómiai okai is voltak. A Föld akkoriban a Taurus csillagkép egyik csillag-halmazának közeli gravitációs mezejébe esett /M. 1647/, és a környező csillagóriások ösztönző hatása mint rendkívüli inger hatott a szárazföldi fajták növekedésére az akkor még magas fejlettségű hipofízisen keresztül. 

Abban az időben a hermetikus hagyományok szerint a naprendszer többi lakott planétáin is óriásnemzedékek éltek. A Messier 1647-es csillaghalmaz 850.000 évvel ezelőtt kb. feleúton, féktávolságra volt naprendszerünktől,1.600.000 évvel előbb pedig közvetlen közelünkben tartózkodott.
A belső elválasztású mirigyekkel foglalkozó tudomány másik nagy szakértője: dr. R. C. Hoskins "The Tide of Life" c. művében ezeket a további részleteket adja meg a hipofizismirigyről: "A pituitárium majdnem pontosan az agy közepén helyezkedik el. 

Súlya kb. fél gramm és 0,5 hüvelyk széles. Az állapotosság ideje alatt megnövekedik; ez az embrió anyagellátásával függ össze. Két részből áll, melyek egy-mástól fallal vannak elválasztva. Belső szerkezete rendkívül bonyolult. Az első és hátsó lebeny nem egyforma felépítésű. Az előlebeny mirigyszerű, s kiválasztási termékeket küld a vérbe. A hátsó lebeny kisebb az elsőnél, s működése a tudomány előtt még nem teljesen tisztázott. Vérellátása szűkös. Szerkezete részben ideg-fibrillum-okat, részben ganglionsejteket tartalmaz, amelyek - úgy látszik - az agy harmadik agykamrájával áll összeköttetésben. 

Az elülső lebeny a vérbe, a hátsó lebeny részint az előlebeny felé, részint visszafelé, az agyba küldhet hormont."
Jelenleg általában azt a mirigyet tartják a legfontosabb szabályozóközpontnak, s úgy hiszik, hogy ez a személyiség kifejezője. A karakteralkat, a temperamentum, a filozófiai hajlam, a koncentráció képessége, a tudományos tehetségek, egyszóval minden intellektuális vonás ennek a mirigynek összetételétől függ.
Úgy látszik azonban, hogy jelentősége még ennél is több, s minden élettani területre átnyúlik, mert elsődleges változások a pituitáriumban - változásokkal járnak a mellékvesében, a thyroidokban, a pankreászban, a szexuálhormonokban és az egész endokrinszisztémában.
A hipofízis rendkívüli súlyát az a körülmény adja meg, hogy kétoldali kontrollszerkezet. Egyfelől hormonális, másfelől neurális funkciókat végez, illetve ezeket a tevékenységeket szabályozza." - "A hypothalamikus régióban a hipofízis körül olyan centrumok vannak elhelyezve, amelyek a zsírmetabolizmust, a vízellátást, a növekedést és a szexuális fejlődést regulálják."
Nemcsak a testre hatnak tehát ilyenformán, hanem az egész endokrin rendszerre, magukra a kisebb kontrollköz-pontokra is.
A hetedik életévtől kezdve homokszerű anyag képződik a lebenyek körül kalcium és magnéziumfoszfátokból és karbonátokból.

 Ez az "agyhomok", melynek jelentőségével a tudomány nincs tisztában, rendkívül fontos szerepet tölt be. Hét éven alul teljesen hiányzik, úgyszintén nincs meg a született idiótáknál és az aggastyánoknál. Nyilvánvaló, hogy a foszfát- és karbonát szemcsék jelenléte az elmeműködésével függ össze, mégpedig annak virágkorában. Hermetikus hagyományok szerint az agyhomok képződésének titka a mentális elektromosság hatása a környező anyagra. Ha az agyhomokot operatív úton eltávolítjuk, rövid idő múltán újra képződik. Ez a regeneratív funkció a képződő alkatrészek fontosságára vall. 

A magasabb én, az Isteni Ego, csak hétéves korban veszi teljesen birtokába a testet, azért áll be az agyhomok képződése éppen ekkor. Öregkorban az Ego már leépít, s lassan újra kihelyezi tartózkodási helyét az agycentrumból.
A tobozmirigy élettani hatásáról és szerepéről a tudomány kevesebbet tud, mint a hipofíziséről. Foa olasz búvár eltávolította fiatal csirkék tobozmirigyét s meglepetve vette észre, hogy erre az állatok nemi jellegei rohamosan kifejlődtek és általában korai nemi érettség lépett fel.

 Maguk a nemi szervek is erősen megnagyobbodtak. Más-részről klinikai megfigyelések is - melyeket főleg Marburg bécsi idegorvos jegyzett fel - azt tanítják, hogy a korai nemi érettség oka a tobozmirigy megcsappant működésében van. Öt-hat éves kisgyermekek nemi szervei óriási módon megnövekednek, a gyermek a felnőtt habitusát ölti fel, vágyak gyötrik és szellemileg koraérett.

 A gyorsvirágzásnak azonban gyors hervadás vet véget, s a gyermek hamarosan elpusztul.
Mindezekből az adatokból az derül ki, hogy a tobozmirigy belső váladékot termel, melynek szerepe a csíramirigyek idő előtti működésének megakadályozása, azok sakkbantartása. Ha működése megszűnik, vagy megcsappan, az ivarzás azonnal előtör.
Ezek lennének a két misztériummirigy élettani funkciói, s ennyit tud szerepükről a biológia. Természetesen ezek a tevékenységek csak kis részei a pituitária és apineális okkult szerepének. Jó azonban ismerni a mirigyek élettani működését, mert már ebből is világosan kiderül, micsoda félelmes erők vannak ennek a két ellenőrnek kezére bízva, s ez is egy okkal több, hogy misztikus praxisunkban a legnagyobb körültekintéssel járjunk el, mert a veszedelem, amelyben helytelen gyakorlás esetén forgunk, igen nagy. A szervezetben lappangó növekedési határ ma is bármikor áttörhető, s a túlzott vérellátás hiperfunkciót eredményezhet a két mirigy egyikében, ami akromegáliára s más, beláthatatlan bonyodalmakra vezethet. A harmadik szem életre keltésénél tehát ajánlatos az előírásokat a legalaposabban betartani. Még jobb, ha szakértő mester vezeti a kiképzést.
Elengedhetetlen, hogy a gyakorlást olyan valaki irányítsa, akinek biológiai orvosi ismeretei megfelelőek, mert a gyakorlás során a szervezet háztartásában apró kilengések jelentkezhetnek, amelyek jelzik a munka menetrendjében szükségessé váló változtatásokat. Minthogy a fejlődés egyéni, nem is lehet a vezérfonálban egyetemes érvényű utasításokat adni a gyakorlás időtartamára nézve. De bizonyos periódusokban erőtúlhalmozódások, pszichikai és mágikus hiperfunkciók is fellépnek, s ezeket rögtön a kellő módon tanácsos levezetni, kiegyensúlyozni. Itt is, mint a misztikus tréning más fajtáinál, pozitív és negatív ciklusok váltakoznak munka közben. Sohasem szabad a pozitív, vagy negatív töltést túlhalmozni. Ez végül is biológiai hiperfunkcióra vezetne.

Az orgánum most az asztrálsíkkal áll összeköttetésben; az akarati, vágybeli, lassan kialakuló intellektuális funkciók szervévé alakul át. A változó körülmények, a fajok süllyedése, a planéta sorsát intéző egregórák irányítása mellett a felső mentális látás élettani központja elszakad az asztrálsíktól. Az ősi lemur kontinens pusztulása elégtelenné teszi a pusztán mentális szemléletet. A ritkább összetételű mentális anyag alkalmatlanná válik a fokozatosan lehűlő és ezzel sűrűsödő Föld felszínén az életfenntartására.

 Ez hozza létre az asztrális látás szemét. Egyidejűleg kifejlődik az érzékelés, a fokozottabb fájdalom és gyönyör átélésének képessége. Atlantisz bukása után a Föld még jobban lehűl, s már az asztralitás szerve is elégtelen; most fejlődik ki a fizikai látás szerve, a pituitárium pedig követi elődje sorsát, s visszavonul a kemény agyburok védelme mögé.
A tobozmirigy az ind antropológiában az ezerlevelű lótusz csakrájával egyezik meg, a pitiutárium az orrgyöknél fekvő Adzsna-csakrával. A hermetika ezenfelül még a fizikai sík szervét is megadja, ami a már duális szempárban van jelen. 

Tehát mindent összegezve: a tobozmirigy a mentálsík szerve, a hipofízis az asztrálsíké, a szempár pedig a fizikai síké. A mentális Glandula Pinealis még egységes, minthogy a nemek homogenitásának idejéből származik. A Pituitárium egységes, de már kettős tagozódású, mivel az atlanti korszak elején az ember még androgin-hermafrodita, később azonban követi a bekövetkező nemek kettészakadásának szimbolikus vonalát. A szempár már teljesen kettős, a Homo Sapiens duális természetének megfelelően. 

Az egyik szem pozitív, a másik negatív töltésű. Egyik az alsóbb asztrálsíkkal és feminin elemmel áll misztikus kapcsolatban, másik az alsóbb mentálissal és maszkulin elemmel. A baloldal negatív, feminin, asztrális, a jobboldal pozitív, maszkulin és mentális. A két szemen, a pituitárium antennáján és a Glandula Pineálison keresztül a titkos praxisban kiképzett neofita a három síkkal állösszeköttetésben. A három szerv a három hermetikus síkösszekötő hídja.
Magától értetődik, hogy az előkészítő biológiagyakorlat, illetve kezelés csak hosszú évek múlva állítja be annyira az endokrin centrumokat, hogy magasabb mentális képességek lépjenek fel, s ezek állandósuljanak.
Gyakorlatilag lehetséges volna sokkal rövidebb idő alatt is eredményt elérni, de - amint láttuk - ezt a tréninget a súlyos veszélyek miatt nem szabad túlerőltetni! Naponta mindössze néhány percet tölthetünk ezekben a pozitúrákban, kezdve 5 perctől, fokozva egészen 30 percig. Ezen túl azonban sohasem ajánlatos menni. Elég, ha naponta egyszer végezzük. Ha gyakorlás közben úgy érezzük, hogy az agyűri nyomás nagyon erőssé válik, szédülni kezdünk, vagy fejfájás lépne fel, a gyakorlást azonnal fel kell függeszteni. Ha a nyomás csak kismértékű és nem elviselhetetlen, nem törődünk vele, hanem tovább maradunk a felvett pozitúrában.
Bizonyos fokú nyomás - amint már mondottuk - elengedhetetlen, mert ez jelzi, hogy a biológiai erők meg-mozdultak és hatni kezdenek. Ilyenkor bizonyos fogásokkal, pl. azáltal, hogy halántékunkat két kezünk közévesszük, kiküszöbölhetjük a feszülési érzetet. Ha a feszülés erre sem szűnik meg, vagy túl kellemetlenné válik, rossz a pozitúra, vagy túl mély az előrehajlás. Mindkét esetben mesterünkhöz fordulunk. A gyakorlás későbbi stádiumaiban megszűnik minden nyomás és feszülési érzet.

Például az ókorban az óhéber próféták tudatosan az egyiptomi jóga embriópozitúrájában gyakoroltak. Ez a szokás a vallásalapító Mózestől származik, aki azt egyszerűen átvette egyiptomi mesterétől. Közismert a kínai jóga-meditáció szabályzat a messzemenő biológia előírásaival. Maga Buddha hét éven keresztül aszkéta életet folytatott, és a fizikai gyakorlatok minden válfaján átment megvilágosodása előtt, amely hétévvel gyakorlatainak megkezdése után állott be. Hasonló tudósítások maradtak fenn Pythagorasról - Hermes-Toth-ról is mint az atlanti jóga praxisának első leírójáról. Bárhova nézünk, bármelyik adeptust vesszük szemügyre az ókortól egészen az újkori látnokig: dr. Rudolf Steinerig, mindig azt látjuk, hogy a mesterek titokzatos gyakorlatokat végeztek, amelyeknek eredménye a harmadik személetre ébredése volt. 

A gyakorlatok különféleségük ellenére is azonos eredménnyel jártak, s akár tudatosan, akár nem, biológiai stimulusokat vezettek keresztül az agy elcsenevészedett központjain. A beálló eredmények azonban csak olyankor adtak teljes képet, ha a tréninget magas erkölcsi fokon álló egyén a szellemi síkokon való meditációval kötötte egybe. Ezen a kiegészítő részen fekszik az Ákasha-olvasás művészetének zöme, melyhez kivételes szellemi tehetség, tudás, intelligencia és sokoldalúság szükséges. Mert a misztériummirigyek életre keltése önmagában csak a biosz mágikus energiáit dobhatja felszínre, a magasabb tudatállapotok rejtelmeibe nem vezet be.

 Ezért a kiképzés mindig kettős. Kozmobiológiai és kozmozófiai. Csak ennek a két iránynak egyesítése adja ki az ősi atlanti ember: a Homo Mágus tudattartalmát s a még régebbi Homo Mentalis pszichikai élményeit. A biológiai faktorok fokozása elengedhetetlen, mert a jelenlegi gondolaterőnk elégtelen, a Homo Sapiens tudatának köre szűk, megismerő-képességének intenzitása alacsony. Az Ákasha engrammjainak megfejtéséhez pedig magas frekvenciára van szükségünk; a távoli kozmosz titánvilágaiból származó üzenetek megfejtésére rendkívüli képességeket kell kifejleszteni. A közönséges ember tudatának világossága gyertyafény az adeptus tudatának reflektora mellett.

 A kozmikus elme sokszázezer gyertyafény erejű reflektorok vetítőerejét igényli, úgyszintén a kozmikus öntudat. És az erő, a frekvencianövekedés önmagában még nem elegendő, mert ezenkívül a kozmikus üzenetek idegen, ismeretlen világnyelven vannak fogalmazva, tehát azt előbb el kell sajátítani, hogy értelmébe valaki behatolhasson. Az Ákasha azon a nyelven közvetíti tudósításait, amely a szellem őslétezésének világnyelve. A módszer szimbolikus, és az ősi ismeretek élő jelképei. Minél közelebb vagyunk a civilizáció kezdeteihez, minél régebbi korokra megyünk vissza, annál feltűnőbb, hogy a népek írása, nyelve, megnyilatkozási formája szimbolikus. A hieroglifák eredetileg élő képek átvitelei.
Az ősi kultúrember, az atlantida tudata mindenben élőképeket, sokdimenziós emblémákat látott. A képek magukban foglalták keletkezésük titkát, értelmét s jövőjüket. 

A gondolatok közlése is túlnyomórészt ideavetítésen alapult. Ez a fokozott képszerűség a mozgó, változó, folyamatos teremtés állapotában lévő formaalkotó tendencia a létesülés legnagyobb misztériuma, mely a halhatatlan ideák soha nem szünetelő tevékenységének következménye. Elképzelni, beszélni, vagy teremteni - egyetlen fogalom volt a mágikus atlantida számára! Ugyanez a mód volt időtlen idők óta az Őskozmosz általános nyelve. Ebből a forrásból sugárzódtak valósággá az Ákashából kilépve a megelőző Manvantárák tapasztalatai, s ez volt az, amit mint a fizikai lét célját, az ősanyag visszamaradt állaga Manu törvényeiként őrzött meg a későbbi örökké-valóságok részére.

Az ősi egyetemes szimbólumnyelv kulcsszavai azonban veszendőbe mentek az elállatiasodott ember számára. Noha az ábécét megőrizték a titkos hagyományok, minden neofitának újra meg újra meg kell tanulnia olvasni a természet könyvében. Az ábécén kezdve, egyszerűbb szavakat alkotva, később eljuthat az összefüggő mondatokig, s ha már elegendő gyakorlata van a nagy könyv ábráinak szemléletében, kezébe kaphatja a titkos krónika még nem közölt köteteit is.

Ennek az előkészítő tanulmánynak elvégzése alaposan próbára teszi a neofita türelmét és kitartását. A stúdium megköveteli, hogy testtel-lélekkel belemerüljünk az elmúlt világok eszmekörének jelképeibe. Az elemi útmutatás alapján tanulmányozni kell halott fajok vallástörténetét, régi mítoszokat, meg kell fejteni az istenek születéséről szóló hagyományok között rejlő magasabb értelmet. A régi világ szimbolizmusából magunkévá kell tennünk mindazt, ami hozzáférhető.
Akkor azután egy idő múltán, amely igen hosszúnak tűnhetik előttünk, minden természeti tárgyat, élőlényt, formát és cselekvést jelképnek fogunk látni. Az emberek tevékenységében örökéletű, személytelen tendenciák megnyilatkozását látjuk majd. De megelevenedik a lelketlen természet is, és a természeti erők játéka mint hatalmas elemi szellemek, démonok és cherubok élettevékenysége fog feltűnni. Ez az a pont, amikor érthetővé válik előttünk a nagy költő - Goethe - mondása:

"Minden földi dolog csak egy halhatatlan szimbólum, porba öltöztetve."


Forrás:
Wictor Charon - ÁKASHA KRÓNIKA
A Beszélő Fény krónikájában való olvasás tankönyve
Az F.H.R.C. mesterképző tanfolyamának titkos vezérfonala
                  TOBOZMIRIGY A TESTÜNK CSODÁJA

A tobozmirigy embernél az agy közepén, a két félteke között elhelyezkedő parányi mirigy, mely toboz alakjáról kapta a nevét.

A mellékelt ábrán jól tanulmányozható az emberi agy keresztmetszete és az egyiptomi szimbólum, aHórusz szem formai hasonlósága. Vajon az egyiptomi, ősi civilizáció többet tudott agyunk működéséről időszámításunk előtt 3000 évvel? Érdekes a feltevés és mélyen elgondolkodtató…Az agyunkhoz nyéllel rögzülő, fenyőtobozhoz hasonló alakú mirigyről sokféle vélekedés volt már az orvos-történet során, tartjuk pl. “harmadik szemnek” is… Mi az igazság, milyen érdekes összefüggések derülnek ki a tobozmirigyről?Anatómiai bizonyíték

Kevesen tudják, hogy anatómiai bizonyítékai is vannak a harmadik szemnek. A régészeti leletként megtalált halak koponya részén fellelhetõek a nyomai. Napjaink állatai pedig egy tobozmirigy nevû szervvel rendelkeznek, ami a koponyába bejutó fénytõl függõen mûködik. Persze nem csak az állatokban, hanem az emberi koponyában is találunk ilyet; nálunk ez egy borsó nagyságú mirigy, ami mélyen, a koponyaalapi részen helyezkedik el, és ugyanaz a szerepe, mint az állatoknál: a látószerv által felfogott ingerekre (azaz közvetetten fényre) reagál. Koordinálja az éjszakai/nappali hormonális mûködést, valamint az alvás/ébrenlét ciklusát, azaz idegen eredetû szóval a biológiai óránk ún. cirkadián ritmusát.

Hogyan befolyásolja a melatonin az alvás/ébrenlét ciklusát?

Működésének mélyreható vizsgálata során kiderült, hogy egy melatonin nevű hormont választ el, amely a véráramba kerül. Normál körülmények között ennek szintje alacsony napközben mivel a beeső fény a tobozmirigyben gátolja a melatonin nevű hormon termelését, míg más hormonokra, melyek a nappali életben fontosak, serkentőleg hat. A fény kihunyásakor melatonin termelődik, és álmosak leszünk. Éjszaka emelkedik meg, szintjének csúcsa pedig éjjel 3-4 óra körül van(REM), majd fokozatosan csökken, ahogy közeledik az idő az ébredéshez. Meditáció közben is igen sok szabadul fel!

A tobozmirigy és a melatonin termelése tehát erősen összefonódik az alvás/ébrenlét ciklusával, és az utóbbi években – gyakran megalapozatlanul – egyre nagyobb jelentõséget tulajdonítanak neki. Az kétségtelen, hogy a melatonin felelõs a hosszú utazáskor megjelenõ idõeltolódás által okozott problémákért. Ekkor ugyanis az történik, hogy a melatonin termelésének megszokott ciklusa és az azt szabályozó sötétség-világosság ciklusa már nem lesz szinkronban, aminek eredménye pedig fáradtság és rossz közérzet lehet. Az átálláshoz általában 5-6 napra van szükség. A melatonin közvetlenül a szervekre gyakorolt hatása ismeretlen. Az azonban mindenki elõtt ismert, hogy a fáradtság hatással van kedélyállapotunkra és teljesítõképességünkre.

Megnöveli a REM-ciklus hosszát, és élénk álmokat eredményez, emiatt alvászavar ellen adják. Hat a test hőmérsékletére, és álmosságot okoz. Befolyásolja az immunrendszert is, bár ennek módja még nem ismert. Antioxidáns – ennek következtében rákellenes – hatása van.Nem csak a növényeknek, az embernek is szüksége van napfényre

A szem és a fény tehát nem pusztán az agy képalkotásában játszik rendkívül fontos szerepet, hanem közvetetten a hormontermelésben és a pihenésben is. Jóllehet nem vagyunk képesek annyira hasznosítani a napfényt, mint a növények, de semmiképp sem szabad lebecsülni jótékony hatását.

A homlok közepén kifejlõdõ harmadik szem a mitológiában és jó néhány kultúrában gyakran visszaköszönõ téma. Õseink sejtettek valamit, vagy véletlen, hogy tényleg van egy mirigy az emberi koponyában, melynek ugyan az a szerepe, mint a szemeknek, vagyis a látószerv által felfogott ingerekre (azaz közvetetten fényre) reagál?


Dr. Rick Strassman munkásságának köszönhetően (lásd előző videó) mára már tudjuk, hogy a tobozmirigy képes egy erős hallucinogén anyag, a DMT (dimetiltriptamin) előállítására is.

A DMT számos növényben is megtalálható, pl. a híres Ayahuascában is, amit a dél-amerikai sámánok ősidők óta használnak a szellemvilággal való kapcsolattartásra.

A DMT képes az ember tudatát a teste elhagyásával “túlvilági” síkokra szállítani, és azok a dolgok, amiket az ember ott lát, azok nem hallucinációk, hanem valódiak, ugyan úgy valódiak azok az intelligens lények is, amik ezt a síkot lakják.

Kijelenthetjük, hogy a tobozmirigy a metafizikai “harmadik szem” biológiai szerve.

A harmadik szem segítségével olyan dolgokat láthatunk, melyek a hétköznapi szemek számára láthatatlanok. A gyerekekben még jól működik, ezért fogékonyak a “természetfeletti” jelenségek észlelésére. Biztos mindenkinek voltak furcsa “álmai” és élményei gyerekkorában, melyeket nem tudott megmagyarázni. A gyerekek olyan dolgokat is látnak, amiket a felnőttek már nem. A tobozmirigy felnőttkorra nagyrészt elveszíti a különleges képességeit, de egy baleset vagy különleges technikák újra aktiválhatják. Sokszor lehet hallani olyat, hogy valaki egy fejsérülés után elkezdett szellemeket látni és hasonlók.

Az inaktiválódás bizonyos anyagok lerakódása és felhalmozódása, valamint a spirituális funkciók kihasználatlansága miatt következik be. Pl. a fluorid nagy mennyiségben képes felhalmozódni a tobozmirigyben (pl. fogkrémből). A sok lerakódott ásványi anyag valamint a kihasználatlanság működésképtelenné teszi a tobozmirigy harmadik szem funkcióját és ez felnőttkorra (de inkább 10-15 éves korra) általában be is következik.

Bizonyos technikák segíthetnek újraaktiválni a harmadik szemet, pl amikor az ember olyan hangokat ad ki, amik rezgésbe hozzák a tobozmirigyet.


VILÁGBIZTONSÁG NYÍLT TÁRSASÁG JELKÉPRENDSZERE A TOBOZMIRIGY

AZ EMBERI AGY FELÉPÍTÉSE – HÓRUSZ SZEMEA vizuális gondolkodással, a meditációval, a képzelettel és az álommal szoros kapcsolatban.
Így vagy úgy, de az agy, az egy! Elölnézetből egy hármashalom. A köztiagy a két agyfélteke között sólyom alakot formál. A sólyom kitűnő látásáról ismert, ezért méltán hordozza magával a képi gondolkodás, a szárnyaló képzelet szimbolikáját is.

Figyeljük meg az ősi egyiptomi ábrázolások adta hasonlóságokat! A köztiagy, az agy középső része tartalmazza az álmok, a meditatív állapot és a vizuális gondolkodásmód alapját képező tobozmirigyet. Az agy (más néven agyvelő; ógörögül ἐγκέφαλον, enképhalon, „a koponyában”) a gerincesek központi idegrendszerének a koponyaüregben elhelyezkedő része.

Énképhalom!

Az epitalamusz a tobozmirigy szárában található mag (Nucleus habenularis). A tobozmirigy (glandula pinealis; corpus pineale) egy kis, kúp alakú képlet, amelyet a tobozmirigy szára (habenula) a köztiagyhoz rögzít. Hátrafelé nyúlik, így a középagy hátsó felszíne mögött fekszik.
A legősibb, középső részt köztiagynak és hüllőagynak is nevezik.


KALCIT MIKROKRISTÁLY AZ AGYBÓL, A TOBOZMIRIGYBŐLPásztázó elektron mikroszkóppal készült felvétel.
A Kalcit lapokban alkotja a kristályszerkezetet.
Az emberi agyból, a tobozmirigyből elkülönített mikrokristály.

A kalcit, mint “mészkő-észkő”..

Gondoljunk bele, milyen sok információ tárolható a lapokon.
Egyes kalcit kristályok vastartalommal bírnak, így az agy elektromágneses tulajdonságain keresztül kölcsönhatásban állnak. A kémiai-biológiai folyamatokkal szintén kölcsönhatásban áll ez a rendszer.
Agyunk közepén helyezkedik el, az evolúciós szempontból legősibb részén. Harmadik szemként is hívják. Melatonint termel mely a mélyalvásért is felelős. Hatékony rákellenes szer. Teljesen sötétben jobban termelődik. A kék fény hatására szinte megszűnik a termelődése. A tobozmirigy környékén a fluor 70-szer nagyobb koncentrációban fordul elő mint a test bármely más pontján.
A Fluor önmagában az egyik legerősebb méreg és a legerősebb katalizátor.
A fluor a legelektronegatívabb az összes elem közül.


AZ EMBERI AGY KÖZEPÉN TALÁHATÓ TOBOZMIRIGY TARTALMAZZA: TERMÉSZETES MIKROKRISTÁLYOKA tobozmirigyben lévő kalcit kristályok egy része vastartalmuk miatt elektromágneses tulajdonságokkal bír. (mészkő-észkő)

Kémiai hatásra a kristályszerkezetben változás jön létre.

A vaterit kalcium-karbonát, a borátok, karbonátok, nitrátok ásványosztályban az önálló kalcitcsoport tagja. A hexagonális rendszerben kristályosodik. Főleg ortorombos kristályokban található. Gyakori tömeges kristályos, finomszemcsés megjelenése. A kalcit és aragonit polimorf változata, megkülönböztetni csak a kristályszerkezet alapján lehet. Nevét felfedezőjéről, Henrich Vater német minerologusról kapta.

Az agy belső részét a biológiai és elektromágneses rendszerek védik, ugyanis más részei is tartalmaznak mágneses és vastartalmú részecskéket.


KALCIT KRISTÁLYOKPásztázó elektron-mikroszkóppal (Scanning Electron Microscope) készült kép.
Az aragonit karbonát ásvány, dimorf alakja a kalcit, vagy mészpát. Kristályai rombos oszlopok sokszor tű alakú halmazok; gyakoriak az összenőtt többszörös ikerkristályok. Az aragonit rostosan, gömbösen, kéreg módjára, és ágas-bogas formában is megtalálható. A színeződéseket elsősorban a vas (Fe) tartalom okozza.
Az emberi agyban, a tobozmirigyben előforduló, mágneses kristályszerkezetek.


AZ AGYBAN MEGTALÁLHATÓ MÁGNESES TULAJDONSÁGGAL BÍRÓ RÉSZECSKÉK: MAGNETIT

Pásztázó-elektronmikroszkópos kép az emberi agy hippocampus (kampós) részéből: magnetit részecskék
A hippokampusz (hippocampus) az előagy (nagyagy) egy része, az emberben a halántéklebeny csúcsában, a kéreg (a hatrétegű neocortex) alatt található képlet, a gerincesekben az archicortexet (archipalliumot) képezi. Ötrétegű kéregből épül fel (allocortex). Nevét az emberi agy koronális metszetében megjelenő, csikóhalra (lat. Hippocampus) emlékeztető, görbült formájáról kapta. A primitív emlősökben az agykéreg felszínének 30-40%-át is kiteszi, az emberben ez az arány már elenyésző.
A magnetit (Haidinger, 1845) , vagy más nevein: mágnesvasérc, mágnesvaskő egy vastartalmú szabályos rendszerű oxidásvány amely a spinellcsoport ásványegyüttes tagja. Ikerkristályai gyakoriak. A legfontosabb vasérc.
Ezen felsorolt kristályok tulajdonságaik alapján reagálnak az eletromágneses térre, a körülöttünk lévő rezgésekre. Finomérzékelésnek vagy érzék feletti érzékelésnek is hívják azt ha valaki tudatosan képes “fogni” a körülöttünk lévő teret. Biztos volt már olyan, hogy valaki ellenszenves volt pedig nem tudtál róla még semmit. De érezted, hogy valami zavar vele kapcsolatban. Vagy fordítva, mintha már ezer éve ismernéd annyira jól kijöttök. Ekkor egymásra ”hangolódtok”.
A távérzékelésben (EPR -paradoxon vagyis féreglyuk) is fontos szerepe van, gondolsz valakire és 1 perc múlva pont Ő hív telefonon. Megérzed valamelyik hozzátartozóddal történt valami….de akár a jövőbe is belelpillanthatsz.
A tobozmirigy ezen lehetőségeit lehet tudatosan is végezni, erősíteni. Erre sok guru, jógi képes, de akár átlag ember is, ha vigyáz erre a szervre és nem hagyja ezen funkció idegpályáit elhalni (szóval tudatosan vagy anélkül, de gyakorol, testben lélekben szellemben tisztulni).
Tobozmirigy kristályok 
A modern orvostudomány a közelmúltban fedezte fel, hogy az emberi agy belsejében, legfőképpen a tobozmirigy állományában kalcit kristály struktúrák vannak beépülőben. Sok gyermek ma már az agy aktív kristályos elemeivel születik. Az emberiség nagy része viszont kénytelen a fejlődése érdekében saját indíttatásából aktiválni azokat.
A fentiek tükrében rendkívül izgalmasnak tűnik a kérdés, hogy mi is lehet a funkciója ezeknek az ásványi képződményeknek és kristályos struktúráknak az emberi agy belsejében. Főleg akkor, amikor tudjuk, hogy a kristályok a legmagasabb rezgésszintet képviselik az ásványbirodalomban.
A kristályok több mint 80.000 éve állnak az emberiség szolgálatában. Az ősi civilizációkban gyógyításra, illetve információ- és energiahordozóként használták őket. Atlantiszban például a gyermekek a homlokukhoz, közvetlenül a harmadik szem pontjához érintett kristályokból férhettek hozzá a tudás anyagához – természetesen ráhangolódva a megfelelő hullámhosszra. A kristályoknak sok ágazatban van jelentősége már napjainkban is, többek között az informatikában, a híradástechnikában, az óraiparban, az űrkutatásban, a hadiiparban, az alternatív gyógyászatban stb.
Még izgalmasabb a gondolat, ha tudjuk, hogy ezeket a kristályokat, az Univerzum bármely más pontján fellelhető kristályokhoz hasonlóanfinomhangolással az ember szolgálatába lehet állítani. Elektromos, elektromágneses és mágneses impulzusokat közvetíthetünk, vagy fogadhatunk a segítségükkel.
Az elektromos frekvenciák (rádióhullámok) természetüknél fogva áthaladnak a testeteken, anélkül, hogy különösebb zavart okoznának.Csak a megfelelő vevő képes a vételükre. Jelenleg is sok elektromágneses frekvencia áramlik át a fizikai testeken de az ember, speciális eszközök (rádió, TV, telefon, stb) hiányában azonban még nem tudja érzékelni azokat. Úgy tűnik, hogy a kristály képződmények megjelenése az emberi agyban, ezt a helyzetet meg fogja változtatni. Sőt, majd egy szép napon még feleslegessé is teheti a közbeiktatott eszközök használatát.
Az emberi agy kristály struktúrái, a tobozmirigy hatásmechanizmusának ismerete, a melatonin hormon kutatási eredményei , minden bizonnyal forradalmasítani fogják majd az emberi kommunikációt, az oktatást, az orvostudományt, az ipart – röviden az ember teljes társadalmi berendezkedését.
A hyper-tudatos ember rendelkezésére áll ma már számos eszköz és technika is, hogy az agyában elhelyezkedő tobozmirigy kristálystruktúráit finoman, saját tempóban behangolhassa. A behangolás vagy aktiválás vértezheti fel az embert az oly hőn áhított multidimenziós képességekkel.
Milyen hatásai lehetnek az új képességek kialakulásának? 
- A tudatalattival történő együttműködés felerősödése.
- Óriási felismerések nyomán az emberi kapcsolatok ugrásszerű javulása.
- Az elkülönültség érzését felváltja a közösségtudat.
- Erősödik a biztonságérzet, megszűnik a félelem, a stressz..
- Az egyén rálel az Isteni Tervében kijelölt útjára, rátalál a szenvedélyére.
- Hosszantartó egészséges élet. Stb
Az ember alkalmazkodása a folyamathoz e fenti és hasonló képességek kifejlődését hozhatja. Most van az idő, amikor meg kell találni a fényt még a sötétségben is. Itt az idő, hogy az ember meglelje a fényt és a szenvedélyt önmagában. Ebbe az irányba tett legkisebb lépés is megváltoztatja az életet.
Az emberek kristályossá válnak
Már hallottunk a kristály gyerekekről és az indigó gyerekekről, akik a telepatikus kommunikációt, mint velük született képességet hozzák már magukkal. Nem tudják ugyan, hogy miként lehet alkalmazni, de van egy belső kommunikációs adottságuk, amelyet egy kis munkával finomra hangolhatnak és alkalmazhatnak.
Ezzel a képességgel bárki rendelkezhet,
ugyanis ez a képesség az emberi agyban formálódó kristályokkal való együttműködésből ered. Nagyon érdekes hatása lesz az emberiségre, amint ezeket a kristályokat az ember megtanulja alkalmazni.
Krizantén 77. üzenetében ez áll:
Az emberi agyban elől a homlok mögött középen helyezkedik el a Tobozmirigy, ami jó embereknél a harmadik szem. Ezen keresztül kapja az intuitív gondolatokat, a lélek irányítását is. Ha a lélek irányítása sikeres, akkor ez a szerv fizikailag is fejlődik, sejtszaporodás jön létre. Ezek a sejtek mind jobb és jobb antennaként szerepelnek.
Gonosz-rossz embernél a Tobozmirigy fejlődése leáll, sőt sejtpusztulás révén csökevényesedés áll be, melyet a sok rossz gondolat idéz elő.
Jó és rossz gondolatokra, lelkiállapotra azonnal reagál, ezért Isten ítélőszékének is felfoghatjátok. Itt dől el minden pillanatban, hogy ki, mennyi információt, lehetőséget, tudást kap az égi csatornán, vagy mitől zárják el, mit vesznek vissza tőle, mert rossz gondolatait nem tudta jóra alakítani. Ezért nem lehet semmilyen technikával és álszenteskedéssel senkinek a harmadik szemét kinyitni. 25% jó, 75% rossz felosztásnál nyílik automatikusan, és az előbb elmondottak alapján növekszik ill. csökken fizikailag és spirituálisan egyaránt.”
Minden ember születésekor az Univerzum teljes tudását hozza magával.
Ezt a tudást, azonban csak akkor kezdi használni, ha eljut arra a rezgés-tartományba, ahol egy-egy témával kapcsolatos „ajtó kinyílik”….
Vagyis a felismerés és a megértés párosul.
És még egy nagyon fontos tétel járul ehhez: Ez teszi ki az agyban tárolt tudás 50%-át.
Vagyis egy ilyen átlagos embernek, mint amilyen vagyok nem az agy teljes,- 100 %-os tudásából kell a fentieket levezetni, hanem csak a feléből,….az 50%-ból.
Így már egészen más a képlet!!!!
Akiben a jó gondolatok rendszeres használata meghaladja a 25%-os arányt az már átlépte a „jó-rossz” tartomány felezővonalát.
Akár az 1%-os meghaladás is a jó oldalra billenti el a többséget, hiszen a 26% több mint az 50 fele.
A korábbi években csak Karácsonykor adott ilyen ajándékot Krizantén, amikor elmondta, hogy ki hol tart a lehozott adósság-pontok ledolgozásával.
És sorba vettük a jelen lévő lányokat…. Volt, akiknek 35-40 % között, volt, akiknek 30-35 % között mozgott az arány.
A jelen lévő két fiú maradt a végére, én pedig természetesen utolsónak. És itt jött a meglepi: a fiúk százalékos aránya egységesen 25-30 % között van. Később ugyanilyen százalékkal jelölte meg Tűzvirág azokat a fiúkat is, akiket elsőre nem tudtunk megkérdezni, mert nem voltak jelen.
Elgondolkodtató az eredmény!!!
Mit jelent ez a hétköznapokban?
Az anyagi világban, a Földön a férfi hatóerő nélkülözhetetlen a gyakorlati életben. A mag úgy töri át a csírázás után a föld kérgét, hogy fává nőhessen. A kiscsirke csőre hegyével feltöri a tojás héját, hogy kikeljen, és felnőhessen.
Vagyis a hatóerő léte és használata a földi élet velejárója, nem ezzel van a baj.
A baj ott kezdődik, amikor a férfi hozzászokik, hogy a hatóerő az eredményes, a győzelemre vezető eszköz, és nem akar mást használni. Mindent ezzel akar megoldani.
A női szelídséget, befogadást, szeretetet lenézi, és nem tartja alkalmasnak semmi másra, csak az ágyban való használatra.
Gőgösségében nem az összefogást, hanem az uralkodást tartja elsődlegesnek.
Pedig az, aki uralkodik a másik fölött….azt általában nehéz szeretni.
Lehet félni tőle….esetleg tisztelni….de megszeretni sokkal nehezebb.
A szeretet nélkül pedig nincs igazi egység, nincs összetartozás.”

Az érzékszervek, a gondolkodási képességhez hasonlóan, utat biztosítanak azon energiák számára, melyek a különböző központok vagy csakrák által hatnak. A tobozmiriggyel kapcsolatban álló csakra a legfontosabb. Az ezoterikus irodalomban a pineáliszt harmadik szemnek is nevezik, a hinduk leggyakrabban egy a szemük fölé tett pötty alakjában hordják .
Mivel külső szemeinkkel közvetlen kapcsolatban áll, a szemek sugárzásának segítségével mindig a kereső ember által járt út kihatásait mutatja.
Isten fény, Isten szeretet. Az ember keresőként megtanulja Istent felismerni saját magában és a dolgok mélyén. Az érzékszervekkel felfogható külső dolgok akkor már nem játszanak többé meghatározó szerepet. Jan van Rijckenborgh a Nincs üres tér című könyvének 8. fejezetében a következőket írja:
(A szem) igazi feladatát illetően tehát vak, hatástalan. Ebben az állapotunkban a világot és az emberiséget kizárólag vágyaink és kívánságaink, és az ennek alárendelt agygondolkodásunk tükrében látjuk. Szemeink szerepe így teljesen önző és önfenntartó; az „én” a központ. Bárhová pillantunk, ezt azzal a kívánsággal tesszük, hogy ‘mi elégít ki engem?’, ‘mi táplálja az én-emet?’, ‘mi szolgálja az én üdvösségemet?’ […]
A szemével Ön – létállapotával tökéletesen megegyezve, valamint mágneses állapotának megfelelően – a külső, énmegvalósító dolgokat vonzza magához. Csak ha egyre inkább önmagára és belülre irányul, valamint képes lesz lélek-állapotában, tehát mágneses állapotában, a nagy változást megvalósítani, csakis akkor fog a szeretet fénye az Ön szemeiből sugározni.”
Milyen találó is a Tao Te King 12. fejezetének harmadik szakasza:
Ezért a bölcs a belső életével foglalkozik, és nem a szemeivel.” ”
Foto Creathor
Felhasznált források:
vanmagyarazat.blogspot.com
szellemkulcs.blogspot.hu
vilagbiztonsag.huhttp://tudnodkell.info/

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése