2014. december 11., csütörtök

Összehangolt, többfrontos támadás Összehangolt, többfrontos támadásÖsszehangolt, többfrontos támadásAz elmúlt években egyre több bizonyíték gyűlik össze az európai kormányok, az USRaeli pénzmaffia és a média szerkesztőinek megtévesztési tevékenységéről. A sajtó, rádió és TV, valamint az internetes felületeik ontják a szemetet, az álcázott európai és euro-propagandát, melynek célja, hogy tévutakra vezessék a lakosságot. Az euroszkeptikusokmég nem hagytak fel a bizonyítékok keresésével. A megtévesztés költsége viszonylag csekély "befektetés", kis pénz, néhány milliárd euró, ha figyelembe vesszük, a bankster-csalásszerencsejátékosainak "nyereségét". A média és az érintett személyzet csendes vagy félelemből hallgat, mert hatalmas a nyereség, bár bizonyítékok állnak rendelkezésre az EU kormányainak és az EU vezetésének összehangolt médiamanipulációiról.
Nehéz megérteni, hogy egyes emberek, akiket csak hátrányai érnek a kifosztó-kiirtó tevékenységnek, miért támogatják elnyomóikat, az őket rabszolgaként kezelőket, gyilkosaikat?

A módszerek közül, a kifosztás módszerei közül, már a legtöbbet tárgyaltuk, de kiirtás módozatainak hatásairól még csak általánosságokban esett szó, bár 
David Keith "geomérnöki tevékenysége" esetében is el kell dönteni, hogy globális éghajlatváltozás, vagy az emberiség kiirtásáért folytatnak-e harcot, ő és társai.?
Többek közt ezért gyakorolnak nyomást 
a "jó" Mr. Gates félék lobbijaikkal sok nyugati fővárosban a politikusokra, hogy a mi adóinkból finanszírozzák ezt a "technológiát".
Rutgers University, New Jerseyben, meghatározott egy részletes tanulmányt a Mount Pinatubo (1991) kitörése következtében 2008-ban, a következő eredményeket várva a geomérnöki tevékenységtől.
Azt várják, hogy a világgazdaság lassulásával együtt, a növekedő üvegházhatású gázok és a hőmérséklet az "
egyes területek" éghajlatát meg fogja zavarni. A Pinatubo modellek alapján tették azt a nyilatkozatot, hogy "ha kén-dioxid aeroszolokat permeteznének a sarkvidéki vagy a trópusi régiókban, nagy valószínűséggel zavart okozna az afrikai és az indiai esős (monszun) évszakban, olyan mélységben, hogy az élelmiszer-és vízellátás több milliárd ember esetében aligha lenne tartható az életveszélyes arányokon belül". A geomérnöki Mount Pinatubo Modell egyet jelent a szárazsággal, éhínséggel és halállal, azon kívűl, hogy az ózonréteg további elvékonyodását okozza. Bővebben:Link

További problémát jelent, hogy amíg az emberek egy kisebb hányada figyelemmel kíséri a jelenleg is folyó chemtrails tevékenységeket, nagyobb részüknek viszont fogalmuk sincs róla, bár multkoriában megdöbbentett, hogy a TV-ben 
Németh Lajos meteorológus hangsúlyozta ki, hogy előrejelzéseiket is a vegyi-permetezések alapján készítik, mert a "természetes időjárás" megszűnt. Biztos érdekes lehet "tyúkperekkel" múlatni az időt, miközben a torkunkat nyiszálják, és nem csak a mienket, de mindenkiét, akit fontosnak tartunk, valamint azokét is akiket nem ismerünk.
Hét ismert fegyver-osztályba sorolhatók a permetezett aeroszol-alkalmazások/részecskék a következő szempontok szerint:

1./ 
Tömegpszichológiai hatások, érzelmi manipuláció, agykontroll. (A Nemzetközi Bíróság Kuala Lumpur-i háborús bűncselekmény meghatározását teljes mértékben kimeríti, beleértve az egész emberi faj kihalásának veszélyét. Ezzel egyértelműen megsértik a szabályokat, a római alapokmányta nemzetközi igazságosságot és a genfi-egyezményt.)

2./ 
Biológiai műveletek, beleértve a biológiai szereket, amelyek vezető helyet foglalnak el a Morgellons-betegség kialakulásában.

3) 
A katonai műveletek, mint például a radar alkalmazások, rakétatechnológia és térbeni hadviselés. HAARP-al lefolytatott Skalar-fegyver támadások, és a befolyásoló tömegpszichológia/agykontroll. A Skalar-fegyver technológia rendkívül erős és nagy területen alkalmazható fegyver. Egy interjúban azt is megerősítették, hogy "a HAARP fegyver képes elporlasztani egy Texas méretű aszteroidát". A tömegpszichológiai, befolyásolási hatásai szinte beláthatatlanok.

4./ A környezet befolyásolása és módosítása ezeknek a fegyvereknek a használatával. Időjárás háborúk! Ez sérti az 1977-es környezetváltoztatás elleni szerződéseket.

(Ez emlékeztet arra amit Nick Begic jelentett be széles körben, miszerint "2025-re az amerikai haditengerészet uralkodik az időjárás felett", pedig mára már része a valóságnak.)

5./ Tektonikai vagy földrengés-fegyver. (Ez kapcsolódik az egykori japán pénzügyminiszter, Heizo Takanaka kijelentéshez, aki azt mondta egy Fulford interjúban, hogy "az Egyesült Államok azzal fenyegetőzött, hogy földrengés fegyvert vet be, ha a japán pénzügyi piacok nem lesznek nyitottak".)
A fenyegetést beváltották, és vele együtt rádióaktív szennyeződéssel árasztották el a világot:6./ Speciális ellenőrzési/felügyeleti rendszer, amely lehetővé teszi titokban a lehallgatást az egész emberiségre vonatkozóan.

7./ Felfedezése és nyomon követése az egzotikus meghajtási rendszerek működésének, mind normál és interdimenzionális térben. Ez magába foglalja a bolygó melletti civilizációk ésinterdimenzionális UFO-k kutatását is.
(Van egy hosszú érdekes szempontsor, ami a Roswell-i lezuhant interdimenzionális UFO-hoz kapcsolódik.)

HAARP egy választható zsarolási fegyver a társadalmak ellen a bolygóközi háborúk esetében, nemzetközi háborús bűnökkel, azoknak akik úgy vélik, hogy jelenleg ellenőrzik a bolygót.

Van még egy nyolcadik lehetséges alkalmazás, és azt hiszem, ez valószínűleg sokkal többet takar, mint amit tudni engednek. A permetezést is fel lehet használni, hogy megakadályozza a világos álláspontok kialakítását a közeledő barna törpe bolygóról, amely úgy tűnik, hogy ikertestvére mi Napunknak. Sok az ellentmondásos álláspont.

Valóban, sok utaló jel van, hogy bizonyos körök számára, ennek a különálló bolygónak az 
1983-as felfedezése óta, a NASA IRAS műholdjának infrateleszkópja már régóta figyeli. A Déli-sarki Amudsen-Scott teleszkóp állomás is megfigyeli ezt a jelenséget 2007-óta. Nem mondható el minden kétséget kizáróan, hogy ez egy barna törpecsillag lenne, és kettős a mi napunkkal, mert az információk szigorúan titkosak. (Állítólag már a csillagászok korábban, a 18. században is láttak ilyen szokatlan planetáris tárgyat teleszkójaikkal.)

PSYOPS (pszichológiai műveletek) technológia alkalmazásának egyik eklatáns példája a 2001. szeptember 11-es háborús indokgenerálás is, de szerencsére odáig már eljutottunk, hogy Vancouverben bíróság tárgyalja majd a "Khalezov-hipotézist", és a kapcsolódó 1óra 43 perces dokumentumfilmet, amit itt "lehetett" elérni: Link
Természetesen a kombinált (
HAARP, Chemtrails, PSYOPS) műveleteknek van egy olyan hatása is, amit nevezhetünk szándékosan létrehozott "katasztrófa-fóbiának", elültetve a félelem és rettegés "magjait" a legtökéletesebb hegeli dialektika szerint, 147 katonai bázissal, és a pénzmosásból, kábítószer kereskedelemből, gyógyszerből finanszírozott 2-3 ezer milliárdos megvesztegetési alapokkal.

Nem kétséges, hogy 
Monsanto nagyot fog kaszálni, amikor amerikaiak millióit etetik meg a genetikailag módosított segélycsomagokban, és FEMA táborokban kiosztott élelmiszerekkel, mivel aHAARP/Chemtrails rendszerek, úgy tűnik, fontos szerepet játszanak ebben is. Erre bizonyítékokkal szolgálnak független tudósok, akik véleménye szerint is létrehoztak egy páratlan, az amerikai történelemben eddig példa nélküli szárazságot, ami 2012. nyarán az USA fennhatósága alá tartozó mezőgazdasági rendszerek 70%-át érintette.

HAARP (High Active Aurora Research Project) esetében mindig meg kell említeni, hogy a chemtrails-el együtt egy integrált fegyverrendszert alkot. A fegyvernél felhasználják a skalár interferometriát, amely technológiát először Nicola Tesla a korai 20. században fedezett fel.
Két vagy több ultra-gyenge, ultra hosszú hullámot irányítanak egy adott kereszteződéshez. Így képesek kölcsönhatást létrehozni oly módon, hogy lehetővé tegye egyedi mintával mezőt behatárolni a végtelen kozmikus energia tartalékokat megcsapolva bejutni az otthonokba (
Prof. Konstantin Meyl, neutrínó hullámok, Prof. Turtur, Space Energy, MT Keshe plazma energia stb.).

HAARP/Chemtrails rendszer fegyvereit mérsékelt alkalmazásokban három kategóriába lehet sorolni.

1./ 
A világűr-alapú alkalmazás. A HAARP a Föld ionoszférájára irányul, manipulációs céllal a néma hadviselés keretében. Ez a HAARP, egy szuper erős rádióhullámokat küldő rendszer. Az ionoszféra egész területén terjed, ami felmelegszik (Wattok Milliárdjait lehet eljuttatni a hullámokkal). Az elektromágneses hullámok útjában bármi lehet, beleértve az élő vagy élettelen anyagokat.


2./ Légköri változások előidézése

3./ Földi alkalmazás

NSA Echelon Remote Mind Control Computer Centre Menwith Hill, North Yorkshire, Anglia.

HAARP támadások a felső légkörben, pontosan egy vonalban elektromágnesesen irányítható visszaverődéseket okoz. Az ionoszféra felső rétege elektromosan töltött légkör, amely magasságban körülbelül 60-100 km-ig terjed ki a Föld-felszín felett.HAARP az ionoszférából származó plazma keveréket mozgatja, rezgeti be, és úgy működteti az ionoszférát, mint egy erősítőt, aktív elemeként felhasználva az azt érő kozmikus sugárzást. A hivatalos halálos áldozatok száma a hirosimai atombomba által, a japán hatóságok szerint legalább 140.000. A HAARP áldozatainak száma, csak a Mianmar és Kína együttes elpusztult lélekszámát véve alapul, a hivatalos bejelentések szerint legalább 215.000.
Másodjára pedig a légkörbe szórt ólom chemtrails mint bio-fegyver technológia, a föld felé irányítja direktben az alacsony frekvenciájú rezgéseket a lakosság érzékeny nagy csoportjai felé, mentálisan/lelkileg befolyásolva azokat.


A Sea-Based X-Band Radar (SBX), egy fejlett radarrendszerből áll, úszó platformra szerelve. Képes nyomon követni a nagy hatótávolságú ballisztikus rakétákat, részeként a Missile Defense Agency's Ground-Based Midcourse Defense (GMD) rendszernek.


Hamár szóbakerült a vegyi-permetezés, nézzünk meg néhány hivatalos jelentést is erről a Ted Twitmeyer-féle tanulmányból. Sok mérési eredmény létezik, bár a mérést végző laboratóriumok érthető okokból nem szívesen adják a nevüket hozzá. Egyet jelent bezárásukkal, és munkatársaik ellehetetlenítésével. 

bárium az elemzett mintákban 278-szorosa a toxikus határértéknek. A tanulmány szerint a részecskék koncentrációját az arizónai Phoenixben értékelték 2008-ban. A réz 98-szor haladja meg a toxikus határértéket. A mangán még többet mutat 5820-szoros, a cink 593-szerese a toxikus határértéknek. Ez azt jelenti, hogy nagy koncentrációjú toxikus fémek mutatható ki, mint bizonyítékok a biológiai fegyverek használatáról a lakosság ellen a chemtrails "lábnyomaként".

Vas 28 000-szerese a toxikus határértéknek. A kálium 793-szorosa, a nátrium 15,9-szerese a toxikus határértéknek.
magas alumínium koncentráció mérgező a növényekre. A többlet oldható / rendelkezésre álló alumínium (Al +++) mérgező a növényekre és megsokszorozza a problémákat. Néhány a legfontosabb problémák közül:
Közvetlen toxicitás, elsősorban láthatóan satnya gyökerek
csökkenti a rendelkezésre álló foszfort (P), és az Al-P vegyületek képződését
csökkenti a rendelkezésre álló ként (S), és az Al-S vegyületek képződését
csökkenti a rendelkezésre álló többi tápanyag kationokon keresztüli versenyképes kölcsönhatásait

A chemtrails veszélyes anyagai számottevően felelősek sok kóros folyamat, mint a krónikus légzőszervi betegségek, és koszorúér valamint szívbetegség, és az eredményeikként jelentkező korai halálbekövetkeztéért. A TSE-ről (fertőző szivacsos agysorvadás járvány) és a BSE, szivacsos agyvelőgyulladásról (kergemarhakór, Kuhdemenz kór) leírták, hogy a többek között nagy adagmangáncsökkenéshez vezet az aktív réz szervezetre gyakorolt hatása miatt. Ez magában foglalja a TSEemberi formáját, Creutzfeldt-Jakob-betegséget, és egy, ugyancsak ismert betűszót, a vCJD-t, a változtatható Creutzfeldt-Jakob-betegséget.
Hálásak lehetünk Clifford Carnicom kutatónak és az igazság szócsővének, aki kihangsúlyozta: "Nincsenek járványtani tanulmányok az aereoszol/chemtrails permetezések következtében meghalt személyekről vagy betegekről".
De nincs hivatalos tanulmány a BP/Deepwater Horizon katasztrófa hamis zászlajáról, amely gigászi szennyezést okozott a Mexikói-öbölben, világossá téve, hogy az amerikai kormány ismét kihúzta a szálakat a színfalak mögött, ahogy megtette ezt a WTC tornyainak lerombolásával is.

Egyes pilóták nyilvánosan letagadják, hogy mérgeket szórnak az emberekre, honfitársaikra, barátaikra, rokonaikra, gyermekeikre, de szerencsére sokan merik vállalni véleményüket!

Mindent a nyilvánosság elé kell tárni, mert ez a mi konferenciánk, a csend egyenlő a halállal!
· Tulok - 2012.10.14. 1
Sport szelet házilag

Sport szelet házilag


Hozzávalók:

  • 50 dkg darált keksz , 3 evőkanál kakaó , 25 dkg    sütőmargarin olvasztva , 2 dl langyos tej , 25 dkg porcukor
  • rumaroma /ízlés szerint/ , 2 evőkanál olaj
  • 10 dkg étcsokoládé /tortabevonó/

Elkészítés:

A kekszet a kakaóval összekeverem, beleöntöm a margarint, majd a cukoral és a rumaromával elkevert langyos tejet is, összedolgozom.

Ezt a masszát 25x35-40cm-es tálcára terítem egyenletesen. Fakanállal elegyengetem, hogy sima legyen a teteje.

Felolvasztom a csokit az olajjal /gőz felett/, ráöntöm a masszára, és hűtőbe hidegre teszem. 1-2 óra múlva szeletelhető, nagyon hasonlít az igazira.

Megjegyzés:

Nem kell sütni, hamar kész van, gyorsan elfogy, jó vendégváró édesség!

A receptet Tacyka küldte. Köszönjük!Sportszelet -otthon készítve


Gyerekkorom óta kedvencem a sportszelet. A túrázások egyik fénypontja, amikor csúcscsokiként elfogyaszthatom. Régóta szerettem volna házilag is elkészíteni ezt a finomságot. Több receptet néztem át, s a saját tapasztalatom alapján az alábbi összetevőkből született meg a "remekmű".
Hozzávalók:
-50 dkg darált háztartási keksz
-5 evőkanál kakaópor
-15 dkg Rama
-10 dkg vaj
-20 dkg cukor
-1 zacskó vaniliáscukor
-2 dl tej
0,5 dl rum
ízlés szerint még egy fél rumaroma
-15 dkg 70%-os csokoládé
-2 evőkanál napraforgó olaj
A kekszet diódarálón lereszeljük (én már szemfülesen az eleve darált változatot vásároltam) és a kakaóport összekeverjük. A tejet a cukorral melegíteni kezdtem, forrás előtt levettem a tűzről és hozzáadtam a margarint, a vajat, s hagytam felolvadni. Eztán a kakaós kekszhez öntöttem, alaposan eldolgoztam a rummal együtt.

A sütőm zománcos tepsijét folpackkal kibéleltem, s belenyomkodtam a puha masszát, egyengetés után hűvös helyre tettem dermedni.
A csokit gőz felett felolvasztottam, belekevertem az olajat és a süti tetejére simítottam. A végső hűtés előtt pizzavágóval formás szeletekre vágtam.
Nagyon finom lett!
BEJEGYEZTE: SIOPPEIA DÁTUM: 14:00Sport szelet recept

Hozzávalók:

50 dkg darált háztartási keksz , 5 dkg darált dió , 25 dkg porcukor
20 dkg Rama , 2 dl tej , rum , kakaópor , 2 tábla tortabevonó

Recept:

Nagyon könnyen, gyorsan elkészíthető, finom, és mutatós, csak illik megvárni, míg a tortabevonó megszilárdul a  tetején. Én nem bírtam….
A Ramat a tejjel melegítsük össze. Ha összeolvadtak, keverjük bele a cukrot, kakaóport, kekszet, diót és a rumot (ízlés szerint).
Nyomkodjuk sütőpapírral bélelt tepsibe (az enyém kb. 25 * 30 cm), tetejét vonjuk be a tortabevonóval.

Sport szelet recept
Rumos sport szeletRumos sport szelet
Elkészítési idő: 15 percNehézségi foka: nagyon egyszerű
Árkategória: olcsó

Hozzávalók:
50 dkg darált keksz
5 evőkanál kakaópor
20 dkg margarin
15 dkg 
cukor
2 csg vaníliás 
cukor
1 dl tej
1 dl kávé
1 üveg 
rumaroma
A mázhoz: 1 tábla tortabevonó
2 ek. ét
olaj

Elkészítés:
A hozzávalókat összekeverjük, az összedolgozott masszát egy jénaiba nyomkodjuk, hűtőbe tesszük. Gőz felett megolvasztjuk a tortabevonót az étolajjal elkeverjük, és a tetejére kenjük. Amikor kihűlt , forró vízbe mártott késsel szeleteljük. Ajándék sportszelet készítése házilag


Sportszelet házilag receptEz az édesség biztos siker és elkészítése is hihetetlenül egyszerű.

14239_spp.jpg

elkészítés:

1. A kekszet ledaráljuk, majd belekeverjük a kakaót és a porított vaníliarudat.

2. A vajat, a tejet és a cukrot addig melegítjük, míg a cukor teljesen elolvad.

3. A meleg tejes egyveleget a kekszhez adjuk, a rumaroma kíséretében. Alaposan összedolgozzuk.

4. A tésztát sütőpapírral bélelt (kb. fél gáztepsinyi méretű) tepsibe egyengetjük és hűvösebb helyen, 1-2 órán át szikkadni hagyjuk.

5. A darabokra tört csokit vízgőz felett felolvasztjuk, hozzákeverjük az olajat és bevonjuk vele a tészta tetejét.

6. Megvárjuk, míg a csokimáz megdermed, s csak aztán szeleteljük.

hozzávalók 10 főre:
1/2 kg háztartási keksz , 250 g vaj , 2 dl tej , 200 g nádcukor
3 ek holland kakaópor , 20 ml rumaroma , 1/2 vaníliarúd, porítva

tetejére
15 dkg étcsokoládé , 1 ek olaj

Jó Étvágyat Mindenkinek!
Gesztenyés sport szelet recept

Hozzávalók:

1 csomag mirelit gesztenyemassza , 9 dkg puha vaj , 15 dkg étcsoki
2 ek rum , 1 ek citromlé
bevonáshoz:
1 tábla tortabevonó , 1 tábla étcsoki , 2 ek olaj

Recept:

"Bonbon" formájában ideális gasztroajándék. Én kis négyszögekre vágva mártottam csokiba a falatokat, majd áthúztam tejcsoki csíkokkal.
Elkészítése semmi gyakorlatot nem igényel, egyszerűen csak a csokit mikróban alacsony fokozaton felolvasztjuk és a többi hozzávalóval robotgéppel elkeverjük.
Egy kisebb szögletes formát sütőpapírral kibélelünk és belesimítjuk a masszát, úgy, hogy kb 2-3 cm magas legyen. Hűtőben másnapra szépen "megköt". Ekkor felvagdalom vagy kiszúrom tetszés szerint  és bevonóba mártom.
A mázhoz 1 tábla étbevonó és egy tábla étcsokit tudom ajánlani, ez hamar köt és szerintem finom is.
A csokoládékat apróra tördeljük, hozzáadjuk az olajat és a mikrohullámú sütő legalacsonyabb (olvasztás utáni) fokozatán melegíteni kezdjük, félpercenként átkavarva, hogy nagyon lassan olvadjanak fel. Ha túlmelegszik a csoki, használhatatlanná válik!
A sportfalatokatmegmártjuk az olvasztott csokiban, villával kiemeljük, hagyjuk egy kicsit lecsöpögni és sütőpapíros tálcára sorakoztatjuk.


Gesztenyés sport szelet recept
Sport szelet


Hozzávalók : 50 dkg darált keksz, 4 evőkanál kakaópor,     25 dkg margarin, 20 dkg kristálycukor, 2 dl tej, rum vagy rumaroma

A darál kekszet a kakaóporral összekeverjük.
Ezután egy edényben a margarint, a cukorral és a tejjel összemelegítjük annyira, hogy a vaj és a cukor elolvadjon.
Ezt ráöntjük a kakaóporral összekevert kekszre és hozzáadjuk a rumot vagy a rumaromát. Jól összekeverjük a masszát és egy tepsibe vagy jénaiba nyomkodjuk. Én egy 23*24 cm-es formát alakítottam ki belőle.
Nem kell sem sütőpapír, se más alája, simán kijön. Betenni a hűtőbe, míg a csokimáz elkészül. Gőz felett 2 tábla tortabevonót 2 ek. étolajjal felolvasztani, rákenni, hűtőbe rakni és forró vízbe mártott késsel szeletelni.

Megjegyzés : Én csak 1 tábla csokoládét használtam hozzá, mert nem akartam, hogy vastag legyen rajta a csokimáz. Nekem egy kissé leragadt pedig teflonos tepsiben készítettem. Késsel alávágtam, így azért szépen feljött. Aki fél a leragadástól annak azt ajánlom, hogy folpack fóliára nyomkodja rá a masszát.

Nagyon finom és egyszerű recept!


 
 A tepsibe simítva, csokizás elött :
Sport szelet


5 perc alatt kész! Nagyon finom
Sport szelet  (Egmar receptje)
 
2 dl tej  , 1 rama  , 25 dkg cukor  , 1 rum aroma
3 kanál kakaó  , 50 dkg darált keksz A tejben felolvasztjuk a rámát
A cukrot összekeverjük a kakaóval
Majd a tejes rámát,és a cukros kakaót összekeverjük
Beletesszük a rum aromát
Végül hozzá keverjük a darált kekszet Egy téglalap formájú jénaiba vagy tálcába,aminek kis pereme van, jól  belenyomkodjuk
Majd leöntjük csokimázzal!

Ha van kedvünk variálni, akkor a csokimáz ami 1 tábla étcsoki 2 evő.k víz és és ha levesszük a tűzről 1 teáskanál olajat keverünk bele, a másik lábosba kevesebb mint egy tábla fehércsoki szintén pici vizzel és egy pici olaj.
Bővíthetjük ezt a sütit akár gyümölcsel, (meggy...stb)
Hűtőbe tesszük, majd szeleteljük
Laktató,finom édesség
Az igazi sport szelet – keksz nélkül
Ez a recept most újra elkészült egy kis változtatással. A margarin helyett kókuszzsírt használtam. Olyan fajtát vegyünk, ami a bolt melegében még szilárd, hogy ne kenődjön a kezünkre.

hozzávalók:
9 dkg tejpor , 5 dkg kakaópor , 0,5 dl víz , 0,5 rumaroma
1 tasak vaníliás cukor , 25 dkg porcukor , 7,5 dkg kókuszzsír
2 dkg fehér csokoládé

Szárazon összekeverjük a tejport és a kakaót. Szilikonos sütőpapírral kibélelünk egy tepsit. Kisebb lábosba beleöntjük a porcukrot, rumaromát, kókuszzsírt, vizet és a vaníliás cukrot. Óvatosan melegítve, bugyogástól számítva legfeljebb 2-3 percig keverjük. Ezután beletesszük a tejpor és a kakaó keverékét, jól összekeverjük és a tepsibe öntjük. Hideg helyre tesszük.
Másnap forró vízbe mártott és szárazra törölt, vékony pengéjű késsel felvágjuk.

A díszítéshez zacskó sarkába tesszük a fehér csokoládét, pohárba állítjuk és a mikróban óvatosan megolvasztjuk. A zacskó hegyét levágjuk és így díszítjük a szeleteket.

Olvasztott keserű csokival, két menetben bevonhatjuk a tetejét és az alját, így még jobban hasonlít az eredetire.

 Sport szelet


Hozzávalók:
50 dkg darált háztartási keksz,15 dkg darált dió,5 evőkanál kakaó,25 dkg margarin,20 dkg cukor,2 dl tej,1 rum aroma,20 dkg tortabevonó csoki,6 evőkanál étolaj.


Elkészítés:
Kekszet a kakaóval,dióval összekeverjük. Margarint cukrot,tejet összemelegítjük,még a margarin és a cukor teljesen felolvad,de nem forraljuk. Hozzáadjuk  a kakaóval,dióval összekevert kekszet,rumaromát,összekeverjük és egy laposabb tepsibe, jénaiba belenyomkodjuk. Nem kell sütőpapír, se más alá,simán kijön. Hűtőbe tesszük,még a csokimáz elkészül. Csokit olajjal felolvasztjuk,rásimítjuk,hűtőbe tesszük,forró vízbe mártott késsel szeleteljük.

Sport szelet (szerűség)
2012.09.24. 08:30

Alapvetően igyekszem mű dolgok nélkül sütni, főzni, de néha azért megadom magam. Mert csak így lesz bizonyos dolgoknak "olyan" íze. Tipikus példa volt erre a házi gesztenyepürém, ami mindaddig finnyázás tárgya volt, míg bele nem került a rum aroma... Hasonló a helyzet a kókuszgolyó és társai esetében is. Ezek a kekszes cuccok is attól lesznek olyanok, amilyennek lenniük kell, hogy van benne egy kis mű rum. Ez van. Ezt a receptet a kekszes zacskón találtam és készítettem el változtatás nélkül. Pontosabban a margarint vajra cseréltem, ebben egyre következetesebb vagyok és ez a csere eddig még semmilyen étel ízének sem ártott. 
sportszelet.JPG


20 dkg cukrot összemelegítettem 2 dl tejjel, majd 20 dkg vajjal. Mikor langyosra hűlt, hozzáöntöttem 50 dkg darált kekszhez, amit előzőleg 3 púpos evőkanál kakaóporral vegyítettem el. Most jöhetett a rum és vanília aroma. Nekem most előbbiből 3/4 üveg, utóbbiból 1/4 volt, de simán mehet több... Homogén masszává gyúrjuk, majd tetszőleges (1-2 cm) vastagságúra nyújtjuk, tetejét olvasztott csokoládéval bevonjuk, majd hűlni hagyjuk. Tetszőleges formákra, bonbonszerű kockákra, vagy "sportszelesre" vágjuk. Aztán vigyázunk rá, mert hajlamos elpárologni... :)


Sport szelet – ez az igazi ?Mostanában sok blogon olvasható a házilag készíthető Sport szelet receptje. Ezek szinte mind kekszmorzsából készítik a rumos, kakaós masszát, ezzel csak az ízét visszaidézve. A ma már retro édességnek számító gyári termék viszont biztos nem így készült, ezért érdemes kipróbálni ezt a tejpor alapú változatot is, szerintem jobban közelíti az egykorit.
Szeretettel ajánlom Flat-Cat gyűjteményébe.

Hozzávalók:
18 dkg tejpor , 10 dkg kakaópor , 1 dl víz , 1 rum (aroma)
1 tasak vaníliás cukor , 50 dkg porcukor , 15 dkg margarin (pl. Liga) , 10 dkg keserűcsoki

Elkészítése:
Szárazon összekeverjük a tejport és a kakaót, és alufóliával kibélelünk egy tepsit vagy tálat. Kisebb lábasba beleöntjük a porcukrot, rumaromát, margarint, vizet és a vaníliás cukrot. Óvatosan melegítve, bugyogástól számítva 2-3 percig keverjük /csak enyhe forrásig, semmiképp se főzzük túl/. Ezután beletesszük a tejpor és a kakaó keveréket, jól összekeverjük és a tepsibe öntjük. Hideg helyre tesszük. Másnap forró vízbe mártott, vékony pengéjű késsel felkockázzuk. Megpróbálhatjuk félig kihűlt állapotban is szeletelni, amikor még nem keményedett meg teljesen. Ebbe a receptbe kifejezetten margarin kell, abból is a magasabb hőmérsékleten lágyuló fajta, hogy ne olvadjon el a kezünkben.
Olvasztott csokival, két menetben bevonjuk a tetejét és az alját, így még jobban hasonlít az eredetire.
Sport szelet

Ez az a recept, amely talán már minden blogon megtalálható. :) Talán azért, mert nagyon finom, gyors, és nem kell hozzá sütőt bekapcsolni. :D
Hozzávalók: 2 dl. tej 20 dkg. margarin 20 dkg cukor 50 dkg. darált keksz 1 cs. vaníliás cukor 3 ek. kakaó rum aroma.
Elkészítés: A tejet, margarint, cukrot összeforralom. Kicsit hagyom kihűlni, majd amikor már annyira meleg, hogy bele tudok nyúlni, összedolgozom a többi hozzávalóval. Egy folpackkal kibélelt tálcába nyomkodom.  Csokimázat teszek a tetejére. Hűtőben kicsit lehűtöm. Mindig simára szoktam a  csokimázat rá, most kicsit megcifráztam, háát... :DSport szeletHozzávalók
A masszához

A tetejére
Leírás

A süti, ami nálunk 3 óra alatt elfogy :) Akkor sem elég belőle, ha már totál tele van a gyomrunk a vasárnapi ebéddel...
Elkészítés


A darált kekszet a kakaóporral egy nagy tálban összekeverem.
A kockára vágot vajat egy lábasban megolvasztom. Mikor már majdnem folyékonyra olvadt, hozzáadom a cukrot és a tejet, majd az egészet felmelegítem.
A cukros-tejes olvasztott vajat a kakaós darált kekszre öntöm, majd a kimért rummal meglocsolom. Az egészet jól összegyúrom.
Kb. egy 28x25-ös tepsiformát folpakkal kibélelek, és ebbe simítom bele - először kézzel, majd egy habkártyával, hogy sima legyen a felszíne - a kekszes masszámat. Ha ezzel megvagyok, a tepsit a hűtőbe teszem.
A csokoládémázhoz keresek egy lábast, amit megtöltök kb. 1/3-ig vízzel. Erre ráteszem a kockára tört csokoládéval telt tálkámat, s a gőz fölött felolvasztom a csokit. Mikor már szépen megolvadt, hozzáadom az olajat és elkeverem vele.
A hűtőből kivett masszára ráöntöm az olvasztott csokoládét, amit spatula vagy habkártya segítségével egyenletesen elsimítok. A hűtőbe visszatéve minimum 75 percig, de ha lehet (meg tudod állni) akkor még tovább pihentetem. Szeletekre vágva tálalom.

Hamis rántott pontyfilépicHozzávalók:
1 db filézett ponty
1 gerezd fokhagyma
kb. 15 dkg zsemlemorzsa
1 teáskanál vegeta (vagy más ételízesítő por)
1 teáskanál őrölt bors
1 teáskanál pirospaprika

1 dl olaj (legjobb a fokhagymás ízesítésű, ld. olajban eltett fokhagyma)
 

 
Elkészítés:
A pontyfiléket sűrűn beirdaljuk (1-2 mm-enként a bőréig bevagdossuk, hallanunk kell, hogy a szálkák megroppannak), nagyobb darabokra vágjuk, besózzuk. (A sóval óvatosan bánjunk, mert a panír is sós ízű.) A zsemlemorzsát összekeverjük a vegetával, borssal és pirospaprikával. Egy tepsit vagy tűzálló tálat olajjal kikenünk. A maradék olajba belereszeljük a fokhagymagerezdet. A pontyfiléket az fűszeres zsemlemorzsába forgatjuk, és az így bepanírozott szeleteket a tepsibe rakjuk. Meglocsoljuk a fokhagymás olajjal, és 200 fokos sütőben aranysárgára sütjük.


A ponty és keszeg-félék filézése

A mostani trend (C&R) ellenére, vagy mellette sokan vagyunk, akik szeretik elfogyasztani az általuk fogott halat. Nincs is attól finomabb, mint amikor a vízparton frissen fogott kárászból-keszegből sütjük meg a vacsoránkat. Ahhoz hogy eme finomságokat maradéktalanul élvezhessük, meg kell szabadulnunk a rettegett Y- szálkáktól. Ebben az írásban a kisebb ponty és keszegfélék szálkamentesítéséről lesz szó.
 
Szükség lesz egy vágódeszkára, egy éles, hegyes filéző késre   (egy csontozó kés is megteszi), nagyobb halaknál egy konyhai ollóra, valamint egy konyhakész halra, jelen esetünkben ez egy 1,5 kilós tükörponty.
 
 
 
 
A hal hátánál kezdem a bemetszést és a farok felé haladva végigvágom, egészen be a gerincig, óvatosan elhaladva a hátuszony mellett.
 
 
 
 
 
Amikor elérem a hasüreg végének vonalát, átszúrom a kést a hal teljes szélességében és a gerincre fektetve vágom tovább a farok irányába.
 
 
 
 
Elérve a végéig, visszafelé haladva elvágom a bordaszálkákat.
 
 
 
 
 
A vastagabbakat egy konyhai olló segítségével vágom el.
Amikor kész, ugyanezt megcsinálom a másik felével is.
 
 
 
 
Valami ilyesmit kell kapnunk. A gerincet a farokkal, felhasználhatjuk halászlé alaplevébe.
 
 
 
 
 
Kivágom a mell, és a has úszókat (ezek is mehetnek az alap lébe).
 
 


 
 
 
Földarabolom a halat kb. 3 ujjnyi darabokra, párhuzamosan vágva a bordaszálkákkal, vigyázva hogy ne vágjam el őket.
 
 
 
 
 
A jól megszokott patkó alakú szeletek helyett, most ez lett a végeredmény. Nagyobb halaknál már nem is szoktam tovább foglalkozni vele, besózom és lehet sütni/rántani, vagy amit akarunk. A kisebb halakat még beirdalom felhasználás előtt, megszüntetvén ezzel az apró szálkákat.
 
 
A bőrére fektetett farok részt, teljes szélességében bevagdosom kb.  2mm sűrűn, óvatosan hogy a bőrét ne vágjam át mert az tartja össze a szeletet. Erre azért van szükség, mert a békés halak farokrészében két szálkasor található, alul és fölül.
 
 
 
 
A szeleteknek csak a fölső hátrészét irdalom, mert csak itt található benne Y- szálka. A bordaszálkákat pedig sütés után könnyű eltávolítani.
 
 
 
 
 
Íme, egy teljesen szálkamentes ponty-farok.
 
 
 
 
 
A termetesebb kárászokat, keszegeket szintén kettévágom és a kép szerint irdalom. Így jobban átsül és csak a bordákat kell kiszedegetni belőle fogyasztás közben.
 
 
 
 
A kisebb kárász-keszeg féléket egészben hagyva a hátán kezdem az irdalást, mélyen a gerincig bevágva,  majd a hasüreg végétől a hal teljes szélességében folytatom egészen a farokig.
 
 
 
 
Természetesen ezt  minkét oldalon el kell végezni. Ezután már csak a sózás, fűszerezés marad hátra és már süthetjük is.

A ponty tisztítása, darabolása


Berta "VADÖLŐ" Tibor munkája
Fotók: Szűcs Róbert


A munkám elkészítésének célja? Indíttatásom, hogy közzétegyem? Hát, talán, hogy valaki tanuljon is belőle. Ne tartogassam magamban.

Külön köszönet Szűcs Róbert barátomnak a fotók elkészítéséért!

Hát, én így csinálom:

A szükséges hozzávalók:

egy jó kés:
lassan több mint egy éve hordok magamnál egy kis kést, KILDEN remeke a keresztségben a "Kisagyar" nevet kapta. Kellett egy masszív, erős kiskés EDC-re, ráadásul olyan, ami "közegbarát". KILDEN képgalériáját nézegetve ezért esett a választásom eme késre.

Egy asztal és egy vágódeszka.
Udvar, garázs, természet, jóakarat, víz, esetleg csapvíz.
Továbbá, egy szép hal, kb. 2,5 kg-os ponty, amelyet a kerti tóból fogtam.A hal megölésének leghumánusabb módja, ha egy rövid, kétujjnyi vastag bottal a szemei fölött a fejére ütünk. Ezt egy csapkodó, fickándozó hal esetén elég nehéz megtenni, ezért a halat állítsuk a hasára, a segítő kezünk két ujjával fogjuk be a hal szemét, enyhén nyomjuk meg (figyelem, nem kinyomni!), ettől a hal megmerevedik. Most már határozottan a szemei közé üthetünk:


A stabil fogás érdekében mindig a hal fejét fogjuk:A pikkelyek eltávolítását a faroknál kezdjük, majd fokozatosan haladjunk a fej irányába. A kaparóél segítségével könnyedén eltávolíthatók a pikkelyek és a hal nyálkája:A halak hasán általában sokkal keményebben ülnek a pikkelyek, mint a testen másutt. Ha szükséges, nyugodtan használjuk a kés élét, de óvatosan, nehogy véletlenül kivágjuk a hal hasát:


Ha elkészültünk a pucolással, mossuk le a halat:


Most következik a hal felbontása. A hal hasán, a mellúszók előtt ejtsünk egy bemetszést:majd egy másik metszést a végbélnyílás előtt:majd a két bemetszés között óvatosan a kés hegyével vágjuk végig a hasfalat:A hasüregbe kezünkkel benyúlva óvatosan húzzuk ki a hal belsőségeit:

Válasszuk szét a belsőségeket - én a haltejet vagy az ikrát szoktam felvenni. Ez a hal történetesen ikrás volt:A hal hasüregét öblítsük ki, majd újra kívülről is mossuk le:A mellúszók mögött vágjuk le a hal fejét:A hal törzsén jól látszik a "keserűcsont" vagyis a ponty garatfoga, ezt mindenképpen távolítsuk el, mert keserű lesz tőle az étel:
Ezután a gerinc mentén vágjuk végig a hal testét:


majd a bordacsontok mellett haladva, a hasi úszók felett válaszuk le a filét:
Az egyik oldali szépen lefejtett halfilé:Ugyanezt a műveletet végezzük el a másik oldalon is:

A halfilében a felső 1/3 részben, az oldalvonal magasságáig vannak az un. Y szálkák (középen az a halovány rózsaszín vonal):


ezt a részt minél sűrűbben be kell irdalni, vigyázva, hogy a hal bőre egyben maradjon:
Fontos, hogy az irdalást a filé teljes hosszában végezzük el:


Ezután természetesen a másik filével ugyanígy járunk el:


Folytassuk a munkát a fej kettévágásával:
Ebben az esetben úgy sikerült levágnom a hal fejét, hogy a „keserűcsont”-ból egy darab a fejben is maradt, természetesen innen is távolítsuk el:


A kopoltyúfedő ízesülését vágjuk át, nyissuk fel a kopoltyúfedelet és a kopoltyút vegyük ki:

A farokuszonyt vágjuk rövidre:


A haltörzset vágjuk kisebb darabokra:A haltörzs a fejjel együtt mehet a halászlébe, főzve és átpaszírozva remek hal alaplé lesz belőle. A filéket tetszőleges méretűre vágjuk. Ránthatjuk, süthetjük, főzhetjük, bármilyen módon is készítjük el, a szálka nem fog a torkunkra akadni. 2008
Ponty filézése, szálkátlanítása

Hal pucolás

Karácsonyi halászlé recept

Szegedi halászléCsukakaviárTényleg kulináris a csukakaviár. Nagyon ínyenceknek ajánlom, kezdőknek semmi esetre sem, nem az az étel amivel el kell kezdeni megszeretni a halat és az ikrát, kaviárt. Pedig hihetetlenül különleges és nem is nagyon lehet hozzájutni a megfelelő alapanyaghoz. A csuka ívási időszaka a februári-márciusi hófordulóra tehető, horgászat szempontjából február 15 - március 31-ig ezért tilos kifogni. Az ikrája ekkorra érik meg teljesen, és lesz  2,5 mm átmérőjű is akár! Tehát, ha a február 15-e előtti napokban sikerül zsákmányolni egy termetesebb nőivarú példányt, akkor felbontásánál már remeghet a kezünk, a benne rejlő kincs gasztronómiai szempontból többet ér, mint maga a hal húsa. Én barátaimtól kaptam egy gyönyörű halat, melynek ikrájából nem volt kérdés, hogy kaviár lesz.


Az előkészítés sok gondosságot igényel. Az ikraburokból egy tompább késsel, vagy nem az élével ki kell kapargatni a ragacsos ikrát. Ezután be lehet sózni és tenni kell hozzá egy kis olajat. Illene arányokat írnom, ez elég nehéz ügy, de mondjuk egy pohár (vizes) ikrához egy ek. só és egy ek. olívaolaj megteszi. Ezt összekevergetem valami nem éles tárggyal (gyakran az ujjammal), hogy ne sérüljenek a szemek és beteszem a hűtőbe lefedve, lezárva. Üveg edényt vagy tálat javasolok tárolásra! A legnehezebb rész következik. Ki kell várni, hogy az ikra megérjen, azaz türelem, türelem. Honnan lehet tudni, hogy megérett és étkezésre alkalmas? A szemek zavarossága megszűnik, gyönyörű arany színűek lesznek és áttetszők.

 Sózás előtt a nyers ikra

 A sózott, összekevert ikra

Az érett, fogyasztásra alkalmas ikra

Pirítós kenyérrel, vajjal, citrommal, pezsgővel fogyasztható, de kitűnő tojásba töltve, vagy tojásra helyezve is.

És végül, íme a csuka, ennek a krokodilpofájú halnak az ikrájáról van szó :)


IKRASALÁTA
A halakban található ikrák a gasztronómiai ínyencségek közé tartoznak és némelyike, mint a mandzsúriai ikra, a fekete vagy sárga kaviár elég borsos áron kapható a kereskedelemben. Ezeket kis tégelyszerű üvegecskékben sóval tartósítva árulják és vajaskenyeres szendvics alapra teszik vékony rétegben, citromszeletekkel és capri bogyóval díszítve, előételként tálalják nagy fogadásokon.
Valamivel jobb árfekvésűek a fogpaszta tubushoz hasonló kiszerelésűre gyártott különböző ízesítésű paszták, melyeket apróbb szemű fehér vagy narancssárga színű tengeri-hal ikrájából kevernek. Ezt is vajas, vagy margarinos kenyérszeletekre teszik ízesítőnek.
De a közönségesen általunk boncolt édesvízi halakban lelhető ikrákkal mit kezdhetünk? Erre próbálunk választ találni.
 
Mindenekelőtt tudni kell, hogy az úgynevezett „fehér halak”-ra, - amelyeknek nem csak a hasa alja, hanem a háta is fehéres pikkelyű – különösen figyelni kell! Ezeknek az ikrája az év R betűs hónapjaiban,(tehát szeptembertől áprilisig) amikor hideg van, nem használható, mert enyhe ételmérgezéses tüneteket okozhatnak.
Tehát vigyázat, sem a tükörponty, a kárász, sem a süllő ikráját nem szabad ebben a periódusban felhasználni !
De a busa, harcsa, csuka, balind, pisztráng ikráját nagyon  könnyen tartósíthatjuk és hónapok múlva is igazi különlegességet – ikrasalátát  készíthetünk belőle.


A hártyás tokjával együtt eltávolított két kolbász szerű ikra-hengert hidegvízzel gyorsan leöblítjük. Nagy vágódeszkára helyezve a belezéshez használt nagy hegyes késsel a csücskét lecsípjük, majd a kés fokával (tehát nem az éles részével!) finom kapargató mozdulatokkal az ikraszemcséket kiszabadítjuk a tokból és egy külön tálba tesszük apránként.
A hártyikáktól megszabadott ikraszemekre ekkor finom sót szórunk, 100 gr ikrára egy csapott evőkanálnyit. Ezzel gyorsan elkeverjük. Hamarosan az ikra-pép habosodni kezd és a szemek sokkal jobban megkülönböztethetően látszanak. Ennek oka az, hogy az aránylag nagy mennyiségű só kicsapja (DENATURÁLJA) a nyers ikrafehérjéket, a hő hatásához hasonlóan.


Az így nyert tartósított ikra-masszát kis jól záró csavaros üvegekben a hűtőszekrényben hónapokig tárolhatjuk romlásveszély nélkül.
De ízre és aspektusra ez nem egy ínycsiklandozó étel benyomását kelti senkiben. Túlságosan sós és kesernyés. Ahhoz, hogy élvezhető finom ikrasalátává váljon el kell készíteni a majonézhez vagy a vinetesalátához hasonló módszerrel.
Hat-nyolc személy részére elegendő négy evőkanálnyi tartósított sós ikrát kivenni a hűtőből és szobahőmérsékleten hagyni a következő műveletek elvégzésének idejére:
  • Egy kisebb teflonsütőben kevés olajat forrósítunk és ebbe beleszórunk egyetlen evőkanál búzadarát, (gríz-t) kifehéredésig hevítjük, majd egy  deci hidegvízzel felöntve hagyjuk besűrűsödésig forrni. Közben egy kanál 9 fokos étkezési ecetet is keverünk a masszába.
  • Levesszük a tűzről és időnként megkavarva hűlni tesszük.
  • Egy kisebb fej hagymát héjától megtakarítva megmosunk és a legapróbb reszelővel a kihűlőfélben levő főtt grízhez keverünk, egy kiskanál mustárral és egy citrom levével együtt.
  • A már hideg alapmasszához keverjük a négy evőkanál sós ikrát és cseppenként hozzáadott olajjal elkezdjük habosra kavarni, akár a majonézt. Tudni kell, hogy eredeti térfogata négy- ötszörösét is elérheti az a „salátának” nevezett ikra krém, amelyet ezzel a módszerrel nyerünk. Annyi olajat kell hozzákeverni, hogy az eredeti erős sós íz élvezhetőre szelídüljön.
  • Néha előfordul, hogy már a kikeverési folyamat elején nagyon megsűrűsödik a paszta, ilyenkor egy-egy kortynyi szódavízzel vagy ásványvízzel, citromlével lehet meghígítani, hogy utána még jelentős mennyiségű olajat legyen képes kicsapódás nélkül megkötni.
Az így nyert kocsonyásan rezgő ikra pasztát kis üvegtálba öntve fekete olajbogyóval és negyed citromkarikákkal díszíthetjük.
Nem kimondottan fogyókúrás kaja, de nincs szükség vajas vagy margarinos szendvics alapra hozzá. Ugyanúgy lehet a kenyérre tenni egyenesen és lehetőleg szép vastag rétegben, mint avinete salátát is. Metélőhagyma - zölddel, capri bogyóval, negyedbe vágott fekete olajbogyóval, citromszeletkékkel, petrezselyemzölddel is élénkíthető a vendégváró ikrasalátás kenyérszelet felülete.
Finom sörkorcsolya, de száraz pezsgővel is el lehet tengődni vele addig, amíg készen lesz a fő étfogás.
Cormoran Compact Flex Filézőkés

Szankovits kések Szentendrén

Lovász Késes Műhely - bevonat teszt

Lovász Késes Műhely - egy S16 születése

Ebben a videóban szerzői joggal védett hangsáv volt. A szerzői jog tulajdonosa által benyújtott követelés miatt a hangsávot elnémítottuk.

Lovász S16

Magyar Bushcraft Balta készítése

Szabó balta

Magyar Bushcraft Balta

fejsze élezése Lovász Késes Műhely

Késélezés, szerszám, véső élezés / Whetting knives, tools, chisels. www.keselezes.info