2017. július 9., vasárnap

Energia aura csakra X.

Energia aura csakra X.


Csakra-térkép   
A következő sorok minden ébredő ember számára hasznos és nélkülözhetetlen információ-forrás. A vázlatos bemutatásra kerülő csakra-rendszer elsődleges fontosságú a szexuális kontinenciát gyakorolók számára. A csakra-rendszer általános ismereteinek elterjedésével a kontinens típusú aktus újra az ember, a világ-társadalom természetes szeretkezés típusává válik. Kundalini ébredése pedig egy új világkorszak, egy idilli viszonyokkal rendelkező Földi életminőség kifejlődését jelenti.
 

 
Évezredek óta, a keleti bölcsesség azt állítja, hogy minden az Univerzumban energia. A modern fizika csak nem rég erősítette meg ezt a szemléletet. A szilárd anyag is sűrű energia:”fény–atomok” melyek összhangban rezegnek, interferenciák vibráló mintáit alkotva hozzák létre fizikai világgal kapcsolatos véleményünket.
A tantrikus tanítások szerint az emberi lény 5„burokból” azaz testből áll, mely 7 különböző frekvencián rezeg, melyek az isteni mindenható tudatnak eszközei. Bármely spirituális ébredés végállomása ennek az esszenciának feltárása, vagyis az isteni tudat önmagára ébredése.
Az öt burok bemutatása előtt ismerkedjünk meg a rezonátorokként is jellemezhető energia-központok lényegével, melyeket olyan sokan ismerünk csakra néven.
Bármi, ami megtalálható a végtelen univerzum makro-kozmoszában (nagy egészében), annak jelen kell lennie lényem kicsi, mikro-kozmikus rendszerében is. A két rendszer -, a lényem és az univerzum – közötti információ (energia) csere a rezonancia elve alapján működik. A rezgések fogadására az emberi lény mikro-kozmoszában 7 komplex adó-vevő rendszer létezik, melyek megfelelnek az Univerzum 7 alapvető rezgés-síkjának. Ezeket az adó-vevő egységeknek az a feladatuk, hogy az ember lényét spontán módon – a rezonancia jelensége alapján – az Univerzum végtelen erőközpontjaira kapcsolják. A kontinens személy, aki a csakrák segítségével a Makrokozmosz (Univerzum) energia mezőire képes kapcsolódni, képes lesz szert tenni bizonyos „természetfeletti”, valójában nagyon is természetes képességekre, melyeket saját lényében is megtapasztalhat, illetve kinyilatkoztathat. Ezek képességek minden ember természetes tulajdonságai, a modern, civilizált ember azonban elfelejtette azokat.
Röviden így határozhatnánk meg: a csakra vagy rezonátor egy olyan rezgő rendszer, mely képes kapcsolatba lépni az Univerzum azon rezgés-energiáival, melyeknek frekvenciája az övéhez nagyon hasonló vagy azonos. A következőkben felvázoljuk ezeknek a rezonátoroknak a legfőbb jellemzőit, valamint azokat a helyeket, ahol a testben, illetve a testen kívül tudatosíthatóak. (a zárójelben szereplő nevek a kiejtést jelentik)

                             
 szex-csakraA legelső erőközpont a gyökércsakra vagy MULADHARA (muladhara) (azt gondolom, tiszteljük meg a hagyományokat azzal, hogy 7 nevet szanszkrit nyelven megtanulunk)
A test legalsó részén, a végbélnyílás és a nemi szervek között található.
Jellegzetességei: életerő, vitalitás, alapvető szükségletek, energia, alkalmazkodás, merevség. Nem lehet erős házat építeni szilárd alap nélkül.
Hara-csakra
Második központ a nemicsakra avagy SVADHISTANA (szvadisztana)
A nemi szervek fölött négyujjnyival kitapintott területen található: A felületes, testi vonzalmon alapuló szexualitás ebből a központból nyilvánul meg.
Jellegzetességei: ösztönösség, nemiség, képzelőerő, kreativitás, szociális beállítottság, társadalmi alkalmazkodás.
 plexus-chacraHarmadik erőközpont, a köldökcsakra, avagy MANIPURA (manipura)
A köldök tájékán található, egy-, kétujjnyival az alatt.
Jellegzetességei: belső tűz, önkontroll, magabiztosság, akaraterő, állóképesség, hierarchiába történő beilleszkedés, szenvedély, dinamizmus, önkontroll. A spirituális ébredés szempontjából talán a legfontosabb erőközpont. Egy erős és állhatatlan Manipura tudatszint szükséges ahhoz, az egyén az alsóbb szintről érkező megnyilvánulásokat uralni tudja, s tapasztalás által, azokat magasabb szintre emelhesse lényében. Egy erős Manipura tudatszint szükséges ahhoz, hogy az egyén a Szív szintjére érkezhessen. Az erős jellem, a határozottság és egy olyan, rendíthetetlen belső értékrendszer tudatszintje ez, mely az alsóbb szintek tapasztalásán és meghaladásán alapul. A szexuális kontinencia szempontjából igazi „vízválasztó” ezen erőközpont harmonikus aktiválása, hiszen a felületes testi vonzalmakon alapuló kapcsolatok szintjéről (svadishtana) egy erősen aktív manipura csakra segítségével léphetünk a valódi, szív szintű kapcsolatok szintjére.
Negyedik erőközpont, a szívcsakra, avagy ANAHATHA (anahata)A szívfonat tájékán található.

A makrokozmosz illetve mikrokozmosz között keletkező kölcsönhatás talán legjobb példája a szív környéken érezhető érzelmi megnyilvánulás szeretet, illetve szerelem esetében. A szerelmes egyén könnyedén kapcsolódik a szív, a tiszta szeretet rezgésszintjére.
A valóban szerelmes személy könnyedén valósíthatja meg a szexuális energia kontinenciáját, mert a gyökér-csakrából felfelé áramló energia egy olyan központ felé áramlik, amely valóban SZÍV, azaz a gerincoszlop mentén „felfelé” irányítja a teremtő energiát. (ismét felfigyelhetünk a magyar, mint ősi, spirituális nyelv egyszerű kifejezésre). A szív tudatszintje a szabad-energia szintje. Erre a szintre érkezik hamarosan a világ-társadalom kritikus hányada. A morfogenetikus mező rezgés száma annyira megemelkedett, hogy már semmilyen kapcsolat, megnyilvánulás, történés nem lehet hosszútávon életképes, amely a szív szintje alatti síkról származik.
Jellegzetességei: (feltétel nélküli) tisztelet, gyengédség, empátia, összhang, odaadás, szeretet, figyelmesség, törődés.
Ötödik erőközpont avagy VISUDDHA (visudda)
torok-csakraA nyak illetve torok tájékán található.
Jellegzetességei: művészi tehetség, ihlet, felemelkedés, fenségesség

 Hatodik erőközpont homlokcsakra, avagy ADZSNYA, (azsnyá) esetleg Harmadik Szem.
szem-chacraVéletlenszerű, erős spirituális élmények, tapasztalások alkalmával gyakran, rövid időre, spontán is aktivizálódhat.
Jellegzetességei: zsenialitás, tisztánlátás, rendkívüli szellemi képességek, intuíció.korona-csakra
Hetedik erőközpont avagy SZAHASZARA. (szahászara)

A fejtető tájékán található. Művészi és klasszikus ábrázolása a glória.
Jellegzetessége: bölcsesség, kapcsolat a Teremtővel, tiszta szellemiség, hazatérés, bele-olvadás az Abszolútumba, felszabadulás. 
Az emberi létezés alapvető törvénye: a rezonancia!


A rezonancia törvényét értelmezhetjük sokkal egyszerűbben is, mint azt a bonyolultan hangzó definíciók teszik. Ami bennem történik, az fog megjelenni a környező világomban is. Azokat az élet-körülményeket, szituációkat és embereket fogom magamhoz vonzani, akikkel együtt „rezonálok”. Mindazt, ami körülöttem van, magam bocsátom ki, a bennem domináló tudatszintnek megfelelően teremtem önmagam valóságát.
Az évezredes jóga tanítások szerint különféle ellazulási technikák során (testtartások, meditáció) rezonancia lép fel lényünk mikrokozmosza és a végtelen Univerzum megfelelő energia-szintje között, miközben energia-átadás történik, lehetővé téve, hogy lényünk különböző frekvenciájú kozmikus energiákkal töltődjön fel. A kozmikus energiák frekvenciájukban különböznek egy mástól, melyekre különböző pozíciókkal, ászáná-kkal hangolódhatunk rá. Az ászának erősítik, fiatalítják a testet, s felkészítik a 7 energia központot arra, hogy Kundalini aktiválhassa őket.
A csakrák, avagy energia központok, amellett - hogy minden emberei tulajdonság és jellegzetesség köthető valamelyikükhöz -, a fizikai szervezet biológiai funkcióit is szabályozzák, valamint rendkívül előnyösen hatnak az emberi lény magasabb rendű, mentális és érzelmi lényére is. A legtöbb és leggyakoribb - legyen az egyszerű allergia, vagy súlyos vérnyomás probléma - nyugaton gyakori betegség, legyen az szervi, avagy mentális – gyakorlatilag könnyedén gyógyítható megfelelő jógaterápiával.
Folytatás:


Akarsz játszani?

Kiegészítés a Csakra-térkép című íráshoz


  1. http://www.michaels.com/on/demandware.static/Sites-Michaels-Site/Sites-michaels-catalog/default/images/hires/cp0151d3.jpgVégy egy darab papír-fecnit. Ha megvan, húzz rá egy függőleges vonalat. Ez a tudat. Vertikális, minta gerincoszlop.
  2. Most húzz rá egy vonalat keresztben, hogy olyan legyen, mint a keresztény kereszt. Ez azenergia. Keresd ki, melyik csakra szintjén metszi egymást a két vonal? Kit szolgál ez a jelkép?
  3. (Hasonlíst össze a két képet. gy.)A válaszokat - azt hiszem - hamar kitalálod.

Most fordítsd meg a papír-fecnit, fejjel lefelé. Melyik csakra szintjén metszi egymást a két vonal? Kit szolgál ez a jelkép?http://rockpince.hu/uploads/shop/rockpince.hu/termek/111925_big.jpg

Most már érthető, miért hívják az Ébredést Felemelkedésnek is. 2012 a Szív ébredése, a Szív szintű kapcsolatok kialakulása. Azt is kitalálhatod, miért beszél annyi forrás pólusváltásról. És Aki Meghalt a Kereszten, pontosan tudta, mit jelent: „Isten országa bennetek van”


www.asztralutazas.hu/

írta: SID Brahma Cakra – A teremtés köre
A „teremtés köre” (Brahma Cakra) avagy a „kozmikus ciklus tana” egy az indiai hagyományban több ezer éve létező elmélet. Nevezhetnénk a „kozmikus evolúció elméleté”-nek is, bár nem intellektuális munka, hanem a bölcsek intuitív tapasztalásainak eredménye. Baba ezt az ősi tudást bővítette ki és magyarázta újra az Ananda Sutram címmel közreadott 69 szútrát (szútra: filozófiai aforizma) tartalmazó művében.
A teremtés körében az egyetlen létező entitástBrahmának nevezik (a brhat: nagy szóból; jelentése: a Nagy, aki másokat is olyan naggyá tesz, mint önmaga).
Brahmát két princípium alkotja:
  • Purusa – a „tanúsító princípium”, aki jelen van, lát mindent és
  • Prakrti – a „működtető princípium, aki a dolgokat létrehozza. Prakriti három guna (kötőerő) segítségével különbségeket hoz létre a világban. A három guna neve: sattvaguna (érző, ézékeny), a rajaguna (mozgékony, változó) és a tamaguna (statikus).
Bár Brahmát két dolog – Purusa és Prakrti – alkotja, ő maga egyetlen egység, két része olyan, mint a papír két oldala: sohasem lehet elválasztani őket egymástól.Brahma kétféle állapotban létezhet:
  • megnyilvánulatlanul (Nirguna Brahma, a gunák nélküli Brahma) és
  • megnyilvánult állapotban (Saguna Brahma).
Brahma megnyilvánulatlan állapotában a három kötőerő egyensúlyi erőháromszöget alkot. Itt Purusát Parama Purusának (Legfelső Tudat) nevezik.
Amikor Purusában feltámad a vágy, hogy kifejezze önmagát „engedélyt ad” Prakrtinak arra, hogy a sattvaguna kitörjön az erőháromszögből. A kötőerő egy kötélhez hasonlóan elkezdi megkötözni, módosítani a tudatot, végtelenségében korlátozza. Ezáltal létrejön az első kozmikus elmeszint a mahat – az én létezem – érzése. Majd rajaguna válik dominánssá és létrejön a második kozmikus elmeszint az aham – én cselekszem – érzete. Majd tamaguna aktiválódik és aham egy része „eldurvul”, a harmadik kozmikus elmeszintté válik, amely a citta – az én megteremtődtem, kész vagyok – érzése.
Így a Végtelen Tudatban megteremtődött a Kozmikus Elme három rétege: a mahat, az aham és a citta együttese.
Hogyan jelenik meg a Kozmikus Elmében az anyag?
Prakrti kötőerői egyre aktívabbak lesznek, egyre szorosabban fonják körül Purusát, s ezáltal a cittán belül kialakul az öt alapelem.
Először az éter jelenik meg, amely tulajdonképpen maga a tér, avagy az űr.
Majd tamaguna nyomására az éter egy része átalakul légnemű faktorrá, majd ennek egy része fénynemű faktorrá, majd ezen belül létrejön a folyékony faktor és végül megjelenik a szilárd faktor.
Ezután kétféle esemény következhet be:
  • a gúnák kötésének túlzott nyomása hatására és az öt alapfaktor megfelelő egyensúlyának hiánya miatt a durva szilárd faktor felrobban,
  • a gúnák és az öt alapfaktoron belül zajló összeütközések hatására energia keletkezik. Az eredő, befelé ható erőt, amely összetartja az anyagi stuktúrát és létrehozza annak magját „práná”-nak, avagy életenergiának nevezzük.
A Parama Purusától kezdődő és az élet megjelenéséig tartó folyam a Saincara (előrehaladás) a teremtés extroverzális, a finomtól a durváig, a középponttól a perifériáig húzódó szakasza.
A rendkívül erős belső ütközések hatására a szilárd faktor egy része „elporlad” – ez lesz az „elmeszubsztancia” (ektoplazmikus részecske – cittánu). Ennek következtében a tamaguna szorítása enyhül. Itt kezdődik az élet evolúciója. Az egyéni struktúrán belül az ektoplazmikus részecskék kombinálódásával fejlődik ki a citta, azaz az objektivitás (tágyiasultság) érzése.
Először a primitív élőlények jelennek meg, amelyekben csak citta van. Majd bonyolultabb idegrendszer alakul ki, hogy képes legyen kifejezni az egyre táguló egyedi elmét. A kötőerők gyengülésével és a rajaguna dominánssá válásával a cittából kifejlődik az egó (aham). Amikor az aham dominál a citta fölött, megjelenik az intellektus. Amikor a haladás a kifinomultság fázisába jut, az ahamból kifejlődik a mahat. Amikor a mahat dominál az aham fölött megjelenik az intuíció.
Az egyéni elme végül megszabadul a gunák nyomásától és eggyé válik a Kozmikus Elmével. Az élet megjelenésétől az egyéni elme visszaolvadásáig tart a Pratisaincara (visszatérés); az introverzió, a finomodás folyamata.
Az emberi élet alapkérdései: „Ki vagyok én, honnan jövök, mi van a halál után?” annak a spirituális vágynak a megnyilvánulásai, amely az Úton visszafelé hajt minket. Amikor az egyéni elme kitárulkozásával az aham és a citta mahattá alakul, az a savikalpa samádhi, az egyesülés a minőséggel bíró Brahmával. Ez más néve a felszabadulás (mukti) állapota, amikor az egyén minden pszichés korláton túljut, de még megvan benne a kozmikus mahat – én létezem – érzése.
Amikor a mahat visszaolvad a tudatba, a gunák hatókörén túl, az a nirvikalpa samádhi, az elme teljes feloldódása, megsemmisülése. Ez az üdvözülés (moksa) állapota. Az egyén végigjárta a teremtés körét, s a Legfelső Kegyelem segítségével túl is lépett rajta.
 


A biopszichológia új tudománya

A belső elválasztású mirigyeink által termelt hormonok mind testünk, mind elménk működésére jelentős hatást gyakorolnak. Minden belső elválasztású mirigy összefüggésbe hozható egy-egy csakrával, a jóga intuitív tudománya által feltárt finom-energia központtal. Csakráinkhoz meghatározott hajlamok, jellembéli tulajdonságok kapcsolódnak. A csakrák és a belső-elválasztású mirigyek összefüggéseit tanulmányozza egy ma még nem közismert tudomány, a biopszichológia, amely egy jeles fülöp-szigeteki pszichológus szerint „forradalmasítani fogja a pszichológiát”.
Az egyes belső elválasztású mirigyek által termelt hormon mennyiségétől függ a mirigyhez kapcsolódó csakra által kontrollált hajlamok intenzitása. Fokozott hormonelválasztás a hajlamot erősíti, míg a csökkent termelés kevésbé aktívvá teszi. Az asanák (ászanák – lassú fizikai jógagyakorlatok) fokozzák, illetve csökkentik a mirigyekre ható nyomást, így szabályozzák a hormontermelést, ezáltal pedig a hajlam erősségét.
A tobozmirigy, amely az összes többi mirigy működésére hatással van, a tudósok számára még ma is talány (Descartes ezt a mirigyet a „lélek székhelyének” nevezte). A tobozmirigy a sahasrára (száhászrárá – 7.) csakrához kapcsolódik, amely a Legfelső Tudat székhelye az egyénben. Hormonja, a melatonin, befelé fordulóvá teszi az elmét, elősegíti a koncentrációt. Ideges emberek melatonin hatására békés, örömteli állapotba kerülnek. A melatonin a fizikai megfelelője az „amritának”, az „isteni nektárnak”, amely magasabb tudatállapotokban s megvilágosodáskor termelődik.
Évmilliókkal ezelőtt az ősgyíkoknak volt egy harmadik szemük a koponyájuk tetején, amely a nappalok és éjszakák váltakozását érzékelte, s a periodikus aktivitás (bioritmus) kialakításában volt szerepe. Az evolúció során ez a „szem” lesüllyedt az agyba s tobozmiriggyé alakult. A tobozmirigy tehát a megvilágosodás „harmadik szeme”, amely végtelen boldogságban részesíti az embert, ha például jógagyakorlatok vagy meditáció segítségével „kinyílik”.
A melatonin napközben termelődik a legkisebb mennyiségben, amikor az elme kifelé, a napi teendőkre koncentrál. Mennyisége napnyugta után növekszik, majd éjfélkor éri el maximumát. Így a Síva órájának nevezett időszak (éjfél és 3 óra között) a legalkalmasabb a meditációra. A sasaungasana (nyúl póz) fokozza a tobozmirigy melatonin termelését, s így lecsendesíti, és koncentráltabbá teszi az elmét. Ideges vagy nyugtalan emberek, ha közvetlenül meditáció előtt gyakorolják a nyúl pózt, elméjüket befelé fordulóbbá tehetik.
Újabb kutatások rámutattak, hogy a tobozmirigy több vért kap, mint testünk bármely más szerve, ezért a tudósok többsége egyetért abban, hogy igen fontos szerepe lehet. A mirigyben mészkristályokat is találtak, ebből egyesek arra következtettek, hogy a szerv elmeszesedett, inaktív. Azonban vannak tudósok, akik azt feltételezik, hogy a modern rádiókban lévő kvarckristályokhoz hasonlóan az emberi mikrokozmosz e kristályokkal képes a makrokozmosz rezgéseit felfogni, ha tudatát a megfelelő hullámhosszra hangolta.
Az agyalapi mirigy rövid nyélen függ az elülső agylebenyek között, közvetlenül az ájiná (ádzsiná – 6.) csakra mögött. E mirigy szabályozza minden egyéb alsóbb mirigy működését, s többféle hormont termel, például a növekedési hormont. Működészavara óriásokat vagy törpéket eredményez.
Sarkar, a biopszichológia atyja szerint, a mirigy „rendkívüli fontosságú; a gondolkodásért felelős. Rendszeres meditációval erősíthető meg.”
A pajzsmirigy a nyak elülső részén található és a vishuddha (vishudhá – 5.) csakrával van összefüggésben. Az anyagcsere sebességét szabályozza, azt, hogy a test gépezete milyen gyorsan fusson. Hormonja a tiroxin, amelynek a mentális és fizikai egészséghez igen kiegyensúlyozottan kell termelődnie. A túl sok tiroxin esetén fellépő hipertirózis súlyvesztéshez, idegességhez, veszekedős természethez és álmatlansághoz vezet. Mintha a hipertirózisos egyén állandóan négyes sebességgel vezetne, sohasem pihen, sem szellemileg, sem testileg.
A pajzsmirigy alultermelése esetén hipotirózis lép fel: súlygyarapodás csökkent táplálkozás mellett is, unalom, rendkívüli lustaság, napi akár 14–16 órányi alvás. A tiroxin termelés szabályozható a sarvaungasanával (gyertyaállás avagy tarkóállás) illetve a matsjamudrával (hal póz). Ahogyan dr. Stephan Brena amerikai orvos írja a „Jóga és gyógyítás” címu könyvében, a gyertyaállás összenyomja a pajzsmirigyet, a hal póz pedig közvetlenül utána megnyújtja azt az ellenkező irányba. E két tartás együtt, háromszor ismételve, teljes masszázst ad a pajzsmirigynek, egészségessé téve azt. Hormonkiválasztása egyensúlyba kerül, az egész test kitűnő fizikai és szellemi egészségnek örvendhet. A sarvaungasana szó szerint „mindenre jót” jelent, ez az asanák királya. (Figyelmeztetés: akinek bármilyen szív vagy agy problémája van, illetve a vérnyomása magas vagy alacsony, ne végezzen gyertyaállást, veszélyes lehet!)
A szívtájékon található csecsemőmirigy az anáhata (ánáhátá – 4.) csakrával áll összefüggésben és a test immunrendszerét szabályozza. Ez felelős az antitestek termeléséért, amelyek a fertőzések ellen harcolnak. Ha az immunrendszer gyenge, az antitestek is gyengék, s a betegség könnyen színre lép. Ha negatív gondolatok aktiválják az anáhata csakrában az anutapa vritti (égető bánat) nevű hajlamot, ezt a csecsemőmirigy megsínyli, s az egész immunrendszer legyengül. Sokféle betegség, rák, tuberkulózis, stb. léphet fel. A bhujaungasana (budzsanászana avagy kobra tartás) megerősíti az anáhata csakrát és a test felső részének gyengeségeit korrigálja.
A manipura csakra (3.) gyengesége félelem komplexust okoz (bhaya vritti), mely megnyilvánulhat például a nyilvánosság előtti beszédtől való félelemben. A manipura csakra környéki mirigyek és almirigyek kiválasztását a majurasana (páva tartás) szabályozza; általa a félelem megszüntethető. A manipura csakrához tartozó belső elválasztású mirigyek a mellékvesék, amelyek a test kirobbanó energiáit szabályozzák, különösen veszélyhelyzetben és stresszes állapotban. Hormonjuk az adrenalin, amely az egész testet az „üss vagy fuss” helyzetre készíti fel: harcolni vagy megfutamodni. Elődeink az adrenalin által aktivizált energiát azonnal fel is használták, s így oldották a stresszt. A mai társadalom nyomása (feszültség a munkahelyen, iskolában vagy otthon) nagy stresszel jár, amelyet fizikai úton nem tudunk levezetni, s így az bennünk halmozódik fel. Mellékveséink túltermelnek, testünk és elménk állandóan feszült. Ez magas vérnyomást, szívbetegségeket, fekélyt, rákot, depressziót, melankóliát és egyéb betegségeket okozhat. Gyógyszerekkel a stressz nem gyógyítható, csak a meditáció és az asanák, különösen a savasana (hullapóz) képes az adrenalin termelést egyensúlyban tartani, s a belső stresszt megszüntetni. Sok szellemi munkát végző vagy nagy feszültségekkel küzdő embereknek ajánlott a savasanát minimum naponta 10 percig gyakorolni. Orvosok által bizonyított, hogy a magas vérnyomás gyógyításának ez a legjobb módja.
A svadhisthana (szvadhisztána – 2.) csakra a nemi mirigyekkel – nőknél a petefészekkel, férfiaknál a herékkel – áll összefüggésben. Alultermelésük kegyetlenséget (krurata vritti) és dogmatikusságot (avishvasa vritti: bizalmatlanság) okoz. A gomukhasana (tehénfej póz) nyomást gyakorol a két alsó csakrára és gyógyítja azok gyengeségeit.
A muladhara (múládárá – 1.) csakra a prosztata mirigyhez kapcsolódik, túltermelése melankóliát, és kilátástalanságot okoz, mivel a muladhara csakrához kötődő hajlamok – dharma, artha, kama, moksa vrittik – amelyek az élet értelmét és hajtóerejét adják, túl kevéssé stimuláltak.
A biopszichológia új tudománya nem pusztán elmélet, hanem gyakorlati tudomány, amely teljesen átformálhatja életünket. A mirigyek és almirigyek masszírozásával, termelésük egyensúlyban tartásával megszabadulhatunk negatív hajlamainktól, amelyek értelmünket megzavarják és testünket megbetegítik. A biopszichológia segítségével új életre kelhetünk.
http://www.anandamarga.hu/spiritualisA Harmadik Szemet Aktivizáló ÁbraYogiraj Boris Sacharov- A Harmadik szem megnyitása

Itt olvasható:
http://www.scribd.com/doc/26424087/Yogiraj-Boris-Sacharov
Mindenkinek van harmadik szeme. Ez olyan, mint a lélek: létezik függetlenül attól, hogy tudsz róla vagy nem. Itt és most, saját otthonodban megtanulhatsz utazni a harmadik szemen keresztül bárhova az univerzumban. Vagy megtanulhatsz bármit, amit akarsz. (Megjegyzés: a harmadik szemes működés egyfajta ISTEN-i működés, a bennünk lakozó ISTEN-i szikra működése, lélekkel látás.) A harmadik szem mindent megad amit kérsz, ezért fontos, hogy csak jó dolgokat kérj és bocsáss meg mindenkinek, aki valaha megbántott téged vagy kárt okozott neked. Már csak azért sem, mert a hatás-ellenhatás törvénye nem csak a fizikában működik, hanem a gondolatok szintjén is. Ha tehát valakinek rosszat kívánsz, és az illető személynek nincs rezonanciája ezen gondolatodra, akkor ezen kívánság (energia) visszajut hozzád és rajtad fejti ki hatását. Persze a pozitív dolgok is így működnek. Gondolatainkkal teremtünk, és minden teremtmény visszatér teremtőjéhez. Ezért hát mindenkinek a lehető legjobbakat kell valóban (gondolatban) kívánnunk, mivel ezzel magunknak is jót kívánunk .A következőkben egy meditációt ismerhetsz meg.

 

Legalább 30-60 perc szükséges a meditációhoz. Ha csoportban végzitek ezt a meditációt, mindenkinek csendben kell lennie, kivéve azt aki számol mindenki számára. Sötétítsd el a helyiséget, de szükség lesz egy gyertya fényére úgy, hogy ne világítson közvetlenül a szemedbe. Ülj le egy kényelmes székbe vagy fotelba, és lazíts. Egy kellemes, lágy zene segíthet a meditációban. Kezd el egy imával, hogy összegyűjtsd energiád és összpontosítsd figyelmed. Gyújts meg egy füstölőt, ha általa kellemesebben érzed magad.
Nézz a fenti képre. Engedd hogy figyelmed a kép középpontja felé irányuljon. Nézz a képre és lassan számolj 144-ig. Ezután csukd be a szemed és lassan számolj újra 144-ig. Megfigyelheted hogy megjelenik a kép, amint szemed csukva van - csak a színek fordítottak. Koncentrálj a két szemöldököd közti területre, még akkor is ha nem látsz semmit. Ne légy bátortalan, folytasd. Azután, hogy elszámoltál 144-ig csukott szemmel, nyisd ki a szemed és nézz a kép közepére. Kezdj el újból 144-ig számolni. Majd csukd be a szemed, és számolj újból 144-ig, figyelve a belső fényt. Ez az az idő amikor kérhetsz amit szeretnél. Utazhatsz használva a harmadik szemedet, mint egy távirányítású kamerát. El tud menni bárhova, amit el tudsz képzelni, mert a képzeleted irányítja. Ne hagyd magad megzavarni bármivel is ebben az időben. A kép amit látsz mozoghat. Ezen a meditáción keresztül megtanulod interaktív módon használni harmadik szemedet. De folytasd a teljes meditációt. Amint befejezted csukd be a szemed, maradj csöndben, ameddig akarsz. Soha ne erőltesd a szemed. Ha fáradtnak érzed, akkor hagyd abba a gyakorlatot.
Egy idő múlva képes leszel látni a fényt fejedben a kép segítsége nélkül is. Amikor látod a fényt magadban akkor itt az idő kérni, amit szeretnél. "Kérjetek és megadatik" Amint egy kis gyakorlatot szerzel, képes leszel annyira lazítani, hogy csak a látott képre koncentrálj. Képes leszel elhagyni a testedet tudatosan, amikor alszol, és utazni a harmadik szemen keresztül az asztrálvilágba, az álomvilágába a negyedik dimenziónak. Hogy hova mész innen, az függ a képzeletedtől, képzelőerődtől. A gondolat sebességével utazhatsz, ezért döntsd el előre hova akarsz menni. Utazhatsz más asztrális világokba, találkozhatsz asztrális létformákkal. A harmadik szem egy ajtó, kinyílás, egy örvény, egy forgatag


http://users.atw.hu/fenykeresok/honlap/honlap

A Harmadik szem megnyitásaElőször is szükséges leszögezni, hogy a szervezet küszöbrendszere, csakrák /energetikai pontok nyitottsága/zártsága/egyensúlya tökéletesen együttműködik a tudattal, tehát pontosan a megfelelő időben történik ’megnyitásuk’, amikor szükség van rá és a tudat képes ezt kezelni. Ez a megnyitás nem tudatos szándékkal megy végbe. Nincs közvetlen aktuális szükség, hogy célba vegyünk egy csakrát vagy, hogy megnyissuk, hacsak nem szeretnél játszani ezzel az élménnyel és a mulatság kedvéért nyitod meg.


A tisztánérzékelés egy erős képesség, amivel rendelkezhetünk


A tisztánérzékelés és a képesség, hogy észleljük az energia felsőbb spektrumait, a harmadik szemhez avagy a 6. csakrához köthető. Ez azt jelenti, ha ez a csakra egyensúlyba kerül, akkor visszaszerezzük képességünket, hogy a 3D-s világon túl érzékeljünk. Kezdetben színeket láthatunk vagy kis fényvillámokat. Vízióink támadnak vagy képek vetülnek az elménkbe vagy még arra is képesek lehetünk, hogy fizikai szemünkkel lássunk más világokba. Ez nagy dolog, és nagyon erős és sokkoló élmény lehet, hogy a „valósnak” tanított világon túlit érzékeljük. Ebből az okból kifolyólag a harmadik szemed és minden képességed, amit képvisel, csak akkor tűnik elő, ha testedben jelen van a megfelelő összhang vagy egyensúly. Ez azért van így, hogy megvédjen téged a pszichés sokktól vagy, hogy bármilyen károsodás következzen be, ha túl gyorsan nyitnánk ki.


Egyensúlyod diktálja, mikor működik újra harmadik szemed


Ha állandósult az egyensúly mély szintje a tudatunkban, különösen, ha stresszes helyzeteken megyünk keresztül vagy ha a felsőbb Én-ünk stabilnak lát minket, hogy boldoguljunk több képességgel, akkor elkezdi kiterjeszteni és meggyógyítani azokat a területeket a fizikai és éteri testben, ami lehetővé teszi számunkra, hogy több pszichés energiát vegyünk magunkhoz. Nos, más szavakkal, Felettes Én-ed automatikusan megnyitja majd a harmadik szemed, ha tested megfelelően stabil állapotba kerül, hogy az ilyen típusú lehetőségeket használhasd.


A földelés elvezethet a felsőbb dimenziós energiákhoz, amik a harmadik szemmel állnak kapcsolatban

Sokszor, amikor közvetlenül fókuszálunk egy csakrára, amiről azt hisszük meg kell nyitnunk, frusztráltnak érezhetjük magunkat, mert annyit fáradoztunk rajta és úgy tűnik, mégsem történik semmi. Ez azért van, mert az egész energetikai rendszerünk összefonódott. Minden csakránk, energetikai testeink, fizikai testünk és köztük minden kapcsolatban áll egymással. Láncreakcióban működnek, azzal a céllal, hogy az egyik emelésével a másikban is megteremtsük az egyensúlyt, hogy a rendszerünk megfelelően áramolhasson. 

Lehet, tudatosan nem vesszük észre, hogy szakrális csakránkat meg kell nyitnunk/tisztítanunk, mielőtt megnyithatnánk a harmadik szemünket. Sok esetben, azoknak az egyéneknek, akik nagy spirituális energiát hordoznak, földelésre van szükségük és az alsóbb csakrákkal kell dolgozniuk, mielőtt tovább léphetnének a felsőbb energetikai rendszerükkel való munkához. Amint elkezdenek fókuszálni a földelésre és fizikai világra való tudatosságra, elkezdenek kitörni a magasabb tudatosság és kreativitás szintjei felé. Mély gyökereket kell eresztenünk, hogy a magasba törhessünk.


Nos, amit próbálok elmondani a harmadik szem felnyitásáról, hogy a közvetlen megnyitásához a leghatékonyabb módszer az összpontosítás, hogy a lehető legmagasabb szintű egyensúlyba emeld fel magad. 

Ez jelentheti azt, hogy egy olyan életterületedet veszed szemügyre, ami látszólag teljesen elkülönült attól, ami felé törekszünk, amit látunk, hogy minden mindennel összefügg. Felsorolhatnék ételeket, melyek fogyasztása összhangban van a tobozmiriggyel, vagy mondhatnám, hogy mereven bámulj egy indigó színű kristályt 6 perc 6 másodpercig, de valójában egy csakra megnyitása vagy az intuitív képességek megszerzése akkor a leghatékonyabb, ha önmagadra fókuszálsz, mint teljes egész, megértve, ha őszintén teszed, amit AKARSZ, akkor az a legszebb úton fog feltárulni előtted. 

Több képességet is megszerzel és életed a számodra tökéletes irányt fogja felvenni. Ez ilyen egyszerű. A felébredés egyszerű, harmadik szemmel vagy anélkül: egyél tiszta ételeket, meditálj, játssz, légy kedves, igyál sok vizet, mozgasd meg a testedet, szeresd önmagad, kövesd a szívedet. Ha képes vagy ezekre a dolgokra, akkor a harmadik szemed képtelen lesz csukott állapotban maradni, elkerülhetetlen lesz megnyílása boldogságoddal együtt.

Szerző: Gigi Young


Magyar nyelvű fordítás: Scarlett


Forrás: http://gigiyoung.wordpress.com/2013/11/21/opening-the-third-eye/


http://kristalyhang.wordpress.comAuralátás a gyakorlatban1. Koncentrációs gyakorlat
Helyezd az 1. ábrát 1,5 méterrel magad elé. Nézz pontosan a fekete pontra 30 másodpercig vagy tovább, és közben figyeld a színes köröket a periférikus látásoddal. Állj ellen a kísértésnek, és ne nézz máshová. Csak a fekete pontot figyeld.

                       


1.ábra
Figyeld meg, hogy a színes köröket, mintha valamiféle más színű "aura" venné körül. Amikor a periférikus látásunkat hosszabb ideje ingereljük, a színérzékelésünk egész más lesz, mint a központi látásunké. Minél tovább koncentrálsz, annál erősebb, jobban kivehető lesz az "aura" a színes körök körül, mert az érzékelésünk egyre csak javul. Tegnap még talán órákig nézhetted volna ezt a képet, és semmit nem láttál volna. Az egy pontra való koncentrálás a megoldás kulcsa. Hasonlóan, mint a valódi auránál, ez a gyakorlat bemutatja az alapjait annak, hogy az ember auráját hogyan érzékelhetjük a periférikus látásunk segítségével, valamint a látómezőnk kiszélesítésével és az érzékelő képességünk megnövelésével.
 2. Koncentrációs gyakorlat
Ez a gyakorlat a jobb és a bal agyfélteke közötti kommunikációt javítja, megnöveli a feldolgozási hatásfokát az agynak, amely szükséges az aura látásához. Tedd a 2.ábrát kb. 1 méterrel magad elé. Nyújtsd előre a kezedet úgy, hogy a mutatóujjad hegye a körök között legyen. Fókuszáld a tekintetedet az ujjad hegye felé, és nézz keresztül a körökön. Tehát, engedd szabadon a tekintetedet, ne direkt az ujjad hegyét nézd, hanem csak afelé nézz (nézz át rajta). Ekkor 4 kört fogsz majd látni. Ezután célozd meg a középső két kört és próbáld meg egyesíteni, hogy egy kört láss középen a kettő helyett, egy fehér keresztel középső kör közepén. Ha látod a keresztet ez azt jelenti, hogy a jobb (a bal szemmel van összekötve) és a bal agyféltekéd (a jobb szemmel van összekötve) kommunikál egymással.
  
2. ábra - Az egérkurzort a kép fölé húzva megnézheted, hogy mit kell látnod!

Aura - Látásgyakorlat

YouTube-videoklip

Aura - Látásgyakorlat

Ez a gyakorlat nagyon hatásos. Mindössze 5 perc és megduplázódik az elektrofotonikus bioenergiád. Ezt bioelektrográfiával bizonyították is. A kereszt eleinte el-eltűnik, és nem állandó. Kísérletezd ki a megfelelő távolságot az ujjadtól a szemedig, hogy megkapd a tökéletes keresztet. Már 3-5 perc koncentráció is rengeteg pozitív hatást indít el, főleg ha tökéletes, villogásmentes keresztet látunk, de 45 percnyi folyamatos koncentráció tűnik az igazinak, amely igazán nagy előnyöket jelenthet a mentális és aurikus képességek fejlesztésére  nézve.Elejében legjobb ha 1-2 percig csináljuk a gyakorlatot, majd minden héten emeljük az időtartamot. A rövid és intenzív összpontosítás hatásosabb, mint egy hosszabb, amelyet állandóan meg kell szakítani a kellő jártasság és tapasztalat hiánya miatt. Gyakorlással, fokozatosan elérheted, hogy lásd a keresztet az ujjad segítsége nélkül is. Amíg a középső keresztet figyeled, a periférikus látásoddal szemléld a másik két kört is, és a környezetedet is. A két szélső kör körül aurikus színeket fogsz látni a periférikus látásod segítségével. Amikor elemezni tudod a környezetedet, úgy hogy közben a keresztre figyelsz, akkor készen állsz az aura látására és értelmezésére.
Magasabbszintű koncentráció
Ha a kereszt egyik átmérője mindig a másik előtt van, ez azt jelenti, hogy az egyik agyféltekéd dominál a másik felett. A férfiak általában a vízszintes átlót (a bal agyfélteke dominál), a nők viszont inkább a függőleges átlót látják (a jobb agyfélteke dominál). Próbáld meg a "rejtett" átlót előrébb hozni, amennyire csak lehetséges. A gyakorlat, a koncentráció végső célja az, hogy képesek legyünk a tökéletes keresztet látni, azaz, mind a négy szárát egyszerre lássuk, megközelítőleg azonos erősséggel, vagyis, hogy a két agyféltekénk tökéletes egyensúlyban legyen egymással. Sok ember már ezen a ponton csodálatos dolgokat tapasztal. Először is, az összpontosító képesség jelentősen megnövekszik. Másodszor pedig, pár perc múlva úgy érezheted, hogy elveszíted a látásodat (a környezet elhomályosodik), és a világos háttér átváltozik sötétvörössé vagy rózsaszínűvé. Az érzékelőképességed és a tudatod is kitágul.
http://users.atw.hu/fenykeresok/honlap/honlap/irasok/aura/Koncentraciofejleszto-Gyakorlatok.
Hogyan lássuk és OLVASSUK az AURÁTRégen az emberek rendelkeztek az Aura látásának képességével. A spirituálisan nagyon fejlett egyéneket, mint Buddhát, Jézust és közeli tanítványaikat mind aranyszínű glóriával festettek le a fejük körül, mert néhány művész rendelkezett az Auralátás képességével.

Hogyan lássuk és OLVASSUK az AURÁT
Forrás:http://www.koli.kando.hu/profecia/Aura/seea
Dr. Tom J. Chalko MSc, Ph.D. munkája

Nincs semmi paranormális az Univerzumban, kivéve a mi korlátozott megértésünket a Természetről. Amiről úgy hisszük, hogy tudjuk most itt a Földön, az mindössze egy aprócska csepp a Tudás Óceánjából.

A távoli múltban istenítették a megmagyarázhatatlan dolgokat, és csodáknak nevezték őket. Régen az emberek rendelkeztek az Aura látásának képességével. A spirituálisan nagyon fejlett egyéneket, mint Buddhát, Jézust és közeli tanítványaikat mind aranyszínű glóriával festettek le a fejük körül, mert néhány művész rendelkezett az Auralátás képességével. Ausztráliaban West Kimberley félreeső területén történelem előtti barlangrajzokat találhatunk (ld. jobbra), melyek több ezer évesek és embereket ábrázolnak arany glóriával a fejük körül. (a fénykép G. L. Walsh tulajdona)
A Természet MINDENT megadott számunkra ami az Aura látásához kell. Mindössze arra van szükség, hogy tudatos erőfeszítéssel összehangoljuk érzékszerveinket. Ha meg se próbálod, SOHA sem fogod látni az Aurát. Viszont ha egyszer valamit saját magad is LÁTSZ, nem kell többé senki másba vetett hitedre sem támaszkodnod. Egyszerűen TUDNI fogod. És a tudásodat még több tanulásra fordíthatod.
Sok nagy ember mondta a múltban, hogy "van szemünk, de minek, ha egyszer úgy sem látunk velük". Ezen dokumentum későbbi részeiben rájössz majd, hogy miről beszéltek.
MINDENKI képes látni az aurát egy bizonyos fokig. Ahelyett hogy újabb rejtélyt csinálnánk az újonnan megszerzett képességemből, a célom az, hogy mindenkinek megmutassam mire is képes a saját szemeivel. Ha egyszer majdnem mindenki (beleértve a gyerekeket is) ugyanazt a dolgot látja, akkor úgy gondolom, hogy ez a képesség része saját Természetünknek és kitüntetett figyelmet érdemel.
Ez az oldal összefoglalja azon előadások tartalmát, amelyeket Dr. Tom J. Chalko szokott tartani az Aura látásáról és olvasásáról. Ez egy RÖVID és VÁZLATOS írás. A legjobb eredmények elérése érdekében bele kell nézned időről időre..Mi is az az AURA? 

Világegyeteműnkben minden rezgésekből áll. Minden atom annak összes részével együtt, minden elektronnal és elemi részecskével, még a tulajdon gondolataink és tudatunk is rezgésekből épül föl. Úgy határozhatjuk meg az Aurát, mint rezgést, amely minden anyagi tárgyat körülölel. Ez már elég az Aura érzékeléséhez, feltéve ha képezhetjük magunkat a Aura rezgéseinek látására.
>Az élő (tudattal rendelkező) dolgok (emberek, növények stb.) körül lévő Aura idővel változik, néha meglehetősen gyorsan.
>Az élettelen tárgyak (kövek, kristályok, víz) körül lévő Aura alapjában véve állandó.
A fentebbi állításokat megkérdőjelezhetetlenül bizonyították orosz tudósok, akik a Kirlian effektust használva már több mint 50 éve tanulmányozzák az Aurát.
Az emberek körüli Aurát részben elektromágneses sugárzás alkotja, ami a mikrohullámútól az infravörösön át egészen az ultraviola fényig mozog. Az alacsony frekvenciájú mikrohullámú és infravörös része a színképnek (testhőmérséklet) úgy tűnik, hogy a testünk alacsonyabb funkcióival van összefüggésben (DNS szerkezet, anyagcsere, keringése rendszer stb.) míg a magas frekvenciájú (ultraviola) hullámok inkább a tudatos tevékenységeinkkel kapcsolatosak, mint a gondolkodás, kreativitás, szándékaink, humorérzék és érzelmeink. Az orosz tudósok, akik 3 évtizeddel tartanak mindenki előtt az Aura kutatás területén, felfedezték, hogy DNS-ünk megváltoztatható a mikrohullámú Aura befolyásolásával. A magas frekvenciájú ultraviola rész nagyon fontos és egyben a legérdekesebb, de mindközül a legkevésbé ismert is. Ugyanakkor ez az a rész, ami puszta szemmel is látható.Miért van szükségünk az Aura látására? 

Az Aura színei és intenzitása, különösen a fej körüli és fölötti rész, NAGYON speciális jelentéstartalommal bírnak. Valakinek az Auráját nézve láthatod a gondolatait, még mielőtt verbálisan is kifejezné őket. Ha nem ért egyet azzal amit mond, a hazugsága ténylegesen is látszik. Senki sem hazudhat előtted leplezetlenül. Nem hamisíthatjuk meg saját Auránkat. Mindenki számára láthatóan mutatja a Igazi Természetünket és szándékainkat. 
Ezen kívül Auránk egyfajta spirituális kézjegy. Ha olyan embert látsz, akinek világos és tiszta Aurája van, BIZTOS lehetsz benne, hogy jó szándékú és spirituálisan fejlett, még akkor is ha szerény és nincs tudatában. Ugyanakkor ha egy embernek szürke vagy sötét az Aurája, BIZTOSRA veheted, hogy tisztátalan szándékai vannak, mindegy, hogy mennyire impresszívnek, ékesszólónak, műveltnek, jó kiállásúnak vagy jólöltözöttnek is tűnik az illető.
ALAPVET&213; FONTOSSÁGÚ, hogy ellenőrizzük az Auráját bármely vallási vezetőnek, spirituális tanárnak, mesternek vagy gurunak. Ezeknek az embereknek egy tisztán kivehető aranysárga glória kell, hogy legyen a fejük körül. Ha nincs nekik, SOKKAL TÖBBRE mész egyedül, mint velük. 

Csatlakozni egy szektához vagy valláshoz, amit nem odavaló emberek vezetnek megfelelő Aura nélkül, nagyon veszélyes a tudatosságod számára. De hol a veszély? Amikor eljön az ideje, hogy ténylegesen használd az információt, amit a tudatod erről az életedről tárol, előfordulhat, hogy közel semmi hasznosat nem találsz, ha az életed rituálék és más emberek csordájának a követésére fókuszálod. Ilyen esetekben szükséges, hogy mindent újratanulj az elejétől kezdve. A legtöbb szektának, vallásnak, és politikai vezetőnek mindössze két dolog jár a fejében: a pénz és a hatalom, hogy irányíthassák az embereket. És ezt magadnak is LÁTHATOD az Aurájukban. Képzeld csak el, hogy milyen változások lennének a Földön, ha sok ember lenne rá képes, hogy lássa vezetőinek az Auráját és ez alapján választaná ki őket.
Az Aura olvasásával felfedezheted a test rendellenességeit (a betegségeket) jóval a fizikai tünetek megjelenése előtt. Az Aura tudatos irányításával képes vagy önmagad meggyógyítására.
Ámbár, a fizikai test gyógyítása SEMMI ahhoz képest, amit az Aura látása és olvasása jelenthet tudatod és spirituális fejlődésed számára.
Mindenkinek van Aurája. De a legtöbb embernek a Földön NAGYON GYENGE és zilált. Ez közvetlen következménye annak a materialista életszemléletnek, ami gátolja és elnyomja a tudat fejlődését, félelmet, irigységet, féltékenységet és hasonló érzelmeket nevelve az emberekben. Az ilyesfajta szemléletmód elnyomja az Igaz Természetüket, és ez az elfojtás az Aurájukban is megjelenik. 

Ha megtanulod az Aura látását, gyakran szembekerülhetsz egy KÜLÖNÖSEN NEHÉZ kérdéssel: Meg tudod mondani, hogy milyen az Aurám? - ez az a helyzet, amikor egyáltalán nem látsz semmiféle Aurát vagy amit látsz, arról inkább nem szeretnél beszélni. Az egyik legjobb válasz, ami szerintem ilyenkor adható: miért nem tanulod meg látni magadnak te is? És ez egyike az alapvető okoknak amiért az embereket az Aura látására tanítom.
Amikor az emberek felismerik, hogy az Aurájuk mindenki más számára is látható és igen sokan látják, ügyelni fognak a gondolataikra. És megpróbálják majd látni és fejleszteni saját Aurájukat. A folyamat során jobbak és bölcsebbek lesznek, képesek arra, hogy felismerjék más emberek szándékait. Ennélfogva, az egész világ sokkal jobb lesz, ha mindenki megtanulja az Aura látását és megértését.

Gyerekek és az Aura 
A nagyon fiatal gyerekek (5 éves korig) természetes módon látják az Aurát. A csecsemők gyakran néznek az előttük lévő ember FÖLÉ. Ha nem tetszik nekik a fej feletti Aura színe, vagy ha ez a szín nagyon különbözik szüleik Aurájának színétől, sírni kezdenek, mindegy, hogy mennyire is mosolyog az illető.
A gyerekeknek sokkal tisztább és erősebb az Aurája, mint a legtöbb felnőttnek, akiknek Természetét általában elnyomja a materialista világ felületes példák követését előidézve. Amikor a 12 éves fiamat megtanítottam saját Aurájának látására, azt mondta, hogy kiskorában legtöbbször képes volt az Aurák érzékelésére. De mivel senki sem törődött vele igazán, úgy gondolta, hogy lényegtelen dolog és talán valami baj van a látásával. Ez egy tipikus helyzet. Szerintem a gyerekeknek meg kéne tanulni az Aura látását és olvasását még általános iskolában, így soha nem veszítenék el a természetes képességüket.

A Szemeink
Tulajdon szemeinkkel mindössze egy nagyon vékony frekvenciatartományba es&245; Elektromágneses (EM) rezgések érzékelésére vagyunk képesek, melyek a 0.3 mikro méteres hullámhossztól a 0.7 mikro méteresig terjednek - lilától a pirosig. Az említett frekvenciatartományban eső rezgéseknek egyfajta keveréke a szín, amit a szemünkkel képesek vagyunk látni. Ezt a keveréket pontosan mérhetjük ha rögzítjük a fény spektrumát (színképét), de mindez csak speciális eszközök, ún. színképfénymérők (spektrofotométerek) segítségével oldható meg.
A színek amiket a szemünk észlel mindössze részleges érzékelése a SOKKAL bonyolultabb valóságnak, ami a fénynek összetett rezgéseiből áll (és ezzel együtt más rezgésekből is). Hogy megmagyarázzuk a fenti állítást, meg kell határoznunk a színkép (spektrum) fogalmát és a módot, ahogy szemeink érzékelik a színeket.

Hogyan lássuk az Aurát: az aurikus látás kifejlesztése 
Az Aura látásához szükség van
>a szemeink érzékenységének növelésére ÉS
>az érzékelt rezgéstartomány kiterjesztésére a látható fény mögé.
A fentieket elérhetjük
>a periferikus látásunk használatával és fejlesztésével
>az expozíció fokozásával
>és azzal, ha erősítjük a látásérzékelés feldolgozását az agyban - növelve a kapcsolatot a bal és a jobb agyfélteke között.

Periferikus látás
Miért is kéne használnunk a periferikus látásunkat? A retinánk (a szem fókuszsíkja, ami a fényérzékeny sejteket tartalmazza) kevésbé sérült ott, mint a középső részen. A retina középső része folyamatosan használatban van, és az évek során halmozottan károsodik a túlzott és/vagy mesterséges megvilágítástól (TV, számítógép, mesterséges fény stb.) Ezenkívül a központi látómezőt arra tanítottuk az évek során, hogy csak bizonyos módokon lásson.
Vedd figyelembe, hogy a fiatal gyerekek sokkal könnyebben látják az Aurákat, mert a középső látómezejük még nem sérült meg. Aztán amikor iskolába mennek, megmondják nekik, hogyan használják látásukat egy bizonyos módon, és fokozatosan elveszítik a természetes aurikus látásukat.

Az expozíció növelése 
Amikor egy sötét beállításról szeretnénk fényképet készíteni, növelnünk kell a film expozíciójának idejét. A szemünk szemszögéből nézve ezt úgy érhetjük el, ha pontosan EGY pontra koncentrálunk hosszabb ideg (30-60 másodpercig).
Amikor szemeink mozognak vagy a kép mozog a szemünk előtt, látószervünk átlagolja a képeket. (másodpercenként 25 képkockát a TV-ben egy gördülékeny mozgásnak látunk) Amikor egy pontra koncentrálunk, növeljük az érzékenységünket, mert átlagoljuk a bejövő fényt, fokozva annak hatását.
A fényérzékeny sejtjeink (Piros, Zöld és Kék) rezgésérzékelőként műkődnek akár csak 3 rádióvevő készülék, amit 3 különböző színre hangoltak. Amikor egy nagy kilengésű rezgést szeretnél létrehozni, mondjuk egy hinta esetében, megteheted nagyon gyenge de folyamatos erőt használva a meghajtásra. Azzal, ha szemeiddel egy pontra koncentrálsz nagyon hasonló hatást érsz el: minimális ingerléssel képes vagy fokozatosan nagyobb rezgésbe hozni a fényérzékelő receptorokat, és ez az agyban vizuális érzékelést idéz elő.

1. Koncentrációs gyakorlat

Helyezd az 1. ábrán látható képet körülbelül 1,5 méterre magad elé. Nézd pontosan a fekete pöttyöt legalább 30 másodpercig vagy tovább, és figyeld meg a színes pontokat a periferikus látásoddal. Ne engedj a kísértésnek, csak a fekete pöttyöt nézd.

1. ábra Kép a koncentrációs gyakorlatokhoz
Figyeld meg, hogy a színes területeket úgy tűnik, mintha egy másik szín Aurája ölelné körül. Amikor a periferikus receptorainkat stimuláljuk egy ideig, színérzeteink vannak, amik teljesen mások, mintha a központi látásunkat használnánk. Minél többet koncentrálsz, annál világosabb az Aura a színes területek körül, mivel az érzékenységed nő. Korábban képes lettél volna ezt a képet nézni órákon át anélkül, hogy bármit is láttál volna. A gyakorlat kulcsa az, hogy EGYETLEN pontra koncentrálsz elég hosszú ideig. Ez a gyakorlat azt a módot szemlélteti, ahogyan nézni kell az emberi Aurák látásához, tudatosítva magunkban látószervünk és érzékelésünk bizonyos képességeit. 

2. Koncentrációs gyakorlat
Ennek a gyakorlatnak a célja az, hogy élénkítse a kommunikációt mindkét agyfélteke között, ezáltal a "feldolgozási hatásfokot" növeli, ami szükséges az Aura látásához. Helyezd a 2. ábrán látható képet kb. 1 méterrel magad elé. Nyújtsd előre a kezed, így ujjaid egyike a körök között és alatt van.
Fókuszálj az ujjad végére és ne törődj a körökkel, nézz át rajtuk. Most 4 kört kellene látnod. Ha ez sikerült próbáld meg a két középsőt EGYESÍTENI (hogy átfedjék egymást) és EGY kört látni EGY FEHÉR KERESZTEL az ujjad tetején, középen a kettő között. Ha látod a keresztet az annak a bizonyítéka, hogy bal agyféltekéd (ami a jobb szemmel van kapcsolatban) a jobbal kommunikál (ami a bal szemedhez tartozik).


                      
                                    2. ábra
Ez a gyakorlat nagyon hasznos: mindössze 5 perc megduplázza a bioenergiád és elősegíti az öngyógyulást.
A kereszt először lebegni fog és bizonytalannak tűnik majd. Kísérletezz a szemed és az ujjad közti távolság változtatásával, hogy elérd a tökéletes keresztet. Jelentős haszonra tehetsz szert 3-5 perc után, lehetőleg pislogás nélkül, de a bűvös időtartam úgy tűnik, hogy 45 perc folyamatos koncentráció, ami IGAZI változást idéz elő a szellemi (mentális) és aurikus képességeidben. 

Tapasztalataim szerint a legjobb 1 vagy 2 perccel kezdeni és fokozatosan növelni az időtartamot hétről hétre. A rövid és intenzív koncentráció jobbnak tűnik mint egy hosszabb, amit a gyakorlás hiánya félbeszakít. 
Fokozatos gyakorlással el kellene érned, hogy az ujjad nélkül is meglásd és fönntartsd a keresztet. Miközben a kereszt megtartásával foglalkozol próbálj meg tudatába kerülni a másik 2 körnek is és minden más körüllévő dolognak a periferikus látásod használatával. A periferikus látásod használatával aurikus színeket kellene lássál a fenti körök körül. Amikor képessé válsz arra, hogy elemezd a környező dolgokat a periferikus látásoddal, a kereszt (és a koncentráció) elvesztése nélkül, készen állsz az Aurák látására és olvasására. 
A koncentráció magasabb szintjei
Az egyik átmérő a keresztben rendszerint a másik "előtt" látszik. Ez azt jelenti, hogy az egyik agyféltekéd dominál a másik felett. A férfiak általában a vízszintes átmérőt látják fölül (bal agyfélteke dominál), míg a nők többnyire a függőlegeset (jobb agyfélteke dominál).
Próbáld meg a "rejtett" átmérőt előtérbe hozni annyira amennyire csak lehet, tudatos koncentrációval. A koncentráció legmagasabb szintje a tökéletesen egyensúlyban lévő kereszt elérése és megtartása, aminek mind a négy karja ugyanolyan intenzitású, ilyenkor tökéletes az egyensúly a két agyfélteke között. Nagyon sok ember tapasztal bámulatos hatásokat ezen a ponton. Először, a koncentráció mélyebb lesz. Másodszor, 2-3 perc után úgy tűnik mintha elvesztenéd a látványt, a világos háttér sötét lilává vagy rózsaszínné válik. Az érzékenységed és tudatosságod nagyban fokozódik. Minden érzés megszűnik létezni.
Sok ember beszámolt róla, hogy a Csakrapóló viselése jelentősen javítja az effajta koncentrációt, és az én tapasztalataim is ezt támasztják alá.
Egyéb Koncentrációs Gyakorlatok

Színek és Aurikus Párok 

Az 1. és 2. koncentrációs gyakorlatban már fölfigyeltünk rá, hogy a valódi színeket eltérő színű Aura veszi körül. Ezek az aurikus színek nem véletlenszerűek. Lentebb egy listát találsz a szivárvány (monokromatikus) színeiről és a hozzájuk tartozó Aurikus Párjukról.
a vörös türkizkék, a türkizkék vörös színű aurát ad
a narancssárga kék, a kék narancssárga aurát ad
a citromsárga ibolyaszínűt, az ibolyaszín citromsárga aurát ad
a zöld rózsaszín, a rózsaszín zöld aurát ad 
A fenti táblázat a köztes színekre is érvényes, pl. a zöldessárga színnek lilásrózsaszínű aurája van. Megjegyezzük, hogy a fenti Aurikus párok KÜLÖNBÖZNEK a komplementer (kiegészítő) sínpároktól, "színköröktől???" és "színátmenetektől???", amiket a földi tudomány hirdet. Bármelyik gyerek megerősítheti, hogy a fent említett Aurikus Párok léteznek.
Ha jól körülnézünk, láthatjuk, hogy a Természet is gyakran alkalmazza az Aurikus Párokat. Vegyél csak egy piros madarat, és biztos lehetsz benne, hogy lesznek türkizszínű testrészei is. Ugyanez vonatkozik a kékes-narancssárga, sárgás-ibolya és zöldes-rózsaszínű színkombinációkra is, nemcsak madarakon, hanem halakon, lepkéken és virágokon is - mindenen, ami a Természet élénk színeit viseli. Alkalmanként előfordulhat, hogy a második legmegfelelőbb színt láthatod a tökéletes Aurikus Pár helyett. Feltűnt már, hogy a LEGTÖBB földi fának a virágai, amiket ZÖLD levelek vesznek körül, ibolyák, rózsaszínűek (lilák) vagy vörösek? Az Aurikus Színek a Természetben nagyon élénkítően hatnak, gyakran a szépség és a boldogság érzésével árasztanak el.
Fontos, hogy jól megjegyezd a fenti Aurikus Párokat és emlékezz is rájuk. Hogy miért? Mert ha egy rózsaszínű Aurát látsz egy világoszöld ruhát viselő ember körül, nagy a valószínűsége, hogy nem az ember, hanem a ruha Auráját látod.

Az Aura érzékelése 

Ennek a gyakorlatnak a célja az, hogy először lássuk az Aurát és/vagy gyakoroljuk ezt a képességet. Fontos a megfelelő körülmények megteremtése, mert így nemcsak az Aurát látod jobban, de egyfajta önbizalomra is szert teszel a látottakból.
1. Ültesd le az alanyt egy nagyon finoman megvilágított EGYSZÍN&219; FEHÉR háttér elé. A színes háttér megváltoztatja az Aura színeit, ehhez többlettudásra van szükséged a színek kombinálásáról. Néhány háttér/Aura variáció félreértelmezéshez vezethet.
2. Nézz ki EGYETLEN PONTOT, és csak arra figyelj. A homlok közepe TÖKÉLETES erre a célra. Itt található az ún. Homlok Csakra vagy más néven Harmadik Szem. Néhány kultúrában (Indiában például) egy jelet raknak a homlokra. Az ilyesfajta jelek az &245;si időkben egyfajta felkérést jelentettek, hogy vessünk egy pillantást az illető Aurájára.
3. Nézd ezt a pontot legalább 30-60 másodpercig vagy még tovább.
4. 30 másodperc után elemezd a környező dolgokat a periferikus látásoddal, miközben még mindig a kínézett pontra nézel. A koncentráció megtartása a legfontosabb. Álld meg a kísértést, és ne nézz máshova. Látnod kellene, hogy az alany körül a háttér világosabb és MÁS SZÍNE van, mint a távolabbi környezetnek. Így érzékeled az Aurát. Minél tovább koncentrálsz, annál élesebben látod. Jusson eszedbe, hogyha csak egy pontra figyelsz az növeli érzékenységedet a szemedbe jutó Aura rezgések felerősítésével.
5. A legmagasabb szintű Aura gyakorlatokat teljes sötétségben végzik, de ehhez több órányi folyamatos koncentrációra és rendszeres gyakorlásra van szükség.

Az Aura PILLANATKÉPE 

A koncentrálás befejeztével, még az Aurát nézve csukd be a szemed. Egy vagy két másodpercig most CSAK magát az Aurát látod. Készülj rá föl. Mindössze egy vagy két másodperced van amíg a fényérzékeny sejtjeid abbahadják a rezgést és a látvány továbbítását az agyba. Ha elszalasztod, kezdheted az összpontosítást előröl. Próbáld kikísérletezni, hogy milyen gyorsan kell becsuknod a szemed a legjobb hatás eléréséhez.

Más emberek Aurájának megvizsgálása 

A legjobb ha egyenesen a homlok csakrára (vagy más néven harmadik szemre, 1.5 centiméterrel az orr fölött, a szemek között található) nézel és megpróbálod elérni, legalább 30-60 másodpercig megtartva azt a tudatállapotot, mint a fentebb említett koncentrációs technikánál. Tapasztalataim szerint a torok vagy homlokcsakra nézése hasonló eredménnyel jár. Ennek ellenére élég furcsa és az érintett személy gyakran nehezményezheti, ha valakinek folyamatosan a mellkasát bámulod. Ellenben a homlokcsakrára nézve a beszélgetés nyugodtan folytatható.
Mint mindig, most is a NAGYON finoman megvilágított, árnyékok nélküli háttér a legjobb. Bár gyakorlással, bármilyen egyszínű környezet (mint például a kék égbolt) megfelő lesz.

Hogyan lásd a saját Aurád 

Állj körülbelül 1.5 méterrel egy megfelelő méretű tükör előtt. Kezdetben legjobb, ha a mögötted lévő háttér egyszínű és fehér, árnyékok nélkül. A megvilágítás legyen NAGYON lágy és egységes, nem pedig ragyogó. Kövesd a fent említett utasításokat az Aurád meglátásához.
GYAKOROLJ legalább 10-15 percet egy nap, hogy növeld az érzékenységedet és fejleszd Aurikus látásodat. Ne feledd, a gyakorlás a legfontosabb ezen képesség kifejlesztéséhez.

Aurikus látás és utóképek 

A leggyakrabban feltett kérdés a szemináriumaim során az, hogy: Tom, nem lehet, hogy csak káprázik a szemem? Nos, a válaszom nem, épp hogy csak megtanultad, valójában mire is vagy képes látószerveddel. A fényérzékeny sejtek a szemben (Vörös, Zöld és Kék) olyan rezgésérzékelők, amik saját memóriával rendelkeznek. Ezért is képesek másodpercekkel a képi inger megszűnése után is továbbrezegni.
Ezt a memóriát gyakran utóképek formájában érzékeljük. Az utóképeknek pontosan ugyanolyan alakjuk van, mint az eredetieknek. Egy saját Aurája által körülvett tárgy utóképe ugyanakkor nagyobb, mint az eredeti kép. Ezt a növekedést az Aura rezgése okozza, annak "pillanatképét" láthatjuk ilyenkor. Ezért alapvető fontosságú, hogy egy pontra fókuszáljunk amikor az Aurát nézzük, mert a fókuszpont megváltozása miatt az Aura képe összezavarodhat a tárgy utóképével.

Forrás:http://www.koli.kando.hu/profecia/Aura/seea 

Az Aura és a Csakra

Az aura az élőlényeket körülvevő szent energiamező. Az aura elnevezés a görög aura szóból ered, melynek jelentése: szellő. Ez az energiamező élethűen mutatja mentális, fizikai és spirituális egészségünket. Az aura színeket is tartalmaz, amelyeket a fény hív életre. Az aurának hét rétege van és kúp alakú örvények is vannak benne, amelyeket csakráknak nevezünk, amelyből szintén hét található.
Az Aura

Az Aura az élőlényeket körülvevő szent energiamező. Az aura elnevezés a görög aura szóból ered, melynek jelentése: szellő. Ez az energiamező élethűen mutatja mentális, fizikai és spirituális egészségünket. Az aura színeket is tartalmaz, amelyeket a fény hív életre. Az aurának hét rétege van és kúp alakú örvények is vannak benne, amelyeket csakráknak nevezünk. Az Aurának hét rétege van és kúp alakú örvények is vannak benne, amelyeket csakráknak nevezünk.
Az Aura 7 rétege
1. Réteg: Étertest - Színe: kékesfehér. Az Étertest szerkezete hasonló a fizikai testhez, tartalmazza az anatómiai képleteinket. Étertest, amely pár cm vastag, kékesfehér színű energiavonalakból áll, ezek alakítják ki és tartják össze a fizikai test anyagát. Ehhez a szinthez kapcsolódik a fizikai érzetek, fájdalom, öröm, élni akarás a test autonóm működése.2. Réteg: Asztráltest - Színe: színes. Az Asztráltest követi a test körvonalait, folyamatosan kavargó színes felhők alkotják. Az érzésekkel áll kapcsolatban, általában 2,5-8 cm vastag. Itt nyilvánulnak meg érzéseink, itt zajlik érzelmi életünk. Tisztasága vagy foltossága érzelmeinktől függ. Tiszta érzelmek esetén ragyogó, éles. Az indulatosság, a rosszindulatú érzések foltossá, piszkossá, vékonnyá teszik ezt az auraréteget. A réteg a szivárvány minden színét tartalmazza.3. Réteg: Mentáltest - Színe: sárgás. A Mentáltest sugárzó fényként jelenik meg, gondolatformákat tartalmaz. A gondolatok és a mentális folyamatok, a lineáris gondolkodás valamint az ember egészségével kapcsolatos információkat tartalmazza. A réteg a fej és a váll körül sugárzó sárga fényként jelentkezik, mely végigmegy a test körül. Vastagsága 8 cm-20 cm-ig terjedhet. Ez a réteg a tiszta világos gondolatainktól sugárzó rétegként kell hogy megjelenjen.4. Réteg: Felső Asztrál - Színe: rózsaszínes. A Felső Asztrált a fény hatja át, érzelmek láthatóak benne. Az érzelmeink nyilvánulnak meg, de egy sokkal magasabb szinten. Nem a gyorsan múló vágyak, hanem tartós, mély érzések helye. Az egész emberiséget átfogó szeretetünk itt jelenik meg. A sixtusi réteg az összekötő réteg a fizikai és a szellemi síkok között.5. Réteg: Felső Mentál - Színe: sötétkékes. A Felső Mentál a test mintáját tartalmazza. A magasabb rendű akarattal van összefüggésben, itt a cselekedeteinkért való felelősségvállalás szintje helyezkedik el.6. Réteg: Mennyei Test - Színe: pasztelszínű. A Mennyei Test a felsőbbrendű természetes szeretettel van összefüggésben, a minden életet átölelő, minden élő védelmének és gondoskodásának szintje.7. Réteg: Spirituális Test - Színe: arany-ezüst. A Spirituális Test egy fémszálakból álló burok. Az isteni tudat integrálódik a fizikai és a spirituális tudat között. A gyógyítók innen kérik és kapják a gyógyításhoz szükséges energiákat.Az Aura energiatér, amely minden dolgot körülvesz. Mivel az élő szervezetek atomjainak nagyobb a rezgése, a fák, növények, állatok és emberek energiatere könnyebben érzékelhető. Az egészséges ember aurája tojásdad formát alkot és kb. 2-3 méter a kiterjedése. A gyógyítóknak, mestereknek ettől jóval nagyobb is lehet, még akár az átlagosnak a duplája is.

Régen az emberek még látták az aurát, és néhány spirituálisan fejlett embert mint például Jézust és Buddhát fénylő aranyszínű glóriával ábrázolták. Az aura színéből, méretéből és alakjából következtethetünk az ember általános állapotára. A stressz, az érzelmi feszültségek csökkentik az aura kiterjedését és fogékonyabbá tesznek a betegségekre. A színek és erősségük folyamatosan változhat, attól függően, hogy mi megy végbe az életünkben. A természettel való érintkezés tisztítja és kiegyensúlyozza az aurát, de energiát sugároznak a külön féle kristályok, féldrágakövek, drágakövek is, amely rezgéseket az emberi szervezet könnyedén átveheti, hasznosíthatja. Nemcsak a természet, a kövek, hanem az ember körül élő állatok aurája is jó hatással van ránk.
A Csakrák
A Csakra szanszkrit eredetű szó, kereket jelent. Auránk hét fő örvénylő körből álló energiarendszerrel van összefüggésben, melyek biztosítják szervezetünk energiaáramlását. Csakráink a gerincoszlop mentén, egymás fölött helyezkednek el, a szivárvány színeit követve. Különböző testtájakhoz és belső elválasztású mirigyekhez kapcsolódnak, ezért harmonikus működésük hozzájárul, hogy egészséges és teljes életet élhessünk. A Csakrák vitalizálják az energiatesteket, elősegítik a tudat aspektusainak a fejlődését és biztosítják az aurarétegek közötti energiaátvitelt. A csakráinkból is hét található az aurarétegekhez hasonlóan.

A 7 csakra

1. Gyökércsakra. Színe: vörös. A gerinc aljánál helyezkedik el. A fizikai valóságban való élni akaráshoz kapcsolódik, a vitalitást biztosítja. Élénknek, energiával teltnek érezzük magunkat tőle. Érzelmi szinten bátorságot, kitartást biztosít. Fő szerepet játszik a túlélésben, mivel irányítja, hogy egy adott helyzetben a harcot vagy a túlélést választjuk-e. Elégtelen működése esetén idegesek, bizonytalanok vagyunk. Ha fokozottan működik: egocentikus zsarnokká válhatunk.

2. Szakrális csakra, Szex csakra. Színe: narancs. A keresztcsont, a vesetájék szintjén helyezkedik el, pár centiméterre a köldök alatt. A másik nem iránti szeretet tükrözi. Ez a csakra a test folyadékháztartásában érdekelt. A szexualitást, a kreativitást és az érzelmi egyensúlyt képviseli. Serkenti az optimizmust és érzelmi szinten a reményt. Ha a csakra működése csökkent, betegségek alakulnak ki, melyek a harag, neheztelés, frusztráció negatív érzelmeiből táplálkoznak. Ilyen pl. az arthritis. Ha a csakra túltelített, illetve ha az itt felhalmozott energia áramlása gátolt, az ember manipuláló, agresszív lesz.

3. Napfonat csakra. Színe: sárga. A solar plexus szintjén található. Harmonikus működése azzal a tudattal ajándékozza meg az embert, hogy ismeri saját helyét a világegyetemben. Melegséget, elegendő önbecsülést, boldogságot nyújt a számunkra. A szemekkel is összefüggésben áll, hiszen, ha boldogok és elégedettek vagyunk sokkal fényesebben látjuk a világot. Ez a csakra érzékenységére is utal, érzelmi szinten megteremti az optimizmust, a magabiztosságot. Ha a személy negatívan él, rosszindulat és harag halmozódhat fel benne. Elégtelen működés esetén nincs önbizalmunk, zavarodottá válunk. Túlzott működéskor munkamániás, maximalista lesz az ember.

4. Szívcsakra. Színe: zöld. A mellkas közepén helyezkedik el a szív szintjén. A szeretet központja, melyen keresztül szálakat kapcsolunk azokhoz, akiket szeretünk. A harmóniával, jóindulattal, megértéssel, a tapintás érzékével áll kapcsolatban. Érzelmi szinten e csakra hatására megnő az emberben a könyörület, önelfogadás és a mások iránti tisztelet. Akinek a szívcsakrájában gátolt az energiaáramlás hajlik a túlérzékenységre és szükségét érzi, hogy folyton adjon, sajnálja magát és állandóan fél. A legtöbb másoktól függő egyénnek elégtelenül működik a csakrája. Túltelítettség esetén az ember birtokló, követelőző lesz.

5. Torokcsakra. Színe: kék. A torok szintjén helyezkedik el. A megértés, a befogadás, a dolgok kimondása, a személyes szükségletekért való felelősségvállalás és az asszimiláció tartozik ide. Lényeges szerepet tölt be a harmadik szem csakra eszméinek és gondolatainak a közvetítésében a négy alsóbb csakra felé. A kommunikáció és az önkifejezés csakrája. Érzelmi szinten fokozza az idealizmust, a szeretetet és a megértést. Kiegyensúlyozott állapotban a csakra elégedettséget, békés értelmet, a jó időzítés képességét és erős hitet nyújt. Fokozott működésekor az ember arrogáns, dogmatikus és szarkasztikus. Elégtelen működéskor gyengék, megbízhatatlanok leszünk.

6. Harmadik szem csakra. Színe: indigókék. A homlok szintjén, a szemöldökök között helyezkedik el. A mentális fogalmak képi megjelenítésével kapcsolatos, magába foglalja azt is, hogy milyen az egyén elképzelése a valóságról, az univerzumról. Mágikus erőközpont és egyben ez a végrehajtó akarati központ is. Ez a csakra irányítja az értelmet és egyben a többi csakrát is ellenőrzése alatt tartja. Érzelmi szinten segít jobban megérteni a hétköznapi életünket, azáltal, hogy tudatosítja bennünk a spirituális természetünket. Az intuíciók központja. Túlműködés esetén az ember büszke, ellentmondást nem tűrő, manipuláló lesz. Alulműködés esetén az ember önbizalomhiányos, gyáva csődtömeg lesz.

7. Koronacsakra. Színe: viola/fehér. A fejtetőn helyezkedik el. Az egyén spiritualitáshoz való viszonyával és lénye fizikai, érzelmi, mentális, spirituális integrációjával van kapcsolatban. Itt kapcsolódik az energiarendszer a felsőbb energiákhoz. Kiegyensúlyozza és harmonizálja természetünk belső és külső jellegeit. Ha a csakrában felhalmozódott energia áramlása blokkolt, frusztráltak, rombolóak és levertek leszünk, kialakulhatnak migrénes fejfájások. Ha elégtelen a koronacsakra működése, visszahúzódóvá, hallgataggá válunk, életünk örömtelen lesz.A csakra szanszkrit eredetű szó, kereket jelent. Auránk hét fő örvénylő körből álló energiarendszerrel van összefüggésben, melyek biztosítják szervezetünk energiaáramlását. 

Csakráink a gerincoszlop mentén, egymás fölött helyezkednek el, a szivárvány színeit követve. Különböző testtájakhoz és belső elválasztású mirigyekhez kapcsolódnak, ezért harmonikus működésük hozzájárul, hogy egészséges és teljes életet élhessünk.

 Létezik egy függőleges erőáram, mely a gerincoszlop mentén halad, túlterjedve a fizikai testen a fej fölé és a farkcsont alá. Ezek kavargó kúpalakú örvények, az energia mezőben. Energiaközpontoknak, csakráknak nevezzük őket. A csakra szanszkrit eredetű szó, kereket jelent. Ez a megnevezés a tisztánlátóktól ered, akik képesek voltak az emberi aurát és csakráit látni. A csakrák színei követik a szivárvány színeit.
A csakráknak forgó mozgásuk van, amitől egy mozgó keréknek tűnnek. A forgás irányára vonatkozóan megoszlanak a különböző tanítások. Hét fő energiaközpontunk van. Tölcséreik a gerinc felé szűkülnek. A csakrák biológiai funkciójukban kapcsolódnak a fizikai test megfelelő testrészeivel, belső elválasztású mirigyrendszerével és az idegekkel. Ezen kívül pszichológiai funkciót is ellátnak. Az aura csakráinak fő feladata, hogy vitalizálja az egyes energiatesteket, így a fizikai testet is, valamint, hogy biztosítsa az aurarétegek közötti energiaátvitelt.
Fejlődésünk során csakráink fokozatosan egyre fejlettebbé válnak, körülbelül. 7 éves korban alakul ki egy védőernyő a csakranyílások fölé, ami sokat kiszűr az egyetemes energiamezőből érkező hatások közül. Kellemetlen érzésekre úgy reagálunk, hogy blokkoljuk érzéseinket, ezzel leállítjuk az energiaáramlást. Ilyen esetekben a csakrákban torzulás, blokk keletkezik. Minden negatív élmény okozhat ilyen sérülést. Ha csakráink jól működnek, nyitottak, meghatározott irányba forognak, megfelelő energiaáramlás történik köztünk és a világ között. Ha csakrákban működési zavar található, abban az esetben az auratest is gyengül, megsérül. Az egészség érdekében az összes csakrának nyitva kell lennie. Az aura minden rétegéhez csatlakozik egy csakra, az 1-1, 2-2 stb. Az első három csakra és auraréteg a fizikai világhoz, fizikai szinthez kapcsolódik.
Gyakorlatok az Energiáink növelésére

1. Az Aura érzékelése

Az aura érzékeléséhez, elsődlegesen az étertest megpillantásához nyugodt, feszültségektől mentes állapot és kezdetben félhomály és egy másik személy szükségeltetik. Kérd meg a segítődet, hogy álljon egy egyszínű fal elé, lehetőleg egyszínű ruhában, hogy a minták és a színek ne vonják el a figyelmedet, tőled körülbelül 2-3 méterre. Úgy nézz rá, mintha egy mögötte körülbelül 1 méterre lévő pontot fixálnál, miközben őt is látod. Az aura a legerősebben a fej körül és a vállaknál, vagy a kezeknél, elsősorban a tenyércsakránál érzékelhető a legerősebben. 

Érdemes először ezeket a területeket figyelni. Pár másodperc elteltével körvonalazódik egy felhőszerű derengés, az étertest. Ez könnyedén látható a fizikai látás segítségével, ám a továbbiakkal kicsit nehezebb a helyzet. Lehet, hogy felfigyeltél már arra, hogy bizonyos emberek mellett jól vagy rosszul érzed magad, függetlenül attól, hogy akár komolyabban megnézted vagy ismerted volna korábban. Belekerülve az illető aurájába, "megláttad" az asztrális és mentális rétegeit, amikre ösztönösen reagáltál, feltöltődtél, esetleg lemerültél tőle. Idős, beteg emberek mellett érezhetted azt is, hogy zsibbadni kezdenek a kezeid, esetleg a tenyeredben vagy az ujjaidban melegséget tapasztaltál. Ahogy a legyengült aura találkozik egy erős, feltöltődött szervezettel, automatikusan rákapcsolódik, még akkor is, ha annyira "lyukas", hogy képtelen a hosszabb távú feltöltődésre. A látás tehát ezen a síkon már kezd egyenértékű lenni az érzéssel, hiszen az asztrális rétegről van szó. Ahogy egyre feljebb haladunk, úgy olvadnak össze az egyes érzékszervek. Már nem látás, nem érzés, nem logika, hanem tudás. És mégis mindezek összessége.

 Az asztráltest érzékelése csukott szemmel is történhet, bár az sem szokott zavaró lenni, ha nyitva van. Érdemes akkor gyakorolni, amikor már adott egy helyzet, egy pozitív vagy negatív érzés valakivel kapcsolatban, akinek az aurájával érintkezik az energiarendszered. Amikor az érzés felmerül, tudatosítsd, igyekezz meghatározni a milyenségét, az irányultságát. Azt, hogy Te indítottad-e el a sugarat, azaz ítélkeztél a látottak alapján, vagy csak fogadtad a beérkező információkat. A további rétegek érzékelése már sok gyakorlást, tapasztalatot és önismeretet igényel, hiszen amit önmagadban nem ismersz kellőképpen, azt másban sem tudod még megtalálni és értelmezni... A mentális réteg megfigyelése a legegyszerűbben akkor történhet, amikor egy előadót figyelsz, aki éppen koncentrál, miközben erősen sugározza is ki az információt, amit át akar adni a hallgatóságnak. A kozmikus réteg megtapasztalásához azonban már szükséges a "magasabb rendű" mágia ismerete. A tudatosított egységélmény, a "Minden" megértése csak az egyik pólusa ennek a rétegnek. A másik a "Semmi" befogadása, az "én" olyan mértékű összehúzódása és kiterjesztése, amihez eljutni csak az alsóbb síkok megismerése után lehetséges.2. Stressz, felgyülemlett düh levezetése

A gyakorlat bárhol, bármilyen testhelyzetben végezhető, akár buszmegállóban állva is. Csukjuk be a szemünket, eresszünk az auránkból képzeletbeli gyökereket a Földbe és ezeken keresztül engedjük ki magunkból a felgyülemlett stresszt és képzeljük el, hogy a Föld elvezeti és megsemmisíti azt. A felgyülemlett düh olyan gyorsan fog távozni, mintha ahogyan a levegő távozik a lufiból, amikor kiszúrjuk egy nagy tűvel. Nagyon fontos, hogy ha a Föld elvezette a ránk káros energiákat, akkor húzzuk vissza a képzeletbeli gyökereket, majd alázattal és hálával köszönjük meg a Földnek, hogy segített nekünk.
3. Csakratisztító, energiaáramlást segítő gyakorlat

Lazuljunk el meditációban, majd képzeljünk el egy nagy henger alakú szivacsot, amelyből mennyei fény árad. “Fogjuk” ezt a szivacsot és alaposan oda-vissza húzkodjuk át a hét fő csakraponton. Így minden szennyeződést ki lehet tisztítani belőlük. Majd a szokásos módon fejezzük be a meditációt.
4. Energiagyűjtő gyakorlat

Keressünk bármilyen olyan élőlényt vagy tárgyat, amelyet szépnek találunk. Saját tapasztalatom az, hogy növényekkel vagy állatokkal a legkönnyebb és a , leghatásosabb a gyakorlat. Én például vele szoktam csinálni. Nem tudom elképzelni, hogy akad olyan ember aki, ha egy ilyen lóval szemben áll, akkor nem érezi a lényéből áradó lélekemelő gyönyörűséget. Szóval ha kiválasztottuk a megfelelő tárgyat vagy élőlényt, akkor kezdjük el csodálni a belőle áradó szépséget. Nyíljunk ki, amennyire csak tudunk, és ne koncentráljuk másra, csak arra, hogy az a valami vagy valaki milyen szép. Ha megfelelően nyitottak vagyunk és mélyen be tudjuk fogadni a szépséget, akkor érezni fogjuk, hogy az a szép annyira szép, hogy a csodálatának érzése már a mellkasunkban lüktet és feszít. Ha ezt érezzük, akkor csináljuk még tovább, mert közben az auránk energiát szív magába és érezni is fogjuk, hogy jobban vagyunk, erősebbek vagyunk. Ha már telítődtünk akkor még mindig folytassuk tovább és a továbbiakban érkező energiát sugározzuk vissza az általunk kiválasztott élőlénynek vagy tárgynak, hogy ő is jól érezze magát.
5. Aura erősítő gyakorlat

Figyelj a légzésedre, alkalmazd a már ismert csakralégzést, azaz a földből a fejbe.. Képzeld el ahogy a fizikai tested megtelik energiával, mint egy lufi, minden egyes lélegzetvétellel egyre nagyobb és nagyobb lesz az energiaszintje. Egy pár lélegzetvétel után terjeszd ki ezt a légzést az étertestedre, majd az asztráltestedre, a mentáltestedre, végül a kozmikus testedre is. Amikor elérted ezt a réteget, gondolatban erősítsd meg az aura legkülső rétegét, azaz a védőburkot. Képzeld el magad körül az aurádat, egy nagy gömb belsejében állsz. Nézz végig rajta belülről. Figyeld meg, látsz-e rajta "lyukat", olyan területet, ahol az energia elfolyik. Ha igen, oszlasd el egyenletesen a meglévő burkot magad körül, vagyis zárd le a lyukakat. Most nyisd meg a Koronacsakrádat, és engedd, hogy a kozmikus energia, mint egy gyöngyházfehér "folyadék" beáramoljon az aurádba és feltöltse azt. Amikor elkészültél, újra oszlasd el az egészet, hogy felül is összeérjen, majd gondolatban erősítsd meg az aura legkülső rétegét. Az aurafeltöltésnek számtalan módja van. Kísérletezz, figyelj a történésekre, az utóhatásokra, az eredményre. A későbbiekben azt használd, amelyik a leghatásosabb volt számodra, de figyelj arra, hogy időnként ellenőrizd, aktuális-e még egy adott és jól bevált gyakorlat, vagy esetleg már valami mást lenne érdemesebb csinálnod. Alkalmazkodj az adott helyzethez, és ne feledd, hogy minden egyes gyakorlattal fejlődsz, azaz egy idő után már más lesz megfelelő számodra.
Forrás: http://delikronika.webnode.hu/news//


A meridiánok és a változó test
Kiegészító itt:  
Meridiánokhttp://3.bp.blogspot.com/_4DNTNm8LFiM/TNkMWbfbsRI/AAAAAAAAACk/_44nBgdQ-X4/s1600/12_fo_meridian_nagy.gif


Szív meridián
http://www.nutrimaxorganic.com/health_topics/meridian.htmlhttp://www.acupuncture.com/education/points/heart/heart_index.htm

http://www.eastlandacupuncture.com/FAQ.html


Meridian Channels Arm Tai Yin Lung Channel (csúcs ideje: 03:00 ~ 05:00)

A Lung Meridian származik a középső része a test, és fut lefelé összekötő a vastagbelet. Ezt követően fordul és áthalad a membrán csatlakozni a tüdőbe. Ez a meridián ágazik ki a hónaljban (hónalj), és fut le a medialis szempont a felkar, ahol keresztezi a könyök ránc. Ez addig folytatódik, amíg az áthalad a fenti fő artéria a csukló, és kiderül, csúcsán a hüvelykujj. Egy másik ág kiemelkedik a hátsó csukló és végződik a radiális oldalán a hegyét a mutatóujjával, hogy csatlakozzanak a vastagbél Meridian.

A tüdő Qi irányadó. Vesznek egyértelmű és kiutasítja a zavaros levegőt. A tüdő szabályozza a vízi utakon. Fluid szekréció verejték. A tüdő szabályozza a bőr felülete és testszőrzet. A ház a Po. A csúcs ideje a tüdő-tól 3 ~ 05:00. Tünetek: A TCM szerint, a tüdő szabályok és szabályozza qi egész testben, és alkalmazott légzés (légzés). A tüdő is mozog, és állítsa be a víz csatorna, így a tünetek ettől a hosszúsági körtől lehet kapcsolatos diszharmónia tüdő folyékony vagy "víz" és a légzési rendellenességek. A tünetek, mint a mellkasi fájdalom egy érzés teljessége, nehézlégzés (légszomj), köhögés, zihálás és jelezze Lung Meridian diszharmónia. Ez a diszharmónia is vezethet fájdalom a meridián helyzetét. Például egy személy úgy érzi, fájdalom a váll és hát vagy mentén az elülső határáig a mediális aspektusának a kar.
- Érzékenység, köhögés, asztma, orrdugulás, fejfájás, fájdalom a váll és a hát, fájdalom a karokban
- oldalirányú mellkasi fájdalom, az elnyomás, nehézlégzés, vérköpés, torokfájás és a hideg
Leg Tai Yin Spleen Meridian (csúcs ideje: 09:00 ~ 11:00)


A Spleen Meridian kezdődik a nagy lábujj és fut végig a belsejében a láb átkelés a belső bokáját. Ezután halad a belső oldala a alsó lábszár és a comb. Amint belép a hasüregben, hogy belsőleg csatlakozik a lépben, és továbbra is felfelé, hogy elérje a Szív Meridian. Külsőleg, a Lép Meridian folytatódik felé a mellkas és ágazik ki, hogy elérje a torok és a gyökér a nyelv. A csúcs ideje a Lép 9-11am Tünetek: A lép felelős az átalakulás és a szállítás a különböző anyagok, és ez az alapja a születés utáni lét. Spleen funkció elengedhetetlen fenntartása emésztési erejét a test és az átalakuló ételt qi és a vér. Ha a Lép Meridian nem működik megfelelően, qi nem lehet hatékonyan szállítani a lépben.Ennek eredményeként, tünetek, mint a hasi puffadás, laza széklet, hasmenés, gyomortáji fájdalom, szélszorulás, és egy nehéz érzés a szervezetben fordul elő. Ezen túlmenően, tünetek, mint fájdalom a gyökere a nyelv duzzanata belső oldalán az alsó végtag jelezhetik diszharmónia a Lép Meridian.
- Merevség és a fájdalom a nyelv, gyomorfájdalom, felfúvódás, hányás, sárgaság, geneal gyengeség és az érzés, nehéz
- Lokális vízvisszatartás particulary a belső részén a térd, merevség, vagy fájdalom az egész gerincoszlopArm Shao Yin Szív Meridian (Csúcsidő: 11:00 ~ 13:00)


A Szív Meridian indul a szív, és oszlik három ágból. Egy megy felé a vékonybélbe. A második fut végig felfelé a torok felé a szemet, és a harmadik ág kiemelkedik a karját, és fut végig a belső oldalán az alkar, a könyök és a felkar. Ezután keresztezi a belső oldalán a csukló és tenyér és fejeződik be a belső csúcsán a kis ujj, ahol csatlakozik a Vékonybél Meridian. A csúcs ideje a szív-tól 11:00-13:00. Tünetek: diszharmónia a Szív Meridian vezet a fájdalom a szív pozíció (precordialis fájdalom vagy fájdalom a szegycsont). A TCM, a szív uralja a vért és az impulzus. Nélkül elegendő táplálék, az egyén úgy érzi, szomjas, és egy kiszáradt a torka. Fájdalom a belső oldalán az alkar és a hőt a tenyér is jelezheti problémát ezen a meridiánon.
- Száraz torok fájdalom régió szívében hipochondria, fejfájás fájdalmas szemmel, fájdalom a hátsó, szomjúság, sárgaság, forró tenyerétLeg Shao Yin Vese Meridian (csúcs ideje: 17:00 ~ 07:00)


A Vese Meridian kezdődik az alsó oldalon a kis lábujj. Átlépése a közepén, a talp és a boltív a lábfej, a körök mögött, a belső boka és utazások mentén legbelső oldala az alsó lábszár és a comb, amíg el nem jut a szervezetbe közelében alapja a gerinc. Csatlakoztatása után a vese, akkor jön ki a szeméremcsont. Felett a has, fut külsőleg felfelé, amíg az el nem éri a felső része a mellkas (a belső oldala kulcscsont). A második ág kiderül a vese és mozog belsőleg felfelé és áthalad a máj, a rekeszizom, a tüdő és a torok, végül véget a gyökere a nyelv. Egy másik kis ág szakadékok a tüdő, hogy csatlakozzon a szív és a szívburok. A csúcs ideje a Vese-tól 5-07:00.

Tünetek:
A diszharmónia Vese Meridian is nyilvánvaló a ziháló légzés vagy köhögés, mivel a vesék "fogja meg a qi". Ők is a "kastély a tűz és a víz" és a "tartózkodási yin és yang." Ha nincs elegendő táplálék és a felmelegedés következtében a vese, a tünetek, mint ödéma (duzzanat), székrekedés és hasmenés jelezheti egyenlőtlenség e meridián. Fájdalom az ágyék és a garat (torok), amelyek mentén a meridián a pálya is jelezheti, hogy probléma van a Vese Meridian.

- Lumbar hátfájás és az alapja a hát, hideg lábak, vérköpés, nehézlégzés, száraz nyelv, torokfájás, lumbágó, ödéma, székrekedés, hasmenés, bénulás és motor msucle sorvadás az alsó végtagok, forró plantaris oldalán a ragadós száj-és fájdalom az utat a meridiánArm Jueyin szívburok Meridian (csúcs ideje: 19:00 ~ 21:00)

A szívburok is nevezik a "szív védelmezője", és a klinikai célú, nem tekinthető yin szerv párosított yang szerv San Jiao. Az általános elmélet, a szívburok nem különbözik a Heart. Ez egyben az első védelmi vonal ellen Szív külső patogén hatásoktól. A szívburok egy meridián nevezték meg, amely tükrözi az egészségre a szerv. Ami a Five Elements, ezek a szervek egyaránt társított a tűz elem.Bánásmód, gyakran legjobb megközelítése szívproblémák keresztül a szívburok, nem pedig közvetlenül. A csúcs ideje a szívburok 07:00-09:00.

- Mellkasi teltség, szívdobogásérzés, irritabiity és izgatottság, görcs és contractura a könyök és a kar, forró tenyér és fájdalom az utat a meridián, merev fej és a nyak

Leg Jue Yin Máj Meridian (csúcs ideje: 01:00 ~ 03:00)


A Máj Meridian kezdődik a tetején a nagylábujj és megy az egész tetején a lábát. Miután átlépte a belső boka, továbbra is megy felfelé belső oldala mentén az alsó lábszár és a comb, amíg el nem éri az ágyéki régióban. Ezután kering körül a külső nemi szervek és belép az al-hasban. Ezután megy fel a has, és eléri a mellkas alsó kapcsolódni a máj és epehólyag. A meridián tovább halad felfelé mentén, a torok és csatlakozik a szemét. Végül kiderül, a homlokát, hogy elérje a csúcsát a fejét. Ennek egyik belső fióktelepei származik belülről a szem és lefelé mozog, hogy a pofa, ahol hajlik körül a belső felületén a ajkak. Egy másik ág indul a máj és halad át a membrán, hogy elérjük a tüdő ahol becsatlakozik a tüdő Meridian és kiegészíti a ciklust a tizenkét meridiánok. A csúcs ideje a máj között 01:00 ~ 03:00. Tünetek: diszharmónia a máj Meridian vezet lágyéki fájdalom, mellkasi teltségérzés, vizelet-inkontinencia, vizelési nehézség, duzzanat az alsó has és a sérv. - pulzáló fejfájás, tüsszögés, homályos látás, tinnitus, ágyéki hátfájás, hányás, vizelési kényszer, vizeletretenció, sérv, fájdalom, az alhasi

Arm Tai Yang Vékonybél Meridian (csúcs ideje: 13:00 ~ 03:00)


A vékonybél Meridian kezdődik csúcsától a kisujj és áthalad a tenyér és a csukló. Ez fut felfelé mentén a hátsó oldala az alkar amíg el nem éri a hátsó váll hol végződik a legfelső részén a hát (alján a nyak). Ebben a helyzetben, először ágazik és mozgatja belül keresztül a szív és a gyomor, hogy elérjük a vékonybélbe. A második ág halad kívülről át a nyak és a pofa amíg el nem éri a külső szemzug, majd belép a fül. Egy rövid ága az arcát felfelé mozog a belső szemzug ahol csatlakozik a Hólyagcirkusz Meridian. Tünetek:diszharmónia a vékonybél Meridian mutatja be elsősorban a tünetek mentén út, mint egy duzzadt áll, merev nyak, torokfájás, halláskárosultak, sárga szemeket, és fájdalom a váll, a felkar, könyök és az alkar. - Fájdalom a has alsó, csökkenti auitory látásélesség, merevség a hát vagy a nyak, könnyen könny kialakulását, a lehetséges zavar az al-arcüreg mirigyek , fájdalom vagy merevség a vállak, a gyakori szájüregi betegségLeg Tai Yang hólyag Meridian (csúcs ideje: 15:00 ~ 05:00)


A húgyhólyag Meridian kezdődik a belső oldalán, a szem és megy át a homlok hogy elérjük a tetején a fej, ahol az ágak az agyba. A főcsatorna ezután az egész vissza a fejét, és osztja két ágra. Az egyik ág keresztezi a központja a nyak alján, és kiterjeszti lefelé párhuzamosan a gerinc. Egyszer a lumbalis régió (alján a gerinc), akkor ágazik ki, hogy elérje a húgyhólyag. A másik ág keresztezi a hátsó a váll-és lefelé fut a külső, amely szomszédos és párhuzamos az a belső ág. Továbbra is lefelé, amíg el nem éri a fenék, ahol két ág halad át a hátsó comb mentén különböző utak, hogy csatlakozzon hátul a térd. A közös meridián mentén folytatódik a hátsó lábszár, körök mögött a külső boka, fut végig a külső láb és megszünteti az oldalsó a csúcs a kis lábujj, ahol csatlakozik a Vese Meridian. Tünetek: diszharmónia a húgyhólyag Meridian problémákhoz vezethet a TCM hólyag zavar. Gyakran kapcsolódik által okozott tünetek a külső káros hatások (külső hatások okoznak betegséget, mint a hideg, a szél, tűz, nedvesség, szárazság és a nyári meleg.)Mivel a Tai Yang Meridian tartják a legtöbb külső, ez az első meridián is betörtek, ha van olyan külső támadás. Ezért a diszharmónia is okozhat tüneteket, mint a nehéz vizelés, inkontinencia, fájdalmas szemek, orrfolyás, orrvérzés és orrdugulás. Fájdalom a fej-, nyak-, hát-, ágyék és a fenék területek jelzik diszharmónia a hólyagban Meridian útvonal. - fejfájás enck merevség, bloced orr és fájdalmas szemek, gyakori könny képződés, fájdalmas poplitea foosae, rendellenesség a borjak - Vizeletretenció, enuresis , fájdalom az utat a meridián
Arm Shao Yang Triple melegítő Meridian (csúcs ideje: 21:00 ~ 23:00)


A hármas melegítő Meridian kezdődik a külső csúcsától a gyűrűsujj és megy végig a háton és a kéz, a csukló, alkar és a felkar, amíg el nem éri a váll régió, ahol az ágak ki. Az egyik ág utazik belsőleg a mellkasát, és átmegy a szívburok és a membrán egyesíti a felső, középső és alsó fűtés (hármas melegítő). A másik ágon fut kívülről fel az oldalán a nyak, körök a fül és az arc, és végül véget ér a külső végén a szemöldök, ha csatlakozik az epehólyag Meridian. Tünetek: diszharmónia a Triple Heater Meridian vezet a tünetek, mint a hasi puffadás, ödéma (duzzanat), vizelet inkontinencia, vizelési nehézség, halláskárosodás és fülzúgás (tinnitus). Fájdalom a garat (torok), szem, arc, vissza a fül, a váll és a felkar fordulhat elő, hogy ezek a struktúrák mentén ettől a hosszúsági körtől a jellemző. - Pains a fülben vagy a fül mögé, duzzadt fájdalmas torok, merevség vagy gyulladás a váll, ágybavizelés, dysuria, csökkent hallás látásélesség, fülcsengés

Leg Shao Yang epehólyag Meridian (csúcs ideje: 23:00 ~ 01:00)

Az epehólyag Meridian indul a külső szemzug és osztja két ágra. Az egyik ág fut külső és szövi oda-vissza az oldalsó a fejét. Után íves a fül mögött, eléri a tetején a váll és áthalad a oldalsó oldalán bordák és has, amíg végül az oldalán a csípő. A másik ág belép a pofa és fut belülről lefelé, a nyak és a mellkas, hogy csatlakozzanak az epehólyag.Továbbra is lefelé mozog, és jön ki az alsó has, ahol csatlakozik a másik ág, a csípő. A csípő ág, majd fut felé az oldalsó a comb és az alsó lábszár. Átlépése után a boka, akkor megy át a láb, hogy elérje a csúcsát a negyedik lábujj. Egy másik kis ág elhagyja délkörök és végződik a nagylábujj kapcsolódni a Máj Meridian. Tünetek: A TCM, az epehólyag szorosan kapcsolódik a májban. Ezért a diszharmónia az epehólyag Meridian tüneteket okoz, mint a keserű íz a szájban, szédülés, fejfájás, és a fájdalom a külső szög a szemhéj.Fájdalom mentén a nyugati hosszúság út például a hónaljban (hónalj), mellkas, mellkas alsó, fenék és az oldalsó az alsó végtagok is jelzik rendellenesség az epehólyag Meridian. - Keserű íz a szájban, szédülés, fejfájás, infra-arcüreg fájdalom, a külső szöge szem - Fájdalom a végtagokban, váltakozó hideg és meleg érzések, a látásélesség csökkenése hallási, fülcsengésArm Yang Ming vastagbél Meridian (csúcs ideje: 05:00 ~ 07:00)


A vastagbél Meridian kezdődik csúcsától a mutatóujj és futtatja a hüvelykujj és a mutatóujj. Ezután folytatódik mentén oldalsó az alkar és az elülső oldalán a felkar, amíg el nem éri a legmagasabb pontja a vállát. Onnan két ága. Egy megy belsőleg felé a tüdőbe, membrán és vastagbélben. A többi utazás kívülről felfelé, ahol áthalad a nyak és arcát, és belép az alsó fogakat és az ínyt. Ezután hajlik körül a felső ajak és áthalad a másik oldalán az orr. Tünetek: diszharmónia a vastagbél Meridian vezethet tüneteket hasi fájdalom, a bél görcsök, hasmenés, székrekedés és a vérhas. Mivel átmegy a szájüreg és az orr, a tünetek, mint a fogfájás, orrfolyás, orrvérzés, és a fájdalom vagy hő mentén a nyugati hosszúság útvonal is jelzik rendellenesség ettől a hosszúsági körtől. - Hasi fájdalom, borborygmi, hasmenés, székrekedés, vérhas, fájdalom a torokban, torokfájás, torokgyulladás, fogászati ​​fájdalom, vörös szem, fájdalmas nyaki
Leg Yang Ming Gyomor Meridian (csúcs ideje: 07:00 ~ 09:00)

A gyomrot Meridian indul végétől a vastagbél Meridian oldalán az orr, és áthalad a belső szemzug kilábalni a alsó része a szem. Megy lefelé, belép a felső íny és görbék körül az ajkak és az alsó állkapocs. Ezt követően fordul felfelé halad előtte a fül, amíg el nem éri a sarokban a homlok, ha hasad belső és külső ága. A belső ág kiemelkedik az alsó állkapocs, futás lefelé amíg el nem éri a vonatkozó szerv, a gyomor. A külső ág keresztezi a nyak, a mellkas, a has és a lágyék hová megy tovább lefelé az elején a comb és az alsó lábszár, amíg el nem éri a tetején a lábát. Végül, végződik az oldalsó oldalán a csúcs a második lábujj. Egy másik ág kiderül a tetején a láb és ér véget a nagy lábujj kapcsolódni a Lép Meridian. Tünetek: Gyomor Meridian zavarok tünetei gyomorfájdalom, gyors emésztést, éhség, hányinger, hányás, vagy a szomjúság. További tünetek, amelyek kapcsolódnak a betegségek mentén a nyugati hosszúság út hasi puffadás, ascites (a folyadék gyűlik fel a has), torokfájás, orrvérzés, vagy a mellkasi fájdalom vagy a térd. - Ödéma a végtagok, hideg végtagok saját - Pains a lábak, felfúvódás, borborygmi, hasi fájdalom, hányás, arc paralízis, torokfájás, orrvérzés

KIRAEL: A meridiánokat az Elven világ hozta el erre az útra körülbelül ötvenezer évvel ezelőtt Lemuriába, és „folyó fénynek” hívták. Az elvenek elutaztak Kínába, mely Lemuria szomszédságában volt, és két egyénnel találkoztak, Xai Xi-vel és Tang Wai Chu-val, egyikőjük király volt, a másik pedig orvos. Az elvenek oktatták ezt a két energiát a meridiánok alkalmazására gyógyítás céljából. Ezért olyan gyakorlottak a kínaiak a meridiánok alkalmazásában az akupunktúrában és más gyógyító tudományágban. 
Az elvenek besétáltak a településekre, és megtudakolták az orvosoktól, vagy gyógyítóktól, mi a beteg problémája, majd ráfektették kezüket a betegre, belélegeztek prána energiát, összegyűjtötték szív csakrájukban, és levitték az egyik, vagy mindkét karon át kezükbe, a beteg meridiánjaiba, hogy rájöjjenek, hol található a sérülés. Így kell dolgozni a meridiánokkal. Ha képesek vagytok harmadik szemetekkel nézni, meg fogjátok látni a meridiánokat felgyulladni, ahogy energiát küldtök rajtuk keresztül. Mintegy egy percbe telik, vagy e körül, legtöbbször két percbe.
Eltérően attól, amit néhányan hisznek, a meridiánok nem energiavezetékek, melyek végigfutnak a testen keresztül. Ezek a fénytesten belül vannak, és fényvonalak, melyek végigmennek a testen, elöl és hátul. Gondolhattok a meridiánokra fénycsatornaként, – melyek kapcsolódnak egymáshoz – melyen keresztül a test energiája folyik. A meridiánok lehetővé teszik a kommunikációt a fizikai és érzelmi test között. Tizenkét fő meridián található a test felszínén, és másik nyolc – melyet extra, vagy rendkívüli meridiánokként ismernek – formálódik meg anyukátok méhében, vagy amit megneveznek az anyaméhben. A nyolc extra meridiánból négy a testen belül, négy a testen kívül van. Genetikai örökségetek hordozásán kívül, a nyolc extra meridián az erő-meridián, mely táplálja a többi tizenkét meridiánt. A meridiánok párban futnak, és egy kettősséget tükröznek vissza, melyben rendelkeztek mind yin mind yang meridiánokkal. A yin energiák lefelé mennek, a yang energiák pedig felfelé.
A meridiánok segítenek nektek összpontosítani ezen élet során, viszont amikor meghaltok, megmaradnak, elősegítendő a test szétbomlasztását. Az a meridián, mely a fejtetőtől a mellkason keresztül a test alsó részébe fut, lábatokon le a lábujjaitokba, fog titeket kijuttatni ebből a harmadik dimenziós testből a Nagy Változás után, miután fizikai testetek hanyatlani fog, és porrá válik. Ez a gyors áttekintése a meridiánok világának. Most fogadom kérdéseiteket.
KÉRDÉS: A meridiánok, és a lemuriai denjé összefüggenek?
KIRAEL: Igen. A denjé az a szeretet, melyet az a fény személyesít meg, melyet nem láthattok fizikai világotokban. Amikor becsukjátok szemeteket, sötétséget láttok, azonban ha lepillantotok szemetek a jobb kéz felőli alsó sarkába, észre fogtok venni egy aranyfényt. Némi erőfeszítéssel felhozhatjátok ezt az aranyfényt, és ez fogja megvilágítani azt, amit nem láttok, amely a meridiánokkal történő munkátokat még hathatósabbá teszi. A denjé a feng shui technikáit alkalmazza az önvaló mind a négy testénél – fizikai, érzelmi, gondolati és lelki testnél – a példátlan és tökéletes [abszolút] egyensúly állapotának elérése érdekében, és azért, hogy segítsen titeket hozzáférni felsőbb hatalmatokhoz. [1]
A denjé és a tizenkét meridián hatalommal ruházza fel egymást. Amikor beletöltitek a denjé energiáját a meridiánokba, ez erősebbé teszi őket. Minden egyes denjé energia betöltéssel, erő tekintetében a meridiánok feljutnak egy másik szintre, és minden alkalommal, amikor felerősítik őket, több denjé energiát igényelnek. Nem kell tudnotok, vajon a denjé befelé, vagy kifelé halad, mert meg fogja találni saját útját a meridiánokhoz. Ez számotokra hatalommal felruházó a gyógyulás folyamatában.
KÉRDÉS: A meridiánok hogyan kapcsolódnak a fizikai testhez?
KIRAEL: A meridiánok benne vannak anyukátok méhében, mielőtt testetek befejezi a fejlődést. A test körben kifejleszti a meridián erőt, mely az a fénytest, ami nem látható ezen az úton. A meridiánok sosem veszítik el a fény folytonosságát. Jézus mester ismerte őket, St. Valentine, aki egy csodatévő gyógyító volt, tudott róluk, Xai Xi és Tang Wai Chu tudomással bírt róluk, azonban nem tudták irányítani őket, mert a meridiánok folyékonyak és minden embernél egy kicsit eltérők.
KÉRDÉS: A különböző meridiánoknak eltérő színük, rezgésük és hangszínük van?
KIRAEL: Igen, igen és igen! A hangszínek a színektől függenek, és a színek a meridiánokon átmenő fényerők függvényei. Minden meridián fényerő rendelkezik egy hangszínnel, ahogy lefut, keresztül a testen, azonban a hang természete tőletek függ. Dúdolhattok agyatokban, és elküldhetitek ezt a hangot a meridiánokon át, hogy rájöjjetek gyorsabban, mit kerestek. A hang fény, és azonnal változás tárgyát képezi. Ha tapasztaltak vagytok a hatodik érzéketek alkalmazásában, képesek lesztek követni ezt a hangszínt, és észrevenni a változásokat a színekben.
Ha a gyógyító a kellő tudatosságban van, hogy meglássa a meridiánok színeit, és tud „Om”-ozni, vagy dúdolni, meggyógyulhattok. Az igaz mesterek tudják, hogy a meridiánok rendelkeznek egy hajlammal, hogy visszapattanjanak egymás energiájába, és visszatükrözzék egymás színeit. Amikor ez történik, mindent megláthattok, ami történni fog testetekkel az elkövetkezendő tíz év során.
KÉRDÉS: Mi a különbség a csendes és a hallható hangszín hatása között?
KIRAEL: Hallható hangszínnél, húsz százalékkal leszel előrébb a hatékonyságban az elzáródások megtalálásánál. Csendes hangnál, melyet az ember az elméjében kelt, száz százalék alaposságot érhetsz el. Működhet az éneklő tállal történő munka is, mert a hang energizálja a meridiánokat, azonban plusz kézre lenne szükséged, hiszen mindkét kezed a betegen van.
KÉRDÉS: A meridiánokon áthaladó energia hogyan hat a test sejtjeire?
KIRAEL: A sejtszintű tudatosság megkapja információját a meridiánoktól, mely az ismeret csatornájaként működik. Ha újra meg újra megismétled ugyanazt a dolgot, ez az érzés nyomot hagy agyadban, lemegy meridiánjaidon, a csakrákon keresztül sejtszintű tudatodba, ahol majd vár, hogy felfedezzék. Egy jó gyógyító a hatodik érzékkel fog kérni információt, és meggyógyítja ezt a sejtszintű tudatosságot.
KÉRDÉS: Az új csakrák mit tesznek a meridiánokkal?
KIRAEL: Mindnyájatoknak van egy sor új csakrája, azonban még mindig ellát erővel az eredeti hét csakra. Egy bizonyos ponton, szív csakrátok el fogja nyelni a három alsó csakrát – a piros, narancs, és sárga csakrát – és ez válik az alap csakrátokká. A három új csakra a jelenlegi korona csakra felett található, azért, hogy helyet teremtsen a szív csakrának kifejlődni, és mindennek az alapjává válni, azért, hogy lejuthasson az érzelmi testen keresztül. Amikor elérkeztek arra a pontra, ahol érzitek a csakrák változását, érezni fogjátok feljutni őket a korona csakrán át az érzelmi testbe, ahol ezek lesznek a központi összpontosítások. Úgy fogjátok érezni, mintha elvesztettetek volna mindent, viszont nem fogtok elveszíteni semmit. Inkább, egy új rezgést fogtok addigra magatokra venni. Az új csakrák jelen vannak most az érzelmi testben, viszont nem teljesen éberek.
Egész utatok a békében és nyugalomban lesz ennek a három új csakrának felébredténél. Mégis, legyetek tudatában annak, hogy minden alkalommal, amikor civakodásba keveredtek, alsó csakráitok visszaesnek eredeti helyzetükbe, és rosszul fogjátok érezni magatokat. Ahogy a csakrák fokozatosan lefelé mozdulnak el minden egyes perpatvarral, több erőre tesznek szert, nehezebbé téve a felhozatalukat vissza. Ösztönző lesz számotokra az, hogy összpontosítva maradjatok a szerelemben.
KÉRDÉS: A meridiánok hogyan működnek a tobozmiriggyel?
KIRAEL: A tobozmirigy a fényforrásotok. Ez az a csatorna, melyen keresztül a meridián-fény a test folyamatába beérkezik, és kijut onnan. Amikor prána légzést vesztek, és behozzátok a prána energiáját a tobozmirigybe, az felgyújtja a fényt az egész testben mindenütt, beleértve a meridiánokat is.
KÉRDÉS: A Szignál Sejt Gyógyításnál, a prána légzés hogyan halad át a tobozmirigyen, a szignál sejten, mely ott lakozik, és a meridián rendszeren?
KIRAEL: Amikor prána légzést vesztek, tenyeretek a páciens fején nyugszik. Az energia átjön a tenyereteken, a beteg koronájába, le a tobozmirigybe. Ha látsz a harmadik szemeddel, látni fogod ezt a kicsiny fénypontot belépni a tobozmirigybe. Miután az energia behatol a tobozmirigybe, látni fogod, ahogy feltölti az agyat, majd ahogy lehalad a torkon át a csecsemőmirigybe, és a test többi részébe. A meridiánokon áthalad a testen, azonban nincs bezárva a meridiánokba. Ha semmi mást nem teszel, minthogy belélegzed az energiát le a tobozmirigyen keresztül, és szabadjára engeded, még mindig tettél valamit a gyógyulás érdekében, ami meghalad bármit, amiről az orvosi világ tud.
KÉRDÉS: Mi a szerepe a meridiánoknak a Szignál Sejt Gyógymódban?
KIRAEL: Ez visszanyúlik Lemuria korához. A meridiánok szerepe a fény szállítása a testbe be, és ki onnan. Ők a fényhordozók. Az egész Szignál Sejt Gyógymód folyamat a fényről szól, és amikor prána légzést veszel, ez a légzés fényt hoz be, és ha még nem is haladsz a meridiánokhoz, át fog áramlani a meridiánokon mindenképpen, és kapcsolódni fog hozzájuk. Ha az energiának sehová máshová nem kell mennie, ki fog lépni a testből, viszont nyomot fog hagyni a meridiánokban a kifelé vezető útja során.
KÉRDÉS: Elmagyaráznád, hogy a „meridiánok megpendítése” hogyan hat a négy test szervezetünkre?
KIRAEL: A „meridiánok megpendítése” egy a Szignál Sejt Gyógymódban használt folyamat, melynek során a gyógyító az egyik kéz négy ujját végighúzza finoman a meridiánokon. Mivel a meridiánok folyékonyak, amikor megpendítik őket, közel maradnak, azonban nem mindig pontosan az eredeti terükben. Az akupunktúrát alkalmazók nem találhatják el minden alkalommal a meridiánt, amikor beleraknak egy tűt, hiszen a meridiánok néha épp egy hányadnyira távolabb lesznek.
Minden alkalommal, amikor megpendítik őket, a meridiánok bongó hangot adnak, és várnak bármire, amit tenni akarsz, a gondolati test egy energia [villám] sugarat küld le a csakrákon át, a meridiánjaidon keresztül. Amikor az üzenet távozott a test szőrzetén át, elmegy az érzelmi testbe, mely veszi az üzenetet, miszerint valami nagyszerű történik. 
Aktiválod azt, ami „saltz”[2] energiaként ismert, amikor megpendíted a meridiánokat, vagy amikor búgó hangot adsz ki, vagy „Om”-ozol elmédben a gyógyítás során. Azok számára, akik nem tudják, a saltz energia az összehangzó hangszínek sorozata, melyet kibocsátotok, általában kezeteken keresztül, azért, hogy ráleljen arra, amit kerestek. Amikor egyik kezed ráteszed a gyógyítandó személy fejére, alkalmazd a saltz energiát, hogy kövesd az energiát a testben, amikor egy elzáródást, vagy egész-ség-telenséget kutatsz. Bizonyos ponton a saltz energia beleakad a köldökbe, és egy energiaszövet fog feljönni vissza, a köldökön keresztül. Legtöbben közületek még azt sem tudjátok, mi történik. Végül, a saltz energia rá fog lelni arra, amit kerestek, és rajtatok áll ennek felismerése, valamint az elzáródás meggyógyítása.
KÉRDÉS: Tisztáznád, hogy testünkön a szőrzet az energiagyűjtő a meridiánok részére, és milyen szerepet játszik az érzelmi test?
KIRAEL: Testetek szőrzete érzelmi testetek erőtere, mely fizikai testeken kívül található. A meridiánok lemennek a fizikai testen keresztül, és kapcsolódnak szőrzetetekhez a meridiánok összpontosításának részévé téve, azonban nem maguknak a meridiánok részévé téve. Érzelmi testetek tiszta szerelem és fény. Ki kell jutnotok érzelmi testeteken, hogy bármi jót, rosszat, közömbösséget érezzetek, mert az érzelmi test a szeretet tisztasága. Amikor a tiszta szeretettől eltérő bármi mást éreztek, nem vagytok érzelmi testetekben. A meridián-fényenergia testetek szőrzetén keresztül érkezik le, rácsatlakozik érzelmi testetekre, kivonja a szeretetet és berakja fizikai testetekbe. Így hozzátok be a szeretetet gyógyulás céljából a testetekbe.
KÉRDÉS: Amikor a Szignál Sejt Gyógymód alkalmazásával léleksebészettel gyógyítanak, érzem a gyógyító ujjait behatolni testembe. Ez hasonló ahhoz, ami akkor történik, amikor megpendítik a meridiánokat?
KIRAEL: Igen. Ugyanazt a fénycsomagot alkalmazzátok. A léleksebészet a Szignál Sejt Gyógymóddal mindösszesen a fénytestről szól. Az ujjak a testbe behatolnak, és kijönnek onnan a gyógyító elméjén keresztül, és ennyibe telik mindösszesen. Amikor megpendítitek a meridiánokat, ujjaitokat használjátok, azonban elméteket is alkalmazzátok üzenetek küldésére a meridiánokba ujjaitokon keresztül.
KÉRDÉS: A meridiánok hogyan változnak majd a negyedik dimenzióban?
KIRAEL: Rendelkeztek a DNS két szálával, tizenkét fő, és nyolc extra meridiánnal. Amikor elértek a negyedik dimenzióba, mindenből kétszer annyit fogtok használni. A DNS négy szálával fogtok bírni, alkalmaztok majd négyet a hatlábnyi DNS-ből [3], lesz huszonnégy fő és tizenhat extra meridiánotok.
Az új negyedik dimenziós testi folyamat kétszer olyan nagy lesz, mint amivel most bírtok, azonban ez felfelé fog nőni, nem kifelé. Nagyon karcsú és magas lesz. A meridiánok hosszabbak lesznek, és csúcspontja jobban megszemélyesített, sűrűbb lesz. Más szavakkal, eltérően a harmadik dimenziótól, a meridiánok sajátosabbak lesznek, és valahogyan különbözni fognak az egyének között. A tetőfok sűrűsége a meridiánok hangjára utal majd. A tetőpont összhangzatai [harmonikus frekvenciái] információt hordoznak. Egy negyedik dimenziós lénynél a tetőpont jobban fénnyel telített, mely azt jelenti, hogy a meridiánok több fényt, több információt fognak hordozni. A tetőfok felerősítése képessé teszi a meridiánokat, hogy hatékonyabban változzanak az egyénekben a változásokra történő válaszoknál, mely visszatükröződik a színekben, amelyek szinte maguktól fognak változni. Meg tudják változtatni gyújtópontjukat a kékről pirosra, sárgára, mert át fog menni az egyik a másikba. A színek felcsillámlanak, kialszanak, majd pukkannak, és visszatérnek eredeti állapotukhoz. Nem fognak ragaszkodni ehhez a fényhez.
KÉRDÉS: Mi a célja a kéz ráhelyezésének a vállra a Szignál Sejt Gyógymód során?
KIRAEL: A Szignál Sejt Gyógyításnál, amikor energiát küldesz a vállba, mialatt prána légzést veszel, aktiválod a fénytestet, ahol több energiát tudsz bevinni a meridiánokba, és felébreszted az árnyék DNS-t.
KÉRDÉS: A meridiánok és a nyirokrendszer hogyan függenek össze?
KIRAEL: A nyirokrendszer az egyik leghathatósabb rendszer testetek folyamatában, és áthalad a meridiánokon, viszont sokkal kevésbé elérhetőek, mint a meridiánok. Mégis, itt van az a hely, ahol a legtöbb energiára szert tehettek. A nyirokrendszer elnyeli gyorsan energiátokat, és leküldi testeteken át, nagyon hasonlóan, mint maguk a meridiánok, viszont a meridiánoktól eltérően, a nyirokrendszer nem mozog. Nem szabadon folyók, mint a meridiánok. Amikor ráhelyezed kezed a gyógyítandó személy vállára, és prána légzést veszel, kihagyhatod az összes meridiánt, viszont el fogod érni a nyirokrendszert. Mégis, több gyógyítást fogsz teljesíteni, ha a meridiánokkal dolgozol.
KÉRDÉS: A meridiánokra való rácsatlakozás ugyanolyan, vagy hasonló hatású, mint az akupunktúrás tűk behelyezése a meridiánokra?
KIRAEL: Az akupunktúrás tűk sokkal kisebbek, mint a két ujj, melyet csatlakozásra használsz a Szignál Sejt Gyógymód során. Ha a tűt pontosan oda tudod tenni, ahová akarod, jobb lesz, mint az ujjak alkalmazása, viszont az ujjak több helyet tudnak befedni, tehát a tűktől eltérően, valószínűbb, hogy az első alkalommal eltalálod a meridiánt az ujjak alkalmazásával. Amikor rácsatlakozol a testre, ez egy hullámsorozat-hatást kelt, mint egy fénykör, mely kifelé terjed, így, amikor épp rácsatlakozol a meridián magjára, kifelé fog fodrozódni két, vagy három meridiánon keresztül.
KÉRDÉS: Mi a jó gyakorlat a meridiánok ön-hangolására?
KIRAEL: Ha rendszeresen rácsatlakozol a meridiánokra, éberek maradnak, és minden nap minden pillanatában felébrednek. Kezdd a vállaknál. Mindig, amikor rácsatlakozol, az energia kiárad a szőrzeten át, és eljut az érzelmi testbe, és ezt mondja: „odafenn éber vagy? Figyelsz?”
KÉRDÉS: Ahogy a meridiánokkal dolgozom, látom őket, és ahogyan látom, úgy tűnik, hogy van rajtuk egy kötés. Mi ez a pólya?
KIRAEL: Ha ismét látod ezt a [géz] kötést, vedd le. Az energiának szüksége van áramolni, így, ha van ott egy pólya, ez egy elzáródás, és az energia a meridián körül fog haladni ahelyett, hogy benne menne keresztül. A szívroham, roham, szélütés, stb. származhat ilyen pólyából. Ha sok kötés van jelen, levehetsz egyszerre egy kicsit, viszont vedd le.
KÉRDÉS: A meridiánok hogyan hatnak, vagy kapcsolódnak a gerinchez és az idegrendszerhez?
KIRAEL: A nyolc extra meridiánból kettő fut le a gerincen. Amikor csatlakozol ehhez a két meridiánhoz, meggyógyíthatod az isiászt, vagy más fájdalmat ezen a területen. Christopher Reeve ezen meridiánok megértésének ösvényén volt. Kezdd a hát közepén, és csatlakozz a gerinc vonalán le, nyitott szemmel, és figyeld a testben az izmokat. Majd csatlakozz a visszafelé vezető úton felfelé is. Látni fogod az energiát mozogni.
KÉRDEZŐ: Elvégeznél egy vezetett meditációt, mely segíteni fog nekünk elképzelni a meridiánokat testünkben?
KIRAEL: Lélegezzetek mélyen, hagyjátok elméteket ellazulni, érezzétek az energia leáramlását testi folyamatotokon keresztül, és a 70 billió sejt veletek együtt fog ellazulni. Most nézzétek az energiát testi folyamatotokon kijutni az érzelmi testbe. Összpontosítsatok állatokra, vagy könyökötökre, vagy ujjatokra, és érezni fogjátok az ingást / hangrezegtetést testeteken át. Emlékezzetek, hol vagytok! Képzeljetek el egy csodaszép fehér fénycsövet, és küldjétek le a tobozmirigyen keresztül le mellkasotokon át. Érezzétek a parányi kanyarulatokat testetekben itt-ott. Ezek azok a dolgok, melyeket testeteknek szükséges meggyógyítani, és mi ezt tudjuk, mert kapcsolódnak a meridiánokhoz, vagy azok köré. Most, fejetek felett, vonjatok be a csőbe fotont, és tartsátok szilárdan. Lássátok ezt a csövet testeteken belül az áramló energiákkal. A cső porózussá [lyukacsossá] válik, és az energia lassan beáramlik testi folyamatotokba. Érezzétek ezt megtörténni. Észleljétek, hogy az apró rándulások, vagy kanyarok / fordulatok elmúltak testetekben. Áramoltassátok az energiát mellkasotokba. Hívjátok be a Teremtő Szerelmét testetekbe, és hagyjátok beszivárogni minden hasadékba testetekben. Olyan közel vagytok a tisztasághoz, mint amilyen közel valaha is lesztek. Most hívjátok vissza testetekből ezt az energiát, be ebbe a csőbe, és tisztítsatok meg mindent. Vegyétek észre a sötétséget. A csőből vegyétek ki az energiát, zárjátok le, és távolítsátok el. Érezzétek testeteket pihenni, és amikor készen álltok, kinyithatjátok szemeteket.
ZÁRSZÓ
A meridiánok és az új csakrák olyannak fognak tűnni, mint egy látomás, képzeletetek kitalációja, amíg nem tudjátok, hogy ott vannak. Addig is, gyakoroljátok a létezést a szeretetben, és dolgozzatok a meridiánokkal. Több egyensúlyt fogtok bevinni testetekbe, és utatokat sokkal könnyebben fogjátok teljesíteni ebben a változó valóságban.
[1] Az évek során, ezt a bölcsességet leegyszerűsítették arra, amit most feng shuiként ismernek, mely csupán a környezet kiegyensúlyozása.
[2] A fordító megjegyzése: a „saltz” szó számomra olyan hangzású, mint az angol „waltz” [azaz magyarul valcer / keringő] és a „salt” [azaz magyarul a só] szavak kombinációja. Tehát, értelmezhetjük az „élet sója”-ként járt keringőként is. 
[3] angol láb mint hosszmérték; 1 láb = 30,48 cm
© Fred Sterling© Fred Sterling
Contact: Lightways Publishing
3075 Kalihi Street, Suite 101, Honolulu, Hawaii, 96819, USA
Lightways@Kirael.com Tel: + 808 952-0880 www.Kirael.com
A magyar fordítás forrása: http://univerzumitudatossag.blogspot.com/Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése