2017. július 3., hétfő

Zsidó harapófogóban az európai civilizáció


Tanulmányok :: 2015. szeptember 11. 17:28

Zsidó harapófogóban az európai civilizáció

(I. rész):

moszad ügynökök akciói magyarországon

A jelenlegi sötét invázió zsidó eredete Egyre többet hallani, hogy Amerika tehet a jelenlegi Európát elárasztó emberáradatról. Ez a kijelentés tulajdonképpen helytálló, de érdemes részletesebben is ismerni, milyen folyamatok és fanatikus csoportok munkájának eredménye az a közel-keleti káosz és jelenlegi szíriai felfordulás, ami ezt az inváziót eredményezte. Nem csak az iszlamisták között vannak ugyanis fanatikusok; van egy másik, jól behatárolható csoport is, melynek elitje, befolyásos felső rétege halálos és ellenségeit, gazdanépeit egyaránt pusztító fanatizmussal vívja ki saját etnikai érdekeit: a nyugati világ fölött már jó ideje uralkodó zsidó elit. A jelenlegi helyzet megértéséhez nem elég pár évet visszatekintenünk az időben a szíriai ún. polgárháború kezdetéig, mely valójában Bassár el-Aszad elnök szír ellenségei mellett nagy számú idegen (90 különböző országból származó) zsoldosok, terroristák és nemzetközi kollaboránsok általi kormánydöntési, megszállási kísérlet, nem polgárháború. A szír felfordulás annak a folyamatnak a része ami többnyire a 2001. szeptember 11-i eseményekkel vette kezdetét. Ahhoz, hogy az akkori eseményeket megértsük, szintén vissza kell tekintenünk az időben, legalább 1996-ig, két okból kifolyólag is; egyrészt Oszáma bin Láden már akkor egyértelművé tette, hogy Amerikát egy cionista bábállamnak tekinti és akként is szándékozik azt kezelni; másrészt befolyásos, magas rangot betöltő cionista fanatikusok már akkor világossá tették, hogy Irak, majd idővel Szíria leigázása izraeli érdek. A teljesség igénye nélkül nézzünk pár idézetet először bin Ládentől erre vonatkozóan: "Ebben a hosszú és komor interjújában kifejtette megvetését a szaúdi monarchia és annak kudarcai iránt, amiért az nem képes az iszlám saría törvénykezést betartani, hozzátéve, hogy a Közel-Kelet 'gonoszságai' Amerika abbéli törekvéseiből erednek, melyekkel azok a régiót be akarják kebelezni Izraelt támogatandó". (Robert Fisk, The Independent, 1996. július 10.) "Belekezdtünk egy három és fél órás interjúba, melyben az USA kárhoztatva volt Izrael támogatásáért [...] Számára nem volt különbség - mondta - amerikai és izraeli kormányok, amerikai és izraeli hadseregek között". (Robert Fisk, The Independent, 1997. március 22.) "Az amerikai elnök és kormánya a zsidó cionista lobbi hatása alatt áll Amerikában, akik az amerikai embereket abba hajszolják, hogy azt tegyék, amit Izrael nem tehet. Senki sem fél most Amerikától. Látta a tömeges demonstrációkat Damaszkuszban és Kairóban. [A támadás] agresszió volt Irak kapzsi emberei ellen, nem az iraki rezsim ellen - melyet az amerikaiak és britek támogattak az Irán elleni háborúban. Senki sem beszélt Irakról, mikor az vegyi fegyvereket vetett be a kurdok ellen a 80-as években, és senki sem mond semmit az izraeli tömegpusztító fegyverekről. El akarják pusztítani Irakot most, mert meg van benne a potenciál, hogy felelősségre vonja Izraelt. Muszlimok és arabok ezt semmiképp nem engedhetik meg. Ha az izraeliek kisgyerekeket ölnek meg Palesztinában és az amerikaiak ártatlanokat ölnek meg Irakban, és ha az amerikaiak többsége támogatja könnyelmű elnöküket, ez azt jelenti, hogy az amerikai emberek ellenünk harcolnak és nekünk jogunk van őket célba venni. Muszlim tudósok fatvát [vallási parancsot] hirdettek minden amerikai ellen, aki adót fizet kormányának. Ők a mi célpontunk, mert ők segítik a muszlim nemzet elleni amerikai hadigépezetet. Nagyon különös: ha Amerikának mindenféle tömegpusztító fegyverei vannak, az semmiség. Ha a zsidó államnak is megvannak ezek a fegyverek, az is rendben van. Azonban, ha egy muszlim állam, mint Pakisztán megpróbálja magát megvédeni a dél-ázsiai hindu hegemóniával szemben, mindent el kell követni, nehogy ezt megtehesse. Nem tartjuk bűnnek, ha megpróbálunk nukleáris, kémiai, biológiai fegyvereket birtokolni. A szent földünket izraeli és amerikai hadseregek szállták meg. Jogunk van hozzá, hogy megvédjük magunkat és felszabadítsuk szent földünket". (Newsweek, 1999. január 10.) "Bin Láden szerint, amit mi terrorizmusnak tartunk, az csupán annyi erőszak, amennyire szükség van ahhoz, hogy az amerikai emberek figyelmét felkeltsék. Szándéka az, hogy rávegye az amerikaiakat, fontolják meg, megéri-e az ígért vérontás Izrael további támogatásáért. 'Elmondjuk hát az amerikaiaknak, mint népnek', mondta bin Láden finoman, 'és elmondjuk az anyáknak és katonáknak és az amerikai anyáknak úgy eleve, hogy ha értékelik az életüket, és a gyerekeik életét, találjanak egy nacionalista kormányt, ami majd az ő érdekeiket fogja képviselni és nem a zsidókét. A zsarnokság folytatása harcot fog elhozni Amerikának, amint Ramzi Yousef és mások is tették. Ez az én üzenetem az amerikai népnek: találjanak egy komoly kormányt mely az ő érdekeiket képviseli és nem támad meg másokat, a földjüket, a becsületüket. Mondandóm az amerikai újságíróknak pedig az, hogy ne azt kérdezzék, miért tettük ezt, hanem kérdezzék azt, mit tett a kormányuk, hogy minket önvédelemre kényszerítsen"'. (John Miller, Esquire, 1999. február) Világos és egyenes beszéd. Egyértelmű tehát, hogy a támadások nem azért történtek, mert a terroristák csakúgy unalmukban "gyűlölik Amerika szabadságát" ahogy azt George W. Bush nevetségesen kijelentette, hanem pont azért, mert Amerikát egy elfoglalt, de kollaboráns cionista bábállamnak tartották, mely megtámadásának hatására talán az amerikai nép fellázad saját kormánya ellen és megszünteti a cionista uralmat saját országuk felett, így az nem fog beavatkozni a Közel-Keleten. Bin Ládent nem korlátolta holmi politikai korrektség, karrierista számítás vagy zsidó szájzártörvények, melyek meggátolnák, hogy kimondja a teljesen egyértelműt: amerikai (és tegyük hozzá: a nyugati világ) súlyos cionista befolyás alatt van. Az, hogy a támadások nyíltan kijelentett okait sikeresen el lehetett hallgatni és rejteni a tömegek elől, hogy nem indult nemzetközi vita a cionisták felelősségéről, pont ennek a zsidó befolyásnak jó bizonyítéka. Az amerikai vagy izraeli hatóságok, elitek szerepének mértéke az eseményekben lehet vita tárgya; hogy azok mennyire voltak részei a tervezésnek, esetleg kivitelezésnek, de hogy legalábbis tudtak róla előre és hagyták azokat megtörténni, arra elég meggyőző adat és jel van. Elég az örömtáncot járó Moszad-ügynökökre gondolni (egyikük, Paul Kurzberg beismerten már dolgozott az izraeli hírszerzésnek egy másik országban), kik beismerésük szerint azért voltak ott, hogy "dokumentálják az eseményeket". Az izraeli Odigo azonnali üzenetküldő alkalmazás tulajdonosa is elismerte, hogy a támadások előtt két órával a cég két alkalmazottja is kapott üzenetet a programon keresztül, mely a Világkereskedelmi Központ elleni merényletre figyelmeztetett. A támadások láttán a cég értesítette az izraeli hatóságokat, ők pedig a CIA-t. Azóta sem tudni, azok mit kezdtek az információval. A francia Le Monde újságírója Guillaume Dasquié 2007-ben írt egy cikket neki kiszivárogtatott titkosított dokumentumokról, melyekből kiderül: a francia hírszerzés tudott a tervezett merényletekről és nyolc hónappal előtte már értesítette az amerikai illetékeseket repülőgépek eltérítéséről, melyeket épületeknek akarnak vezetni az eltérítők. A 328 oldalas titkosított dokumentum tartalmazott térképeket, elemzéseket, grafikákat, műholdas felvételeket. Az újságírót államtitkok közzétételével vádolták meg (tehát a dokumentum valódi), de a forrásának felfedéséért cserébe nem lett megbüntetve. A szeptember 11-i események részletezése nem ezen írás tárgya, de tulajdonképpen még ha teljesen el is fogadnánk a hivatalos verziót, akkor is ugyanoda jutnánk: a támadások a cionista elit miatt történtek, és azok ezt használták ürügyként a közel-keleti beavatkozásra, illetve az amerikai haderő bevetését Izrael érdekei szerint. Vérezzenek, haljanak meg gójok a cionista harcokban, s állja mindezt az amerikai adófizető - a gyarmattartó zsidó elit így küldi vágóhídra a leigázottakat. Aríél Sárón (középen) és cionista neokonzervatívok a Bush-kormányban Tehát 1996-ban a fentieket bin Láden már kimondta, ugyanabban az évben jelent meg zsidó neokonzervatívok egy szervezetének, a Haladó Stratégiai és Politikai Tanulmányoknak (IASPS) egy 1996. júliusi konferenciájára készült tanulmánya, címe: "Egy tiszta szakítás: Egy új stratégia a birodalom biztosítására". Mint az kiderül, a birodalom alatt persze Izraelt értik. Az írás (itt olvasható) már a bevezetőjében megnevezi a fő szerzőket, akik mind zsidók. Nem meglepő; a neokonzervatívizmus egy teljesen kóser politikai irányvonal, mely zsidó etnikai érdekeket szolgál és fanatikusan Izrael-párti már a kezdetek óta. (Érdeklődőknek ez az alapos tanulmány ajánlott.) A cionisták évekkel a 2001-es események előtt kelt írásában már olvashatjuk, hogy Izraelnek lehetősége van egy tiszta szakításra; hogy biztosítsa a nemzet utcáit és határait a közeljövőben, Izrael megteheti, hogy: - Szorosan együttműködjön Törökországgal és Jordániával, hogy kordában tartsa, destabilizálja és visszatartsa legveszélyesebb fenyegetéseit. - Kialakítson egy új alapot az Egyesült Államokkal való kapcsolatra - hangoztatva az önállóságot, érettséget, stratégiai együttműködést a mindkét félnek egyaránt fontos területeken és a Nyugattal járó értékek elősegítését. - Izrael formálhatja stratégiai környezetét Törökországgal és Jordániával együttműködve, Szíriát meggyengítve, közrefogva, és akár annak hatalmát visszafogva. - Ez az erőfeszítés koncentrálhat Szaddám Huszein eltávolítására a hatalomból Irakban - egy fontos izraeli stratégiai cél önmagában - egyszersmind bezárva Szíria régióbeli ambícióit. Mivel Irak jövője mélységes hatással lehet a Közel-Kelet stratégiai egyensúlyára, érthető lenne, ha Izrael érdekelt lenne a hasemiták támogatásában, hogy azok újraszervezzék Irakot... Ha a hasemiták irányítanák Irakot, tudnák használni a befolyásukat, hogy Najfban Izraelt segítsék elválasztani a dél-libanoni síitákat a Hezbollah-tól, Irántól, Szíriától. Tehát Irak és Szíria kiiktatása a színtérről nyíltan megfogalmazódik, mert azok ellenségesek Izrael számára. A konferencia és tanulmány vezetői, Richard Perle és Douglas Feith kulcspozíciót töltött be később a Bush-kormányban: Perle volt a Védelmi Politikai Igazgatóság tanácsadó bizottságának elnöke, Feith pedig védelmiminiszter-helyettes és a Pentagon tanácsadója. A Bush-kormány minden tekintélyes rangot betöltő zsidóját hosszas lenne felsorolni. A neokonok zsidósága és Izrael-mániája nem kérdés, még a Watergate-ügy kirobbantója, az amúgy szintén zsidó Carl Bernstein is világossá teszi ezt ebben a videóban: Ez egy őrült háború volt, ami lenyomott minket gazdaságilag, erkölcsileg. Háborúba mentünk egy fickó ellen akinek abszolút semmi köze nem volt szeptember 11-hez. Ez csak ürügy volt! Megmagyarázhatatlan és nesze, ott van Cheney, nesze ott van Bush, nesze ott vannak a zsidó neokonok, akik át akarták formálni a világot. Talán én kimondhatom ezt, mert zsidó vagyok. Az amerikai szenátor, Ernest Hollings 2004. május 20-i kongresszusi felszólalásában szintén egyértelművé tette, hogy az egész iraki háború Izrael biztosításáért történt. Dühöngő zsidók persze antiszemitáztak és bocsánatkérésre szólították fel, de erre ő nem volt hajlandó. Az izraeli cionista hálózat, az Arutz Sheva is elismerte 2003-ban: "Természetesen ez a háború Irak és Szaddám Huszein ellen értünk van". Egy másik izraeli lap, a tekintélyes Haaretz írja: "Az iraki háború 25 neokonzervatív értelmiségi, többnyire zsidók által fogant meg, akik nyomást gyakorolnak Bushra, hogy a történelem menetét megváltoztassa". Erre az évek óta tervezett közel-keleti beavatkozásra adott kitűnő indokot tehát a 2001-es merénylet. Az amerikai népet sokkolták a történtek és a cionista média, illetve politikai elit sikeresen elhitette a többséggel, hogy a gonosz terroristák azért utálják és támadják Amerikát, mert az "szabad" és "demokratikus". Az ártatlanokat legyilkoló terroristák pedig a főgonosz, mint a hatmilliárd zsidót kiirtó "nácik", ellenük tehát fellépni morális kötelesség, hiszen a harc maga a "gonosz" ellen történik. Akárcsak Bush, Britanniában Tony Blair is a gerinctelen, behódoló fehér politikus prototípusa. Az egykori skót házelnök, Tam Dalyell már 2003-ban megvádolta Blairt, mondván zsidó tanácsadók ármányával veszi körül magát. Szerinte Blair a brit közel-keleti külpolitikát úgy torzítja, hogy az megfeleljen az izraeli kormánynak, és hogy "jogosulatlanul befolyásolják" meghatározó zsidók, mint a Munkáspárt fő finanszírozója, Lord Levy, vagy Blair nem hivatalos követe a régióhoz, Peter Mandelson és Jack Straw külügyminiszter. Elmondása szerint: Blair és Straw nagyon közel került ezekhez az emberekhez és Lord Levyhez, aki amolyan rejtélyes nagykövete a Közel-Keletnek, szintén része e csoportnak. Ők egy szélsőségesen cionista, likudnyik érdek szerint cselekednek. Különösképpen aggódom, hogy néhányan közülük egy Szíria elleni támadásért lobbiznak, izraeli biztonsági célokat szolgálva. Természetesen Blair is támogatta a közel-keleti "terror elleni háborút". Irak megszállását és cionista érdekek szerinti likvidálását főként a "tömegpusztító fegyverek" létével indokolták. Számtalanszor hallhattuk a propagandát e feltételezett fegyverekről és Huszein veszélyességéről. Colin Powell, a Bush-kormány államtitkára később viszont elismerte: nem voltak tömegpusztító fegyverei Iraknak (és valós bizonyítékok sem erre). Persze a valódi okok egyértelműek, de elég magát Busht idézni, kimondta ő is egy 2004. május 18-i AIPAC-gyűlésen (Izrael állam hivatalos amerikai lobbicsoportja, a legbefolyásosabb lobbicsoport az országban). Bush kijelentette: "Az Egyesült Államok erősen elkötelezett, és én magam is erősen elkötelezett vagyok Izrael, mint életteli zsidó állam biztonsága iránt. [...] Izrael szabadságának, jólétének és biztonságának megvédésével Amerikai ügyet is szolgálunk". A nemzetbiztonsági tanácsadó, Condoleeza Rice egy 2003. májusi interjúban pedig így vélekedett: "Izrael biztonsága a világ biztonságának kulcsa." Ilyen fanatikus zsidók és hű alattvalóik vezették a közel-keleti cionista háborúkat az elmúlt több mint tíz évben. Ennek a folyamatnak része az ami Szíriában zajlik ma is. Mindannyian emlékezhetünk, pár éve a fősodratú médiumokban és sajtóban folyton azt lehetett hallani, hogy Szíriában civil "lázadók" és "felkelők" harcolnak az állítólag szörnyűséges Bassár el-Aszad-rezsim ellen. Az "iraki tömegpusztító fegyverek" kitalálóinak szüksége volt ismét egy indokra, és valamire, ami lehetőleg a közvéleményt a szír kormány ellen hangolja, így a 2013. augusztus 21-i mérgesgázas támadás megtörténtekor a cionista média mindent megtett, hogy a kormányerőket okolja a támadásért, bár konkrét bizonyíték erre nem volt. Az izraeli The Times of Israel beszámol róla, hogy az izraeli hírszerzés központi eleme az amerikai szírellenes ügynek, tehát pont azok hazudnak előszeretettel Aszad által elgázosított gyerekekről, akik pár éve Huszein kapcsán hazudoztak hasonlót, illetve akik viszont tényleg öltek palesztin gyerekeket illegális fehér foszforral, s annak használatát némi hazudozás után beismertek. Közben veterán hírszerzők, a CIA és FBI egykori tisztjei, ügynökei, elemzői, katonai őrmesterek nyílt levélben figyelmeztetik Obamát: az izraeli hírszerzés nem megbízható, és mint korábban Afganisztán és Irak esetében, most is manipuláció feltételezhető cionista érdekek szerint. Alon Pinkas egykori izraeli főkonzul New Yorkban, a szíriai "civil háborúról" nyilatkozta: Ez egy olyan rájátszás esete, amelyben mindkét csapatnak veszítenie kell, legalábbis te nem akarod, hogy egyik is nyerjen. Hagyd mindkettőt vérezni, halálra vérezni: ez a stratégiai gondolkodás itt. Amíg ez megmarad, nincs igazi fenyegetés Szíria részéről. Szíriában elsőként a "felkelők" használtak vegyi fegyvereket Aleppo közelében 2013. március 19-én, melyben harmincan meghaltak. Ez és pár hasonló eset miatt kérte maga a szír kormány az ENSZ-t, hogy vizsgálódjon. Dale Gavlak közismert közel-keleti tudósító a helyszínen beszélt "felkelőkkel", családjaikkal és helyiekkel, ezek hatására számára világossá vált, hogy a mérgezést a felkelők által rosszul kezelt vegyi fegyverekből szivárgó gáz okozta (ezt az ENSZ vizsgálóbizottsága is elismerte). Ezeket a "mérsékelt lázadókat" a mind az amerikai és brit, mind az izraeli cionisták már a kezdetektől fogva támogatták, fegyvereket adtak nekik, kiképezték őket, majd ezek a "mérsékelt felkelők" voltak azok, akikből kialakult az Iszlám Állam is. Meg kell ugyanis érteni: sosem voltak "mérsékeltek" ebben a történetben. Maga Joe Biden amerikai alelnök is elismeri ezt: A helyzet az, hogy... nem volt semmilyen mérsékelt közép, mert a mérsékelt közepet boltosok alkotják, nem katonák - olyanok alkotják, akik tulajdonképpen átlagos életet élnek az ország középosztályában. A legnagyobb problémánk Szíriában maguk a szövetségeseink voltak... Beleöltek [a szaudiak és az Arab Emírségek] százmilliónyi dollárt és ezernyi tonna fegyvert bárkibe, aki harcolna Aszad ellen, csakhogy azok, akiknek ez ment, az Al-Nuszra, Al-Káida és a dzsihádisták extrém elemei voltak. Persze amivel a szaúdiakat vádolja, azt tették ők is, hiszen mint mondta: nincs mérsékelt lázadó. Már akkor, amikor a sajtó igazságos lázadóknak mutatta be ezeket a terroristákat és zsoldosokat, azok keresztényeket fejeztek le, nyers szívet ettek, s mindezt videón tették közre. Belőlük lett az, amit ma úgy ismerünk, hogy Iszlám Állam - cionista nyugati és izraeli támogatással, kiképzéssel, fegyverekkel. A "Nyugat utolsó reménye"-ként számon tartott Jamal Maarouf, a "mérsékelt felkelők", a Szabad Szír Hadsereg (FSA) vezére kijelentette, hogy nem hajlandó az Al-Káida ellen harcolni, majd elismeri, hogy közös hadműveleteket hajtanak végre a hivatalos Al-Káida-ággal, az Al-Nuszrával. Az FSA északi frontjának parancsnoka, Abdel Basset al-Tawil szintén elismeri ezt ebben a 2013-as videointerjúban, ahol őket "testvéreinek" nevezi, majd hozzáteszi, hogy "nem titok, kapcsolatban vagyunk mindenkivel". Kifejti azt is, hogy szeretne iszlám (saría) törvénykezést az Aszad utáni Szíriában, majd megfenyegeti a nemzetközi közösséget, hogy adjanak fejlettebb fegyvereket és muníciót, különben felfedik a bizonyítékaikat (feltehetően a vegyi fegyverek használatáról amivel az Aszad-kormányt vádolták), hozzátéve "úgy gondolom, tudják miről beszélek". (Hogy, hogy nem, nyolc nappal az interjú után a "felkelők" megkapták az első nehézfegyver szállítmányt.) Ők lennének tehát a "mérsékeltek" parancsnokai. Már évekkel ezelőtt tudni lehetett, hogy dzsihádisták kezében kötnek ki a "mérsékelteknek" küldött fegyverek, a cionista Nyugat azonban továbbra is küldte azokat, annak ellenére, hogy az Al-Nuszra Irak határánál összeolvadt az Iszlám Állammal, így tehát nem meglepő, hogy a fegyverek hozzájuk kerülnek - és persze ezt a cionista hatalom is tudja jól. A Wikileaks által kiadott dokumentumokból kiderül, hogy már legalább 2006 óta támogatta a cionista Amerika a szíriai kormányellenes erőket és propagandistákat, melyet az elismert, miután a kiszivárgott dokumentumok ezt egyértelművé tették. Ezt megerősíti maga az IÁ is: az elfogott Yousaf al Salafi, aki a gyanú szerint a pakisztáni Iszlám Állam parancsnoka, beismerte a hatóságoknak Pakisztánban, hogy az Egyesült Államoktól kapott anyagi támogatást. Al Salafit és két társát Lahore-ban, Pakisztánban fogták el 2015. január 22-én. Elmondása szerint 600 dollárt kapott minden újoncért akit Szíriába küldött. A Reuters arról számol be, hogy Obama egy titkos parancsot hagyott jóvá, ami amerikai segítséget nyújt a "lázadóknak" abban, hogy megbuktassák a szír elnököt, Aszadot és kormányát. A The New York Times pedig azt közli amerikai és arab hírszerző tisztekre hivatkozva, hogy a CIA tisztjeinek egy kisebb csoportja titokban Dél-Törökországban ügyködik, segítve a szövetségeseket azt eldönteni, hogy a határ túloldalán harcoló ellenzékiek közül ki kapjon fegyvereket a szír kormány elleni harchoz. Nem meglepő tehát, hogy maga Aszad is hangot ad ennek egy interjúban: Itt nincs polgárháború. Ez terrorizmus és a terroristák támogatása külföldről azért történik, hogy az destabilizálja Szíriát. Ez a mi háborúnk. Senkit sem lephet meg, hogy Moammer Kadhafi megbuktatása is cionista beavatkozás és támogatás eredménye. Ehud Barak izraeli védelmi miniszter is már előre reménykedett, hogy Kadhafi megbukik. A cionista beavatkozás előtt Líbiában volt a legmagasabb az életszínvonal az összes afrikai ország közül az ENSZ 2010-es felmérése szerint. Évek teltek el Kadhafi megbuktatása óta, azóta is káoszban az ország. Tudható, hogy a CIA aktívan együttműködött az ellenzékkel, Obama hadi beavatkozást rendelt el, mint a légierő és rakéták bevetését, ahogy az sem meglepő, hogy a líbiai kormánybuktatók parancsnoka beismerte: vannak Al-Káida-kötődéseik. Ennek köszönhetően ma Líbiából is áramlanak Európába az idegenek tömegesen. A közelmúltban Wesley Clark nyugdíjazott tábornok és a NATO egykori főparancsnoka ismerte el egy 2015 év eleji CNN-interjúban, hogy az Iszlám Államot Amerika barátai és szövetségesei hozták létre: Nézze, az Iszlám Állam úgy indult, hogy a mi barátaink és szövetségeseink finanszírozták. Az ottaniak elmondják; ha azt akarod, hogy valaki halálig harcoljon a Hezbollah ellen, nem ragasztgatsz ki plakátokat, hogy 'gyere csatlakozz, egy jobb világot csinálunk'. Fanatikusokat és vallási fundamentalistákat keresel. Ők azok, akik a Hezbollahhal harcolnak. Olyan ez mint egy Frankeinstein. Egy 2007-es interjúban pedig a következőket mondta (videó itt): Úgy tíz nappal szeptember 11 után átmentem a Pentagonon és láttam Rumsfeld államtitkárt és Wolfowitz államtitkár-helyettest. Lementem a lépcsőn, hogy köszönjek pár embernek az Egyesített Vezérkarban, akik egykoron velem dolgoztak, és az egyik tábornok behívott. Azt mondta, 'uram, jöjjön, beszélnünk kell'. Azt mondtam, 'nos, ön túl elfoglalt'. Azt mondta, 'nem, nem'. Hozzátette, 'meghoztuk a döntést; harcba szállunk Irakkal'. Ez szeptember 20-án, vagy akörül lehetett. Kérdeztem, 'harcba lépünk Irakkal? Miért?" Azt felelte, 'nem tudom'. Mondta, 'gondolom nem tudják mi mást tegyenek'. Így hát kérdeztem, 'nos, találtak valami információt, ami Szaddámot az Al-Káidához köti?' Azt mondta, 'nem, nem'. Hozzátette, 'nincs semmi ilyesmi új dolog. Csak elhatározták, hogy harcba szállnak Irakkal. Gondolom ez olyasmi, hogy nem tudjuk mit tegyünk terroristákkal, de van egy jó hadseregünk és le tudunk szerelni kormányokat'. És hozzátette, 'gondolom, ha az egyetlen dolog amid van, egy kalapács, minden probléma úgy kell kinézzen, mint egy szög'. Aztán pár hét múlva újra láttam, akkor már bombáztuk Afganisztánt. Kérdeztem, 'még mindig harcba szállunk Irakkal?" és erre azt felelte, "ó, ez még rosszabb." Odanyúlt az asztalára. Felvett egy köteg papírt. Azt mondta, 'épp most kaptam ezt fentről' - ez alatt a Honvédelmi Minisztérium irodáját értette - 'ma'. Majd folytatta, 'ez egy feljegyzés, mely leírja, miként fogunk hét országot kiiktatni öt év alatt, Irakkal kezdve, aztán Szíria, Libanon, Líbia, Szomália, Szudán, majd végül Irán.' Kérdeztem 'ez titkosított?' Azt mondta, 'igen, uram'. Mondtam erre, 'nos, akkor ne mutassa meg nekem'. Hasonlóan nyilatkozott Roland Dumas, egykori francia külügyminiszter is (videó itt): Dumas: Elmondok valamit. Nagyjából két évvel a szíriai ellenségeskedés kezdete előtt Angliában voltam, Szíriától független okok miatt. Találkoztam angol hivatalnokokkal, és páran közülük, akik barátaim, beismerték nekem, véleményemet kérdezve, hogy terveznek valamit Szíriában. Ez Angliában volt, nem az Egyesült Államokban. Anglia tervezte lázadók invázióját Szíriában. Kérdeztek is engem, mint egykori külügyminisztert, hogy részt vennék-e ebben. Persze nemet mondtam. Francia vagyok, ez engem nem érdekel. Ezzel azt mondom, hogy ez az egész [Szíriától] messzebbről jön. Ezt tervezték, szervezték... Műsorvezető: Mi célból? Dumas: Elmondom... Annak egyszerű céljával, hogy elmozdítsa a szír kormányt, mert a régióban, fontos tudni, hogy a szír rezsim Izrael-ellenes megnyilvánulásokat tesz. Következésképpen, minden e körül mozog a régióban... Az izraeli miniszterelnök önbizalmából ítélve, aki azt mondta nekem egy ideje: 'megpróbálunk együtt élni a szomszéd államokkal, akikkel nem lehet, azokat kiiktatjuk'. Ez egy irányelv. A történelem egy fogalma. Miért ne, végül is? De érdemes tudnunk. Világos tehát, hogy zsidó érdekek szerint alakultak a dolgok. A vélekedés, miszerint a közel-keleti harcok az olajról, anyagi haszonról szólnának, nem tartható. Nem olajtársaságok emberei ültek és ülnek a kormányzat kulcspozícióiban, hanem zsidó fanatikusok (mint Ari Fleischer, Paul Wolfowitz, David Frum, Richard Perle, Douglas Feith, Eliott Abrams, Irving Libby, David Wurmser stb., tehát olyanok akik a 1996-os tanulmányt is készítették) és nem olajtársaságok lobbicsoportjai támogatták a háborút, hanem legalább 52 olyan cionista szervezet, mint a The Presidents of the Major American Jewish Organizations (PMAJO), The Zionist Power Configuration (ZPC), The American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) stb., vagy Haim Saban milliárdos izraeli-amerikai médiamogul, aki hatalmas összegekkel támogatta a cionista politikai elitet. Szíria esetében sem hallunk olajtársaságokat lobbizni (és Szíriának nincs is annyira számottevő olaja), viszont ugyanannak a zsidó elitnek a munkálkodása látható itt is, ugyanazért: a zsidó faji érdekért. A legnagyobb és befolyásosabb zsidó szervezetek, mint az AIPAC vagy ADL és egy tucatnyi másik szervezet természetesen támogat még egy Szíria elleni háborút is. Az izraeli Jerusalem Post pedig közben elismeri az egyértelműt: Izraelnek érdeke Szíria gyengítése. Sőt, ebben a cikkükben egy korábbi katonai hírszerzőre, Amos Yadlinre hivatkozva megírják: Izrael számára "életbevágó", hogy "Teherán-Damaszkus-Hezbollah-tengely" ne győzzön Szíriában. Az izraeli YnetNews oldalon megjelent írásában a cionista Shoula Romano Horing is elismeri: cionista érdek a szíriai káosz fenntartása: "Izrael és Amerika legjobb stratégiája az lenne, ha egy olyan helyzetet segítene létrehozni, amiben sem Aszad, sem a felkelők nem elég erősek ahhoz, hogy egymást legyőzzék katonailag." Korábban maga Netanjahu szintén elismerte már: Izrael hasznot húz a közel-keleti háborús eseményekből. Nem csak cionista szélsőségesek okolhatók mindezért persze, az arab világ különböző politikai, vallási, esetleg etnikai ellentétei és belharcai, illetve a karrierista (nyugati) politikusok helyezkedései, hatalomépítései mellett ugyanakkor tisztán kirajzolódik, hogy az egész közel-keleti történetben mindenhol a domináns erő, a cionisták ujjlenyomatait látjuk, akik izraeli és zsidó etnikai érdekek szerint alakítanak ki folyamatokat, illetve amely folyamatok tőlük függetlenül alakultak ki, arra rátelepednek és faji érdek szerint próbálják azt irányítani. Ők a folyamatok valódi elitje. Nem számít nekik az ár; a lemészárolt ártatlan tömegek, gyerekek, romba döntött társadalmak, felforgatott életterek, a világörökség elpusztított értékei. Az elvakult, vérszomjas és hatalomittas fanatizmus uralja ezt a zsidó elitet és ez az elit uralja a nyugati világot. Az elsősorban általuk kialakított és támogatott káosz eredménye tehát az a népességáradat, ami ma éri Európát, és ami már a korábbi évtizedek alatt letelepedett Európa-idegen fajok tömegével együtt halálos demográfiai méreg az európai civilizáció számára. Mint a folytatásban látni fogjuk, a zsidók ezt az idegen beáramlás általi átalakulást támogatják, hogy ezzel is véglegesen térdre kényszerítsék az ősi ellenségnek tartott fehér európai embert. (Folytatjuk) Csonthegyi Szilárd (Kuruc.info)

Kapcsolódó: - A fehér öngyűlölet pszichológiája a jelenlegi sötét invázió tükrében - egy történelmi áttekintés -
Nincs jogunk unokáink örökségét elpusztítani csak azért, hogy idegen tömegeknek ma jobb legyen az élet
  • Fehérritkítással a sokszínűség felé - egy zsidó program margójára 
    Forrás: https://kuruc.info/r/9/148190/


Aríél Sárón (középen) és cionista neokonzervatívok a Bush-kormányban
Forrás: https://kuruc.info/r/9/148190/


Zsidó harapófogóban az európai civilizáció
(II. rész):A jelenlegi sötét invázió zsidó támogatása Az elmúlt időszak egyik legjelképesebb felvétele a sötét invázió elősegítői és támogatói számára az a valóban szívszorító kép volt, melyen egy vízbe fulladt kisfiú holtteste látható a török tengerparton. Ugrott is az érzelmileg, morálisan manipulatív felvételekre a fehér Európa iránt ellenséges elit, ahogy a saját fajtájukat pár generáció alatt lecserélni akaró, öngyűlölő fehér liberálisok is. Mint tudjuk, a fehér emberre jellemző empátiát, törődést és erkölcsorentációt tudatosan manipuláló zsidó hatalmi réteg és hű szolgálói a fehér bűntudattól szenvedő másságimádók, illetve karrierista, sok esetben joggal feltételezhetően pszichopata politikusok előszeretettel kendőzik el a beáramló idegen tömegek által okozott minden problémát emberi érzelmeinkre ható, erőteljes felvételekkel, mint ez is. Ha ugyanis az érzései befolyása alá kerül az ember, hajlamos rá, hogy minden észérvet, logikát félretegyen. Az első rész itt olvasható: Zsidó harapófogóban az európai civilizáció (I. rész): A jelenlegi sötét invázió zsidó eredete A befolyásoltaknak már ez a norma A felvételek szomorú látványa után azért mi próbáljuk meg használni az eszünket is. Nem sokkal később kiderült ugyanis ki volt az áldozat: neve Aylan Kurdi, 3 éves volt. 5 éves bátyja, Galip és anyjuk, Rehan szintén odaveszett. Apjuk Abdullah Kurdi és családja a Törökország déli határa melletti szíriai Kobani városából származik, már három éve Törökországban élt, tehát nem menekült semmi elől sem. Hogy miért akart Európába jönni? A The Wall Street Journal kiderítette: Kurdi szerdán kórházi ágyáról nyilatkozva elmondta egy szír rádióállomásnak, hogy építkezéseken dolgozott napi 50 török líráért [közel 5000 forint], de az nem volt elég a megélhetéshez. Elmondása szerint nővérére, Teema Kurdira támaszkodtak, aki Kanadában él és az albérletüket segített fizetni. Kurdi asszony csütörtökön egy vancouveri külvárosból nyilatkozva elmondta: apjuk, aki még Szíriában van, javasolta Abdullahnak, hogy menjen Európába, ott kezeltetni fogait, és hogy találja meg a módját miként hagyhatná el családja Törökországot. Elmondása szerint három hete kezdett el testvérének pénzt utalni ezer eurós részletekben, hogy az utazását segítse. Röviddel ezután testvére telefonált, mondván az egész családját is vinni akarja, mert felesége egyedül nem tudja eltartani két fiukat Isztambulban. Ismét azt láthatjuk tehát, hogy a felénk áramló idegenek számára Európa egy terülj, terülj, asztalkám. Kurdi Svédországban szerette volna igénybe venni az ingyenes fogászati szolgáltatásokat (ezt egy svéd lap is megerősíti). 4000 eurót (kb. 1 256 000 forint) adott embercsempészeknek, hogy Görögországig vigyék őket, de mielőtt oda értek volna túl nagy hullámok keletkeztek és a hajó felborult. Egy felelőtlen apa bajba sodorta családját a köztudottan veszélyes lélekvesztőkön, mindezt azért, mert ingyenes svéd fogászati ellátást szeretett volna, és akkor már persze jöjjön a család is, elvégre ez itt a liberális, idegenszertő Európa, ahol tapsolva várják a hatmilliárd elgázosított ártatlan zsidó miatti fehér bűntudatba belebolondult őslakosok az idegeneket. Nemcsak az apai felelőtlenség okozta tehát ezt a családi tragédiát, hanem az az üzenet is, amit ezek a liberálisok és ellenséges elitek küldenek ezeknek az embereknek. Soha nem szabadott volna Kurdinak és családjának eldöntenie, hogy Európába jön, úgy éreznie, hogy itt nekik helyük van - mert nincs. Ezt az üzenetet csak egy szigorúan lezárt határokkal magát védő Európa tudná közvetíteni, így a hasonló esetek se történhetnének meg. Bűntudatkeltés minden szinten Az arcátlan franciaországi zsidó milliomos, Bernard-Henry Lévy, akit a Jerusalem Post a világ 50 legbefolyásosabb zsidói közül a 45. helyre tett, és aki aktívan, esetenként személyes látogatásokkal is támogatta a közel-keleti cionista érdekek szerint zajló harcokat (tehát egy konkrét felelőse az ottani káosznak) a képek láttán Európát hibáztatja, és reméli, hogy e képek hatnak majd az európai kormányokra, hogy azok több idegent fogadjanak be. Így lett. A megrázó képsorok hatása kiszámítható volt az empatikus és önfeladásra nevelt fehérek között: egy világhálós angol petíció, mely még több idegen befogadását és a "menekültek" megsegítésének növelését sürgeti az addigi 40 ezer aláíróról a képek hatására immár 435 ezerre duzzadt. David Cameron a képek és a petíció hatására már meg is ígérte: még több "szír menekültet" fog Britannia befogadni; a jelenlegi terv 20 ezer . Franciaországban is volt hatása a képnek, a franciák többsége már állítólag támogatja az idegenek befogadását, legalábbis egy felmérés szerint, bár ezek köztudottan a manipulátorok kedvenc eszközei és nem megbízhatók. Az elmúlt napokban Finnországban egy szélhámos miatt lett heves vita tárgya a bevándorlás. A multikulturalizmusra esküdő hazaáruló miniszterelnök, Juha Sipilä meglátogatott egy oului "menekültszállót", ahol elbeszélgetett egy "fiúval", aki elmondása szerint "nagynak tűnik, de csak 17 éves". A kamerák előtt meghatódottan, bólogatva hallgatta a szívszorító hazugságokat, miszerint apját megölték, őt pedig elrabolták, majd Sipilä ennek hatására felajánlotta egyik házát, hogy ott megszállhassanak "menekültek" mikor év végén délebbre költözik. A nézők egy része sejtette, hogy valami nincs rendben ezzel a "fiúval", így felkutatták a világhálón, ahol számos szociális oldala van, 19 éves, előszeretettel pózol és képei alapján jól szórakozik Európa-szerte, néha halálosan fenyegetőzik és elmondása szerint volt már börtönben testi sértésért. A katonai múlttal rendelkező testépítő az elmúlt hónapok migránsturnéja alatt kalandozott Bulgáriában, Németországban, Dániában, Svédországban, a Facebook-oldalának idővonala szerint pedig június végén hazánkon is átvonult, mint a sok szegény üldözött egyike. Tudjuk: a betolakodók kb. 80%-a ilyen életerős, fiatal férfi. Mint oldalán láthatjuk, a finneken gúnyolódik és nevet az eseten a láthatóan önimádó nyomorult. Jól szórakozik, közben az őshonos fehérek tömegei adakoznak, segítenek és átengedik életterüket ilyen közveszélyes parazitáknak, mint Fahad Firas, vagy a már bizonyítottan beszivárgott képzett terroristák. Jól érzi magát Európában a betolakodó Földi László nemzetbiztonsági szakértő szerint már nem az a kérdés, hogy terroristák is jönnek-e, hanem hogy milyen hálózatot építenek itt ki. Valóban, Norvégiában egy 10 fős csoportot fogtak a nemzetbiztonságiak, közben a bolgár-macedón határon is fogtak öt főt, akiknek telefonján lefejezett emberek fotói, dzsihádista imák, Iszlám Állam-jelképek és promóciós videók voltak. Mikor a határőrség ellenőrizte a koszovói rendszámú autót, megvesztegetéssel próbálkoztak a "menekültek". Korábban pedig török nemzetbiztonságiak figyelmeztettek: 3000 kiképzett dzsihádista készül Szíriából és Irakból Törökországon, majd Bulgárián és Magyarországon át Európába jutni. A Líbiai kormánytanácsadó Abdul Basit Haroun szintén figyelmeztetett: militáns IÁ-tagokat is csempésznek Európába a hajókon. Maga az IÁ is elismerte már, hogy szivárogtatnak terroristákat Európába ezzel a migránsáradattal. Állításuk szerint négyezren már itt vannak és Európa-szerte terveznek akciókat. A Frontex (Európai Határőrizeti Ügynökség) vezetője Fabrice Leggeri szerint: Sokan szereznek hamis szíriai okmányokat Törökországban, mert tudják, hogy így menedékjogot kapnak az EU-ban. Azok, akik e hamis papírokat használják, többnyire arabul beszélnek. Észak-Afrikából jönnek, a Közel-Keletről de ők mind gazdasági bevándorlók. [...] A menekültek áramlása túlterhelte a hatóságokat és nincs biztos fogalmunk arról, hogy mi ezeknek az embereknek a háttere. A szír kisfiú fotójának erős érzelmi hatását felhasználva persze fehérellenes zsidók is ugrottak, hogy szokásos manipulációjukkal tegyenek a gyűlölt nemzetek Európája ellen. Az oroszországi születésű zsidó, Leonid Bershidsky a szintén zsidó és milliárdos Michael Bloomberg tulajdonában lévő Bloomberg View (és egyéb lapok) publicistája mióta elhagyta Oroszországot Berlinben rontja a levegőt, két Putyin- és oroszellenes írás között igazi zsidó módjára nem felejti el a fehér európai nemzetek bomlasztásának támogatását sem. Szerinte Európában "nincs elég bevándorló"; a megszokott szánalmas agytornával ő is az alacsony őslakos születésszámmal indokolja az idegenek befogadásának szükségességét. Természetesen egy gyökértelen zsidó fejében meg sem fordul, hogy az alacsony születésszám megoldása olyan folyamatok indítása lenne, olyan politikai, szociális intézkedések lennének, melyek az elöregedő őshonos európaiak születésszámát növelnék. Nem, ha kevesebb gyerek születik, nyilván az a megoldás, hogy formáljuk át Európát egy nem fehér kontinenssé olyan emberekkel, akik fajidegenek e földrészen, ráadásul beilleszthetetlenek és súlyosan veszélyesek bűnügyi és kulturális értelemben egyaránt. Ronald Barazon, az európai civilizáció halálos ellenségeinek jól ismert arcvonásaival Ronald Barazon izraeli születésű, jelenleg ausztriai zsidó, a Salzburger Nachrichten egykori főszerkesztője, jelenlegi publicistája szerint Európának szüksége van a "szír gyerekek nevetésére", elvégre egy elöregedő népességnek idegenek kellenek, nem inkább több saját gyerek. A világhálón található fotók tanúsága szerint az osztrák politikai elittel jó kapcsolatban lévő Barazon cikkében így ír: A politikusok és a társadalom egésze teljesen hülye, ha nem látják meg Európa számára a nagy lehetőséget a menekültek beáramlásában. [...] A bevándorlás a siker bizonyított receptje. Az USA, a világ legsikeresebb gazdasága a világ minden tájáról jövő menekültek által épült. Izrael, egy minimális területtel rendelkező ország befogadott 750 000 menekültet Oroszországból a 90-es években és az egyik leggazdagabb ipari államnak számít. Persze manipulál és hazudik az aljas zsidó: köztudott, hogy az Oroszországból Izraelbe áramló tömegek nem menekültek voltak, hanem bevándorlók, és nem is akármilyenek: alijázó zsidók. Még a Wikipédián is van róla szócikk. A faji alapon zsidóknak (és csak zsidóknak) állampolgárságot adó Hazatérési Törvény keretében történt mindez a Szovjetúnió határainak megnyitásakor. Zsidók telepedtek le zsidók között és Barazon szerint ez jó példa arra, hogy Európa fajidegen tömegeket fogadjon be. (Persze Izrael gazdasági jóléte az amerikai dollármilliárdokból ered, melyet a cionista elit amerikai adófizetőktől folyósít át Izraelnek - katonai támogatásként is.) Az Egyesült Államok szintén nem volt soha multikulturális, a súlyos zsidó nyomásra született 1965-ös liberális bevándorlásitörvény-módosításig a lakosság kb. 90%-a fehér volt, a korábbi bevándorlás is nemcsak hogy fehér, de azon belül is elsősorban angolszász, nyugat-európai fehér embereket részesített előnyben. Ilyen szánalmas trükkökkel győzködi az osztrákokat tehát a zsidó, hogy azok elfogadják saját civilizációjuk átformálását, etnikai felforgatását. Az Európai Bizottság gazdasági és pénzügyi biztosa, a zsidó Pierre Moscovici szintén beveti tekintélyét az európai civilizáció felforgatásának érdekében. A Reuters őt idézi: Európa nem válaszolhat a közel-keleti és afrikai menekültek beáramlására nacionalizmussal, mert az emberi jogokkal törődni része az európai identitásnak. [...] Válaszunknak összhangban kell lennie történelmünkkel és értékeinkkel, összhangban azzal, amiről Európa szól. [...] Európainak lenni azt jelenti, hogy törődünk az emberiséggel és emberi jogokkal. Ha a gazdaságot nézzük, nem látom ezt az ellentmondást. Néhány országnak, mint Németországnak gazdasági szüksége van a bevándorlásra. [...] Mikor a világ és Európa ilyen drámával találja szembe magát, a válasz sosem lehet nacionalista. Sose szabad lezárni a határokat. Soha. [...] Orbán úr Európa keresztény identitásáról beszélt. Vitatható, hogy Európának csak egy keresztény identitása lenne. Sose hittem ezt. De ha ezt is gondoljuk, segíteni azt, aki szenved, része a keresztény értékeknek, a zsidó-keresztény értékeknek. Szerencsénkre megtudhattuk egy zsidótól, mit jelent Európa és az európai értékek. A jellemző morális manipulálást végzi ő is, mint a zsidók általában teszik. Nem hallani tőle, hogy Izrael esetleg ne emeljen kerítéseket, hogy fogadjon be embereket. Nem, mi európaiak vagyunk csak erkölcsileg kötelesek az egész világgal azonosulni, ne is gondoljuk, hogy van saját csoportunk, melynek vannak etnikai, kulturális érdekei és céljai, ezekkel sokszor ütközik más csoportok célja és érdeke, amelyekkel szemben nekünk védekezni kell. Ha már "emberi jogok", a saját népünk, fajtánk, kultúránk, civilizációnk védelme azt gondolom alapvető emberi jog és kötelesség. A The Forward címlapokon ismeri be a zsidók vezető szerepét: "stratégiai érdek" a bevándorlás támogatása A zsidó ügyeknek szentelt és teljesen zsidó The Forward címlapon jelenti be: "Zsidó csoportok vezetik a nyomást, mely megnyitja az ajtót a szír menekültek előtt". Nem ez az első eset, hogy a lap a zsidók általi idegen bevándorlás elősegítésével henceg. Egy korábbi cikkük címe: "Zsidók egyesülnek a bevándorlási reform iránti nyomásban". Ebből az írásból megtudjuk, hogy befolyásos és tehetős zsidó szervezetek egyesült erővel lobbiznak a még több bevándorlóért - persze nem Izraelbe, azt mint "zsidó államot" támogatják, annak kerítéseivel együtt. Csak nekünk, megvetett fehér nemzeteknek szánják ezt az áldást. A Hebrew Immigration Aid Society (HIAS) elnöke ki is jelenti a cikkben: "ez nekünk stratégiai érdekünk". Az ember azt hinné, hogy menekültek befogadása amolyan humanitárius dolog, de persze a zsidó stratégiát lát benne. Ha felidézzük például Stephen Steinlight, egy másik befolyásos bevándorlást támogató zsidó szervezet, az American Jewish Committe egykori igazgatója által elmondottakat, miszerint a fehér gazdanépbe áramló idegen fajú bevándorlás a zsidó közösségnek egy "oszd meg és uralkodj" helyzetet teremt, máris világos lesz a stratégia. Szintén a The Forwardban jelent meg a napokban Deborah Lipstadt, a híres holokausztpropagandista cikke, melyben természetesen ő is támogatja az idegen beáramlást fehér országainkba. Jellemző módon a holokausztról hallucinál és morálisan manipulál benne: Mint a zsidó történelem tanulója, számomra a szenvedő ártatlanok kétségbeesett menedékkeresése fájó. Évekkel ezelőtt a holokauszt felfedezését azzal kezdtem, hogy megismertem az amerikai reakciót. Megdöbbentem a mélységes ellenszenven, amit amerikai hivatalnokok és bürokraták tanúsítottak a zsidó bevándorlók iránt. Felállítottak - David Wyman szavaival - "papír falakat", hogy kirekesszék az idegeneket. A zsidók el lettek utasítva csak azért, mert zsidók voltak, még ha ez azt is jelentette, hogy koncentrációs táborokba kerülnek. Látva Aylan élettelen testét a partra sodorva, ki nem töpreng közülünk rajta: ismétli magát a történelem? Vajon mit gondol, Izrael hogy kéne álljon a szír menekültekhez? Ezt is megtudjuk: Mi a helyzet Izraellel? Egy ritka személyes fordulatként, szinte már egyetértek Benjamin Netanjahuval, hogy ne fogadjon be menekülteket. Izrael kimerítő orvosi segítséget adott szíreknek a véres polgárháborúban. Sokan közülük, noha hálásak, eltitkolják, hogy Izrael segítette őket, és ezt azért teszik, mert Szíria polgárai nyíltan ellenségesek Izraellel. Akkor hát hogy nyissa ki ajtaját Izrael a szír menekülteknek? Hogy derítse ki Izrael, hogy a menekülők tömege között nincs-e olyan, akinek köze van szélsőséges csoportokhoz, melyek Izraelt bántani akarják? Nem lenne lehetséges befogadni pár ezret, akiket megfelelően és alaposan átvilágítottak? Nem küldene ez üzenetet Izrael zsidó értékek iránti elkötelezettségéről? Ha kevert érzéseket fedez fel kérdéseimben, helyesen teszi. Tehát a napokban egyébként pont a szírek ellen kerítést emelő Izrael nem igazán kell, hogy befogadjon akárkit, mert azok talán ellenségesek, illetve ha be is fogad, azt egy adott számú, jól kiválogatott emberrel tegye, azt is azért, hogy "üzenetet küldjön", úgy tessék-lássék. Hogy a fehér nemzetekre már eddig is veszélyes idegenek esetleg a mi népünket bántják, vagy hogy már bizonyítottan vannak köztük konkrét, képzett terroristák, az nekünk nem kell, hogy számítson. Holokausztozó zsidók: Frölich, Roth, Greenblatt, Stroehlein Nem ő az egyetlen, aki holokausztról hallucinál. A The New York Times szerint, akik ellenzik a jelenlegi idegen bevándorlást, azért teszik, mert nincsenek tisztában a holokauszttal. A lap megszólaltat pár zsidó vezetőt, köztük magyarországit is, akik persze támogatják az idegenek befogadását. (Izrael kapcsán nem halljuk őket nyilatkozni.) Az idézetekben az egyébként célszerűnek tűnő cseh megoldásról van szó, amikor azok a migránsok azonosításának és családtagok számontartásának céljából kezükre számokat írva jelölték meg őket: 'Szörnyű volt látni a képeket, melyeken a rendőrség számokat ír emberek karjaira' - mondta Frölich Róbert, Magyarország főrabbija. 'Auschwitzra emlékeztetett. Aztán embereket vonatokra rakni fegyveres őrök által, hogy táborokba legyenek szállítva, ahol bezárják őket? Persze, hogy a holokauszt visszhangzik ebben'. 'Feledékenyek lehetnek, mert ki tenne ilyet ha lenne bármilyen történelmi emlékezete' - mondta Kenneth Roth, a Human Rights Watch ügyvezető igazgatója. 'Elképesztő, tényleg. Mindenképp, a vonatok látványa a holokauszt rémálmait idézi fel'. Vannak, akik szerint az, hogy nem volt szándékos, még ijesztőbbé teszi a dolgot, rejtélyes történelmi elrugaszkodást mutatva pont azokon a helyeken, ahol a holokauszt a legnagyobb pusztítást okozta. 'Igaz lehet, hogy nem tudták, de az érzéketlensége és tudatlansága a cselekedetük által felidézett képeknek döbbenetes; gyomorforgató' - mondta Jonathan Greenblatt, a Rágalmazásellenes Liga országos igazgatója New Yorkban. 'Nehéz megérteni, miként veszítik el emberek a történelmi érzéküket ilyen gyorsan' - mondta Andrew Stroehlein, a Human Rights Watch európai médiaigazgatója. 'Mind azt mondjuk, hogy megtanultuk a történelem leckéjét, de ahogy elfordulunk e kétségbeesett emberektől, akik szörnyű helyzetetek elől menekülnek azt feltételezi, hogy nem tanultuk meg a leckét egyáltalán.' Frölich nem az egyetlen zsidó hazánkban, aki a jó holokausztos érzelmi manipulálást sem feledve kiáll a betolakodók mellet. Külföldi lapokból kell megtudnunk, hogy még az EMIH egymilliós gyógyszeradománya előtt Radnóti Zoltán, a Mazsihisz rabbitestületének elnöke gyűjtést szervezett az idegeneknek. A zsidó Jewish Telegraphic Agency számol be róla: Magyarországi zsidók 5000 USA dollárt [közel másfél millió forint] és kb. fél tonna ételt és nem romló dolgokat gyűjtöttek a közel-keleti menekülteknek. 'Jelenleg 100 és 150 közötti azon zsidók száma, akikről tudom, hogy részt vettek a folyamatban' - mondta Radnóti Zoltán, a Mazsihisz rabbitestületének elnöke. [...] A holokauszt tanulságait felhozva, több jelentős európai rabbi, köztük Franciaország főrabbija, Haim Korsia és Britannia korábbi főrabbija, Jonathan Sacks ösztökélték az európai kormányokat, hogy bánjanak a menekültekkel jóságosan és találjanak a helyzetükre megoldást. 'Mint kelet-európai zsidók, tudjuk, milyen érzés menekülni otthonainkból' - mondta Radnóti a JTA-nak. Nem világos, hogy zsidók pénzéről van-e szó, vagy ők csak a gyűjtést végezték-e, a pénz meg magyaroktól jött (a cikkben gyűjtésről van szó, nem adakozásról), mindenesetre jó tudni, hogy ilyen jóságos zsidóink vannak, bár nem emlékszem, mikor segítette a Mazsihisz vagy Radnóti a magyarságot. Két követelőzés és antiszemitázás között talán lenne rá idejük. Ismét meg kell jegyezni: se a franciaországi, se az angliai, se a hazai zsidó vezető nem tudni, hogy Izraelt felszólította volna a kerítésekkel távol tartott vagy deportált bevándorlók jóságos bánásmódjára, vagy éppen amikor etióp nőket oltottak be fogamzásgátlóval azok tudtán kívül, nehogy még a végén szaporodjanak a "zsidó államban". Az említett Jonathan Sacks írása (itt olvasható) zömét a holokausztozás és bűntudatkeltés, a fehérek empátiájának manipulálása teszi ki. Képmutató módon elvárja a fehér embertől, hogy szeresse és befogadja az idegent, holott a zsidó hagyományok nagyon szigorúan megkülönböztetik a bel- és külcsoport határait - faji alapon. Sacks támogatja a World Jewish Relief zsidó szervezet kampányát, mely Európa elsötétítését célozza, mindezt persze morális köntösbe bújtatva, de Izraeltől ők se kérik az idegenek befogadását. Zsidó vezetőkként pedig hatásosabb lenne a saját fajtájukra nyomást gyakorolni, ehelyett szokásos módon csak a fehér nemzetektől várják el, hogy keveredjenek. Oldalukon világossá teszik: ők egy zsidó szervezet és zsidók boldogulásáért küzdenek, zsidó érdekek szerint. Persze a gazdanépek, és félt, megvetett fehér nemzetek gyengítése is zsidó érdek. Ezért sem munkálkodnak azon, hogy Izraelt "gazdagítsák" a "sokszínűség áldásával". Természetesen nem csak az egykori főrabbi Sacks, de a jelenlegi, Ephraim Mirvis is támogatja a sötét inváziót. A holokausztozás visszatérő elem a zsidóknál, amivel a bevándorlást támogatják. Tudják jól, hogy a fehérek már régóta kondicionálva vannak rá, hogy a "zsidók szenvedései" és a "holokauszt" hallatán bűntudatuk legyen. Julian Borger a The Guardian diplomáciai szerkesztője is felmenői állítólagos történetével próbálja az olvasóit befolyásolni, elvégre ha nem akarja valaki, hogy idegenek tömegei elárasszák a nemzetét, az asszisztál egy új holokauszthoz. "Szégyelld magad, csúnya gój, most pedig vezeklésül fogadd be ezt az idegen tömeget, hogy etnikai szöveted végérvényesen felbomoljon és többé ne tudd magad megszervezni a zsidó elit ellen!" - ha tisztességesek lennének, akár ezt is mondhatnák, de ilyet tőlük ne várjunk. Olyannyira a holokausztpropagandával vegyítik a zsidók ezen invázió támogatását, hogy az egykori "náci rezsim elől menekülő" angliai zsidók egyesülete is lobbizik a kormánynál, hogy az fogadjon be még több idegent. Szintén a Jewish Telegraphic Agency beszámolója szerint a Mazsihisz Budapesten állított fel gyűjtőpontokat, ahonnan az ételeket vitték, így valószínű, hogy a pénzt se saját zsebből dobták össze. A cikk megemlíti azt is, hogy az olaszországi zsidó közösség Milánóban még a holokausztmúzeumot se volt rest felajánlani, hogy ott szálljanak meg az idegenek. Brüsszelben Menachen Margolin Chábád Lubavics-rabbi és az Európa Zsidó Egyesület lobbicsoport elnöke egy rabbidelegációt tervez vezetni, hogy ételt osztogasson az idegeneknek. Megismerhetünk a cikkben egy másik magyarországi születésű, de Ausztriában élő zsidót, Kaldori Júliát, aki a Wina nevű bécsi hetilap szerkesztője, mely a helyi zsidó közösség lapja. A The Forwardban írt véleménycikke szerint "zsidó kötelesség" a beáramló idegenek segítsége és a migránsok láttán ő is a holokausztról képzelődik: vonatok, kézre írt számok, drótkerítések. Elmondása szerint csatlakozott az önkéntesekhez Budapesten, és ő is elismeri "sokan közülük zsidók". Nyilván a Migration Aidre utal, mely már eddig is gyaníthatóan jelentősen zsidó volt (lásd itt, vagy itt). Köszönjük a megerősítést! Mondani sem érdemes már: Izrael menekültellenes új kerítését és a befogadás ottani elutasítását szóra sem méltatja. Sajnos a jelenlegi európai kereszténység is súlyosan beteg és nagyon sokszor nemzet- és fajáruló vezetők saját gyülekezeteiket is arra ösztökélik, hogy a kígyót öleljék magukhoz. Tulajdonképpen a korábbi írásomban részletezett zsidó fehérellenes pszichológiai hadviselés erkölcsi és érzelmi hatását erősítve. A szír fiúról készült képek az angol Thame város egy gyülekezetét is arra késztették, hogy az "tegyen valamit". Gyertyát gyújtottak, imádkoztak, majd megbeszélték mit tehetnének: gyűjthetnének pénzt, akinek van birtoka, kiadhatná a "menekülteknek", esetleg befogadhatnának gyerekeket - tervezték... Ami különösen szívszorítóvá teszi a dolgot, az az, hogy pár percre a várostól van Oxford, ahol több mint tíz éven át arab paraziták egész bandája legalább 370 kislányt erőszakolt meg; 11 éveseket országszerte árultak más araboknak pénzért, 12 éveseket ejtettek teherbe, heroinnal mérgezték őket engedelmességre, a hatóságok szerint is erőszakosan deviáns módon bántalmazták és csoportosan erőszakolták meg ezeket a fehér gyerek- és fiatalkorú lányokat tömegesen. Mindezt tehát pár percnyire Thame-től, ahol most ezek a fehér bűntudatba és beteges, ellenséges elitek által manipulált empátiába belebolondult nyomorultak még több idegent akarnak letelepíteni - ugyanonnan, ugyanabból a kirívóan közveszélyes, aberrált közel-keleti fajból. Amikor a szomszéd városból jöttek e szörnyű hírek, az valahogy nem sokkolta eléggé a gyülekezetet, hogy az "tegyen valamit". Azok csak fehér lányok voltak, a saját csoportunkért felelősséget érezni pedig rasszista dolog. Ismét azt látjuk, hogy nem őszinte humanizmus hajtja ezeket a fehéreket, hanem egy beidegződött fehér öngyűlölet mely a külcsoportot segíti a démonizált belcsoport rovására (pont olyan zsidók által manipulálva, akikről ebben az írásban is olvashatunk). Mint az angliai arab perverzek ügyködéséről már korábban megírtam részletesebben: országszerte akár az egymilliót is elérheti a megalázott fehér gyerekek száma egy képviselő szerint, gyakorlatilag kizárólag arab bandák által. Fontos megérteni: ezek nem kiragadott esetek, ezek a tendenciózus, statisztikailag felülreprezentált folyamatoknak a példái. Sajátjaink megvédése pedig sokkal inkább morális kötelességünk, mint kényelmes életet biztosítani idegeneknek, akik nemcsak hogy veszélyesek a mieinkre, de akikről azt sem tudjuk kik is ők valójában. Az érv, miszerint "nem mindegyik olyan" nem elfogadható: ha magára a csoportra arányaiban jellemző az ami nekünk árt, nemzeti érdek azt a csoportot távol tartani a mi közösségünktől - ráadásul, a civilizáltabb tagjaik is hozzájárulnak ahhoz, hogy demográfiailag pár generáció alatt kiszorítsanak minket életterünkből. Páran az oxfordi nagy formátumúakból Vitájukban a Migration Aides Zsohár is csak mosolyog, mikor Toroczkai a svéd siralmas nemierőszak-statisztikákról beszél, nyilván ez megmosolyogtató dolog - az, hogy gyerekek, fiatalok tömegeit alázzák és bántják ezek a degenerált paraziták. Korábbi írásomban részletesebben kitértem a svéd adatokra, melyeket a liberálisok által szeretett Amnesty International illetve a BRǺ (Svéd Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács) hivatalos oldaláról vettem. Ezen Zsohár mosolyog, nyilván nem hiszi el. Persze aki érzelmi alapon működik, megteheti, hogy kínos dolgokat "nem hisz el", vagy ami érzelmileg kellemetlen babusgatott "menekültjeivel" kapcsolatban, azokat egyszerűen figyelmen kívül hagyja. Logika, analitikus, tényeket, adatokat, statisztikákat, tendenciákat, jellemző folyamatokat elemezni, figyelembe venni "rasszista" dolog, mert a valóság nem liberális utópia. Ugyanez a félresöprés, félrenézés volt az oka annak az elképesztő méretű arab pedofil parazitizmusnak, ami az angoloknál már sok éve folyik, melyről szintén részletesebben írtam. Megfigyelhető - és egyáltalán nem meglepő -, hogy ezeknek az öngyűlölő fehéreknek a többsége nő, illetve feminin, nyegle "férfi". A nőkre jellemző gondoskodó ösztön egy egészséges társadalomban fontos szerepet töltene be, de egy fajilag kevert, ellenséges (és idegen) elitek által manipulált légkörben ez az eredetileg tisztelendő, de mára már kificamodott, degenerálódott ösztön ilyen öngyilkos folyamatokat támogat. Erre pedig még rájön az öngyűlölet, a belcsoportért való felelősség érzésének, a nemzetvédelemnek a patologizálása; a fehér múlt és egész faj démonizálása (rabszolgaság, holokauszt stb.) pedig azt erősíti ezekben a manipulált tömegekben, hogy a fehér ember aljas, ha szenved, azt megérdemli, a külcsoport édekét a belcsoport érdeke fölé kell helyezni, másként ugyanis "rasszista" lenne, az pedig a leggonoszabb dolog. Sőt, már eleve a belcsoport meghatározása is megvetendő, rasszista dolog, hiszen mindenki csak "egyén". Ennek a folyamatnak a kialakulását és fajtánk szellemi megmérgezőit mutattam be a korábbi írásomban. A helyzet iróniája, hogy míg az ilyen patologikusan individualista, beteg liberálisok képtelenek a biológiai valóságot látni, mondván ezek az idegenek is "ugyanolyan emberek, mint mi", addig ezeknek az embereknek eszük ágában sincs saját magukat egyéneknek tekinteni, az ő belcsoport-külcsoport különbségtételük erős és világos: vannak ők és vagyunk mi. Beilleszkedni nem tudnak, nem akarnak, kis országot alakítanak ki a mi országainkban, s mivel egyre többen alkotják ezt az árnyékországot, az új jövevényeket már nem is kényszeríti semmi sem a gazdanépbe való beilleszkedésre, ők a saját közösségükbe fognak beilleszkedni. Szintén jellemző, hogy a bűnelkövetésük is a külcsoport felé irányul, nem csak a gazdasági, de a nemi erőszak is. Míg életvitelük a saját közösségeikben zajlik, addig ha prédára kell vadászni, a külcsoportot veszik célba. Mint korábbi írásomban idéztem egy arabtól, aki Svédországban erőszakolt meg svéd lányt, az arab lányoknak az erőszak "szégyen lenne", míg a svéd lányoknak ez "nem nagy ügy". Ismét: külcsoport-belcsoport különbségtétel, parazitizmus és a befogadó nemzet prédának tekintése a jellemző. Míg ezek az öngyűlölő liberálisok saját fehér fajtájuktól várják el, hogy egyénekként tekintsenek az idegenekre, nem mint egy külcsoportra (mely, mint láthatjuk, súlyosan veszélyes ránk: bűnözési, demográfiai értelemben egyaránt), addig pont az általuk babusgatott idegenek az igazán rasszisták, mert ők nem csak különbséget tesznek csoportok között (helyesen), mint a fehér hazafiak is, de ők a külcsoportot sértik, bántják, azt prédaként kihasználják, annak asszonyait, gyerekeit szexuálisan megalázzák. Nem a faji különbségtétel és nemzetvédelem az igazi rasszizmus, hanem ez a faji alapú parazitizmus, mert az valóban, tudatosan a külcsoport sérelmére irányul. E közveszélyes paraziták kirívóan hajlamosak a nemi erőszakra, mint tudjuk, főleg gyerekek és fiatal lányok ellen. Ezt történt többek között egy hónapja is Németország Chemnitz városában, ahol egy 7 éves kislányt erőszakolt meg egy degenerált (videobeszámoló itt), a körözés leírása alapján észak-afrikai bevándorló. Hallottunk erről bármit is az apai felelőtlenségből meghalt gyerekek miatti Európa-szégyenítés közepette? Az ellenséges zsidó média számára ez a 7 éves fehér kislány csak egy eldobható, lecserélhető elem, az ő szenvedése nem számít, mint ahogy azoké a gyerekeké, fiataloké sem, akiket szintén az új "menekültek" erőszakoltak meg Németországban és korábbi írásomban említettem néhányuk esetét (a német sajtóból lásd ezeket itt, itt, itt, itt, itt, itt, itt, itt és itt), de ebben a cikkben például arról olvashatunk, hogy egy 18 éves néger "menekült" átvágta nemrég egy idős olasz pár torkát. Ezeknek, vagy a korábbi évtizedekből temérdek, sok esetben halálos áldozatoknak nincs arca, nincs szimbolikus fotó róluk, ami bejárja az egész világot. Csak névtelen, arctalan fehér emberek. Európa jobb, ha megszokja ezt a szerepet, vagy, ami a fehér emberhez méltó hozzáállás: ideje lenne lábra állni végre és megvédeni saját gyermekeinket, szüleinket, fajtánkat, hagyatékunkat, életterünket. Senki más nem fogja ezt helyettünk megtenni. "Isten hozott, menekültek!" A fentebb részletezett fehérellenes zsidó megnyilvánulásokra példát szinte napi szinten lehet találni. Mint láthatjuk, Európa-szerte zsidók, köztük vezető és befolyásos zsidók egybehangzóan és aktívan támogatják Európa átformálását egy valaha (és még részben) homogén nemzetek Európájából egy teljesen összekevert, idegen fajok és faji érdekek között őrlődő, gyökértelen masszává, miközben Izrael maradhat a kerítéseivel és idegenellenességével. Ez a fajta arcbamászó képmutatás csak akkor érthető meg, ha felfogjuk: a zsidó nem azonosul a gazdanéppel. A zsidó nem tartja magát "egyénnek" aki az egész világgal azonosul, a zsidó a zsidó múlttal és identitással azonosul. Számára a zsidó érdek számít: a gazdanép felbomlasztása, annak összetartásának, homogén etnikai érdekképviseletének gyengítése pedig zsidó érdek. Nincs ebben tehát semmi ellentmondás. A zsidó bomlaszt, hogy saját összetartó csoportjának előkelő pozícióját megőrizze a sok "egyén" között. Ahogy a folytatásban látjuk majd, miközben ez az ellenséges csoport a gazdanépeket bomlasztja, annak önvédelmi reflexeit elitstátuszából adódóan sikeresen kriminalizálja, a saját fajtáját militánsan védi. (Folytatjuk) Csonthegyi Szilárd (Kuruc.info)

Kapcsolódó: - A fehér öngyűlölet pszichológiája a jelenlegi sötét invázió tükrében - egy történelmi áttekintés
  • Nincs jogunk unokáink örökségét elpusztítani csak azért, hogy idegen tömegeknek ma jobb legyen az élet
  • Fehérritkítással a sokszínűség felé - egy zsidó program margójára

  • Forrás: https://kuruc.info/r/9/148227/


A befolyásoltaknak már ez a norma


Bűntudatkeltés minden szinten

Jól érzi magát Európában a betolakodó
Ronald Barazon, az európai civilizáció halálos ellenségeinek jól ismert arcvonásaival
Forrás: https://kuruc.info/r/9/148227/


A The Forward címlapokon ismeri be a zsidók vezető szerepét: "stratégiai érdek" a bevándorlás támogatása
Forrás: https://kuruc.info/r/9/148227/


Holokausztozó zsidók: Frölich, Roth, Greenblatt, Stroehlein
Forrás: https://kuruc.info/r/9/148227/
Páran az oxfordi nagy formátumúakból


"Isten hozott, menekültek!"
Fehérritkítással a sokszínűség felé - egy zsidó program margójára
A minap osztottuk meg A végjáték című, végre magyar felirattal is elérhető dokumentumfilmet, olvasónk ezt egészítette ki további gondolatokkal, adalékokkal. Az alábbiakban közöljük írását. A filmben hallhatjuk, amint (a részben zsidó) Sarkozy az őshonos franciáktól követeli a keveredést, de mi a helyzet magával Sarkozyvel? Jelenlegi felesége Carla Bruni, aki zsidó (a biológiai apját tekintve ez nem egyértelmű, de a neveltetése miatt büszkén emlegeti a zsidó családi kötelekéket, és maga is vélt vagy valós fajtársaknak szokott gyereket szülni - a szerk.). Előző felesége Cécilia Ciganer-Albéniz volt, aki szintén zsidó (azóta újra férjhez ment – egy másik zsidóhoz). Sarkozy fia pár éve házasodott, egy zsidó nőt vett feleségül. A Sarkozy családban tehát nem népszerű a sokszínűség, zsidóként zsidókkal szocializálódnak, alapítanak családot. Az idegen fajtákkal csak a fehéreknek kell keverednie, ha kell politikailag erőltetve azt. Ők köszönik, jól vannak. Ezek ismeretében tipikus zsidó képmutatás kell ahhoz, hogy egy Twitter-üzenetében azt írja: "a fajkeveredés gazdagítja a társadalmat, a vérrokonság tönkreteszi azt”. (Annyit Sarkozy javára írhatunk, hogy az első feleségében talán csörgedezik egy kis cigány vér is - a szerk.) Noel Ignatiev - Valóban fajáruló? A filmben szintén szereplő Noel Ignatiev is megér pár sort. Ő is természetesen zsidó. A ’80-as évek elején marxista aktivistaként kezdte pályafutását, majd a Harvard egyetem oktatójává vált, később a massachusettsi főiskola professzora lett. A ’90-es évek eleje óta a Race Traitor ("fajáruló”) című újság szerkesztője, melynek jelmondata "a fehérség elárulása az emberiség iránti hűség”. A "fehérség" alatt a fehér emberfajta öntudatát, jellemét kell érteni. Ignatiev és társai szerint nincsenek különböző emberfajták, rasszok, ez mind csak mesterséges „szociális konstrukció”. Újsága kapcsán ezt írta a Harvard egyetem lapjában: "a szerkesztők komolyan gondolták mikor egy olvasónak válaszolták, hogy „félreértés ne essék: szándékunkban áll tovább ostorozni a halott fehér férfiakat, az élőket is, a nőket is, mindaddig, amíg a szociális konstrukció amit úgy ismerünk, hogy ’fehér faj’ elpusztul, nem ’átalakul’, hanem elpusztul". Továbbá: "korunk szociális problémáinak megoldására a kulcs a fehér faj megszüntetése – más szavakkal, hogy megszüntessük a fehér bőr kiváltságait." Persze a rögeszmés zsidó nem akarja a kínaiak kínaiságát, kongóiak feketeségét, izraeliek zsidóságát eltörölni, csak a fehér ember van a célkeresztben. Nem egy mezei bolondról van tehát szó (a fent idézettek is a Harvard oldalán jelentek meg), hanem egy professzorról, ő például az egyik megalkotója a nyíltan fehérellenes "fehérségtanulmányok" (Whiteness Studies) tantárgynak, amit Amerika több egyetemén is tanítanak. A filmben nincs kidomborítva, hogy a kollaboráns, gerinctelen fehér politikusok mellett kik is a fő felelősei annak, hogy a fehér országok megnyitották határaikat, de minden ez iránt érdeklődő tudhatja, hogy erőteljes zsidó lobbicsoportok, politikusok, mozgalmak, értelmiségiek az élen jártak. Egyre terebélyesebb irodalma van a témának. Erről több zsidó vezető is büszkélkedett már az elmúlt évtizedek folyamán, elég a Kurucon is már bemutatott Barbara Specterre gondolni. Hogy miért fontos nekik, hogy az őket befogadó fehér nemzetek fajilag kevertek legyenek szintén nincs eltitkolva (csak elhallgatva). Ha a zsidó természet és történelem ismerete nem lenne elég ennek megértésére, hallgassunk olyan fontos pozíciót betöltő zsidókra, mint a Perlmutter Zsidó Érdekképviseleti Intézet (Perlmutter Institute of Jewish Advocacy) ügyvezető igazgatójára (ez a befolyásos Rágalmazásellenes Liga (ADL) mellékszervezete), aki a Jewish Bulletin 1993. február 19-i számában azt írta: "a Központi Statisztikai Hivatal most jelentette, hogy az amerikai népesség fele hamarosan nemfehér, nemeurópai lesz. És ezek mind amerikai állampolgárok lesznek. Átléptünk egy pontot ahol egy náci-árja párt már nem lesz képes hatalomra jutni ebben az országban. Kialakítottuk a légkört az etnikai bigottság ellenzéséhez az elmúlt fél évszázadban. Ez a légkör még nem tökéletes, de népességünk heterogén természete ezt már visszafordíthatatlanná és ezen bigottság elleni gátakat minden eddiginél praktikusabbá teszi." A "bigottság" itt persze a fehér ember faj- és nemzetvédelmét jelenti. Minél inkább össze van keveredve a fehér társadalom idegenekkel, annál kevésbé tud az egyesülni és nemzeti, faji érdekeit érvényesíteni. A zsidó Charles Silberman Egy bizonyos nép: Amerikai zsidók és mai életük (A Certain People: American Jews and Their Lives Today) című 1985-ös könyvében a következőket írta: "Az amerikai zsidók elkötelezettek a kulturális tolerancia mellett mert hitük szerint - mely hit a történelemben gyökeredzik - a zsidók csak akkor vannak biztonságban, ha a társadalom amiben élnek elfogad sokféle viselkedést és sokféle vallási, etnikai csoportot. Ez a hit, és nem a homoszexualitás elfogadása az, ami miatt az amerikai zsidók nagy többsége kiáll a 'homoszexuális jogokért', és amiért a legtöbb szociális kérdésben liberális álláspontot foglal el". Dél-szudáni menekültek tiltakoznak az ellen, hogy a zsidók deportálják őket Nem elég, hogy fajilag legyen kevert a fehér nép amiben élnek, az a nép legyen erkölcsileg, kulturálisan is szétbomlasztva. Minél inkább darabjaira hull a faj és nemzet, annál biztosabb az etnikailag összetartó zsidók pozíciója azon belül, és annál kevésbé kell azon aggódniuk, hogy az a nép amin éppen élősködnek egyesült erővel lerázza magáról őket. Ezt a jellemző zsidó kettős mércében láthatjuk naponta. Olyan zsidó érdekcsoportok, politikusok, értelmiségiek akik harmadik világbeli bevándorlókért, homoszexuálisokért, fajkeveredésért, nemzeti önfeladásért lobbiznak a befogadó nemzetekben, Izraelre sosem gyakorolnak nyomást e téren. Sőt, mikor Netanyahu az afrikai bevándorlókat kitoloncoltatja, "betolakodóknak" nevezve őket, akik "fenyegetik Izrael zsidó jellegét" (lásd még többek között itt és itt), ezek a nemzetközi zsidó csoportok és megmondóemberek nem tiltakoznak vagy rasszistáznak. A gójokra bomlasztást erőltetnek, a sajátjaikra egységet. A film visszatérő eleme az, hogy az "antirasszista egy kódszó arra, hogy fehérellenes". Ennek jó példáját adja egy németországi politikus, Gregor Gysi, aki a Die Linke nevű, kommunista gyökerű, jelenleg harmadik legnagyobb németországi pártnak vezető figurája. Meglepő módon ő is zsidó. A videót saját Facebook-oldalán adta közre a múlt hónapban, angol felirattal alább látható. Magyar fordítása a következő: Hölgyeim és uraim, buzdítom önöket, hogy vegyenek részt demonstrációnkon, melynek címe "Élj jobban nácik nélkül – a sokszínűség a jövőnk". Június 6-án, délelőtt 10 órakor Neuruppinban. Ki kell állnunk a nácik ellen. Az 1933-1945 közötti történelmünk miatt kötelességünk megfelelően bánni a menekültekkel. Meg kell mentenünk az életüket a Mediterránban. Kell, hogy legyen egy legális [nem bürokratikus] módja annak, hogy menedéket kapjanak Európában. Olyan országok, mint – az amúgy nagyon katolikus – Lengyelország kell hogy hajlandó legyen [még több] menekültet befogadni. Ó, és mellesleg: minden évben több német hal meg, mint amennyi születik. Ez nagyon szerencsés. Ez azért van, mert a nácik nem jók abban, hogy gyereket nemzzenek. Ez [a németek hanyatlása] az, ami miatt annyira függünk az idegen bevándorlástól. Találkozunk a tüntetésen! Tipikus zsidó módjára a démonizált múlttal való erkölcsi manipulálás nem maradhat el. Jól mutatja ez a videó is, hogy a fehérellenesség olyannyira fősodratú az elzsidósodott jelenlegi légkörben, hogy a németek hanyatlásán vigyorát alig visszatartva gúnyolódhat egy vezető politikus, és nem történik semmi – miközben nemzetféltő megnyilvánulások miatt össztüzet zúdítanak bárkire, és Amerikából is visszhangzik a "rasszista" kórus. Pedig a lerasszistázott fehérek csak a saját hazájukban, a saját népükkel, kultúrájukkal akarnak békében élni, idegen tömegek és a velük járó kulturális, szociális hanyatlás nélkül. Az igazi fajgyűlölő inkább az, aki „antirasszista” álarcban gúnyolódik azon, hogy a németség pusztul. (A fajtájának köszönhető feminizmus, multikulturalizmus, tömeges idegen beáramlás, hedonista popkultúra stb. miatt, tehetnénk hozzá – a nemzetiszocialista Németországban a "nácik" még igen jó születésszámmal rendelkeztek ugyanis.) A "sokszínűség" annyit jelent: "kevesebb fehér ember", az "antirasszista", mint láthatjuk ismét, valóban annyit jelent: fehérellenes. Csonthegyi Szilárd

Előzmény: A végjáték - dokumentumfilm a fehér népirtásról

A végjáték


  • dokumentumfilm a fehér népirtásról Nem különös, hogy valami okból az összes fehér ország, és csak a fehér országok erőteljes bevándorlást szenvednek el a harmadik világból? A sokszínűség a fehérellenes politika fegyvere, a sokszínűség jelszava alatt fehér népirtás folyik. Nem titkos összeesküvés ez, hiszen Wesley Clark, az amerikai hadsereg volt tábornoka, demokrata párti politikus (nem meglepő talán, hogy apai ágon zsidó származású - a szerk.) nyíltan meg is fogalmazta: "Európában nincs helye etnikailag tiszta országoknak". A bevándorlás erőltetése csupán az első lépés, melyet erőszakos integráció és erőszakos asszimiláció követ. Ha a folyamat nem elég gyors, az állam akár be is avatkozhat, mint ahogy azzal nyíltan fenyegetőzött is Nicolas Sarkozy volt franciaországi elnök (családfájának nem kell egészen a gyökeréig ásni, hogy "szárazlábú" ősöket találjunk - a szerk.) még 2008-ban. A cél tehát igen egyszerű: teljesen levadászni a fehér embert. A - Budaházy Edda és Szakál Boglárka jóvoltából - immár magyar felirattal is ellátott kisfilm megosztása mindenkinek ajánlott.
  • (Kuruc.info)
    Forrás: https://kuruc.info/r/34/145887/

VégjátékForrás: https://kuruc.info/r/20/146070/

Tel-Avivban több ezer etióp zsidó tüntető tiltakozik a fehérzsidó rasszizmus ellen


Tel-Avivban, a Jichák Rabin téren az izraeli rendőrök eddig nem tapasztalt erélyes föllépéssel jelenleg is oszlatják az ország minden részéből oda sereglett etiópiai zsidókat. A falassa zsidóknál betelt a pohár, miután néhány héttel ezelőtt a rendőrség elektromos sokkolóval meggyilkolt egy fekete zsidót, néhány nappal ezelőtt pedig letepertek egy katonai egyenruhát viselő fiatalembert, majd minden ok nélkül agyba-főbe verték. A tüntetés kiváltója az izraeli rendőrség és a zsidó lakosság vele született rasszizmusa ellen szólt. Etiópia zászlaja alatt "A feketék csak a háborúban jók" Még a sötétség beállta előtt több ezer etiópiai zsidó megbénította a Tel-Avivba vezető Ájálon autósztrádát, s már itt erélyesen közbeavatkozott a rendőrség. A falassák később a Rabin térre vonultak, ahol egyes csoportok be akartak hatolni a Városházára, aminek következtében itt újabb összetűzésre került sor. A rendőrség paprikagáz- könnyfakasztógáz-gránátokat lőtt a tüntetőkre, majd egy idő után lovasrendőrök a tömeg közé vágtattak. Több rendőr és tüntető megsérült. Közben a Jediot Áháronot tudósítóját, vagy a kameráját valószínűleg találat érte, mert az élő közvetítés hosszú időre megszakadt. Lovasrendőrök rontanak a tömegre Itt még egységesen vonulnak a tüntetők Közben magyar idő szerint 21 órakor néhány percre visszajött a világhálós élő közvetítés: az embervadászat a tel-avivi Városháza környékén tovább folyik, a rendőrség lövi az etiópokat. Az ellenálló csoportok kórusban skandálják, hogy "Izrael rendőrállam". Óriási a hangzavar, lövések hangja tölti be a Rabin teret. Véleményünk szerint a mostanra csoportokra oszlott tüntetők a késő éjszakai órákig tartják magukat Tel-Aviv utcáin. A tömegben itt-ott ismét föltűnt Etiópia zöld-sárga-piros zászlója. A rendőrök 21 óra után néhány perccel ismét sokkoló gránátokat lőnek a tüntetőkre.
Hering J. - Kuruc.info
Forrás: https://kuruc.info/r/4/142815/


Izraelben nem adhatott vért egy parlamenti képviselő, mert "az etióp zsidóknak különleges vércsoportjuk van"

Botrányba fulladt ma az izraeli parlament területén tartott véradó nap, miután az egészségügyi dolgozók nem fogadták el P'niná Támáno-Sátá etiópiai születésű képviselőnő vérét. Az izraeli mentőszolgálat, a Vörös Dávid-csillag (Mágén Dávid Ádom - מגן דוד אדום) alkalmazottai egymásután fogadták a parlamenti pártok véradásra jelentkező politikusait. A botrány akkor tört ki, amikor a Jáír Lápid vezette Jés 'Átíd (Van Jövő - יש עתיד) kormánykoalíciós párt képviselőnőjére került a sor - írja a Jediot Áháronot. Pniná Támáno-Sátá képviselőnő Az etióp zsidó (falassa) képviselő, P'niná Támáno-Sátá véradási próbálkozását rejtett kamerával rögzítették, mert mindenki előre tisztában volt vele, hogy nem fogadják el a vérét. A 31 éves, polgári foglalkozására nézve végzett jogász és újságíró képviselőnő megkérdezte, mi az oka a visszautasításnak: "Az etiópiai zsidó közösségnek különleges vércsoportja van"..., hangzott a válasz. A ma történt botrányos eset nem az első Izraelben, mert már 2006-ban is megsemmisítették (legalábbis ekkor vált közismertté - H. J.) az etiópiai fekete zsidók által adott vért, ami akkor erélyes társadalmi tiltakozást váltott ki Izraelben. Az akkori tiltakozás vezetője a most parlamenti képviselő P'niná Támáno-Sátá volt. A képviselőnő ma - amint az a Jediot Áháronot által kitett videón is látható, hallható - igyekezett elmagyarázni, hogy őt hároméves korában vitték Izraelbe, most 31 éves, rendesen leszolgálta a katonaidejét, a vérével pedig eddig sem volt semmi gond. A Kneszet területén történt mai botrány megvitatására a jövő keddre összehívták az izraeli parlament belügyi bizottságát. Pniná Támáno-Sátá mai véradási próbálkozása (Fotó: Jediot Áháronot) A szó szerint vérig sértett és megalázott képviselőnő az eset után a többi között ezt mondta a sajtó képviselőinek: "A katonai szolgálatra annak idején alkalmasnak bizonyultam, ám arra már nem, hogy elfogadják a véremet. Szomorú, hogy ez az ország több évtizedes léte alatt még mindig nem tanulta meg azt, hogy ne tegyen különbséget vér és vér között." A fenti történeten mi egyáltalán nem vagyunk meglepődve. E sorok írója valamikor nap mint nap tanúja és elszenvedője volt Izraelben az igazi rasszizmusnak, kirekesztésnek. Jáír Lápid, a Jés 'Átíd párt elnöke, a megalázott etióp képviselőnő pártfőnöke nem is olyan régen a budapesti Országház szószékéről ostorozta, korholta a "magyar fajvédelmet és antiszemitizmust". Lápid úrnak a mai történet ismeretében is azt üzenjük: söpörjön inkább a saját portáján, mert ott valóban van mit.
Hering József - Kuruc.info
Forrás: https://kuruc.info/r/4/121457/

Talán MAGYAR GOJNAK IS EL KÉNE HATÁROLÓDNI A CIONISTA ZSIDÓJAINKTÓL , ÉS KI KELLENE KÖTNIE , HOGY ZSIDÓNAK NEM ADHATJÁK A LEVETT VÉRÉT !!!!
Ha ehhez még azt is kikötné , hogy a hazaáruló szabadkőművesnek sem , az ÁVH gyerekeknek , és unokáknak sem adható a levett vérünk , akkor az önrendelkedésünk érvényesülne , és nem sajátíthatná ki a cionista zsidó bünöző had , még a szerveinket is !!!!!!!
Nincs jogunk unokáink örökségét elpusztítani csak azért, hogy idegen tömegeknek ma jobb legyen az életNem szűnik a határsértők áramlása hazánkba és ez a probléma egy ideig adott lesz. Miközben Kiskunhalason erővel kellett megfékezni a lázongó határsértőket, a martonfaiak bátran kiállnak a "menekült"tábor építése ellen. Ezalatt megfigyelhető, hogy a beáramlás támogatói erkölcsi kérdést csinálnak az idegenek befogadásából, manipulálandó a fehér emberre alapvetően jellemző erkölcsösséget. Mi, európaiak természetünknél fogva hajlunk rá, hogy igazságosak, jóságosak legyünk, hogy segítsük azt, aki nálunk szerencsétlenebb, ezért is mutogatnak a liberális médiumok koszos, fáradt gyerekeket, nőket, holott tudjuk, hogy többnyire életerős fiatal férfiak jönnek (és a belügyminiszter szerint mindössze 8%-uk jogosult menekültstátuszra), akik javarészt se nem szegények, se nem éheznek. A hosszú útjuk ellenére még annyi energia is van bennük, hogy gyújtogatva támadjanak magyar autósokra, néha késsel hadonásszanak a boltban, vagy ha éppen nyugodtabb a lelkiviláguk, csak lopnak, kislányokat vegzálnak, buliznak. Nyugatabbra tőlünk szintén baj van velük, Csehországban lázadoznak, Angliát Calais-nál ostromolják, Ausztriában tömegverekedés, Németországban törés-zúzás. Mivel a támogatóik erkölcsi alapokon akarják kizsarolni belőlünk, hogy támogassuk a saját életterünk idegenek általi elfoglalását, így nekünk is fontos a szociális okok mellett erkölcsi alapokra helyezni a bevándorlás ellenzését. Nem szabad hagyni, hogy ők tematizálják a kérdést, magukat humánus, erkölcsös embereknek, míg minket tudatlanul gyűlölködőknek beállítva, hiszen mi vagyunk azok, akik értéket óvnak. Az Európát felforgatni, veszélyessé, egészen más arculatúvá, más etnikumúvá tenni akarók tartoznak magyarázattal, nem mi. Mint alább bemutatom, a bevándorlás, főleg idegen fajtájú bevándorlás ellenzése teljes mértékben racionális és erkölcsös álláspont. A fehér embernek joga van egy saját hazához, ahol békében élhet saját fajtája között, saját kultúráját ápolva, lévén, hogy a magyar, litván, olasz, dán, német stb. csak egy hazával rendelkezik az egész világon, ennek faji, kulturális védelme legitim, és morálisan teljes mértékben vállalható. A beáramló idegen csoportok hajlamosabbak a bűnözésre, népünket, családunkat ettől a potenciálisan megnövekedő bűnözéstől megóvni legitim szándék, és morálisan teljes mértékben vállalható. Ezt kell megóvnunk A magyarságnak nem kötelessége holmi univerzális humanizmus miatt saját biztonságát alárendelni idegen tömegek boldogulásának, ezt felismerni morálisan vállalható. Nem csak vállalható; kötelesség is, hiszen őseink nem azért építették, óvták e hazát életük munkájával, sokszor életük feláldozásával, hogy leszármazottaik némán átengedjék ezt az életteret idegeneknek, akik nemcsak hogy az ő emléküket nem fogják tisztelni, de a nemzet összetételét és kultúráját változtatják meg teljesen pár generáció alatt, lecserélve a nemzetalkotó etnikumot. Ahogy minden népnek joga van az önrendelkezésre, hogy saját sorsát igazgassa, saját hagyatékát ápolja és adja tovább, úgy a fehér embernek is joga van mindehhez. Figyelembe véve, hogy a világ népességének körülbelül 10%-át teszi ki a fehér ember (és alacsony születésszáma miatt folyamatosan fogy), ez a jog hatványozottan jár. A már most Európában élő idegenek jelenléte is veszélyezteti a fehér népek létét, tekintve, hogy a harmadik világbeli néger, arab fajtájú emberek hajlamosabbak a magasabb születésszámra. Például a 2013-as összes angliai szülés közül 26,5%-ban olyan anyák szültek, akik még maguk nem Angliában születtek. Az arabok magas születésszáma köztudott, elég csak arra gondolni, hogy a leggyakoribb név a Mohamed az újszülöttek között, illetve átlagosan kétszer annyi gyereket vállalnak, mint a natív lakosság, így pár generáción belül kisebbségbe szorítják az őshonos fehéreket saját hazájukban, melyeket sok esetben évezredek óta építettek, óvtak a saját leszármazottaik számára. Ha erre még rájön a folyamatos tömeges beáramlás (illetve a már nyakunkon lévő cigány tömeg), a helyzet katasztrofális. Ezt a kisebbségi sorsot már most ki lehet számítani, és pár évtizeden belül több országban is be fog következni - ha nem történik gyökeres változás e folyamatok megállítására és visszafordítására. Az Egyesült Államokban ezt 2043-ra teszik, de ezt a sorsot jósolják pár évtizeden belül több európai országnak is. Britanniában a fehér ember kisebbségbe kerül 2066-ra, de már ma több városban is kisebbségben vannak, beleértve olyan jelképes várost is, mint a főváros, London. Ugyanez várható még a mi életünkben Németország, Svédország, Dánia és Franciaország esetében is. Páréves hír, hogy Németországban a kreuzbergi általános iskolában már csak három fehér gyerek maradt, a többi 310 muszlim diákból pedig 285 családja segélyeket kap. Angliában 84 iskolában már egy fehér gyerek sincs, mely szám öt év alatt nőtt kétszeresére. Mindeközben egy iszlám vezető felszólítja az angliai arabokat: "vállaljatok több gyereket és belülről foglaljuk el Britanniát" továbbá, hogy "Nem integrálódunk a kereszténységbe. Gondoskodunk afelől, hogy egy napon ti fogtok integrálódni a Saria iszlám törvénykezésbe". Mivel születésszámuk magasabb, és például Birminghamben a diákok egyharmada már arab, ezt komolyan kell venni. Svédországban is évről évre növekszik a nem fehérek létszáma fontos városokban. Halad tehát a "sokszínűség", aki körülnéz, láthatja, nem kell csak szakemberek jóslataira hallgatni. Nézzünk akkor egy kicsit körül Európában, vajon mit hoz magával ez az idegen tömeg, és mit is jelent a "sokszínűség általi gazdagodás" számunkra. Nem mindenhonnan vannak őszinte statisztikák a betolakodók bűnözéséről, de akad elég, hogy lássuk, mi a tendencia. Dánia: A Danmarks Statistik 2009-es adatai szerint a bűnözési hajlam a menekültek és leszármazottaik között 73%-kal magasabb, mint a többségi nemzet férfi népességéé, még úgyis, ha a szociális hátteret is számításba vesszük. Egy 2006-os Teori og Metodecentret-dolgozat arra jutott, hogy a fiatalkorúak büntetés-végrehajtási intézeteiben tíz fiatalkorúból hét bevándorló (kiknek 40%-a menekült hátterű). Szintén Danmarks Statistik-adat, immár 2014-ből (angol nyelvű összefoglaló itt): "a bűnözésre leghajlamosabb kilenc etnikai csoportból nyolc muszlim". (Libanoni, török, marokkói, szomáliai, pakisztáni, iraki, iráni, afgán.) 2012-ben az országban szomáliai bevándorlók tízszer annyiszor lettek elítélve mint dán állampolgárok. Egy iszlám mufti, Shahid Mehdi kijelentette, az a nő, aki nem visel fejkendőt, rászolgál arra, hogy megerőszakolják. A nők ilyetén megvetése, prédának tekintése visszatérő elem Európa-szerte bevándorlóink körében, mint arra több példát is látunk még lentebb. Finnország: A nemi erőszak 21%-át követik el bevándorló hátterű emberek, akik a társadalom 2,2%-át teszik ki. Svédország: A Washington Times jelenti; "Svédországban, muszlim bevándorlók a társadalom 5%-át teszik ki, de a bűnügyek 77%-át követik el. Svédország 'nemierőszak-krízise' egyenes következménye a muszlim 'menekülteknek'". Továbbá: "Az Amnesty International jelenti, hogy Svédországban történik a legtöbb nemi erőszak Európában, és itt a legalacsonyabb a bebörtönzések aránya. A svéd közszolgálati rádió szerint, csak Stockholmban több mint 1000 svéd nő jelentette, hogy egy muszlim bevándorló megerőszakolta; 300-an közülük 15 évnél fiatalabbak. (A Stockholmban élők egyharmada bevándorló, 24%-uk muszlim.) Ezek a számok minden stockholmi nemi erőszak 25%-át teszik ki, mert a hivatalos szervek szerint nagy többségük nem kerül bejelentésre." Tehát az év minden napján egy 15 évnél fiatalabb svéd lányt (és kb. három idősebbet) erőszakol meg egy arab, csak a fővárosban, és ez csak az esetek feltehetően egynegyede! Mindezt a bevándorlók babusgatásában amúgy aktív Amnesty International jelenti. Négy svéd nőből egy nemi erőszak áldozata lesz élete során. Csak 2012 júliusában és csak Stockholmban 149 nemi erőszak lett bejelentve, ez napi öt csak a fővárosban, a 15 év alatti áldozatok száma növekedett a korábbiakhoz képest. A BRǺ (Svéd Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács, tehát az erre szakosodott hivatalos szerv!) adatai szerint 2010-ben, csak a június-július időszakot vizsgálva (országosan) 1091 nemi erőszak lett bejelentve (átlagosan napi 19!). A 15 éven aluliak szexuális bántalmazása 53%-kal nőtt. Az előző év 192 esete (szintén június-július időszak) 2010-ben már 294 (tehát két hónap alatt közel háromszáz gyerek, ez átlagosan majdnem napi 5!). A BRǺ statisztikái szerint országosan 2014-ben 20 300 szexuális természetű bűncselekmény lett bejelentve, ebből 6 700 nemi erőszak. Egy 1996-os, és egy 2005-ös tanulmányuk szerint a bevándorlók általában 100%-osan felülreprezentáltak a bűnesetekben. Ez a szám növekszik komolyabb bűneseteknél, mint gyilkosság, emberölés, garázdaság, a bevándorlók 400-500%-osan, nemi erőszak esetében 450%-osan felülreprezentáltak. A nemi erőszak olyan szinten elterjedt országszerte, hogy az egész világ második legmagasabb számával rendelkezik, az első helyen Lesotho áll, egy dél-afrikai (fekete) ország. Nincs már békés, szőke, virágfüzér-koszorús Svédország, lett helyette a világ nemi erőszak fővárosa. Ez a multikultúra áldása. Az elkövetők mentalitását jól mutatja, amit egy Rissne városában elkövetett csoportos nemi erőszak kapcsán mondott az egyik arab elkövető, Hamid: "Nem olyan nagy probléma egy svéd lányt megerőszakolni, mintha egy arab lenne. A svéd lány kap majd egy csomó segítséget és már valószínűleg szexelt is korábban. De az arab lánynak ebből baja lenne a családban. Számára nagy szégyen megerőszakolva lenni". Lányaink, asszonyaink tehát prédák számukra, kiket nem kell emberszámba venni. Franciaország: Maguk a muszlim vezetők is elismerik, hogy társadalombeli 12%-os arányukhoz képest a börtönök 60-70%-át teszik ki. Ezt szakemberek is megerősítik. Ebben a cikkben arról olvashatunk, hogy Európa legveszélyesebb városa az a francia város, aminek lakossága 40% muszlim. Ebben a cikkben arról olvashatunk, hogy négy fiatal, három török testvér és egy marokkói (akiknek már volt rendőrségi ügyük korábban is) egy 18 éves lányt erőszakolt meg csoportosan. Kihallgatásukkor nem mutattak megbánást, sőt egyikük kijelentette; azért erőszakolták meg, mert "a franciák kurvák kölykei". A No-Go Zónákról szóló cikk is jelentősen francia vonatkozású. Németország: Berlinben fiatal férfi bevándorlók háromszor hajlamosabbak az erőszakos bűncselekmények elkövetésére, mint német társaik. A többségi társadalomhoz mérten ennyiszeres a felülreprezentáltságuk a következő börtönökben: Bajorország (3,7), Berlin (2,7), Brandenburg (6,4), Hessen (3,7), Szászország (7,3) Szász-Anhalt (5,7), Schleswig-Holstein (4,5), Türingia (6,3). Görögország: Hivatalos adatok szerint minden bűncselekmény felét bevándorlók követik el. 2012-ben kb. egymilliónyi illegális bevándorló tartózkodott Görögországban. Hollandia: 2002-es rendőrségi adat szerint a nyilvántartásba vett gyanúsítottak 37,5%-a nem fehér bevándorló (beleértbe a másodgenerációsokat is). A fehér bevándorlók bűnügyi aránya a hollandokéval megegyezik. Rotterdam bevándorló fiatalságának (18-24 éves korosztály) 40%-a került gyanúsítottként kapcsolatba a rendőrséggel. 2009-ben a belügyminiszter Ernst Hirsch Ballin 8 év, vagy annál hosszabb büntetésű 447 bűnügyi esetet vizsgált ki (12-17 éves korosztály), ezeknek 63%-át Hollandián kívül született szülők gyerekei követték el. Miközben egykori menekültstátuszt kapók 50-70%-a segélyeken él. Továbbá, a marokkói fiatalok 60%-a (16-23 éves korosztály) alapvető végzettség nélkül hagyja ott az iskolát, munkanélküli arányuk 40%. Norvégia: Az állami televízió egy 2010-es riportjában az oszlói rendőrkapitányság szóvivője kijelentette, hogy a 2007-es, 2008-as és 2009-es években minden egyes nemi erőszakot nem fehér bevándorló követett el. Ezek a megoldott ügyek adatai. A további felderítetlen 16 esetből 12 elkövetőt írt le az áldozat nem fehérként. Továbbá; 152 esetben, ahol 131 elkövető volt megvádolva, és ahol az elkövetőket sikeresen beazonosították, 45,8%-uk volt afrikai, közel-keleti vagy ázsiai származású. A 152 bűntényből 6 esetében súlyos fizikai bántalmazás is történt, ezekből 5 esetben sikerült a tettest beazonosítani, mind az 5 színes bőrű volt. 2012 első három havában 69%-kal nőtt a nemi erőszakok száma az egy évvel korábbi hasonló időszakéhoz képest. Közben az oslói Radisson Blu hotel női tagsága kézi riasztót és önvédelmi oktatást kap a városban megnövekedett nemi erőszakok száma miatt. Stavanger városában 10 elkövetőből 9 bevándorló. A tavalyi évben októberig rekordmennyiségű bevándorlót volt szerencséje deportálni Norvégiának, összesen 5867-et. Mint a bevándorlókkal foglalkozó rendőrségi részleg feje, Kristin Kvigne kijelentette, ez a tömeges deportálás a országos bűnözési arány jelentős visszaesését eredményezte. A deportáltak jelentős része már rövid ott tartózkodásuk alatt törvényt sértett (1790 az 5036-ból). Továbbá, a börtönlakók 33%-a bevándorló, vagyis a nem fehér etnikumok itt is felülreprezentálva. Spanyolország: A Spanyol Nemzeti Statisztikai Hivatal adatai szerint a 2008-as évben a bűnügyek 30%-át bevándorlók követték el, népességbeli arányuk 15%. Svájc: A börtönlakók 69,7%-a nem rendelkezik svájci állampolgársággal, ez a társadalomban 22,1% (2008-as adat). 2010-ben egy statisztika jelent meg 2009-es adatokkal, mely a 18-34 éves korosztályt vizsgálta. Ebből kiderül, hogy a származási ország meghatározó a bűnelkövetési arányokban. Német, francia, osztrák bevándorlók a svájciakénál jelentősen alacsonyabb bűnözési mutatókkal rendelkeztek (60-80%), míg angolai, nigériai, algériai bevándorlóknál ez 600% feletti a svájciakéhoz viszonyítva. A kettő között helyezkedtek el az egykori Jugoszláviából bevándoroltak 210-300%-kal. Olaszország: Az olasz Belügyminisztérium szerint a nemi erőszak elkövetői 60,9%-ban olasz állampolgárok, a maradék 39%-ot idegenek követik el, többnyire romániaiak (az olasz helyzetet ismerve ezek minden bizonnyal cigányok) és marokkóiak. Egyesült Királyság: A Kurucon jelent már meg évekkel ezelőtt cikk az angliai helyzetről, amelyből kiderül, hogy ott is, mint azt tudni lehetett, súlyosan felülreprezentáltak a nem fehérek a bűnelkövetésben. Azóta számuk csak nőtt és ezzel az elkövetett borzalmak is csak nőttek. Például tavaly nyáron ismerhette meg ország-világ a sokszínűség áldását Rotherham kapcsán, ahol vérfagyasztó mód kb. 1400 (néha mindössze 10-13 éves) gyerek- és fiatalkorú lányt zsákmányoltak ki szexuálisan muszlim (többnyire pakisztáni) csoportok. Az erősebb idegzetűeknek ajánlott a témának utánaolvasniuk, egy szövevényes és nagyon gyomorforgató látlelete ez a haldokló, beteg Európának, hogy mialatt számtalan arab pedofil ezer és ezer kislányt bántalmaz, bedrogoz, megerőszakol, kínoz, kurvaként árusít, néha meg is öl, addig a hatóságok a rasszizmus vádjától reszketve nem tesznek semmit. Pont azok, akiknek az lenne a feladata, hogy ezt megakadályozzák. ("Örömhír", hogy azért tudnak lépni akkor, mikor UKIP-párttag nevelt gyerekeit kell elvenni, a férfi ugyanis "rasszista" és "bevándorlóellenes" - ugyanaz a rotherhami hivatal, amely másfél ezer kislány megalázása felett éveken át szemet hunyt.) A gerinctelen, liberális fehér illetékesek alkalmatlansága viszont nem változtat a valóságon; itt is, mint oly sokszor, nem fehér (első- és másodgenerációs) bevándorlók prédaként zsákmányolták ki fehér lányok, fiatalok tömegeit, gátlástalanul, könyörtelenül. Nem a rotherhami eset az egyetlen persze, amerre ez a fajta megy, oda viszi magával a veszélyt, a bűnt. Ugyanez zajlott és zajlik több más városban is; Oxfordban 370 gyerek volt az áldozat, bemutatkozott a sokszínűség Rochdale-ben, Lancashire-ban, Brierfieldben, Greater Manchesterben, Blackburnben, Blackpoolban, illetve több mint ötven másik városban, de Észak-Írországban is. Több mint 2400 gyerek volt áldozata mindennek csak 14 hónap alatt, miközben ez már legalább 15-17 éve zajlik az egész országban - és mindenhol pakisztáni bandák által. A paraziták aktivitása olyan mértékű, hogy Sarah Champion Munkáspárti képviselő szerint egymillió(!) is lehet ezeknek a megalázott, bántalmazott gyerekeknek a száma országszerte. Nem holmi túlzó "iszlámfóbiásról" van szó, ő annak a Munkáspártnak a képviselője, amely a leginkább bevándorlópárti és amely annak idején a leghangosabban rasszistázott Nick Griffin Brit Nemzeti Párt-elnök megbüntetését követelve, aki már akkor felhívta a figyelmet a tudható arab pedofil bandák ügyködésére - mely szerintük "közösség elleni izgatás" volt. A rochdale-i sokszínűség Mint láthatjuk tehát, ezek az embercsoportok mindenhol ugyanazt művelik, azt adják, ami lényegük. Semmilyen érzelemalapú humanizmus nem fog ezen változtatni. Eddig senkinek sem sikerült megfelelően beilleszteni ezeket az idegeneket fehér országokba. Mivel számuk folyamatosan nő, kis országot alkotnak az országban, így ha akarnának sincsenek már rákényszerülve, hogy a többséghez alkalmazkodjanak. A saját szintünkre felzárkóztatni őket képtelenség (elenyésző egyéni kivétel akad, de mint csoport nem lehetséges), így a fehér népek a jövőben is áldozatai lesznek ennek a csoportnak, főleg hogy másodgenerációs bevándorlók is kiveszik a részüket a bűnözésben (Rotherham, Charlie Hebdo-eset stb.), sőt egyes kutatások szerint hajlamosabbak rá. A szokásos érv a bevándorlóbűnözés védelmében az, hogy ők egy "szegényebb szociális csoport" ezért logikus, hogy többet bűnöznek. Ez nem igaz, a fentiekben a dán adat is azt mutatja, hogy a szociális helyzet nem adhat magyarázatot erre a súlyos felülreprezentáltságra (a svájci példában is láthatjuk: a fehér bevándorlók még a svájciakénál is alacsonyabb mértékben bűnöznek, hasonló a holland adat is). A fentebb már hivatkozott 1996-os svéd tanulmány kijelenti (svédül, pdf 23. oldal): "a bevándorlók bűnözésben való felülreprezentáltsága nem magyarázható azzal, hogy a bevándorlók társadalomgazdaságilag nehezebb helyzetben lennének a svédekhez képest". Mivel a szexuális bűncselekmények talán a leggyakoribbak az idegenfajtájú bevándorlók körében, szintén jól mutatja, hogy a bűnözésre való jelentős hajlamuk nem anyagi jellegű. Senki sem erőszakol meg nőket, gyerekeket, mert szegény (főleg, mikor a segélyezésben is felülreprezentáltak). De miért is kell fehér nemzeteknek ezzel szenvedniük? Miért tudnak ezek az idegen tömegek egyáltalán bejutni országainkba? Hogy voltak képesek európai nemzetek akár évezredeken át is megmaradni, míg most pár évtized alatt már lassan kisebbségbe szorulnak saját szülőföldjeiken? A fenti problémák nem szabad, hogy eltereljék figyelmünket azokról, akik Európa bomlasztásában élen jártak és járnak. Mint korábbi írásomban arra kitértem, Európa, és úgy általában a nyugati civilizáció országainak kapui erőteljes zsidó aknamunka hatására nyíltak meg. Legyen az Amerika, Kanada, Ausztrália vagy Európa. Például a fentebb részletezett siralmas helyzetben lévő Svédország is erőteljes zsidó lobbi hatására lett multikulturális. Ha ez nem lett volna, nem lenne sok milliónyi beilleszthetetlen idegen országainkban, akik nem csak élősködnek sok esetben, de konkrétan minket terrorizálnak, életünkre törnek. És persze a beáramló idegenek problémája is könnyen kezelhető lenne: kerítésekkel, határőrségekkel. A sok kisebb-nagyobb zsidó nyomásgyakorló szervezet közül az egyik legrégibb és legjelentősebb, az American Jewish Committee (AJC) mely büszkélkedik vele, hogy vezető politikusokkal működik együtt a sokszínűség elősegítésében. Nem viccelnek, világszerte aktívak, és vezető döntéshozók dicsérik őket, befolyásuk valós. Persze mialatt azon munkálkodnak, hogy a fehér országokat elárasszák idegenekkel, Izraelt mint a "zsidó államot" támogatják, elválasztó falaival, kerítéseivel, pár évente rendezett tömegmészárlásaival, bevándorlódeportálásaival együtt (egy részüket mellesleg Svédországba deportálták, hova máshova). Érdemes ismerni, miként áll ennek a szervezetnek az egykori igazgatója, Stephen Steinlight a bevándorláshoz. Egy 2001 októberi cikkében áll a következő: "Előzetes népszámlálási adatok azt mutatják, hogy Mexikó lakosságának több, mint 8%-a már most az Egyesült Államokban tartózkodik, és e közösség növekedése nem mutatja lassulás jeleit. Meghökkentő belegondolni a mexikói bevándorlás közelmúltbeli történelmi mértékű növekedésébe. 1970-ben kevesebb, mint 800 ezer mexikói bevándorló volt; 30 évvel később ez a szám a 9 millióhoz közelít, tízszeres növekedés egy generáció alatt. Még talán egy újabb generáció erejéig, egy optimista jóslat ez, a zsidó közösség tehát abban a pozícióban lesz, hogy képes legyen megosztani és uralkodni, majd pedig szelektív koalíciókba lép, melyek a mi érdekeinket segítik." (38. bekezdés) Mint arra rámutattam korábbi írásomban, az idegen fajtájú bevándorlás zsidó etnikai érdekeket szolgál. A zsidó, mint erős faji öntudattal rendelkező és összetartó csoport akkor tudja hatalmi státuszát és kiváltságait megtartani, ha a gazdanemzet megosztott és egységre képtelen, s így a hatalombitorló zsidóknak nem kell tőlük tartaniuk. Természetesen nem minden egyes zsidóra vonatkozik ez, de a hatalommal, befolyással rendelkező zsidók ennek a gépezetnek a részei és faji csoportérdek szerint cselekednek, így néven nevezésük jogos és fontos. (Megjegyzendő, hogy sajnos a nem befolyásos hétköznapi zsidók is jellemzően olyan zsidó szervezeteket, embereket támogatnak, akik törzsi zsidó érdek szerint ügyködnek.) De mi a helyzet azokkal, akik nem akarják, hogy egy agresszív, jelentős politikai, médiabeli és gazdasági befolyással rendelkező csoport a saját érdekei szerint őket "megossza és uralja"? Nos, ők az "antiszemiták". Steinlightot és a hozzá hasonló ambiciózus, másokat saját érdekeik szerint felforgató és züllesztő zsidókat jól bemutatja az alábbi önvallomás, szintén a fent hivatkozott írásából: "Bevallom, legalább: mint generációm ezer másik tipikus zsidó kölyke, zsidó nacionalistának lettem nevelve, sőt, majdhogynem szeparatistának. Minden nyáron két hónapig, gyermekkorom és fiatalságom meghatározó tíz évén át zsidó nyári táborba jártam. Ott minden reggel egy másik ország [Izrael] zászlaja előtt tisztelegtem, színeit viselő egyenruhába öltözve, e másik ország himnuszát énekeltem, nyelvét, népdalait és táncait tanultam, és ráneveltek, hogy Izrael az igazi haza. Az Izraelbe költözés a legnemesebb értéknek számított, és mint oly sok zsidó gyerek a generációmban, két nyarat töltöttem Izraelben egy farmon dolgozva, s fontolgattam a költözést. Sokkal hallgatólagosabban és tudat alatt, ráneveltek saját népemnek a minket elnyomó gójok feletti felsőbbrendűségére. Ráneveltek minket, hogy a nem zsidókra mint megbízhatatlan kívülállókra tekintsünk, kiktől hirtelen gyűlöletrohamok várhatók, kik kevésbé érzékeny, kevésbé intelligens és erkölcsös nép, mint mi. Megtanultuk, hogy sötét múltunk tanulsága az, hogy senkire sem számíthatunk." (59. bekezdés) Ilyen felsőbbrendűségi gőg és megosztási szándék vezérli tehát azokat a befolyásos zsidókat, akik a tömeges bevándorlásért küzdenek. A saját etnikai érdekeik hajtják őket, nem a fehér emberéi. A sajtóban is számíthatunk rá tehát, hogy a zsidók a betolakodókért lobbiznak. A The Guardianból David Aaronovitch (aki zsidó) mondja meg nekünk, hogy "megfelelő intézkedésekkel minden egyes bevándorlót befogadhatnánk... és észre sem vennénk. Villamosmérnököket csinálhatnánk ezekből a komor, ijesztő fiatalemberekből". A fenti európai bevándorlóhelyzetet ismerve kétlem, hogy "észre se vennénk" őket, mint ahogy azt is kétlem, hogy villamosmérnököket lehetne belőlük faragni. Persze Aaronovitch csak nekünk, gójoknak prédikál, nekünk kéne összekeverednünk, Izrael kapcsán az évtizedekkel ezelőtt elüldözött palesztinok visszatérési jogát se támogatja. A zsidó közösség maradjon tiszta. A The Telegraph-ban Emma Barnett (aki szintén zsidó) is lobbizik az határsértőkért. Szerinte az angol nyaralók "csesszék meg", mert túl sokat foglalkoznak nyaralással, nem eleget az idegenek befogadásával. "Ezek valódi emberek, szívvel, családokkal, és mielőtt elfelednénk, emberi jogokkal", írja. Persze a Netanjahu-kormány támogatójaként tavaly nyáron a palesztinok mészárlása ellen nem szólalt fel, az ő családjaik, jogaik nem számítanak, inkább az emiatt gerjedt "antiszemitizmusról" tartotta fontosnak rikácsolni. A The Guardian oldalain egy másik zsidó, Nick Cohen világosít fel minket afelől, hogy ha mi utáljuk a betolakodókat, a Calais-i csatornánál ostromlókat, akkor mi fehérek "magunkat utáljuk". "Mindenek felett, el kell fogadnunk, hogy ha Britannia nem fogad be egy korrekt kvótányi menekültet, illegálisan fognak jönni. Afrika népessége robbanásszerűen növekszik és a közel-keleti háborúk, szektaszerű üldöztetések úgy tűnik, mintha már sose érnének véget. Az emberek menekülnek majd a diktatúra, elnyomás és klímaváltozás elől, mint mindig tették a múltban. Érzelemmel írok, mert a dédszüleim zsidó menekültek voltak a cári Oroszországból, és ha a Cameron-kormány pökhendi, pipogya semmittudói lettek volna Britannia kormányzói a huszadik század elején, a nácik, vagy kommunisták kiirtották volna a családomat és én sosem születek meg. De ez nem csak rólam szól és a milliónyi britről, akiknek ilyen őseik vannak. Az emberek mozognak. Nyughatatlan faj vagyunk. Ha sosem költöztél egy új országba munka miatt, az őseid biztosan azt tették. Menj vissza eléggé a családfádon, az enyémen, vagy akárkién a földön és meglátod, hogy közös őseink bevándorlók voltak. Ha őket utálod, magadat utálod." Tehát "úgyis jönni fognak, hagyjuk hát, hogy elárasszanak minket", mondja, miközben világossá teszi, hogy zsidó érzelmi elfogultsága befolyásolja, hogy szerinte miként kellene az angoloknak a saját nemzetüket igazgatniuk, s mivel a történelemben voltak népvándorlások, fel kell hagynunk azzal, hogy nekünk saját hazánk van. Az ugyanis mindenkié aki oda akar menni. Vicces, hogy pár sorral feljebb arról ír, hogy a határsértők közötti nők külön helyen alszanak, mert nemi erőszaktól félnek, majd értetlenkedik, hogy az angolok miért is nem akarják ezeket az embereket beengedni. Tekintve, hogy egy másik cikkében Izrael 1967-es határait támogatja (ami elkülönítené a zsidókat a palesztinoktól) nem meglepő, hogy nem Izraeltől követeli meg a bevándorlók befogadását, hanem a gójoktól. A zsidóknak ugyanis joguk van más népeket távol tartani saját fajtájuktól. Nekünk, fehéreknek kell csak elfogadnunk, hogy "úgyis jönnek", keveredjünk hát. Beteges talmudi logika kell ahhoz, hogy a sajátunk féltése és óvása saját magunk gyűlöletévé váljon. Nem kell azonban nyugatabbra mennünk ahhoz, hogy zsidókat találjunk akik ugyanezt szajkózzák a magyarok nyelvén. A szokásos médiazsidók kiszámítható módon a magyar érdek helyett az idegen beáramlást támogatják a Népszabadságtól a cionista ATV-n át a zsidó Klubrádióig. Ez a fajta az interneten is aktív, a Kettős Mérce nevű szélsőliberális blog fajtajelleges fejű nagyokosa szerint például: "Ha bedőlsz a menekültezésnek, ha bedőlsz a buzizásnak, azzal a saját sírodat, és ami még rosszabb, az országét ásod meg; amikor gyűlölöd a menekülteket és a buzikat, akikkel még sose beszéltél, sose találkoztál, pedig ugyanolyan emberek ugyanolyan gondokkal, mint a tieid, akkor pontosan a saját elnyomásodat teremted meg. Pontosan azokat az erőket erősíted, akik nem hagyják, hogy a társadalom az egészségügyről, az oktatásról, a jövőnkről beszéljen. Amikor gyűlölsz bárkit is, csupán a politikai hatalom fenntartását támogatod: a rendszer részévé és működtetőjévé válsz." "Mert igen fontos lenne a menekültkérdésről is beszélni, és igen fontos téma a magyarországi homoszexuálisok helyzete is. Nem kell őket szeretni vagy nem szeretni, lényegtelen, személyesen te mit érzel, ha találkozol velük." Ne aggódjunk tehát saját népünk biztonságáért idegen beáramló tömegek miatt, a pár százaléknyi szexuálisan fogyatékos homokos sorsa viszont kell, hogy aggasszon minket, az fontos. Nem maradhat el az sem, hogy a bevándorlás ellenzése "gyűlölet". A nemzetféltés "gyűlölet", a hosszú távon felelősen gondolkodás "gyűlölet". Kíváncsiak lehetünk, vajon az ilyen figurák a saját privát életükre is vonatkoztatják-e ezt a liberális hozzáállást, nyitva tartják-e otthonuk ajtaját és a hívatlanul beosonó éhes cigányt megvendégelik-e, vagy "gyűlölködve" zárják az ajtóikat és csak a megvetett magyarságtól követelik, hogy az vesse ennek alá magát, míg ők a biztonságos otthonaikban fantasztikus humanizmusukkal megelégedve térnek aludni. Hogy az általuk támogatott folyamat évtizedeken belül tönkreteszi a magyar etnikum egyetlen hazáját már nem fogja őket álmukban zavarni. Főleg ha olyan gyökértelen zsidókról van szó akik nem kötődnek ehhez a néphez. A Helsinki Bizottság is mindig megtalálja a módját annak, miként lehet a magyarságot vagy normalitást támadni. Természetesen pár másik másságimádó szervezettel együtt, ők is lobbiznak a betolakodókért: "A bevándorlás a magyar gazdaság és a társadalom számára hasznos. E nélkül nem lehetnének ma segítségünkre ukrán vagy erdélyi orvosok, német vállalkozók, nem lehetnénk büszkék vietnami származású magyar sakkvilágbajnokunkra, nem élvezhetnénk a világkonyha örömeit és nem működhetnének sikerrel a koreai vagy indiai multinacionális vállalatok sem Magyarországon." "Magyarországot egyáltalán nem „fenyegeti”, hogy kulturálisan eltérő bevándorlók jelentős számban jelennének meg itt. A lakosság kevesebb mint 2%-át kitevő, 140.000 bevándorló háromnegyede valamely európai országból érkezett: román, német, szlovák, ukrán állampolgár. Jelentős részük szorosan kötődik Magyarországhoz származása, anyanyelve, családja miatt. A legtöbb nem európai bevándorló a Távol-Keletről érkezett, az ő gyermekeik is többnyire már anyanyelvükként beszélik a magyart. Ilyen ütemű bevándorlás mellett évszázadoknak (!) kellene eltelnie ahhoz, hogy Magyarországon számottevő olyan bevándorló közösség éljen, amely szokásaiban, vallásában, stb. jelentősen különbözik az egyébként önmagában is sokszínű magyarságtól." A szokásos gusztustalan módon a csonkaországba dolgozni jövő, trianoni határokon kívüli magyarokat és fehér, európai németeket hozzák fel példának a másságimádó szervezetek, mintha ők összehasonlíthatók lennének arabokkal, négerekkel. Van valami talmudi perverzitás abban, hogy magyarok és fehérek eredményeit emlegetve követelik hazánktól a magyarok felhígítását idegenekkel. Ha igaz is lenne, hogy évszázadokig tart ez az átváltozás, ez azt jelenti, hogy még a másságimádó lobbisták is elismerik ennek veszélyét. Pár évszázad egy nemzet életében nem sok. Az 1848-as szabadságharcnak lassan kétszázadik évfordulója közeleg, ha akkor elkezdjük azt, amit a másságimádók akarnak, ma nem lenne magyarság. Jellemző az önző szélsőliberálisokra, hogy - szerintük - ha ez az átváltozás nem a mi életünkben történik, hanem majd ükunokáink korában, akkor nekünk ez nem is kéne, hogy baj legyen. Ezzel tulajdonképpen azt mondva, hogy "a magyarság mint fajta és kultúra megszűnik majd létezni, helyét átveszi egy idegen faj, de ezt mi már úgyse éljük meg, mit számít?" Márpedig az afrikai feketék száma növekszik, a Közel-Keleten pedig még előreláthatóan sokáig lesznek konfliktusok, így ha megnyitnánk előttük a kapuinkat, ez a beáramlás sose érne véget. Nekünk viszont idegen, alacsonyabb civilizációs szintű, bűnözésre hajlamosabb idegenek jóléte helyett az kell fontos legyen, hogy ükunokáink is magyar Magyarországon éljenek, őseink csodálatos magyar hagyatékában. Nincs jogunk az ő örökségüket elpusztítani csak azért, hogy tőlünk teljesen független idegen tömegeknek ma jó legyen az élet a mi leszármazottaink rovására. Ha az idegenimádók nem is kötődnek a magyar értékekhez, hanem valami naiv, délibábos, univerzális "humanizmus" az, ami nekik fontos, nekünk a magyar hagyaték szent. De honnan is ismerős ez a "nem fog semmi sem változni" szöveg? Az amerikai fehérekre végzetes hanyatlást hozó 1965-ös (súlyos zsidó nyomásra született) liberális bevándorlási törvényt támogató szenátor, Edward Kennedy azt mondta: "városainkat nem fogja milliónyi bevándorló elárasztani... Másodsorban, az ország etnikai összetétele nem lesz felborítva". Akkor a fehérek a népesség 91%-át tették ki, ma már ez 63%, 2043-ra pedig kisebbségbe kerülnek. Erről ennyit. Természetes, hogy ez a "humanizmus" mögé bújtatott kényszerített keveredés a fehér ember sorvadásához, arányszámának csökkenéséhez, saját, immár kevert fajú hazájában érdekérvényesítő képességének gyengüléséhez vezet, végül kisebbségi sorsot és pusztulást hoz. Sok példa van rá, hogy a saját faji/nemzeti érdeke csorbul a fehér embernek, mikor idegenekhez kell igazodnia, mikor bizonyos környékekre be se léphet már, mikor idegen csoportok terrorizálják, mikor pár évtizeden belül több országban is kisebbségbe kerül. Az ENSZ így határozza meg a népirtást: A jelenlegi egyezményben, a népirtás a következő, egy etnikai, faji, vallási csoport teljes vagy részleges pusztulásának szándékával elkövetett cselekedeteket jelenti, mint: (a) A csoport tagjainak megölése; (b) A csoport tagjainak komoly testi vagy szellemi sérülésének okozása; (c) A csoportra olyan szándékos életkörülmények okozása, melyek annak a részleges vagy teljes pusztulásához vezetnek; (d) A csoport születésszámának csökkenésére hozott intézkedések; (e) A csoport gyerekeinek másik csoportba helyezése Az idézett "humanista" szervezetek bevándorlópropaganda-kiadványa is elismeri, hogy idővel "számottevő" olyan bevándorló közösség lenne Magyarországon, mely megváltoztatja majd annak jellegét. Ez mindenképpen "részleges vagy teljes" pusztulásunkhoz vezet, melyet komolyan kell venni annak tükrében, hogy több ország őshonos lakosságát fenyegeti még a mi életünkben kisebbségi sors pont emiatt a folyamat miatt, melyet ránk akarnának erőltetni. Természetesen ez az átváltozási folyamat nem tart "évszázadokig". A fenti, több európai ország hivatalos adatait bemutató összeállításból kiderül, hogy ez az idegen bevándorlás pár évtized alatt vezetett oda, amit ma látunk. A No-Go Zónák szaporodnak, szervezett arab csoportok Anglia-szerte ezer és ezer fehér gyereket zsákmányolnak ki, erőszakolnak meg (teszik ezt mindenhol, ahová betették lábukat, lásd a fenti adatokat), a nyílt utcán fejeznek le fehéreket, ezernyi autót és városrészeket gyújtanak fel törzsi dühükben, agresszivitásukról panaszkodó filmest ölnek meg a nyílt utcán, és a sor hosszasan folytatható, íme egy szerény videoösszeállítás a "sokszínűséggel gazdagított Európa" mindennapjairól. Tartsuk tehát szem előtt: mindez egy emberöltő alatt következett be Nyugaton. Aki gyerek volt pár évtizede, mikor ez a multikulturális folyamat elkezdődött Európa-szerte, annak gyerekei már kisebbség lesznek az iskolában, a városukban, unokái pedig az országban is. Egyetlen emberi élet alatt iszonyatos pusztításhoz vezet ez a gyilkos folyamat, nem kellenek évszázadok se. Majd mialatt demográfiailag sorvad és lecserélődik a fehér ember saját ősi szülőföldjén, addig a multikulturalizmus napi szinten megmérgezi a kultúrát, közérzetet, alapvető életminőséget. Az egyébként liberális Harvard Egyetem egy átfogó kutatása kimutatja, hogy ez a "sokszínűség" sérti a polgári életet. Minél "sokszínűbb" egy közösség, annál inkább elhidegülnek egymástól az emberek, kevésbé hajlamosak a közösség érdekeit nézni, önzetlenül segíteni, kevésbé bíznak egymásban és tulajdonképpen minden, ami jó egy közösségben, itt gyengül és szétfoszlik. A világkonyhát felhozni érvként a bevándorlás támogatására pedig nevetséges (persze mást nem is tudnak), össze lehet vetni a fentebb szerényen bemutatott problémákkal. Európa eredendően sokszínű természeténél fogva; a sokféle gasztronómia, nyelv, népviselet, tánc, zene, építészet, folklór, arctípus, mediterrán, germán, szláv, balti, skandináv, sok természetes hajszín, sötét, göndör hajú olasztól a hófehér bőrű szőke izlandiig, sokféle jelleg és alkat jellemzi fehér fajtánkat. Nekünk magyaroknak is számos népviseletünk van, a székelytől a sárköziig, sajátos zenei régiók, különböző tájszólások, helyi szokások, hangszerek, ételek, italok, dalok, táncok, mesék, motívumok... Egy életet vesz igénybe mindezt alaposan felfedezni. Nincs szükségünk négerekre a sokszínűségért, sőt pár generáción belül a keveredés pont a fehér faj sokszínűségét ölné ki, lecserélve mindazt egy sötét masszává. Aki mindenképp idegen fajtákkal akar összekeverni minket, akinek a másik "sokszínűség" kell, annak valójában a kevesebb fehér ember kell. Ha annyira rasszistákat akar találni, kezdje magával. Meg kell említeni azt is, hogy már megyétől függően így is kb. 4-34%-nyi azon cigányok száma, akik "szokásaikban jelentősen különböznek" a magyarságtól, ha erre még hozzáadnánk tömeges arab, néger bevándorlókat nyugati mintára, figyelembe véve a mi jelenleg alacsony és az ők magas születésszámát, pár évtizeden belül súlyosan és visszafordíthatatlanul megváltoztatná mindez a magyarság arculatát, jövőjét. A KSH számításai szerint 2080-ra 7 millióan leszünk csak (ha a folyamatok nem változnak), melynek jelentős része cigány lesz, és ha a másságimádókon múlik, egy másik jelentős része meg arab/néger, mint nyugatabbra. Erkölcsi kötelességünk ennek még a kapuk nyitásakor megálljt parancsolni, hogy egy ilyen katasztrófa ne következhessen be. Egy ilyen lefelé ágazó demográfiai helyzetben ugyanis idegenek beengedése nemzetárulás. A magyar érdek több magyar gyerek születése, nem beilleszthetetlen idegen tömegekkel a magyarság arányát még alacsonyabbra nyomni a már így is rengeteg cigány között.A fehér európai civilizáció és ember iránt évezredes megvetéssel lévő zsidók fehérellenes aktivizmusa tehát nem új. Mint Charles Silberman könyvében írta, a zsidók képesek félretenni személyes érzéseiket (jelen esetben, hogy nem rajonganak ők sem az arabokért, négerekért) és támogatnak olyan dolgokat amik a zsidó közösséget segítik, és mint szintén idézve lett az említett cikkben, a zsidók akkor érzik magukat biztonságos pozícióban, ha a befogadó nemzet kevert és nincs fehér nemzeti egység, vagy öntudat. Kisegítik ezen ellenséges zsidókat a morálisan kificamodott fehér etnomazochisták, akik mámoros önelégültséggel nézik Európa haláltusáját. Megtanulták ugyanis, hogy a fehér ember lecserélhető, a fehér ember sorsáért aggódni pedig "rasszista" dolog. Egy ilyen fehérellenes mentalitást termelt ki az elmúlt évtizedek zsidó légköre (politikai, akadémiai, kulturális befolyásuk révén). Bármilyen agresszívan is próbálnak minket morálisan manipulálni, rászoruló gyerekek és nők megsegítésére kihegyezni a kérdést, nekünk, nemzetünkért felelős magyaroknak a fentiek tükrében világos kell legyen: hazánk, nemzetünk és fajtánk védelme a biztos etnikai katasztrófától erkölcsileg vállalható és teljes mértékben legitim. Hazafias kötelesség. "Nők és gyerekek" Olaszországban Amíg a jelenleg erőteljes pozíciót betöltő, ellenséges, nyugati világon ülő zsidó politikai/gazdasági/kulturális/médiabeli elitet le nem taszítja a fehér ember abból a pozícióból, ez a probléma újra és újra elő fog jönni, mint ahogy folyton elő is jött, amerre zsidók megfelelő számban megfordultak a világon. Az elmúlt több ezer év különböző korszakai, különböző fajtájú népei, kultúrái között, a zsidó mindenhova ugyanazt a hatalomra törekvést, és az ebből adódó bomlasztást, romlást hozta magával, mert a zsidó jellem nem változik - így a rá adott reakció sem változik. A kérdés csak az, hogy van-e még a fehér emberben annyi gerinc, becsület és élni akarás, hogy a legfőbb ellenséget felismerve sikeresen lerázza azt magáról - ezúttal végleg. Vagy megalázva, mindenféle degenerált, deviáns, beteg eszmék és minket legyilkoló, gyerekeinket, asszonyainkat tömegesen erőszakoló hordák által kivérezve fekszünk hanyatt, önként várva a lassú véget. A saját szülőföldjeinkről, népünk, fajtánk védelméről van szó. Nem távoli gyarmatokért folyik e harc, ha a saját egyetlen életterünket hagyjuk, hogy felforgassák, minket túlszaporodjanak és idővel kisebbségi sorba szorítsanak idegenek egy pszichopatikus, hatalommal rendelkező idegen csoport aknamunkája miatt, nekünk, mint nemzetnek végünk. Trianonban már kaptunk egy súlyos sebet, nekünk most az kell fontos legyen, hogy a magyar etnikai/kulturális egységet megóvjuk és erősítsük (idővel pedig a trianoni problémát lehetőleg orvosoljuk). Az ég óvjon meg minket attól, hogy a szétszabdalt nemzetünk, nagyszámú deviáns cigányság, befolyásos, ellenséges zsidóság és magyar kivándorlás mellett még harmadik világbeli tömegekkel is le legyünk terhelve. A nemzetvédelem mindennek tükrében tehát erkölcsös hozzáállás. Hátrálnunk nincs hova, ez az egy hazánk van. Csonthegyi Szilárd (Kuruc.info)

Kapcsolódó: Fehérritkítással a sokszínűség felé - egy zsidó program margójára 
Forrás: https://kuruc.info/r/9/146781/


Ezt kell megóvnunk


A rochdale-i sokszínűség


"Nők és gyerekek" Olaszországban


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése