2017. július 11., kedd

Tudatmanipulációs technológiákTudatmanipulációs technológiák
Tudatmanipulációs technológiák a a hadviselésben


Lehetséges-e egy adott személy agyába távolról olyan jelet továbbítani, mely sajátlagos, érthető hangeffektusok vagy más típusú információ érzékletét idézi elő? Lehetséges-e hangrezgést oly módon átsugározni, hogy a célszemély valóban hallja “a hangot a fejében”, míg rajta kívül senki sem észleli azt? Lehetséges-e egy adott személy érzelmeit távolról ható elektromágneses eszközök révén megváltoztatni?
tudatmanuipulációs
A válasz valamennyi kérdésre – Igen!
A tudomány jelenlegi fejlettségi állapota még a legderűlátóbb előrejelzéseket is messze túlszárnyalta: a lehetőségek itt állnak előttünk. A katonai szakirodalomban fellelhető információk szerint mindez valóban lehetséges. Egy sor kísérlet, szabadalom és független kutatás igazolja, hogy ez a technológia ma már nem pusztán a képzeletben létezik.
A technológiák kivitelezhetőségét nem csupán laboratóriumi körülmények között demonstrálták, az eljárásokat terepen is tesztelték.
Az Öbölháború esetében mindig is gyanítható volt, hogy az irakiak nem pusztán a súlyos bombázások miatt tették le tömegesen a fegyvert, hanem mert az amerikai hadsereg az iraki fegyveres erőket nem-halálos fegyverekkel is célba vette, melyek a katonákban félelmet, vagy még ennél is rosszabbat idéztek elő. Kutatások olyan beszámolókat fedtek fel, melyek eme sejtéseket cáfolhatatlan ténnyé formálták.
Az ‘Öböl Hangja’ a Koránból vett imák és kedvező bánásmódban részesített iraki hadifoglyok vallomásainak közvetítésén kívül egy új, néma pszichológiai eljárás révén naponta pontos információkat sugárzott, meghatározva a harci egységeket, melyeket épp bombázni készült. A pszichológiai terror a katonák elméjében heves félelemkeltő gondolatokat indukált…” 
/UTV News Bureau, Ltd. ” A Psy-Ops Bonanza Ont he desert.” 1991./
Ha jól meggondoljuk, mindez nagyon is ésszerűnek tűnik, kivált, ha tekintetbe vesszük az információkat, melyek egyre növekvő mértékben szivárognak ki az agykontroll fegyverekről.
A foglyul ejtett és dezertáló iraki katonák szerint azonban, a legkétségbeejtőbb és legnagyobb mértékben demoralizáló művelet az új high-tech típusú tudatalatti üzeneteket sugárzó, ultra-nagy frekvenciájú ‘Néma Hangok’ vagy ‘Néma Tudatalatti Üzenetek’ néven emlegetett technológia bevetése volt.”
/ITV News Bureau, Lted, “High Tech Psychological Warfare Arrives in The Middle East.” 1991/
Az új eljárások alkalmazása jóval túlment a félelemkeltő gondolatok befecskendezésén, s lehet, hogy sokkal erősebb, más tüneteket kiváltó jelgenerátorokat is bevetettek, melyek hatásait a külvilág olyan szimptómákként mint fejfájás, orrvérzés, tájékozódási-zavar, émelygés figyelhette meg. A nem-halálos fegyverek segítségével valamennyit lehetséges előidézni.
A technológia kifejlesztése könnyen nyomon kísérhető irányvonalat követett, melynek kezdetei az 1960-as évekre, a hidegháború idejére nyúlnak vissza. 1961-ben Dr. Allen Frey azt írta:
Adataink mind ezidáig arra engednek következtetni, hogy az emberi hallórendszer a rádiófrekvencia (RF) spektrumának legalább egy részében reagál az elektromágneses energiasugárzásra. A reakció ráadásul azonnali, s alacsony teljesítménysűrűségnél, a jóval a biológiai károsodást okozó sűrűség alatt jelentkezik”.
/Frey, Allan H. “Audiotory System Response to Radio Frequency Energy.” Aerospace Medicine, Dec. 1961. Vol 32./
Ez a megfigyelés messzire mutató, szerteágazó következményekkel járt, mivel azt jelentette, hogy bizonyos tartományokban az RF hanghatást hozhat létre az emberi elmében olyan energiakoncentrációs szinteken, melyeket eddig jelentéktelenül kicsinek tekintettek.
Később ugyanebben az évben Dr. Puharich megkapta a szabadalmat arra az eljárásra, melynek leírása a következőket is magában foglalta:
Jelen találmány a kiegészítőleges, hallás útján történő kommunikáció számára hivatott eszközöket biztosítani, alkalmazható például a hallás javítására, közelebbről meghatározva pedig olyan új és továbbfejlesztett eszközökre vonatkozik, melyek a hangjeleknek a felhasználó dentális struktúráján, illetve arcideg-rendszerén keresztül történő átvitele révén segíti a kiegészítőleges, hallás útján történő kommunikációt.”
/US Patent 1961 aug. 8./
1962-re Dr Allan Frey is számottevő előrehaladást ért el munkájában, s ekkor már képes volt távolról, pulzált (modulált) rádióadó alkalmazásával az alanyban hangeffektusokat kelteni.
Rendkívül kis-átlagteljesítmény-sűrűségű elektromágneses energia alkalmazása révén a hangeffektus mind egészséges egyéneknél, mind pedig teljes halláskárosultaknál kiváltódott. A hatást az antennától 100-200 méter távolságban is sikerült előidézni, méghozzá rögtön az adó bekapcsolásának pillanatában.A hatás távolról történő kiváltódása a vivőfrekvencia és a moduláció rendeltetése.” 
Kattints a képre a teljes mérethez!
E kutatás során történtek az első próbálkozások arra vonatkozólag, hogy a rádióállomáshoz hasonlóan az emberi elmére is rá lehessen hangolódni.
1989-re a tudomány a modulált jel hordozóhullámon való egyesítésével egy következő nagy lépést tett előre, ami lényegében a hang hatékonyabb továbbítását biztosította:
Hangeffektus váltódik ki  a személy elméjében, ha a fejet mikrohullámú sugárzásnak tesszük ki a 100-10 000 megahertz tartományban, melyeket egy sajátlagos hullámformával modulálunk.”
A hadsereg kutatásokkal és találmányokkal kapcsolatos igényei azonban sorban a felszínre bukkantak. A gyakorlatból már-már köztudottá vált, hogy a szabadalmakat a kormány visszatartja, a hadsereg pedig saját használatra lefoglalja.
Amikor e rendkívül értékes szellemi tulajdont képező találmányokat úgymond kisajátították, a feltalálók előtt két választási lehetőség állott:
Vagy hajlandók voltak a kormánynak dolgozni, vagy nem folytathatták kutatásaikat, sőt, nemzetbiztonsági érdekekre hivatkozva a kabinet azt is megtiltotta, hogy akár szót ejtsenek róla. Az együttműködést visszautasító tudósok gyakorlatilag búcsút mondhattak kutatásaiknak.
Rejtélyek szigeteA tudatbefolyásolás jelenlegi gyakorlataA gyakorlati alkalmazás szempontjából tudatbefolyásoló agykontrollnak azokat a módszereket tekinthetjük, amelyeket a célszemély tudása és hozzájárulása nélkül rejtve alkalmaznak azért, hogy magatartását megváltoztassák.
Erre sor kerülhet olyan helyeken, mint a célszemély otthona, és eddig leginkább a sajátjának tartott észbeli, lelki tevékenysége, agyműködésének egésze.
tudatbefolyásolás
Mindez megkülönbözteti az agykontrollal végrehajtott bűnözést a  szokásosnak és jogszerűnek tekinthető társadalmi behatástól. A normális szexuális kapcsolatot is bűncselekménnyé alakítja át az önkéntesség helyébe lépő erőszak. A tudatbefolyásolás egyik formája, amikor működtetői a nyilvánosság tereit használják a célszemély zaklatására.
Ilyen lehet az utca, az Internet, az elektronikus és a nyomtatott tömegtájékoztatás. Az irányítóknak a látókörébe kerülhet találomra is egy személy. Ez akkor alakul át agykontrollá, amikor megfigyelése rendszeressé válik, és zaklatását kombinálják a személyes információk megszerzésével.
A cél tehát totális megfigyelés alá helyezni egy személyt, és az így szerzett információkat felhasználni tudatának és magatartásának a befolyásolására. A megfigyelési eszközök a telefon lehallgatástól, a lakásokba, valamint az autókba elhelyezett audiovizuális “poloskáktól”, és az Internet ellenőrzésétől, egészen a legfejlettebb műbolygós megfigyelésig, a szuperérzékeny elektromágneses érzékelő rendszerek komputeres elemzéséig terjednek, beleértve az implantátumoknak az emberek testébe való – hozzájárulásuk nélkül történő - beültetéséig.
A célszemély ingerléséhez felhasználják a zaklató telefonhívásokat, az utcai megfigyelést, híresztelések terjesztését, az elektromos megvilágítás manipulálását, az Internet üzenetek zavarását, a mikrohullámú eszközök és az akusztikus fegyverek bevetését, az elektronikus és nyomtatott tömegtájékoztatásban elhelyezett üzeneteket, hangok továbbítását, amit csak a célszemély hall, továbbá az agyműködés közvetlen stimulációját.
Más agykontroll módszerek a hipnózist és a drogokat használják az emberek befolyásolására. Mindezek a módszerek azonban abban megegyeznek, hogy valamennyien veszélyt és fenyegetést jelentenek az adott személy idegrendszerére. Az agykontroll az uralom eszköze és így e technológia elsődlegesen azért került kifejlesztésre, mert alkalmas eszköz a hatalom gyakorlására. A társadalom nyilvánosságától elzárva dollár milliárdokat költöttek és költenek a mai napig e technológiának a kifejlesztésére és tökéletesítésére.
Más csúcstechnológiákhoz hasonlóan, amikor létrejön, elkezd tömegessé, olcsóbbá válni, és ennek megfelelően terjedni. Ma már nem csak állami szervezetek rendelkeznek e technológiával, hanem a különböző magánirányítás alatt álló, rendszerint bűnözői csoportok is. Egyes katonai szakértők egyenesen az atombomba feltalálásához hasonlítják veszélyességben és jelentőségben a már rendelkezésre álló mikrohullámú tömegbefolyásolási fegyvereket. Ilyen fegyverek tekintetében is folyik a versengés annak ellenére, hogy a hidegháború már véget ért.
De ezek a fegyverek az adott ország saját lakói ellen is bevethetőek, kipróbálhatóak és alkalmazhatóak. Ennyiben még az atombombánál is fenyegetőbb veszélyt jelentenek, mert az atomfegyverek belföldön az adott ország saját lakossága ellen nem alkalmazhatóak. Ezzel szemben az agykontroll fegyverek titokban és minden ellenőrzés nélkül bevethetőek.
A valódi motívumokat természetesen nem szabad összetéveszteni a dezinformációs célból megadott hivatalos magyarázatokkal. Ma az elsődleges érv a terroristák és a terrorizmus elleni harc, valamint a pedofil, és más bűnöző elemek felderítése és megfékezése. Ha az agykontroll technológiát fegyvernek tekintjük, akkor szem előtt kell tartani, hogy ez elsősorban a belföldi lakosság ellen irányuló fegyver, mert rejtetten alkalmazható, nem kell vele szükségszerűen az életet kioltani, elégséges, ha sikerül vele biorobottá átalakítani a szabad polgárokat és így ellenőrzés alatt tartani őket.
Kattints a képre a teljes mérethez!
Az emberek túlnyomó többsége ma is úgy gondolja, hogy még nem áll a kormányzatok rendelkezésére az a lehetőség, hogy az agykontrollt tömeges méretekben is alkalmazzák. Továbbá azt sem tudják elképzelni, hogylétezhetnek olyan hatalmi csoportok, amelyek morálisan erre készek, és jogilag is megvan rá a lehetőségük. Az átlagembernek nehéz felfognia, hogy léteznek olyan emberek, akik kivételezett pénzügyi és vagyoni helyzetüket hatalmuk korlátlan növelésére akarják felhasználni, és akadnak olyanok is, akik a korlátlan gazdagodás és hatalom eme megszállottait készek az etikai korlátok félretételével kiszolgálni.
Az agykontroll eszközei alkalmasak a másik ember zaklatására, sőt kínzására. E technológia privilégiumával rendelkezők egyelőre abban bíznak, hogy tevékenységük titokban marad, mert a szenvedő alanyok nem tudják őket leleplezni és jogi eszközökkel felelősségre vonni. Ha az emberek egy csoportja titokban, központi irányítással és szervezett módon hajthatja végre saját stratégiáját és taktikáját, akkor azt valóságos összeesküvés létező gyakorlatának, nem pedig valamiféle képzelgésnek, fantáziadús spekulációnak, azaz divatos szóval “összeesküvési elmélet”-nek kell tekinteni.
Az agykontroll használóinak a stratégiáját úgy érthetjük meg jobban, ha közelebbről szemügyre vesszük, hogy milyen célokra lehet ezt a fegyvert használni, és ezért milyen motívumok vezérlik alkalmazóit. Ezeket a motívumokat Allen Barker gyűjtötte össze és 2001. június 13-án tette közzé az Interneten. (http://www.datafilter.com/mc/mindControlMotives.html)
A továbbiakban Barker felsorolását - a lényeget nem érintő rövidítésekkel – ismertetjük.
Az egyik lehetséges motívum a belföldi hadviselés az adott ország saját lakossága ellen. A COINTELPRO az FBI “counterintelligence program”célja az volt, hogy semlegesítse a politikai másként gondolkodókat. Az FBI fennállása során végzett titkos műveleteket, de az 1956-tól 1971-ig tartó COINTELPRO legfőképpen a radikális politikai szervezetek ellen irányult. Az agykontroll programok szempontjából lényeges, hogy a COINTELPRO nem külföldi kémek, hanem amerikai állampolgárok ellen irányul.
Frank Donner 1980-ban megjelent Age of Surveillance” (A megfigyelés korszaka) című könyvében kifejti, hogy a titkos megfigyelés és zaklatás a közhatalom gyakorlásának egyik ki nem mondott formájává fejlődött az Egyesült Államokban. A legmodernebb megfigyelési technikák tehát a kormányzás részévé váltak.
Itt az a lényeges, hogy azok az államilag finanszírozott hatósági szervek, amelyek ezeket a technikákat működtetik, nincsenek ráutalva arra, hogy bárkit is meggyanúsítsanak, vagy megvádoljanak bűncselekmény elkövetésével. Nem kell senkit elítélni ahhoz, hogy megbüntethessék. Ha pedig fél a kormányzat, akkor még arra sincs szüksége, hogy akár csak a gyanú árnyéka felmerüljön.
Elég, ha valakiről feltételezi, hogy módjában van valamit elkövetnie, ami esetleg sértheti az állam, illetve az államot irányító uralkodó elit érdekeit. Ezért az ilyen programok elsősorban a potenciális vezetők, a társadalom számára vészjelzéseket leadó közéleti személyek, vagy egyszerű állampolgárok ellen irányulnak. Az elektronikus tudatbefolyásolás használatának második motívuma lehet a hagyományos hírszerzés és kémkedés modernizálása. A távirányítású tudatolvasás megnyitja a lehetőséget tudósok gondolatainak is a rögzítésére.
Ezt a technológiát nem csak ellenséges államok tudósaival szemben lehet felhasználni, de az adott állam saját állampolgáraival szemben is. Ez kevésbé kockázatos, mivel kisebb a lelepleződés veszélye. Ily módon jogellenesen meg lehet szerezni mások szellemi termékeit, találmányait és kiválóan alkalmas a pénzügyi és ipari kémkedésre is. Még művészeket, írókat is sebezhetővé tesz ez a technika, mert úgy lehet plagizálni őket, ellopva ötleteiket, hogy nem tudnak ellene védekezni.
Alkotóművésznek, de bankárnak és brókernek is ugyanaz az érdeke, mint a feltaláló mérnöknek és az alkotó tudósnak, azaz védekezniük kell a velük szemben alkalmazható, és a beleegyezésük nélkül működtetett, agykontroll-ellenőrzés ellen. Egy harmadik motívum lehet az agykontroll felhasználására a lakosság különböző szempontok szerinti statisztikai csoportosítása. Ez azokkal a mit sem sejtő polgárokkal szemben a leghatékonyabb, akik nem tudják, hogy megfigyelés alatt állnak. De olyanokkal szemben is alkalmazható, akik már tudnak erről.
Kattints a képre a teljes mérethez!
Ez ahhoz hasonlít, mintha egy azonnali közvélemény kutatást, vagy szavazást tartanának, megtudakolva a lakosság kiválasztott célcsoportjának a véleményét úgy, hogy az ahhoz tartozók legtitkosabb gondolatait is ki tudják fürkészni. A közvéleménykutatás a választások befolyásolásának fontos eszköze a formális demokráciában. Meghatározott számú ember tudatának a kifürkészéséből sok millió lakosra érvényes trendekre lehet következtetni. Már a kereskedelmi reklámozásban is
bebizonyosodott, hogy bizonyos demográfiai csoportoknak a befolyásolása meghatározhatja e csoportok a vásárlási szokásait. Ezekkel a tudatbefolyási technikákkal ma már a politikai eszméket és a politikusokat is ugyanúgy el lehet adni, mint bármely más árucikket.
Egy negyedik motívum lehet az, hogy ezekkel a technikákkal eredményesebben lehet a gyanúsított személyeket kihallgatni. Itt ugyanis nem csak arra figyelnek, amit az illető szavakban megfogalmaz és kimond, hanem közvetlenül be lehet hatolni az agyműködésébe, és el lehet olvasni elektromágneses technológiával a gondolatait. Ily módon ki lehet belőle szedni titkos számítógépes kódokat, fel lehet tárni olyan eseményeket az életében, amellyel zsarolható, és természetesen a nemzetbiztonságot érintő, valamint a kereskedelmi célú titkokat is ki lehet belőle szedni.
Ötödik motívum lehet az úgynevezett “bomb damage assessment” – BDA (“A bombakárokozás felmérése”) felhasználása a pszichológiai fegyverekkel végzett műveleteknél. A BDA lehetővé teszi, hogy felmérjék melyik bomba talált célba, milyen mértékű kárt okozott. Az így nyert információ felhasználásával a következő bombázást még hatékonyabbá lehet tenni.
Noam Chomsky, a neves amerikai társadalomtudós, régóta hangsúlyozza, hogy a formálisan “demokratikus” kormányzatok már régóta ahhoz hasonlóan használják a propagandát, ahogyan a totális kormányzatok használták céljaik elérésére az erőszakot. Ezért a társadalom felett álló, tőle elkülönülő uralkodó rétegnek nagyon fontos tudnia, hogy “propaganda-bombái” milyen mértékben hatottak a tömegek tudatára. A lakosságon – a tudomása és hozzájárulása nélkül – végzett tudatellenőrző felmérések a hatalomgyakorláshoz szükség politikai visszakapcsolást biztosíthatják.
Egy hatodik motívum lehet az agykontroll alkalmazására bizonyos alkalmazók hajlama a szadizmusra, és a mások intim tevékenységének a megfigyelésével történő perverz kielégülésre. A tudatbefolyás alá került személyeket az agykontroll irányítója a nap 24 órájában gyötörheti.
Hetedik motívum lehet annak a technológiának az elfojtása, amelyet nem tudnak az ellenőrzésük alá vonni. Valaki úgy lehet a legjobb, hogy vagy kiemelkedik minden versenytársa közül, vagy pedig úgy, hogy valamennyit visszaszorítja, ha kell tisztességtelen eszközökkel is.
A nyilvánosság ellenőrzése alatt nem álló, akár állami, akár nem állami titkos szervezetek, ha valamilyen technológia nem áll a rendelkezésükre, akkor azt illegálisan is megszerzik, és az eredeti feltalálót, vagy kifejlesztőt elkezdik zaklatni azért, hogy egyedül ők rendelkezzenek vele és csak ők fejleszthessék tovább. Ha közvetlenül nem érdekeltek az új technológiában, akkor is hajlamosak annak az elfojtására, mert kifejlesztése esetleg a fennálló status quot felborítja.
Nyolcadik felhasználási mód lehet, hogy milliárdosok saját kiszolgáló személyzetüket szerelik fel ezekkel a tudatmódosító és befolyásoló eszközökkel. Ez lehetővé teszi olyan magánszolgálatban álló zsoldos csapatok felbérelését, akik az adott megbízó kívánságainak megfelelően zaklatják áldozataikat és ellenőrzik életének legrejtettebb vonatkozásait is illetéktelenül továbbadva a családi és üzleti titkokat.
Kilencedik felhasználási mód lehet az, amit “felosztott koncentrációs táboroknak” (“distributed concentration camps”) neveznek. A szövetségi kormány már elkészített olyan terveket, amelyek szükségállapot idején lehetővé teszik meghatározott listákon szereplő
személyek gyors internálását gyűjtőtáborokba. A tudatmódosító és ellenőrző technológiák további fejlesztésével már nem lesz szükség az ellenőrzés alá vont személyek összegyűjtésére, elegendő lesz az is, ha őket elektronikus eszközökkel megfigyelés alá helyezik.
Ebben az esetben, ebben az “elektronikus börtönben” gyakorlatilag ugyanolyan szoros megfigyelés alatt állnának, mint a gyűjtőtáborokban.
A tudatbefolyásoló technika tizedik felhasználási módja lehet fontos vezető személyek ellenőrzés alá vétele. Logikusan lehet feltételezni, hogy a világ döntési helyzetben lévő személyeinek ez az ellenőrzése e technológia kifejlesztőinek és alkalmazóinak a legfontosabb célja. A politikai vezetésre kiszemelt személy programozása elkezdődhet kisgyermekkorban, és iskolázását, valamint kapcsolatrendszerét tudatosan úgy irányítják az ezzel megbízott háttérerők, hogy megfelelő időpontban a megfelelő pozícióba kerüljön.
Kifinomult technikákkal az így végzett befolyásolást rejtve lehet tartani, de ha az illető gyanút fogna, hogy kontroll alatt áll, akkor is engedelmes marad, mert már oly sok mindent tudnak róla, hogy zsarolható eszközzé vált. Már a közvélemény is sokat hallott a programozott bérgyilkosról és könyvek jelentek meg a “Manchurian candidate”-ről. Hasonlóan ismertek a szexuális zsarolást célzó műveletek, és erre a célra is alkalmazták az agykontroll áldozatait.
Tizenegyedik motívum lehet az agykontroll alkalmazására, hogy a segítségével zárt csoportokba, például egy vallási szektába hatoljanak be. Ez elősegítheti, hogy az általuk kiválasztott személy kerüljön a csoport élére, és a segítségével tartsák szoros megfigyelés alatt a célcsoportot.
További motívum lehet bizonyos csoportok népszaporulatának a befolyásolása. A demográfiai befolyásolás célpontja lehet egy faji, vallási, vagy szociális csoport. A kitűzött ismérvek alapján a hosszú időn át tudatbefolyásolás alatt élő egyén nem képes szabadon dönteni. Kényszer hatására hoznak, vagy nem hoznak világra utódokat, és gyermekeiket is szüleik hozzájárulása nélkül ellenőrzés alá vonhatják. Az a szülő, aki tudja is, hogy agykontroll alatt áll, még inkább óvatos hogy gyermekét is ilyen sors vállalására kényszerítse.
Kattints a képre a teljes mérethez!
Tizenharmadik motívumként jöhet számításba az agykontroll áldozatok kezelése. Jövedelmező üzlet lehet az orvosok és a gyógyszer vállalatok számára. Ha el tudják az agykontroll áldozataival hitetni, hogy ideg- és elmebetegségben szenvednek, akkor hosszú időn át jelentős mennyiségű gyógyszert szedethetnek velük és más költséges kezelésben részesíthetik őket. Sajnos lehetséges, hogy lelkiismeretlen személyek mások szenvedéseiből csináljanak maguknak nagy anyagi hasznot.
Tizennegyedik motívumként figyelembe vehetjük azt az igényt, hogy agykontroll segítségével kiszámítsák a célszemély magatartását, és a nemkívánatos akcióit megelőzzék. A folyamatban lévő kísérletek célja előre látni a magatartást, még mielőtt az bekövetkezik.
Azonban még hatékonyabbá kell tenni az agykontroll útján történő megfigyelést. Már ma is megszegik egyes személyek emberi jogait csupán azért, mert valaki úgy véli, hogy esetleg majd valamit el fognak követni. Ezek a megelőzést célzó megfontolások azonban tudományosan nem megalapozottak, ugyanakkor nem kizárható, hogy a statisztikai és a tudományos módszerek
fokozatos tökéletesítésével ezek is javulhatnak.
Tizenötödik motívum olyan szakemberek képzése, akik a jelenlegi működtetők helyébe lépnének. A rendszer további kiterjedése egyrészt újabb irányítók bevonását, másrészt a tudatellenőrző komputerrendszer automatizálását igényli. Mivel az agykontrollnak számos szadista vonása van, e technológia működtetésére az ilyen szellemben nevelkedett fiatalok alkalmasak.
Tizenhatodik motívumként számításba vehetjük a lakosság megfélemlítését. Ha az már nyílt titokká válik, hogy bárkit kiválaszthatnak az agykontroll céljára bármely okból, akkor az félelmet kelt, hiszen senki nem tudhatja, hogy nem ő lesz-e a következő áldozat. Ezért az agykontroll nagyon is alkalmas az állampolgárok terrorizálására.
Az agykontroll technológia alkalmazása egyben alkalom annak tökéletesítésére is. Az agykontroll fegyvereket kifejlesztik, kiválasztott kísérleti alanyokon kipróbálják. A célszemélyek túlnyomó többsége azonban a hozzájárulása nélkül lesz kísérleti alany. A kísérletek arra is irányulnak, hogy elzárják a jogi úton való védekezés lehetőségét a kísérleti alanyok számára. Maga a kísérleti alany, ha tudomást szerez az idegrendszerébe történő illetéktelen beavatkozásról, természetesen ellenállhat, vagy beletörődhet ebbe a megalázó helyzetbe. Ha beletörődik, az még nem jelenti azt, hogy megszabadul a zaklatástól.
Tizennyolcadik motívum lehet az agykontroll alkalmazására a kémkedési módszerek tökéletesítése. Talán az a legjobb kém, aki nem is tudja, hogy kém. Az ilyen személy könnyebben behatolhat bármely csoportba. Például szabadságvesztésüket töltő elítélteket szabadulásuk előtt el lehet látni olyan miniatűr implantátumokkal, amelyek aztán pontosan tájékoztatnak arról a tevékenységről, amit “szabadulásuk” után végeznek.
További motívum lehet a tudat ellenőrzése, annak a feltérképezése, hogy valójában hogyan is gondolkodnak az emberek. Az új eszmék és az új megoldási módok minden elnyomó társadalmat veszélyeztethetnek. Bizonyos tudományos elgondolások is forradalmasíthatják az embereket.
Az emberek ennek a veszélyét azért nem érzik, mert nem tudják elképzelni, hogy ma már felfedezték és működtetik azokat a technikákat, amelyekkel bármely ember legtitkosabb gondolatait is ki lehet fürkészni.
Végül természetesen fontos motívum lehet az agykontroll folytatására azon módszereknek a tökéletesítése, amelyekkel ezt a tevékenységet továbbra is hatékonyan el lehet titkolni a társadalmi nyilvánosság elől. Ezért az agykontrollnak az is az egyik legfontosabb célja, hogy titokban tartsák ezt a tudatbefolyásolást és megbüntessék a veszélyre figyelmeztetőket.
Rejtélyek szigete / Drábik János írása
Az agykontroll technikáiAz agykontroll, ha röviden akarjuk megfogalmazni, teremtés a képzelet erejével. Több ezer éve létezik, és használják az emberek ösztönösen vagy tudatosan.
Korábban mágiának nevezték ezt a fajta “jobbagyféltekés” erőt, akik pedig sikeresen használták, boszorkányok voltak. Természetesen a boszorkányok és mágusok többféle, akár irányíthatatlan erőket is bevetettek céljuk eléréséhez, de mindennek az alapja mégis a hit és a tudatos képzelet volt.
Az agykontroll, ha röviden akarjuk megfogalmazni, teremtés a képzelet erejével. Több ezer éve létezik, és használják az emberek ösztönösen vagy tudatosan. Korábban mágiának nevezték ezt a fajta “jobbagyféltekés” erőt, akik pedig sikeresen használták, boszorkányok voltak. Természetesen a boszorkányok és mágusok többféle, akár irányíthatatlan erőket is bevetettek céljuk eléréséhez, de mindennek az alapja mégis a hit és a tudatos képzelet volt. A XX. század vége felé, amikor az embernek igényévé vált a racionális magyarázat ismeretlen jelenségekre, José Silva módszere éppen kapóra jött és rövid idő alatt igen nagy népszerűségre tett szert.
A mágiával ellentétben ködös és misztikus erők helyett agyhullámokról beszélünk és fizikai tényként kezeljük intuíciós képességeinket. Ez megnyugtató, mert önmagunkat irányíthatjuk, és nem vagyunk kiszolgáltatva mindenféle spirituális lényeknek. Mindenki szabadon elsajátíthatja ezt a tudományt, nem kell kiválasztottnak lenni hozzá. Elég annyi, hogy a jobb agyféltekénket megdolgozzuk…
Azért ne szaladjunk ennyire előre. Vannak törvények és vannak követelmények. Ezek nélkül kicsúszhat az irányítás a kezünkből, és több kárt is okozhatunk, mint hasznot, vagy jobb esetben egyszerűen nem működik a tanult technikánk. A három legfontosabb törvény:
1. törvény
A legfontosabb: nincs fehér és fekete agykontroll. Egyféle agykontroll létezik, alapja a szeretet és őszinteség. “Az történjen, ami mindenki számára a legjobbszoktuk mondani, mikor befejezzük a gyakorlatot. Ezt belénk sulykolták a Domján testvérek, és milyen jól tették! Az agykontrollban nincs helye rossz szándéknak vagy bosszúnak.
2. törvény
Soha, semmilyen körülmények között ne próbáljunk más szabad akaratába beleszólni, akkor sem, ha úgy gondoljuk, ezzel segítenénk a másik embernek. Ne programozzunk valakit akarata ellenére. Sajnos már többször találkoztam olyannal, hogy valaki a régi kedvesét programozza megállás nélkül, hogy térjen vissza hozzá. Nem teheti, mert ez a másik akarata ellen van. Az ilyen programozás nagyban hasonlít a szerelmi kötésre, amely morális szempontból elítélendő, és ezért nevezik fekete mágiának. Szerencsére ez nem is működik agykontrollban. A másik ember programozása helyett inkább nézzünk önmagunkba, hogy megtudjuk, mit kellene tenni azért, hogy visszahódíthassuk kedvesünket. S ha kiderül, hogy ez a kapcsolat már nem állítható helyre, akkor fogadjuk el a tényt, és programozzunk saját magunkon, hogy megtalálhassuk az igazit.
3. törvény
Ezt a törvényt azért kell ismerni, mert ennek betartása nélkül nem, vagy hibásan működik az agykontroll. Külső énünk vágyait össze kell hangolni belsőnk akaratával. Nem hazudhatunk magunknak. Önmagunkat nem tudjuk megtéveszteni. Van egy olyan út, amit “karmikusan” elfogadtunk. Ez lehet kemény, tele megpróbáltatásokkal, mégis ezt választottuk. Az egónk nem mindig fogadja el belső akaratunkat, és ebből elég erős konfliktusok származhatnak. Nagyon jó példa erre a “meg akarom szerezni ezt a munkát, mert nagyon jól lehet vele keresni. Az, hogy író legyek csak egy gyerekes hóbort”. Ezt a célt hiába programozod, ha belső éned azt mondja “Író vagyok. Ez a hivatásom, ebben tudom önmagamat megvalósítani”. Mielőtt nekiugrasz a programozásnak, meg kell találnod a harmóniád külső és belső akaratod között, és megfogalmazni a célodat.
II. Lazíts!
Most, hogy már túl vagyunk az elméleten, ideje elkezdeni a tanulást. Az első feladat: gondolj valami nagyon szép dologra, képzeld magad egy csodás helyre. Ez ugye nem is olyan nehéz?
Ülj le egy lehetőleg támlás székre, helyezkedj el kényelmesen, lábaid ne legyenek keresztbe rakva, kezeid a térdeiden pihenjenek. Ne szóljon zene. Ruházatod ne legyen kényelmetlen vagy túl szoros. Hunyd le a szemedet és álmodozz egy ideig. Gondolj szép és vidám eseményekre. Érezd magadban a nyugalmat és a mosolyt.
Ez néhány percig tart. Ezután képzeld magad kedvenc pihenőhelyedre. Az nem baj, ha még soha nem jártál azon a helyen, az sem baj, ha nem is létezik az a hely, a lényeg, hogy jól érezd ott magad. Ha ez a pihenőhely egy tengerpart, ahol a homokos partot a tenger hullámai mossák, képzeld azt, hogy ott sétálsz a homokban mezítláb, érezd talpad alatt a meleg homokot, halld a tenger hangját, lásd ahogy egy nagy hullám a bokádhoz csapódik, kicsit hideg a víz, de kellemes ebben a nagy melegben. Érzed a tenger illatát. Nézz körül, nézd a felhőket az égen, a távolban egy óriás szikla, vagy bármi más, amit szeretnél. Ez a vizualizálás.
Ha szereted az erdőt, képzeld magad egy erdőbe, ahogy sétálsz a hűs árnyékban. Langyos szél fúj, a nap sugarai áttetszenek a fák koronái között. Menj közel az egyik fához. Nézd meg a törzs erezetét, tapintsd meg a kezeddel, szagold meg. Hallgasd az erdő hangjait. Madarak csiripelnek, zizegnek a falevelek, ahogy a szellő végigsimítja őket.
Ebben az állapotodban vigyázz arra, hogy ne ragadjanak el a külső gondolataid. Ne álmodozz, hanem aktívan képzeld el a környezetedet. Koncentrálj arra, amit elképzeltél.
Ha ez a gyakorlat nagyon jól megy, akkor tovább léphetünk. Ott ülsz a tengerparton a homokban, és a kezedbe veszel egy paradicsomot.
A paradicsom egyszerű kinézetű növény, azért választottuk most ezt. “Vizualizáld”, azaz jelenítsd meg magad előtt ezt a paradicsomot. Figyeld meg a színét, formáját, szagát. Tapogasd meg és figyeld. Minél pontosabban magad elé tudod képzelni, annál jobban végzed a gyakorlatot.
Ha ezzel készen vagy, végy mély lélegzetet egymás után háromszor, és utána nyisd ki a szemedet. Nyújtózz egy nagyot. Az első gyakorlat végére értünk.
Egy nap legalább háromszor végezd el a gyakorlatot, legalábbis a tanulóidőszakod alatt. Más tárgyakat is vizualizálhatsz, de legyenek egyszerűek. Nem az a feladat, hogy egyre bonyolultabb tárgyakat képzelj el, hanem, hogy minél többször végezd a gyakorlatot. A legelső gyakorlat után már több tárgyat is vizualizálj egymás után: paradicsom, sárgarépa, banán, alma, üvegpohár, toll, a fonott kosarad stb.
Ha már ügyes vagy, a tárgyakkal műveleteket is végezhetsz: vágd ketté a paradicsomot, szedd le a banán héját stb. A gyümölcsöket gondolatban kóstold meg, és érezd az ízüket. Valószínű, hogy nem fog az összes érzékszerved egyformán reagálni, van amit jobban, van amit kevésbé tudsz elképzelni. Általában a látványt és a tapintást tudjuk leginkább magunk elé képzelni, de van olyan ember is, akinek a szaglása működik legjobban.
Ha csak ezeket a gyakorlatokat végzed, már attól is egészségesebbé válsz. A lazítás stresszoldó hatású, és erősíti az immunrendszert is. Látod, még alig kezdted el a tanulást, de máris jelentősen javult a közérzeted.
Ha megismerted a vizualizálást, és már különbséget tudsz tenni aktív képzelet és képzelődés (álmodozás) között, gyakorold ezt a technikát eseményekre illetve azok hatására is. Ha a vágyad például egy új lakás, képzeld azt, hogy már beköltöztél. Nézz körül, örülj ennek az állapotnak. Járd körbe a lakást, tapintsd meg a falakat, a padlót, kapcsold fel a villanyt stb. Érezd azt az örömet, amit az új lakás adhat neked. Az eseményt és a reagálásodat, hangulatodat is vizualizáld. Ebben a gyakorlatban szükség van fegyelemre, mert az aktív képzelet hamar átcsúszhat álmodozássá.
III. Lemegyek alfába…
Lemegyek alfába? Mi az az alfa? Annyit már mindenki sejt róla, hogy ez egy agykontrollos kifejezés, de akik csak hírből ismerik az agykontrollt, valami egészen különleges hipnotikus állapotra gondolhatnak. Pedig szó sincs ilyesmiről. Ha elolvastad az előző részt, és kipróbáltad a kellemes lazító gyakorlatot, akkor elmondhatod magadról, hogy már te is voltál “alfában”.
Agyhullámok
Nagyon röviden beszélnem kell az agyhullámokról, bár tudom, hogy az elméletet senki sem olvassa szívesen. Ahhoz, hogy hatékonyan tudd használni az agykontrollt, elengedhetetlenül szükséges néhány alapfogalmat tisztáznunk.
Agyunk a nap 24 órájában elektromos hullámokat bocsát ki magából, azaz agyhullámokat termel. Ezek az agyhullámok: béta, alfa, théta és delta hullámok.
béta agyhullámok (13-30 Hz) – ébrenlétkor, koncentráláskor, feladat végrehajtáskor, tanuláskor, cselekvéskor termelődnek. Ha aránytalanul sok béta agyhullámot termel az agy, az stresszhez, feszültséghez, betegséghez vezethet.
Az alfa agyhullámok (8-12 Hz) – a nyugodt, ellazult állapotban termelődnek. Az alfa állapot lecsillapítja a pszichét, csökkenti a krónikus fájdalmakat, a magas vérnyomást, a káros stresszel és a korral járó változások mellékhatásait. Az alfa agyhullámok az alvás és az ébrenlét közötti ellazulást jelzik az egész szervezetben. Az erős kreativitással rendelkező emberek alfa-szinten oldják meg problémáikat, ezáltal jóval könnyebben és hatékonyabban hajtják végre mindennapi feladataikat. Alfában hozzuk meg a számunkra előnyös, jó döntéseket, itt van a tolerancia, az elviselés és az elengedés is. Itt a legmagasabb az IQ.
théta agyhullámok (4-7 Hz) – az alvás, a mély meditáció és a teljes nyugalom állapotában uralkodnak. Itt képes agyunk képszerű álmokat és elképzeléseket előhívni. Thétában férünk hozzá a régóta elnyomott emlékeinkhez is, melyeket felszínre hozva, elemezve és megértve, rengeteg energiát szabadíthatunk fel életünk minőségének megváltoztatásához. Théta szinten tudjuk leghatékonyabban tudatosan gyógyítani magunkat.
delta agyhullámok (1-3 Hz) – a mély, öntudatlan alvás jellemzői. A delta frekvenciák szervezetünk öngyógyításáért, rehabilitációjáért és az energiatöltésért felelnek. A minőségi alvás és álomtevékenység elősegíti, hogy teljesítőképességünk ugrásszerűen megjavuljon. Alvás közben agyunk képes megtermelni azokat a vegyi anyagokat, amelyekkel megfelelő energiaállapotba kerülünk.
Sokszor nem vesszük észre a különbséget alfa és théta állapot között. Minél mélyebb a relaxáció, annál közelebb kerülhetünk a théta szinthez. (Ha a relaxálásba belealszunk, az már a delta édes álma). Alfa szinten jelenik meg az intuíció, a megérzés képessége, ez thétában erősödik, de théta szinten már kevésbé vagyunk képesek az éles gondolkodásra vagy a fogalmazásra. Agykontrollban az alfa szintet használjuk a feladatok megoldására, a théta szintet pedig gyógyításra.
A kutyák általában alfában vannak, csak akkor kerülnek bétába, ha nagy érdekességet vizsgálnak, vagy fontos dolgot hajtanak végre (például megugatják a postást). A kutyákban nagyon erős az intuíció. Ha alfa állapotban gondolatban beszélsz a kutyádhoz, azt megérzi, mint ahogy nagyon sok más dolgot is.
Az alfahang és a thétahang
Monoton kopogó hang, amelyet ha cd-n vagy kazettán hallgatsz, segít “szintedre menni(ez azt jelenti, hogy alfába kerülni). A kopogás sebessége és frekvenciája az alfa illetve a théta szintnek megfelelően van beállítva. Kezdő agykontrollosoknak sokat segít az alfa és a théta állapotba kerüléshez. Gyakorló agykontrollosok is használják, de anélkül is képesnek kell lenni az alfa és théta szint elérésére.
IV. Gyógyuljunk!
A legfontosabb dolog, amit tudnod kell a gyógyításról: ha betegnek érzed magad, menj orvoshoz. Ne diagnosztizálj, se magadnak, se másnak. Az agykontroll valóban csodákra képes, de nem csettintésre működik. Nem a bizonytalanság jele, ha kikéred az orvos véleményét. Ha valóban gyógyulni akarsz, akkor mindent megteszel ennek érdekében. A gyógyítás technikáját természetesen nem csak magunkra, hanem másokra is alkalmazhatjuk, de ehhez a beteg beleegyezésére szükség van, különösen akkor, ha káros szenvedélyéről akarunk leszoktatni valakit. Itt is be kell tartani a szabad akarat törvényeit.
A betegségek legfőbb okai
Tudjuk jól, hogy a negatív gondolatok, a stressz, az idegesség legyengítik az immunrendszert, roncsolják a szervezetet. A stressz megnyilvánulásai közé tartozik többek között a szabálytalan szívverés, zsibbadás, remegés vagy a kezdődő cukorbetegség. Stresszes állapotban fogékonyabbak vagyunk a vírusokra is. A gyűlölet, a harag is önpusztító hatással van ránk. A félelem, lelkiismeret-furdalás és önmarcangolás képes arra, hogy kóros sejtburjánzást hozzon létre a szervezetünkben. A test reagál a lélek állapotára. Jelez, ha a tudatalatti üzeneteire, figyelmeztetéseire nem figyelünk oda. Legtöbb esetben ezt sajnos betegség előidézésével teszi. A legnehezebb feladataink közé tartozik, hogy megtaláljuk problémáink valódi okait.
Bizonyos betegségeket a szervezet önvédelemből gyárt, ilyen lehet például a kóros elhízás, amellyel elmagyarázhatjuk és bebizonyíthatjuk magunknak, hogy miért nem akarunk társaságba járni vagy akár csak változtatni életünkön. Így már igazolva vagyunk, nem kell szembenéznünk a változtatás felelősségével. Ez persze csak egy egyszerű példa, az emberi lélek ennél jóval bonyolultabb, a tudatalatti megnyilvánulásai pedig meglehetősen rafináltak.
Lehet vitatkozni arról, hogy létezik-e véletlen, és el lehet gondolkodni azon is, hogy egy önhibánkon kívüli balesetet hogyan és miért vonzottunk be életünkbe. Az agykontrollnak nem feladata, hogy karmikus erők titokzatos hatalmát keresse a megjelenő betegségekben. Agykontrollal inkább a változtatásra koncentrálunk, testileg-lelkileg, alfában és bétában mindent megteszünk azért, hogy meggyógyuljunk.
Pozitív gondolatok és harmónia
A pozitív gondolatok már önmagukban gyógyító erejűek. Pihenéssel, relaxációs gyakorlattal ellensúlyozhatjuk a stressz okozta gyengeséget. Ha harmóniában élünk önmagunkkal, szervezetünk is harmóniába kerül velünk. A harmóniát akkor tudjuk elérni, ha tudatunk minden szintjén egyetértünk önmagunkkal.
Viszonyítási pontok kialakítása
Azt hiszem, ennyi elmélet után belevághatunk a gyakorlatba. A korábbi részekben már írtam arról, hogyan tudsz alfa szintre jutni. Emlékszel még a paradicsomos gyakorlatra? Ha eleget gyakoroltad, akkor most már képes vagy arra, hogy jobb agyféltekédet használd, és képeket vetíts ki magad elé. Most is képet fogunk kivetíteni, az emberi test képét.
Azonban nagyon fontos, hogy mielőtt önmagadat vagy egy másik embert elkezded vizsgálni, keress egy viszonyítási pontot. A viszonyítási pont az egészséges emberi test. Képzelj magad elé egy egészséges és fiatal (25 és 35 év közötti) női, majd egy férfi testet. Mindkét nemmel végig kell csinálni a gyakorlatot, részben azért, mert a testfelépítés különböző, részben pedig azért, mert egyetlen vizsgálat kevés a viszonyítási pont kialakításához. Az egészséges emberi testet hófehérnek vagy rózsaszínnek szoktuk általában látni. Ez változó, de a sötét színek, fekete pöttyök beteg testrészre utalnak. Képzeleted erejével láthatod a bőr alatti területeket is. Ez egy 3D-szerű látás, ami azt jelenti, hogy nem takarják egymást a szervek vagy a csontok, egyszerűen látod azt is, ami mögötte van. A képbe bele is tudsz lépni, ha hologram-szerűen vizsgálod. Tetszés szerint tudod nagyítani vagy kicsinyíteni a képet. Az agykontroll tanfolyamon a képek nagyításához egy olyan technikát használtunk, hogy elképzeltük, amint összezsugorodunk, és ezáltal a világ megnőtt körülöttünk. Ehhez a technikához begyakoroltunk egy kézmozdulatot is, hogy az agy képes legyen bármikor erre a trükkre. Most ezekbe a részletekbe nem megyünk bele, elég ha tudod, hogy nagyítod a képet, és elképzeled azt.
Járd végig az egészséges testet, és nézd meg a színeket, a foltokat. Tudd, hogy ilyen az egészséges ember. Ha képes vagy szagokat is elképzelni, szagold meg a különböző szerveket, és tudd, hogy ilyen az egészséges emberi szervezet szaga. Járd végig a testet, a nőit majd a férfit is. Első alkalommal ez a gyakorlat átlagosan egy teljes órát vesz igénybe. Tudd, hogy amit most látsz és érzel, viszonyítási pont. Ehhez fogjuk később hasonlítani a saját testünket is, és más emberek testét is.
Ezen a képen a legfontosabb belső szerveinket láthatod. (A szív lemaradt a képről, de remélem így is segít valamit) Ennél mélyebb anatómiai ismeretekre egyelőre nem lesz szükséged. Saját elképzelésedet és kialakított jelrendszeredet fogja használni a tudatod akkor is, ha betegséget vizsgál és akkor is, ha gyógyít.
Hozd létre a viszonyítási pontokat, gyakorold a feladatot az elképzelt egészséges nővel és férfivel. A következő részben ezekhez fogjuk viszonyítani a beteg ember testét.
Forrás: A Világ ahol élünk…
Agykontroll kísérletek vagy téveszmék?Az embereket gyakorta egyszerűen elhajtják, amikor azt állítják, agykontroll fegyverek teszteléseinek áldozataivá váltak.
Ami azt illeti, a “Dél-Floridai Egyetem kutatói tanulmányt tettek közzé, mely rávilágít arra, hogy újabban az internettől való rettegés veszi át a CIA-tól és a rádióhullámoktól való félelem helyét a pszichiátriai betegek téveszméiben.A kutatók által dokumentált, s az internettel kapcsolatos téveszmék minden esetében a páciens igazából csekély számítógépes tapasztalattal rendelkezett.” (AP. “Internet Feeds Delusions” 1999. július 5.)
agykontroll
A problémát valójában az jelenti, hogy rendkívül nehéz, ha nem lehetetlen kiválasztani, melyik ember lehet ténylegesen áldozat, s melyiknél jelentkeznek érzékcsalódások. A panaszok valódiságának megállapítására tett kísérletek sokszor tréfa és félelemből fakadó hallucinációk céltáblájává válnak.
Például az “Albany Egyetem beszüntette egy, a kormány hírszerzési és agykontroll “X-akták”-szerű világát vizsgáló pszichológia professzor kutatásait. Konferenciákon, tanulmányokban és kutatások során Kathryn Kelleyprofesszor két szemeszteren keresztül azon páciensek állításainak igyekezett a mélyére hatolni, akik azzal a panasszal érkeztek, hogy gondolataik elolvasása céljából műtéti úton kommunikációs eszközöket ültettek beléjük.
Manapság is emberek százai számolnak be hasonlókról. Megállapítani azonban igen nehéz, hogy melyek takarnak valós élményeket, s melyek születtek pusztán a páciens képzeletében. Mindazonáltal az állításokat igenis komolyan kell venni, hiszen az USA története tele van a sötétség leple alatt dolgozó, és “fekete költségvetésből” finanszírozott tudósok által kihasznált emberek példáival.
A kormány azon törekvését, hogy az agykontroll technikákon keresztül akaratát a lakosságra kényszerítse, egy Franklin D. Roosevelt emlékművén díszelgő felirat foglalja össze a legtalálóbban:

Azok, akik azon igyekeznek, hogy olyan kormányzati rendszert hozzanak létre, mely az emberiséget néhány uralkodó egyén irányítására bízza…új rendnek nevezik ezt. Ez nem új, és nem rend.”

(Anthony N. Lalli “Human Research Subject Protection”.)
Rejtélyek szigete
Illuminátus kézben a legmodernebb technikaA pénzoligarchia illuminátusai számára rendelkezésre álló tudományos ismeretek a legújabbak, és rendszerint több évvel megelőzik az egyetemen oktatott tananyagot.
Így például Dr. Jose Delgado pszichológus, aki hosszú évtizedeken át kutatott a Yale Egyetemen, a következőket mondotta:
Sok agyfunkció fizikai kontrollja máris bizonyított tény… Még az is lehetséges, hogy befolyásoljuk a gondolkodás fejlődését, és vizuális élményeket hozunk létre. Bizonyos idegi struktúrák elektromos stimulációja által, elektronikus paranccsal, mozgásokat és erőszakosságot lehet előidézni, vagy megszüntetni, a szociális hierarchiát, és a szexuális viselkedést meg lehet változtatni, kívülről lehet befolyásolni az emlékezést, az emóciókat, az egész gondolkodási folyamatot.”
Az agykontroll technológia máris rendelkezésre álló lehetőségeinek a szemléltetésére akusztikus psycho-correction”-t (pszichés kiigazítást), vagyis utasítást továbbítottak a föld alatt dolgozó munkások egy csoportjához. A munkások az összes parancsot végrehajtották, pontosan azt tették, amit mondtak nekik.
Mára már kidolgozták az elektromos hullámok olyan alkalmazását, amelyek lehetővé teszik egy egész embercsoport akaratának a befolyásolását. E kísérlet részeként több éven át elektromágneses impulzusokat sugároztak a föld meghatározott részeire. Egyes kutatók szerint ezek a kísérletek is hozzájárultak az erdők pusztulásához, valamint különböző érrendszeri betegségek, rákmegbetegedések, genetikus elváltozások, és pszichés zavarok előidézéséhez.
Egyes szerzők rámutatnak, hogy elektromágneses hullámok segítségével el lehet érni, hogy valaki elaludjék, fáradt és depressziós legyen, félelmi állapotba kerüljön, erőszakossá váljék, megváltozzon a hormonháztartása, valamint a testét alkotó sejtek kémiai összetétele, és szexuálisan agresszív magatartást tanúsítson.
Az egyes ember, valamint az emberi kollektívák befolyásolására ma is folynak a kutatások. Az Európai Unió is tiltakozott az ellen, hogy a pénzoligarchia által ellenőrzött Egyesült Államok olyan műbolygókra telepített megfigyelő rendszert működtessen, amely lehetővé teszi valamennyi telefonbeszélgetés, és internetes kommunikáció megfigyelését. A társadalom felügyeletét totálissá teheti a készpénzmentes világpénzrendszer bevezetése. Ebben a rendszerben csak hitelkártyával, illetve elektronikusan folyna a pénzforgalom, és a vásárlás.
Tovább fokozhatná az egyes személyek ellenőrzését, ha azonosításuk a testükbe épített microchip révén történne. Az Egyesült Államokban és Európában tervek vannak olyan pénzrendszer bevezetésére, amelyet egy szuperkapacitású mega-komputer szabályozna. Brüsszelben már létezik Az Állat” elnevezésű, igen nagy befogadóképességű számítógép-rendszer, amely alkalmas a világon élő valamennyi ember személyi adatainak a nyilvántartására.
Az Állat” elősegítheti minden egyes ember üzleti tranzakcióját, de ellenőrizheti, sőt meg is akadályozhatja ezeket a tranzakciókat, ha a hatalom illetékesei úgy akarják. Az illuminátus agytröszt által kifejlesztett microchipet az emberek bőre alá helyeznék el és energiaellátását a testhőmérséklet változása által indukált áram biztosítaná. A kísérletek jelenlegi állása szerint a szakértők a microchipnek a homlokrész közelében – a hajjal fedett fejbőr alatt – való elhelyezését tartják optimálisnak. Ehhez csupán az átlagosnál alig vastagabb injekciós tűre van csak szükség.
A microchip egy bioüvegből álló érdesfalú csövecskében van elhelyezve, amely a tűvel végrehajtott implantációt követő 24 órán belül szilárdan megkapaszkodik a beültetés helyén. Az egyes emberre vonatkozó minden lényeges adatot rögzítő microchip szemmel nem látható, csak infravörös érzékelő készülékkel olvasható le. Ezeket az infravörös érzékelő berendezéseket elhelyezik az ember megfigyelése szempontjából fontos valamennyi helyen, az épületeken belül és kívül, a közlekedési eszközökön és az utakon is.
Drábik János írása
BBC propaganda: „Miért akarok mikrocsip beültetést”Szeretnél RFID chipet a bőröd alá? Én személy szerint soha nem engedném, de sokan vannak, főleg a fiatalok körében, akik semmi rosszat nem látnak ebben.
Az RFID chipeket és a többi testen vagy testben hordható technológiát egyre több, magát „fejleszteni” kívánó fiatal tartja trendinek. A tömegmédia persze teljes vállszélességgel kiáll ezekért a „technológiai újításokért”.
RFID chip
A BBC például a „Miért akarok mikrocsip beültetést” című cikkében leírja, hogy ezek a chipek mennyi társadalmi problémára adhatnának választ. Példáulmegakadályozná a személyazonosság lopásokat, a hitelkártyacsalásokat és hasonló bűncselekményeket, megvédené a gyerekeket az emberrablástól és feleslegessé tenné a jelszavakat és PIN kódokat, amiknek megjegyezhetetlenségéről kiszámítható rendszerességgel hallhatunk és olvashatunk a médiában, nehogy megfeledkezzünk arról, micsoda „komoly” problémát is jelentenek egyesek számára. Szóval a cikk ecseteli, mennyivel jobb lehetne az életünk az ilyen technológiák bevezetésével.
De valóban ez a helyzet?
Ahogy társadalmunk egyre integráltabbá válik digitálisan, a technológia népszerűsítői elmondják, hogy a hordható eszközök térnyerése elkerülhetetlen és hamarosan olyan hétköznapiak lesznek, mint ma a mobiltelefonok. A szóban forgó BBC cikk szerzője alig várja a napot:
A lényeg, hogy a mikrochip beültetésnek köszönhetően a test olvashatóvá válik a gépek számára. Jelenleg nem létezik egységes szabvány a gépekkel való kommunikációra, legyen szó beléptető rendszerekről vagy bankkiadó automatákról, így az azonosító rendszerek hihetetlen számú variációja létezik. Ilyen a mágnesszalag, a jelszó, a PIN kód, a biztonsági kérdések vagy a hardver kulcs. Ezek mind a digitális és fizikai azonosítás közötti rést próbálják áthidalni, és ha valaki elveszíti őket, egyszer csak nem tud hozzáférni a bankszámlájához, nem tud belépni az edzőterembe, hazautazni, igazolni magát, stb. Egy beültetett chip ezzel szemben univerzális azonosító tokenként szolgálhat, amivel ebben a gépek által szabályozott világban navigálhatunk.
Egyesek számára ez a nap már elérkezett. Némelyik technológiai konferencia résztvevői sorban állnak, hogymegcsippeljék őket.
A januári Transhuman Visions konferencián Amal Graafstra egy „beültető állomást” állított fel a résztvevőknek, akik 50 dolláros alkalmi áron kaphattak csipbeültetést. Graafstra a háziállatok megcsippelésére használt nagyméretű tűvel juttatta be az üvegborítású, rizsszem nagyságú RFID címkét az önként jelentkezőkbe. A nap végére Graafstra 15 új kiborgot hozott létre.
Hogy tetszik?
Új fejlemény, hogy a kutatók olyan akkumulátort fejlesztettek ki, amit maga az emberi test lát el energiával, így állandó áramforrásként szolgálhat a beültethető eszközök számára.
Amerikai és kínai kutatók csoportja bemutatta azt a rendkívül apró beültethető akkumulátort, amit eddig egy pészméker áramellátására használtak.
Az eszköz a különböző szervek, mint például a szív, a tüdő vagy a rekeszizom mozgását alakítja energiává.
A vékony és rugalmas mechanikus energiagyűjtőt eddig teheneken tesztelték. A tervek szerint a jövőben egy egész sor kütyüt lehetne ezzel a módszerrel működtetni. Nem kell sokat várni, hogy az iPhone-odat a saját testedhez kelljen csatlakoztatni a feltöltéshez.
Az RFID chipek persze beültetés nélkül is alkalmazhatók. Az Egyesült Államokban egyre több iskolában használják őket az iskolások folyamatos nyomonkövetésére:
A George Miller óvodában a gyerekek egy RFID csipes nyomkövető mellénybe bújva kezdik a napot. Az épületben elhelyezett szenzorok folyamatosan figyelik a gyerekek mozgását és rögzítik, hogy ki mikor melyik foglalkozáson van. Az intézmény vezetői szerint csak azokat az információkat rögzítik, ami a Headstart program résztvevőinek nyújtott állami támogatás elnyeréséhez előírt számukra.
Kattints a képre a teljes mérethez!
Az Egyesült Királyságban lassan már egész nap nyomonkövetik a gyerekeket:
Akik szerint az NSA adatgyűjtése a legtolakodóbb, kukkantson be Aiden és Foster, két 11 éves kisfiú egyik napjába, amint péntek délutánjukat tervezik. Aiden szeretné áthívni barátját játszani, és szüleik SMS-ben hozzájárulnak az ötlethez.
A buszon utazva Foster telefonja és a karján lévő érzékelő riasztja az iskolát és a gyerek szüleit, hogy a fiú eltért a szokásos útvonaltól. Az iskola értesítést kap, hogy Aiden háza felé tartanak, így nem riasztják a rendőrséget.
A házba belépve az integrált biztonsági rendszer felismeri Aidan-t és pinget küld a szülőknek, akik mindketten dolgoznak, értesítve őket a tényről a telefonjukon és a táblagépükön is.
Fénysebességgel haladunk egy olyan disztópikus jövő felé, ahol a 24 órás megfigyelés lesz a „normális”. A legtöbben valószínűleg örülnek majd a változásnak, nem látva, hogy ezzel az államhatalmi visszaélések egész hada előtt nyitnak utat.
A testen hordható technológia egy másik új vívmánya az „okostetoválás”. A Gizmodo a következőket írta erről:
A neurológiától a bio-hekkelésig sok területen kerül átgondolásra a tetoválás fogalma. A megfelelő technológia alkalmazásával a tetoválás a magukat szépíteni vágyók vagy lázadók eszközénél sokkal többre képes manapság. Olyan összetett digitális eszközökké válhatnak, mint a zsebünkben lapuló mobil. Egyesek számára ez futurista elképzelésnek tűnhet, pedig a technológia már létezik.
Az MC10 nevű cég által fejlesztett okos tetoválások számos ilyen elképzelést valósítanak meg:
John Rogers anyagkutató számos hihetetlen fejlesztésen dolgozik a rugalmas eszközök terén, amik levehető tetoválásként tapadnak a bőrre. Ezek az úgynevezett „epidurális elektronikai eszközök” sok mindenre képesek. Például képesek megfigyelni a test létfontosságú funkcióit vagy figyelmeztethetnek, ha fennáll a leégés veszélye a napon. Rogers és cége jelenleg azon dolgozik, hogy a tetoválások más eszközökkel, például okostelefonokkal is tudjanak kommunikálni, hogy elkezdhessék az alkalmazások fejlesztését.
A Motorola már szabadalmaztatott egy olyan tetoválást, amit a nyakra helyezve a telefon irányítására használhatnak:
Olyan tetoválásra gondoltak, amit a hangszálak fölé helyeznek külsőleg, így képes lesz a finom hangutasítások értelmezésére, vagy akár a ki nem mondott parancsok teljesítésére, legyen az mondjuk egy belső suttogás, ami nem mozdítja meg a hangszálakat, amikor erre az agy nem ad utasítást. Az ember azt gondolhatja, hogy nem is egy okosbőrt, hanem egyenesen a lélekből érkező kommunikációt szabadalmaztattak.
Ezeket a technológiákat „hordható számítástechnikának” nevezik és ma még csak a jéghegy csúcsát látjuk.
Kattints a képre a teljes mérethez!
A Computer World ezt írta néhány napja:
Képzeljünk el egy olyan jövőt, amiben bármi, amit tudni szeretnénk, egyszerűen csak megjelenik számunkra, anélkül, hogy ezért tennünk kéne valamit. Például miközben egy étteremben vacsorázol a Google szemüveg közölné, hogy éppen ott ülsz, ahol az édesapád megkérte az édesanyád kezét. Vagy, hogy a barátod késni fog, mert dugóba került és a lazac, amit eszel, nem kapott túl jó értékelést a neten, a parkolójegyed 20 perc múlva lejár és az étterem mellékhelyiségét a bár melletti lépcső tetején találod. Képzeld el, hogy mindezek az információk egyszerűen megjelennének a szemed előtt, éppen akkor, amikor szükséged van rájuk.
Errefelé halad a hordható számítástechnika.
Ez bizonyára sokak számára tűnik menő iránynak, de mi történik, ha egy nap kötelezővé válik valamiféle személyazonosító elektromos tetoválás viselése?
Mi történik, ha egy elnyomó kormány arra használja ezt a technológiát, hogy a nap 24 órájában megfigyelje, nyomonkövesse és irányítsa állampolgárait?
Mi történik, ha e nélkül nem kaphatsz többé munkát, nem lehet bankszámlád vagy nem vásárolhatsz?
A technológia egy kétélű fegyver. Sok hasznos dologra képes, de éppen ennyi gonoszra is.
Forrás: Idők jelei


Agyba ültetett chip segíthet emlékezniA DARPA az amerikai védelmi minisztérium megbízásából elkezdte megtervezni az agy fekete dobozát. Ez egy olyan implantátum lenne, amit a katonák agyába építenének be, és rögzítenék a memóriájuk tartalmát. Ha a katona ezután agysérülést szenvedne, az implantátumból visszaállíthatnák az emlékeit.
A chipnek lenne egy másik funkciója is. A kiképzés során vagy szolgálatteljesítés közben a megfelelő agyi régiók stimulációjával felgyorsítható lenne a katonák tanulási folyamata, így hamarabb tanulnának új képességeket, és javulna a reakcióidejük is.
A DARPA egyelőre olyan cégek ajánlataira vár, akiknek már van tapasztalata agyba ültethető implantátumokkal. Nem tudni, hogy a RAM (Restoring Active Memory) néven futó projektre jelentkezett-e már valaki, mindenesetre több ilyen cég is lehet. A Medtronic már készített olyan,mély agyi stimulációra használható chipet, amivel a Parkinson-kóros betegeknél is javulást értek el. A Brown Egyetemen olyan agy-számítógép interfészt építettek, ami agyba ültetve irányít egy számítógépet. A kutatás-fejlesztésre sokat költő tech cégeket szintén érdekelheti a lehetőség.
A projektnek két feltételt mindenképpen teljesítenie kell.
Az emberi idegrendszer jeleit fel kell dolgozni, majd dekódolni. Erre több módszer is kínálkozik; az egyiknél például hatalmas teljesítményű számítógépekkel lehetne dekódolni a látóideg jeleit. Viszont még mindig nem érhető el egy csomó idegcsoport, így nem tudhatjuk, hogy egy adott személy mire gondol vagy mit érez. Kérdés, hogy ezt a problémát sikerül-e áthidalni.
A fekete dobozban tárolt információt később fel is kell dolgozni, majd az így kapott információval újra kell programozni a sérült agyat. Ilyet viszont még soha senki nem csinált – érthető, hiszen az agy elektromos impulzusait sem sikerült még dekódolni.
Egy ilyen implantátumra valószínűleg még éveket kell várni. Bár a mély agyi stimulációra és a transzkraniális egyenáramú agystimulációra alkalmas implantátumok terén több részsikert értek el, az idegstimulációnak rengeteg ismeretlen területe van.
Forrás: index.hu
Beszkennelték a testen kívüli állapototA University of Ottawa egyik pszichológushallgatójáról nemrég kiderült, hogy akaratlagosan meg tudja élni a testen kívüli állapotot: ez szerencsés áttörés lehet a kutatóknak, akik eddig nem tudták tanulmányozni a jelenséget. A kutatók fMRI-készülékkel beszkennelték a nő agyát az élmény alatt.
A testen kívüli élményt a legtöbben halálközeli élménnyel együtt élik meg: úgy érezzük, hogy saját testünk felett lebegünk, és úgy látjuk, ahogy a sebészek láthatnak minket, amikor fölénk hajolnak. Az élményt általában a testben lévő gyógyszerekhez vagy trauma hatására felszabadult hormonokhoz kötik.
testen kívüli
Az egy részvevős tanulmányt a nyílt hozzáférésű Frontiers of Human Neuroscience-ban közölték még februárban. A szerzők a University of Ottawán működik pszichológiai iskola tagjai. Az eredmények szerint a nő pontosan alvás előtt éri el ezt az állapotot, de csak néha.
A kutatók azt írják, képes volt magát nézni úgy, hogy a levegőben forog a teste körül, illetve fekszik és vízszintes síkban gördül. Azzal viszont tisztában van, hogy valódi teste mozdulatlan.
fMRI-vel felvették
A kutatók fMRI-szkennelést csináltak a páciensen a kísérlet előtt, és azután is, hogy megkérték, lépjen át a testen kívüli állapotba, hogy pontosan megnézhessék, mi történik az agyában. Az eredményeket összehasonlították azzal, amikor simán képzelődik.
Kiderült, hogy azok a területek is aktiválódnak az agyban, amikor megéli az állapotot, amik a mozgás mentális reprezentációjáért felelősek. a kiegészítő motoros terület, a kisagy, az anguláris tekervény, az alacsonyabb temporális tekervény és az orbitfrontális kéreg, de a vizuális kéreg is észleltek aktivitást.
Az biztos, hogy a nő nem hamisítja a tüneteket, valami biztostan történik az agyában, ami alapján máshogyan éli meg a világot. A kutatók azonban egyelőre nem tudják megmondani, mi lehet a pontos ok, ráadásul a tanulmányban csak egyetlen résztvevő volt.
A kutatók szerint ez az élmény sokkal gyakoribb lehet, mint eddig gondoltuk, a megfigyelt nő meglepődött, hogy nem mindenki képes megélni ezt az állapotot. Az egész hasonló lehet a szinesztéziához, amikor az emberek színeket hallanak vagy éppen hangokat szagolnak.
Forrás:index.hu
Az asztrálprojekcióról rövidenMi az asztrálprojekció?
Az asztrálprojekció – vagy testelhagyás - a tudat elválasztása a fizikai testtől. Sok dolgot csinálhatsz, amíg nem vagy a testedben. Például, meglátogathatsz egy közeli barátot, egy előző életet, beszélhetsz az elhalálozott szeretteiddel.
A testelhagyás képességének elsajátítása időt, elszántságot és sok-sok gyakorlást igényel. Néhány ember számára elég pár nap, míg mások hónapokat vagy akár éveket gyakorolnak, mielőtt sikerülne nekik. De megéri a sok-sok fáradtságot!
asztrálprojekcióról
Mi az ezüstzsinór?
Ez egy rugalmas kötél vagy zsinór, amely a fejhez, vagy a test bármely más részéhez csatlakozik. A kötél hossza meghatározhatatlan. Mikor odakinn vagy, a kötél bármikor visszaránthat téged fizikai a testedbe. Én nem vagyok túl nagy szakértő e téren, még sohasem láttam az ezüstzsinóromat, és nem is igazán tanulmányoztam ezt a témakört. Ha szeretnél többet megtudni róla, akkor olvass utána, hisz épp elég írás szól az ezüstzsinórról vagy asztrálkötélről.
Félelmek
Mindannyiunknak megvannak a maga félelmei. Néha még csak észre sem veszed, hogy benned is ott vannak ezek a félelem. A félelmek csökkentik a testelhagyás esélyét.
Néhány példa ezekre a félelmekre:
- félelem az ismeretlentől
- félelem a haláltól
- félelem attól, hogy valaki vagy valami beleköltözik a testedbe, amíg odakint vagy
- félelem a vibrációktól
- félelem a fura zajoktól és hangoktól
- félelem attól, hogy nem tudunk majd visszatérni a testünkbe
Az egyetlen módja ezen félelmek legyőzésének, ha bátran szembenézel velük. Egyszer mindenképp szembe kell nézned velük, hát akkor minek halogatnád tovább? Az asztrálprojekció volt az eddigi legcsodálatosabb élményem az egész eddigi életem során. Néhány ember számára talán nem mindig kellemes, de ez csak azért van, mert megijednek attól, ami történik, megijednek ettől a számukra valószínűleg teljesen új helyzettől.
Néhány fontos dolog
Először is tudnod kell, hogy nem költözhet bele senki a testedbe, nem sérülhetsz meg fizikailag, nem ragadhatsz odakint, és természetesen nem is halhatsz bele az asztrálutazásba. Elegem van már az olyan weboldalakból, ahol mindenféle alaptalan félelmekkel ijesztgetik az asztrálutazni vágyókat. Semmi baj nem érhet. Én vagyok erre az élő példa, hisz már rengeteget asztrálutaztam, és lám, még mindig élek. De van néhány elsőre talán ijesztőnek tűnő dolog, amiről jobb, ha tudsz. Nekem egyetlen testelhagyásom járt csupán kellemetlen élménnyel. De akkor is visszajöttem élve, vagy nem?
Íme pár ijesztőnek tűnő dolog:
1. Zajok - Amikor projektálsz hallhatsz hangokat, esetleg lépések zaját, vagy más fura neszeket. Ez természetes, ezért ne ijedj meg.2. Vibrációk - Ezek furcsa ritmikusan pulzáló lüktetések, amelyek végighaladnak az egész testeden, mikor már közel vagy a kilépéshez. Ha nem érzed ilyesmit, akkor sem kell aggódnod. Mindenkinek más tapasztalatai vannak. Talán érzed őket, talán nem – mindkettő jó.3. Asztrális Látás - A látásod is sokféle lehet az asztráltérben. Egyes emberek látása kissé homályos, elmosódott, vagy van hogy semmit sem látnak. Amikor projektálok, én sem látok, hanem képek formájában érzékelem a környezetemet. Ha nem látsz tisztán, csak mond ki a következőt: “Világosságot most!” Ez talán segíthet kicsit.
Kattints a képre a teljes mérethez!
4. Más Entitások Érzékelése - Ez is teljesen normális. Úgy érezheted, hogy valaki van a közeledben, vagy hogy figyel valaki. Lehet, hogy csak a képzeleted játszik veled, de az is lehet, hogy van egy másik entitás is a szobában. Ne félj tőle, próbálj beszélni hozzá.5. Nem Ragadhatsz Kint - Tudnod kell, hogy nem ragadhatsz odakint projektálás közben. Ha vissza akarsz jutni a testedbe, de nem tudod hogyan kell, csak gondolj arra, hogy már a testedben vagy, vagy csak gondolj a testedre. Egyetlen gondolat a fizikai testről, elég ahhoz, hogy visszakerülj a testedbe.6. Búgó Hang - Egy búgó, morajló hangot is hallhatsz közben. Ez is teljesen normális.7. Hirtelen Visszarántás - Ez egy kicsit idegesítő lehet, mert előfordulhat, hogy te még nem szeretnél visszatérni, de a fizikai tested hirtelen visszaránt magába – látszólag minden ok nélkül. Ez egy kissé kellemetlen érzéssel járhat.8. Rázkódás - Néha, amikor visszatérsz a fizikai testedbe, a fizikai tested hirtelen rázkódni kezd. Bár ez valószínűleg akkor fordul elő, ha túl sok folyadékot ittál projekció előtt vagy pedig nagyon hirtelen térsz vissza.
A testelhagyás előidézésének ismertebb módszerei
Sok módszer létezik, és minden módszer más személynek felel meg. Attól, hogy egy módszer nem megfelelő a számodra, ne keseredj el, hanem próbálj ki egy másikat. Próbálj ki néhány módszert, amíg meg nem találod a számodra legmegfelelőbbet.
Néhány ismertebb módszer: Napszem Módszer, Kötél Módszer, Ringatódzás, Réveteg Bámulás, Monroe Módszere, Kilebegés, vizualizációs módszerek, és még sok más módszer…
A testelhagyás és a tudatos álom
Projektálhatsz tudatos álomból is. Ez is egy módja a testelhagyás előidézésének. A tudatos álomban egyszerűen csak kiáltsd azt, hogy “Projektálni akarok!” vagy valami hasonlót. Sok ember nagyon hatásosnak találja a tudatos álomból való projektálást, mert úgy tűnik, hogy így sokkal könnyebb projektálni.
Megerősítések
A megerősítés is egy lehetséges módja a testelhagyás előidézésének. Ismételgesd elalvás előtt, hogy”Ma éjjel elhagyom a testem, és miután visszatértem, emlékezni fogok mindenre!” vagy valami hasonlót. Tömd tele a tudatalattidat testelhagyással kapcsolatos gondolatokkal – ez is növeli az esélyeidet.
Forrás:Ébren álmodók

Programozott álomAz álmok többsége a tudatalattiban felhalmozódott emlékek, elfojtott problémák, vágyak, félelmek előtörése. Ám vannak olyanok is, amik a szellemi lét tudatos emlékei, vagy ezek töredékei, hiszen szellemünk soha nem pihen olyan formán, ahogyan a test.
Amikor ez utóbbi ellazul, valamilyen fokon elengedi a szellemet, aki szabadabban közlekedhet, kevesebb dolog láncolja az anyaghoz, mint ébrenlétünk során.
álom
A szellemi sík emlékei
Az álmodó sokkal több lehetősséggel, képességgel rendelkezik szellemi állapotban (tehát pl. alvás közben is), mint anyagi testben zárva. Így emlékezhet előző életeire ugyanúgy, ahogyan a tervezett jövőjére is. Az alvás a testben lévő szellem számára olyan, mint egy meg szabadulás, hasonlítható a halál állapotához. a testből ideiglenesen kiszabadulva oda kerül, ahová halála után megy majd. És nem tévesztendő össze az álmok zavaros asztrális régiójával, ami csak a két, nagyon eltérő sík − az anyagi és a szellemi − közötti átmenet mellékterméke, a látott szellemi valóság eltorzulása.
Az alváskor kiszabaduló szellem találkozhat más, akár éppen testben, akár szellemi alakban lévő ismerőseivel, bejárhat asztrális és egyéb nem anyagi síkon található tájakat, tanulhat, és elvégezhet olyan küldetéseket, munkákat, amiket a szellemi síkon „félbe hagyott”. Persze a még kevésbé tiszta emberi szellem olyan régióba kerül, amilyen megfelel a szintjének.
Van, aki szellemi állapotában is csak az örömöket hajszolja, míg más tanul, fejlődik, vagy másokat segít. Erre persze kevesen emlékszenek tudatosan, így marad a zavaros álmok megfejtésének kísérlete és az álmoskönyvek népszerűsége.
Gyakorlati szempontból kétféle álmot különböztethetünk meg tehát. Az egyik a két régió (anyagi és szellemi világ) közötti átmeneti zavarodottsághoz köthető. Az ébrenlét problémái épp úgy átszövik, mint a szellemi valóságban történt események. Az álom e két hatás kavargó masszájának eredménye. Persze ez esetben is a szellemi régiókat érjük el, csak ébredés után nem arra emlékszünk, hanem az oda és a vissza útra, amikor az anyagi problémáink, a gondolataink, érzéseink és a test „súlya” kerül előtérbe és elnyomja a valódi érzékelésünket.
A másik álom a szellemi síkra emlékezés, és az információk áthozása, amit megérzéseknek, tisztánlátásnak, jósálmoknak, tudatos álmoknak is nevezhetünk. Ezek azok az álmok, amikor a szellemi közlések átkerülhetnek az anyagi síkra, azaz bizonyos értelemben, „szellemidézés” történik. Amikor alszunk, közvetlenül beszélhetünk azokkal, akik nincsenek anyagi testben (azaz szellemekkel), barátainkkal, tanítóinkkal.
A probléma abban áll, hogyan hozzuk át ezeket az álmokat anélkül, hogy teljesen eltorzulnának. Az anyagi test nehezen tudja megfogni, megtartani azokat az információkat, amiket a szellem teljesen más érzékszervekkel fogott fel. Így a valódi történések torzulása vagy elfelejtése a legtöbb esetben bekövetkezik.
Álmodom?
A tudatos álom technikája segít abban, hogy el tudjuk különíteni a zavaros képeket a valódi álmoktól, vagy is a szellemi emlékektől. Az alapja az, hogy meg kell tanítani magunknak, hogy felismerjük, hogy éppen álmodunk. Amikor ez a felismerés megtörténik, az álom legtöbb részlete befolyásolhatóvá válik, azaz az ember szelleme érvényesül. Néha a tudatos álom megtörténik spontán módon is, de ahhoz, hogy igazán dolgozni tudjunk vele, nekünk kell előidéznünk. A programozás első lépése a valóság tesztelése. Az életünkben előforduló bármilyen helyzetben (utcán, otthon, evés közben, tv nézéskor, zuhanyozáskor, beszélgetés közben stb.) fel kell tennünk magunknak a kérdést, hogy most álmodom-e. eközben keresni kell olyan jeleket, amik ennek vagy éppen az ellenkezőjének (tehát az ébren létnek) a meglétére utalnak. Amikor ez a kérdezésszokásunkká válik, meg fog történni álmunkban is. Akkor pedig találni fogunk az álmodásra utaló jeleket.
A tudatos álomnál az a lényeg, hogy a tudatosságban bekövetkező „szakadásokat” észrevegyük. A gyakorlat lényege, hogy naponta többször is ellenőriznünk kell, hogy ez a tudatosság (ami lényegében visszaemlékezés) fenn áll e. Megyünk az utcán, és körül nézünk. Minden normális, minden olyan, amilyennek lennie kell. Visszagondolunk az előző lépéseinkre. Emlékszünk mindenre, vissza tudjuk követni az eseményeket. Kiléptünk a házból, előtte ültünk a szobában, az előtt főztünk vagy egyéb dolgokat műveltünk. A lényeg az, hogy ezt a figyelést beprogramozzuk magunkba, szokásunkká tegyük. Ha bekerül a tudatunkba, hogy mindig keresni kell a folyamatosságot, mindig kérdezni, hogy ébren vagyunk e, akkor ezt előbb utóbb álmunkban is meg fogjuk tenni. Mivel a folyamatosságot ott nem fogjuk megtalálni, ebből azonnal rájövünk, hogy álmodunk.
Ennél a módszernél fontos a pontosság, a részletesség. Megnézhetjük, milyen dátum van, milyen ruha van rajtunk, azt mikor vettük fel, mit fogunk még eztán csinálni. Lényeges, hogy tényleg komolyan vegyük, ne csak rámondjuk, hogy persze, ébren vagyok, hanem lelkiismeretesen nézzünk meg mindent. Ha bármikor eszünkbe jut a kérdés, azonnal végezzük el a tesztelést. Ne hagyjunk ki egy alkalmat se. Ezt a tesztet naponta el kell végezni legalább 5-ször, de a több persze sokkal jobb. Amikor szokásunkká válik, már álmunkba is meg fogjuk tenni.
Van néhány lényeges tesztkérdés, amit mindig ellenőrizhetünk. Ilyenek az: Ki vagyok, mi a munkám, mi a címem, mi a telefonszámom, Amit csinálok, azt szoktam e tenni máskor is? Hol vagyok, mit csinálok itt, szoktam-e ide járni? Mennyi az idő? Van e valami furcsa a környezetemben, az emberekben, tárgyakban, növényekben, állatokban? Mi történt korábban, honnan jöttem, mi volt x órával ezelőtt, mi a következő feladatom, merre akarok menni, mit akarok ez után csinálni?
Az előzőeket kiegészítő technika a fordulás teszt. Napjában többször meg kell pördülnünk a sarkunkon 180 fokot, és megnézni, hogyan követi a valóság ezt a pörgést. Normál esetben normál sebességgel követi, a fizikai törvényeknek engedelmeskedve. Amikor álmodunk, akkor viszont lehet lassabb a kép, vagy sokkal gyorsabb, esetleg olyan van mögöttünk, ami ott sem lehetne logikusan, vagy amikor fordulunk megint 180 fokot (tehát az eredeti irányba állunk vissza), már nem az van előttünk, ami korábban volt.
Egy másik módszer a tudatos álom állapotának elérése, hogy félálomban végig meg kell őriznünk a tudatosságot, és követni a (fizikai világ helyett már a szellemi) történéseket, természetesen a nem tudatos álomba belecsúszást elkerülve. Ekkor az alvás állapota bekövetkezik, ám a tudat éber marad. Amikor a test átlép az alvásba, előfordul, hogy az alany átéli az alvásparalízist, ami alatt úgy érzi, képtelen megmozdulni. Ha ilyenkor pánikba esik, szintén lekerül a tudatos álom felé vezető útról.
Amikor sikerül tudatosítanunk, hogy „most álmodom”, elkezdhetünk szétnézni az adott területen, ahol éppen vagyunk, illetve gondolati úton meghatározni, hogy hova szeretnénk elmenni, kivel akarunk találkozni. Sokan próbálkoznak repüléssel, ami meglepően nagy összpontosítást igényel. Minél gyakorlottabbak vagyunk, annál könnyebben és tovább tudjuk fenntartani a tudatosság állapotát, úgy hogy akit érdekel a téma, e cikk olvasása után se feledje megkérdezni magától: Álmodom?
Álombéli gyakorlatok
Minden hirtelen változás − például a sikeres gyakorlat felett érzett lelkesedés − kizökkenthet a tudatos álomból, vagy a tudat lassan belecsúszhat egy normális álomba. Sokszor előfordul a felébredés illúziója is. Ez esetben az álmodó azt hiszi, hogy már ébren van, ám csak átkerült a normál álmodás állapotába.
A tudatos állom gyakorlása többnyire gyorsan eredményre vezet. A neheze ezután már az, hogy tartsuk fenn minél tovább ezt az állapotot, mivel nagyon könnyű „belealudni”. Amikor már megy a tudatos álom, de közben úgy érezzük, hogy halványul az éberségünk, kezdjünk el forogni körbe, kinyújtott karokkal (az álombeli testünkkel persze), és akkor a korábbi állapot nagy eséllyel visszaáll.
Asztrális utazások
Sokan tapasztalnak álmaik során képeket, történéseket, amelyeket valóságként élnek meg. Ezeknek az álmoknak a nagy része az asztrál síkon való „utazás” eredménye. Ebből adódik az asztrális utazás elnevezés, ami ennek a síknak a meditációban történő elérésére utal. Az ősi tanítások szerint több lehetséges módszer van a belépésre, de legkönnyebben talán a 25 lapból álló Tattwa kártyák használatával ismerhetjük meg. Az alap kártyákon az öt indiai őselem szimbólumait használjuk. A föld jele egy sárga négyzet (prithivi), a vízé egy ezüst holdsarló (apas), a levegőé egy kék kőr (vayu), a tűzé egy vörös háromszög (tejas), és a téré egy lila tojás (akasha). A húsz kiegészítő ezek párosításából jön létre. Aki az asztrális utazásban már járatos, természetesen ezek nélkül is, szinte bármikor képes ráhangolódni. Az asztrál sík nagyon változékony, de vannak benne állandó pontok, melyekhez újra és újra vissza lehet térni akár tudatos álom segítségével is.
Forrás: Látogatók / Fényportál

Álom az álomban: a tudatalatti nyelve

Akik emlékeznek álmaikra, tudják, hogy minden álomnak annyi, de annyi szintje van. Alakjai, formái, látomásai szinte folyamatosan változnak, és ha elménk nem eléggé szilárd és pallérozott, bizony minden álomkép puszta homályos emlék marad ébredésünk után. Ritka kincs egy álom tükörképébe nézni, hiszen ilyenkor saját tudatalattink folyamataiba nyerünk bepillantást.
A tudattalan nyelve pedig a kép, érzés, folyamatos alakváltozás, olyan mint egy háborgó tengerfenék, melyben számtalan láthatatlan áramlat küzd egymással. A felszínen ringó éber öntudat, persze ebből szükségszerűen nem fog fel semmit, ő legfeljebb küzd az ár ellen, vagy éppen meglovagolja az áramlatot, ha céljai pillanatnyilag összhangban állnak a felszín alatt rejlő erők sodrásával.
A tudattalan régióiba tett álomutazást minden magaskultúra isteni kegynek, adománynak, égi üzenetnek tekintette. A híres ószövetségi példában József pont annak köszönhette, hogy bár zsidó származású és nem egyiptomi születésű volt, mégis Egyiptom hercegévé válhatott, hogy értette a tudattalan nyelvét: így képes volt megfejteni a fáraó álmát, megmentve Egyiptom földjét az éhínségtől. Az ókori, és a spirituális létszemlélettel bíró civilizációk, mind tudták, hogy az álom kapu, amelyen átlépve a lélek, a túlsó világ előéletét éli. Tudták, az álom a halál előszobája, azzal rokon természetű állapot. Ezért is van, hogy például a görög mítoszokban Hüpnosz, az alvás megszemélyesítője és az álom istensége, a Halál, Thanatosz ikertestvére. Ez azt is jelentette, hogy pont az álmok alapján tudták, a halál nem megsemmisülés, hanem egy másik élet kezdete, ami az életünk alatt szőtt álmunk folytatásaként is felfogható.
Érdekes, hogy ez a tudás az újkor küszöbén majdnem eltűnt, megsemmisült. A XIX.század nagy racionalista természettudósai közül sokan úgy gondolták, az álom a tiszta észhasználat, a józan ész „potyadéka”, amolyan melléktermék. Véleményük szerint az emberek álmai, a fel-nem-fogott és nem hasznosuló tapasztalatok öntisztuló folyamata. Az álmodás alatt az elme megszabadul a szükségtelen tudati terhektől. Ma számítógépes analógiával úgy mondanánk, ilyenkor az elme töredezettség-mentesít, és törli az ideiglenes fájlokat. Véleményem szerint ez nem így van. Szerintem az álom valóban egy másik, belső világ tükörképe, amit a mi elménk színez át, saját evilági tapasztalataink képzeteivel, alakjaival, figuráival.
Tibeti tanítás az álomról
A tibeti buddhizmus tanítása szerint, nincsenek végső valóságok. Nem lehet azt mondani, hogy az éber tudatállapotunk által lefestett világ „a” nagybetűs Valóság. Ez pusztán egyike a valóság ábrázolás-módjainak, amit elsősorban az átlagos, szokványos tudatműködés határoz meg. Miután ez a tudatműködés az általános, ezt tekintjük normálisnak, és ez alapján alkotjuk a hétköznapi valóságunkról alkotott képünket. „Normális” valóságunkban, nem él senki test nélkül, nem lehet repülni, senki nem változik át madárrá, stb. Ilyen csak az álom-állapotban lehetséges, amit módosult tudatállapotnak tekintünk, és ezért sokan nem is tekintik „valóságosnak”. Pedig az álom a maga idejében, a maga átéléseiben az álmodó számára legalább annyira valóságos, mint az éber tudatállapot. Az egyetlen ok, ami miatt sokan nem tekintik valóságnak, az az, hogy egyszerűen nem emlékeznek rá, ezért nem is tudnak a létezéséről.
A tibeti tanítás szerint, az álom-állapot a lehetséges tudati valóságok egyikeként ugyanolyan egyenértékű tapasztalati birodalom, mint amit az éber tudatállapotunk fest le nekünk. Ezért érdemes megtanulni, felismerni és fenntartani az éber álmodás képességét, amit a tibeti álomjóga gyakorlatán keresztül némely buddhista hagyományvonal is tanít. Az álomjóga gyakorlása vezet el ahhoz a felismeréshez, hogy az éber tudatállapot által leírt valóságunk is csak egy „álom”, és álomállapotaink ebben az álomban szőtt további álmok. A tibeti tanítás szerint az élet álmából is ébredni kell. Ehhez vezet közelebb az éber álmodás tanösvénye.
A tudatos álmodás
Nagy sikert aratott a mozikban az Eredet című, a tudatos álmodásról szóló Leonardo DiCaprio főszereplésével készült film. Ez érzékletesen mutatja be mi is a tudatos álmodás. A tudatos vagy éber álmodás az álmodás azon fajtája, melynél az alvó személy tisztában van tudatállapotával, felismeri, hogy épp álmodik, és jártasságától függően álma bármely elemét képes befolyásolni vagy meghatározni. Az éber álmodás sokszor spontán módon előidézett élmény, amit kiválthat egy külső zaj vagy inger, ami kicsit közelebb hozza az álmodót a felébredéshez, de mégsem ébred fel tőle egészen. Vagy az álom cselekménye is válthat ki olyan stresszt az álmodóban, hogy az részlegesen felébreszti öntudatát. Persze a legtöbb kutatót az érdekli hogyan idézhető elő szándékosan. Mint az a filmből is kiderül, s spontán ébredés mellett bizonyos gyakorlatokkal is elő lehet idézni a tudatos álmot.
A legegyszerűbb, leggyakoribb és egyben leginkább sikerrel kecsegtető módszer az úgynevezett „valóságteszt”. Ilyenkor a mindennapi helyzetekben, például vásárláskor, utcán sétálva, táplálkozás, tisztálkodás közben stb. vizsgáljuk meg saját magunkat, gondolkodásunkat, és környezetünket, hogy olyan körülményeket találjunk, amit esetleg csak álmodás vagy épp nem álmodás közben tapasztalhatunk. Ez a szokásunk előbb-utóbb álmunkban is előjön, ahol álom állapotra utaló jeleket fogunk felfedezni, s ez előidézheti a tudatos álmot.
Álom és önismeret
A legérdekesebb és leghasznosabb felhasználási területe a tudatos álmodásnak Önvalónk és tudattalanunk megismerése. Ha sikerül elérnünk a tudatos álmodás állapotát, akkor megidézhetünk: feldolgozatlan emlékeket, konfliktusokat, személyeket, vagy saját érzéseket, fájdalmakat, gátlásokat. Ezek sokkalta könnyebben fognak előjönni, mint éber vagy meditatív állapotban és a feldolgozásuk is ezerszer könnyebben megy majd! Tudattartalmaink között szabadon böngészhetünk, anélkül, hogy a tudatosításban akadályozna saját egónk, énképünk. Miután a tudatos álmodás állapotában az ego csak alkotóelemeiben van jelen, Ő maga „alszik”, nem irányít! Az ego pont azokból az elemekből áll, amelyek tévedések, hazugságok önmagunkról és az életünkről. Ezeket álom állapotunkban tudatosítva, felszámolva, képesek leszünk önmagunkat és így az életünket tisztázni. A folyamat a teljes önfelismerésig vezethet: hogy az élet is álomszerű, átmeneti állapot, amely az álom, majd a halál előszobája. A halál pedig nem más, mint az álom folytatása, amelyet most alkotunk magunknak éber álmainkkal mindnyájan. Ébredjünk hát álmainkra!
Forrás:tarrdaniel.com

Álmaink és a telepátiaVajon ki ne tapasztalta volna, hogy – mondjuk – mosogatás vagy a reggeli öltözködés közben egyszer csak valami az agyába villan: kórházi ágyon fekszik az épp táborozó gyerek, vagy egy határozott hang azt súgja: ne ülj ma autóba, ha jót akarsz…
Ilyenkor egy pillanatra megállunk, esetleg bele is sápadunk, aztán rohanunk telefonálni a gyereknek a táborba, és csak nagyon-nagyon félve ülünk kocsiba. Ha beigazolódik a jóslat, megborzongunk, és ekként morfondírozunk: megéreztem!
Szoros érzelmi kapcsolatban
Agyunk működésének minden részletét ma sem ismerjük teljesen, és a megérzéseknek, a telepátiának a létezése sincs tudományosan bizonyítva. Azt azonban megfigyelték, hogy leggyakrabban olyan emberek képesek azonos hullámhosszon rezdülni, akik szoros érzelmi kapcsolatban állnak egymással, például gyerek és szülõ, testvérek vagy szerelmesek.
Amióta a világ világ, próbálunk elfogadható magyarázatot keresni a lelkünkben zajló folyamatokra: míg a buddhista haszontalannak tartja, és elutasítja a fantáziák világát, a keresztények isteni sugallatnak vélik, a parapszichológusok egy része pedig a kozmosz és az emberi agy kapcsolatának tulajdonítja a különös jelenséget. C. G. Jung szerint a civilizált ember annyira el van telve saját magától, annyira belebonyolódott szubjektív tudatosságába, hogy mindenható lényként ítélkezik a természet jelenségei felett, miközben legnagyszerűbb eszközét, tulajdon pszichéjét alig veszi tekintetbe.
Vitatják a létezését
A pszichológusok kísérletekkel igyekeznek igazolni a telepátia, a megérzés létezését”, mondja Lisznyai Sándor pszichológus. “Például számokat, vagy fogalmakat ábrázoló kártyákat mutatnak az egyik kísérleti alanynak, a másiknak pedig ki kell találnia, hogy az illető mit látott. Akkor beszélünk telepátiáról, ha valaki többször találja el a kártyán szereplő fogalmat, mint az átlag, vagy mint azt a valószínűség számítás igazolná”.
Lehet, hogy csakugyan létezik ilyesmi, de még sok a kérdőjel. Sokáig azt feltételezték, hogy ez a fajta kommunikáció kémiai alapokon nyugszik: egy tudatos szinten nem érzékelhető illóanyagot bocsátunk ki magunkból, és ezt a másik, bár nem tudatosan, megfejti, értelmezi. Jung szerint az egész emberiségnek egyetlen közös lelke van, így lehetséges a gondolati együtt rezdülés is.
A mai racionális pszichológia viszont abból indul ki, hogy a megérzések az állandó gondolatainkból, félelmeinkből, szorongásainkból táplálkoznak, és csak véletlenszerűen igazolódnak be. Hiszen nap mint nap foglalkozunk azzal, hogy mi lesz, ha egyszer karambolozunk, vagy beteg lesz a hozzátartozónk, ám ha egyszer bejön, azt mondjuk, megéreztük. Ha pedig mégse, elfelejtjük, nem tulajdonítunk neki jelentőséget. “Sajnos, a negatív előérzetek gyakoribbak, mint a pozitívak” – mondja Lisznyai Sándor. – “Alighanem azért, mert azt gondoljuk, jobb félni, mint megijedni, vagyis ha előre készülünk a rosszra, ezzel megbékíthetjük a sorsot, és elkerülhetjük a bajt”.
Telepátia és álmok
Álmaink bátrabbak, mint éber gondolataink – mondja Lisznyai Sándor. A nappal tudatosan nem érzékelt események álmunkban előtörhetnek, és vagy szimbolikusan, vagy konkrétan megismétlődnek az agyban. Ezeket aztán úgy éljük meg, mintha jóslatok volnának. Holott valószínűleg csak annyi történik, hogy a másik ember mozdulataiban, arcvonásain, arcszínén már látjuk a közelgő betegséget, épp csak nem észleljük tudatosan. Ha például nagyanyánktól valaha azt hallottuk, hogy sárral álmodni betegség, az agyunk máris üzen: összehozza a szerettünk sápadt arcát meg a kódként működő sarat.
telepátia
A Nautilus-legenda
Telepátiának a közvetlen kommunikációt nevezzük két személy között, akiket a távolság megakadályoz abban, hogy hagyományos módon teremtsenek kapcsolatot egymással. A két személy ugyanabban a pillanatban ugyanazt gondolja, de anélkül, hogy a kommunikáció során öt érzékük egyikét is használták volna. Noha számos kísérlet foglalkozott már vele, még nem találtak magyarázatot a jelenségre, de a létezését többször bebizonyították.
Az anekdota szerint a Nautilus tengeralattjáró legénységével akkor is sikerült telepatikus kapcsolatot létrehozni, amikor az Északi sark közelében a jégmezõ alá merülve kívül kerültek a rádiólokátorok hatáskörén. Az eddigi megfigyelések szerint a telepatikus kapcsolat létrejötte azonban gyakran lassú. Mert még ha az érkezõ üzenet világos is, a címzett nem mindig számít rá, és ilyenkor nem várja felkészülten. Veszi ugyan az üzenetet, de néha meglepõen hosszú idõre van szüksége ahhoz, hogy felfogja: üzenetről van szó, és neki ezzel valamit kezdeni kéne.
Forrás: EzotopGondolataink erejével egy távoli DNS-re is hatást gyakorolhatunk?A tudóstársadalom egy részét mélyen megrázta az a felismerés, hogy DNS-ünk pusztán a gondolat erejével megváltoztatható. Mégis másképpen épülne fel fel és működne a világ, mint ahogyan eddig gondoltuk?
A következőkben ismertetett kísérletek újabb fontos lépést jelentettek. Az Egyesült Államok hadseregének megbízásából az 1990-es évek elején azt vizsgálták kutatók, hogy az érzelmek akkor is hatással vannak-e az élő sejtekre, ha azok másutt vannak – távol a testtől.
DNS
Az ötletet eleinte kétkedéssel fogadták, hiszen az addigi fizikai ismeretek értelmében ez egyszerűen lehetetlennek tűnt. Nem hitték tehát, hogy például a szervek vagy a csontok, a bőr vagy a szövetek továbbra is kapcsolatban maradnak azzal a személlyel, akiből kivették őket.
1993-ban azonban megjelent az “Advances” című lapban egy cikk, amely beszámolt a hadsereg kísérleteiről. E kísérlet során azt vizsgálták, hogy bizonyíthatóan kapcsolatban áll-e a DNS a kísérleti személy érzelmeivel; a szájból vettek szövetmintákat és DNS-t, amelyet elkülönítettek, és az épület másik szárnyába vittek.
Erre a célra kifejlesztett műszerek segítségével azt akarták megvizsgálni, hogy akkor is reagál-e a DNS az egyén érzelmeire, ha messzire eltávolítják tőle.
A kísérleti személyben erotikus fotókkal, valamint háborús jelenetek, komikus helyzetek és erőszakos cselekmények képeivel keltettek érzelmeket. Ily módon az érzelmek teljes skáláját lefedték, hogy a résztvevő az érzelmek minden hullámzását átélje.
Habár a legtöbb tudós ezúttal is kételkedett a DNS-re gyakorolt hatásban, ismét olyasmit kellett látniuk, ami a fizika jelenlegi törvényei szerint nem létezhet.
Miközben a kísérleti személy a vegyes érzelmeket átélte, a tudósok az eltávolított szövetmintákon egyértelműen elektromos reakciókat mértek. A DNS úgy viselkedett, mintha még mindig az illető személy testében lenne!
Gregg Baden írja egyik könyvében, hogy dr. Backster fenti kísérleteit később azzal bővítették ki, hogy az érzelmeket sugárzó egyén és a DNS távolságát fokozatosan növelték. Az egyik kísérlet során a távolság az 560 km-t is meghaladta!
Ekkor – egy atomóra segítségével – már az érzelmek sugárzása és a DNS reakciója között eltelt időt is mérték, és megállapították, hogy a reakció késedelem nélkül, azonnal bekövetkezett, vagyis ugyanolyan gyors volt, mintha a DNS még mindig az érzelmeket sugárzó személy testében lenne.
Bármit érezzünk, gondoljunk vagy higgyünk is, a DNS-ünk a másodperc milliomod része alatt felfogja.
Teljesen mindegy, hogy a rezonáló DNS közvetlenül mellettünk vagy a földgolyó másik oldalán található-e. Időközben arról is meggyőződtek, hogy a már említett erőtér – a mátrix, a kvantummező  - közvetíti gondolatainkat és érzelmeinket.Méghozzá nem fénysebességgel, hanem sokkal gyorsabban!
Kattints a képre a teljes mérethez!
A kísérletekben szintén részt vevő dr. Jeffrey Thompson ezt a felismerést a következőképpen fogalmazta meg:
Többé nincs olyan pont, ahol egy test véget ér, és olyan sincs, ahol elkezdődik.
ezzel kapcsolatban az orosz Pavlov Intézet egy további, igen érdekes kísérletet végzett, amely igazolta amerikai kollégáik felfedezését. Egy fiatal anyapatkánytól elvették, és a Föld hat különböző pontjára szállították hat kölykét. Ezt követően az anyában pánik, félelem vagy az öröm érzését keltették. Ebben az esetben is tapasztalniuk kellett, hogy a kölykök, habár a világ különböző pontjain tartózkodtak, nyomban reagáltak anyjuk érzelmeire.
A tudomány számára ezek a felismerések egy új dimenziót jelentenek, és mérföldkőnek számítanak az emberi sejt felépítésének és működésének újfajta értelmezésében.
REJTÉLYEK SZIGETE Pierre Franckh: Das Gesetz der Resonanz című munkája nyomán

Ősi idegenek – A genetikai beavatkozás elmélete 1.részNéhány tudós szerint már az ősi héber és sumér szövegekben is találhatunk a genetikai beavatkozás elméletére utaló jeleket.
Christian O’ Brian geológus például azt állítja, hogy azokban a szövegekben leírnak egy fajt, amelynek tagjait “fényes egyedeknek” (a továbbiakban fényeseknek) neveznek, amelyet ő az Elohim” héber szó fordításaként értelmez.
ősi idegenek
E lények a modern emberi fajt a korábbiakból genetikai manipuláció segítségével alkották meg. Ilyen lények voltak például a megfigyelőkis, akik közösültek emberi lényekkel is, a “fényesek” azonban ezt bűnnek tekintették.
Az egyik ilyen megfigyelőt nevezték Shemjazának (itt párhuzamot találunk Meier Semjaséjével), Jahve pedig a fényesek egyike volt. O’ Brian szerint a fényesek a felsőbbrendűek voltak, de halandó lények, és az eredetüket homály fedi.
Zecharia Sitchin, izraeli tudós, sumér és babilóniai szövegek alapján állítja, hogy fajunkat űrbéli lények hoztak létre. Nefilimnek nevezte őket, akik közösültek földi lényekkel, de ezt követően vita alakult ki, hogy mi történjen ezzel az újonnan létrehozott fajjal. Sitchin szerint a nefilimek a homo erectus genetikai változásával hozták létre az emberi fajt.
O’ Brian és Sitchin elmélete ősi közel-keleti szövegeken alapszik, de 1950-benXIII. Pius pápa hasonló megállapításra jutott, amikor is kísérletet tett arra, hogy az evolúciót összeegyeztesse a Bibliával. A pápa kijelentette, hogy a katolikus hittel összeegyeztethető az az elmélet, miszerint az emberi test egy másik, már létező anyagból jött létre.
A genetikai beavatkozásról kialakult elméletek megjelennek az ufókról és az Amerikai Egyesült Államok kormányáról keringő történetekben. Linda Howeamerikai ufókutató elmondta, hogy az elmélet megjelent az úgynevezett “elnöki jegyzetpapírokban” is, amelyet Richard Doty AFOSI-ügynök (az AFOSI vagyis az Air Force Office os Special Investigations, a légierő különleges eseteinek kivizsgálására létrehozott hivatal) mutatott meg neki.
Az iratok szerint az USA kormányával kapcsolatot felvett lények azért látogattak a Földre különböző időpontokban, hogy manipulálják a földi főemlősök DNS-ét.
E látogatások mintegy 25 000, 15 000, 5000 illetve 2500 évvel ezelőtt történtek. Ehhez még hozzátartozik az is, hogy azok a lények, akik 2000 évvel ezelőtt érkeztek a Földre, azzal a céllal jöttek, hogy megtanítsák az emberiséget a szeretetre és az erőszak nélküli életre. 
Richard Doty tagadta, hogy valaha is ilyen tartalmú dokumentumokat adott volna Linda Howe-nak, és kijelentette, hogy a genetikai manipulációról szóló történet csupán pletyka és félrevezetés.
ősi idegenek
De akkor honnan ered ez a történet?
A genetikai beavatkozás elmélete több ufó-történetben is megjelenik. Ez azt mutathatja, hogy az elmélet erősen megragadt az emberi gondolkodásban, és esetleges tudatalatti eredetre is utalhat. Az is elképzelhető, hogy a kapcsolatteremtők egy külső forrás segítségével kaphatták magukról ezt az információt. De lehet, hogy a fentiek kombinációja az igazság.
Lássunk egy példát arra, hogy az elmélet hogyan bukkan fel egy csatornákon keresztül megvalósult kommunikációban. Carla Rueckert médium transzállapotban egy részletesen kimunkált kommunikációt produkált, amely egy Ra nevű lénytől, egy “társadalmi emlékkomplexum” -tól jött, aki űrhajóval meglátogatta a Földet az ókori Egyiptom korában. Ra története az emberi faj eredetéről a következőképpen hangzik:
A Marson háború dúlt, s e háború következménye az lett, hogy a bolygó lakhatatlanná vált, és az emberi populáció kihalt rajta. A “Jahve”-csoport a modern embertípust 75 000 évvel ezelőtt alkotta meg, amikor is a kipusztult marslakókból genetikai anyagot hozott a Földre. Az első, mai értelemben vett emberi lény ebben az időben jelent meg a Földön. Ez a lény félig a marslakóktól, félig az alig fejlett ősi kétlábú lényből származik, de található benne más bolygóról jött genetikai rész is.” 
Rejtélyek szigete
/Felhasznált irodalom: Richard L. Thompson: Alien Identities/A tudatosból a tudatalattiba
David Icke – Orvos, gyógyítgasd csak számítógépes vírusaidat! 2.rész

A béltisztító kúra alatt és más alkalmakkor is találkoztam olyan gyógyítókkal, akik szerint a test különböző részei saját elmével rendelkeznek. Azt mondják, hogy az emésztőrendszernek is, az immunrendszernek is, a májnak és más szerveknek is saját elméjük van.
Ez minden bizonnyal így is van, hiszen a test egy hologram, és ezért lehetséges az, hogy ezek a szervek képesek egymással kommunikálni és eseményekre, változásokra reagálni a legelképesztőbb módokon. A hologram biztosítja, hegy valóban ott van a test minden részében az agy egy kisebb változata.
David Icke
A DNS és az RNS kommunikál, és információt cserél a test minden részével, az agy pedig ennek koordinátoraként működik. Amikor a vastagbél elzáródik, és a máj nem tudja kiválasztani a méreganyagokat, akkor a az információ végighalad a test internet-hálózatán, és a számítógép ennek megfelelően cselekszik. Mi ezt májkövekként érzékeljük.
A sérülések gyógyítása, a vérvesztés megállítása és a test milliárdnyi más reakciója a DNS és az RNS program szerinti információ-közvetítése. Másik fontos dolog, hogy a test-hologram kétharmada víz. A víz a test minden feladatához elengedhetetlen, és ahogy Masaru Emoto munkája kimutatta, avíz információhordozó is. Ezen kívül, a DNS körüli elektromos és más rezgésjelek remek közvetítője.
A test ebből a szempontból olyan, mint egy telep, és amikor nem iszunk eleget, úgy viselkedik, mint egy autó akkumulátora, amiben túl alacsony a desztillált víz szintje — nem működik elég jól. Több jel és tünet is mutatja, ha kevés a víz a szervezetben, többek között fejfájás, gyenge figyelem és fáradékonyság. Ezek mind a DNS kommunikációjának akadozásából adódnak. Azonban ne feledjük, hegy még ezek is csak a fejünkben történnek, és a tudatosság magasabb szintjén ez is csak illúzió.
Egy egészséges szervezetben a DNS az RNS segítségével kommunikál a számítógép különböző részei között, a betegség pedig a rendszer üzemzavara. Végtelen kiváltó oka lehet ennek, de mind ugyanazt a sémát követi: a DNS-en és az RNS-en áthaladó információ pontosságára hatnak. A magasfeszültségű vezetékek közelében élők, vagy elektromágneses technológiával dolgozók fogékonyabbak bizonyos betegségekre és a rákra.
Nagy Britanniában úgynevezett Tetra antenna-rendszereket telepítenek a segélyhívó szolgálatok kommunikációs hálózatához. Az antennák az emberi agy frekvencia tartományában sugározzák jeleiket. Úgy hallottam, hogy ezt a technológiát a teljes mértékben az Illuminátusok irányítása alatt álló Amerikai Nemzetbiztonsági Hivatal révén vezették be. Ez nem meglepő, hiszen ahol telepítve vannak, ott a Tetra antennákat már kapcsolatba hozták — nagyon helyesen — a rákos megbetegedések emelkedő számával és más fizikai, mentális és érzelmi rendellenességekkel, mint amilyen a depresszió is.
Ennek oka, hogy az elektromágneses mikrohullámok illetve egyéb frekvenciák megzavarják a DNS-RNS adatátviteli rendszert, így a számítógép pontatlan adatokat kap. Olyan, mint amikor rossz a térerő egy mobiltelefon beszélgetés alatt. Csak bizonyos szavakat hallhatsz meg, és nem érted, hogy pontosan mit mond a másik. Az emberi testben ezek a megzavart kommunikációs folyamatok úgy viselkednek, mint a számítógépes vírusok. Ez a rák.
A sejtek folyamatosan osztódnak, és mindez rendben is van, amíg pontosak a másolatok. De ehhez pontosak kell lennie a DNS•RNS kommunikációnak a sejt felé. Amint az elektromágneses mező vagy más hatás megzavarja az adatátvitelt, a sejtek hibás másolatokat kezdenek létrehozni gyakran nagy sebességgel, ezt nevezzük ráknak.
Képes úgy terjedni, mint a számítógépes vírus, egyre nagyobb területeket fertőzve meg, amíg a számítógép már nem tud tovább működni. Nekem is volt egy vírus a számítógépemen, ami eleinte alig okozott gondot, míg végül be sem tudtam kapcsolni a gépet. Mit is szoktunk mondani ilyenkor? Meghalt a számítógépem.Így van ez a testtel is.
A társadalom felépítése miatt az üzemzavar, a betegség esélye a mai “modern”világban” óriási. Azt mondják: a stressz gyilkol. Ez így is van — de miért? Ahogy az érzelmek kibillennek egyensúlyukból, hatnak az adatátviteli hálózatra. A bélrendszer az első hely ahol a gondok kezdődnek —gyomoridegesség, félelem, hányinger és a többi “szar”. Bizonyos határokon belül ez rendben van — mindaddig, amíg nem jelent folyamatos terhet a szervezetnek. Amikor azonban a stressz elér egy kritikusan magas szintet, és tartósan ott marad, a rendszer nagyobb részén jelentkezik az üzemzavar.
Bőrkiütések, gyomorfekély, rák és a stressz legnagyobb jele, a szívinfarktus következik. Az érzelmi kór egy másik aspektusát is érzékeltem Hawaii-n. A csontkovács rendelőjének várójában találtam egy könyvet Dr. John E. Sarno-tól, aki a New York University School of Medicine klinikai rehabilitáció professzora, a Howard A. Rusk Rehabilitációs Intézet orvosa a New York Univenity Medical Center-ben, címe: A hátfájás gyógyítása — az elme-test kapcsolat (Worms, Books. 1991).
Részletesen kifejti húsz éves, a fájdalom és az elme/agy kapcsolatról folytatott kutatásait. Nyilvánvaló, hogy az agy hozza létre a fájdalmat, miután dekódolja, címkézi a kellemetlenség helyszínének üzenetét. Amikor belerúgsz valamibe, tulajdonképpen nem érzel addig fájdalmat, amíg az agy fel nem dolgozza az információt, és nem dönt úgy, hogy fáj. Az erős fájdalmak egyik kezdési módja az, amikor gátolják például, hogy a reumás térdből eljusson az üzenet az agyba. Az üzenet hiányában nincs fájdalom. Ha képes vagy tudatosságoddal az elme hitrendszerét megváltoztatni, keresztül tudsz menni a tűzön anélkül, hogy megégnél.
Sokan végig mennek a vörösen izzó parázson, és nem éreznek forróságot, sem bármilyen kényelmetlenséget. Csak a fejükben sétálnak végig rajta, és hogy éreznek-e fájdalmat vagy nem, azt az alapján dönti el az agyuk, ahogyan a valóságot érzékeli. Ott vannak aztán azok a jógik és tibetiek akik le tudják lassítani szívverésüket majdnem nullára.
Meztelenül ülnek a fagyban, mert olyan belső hőt képesek termelni, hogy a hátukra terített nedves törölköző is megszárad. Dr. John E. Sarno azonosította a fizikai következményekhez vezető kapcsolatokat a test és a mentális, illetve érzelmi állapotok között. Azt találta a reménytelen esetek két évtizedes sikeres kezelése alapján, hogy a hát, a nyak, a vállak, a far és a végtagok fájdalmainak  okozói az elnyomott érzelmek.
A csontkovács elmesélte, hogy csillapíthatatlan hátfájástól szenvedett mindaddig, amíg el nem olvasta Sarno könyvét. Követte az utasításokat, amelyek alapján azonosította az elnyomott érzelmet, és felismerte, hogy félelemben élt, miközben nem is tudott róla. Amint felfedezte a kapcsolatot, hátfájása megszűnt. Sarno így gyógyította meg több ezer páciensét. Műtét és orvosságok nélkül, annak ellenére, hogy a hivatalos orvoslás szerint gyógyíthatatlanok voltak.
Az érzelmi okok megfigyelésének és beazonosításának folyamata megnyitja a hologramban (merevlemezen) tárolt adatokat, és engedélyezi törlésüket. Amikor az érzelmi reakció rögzített adatát eltávolítjuk, fizikai kifejeződése is gyorsan eltűnik. A csontkovács felesége komoly nyakfájdalommal küzdött, de semmit sem tudtak tenni, amíg össze nem kapcsolták a problémát az asszony hetekkel korábban elpusztult macskájával. Születése óta nevelgette a macskát, és elvesztése nagyobb érzelmi megrázkódtatással járt számára mint gondolta volna. Amint felismerte a kapcsolatot, nyakfájdalma megszűnt.
Érdekes, hogyan mondjuk azokra az emberekre, akik érzelmi frusztrációt okoznak nekünk, hogy “púp a hátamon”. Én is megláttam a kapcsolatot saját gerinc és nyakfájdalmaim és az elmúlt hetek érzelmi kihívásai között. Ez az elme és a DNS érzelmi programjainak kölcsönhatása, és ahogyan megzavarja a kommunikáció pontosságát és egyensúlyát.
Érzékelheted ezt a kölcsönhatást, ha valamilyen szomorú, nyomasztó vagy rémisztő dologra gondolsz. Nem kell megtörténnie, hiszen a gondolat már kiváltja az érzelmi reakciót. A tudósok mára bebizonyították, hogy az agy ugyanazon része aktiválódik akkor is, ha megtapasztal valamit a személy, és akkor is, ha csak gondol rá. Az Illuminátusok folyamatosan manipulálják ezt a rendszert a kívánt érzelmi reakciót kiváltó hírek közreadásával.
Mike Lambert gyógyító hangsúlyozza, hogy a test azon területei amelyeket Dr. Sarno oly hatékonyan gyógyít, az akupunktúra gyakorlatában kapcsolatban állnak az epehólyaggal ami a depresszió forrása lehet, amint egyensúlyát veszti, illetve a májjal, ami a harag forrása. A test és a DNS közötti kapcsolat azt jelenti, hogy az érzelmek hatni képesek a testre, és a test képes hatni az érzelmekre. A sejtben található méreganyagok depressziót és haragot okozhatnak, amelyek a több érzelemmel egyetemben olyan vegyületek kiválasztását indítják el, amiket aztán a sejtek felszívnak.
Ez aztán az ördögi kör. De a Tudatosság meg tudja törni. Érdekes módon, a párizsi Necker Kórházban a test meridián rendszerén radioaktív nyomkövetőkkel végzett kutatások azt mutatták, hogy az energia egy beteg szerv meridiánján sokkal lassabban haladt át, mint egy egészséges szervén. Mike Lambert olyan kísérletekről is beszélt nekem, amelyekben az érzelmi állapot a testben keringő információ áramlását lassította. Amint ez az élénk információ-mozgás gátolt, a test-számítógépben üzemzavar lép fel, így okoz az érzelmi stresszhelyzet betegséget.
A szívinfarktus oka is a statikus energia, ezért mondják azt is, hogymegszakad a szíve” annak, aki egy szerettét elveszíti. Minél lassabb az energiaáramlás, annál alacsonyabb a test rezgésszintje, és annál nagyobb lesz a sűrűsége. Érzelmi stressz során, vagy amikor lehangoltak vagyunk, sokszor mondjuk. hogy “nehéz a szívünk”. A merev vélemények és az elnyomott gondolatok is gátolják az energiaáramlást, lassítva ezzel a hologram rezgését.
Valerie Hunt, a Kaliforniai Egyetem kineziológia professzora Los Angeles-ben, kifejlesztett egy technológiát az emberi energiamező mérésére, és igazolta, hogy az ember állapota befolyásolja rezgésszámát és rezgés-szintjét.Alacsonyabb a rezgésszáma azoknak, akik az öt érzékszerv által megtapasztalt valóságban élnek (elme és érzelmek), mint azoknak, akik magasabb érzékelésüket is használják (lélek).
Ahogy az embert elnyomta a félelem, mind nagyobb sűrűségbe merült (Az ember bukása?). Az ételek és az italok szintén információ-áramlást befolyásoló rezgéseket bocsátanak ki magukból. Az Illuminátusok nagyvállalatai által előállított szörnyű ételek fogyasztásával tönkretesszük egészségünket. A Mátrixban minden rezeg, harmonikus vagy zavaró rezgéssel. Ez utóbbi jellemző a DNS-RNS adatforgalmat gyorsan megzavarni képes vegyi ételekre.
Super Size Me című film bemutatta a gyorséttermi ételek fogyasztásának szörnyű hatását. Egy New York-i fiatalember naponta háromszor evett McDonald’s ételt, miközben orvosok követték figyelemmel egészségének alakulását. Az eredmény lehangoló volt. A 33 éves, fitt fiatalember napokon belül hányni kezdett, fejfájásra és depresszióra panaszkodott, és elveszítette szexuális érdeklődését is. Máját legyűrték a telített zsírok. A vizsgálatok eredményeit Dr. Daryl Isaacs sokkolónak nevezte. Teste teljesen abnormálissá vált – mondta. Az egy hónap alatt sokat hízott és csúnyán megbetegedett.
-Az arcom foltos lett, és akkora pocakom nőtt, mint még soha – mesélte. Teste döbbenetes volt és igazán rémisztő. Isten tudja, milyen hatása lesz a mai gyorséttermi, kólalőtyölő, vegyszerrel átitatott nemzedék étkezési szokása egészségére. Fontos, hogy a főhős arról is beszámolt, hogy lehangolttá vált ez alatt az idő alatt. A vegyi anyagok hatással voltak a DNS kommunikációra, amit értelemnek nevezünk.
Rejtélyek szigete / David Icke - Infinite Love Is the Only Truth: Everything Else Is Illusion
A denveri repülőtér rejtélyeA denveri repülőtér nem egy átlagos létesítmény. Kialakítása és építésének körülményei is sok furcsaságot hordoznak magukban.
Rémisztő és ijesztő helyek minden országban vagy akár városban vannak. Csak amit legtöbb helyen egy sötét erdő vagy egy kihalt sikátor testesít meg, Denverben a repülőtér. Amerika legnagyobb (és a világ harmadik legnagyobb) repülőtere körül elég sok titok lappang… és nem csak a designra gondolok.
denveri reptér
Kezdjük rögtön az építkezés elejénél. A repülőtér 1995-ben épült, amikor is Denvernek már volt egy felkapott és jól működő reptere. Egy szélcsendes helyen, ami ugye nem elhanyagolható szempont egy légikikötő esetében. De építettek egy újat, kevesebb kifutópályával és széljárta helyre (ami már több balesetet is okozott – a nagy szél), egy akkora területre, ami indokolatlanul nagy egy ekkora forgalmat lebonyolító reptér számára.
Az építkezés a tervek szerint 1,7 milliárd dollárba került volna, de a végösszeg mégis 4,8 milliárd lett. Olyan 4-es metró-féle építkezés… a kivitelezők persze nem tudtak választ adni sem a nagy költségekre, sem az időbeli csúszásra.Az építéshez kötődik még, hogy a munkásokat szinte hetente cserélte a kivitelező, így mindegyik csak az munka egy kis szegletébe kapott betekintést. Ám elmondások alapján a munka nagy része a föld alatt folyt, mintegy hat emelet mélységben.
És noha a terület már az építkezés előtt is teljesen sík volt, a munkálatok alatt mégis 110 millió köbméter földet mozgattak meg, dombokat és mélyedéseket alakítottak ki a területen. A tartályokban több mint 2,73 millió gallon (10,3 millió liter) kerozint tudnak eltárolni, a szivattyúk percenként 1000 gallont (3785 liter) hajtóanyagot tudnak áttermelni A pontból B-be.
denveri repülőtér
Normális körülmények között ekkora teljesítményre egy reptérnek sincsen szüksége. Normális körülmények között… a nagy számok közé tartozik még az 5300 mérföld (8529 km) hosszú optikával és a 11365 mérföld (18290 km) hosszú rézkábellel kialakított kommunikációs rendszer. A reptér tetőzete teflonnal borított, visszatükrözi a napfény 90%-át, nem vezeti a hőt, így sem radarral, sem hőérzékelő műszerrel nem lehet belátni az épület belsejébe. A központi folyosó padlóját gránittal burkolták a világ minden tájáról, ami igen csak megdobta a költségeket… hát innen ered a nagy aktiválási költség.
A hírek szerint a CIA több milliót fizetett a városnak, hogy megkaphassa a területet és az építési engedélyt. A lakosok nem tudják mire vélni a reptérre vezető 8 sávos autóutat (hol van nálunk ilyen…), ugyanis a forgalom egyáltalán nem indokolja ilyen kaliberű sztráda meglétét. Az út mellett láthatják az arra közlekedők a földalatti épület szellőző berendezéseit, ám a reptér vezetősége ezek meglétét cáfolja. Továbbá a reptér területén belül vannak olyan részek, amiket külön szögesdrót határol… azonban nem a bemenetelt próbálják megakadályozni… arra hivatottak, hogy a kiszökni akaró személyeket tartsák távol…
És akkor még nem is szóltunk a reptér belső falát „díszítő” képzőművészeti alkotásokról. Valójában ezek a képek sokkal inkább hátborzongatóak, semmint szemet gyönyörködtetőek. Minden freskó a világvége hangulatában készült, vagy a világvége utáni új világrendet akarja megjeleníteni.
Az első képen talán egy temetés jelenik meg, három koporsóban három női alakkal, egy amerikai, egy nyugati és egy színes bőrű nőt temetnek. Körülöttük gyerekek és állatok állnak. A háttérben egy lángoló város képe fedezhető fel. Pusztítás, keserv, kilátástalanság képei fogadják a szemlélőt. A koporsók mögött egy lány egy táblát tart, melyen az ötödik nap alkonyatát ábrázolta a festő.
Kattints a képre a teljes mérethez!
A második képen egy katona látható szuronyos fegyverrel és karddal a kezében, kardjával egy galambot készül elpusztítani. A háttérben elpusztult város, halottak, romok.
Kattints a képre a teljes mérethez!
A harmadik falfestményen már örömünnepet tartanak a gyerekek (a Föld népeit képviselik), a fegyvereket középre hordják, ahol egy német árja kinézetű fiatal szétrombolja azokat. A galambot leszúró katona már élettelen testtel hever, rajta egy csapat gyerek tapos.
Kattints a képre a teljes mérethez!
Az utolsó jelenetben egy varázsló mutat be áldozatot, köszönti az új, békés világot, mely a fegyverek összetörésével és a katona halálával beköszöntött.
Kattints a képre a teljes mérethez!
Furcsaság lengi körül még a szobrokat is. A reptér előtti téren egy kék démoni ló áll, vörösen izzó szemekkel. Az ezt megalkotó művész (Luis Jimenez)halálát köszönhette a lónak. Történt ugyanis, hogy amikor a helyére akarták emelni az alkotást, a tartókötelek mindmáig megmagyarázhatatlan okból elszakadtak, és a szobor ráesett alkotójára.
Kattints a képre a teljes mérethez!
Kattints a képre a teljes mérethez!
Végül egy másik megmagyarázhatatlan baleset. 2007. Február 19-én három és fél óra leforgása alatt 26 ablak repedt meg 1 repülőgépen… és hát a repülőgépek ablakai nem éppen papírvékonyak. A nyomozás során nem találtak indokot, ami megmagyarázná a furcsa történéseket, ráfogták arra, hogy az erős szél nagy szemcséjű homokot szórt az ablakoknak. És az megrepesztette őket.
Ennyit a hivatalos állításról, független vizsgálatok szerint egy nagyon magas vagy alacsony frekvenciájú hang lehetett a probléma forrása. Ezt a hangot többször is sikerült bemérni a reptér közelében, és állítólag a föld alól ered. Gyanítják, hogy ezek a rezgések a felelősek a reptéri dolgozók gyakori fejfájásaiért is.
Kattints a képre a teljes mérethez!
Vajon mire hasonlít a kifutópályák helyzete?
Forrás:Gépnarancs


Hogyan gyűri maga alá az egyént a globális nagytőkések érdekeit szolgáló, demokráciába csomagolt “hatalom”?1.) Lefoglalják az emberek figyelmét és gondolatait másod és harmadrangú problémákkal.
Ennek érdekében figyelmüket elvonják a tényleges és súlyos gondokról, mégpedig olyan hírekkel, amelyeknek társadalmi jelentősége kicsi ugyan, de érzelmileg erősen megérinti az embereket. A bulvársajtóra támaszkodnak, amely hű szolgájuk.
2.) A „hatalom” eléri, hogy a nép úgy tekintsen a politikai vezetőire, mint a nemzet megmentőire. 
Ennek érdekében (elsősorban a média segítségével) hamis riasztások és kitalált fenyegetések tömkelegét zúdítják rájuk, amelyek miatt aggódni, később szorongani kezd. Ha a szorongás elérte a kritikus szintet, közbe lépnek és elkezdik megoldani a (máskülönben nem létező, illetve általuk gerjesztett) problémákat. A nép így hálát érez irántuk, és önmaguk kérik szabadságjogaik csorbítását.
3.) Az irányításuk alatt a népnek mindig készen kell lennie arra, hogy valami rosszabb következik. 

Ennek sulykolása érdekében használják fel a „fehér” propagandát (vagyis nyíltan a kormány irányítása alatt álló médiumokat), a „szürke” propagandát (azokat a média termékeket, amelyek csak részben állnak kormánybefolyás alatt) és a „fekete” propagandát (amelyekről senki sem gondolná, hogy valójában a hatalom szolgálatában állnak).

Ezek karöltve azon munkálkodnak, hogy egy olyan kormány képét vetítsék a lakosság szeme elé, amely minden erejével azon munkálkodik, hogy a jövő egét beárnyékoló sötét fellegek legalább egy részét elhessentse a nemzet feje felől. A kemény, megszorító intézkedéseket fokozatosan vezetik be, mert így az emberek hozzászoknak a rosszhoz, sőt, örülnek, hogy még mindig nem a legrosszabb következett be.
4.) Elérik az embereknél, hogy azt érezzék: minden rossz, ami éppen most történik, és a kormány jelenlegi törekvései kizárólag azért vannak, hogy „a szebb jövőt” biztosítsa az emberek számára.
Vagy ha nem az ő számukra, akkor majd a gyermekeik számára. Ugyanis a „hatalom” azt akarja elérni, hogy az emberek reménytelenül hiszékenyek és befolyásolhatóak legyenek, így évszázadokon keresztül hajlandók legyenek benyelni és elfogadni ezt az érvet, hogy „majd a következő generációknak sokkal jobb lesz, nekünk ezért kell most áldozatokat hoznunk”.
5.) Az embereket leszoktatják a gondolkodásról, s arról, hogy a történésekben felfedezzék az ok-okozati összefüggéseket. 
Ennek érdekében a politikai vezetők egyszerűen fogalmazzák meg üzeneteiket, minimális szókinccsel, rövid mondatokban, olyan módon, mintha az emberek gyerekek vagy együgyűek volnának. A hallgatóság ily módon megszokja a felületességet, hiszékeny lesz és hajlamos az információs beetetések elfogadására.
6.) Minden adandó alkalommal az emberek érzelmeire hatnak, nem a racionális gondolkodásukra.
Bátorítják az érzelemre ható megnyilvánulásokat, mert az érzelmeket sokkal könnyebb manipulálni, mint a tudatos gondolkodást.
7.) Az embereket a lehető legnagyobb tudatlanságban és műveletlenségben tartják, mert így nem lesznek motiváltak magasabb törekvések és tervek megvalósításában.
Lebutítják és korrupttá teszik az oktatásügyet, illetve a működésképtelenség küszöbére hozzák. Egy ilyen iskolarendszer a diákok manipulálásának ideális eszköze.
Gyorsan és nagyon sok anyagot tanítanak, hogy minél kevésbé értsék a diákok. Ezzel elérik azt, hogy a tanulók ne tudjanak, és a kudarcok miatt egyre rosszabbul érezzék magukat. A rossz hangulatú ember könnyen manipulálható abba az irányba, amerre csak szeretnék.

8.) A népet elzárják az elfogulatlan, korrekt és teljes tájékozódás, illetve tájékoztatás minden forrásától.
Ennek érdekében pénzügyileg támogatják azokat a médiumokat, amelyek butítják és félretájékoztatják az embereket, s gazdaságilag ellehetetlenítik azokat, amelyek ennek ellenkezőjét próbálják elérni.
9.) A „hatalom” számára a nyájszellem erősítése elsődleges szempont! 
Az egyénekben felébresztik a félelem-, az együttérzés-, a szégyen- és a tehetetlenség-érzetet, és ezáltal az emberek könnyebben csatlakoznak „közös ügyünknek” feltüntetett dolgokhoz (adott szervezethez, párthoz, vagy adakozáshoz). Az egyéniségeket nélkülöző nyájat mindig könnyebb irányítani, ellenőrizni és befolyásolni.
10.) Mindent megtesznek az egyének megismerése érdekében.
Ezt úgy érik el, hogy belső (titkos) nyilvántartásokat vezetnek az egyének különféle ízlésbeli, politikai, ideológiai, viselkedési szokásairól. Törekednek arra, hogy jobban megismerjék az egyént, mint ahogy ő ismeri önmagát. Az így keletkezett információkat a tudomány és a technika segítségével felhasználják a saját céljaik elérése érdekében. Természetesen ezeket a lépéseket a legnagyobb titokban végzik.
Mindannyiunkban megfogalmazódhatnak a következő kérdések:

- Ha ez ennyire nyilvánvaló, hiszen naponta érzékelünk minden egyes pontot, akkor tényleg igazak azok az elméletek, mely szerint a globális folyamatokat, a nemzetek, a társadalom reagálását, megnyilvánulásait, az emberek viselkedését valakik a háttérből tervezik, szervezik és irányítják?


- Hogy az egyén, mindenkori modern rabszolgaként a „hatalom” kiszolgálásának az eszköze?
- Hogy, miért nem teszek annak érdekében semmit, illetve eleget, hogy a saját magam és a családom és esetleg még az ismerőseim is, a tudatosságunk fejlesztése által, megvédhessük magunkat a „hatalom” tudatrombolásával szemben?
Forrás: Dimenziókapu

Az időkiesésAz eltérítés forgatókönyvének egyik fő vonása az elveszett idő vagy időkiesés.Létezik vajon olyasvalami a földi technológiában, ami előidézheti ezt a jelenséget?
Mielőtt nekilátnánk a bizonyítékok felsorolásának, szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy maga az eltérítés tapasztalata magában hordozza a hipnózis által előidézett állapotot.
szerző: Jon King
Talán ezért hatásos módszer a regressziós hipnózis az emlékek felidézésére, a memóriablokkolás feltörésére. A hipnózis, akár kémiailag, akár elektromos árammal idézték elő, az időkiesés rejtélyének a kulcsa.
Évek óta számos szóbeszéd terjedt arról, hogy a CIA és/vagy a katonai hírszerzés gyakran alkalmazza ügyei elintézésére az ún. RHIC-EDOM technológiát. A RHIC a Radio Hypnosis Intracerebral Control, az EDOM pedig az Electronic Dissolution Of Memory rövidítése, s alkalmazása a hipnotikus transzhoz hasonló állapotot hoz létre az alanynál.
Mi több, ugyanez a hatás képes a nagy távolságból történő hipnotikus kontroll megvalósítására, illetve a bizonyos időperiódusokra vonatkozó emlékezet szisztematikus törlésére. A beültetett implantátum megfelelő pontjának stimulálásával a RHIC távolról képes irányítani a személy érzékelő mechanizmusát, míg az EDOM az alany agyának specifikus területein történő szinpatikus kapcsolatok megváltoztatásával létrehozza az elveszett idő képzetét.
A beszámolók szerint az alany egyáltalán nem szokott emlékezni magára az eltérítésre, illetve arra, hogy meddig tartott az implantátum beoperálása. Az illető úgy ébred fel, mint egy rossz álomból, csodálkozik azon, hogyan került vissza, fogalma sincs róla, kikkel találkozott és nem tudja megmagyarázni a kiesett perceket, esetleg órákat. Még egyszer hangsúlyozom, ez földi technika és semmi köze sincs hozzá az idegeneknek.
Az elkövetők
Hová fog vezetni mindez? Nagyon jó kérdés… Bár magamnak képes vagyok megfelelő választ adni bizonyos dolgokra, az elkövetőket illetően nincs pontos felelet, ők ugyanis a szupertitkos amerikai védelmi adminisztrációhoz tartoznak.
Ha mélyen magamba nézek, akkor sem vagyok képes megtudni, vajon mi vezette ezeket az embereket arra, hogy ilyen áruló és barbár cselekedetekre vetemedjenek? Számukra a mások feletti ellenőrzés a díj. Az ellenőrzés és a hatalom. És úgy tűnik, bármeddig elmennek, hogy megszerezzék ezt a díjat. Szerintem ők nagyon szánalmas képviselői az emberiségnek.
Természetesen nem jelenthetem ki félreérthetetlenül, nem hiszem azt, hogy a katonaság lenne a felelős minden UFO/ET találkozásért. Éppen ellenkezőleg, szilárd meggyőződésem, hogy számos ilyen találkozás nem valamiféle technológia következménye, mi több, interdimenzionális. Hiszek abban, hogy maga a jelenség valódi.
Rejtélyek szigete / Lejegyezte:Galactus / Jon King írása nyomán


Eltérítések – Egy fontos kísérlet1977-ben a Kaliforniai Kollégiumban egy fontos és érdekes kísérletet vezettek le. Lényege az volt, hogy egy személy, aki soha nem állította, miszerint UFO-t látott volna, el tud-e mondani egy hihető eltérítési történetet hipnózis alatt.
A jelentkezők közül egy sem látott még UFO-t és magáról a témáról sem tudtak sokat. Az önkénteseket dr. William C. McCall, egy híres hipnózisszakértő hipnotizálta. A nyolc ember mindegyikét mély hipnotikus transzba ejtette, és kérte őket, hogy képzeljék el, UFO-t láttak, felvitték őket a repülő csészealj fedélzetére és megvizsgálták. Aztán felszólította őket, hogy meséljék el a “találkozást”..
A kutatók megdöbbentőnek találták a kísérlet eredményeit. A nyolc ember története az UFO fedélzetén tett látogatásról nagyon élénk volt. Maguktól beszéltek, anélkül, hogy dr. McCall noszogatta volna őket.
eltérítések
A kísérletek eredményeit összehasonlították az olyan emberek történeteivel, mint pl. Betty HillAzt vették észre, hogy szinte semmi különbség sincsen a történetek között. Tehát azok, akik csak képzelték, hogy elrabolták őket az idegenek, hipnózisban ugyanolyan tapasztalatokról számoltak be, mint az “igazi” szemtanúk.
A kutatók rámutattak, ez nem azt jelenti, hogy minden eltérítéses eset kitalált. Azért érdekes megjegyezni, hogy a kísérletre olyanokat választottak ki, akik nem tudtak túl sokat az UFO-król és földönkívüli utasaikról. Vajon ez azokra is áll, akiket állítólag elraboltak az idegen lények?
Phillip Klass megjegyzi, hogy az egyik híres elrabolt, Betty Andreasson több könyvet olvasott el a témában. Talán még Hillék bestseller könyvét is olvasta, amelyet kalandjukról írtak. Az ő történetük megjelent a Look magazinban is, amely akkoriban igen népszerű volt. Andreassonék New Englandben laktak, ugyanott, ahol Hillék, tehát Andreasson asszony a helyi újságban is olvashatott róla.
Andreasson asszony azt állította, hogy éppen a vacsoraedényeket mosogatta, amikor egy UFO szállt le a hátsó udvarban. A lények besétáltak a bezárt konyhaajtón keresztül és felvitték magukkal az űrhajó fedélzetére.
Hipnotikus álomban Andreasson asszony nagyon élethű és részletes leírással szolgált az UFO fedélzetén tapasztaltakról. Azonban mivel széles körű ismeretekkel rendelkezett az UFO-król, nem nehéz kitalálni, hogy élményének sok részlete honnan származhatott.
Azt persze senki sem állítja, hogy Betty Hill és Betty Andreasson szándékosan akartak volna bárkit is megtéveszteni a történeteikkel. Az orvosok, akik hipnotizálták őket, kijelentették, hogy a két asszony az igazat mondta, mármint amit ők igaznak véltek.
Rejtélyek szigete
/Felhasznált irodalom: Anne Canadeo: UFO’s/Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése