2017. április 1., szombat

Tudatos TEREMTÉSTudatos TEREMTÉS


INDIGÓ gyerekek.
A gyerek nem a szülő tulajdona! Ez meghökkentő, de igaz. A gyerek egy társ, aki mellénk szegődött, ahogy mondják, a gyerek választotta a szülőket. Épp olyan szellem mint mi. Egyetlen különbség, hogy a jelen “Föld” nevű misszióba, mi pár évvel hamarabb érkeztünk. De ez nem jelent semmit. A szülő életfeladata, hogy fogadja az újonnan érkezőt és segítsen neki itt gyökeret verni.
Mivel a gyerek lemásolja a szülőket, ezért egy tükörkép. Megmutatja életünk, viselkedésünk, jellemvonásaink fonákságait. A gyerek olyan, mint egy árnyék, állandóan velünk van, nem lehet elbújni tőle. Az emberek nagy többsége nem veszi észre, hogy a gyerek viselkedése, az ő saját kritikája, a gyerek megmutatja a felnőtt hibáit, fonákságait, mindez jó alkalom lenne a szülők számára tanulni. Azonban a legtöbb szülő nem érti a gyerek jeleit, hanem el kezdi „nevelni” azt, kihasználva fizikai erőfölényét. Ennek annyi értelme van, mintha rugdosnánk saját árnyákunkat, vagy széttörnék a tükröt, mert nem azt látjuk, amit szeretnénk.
Mai materiális világunkban csak az számít, ami megfogható, ami birtokolható. Sajnos ez meglátszik a családok viselkedésén is. A legtöbb szülő vagy saját tulajdonának tekinti gyerekét, és azt tesz vele, amit akar, vagy a család csak egy fizikai együttlét, semmilyen különösebb spirituális kapcsolat nélkül. A gyerekek is megtanulják, hogy csak az számít, ami birtokolható, illetve a jutalmazás kimerül egyre drágább tárgyak ajándékozásában. A materiális szemlélet az elidegenedéshez vezet. Ez a világrend hosszútávon nem tartható, maga a természet kezd már közbeszólni. Az élet évmilliárdok óta fennmaradt, hiszen egy önszabályzó rendszer, mely saját működését folyamatosan úgy alakítja, hogy az legjobban illeszkedjen a környezeti változásokhoz, célja, hogy fennmaradjon.
Az 1950-es években születtek az első indigó gyerekek, ők amolyan előfutárok voltak, kis létszámban. Aztán számuk egyre gyarapodott. 2000 évig több korszakot határoztak meg a kutatók, az indigó gyerekek tulajdonságai alapján (alap, alfa, béta, stb). 2000-től kristály gyerekeknek nevezik őket, bár igazából ez is csak egy kis módosulás a tulajdonságokban. Úgy tűnik a korszakok igazából a született gyerekek alkalmazkodása a környezethez.
Honnan származik az indigó elnevezés?
Bioinformatikai ismereteinkből tudjuk (biorezonanciás kezelések esetén alkalmazzuk), hogy a DNS elektromágneses jeleket bocsát ki, illetve fogad, így vezérli a sejtet, ez az elektromágneses jel biztosítja a szerven belüli, illetve szervek közötti kommunikációt. Azonban ezek a jelek túlmennek a sejt fizikai határain, és kívülről tekintve a szervezetet, ez az aura. Az aura több színből áll, ezek állandóan változnak, aszerint, hogy mit gondolunk, mit teszünk. Megállapították, hogy a színek bár egyediek és folyton változnak, azért van egy általános dominancia. Régebben a piros volt egy domináns szín, ez ma már eltűnőben van. A piros a szeretet színe. Az indigó gyerekek elnevezésüket onnan kapták, hogy aurájuk dominánsan indigókék színű. Ez közös jellemzőjük. Jelentése magas spiritualitás.
Az indigó gyerek igazából olyan, mint kis ember bőrébe bújt felnőtt, felnőtt gondolkodással. Ők már gyerekként is felnőttek. Nagyfokú spiritualitás jellemzi őket. Egyfajta felsőbbségi tudattal jönnek a világra, így is viselkednek. Küldetésük van, és hatalmas önbizalmuk. Nem tűrik a diktatúrát, velük mindent meg kell beszélni, mint felnőtt a felnőttel, és megértik. Agyuk mint a szivacs, minden információt elsőre rögzít, és tárol, éppen ezért nem szabad becsapni őket. Mivel sok mindent másképp tesznek, mint a társadalom, főleg nem rutinból cselekszenek, ezért iskolákban az mondják, hogy nem tudnak beilleszkedni. Tudni kell, hogy a mai iskola az csak standardokat állít, beskatulyáz, rákényszerít egy általános viselkedési normát a gyerekekre. A tanulás sem információszerzés, hanem a tananyag magnószerű ismétlése, ráadásul tanárfüggő módon. Mivel minden gyerek egy személyiség, nem lehet egyformára mintázni őket, ahogy fűnyírás után egy nappal sem egyforma hosszú minden fűszál. Megállapítható, hogy amelyik átlagos gyerek mindenből kitűnő, mind fizikai, mind szellemi síkon, ott komoly problémák vannak. Ha a fél osztály ilyen, akkor az iskolarendszer értékelése borzalmasan rossz.
Az indigó gyerekek fizikailag hiperaktívak, amíg le nem köti őket valami érdekes dolog. Ha nem találnak érdekes gondolatokat, akkor magukba zárkóznak, úgy tűnik senki sem érti meg őket. Nem félnek az ijesztgetésektől, és nem is félénkek, ha érdekli őket valami, azt azonnal közlik. Testi felépítésükön azonnal látszik, hogy nem a fizikumuk az erősségük, hanem a spiritualitásuk, és ezt jól ki is használják. Jellemzi őket, hogy vagy állandóan, vagy csak időnként látják más emberek auráját, sok esetben látják a betegségek okait.
Általában keveset esznek, azt viszont céltudatosan, érzik, hogy szervezetüknek, mikor, mire van szüksége. Soványságuk nem betegség.
E közös vonásaik ellenére különböznek céljaik szerint, van amelyik művész, van amelyik tudós, és van amelyik a Föld megmentéséért küzd. Ezek az irányultságok azonban már gyerekkorban láthatók.
Közös jellemző, hogy nem találják helyüket a Földön, hiszen ők sokkal spirituálisabbak, más értékrendet képviselnek, nem illenek be ebbe a materiális világba. Éppen ezért nevelésük sem egyszerű, nem lehet az indigó gyereket betenni a homokozóba és leülni a padra könyvet olvasni, hanem velük kell együtt építeni homokvárat és közben elmondani, hogy mit, miért teszünk. Kis iskolásként, de felnőttként kell velük beszélni, komoly dolgokról, és sokszor előfordul, hogy azt mondják, ezt már tudják. Hogy honnan?
A legfőbb probléma általában a szülő. Nem a gyereket kell nevelni, hanem a szülőt. A szülők többsége nem készült fel az indigó gyerekek érkezésére. Az is érdekes, hogy a legtöbb esetben erősen materialista családokba születnek indigó gyerekek, mintha a természet így szeretné fenntartani az egyensúlyt. Ilyenkor évekig komoly konfliktus alakul ki családon belül, míg végül a gyerek megneveli a szülőt, aki belátja, másként kell cselekednie.
A legmaterialistább szemléletű kutatók is belátják, hogy az indigó gyerekek teljesen más értékrendet képviselnek, mintha más világból jönnének, vagy csak nem jó időben, esetleg mintha küldetésük lenne ezen a világon változtatni.
Tudni kell, hogy a materialista szemlélet jellemzője, hogy csak azt fogadja el, amit lát. Ami számára nem megmagyarázható, vagy a magyarázat megkérdőjelezi a materialista szemléletet, azt kizárja, azzal nem foglalkozik. Ha valami nagyon nyilvánvaló, és emiatt nem zárható ki, akkor mitológiának, mesének nevezi, ez egy kompromisszum.
Talán az indigó gyerekek segítenek, hogy túl legyünk ezen a materialista gondolkodásmódon. Az ilyen gyerekek száma egyre nő, szinte minden tág értelemben vett családban található egy-egy.
Nem tévesztendő össze
A természetben léteznek tudattal rendelkező energiák. Ilyenek például a gömbvillámok. Ezek színe mutatja energiájukat is. Színük a világos kéktől a vöröses narancsig terjed. A világos kék a leggyengébb, ha áthatol egy emberen, vagy megérinti azt, akkor az az ember különleges képességekkel fog rendelkezni, például bele lát a jövőbe, kézrátétellel gyógyítani fog, megérzi mások érzelmeit, meglátja mások gondolatait. A világos kék gömbvillám által megérintett gyerek elsőre tűnhet úgy, mint egy indigó gyerek, azonban mégsem az, mert bármilyen extra képesség csak a gömbvillámmal történt találkozás után alakul ki. Az indigó gyerek, vagy kristály gyerek, az születése pillanatától más, mint az átlagos gyerek.
A narancsos, vöröses színű gömbvillámok akkora energiát képviselnek, hogy a falon lyukat égetnek, ha emberhez érnek, az halálos, azonban ilyen halálesetet nem sokat jegyeztek fel.  Ne felejtsük el, a gömbvillám tudattal rendelkezik.ILLÚZIÓ az egész világ


.
Az univerzum anyagi részének 66%-a illúzió, vetített hologram, ha egy ilyen bolygóra mennénk, olyan lenne, mint átmenni a ködfelhőn. Az anyaginak tűnő univerzum 66%-a nem is létezik, csak innen úgy látjuk. Ezekről a Túl az anyagon c. könyvben olvashatunk. 
Az emberiség tudatának nyílásával, annak részeként egyre több keleti filozófia, vallás vagy egyszerűen csak tan jelenik meg a nyugati világ életében. Az emberek vágyják az új információkat. Ez a nyugati világot zavarja, igyekeznek is védekezni ellene, azonban ahogy egy keleti bölcs mondta, semmi sem állíthatja meg azt, aminek itt az ideje.
A keleti kultúra megőrzött egy-egy részt a múlt tudásából, tanításaiból. A keleti bölcsek ismerték és tudták az élet alapigazságait, azzal együtt, hogy a nép mint olyan nem tudta értelmezni ezeket a bölcsességeket.
A keleti bölcsességek része volt a lélekvándorlás (reinkarnáció), karma (ok és okozat törvénye), a világ illúzió volta (hologram), stb. Ezek az elvek részben vallások alappilléreiként, részben tanításokként, részben a népnek szóló tanító jellegű mesékként maradtak fenn.
A keleti bölcsek úgy tartották, hogy a minket körülvevő világ egy illúzió, ahogy ma mondanánk, egy hologram. Tanmeséikben úgy tanították a széles néptömegeknek, hogy az életünk során egy színdarabot játszunk, melynek helyszíne a színpad. A színpadnak része ugyan, de a színészek mögött található a háttér, mely csupán egy kép, de a tér illúzióját kelti. Sík felületre fák vannak festve, a színdarab közben mindenki úgy éli meg, hogy ez egy erdő, valójában azonban csak díszlet, nem valóságos. Ugyan a fa illúzióját kelti, de nem rendelkezik egy igazi fa paramétereivel, nem lehet megölelni, letépni egy levelet., stb. A keleti bölcsek tanításában az élet csak egy játék, mely nem jó és nem rossz, csupán olyan, amilyennek a színész megéli. Nincs jó és nincs rossz szerep, és minden színészt megtapsolnak a darab végén. Ezután együtt hazamennek a színészek, boldogan megölelik egymást, együtt esznek és isznak, még akkor is, ha a színdarabban egymás ellenfelei voltak. Szembesülnek saját színészi hibáikkal, saját megélt érzelmeikkel, könnyebb és nehezebb pillanataikkal. Már az esti mulatság alatt tervezik a következő előadást, ahol mindenki új szerepben lép fel. Az élet maga a játék, az élet értelme részt venni, megtapasztalni magát a játékot.
1. A világ = rezgés, a materiális megközelítés szerint
Mi a rezgés a valóságban? Az élő élet halott képe. Erről a Millió éves civilizációk c. könyvben lehet olvasni. 
Az 1900-as év elejéig a technika és a gondolkodás fejlődése révén megértettük, hogy az atom tovább osztható (atommag, elektron), majd eljutottunk az atommag alkotórészeiig (proton, neutron). Folytatva az atom még aprólékosabb boncolását, kiderült, hogy az anyag nem anyagi részecskékből áll. Nem létezik a legapróbb anyagi részecske. Megállapítható, hogy az anyag egyértelműen rezgés, azaz hullámtermészettel bír. Állóhullám. Mindenki játszott már gyermekkorában egy tál vízzel a kezében. Ha a tál egyik oldalát megbillentjük, akkor egy hullám keletkezik, amelyik a tálról visszaverődik és visszatér a kiindulási pontba. Ha viszont a tál egyik oldalát ütemesen mozgatjuk, akkor a hullám egy helyben áll és látható módon a víz felülete nem sima, hanem egy állóhullám látható, mintha megfagyott volna. Az állóhullám jellemzője, hogy csak akkor létezik, ha folyamatosan, külső forrásból fenntartjuk, tehát energiát igényel és nem utolsó sorban egy precíz irányítást, vezérlést. Az anyagot nézve, amit nem találunk az a fenntartó erő és információ. Illetve találjuk, csak nem akarjuk látni materiális szemüvegünkön keresztül.
A ceruza a kezünkben, állóhullámok halmaza. Ha megszűnne az állóhullámokat fenntartó láthatatlan és megfoghatatlan erő, akkor eltűnne a ceruza. Körülöttünk csak egy szobában is, végtelen sok atom található, a minket körülvevő anyagnak érzett valóság, végtelen sok állóhullám. Mindez érvényes az egész világmindenségre, amelyiknek mi csak egy kis részét látjuk, sejtjük. A gravitáció, a tömegvonzás nem más, mint a rezonancia jelensége.
Einstein korában ő maga és tudós társai bizonyították, hogy a körülményektől függően a fény hol elektromágneses rezgésként viselkedik, hol pedig anyagként. Az anyag rezgéstartománya és a minket körülvevő elektromágneses spektrum tartománya fedi egymást.
Az anyag és a fény egymás közt átjárható, hiszen mindkettő rezgés.
A minket körülvevő világ, éppen úgy mint mi magunk, mind rezgés. A világmindenség 100%-ban rezgés. Ebből 95% energia és információ. A maradék 5%-ot (csillagok, bolygók, emberek, állatok, növények, stb.) mi anyagnak nevezzük, mely nem más, mint a legsűrűbb rezgés. Nem létezik legkisebb anyagi részecske, nem létezik az anyag legkisebb eleme (építőköve), mert az, rezgés, állóhullám. Az állóhullám jellemzője, hogy csak akkor létezik, ha egy folyamatosan jelen lévő külső erő fenntartja azt jól meghatározott logisztikával. Az 5% anyag, a 95% energia és információ által van körülvéve, akár egy szivacs a víz által, egy tál vízben. A külső energia és információ nem csak körülveszi az anyagot, hanem át is hatol rajta, mint a víz a szivacson. Ezen túlmenően, a külső energia és információ egyenesen meg is határozza az anyag megnyilvánulását, viselkedését.
2. Fizika
A fizikusok régóta mondják, hogy a világ olyan, amilyennek akarjuk látni. Nincs abszolút igazság, és nincs egységes világkép. A valóság nem létezik. A valóságot mi hozzuk létre, saját érzékelésünk által. Saját érzékszerveink, tudatszintünk mind meghatározzák világképünket.
Neumann János (1903-1957) munkássága megmutatta, hogy a kvantummechanika teljesen más valóságképet, világképet igényel, illetve teremt is, mint a hagyományos fizika. Neumann gondolatai később hasonló gondolkodású kutatók munkáiban csúcsosodtak ki, mint Stuart Bell, vagy Alain Aspect..
Alain Aspect vezetésével francia kutatók érdekes kísérletet végeztek. Egy elektronpárból eltávolították az egyik elektront, és észrevették, hogy még ha az elektronok egymástól akár több ezer kilométerre is vannak, tudnak egymásról, kommunikálnak egymással, és a kommunikáció azonnali, azaz a fénysebesség többszörösével. Einstein volt az, aki kijelentette, hogy a világmindenségben a fénysebesség a maximum, azonban ezt soha senki nem tudta igazolni, bizonyítani. Sőt, akár az USA, akár a volt Szovjetunió területén végzett többé-kevésbé titkos kísérletek során mindig az derült ki, hogy a telepátia, vagy a gondolatátvitel a fénysebességhez képes azonnali információáramlás, azaz többszöröse a fénysebességnek.
Ez a többször megismételt francia kísérlet néhány évig titokban lett tartva, majd mivel nem találtak rá magyarázatot, megszüntették a titkosságát. Azonban szakmai körökön túl, senkit sem érdekelt a dolog, lévén nem tudták megmagyarázni.
David Bohm (1917-1992) amerikai kvantumfizikus nyilatkozta ki elsőször, hogy az elemi részecskék az Alian féle kísérletben nem egy végtelen gyors kapcsolatban vannak, hanem egy nagy egységet képeznek, azaz egyek, csak az elkülönítésük látszólagos, azaz egy illúzió. Bohm mondta, hogy az egész világ egy illúzió, egy nagy hologram.
Valójában a mi dimenziónkban látható elektronpár nem más, mint egy magasabb dimenzióban létező elektron kivetülése egy alacsonyabb dimenzióba, azaz egy kép. Így bár mi kettőnek látjuk, valóban egy. A kivetülés egy magasabb dimenzióból egy alacsonyabba, mindig információvesztéssel jár. Gondoljunk csak egy nyaralás során készült fényképre, mely nem más, mint egy háromdimenziós világ képe a kétdimenziós világban. A fénykép lehet esztétikailag szép, válthat ki érzelmi eseményeket, de egy idegen számára sok minden hiányzik a képről, ami a valóságban ott volt.
Képzeljük el, hogy egy szobába besüt a nap. Egy ember kezében egy üvegprizma és azzal szórakozik, hogy a prizmát a beeső fénybe tartva, a felbontott színképet a szemközti falra vetíti. Bejön a szobába egy hároméves gyerek, akinek fogalma sincs a fénytanról, nem ismeri a prizmát, sőt annyira megtetszik neki a színes látvány a fehér falon, hogy észre sem veszi a felnőttet, aki az egész „mutatványt” végzi. A gyerek belemélyed a látványba és el kezd elméleteket gyártani hogy miért pont ilyen sorrendben vannak a színek egymásután, miben különböznek a színek, miért ilyen széles egy-egy szín, miért együtt mozognak a színek (mikor a felnőtt kezében mozog a prizma), vajon mi köti őket össze, stb. A háromdimenziós fény-ember-prizma rendszer kivetülése a kétdimenziós falon nem más mint a szivárvány színeinek palettája. A gyerek csak színes csíkokat lát, pedig egy magasabb dimenzióban az mind egy egységet alkot, ami nem más, mint a fehér fény.
A Holografikus Paradigma néven létező elmélet azonnali magyarázattal szolgál a parapszichológia „rejtélyeire” mint például a telepátia, telekinézis (tárgyak mozgatása gondolati erővel), materializálás (Magyarországon több ember is képes arra, hogy ujjai között gondolati erővel kis kavicsot materializáljon, hozzon létre), távgyógyítás, távolságtól függetlenül meglátni eseményeket, dolgokat, stb.
A fizikusok kutatómunkájának eredménye az idő fogalmának előbb-utóbb kötelező felülvizsgálata (múlt, jövő, időutazás). Az idő mint olyan nem definiálható. Az emberiség jól meg is volt nélküle, a Nippuri naptár megjelenése ( i.e. 3.760-ban) indította el a jelen civilizáció esetén az idő használatát. A jelen napjainkban elfogadott tér-idő fogalom meg fog változni, hiszen a fénysebesség meghaladása egyet jelent a mesterségesen létrehozott időkorlát átlépésével, túlhaladásával, így sok elmélet és tudásnak vélt információ a feledés homályába vész. Ettől a fizikusok jó része egyenesen rosszul van. Jelentős változás a most 20-30 éves generáció hoz, mely sokkal magasabb tudattal rendelkezik, és mi idősebbek csak kapkodhatjuk a fejünket a következő 10 éven belül a sok új felfedezéstől, megértéstől.
3. Űrutazás
Ahhoz, hogy Star Trek módon utazhassunk az űrben, át kell gondolnunk az űr fogalmát. Azt már minden űrkutató megértette, hogy a világegyetemben életciklusunkhoz képest a fénysebesség nem haladó sebesség, mi pedig ennek a töredékével tudnánk haladni.
Ezért is álltak le a komolyabb bolygóközi űrutazás hajtóműveinek fejlesztéseivel. Fölösleges ebbe ilyen módon pénz nyomni. Néhány év múlva (2016-2020) űrbázisunk sem lesz (igazából most sem sokat ér), és az a vicces helyzet áll elő, hogy a legmodernebb fejlettségi szinten levő ember nem tud elmenni a Föld nevű bolygóról. Igaz kis mértékben javít a dolgon, hogy magán cégek űrszállodákat nyitnak majd és oda-vissza megoldják a repülést, de ez azért nem az igazi.
Az élet majd kikényszeríti, hogy másképp gondolkodjunk. Bizonyos elveket már értünk, de még nem hiszünk benne. Mikor uralni fogjuk ezt a tudást, akár galaxisokon át tudunk majd száguldozni. Addig békaperspektívából figyeljük a világmindenséget.
4. Fraktál
A világmindenség fraktál természetű, egyetlen fraktálkonstrukció. A fraktál lényege, hogy önhasonló, azaz a fraktál legapróbb alkotóeleme hasonló a nagyobb, még nagyobb és a legnagyobb egésszel. Az alkotókövek (elemek) viselkedése hasonló a nagy egész viselkedésével. Ahogy kicsiben, úgy nagyban. A világmindenség működése független a méretétől és tömegétől. A fraktáltermészet lényege, hogy a kicsiből fel lehet építeni a nagyot, ha ismerjük a fraktáltermészet szabályát.
Példa erre bármelyik növényi mag, mely méretben kicsi, de magában hordozza a nagy növény minden jellemzőjét. A kifejlett növény információja hasonló a magban hordozott információval, azonban a növény végleges megjelenése nagyban függ a környezettől (föld minősége és összetétele, víz, napfény, stb.). Jó adottságok mellett a növény sokkal nagyobb lesz, rosszabb körülmények között lényegesen satnyább, de teljesen hasonló, a mintázat minkét esetben hasonló, azaz felismerjük a növényt. Ehhez hasonló, mikor bármilyen hangszeren lejátszva a boci-bocit, mindenki felismeri azt, a (zenei) mintázata alapján.
Benoit Mandelbrot francia matematikus évtizedeken át a „véletlent” tanulmányozta és rájött, hogy semmi sem véletlen. Munkásságában kissé elmerülve megértjük, hogy matematikusi gondolkodása révén felfedezte, hogy a természetben bármilyen bonyolult folyamat egyszerűen leírható, és a természet „alkotja” meg ezeket az egyszerű szabályokat. A kozmoszban kevés számú, de egyértelmű szabály érvényes, a rendszer jó átlátható, ezért rend van. Ellentétben a mai világunkkal, ahogy végtelen számú szabály, törvény létezik, ezek sokszor egymásnak ellentmondóak és nem létezik olyan ember, aki az egészet átlátná (a táblázatkezelő szoftverek úgy hívnák, hogy körkörös hivatkozás). Ez nem is csoda, hiszen mindenki csak egy kis rész alkotásában, vagy megértésében vesz részt. Olyan ez, mint amikor egy multinacionális cég pályázati anyagot készít és minden fejezetet más és más osztály alkot, aztán az egészet összemásolják egy 300 oldalas anyaggá. Ha venné valaki a fáradtságot, hogy egybeolvassa az egészet, kiderülne, mennyire nem illeszkednek egymáshoz a fejezetek, sőt sokszor egymásnak ellentmondanak.
Igazán érthetővé a fraktál típusú működés akkor vált, mikor a biofizikai kutatók rájöttek, hogy az élet fraktál természetű, ahol a fraktál nem más, mint egy tömörítési eljárás. Ha megismerjük az algoritmust, akkor mi magunk is építkezhetünk, kicsiből nagyot, vagy nagyban megtaláljuk a kicsit. Fraktálszerű az emberi érhálózat, baktériumtelepek növekedése, vagy a körülöttünk élő növények levele és erezete, a fák lombja, folyók, felhők, tengerpartok, bolygók felszíne, stb. Számunkra az eddig legkisebb helyen, az emberi DNS-ben is felfedezték a fraktál természetet, ugyanúgy, mint a galaxisok elhelyezkedésében, a kozmoszban.
A fraktál elvet használó informatika ma már mindenhol jelen van. A virtuális világok létrehozásakor például játékok, modellező szoftverek esetén megszólalásig természetes látványt tudnak létrehozni, ami nem is csoda, mert a való világ is fraktál természetű, azaz a való és a virtuális világ teljesen hasonló módon épül fel.
Szintén informatikai alkalmazás a fraktál elven működő tömörítési eljárások sokasága, úgy tűnik így lehet a leggazdaságosabban tárolni például képi információkat. Ilyenkor a képet lebontjuk néhány alap összetevőre egy farktál elven működő algoritmussal, majd amikor szükséges, újra felépítjük. Ilyenkor a kép nem lesz egy az egyben ugyanaz, de gyakorlatilag ez emberi szemet ez nem zavarja, mert olyan információk tűnnek el, amiket gyakorlatilag sokszor nem is látunk (veszteséges tömörítés).
5. Hologram
A hologram működési elvét „természetesen” egy magyar ember, Gábor Dénes találta fel, „természetesen” nem Magyarországon.
A hologram nem más, mint egy háromdimenziós kép, mely valóságszerű mélységélességgel rendelkezik és kellően természetes anyagszerűséggel. A koherens lézerfénnyel letapogatott kép információját (intenzitás és fázis) egy sík lemezen, filmen tároljuk, majd fordított eljárással, azaz vetítéssel létrehozzuk az eredetihez teljesen hasonló képet, mely térbeli (lehetőség van oldalsó és függőleges rálátásra) a kép életszerű, körbejárható.
A módszer különlegessége, hogy a fényképezőgéppel ellentétben itt nem alkalmazunk optikai lencséket, így a tárgy minden pontjáról érkezhet információ a hologram kép minden pontjába. Magyarul a hologram minden pontja elvileg tárolja a tárgy minden egyes pontjának a leképzését. Ennek következménye, hogy egy fél film alapján elvileg reprodukálható az egész tárgy, igaz lesz információveszteség, azonban fele akkora méretben élethű kicsinyített (fele) mása az eredetinek. Az eredeti film töredékéből is létrehozható az eredeti tárgy képe, eredeti méret esetén kisebb felbontásban, vagy hasonló felbontás esetén arányosan kisebb méretben.
Mivel a hologram szinte minden egyes pontja tárolja a kép minden egyes pontjának információját, a hologram az élet fraktálszerűségét használja alapelvként. Ezt nagyon jól tudta Gábor Dénes, ahogy sok minden mást is az életről.
Gábor Dénes nevéhez fűződik többek között, hogy 1928-ban mérésekkel igazolta Gurvics (1874-1945) mitogenetikai sugárzás elméletét és kísérleteit, mely a mai biorezonancia elvi alapjait jelenti.
6. Mai világunk
Modern világunk nem más, mint illúzió. Az élet fraktálszerűsége révén igaz ez úgy kicsiben, mint nagyban.
A gyorsaság illúziója: közlekedés.Dobbal a vihart elűzni szándékozó primitív törzseket megmosolyogja az a modern ember, aki a közlekedési dugókat dudálással próbálja megszüntetni. Lassan mindenkinek gépkocsija van, ennek egyenes következménye, hogy az utak megteltek, haladni nem lehet sem városban, sem országúton. Ugyanakkor egyre jobban nő az elvárás a gyorsaság irányába, sok munkahelyen alapértelmezett a napi több száz kilométeres vezetés, időre pontosan.
A vonatközlekedésre egy példa, a mai IC a Nagykanizsa-Budapest vonalon 20 perccel többet megy, mint 25 évvel ezelőtt.
A gyorsaság jelentése: illúzió.
A táplálkozás illúziója: egészséges táplálkozás.A táplálkozás célja, hogy szervezetünk számára biztosítsuk napi szinten a szükséges alapanyagokat (energia, ásványi anyagok, vitaminok, aminosavak, stb.) a kellő minőségben és mennyiségben, a szervezet által meghatározott ütemben és mértékben. Ehelyett a modern ember mértéktelenül zabál, teljesen figyelmen kívül hagyja a szervezet bioritmusát, igényét. Mivel ennyi embert, amennyi a Föld lakossága, egészséges élelmiszerrel ellátni képtelenség, ezért bátran engedünk a minőségből a mennyiség és az olcsóság rovására. Azaz ami csak lehet, az génmódosított, a hormonokkal és vegyszerekkel teli állati eredetű fehérjék módosított struktúrával rendelkeznek, a BIO szó jelentése illúzió. A sok műanyagot élelmiszernek nevezhetjük ugyan, de tápláléknak nem, sok civilizációs betegség forrása nap mint nap. Így adódik, hogy disznónak látszó élőlényből élelmiszert készítünk, melyet gabonának látszó növényből kenyérnek látszó élelmiszerrel eszünk, majd narancslének látszó folyadékot iszunk, mindezt sok-sok szénhidráttal. A táplálkozás jelentése: illúzió.
A fizikai tárgyak illúziója: semmi sem az, aminek látszik.Szinte bármit is veszünk, bármilyen fizikailag megfogható tárgyat, eszközt, sosem azt kapjuk, amit gondolunk. Ennek egyik oka, hogy a reklám olyan tulajdonságokkal öltözteti fel a tárgyat, amivel az a legtöbbször nem is rendelkezik, másfelől a termék gyártása során költségcsökkentés címén sok egyszerűsítés történik. Így sok minden vékonyabb, kisebb, műanyagból van, stb. A legdrágább kocsikban is sok a fizikai hiba, szoftver hiba, túlbonyolított elektronika. A legegyszerűbb fúrókészlettel is megtörténik, hogy gyárilag olyan lágy anyagból készült, hogy egyszerűen elhajlik fúrás közben. Szinte minden tárgy egy illúzió.
A számítógép illúziója: a számítógép szolgálja az embert.Talán az egyik legnagyobb illúzió maga a számítógép, hiszen a cél az volt, hogy egyszerűsíti a munkát, kevesebb papír használatát eredményezi, biztonságos és gyors életet biztosít. A valóság az, hogy a legtöbbször az ember szolgálja a számítógépet. Nézzük csak meg bármelyik multi céget, integrált rendszert, vagy állami intézményt. A számítógép egy ellenőrző, fegyelmező és a munka ritmusát meghatározó eszköz lett. A számítógép teljesítményt, gyorsaságot mér, ha nem működik megáll a munkavégzés legyen az hivatal, vagy fizikai termelés. . Végtelen nagy pénzügyi erőforrást igényel, kiszámíthatatlan, sérülékeny. A számítógép jelentése illúzió.
A bankrendszer illúziója: anyagi biztonság.Elvileg a bankrendszer elsődleges célja, hogy vigyázzon az emberek értékeire, gyarapítsa azt, illetve szükség esetén segítse az embereket életük előremozdításában például kölcsönökkel. A valóság kicsit más, hiszen ahhoz, hogy saját pénzéhez hozzájusson az ember, sokat kell fizessen (2011 augusztusában százezer forint kártyás kivétele egy nagy magyar bank saját automatájánál több mint 600 Ft-ba kerül, ezen felül kártya díj, számlavezetési díj, stb.). A kölcsön is illúzió, hiszen svájci frank alapú kölcsönt úgy adnak a bankok, hogy ők nem vették meg, náluk nincs letétbe helyezve a svájci frank (ez esetben érdektelen lenne az árfolyamváltozás). A bank csak hivatkozik a svájci frankra, mert kicsi a kamat. Ennyi erővel lehetne hivatkozni a galaxis egyik másik pénznemére is. Ha holnap mindenki kivenné a bankból a pénzét, akkor az emberek tizede sem kapná meg, hiszen nincs annyi pénz a valóságban, mint virtuálisan a számlákon. A modern világ bukásának egyik oka a fedezet nélküli túlköltekezés, és a fedezet nélküli eladósodottság az egész világ szintjén. Azt költöttük el, ami sosem volt és sosem lesz meg.
A munka illúziójaA nyugati határ melletti egyik megyeszékhely munkaügyi központjának vezetője rendszeresen elmondja a helyi tévében, rádióban, hogy 40-50 gépészmérnököt azonnal el tud helyezni a megyeszékhelyen működő multiknál, lévén kritikus a gépészmérnök hiány. Legalább 10 olyan gépészmérnököt ismerek akik Ausztriában segédmunkát végeznek, mert itthon munkanélküliek. Ők elmondták, hogy hiába jelentkeztek a munkaügyi központnál, adatfelvétel után soha senki nem hívta, nem kereste őket. Ha ekkora az igény, miért nem? Hogy lássam az igazat, én is beregisztráltam magam munkakeresőként, végül is ha találnak egy jó állást. Lassan kifut a 90 nap, amíg az adataimat őrzik, rádióműsorban azóta is hallottam, hogy mekkora nagy igény van gépészmérnökökre, a multik azért nem akarnak jönni, mert nincs elég mérnök, de engem sem keresett senki semmilyen módon. Lehet, hogy nem gyakorlott gépészmérnököket keresnek, hanem abszolút kezdő rabszolgákat, és ezt nyilván nem lehet elmondani? Igyekszem nem gerjeszteni rossz gondolatokat az érintettek irányába, hiszen az már átok rájuk nézve. Tudom, hogy ők is csak színészek az élet nagy szinpadán és a saját szerepüket játszák, karmájuknak megfelelően. Gigantikus rendezés. A munka lehetősége is illúzió.
A nyugdíjrendszer illúziója: nyugodt, biztos jólét öregkorra.Nincs ma az az értékálló módszer, amibe 20-30 évre biztonságosan pénzt lehetne fektetni, hogy biztos nyugdíjat eredményezzen. Ezen túlmenően, egy teljes mai magyar átlagfizetés is kevés ahhoz az összeghez, amit már most havi szinten félre kellene tenni nyugdíj címén. Az USA-ban tíz év múlva, az EU-ban tizenöt-húsz év múlva lesz az a nyugdíjas létszámrobbanás, mely már most biztosan látható módon csődbe viszi az ottani nyugdíjrendszert. Mi ebben már megelőztük őket.
A béke és nyugalom illúziója: biztonság.Az emberek alapszükségletei között a fiziológiai szükségleteken túl a legfontosabb a biztonság érzete, a biztonság tudata. Ha ez elér egy kellő szintet, akkor az ember nyugodt. Ha ez a szint nem érhető el, akkor az ember stresszes, feszült, majd beteg lesz, ettől kezdve élete nem sokat ér, egy szenvedés az egész. Fizikailag egyre több rendőr, egyre több biztonsági őr, egyre több kamera és megfigyelőrendszer előtt éljük életünket, egyre csökkenő biztonságban. Mindez egyre több pénzbe kerül, amit természetesen mi fizetünk meg.
A lelki biztonság sem éri el a kritikus szintet, hiszen manapság semmi sem biztos. Nincs olyan munkahely (semmilyen szinten), mely már csak másnapra biztos lenne. Minden bizonytalan körülöttünk úgy mint családi költségvetés (napi szinten ingadozó bevételek, árak, törlesztések), törvények  és szabályok átláthatatlan rendszere, életkörülmények, emberi kapcsolatok (szűkebb kapcsolatok, vagy tágabb társadalmi), vagy nagyban maga a Föld mint élettér (éghajlatváltozások, élettér csökkenése, túlnépesedés).
A biztonság jelentése: illúzió.
A jóléti társadalom illúziójaA modern jóléti társadalom azt jelentené, hogy az ember dolgozik egy stabil munkahelyen a szakképzettségének, tudásának (karmájának) megfelelően. Szabadidejében a családdal, barátokkal alakítja emberi kapcsolatait, regenerálódik. Évente egyszer két hétre elmegy nyaralni, illetve 1-2 havonta megenged magának egy-egy lazább hétvégét. Nem jelent problémát elmenni vendéglőbe, egy-egy koncertre, és nem retteg a téli gázszámlától.
A 70-es évek NSZK-jában mindez működött is, azonban, amióta nyereségvágytól hajtva a német ipar kitelepült a brazil őserdőben, vagy Kínába, azóta ez már ott sem működik.
Néhány skandináv állam próbál még időt húzni, azonban a globális, az egész Földet érintő válság alól ők sem húzhatják ki magukat, ahogy maga Svájc sem. Hisz erről szól a világ működése, ahogy kicsiben úgy nagyban, és fordítva, ahogy nagyban, úgy kicsiben.
A jóléti társadalom egy illúzió.
Életterünk és maga az ember is egy illúzióKomolyabb spirituális tanok fogalmazzák meg jól, hogy ez élet, az egész világmindenség csak és kizárólag egy felsőbb intelligencia tudatában létezik.
Pont olyan ez, mint amikor az ember szerelmes, és képzelődik. Elképelt ezt-azt, képzeletében létrehoz élőlényeket, azok környezetét, a gondolati lények élnek, viselkednek, kölcsönhatásban vannak, egy teljesen önálló kis világ jön létre a maga törvényszerűségeivel. Az ábrándozás során átélt élmények teljesen valósághűek.
A teremtés (ősrobbanás) nem más, mint a felsőbb intelligencia gondolatainak, ábrándozásának a kezdete. A teremtés még ma is zajlik. Gigantikus szervezés, gigantikus figyelem, gigantikus összhang.
Amerikai tudósok kísérletekkel igazolták, hogy az emberi agy számára teljesen mindegy, hogy egy esemény megtörtént, vagy csak ábrándozásként átéltük. Ugyanazt a hatást váltja ki a szervezetben. Konkrétan végeztek olyan rehabilitációs kísérleteket teljesen mozgásképtelen emberekkel, hogy gondolati síkon gondolati konditeremben edzettek 20-30 perceket, azaz elképzelték aprólékosan a gyakorlatokat, mintha végeznék, és az addigra szinte teljesen elsorvadt izmaik fejlődésnek indultak

7. A legnagyobb illúzió
Maga az anyagi világ működése az országok szintjén. Létezik tőzsde, léteznek mondvacsinált minősítők, globális nemzetközi szervezetek, melyek a megfoghatatlan dolgokból képeznek minősítéseket, leképezik a virtuális világot valósságá. Ráadásul több virtuális világ is létezik párhuzamosan (pénz, érdekek, értékrendek, igények, elvárások) és ezek materiális leképzése alapján minősítenek, dicsérnek, fenyegetnek, tönkretesznek, ahogy éppen az érdekek ezt megkívánják. Így képzelhető el, hogy egy ország, amelyik relatíve megvan, reggel arra ébred, hogy semmit sem ér, tönkre tették, mert éppen útjában állt valakinek. Nem Magyarországról beszélek.
Jelen világunkban éppen így éljük meg az érzéki csalódást, az illúziót. Nyilván a történelem egy korábbi szakaszában másképp. Például a török időkben, örömmel áldoztuk fel magunkat a törökkel vívott háborúban szinte a teljes megsemmisülésig, holott valójában a nyugatot kellett megvédenünk, az egyik vallást a másiktól. Emellett a nyugati segítség szinte sosem érkezett meg, ha igen, akkor olyan csekély mértékű volt, hogy azt mai nyelven demo-nak neveznénk.
A világ olyan, amilyennek látom!  Nem az a célunk, vagy életfeladatunk, hogy megítéljük ezt. Egyszerűen csak vegyük tudomásul, hogy így működik. Mert valaki így működteti… EZ VAN!


Párválasztáss.
A negyedik dimenzióban a lélek nemtelen. Azaz nem férfi és nem nő. Egy stabil egység. Olyan mint a jin-jang ábra, a kör amelynek fele fehér és másik fele fekete. Így képez egy egységet. A lélek egy stabil energetikai egyensúlyi állapot. Kiegyensúlyozott. Aztán minden megváltozik, mikor leszületik.
.
Rokon lelkek
Egy példán keresztül illusztrálva, létezik egy szőlőfürt, melyen 32 szem szőlő található. Ha mindet szemet félbe vágunk, akkor lesz 64 félszem szőlő, mely megfelel 64 léleknek. Az egy fürthöz tartozó 64 lélek “rokon lélek”-nek nevezhető. Ők egy tágabb értelemben vett család. Mivel minden lélek igazából egy fél, egész földi életünkben keressük a párunkat. Olyan ez, mint amikor a jin-jang kör alakú ábrát ketté szedjük, lesz egy fél fehér és egy fél fekete. A rokon lelkek tudnak a legjobban illeszkedni egymáshoz. Az is fontos még, hogy a szőlőfürtön egymáshoz közelebb található félszemek (lelkek) jobban tudnak illeszkedni egymáshoz, mint  ugyanazon a szőlőfürtön, de egymástól sokkal távolabb található lelkek. Az ilyen lelkek karmikus kapcsolatban állnak egymással. A szőlőfürt rokonság nem örökre szól, hanem adott életekre. Karmikus kapcsolat lehet következménye korábbi be nem teljesült életeknek, vagy éppen ellenkezőleg, sikeres közös életek folytatása.
Egyszerre, a földi életben, a 64 lélekből lenn szokott lenni 5-10-15-20, azaz ezekkel tudunk a legjobban párkapcsolatba kerülni. Az asztrológia jól meg tudja mutatni, hogy két ember hogyan tud illeszkedni egymáshoz. Ha a két horoszkópot egymásra vetítve egy-egy tengely sem fedi egymást, akkor nem lesz egy virágzó kapcsolat. Egy-egy tengely fedése már elfogadható kapcsolatot jelent. Két-két tengely fedése már jó kapcsolatot eredményez. A csúcs a négy-négy tengely fedése, ez nagyon ritka, ők azok, akiket a sors egymásnak teremtett.
Könnyen belátható, hogy jó párkapcsolaton túl, komoly és életre szóló barátságok tudnak kötődni azonos neműek között, ha rokon lelkek. Néha ide sorolható még az azonos neműek párkapcsolata is.
Ha a párkapcsolatban nem rokon lelkek találkoznak, de tudatos volt a párválasztás, akkor egész elfogadható módon tudunk egymáshoz illeszkedni, igaz nem lesz az a végtelen boldogság az élet, de élhető. Itt az önismeretre gondolok. Aki például azenneagram alapján ismeri saját magát, majd megismeri társát és megérti, hogy illeszkednek-e egymáshoz, vagy sem, az tudatosan választ párt. Két, egymást kiegészítő karakter jól együtt tud élni és dolgozni egy közös cél (család) érdekében.
.
Az élet modellezése
Az életet úgy kell elképzelni, mintha egy, a Marson működő bázisra küldenék az embert, ahonnan nem lehet visszajönni, csak a halál által. Az egyetlen célja a bázisnak, hogy az oda küldött emberek fenntartsák azt, üzemeltessék. Életük maga az átélés, az élményszerzés. Ottlétük arról szól, hogy valahogy el kell töltsék az életüket. Ezért dolgoznak, szórakoznak, szaporodnak. megélik az ezzel kapcsolatos élményeket, érzéseket, eseményeket. Mivel teljes mértékben egymásra vannak utalva, ezért kellő alázattal kell egymáshoz viszonyuljanak. Vannak akik szimpatikusabbak, vannak akik kevésbé, de az egymás iránti tisztelet, alázat, és az együttműködés szándéka végig ott kell legyen a szívükben, a tudatukban.
Az 1970-es években készül Alfa Holdbázis c. scifi sorozat hasonló helyzetet mutat be.
Napi életünkben csak akkor leszünk tartósan boldogok, egészségesek, sikeresek, ha ezeket szem előtt tartjuk. Minden más esetben, az elért boldogságunk, sikerünk, gazdagságunk csak délibáb, felépített birodalmaink kártyavárként dőlnek össze. Ez igaz anyagi javainkra, emberi kapcsolatainkra, családunkra, munkánkra.
.
Hogyan találjuk meg a párunkat?
Mivel az élet egy játék, és a lélek számára az idő mint olyan nem létezik (az időt az ember tudata teremti meg), továbbá a magasabb létsíkból leszálló lélek rezgése magasabb rendű, mint  a materiális világé, ezért a párkapcsolat bármilyen módja lehetséges. Nem számít az, ha az egyik fél szegény és a másik gazdag, nem számít a korkülönbség, és a világon semmi nem számít, csak az, hogy a két lélek illeszkedjen egymáshoz és abszolút nem foglalkozzanak a külvilággal. A materiális világ sztereotípiái állandóan értelmetlen követelményeket állítanak, indokolatlan megítélnek. Ne foglalkozzunk velük. Vállaljuk fel és éljük a saját életünket. Legtöbbször ajánlott, hogy szakadjunk le végre a szüleinkről, költözzünk el egy távolabbi városba. Éljük a saját életünket és ne hagyjuk, hogy szüleink, rokonaik éljék a miénket. Vállaljuk fel a kapcsolatot.
Ha fiú szegény és talál egy gazdag lányt és nem a pénz miatt házasodnak össze, és soha egyiküket sem zavarja az eredeti anyagi különbség, akkor ez egy végtelen boldog kapcsolat tud lenni. Azonban ha a férfiban kisebbrendűségi érzés keletkezik, vagy a nő ezt érezteti, akkor érdemes szétbontani a kapcsolatot.
Napjainkba gyakori, hogy az európai ipar Ázsiába való költözése miatt, leginkább női munkalehetőségek vannak. Gyakran a férj éveken át munkanélküli, míg a felesége sikeres lehet a munkájában. Ha ezt felfogják úgy, mint a jelen torzult világ, torzult értékrendjének a következménye, és nem kelt bennük sem kisebbrendűségi, sem domináns érzéseket, akkor kapcsolatuk teljesen rendben tud lenni. AZ LEGYEN A MODERN VILÁG SZÉGYENE, HOGY IDE JUTTATTA AZ EMBERI KAPCSOLATOKAT, ÉS SEMMIKÉPP SEM AZ EGYÉN SZÉGYENE.
Ugyanez a helyzet a korkülönbség esetén. Mindkét esetben nehezítő körülmény a szülők jelenléte és kéretlen véleménye, melyet folyamatosan öntenek ránk. Ezért teszik jól az USA-ban, mikor a fiatalok elmennek az ország másik végébe, ahol senkit sem ismernek és ott nagyon boldogan élnek a saját normáik szerint. Ehelyett Magyarországon a fiatalok odaköltöznek a szülőkhöz, és a helyzet még egy tuti kapcsolatot is tönkre tud tenni néhány év alatt, végérvényesen.
Tehát amikor az élet hoz egy lehetőséget, azt őszintén fogadjuk el. Ne válogassunk, ne keressünk, hanem fogadjuk el. Semmilyen materiális korlát nem létezik, ha illeszkedünk egymáshoz, ugyanis a materiális korlátot csak az ego építi fel akadályként. Azt szoktam mondani, hogy “felejtsél el mindent mait szüleidtől láttál és tanultál a párkapcsolatról, felejtsél e mindent amit akár szüleid, akár rokonaid, barátaid mondtak. Ne nézd a televíziót és ne érdekeljen a mások párkapcsolata. Legyél ezen a téren amnéziás. És mint egy ma született gyerek csodálkozzál rá a világra. ÉS TEDD AZT AMIT SZÍVED SZERINT TENNÉL.”. Ugyanis ahogy az emberek éltek 100 vagy 50 évvel ezelőtt, úgy ma már nem lehet. És ahogy ma élünk, úgy már jövőre sem lehet.
Mikor két ember találkozik, akkor az csak két nyers gyémánt találkozása. Ők egymást fogják csiszolni, a közös normáik szerint. Ne legyenek elvárások, de álljunk ki amellett, ami testszik és amellett, ami nem. Ez lesz a közös normarendszer egyik alappillére.
.
Azonos neműek kapcsolata
A léleknek nincs neme. Mikor leszületik, akkor eldönti, hogy kipróbálja az életet, az egyik nem képviselőjeként. De van, hogy ez inkább egy gyenge próbálkozás. Például ha valaki rendszerint férfi szerepeket játszott, de most kipróbál egy nőit, azonban előfordulhat, hogy a sok férfi szerep a múltból “átüt” és nemi identitási problémákat okoz. Vannak nagyon szép nők, modellek, akik úgy érzik hogy ők inkább férfiak, és fordítva. EZ NEM BŰN. Ez így sikerült és fogadjuk el nyugodtan.
Ugyanígy nem gond az, ha nemi identitási problémák miatt azonos neműek együtt érzik jól magukat és párkapcsolatot hoznak létre. Ha ők így együtt tudnak boldogan és szeretetben élni egy életen át, AKKOR EZ NEM BŰN. Mondhatnánk hogy nem volt elég tudatos a nemiség választása leszületéskor. Ennyi és nem több.
Ettől teljesen eltér, mikor a mai fiatalok tiszta unalomból azonos neműekkel szexelnek, csak azért, hogy azt is próbálják ki.
.
Erőviszonyok a párkapcsolatban
A párkapcsolat is, mint minden a materiális világban, kétpólusú. A férfi (jang) és a női (jin) energiák egyensúlyára épül. És ahogy a jin-jang (a kör alakú ábrán), csak a két erő egyensúlya eredményez egységet.
A nő feladata a belső erők működtetése, a harmónia biztosítása. A nő felel a család belső rendjéért.
A férfi feladata a család külső, a külvilágban történő megjelenése.
Tehát a nő a belső harmóniát teremti meg, a férfi pedig a külsőt. Ha egy párkapcsolat jól működik, akkor például a nő dönti el, hogy milyen konyhabútort vegyenek, és a férfi dönti el, hogy erre most van pénz, vagy nincs. Ha most nincs pénz, akkor ketten együtt vagy elhalasszák a konyhabútor vásárlását, vagy a nő áttervezi a konyhabútort, figyelembe véve a férfi által meghatározott pénzügyi keretet. Tehát a férfi kell eldöntse, hogy vesznek-e fel kölcsönt vagy nem, és ha igen, akkor mennyit.
A gond ott van, mikor a nő ego-ja elnyomja a férfit, vagy a férfi nem mer megnyilvánulni a külvilágban, mert sajnos őt a szülei úgy nevelték, hogy az önbizalom hiánya alakult ki nála. Ilyenkor vagy tudatosan, évek alatt együtt igyekeznek felvenni a nekik szánt szerepeket, vagy ez a torz viselkedés (férfi a női szerepben, nő a férfi szerepben) lelki problémákhoz vezet, majd fizikai betegségekben teljesedik ki.
Ide tartozik még a gyerekvállalás is. A gyereknek mindkét pólusra szüksége van, különböző életszakaszaiban. Semmilyen bébiszitter nem helyettesíti ezt. Azok a gyerekek, akiknek a szülei nagyon sikeresek és soha nincsenek otthon, azok rendszerint kábítószeresek lesznek, vagy csak elmennek otthonról (lásd Albano és Romina Power).
Nem minden nő karmájához illik gyerek. A nagyszülők, vagy a külvilág elvárása miatt “gyártott” gyerekekkel sok “probléma” lesz. Ha egy nő elvetél, akkor el kell azon gondolkozni, hogy az adott gyerek nem látta olyannak a családi körülményeket, hogy ő oda leszülessen. Amikor egy nő veteti el a gyerekét, akkor viszont egész életében egy energetikai hiánnyal fog találkozni. Ugyanis ez az erő kellett az ő életében, hogy egyensúlyban legyen. Érdemes ezeket a dolgokat átgondolni és a párunkkal együtt dönteni bizonyos dolgok felől.
.
Párkapcsolatot kizáró okok
A hatalmas különbségek kizárják a jó párkapcsolatot. Ha az egyik fél érzéketlen, és a másik fél érzékeny vagy szuperérzékeny, akkor nem sok jó várható. Szintén gondot jelent az értékrendbeli nagy különbségek megléte. Egy materiális és egy spirituális gondolkodású emberpár nem fog jól működő kapcsolatot fenntartani hosszútávon. Sok nő választ olyan férjet, aki mindig vicces. Aztán néhány évvel később már ez nem vicc, hanem a megoldásra való feladatok tudatos elodázása, a döntések meg nem hozása, amolyan kisgyerekes cselekedet. Ilyen és ehhez hasonló esetekben nem illenek össze. Ha ez csak a házasság után, néhány év elteltével derül ki, akkor időben el kell válni. Egymás iránti szeretetet megőrizve, de tovább kell lépni. Ez az ébredés (lásd Ébredés c. könyv).
Igaz, hogy a két ember folyamatosan csiszolja egymást, azonban ha nem illenek össze, akkor lehet szó múló kalandról, rövid felvillanásról, de nem eshet szó komoly, életre szóló kapcsolatról. Ugyanis ez nem így lett előre definiálva a létezésben. EZ VAN. ÍGY LETTEK A SZEREPEK KIOSZTVA. MÉG HA EZ MOST NEM IS TETSZIK.
SÁMÁNOK régen és ma.
Sámánizmus
Napjaink egyik divatja a sámánizmus. Szinte korlátlan számban képeznek sámánokat, táltosokat spirituális irányzatok, iskolák, egyházak, vagy magánszemélyek (sámánok, táltosok). Mindez nem csoda, hiszen együtt jár a földi ember tudatának tágulásával.
A kiképzett sámánok számának növekedése azonban nem von maga után semmilyen látható következményt a napi életben, például a gondolkodásban, viselkedésben, stb. Ennek oka, hogy az emberek, sőt sokszor maguk az oktatók sem tudják, mit jelent sámánnak lenni. Ilyenkor az 1-2 napos képzés nem más mint egy jó buli.
Tudomány
A minket körülvevő világ, éppen úgy mint mi magunk, mind rezgés. A világmindenség 100%-ban rezgés. Ebből 95% energia és információ. A maradék 5%-ot (csillagok, bolygók, emberek, állatok, növények, stb.) mi anyagnak nevezzük, mely nem más, mint a legsűrűbb rezgés. Nem létezik legkisebb anyagi részecske, nem létezik az anyag legkisebb eleme (építőköve), mert az, rezgés, állóhullám. Az állóhullám jellemzője, hogy csak akkor létezik, ha egy folyamatosan jelen lévő külső erő fenntartja azt jól meghatározott logisztikával. Az 5% anyag, a 95% energia és információ által van körülvéve, akár egy szivacs a víz által, egy tál vízben. A külső energia és információ nem csak körülveszi az anyagot, hanem át is hatol rajta, mint a víz a szivacson. Ezen túlmenően, a külső energia és információ egyenesen meg is határozza az anyag megnyilvánulását, viselkedését.
Mindenki játszott már gyermekkorában egy tál vízzel a kezében. Ha a tál egyik oldalát megbillentjük, akkor egy hullám keletkezik, amelyik a tálról visszaverődik és visszatér a kiindulási pontba. Ha viszont a tál egyik oldalát ütemesen mozgatjuk, akkor a hullám egy helyben áll és látható módon a víz felülete nem sima, hanem egy állóhullám látható, mintha megfagyott volna. Az állóhullám jellemzője, hogy csak akkor létezik, ha folyamatosan, külső forrásból fenntartjuk, tehát energiát igényel és nem utolsó sorban egy precíz irányítást, vezérlést. Amit nem találunk, az anyagi világot alkotó végtelen nagy állóhullám halmazt fenntartó erő és információ. Pedig ennek is kell lennie. A ceruza a kezünkben, állóhullámok halmaza. Ha megszűnne az állóhullámokat fenntartó láthatatlan és megfoghatatlan erő, akkor eltűnne a ceruza. Mindez érvényes az egész világmindenségre, amelyiknek mi csak egy kis részét látjuk, sejtjük. A gravitáció, a tömegvonzás nem más, mint a rezonancia jelensége. Így megérthető, hogy minden anyagnak köze van egymáshoz, egymásra hatást gyakorol, a fizika törvényei szerint.
Az ősi sámáni tudás
A fentieket mind tudta a maga egyszerű formájában az ősi idők sámánja. Fogalma sem volt rezgésekről, de tudta, hogy a világmindenségben minden él, minden egy, minden mindennel összefügg, minden mindennel kommunikál, azaz információt cserél és van valami megfoghatatlan, ami mindezt összerakta és napi szinten működteti.
A sámánok tudták, hogy a természet a maga törvényei által intelligens, tudatos, és képes regenerálódni. A sámánok célja mindig az volt, hogy harmóniában éljenek a természettel, és ezt a harmóniát megteremtsék másokban is.
A sámán rendszerint magányosan élt, életét ennek az egységnek szentelte. A sámánban a jin és jang egyensúlyban volt, nem volt szüksége embertársra. Amolyan kirekesztett volt, akit eltartott a törzs, tisztelte, félte és segítségét kérte.
A sámán nem tartozott semmilyen vélt vagy valós irányzathoz, sem jóhoz, sem rosszhoz, sem fehérhez, sem feketéhez. Ez a spirituális világ pereme. A sámán mindig a maga elgondolása szerint cselekedett és képes volt a létezés különböző szintjeit (rezgéseit) megszólítani, használni, vezérelni.
Sámán az lehetett, aki erre született, akinek ez volt a karmája, sorsa. Az ősi magyar mondavilágban nagyon sok leírást kapunk a sámánok életéről, fizikai életüket kockáztató megpróbáltatásokról melyek által váltak sámánná.
Minden ma ismert spirituális és anyagi szintű tudás gyökerei megtalálhatók a sámánizmusban. E csodálatos módszer egyszerű és tökéletes választ ad az élet kérdéseire, kihívásaira.
Sámánnak lenni nem más, mint egy életmód és egy tudatállapot együttes jelenléte.
A sámánizmus a keleti népeknél jelent meg, akik ezt magukkal vitték vándorlásaik során. Szent István kiirtotta ugyan a sámánizmust, azonban ennek nyomdokán a táltosok jelentek meg. Amíg a sámán főleg spirituális tudásban volt erős, a táltos inkább anyagi, materiális tudásban jelentkezett, a spiritualitás kezdett háttérbe szorulni. Sok magyar uralkodó táltos volt.
Szibéria területén még ma is élnek népek, népcsoportok, törzsek, ahol most is működik a sámánizmus.
Sámánizmus napjainkban
Sámán = életmód (a természettel együtt él) + tudatállapot (uralja az anyagi világot).
Hogy tudna ma sámánnak lenni az, aki fél az anyagi világtól? Aki fél attól, hogy elveszik a házát, mert nem tud törleszteni; aki félti az autóját, hogy el ne lopják; aki egész nap a pénzt hajtja; aki a megélhetésért másokat megaláz, becsap; aki a televíziók tudatszint romboló műsorain alszik el; aki azt hirdeti magáról, hogy gyógyít, természetesen pénzért?
A modern világ keretei között senki nem lehet sámán. A spirituális adottság messze kevés ahhoz, hogy valaki sámán legyen. A sámán harmóniában élt önmagával és a természettel, és ezt a harmóniát igyekezett megteremteni másokban is. Ez volt a gyógyítás. A mai ember félelemben él, és ezt igyekszik megteremteni embertársaiban, még azokban is, akiket a legjobban szeret.
A természetben élni, ma már csak a kimondottan elmaradottnak nevezett területeken lehet. Ilyen helyeken élnek még sámánok. A legtöbb nyugat európai országban egyenesen tilos az erdőben élni. Nem lehet egy jurtát kihelyezni és kiköltözni. A modern világ csak a híd alatti életet engedélyezni, ez azonban nem az a közeg, ahol sámánok születnek. Sajnos.
A sámánizmus feltételezi az egységet (egy-ség), azonban a modern világban a félelem (fél-elem) az úr, a félelem irányít, ellenőriz és büntet.
Spiritualitás és tudatszint
Az ember test, lélek, szellem egysége. A spiritualitás egy bizonyos érzékenységet jelent a lélek és a szellem irányába. Bár az emberek többsége materialistának vallja magát, mégis a földön élő emberek 90%-a spirituális, azonban nem is tud róla, nem törődik vele, úgy hal meg, hogy sosem aknázta ki ezt a lehetőséget. Sok embernél a spiritualitás kimerül a scifi filmek nézésében.
A tudat egy bizonyos tudásszintet jelent, ahonnan látjuk az életet. Nem hitet. A hit azt jelenti, hogy valamit nem tudok, de valakinek elhiszem amit mond, igaz sok bennem a kérdés, esetleg kétség. A tudás azt jelenti, hogy kétségem sincs valami felől, nem kérdőjelezem meg. A hit átalakulhat bizonyos körülmények között tudássá. Azonban a tudás sosem lesz hit. A tudat mögött rejtőző tudás nem lexikális, bemagolt információhalmaz, hanem világnézeti, világszemléleti információ. Sok, az anyagi világhoz kötődő nagy lexikális tudással bíró híres ember, nagyon alacsony tudatszinttel rendelkezik. A tudat olyan, mint amikor egy kilátótorony különböző emeleteiről mindig ugyanabba az irányba nézünk, például keletre. A földszinten bokrokat látunk, az első emeleten fákat, a másodikon az erdő felett nézünk el, a következő szinten már csak színfoltokat látunk, míg a legfelső szinten az eget. Ugyanoda nézve, mindig mást látunk.
A megélhetési spiritualitás nem jelent kötelezően magas tudatszintet. A magas tudatszint sokszor kifullad a scifi filmek nézésében.Születés előtt, halál után


.
A Kossuth rádió, Tér-Idő c. műsorában 2010-ben egy hétig foglalkoztak „ezoterikus” témákkal. Például szó esett arról, hogy az ókori görögök úgy átkoztak el egyes földterületeket, hogy agyaglapra véstek negatív rezgést keltő átkokat, ősi szimbólumokat, majd ezeket elásták a kívánt helyen. Kiemelt téma volt a szellemvilág is. Az emberiség eredetétől fogva ismert volt az a tudás, hogy léteznek szellemlények és azok befolyással bírnak az élő emberek napi életére. A nevezett rádióműsorban dokumentumok alapján mutattak be olyan eseteket a középkorból, mikor olyan emberek, akik látták a szellemlényeket és tudtak velük kommunikálni, kimentek egy friss háborús helyszínre, és kapcsolatba léptek velük. Kiderült, hogy egy csata után sok szellem maradt a helyszínem, aki azt sem tudta, hogy meghalt. A szellemekkel kapcsolatba lépni képes emberek pedig összebarátkoztak velük, elvitték magukkal és rávették őket bizonyos dolgokra, „munkavégzésre”, kihasználva a szellemek emberfeletti képességeit.
A középkori inkvizíció igyekezett a „természetfeletti” képességgel bíró személyeket megsemmisíteni. Azonban ez nem sikerült, hiszen ez a réteg állandóan újratermelődik, nem lehet kiirtani.
Modern korunk materializmusa is igyekszik az ilyen ismereteket még csak a gondolatból is kitörölni, bolondnak ábrázolva, nevetségessé téve azokat, akik erre képesek. Pedig minden gyerek születésénél fogva képes rá. Mikor átjön egy másik dimenzióból, ahol ő maga is ilyen lény, születése után évekig képes látni és kommunikálni hasonló lényekkel. Amikor a gyerek a szoba egyik sarkát nézi és nevet, vagy ellenkezőleg folyamatosan sír, akkor érdemes a helyszínt elemezni és szükség esetén harmonizálni. A nemiség kialakulásával egy időben kezd elveszni ez a képesség, amennyiben nem tartja azt fenn a gyerek. Sok esetben amikor a szülő tudomást szerez gyermeke képességeiről a pszichiátrián kötnek ki. Ekkor a gyerek bezárkózik, és rendszerint egy életre megszűnik a jó gyerek-szülő kapcsolat, azaz többet soha nem fog megbízni a szüleiben, hiszen az őszinteségért cserében betegnek nevezik a gyereket és betegként el kezdik kezelni.
Sok olyan eset is ismert, amikor 3-4 éves kislánynak szellem barátnője lesz, aki pontosan és precízen tudja, hogy mikor és hogyan halt meg, kik a szülei, esetleg azok is vele együtt haltak meg egy balesetben, stb. A gyerekek között egy életre szóló barátság szövődik. Ezen túlmenően érdekes „produkció” alakul ki, ugyanis a szellemlény látja az emberek gondolatait, ezt elmondja a kislány barátnőjének, aki ezt visszamondja a vele szemben ülő felnőttnek, és „teljes a siker”. Ez a sikerélmény is hozzájárul az ilyen kapcsolat fenntartásához. Ilyenkor felnőttkorban is megmarad a képesség a szellemvilággal való kapcsolattartásra, sőt fejlődik az érzékenysége. Sok ilyen felnőtt kineziológus lesz, családállítással foglalkozik, vagy egyéb, különleges képességeket igénylő technikákat alkalmaz, hiszen van egy „emberfeletti kapcsolata”.
Napjainkban a felvilágosodás korát éljük ezen a téren, ennek része az a sok filmsorozat, mely ilyen témákat dolgoz fel. Mivel egyre többen aknázzák ki ilyen jellegű képességeiket pénzszerzés céljából, ezért a kormányok kitalálták, hogy ha megakadályozni nem tudják, akkor legalább adóbevétel származzon belőle. Gondoljuk csak el, milyen frappáns egy számla, melyen azt írja „elhalt lélek hazasegítése, …  az ár forintban értendő, tartalmaz  minden adót és ÁFÁ-t”. Az anyagi világon túli tevékenység állami bevételt gerjeszt az anyagi világban.  A fogyasztói társadalom csúcsa.
Minden rezgés
A minket körülvevő világ, éppen úgy mint mi magunk, mind rezgés. A világmindenség 100%-ban rezgés. Ebből 95% energia és információ. A maradék 5%-ot (csillagok, bolygók, emberek, állatok, növények, stb.) mi anyagnak nevezzük, mely nem más, mint a legsűrűbb rezgés. Nem létezik legkisebb anyagi részecske, nem létezik az anyag legkisebb eleme (építőköve), mert az, rezgés, állóhullám. Az állóhullám jellemzője, hogy csak akkor létezik, ha egy folyamatosan jelen lévő külső erő fenntartja azt jól meghatározott logisztikával. Az 5% anyag, a 95% energia és információ által van körülvéve, akár egy szivacs a víz által, egy tál vízben. A külső energia és információ nem csak körülveszi az anyagot, hanem át is hatol rajta, mint a víz a szivacson. Ezen túlmenően, a külső energia és információ egyenesen meg is határozza az anyag megnyilvánulását, viselkedését.
Az ember test-lélek-szellem egysége. A test a legsűrűbb rezgés, maga az anyag. A lélek már csak kis mértékben anyag és nagymértékben energia, ez az a pár gramm, amivel könnyebb lesz az ember, amikor meghal. A szellem a legmagasabb rezgés, nem tartalmaz anyagot.
Az anyagi világ a harmadik dimenzióban létezik, ez a minket körülvevő dimenzió. Korlátai a tér és az idő. Ez a fizikai test világa. Lélek és szellem csak anyagi testtel együtt létezhet itt, anélkül 42 nap alatt távoznia kell, mert elfogy az energiája. Ha nem távozik, akkor kénytelen idegen testtől energiát lopni.
A test rövid ideig életképes, elvileg kb. 120 évig, ha vigyázunk rá. Olyan mint egy ruha, amit születéskor felveszünk, majd a használat során ez kopik, használódik. Ha ügyesen ápoljuk, javítjuk, akkor akár száz évet is kitart. Halálkor letesszük ezt a ruhát, ahogy egy inget is leveszünk, ha elszakadt kidobjuk, vagy portörlő lesz belőle, de semmiképp sem emelünk hatalmas síremléket minden elhasználódott ruhadarabnak.
A lélek kb. 26.000 évet él, ez a galaktikus egy év, amely idő alatt a Naprendszer egy periódust leír a Galaxison belüli elliptikus pályáján. A lélek jelen esetben a Földhöz kötődik, mégpedig azzal a kismennyiségű anyaggal, amivel rendelkezik. Ez alatt a 26.000 év alatt, a lélek-szellem páros többször anyagi ruhát ölt, több életet megél, tanul, tapasztal. A 26.000 év után a szellem továbbáll a világmindenségben, más szerepeket tölt be. A lélek igaz lakhelye a negyedik dimenzió, ahol az idő nem értelmezett.
A szellem a legmagasabb szintű rezgés, mely időben örök és végtelen. A szellem lakhelye maga az egész világmindenség. A szellem-lélek páros a negyedik dimenzióban lakik, azonban mikor leteszi a Földhöz kötődő lélekruhát, akkor átmegy az ötödik dimenzióba, mely a legmagasabb szint, az Isteni szint. Aztán ha elmegy egy másik bolygóra, akkor újra kezdődik minden, az ottani kozmikus specifikációknak megfelelően.
Több páholy is tanítja, hogy a Föld az maga a pokol. Több scifi film szól arról, hogy a Föld egy börtönbolygó. Balogh Béla is ír erről A Végső Valóság c. könyvében. Valójában a negyedik és az ötödik dimenzióban a szeretet az alapvető érzés. Ezzel ellentétben mindenki ismeri földi világunk alapvető érzéseit, működési elveit. Igazából ENNÉL MINDEN JOBB. Viszont bizonyos dolgokat csak itt lehet megtanulni, megélni, megérteni. Ezért is mondják, hogy okos ember úgy hal meg, hogy nevetve távozik, és hagyja, hogy a többiek körülötte sírjanak. Számára vége a küzdelemnek. A keleti kultúrákban éppen ezért a halál az egy ünnep, fehérbe öltöznek, és megünneplik testvérüket, aki végre haza mehetett, megszabadult. Erre alapozva képezik ki az öngyilkos merénylőket, akik azonosulnak azzal a gondolattal, hogy jelen életükben az a küldetésük, hogy valamit véghezvigyenek, akár a haláluk árán is, tudva, hogy ez csak egy a lehetőségek (életek) közül és nem az egyetlen. Az átlagos modern nyugati embertől messze áll ez a gondolat.
.
Születés
A születés nem más, mint egy dimenzióugrás. A tudatos Tudat egy adott céllal átjön egy másik dimenzióba. Célja a megélés, egy adott szerep eljátszása, amire tudatosan készült. Már több szakember is foglalkozott azzal, hogy születés előtt, a negyedik dimenzióban gyakran félünk a ránk váró szereptől, tartunk attól, hogy valóban jól tudunk majd azonosulni a szerepünkkel. A kineziológia vagy a családállítás módszerével szokták az ilyen jellegű, a másik dimenzióból hozott negatív rezgéseket oldani, hogy az nem hasson jelenlegi életünk alakítására. Mivel abban a világban a szeretet érzése a domináns, ezért azok, akik közösen kitalálták szerepeiket (leendő barátok, rokonok, szomszédok, ellenségek, stb.), együtt ugranak a látatlanba, egymás kezét fogva, egymásban bízva, mint egy mély és előre nem látható vízfolyásba.
Nagy háborúk, veszteségek alkalmával, szokták kérdezni, hogy az isten miért engedi mindezt? Tudni kell, hogy a bárhogyan is nevezett felsőbb intelligencia tudja, hogy kaptunk elég képességet a gondolkodásra, döntésre és teremtésre, azaz mi magunk alakíthatjuk a saját életünket. Ahogy Az Ember Tragédiájában, Ádám több színben is felismeri ugyanazokat a szereplőket, amint más és más szerepet játszanak, úgy mi is különböző életeinkben más és más szerepeket játszunk, és bárhogy is döntünk annak mindig lesz következménye. Ha mi kollektíven háborúzni akarunk, akkor sokan meg fognak halni. Ha kollektíven kizsigereljük a Földet, akkor éhen halunk, kiszáradunk. Ha olyan törvénydzsungelt alkotunk, amelyik élhetetlenné teszi az életet, akkor mi leszünk depressziósak, csalódottak, elkeseredettek. A felsőbb intelligencia sosem szól közbe, hiszen életünk értelme éppen ez, döntéseink következményeinek a megélése. EZÉRT SZÜLETTÜNK MEG. Legrosszabb esetben hazamegyünk. Ott ennél már csak jobb.
Még egy érdekes dolog. Legalább 30 éve rájöttek már az űrkutatással dolgozók arra, hogy a világon bármelyik bolygón élni csak úgy lehet, ha a lélek odaszületik, majd ott ölt testet az ottani létformának megfelelően. Ezt az információt óvatosan kezelték, az emberiség számára adagolni, főleg scifi filmek formájában lehetett, illetve ma már egyik-másik kutató fel is vállalja. Tény, hogy magam is találkoztam több olyan emberrel aki nem hozzánk hasonló lélek, hanem tudatos angyali mivoltára. Ez akkor döbbenetes, mikor egy hároméves gyerek meséli el, aki még nem fertőződött meg a sztárság gondolatával. Mikor egy ilyen gyerek elmeséli származását, küldetését,  illetve azt a képességét, hogy visszamenőleg mindenre emlékszik a fogantatástól kezdve beleértve a szülés legapróbb mozzanatait is, akkor megérti az ember, hogy bár ő emberi testtel rendelkezik, azonban tudata teljesen más. Illetve felmerül az a gondolat, hogy ha angyalok is leszületnek emberi testbe, akkor sok más rezgésforma is felveheti ezt a megjelenési formát, magában hordozva saját tudatát. Más bolygóról származó tudat is tud emberi formát ölteni. Ennek a felismerésnek még döntő szerepe lehet az emberiség jövőjét tekintve.
Egy hasonlattal élve az ember születése is olyan, mint egy növénymag elültetése. Ha van egy sárgarépa mag, amely nagyon kis mennyiségű anyag és nagyon nagy mennyiségű információ (fejlődés, fizikai forma, méret, íz, szín, illat, stb.), és ez megfelelő anyagi körülmények közzé kerül, akkor az anyagi világban meg tud nyilvánulni, fejlődik, növekszik, részt vesz az életben. Nagyon kevesen gondolnak bele, hogy a materiális élet mindig kizárólag az információ megjelenésével kezdődik, majd ebből jön létre akár kisebb, akár gigantikus méretű anyagi megnyilvánulás.
Halál
A halál nem más, mint az anyagi test elhagyása. Mint amikor egy társasjátékban az egyik bábút lefordítja az ember, vagy leveszi a „pályáról”. Ilyenkor nyílik egy átjáró a másik világba, mely 42 napig nyitva tart. Ez időben szabadon lehet távozni. A léleknek 42 napra való energiája van az ittléthez. Ez idő alatt kell döntenie és távoznia. Az átjáró a halál előtt pár órával megnyílik, ezt legjobban hosszasan fekvő betegnél lehet megtapasztalni, mert haláluk előtt 1-2 órával el kezdenek „félre beszélni”, azaz olyanokkal társalognak, akik már rég meghaltak. Valójában látja azokat, akik hívják őt. Az átjáró olyan mint egy „csillagkapu”, amin keresztül át lehet látni a másik világba, ahol ott állnak az átjáró mellett az ismerősök és tudják, hogy jönnie kell a „játszótársuknak”. Oda-vissza lehet látni és kommunikálni.
A modern nyugati embert a halál félelemmel tölti el, utolsó erejével is küzd és tiltakozik az elmúlás ellen. Ennek oka a materialista világszemlélet, mely szerint az élet a „véletlen” események „véletlen” következménye és ez után nincs semmi, csak a nagy üresség.
Aki átmegy az átjárón, az abban a pillanatban megvilágosodik, megérti az életét, és részletesen emlékszik a korábbiakra is, leszűri a tanulságokat. Abban a pillanatban bánja mindazt amit tudatosan vagy tudattalanul tett testvérei ellen. Ebben a dimenzióban a szeretet az úr. Átmenni annyi mint reggel felébredni egy rossz álom után. Izzadtan felébredünk és azt mondjuk, szerencse, hogy ez csak egy rossz álom volt. Örülünk, hogy felébredtünk.
A negyedik dimenziónak több síkja, szintje van. Aszerint, hogy a tanulási folyamatban ki hol található, más és más szintekre jut. A negyedik dimenzió legfelső szintjén azok találhatók, akik már karmán felül vannak. Ők már nem jönnek vissza többet, mert kiegyenlítették minden adósságukat és meg is kapták minden tartozásukat. Mivel egyre többen vannak már karmán felül, illetve egyre többen élik utolsó életüket a Földön, ezért mondható, hogy a 26.000 éves ciklus vége fele járunk. Még néhány száz év lehet hátra. Sok mindent megéltünk, az emberiség közös tudata folyamatosan fejlődött. A Halak csillagjegy végén vagyunk, melynek jellemzője éppen mindaz amit napi szinten megélünk életünk során.  Most jön egy a jelenleginél lényegesen magasabb tudatszint, mely akár forrása lehet egy Atlantisz szerű életnek. Az adottságok meg lesznek hozzá, de hogy mivé, hova fejlődünk, azt mi döntjük el azáltal, hogy milyen utat választunk. 2011 az év, amikor világossá vált, hogy változni fog minden. 2012 az év, mikor el is kezdődnek a változások. 2013 az év, mikor be is fejeződik a jelenlegi struktúrák lebontása. 2014-től már más életszemlélet lesz a domináns. Hogy ide milyen úton jutunk el (csődök, szenvedés, megértés) azt mi döntjük el.
Megszálló
Amikor egy lélek a test halála után 42 napig nem megy haza, akkor itt ragad és ő lesz a megszálló. Megszállhat tereket vagy személyeket.
Tér megszállására jellemző, mikor valakinek elárverezik a házát, majd ő meghal (betegség, gyilkosság, öngyilkosság, stb.) és nem megy át a másik dimenzióba, hanem ott marad a saját házában. Jelenléte érezhető abban, hogy egy áporodott szag van dominánsan a lakásban, melyet sosem lehet kiszellőztetni, a lakásban lakók ruhája is átitatódik ezzel az erős szaggal. Gyakran előfordul, hogy színházban, összejöveteleken, a mellettünk ülő személy ilyen szagot áraszt. További figyelmezető jel, hogy a benn lakók fényérzékennyé válnak, azaz zavarja őket, ha besüt a nap, az erős fény az ablakon, ezért ilyen lakásoknál mindig le van engedve a redőny legalább 50-80%-ban, gyakran van behúzva a sötétítő függöny. Továbbá itt-ott recseg a parketta, a lépcső. Ez nem a fa száradásából eredő hirtelen rövid reccsenés, hanem olyan, mintha valaki járna ott, valaki akinek alig van súlya. Mindezt a hanghatást az a pár gramm anyag kelti, amelyikkel rendelkezik a lélek. Ha két kezünket belisztezzük, majd tapsolunk egyet, akkor a földön megjelenik egy finom liszt permet, melyen később jól kivehetők a megszálló lábnyomai, melyek teljesen emberi lábnyomok.
A megszálló lehet csendes visszavonult, vagy egészen aktív, például mindene este elmegy zuhanyozni, folyik a víz a zuhanyzóban úgy, hogy gyakorlatilag nincs ember a fürdőszobában. Azonban számomra a legmegdöbbentőbb eset az volt, mikor egy ilyen megszálló meg tudta valósítani, hogy az elektronikus berendezések órajeleit lelassította. Abban a házban minden óra mindig késett. A mobiltelefon órája is késett heti 25-35 percet. Ugyanaz a mobil másik lakásban pontosan járt. A megszállt házban a számítógép sem úgy működött, ahogy kellett, emiatt folyamatos garanciális problémák jelentkeztek. Az órajelre kritikus komolyabb elektronikai berendezések egyszerűen nem működtek.
Szintén a teret szállja meg valaki, aki nem tud hova menni. Vélt és valós sérelmek miatt nem megy el a másik dimenzióba, itt ragad és nincs hol legyen. Ismerősei, rokonai már rég meghaltak és ő legtöbbször magányosan marad valamikor lakhelyén, vagy kedvenc helyén.
Megszállókkal vannak tele a temetők és a kórházak.
A megszállás másik formája, mikor az elhalt lélek egy embert száll meg, akár jó, akár rossz szándékkal. A modern világ legalább fele meg van szállva. Előfordulhat akár a többszörös megszállás is. Saját tapasztalatomban a csúcs amikor 4 elhalt lélek élt ugyanabban az emberben.
Miért marad itt valaki? Mert elégedetlen életével és úgy gondolja nem fejezi be, hanem jóvá tesz sok mindent. Sokan belemerülnek az anyagi világ mocsarába és emiatt döntenek az itt maradásról. Valaki meghal és nem akarja, hogy gyereke “támasz” nélkül maradjon, esetleg egy sikeres öngyilkosság után meggondolja magát, stb. Egyszerű de tipikus példa, mikor több generáció él együtt: férj, feleség, a gyerekük, és a feleség anyukája. A fiatal házasok szétdolgozzák magukat, hogy megélhessen a család, közben a nagymama neveli az unokáját, mivel a fiatalok nem érnek rá. Meghal a nagymama és ekkor felmerül benne a gondolat, hogy ki fog vigyázni az unokára. Gyorsan dönt és itt marad. Megszállja a lányát. Első és látható következmény, hogy a lánya, a fiatal anyuka egy nap alatt úgy tud főzni, mint a valamikori nagymama, pont az unoka szája íze szerint. Nevet is az egész család, hogy lám, milyen egyszerű az egész. Azonban idővel sokat változik az ifjú anyuka, mert a nagymama igaz, hogy csak jó szándékkal maradt itt, azonban az ő tudata kihatással van a lánya tudatára is, az ő gondolatai változtatják a lánya gondolatait és viselkedését is. Kb. egy év múlva szembesülnek a fiatalok azzal, hogy mióta a nagymama meghalt, nem igazán volt szex. Kiderül, hogy a nagymama nem igazán „csípte” a vejét, és emiatt tudattalanul blokkolta a szexet. Emellett a fiatalasszony gondolkodása, viselkedése, véleménye is sokat változott. Társaságban néha meg is jegyzik, hogy olyan vagy, mint anyukád.  Egy év alatt a fiatal nő arcára kiül egy-két olyan arcvonás is, mely az anyukájára volt jellemző.
Sokszor előfordul, hogy a megszállás révén valakinek „természetfeletti” képességei lesznek és ebből pénzt keres. Fontos tudni, hogy az ilyen személyek csak a jelenbe látnak. Az elhalt lélek a földi, a halálkori tudatával rendelkezik, illetve van olyan képessége, hogy látja a gondolatokat, érzékel bizonyos érzelmeket. Ők nem látják sem a múltat, sem a jövőt.
Az ember megszállásának a legdrasztikusabb formája a skizofrénia. Ilyenkor a megszállt embernek több tudata van, aszerint, hogy mennyire uralkodik rajta a megszálló lélek. Amerikai orvosi lapban írtak le olyan esetet, mikor egy valakinek 5 tudatállapota volt. Külön érdekesség, hogy tudatállapotonként más és más volt az egészségi állapota. Például egyik tudatállapotban szemüveges volt, a másikban cukorbeteg és így tovább. A tudatállapotok közötti váltást ő maga nem tudta befolyásolni. Skizofrénia esetén teljesen természetes, hogy egyik tudatállapotban nem tudja, hogy mit mondott vagy tett a másikban (egyik pillanatban mond valamit, egy óra múlva pont az ellenkezőjét és mindkét igazáról meg van győződve). A skizofréniát bár orvosilag lehet kezelni, de nem lehet meggyógyítani. Egyetlen gyógymód, a benne lakó megszálló hazasegítése. Ez egy óra alatt megvalósítható, és 100%-os az eredmény, a skizofréniát mintha elvágták volna. Saját tapasztalatom során az eddigi csúcs az volt, mikor egy hölgyben 4 megszálló lakozott. A megszállók hazasegítése után egy pillanat alatt minden rendbe jött.
Bármilyen érdekes is a megszállók ittléte, nem ez a dolguk, a lehető leghamarabb haza kell menniük. Egy magasabb tudat „karma előadást” tartva nekik, és képzettségénél-képességénél fogva átjárót nyitva a másik dimenzióba, segít nekik hazajutni.  Vannak akik csak el akarják zavarni a megszállókat emberekből, terekből, azonban ezek a módszerek a legritkább esetben hatásosak. Meg kell érteni, hogy a megszállók a mi testvéreink, akik életük során nem jöttek rá az élet értelmére, nem valósították meg karmájukat. Aggodalmaik, félelmeik és egyéb emberi vonások révén itt ragadtak az alsóbb szférákban, az anyagi világban. Meg kell őket érteni és amennyire lehet, segíteni kell nekik a hazajutásban, hiszen mi is lehetnénk a helyükben, sőt az is lehet, hogy voltunk.
Már több író fejében (regényében, filmjében) is megfordult a gondolat, hogy az emberi szinten vívott háború kimenetelét jól lehetne befolyásolni a megszállókkal. Ez tényleg igaz. Ha például hazánkat megtámadnák, egy magasabb tudat néhány nagyobb temetőben kellő számú megszállót tudna mobilizálni, mely a világ legmodernebb hadseregét is egy hét alatt teljesen az őrületbe tudná kergetni.
Auralátás színesben, a szellemek észlelése
Az aura látására mindenki képes. Ez fizika, és nem misztikum.
Első lépésben meg kell tanulni látni az aurát csak úgy egyszerűen. Ehhez érdemes először egy gyertyát nézni, kb. egy méter távolságról, szemmagasságban. 2-3 cm-rel a gyertya felé kell nézni, de a gyertya síkjában, azaz nem a hátsó falra. A nézés legyen elbambult. Ezt nevezik révületnek. Ha az ember nem pislog, akkor néhány másodperc után a gyertya fénye el kezd nőni, hízni, dagadni. Látszólag kétszer-háromszor akkora lesz a láng, mint amekkora valójában. Ha pislogunk, újra az eredeti méretű lángot látjuk. Ha ez működik, akkor érdemes emberek auráját nézni, nyilván még nem színesben. Ehhez az illető feje felé kell nézni 2-3 cm-rel, de a fej síkjában, elbambultan, és az elején célszerű, ha a háttér szürke, homogén pasztellszín. Ilyenkor a fej felett megjelenik egy néhány centiméter vastag fénycsík, mintha az illető feje mögött egy neonfény világítna. Az érintett sávban rezeg a levegő, mint tábortűz felett a meleg levegő. Az aura látható vastagságából megállapítható, hogy az illető energetikailag milyen szinten van, azaz fel van töltődve, vagy fáradt, lemerült. Az ilyen típusú auranézés azért praktikus, mert egyfelől a másik fél azt hiszi, hogy a szemébe nézünk, másfelől néhány  másodperc alatt átjön egy érzés a másiktól. Ha az érzés rossz, kellemetlen, akkor ne kössünk üzletet, ne bízzunk  meg a másik félben. Ha az érzés jó, akkor meg lehet bízni benne. Tény, hogy az auranézés közben sok információ átjön a másik félről. Ezt a technikát már több vállalkozónak, üzletembernek megtanítottam és mind a mai napig hálásak érte.
Aki a fenti technikát magáévá tette (2-3 nap, 1-2 hét), az léphet tovább az aura színes látására. Sok technika van erre, de nekem legjobban a Drunvalo Melchizedek: Az Élet Virágának Ősi Titka I-II c. könyvében leírt vált be. Ezt a módszer alkalmazzák az amerikai elit katonák képzésénél, hogy idegen földeken, ahol nem értik a nyelvet, lássák az emberek érzelmét (félelem, harag, agresszió). A dolog roppant egyszerű, célja, hogy szemünk és agyunk megszokhassa, hogy színe nem csak a tárgyaknak van, hanem csak úgy a levegőben is létezhet egy színes folt, egy amorf forma.
Egy A4-es papírt négybe osztva, 4 db 10,5*14,8 cm-es területre nyomtattam élénk, erős, piros, sárga, kék, zöld színeket, egy másik A4-es lapra lila, fekete, barna, fehér színeket, illetve bármilyen mást is lehet. Lamináltam a lapokat, majd felvágtam a homogén színes felületek alapján. A lapokat egyenként a kezembe fogtam, egy egyszínű, fehér ajtólap vagy falfelület előtt. Fontos, hogy a színes lap nem ért a falhoz, mert közötte volt az ujjam. Ekkor el kezdtem nézni elbambulva a színes lapot, 10 másodpercig, pislogás nélkül. Megjelent a lap mögött és a fal előtt egy világító színes csík, mint az aura, a színes lap „árnyékaként”. Ekkor gyorsan elrántottam a színes lapot, de tekintetem ugyanaz volt, a lap helyét néztem pislogás nélkül. Ahogy eltűnt a színes lap, megjelent a helyén a színes lap színének a komplementere, jól látható módon, erősen, szépen. Ez a szín nem a fal színe volt, hanem a fal előtt lebegett. Amikor pislogtam, eltűnt. Azonban pislogás után is ugyanoda nézve újra előjött, akár egy-két perc múlva is. Ezt a technikát napi 1-2x gyakorolva, 1-2 hét alatt, egyszer csak beugrott az auralátás színesben, egy autószervizben unatkozva. Döbbenetes volt, ahogy a fej körül a különböző színek megjelentek, és mivel az illető mobilozott, ahogy váltakoztak a gondolatai, úgy váltakoztak a színek. Egy ideig mindenkinek néztem az auráját, aztán meguntam, mert túl messzemenő következtetéséket nem lehet belőle levonni. A legtöbb embernek saját színei vannak, emberenként be kell azokat kalibrálni (gondoljon arra amit nagyon szeret, amit nagyon utál, most féljen, most örüljön, és ezek alapján lehet az ő színeivel dolgozni.)
A színes auralátás után, lehet gyakorolni a szellemlények látását, már aki ezt akarja. Mikor már tudunk a „semmiben” színeket látni, például ránézünk egy háztetőre, kicsit elbambulunk és azonnal megjelenik jobbra-balra eltolva az eredeti tetőhöz képest a tető képe komplementer színekben, akkor kell keresni szellemeket és meg lehet őket nézni. Ehhez jó hely a temető. A lemenő nap sugarai mellett a sírkövek tetejét elbambulva nézve megelevenedik egy másik világ, a szellemvilág. Nyilván először az ember megijed rendesen, azonban később meg lehet barátkozni a gondolattal és a látvánnyal.
Tanulság
Érdemes megtudni, hogy az élet kicsit más, mint amit az iskolában tanítanak. A fent leírtak erről szólnak, hogy felismerjünk bizonyos helyzeteket, körülményeket, eseményeket az életben. Azonban ezeket a helyzeteket ne akarjuk mi magunk megoldani, hanem forduljunk szakemberekhez. Érdemes továbbá megtanulni az auralátást akár színesben is, ugyanakkor nem feltétlenül kell a szellemvilágot nézegetni. Egy ismerős kis hölgy Ausztriában dolgozik, egy várban, a helyi szállodában felszolgáló. Németországban részt vett egy beavatáson és azóta ha kell, ha nem, látja a szellemvilágot. Ez azonban borzasztó, mert akár a munkahelyén, akár éjszaka az ágyban rengeteg szellemet lát. Amíg a férje nyugodta horkol, ő már a megőrülés határán van. Érdekes az a másik világ, de nem minden áron.


Tudatos TEREMTÉS.
Megjegyzés
Egyfelől az oldal a könnyebb érthetőség kedvéért tegeződő stílusban íródott. Akit ez zavar, attól elnézést kérek. Másfelől a leírt technika működik és hatalmas erőt képvisel, egy komoly eszköz a sorsunk irányítására. Nyilván a mi sorsunk irányítása másokra is kihat, ezért csak azt tedd másokkal, amit szeretnéd, hogy veled is megtegyenek. Azt is tudnod kell, hogy ez az eszköz leginkább abban segít, hogy karmád szerint élj, ha valakinek rosszat akarsz, akkor az visszafelé sül el.
1. Minden rezgés
A minket körülvevő világ, éppen úgy mint mi magunk, mind rezgés. A világmindenség 100%-ban rezgés. Ebből 95% energia és információ. A maradék 5%-ot (csillagok, bolygók, emberek, állatok, növények, stb.) mi anyagnak nevezzük, mely nem más, mint a legsűrűbb rezgés. Nem létezik legkisebb anyagi részecske, nem létezik az anyag legkisebb eleme (építőköve), mert az, rezgés, állóhullám. Az állóhullám jellemzője, hogy csak akkor létezik, ha egy folyamatosan jelen lévő külső erő fenntartja azt jól meghatározott logisztikával. Az 5% anyag, a 95% energia és információ által van körülvéve, akár egy szivacs a víz által, egy tál vízben. A külső energia és információ nem csak körülveszi az anyagot, hanem át is hatol rajta, mint a víz a szivacson. Ezen túlmenően, a külső energia és információ egyenesen meg is határozza az anyag megnyilvánulását, viselkedését.
Így az elején a könnyebb érthetőség végett leírom a csattanót, az egész világmindenség, a 100% rezgés nem más mint gondolat a felsőbb intelligencia tudatában. Az ember, a Föld, vagy a Galaxisunk nem más mint egy kósza gondolat a Teremtő tudatában. Amilyen gondolatokat bárki létrehozott már a saját tudatában, amikor ábrándozott. Létrehozott személyeket, eseményeket a saját tudatában (agyában), fenntartotta ezeket, megélte (átélte) az elképzelt gondolati lények érzéseit, cselekedeteit. Tudományosan kimutatták, hogy az agy nem tud különbséget tenni két esemény között aszerint hogy az megtörtént, vagy csak ábrándozás volt. A szervezet ugyanúgy reagál mindkét eseményre (lelkiállapot, szív és érrendszer, izomzat, stb.).
Ahogy a teremtés megy nagyban, úgy megy kicsiben is. Korlát a rendszerben az, hogy mire van “engedélyünk” hatni.
Globálisan az életet úgy kell elképzelni, mintha egy, a Marson működő bázisra küldenék az embert, ahonnan nem lehet visszajönni, csak a halál által. Az egyetlen célja a bázisnak, hogy az oda küldött emberek fenntartsák azt, üzemeltessék. Életük maga az átélés, az élményszerzés. Ottlétük arról szól, hogy valahogy el kell töltsék az életüket. Ezért dolgoznak, szórakoznak, szaporodnak. megélik az ezzel kapcsolatos élményeket, érzéseket, eseményeket. Mivel teljes mértékben egymásra vannak utalva, ezért kellő alázattal kell egymáshoz viszonyuljanak. Vannak akik szimpatikusabbak, vannak akik kevésbé, de az egymás iránti tisztelet, alázat, és az együttműködés szándéka végig ott kell legyen a szívükben, a tudatukban. Az 1970-es években készül Alfa Holdbázis c. scifi sorozat hasonló helyzetet mutat be.
Hamvas Béla fogalmazta meg találóan, az élet egyetlen értelme, hogy valahogy eltöltsük azt a kis időt amit életnek nevezünk. Mi döntjük el, hogy mit és hogyan élünk meg.
2. Mágia
A mai ember félelemmel tekint e misztériumra, de csak azért mert nem ismeri azt. A világ vezetői igyekeznek félelmet kelteni és fenntartani, hiszen sokkal könnyebb a birkákat terelni, mint a szabad oroszlánokat kordában tartani.
A mágiának két formája ismert.
Az egyik a ceremoniális mágia, melynek eszközigénye nagy, végrehajthatósága bonyolult ugyanakkor látványos, régi kultikus körök, páholyok használják nagy sikerrel.
A mágia ismertebb formája az elemek mágiája, könnyen érthető, alkalmazható, és az anyagi világ négy elemének uralását, irányítását (befolyásolását) adja oda precíz művelőjének. Bár több vallás üldözi és tagadja a mágiát, de liturgiájukban, szertartásukban jelen van, vagy teljesen erre épül. Ma már oda jutottunk, hogy a mágia elemei fellelhetők a termék eladásban, a politikában, a reklámokban napi szinten.
A mágia egy szent tudomány, az ERŐ TANA, mely egyidős az emberiséggel.
Nincs fehér és fekete mágia. A mágia egy eszköz, akár egy kés. A késsel lehet kenyeret vágni a szegényeknek, vagy lehet ölni. Aki a kést a kezében tartja, az dönti el, hogy mire használja. A mágus lehet fehér és fekete, aszerint, hogy mit cselekszik.
3. Agy-kontroll
Tudományos kísérletek révén rájöttek, hogy az agy különböző frekvencia tartományokban rezgéseket bocsát ki. Ezek egyfelől hatnak belsőnkre (pl. nyugalom, lelki béke), a lelkünkre hat. Másfelől az agyunk hullámai kifele is hatnak, a környezetbe. Ezek a kifelé induló jelek mások által foghatók.
A bal agyfélteke foglalkozik a fizikai észleléssel kapcsolatos élmények, információk rögzítésével, tárolásával, akár egy nagy könyvtár, amiben minden egyes megélt, megtapasztalt élmény egy-egy könyv a polcokon, pontos tartalomjegyzékkel. Az élet során, amikor szükséges az agy azonnal előkapja a megélt fizikai élmény “könyvét” és használja azt mint ismert információt.
A jobb agyfélteke a képzeletbeli, vizualizált élményekkel foglalkozik. Akik intuitívak, kreatívak, “le tudják szedni” a Létezésből az alkotó gondolatokat, ötleteket, azoknak intenzíven működik a jobb agyfélteke.
A gyerekek sokat használják a képzelő erejüket, ezt segíti a mesemondás, játék egyszerű játékokkal (kő, fabarab), ilyenkor jól működik a jobb agyféltekük is. Az iskolában a logikus gondolkodás mindet elnyom, mire végeznek a tizenkét osztállyal, szinte teljesen leáll a jobb agyfélteke működése. Innentől már csak logikusan “működő robotok” lesznek. Azért vannak olyanok, akiknek a jobb agyfélteke nem áll le, ők nagyon kevesen vannak, iskolánként egy-két fő, ők a feltalálók, a zsenik. Modern világunk a csillogó-villogó játékokkal, a videókkal, erőteljes hanghatásokkal, a mesemondás hiányával eléri, hogy legtöbb esetben már gyerekkorban sem működik a jobb agyfélteke, nem alakul ki a vizualizáció, ne alakul ki a megérzés érzékelése.
Felnőttként különösen nehéz beindítani a már leállt, vagy be nem indult jobb agyfélteke működését.
A jobb agyfélteke alacsonyabb frekvencián működik, a bal agyfélteke magasabb frekvencián. A napi életünk miatt felpörgött agyat le kell lassítani ahhoz, hogy érvényesülni tudjon a jobb agyfélteke. Magyarul, mikor hazamegyünk idegesen, fáradtan, pörgő aggyal, aggodalmakkal, félelmekkel, kapkodással, akkor le kell lassulni, meg kell nyugodni, és akkor lassan beindul a jobb agyfélteke. Ezt nevezik meditációnak. Lelassulásnak. Ha az ember lelassul, akkor meghallja a Teremtő szavát, mondják a mágusok. Látható, hogy a modern, pörgő élet, logikus robottá alakítja az érző, intuitív embert.
Az agykontoll technikák nem tesznek mást, mint megtanítják beindítani és használni a jobb agyféltekét. Magyarul segítenek a megérzések megtapasztalásában. A megérzések, az intuíció a legjobb iránytű a karma megtalálásában, megélésben. Aki a karmája szerint él, az boldog és egészséges.Aki kevésbé, az boldogtalan és beteg. Aki alig él a karmája szerint, az súlyos beteg. Ezen a gyógyszerek nem segítenek, csak időt adnak (néhány hónap-év). Időt a megvilágosodáshoz. Mely vagy megtörténik, vagy nem.
4. Az Illeszkedés (Vonzás) Törtvénye
Az ember egy energialény, nem más, mint rezgés. Maga az anyagi test is rezgés, a rezgésnek egy sűrűbb formája, hiszen nem létezik a legkisebb anyagi részecske, mert az hullám. A minket körülvevő világ is rezgés, a színek, szagok, hangok, stb. A bennünk keletkező érzelmek is rezgések, agyunk is rezgéseket gerjeszt, stb. A modern orvoslás eszközei a testünkből kiáramló rezgéseket mérik és elemzik (EKG, EEG, MR, biorezonancia, stb.). Testünk olyan mint egy folyamatosan sugárzó adó-vevő. Folyamatosan adjuk a saját jeleinket, illetve folyamatosan vesszük a környezetünk jeleit. Ezen túlmenően a sejtejeink is rezgésekkel kommunikálnak egymással (akár az idegi, akár a hormonális tevékenység túl lassú), ahol a DNS az adó-vevő sejtszinten.
Az Illeszkedés, vagy Vonzás Törvénye arról szól, hogy hasonló a hasonlót vonzza. Ez a világon mindenre igaz. kezdve azzal, ha piros autót akarsz venni, akkor csak piros autókat fogsz látni az utcán, vagy megtalálja zsák a foltját ősi magyar közmondás arról beszél, hogy csak azok tudnak boldogan együtt élni, akik össze illenek és a Létezés össze is hozza őket, stb.
Tény, hogy akinek rossz gondolatai vannak, az rossz dolgokat vonz be, ahogy mondja egy másik közmondás, aki kardot ránt, az kard által vész el. Aki egész nap azon elmélkedik, hogy milyen szerencsétlen, az olyan is lesz. Mikor valaki nagyon beteg, akkor nagyon betegek a gondolatai is, valójában a gondolatai voltak hamarabb betegek, csak ezután jött a fizikai betegség. Meggyógyulni csak úgy lehet, ha megváltoznak a gondolatok. A gyógyszer csak időt ad a megvilágosodáshoz, azonban ha ezt nem használja ki az ember, akkor menni kell, a másik dimenzióba.
Igazából úgy kell elképzelni, az Illeszkedés Törvényét, mintha egy gondolat egy ezer darabos puzzle kirakóban egy elem lenne. Ehhez csak 2-4 másik puzzle elem kapcsolható, mégpedig pont az, amelyik oda illik. A többi 996-998 darab nem illik oda. Az általam generált gondolat egy puzzle építőelem, melyhez az Élet odailleszti az oda valót. Orvosilag kimérték, hogy egy embernek napi 10-40.000 gondolata van, azaz folyamatosan “ad” az agyunk. Amit sugároz a tudatunk, hasonlót kapunk vissza.
Ha valaki ki akar kerülni egy lefutott élethelyzetből, akkor ezt csak úgy teheti meg, ha nem azon elmélkedik egész nap, ami rossz, ami neki fáj, ha nem gyötrődik régi vélt és valós sérelmeken, hanem a tudatában túllép ezen. Elképzeli magának azt a világot, ahova szeretne jutni és megéli azt a helyzetet. Tehát nem a megunt helyzetet tartja fenn gondolatban, nem azt sugározza szét a környezetében, hanem ellenkezőleg, azt sugározza, amit szeretne megélni.
5. A Földi élet a Kozmikus létezés része
Minden ember egy Tudat. A Tudat, tudatosan kidolgoz magának egy karmát, egy élménycélt, életcélt és ezt szándékszik megélni. A tudat megtermékenyítéskor kötődik a testhez. A magyar ősi mondavilág szerint a női nemi szerv képes dimenziókaput nyitni és lelket kötni a testhez.
Alaptörvény, hogy NEM A TEST VAGY. Csak benne laksz. Ahogy nem vagy a ház sem amiben laksz, csak benne élsz. Kialakul egy szimbiózis közted és a házad között. Nyilván érdeked, hogy ápold, gondozd a házad, hiszen ha beesik az eső, befúj a szél, akkor rossz életkörülmények között fogsz éli. Hasonlóan gondozni kell a testedet is, nem kizsákmányolni, nem feláldozni “virtuális értékekért”. A legtöbb ember percre pontosan viszi a kocsit szervizbe, hallja a hangján, ha valami nem úgy működik ahogy kell. Ez igaz a tévére, rádióra, minden háztartási gépre. Ismeri ezek működési elvét és igyekszik is őket jó karban tartani. Azonban fogalma sincs arról, hogy működik az emberi test. Ha beteg, odadobja testét az egészségügynek, hogy kezdjenek vele valamit. Pedig beteg testben, rossz lakni.
Különös szeretettel fordulj azok felé, akik testileg sérültek. Akár így születtek, akár saját életük eredményeként lettek sérültek. Az ő “házuk” már soha nem lesz új, sosem fogja ellátni a funkcióit, ezért aki egészséges, annak kötelező segítenie a sérülteket a jelen életük megvalósításában.
6. A Teremtés Törvénye
A teremtés azt jelenti, hogy mi magunk alakítjuk saját világunkat, úgy szűkebb, mind tágabb értelemben. A teremtés folyamatosan zajlik, működik. Ha hiszed, ha nem. Ha tudsz róla, ha nem. Ha elfogadod, ha nem. Ahogy a gravitáció is létezik és működik. Ez egy természeti törvény. Ha boldog vagy és vannak vágyaid, céljaid, akkor ezeket sugárzod a környezetedbe, ha a napi problémáidon aggódsz, rágódsz, akkor azokat sugárzod ki. És hát hasonló a hasonlót vonzza be. Ha tetszik, ha nem.
A modernkori teremtés leglátványosabb példája az internet. Az ember a tudatos elképzelése és a kifejlesztett technika révén teremtett egy önálló világot, egy virtuális valóságot. Ebben a világban mások a szabályok, nagyobbak a lehetőségek, nagyobb a szabadságfok is. Az internet elég jól hasonlít a negyedik dimenzióhoz, azaz a szellemvilághoz. Épp olyan könnyen alakítható minden, korlátlanok a lehetőségek, ugyanakkor legtöbbször mindez materiálisan megfoghatatlan. Egyfelől a materiális élet egyre jobban áttevődik a virtuális valóság síkjaira, másfelől itt sokkal nehezebben alkalmazhatók azok a materiális világban “bevált” technikák, melyekkel az anyagi világ vezetői uralni tudják az általuk bíráknak tekintett embereket. Nem is véletlen, hogy saját hatalmuk megőrzése érdekében korlátozni akarják az internet szabadságát, bármilyen áron. Azonban ezt a harcot mind materiális, mind az internet síkján meg kell vívniuk. Nem lesz egyszerű, mert a tudat szelleme már kiszabadult a palackból.
6.1 A teremtés három pilléren nyugszik
Először is minden embernek a megélt élettapasztalatok, a tárolt információk és a megérzések alapján mindenről van meggyőződése. Meg vagyok róla győződve hogy … . A meggyőződés egy pillanatnyi állapot, amelyik az idő múltával változhat. Néhány év alatt akár az ellenkezőjére. A legradikálisabb változás, mikor egy adóellenőr egy szívinfarktus halálközeli állapota után kilép munkahelyéről, mellyel már nem kompatibilis és könyveket kezd írni a szeretetről. A meggyőződés elég jól tükrözi az ember hitvilágát, azaz miben hisz. Aki beteg és meg van róla győződve, hogy őt semmi sem gyógyítja meg, az meg is fog halni elég hamar. Aki túlsúlyos és meg van győződve róla, hogy semmitől sem fog lefogyni, az csak hízni fog.
A második pillér a vágy, cél. Akinek vannak vágyai, céljai, annak nem “céltalan” az élete. Aki el akar valamit érni az életben, az el is fogja. Fontos, hogy a cél, a vágy, nem általános dolog, mint hogy gazdag akarok lenni, hanem egy konkrét dolog, aminek lehet a következménye, hogy gazdag leszek.
Harmadik pillér az érzelem. Amikor egy konkrét célra gondolok, azt a tudatomban vizuálisan átélem, akár egy kisgyerek, kiszínezem, megélem, akkor érzéseim jönnek. Ha jók az érzések (boldogság, szeretet, vidámság, nyugalom), akkor ez a cél egyezik a karmámmal és megvalósítható. Ha rosszak az érzések (félelem, aggódás) akkor ez nem az én célom.
6.2 A teremtés olyan akár a GPS
Mindenki pont ott van, ahova vitték azok a rezgések, amiket kisugároz, ha új helyre akar menni, akkor új rezgések kellenek. A GPS úgy működik, hogy mindig azt nézi, hogy hol vagyok és hova akarok eljutni. Sosem foglalkozik azzal, hogy honnan indultam. TELJESEN MINDEGY A MÚLTAM, EGY DOLOG SZÁMÍT A CÉLOM, AHOVA EL AKAROK JUTNI. Aki a múlton töpreng és elmélkedik, az ott is ragad a múltban, rögzíti az adott helyzetet.
Lehet hogy az utamon eltévedtem egy oldalsó mellékúton, de ha elindítom az “újratervezés kérem várjon” funkciót a tudatos teremtéssel, akkor arról a helyről ahol éppen vagyok újra elindulok a karmám szerinti cél felé.
Ezen túlmenően mindenki érzi, hogy jó irányba halad-e az élete vagy nem. Ezt gyakran ki is szoktuk mondani, tudom hogy nem jó amit teszek, legszívesebben nem tenném. Akkor ne tedd. Vállald fel. Egy rendőr mondta, hogy szereti a munkáját, de amikor kiküldik büntetni, akkor görcsbe szorul a gyomra, mert civilben ő is ugyanolyan ember. Ilyenkor kell dönteni. A döntést megkönnyíti, ha átélem virtuálisan, vizuálisan a munkahely eseményeit és közben figyelek az érzésekre. Ha jól érzem magam, boldog vagyok, akkor ezt kell tennem, de ha rossz érzéseket tapasztalok, akkor erősen el kell gondolkodni a váltáson. Különben beteg leszek néhány év alatt.
6.3 A tudatos teremtés alkalmazása napi szinten.
Ha egész nap azon zsörtölődsz, hogy a fene egye meg, hogy ez nem megy, itt sokan voltak, az nem várt meg, ha folyton aggódsz, félsz, akkor ezt fogod fenntartani.
Meg kell tanulni abban az álomvilágban élni, amire vágysz. Képzeld el azt az ideális életet, ahol a létezés mindent a kezedbe ad éppen akkor, amikor kell, ahol mosolyogsz és az embere is jókedvűek. Örülj ennek. Ezzel a tudattal teljen a napod. Nem számít, hogy mi történik veled aznap, élj a boldog új világban, amit te teremtesz magadnak, mintha már meglenne, mintha ez lenne körülötted. Garantálom, hogy az első napon már kapsz pozitív visszajelzést, csak vedd észre, tudatosuljon benned, hogy működik. Ekkor már nem hinni fogsz benne, hanem ez lesz a megtapasztaláson alapuló tudás. Más hinni egy elmondás alapján, hogy milyen a citrom íze és más tudni azt megtapasztalás útján. Nem számít, hogy mit mond a híradó (különben sem kell nézni, mert csak félelmet gerjeszt), tudd, hogy ez csak egy játék, egy globális játék. És akkor már azt is tudod, miért fog változni az aktuális világrend, mert az a sok félelemben élő ember fenntartja a rosszat, sőt félelmeikkel megteremtik a még rosszabbat. Kérjél és megadatik. CSAK TUDNI KELL KÉRNI. Ha mindenki a jót várná, akkor meglenne. Azonban mit mond a legtöbb ember, itt már jót ne várj. És megadatik.
6.4 Tudatos teremtés konkrét esetben
Menj ki a természetbe, sétálj, élvezd a tájat, legyél egyedül, telefon és egyéb nyugalom zavaró technikai eszközök nélkül. Használd az érzékszerveidet, nézd a fényt, a felhőket, növényeket, gyönyörködj a táj szépségében. Tapintással érzékeld a növények levelét, szaglással érzékeld a levegő illatát, talpoddal érezd a földet amin jársz. Gondolatban adj hálát a természetnek, hogy itt lehetsz. Ez az igazi meditáció. 10 perc alatt teljesen lenyugszol, és beindul a jobb agyfélteke működése is, az intuíció, a megérzés.
Ezután egy konkrét esetet (férj, feleség, gyerek, autó, ház, munkahely, stb.) vegyél elő.
Először elemezd, hogy meg vagy-e győződve arról, hogy ez megtörténhet. Egy skálán melynek egyik vége az igen, a másik a nem, értékeld a választ. Minél jobban igen, annál jobban meg tudod teremteni. Amennyiben nem vagy meggyőződve arról, hogy ez a dolog lehetséges, akkor ne is foglalkozz vele most. De lehet, hogy egy év múlva igen választ kapsz. Határozott igen válasz esetén előfordulhat, hogy végigfut a hideg a hátadon.
Ha a válaszod igen, akkor nézd meg, hogy ez a konkrét eset célod, vágyad-e? Néhány percig elmélkedj rajta. Érezni fogod, hogy az igen-nem skálán hol áll a cél megítélése. Ha igen a válasz, akkor éld át a vágyott cél beteljesülését. Élj néhány percig abban a világban. Lássad vizuálisan. Ekkor érzelmek jönnek. Az új világ válthat ki pozitív érzelmeket, boldogságot, nyugalmat, melegséget, békét, szeretet. Amikor már nagyon jól érzed magad ebben a helyzetben mond ki, hogy ÍGY LEGYEN!. Ha az érzelmek kellemetlenek, negatívak, esetleg félni kezdesz, aggódsz, akkor ne mondj semmit, ez nem a te életed.
Még fokozhatod a hatást, ha ki is mondod érzelmeidet. A magyar a teremtés nyelve, ezért különleges erővel is bír a kimondott szó. Hangosan beszéld meg magaddal a meggyőződésedet, a célodat, vágyadat, és átéléskor az érzelmeidet. Ha tényleg ezt szeretnéd, akkor mond nyugodtan, hogy ÍGY LEGYEN (Ámen), ekkor a Létezés dolga, hogy megvalósítsa azt, ami a karmádhoz illeszkedik. Csodát fogsz tapasztalni.
.
Egészség – tudatos teremtés
Az egészségével leginkább akkor foglalkozik az ember, ha beteg. Először is tisztáznod kell magaddal, hogy meg vagy győződve arról, hogy teljesen egészséges tudsz lenni? Ha kétségeid vannak, akkor ne is folytasd. Ha biztos vagy benne hogy igen, akkor vizsgáld meg, hogy vágyod és célod az, hogy egészséges legyél? Ha ez most még nem érdekel (nem érsz rá, más dolgod van, inkább a pénzt hajtod, inkább a gyógyszer, stb.), akkor ne folytasd. Ha viszont igen a válasz, akkor éld át, hogy egészséges vagy. Lásd magad egészségesen, vidáman, élj át olyan eseményeket, melyek az egészség érzését keltik benned. Játszadozzál a virtuális világgal és figyelj az érzéseidre. Ha jól érzed magad, boldog vagy akkor nyomd le az Enter billentyűt, azaz mond ki hangosan, hogy Így Legyen (Ámen). A parancs elküldve a Létezésnek. Egy-két napon belül nem várt események történnek. Lehet, hogy kapsz valakitől egy könyvet, lehet, hogy olvasol egy újságcikket, látsz a tévében egy téged érintő műsort. Lényeg, hogy valami olyan történik, ami kizökkent téged a mélabús hangulatból, ami létrehozta és fenntartotta a betegséged. Egy-két hét alatt új gondolataid jönnek, esetleg megváltozik az eddigi meggyőződésed, lehet, hogy új céljaid lesznek. Lehet, hogy a családban, a munkahelyen megváltozik valami. Legyél figyelmes, fogadd el azt ami történik, és örülj annak, hogy te indítottad el a változást.
Hetente szánj rá negyedórát és indíts el új parancsot, a már ismert módon, viszont egyre tudatosabb leszel, mert megértetted, megtapasztaltad, hogy te irányítod a saját sorsodat.
Nyilván a változáshoz idő kell. Aki nagyon beteg, annak sok idő kell, de ha az ember maga látja a folyamatos javulást, akkor újra kezd hinni saját teremtő erejében.
Akinek folyamatos fizikai fájdalmai vannak, az napi szinten ismételheti az egészség teremtését, sőt ő napi szinten érdemes fenntartsa a tudatában azt a virtuális világot, melyben ő egészséges. Konkrét eseteket tudok, amikor reumás fájdalom egyszerűen elmúlik, amikor az illető nem azon aggódik, hogy fáj a lába, hanem azt éli meg, hogy egészséges.
Ide tartozik még, hogy mindenkire az a gyógymód hat, amiről ő maga meg van győződve, hogy meggyógyítja. Egy idős egyszerű falusi nénike daganatos lett. Kemoterápiás kezelést kapott. Ő meg volt győződve arról, hogy gyógyszert kap, mely őt meggyógyítja. Hatott is a kezelés, azonban jöttek a mellékhatások is. A kezelés végén az orvos elmagyarázta, hogy amit kapott az nem gyógyszer volt, hanem erős méreg, melynek célja az volt, hogy megölje a rákos sejteket, majd a szervezet az erős mérgezés után újra regenerálódik. Ekkor a néniben egy világ dőlt össze. Ő nem gyógyszert kapott, hanem mérget?
Ideális testsúly teremtése
A legtöbb túlsúlyos ember bátran vallja és még büszke is rá, hogy nincs az a módszer, amivel ő lefogyna. Ez teljesen biztos is, amíg így gondolja. Azonban ha változik a meggyőződése a tudatának fejlődése, személyes megtapasztalás révén, vagy lelki állapotának javulása miatt, akkor le is fog fogyni.
Ilyenkor menj ki a természetbe, majd hangosan beszéld  meg magaddal, hogy meg vagy győződve arról, hogy valamilyen (akár általad még most nem ismert) módon le tudsz fogyni. Ezután mond ki nyugodtan, hogy célod és vágyad, hogy valamilyen módon, a lehető leghamarabb lefogyjál. Majd csukd be a szemed és lásd magad soványnak, akár egy tizennyolc éves kori fényképen, és figyelj az érzelmekre. Ha kellemes érzésed támad, meleg fut át rajtad, esetleg végigfut a hideg a hátadon, és jól érzed magad, akkor néhány percig élj ebben a virtuális világban. Közben mondhatod is hangosan az érzéseidet, ez fokozza a koncentrációt és amikor a legjobban érzed magad, mond ki bátran, hogy Így Legyen, majd nyisd ki a szemed.
Több ember tapasztalata alapján mondhatom, hogy 3-4 nap alatt el kezdesz kevesebbet enni, majd “megfoghatatlan” okok miatt kezdesz fogyni, egy természetes ritmusban ami havi 1-2 kg-ot jelent, azonban ez zsír, azaz a fogyás egészséges módja valósul meg.
Aki kórosan sovány, az is ezzel a módszerrel tudja rendezni ideális testsúlyát.
Fontos azonban, hogy magadat nem csaphatod be. Hiába mondod, hogy meg vagyok győződve…, ha nem vagy meggyőződve. Az érzelmek mindig jeleznek. Ez esetben is történik némi változás, de ez a tizede annak mintha tényleg meg lennél győződve.
Pénz teremtése
A pénz az anyagi világ erőforrása. Legnagyobb gond vele, hogy az emberek többsége úgy nőtt fel gyerekként a családjában, hogy egyebet sem hallott, mint hogy az a rohadt pénz, sosem elég a pénz, mi mindig szegények vagyunk, rendszerint szidják, átkozzák az emberek ezt az erőforrást. Azok, akik túl tudtak lépni ezen a megítélésen, azok gazdagok tudtak lenni. Igaz ők kevesen vannak. A pénzt szeretni kell, de NEM szabad IMÁDNI.
Amíg az ember nem hiszi el, hogy több pénzt tud keresni mint eddig, amíg tele van gondolkodási korlátokkal a saját munkájának az értéke felől, addig az Illeszkedés Törvénye alapján fenn is fogja tartani a nincstelenséget, hiszen taszítja a pénzt. Amikor tudatilag eljutottál oda, hogy értékesnek tartod magadat, munkádat, és úgy érzed, hogy megérdemled, hogy a Létezés jobb anyagi körülmények közé juttasson, akkor ezt meg is fogod kapni.
Menj ki a természetbe, és hangosan beszéld meg magaddal, hogy meg vagy győződve arról, hogy tudsz te ennél sokkal több pénzt keresni, úgy, hogy ezzel együtt bőven jut időd magadra és a családodra is (azaz nem dolgozod magad a halálba). Kellemes érzés esetén beszéld meg magaddal, hogy ez a meggyőződésed egyben a vágyad és célod is, és szeretnéd, hogy mindez megvalósuljon a lehető leghamarabb (3-5 perc). Majd éld át, hogy sok pénzt látsz a pénztárcádban, bankszámládon, vagy az otthoni asztalon. Újra figyelj az érzelmeidre. Kellemes érzés, melegség, szabadság, szeretet érzése esetén mond ki nyugodtan, hogy Így Legyen.
Munka, munkahely teremtése
Az előzőekhez hasonlóan ha meg vagy győződve arról, hogy létezik olyan munkahely, mely neked való, nem kell konkrét munkára gondolni, elég ha hiszel abban, hogy valahol a Létezésben van egy ilyen, akkor teremtsd meg magadnak.
Munkahelyi problémák megoldására is jó a módszer. Itt azonban figyelj, mivel mások is vannak a teremtésben, például a kollegáid. Alapelv, hogy csak olyat tegyél mással, amit szeretnéd, hogy veled is tegyenek. Tehát azt teremted meg, hogy magadat és a kollegáidat is boldognak látod, örültök és sikeresk vagytok, akkor egy pozitív dolgot teremtettél meg, amiért a Létezés megjutalmaz. A Karma Törvénye alapján, minden gondolat és minden tett mint egy elültetett mag kikel és a sors a termést “lenyomja a torkunkon”, akár akarjuk, akár nem. Egy pozitív gondolat következménye pozitív esemény.
Több ember tapasztalata alapján elmondhatom, hogy nagyon könnyű a kollegák közötti kapcsolat javítása, hiszen mindenki szeretetre, barátságra vágyik, még ha ezt nem is tudja kimutatni. Ellenségekből nem lesznek puszi haverek, azonban meg tud szűnni az ellenségeskedés. Sok esetben csak nagyon kicsin múlik a közeledés, a másik megértése. A teremtés ezt a kis küszöböt egy pillanat alatt átviszi. Sokszor elég egy mosoly, egy jó szó, mely akarat nélkül tör elő belőlünk.
Partner kapcsolat teremtése, ápolása
Napjainkban sokan élnek magányosan, akár beismerik ezt, akár nem. Mielőtt valaki belekezd egy párkapcsolatba, ismerje meg önmagát (enneagram). Döntse el, hogy mit szeretne és mit nem. Ezek tudatában teremtsen. Sokszor csak nagyon kevésen múlik egy párkapcsolat kialakulása, itt átütő sikert hordoz magában a módszer.
A partneri kapcsolat másik része, az évek során kialakuló elhidegülés oldása. Ilyenkor félelmetes dolgot szoktak történni. A másik fél egyik napról a másikra kedves kezd lenni, javasolja, hogy menjünk el kettesben néhány napra, stb. Még maga aki teremtett, ő is akaratlanul kedvesebb lesz. Minkét fél a másik viselkedésnek a változásán lepődik meg igazán. Ilyenkor szokott felmerülni a kérdés, hogy szabad-e a másik felet ily módon manipulálni. Mindig tedd fel a kérdést, hogy hasonló esetben, szeretném-e hogy párom a kapcsolatunk megmentése érdekében ilyen technikákat alkalmazzon a tudtom nélkül?
Elmondható, hogy egy kapcsolat az két ember együttes játéka. Nyilván aki benn van egy ilyen játékban, az szeretné, ha ez működne, még akkor is ha már alig működik, és ő igazából nem tudja, hogy mit tegyen a problémák kijavítása végett. Tehát egy kapcsolatban, a kapcsolat megmentése érdekében teljes mértékben pozitív a Létezés segítségének igénybe vétele javító szándékkal.
Azonban el kell gondolkodni azon, hogy a szomszéd feleségének az elcsábítása kérdéses eredménnyel jár. Amennyiben az a kapcsolat már nem működik, és az sem, amelyikben te vagy, akkor össze is jöhet a dolog pillanatok alatt, azonban ennek válás lehet a vége, hamarabb, mint gondolná az ember, és az sem biztos, hogy egy egyszeri szex megér annyit, esetleg ez is csak egy zsákutca.
Merre halad a világ?
Amerre a gondolatok viszik.
Átlag magyar ember mitől stresszes? Attól, hogy nincs munkája, ha van, akkor olyan keveset keres, hogy semmire nem telik, rabszolgaként kezelik a munkahelyén, bármikor találkozhat a létbizonytalansággal, kiszolgáltatott a környezetével szemben, stb. Mivel az emberek nagy része ezen agyal naphosszat, ezért meg is teremti azt a mocsarat, amiben ül naphosszat. A magyar nemzet karaktere ez. Nem vár semmi jót a világtól, így hát természetesen nem is kap. Ezért a magyar feltalálók többsége kikerülve egy más, egy pozitívabb gondolkodású közegbe, sikeres tud lenni. Ez mindig is így volt és így is lesz, hacsak meg nem változik a viselkedésünk, de jelenleg nem abba az irányba tartunk (merre tovább Magyarország?)
Bár a nyugati világ képe sokkal nyugodtabb, mégis ők is megélik az életminőségük romlását, mely a bedőlő világ következménye, igaz ők lényegesen magasabbról süllyednek.
Globálisan a fogyasztói társadalom működési modellje által generált érzések, gondolatok és várakozások generálják a jövőnket, mely nem nevezhető éppen pozitívnak. A modern világ úgy néz ki, mint amikor otthon a családban már mindenki szétlopta a pénzt a perselyből, de azért még veszünk hitelre egy plazmatévét, igaz fogalmunk sincs, hogy miből fizetjük ki akár az első törlesztő részletet is. Ezt mindenki érzi a zsigereiben, hogy így tovább nem mehet, de nem tesz semmit ellene, inkább kollektíven kíváncsian várjuk, hogy mi lesz.
Ehhez társul még a világvége hangulat, mely szintén generálja a jelen társadalom működési modelljének a bukását, majd egy új modell építését.
Mindenki érzi, hogy jó irányba halad-e az élete vagy nem. Ez igaz minden emberre, minden társadalomra és egységesen a földi civilizációra. Egymásnak hazudhatunk szemrebbenés nélkül, de magunknak semmilyen körülmények között sem. És egyszer mindig eljön az igazság pillanata.
7. Tudatos ÉLET
Minden ember egy Tudat, azaz a végtelen világegyetem egyedi megnyilvánulása. Ha nem is szereted, de legalább fogadd el a másikat. Azért jöttél ide, hogy megélj egy életet. Te döntöd el, hogy milyen lesz az életed. Olyan a világ, amilyennek látod. Van aki a halála előtti utolsó percekben érti meg az életet. Ilyenkor mondhatjuk, hogy élt 7 percet a 70 évből. KÉRLEK TE NE VÁRJ ENNYIT. Akiket szeretsz, azokhoz mindig fordulj szeretettel. Minden nap, minden percében. Igaz, hogy egy végtelen szellem vagy, igaz, hogy többször éltél már és még lehet, hogy egyszer-kétszer fogsz, de EZ AZ ÉLETED EGYEDI. EZ SOHA TÖBBÉ NEM LESZ MÁR. Ahogy ezt több, a halálból visszatért ember igazolta, a másik dimenzióban később nagyon fogod bánni, hogy ennyire nem figyeltél magára az életre, azokra akiket szerettél, emiatt értelmetlenül telt el az életed. Nem a harácsolás az élet célja, hanem a megélés, az emberi kapcsolatok építése, gondozása.
Ne arra fordítsd energiádat, hogy utálod a főnököd, anyósod, a kormányt, a világot, mert ezt az érzést te magad gerjeszted, és ez az utálat nem része a karmádnak, ha fenntartod ezeket a negatív rezgéseket, akkor éppen a karmád ellen cselekszel. Nyugodtan nézz körül, szinte nem találsz olyan “híres” embert, aki egészséges lenne, boldog és gazdag. Mind depressziós, gyógyszereken él, és zátonyra futott az élete. Egyébként abban a helyzetben te sem lennél különb. EZ VAN.
Ezért ajánlom, hogy több témában is indítsd el a tudatos teremtést, majd néhány hét múlva nézd meg hova jutottál, és indítsd el újra a tudatos teremtést. Akár a GPS. időnként nézd meg hol vagy (lehet, hogy nem pontosan fogalmaztad meg a célt), lényeg, hogy közelebb kerültél, és tervezz újra és valósítsd meg a még pontosabb célt. Éld így az életed. Kívánom, hogy ÍGY LEGYEN.
A Gondolat teremtő erejéről szól A Gömb (Spehere) c. film.Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése