2017. április 1., szombat

Telepatikus önvédelem
Choa Kok Sui - Telepatikus önvédelem

Telepatikus önvédelem

1. rész - Alapfogalmak és alapelvek2013.08.03 16:41
Kiemelt link..
Újkori meditációk
Thorwald Dethlefsen – Rüdiger Dahlke : Út a Teljességhez  A betegség jelentése és jelentősége
Előzmény..
Kapcsolódó link..
Állj Kígyó! avagy a szeretet harcművészete

I Ching - Változások könyve 
 
Taisen Deishmaru - Zen és a harcművészetek
Paramahansa Jogananda - A mester mondta
 Choa Kok Sui

TELEPATIKUS ÖNVÉDELEM
otthon és a munkahelyen
Köszönetnyilvánítás

Nagyra becsült tanítómnak, Mei Lingnek, felbecsülhetetlen értékű tanításaiért és áldásaiért;

 A három mágusnak az ifjúkori támogatásért;

A szerkesztőnek a gondos munkájáért;
és Benny Gantioquinak, aki csodálatos illusztrációkkal gazdagította e könyvet.

Ajánlás

Szeretve tisztelt tanítómnak, Mei Lingnek, útmutatásáért, szeretetéért és türelméért, és a három mágusnak, akik
ifjúkoromban a belső világ tudományai felé fordították a figyelmemet:

 Dabonnak, a mágusnak,
 Ranudónak, a bölcsnek,
és Mike-nak, a látónak

_________________________________________________________________
Choa Kok Sui magyarul megjelent könyvei:

A csodálatos prána gyógyítás (Bioenergetic, 1998, Budapest)
Felsőfokú prána gyógyítás (Bioenergetic, 2000, Budapest)
 Bevezetés


Ifjúkorában a szerző egy közeli barátjával együtt azzal kísérletezett, hogy olyan módszereket találjon, amelyek segítségével megvédheti magát az ember a telepatikus támadások ellen. Ez a könyv ezeknek a korai kísérleteknek az  eredménye.
A finomenergiák tudománya egyre népszerűbbé válik, különösen az energiával való gyógyítás területén.  
Sajnos azonban mindig vannak olyan nagyzási hóbortban szenvedő, eltévelyedett személyek, akik alantas célokra használják,
és ezzel megcsúfolják ezt az emberiség javát szolgáló, isteni tudományt. Velük szemben ez a könyv jelenti az ellenszert.  
A  Telepatikus önvédelem otthon és a munkahelyen-ben vázolt módszereket követve megtanulhatjuk,
hogyan védhetjük meg magunkat, és mit tehetünk ezek ellen a gátlástalan rosszakarók ellen, akik visszaélnek a belső
világ tanításaival. A könyv megírásának másik célja az, hogy a hétköznapokban alkalmazható, gyakorlati telepatikus önvédelem megismertetésével hozzájáruljon az élet minőségének javításához. A tanítások otthon és a munkahelyen   is
alkalmazhatók. A bemutatott módszerek egyszerűek és azonnal kipróbálhatók.
A könyv számos felbecsülhetetlen értékű, ősi tanítást és módszert közöl, amelyet több ezer éven át titokban tartottak.
Ha az ezoterikus tudományok fiatal kutatója a maga feje után járva próbálná meg elsajátítani, amit ebben a könyvben
összegezve megtalálhat, legalább tíz-húsz év kemény kutatómunkára volna szüksége.

Nagyon fontos, hogy a tanításokat és a technikákat ne alkalmazzuk ártó szándékkal, mások leigázására. Ez túl azon, hogy erkölcsileg kifogásolható, rendkívül súlyos karmikus következményeket von maga után.
Kívánom, hogy ezek az ősi tanítások felkeltsék az olvasó érdeklődését a belső világ tudományai iránt, és elősegítsék szellemi fejlődését.

Szeretettel és áldással!

Choa Kok Sui mester
1. fejezet Alapfogalmak és alapelvek

 
Mit jelent a telepatikus önvédelem?


A telepatikus önvédelem tudománya és művészete arról szól, hogyan védhetjük meg magunkat a szándékos és nem
szándékos telepatikus támadások ellen. A könyvben bemutatott telepatikus önvédelmi technikák könnyen és sikerrel
alkalmazhatók a gyakorlatban. Elsajátításuk nem okoz nehézséget, és szinte azonnal kipróbálhatjuk őket.

A különböző finomtestek és aurák


A telepatikus önvédelem mechanizmusának megértéséhez fontos, hogy megismerjük az emberi aurát.
Mit  nevezünk  aurának?  Az aura  olyan  energiamező,  amely  körbeveszi a testet.  Az  ősi tanítások  szerint  többféle
auratípus van, a finom testek különböző típusaitól függően.

1.  Először is van a fizikai test.

2. A fizikai testet az energiatest veszi körül, amelyet étertestnek vagy bioplazma testnek nevezünk. Az energiatest
áthatja a fizikai testet. Az energiatest a fizikai test vitalizálásának és energiával való feltöltésének az eszköze, egyben
annak mintázata, és az úgynevezett éterikus aurával rendelkezik.


3. Az éterikus aurát egy emocionális (érzelmi) vagy más néven asztráltest veszi körbe. Amikor a fizikai test meghal, a
lélek az asztrál-testben él tovább. Az asztráltest finomabb, mint az étertest.

4.  Az asztráltestet a mentális test veszi körbe. Ez az. Elme, az intellektus eszköze. Finomabb, mint az asztráltest, és egy
ún. mentális aurával rendelkezik.


Vannak más finomtestek is. de a továbbiakban mi most csak ezzel a néggyel foglalkozunk.
A gondolkodás és az érzés gondolatentitást és telepatikus sugárzó mezőt hoz létre

A gondolkodás és az érzés olyan szorosan összefügg egymással, hogy az emberek csak nagyon ritkán gondolkodnak
anélkül,   hogy   éreznének,   és   éreznek   anélkül,   hogy   gondolkodnának.   Amikor   könyvünkben   a   „gondolkodni”   szó
szerepel, soha nem pusztán egy mentális folyamaira utal, hanem az azzal párhuzamos emocionális folyamatra is.
Mi történik a gondolkodás és érzés közben? Az ősi tanítások, továbbá a látás képességével rendelkező Annie Besant és
C. W. Leadbeater megfigyelései alapján ilyenkor két jelenség megy végbe:

1.  Gondolatentitást  hozunk  létre.  A gondolatentitás olyan élőlény, amelyet a gondolkodás  révén hozunk létre.  A
mindennapi gondolatentitás általában nagyon gyenge, mert a legtöbb ember nem ismeri az erőteljes gondolatentitás
létrehozásának tudományát és művészetét. A gondolatentitás élettartama többnyire igen rövid. Éterikus, asztrális
vagy emocionális és mentális anyagokból épül fel, amelyek az étertestünkből, aszlráltestünkből, illetve a mentális
testünkből     származnak.     Ezért     nevezzük     mentális-emocionális-éterikus     entitásnak     –     vagy     röviden     csak
gondolatentitásnak. Az ezotériában a gondolatentitást gondolatformának is nevezik, mert amikor valaki gondolkodik,
egy energia forma jön létre. A gondolatforma lehet jól körvonalazott vagy homályos. Minél élesebbek a
körvonalai, annál markánsabb. Ha a gondolkodási folyamat zavaros, a gondolatforma elmosódó vagy homályos lesz.
A gondolatentitás az illető gondolataitól és érzelmeitől függően lehet pozitív vagy negatív. A düh például negatív
gondolatentitást hoz létre, míg az együttérzés pozitívat.
Az   egyszerűség   kedvéért   a   továbbiakban   a   „gondolatentitást”   és   a   „gondolatformát”   a   „gondolat”   szóval
helyettesítjük.
2.  Telepatikus sugárzó mezőt hozunk létre.  Mit jelent ez? A televíziós adótorony jeleket bocsát ki, jeleket sugároz.
Ugyanúgy mi is, amikor valamire gondolunk, egy energiamezőt bocsátunk ki. A telepatikus sugárzó mező ugyancsak
mentális, emocionális és éterikus anyagokból áll.

Ha például valaki dühös valakire, a düh energiamezőjét sugározza ki magából, amely azonban mindenkire kihat, aki a
közelben van. Éppígy, ha egy olyan emberrel kerülünk kapcsolatba, aki vidám, mi is vidámak leszünk. Ennek az a
magyarázata,   hogy   ő   a   vidámság   energiamezőjét   sugározza   ki   magából.   Amikor   valaki   az   áhítat   energiamezőjét
sugározza ki magából, mi is áhítatosak leszünk, noha előfordulhat, hogy a mi áhítatunk tárgya „egy másik isten”: mi
Krisztust imádjuk, ő esetleg Krisnát.

 

A gondolatentitás és a telepatikus sugárzó mező közötti különbség


Hogyan   különböztethető   meg   egymástól   a   gondolatentitás   és   a   telepatikus   sugárzó   mező?   A   gondolatentitás   a
gondolataink és érzelmeink pontos tartalmát foglalja magában, míg a telepatikus sugárzó mező azok minőségét.


A telepatikus önvédelem alkalmazási köre


A telepatikus önvédelem az alábbi területeken alkalmazható:

1. Önmagunk megvédésére a negatív gondolatentitásokkal szemben.
2. Önmagunk megvédésére a szennyezett, egészségtelen telepatikus sugárzó mezőkkel szemben.
3.   A   negatív   gondolatok   vagy   energiák   –   például   düh   vagy   stressz   –   elnyelésére   és   eltávolítására   otthon   és  a munkahelyen.
4. A negatív gondolatok vagy energiák fizikai lebontására egy adott helyen.

Negatív gondolatok

Miféle negatív gondolatoktól kell megvédenünk magunkat?
1. Meggyengítő gondolatok
Számos telepatikus támadás nem szándékosan történik. Volt például egy család, amelyben a szülők rendszeresen
kritizálták a lányukat. Kinevették, és valahányszor hibázott valamiben, becsmérlő megjegyzéseket tettek rá. És bár
alapvetően   szerették,   a   sorozatos   lekicsinylő   gondolatok   és   szavak   hatására   a   lány   elveszítette   az   önbecsülését, önbizalmát, és elbizonytalanodott.
A   sorozatos   becsmérlő   megjegyzések   és   kritikák   pszichésen   súlyosan   károsítják   az   áldozatot.   Amikor   a   negatív gondolat   bekerül   az   aurába   és   egy   vagy   több  csakrába  (energiaközpontba),   az   áldozatnak   rossz   képe   alakul   ki önmagáról, csökken az önbizalma, és nehezebben ér el sikereket a későbbiekben. A csakrákban elültetett negatív
gondolatokat az önálló személyiségfejlesztést szorgalmazó könyvek szerzői negatív programoknak nevezik. A negatív
gondolat elültetése egy másik személy csakrájában általában nem szándékosan történik. Ám akár szándékos, akár
nem, a pszichés következmények attól még hátrányosak. Ezt a jelenséget bizonyára több olvasó is tapasztalta már: ha
nem a szüleivel, akkor valaki mással. Többek között ezért is kell telepatikus önvédelmet tanulnunk.
2. Agresszív gondolatok
Az agresszív gondolatoktól is meg kell védenünk magunkat. Vegyünk egy példát. Vannak országok, ahol a házalás
bevett szokás. És olykor a házaló ügynökök rendkívül agresszívak. Arra képezték ki őket, hogy nagy hatású, agresszív,
meggyőző   gondolataikkal   olyan   dolgok   megvásárlására   ösztönözzenek   bennünket,   amelyekre   valójában   nincsen
szükségünk. Ha ismerjük a telepatikus önvédelem módszereit, komoly pénzösszegeket takaríthatunk meg magunknak.3. Sznob gondolatok
Néha az emberek „sznob gondolatokat” sugároznak ki magukból. Ebben az esetben nem a megjegyzéseik sértőek vagy
lekicsinylőek, hanem a cselekedeteik árasztanak ostoba, műveletlen, értelmetlen, negatív gondolatokat vagy azt az
érzetet, hogy megbízhatatlanok vagyunk. A súlyos kisebbségi komplexusban szenvedő és csak mérsékelt sikereket
elérő személyeknek olykor arra van szükségük, hogy porig alázzanak másokat. Nemritkán az úgynevezett „elit rétegek”
folyamodnak   ehhez   a   magatartáshoz.   Nagyon   fontos,   hogy   az   ilyen   telepatikus   támadás   ellen   is   felvértezzük
magunkat.


4. Rasszista gondolatok
A rasszista gondolat a telepatikus támadások legrosszabb fajtája, mert nemcsak egy emberre irányul, hanem egy egész
fajra vagy országra. A rasszizmus rettenetes dolog. Ahol felüti a fejét, ott mindennaposak lesznek a szenvedések, a
zaklatások   és   a  társadalmi  igazságtalanságok.   A  negatív  rasszista   gondolat   verbálisan   vagy  mentálisan   juttatható
kifejezésre. A látók megfigyelték, hogy még azoknak az auráiban is, akik az úgynevezett „szalonrasszizmusnak” váltak
áldozatául, a kisebbségi érzés, a gyűlölet, a reménytelenség gondolatai, valamint a minden alapot nélkülöző, burkolt
vádak telepszenek meg. Az áldozatokat sorozatos támadások érik nap mint nap. Éppen ezért nagyon fontos, hogy aki
ilyen veszélynek van kitéve, telepatikusan  fel tudja vértezni magát,  és képes legyen elhárítani és visszaküldeni a
rasszista gondolatokat.


5. Behódoló gondolatok  
Mit jelent a behódoló gondolat? Van olyan eset, amikor egy férfit oly mértékben rabul ejt egy nő, hogy többé nem a
józan megfontolás vezérli tetteit. Az ilyen férfiak képesek feláldozni a családjukat és elveszíteni mindenüket egy olyan
nő kénye-kedvéért, aki nem is a feleségük és nem a  gyermekeik anyja. Ugyanez érvényes bizonyos nőkre  is. Ez
színtiszta őrültség. Az ilyen emberek nem hallgatnak a jó szóra. Prána pszichoterápiára van szükségük, és az érintettek közölt újra és újra meg kell szakítani a szexuális energia áramlását (el kell vágni az energiaszálat).


6. Fékevesztett gondolatok
Amikor veszekedés vagy bántó szóváltás történik, az érintettek olykor nagy hatású, felindultságból eredő gondolatokat
bocsátanak ki. Ezek a fékevesztett gondolatok néha fizikai betegségekben nyilvánulnak meg. A telepatikus önvédelem
segítségével megvédhetjük magunkat ezektől az ártalmas behatásoktól is, és megőrizhetjük nyugalmunkat.
Telepatikus sugárzó mezők


A negatív gondolatentitásoktól származó támadások mellett fertőzésveszélyt jelenthetnek számunkra a szennyezett
vagy egészségtelen mentális, emocionális és telepatikus sugárzó mezők is. Ha ez megtörténik, telepatikus fertőzésről
beszélünk.
Melyek azok az egészségtelen telepatikus sugárzó mezők, amelyektől meg kell védenünk magunkat?
Vannak olyan munkahelyek, ahol a munkát rendkívül nagy stressz kíséri. A stresszes energia teljesen betölti a hivatali
teret. Nagy a feszültség, a szorongás és a pszichológiai nyomás. Aki érzékeny, arra könnyen kihat a kollégák állal felé
sugárzott stresszes energia. A telepatikus önvédelem ebben az esetben is igen hasznosnak bizonyul.
Ismernünk   kell   továbbá   azokat   a   telepatikus   energiamezőket,   amelyeket   a   különböző   városok   vagy   országok
árasztanak magukból. Vannak nagyvárosok, ahol az emberek mindig rohannak, nem állnak meg egy percre sem, és
rendkívül agresszívak. Energiamezőiket alapvetően az agresszivitás és a sietve végzett tevékenységek határozzák meg.
Ezért akár tetszik, akár nem, fel kell készülnünk arra, hogy ha egy ilyen nagy városban járunk, a város energiamezője
akár már néhány óra vagy nap elteltével érezteti rajtunk a hatását. Olyan ez, mintha egy fehér ruhadarabot piros
festékbe mártanánk. Mert mi történik ilyenkor? A ruhadarab piros lesz. Ha fekete festékbe mártjuk, fekete lesz. Ha
meg akarjuk őrizni a ruhadarab eredeti fehér színét, valamit lennünk kell vele.
Ugyanígy, amikor egy stresszes nagyvárosban meg akarjuk őrizni a nyugalmunkat, telepatikusan meg kell védenünk magunkat. Rokonaink megválasztására nem sok lehetőségünk van. Néha úgy alakulnak a körülmények, hogy olyan emberekkel  kell érintkeznünk, akik rossz hatással vannak ránk. Egyikük-másikuk kimondottan pesszimista vagy depressziós. S bár nem mondhatjuk, hogy velünk ellenségesek  volnának, pesszimista, depressziós energiájuk folyamatos  kisugárzása
átragad ránk, megfertőz bennünket. Gondolataik tudatos elutasítása azonban nem elegendő: meg kell tanulnunk
felvértezni magunkat a negatív energiamezőik ellen, mert azok gyengítő hatással vannak ránk.
Néha a szülők – szándékaik ellenére is – ártanak gyermekeiknek. A férj és a feleség közötti állandó perpatvar károsan
hat a gyermekek pszichéjére. Még ha zárt térben, külön szobában zajlik is a veszekedés, ahonnan nem hallatszik ki a
heves   szóváltás,  a  fékevesztett,  dühös  energiamező   káros  hatást   gyakorol  a  gyermekekre.   Ezért   a  gyermekek   jó
közérzetének megóvása érdekében a szülőknek meg kell tanulniuk harmonikusan együtt élni, és minél kevesebbet
veszekedni egymással.
Másfelől a szülök aggódnak gyermekeik jövője és jóléte miatt. Bizonyos esetekben szükség van arra, hogy kamaszkori!
gyermekeinket telepatikusan megóvjuk az olyan korabeli társaiktól, akik rossz hatással vannak rájuk, továbbá hogy
telepatikus védelmet biztosítsunk számukra az iskolában tapasztalható érzelmi és mentális nyomással szemben.

Telepatikus szennyeződés és fertőzés


Bizonyos helyeket – például a bárokat, bordélyházakat, kaszinókat és más hasonló létesítményeket – általában olyan
emberek látogatják,akik önkéntelenül is szennyezett telepatikus energiát közvetítenek. Ezeket a helyeket a látók által
igazoltan egy szürke felhő borítja be és veszi körül, vagyis telepatikusan szennyezettek. Amikor huzamos időn keresztül
tartózkodunk egy ilyen helyen, telepatikus fertőzés áldozatául eshetünk. Egy üzletember életében előfordulnak helyzetek, amikor olyan helyekre kell vinnie ügyfeleit vagy üzlettársait, amelyek telepatikusan szennyezettek.
Ugyanakkor ha érzékeny, kis idő elteltével kellemetlenül fogja érezni magát ezeken a helyeken nem mondhatja a vevőnek, hogy nem megy el vele, mert esetleg elveszít egy komoly üzletet. Ilyen esetekben a telepatikus védőpajzzsal megvédheti magát a telepatikus szennyeződéstől és fertőzéstől.

A vonzás és taszítás elve


A   vonzás   és   taszítás   elve   kimondja:   „A  hasonló   tulajdonságok   vonzzák   egymást,  míg   a  különböző   tulajdonságok
taszítják.”
A hasonló természetű emberek általában vonzódnak egymáshoz. Ahogy a mondás tartja: „Mondd meg, ki a barátod,
és   én   megmondom,   ki   vagy.”   Ha   a   barátaink   golfozók,   nagyon   valószínű,   hogy   magunk   is   golfozunk.   A
szerencsejátékoshoz is azok az emberek vonzódnak, akik szeretik a szerencsejátékokat. Vagyis azok az emberek, akik
ugyanazokat a dolgokat szeretik, vonzódnak egymáshoz. „A hasonló a hasonlónak örül.” Így amikor valaki dühös
gondolatot bocsát felénk, és mi hasonló dühvel reagálunk, a dühös energia megfertőzhet bennünket. Ha azonban nyugodtak maradunk, és együttérzünk az illetővel, a dühös energia nem tud halni ránk, meri „az ellentétek taszítják egymást”.
A nyugalom megőrzése és az együttérzés azonban nem elég, amikor valaki dühös energiát közvetít felénk. Lehetséges
ugyanis,   hogy   a   mindennapos   frusztrációk   és   a   stressz   következtében   valahol   már   dühös   és   ideges   energiák halmozódtak fel csakráinkban, s ezért mégis fogékonyak leszünk a telepatikus behatásra.

A főcsakrák


A csakrák energiaközpontok. Olyanok, mint az erőművek. Fizikai és pszichológiai funkcióik vannak.

1. Az alapcsakra befolyásolja a fizikai és étertestet. A túlélés és az önfenntartás központja.
2. A szexcsakra a szaporodás központja.
3. A köldökcsakra a tudásösztön központja.
4. A meng mein csakra megkönnyíti az energia eljutását az alapcsakrából a test többi részéhez.
5. A lépcsakra fizikailag és pszichológiailag befolyásolja az illető pránaenergia-szintjét.
6. A solar plexus csakra az alsóbbrendű érzelmek – például bátorság, düh, agresszivitás és egyéb indulatok – központja.
7. A szívcsakra a felsőbbrendű érzelmek – például megbocsátás, együttérzés, szeretet – központja. A solar plexus
csakra és a szívcsakra befolyásolja az érzelmi testet.
8. A torokcsakra a konkrét elme központja.
9. Az ajna csakra az absztrakt elme és az akarati funkció központja. A torokcsakra és az ajna csakra befolyásolja a
mentális testet.
10. A homlokcsokra az alsóbbrendű intuíció vagy alsóbbrendű buddha-/Krisztus-tudat központja.
11.   A   koronacsakra   a   felsőbbrendű   intuíció   vagy   felsőbbrendű   buddha-/Krisztus-tudat   központja.   Ha   spirituális  védelmet szeretnénk biztosítani, a koronacsakrából kell kiindulnunk.
Elementálok


A fizikai világot különböző lények – emberek, növények, állatok és egyebek – népesítik be. A belső világban ugyancsak
sokféle különböző lény van, ám ezek láthatatlanok azok számára, akik nem rendelkeznek a látás vagy tisztánlátás
(clairvoyance) képességével.
Míg a fizikai világban a kórokozók képviselik az alsóbbrendű élőlényeket, addig a belső  világban az úgynevezett
„elementálok” az alsóbbrendű energialények. Egyes elementálok úgynevezett energiaparaziták, és károsak az
emberre. Amikor valaki dühös, magához vonzza az erőszakos negatív elementálokat. Ritkán még az is előfordulhat,
hogy fekete mágusok vesznek igénybe negatív elementálokat, hogy ártsanak másoknak.

A telepatikus támadások típusai és forrásai


1. Közönséges telepatikus támadás
A telepatikus támadások e típusa olyan emberektől származik, akikkel bármikor találkozhatunk az utcán. A támadás
általában nem szándékos és nem rosszindulatú. Lehet, hogy az illetőnek nehéz napja volt vagy komoly stresszhatás
érte, és erre dühkitöréssel reagál. Ám már ez is egyfajta telepatikus támadás – noha annak enyhébbik válfaja.


2. Negatív program
A telepatikus támadások egy másik formáját „negatív programnak” nevezzük. A negatív program olyan negatív gondolat, amelyet egy másik személy ültetett belénk, és ezzel negatív magatartásmintát alakított ki bennünk.
Ez történhetett szándékosan vagy önkéntelenül. Találkoztak már olyan emberekkel, akiknek felsőbbrendűségi
komplexusuk volt? Ők azok, akik túl nagy véleménnyel vannak magukról. Rendszerint az a magatartásminta jellemzi
őket, hogy lenézik az embereket. Szavaik, gesztusaik, de még a tekintetük is azt sugallja, hogy alacsonyabbrendűek
vagyunk náluk, és valami nincs rendben velünk. Ha tudatosan vagy öntudatlanul a magunkevá tesszük a kibocsátott negatív gondolataikat, negatív magatartásminta alakul ki bennünk.
Ennek hatására nem tudunk   teljes   hatékonysággal   funkcionálni   többé,   képességeink   a   pszichológiai   gátlások   következtében   nem
bontakoznak ki, és a meglevő készségeink kisebb-nagyobb mértékben legátlódnak.
A negatív programok egy másik példája az, amikor valaki rasszista magatartást tanúsít. Viselkedésével azt érezteti,
hogy egy  alsóbbrendű  fajhoz  tartozunk,  vagy  csupán  másodrendű  állampolgárok  vagyunk.  Mit   tegyünk  ilyenkor?
Egyszerűen utasítsuk el a felénk sugárzott rasszista gondolatot.
A családtagok között önkéntelenül kibocsátott negatív program hatására valaki könnyen a család fekete bárányává
válhat. Ezért részben a család   a felelős, mert negatív gondolataival bizonyos magatartásmintákra programozta az
illetőt. Ha valakinek sikerül kiemelnie az illetőt a családjából (vagy negatív környezetéből), hatalmas pozitív változáson
mehet keresztül.


3. Átok
Az átok a telepatikus támadás szándékos formája. Átlagember és képzett mágus egyaránt megátkozhat valakit.

4. Bábuk vagy képek használata
Bábuk vagy képek segítségével többnyire fekete mágusok intézhetnek valaki ellen telepatikus támadást. A mágus a
bábura összpontosítja a figyelmét, és a művelethez igénybe veszi a megtámadni kívánt személy egy ruhadarabját.
Ennek az áll a hátterében, hogy a ruhadarab összefügg az étertesttel. És mivel ami az étertestet befolyásolja, az
befolyásolja a fizikai testet is, a fekete mágus azillető ruhadarabjával képeskárt okozni annak fizikai testén.  A művelethez tartozik a tűk használata is, amikor a mágus a bábu bizonyos részeit tűvel szurkálja meg.

 
5. Mentális dominancia
A telepatikus támadás egy másik formája a mentális dominancia. Átlagember és fekete mágus egyaránt alkalmazhatja,
amikor szándékosan uralkodik valakin nagy hatású gondoláinkkal. A mentális dominancia néha anyagi vagy szexuális célok elérésére irányul.


6. Telepatikus támadások fekete mágusoktól vagy varázslóktól  
A telepatikus támadások egy másik forrása a fekete mágus vagy varázsló. A Fülöp-szigetek, Afrika. Dél-Amerika és más  országok bizonyos részein még ma is találhatók fekete mágusok. A közönséges fekete mágus képes arra, hogy egy
rossz cselekedet büntetéseként megbetegítsen valakit vagy fájdalmat okozzon neki. Egy nagy tudású, komoly képességekkel rendelkező fekete mágus sokkal veszélyesebb – szerencsére azonban nem valószínű, hogy találkozunk
ilyen mágussal, mert ők hétköznapi halandókkal és jelentéktelen ügyekkel nem foglalkoznak.
A karma törvénye


A Biblia kimondja: ki mint vet, úgy arat. Ez a velős kijelentés nem más, mint a karma törvénye. Ha elvetünk egy
rizsmagot, bőséges rizstermést arathatunk le. Ha szándékosan jót teszünk, azt többszörösen vissza fogjuk kapni. És ugyanígy, amikor szándékosan valami rosszat teszünk, többszörösen meg fogunk bűnhődni érte.
Figyelembe véve a karma törvényének következményeit, a telepatikus önvédelem tudományának alapelveit és technikáit csak jó szándékkal, nemes célból szabad alkalmaznunk.

 

Súlyos karmikus következmények


Milyen karmikus következményei vannak a hatalommal és az erővel való visszaélésnek? Ha meg akarjuk érteni, mit
fogunk aratni, előbb azt kell megismernünk, mi az, amit vetettünk.
Mi  történhet  akkor,  ha egy  fekete  mágus  telepatikus  támadást  intéz   valaki  ellen? Az  áldozat  lelki  kínokat  él át,
érzelmileg labilis lesz, amelynek mértékét a telepatikus támadás súlyossága szabja meg.
Fizikai károkozás esetén például megbetegedhet, sőt akár meg is halhat. S ha megbetegszik, vajon tud-e dolgozni?
Természetesen nem. Mivel nem tud dolgozni, anyagilag nehéz helyzetbe kerül. S vajon az anyagi nehézségek kihatnak-
e a család lelki életére, és érzelmi problémák származnak-e belőle? Természetesen igen.
A fekete mágia karmikus hatásai a balsors, a megromlott egészség, a betegség, a szegénység és az elmebetegség.
A másokra irányuló telepatikus dominanciának és a mentális leigázásnak súlyos karmikus következményei vannak.
Találkoztak már bolondokkal? A bolondok között vannak olyanok, akiket negatív elementálok szálltak meg és kínoznak
telepatikusan. A belső világ tudományával való visszaélés őrületben és – a szó szoros értelmében vett, elementálok
általi – megszállottságban nyilvánul meg. A mentális leigázás szenilitást és idiotizmust eredményezhet.
A hatalommal való visszaélés másik következménye a súlyos fizikai betegség. Bizonyos esetekben akár tartós bénulás
is kialakulhat.
A karmikus következmények anyagi veszteségekként is jelentkezhetnek. Ezek mértekét az elvetett mag fajtája szabja
meg. Az átmeneti anyagi nehézségektől a több éven át tartó csődig különböző fokozatok lehetségesek.
Az ártó szándékkal végzett hatalommal való visszaélés karmikus hatásának mértékét az határozza meg, kire irányul a
negatív energia. Minél magasabb spirituális szinten áll az áldozat, annál súlyosabbak a karmikus következmények.
Vannak esetek, amikor valaki szándékán kívül, dühében bocsát ki negatív energiát mások felé. Vagy érzelmi kitörése
van, de később belátja hibáját, bocsánatot kér, és megáldja vétlen áldozatát. Ha ezt teszi, a karmikus következmények
minimálisak.
Halmozottan hátrányos karmikus visszahatással akkor kell számolni, ha a hatalommal való visszaélés szándékos és
sorozatos. Ilyenkor valóban mélyreható következmények várhatók. Éppen ezért az ezoterikus tanításokat nem szabad
alantas célokra használni. Sokkal bölcsebben cselekszik az, aki szeretetben él, nem okoz kárt másoknak, és a tanításokat mindenki javára, nemes célokra alkalmazza.
A negatív karma közömbösítése

Közömbösíthetők e egy rossz cselekedet következményei? Ha valaki szándékán kívül, rosszindulat nélkül hajt végre
valamilyen negatív cselekedetet, akkor igen. Hogyan? A megbocsátás és az irgalmasság törvényének alkalmazásával.
Ha megbocsátunk valakinek, aki rosszat tett velünk, ez lehetőséget teremt számunkra, hogy lerójuk   karmikus  tartozásunkat. Ha megbocsátunk másoknak, mások is megbocsátanak nekünk. Kérhetjük Istent, hogy bocsásson meg nekünk. A negatív karma az  irgalmasság törvényének alkalmazásával is közömbösíthető. Az egyházi adófizetés is megfelelő módja annak, hogy segítsünk másoknak. Ha  kapni akarunk, előbb adni kell. Ha irgalmas, könyörületes magatartást tanúsítunk másokkal, irgalmasságra és könyörületességre tarthatunk igényt mi is. Az irgalmasság és a jóság további megnyilatkozásai a nemes célú adományozás (például egyházi adófizetés),   a   segítőkészség és a bosszúállás kerülése.


Telepatikus önvédelem 2. rész - Az aura lezárása és megerősítése

2013.09.03 10:37
Kiemelt link..
Újkori meditációk
Thorwald Dethlefsen – Rüdiger Dahlke : Út a Teljességhez  A betegség jelentése és jelentősége
Előzmény..
Kapcsolódó link..
Állj Kígyó! avagy a szeretet harcművészete

I Ching - Változások könyve 
 
Taisen Deishmaru - Zen és a harcművészetek
Paramahansa Jogananda - A mester mondta
 Choa Kok Sui

TELEPATIKUS ÖNVÉDELEM
otthon és a munkahelyen
2. fejezet

Az aura lezárása és megerősítése

Az aura lezárásának technikája

Az emberi aura a természetes telepatikus önvédelmi rendszer egyik fő tényezője. Akinek nagyon gyenge az aurája,
könnyen befolyásolható, és bizonyos esetekben könnyen megszállják a negatív elementálok vagy energiaparaziták.
Önmagunk megvédésének egyik legegyszerűbb módja az. ha az auránkat sűrűbbé, tömörebbé és kisebbé tesszük. Az
ily módon megváltoztatott aurát nehezebb telepatikusan áttörni. Ez az aura lezárásának technikája, amely ráadásul
azonnal megtanulható!

Az   aura   lezárása  a   telepatikus  önvédelem   tudat   alatti   formája.   Észrevették   már,  hogy   amikor   valaki   nem   hisz   el
valamit, vagy nem akarja, hogy valaki hasson rá, önkéntelenül is keresztbe teszi a karját? És ha ül, a lábát? Ilyenkor
tudat alatt „lezárja az auráját”. Ez jó módszer arra, hogy megvédjük magunkat az erőszakos házaló ügynököktől, és
mindenkitől, aki telepatikusan olyan dologra akar kényszeríteni bennünket, amely akaratunk ellenére van. Az auránkat
akkor is lezárhatjuk, amikor stresszes vagy telepatikusan szennyezett helyen vagyunk.
A   főnökünk   vagy   felettesünk   előtt   ne   alkalmazzuk   a   módszert,   mert   azt   a   dac,   illetve   a   lázadás   jeleként   fogja
értelmezni, és ha ez többször előfordul (bár meglehet, már egy alkalom is elég), akár a munkánkat is elveszíthetjük
vele. Jelenlétében inkább ne fonjuk karba a kezünket, hanem engedjük le a testünk mellett. Ezt a fogékonyság és az
együttműködés jeleként fogja értékelni.

A módszert tanórákon se alkalmazzuk. Tudnunk kell. hogy a tudás közvetítése nem pusztán verbálisan és vizuálisan, de
telepatikusan is történik (telepatikus átvitel). Az aura lezárása jelentősen lassítja a tanulást.
Indiában a gyerekek tiszteletük jeléül összefonják a karjukat, amikor a szüleik beszélnek hozzájuk. Elképzelhető, hogy
ezt a szokást egy bölcs ember honosította meg, aki megfigyelte, hogy amikor a szülök korholják a gyerekeket, és a
gyerekek nem védik meg magukat, visszabeszélnek a szüleiknek, és ez a kapcsolat megromlásához vezet. Így azonban,
miközben   megóvják   magukat   az   esetleges   megrovás   negatív   hatásától   és   a   dühös,   fékevesztett   gondolatoktól,
tisztelettudóak maradnak. Nem alakul ki heves szópárbaj, és megmarad a harmónia.

Hogyan zárjuk le az auránkat?

Amim azt korábban már említettük, karunk és lábunk összefonásával. Amikor a karunkat keresztbe tesszük, a felső
aura „lezárul”. Ez azt jelenti, hogy az aura tömörebb és kisebb, illetve jóval sűrűbb lesz. Ennek eléréséhez még arra
sincs   szükség,   hogy   gondoljunk   valamire,   és   az   akaratunkra   sincs   szükség.   Az   aura   lezárása   ezzel   az   egyszerű
művelettel magától történik. Most talán felmerül az olvasóban a kérdés: ez tényleg ilyen könnyű és egyszerű? A válasz:
igen, pontosan ilyen könnyű és egyszerű!
Auránk teljes lezárásához tehát csak arra van szükségünk, hogy keresztbe tegyük a karunkat és a lábunkat. Ez nagyon
hasznos akkor, ha például egy nagy rábeszélőképességű ügynök akar ránk sózni valamit, amire semmi szükségünk, és
ami csak feleslegesen megterhelné a pénztárcánkat. Amikor a karunkat és a lábunkat abból a célból tesszük keresztbe,
hogy az auránkat tömörebbé és sűrűbbé tegyük, „az aura lezárási technikájának teljesen zárt pozícióváltozatáról”
beszélünk.
Amikor   felettesünk   előtt   vagy   értekezleten   vagyunk,   tartózkodjunk   a   teljesen   zárt   pozíciótól.   Főnökünk,   illetve
környezetünk ezt úgy értelmezheti, hogy kötekedni akarunk és agresszívak vagyunk. Ilyenkor a „félig zárt pozíciót”
érdemes választanunk. Ez abból áll, hogy keresztbe vetjük a lábunkat, a kezünket pedig egymásra tesszük az ölünk-33.
ben vagy a hasunkon. A félig zárt pozíció előnye, hogy nem kelt provokatív benyomást, hanem éppen ellenkezőleg: a
fogékonyság és az együttműködési készség érzetét kelti. További előnye, hogy segíti a világos és pontos gondolkodást,
ami lehetővé teszi, hogy részvételünk hasznos legyen az értekezleten.

Kísérlet az aura lezárásának technikájával: teljesen zárt pozíció

Kérjük meg egy barátunkat vagy rokonunkat, hogy legyen alanya a következő kísérletünknek.
1. Kérjük meg az alanyt, hogy üljön le. Karját és lábát egyelőre ne tegye keresztbe (nyitott pozíció).

2.   Végezzük   el   a   kezünk   érzékenyítését.   (Akik   nem   rendelkeznek   prána   gyógyítási   ismeretekkel,   a   függelékből
megtanulhatják.)

3. Nézzünk az alanyra, és végezzük el felső, középső és alsó aurájának pásztázását mintegy 2-3 méterről. Pásztázás
közben fokozatosan közeledjünk az alanyhoz. (Akik nem rendelkeznek prána gyógyítási ismeretekkel, a függelékből
megtanulhatják.)

4. Kérjük meg az alanyt, hogy tegye keresztbe a karját és a lábát.

5. Ismételjük meg a felső, középső és alsó aura pásztázását. Pásztázás közben fokozatosan közeledjünk az alanyhoz,
hogy kitapinthassuk az auráit. Figyeljük meg a különbséget a nyitott és a teljesen zárt pozíció között.

6. Kérjük meg az alanyt, hogy tegye le a karját és a lábát.

7. Végezzük el ismét a felső, középső és alsó aura pásztázását. Van különbség?
A műveletsort többször is megismételhetjük.
A kísérletből láthatjuk, hogy amikor a kísérleti alany keresztbe fonja a karját és a lábát, a külső aura látszólag eltűnik,
ám ahogy közelebb lépünk az alanyhoz, azt érezzük, hogy valójában nem tűnt el, csak kisebb és tömörebb – vagy más
szavakkal sűrűbb és erősebb – lett.
Kísérlet az aura lezárásának technikájával:
félig zárt pozíció


1. Kérjük meg az alanyt, hogy üljön le. Karjai és lábát egyelőre ne tegye
keresztbe (nyitott pozíció).

2. Végezzük el a kezünk érzékenyítését.

3. Nézzünk az alanyra, és végezzük el felső, középső és alsó aurájának
pásztázását   mintegy   2-3   méterről.   Pásztázás   közben   fokozatosan
közeledjünk az alanyhoz.

4.   Kérjük   meg   az   alanyt,   hogy   tegye   keresztbe   a   lábát,   és   tegye
egymásra a kezét az ölében vagy a hasán.

5.   Pásztázzuk   a   felső,   középső   és   alsó   aurát.   Pásztázás   közben
fokozatosan közeledjünk az alanyhoz. Figyeljük meg a különbséget a
nyitott és a félig zárt pozíció között.      
        
6. Kérjük meg az alanyt, hogy vegye le egymásról a kezét a lábát.

7. Végezzük el ismét a felső, középső és alsó aura pásztázását. Figyeljük
meg a különbséget.

A műveletsort többször is megismételhetjük.

Ebből a kísérletből láthatjuk, hogy amikor a kísérleti alany keresztbe veti a lábát és egymásra teszi a kezét az ölében
vagy a hasán, az alsó és középső aura teljesen, míg a felső aura részben lezárul.
 

Energiavámpír

Volt már olyan tapasztalatuk, hogy pár percig együtt voltak valakivel, és ez az idő elegendő volt arra, hogy úgy érezzék,
elfogyott az erejük, és legyengültek? Nos, ilyenkor az történt, hogy az illető elszívta az éltető életenergiájukat. Ez nem
rosszindulatból vagy rossz szándékkal történt, hanem tudat alatt, mert az illető fizikailag legyengült vagy beteg, és e
legyengültsége   vagy   betegsége   következtében   vámpír   módjára   elszívja   a   környezetében   lévő   emberek   prána
energiáját (életenergiáját). Ha ilyen emberrel találkozunk, egyszerűen tegyük keresztbe karunkat és lábunkat, és ezzel
zárjuk le az auránkat. Ily módon megakadályozzuk, hogy az illető elszívja az életenergiánkat. Egyszerű és igen hatásos
módszer.
Ne reagáljunk

Az aura lezárása nem elegendő. Amikor valaki dühös, és mi nem reagálunk rá, azt tapasztalhatjuk, hogy az illető csak
még dühösebb lesz. A dühös energia visszaáramlik rá, és még jobban kihozza a sodrából. Ezt nevezzük „bumeráng-effektusnak”.
Egy vita hevében az a helyes magatartás, ha megőrizzük a nyugalmunkat. Ha nem vesszük fel a másik provokatív
megnyilvánulásait, és kívülállók maradunk, a provokáció nem hat ránk. Képesek leszünk higgadtan gondolkodni és
megfelelően   válaszolni.   Ám   abban   a   pillanatban,   amikor   felvesszük   a   kesztyűt,   sebezhetővé   válunk   a   negatív
gondolatokra, amelyek hatása alól még akkor sem vonhatjuk ki magunkat, ha keresztbe tesszük a karunkat, lábunkat –
igaz,   a   negatív   hatás   gyengébb,   mint   ha   még   ezt   sem   tettük   volna   meg.   A   vonzás   elve   alapján   (ti.   a   hasonló
tulajdonságok vonzzák egymást) amikor egy telepatikusan – még lezárt aurával is – sebezhető személy dühös lesz,
dühös energiát és dühös gondolatokat vált ki és vonz magához a másik emberből. Ezért olyan rendkívül fontos, hogy
ilyen helyzetben semlegesek maradjunk, és megőrizzük pozitív hozzáállásunkat.
Áldás
Amikor   valakit   szeretettel   és   minden   jóval   megáldunk,   elhárítjuk   és   átalakítjuk   a   felénk   irányított   negatív
gondolatokat. Ennek hátterében a taszítás törvénye áll, amely kimondja, hogy az ellentétes tulajdonságok taszítják
egymást. Jó megoldás, ha ilyenkor azt ismételgetjük magunkban: „béke”, „shanti”, „shalom” vagy „béke legyen veled”.
A dühöngőt – tudatosan („elménk szándékával”) – áldjuk meg békével.
Ám mi a teendő olyankor, amikor nem akarunk ártani az illetőnek, aki dühös vagy durva energiát küld felénk, és nem
akarjuk még rosszabb állapotba hozni annál, mint amilyenben van? Koncentráljunk a szívünkre, és azzal a szándékkal,
hogy a negatív energiát nyugalommá, megértéssé és békévé alakítsuk, áldjuk meg az illetőt szeretettel.

Ezzel semlegesítjük, vagy legalább minimálisra csökkentjük a bumeráng-effektus káros következményeit.
További gondolatok az átalakítási technikáról
Meg hatásosabb technika az, ha egyszerre koncentrálunk a szív- és koronácsakránkra, és így áldjuk meg a támadót
szeretettel és békével. Ezáltal automatikusan rózsaszínű és aranyszínű energiát bocsátunk ki. Ezek az energiák nem
csupán megvédenek bennünket, de a negatív gondolatokat és energiákat is pozitívvá alakítják.
Az áldás aktusát Jézus, Buddha és más nagy spirituális tanítók is szorgalmazták. Jézus azt mondta: „Áldd meg azokat,
akik megátkoztak téged.” Miért? Azért, mert ha szeretettel fordulunk valaki felé, aki megátkozott bennünket, az átok
átalakul, az illető jobban érzi magát, és pozitívabban áll hozzánk. Ha azonban mi is dühösen reagálunk, azzal csak
hasonló reakciót váltunk ki belőle, és soha nem lesz vége a csatározásnak. A gyűlölet gyűlöletet szül, a düh pedig
dühöt. A megoldás egyszerű: kövessük a szent tanítást, és a gyűlöletet viszonozzuk szeretettel.
A kapcsolatok ápolása áldással

Az  áldással  kapcsolatok  is  ápolhatok. Készítsünk  listát  azokról  a  személyekről,  akikkel  nagyon  rossz  a viszonyunk,
akikkel rosszul bánunk, illetve akikkel hónapok vagy évek óta nem tudjuk megtalálni a közös hangot.

1. Koncentráljunk a szív- és koronacsakránkra a műveletsor alatt mindvégig.

2. Emeljük fel a kezünket áldásra készen. Képzeljük magunk elé azt a személyt, akit meg akarunk áldani (vizualizáció).

3.   Halkan   mondjuk;   ki   az   illető   nevét   háromszor.   A   vizualizáció   ne   szakadjon   meg.   Miközben   a   szív-   és
koronacsakránkra koncentrálunk, és halkan ismételjük: „béke”, „shanti”, „shalom” vagy „béke legyen veled”, árasszunk szeretetet az illető felé,

4. A halk kántálási mintegy három percen keresztül folytassuk.

5. Ha vallásosak vagyunk, már a kezdet kezdetén kérhetjük Istent, hogy árasszon ránk szerető energiát, és áldásával
ápolja az illetővel fennálló kapcsolatunkat. Ehhez az alábbi imát használhatjuk: „Legfelsőbb Isten, spirituális tanítók, és
minden felsőbbrendű lény: köszönet a gyógyító energiáért és a kapcsolat ápolásáért. Köszönettel, igaz hittel.”
És   természetesen   azokat   az   imákat   is   mondhatjuk,   amelyeket   már   megszoktunk.   Azzal,   hogy   isteni   segítségért
folyamodunk, hatásosabbá tesszük az áldást.

6. A műveletsort mindenkivel ismételjük meg, aki a listánkon szerepel.

7. Az áldást hetente kétszer vagy háromszor ismételjük meg, ameddig szükséges. A kapcsolat általában egy vagy két
hónap alatt lesz ismét harmonikus. Bizonyos esetekben a javulás tovább is eltarthat.
Ha a szívünk tájékát nehéznek érezzük, helyi sepréssel távolítsuk el a felgyülemlést.

Hogyan érzik magukat az áldás után? Érzik a lelki békét? Fontos tudni, hogy az áldásra nemcsak a megáldott személy
szempontjából van szükség, hanem önmagunk szempontjából is. Az áldás aktusa valójában a megbocsátás aktusa, ami
elengedhetetlen a lelki gyógyuláshoz. Súlyos esetekben a megbocsátás és megáldás megtagadása azokkal szemben,
akik sérelmet okoztak nekünk, meggátolja a lelki béke és gyógyulás elérését, sőt, megnő az esélye lelkiállapotunk
további romlásának, a belső erjedésnek.

Az aura megerősítése testmozgással

Az erős aura természetes telepatikus védőpajzsként működik. A rendszeres testmozgással a test egészségesebbé válik.
Ez automatikusan erősíti az aurát. A heti két alkalommal végzett félórás testmozgás már elegendő.

A látók megfigyeltek, hogy a testmozgás során nagyon sok elhasznált, szennyezett energia lökődik ki a fizikai testből és
a   belső   szervekből,   az   energiatestből,   a   csakrákból   és   meridiánokból,   valamint   az   aurából.   Ezek   tisztábbak,
fényesebbek,   egészségesebbek   és   erősebbek   lesznek.   Az   energiakeringés   nagymértékben   javul.   A   rendszeres
testmozgás pozitív fizikai és pszichés hatását nem lehet eléggé hangsúlyozni.
Bármiféle testmozgás megfelel: a golf, az aerobic, az úszás, a kocogás, a hatha jóga, a tai-csi, a harcművészetek stb.
Ezek mindegyike tisztítja és erősíti az aurát. Az aura megerősítésének másik módja a prána légzés.
Akik ismerik a prána gyógyítást, elvégezhetnek egy kísérletet az elmondottak igazolására. Testmozgás előtt pásztázzák
végig csakráikat, belső szerveiket és az aurájukat, majd testmozgás után ismételjék meg a pásztázást. Meglepve fogják tapasztalni, milyen komoly mértékben megnőtt az aura, a belső szervek és a csakrák energiaszintje a sportolás hatására.

A szerző több olyan pszichoterápiás esettel találkozott, ahol a betegek pszichés zavarokban szenvedtek. A csakrákat
negatív elementálok (energiaparaziták) lepték el. Mivel fizikai testük és aurájuk erősen legyengült, könnyen megesett,
hogy a betegek telepatikus megszállás áldozatai lettek. Ez jó példa arra. milyen fontos a rendszeres testmozgás, és
rámutat arra is, hogy az egészséges test és a jó közérzet között közvetlen összefüggés áll fenn.
A szerzőnek van egy kanadai tanítványa, aki iskolaigazgatóként dolgozott. Vezető beosztását azonban feladta, és arra
vállalkozott, hogy segítő kezet nyújt néhány tanítványának, akik különféle iskolai, társadalmi és jogi problémákkal
küszködtek. Az osztály, ahová ezek a diákok jártak, nem volt nagy létszámú, de annál nehezebb volt őket féken tartani.
A diákok szombatonként és vasárnaponként összejöttek, és ivással és kábítószerezéssel töltötték az idejüket. Amikor
hétfőn megjelentek az iskolában, alig bírtak magukkal, és nagyon gyakran csúnyán beszéltek. Viselkedésük ellenére a
kanadai tanár nem sértődött meg ezen, hanem figyelt rájuk, és mindvégig együttérző magatartást tanúsított velük
szemben. Ugyanakkor bevezette a „héttői szabályt”, amelynek értelmében ezen a napon a diákok négy-öt órás túrán
vettek részt. A túrák során mindig kifejezetten nehéz – ám azért még biztonságos – útvonalakat választott. A túrák
hatására   a   diákoknál   mind   fizikailag,   mind   pszichésen   komoly   változás   állt   be.   Egyrészt   egészségesebbek   lettek,
másrészt szóhasználatuk finomodott, szalonképesebbé vált. Noha az átalakulás csak átmeneti volt, hatása viszont
egészen drámai. A túrázás, a friss levegő, a jó kis  hegyvidéki prána energia  mind-mind jótékony, gyógyító hatást
gyakorolt   a   diákokra.   Érdekes   volna   látni,   hogy   akik   pszichés   zavarokkal   küszködő   betegeket   kezelnek,   milyen
eredményeket   érnének   el,   ha   követnék   ezt   a   módszert.   S   mi   volna,   ha   nemcsak   hetente   egyszer   végeznének
valamilyen testmozgást, hanem többször is.
 

Az aura megerősítése meditációval

A  meditációnak  többféle  módja  van.  Általánosságban  elmondható  róluk,  hogy  beválnak.  Amikor  valaki meditál,  a
spirituális energia nagyobb mértékben áramlik alá. Ezért a meditáció komolyan befolyásolja, erősíti az aurát. Az egyik
nagy hatású meditáció az ikerszív meditáció. Ez egy ősi meditációs fonna. Csak rangidős tanítványoknak tanították, és
sokáig titokban tartották. A módszert most a nagyközönség is megismerheti. Akik nem rendelkeznek prána gyógyítói
ismeretekkel, a függelékből megtudhatják, hogyan kell végezni. A meditáció hangkazettán és CD-n is kapható.
Aki   akar,   kísérlettel   győződhet   meg   arról,   hogy   az   ikerszív   meditáció   hatására   hányszorosára   nő   az   aura.   Ehhez
mindössze annyit kell tennie, hogy a meditáció előtt és után végigpásztázza a kísérleti alany auráját, és összehasonlítja
a két eredményt. Amikor rendszeresen végzünk meditációt, az aura tartósan is nagyobb és erősebb lesz.

Erősítő póz

Az aurát közvetlenül is megerősíthetjük, ha nyelvünket hozzáérintjük a szájpadlásunkhoz, és becsukjuk a tenyerünket
vagy összefonjuk az ujjainkat.
Miért kell hozzáérinteni a nyelvünket a szájpadlásunkhoz? Azért, mert ezzel teljessé válik az elülső és hátulsó meridián
közötti energiaáramlás, amivel megnő a test általános pránaenergia-szintje. És miért kell becsukni a tenyerünket?
Azért, mert ezzel a fölös prána energia, amely egyébként kifolyna a kézből, visszaáramlik a testbe. Ily módon megnő a
test energiaszintje, és az aura még erősebb lesz.
Amikor egymásba csukjuk a tenyerünket, és a nyelvünket hozzáérintjük a szájpadlásunkhoz, az aura kitágul és erősebb
lesz. Amikor széttesszük a kezünket, és a nyelvünket levesszük a szájpadlásunkról, az aura viszonylag gyengébb lesz. Az
előbbit   „erősítő   póznak”   nevezzük.   Az   erősítő   póz   felvételével   azonnal   megnő   az   energiaszintünk,   ugyanakkor
megmaradnak az energiáink.
A póz jól alkalmazható olyankor, amikor koncentrálnunk kell valamire, fontos utasításokat kell adnunk valakinek, vagy éppen egy fontos tárgyalás közepén vagyunk. A tenyér becsukásának, illetve összefogásának többféle módja is van:

1.   Tegyük   mindkét   kezünket   a   hátunk   mögé.   A   bal   kezünkön   hajlítsuk   be   a  hüvelykujjunkat,  aztán   csukjuk   be   a
tenyerünket, majd a jobb kezünkkel kulcsoljuk át a bal kezünket.

2. Bal kezünket tegyük a jobb kezünkre, és kulcsoljuk át a testünk előtt.

3. Csukjuk be mindkét tenyerünket. Hüvelykujjaink legyenek behajlítva. Tegyük zsebre a kezünket, hogy ne lássák. Ha
nem tennénk zsebre, és a csípőnk mellett tartanánk, azt az agresszió jelének vennék.

A módszerek hitelességéről meggyőződhetünk, ha előbb hagyományos pózban, majd erősítő pózban végigpásztázzuk
kísérleti   alanyunk   auráját,   és   a   két   eredményt   összehasonlítjuk.   Tapasztalni   fogjuk,   hogy   erősítő   pózban   az   aura
egyértelműen crosebb és nagyobb.

 

Az aura megerősítése kristályokkal

A   testen   viselt   kristályok   aktiválják   a   csakrákat,   és   erősítik   az   aurát.   Ily   módon   telepatikus   önvédelmi   célokra   is
alkalmasak. Mielőtt azonban használnánk őket, meg kell tisztítanunk, és fel kell töltenünk őket. A „kristályok” közé
tartoznak az ékkövek, drágakövek és féldrágakövek.
A kristályok viselhetők medálként és gyűrűként. A tiszta kvarcból, cseh rubinból, ametisztből vagy zöld turmalinból
készült hatágú kristály medálként viselhető. A hatágú kristály egyensúlyt teremt a felső és az alsó csakrák között. A
medálként viselt kristályt lehetőleg a szív és a torok közölt hordjuk. A szíven nem szabad huzamos ideig viselni, mert
károsan befolyásolhatja a fizikai szívet.
Ha gyűrűként viseljük, a kristályt a bal vagy a jobb kéz kis- vagy középső ujján célszerű hordanunk. A gránát, amelyet a
jobb   kezünkön   érdemes   viselnünk,   az   aura   megerősítésére   és   telepatikus   önvédelemre   egyaránt   használható.
Pesszimista szemléletű és negatív beállítottságú személyek   ne   hordják,   meri   balszerencsét   hoz   rájuk.   Ugyanakkor   pozitív   beállítottságú,   optimista   embereknek   jó szerencsét hoz.

A  cetrine  is  alkalmas  telepatikus  önvédelemre.  Ugyancsak  a  jobb  kézen  viselendő. A  zöld  turmalin  és  a  smaragd
fertőtlenítő   és   tisztító   hatása   miatt   gyógyítóknak,   orvosoknak   és   pszichoterapeutáknak   ajánlott.   A   bal   kézen   kell
viselni. Az ametiszt, akárcsak a tiszta kristály, a jobb kézen viselendő. A gyémánt a telepatikus önvédelem különösen
hatékony kristálya, amelyet a jobb kézen célszerű viselni. Nem szükséges vagyonokat költeni egy- vagy kétkarátos, jó
minőségű gyémántra. Zárványos, enyhén sárgás gyémántok vagy épp egy gyűrű apró gyémántkövei is megteszik. Az
egy karátot kitevő, több apró gyémánt sokkal olcsóbb, mint egy egy darabból álló gyémánt. Az olcsóbb gyémántok
nagyjából ugyanazt a védelmet biztosítják.

A kristály megtisztítása

Viselése előtt a kristálymedált vagy gyűrűt meg kell tisztítani. Ennek több módja is van.
Az egyik legegyszerűbb módszer az egy-két perces, folyó vizes, szappanos lemosás. Közben dörzsölgessük meg az
ujjainkkal   a   kristályt.   hogy   a   szennyeződések   könnyebben   eltávozzanak   róla.   Ugyanezt   egy   sós   vizes   lavórban   is
elvégezhetjük, és az is jó megoldás, ha sós vizes oldatban állni hagyjuk néhány óráig vagy napig.
A kristály alkohollal is megtisztítható. Sós vizet ne használjunk nagy értékű kövekre. Ezek híg savval tisztíthatók meg. A
tisztítást az ékszerészetben is elvégzik.

A kristály megtisztítása a korona- és kézcsakrális technikával

A   kristályokról   az   úgynevezett   korona-   és   kézcsakrális   technikával   is   eltávolíthatók   a   korábbról   rajta   maradt
lenyomatok és programok.

1. Érintsük nyelvünket a szájpadlásunkhoz.

2. Koncentráljunk a koronacsakránkra és a kezünkre.

3. Végezzünk körülbelül tíz mozdulatból álló seprést ezüstlila fénnyel vagy ragyogó fehér fénnyel a kristályon, azzal a
szándékkal, hogy a korábbról rajta maradt lenyomatokat és programokat eltávolítsuk.

A kristály feltöltése

A kristály hatóerejét prána légzéssel, illetve imádkozással növelhetjük meg.
 

A kristály feltöltése prána légzéssel

1.  A kristály megtisztítása után végezzünk prána légzést a 7-1-7-1 technikával. Végezzünk hasi légzést. Lélegezzünk be
hét másodpercig. és tartsuk benn a levegőt egy másodpercig. Utána lélegezzünk ki hét másodpercig, és ne szívjunk be
levegőt egy másodpercig. A műveletsort öt légzéscikluson át végezzük.

2.   Tenyerünket   helyezzük   a   kristály   fölé,   és   végezzünk   prána   légzést   további   tizenkét   légzéscikluson   át.   Ezzel
egyidejűleg utasítsuk arra a kristályt, hogy szívja fel az általunk kibocsátott prána energiát.

3. Programozzuk be a kristályt az alábbi utasításokkal: „Megvédesz minden telepatikus támadástól és fertőzéstől.
Megvédesz   minden   ártalomtól   és   veszélytől.   A   nap   huszonnégy   órájában   védelmet   biztosítasz   számomra.   Ez   az
akaratom. Úgy legyen.”

4.  Stabilizáljuk a kibocsátott prána energiát vagy áldást oly módon, hogy a kristály auráját világos fehér-kék pránával
festjük be. A stabilizálásra azért van szükség, hogy megőrizzük a kristály hatóerejét, és megakadályozzuk az energia
elszivárgását.

A kristály feltöltése imával

A kristályok imával is feltölthetők:

Legfelsőbb Isten.
spirituális tanítóm és minden spirituális tanító,
szent mesterek és szent guruk,
gyógyító angyalok és gyógyító segítők.
fénylények és minden nagyok:
Köszönet ennek a kristálynak a megoldásáért, az útmutatásért,
a segítségért és az oltalmazásért.
Köszönet azért, hogy megóvtok mindenféle telepatikus
támadástól, fertőzéstől, minden ártalomtól és veszélytől.
Köszönettel, igaz hittel. Úgy legyen.

Az imát háromszor mondjuk el. Stabilizáljuk a kibocsátott prána energiát vagy áldást. A kristályt hét egymást követő
napon töltsük fel, hogy a hatóereje valóban nagy legyen. A későbbiekben legalább hetente vagy kéthetente egyszer
meg kell tisztítani és újra kell szentelni.
A kristályok erősítő hatásáról magunk is meggyőződhetünk, ha elvégezzük az alábbi kísérletet. Kérjünk meg valakit,
hogy legyen a kísérletünk alanya, majd pásztázzuk végig az auráját. Kérjük meg, hogy viseljen kristálymedált vagy
gyűrűt, majd ismételjük meg a pásztázást. Azután vegye le az ékszert, és ismételten végezzük el a pásztázást. Az
eredmények összehasonlításával beláthatjuk, milyen komoly erősítő hatása van a kristályoknak.

A kristályok viselésének mellékhatásai

Bár a kristályok valóban erősítik az auránkat, tudnunk kell, mikor szabad és mikor nem szabad viselnünk őket. Melyek
azok a problémák, amelyek fennállása esetén kerülnünk kell a viselésüket? És vannak-e mellékhatásaik?
A kristályok aktiválják a csakrákat. Különösen az alsó csakrákat. Ezért nem szabad kristályokat – s különösen nem nagy
méretű kristályokat – viselniük azoknak, akik az alábbi rendellenességek valamelyikében szenvednek:
1. Magas vérnyomás vagy szívproblémák.

2. Jóindulatú és rosszindulatú daganat,

3. Ha nem a megfelelő kristályt választja ki egy pszichológiai zavarokkal küszködő személy, illetve nem szakértő tölti fel
és programozza be azt, a beteg állapota tovább romolhat. A pszichológiai zavarokkal küszködő betegek által viselt
kristályokat rendszeresen kell tisztítani.

4.   Tudnivaló   azoknak,   akik   haladó   szintű   meditációs   technikákat   követnek:   a   haladó   szintű   meditáció   alatt   viselt
kristályok erősen megnövelik a kundalini-szindróma kialakulásának esélyét. A kundalini-szindróma álmatlanságban,
fizikai   gyengeségben,   különböző   testrészeken   jelentkező   fájdalomban,   a   vérnyomás   növekedésében   és   a   test
túlhevülésében nyilvánulhat meg.


Telepatikus önvédelem 3. rész

- Az aurapajzs

2013.10.03 18:31
                     

Előzmény..
Kapcsolódó link..
 Choa Kok Sui

TELEPATIKUS ÖNVÉDELEM
otthon és a munkahelyen

 
3. fejezet  

                                         Hogyan hozzunk létre aurapajzsot?

                                                             Az aurapajzs

Többféle   aurapajzs   létezik:   az   éterikus,   az   asztrális,   a   mentális   és   a   spirituális   aurapajzs.   Ha   nem   kerülünk
vészhelyzetbe,   ritkán   kell   használnunk   valamennyi   aurapajzsot.   A   hétköznapi   helyzetek   kezelésére   elegendő   az
éterikus  aurapajzs.  Ha valaki  egy  nyüzsgő  nagyvárosban  él, ahol nagyon   nagy  a  stressz,  az   akaratlan  telepatikus
támadások ellen rendszeresen használhatja az éterikus aurapajzsot. Ez bizonyos fokig megvéd a telepatikus fertőzéstől
és az éterikus és fizikai ártalmaktól. Abban is segít, hogy megőrizzük belső nyugalmunkat és elménk tisztaságát.

                                              Az éterikus aurapajzs létrehozása

1. Hunyjuk be a szemünket. Összpontosítsunk az alapcsakránkra és a gerincünk tövére.
2. Érintsük hozzá a nyelvünket a szájpadlásunkhoz.
3.   Végezzünk   prána   légzést.   Lélegezzünk   be   lassan,   hét   másodpercen   keresztül.   Tartsuk   benn   a   levegőt   egy
másodpercig. Lélegezzünk ki lassan, hét másodpercen keresztül. Ne szívjunk be levegőt egy másodpercen keresztül. Az
éterikus aurapajzs létrehozása alatt folyamatosan végezzünk prána légzést.4. Képzeljünk magunk elé (vizualizáljunk) egy barackvirág- vagy világos narancsszínű, tojás alakú lámpát. Képzeljük el,
hogy összemegyünk, és belépünk ebbe a lámpába, Képzeljük el, hogy benne vagyunk.
5. Lássuk belülről, hogy felülről, oldalról, alulról, elölről és hátulról – egyszóval minden irányból – körbevesz minket
egy fényes, átlátszó, világos narancsszínű védőpajzs. Szilárd meggyőződéssel tapintsuk meg az éterikus aurapajzsot,
hogy milyen erős és törhetetlen.
6. Vizualizáljuk, hogy az éterikus aurapajzs metálfényű világos narancssárga.
7. Végezzünk további prána légzést mintegy kilenc légzési cikluson keresztül.                                                                  
8. Magunkban mondjuk: „Ez a pajzs megvéd minden telepatikus támadástól és fertőzéstől. Megvéd minden ártalomtól
és veszélytől. Úgy legyen. Tizenkét  órán  át  biztosítja védelmemet. Úgy  legyen. A pajzs  belülről áthatolható. Úgy
legyen.”
9. Ha akarjuk, isteni áldásért is folyamodhatunk a Legfelsőbb Istenhez, spirituális tanítónkhoz és a felsőbb lényekhez:
„Legfelsőbb   Isten,   spirituális   tanítóim   és   minden   felsőbb   lény:   köszönöm,   hogy   ezzel   a   védőpajzzsal   megóvsz   a
telepatikus   támadásoktól   és   fertőzésektől,   valamint   az   ártalmaktól   és   veszélyektől.   Köszönettel,   igaz   hittel.   Úgy
legyen!”

                                   A védőpajzs beprogramozása adott időtartamra

Pontosan meg kell adnunk, mennyi ideig védjen bennünket a pajzs. Miért van erre szükség? Azért, mert ha nem
programozzuk be például tizenkét órára, hatása rövid időn belül megszűnik. Ezért be kell programoznunk egy adott
ideig tartó védelemre. Helyzettől függően általában tizenkét óra elegendő egy munkanapon.
Belülről áthatolható” védőpajzs kialakítása

Amikor be programozzuk a védőpajzsot, „belülről áthatolhatóvá” kell tennünk. Mii jeleni ez? Azt jelenti, hogy a pajzs
megvéd minden külső telepatikus támadáslói és fertőzéstől, ugyanakkor minden negatív gondolat és érzelem, minden
elhasznált, szennyezett energia képes távozni belőle. Ily módon, ha dühösek vagyunk, a dühös energia nem marad az
auránkban. A művelettel a védőpajzs biztonságos lesz. Ha a pajzson nem lehet belülről áthatolni, saját telepatikus
méreganyagaink fognak megmérgezni bennünket.
A belülről áthatolható védőpajzs hátránya, hogy tulajdonosának dühe vagy kételye könnyen lerombolhatja. A belülről
áthatolhatatlan védőpajzs ugyanakkor erősebb, mint az, amelyik belülről áthatolható. Ezért ha veszélyes helyzetbe
kerülünk,   célszerűbb   belülről   áthatolhatatlan   védőpajzzsal   védenünk   magunkat.   Az   ilyen   védőpajzsot   rövidebb
élettartamra, mindössze néhány órára kell beprogramoznunk. Ellenkező esetben azt kockáztatjuk, hogy telepatikusan
megmérgezzük magunkat. Ez pedig pszichés zavarokban jelentkezik.

                               A védőpajzs befestése rózsaszínű-aranyszínű fénnyel

Amikor már megvan a védőpajzsunk, és valaki negatív gondolatot bocsát felénk, a gondolat többszörös erővel „pattan
vissza” a pajzsról. Ennek következtében a pajzs véd ugyan minket, másoknak viszont árthat, beleértve szeretteinket is,
akiknek   nem   akarunk   ártani.   Ezért   a   pajzsot   fel   kell   ruháznunk   azzal   a   képességgel,   hogy   átalakítsa   a   negatív
gondolatokat és energiákat. Koncentráljunk a szív- és koronacsakránkra, majd „fessük be” éterikus aurapajzsunkat
rózsaszínű-aranyszínűre, azaz bocsássunk köré ilyen színű fényt, azzal a szándékkal, hogy a ránk irányított negatív
gondolatokat és energiákat nyugalommá, megértéssé és békévé alakítsa át.                 A pajzs védelmi képességének megőrzése érdekében bevezetett tilalmak

Két dologra kell vigyáznunk:
1. Nem szabad félnünk vagy kételkednünk. Amikor védőpajzsot hozunk létre, szilárdan hinnünk kell abban, hogy a
pajzs   valóban   ott   van,   megvéd   bennünket,   és   áthatolhatatlan.   Abban   a   pillanatban,   hogy   félni   vagy   kételkedni
kezdünk,   a   pajzs   meggyengül   és   áthatolhatóvá   válik.   A   látók   igazolták,   hogy   amikor   valaki   fél   vagy   kételkedik,
védőpajzsa megremeg és összehúzódik.
2.   Ne   legyünk   dühösek.   Nagyon   fontos,   hogy   megőrizzük   a   nyugalmunkat.   Mihelyt   dühösek   leszünk,   a   belülről
áthatolható pajzs felmondja a szolgálatot.

Ezek az érzések – kétely, félelem, düh – károsan befolyásolják az aurapajzsot. Meggyengíthetik, felbomlaszthatják.
A belülről áthatolhatatlan védőpajzs erősebb a belülről áthatolható társánál. Nem befolyásolja, nem gyengíti meg sem
félelem,  sem  kétely, sem düh.  Ha azonban  nem uralkodunk  a  gondolatainkon  és  az  érzelmeinken,  a  telepatikus
önmérgezés veszélyével kell szembenéznünk. Ezért mindennapi használatra belülről áthatolható védőpajzsot érdemes
kialakítanunk.

                                  Tárgyak és más személyek megóvása védőpajzzsal

A   védőpajzs   alkalmazásának   módszerével   nemcsak   magunkat   óvhatjuk   meg,   hanem   másokat   is.   Például   a
gyermekünket egy erőszakos osztálytárstól, vagy a barátok rossz hatásától.
Tárgyakat is megvédhetünk. Például az autónkat vagy a házunkat a tolvajoktól. Vegyük a ház példáját. A ház sokkal
nagyobb, mint a testünk, s ezért hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy emiatt nehezebb védőpajzsot vonni köré. Ezt a
téves mentális kondicionálást úgy tudjuk megszakítani, hogy a házunkat kicsinek képzeljük el, és így vizualizál-
 

juk körülötte a védőpajzs létrehozását. Ily módon a tudatos elme nem gátolja a folyamatot. Ha nem vagyunk látók, de
van olyan barátunk, aki rendelkezik a látás (clairvoyance) képességével, kérjük meg, hogy ő látja-e a védőpajzsot a ház
körül. Ha nincs ilyen barátunk, a ház pásztázásával állapítsuk meg, hogy van-e körülötte védőpajzs.
A védőpajzs működése „finomenergiát” igényel, ezért fokozatosan gyengül, és végül eltűnik. Emiatt újra kell töltenünk
vagy újra létre kell hoznunk.
Házunkat vagy gépkocsinkat huszonnégy órán át védhetjük egyhuzamban védőpajzzsal. Ahogy gyakorlatot szerzünk a
védőpajzsok kialakításában, képesek lehetünk olyan éterikus aurapajzsok kialakítására, amelyek élettartama hosszabb
egy napnál, és akár napokon, heteken vagy hónapokon át védelmet biztosítanak.

                                                     Más típusú védőpajzsok

Szeretné   megtanulni,   hogyan   készíthet   más   típusú   aurapajzsokat?   Ha   asztrális   védőpajzsot   kíván   létrehozni,
koncentráljon a szívcsakrájára,ha mentális védőpajzsot, az ajna csakrájára, és ha spirituális védőpajzsot, akkor pedig a koronacsakrájára.
Az   asztrális   védőpajzs   emocionális   (érzelmi)   védelmet   biztosít.   Az   asztrális   és   spirituális   védőpajzsok   az   éterikus
aurapajzzsal együtt használatosak, hogy az képes legyen a destruktív gondolatokat és energiákat békés és harmonikus
energiákká alakítani. Erről korábban már esett szó. A mentális védőpajzs a világos és objektív gondolkodást segíti elő.
Asztrális (emocionális) védőpajzs

Az   asztrális   védőpajzs   meg   hatékonyabbá   teszi   az   éterikus   védőpajzsot,   és   ily   módon   segít   megőrizni   lelki
nyugalmunkat  és érzelmi egyensúlyunkat  pszichés terhet  jelentő helyzetekben. Szívbetegek ne alkalmazzák ezt a
technikát, mert állapotuk rosszabbra fordulhat. Az asztrális védőpajzs létrehozásához rózsaszínt vagy aranyszínt kell
vizualizálni.

1. Koncentráljunk a szívcsakránkra.
2. Végezzünk mély prána légzést. Lélegezzünk be lassan, hét másodpercen keresztül. Tartsuk benn a levegőt egy
másodpercig. Lélegezzünk ki lassan, hét másodpercen keresztül. Ne szívjuk be a levegőt egy másodpercig. A prána
légzést mintegy kilenc légzéscikluson keresztül folytassuk, amíg az asztrális védőpajzs elkészül.
3. Vizualizáljunk rózsaszínű fényt magunk körül. Vizualizáljunk egy rózsaszínű, tojás alakú lámpát. Képzeljük el, hogy
benne vagyunk a lámpában.
4. Lássuk belülről, hogy teljesen körbevesz bennünket a fénylő, rózsaszínű, átlátszó védőpajzs. Szilárd hittel érezzük,
hogy a pajzs törhetetlen és nagyon erős.
5. Vizualizáljuk (képzeljük el), hogy az asztrális védőpajzs metálrózsaszín..
6.   Mondjuk   magunkban:   „Ez   a   pajzs   megvéd   minden   érzelmi   támadástól   és   fertőzéstől.   Úgy   legyen.   A   pajzs
áthatolhatatlan. Úgy legyen. Legyőzhetetlen. Úgy legyen. Érzelmileg nem lehel áthatolni
 

Úgy legyen. Tizenkét órámul biztosítja védelmemet. Úgy legyen. A pajzs belülről áthatolható. Ez az akaratom. Úgy
legyen.”

                                                      Mentális védőpajzs

A mentális védőpajzsot olyan esetekben alkalmazzuk, amikor arra van szükségünk, hogy elménk különösen tiszta
legyen.   Megvéd   a   gigantikus   törzsi   és   nemzeti   gondolatformáktól.   Ezeket   a   gigantikus   gondolatmonstrumokat  „egregoroknak” nevezzük. Az egregor kulturális kondicionálásban vagy kulturális részrehajlásban ölt testet. Van „jó
egregor” és „rossz egregor”. Van faji egregor, vallási egregor, tudományos egregor, orvosi egregor stb.
Az egregort sok ember gondolata hozza létre huzamos időre. Ez a magyarázata annak, miért olyan nagy hatású. A
fasiszta egregor még ma is erős. Ezért vannak illegális újfasiszta mozgalmak mind a mai napig.
Az egregor miatt az átlagember nem gondolkodik objektívan bizonyos témákról. A mentális védőpajzs elősegíti az
elfogulatlan, tiszta gondolkodást. A mentális aurapajzs asztrális és spirituális védőpajzzsal egészíthető ki.
Mentális védőpajzs sárga vagy lila színnel hozható létre.

1. Koncentráljunk az ajna csakránkra (a két szemöldökünk közti területre).
2. Végezzünk mély prána légzést. Lélegezzünk be lassan, hét másodpercen keresztül. Tartsuk benn a levegőt egy
másodpercig. Lélegezzünk ki lassan, hét másodpercen keresztül. Ne szívjuk be a levegőt egy másodpercig. A prána
légzést mintegy kilenc légzéscikluson keresztül folytassuk, amíg a mentális védőpajzs elkészül.
3. Vizualizáljunk sárga fényt magunk körül. Vizualizáljunk egy tojás alakú, sárga lámpát. Képzeljük el, hogy kicsik
vagyunk, és belépünk ebbe a lámpába. Képzeljük el, hogy benne vagyunk.
4. Lássuk belülről, hogy teljesen körbevesz bennünket a fénylő, sárga, átlátszó védőpajzs. Szilárd hittel érezzük, hogy a
pajzs törhetetlen és nagyon erős.5. Vizualizáljuk (képzeljük el), hogy a mentális védőpajzs metálsárga.
6. Mondjuk magunkban: „Ez a pajzs megvéd minden mentális támadástól, befolyásolástól és elnyomástól. Úgy legyen.
A pajzs áthatolhatatlan. Úgy legyen. Legyőzhetetlen. Úgy legyen. Mentálisan nem lehet áthatolni rajta. Úgy legyen.
Tizenkét órán át biztosítja védelmemet. Úgy legyen. A pajzs belülről áthatolható. Ez az akaratom. Úgy legyen.”

                                                    Spirituális pajzs

A spirituális pajzs erősíti a többi pajzsot, és fokozza a hatásukat. Csak szükség esetén szabad igénybe venni. Nagyon
hatásos védelmi technika. Rendszeres (például napi) használat esetén kundalini-szindróma léphet fel, amelyet nagyon

nehéz gyógyítani. Ezért a gyakori használatától tartózkodnunk kell.

1. Koncentráljunk a koronacsakránkra.
2. Végezzünk mély prána légzést. Lélegezzünk be lassan, hét másodpercen keresztül. Tartsuk benn a levegőt egy
másodpercig. Lélegezzünk ki lassan, hét másodpercen keresztül. Ne szívjuk be a levegőt egy másodpercig. A prána
légzési mintegy kilenc légzéscikluson keresztül folytassuk, amíg a spirituális védőpajzs elkészül.
3.   Vizualizáljunk   ragyogó   fehér   vagy   ezüstlila   fényt   magunk   körül.   Vizualizáljunk   egy   tojás   alakú,   sárga   lámpát.
Képzeljük el, hogy kicsik vagyunk, és belépünk ebbe a lámpába. Képzeljük el, hogy benne vagyunk.
4. Lássuk belülről, hogy teljesen körbevesz bennünket a ragyogó fehér vagy ezüstlila fénypajzs. Szilárd hittel érezzük,
hogy a pajzs törhetetlen és nagyon erős.
5. Vizualizáljuk (képzeljük el), hogy a mentális védőpajzs ragyogó metálfehér vagy metál árnyalatú ezüstlila.
6.   Mondjuk   magunkban:   „Ez   a   pajzs   megvéd   minden   támadástól,   ártalomtól   és   veszélytől.   Úgy   legyen.   A   pajzs
áthatolhatatlan. Úgy legyen. Legyőzhetetlen. Úgy legyen. Spirituálisan nem lehet átha-
 tolni   rajta.   Úgy   legyen.   Tizenkét   órán   át   biztosítja   védelmemet.   Úgy   legyen.   A   pajzs   belülről   áthatolható.   Ez   az
akaratom. Úgy legyen.”

                                                         Aurapajzs technikák

                  Pajzstípus                                       Csakra                                           Szín

           1. Éterikus védőpajzs                                Alapcsakra                          Barackszínű vagy narancssárga

           2. Asztrális védőpajzs                                Szívcsakra                           Rózsaszínű vagy aranyszínű

           3. Mentális védőpajzs                                Ajna csakra                                   Sárga vagy lila

          4. Spirituális védőpajzs                             Koronacsakra                                       Ezüstlila

 
Éterkesztyű

Néha kezet kell fognunk emberekkel. Ez különösen akkor elkerülhetetlen, amikor üzleti tárgyaláson, konferencián vagy
diplomáciai   megbeszélésen   vagyunk.   A   kézfogással   terjedő   telepatikus   fertőzés   elkerülésére   hozzunk   létre
éterkesztyűt.

Lépések:

1. Hunyjuk be a szemünket. Koncentráljunk a gerincünk tövére vagy az alapcsakránkra.
2. Nyelvünket érintsük a szájpadlásunkhoz.
3. Végezzünk mély prána légzést. Lélegezzünk be lassan, hét másodpercen keresztül. Tartsuk benn a levegőt egy
másodpercig. Lélegezzünk ki lassan, hét másodpercen keresztül. Ne szívjuk be a levegőt egy másodpercig. A prána
légzést mintegy kilenc légzéscikluson keresztül folytassuk, amíg az éterkesztyű elkészül.
4. Vizualizáljunk barackszínű vagy világos narancssárga fénygömböt a két kezünk körül.
5. Szívjuk össze a fénygömböket, míg lassan rá nem simulnak a kezünkre.6.   Mondjuk   magunkban:   „Ez   a   pajzs   megvéd   minden   telepatikus   fertőzéstől.   Úgy   legyen.   Öt   órán   át   biztosítja
védelmemet. Úgy legyen. A pajzs belülről áthatolható. Úgy legyen.”
Amikor már nincs szükségünk az éterkesztyűre, húzzuk le a kezünkről, és dobjuk bele egy sós vizes vödörbe. Utána
mossuk meg a kezünket vízben, sós vagy szappanos vízben.

                                               Testhezálló éterikus védőpajzs

Aki vegetáriánus, és már régebb óta végez rendszeres meditációt, valószínűleg igen érzékeny. Mások társaságában
fájdalmat, kellemetlen és kényelmetlen érzéseket tapasztalhat. Amikor közeli kapcsolatban van velük, aurapajzsa nem
képes megvédeni a telepatikus fertőzéstől. Vajon miért? Azért, mert a környezete már eleve benne van az éterikus
aura-pajzsában. A megoldást a testhezálló védőpajzs jelenti. A testhezálló védőpajzsnak belülről áthatolhatónak kell
lennie. Ez nagyon fontos.
A testhezálló védőpajzs olyan esetekben fontos, amikor huzamos ideig közeli kapcsolatban vagyunk másokkal, például
a tömegközlekedésben, vagy amikor olyan nyilvános helyen vagyunk, mint  mondjuk egy mozi. Előfordult már az
olvasóval, hogy egy erős dohányos mellett ült, és az illetőhöz legközelebb eső testrészein kellemetlen érzéseket, netán
fájdalmat érzett? Ezért van szükség testhezálló védőpajzsra, hiszen azzal elkerülhető vagy minimálisra csökkenthető a
fizikai közelségre visszavezethető telepatikus fertőzés.
A testhezálló védőpajzs elkészítési módja a következő:

1. Hozzunk létre éterikus aurapajzsot.
2. Szívjuk össze az aurapajzsot, míg lassan rá nem simul a testünkre. Azért nevezzük testhezállónak, mert rásimul a
testünkre.
3. A védőpajzsnak belülről áthatolhatónak kell lennie. Ez nagyon fontos.

Két védőpajzsot is készíthetünk: egy testhezálló pajzsot és egy éterikus aurapajzsot. Ily módon kétfrontos védelmet
biztosíthatunk magunk-


 
nak. Spirituális aurapajzs és spirituális testhezálló pajzs létrehozásával meg tovább fokozhatjuk védelmi képességüket.
Ha   néhány   óra   elteltével   fizikailag   vagy   pszichésen   rosszul   kezdjük   érezni   magunkat,   távolítsuk   el   a   testhezálló
védőpajzsot, ugyanis nem megfelelően hoztuk létre. Kellemetlenségeink hátterében telepatikus önmérgezés állhat.
Ma a testhezálló védőpajzs nem hatolható át belülről, készítsünk olyan pajzsot, amelyen van egy telepatikus lyuk. Ez a
telepatikus lyuk olyan elvezető nyílás, amelyen minden negatív gondolat és érzelem, illetve elhasznált és beteg energia
szabadon távozhat.
A testhezálló védőpajzs technikáját sokáig féltve őrizték egyes nagy spirituális tanítók és kínai harcművész mesterek.
Csak most érkezett el az idő arra, hogy ebben a leegyszerűsített formájában a széles nagyközönség is megismerje ezt a
felbecsülhetetlen értékű önvédelmi technikát.                                                            
A testhezálló védőpajzsot Indonéziában „kabalnak” nevezik. A Fülöp-szigeteki Bicol tartományban is ez a neve. A
kabalt azonban fizikai, s nem telepatikus védelemre programozzák be. A kínai harcművészetek ugyancsak alkalmazzák
a testhezálló védőpajzsot, hogy bizonyos fokú sebezhetetlenséget biztosítsanak viselőjének. De egy gyenge pontja
ennek is van: az a bizonyos telepatikus lyuk, amelyen keresztül a felhasznált energiák kilökődnek.
Az ókori irodalomban is olvashatunk olyan alakokról, akik testhezálló védőpajzzsal védték magukat. Ilyen volt például
Akhilleusz is, a nagy erejű harcos, akit sebezhetetlennek tartottak. Sebezhetetlennek tartották, ám volt egy gyenge
pontja. Egy nyílvessző sarkon találta őt, pontosan a telepatikus lyukon. Akhilleusz meghalt. Egy germán mítosz szerint
a   testhezálló   védőpajzsot   viselő   Siegfriedről   ugyancsak   azt   hitték,   hogy   sebezhetetlen.   Egyik   ellensége   azonban
megtudta Sigfried feleségétől, hol van Sigfried gyenge pontja, és ennek ismeretében dárdát szúrt a hátába, ahol a
telepatikus lyuk volt. Sigfried meghalt.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése