2017. április 1., szombat

A háttérhatalom

A háttérhatalomA nyíltan szabadkőműves római pápa...
Jelenleg is regnáló Szentatyánk - a megválasztásának anno örültem - gyakorlatilag - bár nem kinyilvánítva - bevallotta a szabadkőművesség teljes hatalomátvételét a Vatikánban. Most vált teljessé VI. Pál pápa - akinek a boldoggá avatási folyamata a vége felé tart és várható rövid időn belül megtörténik - 30 évvel ezelőtt (1972. június 29. Szent Péter és Pál Apostolok ünnepén) mondott szavai: "A Sátán füstje bizonyos repedéseken át behatolt az Egyházba!".
Jelenleg is vannak - nem megerősített információk - arról, hogy a Vatikánban VI. Pál trónra lépése után "bemutatták az első - zártkörű - fekete - sátánista - misét bíborosi szintű meghívottakkal, de ezek csak hallomás útján terjedtek, most viszont XVI. Benedek nyíltan kinyilvánította a szabadkőművesség hatalmának szükségességét egy Új Világközösség1megalapítására. Álljon itt egy cikk erről és utána a ...


A VATIKÁN TÁMOGATJA AZ ÚJ VILÁGRENDET ÉS A VILÁGKORMÁNYT

Pápai Igazság és Béke tanácsa előtt mondott december 3-i beszédében a pápa „egy világközösség megalapítására és a hozzá tartozó hatalom létrehozására” szólított fel, ami „az emberek családjának közös javát szolgálná.”

Novus Ordo Seclorum
Új világrend

A globális béke és igazság védelmében létrehozandó Világkormány és Új Világrend a pápa szerint nem egy új szuperhatalom lenne, csupán egy új kormányzó testület, amely meghatározná a döntéshozó politikusok számára a kormányzáshoz szükséges kritériumokat és gyakorlati útmutatást.
Hírforrások szerint a pápa a következőket mondta:
A javasolt testület (világkormány?) nem egy szuperhatalom lenne, ami néhány ember kezében összpontosul, akik minden nemzet fölött uralkodnának, kizsákmányolva a leggyengébbeket.
A pápa a megálmodott testületet amolyan „erkölcsi erőként” vagy hatalomként jellemezte, amelynek „bizonyos méltányos kereteken belüli befolyásoló ereje van, és amolyan résztvevő hatalom lenne, amit a saját illetékességén belüli törvények korlátoznak.
A pápa és a katolikus egyház legújabb nyilatkozata nem meglepő, ha figyelembe vesszük, hogy már 2010-ben javasolták egy központi világbank felállítását 2, ami a globális pénzrendszer szabályozását és a nemzetközi pénzforrásokat felügyelné.

Szövegmagyarázat:
Annuit Coeptis: Vállalkozások (Kolóniák) megállapodása
Illumined eye [Great architect "Lucifer): ] Lucifer [a sátán] a nagy építész mindenlátó szeme
Novus Ordo Seclorum: Új Világrend
One of many: egy a sok közül (13 levél a mottóban)
13 illuminated stars: a 13 felvilágosodott amerikai kolónia
13 Layers of Brick: 13 eredeti kolónia; 72 Bricks: a 72 erő neve Istennek a Kabbalában3
MDCCLXXVIA: A dátum a szabadkőművesség alapítása = mDCcLXxVI = 666
13 Arrows, 13 Leaves, 13 Berries: 13 eltérő erővel rendelkező kolónia
9 Tail feathers - 9 spheres risen through to return to heavenly state: a 9 égi szférát jelenti a mennyei állapotokba való visszatérést
Phoenix not an eagle rising from the ashes, or ignorant world: A Phoenix (madár) nem egy sas ami felszáll a hamuból


A média arról adott hírt, hogy a Vatikán egy „nemeztek felett álló hatóság” megalakulását szorgalmazza, ami globális hatáskörrel és „egyetemes illetékességgel” rendelkezne a globális gazdasági szabályok és döntések meghozatalára és felügyeletére.
Kína új törekvése, hogy szorosabb kapcsolatot építsen ki Oroszországgal, az egyre erősödő betolakodás az Egyesült Nemzetek részéről az Internet felügyeletét illetően és végül a katolikus egyház legújabb megjegyzései olyan szoros mederben terelik az emberiséget a világkormány felemelkedése felé, amiből már nem biztos, hogy ki tud lépni.
Forrás: www.nemenyi.net

Apologéta: Ha összefüggéseiben és folyamatában nézzük az eseményeket, akkor egyértelműen látszanak a jövő puzzle darabjai.De a tisztánlátáshoz még egy kicsit vissza kell lépni az időben. Az ONE DOLLAR felirataiból látszik, hogy az Illuminátusokat 1776-ban alapították (titkos társaságként). 13 év (földalatti bujkálás) után 1789-ben lépett a nyilvánosság elé az ún. "Nagy Francia Forradalom" képében, mely véleményem szerint - olyan sátános kivitelben a Szabadság, Testvériség, Egyenlőség" mottója, álarca mögé bújva - a SÁTÁN megtestesülése volt és a nyílt világba lépésének a pillanata. Ezt alátámasztja az a mérhetetlen (római-katolikus) Egyházgyűlölet, mely szemmel láthatóan abban nyilvánult meg, hogy Franciaországban majdnem teljesen legyilkolták a klérus tagjait, illetve a maradéknak is menekülni vagy bujkálni kellett, és mind ezt a felvilágosodás,  a Szabadság, Testvériség, Egyenlőség nevében. Mindenki egyenlő volt, kivéve a katolikus Egyházat és tagjait. Majdnem hatvan évvel később [1848] Karl Marx a trieri rabbi fia és Friedrich Engels közösen megírta és nyilvánossá tette a "Kommunista kiáltványt". Az Egyház lassan és kicsit későn, de pápai enciklikában4 reagált a Kommunista kiáltványban megfogalmazottakra és fejtette ki az Egyház állásfoglalását a munkássággal és a kapitalizmussal kapcsolatban.
Az 1900 évek elejére a szabadkőművesség (modernizmus) néven kezdett az Egyházba behatolni, ami ellene Szent X. Pius pápa lépett fel mint egyházfő a lehető legteljesebb szigorral, bevezetve az antimodernista eskű kötelező letételét a papság száma és a szentelés elengedhetetlen feltételeként. De ez nem tudta megállítani a folyamatokat csak háttérbe szorítani azokat. Az Illuminátusok (mint ahogyan a kismacska a körmeit próbálgatja) tettei azért megjelentek a világban, pl. az I. Világháború kirobbantása5 által, 1916-ban az Amerikai Központi Bank6 létrehozása és a pénznyomtatás magánkézbe adás, majd 1933-ban Hitler hatalomra segítése. XII. Pius pápát 1958-ban XIII. János pápa követte a Vatikán trónján, aki meghirdette a II. (Egyetemes, de nem dogmatikus, hanem pasztorális) Vatikáni Zsinatot. Ez a zsinat gyakorlatilag (utólag a folyamatokat látva és elemezve) az Egyház teljes szétverésére irányult a német és más német ajkú (osztrák, svájci, németalföldi, skandináv stb.) püspökök, bíborosok és az őket kiszolgáló teológusok (Karl Rahner SJ, Karl Ratzinger [XVI. Benedek pápa] stb.) segítségével, hazugságaikkal és csalásaikkal7. A Zsinat által elfogadott (részben) nemzeti nyelvű misézés helyett a szintén bizonyítottan szabadkőműves Bougninie bíboros vezetésével és több Luteránus teológussal megalkották a NOM-t (Novus Ordo Missae) ami gyakorlatilag egy luteránus Istentisztelettel egyenértékű, ugyanis a mise kb 80%-ban megfelel a luteránusok több évszázados Istentiszteletének.
Elérkeztünk 1971-hez amikor "A növekvő feszültségek miatt a (pénzügyi) rendszer összeomlott, miután az Egyesült Államok akkori elnöke Nixon a vietnami háború elvesztése után felfüggesztette a dollár aranyhoz rögzített árfolyamát."
Ebben az időszakban már folyamatban volt az Európai Unió kialakítás és működése. 1980-1990-s években megjöttek az €U-ba vezetői szinten az 1968-s európai (egyetemi) diáklázadások tagjai8 és teljesen átformálták az EU szellemiségét, céljait9 a maguk szabadkőműves elképzeléseiknek megfelelően.
Visszatérve az időben 1972. Szent Péter és Pál Apostolok ünnepéhez: ekkor hangzott el a bevezetőben idézett mondat "A Sátán füstje bizonyos repedéseken át behatolt az Egyházba!" VI. Pál pápa szájából, most pedig (és ezt én mondom) maga a SÁTÁN lépett be az Egyházba, azzal, hogy Szent Péter utódja (Krisztus földi helytartója) egy szabadkőműves (Illuminátusos) világkormány, világrend felállítását ajánlja, illetve erre tesz indítványt. Ez az esemény teljesen más megvilágításba helyezi a Szent X. Pius papi testvériség szerepét, működését, mint a HIT utolsó védelmező vonalát, a Krisztusi tanítás letéteményesét.
A Mindenható Isten irgalmazzon nekünk és Egyháza vezetőinek az utolsó Ítéletkor.
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison,

 Novus Ordo Seclorum = Új Világrend
 ez tegnap [2012. december 13-án] az Európai Unió tekintetében megtörtént. Az €U kormányfőiből álló Európai Tanácselhatározta az € és a bankok központi felügyeletét megalapítását
 A kabbala ókori eredetű zsidó misztikus tudomány, titkos bölcsesség, amelynek segítségével az ember közelebb kerülhet Istenhez
 
XIII. Leó pápa: Rerum Novarum-jában [1891.05.15.]
 
Gavrilo Princip (szerb egyetemista) aki a Habsburg trónörököst meggyilkolta és kirobbantotta az I. világégést, bizonyítottan szabadkőműves (Illumi tag) volt
 
FED = A Federal Reserve System (szó szerint „a Szövetségi Tartalék Rendszer”, rövidebben Federal Reserve, nem hivatalos de gyakran használt rövidítéssel Fed) az Amerikai Egyesült Államok központi banki rendszere.
  
Ajánlom elolvasásra a "Tiberis a Rajnába ömlik" című tanulságos könyvet 
 
G. Westerweile (homoszekszuális) német külügyminiszter,  Daniel Cohn-Bendit (pedofil) francia EU parlamenti képviselő,
 
Az EU eredeti alapításának és kitűzött célja: egy keresztény államszövetség (konföderáció) létrehozása (nemzetek szövetsége). Az EU zászlója is ennek az elképzelés alapján lett megtervezve: a kék szín Szűz Mária színére utal, míg a csillagok (nem a mostani ötágú, sátánista, hanem az eredeti hatágú, de nem a Dávid-csillag, hanem egy nyújtott, hegyes csillag, ami) a Betlehemi csillagra utal ás a 12 ((azaz tizenkettő) pedig a Jelenések Könyvének Napbaöltözött Boldogasszonyának 12 csillagot tartalmazó koronájára.
Posztolta: Apologéta
Az erkölcsi értékrend teljes hiánya...Stohl (Buci) András
Teljesen kiakadtak az RTL Klub rajongói a Nemzeti Színház igazgatói posztjára pályázó Vidnyánszky Attila Heti Válasznak adott nyilatkozatán, és követelik, hogy a csatorna vegyen elégtételt a kijelentések miatt - írja a hír24.hu. 
A debreceni Csokonai Színház igazgatójaként dolgozó Vidnyánszky Stohl Andrással kapcsolatban fogalmazott meglehetősen keményen: „Nehezen egyeztethető össze, ha egy színész nagy dolgokról beszél, és hitet akar sugározni a Nemzeti színpadán, miközben olyan tévécsatorna alkalmazásában áll, amely nap mint nap bűnök sorozatát követi el a kultúra és az emberi lélek ellen."
A szenny kanálisa
Stohl és a csatorna rajongói kiakadtak a kijelentés miatt, több fórumon zúgolódtak és azt követelik, hogy a csatorna jogi úton vegyen elégtételt Vidnyánszkyn, amiért rossz színben tüntette fel az RTL Klubot.
Stohl rajongói a Hír24-nek elmondták: ha kell, kimennek a Nemzeti Színház elé tüntetni, semmiképpen nem akarnak abba beletörődni, hogy Stohlt elbocsássák csak azért, mert az RTL Klubnál is dolgozik.
A portál megkereste Kolosi Pétert, a csatorna programigazgatóját, aki elmondta, érthetetlennek és felháborítónak tartják a színházigazgató kijelentését, úgy érzik, ezzel a az egész országot minősítette és sértette meg. Kolosi elmondása szerint jogászaik vizsgálják, minek minősül Vidnyánszky nyilatkozata.
Forrás www.hír24.hu

Apologéta:
Talán furcsa, hogy egy hétköznapi hírről írok, de a hír tartalma teljes mélységében megmutatja világunk, országunk, társadalmunk teljes erkölcsi válságát, értékítéletének hiányát. A hír lényege, hogy a (Magyar) Nemzeti Színház igazgatói székére pályázatot írtak ki, amit megpályázott a fentebb említett Vidnyánszky Attila is.

Vidnyánszky Attilának a legfőbb bűne, hogy a drága Bucikát és a vizuális kereskedelmi média legalját képviselő RTLKlub nevezetű borzadályt bírálni merészelte. Ráadásul tette ezt egy vidéki "tahóként", osztva az észt a Budapesti liberális aljadéknak. Ez a szemlélet jó látható az Új Színház esetében is.

De kimondatlanul a bűnei között van az, hogy áttételesen bírálni merészelte a buzi, akarom mondani homoszexuális Alföldi Róbertet (vagy inkább Robertát mondjunk?) és Alföldi eddigi koncepcióját.

Kimondta az igazságot és ezért a fejére húzta a liberális átkot és kirekesztést. Az már csak hab lesz a tortán, hogy milyen gyorsan fogják ráhúzni az antiszemitizmus vádját is. Vidnyánszky úr GRATULÁLUNK és ön mellett vagyunk, önnel vagyunk. Vannak helyzetek, amikor ki kell mondani az igazságot még akkor is, ha kiátkoznak értük.

Országunk népességének a teljes erkölcsi hiányát mutatja - pedig egy (Magyar) Nemzeti Színháznak a nevelés is feladata -, hogy az emberek "fellázadnak" kedves szennyüknek a bírálatán, illetve egy olyan - emberileg nulla - személy mellett állnak ki, aki egy drogos, embert gázol, majd utána mindent bevállal - itt egy Alapítványra célzok, akiknél vállalta a Bucika drága, hogy 1-2 éven át előadás sorozatot tart a saját példáján keresztül a drogozás ellen, így csökkentett büntetést kap, aminek csak a felét kell leülnie egy Wellnes börtönben -, majd amikor letöltötte a büntetést (én inkább üdülést mondanék), akkor felszívódik és nem tartja be az írásos megállapodást az Alapítvánnyal, annyira nem, hogy azóta az Alapítvány számára elérhetetlen a Bucika.

Az RTLKlubról meg igazából beszélni sem kell, mert amit művelt a Mónika és Balázs Showban, hogy a ValóVilág szériáról már ne is beszéljünk. De mindezek nemcsak az RTLKlubra vonatkoznak, hanem az összes alátartozó kábel (szenny)csatornára is, meg ugyanez mondható el a TV2 és csatorna kínálatára is. Nem tudom kedves olvasó, hogy tudod-e, de a Pro4 csatornán éjfél után pornófilmeket ad a - magát - családbarátnak nevező csatorna kábel részlege. Igaz e műveletből lesznek a gyermekek, de ezek a filmek csak az erkölcs rombolására jók.
Posztolta: Apologéta A tömeggyilkos református lelkész...

A napokban jelent meg a hír, hogy:
A nagy értékű gyógyszeres kezelések számának drasztikusan csökkentését tervezi a kormány - írja az Index egy az Emberi Erőforrások Minisztériuma honlapján megjelent előkészítő anyagra hivatkozva. Ha a kormány elfogadja, azok az áttétes rákos betegek, akiknek már csak néhány hónapjuk van hátra, első körben nem juthatnának hozzá az életüket nagy eséllyel meghosszabbító modern gyógyszeres kezelésekhez, miközben a költségvetés csak néhány milliárdot spórolhat.

ELFOGADHATATLANNAK TARTJA AZ OMBUDSMAN A RÁKOS KEZELÉSEK CSÖKKENTÉSÉT

Szigorúbb előírások alapján kell kiválogatniuk az orvosoknak a rákos betegek közül, hogy kik részesülhetnek a modern gyógyszeres kezelésekből, ha a kormány rábólint arra a rendeletre, amelynek tervezete nem rég jelent meg az EMMI honlapján - hívta fel a figyelmet a tervezett változtatásra az Index.  
A lap információi szerint az Országos Onkológiai Intézet nemrég körlevélben magyarázta a rákbetegkezelésben érintetteknek, hogy szükség van az erőteljes spórolásra az onkológia területén is. A minisztérium ezután tette közzé az "egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról" szóló közleményében az rákbetegségekre vonatkozó új irányelveket.

Az Index szakmai forrásai szerint a betegszám-csökkentés leginkább a vastagbélrákkal küzdőket érintheti, de a kiválasztáshoz a korábbiaknál jóval több kritériumnak kell megfelelnie például a mellrákkal küzdő nőknek is.

A laikusok számára nehezen kibogozható módosító szöveg azt írja elő, hogy első körben csak azok az áttétes vastagbélrákos betegek részesülhetnek a célzott gyógyszeres kezelésben, akiknél van esély arra, hogy végelegesen meggyógyulnak, vagy operálható állapotba kerülnek. A súlyosabb eseteknél, tehát azoknál, akiknél néhány hónapon belül végzetessé válhat a daganatok terjedése, első körben kemoterápiát kell alkalmazni, és csak akkor lehet váltani a gyógyszerre, ha a hagyományos kezelés nem javított az állapotukon.
Bodoky György, a Szent László Kórház onkológiai osztályvezető főorvosa az Indexnek felháborítónak és betegellenesnek nevezte a minisztéiumi tervezetet, mert az szerinte kifejezetten ellehetetleníti a vastagbélrák kezelését, és 8-10 éves visszalépést okoz a gyógyítás színvonalában.

Simon Tamás, a Magyar Rákellenes Liga elnöke azért nevezte lesújtónak a tervezetet, mert abban kizárólag közgazdasági szempontok érvényesülnek, és nem veszik figyelembe azt a kifejezhetetlen lehetőséget, amit egy négy hónapos túlélés helyett egy 18 hónapos jelenthet egy-egy család számára.
Forrás: www.origo.hu

Apologéta: most tekintsük át a helyzetet. Magyarországon (nyugati vélemények szerint) keresztény-jobb kormány van hatalmon, ráadásul alkotmányozó többséggel és egy Keresztény Demokrata Néppárt alkotja a koalíciót. Az Emberi Erőforrás Miniszter (Balogh Zoltán református lelkész), a Miniszterelnök helyettes (Dr. Semjén Zsolt teológus), egészségügyért felelős államtitkár (Dr. Szócska Miklós) mind keresztények, vagy legalábbis annak mondják, hazudják magukat. Azért fontos áttekinteni a helyzetetmert a tervezett gyakorlatilag tömeggyilkosságot tartalmaz államilag, jogi keretek közé szorítva, ezáltal a felelősséget lerázva. A legszomorúbb a dologban - és ezért kapta a cím azt, amit -, mert mindez egy kereszténynek mondott lelkész vezetésű minisztérium készíti el és terjeszti be elfogadás. Erre egyszerűen csak azt lehet mondani, a miniszter nem félrelép, hanem tömeggyilkos.
Ha az elmúlt időszakot nézem, akkor a fenti Triumvirátusról el lehet mondani hogy a tömeggyilkos, a plagizátor és a pártjából kizárt (alapszervezeti tagdíj nem fizetés éveken keresztül) társasága. De a legfontosabb, hogy TÖMEGGYILKOS A MINISZTER. Édes Istenem! Hová süllyedünk, hova - a pusztulásba és a kárhozatba - tartunk?
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, 

Posztolta: Apologéta 


A SZÓLÁSSZABADSÁG
és a MAGÁNÉLET VÉDELMÉBEN!!!Kedves olvasó
Magyarország Országgyűlése a szólásszabadság védelmében olyan országok szintjére emelkedett, mint Észak-Korea, Kína, Egyesült Királyság (Anglia), Hollandia, Belgium, Finnország, Dánia, Ausztrália vagy Németország, ahol központilag szűrik az Internetes tartalmakat, az elérhető letöltéseket. Magyarországon 2014. január elsejétől bírói ítélettel, vagy kormányzati döntéssel blokkolhatnak oldalakat, elérhető és/vagy letölthető tartalmakat. Nem ezt a "lovat" akartuk 1990-ben, az első szabadnak hazudott választáskor. Embereket ítélnek el a hozzászólás IP címe alapján, mert államtitkárt merészelnek kritizálni 2013-ban Magyarországon. Ennek megálljt kell parancsolni. Ehhez kívánok segítséget nyújtani azzal, hogy egy olyan eszköz letöltését javaslom, amivel biztonságosan lehet böngészni oly módon, hogy az állam nem tud követni.
Tisztelt Olvasó!
A lenti linkekre kattintva a biztonságodat növelendő, le tudsz tölteni:
 1. az elsőben egy programcsomagot anonim böngészéshez, mely tartalmaz egy Firefox alapú böngészőt, tartalmaz egy TOR nevezetű IP cím rejtő csomagot, illetve egy proxy kiegészítőt a böngészőhöz
 2. a második csomagban egy biztonságos chat lehetőséget;
 3. a harmadik csomagban valós idejű merevlemez titkosító programot;
 4. a negyedik csomagban egy CD-re írható, indítható, biztonságos Linux rendszert;
 5. az ötödik csomagban vírus- és tűzfalvédelmet.
Ajánlom, hogy USA biztonsági terméket ne használj, mert hátsókaput tartalmaz a Patriot Act értelmében. A programok a számítógépes biztonságot javítják asztali (Laptop) és tablet, mobiltelefon környezetben.

Frissíts! Frissíts! Frissíts!

TOR Browser 4.5

Windows XP, 7, és 8

Apple Mac, iPad, iPhone

GNU/Linux x32

GNU/Linux x64

Android Smartphone

Firefox Androidon OrbottalBitmessage 0.4.4 chat

Windows

Macintosh

Linux [forrásból fordítással]

Merevlemez titkosító

Windows

Tails 1.3.2 Live operációs rendszer

TOR Project

Nem ingyenes, de …


Kaspersky Internet Security for Windows [OROSZ]

Avast Androidhoz
[CSEH: az egyedüli, mely valódi tűzfalat ad]

A PROGRAMOKAT A SZERKESZTŐK TESZTELTÉK ÉS HASZNÁLJÁK!DON GABRIELE AMORTH : EGY ÖRDÖGŰZŐ TAPASZTALATAI


Csak megtekinthető
ha szerkesztői hozzáférést szeretne kérni bekell jelentkezni a google fiókjába


A nagyváradi rabbiunoka lenne Szent Péter trónusának várományosa?
Mottó: 
Szívből elfogadom a hittanítást, amely ugyanazzal az értelemmel s mindenkor ugyanazzal a jelentéssel hagyományozódott reánk az apostoloktól az egyházatyák által. Teljességgel elvetem ezért a dogmák fejlődésének eretnek gondolatát, miszerint a dogmák jelentése változik és különbözik attól, amit az egyház korábban hirdetett.
A szent dogmáknak örökre meg kell őrizniük azt a jelentést, amit az Anyaszentegyház valaha tanított, s attól soha sem térhet el egy mélyebb betekintés nevében vagy örve alatt... Ha valaki azt állítaná, hogy a tudományos haladásra való tekintettel valaha lehetséges lesz az egyház dogmáit attól eltérően értelmezni, ahogyan azt az egyház értelmezte és értelmezi, kiátkozás sújtsa!”

Az idő neki dolgozik; akár pápa is lehet Erdő Péter, aki után európai egyetemek sora kapkod. A magyar egyházfő hétfőn ünnepli 60. születésnapját, angol tankönyvvel most már nem kell meglepni. Betöltötte 60. életévét Erdő Péter bíboros, esztergom–budapesti érsek, a magyar katolikus egyház 82. vezetője. A születésnapos püspök nem esélytelen a pápai pozícióra sem, de a „ranglistán” vannak még előtte néhányan – igaz, gyakorlatilag mindenki idősebb nála.
Egy teherautós fia még megelőzi a magyar egyházfőt


Az idő neki dolgozik; akár pápa is lehet Erdő Péter, aki után európai egyetemek sora kapkod. A magyar egyházfő hétfőn ünnepli 60. születésnapját, angol tankönyvvel most már nem kell meglepni.
Betöltötte 60. életévét Erdő Péter bíboros, esztergom–budapesti érsek, a magyar katolikus egyház 82. vezetője. A születésnapos püspök nem esélytelen a pápai pozícióra sem, de a „ranglistán” vannak még előtte néhányan – igaz, gyakorlatilag mindenki idősebb nála.

Nézzünk is rá erre a lajstromra. Létezik egy úgynevezett papabile lista, amin az elsők közül közel azonos eséllyel várományosa néhány püspök a vatikáni trónusnak. A Newsweek 2009-ben, XVI. Benedek pápa egyik otthoni balesete (elesése) után gyorsan összeszedte, kik lehetnek esélyesek követni Joseph Ratzingert a Vatikánban.

A magyar egyház 60 esztendős vezetőjét nem említik kiemelten esélyesnek a pápaságra, a fogadóirodáknak sokkal inkább szívükben van Angelo Scola bíboros, velencei pátriárka, aki egy teherautó-sofőr fia. Erdő a lista összeállításakor – 57 évesen – a legfiatalabb volt a bíborosi testületben, s kiemelték róla, hogy számos testület tanácsadója és „bőven termelő” tudományos szakíró is. Megjegyzi az összegzés azt is, hogy angol nyelvismeretnek nincs igazán a birtokában, ami hátrányára lehet. Azóta viszont eltelt három esztendő, Erdő Péternek pedig a korábbi gigantikus tudásmennyiség mellé még bőven elfér az angol nyelv ismeretsége is.


Lista ide vagy oda, még az is lehet, hogy hiába minden, és nem a listáról találnak pápát a világ bíborosai: éppen ez történt II. János Pál esetében is, akit viszont éppen legközvetlenebb munkatársa, Ratzinger bíboros követett, nem borítva a papírformát.


Dorogi bányából a prímási palotába


Honnan indult Erdő Péter, Erdő Sándor és Kiss Mária hat közül első gyermeke? A budapesti piaristáknál tett érettségi után azonnal jelentkezett az esztergomi papnöveldébe, ahonnan előbb a budapesti központi szemináriumba, majd a Római Katolikus Hittudományi Akadémiára irányították. Pappá 1975-ben szentelték, és még mindig csak 24 éves volt teológiai doktori címe megszerzésekor. Szentelése után Dorogon, a bányavárosban lett káplán, de kisvártatva Rómába került, hogy az egyház működésének alapját adó kánonjogból ledoktoráljon (1980). 1983-as habilitálása után az USA-ban (Berkeley, Kalifornia) volt kutató-ösztöndíjas, majd tanított a római Gergely Egyetemen, akadémiai disszertációját pedig 2003-ban tette az MTA asztalára. Szívéhez legközelebb mindig az egyházjog történetének kutatása állt, ennek megfelelően tartotta akadémiai székfoglalóját A kánonjogi esetmegoldás módszere a kései középkorban címmel.

Erdő 1988 óta a Pázmány Hittudományi Karának jogelődjén (PPHA), majd a HTK-n is tanított, ezen intézményen dékánként és rektorként is szolgált az ezredforduló környékén. Püspökké 2000-ben szentelte Rómában II. János Pál pápa, Paskai László magyar katolikus egyházfő 2002 év végi nyugdíjkérelmét követően, 2003 januárjában hivatalba lépett a Magyar Katolikus Egyház vezetőjeként. (Két évvel később az európai püspökök őt választották maguk közül a püspökkari tanácsok vezetőjének.) A jelenlegi magyar bíboros 11 esztendeje tagja az Európai Tudományos és Művészeti Akadémiának is, és fontos szerepet játszott a vatikáni vegyes bizottságban, illetve a Szentszék szakértőjeként kulcsszereplője volt a vatikáni szerződés tető alá kerülésének. Erdő Péter az Apostoli Szentszék hat központi hatóságának is tagja köztük: a legfelső bíróság feladatát ellátó Apostoli Szignatúrának, az alkotmánybírósági funkciókat betöltő Pápai Törvénymagyarázó Tanácsnak és a Kultúra Pápai Tanácsának, illetve a Szentszéki Államtitkárság államközi kapcsolatok részlege bíborosi és püspöki tanácsának). Párizstól Kolozsvárig, Lublintól Münchenig számos egyetem díszdoktora, itthon pedig a köztársasági érdemrend tiszti keresztjének tulajdonosa (1998), illetve a pálos és a piarista rend úgynevezett „konfrátere”.


Úgy tudjuk, a bíboros néhány esztendeje komolyabb szemműtéten is átesett, de rövidlátóként türelemmel és szívesen viseli 2-es, 3-as szemüvegét. Mint korábban megírtuk, az emberként igen közvetlen és kommunikatív Erdő Péter egy római beszélgetés során ismerte meg a Brazíliából indult misszionáriusi közösséget, a Shalomot, és személyesen ő tette lehetővé, hogy Magyarországon is elkezdhesse tevékenységét az öt brazil fiatal.
Bucsy Levente 

Forrás: Magyar Nemzet Online


Apologéta:
Akkor most nézzünk a dolgok mögé. Érdekes hír jelent meg a mai Magyar Nemzet Online oldalán. A fűzfapoéta Bucsy Levente azt próbálja meg körbejárni, hogy kik lehetnek Razinger pápánk esetleges utódja. Lehetséges, hogy ő bővebb információk birtokában van, mint a blogíró, de azt - mi katolikusok - tudjuk, hogy "Ment meg Uram minket - nemcsak az örök haláltól, hanem attól is -, hogy Erdő (Grünwald) Péter, a Nagyváradi rabbi unokája legyen katolikus Anyaszentegyházunk következő szentatyája. Ez nemcsak a magyarságra, hanem a katolikus Egyházra is végzetes lenne.
Az ő megválasztásával csak gyorsulna az Egyház bomlása, megerősödne a szabadkőműves Novus Ordo és az ehhez kapcsolódó - erősen szektás és abúziás - lelkiség.
Bíboros úr nem hazudtolja meg önmaga származását - Shalom misszionárius közösség - és lehet hogy eljutunk oda, hogy a "Dicsértesség a Jézus Krsiztus" katolikus köszönési forma helyett Shalommal kell majd köszönnünk egymásnak. Édes Istenem, miért hagyod hogy idáig süllyedjünk, hogy utolsó három bíborosunk az esztergomi érseki székben, mind Shalom származású volt/van.
Posztolta: Apologéta 


HáttérhatalomPár részletben kapcsolódik az RTL-es dokumentumfilmhez. Tanulságos és elgondolkodtató adatokat tartalmaz!
Megdöbbentő dolgokat fognak olvasni, ám minden egyes állítást leellenőriztünk, és azokat bizonyítékokkal támasztjuk alá. Nem az íróasztal mögül szövünk légből kapott elméleteket, nem rágalmazunk senkit és semmit, hanem szívós munkával tárjuk fel azt a pénzügyi, gazdasági, szellemi és metafizikai eszközöket is használó titkos összefonódást, amely több száz éves aknamunka után mára a világ urává tett egy szűk kört. Soha nem volt ennél időszerűbb ez a leleplezés, mert hazánk éppen napjainkban veszíti el a maradék szuverenitását is azzal, hogy a magyar Országgyűlés Európában elsőként ratifikálta az úgynevezett Lisszaboni Szerződést, amely lényegében a már egyszer zátonyra futott új EU-alkotmány, amely az országok függetlenségének teljes eltörlésével létrehozza, pontosabban befejezi a régi szabadkőműves álmot: az Európai Egyesült Államokat!
Hazánk függetlenségének elveszítését úgy szavazta meg Európában elsőként és egyedülállóan szolgai módon a kormányoldal és ellenzék együtt (tisztelet a néhány kivételnek), hogy a képviselők el sem olvashatták a több száz oldalas szerződést, s annak még a magyar fordítása sem állt a rendelkezésükre. A politikai „elitünk” ennél mélyebbre már nem süllyedhet. A fősodrú média pedig hallgat. Tényfeltáró sorozatunk mostani részében azt bizonyítjuk be, hogy mindez nem véletlen, hiszen a gondolkodásunkat, a szellemi és politikai életet, a gazdaságot és a médiát ugyanazok a körök irányítják.

Ők határozzák meg a gondolkodásunkat, a közéletet...

Előző számunkban bemutattuk a szabadkőművességet és a hozzá kapcsolódó egyéb titkos társaságokat, amelyek több száz éve végzik felforgató tevékenységüket a régi rend ellen. A Magyarországi Szimbolikus Nagypáholy formálisan 1989. december 27-én alakult újjá az Intercontinental (ma Marriott) szállóban, több száz külföldi szabadkőműves páholy képviselőinek a jelenlétében. Ennek előzményeként 1989 nyarán Budán, a Zichy-kastélyban alakult meg hivatalosan (ekkor még egyesületi formában) a magyar szabadkőművesség. Szabadkőműves szempontból egyébként nem is lehet megszüntetni a páholyok működését, csupán ideiglenesen felfüggeszteni. Ez így történt Magyarországon is, ahol a kommunista rendszer alatt nem formálisan, de tovább működött a szabadkőművesség, amelyet – többek között – Párizsból irányítottak. Az úgynevezett rendszerváltozást követően ismét nem kellett titkolózniuk: a János-rendi Szimbolikus Nagypáholy keretében előbb négy, majd öt páholy létesült a fővárosban, egy pedig Szegeden. Ezzel párhuzamosan újjáalakult a Magyarországi Nagyoriens is.
E kettősség korábban is létezett: az angolszász orientációjú, a Világegyetem Nagy Építőmesterében hívő János-rend és a francia, vagy latin orientációjú, teljesen ateista, materialista Nagyoriens párhuzamosan kezdte honi működését, hogy azután 1886-ban egyesüljenek a Magyarországi Szimbolikus Nagypáholy keretében. A kétségtelenül sokkal rombolóbb és veszélyesebb ún. francia irányzat és az angolszász orientációjú János-rendiek között nincs mindig teljes egyetértés. Ezért nem tudták például még visszaszerezni a korábban államosított szabadkőműves székházat, amely Budapesten, a Podmaniczky utca 43. szám alatt található.
A páholyházat a kommün alatt konfiskálták, majd 1919 után a MOVE sajátította ki magának, s mivel a Horthy-korszak alatt betiltották a szabadkőművességet, nem is tudták visszaszerezni azt. Végül 1950-ben ismét államosították az épületet, majd a Belügyminisztérium (BM) kezelésébe került. A Magyarországi Szimbolikus Nagypáholy a betiltott előd minden tekintetben legitim jogutódjának tartja magát, így vélekedése szerint indokolt lenne, ha visszakapná a páholyházat. Az épület körül azonban korántsem tiszták a viszonyok: a tulajdonosi láncban a BM után előbb a Postabank következett, amely később eladta az épületet egy izraeli befektetőnek, ám a Szimbolikus Nagypáholy nem akarja a saját tulajdonának tekintett páholyházat pénzért visszavásárolni - közben egyre romlik az épület állaga.
A jogi ellenérvek (melyek szerint a Magyarországi Szimbolikus Nagypáholy nem egyedüli jogutódja korábban feloszlatott elődjének) esetleg kivédhetők lettek volna, ha a két (az angolszász és a francia orientációjú) nagypáholy közös jogutódként jelentkezik az épületért, de az együttműködés végül nem jött létre. Így maradt az belső civakodás, ráadásul az izraeli befektető sem éppen jó ellenfele a szabadkőműveseknek, ezért egyelőre parkolópályán van az ügy. A XIX. századtól datálható kettészakadásra visszavezethető belviszálynak más látható jelei is vannak.
Márton László, a párizsi Martinovics-páholy vezetője, akiről már a múltkori számunkban is írtunk, 2006 nyarán egészen példátlan módon a nyilvánosság előtt esett neki szabadkőműves testvérének, Jászberényi Józsefnek, mert az A magyarországi szabadkőművesség története című könyvében fel merte lebbenteni a fátylat a szabadkőművesség néhány titkáról. Az ún. francia orientációjú szabadkőműves vezető, Márton László azt vetette az angolszász orientációjú szabadkőműves, Jászberényi József szemére, hogy – mint nyilvános vitairatában írja – „eddig a szabadkőművesekkel kapcsolatos rossz ízű, rágalmakat terjesztő mítoszok kiötlése és terjesztése kizárólag a mozgalom ellenfeleinek privilégiuma volt.
Úgy látszik, ma már ott tartunk, hogy némelyek a közösségen belül is szükségesnek tartják az efféle mítoszok gyártását.” Nahát, nahát, ezek szerint néhány beavatott oda jutott, hogy kiteregeti a szabadkőművesség valódi céljait, amelyeket nekünk kívülállóknak csak szívós nyomozómunkával sikerül felderítenünk? Nem véletlen, hogy ez nem tetszik annak a Márton Lászlónak, aki az ún. francia-latin irányzathoz tartozva a leginkább romboló, nemzetellenes csoportot képviseli. A közgondolkodást ugyanis kizárólag ők határozhatják meg.
Az egyik szabadkőműves hátterű szervezet, a Márton László által vezetett Bibó István Közéleti Társaság névsorát végigolvasva képet kaphatunk arról, hogy miért futtatja a médiamonopólium a következő személyeket. Nem véletlen, hogy a szabadkőműves Bibó István nevét viselő közéleti társaság létrehozását a többek között a Fidesz alapítóit Oxfordban kiképző Soros Alapítvány és a Friedrich Naumann Alapítvány, valamint az MSZP-s Baja Ferenc által gründolt Táncsics Mihány Alapítvány támogatta, amely a napokban Gyurcsány Ferenc melletti szimpátiatüntetést jelentett be, majd a „túlzott érdeklődésre” (sic!) hivatkozva lefújta az akciót. Nos, vizsgáljuk meg a szabadkőművesek által létrehozott szervezet alapítóinak névsorát:
Aszalós János, Bartha Ferenc, Ifj. Bibó István, Boór János (München), Boros István,
Borbándi Gyula (München), Cs. Gyimesi Éva (Kolozsvár), Csepeli György, Dessewffy Tibor, Farkasházy Tivadar, Fejtő Ferenc (Párizs), Földes Anna, Furmann Imre, Gombár Csaba, Gölöncsér József, Göncz Árpád, Görgey Gábor, Hankiss Elemér, Hegedűs B. András, Heller Ágnes, Horányi Özséb, Kántor Lajos (Kolozsvár), Kende Péter, Kenessei István, Kéri László, Kukorelli István, Lengyel László, Litván György, Magyar György, Medgyessy Péter, Márton László, Messmann István, Mihályi Gábor, Molnár József (München), Pados László, Petőcz András, Petschnig Mária Zita, Pomogáts Béla, Szabó Iván, Torma Kálmán, Tormássy Zsuzsanna, Vásárhelyi Miklós, Veér András, Vermes Géza (Oxford).
Ugye, sok az ismerős név? És azt is tudjuk, hogy nem éppen a nemzeti oldalon helyezkednek el ezek a közéleti személyek, sőt a legvéresebb szájú liberálisok és szocialisták. De nézzük tovább a szabadkőműves társaság (műsor)vezetőit. Ők a következők: a társaság első embere a már cikksorozatunkban bemutatott szabadkőműves páholyvezető Márton László, valamint Kende Péter, Heller Ágnes, Litván György. Megnyitót és köszöntőt Göncz Árpád (SZDSZ) volt köztársasági elnök és Vitányi Iván (MSZP) mondanak. Az előadók között nem kisebb személyeket találunk, mint a szintén véres szájú Ferge Zsuzsa, az SZDSZ-es Fodor Gábor, a gyűlölködő Furmann Imre, a rasszista, cionista zsidó szabadkőműves társaság, a B’nai B’rith által pénzelt Gerő András „történész”, a vadliberális Gönczöl Katalin, a mindent megmagyarázó Hankiss Elemér, Horváth Aladár uszító cigányvezető, Lengyel László, Debreceni József és Kéri László futtatott politológusok. A szabadkőműves páholyvezető által irányított társaság legkedvesebb előadói közé tartoznak az MSZP-SZDSZ kormány tagjai, így többek között Gyurcsány Ferenc, aki a miniszterelnökök hosszú sorában foglalja el a legmélyebb helyet, valamint Bozóki András, aki a magyar történelem kultuszminiszterei között képviseli a legalsó bugyrot.
Apropó Bozóki András! Az anarchista nézeteket valló és hirdető, szélsőségesen liberális-baloldali Bozóki olyan szoros kapcsolatokat ápol a szabadkőművesekkel, hogy – bár a Bibó István Közéleti Társaságban való fölbukkanása is bőven elég bizonyíték szabadkőműves voltára – joggal feltételezhetjük, hogy ő is közéjük tartozik. Mivel írásunk ezen szakaszában azt kívánjuk bizonyítani, hogy a közéletünket, történelemoktatásunkat és szellemi életünket ezen titkos társaságok határozzák meg, álljunk meg egy pillanatra Gyurcsány Ferenc első kultuszminisztere, közeli jóbarátja és főtanácsadójának neve mellett.
A szélsőségesen nemzet és egyházellenes Bozóki annak idején a Fideszben indult, és Orbán Viktorékhoz hasonlóan Soros ösztöndíjjal kezdte és a párt alakulásánál is ott bábáskodott. Ennyit a pártok egy gyökerűségéről. Ő alapította annak idején a Magyar Narancs nevű szélsőségesen liberális hetilapot. A zsidó szabadkőműves szervezet, a B’nai B’rith magyarországi képviseletének támogatásáért lobbizó Hiller István a következőket nyilatkozta, amikor átadta helyét az új kultuszminiszternek, Bozóki Andrásnak, akit – mint jóbarátja -ugyancsak támogatásáról biztosított: "Azt kértük tőle, ne csak a kormány egy szakminisztere legyen, hanem egy szellemiség megjelenítője, szociáldemokraták és szabad demokraták koalíciójának megjelenítője egy progresszív egy haladó modern Magyarország kultúrájának megjelenítője."
Hú, de ismerősek ezek a szavak: progresszív, haladó, modern… Szabadkőműves szavak ezek.
Amennyiben a fenn említettek nem lettek volna elégségesek Gyurcsány Ferenc tanácsadójának és egyik legjobb barátjának szabadkőműves kötődésének bizonyítására, akkor megemlítjük, hogy Bozóki András bensőséges kapcsolatot ápol Pók Attilával, a Magyarországi Szimbolikus Nagypáholy egyik alapítójával. Pók Attila pedig az a személy, aki ahhoz a körhöz tartozik, akik meghatározták a magyarországi lakosság közgondolkodását, elsősorban történelemszemléletét. Nekik köszönhető, hogy napjainkig azt tanulják a gyerekek az iskolában, hogy a magyarok a honfoglalás előtt lényegében ősközösségi szinten éltek, halásztak, vadásztak, bogyókat gyűjtögettek. Aztán egyszer csak hirtelen Európa legerősebb birodalmát, királyságát hozták létre. Ezen a nyilvánvaló (és az összes többi történelmi hazugságon) ellentmondáson mindenestre könnyen átugrik ez a társaság. Ők alkotják a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) vezetését, az ő jóváhagyásuk nélkül még egy tankönyv sem jelenhet meg.
A szabadkőműves Pók Attila az MTA Történettudományi Intézetének igazgatóhelyettese, míg az igazgatói székben barátja és „testvére”, Glatz Ferenc ül, akit néhány éve az MSZP szeretett volna a köztársasági elnöki székbe ültetni. Emlékezhetünk az általa szerkesztett A magyarok krónikája című lexikonra, amely tele van történelemhamisítással, a magyarok „gaztetteivel” és a zsidóság túlmisztifikálásával. Ezért tanuljuk mindannyian azt már az iskolapadban, aztán a könyveken, a médián, a filmeken keresztül, hogy a szabadkőműves felvilágosodás kora előtt „sötét középkor” volt. Ők ültették be a fülünkbe azt is, hogy a felvilágosodás előtt „buta módon” azt hitték az emberek, hogy a Föld lapos, holott akkor szférákról beszéltek, s úgy gondolták, hogy a világ egymásra boruló gömbökből, szférákból áll. Ezt a „középkori butaságot” egyébként semmi és senki nem tudta megcáfolni mind a mai napig. A szabadkőművesek azonban folyamatosan hamisítják a történelmet, hogy még véletlenül se kívánjuk az ősi rendet. A világtörténelmet ugyanúgy átírták, mint népünk, nemzetünk múltját. Virtuális valóságban élünk.

Ők irányítják a gazdaságot is
Tényekkel bizonyítjuk be, hogy jelenleg a világot egy szűk réteg irányítja, amely nem csupán a politikai rendszereinket, kormányainkat határozza meg, de befolyással bír a gondolkodásunkra, kezében tartva a történelemoktatást, a művészeteket, a divatot, de még az étkezésünket és a szokásainkat is. Alig lehet kivonni magunkat a hatásuk alól. Demokráciát hirdetnek, miközben a jelenlegi demokrácia valójában a pénzhatalom diktatúráját jelenti. A világ különböző országaiban bejegyzett rengeteg cégnév mögé bújva, tulajdonképpen ugyanaz a szűk érdekkör és ugyanazok a személyek irányítják a világ politikai-gazdasági életét. Hogyan, miként és kik ezek a személyek, érdekkörök? Erre adunk most választ.
A világ vezető 2000 cégét megvizsgálva rádöbbenhetünk, hogy az igazgatótanácsi tagok között rengeteg az átfedés, és szinte valamennyi multinacionális vállalat között találunk kapcsolódási pontokat, ha a cégvezetők névsorát alaposan átböngésszük (lásd táblázatunkat, ábránkat). Napokig vizsgáltam több száz cég igazgatóságának névsorait, s határozottan kijelenthetem, hogy a világ néhány ezer legerősebb multinacionális, nagyrészt amerikai székhelyű cégét (főleg bankok, befektetői alapok, olajcégek stb.) gyakorlatilag ugyanaz a kör irányítja, ezek a mamutcégek pedig a világ gazdasági életének több mint a felét tartják a kezükben. Állításom részletes bizonyítására egy lap terjedelmi okokból nem megfelelő, ám a leírtakról bárki meggyőződhet, állításaimat leellenőrizheti a következő internetes oldalon: http://www.theyrule.net/2004/tr2.php. Itt a vezető amerikai világcégek igazgatósági tanácsainak névsorait böngészheti bárki, és Ön is megtalálhatja a kapcsolódási pontokat. Az oldalt egyébként rendszeresen átköltöztetik egy másik szerverre, mert a hatalom nem szereti, ha leleplezik, ezért időnként eltávolítják a világhálóról.
Arról, hogy kik alkotják azt a szűk kört, amely az igazgatótanácsok mögött állnak, s hogy miként működik ez az elképzelhetetlen vagyon fölött rendelkező globális pénzügyi-gazdasági hatalom, a téma egyik legnevesebb szakértőjét, lapunk főmunkatársát, dr. Drábik Jánost kérdeztük:
 • A több évszázadot átívelő és méreteiben globális és az egész világot átfogó, nagy stratégiai célokat követő, tehát világméretű összeesküvés – ami szintén létezik -, annak az alanyai többen vannak és olyanok, ahol az egyik ember a másik generációnak adja tovább a stafétabotot. Mindig meg kell nézni, hogy melyek azok a struktúrák, amelyek rejtve vannak, és sok ilyen struktúra van. A mai világban is több olyan struktúra működik, amely történelmet átívelő. Ha csak egy ilyen célt választok ki, ilyen a világállam megteremtése, az egy központból irányított világrendszer létrehozása, vagy az új világrend létrehozása. Ezt például, felvállalták a szabadkőművesek és a szabadkőműves különböző irányzatoknak a struktúrái, amelyekben mindig egyik nemzedék a másiknak adja a stafétát. Igenis meg vannak azok az alanyok, amelyek viszik tovább évszázadokon átívelve ezt a stratégiát.
  A szabadkőművességet példaként említettem, mert a szabadkőművesség ugyan ebben a hálózatrendszerben benne van, de ma már nem a legfontosabb szerepet tölti be. Sokkal fontosabb szerepet töltenek be a különböző pénzügyi struktúrák, a pénzügyi struktúrákat kiszolgáló, olyan privát társulások, különböző szervezetek, nevezetesen a New York-i Külkapcsolatok Tanácsa, és ennek a megfelelő intézménye Londonban, a Royal Institute of National Health, mert ez lényegében egy intézmény, csak az Atlanti-óceán miatt válik ketté, de ez már világhálózatot működtet. Budapesten is megvannak ennek az elágazásai, megnevezek egy ilyen elágazást a Hungarian Atlantic Council (Magyar Atlanti Tanács), amelyben például az összes politikai párt felső vezetői benne vannak, és békésen el vannak egymással.
A Magyar Atlanti Tanács. Pontosan mi ez, hiszen ennek Orbán Viktortól kezdve, az MSZP-s politikusokon át, Baló György újságíró is a tagja?

- A Magyar Atlanti Tanács ennek a központi pénzhatalomnak az elágazásai közé tartozik. Először is tudni kell, hogy ennek a pénzhatalomnak a magját egy dúsgazdag bankár dinasztiából álló csoport képzi. Azért van nagy hatalma ennek a bankár dinasztiából álló csoportnak, mert nem több mint húszezer ember a tagja. Az a vagyon, amivel rendelkeznek, magánvagyon, de nincs szétosztva, hanem különböző családi alapítványokba, holdingokba, egyéb alapítványokban – kb. harmincezer alapítványba -, különböző befektetési alapokba és egyáltalán a nemzetközi pénzpiac különböző szereplőinek a vagyoni állagába, és természetesen az ötszáz multinacionális világcégbe van fektetve. Ennek a csoportnak a nyilvántartott vagyona háromszáz trillió dollár.
Ezt az összeget természetesen nem én találtam ki, hanem matematikus-közgazdász szakértők, különböző országokban működő és különböző módszerekkel számoló szakmai csoportok becsülték meg. Ez egy rendkívül nagy hatalmat jelent, mert itt ugye angol számokról van szó, ami azt jelenti, hogy egy trillió ezermilliárdot jelent. Háromszáz trillió dollár, az egy rettenetesen nagy vagyon.Ez úgy oszlik meg, hogy a Rothschild dinasztia egybe tartott vagyona száztrillió dollár. A második leggazdagabb család, ahol vagyon egyben van tartva, az a Rockefeller dinasztia, az ő vagyonuk tizenegy trillió dollár. Ez csak a törzs vagyon. Ők a tulajdonosai ötszáz világcégnek. Tulajdonképpen a világcégek részvény tulajdonosai,igaz mások is vannak, de a döntő részvény csomag náluk van. Létrehozták a nemzetközi pénzvilágnak a globális részvény vagyonát.
Konkrétan milyen alapítványok, holdingok ezek, mivel foglalkoznak, mert nyilvánvalóan egy Hatvannégy Vármegye Alapítvány az nem ilyen.
- Természetes, hogy nem. Ezek a családi alapítványok nagy vállalatokat, és földbirtokokat, kereskedelmi vállalatokat, transzport (szállítmányozási) vállalatokat működtet. Ők a nagy földbirtokosok Brazíliában, Argentínában, övék a dél-afrikai gyémánt bányák, mit soroljak még, a chilei réz is az övék. Az Egyesült Államoknak a mezőgazdasága, a hadi ipara (rakétaiparostól, a repülőgépgyártáson át, az összes fegyvernemig, tengeralattjárókig, az űrkutatásig) egy szóval minden az ő kezükben van, ők a tulajdonosok. Ezek az alapítványok, holdingok irányítják a pénzvilágot. Nem csak a tőzsdéről van szó, hanem a központi bankokról is. Ugyanis a központi bankoknak az intézménye biztosítja azt, hogy ez a szűk embercsoport a levegőből is korlátlan mennyiségű pénzt tud előállítani, amikor neki arra szüksége van. Mivel ezt a saját maga monopóliumává sikerült tenni, ezért olyan helyzetbe hozta magát, hogy ő mindig rendelkezik kellő tőkével ahhoz, hogy a termelő vagyont felvásárolja. A termelő vagyonnak a felvásárlására ENSZ adatot mondok. 2000-ben tette közzé a Tokióban működő egyik ENSZ Tudományos Intézet, amelynek az egyik fiókintézete Finnországban van. Közzé tették a következő adatot, hogy annyira előrehaladott már ennek a pénz oligarchiának a vagyon koncentrációja és centralizációja, hogy a világ pénz megoszlása 2000-ben így nézett ki: ha a hat és fél milliárd embert tíz főre redukálom, és az összes vagyont száz dollárra, akkor egy emberé kilencvenkilenc dollár, és kilenc emberé az egy dollár.
Ma már még rosszabb a helyzet. Mi következik ebből? Ez a pénzimpérium hatalma, ráadásul ez rejtőzködő.
Ugyanis, ha megkérdezi valaki, hogy hol van, azt mondom, hogy sehol és mindenütt.
Úgy létezik, mintha veszek egy pohár vizet és belerakok egy pohár sót. A kanál só eltűnik, csak a vizet látom, de a só a meghatározó elem abba a pohár vízbe. Vagyis a látható államok rendszerében a pénzügyi struktúrákban van elrejtőzködve ez a pénz impérium. A pénzügyi struktúrákon keresztül ellenőrzi ezeknek az államoknak a monetáris rendszerét, bank rendszerét, és azon keresztül ellenőrzi a termelők gazdaságát. Ezen keresztül ellenőrzi az egész társadalmat, és kezében tartja a megvásárolt politikai vezető réteget. A politikai vezető rétegnek pont a rejtőzködés érdekében el kell játszani a demokrácia színdarabjátékát. Erre azért van szükség, mert a demokrácia, az a kulissza, ami mögé a pénzuralmi rendszernek, amely lényegében diktatórikus rendszer, elrejtőzködhet. A pénz impérium tehát a saját biztonsága érdekében rejtőzködik. Azért minősítettem diktatórikusnak, mert úgy működteti az egész világ pénzügyi rendszerét, és gazdasági rendszerét, mint ahogyan a nagy globális korporáció működik. A korporáció, vagyis a multinacionális nagyvállalat az nem demokratikus elvek alapján működik, mert ott vannak egy részről a tulajdonosok, akkor vannak tulajdonosok érdekeit érvényesítő igazgatók és vannak a menedzserek, akik a tényleges irányítást és a termelést végzik. Na most, ez az egész rendszer szigorúan hierarchikus, keményen diktatórikus alá-fölé rendeltségek vannak, és azon kívül egy dimenziós. Semmi más nem számít, csak az, hogy a tulajdonosok, tehát a legfelső szint profit érdekei érvényesüljenek. Tehát ez egy-egy dimenziós, diktatórikus pénzuralmi rendszer. Ezt így nem lehet világosságra hozni, mert akkor az emberek fellázadnának. Ezért ezt az egész diktatúrát befedik a demokrácia kulisszáival. A demokrácia látszata pedig megköveteli demokratikus formák, például választások tartását. Ezért a teljesen megvásárolt és függő vezető politikai réteget általában igyekeznek A és B csapatra felosztani, és ezekkel lejátsszák a demokratikus választási cirkuszt, azért, hogy az emberek fejében az legyen,hogy a saját érdekük érvényesült. Holott arról van szó, hogy A csapatnak és B csapatnak a vezetőit átvilágítják. Bárkit is választ a lakosság, az tulajdonképpen az ő emberük lesz. Magyarország esetében ez egy szociálliberális változat és egy nemzetire festett, de tartalmilag ugyanaz a program. Na most a lakosságot, hogy kézben lehessen tartani, megszerezték a vélemény hatalom dominanciáját is. Olyan értelemben, hogy egy részt tulajdonosai a tömegtájékoztatási intézményeknek, más részt, olyan embereket képeznek ki, akik az ő kívánalmaik és értékrendjük szerint tálalják az eseményeket. Az embereket is tudják ezáltal irányítani, mert az elektronikus korszakban a tévé és a rádió az meghatározó.
Visszatérve ez a pénz impérium, amely Amerikát is úgy használja, mint az izomzatát, ez véglegesíteni akarja az egy központból irányított hatalmát, kvázi globálisunió létrehozásával. Ez tulajdonképpen már működik, ennek meg van már a fővárosa, amely el van dugva. Úgy hívják, hogy City of London. Egy átlag ember City of London alatt a hétmilliós világvárost gondolja, igen ezt is hívják annak, de ennek van egy kerülete, amely külön állam. Külön állam, külön államfővel, rendőrséggel, itt működnek nem csak Nagy-Britannia, de az egész pénzvilág legfontosabb stratégiai irányító intézményei, amelyhez oda tartozik a Bank of England, szorosan együttműködve az amerikai Federal Systemmel, amelynek a Rothschild család a tulajdonosa. Federal System mintegy ötszáz millió dollárt tesz be ennek a családnak a jövedelmébe, amelyből mindig a mindenkori családfő - mert a családi végrendeletek és a családi megállapodások úgy működnek, mint a pénz impérium alkotmánya -, tehát a mindenkori család uralkodója osztja szét a hozamot, nem a vagyont. A több ezer Rothschild családtag csak jövedelmet kap, és az is pontosan meg van határozva, hogy milyen családtagnak, milyen rokoni foknak mennyi jár. A nőknek mindig kevesebb jár.
A többinél is ez hasonlóan van, ezért nevetséges azt mondani, hogy a világ leggazdagabbja Bill Gates, mert az ő egyéni vagyona ötven-hatvan-hetven millió dollár, de mi ez ahhoz képest, hogy szakértők szerint a Rothschild dinasztia egyben tartott vagyona viszont száz trillió! Egy trillió ezermilliárd. Akkor ki a leggazdagabb a világon? Egy Rothschild családtag egyénileg nem gazdagabb, mint egy Bill Gates, mert neki három-négy milliárdja van, mert ez a száztrilliónak az éves hozamából a ráeső részesedés vagy a Rockefellerek tizenegy trilliójából a rá eső részesedés. Akkor ki a gazdagabb? Az egyéni vagyon érdekében az előbb megjelölt személyek, de tudni kell, hogy ez magán vagyon. A magán vagyon azonban egyéni érdeket szolgál, vagyis az egyéni önző meggazdagodásának a célját szolgálja.

- Mi a helyzet Magyarországon?
 • Ez a pénz impérium működteti a különböző intézményeit, az egész bank rendszernek részben a tulajdonosa, részben az irányítója. Az általa ide küldött rezidensek és az ő bizalmi embereik ülnek a politikai vezetői tisztségekben. Ezért nem számít, hogy Gyurcsánynak milyen a helyzete a pártban, nem számít, amíg a pénz és korporációs oligarchia megbízik benne, addig ő marad a miniszterelnök. Tudomásul kell venni, hogy ott van a hatalom centruma, ahol vagyon van.
  A magyar néptől azzal a trükkel vette el a vagyont e nemzetközi pénz és korporációs oligarchizmus, hogy megszerezték az egész pénzrendszernek, beleértve a Nemzeti Banknak a teljes felügyeletét, amely ma is hivatalosan száz százalékban a magyar állam tulajdonában van, de olyan törvényeket fogadtattak el a magyar állammal, hogy a Magyar Állam a saját tulajdonának semmilyen dolgába nem szólhat bele.
A magyarországi politikai elit eladta hazánk szuverenitását

A jelenlegi magyarországi kormány pedig a világon egyedülállóan undorító módon igyekszik kiszolgálni ezt a globális hatalmat. Gyurcsány Ferencnek sikerült a lisszaboni EU csúcstalálkozón tett szolgai ígéretét megtartania: a népszavazásokon elbukott európai alkotmány helyébe antidemokratikus módon lépő reformszerződést elsőként a magyar parlament ratifikálta – írja a Jobbik a közleményében. És valóban. Erről a következőket olvashatjuk a Nemzetközi információs és politikai kutatók baráti körének nyilatkozatában:
„A Lisszaboni Reformszerződés valójában egyenlő az elutasított EU Alkotmánnyal, mert bár a Reformszerződés nem állapít meg egy közös himnuszt és zászlót a nemzeti himnuszok és zászlók helyett, és nem cseréli fel a nemzeti állampolgárságokat az európaival, a Lisszaboni Reformszerződés az EU Alkotmány minden lényegi elemét tartalmazza. Ezt a Szerződést, ami akár az EU Alkotmány, lényegében létrehozza az Európai Egyesült Államokat, az egyes nemzetek kormányai saját népeik háta mögött írtak alá - a mi hátunk mögött is - anélkül, hogy tudomásunkra hozták volna, hogy mi is a szerződés lényege. Gyurcsány eddigi reformjai is ebből a központi EU reform-forrásból, a lisszaboni reformok elveiből erednek. Ugyanaz az elv, ami ma készül tönkretenni Magyarországot, készül tönkre tenni egész Európát is, miután az feladta függetlenségét a Lisszaboni szerződés értelmében. Ezután Hazánknak - és a többi tagállamnak- sem lesz joga dönteni olyan kérdésekben, mint saját külpolitika, társadalombiztosítás, egészségbiztosítás, energiaárak, költségvetés, adók, stb. A jelenlegi koalíció a lisszaboni szerződés előzetes kísérleteként próbálja keresztülverekedni Hazánkban az embertelen EÜ és TB reformot is. A Lisszaboni szerződésben foglalt demokrácia és emberi jogok biztosítása egyáltalán nem garantált a szerződésben, mivel nem kötelező érvényű. Ez magyarázza meg azt is, hogy az EU miért néz félre a magyarországi emberi jogok eltiprása láttán. Az EU terve általában is az, hogy minden európai nép, amely majd fellázad a rákényszerített "reformok" kizsákmányolása miatt, fegyveres megtorlásban részesül az EU központi diktatúra által.
A Lisszaboni Szerződés ratifikálása többek közt azt is magában foglalja, hogy az EU föderációs elnöke, bárki is legyen majd az, ha majd háborúzni akar, akkor majd a mi fiainkat is besorozzák katonának, például éppen Irakba – áll a Nemzetközi információs és politikai kutatók baráti körének közleményében. A szakemberekből álló társaság még decemberben a parlamenti ellenzék és civil alkotmányjogászaink segítségét, valamint minden civil erő és a Szakszervezetek mozgósítását kérte annak érdekében, hogy az Országgyűlés e tragikus történelmi szerződésnek hitelesítését megakadályozza. Eredménytelenül. Már csak abban bízhatunk, hogy az írek vagy más egészséges nemzet népszavazás útján megvétózza a szerződést az EU-ban.
A média hallgatása mellett a parlamenti pártok (kormányoldal és ellenzék együtt) úgy szavazta meg gusztustalan, szolgai módon a hazánk szuverenitásának elvesztését jelentő Lisszaboni Szerződés ratifikálását, hogy a képviselők még csak nem is olvasták el a több száz oldalas dokumentumot, sőt akkor még magyar nyelvű fordítás sem állt rendelkezésre. De vajon miért hallgatott és hallgat erről a média fő sodra? Miért tűnik úgy már megint, hogy kézi vezérléssel működik a tömegtájékoztatás?
Lerántjuk a leplet a média igazi irányítóiról

Magyarországon, s egyelőre az egész világon, a fő véleményformáló tömegtájékoztatási eszköz a televízió. Szakmai körökben – és főleg a világot irányítóknál - evidenciának számít (e sorok írójának például egy tévészereplés után Pallagi Ferenc, a NAP TV műsorvezetője említette), hogy társadalmi hatású véleményformálást csak olyan médiummal lehet elérni hazánkban, amely legalább 80 ezer emberhez jut el.
Ma már csupán két-három olyan újság van, amelynek a példányszáma időnként meghaladja a százezret, de az interneten és a rádiózásban is alig találunk ilyen szócsöveket, hiszen a piac rendkívül megosztott lett. Amennyiben mégis van, azok kivétel nélkül a világot irányító oligarchiák kezében vannak, ahogy azt rövidesen látni fogjuk. Pontosabban nagy ritkán sikerül a körön kívülieknek áttörni a blokádot. Ilyen volt a Magyar Rádión futó Vasárnapi Újság annak idején, amelyet – volt olyan időszak -, hogy 1 millióan is hallgattak. Ezért kellett szétverni, felszámolni, ahogy az be is következett. Jellemző, hogy a műsor szétverését már a Fidesz-kormány alatt elkezdték, majd a 2002-es MSZP-SZDSZ újbóli hatalomra kerülése óta befejezték. Valamennyi körön kívüli munkatársat eltávolítottak, e sorok írójától egészen Haeffler Andrásig. S ilyen, a blokádot már feszegető médiummá vált napjainkban a Kuruc.info internetes hírportál, ezért őrjöng vele kapcsolatosan Gyurcsány Ferenctől Orosz Józsefig a magyarellenes politikai-közéleti vezető réteg.
A Kurucot azonban lényegesen nehezebb lesz elhallgattatni, mint annak idején a Vasárnapi Újságot, hiszen a portál nem közszolgálati médium, így az államnak semmiféle hatalma nincs felette. Így csak a büntetőjoghoz nyúlhatott a kormány, ám az NBH és a Szervezett Bűnözés Elleni Osztály hiába kért jogsegélyt az USA-tól, mivel ott működik a Kuruc.info szervere, egyelőre az internet még meglévő demokráciája nem ad lehetőséget a hatalomnak a hírportál elhallgattatására.
A nyomtatott sajtót (így lapunkat) a terjesztésen keresztül tudják akadályozni abban, hogy egy bizonyos határon túl növekedjék, az internet azonban egyelőre alig szabályozható, hiszen a valójában diktatúraként működő pénzügyi oligarchia zseniálisan bújik állandóan a fennen hirdetett demokratikus álarc mögé. Ezúttal azonban egyelőre a nemzeti ellenállás leleményesebbnek bizonyult, s a hatalom saját csapdájába esett. Kétségtelen azonban, hogy a Kuruc.info, a Szent Korona Rádió, a Magyar Jelen és az összes többi körön kívüli médium összefogása sem veheti fel a versenyt a televíziók hatásával.
Miközben a nemzeti radikális média – az átfedéseket figyelembe véve - teljes összefogásával sem képes 100-150 ezer főnél több emberre hatni, addig a kereskedelmi televíziók egy adásukkal több millió embert tudnak befolyásolni. Nincs ma ennél nagyobb hatalom. Láthattuk, hogyan mentegetőznek a 2006-os, 2007-es felkelések résztvevőivel szemben véres megtorlást követelő műsorvezetők előtt a tévében az államhatalmi-népképviseleti szervek vezetői, bírák, ügyészek, amiért még nem tudták bebörtönözni, vagy kivégezni az összes nemzeti érzelmű magyart. Vizsgáljuk meg a két vezető tévécsatorna, az RTL Klub és a TV2 tulajdonosi hátterét, de úgy, ahogy még eddig soha senki!
Kezdjük a TV2-vel! A csatornát létrehozó tulajdonos a SBS Broadcasting nevű cég, amely az MSZP-SZDSZ kormány jóvoltából 1997-ben kezdte el sugározni a TV2-t. Bár, az elmúlt tíz év alatt több cég neve is felmerült tulajdonosként, valójában a csatorna mindvégig ugyanannak a néhány embernek a kezében maradt. A tranzakciók csak azért kellettek, hogy a szűk kör még nagyobb befolyásra tegyen szert. A SBS Broadcasting 1999-ben bekebelezte a Central European Enterprise-t, amely egyébként az 1997-es kereskedelmi televíziós pályázaton vesztes Írisz TV tulajdonosa volt, később pedig a TV3 tulajdonosa lett. 2001-ben az SBS 60,18%-ról 81,19%-ra emelte tulajdoni hányadát a TV2-ben. A kisebbségi tulajdonos MTM Kommunikációs Rt. részesedése így 25,45%-ról 16%-ra, a Tele-München Fernseh GmBH&Co részesedése pedig 14,48-ról 2,8%-ra esett vissza. 2007-ben aztán látszólag tulajdonosváltás történt, hiszen a papíron német ProSiebenSat.1 Media AG felvásárolta a TV2-t tulajdonló SBS Broadcasting Group-ot. Valójában azonban ez a „felvásárlás” tulajdonképpen egy egyesülés volt, aminek következtében soha nem látott pán-európai médiabirodalom jött létre, amely továbbra is ugyanazoknak a személyeknek, érdekköröknek a kezében összpontosul. A ProSiebenSat.1 és az SBS Broadcasting ugyanis egyaránt a KKR és Permira, papíron amerikai-brit tőketársaság többségi tulajdonában volt. Sőt, az immáron fél Európára kiterjedő médiamogul 2007 decemberében még szűkebb csoport kezébe került, egészen pontosan az eredeti alapítói kör szinte egyedüliként uralhatja a tömegtájékoztatási birodalmat, miután az elmúlt hónapban a ProSiebenSat.1-ben kisebbségi tulajdonos németországi Axel Springer bejelntette, hogy az amerikai-brit társaságnak eladja 12 százalékos részesedését. A ProSiebenSat.1 – SBS konglomerátum ma már fél Európára kiterjed, összesen 15 országban működtet tévé és rádió csatornákat, összesen hetvenhármat, méghozzá általában a vezető médiumokat. És hogy valójában kik állnak a különböző cégnevek mögött?
Nos, ha a hazai újságokban keresgélünk (amelynek egy része ugyancsak ehhez a cégbirodalomhoz tartozik), annyit találhatunk, hogy a SBS egy skandináv cégcsoport, amelyet 1989-ben alapítottak Dánia fővárosában, Koppenhágában, s kezdetben ebben a térségben – Norvégiában, Svédországban és Dániában – kezdett el terjeszkedni. Arról már nem lehetett olvasni, hogy 1989-90-ben a szovjet-kommunista rendszer összeomlásakor – a helyzet adta lehetőségeket felismerve - megbízatást teljesítve egy amerikai állampolgár érkezett Európába, hogy egy „skandináv” médiacéget (az SBS-t) alapítson, amely az elmúlt 17 esztendő alatt akkora birodalommá növekedett, hogy ma már fél Európa tömegtájékoztatását ellenőrzi. Ez az amerikai állampolgár pedig nem más, mint az 55 éves Harry E. Sloan, aki még véletlenül sem skandináv, hanem egy rendkívül befolyásos zsidó család tagja. A Sloan családnévről csak annyit, hogy James Sloan alapította James Wilsonnal az Orange Rendet, vagy más néven a Narancs Páholyt 1794-ben. Mindketten aktív szabadkőműves vezetők voltak azokban a forradalmi, történelmi időkben.
Harry E. Sloan jelenleg a világ egyik legnagyobb média(és cég-)birodalmának, az amerikai Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) vezetője. Az MGM-t egyébként a huszadik század első évtizedeiben ugyancsak befolyásos zsidók alapították: Marcus Loew (Lőw) és Louis B. Mayer. Sloan nemrégiben Amerikában kijelentette, hogy számára az MGM neve és hagyományai voltak a legfontosabbak, amikor úgy döntött, hogy most éppen a Metro-Goldwyn-Mayer vezetője lesz. Az MGM rendelkezik egyébként a világ legnagyobb filmkönyvtárával, mintegy 4 ezer alkotással. James Bond, a Rózsaszín Párduc és a legismertebb mozifilmek és figurák mind-mind az MGM termékei, az amerikai filmek túlnyomó többsége ebből a gyárból került ki az elmúlt 100 évben. Az MGM mellesleg – többek között - a Los Angeles és Las Vegas-i központokkal működő hotel és kaszinó bizniszben is érdekelt, e téren a magát a cégbe bevásároló, a Forbes Magazin szerint a világ negyvenegyedik (most éppen az 55. helyre visszaesett) leggazdagabb embere, az örmény származású Kirk Kirkerian irányít.
A belterjesség ezen fokát látva, nyilván nem meglepő, hogy a magyarországi TV2-ben vezető álláshoz családi, származási vagy politikai alapon lehet jutni. 2000-ben alakult meg az MTM-SBS résztulajdonában álló Interaktív Televíziós Műsorkészítő Kft, amely a TV2 műsorait gyártja. A cég főtulajdonosai Kereszty Gábor és Sváby András lettek. 2002-ben Kereszty lett a TV2 vezérigazgatója, majd 5 éven át ő vezette a csatornát. Tavaly megint lépett egyet előre a ranglétrán, az TV2-t is birtokló anyacéghez, külföldi kenyéradó gazdáihoz távozott, az új vezérigazgató pedig a kereskedelmi igazgatóként a legsikeresebb részleget irányító Várdy Zoltán lett. Kereszty Gábor gyors karrierjét nyilvánvalóan annak köszönhette, hogy édesapja az a Kereszty András, aki a szocialista pártlapnak, a Népszavának volt a főszerkesztője, s akit az MSZP-SZDSZ kormányra kerülését követően 1994. szeptember 30-án a MÚOSZ elnökének választottak. Az egyébként is pártállami múlttal terhelt újságíró szövetség, a MÚOSZ Kereszty András regnálása alatt odáig süllyedt, hogy „a szocialista miniszterelnök a saját mikrofonállványának használhatta, elnököstől, székházastól, közszolgálati tévéstől – Horn Gyula sajtóértekezletnek nevezett, rendszeres médiaparódiái alkalmából” – írta róla a Magyar Nemzet. Kereszty András éppen akkor volt a MÚOSZ első embere, amikor Horn Gyuláék a médiatörvénnyel zöld utat adtak a sokáig megvárakoztatott kereskedelmi csatornák indulásához. Ezután (1997-ben) átadta a helyét a hasonszőrű Wisinger Istvánnak. A hála nem maradt el, hiszen Kereszty András fia, Gábor lett a TV2 vezetője. Az előmenetelt továbbá nagyban segítette az a tény, hogy Kereszty Gábor és Sváby András mindketten a cionista húrokat pengető Bánó András tanítványaiként kezdték, a hírhedten elfogult egykori Objektív című műsorban, a közszolgálati televízióban. Az már csupán hab a tortán, hogy amikor Sváby távozott, a helyére az az Árpa Attila került az Interaktív kreatív igazgatói székébe, akinek az apukája, Árpa József korábban a TV2 gyártási és műszaki főigazgatója volt.

A háttérhatalom pártjai a szabadkőműves páholyok .


D
R. LÁSZLÓ ANDRÁS

Néhány szó a politikai háttérerők szerepéről


Ha a történelem és politika háttérerőiről kívánunk néhány szót ejteni, akkor tulajdonképpen mondandónkat azzal kell indítanunk, hogy hol is kezdődnek ezen háttérerők. Tulajdonképpen ott kezdődnek és az a legalsó szintjük, amit egyrészt a titkos diplomácia reprezentál, vagyis azok a diplomáciai szervek és diplomáciai folyamatok, műveletek, amelyek a felszíni diplomácia hátterében mennek végbe. Tehát egyik oldalról a titkos diplomácia, a másik oldalról pedig a különböző titkosszolgálatok: a hírszerzési és elhárítási szolgálatoknak az egymás közötti műveletei, részben összefonódva a titkos diplomáciával. Természetesen a titkos diplomáciának is rétegei vannak. A titkos és még titkosabb és annál is titkosabb diplomácia nem egy szinten zajlik, vagyis vannak olyan titkos diplomáciai rétegek, amelyek nem tudnak még titkosabb műveletekről. Vannak olyan elhárítási és hírszerzési szintek, amelyek nem tudnak hírszerzési és elhárítási szintekről. Ezek odáig mennek, hogy titkosszolgálatok titkosszolgálatokat informálnak olyan dolgokról, amik miatt ha az informátort elfogják, akkor kivégzik. Ezeknek azonban a legtitkosabb variánsai is a háttérerőknek még a legkevésbé háttérjellegű megnyilvánulásai.
Ezek mögött állnak különböző titkos társaságok, amelyeket nevezzünk inkább exkluzív társaságoknak, hiszen olyan titkos és exkluzív társaságok hálózata, mint például a szabadkőművesség, a leghatározottabban állítja magáról, hogy nem titkos társaság; exkluzív, de nem titkos társaság, politikával nem foglalkozik és tulajdonképpen ártatlan humanitárius szervezet. (De ez tudjuk, hogy viccnek is rossz.) A szabadkőművesség tehát exkluzív és titkos társaság, mert, ami kifelé exkluzív, az ebben az esetben befelé titkos. Ez annál is inkább így van, mert egy szabadkőműves nem vallhatja be egy más valakiről, hogy szabadkőműves. Tehát nem szabad feltárni, hogy ki szabadkőműves. A szabadkőművesség alá különböző szervek, részben fedőszervek, részben pedig megnyilvánulási szervek tartoznak, különböző klubok, mint a Nemzetközi Pen Club, a nemzetközi Rotary Club hálózat, a nemzetközi Good Templar hálózat. Ezek mind szabadkőműves manifesztációk, részben fedőszervek, részben manifesztációs szervek. A prominens tagjai ezeknek a kluboknak mindig szabadkőművesek. A szabadkőműves szervezeteket latomális szervezeteknek nevezzük, a “latomos” görög szóból, amely kőművest jelent, és a szabadkőművességre lefoglalt szaknév.
Vannak ún. paralatomális szervezetek, szabadkőművesség melletti szervezetek, amelyek lényegileg a szabadkőművességhez tartoznak. Az elsők között kell megemlíteni az Illuminátus Rendet, mely kivételesen sötét variánsa ezen irányzatoknak. Annyira sötét variánsa, hogy a szabadkőművesség legsötétebb irányzatait az Illuminátus Rend közvetlenül befolyásolta és befolyásolja.
Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a szabadkőműves irányzatok között jelentős különbségek és ellentétek is vannak, a nagy és alapvető ügyek esetében azonban mindig konszenzus és kollaboráció jön létre közöttük.
Tudunk néhány olyan páholyról, amelyek tényleg apolitikusak. Például Franciaországban van egy “Grande Triade” nevű páholy, amely a “Tradition” nevet is viseli, „guénoniánus” beállítottságú, és kivonja magát a szabadkőművesség általános menetéből. De alapjában véve azt kell mondani, hogy a szabadkőművesség egésze, még a legkevésbé sötét irányzatok is, – például a skandináv irányzatok – nagy és alapvető ügyek esetében együttműködnek a legsötétebb irányzatokkal.
A szorosan vett szabadkőművesség legsötétebb irányzata egyébként az ún. “Grand Orient”, amely a Franciaországban meghonosodott szabadkőművességek közül a legveszedelmesebb. Ez volt az az irányzat, amely az 1789-et megelőző időkben már szinte teljes egészében ateista alapra helyezkedett. Ennek volt a nagymestere a teljesen démoni egyéniségű chartres-i, később orléans-i herceg, akit Philippe Égalité-nek, „Egyenlőség Fülöp”-nek neveztek, aki a Bourbon-Orléans-háznak volt a feje, és aki XVI. Lajos halálára szavazott. A fia volt Lajos Fülöp, a polgárkirály, aki X. Károlyt, az utolsó nagy francia királyt váltotta fel a trónon. Az 1848-as forradalom még az annyira erélytelen Lajos Fülöpöt is elűzte a trónról, a szabadkőművességnek még ő is sok volt. Egyébként tudjuk, hogy még két legitim francia király volt, XIX. Lajos és V. Henrik, akik azonban nem tudták a trónt elnyerni. XIX. Lajos X. Károly fia, V. Henrik X. Károly unokája volt.
A szabadkőművesség önmagát 1717-ben manifesztálta, akkor hirdette meg tulajdonképpen világuralmi céljait. Érdekes a kétszáz éves ismétlődés: 1517 – protestáns reformáció, 1717 – a szabadkőművesség önmegnyilvánítása és 1917 – a két orosz forradalom. Ugyanazok az erők produkálták egyébként mind az 1517-es, 1717-es és az 1917-es eseményeket is, de amit 1717-ben tervbe vettek és kinyilatkoztattak, azt egy világnappal 1717 után – egy világnap 72 év –, tehát 1789-ben kezdték megvalósítani. Ennek voltak előzményei, hiszen már az angol forradalomban is szerepet játszottak, de a francia forradalom teljes mértékben egy szabadkőművesség által kirobbantott forradalom volt. Nagyon lényeges mozzanat, hogy amikor a rémuralom a csúcspontjára jutott, akkor betiltották a szabadkőművességet.
1917-ben a szovjet forradalom kirobbantásában is eminens szerepet játszott a szabadkőművesség. A fiatal szovjet állam, amikor betevő falatja nem volt még a kormánynak sem, akkor komoly anyagi támogatást nyújtott a “Grand Orient”-nak. Az oroszországi szabadkőművességet azonban egy idő múlva betiltották.
Az 1918-as forradalmat Magyarországon, majd az 1919-es bolsevista hatalomátvételt teljes mértékben a szabadkőművesség irányította. Magyarországon a Galilei-kör a szabadkőművesség irányítása alatt álló szabadkőműves produktum volt, a szabadkőművesség általános vonalainál is sötétebb arculatú, ugyanis itt működött a Martinovics-páholy. Ennek a páholynak a főmestere Jászi (Jakubovics) Oszkár volt, és tagjai között volt található például Ady Endre, valamint a prominens szabadkőműves Varga (Weissfeld) Jenő, aki 1945 után a titkos pártvezetésben vett részt; ő volt Gerő (Singer) Ernő felettese. Varga (Weissfeld) Jenő a Szovjetunió gazdasági életének irányításában is eminens szerepet játszott, ezért majdnem mindig a Szovjetunióban tartózkodott. Az ő alárendeltje volt Gerő (Singer) Ernő, Singeré Rákosi (Rosenfeld) Mátyás, Rákosié (Farkas) Mihály, korábban Mihail Wolf, eredetileg Lőwy Hermann, Farkasé Révai (Léderer) József. Alattuk helyezkedtek el olyanok, mint Péter Gábor, eredeti nevén Eisenberger Benő, vagy Vas (Weinberger) Zoltán.
Amikor 1948 után Magyarországon betiltották a szabadkőművességet, Hatvany Bertalan báró a Martinovics-páholyt áttelepítette Párizsba, ahol napjainkig működik. Tehát amikor Magyarországon a szabadkőművesség nyíltan nem működhetett, akkor ez egy koordinátor-páholyként működött Párizsban. Egyébként ő az a Hatvany Bertalan báró, aki József Attila különböző helyekre beküldött önéletrajzában szerepel, mint akinél József Attila két hétig vendégeskedett. Ez nem volt túlságosan erős ajánlólevél, miután Hatvany Bertalan báró volt Európa leghírhedtebb homoszexuálisa. Hatvany Bertalan bárónak, mint orientalistának egyébként jelentős érdemei voltak. Nagyon képzett orientalista volt, és van egy elég hasznavehető Tao Te Ching fordítása is.
A szabadkőművesség filiáléi és a szabadkőművesség melletti szervezetek, elsősorban az Illuminátus Rend, a világ életére nem csupán befolyást gyakorol, hanem abban uralmi helyzetet foglal el. A szabadkőművességek és az illuminátusok felett három páholyszisztéma áll. A legalsó szint látszólag nyilvános, tulajdonképpen exkluzív, lényegileg titkos. Ezek olyan páholyok, amelyeknek csak zsidó tagjai lehetnek, rasszbelileg és vallásilag is. Ez a “B’nai B’rith”, ami annyit jelent, hogy a Szövetség Fiai. A “B'nai B'rith” minden jelentős tagja egyszersmind 33. fokú szabadkőműves. E fölött áll a “B'nai Mose”, Mózes Fiai, és a “B’nai Sion”, Sion Fiai. Ezt a közönséges cionista szervezetektől meg kell különböztetni, noha kapcsolat áll fenn közöttük. Erről a kettőről csak annyit lehet tudni, hogy vannak. Tehát “B’nai Sion”, alatta “B’nai Mose”, alatta “B'nai B'rith”, alatta szabadkőművesség és illuminátizmus, és egészen töredékes erőktől eltekintve a világ körülbelül minden politikai ereje. A szabadkőművesség egykori, legnagyobb ellenfele a Római Katolikus Egyház és a Római Apostoli Szentszék átkot mondott a szabadkőművességre, és a szabadkőművességgel minden kapcsolat kiközösítést vont maga után. Ezen rendelkezések már nincsenek életben tartva, de még teljesen megszüntetve sincsenek; ennek ellenére a Bíborosi Kollégiumban, a kuriális bíborosok között számos szabadkőműves van. Az egyház hatékony titkosszolgálatát ellátó Jezsuita Rend 1945 óta tele van zsidókkal és az élvonalában titkos szabadkőműves zsidókkal. A Jezsuita Rend teljesen ezeknek az erőknek a kezében van; most is hatékony, ám hatékonyságát ezen erők érdekében fejti ki. Ezen említett rétegek és a “B'nai Sion” fölött áll állítólag a háromszázak tanácsa, a hetvenkettők tanácsa, a harmincak, a tizenkettők, a hetek, az ötök, és a hármak tanácsa, és az egésznek a csúcsán egy valaki, akit úgy neveznek, hogy a Zsidók Hercege. Jelképesen, hasonlóképpen, mint az assassinoknak Alamud várában rejtőző feje, a Hegység Véne nevet is viseli. A Zsidók Hercege, vagy a Hegység Véne. A szabadkőművesség célja a három lépcsőben megvalósított Izrael: Izrael az ismert keretek között, nagy Izrael az Eufrátesztől a Nílusig, és teljes Izrael, ami a Földgömb. Ezt egy egész Földre kiterjedő zsidó-világköztársaság, majd egy zsidó világmonarchia révén kívánják elérni. Mi az, ami e törekvésekben abszolúte elfogadhatatlan? Nem pusztán az a lényeg, hogy egy minden más etnosztól különböző etnosz akarja átvenni a világuralmat, hanem az, hogy ezt merőben antitradicionális és antispirituális közbülső célok megvalósítása révén minden tradicionális struktúrát lerombolva és felforgatva kívánja elérni. A kommunizmusok, a liberalizmusok, az anarchizmusok és minden egyéb modern formáció ennek a szolgálatába van állítva, hogy különböző etapokban, különböző módszerek bevetésén keresztül ezt a célt mozdítsák elő. Gondoljuk meg, hogy talán ez a cél pozitív; de milyen törekvés az, ami világkommunizmuson és világliberalizmuson keresztül akar működni? Mi az, ami minden struktúrának a legalpáribb lerombolása révén kíván hatalomra jutni?
A háttérerőket azonban ennyivel még korántsem merítettük ki, ugyanis a világ manipulátorai, élükön a Zsidók Hercegével, maguk is manipuláltak. Ezt nagyon lényeges tudatosítani. Azt hiszik, hogy mindent a kezükben tartanak, és ez bizonyos értelemben igaz is, de nem teljesen. Itt két óriási tévedés lehet: az egyik, amelyik alábecsüli ezt az erőt, a másik, amelyik végletesen túlbecsüli, elősegítve ezzel ezeknek a szándékait. Kétségtelen, hogy hatalmas erő van a kezükben, de nem minden. Kétségtelen, hogy a világ manipulátorai, de őket is manipulálják; manipulált manipulátorok. Ahonnan a manipuláció kiindul, az már kezdi elhagyni az emberi létformát. Nyilvánvalóan vannak még közbülső emberi ágensek, hiszen a manipuláció emberi manifesztációi nem kizárólag zsidó szabadkőműves manifesztációk még a legsötétebb vonalon sem. Vannak olyan szervezetek, amelyek ugyan tartanak bizonyos kapcsolatot a szabadkőműves illuminátus vonallal, de lényeges kimondani, hogy nincsenek ezzel alárendelt viszonyban. Ilyenek például egyes sötét, indiai irányzatok: Transzcendentális Meditáció, Krisna-tudat Mozgalom, amelyek mérhetetlenül sötét munkát fejtenek ki, ugyanis többet tudnak, mint a zsidók; be tudnak avatkozni a halál utáni szférákba. Ezen irányítók veszedelmességét korántsem szabad aláértékelni. A legsötétebb helyen lévő emberi ágensek legalább két irányba elágaznak; mivel a zsidó szabadkőműves vonalnak nincs minden sötét irányzat alárendelve, ezért kell, hogy legyenek még olyan emberi ágensek, amelyek mindezeket manipulálják, de mögöttük már nem emberi ágensek vannak, tehát ezek az emberek végül is démoni irányítás alatt állnak. Ezek a felbomlás, a felbomlasztás ellenistenségei vagy másképp megfogalmazva sátáni hatalmak. Ezek a démonok a sátáni hatalmak seregeit alkotják. A Sátán, az Ördög különböző lehetséges elnevezések; ahogy az általunk kevéssé tisztelt Luther is mondta: „Gottes Teufel”, Isten Ördöge. Tehát az Ördög Istené, és Istennek alá van rendelve. Voltaképpen Isten maga, mikor önmagát distanciálja önmagától, és önmaga ellenébe fordítja önmagát. A sátán Istennek, az Isten-foknak nem tud ártani, ám az embernek igen. A kreátorrá lett embernek nem tud ártani, de a kreatúra szintjén lévő és önmagát esetleg kreátorrá transzmutálni akaró embernek viszont annál nagyobb mértékben. Lényeges, hogy nincsen sötét erő, amely a legmagasabb isteni létrendet kikezdhetné, de az úton haladó embert, a Homo Viatort kikezdheti. A teljesen sötétségbe merült ember most ebből a szempontból kevéssé érdekes. A centrális cél közvetlen közelében lévő ember már nem érinthető meg. Az úton haladó, felülről vezérelten és alulról felfelé haladó embernek azonban lehet ártani, és ő az, aki igazán számít. A Homo Comprehensivus nem kezdhető ki, és a Homo Damnatus már elveszett, de éppen a Homo Viator az, aki ebből a szempontból leginkább ki van téve ezen erőknek, holott ő méltó lenne arra, hogy ne legyen kitéve teljesen. Az Isten-fokot a Sátán sem kezdheti ki, a sötét erők még kevésbé, de az úton haladó emberi személyiség, olyan személyiség, akiben a személyfelettiség jelenléte villanásszerűen megjelenik, de még nincs igazán jelen. Ha igazán jelen lenne, akkor már védekezni tudna bensőleg és autonóm módon, de ezt még nem tudja. Tulajdonképpen ezen emberek érdekében nyilatkozik meg minden tanítás, minden óvó és védő kijelentés. Maga a Buddha azt mondta, hogy azokhoz szólok, akiknek a szemét már csak kevés por fedi’. Nem azokhoz, akiknek a szeme be van temetve homokkal, porral, és nem azokhoz, akiknek a szemét nem fedi már semmi, hanem azokhoz, akiknek a szemét kevés por fedi. Ezekhez szól a világ minden tanítása.
Az igazán veszedelmes háttérerők tevékenysége racionális emberi fogalmakkal nem is jellemezhető. Ezeknek az erőknek a lényszerű képviselői már megragadhatatlanok, csak annyit tudunk róluk, hogy vannak. Vajon helyes-e az az álláspont, amelyik egy szélsőséges konspiracionizmust feltételez? Ilyen értelemben maga is egy konspiracionizmus követője, ám egyáltalán nem azért, mert a konspiracionizmust helyeselné, hanem mert konstatálja, hogy az involucionizmus álláspontja a helyes álláspont, tehát az involucionizmus hívének vallja magát; ebben az esetben is konstatálunk egy konspirációt, vagyis egy világ-összeesküvést. A világ-összeesküvésnek körülbelül mindenki ki van téve. Ugyan vannak, akik ebből nem fognak fel semmit, és vannak, akik 'kinőnek' ebből, de tulajdonképpen mindenki ki van ennek téve; azok is, akik az összeesküvést irányítják, mert az összeesküvés irányítói még mindig nem az igazi irányítók, és még az igazi irányítók is irányítva vannak. Voltaképpen önmagam vagyok az irányító, de amíg ezt nem tudom, addig messzemenőleg nem én vagyok az irányító. Guénon említi a sötét erők legmagasabb fokozatain álló embereket, akiket a Sátán Szentjeinek nevez a szúfi tradíció. Ez egy nagyon magas fokozat. Nem olyan magas fokozat, mint Isten igazi Szentjei, de egy nagyon magas és nagyon nagy hatalmat birtokló fokozat. Ki lehet-e teljesen küszöbölni a sötét erők relatív győzelmét? Tekintettel arra, hogy a Kali-Yugának le kell futnia, azt kell mondani, hogy nem lehet. Abban, hogy a Kali-Yugának le kell futnia, a legtradicionálisabb állásfoglalás is teljesen egyetértő. Nem mindegy, hogy a Kali-Yuga legeslegvége milyen, ugyanis vannak Yugák fölötti értékek. Ezek a Yugák feletti értékek nagyobbrészt elmerült, latenciába merült értékek, amelyeket azonban fel kell emelni a manifesztáció szintjére, konzerválni kell, át kell értékelni, és a korszakfelettiség elvei alapján ezen értékek legbensőbb lényegi értékeit át kell menteni egy újabb korszakba. Ez nagyon szorosan összefügg egyrészt az egyéni megvalósítási utak bejárásával, másrészt pedig a méltó befejezés gondolatával.
Máshol utaltam már arra, hogy Ferenc Józsefnek semmi kétsége nem volt afelől, hogy a Monarchia egyszer megszűnik. Azt mondta, hogy arra azonban szeretne gondot fordítani, hogy ne akárhogyan szűnjék meg, és tett is ennek érdekében. Annyit nem tudott tenni, hogy ez egyáltalán ne menjen végbe, és annyit sem, hogy ez teljesen méltóképpen történjék. Egy ilyen befejezés teljesen méltóképpen nem mehet végbe.
A konzerválás és a yuga-lefuttatás igenlése egymással csak akkor hozható szintézisbe, hogyha egy harmadik, ezek felett álló princípiumot vezetünk be. Ez az aranykorépítés idealítása, mely nélkül ezek kibékíthetetlenek lennének. Ennek kell tulajdonképpen a vezérlőmotívumnak lennie. A felbomlásra irányuló ellenistenségek, vagy ördögök, sátánok, démoni csatlósaikkal együtt teljesen arra irányulnak, hogy szűnjön meg, fusson le a Yuga. Ebben a tekintetben tulajdonképpen mindenki ugyanazt akarja; aki nem, az nem látja helyesen a dolgokat. De úgy akarják, hogy konzerváció, főleg a magas értékek konzervációja ne valósulhasson meg, hogy aranykor ne legyen többé, hogy átmentések ne legyenek, vagyis a pusztulás és bomlasztás teljes mértékben jusson diadalra; és mindezt azért, mert a felbomlás ellenistenségeinek a végső célja a Semmi. Minden felbomlasztás a Semmit célozza meg. A szabadkőműves-zsidó világuralom harcosai olyan eszközökkel operálnak, amelyekben az igazi vezérlőerőt a felbomlás ellenistenségei jelentik, és ami a Semmit célozza meg. Végül is nem az fog megvalósulni, amit ők akarnak – bár az is elég rettenetes lenne –, hanem az valósul meg, ami az ágensek mögött álló ágensek és legfelsőbb ágenseknek a legbensőbb és legtitkosabb, de legerőteljesebben képviselt és legerőteljesebben működtetett célja és útja és haladása és menete. Helyesen mondta valaki, hogy az első baloldali maga a Sátán volt. A sötét erők nem nyúlhatnak máshoz, csak baloldalisághoz vagy ellen-baloldalisághoz, ami azonban esszenciálisan egy oldalon van. Nem nyúlhatnak máshoz, mert az a céljuk, hogy a struktúrák omoljanak össze. Az a céljuk, hogy értékek ne őrződjenek meg. Egyébként csak mellesleg jegyzem meg, hogy a túl indirekt utakon megvalósított célok eleve óriási veszélyekkel kapcsolatosak, még hogyha ott a legtisztább szándékok működnének, akkor is. Bizonyos indirekt megoldások elkerülhetetlenek, ám ha ezt túl indirekt módon csinálják, abból csak romlás lehet. Néha teljesen groteszk formákat tudnak ezek ölteni; nézzük például az anarchisták terrorcselekményeinek a célját. Ideológiájuk szerint, hogy ha mindenütt terrorcselekmények jönnek létre, akkor az azt fogja provokálni, hogy világfasizmus jöjjön létre. A világfasizmus létrejön, és a világfasizmus ellen egy hatalmas anarchisztiko-kommunista baloldali világforradalom tör ki, amelyik azután győzelemre jut. Ha ez így lenne, akkor azt mondhatnánk, hogy a középső, átmeneti fokozattal meg is lehetne elégedni, hátha nem tudná elsöpörni egy kommunista világforradalom. De nincs így, és az egész dolog nevetséges, komolytalan.
Azokkal az erőkkel, amelyek a világot behálózó szervezeteken keresztül, ma már mondhatjuk, hogy a világ államain keresztül – élen az Egyesült Államokkal –, a korábban hatékonyan ellenálló szervezeteket is bevonva – lásd a Római Katolikus Egyház –, a világot irányítják, ép lelki, szellemi organizmus megléte esetén nem lehet egyetérteni. Egy ép lelki, szellemi organizmus nem vonzódhat egy olyan felbomláshoz, amelyben maga is felbomlik. Tehát nem vonzódhat egy ilyen értelemben vett, mondhatjuk úgy, hogy egy szuper-öngyilkossághoz, hiszen nemcsak a földi életet szünteti meg, hanem minden transzcendens lehetőséget aláás. Ezek a törekvések nemcsak nemzeteket bomlasztanak fel, hanem mindent. Ebből az az igazán érdekes, ami a transzcendens lehetőségek megvalósításával és megvalósulásával függ össze. Ami ilyen lehetőség, az különösen megcélzott.
Másutt említettem már, hogy a liberalizmus egyebek között szembenáll magával a libertas-szal, a szabadsággal, de továbbmegyek, szembenáll a liberalitással, a szabadelvűséggel, sőt a liberalizmussal is. Tehát egy önfelbomlasztó képződmény, csak míg önmagát felbomlasztja, ami nem lenne nagy baj, felbomlaszt igazi értékeket is. A liberalizmus szemben áll mindennel, és mindent fel akar bomlasztani. És ez még mindig csak a jóhiszemű liberalizmus, mert a rosszhiszemű liberalizmus nem is őszinte; szelektál, és a szelektálás nem azt jelenti, hogy bizonyos dolgok nem fognak felbomlani, hanem hogy bizonyos dolgokat, mégpedig a sötét dolgokat nem akarja felbomlasztani, csak a pozitívumokat. Ez azt eredményezi, hogy a pozitívumokat előbb bomlasztja fel. Végül ebben a folyamatban is felbomlik minden, de ez ráadásul még rosszhiszemű és alattomos is.
Magyarország abból a szempontból mindig tanulmány tárgya lehet, hogy a folyamatok itt mennek végbe körülbelül a legocsmányabban. Az egész országban nem ismer határokat a Nyugat-majmolás, de kizárólag a nyugati világnak a negatívumait hozzák át ide. Hol hozzák ide be ma Magyarországra a skandináv szociális ellátottságot és biztonságot?! Preparálva a legvisszataszítóbb és legnegatívabb formációkat hozzák be. Ami esetleg abban a világban jó lenne, azt semmiképpen nem. Erre komoly gondot fordítanak. 1988-ban az a mondás járta, hogy skandináv adórendszer és etióp bérrendszer, és ez azóta sokkal erőteljesebben megvalósult. Nem csak adórendszer, hanem árrendszer is. Ez lényeges, mert Magyarország bár rendkívül gyatra gazdasági helyzetben van, nincs olyan gyatra gazdasági helyzetben, mint amit az emberek átélnek ebből. És miért van ez így? Mert a Nemzetközi Valutaalap és a Világbank, főleg a Nemzetközi Valutaalap ezt írja elő. A Nemzetközi Valutaalap és a Világbank két szabadkőműves filiálé. A bankvilág általában, egy-két kivételtől eltekintve, szabadkőműves kezekben van. E tekintetben excellálnak. E fölött csak a Kuhn-Loeb Company Bankház van még előkelőbb helyzetben. Ez látszólag a világ kb. 100. helyén álló bank, de valójában a világon az első helyen áll. Ez a Kuhn-Loeb Company – a sötét üzelmek nagy koordinátor bankja. A működő operatív bankok közül a Valutaalap a legsötétebb, a második helyen áll a Világbank, és a harmadik helyen az Európai Fejlesztési Bank. Az első, a Nemzetközi Valutaalap írja elő, hogy Magyarországon árat kell emelni. A béreket meg lehetőleg ne emeljék. Ezért elviselhetetlen a helyzet. Hiába vannak szabad árak, be kell avatkozni egy ponton, mondjuk a benzinárba adóval, és utána a dominóelv alapján minden követi ezt. Nem kell túl sokat csinálni: az állam beavatkozik azzal, hogy áremeléseket gerjeszt. Nincs klasszikus infláció, hiszen a klasszikus infláció az pénzelértéktelenedés – az van –, áruhiány – az nincs –, és korlátlan pénzkibocsátás – ez sincs. Ez infláció, de nem klasszikus, tökéletes és tiszta infláció; az elértéktelenedés a lényeg, ami pedig tulajdonképpen vezérelt. Magyarország lakosságának az elnyomorítását – csekély kivételtől eltekintve – a Nemzetközi Valutaalap parancsára hajtják végre. A Nemzetközi Valutaalap a világ-szabadkőművesség érdekei szerint hajt végre dolgokat. A dolog egyébként kétoldalú: az ún. kormány megkapja az utasítást a Nemzetközi Valutaalaptól egyfelől, másfelől a kormánytagok – mint szabadkőművesek –, megkapják külön ezeket a direktívákat a szabadkőművesség oldalról is. Tehát a dolog rendkívül szélsőséges, és az is ki van dolgozva, hogyha Magyarország kiszakadna a Nemzetközi Valutaalapból, akkor ezt hogy torolnák meg. Olyan helyzetbe hozzák, hogy ne legyen megoldás. Lehet, hogy ennek ellenére mégis lennének megoldások, amelyek persze csak átmenetiek lehetnek, mert tulajdonképpen csak egy parlamenti párt van, hat frakcióval. Ha bekerülne még nyolc másik párt, akkor tizennégy frakciója lenne az egyetlen pártnak.
Ezen erők nagyon különbözőképpen irányítják a Föld országait. Például a Szovjetuniót úgy irányították, hogy a Politikai Bizottság felett volt egy titkos politikai bizottság, és a titkos politikai bizottság felett volt egy még titkosabb politikai bizottság. Voltak átfedések; aki a titkos politikai bizottságnak a tagja volt, az lehet, hogy a látható politikai bizottságnak csak póttagja volt. Ott ilyen módon ment az irányítás. Ismerjük azt, aki Sztálin idejében a láthatók közül az első ember volt. Mindig van a láthatók közül első ember. Magyarországon ma a láthatók közül a sötét oldal első embere Konrád György. Nyilván nála vannak nagyobbak, de nem tudjuk, kik azok. A Szovjetunióban is volt egy ilyen ember, ez volt Lazar Mojszejevics Kaganovics. A felső vezetés tagja volt, de nem volt a legelső ember; titokban azonban Sztálin felett állt. Később háttérbe szorult, kizárták a pártból, de voltaképpen az utasításai egészen 98 éves korában bekövetkezett haláláig, 1991 közepéig, érvényesültek. Nem sokáig élt utána az ún. Szovjetunió. Még Lenin életében a titkos élvonalban volt, valószínűleg az élvonal élén.
Ilyen volt a láthatók közül az Egyesült Államokban Bernard Baruch. Az első világháború idején Wilson alatt került ebbe a meghatározatlan pozícióba, és egészen haláláig, ami Kennedy elnöksége alatt következett be, úgy nevezték őt, hogy az Egyesült Államok igazi elnöke. Az Egyesült Államokban az irányítás egyébként más jellegű. Ott az elnök általában nem kap utasításokat, hanem helyzetek elé állítják, úgy, hogy a helyzetek teljesen beszorítják őt egy cselekvési körbe, hogy ne tudjon mást csinálni. Olyan, aki abszolúte mást akar, mint amit akarnak, eleve nem lesz elnök. Ezen belül, ha vannak egyéni elgondolásai, akkor azokat megfelelően koordinálják. Az Egyesült Államok elnökei nagyon sötét üzelmeket folytattak; az Egyesült Államok viszonylag – ez nagyon viszonylagos – legtisztességesebb elnöke Reagan volt. Szándékaiban Nixon is ilyen lett volna, de nagyon puha volt. Nixon titokban támogatta a Julio Valerio Borghese herceg tengernagy által tervezett puccsot Itáliában. Valerio Borghese herceg lett volna az új Duce, és elgondolása szerint a kultúrával kapcsolatos ügyek legfőbb inspirátora Evola lett volna. Nixon utasítást adott az Itáliánál állomásozó amerikai flottának, hogy adott esetben avatkozzék be az eseményekbe Borghese oldalán. Ez nem történt meg, mert a hadsereg-főparancsnok, az elnök parancsát nem hajtották végre, szabotálták, majd Nixont megbuktatták. Akaratának nem tudott érvényt szerezni. Ha érvényt szerzett volna, akkor megölték volna. A puccs, sajnos, végül elbukott. Sajnos, mert Valerio Borghese adekvátabb fasizmust valósított volna meg, mint Mussolini, ami abból is látszik, hogy a szellemi élet inspirátoraként kit gondolt el.
Ahogy az Egyesült Államok elnökei helyzetek elé vannak állítva, úgy elképzelhető, hogy ez még olyasvalakivel kapcsolatban is felvethető, mint Hitler. Már beszéltem arról, hogy Hitler nukleáris fegyvere 1944-re kész lett volna, de nem három példányban, mint az amerikaiaknak, hanem tizenötben. Amellett a V-rakéták meg voltak tervezve; a V-1-et gyártották, a V-2-ből készült néhány darab, de megvoltak a tervek V-10-ig elmenően. Állítólag a V-9-es már interkontinentális volt, a V-10 pedig globális rakéta körülbelül 20 ezer km-es hatótávolsággal. (40 ezer km-es hatótávolságra nincs szükség, hiszen semmi szükség arra, hogy valaki önmagát a Föld megkerülésével semmisítse meg rakétával.) Ezt a fejlesztést a sztálingrádi csata elvesztésének idején és El-Alamein elvesztésének idején, amikor legnagyobb szükség lett volna a gyors fegyverfejlesztésre, Hitler visszafogatta, sőt szinte leállíttatta. Nem küldték szét a tudósi team-et, amely különben jobb volt, mint az amerikaiaké. Nemrég különben Marx György egyetemi tanár elmondta – amit valószínűleg nem mondott volna el, ha nem így lett volna –, hogy az amerikaiak tudósi gárdája egy igen kiváló gárda volt, de a németeké még kiválóbb volt. Az amerikaiaknál Oppenheimer, Teller, Fermi álltak, a németeknél Heisenberg, Weizsäcker és más jeles tudósok. A németek előnyben voltak minden tekintetben. Az amerikaiak 1945-re csináltak három bombát. Az egyiket felrobbantották a nevadai sivatagban, a másik kettőt Hirosimára, Nagaszakira dobták. A németek valószínűleg 15 rakétatöltetet csináltak; ők nem bombában gondolkoztak, hanem rakétában, méghozzá V-9 és V-10 által hordozott rakétákban. A háborút ily módon megnyerhették volna. De elveszítették. Így is nehezen tudták legyőzni őket, de végül is legyőzték, és ez Hitlertől indult ki. Hitler ugyanakkor azt mondta Szálasinak, hogy megvan az új fegyvere, már kész. A jelek szerint ezt Szálasi nem hitte el teljes mértékben, de úgy vélte, hogy körülbelül nyár közepére meglesz, és addig talán ki tudnak tartani a németek. 1945. április 17-én döntötte el magában, hogy a háborút nem nyerheti meg Németország, mert nincs kész a rakéta, nyárra sem lesz kész, de ha kész lenne, akkor sem tudnak nyárig kitartani. A hitleri utasítások értelmében soha nem is lett volna kész, noha Hitler azt mondta 1944. decemberében Szálasinak, hogy megvan az új fegyver, bármikor bevethető, de olyan borzalmas pusztítást végez, hogy megpróbálja konvencionális fegyverekkel megnyerni a háborút. Annyit tudunk majdnem száz százalékos bizonyossággal, hogy Hitler valamiféle neokathar szervezetnek volt a tagja. A katharizmus a manicheizmusnak egy későbbi formája volt. Ehhez a szervezethez eskü kötötte, és hipotézisem szerint lehetséges, hogy ennek a neokathar szervezetnek a hátterében valamilyen latomális vagy paralatomális szervezet állt, amiről neki nem is kellett tudnia. Miután utasításokat hajthatott végre, minden jel erre mutat, hogy nyilvánvalóan egy innen jött utasítást alapján döntött úgy, ahogyan döntött. A legelemibb józan ész is azt követelte meg, hogy Sztálingrád és El-Alamein után a fegyverkezést felgyorsítsák, nem pedig, hogy visszafogják. Annyira, hogy a tudósok bár nem lettek szélnek eresztve, de csak piszmogtak mindenfélével, hiszen attól kezdve semmi komoly dolgot nem csináltak. Nagyon keveset lehet erről megtudni, mert megpróbálták úgy beállítani, mintha a tudósok szabotálták volna el a dolgot, de sok jel arra mutat, hogy ez egyáltalában nem volt így; az amerikaiak ugyanis felvették e tudósok egymás közötti, a fogságuk idején lefolytatott beszélgetéseit, és ebből egyet-mást kiszivárogtattak. Nagyon nagy blamázs lett volna bevallani, hogy fő titkos szövetségesük maga Hitler volt. Ebben a kérdésben még nem lehet tisztán látni, de bizonyos dolgok nagyon élesen körvonalazódnak.
A sötét erők a Német Birodalmat nem tudták úgy kezükben tartani, mint más országokat, de meg voltak azok a módszerek, amivel tulajdonképpen közvetve és részlegesen ezt mégiscsak megtették.
 


a szegénység egy mítosz. az emberiség jövője a 21.századbanA Szegénység elleni küzdelem világnapja alkalmából egész naposprogrammal készül az Ebony Afrikai Egyesület - számos más civil szervezettel közösen - a budapesti Tűzraktérben (VI. Hegedü u. 3.)

másfél milliárdan élnek mélyszegénységben

2000-ben az ENSZ millenniumi csúcstalálkozóján a világ nemzetei nyolc fejlesztési célt fogalmaztak meg, ezek egyike szerint 15 év alatt felére csökkentenék a súlyos szegénységet, azaz a napi egy dollárnál kevesebből élők legalább egymilliárdos tömegét. Azóta az életszínvonal mérésénél napi 1,25 dollárnál húzzák meg a szegénységi küszöböt az alapvető cikkek drágulása miatt. A Világbank idei jelentése szerint a csökkenés nagyjából a várt ütemű volt: a szegények aránya a fejlődő országokban 1981 és 2005 között 52 százalékról 26 százalékra mérséklődött, de még így is 1,4 milliárd ember élt - főként Afrikában és Közép-Ázsiában - rendkívül szegény körülmények között 2005-ben.

magyarok az európai középmezőny alján

Magyarország a szegénység mértékének és mélységének mutatói alapján az Európai Unió tagországai között a középmezőny alján foglal helyet. Idehaza a szegénység leginkább a gyerekeket, a nagycsaládosokat, az időseket, a romákat és a munkanélkülieket érinti - a több tízezer nincstelen hajléktalant már nem is említve. 2007-ben a teljes népesség 13 százaléka volt szegénynek tekinthető a Tárki elemzése szerint, a társadalmi ranglétra legalsó fokán, a munkanélküliek körében 47 százalékos szegénységi arányt figyeltek meg. A legfájóbb a gyermekszegénység, a statisztikák szerint a 2,2 millió gyermek 30 százalékát érinti a szegénység valamilyen formában ma Magyarországon.
"Az emberiség jövője a 21. században". c előadásból megtudhatjuk, hogy mindazok a "fájdalmak", amiket a világ problémái elleni harcban éreznek korunk vezérei, csak színjáték, s valójában pedig kezeiket dörzsölik a színfalak mögött.

Megszüntették a doclert, de az utolag.hu-n fent van
Ők irányítják a gazdaságot 
....Tényekkel bizonyítjuk be, hogy jelenleg a világot egy szűk réteg irányítja, amely nem csupán a politikai rendszereinket, kormányainkat határozza meg, de befolyással bír a gondolkodásunkra, kezében tartva a történelemoktatást, a művészeteket, a divatot, de még az étkezésünket és a szokásainkat is. Alig lehet kivonni magunkat a hatásuk alól. Demokráciát hirdetnek, miközben a jelenlegi demokrácia valójában a pénzhatalom diktatúráját jelenti. A világ különböző országaiban bejegyzett rengeteg cégnév mögé bújva, tulajdonképpen ugyanaz a szűk érdekkör és ugyanazok a személyek irányítják a világ politikai-gazdasági életét. Hogyan, miként és kik ezek a személyek, érdekkörök? Erre adunk most választ....
A világ vezető 2000 cégét megvizsgálva rádöbbenhetünk, hogy az igazgatótanácsi tagok között rengeteg az átfedés, és szinte valamennyi multinacionális vállalat között találunk kapcsolódási pontokat, ha a cégvezetők névsorát alaposan átböngésszük (lásd táblázatunkat, ábránkat). Napokig vizsgáltam több száz cég igazgatóságának névsorait, s határozottan kijelenthetem, hogy a világ néhány ezer legerősebb multinacionális, nagyrészt amerikai székhelyű cégét (főleg bankok, befektetői alapok, olajcégek stb.) gyakorlatilag ugyanaz a kör irányítja, ezek a mamutcégek pedig a világ gazdasági életének több mint a felét tartják a kezükben. Állításom részletes bizonyítására egy lap terjedelmi okokból nem megfelelő, ám a leírtakról bárki meggyőződhet, állításaimat leellenőrizheti a következő internetes oldalon: http://www.theyrule.net/2004/tr2.php. Itt a vezető amerikai világcégek igazgatósági tanácsainak névsorait böngészheti bárki, és Ön is megtalálhatja a kapcsolódási pontokat. Az oldalt egyébként rendszeresen átköltöztetik egy másik szerverre, mert a hatalom nem szereti, ha leleplezik, ezért időnként eltávolítják a világhálóról.
Arról, hogy kik alkotják azt a szűk kört, amely az igazgatótanácsok mögött állnak, s hogy miként működik ez az elképzelhetetlen vagyon fölött rendelkező globális pénzügyi-gazdasági hatalom, a téma egyik legnevesebb szakértőjét, lapunk főmunkatársát, dr. Drábik Jánost kérdeztük:
- A több évszázadot átívelő és méreteiben globális és az egész világot átfogó, nagy stratégiai célokat követő, tehát világméretű összeesküvés – ami szintén létezik -, annak az alanyai többen vannak és olyanok, ahol az egyik ember a másik generációnak adja tovább a stafétabotot. Mindig meg kell nézni, hogy melyek azok a struktúrák, amelyek rejtve vannak, és sok ilyen struktúra van. A mai világban is több olyan struktúra működik, amely történelmet átívelő. Ha csak egy ilyen célt választok ki, ilyen a világállam megteremtése, az egy központból irányított világrendszer létrehozása, vagy az új világrend létrehozása. Ezt például, felvállalták a szabadkőművesek és a szabadkőműves különböző irányzatoknak a struktúrái, amelyekben mindig egyik nemzedék a másiknak adja a stafétát. Igenis meg vannak azok az alanyok, amelyek viszik tovább évszázadokon átívelve ezt a stratégiát.
A szabadkőművességet példaként említettem, mert a szabadkőművesség ugyan ebben a hálózatrendszerben benne van, de ma már nem a legfontosabb szerepet tölti be. Sokkal fontosabb szerepet töltenek be a különböző pénzügyi struktúrák, a pénzügyi struktúrákat kiszolgáló, olyan privát társulások, különböző szervezetek, nevezetesen a New York-i Külkapcsolatok Tanácsa, és ennek a megfelelő intézménye Londonban, a Royal Institute of National Health, mert ez lényegében egy intézmény, csak az Atlanti-óceán miatt válik ketté, de ez már világhálózatot működtet. Budapesten is megvannak ennek az elágazásai, megnevezek egy ilyen elágazást a Hungarian Atlantic Council (Magyar Atlanti Tanács), amelyben például az összes politikai párt felső vezetői benne vannak, és békésen el vannak egymással.
A Magyar Atlanti Tanács. Pontosan mi ez, hiszen ennek Orbán Viktortól kezdve, az MSZP-s politikusokon át, Baló György újságíró is a tagja?
- A Magyar Atlanti Tanács ennek a központi pénzhatalomnak az elágazásai közé tartozik. Először is tudni kell, hogy ennek a pénzhatalomnak a magját egy dúsgazdag bankár dinasztiából álló csoport képzi. Azért van nagy hatalma ennek a bankár dinasztiából álló csoportnak, mert nem több mint húszezer ember a tagja. Az a vagyon, amivel rendelkeznek, magánvagyon, de nincs szétosztva, hanem különböző családi alapítványokba, holdingokba, egyéb alapítványokban – kb. harmincezer alapítványba -, különböző befektetési alapokba és egyáltalán a nemzetközi pénzpiac különböző szereplőinek a vagyoni állagába, és természetesen az ötszáz multinacionális világcégbe van fektetve. Ennek a csoportnak a nyilvántartott vagyona háromszáz trillió dollár.

Ezt az összeget természetesen nem én találtam ki, hanem matematikus-közgazdász szakértők, különböző országokban működő és különböző módszerekkel számoló szakmai csoportok becsülték meg. Ez egy rendkívül nagy hatalmat jelent, mert itt ugye angol számokról van szó, ami azt jelenti, hogy egy trillió ezermilliárdot jelent. Háromszáz trillió dollár, az egy rettenetesen nagy vagyon.Ez úgy oszlik meg, hogy a Rothschild dinasztia egybe tartott vagyona száztrillió dollár. A második leggazdagabb család, ahol vagyon egyben van tartva, az a Rockefeller dinasztia, az ő vagyonuk tizenegy trillió dollár. Ez csak a törzs vagyon. Ők a tulajdonosai ötszáz világcégnek. Tulajdonképpen a világcégek részvény tulajdonosai,igaz mások is vannak, de a döntő részvény csomag náluk van. Létrehozták a nemzetközi pénzvilágnak a globális részvény vagyonát.
...Ugyanis a központi bankoknak az intézménye biztosítja azt, hogy ez a szűk embercsoport a levegőből is korlátlan mennyiségű pénzt tud előállítani, amikor neki arra szüksége van. Mivel ezt a saját maga monopóliumává sikerült tenni, ezért olyan helyzetbe hozta magát, hogy ő mindig rendelkezik kellő tőkével ahhoz, hogy a termelő vagyont felvásárolja. A termelő vagyonnak a felvásárlására ENSZ adatot mondok. 2000-ben tette közzé a Tokióban működő egyik ENSZ Tudományos Intézet, amelynek az egyik fiókintézete Finnországban van. Közzé tették a következő adatot, hogy annyira előrehaladott már ennek a pénz oligarchiának a vagyon koncentrációja és centralizációja, hogy a világ pénz megoszlása 2000-ben így nézett ki: ha a hat és fél milliárd embert tíz főre redukálom, és az összes vagyont száz dollárra, akkor egy emberé kilencvenkilenc dollár, és kilenc emberé az egy dollár.
Ma már még rosszabb a helyzet. Mi következik ebből? Ez a pénzimpérium hatalma, ráadásul ez rejtőzködő....
....A pénzügyi struktúrákon keresztül ellenőrzi ezeknek az államoknak a monetáris rendszerét, bank rendszerét, és azon keresztül ellenőrzi a termelők gazdaságát. Ezen keresztül ellenőrzi az egész társadalmat, és kezében tartja a megvásárolt politikai vezető réteget. A politikai vezető rétegnek pont a rejtőzködés érdekében el kell játszani a demokrácia színdarabjátékát. Erre azért van szükség, mert a demokrácia, az a kulissza, ami mögé a pénzuralmi rendszernek, amely lényegében diktatórikus rendszer, elrejtőzködhet. A pénz impérium tehát a saját biztonsága érdekében rejtőzködik. Azért minősítettem diktatórikusnak, mert úgy működteti az egész világ pénzügyi rendszerét, és gazdasági rendszerét, mint ahogyan a nagy globális korporáció működik....
.....nevetséges azt mondani, hogy a világ leggazdagabbja Bill Gates, mert az ő egyéni vagyona ötven-hatvan-hetven millió dollár, de mi ez ahhoz képest, hogy szakértők szerint a Rothschild dinasztia egyben tartott vagyona viszont száz trillió! Egy trillió ezermilliárd. Akkor ki a leggazdagabb a világon? Egy Rothschild családtag egyénileg nem gazdagabb, mint egy Bill Gates, mert neki három-négy milliárdja van, mert ez a száztrilliónak az éves hozamából a ráeső részesedés vagy a Rockefellerek tizenegy trilliójából a rá eső részesedés. Akkor ki a gazdagabb? Az egyéni vagyon érdekében az előbb megjelölt személyek, de tudni kell, hogy ez magán vagyon. A magán vagyon azonban egyéni érdeket szolgál, vagyis az egyéni önző meggazdagodásának a célját szolgálja.....
További bejegyzések ugyan ebben a témában a "Küzdelem a szegénység és egyéb problémák ellen" kategóriában és érdemes lenne megnézni a jobboldali pénzről szóló film ajánlatot is. A szegénység egy mítosz és valójában nem létezik. A gazdasági világ egy mesterséges gyártmány.Dr. Nagy Elek:A SZABADKŐMŰVES VILÁGSZÖVETSÉGMéhely Lajos professzortól megtanultuk, hogy a fajvédelem a faj értékes tulajdonságainak megőrzése és továbbfejlesztése, vagyis a faj tisztaságának megőrzése és megóvása, azáltal, hogy más értéktelenebb, tehát alacsonyabb rendű fajok ne keveredjenek vele, mert azok idegen vérelemeket hoznak a fajba, amelyek az illető faj szervezeti egyensúlyát megingatják és megmásítják s ezzel a faj életerejét aláássák.
A szervezetben faji szempontból két irányban uralkodik egyensúly: 1., a csirasejtek örökítő elemei (génjei) vannak egymásra hangolva, úgyhogy minden idegen örökítő elem beütése megzavarja ezt az egyensúlyt, 2., a hormonok is egymásra vannak hangolva. Egy hormon uralma alatt áll a többi hormon. A fehér fajták az agyfüggelék, a sárga fajták a pajzsmirigy, a fekete fajták pedig a mellékvese hormonjának uralma alatt állnak.
Ha idegen beütés új hormont hoz a szervezetbe, mely az egyensúlyt felbontja, akkor sem testi, sem lelki tulajdonságok tekintetében nem jönnek létre harmonikus ivadékok, hanem az emberiségre és a fajra nézve értéktelen egyedek keletkeznek.
A fajvédelem feladata, hogy minden idegen elem beütésétől megóvja a fajt, ellenben a saját fajában levő értékes tulajdonságokat lehetőleg tisztán fejlessze és terjessze.
A szabadkőművesség ezeket az aranyigazságokat nem ismeri. A szabadkőműves világszövetség alkotmánya szerint faji kérdésekkel nem foglalkozik. Mr. Tielmann Roos testvér lemondott a délafrikai legfőbb bíróság elnökségéről, hogy életét a fajelmélet kiirtásának és a nemzetközi eszme, a nemzetközi testvériség megvalósításának szentelje.
A szabadkőművesség alkotmánya szerint faji, vallási, politikai, nyelvi ügyekkel nem foglalkozik, hanem faji, vallási, politikai, nyelvi különbséget nem tekintve minden jó hírű, szabad egyént felvesz tagjai közé. Azonban senkit sem vesz fel előzetes puhatolódzás nélkül és senkit sem egyhangú szavazás nélkül. A felvett kőműves azután esküt tesz arra, hogy a titkokat nem árulja el. Ha elárulná, akkor vágják le a fejét, vágják ki a szívét, tépjék ki belső részeit és dobják a tengerbe, ha pedig elégetnék, szórják szét hamvait, hogy semmi se maradjon belőlük.
A szabadkőművesség nemzetközi, tehát az egész emberiségre kiterjed. A testvéreket a nemzetköziség szelleme telíti. A hazafiság, a fajszeretetcsak mint provincializmus tesz számot. A szabadkőműves hazafiság és fajszeretet az egész világot magában foglalja. Egyes helyek szeretete, becsülése, egyes fajok értékelése, szabadkőműves felfogás szerint teljesen nevetséges. A szabadkőműves progresszív érzés, mely a nemzetköziség, az univerzalitás érdekében kiirtja a fajszeretet, a patriotizmus érzését. A szabadkőműves végcél az egész emberiségnek szabadkőműves vezetés alatt való egyesítése. Ez a végcél, amelyre minden szabadkőműves testvérnek törekednie kell, de amelyet a jelen körülmények között még nem sikerült megvalósítani. E cél érdekében dolgozik, de még nagy utat kell befutnia.
A páholyok tevékenységének különbözősége szerint angolszász, germán és román szabadkőművességet szokás megkülönböztetni.
Az angolszász szabadkőművességhez tartoznak: Angolország, Ausztrália és az észak-amerikai Egyesült Államok.
Ez a csoport hangsúlyozza a bibliában való hitet. A bibliát symbolumnak tekinti, melynek egyetlen páholy munkánál sem szabad hiányoznia. Jellemvonása a rituálé és a jótékonyság. Ha ilyen páholyba egy román páholytag betéved, azt sem tudja, miként viselkedjék, oly szövevényes a szertartás.
A germán kőművességhez tartoznak: a Németbirodalom, Svédország és Norvégia.
E csoport jellemvonása a filozófia és az irodalom kiváló művelése. Innen magyarázható meg, hogy a német filozófia és irodalom más nemzeteké fölé emelkedett.
A román szabadkőművességhez tartoznak: Franciaország, Belgium, Hollandia, Spanyolország, Portugália, Görögország és Dél-Amerika.
E csoportot a szociális kérdések fejtegetésének, a haszonelvnek és a zsidó elemnek a túltengése jellemzi. E csoportba tartozott Magyarország is 1920. május 20-ig, amikor a páholyokat Dömötör Mihály dr., m. kir. belügyminiszter feloszlatta. Ebbe a csoportba tartoztak az olasz páholyok is 1922 okt. 28-ig, amikor Mussolini a Palazzo Giustinianiban ülésező olasz Nagyorienst feloszlatta.
A szabadkőművesség belsőleg teljesen egységes. Egységes céljaiban, a célra törekvő módokban, eszközökben, ismertető jelekben és titkaiban, amelyeket csak a beavatottakkal közölnek. A különbségeket csak a felületes szemlélő látja, de a belső egység a szabadkőművességet az egész földön testvéri lánccal kapcsolja össze. Különböző rítusokkal azonos elveket kivannak megvalósítani, de sokszor a rítusok különbözősége is csak ugyanarra asymbolumra vezethető vissza. A vezetés s az irányítás is egységes. Olyanforma ez, mint a színpad, ahol a szereplők a nekik kiosztott szerepet játsszák, még harcolnak is egymás ellen, de egységes igazgatásnak engedelmeskednek. Vannak olyan páholyok, amelyek az egységes elvek követői, míg mások a szertartások, a formák hívei. A centrifugális nagypáholyok és a centripetális nagyoriensek közötti különbözőségek erre vezethetők vissza.
J. Corneloup : „Réflexions sur l' Unité de la Maconnerie en Francé” c. könyvében azt mondja, hogy a nagyoriens és a nagypáholy-kőmüves között a célt illetőleg semmi különbség sincs
A hely, idő, személyek, körülmények sokszor arra kényszerítik a kőművességet, hogy más-más álarcot vegyen fel, de a munkálkodás közös, a szellemi központ azonos, bár sokszor a tagok előtt is ismeretlen.
Voltaképpen nem is az a fontos, hogy valaki beszervezett szabadkőműves testvér-e vagy nem, hanem az, hogy a szabadkőművesség elveit követi-e, különösen az oktatás, nevelés, társadalmi és politikai kérdéseiben. Mert hogy a szabadkőművességnek politikai kérdésekben is vannak elvei, azt később látni fogjuk.
Ebben az egységben rejlik a szabadkőművesség legnagyobb hatalma.
Ezt a szabadkőműves egységet van hivatva ápolni az Association Maconnique Internationale (A. M. I.), mely csak 1921-ben alakult ugyan, de ma már az olasz nagypáholyon kívül az egész román szabadkőművességet magában foglalja.
Ez a mi ellenségeink szervezete.
Elnök: Engel Raoul, a belga nagymester.
Nagykancellár: John Mossaz (Svájc).
Végrehajtó bizottsága olyan szerepet játszik, mint egy parlament. A végrehajtó bizottság tagjai:
Charles Magnette (Belgium).
Bemard Wellhoff (Franciaország, Grande Loge).
Arthur Groussier (Franciaország, Nagyoriens).
Arthur Mille (Franciaország, Nagyoriens).
Fritz Brandenburg (Svájc).
Ebbe az alakulatba nincsenek még beszervezve az angolszász, észak-amerikai és a német nagypáholyok. A beszervezett páholyok az úgynevezett skót rítusú páholyok (rito scozzese antico ed accettato),
E. Plantagenet, párisi szabadkőműves zsidó, aki a „Les Annales Maconniques Universelles” félhavi titkos szabadkőműves folyóiratot szerkeszti, azt írja, hogy a szabadkőműves világszövetség alapjául az a nyolc pont szolgáljon, amelyet 1929. szept. 4-én az angol nagypáholy tett közzé.
Ez a nyolc pont a következő:
1., Az alakulás szabályossága. Minden nagypáholyt csak olyan nagypáholy alapíthat, amely már maga is szabályosan alakult meg.
2., Szabadkőművessé csak az avatható, aki hisz a világegyetem nagy építőmesterében és annak kinyilatkoztatott akaratában.
3., A felavatási esküt a nyitott bibliára kell letenni.
4., A nagypáholy csak férfiakat avathat fel és nem tarthat fenn összeköttetést vegyes páholyokkal, amelyek nőket is tagjaik sorába avatnak.
5., A nagypáholyt teljes szuverenitás illeti az alatta dolgozó páholyok felett, ami azt jelenti, hogy a nagypáholy független, felelős organizmus, mely joghatósága területén belül elvitathatatlan tekintéllyel rendelkezik, anélkül, hogy más nagytanácsnak vagy hatalmasságának alá volna vetve.
6., A kőművesség három nagy világossága (a biblia, a szögmérő, a körző) a nagypáholy és a páholyok munkája alatt ki legyenek téve. A bibliaezeknek a világosságoknak első és fővilágossága.
7., Vallási és politikai kérdések a páholyokban nem tárgyalhatók.
8., A rend régi szokásai szigorúan megtartandók.
A 2. pont szerint a szabadkőművesnek hinnie kell a világegyetem nagy építőmesterében és kinyilatkoztatott akaratában. A 7. pont szerint pedig a vallási és politikai viták a páholyokban szigorúan tilosak, azonban e tilalom ezután is csak papiroson marad, mert a szabadkőművesség vallásellenes és politizál. Politikáját a humanitás (a zsidóság) irányítja, mely minden forradalmi megmozdulás titkos rugója.
Az A. M. I. a Les Annales Maconnique Universelles című titkos félhavi folyóiraton kívül még egy másik nem titkos folyóiratot is ad ki, ugyancsak E.Plantagenet szerkesztésében; „La Paix” cím alatt (20 rue Laugier, Paris), melynek munkatársai:
Ramsay Mac Donald,
Ed Benes,
Herrmann Kaiserling,
Anatole de Monzie, szenátor, közoktatásügyi miniszter,
G. Stresemann is munkatársa volt,
Henri Barbuse,
André Lebey (a francia Grand Orient tagja),
Albert Lantaine (a francia Grandé Loge tagja). Ez egyesülés alapszabályai szerint a cél csak az egyéni közeledés, jó viszony és a baráti kapocs létesítése, mely a földet testvéri lánccal vegye körül, de a végrehajtó bizottság határozatai azt mutatják, hogy az A. M. I. a kebelébe tartozó páholyok felettjurisdikciót is gyakorol. Az olasz nagy orienshez tartozó testvérek például az A. M. I. végrehajtó bizottságát arra kérték, hogy engedje meg a nagyoriensújra szervezését. Ezt a kérelmet az A. M. I. végrehajtó bizottsága elutasította. Ebből is látszik, hogy más az alapszabály és más a gyakorlat; más a szó és más a tett.
Az A. M. I. 1932. évi konventjét 1932. szeptember havában Konstantinápolyban tartotta, amelyen 32 ország nagypáholya képviseltette magát. Négy napig tartott, míg a konvent minden adminisztratív ügyet letárgyalt, melyet a végrehajtó bizottság elébe terjesztett. Tárgyalták a valutáris korlátozásokat is és elhatározták hogy annak a megszüntetésén munkálkodnak. A lefegyverzés érdekében is határozati javaslatot fogadtak el.
1922-ben a francia nagypáholy szónoka azt mondta, hogy a szabadkőművesség az emberek emancipációjáért sokat tett. A szabadkőművesség műve a francia forradalom és a szabadkőművesség készíti elő a világforradalmat. (Bulletin Officiel de la Grandé Loge de Francé d' octobre 1922 : „La Franc- Maconnerie saura fairé cetté plus grandé révolution, qui est la Révolution Internationale.”) Azt is hozzátehetjük és bizonyítjuk, hogy a szabadkőművesség készítette elő az elmúlt világháborút és az azt befejező szerződéseket már az 1917. évi párisi nemzetközi szabadkőműves kongresszuson állapították meg.
Az elmúlt világháborút az 1912 évi római szabadkőműves világkongresszus határozta el.
Az 1917. évi párisi nemzetközi szabadkőműves világkongresszuson szövegezték meg a Nemzetek Szövetségének egyezségokmányát is, mely jelenleg, mint az 1921. évi XXXIII. tc. I. része a mi törvénytárunkba is beiktattatott.
Ennek a kongresszusnak ránk vonatkozó programmpontja így hangzott:
A Habsburg-birodalom politikai és közigazgatási orgánumai által elnyomott nemzetiségek felszabadítása és egységesítése.” Határozata: „Magyarország mai határainak megállapítása.”
Ennek a kongresszusnak a Nemzetek Szövetségére vonatkozó határozatai pedig a következők:
I.
Oly békeszerződés kötése, mely a nemzeteket a jövőben a háború csapásától megóvja, azáltal, hogy a nemzetek a közöttük felmerülő vitákat nemzetközi döntőbíróság elé viszik.
A civilizált nemzetek mindegyike részt vesz a humanitás közös művében, mely egyenlő jogokkal és kötelezettségekkel jár. Ezek a nemzetek a nemzetközi jogok és kötelezettségek kiterjesztése és gyakorlása végett „Nemzetek Szövetsége” néven politikai, gazdasági és szellemi egyesülést hoznak létre.
II.
Tekintettel arra, hogy a humanitás nagy család, melynek a törvényszegők is tagjai, úgy az emberek, mint a nemzetek engedelmeskedni tartoznak azoknak a nemzeti és nemzetközi törvényeknek, amelyeket az alkotmányosan szervezett hatalmak hoznak.
III.
Nemzeti szuverenitást csak a népek szabadon kifejezett akarata hozhat létre.
IV.
Minden nemzeti egység, autonómia és függetlenség sérthetetlen. Nem szabad nép, vagyis amely a fejlődéséhez nélkülözhetetlen demokratikus vagy liberális intézményekkel nem bír, nem alkothat nemzetet.
Ennek a nemzetközi szabadkőműves kongresszusi határozatnak indokolása így hangzik:
Kollektív igazságosság uralkodjék az államnak államhoz való egyéni és önző igazságosságán. Így a nemzetek közösségének anyagi és erkölcsi ereje tudni fogja, hogy az egyes államok gyilkos céljait miképpen győzze le. Megszűnik ezentúl a neutralitás, mert ily szervezkedésben egy állam sem lesz képes magát elszigetelni anélkül, hogy kötelességszegést ne követne el. Az államok egyike ellen elkövetett igazságtalanság nemcsak a sértett államot, hanem a többi államot is szemben találja magával. A neutralitás csak addig terjedhet, amíg nem kell ezt a segítséget megadni.
Ennek a nemzedéknek és főleg a szabadkőműves testvéreknek az a feladata, hogy a nemzetközi jogot ily irányban fejlessze. Ez a nemzetközi jog a béke joga lesz. A nemzetközi jogot oly szankcióval kell ellátni, mely elvegye a kedvét minden államnak attól, hogy kötelességszegést kövessen el. Ha a békeszerető nemzetek egymás jogainak kölcsönös tiszteletében egyesülnek, akkor olyan ellenállhatatlan gazdasági, katonai és szuverén erőt képviselnek, mely meggátolja azt, hogy a vak tömeg imperialista célokért háborúba vitessék.
A különböző nemzeti erőknek ez az egyesülése csak úgy töltheti be hivatását, ha a megfelelő eszközökkel rendelkezik. Így biztosíthatjuk a törvény érvényét és fennállását. Nagy erőt képvisel számos állam csatlakozása. Ez az erő nemzetközi politika útján a nemzetközi békét azáltal tartja fenn, hogy minden civilizált nép hatalmát annak a nemzetnek az oldalán egyesíti, amelynek jogait a másik minden ok nélkül megsértette.
Ennek a nemzetközi parlamentnek minden nemzetközi kérdésre lesznek bizottságai, amelyek megkönnyítik a nemzetek közötti érintkezést;ezeknek a bizottságoknak lesznek előadói, akik a törvényhozásra előkészítik a nemzetközi és az univerzális kérdéseket, amelyek a nemzetek közötti kapcsokat szorosabbra fűzik.
Ez a nemzetközi parlament Hágában felállítja a nemzetközi törvényszéket, mely a nemzetek közötti jogvitákat dönti el. Ennek a törvényszéknek a bíráit a tagállamok polgárai közül a Nemzetek Szövetsége választja meg három évre. A bírák a nemzetközi parlamentnek felelősek és ítéleteiket is az hagyja jóvá.
Nincs a nemzeteknek hadüzeneti joguk, mert a háború bűn az emberiség ellen. A nemzetek közötti vitákat a nemzetközi parlament elé kell vinni. Az a nemzet, amely ezt nem akarja megtenni, a nemzetek szövetségén kívül helyezi magát. A Nemzetek Szövetsége először a meggyőzés erejével igyekszik hatást gyakorolni, de ha ez nem vezet célra, akkor gazdasági bojkottot alkalmaz, megszakítja az érintkezést, tengeri blokádot és szárazföldi körülzárást alkalmaz, teljesen elszigetel és azt a jogát, kötelességét gyakorolja, hogy ezt az államot a nemzetközi jog elismerésére akár háborúval is rákényszerítse.
A nemzetközi parlament majd meghatározza azokat a diplomáciai, gazdasági és katonai eszközöket, amelyek hatalmának gyakorlására alkalmasak. A nemzetközi parlament célja a fegyverkezés oly korlátozása, hogy az egykor általános lefegyverzéshez vezessen. A nemzetek szövetsége, az egyes államok fegyverkezését csak annyiban mozdítja elő, amennyiben ez a nemzetek szövetségén kívül álló államok fegyverkezésének az ellensúlyozására szükséges.
Ez a nemzetközi parlament gyűlései megtartásának a helyét maga választja ki s ez a hely lesz a világ fővárosa.
A nemzetközi parlament területe területenkívüliségi jogot élvezzen.
A nemzetközi parlament zászlaja: fehér mezőben sugárzó narancsszínű nap, melyet annyi csillag vesz körül, ahány tagja lesz a nemzetek szövetségének.
Így vetették meg a szabadkőművesek világuralmuk jogi alapjait a világháború zajlásának utolsóelőtti évében, 1917-ben Parisban tartott nemzetközi kongresszusukon. Miként Sión bölcseinek 5. jegyzőkönyvében olvassuk:
Mindezekkel úgy elnyomjuk a nem szabadkőműveseket, hogy azok kénytelenek maguk kérni, hogy a szabadkőművesek nemzetközileg uralkodjanak rajtuk. Ha a szabadkőművesek ezt elérik, akkor minden hatalmat megszereztek világuralmukhoz és a nemzetközi felsőkormányzáshoz. A mai uralkodók helyébe olyan gépezetet teszünk, amelyet felsőkormányzásnak nevezünk. Ennek a kezei mindenhová polipszerűen érnek el és ennek szervezete oly hatalmas, hogy a világ minden nemzetének alá kell magát vetnie.”
A nemzetek szövetségének kongresszusi előadója, Lebey André, „Dans l' atelier magonnique” cím alatt megírta az e kongresszuson történteket és kifejti, hogy a humanitás megváltásául a háború vérfürdőjéből új Európa születik. A francia nagyoriens tanácsa azért hívta össze a páholyokat, hogy ezt a nagy feladatot tanulmányozza és megoldja. A világ minden liberális szervezetének, így a szabadkőművességnek is sikerül elérni azt a békét, melyet areakcionárius Szent Szövetségnek nem sikerült elérnie.
Franciaország 1879-ben 17 pontban proklamálía az emberi jogokat (La déclaration des droits de l' homme).
1. Az emberek szabadok és jogban egyenlők.
3. A szuverenitás a nemzetet illeti meg.
10. Se véleményéért, se vallási meggyőződéséért senki se üldöztessék. Kivált ha ennek nyilvánítása a közrendet nem zavarja.
11. Minden polgár szabadon beszélhet és irhát s a törvény korlátai között minden polgárt sajtószabadság illet.
17. Nem alkotmányos az oly társadalom, amelyből hiányzik a jogbiztonság és amelyben a hatalmak nincsenek szétválasztva.
Mint tudjuk, egy évszázadon át ez volt a világ szociális evangéliuma.
A francia forradalom által megkezdett műre mi tesszük fel a koronát, mondja Lebey nagymester.
Németországnak és Ausztriának, e két császárságnak, politikai és nemzetiségi szerkezete az emberi jogoknak és a nemzetek jogának valóságos tagadása. Ha ezt a két császárságot halálosan nem verjük le, akkor az emberi jog, a nemzetek joga, megszűnik. A nemzetek szövetségének ezt a két akadályát csak biztos és teljes győzelem veri le.
A holnap bókéjének és a nemzetek szövetsége megszületésének az a feltétele, hogy a háború után a Habsburg monarchiának mai alattvalói ne legyenek többé alávetve.
A szabadkőművesség alkotmánya szerint nem politizál. De, ha ez, amit most előadtam, nem politika, akkor nem tudom, hogy hol kezdődik és hol végződik a politika…
A szabadkőművesség alkotmánya szerint vallási kérdésekkel sem foglalkozik.
A szabadkőművesség egy vallással sincs ellentétben, de úgy tesz számot, mint valami egyetemes vallás, mely minden vallást magában foglal és az egyetemes morál elvét hirdeti minden nép számára. (Constitution de la Grandé Loge de Francé.)
A szabadkőművesség elveti az isteni kinyilatkoztatást és helyébe filozófiai fogalmakat helyez. Magát az isten fogalmát pedig a humanitásba helyezi.
Nem kívánok itt vallásfilozófiai fejtegetésekbe bocsátkozni, bár az sok kérdésre vetne világosságot, csupán azt emelem ki, hogy a szabadkőművesség a gyakorlatban alkotmánya ellenére vallási kérdésekkel is foglalkozik. Az Unita Italianában például sokan a hazafias szabadkőművesség nagy művét látják. Ez azonban nagy tévedés!
A szabadkőművesség az olasz egységgel a pápa világi és ezzel együtt morális függetlenségére akart halálos csapást mérni. Az olasz egységért folytatott harc tehát az olasz nép hazafiságát állította csatasorba a szabadkőművesek vallás elleni harcával. Ez a harc a francia forradalommal kezdődött. Az első támadást Avignon ellen intézték, mely akkor pápai birtok volt. Az öreg pápai kormányzót elűzték és a nemzetgyűlés 1791 szept. 14-én kimondta, hogy Avignont a francia köztársaságba kebelezi be. Ez ellen a pápa tiltakozott. Nem tehetett mást. A második támadás Napóleon itáliai hadjárata.Montenotte, Mondovi, Lodi, Arcole után VI. Pius a bolognai szerződésben 1796. június 27-én lemond Ávignonról, Bolognáról, Ferraráról, Romagnáról és, 15 millió arany hadisarcot fizetett.
A Direktórium a szerződést nem hagyja jóvá. Követeli, hogy VI. Pius vonja vissza azt a brévéjét, amelyet a francia klérus civil alkotmánya ellen kiadott. Miután VI. Pius ezt megtagadta, a franciák újból megtámadták és Róma ellen vonultak. VI. Pius megköti Napóleonnal a második békétTolentinóban 1797. febr. 19-én. Fizet 31 millió aranyat és ad 1600 lovat.
1797. január 10-én a Directorium Bonaparte Józsefnek, a római francia követnek ezt írja:
Elő kell mozdítani azoknak a törekvéseit, akik elérkezettnek látják az időt arra, hogy a pápa uralma véget érjen; Róma népét lelkesíteni kell, hogy a szabadságát vívja ki.”
Berthier generális bevonul Rómába, eltörli a pápai államot és kikiáltja a római köztársaságot A pápát Siennába, majd Firenzébe, onnan Dijonbaviszik. Útközben Velenceban hal meg 1799. aug. 29-én.
VII. Pius konkordátumot köt Napóleonnal. Ez a konkordátum a pápaságnak visszaadja az egyházi államot, de ez sem tart sokáig. 1808. febr. 2-ánMillis generális bevonul Rómába, VII. Pius bullában tiltakozik ez ellen, mire Napóleon előbb Savonába, onnan Fontainbleauba viteti és ott tartja 1814-ig, császársága bukásáig.
Napóleon bukása után az ő szerepét a szabadkőművesség veszi át, a karbonárik. A karbonárik (szénégetők) nem szenet, hanem trónokat égettek. Á karbonári vezetők álneveket vettek lel, mint p. o. Piccolo Tigre, Nubis stb.
Piccolo Tigre. a zsidó karbonári 1846. jan. 5-én így ír Nubius kollégájához:
Mindenütt lelkesült embereket találtam. Mindenki érzi, hogy a régi világ recseg és a királyoknak végük. Vetésünk érik. A trónok összeomlásában nem kételkedhetik, aki társaságunk munkáját Franciaországban, Svájcban és Németországban figyelemmel kíséri. Az a támadás, amelyet mától számítva néhány év vagy talán néhány hónap múlva a föld fejedelmei ellen intézünk, azokat döglődő egyeduralmuk és erőtlen hadseregük romjai alá temeti. Részünkön mindenütt lelkesedés, ami a siker biztos és csalhatatlan jele, az ellenség részén pedig közöny. Ahhoz, hogy a régi világot megöljük, a kereszténység megfojtása szükséges. A derék Mazzini, kivel gyakran találkoztam, mindig a humanizmusról álmodozik. Azonban ettől, valamint a gyilkolás módjaitól eltekintve alapjában jóérzelmű. Mazzini homályos tanaiból a tömeg nem ért semmit, mégis csodálja.”
Mazzini megalkotja a karbonári szervezetből az Ifjú Olaszország szervezetet, mely egész Európában elterjedt. Az alapszabályok 2. §-a szerint köztársasági államformára kell törekedni, mert úgy az alkotmányos, mint az abszolút monarchia rossz. A 30. §. szerint, aki a titkos társaságok rendeleteinek nem engedelmeskedik, vagy a titkokat elárulja, könyörtelenül meggyilkolandó.
Az 1848-iki forradalmak vezére Mazzini volt.
Az Ifjú Itália munkáját a szabadkőművesség folytatta, mely 1870. szeptember 20-án Cadorna generális vezetése alatt a Porta Pián bevonult Rómába és a pápai államot eltörölte. Még ugyanazon este IX. Pius pápa rendeletére Antonelli kardinális a civilizált nemzetek kormányaihoz cirkulárétintézett, november 1-én pedig kiadta a szabadkőművesek elleni allocutioját, amelyet Genfben nyomatott ki, nehogy annak kinyomatását Rómában megakadályozzák.
A szabadkőművesség ujjongott örömében, mert a pápa világi hatalmának eltörlésével voltaképpen annak lelki hatalmát vélte megsemmisíteni.
A pápák felismerték a szabadkőművesség vallásellenes működését és az ellen az encyclikák, bullák, dekrétumok és konstituciók egész sorával védekeztek. Ezek a következők:
XII. Kelemen: „In eminenti", 1738. ápr. 28, Kimutatja a szabadkőművesség állam- és egyházellenes működését.
XIV. Benedek: „Providas”, 1751. márc. 16. A szabadkőműves morál ellen.
Ut primum", 1759. szept. 3. Voltaire és az encyclopedisták ellen („Ecrasez l' infame!”).
Christianae reipublicae salus”, 1766. nov. 5. VI. Pius: „Inscrutabile”, 1775. dec. 25. contra magistros mendacissimos.
XIII.      Kelemen: „A quo die”, 1758. szept. 14. az avignoni Ordre de la Félicité társaság ellen.
VIP Pius: „Ecclesiam a Jesu Christo”, 1820. szept. 14. a karbonárik ellen, akiket báránybőrbe bújt farkasokhoz hasonlít.
XII. Leo: „Quo graviora”, 1826. márc 13. a laikus oktatás ellen.
VIII. Pius: „Traditi”, 1829. május 21. a Haute Vente ellen.
XVI. Gergely: „Mirari vos”, 1832. aug. 15. a forradalmak szítói ellen.
IX. Pius: „Qui pluribus”, 1846. nov. 9. „Quibus quantisque”, 1849. ápr. 20. „Multiplices inter”, 1865. szept. 25. Cavour, Mazinni és Garibaldi ellen.
XIII. Leo: „Humánum genus", 1884. ápr. 20. a vörös szabadkőművesség ellen.
,X..Pius: „Vehementer”, 1906. febr. 11. a modernizmus ellen.
XV. Benedek: a theozófusok ellen.
XI. Pius: „Maximam gravissimamque”, 1924, jan, 18. A laicizmus és a inarxismus ellen.
Azt hihetnők, hogy a szabadkőművesség csak a római egyház ellen harcol, ez azonban téves felfogás, mert a harc csak azért irányul a római egyház ellen, mert az a legerősebb, a legjobban megszervezett s legöntudatosabb egyház, de ha a szabadkőművesség munkáját siker koronázná, akkor a többi egyházzal már könnyen végezne.
A szabadkőművesség nemcsak vallásellenes, de egyenesen erkölcstelen. Jelszava: „az anyagiasság, a materializmus minden.” Erkölcstelenségét bizonyítják a 18-ik fokon űzött orgiák és fekete misék. A szabadkőműves filozófiai, racionalista, materialista iránynak a nudizmus csak természetes fejlődése. Ezen alapszik a szabadkőművesség érzéki túlhajtása és a szabad szerelem. Leur culte est la turpitude.
A szabadkőművesség népszerűsíti a bűnt a tömegben. A szabadkőművesség szerint a tömegnek érezni, inni kell a bűnt. Ha a tömeg bűnös, akkor nem lesz többé vallásos. A szabadkőművesség a korrupció melegágya.
A szabadkőművesség célja a világuralom elérése s kimeríthetetlen azoknak az eszközöknek a száma, melyekkel e cél elérésén fáradozik. DoktorVeridikus: „Mi a szabadkőművesség, mily eszközökkel dolgozik és mik céljai” című brosúrájában a 19—43 lapon felsorol néhány oly eszközt, mellyel a szabadkőművesek világuralmuk elérésére törekszenek. Ezeknek csak címeit sorolom fel:
1. Egymás felismerése.
2. Hallgatagság.
3. Compelle intrare.
4. A semminek értékké tevése és az érték megsemmisítése.
5. A profánok félrevezetése.
6. Külön menetelni, de együttesen lesújtani.
7. A szabadkőműves tolvajnyelv.
8. A szabadkőműves rabszolgák.
9. Nemzetköziség.
10. Mesterséges viszály.
11. Kétféle mérték.
12. Elszigetelés.
13. A nemzeti érzés felhasználásával a nemzet ellen való küzdés.
14. Rosszat tenni és a kezét elrejteni.
15. Kizsákmányolás (Bankokrácia).
16. Szétbontás (Forradalmi szabadkőműves).
17. Letaposni a jót és felemelni a rosszat.
18. A szabadkőműves ellenes táborba bevinni a viszályt, hogy így a szabadkőműves ellenes szövetség hatalmát megtörjék.
19. Törekvéseik és céljaik elpalástolása.
20. Hazudozás.
21. Profán külső.
22. A dolgok folyásának teljesen szabadkőműves irányban vezetése.
23. Áldott minden eszköz, amely az ellenséget megsemmisíti.
Azt kérdezhetné valaki, hogy a hallgatagság mikképpen lehet tisztességtelen eszköz? Úgy, hogy a hallgatagságból hiányzik az őszinteség. A hallgatagság olyan, mint a hátbaütés, vagy a sötétség, vagy a fojtó gáz.
A szabadkőművesek valóban ritkán támadnak szemben, nyílt sisakkal. Működésük közvetett és fokozatos. Hallgatással kerülik el a felelést és ha mégis felelni kell, akkor nem a kérdésre felelnek, ami szintén a hallgatás nem kevésbé perfid módja.
A hallgatás fegyvere, mely éppen nem udvarias, hanem mérgezett, éppoly régi, mint a szabadkőművesség.
Mióta a szabadkőművesség ellenállhatatlan hatalma kormányozza a világot, ők teremtik a közvéleményt. A közvéleményt az információs irodák útján teremtik. Az információs irodák a sajtót táplálják, mely a pénztől függ. Ezért hiányzik a sajtóból a szemérem és a lelkiismeretesség, mert életbevágó és közismert dolgokat rendszeresen elhallgat, csak azért, hogy a hallgatás jutalmát elvegye. Az előfizetőket, az olvasókat így csalja meg. Úgyszólván az előfizetőknek joguk volna kártérítést kérni, mert a lap az ügydöntő tények elhallgatásával megkárosítja előfizetőit, megszegi a szerződést, nem is szólva arról, hogy olvasóit lényeges hírek felől tudatlanságában hagyja.
A hallgatagság a háttérben gyilkol. A hallgatagság: la mort sans phrase.
Végül a szabadkőművesség mai helyzete, főbb vonalaiban a következőkben vázolható.

A. Anglia.

Az angol nagypáholy lemondott arról, hogy tagjaitól a lélek halhatatlanságában való hitet is követelje. Bibliás és hierarchikus szervezete azonban kizárja a racionalista, materialista nagypáholyokat, amelyek a nagyoriens szuverenitása alatt működnek. Ezek a nagyoriensek már 1876-ban nem kívánták meg tagjaiktól, hogy a világegyetem nagy építőmesterében higyjenek.
Vajon ez az elkülönülés csak színleges, vagy pedig valódi támadás követi-e, azt majd a jövő mutatja meg.

B. Németország.

Németországban három nagypáholy működik:
a.) A porosz nagypáholy, mely nemzeti irányú tevékenységet fejt ki.
b.) A felkelő naphoz (Zur aufgehenden Sonne) címzett nagypáholy, melynek működése racionalista, materialista, pacifista.
c.) Symbolikus nagypáholy. Ez a nagypáholy 1930, július 27-én alakult. A németországi skót legfőbb tanács alapította az angol nyolc pont alapján.

C. Franciaország.

Franciaországban is három nagypáholy működik :
a.) A nagyoriens, mely kommunista irányban dolgozik,
b.) A nagypáholy. Nemzeti irányban működik, három fokban, élén a legfőbb tanáccsal.
Minden ország nagypáholyának megvan a maga legfőbb tanácsa, melyek szövetségben állnak egymással. A nagypáholyok legfőbb tanácsaLausanneben székel.
Eddig minden kísérlet meghiúsult, mely a nagyoriensek és a legfőbb tanácsok szövetségét egyesíteni vagy egybeolvasztani akarta, de a munka oly irányban folyik, hogy az egyesítés, az egybeolvasztás az A. M. I. vezetése alatt szilárd alapon jöjjön létre.
c.) Le Droit Humain International, mely radikális munkát fejt ki

D. Olaszország.

Mikor Mussolini 1922. október 28-án a feketeingesek élén Rómába bevonult, akkor előbb Palermi nagymesterhez ment és csak azután az olasz királyhoz. Mussolini szabadkőműves. Ez azonban semmit sem von le abból az érdeméből, hogy hazáját a bolsevizmus pestisétől megmentette.Mussolininak az is nagy érdeme, hogy a Domizio Torrigiani-féle kommunista nagyorienst, mely a palazzo Giustiniaiban székelt, feloszlatta, székházait, iratait felgyújtatta, vezetőit száműzte, bebörtönözte, internáltatta. Mussolini nemcsak szabadkőműves, hanem lelkes híve az angol ritusú legfőbb tanácsnak, mely a piazza di Gesun székel és munkatársait is azok közül választotta ki. A már említett Raoul Palermi nagymesteren kivül: Italo Balbo,Boltai, Edmondo Rossoni, M. Farinacci, M. Dudan stb.
Mindezt tüzetesen megírja Marja Ryger: „La Franc— Maconnerie ltalienne devaut la guerre és devant le fascime” című művében.
Palermi nagymester oszlatta el a Duce kétségeit a nagyoriens üldöztetését illetőleg abban a reményben, hogy így a hatalmat egyedül tarthatja kezében.

E. Az Egyesült Államok.

Az Egyesült Államokban többféle nagypáholy működik. Ezek közül nevezetesebbek a következők:
a.) A skót ritusú nagypáholy, mely 33 fokban működik. Iránya a francia nagypáholyéval megegyező.
b.) Az amerikai ritusú nagypáholyok. Kilenc fokban dolgoznak. Az alsó három a kék kőművesség. A 4—7 fokok megfelelnek a yorki rítusnak. A 8. fok a királyi mester, a 9. fok a kiválasztott mester.
c.) A templomosok. Katonai irányú páholyok. Tagjai vörös keresztlovagok, máltai lovagok és templomos lovagok.
Cermak chicagói polgármester ebbe a rendbe tartozott.
d.) A B 'nai B 'rith nagypáholyok, melyek kizárólag csak zsidókat vesznek fel tagokul. Ez a nagypáholy szoros kapcsot tart fenn a new-yorkinemzetközi nagytőkével és a Kahallal. Az Egyesült Államok elnökei e nagypáholy direktíváinak engedelmeskednek.
e.) A Keleti Csillagrend, melynek tagjai kizárólag nők.
Az Egyesült Államok 50 államának kormányzói közül 36 szabadkőműves. A képviselők és szenátorok közül 339 szabadkőműves.
Az Egyesült Államok elnökei kivétel nélkül mind szabadkőművesek voltak Franklin Roosevelt, a mostani elnök, a »Holland« páholyban 1911. nov. 28-án avattatott mesterré. A 32. fokba 1929. febr. 28-án lépett elő. Legutóbb libanoni nagycédrussá neveztetett ki, miáltal a növényvilág is kitüntetésben részesült.

*

A szabadkőművességről még sokat lehetne mondani, így például a közoktatás és a hadsereg kérdésében elfoglalt álláspontját illetőleg, ezt azonban más alkalomra hagyom. Az előadottakból mindenki vonja le a következtetéseket. Én csak egyet vonok le, azt, hogy a szabadkőművesség e földön mindenható. A földet a szabadkőművesség kormányozza. Mindig ők és mindenütt ők vannak. Ha valakit fájdalom vagy csapás ér, ha szenved, ha sir, gondoljon mindig arra, hogy ennek is a szabadkőművesség az oka!
Rotary Club & B'nai b'rith


Rotary Club
Ez a téma olyan hatalmas anyagot ölel át, hogy adatolás helyett inkább következetességi adatolásokkal és okfejtésekkel lehet némi értelmet adni azon cselekedeteknek és e cselekedetek következményeinek, melyeket titokban, rejtélyek és alakoskodások során társaságok kifejtenek, sokszor saját tagjaik tudta nélkül. Miért léteznek mégis, mikor demokráciáról és polgárjogon felépülő államról beszélünk?
Ha a titkos szerv állami, mint például a CIA, akkor a résztvevő csupán úgy veszi, hogy munkát vállalt. A parancskiadó nem követi el a bűntettet, így nem érzi a bűnösségét, a parancsvégrehajtó pedig úgy érzi, hogy parancsot teljesít, akár egy katona.
Edgar Bronfman, a Seagram 7 tulajdonosa, aki Budapesten a zsidó fát avatta Göncz úrral, beépítheti saját embereit ilyen állami szervbe is, és nincs emberfia, aki felelősségre tudná vonni.
Ha viszont a titkos szerv polgári, akkor a következő tényezők tartják össze:
- Patinás, apáról fiúra örökölhető szövetkezés, mely évszázadokon keresztül úgy vésődött be a résztvevők elmerendszerébe, mint a dohányos embernek a cigaretta, az alkoholistának az alkohol.
- Gazdasági, gyarapodási lehetőséget és kényelmes életet biztosít.
- A titokzatosság mindenkor stimulálja az örökké kutató, tudni vágyó embert. A tag reméli, hogy egy napon, ha elég magas fokra elér, a legnagyobb titok birtokosa lesz.
- Titkos szövetkezés esetén a hatalom fizikai törvényszerűséggel gyakorol nehézségi erőt az egyénre. Kiugrás esetén gondolhatja, hogy a teljes pusztulás, az elhagyatottság keserű sorsa lesz osztályrésze.
Ha felütjük a régebbi lexikonokat, akkor még sokkal nyíltabban írtak dolgokról, mint most, és a bevett ideológiai szókincs rákényszeríti az embert (az agymosott embert), hogy öncenzúrát gyakoroljon, mert ha nem, valamivel könnyen megbélyegezhetik - bigottnak, fajgyűlölőnek, előítéletesnek, antiszemitának stb. nevezhetik.
E tanulmány szerzője egy logikai rendszert szeretne felépíteni, és ezen jogával szabadon akar élni.
A Rotary Club azon célból alakult, hogy az üzleti szolgáltatásokat szorgalmazzák, tökéletesítsék és a társadalmi kapcsolatok kiépítését ösztönözzék. Az első testület Chicagóban jött létre 1905. február 23-án. Alapítója egy Harris P. Pal nevű ügyvéd. A tagok körforgásként gyülekeznek egymás iroda- vagy üzlethelyiségeiben. Hamarosan Amerika más városaiban is alakult hasonló szervezet, és 1910-re már 16 ilyen szerv Chicagóban hozta létre a Club nemzeti szövetségét. 1912-be Canada Winnipeg városában és Írországban, Dublinban létrejött ugyanez a szövetkezés, és akkor megalapították a nemzetközi szervet. 1928-ra 2923 Club létezett 44 országban. Nem tartják magukat titkos szervezetnek. Alkotmányukat és szervezeti szabályaikat bárki kikérheti megszemlélésre. (Mi, akik a kommunizmusban éltünk, és a törvények értelmében szabadságot és demokráciát élvezhettünk, melyet alkotmány biztosított, tudjuk, hogy a papírra vetett írás nem mindenkor őszinte szó, és a népakarat nem jog, csupán illúzió. Ezért is nem szűnünk meg kételkedni, kérdéseket feltenni, kutatni és gondolkodni!) .
A Club célja:
1. Az ideális szolgálat, mint minden arra érdemes üzletnek alapja.
2. Az üzletben és hivatásban magas erkölcsi követelmények.
3. Minden egyes klubtagnak (Rotarian) az ideális szolgáltatás megfelelő kivitelezése a saját személyének, az üzletnek és a helyi közösségnek a szolgálatában.
4. A szolidaritás eszméje, mint a kiváló szolgálat talpköve.
5. Az összes hasznos szakág felfedése és klasszissá magasztalása a társadalom "szolgálatában".
6. Megértés, jószándék és nemzetközi béke egy világot átölelő üzlettársi testvériség jegyében. Mindenfajta üzlet, szakma, intézmény egy-egy személyt ad, mint képviseleti tagot. Ő az aktív tagságot képviseli.
Egy "junior", alsóbb fokú aktív tag is jelölhető ugyanazon vállalat vagy intézmény részéről. Aki valamely nemes cselekedettel felhívja magára a figyelmet, tiszteletbeli tag lehet. Minden egyes clubnak van igazgatósága (elnök , alelnök, titkár, pénztáros), kiket évente választanak. A Club egy vacsorával vagy ebéddel egybekötött gyűlést tart.
Ha valaki nem jár megfelelően a gyűlésekre, annak tagságát felfüggesztik (semmisnek minősítik). A körzeti klubok évente egyszer tartanak közös naggyűlést. Ezen a vezetők vesznek csak részt. Delegátusok és tagok tartanak évente egybevont nagy konferenciát. Minden járásnak van egy kormányzója, akit a konferencia választ. S megy a nemzetközi választmányba mint körzeti képviselő. Az évi nemzetközi nagygyűlésen választanak elnököt, aki az igazgatósági tagokkal (Broad of Directors) intézi a klub ügyeit. A 12 direktorból legalább 5 más országból kell legyen. Tehát 7 vezetőt is adhat az USA, ha úgy alakul. Egy állandó titkárság viszont csakis Chicagóban van. Itt van a főtitkár, a helyettes titkár és a bizottmány (staff). A titkárságnak vannak kirendeltségei Londonban és Zürichben. Újságjukat, a "The Rotariad" -ot Chicagóban adják ki.
Ez volt a helyzet a második világháború előtt! Azóta felépítettségében, technikai kivitelezéseikben ma már sokkal komplexabb lehet. A Brit Rotary Clubot 1901-ben alakította egy ír úriember, kinek nevét nyilvánosan nem nagyon emlegették, aki sokáig az Egyesült Államokban élt. Hamarosan Manchesterben a helyi üzletemberek is létrehozták a Clubot, főleg olyanok, akik látták Amerikában a Club működését. A belfasti, glasgow-i, edinborough-i, liverpooli és birminghami-összesen 5 klub hozta létre 1914-ben az angol testvérszervezetet, 1928-ban így a szigeten már 300 klub volt.
Ebből látható, hogy a nemzetköziség eszméje a 19. és a 20. században nemcsak ( az egyáltalán nem) ideológiai, hanem első fokon ipari, gazdasági és pénzügyi. Erejét láthatjuk, amikor háború nélkül ideológiák buknak meg és az abszolút kapitalizmus győzelmi tort ülhet az elmúlt idők rossz ideológiáinak következtében névtelen sírokba hullott milliók csontvázai felett.
Nagyon sok magába zárkózott, de cselekedeteiben mégis kifelé ható, titkosnak mondható szervezet van. A modern korban a nemesebbek és hatékonyabbak mind a liberális, és inkább a baloldali eszmék támogatói. A nemzeti eszméket mindegyik támadja.
A nemzeten belül a többség akarata érvényes, függetlenül faj, vallási, nemzetiségi és nemi hovatartozástól. A kisebbség akár mint klikk, lobby, faj vagy vallás nem gyakorolhat erőszakot a többséggel szemben stb. stb.
De míg titkos szervezetek vannak, addig normális társadalmi élet lehetetlen. Ugyanis, aki saját fajtáját nem tiszteli, mennyire lehet képes a másikat tisztelni - ennyit az internacionalizmusról.
A gyakorlat azt mutatja, hogy aki Rotary Club tag, az egyben szabadkőműves is. Sőt, több más szervezetbe is beletartozik. Egyik a másiknak nincs alá vagy fölérendelve, de a tagok összetartozása miatt együtt haladó megmozdulás lehet, sőt a üzleti világban a szabadkőművesség az 5. hadoszlop szerepét töltheti be. Nemrégen írtak egy ilyen szervezetről Westport Connecticutban, akik pl. használt szemüvegeket vittek Dél-Amerikába. Valamikor a Vöröskereszt így hatolt be bármelyik országba. Csodálatos módon még a trockiji és lenini Oroszországban is ott voltak. Ha utána nézünk, hogy kik alapították, akkor azt is feltételezhetjük, hogy kémszervezet is volt. Kiknek a szolgálatában? Mikor a vérbajos és szifiliszes kommunista politikai tisztek a Vöröskeresztes nővéreket megbecstelenítették, senki sem szólt érdekükben, hisz sok jószándékú önkéntes volt. Még Armand Hammer sem szólt, aki nagyon jól tudta, hogy mi történik a híres Szovjetunióban. Hiszen ő volt Lenin mellett, s kilenc évig ezrével hullottak el a muzsikok legfiatalabbja és izmosabbja a Hammerek azbesztbányáiban. Az irgalmas szamaritánus tényleg az-e, aminek mondja magát?
Hogy mennyire ellentmondó egy-egy ilyen szervezet alapításában és megnyilvánulásában, arra jobb példa nem lehet, mint a Vöröskereszt alapítója állítólag Judah Benjamin, aki a déliek államtitkára volt. Állítólag ő bérelte fel Booth-ot, hogy Lincolnt megölje. Az ő leszármazottja volt Bernard Baruch, aki 3 amerikai elnök tanácsadója volt, az első világháború béketárgyalásainak egyik fő mozgatója. Mégis miért kellett nekik a Vöröskereszt? Talán azért, hogy a keresztet égessék. A japánok úgy engedték be a missziósokat, ha megtiporták a keresztet. Ezek mind olyan gondolatok ahol meg kell állnunk. Miért? Mert Bernard Baruch állítólag évi 500 000 dollárt fizetett a szabadkőműves tagságáért. Roosevelt nagymesteri kötényben parádézott, és humanitárius nagyságával kiszolgáltatta a világkultúra központját a sztálinizmusnak. A szabadkőművességért nagy harc folyt az 1789-93-as francia forradalom alatt és előtte. II. (kalapos) József, Mária Terézia fia, cselekedetei azt igazolják, hogy érdemes akart lenni arra, hogy a legfelsőbb fokon uralkodója legyen a szabadkőművességnek. A Habsburgok akkor még puszipajtások voltak a Rothschild bankház tulajdonosaival.
(Fordította: Veres Magdolna)

A "B'nai b'rith" egylet szervezete és működése
A "B'nai b'rith" /magyarul: a szövetség fiai/ nevű forradalmi egylet nem szabadkőműves páholy. Ez az egylet 1842-ben Amerikában "United Ordre B'nai b'rith" néven alapíttatott, mint cionisztikus héber, harcos szervezet, mely már jóval a világháború kitörése előtt egész Ausztriában, Németországban és Oroszországban (valószínűleg Magyarországon is) el volt terjedve.
Az egylet, helyesebben a "rend" tagjai kizárólag zsidók lehetnek. Más fajút, más vallásút felvenni a legszigorúbban tilos.
Szervezési adatok:
1. A "rend" Bécsben ma is fennáll, de még mindig titkos szövetség, ellentétben a szabadkőművesekkel, akik ma már Ausztriában el vannak ismerve. Utóbbiakhoz csak annyiban van köze, amennyiben a legtehetségesebb szabadkőművesek, rendszerint tagjai a "rendnek" is.
2. A szövetség határozottan nemzetközi. Székhelye Németországban van. A tagok két csoportra oszlanak:
a) titkosak, akik nem lépnek nyilvánosságra, hanem a mozgalmat láthatatlan szálakkal irányítják
b)nyilvánosak, akik különféle mezbe öltözve az általános anarchia előidézésén buzgólkodnak. A "B'nai b'rith"-hoz való tartozásuk féltve őrzött titok.
3.A "rend" célja, hogy a világ összes országában a vezetést magához ragadja, más szóval, hogy az államfői hatalmat mindenütt a rend kiváló tagjaira ruházza. A "B'nai b'rith" eszményi államformája az ókori "tirannus", melyet a tanácsrendszer diktatúrája révén vél megvalósítani. Nemzetgazdasági hitvallása megegyezik a szindikalistákéval /forradalmi anarchisták/, anélkül azonban, hogy ezeknek politikai törekvéseit magukénak vallanák.
A "rend"-nek legfőbb célja a zsidóság uralma. Hogy ezen célját elérje, az egész világot szociális forradalomba kergeti. Eszköze minden, ami rendbontólag hat és célhoz vezethet: 10-20 évvel ezelőtt még a szociáldemokratizmus, anarchizmus, szindikalizmus, bolsevizmus, ma a kozmopolita liberalizmus.


Szabadkőművesség Magyarországon.

                             Szabadkőművesség - Mit  tudunk  róla ?  cimű  bejegyzés  általános  információkat  tartalmaz  a  szabadkőművességről.Szabadkőművesség  Magyarországon  cimű  bejegyzés  a  szabadkőművesség  kezdetéről  és  történelméről  szól  .De  több  listát  is  tartalmaz,melyeken  magyar  szabadkőművesek  nevei  találhatók.
                Minden  adat  nyilvános  és  az  interneten  találhatók.Forrás  anyagra  kattintva  több  információt  kaphat.A  statisztika  szerint  Magyarországon  több  mint  száz  szabadkőműves  van.Fontos,hogy  több  ismeretünk  legyen  és  nem  olyan  forrásokból  gyűjtsünk  információkat,melyek  nem  felelnek  meg  a  tényeknek.
               Elolvasva  az  egyik  listát,melyen  a  jelen  magyar   szabadkőműves  politikusainak  nevei  találhatók ,két  kérdést  tettem  fel : Miért  van  ilyen  helyzetben  a  magyar  társadalom?Mit  tett  a  magyar  szabadkőművesség  Magyarországért ? Nem  kritizálok,csak  kérdezek ' Remélem,hogy  érdekes  információkat  olvashatnak  ebben  a  bejegyzésben,  teljesség  igénye  nélkül '

                   Czike László
  A MAGYARORSZÁGI SZABADKŐMŰVESSÉG

 RÉSZLET

Magyarországon a Szabadkőművesség első páholyait az 1700-as évek közepén alapította. Az első patrónusai gróf Draskovich János és gróf Niczky István voltak. Megnyerte magának a magyar főúri réteg nagy részét, de az értelmiségieket és egyszerű iparos-embereket is. II. József kalapos király – nem merte a fejére tenni a magyar királyi koronát uralkodása alatt a páholyok virágkorukat élték, tekintve, hogy a király maga is magasrangú szabadkőműves volt. A Martinovics-féle összeesküvés hatására a király 1795-ben betiltotta a Szabadkőműves-mozgalmat, mely azután csak 1848-ban éledt újra. 1861-ben báró Wenkheim Béla belügyminiszter a francia rendszerű „Grand Orient” főpáholyhoz csatolta a magyar páholyokat, és megindult a kíméletlen parlamenti csatározás a Katolikus Egyház ellen. Az 1908-ban alapított Galilei-kör, és az 1918-19-es „forradalom”, majd a „Tanácsköztársaság” vezetői is (vö.: a mai interneten, az elektronikus tömegkommunikáció világ-hálóján a Magyar Szimbolikus Nagypáholy honlapjának webcíme:www.galilei.hu) szabadkőművesek voltak. Az említett honlap jó információkkal szolgál az egykori magyarországi szabadkőműves-tagokról, a tényleges tag közéleti emberek, művészek névsoráról, tevékenységükről – az elmúlt 200-250 év tükrében. Ismertebb kiemelkedő szabadkőművesek voltak, a teljesség igénye nélkül:

Csokonai Vitéz Mihály, gróf Hadik András, gróf Ráday Gedeon, Diószeghy Sámuel, Kármán József, gróf Andrássy Gyula, gróf Festetich György, báró Orczy József és László, Horváth Mihály, Batsányi János, Bláthy Ottó, Benczúr Gyula, Kazinczy Ferenc, Kölcsey Ferenc, gróf Esterházy Ferenc és János, herceg Esterházy Miklós, gróf Széchenyi Ferenc, Bessenyei György, Martinovics Ignác, Laczkovich János, Hajnóczy József, Szentmarjay Ferenc, gróf Sigray Jakab, Klapka György, Bem József, Kossuth Lajos, Jókai Mór, Liszt Ferenc, gróf Teleki László, Sámuel és Sándor, Wekerle Sándor, Xantus János, Than Mór, Mechwart András, Bánki Donáth, Móra Ferenc, Frankel Leó, Szabó Ervin, Somogyi Béla, Jósika Miklós, Feszty Árpád,báró Podmaniczky Frigyes  (a róla elnevezett utcában áll az épület, amely 1945-ig a Szabad-kőművesek székháza volt, de amelyet máig nem kaptak vissza), Paulay Ede, Szabolcska Mihály, Ady Endre, Ignotus Pál, Karinthy Frigyes, Kosztolányi Dezső, Kőrösi Csoma Sándor, Kresz Géza, Jászi Oszkár, Feszty Árpád, Benedek Elek és Benedek Marcell, aki az utolsó nagymester volt a II. világháború után.
Majd néhányan, már a hozzánk közelebbi időkből:

Bárdos Artúr, Cserés Miklós dr., Darvas József, Devecseri Gábor, Ferenczy Béni, Fodor József, Gábor Andor, Hajós Alfréd, Harsányi Zsolt, báró Hatvany Lajos, Hegedüs Gyula, Heltai Jenő, Kisfaludy Stróbl Zsigmond, Madzsar József, Maleczky Oszkár, Nádasdy Kálmán, Márai Sándor, Pataki Jenő, Polgár Tibor, Ravasz László, Schöpflin Aladár, Somló István, Supka Géza, Surányi Miklós, Székely Mihály, Szent-Györgyi Albert, Szőnyi István, Tamási Áron, Varannai Aurél, Vámbéry Rusztem, Vikár Béla, Zerkovitz Béla, Zipernovszky Károly, Benedek István, Bibó István…    

Rákosiék kommunista rezsimje 1950-ben betiltotta a szabad-kőműves páholyok működését, feltehetőleg azon megfontolásból, hogy amennyiben a „vakolás” állampárti, vagyis hivatalos szintre emelkedik, úgy a hatalom fenntartása, gyakorlása szempontjából kifejezetten felesleges és zavaró a titkos politikai tevékenységek párhuzamos-illegális tovább folytatása. Hivatalos formában 1989-ben alakult meg újra a Magyar Szimbolikus Nagypáholy, ámbár nyilvánvaló, hogy a patinás páholyok újjászervezése és modern, nyugati típusú páholyokká alakítása már a reform-kommunista rendszer erjedése során – 1985. körül – megkezdődött. Nem lehet nem megemlíteni, hogy 1985. és 1990. között Magyarországon két egyidejű társadalmi változási folyamat zajlott le, amelyek részint „fedésbe hozták” egymást, illetve egyfajta kettős, „öszvér-hatást” eredményeztek, mely komplex hatások összetevői – a politikai és gazdasági rendszerváltás (szocializmusból kapitalizmus, a piac teljes liberalizációjával és az állami vagyon teljes körű, kampányszerű privatizációjával) és globalizáció mindmáig nem választhatók egymástól széjjel. Abban, hogy Magyarországon az ún. rendszerváltás vér, vagyis valódi forradalmi erőszak nélkül zajlott le, jelentős szerepet játszottak a „nemzeti” titkosszolgálatok (katonai hírszerzés, belbiztonsági szolgálat), és a velük globális értelemben együttműködő, újjáéledő szabadkőműves páholyok. A politikai elit ellentmondásos „leváltása” – ami sokkal inkább fúzió volt, mint csere! – sokáig el is fedte (vö.: „Rózsadombi Paktum) a baljós tényt, hogy a rendszerváltás elsősorban külföldi érdekeket szolgált, és „a komprádor burzsoázia” tagjait, s az ország leendő  vezetőit is ennek megfelelően alapvetően „a külföld” választotta ki, mely kiválasztásban fontos szerepet játszottak titkos társaságok.

Amikor nyilvánvalóvá vált, hogy a Szovjetúnió még a Gorbacsov peresztrojkájával és glasznosztyával együtt sem lehet képes megválaszolni a Reagan vezette USA csillagháborús fegyverkezési kihívásait, akkor a szellemi értelemben a valóságban már régóta Aczél György és legközvetlenebb szabadkőműves körei által irányított MSZMP szellemi műhelyei megkezdték a felkészülést arra a „barba-trükkre” (grandiózus politikai szemfényvesztésre), ami végeredményében a mai képtelen közállapotokhoz vezetett.

A Grósz Károly, volt – „igazi” rendszerváltó? – miniszterelnökkel készített utolsó interjú (Orosz József volt a riporter, - elhangzott a Kossuth Rádióban, 1996. január 20-ikán) megvilágítja, hogy az MSZMP tudatosan felkészült arra, hogy csak színleg adja át a hatalmat az Ellenzéki Kerekasztalnak, hogy azonnal vissza is vegye, amint erre később lehetősége kínálkozik (így is lett). Olyan kádereket „választottak ki” – a páholyok külföldi segítségével – a „rendszerváltás” végrehajtására, illetve az új, kvázi-demokratikus Magyarország vezetésére, akik: (1) betegek, (2) fogottak, (3) eleve beszervezettek, (4) zsarolhatók, (5) szabadkőművesek, vagyis hát beavatottak voltak a rózsadombi paktum titkába, miszerint a globalizmus igazából világkommunizmus (vö.: az egységes világállam elképzelésével!), ezért nem kell a kommunistákat végleg kiakolbólítani a hatalomból, hanem meg kell egyezni velük.Az MSZMP „falból” alakult át szocialista párttá; valójában sem vezető kádereiben, sem világfelfogásában nem történt semmi változás, hacsak annyi nem, hogy a korábban kollektív magán-tulajdonukat elkezdték felosztani egymás és a Nyugat (hitelezők!) között – s ezt a vidám osztozkodást, szabadrablást nevezték el a későbbiekben igen tudományosan az állami vagyon spontán és kampányszerű privatizációjának.

A volt állampárt szalonképessé festette-varázsolta magát a Nyugat és a hazai szavazó polgárok előtt, mellesleg – minden eshetőségre készen -: ügynökei révén közvetlenül beépült az ún. rendszerváltó „történelmi” és egyéb polgári pártok tagságába és vezetőségébe, hogy már csírájában átvegye felettük a politikai ellenőrzést. Ezt a titkot fejtette fel Grósz Károly, több mint másfél órás interjújában. Nem kell túl nagy fantázia, hogy elképzeljük: az új demokrácia, az ún. negyedik (?) köztársaságnagyjából minden választott vezetője szabadkőműves kellett, hogy legyen, mert a teljes „beavatottság” hiányában nem felelhetett volna meg az új idők (New Age), illetve az új világrend (New World Order) követelményeinek. Aczél György és körei jó előre gondoskodtak róla, hogy mire Magyarország újra „felébredne”, addigra a legrosszabb változat az ún. nagykoalíció lehessen csak. Így is történt. Sem a belbiztonsági szolgálat, sem a katonai hírszerzés személyi állományát nem érhette a rendszer-váltással semmilyen „váratlan trauma” – vagy maradtak ott, ahol korábban szolgáltak, vagy kaptak egy nagydarab állami vagyont és kapitalisták lettek, vagy beléptek falból az MDF-be, de legelőbb valamelyik szabadkőműves páholyba, biztosítva a gondtalan jövőt. Mindenesetre tény, hogy 20 év leforgása alatt Magyarországon a szabadkőművesség újból felvirágzott, és ma már 357 a működő páholyok száma. Ha székház még nincs is – ott a Pesti Vigadó…            

Maguk a szabadkőművesek önmagukról, a Szabadkőművességről, azt állítják, hogy egyetlen-egyet kivéve, igazából nincsenek is titkaik: egyedül az a titok, hogy ki szabadkőműves. Ez pedig magyarul azt jelenti, hogy nyoma sincsen titkolni, rejtegetni való aktivitásnak vagy tevékenységnek – „csak” az a titok, hogy az egyáltalán nem titkos cselekményeket kik végzik-követik el. Ez árulkodó – fából vaskarika. Ami nem titok, és semmilyen érdek nem fűződik a valaminek az eltitkolásához, úgy mi lehet az, amit mégsem lehet névvel, személyiséggel, teljes mellszélességgel fel is vállalni? Ha nem lehet megtudni senkiről, hogy szabadkőműves-e, vagy sem, akkor igazából az egész mozgalomról nem lehet tudni semmit sem. Élő ember még nem látta senkinek a tagsági belépő nyilatkozatát, személyesen aláírt szuper-titkos esküjét, vagy pláne a tagi nyilvántartó lapját-kartonját. Ez különösen áll a jelen idejű személyi adatok titkosságára – magyarán: „a legjobb esetben” is csupán utólag, évtizedekkel később tudhatjuk meg valakiről  a titkot; élő ember élő szabadkőművesről nem tudhatja meg, hogy tag, mint ahogy államtitok az (is), hogy valaki katonai hírszerző. Utóbbi a nemzetállam titka, előbbi a Világállamé. Ilyenformán a tájékoztatás és a közvélemény mindig csak az aktuális események után kullog - nincs a jövőt meghatározó, befolyásoló szerepe. Mindenki „obligón kívülre” kerül, aki nem a Rend tagja. A rendtagok pedig titokban építik a jövőt.  

Kik tagok akkor a befolyásos közéleti személyiségek közül?
Ilyen diktált körülmények között: senki és mindenki. Senkiről sem állíthatunk biztosat – mégis mindenki „gyanús”, aki jelentős befolyással bír, s hozzá még 8-10 funkció, hatáskör egyszemélyes gyakorlója.
Forrás : http://www.czl.gportal.hu 
 Szabadkőművességgel kapcsolatos információk és információforrások             
  KIK VOLTAK A SZABADKŐMŰVESEK?

L. NAGY Zsuzsa
Kik voltak a szabadkőművesek?
1977-ben jelent meg L. Nagy Zsuzsa munkája „Szabadkőművesség a XX. században” címmel. (Kossuth Kiadó, Bp. 1977.) Részben a tizenötezer példányban megjelenő könyv, részben a sokáig tartó hallgatás történetírásunkban a szabadkőművesség valós történeti szerepéről keltette fel valószínűleg az érdeklődést a téma iránt. A hozzánk beérkező ezirányú kérdések ösztönözték a szerkesztőséget, hogy a szerzőt felkérje ismereteink rövid összefoglalására. (A szerk.)
Aki ismeri Mozart Varázsfuvoláját, olvasta Lev Tolsztoj Háború és békéjét, vagy Thomas Mann Varázshegyét, már némileg megismerkedett a szabadkőművességgel. Hiszen pl. a Varázsfuvola története, Sarastro harca az Éj királynője ellen, a szabadkőművességet szimbolizálja; Mozart és a szövegíró Schikaneder is szabadkőművesek voltak.
A 18. századi kezdetek
A szabadkőművesség a 18. században született, a polgári átalakulás megindulásának, a felvilágosodás eszméinek századában. A feudális kiváltságokkal és abszolutizmussal, az egyház hatalmával szemben fellépő „harmadik rend”, a polgárság mozgalmát szolgálta. Liberalizmus, szabadgondolkodás, a természet és társadalom rendjének racionális megismerése, vallási türelem és a francia forradalom hármas jelszava szabadság – egyenlőség – testvériség) lelkesítette.
Az új eszmék követői testvéreknek tekintették egymást, bárhol éltek is, kis körökben, „testvériségek”-ben tömörültek. Összejöveteleiket kezdetben kocsmákban tartották, mert így kevésbé hívták fel magukra a rendőrség figyelmét. Az első európai nagypáholyt az Almafához címzett fogadóban alapították Londonban 1717. június 24-én.
A kezdeményezés az angoloké volt, mégis a francia, és általában a „katolikus Európában” kibontakozó szabadkőművesség vált jelentős társadalmi, közéleti faktorrá. A magyarázat egyszerű: ezekben az országokban a központi hatalom, az egyház konzervatív, feudális ereje miatt a szabadkőművesek, ha saját szabad tevékenységüket ki akarták harcolni, nem elégedhettek meg a páholyház csendjében folyó elméleti, filozofikus eszmecserékkel, jótékonysági, emberbaráti munkával. Támogatniuk kellett a polgárosodást szolgáló mozgalmakat, állást kellett foglalniuk társadalmuk aktuális kérdéseiben.
II. Kelemen pápa már 1738-ban kiátkozta a szabadkőműveseket, s XXIII. János pápa volt az első, aki ezt az átkot nem újította meg. A világi hatalom a francia forradalom után kezdte üldözni, betiltani a páholyokat.
Az évszázadok során mégis sok ismert történelmi személyiség, művész, tudós, író vált szabadkőművessé.
A szabadkőművesség igen szigorúan zárt szervezet. Egyes országokban és időszakokban, a hatósági tilalmak miatt, illegálisan, „titkosan” működött. Tevékenységét részletesen kidolgozott szabályok fogják keretbe, amelyek bonyolult rítus-rendszereket alkotnak (skót és szimbolikus rítus).
A magukat testvéreknek nevező szabadkőművesek páholyokban egyesülnek, ezek országonként és rítusonként nagy páholyokban tömörülnek. A páholy élén választott tisztségviselők állnak (főmester, felügyelő, szónok stb.), a nagypáholyt szövetségtanács irányítja, élén a nagymesterrel.
A szabadkőművesség szervezete, elnevezései, rítusai különböző elemeket ötvöznek egybe. A 18. századi felvilágosodás és racionalizmus hatása mellett a középkori misztika elemei épp úgy megtalálhatók, mint a deizmus, a panteizmus, a biblikus ószövetségi (zsidó) befolyás, az egyiptomi, ókori hagyományok. Az építő, alkotó munka tisztelete, a piramis és keresztény katedrális építők tudásának megbecsülése jut kifejezésre abban, hogy a jelvények, szimbólumok, elnevezések tekintélyes részét a kőműves mesterség köréből vették (körző, vakolókanál, kalapács, kőműveskötény, munka, vakolás, építészeti rajz stb.), A szimbolikus rendszerben, felkészültsége és munkája alapján, három fokozatot érhet el a „testvér”: inas, legény, mester.
A sokféle alkotóelem rugalmasan értelmezhető szimbólumok kialakítására vezetett. Az egyenlő szárú háromszög például épp úgy idézi Püthagorasz tanait, mint amennyire emlékeztet a francia forradalom hármas jelszavára, vagy akár a szentháromság-tan istenfogalmára (atya-fiú-szentlélek).
Az előírásoknak megfelelő, vagyis szabályos páholymunkának erre a célra szentelt és berendezett, a profán világ elől elzárt páholyházban kell végbe mennie. Ebben az egyes helyiségeknek és berendezési tárgyaknak megvan a maguk funkciója, különös jelentése. Tradicionális előírások szabályozzák az egyes tisztségviselők tevékenységét, öltözetét, az új jelentkezők („keresők”) felvételének rendjét.
A szabadkőművesség a férfiak szervezete volt, jórészt az is maradt, bár a 20. században, először Franciaországban, női nagypáholy is alakult.
A szervezet zártsága, titokzatossága, a tagjait összekötő szoros kapcsolat minden korszakban felkeltette a kívülállók kíváncsiságát vagy gyanakvását, Ez, valamint a szabadkőművesség és a polgári progresszió érintkezése az oka, hogy konzervatív, jobboldali körök a szabadkőműveseket egy nagy nemzetközi összeesküvés tagjainak tekintették, szervezetükben a plutokrácia vagy a zsidóság nemzetek feletti szervezetét láttak.
Magyarországra – a történelmi körülmények folytán – német, osztrák, illetve lengyel hatásra és közvetítéssel jutott el a szabadkőművesség. 1770-ben Eperjesen lengyel emigránsok alapították az első páholyt, 1774-ben Pozsonyban azok a magyarok szerveztek páholyt, akiket korábban Bécsben vettek fel. 1784-ben Bécsben létrejött az a nagypáholy, amely Ausztria, Csehország, Magyarország és Erdély páholyait fogta össze.
A magyar felvilágosodás és polgárosodás legjobb képviselői, a nemzeti nyelv és kultúra ápolói, az árutermelő nemesség élcsapata, a reformkor „első nemzedéke” szabadkőműves páholyokban szervezkedtek, Kazinczy Ferenc, Berzeviczy Gergely, a magyar jakobinusok voltak közöttük. Így 1795-ben a francia forradalom és a Martinovics összeesküvés leleplezése után a Habsburg-birodalom területén is betiltották a páholyokat.
A Magyarországi Symbolikus Nagypáholy
A 19. század második felében a 48-as nemzedék kiválóságai, Türr István, Klapka György, Horváth Mihály és mások voltak az új páholyok első alapítói, Pulszky Ferenc lett az első magyarországi nagymester. (Kossuth Lajos 1852-ben az amerikai Cincinnati városban lépett a „testvérek” közé.) Az első páholy alapszabályt 1868-ban hagyta jóvá a belügyminiszter, 1886-ban megalakult a Magyarországi Symbolikus Nagypáholy, majd Budapesten a Podmaniczky (ma Rudas László) utca 45. sz. alatt felépült az első páholyház.
A modern szabadkőművesség mindenütt a polgárság, a polgári értelmiség szervezetévé vált, függetlenül attól, hogy soraiban századunkban is akadtak arisztokraták, uralkodók. Ha munkások voltak is közöttük, parasztok sehol sem.
1918-ig 120-nál több páholyt és több mint 13 000 szabadkőművest tartottak nyilván Magyarországon, ami a lakosság csekélyke töredékét tette. Noha a szabadkőművesek politikai és világnézete különböző volt, maga a szabadkőművesség és a dualista rendszer polgári radikális, demokratikus ellenzéke mintegy szinonim fogalommá lettek. Jászi és köre, a polgári radikálisok alapították például 1908-ban a Martinovics páholyt, amelynek Ady is tagja volt, Jászi szerint a szabadkőműves „többé nem pusztán filantróp és filozofikus törekvések kontemplatív híve, hanem egyúttal bátor és harcos katonája az emberi haladás ügyének”. Szabadkőműves volt többek között Bölöni György, Pogány József, Varga Jenő, Kunfi Zsigmond, Vázsonyi Vilmos.
Szabadkőművesek alapították vagy támogatták az olyan társadalmi szervezeteket, mint a Társadalomtudományi Társaság Szabadiskolája, a Galilei-kör, a Gyermekbarát Egyesület, az Országos Anya- és Csecsemővédő Intézet, Mentő Egyesület stb. Ők tartották fenn és szerkesztették a Világ c. lapot, amely 1926-os betiltásáig a legkövetkezetesebb polgári ellenzéki újság volt.
A magyarországi szabadkőművesség 1918-ig vezető szerepet játszott az Osztrák–Magyar Monarchiában, mivel a birodalom ausztriai felén I. Ferenc József nem engedélyezte a szervezkedést. Az osztrák szabadkőművesek nyugat-dunántúli városokban alapítottak páholyokat.
Háború és forradalmak
Elvei ellenére, az első világháború idején a szabadkőművesség nem tudott felülemelkedni a hatalmi politikán, a nacionalizmuson. Az antant és a központi hatalmak országainak páholyai között megszakadt a „testvéri lánc”; a franciák és a német szabadkőművesek már 1870–71-től nem érintkeztek egymással.
Akárcsak külföldön, Magyarországon is sok szabadkőműves ellenezte a közéleti aktivitást, a béketörekvések, a demokratikus polgári mozgalom támogatását. Az 1918-ban megújított Szövetségtanács s a „testvérek” tekintélyes része azonban csatlakozott a polgári demokratikus forradalomhoz, annak szerveiben különböző tisztségeket is vállalt. Mi több, a Tanácsköztársaság kikiáltása után is kaptak fontos megbízást vagy egyetemi katedrát, mint Balassa József, Benedek Marcell, Kőhalmi Béla és mások.
A Tanácsköztársaság idején azonban önszántából, vagy a Forradalmi Kormányzótanács intézkedésére minden polgári párt és szervezet feloszlott, beszüntette tevékenységét. Ez történt a szabadkőműves páholyokkal is.
A betiltott magyar szabadkőművesség
Miközben Európában, a Duna-medencében 1918–19-től felvirágzott a szabadkőművesség, itthon az ellenforradalmi rendszer e szervezetet is felelőssé tette a történeti Magyarország felbomlásáért, a forradalmakért és 1920 májusában belügyminiszteri rendelettel betiltotta működését. A páholyházba beköltözött a Magyar Országos Véderő Egyesület (MOVE) és az Etelközi Szövetség.
Ennek ellenére a szabadkőművesek Balassa József vezetésével tovább dolgoztak. Kávéházakban, különböző társadalmi és jótékonysági egyesületekben találkoztak, helyreállították nemzetközi kapcsolataikat, többször fogadtak nagytekintélyű külföldi szabadkőműves vezetőket és „szabályos páholyéletet” külföldön éltek. Különösen nagy segítségükre volt a párizsi magyar Emberi Jogok Ligája, az osztrák, a szlovákiai magyar és a jugoszláv szabadkőművesség. A taglétszám alaposan lecsökkent, de a 30-as években már több új „kereső” jelentkezett.
A magyar szabadkőművesség erejéhez mérten támogatta a Horthy-rendszer baloldali polgári ellenzékét, részt vett a nemzetközi szervezetek antifasiszta munkájában, aminek alaphangját a francia nagypáholyok adták meg. 1926-ben a magyar delegáció is ott volt Belgrádban a szabadkőművesek első nagyszabású nemzetközi kongresszusán. A magyar szabadkőművesek nevében Balassa József írta alá azt az 1936-os memorandumot, melyben Roosevelt amerikai elnök közbelépését kérték a spanyol köztársaság védelmében.
A szabadkőművesség – egy jellegzetesen polgári eszmerendszer keretében – minden politikai rendszerrel szemben állt, mely az általa ideálisnak tekintett polgári demokráciától különbözött. Így, miközben fellépett a fasizmus ellen, egyidejűleg elítélte a szovjet rendszert, a kommunizmust.
A fasiszta mozgalmak és kormányok mindenütt üldözték, majd betiltották a páholyokat. A 30-as évek végére Európának a hitleri megszállás és befolyás alá került részén megszűnt, föld alá kényszerült a mozgalom.
A magyar kormány 1938-ban tiltotta be azokat a jótékonysági egyesületeket, amelyek addig a szabadkőművesek „fedőszerveiül” szolgáltak. Az antiszemita faji törvények a páholytagok nagyobb részét sújtották. A nemzetközi kapcsolatok a hitleri hódítások és a második világháború következtében megszakadtak.
A második világháború után
A szövetséges hatalmak győzelmét követően Európa-szerte s így a Duna-medencében szintén, ismét megnyíltak a páholyok. A tagok száma ugyan szerte a világon az 1960-as évekre jóval meghaladta az 5 milliót, négyötöde azonban az Egyesült Államokban élt. Európában a szabadkőművesség nem tudta elérni régi jelentőségét.
Magyarországon Supka Géza, majd Benedek Marcell vezetésével bontakozott az ismét legálissá vált páholyélet. 1949-ig azonban még a 2 ezret sem érte el a „testvérek” száma. Sokan pusztultak el a nácik koncentrációs táboraiban, a világháborúban; a régiek jórészt kiöregedtek. Csekély és rövid időre szóló, bár igen értékes utánpótlást jelentett annak az agilis, demokratikus irányt képviselő, főleg értelmiségi fiatalokból álló csoportnak a csatlakozása, amely kezdetben a szabadkőművesség keretében keresett magának cselekvési teret. A szabadkőművesek túlnyomó többsége a polgárt demokrácia híve volt, a „nyugati” és a „keleti” demokrácia „összeegyeztetésében” látta Magyarország s benne a páholyok feladatát. A páholytagok nemcsak a kor polgári pártjaiban helyezkedtek el, hanem sokan csatlakoztak a munkáspártokhoz. A szabadkőművesek között szellemi, művészeti életünk sok jeles képviselője volt található: Bernáth Aurél, Beér János, Csécsy Imre, Devecseri Gábor, Ferenczy Béni, Kisfaludy Stróbl Zsigmond, Maleczky Oszkár, Márffy Ödön, Nádasdy Kálmán, Remenyik Zsigmond, Székely Mihály, Vajda Imre, Vámbéry Rusztem, Zathureczky Ede stb.
A 1945 utáni konfliktus abból fakadt, hogy a szabadkőművesek többsége értetlenül fogadta a magyarországi fejlődés irányát és ütemét, s a 40-es évek második felének hidegháborús légkörében, a kiélezett belpolitikai küzdelemben a kormányzat részéről is értetlenség s türelmetlenség mutatkozott a szervezet iránt.
1948–1950 között, ahogyan a hatalomban végbement a fordulat, a népi demokratikus országokban rendeleti úton betiltották a szabadkőműves szervezeteket, vagy azok azt megelőzően kimondták a páholyélet „elaltatását” (felfüggesztését), mert azokat a népi hatalommal szemben állóaknak nyilvánították.
Magyarországon az 1950-es betiltás idejére a mozgalom bázisa egészen beszűkült, önként elhagyta a páholyokat a már említett fiatal, haladószellemű értelmiségiek zöme is. Ennek ellenére úgy tűnik, hogy tágabban értelmezett szövetségi politikával gyorsabbá és zökkenőmentesebbé válhatott volna annak a haladó értelmiségnek a népi demokratikus rendszerbe való beilleszkedése, amely a szabadkőművesség szervezeteiben foglalt helyet.
A világon szétszórtan, diaszpórában élő magyarok között manapság sajátos szerepet játszanak a szabadkőműves páholyok: az egyházi, a különböző kulturális szervezetek mellett ezek is szolgálják a magyar nyelv és kultúra ápolását, egymás kölcsönös támogatását.
KI KICSODA?
BALASSA JÓZSEF (1864–1945) középiskolai tanár, nyelvész. A Tanácsköztársaság idején egyetemi tanár. A Horthy-rendszer eltiltja az oktatástól. 1920–1940 között a Magyar Nyelvőr szerkesztője. Ma is a hazai nyelvtudomány jelentős művelőjeként tartják számon.
SUPKA GÉZA (1883–1956) polgári radikális író, szerkesztő, régész. A Károlyi-kormány prágai követe 1918-ban. Bécsi emigrációja után a Literatúra c. irodalmi és bibliográfiai folyóirat szerkesztője. Ő kezdeményezi az első könyvnapot Budapesten 1927-ben. Részt vett az ellenállási mozgalomban. 1945 után a Nemzeti Múzeum elnöke, képviselő.
BENEDEK MARCELL (1885–1963) író, esztéta, műfordító szerkesztő. Benedek Eleknek, a nagy mesemondónak a fia. 1919-ig tanár, a Thália Kör egyik megalapítója. A Tanácsköztársaság idején a Tanárképző Intézet igazgatója. A Horthy-rendszerben eltiltják az oktatástól. Szépirodalmi munkássága mellett fordít, lexikont szerkeszt, kitűnő tudománynépszerűsítő. 1945–47-ben a kolozsvári, 1947–1962-ig a budapesti egyetem tanára. 1963-ban Kossuth-díjat kap.
Forrás : http://www.tankonyvtar.hu/historia-1980-04/historia-1980-04-kik 


Magyar szabadkőművesek listája


A  Abafi Lajos, irodalomtörténész, lepkekutató Ábrányi Emil, ifj., költő

Ady Endre, költő Almásy Pál, az 1849-es debreceni országgyűlés elnöke

Alpár Ignác, építész id. Andrássy Gyula, miniszterelnök

Apáthy István, zoológus, a kolozsvári egyetem rektora, az erdélyi Nemzeti Tanács elnöke

Apponyi Antal, politikus Aranka György, az Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaság alapítója Auer Pál, politikus

B  Balassa József, nyelvész Balázs Ferenc, író, unitárius lelkész

Bali Lajos,lelkész, feltaláló, festő Banda Ede, gordonkaművész
Bánffy György, református főgondnok Bánffy Miklós, politikus
Bánki Donát, feltaláló Bánóczi Józsefirodalomtörténész, nyelvész
Bányai Elemér Zuboly, újságíró, író Bárczy István, Budapest főpolgármestere
Bárdos Artúr, rendező, intendáns, szakíró Barkóczy Ferenc, esztergomi érsek
Báróczy Sándor, író, műfordító, testőr Baróti Szabó Dávid, költő, nyelvújító
Barta Ernő, grafikus Bartók György, id református püspök
Batsányi János, költő Batthyány Alajos, politikus
Baumhorn Lipót, építész Beke Manó, matematikus
Benczúr Gyula, festő Benedek Elek, író
Berde Sándor, református lelkész Beregi Oszkár, színész
Berény Róbert, festő Berinkey Dénes, politikus
Bernády György, marosvásárhelyi polgármester Bernáth Aurél, festő


Berzeviczy Albert, miniszter, azMTA elnöke Bessenyei György, költő
Bethlen Gergely (gróf), honvédezredes Biás Istvánlevéltáros, helytörténész ,Bibó István politikus Bíró Lajos, író Bíró Mihály, grafikus
Bláthy Ottó Titusz, feltaláló Bókay Árpád, tanár
Boncza Miklós, politikus, Ady apósa Bonkáló Sándor, irodalomtörténész
Born Ignác, geológus Boromisza Tibor, festő
Bölöni György, irodalomtörténész Böszörményi Jenő, gépészmérnök
Braun Róbert, szociológus Bruckental Sámuel, Erdély kormányzója
Buchinger Manó, képviselő Búza Barna, költő
 Cornides Dániel, történetíró Czakó Ambró, református lelkész
Czetz János, honvédtábornok Csengey Gusztáv, költő
Csáky Tivadar, képviselő ,Császár Imre színész
Csáth Géza, író Csécsy Imre, író, újságíró, politikus
Csemegi Károly, büntetőjogász Csergő Hugó, író
Csifó Salamon, unitárius teológus Csokonai Vitéz Mihály, költő
Csontváry Kosztka Tivadar, festő Csornoky Viktor, kisgazdapárti politikus Cs. Sebestyén Károly, néprajztudós
Darvas József, író Dávid András, szabadkőműves nagymester
,Dayka Gábor költő ,Dénes György színész
Dessewffy József, konzervatív politikus Devecseri Gábor, műfordító
Ditrói Mór, színigazgató Domanovszky Endre, festő
Draskovich János (gróf), katonatiszt Dutka Ákos, költő
Endrődi Sándor, költő Esterházy Ferenc, főkancellár
Esterházy János, a kormányzó tanács tagja Esterházy Miklós, tábornagy
Fabinyi Rudolf, vegyész, a Magyar Kémikusok Egyesülete alapítója Fekete János, cs. kir. kamarás, vezérőrnagy, író Feld Zsigmondszínész, színigazgató Feleky Géza, újságíróFeleky Miklós, színész, rendező Felsőbüki Nagy Pál, képviselő
Ferencz József, unitárius püspök Ferenczy Béni, szobrász
Festetich György, a Helikon alapítója Feszty Árpád, festő
Földi János, természettudós Fodor József, költő
Frankel Leó, hivatásos forradalmár Freyseysen Gyula Beregszász főbírája
Fricsay Ferenc, politikus, legitimista Friedrich István, miniszterelnök
Gaál Mózes, író Gábor Andor, költő Gábor Ignác, irodalomtörténész
Gabányi Árpád színész, rendező Gál Gyula, színész
Gelléri Mór közgazdasági szakíró, a magyar iparfejlesztés kiemelkedő alakja
Góth Sándor színész, rendező Granasztói Pál, építész
Gundel János, vendéglős Gyarmathi Sámuel, nyelvész
Gyöngyösi János, külügyminiszter György Oszkár, költő
Hadik András, tábornagy Hajnik Pál, politikus Hajnóczy József, jogtudós, jakobinus Hajós Alfréd, építész, olimpiai bajnok Halmi Ferenc, színész
Harsányi Zsolt, író Hatvany Lajos, irodalomtörténész
Hatvany Bertalan, műfordító Haypál Benő, református lelkész
Hegedűs Gyula, színész Heltai Jenő, költő, író 
Hevesi József, színigazgató Hevesi Sándor, rendező, színigazgató
Herman Lipót, festő Hock János, józsefvárosi plébános, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke Horn Ede, közgazdász Hornyánszky Gyula, klasszikafilológus
Horváth Mihály, történész, püspök Hubay Jenőhegedűművész
Hunyady Béla országgyűlési képviselő Hunyady Sándor, író
Huzella Elek, zeneszerző
I  Ignotus Pál, szerkesztő Ignotus (Veigelsberg Hugó), író, szerkesztő
Istók János, szobrász Ivánka Imre, Kossuth-pártiképviselő
J  Jakab Dezső, építész Jancsó Elemér, irodalomtörténész, kritikus
Jánosi Zoltán, református lelkész Janovics Jenő, színházi rendező
Jászi Oszkár, történész, szociológus Joannovics György, nyelvész, politikus nagymester ,Józan Miklós unitárius püspök
K  Kabakovits József , politikus Kádár József, Szolnok-Doboka vármegye monográfusa Kadosa Pál, zeneszerző Káldy Gyula , zeneszerző, színigazgató
Kálmán Oszkár, operaénekes Karinthy Frigyes, író
Kassák Lajos, költő, festőművész Katona István, történetíró
Kossuth Lajos felvételi kérelme a szabadkőműves mozgalomba
Kazinczy Ferencíró, nyelvújító Kemény János, író, irodalomszervező
Kerényi Károly, klasszika-filológus Kernstok Károly, festő
Kertész Manó, nyelvész Kincs Gyula, újságíró, Ady tanára a zilahi kollégiumban
Király György irodalomtörténész Kisfaludi Strobl Zsigmond, szobrász
Kiss József, költő Klapka György, honvédtábornok
Komor Marcell, építész Komor Vilmos, karmester Koppi Károly, történetíró, piaristaKoródy András, karmester ,Kosztolányi Dezső író
Kossuth Lajos, kormányzó Kovachich Márton György, jogtörténész, forráskutató Kovács János (1764–1834) pedagógus, mecénás, az MTA tagja
Kőrösi Csoma Sándor, felfedező, nyelvész Kővágó József, Budapest főpolgármestere Kresz Géza, orvos Krompecher Ödön, sebész
Kubinyi Ágoston, természettudós, régész Kubinyi Ferenc, politikus, régész
Kuncz Aladár, író Kunfi Zsigmond, szociáldemokrata politikus
Kürti József, színész
L  Laczkó Géza, író Laczkovich János, magyar jakobinus
Lajta Béla, építész Lavotta János, zeneszerző
Lavotta Rezső, zeneszerző Lendvai Márton, színész
Ligeti Ernő, író Liszt Ferenc, zeneszerző Lovik Károly, író
Löffler Béla, építész
M  Madarassy László, rocksztár Madzsar József, politikus
Magyar-Mannheimer Gusztáv, festő Makai Ödön, ügyvéd, József Attilasógora és gyámja Makkai Sándor református püspök, író Maleczky Oszkár, operaénekes Maléter István, ügyvéd, Maléter Pál apja
Mannheim Károly szociológus, filozófus Márai Sándor, író
Márffy Ödön, festő Matkovits Leó Margó Ede, szobrász
Maróczy Géza, sakkozó Martinovics Ignác, jakobinus
Márton László, író Mechwart András, gépészmérnök
Mezei Ottó, művészettörténész Molnár Antal, esztéta
Dr Molnár Imre, Magyar Rádió alapítótagja Molter Károly, író
Mónus Illés, képviselő Móra Ferenc, író
Móricz Miklós, statisztikus, Móricz Zsigmond öccse
N  Nádasdy Kálmán, színházigazgató Nagy Endre, konferanszié
Nagybaczoni Nagy Vilmos, hadügyminiszter Nagyváthy János, mezőgazdász Naláczy József, műfordító, testőr Németh József iskolai tanár,oktató,
O  ,Ódry Lehel rendező Ódry Zuárd, bűvész Olgyai Viktor, grafikus
Orbán Dezső, festő Orczy Lőrinc, költő Ordódy György, építész
Ormay Ferenc, énekes
 Paál Árpád, politikus, újságíró Pajor Gáspár, író, szerkesztő
Pákei József, unitárius teológus Pákey Lajos, építész


Pálffy Károly, kancellár Pálóczi Horváth Ádám, író, műfordító
Pataky Jenő, színész Páter Béla, botanikus Paulay Ede, színész
Péczely József, történetíró Perlrott-Csaba Vilmos, festő
Petelei István, író Pfeiffer Ignác, tanár Pikler Gyula, jogtudós
Podmaniczky Frigyes, politikus, akadémikus Polányi Károly, szociológus
Poldini Ede, zeneszerző, zongoraművész Polgár Tibor, zeneszerző, karmester
Pólya Tibor, festő, grafikus Puky Miklós, politikus
Pulszky Ferenc, író, politikus, régész Purjesz Lajos, újságíró
R  Radványi Géza, filmrendező Rabinovszky Máriusz, művészettörténész
Ráday Gedeonköltő, irodalomszervező Ráthonyi Ákos, filmrendező
Ravasz László, református püspök ,Reinitz Béla zeneszerző, zenekritikus
Rékai Nándor, karmester, zeneszerző Reményi Ede, hegedűművész
Remenyik Zsigmond, író Réthy Mór, matematikus
Réti Ödön, író Richter Antal irodaigazgató Róna József, szobrász
Róth Miksa, üvegfestő Rónay János Jácint, író, bencés szerzetes, pozsonyi nagyprépostRózsa Sándor, betyár Rózsahegyi Kálmán, színész
Rubinyi Mózes, nyelvész
S  Sajnovics János, matematikus, csillagász, nyelvészSándor Pál politikus, gazdasági szakember Schedius Lajos, esztéta, irodalomszervező Schmidt József, nyelvész, indológus Schöpflin Aladár, irodalomkritikus Sebestyén Géza színész, színházigazgató Serly Lajos, zeneszerző, karmester Sigray Jakab, jakobinus
Sztehlo Gábor, evangélikus lelkész Sztojanovics Jenő, zeneszerző, zenekritikus
 Tabéry Géza, író Tamási Áron, író Telcs Ede, szobrász
Teleki Ádám, költő, műfordító Teleki László, politikus, író
Teleki Sámuel, erdélyi kancellár Teleki Sándor, honvédezredes, Petőfi barátja
Telepy Károly, festő Than Mór, festő Thék Endre, bútorgyáros


Tompa László, költő Törzs Jenő, színész Türr István, altábornagy
Ü  Ürményi József, országbíró
Vágó József, építész Valentiny Ágoston, igazságügyi miniszter
Vámbéry Rusztem, jogász Varannay Aurél, közgazdász
Vásáry István, kisgazdapárti politikus, Debrecen polgármestere
Vázsonyi Vilmos, igazságügyi miniszter Vedres Márk, szobrász
Venetiáner Lajos, főrabbi Verő György, zeneszerző, karmester
Vetter Antal, honvédtábornok Vikár Béla, etnográfus, műfordító, akadémikus
Vukovics Sebő, honvédelmi miniszter
Wekerle Sándor, miniszterelnök
Xántus János, néprajzkutató
Zárai Samu, kereskedő Zathureczky Ede, hegedűművész
Zerkovitz Béla, zeneszerző Zipernowsky Károly, feltaláló
ZS Zsolt Béla, író


1
2
3
4
5
6
7
8

9

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése