2017. április 1., szombat

Szemlélet váltás


Szemlélet váltásAz időkristályok talán megváltoztatják a fizikusok időről alkotott elméletét

2012 februárjában, a Nobel-díjas fizikus, Frank Wilczek úgy döntött, hogy nyilvánosságra hozza a furcsa, és amiért aggódott, kissé kínos ötletét. Lehetetlennek tűnt, de Wilczek látható bizonyítékát fejlesztette ki az "időkristályoknak" - fizikai struktúrák, melyek ismétlődő mintában mozognak, ahogy a percmutató megy körbe az órán anélkül, hogy energiát fordítana erre, vagy valaha is véget érne. Az órákkal vagy bármilyen más tárggyal ellentétben, az időkristályok mozgása nem tárolt energiából származik, hanem az időszimmetria egy kis szünetéből, így ez egy speciális formája az örökmozgónak.

"
A legtöbb fizikával kapcsolatos kutatás olyan dolgoknak a folytatása, amik előtte már voltak," - mondja Wilczek, a Massachusettsi Technológiai Intézet professzora. Ilyen volt a "dobozon kívül gondolkodás".

Wilczek ötlete a fizikusok néma válaszával találkozott. Itt egy zseniális professzor, aki egzotikus kutatások fejlesztéséről ismert, melyek nemrég kerültek köztudatba, ilyenek például az axion és anyon részecskék, valamint a nukleáris erő tulajdonságának, az aszimptotikus szabadságnak a felfedezése (amiért megosztva kapott fizikai Nobel díjat 2004-ben). De az örökmozgót, mely a fizika törvényeit alapul véve lehetetlen, már nehéz volt lenyelni. Vajon a munka egy jelentős áttörés, vagy csak hibás logika?  Jakub Zakrzewski, a fizika professzora és az atomi optika vezetője a Jagelló Egyetemen Lengyelországban, aki egy perspektívát írt Wilczek publikációjával együtt azt mondja: "
Én egyszerűen nem tudom."

Mostanra a technológiai fejlődés lehetővé tette, hogy a fizikusok teszteljék a gondolatot. Azt tervezik, hogy megépítenek egy időkristályt, nem abban a reményben, hogy ez a perpetuum mobile majd végtelen energiaellátást generál (melyre a feltalálók több mint ezer éve hiába törekednek), hanem azért, hogy hozzájáruljon magához egy jobb idő elmélethez.
Egy őrült koncepció

Az ötlete akkor támadt Wilczeknek, amikor 2010-ben egy előadásra készült fel. "
A kristályok besorolásáról gondolkodtam, és akkor csak eszembe jutott, hogy nekem mennyire természetes a térről és időről együtt gondolkodni." - mondta. "Tehát ha a kristályokról a térben gondolkodunk, ez elég természetes, ahogy a kristályok viselkedésének időben való besorolása is."

Mikor az anyag kristályosodik, az atomjai spontán rendezik magukat sorokba, oszlopokba és három dimenziós rácsokba. Minden egyes "
rácspontban" egy atom foglal helyet, de az atomok közti erőegyensúly megakadályozza őket, hogy a köztük lévő teret elfoglalják. Mert az atomok hirtelen inkább különálló, nem pedig folytonos elrendezést választanak arra, hogy hol legyenek, a kristályok azt mondják, hogy megtörik a természet térbeli szimmetriáját - a megszokott szabályt, hogy minden hely a térben egyenértékű. De mi a helyzet a természet ideiglenes szimmetriájával - azzal a szabállyal, hogy a stabil tárgy ugyanaz marad egész idő alatt?
Wilczek hónapokig töprengett a lehetőségen. Végül az egyenletei azt mutatták, hogy az atomok valóban tudnak alakítani egy rendszeresen ismétlő rácsot az időben, miközben visszatérnek a kezdeti elrendezésükhöz, különálló (inkább mint folytonos) időközökben, ezáltal megtörik az időszimmetriát. Energia fogyasztás és termelés nélkül az időkristályok stabilak lennének, amit a fizikusok "alapállapotnak" neveznek, a struktúrában történő ciklikus változások ellenére, amire a tudósok azt mondják, hogy ezt mint egy örökmozgót lehet értelmezni.

"
Egy fizikus számára ez tényleg egy őrült koncepció, arra gondolni, hogy az alapállapot időfüggő." - mondja Hartmut Haffner, a Kalifornia Egyetem, Berkley kvantumfizikusa. "Az alapállapot meghatározása az, hogy az a nullponti energia. De ha az állapot időfüggő, akkor ez azt jelenti, hogy energiaváltozás, vagy valamilyen más változás történik. Valami mozog körülötte."

Hogyan mozoghat valami és lehet folyamatos mozgásban örökre, ha nem fordít rá energiát? Ez abszurd ötletnek tűnt - egy nagy törés a fizika elfogadott törvényeiben. De Wilczek elmélete a kvantum és klasszikus időkristályokról (az utóbbi társszerzője Alfred Shapere a Kentucky Egyetemről) túlélte a szakértői testület értékelését, és közzétették a Physical Review Letters című folyóirat 2012 októberi számában. Wilczek nem állította azt, hogy tudja, hogy azok a tárgyak, amelyek megtörik az idő szimmetriáját, léteznek-e a természetben, de azt akarja, hogy kísérletképpen próbáljanak meg csinálni egyet.

"
Ez olyan, mintha rajzolnál egy célt, és várnád, hogy eltalálják a nyilak" - mondja. "Ha nincs semmilyen logikus akadálya, hogy megvalósítsuk, akkor elvárható, hogy megtegyük."
A nagy teszt

Júniusban egy csoport fizikus Xiang Zhang, a Berkley nanomérnöke, és Tongcang Li, fizikus és posztdoktori kutató a Zhang csoporttól vezetésével azt javasolták, hogy hozzanak létre egy időkristályt töltött atomok vagy ionok folyamatosan forgó gyűrűjének formájában. (Li azt mondta, hogy az ötletet már Wilczek publikációja előtt fontolgatták). A csoport cikke Wilczekével együtt jelent meg a Physical Review Letters című folyóiratban.

Azóta egyetlen kritikus - Patrick Bruno, egy elméleti fizikus az Európai Synchrotron Sugárzási Létesítményből Franciaországban - fejezte ki elégedetlenségét a szakirodalomban. Bruno szerint Wilczek és társasága tévesen azonosították a tárgyak időfüggő viselkedését gerjesztett energiaállapotban, nem pedig alapállapotban. Nincs semmi meglepő a tárgyak többlet energiával történő ciklikus mozgásában, a mozgás megszűnésével az energia is szertefoszlik. Ahhoz, hogy időkristály legyen, egy tárgynak alapállapotban kell állandó mozgásban lennie.
Bruno megjegyzése és Wilczek válasza 2013 márciusában jelent meg a fenti folyóiratban. Bruno kimutatta, hogy egy alacsonyabb energiaállapot lehetséges egy olyan rendszerben, melyet Wilczek javasolt, ami egy időkristály hipotetikus példája. Wilczek azt mondta, hogy bár a példa nem egy időkristály, de nem gondolja, hogy a hiba "megkérdőjelezi az alapvető elgondolást."

"
Bebizonyítottam, hogy a példa nem helyes." - mondta Bruno. "De nincs általános bizonyítékom - legalábbis eddig."

A vita valószínűleg nem elméleti alapon fog eldőlni. "
A labda valóban nagyon okos és tapasztalt kollégák kezében van," - mondta Zakrzewski.

A Berkley tudósai vezette nemzetközi csapat felkészül egy bonyolult laboratóriumi kísérletre, bár lehet, hogy "
bárhol a három és a végtelen év között" fejezik be, az előre nem látható technikai vagy  finanszírozási nehézségek miatt, mondta Haffner, aki Zhang társkutatója. A remény az, hogy az időkristályok a fizikát a kvantummechanika pontos de látszólag tökéletlen törvényein túl fogják terelni egy nagyobb elméletbe vezető úton.

"
Nagyon kíváncsi vagyok azt látva, hogy valami újjal járulhatok hozzá Einsteint követően," - mondta Li. "Ő azt mondta, hogy a kvantummechanika nem teljes."
Építsünk iongyűrűt
Albert Einstein általános relativitás elméletében (a törvények, melyek irányítják a gravitációt és a világegyetem nagyarányú szerkezetét), az idő és tér dimenzióit ugyanabból az anyagból szőtték, az úgynevezett tér-időből. De a kvantummechanikában (a szubatomi szinten meglévő kölcsönhatások törvényei) az idő dimenzió más módon képviselteti magát, mint a három térdimenzió - "zavaró, esztétikailag kellemetlen aszimmetria" - mondta Zakrzewski.

Az idő különböző kezelése lehet az egyik forrása az általános relativitás elmélet és a kvantummechanika közti összeférhetelenségnek, legalább az egyik, melyen változtatni kell, hogy egy mindenre kiterjedő kvantum gravitáció elmélethez jussunk (széles körben tekintik úgy, mint az elméleti fizika fő célját). Melyik idő koncepció az igazi?

Ha az időkristályok képesek megtörni az időszimmetriát ugyanolyan módon, ahogy a hagyományos kristályok megtörik a tér szimmetriáját, "ez azt jelenti, hogy a természetben e két mennyiség úgy tűnik, hogy hasonló tulajdonságokkal bír, és ennek végső soron tükröznie kell magát az elméletet." - mondta Haffner. Ez arra utal, hogy a kvantummechanika nem megfelelő, és lehet, hogy egy jobb kvantumelmélet ugyanannak a szövetnek két fonalaként kezeli az időt és a teret.

A Berkeley vezette csoport megpróbál megépíteni egy időkristályt 100 kálcium ion kis elektródákkal körülvett kamrába történő befecskendezésével. Az elektródák által létrehozott elektromos mező bezárja az ionokat egy 100 mikron széles "csapdába", ami durván egy emberi hajszál vastagsága. A tudósoknak pontosan kell kalibrálniuk az elektródákat a mező elsimítására.
Mivel a hasonló töltések taszítják, az ionok a csapda külső szélén egyenletesen rendezik el magukat egy kristálygyűrűt formálva.

Elsőként az ionok egy gerjesztett állapotban rezegnek, de dióda lézereket, amilyenek a DVD lejátszókban is megtalálhatók fognak alkalmazni, hogy szétszórják a plusz mozgási energiát. A csoport számításai szerint az iongyűrű alapállapotba rendeződik, amikor a lézer által hűtött ionok egymilliárdod fokra hűlnek az abszolút nulla foktól. A hőmérsékleti viszonyokhoz való hozzáférést már régóta akadályozza a csapda elektródák háttér hősugárzása, de szeptemberben egy technikai áttörés az elektródák alatti felületi szennyeződések megtisztításával százszoros háttérhő csökkenést eredményezett az ioncsapdában. "
Pontosan ez az a tényező, ami ahhoz kell, hogy a kísérlet elérje célját." - mondta Haffner.

Ezután a kutatók bekapcsolják a statikus mágneses teret a csapdában, mely elméletük szerint rábírja az ionokat egy forgó mozgásra (és folyamatosan ezt teszi a végtelenségig). Ha minden a tervek szerint halad, az ionok meghatározott időközönként visszatérnek a kezdőpontjukba, miközben egy rendszeresen ismétlődő rácsot alakítanak az időben, ami megtöri az időbeli szimmetriát.

A gyűrű forgása közben a tudósok az egyik iont lézerrel eltalálják, hatékonyan megjelölve azáltal, hogy egy más elektronikus állapotba kerüljön, a másik 99 ionhoz képest. Ez világos marad (és megmutatja magát az új helyen), míg a többi elsötétül egy második lézertől.

Ha a fényes ion a gyűrűben köröz állandó sebességgel, akkor a tudósok bebizonyították első alkalommal, hogy az idő transzlációs szimmetriája megtörhet. "
Ez valóban kihívást jelent a megértésünknek." - mondta Li. "De először is be kell bizonyítani, hogy valóban létezik."

Amíg ez megtörténik, néhány fizikus mélységesen szkeptikus marad. "
Én személy szerint úgy gondolom, ez nem lehetséges, hogy mozgást érzékeljünk alapállapotban." - mondja Bruno. "Lehet, hogy képesek arra, hogy egy iongyűrűt hozzanak létre egy toroid csapdában és néhány érdekes dolgot csinálnak majd vele, de nem fogják látni az örökké ketyegő órájukat, ahogy azt állítják."
Natalie Wolchover - Simons Foundation


Pszichikai védelem: immunizáld magad a negatív energiák ellenLéptél már be egy üres szobába vagy irodába, és érezted magad "kényelmetlenül"? Talán boldog voltál, hogy elhagyhattad a helyet, amilyen gyorsan csak lehetett? Lehet, hogy egyszer valahol "rossz" érzés volt ott lenned, egy másik alkalommal ugyanott azt érezted, hogy "rendben van"? Mindez előfordulhat a munkahelyünkön, ahol élünk, vagy máshol látogatóban, vagy ahol csupán csak áthaladunk.

Mi a helyzet az emberekkel? Ismersz valakit, akinek úgy tűnik, hogy "
negatív" aurája van? Amikor közel kerülsz hozzá, lehangolttá, dühössé vagy félénkké válsz, amilyen normális esetben nem lennél? És mi a helyzet ennek az ellenkezőjével? Tudsz valakit, akitől úgy tűnik jobban érzed magad csupán attól, hogy a közeledben van, és mondania sem kell semmit, hogy megjavuljanak a dolgok?

Eltekintve bizonyos személyektől, és/vagy helyektől megjelenő érzésektől, nem találod úgy, hogy olykor egy csomó energiát veszítesz el (pszichés lecsapolás) ilyen körülmények között? Problémád van az álmatlanság, a rossz alvás, rémálmok vagy az alacsony energiaszint miatt? Talán folyamatosan hiányzik az energia? Esetleg krónikus fáradtságot diagnosztizáltak nálad? Vagy tán úgy tűnik, hogy folyton megfázol, megbetegszel, vagy más problémáid lesznek?

Ha a válasz "
igen", akkor jó eséllyel lehetsz szándékos, vagy nem szándékos negatív pszichés hatás alatt. Ezt egyesek pszichikus támadásnak is nevezik.  Lehet valamit tenni ilyen esetekben? Igen, a pszichikus védelemmel, ami megtanulható, hogy szembe tudjunk szállni az ilyen helyzetekkel. Mielőtt azonban a pszichés védelemről beszélünk, járjuk körbe, hogy mi is ez valójában, és hogyan működik.

Ahhoz, hogy jobban megértsük, muszáj, hogy világossá tegyük ezeket a negatív hatásokat. Egyszerűen fogalmazva, általában két kategóriába sorolhatók. Gondolati energiák (vagy ha formájuk van - gondolatformák), és negatív szellemi befolyás. Most talán egyből azt hiszed, hogy a halottakról van szó. Nem róluk beszélünk. Mindannyian "
szellemek" vagyunk. Néhányan közülünk a fizikai életben vagyunk, és vannak olyanok, akik nem. Nem akkor válunk szellemmé, amikor fizikailag meghalunk. Most is azok vagyunk.
Awakening again/ Újra ébresztés - Messages from the Heavenly World / Üzenetek az égi világból

Álomörzők 1.rész ( Teljes film )

Álomörzők 2.rész.( Teljes film )Valaki azt mondhatja: "De én nem látom/hallom a szellemeket. Ez azt bizonyítja, hogy nem léteznek". Nos, nem látom a rádió, vagy a televízió hullámokat ebben a szobában. Ez azt jelenti, hogy nincsenek itt? Nem hiszem. Nagyjából ugyanez van a hallással is. Nem hallom a kutyasípot. De a kutyák igen! Balgaság volna arra következtetnem, hogy a síp nem keltett zajt azon az alapon, hogy "én nem hallottam".

Negatív gondolati energiákat olyanok (halott vagy élő) hozhatnak létre, akiknek negatív gondolataik vannak, például harag, gyűlölet, félelem stb. Ha egy személy ezeket a gondolatokat gondolja rólunk, akkor ezzel automatikusan irányunkba vetíti. Ráadásul, mivel a negatív szellemek vonzzák a negatív energiát, ezeket az embereket gyakran kísérik ezek az energiák. Különösen, ha ez "
hivatalosan" történik, azaz egy mágia áll mögötte.

Szerencsére van védelem ezen dolgok ellen. A pozitív energiák feloldják a negatívakat, és gondoskodni tudunk pozitív szellemekről, hogy segítsenek megvédeni a negatívoktól. Nincs ebben semmi különös. A tűz eloltására a víz jó válasz. A mágiára adott ellentétes válasz ugyanezen az elven működik. Egy mágia negatív gondolati tartalmát, vagy bármilyen más pszichés támadást "
semlegesíteni" lehet azonos, vagy annál nagyobb erejű pozitív gondolatformával. Amikor találkoznak, a negatív gondolatforma feloldódik. Ez elérhető olyan dolgokkal, mint az imádság, vagy a vizualizáció. Jellemző példa az utóbbira, ha elképzelsz egy "védő" fénybuborékot magad körül. De elképzelheted magad úgy is, mint egy izzó fénygömb. Mint a Nap, ami meleget és fényt sugároz kifelé.

A negatív személyek hatását "
semlegesíthetik" azonos, vagy nagyobb erejű pozitív személyek. Ha a pozitív szellemek vannak túlsúlyban, akkor sok negatív entitás "törölhető" (véglegesen) a szellemvilágból.
riseearthAz emberi aura színei és jelentésük

Sok tudós, különösen a kvantumfizikusok fogadják el a tényt, hogy az univerzumban minden dolog energiát bocsát ki. Tudják ezt, mivel az energia fejlett bioelektromos technológiákkal kimutatható. Az egyik ilyen technológia a Kirlian fotográfia.

A Kirlian fotográfia egy elektrográfiai felvételi technika, amely úgy működik, hogy egy tárgyat egy film lapra helyeznek, amit egy fémlapra tesznek, majd nagy feszültséggel feltöltik. Ez a folyamat koronakisülést okoz a tárgy és a fémlemez között, amelyet a film fénymintákként rögzít. A Kirlian fényképezést az emberi test energia kibocsátásának kimutatására is fel lehet használni.
Mi az emberi aura?

Ha valaki elég mélyen beleásta magát az energiák működésébe tudja, hogy minden energiából áll, és az anyag az energia egyfajta kivetülése. Mivel minden energiából áll, ezért energiát bocsát ki ilyen vagy olyan formában.

Az emberi test számos különböző formájú energiát bocsát ki. Az egyik ezek közül emberi auraként ismert, amely egy bioenergia mező, ami sok különböző rétegből és színből áll. Az alakja egy tojásra hasonlít, ami körülveszi az egész testet. Sok energia gyógyító úgy véli, hogy az aura a fizikai, érzelmi, mentális és lelki testtel kapcsolatos információkat hordoz magában. Valamint úgy gondolják, hogy az emberi aurában látható információk elárulják a test egészségi állapotát.


Az aura színei és jelentésük

Az emberi auráról úgy tartják, hogy az energia 15 különböző színű rétegéből áll, melyek mind kapcsolatban vannak egymással. A legtöbb tanítás az emberi auráról gyakran az első 7 rétegre összpontosít. Itt egy kicsit továbbmenve feltárjuk az aura első 12 rétegének színét és jelentését. Az emberi aura első rétege van a legközelebb a testhez.
1. Az első réteg jelenti az éteri testet, és a színe vörös.
2. A második réteg az érzelmi és elementáris testhez kapcsolódik, ami narancssárga színű.
3. A harmadik réteg a mentális testhez csatlakozik, színe sárga.
4. A negyedik réteg képviseli az asztrális testet, és zöldes árnyalatot bocsát ki.
5. Az ötödik réteg az archetipikus testhez kapcsolódik, és kék színű.
6. A hatodik réteg képviseli az angyali testet, ami indigó színű.
7. A hetedik réteg a keterikus testhez kötődik, és ibolyaszínű árnyalattal rendelkezik.
8. A nyolcadik réteg a monád-testhez kapcsolódik, és arany színű.
9. A kilencedik képviseli a keriatrikus testet, és ezüst színű.
10. A tizedik réteg a krisztiákus testhez kapcsolódik, és kék-fekete színnel rendelkezik.
11. A tizenegyedik a buddhikus testhez kötődik, és ezüst-fekete színű.
12. A tizenkettedik réteg a nirvánai testet képviseli, és fehér fényt bocsát ki.

Sok energia gyógyító úgy gondolja, hogy amikor az emberi aura színei szennyezettek és kiegyensúlyozatlanok, negatív hatásokat okozhatnak a szervezetben, ami egészségügyi problémákhoz vezethet. Az aura színei és jelentésük:
Mélyvörös: Földelt, erős akaraterő, túlélés orientált
Sötétvörös: Harag
Tiszta vörös: Energikus, versenyképes, szenvedélyes
Narancs: Vitalitás, életerő, kreatív, kitartó, bátor
Sárgásnarancs:
 Tudományos, részlet-orientált, maximalista
Sárga: Kreatív, játékos, identitás, tudatosság, hatalom, tudás, kíváncsiság
Sárgászöld:
 Szenvedélyes, kommunikatív
Zöld: Természet, növekedés, egyensúly, szerelem
Sötétzöld: Féltékenység, alacsony önbecsülés, harag
Kék: Hűvös, nyugodt, érzékeny, kifejezés
Sötétkék: Félelem az önkifejezéstől
Indigó: Intuitív, látnok, világos gondolkodású
Ibolya: Látnok, isteni bölcsesség, megvilágosodás
Ezüst: Bőség, táplálás
Világos rózsaszín: Érzékeny, művészi, szeretet, együttérzés, tisztaság
Sötét rózsaszín: Éretlen, tisztességtelen
Arany: Megvilágosodás, bölcsesség, intuitív gondolkodó
Fehér: Tisztaság, egység, transzcendens

Bevezetés a Kirlian fotográfiába
Kirlian Photography Introduction

Aura képalkotó biofeedback: így néznek ki a csakrák
Aura Imaging Bio Feedback, See What The Chakras Look Like

Reiki Session as seen by Aura Video camera

Reiki Course Practitioner Level 1

Free Kundalini Reiki Attunement

**WARNING** FAST KUNDALINI ACTIVATION MUSIC : EXPERIENCE REAL POWER: EXTREMELY POWERFUL !Mi is az a tobozmirigy?A közelmúltban feltárt orvosi kutatások szerint az emberi agyban helyet foglaló tobozmirigy nagyon sok, eddig rejtélyszámba menő kérdésünkre választ látszik adni.

Az agyunkhoz nyéllel rögzülő, fenyőtobozhoz hasonló alakú mirigyről sokféle vélekedés volt már az orvos-történet során, tartjuk pl. "harmadik szemnek" is… Mi az igazság, milyen érdekes összefüggések derülnek ki a tobozmirigyről?A mellékelt ábrán jól tanulmányozható az emberi agy keresztmetszete és az egyiptomi szimbólum, a Hórusz szem formai hasonlósága. Vajon az egyiptomi, ősi civilizáció többet tudott agyunk működéséről időszámításunk előtt 3000 évvel? Érdekes a feltevés és mélyen elgondolkodtató…

A sólyom "látóaggyal" rendelkezik. Figyeljük meg az ősi egyiptomi ábrázolások adta hasonlóságokat!

A talamusz, az agy középső része tartalmazza az álmok, a meditatív állapotok és a vizuális gondolkodás alapját képező tobozmirigyet.


Tobozmirigy kristályok 


A modern orvostudomány a közelmúltban fedezte fel, hogy az emberi agy belsejében, legfőképpen a tobozmirigy állományában kalcit kristály struktúrák vannak beépülőben. Sok gyermek ma már az agy aktív kristályos elemeivel születik. Az emberiség nagy része viszont kénytelen a fejlődése érdekében saját indíttatásából aktiválni azokat.

A fentiek tükrében rendkívül izgalmasnak tűnik a kérdés, hogy mi is lehet a funkciója ezeknek az ásványi képződményeknek és kristályos struktúráknak az emberi agy belsejében. Főleg akkor, amikor tudjuk, hogy a kristályok a legmagasabb rezgésszintet kéviselik az ásványbirodalomban.

A kristályok több mint 80.000 éve állnak az emberiség szolgálatában. Az ősi civilizációkban gyógyításra, illetve információ- és energiahordozóként használták őket. Atlantiszban például a gyermekek a homlokukhoz, közvetlenül a harmadik szem pontjához érintett kristályokból férhettek hozzá a tudás anyagához - természetesen ráhangolódva a megfelelő hullámhosszra. A kristályoknak sok ágazatban van jelentősége már napjainkban is, többek között az informatikában, a híradástechnikában, az óraiparban, az űrkutatásban, a hadiiparban, az alternatív gyógyászatban stb.

Még izgalmasabb a gondolat, ha tudjuk, hogy ezeket a kristályokat, az Univerzum bármely más pontján fellelhető kristályokhoz hasonlóan finomhangolással az ember szolgálatába lehet állítani. Elektromos, elektromágneses és mágneses impulzusokat közvetíthetünk, vagy fogadhatunk a segítségükkel.

Az elektromos frekvenciák (rádióhullámok) természetüknél fogva áthaladnak a testeteken, anélkül, hogy különösebb zavart okoznának.Csak a megfelelő vevő képes a vételükre. Jelenleg is sok elektromágneses frekvencia áramlik át a fizikai testeken de az ember, speciális eszközök (rádió, TV, telefon, stb) hiányában azonban még nem tudja érzékelni azokat. Úgy tűnik, hogy a kristály képződmények megjelenése az emberi agyban, ezt a helyzetet meg fogja változtatni. Sőt, majd egy szép napon még feleslegessé is teheti a közbeiktatott eszközök használatát.

Az emberi agy kristály struktúrái, a tobozmirigy hatásmechanizmusának ismerete, a melatonin hormon kutatási eredményei , minden bizonnyal forradalmasítani fogják majd az emberi kommunikációt, az oktatást, az orvostudományt, az ipart - röviden az ember teljes társadalmi berendezkedését.

A hyper-tudatos ember rendelkezésére áll ma már számos eszköz és technika is, hogy az agyában elhelyezkedő tobozmirigy kristálystruktúráit finoman, saját tempóban behangolhassa. A behangolás vagy aktiválás vértezheti fel az embert az oly hőn áhított multidimenziós képességekkel.
Miket nevezünk multidimenziós képességeknek? 

- A hallás, a látás, az érzékelés spektrum-határok kitolódása.

- Tudatalatti információ áramoltatás képessége.

- A testi öngyógyító-folyamatok akadálytalan működtetésének a képessége.

- A test oxidációs folyamatainak, vagyis az öregedésnek a lelassítására való képesség.

- Rendkívüli módon erősödik a felelősségvállalás képessége.

- Ember által elérhető közelségbe kerül az Egyetemes Tudástár, így kialakul a teremtéshez szükséges információk lehívásának a képessége.

- A természeti erőkkel összhangban való lét képessége.

- A kristályok behangolása által képessé válik az ember az Univerzum „adóit” befogni.

Milyen hatásai lehetnek az új képességek kialakulásának? 

- A tudatalattival történő együttműködés felerősödése.

- Óriási felismerések nyomán az emberi kapcsolatok ugrásszerű javulása.

- Az elkülönültség érzését felváltja a közösségtudat.

- Erősödik a biztonságérzet, megszűnik a félelem, a stressz..

- Az egyén rálel az Isteni Tervében kijelölt útjára, rátalál a szenvedélyére.

- Hosszantartó egészséges élet. Stb 
Az ember alkalmazkodása a folyamathoz e fenti és hasonló képességek kifejlődését hozhatja. Most van az idő, amikor meg kell találni a fényt még a sötétségben is. Itt az idő, hogy az ember meglelje a fényt és a szenvedélyt önmagában. Ebbe az irányba tett legkisebb lépés is megváltoztatja az életet.
Az emberek kristályossá válnak 
Már hallottunk a kristály gyerekekről és az indigó gyerekekről, akik a telepatikus kommunikációt, mint velük született képességet hozzák már magukkal. Nem tudják ugyan, hogy miként lehet alkalmazni, de van egy belső kommunikációs adottságuk, amelyet egy kis munkával finomra hangolhatnak és alkalmazhatnak.

Ezzel a képességgel bárki rendelkezhet, ugyanis ez a képesség az emberi agyban formálódó kristályokkal való együttműködésből ered. Nagyon érdekes hatása lesz az emberiségre, amint ezeket a kristályokat az ember megtanulja alkalmazni.
Forrás


A tobozmirigy aktiválása fizikai és spirituális módszerekkel

Gondjaid vannak a meditálással, vagy az álmaidra való emlékezéssel, vagy csak elveszettnek, a forrásról leválasztva érzed magad? A probléma a blokkolt (vagy elmeszesedett) tobozmirigy lehet.

A tobozmirigy, amit a harmadik szemnek is neveznek, Hórusz szemének, vagy a lélek székhelyének, egy kis fenyőtoboz alakú szerv az agyad belsejében, mely hormonokat választ ki, mint a melatonin, a szerotonin és a DMT (Dimethyltryptamine), ami Lélek Molekulaként ismert.

A melatonin és a szerotonin felelős az alvási vagy a meditatív állapotokért, és a kényelem, boldogság és eufória érzelmi állapotaiért. A DMT hatása kiterjed az időtágulásra, időutazásra, paranormális birodalmakba történő utazásokra, és spirituális lényekkel való találkozásokra más dimenziókban.

Energiaszinten a tobozmirigy a 6. csakra (Szanszkritul: Ajna) fizikai megnyilvánulása, melyet a valódi misztikus potenciállal, a nem fizikai valóság észlelésével és a lelki bölcsességgel társítanak.

Mivel a tobozmirigy fenyőtoboz alakú, gyakran szimbolizálják ezzel a formával.

Tény, hogy sok vallás és misztikus hagyomány utal világszerte a tobozmirigyre a fenyőtoboz szimbólummal: az egyiptomi isten Ozirisz botja két egymásba fonódó kobrát ábrázol, közöttük egy fenyőtobozzal (A Kundalini energia felemelkedik a Harmadik szemhez), a Pápa botja is egy tobozt ábrázol, Angkor Wat szent romjai Kambodzsában szintén fenyőtoboz alakúak, és számos más példa van.

Mi okozza a tobozmirigy blokkolását?

Ez a szerv a spirituális látókészüléked, a fizikai és metafizikai világ közötti híd. Ez teszi számodra lehetővé a misztikus és tudatos álom tapasztalatokat, amelyek elengedhetetlenek a spirituális fejlődésedhez. Ezek a lélek üzenetei, és a tobozmirigy az antenna, mely fogadni tudja őket.

A legtöbb ember tobozmirigye mégis leáll, mire eléri a 12 éves kort. Talán magad is észrevetted, hogy a gyerekek mind intuitív és spirituális természetűek, de elveszítjük ezt a képességünket, ahogy felnövünk. Miért?

A probléma a tobozmirigy meszesedése. Ez a mirigy valójában belül vízzel van töltve, ami azt jelenti, hogy a korral meszesedik, és más okok miatt is. Pontosan mi okozza a meszesedést?
 • Fluorid a fogkrémben és a vízben
 • feldolgozott "szemét" élelmiszer
 • üdítőital és más szénsavas italok
 • finomított cukrok, zsírok, liszt
 • korlátozó hiedelmek
 • spirituális gyakorlat hiánya
  Lépés - mondj búcsút a Fluoridnak

  A Fluorid a tobozmirigy legnagyobb ellensége! Kis mennyiségben ártalmatlan, valójában természetesen előfordul a vízben. Azonban a csapvízben és a fogkrémben lévő Fluorid egyáltalán nem a természetben előforduló Fluorid, és a mennyisége is messze meghaladja a biztonságos határértéket.

  A tobozmirigyben felhalmozódik a Fluorid, így ennek van a legnagyobb Fluorid koncentrációja az emberi szervezetben, és ez az elsődleges oka a tobozmirigy meszesedésének.

  Amerikában például a vízellátás 70 százalékához Fluoridot adnak. Azt mondják, hogy a Fluorid biztonságos, és megakadályozza a fogszuvasodást, de ez egy hazugság. A kutatások azt mutatják, hogy nincs különbség a Fluorid használó és a nem Fluorid használó országok között. A biztonság... minden évben több mint 20 ezer hívás érkezik a mérgezési központokba az Egyesült Államokban akut Fluorid mérgezés miatt, melyet a fogkrém lenyelése okoz. Ezért van szükség minden Fluorid tartalmú fogkrém tubusán egy figyelmeztetésre, hogy elkerüljék a véletlenszerű lenyelését: ez egy ismert méreg. Valójában a Fluorid a legutóbbi időkig a patkánymérgek egy aktív hatóanyaga volt.

  A fluor természetesen előfordul a vizekben, kőzetekben, a litoszféra 13. leggyakoribb eleme. Magyarországon a legtöbb fluort a vezetékes vízzel és az ásványvizekkel vesszük magunkhoz.

  "
  Az uniós szabályozás szerint a vezetékes víz fluorid tartalma nem haladhatja meg az 1,5 mg/l-t. Ezt a határértéket csak három település lépi át Jász-Nagykun-Szolnok megyében, ott 1,7 mg/l körül van a fluorid koncentráció. Az ország nagy részén azonban az 1 mg/l alatti érték a jellemző. Ez a víz természetes fluorid tartalma, itthon mesterségesen nem adunk fluort a vezetékes vízhez" - mondta el dr. Vargha Márta, az Országos Környezetegészségügyi Intézet Vízmikrobiológiai osztályának vezetője.

  A kaposvári egyetem kutatói egy korábbi vizsgálatukban nagyon alacsonynak találták a hazai vezetékes víz fluorszintjét, az általuk vizsgált településeken a vizek fluoridtartalma 0,3 és 0,6 mg/l között volt.
  http://www.origo.hu/egeszseg/20130304-kelle-felni-a-fluortol.html

  Nyilván megvan annak az oka, hogy az országok kormányai végtelen bölcsességükben úgy döntöttek, hogy Fluoridot tesznek a vízbe, az élelmiszerbe és a fogkrémbe - mindenki vonja le a saját következtetéseit.

  Függetlenül attól, hogy hiszed vagy sem, a tény az, hogy a Fluorid mérgező, és leállítja a legfontosabb spirituális szervünket. Ha igazán érdekel, a Lélek molekulája című dokumentumfilm elmagyarázza, hogy miért nem jó az uralkodó osztálynak, ha az embereknek spirituális élményeik vannak.

 1. A lélek molekulája
 2. Visszatérés a halálból 17 részKíváncsiság - Agymosás (Az ember programozása)
Kíváncsiság - A gonosz természete
 1. Tehát az első számú dolog, amit a tobozmirigy aktiválásáért tehetünk, hogy csökkentjük a bevitt Fluoridot.
 • Használj csak természetes, nem Fluoridos fogkrémet, és utasítsd vissza a Fluorid-géles kezelést a fogorvosnál
 • Igyál tisztított vagy szűrt vizet, és ne feledd, a palackozott víz is lehet Fluoridos
 • Egyél friss bio élelmiszereket - minél feldolgozottabb egy étel, annál több Fluoridot tartalmaz
 • Kerüld a feldolgozott italokat, mint az üdítők, gyümölcslé italok, instant és palackozott teák, sportitalok
 • Kerüld a tapadásmentes serpenyőben, lábosban való sütést és főzést, mivel ezek növelik az élelmiszer Fluorid tartalmát
 • Igyál biobort! A bor (különösen a vörösbor) bizonyítottan jó hatással van, persze mértékkel. A növényvédőszerek túlzott használata a szőlőültetvényeken szintén a Fluorid egyik forrása lehet.
 • Kerülj bármilyen feldolgozott húst (pl. csirkeszárnyak, csirkefasírtok) - a mechanikus kicsontozó folyamat szennyezi a húst a magasabb Fluorid tartalmú csont részecskékkel.
 • Igyál fiatal levelekből készült teát (pl. fehér tea), vagy maté teát (yerba mate) - ami egy gyógynövény tea Dél-Amerikából
 • Sok Fluorid felszívódik a bőrön keresztül, amikor zuhanyzunk vagy fürdőt veszünk. Akik szeretnek hosszan zuhanyozni, vagy pihentető fürdőt venni, azoknak ajánlott egy Fluorid szűrő telepítése a fürdőszobában. Egyébként próbáld leöblíteni a tested, majd zárd el a csapot, szappanozd le magad, majd öblítsd le a végén a szappant. Így nemcsak spórolsz a vízzel, de minimalizálod a Fluorid felszívódását is.
 • Kerüld a Kálcium pótlást, mivel az nem szívódik fel a csontokban, és végül csak eltelíti a szerveidet, beleértve a tobozmirigyedet is
2. Lépés - Vegyük ki a "szemetet"

A tisztítás egy újabb fontos lépés, hogy aktivizáld a tobozmirigyedet. Ez a Fluorid eltávolítását jelenti, ami az évek során felhalmozódott a szervezetedben.
 • Tamarind gyümölcs vagy paszta. Egyes tapasztalatok szerint a tamarind paszta fogyasztása a legjobb módja a tobozmirigy mésztelenítésének. A legújabb tanulmányok azt mutatják, hogy a tamarind hatékonyan eltávolítja a szervezetből a Fluoridot a vizelet kiválasztáson keresztül, és még a csontokban eltárolt Fluoridot is mozgósítja.
 • A bór kiegészítés egy másik ismert ellenszere a Fluoridnak. Egy teáskanál bór egy liter vízhez, ami bevihető kis mennyiségben a nap folyamán. Bővebben a bórról: A bór a táplálkozásban
 • A máj tisztító működése elengedhetetlen a fizikai és spirituális jólétünkhöz. Egy jó máj eltávolítja a nehézfémeket és számos méreganyagot a szervezetből, többek közt a Fluoridot. Az egyik ajánlott módszer a kávé beöntés. Természetesen ez csak a vastagbél tisztítása után végezhető, különben a méreganyagok elakadnak, majd újra felszívódnak a vérbe. (Gerson terápia, azaz kávé beöntés)
 • A szauna vagy egy izzasztókunyhó szertartás nagyszerű a Fluorid és más mérgek eltávolítására a bőrből, mivel a verítékkel kiürülnek. Szükséges letörölni a testről a verítéket többször, hogy megakadályozzuk az újra felszívódást, és sok vizet kell inni. A hidratálás elengedhetetlen, ha ezen módszer mellett döntesz!
3. Lépés - Spirituális gyakorlat

A harmadik lépés, hogy aktivizáld a tobozmirigyed, a spirituális gyakorlat. Egyesek azt állítják, hogy ez a legfontosabb lépés.

Bár fontos az étrended megváltoztatása és a test egészségének fenntartása, nem helyettesítheti a napi lelki gyakorlatot, mely lehetővé teszi, hogy a gyógyulás természetes módon történjen meg, nyugodttá teszi az elmét, és felkészít a magasabb tudatállapotok megtapasztalására.
 • Meditálj, meditálj, meditálj! Számos meditációs gyakorlat létezik, melynek célja a tobozmirigy, például a "love" (szeretet) szóval történő meditálás. Ülj egyenes háttal, csukott szemmel, a nyelved legyen a fogaid között. Finoman harapj a nyelved hegyére. Rezegtesd a "love" szót a fogaidon keresztül, ahogy csücsörítesz az ajkaiddal.
 • A Harmadik szemen keresztüli légzés egy másik technika, ami a tobozmirigy aktiválásához használható. Lélegezz be ragyogó ezüst fényt a Harmadik szemeden keresztül, tartsd ott, majd képzeld el, ahogy körülveszi a tobozmirigyedet. Nézd, ahogy vibrál ezzel az ezüstös fénnyel, lásd, ahogy a meszes héjat széttöri és lebontja, lásd a tobozmirigyedet egy ragyogó fényben, ahogy áttör a kálcium akadályon. Gyakorold naponta körülbelül 15-20 percig.
 • Egyszerűen helyezd a figyelmedet a Harmadik szemedre, ez hatékonyan serkenti a tobozmirigyedet. Amikor csinálod, egy enyhe nyomás érzést fogsz észrevenni a homlokod területén, ami jó jel. Csak tartsd ott a figyelmed, és légy tudatában a testednek és az elmédnek.
 • A tobozmirigy a Kundalini jógával is aktiválható, mely a kígyóval szimbolizált Kundalini energiáddal működik együtt. A Kundalini fel tud emelkedni a gyökércsakrától a gerinc mentén egészen a koronacsakráig, és azon túl. A Kundalini jóga és meditáció mögötti elgondolás, hogy létrehoz egy fokozatos energia felhalmozódást, amely aktiválja a csakrákat egyenként természetes módon.
 • Használhatsz drágaköveket és kristályokat. A drágakövek, melyek együttműködnek a Harmadik szem csakrával a mély kék színű kövek, mint a lapis lazuli, a zafír és a szodalit. Kommunikálj a kövekkel! Kérd meg őket, hogy segítsenek felébreszteni és meggyógyítani a tobozmirigyedet. Tarthatod a követ a meditáció közben, vagy a homlokodra helyezheted, hogy növeld a hatást.
4 dolog, amit a "Harmadik szemről" tudni érdemesMég mindig hiányzik a tobozmirigy teljes megértése, de ez nem akadályozhat meg bennünket abban, hogy eltöprengjünk.

Majdnem az agy közvetlen központjában található az apró fenyőtoboz alakú tobozmirigy, mely rendszeresen választja ki a bámulatos melatonint miközben alszunk, melyről egykor azt gondolták, hogy egy alacsonyabb evolúciós állapot csökevényes maradványa.

Valójában a közelmúltbeli kutatások szerint nagyobb esélyünk lehet krónikus betegségekre, mint például a rákra, az esti, mesterséges fényben való felesleges fürdés következtében, vagy az éjszakai műszakban dolgozóknál, illetve a késői ébrenléttől. A tobozmirigynek, és a melatoninnak a Föld 24 órás forgásához, világos és sötét ciklusaihoz kapcsolódó kronobiológiájának összezavarásával, amit 
cirkadián ritmusként ismerünk, valószínűleg nem az érzékelésre nyitunk ajtót, hanem a betegségekre. A Vanderbilt Egyetem egy nemrég megjelent tanulmánya összefüggést talált a cirkadián zavarok és a szívbetegségek, cukorbetegségek és az elhízás között.

Az sem csoda, hogy a tobozmirigy összekapcsolódik a sci-fi, fantasy és horror rajongók táborával, valamint tömegesen kedvelik a misztikusok és mentalisták. Az ereje, hogy megossza és egyesítse a világos és sötét életünket úgy tűnik, hogy sokkal inkább növekszik, mint amennyire komolyan vesszük.

"Még mindig hiányzik a tobozmirigy teljes megértése," mondta el a Michigan Egyetem  élettani és a neurológiai professzora Jimo Borjigin, aki úttörő a tobozmirigy kiválasztás orvosi vizualizálása terén. "Számos molekula található a tobozmirigyben, melyek közül sok egyértelműen éjjel figyelhető meg, és nem tudjuk, hogy mi lehet a funkciójuk. Az egyetlen működés, melynek pontos helyéhez nem férhet kétség, az a melatonin szintézise és kiválasztása éjszaka, melyet a központi óra a suprachiasmatic nucleus-ban irányít és fénnyel modulál. Minden más spekuláció."

Megkülönböztetni a tudományt és a spekulációt a tobozmiriggyel kapcsolatban nem volt könnyű, hiszen régen 
René Descartes nevezte a "lélek fő székhelyének", miután hosszú ideig tanulmányozta közel négy évszázaddal ezelőtt. (Bár "nincs bizonyíték, mely ezt alátámasztaná," - tisztázta Borjigin.) Tehát itt van egy rövid, hasznos lista arról, amit a tobozmirigyről tudni érdemes.
1. A harmadik szem és a teozófia

Jelenlegi tudományos ismereteink szerint a tobozmirigy egy szemként indult útnak, és fogadja a fény- és retinajeleket. Talán ez volt az egyetlen szem, amely az agyba zsugorodott, ám az érzékelő feladataink gondoskodtak két újabb szemről. Vagy ez egy harmadik szem volt egy szellemi és fizikai kapcsolattal az előző spirituális és evolúciós állapotunkban, vagy mindkettő, de egy biztos, hogy már évszázadok óta felvillanyozza a tudományt és a találgatásokat.
A Föld ősi kulturáinak történetei tele vannak néprajzi elemekkel, melyek mind az egyszemű, mind a háromszemű hatalommal rendelkező lényeket bemutatják, Sívától és Küklopsztól a Félhomályos Zóna kedves fickójáig a "Valódi marslakók felállnának kérem?" című epizódjában. A kapcsolatok megtalálhatók a Hinduizmusban, melynek hetedik, elsődleges csakrája a Sahasara olyan többrétegű lótusz, mely úgy néz ki, mint a tobozmirigy fenyőtoboza, és amelynek elsődleges feladata az, hogy érzékelje az egyetemes egységet tudományos szempontból és lelki értelemben. A teozófusok is tanulmányozták, és amire rájöttek az a görög és római tudományos érdeklődést is uralta, és a közelmúltban azt állították, hogy a tobozmirigy a szellemi evolúció motorja.

Ez a leírás találónak tűnik, tekintettel a csillagászati teljesítményünkre, melyet evolúciónk néhány millió éve alatt elértünk. Míg a homo sapiens harmadik szeme útközben valószínűleg átalakult tobozmiriggyé, ma is találhatunk fényérzékelő harmadik szemmel, mai nevén parietális szemmel rendelkező állatokat, mint például Új-Zéland veszélyeztetett faja, a 
Tuatara. Más ősi lények fosszíliái hasonló koponyaformákat mutatnak, melyek arra utalnak, hogy a tobozmirigyünk egy korábbi szem lehetett.
2. Ami egykor rejtett volt, most nagy felbontású

A Michigan Egyetem professzora Borjigin és csapata keményen dolgozik azon, hogy rájöjjenek, a tobozmirigy és a melatonin vajon hogyan szabályozza az életünket.

"A központi cirkadián óra szabályozza életünk szinte minden szempontból való időzítését, többek közt a fiziológiát és a viselkedést, és a melatonin a legjobb jelző a cirkadián időzítés ujjlenyomatainak dekódolásában mind az embereknél, mind az állatoknál." - mondta el Borjigin. "A múltban nagyon nehéz volt tanulmányozni a melatonin cirkadián tulajdonságait állatok esetében a technikai korlátok miatt. Laborunkban kitaláltunk egy hosszú távú tobozmirigy mikrodialízis technikát, amely lehetővé teszi az automatizált, számítógéppel vezérelt, nagyfelbontású melatonin kiválasztás elemzést a rágcsálók tobozmirigyében négytől tíz hétig ugyanazon állatnál."
Ezek a képi megjelenítések jó úton haladnak afelé, hogy többet tudjunk a melatoninról, amit a tobozmirigy választ ki akkor, amikor alszunk, és segít kijavítani és szinkronizálni a testünket a Föld forgásához. A melatonin egy lenyűgöző vegyület, mely természetesen előfordul a növényekben, állatokban és a mikrobákban. Egy erős antioxidáns, gyógyászati célú felhasználása úgy tűnik minden évben növekszik, ahogy egyre többet tudunk meg arról, hogyan képes segíteni az immun, krónikus és neurodegeneratív betegségek esetében.

"A tobozmirigy mikrodialízis technika lehetővé teszi, hogy nyomon kövessük a melatonin kiválasztást szigorúan különböző körülmények között, szimulálva a gyors időzóna-átlépést, a több műszakos munkavégzést, a fényszennyezést, a diétás manipulációt és így tovább, hogy meghatározzuk a cirkadián ritmus környezetre adott válaszait," - tette hozzá a professzor. Azt is lehetővé teszi számunkra, hogy felfedezzük az extrém kronotípusú állatokat, mint a korai madarak és éjszakai baglyok, hogy megértsük, hogy a különböző kronotípusú egyének a cirkadián kihívásokra hogyan reagálnak másképp. Ezek még folyamatban lévő vizsgálatok, de remélhetőleg néhány munkánkat még ebben az évben közzétehetjük."
3. Mesterséges fény = Sötét jövő

Ami a közelmúltban megjelent a melatoninról már elég jelentős, különösen azok számára, akik mell- és prosztatarákkal küzdenek. A Harvard Egyetem Közegészségügyi Iskolájának kutatói Itai Kloog és csapata egy sor tanulmányt adtak ki az elmúlt években kifejtve, hogy a "modern, urbanizált alvó és élőhely" (
PDF) egy hatalmas hormon alapú rák kockázatot jelent. "Eltakarjuk az éjszakai égboltot" mesterséges fényekkel, írta a Earth Island Journal-tól Holly Hayworth, hivatkozva Kloog kutatásaira és megjegyezte, hogy ennek a fénynek a fele egyébként is kárba vész.

"Minden kétséget kizáróan bizonyítottuk, hogy ez egy kockázati tényező," - mondta Kloog. "Az éjszakai fényről több szinten bebizonyította a csoportunk és még sokan mások, hogy mindenképpen hozzájárul a hormonális rák kifejlődésének nagyobb kockázatához."

Kloog csapata összesen öt vizsgálatot publikált helyi és globális szintű elemzéseket is beleértve, és mindegyikük határozott összefüggést talált a cirkadián és a melatonin zavar, valamint a rák magasabb kockázata között. Tanulmányozva a 
NASA Védelmi Műholdas Program archívumát (hogy rávilágítsanak a Föld éjszakai fénnyel való lefedettségére), és az Egészségügyi Világszervezet adatait Kloog csoportja világosan azt találta, hogy "ahol a nők jobban ki vannak téve az éjjeli fénynek, ott az emlőrák aránya megemelkedett. Az izraeli tanulmány megállapította, hogy az éjszakai fénynek való minimális kitettség és a közepes kitettség között 36%-al gyakrabban jelentkezett a mellrák, és a közepestől a maximális kitettségig újabb 26%-os növekedés volt megfigyelhető."
A Kernel kiegyenlítéssel létrehozott sűrűségi térképek a fénynek való kitettséget és a rákos megbetegedések arányát mutatják. Kloog csapata egy másik tanulmányban azt találta, amely 20.000 fényforrásból származó adaton alapult magasság és intenzitás szerint, hogy egyértelmű az összefüggés. A két világméretű tanulmányhoz kifejlesztettek egy algoritmust, hozzárendelve a lakosság átlagos súlyát és a megvilágítást minden személynél, minden városban az egész világon, felhasználva a WHO adatait, és újra egyértelmű összefüggést találtak a rák és az éjszakai fény között.

"Az átlagos megvilágítás fejenként, ha egy elmaradott országot veszünk, mint Nepál, 0,02 nanowatt négyzetcentiméterenként," - magyarázta Kloog. Ha összehasonlítjuk az Egyesült Államokkal, ott az átlagos megvilágítás egy személynél 57,5. Egészen körülbelül 120 évvel ezelőttig az emberek alapjában véve 12 órás napfénynek és 12 órányi sötétségnek voltak átlagosan kitéve, ahol az évszakok és a szélesség ezt lehetővé tették természetesen. De a villanykörte feltalálása óta mesterségesen meghosszabbítjuk a napot. Késő este megyünk aludni, világítást használunk miközben alszunk, emiatt rövidebb alvás idővel rendelkezünk. Van egy csomó tényezőnk, mellyel megnyújtjuk a napot ahhoz képest, melyet a korábbi több millió éves evolúciós időszakban tapasztaltunk."

"Ez olyasvalami, amit könnyű megérteni az egyenletből," - mondta Kloog. "Aludj egy sötét szobában! Használj kevesebb fényt! Csukd le a redőnyt! A cirkadián zavar rákkeltő az emberre nézve."
4. Okkult klasszikus

Ez nem jelenti azt, hogy a késő esti nézelődés önmagában nem jó a léleknek, különösen a tobozmirigynek és a harmadik szemnek. Mivel a tobozmirigy és a harmadik szem is egyedülálló összetevői a bináris agynak, különös spirituális és természetfölötti lehetőségeink felfedezésére ösztönöztek. A tobozmirigy cirkadián kettőssége különös hatást gyakorolt a befolyásos okkultistákra, mint például a horror legbefolyásosabb személyiségére, 
Howard Phillips Lovecraftra. Aki viszont újabb generációs tehetségeket szült, akik egy nagyon rugalmas csatlakozóként használják az értelem kiterjesztéséhez.

"Az első találkozásom a tobozmiriggyel Stuart Gordonnak a Lovecraft a Túloldalról  mozi adaptációjából jött," - mondta el Javier Grillo-Marxuach, a Közvetítő című kultikus sci-fi televíziós klasszikus alkotója. "Az igazat megvallva minden, amit tudok a különös belső elválasztású testről feltehetően a mag tapasztalatomból ered, ami megmagyarázza, hogy miért vagyok televíziós író, és nem egy agysebész."
A Túloldalrólban a természetfeletti által aktivált tobozmirigy az őrült tudósokat agyevő zombikká változtatja. A nemrég újra kiadott 1957-es Ördöglány egy "női szörnyeteget" mutat be, akinek hiperstimulált tobozmirigye egy démonná, ördöggé, egy deformálódott lélekké" változtatta őt. Mindkét filmben, és sok más harmadik szem utazásban egy szexualizált szervként működik, nem pedig egy cirkadián szabályozóként. Manapság néhány melatonin pótló használatával már a 90-es évek óta elérhető a szexuális diszfunkció elősegítése. De a tobozmirigy kiterjedt mitikus és tudományos történelme sokkal szélesebb körben alkalmazható, amikor az folklórrá és szórakoztatássá válik.

"A Közvetítőben hamar kiderül, hogy mivel ez a legrejtélyesebb mirigy, egyben teljesen félre is értik," - tette hozzá Grillo-Marxuach. "A 12 epizód során a tobozmirigy a pszichikus képességek, a párhuzamos dimenziók közti kommunikáció, és végül a hatalom forrásává válik. Mióta Stuart Gordontól és H.P. Lovecraft-tól egy ilyen ajándékot kaptam tizenévesen, mely az agyi anatómia fantáziadús megértését kínálta, úgy gondoltam, hogy visszafizetem ezt a szívességet, ahányszor csak lehetséges."
alternet


Spontán evolúció - Egy új fejlődési szintre érkeztünk?A spontán evolúció meghatározott lépésekben következett be a történelem folyamán. Mi okozza ezeket a változásokat? Hogyan hatnak ezek a változások ránk a sejtek szintjén? Mi történik a DNS-ünkkel éppen most?

Tartsd a következőket szem előtt, amikor ezt a cikket olvasod. Edgar Cayce kijelentette:
"A Föld lassan távolodik vagy közeledik a Naphoz, ahonnan ösztönzést kapnak az elemek ébredésükhöz, amit a Napból nyernek. Az elemek önmagukban életet adnak a sugárzásuk által."
Tudományos bizonyíték

David Sereda szorgalmasan dolgozik a tudomány ezen területén. Sereda szerint 2006 óta a tudósok már észrevették a nukleáris részecskék bomlási sebességének eltérését, amelyek addig következetesen megbízhatóak voltak a korábbi években.

Mit jelent ez? Nem jellemző egy ilyen drasztikus változást látni a bomlási sebességben. A tudósok 1/10 százalékos változást látnak ezeknél a részecskéknél, ami korábban ismeretlen volt, és jelenleg megmagyarázhatatlan. Amikor egy részecske felgyorsul, ez azt jelenti, hogy több energiát sugároz. Ebbe beletartozik a saját testünkben lévő energia és minden részecske. DNS tanulmányok azt mutatták, hogy még az energiamezőben bekövetkező nagyon gyenge módosulás is mélyreható változásokat okozhat a DNS-ünkben.

Sereda kifejtette, hogy mivel gyermekeink gyors növekedési szakaszban vannak, többet fognak ebből a változásból kapni, mint a felnőttek.

Naprendszerünk minden bolygóján drasztikus klímaváltozási események történnek. A bolygók egyre fényesebbek lesznek, nagyobb energiamezejük, és vastagabb légkörük lesz.

A kihasználatlan DNS kódok, tudatosságunk hatalma


A tobozmirigy az ember kozmikus csatornája - Golenya Ágnes, Jakab István


EZOTERIKUS HARMADIK SZEM (JELFOGÓ TOBOZMIRIGYÜNK)


Kereszty Andás: A Harmadik szem bölcsessége


Szellemi valóság- belső utazás (Spiritual reality)


Spirituális valóság. (magyar szinkronnal)


TudatszintVáltás - Kovács-Magyar András


Kovács–Magyar András : Ki véd meg bennünket védelmezőinktől?
VV
Mi okozza ezeket a drámai változásokat?

Napunk 2013-ban eléri a szoláris maximumot. Eközben nagy energiájú fotonokat bocsát ki, amelyek szó szerint befolyásolják a tudatunkat, ahogy azt a globális ébredés bizonyítja, ami jelenleg zajlik. Természetesen nem véletlen, hogy ezek az energiák a spirituális tudatosság hullámait hozzák, mely igényli az igazságot, és a legjobbra vágyik az emberiség számára.

Van némi bizonyíték arra, ami rámutat, hogy a fotonöv lehet az elsődleges katalizátora a sejtben bekövetkező változásoknak, de ez jelenleg inkább spekuláció, mint tényszerű tudomány.

Kilépünk a Halak korszakából, és belépünk a Vízöntő korba. Mint ismeretes, minden kornak megvan a hozzá társuló energiajellemzője. A Vízöntő kor energiái azok, amelyek elősegítik az Isteni rendet, az igazságosságot, és mindent, ami a legjobb az emberiség érdekeinek. Ezért ér véget hamarosan a jelenlegi globális politikai korrupció, ezért fontos, hogy ne fordíts túl sok figyelmet a saját energiádból ezekre a kérdésekre, mivel jelenleg ez az egyetlen energia, mellyel csak táplálhatod őket.

A galaxisunkban levő bolygók közül mindegyik drámai éghajlati változásokon megy keresztül. Például van egy újonnan felfedezett jégsapka a Marson, kémiai változások a Jupiteren, új időjárás a Vénuszon, örvény a Szaturnusz déli pólusán, stb...

Van egy energiamező a Tejút Galaxis szélén, amit úgy írnak le, mint egy szalag. "
Ez egy sokkoló új eredmény a számunkra, és az egyik, ami nem teljesen érthető," - mondta Davis McComas, a NASA IBEX nevű küldetésének vezető tudósa.

Ez a "
szalag" egy nagy energiájú részecske kibocsátás hosszú sávja, ami kézzelfoghatóan megváltoztathatja a DNS-ünket.

Lehetséges, hogy ezek a változások kapcsolódnak a Tejút Galaxis központjához viszonyított helyzetünkhöz, ahogy közeledünk a galaktikus együttálláshoz? A Napunkban bekövetkező változásoknak van jelentőségük a naprendszerünkben bekövetkező változások szempontjából? Hogyan hatnak ránk ezek a változások sejtszinten?
Spirituális dnshttp
Nagyon igaz: Ahogy fent, úgy lent!

Itt a Földön tanúi voltunk sok változásnak, beleértve a hatalmas földrepedéseket, vulkanikus tevékenységeket, szökőárakat, földrengéseket, tömeges állatpusztulásokat, stb... Valami okozza ezeket a megtörténő változásokat. Miközben ujjal mutogathatnánk a chemtrailekre és a HAARP-ra, melyek ilyen eseményeket okozhattak, a legtöbb ilyen változás egyébként is megtörtént volna. Miért? Mivel más bolygókat nem érint sem a chemtrail, sem a HAARP, mégis drámai éghajlati változásokon mennek keresztül.

A DNS változások most történnek! Nézz meg néhány olyan indigó gyereket, akik korábbi életeikre való teljes visszaemlékezéssel születtek. 
http://ujvilagtudat.blogspot.hu/2013/06/mit-jelent-indigo-vagy-kristaly.html#.UgfcgUcrzQc

Csak azoknak, akik elutasítják ezt az elméletet, Angliában a közelmúltban született egy gyermek, akinek a DNS-e 3 szálból áll.

A bátor kisgyerek Alfie Clamp megdöbbentette az orvosokat, miután egy extra DNS szállal született.
"Egy brit kisgyermek lett az első ember a világon, aki egy extra szállal született a DNS-ében, olyan ritka állapot ez, hogy az orvosok még a nevét sem tudják. Alfie Clampnek, Warwickshire-ben, Angliában van egy hetedik kromoszómája, melynek van egy extra karja." (forrás)
Még több bizonyíték?

Egy fiú megdöbbentette az orvosokat azon képességével, hogy lát a sötétben.

Az orvosok azóta tanulmányozták Nong Youhui csodálatos látását, mióta apja elvitte a Dahua-ban, Dél-Kínában lévő kórházba, aki aggódott gyermeke ragyogó kék szemei miatt.

Az apja elmondta: "
Azt mondták, hogy ki fog belőle nőni, és a szeme átvált feketére, mint amilyen a legtöbb kínai emberé, de soha nem tette."

Orvosi vizsgálatokat végeztek teljes sötétségben, ami azt mutatta, hogy Youhui tökéletesen képes olvasni bármiféle fény nélkül, és ugyanolyan tisztán lát, mint a legtöbb ember nappali fénynél.

Lehet, hogy Youhui egy hibrid, vagy Csillaggyermek? Rendkívüli és tehetséges gyermekek egy új és növekvő generációja bukkant fel egész bolygónkon. Az emberi faj fejlődik, vagy esetleg a földönkívüli látogatók bütyköltek a DNS-ünkkel? Mindenki döntse el maga.A REAL-life mutant boy from China with night-vision ability!


http
Ne nézz a Napba!

Van egy úriember, aki 1996 óta kizárólag napfényen és vízen él. Így van, az azóta eltelt időben nem evett szilárd ételt. Több különböző kutató tanulmányozta, például a  Thomas Jefferson, és a Pennsylvania Egyetemről. Nem csak azt találták, hogy amit magáról állít az igaz, de az orvosok bizonyítékai arra utalnak, hogy ez az ember egészségesebb, mint egy normális ember az ő korában. Ő már a 80-ik évéhez közelít.

A férfi naponta végzi a napba nézést. Az orvosok azt állították, hogy a neuronjai aktívak voltak, és nem haltak el. A tobozmirigye valójában növekszik és nem csökken, ami nagyon szokatlan, ha valaki elmúlt ötven éves. Ha valaki elmúlt ötven, annak a legnagyobb átlagos tobozmirigy mérete 6x6 mm, az övé viszont 8x11 mm-es.

Ezt azért érdemes megjegyezni, mert azt tanították nekünk, hogy a közvetlen napba nézés káros. Ha valakit érdekel, hogyan kell biztonságosan végezni a napba nézést, és úgy dönt, hogy csinálná, abban az esetben érdemes alapos kutatást végeznie ebben a témában.
http://ujvilagtudat.blogspot.hu/2013/06/a-napfeny-5-csodalatos-tulajdonsaga.html#.UgfPvUcrzQc

Talán más oka lehet annak, hogy azt mondták, ne nézzünk közvetlenül a Napba?
Egy 75.000 éves ciklus végén

Az Egy Törvénye szerint egy 75.000 éves ciklus végén vagyunk, mely három 25.000 éves ciklusból áll:
"Ezeknek a ciklusoknak az időzítése egy mérés, mely egyenlő egy rész intelligens energiával. Ez az intelligens energia egyfajta óra. A ciklusok olyan pontosan mozognak, ahogy az időmérőn eltelik egy óra. Így az átjáró az intelligens energiából a végtelen intelligenciába megnyílik az óra ütésekor a körülményekre való tekintet nélkül."
A tudományos bizonyítékok arra a következtetésre jutottak 2006 óta, hogy már beléptünk egy új energiamezőbe, mely a szó szoros értelmében megváltoztatja a DNS-ünket. Ez megmagyarázhatja, hogy miért van olyan sok chemtrail az egeinken, hogy eltérítsék ezeket a bejövő energiákat. Ahogy egyre több és több új energia lép be a naprendszerünkbe és az atmoszféránkba, továbbra is látni fogjuk DNS-ünk változásait.
wakingtimes
A történelem titkos lapjai - Bunkerek
"A történelem titkos lapjai" című sorozat feltárja a világ ikonikus helyei, úttörő találmányai és befolyásos egyéniségei mögött rejlő titkokat. Ezeket a tényeket eddig nem ismerhettük, mert a "hagyományos" történelem figyelmen kívül hagyta őket, pedig ezek a múlt, a jelen és a jövő valódi tényei. Olyan ez a sorozat, mintha a hét lakat alatt tartott, "szigorúan titkos" feliratú dossziékban lapozgatnánk. Arra készteti a nézőket, hogy maguk is a rejtett történelem nyomozóivá váljanak, miközben feltárja a titkos társaságok, úttörő találmányok, és a legnevesebb tárgyak, helyek és emberek világáról.
Az aktuális rész ismertetője:  Ismerkedjünk meg Amerika bunkereivel a kerti tákolmányoktól egészen a kormány által kialakított mini városokig! A föld alatti óvóhelyek már az idők kezdete óta ismertek voltak.
http://indavideo.hu/video/TTLB
Az IBM napkollektora 2000-szeresére erősíti a napfényt, mely az egész bolygót energiával láthatná el

Az IBM egy kutató csapata nemrégiben fejlesztett ki egy úgynevezett Nagy Koncentrációjú Fotovoltaikus Rendszert (HCPVT), mely képes 2000-szeresére erősíteni a napfényt, és azt is állítják, hogy képesek az energiát 5000-szeresére koncentrálni biztonságosan, ami hatalmas.

A napfény csapdába ejtésének folyamata vizet termel, melyet szűrt, iható víz előállításához lehet használni, vagy más dolgokra, mint például légkondicionálásra, stb. A tudósok elképzelése szerint a HCPVT rendszer fenntartható energiát és friss vizet lesz képes biztosítani a világ minden táján élő közösségek számára.
"Minden 1cmx1cm-es chip 200-250 Wattot képes átalakítani, átlagosan többet, mint egy tipikus nyolc órás napon egy napfényes régióban. A HCPVT rendszerben egy épület fűtése helyett a  90 Celsius-fokos víz áthalad egy porózus membrán desztilláló rendszeren, ahol elpárolog és ezután sótalanná válik. Egy ilyen rendszer naponta 30-40 liter ivóvizet nyújthat négyzetméterenként, miközben villamos áramot termel több mint 25 százalékos hozammal, vagy két kilowatt órát naponta. Egy elég nagyméretű installáció egy kisváros számára elegendő vizet lenne képes nyújtani." (1)
A hő több száz apró napelemben, úgynevezett fotovoltaikus chipben nyelődik el. Ezek gyűjtik az energiát, majd ezt mikrobordázaton keresztül vízzel hűtik, ezért biztonságosan képesek koncentrálni a nagy mennyiségű napenergiát.

A Greenpeace szerint ez a technológia lehet a harmadik legnagyobb szereplő a fenntartható  villamosenergia iparban. Egy tanulmány 2009-ben azt jósolta, hogy a napenergia elláthatja a világ teljes energia szükségletét, minimális helyigénnyel. (2) A Greenpeace számítása szerint a Szahara területének mindössze két százalékát venné igénybe, hogy ki lehessen elégíteni az egész bolygó villamosenergia szükségletét.

A mai napkollektorok általános problémája az, hogy az energiának csak egy minimális mennyiségét képesek hasznosítani. Ez azt jelenti, hogy a hasznos hő kárba vész, nem lehet hasznosítani, kidobott energia. Ez a technológia kiküszöböli ezt a problémát. Ha a napelemk túl sok energiát vesznek fel, akkor fennáll a veszélye, hogy leolvasztják magukat a nagy mennyiségű hő hatására. Ez változik, hiszen folyik az energiatermelés hatékonyabb módjainak kutatása, és mostanra világossá vált, hogy itt az ideje bemutatni az új, tiszta, zöld technológiákat, és megszüntetni a régieket.

Ezt a projektet a Svájci Technológiai és Innovációs Bizottság finanszírozza. (3) Három évre 2,4 millió dollárt biztosítanak a technológia kifejlesztésére. A prototípusokat kidolgozták, és jelenleg is tesztelik.

Ez egy újabb nagyszerű technológia, mely képes ellátni az egész bolygót ingyen energiával! Jó oka van annak, hogy a hasonló létező technológiákat eddig miért nem alkalmazták. A végén úgy tűnik, hogy a nagy olajvállalatok minden tőlük telhetőt meg fognak tenni, hogy megakadályozzák a változások megtörténését, de az emberek hatalma ennél nagyobb. Mindössze annyit kell tenni, hogy összejönnek, létrehoznak valamit, és együttműködnek.

Az alábbi videóban az IBM kutatója Bruno Michel ad áttekintést a projektről.A Solar Energy Breakthrough


LFTRs in 5 minutes - Thorium Reactors

THE THORIUM PROBLEM - Manufacturing & energy sector hobbled by thorium


Stuff They Don't Want You to Know - The Thorium

Négy afrikai lány egy olyan generátort hozott létre, amely 6 órányi elektromos áramot termel egy liter vizeletből


Négy tizenéves afrikai lány kitalálta annak a módját, hogy egyetlen liter vizeletet üzemanyagként felhasználva hogyan termeljenek hat órányi elektromos áramot egy generátor segítségével. A tizennégy éves Duro-Aina Adebola, Akindele Abiola és Faleke Oluwatoyin, valamint a 15 éves Bello Eniola találmányát a Maker Faire Afrika szervezet 2012-es rendezvényén mutatták be Lagosban, Nigériában. Az évente megrendezésre kerülő esemény célja, hogy a résztvevők bemutathassák találékonyságukat.

A vizelet meghajtású generátor a következőképpen működik a makerfaireafrica.com honlapja szerint:
 • A vizelet belekerül egy elektrolitikus cellába, amely különválasztja a hidrogént.
 • A hidrogén bekerül egy vízszűrőbe tisztításra, azután egy gázpalackba.
 • A gázpalack kiereszti a szűrt hidrogént egy másik tartályba, amely folyékony bóraxot tartalmaz annak érdekében, hogy eltávolítsák a gázból a nedvességet. A bórax egy természetes ásvány, melyet általánosan használnak mosószerekben.
 • A hidrogén bekerül egy áramfejlesztőbe a folyamat utolsó lépéseként.
A hátránya, hogy a hidrogén robbanásveszélyes. De a lányok a biztonság kedvéért egyirányú szelepeket használtak az egész készülékben.

A vizelet üzemanyagként való felhasználása nem teljesen újkeletű. A lányok mégis megtalálták a praktikus módját annak, hogyan használják azt fel. A vizelet generátorral való hasznosítása értékes megoldás lehet egy átlagos háztartás számára.

Afrikában sokkal gyakoribb az áramfejlesztők használata, ahol gyakran történnek áramkimaradások, így mindazok, akik megengedhetik maguknak a tartalék generátort, rendelkeznek vele.

Bár a szakértők szerint a vizeletből előállítható energia kevesebb, mint amennyi az előállításához szükséges, mégis figyelemre méltó a lányok eredménye.

A szennyvizek kezelése, mely során hidrogén forrásként használják a vizeletet, nagy lehetőségeket rejt magában. Egy nap talán, ahogy a technológia fejlődik, alkalmazható lesz az eljárás járművek esetében is. A benzines motorok viszonylag könnyen átalakíthatók hidrogén üzemre, ami felveti a kérdést, hogy vajon van-e potenciál a vizelet meghajtású autókban a jövőben.

School girls in africa developped a Generator Powered by URINE


URINE POWERED GENERATOR IN NIGERIA
A zseniális Nikola Tesla összes szabadalma letölthető és felhasználható
Szeretted volna látni Nikola Tesla szabadalmait, de még sikerült megtalálnod őket? Most itt a lehetőség, hogy elmerülj Tesla világában és elméjében a találmányain keresztül. Töltsd le Tesla valamennyi szabadalmát és használd fel annak a férfinak a munkáját, aki villamossággal látta el az egész világot.

Nikola Teslát általában úgy emlegetik, mint aki "felvillanyozta a világot." De őszintén szólva Tesla sokat többet tett ennél. Ő volt az az ember, aki képes volt olyan forradalmi módon elképzelni ennek a bolygónak a jövőjét, ahogy senki más korábban.

Gondolatai és találmányai semmivel sem voltak összehasonlíthatók több mint száz évvel ezelőtt, és sokan azt állítják, hogy még manapság sem értük utol Tesla összes elképzelését.

Egy futurisztikus elme volt, aki több mint száz évvel ezelőtt a mai technológia alapjait találta fel. Gondolkoztál már azon, hogy mi lenne, ha Tesla zsenialitása soha nem létezett volna? Nagy kérdés, hogy vajon hol tartana a mai technológiánk?

Ha Tesla nem találta volna fel és nem szabadalmaztatja, akkor ma valószínűleg nem lenne rádió, televízió, váltóáram, röntgen, radar, mikrohullámú sütő, Tesla tekercs, rádió vezérelt eszközök, robotika és száz másik dolog, ami ma már teljesen magától értetődő.

Ősi idegenek VI-24 - A Tesla kísérletNikola Tesla mindenki más előtt egy olyan világot képzelt el, ahol az emberiség korlátlan hozzáféréssel rendelkezik az ingyenes energiához.

Tesla egyik legvitatottabb szabadalma, amiről sokan nem tudnak, az anti-elektromágneses mező hajtás vagy űrmeghajtás, ami alapjában véve olyan járművek létrehozását teszi lehetővé, amit ma UFO-knak nevezünk.
Kapcsolódó cikk: Tesla elképesztő UFO-ja

A legtöbben egyetértenek abban, hogy ha Teslát nem cenzúrázzák a hatalmukat féltő olajipari nagyurak, akkor ma a csillagok között utaznánk, más világokat fedeznénk fel és gyarmatosítanánk, és élveznénk az ingyenes energia minden előnyét.

Ő volt az egyik legforradalmibb feltaláló, akit valaha is látott a világ.

Tesla halála után az Egyesült Államok kormánya sietve igyekezett megtalálni tudományos dolgozatait és megszerezni azokat, mielőtt bárki más rátehette volna a kezét.

Alább tekinthető meg Tesla valamennyi szabadalma és tölthető le a következő linken.
http://www.mediafire.com/file/8w9ggp9g5e2je8x/ts.rar
Egy magyar találmány, amely tönkreteheti a hatalmas gyógyszeripart


 
Mit csinálhat a hatalom egy olyan emberrel, aki elmúlt már "ennyi meg ennyi", és nem lehet a lelkisimeretét pénzért megvenni? A felfedezés, ami csak Magyarországon 15.000 életet menthetne meg évente, óriási szálka a gyógyszergyárak szemében, akik milliárdos üzletektől esnek el, ha Horváth Professzor úr szérumát megkapják az emberek. Megpróbálják kóklernek, csalónak kikiáltani, de ő csak mosolyog és tudja, hogy az igazság nem az ő személyének szól, hanem azon emberek százezreinek, akiknek az életét meg lehetne menteni ezzel a világraszóló találmánnyal. Nem adta el sem Kínának, sem Amerikának, mert azt akarja, hogy itthon maradjon és hazánkat és annak polgárait gyógyítsa és gazdagítsa.

Nem fogom be pörös számat - Dr.Horváth István; Jakab István

Koleszterin háború (Prof.Horváth István pere)

Dr Horváth István: Érelmeszesedés elleni védőoltás. Művér. (EchoTV Interjú)

Érelmeszesedés elleni immunizálás - Dr. Horváth István (2013.01.18.)

Csodák márpedig léteznek -- Koleszterin lebontása - Prof. Dr. Horváth István műsor 2012-12-06

Powered by


Forradalom az építkezésben - Egy 230m² -es ház felépítése 24 óra alatt 3D technológiával

Beindíthatja a következő ipari forradalmat a viszonylag új találmány, a 3D-s nyomtató. Ez a nagyszerű technikai eredmény felhsználható olyan területeken is, melyre eddig nem is gondoltunk, nem beszélve a pénzügyi és időtakarékossági előnyeiről.

A NASA nemrég a 3D nyomtatót arra használta, hogy rakéta motorhoz készítsen alkatrészeket, melyek úgy működtek, ahogy várták. De azt is tervezik, hogy egy 3D-s nyomtatót küldenek az űrbe a következő évben annak érdekében, hogy segítse az űrhajósokat az ISS alkatrészeinek legyártásában. A 3D-s nyomtatók felhasználása egyre szélesebb körű, a legújabb terület az építőipar, mely teljesen átalakíthatja az egész iparágat, sőt az egész emberi társadalmat.

Köszönhetően a "
Contour Crafting -  Robotic Construction System" nevű cégnek, a 3D nyomtatót már fel lehet használni egy teljes ház felépítésére, ami egy 230m² -es ház esetében körülbelül 24 órát vesz igénybe.

contour crafting
https://www.youtube.com/watch?v=31jkjsZPjtQ

Why Design Now?: Contour Crafting


3D Printed Concrete Castle

10 Houses Printed in 24 Hours - 3D Printed Concrete Homes

3D Concrete Printing experiments

COSTRUIRSI UNA CASA CON UNA STAMPANTE 3D IN 24 ORE

3D Printed House Technology- I Saw Ep.1


Valószínűleg most sokan nem fogják érteni ennek a technológiának a következményeit. Nemcsak, hogy sokkal gyorsabb és olcsóbb, mint a mai "hagyományos" technológiák, de benne van annak a lehetősége is, hogy felszabadítsa az emberiséget a fizikai munka alól.
Ez csak egy bepillantás a jövőbe, de el tudjuk képzelni, hogy mi jöhet még?

Mivel a gépek gyorsabbak és jobbak, mint az ember a nehézipar ismétlődő feladatainak elvégzésében, elkerülhetetlen, hogy előbb, mintsem később, mindannyiunkat leváltsanak. Ez nem jelenti azt, hogy félnünk kellene a technológiától. Ezzel szemben hagyni kellene, hogy elterjedjen, és meg kellene magunknak engedni, hogy megszabadítson bennünket a nehéz munkától.
Mi a helyzet a munkanélküliséggel?

Hacsak nem tudunk életképes alternatívákat számításba venni, akkor az emberek hatalmas százaléka találja magát munkanélküliként és hajléktalanként a közeljövőben. Szerencsére van megoldás, melyet mindenki tanulmányozhat és figyelembe vehet, lásd a "
Vénusz projektet".


The Venus Project HUN


Zeitgeist Addendum (HUN) magyar szinkronnal és letölthető linkel.avi

Paradicsom vagy pusztulás - magyar hanggal

Thrive! - Növekedj! - magyar hanggal - teljes film HD


A Vénusz projekt egy futurisztikus társadalom modellje, amely 10 éven belül elérhető, ha úgy döntünk, hogy elfogadjuk a "frissítést". Mivel erőforrás alapú gazdaságra épül, nem lesz több pénzügyi intézmény, így nem lesz elit, korrupció, gyenge minőségű termékek, háborúk, szegénység, éhínség és így tovább.

Így azon tény mellett, hogy már van egy életképes átmeneti terv az erőforrás alapú társadalomba, az egyetlen kérdés az maradt, hogy mennyire akarjuk mindezt? Csak rajtunk múlik, hogy véghezvigyük az átmenetet.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése