2017. április 1., szombat

A holókamu népe kiirtotta a nemzetek uralkodó osztályát , majd az önálló életképes parasztságát , és most a nemzetállam képviselőit akarják !!!!
Armageddon nyomában !!!A holókamu népe kiirtotta a nemzetek uralkodó osztályát , majd az önálló életképes parasztságát , és most a nemzetállam képviselőit akarják !!!!


Kisértet járja be Európát a cionfasizmus kisértete a kommunizmus csak egy elvetélt zsidó kazár kisérlet volt , amikor is kirajzottak Oroszországból , az orosz nép legjavát leölték, és annyi embert öltek meg amennyit csak tudtak Európa szerte is. A terrorizmus , és a világállam jelszavával a páholyok nagy népirtást rendeznek háborúk nélkül is , ha lesakterolod a farkad kis hülye kazár lehetsz te is , és irthatod a fajtársaidat , majd a munkád befejezve téged is likvidálnak , mert csak egy faj maradhat !!!!! A cionfasiszta kazár egy része !!!

JADE HELM 15 – Amerika legnagyobb belföldi hadgyakorlata

Jade Helm 15 (Zöld Sisak) hadgyakorlat 2015. július 15-én kezdődött és szeptember 15-ig tart. Ezerkétszáz fegyveres vesz részt rajta az Egyesült Államok Különleges Műveletek Parancsnokságának (US Special Operations Command, USSOCOM) az irányításával. A résztvevők többsége a hadsereg úgynevezett „Zöldsapkás” (Green Berets) egységeihez tartozik, de ott vannak aHaditengerészet Különleges Műveleti Kontingensének (a Navy SEALS-nek) és aLégierőnek (az Air Force-nak) a speciális műveletekre kiképzett egységei, valamint a hadsereg több gyalogsági köteléke is.
2015-04-07_1405
A hivatalos célkitűzés szerint a gyakorlaton résztvevőknek reális körülmények között, ismeretlen területen kell tapasztalatokat szerezniük. Az Arizonában, Californiában, Nevadában, Floridában, Lousianában, Missisipiben, Új Mexikóban, Texasban és Utahban folyó hadgyakorlat megfigyelésében újságírók nem vehetnek részt. A tilalmat a Fehér Ház rendelte el az amerikai tömegtájékoztatás számára. Az akciók lefolyását azonban közvetlenül megfigyeli a Texasi Állami Gárda, valamint az „Állj Ellent a Jade Helm”-nek nevű civilszervezet. A hadgyakorlaton használnak olyan harci járműveket is, mint a nagy mozgékonyságú, többcélú kerekes jármű, a Humvee, és a vízen jól használható „water buffalo” (vízi bölény) nevű páncélos jármű.
Az amerikai közvéleményből vegyes érzelmeket váltott ki a hadgyakorlat bejelentése. A Különleges Hadműveletek Parancsnoksága által közzétett térkép a hadgyakorlat színterét négy különböző színnel jelölt részre osztotta fel. Kettő állam az ellenséges kategóriába, kettő a barátságos kategóriába lett sorolva, kettőt-kettőt pedig az egyikhez, illetve a másikhoz közelállónak minősítettek. Végül van egy olyan is, Kalifornia, amelynek a déli része ellenségesnek, északi része pedig barátságosnak lett besorolva.
A bírálók egy része azt tette szóvá, hogy valójában lélektani hadműveletethajtanak végre, azért, hogy az átlag amerikait hozzászoktassák a fegyveres egységek látványához, az utcákon folyó gyakorlatozásokhoz, a gránátok, aknák robbanásához és a legkülönbözőbb helyeken váratlanul felhangzó fegyverropogáshoz. A megzavarodott és megfélemlített emberek ebben a helyzetben nem tudják eldönteni, hogy mi történik körülöttük: csak hadgyakorlatról, vagy pedig katonai hatalomátvételről van szó. Az is felmerült, hogy az igazi cél az amerikaiak által birtokolt fegyverek összegyűjtésének a begyakorlása.
Amikor a tervek és a térképek ismertté váltak, a közösségi médiát még a Jade Helm 15 kezdete előtt elárasztották azok a kommentárok, amelyek sérelmezték, hogy miért minősítették Texast, Utahot és Dél-Kaliforniát ellenséges területnek. Számos spekuláció volt már olvasható arról is, hogy a leredőnyözött Walmart üzletházakat használják majd gerillaháború kialakítására azokon a területeken, ahol létrehozták a FEMA táborokat. Az már széles körben ismert, hogy a FEMA(Federal Emergency Management Agency – Szövetségi Válságkezelési Hatóság) több száz olyan tábort hozott létre (detention, internment, concentration, resettlement camps), amelyek befelé hajló szögesdrótkerítéssel, barakkokkal, box car-okkal, fekete helikopterekkel, sőt, némelyek műanyag koporsók ezreivel vannak ellátva. A táborokban már van személyzet, a fegyveres őrök a helyükön vannak, de tudomásunk szerint ezekben a táborokban egyelőre még nincsenek fogvatartottak.
A texasi lakosokat az aggasztja, hogy a washingtoni kormányzat meg akarja szállni országukat és katonai kormányzást akar ott bevezetni. Ez túlzott aggodalomnak bizonyul, de Greg Abbott, Texas kormányzója, mégiscsak elrendelte a Texasi Állami Gárda mozgósítását abból a célból, hogy tagjai közvetlenül tartsák szemmel a hadgyakorlatot. Abbott kormányzó kijelentette: „A texasiaknak fontos tudniuk, hogy a hadgyakorlat során biztonságuk, alkotmányos jogaik, a magántulajdonhoz való joguk, valamint polgári szabadságjogaik nem lesznek veszélyeztetve.
2015. május 5-én Louie Gohmert texasi republikánus képviselő, aki az amerikaiKépviselőház Belbiztonsági Albizottságának a helyettes elnöke, elmondotta, hogy valósággal elárasztották a telefonhívások és e-mailek, mert a texasiak attól tartotanak, hogy a katonai kormányzást kívánják bevezetni. A képviselő hozzátette: meglepi, hogy az ellenségesnek minősített területeken – érdekes módon – mindenütt republikánus többség van, amely ragaszkodik a saját fegyveréhez és vallásához, valamint hisz az amerikai alkotmány sérthetetlenségében. Ezért Gohmert azt ajánlotta, hogy a térképet és az elnevezéseket változtassák meg. Egyértelművé kell tenni, hogy a szövetségi kormányzat nem kíván háborúzni egyetlen tagállama ellen sem.
Az alternatív média olyan személyiségei – mint pl. Alex Jones is - már márciusban arról beszéltek, hogy azért viszik ki a hadsereget az utcákra, mert bármikor bekövetkezhet a pénzügyi összeomlás és még az is lehet, hogy Obama nem távozik a Fehér Házból. (Azaz a jelenlegi alkotmányos előírások félre tételével még egy ciklusra ő tölti be az elnöki tisztséget. Alex Jones ezért a Jade Helm 15-t a katonai diktatúra bevezetését előkészítő lépésnek minősítette.)
Chuck Norris, aki pilótából lett filmművész, Abbott védelmére kelt. Hozzá írott levelében emlékeztetett arra, hogy 2015 februárjában mit mondott az FBI vezetője. E szerint az Egyesült Államoknak mind az ötven államában érezhető az ISIS jelenléte és a Pentagon ezért kényszerült legnagyobb hadgyakorlatának a beindítására – valamennyi haderőnem részvételével – Amerika déli államaiban.
Az Obama-kormányzat számos amerikai szerint közel került a diktatúrához. Obama már rendelkezik a helyzet kézben-tartásához szükséges tervekkel. Arra törekszik, hogy ezek végrehajtása során minél kisebb ellenállásba ütközzék. Ehhez van szüksége a már felépült FEMA táborok álcázott igénybevételére is. Az Obama-kormányzat már hosszabb ideje törekszik arra, hogy az ellenőrzése alá vegye a lakosság birtokában lévő lőfegyvereket. Az amerikai polgárok ezekkel a fegyverekkel az alkotmányban biztosított fegyverviselési joguk alapján rendelkeznek. Aggodalmat keltett az amerikaiakban az is, hogy az Obama-kormányzat a közelmúltban intézményesítette a meghosszabbított fogva-tartást. Az internáláshoz most már nincs szükség arra, hogy az internált gyanúsítható legyen valamilyen bűncselekmény elkövetésével.
Mit jelent a „prolonged detention”? A meghatározatlan idejű fogvatartáshoz (prolonged detention) tehát nincs szükség arra, hogy az őrizetbe vett személy előzőleg bűncselekményt kövessen el. Amikor Obama elnök benyújtotta erre vonatkozó törvényjavaslatát, azzal érvelt, hogy addig szándékozik ő, mint elnök, fogva tartani valakit, amíg azt jónak látja. Mindenki ebbe a körbe tartozik, aki fenyegetést jelenthet Amerika számára és egy jövőbeni bűncselekmény elkövetője lehet. 2014 májusában az amerikai törvényhozás jóváhagyta az Obama által előterjesztett Nemzetvédelmi Felhatalmazási Törvényt (National Defense Authorization Act, NDAA), amely lehetővé teszi amerikai polgárok letartóztatását és fogvatartását meghatározatlan ideig, még akkor is, ha semmilyen bizonyíték nincs arra, hogy bűncselekményt követtek volna el. (Ez a törvény egyébként az amerikai alkotmányon kívül ellenkezik az ENSZ Alapokmányának több rendelkezésével is.)
2015 azért olyan fontos a FEMA táborok szempontjából, mert most már minden a helyén van az aktivizálásukhoz. A hatalmi elit elfogadtatta a szükséges jogszabályokat, a DHS (a Belbiztonsági Minisztérium) felépítette és felszerelte az internálótáborokat, a személyzet már ki van képezve, csak a koncentrációs táborok lakóinak a begyűjtése van még hátra. Ezt a begyűjtést gyakorolják a Jade Helm fegyveresei nyolc héten át. Washingtoni kormányhivatalokból kiszivárgott dokumentumból már 2012 júniusában értesült az amerikai közvélemény arról, hogy megkezdődött a FEMA táborok berendezése, felszereléssel és személyzettel való ellátása. Olyan megfigyelők, mint pl. Jesse Ventura, korábbi minnesotai kormányzó, több tábort személyesen is felkeresett.
A Pentagon számára készített és kiszivárgott katonai dokumentum leírja, miként készítik fel az amerikai tiszteket a lélektani hadviselésre a politikai másként gondolkodók és ellenálló aktivisták megfegyelmezésére. A lélektani hadviselésre kiképzett tiszteknek az átnevelő-táborokban meg kell tanítaniuk a másként gondolkodó politikai aktivistáknak, hogy miként kell helyesen értelmezniük és értékelniük az amerikai politikai rendszert.
A kézikönyv leírja az internáló-táborokban fogvatartottak regisztrálására vonatkozó irányelveket. Kitér arra, hogyan kell ezt egyrészt Amerikán belül és másrészt globális méretekben végrehajtani. A DHS-hez tartozó valamennyi szervezet aktívan részt vesz a program végrehajtásában, és partnerként működnek közre olyan nemzetközi szervezetek is, mint az ENSZ és a Vöröskereszt.
Az FM 3-39.40 Internment and Resettlement Operations (Internálási és áttelepítési hadművelet) előírásai elsősorban az Egyesült Államok területére vonatkoznak. Nemcsak a DHS-nek és a Pentagonnak kell gondoskodnia a végrehajtásáról, de a civil hatóságoknak is. Szó van természetesen nemcsak a politikai válsághelyzetek, de a természeti katasztrófák esetén is az együttműködés biztosításáról. A vészhelyzetekbe beletartoznak az ember által okozott katasztrófák, a balesetek, a terroristatámadások és az Egyesült Államokhoz, illetve a hozzá tartozó területeken előforduló konfliktusok és incidensek is.
A kézikönyv megfogalmazása szerint a hadműveleteket polgári támogatóakció keretében is végre lehet hajtani. Az Egyesült Államok területén történő végrehajtáshoz felmentést kell kérni a Posse Comitatus törvény rendelkezései alól. Ez a törvény tiltja, hogy a kormány a külső védelemre szolgáló haderőt belföldön vesse be a civil lakosság ellen. A Posse Comitatus alóli felmentéshez szükséges, hogy az elnök lemondjon végrehajtói hatalmáról. A dokumentum kitér arra is, hogy az őrizetbe vett személyeket társadalombiztosítási számuk alapján azonosítanák. Meghatározza a kézikönyv a civil internáltak rendeltetését is. Megfogalmazása szerint az állampolgárokat biztonsági okokból, védelemként, illetve abban az esetben lehet fogva tartani, ha a személy vétséget követett el a fogva tartást elrendelő hatalom ellen.
A kézikönyv kitér arra is, hogyan kell elvégezni a fogvatartottak átnevelését a regisztrációjukat követően. A hangsúly az amerikai kormány irányelveinek és rendelkezéseinek az elfogadtatásán van. A politikai másként gondolkodóknak és a szakadároknak le kell mondaniuk eddig vallott nézeteikről. A pszichológiai hadműveletre kiképzett tiszt feladata az átnevelés. Ő az, aki megtervezi a fogvatartottak megbékéltetéséhez és megtöréséhez szükséges lélektani befolyásoló-eszközöket. Ezeknek az eszközöknek el kell érniük, hogy a fogvatartottak elfogadják a fennálló rendet, az intézmény fennhatóságát és szabályait. Az önálló akaratképzésre és közéleti cselekvésre képes amerikaiakat úgy kell átnevelni, hogy a program befejezése után csökkenjen, vagy megszűnjön a kormányzó hatalommal szembeni ellenséges hozzáállásuk. Fontos feltétel a politikai aktivisták beazonosítása. A táborokban biztosítani kell olyan hangosbeszélőket és más információs eszközöket, amelyek alkalmasak az utasítások közlésére. A katonaságnak fel kell készülnie arra, hogy segítséget nyújtson a rendőrségnek, a fogvatartottak és a polgári személyek ellenőrzésére szükséghelyzet esetén.
Végül arra is kell törekedni a lélektani hadviselés tervezőinek, irányítóinak és kivitelezőinek, hogy a fogvatartottakban kialakuljon az amerikai politika iránti megértés és hálaérzés. A FEMA táborok nem börtöntáborok, amelyekben bűncselekményt elkövetett és az illetékes bűnüldöző hatóságok által jogszerűen elítélt rabok laknak. A FEMA táborokban szellemi önrendelkezésükhöz és szabadságjogaikhoz ragaszkodó emberek élnek. A kézikönyv szerint az áttelepítési műveletek során szükségessé válhat nagy létszámú polgári személy ideiglenes – kevesebb, mint hat hónapra szóló, vagy hosszabb idejű, hat hónapot lényegében korlátlanul meghaladó időre történő – elszállásolása.
Az 1987-es Irán-Contra ügy kapcsán már napvilágra került, hogy létezik olyan program, amelynek keretén belül a szövetségi kormány felfüggesztené az alkotmányt, szükségállapotot hirdetne ki, hogy azután a katonai vezetés vegye át a hatalmat a helyi önkormányzatoktól. Az ellenállókat pedig gyűjtőtáborokba zárják, mint nemzetbiztonsági kockázatot jelentő ellenállókat.
Obama elnök már 2011 decemberének utolsó napján aláírta a határozatlan idejű fogva tartásról szóló jogszabályt, amely lehetővé teszi amerikai állampolgárok letartóztatását, parancsnélküli elfogását, és tárgyalás nélküli, határozatlan időre szóló fogva tartását. Ezt erősítette meg jóváhagyólag az amerikai Kongresszus 2014 májusában. A Jade Helm 15 hadgyakorlat keretében pedig a jövőbeni táborlakók összegyűjtését gyakorolják.
Posztolta Andre Lowoa 

Beüzemelték az amerikai koncentrációs táborokat !!! Mint ahogy nálunk is minden rovására ki kellett építeni a Stadionnak álcázott koncentrációs táborokat , és a megsemmisítő tábort is a szemét égető álcával , nem tudom ki adta ki a parancsot , hogy az ország az egészség ügy , az oktatás , a nyugdíjrendszer helyretétele előtt a megsemmisítő táborainkat valósítsák meg . Ki kellett építeni a lakóparkjaikat ingyen – nem fizették ki a válalkozókat , és be is csődölt az építő ipar , és az a sok kis vállalkozó is bebukot akiket tönkre tettek.
Ne feledjétek a holókamu népe kiirtotta a nemzetek uralkodó osztályát , - királyi családokat , nemeseket , majd az önálló életképes parasztságot , ÁVH húsdarálók .!!! Most a nemzetállamok akaróit kezdik irtani koncentrációs táborokba zárni -likvidálni őket Európa szerte , hogy egy életképtelen masszát kapjanak Európában , ha hagyjuk ők a szabadkőművesek vezénylése alapján likvidáltatnak mindenkit , hogy a világállamukat létre tudják hozni !!! És ne legyen kétséged ezt a tervet is létre fogják hozni , a helytartóinkat azért fizetik úgy meg , hogy zökkenő mentesen gyilkolhassák le a goj lakosságot . Lázadjatok öljétek ti is őket míg lehetőség van rá , és a migránsokat is hangoljátok ellenük , ha már ti nem meritek végrehajtani az ők likvidálását legalább támogassátok az ő harcukat , mert különben titeket fognak bedarálni , mint elődeiteket !!!! Hassatok alkossatok , és gyarapítsatok , hogy a haza fényre derüljön , és a hazaáruló horda hordja el innen az irháját minden eszköz megengedett , mert itt az igazság szolgáltatástól a rendőrségtől honvédségig titkos szolgálatokig a ti elvesztésetekben érdekeltek , hisz 2050 – re 6 millióra kell lefaragni a magyarság létszámát így állapodtak meg a szabadkőművesek , és mint tudod minden politikus előbb szabadkőműves , és a páholy akaratát érvényesíti , és csak utána az ő osztályának jólétét biztosítja , majd legvégén az ország java jön , ha már kifosztottak mindenből , és elviselhetetlen lesz az élet , hogy a polgárháborút elkerüljük bizony egy jó pár biorobotot aktiválnak , hogy a szabadkőművesekről elterelődjön még a gyanú is , ezért nagy vérengzést csapnak sok lesz a halott és az igazság is csorbát fog szenvedni , mert marad továbbra is a maffia birodalom e kis hazában , mert te alamuszi meghunyászkodó lettél , és nem érdemled meg , hogy szabad emberként élj !!!
Lett képviselő: az Európai Unió és NATO felelős a tömeges bevándorlásértKatrina Iļjinska, Lettország szociáldemokrata pártjának képviselője szerint a tömeges bevándorlás az Európai Unió és a NATO hibája, mert a kiinduló országok belügyeibe beavatkozás idézte elő a napjainkban zajló népvándorlást.
A politikus rámutatott, hogy a Lettországba érkező bevándorlók főként Vietnámból, Afganisztánból és Irakból érkeznek, és többnyire olyan országokból, ahol a NATO országok valamilyen indokkal önös érdekből beavatkozást hajtottak végre. Iļjinska szerint a nyugati országok kormányai felelősek az Európába irányuló illegális bevándorlásért, mert ők maguk erőltették, hogy be kell avatkozni más országok, más népek belügyeibe, és a nyugati modellt exportálni. Ennek következményei szemmel láthatóak, menekültek és illegális bevándorlók lepik el Európát, a kormányoknak pedig vállalnia kell a felelősséget.
Az ENSZ adatai szerint 2015 első felében több ezer bevándorló halt meg a Földközi-tengeren útban Európa felé, és mintegy 137 ezren értek partot Európa déli tagállamaiban. A migránsok főleg Észak-Afrikából és a Közel-Keletről érkeznek, de nagy számú menekült van úton Közép-Ázsiából is.
A balti országok politikusai az európai átlagnál jóval élesebb reakciót adnak a kialakult helyzetre, őket a politikai korrektség is kevésbé korlátozza, mint Nyugat-Európa politikusait. Észtország volt külügyminisztere, Kristiina Ojuland májusban felszólította az Európai Uniót, hogy radikális fellépéssel állítsa le a Földközi-tengeren át zajló tömeges bevándorlást, mert a déli lakosság beözönlése olyan mértékűvé vált, hogy veszélyt jelent a fehér fajra. Ojuland kijelentette, fehér emberként úgy érzi, hogy a fehér faj ma veszélyben van, és a népvándorlás szerű állapotok miatt szükségessé vált a radikális fellépés. Mart Helme, a Konzervatív Néppárt vezetője támogatásáról biztosította a politikust, és nyilvánosan kijelentette, hogy az elhangzottakat a Konzervatív Néppárt teljes mértékben elfogadhatónak tartja.
Lettország belügyminisztere júniusban kijelentette, hogy a korábbi tapasztalatok alapján egyáltalán nem akarnak afrikai bevándorlókat befogadni, akkor sem, ha azok háborús övezetből érkeznek és “humanitárius szempontból indokolt” lenne. Rihards Kozlovskis külügyminiszter egyértelműen közölte; az Európai Uniós csatlakozás óta egyébként sincs náluk elég munkahely, nem tudnak álláslehetőséget biztosítani a bevándorlóknak, és az oktatásba sem tudják bevonni őket. Amellett, hogy ez technikailag lehetetlen, a lakosság többsége is ellenzi a déli menekültek befogadását.
Silvio Berlusconi, Olaszország volt miniszterelnöke a lett szociáldemokrata képviselővel hasonló állásfoglalást tett; a Nyugat hatalmas hibát követett el Moammer Kadhafi rendszerének megdöntésével, és az észak-afrikai kormánydöntések közvetlen vezettek a bevándorlási hullám megindulásához. Elmondása szerint az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és Franciaország gazdaságilag érdekelt volt az észak-afrikai rezsimek megdöntésében, de nem rendelkeztek kész tervekkel arra vonatkozóan, mihez kezdjenek a káoszba taszított országokkal, emiatt azok az országok, ahová exportálni akarták a demokráciát, mostanra a teljes anarchiába süllyedtek, és a terrorizmus ő forrásaivá váltak.
Az Európába irányuló népvándorlás így közvetlen visszavezethető az intervencionalista politikára, ami a nyugati értékek mentén és külső beavatkozással akarná rendezni más civilizációk belső problémáit, de ezzel még nagyobb katasztrófát okoz. Az Európai Unió és NATO intervencionalizmusának köszönhetően nem csak gazdasági gondokkal és a közrend megbomlásával, de a faji ellentétek kiéleződésével is számolni kell az Európai Unióban.http://hidfo.ru/2015/08/lett-kepviselo-az-europai-unio-es-nato-felelos-a-tomeges-bevandorlasert/
Posztolta Andre LowoaÚjabb tagállammal bővült az Eurázsiai Gazdasági UnióAz Eurázsiai Gazdasági Bizottság közleménye szerint Kirgizisztán augusztus 12-én az unió teljes jogú tagjává lépett elő, így öt tagúvá vált az épülő új nagyhatalmi tömb.
Ennek jegyében megszűnt a vámellenőrzés az alapító tagállamok és Kirgizisztán közt, valamint engedélyezetté vált a szabad munkavállalás más tagállamok területén. Kirgizisztán a csatlakozással párhuzamosan számos infrastruktúra-fejlesztési projektet kezdett meg uniós forrásokból, főként az energetika, közlekedés és mezőgazdaság terén.
Az Eurázsiai Gazdasági Unió 2015 január 1-jén kezdte meg működését, alapító tagállamai Oroszország, Belorusszia, Kazahsztán és Örményország. A csatlakozási tárgyalással párhuzamosan, tavaly augusztusban született döntés arról, hogy Kirgizisztán már a csatlakozás előtt lehetőséget kap számos közös projekt előkészítésére, ekkor született döntés többek között négy új vízerőmű építéséről, ami teljes egészében Moszkva által biztosított hitelkeretből zajlik.
Az Eurázsiai Gazdasági Unió annyiban hasonlítható az Európai Unióhoz, hogy hasonló módon egy integrációs projekt, ami lehetővé teszi a “termékek, szolgáltatások, tőke és munkaerő szabad áramlását”. Ennyiben azonban ki is merül a hasonlóság. Az Európai Unió ugyanis egy terjeszkedését a piacszerzésnek alárendelő képződmény. Az EU-hoz csatlakozó országok többnyire kötelezettséget kell vállaljanak a termelés nagyarányú csökkentésére, gyakorlatilag fel kell számolják a hazai ipar nagy részét, hogy ahelyett az EU régebbi tagállamainak termékeit tudják felvásárolni; vagyis az új tagállamok piacként csatlakoznak. Többek között emiatt szakadtak meg a csatlakozási tárgyalások Izlanddal, és emiatt nem írta alá Ukrajna utolsó legitim államfője a csatlakozási szerződést. Az eurázsiai tömb ezzel szemben az új tagállamok gazdaságának nagyarányú fejlesztésében érdekelt, ami egy intenzív gazdasági expanziót vetít előre a globális piacon.
Az Eurázsiai Gazdasági Unió így mostanra öt tagállamból áll, és további terjeszkedés van kilátásban. Megalakulása végleg ellehetetlenítette az Európai Unió további – békés úton történő – bővítését, mert jelenléte alternatívát képez azzal az Európai Unióval szemben, ami évtizedeken át a térség egyetlen integrációs projektjeként gyakorlatilag bármit megkövetelhetett az újonnan csatlakozó országoktól. Az Eurázsiai Gazdasági Unió alapító tagállama lett volna Ukrajna is; a csatlakozási tárgyalások előrehaladtával azonban a nyugati országok eltávolították a hatalomból a legitim kijevi kormányt, ami inkább a rivális hatalmi tömböt választotta volna, és a hazai ipar leépítésére vonatkozó elvárások miatt 2013 végén megtagadta az EU társulási egyezmény aláírását.
http://hidfo.ru/2015/08/ujabb-tagallammal-bovult-az-eurazsiai-gazdasagi-unio/
Posztolta Andre Lowoa

Óriási aranyhamisítás történt Magyarországon?Hamis aranytömböket adott biztosítékként a Kézizálog Zrt. tulajdonosa több magyar milliárdosnak és pénzintézetnek – értesült a Napi.hu. Ha ez igaz, az okozott veszteség 30 milliárd forint is lehet.
Pénzintézetek, nagytőkések bukhattak nagyot
A Kézizálog Zrt. veszteségét nem fedezik a zálogba vett tárgyak, a tulajdonos által fedezetül adott aranytömbökről pedig kiderült: vélhetően hamisak.
zálog
Százmilliókat, sőt milliárdokat veszíthettek pénzintézetek, nagytőkések azért, mert a visszafizetés biztosítékául adott aranyrudakról és tömbökről kiderült: egytől egyik hamisak, trombitarézből készültek és még az aranyborítást is “lespórolták” róluk. A Napi.hu értesülései szerint a csalásra csak mostanában, hónapokkal a cég bedőlése után derült fény, és az érintettek – akik a csalás tényét megerősítették, de nevük mellőzését kérték – megtették a feljelentést a zálogcég tulajdonosa, Bíró Péter ellen.
Ekkora aranyhamisítás még nem volt
A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Hatóság a lap kérdésére megerősítette: a Kézizálog Zrt. részére soha nem végzett aranytömb hitelesítést. Mivel az információk szerint a Metal-Art Nemesfémipari cég sem vizsgálta be a cég tömbjeit, az aranytömbök vélhetően egyáltalán nem rendelkeztek magyar fémjellel.
Ekkora aranyhamisítás – összesen több száz kilogrammról lehet szó – páratlan a hazai bűnügyi krónikákban – írja a Napi.hu.
Önfeljelentéstől a házi őrizetig
Az MNB 2015. január 22-én felügyeleti biztost rendelt ki a Kézizálog Zrt.-hez a pénzügyi vállalkozás helytelen hitelezési és refinanszírozási gyakorlata miatt.
Az első jelentések még arról szóltak: négymilliárdos lehet a kár a Kézizázolgnál, ahol a tulajdonos önfeljelentést tett – ekkor még úgy tűnt, nem az ügyfelek, hanem a refinanszírozó bankok állnak bukásra: nekik hazudtak.
Az ORFK április elején jelentette be, hogy a Lombard Kézizálog Zrt. tulajdonosa önfeljelentést tett a rendőrségen, a nyomozás csalás gyanújával indult.
Májusban vonta vissza az MNB a Kézizálog Zrt. engedélyét, s kezdeményezte annak felszámolását.
Bíró Péter májusban házi őrizetbe került.
(
privatbankar)
Posztolta Andre Lowoa


Szaúd-Arábia végső csapást mért az amerikai palaolaj-kitermelésre?


Washington máig a Szovjetunióval mint képzelt ellenséggel harcol, és ugyanazt a módszer akarta felhasználni Oroszország gazdasági összeomlásának előidézésére, ami korábban a Szovjetunió összeomlásában is jelentős szerepet játszott.
A Ria Novosztyi hasábjain megjelenő publicisztika szerint visszájára fordult és majdnem katasztrófához vezetett Washington terve, melynek részeként Szaúd-Arábiával közösen akarta leütni az olajárakat, hogy így előidézze az orosz gazdasági összeomlást. A lapnak nyilatkozva William Engdahl amerikai-német gazdaságkutató fejtette ki nézeteit. Szerinte az Egyesült Államok 1970 óta monopolhelyzetben volt az olajpiacon, és abban a pillanatban, ahogy egy másik erős cselekvő megjelenését érezte a globális olajkereskedelemben, John Kerry amerikai külügyminiszter Szaúd-Arábiába utazott. Ott megpróbálta elérni, hogy a volt szaúdi uralkodó együttműködjön az olajárak leütésében, vagyis megpróbálta felhasználni az arab olajsejkeket az egyre gyorsabban erősödő piaci ellenfél megsemmisítésére. Washington úgy gondolta, ami egyszer működött, másodszorra is működni fog; egy olyan helyzetet akart előidézni, ami 1986-ban jelentős szerepet töltött be a szovjet gazdaság összeomlásában. Az amerikaiak szerint ugyanezzel a módszerrel a modern orosz gazdaság is destabilizálható, emiatt a szaúdi királlyal együttműködve megkezdték az olajárak leütését.
Engdahl szerint azonban a közös fellépés bumeráng-hatás szerűen visszacsapott az Egyesült Államok gazdaságára. Amikor az olaj ára hordónkénti 53 dollár alá csökkent, a Fed be kellett avatkozzon az amerikai vállalatok megmentése érdekében, hogy elkerülhessék a pánikot. Idén júliusra a WTI olaj ára 49 dollárra csökkent, ami egy rekord alacsony ár, és ebben a helyzetben az amerikai pénzügyi elit felismerte, hogy alábecsülték Szaúd-Arábiát. A szaúdi olajminiszter megragadta a John Kerry féle “együttműködés” által adódó lehetőséget, és megpróbálta kihasználni azt arra, hogy megsemmisítse a palaolaj-termelést az Egyesült Államokban. Engdahl szerint amennyiben teljes sikerrel jár, az katasztrófa szerű állapotokat idézett volna elő az amerikai kontinensen. A szakértő szerint közvetlen a szaúdiak beavatkozására vezethető vissza, hogy az Egyesült Államokban átmenetileg majdhogynem leállt a palaolaj kitermelés, és idén októberben számos amerikai bank csődöt jelenthet. Szeptemberben a Fed várhatóan – nyolc évben először újra – növeli az alapkamatot, és a palaolaj termelés még rosszabb helyzetbe kerül, de a kérdés már sokkal inkább az lesz, hogy a bankszektor hogyan tudja minimalizálni az okozott károkat.http://hidfo.ru/2015/08/szaud-arabia-vegso-csapast-mert-az-amerikai-palaolaj-kitermelesre/
Posztolta Andre LowoaNagy pénzt osztott az EU bevándorlásra – kicsi jutott a magyaroknakLengyelország és Románia is jóval több pénzt kap, mint Magyarország azokból az európai uniós keretekből, amelyet kifejezetten a bevándorlás problémájának kezelésére szolgálnak – derült ki az Európai Bizottság jelentéséből.
Az Európai Bizottság (EB) szédítő tempóban, tíz nap alatt 23 többéves futamidejű nemzeti menekültügyi program pénzügyi támogatásáról döntött – derült ki a testület közleményéből. Az összesen 2,4 milliárd euró forrást a menedékkérést, migrációt és a bevándorlók beilleszkedését, illetve a belbiztonságot szolgáló alapokból (AMIF, illetve ISF) finanszírozzák. A pénzt 2014 és 2020 között lehet felhasználni.
A legnagyobb összegeket a bevándorlókat fogadó országok, Görögország, Olaszország és Spanyolország kapják (474 millió, 558 millió és 522 millió eurót), de bőven 70 millió euró feletti összeg jut Bulgáriának, Ciprusnak és Máltának is. Magyarország szűken 61,5 millió euróra (19 milliárd forint) számíthat, miközben Lengyelország több, mint 69 milliót, Románia 98,5 milliót, Svédország pedig 154 milliót kap.
Mindenre jut
Brüsszel az EU-tagállamokkal együttműködve azon van, hogy a pénzt minél előbb lehívhassák. Az év elején, márciusig 22 nemzeti programot hagytak jóvá, további 13-ra pedig az év végéig kerülhet pecsét. Dimitrisz Avramopulosz, az EB migrációért és belbiztonságért felelős biztosa úgy látja, hogy a szétosztott források az európai szolidaritás elvének jegyében segítenek a tagországoknak a nagy közös probléma megoldásában.
AMIF-ból megítélt támogatásokból bővíthető a menekülteket fogadó infrastruktúra, javítható a bevándorlókat kezelő adminisztratív eljárás, erősíthető a menekültek beilleszkedését segítő rendszer és nem utolsósorban hatékonyabbá tehető az elutasított bevándorlók hazaküldése. Az ISF forrásai a határellenőrzés javítását, elsősorban az ezt segítő modern technikai eszközök beszerzését segíti. Emellett felhasználhatók a terrorelhárítás, a kábítószer-csempészés és a szervezett bűnözés elleni fellépés erősítésére.
Hol a pénz?
Magyarország a vízuminformációs rendszer informatikai fejlesztésére és a konzulátusok kapacitásának bővítésére használ uniós forrásokat – derül ki az MTI híréből. Az utóbbira a gyorsan növekvő vízumkérelmek feldolgozása miatt van szükség. A belbiztonsági alapból érkező támogatás azoknak a rendszereknek az erősítését szolgálja, amelyek a radiológiai, vegyi, biológiai és nukleáris kockázatok kezelését szolgálják. Emellett jut információbiztonsági fejlesztésekre és továbbképzésekre is.
A Demokratikus Koalíció hétfőn felszólította a kormányt, hogy tíz napon belül számoljon el, mire fordította azt a pénzt, amelyet az európai uniós intézmények a bevándorlási helyzet kezelésére adtak Magyarországnak 2015-ben. Az EU körülbelül 3 milliárd 546 millió forint támogatást adott, miközben a magyar költségvetési hozzájárulás csak 481 millió forint volt. Magyarország különböző extratámogatásokhoz is hozzájut: az EB február végén 1,2 millió eurót utalt ár, augusztus végén pedig 4,5 millió euró érkezik.
Nem értik
Szemben a magyar kormány kommunikációjával Magyarországnak nem kell egyedül “megküzdenie” a menekültproblémával, bármilyen segítséget megadnak egy tagállamnak, csak kérnie kell – mondta korábban a Napi.hu-nak egy uniós tisztviselő. Például azt a segítséget, amit Szicília megkapott, Magyarország is megkaphatná. A bizottságnak ilyen típusú helyzetekre szolidaritási kerete is van, ebből is igényelhetne Magyarország – tette hozzá.
Az EB szakembere hangsúlyozta azt is, a kerítés Spanyolországban sem oldotta meg a problémát, így ott is várhatóan megnyitják azt. Brüsszel egyéb technikai megoldásokat részesít előnyben. A magyar menekültpolitikával kapcsolatban viszont hangsúlyozta: érteni szeretnénk a problémát és akkor tudnak segíteni. A budapesti kormány lobbierejét a forrásokért folytatott versenyben bizonyára nem javítja, hogy nem vállalta egyetlen menekült elhelyezését sem Magyarországon.
Menedékkérők befogadása (fő)


Resettlement* Relocation**
Ausztria 1900 0
Belgium 1100 1364
Bulgária 50 450
Ciprus 69 173
Csehország 400 1100
Dánia 1000 0
Észtország 20 130
Finnország 293 792
Franciaország 2375 6752
Görögország 354 0
Hollandia 1000 2047
Horvátország 150 400
Írország 520 600
Lengyelország 900 1100
Lettország 50 200
Litvánia 70 255
Luxemburg 30 320
Magyarország 0 0
Málta 14 60
Nagy-Britannia 2200 0
Németország 1600 10 500
Olaszország 1989 0
Portugália 191 1309
Románia 80 1705
Spanyolország 1449 1300
Svédország 491 1369
Szlovákia 100 100
Szlovénia 20 230
*menedékkérők fogadása a konfliktuszónákból

**menedékkérők áthelyezése más országból (Görögországból vagy Olaszországból)

Forrás: Európai Bizottság


(napi)
Posztolta Andre Lowoa
Washington összeesküdött Moszkva ellen

Az Egyesült Államok összeesküvést sző Oroszország ellen – vádolta meg Washingtont az orosz parlament alsóházának elnöke egy hétfőn megjelent cikkében.
The building of the State Duma. Moscow. Russia
Szergej Nariskinnak a Rosszijszkaja Gazeta című kormánylapban közölt írása szerint az Egyesült Államok provokálja Oroszországot. Emellett Washington azt akarja elérni, hogy Oroszország csődbe menjen, mert az amerikai “külső adósság hatalmas, más államok tönkretétele pedig szokásos módszere”.
Rusko Ukrajina Krym Naryškin
A duma elnöke bírálta azt az amerikai kezdeményezést is, hogy állítsanak fel nemzetközi különbíróságot a kelet-ukrajnai Donyeck térségében tavaly júliusban lelőtt malajziai utasszállító ügyében a tragédia kivizsgálására és a felelősök megbüntetésére.
A politikus azt írta, hogy július végén Oroszország az ENSZ Biztonsági Tanácsában megvétózta a különbíróság felállítását célzó határozattervezetet, s ezzel megvédte a testület tekintélyét. Az orosz politikus szerint Washington a saját propagandafórumává akarja alakítani a BT-t.
Úgy gondolom, hogy az Egyesült Államok nem fog felhagyni azzal, hogy zombikká változtassa az embereket a hamis információkkal, valóságnak beállítva az elvárásait, és azzal, hogy újabb és újabb okokat szolgáltasson az oroszellenes hangulat szítására Európában” – tette hozzá Nariskin, aki a 21. század gyarmatosító hatalmának nevezte az Egyesült Államokat.
Posztolta Andre Lowoa


Nyugati árak, nyugati bérek nélkül; egy év alatt kiábrándultak az EU-csatlakozásbólUkrán közvéleménykutató-intézetek legfrissebb mérései szerint az elmúlt egy év során 15%-al csökkent azok száma, akik az ország Európai Uniós csatlakozását támogatják.
Konstantin Bondarenko, az Ukrainszkaja Politika intézet igazgatója a Veszti ukrán hírügynökségnek nyilatkozott egy a közelmúltban végzett kutatásról, ami kimutatta, hogy egy év alatt drasztikusan csökkent az ország EU-csatlakozását támogatók száma. A Razumkov Center bevonásával végzett közös kutatás szerint idén 57%-ról 51%-ra csökkent az uniós csatlakozást támogatók aránya, pedig a kijevi puccs idején még megközelítőleg a lakosság kétharmada támogatta volna a Nyugathoz közeledést. Mostanra a lakosság többsége a hétköznapokban megtapasztalta az átmenet velejáróit – európai árak, európai bérek nélkül -, és emiatt inkább nem kérnek belőle.
Bondarenko szerint az EuroMajdan idején az ellenzék elhitette az emberekkel, hogy rövid úton nagy eredmények várhatóak, emiatt a lakosság elfogadta a kormányváltást, és nagy reményeket táplált a nyugatbarát kormány politikájához. Az emberek a korrupció elleni hatékony fellépésre számítottak, de a kormányváltás után csak politikai leszámolások történtek;
a korrupció elleni harcot riválisaik eltávolítására felhasználó oligarchák még gazdagabbak lettek, és az új rendszerben a korrupció nagyobb méreteket öltött, mint korábban valaha.
Bondarenko szerint az ukrán társadalom többsége most jutott el arra a pontra, ahol a túl magas elvárásokból épült illúziók összeomlanak. Ez a változás azt jelenti, hogy a nyugatbarát kormány lakossági támogatása minimálisra csökkenhet, aminek idén télen egy újabb gázválság adhat végső lökést.http://hidfo.ru/2015/08/nyugati-arak-nyugati-berek-nelkul-egy-ev-alatt-kiabrandultak-az-eu-csatlakozasbol/
Posztolta Andre Lowoa


Erdogan szelet vetett a Kurd Munkáspárt elleni hadjárat elindításával, amit az Iszlám Állam elleni fegyveres fellépés ürügyén véghezvitt.Robbantottak az isztambuli rendőrségnél, lövöldöztek az amerikai konzulátusnál

A robbantásban hárman vesztették életüket. Közben ismeretlen fegyveresek tüzet nyitottak az isztambuli amerikai konzulátusnál.
Robbantottak egy isztambuli rendőrségi épület ellen, a támadásban hárman meghaltak, többen megsérültek. A Sultanbeyli negyedben taálható kétemeletes épület kigyulladt és súlyosan megrongálódott. A Dogan hírügynökség beszámolója szerint a detonáció megrongált több szomszédos házat és mintegy húsz, a közelben parkoló gépkocsit is.
iszt
Egyelőre senki sem vállalta magára a merényletet, a támadást azonban egy olyan időszakban követték el, amikor kiújultak az összecsapások a török biztonsági erők és a Kurdisztáni Munkáspárt (PKK) fegyveresei között.
A Hürriyet című napilap szerint a rendőrségi épület közelében összegyűlt emberek a PKK elleni jelszavakat skandáltak. (Majdanista forgatókönyv! Csakis a kommunisták lehettek! B-R)
A robbantás mögött ugyanakkor iszlám szélsőségesek is állhatnak, miután Törökország hosszas vonakodás után – a 32 halálos áldozatot követelő suruci merénylet hatására – július 24-én légicsapásokat indított az Iszlám Állam szervezetének szíriai állásai ellen, és beleegyezett abba, hogy amerikai harci gépek az Iszlám Állam erői elleni csapásokhoz használhassák a szíriai határ közelében lévő incirliki légi támaszpontot.
Robbantottak az amerikai konzulátusnál
Ismeretlen fegyveresek hétfő reggel tüzet nyitottak az isztambuli amerikai konzulátus épületénél – írja a BBC. A rendőrség visszalőtt a fegyveresekre, a támadóknak azonban sikerült elmenekülniük a helyszínről. Sérültekről egyelőre nincsenek információk.
(MTI)
Posztolta Andre Lowoa
Okostelefonok: mi lesz a „balf*sz generációval”?Az okostelefonok és táblagépek piacra kerülése óta nem telt el még annyi idő, hogy bármilyen kísérlettel hitelesen igazolni lehessen ezeknek az eszközöknek a gyerekekre való pozitív vagy negatív hatásait. Engedjük őket játszani, vagy eszünkbe ne jusson? Milyen hatásai lehetnek ezeket az agyat igencsak stimuláló használati tárgyaknak a gyerekre? Szakértőket kérdeztünk.
Készségfejlesztés, információ- és jártasságszerzés, beilleszkedés – leggyakrabban ezekkel érvelnek azok, akik szerint hagyni kell gyermekeinket a legmodernebb fogyasztói elektronikai eszközökkel játszani. Az ellenzők táborának képviselői a mozgás hiányában fellépő egészségromlástól, a valós kapcsolatok elsorvadásától és az eszközök következtében bizonyítottan nagyobb eséllyel kialakuló figyelemzavartól, tanulási problémáktól féltik leginkább a fiatalokat.
Még nem volt olyan változás az emberiség történetében, amikor ne riogattak volna a beleszületettekre váró rémséges és visszafordíthatatlan pszichológiai károkkal, végül azonban valahogy mindent megoldottunk” – mondta az MNO-nak Sas István. Azt azonban a számtalan szakmai díjjal kitüntetett reklámpszichológus is elismeri, hogy a digitális korszak súlyos pszichikai terheket ró az emberi idegrendszerre. Sas a fő veszélynek – némileg talán meglepő módon – nem az új kütyüktől való függőséget látja, mivel szerinte az addikció a társadalom által kezelhető és korrigálható jelenség. Más a helyzet a digitalizált világnak a gondolkodásra és az emberi kapcsolatokra való hatásával. Kísérletekkel igazolt tény ugyanis, hogy a párhuzamos eszközhasználat rövid idő alatt is képes kimutatható változásokat okozni a homloklebeny szerkezetében. Vagyis sok csatorna – tévé, számítógép, okostelefon, Skype, egyéb netes alkalmazások stb.) egyidejű használata olyan mértékben veszi igénybe a koncentrációs képességünket, ami már lerontja a végső logikai teljesítményt vagy a kreatív alkotást. Sőt, a folyamatos problémamegoldás, figyelemmegosztás idegrendszeri változásokat is eredményez – emelte ki a szakértő.
A customer plays with a video game on a tablet during the inauguration of a new Apple store in Strasbourg, eastern France, on September 15, 2012.  AFP PHOTO / PATRICK HERTZOG
Balf*sz generáció”?
Mint mondta, a másik nagy probléma a közösségi oldalakon kialakult kommunikáció mennyiségi túláradása és minőségi gyatrasága, általa pedig a kibertérben kialakuló virtuális személyiség, ami együtt jár a valódi emberi kapcsolatok kiürülésével, a felszínes társalgással a lájkok, tegek, fanok és a néhány szavas kommentek birodalmában. Nem beszélve arról, hogy a virtuális térben az én is képlékennyé válik. Bármilyen profilt készíthetünk magunkról, bármit hazudhatunk, bármilyen történeteket megoszthatunk és bármilyen képeket feltölthetünk. Létrehozható akár többféle képzelt vagy ideális én, amely aztán örök harcban állhat a valóságossal. Önmagunk folyamatos fotózása, a szelfiőrület hatása is sokkal bonyolultabb, mint gondolnánk. Sas István szerint a valós teljesítményt kerülő, de mindenáron sikerre vágyó, önmaguk csodálatával eltelő, narcisztikus fiatalok tömegére mégis igazságtalanul ragasztják egyes szerzők a nem túl hízelgő „balf*sz generáció” elnevezést. Hiszen ebbe a szeretethiányos, önértékelési válságba épp az őket felnevelő idősebb nemzedék hajszolja bele őket.
Kétévesnek tilos!
Kétéves kor alatt egyenesen tilos, az ötödik születésnap előtt pedig nem tanácsos okoseszközt a gyerekek kezébe adni, mert azokat a tartalmakat, amelyeket a kicsik ezeken a kütyükön láthatnak, nem képesek még felfogni – véli dr. Altmann Anna gyermekideggyógyász, a Szent János kórház osztályvezető neurológusa. A későbbi kognitív folyamatok kialakulásában kulcsszerepet játszó homloklebeny intenzív fejlődése hatéves korig a legélénkebb. Az agyi idegpályák kialakulásához elengedhetetlen, hogy a gyermek megtapasztalja saját testét, azt, hogy a különböző külső környezeti változásokhoz hogyan tud alkalmazkodni, ez a folyamat segíti a testérzet kialakulását, mely a későbbi tanulási folyamatokhoz elengedhetetlen. Ezekhez az élményekhez különböző mozgások – mászás, ugrálás, egyensúlyozás – útján lehet eljutni. A megfelelő ideghálózatok kialakításához nem elég a gyakorlás, fontos, hogy a gyermek ezt lelkesen tegye, ezért szükséges, hogy a gyermekkel megszerettessük a mozgást. A gyermekek keresik a kihívást, szeretik kipróbálni, mire képesek. Azok a gyerekek, akiknél a szülők erre odafigyelnek, nem lesznek számítógép-, illetve tévéfüggők.
TO GO WITH AFP STORY BY YVES BOITEAU - Isoret elementary school pupils take part in a multimedia class on May 22, 2012 in Angers, western France. Isoret elementary school experiments the full 5 days of schooling. AFP PHOTO / FRANK PERRY
Az idegpályák mozgás hatására válnak aktívvá, ha viszont a tévé előtt bambul a gyerek, akkor ezek kimaradnak, passzívan, interakció nélkül érkeznek az ingerek, amelyeket aztán vagy feldolgoz, vagy nem. Bár az okoseszközökhöz legalább az ujjait használja, így ezek a kütyük látszólag egy fokkal jobbak a tévénél, ebben az esetben is elmaradnak a figyelmi funkciók kialakulásához szükséges mozdulatok. Bizonyított, hogy ezeknél a gyermekeknél a szem-kéz koordináció jobban fejlődik, de a tanuláshoz szükséges finommotorika-, egyensúly- és nagymozgásfejlődés elmarad. Ezért több a figyelemzavaros, viselkedési és magatartási problémával küzdő gyerek a sokat tévézők, mint televíziót nem vagy alig néző társaik között – erősítette meg Sas István szavait az ideggyógyász.
Szorongó picik
Az okoseszközök és a tévé az interakció hiánya miatt hátráltatja a kommunikációs és nyelvi fejlődést is – teszi hozzá Altmann. A szótanuláshoz a két-három éveseknek szükségük van szenzoros ingerre, vagyis a kezükbe, szájukba kell venniük a tárgyakat, és ezekhez az érzetekhez társítják a szavakat. Később a már rögzült szavakhoz kapcsolják az újabbakat, így kerülnek mélyen a memóriájukba. Bár a televíziót néző gyerekek látszólag több szót ismernek, valójában tudásuk felületes, mert a tévén keresztül érkező gyors ingereket nem tudják elég hatékonyan internalizálni. A sokat kütyüzők ingerlékenyebbek és szorongóbbak is társaiknál, mert a gyors kép- és hangváltozásokra nem tudnak megfelelően reagálni, nem alakul ki a tartós figyelem képessége, aminek pedig egyenes következménye a hibás információfeldolgozás.
TO GO WITH AFP STORY BY CEDRIC SIMON A nursery school pupil works with a tablet computer on March 18, 2013 in Haguenau, northeastern France. AFP PHOTO / FREDERICK FLORIN
Tudományos bizonyítékok cáfolják azt az általános nézetet, hogy a kütyük inkább ártanak, mint használnak – mondta dr. Németh Erzsébet szociálpszichológus, aki szerint tizenkét éves kor fölött az okostelefon hiánya komolyabb károsodást jelent a mentális egészségre a mai világban, mint ezeknek az eszközöknek az egyébként nem elhanyagolható veszélyei. Nyilvánvaló, hogy mennyivel könnyebb a kapcsolatok fenntartása – Németh szerint butaság, hogy ezek csak virtuálisak lennének – a kütyük segítségével, amire viszont egy kamasznak, pláne egy egyetemistának nagy szüksége van. Kamaszkor előtt viszont többet ártanak, mint használnak a digitális eszközök.
Tesó helyett teló
Ma már valós probléma, hogy a testvérféltékenység mellett megjelent a gyerekeknél a szülő telefonjával való rivalizálás. Sok esetben a gyerek úgy érzi, versenyeznie kell az anya, apa figyelmét lekötő okoseszközzel, ami szakértők szerint rontja a szülő-gyermek kapcsolatot, és pszichés problémákhoz vezethet. Németh Erzsébet szerint ebben nem a szülő a hibás, hanem a felgyorsult világ, amelyben mindig elérhetőnek kell lenni. Manapság már nem a megbecsültség jele, ha a munkahely fizeti a telefont, csak annyit jelent, hogy bármelyik pillanatban sürgős feladatot kaphat a szülő, közös családi elfoglaltság ide vagy oda. Fontos, hogy ezt a gyerekkel is megértessük, ugyanis az sem normális, ha a telefoncsörgésre hisztisen reagáló, féltékenykedő picinek engedve szakítjuk meg a beszélgetést. A gyereknek is meg kell tanulnia az otthoni telefonálás szabályait, és hogy a szülőknek időnként dolguk van – emelte ki a szociálpszichológus.
Alkudozni kell
Az őrült tempó persze nem menti fel a szülőt az alól, hogy gyermekébe időt és energiát fektessen. Mint Németh Erzsébet fogalmazott: a szülő nem adhatja albérletbe a gyerekkel töltött időt. Csak úgy van kompetenciánk segíteni őket, ha tudjuk, hogy mi történik velük, kik a barátai, kiket nem kedvelnek és miért, ez pedig beszélgetés és együttlét nélkül nem megy – hangsúlyozta. Arra a kérdésünkre, hogy hogyan kell kezelni a felmérések szerint az okoseszközök megvonása következtében fellépő, a családok felénél gondot okozó konfliktust, a szociálpszichológus így reagált: alkudozni kell. Ranschburg Jenő is azt mondta, hogy a jó családok az alkudozós családok – tette hozzá. Németh arra is felhívta a figyelmet, hogy sosem szabad a magát földre vető gyereknek engedni, mert megerősítjük abban, hogy ez a konfliktuskezelés járható útja, és ha ezt tapasztalja, még gyakrabban és erőteljesebben veszi elő módszerét.
A nursery school pupil works with a tablet computer, on March 18, 2013 in Haguenau, northeastern France. AFP PHOTO / FREDERICK FLORIN
Nem tudunk mit kezdeni saját gyerekeinkkel?
Legtöbbször a szülők pótszerként használják a digitális korszak vívmányait, mert nem tudnak a saját gyerekükkel kommunikálni, játszani és egyáltalán mit kezdeni – véli dr. Altmann Anna. A gyerekideggyógyász szerint a szülő saját szégyene, hogy például rendelésre várva nem beszélgetésre használja a közös időt, hanem a gyerek kezébe nyomja a tabletet. Mint mondta, ezzel a szülők maguk nevelik a gyerekeiket arra, hogy bezáruljanak a saját világukba, aztán csodálkoznak, hogy a kortárs környezetbe kerülve nem tudnak kommunikálni. Meg kellene tanítani a szülőket, hogyan foglalkozzanak, játsszanak gyerekeikkel – véli Altmann.
Mennyire tiltható a kütyük használata?
Sas István szerint a tiltás sehova nem vezet, csak arra jó, hogy életre szóló hátrányt okozzon a fiatalnak. Attól ugyanis, hogy néhányan kevesebbet mobiloznak, kevesebbet játszadoznak vagy csetelgetnek, ez a trend nem fog megváltozni. A reklámpszichológus szerint az egyetlen lehetőség, hogy a legváltozatosabb módszerekkel rávezessük a fiatalokat ezeknek az eszközöknek az igazi, előremutató hasznára.
Sok kollégájával ellentétben Sas például nem tiltja óráin az okostelefonozást, sőt jutalom jár annak, aki az általa elfelejtett szerző vagy forrás címét a leghamarabb megtalálja. Szerinte még az is elképzelhető, hogy a fiatalabbak házi feladata sem csak egy példa hagyományos megoldása lenne, hanem a hozzá vezető út sokféleségének megtalálása a világháló rejtekeiben. Sok tanárnak égnek áll a haja olyan módszerektől, amikor például Rómeó és Júlia történetét csetszerűen teszik közérthetőbbé vagy blogot íratnak a diákkal János vitéz helyzetébe képzelve magát, de legalább addig se lövöldöz a dinoszauruszokra – villantott fel egy-két ötletet a lehetőségek tárházából a szakértő.
Altmann Anna szerint sem a legjobb ötlet a tiltás, úgy véli, az okoseszközök használata vagy a televíziónézés közös tevékenység kellene hogy legyen a szülővel, miközben a gyermek bátran felteheti a kérdéseit, vagy később közösen eljátszhatják a megnézett mesét, így a gyerek is támaszkodhat kreativitására, és a szülő is láthatja, mit értett meg a poronty a kapott ingerekből.
Venni vagy nem venni?
Sarkalatos kérdés, hogy mikor érdemes készüléket venni a gyermeknek. Németh Erzsébet szerint annak, akit nem enged el önállóan az iskolába a szülő, és folyamatosan mellette van, nem jár telefon. A telefon a szülő-gyermek kapcsolatnál olyan póráz, amely segítséget nyújt az önállóvá válásban, ezt szem előtt tartva kell mérlegelni.
Negatív és pozitív hatások, tiltás vagy engedékenység ide vagy oda, összességében a digitális eszközök használatáról is elmondható, hogy meg kell találni az arany középutat. Megfelelő életkorban a szabályok betartásával nagyon hasznosak lehetnek ezek a kütyük, csak ésszel kell tudnunk használni.
Sas István szerint egy biztos: amíg a felnőttek nem értik a napról napra robbanásszerűen terjedő új alkalmazások szerepét és nem mérik fel azoknak a beláthatatlan távlatokat nyitó hasznát, addig csak jajveszékelni fognak. A szakértő ekképpen figyelmezteti a szülőket: „Rossz hírem van, kedves apukák és anyukák: a szociológusok egyre többet emlegetik az úgynevezett fordított szocializáció jelenségét, amely az Y és főleg a Z generáció sajátja. Korábban az idősebbek tanították meg a fiataloknak a vadászást, az olvasást, a főzést és az élet minden fontos alkalmazkodási dolgát. Most ez megfordult. A tizenévesek tanítják szüleiket a wifi, a felhő és az usb rejtelmeire. Ne tessék ellenállni! Tessék együttműködni és jó képet vágni az egészhez!”
(
Korompás Noémi)
Bal-Rad komm: “…Korábban az idősebbek tanították meg a fiataloknak a…Most ez megfordult. A tizenévesek tanítják szüleiket a wifi, a felhő és az usb rejtelmeire…Tessék együttműködni és jó képet vágni az egészhez!”
-Hát mást-az öregek-nem is tehetnek! Szinte naponta hallani olyat, hogy ha tennének a dolog ellen a szülők-nagyszülők, bizony sokan az életükkel lakolnak az ellenállásukért!
-Ugyanis ezeknek a kütyüknek a segítségével egy virtuális világot építenek maguknak gyerekeink! Ezzel helyettesítik a Való Világ mindennapjait. Így lépnek ki a PROBLÉMÁK VILÁGÁBÓL! (Nem véletlen, hogy Magyarországon eddig-minden VV probléma dacára-az internetadó elleni tiltakozás tudta csak megmozgatni a “Z”-nemzedéket!)
Ha ráadásul még egy kis szívnivalóval is rásegítenek erre a képzelt világra-máris megvan a jó közérzet!
Ugyanakkor látni kell: “BIZONYOS ULTRAKONZERVATÍV KÖRÖK FIATALJAI” nem hódolhatnak ennek a virtuális világnak! Viszont IRÁNYT SZABNAK ENNEK A VIRTUÁLIS VILÁGNAK, és embermilliárdok LELKÉT-TUDATÁT BEFOLYÁSOLJÁK!
“…Tessék együttműködni és jó képet vágni az egészhez!”
-Hát nem nagyon tessék-nekünk-öregeknek! A kérdés csak az, hogy AKARUNK-E TENNI A DOLOG ELLEN!?
Nyilvánvaló, hogy akarunk! De előbb agyonverjük egymást!-és a túlélő öregek ott lesznek még kevesebben, hülyére verten, magatehetetlenül. És szemeiket lehunyva visszagondolnak az EMBERSÉGESEBB MÚLTRA! Azaz: VISSZAMENEKÜLNEK A MAGUK EMLÉKVILÁGÁBA! És nem tudják elhitetni a “Z”-nemzedékkel, hogy az igaz volt! Azt meg végképp nem, hogy jobb is volt!
Posztolta Andre Lowoa 
Lengyelországban is újabb katonai bázist építenek az amerikaiakÚjabb katonai bázist épít az amerikai hadsereg Lengyelországban, Ciechanów területén. A létesítményben állandó jelleggel tartózkodhatnak amerikai csapatok.
A Rzeczpospolita napilap hozzájutott egy Beata Oczkowicz – helyettes védelmi miniszter – által írt levélhez, amit Krzysztof Kosinskinek, a város polgármesterének küldött tájékoztatásként az amerikai bázis építéséről. A dokumentum magyarázata szerint a létesítmény a lengyel és az amerikai hadsereg szükségleteit is ellátja majd.
Július 15-én az amerikai fél egy újabb megállapodást íratott alá Lengyelország kormányával, amivel a befogadó ország hozzájárul számos létesítmény használatához. Az amerikai hadsereg használati jogot kap több lengyelországi katonai létesítmény felett, és megállapodás született olyan zónák létesítéséről, melyben az amerikai haderő szabadon mozoghat, a lengyel kormány értesítése nélkül.
Nemrég Németország szolgáltatott példát arra, mi történik, amikor egy európai kormány túl nagy szabadságot ad az országában tevékenykedő amerikaiaknak. Július 11-én a Bild német napilap számolt be arról, hogy az amerikai hadsereg halálos anthrax spórákat használt a Németországban folytatott biovédelmi hadgyakorlatok során. A lap szerint a spórákat még Utah állam területén kellett volna semlegesíteni, mielőtt azokat tovább küldik – de egy részük még aktív volt, mikor Németországban bevetették. A védelmi minisztérium gyakorlatilag a sajtóból értesült a történtekről, mivel az amerikaiak szinte korlátozások nélkül tevékenykedhetnek Európa területén.
http://hidfo.ru/2015/08/lengyelorszagban-is-ujabb-katonai-bazist-epitenek-az-amerikaiak/
Posztolta Andre Lowoa


Két kormányközeli cég is nyert a 25 milliárdos gigatenderenMegvannak a győztesek minden idők legnagyobb állami kommunikációs közbeszerzésén – értesült a hvg.hu. A három nyertes közül kettő nagyon jó kapcsolatokat ápol kormánypolitikusokkal. 25 milliárd a tét, de ez csak az első forduló volt, a három nyertesnek még egymással is meg kell küzdenie, hogy ténylegesen hozzájussanak a pénzhez. Simicskáék ezen a közbeszerzésen nem is indultak.
Két kormányközelinek számító ügynökség és egy multinacionális vállalat nyerte kormány gigatenderén – értesült a hvg.hu két piaci forrásból. A befutók: Trinity Communications, HG 360, illetve egy amerikai hátterű médiaügynökség, a Mindshare.
Április végén jelent meg minden idők legnagyobb kommunikációs közbeszerzése: a tervek szerint az Nemzeti Kommunikációs Hivatal (NKOH) alá tartozó intézmények, kormányzati szervek, állami cégek egy éven keresztül 25 milliárdért reklámozhatnak, kommunikálhatnak, formálhatják az arculatukat. Azaz több milliárd forintért vehetnek reklámokat a kormánynak és az államnak a médiában és a plakátokon. A 25 milliárdos keret a tender eredményhirdetésétől számított 12 hónapra, illetve a keret kimerüléséig szól.
kézdi
Míg korábban az állami cégek, intézmények önállóan kommunikáltak, a tavalyi választások után a kormány úgy döntött, mind az 1500 állami szervezet (pl. Szerencsejáték, Magyar Villamos Művek, múzeumok, egyetemek) kommunikációját egy kézbe veszi, ezért megalapították az NKOH-t. A hivatal vezetője korábban augusztus elejét jelölte meg határidőként, de a hivatal a nyertesekről eddig nem adott ki semmilyen közleményt, a kommunikációs intézmény honlapján az utolsó hír júliusi. Megkerestük a hivatalt, amint megérkezik a válaszuk, közöljük…
(
HVG)
Bal-Rad komm: Értjük ugye? “…25 milliárd forintért vehetnek reklámokat a kormánynak és az államnak a médiában és a plakátokon…” ÉRTJÜK UGYE? MUNKANAPONKÉNT KÖZEL 80 MILLIÓ FORINT! Dicshimnuszra!
-Reklámozni, hogy Magyarország jobban teljesít! Mert a jójistennek se hiszi el a pórnép mindaddig, amíg elégszer nem mondják neki! DE HA SOKSZOR MONDJÁK!-HA MINDIG AZT MONDJÁK!-elhiszi az! Gondolja a döbrögista horda!
kézdiné
Nem is sajnálják a pénzt a meggyőzésre! Fizetésnapon kimondottan jól jön az ilyesmi-mondjuk az egészségügyi dolgozóknak!
Posztolta Andre Lowoa
Donbassz mára virradó éjszakájának legvadabb történései a Sztanyica Luganszkától Donyeckig terjedő frontszakaszon estek meg.önjáró
Donbassz mára virradó éjszakájának legvadabb történései a Sztanyica Luganszkától Donyeckig terjedő frontszakaszon estek meg.
Sztanyica Luganszkánál aknavetőcsata zajlik tegnap este hat óra óta.
Az “Avgyejevkán túli területekről” a valcmanisták messzehordó önjáró lövegekkel lőtték az éjjel Gorlovkát (amit Dzserzsinszkből is szorgosan ágyúztak) mára virradóan.
Az említett területekről vették ostrom alá a martalócok Szpartakot és Jaszinovataját is.
Donyeck belváros is “terítékre került mára virradóan. A város központi részén több közintézmény épületét is találat érte. Donbassz fővárosának Oktyrjabszkij, Azotnyij, és Gornyjak kerületei kapták a legtöbb latorgránátot. Találatot kapott a Szmoljanka elektromos elosztóállomás is. A fél városban nincs áram.
mar
A donyecki repülőtér folyamatos latorágyúzása közben folyamatosan kísérletezgetnek valami rohamfélékkel a martalócok, de csak a kijevi zsoldlistát rövidítik. Mára virradóan minimum tucatnyi nevet pipálhatott ki Valcman kincstárnoka.
Peszkinél az éjszaka folyamán “minden visszatért a rendes kerékvágásba”! Az utóbbi két napban meglehetősen sok latoregyed harapott fűbe Peszkinél a hiábavaló erőlködések közepette.
Mára virradóan már délen is mozgolódás volt észlelhető. A telmanovoi járásban Primorszkoje falut bombázta a valcmanista horda.
telman


Donbassz mai napja annyiban tért el egy “szokásos” kánikulai naptól, hogy ma a nappali hőségben is néhány helyen aktivizálta magát a latortüzérség. “Amúgy” eléggé csendes volt a mai nappali időszak!
Sztanyica Luganszkánál ma tovább zajlott a már második napja tartó aknavetőzés.
Valcman latortüzérsége úgy döntött ma-dacára a pokoli hőségnek-hogy Pervomajszkot helyzetbe hozza a “Donbassz Sztálingrádja” címért folyó versenyben. Ugyanis Gorlovka már egy “fejhosszal” vezetett Pervomajszk előtt. A valcmani “segítségnek” Pervomajszk lakói nem tudnak örülni.
A Pervmajszkhoz közeli Kalinovo lakói is kaptak rendesen a Zolotoje és Troickoje-környékéről ágyúzó latortüzérségtől. Pervomajszkban és Kalinovoban is két-két helyi civil halt bele a terrorba.
Gorlovkát ma napközben Majorszk irányából lőtték latortankok ágyúival.
Debalcsevo környékén először szívrohamot akartak kapni a népköztársaságiak, amikor egy méretes valamit fedeztek fel a levegőben. Első ijedtükben egy Kalasnyikov össztűzzel le is kapták. Egy elsőgenerációs szovjet drón volt.A kis rabszolga azt sem tudja , hogy mi a szabadság !!!!! De , hogy az unokái elátkozzák ezért a tettéért az biztos , hisz kilátásuk sem lesz arra , hogy szabad ember lehessen !!!!
drón1dróndrón2
Opitnojéból a martalóctüzérség a donyecki repteret, és Peszki népköztársaságiak által ellenőrzött területeit ágyúzta.
Nagy a panasz martalócberkekben az USA-tól kapott Humvee masinákra. Nem bírják a gyűrődést, az UaZ-ok meg elfogytak. Párszáz kilométer megtátele után a Humveek gumiabroncsai szétmállanak, de a pótkerekek is elfogytak. Gumiabroncsok meg nincsenek. No meg motorikus problémák is akadnak szép számmal.
humveeabroncs
A mai nap talán legképtelenebb híre: a “Kommerszant” újság beszámolója szerint Kijev Oroszországtól kér segítséget villamosenergia-szükségletének kielégítésére! Maradék-Ukrajna napi áramszükségletéhez még kellene legalább kettő gigawattnyi áram. Ami meglenne-és itt van Kijev érvelésében a legmeredekebb csavar-HA A SZCSASZTYJÉBAN LÉVŐ LUGANSZKI TESZ (hőerőmű) MŰKÖDNI TUDNA!
erőmű
De az erőműnek nincs szene, mert a két donbasszi Népköztársaság nem szállít! Ezért aztán Oroszország KELLENE HOGY KEDVEZMÉNYES ÁRON BIZTOSÍTSA Maradék-Ukrajnának a hiányzó árammennyiséget, MERT A BURSTINYSZKOJI HŐERŐMŰ által termelt áramot az EU-ba exportálják.


Donbassz frontjainak luganszki (északkeleti) szakaszain mára virradóan csitultak a harcok, és viszonylagos nyugalomban telt a mára virradó éjszaka.
A lutugino járásban található Illirija falu környékéről ismeretlen eredetű robbanásról kaptunk értesítést.
Pervomajszkra nem igaz a viszonylagos éjszakai nyugalom. Zolotojéból folyamatosan ágyúzta az éjjel a latortüzérség. Viszont ezt nem hagyta válasz nélkül a milicia. Hajnali négy órára megérkeztek ugyanis a népköztársaságiak önjáró lövegei. Egy kicsit “megspékelték” aknavetőkkel a kínálatukat.
Gorlovkát Szvetlodarszk környékéről is ágyúzta mára virradóan a martalóctüzérség. A Majorszkból Gorlovkát ostromló valcmanista horda meglepit kapott a nyakába. Onnantól kezdve már “csak” Dzserzsinszk latortüzérsége lőtte Gorlovkát.

Donyeck környéke viszont hangosan töltötte az éjszakát. Oktyrjabszkot Vodjanovoból, míg a “Ligyijevszkaja” bányatelepet a “Peszkin túli” latortüzérség ágyúzta.
Gornyjak falura tucatnyi “óriás kaliberű” gránátot lőttek ki az éjjel a kijevi pribékek. A faluban négy civil meghalt a tüzérterror “eredményeként”
Marjinykánál, Sztaromihajlovkánál és Krasznogorovkánál éjszaka ismét heves csatározások zajlottak le. A valcmanisták ismét megpróbáltak berontani Marjinykába. Ismét nem sikerült.
Tegnap kora este Donyeck “Kirov” kerületében három fiú (7, 12, és 13 évesek) találtak egy fel nem robbant tüzérségi gránátot. Egyiküknek mindkét lábát, a másiknak egyik lábát egyik karját, míg a harmadiknak “csak” egyik kezét tépte le a robbanás. Kórházban vannak.
Zaporozzsjéban tegnap 157 latort temetett el az ottani kijelölt temetőbe a kijevi junta. Valamennyi “Ismeretlen” jelzéssel került föld alá.
Posztolta Andre Lowoa
Elhallgatja az adatokat a KSH?Aki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által közölt adatokat rendszeresen böngészi, – főként a gazdaság szereplői, a többi statisztikus, a kutatók, az oktatók vagy az újságírók – az utóbbi 3-4 évben azt tapasztalják, hogy az adatközlés módja megváltozott. Hamisításról talán nem beszélhetünk, elhallgatásról és a jelenlegi kormányzat igényeit kiszolgáló kommentárokról annál inkább. Lapunk három egykori KSH-elnököt kérdezett meg arról, hogy miképpen látják a jelenlegi helyzetet.
A hazai statisztikai adatközlés jelenlegi állapotát hűen tükrözi Szentes Tamás akadémikus egyik tanulmánya, amelyben arról ír, hogy “a statisztikai adatok kiválogatása nem mindig szolgálja a valóság megismerését. Egyfelől azonban az adatoknak a valóságot leplező ügyes összeválogatása, vagy éppen elhallgatása, sőt meghamisítása az elmúlt évtized hazai politikai gyakorlatában már nemcsak a választások előtt volt jellemző, hanem szinte mindennapossá vált, sőt részben a médiában is, másfelől a valóságot pontatlanul vagy tévesen ábrázoló statisztikai mutatószámok alkalmazása a tudományban ma is igencsak gyakori.”
Az Orbán-kormány főként arra használja fel a KSH adatait, hogy bebizonyítsa: Magyarország gazdasági fejlődésének üteme az uniós országokét meghaladja, és a legtöbb mutató tekintetében jobbak vagyunk, mint régiós társaink. Az Európai Unió statisztikai hivatala, az Ecostat jelentései ezt a megállapítást nemigen igazolják. Azt azonban igen, hogy a 2008-ban elkezdődött gazdasági világválság óta hazánk leszakadása a környező országokétól felgyorsult, ennek nyomát azonban csak az fedezheti fel a KSH gyorsjelentéseiben, aki a statisztikai nyelvezetben és adatkezelésben az átlagosnál nagyobb jártassággal bír.
A statisztikai adatok legfontosabb felhasználói a kormányzati szervek, a gazdaság legnagyobb szereplői, de mellettük természetesen kíváncsi a főbb számokra az érdeklődő lakosság is. Emellett a KSH-nak adatszolgáltatási kötelezettsége is van, az Európai Unió statisztikai szervezete, az Eurostat, és más nemzetközi szervezetek várják a magyar adatokat.
adatok
A létminimum-számítási adatok elhagyása is a kormányzati célokat segíti
Normál körülmények között a statisztikai adatszolgáltatás nem kerül a figyelem középpontjába. Azt a Sir Winston Churcillnek tulajdonított idézetet azonban szinte mindenki ismeri, hogy „Én csak abban a statisztikában hiszek, amit magam hamisítottam.” Az általunk megkérdezett volt KSH-elnökök, Katona Tamás, Mellár Tamás és Belyó Pál – Szentes Tamás fent idézett gondolatával ellentétben – az egykori brit kormányfő nézetét nem osztják, mert úgy vélik, hogy a tudatos hamisítás az egész statisztikai rendszerünket megbontaná, ezért véleményük szerint ilyesmiről a KSH esetében aligha beszélhetünk. Már csak azért sem, mert a tudatos hamisítás az egész statisztikai rendszer működését kérdőjelezné meg, ezt a veszélyt azonban egy piacgazdaságot folytató, a világ felé nyitott ország aligha engedhet meg magának. Ugyanakkor csalhatatlan jelei vannak annak, hogy feltehetően kormányzati nyomásra fellelhetők bizonyos anomáliák a KSH jelenlegi működésében – vélik egybehangzóan az egykori elnökök.
Elsőként a mindig közérdeklődésre számon tartó kiskereskedelmi áruforgalmat említette meg Katona Tamás. A mindenkori kormányok számára – a növekvő jólét bizonyítékául – mindig jól kezelhető, ha bizonyítani tudják, hogy a lakosság egyre többet költ. Reálisan ismerte fel a kormányzat, hogy a kereskedők egy tekintélyes része áfát csal, ezzel megcsapolja az adóbevételeket. Azt azonban nem mutatják ki a statisztikák, hogy mekkora részt képeznek a lakosság többletköltéséből származó bevételek, és mekkora köszönhető az on-line pénztárgépek adóhatósági bekötése révén megvalósuló kifehéredésnek. Vagyis jelenleg nem mutatható ki a jelentős áldozatok révén kiépített on-line pénztárgépek tényleges haszna. Katona Tamásnak azonban nincs kétsége afelől, hogy egy-három éven belül helyre áll az úgymond rend, vagyis az adócsaló kereskedők megtalálják majd a módját annak, hogy miképpen ne tegyenek eleget kötelezettségeiknek.
kattam
Jellemző példaként említette Katona Tamás azt is, hogy miképpen szűkül folyamatosan a KSH tájékoztatási tevékenysége, amelynek egyértelmű célja, hogy a kedvezőtlen adatok egy része ne, vagy ne kellő terjedelemben lásson napvilágot. Korábban az ipar teljesítményéről 20-22 oldalon adott számot a statisztikai hivatal. Ez az utóbbi időben, feltűnő módon egy-másfél oldalra szűkült. Az így kiadott gyorsjelentések egyik sajátosságává vált, hogy folyamatosan módosítanak a szövegezésen, ami felhasználó számára kezelhetetlenné teszi a kommentárt. Az a szövegrész sérül leginkább, amely a közölt adatok megmagyarázására szolgál. Megfigyelhető, hogy a gyorsjelentések mindig pozitív hangvételűek, és gyakran csak a kommentár vége felé lehet olvasni arról, hogy sokszor mégsem annyira szép a menyasszony. Katona Tamás él a gyanúperrel, hogy a “rózsaszínűre festett” statisztikai kommentárokat nem a hivatal szakértői, hanem kormányzati emberek írják.
A tájékoztatás lehetősége is beszűkült – tette hozzá Katona Tamás. A korábbi időszakban minden gyorsjelentés végén mindig ott szerepelt a nyilatkozatképes hivatali szakértő neve és vonalas telefonszáma, amely az utóbbi időben furcsamód eltűnt. Így az érdeklődőnek nincs módja arra, hogy a közölt adatokról bővebb tájékoztatást kérjenek, vagy hozzászóljanak ahhoz. Így az a furcsa helyzet állt elő, hogy a KSH munkatársai és a szakmai érdeklődők csak a tájékoztatási főosztályon kommunikálhatnak a hivatallal, vagyis a korábbi nyitottságot felváltotta a “szűrő” alkalmazása. Mondhatni, egy sorba kerültek a sajtó munkatársaival.
mell
Ez év tavaszán a HVG-ben vita bontakozott ki a GDP-számítás módjáról. Mellár Tamás akkor élesen bírálta a KSH által követett módszertant, amelynek az lett a következménye, hogy a hivatal elnöke értesítette: átszervezték a legnevesebb szakmai folyóiratuk, a Statisztikai Szemle szerkesztőbizottságát, amelyben már nem tartottak igényt a volt elnök, jelenlegi pécsi egyetemi tanár tagságára. Mellár Tamás “bűne” ugyanis az volt, hogy nyíltan kétségbe vonta a nagyszerűnek mondott makrogazdasági számokat, vagyis az „unortodox” gazdaságpolitika sikereit, amelyben egyébként a közgazdászok egy része is hinni kezdett. A tavaly kétségtelenül meglódult gazdaság, és az idei még mindig jónak mondható gazdasági adatok sem fedhetik el azt a kétségtelen tényt, hogy 2010 és 2013 között összességében csak 2,7 százalékkal bővült a magyar GDP – említette meg Mellár Tamás. Azaz éves szinten alig haladta meg a fél százalékot, és érdemes beszámítani azt a tényt is, hogy ebben az időszakban az Európai Unió nettó támogatása összességében a GDP-nk 15-18 százalékát tette ki. Elmaradt az a kormány által várt úgynevezett multiplikátor hatás is. Ez a hatalmas többletkereslet mindössze 6 százalékos növekedést tudott generálni (beszámítva a 2014-es várható 3,2 százalékos növekedést is). Vagyis a sokat emlegetett és várt többszöröző hatás egyáltalán nem érvényesült.
A KSH-nál Mellár Tamásnak a GDP-számítással kapcsolatos véleménye “verte ki a biztosítékot.” Ez a mutató létfontosságú az államadósság mérésénél – mondta a volt elnök. Mint ismeretes, 2010-ben kiemelt célként szerepelt az Orbán-kormány politikájában az államadósság csökkentése. Az igazi sikerek elmaradtak, az államadósság GDP-hez viszonyított aránya 2014 harmadik negyedévében ugyanúgy 83 százalék, mint volt 2010 ugyanezen negyedévében, és csak a 2014. december 31. fordulónapon sikerült néhány tized százalékponttal az egy évvel korábbi adósság alá menni, néhány napra, átmenetileg. Ha ehhez hozzávesszük, hogy közben a magánnyugdíjvagyont is elköltötték, akkor elmozdulásról aligha beszélhetünk. Ezt a helyzetet azonban a statisztikai adatok nem megfelelően tükrözik. A kormányzatnak az az érdeke, hogy minél magasabb GDP-t tudjon felmutatni. Később azután korrigálnak a GDP-n, ezzel egyidejűleg természetesen az arányos államadósság is módosul, erről azonban csak szűk körben értesül a közvélemény. Arról azonban annál inkább, ami a foglalkoztatási adatok publikálása terén történik – mondta Mellár Tamás, és ez is szoros összefüggésben van a GDP-vel. Ha a foglalkoztatási statisztikai adatokat szemügyre vesszük, akkor azonnal kitűnik, hogy a külföldön dolgozó legalább 100 ezer embert és a mintegy 300 ezer közmunkást is beszámítják ide. Ha tőlük eltekintünk, akkor foglalkoztatásbővülésről egyáltalán nem beszélhetünk.
Azonban még ennél is feltűnőbb, hogy a közfoglalkoztatás mintegy 250-300 milliárd forintba kerül, ami hozzávetőleg a GDP egy százaléka, termelésnövekményt a közfoglalkoztatottak munkája által nem lehet elérni, ám a statisztikákban a rájuk fordított költség, mint a GDP többlete jelenik meg, Ez a módszer a politika számára kedvező mutatókat eredményez ugyan, de hosszú távon fenntarthatatlan – mondta a volt elnök. Ha az elmúlt években volt valamilyen szerkezeti átalakulás Magyarországon, az éppen a gyenge hatékonyságú, alacsony termelékenységű szektorokat bővítette. A hosszú távú fejlődés szempontjából ez nem igazán biztató.
belyó
Szót ejtett Mellár Tamás arról is, hogy a KSH bejelentette: a jövőben a létminimumról szóló adatok közlésétől eltekint. Az kétségtelen tény, hogy időnként a különböző számításokat korszerűsíteni kell, ez vonatkozik a létminimumra is. Azonban egy rendkívül fontos adat közlését egyik napról a másikra megszüntetni nem szerencsés. Célszerű lett volna a KSH ilyetén szándékáról a szakmai közvéleményt előzetesen tájékoztatni, majd egy új módszertan szerint összeállított létminimum számítást egy darabig együtt futtatni a régivel, a korábbi időszakokkal való jobb összehasonlíthatóság végett. Ere nem csak a hazai elvárások miatt lett volna szükség, hanem az ENSZ és az Eurostat igényeire való tekintettel is. Általánosságban elmondható – összegezte véleményét Mellár Tamás -, hogy a KSH adatsorait úgy állítja össze, hogy az mindig a kedvezőbb felé hajlik, ami a realitást torzítja.
A szakmaisággal sincs minden rendben – ez már Belyó Pál véleménye. Az egykori elnök emlékeztetett arra, hogy a létszámleépítések a KSH-nál kiváló szakembereket is érintettek. A szakma, például a Magyar Statisztikai Társaság véleményére pedig egyre kevésbé kíváncsiak a Keleti Károly utcai KSH központban. Az pedig végképp árulkodó, hogy évente megrendezett Statisztikai Világnap ünnepségére egyetlen korábbi elnököt sem meghívni.
Nem könnyű a feketegazdaságot mérni
A rejtett gazdaság felmérése jelenti a statisztikusok számára az egyik legnagyobb fejtörést. A termelési oldalon szereplőknek ugyanis az az érdeke, hogy aktivitásukat eltitkolják. Így az az érdekes eset áll elő, hogy különbség van a termelési oldal és felhasználási oldal között, mégpedig esetenként jelentős. Nyilvánvaló, hogy a különbség a feketegazdaságban rejlik. A gondot még csak fokozza, hogy mind a két oldalon előfordulnak a GDP-nél számítási hibák. Arra is van példa, olvasható a Statisztikai Szemle egyik cikkében, hogy a termelési oldal GDP-je meghaladja a felhasználási oldalét, amiből arra a következtetésre lehetne jutni, hogy nincs is feketegazdaság. Ezért is fejtette ki Belyó Pál több cikkében is azt a véleményét, hogy közvetlen megkérdezéssel érdemes a felméréseket elvégezni. Azonban ennek a módszernek is vannak hátulütői, mégpedig az, hogy a kérdező személye gyakran befolyásolja a válaszadót. Ezért azt ajánlják, hogy a kikérdezést többször végezzék el. Az országok többsége egyébként alkalmaz egy olyan korrekciós tényezőt, amely a feketegazdaság termelését méri fel. Hasonlóképpen szokták megbecsülni a feketegazdaságban foglalkoztatottak számát is.
(
nepszava)
Posztolta Andre LowoaKi "menti meg" Európát (magának)? Avagy Európa gyarmatosítása..

Hát nem Thészeusz lesz a megmentő. Az ironikus cím sejtet valamit, illetve egy jól ismert "notórius megmentőt", de "konkurenseit" is. Ha az Európai Unió vezetése és a kazár-maffia velük baráti tagországi kormányai eladják kilóra Európát, el kell zárni a migrációt okozók és az IS-t finanszírozók pénzcsapjait. Az USA irányítása, City of London és Izrael az Európától ellopott elrabolt pénzből fedezi a migránsok Európába bejutását, bejuttatását. Ez a pénz, az a pénz, amit az Unió nyomtat az USA-nak, egészen pontosan a németek görögöknek nyújtott, Goldman-Sachsnak fizetett euró milliárdjai. Látni kell a fától az erdőt! Mint korábban már többször említettem, az EU irányítás határozta meg, hogy "Európa lakosságának elöregedése miatt" először 50 millió, majd 70 millióra emelt létszámú, főleg muszlim, és további 50 millió néger betelepítését irányozta elő. Most úgy beszélnek erről, mintha nem is sejtették volna, hogy ilyen megtörténhet. A New York Times most már egymilliárdos népvándorlásról beszél. Obama 2009. decemberében a "Koppenhágai Klímacsúcsra" már kész "tervekkel" érkezett a "népesség átcsoportosításával" kapcsolatban. Mindegy, hogy az akkor még hű, de azóta megcsappant létszámú és pénzéhes politikusok és sleppjükből kikerülő bábok (többnyire kazárok), nyereség reményében támogatták Európa kifosztását, majd energiaellátásának elzárást, feldarabolásának előkészítését.

A kiselejtezett pénz(éhes)emberek csak addig és abban az esetben maradhattak csalással, korrupcióval szerzett hivatalukban és gazdasági pozíciójukban, ameddig kiszolgálták, kiszolgálják gazdáik érdekeit, de akkor sem tudják, mikor kerülnek lapátra. Ez érvényes a még most is életmaradásukban bízó tetvekre is... a "színpadi szereplőkre"...
Goldman-Sachs Megabank, az Unió Európa-ellenes érdekek mentén kialakított vezetése, az USA, City of London és ciprusi bankfosztásban, valamint a felesleges oligarcháitól megszabaduló és a Leviathán-medence (Földközi-tenger) gázmezőin Goldman-Sachs-szal megosztozó Putyin, közösen kifőzött gonosz terve alapján, egy olyan háború hadszínterévé teszik Európa nemzetállamait, amelyből korrupt és hazaáruló kormányok közreműködésével olyan helyzet kialakítását tervezték meg, ami Európa keleti és amerikai katonai megszállását teheti lehetővé. A "külső és belső ellenségek", vagyis a már bevándoroltatott, és a helyileg már amúgy is létező etnikai részben "ellenségek" mellett külső "ellenségekkel" szemben, a harctól és háborútól "elszokott" lakosság, az előre megfontolt szándékból lecsökkentett létszámú hadseregek miatt, Nyugat-Európában amerikai, Kelet-közép Európában keleti, vagyis főleg orosz segítséget lesz "kénytelen" igénybe venni. Európa térképe hamarosan hasonló képet mutathat, mint 1959-ben, megtoldva a keleti oldalt az egykori Jugoszlávia, és esetleg a teljes Németország (nem BRD) területével. Természetesen egyéb területek is részévé válhatnak az Eurázsiai Gazdasági Unió fedőnév alatt létrejövő "föderációnak", de ez még az osztozkodás során változhat. Mindenesetre a pénzrendszert és struktúráját már átmentették keletre. Az "olló" keleti éle Görögország, Törökország és Szaud-Arábia részvételével is bővülhet (mindhárom ország kormánya köpönyegforgató), de az amerikai katonai irányítás bevezetése Európában a jelenlegi cél az USA részéről.Mit is jelent ez az olló? Végeredményben 
Európa, a Közel-Kelet és Afrika felosztását keleti és nyugati egyeztetett érdekek alapján. Az arab, afrikai néger államok és "Ábrahám valódi népének" felszámolása után innen már csak egy lépés Kína és a Távol-Kelet felmorzsolása, de addig még fel kell kötni gatyájukat. Először elő kell készíteni az USA katonai befolyásának kiterjesztését az EU egészére, a tagországok szuverenitásának felszámolásával, amit gazdaságilag garantál a "Transzatlanti Kereskedelmi és Befektetési EgyezményEurópa-parlamenti megszavazása, és a "menekültIS terroristák "bevándoroltatása". Az előbbi egyfajta "gumicsont", amit az amerikai "befektetők" elé dobnak. Még egy bőrt le lehet húzni Európáról, mielőtt őket is felfalják "jótevőik", mert "náluk így szokás".
A jól előkészített folyamat ismételten bizonyítja, hogy nem csak 
Európa-ellenes és korrupt az EU-irányítás, de ugyanolyan alkalmatlan feladatai ellátására, mint a "nemzeti kormányoknak" nevezett európai kollaboráns kazárokból álló bábirányítások. Ez utóbbi egyezség annak a szabad rablásnak az engedélyezése, amit az USA-ban tiltanak. Európában "semmi akadálya" ennek. Ez utóbbi kapcsolódik az USA-ban megszavazott s.2277-es (2014. szeptember 5.) és H.RES.758-as számmal ellátott törvény (2014. december 4.) 180 naponként megújítható, "Európa amerikai katonai főparancsnok alá rendelt katonai irányítási jogkörének" elfogadtatása" alapozó műveletének" (de erről korábban is írtam a "Sötét felleg Európa egén" és több további cikkben is, pl.: "Ki korán kel...").


"
Az emberiség páratlan mozgásának korszakát éljük: 1 milliárdos rekordszámban indultak meg az emberek, mondta William L. Swing, a Nemzetközi Migrációs Szervezet vezérigazgatója…". De miért és miből? Ilyen "gazdag menekülteket" csak az EU-s és amerikai pénznyomtatás tud tömegesen bevándoroltatni.Európa felszámolásának és gyarmatosításának ötlete sokkal régebbi, mint ahogy a legtöbben gondolják, de elegendő az I. és II. Világháború kísérleteit, valamint a II. Világháború utáni eseményeket főbb vonalakban végiggondolni Izrael erőszakos megalakításától Sztálin meggyilkolásán keresztül napjainkig.1789-től Európa módszeres felszámolása folytatódott 1945-ig, és 1951. április 18-tól, az EU megalakulásának időpontjával és a gazdasági társulás kiterjesztésével, 1957. március 25-én, a Római Szerződéssel létrehozták az EGK-t (Európai Gazdasági Közösség, alias "Közös Piacot"). 1953-ig a folyamatot némileg csak Sztálin hátráltatta, ellenezve Izrael létrehozását, és szövetséget kötve Kínával. A bűnözők néven nevezhetők, ahogy az "etnikai" hovatartozásuk is egyértelmű (Link). Európa felszámolását a 2001-es 9/11-nek nevezett amerikai önmerénylet, és az USA "kifosztó ideológiaváltása", amit "terrorizmus elleni harcnak" kereszteltek el, indította el, bár az előkészítés kezdete sokkal korábbra datálható (1700-as évektől a jelenleg is működő kazár-maffia térnyerése). Hruscsov már 1954-ben előkészítette a New York-i "Zsidó Világkormány" megbízására a jelenlegi ukrajnai helyzetet, mivel tudták, hogy az NWO erejét képező USA haderő kialakításához félelmetes mennyiségű pénz kell. A horribilis adósság jellegű pénzösszeg csak más országok kifosztásából jöhetett létre, mivel még az USA gigászi gazdasága sem volt képes ilyen mértékű fegyverkezést finanszírozni. A fizetésképtelenség előre látható és betervezett folyamatként részét képezte a "tervnek". Európa felszámolásához jelentős lépéseknek tekinthetők a következők:

1945-től az európai kormányokba egyre nagyobb számba csempésztek illetve erőszakoltak be előre felépített múltú és származású "politikusokat", miközben ahol csak tehették, a még nemzetinek nevezhető vezetőket félreállították, vagy kényszerhelyzetbe hozva eltávolították. 
Izrael erőszakos létrehozása, ahogy az EU elődjének az EGK megalakítása is, egy kazár-zsidó származású és érdekeltségű csoporthoz köthető (Izrael lakosságának 98%-a jelenleg is kazár.zsidó, akiknek soha, egyetlen őse sem élt Palesztinában, és genetikailag sem "Ábrahám népe"). Sztálin meggyilkolása után sem okozott problémát a bolsevik-zsidó irányítású Kelet-Európa és a Szovjetunió. Az aljas tervhez szükségeltetett egy kezdetektől fogva a kazár-maffia irányítása alatt álló EU vezetés létrehozása, akik mind hazaárulók és Európa hóhérai. Természetesen ugyanannyira szükség volt a kazár.maffia által irányított és "minden áron" hatalomba juttatott európai bábkormányok aktív részvételére, "beavatottságára", bűnrészességére. 2001-ben a görögöket a Goldman-Sachs Megabank tolta be az EU-ba. Nem ingyen, mert a belépéshez nyújtott "segítség" egyoldalú kamatemeléseit nyögik most is a görögök, jobban mondva a németek, ahogy 2004. május 1-gyel a ciprusi görögök "új államát", az "offshore paradicsomot" is kierőszakolták, majd 2008. január 1-től az eurózóna tagjává is tették. (2007. 12. 17-én a "magyar parlament" is szavazást tartott a belépésről úgy, hogy a Lisszaboni szerződés fordítását a szavazás előtt három nappal kapták meg "hivatalos úton" a képviselők. Ennek ellenére megszavazták!) A 2008-as "ingatlanválság" idejére létre kellett hozni a Lisszaboni EU-t, ami 2009. október 31-es csalás szülte ratifikálással, 2009. december 1-el életbe is lépett, és amely "irányítás" "megfinanszírozta" az "amerikai veszteségeket". Valójában az európai bankok fizették meg az amerikai bankok által létrehozott csalás árát a betétesek pénzéből, ahogy a CIA és a Mossad által lerombolt WTC-tornyok biztosítását is európai biztosítók fizették. A tornyok leomlásakor az ott táncoló, ünneplő zsidók videója bejárta a világhálót.1976-ban komoly problémát okozott a háttérirányításként is emlegetett kazár maffiának, hogy Európának lehetne önálló gázellátása az Égei-tenger területén, a franciák által felfedezett földközi-tengeri Leviathan-medencébenmagyarországi és lengyelországi gázlelőhelyek miatt. Európa orosz gázellátása majdani veszélyeztetési lehetőségéről már 1954-ben gondoskodott Hruscsov. Az időjárás-manipulációkkal és HAARP-pal előidézett éhínség előre megtervezett "Arab Tavaszt" hozott létre, lehetővé téve a Közel-Keleten Egyiptom parkolópályára állítását, Líbia lerombolását és kifosztását, Szíria megtámadását, Irak szétszabdalását, miközben az USA, City of London és Izrael gőzerővel fosztotta és fosztja ki az EU-t is. A többszörös bankkonszolidációkkal, fiktív adósságokkal és törlesztéseik kamatainak növelésével. 2010. júniusában az USA-NATO időjárás-módosítási beavatkozásnak köszönhetően 2011 elején éhínség sújtotta a "Harmadik világot", mivel az orosz gabonaexportot leállították az aszály miatt. A franciáknál, nálunk, és a lengyeleknél is csak a belső szükségletekhez elegendő gabonamennyiség termett. Kínában, Indiában és Ausztráliában az árvizek tették tönkre a termést, és az USA pedig felvásárolta maradékot. Ez volt a Közel-kelet és Afrika "Arab Tavaszos rendezési tervének" az eredménye. A "módszer" korábban már ismertetésre került az oldalon megjelent "A chamtrails és az üzlet..." című cikkben is (Link), és amelyet Enron-botrány néven is emlegetnek.2010 "termékeny helyett terméketlen év" volt. 2010. április 20-án is megesett egy természetes időjárás elleni "merénylet", a folyamatos vegyi-permetezések és a HAARP tevékenység mellett. A Deep Water Horizon felrobbanása, felrobbantása. Az utóbbit azért kell megemlíteni, mert ismerve a British Petrol, a Haliburton, Transocean és a Schlumberger szakembereit, közülük egy sem olyan hülye, hogy figyelmen kívül hagyják a lyukegyensúly problémát. Az amerikai kerületi bíró, Carl Barbier kimondta, a BP súlyos gondatlanságot és szándékosan kötelességszegést hajtott végre a "Tiszta víz törvény" ellen, de a kiömlő olaj megkötése sem olyan módszerrel történt, ami hatékonyan megoldotta volna a felmerülő gondokat. Maga a kitörés tekinthető lenne természeti katasztrófának, de előzőekben említett okok kizárják. A második merénylet az olajmegkötés módja volt, vagyis egy, a Mexikói-öböl fenekére leültetett "műgyanta falllal" a Golf-áramlatot leállították, ami meghatározza Észak-Európa és Észak-Amerika időjárását, de Európa egyéb részeiét ist. Azóta a korábban mínuszokat alig ismerő britek is megtapasztalták, milyen az amikor hideg van. Természetesen az időjárás ilyen okokból történt változását ráfogták a "Globális felmelegedésre", amiért évi 4 trillió dollárt szednek be azoktól a "lakosságnak" nevezett rabszolgáktól CO2-kvóta címen, akiket a mai napig rákényszerítenek a háttérhatalom által kizárólagosan elbitorolt fosszilis energiahordozók felhasználására. Az USA-ban 2013-tól külön törvény minősíti terrorcselekménynek a "szabad-energia berendezések" tervezését, gyártását, a tervek továbbadását.

A "
művi úton", Rupert Murdoc által kirobbantott 8100 milliárd dolláros LIBOR-csalási botrány, majd a 41000 milliárdos londoni bróker-botrány is elősegítette a csatlóslétszám csökkentését, de a FED, a Rothchildok egyre "éhesebbek", és ne feledjük el, hogy ezek a pénzek az adófizető emberek pénzei. A görög államadósság német finanszírozása euró milliárdokat juttat a Goldman-Sachshoz, amit Soros a "menekültek megsegítésére" fordít. A migránsok több, mint 90%-a 18-40 év közötti korú férfiAz európai partokhoz amerikai felségjelzésű hajók szállítják a tömeget, majd Macedóniában, mivel vonatok és buszok macedón kormányrendeletre nem szállítják őket. 200 euróért kerékpárokat vásárolnakSzerbiában már buszok szállítják Szabadkára a "menekülőket", ahol felveszik a bankokban 2500-3000 eurós "ellátmányukat". Kiskunhalason már megtelt két laktanya. A laktanyánál kirobbant összecsapásról szóló híradás eleinte még olvasható volt a Halasmédiában, majd eltűnt. A rendőrök nagy erőkkel vonultak ki. Taxit fogni lehetetlen, mert min. 200 euróért Budapestre szállítják a migránsokat. A "menekültek" a "kispiacon" árulják az élelmiszer ellátmányt, potom összegekért, és nem kérnek pénzügyi segítséget, mondván: van elég pénzük, és mobiljuk a "kommunikációhoz".


A helyzet tarthatatlanná válik hamarosan, és a rövid ősz után a hideg beköszöntével várható, hogy a migránsok a 
veresegyházi esethez hasonlóan elkezdik "kilakoltatni" a lakosságot főleg a határmenti tanyákból. A "határvédelmi kerítés" csak nagyfeszültséggel érne valamit, vagy "humánus megoldásként" közeledésérzékelős mikrohullámú védelemmel. A gyanús migránsokat vissza kell postázni a "feladónak"! És ha már három C-17 Globemaster III szállítógépet bérelünk, nem csak izraeli betelepülők és izraeli atomfegyverek ideszállítására kellene használni, hanem visszfuvarban Sorosnak visszaküldeni a "kedveskéit". Naponta 1500-1600 menekült érkezik, és további 150 fő körülit lehet "összefogdosni" a "csellengőkből". Természetesen a gyermekes családok menekülése érthető. A 14 éve még kb. 500 fős tüzéralakulat laktanyája 1000 fő befogadásával lett beállítva a "menekülttáborok" sorába. Feltűnően sok a néger, ami nem afgán, pakisztáni, líbiai vagy szír "származást" sejtet. A déli határon felhúzandó "határkerítés" drótját már árulják a tolvajok, bár a kezdőmunkálatok elindulása után látható, hogy a kerítésen csak az nem jön át, aki nem akar...


Senki sem gondolhatja azt, hogy bármelyik európai országnak akkora államadóssága van, mint amekkorát a bábkormányaik elismernek, hiszen ők hozták létre gazdáik parancsára. Az emberek hajlamosak arra, hogy rábízzák képviseletüket olyanokra, akik külön 
kazár-maffia kiképzésben részesültek/nek a tömegek átverésének technikáiból. Európa összes politikusa, kevés kivétellel zsarolható, mert nagyon kevés az olyan "korpa közé keveredett", akit nem falnak fel a disznók. A "liberális jogvédőknek" nevezett kollaboránsok képviselik a szélsőséges Európa-ellenességet. A "mérsékeltet" a "nemzetinek nevezett kormányok". Gyurcsány esetében ez érthető is, mert identitás nélküli, ebből élő, köpönyegforgató kripto-zsidó. Felesége Dobrev KláraPeter Dobrev lánya, aki Bulgáriát fosztotta ki, szintén zsidó származású. Gyurcsány eladta tokkal-vonóstól, Sándor-palotástól MagyarországotOrbán és sleppje ugyanez pepitában, de nemzetiszín szalaggal kötötte át a hóhérbárdot, hátha így kevésbé lesz feltűnő, hogy ugyanazt teszi mint Gyurcsány, együttműködésben egymással. "Nagy az Isten állatkertje", mert még mindig akadnak "meggyőződéses hívőik".

A helytartó kormányok eddig is tették a dolgukat, ellenünk. Az 
USA célja hasonló, mint a Közel-Keleten. Megosztoznak az oroszokkal, most Európán. A "migráns beáramlás", a betelepített muszlimok és négerek szerepe ugyanaz, mint az etnikai konfliktusok gerjesztésének. Európa gyarmatosítása, az amerikai katonai irányítás bevezetése, és a széthulló EU feldarabolása. A cél, Szovjetunió-mintájú Nyugat-Európa-USA és szövetségesükként az Eurázsiai Gazdasági Uniónak nevezett orosz vezetésű "Unió"-Keletközép-Európa részvételével való létrehozása, miközben felhasználják a helyenként újra létrehozása kerülő gyarmati haderőt egymás ellen. Ez már Sztálinnak is jól bevált annak idején. Logikusan gondolkodva, mi értelme lett volna egy egymással is nemzeti fenntartásokkal viseltető Európai Unió létrehozásának. Az Unió egymás kifosztására és idegenek általi kifosztásra épült fel, és ebben a kifosztásban jól megfelelt a kiárusítóknak a 95 (2008), majd 98%-os (2009) FED részesedés. Egységes Európa csak akkor tudott volna létrejönni, ha az új belépőket felhozzák a fejlett nyugat-európai átlagra. Mivel ez senkinek sem jutott eszébe, illetve lehet, hogy a "szervezők" tudták, de nem ez volt a céljuk, megbízásuk, a megtévesztett, sokszorosan becsapott "Uniós polgárokkal" szemben.
Az ún. "
osztrák sógorokat" felesleges okolni a deviza-hitelezés körüli befektetői részesedés miatt, mivel az osztráknak nevezett bankok kivétel nélkül a kazár-maffia bankjai, "befektetői" szintén. Ez ugyanolyan, mint az ausztriai "magyar pénzhamisítók", aki valójában cigányok, ahogy szívbaj nélkül rámondják a vadkerti, keceli, kiskőrösi, hajósi, császártöltési zsidó-sváb keverékekre is, hogy "ilyenek magyarok". Sosem voltak azok! Jól gondoljuk meg, hogy mikor általánosítunk, mikor hagyjuk, hogy általánosítsanak, és azt is nézzük meg, hogy kik teszik ezt. Kazárjaink, sváb-zsidó és zsidó-magyar keverékeink némi haszon reményében már a Kádár-rendszerben is eladták volna az anyjukat is. Orbánnak és Pintérnek - amikor Pintérnek azt a feladatot adták, hogy biztosítsa a FIDESZ anyagi bázisát - nem véletlenül az "Arany háromszög" volt az egyik legfontosabb pénzforrása. Most a drótot árulják, a hazával együtt. A miénket, mert nekik nincs, nem is volt, de hasonló a helyzet Európa más népeinél is. A "vezetők" többnyire vagy kazárok, vagy ha nem, hamarosan csalással elfoglalják a helyüket az előbb említettek a maradék nem kazárnak.Európai népeinek először saját országukban kell elkezdeni a "gyomlálás", mert az EU és tagországai irányításába befészkelt kazár-maffia hozza a migránsokat, teszi lehetővé, hogy eurómilliókat juttassanak számukra. Putyin kiadhatná az utasítást a "testvéri" szerbeknek, hogy zárják le a határukat, de Putyin érdeke is, hogy szétszakadjon Európa. A kerítés annyit ér, mint halott seggére a csók. Figyelemelterelés, és időhúzás, hogy összejöjjön az a "menekültlétszám", ami már "nemzetbiztonsági kockázatként" bevezethetővé teszi a katonai irányítást. Innen már csak egy lépés "terrorista veszélyre" hivatkozással a NATO és USA katonai főparancsnokság hatalomátvétele, és Európa bevonultatott lakossága mehet Ukrajnába, a Közel-Keletre és nem utolsó sorban az amerikai "lázadás" leverésére is...Ne feledjük a 2010. február végén kiszivárgott és a Londoni Daily Telegraph közgazdasági rovatából kicenzúrázott EKB utasítás harmadik pontját: "a katonai irányítás bevezetését Európában"... ideje kimosni és jól felkötni azt a gatyát, amíg még van, még ha rongyos is, foltozott is...
Összefogással könnyen le tudnánk zárni a határt, de az 
EU és Orbánék több rendőrt és idegen katonai alakulatot rendelnének ki ellenünk, mint az ország lakossága, és Gyurcsány is elsírná Brüsszelben, hogy a "fajgyűlölő" magyarok nem hagyják kiirtani magukat...


Az 
Amnesty International hiába rázza a lábát. A "menekült" csak az első "biztonságos országig" menekülhet. Onnan már bevándorlóként érkezhet csak újabb "biztonságos országba"... és a "biztonságos országnak" elsősorban saját hajléktalanjainak kell, hogy élhető körülményeket biztosítson. A liberális baloldal aktivistáinak pedig javasolható, hogy mindegyik vállaljon be egy-egy családot, hamár annyira szívükön viselik a sorsukat. Megemlítendő, hogy több migránsokat befogadó táborból küldtek fényképeket a menekültek, bemutatva, hogy mennyi szemét, ételmaradék gyűlt össze ideiglenes élőhelyükön (Szeged, Röszke). A minimum az lenne, hogy legalább kitakarítsanak maguk után... a söprű és a kuka nem ellenség...
Tévedés ne essék, az írás elején emlegetett "
értelmi szerzők", az európai bevándorlást pénzelők, ugyanabból a pénzből kényszerítik a menekülteket otthonaik elhagyására és fizetik viszontagságos útjukat is. A francia álláspont szerint a népvándorlást kiváltó okokat kell felszámolni, de ehhez az kell, hogy az USA kormányzata ne támogassa pénzzel és fegyverrel az ISIS-t (IS, ISIL), ne terrorizálja Pakisztánt és Afganisztánt, Irakot, Líbiát, Szomáliát, Jement Szíriát, és úgy általában senkit se.
Még egy "
apróságot" érdemes megemlíteni: A pakisztániak miért nem Indiába vagy Kínába menekülnek, útba esik Kazahsztán is. Az afgánok miért nem Iránba, a Líbiaiak, szíriaiak miért nem Törökországba, Izraelbe vagy Egyiptomba? A emberjog-védők természetesnek veszik azt, hogy az egész világ menekültjei Európába akarnak menekülni, mintha nem lennének más "biztonságos országok". Nem hallani, hogy pl. az oroszbarát szíriaiak Oroszországba szeretnének menedékjogot kérni... pedig sokak szerint Putyin a "jó fiú"...

/
Tulok/
Posztolta Andre Lowoa Amerikai játszma UkrajnábanA történelmi események gyorsan követik egymást: amire tegnap még az egész világ figyelt, az mára lényegében érdektelenné vált. A közel-keleti átrendeződés, az Iszlám Állam létrejötte és az Európába irányuló népvándorlás mellett szinte észrevétlenül zajlik Ukrajna csendes agóniája. A képletes és szó szerinti frontok egyaránt megmerevedtek, a minszki megállapodásra hivatkozva mindenki kivárásra játszik, de időnként azért lövik egymást.Leosztott szerepekAz események tárgyilagos követői számára ma már teljesen nyilvánvaló, hogy Ukrajna destabilizálása és az elhúzódó válság fenntartása az Egyesült Államok érdeke. Az euroatlanti térség politikai véleményformálói Oroszországra osztották az agresszor szerepét, ennek érdekében meghamisították a kijevi Majdan téren történteket. Ennek megfelelően Ukrajna az áldozat, és az amerikaiak által összeállított bábkormány az „európai értékek” képviselője. Victoria Nuland külügyminiszter-helyettestől tudjuk, hogy az Egyesült Államok ötmilliárd dollárt költött a neki megfelelő kijevi kormány megalakítására. E cél megvalósítása érdekében lázított a kijevi Majdan téren John McCain, aki Orbán Viktort neofasisztának minősítette. Az amerikai republikánus szenátort és elvbarátait az a tény sem zavarta, hogy zsidó- és idegengyűlölő ukrán nácikat támogattak, akik a választásokon a parlamentbe is bekerültek. Mindez ma már mit sem számít, végül is a cél szentesíti az eszközt, a siker pedig mindent igazol. Ennek szellemében McCain 2013 áprilisában illegálisan szír területre lépett, hogy találkozzon az Aszad elnök elleni „mérsékelt koalíció” tagjaival, köztük Ibrahim al-Badrival, akit azóta Abu Bakr al-Bagdadi néven ismert meg a világ: ő ma az Iszlám Állam kalifája. A találkozó időpontjában al-Bagdadi már évek óta szerepelt a legkeresettebb terroristák listáján.

Aki a legnagyobb pofont kapjaUkrajnának ma az a Petro Porosenko az elnöke, aki a WikiLeaks-botrány során nyilvánosságra került dokumentumok szerint 2006-ban az amerikaiak „gyalázatos oligarchának” neveztek. Porosenko akkoriban közönséges besúgóként azt igyekezett elérni a kijevi amerikai nagykövetségnek szolgáltatott információkkal, hogy az akkori kormányfő, Julija Timosenko és Olekszandr Turcsinov mielőbb börtönbe kerülhessenek. Az elmúlt másfél év legnagyobb vesztese kétségkívül Timosenko, aki hiába sietett a börtönből a Majdanra, az ott tüntetők kifütyülték. Időközben a Kijev polgármestereként tevékenykedő Vitalij Klicsko is visszavonult az országos politizálástól, parlamenti képviselői helyéről is lemondott.
Ukrajna hatalmi viszonyairól és erkölcsi állapotáról sokat elárulnak az európaiak számára rendkívül tanulságos történetek. Nemrégiben Porosenko elnök menesztette Dnyipropetrovszk megye kormányzóját, Ihor Kolomojszkijt, aki a saját maga által pénzelt fegyveres zászlóaljjal vett részt a kelet-ukrajnai szeparatisták elleni harcokban. Porosenko azért döntött eddigi szövetségesének leváltása mellett, mert Kolomojszkij a saját fegyvereseivel behatolt egy állami cég, az Ukrtansznafta kijevi székházába, ahol előző nap elbocsátották a cég igazgatóját, aki történetesen Kolomojszkij embere volt. Így Porosenko kényszerpályára került, és annak ellenére a szakítás mellett döntött, hogy ezzel az egyik legbefolyásosabb szövetségesét veszítette el. De a történet még nem ért véget, mert a leváltásra válaszul Kolomojszkij a tulajdonában lévő Privatbankban zároltatta a Porosenko család számláit. A Privatbank Ukrajna egyik legnagyobb pénzintézete, a lakossági betétek 26, a bankkártyák 50 százalékát kezeli.
Az ukrán nemzet megalázása ,,
Napokkal ezután a kormányülésről bilincsbe verve vitték el Szerhij Bocskovszkijt, az állami katasztrófavédelem vezetőjét és a helyettesét. A televízió élőben közvetítette a látványos eseményt. Mindkettőjüket állami beszerzésekkel kapcsolatos sikkasztással gyanúsítják. Ezután Petro Porosenko május utolsó napjaiban az amerikai, grúz és holland állampolgársággal is rendelkező Mihail Szaakasvilit nevezte ki Odessza megye kormányzójának. Szaakasvili 2004 és 2013 között Grúzia elnöke volt, ottani tevékenysége miatt körözés alatt áll, vagyonát zárolták. Kinevezése után ezt mondta: „A fő célunk az, hogy magunk mögött hagyjuk a mesterséges konfliktusokat, amiket mesterségesen vetettek ki erre a csodálatos társadalomra.” Az ukrán állampolgárságot kapott volt grúz elnök kinevezése az Ukrán Radikális Párt elnöke, Oleh Ljasko szerint „az ukrán nemzet megalázása”.
Feldarabolás és zsoldosok
Viktor Baloha, Kárpátalja legbefolyásosabb politikusa, az Egységes Közép párt elnöke hivatalos Facebook-oldalán arról írt, hogy Oroszország, az Egyesült Államok és az Európai Unió már eldöntötte Ukrajna szövetségi tartományokra darabolását anélkül, hogy a kijevi vezetéssel egyeztetett volna. A nyugati álláspont változására utal, hogy egyre többen ismerik el: a Kelet-Ukrajnában zajló háborúban nem csak a szakadárok sértik meg a tűzszüneti egyezményt. A kegyetlenkedéseiről elhíresült ukrán önkénteseket banditizmussal, gyilkosságok és rablások elkövetésével vádolják. Ukrajna főügyésze kezdeményezte az Ajdar zászlóalj volt vezetőjének letartóztatását, de az Ajdar és a Jobboldali Szektor alakulatai nem hajlandók megválni a fegyvereiktől. Ez utóbbi szervezet tagjai kerültek fegyveres összetűzésbe Munkácson Mihajlo Lanyóval, aki alvilági múltja ellenére a demokratikus kijevi parlament tagja. A Jobboldali Szektor vezetője Dmitro Jaros, a Majdan egyik „hőse”, ugyancsak parlamenti képviselő, aki ráadásul április óta a védelmi miniszter tanácsadója. Szakértők szerint senki sem tudja, mennyi fegyver van a frontvonalon kívüli egyének és csoportok kezén. Az ukránok többsége nem akar meghalni Novorosszijáért, ezért az ukrán parlament külföldi zsoldosok alkalmazását is engedélyezte. Egyre nyilvánvalóbb, hogy a meggyengült Porosenko nem kezdeményezett érdemi tárgyalásokat a Nyugat által terroristáknak nevezett felkelőkkel, az ukrán állam pedig csak részlegesen fizeti a Kelet-Ukrajnában lakók nyugdíját és egyéb szociális juttatásait.
Varsó sem nézi jó szemmel
Ukrajna reménytelenül sodródik a végzete felé. Aláírhatták a társulási és szabad kereskedelmi egyezményt az EU-val, de mára egyértelművé vált, hogy ez nem old meg semmit. Elzavarták Viktor Janukovicsot, aki 15 milliárd dollárt kapott volna Oroszországtól: emiatt nem írta alá a társulási szerződést. Most se pénz, se posztó, ráadásul így Ukrajna nemcsak az orosz támogatást veszítette el, hanem a létfontosságú orosz piacot is. Moszkva tud várni: a gazdasági nehézségek és a kelet-ukrajnai orosz felkelők elleni reménytelen harc előbb-utóbb teljes összeomláshoz vezet. A nyugatbarát ukrán oligarchák valószínűleg csak ekkor fognak rádöbbenni, hogy a támogatóik nem fogják helyettük is állni a számlát. Ekkor jön el ismét a Moszkvához húzó ukrán erők ideje. A puccsal hatalomra került „európai demokraták” helyzetét tovább súlyosbítja, hogy Kijev és Varsó kapcsolata is gyors romlásnak indult, ugyanis Porosenko aláírta a Hitler-barát Ukrán Felszabadító Hadsereg (UPA) tevékenységét jogilag is rehabilitáló törvényeket. (Az UPA egységei 1943-ban és 1944-ben teljes lengyel falvakat irtottak ki Kelet-Galíciában.)
Vajon most mit mondanak azok a lengyel politikusok, akik a Majdanon lázítottak a törvényesen megválasztott Viktor Janukovics korábbi elnök ellen? 2014 márciusában lengyel értelmiségiek ítélték el az orosz agressziót. A valóságtól elrugaszkodott levelükben ezt írták: „Először fordul elő a történelemben, hogy egy ország polgárai európai zászlót tartanak a kezükben, miközben golyók végeznek velük.” Azt már nem vették észre, hogy a zászlók egy részére ez volt írva: a szent ukrán földön nincs helye az oroszoknak, a lengyeleknek és a zsidóknak. Valószínűleg megtévesztette őket, hogy a zászlókat Washingtonban és Brüsszelben varrták. Vannak, akik sosem tanulnak a történelemből, de Andrzej Duda nem tartozik közéjük. Lengyelország jelenlegi elnöke, érzékelve a lengyel közvélemény felháborodását, a fő ellenséget már nem(csak) az oroszokban, hanem a kijevi ukrán sovinizmusban látja.
Szüneteltetett hidegháború
Az EU az Oroszország elleni szankciókkal lényegében önmagát bünteti, miközben az Egyesült Államok és Oroszország közötti kereskedelem 10 százalékkal nőtt. Nem véletlen, hogy a volt német kancellár, Helmut Kohl úgy véli, nagy hiba volt Ukrajna miatt Oroszországot elszigetelni. A Der Spiegel szerint amikor az amerikai gazdaságnak fontos ügyről van szó, akkor „a nyugati szuperhatalom szünetelteti az Oroszországgal folytatott új hidegháborút”. Így például a Boeing amerikai repülőgépgyártó vállalat az Avisma nevű orosz titántermelő cégtől szerzi be a futóművekhez és a hidraulikus berendezésekhez szükséges alapanyag 40 százalékát, és Moszkvában 1200 mérnököt foglalkoztató fejlesztési központot üzemeltet, az amerikai Orbital Science pedig januárban milliárd dolláros nagyságrendű szerződést kötött az Energomash nevű orosz céggel arról, hogy hajtóművet vásárol 60 darab Antares típusú amerikai hordozórakétához.
Porosenko elnök szerény képességeit jelzi, hogy nem érzékeli a nagyhatalmi játszmák következtében megváltozott nemzetközi helyzetet. Ő még mindig ott tart, hogy „Ukrajna ügye más. Ez egy fekete-fehér kérdés. Vlagyimir Putyin az agresszor, a magát védelmező Ukrajna pedig egyben azokat az értékeket és elveket is védi, amelyen az EU alapul.” Emellett a Krím félszigetről sem képes lemondani, miközben a nyugatiak ezt a kérdést végleg lezártnak tekintik. Ukrajnát pedig ugyanazok a kétes hírű oligarchák uralják, aki huszonöt évvel ezelőtt létrehozták a ma is működő rendszert. Az ukrán társadalom egyre elkeseredettebb, a hrivnya elértéktelenedésével további társadalmi csoportok szegényedtek el. Egy felmérés szerint ma már az ukránok mindössze 13 százaléka támogatja feltétel nélkül Porosenko intézkedéseit, a Jacenyuk vezette kormányban a megkérdezettek 57 százaléka egyáltalán nem bízik.
Kína is tartózkodik
A nemzetközi eseményeket értékelve úgy tűnik, hogy Washington feláldozza Ukrajnát fontosabb globális céljaiért. A jelenlegi helyzetnek továbbra sincs katonai megoldása: a NATO hiába növeli tízszeresére a Kelet-Európában állomásozó csapatainak számát, mert válaszként az oroszok még az idén negyven új interkontinentális ballisztikus rakétával növelik hadseregük nukleáris ütőerejét. Oroszország jelentős nemzetközi sikerként könyvelheti el, hogy az ENSZ közgyűlésén a 193 államból 58 tartózkodott a Krím félsziget elcsatolásáról megtartott szavazáson. Köztük volt a világ új nagyhatalma, Kína is.


A cikksorozat előző részei
– 
Amerikai játszma Ukrajnában I.
– 
Amerikai játszma Ukrajnában II.
(
MNO)
Posztolta Andre Lowoa
Amerikai játszma Ukrajnában

Tóth Gy. László, 2015. január 7., szerda 13:09
Zbigniew Brzezinski szerint Oroszország Ukrajnával együtt nagyhatalom, Ukrajna nélkül semmi. A kiváló amerikai stratéga megállapítását az idő vagy igazolja, vagy cáfolja, de az eddig történteket mindenesetre megmagyarázza.
Történelmi ismereteink alapján rendkívül rossz jel, hogy az ukrán kormány eltörölte az ország semlegességéről szóló, négy évvel ezelőtti döntést, és lényegében napirendre tűzte a NATO-hoz való csatlakozást. Petro Porosenko elnök és a mögötte álló erők rendkívül kockázatos lépésre vállalkoztak. Nyilvánvaló, hogy Oroszország nem engedheti meg, hogy a vele szomszédos Ukrajnába – ahol ráadásul 12 millió orosz él – az Egyesült Államok adott esetben atomfegyvereket telepítsen. A kijevi deklaráció nyilvánvaló provokáció. Vajon Obama eltűrné, hogy Kína vagy Pakisztán atomfegyvereket telepítsen Kanadába? Már a kérdésfeltevés is abszurd. De akkor miért gondolja az Amerika-barát Porosenko, hogy az orosz birodalomnak tudomásul kellene vennie egy ilyen fenyegető lépést? Ki veszélyezteti itt a világbékét? Ki a valódi provokátor? Oroszország? Aligha.

NATO-bővítés: a Nyugat megszegett ígérete

Köztudott, hogy a német újraegyesítésért cserébe korábban az amerikaiak elfogadták Gorbacsov kérését, amely szerint a NATO keleti határa Németország keleti határáig tart majd. Az Egyesült Államok és a NATO csúnyán becsapta Oroszországot, hiszen szép lassan mindegyik volt szocialista ország NATO-tag lett. Mindössze Ausztria és Finnország maradt semleges a térségben. Oroszországnak már korábban is meglett volna minden oka, hogy tiltakozzon a NATO agresszív terjeszkedése ellen, de Ukrajna hovatartozása már stratégiai jellegű és hadászatilag is döntő kérdés. A konfliktus valódi előidézője a NATO, pontosabban az Egyesült Államok felelőtlen kísérlete Oroszország katonai bekerítésére.
Az amerikaiak egyre vadabbul támadják Moszkvát, miközben erős nyomás alatt tartják az Európai Uniót, és rákényszerítik, hogy egyre komolyabb szankciókkal lépjen fel Oroszország ellen, valamint támogassa az oligarchák uralta mai ukrán vezetést. A hidegháborús helyzet előidézője és haszonélvezője egyértelműen az Egyesült Államok, hiszen a szankciós politika negatív gazdasági következményeinek 90 százaléka az uniót sújtja. Árulkodó, a lényeget feltáró mondat a luxemburgi külügyminiszter egyik nyilatkozata, aki szerint „az orosz–amerikai ellentétet az Egyesült Államok az Európai Unióval fizetteti meg”.
Nem hagyható figyelmen kívül, hogy Oroszország és az EU az 1990-es évek végétől egyre intenzívebb politikai, de főként gazdasági együttműködésbe kezdett. A Berlin–Moszkva kapcsolat szorosabbá válása nem kerülte el Washington figyelmét, nem véletlen, hogy az Egyesült Államok többször rosszallását fejezte ki a nagy volumenű gazdasági szerződések megkötésekor.
De a Párizs–Berlin–Moszkva tengely létrejöttének megakadályozása is elemi amerikai érdek, hiszen a Kína által jelentett kihívás mellett az Egyesült Államok nem engedheti meg magának egy önálló entitásként fellépő, az EU-t és Oroszországot is magába foglaló – az idén január elsejével megalakult Eurázsiai Gazdasági Uniónál szélesebb – szövetség megszületését, amelyik előbb-utóbb nyilván a saját érdekeinek megfelelően kezdene politizálni. Azért fordított ötmilliárd dollárt Ukrajna destabilizálására, hogy a gazdaságilag és kulturálisan egymásra utalt Európai Unió és Oroszország további közeledését még időben leállítsa, és megakadályozza egy új – rivális – geopolitikai erőközpont kialakulását. Úgy tűnik, az európai politikai elit még nem lát át a szitán, és komolyan gondolja, hogy itt Oroszország volt az agresszor, és nem a Majdan téren lezajlott események szervezői és a különböző neonáci csoportosulásokkal együtt fellépő – a demokratikusan megválasztott kormány ellen uszító – amerikai politikusok, köztük John McCain szenátor.
A nyugati és a magyar politikai osztály tagjai nem hajlandók tudomásul venni az ukrán oligarchák nemzetárulással felérő végtelen korruptságát és erkölcstelenségét. Az ukrán parlamentben ma – a gyorsan lezajlott mezcsere után – ugyanazok ülnek, akik korábban már irányították az országot, az oligarchák lényegében csak újraosztották a szerepeket. A mai nyugatbarát ukrán demokraták a korábbi kormányok miniszterei és tisztségviselői voltak. A jelenlegi elnök, Petro Porosenko az elűzött Viktor Janukovics embere volt, a miniszterelnök Arszenyij Jacenyuk pedig a korrupciós ügyek miatt börtönbüntetésre ítélt Julija Timosenko pártját vezette.

Ki küldte a mesterlövészeket?

Most mindenki úgy tesz, mintha nem tudna az ukrán fővárosban lezajlott véres puccsról, amelynek következtében hatályon kívül helyezték a minden érdekelt fél által aláírt szerződést. Kijevben 2014. február 21-én este a francia, a lengyel, a német és az orosz külügyminiszter jelenlétében megállapodást írt alá Viktor Janukovics akkori államfő, Arszenyij Jacenyuk, a Haza, Vitalij Klicsko, az UDAR (Ütés) és Oleh Tyahnibok, a Szvoboda Párt elnöke.
Megegyeztek a harcok felfüggesztésében és demokratikus választás megtartásában. A megállapodás után órákkal máig azonosítatlan mesterlövészek nyitottak tüzet a Majdanon tartózkodókra. Megöltek 14 rendőrt, 45 tüntetőt, a megsebesítettek száma 85 volt. Az ezt követő zűrzavarban Viktor Janukovics elmenekült, ezután Olekszandr Turcsinov és Arszenyij Jacenyuk vették át az irányítást. Máig nem tudjuk, ki küldte a békés átmenetet lehetetlenné tevő mesterlövészeket, és miért nem hagyták Viktor Janukovicsot az órákkal korábban aláírt szerződésnek megfelelően konszolidált körülmények között távozni. Egy lehallgatott telefonbeszélgetés szerint Urmas Paet észt külügyminiszter kijevi látogatását követően azt közölte Catherine Ashstonnal, az EU kül- és biztonságpolitikai képviselőjével, hogy „egyre erősebb az a vélekedés, hogy nem Janukovics állt a mesterlövészek mögött, hanem valaki az új koalícióból”. Oliver Stone, a híres amerikai filmrendező, aki dokumentumfilmet készít az ukrán eseményekről, az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) szerepvállalását sem tartja kizártnak. Egy dolog biztosnak tűnik: Viktor Janukovics akkori elnök részéről rendkívül ésszerűtlen és életszerűtlen lett volna egy ilyen tömeggyilkosság elrendelése. De az Ukrajnában létrejött polgárháborús helyzet egyik legtragikusabb eleméről, a malajziai légitársaság Boeing típusú utasszállító gépének lelövéséről sem tudunk semmi biztosat. A katasztrófa után nem sokkal az amerikaiak közölték, hogy műholdas megfigyelő rendszerük segítségével azonosították az elkövetőt, de bizonyítékokkal a mai napig nem szolgáltak. Ezután a szakadár orosz csoportokra terelődött a gyanú, de a Hollandiában – a roncsok alapján – elvégzett szakértői vizsgálat eredményeként nem zárható ki az sem, hogy a gépet nem rakétatalálat érte. Ezt valószínűsíti, hogy az egyik áldozaton gázmaszkot találtak. Pillanatnyilag az tűnik a legvalószínűbbnek, hogy az utasszállítót az ukrán hadsereg egyik repülőgépe lőtte le. Erre utal az Egyesült Államok illetékeseinek, valamint az atlantista irányultságú médiumoknak a hallgatása is.
A Viktor Janukovics elmenekülése utáni új parlament egyik első intézkedése volt a nyelvtörvény módosítása, aminek következtében a magyar nyelv sem használható hivatalos nyelvként. A „nyugatbarát” kormány ígéretét megszegve, a nyugati értékek megcsúfolásaként, a választókerületek átalakításával tette lehetetlenné a kárpátaljai magyarok parlamenti képviseletét.

McCain és a nacionalista Tyahnibok sajtótájékoztatója

A történtek tükrében szinte érthetetlen az a kategorikus, leegyszerűsítő álláspont, amelyik az egész konfliktus lényegét abban véli felfedezni, hogy az agresszív Oroszország megtámadta Kelet-Ukrajnát, majd annektálta a Krím félszigetet. Ez a rendkívül szűk látókörű és sommás többségi vélemény nem vezethető le a történtekből. Az meg a helyzet teljes félreértése, amikor valaki úgy értékeli a dolgokat, hogy ami Ukrajnával történik, ahhoz hasonlít, ami velünk történt 1956-ban. Az Egyesült Államok szerepéről mindent elárul az a lehallgatott telefonbeszélés, ami 2014 februárjában vált nyilvánossá: Victoria Nuland, az amerikai külügyminisztérium államtitkára ekkor mondta Geoffrey Pyatt kijevi nagykövetnek, hogy ne Klicsko, hanem Jacenyuk legyen a miniszterelnök. A beszélgetés másik elhíresült mondata így hangzott: „Baszd meg az EU-t.”
Mint már utaltunk rá, Oroszországot mesterségesen hozták ilyen helyzetbe, az amerikai befolyás alatt lévő világsajtó pedig Putyin és Oroszország demonizálásával próbálta elterelni a figyelmet a tényekről. 2013. november 21-én néhány ezer békés tüntető gyűlt össze a kijevi Függetlenség terén, a Majdanon, hogy tiltakozzanak Viktor Janukovics elnök ellen, aki felfüggesztette az Európai Unió és az Ukrajna közötti társulási és szabad kereskedelmi egyezmény aláírásának előkészületeit. A helyzet gyorsan radikalizálódott, és a nacionalista és neonáci csoportok megjelenését követően a folyamatok ellenőrizhetetlenné váltak. Az események abszurditását jelzi, hogy a tüntetők egy része nyugati alapítványoktól napidíjat kapott a tüntetésben való részvételéért. Az ideális helyzetet kihasználva a különböző nyugati hírszerzők, amerikai és nyugati politikusok tevékeny részvételével sikeresen destabilizálták egész Ukrajnát, meghatározva ezzel Moszkva mozgásterét.
A hadászatilag rendkívül fontos Krím félsziget orosz megszállására népszavazás és az után került sor, hogy a Majdan neonáci tüntetői már a Krím félszigeten élő oroszokat fenyegették. A Szvoboda párt vezetője, Oleh Tyahnibok különvonatok indítását tervezte a Krímbe, hogy megszabadítsa a szent ukrán földet az oroszoktól, a zsidóktól és a lengyelektől. Nyugati politikusok, köztük Jonh McCain amerikai szenátor, a liberális demokrácia elkötelezettje közös sajtótájékoztatót tartott a neonáci, de oroszgyűlölő Tyahnibokkal.

Ukrajna a gazdasági összeomlás küszöbén

Az elbizonytalanodó kijevi vezetés láttán az Oroszországgal határos és oroszok lakta területeken érthetően felerősödtek az autonómiatörekvések. A tömegtüntetések az ukrán hadsereg beavatkozása után fegyveres összetűzésekhez vezettek. Az indulatok elszabadulásához nagyban hozzájárult, hogy 2014. május 2-án az Odessza belvárosában zajló zavargások során az oroszbarát szeparatisták beszorultak a szakszervezetek házába. Az épületet felgyújtották, a mentést lehetetlenné tették. Az elkövetők állítólag az izraeli–ukrán állampolgársággal rendelkező oligarcha, Ihor Kolomojszkij emberei voltak. A brutális terrorakcióban 48 ember halt meg, és nagyon nagy az eltűntek száma is. A Nyugat hallgatott. Ebben a helyzetben Putyin is kényszerpályára került, mert mint az orosz nemzetállam vezetője nem tehette meg, hogy magára hagyja a határ ukrán oldalán harcoló oroszokat.
A kelet-ukrajnai helyzet máig megoldatlan, mert a mai kijevi vezetés megosztott, ezért nem ad autonómiát az orosz donecki és luhanszki „népköztársaságoknak”. A kaotikus állapotokat bizonyítja, hogy Doneck városát sokszor nem az oroszok, de nem is az ukrán hadsereg egységei lövik, hanem azok a szélsőjobboldali fegyveres ukrán nacionalisták, akik Jacenyuk miniszterelnök támogatását élvezik. Porosenko elnök állítólag már szívesen tárgyalna Putyinnal, de ahhoz az ukrán belső erőviszonyok változására lenne szükség.
A jövő szempontjából rendkívül fontos, hogy Angela Merkel német kancellárnak a 2014. szeptember elején Walesben tartott csúcstalálkozón sikerült megakadályoznia a NATO-erők Kelet-Európába telepítését, amit főként Lengyelország és a balti államok követeltek. Ezzel sikerült elkerülni a NATO és Oroszország között 1997-ben kötött alapszerződés felrúgását, amely kimondta, hogy Közép- és Kelet-Európában mindkét fél tartózkodik bármely „katonai erő felépítésétől”. Németország, Olaszország, Franciaország, Csehország, Ausztria, Szlovákia, Bulgária és Magyarország a feszültség fokozása ellen van. Putyin 2014 októberében a Valdaj Klubban elhangzott beszédébenértékelte a helyzetet. A Közel-Kelet destabilizálása, az iszlám szélsőségesek felfegyverzése, a fél világ lehallgatása – ezek mind Washington téves és rövidlátó politikájának következményei. Moszkva sosem vitatta Ukrajna létezéshez való jogát, a Krím félsziget visszacsatolásának alapja az ENSZ által is elismert önrendelkezés joga. Oroszország nem sértett nemzetközi szerződést, a Krím esetében az Egyesült Államok túl közel merészkedett Oroszországhoz, ezért most megtörték az amerikaiak jogsértésre vonatkozó monopóliumát. Putyin kijelentette: Oroszország nem lesz autoriter állam. A mérsékelt hangú beszéd egyértelmű állásfoglalás a nemzetközi problémákkal kapcsolatos párbeszéd folytatása mellett.
Az új ukrán hatalom nem tud mit kezdeni az országgal: fenyegető veszély az államcsőd, a korrupció az ukrán hétköznapok része, a beígért reformok egyet jelentenek a brutális megszorításokkal. Nincs senki, aki Ukrajna gazdasági összeomlását megakadályozhatná. Az IMF és a Világbank kölcsönei csak időhúzásra jók. A lakosság körében nő a csalódottság, az elkeseredettség és a düh. Az úgynevezett narancsos forradalom, majd a méltóság forradalmának elnevezett események után egyre többen érzik úgy, hogy ismét a Majdanon a helyük. Ezt bizonyítja, hogy 2014. november 21-én – az egy évvel korábbi eseményre emlékező ünnepségen – már kifütyülték Petro Porosenko államfőt, Joe Biden, a szabadságot és liberalizmust exportáló Egyesült Államok alelnöke pedig ki sem mert szállni az autójából. Hogy mikor utazik legközelebb a felszabadított Kijevbe, arról nincsenek információink.
Orbán Viktornak igaza van: az orosz–ukrán konfliktust csak az oroszokkal együtt lehet megoldani – nélkülük nem. De ezt az Egyesült Államok vezetőinek is be kell látniuk.
A szerző politológus
Forrás: Magyar NemzetAmerikai játszma Ukrajnában II.

Tóth Gy. László, 2015. február 5., csütörtök 06:17, frissítve: kedd 17:30
Sem az EU, sem Oroszország nem érdekelt a konfliktus további fenntartásában.
Oroszország számára Ukrajna nem külföldi ország. Az orosz történelem a kijevi Russzal kezdődött, és az orosz vallás is onnan terjedt el. Oroszország földközi-tengeri ereje, a fekete-tengeri flotta hosszú távú szerződés alapján a Krímben, Szevasztopolban állomásozik. Ez a Nyugat figyelmeztetésének szánt gondolat az oroszbarátsággal aligha vádolható amerikai Henry Kissingertől származik. A Minszkben – a múlt héten – megkötött megállapodásnak köszönhetően talán elkerülhető, hogy ez a konfliktus regionális háborúvá terebélyesedjen. Ennek érdekében előbb-utóbb mindenki számára nyilvánvalóvá kell válnia az ukrán konfliktus lényegének: itt ukránok harcolnak ugyan orosz szakadárokkal, de valójában a geopolitikai érdekeit érvényesítő Egyesült Államok és a nacionalista ukrán kormány provokálja folyamatosan Moszkvát. Sajnálatos, hogy egyre többen Moszkvát minősítik agresszornak, holott a történtek (a tények) objektív elemzése nem erre utal. (A kijevi Majdan téren történteket az amerikai titkosszolgálatok és a nyugati politikusok döntő mértékben befolyásolták.) Ennek ellenére Edward Lucas, a The Economist vezető szerkesztője így fogalmaz: „Ha a Nyugat egységes frontot alkotna Oroszországgal szemben, akkor a Putyin-rezsim nem destabilizálta és támadta volna meg Ukrajnát. Nem foglalta volna el a Krím félszigetet sem.” Könnyű most Oroszországot agresszornak bélyegezni, de a Majdanon tüntetők egy része annak idején lényegében hadat üzent a Krímben élő többségi oroszoknak. Ez a konfliktus nem akkor, nem azzal és nem úgy kezdődött, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát. Ezt csak a tényeket figyelmen kívül hagyók, valamint a konfliktus előidézői és haszonélvezői állíthatják. De ma már az is nyilvánvaló, hogy az EU és Oroszország közötti tűz fellobbantása az Egyesült Államoknak állt érdekében.
Amerikai játszma Ukrajnában I.
Tóth Gy. László korábbi cikkét a témában az alábbi linken érheti el.
Az első békeszerződést 2014. szeptember 5-én Minszkben írták alá a kijevi kormány és a kelet-ukrajnai orosz szakadárok vezetői. Mielőtt az ukrán kormány szándékát bárki komolyan vehette volna, szeptember 26-án a parlament hatályon kívül helyezte az Ukrajna semlegességét szavatoló törvényt, majd november 4-én bejelentették csatlakozási szándékukat a NATO-hoz. Ezek után szinte törvényszerű volt, hogy a 2015. január 31-én Minszkben megtartott újabb békéltető tárgyalás eredménytelenül záruljon. A felekben jogosan növekvő bizalmatlanság érthető, hiszen az említett események nem igazolják Kijev megbékélési szándékának őszinteségét. A mostani tűzszünet Angela Merkel német kancellár határozott fellépésének köszönhető, aki mindvégig tisztában volt azzal, hogy a kialakult helyzetnek nincs katonai megoldása, ugyanis az ukránok hiába kapnak fegyvert az Egyesült Államoktól és néhány vazallusától, akkor sem lennének képesek térdre kényszeríteni a világ egyik legnagyobb katonai szuperhatalmát, Oroszországot. A reálpolitikussá érett Angela Merkel tisztán látja, hogy „nem lehet annyira felfegyverezni az ukrán hadsereget, hogy Vlagyimir Putyin elrettenjen”.

Oligarchák fogságában

Petro Porosenko ukrán elnök nehéz helyzetben van, hiszen az országát ténylegesen irányító oligarchák egy része nem szívesen mondana le az oroszok által lakott, de gazdasági szempontból jelentős Kelet-Ukrajnáról. Az ukrán válság megoldása elképzelhetetlen az országot uraló oligarchák nélkül, akik úgy tekintenek Ukrajna egy-egy részére, mint saját birtokukra. Rinat Ahmetov, Dmitro Firtas, Igor Palicja, Petro Porosenko, Julija Timosenko, Borisz Filatov és társai az európaiak számára felfoghatatlan méretű befolyással rendelkeznek. Az izraeli–ukrán kettős állampolgárságú Ihor Kolomojszkij oligarcha – Dnyipropetrovszk megye kormányzója – körülbelül ötezer fős, ukránokból és zsoldosokból álló katonai egységet pénzel és irányít. Oleh Ljasko, aki több gerillaakciót vezetett Kelet-Ukrajnában a szakadárok ellen, a választásokon 8,3 százalékot kapott. Ő készítette azt a választási plakátot (karikatúrát?), amelyen vasvillára szúrja a már említett zsidó Ihor Kolomojszjkij oligarchát, aki egyébként Ljasko szövetségese.
Az ukrán belpolitikai helyzetre jellemző, hogy a Kolomojszkij által fenntartott Ajdar zászlóalj 500 felfegyverzett tagja nemrégiben a kijevi védelmi minisztérium elé vonult, hogy így tiltakozzanak az átszervezésükre irányuló elképzelések ellen. A zászlóalj tagjai a hadiállapot bevezetése mellett a védelmi miniszter, a vezérkari főnök és a főügyész leváltását, valamint Petro Porosenko államfő ellen azonnali büntetőeljárás kezdeményezését követelték. Az Ajdar zászlóalj különítményesei korábban állítólag brutális kegyetlenséggel végrehajtott gyilkosságokkal és épületek felrobbantásával terrorizálták Novorosszija civil lakosságát. A kisebb incidens után a védelmi minisztérium visszavonta az átszervezésre irányuló parancsot. Szerhij Melnicsuk, az Ajdar zászlóalj parancsnoka a tüntetést követően az újságíróknak adott nyilatkozatában megvádolta a védelmi minisztériumot, hogy az ukrán reguláris erők Novorosszijában, Szcsasztje város közelében szándékosan bombázták az ajdarosok állásait. 15-20 húsz támadás érte őket a sajátjaik által kilőtt Grad- és Szmercs-rakétákkal. Az általános zűrzavarra utal a nacionalista Andrij Bileckij kijelentése, aki az Azov zászlóalj egyik vezetője: „Megnyerhetünk ezer csatát is a fronton, mégis veszítünk, ha a legmagasabb kijevi körökben árulnak el minket.” Dmitro Jaros, a Jobboldali Szektor (Právij szektor) egyik vezetője a kijevi parlament tagjaként ugyancsak többször bírálta a tehetetlen ukrán katonai vezetést.
A Szabadság (Szvoboda) nevű neonáci párt ma is tagja a kormánykoalíciónak. Egyik céljuk az Ukrajnai Magyar Demokratikus Párt betiltása. A Szabadság párt vezetőivel egyetértve, a már említett azovos Andrij Bileckij is a legfontosabb célkitűzésének tartja a szent ukrán föld megtisztítását az oroszoktól, a lengyelektől és a zsidóktól. (A magyarokról ezúttal nem esett szó!) Abszolút háborúpárti Boriszlav Bereza, aki a Jobboldali Szektor vezetőjeként közölte Porosenko elnökkel: ha továbbra is ennyire engedékeny lesz az oroszokkal szemben, akkor számíthat egy új Majdanra. De arra is volt példa, hogy Oleh Tyahnibok és Irina Farion üvöltve követelték a kijevi parlamentben (Verhovna Rada), hogy a képviselők ne beszélhessenek oroszul! Ezután verekedés tört ki a képviselő urak és hölgyek között. Az ukrán nacionalisták állandó követelése, hogy Délkelet-Ukrajnában az ott lakók csak ukránul beszélhessenek, miközben 90 százalékuk csak oroszul tud, miután oroszok. Nemrégiben Petro Porosenko a Nemzeti Gárda parancsnokát javasolta védelmi miniszternek, annak ellenére, hogy Sztepan Poltorakot sokan a kelet-ukrajnai civil lakossággal szembeni értelmetlen atrocitások elkövetésével vádolják. Nem tudjuk, mennyire reális Alekszandr Kofman, a Donecki Népköztársaság külügyminiszterének helyzetértékelése: „Kis náci államocskák alakulnak, s ha ez a szétesés nyárig végbemegy, akkor az igazolja a két »népköztársaság« létezésének jogosságát.” Elgondolkodtató, és persze rendkívül árulkodó, hogy ezek az események a nyugati médiumokban nem kapnak teret.
Kijevben naponta több órára szünetel az áramellátás, akadozott a melegvíz-szolgáltatás és a fűtés is. Ennek egyik oka, hogy a Donyec-medencében leállt bányák szénkitermelését nincs mivel pótolni. Az ukrán bányászok az elmaradt bérüket követelik, a megélhetési költségek növekednek, a hrivnya lassan elértéktelenedik. Porosenkót és Jacenyukot a külföldi támogatás mellett csak az oroszellenes indulatok tartják hatalomban. Az Ukrajnába érkező eurómilliárdoknak többnyire nyoma vész, a privatizációs szerződések valódi nyertesei az oligarchák mellett az amerikaiak. Ráadásul a fenyegető államcsőd ugyancsak a stabilizálódás ellen hat.
Van abban valami végtelenül reménytelen, hogy az ukrán antikorrupciós bizottság elnöki tisztjének egyik várományosa Grúzia volt elnöke, a közismerten oroszellenes, amerikai–grúz kettős állampolgár Mihail Szaakasvili, aki ellen különböző bűncselekmények elkövetésének gyanúja miatt nemzetközi elfogatóparancs van érvényben. De Soros György is gyakran látogat Kijevbe, hogy az általa létrehozott Újjászületési Alapítványt működtesse. Ilyenkor találkozik a független Ukrajna parlamenti frakcióinak vezetőivel. Sajtóhírek szerint a tőzsdespekuláns Soros az ukrán jegybank elnöki tisztségének egyik várományosa.

Háború vagy béke?

Az utóbbi időben a kelet-ukrajnai oroszbarát erők jelentős katonai sikereket értek el, ezért az Egyesült Államok és néhány európai ország arra készült, hogy emberélet kioltására alkalmas fegyverekkel támogassa az egyre hangosabban követelődző kijevi kormányt. A fegyverszállítás beláthatatlan következményekkel járt volna. Akik a jelenlegi Ukrajna felfegyverzését sürgetik, azoknak szembe kell nézniük azzal a ténnyel, hogy egyetlen birodalom sem tűri el, hogy a határai mellé egy ellenséges birodalom katonai erőket telepítsen. Az eseményeket kiszámíthatatlanná tevő, további óriási kockázatot jelent az a tény, hogy a reguláris ukrán hadsereg oldalán mintegy negyven nacionalista, neonáci, oroszgyűlölő önkéntes alakulat is harcol Kelet-Ukrajnában. Ezek sokszor nyíltan szembefordulnak az ukrán kormánnyal, ráadásul Ukrajna európai integrációját is ellenzik!
Tartós békét nem lehet teremteni a szakadárok bevonása nélkül. Doneck és Luhanszk, illetőleg a kelet-ukrajnai régió lakói az ukrán hadsereg és a magánalakulatok által elkövetett vérengzések után már nem akarnak többé kijevi fennhatóság alatt élni. Túl sokáig lőtték az iskoláikat, a kórházaikat és a civil lakótelepeket. A térségben élők nem akarnak háborút, mindössze oroszként szeretnének élni és az anyanyelvükön beszélni. De ez a szándék nem teszi meg nem történtté az orosz szakadárok által a háborúban elkövetett bűncselekményeket. A két fél valószínűleg joggal vádolja egymást, de az orosz származású szakadárok a szülőföldjüket védték, és ehhez kapták meg Oroszország támogatását.
Úgy tűnik, Kijev lassan elfogadja a Krím jelenlegi státusát, és tudomásul vette, hogy „2015 végéig alkotmányreformot kell végrehajtani, addig pedig el kell fogadni a Doneck és Luhanszk megye egyes kerületeinek különleges státusáról rendelkező törvényt, decentralizációt kell végrehajtani, egyeztetve a térségek képviselőivel”. A mostani megállapodás alapján az ukránok és a szakadárok között kijelölnének egy 50-70 kilométeres fegyvermentes övezetet. Az EU és Moszkva békefenntartókat vezényelne a térségbe, de Kijev ezt határozottan ellenzi. Érdekes, hogy az Egyesült Államok nem vett részt a béketárgyalásokon, miközben jelenléte Ukrajnában tagadhatatlan.

Lisszabontól Vlagyivosztokig

Mára mindenki számára nyilvánvaló, hogy az EU és Oroszország nem érdekelt a konfliktus további fenntartásában és különböző újabb szankciók életbe léptetésében, mert ezek mindkét félnek jelentős gazdasági károkat okoznak. A helyzet valódi nyertese az Egyesült Államok, ezt a kereskedelmi adatok is egyértelműen bizonyítják. A kérdés az, hogy Brüsszel (és Berlin) képes-e a saját érdekeit szem előtt tartva politizálni, vagy kénytelen meghátrálni az amerikai nyomás elől. Európának ki kell lépnie Amerika árnyékának pozíciójából, és meg kell értenie, hogy az Oroszországgal történő szoros együttműködés geopolitikai és történelmi realitás. Ezt a felismerést tükrözte Angela Merkel felvetése, aki a januári davosi világgazdasági fórumon sokak meglepetésére az Eurázsiai Gazdasági Unióval való együttműködést sürgette, Lisszabontól Vlagyivosztokig. Ezt az álláspontot erősítette meg Budapesten tett látogatása alkalmából Vlagyimir Putyin orosz elnök és Orbán Viktor miniszterelnök. Szergej Lavrov külügyminiszter nemrégiben tette világossá: Oroszország nem akarja, hogy „primitív szembenállás” alakuljon ki a Nyugattal.
A múltat le kell zárni: tudomásul kell venni, hogy a mai Oroszországnak már semmi köze ahhoz a kommunista Szovjetunióhoz, amelyik egyébként éppen az Amerikai Egyesült Államok és Nagy-Britannia végtelen cinizmusának köszönhetően gyarmatosította egész Közép- és Kelet-Európát. Egyre nyilvánvalóbb, hogy a NATO keleti terjeszkedése mögött azok az amerikai neokonok állnak, akik még ma is az egypólusú világrend hívei. „Ismerjük Oroszországot, tudjuk, hogy nem tartja sokra a nemzetközi jogot, és látjuk azt is, hogy a Közel-Kelettel kapcsolatos ügyekben előszeretettel használja ki az ENSZ Biztonsági Tanácsában betöltött pozícióját, hogy vétókkal keresztbe tegyen a Nyugatnak.” Mark Galeotti, a New York-i Egyetem professzora nem titkolja rendkívüli elfogultságát, kifejezetten irritálja, hogy Oroszország a saját érdekeinek a védelmében politizál (Magyar Narancs, 2015. február 12.). Miután az Egyesült Államok az ENSZ és a Biztonsági Tanács jóváhagyása nélkül évtizedek óta rendszeresen hajt végre katonai akciókat, a nemzetközi jogra való hivatkozás egyszerűen képmutatás.
Úgy tűnik, az Egyesült Államok az ukrajnai konfliktust akarja felhasználni az elmúlt években alaposan megtépázott tekintélye és világhatalmi vezető pozíciójának helyreállítása érdekében. Szövetségeseinek és ellenségeinek egyaránt tudomására akarja hozni, hogy övé az utolsó szó, és egyetlen kérdésben sem tűr ellentmondást. Az amerikaiak az Afrikában, a Közel-Keleten és az Afganisztánban elszenvedett vereségekkel felérő kudarcok után most egy valódi nagyhatalmat szeretnének megleckéztetni, ezzel is jelezve, hogy ki a világ valódi ura. A politikai csúcsragadozó bosszút akar állni Oroszországon a Szíria és Irán melletti fellépés miatt. Csakhogy Putyin nem fél, és elfogadhatatlannak tartja a küldetéstudattól megzavarodott amerikaiak arroganciáját, ráadásul Oroszország ma már nincs egyedül. Kína, India, Pakisztán és Japán mellett sokan figyelik érdeklődve az ukrajnai eseményeket.
Forrás: Magyar Nemzet


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése