2017. április 1., szombat

Az emberiség jövője
Az emberiség jövője
Okkult szimbólumok.
Az okkult szó jelentése: titkos, titokzatos, rejtett, eldugott. Az okkultizmus jelentése: természetfeletti, nem materiális. Tehát ami okkult, az valamilyen materiálisan meg nem fogható, de mégis létező titkos dolog. Valami olyan, ami nagy természetfeletti erővel bír. Egy láthatatlan kéz, amelyik a háttérből nagyon tudatosan és nagyon hatékonyan irányít. Sőt az okkult dolgok következménye materiális síkon láthatók. Az okkult tudomány az fizika, mely alakítja a materiális világot. Nem jó és nem rossz. A felhasználója lehet jó vagy rossz.
.
Mire jók a szimbólumok? 
Pótolják a tudatosságunkat. Ha az ember az élete minden percében tudatos, akkor nincs szüksége semmilyen jelképre, semmi olyanra, ami eszébe juttatná a tudatosságot, kiegészítené a tudatosságot, vagy egyenesen a tudatossága helyett megnyilvánulna. A történelemben jó példa a druidák léte. Ők a kelták spirituális rendjét alkották, szertartásaik még a gallok kultúrájában is megtalálhatók. Ahogy ma mondanák sámánok voltak, mindent fejben tartottak, semmit sem írtak le.  Verses formában tanították a gyerekeiknek a létezés törvényeit, működését és a tudatosságot. Varázserővel bírtak, és erről szól az Asterix és Obelix c. film. A druidák erősen csodálkoztak azon, hogy a római hadsereg szimbólumokkal, rúnákkal festett fegyverzetben vonul fel ellenük. Nem értették miért van szükség ezen szimbólumok festésére, hiszen ők nagyon tudatosak voltak, semmit sem kellett éppen ezért leírniuk. Azonban ahogy az ő tudatosságuk csökkent, úgy szépen kiszorította őket a Római Birodalom, illetve a kötelezővé tett kereszténység. Éppen szegényes írásbeliségük miatt leginkább titkos társaságok révén tudunk rólunk.
A szimbólumok mindig is léteztek, és mindig is alkalmazták őket. Legfeljebb letagadták, hogy az átlagember ne alkalmazza. Szinte minden templom, minden szakrális építmény tele van ilyen szimbólumokkal, a mai cégek logói, a reklámok, sok államfő kezével ilyen szimbólumokat mutat. Mindenki aki tudatos, az ilyen jelképet alkot a maga számára.
.
Az első szimbólumok
A legelső jelkép az egyenlő szárú kereszt. Ez a teremtést jelenti, az egységet a teremtéssel, az egységet  a teremtővel. A vallás szavaival élve ez a szimbólum azt jelenti, hogy az ember nem más, mint isten gyermeke. Mivel számomra isten nem egy szakállas bácsi, hanem az univerzum tudata, ezért ez a szimbólum nekem azt mutatja, hogy az ember a világmindenség része, és nem butább annál, hanem tud ugyanannyira tudatos lenni, még ha ez itt az anyagi világban nem is úgy néz ki. Tehát az ember nem kisebb rendű alkotója a nagynak, nem szolgája, hanem egyenrangú, ahogy bármelyik sejtünk sem kisebb rangú mint mi, a nagy egész.
ekA sumer ábrázolásokon a bal oldali kerek szimbólum volt a nap jelképe. Kerek és sugárzó. Ebben is négyágú egyenlő szárú kereszt. Hiszen a Nap, a Naprendszerben az élet teremtője és fenntartója. A jobb oldali a Nibiru jelképe, a teremtő bolygóé, ahonnan az élet származik. Egyenlő szárú kereszt és sugárzó. Mivel a Nibiru, az istenek bolygója, ezért az uralkodók, királyok, félistenek el kezdték az egyenlő szárú keresztet hordani, ezzel fejezve ki, hogy ők közel állnak az istenekhez. Az igazi istenek nem hordták a jelet, hisz nekik nem kellet bizonyítani hovatartozásukat.
Az egyenlő szárú kereszt meg található Róma összes templomának falán, mennyezetén, padlóján. A kereszténység előtérbe hozta a ma használatos nem egyenlő szárú keresztet, azonban a legtöbb papi ruhán a kereszt egyenlő szárú. A kereszténység üldözte azokat akik magukra egyenlő szárú keresztet vetettek és a keresztény keresztvetéshez képest felcserélt oldallal. A középkorban igyekeztek minden ilyen embert elégetni. Azonban az ősi tudás fennmaradt.
A második legelterjedtebb szimbólum a Tao jelképe. Sokan használják ma ezt a jelet, azonban kevesen tudják, hogy ez nem a kínai gyógyászat, hanem a Tao filozófiájának a jele. Eredete az ember eredetéig vezethető vissza. A bölcsesség szimbóluma.
taoJelentése, hogy ahol fény van ott megjelenik az árnyék, az éjszakát követi a nappal, a jót  a rossz, és ezek egymás után vannak jelen az életünkben és nem egyszerre. Azonban minden jóban van valami rossz és minden rosszban van valami jó. Ez így kerek. A dolgok ez életben nem egymás ellenségei, hanem egymás követői, egymás kiegészítői. Ez a jelkép a világ legnagyobb bölcsességének jelképe. Mivel a Tao filozófiája teljesen megváltoztatja az embert, a birkából szabad oroszlánt varázsol, ezért ez a filozófia sokáig tilos volt, főleg Európában. Még ma sem szeretik társadalmunk vezetői, néhány vallás egyenesen “rosszul van” ettől a szimbólumtól. Az emberek még ma is félnek a Taotól, de tudatlanul szívesen használják ezt a szimbólumot, mint a kínai gyógyászat jelképét.
A pentagramm eredete szintén az ember eredetére vezethető vissza. Alkalmazták Sumer idején, (kb. i.e. 3-4.000), illetve a hasonló korú kínai orvoslásban.
pentJelképe az isteni tökéletesség. A sumer uralkodók, vezetők szívesen alkalmazták ezt a szimbólumot, mely azt sugallta számukra, hogy ők isteni tökéletességgel vannak megáldva, cselekedeteik jók, tökéletesek.
A kínai orvoslásban is ez időben jelent meg az 5 elem filozófiája, melynek ez lett a szimbóluma.
Később Michelangelo is alkalmazta, vagy akár a modern korban a vörös ötágú csillag.
.
Szintén az emberiséggel egyidősek a rúnák.
run
Ezek ősi erőket jelképeznek. Bár úgy nevezik őket, hogy ógermán rúnák, azért ezek valójában az egész emberiség ősi jelei. Ma is szívesen alkalmazzák őket. Hitler az SS szimbólumaként a Sowolu nevű védelmi rúnát használta eléggé sikeresen. Érdekes kicsit keresgetni a neten és meglátjuk, hogy egy adott cég a szimbóluma alapján milyen gondolatvilággal rendelkezik. Mert ugye semmi sem véletlen.
Ahogy az sem, hogy a magyar rovásírás mennyire hasonlít a rúnákhoz.
rovAhogy mondják, a magyar a teremtés nyelve. Ez kétélű fegyver. A kés mindenképp vág, de lehet ez védelem vagy lehet ez támadás. Vagy védem és irányítom a sorsomat, vagy tönkre teszem azt.
A “magyar” rovásírással írt szövegnek nagy az ereje. Az univerzum “érti és alkalmazza”. Ezért mindig legyünk tudatosak felőle.
.
Szimbólumok alkalmazása
A sumer időkben szimbólumokat főleg az uralkodók alkalmaztak, részben azért mert meg akarták magukat különböztetni az átlag emberektől, részben azért mert úgy gondolták így isteni tudatuk lesz.
A görögök széles körben alkalmazták, maga a nép is szerette ezt a technikát. Például cserép darabokra főleg átkokat, rontásokat jelképező szimbólumokat rajzoltak, majd ezeket elásták, így átkozva el a szomszédot, rokont, vetélytársat. A görög mitológia tele van ilyen eseményekkel. Ez inkább valóság, mint scifi.
A rómaiak a leigázott területek népeitől tanulva alkalmazták ezeket a szimbólumokat főleg csatákban.
A hun Attila isteni küldetéssel bírt, sámánjai segítségével is alkalmazta ezt a tudást.
A középkorban igyekezetek kiirtani az emberek tudatából a szimbólumokat, bár a világ vezető tovább alkalmazták azokat.
Mátyás király Fekete Serege szintén spirituális hadsereg volt, hatalmas erővel, úgy számoltak, hogy egy-egy katona ebből a seregből felért kb. 30 katonával az ellenségből.
Hitler csapatai szintén a szimbólumok által voltak támogatva.
Napjainkban szinte nincs olyan globális cég (autóipar, kereskedelem, könyvkiadás, stb.) amelyik ne alkalmazna ilyen szimbólumokat.
.
Szimbólumok alkotása
Szimbólumokat bárki kitalálhat, azonban ez csak akkor lesz “élő” erő, ha ő maga fel tudja tölteni erővel. Konkrétan ha megnézzük a keresztény vallást, akkor létrehozta a keresztet. A Római Birodalom tűzzel és vassal irtotta a kereszténységet, a keresztényeket keresztre feszítette, az egyik legkegyetlenebb halálnemmel büntette a hitet. Azonban több mint 300 évvel később, mikor a birodalom már bukását élte meg, a túlélés esélye érdekében Constantinus császár utolsó lehetőségként törvényileg kötelezővé tette a keresztény vallást. Nem sokkal később az a kereszt, amin Jézust megfeszítették (és még sokan másokat) a keresztény vallás szimbóluma lett. Ahhoz, hogy ez a szimbólum egy erőt képviseljen szükséges volt több száz évre és sok millió ember tudatára. Ma is alkalmazzák, például kereszteléskor. Érdekes viszont, hogy ez alakommal a kisgyerek a pappal szemben helyezkedik el, így a gyerekre magához képest fordított keresztet rajzol a pap.
A Peugeot cég szimbóluma egy mudrát tartó oroszlán. Maga a mudra képez egy erőt, majd a Peugeot név el kezdett élni, ezt évek hosszú során át a sok autó tulajdonos együtt töltötte fel élettel a szimbólumot.
Az Opel esetén egy körbe zárt rúna az alap erő. Ugyanezt a rúnát használta Hitler az SS-nél. Egy rúna nem jó és nem rossz, ő csak egy eszköz. Megmozgatja az erőt.
.
Hogyan alkossunk saját szimbólumot?
Saját céget úgy érdemes alapítani, hogy a tervezett tevékenység illeszkedjen a karmánkhoz. Hiszen ha azt tesszük, ami illik hozzánk, az lazán, könnyedén fog menni. Ezen a területen lehetünk a legsikeresebbek. Ha például valaki focistának, csatárnak születik, akkor ő itt lehet a legsikeresebb. Csinálhat ő sok mindent, de sehol sem lesz annyira sikeres és legfőképpen nem lesz boldog. Az már teljesen mindegy, hogy melyik csapatban játszik, lényeg, hogy focizzon. Például vezérigazgatóként küszködés lesz az élete (részletesen az Ébredés. c könyvben).
Ha sikerült megtalálni a karmikus tevékenységet, akkor érdemes építeni egy jó csapatot, egy karmikus kapcsolatokra épülő céget (részletesen a fenti könyvben).
Mikor ez a két dolog megvalósult, akkor tervezhetünk a cégnek és tevékenységének egy jelképet. Úgy válaszuk meg az ábrázolást, hogy:
  1. tartalmazza szimbolikusan a tevékenység bemutatását,
  2. másodsorban legyen kozmikus kapcsolata az univerzummal,
  3. harmadsorban tegyünk bele erőt, még akkor amikor nincs (az elején).
.
Szimbólumok manapság
A szimbólumok koroktól függnek, és nagyban számít az is, kinek a kezében vannak, azaz ki használja őket. Sok régi szimbólum leginkább a múltban működött és ma nem. A mai kornak saját szimbólumai vannak. Ezek teljesen mások, mint ezer évekkel ezelőtt. Az is tény, hogy a legjobb szimbólum sem ér semmit avatatlan kezekben.
A téma terjedelménél fogva a következő könyvben, a Túl az anyagon-ban foguk részletesen beszélni a modern kor szimbólumairól.Karmikus kapcsolat

.
Mindenkivel megesett már, hogy egy idegen személy nagyon szimpatikus volt neki, olyan mintha ezer éve ismerné, látatlanul is rá merné bízni magát, akár az életét. Ennek ellenkezője is elő szokott fordulni, az, hogy egyenesen taszították egymást. Van olyan boldog házasság, ahol az ismerkedés az volt, hogy egymásra néztek, és tudták, hogy őket a világ egymásnak teremtette. Van közöttük egy felsőbb kötelék, mely az anyagi világ rezgése felett áll. Ez a karmikus kapcsolat. Egy olyan kötelék, mely egy felsőbb síkban jött létre és célja, hogy összekössön két embert erre az életre. Olyan ez, mint amikor két gyerek megbeszéli, hogy holnap együtt homokoznak. A két anyuka teljesíti a kérést, elviszik a két gyereket ugyanarra a játszótérre és egész nap együtt lesznek. Ez az együttlét csak egy lehetőség. Ebből bármi lehet. Lehet barátság, lehet szerelem, vagy az is lehet, hogy hátat fordítanak egymásnak. Az élet nem több mint egy homokvárépítés. Nem is marad utánunk több, mint összedőlt „homokvárak”.
A karmikus kapcsolat egy kötelék, mely egy felsőbb síkban keletkezett, egy megegyezés, és ennek hatálya kiterjed erre az életre. Mivel egy magasabb rezgéssíkban keletkezett, ezért mindent felülír az anyagi világban. Akik karmikus kapcsolatban állnak, azok sosem csapják be egymást, megbíznak a másikban. Ez az alapja az életre szóló barátságnak, éltre szóló szerelemnek, boldog házasságnak, jó üzleti kapcsolatnak.
A karmikus kapcsolat korábbi életekben be nem teljesült feladatok, meg nem valósult élmények, következménye. Vagy épp ellenkezőleg, a közös jó élmények folytatása.
A karmikus kapcsolat csak egy lehetőség, nem kötelező élni vele, azonban sem elfelejteni, sem letagadni nem lehet egész életen át. A kapcsolat őszinte és sokszor önfeláldozó. Híres magyar regényekben rengeteg példát találunk, mikor barátságból vagy szerelemből valaki feláldozta életét a másikért.
A karmikus kapcsolat értéke állandó egy egész életen át. Akikkel karmikus kapcsolatunk van, azokkal az emberekkel dolgunk van, feladatunk. Ha együtt dolgozunk, játszunk az életben, akkor azt mindketten élvezzük. Ők nem csapnak be.
A karmikus kapcsolatba bele lehet rúgni, de nem érdemes. Van egy 80 éves hölgy, aki fiatal korában találkozott élete nagy karmikus kapcsolatával, össze is házasodtak. Azonban ez a hölgy az enneagram szerint egy ego kiterjesztő karakter. Mivel ő akarta hordani a nadrágot, ezért néhány év alatt szét is ment a kapcsolat. Innentől kezdve viszont élete végéig sosem volt boldog. Bár voltak férjei, gyerekei, akaratával sok mindent erőből átvitt az életben, de boldog és kiegyensúlyozott sosem volt. Soha egyik családja sem volt boldog.
Mindenkinek nagyon sok karmikus kapcsolata van. Van legalább 4-5 nagyon erős. Innen tud kikerülni a jó párkapcsolat, vagy hasonló neműeknél az életre szóló barát, barátnő. Ezen túlmenően van 20-30  közepes szintű karmikus kapcsolata. Innen is tud életre szóló párt találni az ember, illetve ideális munkatársak, szomszédok, barátok, barátnők. Továbbá mindenkinek van legalább 60-100 alacsony szintű karmikus kapcsolata. Ilyen lehet egy ügyintéző, aki “véletlenül” jó időben jót tesz velünk.
Magas szintű karmikus kapcsolat erős szexuális vonzalmat is takar.
Amikor egy házasság nem karmikus kapcsolatra épül, akkor az 4-5 év alatt üres lesz, ugyanis nincs semmilyen összetartó erő. A pénz, a szex és egyéb “anyagi értékek” nem jelentenek összetartó erőt. Ilyenkor, ha bármelyik fél találkozik az ő karmikus kapcsolatával, akkor azonnal bomlik a házasság. Az anyagi világban köttetett “holtomiglan-holtodiglan” a valós életben csak egy birtoklevél. Megvettem a másikat. Hátradőlhetek. Az élet nem így működik.
A karmikus kapcsolat néha házasságot is jelent és munkát is. Ilyen volt például az ABBA együttes. Mind a négyen nagyon magas szintű karmikus kapcsolatban álltak egymással, mindenki mindenkivel. Ez azt eredményezte, hogy együtt, egymást serkentve kerültek inspirált állapotba. Intuitívak lettek, sorra ontották a slágereket. Ők lettek Svédország első számú export terméke. Mielőtt találkoztak volna, egyikük sem volt túl sikeres, bár már látszottak képességeik. Igazából kellett még egy belső erő. Ez a belső erő a másik három partner jelenlétéből fakadt. Igazából a karmikus kapcsolatot úgy kell elképzelni, mint egy áramfejlesztőt. Adott az elektromágneses tér, és ha a tekercset behelyezzük ebbe a térbe, akkor villanyáram keletkezik, amit tudunk használni különböző célokra. Az egyik fél számára a másik ez az erőtér. Tehát amíg az ABBA együttes egységben volt, száguldottak. Azonban amikor kiléptek ezekből a kapcsolatokból, akkor az ABBA együttes a lejtőre került. Miért bomlottak fel? Mert jó dolgukban bele rúgtak a karmikus kapcsolatukba. Ekkor a fiúk arra kezdtek panaszkodni, hogy nincs már ihletük, “már minden zeneszámot megírtunk, amit tudtunk”. Valójában ez nem igaz, hanem elvesztették egymást, elvesztették a múzsájukat, így kiestek az inspirált állapotukból.
Később kiderült, hogy külön utakon járva nem lettek sikeresek. Nem lett sikeres egyik musical sem amit a férfiak írtak, és a hölgyek szóló lemezeiből is csak a korábbi nevük miatt sikerült eladni minimálisat. Mindezek mellett a karmikus társak elvesztése komoly pszichés terhelést hozott magával. Agnetha legszívesebben le is tagadná az együttessel megélt múltját. Ő erősen depressziós lett és ma is az. Valójában ő neki volt a legerősebb a karmikus kötődése magához az együtteshez. Egyikük későbbi párkapcsolata sem lett sikeres. Ők boldogok és sikeresek csak abban a négyes párkapcsolatban voltak. Egyenként vigasztalódhatnak esetleg egy-egy egyéb karmikus kapcsolattal, de úgy tűnik ez nem történt meg.
Hasonló volt Sandra, az énekesnő esete. Ő kezdett lenni a német Madonna. Szépen ívelt is felfele karrierje, azonban igazi sztár akkor lett, amikor “véletlenül” összefutott a román származású Mihai Crețu-val, akivel nagyon magas szintű karmikus kötődése van. Először együtt énekeltek, majd Crețu producer lett, és támogatta Sandra karrierjét. Közben összeházasodtak. Crețu zenei karrierje ekkor indult be. Román barátaival megalkotta az Enigma zenekart. Crețu nagyon magas tudatszintű, amolyan Mike Oldfield. Az ő múzsája Sandra volt. Az Enigma nagyon érzéki, helyenként spirituális zenét játszott. Aztán a túl sok és állandó, kiszámítható siker azt eredményezte, hogy Sandra és Mihai Crețu elváltak. Innentől elszakadt minden. Azóta az Enigma igazából nem létezik. Sandra pedig a legelső retró slágereit énekli, ha felkérik rá. Egyikük további párkapcsolata sem boldog. Miért váltak el? Mert túl unalmasnak tűnt a sikeres, biztos és kiegyensúlyozott élet. A válás után viszont pont azt vesztették el, amit csak együtt tudtak létrehozni és fenntartani.
Még egy példa. Albano és Romina Power. Szintén nagyon magas szintű karmikus kapcsolattal bírnak. Külön-külön éppen csak hogy elindultak a pályán. Azonban együtt Olaszország egyik legfőbb nevezetessége lettek. Szintén gigantikusan magas szintű karmikus kapcsolattal bírnak. Egyik lett a másik múzsája. Azonban a sikert nem tudták kezelni. Gyerekeikkel nem foglalkoztak. Egyik gyerekük eltűnt (esetleg öngyilkos lett) és ezt Romina nem tudta feldolgozni. Ettől a pillanattól depressziós lett, félre lépett, majd elvált. Ma is zárkózottan él, festeget. A karmikus vonzalom azért működik, vissza-vissza kacsintanak egymásra. Külön-külön egyikük sem boldog és nem sikeres.
A fenti három esetet áttekintve látható, hogy a karmikus kapcsolat adott esetekben nem csak sikeres házasságot jelent, hanem sikeres közös munkát is. A kapcsolat felrúgása azonban a siker és a boldogság végét jelenti. Lehet, hogy túl unalmas adott esetekben a biztos siker és a bizonytalanság kecsegtető lehetőségnek tűnik. Azonban a megtalált és működő karmikus kapcsolatot semmilyen körülmények között nem tanácsos felrúgni. Krízis esetekben érdemes közös megoldást keresni. Ez a megoldás mindig csak közös lehet. Az nem megoldás, ahogy Albano tette, hogy elfogadta, hogy a felesége félrelép és ő maga a borászatba menekült. Végig a felesége mellett kellett volna megtegyen mindent, hogy kihozza az anyát abból a depresszióból, amit a gyereke elvesztése jelentett. Egyébként többen mondják, hogy a gyereke nem halt meg, csupán elege lett a szülei sztárságából és lelépett. Albano és Romina túl hamar jutottak túl magasra és egyszerűen csak nem tanulták meg kezelni az adott élethelyzetet. Kis segítséggel mindez nem történt volna meg.
A valós életben sok hasonló élethelyzettel találkozunk. Több sikeres orvost ismerek, akik elszakadtak a materiális orvoslástól és ebben házastársuk a fő támogatójuk, aki adott esetben nem orvos. Viszont közöttük erős a karmikus kötődés, mindketten magas tudatszinttel (a világ megértésének a képessége) rendelkeznek, hasonlóan gondolkodnak. Ők semmilyen körülmények között nem szabad elváljanak, bármilyen krízis is van az életükben azt együtt kell megoldják, mert ők karmikusan egy csónakban eveznek. Évekkel később mindez beigazolódik.Gyermekáldás?

.
Mottó: mindenképp valamilyen vizsgához kötném azt, hogy valakinek lehet-e gyereke. Így elkerülhető lenne, hogy a sok éretlen “felnőtt” élesben kísérletezzen kis gyerekeken, majd már akkor tönkre is tegyék annak az egész életét. Fel kell nőni, méltónak kell lenni a szülői szerepre!!!
Napjainkra egyre több fiatal pár szenved funkcionális meddőségtől. Ez azt jelenti, minden rendben van, de mégsem jön össze a gyerek. Materiális szinten hormon terápiával „kezelik” a problémát. Azokban az esetekben, mikor már ez sem segít, akkor szoktak a párok esetleg alternatív módokat keresni. Ha megértjük, hogy a funkcionális meddőség háttere nem materiális síkon van, már tudunk tenni ellene. Sikeresnek szokott bizonyulni a biorezonancia, pszichoterápia, és spirituális technikák. Ezek mind áthangoló terápiák. Nem tesznek mást, mint a fiatalok gondolkodását, élethez és egymáshoz való hozzáállását változtatják meg. És ahogy az ifjú lélek számára elfogadhatóvá válnak a családi körülmények, úgy azonnal jön is. A gyereket kikényszeríteni nem lehet, hanem alázattal várni és örömmel fogadni.
Az összes áthangoló terápia ellenére én azt mondom, ahol nem jön a gyerek oda nem is kell !!!!!!!!!!
Az elöregedő modern nyugati társadalom önös (paranoiás) rögeszméje, hogy SZAPORODNI KELL MINDENÁRON, AKÁR A NYULAK.  UGYANIS A MODERN TÁRSADALOM NEM A MINŐSÉGBEN GONDOLKODIK, HANEM A MENNYISÉGBEN. Birkákból csak a mennyiség számít.
Sok olyan családot ismerek, ahol alternatív módon jött a gyerek. Három év távlatában azt mondom, tíz esetből egyszer született jó helyre. Kilenc esetben vagy elváltak, vagy rémálom az életük. Egyszerűen nem kell mindenáron gyerek, ha a családnak nevezett, gyakran csak fizikai közösség képtelen megérteni a család fogalmát. A gond ott kezdődik, hogy legtöbbször a család női és férfi tagja nem illik össze. Fogalmuk sincs az önismeretről, a másik karakterének ismeretéről, és az egymáshoz való illeszkedésről. Az itt fennálló energiák végtelenül távol állnak attól, hogy oda egy lélek leszülessen. Olyan ez, mintha egy korábbi meghívás alapján elmennénk vendégségbe, azonban ott zárt ajtókat találunk, sőt két fenevad kutya is vicsorog előttünk. Legszívesebben hazamennénk. Negyedóra várakozás után meg is tesszük. Csak akkor jövünk újra, ha szívesen várnak, tárt karokkal, és mosolygós arccal.
Csupán egy sztereotípia, hogy minden nőnek gyereket kell szülni. Akinek olyan a karmája, hogy a külső világban kell megnyilvánulnia és nem a családi házban, annak nem biztos, hogy kell gyereket vállalnia. Ugyanis nem lesz rá sem ereje, sem ideje, hogy érdemben felnevelje. Ha már a modern társadalom rákényszeríti a nőkre a karriert, a munkavégzést, akkor engedtessék meg a nőnek a jog arra, hogy ő maga döntse el, milyen életet választ. Hadd ne kelljen mindjárt két életet élnie párhuzamosan, egyet mint dolgozó üzletasszony, és egyet mint az otthon gyermekét nevelő családanya. Ugyanis ez lehetetlen.
A nőkben fut egyfelől az a genetikai program, hogy a fajfenntartás alapfeladat, másfelől a sztereotípiák lelki síkon igyekeznek őket zsarolni, hogy döntsön a gyermekvállalás mellett. Bár sok nő vállal gyermeket, azonban csak kevés nő lesz igazi anya. Ugyanis más dolog egy gyereket megszülni és akármilyen módon felnevelni, mint anyának lenni. Az anyaság megléte vagy nem megléte nagyban kötődik a karmához. Akinek az a sorsa, hogy anya legyen, annak könnyedén lesz bármennyi gyereke, és nagy örömet lel bennük. Nála ez a sikertörténet az életben. Akinek nem karmája, még tud gyereket szülni és nevelni, de nem ez lesz a sikertörténet az életé-ben. Akinek egyáltalán nem karmája és a párkapcsolata sem jó, annál könnyen előfordulhat a funkcionális meddőség. Fontos, mindenki maga érezze, tapasztalja, őt mi tölti el örömmel és boldogsággal. A gyermekvállalás vagy az anyaság kérdését ne engedje, hogy mások döntsék el helyette, mert a külvilág sokszor ellenérdekelt.
Az energetikai kapcsolaton túl a gyerekeknek szükségük van az anyamodellre és az apamodellre. Ezt a viselkedési mintát veszik át. A gyerek a szülőről való leszakadás után, élete végéig igényli a támogatást, de csak akkor, amikor ő kéri. A szülőnek kötelessége, hogy energiát áramoltasson a gyerek felé, de csak akkor, amikor annak szüksége van rá. Ez a segítség. A segítség jelentése: pont azt adom és pont akkor, amikor arra szükség van. A szükséget nem én határozom meg, hanem az élet, én csak észreveszem azt, és ki-elégítem az igényt.
Azok a szülők, akik ha kell, ha nem, segítenek, sokkal több rosszat tesznek, mint jót. Tűnhet az elején kényelmesnek a kéretlen szülői segítség, azonban ez megbosszulja magát. Ugyanis óhatatlanul a szülő átveszi az irányítást a gyerekei élete felett, akár 30-40 éves korban is. A leszakadásnak ez a hiánya önértékelési problémákhoz, lelki egyensúlyvesztéshez és ezekből eredően fizikai betegségekhez képes vezetni. Ilyenkor kő keményen fel kell vállalni az elszakadást, még akkor is, ha a szülő megharagszik.
Név választásaBár apróságnak tűnik, de nagyon fontos a tudatos névválasztás. Ha megnézzük az indiánokat, akkor olyan neveket adtak ma-guknak, mint sasszem, erősbivaly, bölcs bagoly, stb. A hitük szerint ezek a nevek segítettek az ilyen jellegű állati tulajdonságok kialaku-lásában. Azaz sasszem jól látott, erősbivaly tényleg bivaly erős volt, bölcs bagoly pedig mindig bölcsen nyilvánult meg. A mai ember csak ma kezd rádöbbenni, hogy a ma használt keresztnevek ugyanilyen erővel bírnak. A neten egy-két helyen elérhetőek a magyar keresztnevek ilyen jellegű magyarázattal. Ha az ismerősi körünkből elemezzük a keresztneveket, kiderül, aki leírta, ismeretlenül is a mi ismerőseinkről írt, tehát igenis, a választás segíti egy bizonyos ka-rakter kialakulását. Aki gyereket szeretne, az jó, ha előre körülnéz a nevek jellemzői között, mert születendő gyermeke életét jelentősen meghatározza, legalábbis a karakterét.
Születés pillanata
Amikor a gyermek megfogan, akkor egy lélek kötődik a megtermékenyített petesejthez. Az első 3-4 hétben még minden labilis. Az első 4 hónapban még alig-alig van itt a lélek. Csak át-átjön és ismerkedik a tereppel. Tud és érzékel mindent. Az új lélek kap egy szerepet, amit többé-kevésbé megismer a negyedik dimenzióban. Ez nem több, mint amikor a színész elolvassa a szerepét, papíron. Nyilván más valamit elolvasni és más majd később megélni. Aztán próbálgatja magát beleélni. Ha a környezet olyan, hogy szívesen jön, akkor itt marad és megszületik. Azonban ha nem érzi jól magát, ha érzi, hogy rá itt nincs szükség, ha érzi, hogy nem várják szívesen, akkor távozik. Minden lélek egy szerződést köt leszületés előtt. Ez olyan, mint egy színész szerződése egy adott szerepre. Ebben rögzítve vannak a szülők, bizonyos körülmények, és szerep. Ha a leszületésre váró lélek úgy érzi, hogy nincs nincsen rendben, akkor joga van visszalépni, jogában áll felmondani a szerződést, mert a másik oldal (létezés) nem teljesítette az ígért feltételeket.
Vetélés
Mikor egy gyerek elhal az anyjában, akkor az nagy tragédia az anya számára. Azonban érdemes elgondolkodni ennek az okán. Oka lehet, hogy a le születendő lélek megijedt a rá váró szereptől. Azt komoly kihívásnak, félelmetes feladatnak ítélte meg. De az is lehet, hogy az ő általa kiválasztott szülőket mégsem érzi kellő támasznak. Vagy egyszerűen olyan a családi légkör akkor, hogy nem kíván oda születni. Ilyenkor a lélek felmondja a szerződést és visszalép. A számára készülő fizikai test lélek nélkül marad, és mint egy élettelen fizikai anyag távozik az anyából és megsemmisül. amikor ilyet él át az anya, akkor MINDENKÉPP TEKINTSE ÁT ÉLETÉT EGY SZAKEMBER SEGÍTSÉGÉVEL. Szakember az, aki ezt az egész folyamatot egyben látja. Legyen vigasztalás az anya számára, hogy a vetélés mindenképp a legszerencsésebb út. Mert ellenkező esetben lehetne egy nyomorék gyereke, aki egész életen át teljes mértékű figyelmet igényelne.
Bölcső halál
Az előző esethez tartozik. Ez az utolsó pillanat, mikor még úgy dönthet a lélek, hogy nem vállalja a szerepet. Néhány nappal a szülés után még vissza adhatja a szerepét. Később már nem.
Beteg gyerekek
Mielőtt megszületik egy gyerek, levetítik előtte az életét, de nem mint egy film, hanem mint egy nyaralási képsorozat egy prospektusból. Ebben viszont van jó és rossz is, a prospektusok csak pozitív képeitől eltérően. Néhány lélek ilyenkor megijed a szerep komolyságától és bár nem mondja fel a szerepet, mégis sokkolja, blokkolja magát. Ezek lesznek az idegrendszeri problémák miatt nyomorékan születő gyerekek. Ők egy életen át gondoskodást igényelnek. Nem lehet őket meggyógyítani. Ha a lélek komoly szerepet kap, de kellően támogató szülői hátteret kap, érzi ezt, akkor bevállalja a szerepet és egészségesen születik és semmilyen körülmények között sem hal meg.
Gyermeknevelés
A gyermek megértése és felnevelése egy tudatos cselekedet kellene legyen. Jó segítséget kaphatunk szakemberektől. Tudom ajánlani Dr. Szőke Henrik: A Nagy Gyermek-Kaluz c. könyvét. Illetve magát Szőke Henriket, aki egyfelől gyermekorvos, másfelől antropozófus orvos. Gyermeket nevelni tudatosan csak kellő felkészültséggel lehet. (
http://www.drszokehenrik.hu/)
A mi szüleink voltak az utolsó generáció, akik még egy régi, de mai körülmények között már nem működő életmodellt képviseltek. A csoportos együttélés, az idősek “tanácsa” megmondja mit kell tenni, stb. Ma mindez már nem igaz. A felgyorsult élet megköveteli, hogy másképp viselkedjünk.
Most jutottunk el oda, hogy a 18-20 éves gyerekek többet tudnak, mint a szüleik. Egyszerűen nem tudnak minket megkérdezni a gyerekek, mert nem tudunk rá válaszolni. A szülő-gyerek kapcsolat innentől kezdve mást jelent.
Sok szülő azért vállalt gyereket, mert “ezt kérte” tőle a kor sztereotípiája. Amíg háborúk voltak, illetve sokan haltak meg betegségekben, addig gyártani is kellett az utánpótlást. De mára a Föld túlnépesedett. IDEJE MÁSKÉPP GONDOLKODNI.
A GYEREK NEM A SZÜLŐ TULAJDONA. Nem azért szüljük és neveljük őket, hogy minket szolgáljanak. ŐK A SAJÁT KARMÁJUKAT KELL ÉLJÉK ÉS NEM A MIÉNKET. ŐK NEM A MI VÁGYAINKAT KELL SZOLGÁLJÁK. Egy lélek elsősorban egy karmát választ, majd egy családot, végül egy országot. Az a lélek, amelyik ragaszkodik folyamatosan ugyanahhoz az országhoz, az erősen nacionalista lesz. Az a lélek amelyik nehezen vállal szerepeket, azaz csak ritkán születik le, az torz értékrendeket fog képviselni, ugyanis nem tudja átvenni a földi, a materiális élet szabályait.
A szülő, amelyik nem tudja elengedni gyerekét az megöli azt először lelkileg, majd testileg. Ez vezethet oda, hogy a 30-40 éves felnőtt tolószékbe kényszerül a szülők “szeretete miatt”. A pokolhoz vezető út jó szándékkal van kikövezve.
Amelyik gyerek 30-40 éves korára sem vállalja fel a leszakadást, az beteg lesz és torz életet fog élni. Torz gondolkodás, torz saját család és torz gyerekek.
A GYEREKET CSAK BEHOZZUK EBBE A VILÁGBA ÉS MEGTANÍTJUK ITT ÉLETBEN MARADNI, ÉS AKKOR, DE CSAK AKKOR HA Ő IGÉNYLI, TÁMOGATJUK DE CSAK OLYAN MÉRTÉKBEN, AHOGY EZT Ő IGÉNYLI.
EZ A GYEREKNEVELÉS. MINDEN MÁS CSAK A SAJÁT FÉLELMEINK KOMPENZÁLÁSA.
Manapság egyre nehezebb színészeket találni egy-egy földi szerepre a modern világban. Ennek oka, hogy a modern, embertelen, a valóságtól elszakadt, scifi szerű élet nem vonzza a leszületésre váró lelkeket. Csak a “bevállalósabbak” jönnek. Így nem utópia egy-egy olyan film, amelyik arról szól, hogy évek, évtizedek teltek már úgy el, hogy nem született gyerek a Földre. Honnan tudjuk mindezt? Maguk a leszületésre váró lelkek üzenik. Nem tetszik neki az a szerep, amiből választhatnak. Inkább kivárnak. Ez egy önszabályzó mechanizmus.


Az emberiség jövője.
Kik ismerik az emberiség jövőjét?
Az emberiség sokáig birkaként élt a Földön a pásztorok irányítása alatt. A birka eszik, iszik, szaporodik és a világon semmi más nem érdekli. A pásztorok pedig jól megélnek a birkákból. A fogyasztói társadalom is igyekszik a modern embert modern birkaként kezelni.  Aztán valahogy a birkák kezdenek öntudatra ébredni és kezdi érdekelni őket a létük. Ez sem véletlen, hiszen így “lett” kitalálva az univerzum tudata által.
Az emberiség létéről, azaz eredetéről, jelenéről és jövőjéről sok információ létezik. Ezeket főleg titkos páholyok őrizték. Nem szivárogtatták ki, mert az emberiség képtelen volt megérteni bármilyen, ilyen jellegű információt. Egy-egy nagy szellem mint Thoth írta le tudásának egy részét. Aztán Madách mint művész fogalmazta meg az emberiség sorsát Az ember tragédiája c. művében. Nyilván gondolkodását meghatározóan érintették a szabadkőműves eszmék, információk, amiken nevelkedett. Ennek pedig része az emberiség léte. Ahogy a mai ember tudata emelkedik, úgy egyre fogékonyabb az emberiség létével kapcsolatos információkra. Napjainkban sok páholy szivárogtat ki információkat ezzel kapcsolatban, vagy egyenesen könyveket írnak/iratnak, filmeket készítenek. Az emberek tudatába automatikusan bekerülnek az ilyen gondolatok.
És miért fogékonyabbak az emberek az ilyen információkra, mint a középkorban? Mert ilyen a csillagok állása. A kb. 26.000 éves égi ciklusban, amikor a Naprendszer a Galaxison belül egy teljes periódust tesz, ki van téve a kozmikus erők hatásának. Ahogy mi is egy nap folyamán ki vagyunk téve annak, hogy nappal süt a Nap, éjjel pedig nem. Így nappal aktívabbak vagyunk, míg éjjel álmosak. Nappal sok minden érdekel minket, éjjel már kevesebb. Ehhez hasonlóan a kb. 26.000 éves periódus alatt van olyan időszak, amikor az emberiség fejlődik és van, amikor hanyatlik. Mert olyan típusú támogató vagy szedáló erők hatnak. Ugyanis a kozmosz nem hogy befolyásolja a létünket, hanem egyenesen meg is határozza azt.
.
A szürkék egy csoportja
A szürkék egy csoportja már Emánuel Jézus korában is itt volt (vagy akkor jöttek), egyesek szerint maga Jézus is találkozott velük. És ma is itt vannak. Elmondásuk szerint ők a leszármazottaink és a jövőből jöttek. Ők úgy tudják, hogy az őseik itt éltek ezen a bolygón. Egy öreg és megfáradt civilizáció volt, mely űrutazásra volt képes, azonban “emberi” vonásaik miatt nem éltek békességben. Történt egy végzetes tragédia, vagy természeti katasztrófa és kipusztultak. Kis létszámú túlélők másik bolygóra menekültek, ahol az ott élő fajjal keveredtek, majd később onnan is tovább és ezek lennének, akik  most visszanéznek az idők kezdetére. Keresik identitásukat. A szürkék egy csoportja ez. Több rokon szürke nép létezik, de csak egy származtatja magát részben az embertől.
Ők szoktak még emberekbe implantátumokat helyezni. 3 vagy 5 vagy 7 érzékelő, melyek sorba vannak kötve mint a karácsonyfa égők. Ezek a miniatűr eszközök élettani információkat gyűjtenek és tárolnak, illetve többen megélték, hogy az implantátum által keltett fizikai érzésekkel irányították őket. Jó hír, lehet őket semlegesíteni. A szürkéknek ez a csoportja adatokat szeretne gyűjteni a mai emberről. Elmondásuk szerint fő problémájuk az, hogy a mai emberiség tudatszintje (világ megértésének a képessége) olyan alacsony, hogy nem tudják eldönteni, élő vagy élettelen anyaggal állnak szemben, illetve  úgy gondolják, hogy ez az a pillanat, amikor az élettelen anyagból élő lesz. Amit még szeretnének megtudni, az hogy milyen folyamatok vezetnek oda, hogy az emberiség nagy része kipusztul és néhányan távoznak. Ezt végig fogják nézni, mint egy filmet. Ők sem tudják,  hogy joguk van-e beavatkozni a folyamtokba, illetve attól félnek, hogy nem az ő beavatkozásuk okoz-e gondot? És ha előre meg volt írva, hogy visszajönnek és éppen ők okozzák a bajt?
.
Emberi lelkek
Anyagi síkon, egy bolygón, úgy zajlik az élet, hogy egy csoport időben és térben végtelen szellem eljön játszani. Akár egy színtársulat, amelyik leszerződik egy évadra egy színházhoz. A születéssel materializálódnak és halállal távoznak a színpadról. Aztán másik szerep újabb születés majd halál. Azonban a karma törvénye (energiakiegyenlítődés) szerint az egyes életekben az adok-kapok részben abban az életben és részben a következőkben kiegyenlítődik. Így hoz valaki korábbi életeiből félelmeket, betegségeket, torzulásokat. Így születnek beteg gyerekek, korlátozott képességekkel bíró gyerekek, akik egész életen át hordozzák ezt magukban. Tény, hogy ahogy éltem tegnap, az meghatározta a mai napomat, és ahogy ma élek, az meghatározza a holnapomat. A téma nagy szakértője Rudolf Steiner. Amikor már mindenki 10-20-szor leszületett (a szám változó), akkor rengeteg adósságot halmozott fel saját maga számára a jövőt tekintve. Egy középkor után, az inkvizíció után, két világháború után egy civilizáció lassan már csak degenerált lehet, hiszen mindenkinek annyi kiegyenlítendő dolga van, hogy ehhez életek sokasága is kevés. A jelen civilizáció is a vége felé tart már. Nagyon sok szellem már karmán felül van, ez azt jelenti, hogy nem jön le többet. Van, aki már az ezerkilencszázas évek előtt kilépett a szerepekből. Ma sokan vannak, akik az utolsó életüket élik. Ismét sokan vannak, akik még egy, maximum két szereppel kell számoljanak. Érdekes még a szerepek struktúrája. Mindenki dominánsan egy adott karaktert tud jól játszani, akár a színészek. Ez szokott lenni a szerepek 50-60%-a. Ettől függetlenül más szerepeket is tud, de azokat ritkábban játssza. Sok az olyan szellem, akik a természethez kötődtek, művészek voltak, sámánok, gyógyítók. Ők a legtöbben már végeztek, vagy most töltik utolsó szerepüket. Viszont az olyanok, akik régen felfedezők, asztrológusok voltak, ma esetleg technikai zsenik, nekik van még 2 szerepük, és nagyon ritkán három. De több nincs. Tehát a világ, ahogy azt Az ember tragédiájában is láttuk most a falanszter korszakot éli, majd jön az űrkorszak (Star Trek), majd az eszkimó világ, a korszak vége. A hátralevő néhány száz évben a technikai zsenik kellenek, a régieknek lejárt a szerepük. Olyan ez, mint a jéghokiban. Most a támadó sor jön pályára, a védők levonulnak.
.
Mennyi idő van még hátra?
Az időt az ember tudata hozza létre, mert a végtelen világegyetemben csak energia van és információ. Minden rezgés. A szürkék sem tudják a saját időszámításukat kötni a miénkhez, lévén több különböző bolygón, különböző, egymáshoz nehezen köthető események sorozata valósult meg. Azonban azt az időt, amit itt töltöttek a Földön kielemezve, úgy látják, hogy nincs már feleannyi idő hátra.
A világmindenséget úgy kell elképzelni, mint egy nagy, energetikai gömböt. És ebben benn van az univerzum összes bolygója, galaxisa, mindez, tehát az anyag az kb. 5%. A többi energia és információ. Azonban az anyag is rezgés, csak annak a legsűrűbb formája. Tehát akik bele tudnak nézni a jövőbe, azok másik dimenziókkal kapcsolatot tudnak teremteni, és onnan “leszednek” bizonyos, a jövőre utaló információkat “látomásokat”. Azonban ezek legtöbbször szimbolikus információk. Persze ha az ember sokat foglakozik ezzel a témával, akár Nostradamus, annak kifinomodnak ezek a képességei, és egyre részletesebben lát, megérti a jelképek (szimbólumok) mintázatát. Az idővel viszont trükközni kell. Lehet keresni a jövőben egy újságot, aminek meg lehet próbálni megnézni a dátumát, vagy a főcímet (így tette Nostradamus is) és akkor eléggé pontos lehet a jövőből származó információ.
Rengeteg technika van amivel akár korábbi, akár következő életeinkbe is bele tudunk pillantani, akár a globális jövőbe. Azonban eléggé sok embert láttam már, akik mindenféle beavatások után “megbolondultak” a rájuk zúdított információk súlya alatt. NEM KELL ezzel foglalkozni. Tegye azt, aki erre képes, akinek ez a karmája és nem roppan össze a teher alatt.
Nagyjából úgy néz ki hogy a közeljövőben radikálisan átalakul az emberiség élete. A materiális természettudományt felváltja a Goethe féle komplex természettudomány vagy valami ehhez nagyon hasonló, és radikálisan átalakul a gondolkodásmód. És lassan elkezdődik az űrkorszak. Nyilván ehhez új alapokra kell helyezni a fizikát. Kész vicc, mikor mutatják a televízióban, hogy a NASA-nál 15 éves projektek futnak, ahol az űrhajók jelenlegi sebességét a tízszeresére szeretnék emelni. Ez az érték még mindig elenyésző a fény sebességéhez képest. A fénysebesség az univerzumban a csiga sebessége. Ehhez képest, ahogy az Apollo programnál bizonyították, a telepátia azonnali hatású, sebessége többszörös fénysebesség. Ugyanis más dimenzióban terjed, nem az anyagi világban.
Úgy néz ki, hogy a következő nagyjából 300 évben az emberiség tudatszintje, azaz a világ megértésnek a képessége folyamatosan és jól látható módon fog növekedni. Majd a következő nagyjából 50 évben drasztikusan esik, és az emberiség szkeptikus lesz mindenben amit megvalósított, vagy annak az értelmében. Tehát nagyjából 350 évvel számolnak és ebből az utolsó 50 év a Madách féle eszkimó korszak. Nyilván az lehet akár 100 évvel több vagy kevesebb, de a nagyságrend nagyjából ilyesmi.
FONTOS, hogy az eseményektől nem félni kell, hanem meg kell érteni, hogy ez a világ rendje. Korábban már 12 hasonló civilizáció volt előttünk a Földön, és mindenek vége lett. Ez a “vég” nem több és nem kevesebb, mint amikor szilveszterkor vége van egy évnek, és január elsején kezdődik egy új. Lezárul egy korszak és kezdünk egy újat, úgy helyszínen, új szerepekkel. Mert az élet végtelen. Az emberek egy része szeret félelemben élni, mert már megszokta. Azonban aki szeretné megérteni az élet igazi működését, az megteheti. A materiális szint csupán egy nagyon szűk terület. A valódi világ nagyságrendekkel tágasabb. Mivel itt az ébredés órája, ezért nagyon sok könyv is található a piacon. Én is ezért írtam az Ébredés c. könyvet, most pedig írom a Sumer címűt, mely nem csak a sumer történelmet jelenti, hanem az UFO kapcsolatokat is, hiszen a kettő az egy. A könyveken kívül sok a film is. Nem véletlen, hogy öntik ránk az ilyen jellegű információkat. Fel kell már ébredni, meg kell érteni a világ működését, hogy birkából szabad oroszlánná váljon az emberiség, mert most már képes rá. És meg is fogjuk tenni, különben nem mennénk el az adott pillanatban, és nem vinnénk el saját csíráinkat, amit egyébként az annunakiktól kaptunk. Lehet, hogy akkorra az ő bolygójuk már nem is lesz. Ettől érdekes az élet.


A sötét oldal

.
Sokan és sokszor vitatják, hogy vajon az ember élete (sora) előre meg van írva? És az emberiségé? Elgondolkodtató, hogy bele lehet nézni a jövőbe, akár olyan profi szinten is, mint Nostradamus tette. A spirituális tanok arról beszélnek, hogy az emberi sorban 3% szabadságfok van. Ez nem tűnik soknak, de NAGYON sok. Ugyanis korábbi életeink 3%-ánank a következményeit hozzuk magunkkal, és visszük tovább. Ezért, amikor egy civilizáció olyan idős, mint a jelen társadalom, akkor már az a kevés szabadságfok messze tévutakra tudta vinni az egész civilizációt. Ha csak egyszer nem a legjobb utat választottuk, akkor nem ott vagyunk, ahol lehetnénk. Ez nem jó és nem rossz, ahogy az erdőben is el lehet tévedni, lehet napokig bóklászni kómás állapotban, és aztán valahol kiérünk a tisztásra. Vagy nem. Ettől ez nem jó és nem rossz, hanem a döntéseink egymásutánisága ide vezetett. A mi döntésünk vezet a mi megtapasztalásunkhoz.
 .
Válaszút
Most ez emberiség egy olyan sorsfordulóját mutatom be, amikor más is lehetett volna a civilizáció jövője. Több ilyen volt már, hiszen a sumer nemzet karmája volt a fejlődés, gyarapodás. Ehhez kaptak tudást és irányítást az annaunakiktól (azok, akik az égből alászálltak), azonban éppen ők vitték tévútra az egészet. Hiszen ha maradnak a saját útjukon, akkor itt most Atlantisz lenne. Ehelyett háború és öldöklés lett.
Az 1800-as évek második felétől az 1900-as évek első harmadáig érdekes lehetőség előtt állt az ember. Ez a korszak egy tudati fejlődés lehetőségét hordozta magában.
John Ernst Worrell Keely (1837 – 18, 1898) olyan gépet alkotott, amit még ma is csak kevesen értenek. Materialista gondolkodással nem érthető. Egyik találmánya, az éteri energiával működő gép, egy teljesen új technológia lehetőségét hordozta magában. Ahhoz, hogy megértsük, nézzük meg, hogyan működik ma egy széles körben elterjedt technika, a kristályterápia. Egy ember, aki erre megfelelő adottságokkal rendelkezik (!!!), passzív kezébe fog egy kristályt,  kapcsolatba lép vele és megkéri, hogy szüntesse meg például egy másik ember valamilyen fájdalmát. A kristály, mint egy vevő, az univerzumból pont olyan mintázatú rezgést vesz, ami megszünteti a másik ember adott fájdalmát. Azonban ez egy gyenge intenzitású jel, fel kell erősíteni. Erre való az olyan képességekkel bíró ember, aki a passzív kezébe érkező kis intenzitású, de nagyon fontos mintázatú jelet felerősíti és aktív kezét a páciens fájdalmas testrészére téve, az erős jelet az adott testrészbe sugározza. Olyan ez, mint a mikrofon és az erősítő. A mikrofon gyenge jelét az erősítő felerősíti, és egy egész stadion hallhatja egy ember hangját. Az erősítő az elektromos áramot használja. A kristály esetén az ember az univerzum energiáját használja. Nyilván csak az tud ilyet, aki kapcsolatba tud lépni az univerzummal. Spirituális egyházak hirdetik, hogy erre mindenki képes. Lehet, hogy nagy titkot árulok el, de EZ NEM IGAZ. Ők azért állítják ezt, mert így toboroznak fizető tagokat. Jézusból is több volt, de maximum 100, és nem az egész földi lakosság.
John Ernst Worrell Keely olyan gépet alkotott, amelyik az ő, kis energetikájú rezgését használva, akár a mikrofon jelét, az éteri energiát felhasználva egy gép által, működésbe tudott hozni egy mechanikusan mozgó berendezést. Tehát a finom jelet ő szedte le az univerzumból és az általa gyártott gép felerősítette olyan erősre, hogy munkára bírt egy berendezést. Olyan ez, mint egy motor (ez volt Keely + a gépe) és a meghajtott berendezés. Ma sokan csak a meghajtott berendezést vizsgálják és nem értik a működési elvét. Nem is csoda, hiszen az nem a hajtó, hanem a hajtott berendezés volt. Ebből a megoldásból következik, hogy Keely és a gépe egyek voltak. Más nem tudta ezt a gépet működtetni. Így nem is került sorozatgyártásba. Igazából ez csak az első lépés volt, ezt a megoldást kellett volna tovább fejleszteni.
Hasonlóan működött Royal Raymond Rife (1888 – 1971) frekvencia terápiája. Rife maga szedte le az univerzumból a rezgés mintázatát, a jelet egy géppel erősítette, így nagyon hatékony együttes volt ez, néhány kezeléssel meggyógyította a daganatot. Így dolgozik a sámán is. Oroszországban ma is vannak sámánok. A sámán kapcsolatba lép az égiekkel, és leszedi azokat az információkat amelyek szükségesek, majd a láthatatlan világ szereplői felerősített jelet küldenek a páciens számára. Ehhez hasonlóan Rife volt a sámán, és gépe volt az erősítő. Ma sokan készítenek “Rife  szerű” készüléket. Azonban pont a lényeg vész el. A rendszerben nincs sámán. Van aki plazmagenerátorral dolgozik, van aki biorezonanciás eszközzel, van, aki a számítógép hangkártyáját használja. De nincs sámán a rendszerben. Az emberek csak próbálkoznak frekvenciákkal, mintázatokkal, aztán vagy lesz valami, vagy nem. Magam is foglalkoztam biorezonanciával sokáig, és rájöttem, hogy az a terápia sikeres, amelyiket érzés alapján állítottam össze. A logikával összerakott programsor általában nem volt hatékony. A másik gond, hogy a biorezonancia az homeopátia, azaz sok esetben gyenge. Ezért nem is lehet a gyógyszert, mely kemény allopátia, lecserélni egy sokkal gyengébb homeopátiára. A Rife készülék kemény allopátia volt és azért nem volt mellékhatása, mert Rife a sámán, pont olyan rezgést szedett le és pont addig, amíg az szükséges volt. Ha így adagolnánk a gyógyszereket, akkor fantasztikusan hatékonyak lennének. Na de az orvosok többsége maga sem sámán, másfelől materiális protokollok vannak, amiktől eltérni nem szabad.
Nikola Tesla (1856–1943) legnagyobb találmánya abban volt új, hogy nem kellett hozzá emberi vezérlés, nem kellett sámán, akinek a jeleit felerősítette volna. Amíg Keely személyesen kellett ahhoz, hogy a vele szimbiózisban levő gép az éteri energiát felhasználva forgó mozgást állítson elő, vagy Rife személyesen kellett ahhoz, hogy megérezze, hogy mire van szüksége a páciensének a gyógyuláshoz, majd a vele szimbiózisban levő gép Rife jeleit felerősítve az éteri energiát használta, addig Tesla áramtermelő gépe független volt magától Teslától. Az első világháború után, és a második után is, sok magyar emigrált Amerikába. Gyakran hallani, mikor egy-egy, ma már híres ember elmondja, hogy vagy neki, vagy valamelyik barátjának volt ilyen Tesla féle kisméretű doboza, amelyik villamos energiát termelt a “semmiből”. Úgy tűnik Tesla ismerősei osztogatták ezeket a gépeket ismerősi körben. Aztán különböző állami szervek ezt összeszedték. Aki nagyon ellenkezett, azt pszichiátriai kezelésre fogták, és többet sosem lett belőle normális ember. Tesla maga sem tudta készülékeit elterjeszteni, megértette, hogy az a kor nem ezt akarja, ezért az ő és még néhány ismerőse autója működött ilyen éteri villamosárammal, de sorozatgyártásba nem került.
Miközben egyre több éteri találmány látott napvilágot, megjött Rudolf Steiner (1861 – 1925), aki mindezekhez megteremtette az elméleti alapokat. Ő nem alkotott gépeket, hanem egy életfilozófiát. Ennek része volt az Ita Wegman által megvalósított antropozófus orvoslás, a pedagógia, biodinamikus gazdálkodás, művészetterápia, stb. Steiner az élet MINDEN területén korszakalkotó életfilozófiával állt elő. Ő ezt szedte le. Súgója Mihály arkangyal. Ma sok könyv jelenik meg, van akinek Thoth a súgója, van akinek más, de mind az életről tanítanak.
Bár nem túl büszke rá az emberiség, de maga Hitler is hitt ezekben a dolgokban. A hadászat területén előszeretettel alkalmazták az ókori leírásokban szereplő technikai megoldásokat és próbálták azt adaptálni a kor technikájához. Ilyen volt például az örvénymotoros generátor, próbáltak a kozmikus energiából örökmozgót előállítani, vagy ilyen volt a Vivama nevű ősi repülőgépek elvének alkalmazása, stb. Tényleg foglalkoztak részben régi leírások alapján, részben látóik segítsége által azzal a gondolattal, hogy a repülőgépnek csészealj alakúnak kell lennie. Ami még gyakorlati feladat volt, az az antigravitációs technika megvalósítása, amely által a csészealj repülni tud olyan könnyen, mintha nem is lenne súlya. Mindezeken túl az igazi nagy dobása az volt, a német birodalmi fejlesztésnek, hogy gyakorlatilag el kezdtek foglalkozni a tér-idő-vel és az ugrások megvalósításával, térben és időben, előre-hátra. Nem messze a lengyel határtól működött egy az a kutató és fejlesztő központ (Henge), amelyik feladata volt a tér-idő jelenségek tanulmányozása. Itt az egyik projekt neve A harang (Die Glocke). Hermann Oberth és Wernher von Braun (a rakéta hajtómű felfedezője, majd a NASA űrrepülő részlegének vezetője) vezetésével fejlesztették a csodafegyvert, amivel még a háború utolsó napján is meg tudták volna változtatni a háború kimenetelét. A harang 3-4 méter magas és 1,5-2 m átmérőjű, amolyan űrhajó/időkapszula volt. A szovjet csapatok közeledtével maguk a németek ölték meg a tudósok egy részét, illetve sokan nyomtalanul eltűntek. Például Martin Bormann, aki az okkult kutatásokért volt felelős. Akkoriban erős UFO jelenségeket észleltek a környéken. Évekkel később Pennsylvania államban UFO becsapódást észleltek. A becsapódott gépezet, mely mesterséges intelligencia alkotása volt, méreteiben, kinézetében teljes mértékben megfelelt Harang leírásának. Wernher von Braun sok “érdekes” és ma is elhallgatott információt adott át az USA illetékeseinek. Legalább 100 év kutatást spóroltak meg Amerikában csak az alapján, amiket Wernher von Braun “elmesélt”
Úgy lehet mondani, hogy nagyjából 1850-től a második világháború végéig egy olyan korszak zajlott, amelyik egy lehetőség volt a nem materiális világban való részvételre.
.
Az egyik út Atlantisz
AZ 1800-as évek végére elindulhattunk volna az atlantiszi technológia megvalósításának útján. Az atlantiszi technológiáról részletesen lehet olvasni az Ébredés c. könyvben, vagyitt a honlapon.
Lényege, hogy az anyag “felé” emelkedett ember kitalál valamit a gondolatával, ez egy állóhullám, és ezt a továbbiakban fenntartja az az állóhullám gerjesztő rendszer, ami teljesen hasonló mint a mai mobil telefon rendszer, a sok átjátszó fenntartja a térerőt. A különbség, a rezgés mintázata.
Az atlantiszi technológia lényege, hogy az energia ingyen van, az univerzum végtelen energiája csupán átalakul egyik formájából a másikba. Ma hazánkban a lakosság nagy része fél a rezsitől, az energiaszámláktól. Képzeljük el, hogy ez teljesen ingyen van.
Nyilván az atlantiszi technológia is el tud durvulni, mikor az emberek a másik ellen gondolnak és alkotnak fegyvereket, vagy a másik tönkre tételére találnak ki berendezéseket. Ilyenkor mindig megbukik az adott civilizáció. Azonban (!!!) ez csak ritkán van így, mert az atlantiszi technológia tudatos ismerete és alkalmazása magas tudatszintet is feltételez (erről részletesen hamarosan a Sumer c. könyvben).
.
A másik út, a luciferi, ahogy Steiner mondaná…
Rudolf Steiner, sok templomban megfordult, célja az volt, hogy kiderítse milyen erők működnek adott helyeken. Sajnálattal állapította meg, hogy sok templom oltáránál nem az anyagok táncoló fényét látta, hanem a démonok örömünnepét. Nyilván ennek oka sokféle lehet, például rossz helyre épült templom, nem megfelelő szentelés, vagy maga a pap nem volt a “topon”. Mindez nem számít, lényeg, hogy bizonyos körülmények bevonzanak bizonyos erőket. Például a könyvesboltok tele vannak olyan könyvekkel, melyekben le vannak írva olyan technikák, melyekkel angyalokat lehet megidézni. Azonban én még nem láttam olyat, amelyik tényleg angyalokat vonzott volna be és nem a sötét oldalt.
MINDEN materiálisan megvalósuló technika a sötét oldal technikája, és minden ilyen technika kisebb mértékben szolgálja az embert, mint amilyen mértékben az ember szolgálja azt. Általában igaz a 20-80-as arány. Például egy autó megvásárlása sok pénzt, azaz sok munkát igényel. A vásárlás révén tarol az autóipar, az autókereskedések, a bankrendszer és az állam, mely hatalmas adókat vet ki úgy az új autóra, mint a fenntartásra. A gépkocsi fenntartását szintén aranyban mérik, azaz sokba kerül (szerviz, üzemanyag), akkor amikor az univerzumban ingyen van az anyag és az energia. Vagy itt a virtuális világ, mely ugyanolyan függőséget okoz, mint a német nép számára az autó. A virtuális világ beszippant, ellenőriz és irányít. Ezek a gépek és világok csak kis mértékben szolgálják az embert (10-20%), ugyanakkor a materiálisan gondolkodó világi vezetők belekényszerítik az embert ezekbe a rendszerekbe, így az ember ezeket a technikai és virtuális világokat 100%-ban szolgálják. Az ember azért gürizik, hogy autója legyen, internetje, megvegyen teljesen felesleges tárgyakat, hogy mind materiálisan, mint virtuálisan birtokoljon. EZEKNEK SEMMI ÉRTELME, DE KÖTELEZŐ !!!
A technika fejlődése, a gépek, a virtuális világ mind a luciferi út részei. Az egyre bonyolultabb technikák, az egyre bonyolultabb elektronikai berendezések, automatikusan bevonzzák a sötét oldal különböző képviselőit, akik jönnek mint mézre a darazsak. Ez egy ELKERÜLHETETLEN dolog. Olyan technológiákat találunk ki, melyekről fogalmunk sincs. Tipikus példa a villamos áram. Rengeteg ötlet és elmélet van, de a valóságban fogalmunk sincs, hogy mi a villamos energia és az hogyan halad a vezetékekben, illetve mik ezek akár élettani, akár egyéb hatásai. Fogalmunk sincs az atomenergiáról, amikor szétválasszuk a jint és a jangot, a jangot felhasználjuk, a jint, mint kiégett fűtőelem kidobjuk, és a fizika törvényei szerint a jin kiegyenlítődik, azaz elveszi a jangot a környezetéből (erről részletesen írtam az oldalon és az Ébredés c. könyvben). Maga a cerni központ is hatalmas negatív energiákat vonz be, magát Lucifert, de a toplistán az első a virtuális világ (részletesen itt).
.
Merre tovább?
Hogy megértsük, hatalmas a különbség a két út között. Atlantiszban minden ember tud teremteni a gondolatával, így minden ember egyenlő. Nincs birtoklási vágy, mert nincs értelme. Az embereknek sok idejük marad az emberi kapcsolatok építésére és ápolására, illetve a világ megismerésére, megértésére. Ezzel szemben, a materiális világban a legfőbb öröm a materiális tárgyak birtoklása, bár ez múló ábránd, hiszen ahogy megtörténik a birtoklás, már nem is érdekes, az emberek uralkodnak egymás felett, és rabszolgaként dolgoznak alamizsnáért csupán azért, hogy materiális és legtöbbször értelmetlen igényeiket kielégítsék. Atlantiszban az emberek a szellemi énjük szerint élnek, míg a materiális világban azt is letagadják, hogy ilyen van.
Az emberiség eldöntötte már a fejlődés irányát. Az atlantiszi technológia helyett a materiális technológiát választotta. Az útelágazódásban mindig dönteni kell, hogy merre tovább. Minden döntésnek van egy következménye. Azonban az ÉN személyes véleményem, hogy nem mi döntöttünk, hanem mások döntöttek helyettünk (ezekről részletesen a Sumer c. könyvben). Nem véletlen, hogy Az ember tragédiájában Madách jó előre látta a jövőt, sőt Nostradamus is tudta, hogy mi következik. Nagyjából még kb. 350 éve van az emberiségnek, ebben benne van a materializmustól való valamilyen mértékű elszakadás, ebből kifolyólag a valós űrutazás, de igazi Atlantisz sosem leszünk. Elérhetünk bizonyos atlantiszi eredményeket, de ez csak alulról súrolja azt.
Véleményem szerint megvezettek minket, ezért lett úrrá a materializmus, és ebben mi partnerek voltunk. Ez nem jó és nem rossz, csupán ez van,. Ezt az utat választottuk.
.
Hogy lehet ebből jól kijönni?
Mivel itt élünk a materiális világban, ezért úgy kell ellavírozzunk benne, hogy még ha kompromisszumokat is kötünk, de azért tudjunk létezni materiális szinten. Nagyon sok zseniális embert ismerek, ezek közül sokat a honlap révén a neten ismertem meg, mind félelmetes tudású és képességű emberek, azonban  materiális szinten az “éhhalál” szélén állnak. Döbbenetes, hogy a fantasztikus tudású emberek, akik a világ hírességei kellene legyenek, alig léteznek materiális szinten. Felfordult a világ és az alja van felül. Ugyanis himi-humi, kókler dolgokkal, a mások becsapásával lehet a materiális világban gazdagnak lenni. Ilyenkor mindig azt mondom a Létezés Tudatának, hogy valamit nagyon rosszul tervezett meg.
Valójában úgy tudunk túlélni, ha kompromisszumokat kötünk. Meg próbálunk nem túlságosan belemerülni a luciferi dolgokba, másfelől tápláljuk a lelkünket is. Nyilván kell autó, mert nehezen közlekedünk nélküle, de ne fizessünk túl nagy árat érte. Fontos a virtuális világ, mert még az állam is bele kényszerít minket, azonban húzzunk határt. Ne higgyük, hogy a virtuális tőzsdén éppen mi gazdagodunk meg hihetetlen mértékben, és ne legyünk függők ettől a világtól. Például vannak olyan napok, amikor én egyszerűen nem vagyok hajlandó bekapcsolni a számítógépet, ha bárki írt is, mert érzem, hogy bevonz mint a mocsár. Ugyanakkor van előnye is, a gyors információáramlás, mert ezek az információk is nehezen jutnának el más módon az emberekhez. Tehát mindenkinek magának kell megtalálnia azt az egyensúlyt materiális és nem-materiális szinten, amelyik elégséges az ő életéhez és nem okoz őbenne visszafordíthatatlan károsodást.
Erről a materiális útról az emberiség letérni már nem tud. Atlantisz már nem leszünk, de azért tudunk és fogunk is még fejlődni. Nyilván ez egy kompromisszumos megoldás.A tudat rombolása és építése.
Test, lélek, szellem
Az ember a legkomplexebb, legösszetettebb lény a Földön. Test, lélek, szellem egysége. Van egy fizikai teste, mely két részből áll. Az egyik a földi anyag rezgéstartományába esik, és van egy éterteste, mely a fizikai testet működteti energetikai szempontból.
A fizikai testben játszódnak le a fizikai, kémiai életfolyamatok. Az étertestben játszódnak le az energetikai folyamatok . Az étertest túlnyúlik a fizikai testen. Ha az ember kicsit elbambulva, révületben nézi a fizikai testet, akkor a fizikai test mellett megjelenik egy világos színű, világító kontúr. Ez az étertest egy része. Étertest nélkül a fizikai test halott. A fizikai test önmagában nem életképes. Az életet benne az étertest tartja, mely energia. Valójában azt mondhatjuk, hogy a fizikai test részben belelóg az anyag tartományába, és részben azon kívül található. Csak így együtt az élő egész. Ha nincs meg az energetikai tartomány, akkor halott.
Az étertest egy olyan rezgéstartomány, mely részben a látható fény tartományába esik, és részben ezen túl. Ezért kis gyakorlással mindenki képes a növény étertestének egy részét látni világító fény formájában, míg az étertest nagyobbik része fizikailag nem látható. Az étertest egy olyan test, mely nem anyag, hanem egy energiatest. Ez maga az élet, a benne zajló energetikai folyamatok révén. Ezért materiális szinten meg nem fogható.
Valójában a testet úgy kell elképzelni, mint egy mobiltelefont. Ennek a készüléknek van egy fizikai megnyilvánulása, mely maga a készülék, az elektronika, az elektronikát működtető szoftver, nyomógombok, képernyő, maga a készülék háza, akkumulátor stb. Mindez kézzel fogható, látható. Ami viszont elengedhetetlen a működéshez, az az energia, mely az akkumulátorban található. Ez maga az élet. E nélkül a telefon halott, kidobható. Az akkumulátor által tárolt energiát fizikailag nem látjuk, de mégis van, létezik és működteti az egész készüléket. A kettő együtt létezik. Ahogy az energia megszűnik létezni, maga a készülék is meghal. Ehhez hasonlóan működik minden földi élőlény fizikai teste.
Az embernek van továbbá egy asztrál teste, mely az állatokhoz hasonló módon a lélek és az ösztön helye. Ez a lélek. A lélek szabad szemmel nem látható. A lélekben keletkeznek az érzelmek, és az ösztönök, indulatok. Akit az ösztönei és indulatai vezérelnek, az állati sorban él. Akit az érzelmei vezérelnek, az mindig rossz utakra téved.
A szellemiség, a tudat, az ÉN felelős azért, hogy úrrá legyünk ösztöneinken, és érzelmeinken. Tudatosan éljük életünket, tudatosan tegyük meg dolgokat, vagy tudatosan ne tegyünk meg dolgokat. Az ÉN a szellemiségünk, mely reinkarnálódik, testet választ és megél egy életet egy sors (karma) szerint.
Addig amíg a test (fizikai test + étertest), és a lélek (asztráltest) a mi rezgéstartományunk, akár látható, akár nem, addig a szellemiségünk egy másik síkból származik, paramétereit, mintázatát a mi fizikai ismereteinkkel nem tudjuk definiálni. A jelen létezési síkunktól nagyon eltérő, de életünk során a fizikai testünkön belül található.
Az ember az állatvilágtól abban különbözik, hogy van tudata, Énje. Ez a szabad akarat. A szellemünk felelős azért, hogy átlássuk, megértsük és alkalmazzuk a világ működési elvét, azért, hogy megvalósítsuk önmagunkat.
Ha az ember nem használja az énjét, akkor az visszafejlődik és az ember ösztönlényként kezd működni. Tipikusan a szocializmus és a fogyasztói társadalom tudja az embert abba az állapotba juttatni, hogy kezdi elfelejteni az Énjét. Amikor egy rend, vagy rendszer felvállalja, hogy mindent megold az ember helyett, és megszünteti azokat az ingereket, amelyek provokálnák az Ént, a gondolkodást, a tudatos cselekvést, akkor az ember már nem ember, mert épp a tudatát vesztette el, akkor az ember csak ösztönlényként viselkedik, gerincből vezényelve.
.
Az első ember
Mikor az annunakik megteremtették az embert, hogy az szolgálja őket, mint egy élő robot, akkor alkottak egy tudatos lényt a saját genetikájukat felhasználva, de az emberek, az emberiség tudatát maguknál tartották. Ez azt jelenti, hogy az ember olyan volt, mint ma egy kutya, csak tudott beszélni. Megtanítottak neki sok mindent, de volt amit nem. Megtanították, hogy éljen, hogy dolgozzon, hogyan biztosítson maga és az idegenek számára táplálékot, hogyan szaporodjon. De nem szóltak arról, hogy működik az űrrepülés, és arról sem szóltak, hogy mitől hosszabb életűek ők, mint az ember. Ezt a két információt elhallgatták és átterelték a misztikumba. Az ember életfeltételi biztosítottak voltak, egész élete vezetett volt, nem voltak kérdései, és ha bármilyen kérdés merült fel, akkor válaszát nem ő maga találta ki, hanem megkereste az őt megalkotót. Az embereknek nem volt tudatuk. Birkaként élték az életüket, a pásztorok vezetése alatt. A pásztorok pedig olyan törvényeket hoztak, amelyek az ő saját érdekeiket szolgálták és a birkákat pedig kordában tartják.
A tudat nélküli élet egyik látványos eredménye volt, mikor Marduk idejében az egyébként békés és nyugodt emberek, isteneik nevében egymás ellen indultak és a második világháborúhoz hasonló helyzeteket éltek meg csak azért, mert isteneik azt mondták nekik. Meg sem kérdőjelezték áldozatuk értelmét.
.
A szocializmus
Szintén a tudat visszafejlődését okozta a szocializmusnak nevezett virtuális lény. Azt mondta az embereknek, hogy adok nektek alapszintű megélhetést, ezért csak egy keveset dolgozzatok mert mindenkinek kell jusson munka, adok lakást, ennivalót, nyaralást, autót, ingyen iskolát. De ne kérdezzetek, ne gondolkodjatok és fogadjátok el, hogy vannak tabu témák, amikről nem beszélünk, nem kérdezünk, még csak nem is gondolunk rájuk. A szocializmusnak nevezett virtuális lény (információs tudatmező) elvette az emberek tudatát és ő kezelte azt a saját érdekében. Amíg a szocializmussal párhuzamos időben például az NSZK-ban a tudat fejlődött, az emberek lehetőséget kaptak a gondolkodásra, tervezésre, célok kitűzésére. Ez az arany korszak a 70-es években kezdett lecsengeni, mikor is a fogyasztói társadalom győzedelmeskedett.
.
Fogyasztói társadalom
A fogyasztói társadalom egy olyan virtuális lény, mely azt mondja az embereknek, hogy csináljatok amit tudtok, de minden nekem termel profitot, Ne gondolkozzatok, vegyetek meg minden szemetet, hogy én gazdagodjak. Ugyanakkor lassan nem vállal semmilyen kötelezettséget az emberek érdekében. Az egészségügy szolgáltatásai olyan mértékben csökkennek, hogy lassan meg is szűnhet. Kanadában például már ha valaki 80 évesen be akar utazni, akkor az nem lehetséges, mert egyetlen biztosító sem köt biztosítást, lévén magas a halál kockázata. Szintén ott szemvizsgálatra akár egy-másfél hónapot kell várni, közben pedig bármi történhet. A nyugdíj is egyre nehezebben fizethető ki. Még az európai államok is szeretnék ezt lepasszolni a feladataik közül. Tipikus példa a tudat altatására, mikor megírja egy hírportál, hogy múlt hónapban nem infláció volt, hanem pénz erősödés. A hír része, hogy megkérdik: Jó ez önnek vagy rossz? Mi megmondjuk. Majd mi megmondjuk, hogy mit gondoljon. Szerintem ezen gondolkodjanak a közgazdászok, úgysem jutnak közös nevezőre. Mi pedig vegyük észre, hogy az emberek egyre tudatosabbak és ennek ez az egyik következménye világszerte, a tudatos élet részeként a tudatos vásárlás.
Vannak tabu témák. Ezekről nem írnak sem a hírportálok, sem az újságok. Ilyen az UFO témakör, sumer történelem, vagy bármi olyan, ami alapjaiban rengetné meg a fogyasztói társadalom szerkezetét.
.
Globalizáció
A globalizáció nem jó és nem rossz, de erre tart a világ, és ez nem is fog megváltozni. Az univerzum minden bolygóján ez a fejlődési trend, ahol intelligens élet van.
A globalizáció révén a mindenkori állam kivonul az emberi élet már megszokott pátyolgatásából. Emiatt az ember vagy meghal, vagy kénytelen lesz gondolkodni és tudatos életet élni.
Hogyan lehet tudatos életet élni? Például Merkel asszony 2009-ben elmondta a németeknek, hogy az ország nem megy olyan jól mint eddig és nagy szükség lenne arra a pénzre, amit eddig külföldre vittek nyaraláskor. Ezért megkérte az országot, hogy aki teheti nyaraljon otthon. Nem fenyegetőzött, hogy börtönbe zárja azt, aki elmegy, csupán felvetett egy elgondolkoztató ötletet. És a németek gondolkoztak. Egyre többen tényleg nem mennek külföldre. Ez meg is látszik a világban, mert túlkínálat lett a nyaralásoknál a luxus kategóriák árai csökkentek.
Hasonlóan tudatébresztő, ha nálunk például a tévében rendszeresen bemutatják az ország üdülési lehetőségeit. Nem reklámként, hanem mint információ. És az emberek el kezdenek gondolkodni. Hasonló ehhez a magyar termék megjelölés az élelmiszereken. Lassan, de működik a dolog. Az emberek kezdenek gondolkodni, a saját érdekükben.
A jövő a tudat ébredése irányába vezet. Nem véletlen, hogy szakadunk ki az anyagi világból, és lassan mindenkit érdekel, hogy mi van azon túl. Sokan olvassák Steinert, terjed az antropozófus orvoslás és gyógypedagógia, a biodinamikus gazdálkodás. Egyre több az ilyen témájú könyv, folyóirat és honlap. És egyre nagyobb ezekre az igény.
Ahogy az eddig materiális biztonságot jelentő háttér kezd megszűnni, úgy az emberek egyre jobban rá vannak kényszerítve a tudatosságra, a tudatos élet kialakítására napi szinten. Ez a túlélés első számú törvénye.


Fényevészet


A földi élet a következő szereplőkből áll:
Ásvány
Ez az a forma, amire azt mondjuk, hogy élettelen. Valójában ez sem teljesen igaz, hiszen például a kristályok veszik a kozmikus jeleket és bizonyos paramétereiket változtatják a kozmikus rezgések függvényében. Minden digitális technikai eszközben van egy vagy több kristály, mely bizonyos frekvenciájú rezgést kelt folyamatos jelleggel. E nélkül nem működne a telefon, számítógép, a legtöbb elektronikai eszköz.
Az ásvány ebben a világban anyag. Csak anyag.
.
Növény
A növény egy helyhez kötött élőlény, melynek van fizikai teste, maga a növény, és van éterteste. A fizikai testben játszódnak le a fizikai, kémiai életfolyamatok. Az étertestben játszódnak le az energetikai folyamatok, ezek teszik élővé az élettelent. Az étertest egy életen át harcol azért, hogy az élettelen test élő legyen, azaz növekedjen, szaporodjon, regenerálódjon. Az étertest túlnyúlik a növény fizikai testén. Ha az ember kicsit elbambulva, révületben nézi a növényt, akkor a fizikai test mellett megjelenik egy világos színű, világító növényi kontúr. Ez az étertest egy része. Étertest nélkül a növény halott. A fizikai test önmagában nem életképes. Az életet benne az étertest tartja, mely energia. Valójában azt mondhatjuk, hogy a növény az egy fizikai test, mely részen belelóg az anyag tartományába, és részen azon kívül található. Csak így együtt az élő egész. Ha nincs meg az energetikai tartomány, akkor halott.
Az étertest egy olyan energiatest, mely kozmikus, a mi materiális világunk szabályaival nem tudjuk leírni és megmagyarázni.
Valójában a testet úgy kell elképzelni, mint egy mobiltelefont. Ennek a készüléknek van egy fizikai megnyilvánulása, mely maga a készülék, az elektronika, az elektronikát működtető szoftver, nyomógombok, képernyő, maga a készülék háza, akkumulátor stb. Mindez kézzel fogható, látható. Ami viszont elengedhetetlen a működéshez, az az energia, mely az akkumulátorban található. Ez maga az élet. E nélkül a telefon halott, kidobható. Az akkumulátor által tárolt energiát fizikailag nem látjuk, de mégis van, létezik és működteti az egész készüléket. A kettő együtt létezik. Ahogy az energia megszűnik létezni, maga a készülék is meghal. Ehhez hasonlóan működik minden földi élőlény fizikai teste.
A növények az étertestükön keresztül érzékelik a szeretet, az utálatot, a harmonikus környezetet, vagy a diszharmonikusat. Így tudnak egymás között kommunikálni. Például, ha egy fasor szélső fáit megtámadják kártevők, akkor az általuk kibocsátott vészjeleket fogják a távolabb lévő fák is, és ugyanúgy összezsugorodnak a leveleik, mint ha már megtámadták volna a rovarok. Ugyanaz a reakció, de még nincsenek ott a kártevők, és már tudnak a veszélyről, sőt készülnek is rá.
.
Állat
Az állat egy fokkal magasabb szinten található. Túl azon, hogy képes a helyváltoztatásra, a növényhez képest van egy asztrál teste is. Tehát egy állatnak van teste (fizikai test + étertest), és lelke (asztrál test). A fizikai test itt is látható, megfogható fizikai szinten. Ezt a fizikai testet kiegészíti az energetikai test az étertest, mely teljesen hasonló módon, mint a növények esetében, biztosítja a fizikai test életét, működését. Azonban itt megjelenik az asztrál test is, mely gyakorlatilag a lélek. A lélek szabad szemmel nem látható. Viszont a lélekben érzelmek keletkeznek a megélt élmények alapján. Az asztrál testben megjelennek az ösztönök is, melyek a fajra és azon belül a fajtára is jellemzőek. Addig amíg a növények fizikai és energetikai szinten valósítják meg fejlődési és regenerációs programjukat, addig az állatoknál megjelenik az ösztön, mely vezérli őket. Az állatok mindig ösztönből cselekszenek. Az idomítás nem más, mint az ösztönök bizonyos szintű és mértékű átprogramozása. Az állat egy ösztönlény. Van lelke és lelkében érzelmek keletkeznek. Ugyanakkor Nem lehet a kutyával megbeszélni, hogy ne menjen túl a kerítésen. Őt ösztöneivel lehet irányítani. Például falkavezérnek kell lenni és rá kell mordulni.
.
Ember
Az ember a legkomplexebb, legösszetettebb lény a Földön. Test, lélek, szellem egysége. Van egy fizikai teste, mely a földi anyag rezgéstartományába esik. Van egy éterteste, mely a fizikai testet működteti energetikai szempontból, hasonló módon mint a növények, állatok esetén, részben látható. Van továbbá egy asztrál teste, mely az állatokhoz hasonló módon a lélek és az ösztön helye. A lélek szabad szemmel nem látható. A lélekben keletkeznek az érzelmek, és az ösztönök, indulatok. A negyedik elem a szellemiség, tudat, ÉN. Ez utóbbi felelős azért, hogy úrrá legyünk ösztöneinken, tudatosan éljük életünket, tudatosan tegyük meg dolgokat, vagy tudatosan ne tegyünk meg dolgokat. Az ÉN a szellemiségünk, mely reinkarnálódik, testet választ és megél egy életet egy sors (karma) szerint.
Addig amíg a fizikai test a mi rezgéstartományunk, az étertest, az asztráltest és a szellemiségünk más síkokból származnak, paramétereit, mintázatát a mi materiális fizikai ismereteinkkel nem tudjuk definiálni. A jelen létezési síkunktól nagyon eltérő, de életünk során a fizikai testünkön belül található.
Az ember az állatvilágtól abban különbözik, hogy van tudata, ÉNje. Ez a szabad akarat. A szellemünk felelős azért, hogy átlássuk, megértsük és alkalmazzuk a világ működési elvét, azért, hogy megvalósítsuk önmagunkat.
Ha az ember nem használja az énjét, akkor az visszafejlődik és az ember ösztönlényként kezd működni. Tipikusan a szocializmus és a fogyasztói társadalom tudja az embert abba az állapotba juttatni, hogy kezdi elfelejteni az ÉNjét. Amikor egy rend, vagy rendszer felvállalja, hogy mindent megold az ember helyett, és megszünteti azokat az ingereket, amelyek provokálnák az ÉNt, a gondolkodást, a tudatos cselekvést, akkor az ember már nem ember, mert épp a tudatát vesztette el, akkor az ember csak ösztönlényként viselkedik.
Például egy nagyvárosi forgalomban állunk a dugóban és valaki teljesen szabálytalanul előz több autót. Ilyenkor gondolhatnám, hogy ez egy ügyeskedő, aki nem akarja kiállni a dugót, de azt is gondolhatnám, hogy siet a kórházba valakihez, esetleg otthon beteg családtagjának visz gyógyszert, stb. Ha el kezdem rázni az öklömet, dudálok, az ablakot lenyitva elküldöm őt valahova, akkor ösztönlény vagyok. Ha azért nem reagálok, mert már megtört az élet és beletörődtem ebbe a helyzetbe, akkor is ösztönlény vagyok. De ha egy pillanatra érzelmek keletkeznek bennem, de uralkodok rajtuk, hiszen az is lehet, hogy tényleg fontos neki, hogy siessen, és nem gerjesztek semmilyen rossz gondolatot az irányába, akkor ember vagyok, mert az ÉNem rendet tett az ösztöneim felett.
Ehhez hasonló a gyógyulás, mert meggyógyulni csak az ÉNünk, a tudatunk által lehet. Ebben társ lehet az orvos, a gyógyszer, vagy bármi, amiben hiszek, de valós gyógyulás csak az Énem által lehetséges.
.
Táplálkozás
Mint látható, az ember maximum 25%-ban fizikai lény, de leginkább nem fizikai síkon él. Ezt akkor is megértjük, ha arra gondolunk, hogy az ember nem csak fizikai táplálékot fogyaszt, hanem lelkit és szellemit. Lelki táplálék minden, ami benn jó érzéseket vált ki. Ilyen a zene, tánc, festészet, kirándulást, jó párkapcsolat, jó munkahely, megelégedettség, boldogság, öröm, stb. Szellemi táplálék minden, ami a szellemisége fejlődését segíti. Például Weöres Sándor szellemiségét tekintve, akkor élt a szellemisége szerint, ha elmondta, leírta azokat a gondolatokat, amelyek őt foglalkoztatták, ha feltette azokat a kérdéseket, melyekkel provokálni akarta a világot. Ha ő mindezt nem teszi, akkor nem él a szellemisége szerint. 
A lelki és szellemi táplálékon túl, szükség van fizikai táplálékra is. Ilyenkor elfogyasszuk a növények és állatok fizikai és étertestét. Ameddig a növény él, addig dolgozik az éterteste, mely életben tartja fizikai testét. Mikor a növényt levágjuk, leszedjük, akkor kezd csökkenni az éterteste, csökken az éltető energiája. Ez lassan megszűnik létezni, és akkor a növény rothadásnak indul, mert már halott. Különböző növényeknél, különböző idő szükséges az étertest lebomlásához, ez lehet egy-két naptól akár fél év is (például az ősszel leszedett hagyma esetén). Az étertest lebomlásának a sebessége függ a tárolási körülményektől. A nyolcvanas években, mikor a biorezonancia kezdett az NSZK-ban elterjedni, sorra jelentek meg kisméretű, hordozható készülékek, melyekkel mérni lehetett az üzletekben kapható élelmiszerek energiatestét. A vásárlók ilyen készülékekkel a kezükben mentek vásárolni és egyszerűen nem voltak hajlandók megvenni azt a élelmiszert, ami nagyon kis energiaszinttel rendelkezett, azaz halott volt. Nem tudom milyen intézkedéseket tettek, de tény, hogy elég hamar eltűntek az ilyen készülékek a vásárlók kezéből., és legfőképpen kikerültek a forgalomból
Az ember mikor bármit is megeszik, van egy automatikus folyamat, mely MINDIG megsemmisíti a bevitt táplálék étertestét. Tehát az emberi szervezet MINDIG halott anyagot kezd feldolgozni. A megsemmisítés kötelező, mert a bevitt táplálék energiateste beláthatatlan kölcsönhatásokat eredményezne a mi testünk energetikájával, azaz étertestünkkel. A bevitt táplálék étertestét megszüntetve, a szervezet lebontja a táplálékot, majd ő felépíti saját maga igényei szerint. Az emberi étertest felelős az emberi test életben tartásáért, azaz fejlődésért, regenerálódásáért, szaporodásáért és ide tartozik az ásványi anyagok (élettelen anyagok) beépítésért, azok élővé tételéért.
A mi materiális világunk materiális tápláléka mindig halott anyag (ásvány) lesz a testünkben, majd  a mi étertestünk beépíti a fizikai testünkbe és élővé alakítja. Ez azt jelenti, hogy elvileg bármit ehetünk. Mivel az anyag egy rezgés, annak a legsűrűbb formája, elvileg minden ehető, mert a szervezetünk képes az lebontani ásvánnyá, majd beépíteni élőként. Elvileg! Korlát a mi tudatunk. Mivel a látható fény tartománya egybeesik az anyagi rezgés felső tartományával, ezért elvileg lehetséges fénnyel táplálkozni. Azonban ehhez FEJLETT tudat, szellemiség, ÉN szükséges. Kétségem nincs afelől, hogy egy tibeti pap képes erre. Viszont komoly kétségeim vannak, hogy a modern ember képes lenne rá. EZÉRT SENKI NE TEGYEN ILYET. Az emberiség fejlődését tekintve, kiindulva Lemuriából, Atlantiszon, majd a mai materializmuson át, a nem is túl távoli jövő elhozhatja azt a materializmusból kiszabadult emberi tudatot, mely révén a fényevészet napi rutin lehet. DE MOST MÉG NEM AZ !!! (Ezekről részletesen a hamarosan megjelenő Sumer c. könyvben).
.
Megjegyzés
Ez a csodálatos étertest megsemmisítő majd felépítő rendszer azonban nem tud mit kezdeni a materiálisan szennyezett táplálékkal. A növényvédő szerek, tápszerek, hormonok, gyógyszerek, ízfokozók, foszfátok, adalékok, tartósítószerek, a 8-as főút melletti kukoricába beépülő nehézfém, és így tovább, mind fizikai szinten szennyezik a fizikai testet. Ezek mint fizikai alapanyagok kerülnek be a szervezetbe, mely fizikai szinten ebből építkezik. És milyen lesz a házunk, mely precíz mérnöki munkával épül, de vizes, salétromos bontott téglából? Hát olyan. A mérnöki munka nem tudja a rossz minőségű téglát újjá varázsolni.
Másfelől, minél közelebb áll az elfogyasztott táplálék az evolúció szempontjából az emberhez, annál nehezebb az elfogyasztott étertestet semlegesíteni. Tipikusan a hús esetén, minél közelebb áll az ember genetikájához, annál több étertest marad, és ez kölcsönhatásba lép az ember étertestével. Konkrétan a paleo étrend, mely sok zsírra és húsra épül, a paleo kor emberére volt jellemző. Ekkor az emberek állati agresszivitással rendelkeztek, Énjük, tudatuk nem volt. Őket az asztrál testük, az érzelmeik, ösztöneik vezérleték. A mai kor embere, ha hosszabb ideig paleot eszik, azaz sok húst, akkor az asztrál világ ösztönei kezdenek rá hatni. Több estet tudok, amikor a paleo látható fizikai javulást okozott ízületi gyulladásban, reumában, vérképben drasztikus volt a javulás. Utólag azok az emberek elmondták, hogy olyan erősen agresszívek voltak, hogy alig tudtak uralkodni ösztöneiken.
Végül is egyik táplálkozási véglet sem ajánlott, mert komoly egyensúly vesztést eredményez akár fizikai szinten (hiányállapotok), akár lelki szinten (állati ösztönök, túlzott lelki érzékenység), vagy kimondottan tudatromboló (klór, fluor, cigaretta). Mindenkinek a saját középútja a jó, mely figyelembe veszi az ő testi, lelki, szellemi aktivitását, életvitelét, kiindulva a jelenlegi testi, lelki, szellemi állapotából. Néhány hónapos szakszerű kúrák jót tesznek, de hosszútávon kerülni kell a szélsőséges táplálkozást.Sötét-e a sötét oldal?.
Részelt a Sumer c. könyvből, az utolsó, a Jövőkép c. fejezetből
A harmadik korszak
A harmadik korszak a jelenkor. Ez a materiális megélés világa. A sumer történelemmel kezdődött. A hőskorban a 2,5-2,8 méter magas testben élő, harmadik tudatossági szintet megélő istenek megalkották az első és a második tudatossági szintet megélő embert. A hőskorban, a presumer korban, és sumerben nagyjából i.e. 3.000-ig az ember felnézett a teremtőjére. Részben azért, mert tőle függött fizikailag, nem lévén saját tudata kapcsolódott hozzá, és volt egy kismértékű szellemi látása is, azaz tényleg istenként érezte az őt megalkotókat lévén nagyobb szellem. Érezte, hogy azok szellemileg nagyobbak őnála. Az emberek még mindig nem volt saját tudata, függött a nála magasabb tudatszinten levő szellemektől. Azokban az időkben komoly fordulatot jelentett Marduk, aki elvette az emberektől a tudást és adott nekik egy ő általa kitalált meseszerű hitet. Ezzel Sumert belenyomta a materializmusba és ennek következményeként akaratán kívül kiemelte Egyiptomot az anyagból és elindította a spirituális világban.
Ebben a korszakban történt még egy érdekes változás. I.e. 3.000 körül Kínában inkarnálódott Lucifer, a Lucifer-Ahrimán páros első képviselője. Bár őket sokan szidják, vagy félnek tőlük, valójában ők magas tudatú szellemek, akik visszamaradtak a fejlődésben és céljuk az, hogy segítsenek az emberiségnek megélni bizonyos élményeket. Az ő életük ezért nem könnyű, de nagyon célravezető. A kozmikus rendben nem kell őket sem utálni, sem szeretni, csak el kell fogadni. Ez mind miértünk van.
Konkrétan a luciferi erők feladata volt az szellemi látás, az intuitív érzésvilág elvétele az emberektől és cserébe az absztrakt gondolkodás képességének odaadása. A luciferi erők Lucifer inkarnációjával kezdtek működni nagy erővel és mind a mai napig hatnak, de folyamatosan csökkenő erővel. Éppen ezért a mai emberiség kezd újra érezni, intuitív lenni.
Napjainkban már vagy inkarnálódott, vagy néhány éven belül inkarnálódni fog Ahrimán. Az ahrimáni erők meg akarjá szerezni az emberek feletti uralkodást azért, hogy megakadályozza az emberi fejlődést. Az ahrimáni erők a luciferiekkel ellentétben lassan majd egyre gyorsabban fejtették ki hatásukat. Ennek csúcspontja Ahrimán személyes megjelenése, majd azután gyorsan csökken a hatása.
LA
Az ábrán látható, hogy Lucifer személyes példamutatással alakította az emberek gondolkodását. Ő egy ismert bölcs volt, ahogy ma nevezzük, de éppen bölcsessége révén változtatta meg a világot. Ő az emberiség fejlődését a földre irányította és elszakította az emberiséget az isteneiktől. Hatása egyszerre nagy volt és lassan csökken, de még ma is van hatása.
Az ahrimáni erők hatása, hogy egy rideg világot hoznak létre, melyben az emberi lélek bele van taposva a sárba. A rideg logika vezérel, és igyekszik az emberiséget teljes mértékben elszakítani a valós világtól. Teszi mindezt oly módon, hogy egy teljesen torz, egy virtuális értékrendet ad az emberek számára. Addig amíg Lucifer egy olyan világba született bele, amelyben addig az ő általa képviselt eszmevilág nem volt jelen, addig Ahrimán már egy olyan világba születik bele, amelyik maximálisan az ő eszmeiségét hordozza.
Ahrimán elvárásai: a materiális természettudomány, a szabad szelleműség elnyomása a gazdasági és jogi környezet által, profit orientált világ (fogyasztói társadalom), embernek ember általi kizsákmányolása, a valóságtól teljesen elszakadt értékrend és világkép.
Ahrimán fő eszközei: a túlbonyolított törvénykezés, a pénz egyedüli uralma a termeléstől a világ vezetéséig bezárólag, az informatika, az internet virtuális világa. Ez utóbbi teljesen degenerálja a vele függőségben élőket. Gondolkozzunk csak el, mennyire felel meg a mai világunk erre? Maximálisan.
Lucifer Kínában jelent meg személyesen, mint egy bölcs, megtanította az embereket „gondolkodni”, ugyanakkor elvette tőlük a szellemi látást. Ahrimán nagy eséllyel imádni fogja az informatikát, irányító szerepe lesz a virtuális világban (nevében összecsapnak az emberek) és vélhetően valamilyen spirituális irányzat kitalálja/vezetője lesz. Nagy eséllyel az USA területén vagy kisebb eséllyel Nyugat-Európában fog élni. Továbbá a gombamód szaporodó, materiális megélhetési spirituális mesterek és irányzatok szolgálják legjobban az ahrimáni erőket. Tipikus példa a Harry Potter, mely a materializmusban élőket megtanítja a varázslásra, a materialista ezotériára, a légből kapott csodatevésre értelem és megértés nélkül. Akik nem merik megélni szellemi világukat azok imádják ezeket a filmeket. Ahrimán is hasonló eszközökkel varázsolja majd el pácienseit, akiket most képeznek ki az ő erői.
Ahrimán születése után a materiális össze fog omlani. Ez vagy egy gyors forradalom lesz mely minden korábbi gondolatot elsöpör, vagy lassú és fájdalmas változást fogunk megélni. Addig sem zárhatjuk ki ezt a világot, hiszen kötelező a számítógép használata, kötelező a törvények betartása, kötelező a virtuális világot (internet) használni, sőt néha a televíziót is kell néznünk (pl. foci vb). Nem dobhatjuk ki mindezt az életünkből, mert ez a színterünk. DE megtanulhatjuk mindezt mértékkel használni. Addig, amíg ezek az eszközök a lehetőségünkre állnak. Aztán majd mást teszünk.Ingyen energia

.
Részlet a Sumer c. könyvből.
Mint láttuk, megújuló zöld energia nem létezik (részletek itt).  Továbbá az univerzumban egy alapelv, hogy a létezés nem szereti az elektromos áramot Ennek oka hogy nagy kárt tesz a környezetben. Bármilyen módon is állítjuk elő (atom, szél, víz, nap, szén) visszafordíthatatlan természeti károkat okozunk. Ennél az sem jobb amikor vezetékeken szállítjuk, áttranszformáljuk, mert az elektromos tér nagy károkat okoz az élő környezetben. A felhasználása szintén káros, és az energia nagy része hulladék hővé alakul.
Az atlantiszi technológiát használó magas tudatú társadalmak nem használnak elektromos áramot. Ugyanis meg lehet oldani másképp. Az éteri (kozmikus) energiát használva közvetlen módon érhető el mozgás, vagy fény.
A modern kor első ilyen feltalálója John Ernst Worrell Keely (1837–1898) volt, Philadelphiában. Gépe ilyen éteri energiával működött. Azonban ő maga sem tudta definiálni az éter fogalmát. Materiálisan próbálta az megközelíteni. Ettől függetlenül gépe működött. Nagy hátránya volt, hogy csak ő maga tudta elindítani, és nem ért el komolyabb teljesítményeket. Csalódottan halt meg. A modern világ pedig ma csalódott, mert nem érti a gépének működését.
Hogy működik egy éteri gép?
Az éterben ki kell alakítani egy energiapotenciált, majd be kell indítani az energiaáramlást. Keely  is ezt tette. Ő maga be tudta indítani az energiaáramlást, de senki más nem. Ezért nem tudott elterjedni gépe, még csak mint egyszerű örökmozgó sem. Mert ugye itt már túllépünk a termodinamika szabályain.  Ahogy tette ezt Tesla is, vagy a Roswellnél talált kisméretű UFO, melyik csak egy üres konzervdoboz volt, vezérlés és hajtómű nélkül.
A térben anyaggal és formákkal lehet kialakítani energiapotenciál különbséget. Az anyag az ásvány, tiszta formában. A geometriai forma leginkább gömb, félgömb. Néhány méteres tartományban az éteri energia különbséget fel lehet használni munkavégzésre, világításra. Mindezt úgy, hogy nincs villamos energia. Nem termeljük és nem használjuk. Egyszerűen nincs.
Ami viszont szükséges, egy személy, aki elindítja a az energiaáramlást. Olyan ez, mint amikor elindítjuk a gépkocsi motorját. Ahhoz szükséges egy kulcs. Az éteri energiát használó gép esetén szükséges valaki, aki elindítja. Az atlantiszi technológiát (lásd Ébredés c. könyv) használó társadalmak ezt helyből tudják.
Tesla tovább fejlesztette ezt a technikát. ő már komolyabb teljesítményeket is ki tudott venni a rendszerből. Ő főleg villamos energiában gondolkodott, nem tudta elképzelni a forgó mozgás villanyáram nélkül. Mivel forgalmazni nem tudta ezeket a gépeket, ezért ismerőseinek ajándékozott belőle. Azonban  a hatóságok a legtöbb ilyen készüléket begyűjtötték.
Az emberiség történelem során, mikor kilépünk a materializmusból, emelkedik a tudatszintünk, akkor lehetőségünk lesz rá, hogy éteri energiát alkalmazó forgó és világító berendezéseket gyártsunk és azokat a legtöbb ember képes lesz elindítani. Ekkor el tudunk oda jutni, ahol voltunk Atlantisz idején, hogy “repülőszőnyegeken” alacsony magasságban, kis sebességgel repüljünk, saját tudatunk által vezérelve. A múltban ez márt megvalósult legalább egymillió évvel ezelőtt (ezekről a Millió éves civilizációk c. könyvben).
Mik a mai lehetőségek?
Biztos vannak olyan emberek, akik ilyenre képesek már ma. A Csillagok háborúja c. filmben a Jedi mester is ezt tette, mikor azt mondta, hogy az Erő vele van, ránézett a pohárra és az a kezébe ugrott. Az éter az erő. Cernben a részecskegyorsítóban eddig az anyag kettős természetéről beszéltek, hogy anyag, hol fény. Ma már egy harmadik formája is van, az erő.Temperamentumok


.
A temperamentum az emberi karakter, mondhatnánk vérmérséklet. Jellemzi az embert, hogy adott helyzetben hogyan viselkedik, hogyan reagál dolgokra. Ha például az úton haladunk és van előttünk egy kő, van aki belerúg, van akik kikerüli, van aki átugorja, és van aki azt kérdi, miért pont én elém került ide. Ehhez hasonlóan az életben is másképp reagálunk élethelyzetekre. Van aki belerúg egy lehetőségbe, van, aki kikerüli és van, aki megragadja azt. Van aki mindet észrevesz és van, aki semmit. Ilyenek vagyunk. Különbözőek. De nagyjából négy csoportba sorolhatók.
A temperamentumok nem csak úgy lógnak a levegőben, nem csak valaki így találta ki, hanem komoly kozmológiai összefüggései vannak. Nem meglepő, hogy már a sumer időben is ismerték valamilyen formában, akár az enneagramot. Micsoda “véletlen”. A négy csoport a négy elemhez kötődik (tűz, víz, levegő, föld), égtájakhoz, kifele vagy befele mutat, és emberi vagy külső értékek a mozgatóerői.
Melankolikus
A melankolikus alkat legnagyobb hajtóerője a befelé fordulás és a teljesítmény orientáltság. Az, hogy e két erő milyen arányban van jelen, az sok mindentől függ úgy mint élethelyzet, életkor, és egyebek. Ezért e karakter képviselői sokban tudnak különbözni, de mégis hasonlóak.
Eleme: a Föld, égtája észak-kelet. Éppen ezért ez a temperamentum képvisel egy bizonyos tehetetlenséget, belső nehézséget, akár a Föld elem. Nehezére esik az anyag mozgatása.
Hasonlóság: a gyurma. Ha egy gyurma labdába belenyomjuk az ujjunkat, akkor az így keletkező lenyomat örökké ott marad, hacsak egy másik lenyomat nem alakít rajta. A melankolikus étertestében ott marad egész korábbi életének minden lenyomata. Ha gyerekkorában történt vele valamilyen rossz élmény, akkor arra bármikor képes emlékezni és idős korában is elő tudja hozni és úgy meg tudja élni, mintha tegnap lett volna. Évtizedekig tud hordozni régi fájdalmakat. A világban is a fájdalmat keresi és szeretné azt átérezni és megoldani. Tehát ennek a temperamentumnak ne mondjunk rosszat a világról, mert ő azonnal meg akarja azt oldani.
Hangszer: hegedű, cselló.
A melankolikus egy befelé forduló karakter, aki mély fájdalmakat élt meg és éppen ezért mások hasonló fájdalmait is meg tudja érteni. Ő jó terapeuta. Empátiás készséggel bír. Azonban vigyáznia kell, nehogy minden ember fájdalmát magára vegye, mert szenvedni fog tőle. Nehéz őt felvidítani, leginkább nem is lehet. Ha mélyre ment fájdalmaiban, akkor partnerei úgy lehetünk, ha osztozunk fájdalmaiban. Ha elhívjuk egy közösségbe, csak akkor jön el, ha ott átérezni véli vagy valaki, vagy egy élethelyzet fájdalmát. Éppen túlzott érzékenysége miatt bensőséges kapcsolatot tud kialakítani. Hamar belelát az emberekbe, nehéz őt becsapni. “Megérzései” vannak.
Jellemzői: befelé forduló, tökéletes gondolkodó, részletes elemző, kitartó, teljesítményorientált, tervszerű és együttérző. Megértő, ugyanakkor könnyen megsértődik. Rosszabb állapotában sokat rágódik, nehezen dönt, sokáig mérlegel.  Gyakran kritikus, és pesszimista. Ez utóbbit ő maga realizmusnak nevezi.
Hogyan viszonyuljunk hozzá: semmiképp se akarjuk megváltoztatni, de használjuk ki erősségeit. Építsünk arra, hogy megérti és átlátja a világot, és ne haragudjunk, ha átlátja a mi lelki világunkat is, sőt az egész életünket. Őt nem lehet sokáig becsapni, legyünk őszinték. Ha nem illünk össze vele, akkor ezt vállaljuk fel, legyen az akár munka, akár barátság, akár párkapcsolat.
Párkapcsolat: sokat agyal, érzi a világ bánatát, nehéz felvidítani (nem lehet), megértőnek kell vele lenni és csak akkor vállaljunk vele sorsközösséget, ha jó szívvel tudjuk ezt tenni. Ő ilyen és ne akarjuk megváltoztatni.
Fejlődés: A melankolikus alkat olyan mint egy nyúl, nem őrzi a rá bízott életteret. Kis helyen elbújik, és engedi hogy mindenki azt tegye, amit akar. Fejlődése azt jelenti, hogy házőrző kutyaként vigyáz az életéterére. Kiáll magáért bátran, merészen, bűntudat nélkül.
.
Kolerikus
A kolerikus alkat legnagyobb hajtóerője a kifelé fordulás (ego kiterjesztő) és a teljesítmény orientáltság. Az, hogy e két erő milyen arányban van jelen, az sok mindentől függ úgy mint élethelyzet, életkor, és egyebek. Ezért e karakter képviselői sokban tudnak különbözni, de mégis hasonlóak.
Eleme: a Tűz, égtája dél-kelet. A tűz fényt és hőt ad, de nagy mennyiségben eléget. Képes arra, hogy mobilizáljon egy közösséget, az élére tud állni, és sikerre tudja juttatni. De ha túlzottan erős a jelenléte, akkor szó szerint elégeti a közösséget, felperzseli a talajt maga után. Nehéz számára hogy megtalálja az egyensúlyt, ugyanis ego kiterjesztő.
Hasonlóság: a futball labda. Az élet nem tud rajta lenyomatokat hagyni, mert azonnal kisimulnak. Ahogy a labdát a földhöz vágjuk, benyomódik, majd azonnal kisimul, a labda kikerekedik és visszapattan. Amíg a melankolikusban minden lenyomat megmarad, addig itt semmi.
Hangszer: dob, az ütem
A kolerikus egy ego kiterjesztő karakter. Katonás, határozott viselkedés jellemzi. Nem kényszerít, de késztet. Mindig ő lesz a főnök. Alapvetően aktív alkat, érzelemmentes, szabálykövető (külső vagy belső), gyakran keresztapa. “Sosem hibázik”, és nem tűri el a más véleményét. Ha elhívjuk egy közösségbe, akkor azonnal veszi alapot, és meg is mondja, hogy ott majd mi legyen.
Jellemzői: kifelé forduló, vezető egyéniség, nem tűr ellentmondást. Ha megharagszik akkor dühös. Bár nem tartja számon a korábbi sérelmeket, de ha ellent mondunk neki, akkor könnyen elveszthetjük a “barátságát”.
Hogyan viszonyuljunk hozzá: ő a főnök, gyakran a keresztapa. Tiszteljük őt, de ne csapjuk be. Ha semmi közünk hozzá, akkor vegyünk fel hasonló viselkedésmódot, ekkor “barátok” leszünk. Ha életünk bizonyos részében együtt élünk vagy dolgozunk vele, akkor mindig felénk akar emelkedni. Ha ezt nem tudjuk megszokni, vagy emiatt betegek leszünk, akkor el kell váljanak útjaink.
Párkapcsolat: nehéz vele, ezért sok esetben a párja először lelkileg majd testileg is meg tud betegedni. Sok kolerikus “laza” kapcsolatban él, vagy idősebb korára egyedül.
Fejlődés: a kolerikus olyan mint egy farkas, nem elég a saját területe, mindig “átlátogat” a szomszéd életterébe, ott is ő akar lenni az úr. Ha megérti, hogy a szigorú szabályokon túl is van élet, tud lazítani, és el tud oda jutni, hogy a másik ember véleménye is számít, akkor elérte fejlődése csúcsát.
 .
Szangvinikus
A szangvinikus alkat legnagyobb hajtóerője a kifelé fordulás (ego kiterjesztő) és a kapcsolat orientáltság. Az, hogy e két erő milyen arányban van jelen, az sok mindentől függ úgy mint élethelyzet, életkor, és egyebek. Ezért e karakter képviselői sokban tudnak különbözni, de mégis hasonlóak.
Eleme: a Levegő, égtája dél-nyugat. A levegő az könnyed, mindig mozgásban van, most itt, egy perc múlva már máshol. Akár a szellő. Fontos, hogy mindig kitölti a rendelkezésére álló teret.
Hasonlóság: énekes madár.  Az élet nem tud rajta lenyomatokat hagyni, mert nem találja meg. Repül fáról fára, és éppen ezért nehéz őt elérni. Ha mégis keletkeznek lenyomatok, akkor azok lassan feloldódnak, eltűnnek.
Hangszer: furulya
A szangvinikus alkat egy alapvetően érdeklődő típus, de semmi sem köti le. Ego kiterjesztő. Haverok, buli. Népszerű és beszédes. Remek kapcsolatteremtő. Humoros, derűs, spontán, lelkes, energikus. Ha elhívjuk társaságba, akkor azonnal igent mond, de mindjárt ötlete is van, hogy előtte még ide meg oda menjünk, ezt meg azt tegyük, így lehet, hogy a társaságba már el sem jutunk. Igazi társasági ember, életművész.
Jellemzői: kifelé forduló, könnyed, laza viselkedés, tipikusan a jövőben él. Nem érdekli sem a múlt, sem a jelen. Nagy terveket tud vizualizálni. Ez veszélyes lehet az üzleti életben, és a párkapcsolatban, mert semmit nem nagyon fejez be.
Hogyan viszonyuljunk hozzá: élvezzük azt, hogy feldobja a társaságot, de ne vegyük túl komolyan. A család pénzét ne bízzuk az ő üzleti lehetőségeire, mert őt nem fogja zavarni, hogy mindenünk elúszik.
Párkapcsolat: sok nő pórul jár az ilyen férfival. Ugyanis fiatal korban jó vele, mert vicces, felvidítja az embert. Házasságban aztán kiderül, hogy az életben semmit sem old meg, hanem mindent elviccel. A legkomolyabb dolgokból, a legnagyobb veszteségekből is képes viccet űzni, mert nem vállalja fel a döntést, és ez neki fel sem tűnik. Sokszor 5-10 év házasság után elválik tőlük a párjuk, mert ami eddig tetszett, az most már idegesítő, elviselhetetlen, életveszélyes.
Fejlődés: meg kell értse, hogy be kell fejezni időnként a dolgokat. Ha ezt meg tudja tenni, akkor nagyon sikeres tud lenni az életben, mert merész gondolatait valóra tudja váltani.
 .
Flegmatikus
A flegmatikus alkat legnagyobb hajtóerője a befelé fordulás és a kapcsolat orientáltság. Az, hogy e két erő milyen arányban van jelen, az sok mindentől függ úgy mint élethelyzet, életkor, és egyebek. Ezért e karakter képviselői sokban tudnak különbözni, de mégis hasonlóak.
Eleme: a Víz, égtája észak-nyugat. A víz jellemzője, hogy mindig megkeresi a legkönnyebb utat és arra halad. Ha nem tud, akkor megáll. Viszont képes nagy energiákat felhalmozni magában és ha ekkor elszabadul, akkor félelmetes dolgokat képes művelni.
Hasonlóság: egy folyóba dobott kő. Szinte minden lepattan róla. Ha mégis marad lenyomat, akkor annak emlékét megőrzi ugyan, de nem éli át minden nap mint a melankolikus, hanem valahol ott belül megőrződik mint emlék. Aztán egyszer az élet folyója felkapja a követ (régi lenyomat), felszínre hozza és ekkor a flegmatikus kitör magából. Legtöbbször a környezet már nem is tudja miért, már senki nem emlékszik arra a régi lenyomatra, mely évekkel, évtizedekkel később tört elő.
Hangszer: gitár, zongora.
A flegmatikus mindent megtesz azért, hogy megőrizze belső békéjét. Az élet sok dolgát észre sem veszi, nem érzékeli. Ezzel elkerüli, hogy az élet kibillentse az ő belső egyensúlyából. Belső nyugalma hatalmas belső erőt generál. Ha sikerül kimozdulnia nyugalmi állapotából, akkor nagyon sikeres tud lenni, mint amikor a víz a felgyülemlett belső energiáját munkába fogja.  Jellemzője még, hogy nagyon tud figyelni, és komolyan szintetizálni tudja a világot, amit nem mindig mond el másoknak. Sok tibeti pap ilyen karakterű, tudja és érti a világot, ettől ő elégedett és nyugodt és nem feltétlenül az a célja, hogy az embereket meggyőzze az ő látásmódjáról. Ha elhívjuk egy társaságba, akkor nagy eséllyel nemet mond. Ha fel tudjuk kelteni az érdeklődését valamilyen módon, csak akkor jön el.
Jellemzői: befelé forduló, kívülről nyugodtnak látszik, békés, béketeremtő. Lusta állapotában Garfield. Aktív állapotában nagyon sikeres. Társaságban távolról figyeli a világot. Látja azt, érzi azt.
Hogyan viszonyuljunk hozzá: ha szeretnénk kapcsolódni hozzá, akkor fel kell keltsük az érdeklődését. Ha meglátja valakiben, vagy valamiben a szenvedélyt, akkor hamar csatlakozik hozzá. Erőltetni nem lehet semmiben. Csak az ő belső motivációja mozdítja őt ki nyugalmi állapotából.
Párkapcsolat: olyan esetben lesz sikeres, ha a másik fél képes őt motiválni, ha az a múzsája tud lenni. Két flegmatikus Garfield katasztrofális tud lenni.
Fejlődés: meg kell értse, hogy ki kell mozdulnia belső nyugalmából, meg kell találnia saját motivációját, és az elért eredményei alapján meg kell szüntesse saját tudatában azt az érzést, hogy ő értéktelen. Mert a négy karakter közül ő a belső nyugalma révén a legsikeresebb tud lenni, ezzel együtt általában önértékelési problémákkal küzd.
.
Temperamentumok gyermekkorban
A felnőttkori temperamentumok gyermekkorban mások. Felnőttkornak tekinthető a kb. 21 éves kortól kezdődő korszak, amikor az embernek már kialakul az Én tudta. Gyermekkorban, tehát ez előtt a temperamentumok el vannak fordulva balra 90 fokkal az ábrán.
Tehát aki:
  • most melankolikus, az gyermekként flegmatikus volt
  • most kolerikus, az gyermekként melankolikus volt
  • most szangvinikus, az gyermekként kolerikus volt,
  • most flegmatikus, az gyermekként szangvinikus volt
 .
Temperamentumok és az életkor
Gyerekkorban mindenki az alap temperamentumán túl kisebb vagy nagyobb mértékben szangvinikus is. Hiszen minden gyerek érdeklődő. Ez a fiatalkor alap jellemzője.
Idős korban pedig mindenki kisebb vagy nagyobb mértékben melankolikus is.
Az ember karaktere úgy néz ki, hogy 60-70%-ban a fő karakter, és ehhez 1-2 másik is csatlakozik. Tehát lehet valaki főleg melankolikus, de emellett bizonyos körülmények között szangvinikus vagy flegmatikus. Bizonyos munkákhoz bizonyos karakterek szükségesek. Például a rendőr nem lehet melankolikus, és jó író az lesz, aki legalább az írás idején melankolikus. Gyermekkorban a mellék 30-40% főleg szangvinikus, míg öreg korban főleg melankolikus. Persze az is előfordulhat, hogy valaki aki kolerikus, egyszerűen nem akar meghalni, és mindent megtesz az öregedés ellen, azaz tudatosan nem engedi magát melankolikus állapotba.
.
Temperamentumok és az enneagram
Elég jó összefüggés mutatható ki a különböző temperamentumok és az enneagram karakterei között. A különbség a két nézőpont között az, hogy az enneagram finomabb felbontású és dinamikus (egészséges és egészségtelen állapot). Viszont a temperamentum jól megmutatja, hogy milyen volt gyermekkorban.
Melankolikus lehet: 4, 5, 6, 9 karakterek
Kolerikus lehet: 1, 2, 3, 8 karakterek
Szangvinikus lehet: 7 karakter
Flegmatikus lehet: 4, 5, 9 karakter
Mivel egy temperamentumon belül sincs két egyforma ember, ezért a fenti besorolástól kissé el is térhet az élet. Tény, hogy aki ego kiterjesztő, az mindkét elv szerint is az, és aki befelé forduló, az mindkét elv szerint is az. A többi már változhat.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése