2017. április 12., szerda

A hírháló új megjelenítése.

A hírháló új megjelenítése.


Magyar kultúra: Ne tovább a landesmanni úton! 


Hat éve tartó ármány ért véget tavaly december 5-én, amikor a Magyar Szabványügyi Testület illetékes szakmai fóruma, a Rovásírás Munkacsoport 86%-os, azaz több mint 4/5-ős többséggel zöld fényt adott a Michael Everson nevével fémjelzett számítógépes rovásírás-szabványtervezetnek, amely beemeli az ősi székely-magyar rovásírásunkat a számítógépes világba, lehetővé téve ennek széles körű elterjedését. 2014. január 14-én a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO, IEC) is hasonló arányban hozta meg a maga döntését e kérdésben, pontot téve ezzel arra a csalárd gáncsoskodásra, amely 2008 óta fékezte a folyamatot - honnan máshonnan mint - Magyarországról. Az ISO döntésről a hivatalos értesítés január 21-én érkezett meg, és ezzel a kérdés a Magyarok Világszövetsége által másnap, a Magyar Kultúra Napján szervezett rendkívüli sajtóértekezlet központi témájává vált. 
Őseinket felhozád
Kárpát szent bércére,
Általad nyert szép hazát
Bendegúznak vére.

Kölcsey Ferenc
Himnusz (részlet)

E két határozattal megálljt parancsoltak annak az álságos kisajátítási kísérletnek, amellyel egy magyarországi csoport megpróbálta a magyar nemzet kulturális örökségének egyik legbecsesebb részét, az ősi, élő székely-magyar rovásírást idegen kézre játszani - fejtette ki Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövetségének elnöke, az esemény házigazdája. 
Miután az ELTE-n tanító Komoróczy Géza kitalálta és nagy médiatámogatással világgá kürtölte, hogy a Kárpát-medencei Magyarország megalapítója, Árpád Nagyfejedelem zsidó lett volna, következett a "logikus" folytatás: az ősi székely-magyar rovásírást sem a magyar nép teremtette meg, hanem átvették azt a zsidó vallású kazároktól.(!?) Tovább a landesmanni úton - gondolhatták az ármány kiagyalói -, amíg nem marad más a magyar kultúrából, mint a fütyülős pálinka és a bő gatya! Ennek a kazárosítási kísérletnek a meghiúsítása egy olyan esemény, amelynek bejelentésére nincs alkalmasabb időpont, mint a Magyar Kultúra Napja - vélték a sajtótájékoztató szervezői. 
Szondi Miklós számos rovásírás-oktató könyv szerzője, amagyarrovas.hu kiadója, a Természetesen Egyesület képviselője: 
"Ősi írásunknak, a magyar rovásnak jelkészlete január 14. óta nemzetközi szabványtervezet lett." 
A folyamat 2008-ban kezdődött. Bíztunk benne, hogy 2010-re meg lesz a szabvány. Nem így történt. Három és fél, négy év után jöttünk arra rá, hogy a nevünkben eljáró, de velünk nem egyeztetők egy új beadványt készítettek. A Michael Everson féle szabványtervezet, amely korábban készült, a leginkább képviselte az ősi hagyományon alapuló rovás-jelkészletet. E mellé lett beadva, a mi nevünkben, de a mi tudtunk nélkül, egy Hosszú Gábor féle beadvány, amelyben megjelent az idegenszerűség... 
Minekünk nagy elődeink, Forrai Sándor, Szentkatolnai Bálint Gábor, Fischer Károly, Magyar Adorján hagyatékát kell ápolnunk. El kell számolnunk vele gyerekeinknek, unokáinknak. Nem hagyhatjuk, hogy meghamisítsák. 
Friedrich Klára íráskutató, számos könyv szerzője: 
"A kazár rovásírással kapcsolatban, egész végig a vita alatt nem történt meg annak bizonyítása, hogy a kazár rovásírás jelei és a jeleknek a hangértéke, mennyiben hasonlít, mennyiben vethető össze a székely-magyar rovásírás jeleivel és hangértékével." 
A kazár rovásírás területén rendkívül sok a feltételezés. A Hosszú Gáborék féle szabvány védésekor folyamatosan felmerült egy kazárnak nevezett emléknek az emlegetése, a József kazár kagán, az utolsó kazár király levele a spanyolországi cordobai kaganátusban, amely a kazár fővárost írta volna le, illetve a kazár királynak a palotáját. Nos, utánanéztem ennek a bizonyos levélnek, amelynek nagy bizonyító erőt tulajdonítottak. Nos, ez a levél nincs meg, csak a XII-XIII. századbeli spanyol szájhagyomány útján állították össze ezt a levelet, ezt a "hatalmas bizonyítékot"... 
Szakács Gábor újságíró, rovásírás szakértő Forrai Sándort méltatta, aki az egész életét ennek az írásnak a magyarság számára való megmentésének szentelte, és akit ezen munkásságáért tavaly posztumusz a Magyar Tudományos Akadémia nagytermében a Magyar Örökség Díjjal tüntettek ki. Az általa megalkotott rovás abc-t nem kell bővíteni - mondta, azzal minden magyar szó kifejezhető. 
Dr. Mandics György matematikus, művelődéstörténész, egy átfogó, háromkötetes rovásírás monográfia szerzője: 
"Sajnos, a mi nagy, szent királyunk (Szent István) idejében jött létre az, hogy a rovásírás végül is egy bűnös dolog lett." Ez azért volt, mert Szent István nem volt jogszerű király. Ezért kénytelen volt megszakítani mindazokat a hagyományokat, amelyek arról szóltak, hogy nem ő a jogszerű király. Irtották a magyar kultúrát, közötte a rovásírást, amely rovásírással az volt a fő bajuk, hogy a királylistákat tartalmazták, hogy kik voltak az elődök, és azok nem úgy voltak, ahogy "kellettek"... 
A rovásírás politika volt, politika ma, és az is lesz a jövőben is. Ne gondolják, hogy ettől szabadulunk. 
Gyetvay György Gergely történész, informatikus, az MVSZ Elnökségének tagja, az MVSZ rovásírás-szabványügyi megbízottja megismételte, hogy semmilyen szakmai érv nem szól amellett, hogy a székely-magyar rovásírást és a kazár írást együtt szerepeltessék, és megnevezte a kazárosítási kísérletet elkövetőket, akiket az elhíresült Szegedi Csanád hozott helyzetbe: Dr. Hosszú Gábor, a titkon kazárosító szabványtervezet előterjesztője, Rumi Tamás, a rovas.info honlap szerkesztője, aki írásaival sokakat félrevezet és folyamatosan becsmérli a magyar hagyományhoz ragaszkodókat és Sípos László, az egyszemélyes Rovás Alapítvány képviselője. Vázolta a Magyarok Világszövetségének beavatkozását, amely vé gül e káros folyamat leállítását eredményezte. 
Hozzászólóként jelentkezett Dr. Boór Ferenc, a Műszaki Egyetem kutatója, aki köszönetet mondott Magyarok Világszövetségnek és a társult feleknek azért, hogy megfújták a riadót, felvették a harcot, és elhárították a kazárosítási kísérletet. Ugyancsak köszönetet mondott az érintetteknek Hompoth Zoltán, az MVSZ Elnökségének tagja. 

Zárszóként Patrubány Miklós vallomásszerűen felidézte, hogy 1991-ben maga is tagja volt az RMDSZ elnökségének, amely egyhangúan lesajnálta, és gyerekesnek minősítette, hogy Borbély Levente vezetésével székelykeresztúri ifjak rovásírással is kiírták a város helységnévtábláját. Az akkori elutasítók között ott találjuk Szőcs Gézát, akkori alelnököt, a második Orbán-kormány kulturális tárcájának vezetőjét, Tőkés Lászlót, akkori tiszteletbeli elnököt, Csapó Józsefet, a Székely Nemzeti Tanács első elnökét és másokat. Az MVSZ elnöke ezzel a gesztussal ismételten megkövette Borbély Leventét és társait és bízik benne, hogy a csíkszeredai Quo vadis Székelyföld?-konferencia megszervezésével, későbbi munkásságával elégté telt is szolgáltatott huszonkét évvel ezelőtti tévedéséért. 
A Magyarok Világszövetsége által a Magyar Kultúra Napján szervezett rendkívüli sajtótájékoztató nyitányaként a jelenlevők hódoltak a Himnusz és szerzője, Kölcsey Ferenc emlékének. Bottyán Zoltán, az MVSZ Kárpát-medencei Térségének alelnöke félórás előadásban fejtette ki, hogy a Himnusz egyszerre a nemzeti azonosságnak és egy nagyon mély, hitbéli meggyőződésnek is kifejezője, a magyar néplélekből kisarjadt fohász. 
A sajtótájékoztató teljes anyaga megtekintheto a világhálón, ide kattintva. 
Az ősi, élő székely-magyar rovásírás elkazárosítási kísérlete és annak meghiúsítása az alábbi, időrendben elhelyezett sajtószolgálati közleményeinkben követhető nyomon: 
2012.04.06. - Felszólalás a székely-magyar rovásírás ügyében 
2012.06.22. - Kulturkampf a magyar írásért - Kísérlet a székely-magyar rovásírás kazárosítására 
2012.07.02. - Mi is zajlik a rovásírás körül? - Joó Ádám összefoglaló levele 
2012.07.07. - Szabványosított (?!) rovástáblák: Nemzeti program, vagy üzlet? - Szakács Gábor írása 
2012.07.14. - Rovásírás - Tettenért kazárosítási kísérlet 
2012.09.06. - M.VIII.Vk. - Határozatok a székely-magyar rovásírás számítógépes szabványosításáról 
2012.09.25. - Dr. Hosszú Gábor felmentését kéri a szabványügyi testület rovásírás munkacsoportja 
2012.11.29. - Rovás-szabványosítás - Kazárosítók 
2012.11.29. - Rendkívüli bizottsági ülés rovásírás ügyben 
2014.01.21. - Magyar Kultúra Napja: Elhárított kazárosítási kísérlet - Meghívó rendkívüli sajtótájékoztatóra 
MVSZ Sajtószolgálat 
8186/140125 

Áder kiemelte a magyarok felelősségét a holokausztban 

2014. január 26., vasárnap, 19:01 HVG 
A köztársasági elnök arra kéri a tévéket és rádiókat, hogy a hétfői holokauszt emléknapon este 7 órakor 70 másodperces néma gyásszal emlékezzenek a 70 évvel ezelőtti eseményekre. Közleményét szó szerint idézzük. 
Az auschwitz-birkenaui haláltábort 1945. január 27-én szabadították fel az első ukrán front katonái. Az Egyesült Nemzetek Szervezete e napot a holokauszt nemzetközi emléknapjává nyilvánította. 
Auschwitz, bár sok száz kilométerre van hazánktól, mégis a magyar történelem része. Ez a haláltábor közel félmillió honfitársunk embertelen gyötrelmeinek, megaláztatásának és halálának helyszíne volt. 
Hetven évvel ezelőtt, hazánk 1944-es német megszállását követően a náci helytartók és a velük kollaboráló magyar állami szervek közreműködésével beteljesülni látszott Hitler náci Németországának akarata. Alig fél év leforgása alatt könyörtelenül végrehajtották a gettósítást, és deportálták szinte a teljes vidéki magyar zsidóságot. 
Fotó: MTI/ Soós Lajos

Soha nem felejthetjük el, hogy abban a hetven esztendővel ezelőtti tragikus évben halálvonatok végeláthatatlan sora indult el magyar területekről a náci koncentrációs táborokba. Mint ahogy soha nem feledhetjük el azt sem, hogy ha a háború menete a hitleri Németország és nyilas kiszolgálói szándékai szerint alakul, a gettókba zsúfolt honfitársaink további százezreire is ugyanez a sors várt volna. 

A magyar zsidók tragédiája egész politikai nemzetünk fájdalma és pótolhatatlan vesztesége. 

Ezért felhívással fordulok a magyarországi rádiók és televíziók szerkesztőségeihez, arra kérve őket, hogy a maguk lehetőségei szerint segítsék elő, hogy 2014. január 27-én este 7 órakor a holokauszt 70. évfordulója alkalmából 70 másodperces néma gyásszal közösen emlékezzünk meg ártatlanul elpusztított honfitársainkról. 

Legyen ez a csend közös gyász, a halálba taszított honfitársainkért érzett közös fájdalmunk csendje. 

Az ártatlan gyermekek, idősek, nők és férfiak százezrei előtti tiszteletadásunkkal juttassuk kifejezésre nemzetünk egységét és eltökéltségét abban, hogy a szabad és demokratikus Magyarország polgárai semmiféle közösséget nem vállalnak semmilyen emberellenes eszmével vagy ideológiával, sem azokkal, akik a XX. századi történelmünk során a magyar állam nevében követtek el jóvátehetetlen bűnöket saját honfitársaikkal szemben. 

Hiszem, hogy a néma tiszteletadás közös csendjének ereje hozzájárul ahhoz, hogy felismerjük egymásban a jót, és közösen ítéljük el a rosszat. 

A köztársasági elnök megint arcon csúszott előttük 

2014. január 26. 19:43 Hunhír.info 
A köztársasági elnök arra kéri a tévéket és rádiókat, hogy a hétfői holokauszt emléknapon este 7 órakor 70 másodperces néma gyásszal emlékezzenek a 70 évvel ezelőtti eseményekre. Közleményét szó szerint idézzük. Különösképpen azért, mert Trianon 80. évfordulóján ilyesmi véletlenül sem történt. 
Az auschwitz-birkenaui haláltábort 1945. január 27-én szabadították fel az első ukrán front katonái. Az Egyesült Nemzetek Szervezete e napot a holokauszt nemzetközi emléknapjává nyilvánította. 
Auschwitz, bár sok száz kilométerre van hazánktól, mégis a magyar törtelem része. Ez a haláltábor közel félmillió honfitársunk embertelen gyötrelmeinek, megaláztatásának és halálának helyszíne volt.
Hetven évvel ezelőtt, hazánk 1944-es német megszállását követően a náci helytartók és a velük kollaboráló magyar állami szervek közreműködésével beteljesülni látszott Hitler náci Németországának akarata. Alig fél év leforgása alatt könyörtelenül végrehajtották a gettósítást, és deportálták szinte a teljes vidéki magyar zsidóságot. 
Soha nem felejthetjük el, hogy abban a hetven esztendővel ezelőtti tragikus évben halálvonatok végeláthatatlan sora indult el magyar területekről a náci koncentrációs táborokba. Mint ahogy soha nem feledhetjük el azt sem, hogy ha a háború menete a hitleri Németország és nyilas kiszolgálói szándékai szerint alakul, a gettókba zsúfolt honfitársaink további százezreire is ugyanez a sors várt volna. 
A magyar zsidók tragédiája egész politikai nemzetünk fájdalma és pótolhatatlan vesztesége. 
Ezért felhívással fordulok a magyarországi rádiók és televíziók szerkesztőségeihez, arra kérve őket, hogy a maguk lehetőségei szerint segítsék elő, hogy 2014. január 27-én este 7 órakor a holokauszt 70. évfordulója alkalmából 70 másodperces néma gyásszal közösen emlékezzünk meg ártatlanul elpusztított honfitársainkról. 
Legyen ez a csend közös gyász, a halálba taszított honfitársainkért érzett közös fájdalmunk csendje. 
Az ártatlan gyermekek, idősek, nők és férfiak százezrei előtti tiszteletadásunkkal juttassuk kifejezésre nemzetünk egységét és eltökéltségét abban, hogy a szabad és demokratikus Magyarország polgárai semmiféle közösséget nem vállalnak semmilyen emberellenes eszmével vagy ideológiával, sem azokkal, akik a XX. századi történelmünk során a magyar állam nevében követtek el jóvátehetetlen bűnöket saját honfitársaikkal szemben. 
Hiszem, hogy a néma tiszteletadás közös csendjének ereje hozzájárul ahhoz, hogy felismerjük egymásban a jót, és közösen ítéljük el a rosszat. 

Román szerző tanulmánya. Bocsánatkérés a magyaroktól a témában! 

Ki küldte Auschwitzbe a 460.000 zsidót Magyarországról? 

Ideje megtudni 
Éveken át úgy tudtam én is, mint más, hogy a magyarok, a románokkal ellentétben, Auschwitzbe küldték, a halálba, polgártársaikat, a zsidókat. Magyarországról 1944-ben százezer számra küldtek zsidókat a haláltáborba vasúton, ahonnan nagyon kevesen tértek azután haza. Az eset jól ismert és sokat hangoztatott. Én magam is többször írtam a témáról, az 1990 előtti hivatalos történelemtudomány nyomvonalát követve, miszerint amíg a romániai zsidók nagy része megmenekült, addig a magyarországiak egy durva megsemmisítésnek voltak alávetve. 
Maga Winston Churchill is beszélt erről a magyar történelmi eseményről, mint az emberiség legvisszataszítóbb gyilkosságáról. Ez volt az 1991-ben megjelentetett Transilvania Invincibile Argumentum című könyvem egyik fejezetének a címe is, amely viszont jóval 1990 előtt íródott. Ezt a fejezet címet újra használtam a 2004-ben megjelent Protocoalele Kogaionului című könyvemben, de itt már azért, hogy megkövessem régebbi állításaimat ebben a témában. Most megteszem újra, kijelentve, hogy az 1944-es magyarországi zsidók tragédiájáért nem a magyarok a hibásak sem a magyar hatóság! Még nem is a németek, mondhatnám!... Hanem a zsidók! 
Viszont hét évvel a Protokolljaim kiadása után azt tapasztalom, hogy hipotéziseim nem jutottak el egyetlen magyarhoz sem. Ez természetesen az én hibám elsősorban, mert nem tudtam soha jól eladni az írásaimat. Most újra jelentkezem, több okból is, amelyek közül az egyik, hogy a csíkszeredai fiatal székely hokisok még büszkébbek legyenek arra, hogy magyarok és nem, Isten őrizz!, románok... 
1990 után, mint ismert, a románok is azon kapták magukat, hogy holokauszttal vádolják őket is! A vádlók kétes foglalkozású zsidó szerzők voltak. Egyik napról a másikra a romániai holokauszt szakértői lettek. Magam elég informáltnak tartottam ahhoz, hogy válaszoljak a vádakra. Így kerültem, akarva, nem akarva, bele ebbe a hórába, amit ha belekerültem, akkor végig kell járni, vagyis tovább kellett informálódjak ebben a témában. Eljutottam oda, hogy megtudjam, mennyire megalapozatlanok a jól ismert magyar vádak! Ismétlem: megalapozatlanok! Kitaláltak vagy legjobb (legrosszabb!) esetben is eltúlzottak. 
Pontosítom, hogy a magyarországi zsidók sorsáról, akiket Auschwitzbe küldtek, nem egy kormányülésen, se nem a budapesti parlamentben döntöttek. Még nem is egy náci gyűlésen. A döntés a legmagasabb szintű zsidó kezdeményezésre született: a Zsidó Ügynökség Megmentő Bizottságában! 
Állításom alátámasztására Roger Garaudy, Az izraeli cionizmus pere című munkájának adatait használtam (a romániai kiadás címe: Procesul sionismului israelian). Ennek a munkának az adatait még senki nem vonta kétségbe. Roger Garaudy, jól ismert baloldali egyéniség, demokratikus beállítottsággal, mentes mindenféle párt besorolástól, többször kapott kritikát egyesektől az utóbbi írásainak, úgymond, antiszemita jellege miatt, de senki sem tudta felróni neki azt, hogy valótlan vagy elferdített adatokat tett közzé. Roger Garaudytól olyan adatokat vettem át a témával kapcsolatban, amelyek mindenike zsidó szerzőktől vagy intézményektől származik. Idézek továbbá a Protocoalele Kogaionului című írás 77-79 oldaláról. 
Roger Garaudytól megtudjuk, hogy a Palesztinába jutáshoz nem volt elegendő a zsidó származás. Jó minőségű zsidó kellett legyen, magasabb minőségű anyagból gyúrva. A zsidók Palesztinába való belépésének feltétele az volt, hogy a majdani Izrael államnak ne legyenek a terhére (47-ik oldal). Még 1935-ben egy jelentős cionista vezető, Ytzhak Gruenbaum felhívta a figyelmet arra, hogy meg kell legyen a felhatalmazásuk arra, hogy a bevándorlókat kiválogassák és ne fogadjanak be mindenkit (ugyanazon oldal). Úgy tűnik, hogy a Hitler által elfoglalt Európában azon zsidók részaránya, akik méltatlanok a Szentföldre való belépésre elérte a 90%-ot! Az Európából a nácik által elűzött zsidók problémája, akiket a cionisták nem siettek befogadni Izraelbe elsősorban a cionista doktrínából ered. A problémát nem a segítőkészség oldaláról, hanem az ország szükségleteinek szemszögéből kezelték (ugyanaz az oldal). Más cionista doktrinák szövegei sokkal kifejezettebbek, embertelen cinizmustól és p ragmatizmustól átitatva. 
 
Yitzhak Gruenbaum speaking at the ceremony for laying the cornerstone of the educational institution

Íme, mi olvasható az 1943-ban a Zsidó Ügynökség Megmentő Bizottságának Memorandumában: Vajon mindenkit kell segítsünk, akinek szüksége van anélkül, hogy figyelembe vennők az egyének jellemzőit? Nem kellene az egésznek egy nemzeti-cionista jelleget adnunk és megpróbáljuk megmenteni azokat, akik hasznára lehetnek Izrael földjének és a judaizmusnak? Tudom, hogy embertelennek tűnik a probléma ilyenszerű felvetése, de világossá kell tennünk, hogy ha meg tudunk menteni 10.000 embert az 50.000-ből, akik hozzájárulnak az ország megerősödéséhez és a nemzet újjászületéséhez vagy az 1.000.000 zsidó, aki teher lesz az országnak, akkor vissza kell fognunk magunkat és meg kell mentenünk azt a 10.000-et, a kívül maradt millió elkeseredett kérése és szitkozódása ellenére is (47-48-ik oldal). 

Tehát a 10.000 hasznos zsidó és az egy millió alkalmatlan közül a cionistákat csak a hasznos érdekelte. A többi egy millió (vagy hat) zsidóval történhetett bármi, akár meg is halhattak, nem jelentett veszteséget a cionistáknak. Ez a lehetőség nem zavarta egyik cionista vezetőt sem! Sőt, úgy tűnik, hogy éppen az ők érdekeiket szolgálta! 

A fenti szöveg ugyanakkor emlékeztet arra, hogy mi is történt az Auschwitzbe érkezett zsidókkal: két táborra osztották őket a jellemzőik alapján, éppen a hasznosság elve szerint. Aki a német haditermeléshez hozza tudott járulni (az ország megszilárdításához) az életben maradt. A többiek, akik valóságos teher voltak a nácik számára is, mint emberi hulladékok gyorsabban befejezték földi pályafutásukat. 

Még megjegyezhetjük, hogy a fenti szöveget egy intézmény adta ki, nem pedig egy szívtelen, kótyagos egyén, és mégis tele van az emberiséggel szembeni határtalan megvetéssel, ami nem állt meg a kinyilatkoztatások szintjén, hanem nagyon is konkrét és reális következményei lettek meghatározva százezrek életét vagy esetleg milliókét, ha a mediatizált holokausztot és a zsidó szenvedést sirató propagandisták adatait vesszük alapul. Ilyen mérvű cinizmussal és megvetéssel csak irodalmi szövegekben vagyunk megszokva, ahol a magatartás és helyzetek ilyen eltúlzásának művészi szerepe van és a következmények is csak ezen a szinten maradnak. Ebben az esetben ennek a szövegnek kimondottan gyilkos, emberirtó szerepe van. 

Hol van innen a híres zsidó szolidaritás? Miért nem működött? Az emberi szolidaritásról nem is merek beszélni! 
Egyébként ezek a cionista szövegek a kétféle minőségű zsidókról, egy gyakorlati életfilozófiáról árulkodnak és egy idáig a történelemben nem létező pragmatizmusról, amely lélegzet nélkül hagy minden normális embert, zsidót vagy keresztényt: Egy egyszerű filantropikus mentése a németországi zsidóknak csak kellemetlenségeket okozott volna a cionistáknak, főleg hogy a mentés esélyei annál kisebbek, minél nagyobb a katasztrófa. A németországi zsidók érdekében tudunk cselekedni, ha ezek Palesztinába hozzák a vagyonukat. A jelenlegi menekülteknek nincs meg ez az előnyük, mert üres kézzel akarnak jönni. Ezek tehát nem tudnak semmit adni a Yichouvnak (ez volt Izrael neve, mielőtt 1948-ban elismerték volna független államként), és nem várhatunk másra, mint amit eddig is megállapítottunk a németországi zsidók nagy részéről: teljes eltávolodást, sőt ellenséges magatartást Izrael földjével szemben, a tisztelet hiányát minden iránt, ami zsidó, egy embertömeg, amelynek semmi köze a cio nizmushoz és amelyikből teljesen kihalt a nemzeti érzés (48.oldal). 

Robert Garaudy kommentárja: ezen szövegek idézése világosan mutatja a különbséget a judaizmus, mint vallás, amit tisztelek és a nacionalista, leigázó politikai cionizmus között, amit elítélek. Mi több, ezek a szövegek világossá teszik azoknak az csalását és álnokságát, akik ma siratják azokat az áldozatokat, akiket nem akartak megmenteni. (49.oldal). 

Megjegyzendő mondat: azoknak a csalását, akik siratják azokat az áldozatokat, amelyeket nem akartak megmenteni! 

Tehát zsidók, akik nem akartak zsidókat megmenteni! Miért? Mert szegény zsidók voltak, üres kézzel... 

Egyre világosabb, hogy a II. világháború idején a zsidó elit egy mesterséges szelekciót hajtott végre, azon zsidók között, akik a jövendő Izraelt kellett benépesítsék, akik a háborút kellett átvészeljék. Azok a zsidók, akik izraelitának voltak programálva, azok minőségi zsidók kellett legyenek: cionista eszmékkel, akik elutasították a többségi nemzetbe való beolvadást, amit egyre több zsidó hallgatólagosan már elfogadott. A másik oldalon a szegény zsidók, akik a cionisták szerint egy embertömeg, akinek semmi köze nem volt a cionizmushoz, nemzeti érzelmek hiányával, és amely nem mutatott tiszteletet semmi iránt, ami zsidó vagy héber. Ezért őket a megmentésből ki kellett zárni! Vajon nem ez a tömeg volt összesen hat millió?...A híres hat millió? 

Jegyzet: A fentiekből egy káprázatos, de egyáltalán nem abszurd, hipotézis állítható fel, ami a cionista doktrína szövegeiből levezethető: a holokauszt, mint büntetés azoknak, akik nem viseltettek tisztelettel mindaz iránt, ami zsidó vagy héber! 

Egyelőre csak jeleztem ezzel a hipotézissel, hogy később ellenőrizhessem, más megfelelő dokumentumokkal. Lehet, hogy megteszik mások ezt az ellenőrzést. Más hozzáértőbbek, tanultabbak... 

Milyen helyzetben voltak a magyarországi zsidók ebből a cionista szemszögből nézve? Ők arról voltak ismertek, hogy hajlandóak voltak az asszimilációra vagy már asszimilálódtak. A dualizmus idején hagyományosan ők magyarnak vallották magukat, különösképpen népszámlálások idején vagy más lojalitási teszteken. Megkockáztatom azt állítani, hogy kevés olyan zsidó volt , aki ott hagyta volna a komfortját, amiben itt élt, azért, hogy Palesztinába menjen és ott mindent kezdjen elölről. A zsidók is emberek! Hős és vértanú nép nem létezett soha... Csupán a cionista doktrína követte ezt: kiválassza az eljövendő Izraelnek azokat a zsidókat, akikből egy hős és vértanú nép legyen... 

Megállapíthatjuk, hogy a magyarországi zsidók nem élvezték a cionista vezetők szimpátiáját. Abba a csoportba sorolták, akik nem méltóak, hogy a Szentföldre lépjenek? 

Idézek tovább a Protocoalele Kogaionului című könyvből, 77-79. oldal. Tehát nagyon sokszor a németországi, de általában a nácik által elfoglalt országokban a zsidók nem voltak mások, csak emberanyag, amelyikből az Izraelt alapító cionisták kiválasztották (egyébként is kiválasztott nép), hogy melyik zsidó élhet meg, kivándorolva Palesztinába és melyik gyengébb minőségű, hasznavehetetlen és nem kívánatos, az marad a nácik rendelkezésére. Ezt mondja a nagy cionista Ben Gurion is, az új Izrael állam első elnöke: azt a kisebbséget, amelyet meg lehetett menteni, ki kellett választani a palesztinai cionista projektnek megfelelően (44.oldal). 

Tehát a cionisták gondja az volt, hogy megmentsék a hős és vértanú kisebbséget és a hat milliós többséget hagyták a kivégző táborok gondjára. Nota bene: hogy a náci lágerek sorsára hagyott zsidók alkották a többséget, mint következtetést alátámasztja, expressis verbis (kimondottan) Roger Garaudy kommentárja is, amelyet Rudolf Kastnerrel kapcsolatban tesz, akit az 50-es években a nácikkal való kollaborálásért ítéltek el. A perben Rudolf Kastnert azzal vádolták, hogy egyetértésben a cionista vezetőkkel (akik közül a legtöbben a per idején miszterek voltak) Eichmannal üzletelt 1684 hasznos zsidó (a kiemelés Roger Garaudytól) kiszabadításáról és Palesztinába emigrálásáról, mint az eljövendő Izrael építéséhez szükséges emberekről, annak fejében, hogy meggyőzi a 460.000 magyarországi zsidót, hogy csak egy egyszerű áttelepítésről van sző, semmiképpen sem az Auschwitzi haláltáborokba való szállításról. Halevi bíró rámutatott arra, hogy ezek a gyilkosságok mind a Zsidó Ügynökség é s a Nemzetközi Zsidó Kongresszus jóváhagyásával történtek (44.oldal). 

Kegyetlen mondat: ezek a gyilkosságok a Zsidó Ügynökség és a Nemzetközi Zsidó Kongresszus jóváhagyásával történtek. Ezek a gyilkosságok... vagyis a magyarországi zsidók szinte teljes kiirtása a Zsidó Ügynökség és a Nemzetközi Zsidó Kongresszus jóváhagyásával vagy pontosabban hozzájárulásával történt. 

Néhány tisztázó kérdés: Az Izrael építésénél hasznos 1684 zsidó, feltehetően mind szuper-tehetségek volt, mindenik közülük egy potenciális Nobel-díj várományosa. Megtudták ők valaha is, hogy milyen feltételek mellett szabadultak Németországból és kerültek Palesztinába? Közzétették valaha is ezt a listát az 1684 névvel? 

Ha a 460.000 zsidó Auschwitzi haláltáborba küldése a Zsidó Ügynökség és a Nemzetközi Zsidó Kongresszus jóváhagyásával történt, akkor miért vádolják még ma is a magyarokat, a magyar államot és a magyarságot úgy általában a 460.000 magyar zsidó Németországba deportálásával és meggyilkolásával 1944 tavaszán? 

Rögzítsük még egyszer milyen gyilkosságról is van szó: a holokauszt folyamán, a magyarországi zsidók deportálása Winston Churchill szerint az emberiség legvisszataszítóbb gyilkossága volt. Éveken át ez a gyilkosság a magyar hatóságok számlájára van írva, akik a zsidók kitelepítését olyan túlbuzgósággal végezték, amellyel még a németeket is elámították. Roger Garaudy azzal a aprósággal szolgál, amellyel megsemmisíti a magyar hatóságok érdemét: maguk a zsidók is siettek berakodni a vagonokba, hiszen a saját cionistáiktól biztosítást kaptak arra, hogy csak egy egyszerű áthelyezésről van szó. Hogy milyen könnyen elhitték a zsidók, hogy csak egy egyszerű áthelyezésről van szó, a cionista vezetők szemében még inkább egy plusz ok lett, hogy mind a 460.000 zsidó gyenge minőségű, haszontalan, aki megérdemli a sorsát, hogy vágásra küldjék, mint az állatokat, egyszóval méltatlanok voltak, hogy a Szentföldre lépjenek. 

Évekkel előbb, különböző alkalmakkor kommentáltam ezt az emberiség történetében a legvisszataszítóbb gyilkosságot, különbséget téve a magyarok ázsiai, hun állatias viselkedése és a románok emberiessége és tűrőképessége között. Úgy hiszem, vissza kell vonjam akkori megállapításaimat és véleményemet. Mea culpa! Sajnálom, hogy a tévedésem nem volt teljes! Szerettem volna, hogy visszavonom a vádjaimat és kész! Sajnálatos módon nem azért kell visszavonjam vádjaimat, mert nem igazak, nem egyeznek a tényekkel, nincs értelmük, hanem azért mert másoknak kell azokat címezzem! Vádjaimat fenntartom, csak másnak kell címeznem, amelyre Roger Garaudy kényszerít: a cionizmus! 

A cionizmus a hibás a 460.000 magyarországi zsidó sorsáért, akiket a nácik a cionisták jóváhagyásával az Auschwitzi kemencékbe szállítottak! Ismétlem: nácik a cionista vezetők jóváhagyásával... Sőt a cionisták közreműködésével! Mert ezek azok a vádak, amelyeket Roger Garaudy megfogalmaz: a cionista zsidók a felelősek az emberiség legvisszataszítóbb gyilkosságáért! Ismétlem: a minősítés Winston Churchilltől származik. Egy gyilkosság, amelynek 460.000 teljesen ártatlan zsidó esett áldozatul. Vagy másképpen mondva: az emberiség legvisszataszítóbb gyilkossága, kizárólag egy zsidó üzlet, amelynek gyilkos szerzői cionista zsidók, az áldozatok pedig haszontalan zsidók. A visszataszítóságát még inkább növeli az a tény, hogy a háború után a zsidók ezzel a gyilkossággal a magyarokat vádolták meg. Teljesen visszataszító. Nec plus ultra. 

Post scriptum 2011: örülök, hogy a magyarországi és a bárhol élő magyarok tudomására hozhatom, hogy nem az ő vállukat nyomja ez a népirtás. Ideje, hogy a magyarok megtudják ezt az igazságot és ennek megfelelően reagáljanak. Még fontosabb az, hogy a zsidók maguk megtudják az igazságot és reagáljanak ennek az igazságnak megfelelően! Mert ez az igazság lényege. 
És egy utolsó kérdés: Az átszállítás szervezője Eichmann, nem volt véletlenül zsidó, úgy ahogy nagyon sok zsidó mondja?... 

ION COJA 
2011. december 22. 

Világszerte holokausztoznak ma (is), nálunk a bocsánatkérésnek "a nemzeti emlékezet és identitás részévé kell válnia" 

2014-01-27. 07:24 Kuruc.info 
Ma tartják a "holokauszt áldozatainak" nemzetközi emléknapját, az auschwitz-birkenaui munkatábor 1945-ös "felszabadításának" 69. évfordulóján. Budapesten megemlékezés lesz a Páva utcai Holokauszt Emlékközpontban, ahol Magyarország a tragédia árnyékában címmel tudományos emlékülést és megemlékezést rendeznek. 
Az eseményen hallható lesz Orbán Viktor miniszterelnök emléknapi üzenete, köszöntőt mond Rétvári Bence, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára. A rendezvényt Fodor Pál, a "Magyar" Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének főigazgatója nyitja meg. 
Megnyílik a Holló Imre emlékkiállítás is és az Egyházi embermentők című tárlat, majd este főhajtással és gyertyagyújtással emlékeznek meg a "vészkorszakban meggyilkoltakról" az intézményben az Áldozatok Emlékfalánál, ahol imát mond Köves Slomó, az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség vezető rabbija. 
Üzenetet küldött a világnak a "holokauszt áldozatainak" nemzetközi emléknapja alkalmából Ban Ki Mun ENSZ-főtitkár vasárnap, amelyben tavalyi auschwitzi látogatásának tapasztalatairól számolt be. 
A világszervezet vezetője azt írta sajtóközleményében, hogy soha nem fogja elfelejteni a novemberben tett látogatását a Lengyelország területén működtetett "egykori náci haláltáborban". 
Ban Ki Mun figyelmeztetett, hogy "ébernek kell lenni a fanatizmussal, a szélsőséges ideológiákkal, a kisebbségekkel szembeni diszkriminációval és a közösségekben megfigyelhető belső feszültségekkel szemben". 
"Az auschwitzi krematórium mellett állva mély szomorúság töltött el, amikor arra gondoltam, hogy mi történt az épület falain belül. Ugyanakkor tiszteletet ébresztett bennem azok emléke, akik felszabadították a haláltáborokat" - tette hozzá az ENSZ-főtitkár, felszólítván, hogy "egyesítsük erőinket a mindenkit megillető egyenlőség és emberi méltóság felé vezető úton". 
A Római Magyar Akadémián pénteken nyílt kiállítás magyar és olasz zsidó identitású kortárs művészek alkotásaiból a holokauszt-emlékév keretében. Az árnyék völgyében járva című kortárs képzőművészeti kiállításon az érdeklődők Papp Sebők István, Simon Szabolcs, Georges De Canino, Justin Peyser, Eva Fischer és Adriano Mordenti alkotásait tekinthetik meg. A tárlat kurátora Francesca Pietracci és Németh Pál. 
"A Római Magyar Akadémia kiállítása egyszerre fejezi ki a művészet határtalanságát és a holokauszt áldozataira történő emlékezés egyetemlegességét" - fogalmazott Balatoni Monika, a közigazgatási tárca társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára a megnyitó után telefonon az MTI-nek. Kijelentette: ezek az alkotások "elementáris erővel idézik meg a kendőzetlen igazságot". 
"Az emberiség történelmének legsötétebb pillanatát jelenítik meg, megadva a mai kor emberének a szembenézés esélyét, amely nélkül nem lehetséges megérteni és valóssággá tenni az áldozatok üzenetét, miszerint az emberi méltóság mindenekelőtt. Soha többé még egyszer nem fordulhat elő, hogy embereket származásuk és faji megkülönböztetésük címén megalázzanak, üldözzenek" - tette hozzá Balatoni Monika. 
Az államtitkár emlékeztetett arra is, hogy Kőrösi Csaba magyar ENSZ-nagykövet csütörtökön az ENSZ New York-i székházában bocsánatot kért az ország holokausztban való felelősségéért (kétszer is). "Az akkori magyar állam intézményei felelősek voltak a holokausztért, de a mai magyar állam általi bocsánatkérésnek a nemzeti emlékezet és identitás részévé kell válnia" - fejezte ki óhaját a nem egészen normális Balatoni Monika. 
(MTI korrigálva) 
Kapcsolódó: Áder: a holokauszt jóvátehetetlen bűn, 70 másodperces néma gyásszal emlékezzünk az "elpusztított magyarokra" 


Vajon melyikük lesz a kiválasztott? 

hétfő, január 27, 2014 Radical Puzzle 
Álmos, Előd, Ond, Kond, Tas Huba, Tétény. A hét vezér. 
Vajon melyikük lesz végül a kiválasztott? 
Vajon melyikükről derül ki hamarosan, hogy valójában zsidó volt? 

A kérdésfelvetésnek, bármennyire tűnik is elsőre provokatívnak, van valóságalapja. Pontosabban egyre inkább afelé haladunk, hogy legyen. Mert ma már nem elég, hogy naponta kérünk elnézést a '44-es történésekért, nem elég, hogy a politikusaink naponta csúsznak esdekelve bocsánatért, nem elég a sokmilliárdos költségvetésű holokauszt-emlékév, nem elég a mindent elöntő agymosás. Most már az ősi, történelmi gyökereink kellenek nekik. 
"Egyetlen komoly történésznek, egyetlen magára valamit is adó polgárnak sem lehet kétsége afelől, milyen súlyos volt a Horthy rendszer zsidótörvényeiben, a '44-es deportálásokban és a II. Világháborúban a Magyar Államigazgatás részvétele, milyen nagy volt az egész társadalom és véleményformáló elit felelőssége. (...) Nekünk, a zsidó közösségnek a feladatunk ennek a nehéz szembenézés folyamatnak a segítése, lehetséges könnyítése. A történelmi tények maszatolása számunkra fájdalmas, de legfőképp a magyar nemzet egésze számára zsákutca, egy felelősséget vállaló, alkotó, önálló, büszke nemzet jövője szempontjából. Van azonban egy támaszték, ami segítheti a múlt értékelését: ez pedig annak a keveset emlegetett ezeréves együttélésnek a feldolgozása, amely szebb és kevésbé szép szakaszaival együtt, összességében meghatározó értékeket teremtett mind a magyar zsidóság mind pedig a magyar nemzet egésze számára. Nincs alkalmasabb időpont egy az ezeréves együttélés, a magyar zsidó ság múzeumának meghirdetésére, mint a mostani évforduló." - jelölte ki a következő hónapok zsidó nyomulásának csapásirányát Köves Slomó rabbi. 
Köves nyilatkozata persze nem légből kapott. Az mind tartalmában, mind szellemiségében összecseng Balog Zoltán, az emberi erőforrások miniszterének gondolataival, amit a napokban fejtett ki Izraelben, amikor Jad Vasem Holokauszt Intézetet igazgatóját, Avner Salevt tájékoztatta a honi oktatási törekvésekről: "Az elutazásom előtt egy nappal írtam alá a zsidó oktatási kerekasztallal azt a megállapodást, amelyben minden általuk kifogásolt ponton rögzítettük, hogy a nemzeti alaptantervben hogyan fogjuk tanítani nemcsak és talán nem is elsősorban a holokausztot, hanem azt a közös zsidó-magyar történelmet, ami több mint ezer éves, és ami a XIX. században különösen, de a XX . század elején is nagyon sok közös komoly eredményt hozott." 
Itt tartunk. 
A narancsos kormányzat a honi zsidókkal karöltve most éppen azon kezd munkálkodni, hogy meghamisítsa a történelmet. Az agymosási mechanizmus jól láthatóan még magasabb sebességbe kapcsolt. Nincsenek már tabutémák, nincsenek már gátlások. Mindenhová befurakodik a cionista propaganda. A holovallás épületei, az emlékhelyek már nem elegendőek, most már őstörténeti múzeum is kell nekik, ami az "ezeréves" zsidó-magyar múltat tárja majd a közönség elé. 
Álmos, Előd, Ond, Kond, Tas Huba, Tétény. 
Vajon melyikük lesz végül a kiválasztott? 

Erdélyi és vajdasági autonómiaügyek - AUDIÓ 

2014.01.26. | 15:03 Kossuth Rádió - Erdély.ma 
Süket csend. Ez a válasz Bukarestből, ha az autonómia ügyéről van szó. Erről beszélgetett Sükösd Levente, a Kossuth Rádió munkatársa a Székely Nemzeti Tanács elnökével. Izsák Balázs szerint törvényes keretek között, de a polgári engedetlenség, és a jog minden eszközével küzdeni fognak a bukaresti hatalom kisebbségellenes tervei ellen. 
commorakozigaz.shp.hu

A normalitás kényszere lesz a legnagyobb kényszer Bukarestre, mert hosszú távon társadalmi békét, gazdasági jólétet csak úgy lehet biztosítani, hogy a decentralizáció és szubszidiaritás elvét alkalmazzák tiszteletben tartva Székelyföld határait - magyarázta Izsák. Hozzátette: ha valaki ismeri a székelyeket, akkor az tudja, hogy évszázadok óta megvan az a tulajdonságunk, ha egy jogos kérésünket nem akarják teljesíteni, akkor az a követeléseinkben még következetesebbé tesz minket, a dac pedig megerősít bennünket. 

Ma már a román társadalom sokkal kevésbé manipulálható, már nem lehet elővenni könnyen a magyar kártyát, most már a románok sokkal többet tudnak az európai autonómiákról - véli az elnök.

A beszélgetés végén Izsák Balázs arról is beszámolt, hogy az Országos Diszkriminációellenes Tanács a hatalom intézményeit védi az állampolgárral szemben, az emberi jogok nevében, amikor elutasította a panaszát Traian Basescu, Victor Ponta, Crin Antonescu és Liviu Dragnea ellen, akik kijelentették, hogy kizárják a magyar többségű régió létrejöttének lehetőségét Romániában. Az SZNT elnöke most a bírósághoz fordult ebben az ügyben. 

Délvidéken egyre több jel mutat arra, hogy a szerbiai hatalom igyekszik megnyirbálni a tartomány autonómiáját, és ezáltal az ott élő magyarok kisebbségi jogait, legalábbis erre utal a Szerb Alkotmánybíróság két döntése. Mindez éppen akkor történik, amikor elkezdődtek az ország uniós csatlakozási tárgyalásai. Erről beszélgetett Sükösd Levente Korhecz Tamás, a vajdasági Magyar Nemzeti Tanács (MNT) elnöke. 

Vona és a magyarok győztek Londonban (folyamatosan frissül) 

2014, január 26 - 14:30 alfahir.hu 
Vasárnap Vona Gábor, a Jobbik elnöke az Angliában élő magyaroknak tart előadást, a felheccelt antifasiszták a fórum megzavarására készülnek. Az eseményen jelen van londoni tudósítónk is. Kövessék nálunk percről-percre az eseményeket! 
Ha ott tartózkodik a helyszínen, küldje el beszámolóját, fotóját, videóját a szerk@alfahir.hu címre. 

Vége - Vona és a magyarok győztek 
Akárhogy próbálták ellehetetleníteni, megzavarni Vona Gábor találkozóját a londoni magyarokkal, kudarcot vallottak a szélsőbaloldali és antifasiszta tüntetők. A Jobbik elnöke végül a Hyde Parkban megtarthatta fórumát a londoni magyaroknak, akik megköszönték a pártelnök szavait és megtapsolták. Vona nem csak beszédet mondott, de a londoni magyarok minden kérdésére is válaszolt. A Hyde Parkban tartott fórum a Himnusz közös eléneklésével ért véget. Tudósításunkat most befejezzük, de hamarosan képes beszámolóval frissítjük cikkünket. 
MTI tudósítás - A Jobbik programja: megélhetés, rend és elszámoltatás 
Vona Gábor a Hyde Parkban tartott gyűlésen kijelentette, ha a megélhetés, a rend és az elszámoltatás alapelvei mentén megfogalmazott Jobbik-program kormányprogramként megvalósul, akkor a most Nagy-Britanniában élő magyaroknak is lesz munkájuk otthon. A Jobbik elnöke elmondta azt is, hogy a párt semmiféle olyan törvénytervezetet nem nyújtott be és ezután sem fog benyújtani, amely származásuk alapján tenne különbséget emberek között. 
Élesen bírálta a választási törvény azon elemét, amely nem teszi lehetővé a külföldön élő és dolgozó magyarok számára a postai szavazást az országgyűlési választásokon. Szavai szerint ennek az az oka, hogy "a Fidesz és az MSZP is fél" attól, hogy a külföldön élő magyarok nem rájuk, hanem a Jobbikra akarnak szavazni. 
A pártelnök bejelentette azt is, hogy a Jobbik népszavazásra bocsátaná Magyarország EU-tagságának ügyét. Kijelentette: Magyarország "az Európai Unió nettó ráfizető tagja". 
16:50 - Magyarország valódi rejtett erőforrásai 
Vona Gábor kijelentette, hogy a külföldre kényszerült magyarság Magyarország valódi, rejtett erőforrása. Olyan gazdasági helyzetet kell teremteni, hogy ne kelljen külföldön rabszolgaként dolgozniuk. Azt is elmondta, hogy Magyarországnak nem csupán a kulturális kapcsolatokat kell ápolnia, hanem gazdasági struktúrát kell teremtenie a külföldi magyarság számára. Megígérte, hogy ha a Jobbik választást nyer, akkor kormányzó pártként ezen célok mentén fognak dolgozni. 
16:36 - Magyar és székely zászlók lobognak 
Vona Gábor megtartotta beszédét a londoni Hyde Parkban kb. 200-250 külföldön élő magyar előtt. A rendőrség teljes védelmet nyújt a magyaroknak és nem engedik közel a néhány tucatnyira csökkent ellentüntetők táborát, akik időnként bekiabálnak ("Náci söperdék!", "Szégyen hoztok Magyrországra!"). Tudósítónk szerint nem jött össze antifaiszták provokációja és a rendőrség is korrekten végzi a munkáját. Jelenleg a londoni magyarok kérdezhetnek a Jobbik elnökétől és a halálbüntetés témájáról értekeznek. 
16:14 - Már a Hyde Parkban van Vona Gábor! 
Lobog a magyar zászló és megérkezett Vona Gábor is a Speakers' Cornerhez. A fotót olvasónknak köszönhetjük! Láthatóan nem viselte meg és egyáltalán nem rettentette el a Jobbik elnökét, hogy megtévesztett tüntetők és antifaiszták próbálták/próbálják megzavarni találkozóját a londoni magyarokkal. 
15:33 - Nem az eredeti helyszínen lesz megtartva a fórum 
Tudósítónk jelentette, hogy nem az eredeti helyszínen lesz megtartva a fórum, mivel a tulajdonos visszavonta az engedélyt, feltehetően rendőri nyomásra. Helyette a londoni Hyde Park északkeleti felében lévő Speakers' Corner-nél (Szónokok Sarka) gyülekeznek a magyarok és odatart Vona Gábor, a Jobbik elnöke is. Úgy tudjuk, hogy a magyarokat azért nem engedték feljönni a metrómegállóból, mert a rendőrség nem tudja grantálni a biztonságukat. Közben helyszíni tudósítónkat és a N1tv munkatársait antifasiszták vették körbe, akik megpróbálták őket provokálni. 
15:07 - Lehet, hogy máshol kell majd megtartani a fórumot? 
A legfrissebb információink szerint a érkező magyarok rendőri utasításra egyelőre a metró állomás belsejében várakoznak, közben több rendőri rohamkocsi is érkezett. Azt beszélik, más helyszínen kell megtartani a rendezvényt. Tudósítónk megpróbál információt szerezni egy hivatalos szervtől. 
15:00 - Nem a Jobbik, hanem Izrael ellen tüntnek a zsidók 
Váratlan fordulat: megjelentek az antocionista zsidók. Az antifasiszták által elfoglalt sarokkal szemben zsidók tüntetnek, de nem a Jobbik, hanem a cionizmus ellen. A mozgalom tagjai elítélik Izrael államot, amelynek léte ellentétes Isten rendelésével. 
14:56 - El is fáradtak az antifasiszták 
Néhány antifasiszta belefáradt a tüntetésbe és a földre dobta tábláját. A kitartó többség most a sarkon sorakozott fel, valamire készülnek. 
14:44 - Még nem tudni, engedélyezik-e a fórumot 
Az Alfahír helyszínen lévő tudósítója egymásnak ellentmondó híreket hallott arról, hogy a rendőrség engedélyezi-e a helyszín megnyitását, amely a Jobbik lakossági fórumaként szolgálna. Közben az eső is kitartóan esik, a tüntetők montonon skandálnak. 
14:30 - Húsdarálóban aprítanák fel a fasisztákat 
"Munkát és otthont, ne rasszizmust!" - hirdetik a táblán a tüntetők. Egy transzparens szerint húsdarálóban aprítanák fel a fasisztákat. A tüntetők között vannak magyarul beszélők is, hamarosan megpróbáljuk kideríteni, mi a véleményük. 
14:15 - Alig száz ellentüntető gyűlt össze 
A balliberális média hecckampánya ellenére csak mintegy százfőnyi ellentüntető gyűlt össze a Holborn metróállomásnál. Egy megafonnal felszerelt hangadó hergeli őket. "6 millió halott! Auschwitz! Menj haza Jobbik! A járókelők láthatóan nem értik miről van szó. 
Tudatlanságot tetteve megkérdeztünk egy angol fiatalt a nézelődök közül, hogy tudja-e miről van szó, mi ellen tüntetnek. Azt mondta, van egy fasiszta párt Magyarországon, akik most idejöttek vonulni, Jobbiknak hívják, és antiszemiták, rasszisták, valamint iszlamofóbok. 
12:56 - A pontos helyszín még nem nyilvános 
A rendezvény pontos helyszínét a szervezők biztonsági okokból továbbra sem hozták nyilvánosságra. Az érkezőket a metró feljárónál magyar zászlót tartó fiatalok fogják fogadni, és ők igazítják útba az érdeklődőket. 
Az Egyesült Királyságban élő magyarok összefogására a Jobbik hivatalos Facebook oldalt hozott létre, amely (csak) külföldről ide kattintva érhető el: https://www.facebook.com/jobbik.anglia 
11:51 - Egyelőre minden csendes 
Az alfahir.hu Információi szerint a rendőrség még nem döntötte el milyen erőkkel vonul fel, ezt a tüntetők létszámától teszik függővé. A magukat antifasisztáknak nevező szélsőségesek helyi idő szerint déltől (magyar idő szerint délután egytől) gyülekeznek. 
Előzmények 
Vona Gábor, a Jobbik elnöke meghívást kapott egy londoni magyar fiatalokból álló közösségtől, hogy tartson előadást pártja választási programjáról. 
A bejelentést követően nem sokkal egy londoni képviselő a szigetországi zsidóság érzékenységére hivatkozva azt kérte, hogy a belügyminiszter akadályozza meg Vona londoni fórumát, illetve azt szerette volna elérni, hogy a Jobbik elnökét be se engedjék a szigetországba. Ez a próbálokozás azonban kudarcot vallott. 
A szélsőliberális média, élén a közismerten teljesen hiteltelen Independent nevű újsággal közben azt hazudta, hogy Vona a görög Arany Hajnallal akar találkozni. Ezt azóta határozottan cáfolta a Jobbik elnöke. Természetesen az Independentet mindez nem érdekelte. A szélsőliberális brit lap cikke bizonyára Budapesten született, valamelyik "mértékadó" hazai újságíró tollából. 
A hisztériakeltést odáig jutott, hogy napokig ez volt az egyik legfontosabb téma az angol sajtóban. A britek nagyon szerencsés emberek lehetnek, ha a Jobbik elnökének londoni lakossági fóruma a legnagyobb problémájuk. 
Természetesen az antifasiszták is rácsaptak a témára. Egy, a bevándorló feketékből álló csoport azt ígéri, hogy minden eszközzel meg fogja akadályozni a Jobbik elnökének fórumát. A liberális média által feltüzelt csőcselék a részvevő magyarok levadászására készül. 
A "magyar" külügyminisztérium nem foglakozik az üggyel, őket láthatóan nem érdekli különösebben a kint élő honfitársaink sorsa. Ezzel szemben a Londonban élő lengyel közösség jelezte, hogy kiállnak a magyarok mellett, és ha kell erővel is megvédik őket. 
Az antifasisztáknál a magyarok verése azért belefér, lényeg, hogy legyen balhé 
A lakossági fórum magyar idő szerint 15:00-kor kezdődik. 
Kapcsolódó: 
   Magyar vérre szomjaznak a londoni antifasiszták 
   A török nagykövetnek is levelet írt Vona Gábor 
   Hazudnak Vona londoni útjáról 
   Vona londoni fórumának helyszínén hatmilliózik a felheccelt antifasiszta csőcselék 

ÉBRESZTŐ MAGYARORSZÁG! - FELHÍVÁS! 


Végtelenül szomorú, hogy a hozzáértők részéről /katonai szakértők, történészek, tájékozott politológusok/, nem veszik maguknak a fáradtságot, hogy megválaszolják ezen otromba vádaskodóknak a leplezetlen valóságot. Milyen egy háború, melyek azok indítékai, mi a szövetségesek /ha van ilyen felállás/ célkitűzése konkrétan, induláskor, milyen felszereltséggel rendelkeznek a felek? Stb-stb. 

Egyáltalán, hogyan képzelik el azt, több, mint hét évtizeddel a történtek után, hogy Magyarország miképpen tudott volna kikászálódni pozitív végkicsengéssel, ezen ellehetetlenült helyzetében? Határtalan cinizmus az, hogy olyasmiért akarják UTÓLAG felelőssé tenni az akkori politikai és katonai vezetésünket, az egész társadalmunkat, ahol nem volt a döntéshozók kezében világos kép arról, mi történik az elhurcoltakkal? Hisz számtalan élő tanú van még most is közöttünk, akik szerint az volt a köztudatban, hogy munkára viszik ki őket, teljes ellátással, sőt még fizetést is kapnak. 

Ilyen alapon -ahogy ezen kérdéskörhöz állnak a velünk szemben állók- a világ valamennyi háborúban részt vett országának lakosságát el kellene ítélni utólag, /kárpótlást követelve tőlük -az ókortól napjainkig- amelyek fegyvert fogtak az ellenségre, vagy bármilyen módon megölték, karóba húzták őket, elhurcolták a foglyaikat rabszolgának és így tovább! Ne vessük már el a sulykot, lelkes bűnkereső, rövidlátó mű- szemellenzősök! Ne játsszák már meg az ostobát, a tudatlan, korlátolt mivoltukat. 

Ha belemegyünk ebbe a kiszorítósdiba, akkor most az egész világ essen neki a másiknak, akivel bárminő ellentéte volt, háborús viszonyok között? 

Ez esetben nekünk is joggal lenne okunk a szerbeket beperelni, kártérítést követelni, a nem is oly' távoli múltban elkövetett gazságaikért, pl. a 40 ezer -bizony jó néhány karóba húzott- Honfitársunkért, a Dél-vidéken. Vagy a tatárokat, mongolokat, törököket és az összes -eddig ismert- velünk csatázott népet, UTÓLAG felelősségre vonni igyekezvén. A markunkat is tartogatva! Nem érzik, hogy amit csinálnak, az már több, mint groteszk? Egyben erkölcstelen és jogtalan követelődzés? Egy új nemzedék anyagi megcsapolása -akiknek már semmi közük az akkor történtekért- keményebben fogalmazva kirabolni őket? El nem követett bűnökért? Hová vezetne a világ, ha minden kárvallott nép, nemzet, ilyen módszereket vezetnének be. A hitelrontóink által tapasztaltakat utánzó trend szerint, UTÓLAGOSAN előjőve mindezekkel? 

Vegyék már végre tudomásul, hogy egy háborúban -pestiesen szólva- NINCS sok mozgástér, egy kiszolgáltatott helyzetű, szövetséges partnernek! A parancs, az parancs! S ráadásul mindig az erősebb kutya ...! Esetünkben a németek voltak a meghatározó, domináns kapcsolataink, azt kellett csinálni, amit ők mondtak, követeltek! Nem volt apelláta. Amikor pedig mód nyílt rá, a kormányzó úrral együtt vidéken is, nagyon sokan -akik tehették s volt kellő bátorságuk- mentették az üldözötteket. Életük kockáztatásával! Ezek meg is kapták a "VILÁG IGAZA" kitüntetést, magától Izrael államtól! 

Részlet a WIKIPÉDIÁBÓL: Magyar vonatkozása a "Világ Igazai fasor", amelyben 1956 óta tiszteli meg a Jad Vasem azokat a nem zsidó embereket, köztük magyarokat (id. Antall József, Apor Vilmos,Bay Zoltán, Karig Sára, Keken András, Király Béla, Koren Emil,Márton Áron, Raile Jakab, Schlachta Margit, Sztehlo Gábor ), bajorokat, lengyeleket és olaszokat, akik életük kockáztatásával mentettek zsidókat a holokauszt alatt. Minden Világ Igaza ültet (vagy számára ültetnek) egy örökzöld fát Jad Vasemben, ami a nevét viseli, ezzel jelképezve, hogy "aki egy embert ment meg, egy egész világot ment meg". 
Ne csináljunk tehát a Krisztusból bohócot!- mondaná székely Góbé nagyatyám, ha még élne! S igaza lenne. 

Ezennel felszólítok minden öntudatos, igazságkereső, e támákban szakavatott hazai és külhoni magyar történészt, hogy fogjanak össze, alakítsanak egy bizottságot és adjanak ki KÖZLEMÉNYT, mely szerint tiltakozásukat fejezik ki, a Hazánk múltját méltatlanul ostorozó, az ellenünk irányuló szándékos hitelrontást tanúsítók felszólítása végett, amelyet kéretnek részükről azonnali hatállyal, befejezni, abbahagyni. Fölhíva egyúttal a kormány tagjainak és a Parlament képviselőinek figyelmét is arra, hogy csatlakozzanak hozzájuk, nevüket, címüket, rangjukat adva: ELÉG VOLT!- megfogalmazással. 

Továbbá, nyissanak meg egy honlapot, ahol az internet segítségével, valamint postacím megadásával, e több, mint időszerű lépéshez, a széles közvélemény részéről a lakosság többi 
-velünk egyetértő- tagjai is csatlakozhassanak! 

Nem tartható tovább és főként nem tűrhető, hogy a hozzánk bevándorolt népcsoport leszármazottai, akiket elődeink humanizmusa eredményeként, vendégszeretetünket élvezve, új Hazához segítettek, ilyen gyalázatos hálátlansággal ostorozzanak bennünket. Méghozzá igaztalanul. Kiforgatva a történelmi valóságot, megerőszakolva a realitásokat, semmibe véve egy háborúban kialakult, sokszor előre nem látható történéseket. Ide értve a halálokozás legkülönbözőbb formáit, gyakorlatát!

Zárszóként -minden ellenünk áskálódónak üzenjük- Magyarország elsődlegesen a magyaroké!!! Őseink, a hosszú múltra visszatekintő történelmünk egykori vezetői, királyai, fejedelemi, hős harcos vitézei, nem azért adták életüket a HAZÁÉRT, hogy idegen földről hozzánk érkezők, jogot formálhassanak arra, hogy az ú.n. GAZDAORSZÁG népe által megválasztott képviselők útján működő, a részben közmegegyezéssel kialakított politikai rend alapján alakult kormány és törvényhozás dolgaiba -akár nyíltan, akár burkoltan- a fennálló törvények megkerülésével, azok kijátszásával, felhatalmazás nélkül, beleüssék az orrukat, mit hogyan csináljanak, milyen törvényeket hozzanak, kit tüntessenek ki bármilyen címen -érdemeire való tekintettel- kit nevezzen ki bárhová és még reggelig sorolhatnám az indokokat! 

Budapest, 2014. január 26. 

ÉBRESZTŐ MAGYARORSZÁG!

Honfitársi köszöntéssel: 
/Péteri Attila Árpád/
nyugdíjas népművelő 
MJB elnökségi tag 

MJB=Magyar Justitia Bizottság
Putyin a nyugat hanyatlásáról, Isteni és sátáni hitről stb... 


A
 politikai korrektség túlkapásai addig fajultak, hogy komolyan fontolgatják olyan pártok regisztrálását, melyeknek célja a pedofil propaganda.

Videó: 
http://www.youtube.com/watch?v=Kkn3m1NC1co Olvasó: Az én olvasatomban ez azt szimbolizálja, hogy a varjú -sötét oldal - még mindig rátámad a békére, de legyünk észnél, mert a sirály -látszólag fehér, fény oldal (rejtőzködő sötét oldal) - is ott van még. Azaz nem minden az, aminek látszik! Figyeljünk a megtévesztésekre, hallgassunk a szívünkre. A jelek jönnek, csak vegyük észre! 
Egy sirály és egy varjú támadta meg a pápa békegalambjait 

2014. 01. 26. 15:06 ORIGO 
Ferenc pápa békét kért Ukrajnára, majd szabadon engedtek két békegalambot. Az egyikre egy sirály, a másikra egy varjú támadott. 
Ferenc pápa beszédet mondott vasárnap a Szent Péter téren a Vatikánban, amelyben békés párbeszédre szólította fel az ukrán kormányt és a tüntetőket. Ukrajnában november óta véres tüntetések zajlanak, a napokban is több halálos áldozata volt az összecsapásoknak. (Az eseményeket itt követheti.) 
A pápa ezután átadta a helyét egy fiúnak és egy lánynak, akik egy-egy, a békét szimbolizáló galambot engedtek szabadon. A két madarat azonban rögtön az apostoli palota ablakából való kiengedésük után megtámadta egy sirály és egy varjú - írta a Huffington Post, amely közölt egy teljes képsorozatot is a támadásról. A viaskodásokat több tízezer ember nézhette végig. 
 
Itt még örülhettek a szabadságnak - Forrás: AFP/Alberto Pizzoli (képméret: 
666x444)

Az a galamb, amelyikre a sirály támadt, néhány toll elvesztése árán el tudott szakadni az üldözőjétől, de a varjú kitartóbb volt, és folyamatosan támadta a másik galambot. A harcuk során kikerültek a hírügynökségek látóteréből, így nem tudni, mi lett a második békegalamb sorsa. 
 
A sirály nem kímélte a békegalambot - Forrás: MTI/AP/Gregorio Borgia (képméret: 
666x444) 


Megjegyzem, ha ez jel, akkor nem a kijeviek számára érzem ezt negatívnak.... 
/Dombi Katalin 
 
 


Offshore cégeknél landoltak a rezsimilliárdok 

Jenei Miklós 2014. január 27., hétfő 08:07 Index 
A távhősök támogatásának árnyékában offshore cégeket juttatott olcsó gázhoz az állami MVM kereskedőcége, a szálak kajmán-szigeteki, ciprusi, svájci cégekhez vezetnek. Hogy levigye az árakat, a kormány rátenyerelt a nyugati irányból érkező olcsó gázforrásra, azt ígérve, hogy abból majd közintézményeket, megszorult távhőtermelőket segít. Ezzel egy időben viszont helyzetbe hozott egy homályos tulajdoni hátterű magáncéget is, amelynek egy év alatt elképesztő mértékben, tízmilliárdokkal ugrott meg a nyeresége. A szerződések felkerültek az internetre. 
Előzmény: Három lépcsőben csökken tovább a rezsi 
- A távhős cégek árat akartak emelni. 
- Hogy ne emeljenek, a kormány segítségül olcsó gázt ígért. 
- A kormány megbízta az állami MVMP-t, hogy adjon gázt a távhősöknek a tartalékból, majd pótolja vissza szabad piaci olcsó gázból. 
- Hogy vissza tudja pótolni, a cégnek hozzáférést biztosított az olcsó, szabadpiaci gázhoz. 
- Sokkal több gázt biztosított, mint amennyi a visszapótláshoz kellett, hogy juttassa el azt is olcsón a fogyasztókhoz. 
- Az olcsó gáz elég nagy részét viszont az MVMP olcsón továbbadta egy offshore hátterű magáncégnek, a Mol Energiakereskedőnek (mai nevén MET Magyarország Energiakereskedő). 
- A helyzetbe hozott cég lefölözhette a hasznot. 
Feszült pillanatok 
A történet messziről indul. Az Orbán-kormány 2011-ben úgy döntött, hogy kizárja a támogatott erőművek köréből (KÁT) azokat, amelyek egyszerre termelnek hőt és áramot, szerintük a rendszer igazságtalan és költséges volt. A döntést ugyan sokan támogatták, az első pillanattól világos volt, hogy ez nagy érvágás lesz a távhős cégeknek, a döntés miatt 30-40 százalékkal kellett volna árat emelni. 
Bár a kormány akkor még nem lépett a rezsicsökkentés útjára, a drasztikus áremelés politikailag már akkor sem tűnt vállalhatónak. Lehetett tudni, hogy valamilyen mentőövet kell dobni a távhősöknek. Hosszas gondolkodás, belharc és huzavona után előálltak a megoldással. A javaslat két lábon állt. 
Támogatás és olcsó gáz 
Az egyik egy új, direkt a kizárt erőművekre szabott támogatási rendszer volt, az áram árába beépítettek egy mindenki által fizetett, úgynevezett kapcsolt termelésszerkezet-átalakítási díjat, az ebből befolyó évi durván 70 milliárd forintot megkapják a távhős cégek, akik így el tudják kerülni az áremelést. 
A megoldás másik - és számunkra most fontosabb - lába az volt, hogy a kormány olcsóbb földgázzal látja el a távhőtermelőket, és a lakosságot, közintézményeket ellátó szolgáltatókat, így kerülve el az áremelkedést. 
Hogyan szerez a kormány olcsó gázt? Úgy, hogy megbízza az állami MVM-et, vegyék ki a biztonsági földgázkészletekből, adják oda olcsón a fogyasztóknak, majd pótolják vissza az alacsony árú, szabadpiaci gázból. A nyugati gázár, holland gáztőzsdei ár (TTF) ugyanis az utóbbi években jelentősen olcsóbb volt, mint amit a hosszú távú szerződésben rögzített képlet alapján az oroszoktól kaptunk. 
A magyarországi gázfelhasználás 11 milliárd köbméter körüli, 2010-2012 között ennek nagyjából 20-25 százaléka származott hazai kitermelésből, a többi import. A Magyarország az importált földgáz valamivel kevesebb mint a felét egyetlen, Ukrajnán keresztül érkező vezetéken keresztül kapta, az oroszokkal kötött hosszú távú szerződésben rögzített árképlet alapján, valamivel kevesebb mint a fele jött a HAG-on keresztül, nyugati irányból a szabad piacról. Az olajtermékek áraihoz kötött gázár az utóbbi időben rendszerint a piaci ár (TTF) fölött volt, az előrejelzések azt mutatják, hogy a következő évtizedekben ez így is marad. 
Csakhogy hiába volt olcsó a nyugati gáz (TTF), ha nem fértünk hozzá olcsón. Ugyanis az osztrák-magyar HAG-vezetéket, az egyetlen csatornát, ahol behozhattuk volna a piaci árú gázt, az E.On Trade mesterséges szűkület alatt tartotta. Mert ők a keleti irányú orosz gáz eladásában voltak érdekeltek. 
Az árelőny bár sok kereskedőt csábított volna HAG-os importra, a szűkös kapacitás miatt ebből a gázból csak aukción lehetett vásárolni, ami sokat dobott az áron. 
A kormány terve az volt, hogy - szabályozói és tulajdonosi szerepét némiképp összemosva -, szabad, aukció nélküli hozzáférést enged az állami MVM-nek a nyugati forráshoz, az pedig majd eljuttatja az olcsó gázt a fogyasztókhoz. 
Jóval többet kaptak a pótlásra 
Az elgondolást tettek követték. 2011-ben a fejlesztési minisztérium 285 millió köbméterrel csökkentette a biztonsági földgázkészletet, a készlet visszapótlására pedig 2,2 milliárd köbméter kapacitást biztosított a HAG vezetéken az MVM Partnernek, és - hogy nekik is jusson valami - az E.On Földgáz Trade-nek (EFT). 
Előbbi cég 1,47 milliárd köbméter, utóbbi 0,7 milliárd köbméter éves kapacitást kapott. Vagyis aukció nélküli, közvetlen hozzáférést az olcsó gázhoz. Aztán végül a miniszteri rendelet többszöri módosításával a mennyiséget és az időtartamot is növelték, nemcsak a 2011-2012-es gázévre terjedt ki, hanem a következő háromra is, a visszapótlás határidejét pedig kitolták egészen 2015-ig. 
Az, hogy a visszapótláshoz szükséges mennyiségnél lényegesen többet kaptak az olcsó forrásból, és így a kapacitás jelentős részére rátenyereltek, a verseny szempontjából önmagában is kifogásolható, sokan kifogásolták is. Még akkor is, ha egyébként ezzel egy fennálló rossz helyzetet próbáltak megoldani. 
De nem is ez a legérdekesebb a történetben. És még csak nem is az, hogy azóta az MVM még az E.On Trade-et is megvette, vagy az, hogy folyamatosan tologatták a visszapótlás idejét. Hanem az, hogy az MVMP az így olcsón szerzett gázának jelentős részét végül olcsón eladta egy nagyrészt offshore tulajdonú magáncégnek, a Mol Energiakereskedő Zrt.-nek (MET), akik aztán ezt szabadon értékesíthették. 
Így működik az üzlet 
Az MVMP már olcsó gázt is a Mol Energiakereskedő svájci leánycégén, a Mol Energy Trade International AG-n keresztül vásárolt a HAG-ból, majd azt egy tükörszerződéssel (ugyanazon a napon megkötött, ugyanolyan mennyiség, határidő stb.) továbbadta a Mol Energiakereskedőnek. 
Az ügyleten már a svájci leánycég sem kereshetett rosszul, de még jobban járhatott a Mol Energiakereskedő. Az állami MVMP ugyanis egészen minimális profittal adta tovább a gázt, amit aztán a Mol Energiakereskedő már szabadon értékesíthetett tovább a piacon. Az MVMP az adásvételi szerződések megkötésével együtt ráadásul tároltatási szerződést is kötött a Mol Energiakereskedővel, amely a tároltatási szolgáltatásért kapott díjjal tovább csökkentette az MVMP-nél maradó minimális profitot. 
Hol a pénz? 
Az, hogy az ügyleten nem az állami MVMP kaszált nagyot, az jól látszik a cég beszámolóiból is, 114 milliárd forintos tetemes árbevétele ellenére mindössze 1,37 milliárd forintos adózás előtti eredményt ért el 2012-ben a földgáz-értékesítésen. 
Beindult viszont a szekér a Mol Energiakereskedőnél: a cég beszámolója szerint a leánycégekkel együtt számolva 2011-ben még csak 82 millió euró (akkori árfolyamon kb. 22,4 milliárd forint) volt a konszolidált adózás előtti eredménye, ez 2012-ben 165 millió euróra (kb. 49 milliárd forint) ugrott. Magának az anyavállalatnak, Mol Energiakereskedőnek az adózás előtti eredménye 58 millió dollárról (akkori árfolyamon kb. 11,6 milliárd forint) 229 millió dollárra (51 milliárd forintra) ugrott. A tulajdonosok 245 millió dollár osztalékot (55 milliárd forint) vettek ki a cégből az év végén. Hogy a növekedés mennyiben köszönhető az MVMP-ügyletnek, nem tudjuk, a MET erre vonatkozó kérdésünkre nem adott választ. 
Mennyi olcsó, aukción kívül szerzett gáz jutott végül 2012-ben a beszerzési árhoz közeli szinten az államtól közvetlenül a felhasználókhoz, a távhős cégekhez és a lakosságot ellátó szolgáltatókhoz? Valamennyi egészen biztosan, ez az MVM éves beszámolójából is kiderül. Az viszont a most nyilvánosságra került szerződésekből jól látszik, hogy mennyi nem. 
A behozott napi 206 millió MJ-ból a 2012/2013-as gázévben 75 millió MJ-ra, egy évre rá már 102 millió MJ-re szerződtek a Mol Energiakereskedővel. A szerződésben pedig már nem olvasható olyan kitétel, hogy a gázt az árelőnyt továbbadva kell eljuttatni a felhasználókhoz. Az MVM ezzel együtt állítja, az alapvető célok megvalósultak, csökkenésnek indultak a gázárak. Kérdés ugyanakkor, mennyivel csökkenhettek volna még, ha nem iktatnak közbe még egy magáncéget. 
MVMP fontosabb gázkereskedelmi adatai Mm3 2011 2012 
Összes beszerzett gáz 552 1173 
kereskedőtől 12 24 
tárolóból 165 102 
importból 375 1047 
Összes eladott gáz 552 1173 
kereskedőnek 548 1085 
felhasználónak 4 88 
Volt, aki furcsállta 
Egyébként már önmagában az is egy érdekes kérdés, miért volt szüksége az MVMP-nek egyáltalán a Mol Energiakereskedő Zrt.-re, különösen annak tároltatási szolgáltatásaira. A két társaság ugyanis elvileg ugyanazokkal a földgáz-kereskedelmi engedélyekkel rendelkezik, vagyis bármelyikük jogosult közvetlenül tárgyalni és eljárni a tároló üzemeltetőjével. Ráadásul az MVMP a tároltatási szolgáltatásokért majdnem annyit fizet ki a Mol Energiakereskedőnek, mint amennyi haszonra szert tesz a földgáz adásvételi szerződéssel. 
Túl korai feladat 
Kétségtelen, az állami cégnek éppen csak ekkor indult a gázüzletága, az államtól kapott hirtelen nagy feladat az MVM-ben többeknek inkább tűnhetett tehernek, mint jól előkészített lehetőségnek, és sokan félhettek attól is, megismétlődik az orosz-ukrán gázvita, a tárolóból kölcsönvett gázt pedig villámgyorsan vissza kell majd pótolni. Állítólag sokan örültek, hogy ki tudták szervezni a dolgok egy részét, és eredménynek fogták fel, hogy nem buktak semmit az üzleten, miközben az árak megindultak lefelé. 
"Ha 6 millió köbméter/nap behozatali jogunk van, ebből 4,4 millió köbméter/nap mennyiséget miért adunk át a Mol csoportnak, miért nem adjuk el a piacon?" - tette fel a kérdést az MVM egyik részvényese egy 2012-es közgyűlésen. Megjegyezte azt is, hogy azért itt valami profitnak kellene lennie. 
A kereskedelmi vezérhelyettes magyarázta a helyzetet. Az MVM-et sürgette az idő, gyorsan kellett lépni, félő volt, hogy nem tudják eladni már az adott gázévben, a Mol Energiakereskedő pedig jó ajánlatot adott. Több lehetőséget megvizsgáltak, több kereskedővel tárgyaltak - állítólag az E.On is szívesen beszállt volna -, végül a Mol Energiakereskedő mellett döntöttek. 
"Ez egy 100 százalékban Mol tulajdonú cég?" - hangzott a következő kérdés. A vezérhelyettes csak annyit mondott, nem, csak a fele a Mol tulajdona. A részletekbe nem ment bele. 
Rejtélyes cég 
Kik a Mol Energiakereskedő tulajdonosai? A helyzet az, hogy ezt igazából nem is tudjuk: a tulajdonosok többsége ugyanis offshore cég. Magát a céget egyébként már nem is teljesen így hívják, 2013 szeptembere óta MET Magyarország Energiakereskedő Zrt. a hivatalos neve. 
A vállalat tulajdonosa a svájci MET Holding AG, ebben csak 40 százalékban a Mol a tulajdonos, 50 százaléka van a kajmán-szigeteki RP Explorer Liquid Fundnak, 10 százalékban pedig a svájci MET ManCo AG a tulajdonos. Az RP Explorer Liquid Fund 50 százalékos tulajdonosa a ciprusi székhelyi Westbay Holdings Ltd. 
A cég 2007-ben még 100 százalékban a Mol tulajdonában állt, majd 2009-ben a felét megvette egy Normeston Trading Ltd. nevű belize-i cég, amely mögött a legtöbben orosz köröket sejtettek. Az orosz sajtó szerint a Normeston Trading Limited egy bizonyos Mihail Arusztamov (aki 2012-ig a Transznefty igazgatóhelyettese volt) és egy meg nem nevezett Lukoil-igazgatóhelyettes biznisze. 
2012-ben aztán a Normeston kiszállt, részét megvette a kajmán-szigeteki RP Explorer Liquid Fund és a svájci ManCo. 2013-ban került a képbe közvetett tulajdonosként a ciprusi Westbay, valamint a szintén ciprusi Inather Trading Ltd., amely 10 százalékos közvetett tulajdont szerzett a cégben. 
A legjobb ajánlat 
Lapunk megkereste az MVM-et és a MET-et. A cégeknél többek között arról érdeklődtünk, miért, mire és mikor kötöttek szerződéseket. Az MVM azt írta, a földgáz-kereskedelem területén is transzparens módon jár el, valamennyi jogszabályi előírásnak megfelelően. Kereskedő társasága, az MVM Partner a kapacitásokat aukción keresztül, illetve pályáztatással értékesíti évek óta. 
"Az MVM Partner tevékenysége kapcsán a HAG-kapacitás hatékonyabb kihasználtsága biztosított. Ez a tevékenység is hozzájárult ahhoz, hogy a hazai fogyasztói gázárak folyamatosan csökkentek, ellentétben a nyugat-európai tendenciákkal. Az MVM Partner minden esetben a piacon elérhető legkedvezőbb ajánlatot fogadta el" - írták. 
Válaszolt a MET is. Ők azt írták, a csoport leányvállalatai révén hét európai országban van jelen, kereskedelmi tevékenységet 10 nemzetközi gázpiacon és további hét európai kereskedési ponton (HUB) folytatja. "Eddig elért sikereink alapja a felkészült szakembereken túlmenően a piaci alapon hozott üzleti döntések voltak. Kihasználva a regionális jelenlétünkből eredő szinergiákat és üzleti kapcsolatainkat, az MVM csoporttal kötött szerződéseink minden esetben mindkét fél érdekeit szolgálták, azokat a piaci lehetőségekhez mérten kölcsönösen előnyösen kötöttük meg" - írták. 
A tranzakció részleteit, a kiszivárgott szerződéseket és annak értelmezését valaki egy wordpresses weboldalra is feltöltötte, a MET válaszában erre utalva azt írta, az ott szereplő információk üzleti titoknak minősülnek. Az oldalon található következtetések szerintük nem helytállóak, "nyilvánosságra hozataluk manipulatív és rosszindulatú", sérti cégük reputációját. 
Akárcsak az MVM, a MET is hangsúlyozta, a szerződések üzleti titkokat tartalmaznak, ezáltal nem nyilvánosak, így nem áll módjukban azok tartalmáról bővebb információt szolgáltatni, azzal megsértenék a vonatkozó szabályokat. Ugyanakkor szerintük szerződéseik megfelelnek a mindenkori jogszabályi követelményeknek. 
Kapcsolódó: 
   Hitelszerződések ezrei lehetnek érvénytelenek? 
   A Jobbik feljelentést tett a 770 milliós SZDSZ-tartozás ügyében 
   Jellemző: munka helyett segélycsomagokat oszt a fideszes 
   Heti Mutyimondó: indul az Országos Pénzszivattyú Bajnokság 
   Megbukott a rezsicsökkentés? Így büntetnek a szolgáltatók 
   Felcsút szállodát és repülőteret kap 
   Szállodával és repülőtérrel erősít Felcsút 


NYUGATI ZSOLDOSOK TARTANAK KÁRPÁTALJA FELÉ 

Molnár István 2014.01.27 11:33 Hídfő.net 
A Külügyminisztérium biztonságpolitikáért felelős államtitkára bejelentette, hogy Ukrajna több részéből is ultraradikális csoportok indultak Kárpátaljára. Szerinte a tüntetők amiatt vették az ország több megyéjéből Kárpátaljára az irányt, hogy ott is kormányzati épületeket foglaljanak el. Ez pedig magában hordozza a kockázatot, hogy a magyar kisebbség is céltáblává váljon. Az államtitkár felhívta a figyelmet arra, hogy Magyarország figyelemmel követi a helyzetet, fokozott figyelemmel pedig a többségben magyarajkú terülteken történteket. 
Tavaly augusztusban Szergej Razumovszkij, az ukrán hírszerzés egykori tisztje nyilvánosságra hozta, hogy a CIA egy új államot akar létrehozni Ukrajna és Magyarország határán, hogy így alárendelt román fedőcégek bevonásával monopolizálhassa az Európába irányuló gázszállítást. Ennek jegyében a térség államainak külpolitikája mostanra ezt az irányt vette fel. Nemrég a Visegrádi Négyek (Magyarország, Szlovákia, Lengyelország és Csehország) közös nyilatkozatot adtak ki, amiben elítélték "a kormány tüntetőkkel szembeni agresszióját". A Visegrádi Négyek közül pedig három ország is érdekelt Ukrajna felosztásában. 
A magyar külügy ultraradikálisok kapcsán kiadott figyelmeztetése amiatt aggasztó, mert a fentiek tükrében ez azt jelenti, hogy a magyar külügy aktívan részt vehet az Ukrajnában élő magyar kisebbség elleni atrocitások szervezésében, vagy legalábbis tudomása van ilyen műveletről és abba hallgatólagosan beleegyezett. 
A Kárpátalján élő magyarságnak fel kell készülnie ilyen eseményekre. Ha a nyugati országok által pénzelt "ultraradikális tüntetők" Kárpátalján is megkezdik a felforgató tevékenységet, a terület magyar lakosainak javasoljuk, hogy maradjanak távol a tüntetésektől és ne vegyenek részt kormányellenes megmozdulásokban. Még ebben az esetben is számolni kell magyarellenes atrocitásokkal, mert a nyugati országok a magyarság ellen elkövetett agresszióval akarják a térség magyar lakosságát Ukrajna feldarabolásának céljából mozgósítani. Ha magyarok tevőlegesen is részt vesznek a kormányellenes tüntetésekben, a kormány tüntetőkkel szembeni fellépését a média magyarellenes fellépésként fogja tálalni. Ennek oka, hogy a nyugati országok a magyarságot egyszerű eszközként akarják felhasználni egy jelenleg zajló geopolitikai játszmában. 
A magyar külügynek kötelessége lenne, hogy ennek megakadályozására mindent elkövessen. Felvilágosító tevékenységgel tennünk kell azért, hogy a magyarságból semelyik országban ne válhasson eszköz, amit később, ha már megszerezték a kívánt gazdasági javakat, egyszerűen eldobnak a nyugati országok. 
Hazánkban is folyamatban van egy más irányú politikai átrendeződés, melynek köszönhetően két parlamenti cikluson belül realizálódik Magyarország csatlakozása az Eurázsiai Unióhoz. Ez lehetőséget ad a magyar nép újraegyesítésére, és a kárpátaljai magyarságnak már csak ebből fakadóan sem érdeke, hogy Magyarországgal szemben különálló autonómiaként nyugati csatlósállammá váljon. 
Olvasó: Az a baj, hogy mint Antall 1990-ben, mind Orbán 1999-ben visszautasította az ukrán külügyminiszter javaslatát, miszerint visszaadták volna Kárpátalját Magyarországnak... 
Kapcsolódó: 
   Bilderberg-Martonyi: Magyarország tudomásul vette a területek elvesztését 
   Wikileaks-botrány: Orbán szervezte a zavargásokat? 
   A Fidesz a vért hiányolta az utcákról: Miért nem lőhettek a rendőrök? - háborgott a fideszes 

Lopakodó államcsíny Ukrajnában! - A KPRF állásfoglalása és felhivása az ukrajnai események kapcsán 

2014/01/27 Szabad Riport 
Tegnap a késő esti órákban Oroszország Kommunista Pártja (KPRF) helyzetelemző állásfoglalást tett közzé az ukrajnai események kapcsán. 

Hitler rajongói már uralják a Baltikumot. Most Ukrajnában akarják megragadni a hatalmat. A rendőrséggel szemben több ezer Galícia által fizetett és jól képzett harcos vonult fel, akik büszkén vallják lelki rokonságukat a náci Banderával. 

Az, hogy területükön betiltották Ukrajna Kommunista Pártja működését-a kommunistaüldözés-az egyik legnyilvánvalóbb jele a közelgő fasiszta veszélynek. 

Semmilyen esemény sem spontán alakul. Ezt a folyamatot-ezt a bábjátékot-már tapasztalt bábosok játsszák, akik ügyesen szerveztek puccsot Jugoszláviában, Grúziában, Libiában, Ázsiában, a Közel-keleten, Latin-Amerikában, és Afrikában. 

Nyugati politikusok és diplomaták nyíltan uszítanak Ukrajnában. Mintha a gyarmataikon lennének, nem pedig egy szuverén ország területén. Lengyelországból és a balti államokból aktív provokátorok érkeznek. Ukrajna belügyeibe példátlanul pimasz módon avatkoznak be. A törvényes rend helyreállítására tett minden hatósági intézkedést túlzott erőszakként állítják be, és szankciók érvénybe léptetésével zsarolják Ukrajna kormányát. 

A képmutató Nyugat a szabadságjogok korlátozásának vádjával nem csak oroszellenes és antikommunista, hanem nyíltan nácibarát is. 
Nevezzük nevén a gyereket: Nyugat-Ukrajnában gengszterek hajtanak végre agressziót Ukrajna ellen. 

A világ már ezt sokszor megtapasztalhatta. Ukrajnában ugyanazon forgatókönyv valósul meg, mint ami Jugoszlávia és Líbia pusztulásához vezetett, és ÉRVÉNYESÜLT A SZíRIAI POLGÁRHÁBORÚ KEZDETÉN! 

Nem lenne szerencsés, ha a tragikus események miatt Ukrajnában külföldi erők avatkoznának be. Nincs nemzetközi ok, merthogy az 1991 óta egymást követő elnökök és kormányok gazdasági és szociálpolitikája a nagytőke érdekeit képviselte kizárólag, és ez az emberek körében általános elégedetlenséget szült. Egy maroknyi oligarcha mértéktelenül meggazdagodott-több tízmillió ukrán pedig egyre szegényebb lett. Belső szociális okok állnak a feszültség hátterében! 
Európa keserű tapasztalata az, hogy az emberek csak elszegényednek-ami pedig termékeny táptalaja a legsötétebb fasizmusnak. 

Az ukrán oligarcha a globális pénzügyi tőke hatalmától függ, és képtelen megvédeni a nemzeti érdekeket. 

Ukrajna "első körben" nem volt képes határozottan elutasítani a destruktív "partnerséget" az Európai Unióval, amely EU ebbe nem tud belenyugodni. Felbuzdított az általános rend felforgatására, és ennek nyomán az Ukrán főváros utcáit elfoglalták a szélsőségesek. 

A technika ugyanaz, mint ami volt 2004-ben. Káoszt és zavargásokat kelteni az utcákon. Ám a jelenlegi ukrán elit nem tanulta meg a történelmi leckét. Hanyag, nemtörődöm magatartásával hozzájárult a zavargások kiszélesedéséhez. 

Oroszország az Európai Unió rabszolgatartása ellen

A kormány a hatalmi ágak konszolidálása, a jog és a rend helyreállítása helyett inkább folytatta azon intézkedések sorozatát, amellyel a Nyugat-barát erőket bátorította. Gyengesége eredményezte a történéseket. 

Mindezzel erősítette azokat, akik az ukrán gazdaságot tönkretették, a globális tőke olcsó munkaerőforrásává változtatták, és az ukrán embereket a másodosztályú fogyasztási cikkek vásárlóivá tették. 

Mindez a most zajló romboló orgia zajlik azokban a napokban, amikor közeledik Leningrád náci blokádja áttörésének 70. évfordulóján, és a Nagy Honvédő Háború győzelmének 70. évfordulója előestéjén. 

Ez egyenesen sérti annak a sok millió ukrán és orosz embernek az emlékét, akik elestek a hitlerizmus ellen. 

Oroszország polgárai nem nézhetik közömbösen a Nyugat azon nyílt-arcátlan törekvéseit, hogy egy velünk ellenséges rendszert hozzon létre határaink mentén. 

Nem hagyhatjuk figyelmen kívül az Európában egyre növekvő fasizálódás veszélyes tendenciáit. 

Oroszország Kommunista Pártja határozottan elitéli az Ukrajnában zajló puccskísérletet. Felszólítjuk Ukrajna, Oroszország és Európa valamennyi hazafias, baloldali, és antifasiszta erőit, hogy határozottan emeljék fel szavukat Hitler bűntársa Bandera örököseinek hatalomra törése ellen Ukrajnában. 

Oroszország Kommunista Pártja KB. elnöke
GA Zjuganov


A Bal-Rad CSATLAKOZIK A KPRF FELHÍVÁSÁHOZ, ÉS ELÍTÉLI A CIONATLANTISTA FELFORGATÁST UKRAJNÁBAN! 

Bal-Rad

A Szabad Riport szerkesztő bizottsága ebben az egyre kritikusabbá váló történelmi válsághelyzetben, - szintén kijelenti; nem nézhetjük tétlenül, hogy a Nyugat agresszíven felforgassa Kelet-Európát olyan súlyos válsággócot létrehozva, - melynek Európa és világ békéjére nézve, - beláthatatlan következményei lehetnek. 

Ezért a Bal-Raddal együtt csatlakozunk a KPRF felhívásához és elítéljük a cionatlantista felforgatást Ukrajnában. 

A Szabad Riport szerkesztő bizottsága nevében: Fort András 


Minden hatodikos lány megkaphatja a HPV elleni oltást


2014.01.27., 08:07 MTI - 
Eduline
Várhatóan a következő tanévben kezdik el oltani a 12-13 éves lányokat a méhnyakrák kialakulásában jelentős szerepet játszó humán papillomavírus (HPV) elleni vakcinával - tudta meg a Magyar Nemzet.

A lap hétfői számában az egészségügyi államtitkárság tájékoztatására hivatkozva azt írja: a hatodik osztályba járó gyermekek iskolai kampányoltások részeként kaphatják meg ingyenesen a védőoltást. Az átoltottságra nagy szükség van, hiszen Magyarországon háromszor annyi áldozatot szed a méhnyakrák, mint Európa más országaiban - olvasható a cikkben.SZÉGYENLETES INCIDENS A PÁVA UTCÁBAN

Gusztos Istvan 2014. január 27. 
Gépnarancs
Egy fiatalember megzavarta a rendet: Boross Péter, Schmidt Mária, Lomnici Zoltán és társaik meg a házigazdák közösen vállalt rendjét. Orbán Viktor rendjét.
Ez a rend a hazugság, a képmutatás, az áldozatok emlékével való üzérkedés rendje. Csepelen Németh Szilárd, Nyirő és Radnóti "összebékítője" prédikált, szerencsétlen diákok előtt is; a Páva utcában fölolvasták Orbán Viktor hazug levelét, Rétvári ájtatosan szónokolt...

És ebbe a rendbe "belerondított" egy fiatalember: a Páva utcában arra kérte Rétvárit, hogy ne állítsák föl a Szabadság térre tervezett - minden mértékadó megítélés szerint gyalázatosan hazug és ocsmányul giccses - "emlékművet". Gulyást többen megtapsolták, mások viszont arra kérték, ne hozza be a napi politikát az emlékezésbe - az ész megáll... Rétvári meg hadovált valamit, ezt követően pedig egészen fölháborító dolog történt: a fiatalember, a Krétakör ügyvezetője, Gulyás Márton a rendezők "kérésére" távozott a helyszínről - Boross, Schmidt, Lomnici és házigazdáik maradtak.
Távozott tehát a normalitás - abba a "rendbe" nem fért bele. Benn pedig a szégyen maradt - remélhetően voltak néhányan, akik át is érezték.
Schmidt Mária még az épület előtt szemrehányásokat tett Gulyásnak, amiért megzavarta e rendet - az ő rendjüket. - Szégyellje magát - mondta Gulyásnak...
Elkeserítően kifordított világ!
Bár, ha jobban belegondolok, akár reményt keltőnek is nevezhetem a történteket: a hazudozás, a szemforgató ájtatoskodás (Orbán-levél, Rétvári stb.) közepette pillanatokra hangot kapott valaki, akinek megszólalása ugyan naiv volt (ettől a "kormánytól" értelmetlen dolog bármit is kérni), de tisztességes. Egy pillanatra ott volt a lehetőség a megemlékezés méltó keretekbe terelésére.
Erre a jelenlévők nem voltak hajlandók. De e pillanat emléke megmarad, a hivatalos megemlékezést pedig tegyük a többi közé...Auschwitz-Birkenau. A felszabadulás pillanata.
Érdekes. Nem látszanak soványnak... sőt egyesek kissé gömbölydedek...Orosz cég vásárolhatja meg az INA részvényeit


2014-01-27 11:09:00 MTI - 
atv
Kész tényként kezelik a hétfőn megjelent horvát lapok, hogy a Mol megválik az INA-ban meglévő részvényeitől, az ügylet lebonyolításhoz a horvát kormány is kész lenne eladni saját részvényeiből.
Kormányközeli forrásra hivatkozva hétfői számában a Jutarnji list azt közölte, hogy Zágráb elégedetten veszi tudomásul, miszerint a Mol el kívánja adni a részvényeit az INA-ban.
 
A cikk szerint a horvát kormány azzal a feltétellel támogatna egy orosz céget az INA részvényesei között, ha az komoly befektetésekre vállalna kezességet a legnagyobb horvát olajipari vállalatban. "Ez azt jelenti, hogy a horvát kormány az új tulajdonosnak kénytelen lenne a saját INA részvényeiből 18 százalékot eladni, így 74 százalék körüli tulajdonrészt szerezhetne az új tulajdonos. A horvát fél tisztában van azzal, hogy egyetlen cég sem szeretne befektetni több milliárd dollárt egy vállalatba, anélkül, hogy ne birtokolná a részvények többségét" - írja kormányközeli forrásra hivatkozva a lap.
 
A Jutarnji list szerint, ha a Rosneft vásárolná meg az INA részvényeit, akkor ez nem csak gazdasági, hanem politikai döntés is lenne egyben. Sisakban (Sziszek)olajfinomító helyett kőolajtározókat és kőolajszármazékok tárolására alkalmas raktárakat hoznának létre. Az itt tárolt anyagokat az adriai kőolajvezetéken keresztül továbbítanák.
 
A lapban közöltek szerint ezzel megnőne az esélye annak, hogy az oroszok megtartják a rijekai (Fiume) finomítót még akkor is, ha veszteségesen működtetik, mivel az oroszoknak kijárata lenne a mediterrán térségre, amelyet elveszítettek a közel-keleti lázadások és háborúk miatt.
 
A Vecernji list hétfői száma szerint a magyar fél próbálkozik ugyan a Mol-INA- ügy megoldásával, de nem fog a végkimerülésig tárgyalni. A lap információi szerint, ha tavaszig nem születik megoldás, a Mol eladja a részvényeit az INA-ban.
 
A Mol elégedetlen a tárgyalások gyorsaságával, mivel szerintük így "évekig lehet tárgyalni", ezért akár heti szintű tárgyalásokra is készek lennének az INA-val kapcsolatban. "Gyorsabban, gyakrabban és előbb az üzletről" - foglalja össze dióhéjban a magyar fél álláspontját a lap.


Titokban fegyverzi fel Amerika a lázadókat


2014. január 28., kedd 14:52 MTI - 
MNO
Az Egyesült Államok folyamatosan szállít könnyűfegyvereket a "mérsékelt" szíriai lázadóknak az arab ország déli részébe, és a washingtoni kongresszus az idei költségvetés keretében titokban jóváhagyta, hogy az ilyen fajta fegyverszállítás folyatódjon - közölték nevük elhallgatását kérő amerikai és európai biztonsági tisztségviselők.

A Jordánián keresztül szállított fegyverek között különböző kézifegyverek, és bizonyos nagy hatóerejű fegyverek - például harckocsi-elhárító rakéták - vannak, de nincsenek közöttük olyanok - például vállról indítható föld-levegő rakéták -, amelyekkel le lehet lőni katonai vagy civil repülőgépeket - tették hozzá az illetők.
Aggódtak, hogy szélsőségesek kezébe kerül
A kongresszus a szövetségi hadiköltségvetésnek e fegyverszállításról szóló részét zárt ajtók mögött vitatta és szavazta meg a nyilatkozók szerint, de az nem derült ki, hogy pontosan mikor. Csak az ismert, hogy a nem titkos részeket december végén hagyták jóvá.
Terroristákat küldenek nyugatra
Terrorcselekményekre kapnak kiképzést az Aszad-rezsim ellen Szíriában harcoló britek, amerikaiak és más nyugati állampolgárok az al-Kaida terrorhálózattól, amely arra biztatja őket, hogy hazájukba visszatérve merényleteket hajtsanak végre - írta korábban a The Daily Telegraph. A nyugatiakat kiképzik egyebek mellett autóba rejtett pokolgépek összeállítására és felrobbantására, öngyilkos merényletekhez használatos, robbanószerrel töltött mellények készítésére, utána hazaküldik őket azzal az utasítással, hogy alakítsanak új terrorsejteket.
A fegyverszállítás folyamatos jellege újdonság a tavaly nyári állapothoz képest, mert a szállítás akkor hónapokig szünetelt a kongresszus fenntartásai miatt. A törvényhozási tagok attól tartottak, hogy a felkelők a nekik szállított könnyűfegyverek segítségével sem fogják tudni legyőzni Bassár el-Aszad szíriai elnök hadseregét, ráadásul a fegyverek iszlám szélsőségesek kezébe juthatnak.
Fenntartják a patthelyzetet
"A szíriai háború egy patthelyzet. A lázadók nem elég szervezettek és nincs elég fegyverük ahhoz, hogy legyőzzék Aszadot. A hatalomnak pedig nincs elég hű katonája ahhoz, hogy elfojtsa a lázadást. Viszont a belátható jövőben mindkét fél külső szövetségesei hajlandók elég pénzt és fegyvert áldozni arra, aminek az eredménye a patthelyzet fennmaradása lesz" - jelentette ki Bruce Riedel, aki a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) egyik elemzője volt, egy ideig pedig Barack Obama amerikai elnök egyik külpolitikai tanácsadója.
Eddig egyik illetékes amerikai hivatal sem volt hajlandó megjegyzést fűzni az értesülésekhez.


Jelentem, Magyarországon rend van - mondta Pintér Sándor kedden, a Belügyminisztérium (BM) évértékelő értekezletén

Budapest, 2014. január 28., kedd MTI - 
boon.hu
A miniszter nemcsak a tárca és a hozzá tartozó szervezetek múlt évi tevékenységéről beszélt, hanem az évértékelőt a kormányzati ciklust lezáró értekezletnek nevezte.

Pintér Sándor úgy fogalmazott: a közrend és a közbiztonság az ország teljes területén szilárd, ami nemcsak a Belügyminisztérium megállapítása, hanem közvélemény-kutatások is alátámasztják.
A belügyminiszter ismertette: a tárcához tartozó tizenkét terület közül a legszélesebb körű feladatot a 3177 önkormányzat jelenti. Ezen a területen 2010 óta az autonómia, a demokratikus működés kialakítására koncentráltak, az önkormányzati törvénnyel pedig azt célozták meg, hogy ne keveredjenek az állami és az önkormányzati feladatok, továbbá megkísérelték a feladatfinanszírozás bevezetését.
Az önkormányzatok korábbi alulfinanszírozottságáról szólva azt mondta: az adósságállományuk 1 247 milliárd volt, amihez még hozzájárult 300 milliárd forintnyi kifizetetlen számla. A kormány döntése alapján 2011-ben a megyei önkormányzatok adósságát 196 milliárd, 2012-ben az 5 ezer lakosúnál kisebb települések adósságállományát 83 milliárd, tavaly az ennél nagyobb településekét 603 milliárd forinttal csökkentették. Idén február 28-áig pedig teljes egészében kiváltják az önkormányzatokat ebből az adósságteherből - mondta.
A tárcához tartozó második legnagyobb területen, az építésügyben elérték, hogy a szabályozás rugalmas, közérthető, az ügyintézés pedig gyorsabb legyen - közölte a miniszter.
A kulturális örökségvédelemmel kapcsolatban hangsúlyozta: a cél történelmi örökségünk feltárása, megőrzése, továbbá az, hogy az identitástudatunkat befolyásoló leletek ne vesszenek el, ugyanakkor a fejlődésünket biztosító, életműködésünket javító beruházások ne szenvedjenek csorbát ettől.
A vízügyi és közfoglalkoztatási helyettes államtitkárság munkájáról szólva azt mondta: ezen a területen a gyakorlatban kellett megmutatni a felkészültséget. Már 2010-ben bizonyítottak a Sajó és a Hernád áradásakor, a tavalyi dunai árvíz idején pedig kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. 28 ezer kilométernyi állami tulajdonú csatorna kezelését kezdték meg, és kiemelt feladatot jelent idén a várható aszály - ismertette.
A közfoglalkoztatásról szólva azt említette meg, hogy a 2011-ben indított programra akkor 153 milliárd forintot fordítottak, idén már 183 milliárdot. Míg 2011-ben 35 ezren, tavaly már 407 ezren dolgoztak a közfoglalkoztatásban. Ezen a területen a fejlődés irányát az önellátó szociális szövetkezeti forma kialakításában határozta meg.
A bevándorlási és állampolgársági ügyekkel kapcsolatban Pintér Sándor hangsúlyozta: a struktúra megmaradt, de a szemlélet megváltozott, befogadta a nemzeti együttműködés rendszerének elveit. Kiemelkedőnek nevezte a kettős állampolgárság bevezetését, a honosítási és visszahonosítási eljárások kezelését, hangsúlyozva, hogy az állampolgársági eskütételek száma elérte az 515 ezret. Komoly teherként említette az illegális migrációt, amely Szerbia felől a 21-szeresére nőtt.
A rendőrségről azt mondta: 2010-ben közbiztonsági deficittel vette át a szervezet irányítását az új kormány, 3500-an hiányoztak az állományból. Azóta több mint 4200 embert vettek fel, és ma 3573-mal több rendőr szolgál, mint a ciklus elején. A nap különböző fázisaiban, de minden településen minden nap van rendőr - fogalmazott.
A technikai fejlesztések közül a gépkocsivásárlásokat emelte ki, szólt a bűnügyi-technikai fejlesztésekről, a bűnügyi térképrendszer kialakításáról és a 112-es segélyhívó jelenleg is zajló fejlesztéséről.
Szemléletváltás történt, "szolgáltató és nem uralkodó rendőrséget képezünk ki" - jelentette ki.
A bűncselekmények száma 2010-ben 428 ezer volt, 2013-ra ez 358 ezerre csökkent. Kevesebb lett a közterületi bűncselekmény is: 115 ezerről 92 ezerre esett vissza, ami az állandó rendőri jelenlétnek köszönhető. Csökkent továbbá a rablások és a közlekedési bűncselekmények száma is.
A büntetés-végrehajtással kapcsolatban szólt arról, hogy több a fogvatartott, hogy a parlament elfogadta az új büntetés-végrehajtási törvényt. A törvények ma az áldozatokat védik és csak ezt követik a bűnelkövetők jogai - hangsúlyozta. Cél, hogy a társadalmat megszabadítsák a bűnözőktől, illetve visszavezessék őket a társadalomba, ehhez be kell vinni a munka társadalmát az intézetekbe. A fogvatartottak 75 százaléka dolgozik, ezen még van mit javítani - mondta a miniszter.
Úgy vélte, a legaktuálisabb teher a katasztrófavédelmet nyomja, amely most is küzd a megkésett téllel. Felidézte: a 2010-es áradás mellett a vörösiszap-katasztrófa,majd az újjáépítés jelentett kiemelt feladatot. Emlékeztetett arra, hogy 2012-től átszervezték a katasztrófavédelmet, és a döntést igazolta a dunai árvíz kezelése. A megelőzésről szólva kiemelte: 2011-ben 25 ezer tűzeset volt, 2012-ben 32 ezer, 2013-ban viszont ez a szám megfeleződött. Megfontolónak nevezte ugyanakkor a szigorú büntetési rendszer felülvizsgálatát.
A Terrorelhárítási Központ minden túszt sikeresen kiszabadított, tavaly 338 bevetése volt, és mind sikerrel járt - emelte ki.
A hivatásos állomány kifogástalan életvitelét ellenőrző Nemzeti Védelmi Szolgálat tavalyi 159, intézkedéssel zárult vizsgálatából mindössze 13-ban kellett az érintett munkatársat a testületből eltávolítani.
A BM múlt évi jogalkotási munkáját ismertetve a miniszter elmondta: 20 törvényjavaslatot, 200 kormányrendeletet, 81 miniszteri rendeletet, 37 miniszteri utasítást, 55 kormányhatározatot, 4 közigazgatási államtitkári utasítást és 30 kormányjelentést készítettek.
Pintér Sándor a tárcájához tartozó két titkosszolgálati szervről nem beszélt, azt mondta, zárt körben fogja értékelni a munkájukat.

Az összeesküvés ellentámadást készít elő,
de csupán korlátozott hatása lesz, ahogy a letartóztatások folytatódnak

Benjamin Fulford 1/28/2014 
ujvilagtudat.blog
A bűnügyi összeesküvés, mely illegálisan tartja irányítása alatt a világ legtöbb pénzügyi rendszerét, sok helyen okoz zűrzavart, köztük Ukrajnában, Törökországban, Irakban, és megpróbálja kisiklatni a békefolyamatot Iránnal, annak az átfogó offenzívának a részeként, melyet a saját davosi összejövetelükön terveztek a múlt héten, több forrás szerint.
Ez azonban nem akadályozza az összeesküvés ügynökeinek folyamatos és gyorsuló ütemű eltávolítását, ahogy az látható a folytatódó letartóztatásokból, és az összeesküvés bűncselekményeinek, valamint a pedofília hálózatok leleplezéséből. Ez a cikk például Tony Blair jó barátjáról, Kadhafi ezredesről éppen most jelent meg.

A líbiai Kadhafi ezredes hátborzongató szexkamrái, ahol 14 év körüli lányokat és fiúkat erőszakolt meg:
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2545819/Uncovered-The-macabre-sex-chamber-Libyas-Colonel-Gaddafi-raped-girls-boys-young-14.html
Egy MI5 forrás szerint: "Kadhafi erkölcstelen gyermek bántalmazása egy szabványt állított fel Blair és barátai számára." Blair is kapott a Kadhafi által IRA-nak eladott Semtex robbanószerből, mondta az MI5 forrás. Blair folyamatos leleplezése az összeesküvés összeomló irányításának a jele az Egyesült Királyságban.
Továbbá a Federal Reserve csődjére most már olyan korábbi brit összeesküvés hírügynökségek is utalnak, mint a Financial Times. Források a Pentagonban, a kínai kormányban, a Fehér Sárkány családban és a P2 szabadkőműves páholyban mindannyian egyetértenek abban, hogy valamilyen jelentős pénzügyi esemény közeleg, bár egyikük sem adott túl sok részletet.
Egy másik érdekes fejlemény, hogy az al-Kaida felvette a kapcsolatot a Fehér Sárkány Társasággal a múlt héten egy ajánlattal, hogy saját forrásokat bocsátanak a FST rendelkezésére, cserébe azon segítségért, hogy a közel-keleti országok gyarmatosító hatalmai által önkényesen létrehozott országhatárokat megszüntessék. Az al-Kaida valódi vezetője mellesleg egy kelet-európai gnosztikus, egykori Komintern és MI6 kettős ügynök, és nem egy szakállas színész, ahogy azt a propaganda médiában láttuk. A FST azt kérte, hogy hagyják abba ártatlan civilek terrorista támadásokkal való megölését, és koncentráljanak azokra a családokra, melyek illegálisan vették át a hatalmat a világ központi bankjai felett. Ők a problémák forrásai a Közel-Keleten, mert még mindig makacsul próbálnak konfliktusokat létrehozni Keresztények, Szunniták, Síiták, Zsidók között azon tervük részeként, hogy létrehozzanak egy világvallást. Amint a bajkeverésük befejeződik, a gyarmatosító hatalmak által a Közel-Keletre rótt történelmi igazságtalanságok orvosolhatók.
Tony Blair példája jól mutatja a Föld bolygó irányításáért folyó harcot. Egyrészt a múlt héten széles körben alázták meg a médiában, amikor valaki állampolgári letartóztatását próbálta meg a háborús bűnei miatt. Másrészt az összeesküvés szintén széles körben tette közzé azt a történetet, hogy Tony Blair megpróbált támogatni egy új világvallást.
Szélsőséges vallás a gyökere a 21. századi háborúknak, mondja Tony Blair:http://www.theguardian.com/politics/2014/jan/25/extremist-religion-wars-tony-blair
Egy korábbi polgári letartóztatási kísérlet Tony Blair ellen:
Videó: 
http://www.youtube.com/watch?v=8Y9mKdkJ84g
Blair vizsgálat alatt áll a folyamatban lévő rendőrségi nyomozásban egy kiterjedt pedofil hálózat kapcsán az Egyesült Királyságban és máshol. Ez ugyanaz az ember, aki azzal hencegett, hogy engem zárat be drog vádakkal. Üzenet Tony Blairnek: felelni fog a tömeggyilkosságokért, és a pápa sem nyújt védelmet.
A pápáról szólva, egy magas rangú P2 páholy tag azt mondta a múlt héten, hogy Ferenc pápa és Barack Obama amerikai elnök aláírt egy keretszerződést a Mindanao-ban található aranyra vonatkozóan, melyet arra használnak, hogy garantáljanak egy hatalmas kampányt a szegénység felszámolására és a környezet pusztulásának megállítására. További részleteket nem közölt.
Ugyanakkor a Pentagon forrás azt mondta, hogy azt közölték vele, valamiféle pénzügyi bejelentés lesz februárban.
Emellett a Fülöp-szigeteki elnök Ferdinand Marcos elnök rokona is felvette a kapcsolatot a Fehér Sárkány Társasággal a múlt héten, hogy elmondja, a "Kínai Plum Blossom Alapítvány" megpróbált hozzáférni a világ összes Kínához tartozó pénzéhez és kincséhez, és mivel a kínaiak figyelmen kívül hagyták a világ többi részének jogait, a finanszírozásukat elvágták. A rokon azt mondta, hogy Marcos soha nem volt felelős a globális fedezeti számlákért, csak egy fiatal aláíró volt.
Egy magas rangú kínai kormány képviselő megerősítette, hogy bizonyos mértékig bevallja, volt egy nagy pénzügyi válság kibontakozóban, és a buborék a kipukkanás szélén volt. Ez lehet az egyik első kínai dominó:http://www.zerohedge.com/news/2014-01-23/china-bank-run-beginning-farmers-co-op-unable-pay-depositors
Xi Jinping új rezsimje fél a kommunista párt hatalmának összeomlásától, ezért egy hatalmas tisztogatást terveztek a korrupt hivatalnokok körében. Sok kínai kormányzati tisztviselő félti a saját személyes biztonságát, ezért elmenekültek titkos vidéki helyekre, és az utasításokat mobiltelefonon adják a beosztottjaiknak. Továbbá a legtöbb gazdag kínai, attól tartva, hogy korrupciós vádakkal letartóztatják, elmenekült az országból, a legtöbben Dél-Koreába.
A hivatalos kínai kormány média is alapvető változásokat jelentett be a kormányzati politikában a GDP minden áron való növelése, valamint a szegénység csökkentése, és a környezet védelme érdekében.
Kína még mindig sokkal jobb állapotban van, mint sok más ország. A Japán kormány például elkezdte fosztogatni a magán bankszámlákról a pénzt, hogy azt megtartsa magának.
Japán azt tervezi, hogy rajtaüt az alvó bankszámlákon, hogy növelje új bevételi forrásait:http://www.scmp.com/news/asia/article/1410614/japan-plans-raid-dormant-bank-accounts-raise-new-revenue
Azt is hallani több beszámolóból, hogy sok ember Tokióban úgy tűnik sokkal nagyobb villanyszámlát kap (többek közt e sorok írója is), mint amennyi indokolt lenne normál használat esetén.
Ráadásul, mint már széles körben ismert, a Bank of Japan egyik fő részvényese, a HSBC azt mondta az ügyfeleinek, hogy nem tudnak felvenni nagyobb összegű pénzt.
A gondok kiterjednek sok más nagy bankra, a Santander önkényesen megváltoztatta a jelzálog terheket az utóbbi időben, a Lloyds bank ügyfeleinek gondjaik voltak a pénzük ATM-ekből történő kivételével, és természetesen a Federal Reserve képtelen volt visszatéríteni azon emberek aranyát, akik náluk helyezték el betétre.
Ez a pénzügyi bizonytalanság lehet, amiért a milliárdosok összegyűltek Davosban a múlt héten, és döntöttek úgy, hogy még egyszer megpróbálnak háborúkat kirobbantani, mint annak módja, hogy elkerüljék a bajokat. Egy jól látható példa erre a hatalmas nyomás Svájcban, hogy szabotáljanak egy amerikai/iráni békemegállapodást a múlt héten. Az irániak egyszer csak nem tettek engedményeket, és Benjamin Netanjahu miniszterelnök azt mondta, hogy az alku sohasem lesz lehetséges. Látva ezt a két kijelentést együtt, egy összeesküvés hatalmi struktúráját bemutató táblázatra emlékeztetett, amely azt mutatja, hogy mind Izrael, mind Irán a svájci BIS mesterek alatt dolgoznak.
A kísérlet, hogy konfliktust idézzenek elő Irán és Izrael között ismét oda vezetett, hogy több száz háborús uszítót tartóztattak le az USA-ban, egy Pentagon forrás szerint. A svájciak annyira félnek a folyamatban lévő összeesküvést érő rajtaütésektől az Egyesült Államokban, hogy 100 svájci bank bűnüldözés alóli mentességet kért az amerikai adóelkerülőkről szóló információkért cserébe.
A rémült összeesküvők ezért is lebegtetik a bajokat Ukrajnában, és fenyegetik terrorral a Szocsi Olimpiát, egy nagy Vlagyimir Putyin elleni offenzíva részeként. Az összeesküvők Davosban azokat a terveket is megvitatták, hogy csődbe viszik Oroszországot az olaj egy éven át 60 dollár/barrel alatti áron tartásával, vagy elég hosszú ideig ahhoz, hogy kimerítsék Oroszország kemény valuta tartalékait. Ez vágyálom a részükről, mivel a 60 dollár/barrel olaj ár számos nagy nyugati bankot tehet tönkre sokkal előbb, minthogy Oroszország megadná magát.
Január 31-e kulcsfontosságú pénzügyi teljesítési időpont, és ha bármelyik nagyobb kormány vagy intézmény kihagyja a fizetést, akkor még február közepéig kell fizethetnek, mielőtt csődbe mennek.
Talán ezért mondta a közelmúltban Jacob Lew amerikai pénzügyminiszter, hogy az Egyesült Államok pénze februárban elfogy.
Úgy tűnik, hogy az emberiség új korszaka szülési fájdalmainak vagyunk a tanúi.


BUDAPESTEN INDULHAT A VÁLASZTÁSOKON A NAV-BOTRÁNY KIROBBANTÓJA

Cservenák Zoltán 2014. január 28., kedd, 09:26 
szegedcafe.hu
A Tisztesség és Emberség Szövetsége jelöltjeként, az Élőlánc Magyarországért Mozgalom pártlistáján indulhat a választásokon - jelentette be szegedi előadásán az ezermilliárdos áfacsalást nyilvánosságra hozó Horváth András. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal egykori munkatársa ugyanakkor úgy fogalmazott, indulásának esélye még nem száz százalékos, mert az országos listához össze kell jönnie 27 jelöltnek.
A 90-es évek óta kevesen mondhatták el magukról, hogy ízig-vérig a rendszer ellenségének számítottak Magyarországon. Míg évekkel ezelőtt az olajügyekről valló Karancsi Tibor rendőr volt szálka a hatalom szemében, addig manapság minden bizonnyal Horváth András, egykori adóhivatali dolgozó, a NAV-botrány kirobbantója a leggyűlöltebb ember a legfelsőbb köröket tekintve. Mind ugyanarról beszélnek: korrupcióról és kormányzati szintekig érő maffiakapcsolatokról.
Horváth András novemberi sajtótájékoztatóján robbantotta ki az azóta csak NAV-botrányként emlegetett ügyet, amelyben azt állította, hogy legalább ezermilliárd forint értékben csalnak áfát magyarországi kiemelt adózók. Közülük is áruházláncokat említette, amelyek szerinte áfacsalásból származó termékeket, például kétes eredetű kristálycukrot árulnak. Horváth András azt is mondja, hogy az adóhivatal csak számviteli szabálytalanságokat keres a kiemelt adózóknál, komoly vizsgálatokat nem folytat esetükben.

Többen is kiállnának, meggyőzésük folyamatban van
A NAV egykori munkatársa mindezek ellenére nem fél. Úgy véli, a nyilvánosságnak van még akkora ereje Magyarországon, amely megvédi őt és családját. Azt mondja, több egykori munkatársa is kiállhatna és szolgálhatna bizonyíték értékű információkkal, de nagyon nehéz helyzetben vannak, hiszen minden esetben családjuk megélhetését, illetve későbbi boldogulását kockáztatnák. Mint mondja, talán a sajtóban csak "N. úrként" emlegetett kollégáját lehet még említeni.
"Azt szeretném elérni, hogy minél többen csatlakozzanak ehhez a harchoz, olyan módon, hogy kiállnak a nyilvánosság elé, ha korrupciót tapasztalnak. Másfelen már vagyunk. De ha csak tízen lennénk, akkor bármelyik kormányzatot rá lehetne kényszeríteni komoly változásokra. Egyelőre nem sikerült meggyőzni őket, hogy tegyék meg." - tette hozzá. Az egykori adóhivatali dolgozó hangsúlyozta: nem jött volna elő az üggyel, ha nem lenne benne optimizmus.
Utóbbi időben több helyről is megkapta, hogy bátor kiállása miatt hősként tekintenek rá, de nem szereti ezt a jelzőt, ugyanis szerinte a hősök általában tragikus véget érnek. Számításait és cégneveket tartalmazó zöld dossziéja szimbolikussá vált, bár azt maga is elismeri, hogy "háttéroligarchák" neveit nem tartalmazzák aktái. Szerinte igazán nagy halak nevei csak akkor kerülhetnek nyilvánosságra, ha Magyarországon működnének független állami ellenőrző szervek, amelyek adóellenőrzés keretén belül vizsgálnák a nagy cégek hátterét. "Ez sajnos mind a mai napig nem látszik, mert agyonhallgatják az ügyet."
Zöld dosszié = parlamenti mandátum?
Horváth András viszont nem szándékozik hallgatni, és megtippelni sem lehet, hogy milyen adatok és bizonyíték erejű információk lapulnak még zöld dossziéjában. Helyzete nem könnyű, de azzal tisztában van, hogy az ügyek tisztázásáért innentől már csak politikai szerepvállalással tehet bármit is.

"Utolsó pillanatig, amíg a jelöltállítást meg lehet tenni, gondolkodunk a választásokon való induláson. Civil szervezetek csak úgy tudnak jelölteket juttatni a Parlamentbe, ha valamilyen pártlistát állítanak" - magyarázta Horváth András, hogy az Ángyán József, egykori agrárállamtitkár fémjelezte Tisztesség és Emberség Szövetsége jelöltjeként miért az Élőlánc Magyarországért Mozgalom pártlistáján indulna. Azt is elmondta: ha úgy dönt, hogy megméretteti magát, akkor lakóhelyén, Budapest XIV. kerületében lehet jelölt.
A NAV egykori munkatársa elismerte, hogy korábban az is felmerült: az LMP színeiben politizálna, de ez végül nem jött össze. Ezzel együtt a zöld pártból frissen kilépő Vágó Gábor továbbra is része az őt segítő, háttérben dolgozó csapatnak.
Le lehetne fülelni a maffia-hálózatokat
Szegedi előadásán Horváth András beszélt a cukor-ügyről, amelynek szegedi szála is van, méghozzá kétmilliárd forintos áfacsalás részeként. Azóta a kormány a cukor áfájának csökkentését is kilátásba helyzete, amely szerinte már a NAV-botrány kirobbantásának pozitív hatásaként is értékelhető. "Tavaly még arról volt szó, hogy csak a sertéshús áfáját csökkentik, nem volt arról szó, hogy a cukorhoz is hozzányúlnak. De nem szabad itt megállni, mert nemcsak ezek, hanem sok más élelmiszer és szektor termékei érintettek az adócsalásban. Ez az áfarendszer problémája egyben, amely megoldásához uniós segítség is kell."
Azt állítja , hogy nyilvántartások, komoly oknyomozó munka és vizsgálati anyagok felhasználásával egész szektorok adócsalási teljesítményét ki lehet mutatni. Sőt, így meg lehetne találni a szervezőket, operatív irányítókat, és nyomozóhatósági eszközök segítségével le lehetne fülelni a maffia-hálózatokat. "Tizennégy éves tapasztalatom alapján, amely során több büntetőfeljelentést is készítettem, azt mondom, az illetékes szerveket úgy építették ki és úgy irányítják, hogy nem érdekük leleplezni ezeket a hálózatokat" - hangsúlyozta Horváth András.
Szerinte elképzelhető, hogy a rendszer azért is huny szemet a módszerek felett, mert a cukorhoz hasonló termékek külföldre - például Romániába és Szlovákiába - és vissza történő utaztatása javítja a gazdasági adatokat is, hiszen látszólag növeli az export teljesítményét, így eredményeket lehet felmutatni.
Válasz a NAV-ot ért támadásokra
A feketegazdaság elleni harc komoly háború, melyhez nem összeesküvés-elméleteket gyártó gerillaharcosokra van szükség, hanem jól felkészült hadseregre elkötelezett katonákkal. A volt NAV alkalmazott, Horváth András 2013. november 8-i sajtótájékoztatója és az azóta a témában a nyilvánosság előtt zajló események olyan állításokat, vádakat, rágalmakat tartalmaznak, amelyek egy ponton túl a NAV-ról sem pereghetnek le. A Horváth András, illetve a vélhetően sértett volt adóhatósági munkatársak által megfogalmazott, és a politika által felkarolt, minden konkrétumot nélkülöző, alaptalan vádak sértik, és rossz színben tüntetik fel a NAV szervezetét, működését és az alkalmazásában álló munkatársait, illetve alkalmasak a NAV tevékenységébe vetett közbizalom megingatására. Mindez nyilvánvaló módon rombolja az adózói morált és ezzel veszélyezteti a költségvetési bevételeket, így lényegében a közszolgáltatások biztosítását - olvasható a NAV közleményében.
A TESZ meghívja Önt
2014. január 31-én 17 órától

"Mi lesz veled magyar vidék, mi lesz veled Magyarország?"

címmel
megrendezésre kerülő nyilvános fórumra.
Helyszín:
Kölcsey Központ Hotel Lycium különterme
Debrecen, Hunyadi u. 1-3
Előadók:Dr. Ángyán József professzor
a magyar föld elrablásáról
Horváth András volt NAV tisztviselő
az ezermilliárdos ÁFA-csalásról
dr. Léhmann György ügyvéd
a devizahitelekről
Ács Sándorné agrármérnök
a magyar vidék, Magyarország és Kishantos esélyeiről
Szeretettel várjuk rendezvényünkönwww.tesz.infoJól járt, aki nem lépett vissza az állami nyugdíjrendszerbe. Az MNB honlapján közzétett adatok alapján kiderült: tavaly a 7 magánnyugdíjpénztár átlagosan 7,2%-os hozamot ért el. Csak összehasonlításképpen: a decemberi 12 havi infláció 0,4% volt, míg a jegybanki alapkamat 3%.

(Négymadár karikatúrája)A hazaszeretet ott kezdődik el, amikor egymást szeretik, megértik és becsülik azok, akik egy országban élnek. Nem tudom miért, de e ezt oly nehezen értik meg sajnos az emberek ezt, de én tudom, érezni kell, tanítani nem lehet!
Pedig aki nem tud országáért küzdeni és nem nem tesz saját önzése ellen, az nem érdemel országot.
Manapság sajnos csak a választások pár hetében küzdenek a politikusok a népért, a választó polgárokért, csak pár hetet dolgoznak, a távoli ködbe vesző ígéretekkel a haza mellett, hazudozva ezzel a megválasztóiknak, de azért előtte egymásból is bohócot csinálnak a politikai porondon.
Nincs így jó, mert haza csak egy van, otthonomnak pedig azt a házat nevezem csak, ahol édesanyám suttogó szeretett szavait hallhatom, amit az étel elém teszi az asztalon!
f.p.

Forrás: 
Facebook
Kategória: 2014 január
Így rejti el a kormány az adóemelést


2014. január 29., szerda 11:55 
Index
A kormányváltás óta a költségvetés nominális bevétele messze az infláció felett, 31,8 százalékkal emelkedtek. A cégek adóterhelése érdemben nem nőtt, a lakosság viszont érezhetően többet fizet az államnak mint négy évvel ezelőtt. Korábban jól teljesítő adónemek a megszűnés szélére kerülhetnek - írja a Napi.hu.
Bár megszűnt a kétkulcsos személyi jövedelemadó (szja), helyette bevezették az egykulcsos, 16 százalékos verziót, az adóbevételek súlyát pedig a jövedelemadóktól a fogyasztási adók felé terelték az elmúlt négy évben. A 2009-es és a 2013-as költségvetési bevételeket megvizsgálva kiderül: a cégek befizetései stagnáltak, a lakossági jövedelemadók csökkentek, ám ennél jóval nagyobb mértékben emelkedettek a lakosság által megfizettet fogyasztáshoz kapcsolt adók - írja elemzésében a Napi.hu.

Fotó: Bloomberg / Europress / Getty

Mint az alábbi táblázatból látszik: hiába estek vissza a lakossági befizetések 365 milliárd forinttal 2013-ban 2009-hez képest, ha a - javarészt szintén a lakosság által fizetett - fogyasztáshoz kapcsolt adókból 1216 milliárd forinttal többet szívtak ki tőlünk. Leginkább az áfa és a pénzügyi tranzakciós illeték az ügyes bújtatott, lakosságot sújtó adóemelés.
Adóbevételek változása (milliárd forint)
     2009 2013 Változás(%) Változás (Mrd forint)
Gazdálkodó szervezetek befizetései 1017,5 1152,8 13,3 135,3
Társasági adó 385,5 322,4 -16,4 -63,1
Társas vállalkozások különadója 156,8 0 -100,0 -156,8
Energiaellátók jövedelemadója 37,99 54,05 42,3 16,06
Pénzügyi szervezetek különadója 0 139,11 - 139,11
Hitelintézeti járadék 12,6 8,1 -35,7 -4,5
Cégautóadó 18,0 17,5 -2,8 -0,5
Energiaellátók jövedelemadója 37,99 46 +21,1 8,01
Egyszerűsített vállalkozói adó 169,7 110,02 -35,2 -59,68
Kisadózók tételes adója 0 28,3 - 28,3
Kisvállalati adó 0 10,1 - 10,1
Ökoadó 10,7 6,1 -43,0 -4,6
Bányajáradék 26,6 30,9 +16,2 4,3
Közműadó 0 54,9 - 54,9
Játékadó 66,73 63,1 -5,4 -3,63
Fogyasztáshoz kapcsolt adók 3070,8 4286,9 +39,6 1216,1
Általános forgalmi adó 2168,4 2953,2 +36,2 784,8
Jövedéki adó 868,8 947,1 +9,0 78,3
Regisztrációs adó 33,55 14,0 -58,3 -19,55
Távközlési adó 0 15,6 - 15,6
Pénzügyi tranzakciós illeték 0 259,6 - 259,6
Biztosítási adó 0 26,1 - 26,1
Lakosság befizetései 2020,2 1654,3 -18,1 -365,9
Szja 1899,62 1504,59 -20,8 -395,03
Illetékek 112,17 107,4 -4,3 -4,77
Összes költségvetési bevétel 8321,1 10967,79 +31,8 2646,69
Forrás: NGM, PM
Ez történt a cégekkel
A társasági adó kvázi kétkulcsos volt 2009-ben, a 16 százalékos adó mellett még négy százalékos különadót is meg kellett fizetni a nyereség után. A társasági adózásban megmaradt a kétkulcsos jelleg, hisz az adó mértéke (2011-től) az 500 millió forintos nyereségig 10, afelett 19 százalék. Ugyanakkor jelentős mozgás következett be a különadóknál. Megszűnt a négy százalékos egységes különadó, ám jöttek sorban az ágazati különadók: a bankadó, a pénzintézetek különadója, a baleseti-, a biztosítási-, a távközlési-, a közműadó - nem számítva ide a tranzakciós illetéket, ugyanis az utóbbi a kormányzati statisztikákban a fogyasztást terhelők adók között jelenik meg. A cégek adóterhelése ennek ellenére érdemben nem nőtt, hisz a 2009-es 1017,5 milliárd forinttal szemben tavaly 1152,8 milliárd forint adót fizettek be, ami nominálisan 13,3 százalékos növekedés, ez némileg elmarad a 2010-2013 között bekövetkezett 16,2 százalékos inflációtól. A stagnálás mögött a gyenge - csökkenő stagnáló gazdasági teljesítmény áll. (Az összehasonlításban a kormányváltás előtti utolsó egész év, 2009 adatait vettük figyelembe.)
Az ágazati különadók a versenyszférában jókora különbségeket okoztak, mind az ágazatok között, de még egy-egy ágazaton belül is - elég csak az árbevétellel szerint súlyozott kiskereskedelemre kivetett ágazati különadót említeni. Ez utóbbi a jogalkotó szándék szerint a magyar láncokat nem, csak a külföldi tulajdonban levő nagy multikat sújtotta. Hasonlóan a nagy cégek fizetik a közműadó többségét, de ilyen érvel merültek fel a reklámadó kapcsán is - igaz, az utóbbi lekerült a napirendről.
Mi ennyivel fizetünk többet
A kormány gazdaságpolitikájának fő tézise volt 2010-ben, hogy a felső jövedelemkategóriákban csökkenteni kell az adóterhelést, mondván: az elit az így felszabaduló jövedelem jelentős részét fogyasztásra fordítja, amely lökést adhat a gazdasági növekedésnek. A kormány ennek megfelelően megszüntette a kétkulcsos jövedelemadót, ezzel mintegy évi 400 milliárd forintról mondott le, ugyanakkor a tétel nem vagy alig látszik működni, ugyanis a gazdasági növekedés 2013 második felében kezdett csak élénkülni, ám ez csak részben köszönhető a fogyasztás növekedésének. A szja felső 36 százalékos kulcsának eltörlésével párhuzamosan megszüntették az adójóváírást, ami az alsóbb jövedelmeket érintette - itt nőtt az adóterhelés.
A felső kulcs eltörlése nyomán látványosan csökkentek a szja-bevételek: 2013-ban 366 milliárd forinttal kevesebbet fizetett e címen a lakosság, pontosabban annak felső rétege. A családi adókedvezmény kiterjesztése sem az alacsonyabb jövedelműeknél is csökkentette az adóterhelést - a statisztikai vizsgálatok azt mutatják, hogy a családi adókedvezmény jelentős része a magasabb jövedelmű családoknál csapódott le. Ez utóbbi helyzet aránytalanságán javít a 2014 januárjában életbe lépett intézkedés, amely családi adókedvezményt kiterjeszti az egyéni tb-járulékokra az átlag alatti jövedelmeknél.
Ám amit az egyik kezével adott az állam, a másikkal többszörösen visszaszedte: ugyanezen időszak alatt 1216 milliárd forinttal nőttek fogyasztáshoz kapcsolat adóbevételek. Az áfabevételek 36 százalékkal emelkedtek, ez jelentős részben a ciklus eleji 2 százalékpontos adóemelés következmények. A jelenleg 27 százalékos áfa-kulcs világrekordnak számít - ennél magasabb általános hozzáadott értékadó kulcsot nem alkalmaznak sehol. (Többek között ez az okozója a nagy összegű határon átívelő áfa-csalásoknak.)
Marginalizálódó adók
A fogyasztási adókhoz köthető ugyanakkor a különadók egy része, mint a távközlési vagy a biztosítási adó, ám mindezek közül kiemelkedik a pénzügyi tranzakciós illeték. Elvileg a "sárgacsekkadót" a bankok, pénzintézetek nem háríthatnák át a lakosságra, ám a KSH adatai egészen mást tükröznek, ugyanakkor azt nem lehet állítani, hogy a tranzakciós adó teljes egészét a lakosságra terhelték volna a bankok - hisz eközben csökkent a bankrendszer jövedelmezősége is. Amennyiben a lakosság által fizetett jövedelmi és fogyasztási adókat tekintjük, az NGM adataiból is világosan kitetszik, hogy a lakosság adóterhelése 2009 és 2014 között 16,7 százalékkal, mintegy 850 milliárd forinttal nőtt.
A fogyasztási adón belül láthatóan stagnált, illetve jelentősen csökkent a jövedéki adóbevételek, illetve a regisztrációs adóbevételek mértéke. A jövedékiadó-csökkenésben egyszer szerepet játszott a benzinkutak forgalmának csökkenése, de itt csapódik le a pálinkafőzés legalizálása, illetve nemzeti trafikrendszer felállítása. A regisztrációs adó csökkenése nem meglepő, hisz a 2008-as válság kitörése óta a magyar újautópiac nem tért magához, olyannyira, hogy a regisztrációs adó költségvetési szempontól az utóbbi években marginális szerepet játszik. A válság előtti utolsó évben 2007-ben még 93,4 milliárd forintos bevétel származott ebből a forrásból, szemben a tavalyi 14 milliárd forinttal. Még ennél is kisebb bevétel származik a környezetterhelési díjakból, hisz ebből tavaly 6 milliárd forint folyt be, de nem lett átütő siker az egyszerűsített vállalkozói adó (eva) utódjául szánt kisvállalati adó (kiva) és a kisadózók tételes adója (kata) sem - legalább is egyelőre. Egyes vélemények szerint ezen adóformák lehetnek egy következő adóreform "áldozatai", bár ennek ellentmond némileg, hogy az Orbán-kormány adóreformjának egyfajta jelképeként is tekinthető ez két adónem.
Ángyán József, Horváth András lakossági fórum Szekszárdon

Elítélték a korrupt jobboldali minisztert - Romániában. Öt év börtön járt azért, hogy kamu országos rendezvényre 200 millió forintnyi összeget adott.
http://manna.ro/porta/ot-evet-kapott-a-volt-miniszter-2014-01-28.html
Deutsch Tamás 2001-ben négymilliárdért vett stadion-beléptetőrendszert, amiből csak egyetlen kaput állítottak csak fel, de azt sem használták. Kétmilliárddal olcsóbban is meg lehetett volna venni a rendszert, de Deutschék valamiért a drágábbat akarták. A Polt Péter vezette ügyészség viszont leállította a nyomozást. (Polt korábban a Fidesz képviselő-jelöltje volt.)http://index.hu/belfold/stadbelep02/ (Fideszfigyelő)Káoszt akarok a fejekben!


FÁBIÁN TAMÁS 2014. 01. 29. 07:11 
Origo
Orbán Viktor és Rogán Antal hívta össze a Magyar Csapatot, amelynek tagjai megtanítják, hogyan kell megvédeni a rezsicsökkentést. Kiktől félti a győzelmét a Fidesz? Hogyan lehet elérni, hogy aki nem a Fideszre szavaz, az másra se szavazzon? Kiderült a Magyar Csapat egyik toborzóján.
Orbán Viktor és Rogán Antal január első napjaiban levelet írtak azoknak, akik támogatták a rezsicsökkentést. A levél szerint ezeken a találkozókon megalapítják a Magyar Csapatot, ami a rezsicsökkentés eredményeit hivatott megvédeni "a hazai és nemzetközi politikai kapcsolataikat latba vető külföldi cégekkel és bankokkal szemben".
Azt írták, hogy ezeken a találkozókon egyeztetik a rezsicsökkentés megvédéséről szóló terveket, mi pedig meg akartuk tudni, hogy mik ezek. Január elején a Klauzál téri pártirodában jelentkeztem a Magyar Csapatba, a behívót 27-ére kaptam. Írtak e-mailt, hívtak telefonon, érződött, hogy mozgósításban tényleg profi a Fidesz: akit egyszer megfogtak, azt nem akarják elereszteni.
Ennek jegyében megtelt a Klauzál téri iroda, és a lakossági fórumokról kialakult általános képpel szemben sok 20-30 éves is volt. Más kérdés, hogy például egy húszéves fiúkból álló hat-hét fős csoport a megbeszélés alatt végig a magyar zászlókkal díszített szendvicsek mellett állt, nemegyszer a fejüket fogva nevettek, és végül elsőkként hagyták el a rendezvényt.
A többség viszont nem volt tájidegen. Sokfelől közéleti témájú beszélgetéseket lehetett hallani, egy idős férfi például azt ecsetelte partnerének rezignáltan, hogy mennyire undorító hónapokra számít a választásokig. A közéleti kérdések mellett érthető okokból a számtalan szendvics és üdítő is jól csúszott az embereknek, de ez a találkozó mégsem az ingyenebédről szólt.

Alakulóban a Magyar Csapat - Forrás: Fábián Tamás

A hajánál rángatta volna el szavazni
A rezsigyűlést Rónaszékiné Keresztes Mónika Mária parlamenti képviselő nyitotta meg, aki a Fidesz VII. kerületi jelöltje az áprilisi választáson, a párt 106 fős országos listáján a hat nő közül ő az egyik. Az eligazítást azonban nem ő tartotta, hanem Beke Sándor, aki elmondása szerint tizennégy budapesti kerületben koordinálja a Fidesz kampányát, valamint több száz politikust tanított kommunikálni, polgármestereket és országgyűlési képviselőket egyaránt (arra nem tért ki, hogy ezek mind fideszesek voltak-e). Szakmáját tekintve pedig pszichológus, szociálpszichológus, aki "ért a tömeg mozgatásához".
A rövid önismertető után Beke nem teketóriázott, megmondta, hogy mit akar: "azt szeretném, hogy mindenki fejében totális káosz legyen, amikor feláll innen." A következő egy és negyed órában pedig sokat tett azért, hogy ez így is legyen.
Beszéde elején arról győzködte az összegyűlteket, hogy a közvélemény-kutatások ellenére (azt sosem fejtette ki, hogy melyikre gondol, bár egyszer elsütött egy Sanda Ipsos kezdetű viccet) nem áll jól a párt. Ezzel folytatta azt, amit 2009-ben Gyürk András, a Fidesz akkori és mostani kampányvezetője elkezdett, azaz a biztos szavazókat még biztosabban kell az urnákhoz hívni. Ennek módja pedig, ha elhitetik velük, hogy nincsen kényelmesen nyerő helyzetben a pártjuk, és mindenkire szükség van.
"2006-ban szavazókörzetenként négy szavazattal kaptunk ki. Néggyel! Ha ezt tudom, a hajánál fogva rángatok el még négy embert a saját körzetemben, és gondolom, itt mindenki így van ezzel" - tüzelte a közönséget Beke, akinek beszéde alatt körülbelül két-három alkalommal hallatszott szórványos kuncogás, és meglepően kevésszer, mindössze egyszer, a végén tapsoltak.
A tompa hangulat annyira nem meglepő, mert Beke sokszor, sokféleképpen beszélt arról, hogy az emberek tájékozatlanok. Néhány példa, amivel ezt alátámasztotta:
- a választásra jogosultak 51 százaléka nem tudja megnevezni a demokrácia egyetlen elemét sem
- az átlag magyar nem tudja, hogy a társadalom hány százalékát tartják el a kis- és középvállalkozások
- egy december 19-én felvett közvélemény-kutatás szerint 125 emberből csak 2 tudta megmondani, hogy hány százalékkal csökkentették a rezsit
- az emberek nem tudják, mennyit fizettünk vissza az IMF-hitelből
- a magyar ember a demagógia igazságára fogékonyabb, mint a valódi igazságra
- nem látják át az összefüggéseket, csak érzéseik vannak
Párszor azért hozzátette, hogy az összegyűlt közönség tagjai biztosan politikát követő és értő emberek, akik éppen ezért felelősséggel tartoznak a jövőért. "Ha nem mi nyerünk, két éven belül összecsuklik a nemzet" - mondta. Ezt elkerülendő meg kell nyerniük a választásokat, amihez a pártpreferenciával nem rendelkező szavazók közül sokat meg kell győzniük. "De ha nem is szavaznak ránk, el kell velük hitetni, hogy nincs alternatíva, ne szavazzanak a szocialistákra" - hangzott el a rezsicsökkentést megvédő stratégia tételmondata. Beke azt is elárulta, hogy kit kell keresni, ha bizonytalan szavazókra vadásznának:
"AZT A TÍPUSÚ EMBERT KELL MEGGYŐZNI, AKI VASÁRNAP DÉLUTÁN HAZAMEGY A MUNKÁBÓL, BONT EGY SÖRT, LEDŐL A KANAPÉRA, KERESI A MECCSET A TÉVÉBEN, ÉS KÖZBEN AZ ANYJÁVAL BESZÉLGET. 55 ÉVES ÉS VAN EGY LYUKACSOS ATLÉTÁJA."
Na, és hogyan kell őt meggyőzni? Beke szerint ez nehéz feladat, mert "emberünk azt gondolja, hogy ő jobban tudja, mint Orbán Viktor, csak életképei, érzései vannak". Ezért szerinte az "elmúlt nyolc évhez köthető legfontosabb fogalmakkal" kell készülni a vele folytatott beszélgetésre:
- vizitdíj
- kórházi napidíj
- tandíj
- hazudtunk reggel, délben, este
- mindenkit bárhol összeveretek
- kétéves gyes
És mi van, ha valaki azt mondja, hogy oké, hogy lopott az MSZP, de a Fidesz is lop? - tette fel a kérdést egy néző. Beke válasza: "Olyan társadalom nincs, ahol nincs politika és pártok, mert akkor az anarchia. Ajánljuk neki, hogy otthon írja fel egy lapra, hogy mit kapott az MSZP-től, és mit a Fidesztől, és döntsön. De ezek úgysem mennek el szavazni, ami nem baj, csak ne szavazzanak a szocialistákra" - nyomatékosította.

A Klauzál téri Fidesz-iroda kívülről - Forrás: Fábián Tamás

A másfél órás rendezvény után az emberek fele egyből hazament, néhányan odamentek beszélgetni Rónaszékinéhez és Bekéhez, a többiek pedig szendvicseket ettek, vagy szalvétába csomagolva hazavittek párat. A megkérdezettek többsége hasznosnak találta a gyűlést, úgy érezték, hogy fogják majd kamatoztatni az elhangzottakat, bár egy középkorú férfi szerint "akit nem győzött meg az elmúlt három év, azt semmi sem fogja a Fidesz oldalára állítani".MIRE VÁRUNK? KI AZ UTCÁRA A POLITIKÁVAL!


Zsebesi Zsolt 2014. január 29. 
gepnarancs.hu
Magyarország csak vár. Ahogy ezer éve folyton. Most éppen egy mágikus választásra, amitől minden jobb lesz, vagy nem. B-terv persze - szokás szerint - nincs. Van aki megint idegen nagyhatalmak jóindulatában reménykedik. Újra az oroszoknak van konjunktúrája. Huszonöt évet vártunk Európára, de nem jött. Nem hozta el a jólétet, csak némi demokráciát, de azt meg fényes nappal ellopták tőlünk Orbán Viktor és kollégiumi szobatársai. Most visszahívnák Európával szemben az oroszokat, de azok nem akarnak jönni, mert már voltak itt és - igaz jól érezték magukat -, de köszönik szépen. Elegük van abból, hogy ugyanazok hívják őket, akik egyszer már ajtót mutattak nekik.

Fél millióan megunták a várakozást és maguk mentek el Európához, amely nem annyira örül nekik, mert maga is bajban van. Az angol királynőnek fogytán a tartalékai, alig van egymillió font megtakarított pénzecskéje. Beázik a királyi rezidencia. Mindenütt, amerre nézünk, repedések a birodalmi falakon. Mi már valamivel előbbre járunk, mert már éhezünk, miközben pártunk és kormányunk arról sző álmokat, hogyan lehetne exportálni a magyar nyomort. Az anyagit és a szellemit egyaránt. Kiterjeszteni cifra csúfságunkat az egykori Nagy-Magyarország egész területére, mindenhová, ahol még magyarok várnak csillogó szemmel a csodára. Sokan közülük már mint új magyar állampolgárok. Energiára a levegőből, a gravitáció kikapcsolására. Legalább egy időre, legalább egy kis helyen. Akkorán, ahol megint elszállhatunk magunktól.
Mert mi találtuk fel a gyufát, a porlasztót, a golyóstollat, az atombombát, és a komputert, a C-vitamint és a gulyáslevest. Meg magyar ember tervezte a T-Modellt, mi csináltunk mozit is az amerikaiaknak, amit talán nem kellett volna. Lehet, hogy Jézus is magyar volt, de legalábbis magyar zsidó. És mégis szarban vagyunk. Akkor talán eljött az ideje, hogy a nyavalygás helyett valami másba kezdjünk. Talán emeljük meg a seggünket. Mi történhet még velünk, ami ezer év alatt már nem történt meg? Többször is. Mi lenne, ha azt mondanánk, (csak úgy példaképpen, halkan említem) a politikusainknak, hogy: menjetek már a büdös francba!
Mi lenne, ha azt mondaná egyszer, az a néhány százezer magyar polgár, aki még nem vesztette el a józan eszét, és nem csak azért érzi szarul magát, mert elvették a trafikját, a nyugdíjra félretett pénzét, elnyerték az orra elől az állami földet, az uniós támogatást, nem nevezték ki helyettes államtitkárrá, kormánymegbízottá, nem indították parlamenti választáson a lista elején, nem lett színházigazgató, szóval, aki csak egyszerűen élni és megélni akar a munkájából, a saját tehetségéből, a saját kockázatára, a saját állampolgári jogán, nem valakinek a kegyeiből, ahogyan ezer évig kellett, mi lenne, ha azt mondaná, hogy elég volt.
Azokhoz beszélek, akiket nem hülyített el a rezsicsökkentés, a nemzeti szabadságharc, a Horthy-kultusz. Azoknak mondom, hogy végre ébredjenek fel! Értsék meg, hogy jobb attól semmi nem lesz, ha nem csinálnak semmit, egy csodás választásra várva. Mindig a következőre. Magyarországon immár nem választást kell nyerni, hogy megint - nem tudom immár hányadszor - rendszert válthassunk, hanem rendszert kell váltani, hogy választhassunk. Tetszik érteni? Ez a sorrend, nem az, amit Bajnai és Mesterházy sulykol. Amennyiben választani kell, akkor sem Mesterházy, Bajnai és Gyurcsány, valamint Orbán, Lázár és Rogán között, hanem a tétlenség, a sodródás, a passzív siránkozás vagy a cselekvés, a tényleges, tevőleges részévétel között, hogy a dolgok végre ne megtörténjenek velünk, hanem részesei lehessünk a saját történelmünknek, ne csak elszenvedői.
Egészen pontosan: az a kérdés, hogy kimegyünk-e az utcára, vagy otthon maradunk és megvárjuk, vajon házhoz hozza-e nekünk egy pizzafutár a Kánaánt. Csak nekünk ne kelljen érte tennünk semmit. Főleg olyat ne, ami veszélyes lehet. Na nem mindjárt az életünkre, de az állásunkra, az egzisztenciánkra általában, a gyerekre, a lakásra, a kocsira, a nyugalmunkra. Kétszáz éve ez a taktika a Duna-Tisza közén. Mindig meg akartuk csináltatni az országot. A legtöbbször a megszállókkal. Osztrákokkal, németekkel, oroszokkal.
Amikor aztán megkaptuk a szabadságot, ami annyit jelentett, hogy pont annyi jogunk lett, ha esélyünk nem is, mint az EU többi tagországának, akkor nem tudtunk élni vele. Mert észt azt nem osztogat a történelem, csak esélyeket teremt. A megoldásokat magunknak kellett volna kiizzadni. A munkát azonban olyan lumenekre bíztuk, akik elkúrták, eldumálták, elszabotálták, elcsalták. Persze, nem is végezhették el nélkülünk jól, mert úgy nem lehet. A polgári demokrácia nem létezik polgárok nélkül, nem működik a polgárok részvétele nélkül. Sehol a világon.
A polgár meg nem terem csak úgy a bokorban, nem lehet kormányrendelettel létrehozni. A hatalom nem is gyárt szívesen polgárt, mert utálja. A polgárral baj van, a polgár nem alattvaló, nem tartozik azok közé, akiket a mindenkori hatalom egyszerű embereknek szokott nevezni, akikről azt gondolja, hogy teljesen idióták, nem értenek meg semmit a világ dolgaiból, és meg lehet őket vásárolni üveggyöngyökkel, lelki vigasszal, üres ígéretekkel, olcsó nacionalizmussal kevert demagógiával, rezsicsökkentéssel, nemzeti szabadságharccal, szent koronával, szóval mindenféle bóvlival, ami nem kerül szinte semmibe, viszont jól hoz a hatalmon lévők konyhájára.
A polgár nem csak gondolkodik, de van lába és keze is. Nem csak fogalom, de fizikailag létező lény, amely visszaveri a fényt és amelyre hat a gravitáció. A lábát nem csak lóbálásra és labdarugdosásra, meccsre, kocsmába járásra használja, hanem például kimegy az utcára rajta. Aztán a kezét is kiveszi a zsebéből és transzparenst tart a magasba, olyat, amelyre maga ír követelést. Mondjuk először ilyen egyszerűt: "Minden hatalmat az embereknek"! (Nem a szovjeteknek! De nem is a Simicskáknak, Lázároknak, Orbánoknak, Rogánoknak, mint ahogy nem Mesterházyknak, Gyurcsányoknak, Bajnaiknak, hanem vissza nekünk, a népnek.) A hatalom ugyanis eredendően a miénk, a politikusok csak lízingelik tőlünk.
Amint nem rendeltetés szerint használják, a lízingszerződés betűje, a világ minden normális alkotmánya szerint visszajár a népnek. Ha nem akarják visszaadni, mert megtetszett nekik, de nagyon, akkor vissza kell venni tőlük. Ha kell, erővel. Figyelem, megismétlem: ha vissza kell venni a hatalmat, mert visszaél vele valaki, nem a nép érdekében használja, akkor erőszakot is lehet alkalmazni. Nekünk nem egyszerűen jogunk van a tőlünk kapott hatalom ellenőrzésére, ha kell visszavételére, de kötelességünk is. Ha nem teljesítjük ezt a kötelességünket, akkor erkölcstelen árulók, bűnösök vagyunk a történelem előtt, az őseink előtt. A gyermekeink és unokáink le fognak köpni, meg fognak vetni minket a gyávaságunkért.
Álljunk fel végre a fotelből, az ATV, de akár a hírtévé elől kedves testvéreim, kedves magyar véreim, és csináljunk végre úgy, mintha nem is magyarok lennénk, vagyis nyissuk ki a szánkat, mondjuk el, mit gondolunk és tegyük azt, amit már rég meg kellett volna tennünk. Küldjük el a büdös francba mindazokat a hatalomnak még a közeléből is, akik megaláztak, becsaptak, és megloptak minket, akármilyen zászló alatt tették is. Előttünk a tér, az utca, van lábunk és kezünk, bátorságunk és eszünk. Eljött az ideje annak, hogy a beszédet a tettek váltsák fel, a panaszáradatot a mozgósítás, a szörnyülködést a polgári bátorság. A gyávákat megveti, a bátrakat tiszteli a történelem, de ha mégsem, az sem baj. Csináljunk meg végre a saját országunkat magunk, magunknak. Mert így akarjuk, mert így szeretnénk. Mert szabad magyar polgárok vagyunk és azok is akarunk maradni. Nem leszünk semmiféle vezér alattvalója soha többet. Ki az utcára, a napfényre, ki a szabad levegőre a politikával!
Zsebesi Zsolt


Alex Jones: "a Dodger Stadiont FEMA táborrá alakítják át"


2013-03-23 
boldognapot.hu
     
Los Angeles - A Dodger Stadiont FEMA táborrá alakítják át? 2011. november 30-án, szerdán az Alex Jones Show (Infowars.com adásában), amelynek Alex Jones a házigazdája, s melyet a Texasi Austinban alapítottak, arról számolt be, hogy az Occupy-aktivisták kilakoltatásával párhuzamosan zajlik az amerikai professzionális baseball ligacsapat saját stadionjának a gigantikus FEMA táborrá történő átalakítása. Veszélyes idők jönnek.

FEMA táborok a szemünk láttára!... A katonai gyakorlatok folytatódnak: stadionokat készítenek elő arra, hogy szükségállapot esetén állomáshelyek legyenek.
Katonai gyakorlatozások folyamatban!
Mostanára lehet, hogy már hallottál az Egyesült Államok szerte létesített számos FEMA táborról, amelyek a polgári zavargások idején az amerikai polgárok megőrző központjaiként szolgálnak majd.
A táborok egyáltalán nem összeesküvés-elméletek és történetesen gyors iramban bukkantak fel az USA-ban. Az Infowars nemrégiben valóban egy új fogva tartó központról tudósított, amely a Los Angeles Repülőtérnél található.
De mit szólsz ahhoz, hogy minden stadion egy, az átlagos tekintetek elől elrejtett FEMA tábor, amely csak arra vár, hogy a közeljövőben egy napon használatba vegyék? (Lásd: New Orleans-i Super Dome)
Ennek az ördögi forgatókönyvnek a gyökerei a Reagan/Oliver North korszakig és a REX 84-es programig nyúlik vissza. Azonban, a legújabb Kongresszus még mindig támogatja ezeket a táborokat a terrorizmus elleni óvintézkedések álcája alatt, amely intézkedéseket 9/11 megrendezett támadása és az USA P.A.T.R.I.O.T. Törvénye révén vezetett be Bush2001-ben. Ugyanakkor ezeket már évekkel azelőtt elkészítették, hogy Oklahoma City bombázása után életbe léptek, de ezt mindmáig palástolják az FBI részlegei, miként azt a The Intel Hub bizonyította.

Tegnap egy Los Angeles belvárosa felett lebonyolított, városi hadgyakorlat rázkódtatta meg a helyi lakosokat, miközben négy fekete OH-6 "Little Birds" és egy "Blackhawk" helikopter katonai személyzettel a fedélzetén behatolt az angyalok városába és több hadgyakorlatot hajtott végre aznap.
A különleges műveleti erők által végrehajtott katonai manőverek most már közhelynek számítanak az USA szárazföldjén.
Egy kis ideig a US Bank épülete felett repkedtek, leereszkedtek a parknál, majd elrepültek a Lakers Stadion felett, ahol éppen játék folyt.
A műveleti erők a FEMA tábornak csúfolt Dodgers Stadiont állomáshelyként használták a bevetés végéig.
Ez egy jó példa arra, miként lehet majd a jövőben a stadionokat FEMA táborokként alkalmazni egy szükségállapotszerű szituációban.
A Katrina hurrikán arra jó példa, hogy hogyan dolgoznának együtt a rendfenntartó és a katonai erők statárium idején azon, hogy egy FEMA tábort állítsanak fel egy stadionban.
A "hadgyakorlat" egy különös aspektusa az AON Torony (egy chicagói felhőkarcoló) bevonása. Ahogy az imént említettük a New York Times január 11-i kiadásában, az AON kivonul az Egyesült Államokból. Az AON vállalat főirodái Ausztráliában vannak, ami a következő kérdést veti fel: vajon Larry Silverstein benne volt az AON-nal a WTC megvásárlásában, a későbbi elpusztításában, majd pedig a 7 milliárdos biztosítási kártérítésében?
Mindezek után logikusan vetődik fel a lehetséges kapcsolat kérdése, miszerint az AON egy olyan biztosítótársaság, amelynek előnye származhatott egy ilyen álcázott Titkos Kormányzati Hadműveletből.
Valójában, Chicago ad otthont az AON részvénytársaság székhelyének az Egyesült Államokban, amelyet a chicagói WTC-nek neveznek. Lehetséges volna egy ellenségesnek beállított hadműveletet és egy azt követő mentőakciót levezényelni az emberek szeme láttára?
Vajon lehetséges volna egy Chicago elleni nukleáris támadás, amely éppen Obama szülővárosa, továbbá lehetséges volna előre megtervezni egy szükségállapot bevezetésének állomásait a G20 csúcstalálkozó és Rham Emanuel bevonásával?
Ez egy összeesküvés-elmélet, vagy a szemünk láttára tervezik meg egy olyan ellenségesnek beállított esemény részleteit, amely - a belföldi terrorizmus következtében - szükségállapotot idézhetne elő?
Ha belegondolunk, a legtöbb nagyobb város rendelkezik elég stadionnal ahhoz, hogy jelentős számú szakadárt (lázadót) helyezzenek el benne.
Boldog napot!Rongálás: figyelik és kiszűrik majd az antiszemita bejegyzéseket


2013. december 02., hétfő Hír TV - 
MNO
A közösségi oldalakat is figyelik majd a Zsidó Ügynökség, illetve a Tett és Védelem Alapítvány dolgozói azért, hogy kiszűrjék az antiszemita bejegyzéseket. Egy vasárnap átadott irodából végzik majd a munkájukat, ide várják a lakossági bejelentéseket is. A megnyitón azt mondták a zsidó szervezetek képviselői és politikusok, hogy Magyarországon van antiszemitizmus - ezt bizonyítja a nyugati téri hanukija megrongálása is.

A zsidó vallás egyik jelképéről, a hétágú gyertyatartóról szakított le egy táblát valaki a Nyugati téren szombat hajnalban. Ezt egy térfigyelő kamera rögzítette. Egy hanukiját a Deák téren is megrongáltak. Az izraeli külügyminisztérium igazgatója szerint ezek is azt bizonyítják, hogy Magyarországon létezik antiszemitizmus. Gideon Behar erről a zsidó ügynökség irodájának átadóján beszélt.

Rongálás: figyelik és kiszűrik majd az antiszemita bejegyzéseket Rongálás: figyelik és kiszűrik majd az antiszemita bejegyzéseket

Egy irodát avattak fel, ami még ugyan üres, de az izraeli Zsidó Ügynökség dolgozói innen figyelik majd például a közösségi oldalakat, hogy ki és melyik IP-címről ír antiszemita bejegyzéseket. De lesz más feladata is az irodának. A Tett és Védelem Alapítványt támogatja a magyar kormány is.
Március óta a Tett és Védelem Alapítvány összesen 29 feljelentést tett zsidók elleni uszítás és holokauszttagadás gyanúja miatt.

Izrael megszűnéséért imádkozunk
Az anticionista rabbik állítják, hitük szerint nemhogy állama, földje sem lehetne a zsidóknak. Izraelt és a cionizmust tartják felelősnek a zsidógyűlölet kialakulásáért.

Olvasó: Ha a 460.000 zsidó Auschwitzi haláltáborba küldése a Zsidó Ügynökség és a Nemzetközi Zsidó Kongresszus jóváhagyásával történt - márpedig efelől semmi kétsége nem lehet senkinek -, akkor miért vádolják még ma is a magyarokat, a magyar államot és a magyarságot úgy általában a 460.000 magyar zsidó Németországba deportálásával és meggyilkolásával 1944 tavaszán?

Ez lett az EU-orosz csúcs vége


2014. január 28., kedd 19:09 MTI 
napi.hu
Szakértői szinten kétoldalú egyeztetések kezdődnek az Európai Unió és Oroszország között a Keleti Partnerségben résztvevő kelet-európai országok uniós társulásának gazdasági hatásairól - ebben állapodott meg a keddi, két és fél órás EU-orosz csúcstalálkozón Herman Van Rompuy, az Európai Tanács, José Manuel Barroso, az Európai Bizottság, és Vlagyimir Putyin, Oroszország elnöke.
Az orosz államfő újságírói kérdésre kijelentette: Oroszország akkor sem vizsgálja felül az Ukrajnával kötött hitelmegállapodást és az energia árában adott kedvezményt, ha a mostani ellenzék kerülne hatalomra.

Mind Van Rompuy, mind Barroso igyekezett hangsúlyozni, hogy a Keleti Partnerség országainak esetleges uniós társulása minden szomszédos országnak, így Oroszországnak is csak hasznára válhat. Van Rompuy azt is kiemelte, hogy a Moldovával és Grúziával parafált társulási és szabadkereskedelmi megállapodás összeegyeztethető a két országnak Moszkvával fennálló kereskedelmi megállapodásaival.
Barroso beszédében egy Lisszabontól Vlagyivosztokig tartó gazdasági övezetről beszélt, amely - mint fogalmazott - most álomnak tűnhet. A kontinens integrációja nem lehetséges egyik napról a másikra - szögezte le Barroso. A portugál politikus szerint ennek a folyamatnak egyik kulcseleme a Keleti Partnerség, amely nem valaki ellen irányul, hanem valami érdekében jött létre: azért, hogy az abban résztvevő országokban növekedjen a jólét, emelkedjen az életszínvonal. Nem az a cél, hogy ártsunk Oroszországnak - jelentette ki a bizottság elnöke.
"Le kell számolni azzal a felfogással, hogy ami az egyikünknek hasznot hoz, az a másiknak árt. Elutasítjuk a két, egymással szemben álló tömb koncepcióját" - húzta alá Barroso, aki szerint garantálni kell, hogy a Keleti Partnerség országai szuverén módon, maguk dönthessenek a saját sorsukról.
"Oroszország mindig is tiszteletben tartotta, most is tiszteletben tartja és a jövőben is tiszteletben fogja tartani minden nemzetközi szereplő szuverén jogait, beleértve a Szovjetunió széthullásával létrejött államokat is" - hangoztatta az orosz elnök. Vlagyimir Putyin kifejtette, hogy Moszkva számára ez nem Ukrajna szuverenitásáról szól, hanem az Oroszországra gyakorolt gazdasági hatásokról. Putyin rámutatott, hogy ha az EU és Ukrajna között megvalósul a szabadkereskedelmi egyezmény, akkor Oroszország nem tudja majd fenntartani a jelenlegi preferenciális vámtarifarendszert Kijevvel szemben. Az orosz elnök arra is utalt, hogy szerinte az EU-ukrán szabadkereskedelmi megállapodás lehetőséget adna az uniós vállalatoknak, hogy a "hátsó ajtón belopakodjanak" az orosz autópiacra.
Barroso rámutatott, miszerint vannak olyan kérdések, amelyekben ki kell jelenteni: egyetértenek Putyinnal abban, hogy nem értenek egyet, mint például az energiapolitika. A bizottság elnöke Dosztojevszkijtől idézett, mondván: túl sok boldogtalanság született már a félreértésekből és a kimondatlan szavakból. Aláhúzta: közös érdekeink Oroszországgal túl fontosak ahhoz, hogy problémákat rendezetlenül hagyjuk. Barroso kijelentette például, hogy az EU számára kiemelten fontos az úgynevezett harmadik energiacsomag. Vlagyimir Putyin viszont az egy évvel korábbi csúccsal ellentétben most nem hangsúlyozta külön ezzel kapcsolatos ellenérzéseit, csak annyit mondott: az álláspontunk ismert.
Putyin kifejtette: az Ukrajnának adott 15 milliárd dolláros orosz kölcsön és a gázárkedvezmény nem az egyik vagy a másik ukrajnai politikai erő, egyik vagy másik kormány, hanem az ukrán emberek, az ukrán nép támogatását szolgálja. - Számunkra az a fontos, hogy az ukrán gazdaság hitelképes legyen, növekedést produkáljon és jövedelmet termeljen, hogy idővel visszakaphassuk a kölcsönadott pénzt - magyarázta az orosz elnök, külön kitérve arra, hogy Oroszország nem támasztott olyan feltételeket, mint a Nemzetközi Valutaalap (IMF).
Ukrajnával kapcsolatban az uniós vezetők aláhúzták: szorosan figyelemmel kísérik a fejleményeket, elítélik az erőszakot. "A felelősöket meg kell büntetni, és azt akarjuk, hogy tiszteletben tartsák az alapvető jogokat. Ebben az ukrán hatóságoknak kiemelt felelősségük van" - hangsúlyozta Herman Van Rompuy, aki újságírói kérdésre kifejtette, hogy az ukrán belpolitikai helyzet részletkérdéseibe nem bonyolódtak bele, azt pedig, hogy legyen-e Ukrajnában előrehozott parlamenti vagy elnökválasztás, a demokratikus ukrán intézményeknek kell eldönteniük.
A megbeszéléseket mind az uniós, mind az orosz fél produktívnak, őszintének, konstruktívnak nevezte. Közölték azt is, hogy megállapodást kötöttek az együttműködésről a terrorizmus elleni küzdelem terén.
Kategória: 2014 január
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése