2019. április 17., szerda

Világméretű népirtás a rák kezelése.


Világméretű népirtás
a rák kezelése.

Újabb hamis gyógymód a rák ellen?


I.
Talmud Totem
A rákbetegek 98%-ának a meggyógyítását ígérõ „Új Orvoslás” egyáltalában nem új:
Az interneten terjedõ, hitelesnek látszó dokumentum szerint, az egyik zsidó fõrabbi
rabbipecséttel is hitelesítette az aláírását azon a nyilatkozaton, amelyben azt állítják,
hogy a Talmudra alapozó zsidó fõvezetõ parancsára az orvosok 2 milliárd nemzsidó
halálát okozták a közelmúltban, a rákbetegségben elhalálozás tudatos elõsegítésével.
Eszerint egy zsidó fõrabbi a nemzetközi nyilvánosság elõtt hivatalosan is beismerte
azt az (általam feltalált új tudományos kalibráló mérések útján is kiderített) orvosok
által folytatott népirtást, amit normahamisítások, fogalomtorzítások, kettõs játékok,
álkutatások, álellenõrzések, álstatisztikák nemzetközileg is tudományosan fedeznek.
Kiderült, hogy a kutatók mérési normahamisítása, pszichológusok, jogászok kettõs
játéka, kereskedelmi álellenõrzés is fedezték, hogy a rákbetegség amiatt végezhetett
2 milliárd nemzsidóval néhány évtized alatt, mert egy legfõbb zsidó rabbi elõírta a
Talmud alapján, hogy az orvosok nem gyógyíthatják a nemzsidókat is a rák ellen
98%-ban hatásos módszerrel? (Ez a rákmegelõzõ és gyógyító módszer a Mózes II.
23. 20-33. és Talmud, Taanith, 10 a. lap és Baba kamma 93 b. és Aboda zara 28 b.
lap.-on az együtt lakó zsidók életvédelmére és a nemzsidók kiirtására együttesen
leírt, lassanként népirtási program, amely a zsidók részére a nagy mennyiségû
desztillált ivóvíz ivás és a tiszta konyhasóval fokozottan, fiziológiás mértékben
élelmiszer sózás és az egészséges növényi élelem fogyasztás, és a veszélyes rovarok
kerülése, s a szigorú kóser étkezési tisztaság elõírásán alapul, ill. elõírja, hogy a
nemzsidókat ezek ellenkezõjével mindig éppen csak olyan mértékben irtsák ki,
amennyi zsidót éppen be akarnak telepíteni a nemzsidóktól népirtás útján rabolt
újabb élõhelyekre.)
A rasszista zsidók fenti általános egészségjavító módszerének megfelelõ, a mérések
alapján általunk kiderített és Vér Elektrolit Optimum Program (VEOP) -nak
elnevezett eljárásunk és az ahhoz szükséges speciális ivóvíz-tisztító, a frakcionált
ivóvíz desztillálást megvalósító energiatakarékos kislétesítmény (DVÍZBOILER) is
évek óta látható az Agroanalízis Tudományos Társaságunk www.aquanet.fw.hu
honlapján és a www.ujvizforras.fw.hu honlapon, javaslom ezek áttanulmányozását!
Budapest, 2009. 02. 07.
Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértõ (1-420415-0215)
TUDOMÁNYOS RENDÕRSÉG PJT, 2621 Verõce, Lugosi u. 71.
Email: ujvizforras@freemail.hu, mobil: +36-202181408
(Iratjel: Zsidó Totem)
II.
Újabb hamis gyógymód a rák ellen?
Német Gyógymód, majd Új Orvostudomány lett az elnevezése annak, az egy fõrabbi közremûködésével is szervezõdõ, az agymûködés javításának az ígéretére alapozó és a rákbetegség ellen 98%-ban eredményes védekezést ígérõ, a nemzsidók elõl állítólag mindeddig eltitkolt gyógymódnak, amelynek a nemzsidó rákbetegek gyógyítására állítólag a legfõbb zsidó vezetõ által mindmáig alkalmazni nem engedése következtében pusztult el mintegy 2 milliárd nemzsidó, akiket emiatt kemoterápiával és morfiummal kezeltek az elmúlt néhány évtized során. A mérésekbõl azonban kiderült, hogy valójában ennek a sok személynek a halálát leginkább az adott idõszakban alkalmazni kezdett káliummûtrágyák, ill. a káliumot túladagoló, de konyhasó hiányos nem kóser ételek és italok és a tiszta (desztillált) ivóvíz mérgezõnek hazudása okozta.
Valamennyi sejtjük (membránja ún. nátrium-kálium pumpái) mûködését, és ezáltal a sejtek stresszelviselõ képességét is, elrontották a káliumtúladagoló étkezésre rábeszélés (pl. Gerzson terápia), ill. rákényszerítés útján. A konyhasó helyett a nem kóser élelmiszerek készítéséhez káliumsókat (pl. kálisót, timsót stb.) alkalmaztak. Ráadásul állandóan fertõzték a nem kóser étkezésûek ivóvizét az ivóvizük készítéshez használt folyók mérgezettsége és vírusfertõzöttsége útján, amelyet a folyókba szennycsatornákkal bejuttatott ürülék klórozásnak ellenálló fertõzõ vírusaival értek el. Lényegében a Mózes II. 23. 20-33, és Talmud, Taanith 10 a. lap, Baba
kamma 93 b. lap szerinti zsidó népirtási programot valósították meg. Ez a legvalószínûbb, mivel 1950-ben három tudományos kutató 
Nobel-díjat kapott azért, mert korszerû pontos mérésekkel kimutatták, hogy a káliumot túladagoló és/vagy konyhasó hián yos étkezés mindenkinél megszünteti a szervezet stressz elleni védekezõképességét! Az ilyen fajta népirtás elleni valódi védekezés nem új, azt az említett zsidó iratok is tartalmazzák. A ténylegesen hatásos védekezési mód megfelel a konyhasó és káliumsók élettani hatásaival kapcsolatos sorozatos kalibrálási csalások méréstani ellenõrzés útján kiderítése alapján általam leírt egészségjavító Vér Elektrolit Optimum Programnak, a VEOP-nak, amely közzé van téve a www.aquanet.fw.hu tudományos honlapunkon, a említett Nobel-díjas kutatók egyértelmû mérési eredményeivel együtt.

Tehát a világsajtót elárasztó Új Orvoslás megjelenésérõl szóló publikációk alapján ugyan valós ténynek látszik, hogy egy fõrabbi hiteles, rabbi pecsétes aláírásával is elismerte, hogy az elmúlt néhány évtized alatt a cionista vezetõk a rákból való gyógyulás tudatos akadályozásával kiirtottak 2 milliárd nemzsidót, miközben a zsidók részére védelmet biztosítottak, de meg kell állapítanom, hogy a nemzsidók részére védekezési megoldásként csak egy új, hamis elnevezésû álvédekezési módot ajánlanak.
A fõrabbi dokumentált részvétele cionizálási célt is szolgálhat. Egy Berend nevû zsidó rabbi írta le a cionizálás lényegét (néhai anyósom Kutrucz Gizella újságírónak), azt írta, hogy Hitler Adolf idején õ cionizálta a zsidók ellen uszító Bosnyák Zoltánt, a Harc címû folyóirat fõszerkesztõjét, s hogy abból áll a cionizálás, hogy egy rabbi elkezd segíteni a zsidó bûnözés elleni fellépésében, hogy ezáltal befolyást szerezzen a folyamat irányításában.
Megjósolható, hogy a nemzsidók gyógyítására csak addig alkalmazzák a hatásos gyógymódot, amíg megszerzik bizonyos számú meggyógyult nemzsidó referenciaként hivatkozható nyilatkozatát, s utána az új gyógymód elnevezés alatt folytatódik a tudatosan elõidézett rákbetegségek tudatosan hibás módszerekkel kezelése?
Verõce, 2009. 02. 05.
Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértõ (1-420415-0215)
TUDOMÁNYOS RENDÕRSÉG PJT, 2621 Verõce, Lugosi u. 71.
Email: ujvizforras@freemail.hu, mobil: +36-202181408
(Kód: Uj_Orvoslasrol_090205 )
III.
1.
2.

Tejfalussy András méréstani szakértõi véleménye:
A ZSIDÓK DESZTILLÁLTVÍZ-IVÁS AKADÁLYOZÁS ÉS A KONYHASÓ-PÓTLÁS AKADÁLYOZÁS ÉS A KÁLIUM TÚLADAGOLÁS MIATTI RÁKBETEGSÉGEKBE STB. BELEPUSZTULÁST A NEMZSIDÓK "AGYMÛKÖDÉSI HIBÁJÁNAK" FELTÜNTETVE, HIVATKOZNAK EGY FELELÕSSÉ TETT VILÁGFÕRABBIRA!? (A konyhasóhiány és káliumtúladagolás miatti rákbetegségbõl csak olyamódon lehet kigyógyulni, hogy a vérben a tiszta desztillált víznek ismétlõdõen a túlnyomását hozzák létre infúzióval és/vagy desztilláltvíz ivással és közben idõnként helyreállítják a fiziológiás konyhasópótlást és fiziológás káliumpótlást.)
Verõce, 2009. 03. 03.
TUDOMÁNYOS RENDÕRSÉG PJT
IV.
Olasz újorvoslásként, gyorsan beadott sok kálisóval rákbetegeket gyilkolás?
V.
VI.
Vízlepárló-megrendelõ Egy elõzõ "Német Újmedicina" (Hitler elõttrõl): a konyhasóhiányos, káliumtúladagoló ún. "Gerzson-terápia"
VII.
VIII.
Vigyázat, egyesek elrontott desztilláltvíz kúra leírásokat is terjesztenek!
IX.
X.
19.
20.
A RÁDIÓKAT FELÜGYELÕKTÕL IS KÉREM, hogy a Kossuth Rádióban sürgõsen olvassák fel az alábbi életmentõ helyreigazításomat, véget vetve a megtévesztõ egészségügyi tájékoztatásaiknak!
21.
22.
23.


Politikai gyilkosság végezhetett vasárnap a kormány-bűntetteket bizonyító szoftver tulajdonosával, Komáromi Andrással! 

Hozzáadva: 2014-03-06 14:33:03
Egyik nap a kormány kényszerére aláírt, másnap pedig meghalt. Komáromi Andrást a Fidesz-kormány üldözte és terrorizálta, hogy adja el neki az EU-s pályázatok csillagászati milliárdjai és bűntettei irányítását a Fidesz számára jórészt ellenőrizetlenül lehetővé tevő szoftvert, majd miután eladta a kormánynak, másnap hirtelen meghalt!Cikk: Molnár F. Árpád


Meghalt Komáromi András, a Welt 2000 Kft. korábbi tulajdonosa, az EMIR nevű kulcsszoftver szombatig jogtulajdonosa.

Komáromi András 1995-ben a Welt 2000 Kft. alapítója lett, amelynek tulajdonosa maradt egészen 2006-ig, amikor a részét eladta. Azonban - ahogyan ez az e téren szakmai zseniknél lenni szokott - az Egységes Monitoring Információs Rendszer (EMIR) nevű szoftvernek továbbra is jogtulajdonosa maradt, ugyanis a programot - mint szellemi terméket - levédette, hogy tőle kelljen megvásárolni a program használatát. Tehát a rendszer forráskódja nála maradt.

Az EMIR a Fidesz számára az egyik legfontosabb szoftver, ami rendszerbe állításra került Magyarországon, ugyanis a számokból is ránézésre deklarált tény, hogy legalább a II. Világháború vagy Horthy Miklós óta nem volt Magyarországnak egyetlen kormánya sem, aki annyi pénzt lopott volna el és ennyi extrém milliárdos oligarchát termelt volna ki - ráadásul ennyire látványosan, mit sem leplezve a totális oligarchikus Orbán-bűnügyi hálózat (szinte azt mondhatni, hogy a Klán) létezését -, ahogyan azt a Fidesz tette. 
Az EMIR nevű szoftver pedig igazi bűnügyi koordinációs atombomba: az EMIR szoftver ugyanis Magyarország Európai Uniós csatlakozása óta kezelte és kezeli - mostantól Orbán Viktor, Pintér Sándor és társai teljhatalmi irányítása alatt - a Brüsszelből beáramló EU-pénzek pályáztatását és elosztását!Valami olyasmit tehát, ami Orbán Viktor, Pintér Sándor és oligarchatársaik számára becsesebb és fontosabb valószínűleg nem csak a saját anyjuknál, de egész családjuknál is, hogy az ország érdekeiről már ne is beszéljünk, mely utóbbi részükről való negligálása természetesen aligha képezheti vita tárgyát. Hiszen az orbáni oligarchiáról (oligarchátusról) és a számukra talán legcsodálatosabb dologról, a pénzről van szó.

Az EMIR megszerzésére irányuló erőteljes kormányzati terror már tavaly megmutatkozott a nyilvánosság előtt is, amikor a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) (régi nevén APEH) fegyveresekkel szállt ki a Welt 2000 Kft.-hez és a cég tulajdonosainak lakására. Így már korán reggel becsörtettek Komáromi Andráshoz is, számítógépeket, adathordozókat és iratokat lefoglalva. A nyilvánvalóan politikai megrendelésre indult koncepciós terrort - nem hivatalos források - áfacsalási ügyben való nyomozással címkézték. Ugyanakkor a NAV azt állítja, hogy a kiterjesztett fegyveres akció óta további lépéseket nem tettek. Márpedig ha nem tettek, akkor - NAV-ismereti és nyomozati egyszeregy - annak szintén politikai okai vannak.

Hanem a fegyveres akciósorozatot követő egy hónapra rá, január 13-án este a nem tudni, hányadik találkozó lett kitűzve a megtámadott Welt 2000 tulajdonosai és a támadások mögött álló Miniszterelnökség között, nevezetesen ezúttal azzal a Lázár Jánossal, akiről valószínűleg én szellőztettem meg elsőként, hogy Orbán Viktor egyik legbelsőbb titkosszolgálati bizalmasa. Ezt már akkor nyilvánosságra hoztam, amikor az ország zöme még azt sem tudta, ki az a Lázár János. Lázár János karrierje ugyanis csak ezt követően kezdett el fényesen felfelé ívelni.

A Welt 2000-et pedig Orbán Viktor még meg sem szerezte, de az emberei már úgy nyilatkoztak a sajtóban, hogy megvették. A január 13-ai találkozó napján pedig Csepreghy Nándor, a Fidesz helyettes államtitkára mindössze egy milliárd Ft alatti összegben határozta meg a csillagászati összegeket érő cég kormány általi megvásárlási költségét. Ennyire aládíjazni a céget csak sajátosan, jelenleg főleg putyini terrorpolitikát idéző módszerekkel lehetett. Érdemes megemlíteni azt is, hogy az előzetes sajtóhírek szerint a céget Orbánék fele annyiért vették meg a politikai üldözés alá vetett tulajdonosoktól, mint amennyi hasznot az évente termelt! Sok putyinista, ukránlövető magyar náci most elégedetten dőlhetne hátra, valami ilyesmi sóhajtással: "Ó, édes Oroszország! Moszkva, édes Moszkva! Szeled már nem csak érezzük, de orrfacsaró bűzöd mindent átjár! Halál az ukrán tüntetőkre is!"

Komáromi András ismerősei egyébként arról számoltak be Komáromi halálát követően is, hogy az EMIR kulcsszoftver jogtulajdonosára (tehát Komáromi Andrásra) komoly kormányzati nyomás nehezedett, de ennek ellenére sem akarta eladni ez EMIR-t. Azonban Orbánéknak 2014. március 1-én, szombaton mégis sikerült elérniük, hogy Komáromi aláírja a kormány által kikényszerített adásvételi szerződést.

Miután pedig ezt megtette, másnap hirtelen szívinfarktust kapott és meghalt.

Csepreghy Nándor, a Fidesz fentebb már említett helyettes államtitkára az ATV mai műsorában, Mészáros Antónia által megszorongatva - bár nyeldekelt és idegesen nyalogatta a szája szélét - egyre nyugtalanabbul igyekezett elkenni az automatikusan, még a szellemileg roggyant Fidesz-hívők elméjéből is előtörő gyanút, hogy Komáromi András politikai gyilkosság áldozata lett. Orbán Viktor embere, Csepreghy Nándor meglehetősen szerencsétlenül próbálta elterelni a figyelmet Komáromi András hirtelen haláláról olyasmi siralmas próbálkozásokkal, mint pl. tartsuk tiszteletben a gyászoló hozzátartozók érzéseit és kegyeleti okokból ne beszéljünk Komáromi András haláláról. Magyarul arról, amire nyilván a család a legkíváncsibb: hogy megölték-e vagy sokkal inkább kik gyilkolták meg a titkosszolgálati arzenál valamely választott és általam is sok részben igen jól ismert eszközei közül Komáromi Andrást.

De többet is mondjunk a saját hírforrásainkból: a kormányüzlet kapcsán lényeges belsőbb információkkal rendelkező, a HírArénával kapcsolatba került szakemberek szerint a kormány az EMIR nevű szoftver megszerzésével mostantól visszamenőlegesen is meg tudja változtatni az adatokat és ez nagyban motiválta a kormányt a kulcsszoftver megszerzésére. Többek között ezért is tették rá a kezüket az EMIR-re - mondták. Magyarul a Fidesz és annak kegyeltjei számára kellemetlen illetve hatóságilag üldözendő bűncselekmények nyomait visszamenőlegesen is el tudják és el fogják tüntetni, rendkívül széles kezet kapva az Európai Uniós pályázati pénzek köztörvényes, oligarchikus bűnözői felhasználásában és a köztörvényes kormány-bűntettek bizonyítékainak eltüntetésében. Ez a tűzközelben lévők állításainak lényege.

További belsősebb információk szerint Komáromi András bár Orbánék erőszakos hatására és nagyon súlyos fenyegetései miatt eladta a szoftvert, ugyanakkor olyan ismeretekkel, információkkal és mesterkulcsokkal rendelkezett, amikkel akár be is dönthette volna a Fidesz-kormány EMIR-rel kapcsolatos, eztán elkövetett bűntetteit is.


Kulcsszavak: EMIR, EU, Európai Unió, tender, pályázat, Komáromi András, Welt 2000, Welt 2000 Kft., Fidesz, pályáztatás, milliárdosok, oligarcha, oligarchia, oligarchák, korrupció, forráskód, kulcsszoftver, szoftver, kulcsprogram


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése