2019. április 16., kedd

Mi lesz veled Palesztina? Mi lesz veled hazám ????Mi lesz veled Palesztina?

Mi lesz veled hazám ????

A terrorista zsidó állam fokozatosan kiszorítja a Palesztinokat saját államából. Nézd a térképet az nem hazudik. A lakosságot gyilkolja ,gyilkolta, és ha valaki ki nem irtja őket gyilkolni fogja őket . Fiatalt, gyerekeket, nőket, öregeket válogatás nélkül Hitlert megszégyenítő módon irtja a Palesztin népet a világ szeme láttára a cionista világuralom összekacsintásával ellehetetlenítik őket , a legmodernebb gyilkoló gépekkel törnek az életükre. Terrorista módon fenyegeti a térséget az atom arzenáljával, nem tudom mikor unja meg a világ , valakinek hidrogénbombát kellene robbantani a kiválasztott nép eltüntetésére, hogy jobb legyen e világ. A zsidesztől ez nem várható el , de a többi ország tiltakozhatna a terrorizmus ellen , és megszakíthatná a diplomáciai kapcsolatot a terrorista zsidó állammal.. A zsidesz 80 % - os zsidóságával nem tagadja meg Likudos testvéreit , de mi tanultunk az esetből , a fülke forradalom el fog dőlni beintünk a FIDESZ - nek , a nemzeti színekbe burkolt hiénáknak , kik a hatalmi mámorban az ördöggel is szövetkeznének mint a többi párt , kivétel a Jobbik, kik kiállnak a nép érdekei mellet. A földet nem akarják átjátszani a zsidó hiénáknak, mint a FIDESZ, kik nagyot akarnak szakítani a termőföldből, és a vízkészletből, a 80 % - os zsidó tagság követeli az apanázst , mi meg szívjuk a fogunkat , és úgy járunk mint a Palesztin nép, kiszorítanak a hazánkból, mert még az önvédelmet is megtagadják tőlünk a hollókosztos ingyenélő cionista zsidó patkányok.


Az értelmiség árulásaMeg kell törnünk a hatalmukat
A magyar nép fennmaradására esély sincsen mindaddig, amíg nem jön létre egy valóban a népből származó, kizárólag a nemzetünk sorsa iránt elkötelezett plebejus értelmiség. Immár több mint 60 esztendeje egyáltalán nincsen a magyarság szolgálatában álló intellektuális réteg.

Mondhatnánk persze, hogy „független értelmiség” soha sehol a világon nem létezett: az írástudók régebben az egyházaknak, az uralkodóknak, vagy éppen gazdag mecénásoknak engedelmeskedtek, az újabb korban pedig a pénzarisztokráciának vannak alávetve. Azonban mindig voltak merész harcosok, akiknek volt bátorságuk fellázadni a pénzt osztó hatalmasságok ellen, és vállalva megaláztatást, üldöztetést, nyomort, sőt sok esetben a börtönt is, népük mellé álltak. De hol vannak a mai kor intellektuális lázadói?

Nos, mutatóban akad belőlük egy-kettő, de nekik legfeljebb az üldözött internetes „gerillamédiában” van megszólalási lehetőségük, és még akkor is jól teszik, ha álneven ténykednek. A „fősodratú” médiába nem hívják meg őket, de a legtöbben közülük el se mehetnének, mert ha lelepleződne személyazonosságuk, legott kirúgnák őket a munkahelyükről, és még az is elképzelhető, hogy „gyűlöletkeltés” miatt pereket akasztanának a nyakukba. Egyszóval, léteznek magányosan küzdő harcosok, akik nem egyszer inkognitóban, megélhetési problémákkal küszködve, üldöztetést vállalva küzdenek a magyarság jogaiért és az igazságért. „Népi” értelmiségünk azonban nincs: van helyette „liberális értelmiség”, meg vannak, akik „konzervatívnak”, illetve „kereszténynek” nevezik magukat, de talán közelebb járunk az igazsághoz, ha azt mondjuk, vannak SZDSZ-es, pontosabban most már „LMP”-s, továbbá „MSZP-s” és fideszes értelmiségiek, akiknek a megélhetése biztosítva van, publikációs lehetőségekhez és ösztöndíjakhoz jutnak, sőt olyanok is akadnak közülük szép számmal, akik remekül megélnek, ha pedig jól fizető politikusi álláshelyekkel jutalmazzák szolgálataikat, akár luxuskörülményeket is teremthetnek maguknak.


A pénzt pedig ugyanazok az olimposzi magasságokban trónoló cionista bankárok adják az egész intellektuális bagázsnak. Ennek ára azonban az, hogy az összes, úgynevezett „értelmiségi” számára világosan meg vannak jelölve a határok, melyek között mozoghatnak. Mindenki – újságírók, történészek, közgazdászok, jogászok – pontosan tudják, melyek azok a tabutémák, amelyekről szólni nem lehet (holokauszt, zsidóság szerepe régen és ma, faji kérdések, cigánykérdés). De ha mégis muszáj szólni ezekről a legfontosabb kérdésekről (mert a „gerillák” és „kurucok” rájuk kényszerítik az állásfoglalást), akkor az uralkodó oligarchia köreiben megfogalmazott hivatalos szövegeket kell visszaböfögniük. Az önálló vélemény megfogalmazását, az ellenállást – vagy ahogy a 68-as nemzedék egykor nevezte: a nonkonformizmust – állásvesztéssel, kirekesztéssel, esetleg börtönnel büntetik. Kínálkozó kérdés természetesen, hová lett a 68-as nemzedék annyit magasztalt „nonkonformizmusa”? Még megtoldhatnánk azzal, hogy hová lett a liberális-zsidó értelmiség nonkonformizmusa és forradalmisága? A válasz kézenfekvő: a 68-asok sohasem voltak igazi lázadók, aki pedig mégis az volt közülük, nem tudta pontosan, kik és mi ellen is kellene lázadni, ráadásul olyannyira áhították a pénzt, a hatalmat és az élvezetet, hogy az első adandó alkalommal elárulták népüket és eszméiket. Ami pedig a zsidókat illeti, addig voltak „forradalmárok”, amíg kezükbe nem kaparintották a hatalmat az egész nyugati világban.
Az áruló értelmiség – legyen az „liberális”, MSZP-s, fideszes „keresztény” vagy „konzervatív” - feladatai az alábbiakban foglalhatók össze:


1. El kell hitetni a magyar néppel, hogy a nyakunkon élősködő bankároligarchia, illetve a gyarmattartó világbirodalom (Izrael-USA-EU) csupa jót akar nekünk, és a mi érdekünkben ténykedik (MSZP-s, liberális, SZDSZ-LMP-s tálalás szerint),
 illetve ha akadnak is időnként nézetkülönbségek a „nemzetközi” cionista pénzarisztokrácia által vezérelt világbirodalom és hazánk között, azok végső soron feloldhatók, hiszen „egy csónakban ülünk” (fideszes, „konzervatív”, „keresztény” tálalásban).

2. El kell hitetni a magyar néppel, hogy a létét, fennmaradását fenyegető jelenségek - az elöregedés, a demográfiai katasztrófa, a családok, az oktatás, az egészségügy lezüllése, a nyugdíjrendszer válsága, a morális alapértékek eróziója, cigánybűnözés - „természetes jelenségek”, a „globális világrend” velejárói, amelyek ellen nemigen lehet semmit tenni (liberális, MSZP-s SZDSZ-es, LMP-s hangszerelésben), vagy csak nagyon lassan és óvatosan szabad a megoldásuk érdekében cselekedni (a fideszes, „konzervatív, „keresztény” „értelmiségiek” véleménye szerint).

3. A világbirodalom hivatalos vallásának tekinthető holokausztvallás alaptételeit vitatni, azokkal kapcsolatban kételyeket, kérdéseket megfogalmazni szigorúan tilos – hirdeti teljes egyetértésben a „liberális”, valamint a „jobb-és baloldali értelmiség”. Aki mégis megteszi, az eretnek, akit a jog eszközeit is igénybe véve kell elhallgattatni.

4. 
A zsidóságnak a történelemben illetve napjainkban játszott szerepéről őszintén beszélni tilos – hirdeti ugyancsak teljes egyetértésben az úgynevezett értelmiség úgy Magyarországon, mint másutt is a nyugati világban. A zsidóságról csakis az ájult tisztelet, vagy a megrendülés és a sajnálkozás hangján szabad szólni.

5. 
A magyar nép (és más nyugati népek) fennmaradása szempontjából alapvető fontosságú faji kérdések boncolgatása szintén szigorúan tilos – íme egy újabb olyan alapdogma, amelyben teljes az egyetértés a „liberális”, valamint az úgynevezett „bal-és jobboldali értelmiség” képviselői között. Akiknek fontos feladata, hogy a magyarság ellenálló erejét megtörjék, és kicsavarják a kezéből azokat az eszközöket, amelyekkel a létére törő bűnözőkkel és maffiákkal szemben megvédhetné magát.6. Végezetül pedig, legyen „jobb, vagy baloldali”, az „áruló értelmiségi” egyik fő ismérve, hogy igyekszik az „utca emberének” figyelmét elterelni a legfontosabb alapkérdésekről, és mellékes, kevésbé fontos ügyek felé fordítani a közfigyelmet. Ezen kívül pedig igen jó pénz üti annak az értelmiséginek a markát, aki részt vállal a „cirkuszt a népnek” programban, vagyis szerepet vállal az úgynevezett „szórakoztatásban”, amelynek egyik fő funkciója, hogy „altassa”, „elringassa” a végveszedelemben lévő népet, teljesen kikapcsolva annak immunrendszerét. Mindezen túl, véleményem szerint mindaz, ami a médiában úgynevezett „szórakoztatás” címen folyik, kimeríti az „ifjúságellenes bűntett fogalmát. (Amit pedig hírszolgáltatás címén művelnek, az pedig a tudatos félretájékoztatás és félrehazudozás fogalmát meríti ki.)Mindenfajta nemzeti forradalom alapfeltétele: egy magyar eredetű, csak a magyarság ügyének elkötelezett írástudó réteg létrejötte.
Perge Ottó


ÚJ KIFIZETÉSI PROGRAM ZSIDÓKNAKŐ is megkapja?
Az alábbi felhívás az Új élet c. zsidó lap legfrissebb számában található.

(Szent Korona Rádió) 


FENYEGETŐZIK IZRAEL A PALESZTIN ÁLLAM ENSZ-TAGGÁ VÁLÁSA ELLENUzi
A majdani palesztin államnak az ENSZ-be való felvétele "súlyosabb fenyegetést jelent, mint a Hamász" - jelentette ki szerdán az izraeli pénzügyminiszter.
"A palesztinok ilyen értelmű kezdeményezése nagyobb fenyegetést jelent, mint a gázai Hamász mozgalom, és Izrael részéről nem fog válasz nélkül maradni" - fogalmazott Juval Steinic a közszolgálati rádióban. 
Uzi Landau infrastruktúráért felelős miniszter rádiónyilatkozatában úgy vélte: Palesztina ENSZ-felvétele esetén "világos, hogy a palesztinokkal kötött megállapodásaink érvényüket veszítik".
Korábban Benjámin Netanjahu izraeli kormányfő leszögezte: a palesztinok egyoldalú igénye az ENSZ-tagságra "sérti azokat a kötelezettségeket, amelyeket az Izraellel aláírt szerződésekben vállaltak a palesztinok".
A közel-keleti béketárgyalások hosszú ideje szünetelnek, miközben Izrael folytatja lakótelepek építését a megszállt Ciszjordániában és Kelet-Jeruzsálemben. A palesztinok abban bíznak, hogy az ENSZ Közgyűlésének őszi ülésszakán - elvben szeptember 20-a után - államuk felvételt nyerhet a világszervezetbe. Ez reményeik szerint együtt járna a palesztin államnak az 1967-es háború előtti határok közötti elismerésével, vagyis Palesztina a Gázai-övezetből, Ciszjordániából és Kelet-Jeruzsálemből állna.
(MTI)
      Kairó lángjai
I.
Mit terem az egyiptomi türelem?
Jahve alighanem töri most a fejét: mivel büntesse újfent Egyiptom népét? Jó lesz a régi tíz csapás, vagy valami újat kell kitalálnia? De miért is kellene a jámboroknak bűnhődniük? A mostani fáraó Mubarak már nem tartja fogságban Izrael népét, sőt vazallusként szolgál neki. Hát épp ez az! Egyiptom népe az ókorban sem volt vétkes abban, hogy a Fáraó, akinek szívét időnként épp Jahve keményítette meg (...), annyira ragasz kodott a zsidókhoz, mégis szenvednie kellett. Most más a helyzet. A nép (!) lázad az Úrnak kedves fáraó ellen. Ezút tal tényleg megérdemli a büntetést. Most jóval többről van szó, mint a fáraó becstelen személye. Minimum a közelkeleti zsidó impérium sorsa a tét. Hogy miért? Nézzünk csak a térképre és pörgessük meg kissé az újkori történelem lapjait.
Az egykori Palesztina területén létrejött új Izrael kezdettől fogva azt a sorsot szánta a palesztin népnek, amit Amerika szánt az indiánoknak, mivel útban voltak azok is, ezek is. Izrael kezdettől fogva túlnézett "szűkös" határain, mert a tágas Közel Kelet egészére fájt a foga. Nem győzöm elégszer idézni Menahem Begin 1958.okt.28-án a hadsereg tagjaihoz intézett beszédét. "Nektek izraelieknek nem szabad könyörületeseknek lennetek, amikor ellenségeitekkel leszámoltok. Nem rokonszenvezhetünk vele, amíg nem semmisítjük meg az 'úgynevezett' arab kultúrát, amelynek romjain felépítjü a magunk civilizációját. ... Ha északra pillantunk, látjuk szíria és Libanon termékeny síkságait ... Kelet felé a Tigris és az Eufrátesz gazdag völgyeit ... Irak olaját, nyugatra az egyiptomiak földjét. Nekün nincs lehetőségünk a fejlődésre, amíg nem rendezzük területi problémáinkat az erő pozíciójából, amíg nem kényszeítjük az arabokat a teljes engedelmes ségre." [The Jerusalem Post 1963. jun.16 - Makai: Izrael Állam és a cionizmus - Kossuth Kiadó 1973 238. old.] Ki is ez a Begin? Jelkép! Az 'úgynevezett kapitalista civilizáció' jelképe. Ifjú cionistaként kezdte. Majd terroristaként folytatta. Nevéhez  fűződik a jeruzsálemi Dávid király szálloda felrobbantása. Meg a Deir Jaszin falu elleni hadművelet, amelynek keretében emberei a falu lakosságát legyilkolták, nőket, férfiakat, öregeket, betegeket, gyerekeket vegyesen. Aztán felakasztották? Nem! Politikus, sőt miniszterelnök, sőt béke nobeldíjas lett.

Közben Izrael sikeres védekező, azaz területfoglaló, háborúkat folytatott arab szomszédai és az Izraelben  élő palesztinok ellen. A belső annexió sikereit elég egy térképpel szemléltetni és annyit hozzá tenni, hogy annak legutóbbi"epizódja" a gázai mészárlás és a népgyilkos gázai blokád volt. Persze a kűlső háborúk is hoztak a konyhára jócskán. Ehhez azonban muszály egy névsort csinálni a háborúkról, mert enélkül nem lehet megérteni a Camp Davidben létrehozott "közelkeleti békerendszer" multját, jelenét és jövőjét.
 Első arab-izraeli háború 1948
 Második arab–izraeli háború (a szuezi válság)  1956
 Harmadik arab–izraeli háború (a hatnapos háború) 1967
 Negyedik arab–izraeli háború (jom kippuri háború) 1973
 Ötödik arab–izraeli háború (az első libanoni háború) 1975 április
 
1978.09.17 - Camp Davidi Egyezmény
 1993 szeptember 13 Washington, Jichak Rabin és Jasszer Arafat "békeszerződése"
 Hatodik arab-izraeli konfliktus (gáza) 2008
Ezen háborúk eredményeképp Izrael megszállta, ill. bekebelezte a Sinai félszigetet, a Gázai övezetet, Ciszjordániát, a Golán fennsíkot, Libanon déli csücskét és mindenekfölött Jeruzsálemet.

A hódítások megtarthatása érdekében szét kellett zúzni az arab államok morálját és egymás iránti szolidaritását. Ezt szolgálta a Camp Davidben kötött mocskos alku, pardon - békeszerződés, amelyben a békéltető szerepét Amerika, a békegalambot Izrael, a balekot pedig Egyiptom játszotta. Az egyiptomi nép árulóját 
Anvar Szadatot, utolérte megérdemelt sorsa. 1981.10.06-án egy katonai dísszemlén felvonuló elitalakulat egyik tehergépkocsijáról lekászálódott néhány katona, majd tempósan a díszemelvényhez masírozva, hosszú géppisztoly sorozatokkal lemé szárolták "elnöküket" és akik a közelében voltak.Mubarak is a közelében volt.Ő megúszta - akkor...
Közben megtaláltam †Szadat képét, amit a dísszemle után készítettek róla. Azért teszem közzé, mert tanulságos mindenki számára, akik árulásra vetemednek népükkel szemben. 

Egyiptom - ahogy nálunk mondani szokás - eben gubát cserélt. 
Hoszni Mubarak következett. Rá már jobban vigyáztak, azaz vigyázott az izraeli MOSZAD... Majd lentebb szemléltetem ezt.

Most azzal folytatom, hogy a béke ügye szépen haladt, hála a jóságos Uncle Samnak.
 1993 szeptember 13. -án a Fehér HázbanClinton közvetítésével Rabin, és Arafat békét kötöttek egymással. Érdekes, hogy emiatt nem Arafatot gyilkolták meg a szélsőséges iszla misták, hanem Rabint [talán az egyetlen tüch tig úriembert Izraelben] saját hitsorsosai, Jigal Amirkeze által, aki végig vigyorogta ügyének tárgyalását, amely nek során nemzeti hőssé avatták ezt a ronda jakhecet.
Persze Mubarakra jobban ügyelt a MOSZAD. Ennek tudható be, hogy Harminc év óta ülhet Egyiptom trónján és most se' akar elkotródni, az istennek se.

Mubarak sohasem igyekezett titkolni nyálas Izrael - hűségét. Egyáltalán nem szégyellt a Gázai tömeggyilkossal, Ehud Olmert izraeli miniszterelnökkel és a bájos külügymi niszterrel Cipi Livni kisasszonnyal fényképezkedni. [Az izraeli liberálisokról (Likud) Orbán Viktor párttestvéreiről van szó.]
Mubarak előtt alighanem a Nagy Ramszesz fáraó példája lebeg, aki ötvenhat évig hízlalhatta az ülepét Egyiptom trónján. Sikerülhet neki? Aligha! Más szelek fujdogálnak mostanság. Az ókori Egyiptom volt az egyik leghosszabb ideig fungáló birodalom. Több mint 4000 évig állt fent. Érdekes, hogy miközben felépítették a piramisokat és egyéb munkaigényes létesítményeket, alig - alig lázadoztak a fennálló rend ellen. Épp a kapitalizmus hozza ki a sodrukból a béketűrő fellahok kései utódait. Hála a régészek, ill. történészek hangyaszorgalmának. mára nagyjából világossá vált, hogy a piramisépítőknek nem voltak egzisztenciális problémáik. Modernkori utódaiknak viszont vannak. Egyiptomban éhséglázadás, vagy ha úgy tetszik "egzisztenciális forradalom" tört ki, látszólag. Mondom látszólag, mert a békepaktumok tulságosan sok megoldatlan problémát söpörtek a szőnyeg alá anno.
Az arab - izraeli háborúk kapcsán sokminden juthat eszünkbe, de most csak Gamal Abdel Nasszernek, az egyiptomi Kemal Atatürknek jut hely és idő. A "szabad tisztek mozgalmának" viharában Nasszer ezredes maradt talpon és a hadseregre alapozva, meg a Szovjetúnió segítségére támaszkodva, egy modern szekularizált Egyiptomot álmodott. Tervének Szíriát is sikerült megnyernie és egy önkéntes államszövetséget is összegründolt Egyesült Arab Köztársaság néven. A fundamentalista ellenfél, a Muszlim Testvérek Szövetsége, élesen szembenállt ezzel az "istentelenséggel". Nasszer, hogy finoman szóljak, marginalizálta őket.
Mert nagyot is álmodni "elképzeléseinek megvalósítása végett jelentős reformokba kezdett, amelyek közül a földreformot (földosztást), a bankok és a külföldi érdekeltségűvállalatok (pl. Szuezi-csatorna Társaság) államosítását, szocialista típusútervezési rendszer bevezetését, iparosítást és az állami redisztribució újragondolását(jóléti kiadások drasztikus megemelése) emelhetők ki. elképzelései közül." Nem véletlenül hasonlítgatták oly gyakran és oly nagy előszeretettel Hitlerhez a libsik. [A mai hazai libsik az efajta alakokat Chavezhez hasonlítgatják...] Elkövetkezett azonban az 1967-es hatnapos háború, amely alaposan megtépázta Nasszer és a hadsereg tekintélyét. Muszlim Testvérek Szövetsége mozgolódni kezdett: lám mi megmondtuk. "1954-ben már résztvevői voltak a Nasszer-ellenes puccskísérletnek, amely miatt sokan börtönbe kerültek. Minazonáltal az arab politikai rezsimet olyannak bélyegezték, amely nem tartjatiszteletben az iszlám előírásait. A dzsihádot tartották az új, az iszlámra épülő rendszermegteremtése eszközeként, vagyis elvetették az együttműködést a jelenlegi kormányzattal,és hitetlennek nyilvánították (takfír) a kooperáló muszlimokat. ... Sikerrel alkal mazták az iszlám követésére való felhívást (daava) abban az egyiptomi társadalomban, amelynek értékrendjében jelentős felfordulástidéztek elő a nyugati értékek (pl. öltözködési szokások) átalakulása."Jól látták a dolgokat, de nem láthattak mindent előre. Nem tudták, hogy a "nyugati értékek" a társadalom döntő több ségének abszolút elnyomorodását, a tömeges éhezést, a betegségeket, a bűnözést jelentik, szerte a világon, így Egyiptomban is."1970. szeptember 28-án Nasszer szívrohamban elhunyt, amellyel a XXI. századiEgyiptom szempont jából a legjelentősebb időszak zárult le. Nasszer utódja Anvar Szadat lett."[Miközben ezeket a sorokat pötyögöm, a tévében hallom, hogy "Bibi" Netanjahu a "szélsőségek" előretöréséről károg. A törökök meg arról beszélnek, hogy Egyiptom népét (is) megilleti a szabadság.]
Tehát leszögezhetjük, hogy Egyiptom népének sem a nasszerizmus, sem a nyugatbarátság nem hozott megváltást. Marad az iszlám opció, a dzsihád!
És most tessenek Észak-Afrika, ill. a Közel-kelet térképére nézni!
Nos, mit látnak köröskörül? Hát Izrael "jóbarátait". Felül északon az újdonsült jóbarát Törökország. Északkeletre Szíria, Irak és Irán. [Az utóbbiak elásták a régi véres csatabárdokat és már köszörülik a görbe kardokat.] Balra Marokkó, amely már maga is mocorog. Az iszlamista Algéria. Tunézia, amely szintén lázad. Libia amely megint a "terrorizmus" támogatója lehet, ha a lökött Kadhafinak nem kell attól tartania, hogy Izrael lebombázza a palotáját a férfi-háremmel és a női testőrökkel egyetemben.
Hát bizony ez a sakktábla, Izrael számára nem garantál újabb győzelmeket. Az arab izraeli háborúk történetében egyébként két ismétlődő elem van. Az egyik Amerika mindíg időben érkező totális segítségnyujtása az erőviszonyok Izrael javára billentésében. A másik a "kulturált", a "művelt" Európa aljas cinkossága. Erről sokat írhatnék. Elég ha csak arra utalok, hogy a hóhér Begin és az áruló Szadat Béke Nobeldíjat kaptak. Ennek jellemzésére kissé kutakod tam a szinoníma szótárban. Egyetlen nem illő, de ideillő kifejezést találtam: köpedelem. Ha az ENSZ dicstelen szere pére gondolok, már nem is keresgélek, mert hányingerem van.
Most térjünk vissza Kairóba, ahol milliós tüntetés zajlik most [2011.02.01 - 22:05] is, szépen növekszik a halottak és sebesültek száma is. Mi lesz ott? Ott, ahol Allah szelleme kibújt a palackból?
Vannak ott is zsidó kommandósok, mint nálunk 2006-ban és jelenleg is? Mi 2006-ban kevesen voltunk. Az egyipto miak sokan vannak. A hadsereg együtt ünnepel és imádkozik a tüntetőkkel. Elfogad még Mubaraktól tűzparancsot? Kötve hiszem. És a rendőrség? Gondolom, a halottakat és a sebesülteket ők állítják elő, azonosító számmal, vagy anélkül. Őket felkoncolják mint Ceausescu ügyetle nebb szekusait, vagy mint nálunk '56-ban az elkapott ávósokat.
És még nem is kalkuláltuk az Al Kaida, a Hamász, stb. "önkénteseket". Ott vannak köröskörül macskaugrásnyira. Az lesz a legkínosabb, ha Libanon és a Gázai öve zet harcosai meglódulnak. Nekik aztán van mit törleszteniük.
Dehát kik az egyiptomi ellenfelek? Mubarak és csahosai? Ők nem! Viszont, ha a camp davidi "békerendszer" alapköve Egyiptom kimozdul a sarkából, Izrael megnézheti magát. Hagyhatja ezt Izrael és Amerika? Nem hagyhatja, de mit tehet? Óriási térségek kerültek, ill. kerülnek "feszültség" alá. Vietnam óta tudjuk, hogy Amerika egy elszánt kis népet sem tud legyőzni, mert nincsenek katonái. Az iraki, afganisztáni és újabban a pakisztáni tapasztalatok csak ismételten aláhuzzák e tétel igazságát. [A helikopterről újságírókra vadászó narkós géppuskásokat nem tekintem katonáknak, se a koncentrációs táborok szadistáit és a szerződtetett börtönkurvákat.]

Nem vitatható. hogy az arab - izraeli háborúkban az izraeli katonák harci értéke magasabb volt, mint a reguláris (!) egyiptomi, szíriai, stb. alakulatok katonáié. Dehát már nem ezekkel, nem ilyenekkel kerülnek szembe, hanem ugyan olyan kegyetlen és fanatikus gyilkosokkal, mint ők maguk. Nasszer idejében még nem voltak öngyilkos "terroristák". Mostmár vannak - tömegestől! Tudott dolog, hogy a talmudi gyűlölet "csodákra" képes harctéri viszonyok között is. Erre apellált fent idézett beszédében a béke nobeldíjas gyilkos: Menachem Begin. De milyen az a gyűlölet, amelyet a napalmmal, fehér foszforral halálra égetett kisgyermek szülei éreznek? Most könnyen kiderülhet...
Ja a gyűlölet. Jut eszembe, nemrég kalkulálgattam, hogy a zsidóság miből gyüjtött össze legtöbbet. Száz tippelő közül legalább 99 rávágná: pénzt! Áh nem. Gyűlöletet. Ez a matéria az éhező embermilliárdok globalizált "tőkéje".
Jó lesz belegondolni, hogyan képes funkcionálni - adott helyzetben, értő kezekben.
Aztán van itt még egy szinte mellékesnek tűnő körülmény. Hírlik, hogy a későbbi arab - izraeli háborúkban az izrae liek felvonultatták a harcászati nukleáris csapásmérő alakulatokat is, készen arra, hogy bevessék azokat, ha a harci helyzetet Amerika segítsége ellenére sem sikerül kedvezőre változtatni. Nagy a valószínűsége, hogy erről a rossz szokásáról az izraeli hadsereg máig sem volt képes leszokni. Nem kizárt, hogy a közvetlen atomfenyegetés is befo lyásolhatta az arab seregek harci szellemét, különös tekintettel a vezérkarokra, ahol tudhatták mi a tét.
Csakhogy a harcászati [tehát nem hadászati] atomfegyverek pusztító hatása fordítottan arányos a célterület nagysá gával. Márpedig, akárhogy is nézzük, a legkisebb célterület éppen Izrael. [Ha a térkép nem csal.]
Most pedig engedjék meg, hogy könnyed levezetés gyanánt, felüljek kissé kedvenc vesszőparipámra a cári ochrana ügynöke által hamisított (!) "Jegyzőkönyvekre".
Ebben az áll, hogy amint a jelképes kígyó megteszi körét, halálos ölelésébe szorítja a gójok világát. Nos a hasonlat szellemes, de sántít, mint a hasonlatok általában. A kígyó ölelése, ill. szorítása, prózai célt szolgál. Az áldozatot teszi alkalmassá arra, hogy a kígyó lenyelje, azaz e táplálkozás révén biztosítsa önfenntartását. Azt is tudjuk, hogy a kígyó állkapcsai és emésztő csatornája hihetetlenűl rugalmasak és saját keresztmetszetük többszörösére képesek kitágulni, hogy a táplálékot befogadhassák, feldolgozhassák. A kigyóról viszont az is köztudott hogy tényleg olyan okos állat, mint a "Jegyzőkönyvek" jelképes kígyója. Épp ezért nincs arra példa, hogy egy - mégolyan nagy - kigyó is megkisérelne egészben lenyelni, mondjuk egy kafferbivalyt. Szerintem a jelképes kígyó sem spekulálhat másképp...
2011.02.01
Szerdai epilógus.
A keddből amúgy is szerda lett, mire befejeztem a fenti cikket.
Talán jól tettem, mert reggel még hallottam egyet - mást. Az egyik, hogy az elnök úr csak akkor kegyeskedne visszavonulni, amikor úgyis lejár a mandátuma. Hát... A másik, hogy a Muszlim Testvériség szervezet felszólitotta a hadsereget, valljon színt. Szerintem ez már megtörtént, dehát muzulmánék nyilván jobban tudják. A harmadik, hogy Obama is amondó lett, hogy Mubaraknak mennie kéne.
Erről is írhatnék valamit, de nem teszem, mert találtam egy karikatúrát, amely
élethűbben ábrázolja az obama akciót, mint néhány sornyi méltatás.
Hát' itt a vége.
2011.02.02 
 II.
Nagyobb a füstje, mint a lángja?
  
Voltaképp mi történt és mi történik Egyiptomban? Világos! Feláldozták a diktátort, hogy fennmaradhasson a rendszer! A rendszer, amelyet a hadsereg testesit meg. A tegnapi milliókról meg Gyurcsány jut eszembe: "az emberek majd megunják (a tüntetést) és hazamennek." Ámde mire fognak hazamenni? Hát arra, hogy továbbra is üres a kamra...
Egyiptom példája világosan példáz egy alapvető igazságot: a "demokrácia" nem gyógyszere, hanem kórokozója a népnyomornak. Olvasóim biztos észrevették, hogy szeretek idézetekkel operálni. Magunk között megvallom, legszívesebben önmagamat idézném leggyakrabban, de nem teszem mert tudom, hogy hülyét csinálnék önmagamból. Most mégis erre vetemedek. Fentről lehozok két mondatot... "Tehát leszögezhetjük, hogy Egyiptom népének sem a nasszerizmus, sem a nyugatbarátság nem hozott megváltást. Marad az iszlám opció, a dzsihád!" [Szeszák Gyula] Pfüh! Ez jólesett...
Komolyra fogva a szót, mára a következők váltak teljesen világossá. Egyiptom továbbra is teljesíti "nemzetközi kötelezettségeit", különös tekintettel a Camp David-ben kötött egyezményre. Izraelt tehát már nem Mubarak, hanem egy katonai junta fogja kiszolgálni. Az a hadsereg, amelyet keresztül - kasul behálóznak az izraeli, amerikai, stb. titkosszolgálatok. Az a hadsereg, amelyet a három évtizedig fenntartott rendkivűli állapot idején, Izrael fejlesztett "korszerű" népelnyomó erővé. Már tudjuk, az egyiptomi hadsereg is részt vett a mészárlásokban, a kínzásokban, emberek eltüntetésében.
Az egyiptomi milliók elszegényedésének három fő összetevője van: 1.) a kapitalizmus általános válsága, 2.) a korrupt, gyilkos hadsereg fenntartásának terhe, 3.) az Izraellel kötött egyenlőtlen szerződések hatása.
A napnál világosabb, hogy ezen a téren nem lesz változás. A helyzet tehát nem fog javulni, ellenkezőleg romlani fog!

Nem fogtam mellé, amikor azt állítottam, hogy az egyiptomi mozgalom "egzisztenciális forradalom" volt, pontosabban szeretett volna lenni. Ám a milliók győzelemként élték meg Mubarak formális (!) lemondását. Arra a jelek szerint nem gondolnak, ki orvosolja azokat a bajokat, amelyek miatt az utcára tódultak. Ki ad most nekik közös célt? Ki önt beléjük bátorságot a további, a tulajdonképpeni felszabadító harcra?
Igaz, emlegettem fentebb a Muszlim Testvérek Szövetségét, de abban az aspektusban, hogy annakidején kemé nyen szembenálltak - Nasszerrel. Velük azonban bajok vannak. Főleg az, hogy lepaktáltak Mubarakkal... 2000-ben 17, majd 2005-ben 88 parlamenti helyet sikerült megszerezniük a szervezet 'független képviselőként' induló jelöltjeinek. Az egyiptomi alkotmány alapján vallási alapon nem lehet politikai tevékenységet folytatni, ezért a szervezet tagjai az állam hallgatólagos belegyezésével rendre független jelöltként vettek részt a választásokon.Hát'aki erre képes, az más csalafintaságokra is hajlamos. De, és ez a lényeg, zsarolható - kézben tartható.
Egyiptom problémája csak akkor oldódhat meg, ha leválik Izrael és Amerika járszalagjáról és egyúttal kilép a kapita lista világrendszerből. Ehhez a mutatványhoz azonban az elszéledt tüntetők nem alkalmasak. Külső segítségre van szükség, amit nevezhetünk beavatkozásnak is.

Fentebb már elárultam, kire - mire gondolok. Az "önkéntesekre" gondolok. A "beszivárgásra", amely meglehetősen hatékonynak bizonyul Irakban, Afganisztánban és Pakisztánban. 
Az  Iraki Iszlám Állam nevű nemzeti al-Kaida-szárny üzent az egyiptomi tüntetőknek Ne induljanak el a demokrácia csalóka útján. Szent háborúba szólítja és arra bíztatja őket, hogy vezessék be az iszlám törvénykezést „A ti dzsihádotok az iszlám és az elnyomott, gyenge egyiptomiak, a gázaiak és az irakiak támogatása, valamint minden olyan emberé, akit érint az egyiptomi zsarnok és a washingtoni, tel-avivi mesterei általi elnyomás."
És most, aki nem rest, tekerjen feljebb és vessen ismét egy pillantást a Közel Kelet, ill. Észak Afrika térképére. Az egyiptomihoz hasonló "nyugtalanságok" voltak, vannak és lesznek Marokkóban, Tunéziában, Algériában, Libiában, libanonban, Jordániában, Jemenben, stb. is. Ezen országok potenciális lázadói, Egyiptom sorsán keresztül, most értékes tapasztalatokra tesznek szert a járható és járhatatlan utak tekintetében...

Ha Észak - Afrika valóban fellángol, annak ugyanaz lesz a következménye mint a több gócú bozóttűznek. Ezek halmozott terhelésnek teszik ki Izrael és Amerika fegyveres erőit, gazdaságát és társadalmát. A jelenlegi gazdasági világválság fő oka, hogy Amerika erején felűl költekezett Izrael és saját terjeszkedése érdekében. Ha ez a folyamat nem csillapul, kivágja a biztosítékot Amerikában is.
Észak Afrika felszabadulásának azonban súlyos logisztikai korlátai vannak, ha a felszabadulás alatt a népjólét fokozását értjük. Ehhez helyre kellene állítani ezen országok szándékosan tönkretett gazdasági rendszerét. Ez temérdek pénzt és hosszú időt igényelne. Az Iszlámnak egyelőre nincs olyan gazdasági szervezete, mint amilyet pl. a BRIC csoport államai alkotnak. Azoknak a társadalmaknak, amelyek ragaszkodni kezdenek függetlenségükhöz, most csak "vért és könnyeket" ígérhet a történelem, ahogy Churchill is csak ilyesmit igérhetett az angoloknak. Az angol nép ráállt az alkura. Ráállt Irak, Afganisztán, Pakisztán népe is, nem is beszélve a palesztinokról és a Gázai Övezet lakosa iról.

Ezen országokban azonban furcsa jelenségek mutatkoznak. A "teher alatt nő a pálma" törvénye alapján, a vérben és könnyben, biológiailag megtisztúl, megerősödik, szaporodik a nemzet! 
"A Palesztin Központi Statisztikai Hivatalbecslése szerint az Izrael, a Gázai övezet és Ciszjordánia térségében élő zsidó lakosság számát 2014-re éri el az arab lakosság száma. A hivatal adatai szerint jelenleg 4,1 millió arab él a Gázai övezetben és Ciszjordániában, további 1,4 millióan pedig Izrael állam területén. Izraeli adatok szerint ugyanezen régiókban a zsidó lakosság száma 5,8 millió fő. A statisztikai becslések szerint három év múlva (!), a jelenlegi demográfiai trendek változatlansága mellett 6,1 millió palesztin és ugyanennyi zsidó fog élni a térségben. Mivel azonban az arab népesség körében magasabb a születés szám, ezer lakosra közel 33 élve születés jut, míg a zsidók körében ez a szám alig haladja meg a 26-ot, valószínűsíthető, hogy a palesztin lakosok száma rövidesen meghaladja a zsidó lakosok számát." Ez azt jelenti, hogy a foszfor és napalm-bombák nem elég hatékonyak a demográfiai bombával szemben, amelynek "gyúanyaga" a gyötrött népek hite és dühe. Mondom: dühe!

Hogy is szól a 
"Fegyelmező részleg" dalszövege?
Palesztin sárkunyhóban
nem villognak a neonfények,
Azt látta, azt tanulta,
hogy szart sem ér az emberélet
Az apja emlékét a bosszú fizeti vissza
Elmegyek mama, de már sohasem jövök vissza!”
Voltaképp arról van szó, hogy Izrael és Amerika "békéje" a halál. A kaszással nekik is meg kell békülniük. Előbb vagy utóbb rajtuk is be kell teljesülnie az Írásnak: "A Biblia 'leghíresebb' megfogalmazása így hangzik: Szemet szemért, fogat fogért, kezet kézért, lábat lábért, égetést égetésért, sebet sebért, kéket kékért.” [2 Mózes (!) 21, 24.25.]
A Nyugat már érzi, hogy nagy baj van. Mubarak kiebrudalását meg sem várva tető alá hozták a "kárhozottak összeesküvését". Izrael barátainak jeruzsálemi összeröffenésére gondolok. [Erről szól majd a következő kommentár.]

Szóval ... ez az egész kedélyesen indult, főleg Amerika részéről. Hamburgerzabálók milliói röhögtek egy videoklipen, amelyen Ali a halott terrorista "szerepelt".
Hát' további jó szórakozást!

2011.02.12.
Sz. Gy.

IZRAEL MINDENÁRON MARADNA CISZJORDÁNIÁBAN, A TELEPESEK NEM
A palesztin föld elvesztéseA palesztin föld elvesztése
Az izraeli vezetésnek egyre nagyobb amiatti félelme, hogy a palesztin állam elismerése esetén vissza kellene adniuk a megszállt területeket a palesztinoknak. A zsidó állam vezetését ez a felismerés egyre elkeseredettebb lépésekre sarkallja, sokszor a telepesek akaratával is szembemenve.

Pénteken Mahmúd Abbász szenvedélyes TV-beszédében megerősítette, hogy e héten kérni fogják az ENSZ-től a palesztin állam nemzetközi elismerését.
Amennyiben ez megtörténik, jelentős csapás lenne az Egyesült Államok számára is, mivel teljes diplomáciai fegyverzetét bevetette, hogy kisiklassa a kezdeményezést, amit vétóval fenyeget.
Zsidó tüntetések a telepek ellen
Benny Raz izraeli telepes, aki Ciszjordánia egyik zsidó telepén él. Az interjút azonban nem ott adja, hanem kérésére Izrael egyik nyüzsgő városában ül le – egyébként szívesen – beszélgetni. Mint mondja, saját településén bajkeverőként tekintenek rá.
- Az emberek nem szívesen beszélnek, mert különben kirúghatják őket a munkahelyükről, ahogy engem is kirúgtak – magyarázza. Őt is megpróbálja sakkban tartani a kormány.
30 éve még könnyű volt lakáshoz jutni Izraelben – kezdi a történetét. Ha nem volt valakinek pénze, ajánlottak egy olcsót. A csapda? Az, hogy a ház Ciszjordániában volt. Ma már szeretne elmenni onnan, de nem tud, mert a házának az értéke megfeleződött.
-Azt kérdeztem, ki fog segíteni kijutni onnan? A válasz: senki, mert a kormány azt akarja mutatni a palesztinok felé, hogy tömve van emberekkel, akik nem akarnak eljönni onnan. Minden második telepes el akar jönni onnan – mutat rá, csakhogy a kormány mindent megtesz, hogy ott tartsa őket, pedig ott nem könnyű gazdálkodni.
A telepépítések pedig folytatódnak. Raz szerint az elmúlt két hónapban több mint 2 000 lakóegység épült a Jordán folyó nyugati partján.
Hagit Ofran, a Békét Most! mozgalom igazgatója rámutat: a városok extra pénzt kapnak az Oktatásügyi Minisztériumtól extra tanárokért, extra pénzt kapnak az Infrastruktúraügyi Minisztériumtól mert jobb infrastruktúra esetén a telepesek kevesebbet fizetnek. Nagy volt az ösztönzés, de nem volt leírva semmi.
Becslések szerint közel évi egymilliárd dollárba kerül Izraelnek a telepek fenntartása. Ennek a pénznek azonban jönnie kell valahonnan, és amikor az izraeliek elkezdtek számolni, az utcára özönlöttek a lakhatási és megélhetési költségek elleni tiltakozásul, ami az ország történetében a legnagyobb tiltakozási hullám volt.
Nagyhatalmi elismerés napok alatt – de nem Palesztínának
Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök azonban nem enged: mindenáron ott akarja tartani a telepeseket, nem érdekli a telepek sem a gazdaságra, sem a békefolyamatra gyakorolt hatása.
-Nincs nyílt társadalmi vita arról, hogy jó-e vagy rossz a telepek fenntartása. Egyszerűen csak csinálják. Tudunk sok lakóegységről a kerítés keleti oldalán, ami üresen áll – ért egyet Roby Nathansonm a poltikagazdaságtani kutatóintézet főigazgatója.
Miközben tehát a palesztinok határozottan tartanak az ENSZ felé, az izraeli hadsereg beássa magát a telepeken. Mivel pedig a telepesek és a hadsereg elbarikádozza az utat, az esély a békére épp annyi, mint amennyi esélye Benny Raznak van arra, hogy elhagyja a telepét.
Hanan Ashrawi palesztin politikus szerint Palesztína jobban megérdemelte már a nemzetközi elismerést, mit sok más állam, ami sokkal könnyebben megkapta azt.
Míg az euroatlantista vonal országai blokkolják a már 63 éve brutális katonai megszállás alatt lévő Palesztína elismerését, Dél-Szudán napok alatt megkapta azt – mutat rá a palesztin politikus.
(Russia Times nyomán Szent Korona Rádió)


NETANJAHU: IZRAEL NEM VONJA VISSZA HADEREJÉT


Izrael egy palesztinokkal megkötött békemegállapodás után is fenn akarja tartani katonai jelenlétét Ciszjordániában – jelentette ki kedden a Jordán folyó völgyében tett látogatása során Benjámin Netanjahu a megszálló zsidó nép miniszterelnöke.
Netanjahu szerint a Közel-Keleten tapasztalható felfordulás, és az általa okozott „politikai és biztonsági földrengés” miatt Izraelnek biztosítania kell „szilárd biztonsági alapjai” fennmaradását. „Ezért bármilyen jövőbeli helyzetben, bármilyen jövőbeli megállapodás esetén a Jordán völgyében állomásozó izraeli katonaságnak a helyén kell maradnia. Ez Izrael állam biztonsági politikája” – szögezte le az izraeli miniszterelnök, hozzátéve, hogy terroristák és rakéták jelennének meg a folyó nyugati partvidékén, s Izraelt fenyegetnék, ha a Jordán menti biztonsági vonalon rés keletkezne. Benjámin Netanjahu a múltban is tett hasonló kijelentéseket. Ezen kijelentése természetesen csak egy újabb ál-indok, hiszen lassan már kifogynak azokból az ötletekből, amellyel fenn tarthatnák megszálló haderejük jelenlétét a bitorolt területeken. Persze ne gondoljuk, hogy az arab világban tapasztalható forradalmak után majd meg fog változni a helyzet.
Szakértők azért tartják figyelemreméltónak a megismétlésüket, mert hírek szerint az izraeli kormányfő a palesztinokkal kezdett tárgyalások folytatása érdekében új diplomáciai kezdeményezésen dolgozik. A szerdai kijelentések azt jelzik, hogy az ajánlat, amelyet Izrael tenni kíván, messze elmarad a palesztinok igényeitől. Ők Ciszjordániát, Kelet-Jeruzsálemet és a Gázai övezetet követelik tervezett új államuknak. Nabíl Abu Rudeina, Mahmúd Abbász palesztin elnök tanácsadója kijelentette: a palesztinok nem mondanak le arról a követelésükről, hogy Izrael vonja ki minden katonáját Ciszjordániából.
(MTI nyomán Szent Korona Rádió)

  2011-04-22 20:43:54, péntek
Még mindig Zsidesz akarom mondani Heródes a helytartó had !!!!
Kérdezték ... vauuuu.... Ez amolyan agyas "királyi többes" számú szófordulat. Rövidítésként remekül kifejez valamit. Az igazság, csak egyetlen kérdésre szorítkozik és vélhetően egyetlen ember írta azt. A magyar megfelelő nagyon hosszú. Valaki megkérdezte, hogy Miért ZsiDeSz? Kérdezett, hogy vagy tudakolt ... nem tetszik. Nos, ez a kérdés nem írható a címbe, mert nem fér ki. Köszönhetően annak, hogy korlátozottak a lehetőségek.

A jelenlegi kormánypárt a sokat hangoztatott nézet szerint konzervatív-keresztény, és nemzeti párt. Sajnos ezt az állítást nagyon sokan el is hiszik. A Fidesznek meg van a jól kifinomult stratégiája, hogy a kommunikációjában a nemzeti érzelmű embereket megragadja és elhitesse velük, hogy ők valóban a magyarság ügyét szolgálják fenntartások nélkül.

De akkor miért hívják egyre többen a Fideszt Zsidesznek. Mi ennek a jelentése és van-e alapja ennek a kifejezésnek?

Zsidesz egy szóösszetételből jön létre: zsidó és fidesz szavak összekapcsolásából. De úgy is leképezhetjük, mint egy rövidítést: Zsidó Demokraták Szövetsége. Bármelyik úton is indulunk el egy közös szó van: a zsidó. Ezek szerint gyanakodhatunk arra, hogy a magyarnak mondott keresztény kormánypárt zsidó érdekeket szolgál, vagy netán, ami még rosszabb zsidó vezetésből és tagokból áll.

Vizsgáljuk meg, hogy milyen utalások, bizonyítékok vannak arra nézve, hogy a Fidesz valójában a nemzetromboló zsidók által létrehozott és irányított párt.

Először is nézzük meg, hogy miként jött létre a párt. A rendszerváltást követően köztudottan az SZDSZ kistestvéreként tartották számon a pártot. Még a nevük is hasonló egyébként:

* Szabad Demokraták Szövetsége
* Fiatal Demokraták Szövetsége

Talán nem véletlen itt sem a hasonlóság, mint ahogy az sem, hogy egyik párt nevében sem szerepel a magyar szó, ami azért illenék. Az is tény, hogy a nyíltan zsidó SZDSZ utánpótlását jelentő Fidesz első embere a szintén zsidó Soros György pénzén tanulta a szocializmus idején a a politika csínját-bínját külföldön. Vajon ezt egy mély-magyar, hazafi emberrel megtette volna egy szélsőségesen cionista zsidó pénzember?

Szóval ez a fiatal Fidesz egyértelműen liberális pártként lett anno elkönyvelve, és ennek szellemében 1990. június 4-én, a Trianoni békeszerződés hetvenedik évfordulóján az egyperces néma felállásra való felszólításkor kivonult. Érdekes, hogy 20 évvel később pedig már nemzeti emléknappá nyilvánították ezt a dátumot (egyébként Jobbik nyomásra).

Igen, hiszen közben történt egy Pál-fordulás, amikor is az igen "tehetséges" Viktorunk felismerte, hogy az MDF gyengülése után, üres maradt a jobboldal (nem mintha az MDF, akkora nemzeti lett volna), ahol nemzeti jelszavakra építve kitűnő eredményeket könyvelhettek el. Pontosan erre építve kormányozhat ma 2/3-dal az egykori liberális, zsidó kistestvér párt.

További zsidó kötödés a Fidesz életében, hogy az izraeli jobboldali konzervatív pártnak számító (tehát zsidó fajvédő) LIKUD szövetségese. Vajon miért nem éppen egy portugál jobboldali párt a fidesz testvérpárja? Érdekes. Nem is kell ennél több ...
Egy kis olvasni való: 
Link

Persze ez még nem elég bizonyíték arra nézve, hogy a fidesz tényleg zsidesz.
Lássuk a személyi összetételt. Kezdjük a vezérrel.

Orbán Viktor

Származása rendkívül mód el van titkolva. Egyszerűen nem lehet megtalálni az egyértelmű bizonyítékot, hogy Viktorunk milyen család sarja. Éppen ezért közvetett bizonyítékokkal szeretném elővezeti, hogy Viktorka minden bizonnyal zsidó. (ellenkező állítás, csak hiteles bizonyítékokkal fogadható el)

1. Először is, aki ismeri a zsidókra vonatkozó rassz jegyeket könnyen találhat egyezőségeket miniszterelnökünk fizimiskájában. De nézzük meg egykori tablóképét. Hát elég beszédes.

2. Az már említettem, hogy a zsidó Soros György pénzén tanulgatott.

3. Beszédes kép ismét, mely egykori kollégium társaival ábrázolja. Na most Deutsch Tamás és Fodor Gábor köztudottan zsidók. Na majd pont a gój Viktorkát fogadnák be közéjük, ráadásul már akkor Orbán volt legmeghatározóbb közülük.

4. Miért adna egy magyar ember gyerekeinek zsidó neveket: Ráhel, Gáspár, Sára, Róza. Na jó bibliai nevek, de ez akkor is furcsa.
Miközben kerestem a neten a nevüket több fórumon is azon vitatkoztak, hogy Viktor zsidó-e. Erre én csak annyit mondok, hogy nem zörög a haraszt...

5. Testvérei: Orbán Győző az apa után kapta nevét és Orbán Áron, az Áron megint csak nem lehet véletlen.

6. Egy fórumban található bejegyezést is idéznék:

"A családról
Olstein nevet viselték 1946 előtt. Orbán Viki nagybátyja az Alt. Bőrgyár boltját vezette. Ez a személy ma is Mohácson lakik a Kálvin u.2-ben. Ismerünk olyan ma elő személyt, aki gyerekkorában az Olstein családnak kóser élelmet szállított. Orbán Viki apukája jó káderként ment téeszesíteni, megtettek Szederkényben tsz-elnöknek (félúton Mohács és Pécs között). Egy plébános előkotorta 1970-es emlékeiből egy fejérmegyei plébánostársa telefonhívását: "Gyere ide, ha csudát akarsz látni. Van itt egy nagyon jó fejű fiúgyerek, Orbán Viktor. Olyan jóeszű, hogy pénzért -2FT-ért- felmondja neked az egész Toldit, ha kéred" - mármost magyar gyerek csinál-e ilyet, hogy pánzért produkálja a Toldi-versmondást? Orbán Viki 2 kislányát Ráhel és Sára névre "keresztelte". Vonásai ugye "nagyon magyarok"..."
Ezek után mind a két szélsőség kenheti a nézeteit a hajára.
...nahát"

7. Az alábbi fényképek is sokatmondóak:

Orbán a főnökeivel:

Kézfogás Gyurcsánnyal:

Orbán Viktor; Boross Péter; Szili Katalin; Gyurcsány Ferenc; Mádl Ferenc:
Orbán Viktor, Lázár Jánossal a Fidesz frakcióvezetőjével


"Néhány" további zsidó a pártból:

Schmitt Pál, - a szcientelógus (hitgyülis) a legújabb zsidó államfőnk

Rogán Antal, - az V. kerület polgármestere
Deutsch Tamás, - ezt még anyám is tudja
Lázár János, - ez a sunyi képű nagy orrú zsidó a Zsidesz frakcióvezetője (hát igen)
Navracsics Tibor, - sajnos nem találtam amikor kipában van a zsidaja (közben meglett)
Cser-Palkovics András, - tipikus
Martonyi János, - bizony egy zsidó, ráadásul szabadkőműves a rosszabbik fajtából
Kósa Lajos, - majdnem kifejeltettem a tehetségtelen kazárját
Fónagy János, - még a Wikipédián is kint van, hogy zsidó
Szájer József, - no komment a képéhez
Pokorni Zoltán, - akinek a a holokamu emléknapot "köszönhetjük"
Semjén Zsolt - (KDNP), a nagy "keresztény"
Tarlós István, - vajon egy keresztény magyar ember felvesz kipát
Kövér László, - bizony, az ott hátul a kalapban ő személyesen a Zsinagóga előtt
Varga Mihály, - ha nem tévedek Olstein (Orbán) balján ő láthatható
Hende Csaba, - a Chábád Lubavics zsidó szekta budapesti szertartásán
Gulyás Gergely, - akit csak a feje alapján megmondok, hogy zsidó
Kubatov Gábor, - alias "nyuggerező" és a Fradi új elnöke (szegény Fradi)
Polt Péter, - zsidesz által kinevezett legfőbb ügyész

További gyanús fiszesek:

Pintér Sándor
Szijjártó Péter
Fónagy János
Szájer József


"Zsidó ököl vasököl,
Ott markol ahol öl!"
  2011-04-22 05:51:16, péntek


Április 22.

1593 April 22, AMSTERDAM (Holland)
The arrival of the first group of Marranos, which was led by Jacob Tirado. Moses Uri Halevi soon joined them and helped arrange for prayer services.

1679. április 22. Józsa István tályai plébános és egri kanonok kuruc hadai élén megrohamozza és beveszi Selmecet, ahol nagy mennyiségű kamarai aranyat és ezüstöt zsálmányol. (Vö. 1679. október 21.).

1848. április 22. Miután három nappal korábban a pesti utcák népe a zsidóknak a Magyar Szent Korona országaiból való kiűzését, ennek megtörténtéig pedig a Nemzetőrségbe történő felvételük megtiltását követelte, Batthány Lajos miniszterelnök elrendeli, hogy a törvényhatóságok ezentúl zsidókat nem sorozhatnak be a Nemzetőrségbe (vö. 1848. április 17.; 1848. április 19.).

1872 April 22, BAVARIA (Germany)
Jews were granted civil rights as part of the constitution of the German Reich of 1871, though some of the special "Jewish taxes" were only abolished in 1880.

1894. április 22. Hódmezővásárhelyen a Szántó Kovács János (az Általános Munkás Olvasó Egylet megalapítójának) előző napi letartóztatása ellen tiltakozó tömeg megostromolja a városházát, a csendőrség pedig tüzet nyit a tüntetőkre. A sortűz halálos áldozatának eltemetésére egyetlen pap sem vállalkozott. A Wekerle-kormány ezután ostromállapotot hirdetett az Alföld egész területén, Szántó Kovácsot pedig egy évvel később záródó perében ötévi börtönre ítélték.

1904 April 22, - 1967 ROBERT OPPENHEIMER(USA)
Physicist and educator. Oppenheimer became director of the atom bomb project known as the Manhattan Project in 1943.

1916 April 22, - 1999 YEHUDI MENUHIN (New York,USA)
A prodigal violinist, he is considered one of the worlds best of the 20th century. His first performance, when he was just six years old, was in San Francisco where he was applauded by four thousand people.

1928. április 22. A Szovjetunióban az Izvesztyija leközli azoknak a névsorát, akik nem fizették be az állami adókat és járulékokat. Az impozáns névsor nagyrészt zsidó nevekből áll, alátámasztva az ugyancsak zsidó Simon Ettingernek a Bulletin on Soviet and East-European Jewish Affairs 1970. évi 5. számában megjelent állítását, miszerint ,,a legtöbb nepman és újgazdag egyértelműen zsidó volt". (Vö. 1920. október 12.)

1943 April 22, MOSHE MERIN (Bedzin, East Upper Silesia)
The head of the Judenrat of Bedzin and Sosnowiec informed the council that 8 young men were executed by the Gestapo for treason. Merin, who supported cooperation with the Nazis " in order to save a few", had sent some of the victims to the Gestapo for their underground activities.

1996. április 22. A revizionista történészek vezéralakjának, a francia Robert "Faurissonnak köszönheti a holocaust-szaktörténetírás, hogy képviselőinek be kellett látniuk: a gázkamrákkal kapcsolatos forrásaink, adataink igencsak bizonytalanok, sok esetben egymásnak ellentmondóak. Popper Péter téved: a gázkamrák, a krematóriumok nem állnak, cionista zsidó hazugság és propaganda az egész!", írja Karsai László zsidó történész, holokauszt és eredetkutató a Népszabadságban.

2001. április 22. Húsvét vasárnapján befejeződik a BBC 1-en a Jézus Krisztus életéről szóló, háromrészes dokumentumfilm, amely szakít az addig propagált, sematikus Jézus-ábrázolással és a szőke, hosszú hajú, kék szemű, germán típusú Jézus helyett - némileg hitelesebb módon - semita arcvonásokkal egy fekete férfi jeleníti meg a keresztények messiását. A felháborodott hívők szerint "gülüszemű debilnek" látott portrét Richard Neave, a Manchesteri Egyetem törvényszéki orvostani kutatója modellezte számítógéppel egy tudományos alapossággal kiválasztott, I. századi zsidó férfi koponyája alapján. A sorozatot készítő Jean-Claude Bragard szerint Jézus már csak azért sem lehetett hosszú hajú, mivel Pál apostol a korintusiaknak írt első levélben ezen szavakkal intette a hívőket: "Maga a természet is nem arra tanít-é titeket, hogy ha a férfiú nagy hajat visel, csúfsága az néki?" Ebből pedig logikusan következett számukra, hogy mivel Pál személyesen ismerte Jézus néhány tanítványát, mindezt nem mondhatta volna, ha tőlük azt hallja, hogy a Krisztus az általa elítélt hajat viselte. "Lám csak, a négernek fekete s laposorrú az isten, / s közben a thrákoknál íme kékszemű s rőt valamennyi", írta Xenophanész egyik fragmentumában.

2011. április 22. A zsidó Heller Ágnes antiszemita nézeteiről ismert filozófus és "fantaszta" hazaárulásáról dokumentum került elő, aminek tartalmát természetesen és magától értetődő módon tagadja az érintett. Kiderül belőle, hogy nem csak helyeselte a magyar forradalom leverését és az orosz csapatok behívását Magyarországra, hanem támogatta is azt! Azok, akik állami fizetésért utálják, a magyarságot miért lakhatnak még ebben az országban? A kérdésben a válasz.

2011. Április elején Hír, hogy a magyar határmentén szinte mindenütt a földek, házak, és teljes magyar falvak tűnnek el a határ túloldaláról történő felvásárlások során. Mire a hatalmas szabályok és törvények ebben az országban, ha senki nem tartja be azt!? Orbán Viktor kijelentése hogy magyar földet nem adunk idegen kézbe ENNYIT ÉR! Ebből pedig az következhet, hogy más területen is hasonló a történet!

Magyarországot széthordják a külföldiek!
2011-ben is folytatólagosan de immár hazai segítséggel! 
A magyar falvak újjáélesztése program folytatódik. A falusi népek a városokba költöznek. A városiak a falvakba találnak üdülő, "pihenő" ingatlant és birtokot.
Termény nagyon sok területen nincsen! A favak lakói nem termelnek és nem dolgoznak a földeken. Nem tartanak haszonállatokat sem. Boltban vásárolják még a virágot is! Az ennivalót külföldről vásárolják. Az elképesztő népi lezüllésnek se vége se hossza. Hittétel történt a változásokért, de eredményül irdatlan megszorítások és a gazdagok még gazdagabbá tételén kívül érdemi előrelépés a javulás útján nincsen! aki 70-et vitt haza eddig, most 68-65-el kell beérnie. Aki milliót, az most 1.4M! Hol az igazság? Már véletlen szerűen hívogatják az embereket telefonon azért, hogy adományokat kunyeráljanak a legkülönbfélébb célokért. Elképesztő!

Mára bevonulások és seregek nélkül megy a területfoglalás ebben az országban idegen államok lakói és polgárai valamint a kettős állampolgárok által. Az "ország kitágítás" az ország szétszórását elosztogatását is jelenti. Orbán Viktor Úr az efféle gondolatokat nem látja, érti. Ugyanis a nyilatkozatai ellenére, és már az óta több ezer hektár föld több tucat ingatlan jutott idegenből idejöttek tulajdonába! A határon túlra nyitott nemzetben, aki azt látja, hogy egységes országot és magyarságot eredményez, NAGYOT TÉVED! Ébresztő!

Az eredményessége egy ilyen akciónak az ország hatalmas mértékű felhígítását okozta. "Egyetlen hazafias polgár sem mert gondolni effélét". Nem hagyták. Nem véletlenül volt elutasító a népszavazás egykor és nem véletlenül nem tartottak ismétlés ebben a témában! NE TARTS ATTÓL, hogy a cionista zsidók is így látnak a jövőbe! Ők, már előre megtervezték a történetet. Ők, már régen tudják, hogy a nagy szavak között a pénz olyan előnyt hoz a számukra, amit még kilencvenöt IQ alatt sem ismer fel szinte senki! (de még fölötte sem túl sokan)

  2011-04-22 06:49:37, péntek


Isaszegen nemzeti radikálisok tüntettek Magyarország izraeli felvásárlása ellen. Mindannyian utaltak arra: Magyarország nem válhat zsidó hódoltsági területté.

Isaszegen demonstráltak nemzeti radikálisok Magyarország izraeli felvásárlása ellen. A tüntetés helyszínén egy időben tartott Izrael-barát rendezvényt tartott az Evangéliumi Pünkösdi Közösség helyi gyülekezete. Meghívójuk szerint, együtt áldják Izrael Istenét, és Izraelt, Isten választott népét. A rendezvényt erős rendőri biztosítás övezte, kordonnal zárták el a demonstrálókat, ugyanis az Evangéliumi Pünkösdi Közösség vendégként megjelent a helyszínen Aliza Bin-Noun, Izrael magyarországi nagykövete.

Az isaszegi Jobbik rendezte demonstráción Bertha Szilvia, országgyűlési képviselő emlékeztetett: az Evangéliumi Pünkösdi Közösség meghívóján ez állt: ,,Az ország melynek nemcsak múltja, hanem jövője is van. Ez Izrael." A nemzeti radikális képviselő hangsúlyozta, nehezményezi, hogy Magyarországhoz fűződően, amelyre mindez hatványozottan igaz miért nem hangzik el ez a kijelentés. Miért csak ,,Isten választott népe", tudhat magának biztos jövőt? A képviselő egy barátja levelét felolvasva kényes pontra tapintott. Ha Izrael valóban bírja Isten áldását, akkor miért nyomorítja meg brutális módon, gyilkolja és üldözi a palesztinokat?

Bertha Szilvia végül elmondta: a nemzeti radikálisok nem antiszemiták, csak szeretnék megőrizni a magyar nép kultúráját, földjét és örökségét.

Hegedűs Lorántné, a Jobbik országgyűlési képviselője beszédében párhuzamot vont a palesztin és a magyar sors között. Egy térkép segítségével bemutatta, hogyan foglalták el folyamatosan Palesztinát a zsidók, és hogyan fogyott a palesztinok lakta terület körülbelül az egytizedére 1917-től napjainkig folyamatosan. Hozzátette: ahol, és ahogy most a palesztinok élnek, az nem más; mint a világ legnagyobb koncentrációs tábora.
A saját hazájukban a zsidók terrorizálta emberektől elvették ingatlanjaikat, sátortáborokban élnek, élelem- és vízhiány van Palesztinában. Hegedűs Lórántné kiemelte: mi is ide fogunk jutni, ha nem teszünk azonnal valamit.
Ezzel kapcsolatban emlékeztetett arra, hogy áprilisban, eladósodottságuk miatt egymillió magyar ember kerülhet utcára a kilakoltatási moratórium lejárta után.
A nemzeti radikális képviselő elmondta: a magyarországi ingatlanbefektetések túlnyomó többsége mögött izraeli befektetési csoportok állnak. Egyre nagyobb számban érkeznek és telepednek le hazánkban hasonló körök. Végül megjegyezte: a Evangéliumi Pünkösdi Közösség rendezvénye egyrészt nem más, mint egy olcsó provokáció, hiszen a szervezők tudták, hogy a nemzeti radikális oldal felháborodik, és ez jó alkalom lesz a zsidóknak, hogy megint antiszemitizmust kiáltsanak. Másrészt pedig üzleti érdek, hiszen azon kívül, hogy aranyat lehet venni az eseményen, az egyik előadó Ariel városából érkezett, ahová egy hotelbe invitál új vendégeket. Hegedűs Lórántné végül elmondta parlamenti munkája során azon lesz, hogy Magyarország ne legyen, zsidó hódoltsági terültet.

Ifj. Hegedűs Lóránt a rendezvényen kijelentette: ,,Én szeretem Izraelt." Ám rögtön hozzátette: azt az Izraelt szereti, amely nem zárja gettóba lakosait, amely nem egy szenvedéskultúra tőkésítésével kívánja rendezni viszonyait más népekkel. Elmondta: megcsaltnak és kiraboltnak érzi magát a magyar nép. 
A lelkész szerint a legrosszabb történik, ami történhet, hiszen a lelkünket akarják elrabolni, ki akarják lúgozni a tudatalattinkat. Megjegyezte: a zsidóság nem töltötte be a szeretet parancsolatát. Ifj. Hegedűs Lóránt hangsúlyozta: ha van nép, amelynek dicső múltja van, az nem más, mint a magyar. Végül arra kért minden jelenlévőt, hogy képviselje azt a kiválasztottságot, amelyet a keresztény hit hirdet.


Hazaárulók az ország élén? Te választottad a saját nyakadra!


Zsidók által szervezett vérfürdők. Feltétlenül olvasd el!Nagyon fontos! Olvasd, terjeszd!!!

A  második világháború kirobbantásában is szerepet játszott Palesztina minőségi zsidókkal való feltöltésének szándéka.
 Jellemzően sehonnan nem akartak elmenni, ahová befészkelték magukat és ez a cionistáknak, vagyis inkább a Amerikában és más nemzet élén befészkelődött kozmopolita zsidó vezetők érdekeinek ez részben ellent mondott.
network.hu Azon zsidóknak, akik különböző gazdasági, gyarmatosítótó és katonapolitikai, faji ( rassz) - politikai okok miatt is létre akarták hozni a zsidó kirakatállamot, be akartak ékelődni a Palesztin olajtérségbe és bástyát, ugródeszkát akartak létrehozni a további modern gyarmatosításhoz (Láthatod napjaink törekvését!) , azoknak nem kedvezett a kivándorlási szándék hiánya.

 Ezért a cionista fegyvert kiötlő kozmopolita zsidó bűnszövetkezet  sok egyéb nyereséget  hozó II. világháborúval, a mindennemű fegyverkező általános pénzelésével, szponzorált, általános népirtással, közte a saját fajuk minősítő selejtezésével létrehozta a menekülési kényszert.
Olvasd csak el az alábbiakat is és talán jobban érthetővé válik számodra a jellemző ( A kivétel lehetőségével!)  zsidó  lélek!
 Előbb megérted miként volt a náci vezérkarban számtalan zsidó származású. Hogy miként lehetett a nemzeti szocialista eszme atyja, Hitler felfedezője az osztrák  zsidó Dietrich Eckart. Megérted, hogy Hitler és az NSDAP fő ideológusa miként lehetett a zsidó Alfred Rosenberg.
Ha megérted a zsidó gondolkodást, nem döbbensz le, hogy  a zsidó Torgeumada főinkvizítor vezényletével a spanyol zsidók miként mészárolhatták tízezer számra és üldözhették fajtestvéreiket ( rassz!).
Ezek a zsidók egészen a magyar Délvidékre és egészen Budáig költöztek. Sejtheted miként alakult ki az a perverz genetika, mely az 1991- ben kezdődő „jugoszláv” háborúban mutatta meg a foga fehérjét.
Többek között sejtheted, hogy Nemzetünkre nézve milyen következményei lettek a szentistváni rendszer által beengedett ejrópai, majd a spanyol és  a galíciai zsidók beékelődésének.
Talán megérted végre, hogy kisebb- nagyobb fellendülésekkel, - inkább a lejtmenet ideig- óráig tartó megtorpanásától eltekintve miért így áll a Magyar Nemzet szénája.
Megérthetnéd már végre, hogy mi, gójok mire számíthatunk ezen lények részéről!
A pénz, a hatalomvágy, vagyis a parazitaság késztetése, mára a JUDAMEROPAI, majd totális VILÁGBIRODALOM- építő, - rabszolgatartó késztetés oly erős bennük, hogy még sajátjaikat sem kímélik!

Megértheted, hogy miért nem tűrhetjük, hogy bármely  társadalmi formában zsidók mesterkedjenek a Magyar, vagy bármely más nemzet élén és semmilyen kulcspozícióban, mert bizony ez a jellem nem csak az alábbi történetekben mutatkozik meg. Ez a megértés a jóravaló zsidók érdeke is! 

                                    MAGYAR SORSOT - MAGYAR KÉZBE!

Persze ebben az ION COJA írásban is van egy csomó zsidó érdeket szolgáló smafu, akár csak 6000000-ós, akár 450000- es létszámot, a tényleges áldozatok elhintett létszámát tekintve is.
                                                                                           Kőműves Géza
                                                                                                Sopron


Tomás de Torquemada a zsidó inkvizitor és zsidó társai valójában vérfürdőt rendeztek Spanyolországban.
  Egymást gyilkolták a zsidók. Akiről feltételezték, hogy tudott a zsidók által, zsidókról felállított lista tartalmáról, vége volt. Tamást később a zsidó unokaöccse szúrta le.

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából


Torquemada főinkvizítor

Tomás de Torquemada (magyarosan Torquemada Tamás, teljes nevén Tomás de Torquemada prior de Santa Cruz) (1420. Valladolid - 1498. szeptember 16. Ávila) Domonkos-rendi pap, 1481-1498 között spanyol főinkvizítor. Hitvallása: „Egy ország, egy nép, egy vallás". Ő fogalmazta meg azt a rendeletet (ediktum), amit a spanyolországi zsidók 1492-ben történt kiűzése követett. Nevéhez több ezer ember lemészárlása és elűzése kötődik. Kikeresztelkedett muzulmánokat és zsidókat is meggyilkoltak idejében, mivel áttérésük nem feledtette etnikai hovatartozásukat. A történelem úgy értékeli, hogy Spanyolországban egy „kis holokauszt” ment végbe.
Élete 

A spanyolországi Valladolidban született. Tomás de Torquemada zsidó származású volt, nagyanyja kikeresztelkedett marrán zsidó nő volt. Torquemada dominikánus szerzetes lett, s hogy származásáról elterelje a figyelmet, buzgón, nagy odaadással dolgozott azon, hogy a zsidó és muszlim hittől megtisztítsa egész Hispániát.
1481-1498 között működött az újonnan meglakított Inkvizíció (El Santo Oficio de la Santa Inquisition) élén. Ebben a hivatalában 97 321 embert ítélt el, köztük több ezret máglyahalálra.
Az El Santo Oficio de la Santa Inquisition, közismertebb nevén a spanyol inkvizíció 1478-ban alakult, II. Ferdinánd aragóniai király és Kasztíliai Izabella uralkodása alatt. A spanyol inkvizíció független volt a római egyháztól, így világi mozgalomnak tekinthető. A Spanyol Inkvizíció a pápaság inkvizíciójától függetlenül jött létre 1478-ban elsősorban azon megtért zsidók és muzulmánok megbüntetésére, akikről a spanyol monarchia úgy gondolta, áttérésük csupán színlelt. A XV. század végén a spanyol egységesítési folyamat fontos részét képezte a katolikus uralkodók, Aragóniai Ferdinánd és Kasztíliai Izabella számára a vallási egység megteremtése. 1478-ban IV. Sixtus pápa engedélyt adott a spanyol korona számára az állami inkvizíció bevezetésére. Ez azt jelentette, hogy az uralkodó nevezhette ki és foszthatta meg méltóságától az inkvizítorokat. 1480-tól kezdve a székhely Sevillában volt, a joghatósága pedig az egész ország területére érvényessé vált. Ténylegesen csak egy év múlva kezdte meg működését. Fő feladatául a zsidóeretnekség gyökeres megszüntetését tűzte ki célul az “újkeresztények” körében. Ferdinánd ragaszkodott az erős pápai támogatáshoz, és egy mindenek fölött álló komoly inkvizíció felállításához. A spanyol inkvizíció egész Európában elrettentő példaként szolgált, ezért Sixtus 1482-ben formálisan elítélte azt. Valójában azonban nem bánta, hogy az általa gyűlölt eretnek irányzatok ellen olyan keményen fellép. A Domonkos-rend kapta meg a végrehajtás feladatát, vezetőül pedig Torquemada Tamást választották. A spanyol inkvizícó pápaságinál sokkal keményebb, durvább eszközökkel dolgozott, a halálbüntetést is jóval gyakrabban alkalmazta. Szörnyű tevékenysége következtében hamarosan már a spanyol őslakosok sem érezhették magukat biztonságban. A Spanyol Inkvizíciót csak 1834-ben szüntették meg. Torquemada Aragóniai Ferdinánd király gyóntató atyja volt. Torquemada fogalmazta meg azt a rendeletet (ediktum), amellyel II. Ferdinánd aragóniai király és Kasztíliai Izabella a spanyolországi zsidókat 1492-ben kiűzte az országból. 1498 szeptember 16-án Segoviában halt meg, a Domonkos-rend kolostorában, ahol már 22 éves korában, mint rendfőnök működött.

A zsidók kiűzése Spanyolországból [szerkesztés]
A zsidók már ott voltak Spanyolországban a Birodalom korai időszakáról kezdve, tehát nagyon mélyen gyökerező, nagyon gazdag közösség volt, de ahogy az üldöztetések növekedtek Európában, és egyre több helyről utasították ki őket, a spanyol társadalomra is nyomás nehezedett. 1378-ban, Sevillában egy pap kezdte azt tanítani, hogy a zsinagógákat meg kell semmisíteni, és a zsidó lakosságot gettókba kell tömöríteni. 1390-ben mind a püspök, mind Kasztília királya hirtelen meghalt. A zsidóság helyzete nagyon sötétre fordult, mert őket kezdték vádolni ennek a két személynek a haláláért.


Könyvmáglya
1391. június 4-én Sevillában pogrom tört ki a zsidóság ellen és egész Hispániára kiterjedt. Ennek a következtében zsidóság egyharmada elpusztult, egyharmada áttért a kereszténységre, a maradék pedig elhagyta hazáját. 1391-től számíthatjuk a kiűzetés tragédiájához vezető út kezdetét: ekkor került sor Ferrant Martinez zsidóellenes akciójára Sevillában, amikor kényszertérítések eredményeképp mintegy 100 000 zsidó konvertált – hatalmas szám a XIV. századi Európában! Becslések szerint a kb. 300 000-es „spanyol” zsidó lakosság harmada az üldözések áldozatául esett és egy harmadik harmad valahogy megmenekült, vagy országon belül bújt el, vagy külföldre szökött. Valójában már a XIII. század közepén felmerül az igény az egész hispániai zsidóság áttérítésére: Sevilla 1248-as, III. Ferdinánd király (1217-52) által kiharcolt kapitulációja folytán Granada kivételével majdnem egész Hispánia keresztény uralom alá került, és ez azt a vágyat keltette a hispánok egy részében, hogy véget vessenek a hitbéli sokféleségnek. [7] Ennek köszönhetően rendezik meg 1263-ban a barcelonai hitvitát Móse bem Náhmán de Gerona (Náhmánidesz) rabbi és Pablo Christiani barát között, I. Jakab aragóniai király színe elõtt. Náhmánidész a vita után menekülni kényszerül ugyan, de a zsidók nagy többsége ekkor még nem érzi olyan fenyegetőnek a légkört, hogy áttérésre gondolna.
Ezen időszak rabbijai elkezdték átgondolni, hogy miért is történhetett meg ez az áttérési hullám és felismerték, hogy a hit megkopása és az asszimiláció következtében állt elő ez a helyzet.
Így megjelenik egy csoportja a zsidóságnak, akiket konverzoroknak, áttért zsidóknak neveztek. Mivel ők már kereszténnyé lettek, bejuthattak a társadalom felsőbb rétegeibe,beleértve a nemességet és a királyi réteget is, nem kellett már számolniuk a diszkriminációval.
Pontosan ez a tény vezet a legnagyobb robbanáshoz Spanyolországban.
Három csoportosulást különböztetünk meg ebben az időszakban a zsidóságon belül: a konverzorok csoportját, azon zsidókat, akik megtartották a zsidó identitásukat és az ú.n. marranókat (spanyolul: disznók), akik ugyan formailag áttérnek, de a magánéletben megtartják a zsidó szokásokat és vallást.
Általában ezek a csoportok továbbra is együtt élnek, ami óriási feszültséget eredményez, mert az áttért zsidók antiszemitává válnak. A konverzor csoport viszont egyre feljebb kerül a spanyol társadalomban, amit a tömegek egyre nagyobb féltékenységgel néznek. Megpróbálnak nyomást gyakorolni a társadalomra, hogy közösítsék ki őket, de ezt már vallási alapon nem lehet megtenni, hiszen már ők is keresztények. Faji alapon próbálkoznak tehát. A spanyolok elkezdik a családfájukat kutatni, hogy biztosítsák: nincs zsidó rokonuk.


Aragóniai Ferdinánd és Kasztíliai Izabella
Ekkor létrejön egy érdekházasság Spanyolországban. Korábban az ország fejedelemségekből állt. Az uralmon lévő IV. Henrik kasztília királyának mostohatestvére és örököse, Kasztíliai Izabella, valamint Ferdinánd, Aragónia trónörököse között létrejött házasság teszi le egy egységes spanyol királyság alapkövét. A cél, hogy Spanyolországot a kereszténység zászlaja alatt egyesítsék.
A zsidóság még anyagilag is támogatta őket, mivel feltételezték, hogy II. Ferdinándnak anyai ágról való zsidó származása miatt befolyásolni tudja a társadalmat, hogy nagyobb toleranciát mutassanak a zsidóság felé. Kezdetben ez így is történt. Róma azonban nyomást gyakorolt Spanyolországra, hogy ott is állítsanak fel inkvizíciós bíróságokat, és a konverzorokat bélyegezzék eretnekeknek. Ferdinánd először ezt visszautasítja, de Izabella hatására mégis megteszi, mivel pletykák kezdenek terjengeni, hogy Ferdinándot vissza akarják téríteni a judaizmusba.
Ugyanebben az évben egy hatalmas nyílt tárgyalást tartottak, ahova konverzorok ezreit hívták meg, és rájuk bizonyították, hogy megtérésük hamis, majd kivégezték őket. Fontos ismét hangsúlyozni, hogy ezeknek az inkvizícióknak semmi közük nem volt a nem áttért zsidósághoz; céljuk a keresztény egyház berkein belül az eretnekség kiirtása volt. A konverzorokat és marranókat vizsgálták meg, hogy vajon gyakorolják-e a zsidó szokásaikat. Ez ötven éven át tartott.
1491-ben megváltozik a helyzet. Toledóban a konverzorok és marranók ellen vérvádat emelnek. Egy állítólagos összeesküvést lepleznek le, melynek célja a spanyol király trónfosztása volt. Ez volt az a fordulópont, mely a Spanyolországból való kiűzetéshez vezetett. 1492. január 2-án Ferdinánd és Izabella győzelmet aratnak a granadai muzulmánok fölött és ezzel Spanyolország egységes keresztény állam lesz.
Torquemada, a spanyol inkvizíció feje szerint a zsidók mindaddig, míg Spanyolországban maradnak, kísértést jelentenek a konverzorok számára, hogy gyakorolják a zsidó örökségüket. Ráveszi Ferdinándot, hogy adja ki a száműzetés rendeletét, melynek lényege, hogy a zsidók vagy elhagyják az országot, vagy áttérnek. 1492. március 31-én ki is adják ezt a rendeletet.
Ez a rendelet megtiltotta, hogy bárki aranyat, ezüstöt és drágakövet vigyen magával. A kérdés az volt, hogy hova menjenek, hiszen a környező országok már korábban mind kitiltották a zsidókat, oda nem mehettek. Mi legyen a tulajdonaikkal, mely nem elhanyagolható vagyon. Hatalmas műkincsgyűjteményeket, zsinagógákat kenyérért adnak el. Ferdinánd udvarában élt egy zsidó, Don Jichák Ábrávánél, a király kincstárnoka. 1492 tavaszán azzal áll elő, hogy a zsidó közösség helyreállítja a flamand háború alatt kimerült kincstárat, vagyis megvásárolja a maradás lehetőségét.
Torquemada egy furcsa lépést tesz, amelyről egy korabeli inkvizítor így ír:
"Elment a királyi palotába, ruhája alá egy feszületet rejtett és szenteskedve nyíltan szólt a királynak: Tudok a király dolgairól. Lásd, itt van a Megváltó feszülete, akit az átkozott Júdás harminc ezüstpénzért adott el az ellenségeinek és feladta őt a vádlóinak. Ha ez a cselekedet tetszik, akkor adja el magasabb pénzösszegért. Ami engem illet, elállok minden hatalomtól, nem vállalom ennek szégyenét. Te leszel a felelős Isten előtt ezért az üzleti akcióért. Miután ezeket elmondta, letette eléjük a feszületet és elment."


Francisco Ricci: Auto de Fe (1683) Prado

 Goya: Az Inkvizíció bírósága (Auto de fe de la Inquisición)
Ennek következtében Ferdinánd véghezvitte tervét a zsidóság Spanyolországból való kiűzetésével kapcsolatban. Négy hónapot kaptak arra, hogy elhagyják az országot. Kiűzetésük napjául 1492. augusztus 2-át (Tis'á Be'áv ), vagyis az első és második Templom lerombolásának napját írták ki. Hatalmas zsidó közösség kényszerült távozásra. Kétszázezer elhagyja az országot, százezer áttér.
A kérdés csak az volt, hogy hova menjenek. Sokan Navarrába, Olaszországba, a mai Hollandiába, Törökországba, a Földközi-tenger kikötőibe vándoroltak és lassan felszivárogtak egészen Budáig. Százhúszezer Portugáliába vándorol. A portugál uralkodó nyolc hónapot engedélyez a maradásra, utána mehetnek, ahova akarnak. Ezért a tartózkodásért azonban hatalmas pénzösszeget kellett fizetniük. Később ezt az ajánlatot visszavonják: vagy áttérnek, vagy rabszolgák lesznek. A zsidó gyerekeket elszakítják szüleiktől, és Afrika partjainál lévő szigetekre száműzik őket. Idézet egy portugáliai zsidó krónikából:
"Dél Tomis szigetét nemrégen fedezték fel. Ezt a szigetet különböző gyíkok, kígyók és más veszedelmes hüllők lakják. Mindenféle racionális érvet nélkülözött ez a hely. A király ezt a helyet arra használta, hogy elátkozott bűnösöket száműzzön ide, s úgy döntött, hogy ezek közé sorolja a zsidók ártatlan gyerekeit is, mivel a szülőket láthatóan Isten büntetése sújtja. Amikor ez a szerencsétlen óra elérkezett, hogy ezt a barbár dolgot végrehajtsák, az anyák arcukat karmolták fájdalmukban, mikor 3 évesnél kisebb csecsemőiket elvitték a karjaikból. Nagy tiszteletben álló vének szaggatták meg szakállukat, amikor saját testük gyümölcsét ragadták el tőlük. A gyerekek átható hangja kiáltott a menny felé, sírtak, mikor szüleik karjából kiragadták őket. Néhány asszony a király lábához vetette magát és azért könyörgött, hagy mehessen el gyermekeivel. De a király kegyelmét még ez sem indította meg. Volt egy anya, akit ez a rettenetes, megmagyarázhatatlan kegyetlenség annyira megrázott, hogy nem törődve a karjában lévő gyerek sírásával, egy hajóról a tengerbe vetette magát. Gyermekét ölelve együtt fulladtak meg.Végül, mikor ezek az ártatlan gyerekek Dél Tomis puszta szigetére érkeztek, amely nem volt más, mint a sírhelyük, kegyetlenül partra vetették és otthagyták őket. Majdnem mindegyiküket ezek a hatalmas gyíkok falták fel. Akik megmenekültek ezektől a hüllőktől, az éhségtől és az elhagyatottságtól pusztultak el."
Így mentek el a zsidók Spanyolországból.

Granada visszavétele
Több évszázados küzdelem során egyesültek a hispán államok és 1479-től csak kettő maradt, Portugália és Spanyolország. A spanyol uralkodópár, Aragóniai Ferdinánd és Kasztíliai Izabella, legfőbb célja a rekonkviszta befejezése volt, ami akkor már csupán Granada városát jelentette. Ez 1492-ben sikerült teljesen, amikor Kasztíliai Izabella és Aragóniai Ferdinánd királyok elfoglalták az utolsó mór erősséget, Granadát.
Kolombusz Kasztíliai Izabella és Aragóniai Ferdinánd spanyol uralkodóktól pénzt kapott, hogy elinduljon Amerikát felfedező útjára. Három hajóval - Santa Maria, Niña, Pinta - vágott neki az útnak. 1492. augusztus 3-án indult Palos kikötôjébôl és 1492. október 12-én kötött ki az egyik Karib-tengeri szigeten.
Torquemada tevékenysége arra is kiterjedt, hogy felkutassa kinek van legalább egyetlen zsidó, vagy muzulmán felmenője. Véleménye szerint a bűn már eleve a zsidók vérében van, amely átterjed az utódokra is, ezért ők hiába gyakorolják buzgón a keresztény vallásukat, akkor is bűnös emberek, mert őseik zsidók voltak. Ez faji megkülönböztetés volt már, emiatt a spanyolországi eseményeket a történelem „kis holokauszt”-nak értékeliok létszámát zsidó érdek szerint tupírozzák ebben az írásban is!Ki küldte Auschwitzbe a  460.000 zsidót Magyarországról?.
Ideje, hogy a zsidók és a magyarok is megtudják!

Éveken át úgy tudtam én is, mint más, hogy a magyarok, a románokkal
ellentétben, Auschwitzbe küldték, a halálba, polgártársaikat a
zsidókat. Magyarországról 1944-ben százezer számra küldtek zsidókat a
haláltáborba vasúton, ahonnan nagyon kevesen tértek azután haza. Az
eset jól ismert és sokat hangoztatott. Én magam is többször írtam a
témáról, az 1990 előtti hivatalos történelem tudomány nyomvonalát
követve, miszerint amíg a romániai zsidók nagy része megmenekült,
addig a magyarországiak egy dúrva megsemmisítésnak voltak alávatve.
Maga Winston Churchill is beszélt erről a magyar történelmi
eseményéről, mint az emberiség legvisszataszítóbb gyilkosságáról.Ez
volt az 1991-ben megjelentetett Transilvania Invincibile Argumentum
című könyvem egyik fejezetének a címe is, amely viszont jóval 1990
előtt íródott.

Ezt a fejezet címet újra használtam a 2004-ben megjelent Protocoalele
Kogaionului című könyvemben, de itt már azért, hogy megkövessem
régebbi állításaimat ebben a témában. Most megteszem újra, kijelentve,

hogy az 1944-es magyarországi zsidók tragédiájáért nem a magyarok a
hibásak sem a magyar hatóság! Még nem is a németek,
mondhatnám!...Hanem a zsidók!

Viszont hét évvel a Protokolljaim kiadása után azt tapasztalom, hogy
hipotéziseim nem jutottak el egyetlen magyarhoz sem. Ez természetesen
az én hibám elsősorban, mert nem tudtam soha jól eladni az írásaimat.
Most újra jelentkezem, több okból is, amelyek közül az egyik, hogy a
csíkszeredai fiatal székely hokisok még büszkébbek legyenek arra, hogy
magyarok és nem, Isten őrizz!, románok...

     1990 után , mint ismert, a románok is azon kapták magukat, hogy
holokauszttal vádolják őket is! A vádlók kétes foglalkozású zsidó
szerzők voltak. Egyik napról a másikra a romániai holokauszt szakértői
lettek. Magam elég informáltnak tartottam ahhoz, hogy válaszoljak a
vádakra. Így kerültem, akarva-nem akarva, bele ebbe a hórába, amit ha
belekerültem, akkor végig kell járni, vagyis tovább kellett
informálódjak ebben a témában. Eljutottam oda, hogy megtudjam,
mennyire megalapozatlanok a jól ismert magyar vádak! Ismétlem:
magalapozatlanok! Kitaláltak vagy legjobb (legrosszabb!) esetben is
eltúlzottak.

Pontosítom, hogy a magyarországi zsidók sorsáról, akiket Auschwitzbe
küldtek, nem egy kormányülésen, se nem a budapesti parlamentben
döntöttek. Még nem is egy náci gyűlésen. A döntés a legmagasabb színtű
zsidó kezdeményezésre született: a Zsidó Ügynökség Megmentő
Bizottságában!

Állításom alátámasztására Roger Garaudy, Az izraeli cionizmus pere
című munkájának adatait használtam ( a romániai kiadás címe: Procesul
sionismului israelian). Ennek a munkának az adatait még senki nem
vonta kétségbe. Roger Garaudy, jól ismert baloldali egyéniség,
demokratikus beállítottsággal, mentes mindenféle párt besorolástól,
többször kapott kritikát egyesektől az utóbbi írásainak, úgymond,
antiszemita jellege miatt, de senki sem tudta felróni neki azt, hogy
valótlan vagy elferdített adatokat tett közzé. Roger Garaudytól olyan
adatokat vettem át a témával kapcsolatban , amelyek mindenike zsidó
szerzőktől vagy intézményektől származik. Idézek továbbá a
Protocoalele Kogaionului című írás 77-79 oldaláról. Roger Garaudytól
megtudjuk, hogy a Palesztinába jutáshoz nem volt elegendő a zsidó
származás. Jó minőségű zsidó kellett legyen, magasabb minőségű
anyagból gyúrva. A zsidók Palesztinába való belépésének feltétele az
volt,

hogy a majdani Izrael államnak ne legyenek a terhére (47-ik oldal).
Még 1935-ben egy jelentős cionista vezető, Ytzhak Gruenbaum felhívta a
figyelmet arra, hogy meg kell legyen a felhatalmazásuk arra, hogy a
bevándorlókat kiválogassák és ne fogadjanak be-2-

mindenkit (ugyanazon oldal). Úgy tűnik, hogy a Hitler által elfoglalt
Európában azon zsidók részaránya, akik méltatlanok a Szentföldre való
belépésre elérte a 90%-ot! Az Európából a nácik által elüzött zsidók
problémája, akiket a cionisták nem siettek befogadni Izraelbe
elsősorban a cionista doktrinából ered. A problémát nem a
segítőkészség oldaláról, hanem az ország szükségleteinek szemszögéből
kezelték (ugyanaz az oldal). Más cionista doktrinák szövegei sokkal
kifejezettebbek, embertelen cinizmustól és pragmatizmustól átitatva.
Íme, mi olvasható az 1943-ban a Zsidó Ügynökség Megmentő Bizottságának
Memorandumában: Vajon mindenkit kell segítsünk, akinek szüksége van
annélkül, hogy figyelembe vennők az egyének jellemzőit? Nem kellene az
egésznek egy nemzeti-cionista jelleget adnunk és megpróbáljuk
megmenteni azokat, akik hasznára lehetnek Izrael földjének és a
judaizmusnak? Tudom, hogy embertelennek tűnik a probléma ilyenszerű
felvetése, de világossá kell tennünk, hogy ha meg tudunk menteni
10.000 embert az 50.000-ből, akik hozzájárulnak az ország
megerősödéséhez és a nemzet újjászületéséhez vagy az 1.000.000 zsidó
aki teher lesz az országnak, akkor vissza kell fognunk magunkat és meg
kell mentenünk azt a 10.000-et, a kivül maradt millió elkeseredett
kérése és szitkozódása ellenére is (47-48-ik oldal). Tehát a 10.000
hasznos zsidó és az egy millió alkalmatlan közül a cionistákat csak a
hasznos érdekelte. A többi egy millió (vagy hat) zsidóval történhetett
bármi, akár meg is halhattak, nem jelentett veszteséget a
cionistáknak. Ez a lehetőség nem zavarta egyik cionista vezetőt sem!
Sőt, úgy tűnik, hogy éppen az ők érdekeit szolgálta!

A fenti szöveg ugyanakkor emlékeztet arra, hogy mi is történt az
Auschwitzbe érkezett zsidókkal: két táborra osztották őket a
jellemzőik alapján, éppen a hasznosság elve szerint. Aki a német
haditermeléshez hozza tudott járulni (az ország megszilárdításához) az
életben maradt. A többiek, akik valóságos teher voltak a nácik számára
is, mint emberi hulladékok gyorsabban befejezték földi pályafutásukat.

Még megjegyezhetjük, hogy a fenti szöveget egy intézmény adta ki, nem
pedig egy szívtelen, kótyagos egyén, és mégis tele van az emberiséggel
szembeni határtalan megvetéssel, ami nem állt meg a kinyilatkoztatások
színtjén, hanem nagyon is konkrét és reális következményei lettek
meghatározva százezrek életét vagy eseteg milliókét, ha a mediatizált
holokausztot és a zsidó szenvedést sírató propagandisták adatait
vesszük alapul. Ilyen mérvű cinizmussal és megvetéssel csak irodalmi
szövegekben vagyunk megszokva, ahol a magatartás és helyzetek ilyen
eltúlzásának művészi szerepe van és a következmények is csak ezen a
színten maradnak. Ebben az esetben ennek a szövegnek kimondottan
gyilkos, emberírtó szerepe van. Hol van innen a híres zsidó
szolidarítás? Miért nem működött? Az emberi szolidarításról nem is
merek beszélni!

Egyébként ezek a cionista szövegek a kétféle minőségű zsidókról, egy
gyakorlati életfilozófiáról árulkodnak és egy idáig a történelemben
nem létező pragmatizmusról, amely lélegzet nélkül hagy minden normális
embert, zsidót vagy keresztényt: Egy egyszerű filantrópikus mentése a
németországi zsidóknak csak kellemetlenségeket okozott volna a
cionistáknak, főleg hogy a mentés esélyei annál kissebbek, minél
nagyobb a katastrofa. A németországi zsidók érdekében tudunk
cselekedni, ha ezek palesztinába hozzák a vagyonukat. A jelenlegi
menekülteknek nincs meg ez az előnyük, mert üres kézzel akarnak jönni.
Ezek tehát nem tudnak semmit adni a Yichouvnak (ez volt Izrael neve,
mielőtt 1948-ban elismerték volna független államként), és nem
várhatunk másra, mint amit eddig is megállapítottunk a németországi
zsidók nagy részéről: teljes eltávolodást, sőt ellenséges magatartást
Izrael földjével szemben, a tisztelet hiányát minden iránt, ami zsidó,
egy embertömeg, amelynek semmi köze a cionizmushoz és amelyikből
teljesen kihalt a nemzeti érzés (48.oldal).

-3-

Robert Garaudy kommentárja: ezen szövegek idézése világosan mutatja a
különbséget a judaizmus, mint vallás, amit tisztelek és a
nacionalista, leigázó politikai cionizmus között, amit elitélek. Mi
több, ezek a szövegek világossá teszik azoknak az csalását és
álnokságát, akik ma síratják azokat az áldozatokat, akiket nem akartak
megmenteni.(49.oldal).

Megjegyzendő mondat: azoknak a csalását, akik síratják azokat az
áldozatokat, amelyeket nem akartak megmentani!

Tehát zsidók, akik nem akartak zsidókat megmenteni! Miért? Mert
szegény zsidók voltak, üres kézzel...

Egyre világosabb, hogy a II. világháború idején a zsidó elit egy
mesterséges szelekciót hajtott végre, azon zsidók között, akik a
jövendő Izraelt kellett benépesítsék, akik a háborút kellett
átvészeljék. Azok a zsidók, akik izraelitának voltak programálva, azok
minőségi zsidók kellett legyenek: cionista eszmékkel, akik
elutasították a többségi nemzetbe való beolvadást, amit egyre több
zsidó hallgatólagosan már elfogadott. A másik oldalon a szegény
zsidók, akik a cionisták szerint egy embertömeg, akinek semmi köze nem
volt a cionizmushoz, nemzeti érzelmek hiányával és amely nem mutatott
tiszteletet semmi iránt, ami zsidó vagy héber. Ezért őket a
megmentésből ki kellett zárni! Vajon nem ez a tömeg volt összesen hat
millió?...A híres hat millió?

Jegyzet:  A fentiekből egy káprázatos, de egyáltalán nem abszurd,
hipotézis állítható fel, ami a cionista doktrina szövegeiből
levezethető: a holokauszt, mint büntetés azoknak, akik nem viseltettek
tisztelettel mindaz iránt, ami zsidó vagy héber!

Egyelőre csak jeleztem ezzel a hipotézissel, hogy később
leellenőrizhessem, más megfelelő dokumentumokkal. Lehet, hogy
megteszik mások ezt az ellenőrzést. Más hozzáértőbbek, tanultabbak...

Milyen helyzetben voltak a magyarorszégi zsidók ebből a cionista
szemszögből nézve?

Ők arról voltak ismertek, hogy hajlandóak voltak az asszimilációra
vagy már asszimilálódtak. A dualizmus idején hagyományosan ők
magyarnak vallották magukat, különösképpen népszámlálások idején vagy
más lojalítási teszteken. Megkockáztatom azt állítani, hogy kevés
olyan zsidó volt , aki ott hagyta volna a konfotját, amiben itt élt,
azért, hogy Palesztinába menjen és ott mindent kezdjen előlről. A
zsidók is emberek! Hős és vértanú nép nem létezett soha...Csupán a
cionista doktrina követte ezt: kiválassza az eljövendő Izraelnek
azokat a zsidókat, akikből egy hős és vértanú nép legyen...

Megállapíthatjuk, hogy a magyarországi zsidók nem élvezték a cionista
vezetők szimpátiáját. Abba a csoportba sorolták, akik nem méltóak,
hogy a Szentföldre lépjenek?

Idézek tovább a Protocoalele Kogaionului című könyvből, 77-79. oldal.

Tehát nagyon sokszor a németországi, de általában a nácik által
elfoglalt országokban a zsidók nem voltak mások, csak emberanyag,
amelyikből az Izraelt alapító cionisták kiválasztották (egyébként is
kiválasztott nép), hogy melyik zsidó élhet meg, kivándorolva
Palesztinába és melyik gyengébb minőségű, hasznavehetetlen és
nemkivánatos, az marad a nácik rendelkezésére.Ezt mondja a nagy
cionista Ben Gurion is, az új Izrael állam első elnöke: azt a
kissebbséget, amelyet meg lehetett menteni, ki kellett választani a
palesztinai cionista projektnek megfelelően (44.oldal).

Tehát a cionisták gondja az volt, hogy megmentsék a hős és vértanú
kissebbséget és a hat milliós többséget hagyták a kivégző táborok
gondjára.

Nota bene: hogy a náci lágerek sorsára hagyott zsidók alkották a
többséget, mint következtetést alátámasztja, expressis verbis
(kimondottan) Roger Garaudy kommentárja is, amelyet Rudolf Kastnerrel
kapcsolatban tesz, akit az 50-es években a nácikkal való
kollaborálásért itéltek el. A perben Rudolf Kastnert azzal vádolták,
hogy egyetértésben a cionista vezetőkkel (akik közül a legtöbben a per
idején miszterek voltak) Eichmannal üzletelt 1684 hasznos zsidó (a
kiemelés Roger Garaudytól) kiszabadításáról és Palesztinába
emigrálásáról, mint az eljövendő Izrael építéséhez szükséges
emberekről, annak fejében, hogy meggyőzi a 460.000 magyarországi
zsidót, hogy csak egy egyszerű áttelepítésről van sző, semmiképpen sem
az Auschwitzi haláltáborokba való szállításról.

Halevi bíró rámutatott arra, hogy ezek a gyilkosságok mind a Zsidó
Ügynökség és a Nemzetközi Zsidó Kongresszus jóváhagyásával történtek
(44.oldal).

Kegyetlen mondat: ezek a gyilkosságok a Zsidó Ügynökség és a
Nemzetközi Zsidó Kongresszus jóváhagyásával történtek. Ezek a
gyilkosságok...vagyis a magyarországi zsidók szinte teljes kiirtása a
Zsidó Ügynökség és a Nemzetközi Zsidó Kongressus jóváhagyásával vagy
pontosabban hozzájárulásával történt.

Néhány tisztázó kérdés:

Az  Izrael építésénél hasznos 1684 zsidó, feltehetően mind
szuper-tehetségek volt, mindenik közülük egy potenciális Nobel-díj
várományosa. Megtudták ők valaha is, hogy milyen feltételek mellett
szabadultak Németországból és kerültek Palesztinába?
Közzétették valaha is ezt a listát az 1684 névvel?
Ha a 460.000 zsidó Auschwitzi haláltáborba küldése a Zsidó Ügynökség
és a Nemzetközi Zsidó Kongresszus jóváhagyásával történt, akkor miért
vádolják még ma is a magyarokat, a magyar államot és a magyarságot úgy
általában a 460.000 magyar zsidó Németországba deportálásával és
meggyilkolásával 1944 tavaszán?

Rögzítsük még egyszer milyen gyilkosságról is van szó: a holokauszt
folyamán, a magyarországi zsidók deportálása Winston Churchill szerint
az emberiség legvisszataszítóbb gyilkossága volt. Éveken át ez a
gyilkosság a magyar hatóságok számlájára van írva, akik a zsidók
kitelepítését olyan túlbuzgósággal végezték, amellyel még a németeket
is elámították. Roger Garaudy azzal a aprósággal szolgál, amellyel
megsemmisíti a magyar hatóságok érdemét: maguk a zsidók is siettek
berakodni a vagonokba, hiszen a saját cionistáiktól biztosítást kaptak
arra, hogy csak egy egyszerű áthelyezésről van szó. Hogy milyen
könnyen elhitték a zsidók, hogy csak egy egyszerű áthelzyezésről van
szó, a cionista vezetők szemében még inkább egy plusz ok lett, hogy
mind a 460.000 zsidó gyenge minőségű, haszontalan, aki megérdemli a
sorsát, hogy vágásra küldjék, mint az állatokat, egyszóval méltatlanok
voltak, hogy a Szentföldre lépjenek.

Évekkel előbb, különböző alkalmakkor kommentáltam ezt az emberiség
történetében a legvisszataszítóbb gyilkosságot, különbséget téve a
magyarok ázsiai, hun állatias viselkedése és a románok emberiessége és
tűrőképessége között. Úgy hiszem vissza kell vonjam akkori
megállapításaimat és véleményemet. Mea culpa! Sajnálom, hogy a
tévedésem nem volt teljes! Szerettem volna, hogy visszavonom a
vádjaimat és kész! Sajnálatos módon nem azért kell visszavonjam
vádjaimat, mert nem igazak, nem egyeznek a tényekkel, nincs értelmük,
hanem azért mert másoknak kell azokat címezzem! Vádjaimat fenntartom
csak másnak kell címeznem, amelyre Roger Garaudy kényszerít: a
cionizmus! A cionizmus a hibás a 460.000 magyarországi zsidó sorsáért,
akiket a nácik a cionisták jóváhagyásával az Auschwitzi kemencékbe
szállítottak! Ismétlem: nácik a cionista vezetők jóváhagyásával...Sőt
a cionisták közreműködésével! Mert ezek azok a vádak, amelyeket Roger
Garaudy megfogalmaz: a cionista zsidók a felelősek az emberiség
legvisszataszítóbb gyilkosságáért! Ismétlem: a minősítés Winston
Churchilltől származik.Egy gyilkosság, amelynek 460.000 teljesen
ártatlan zsidó esett áldozatul. Vagy másképpen mondva: az emberiség
legvisszataszítóbb gyilkossága, kizárólag egy zsidó üzlet, amelynek
gyilkos szerzői cionista zsidók, az áldozatok pedig haszontalan
zsidók. A visszataszítóságát még inkább növeli az a tény, hogy a
háború után a zsidók ezzel a gyilkossággal a magyarokat vádolták meg.
Teljesen visszataszító.Nec plus ultra.

Post scriptum 2011: örülök, hogy a magyarországi és a bárhol élő
magyarok tudomására hozhatom, hogy nem az ő vállukat nyomja ez a
népírtás. Ideje, hogy a magyarok megtudják ezt az igazságot és ennek
megfelelően reagáljanak. Még fontosabb az, hogy a zsidók maguk
megtudják az igazságot és reagáljanak ennek az igazságnak megfelelően!
Mert ez az igazság lényege.

És egy utolsó kérdés: Az átszállítás szervezője Eichmann, nem volt
véletlenül zsidó, úgy ahogy nagyon sok zsidó mondja?...ION COJA

2011. december 22.Gyarmatlátogatás:
 Áder hazánkba hívta a Magyarország felvásárlásával büszkélkedő izraeli államfőt
Magyarországi látogatásra hívta meg Simon Peresz izraeli államfőt Áder János.A magyar és az izraeli köztársasági elnök hétfőn Jeruzsálemben munkavacsorán vett részt. Áder János a találkozóról magyar újságíróknak beszámolva elmondta: megbeszélésük legfontosabb hozadéka a két ország közötti tudományos együttműködés elmélyítése lehet. Ennek szükségességét azzal magyarázta, hogy Izrael az elmúlt tíz évben olyan fejlődést ért el, olyan tudást és tapasztalatot szerzett például a mezőgazdaság és a vízgazdálkodás területén, amiből Magyarország is profitálhat.
Az államfő közölte, hogy magyarországi látogatásra hívta meg Simon Pereszt, aki korábban külügyminiszterként már járt Budapesten.
(MTI)


NAGYON SÚLYOS VÁD EGY SVÉD LAPBAN IZRAELI KATONÁK ELLEN

Izraeli katonák elrabolnak palesztinokat, hogy azután elvegyék szerveiket - írta a legnagyobb példányszámú svéd nappali újság, az Aftonbladet, azonnal magára vonva az antiszemita vérvád vádját egy másik svéd lap és az izraeli külügyminisztérium részéről.
A cikket és fogadtatását a Háárec című izraeli lap idézte szerdán.
"Elrabolják fiaink szerveit" - olvasható a cím a baloldali svéd újság keddi számában, amely kulturális rovatában kétoldalas cikket szentel a témának. Idéz olyan palesztin állításokat, hogy fiatalembereket Ciszjordániából és a Gázai övezetből elraboltak izraeli katonák, majd holttestüket néhány nap múlva úgy kapta vissza a család, hogy egyes szerveik hiányoztak.
A cikkíró Donald Boström összefüggést lát e történetek és egy New Jersey-i bűnszervezet közelmúltbeli felbukkanása között. Hírek szerint a szervezet tagja több amerikai rabbi és egy bizonyos Levy Izhak Rosenbaum, akinek az ellene emelt vád szerint szerepe volt emberi vese eladásában beültetés céljára. Boström említést tesz egy állítólagos szervrablási esetről 1992-ből, az első intifáda (palesztin felkelés) idejéből is. Akkor, mint írja, egy Náblusz környéki kődobáló fiatalember lett a szervkereskedelem áldozata.
A Sydsvenskan című liberális újság, Dél-Svédország fő napilapja véleményoldalán élesen bírálta az Aftonbladet cikkét, "Antisemitbladet" címmel űzve szójátékot az utóbbi nevével. "Ezt a sztorit már hallottuk ilyen-olyan formában, az összeesküvés-elmélet hagyományos sémáit követi. (...) Suttogások a sötétben, névtelen források, híresztelések, csak ennyi kell hozzá. Végül is tudjuk mind, milyenek (a zsidók), nemde: embertelenek, megátalkodottak, képesek bármire. És a védekezés is megjósolható: antiszemitizmus? - nem, dehogy, csak Izrael bírálata."
Az izraeli külügyminisztérium dühödten reagált kedden az Aftonbladet cikkére. Jigal Palmor szóvivő szerint a lapnak az a döntése, hogy közli a cikket, "a svéd sajtó szégyene". "Egy demokratikus országban nincs helyük az ilyen sötét, középkori vérvádaknak - mondta a külügyi szóvivő. - Ez a cikk szégyent hoz a svéd demokráciára és a svéd sajtóra."
Egy jeruzsálemi külügyminisztériumi tisztségviselő közlése szerint Izrael stockholmi nagykövetsége a cikket élesen elítélő jegyzéket küldött a svéd kormánynak és magának az újságnak is.
Az izraeli rádió interjút készített Boströmmel, aki elismerte, hogy nem tud kezességet vállalni a cikk állításainak pontosságáért.
"...Azt akarom, hogy ki legyen vizsgálva, ez tény. De, hogy vajon ez igaz, vagy nem, arról fogalmam sincs" - mondta a rádiónak.
Jan Helin, a lap szerkesztője is megszólalt: "A cikk nyomán felmerül egy kérdés: miért boncolták fel a tetemet, amikor a halál oka teljesen nyilvánvaló? Úgy vélem, az izraeli hatóságok adósak a válasszal."
Egy izraeli jogi szakértő, Moshe Negbi erre válaszul elmondta, hogy "az izraeli törvények értelmében minden nem természetes halálesetnél boncolást kell végezni, s egyébként a legtöbb országban ugyanez történik."
(stop.hu)
A felsőbb rendű kóser anyátokat most hogy van ez, az alantas testetekbe jó a goj szerv , ezért hol szerzitek be, hát a Palesztinaiaktól. De úgy tudom ez a világ bármely részén megtörténhet, piszkos szervkereskedők, nem elég nektek a porno, kábítószer, emberkereskedelem , még emberi szervekkel is kell kereskednetek. Én a Palesztinoknak bőröndatombombát adnék, hogy véget vessenek a megaláztatásuknak, és kamikáze akciót javasolnák nekik. A becstelen becses nép sátánhoz megtérítéséhez. Így nem csak gyermeket áldozhatnátok neki, hanem magatokat családostul népességgel együtt, mindjárt mindnyájan újjonganánk még én is, hogy megtértetek Istenetekhez.


IZRAELNEK 20 ÉVE VAN?Na ne örülj hülye goj , már kinézték maguknak hazánkat , helytartóink az ők utasításaiknak megfelelően járnak el a provincián , sokszor már a látszatra sem adva utasítást adva , hogy ezt meg ezt likvidálni kell !!!, hogy mire megérik a helyzet , csak egy birka nyáj legelésszen az árok partján . Lakásból kivert állatok a gojok , de ezt akartuk , hogy , ha jönni kell legyen hová befészkelnünk magunkat , és mint Palesztinába a stadionokba koncentrációs táborokba kényszerítve ez a hülye nép is kiirtásra lesz ítélve , és ezt jószerével a helytartó had végzi el helyettünk !!!


Nem gondoljátok , hogy időben kellene felvenni a harcot , hogy ne sarcott húzzanak e néptől !!!
Az unokásnak lesz e egyáltalán hol élni ? Lesz e egyáltalán unokád ??
Már a fiaidnak sincs hely pedig itt élned , és halnod kell ???
Akkor már pusztuljon a betolakodó !!!


A Central Intelligence Agency tanulmánya szerint kétséges, hogy Izrael túléli az elkövetkező 20 évet.
A CIA-jelentés előrejelzése szerint nem tartható fenn két állam jelenléte a régióban és egyértelmű elmozdulás tapasztalható az egyállamiság felé - azaz vagy Izrael vagy Plesztina. A jelentés szerint leginkább működő állammodell, a demokrácia jegyében vissza kell engedni az övezetbe az 1947/48-ban illetve 1967-ben a betelepített zsidók elől elvándorolt palesztinokat.

A tanulmány szerint - amely nem az összes, hanem csak egy bizonyos számú palesztin visszatérésével számol - a megszállt területekről két millió izraelita fog kivándorolni az USA-ba az elkövetkező 15 évben.
Ugyanis az izraeliek közül több mint 500 ezren rendelkeznek amerikai útlevéllel és 300 ezer izraelita él csak Kaliforniában - mondta a nemzetközi jogász Franklin Lamb egy interjúban a Press TV-ben pénteken, hozzátéve, hogy azok, akik nem rendelkeznek amerikai vagy nyugati útlevéllel elkezdték beszerezni őket.
Lamb szerint beválik az egyik izraeli falfirka, miszerint az izraeliek előbb-utóbb elutasítják a megszálló létet és visszamennek oda, ahonnan jöttek.
A CIA jelentése szerint a most Izraelben elkezdődött folyamat és a dél-afrikai Apartheid valamint a Szovjetunió bukása között párhuzamot lehet vonni. Előbb-utóbb vége lesz a zsidó állammal kapcsolatos álomnak.
A tanulmány előrejelez egy további - számunkra nem kedvező dolgot - miszerint hamarosan 1,5 millió zsidó fog visszatérni Európába, legfőképpen Oroszországba. Ezenkívül a palesztinok jóval több gyermeket nemzenek és hoznak világra, mint a zsidók, így a gázai övezetet ha katonailag elfoglalni el is tudják, benépesíteni már nem képesek az izraeliták.
Alátámasztja a CIA állításait az egyre növekvő Tel Aviv ellenes közhangulat az USA-ban.
(MRS/MMN nyomán Szent Korona Rádió)

Kedves Blogtulajdonos!
A fent található cikket nem vállalom, mert olyan csúsztatásokat tett bele, amit én soha nem állítottam, átírta és úgy tűntette fel mintha a teljes írás az én művem lett volna. Ilyen jellegű véleménynyilvánítástól teljes mértékben elzárkózom. Nem tudom a kilétét, de nem adtam engedélyt arra, hogy felhasználja az általam OBJEKTÍVEN megírt cikket cseppet sem professzionális antiszemita akciójához. Amennyiben nem tűnik el honlapjáról szellemi munkám annak jogi következményei lesznek.
Tisztelettel:
Miniska Zsejke
Kedves Miniska Zsejke !
Nem akartam a fősodratú médiának megfelelni a cikkét töröltem , és kiegészítettem az Értelmiség árulásával. Nem tehetünk róla, hogy az objektív tények antiszemitának hatnak, kár hogy csak innen nézve objektívek, a fő sodrat meg antiszemitának bélyegez minden tabu témát, de mi azért blogozunk, hogy itt ne legyen tabutéma a magyarság , a hazaszeretet, a hazaárulás sem , remélem elég pénzt kap gazdáitól, hogy vállalni tudja a félrevezetés bérét. Sajnálom hogy ráakadtam a cikkére és beemeltem az oldalra, és nem írtam át, mint látja már ki is van iktatva a lapról. Azt hiszem nem zavarjuk egymás köreit , nekem nincs megfelelési kényszerem , csak a tényeket szeretném közölni, és egy szebb magyar jövőt építeni. Köszönöm hogy meghallgatott.
Sodródunk. 2012. augusztus. 10.  


Izrael "csak védekezik"

  • mégis gyarapszik a területe "Izraelnek joga van az önvédelemhez" - szajkózzák úton-útfélen a cionisták kezében lévő hírközlő eszközök. Roppant érdekes, mert ha Izrael megszületése, vagyis 1948 óta csak védekezik, akkor hogyan lehetséges, hogy egyre csak nő és nő? Az alábbi négy térképen tanulmányozhatjuk az állítólag állandóan csak "védekező" zsidóság előrenyomulását Palesztinában. A fehér szín a zsidóság, a zöld a palesztinok tulajdonában álló földeket jelöli. Az első térkép az 1946-os állapotokat tükrözi. A második  azt mutatja, miképp húzták meg a határokat az 1947-es ENSZ-felosztási terv alapján a két nép között. A harmadik térképről kiderül, hogy Izrael már 1948-ban messze túlterjeszkedett a számára kijelölt határokon. 1967-ben pedig megszállta Ciszjordániát, a Gázai övezetet és kelet-Jeruzsálemet, s elkezdődött a zsidó telepesek beáramlása a megszállt palesztin területekre. A negyedik képen a mai állapotok láthatók. De Izrael csak védekezik, ugyebár... P.O.
    Forrás: https://kuruc.info/r/6/33308/


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése