2019. április 16., kedd

HEGEMÓNIKUS HIBRID HÁBORÚ (HHH) -AVAGY AZ EURÓPAI UNIÓ NEMZETÁLLAMAINAK SZÉTVERÉSE


         Sűlyed a hajó úszhat a zsidó, majd csak kimenti őket a migráns muszlin , csak ne hogy éppen imádkozzon !!!!!
                              Tőlünk ugyan bele is fulladhatnak !!!!!


KÖTELEZŐ TANULMÁNY: HEGEMÓNIKUS HIBRID HÁBORÚ (HHH) -AVAGY AZ EURÓPAI UNIÓ NEMZETÁLLAMAINAK SZÉTVERÉSE

1. Európába érkezik az Arab Tavasz, vagy inkább Gadhafi bosszúja! Indulás előtt kapható úszó mellény is, darabja 200.- dollár. Ha hajótörést szenvednek, akkor az úszómellényeseknek nagyobb az esélyük: őket élve falják fel a cápák
Bevezető
A téma kapcsán a temérdek gondolat rajzott a fejemben, melyeket egyenként, és összességében is, meg kellene alaposan vizsgálni. A válasz nagyon komplex, tanulmány méretű.  Mégpedig biztonságpolitikai kutató intézet kutatógárdájának való bonyolult téma.
1990-ben írta az amerikai jövőkutató intézet elnöke, egy vaskos könyvben “Megatrends 2000”, hogy
 1. a Föld bolygó gazdasági erőközpontja áttevődik távol keletre,
 2. ahol a gazdasági erő, odahúz a kultúra is.
 3. Nyugat elveszti az eddigi döntő befolyását a világra!
Feltehetőek, tehát, a kérdések:
 1. Ez ellen lépnének fel a -nyugateurópai és amerikai- különböző erők!?
 2. Milyen formában léphetnek fel ezek az erők, miképpen fejtik ki politikai akaratukat?
Az első két alapvető kérdés további kérdéseket szül:
 1. Háborúban vagyunk?
 2. Egy háború kellős közepén?
 3. Miféle háború lehet ez?
 4. A háborúnak csak az EU a célpontja vagy csak Magyarország?
 5. Mi az oka annak, hogy Magyarország messzemenően az első helyet foglalja el, mint hullámtörő, a menekült áradatban?
 6. Lehet egyáltalán ezekre a kérdésekre, a ködgépezetek (média) erőteljes működése közben, letisztult, megbízható válaszokat adni?
Tudjuk már Carl von Clausewitz katonai stratégia alapkönyvéből, hogy „A háború nem egyéb, mint a politika folytatása más eszközökkel!”
Hibrid háború
Frank G. Hoffman, alezredes, katonai szakíró elemzi a háború válfajait felosztva ezeket konvencionális és irreguláris háborúkra. Ennek a kettőnek a kombinációját meg compound háborúnak, vagyis összetett háborúnak nevezi. Hoffman vezeti be először a hibrid háború fogalmát. / Cikke angolul itt olvasható: Armed Forces Journal; October 1, 2009 ; Hybrid vs. compound war; / http://www.armedforcesjournal.com/hybrid-vs-compound-war/ /
A hibrid háború az összetett háborúnál jóval több, mivel olyan módszereket vezet be a hadviselésbe, amelyek az összetett háborúnál nem szerepelnek.
Magyarország 2014-ben az európai menekült áradatot felfogó országok élvonalába kerülMagyarország 2014-ben az európai menekült áradatot felfogó országok élvonalába kerül
A 21. század legújabb fejlesztése: a hibrid háború. Javítok: Az aljas hibrid háború! Ugyanis a hibrid háborúban nem tartja be a támadó fél a háborúra vonatkozó Genfi Konvenciókat! Nincs hadüzenet, tehát nincs támadó fél!!! Ha nincs hadüzenet, sem támadó, akkor háború sincs!!! Elméletileg!!! De a valóságban meg folyik az öldöklés!!!
-videó ajánló: 
http://www.kla.tv/3359
Klagemauer TV (Síratófal TV) oldaláról letölthető film, mely 5 percben közérthetően, animációval és kitűnő német dikcióval, elmagyarázza a hadüzenet nélküli, modern háború működését. A harmadik évezred elejétől kezdtek a szakírók a 21. század új típusú háborújáról beszélni: „4th Generation Warfare“ vagyis „4. Generácios hadviselés“, illetve „Compound Warfare“, magyarul „Összetett hadviselésként“ emlegetve. Ismételjük: Először Frank G. Hoffman alezredes, katonai szakíró, használta 2005-ben a „Hibrid Háború“ szakkifejezést. 2006-ban a Libanoni háború kapcsán terjedt el először a kifejezés, mint annak a modern háborúnak a leírása, melyben párhuzamosan használnak konvencionális és irreguláris hadviselést kihasználva ezek szinergetikus összhatásait. A harctéren és annak hátországában, illetve a megtámadott területen bűnöző szervezetek létrehozása és működtetése, terrorista hadviselés minden ismert módozatainak használata, tömeges nemi erőszak tudatos bevetése, a menekült hullámok célzatos gerjesztése és irányítása, egyszerre képezi a hibrid háború részét. / Hybride Kriegsführung; Zur Einordnung einer aktuellen Erscheinungsform des Krieges Oliver Tamminga (alezredes, tudományos kutató); Deutsches Institut für Internationale Politik und Sicherheit/
Hibrid háború az a politikai akarat tárgyalásokon túli rejtett eszköze, amit egy más ország területén felségjelek nélküli katonák és titkosszolgálati tisztek hadüzenet nélkül, a belső, erőszakra hajlamos csoportok álcázott szervezésével, közvetlen, de fedett, támogatásával és irányításával, viselnek, miközben a terrorista taktikák és fegyverek egész arzenálját bevetik, kisérve mindezt egy agyonhallgató, vagy tagadó hazugságpropagandával, az ellenséges ország elleni kibernetikai támadással, menekült invázió tervezett és irányított bevetésével, a megtámadott ország tudatos gazdasági kifosztásával.
A szándék a nyílt, vagyis a hadüzenettel kezdődő, háború elkerülése, a háború minden eddig ismert válfajának mesteri tökélyre fejlesztett összemaszatolásán keresztül. A NATO helyettes vezetőjének Alexander Vershbow-nak a véleménye szerint a hibrid háború egy modern Trójai Faló. James Sherr a brit Institut Chatham House-tól azt állítja, egy olyan háborúról van szó, melyet oly módon kell viselni, hogy egy államot úgy béníts le működésében, hogy az észre se vegye azt, csak akkor, mikor államisága már akut veszélyben van és lehetőleg már menthetetlen helyzetbe került. Lehetőleg még ekkor se vegye észre, hogy egy háború kellős közepén van!
Ez a meghatározás egyértelmű célzás a Krím Félsziget annektálására, mikor orosz katonák felségjel nélküli egyenruhában, fegyverzettel, páncélosokkal, stb. garantálták a Krím Félszigeten a félsziget hovatartozásáról szóló népszavazás „félelemmentes, demokratikus” jellegét és biztosították békés lebonyolítását. Ezeknek a katonáknak a jelenlétét nevezik a szakirodalomban „a nagyon udvarias emberek megjelenésének”. Ezek „A nagyon udvarias emberek” állig fel voltak fegyverezve! Ezen túl tényleg nagyon udvariasak voltak! Amennyire egy fegyveres udvarias lehet azokkal szemben, akiket büntetés terhe nélkül bármelyik pillanatban lelőhet.
A NATO-nak tulajdonítható meghatározás szerint a továbbiakban is hibridháborúnak számít az orosz katonák felségjel nélküli jelenléte Kelet-Ukrajnában és részvétele a „kivételesen” csak a szeparatisták által folytatott függetlenségi háborúban. Ily módon a hibridháború kitalálása kizárólagos orosz „dicsőségnek” számít. Céljuk Kelet-Ukrajna, Dél-Ukrajna és Transz-Nisztria (Dnyeszteren Túli) területén Új-Oroszország megteremtése meg annektálása Oroszországhoz. Hivatkozási alapjuk az orosz nyelvű többségi népesség jelenléte ebben a régióban.
Az orosz taktika a kelet ukrajnai hibrid háborúban, hogy a NATO figyelmi ingerét ne keltsék fel, de ha ezt mégsem sikerült elkerülni, akkor az orosz hibridháborús hadműveletek ne érjék el a NATO cselekvési ingerének küszöbét.
Jens Stoltenberg NATO- Főtitkár az Antalya-i NATO-tagországok külügyminisztereinek találkozóján arra kért mindenkit, hogy a hibrid hadviselés ellen dolgozzanak ki közösen ellenstratégiát. Felhívta a figyelmet, hogy a balti országok különös gondot okoznak, és ezért felfokozott figyelmet igényelnek, mivel jelentős orosz etnikummal rendelkeznek. Az ukrajnaihoz hasonló hibrid hadviseléssel ezek az országok könnyűszerrel destabilizálhatóak. Federica Mogherini is kérte a jelenlévőket, hogy a 2 szervezet, a NATO és az EU, szorosabb együttműködést és pontosabb koordinálást igényel, hogy az új veszélyeztetettséget hamarabb felismerhessék és gyorsabban tudjanak reagálni rá!
Szakemberek felismerése szerint a hibrid háború nem egyéb, mint egy új paradigma a nem engedelmes államok elleni stabilitási műveletekben. /USAWC STRATEGY RESEARCH PROJECT; HYBRID WAR: A NEW PARADIGM FOR STABILITY OPERATIONS IN FAILING STATES by Colonel Margaret S. Bond, United States Army Reserve/
A nem engedelmes államokat először Összeomlott Államokká (Failed States Index, jelenleg átnevezve Fragile States Index-nek) kell alakítani és utána stabilitási műveleteket kezdeni a területén. A stabilitási műveletekhez hozzátartozik a klasszikus katonai műveleteken kívül a békefenntartás és a humanitárius segély is, mint a hibrid háború elemei.
A Törékenységi Index táblázatot 11 csoportra osztják és a 12 vizsgálati kritériumra adott jegyek alapján sorolják be az országokat valamelyik törékenységi kategóriába. Ezek a törékenységi kategóriák a következők:
 1. Nagyon magas riasztás
 2. Magas riasztás
 3. Riasztás
 4. Magas figyelmeztetés
 5. Figyelmeztetés
 6. Alacsony figyelmeztetés
 7. Kevésbé stabil
 8. Stabil
 9. Nagyon stabil
 10. Fenntartható
 11. Nagyon fenntartható (egyedüli ebben a csoportban Finnország, 1,48-as jegy)
Magyarország a Törékenységi indexben a stabil országok közé tartozik, de a csoportban a második, vagyis nagyon közel a kevésbé stabil országok csoportjához, ahova Románia tartozik.
HHH02
Minél jobban megközelíti egy állam a 10-es törékenységi indexet, annál instabilabb. Például Dél Szudán áll az első helyen 9.54-es index- szel a Very High Alert (Nagyon Magas Riasztás) csoportban. A táblázatban a pirossal irt kritériumokra adott jegyeket megkérdőjelezem, alaposabban ismerve mindkét országban a helyzetet, mint a Fund for Peace intézmény munkatársai, ahol ezt a törékenységi indexet összeállították. A jegyeket ebben a 2 esetben fel kellene cserélni és akkor úgy a magyar, mint a román index a helyére kerülne. A magyar 2 helyet ugrana és stabilitásban Argentína és Costa Rica közé kerülne. Kifogásolom ugyanakkor azt is, hogy a kritériumokat nem súlyozták. Ugyanis a felsorolt kritériumok közül nem mindegyik egyforma fontosságú (súlyú). Mind a 12 kritériumnak vannak al-kritériumai, melyek a vizsgálat tárgyát képezik. Az egész metodológiát leírják a táblázat alatt megadott linken.
Dezinformációs kampány és kibernetikai agresszió
A hibrid háborút erőteljes dezinformációs kampány (a szociális világhálón is) és informatikai (interneten és más telekommunikációs eszközökön keresztül lebonyolított) támadások (hadműveletek) kísérik.
A hibridháború meghatározása körül még folyik a vita. Amerikai katonai teoretikusok, mint pl. Bill Nemeth alezredes meghatározása szerint a hibrid háború nem egyéb, mint a gerilla harci modor, a konvencionális fegyverek és a tömegpusztító fegyverek együttes bevetése. A különböző hadviselési módozatok és fegyvernemek bevetésének a kombinációjából meghatározások halmaza születik, ill. születhet az amerikai hadseregben.
A hibrid háború szigorúan titkos, fedett, ill. hamis zászlók alatt kivitelezett akciók koordinált együtteséből áll. Az akciók kivitelezése alatt a kis egységeket vezető tisztek létfontosságú döntéseket kell gyorsan és önállóan hozzanak. Ezért kialakult a stratégiai káplár fogalma /General Charles C. Krulak, Amerikai Tengerészgyalogság/. Ezek a stratégiai káplárok olyan fontosságú döntéseket hoznak, melyek nemcsak az általuk vezetett egység helyzetét és csatájának eredményét befolyásolják, hanem egy egészen nagy fontosságú katonai műveletét is. Erre az egyik legjobb példa a Mogadishu bevételéért folytatott csata, amit kitűnően és realisztikusan megfilmesítettek a Black Hawk Down filmben.
A hadüzenet nélküli modern háború első lépése, a rivális országban az erőszakra hajlamos, vagy csak militáns, ellenzéki csoportokkal való titkosszolgálati kapcsolatok kialakítása, ezek általános elégedetlenségének, függetlenségi, ill. hatalomra kerülési vágyuknak a tudatos gerjesztése. Később képességeik tesztelése éles gyakorlatokon, mint pl. a budapesti „internet adónak” nevezett tüntetéseken.
Tudnivalók a hibrid háborúról, és az ismertetőjelei
Hibrid háborúnak nevezik azt a háborút is, ami jelenleg kelet Ukrajnában folyik!
-Arab Tavasz néven ismert észak-afrikai hadműveletek, melynek során, a NATO beavatkozás után, minden országban káoszt és anarchiát hagytak. Ez lenne a „fiatal, és ezért gyorsan tanuló, amerikai impérium”* legújabb felfedezése, az engedetlen országok móresre tanításának menete:
 1. Nem akarják többé exportálni a demokráciát.
 2. A diktátornak kikiáltott vezetőt likvidálni,
 3. a régi nomenklatúrát letartóztatni, ha nem sikerült „harc közben” likvidálni őket, akkor kirakat perekben halálra ítélni és kivégezni az egész lejárt bagázst,
 4. egy lojális, új társadalmi elitet a „demokratikus választásokig” eljuttatni és hatalomra segíteni.
 5. Ezektől megszerezni, az eredeti és leplezetlen céloknak megfelelő, nyersanyagforrásokat, majd
 6. a gyeplőt a lovak közé dobni”, hogy a társadalom legyen saját magával hosszú ideig erőteljesen elfoglalva.
Az észak-afrikai arab országok ellen a NATO tagországok nyílt, mondhatni klasszikus háborút vívtak, de a rejtett, távlati hibridháborús cél a menekültáradat Európa nemzetállamai elleni beindítása volt. Ebben a káoszt és anarchiát gerjesztő, és az anarchiát hosszú időre bebetonozó, összetett akciósorozatban az európai NATO-tagállamok tudatosan részt vettek. Ezért nem akarnak az EU-tagországok és az EU vezetői az idegen tömegek inváziója elé semmilyen akadályt gördíteni! Sőt, hívják őket, csalogató videókkal ecsetelik, mennyire is jó egy szír menekültnek Németországban.
*(Stratfor elnökének -George Friedman-nek- kifejezése a Chicago Council konferenciáján; a Stratfor-t a CIA kinyújtott karjának tekintik; Stratfor geopolitikai elemzéseket állít össze a CIA számára; tudni kell azt is, hogy a CIA létszáma nagyot „zsugorodott”, „leépítettek” sok munkatársat, legalábbis így néz ki. A megoldást az outsourcing kifejezésben kell keresnünk. A CIA, részfeladatokra, különböző cégeket alapított, és tevékenységének egy jó részét a CIA-n kívülre vitte. Ezeket a látszólag külső cégeket nevezik a „CIA kinyújtott karjának”.)
HHH033. 2015-ben Magyarországon 1’000’000 lakosra már 3x több menedékjogot kérő jut, mint Svédországban! (NZZ am Sonntag, 2015 június 28, 6. oldal)
-A Hibrid háborúhoz hozzátevődik a menekültáradat tudatos, globális gerjesztése és irányítása is.
-A 21. századi hibrid háborút Putyin fejlesztésének tartják:
 • Ebben van egy „kevés” fegyverropogás, de
 • benne van a szervezett alvilágnak álcázott hálózatok felépítése és működtetése (embercsempészet, prostitúció, szervkereskedelem, drog és fegyvercsempészet), melyek bizonyos állam(ok) ellen irányulnak és fedett titkosszolgálati tisztek irányítják.  (Koszovó létrejötte, mint különálló állam erre a legjobb példa! Prof. Dr. Habil. Alexander Stahel írta a Zeitfragen c. politikai lapban, hogy a koszovói albánok, akik Nyugateurópában felépítettek és működtettek egy kiterjedt droghálózatot együttműködtek a Szerbia Koszovó tartományában létrehozott nagy amerikai katonai támaszponton keresztül az amerikai hadsereggel. Katonai repülőkkel hozták tonna számra be a különböző drogokat és adták át terítésre az albán drogdílereknek.)
-A Hibrid Háborúhoz tartozik még
 • minden gerilla stratégia és taktika,
 • atomfegyveres fenyegetések és elrettentések,
 • atombomba házi előállítása csempészett hasadó anyaggal (pl. a Szovjetunió felbomlásakor eltűnt kb. 100 koffer atombomba; ezek terrorista szervezetek, vagy „engedetlen” államok kezeiben is lehetnek)
 • bioterrorizmus és tömegpusztító vegyi fegyverek „házi” előállítása, és bevetése
 • hadseregek határokon túl nyúló, a megtámadott ország szabadharcos polgárainak álcázott, hadüzenet nélküli, bevetése.
A hibrid háború legfontosabb kísérőjeként megemlítendő a kibernetikai háború:
 1. szövetséges” vagy „engedetlen” és ellenséges államfők és kormánytagok lehallgatása
 2. médiumok fölötti teljes uralom megszerzése (főszerkesztők, újságírók lehallgatása, zsarolása, beszervezése, stb.)
 3. a valóságnak megfelelő tájékoztatás  teljes vagy részbeni hiánya
 4. a valóságot helyettesítő stratégiai hazudozás szemérmetlen bevetése.
 5. a börzék manipulálása kibernetikai eszközökkel
 6. a szociális hálózatok (twitter, facebook, skype, google+, stb.) manipulálása, a kommentelők beazonosítása, adathalmazok összegyűjtése.
A stratégiai hazudozás, mint a hibrid háború egyik fontos eszköze.
A rejtetten támadó hatalom a hibrid háborút sok évvel annak konkrét megkezdése előtt elkezdi tervezni és előkészíteni. Egyik fontos előkészítési fázis a médiumok szerkesztőinek, főszerkesztőinek a beszervezése. Amennyiben valamelyik szerkesztő vagy főszerkesztő nem mutat hajlandóságot az együttműködésre azt minden erővel kibuktatják a pozíciójából és helyére betolnak egy engedékeny, utasításokat teljesítő, nekik kevés pénzért bedolgozó tehetségtelen Senkit (aljas árulót!), akiből hibrid háborús szerkesztő (háhá-szerkesztő), másképp, média manipuláló lesz. Ezeknek a háhá-szerkesztőknek a feladata, hogy a támadó ország stratégiai céljainak megfelelő hazugságokat terjesszenek, az ellenfél politikusai ellen lejáratási kampányokat indítsanak és lehetőleg a célszemélyt meg is buktassák. Amennyiben ezek a háhá-szerkesztők úgymond elfoglalták több médium teljes hierarchiáját úgy azt a médiumot az ellenséget támogató médiumnak kell nevezni, vagyis hadviselő félnek kell tekinteni és a háhá-szerkesztőket meg az ellenség hadviselő katonáinak.
Hadiállapot kihirdetése esetén ezeket az újságokat szokás szerint betiltják, a háhá-szerkesztőket letartóztatják és elítélik a sorozatban elkövetett megtévesztésekért, a stratégiai hazugságok terjesztésért!
Idézet az ENSZ népírtás egyezményböl, melyet minden tagországnak kötelessége volt beépiteni a saját törvényei közé:
A jelen Egyezmény népirtás alatt a következő cselekmények bármelyikének, valamely nemzeti, népi, faji vagy vallási csoport, mint olyan, teljes vagy részleges megsemmisítésének szándékával való elkövetését érti:
 1. a) a csoport tagjainak megölése;
 2. b) a csoport tagjainak súlyos testi vagy lelki sérelem okozása;
 3. c) a csoportra megfontolva oly életfeltételek ráerőszakolása, melyeknek célja a csoport teljes vagy részleges fizikai elpusztulásának előidézése;
 4. d) oly intézkedések tétele, amelyek célja a csoporton belül a születések meggátolása;
 5. e) a csoport gyermekeinek más csoporthoz való erőszakos átvitele.
III. Cikk
Büntetés alá esnek a következő cselekmények:
 1. a) népirtás;
 2. b) népirtás elkövetésére irányuló szövetkezés;
 3. c) közvetlen és nyilvános felbujtás népirtás elkövetésére;
 4. d) népirtás elkövetésének kísérlete;
 5. e) népirtásban való bűnrészesség.
 6. Cikk
A népirtást vagy a III. Cikkben felsorolt más cselekmények bármelyikét elkövető személyek büntetés alá esnek függetlenül attól, hogy államvezetők, hivatalos vagy magánszemélyek.“
Az egyezmény II. cikkének b) pontja szerint „lelki sérelem okozása” népirtásnak tekintendő. A budapesti Középeurópai Intézet felmérése szerint (1989-1994) a magyarság nemzettudati állapota szinte teljes egészében meg lett semmisítve. A magyar „nemzet” tagjait csak 12%-ban tölti el magyarságának tudata pozitív életérzéssel.
Társadalmi szervezeteknek álcázott bomlasztó ügynökségek
A legfontosabb társadalmi szervezetnek lehet tekinteni a pártokat. Általában az ellenzéki pártok között található magasabb arányú készség a beszervezésre. A beszervezéshez a legjobb csalinak ajánlkozik a párt kormányra kerülési törekvéseinek hathatós támogatása. Amennyiben ilyen ellenzéki pártot nem sikerül teljes egészében megszerezni, úgy a támadó ország titkosszolgálati ügynökei kénytelenek egy parlamenten kívüli pártot elkezdeni támogatni és a parlamenti választásokon masszívan pénzzel támogatni, annak reményében, hogy miután bekerülnek a parlamentbe ott káros, bomlasztó tevékenységet fognak kifejteni. Ezzel párhuzamosan az agresszor titkosszolgálati tisztjeinek folyamatos feladata, hogy a kormányzó párt képviselőit, a kormány tagjait, a minisztériumok dolgozóit is megkörnyékezze és beszervezze. Teljes társadalmi szervezetek beszervezését egyszerűen meg lehet nehezíteni, amennyiben a célországban olyan üvegzseb törvényt hoznak, mely kötelezővé teszi a működésükhöz szükséges összes pénz banki forgalmát és tiltja a külföldről származó pénzek használatát.
Pénzügyi és egyéb eljárások a nem-engedelmes célországokkal szemben
És végül, de nem utolsó sorban, a világhatalomnak nem engedelmes országoknak a destabilizálása:
 1. a gazdasági tönkretétele,
 2. adós rabszolgává tétele,
 3. engedékennyé tétele, letérdepeltetése.
-Az ÁLLAMHÁZTARTÁS CSÖDTÖMEGGÉ ALAKITÁSA, hogy az adósrabszolgává tett ország kormánya ne tudja kifizetni havi kölcsöntörlesztését, de még a kamattörlesztését is csak további kölcsönökből tudja fedezni.
Az ország kormánya ne tudja kifizetni havi járadékát:
-a csendőröknek, rendőröknek
-hadseregnek,
-a tanároknak, a tanügyi dolgozóknak
-az orvosoknak, korházi dolgozóknak, stb.
Vagyis kénytelen legyen csődöt jelenteni, kiváltva ezzel a teljesen reménytelen helyzetbe sodort társadalmi rétegek masszív elégedetlenségét, feltüzelve őket a minél gyorsabban bekövetkező lázadásig, népfelkelésig.
A hibrid háború e szakaszában az IMF, világbank, és a kormányok pénzügyi tevékenységét átvilágító cégek stratégiai fegyverként vannak bevetve az engedetlen államok ellen. Ugyanakkor a hitelek nyakló nélküli kamatos folyósításán keresztül bármely állam, amely ebbe az ördögi körbe belépik adósrabszolgává tehető és engedelmeskedésre kényszeríthető!
4. Az embercsempészek útvonalai az akadályoztatások függvényében rugalmasan változnak. A fenti térkép csak az afrikai végállomásokat mutatja, ahonnan európai útjukra indulnak a szervezett menekültek4. Az embercsempészek útvonalai az akadályoztatások függvényében rugalmasan változnak. A fenti térkép csak az afrikai végállomásokat mutatja, ahonnan európai útjukra indulnak a szervezett menekültek
-A már csirájában meglévő társadalmi, gazdasági feszültségekre ráépíteni minden típusú etnikai, faji, vallási feszültséget és ezeket adott pillanatban a robbanásig gerjeszteni. Majd forradalomnak kikiáltani és az egészet „rákenni” a népre! Majd a forrongó népet magára hagyni!
-A Nemzetközi Stratégiai Tanulmányok Intézete figyelmeztet, hogy ez a sikeres orosz módszer, a hibrid háború, ragadós példa lehet és Irán meg Kína tanulhat belőle. Felforgatások sorozata következhet be az EU-n belül kihasználva a tehetségtelen európai politikusok reménytelen, de makacs ragaszkodását a státusz quo-hoz, feltüzelhetik az európai több tíz milliós elnyomott, etnikai őshonos népeket./ EurActiv.de AFP /
Fontos megjegyezni, hogy a mai napig a hivatalos doktrína kiadványokban ezt a nem doktrinális kifejezést –a hibrid háborút- az amerikai katonai tervezők nem fogadhatják el, nem használhatják a kommunikációban, mivel ugye, ez „orosz találmány, egyenesen Putyin műhelyéből”.
Tisztázni kell további fontos kérdéseket, ahhoz, hogy tudjuk, benne vagyunk-e egy hibrid háborúban, és ha igen, akkor mennyire, tudunk-e védekezni:
-Az ország belügyeibe beleszólnak-e külső hatalmak? Milyen módon teszik ezt? (Direkt, indirekt, diplomatikusan, parancsolóan?) Hány ország szól bele a belügyeinkbe? (Fontos tudni, hogy ezek szomszédok, vagy messzebb lévő nagyhatalmak?) Az ország belügyeibe amennyiben beleszólnak ezek mennyire károsak a nemzeti függetlenségre, mennyire veszélyeztetik azt?
-A kormány cselekvőképességét is szükségeltetik megállapítani. Amennyiben a nemzet számára káros intézkedéseket hoz és azt agyon hallgatják, akkor feltevődik a kérdés, hogy önállóan cselekszik-e még. Feltevődik a kérdés, hogy mekkora lehet még a mozgástere. Feltevődik a kérdés, hogy egyáltalán valamikor képviselték-e a nemzetet, vagy globalokraták, internácik csapták be a választókat és külső hatalmak segítségével kerültek a miniszteri székekbe? Bármelyik kérdésre a kormány tevékenységével kapcsolatban, amennyiben a mozgásterük nemzetellenes beszűkülése a válasz, az a hibridháború kitörésének az egyértelmű jele.
-Van-e hadserege az országnak, mely ki tud védeni fegyveres és nem fegyveres támadásokat? A hadsereg felkészültsége kibernetikai támadásokra? A hadsereg tisztjeinek nemzeti elkötelezettsége? A katonai hírszerzés minősége, aktivitása, hatásossága? Fegyverek elavultsági foka? Harcászati felkészültsége és tapasztalatai?
-Biztonsági szolgálatok tisztjeinek nemzeti elkötelezettsége, minősége, aktivitása, hatásossága?
-Rendőrség tisztjeinek nemzeti elkötelezettsége, minősége, aktivitása, hatásossága?
-A 3 erőszakszervezet kapcsolata a politikával: kézi irányítás vagy a törvényeknek és az alkotmánynak megfelelően, külső befolyás nélkül hoz döntéseket és kezdi el a nemzetbiztonsági akcióit? A 3 erőszakszervezet infiltráltsági foka (számszerűsítve), ingerküszöbe (szintén számszerűsítve) a megfigyelés területén és a cselekvés területén?
-A közeljövőben bekövetkező államellenes események valószínűség számítását is el kell végezni.
Az eddig felsorolt pontok, amennyiben táblázatba gyűjtjük őket és felmérések alapján fontosságuknak súlyt adunk (1-től 10-ig), minőségükre meg jegyet (1-től 10-ig), akkor meg lehet állapítani, amennyiben a végeredmény ötösön (5) felül van, hogy egy hibrid háborúban vagyunk, vagy ötösön alul nem, és annak a közepén vagyunk (hetes-nyolcas jegy) vagy a kezdetén (pl. hatos jegy)! A fenti kritériumok inkább csak a példa kedvéért lettek itt vázlatszerűen felsorolva. A hibridháború tényének megállapítása sokkal komolyabb csapatmunka eredménye kell legyen, mivel az eredmény alapján a kormánynak súlyos döntéseket kell hoznia. A kormány feladata kell legyen, hogy ennek a nagy jelentőségű feladatnak (felmérések alapján kidolgozott tanulmány) a minél pontosabb és megbízható kiszámolására egy szakemberekből álló Task Force-ot alakítson és ezek erőteljes ritmusban dolgozva döntés előkészítési állapotba hozzák a tanulmányukat: hibrid háborúban vagyunk vagy nem! Véleményem szerint, és nem a kormány szemszögéből elemzem a dolgokat, egy hibridháború kellős közepén vagyunk. Magyarország Görögország, Olaszország előtt jóval, de Törökország mögött a hibrid háború legintenzívebb csatáit éli át, anélkül, hogy védekezne! Anélkül, hogy látná, észrevenné a nemzeti létünkre törtek és államiságunk súlyos veszélyben van!
A globális hibridháború előfeltételei
 1. A) A Föld nevű bolygó gazdasági és kulturális súlypontjának keletre való áttevődése nem a keresztény világ érdeke! Tehát ezt a folyamatot (a keresztény világnak) mindenképpen meg szükséges akadályozni! (Csak sajna, tartja a NATO-propaganda, Putyin ehhez még nem nőtt fel, s így ellenünk van!)
 1. B) Görögország átszippantása a BRICS-be, megakadályozandó! Azonban a zsidó oligarchák által uralt,  önérdekű és rendkívüli módon önző, bankárkaszt ebbe nem akar belemenni: túl nagy lenne a veszteség!
5. Magyarországi célponttal szervezett migrációs utvonalak5. Magyarországi célponttal szervezett migrációs utvonalak
 1. C) A BRICS központi bankjában nincs zsidó túlreprezentáltság! E miatt a Nyugati Zsidó Bankárkaszt szemében a BRICS központi bankjában lévő pénzhalmaz egy óriási „veszteség”. Ennek a banknak a megsemmisítése hatalmas kihívás számukra! A dollár, mint nemzetközi valuta, térvesztésének megakadályozása megér nekik akár egy harmadik világháborút is.
D) Európa és Amerika tönkretétele, gazdasági megroggyantása a BRICS érdeke! –tartja a NATO-propaganda. Ugyanakkor „Amerikai zászlók alatt szállítják a menekülteket!” – szólnak a jól értesült portálok.
6. John McCain szenátor és az Iszlám Állam vezére Al Baghdadi (pirossal bekarikázva)6. John McCain szenátor és az Iszlám Állam vezére Al Baghdadi (pirossal bekarikázva)


Moderner Krieg gegen Europa: US-Schiffe bringen Flüchtlingsmassen nach Europa | 23.05.15 | kla.tvEz lehet úgynevezett “False Flag” (Hamis Zászló) akció is.
Senki sem igazodik ma már el a „hivatalos hírek” tömkelegében. A fentebb megadott youtube linken a Klagemauer TV híradása látható, melyben bejelentik, hogy:Vajon ki tartja mozgásban mindezt, a menekülteket, az egész „iparágat”, azokat, akik hasznot húznak mindebből? Ki mozgatja a szálakat? A menekültek érdekes módon arról számolnak be, hogy az őket szállító hajók amerikai zászló alatt hajóznak. Ezt a népvándorlást tehát az amerikai kormányzat, illetve a mögötte álló pénzügyi oligarchia vezényli – fogalmaz az elemzés.
7. Mehettek! 7. Mehettek! “Je suis Charlie” tehetségtelen európai politikusok, szolidáris barátaikkal, meg a képmutatókkal a Noé bárkájában, amelyre Noé ezúttal csak a disznókat, majmokat és szamarakat pakolta fel! (a kép a politically incorrect oldalról származik)
Mi készteti az Egyesült Államokat arra, hogy lehetővé tegye a menekültek beszivárgását Európába? Vajon humanitárius okok miatt teszi ezt? Valószínűleg nem, hisz az Egyesült Államok könyörtelenül védi saját határait az illegális bevándorlóktól. Például az amerikai-mexikói határt 5 méter magas kerítés alkotja, amely több mint 3.100 kilométeres szakaszon húzódik. A kerítés körül 17’000 határőr járőrözik, mindehhez repülőgépeket és helikoptereket, drónokat és kamerákat vesznek igénybe, illetve olyan berendezéseket, amelyek a föld rezgéseit – például az alagútásást – érzékelik. Akit elkapnak, azt őrizetbe veszik és könyörtelenül visszaküldik őt az anyaországba. Európába viszont egyre érkeznek a menekülteket szállító amerikai hajók, melyeket a migránsok vallomásai ellenére nem mutatnak és Amerika ellen senki sem tesz lépéseket!
Vajon hogyan reagálna az amerikai kormány, ha olasz vagy francia hajók mexikói menekülteket szállítanának az Egyesült Államokba? Ez kulcsfontosságú kérdés, ha a menekültek problémáját akarjuk vizsgálni. Ez az amerikai stratégia ugyanis egzisztenciális gondokat okoz Európának, illetve Európában. Ugyanez lenne a helyzet az USA-ban is, ezért zárták le légmentesen az amerikai határokat.
A mesterségesen megrendezett menekültkatasztrófa a háború modern módszere, amit az Amerikai Egyesült Államok a háttérben a pénzügyi oligarchia támogatásával folytat. Azt is mondhatnánk, először Líbiában hullottak a bombák, most pedig Európában – átvitt értelemben – bombák helyett menekültek hullanak. Ez viszont komoly problémákat eredményez. Ez egy kifinomult módszerekkel folytatott gazdasági és pénzügyi háború, amelyet Európa, konkrétan Németország ellen folytat az Egyesült Államok.
Ez ugyanakkor szociális háború is, amely ezzel a módszerrel beszivárog a családba, a munkahelyekre, a kultúrába és a műveltségbe. A háború célja Európának, mint politikai, gazdasági és kulturális nagyhatalomnak a szétrombolása, destabilizálása. Az egyre nagyobb területen észlelhető káosz pedig megfelel az Új Világ globális pénzügyi oligarchái céljainak.”
(forrás, és fordítás: http://www.tenyek.sk/ )  
 1. E) Az egész ügyet sokkal zavarosabbá teszi a háttérhatalom önzősége, világot manipuláló pozíciójának elvesztése miatti halálfélelme. Ez a javarészt zsidó bankárcsaládokból álló, és más “kék vérvonalat követő” befolyásos személyek kormányokon és népeken, nemzeteken átnyúló akarata szinte követhetetlenné teszi, -a legnagyobb, legbefolyásosabb  európai politikusok számára is-, az egész folyamatot.
 1. F) Nagy Izrael megteremtése
Az Iszlám Állam (IÁ) létrejöttekor ott bábáskodott az amerikai Héják vezére McCain szenátor is, volt elnökjelölt. Katonai helikopterrel utazott oda, hogy találkozzon Al Baghdadival az IA vezérével és a vezérkarával. Ezután a találkozás után elkezdett ömleni a fegyver és pénz az IA-hoz. Ezt a találkozást rögzítették fényképeken és videókon is. Később francia portálokon, miután kiderült, hogy a francia államelnököt is lehallgatta az amerikai NSA, kiszivárogtak ezek a képek és video, s az a fontos információ miszerint Al Baghdadi eredetileg zsidó születésű és neve Simon Elliot (lásd a képet az anyjával).
Furcsa még az IA nemzetközi megbotránkozásokat kiváltó kínzásai, nyilvános tömeg-kivégzései, lefejezései, mellyel a környező muzulmán, de keresztény népeket is menekülésre késztetik.
Furcsa az is, hogy a sharia-t bevezetni akaró, és az arcukat nem betakaró nőket rendszeresen kivégző IA Izraelt nem támadja és a propagandájában sem foglalkozik velük.
Furcsa az is, hogy Izrael helyett bevonulnak a palesztin testvéreik menekült táborába és ott visszataszító vérengzésbe kezdenek.
Furcsa az is, hogy habár elfoglalhatnák Bagdadot is, de megállnak a főváros előtt és nem erőltetik annak az elfoglalását. Nagy Izrael mellett ott maradhat egy végérvényesen legyengített Irak, a világ közvéleményének megnyugtatása végett. De ezt sem lehet 100%-osan megjósolni, mivel a zsidó mohóság közismerten nem ismer határokat. Gondoljunk 1956-ra, mikor megtarthatták volna a Sinai Félszigetet, de mivel nekik a Szuezi Csatorna magas bevételei is kellettek volna, így túllőttek a célon: az oroszok durván és gyorsan elintézték a magyarok 56-os forradalmát, és az egyiptomiak segítségére siettek! Így aztán odaveszett a Sinai félsziget is, és Izrael visszaszorult a mai területére.
Érdekes, de nem furcsa, hogy úgy Irakban, mint Szíriában elfoglalták azokat a területeket, melyeken a kőolaj és földgázlelő kutak vannak és az olajfinomítók.
Hovatovább megerősödik az a tudat, hogy az IA leple alatt Nagy Izrael megalapításának stratégiája bújik meg!!!
Az IA és a NATO anarchia gyártó stratégiájának jelszava: Vegyüljön a világ, de úgy, hogy minél könnyebben tudjunk fölötte uralkodni! A NATO stratégái tanultak egy alapelvet Bakunyintól: A káosz és anarchia termékeny! Természetes módon, – főleg, ha ezt koordinálják – alakul ki belőle az új Világrend!
S jönnek, jönnek, a fű alól is, özönlenek, a migránsok. Egész Afrika és Ázsia a volt gyarmattartókhoz igyekszik! A volt gyarmatosítóik meg a hátukat mutogatják. Pedig ők is kapnak a menekült hullámból, annak függvényében, hogy az államfőik, és kormányaik lehallgatása után, amerikai szempontból, mennyire számítanak barátságosnak vagy ellenségesnek, unszimpatikusnak vagy „very lovely”-nak (nagyon kedves, sőt, aranyosnak).
2 fontos hír
 1. Amerika újraírta katonai doktrínáját. A Pentagont az kényszerítette katonai stratégiájának frissítésére, hogy “lassan növekvőben van” az esély egy államközi háborúnak “egy nagyobb hatalommal”. Martin Dempsey tábornok, a vezérkari főnökök egyesített bizottságának elnöke a sajtót tájékoztatva elismerte: „… a stratégia felülvizsgálatának célja az, hogy tükrözze az új, globális biztonsági helyzetet, amelyben az Egyesült Államok olyan vele közel egyenrangú ellenfelekkel néz szembe, mint Oroszország és Kína, miközben kezelnie kell tudni az olyan militáns csoportokat, mint az Iszlám Állam.” (MTI, 2015. július 2)
 2. Az emberiség páratlan mozgásának korszakát éljük: 1 milliárdos rekordszámban indultak meg az emberek, mondta William L. Swing, a Nemzetközi Migrációs Szervezet vezérigazgatója…”
Ugyanezzel a metódussal éltek a titkosszolgálatok, amikor a kommunista államokat és kormányokat megbuktatták. Ebbe a menekült hullámban vettem én is (szerző) és még sok más erdélyi magyar, keletnémetek, lengyelek, stb. részt! Jelenleg a titkosszolgálatoknak az akkori feldolgozott tapasztalatai állnak rendelkezésre, hogy ilyen tömegű menekülési pánikot váltsanak ki!
Ahogy a 80-as évek közepétől ezt beindították, miután Gorbacsov és R. Reagen Máltánál a hadihajókon megegyeztek a kommunista világrendszer lebontásáról, akkor is egy régi világrend, a 2 pólusú rend lebontása és az új (al)világrend, Amerika egyedüli világuralma következett. Így ma is egy új világrend, a teljes globalizáció, és e fölött a háttér hatalom uralmának kialakítása a cél!!!
8. McCain találkozója az IA vezérkarával8. McCain találkozója az IA vezérkarával

Megoldási lehetőségek

Simon Elliot (Elliot Shimon) aka Abu Bakr Al-Baghdadi was born of two Jewish parents and is a Mossad agent. Forrás: https://socioecohistory.wordpress.com/2014/08/13/senator-john-mccains-whoops-moment-photographed-chilling-with-isis-chief-al-baghdadi-and-terrorist-muahmmad-noor/


Simon Elliot (Elliot Shimon) aka Abu Bakr Al-Baghdadi was born of two Jewish parents and is a Mossad agent.
Forrás: 
https://socioecohistory.wordpress.com/2014/08/13/senator-john-mccains-whoops-moment-photographed-chilling-with-isis-chief-al-baghdadi-and-terrorist-muahmmad-noor/
Mielőtt maradék országunkat teljesen elborítaná a népvándorlásból nálunk maradó integrálhatatlan, kulturálisan és antropológiailag is idegen tömeg, sürgősen cselekedni kell. Nincs idő alkotmány meg jogszabály módosítgatásokra, parlamenti vitákra, esetleg népszavazással megerősített kormánydöntésekre, folyamatos brüsszeli egyeztetésekre. Ezen az időhúzásra kitűnő, de másra aligha alkalmas „demokratikus” módszerek helyett a honvédelem tisztjei, teoretikusai készítsenek a kormánynak és a parlamentnek egy rövid tanulmányt, mely magába foglalja a konkrét számadatokat is, melyekből kiderül, hogy:
 • hány menekültnek álcázott migráns érkezett, és
 • mennyi fog még körülbelül érkezni,
 • miképp szervezik ezt a hatalmas menekülthullámot,
 • kik állnak a háttérben és
 • a magyar nemzet képes lesz-e ezeket rövid és hosszú távon eltartani, integrálni.
Nincs feltétlenül szükség a rejtőzködő háttérhatalmak szándékainak és kilétüknek a leleplezésére, mert ez időt rablónak bizonyulhat, mivel a bizonyítás rendkívüli nehézségekbe ütközhet! Azonban ez nem azt jelenti, hogy ezt a bizonyítást nem kell közben elvégezni.
Ebből az elemzésből ki kell derüljön, hogy Magyarország egy hibrid háború kellős közepén van. Az elemzés kell tartalmazza a hibrid háború meghatározását is! Ennek a rövid tanulmánynak alapján a kormánynak kérnie kell a parlamenttől a szükségállapot és/vagy a hadiállapot kihirdetését, a hadsereg azonnali bevetését a határokon illegálisan áttörő, illetve a belföldön zavargó migránsok ellen.
A hadiállapot a kihirdetésével kezdődik és végének kihirdetésével zárul. A hadiállapot ideje alatt a polgári (béke) jogok egy része felfüggesztésre kerül. A parlament akadályoztatása esetén a köztársasági elnök jogosult kihirdetni a hadiállapotot. Azzal a kikötéssel, hogy az akadályoztatás megszűntét követően az országgyűlés felülvizsgálja a köztársasági elnök által hozott döntéseket, és azok jogszerűségét.
A Magyar Köztársaság Alkotmánya (régi) 19. cikkelye szerint (az új részletesebb, de lényegében és súlyos hibájában is, ugyanaz; lásd a mellékletben!) az Országgyűlés az alkotmányos rend megdöntésére vagy a hatalom kizárólagos megszerzésére irányuló fegyveres cselekmények, továbbá az élet- és vagyonbiztonságot tömeges méretekben veszélyeztető, fegyveresen vagy felfegyverkezve elkövetett súlyos erőszakos cselekmények esetén szükségállapotot hirdet ki. E döntéshez a képviselők kétharmadának szavazata szükséges.
Ez a meghatározás, ismerve a mai modern konfliktusokat, tarthatatlan. Fegyveres támadás nélkül is tönkre lehet tenni egy államot, mint például:
 • A kibernetikai hadviselésben számítógépekkel és az azokon futó speciális programokkal.
 • Időjárást befolyásoló vegyszerekkel, melyeket magasan az ellenséges területek fölött juttatnak ki a levegőbe, a mezőgazdaságot teljesen tönkretevő szárazságot okozva.
 • A kontinentális lemezek töréseinél ezek egymásra csuszásából adódó, elképzelhetetlen nagyságú, feszültségeket kihasználva, ide atombombák számára megfelelő méretű lyukakat fúrva, és azokat felrobbantva, erős tektonikus mozgásokat lehet kiprovokálni, melyek szökőárakat (cunami) és erős földrengéseket okoznak.
 • Más példa: Az izraeli zsidók szatellitek segítségével kikeresik egy-egy palesztin város körüli földalatti víz ereket és a sivatagban, a városhoz közel megfúrják ezeket. A város víz nélkül marad és egy héten belül, harc nélkül, tűzi fegyverek bevetése nélkül, kiürül.
 • A jelenlegi népvándorlás is háború, melyben maga a nemzetidegen bevándorló ember van „fegyverként” használva, mint a célországot tönkretevő humán bomba. Tehát a Magyarországra beözönlő bevándorló tömeg nem egyéb, mint az ország szőnyegbombázása!!! Humán bombákkal való szőnyegbombázás!!! ( 2015 január 1-től augusztus 31-ig: több mint 157’000 regisztrált bevándorló, ami a bevándorlók valós adataihoz képest csak kb. a 10%-15%-a lehet; Röszkénél naponta több ezren kitörnek a táborból, mert Németországba akarnak jutni és nem akarnak Magyarországon maradni. Arra, hogy visszakerülnek Magyarországra nagy az esélyük, ha engedik magukat regisztrálni).
Az alkotmány alapján, ha az Országgyűlés e döntések meghozatalában akadályoztatva van, a köztársasági elnök jogosult a szükségállapot kihirdetésére. Az Országgyűlés e döntések meghozatalában akkor van akadályoztatva, ha nem ülésezik, és összehívása az idő rövidsége, továbbá a szükségállapotot kiváltó események miatt elháríthatatlan akadályba ütközik. Az akadályoztatás tényét, továbbá a hadiállapot kinyilvánításának, a rendkívüli állapot vagy a szükségállapot kihirdetésének indokoltságát az Országgyűlés elnöke, az Alkotmánybíróság elnöke és a miniszterelnök egybehangzóan állapítja meg. Az Országgyűlés a szükségállapot kihirdetésének az indokoltságát az akadályoztatásának megszűnése utáni első ülésén felülvizsgálja, és dönt az alkalmazott intézkedések jogszerűségéről. E döntéshez is az országgyűlési képviselők kétharmadának a szavazata szükséges. (hu.wikipedia.org)
A német meghatározás szerint szükség- vagy kivételes- állapot az állam létezésének akut veszélyeztetése esetén hirdethető ki. A veszélyeztetés mértéke nincs meghatározva!
A hadiállapot ideje alatt elkövetett hazaárulás, hűtlenség, az ellenség támogatását és a kémkedés bűncselekményeit azonnali hatállyal katonai törvényszékek állapítják meg és a büntetés végrehajtást az elítélten azonnal elkezdik. A hadiállapot ideje alatt a halálbüntetés visszaállítódik, a hazaárulókat az ítélet után rögtön kivégzik (ahogy tették ezt az ultra demokratikus britek is az ír felkelők ellen)! A több tízezer a magyarság bomlasztásában érdekelt és tevékenykedő, a hazaárulás több fokozatát is teljesítő egyéneket, akiket mégsem halálra ítélnek, azokat kell a menekülteknek építendő fogadóállomásokra deportálni (ahogy tették ezt az amerikaiak a teljesen ártatlan japánszármazású amerikaiakkal). A szükségállapot olyan helyzet, amelyben emberek egy nagyobb csoportjának egészsége, élete, tulajdona vagy a környezete közvetlen veszélynek van kitéve. A szükségállapot létrejöhet természetes okból (pl. az élet- és vagyonbiztonságot fenyegető elemi csapás) és mesterséges úton (emberi cselekvés által) is. (hu.wikipedia.org) A szükségállapot kihirdetése lehet regionális is, vagyis nem muszáj az egész ország területére kiterjedjen. Ebben az esetben a szükségállapotban lévő régió területét a rendfenntartó hatóságok biztonságosan le kell zárják. Ide vagy innen a ki-bejárás csak igazolványokkal lehetséges. A rendfenntartó erőknek különleges felhatalmazásuk van és azt a rend fenntartása érdekében következetesen végre is hajtják.
A fenti kritériumokat szükséges kvantifikálni (mennyiséggé tenni) ahhoz, hogy megállapíthassuk a mindenkori kormány mulasztásának súlyosságát. Amennyiben ez a súlyosság elérte, pl. egy tízes skálán, a hetes értéket, akkor a nemzet fennmaradását féltő szervezeteknek, magánszemélyeknek kötelességük a kormányt megpróbálni kimozdítani a hatalomból és ideiglenesen, az első választásokig, a nemzet védelmének érdekében cselekvőképes hazafiakkal helyettesíteni.
A Magyar Alaptörvény  XIV. cikkelye
(1) Magyar állampolgár Magyarország területéről nem utasítható ki, és külföldről bármikor hazatérhet. Magyarország területén tartózkodó külföldit csak törvényes határozat alapján lehet kiutasítani.** Tilos a csoportos kiutasítás.
(2) Senki nem utasítható ki olyan államba, vagy nem adható ki olyan államnak, ahol az a veszély fenyegeti, hogy halálra ítélik, kínozzák vagy más embertelen bánásmódnak, büntetésnek vetik alá.
(3) Magyarország – ha sem származási országuk, sem más ország nem nyújt védelmet – kérelemre menedékjogot biztosít azoknak a nem magyar állampolgároknak, akiket hazájukban vagy a szokásos tartózkodási helyük szerinti országban faji, nemzeti hovatartozásuk, meghatározott társadalmi csoporthoz tartozásuk, vallási, illetve politikai meggyőződésük miatt üldöznek, vagy az üldöztetéstől való félelmük megalapozott.
**Az illegális határátlépés büntetendő. Gyorsan ítélő törvényszék kellene működjön a határzónában és a határsértőket azonnal elítélni és kitoloncolni. Svájc is kitoloncol minden bűnöző külföldit!
XXVII. cikk
(1) Mindenkinek, aki törvényesen tartózkodik Magyarország területén, joga van a szabad mozgáshoz és tartózkodási helye szabad megválasztásához.
A szükségállapot kihirdetése után (Németországban is) megszűnnek a szabad gazdasági tevékenységre vonatkozó jogok, a privátszféra sérthetetlenségére, a sajtószabadságra, a postatitokra és a lakás sérthetetlenségére vonatkozó jogok. /https://de.wikipedia.org/wiki/Ausnahmezustand/
Svájcban az alkotmány 185. cikkelye szabályozza a szükségállapot kihirdetését. Mivel a vészhelyzetek előreláthatóan is, de hirtelen is létrejöhetnek (természeti katasztrófák) ezért a kormánynak megvan a lehetősége, hogy a hadsereget 4000 főig 3 hétre mozgósítsa. Amennyiben a 4000 főnél nagyobb létszám hosszabb időre történő mozgósítása szükséges, akkor össze kell hívniuk a parlamentet. Amennyiben belső szükségállapot kihirdetéséről van szó, úgy a szubszidiaritás elvét kell alkalmazni, és regionálisan kell a rendőri erőket bevetni.
Mit tehetünk a már az ország területén illegálisan tartózkodó többszázezres idegen tömeggel?
Ezek deportálása rendkívüli nehézségekbe ütközik és valóban csak nemzetközi együttműködéssel oldható meg. Pl. Magyarország és Görögország közötti megegyezés után görög kereskedelmi és hadihajók bevetésével lehetne ezt a tömeget megmozgatni és visszaszállítani az őket kibocsátó afrikai, vagy ázsiai országokba. Azonban ezek az országok megtagadhatják a menekültek visszafogadását, ami esetleges háborús konfliktusokhoz vezethet. A nehézség abból is adódhat, hogy a menekültek eldobálják a személyazonossági okmányaikat, letagadják származási adataikat, származásukról teljesen más meséket adnak elő, és hamis azonosságot hazudnak magukról. Ezeknek a „sans papier“ (iratok nélküli) migránsoknak a száma rendkívül nagy. Bármelyik ország megtagadhatja a visszafogadásukat. A „sans papier“ (szó szerint: papírok nélküli) migránsok tömegeit egyelőre illegális határsértés és az ország területén való illegális tartózkodás miatt kényszermunkára kell fogni, hogy termeljék meg a saját ellátásukhoz szükséges élelmiszereket, ruházatukhoz, őrzésükhöz szükséges pénzt. Nagyon soknak közülük eszébe fog jutni hova is rejtette el a papírjait, és mely országból, honnan származik. Ezek után következhet a gyűjtőtáborokba való származási országonkénti koncentrálásuk és végül, mikor összegyűlt egy nagy transzportra való migráns, kitoloncolásuk a származási országba. Ezt gyakorolta minden „demokratikus“ nyugat európai ország évtizedeken keresztül. Svájcban pl. előírás szerűen a kitoloncoltakat a repülőtéren tartották gyűjtőfogházban és amennyiben nem tudtak egy különálló repülőgépre való kitoloncoltat összegyűjteni, akkor egy bizonyos idő eltelte után speciális maszkot húztak a kitoloncolt fejére, mely a száját is erősen összeszorította, hogy ne tudjon ordibálni, szemét eltakarta és így vitték fel a gépre az utasok közé, általában az utolsó sorba, 2 kísérő rendőrrel. Szerencsétlenség is történt, mivel egy alkalommal egy kitoloncolt szájlégző, minden vergődése ellenére, a maszkban megfulladt, mert a rendőrök azt nem vették le. A maszkot azóta csak orvosi vizsgálat után szabad alkalmazni. A svájciak az illegális határsértőket, amennyiben ezek már más országokban regisztrálva voltak, a Dublin-i egyezménynek megfelelően, visszaküldik a regisztráló országba. Azt sem szabad elfelejteni, hogy amikor Oroszországban összedőlt a kommunizmus és mindenki otthon tarthatta az útlevelét, Svájcban riadókészültségben volt a 360’000-es létszámú hadsereg. Várták a 10 milliós nagyságrendű, Európa felé tartó  menekült áradatot.
A svájci példából is kitűnik, hogy a dublini egyezmény azon országoknak rendkívül kedvező, melyek az EU-nak nem határ országai, ahova a migránsok elsőnek megérkezhetnek. A dublini egyezmény ezért nem igazságosan osztja szét a nagy tömegben érkező migránsok által okozott szociális és anyagi terheket. Szükséges egy a valóságot tekintetbe vevő és a közös európai tehervállalásnak megfelelő, a különböző tagországok gazdasági erejének megfelelő, új migrációs egyezmény kidolgozása és elfogadása.
10. Szaud-Arábia-i projekt előkészítő: Arizonában teszt céljából felépített 2 új kerítés 1,6 milliárd dollárba került. A menekültek találékonyak: a kép beillene terepjáró reklámnak is!, Szaúd-Arábia kerítésre további 20 milliárd dollárt áldoz, hogy megóvják jólétüket a muzulmán testvérek menekült tömegei elöl! (Forrás: http://www.industrytap.com/saudi-arabia-spending-20-billion-to-secure-1500-miles-of-its-border/7963 )10. Szaud-Arábia-i projekt előkészítő: Arizonában teszt céljából felépített 2 új kerítés 1,6 milliárd dollárba került. A menekültek találékonyak: a kép beillene terepjáró reklámnak is!, Szaúd-Arábia kerítésre további 20 milliárd dollárt áldoz, hogy megóvják jólétüket a muzulmán testvérek menekült tömegei elöl! (Forrás: http://www.industrytap.com/saudi-arabia-spending-20-billion-to-secure-1500-miles-of-its-border/7963 )
Ahhoz azonban, hogy a globális migrációs hullámok mögötti nagyhatalmi akaratot leleplezhessük, összefogott összeurópai titkosszolgálati együttműködésre van szükség (ami nincs!). A katonai szakértőknek meg kell egyértelműen határozni a hibridháború mibenlétét, az EU-tagországok stabilitási kritériumait, hogy figyelni tudjuk, mikor kezdenek ezek a stabilitási kritériumok rohamosan romlani. Szükség lenne a továbbiakban egy (az amerikaiak által uralt) NATO-n kívüli összeurópai hadsereg létrehozása. Ennek az európai hadseregnek belső és külső bevetéséhez az EU-s szabályozás lefektetése és elfogadása szükséges. Az Európai Parlament (EP) és az EU végrehajtó szervei közötti sokkal jobb kapcsolat és a végrehajtási ellenőrzés tetemes jobbítása szükséges. Az EU végrehajtó szerveinek élére szükséges, hogy az EP-ben lévő pártfrakciók javasoljanak vezetőket és megválasztásuk után, ezeknek legyen beszámolási kötelezettségük. Az EU jelenlegi állapotában és szervezettségi szintjén képtelen egy hibrid háború kihívásaira reagálni (nem is akar!). Az EU pillanatnyilag amerikai vazallusként saját érdekei ellen cselekszik, saját magának okozva tetemes károkat nemcsak gazdaságilag, hanem diplomáciai külkapcsolataiban is. Az EU legnagyobb mulasztása az Eurázsiai Unió létrehozásának kezdeményezése és Oroszország, meg más ázsiai országok integrálási lehetőségének elszalasztása. Ezeket a hibákat az EU Amerikától való függetlenedési folyamatának bevezetésével lehetne gyorsan orvosolni. Azonban az EU végrehajtó és adminisztratív szerveinek mérhetetlenül nagy a globalizmus, és ezáltal Amerika iránti elkötelezettsége. Mondhatni, hogy szakadás szintű a távolság az EU végrehajtó és adminisztratív szervei meg az EP és a tagállamok népeinek akarata között.
Népiesen: „A farok csóválja a kutyát!”, vagy másként fogalmazva a globalisták „Ellopták alólunk a lovat!”
Megoldás a kerítés?
Ez a kerítés, amit az Orbán kormány kezdeményezett, csak porhintésnek jó! Népiesen, parasztvakításnak! Még az izraeli kerítés, ami 6 m magas beton falból áll, sem megoldás. Az igazi vasfüggönyt Szaúd-Arábia építette az iraki muzulmán menekültek ellen. Szerződést kötöttek az European Aeronautic Defense and Space (EADS) céggel 9000 km határzóna folyamatos, szatellites megfigyeléséről.
11. Irak-Szaúd-Arábia közötti 11. Irak-Szaúd-Arábia közötti “vasfüggöny” 560 mérföld (900 km) hosszú. Távolság a 2 kerítés között 100 yard. Hasonló, 1800 km-es kerítéssel akadályozzák meg a Yemen-i menekültek beözönlését, ahol Szaúd-Arábia katonailag nagyon aktív. Kép forrása: http://www.arabnews.com/news/480321


 1. A kerítés adatai:
  Spexer 2000 radar felismeri a lassú gyalogos mozgást 18 km-ről. A járműveket meg a következő távolságokról: könnyű jármű 22km; teherautó 36 km; könnyű repülőgép 27 km; alacsonyan szálló könnyű helikopter 36 km.
  -Hálózat 1450km üvegszál, melyekkel a 8 darab C2 központok a Belügyminisztériummal vannak összeköttetésben.
  -Földalatti mozgást észlelő szeizmikus érzékelők alagút ásás felismeréséhez (piros körökkel jelölve).
  -40 parancsnoki megfigyelő torony Spexer radarokkal felszerelve és helikopter leszálló pályával a tetején
  -38 különálló kommunikációs torony
  -32 katonai válaszadó állomás
  -240 darab gyorsválaszadású páncélozott jármű
  -10 túlélési és felismerési jármű felszerelve a Spexer radarral, hő érzékelő és éjszakai kamerával, arcfelismerő szoftverrel
  -az iraki oldalon homokdűnék vannak kiképezve a kerítés előtt, melyek lassítják a migránsok haladását a kerítés irányába
A kerítést Szaúd-Arábia a németek segítségével építette. Hasonló kerítésre, habár a know-how (technológiai tudás) európai, úgy látszik az EU-nak nincs szüksége sem a tudásra, sem a kerítésre. Jöjjenek csak a bevándorlók, mikor az EU-tagállamok nagy részében a munkanélküliség elképesztően magas és a munkanélküliek között nincsenek számon tartva a szociálisan eltartottak, akik már olyan rég munkanélküliek, hogy munkanélküli segélyt sem kapnak!!! Ezeket külön tartják nyílván. Együtt a 2 adat elborzasztaná az EU polgárait. Erre az elképesztően magas számra rárakják még a beözönlő migránsok több tíz milliós tömegeit! Nekünk, az EU polgárainak nem lehet ez érdekünk: sem közeli, sem távoli érdekünk, hogy összeomoljon a szociális rendszer! Csak azoknak a vezetőknek, akik nem a mi érdekeinket képviselik, hanem birodalmi, imperialista álmoktól elsötétült, vérgőzös aggyal a világhatalom fő bérencei, feltétel nélküli kiszolgálói.
A szélsőségesen judeofil Kalergi befolyása az EU-ban lejátszódó folyamatokra
Sok minden az EU-ban, többek között a migrációs káosznak tűnő népözön is, a Kalergi  (Richard Nikolaus Coudenhove-Kalergi, 1894 nov. 16, Tokio; † 1972 július 27, Schruns, Ausztria) koncepció szerint történik!!! Kalergit tartják az EU szellemi atyjának. (https://de.wikipedia.org/wiki/Richard_Nikolaus_Coudenhove-Kalergi) EU-s első terveit Max von Wartburg zsidó bankár finanszírozta a 20-as években 60’000 Márkával, ami akkor tetemes összeg volt! Elméleteit 1925-ben könyvben adta ki. Már ekkor lefekteti Európa népeinek, nemzetállamainak felszámolását a beözönlő ázsiai és afrikai fajokon keresztül. Ezt a gyökértelen tömeget lehet majd probléma nélkül kormányozni, ahogy teszik ezt Amerikában is.
Kalergi-nek a könyve, “Praktischer Idealismus“ nem egyéb, mint óda a zsidósághoz!
Ebben a könyvben hinni csak a zsidóknak és a judeofiloknak lehet, és hiszik is, ahogy hiszik a kiválasztottságukat is, a förtelmes Torát is, meg a hányingerkeltő Talmudot.
Ilyeneket irt le Kalergi: “Európát egy szellemi rassz vezeti: a zsidóság!” Kijelenti minduntalan, hogy szellemi vezére az európaiaknak csak egy van, aki nemzsidó: Nietzsche. Ez a vezérfonala az egész könyvnek.
A nagy baj az, hogy pl. Franciaországban is egyik zsidó államelnök követi a másikat: Sárközy után Hollande, aztán lehet megint Sárközy. A németeknél nagyobb judeofil nemzet nincs több Európában. Magyarországon Horthy óta nincs magyar többségű kormány! Más országokban, ha van is nemzeti többségű kormány azok megfelelési kényszerrel kerültek hatalomra: a háttérhatalomnak kell megfelelniük.
A zsidóság az első világméretű pénzösszegeit a rabszolga kereskedelemből gyűjtötte össze. Ekkor váltak világot is befolyásolni tudó háttérhatalommá. Minden rabszolga kereskedő hajó útját zsidó bankárok finanszírozták. Minden eladott rabszolga után 5 font zsidó-adót (jew tax) kellett fizetni, amely összeg kb. a rabszolga értékének egyhatodát jelentette. Tehát afrikai tömegek utaztatásában már sok évszázados rendkívül pozitív tapasztalataik vannak. Semmi sem növekszik gyökerek nélkül!!!
Coudenhove-Kalergi-Plakett:
Juncker is átvette a díjat Münsterben. 2002 óta adják át ezt a díjat, persze azoknak, akik az EU-ért, Kalergi szellemében, a “legtöbbet” teszik.
A Coudenhove-Kalergi Alapitvány Európa díjat is adományoz és ezt nemcsak Kohl kancellár, hanem Merkel kancellár is átvette. / http://www.european-society-coudenhove-kalergi.org /,  és / http://www.demokratie-spiegel.de/europa/coudenhovekalergieuropapreisfuerangelamerkel.html /
Kalergi javasolta az EU himnuszát is, amit el is fogadtak.
A zászlót, amit javasolt, nem fogadták el, mert tartalmazott egy keresztet is. A jelenlegi EU zászló mégiscsak a Kalergié, egyedül a kereszt van kihagyva belőle. A zászló kék alapja az a judeo-keresztény kulturkörhöz való alapvetö illeszkedést szimbolizálja. Ebből is látszik, hogy az EU nem akar semmilyen keresztény szellemet, kultúrát magáénak vallani. Az EU tehát születésétől fogva antikeresztény, és betegesen nemzetellenes képződmény, mely természetéből fakadóan a nemzetállamok létére tör!
A világot nem-demokratikusan vezetni akaró, és vezető, háttérhatalom irányítja a jelenlegi milliárdos nagyságú migrációs hullámot. A milliárdos nagyságot az ENSZ menekültügyi főbiztosa jelentette ki a New York Times-nak adott interjúban! Ekkora tömeg áll készen a megmozdulásra. Dél Afrikában már több éve a munkahelyeiket és életterüket veszélyeztető tömeges fekete bevándorlok ellen szerveződnek a délafrikai feketék. Fegyveresen támadják meg a bevándorlok nyomornegyedeit és gyilkolják le a bevándorlókat. Ez a non-plus-ultra, ami a tömeges bevándorlás okozta feszültségeket illeti: a bevándorolt és a fehéreket (búrokat) elűző, azokat a hatalomból leváltó fekete tömeg, az újonnan bevándorló feketékkel nem szimpatizál, hanem legyilkolni és elzavarni akarja azokat.
Hegemonikus Hibrid Háború!
Kénytelen vagyok saját magam megcáfolni: Az EU valódi vezérkara nem követ el hibákat, nem Amerika vazallusa. A parasztvakítás végett „természetes” folyamatnak felmutatott globalizációs tervek pontos követői. A nemzetállamok agresszorai!
Európa nemzetei ellen beindított hibrid háború kellős közepén vagyunk!!!
A fekete jövő már most előrejósolható:
 • A több tíz milliós bevándorló, idővel 100 milliós (Vagy még ennél is sokkal nagyobb. Gondoljunk csak Nigéria népének extrém szaporodására!) és az európaiaknál sokkal jobban szaporodó, faji keveredéséből keletkezik egy új európai emberfaj, amerikai mintára, a gyökértelenek, irányíthatóak europid faja.
 • Az ipari technológiák fejlődésével hovatovább mind kevesebb munkaerő szükséges
 • A munkanélküliek tömegei teljesen szétszaggatják az európai szociális hálót. Nem lesz pénz a munkanélküli segélyekre, a szociális kisegítésre, eltartásra.
 • Később már a nyugdíjkasszák is ki fognak ürülni.
 • A társadalmi feszültségek a robbanásig fognak növekedni.
A migrációs káosznak tűnő népözön a nemzetállamok ellen irányuló hibrid háború szőnyegbombázása, s ugyanakkor hegemonikus (teljes világrend ellenőrzéséért folytatott háború) hibrid háború kezdete. Egy klasszikusnak nevezhető háborúban is a katonákat állami parancsra besorozták, és ha a katonai behívót megtagadtad, elszöktél otthonról, akkor katonaszökevénynek nyilvánítottak és amennyiben az illetőt elkapták, akkor katonai törvényszék azonnal, és fellebbezés lehetősége nélkül, elítélte. Bizonyos esetekben halálra. Tehát a migránsok sem élhetnek azzal a kifogással, hogy ők nem tudták, nem gondolták volna, stb. A migránsok olyan katonai akciók részesei, melyeken keresztül destabilizálják Európa nemzetállamait. E nemzetállamok kormányainak nemcsak jogában áll, hanem kötelessége is, megvédeni az országhatárokat az inváziótól (megszállástól), és a megszállóktól. Ki kell tehát  egyértelműen nyilvánítani, hogy a migránsokat ebben a hibrid háborúban nem menekülteknek, hanem hadviselő feleknek tekintjük és hadifogolyként kezeljük! Az illegális határsértők, mivel ők a megszállok, hadifogolyként 5 év munkatáborra kell ítélni, amit, mint hadifogoly, kötelesek letölteni.
Összefoglalva … hegemonikus hibrid háború folyik …
 • a nyersanyag és energiaforrások fölötti uralomért,
 • ennek kapcsán Nagy Izrael megteremtéséért, mely őrködni fog a közel keleti olaj és gázkutak fölött,
 • a nemzetek felhígításán keresztül az akadálymentes uralomért.
 • Egy szóval: a világuralomért!
Ez ellen a hegemonikus hibrid háború ellen csak egy lehetséges megoldás fog kialakulni:
 1. kormányokon túlmutató, nemzetek közötti összefogással,
 2. a népek fellázadnak,
 3. a lázadást, a rendszert radikálisan jobbító forradalommá fejlesztik és
 4. a háttérben meghúzódó világhatalmat a történelem véres szemétdombjára vetik!
Dr. Ing. Sebestyén-Teleki István
Svájc – Erdély
Zürich – Erdőszentgyörgy
Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

Magyar Alaptörvény
A KÜLÖNLEGES JOGREND
A rendkívüli állapotra és a szükségállapotra vonatkozó közös szabályok
 1. cikk
(1) Az Országgyűlés
 1. a) hadiállapot kinyilvánítása vagy idegen hatalom fegyveres támadásának közvetlen veszélye (háborús veszély) esetén kihirdeti a rendkívüli állapotot, és Honvédelmi Tanácsot hoz létre;
 2. b) a törvényes rend megdöntésére vagy a hatalom kizárólagos megszerzésére irányuló fegyveres cselekmények, továbbá az élet- és vagyonbiztonságot tömeges méretekben veszélyeztető, fegyveresen vagy felfegyverkezve elkövetett súlyos, erőszakos cselekmények esetén szükségállapotot hirdet ki.
(2) A hadiállapot kinyilvánításához, a békekötéshez, valamint az (1) bekezdés szerinti különleges jogrend kihirdetéséhez az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges.
(3) A köztársasági elnök jogosult a hadiállapot kinyilvánítására, a rendkívüli állapot kihirdetésére és a Honvédelmi Tanács létrehozására, valamint a szükségállapot kihirdetésére, ha az Országgyűlés e döntések meghozatalában akadályoztatva van.
(4) Az Országgyűlés e döntések meghozatalában akkor van akadályoztatva, ha nem ülésezik, és összehívása az idő rövidsége, továbbá a hadiállapotot, a rendkívüli állapotot vagy a szükségállapotot kiváltó események miatt elháríthatatlan akadályba ütközik.
(5) Az akadályoztatás tényét, továbbá a hadiállapot kinyilvánításának, a rendkívüli állapot vagy a szükségállapot kihirdetésének indokoltságát az Országgyűlés elnöke, az Alkotmánybíróság elnöke és a miniszterelnök egybehangzóan állapítja meg.
(6) Az Országgyűlés a hadiállapot kinyilvánításának, a rendkívüli állapot vagy a szükségállapot kihirdetésének indokoltságát az akadályoztatásának megszűnése utáni első ülésén felülvizsgálja, és dönt az alkalmazott intézkedések jogszerűségéről. E döntéshez az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges.
(7) Rendkívüli állapot vagy szükségállapot idején az Országgyűlés nem mondhatja ki feloszlását, és nem oszlatható fel. Az országgyűlési képviselők általános választását rendkívüli állapot és szükségállapot idején nem lehet kitűzni, és nem lehet megtartani, ilyen esetben a rendkívüli állapot vagy a szükségállapot megszűnésétől számított kilencven napon belül új Országgyűlést kell választani. Ha az országgyűlési képviselők általános választását már megtartották, de az új Országgyűlés még nem alakult meg, a köztársasági elnök az alakuló ülést a rendkívüli állapot vagy a szükségállapot megszűnésétől számított harminc napon belüli időpontra hívja össze.
(8) A feloszlott vagy feloszlatott Országgyűlést rendkívüli állapot idején a Honvédelmi Tanács, szükségállapot idején a köztársasági elnök is összehívhatja.
A rendkívüli állapot
 1. cikk
(1) A Honvédelmi Tanács elnöke a köztársasági elnök, tagjai az Országgyűlés elnöke, az országgyűlési képviselőcsoportok vezetői, a miniszterelnök, a miniszterek és – tanácskozási joggal – a Honvéd Vezérkar főnöke.
(2) A Honvédelmi Tanács gyakorolja
 1. a) az Országgyűlés által rá átruházott jogokat;
 2. b) a köztársasági elnök jogait;
 3. c) a Kormány jogait.
(3) A Honvédelmi Tanács dönt
 1. a) a Magyar Honvédség külföldi vagy magyarországi alkalmazásáról, békefenntartásban való részvételéről, külföldi hadműveleti területen végzett humanitárius tevékenységéről, valamint külföldi állomásozásáról;
 2. b) a külföldi fegyveres erők magyarországi vagy Magyarország területéről kiinduló alkalmazásáról, valamint magyarországi állomásozásáról;
 3. c) sarkalatos törvényben meghatározott rendkívüli intézkedések bevezetéséről.
(4) A Honvédelmi Tanács rendeletet alkothat, amellyel – sarkalatos törvényben meghatározottak szerint – egyes törvények alkalmazását felfüggesztheti, törvényi rendelkezésektől eltérhet, valamint egyéb rendkívüli intézkedéseket hozhat.
(5) A Honvédelmi Tanács rendelete a rendkívüli állapot megszűnésével hatályát veszti, kivéve, ha az Országgyűlés a rendelet hatályát meghosszabbítja.
A szükségállapot
 1. cikk
(1) A Magyar Honvédséget szükségállapot idején akkor lehet felhasználni, ha a rendőrség és a nemzetbiztonsági szolgálatok alkalmazása nem elegendő.
(2) A szükségállapot idején az Országgyűlés akadályoztatása esetén a köztársasági elnök dönt a Magyar Honvédség (1) bekezdés szerinti felhasználásáról.
(3) Szükségállapot idején a sarkalatos törvényben meghatározott rendkívüli intézkedéseket rendeleti úton a köztársasági elnök vezeti be. A köztársasági elnök rendeletével – sarkalatos törvényben meghatározottak szerint – egyes törvények alkalmazását felfüggesztheti, törvényi rendelkezésektől eltérhet, valamint egyéb rendkívüli intézkedéseket hozhat.
(4) A köztársasági elnök a bevezetett rendkívüli intézkedésekről haladéktalanul tájékoztatja az Országgyűlés elnökét. A szükségállapot idején az Országgyűlés – akadályoztatása esetén az Országgyűlés honvédelmi ügyekkel foglalkozó bizottsága – folyamatosan ülésezik. Az Országgyűlés – akadályoztatása esetén az Országgyűlés honvédelmi ügyekkel foglalkozó bizottsága – a köztársasági elnök által bevezetett rendkívüli intézkedések alkalmazását felfüggesztheti.
(5) A rendeleti úton bevezetett rendkívüli intézkedések harminc napig maradnak hatályban, kivéve, ha hatályukat az Országgyűlés – akadályoztatása esetén az Országgyűlés honvédelmi ügyekkel foglalkozó bizottsága – meghosszabbítja.
(6) A köztársasági elnök rendelete a szükségállapot megszűnésével hatályát veszti.
A megelőző védelmi helyzet
 1. cikk
(1) Az Országgyűlés külső fegyveres támadás veszélye esetén vagy szövetségi kötelezettség teljesítése érdekében meghatározott időre kihirdeti a megelőző védelmi helyzetet, ezzel egyidejűleg felhatalmazza a Kormányt sarkalatos törvényben meghatározott rendkívüli intézkedések bevezetésére. A megelőző védelmi helyzet időtartama meghosszabbítható.
(2) Az (1) bekezdés szerinti különleges jogrend kihirdetéséhez, meghosszabbításához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges.
(3) A Kormány rendeletben a megelőző védelmi helyzet kihirdetésének kezdeményezését követően a közigazgatás, a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek működését érintő törvényektől eltérő intézkedéseket vezethet be, amelyekről a köztársasági elnököt és az Országgyűlés tárgykör szerint feladat- és hatáskörrel rendelkező állandó bizottságait folyamatosan tájékoztatja. Az így bevezetett intézkedések hatálya az Országgyűlés megelőző védelmi helyzet kihirdetésére vonatkozó döntéséig, de legfeljebb hatvan napig tart.
(4) A Kormány a megelőző védelmi helyzet idején rendeletet alkothat, amellyel – sarkalatos törvényben meghatározottak szerint – egyes törvények alkalmazását felfüggesztheti, törvényi rendelkezésektől eltérhet, valamint egyéb rendkívüli intézkedéseket hozhat.
(5) A Kormány rendelete a megelőző védelmi helyzet megszűnésével hatályát veszti.
A váratlan támadás
 1. cikk
(1) A Kormány külső fegyveres csoportoknak Magyarország területére történő váratlan betörése esetén a támadás elhárítására, Magyarország területének a honi és szövetséges légvédelmi és repülő készültségi erőkkel való oltalmazására, a törvényes rend, az élet- és vagyonbiztonság, a közrend és a közbiztonság védelme érdekében – szükség esetén a köztársasági elnök által jóváhagyott fegyveres védelmi terv szerint – a szükségállapot vagy a rendkívüli állapot kihirdetésére vonatkozó döntésig a támadással arányos és arra felkészített erőkkel azonnal intézkedni köteles.
(2) A Kormány az (1) bekezdés alapján megtett intézkedéséről haladéktalanul tájékoztatja az Országgyűlést és a köztársasági elnököt.
(3) A Kormány váratlan támadás esetén sarkalatos törvényben meghatározott rendkívüli intézkedéseket vezethet be, valamint rendeletet alkothat, amellyel – sarkalatos törvényben meghatározottak szerint – egyes törvények alkalmazását felfüggesztheti, törvényi rendelkezésektől eltérhet, valamint egyéb rendkívüli intézkedéseket hozhat.
(4) A Kormány rendelete a váratlan támadás megszűnésével hatályát veszti.
A veszélyhelyzet
 1. cikk118
(1) A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás vagy ipari szerencsétlenség esetén, valamint ezek következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzetet hirdet ki, és sarkalatos törvényben meghatározott rendkívüli intézkedéseket vezethet be.
(2) A Kormány a veszélyhelyzetben rendeletet alkothat, amellyel – sarkalatos törvényben meghatározottak szerint – egyes törvények alkalmazását felfüggesztheti, törvényi rendelkezésektől eltérhet, valamint egyéb rendkívüli intézkedéseket hozhat.
(3) A Kormány (2) bekezdés szerinti rendelete tizenöt napig marad hatályban, kivéve, ha a Kormány – az Országgyűlés felhatalmazása alapján – a rendelet hatályát meghosszabbítja.
(4) A Kormány rendelete a veszélyhelyzet megszűnésével hatályát veszti.
A különleges jogrendre vonatkozó közös szabályok
 1. cikk119
(1) Különleges jogrendben az alapvető jogok gyakorlása – a II. és a III. cikkben, valamint a XXVIII. cikk (2)-(6) bekezdésében megállapított alapvető jogok kivételével – felfüggeszthető vagy az I. cikk (3) bekezdése szerinti mértéken túl korlátozható.
(2) Különleges jogrendben az Alaptörvény alkalmazása nem függeszthető fel, az Alkotmánybíróság működése nem korlátozható.
(3) A különleges jogrendet a különleges jogrend bevezetésére jogosult szerv megszünteti, ha kihirdetésének feltételei már nem állnak fenn.
(4) A különleges jogrendben alkalmazandó részletes szabályokat sarkalatos törvény határozza meg.120

 Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

Ukrán puccskísérlet

- Izraeli ex-katonatisztek vezetik az ukrán militáns 'ellenzéki' csoportokat ?

'
A tömegek mindig csak az eszközt jelentik! Könnyen mozgathatóak és bármikor feláldozhatóak! Egyszerűen manipulálva egy eredeti célnak megfelelően bárhová terelhetők. Anélkül, hogy akár a célt is ismernék' ezt írtam éppen az előbb valakinek, aki az ukrán eseményekről kérdezett a FB-oldalon

Most is ezzel kezdem ezt a cikket, bár ennél sokkal jobban és érthetően elmagyarázza majd Dr. Papp Lajos a lenti beszélgetésben... Hol a szerepünk és helyünk nekünk magyaroknak ebben az egész folyamatban.... ? 
Ahogy sejthető volt és egyértelműen látszik az euro-atlanti (antanti) beavatkozás Ukrajnában, most erre utaló egyértelmű bizonyítékok kerülnek elő. 
Sajnos más fórumok megint csak nem fogják megemlíteni, de a globalista médiát leszámítva már áttörte magát ez a hír, amit az ibtimes.co.uk-ről fordítottam nektek, természetesen kiegészítve.. (SBG Buddha - VilagHelyzete.com )
Izraeli ex-katonatiszt vezeti az ukrán katonai csoportokat a rendszer megdöntésére.

"Egykori izraeli katonatiszt vezető szerepet játszik a kormányellenes tüntetésekben" - közölte a PressTV. 
"A meg nem nevezett izraeli parancsnokként vezet mintegy 20 ukrán militáns zsoldosból álló csoportot, amíg 4 másik izraeli, aki korábban a hadseregben szolgált, az ukrán kormányellenes tüntetések szervezésében vesz részt. 
Ukrajnában születtek, de Izraelbe vándoroltak ki, ahol csatlakoztak a fegyveres erőkhöz, majd visszatértek Európába, hogy csatlakozzanak a tüntetésekhez" - folytatja a riport.Már az ukrán média is állította, hogy izraeli iparmágnás nyújt támogatást az ellenzéki erőknek és azt is hozzáteszik, hogy az Izraeli Mossad az egyike azon titkosszolgálatoknak, melyek a káoszt szítják az országban. 
Ha ehhez azt a véletlent is hozzátesszük, hogy John McCain szenátor járt a káosz kialakulása előtt egyformán Líbiában, Szíriában, és Ukrajnában is....érdekes kérdések vetődnek fel...
Annak ellenére, hogy zsidó vezetők a semlegességre szólítottak fel, zsidó fiatalok a frontvonal első sorában harcolnak a rendszer és Viktor Janukovics elnök megdöntésének érdekében - írta ezt a Jerusalem Post már decemberben.

Alexandra Oleynikova, fiatal zsidó aktivista, aki a Limmud conferences szervezésében vállalt szerepet, Ő nyilatkozta a Jerusalem Post-nak, hogy míg egyes zsidó fiatalok, akik félelem miatt távol maradnak az eseményektől, addig más ukrán zsidók, akik nemzetközi szervezetekben (mint a JDC, Hillel és Limmud) "igazán aktívak" és  támogatást nyújtanak a "barrikádok szervezésében". 
A zsidó hírügynökség Jewish Telegraphic Agency (JTA) értesülése szerint :
"Számos zsidó fiatal vesz részt a tiltakozásokban, mely összehozta a liberális fiatalokat, ellenzéki pártvezetőket, beleértve az ultranacionalista Svoboda párt, melynek vezetője Oleh Tyahnybok, eleve nyíltan antiszemita..."

Ne felejtsük el, hogy a tiltakozások akkor robbantak ki és váltottak át tüntetésekből a rendszer megdöntésére irányuló összecsapásokká, amikor Janukovics elnök felmondta az Európai Unióval kötetendő társulási szerződést és úgy döntött, hogy az ország mégsem az Unió, hanem Oroszország felé közeledik majd. 
Illetve Vladimir Putin elnök bejelentette, hogy ukrán államkötvényeket vásárol több milliárd dollár értékben és csökkenti az Ukrajnának szállított gáz árát. Ekkor szabadult el a pokol.

Az alábbi képeknek nyugodtan adhatnánk a már ismert címet:
Slaves V. Slaves = Rabszolgák a rabszolgák ellen

A miniszterelnök Mykola Azarov lemondott, amivel kísérletet tett, hogy véget vessen a tüntetéseknek.  Míg a parlament visszavonta az tiltakozásokat korlátozó ellentmondásos törvényeket, melyek kiváltották az alapvető elégedetlenséget országszerte. A bebörtönzött ellenzéki tiltakozókat pedig szabadon engedték.

Jelenleg Janukovics felajánlotta az előrehozott választásokat, de már aznap este különböző ellenzéki csoportok bejelentették, hogy ezzel sem elégednek meg és Janukovics távozását követelik a politikából. 
Pár órával ezelőtti mai hír, hogy Viktor Janukovics ukrán elnök bejelentette, hogy az országban államcsínyt követnek el, az elnök nem készül lemondani – tudósít a média az elnök tanácsadójára, Anna Hermanra hivatkozva.

Janukovics az UBR TV-csatornának elmondta, mindent megtesz, hogy megakadályozza a további vérontást. Azt is elmondta az újságíróknak, hogy a parlament volt elnökét, Vlagyimir Ribakot, aki lemondott tisztségéről, megverték.
Ide illesztem be, mert nekünk magyaroknak sokat mondanak Dr. Papp Lajos gondolatai :
Hol a szerepünk és helyünk nekünk magyaroknak ebben az egész folyamatban.... ?

Korunk nagy hazugságaiKorunk nagy hazugságai:

az okos zsidók és a Nobel-díjak

07/05/2012Picture
Ugye ismerős az a szituáció, amikor társaságban beszélgetünk az elmúlt időszak
nagy gondolatairól, a világ haladásáról, a tudomány eredményeiről. És ekkor
általában rövid időn belül előkerül valaki, aki elkezdi bizonygatni a zsidóság
aránytalanul nagy hozzájárulását a világ tudományos teljesítményéhez, mindezt
alátámasztva a zsidó Nobel-díjasok rendkívül magas számával. Ezt pedig
rendszerint megfejeli a lehengerlő következtetés az elsöprő zsidó intellektuáls
fölényről, ami faji-alanyi jogon adott e nép
tagjainak.

Hát, ez az illető is egy világszerte működő agymosó tevékenység áldozata, aki
méghozzá elég erősen fertőzött is, mert tapasztalataim szerint az ilyeneket igen
nehéz meggyőzni arról, hogy az intelligencia és a szellem nívója nem feltétlenül
a Nobel-díjak mennyiségi függvénye. Amikor pedig odáig jutok
felvilágosításomban, hogy a díjak odaítélése bizony kőkemény nemzetközi
politikai-hatalmi kérdés, akkor általában a teljes felháborodást szoktam
learatni.

A Nobel-díj bizony azzá változott, amivé alapítója soha nem szerette volna
tenni. A világ egyik legexkluzívabb faji propaganda eszközévé.

Még napjainkban is erre szolgál, bár sokan ezt nem ismerik fel, pedig a
Nobel-díjak története a politikai és a hatalmi befolyásolások sorozata. Nemcsak
a cionisták befolyásolták odaítélését, hanem szinte minden nemzet
megpróbálkozott vele a maga szintjén. Jelentős nyomást gyakorolt a kiválasztásra
a wilhelmiánus és a hitleri Németország (ez bizonyos mértékig látszik is az
adott időszak dijazottjain), kevesebb sikerrel a Habsburg Birodalom, váltakozó
sikerrel Franciaország és Anglia, továbbá, érthető okokból, meglepően sikeresen
a skandináv államok.

De a befolyásolásban a zsidókhoz hasonló sikereket még megközelítőleg sem
tudott senki elérni.

Mindjárt az elején szögezzük le: a Nobel-díj odaítéléséhez igen komoly
tudományos eredményt kell produkálni, mert  a látszat, vagy hamisított eredmények nem csúszhatnak át a szűrőn. Csak hát a mai innovációs és tudományos iparban ilyen eredmény sok ezer születik minden évben, és ezek között választani bizony nagyon sok szubjektív elemet érvényesítő foglalkozás. És mint látni fogjuk a szubjektivitás nem véletlenszerű.

Az elmúlt 110 év alatt (2010-ig) összesen 543 Nobel-díjat ítéltek oda 817
személynek és 23 szervezetnek. Ezek közül legalább 181 (21,5%) díjazott volt
zsidó, és legfeljebb 659 nem zsidó. Minthogy a világ népességének 99,8%-a nem
zsidó, és csak 0,2%-a zsidó, ebből kiszámítható, hogy ez világviszonylatban a
zsidók 107-szeres felülreprezentáltságát jelenti Nobel-díjak eloszlásában.

A zsidó Nobel-díjasok statisztikai adatai 1901 és 2010 között:

- Kémia (31 zsidó kitüntetett, a világ összes kitüntetettjének 20%-a)

- Közgazdaságtan (28 zsidó kitüntetett, a világ összes kitüntetettjének
42%-a)

- Irodalom (13 zsidó kitüntetett, a világ összes kitüntetettjének 12%-a)

- Béke-díj (9 zsidó kitüntetett, a világ összes kitüntetettjének 9%-a)

- Fizika (47 zsidó kitüntetett, a világ összes kitüntetettjének 25%-a)

- Élettan, illetve orvostudomány (53 zsidó kitüntetett, a világ összes
kitüntetettjének 27%-a)

Azt mindenkinek éreznie kell, hogy ez egy olyan képtelenség, amit semmivel
nem lehet megmagyarázni.

Ez nem egy, hanem több, mint két nagyságrendnyi intellektuális különbséget
jelentene egy nép számára, ami egy külön emberi fajt képezne a bolygón.

Ráadásul az olyan szellemi versengésekben, ahol az objektív, tényleges
teljesítmény érvényesül és nem a szavazás, meg a bizottságosdi, mint például a
sakk, szellemi olimpiák vagy tanulmányi versenyek, nos, ezeknél már egyáltalán
nem látszik ez az elsöprő zsidó fölény. Sőt, az ellenkezője igaz, mert a
zsidóság képviselői ezeken a szellemi megmérettetéseken a középmezőnyben szoktak végezni.

A zsidó díjazottak számát és arányát rengeteg zsidó propaganda weboldal
kíséri figyelemmel. Ezeknek a weboldalaknak a célja, ahogy mondják, hogy olyan
online forrást biztosítsanak, amely túlsúlyozva mutatja be a zsidók
hozzájárulását a világ kulturális, tudományos és műszaki fejlődéséhez.

Kettő példa:
http://zsido.com/cikkek/dan_shechtman_kapta_a_kemiai_nobel_dijat/10/2758
http://miertcion.blogspot.com/2011/10/nobel-dijas-zsidok-szama-szazhetve...

Fontos körülmény az is, hogy a zsidó Nobel-díjak aránya a II. világháború
után csaknem két és félszeresére növekedett, ezáltal is tükrözve az abnormálisan
megnövekedett világhatalmi súlyukat. A világban betöltött pozíció és a díjak
száma közötti összefüggés az amerikai adatokban is tetten érhető. Az összesen
299 amerikai kitüntetett nagyon magas szám, és az ebből 108 zsidó díjazott pedig
még elképesztőbb.

2011-ben az odaítélés során már elvesztettek minden józan mértéket. A 7
díjazottból 5 volt zsidó, miközben egy sor jelentős tudományos eredményt
figyelmen kívül hagytak.

Ez a világ számos pontján hangos zúgolódást váltott ki. Reméljük, hogy
hatására a propagandisták talán egy kicsit majd visszafogják magukat, hiszen
valószínűleg nem érdekük, hogy egy észak-koreai típusú választási bohózattá
silányuljon az egész.

2011-ben egy kisebbfajta lázadás tört ki az egyik Nobel-díj jelölő műhelyben,
a stockholmi Károly Intézetben. A lázadás részleteiről egyelőre keveset tudni,
ami tudható, hogy a jelölő bizottság egyik tudósánál Jan Biro endokrinológusnál
és egy meg nem nevezett társánál betelt a pohár. Sajtónyilatkozatokat adtak ki a
disznóságokról, ami természetesen nem jelenhetett meg sehol, majd Jan Biro egy
kisebb dolgozatot állított össze ebben a témában a "Nobel-díj zsidó
részrehajlása" címmel.

Honlapja: 
www.janbiro.com.

A dolgozata magyar nyelven itt elérhető, elolvasása erősen javallott:
www.janbiro.com/files/BIRO_A_Nobel-dij_zsido_reszrehajlasa.doc
A befolyásolás módszerei ugyanazok, mint a világ más tájain érzékeny ügyekben
szokásos: az egyéni megvesztegetéstől kezdve, a pénzügyi vagy erkölcsi zsaroláson át a szervezeti megfélemlítésig vagy hatalmi visszaélésekig minden előfordul. Jan Biro dolgozatában kiválóan megvilágítja a díjak odaítélésével kapcsolatos svéd attitűdöt, nevezetesen azt, hogy a zsidóknak sikerült elfogadtatni azt az elképesztő elvet a Nobel közgyűléssel és a Bizottsággal, hogy "egy díjat egy zsidónak, és egy díjat egy nem zsidónak".

Nyilván szerepet játszik a dolgok ilyetén alakulásában a Nobel Alapítvány
alapvetően zsidó jellege is. A szerző szerint a Nobel-díjak odaítélésének jogát
már régóta el kellene venni a svédektől és egy sokkal kevésbé befolyásolható
nemzetközi szervezetre kellene bízni. Jan Biro egy igen érdekes tanulmánnyal is
megajándékoz bennünket: ebben leírja a 2002. évi élettani Nobel-díj
odaítélésének történetét, amikor a Human Genom program 2 nagyágyújának
vetélkedése ellenére a nevető harmadik, egy zsidó szerzőpár lett a befutó,
ráadásul egy sokkal kevésbé jelentős projekttel.

Ugyanebben a dolgozatban az érdeklődők megtalálják a jelölési és odaítélési
folyama gyakorlati leírását, nagyon jó példákkal szinesítve.

Egyébként Czeizel Endre nevű médiakedvenc álgenetikusunk - akinek köze sincs
semmiféle komolyabb tudományhoz - így vélekedik: „nem véletlen, hogy sok köztük a zsidó származású, hiszen a zsidó kultúrában különösen nagy hangsúlyt fektetnek az oktatásra, arra, hogy a gyermekekből kihozzák a maximumot. Ismerek példákat arra, hogy zsidó családban nevelkedett roma gyerekek is kiváló tálentumokká váltak” - mondta.

No comment. Ha Czeizel sokáig képes tartani ezt a színvonalat, ő is kapni fog valami díjat. Kerestem ezeket a zsidók nevelte roma gyerekeket
egy darabig, de aztán feladtam.

Egy évben a világon minden témakörben több ezer jelentős tudományos eredmény születik. Ez egy iparággá változott napjainkra. Ezek közül kiválasztani a
legjelentősebbeket, már önmagában is rendkívüli feladatot jelent. Nincs
semmiféle objektív mérce, ami alapján meg lehetne adni a tényleges súlyokat. Egy elért tudományos eredmény önmagában semmit sem jelent - legyen az még oly jelentős is - ha nem menedzselik megfelelően  a nagy cél, vagyis a Nobel-díj
felé.

Természetesen ennek ellenére az új ismeret hasznosul, de díjat nem fog kapni.
A legnagyobb találmányok többsége semmiféle díjat sem kapott soha és az inverze is igaz, hogy azért vannak kevésbé megérdemelt díjak is, sőt olyanok is amelyek esetében utólag kiderült, hogy a tudomány egy zsákutcája volt, de az adott pillanatban komoly eredménynek tűnt. Valószínűleg nem fog meglepetést kelteni, ha leszögezzük, hogy a zsidó díjazottak ezekben az esetekben is meglehetősen felül reprezentáltak.

Az irodalmi és béke Nobel-díjakkal kevesebbet foglalkoznék, mert ezek
politikai irányultsága közismert. Ezekben a kategóriákban manapság díjat szinte
kizárólag olyan személyiségek kapnak, akik jelentős politikai szolgálatot
tesznek a nyugati világnak, azon belül is elsősorban az USA-nak és
Izraelnek.

Mindenképpen külön bekezdést érdemel Kertész Imre története. Ő egy
középszerűnél is gyengébb író, egy igazi harmadosztályú írogató, ennek
megállapításához igazán nem kell irodalomkritikusnak lenni. Őt egy végtelen
óceán választja el az igazi nagyságoktól, Gárdonyi Gézától, Tormay Ceciletől
vagy Németh Lászlótól, és mégis ő kapta a világ legjelentősebb irodalmi
elismerését.

A Sorstalanságot a 70-es évekbeli megjelenése idején pár száz példányban
adták ki és a 90-es évek elején ezen példányok fele még mindig raktáron volt.
Aki elolvassa, érzékelheti a harsány stílus ellenére a kifejezésmód
erőtlenségét, a magyartalan gondolatok és nyelvtani szerkezetek százait, egy
alapjában véve középszerű irodalmi ötlet igen gyenge megvalósítását. Kertész
nyilván maga is érzékeli társadalmi méretű elutasítottságát, amit a
holokauszt-tudat hiányával és a származásával indokol.

Kertész rendkívüli sértődöttsége minden megnyilvánulásában tetten érhető, de
eléggé árulkodó, hogy vagdalkozásában sosem szakmai vagy intellektuális érvek,
hanem mindig származási és hatalmi érvek szerepelnek.

Természetesen a magyar zsidó Nobel-díjasok ennél azért sokkal nagyobb
mértékben rászolgáltak kitüntetésükre. Azért ne akarjuk visszavenni a díjakat
Wigner Jenőtől, Szilárd Leótól, Pojányi Jánostól vagy a többiektől, mert
jelentős tudósok voltak. De azt tegyük hozzá, hogy a szóba jöhető kb. 30-35
zsidó számazásúból 7-8 megkapta a díjat, továbbá 3 német (az említett
wilhelmiánus és hitleri időszakban) és néhány meghatározhatatlan származású. Míg a szóba jöhető 200-250 magyarból senki.

Egyébként ki tudná megmondani, hogy melyik a jelentősebb tudományos
eredmény:

- a C-vitamin és az izomoxidációs folyamatok biológiájának megvilágítása (a
félig zsidó Szentgyörgyi Albert Nobel-díjat kapott érte)

vagy

- a villanymozdony feltalálása? Kandó Kálmán nemhogy díjat nem kapott, de még a jelölés közelébe sem került. A XX. század egyik legnagyobb elektromérnökének legfőbb díja a Horthy Miklós által alapított Corvin-díj odaitélése volt, amit ne becsüljünk le, de azért még nemzetközi ismertséget sem jelent.

A propaganda egy másik eszköze a vegyes származású tudósok teljes
elzsidósítása. Az előző századforduló korszaka a zsidó asszimiláció korszaka
volt. A beolvadni kívánó zsidó családok esetében rengeteg volt a vegyesházasság, ami Nobel-díjasaink esetében is így volt. Ha megnézzük családfáikat, a legtöbb helyen azért bőven látunk nemcsak magyar, hanem mindenféle egyéb közép-európai hangzású neveket is. Érdekes megnézni a már említett Szentgyörgyi Albert családfáját (kis hibákkal még a Wikipédia is közli). Az apai ág magyar dominanciája jól látható, de még az anyai ágon is találhatók gyanús nevek.

Természetesen a családfa kutatás egy másik tudomány, ebbe ne merüljünk most
mélyebbre. (A néhány eset során, amit megvizsgáltam többször találkoztam még
egymásnak ellentmondó önéletrajzokkal is ugyanattól a személytől.) A Pojányi
familia származására is teljesen ellentmondó adatok találhatók az
interneten.

A nagyok talán legnagyobbja, Neumann János például soha nem kapott
Nobel-díjat, pedig ő hármat is érdemelt volna. A legendával ellentétben
természetesen ő sem teljes zsidó, sőt valószínűleg nagyrészt nem az. (Apja
féligmeddig zsidó, anyja egy elszegényedett magyar bárói származék, akit utólag
megpróbálnak elzsidósítani.) Az ő pályafutását vizsgálva egyébként nem is
érezhető olyan erősen a nemzetközi zsidó lobbi támogatása. Talán azért, mert nem anyai ágon volt zsidó származású, azaz nem volt igazándiból közülük való?

Foglalkoznunk kell még egy legendával, a "menekült zsidó tudósok"
történetével. A tudósokat a 20-as években még sehol sem fizették meg rendesen.
Az első ország, amelyik rájött arra, hogy a tudósok megvásárlásával állandó
előnyhöz lehet jutni az innovációban - az USA volt. És Amerika anyagilag egyre
inkább meg is tehette ezt, így a huszas évek végétől egyre fokozódó lendülettel
beindult a "brain drain", az agyelszívás, ami gyakorlatilag napjainkban is
folyik. Nem túlzás azt állítani, hogy jelenleg a tudós világelit 50-60%-a az
Egyesült Államokban tartózkodik.

A harmincas évek tudós migrációjának nagy része esetében szó sincs arról,
hogy politikai okokból kellett volna elmenekülniük bárhonnan. Egyrészt egyik
állam sem engedhette meg magának, hogy ilyen szintű tudósokat üldözzön el,
másrészt igen csekély számuk miatt még ellenséges beállítottság esetén sem
jelentettek semmiféle politikai kockázatot. Egy-két igazi bajkeverő kivételével
nem is esett baja szinte egyetlen jelentős tudósnak sem ebben az időben, sehol
Európában.

A legendás menekülések és szívszorító históriák jórészt utólag kreált
legendák, lásd pl. a cionista zsidó Tom Lantos kacagtató esetét. De Wigner Jenő
távozására is legalább hatféle történetet ismerek. Az egyik szerint a hamburgi
kikötőből álbajusszal és álszakállal átkelt Angliába, ahol - mivel nem ismert
senkit - betért az első kocsmába és elmondta a csaposnak a láncreakció lényegét. A csapos az elmélet zsenialitásától elbűvölve, azonnal beprotezsálta őt az angol titkosszolgálathoz, akik végre oltalmat nyújtottak a kegyetlen Horthy-fasizmus elől menekülő tudósunknak...

A másik szerint vatikáni ügynökök segítségével jutott keresztül a
Mussolini-féle Olaszországon, ami után Marsielles-ben angol tengeralattjáróra
szállva vette útját Anglia felé. Gibraltár után azonban náci tengeralattjárók
vették üldözőbe, de ezt is túlélte...

A korabeli tudósok többségének a pályafutása (és itt nemcsak a magyarokról
beszélek) elég hasonló volt. A diploma és a doktorátus megszerzése után
Németországban gyűltek össze, mert Európában ott volt a legmegfelelőbb
a szakmai és anyagi támogatás, majd akit ezután hívtak a tengerentúlról, az
hajóra ült és szépen elment.

Mindenféle dráma nélkül, a saját útlevelével. Ha zsidó volt, ha nem.

De a nagyrésze nem ment sehová. Szépen ott maradtak Németországban és részt vettek előbb a civil, majd a háborús programokban. Aki elvakultság nélkül
szemléli a náci Németország háború alatti tudományos tevékenységét, az tudja,
hogy a korabeli tudományos csúcsteljesítményeket ott érték el. Ez nyilván nem
lett volna lehetséges akkor, ha - mint ahogy a legenda szól - mindenki
elmenekült volna. Persze volt olyan tudós is, aki már akkor elmenekült Hitler
elől, amikor az még hatalomra se került.

Bizonyításképp ismét vegyük elő kedvencünk Szentgyörgyi Albert életregényét
néhány mondat erejéig. Ő ugyebár végig itthon maradt, és bár köztudott volt
zsidónak minősülő származása (már egy nagyszülő is elég volt ehhez), sőt
kommunista-szimpatizáns érzelmeit sem rejtette soha véka alá - ennek ellenére
soha egyetlen hajszála sem görbült. (Legalábbis a magyarok és a németek által
nem.) Háborítatlanul dolgozhatott a szegedi egyetemen a kutatásain, különféle
vezető tisztségeket is betöltve, sőt politikai megbízást is kapott a
Kállay-kormánytól. (Ez volt az angolokkal való isztambuli kapcsolatfelvétel)

1943-ban aztán kitudódtak a kommunista párttal történt kapcsolatfelvételei,
ami miatt vezető tisztségeiről le kellett mondania, ám kutatásait ezután is
végezhette, és magántanári tevékenységét sem korlátozták. Így érkezett el 1944
szeptembere, mikor is a szovjet hadsereg bevonult Szegedre. Ekkor úgy érezte
eljött számára az aranykor, mert a megszállók kinevezték az egyetem rektorának
és politikai feladatokat is kapott.

Ekkor egy újabb drámai fordulat következett be életében. Egyik éjszaka
fosztogató, erőszakoskodó szovjet katonák törtek be villájába, a házát
kirabolták, feleségét pedig a szeme láttára megerőszakolták. Ettől hősünknek
természetesen megszűnt minden vonzalma a kommunizmus iránt és a frontvonalakat átlépve a nyilasok uralta Budapestre szökött.

Szálasiék természetesen kihasználták a professzor megjelenése adta propaganda lehetőségeket és a Magyar Futártól kezdve az összes akkori jelentős újság nagy cikkekben számol be viszontagságairól. A nyilas kormány teljes támogatását élvezte.

Következő képkockánk 1945. február 13. Szentgyörgyi a budapesti ostrom utolsó
napjait a svéd nagykövetségen vészelte át. A szovjet csapatokkal újra találkozva
elmesélte a csodával határos megmenekülését a nyilasok karmaiból, majd az
Ideiglenes Kormány által adott megbízással hozzákezdett a tudományos élet teljes újjászervezéséhez.

Érthető módon az itthon maradt tudományos elit semmiféle együttműködésre nem
volt hajlandó vele, így Szentgyörgyi elkezdett szervezni egy független
természettudományos akadémiát. Ezt a kommunista párt leállította és
parancsszóval akarta megtenni az MTA elnökének. Az ellene kiújuló ellenállást
érzékelve, az elnöki tisztet Kodály Zoltánra testálva 1947-ben nyugatra
távozott. Mindenféle dráma nélkül, de természetesen a kommunizmus által
üldözötten. Nos, így, vagy hasonlóan néztek ki azok a bizonyos "tudós
üldözések".

Alább következik egy rövidebb felsorolás a magyar világklasszis tudósok
névsorából, akik semmiféle komolyabb elismerést nem kaptak, bár teljesítényük
semmivel sem volt kisebb, mint díjazottjainké. Ajánlom ezt a névsort Landeszmann György volt budapesti főrabbinak, ennek a csekély agyfelszereltségű volt honfitársunknak, aki azt találta mondani: "ha felsorolnánk azoknak a zsidóknak az értékeit a magyar kultúrában, amit ha kivonnánk Magyarországról, akkor nem maradna más, csak a bőgatya és a fütyülős barack". (Hála Istennek, ez a Landeszmann a megjelent interjúra adott reakciókra mintegy válaszul nem sokkal később lemondott magyarországi zsidó tisztségeiről és nagy örömünkre Kanadába távozott.)

Asbóth Sándor, Bánki Dónát, Barnóthy Jenő, Eötvös József, báró Eötvös Loránd,
Bay Zoltán, Bíró László, Bodó Zsófia, Bólyai testvérek, Bródy Imre, Csonka
János, Dallos József, Dékáni Árpád, Déri Miksa, Dorogi István, Döme Lajos,
Galamb József, Greguss Pál, Haraszty Ágoston, Irinyi János, Jedlik Ányos,
Jendrassik György, Kandó Kálmán, Kaposy Mór, Kemény János, Kertész Andor, Kliegl József, Körösi Csoma Sándor, Kruspér István, Luppis János, Markovits Mária, Mechwart András, Mihály Dénes, P.Fényi Gyula, Pattantyús Ábrahám Géza, Pávlics Ferenc, Pázmándi Kempelen Farkas, Pécsi Eszter, Puskás Tivadar, Richter Gedeon, Rózsa Miklós, Rubik Ernő, Schick Béla, Simonyi Károly, Szilvay Kornél, Tihanyi Kálmán, Zipernowsky Károly.

Ez csak egy rendkívül felületes gyors névsor, percek alatt bárki még ötször
ennyi magyar nagyágyút ide tudna varázsolni egy egyszerű Google kereséssel.

Összefoglalva tehát leszögezhetünk néhány helytálló megállapítást ebben a
témában:

- a Nobel-díj erős nemzetközi presztizs jellege mindig nagy csábító erőt
jelentett a különböző nemzetek számára,

- a díjak odaítélésének befolyásolását a különböző zsidó érdekcsoportok
végezték és végzik ma is nagy hatékonysággal,

- a zsidó sikerek okaként számos külső, belső tényezőt soroltunk fel és
leírtuk a befolyásolás gátlástalan, mindenen átlépő eszközrendszerét,

- az így megszerzett megszerzett zsidó Nobel-díjak folyamatos népszerűsítésére hatalmas nemzetközi propaganda-hálózat épült fel,

- a világot behálózó cionista propaganda gépezet  hivatott bizonyítani és
sugallni a tájékozatlan közvélemény számára a zsidó intellektuális fölény létét,
amit nyíltan kimondani nem szabad, mert az fajelméletnek minősül,

- a zsidók az általuk kialakított propagandát egy nagyméretű
legenda-projektbe csomagolják, ami által a társadalom minden rétege számára
könnyen emészthetővé válik, és szinte történelmi keretet ad a tudományos
történéseknek.

Ennek legfontosabb elemei az a zsidók saját maguk általi önsajnáltatása, a
minden ok nélküli, évszázados üldözöttségük és a kirekesztettségük
hangsúlyozása, kombinálva a tudományos életben kifejtett gigászi
erőfeszítéseikkel, és végső soron a jó zsidó győzelmével a mindenki más rossz
felett. És mindezt kizárólag zsidó főszereplőkkel.

Hatalmas megtévesztő gépezet ez, amely igénybeveszi a világ teljes cionista
kézben levő médiarendszerét. De mint minden megtévesztés, néhány évtizednél
tovább ez sem tud elmenekülni a leleplezés elől. És talán éppen most jött el ez
az idő.

Kocsis Márk
2012 július 3.A magyar alkotmánybíróság, mint az alkotmányellenesség őre04/28/2012

Picture

Nyílt levél egy magyarországi "alkotmánybírónak" kinevezett cionista bérmunkásnak. 


Lévay Miklós!

Soha ilyen udvariatlanul nem szólítottam meg senkit, de most kivételt teszek. Önök sem vették a fáradtságot ugyanis, hogy csaknem két éves várakoztatás után néven nevezzenek XX/1250-1/2012.AB ügyszámú levelükkel.

2010. márciusától többedmagammal naiv reménykedéssel vártam döntésüket a holokauszt tagadását tiltó törvény ügyében. A 2010-es kormányváltásnak köszönhetően megszűnt ugyan az említett törvény holokausztra történő kizárólagos alkalmazhatósága, ugyanakkor sokkal bonyolultabbá is vált a „nemzetiszocialista bűnök” tág fogalomköre miatt.

Egy év elteltével már borítékolni lehetett, hogy Önök az Alaptörvényre várnak, hiszen ezután ártatlan sajnálkozással tárhatják szét kezüket, mondván sajnos nem tehetnek semmit, hiszen nem vagyok jogosult utólagos normakontrollt kérvényezni.

Amikor viszont beadványomat megírtam, jogosult voltam erre. Ezt Önök pontosan tudják.

Cinikus viselkedésük, és az Önöktől joggal elvárható, mindenkit megillető korrekt és igazságos elbánás közti távolság minden bizonnyal vetekszik a mindenki által közismert Makó-Jeruzsálem útvonal teljes hosszával. Oda – vissza.

Az Önök intézményén kívül minden elképzelhető fórumot megkerestem annak tisztázására, hol található minden kétséget kizáró és egyértelmű információ, mit kell jelenleg holokauszt alatt érteni, amire a nürnbergi per óta többször is gyökeresen megváltozott és átalakult dogma miatt lett volna szükség. Kedvencem volt a holokauszt „relativizálása”, melyet bár illik kerülni, mint az a bizonyos házi kedvenc a forró kását, de amiről fogalma sem volt senkinek, micsoda.

Dokumentálni tudom, hogy erre sem Önök, sem a minisztériumi illetékesek, de még egyetemi tanszékvezető professzorok sem tudtak válaszolni.

Hogy egy példával éljek - törvénytisztelő polgárként nekem eszemben sincs tagadni a holokausztot. Viszont szívesen tennék feljelentést az ellen az ismeretlen tettes ellen, aki 1990-ben se szó se beszéd az auschwitzi 4 millió áldozatról szóló emléktáblát 1,5 milliósra cserélve belegázolt a holokauszt áldozatainak lelkivilágába, egyben jelentéktelenebb színben tüntetve azt fel nagy nyilvánosság előtt.

Az Önök vérlázítóan alattomos és pitiáner lapítása miatt fentiekre már csak akkor kaphatok választ alkotmányjogi panaszom esetleg kedvező elbírálásával, ha előbb pervesztes vagyok a 269/c törvény alapján. Hiszen végzésük értelmében előbb el kell hogy ítéljenek azért, amiről fogalmam sincs hogy valójában micsoda, természetesen végigjárva ezután az összes létező bírósági fórumot, esetleg a 3 éves börtönbüntetés letöltése közepette, mert csak ezután lehetek jogosult alkotmányjogi panasz benyújtására, reménykedve abban, kiderül végre, hogy nem én voltam az, aki holokausztot nyíltan tagadva kicserélte az említett táblát.

Az már csak hab a tortán, hogy egy esetleges holokausztos büntetőeljárás alatt sor sem kerülhet annak kiderítésére, hogy "alaptörvény-ellenes jogszabály alkalmazása folytán sérült-e az Alaptörvényben biztosított jogom” ahogy végzésükben magyarázkodnak, hiszen pont ennek tisztázhatóságát akadályozták meg végzésükkel egy életre.

Hasonló példák százainak ismertetésétől eltekintek, különben sose lenne vége levelemnek.

Álláspontom szerint fenti ellentmondások miatt a 269/c törvény alapján elképesztően nehéz bárkit is elítélni, hiszen az ügyésznek kell minden kétséget kizáróan bizonyítania a bűncselekmény tényállásszerű elkövetését. Ugyanakkor az Önök eddigi, fenti tárgyban nyújtott gyalázatos teljesítménye alapján az sem kétséges, hogy egy fenti büntetőpert követő alkotmányjogi panasz érdemi elbírálása hogyan zajlana intézményükben.

A torkunkon pofátlanul, gátlástalan arroganciával lenyomott 269/C nevű terrortörvény célja tehát egyértelműen a félelemkeltés.

Ha jól tudom, a terrorizmus bűncselekmény pedig már a félelemkeltésre irányuló szándékkal megvalósul. Ez is megérne tán egy misét.

A törvény egyik, talán legközismertebb és leggusztustalanabb célja pedig nem más, mint a zsidóság folyamatos kárpótlásának akadálymentesítése, nehogy ki merje bárki nyitni a száját, ha holokausztra hivatkozva a zsidóság újabb milliárdokat követel azoktól, akik meg sem születek még a második világháború idején.

Érdekes volt megfigyelni például, hogy az említett terrortörvény életbe lépése után milyen gyorsan nyújtották be a keresetet Chicagoban a MÁV ellen, elképesztően pofátlan dollár milliárdos követeléssel.

Önök a zsidóságot megalkuvó módon kiszolgálva, egy soha véget nem érő gátlástalan parazitizmusnak adtak szabad utat sunyi magatartásukkal, megteremtve az ország magyarságának hosszú távú és akadálytalan erkölcsi, anyagi és szellemi nyomorba döntését.

Nem ezt hívják nemzetárulásnak?

De legalábbis hűtlenségnek?

Önök szándékosan nem válaszoltak akkor sem, amikor az elmúlt év végén többször kértem tájékoztatásukat levélben és telefonon is, joggal félve attól, hogy az Alaptörvény már nem fogja lehetővé tenni már azt sem, hogy legalább azt tisztán láthassuk, mi az amit nem szabad és mi az amit még igen.

Önök szándékosan hagytak cserben minden magyart, melyhez fogható gyalázat nem történt még intézményük fennállása óta.

Isten bocsássa meg amit tettek, mert mi soha nem fogjuk.
Dr. Nemes András2012 április 27.


Aki zsidó zászlók alatt vonul,

az Magyarország izraeli

gyarmatosításra mond igent04/16/2012

Picture
Soha le nem mosható szégyen, ami tegnap történt. Az izraeli zászlókat lobogtató, magyargyűlölő csürhe háborítatlanul vonult végig a főváros utcáin. Hol voltatok magyarok?

A rendszerváltásnak hazudott folyamat elején elképzelhetetlen lett volna, hogy ez a zsidó bagázs és talpnyalóik hada végigmasírozzon Budapest utcáin. Húsz év alatt a folyamatos bevándorlás következtében megnőtt a létszámuk és megnőtt a magabiztosságuk is, hiszen tudják: az országot felvásárolták, a gazdaság, az ingatlanvagyon jelentős része a kezükben van és az ő szolgálatukban állnak a bankok, a pénzügyi intézmények, a nagy multicégek. 
A magyarországi média az ő propagandájukat terjeszti, az ő biztonságukról gondoskodik a Moszad, az európai és a magyarországi titkosszolgálat, a rendőrség, az ő hatalmuk kiterjesztése érdekében háborúzik a NATO a Közel-Keleten. Rengeteg pénzzel működtetett, saját oktatási, kulturális és biztonsági hálózattal rendelkeznek, felügyelik a magyarországi oktatást, a könyvkiadást és ők értelmezik a magyarság és a világ múltját és persze jelenét is nekünk, a rabszolgasorsba és hazánk elvesztésébe beletörődni látszó szerencsétlen magyaroknak.

Végveszélyben vagyunk: Trianonról immár szót sem érdemes ejteni, az ország jelentős területeit a cigányok tartják rettegésben, a "magyar" kormánynak a zsidóság parancsol, amely teljes mértékben uralma alatt tartja a magyarországi gazdaságot, politikát és kultúrát. Az 1920 után megmaradt pici, behorpadt Magyarország is kicsúszott a kezünk közül, akkor hogy képzeljük hazánk megújítását, országunk felébresztését, vagy akár Trianon revízióját?

A hazafiaknak immár nincs értelme óvatoskodni és jófiúskodni. Az ellenség gátlástalanul tör előre, és teljes elpusztításunkra törekszik. A cionisták és csatlósaik is megosztják a feladatokat, és különböző osztagokra bontva támadnak ránk. Hasonlóképpen kell nekünk is egyazon szent célért, de más és más stratégia alapján szerveződő csoportokban felvennünk a harcot a hazánkat elfoglaló agresszív zsidó és zsidóbérenc hódítókkal szemben.

Első lépésként fogadjuk meg: soha, de soha többé nem engedjük, hogy több ezer fős tömeg izraeli, vagy bármely idegen zászló alatt vonulgasson a saját hazánkban.

Ráadásul egy olyan vérben és bűnben született, bizonytalan jövőjű terrorista állam zászlaja alatt, amely más nép területét tartja megszállva, egy másik nép földjén terjeszkedik, háborúk sokaságát indította az elmúlt évtizedekben, ENSZ-határozatok tömegét szegte meg, rendszeresen gyerekeket gyilkol, tiltott fegyvereket vet be és több száz atombombával rendelkezik.

Miképpen tűrhetjük el, hogy magyar földön tüntessenek egy terrorcselekményeket elkövető idegen ország érdekében? Hiszen nem csupán a magyar érdekeket tiporják sárba a cionisták, de a legalapvetőbb, több évezredes és legszentebb erkölcsi alapelveket is.

Aki izraeli zászlók alatt vonul, az egyetértését fejezi ki a hódítással, a gyarmatosítással, az agresszióval és polgári személyek válogatás nélküli legyilkolásával - és nemcsak Magyarországon, de az egész világon is. Az arcunkba vágott kesztyűt most már fel kell venni, mert a minket is elpusztítani szándékozó zsidó hódítással szemben minden emberi és isteni törvény alapján jogos az ellenállás - immár minden téren és minden eszközzel.
Perge Ottó2012 április 16.

Picture
Mariann, Áron, Dani és a patkányok
08/05/2012

Tisztázzuk az elején, ha esetleg még nem találták volna ki: Mariann a
Horváth, Áron a Szilágyi, Dani a Gyurta, és a két patkány a magyaripéter és a
bochkorgábor. Jobb ez így, nem kertelve, megadva a kellő tiszteletet mind az
ötüknek.

Hogy mi történt, azt tudjuk: két nagyon fiatal magyar ember, nehéz, teljes
fizikai és szellemi összpontosítást és rendkívül sok edzést kívánó sportágban
olimpiai bajnok lett. Magabiztosan és fölényesen, lenyűgöző teljesítményt
nyújtva, régen érzett örömet csalogatva  a magyar szívekbe. Áron győzelmét
Mariann sírva közvetítette, mert ő is vívott, ő is volt világversenyen első és
tudja, hogy mennyi munka, könny, veríték és lemondás van az elsőként felkúszó zászló vagy egy jó helyezés mögött.

Velük örült az egész ország - mínusz a két patkány - és megérdemelten szólt
nekik a Himnusz, és a dallamot több millió magyar ember könnyezte meg. Jött,
látott és győzött ez a két magyar legény akkor, mikor sötét hullafoltok jelentek
meg a nemzet testén. Nyilatkozataikban hálával emlegették a családjukat,
edzőjüket, elhunyt barátjukat. Egyikük azt is megemlítette, hogy 15 millió
magyarra gondolva, buzdításukat belülről hallva, ebből erőt merítve tudta
legyőzni a fáradtságát és az ellenfeleit.

És ekkor a patkányok egyből felrohantak a pöcegödörből.

Akkor, amikor minden jóérzésű ember lelkét melegség járta át, mikor ezt a
két, kívül-belül egészséges magyar fiatalembert látta, hallotta beszélni,
olvasta a nyilatkozataikat. Jó volt arra gondolni, hogy igen, ilyen is van még.
Hogy az egyik a testvérének szurkol, a másik meg hazasiet az édesanyjához, hogy megcsókolja. Hogy megköszönje neki, hogy van, és ott van, ahova nélküle soha nem jutott volna el.  Hogy a magyarokról szépet és jót mondanak mostanában Skandináviában. Biztos vagyok benne, hogy kimennek a temetőbe is beszélgetni egy kicsit, az egyik az edzőjéhez, a másik a barátjához.

És akkor kibújik a zsidó szellemi pöcegödörből két cionseggnyaló patkány és
elkezdi őket cikizni. Ahogy a zsidók szokták: igaztalanul, lekicsinylően,
fennhéjázóan bicskanyitogató módon. Tudjuk jól, nem csak a sportolóknak szólt a
husáng, hanem nekünk is. Nehogy már örüljünk 1-2 percig.

Ez a magyaripatkány meg az a bochkorpatkány sehol sem lesz, és nem fog egy
szót sem szólni, mikor a zsidók aláznak és a cigányok gyilkolnak ártatlan magyar
embereket. Mint ahogy akkor sem nyitották ki a büdös pofájukat, mikor a mocskos
buzik masíroztak a fővárosban, vagy a gyurcsánypatkány és bandája végig bűnözte az elmúlt éveket, vagy mikor újabb és újabb holomeséket kellett kitalálni, vagy egy hazug holomajmot kellett tapsolni az Országházban. Vagy mikor bamba,
agyatlan, tiknyász, rendőrnek idomított kölykök korrupt és bunkó tisztjeik
parancsára verték és/vagy ugráltatták az őket eltartó adófizetőket. Vagy a
felzárkóztatásra várakozók Mari nénit egy szabolcsi faluban, a Pista bácsit meg
egy borsodi városban lopták, rabolták, csonkították és/vagy gyilkolták. Ezek a
vörös-kék patkányok az idén is sebesre tapsolják majd a tenyerüket örömükben,
mikor a pofátlan gyarmattartók december 8-án megint csak magasba emelik a leigázásunk jelképét a Nyugati téren.

Ez a két zsidóbérenc hányadék akkor érezte úgy, hogy az az a perc, amikor
böfögni kell. És ezek még életben és éterben vannak. Akkor, mikor egy egész
nemzet egy emberként örült egy kicsit, elfeledve egy pillanatra a
magyaribockhor-féle patkányok és társaik által ránk hozott sok bajt és
betegséget.

Ó drága jó Istenem, ha tudnátok hogy hány fényévre vagytok az Árontól vagy a
Danitól... és tőlünk...

Ennek a két darab meleg szarnak nem elég, ha az úszók és a vívók elfordítják
a fejüket, nem néznek rájuk soha többet és soha az életben nem adnak nekik
egyetlen nyilatkozatot sem. Most már nem elég, hogy a volt 1987-es világbajnok
női tőrcsapat tagjai szépen fogalmazott levélben kérik ki maguknak ezt a hangot.
Nem elég, ha a népszerű jobboldali hírportál szerzője udvarias és kulturált
formában üzen ezeknek a cionpatkányoknak. Nem, ez már nem elég, mert ezek a fitymás zsidók a fitymátlanokkal egyetemben örülnek, hogy elérték a céljukat. És
röhögnek, röhögnek és mindig csak röhögnek rajtunk.

Itt és most már több kell: igen, valaki végre erélyesen elmagyarázhatná ennek
a két mocsadéknak, hogy Budapest a fogturizmus európai központja, és ebben a
városban az eredetinél szebb műfogsorokat tudnak csinálni. Vagy hogy törött
térddel is lehet földig hajolni a sábesz dekli előtt, törött orral is lehet
levegőt szívni, vagy hogy a falábnak az az előnye, hogy mezítláb is lehet vele
diót törni.

Hogy nekünk is legyen egy kis maradandó örömünk. Az a kis hülye csintalanka
is hogy megnyugodott.

Ha olyat írnak és mondanak, akkor ne csodálkozzanak, ha ilyet olvasnak és
nagyot kapnak.

A patkányoktól meg elnézést kérek. Végül is tanulékony és szorgalmas állatok,
akarattal nem bántanak senkit. Nem szándékoztam őket megsérteni azzal, hogy
bochkornak és magyarinak neveztem őket.
Jack Corn2012 augusztus 04.    


Ezt a mocskos diszídenst azért hozták vissza hazánkba, mert nem ártott még eleget a magyar népnek. A gerinctelen pofátlan állat hasonló mentalitású a patkánnyal – drága gyermekeim balról az akasztófa, jobbról a kitömött aktatáska pénz, hát persze , hogy a teli táskát választottam. - Hogy lezuhant a helikopter, - na és én tehetek róla, nekem csak a pénz kellett.- kotródjatok büdös gojok.
De kinyílt a csipátok, nézzétek a lányomat Tombol a butaság túltesz Lendvain a botoxon , igen mindketten egy kiborult divatlapok, a botoxnak az anyja a mocsárt választotta a lánya helyett, hát ha nem lennék ilyen öreg én meg Izraelt választanám.

Sólyom László Izraelben már 2008 márciusában megígérte a Magyar Gárda feloszlatását.


Picture
Egy zsidó nő szerint Sólyom László már 16 hónappal ezelőtt megígérte Izraelben a Magyar Gárda feloszlatását. Beszámolója itt olvasható a sátáni vigyorú antimagyar köztársasági elnök tavalyi izraeli látogatásáról: eszerint a féllábú zsidó gyerekeket megalázzák Budapesten és a magyarok szeretik énekelni az Indul a vonat Auschwitzba című dalt. Élvezzék szó szerint, kommentár nélkül.

"Az Izraelben tartózkodó magyar köztársasági elnök, Sólyom László tiszteletére a Magyar Köztársaság izraeli nagykövete, dr. Gyenge András herzliai rezidenciáján 2008. március 2-án vasárnap este fogadást adott. Sólyom László itt a magyar ajkú izraeliek képviselőivel találkozott. Meg nem erősített források szerint a rendezvényen 300 főnyi vendégseregre számítottak.

Az eseményen a vártnál kevesebben jelentek meg. A 120 -130 vendég mintegy 20 százalékát a követség munkatársai, az izraeli magyar sajtó képviselői és az izraeli a magyar közélettel kapcsolatban álló tisztségviselők tették ki.

Az utóbbi időszak magyarországi eseményei, a gyűlöletbeszéd-törvény elfogadása körüli viták, a Magyar Gárda megalakulása és tevékenysége, valamint bizonyos személyes tapasztalatok, az Izraelben élő magyar zsidóság jelentős részében is igen kedvezőtlen benyomást keltettek. Ez igazolhatja sokak távolmaradását.

A köztársasági elnököt - aki feleségével érkezett - és kíséretét dr. Gyenge András fogadta, és rövid bevezető beszéddel mutatta be egymásnak a résztvevőket, kihangsúlyozva, hogy a vendégek zöme mindkét kultúrát, a magyart és az izraelit is magáénak érzi. Sólyom László elmondta, hogy örömére szolgál ez a találkozás, mert így lehetősége van személyesen meggyőződni arról, hogy Izraelben hogyan látják Magyarországot, és hogy élnek itt az onnan elszármazottak.

A személyes bemutatkozások során az egyik jó nevű, baloldali, magyarul is publikáló újságírónk megjegyezte, hogy aggodalommal figyeli az itt élő magyar zsidóság a magyarországi eseményeket. Az elnöki válasz biztosította arról, hogy a Gárda feloszlatása folyamatban van. Ez megnyugtatóan hangzott, reméljük, hamarosan hallunk róla!

Gaál Meirt, az Hitadrut Ole Hungaria képviselőjét arról kérdezte Sólyom László, hogy jönnek e Magyarországról zsidók Izraelbe új bevándorlóként? A válasz, amely láthatólag váratlanul érte a kérdezőt, az volt, hogy nagyobb csoport fiatal, jó egzisztenciájú diplomás magyar zsidó értelmiségi fiatal érkezett, akik itt szeretnének élni.

Ami meglepetést okozott, hogy amíg a magyar televízióban szereplő Sólyom László köztársasági elnök szigorú, határozott, ellentmondást nem tűrő embernek tűnik, a személyes találkozás során gesztusait, hanghordozását tekintve inkább kissé tétova, félénk, kamaszos úrnak látszott.

Arra a kérdésre, hogy Szderot városát meglátogatja-e, amelynek lakossága hosszú évek óta kénytelen együtt élni a rakétatámadásokkal, azt válaszolta, nem szerepel izraeli programjában.

Kíváncsian vártam az elnök úr válaszát arra nézve, hogy véleménye szerint, az 50 millió forintos segélyt, melyet a palesztinok részére a magyar állam adott, mire fordítja majd a palesztin fél, mert Várkonyi László külügyi államtitkár egyik nyilatkozatában az szerepelt, hogy azt azonban rájuk bízzák, mire költik!

Az államfő kíséretében lévő úr feladata volt az elnöki válasz, aki közölte, hogy kizárólag humanitárius segélyről van szó, gyógyszereket kapnak, s a hosszú listán többek közt Cavington (emlékezetfejlesztő gyógyszer) is szerepel, az 50 millió forinton kívül.

A válasz számomra csak annyiban volt megnyugtató, hogy így legalább jobban emlékszik majd valamelyik palesztin vezető, hogy a gyakorlathoz híven, melyik magánbankszámlájára utaltatott át ebből a pénzből, vagy melyik öngyilkos terrorista robbanó övét finanszírozzák belőle.

A beszélgetés után egy úr lépett oda hozzám, a már fent említett Várkonyi László külügyi szakállamtitkár. Így módomban volt az 50 millió forint sorsáról személyesen őt kérdezni, többek közt arról, nem lett volna célszerű átláthatóbb segítséget nyújtani a palesztinok részére, például óvodát, kórházat építeni ebből a pénzből, mint rájuk bízni a döntést?

Várkonyi úr arról tájékoztatott, hogy a párizsi donorkonferencián történt megállapodás alapján, a Pegazus program keretén belül történik az 50 millió forintos segély felhasználásának ellenőrzése. Ami pedig a szabad felhasználást illeti, az azt jelenti, hogy például köztisztviselők fizetésére is költhetik, de mindenesetre átvilágítható lesz a pénz útja. A válasz lehet, egyesek számára megnyugtató, bár többen szkeptikusan fogadtuk azt.

Hogy a Pegazus-féle költői elgondolás vajh kivitelezhető-é, vagy a valóság lerángatja majd a fellegekből a jobb napokat látott lovat?! Még nem tudni.

A következő kérdésem sajnálatos személyes tapasztalataim alapján - melyet elnök úr érdeklődésére elmeséltem - az volt, hogy a gyűlöletbeszéd-törvény mely Ausztriában és Németországban bevált, miért sérti a vélemény-nyilvánítás alkotmányos szabadságát?

Miért fordulhat elő Magyarországon, hogy a palesztin rakétáktól féllábúvá vált szderoti gyereket és a többi traumákat átélt fiatalt - akiknek a nagyszülei a soában pusztultak el - büntetlenül porig alázhatja néhány járókelő Budapesten, csupán azért mert zsidók?

Ezeknek a gyerekeknek a Magyar Evangéliumi Testvérközösség dr. Iványi Gábor lelkész vezetésével néhány napos derűs kikapcsolódást remélt adni Magyarországon. Vajon sikerült?!

És a budapesti rendőr, aki megállapít egy jogsértést, majd amikor az igazolványokból kiderül, hogy a sértett édesanyja izraeli, akkor sértettből elkövetővé válik. Ja, izraeli a mamája? Akkor ő az elkövető! Hangzott el tanúk előtt Budapest VII. kerületében az idén nyáron.

A mama én voltam! Fenti kijelentések is a vélemény-nyilvánítás alkotmányos szabadságához tartoznak! Ez a törvény megakadályozhatná az ilyen megalázó és méltatlan helyzeteket, különösen, ha körülírnák pontosan, mire vonatkozhat. (pld. a zsidóság megsértésére a holokausztra vonatkozóan)

Lehetséges, hogy a törvény elfogadása után a jó ízlésű embereknek nem kellene hallgatniuk egyes meccseken az Indul a vonat Auschwitzba című dalt.

A köztársasági elnök úr kissé riadtan hallgatta fentieket, s válasza az volt, hogy sajnálja, és hihetetlen, hogy ilyen megtörténhet, különösen, ha rendőr is az illető, de közben elém lépett egy úr bemutatkozni, és így további kérdések feltevésére részemről nem került sor.

Várkonyi László külügyi államtitkár urat idézve, miszerint: "Az eddigieknél markánsabb, láthatóbb magyar külpolitikát kívánnak folytatni a Közel Keleten" a jelenlegi helyzetben tragikomikusnak tűnik, hiszen egyre reménytelenebbnek látszik békés úton rendezni helyzetünket. Az események felgyorsultak, a terrortámadások súlyosbodása miatt Izrael számára az egyetlen lehetőség: folytatni a megtorló akciókat.

Abbasz palesztin elnök lépése, mely szerint felfüggesztett Izraellel minden kapcsolatot, többek között arra is enged következtetni, hogy ereje gyengült a Hamasszal szemben, és a béketárgyalások reménye is ellehetetlenült.

Miközben fentieken tűnődtem a fogadásról hazafelé tartva, fiatal izraeli sofőrünk aggodalmait hallgattam, aki egy Gázától Szderotnál távolabbi településen, Netivotban lakik családjával, és két napja már őket is érik rakétatámadások, ahogy Askelont is érték.

Schlesinger Hanna, Tel Aviv"
Jack Corn2009 júli

Sólyomból az elején és végén
bújt ki főleg a zsidó

Sólyom László elnöktől hányingerem volt. Hányingerem volt, amiért az Alkotmánybíróság elnökeként annak idején elgáncsolta az igazságtételi törvényt. Miatta röhöghet a nép képébe még Biszku Béla, az egykori mocskos komcsi hóhér havi hatszázezres nyugdíjával. Miatta lehetett miniszterelnök a pufajkás-davajgitáros Horn Gyula, aki az 1956-os forradalmat segítette vérbe fojtani a megszálló szovjet csapatokkal szinkronban - népére lőve. Szerencsére most már káposzta állapotban rothad egy folyóson Göncz Árpáddal, az egykori kisgazda-besúgóval, a MÁV-kórházban.

Sólyom Lászlót azután köztársasági elnökké választották. A zsidó belőle akkor bújt ki, amikor elnöksége elején egy alkalommal oly emlékezetesen eltávolította irodájából a hivatalos magyar nemzeti trikolórt.
Tudjuk azt is, hogy jobbkezéül a hitgyülevészes Kumin Ferencet választotta, akinek korábban Németh Sándor ATV-jén bérelt helye volt.

Sólyom sok rohadt dolgot tett és nem tett államelnöki korszakában. Az utóbbi kategóriába tartozik az is, amikor nem kérte fel az Országgyűlést, hogy adjon amnesztiát a 2006 őszén megverteknek és megalázottaknak, akiket ráadásul a Pesti Központi Kerületi Bíróság bírái ítéltek el futószalagon, hamis vádak, hamis bizonyítékok alapján, kirakatperekben. Akiket ma felmentenek és kártérítésben részesítenek.

Cionista bensőjén azért nagyjából uralkodott egy ideig. Most azonban ismét letépte magyar álarcát.
A Népszabadság augusztus 7-i számában idézi azt a mondatot, amellyel munkatársainak indokolta, hogy pofátlan módon nem vesz részt utódja, Schmitt Pál beiktatásán. Azt mondta, hogy „nem akarja megzavarni a plebejusok belső ünnepét.”

Értjük. A népi, bunkó magyarok ünnepét nem akarta megzavarni a kifinomult urbánus entellektüel.

Mennyire utállak, és örülök, hogy azt ígéreted, láthatatlan elnök leszel, Sólyom. Tartsd is be szavadat, és többet ne mutasd pofádat a nyilvánosságnak!
Abruzzo2010 augusztus 8.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése