2016. február 15., hétfő

Kamatrabszolgák a koncentrációs tábor felé menetelnek
Kamatrabszolgák a koncentrációs
tábor felé menetelnek


Az adósrabszolgaságunkból nincs kiút ? A devizahitelezés miatt az állam is elvesztette hitelességét!


Nagyon érdemes előtte az alábbi beszélgetést meghallgatni ! (Boros-Bogár-Bayer)
Adósságról, IMF-ről, arról a színjátékról, ami nemzetközi színtéren is zajlik: 
"Amit úgysem mondhatnak ki felső szinten"..... Mi viszont kimondhatjuk !
"A társadalmaknak kell eljutni oda, hogy tudják..,kimondják...., és elsöpörjék ezt a globális kizsákmányoló rendszert....."
És hogy világos legyen miben vergődik most az Orbán-kormány :
2008-ban mesterséges hisztériát keltve a szocialisták az IMF-től 20milliárd euró gyorsan visszafizetendő hitelt vettek fel egyenesen a bankok zsebébe rakva (amik túlnyomórészt külföldi tulajdonban vannak....). 
Ennek árát viszont csak a magyar lakosság kárán lehetne visszafizettetni !
Csak hogy értsük : ebben az évben annyit kellene törlesztenünk mint az összes magyar aktív 4 millió kereső összes évi bruttó jövedelme adóval mindennel együtt ! Ebbe a satuba húzták bele Magyarországot a nemzetközi pénzhatalmi elit és magyar hazaárulók segítségével - amiből sajnos Dunát lehet rekeszteni! Ebből próbálunk kimászni IMF nélkül és borotvaélen táncolva, hogy közben éhen ne haljunk..... (SBG Buddha)

HáttérKép ~ Az adósrabszolgaságunkból nincs kiút?

HáttérKép: Róna Péter levelét megírta

Háttérkép - Róna Péter leveléről - ECHO TV 2012.12.06


A devizahitelezés miatt az állam is elvesztette hitelességét


A devizahitel hibás termék, mert nem hitel. Ha a magyar jogrendszer arra jut, hogy ez egy hitel, akkor egy világviszonylatban egyedülálló álláspontot foglal el - mondta Róna Péter egy pénteki konferencián.
A devizahitel azért nem hitel, mert a hitel egy meghatározott összeg kölcsönadása, melyet az adósnak meghatározott feltételekkel vissza kell fizetnie. A devizahitelnél ezzel szemben nem tudjuk, mekkora összeget kell visszafizetni, mert ezt az összeget egy devizaárfolyam alapján számolják ki. 
Emiatt a hitelfelvevő nem tudja, mekkora kötelezettséget vállalt sem a a teljes futamidőre előretekintve, sem közben, a hitel törlesztése folyamán- mondta Róna Péter közgazdász, egyetemi tanár a devizahitel-probléma megoldásáról szervezett pénteki konferencián. (A rendezvényt Doubravszky György, pénzügyi jogok biztosa szervezte.)

A devizahitel-konstrukció eltér az évszázadok során kialakult hitel fogalmától - mondta Róna. Eltér attól a kockázatközösségtől, ami a hitelre jellemző. A hitel lényege, hogy a hitelező és az adós meghatározott feltételekkel szerződést köt. A törlesztendő tőke, a kamat és az egyéb kötelezettségek előre meghatározottak kell legyenek. Ez a termék Róna szerint hibás, mert nincs előre meghatározva a tőke összege, és nincs előre meghatározva az egyéb kötelezettségek pontos összegeIlyen feltételekkel sehol a világon nem minősül egy hitelszerződés szerződésnek.

Megoldások

Az első megoldás az, amely felé a Kúria mozdult el, hogy azt ne feszegessük, hogy ez hitel vagy nem hitel, ez egy szerződés. Azzal foglalkozhatunk, mi minősül ezekben a szerződésekben tisztességtelennek, amit rendbe kell rakni. Ez Róna Péter szerint nem oldja meg a problémát, mert az, hogy az egész nemzetgazdaságot egy olyan hitelállomány terheli, amely nem hitel, nem élhető. Az nem lehet, hogy egy társadalom tagjai, polgárok és vállalkozók folyamatos bizonytalanságban éljenek. További probléma, hogy ezek a konstrukciók terhelik a bankok mérlegét.

A Magyarországon felvehető hitel két és félszer akkora, mint Szlovákiában és Csehországban. Ennek oka, hogy a piac nem tudja értékelni a magyar pénzügyi rendszer mérlegét, nem tudja értékelni a valós kockázatokat. Magyarországon a devizahitel kockázata átszövi az egész pénzügyi rendszert. A devizahitel az, ami miatt az egész magyar gazdaság kiszámíthatatlanná vált. A Kúria értelmezése, a tisztességtelen pontok érvénytelenítése ezt a terhet nem veszi le a magyar gazdaságról.

Van egy drámaibb és radikálisabb másik megoldás: ez nem hitelszerződés, a szerződés nem is jött létre. Vagyis eszerint semmissé kellene nyilvánítani a szerződéseket. Ez egy atombomba lenne Róna Péter szerint, mert az eredeti helyzet visszaállítását jelentené, és ez bizonytalan, beláthatatlan következményekkel járna.

Róna Péter egy harmadik megoldást javasol: a hitelszerződéseket szerződéseknek kell tekintenünk, de az a megoldás, hogy kigyomláljuk a szerződésből azokat a tételeket, ami miatt ez nem hitel. Ki kell venni a szerződésekből a devizaalapú tételeket, vagyis az egész devizahitelre vonatkozó számítási módszereket. Az adóst pedig a felvett összeg visszafizetésére kell kötelezni, kamatokkal és egyéb költségekkel. Ha az adós felvett négymillió forintot, ezt köteles visszafizetni, és köteles bizonyos kamatot fizetni, ami Róna Péter szerint a jegybanki alapkamat lehetne. Emellett meg kell fizetnie az egyéb költségeket is.Konferencia a devizahitel-csapdáról (1) - (részlet)


Mi lesz, ha nem oldjuk meg a problémát?

A devizahitelek tönkretették a magyar monetáris politika mozgásterét is. Ugyanis ma a magyar nemzetgazdaság adósságállományának kétharmada devizaadósság. A Magyar Nemzeti Bank monetáris politikájának nincs és nem is lehet hatása a svájci frank kamatára és árfolyamára, és így nincs hatása az adósságállomány kétharmadára. Így az MNB monetáris politika csak az adósságállomány egyharmadára hathat. Így a monetáris politika olyan stratégiát próbál követni, amellyel az adósságállomány kétharmada elviselhető mértékű terhet jelent.

Azonban emiatt a forint kamatszintje nem a magyar gazdaság teljesítőképességétől és igényeitől függ, hanem attól, hogy megpróbáljuk elkerülni, hogy a devizaadósságunk ne omoljon össze. Teljesen értelmetlen olyan kamatszintet meghatározni, amely messze meghaladja az adott gazdaság teljesítőképességét. Lehet, hogy egy 13 százalékos kamat visszaszorítaná az inflációt, de közben elpusztulna a nemzetgazdaság – példázott Róna Péter.

Elveszett a gazdaság termelőképessége és a tőke ára közötti szerves kapcsolat, elveszett az árfolyampolitika lehetősége. Elveszett az állam, az igazságszolgáltatás, a bankok és a jogásztársadalom hitelessége, mert egy olyan problémával sújtották ezt a társadalmat, amelynek nem lett volna szabad megtörténnie. A másik három visegrádi ország illetékesei ennek a problémának a kialakulását leállították – mondta Róna Péter.

Egy állam, amely nem képes egy társadalmat és gazdaságot egy ilyen komoly problémától megóvni, nagyon súlyos hitelességi problémával kell szembenéznie, és ez a hitelességi zavar nem fog megoldódni, ha nem vetünk véget a devizahitelezésből származó problémáknak. (hvg)


  Erről - a devizahitelről - Tisztelt Róna Péter Úr -ugyanez a véleményem-, mint Önnek-közgazdász szakembernek! Én nem vagyok közgazdász, - nem kell közgazdásznak lennünk ahhoz, hogy. meg tudjuk állapítani. - , kölcsön szerződés-e? Ez valóban nem kölcsön szerződés, ez egy egyoldalú megállapodás a bank részéről. Nekem csak közgazdasági szakközépiskolai végzettségem van, mégis - a következőket tudom elmondani ismerőseim köréből.
  Több eladósodott devizahitelessel beszélgettem, lakásvásárlási, lakáskorszerűsítési devizahitelt kaptak,- nem kérték!- kaptak, hiszen 2008. ősze óta - a világgazdasági válság kirobbanása óta - még jobban a devizahitelt erőltették rá a hitelezőkre a bankok!
  Mennyi összeget kértél a banktól lakásvásárlásra- kérdeztem? 5.8 M ft-ot - mondta az ismerősöm. Ezt az 5.8 M Ft devizahitelt nemcsak az általam akkor megvásárolt lakásra tette rá fedezetként a Raiffeisen bank, hanem az összes meglévő ingatlanomra egyetemlegesen, - mintha kétszer 5.8 M Ft-ot vettem volna fel? Megkérdeztem a Raiffeisen bankot - az ismerősömnek szerettem volna segíteni,- hogy ha nem tudom fizetni a hitelemet, akkor melyik lakásomat viszi a bank? A válasz ez volt! Mindkét lakáshoz kimegy az értékbecslő, felértékeli a lakásokat- és mindkét lakást elveszi- tetszik érteni?- egy lakást vásároltam, erre vettem fel a devizahitelt- és mindkét lakásom felértékeli, mindkét lakásból pakoljak ki- és ha marad pénzem, - valamennyi kevés összeg---- ha marad,---, - akkor azt megkapom. A """szerződéskötésnél sem a bank, sem a közjegyző-,, mert még a közjegyzőnek is kifizettem egy horribilis összeget- nem mondta el-, hogy egyetemlegesen minden ingatlanomba bejegyzik a az 5.8 M Ft devizahitelt! A bank nem kezeli külön ingatlanra- amelyre felvették a devizahitelt, hanem ahány ingatlana van az embernek, annyira- azaz- minden ingatlanomra ráteszik adósságomat. Egy lakást vettem és minden ingatlanom elveszítettem, hiszen a mai napig nem tudom, hogy mennyi a tartozásom a Bank felé? Ez a Raiffeissen Bank! Javaslom mindenkinek olvassa el! 5.8. M ft- deviza hitelt kértem egy lakás vásárlására - és utólag tudtam meg - amikor már nem volt mit tennem, hogy a földhívatalnál tulajdonomban lévő összes ingatlanomat megterhelték a felvett devizahitel összegével! Amennyiben nem tudom kifizetni a hitelemet, a bank nem kezeli külön az ingatlanokat, hanem minden ingatlan felértékel, amiért szintén ki kell fizetnem egy horribilis összegű értékbecslési díjat és minden ingatlanom elveszíthetem!


Mi a fenét keres "mindenki" Maliban ? Kína vs. USA, avagy a világ újrafelosztása Afrikában kezdődik ?Afrikában a befolyási övezeteket osztják fel

A francia katonaság sikeres terrorellenes akciót folytat Maliban. Csütörtökön az iszlámiszáktól visszavették Kona várost. Az ellenség jelentős veszteséget szenvedett – jelenti a franciák. Közben háttérbe szorul a kérdés, hogy mit keresnek a francia fegyveres erők idegen földön.
Párizs még az ENSZ Biztonsági Tanácsa vonatkozó szankciója előtt döntött a Maliban megvalósítandó katonai akcióról. Utólag megkapta a BT jóváhagyását, de akkorára a franciák már több napja légicsapásokat mértek a fegyveres felkelők állásaira. Nehéz lezárni az anyaország és gyarmata között a régmúltban kialakult viszonyt – véli Leonyid Geveling, a moszkvai székhelyű Ázsia- és Afrika-kutató Intézet szakértője.

Franciaország az afrikai gyarmatok függetlenségének kikiáltása után megőrizte velük a szoros kapcsolatot. Ez kihatott a katonai-politikai helyzetre is. A francia gyorsreagálású erők ott maradtak több afrikai országban és aktív befolyást gyakoroltak ezen országok belpolitikájára.”

Függetlenséget adva gyarmatainak, Párizs ott maradt a francia képzettséget kapott állami tisztségviselők és értelmiség személyében. Párizs mindig is hajlandó volt segíteni a „maga embereinek”.

Franciaország aktívan beavatkozott az elefántcsontparti konfliktusba: a mostani elnököt tulajdonképpen ott a francia kommandósok juttatták hatalomra. A franciák megmentették „az ő” rezsimjüket Csádban, Líbiában pedig megbuktatták Kadhafit. Az intervencióban való legélénkebb részvételével Franciaország felbőszítette a tuaregeket. Most kénytelen fizetni ezért – mondja Jevgenyij Korengyajev, az Afrika Intézet szakértője.

„Kadhafi rezsimjének kegyetlen szétzúzása, Kadhafi megbuktatása és meggyilkolása serkentették az extrémista hangulatot. A tuaregek, akik a líbiai nemzeti hadsereg kötelékében szolgáltak és hűséget őriztek Kadhafi iránt, a Szaharába menekültek, rengeteg fegyvert, autót, lőszert vittek magukkal. Most Maliban a dzsihád harcosainak törzsét alkotják.”

A helyzetet bonyolítja, hogy Afrikában, úgy látszik, megkezdődött a hatalmi szférák újabb felosztása – mondja Leonyid Fitunyi, az Afrika Intézet szakértője.

„Az egész afrikai kontinensen látható a katonai-politikai helyzet kiéleződése. Különböző régiókban a beavatkozás formái és okai eltérőek. Utalhatunk a líbiai példára, vagy a ”puha beavatkozásra” azokban az országokban, ahol tulajdonképpen a katonai erők beavatkozása felesleges volt. Azonban szemmel látható, hogy az Afrikáért folyó újabb csata kiéleződött. Bizonyára, az egész kontinens mozgásba jön, méghozzá negatív irányú mozgásba, és ez csak fokozódni fog. Afrika különböző országok versengésének tárgyává válik a globális érdekek átrendeződésében. Abból ítélve, hogy miként alakul ott a helyzet, Párizs nem kíván lemondani saját szerepéről.”

Forrás: http://hungarian.ruvr.ru

Kína vs. USA Afrikában 

A pénzügyi világelit izomzatát képező nyugati haderő katonai hadműveleteket hajt végre Maliban az iszlamista „terroristák” ellen...., azok ellen, akiket Szíriában pénzelnek, s fegyverekkel támogatnak, hogy megdöntsék a szíriai kormányt.
A helyzet elég komikus… véresen komikus.

A háttérhatalom líbiai missziója után zavargások törtek ki Maliban, persze nem véletlenül ugyanis a már szükségtelenné vált, NATO által finanszírozott terroristákat exportálták a világ más pontjaira, ahol újabb zavargást keltő feladatokat kaptak, ami után a demokratikus világ és a terrorizmus elleni háború címen, „felmentő” csapatokat lehet bevetni a megdönteni kívánt országba. Így működik a szándékos geopolitikai átrendezés, amely felforgatta Líbiát, most Szíriát és Malit és előre láthatóan következik Algéria.

Állítólag az iszlamista szélsőségesek egyike az Al-kaida az Iszlam Maghreb (AQIM), ami szorosan összefügg a Líbiai Iszlám Harcoló Csoportal (LIFG), amit Franciaország támogatott többek közt fegyverekkel, különleges erőkkel, repülőgépekkel a 2011-es Líbia invázió alatt. Most ugyanez a csoport, Szabad Szíria Harcosok (FSA) néven döntögeti Szíria falait.

Miről is van szó? Gyakorlatilag arról, hogy a Nyugat vissza akarja szerezni Afrikát. Afrika egyre fontosabb Kína számára, aki egyre több vagyont invesztál a fekete kontinensbe. Tavaly Kína 20 milliárd dollárt ígért Afrikának és ilyen hasonló beruházásokkal most már szépen lassan kiszorította USA-t Afrika partnerlistájáról.
Clinton az egyik útja során figyelmeztette Afrikát, hogy ne paktáljon le az ördög kínaiakkal, akiknek csak az afrikai energiaforrásokra fáj a foguk. Kína nem más mint egy új gyarmatosító, akik megvetik a demokráciát és az egyetemes emberi jogokat.
Nem minden partner cselekszik ezek alapján, de mi igen.” – mondta.
Erre Kína jól visszavágott, mondván az ilyen kijelentések olcsó durrogások, és az USA és Kína közötti viszályt szélesíti, hiszen látják azt, hogy Amerika vesztésre áll.

Lehetne azzal folytatni, hogy Afrikának melyik lenne jó, Amerika, Kína, vagy saját maga, hogyan vélekedik a lakosság, de mit sem változtat azon a tényen, hogy a Nyugat a fegyverek útján oldja meg a problémát, a fentebb felvázolt módon.

Egyelőre szünetel az a módi, amikor két állam direktben harcol egymással. Most inkább a rejtett háborút alkalmazzák a közember megtévesztése érdekében, hiszen egy demokratikus, emberközpontú politikai tömb nem mutatkozhat agresszorként. Amerika nem teheti meg azt, hogy lerohanja Szíriát, vagy most Malit, hogy befészkelje magát a térségbe, de megteszi ezt a média segítségével, mert ami nem szerepel a médiában az nincs is, és nem úgy van. A média vezeti a világot, a gondolataikat, mindent. A médiának világot irányító hatalma van, és tőle függ a rendszer fennmaradása. Az Új Világrend alapja a média és először ezt kell lerombolni!!!

Kíváncsi vagyok hogyan járnak el Irán esetében, mert még mindig célkeresztben van. Valóban nem úgy mennek a dolgok, ahogyan korábban azt eltervezték.


Michael Chossudovsky beszél arról, hogy az egész "terror elleni háború" mesterségesen létrehozott és működtetett hazugság, érdekek háborúja Afganisztában, Szíriában, Irán ellen és az egész közel-keleti térségben.
Mozgatórugója IZRAEL és eszköze az USA
: A CIA és a Mosad által koreografált, szándékosan létrehozott és fenntartott konfliktusok....

"The war on terror is fabricated"

Michael Chossudovsky: "A terror elleni háborúban a koholt" P-1

Michael Chossudovsky: "A terror elleni háborúban a koholt" P-2


Az al-Kaida nem létezik (dokumentumfilm) - 1

Az al-Kaida nem létezik (dokumentumfilm) - 2

Az al-Kaida nem létezik (dokumentumfilm) - 3Forrás: http://aranykor.freeblog.hu


Miért mindig IZLAND ? Miért nincs a hírekben ? Hát ezért...Mivel rendkívül fontos információnak tartom, ezért osztom meg ezt a cikket veletek - főleg azoknak, akik nem értik,miért emlegetjük állandóan Izlandot pozitív példaként!

Látjuk, hogy 
az egész világ nyögi a nemzetközi pénzkartell kizsákmányoló bankrendszerét és egyre kevésbé képes újra és újra értéket előállítani az uzsorakamat és a kamatos-kamatos-kamatos uzsora kifizetésére. Erre csak egyetlen eszköz van: önmagától megvonja az állam, amit csak tud, hogy működését finanszírozni tudja - ez persze adókat és megszorítást jelent az állampolgár számára -, hogy törleszteni tudja azt a hitelt (IMF vagy világbanki mindegy) , amiről minden józan közgazdász tudja, hogysoha ki nem fizethető, hiszen a piacon nincs is jelen annyi pénz, ami digitálisan/vagy papíron ki van helyezve !!!
Nézzük akkor a cikket: (eredeti : Deena Stryker – Iceland’s On-going Revolution )
Talán emlékszünk, hogy a 2008-as gazdasági válság elején, Izland a szó szoros értelmében csődbe ment. Az okokat csak kutyafuttában említették és azóta Európa ezen kevésbé ismert tagja újra a feledés homályába merült. És már-már feltűnő,miért nem szerepel (szerepelhet) a globalista médiában az, amit ez a kis ország végrehajtott...
Mikor egyik Európai Uniós ország dől be a másik után vagy közelít a csőd felé, megingatva az eurót, befolyásolva az egész világot, a legutolsó dolog amit a hatalom szeretne, hogy példaként tekintsünk Izlandra. És elmondom miért:
A neoliberális rezsim 5 év alatt Izlandot (népessége 320 ezer, hadserege nincs) a világ egyik leggazdagabb országává tette. 2003-ban az ország bankjait privatizálták, és hogy külföldi befektetőket vonzzanak, online bankolást kínáltak, melynek alacsony költsége viszonylag magas megtérülési rátát tett lehetővé. Az IceSave-nek nevezett számlák sok angol és holland kisbefektetőt vonzottak. De ahogyan gyarapodtak a befektetések, úgy nőtt a bankok külföldi adóssága. 2003-ban Izland adóssága a GNP-jének (Gross National Product – Nemzeti össztermék) 200-szorosa volt, míg 2007-re 900-szorosára nőtt. A 2008-as pénzügyi válság adta meg a kegyelemdöfést. 
Bedőlt és államosításra került a három legnagyobb izlandi bank, a Landbanki, Kapthing és Glatnir, míg a Kroner euróban számolva értékének 85%-át bukta el. Az év végére Izland csődöt jelentett.
A várakozásokkal ellentétben, a válság hatására, a részvételi demokrácia és egy új alkotmány révén az izlandiak visszanyerték önrendelkezésüket. De csak sok szenvedés árán.
Geir Haarde, a Szociáldemokrata koalíciós kormány miniszterelnöke megegyezett egy több mint 2 milliárd* dolláros kölcsönben, amihez az északi országok hozzáadtak még két és fél milliárdot. De a külföldi pénzügyi világ nyomást gyakorolt, hogy az ország drasztikus intézkedéseket vezessen be. Az FMI és az Európai Unió át akarta vállalni a tartozást, mondván, hogy ez az egyetlen módja, hogy az ország visszafizesse tartozását Hollandiának és az Egyesült Királyságnak, akik kártérítést ígértek állampolgáraiknak.
A tüntetések és zavargások tovább folytatódtak, és végül lemondásra kényszerítették a kormányt. A 2009 áprilisára előrehozott választások eredményeként baloldali koalíció jött létre, ami elítélte a neoliberális gazdasági rendszert, deugyanakkor azonnal engedett a követeléseknek, hogy Izland visszafizessen 3.5 milliárd eurót. Ehhez az kellett volna, hogy minden egyes izlandi állampolgár, 15 éven át havi 100 eurót fizessen, 5.5%-os kamatra. Ez volt az utolsó csepp a pohárban.
Ami ezután történt, rendkívüli volt. Az elképzelés, miszerint az állampolgároknak kell fizetniük a pénzügyi monopóliumok hibáiért, hogy egy egész nemzetet megadóztathatnak, hogy megfizettessék a privát szféra adósságait, összezúzta és átalakította az állampolgárok és a politikai intézményeik kapcsolatát, és Izland vezetőit végül az állampolgáraik mellé állította. 
Az államfő, Olafur Ragnar Grimsson nem volt hajlandó aláírni a törvényt, ami Izland állampolgárait tette volna felelőssé a bankárok adósságai miatt és népszavazást írt ki.
A nemzetközi közösség persze csak növelte az Izlandra nehezedő nyomást. Az Egyesült Királyság és Hollandia azzal fenyegetőzött, hogy mindezt az elszigeteléssel torolja meg. Mikor az izlandiak szavazni mentek, a külföldi bankárok azzal ijesztgettek, hogy megakadályoznak bármely IMF támogatást.Az angol kormány pedig azzal, hogy befagyasztja az izlandi megtakarításokat és számlákat. Ahogyan Grimsson mondta:
Azt állították, hogy ha nem fogadjuk el a nemzetközi közösség feltételeit, akkor az észak Kubájává válunk. De ha elfogadjuk, akkor mi leszünk az észak Haitija.”
(A kubaiak a szomszédos Haiti szörnyű állapotát látva szerencsésnek érezhetik magukat.)
A 2010 márciusában megtartott népszavazáson az emberek 93%-a az adósság visszafizetése ellen voksolt. Az IMF azonnal befagyasztotta a hitelt. De a forradalmat (bár a TV-ben nem mutatták), nem lehetett megfélemlíteni. A nép dühös állampolgárainak támogatásával, a kormány megkezdte a büntetőjogi nyomozásokat a válság felelősei után. Az Interpol nemzetközi elfogatóparancsot adott ki Kaupthing ex-miniszterelnök, Sigurdur Einarsson és más bankárok ellen, akik az összeomlást követően elmenekültek az országból.

De az izlandiak nem elégedtek meg ennyivel: 
úgy döntöttek, hogy új alkotmányt írnak, ami megszabadítja az országot a nemzetközi tőke és a virtuális pénz hatalmától. (Az eddig érvényben lévő alkotmányt még 1918-ban készítették, amikor Izland elnyerte függetlenségét Dániától, és az egyetlen eltérés a Dán alkotmánytól a “király” szó “elnökre” cserélése volt.)
Az új alkotmány elkészítéséhez Izland népe 522 olyan, egyik politikai párthoz sem tartozó felnőtt közül, akik legalább harminc másik állampolgártól kaptak ajánlást, kiválasztott huszonötöt. Ez a dokumentum nem néhány politikus munkája volt, hanem az interneten írták. Az alakító üléseket online közvetítették és bárki beküldhette a véleményét és a javaslatait, folyamatosan tanúi lehettek az alkotmány alakulásának. A részvételi demokrácia folyományaként kialakult alkotmányt, a következő választások után a parlament elé fogják terjeszteni.
Néhány olvasó emlékezhet, hogy Izland kilencedik századi mezőgazdasági összeomlása szerepelt Jared Diamond hasonló címmel megjelent könyvében. Napjainkban viszont Izland, amint azt a valutalap új vezetője Christine Lagarde megerősítette, az elkerülhetetlennek vélt forgatókönyvvel épp ellentétes módon lábal ki a pénzügyi összeomlásból. 
Görögország polgárainak azt mondták, hogy az állami szektoruk teljes privatizációja az egyetlen megoldás. És Olaszország, Spanyolország és Portugália is ugyan ezzel a veszéllyel néz szembe. (Hozzáteszem Magyarország is...Szerk)
Meg kéne nézniük Izlandot. Egy kis ország, aki nem hajolt meg a külföldi érdekek előtt, és aki hangosan és nyíltan kinyilvánította függetlenségét.
Hát ezért nem szólnak róla többé a hírek./ Interjú Ýmir Björgvin Arthúrsson-al, a MyRejkyavik utazási iroda vezetőjével, a "NEM"-mel voksolás egyik támogatójával, fordításom lentebb: /


Iceland Revolution Project - Interjú Ymir Björgvin Arthúrsson


- Hogy vagy?
- Jól, kiválóan, és te? Mint tudod, azért vagyunk itt, hogy beszélgessünk a gazdasági összeomlásról.
- Igen.
Mivel magyaráznád az összeomlást, abból a szempontból, hogy milyen volt korábban?
Az alapvető dolgok nem változnak. Mint ez a medence. Ezt a gazdasági összeomlás nem változtatja meg… még. Az összeomlást megelőzően egyfajta utópiában éltünk, egy nagyon furcsa világban. Mivel az izlandi bankok hatalmas összegeket kaptak a külföldi nagybankoktól, így rengeteg pénz jött Izlandra. Ahogyan máshol is, az ingatlanpiac nálunk is nagyot robbant.
És azt mondanám, hogy az alapvető változás… még nem következett be. Mivel pillanatnyilag minden jegelve van. A kormány még nem igazán néz szembe a problémával. A háztartások talán 45-50%-a gyakorlatilag csődbe ment és senki nem tett még semmit. Nincsen semmiféle terv a megmentésükre. Szóval ami történt, az egyfajta nagy psszt… és… nyilván az emberek most nem férnek hozzá semmiféle pénzhez. Korábban túl nagy hozzáférésük volt a pénzhez és elpazarolták. De én azt mondom, hogy a népnek van ehhez a legkevesebb köze. Az egész mögött néhány bűnöző politikus és bankár áll.A nagy változás most az emberek hozzáállásában megy végbe, ami nagyon jó. Visszatérnek a gyökereikhez, ehhez itt [a gejzírmedencére mutat], visszatérnek ahhoz, ami igazán számít. Kevésbé szól már az élet a Range Roverek-ről, a nagy terepjárókról és a drága házakról, hanem inkább a természetről, ami úgy gondolom, hogy nagyon helyes. Egy időre elvesztettük a kapcsolatot a valósággal, és szerencsére az emberek most egyre inkább kezdenek rájönni, hogy milyen gazdagok is vagyunk, hogy olyan kultúra és természeti erőforrások jutottak nekünk, amilyenek. Úgyhogy ezért voksoltunk nemmel a népszavazáson.
- Igen
És most nagyon büszke vagyok arra, hogy izlandi vagyok. Mert nemet mondunk. És tettük ezt annak ellenére, hogy a kormány könnyedén manipulálta a legtöbb újságot, és az üzenetük az volt, hogy ha nemet mondunk, mi leszünk az északi Kuba. Ez az ijesztgetés taktikája volt. Azt mondták, hogy ha nemet mondunk, akkor a munkanélküliség meg fog duplázódni, a szegénység nőni fog, nem lesz bevételünk és munkánk, és nem lesznek hitelek. De szerencsére az emberek rájöttek, hogy nincs szükségünk hitelekre. Mindössze helyesen kell cselekednünk. 
Valójában az egész világnak erre lenne szüksége. Hogy helyesen cselekedjen. Ne azt, amit a bankároktól való félelemében tenne, hanem ami a helyes. Minthogy most épp a hátam mögött kel fel az éjféli nap…
- Hát igen. Április 9-én mi kudarcot vallottunk [vélhetően Görögországra gondol - a ford. megj.], a boldogság, az ünneplés olyan volt, mint Káin tőre… mivel a problémát nem oldottuk meg. Tudod, hogy milyen mély a probléma, úgyhogy korai volt az ünneplés. Milyen mélyre tudunk leásni?
 • Igen. Nos, a kormány érve az igen mellett az volt, hogy ha igent mondanánk, akkor egy csomó pénzt kapnánk az IMF-től, hogy “kijavítsuk” a jelenlegi problémát.
  A jelenlegi probléma pedig, hogy gyakorlatilag csődbe mentünk. 
  Senki se néz szembe a problémával, hogy annyi pénzzel tartozunk, és mindössze 330 ezren vagyunk, és a végére a pénzügyi szektor 12x akkora volt, mint maga az izlandi állam, hogy a történelem tíz legnagyobb bankcsődje közül kettő a mieink közül került ki, hogy már eddig is igen keményen sújtott minket. 
  Úgyhogy nem ez a kérdés. Számomra inkább az a kérdés, hogy mit teszel, ha valaki csődbe ment. Adsz neki még több pénzt? Nem ezt teszed. Úgyhogy én azzal érveltem, és ezt megvitattam egy jó barátommal is, aki egy kicsit idősebb nálam és jobban benne van az építő és gyáriparban, és végül úgy éreztem, hogy egyetért velem, hogy az egyetlen út, hogy nem építünk többet. Csak egy Föld bolygónk van, nem lenne szabad mindent beépítenünk. És azáltal, hogy nem kapunk több hitelt, különben sem értem miért adna nekünk bárki is, amikor tudhatja, hogy képtelenek lennénk visszafizetni,  kivéve persze, ha elveszik ezt itt [a gejzírmedencére mutat], amit én nem akarok odaadni.
  Úgyhogy semmi más oka nem lehet, ha kölcsönt adnak Izlandnak, hogy megkaphassák a vizet, a halakat, a megújuló erőforrásainkat és… az ivóvizünket és persze a természetet. 
  Én úgy látom, hogy ez az egész talán a legjobb dolog volt, ami Izlanddal történhetett. Mert amikor nemet mondtunk, az azt jelentette, hogy új módon kell elkezdenünk gondolkodni. Nem úgy, mint a disznók, akiket addig etetnek pénzzel, míg olyan kövérekké nem válnak, hogy már felállni is képtelenek és akkor jönnek és felraknak minket a grillsütőre. Én legalábbis így látom.
  • Hogyan lehet védekezni a HAARP sugárzása ellen ? Egy nagyon 


  • bennfentes interjú....

  Fogalom: H.A.A.R.P.  (High Frequency Active Auroral Research Program) 

  Mindannyian ismerjük az ide látogatók közül, ezért nem kezdek untatni senkit a hivatalos bemutatásával. A Wikipedia szövegét csak az olvassa el, aki a meséket szereti. Aki az igazságot keresi, Google-ben rengeteg anyagot fog találni szerencsére, mert létezése nyílt titok.....Mint nagyon sok minden más, ez is Tesla találmányainalapul.
  Eredetileg az időjárás befolyásolására és földrengések előidézésére, de a gravitáció manipulálására is
   alkalmas. A nevében is benne van: Magas frekvenciájú elektromágneses rezgés, energia (skaláris hullámok)célirányos eljuttatása egy bizonyos helyre.
  És amint kiderül az elme-működésének, agyunknak a befolyásolása is fontos eleme. Az ECHELON-program erre jött létre....
  Photobucket Pictures, Images and Photos
  HAARP interferál a gravitációval a Csendes- Óceán felett   
  Ha belegondolunk logikus is, hogy a neuronok több milliárd apró kisülésekor keletkező és bennünk is jelen lévő elektromosság igenisbefolyásolható elektromágneses sugárzással. Elég ha csak a mobiltelefonok sugárzására vagy a mikrohullámú sütőre gondolunk.... Egyik célkeresztjébe sem szívesen tennénk agyunkat, főleg nem egy sokszorosan felturbózott magas frekvenciás rezgésbe nem.....  Amiről nem tudsz, az ugye nem fáj és nem létezik.... Esetleg betegségek daganatok árulkodnak, na de melyik orvos hinné el az összefüggést ? 

  Egy korábbi cikkünkben megnézhetitek a nagyon érdekes Jesse Ventura tényfeltáró filmet róla  , vagy külföldi linkek cikkeit... még itt is...


  Interjú a HAARP működéséről, amit egy bennfentes adott egy beszélgetésünkben
  és hogyan védekezzünk ellene... (készítette SBG Buddha)
  - Hogyan képzeljük el azt a sugárzást, ami ér bennünket, mikor bekapcsolják a HAARP-ot ?

  - Ezt a sugárzást egy körkörös dózisnak kell elképzelni, ami az emberi szem számára láthatatlan, de egy infra-szemüveggel láthatóvá válik. Körhullám alatt azt értem, hogy a hullámok úgy érik az agyat, mint amikor füstkarikákat fújsz a cigiből... ,biztos láttatok már ilyet, csak ez egy folyamatos hullámsorozat egészen addig, amíg az adott terület besugárzása folyik, ez átlagban nem haladhatja meg a 20-40 percet, ellenkező esetben az agy szerkezeti felépítése károsodhat.

  Ilyenkor normál esetben nem okoz túl nagy észrevehető problémát, egyszerűen az ilyen embereken elkezdődnek a zavartság jelei, majd egy enyhébb esetben egyfajta rohamot vált ki, ami hányással jár. Ha a sugárzás túllépi az 1 órát, akár öngyilkosság, vagy halál is lehet az ügy vége.
    
  - Mire van hatással ez a sugárzás valójában ? 

  - Mindenre.... Teljesen mindegy az anyag miből van, mindenre gyakorol hatást, de szerves anyagokra különösen. Még a tengerekben lévő anyagokra is.....
  Óceánoknál és a földkéregben is be lehet állítani a frekvenciát, elég ha csak a 
  2011.Március 11-i japán földrengésre és cunamira gondoltok (bár az egy eltervezett esemény volt).  A vulkánkitöréseknél sokkal egyszerűbb a helyzet, hiszen egy olyan folyamatot indít meg, ami szunnyad a föld alatt és egy elektromos impulzussal ez a folyamat beindítható.
  -  Érdemes megjegyezni, hogy a Washington Post/New York Times 1975 június 18-20 közötti számai : arról szóltak, hogy az USA és a Szovjetunió egy meg nem támadási egyezményt írt alá egymással az időjárás és a földrengés-fegyverek használatának tekintetében! 

  Igen. Azóta közel 40év eltelt ! El tudod képzelni, azóta hol tartunk ? A fejlesztésről az embereknek fogalmuk sincs...


  Akkor mesélnél róla ? Miket tud még ?

  - Annyit még tudni kell, hogy ez a rendszer,amit már most használnak képes akár olyan halált is előidézni, ami később NEM kimutatható, pont azért, mert a szervezet elektromos rendszerét omlasztja össze. Mint tudjátok, az emberi test 1.2 Volt áramot termel és ez az elektromosság "hajtja" meg a szívet és ezáltal a vérkeringést és az agyat, de ha én ennek a testnek több lépcsőben erős impulzusokat adok, illetve úgymond bombázom a testet, akkor ez a test egy idő után a túláram miatt összeomlik és leáll.
  Sokan hunytak el ismeretlen körülmények között az elmúlt időkben.... Sőt az első időkben, amikor ezeket kezdték fejleszteni, nagyon súlyosak is voltak a visszamaradó jelek - amik nem voltak megengedhetőek a programban, hiszen ez már vizsgálatra adott okot. 
  Lásd: Spontán égés.......
   
  - Mi egyszerű emberek mit tehetünk ? 
  - Megkaptad a Földön lévő HAARP állomások koordinátáit. Ha valaha tenni akartok valamit, lehet itt kellene kezdenetek! És lehet, hogy jó lesz ez a tudás majd olyankor, amikor már megszűnt a kommunikáció lehetősége számotokra....

  - Biztató.... És addig lehet ellene védekezni ? 

  - Egyedüli ideiglenes megoldás a WiFi. Azt, hogy miért már nincs időm elmondani, de nézzétek meg a wifi működési tartományát, mennyi !  2.5 - 5.0GHz,  így aztán olyan zavart képes előállítani, ami már elég ahhoz, hogy a HAARP hullámai nagyon gyenge dózisban jussanak el hozzátok....

  - Mi az a biztos megoldás, ami megvéd ettől ? 

  - Nos, ami biztonságos, az egy erőháló létrehozása, ami olyan eszközökből áll, amit szinte fillérekért meg tudsz venni: Ez pedig egy olyan teljes Wi-Fi hálózat kiépítése, ami 5GHz-es tartományon mozog. Egy jeladó és 3-4 szenzor kell hozzá, amik a jelet folyamatosan veszik a jeladótól és a lakás különböző pontjain elhelyezve, egymással kommunikálnak. Ennek a rendszernek az ára itt 48$ nálatok nem tudom mennyi....
  Biztos láttatok már a boltokban olyan wifi-ket, amik összekötnek TV, számítógépet és mondjuk tabletet egymással..... Na ez kell nektek, egy szenzor rendszer egy darab központtal.

  - Na akkor építünk ilyet...

  - Hidd el, nem bonyolult és legálisan beszerezhető. Lehet arra emlékszel, hogy a lopakodót, amit nem lát a radar a borítás miatt, egyszer-kétszer már lelőttek és tudod mivel ? Egy 1965-ből származó orosz radar segítségével. Az ultramodern radarok nem látták a gépet, ez a szerkezet igen. A megoldás a szemetek előtt van és az egyszerű dolgokat az emberek nem veszik észre, pedig a modern technikával szemben is van megoldás, csak keresni kell.
  - A világűrbe is sugároz egyébként ? 

  Nos ebből még bonyodalom is van és lesz is, mivel mint mondtam, a HAARP valóban képes működni mint űrfegyver, csakhogy egy bökkenője van ennek a dolognak. Márpedig az, hogy a jel kijut az űrbe, viszont annyit veszít az erejéből, mire odáig eljut, hogy egy jelerősítő nélkül nem lenne képes továbbjutni Ezért feltették az űrbe azt a rendszert, ami ezt a jelet felerősíti és a kívánt célra továbbítja.

  - Merrefelé van az a cél ? A Mars-videó ? Hold ?

  - Nos, 1976-ban teljesen logikus volt az a döntés, hogy új lakható kolóniákat kell létrehozni az Univerzumban..... A filmekben van igazság és dezinformáció együtt, csak így működhet az igazság kiszivárogtatása.....

  Természetesen ezt témát én sem hagytam annyiban, de ez már egy másik történet. Sokkal hosszabb és összetettebb, mint amit valaha el tudnánk képzelni. 
  De természetesen meg akarom osztani mindenkivel, csak hogy hol kezdjem, azt magam sem tudom......
  .... Hát ennyi volt, amit hiteles forrásból "belülről" megtudtam a HAARP elleni védekezésről. Lehet nem sok, de mégis valami...  Ha most visszanézitek a cikkemet a Lakott sziget orosz filmről és a videót újra, akkor megérthetitek, miért adtam ezt a címet : 

  Köszönöm....
  SBG Buddha
     Photobucket Pictures, Images and Photos
  HAARP scalar field atmospheric propagation in clouds
   
  HAARP high energy vortex splits apart the sky    Disturbing von Karman vortices over the South Atlantic
   
  HAARP transmission, Melbourne, captured by weather satellite / HAARP electrical 'rainbow' visible in China sky

  Strange Ring Shaped Clouds In Hawaii

  KÖNNYEN VÁLHATUNK PALESZTINOKKÁ SAJÁT ORSZÁGUNKBAN - Dúró D

  Zsidócsillagos rettegők a Jobbik ellen   Miért tiltották be ezt a regényt? 


   Mert a MI VALÓSÁGUNK PONT 


   ÍGY MŰKÖDIK !


  A Sztrugackij fivérek 1969-es regényéből készült kétrészes film a "Lakott sziget". Magyarországon szinte teljesen ismeretlen !
  A regényt ami alapján a film is készült az 1980-as években Magyarországon is betiltották !
   
  A 2 film 2008-as és 2009-es de mai napig nincs magyar szinkron hozzá és nem is mutatták be a magyar mozikban, azt hiszem még dvd szinten se lehet kapni. Véletlen lenne ?   Ha megnézitek ezt a pár percet, el fogtok gondolkodni rajta.....
  Sok minden van ebben a kis videóban is, ami a MI VALÓSÁGUNKBAN PONT ÍGY MŰKÖDIK ! Titkos háttérhatalom - Teljes Elme-Kontroll és Elrejtett Tudás 

  Lakott sziget - A betiltott film.... MIÉRT? Rájössz Te is,mert nem akarják, hog

  Ezt a filmet azért tettem fel, mert ez már nem fikció és ma már nem kérdéses, hogy az egész Földünkre kiterjedő magas frekvenciás elektromágneses rendszer működik körülöttünk, ami mindannyiunkra hatással van.

  Azért tettem fel, hogy akiknek fogalmuk sincs róla, nézzenek utána, akiket pedig érdekel, azok olvassanak tovább....

  Ma már tudjuk, hogy nem elsősorban az időjárás befolyásolása és földrengések előidézése a célja (mivel fegyverként arra is használják), hanem AZ ELME BEFOLYÁSOLÁSA. A következő rész úgyis csak azoknak szól, akik nem voltak lusták idáig elolvasni és remélem, célba ér az üzenetem.... A rendszer nevét szándékosan nem írtam most ki, mert arra ugranak a "robotok" azonnal
   (bár lehet teljesen mindegy így is...)Kivédeni lehetetlen, de mégis kaptam egy módszert, ami működik és meg fogok osztani veletek a következő cikkben.
  A legfontosabb viszont az, hogy ki fogom tenni a Földön található összes ilyen állomás koordinátáját, amit ígérek már egy ideje. 

  Tudjátok, miről beszélek....
  Ez a totális kontroll egyik eszköze, pont úgy, mintha a Mátrixban lennénk....
  Nem hinnénk el, ha nem tudnánk már "páran", hogy igaz...mint sok minden más, amire józan ember nem is gondolna ...
  Mivel olyan helyről kaptam, illetve csempészték ki nekem, ami sejthető számotokra is, ezért írok már most is előre, mert nem tudom fent fog-e maradni az oldalon huzamosan. Nem valószínű.... És nem fogok neki nagy "csörömpölést" csapni !
  A szárazföldi és tengeren lévő állomások helyei is rajta lesznek...... 
   
  Jeleztem már, hogy jobb szándékú erők is működnek "közöttük".... Viszont magyarázkodni már senkinek nem fogok.... Nem célom, hogy mindenki megértse! Mivel fogynak a másodpercek, akik kiválasztódnak, azokhoz úgyis el kell, hogy jusson az információ...Szóval mentsétek el majd ! Nem tudhatjuk, mikor jön el az az idő.... 
  ***
  (Aki adta, ezt mondta nekem:
  "Ha valaha tenni akartok valamit, lehet itt kellene kezdenetek!
  És lehet, hogy jó lesz ez a tudás majd olyankor, amikor már megszűnt a kommunikáció lehetősége számotokra...."kaptam útravalóul....
  ***

  Lakott sziget előzetes - angol felirattal

  Egy film kikapcsolódáshoz.

  Gyerek az időben (Teljes film)

 • Svédország jelenleg a legerősebb, legnagyobb és legfélelmetesebb fegyver a világon”, a kísérletek nyáron indultak. A Lois rendszer kiépítése jelentős szerepet játszik a földön, az emberiség jövőjének alakulásában. A rendszer kombinált. Nem csak a HAARP technológiáról van szó, de fokozódik az EM (tudatmódosító) technológia fejlesztése és kiépítése is. Svédország, Norvégia és Finnország után, most Németország és Hollandia következik az intelligens EnergyBox-ok telepítésében, de mi épült Svédország déli részén?

  Az NWO projektjei alakot kezdenek ölteni A 
  LOIS HAARP-Marlow/D/MV Svédország déli részén van, és csatlakozik a Rostock-i erőmű rendszeréhez, 30 cm vastag réz kábelekkel.
  2010.04.08-án, Rostock közelében este az égen sarki-fényhez hasonló (Aurora) jelenséget figyeltek meg. A szakértők azt mondták, hogy ezt napkitörés váltotta ki. A részecskevihar gerjeszti a levegő molekulákat, és bizonyos feltételek mellett a fény, különböző színárnyalatokat, általában zöldes színt öltött. Ezt Rostock földrajzi helyzete alapján nehéz elhinni, még “szakértőknek” is!
  Kapcsolódó : Hogyan lehet védekezni a HAARP sugárzása ellen ? Egy nagyon bennfentes interjú....
  A globális rendszert és az elme ellenőrzést tovább bővítik. Két évvel ezelőtt a globális politika Ettlingen-i konferenciáján(Németország délnyugati részén, volt egy kör alakú terület, ahol bizonyíthatóan ellenőrizték a gondolati frekvenciákat. A PG osztrák mérnöki társaság megtalálta ezeket a frekvenciákat, és az eredményeket publikálta is!
  Egy kis emlékeztető az EM vagy ELF rendszerek működéséről, és hatásairól: Az un. Internet-áramhoz kell egy PLC-rendszer (hasonló a jelenlegi központi hangra kapcsoló éjszakai áram mérőkhöz, tehát a jeltovábbító eszköz az elektromos hálózat), amely megváltoztatja az adott terület, ill. lakás vezetékrendszerében folyó áramot, hogy azon “Információs Jelet” lehessen küldeni.
  Az Energia-Doboz” egy GPRS-adó, saját PLC-rendszerrel, és a frekvenciája a GSM és a 3G Internet ötvözete. Olyan, mint aSzélesSáv és MINDIG üzemben van (nemcsak azokban az időszakokban, amikor az Áramszolgáltató használja).
  A Doboz egy kettős rendszer, nemcsak közvetlenül tesz ki bennünket 3G sugárzásnak, hanem rácsatlakozik a hálózatra az egész házban/lakásban, a lakás elektromos vezetékrendszerére, így egy 
  3G-s pulzáló, magas frekvenciájú elektromagnetikus Kommunikációs Rendszer lesz belőle, amely a PLC -rendszer által az Internethez van kapcsolva (és sajnos sokakat halálra is sugározhat…)
  A Doboz nem az Áramszolgáltatónak ad le információkat, hanem az Internetnek, ezáltal az egész áramrendszer kommunikációs rendszerré válik.
  Miért Internet, miért olyan titkos, és miért épül be csendben a házba/lakásba, miért cserélik ki az áramrendszert ilyen kommunikációs rendszerre? Egyszerű!
  Már a 3G is egy tisztán hadászati rendszer és a telefon csak egy mellékhatás. Az egész probléma az oszlopokkal, póznákkal, antennákkal és sugárzással stb. csak egy elterelő hadmozdulat és az igazi cél az volt hogy a kis adó bejusson a házba/lakásba.
  Most már nemcsak hogy az egész ház/lakás, pulzáló magas frekvencián sugároz, hanem már az Internetre is rá van kapcsolva (az első Internet-ház/lakás a világon).
  Semmit nem segít, ha elutasítják a “Dobozt” mert a szomszédoknak, aki ugyanattól a trafótól függenek, már megvan, és küldi a 3G impulzusokat a be nem kapcsolt otthonokba is az elektromos hálózaton át. (
  áramszűrőre van szükség)
  A LOIS HAARP-Marlow/D/MV Svédország
  Svédország, Norvégia és Finnország után Németország következik, de nézzünk meg néhány HAARP létesítményt is, mielőtt a tudatmódosítás legújabb “vívmányaival” ismerkednénk meg:
  A kiépülő rendszer a legnagyobb a világon! Korábban ezzel a címmel az USA Garkona-i (Alaszka) bázisa dicsekedhetett, de nyár elején működésbe lépet az új rendszer. Néhány HAARP bázis a teljesség igénye nélkül:
  A MU radar, 1 megawattos üzem Japánban (34 ° 51′14 .80 “N 136 ° 6′19 .45″ E). (34 ° 51’14 .80 “N 136 ° 6’19 0,45″ E)
  Arecibo – 2 MW létesítmény Puerto Rico (18 ° 20’38 .97 “N 66 ° 45’9 0,77 “W)
  Hippasus (USA) – 70 MW-os létesítmény Fairbanks, Alaska
  Sura (orosz) – 190 megawattos létesítmény Közép-Oroszországban (56 ° 7′10 .32 “N 46 ° 2′4 .41″ E). (56 ° 7’10 0,32 “N 46 ° 2’4 0,41″ E)
  EISCAT (Európa, Norvégia, Svédország, Finnország, Franciaország, Egyesült Királyság és Németország) – 1 gigawattos létesítmény, Tromso, Észak-Norvégiában (69 ° 35′1 .06 “N 19 ° 12′57 .11″ E). (69 ° 35’1 .06 “N 19 ° 12’57 0,11″ E)

  Itt kell megemlíteni a 
  Haiti és szecsuáni földrengéseket:
  Az orosz haditengerészet közlése szerint a U. S. hozta létre a földrengést Haitin:
  Az orosz Északi Flotta jelezte, hogy földrengés pusztított Haitin. A vizsgálat egyértelmű eredménye, hogy az USNavy használt földrengés fegyvert. A mért értékek szerint, egy lineárisan kimutatható, a földrengések egymás utáni kapcsolata. A jelentések szerint, nem véletlenül történt, hogy a rengések azonos mélységben következtek be Venezuelában és Hondurasban.
  Az északi flotta 2008 óta fokozott figyelemmel kíséri az amerikai Tengerészgyalogság Karib-térségben történő mozgásait és tevékenységét, de már korábban is folyt ez a tevékenység, válaszul arra, amikor az amerikaiak bejelentették szándékukat, hogy helyreállítsák a negyedik flottát, amely 1950-ben feloszlott. Oroszország válaszolt egy évvel később, a Flotta által vezetett nukleáris meghajtású Nagy Péter cirkáló “kezdte az első gyakorlatokat ebben a régióban, a hidegháború végén”.
  A 70-es évek végére, az USA-ban “sokat haladtak” a fegyverek és földrengések területén, ezek a jelentések tartalmazzák, hogy most már használhatók az impulzus és plazma fegyverek, Teslaelektromágneses felfedezései, a Sonic technológia, továbbá a “Shockwave bomba.”
  A jelentés összeveti a két földrengés fegyvereinek tapasztalatait. Az USA-ban Haditengerészet által a közelmúltban, a Csendes-óceánban okozott földrengés nagysága 6,5-es volt. A sztrájkok körüli területen Eureka városban okozott károkat, Kaliforniában. De a vizsgálat kimutatta, hogy a karibi térségben 140.000 ártatlan ember halálát okozta.
  A jelentés szerint, “több mint valószínű”, hogy az USA-ban a Haditengerészet “teljes tudomással bírt” a katasztrofális kárról. A földrengést Haitin, a már előre beállított forgatókönyv szerint tálalta a Déli parancsnokság helyettese.A vizsgálatok végső eredményéről készült jelentések e fegyverekről, figyelmeztet arra, hogy az USA tervezi, hogy megsemmisíti Iránt egy sor földrengéssel. Célja, hogy megdöntse a jelenlegi iszlám rezsimet. Továbbá, a jelentés szerint, a rendszert “teszteli” az Egyesült Államok (HAARP Project). Így hoznak létre anomáliák az éghajlatban, okoznak árvizeket, aszályokat és hurrikánokat.
  Egy másik jelentést tényként megállapítja, hogy a szecsuáni földrengést (Kína 2008. május 12-én, nagyságrendje 8,7 a Richter-skála szerint), HAARP rádiófrekvenciák okozták. Meg lehet állapítani, hogy van összefüggés szeizmikus aktivitás és az ionoszféra között. A romboló rádiófrekvenciák által kiváltott erőterekről, amelyek a HAARP jellemzői, az alábbi következtetések vonhatók le:
  1 .- A földrengések azonos mélysége lineárisan ugyanaz a hiba által okozott indukált frekvencia lineáris vetülete.
  2 .- A koordinált műholdas konfiguráció koncentrált gyakorisága előrejelzi a specifikus pontok (erőterek) létét.
  3. – A diagram azt mutatja, hogy a földrengések mesterségesen keletkeztek lineárisan azonos mélységben.
  Venezuela, január 8-án, 2010. Mélység: 10 km.
  Honduras, január 11-én 2010. Mélység: 10 km.
  Haiti, január 12-én 2010. Mélység: 10 km.
  Minden esetben a mélység közel 10 km.

  A földrengések után közvetlenül, a 
  Pentagon azt mondta, hogy a Baltimore-ban dokkoló USS Comfort kórházhajó elhajózott Haitibe, annak ellenére, hogy néhány napnak kellett eltelnie Haitira érkezése előtt. Mindazonáltal, haditengerészetnél Mike Mullen admirális, a közös vezérkar főnöke, azt állította, az Egyesült Államok fegyveres erői felkészültek vészhelyzetre, amelyet a katasztrófa okozott.Douglas Fraser, általános parancsnok, azt állította, hogy parti őrség és az USA, tengerjáró hajókat küldtek a térségbe segítséget nyújtani, akkor is, ha csak korlátozott források és helikopterek állnak rendelkezésre.
  A repülőgép-hordozó 
  USS Carl Vinson küldték a Norfolk-i haditengerészeti támaszpontról, Virginiából, kiegészítve a szállítmányt repülőgépekkel és helikopterekkel. Haitire január 14-én, kora délután érkeztek meg.
  Az U. S. Nemzetközi Fejlesztési Ügynökség (
  USAID), Haitin működött a földrengés előtt.
  Az orosz Külügyminisztérium jelentése szerint, az USAID és az USA Déli-parancsnokság megkezdte munkáját a “humanitárius invázió” megküldésével. Legalább 10.000 katona és vállalkozó ellenőrzésre, a haiti területre, ENSZ rendelésre, miután pusztított a “kísérleti földrengés.” /Lisa Karpova/
  Bizonyítékok állnak rendelkezésre a HAAPR felhasználására földrengések előállítására. Az alábbi kép a kínai, szecsuáni földrengésről készült 2008 májusában 1 órával a katasztrófa előtt:
  Azóta Svédország országos agykontroll kísérlet színhelyévé vált. Az ország északi területeit a NATO ACT használja kísérleti terepként, a svédeken pedig, több szinten csattan az ostor! A betelepített muzulmánok, és az országot megszálló zsidók eltartásán kívül a tudatbefolyásolással is meg kell küzdeniük, miközben a betelepülők harcának színterévé vált az ország.A svéd kormány szerint villanyszámla csak a valós értéket mutathatja. A 2009-es törvény kimondja, hogy nincs több pénzkövetelési lehetőség, csak az elhasznált energiát szabad megfizettetni (milyen szép tőlük)! Közvetlenül az áramszolgáltatóktól küldik a levelet, hogy szeretnének telepíteni minden házban egy kis számítógépes digitális adót.
  Mindenhol van, de senki nem tudja mi ez, vagy mit csinál az “EnergyBox”. Ez a Villamosenergia “Internet” (nem az El internet, amely megállította a szélessávú vállalatokat. Különösen 3G menne csődbe). Az EnergyBox egy GPRS-adó és a GSM frekvencia keveréke, GSM és 3G (UMTS). A rendszer széles sávú, a sugárzása nagyon hasonló a radaréhoz (!). Az információkat nem nyilvános közigazgatási felületen nyújtják be, hanem az Interneten (?) .

  A EnergyBox egy bináris rendszert is tartalmaz, ami egy “
  Eshelon mérő(nem Echelon), a PLC rendszer gazdája a Televent Company. A PLC rendszer, megváltoztatja az aktuális netet, így könnyebb információt küldeni. A radar-szerű mikrohullámok az egész házat egy pulzáló rádiófrekvenciás elektromágneses mezővé változtatják. A 3G mindig egy tiszta fegyver-rendszer volt, és a 3G-s telefonok csak mellékhatásai. 3G, Amerikából jött, és került Európába, az amerikai hadsereggel (mint az összes többi mobil rendszerek is).
  A “
  totalitárius ellenőrzésmost már az El-hálózathoz is kapcsolódik egy másik törvényen keresztül. Ez a hírközlési törvény. Ez a jog biztosítja az Alapjogi Ügynökségi jogot, hogy nyomon követhető legyen az összes kommunikációt. Értelmezni kell az e-maileket, lehallgatni a telefonokat, ellenőrizni faxokat és minden mást, aminek köze van a kommunikációhoz. A EU vezetése ezért ruházta fel szinte korlátlan jogokkal az Europolt!
  Benne vagyunk a legnagyobb, az emberi agyhullámokra irányuló kísérletben, amelyet a világ valaha látott. Svédország és Finnország mindig kísérleti országok voltak a mikrohullámú kísérletek tekintetében, és ezért kapta meg ugyancsak ez a két ország a rendszert először, de Norvégia sem kivétel, ahogy rendszer németországi és hollandiai állomásához ért mára.
  Természetesen a NATO sok kísérletet fog végrehajtani a lakosságon. Bizonyos fegyvereket csak “élőben” lehet az embereken letesztelni. A LOIS készen van, és a kísérlet széles skálán folyik. ( Egész Dél-Sv.o.-t lefedi és valószínűleg összekapcsolódik az EnergiaDobozzal, de a 
  V.R.A,, Echelon, NSA, Lofar-rendszerrel is Közép-Európában, valamint az Eiscat-tal északon.
  A németországi tervezetek már elkészültek. Egy kis ízelítő:
  Azok, akik ismerik mikrohullámú sütőt és mikrohullámokat, képzeljék el a többi ellenőrzési lehetőségeket. A módosított ELF, ULF, stb.-vel jól látható minden szoba 3D-ben, hallani minden beszélgetést, és még befolyásolhatja az agy hullámait az embereknél.
  (Egyetlen távirányítóval kapcsolható az összes besugárzott területen élő?) Aki semmit sem tudnak chemtrails tevékenységekről, annyit azért tudnak, hogy báriumot tartalmaznak a vegyi csíkok. A hosszantartó báriumszórással, például a jelentős sporteseményeken, nem csak az emberek láthatók a radaron, hanem még az is, hogy mi van a zsebükben.
  Az esőcseppel mikroszkopikus méretű cseppképzésén kívül kontrasztanyagként is szolgál, hasonló módon, mint ahogy egy CT vizsgálat esetében kontrasztanyagot használnak érfestésre.
  Sokan megkérdezhetik, milyen módszerrel befolyásolható az emberek tudati állapota, és itt ne hazai politikusaink beszédeire, nyilatkozataira gondoljunk (a heveny idegbajhoz ez is elegendő!)?
  Az 
  EEG (elektroenkefalográfiai) vizsgálat a legtöbbek számára ismerős gyógyászatban alkalmazott módszer, az agyhullám mintázatok megjelenítésére, normálistól eltérő hullámformák észlelésére, vizsgálatára. Szinte egyidőben az elektromágnes jelrögzítéssel, megkezdődött az alacsonyfrekvenciás (0,1-40Hz közötti) agyi bioárammintázatok rögzítése is. Nem kellett sok idő, hogy a gyorsan fejlődő technika lehetővé tegye, a felvett, de szándékosan kiváltott hullámformák (félelem, apátia, fájdalom stb.) egyre nagyobb teljesítményű lesugárzását. A szokványos adósugárzások esetében szinuszos (transzverzális) hullámokat alkalmaznak, melyek a távolság négyzetével arányosan veszítenek energiájukból, de a skaláris, vagy más néven longitudinális lökéshullám jellegű sugárzás, lineárisan (egyenes arányosan) veszít csak az energiájából. Sokkal nagyobb távolságokra is eljuttatható a kívánt jel, kevesebb energiával. A mesterségesen létrehozott lökéshullámokkal, a HAARP és az ionoszféra tulajdonságainak kihasználásával földrengéseket, a légkör, és ezek alapján, az időjárás befolyásolását is megoldották. Kulcsszó: Interferencia!
  Németországban, egy részletes és nagy tömeget vizsgáló tanulmány kimutatta, hogy csaknem az összes 3G-sugárzásnak kitett “alanynál” elváltozások mutatkoznak a gerincvelőben. A kezdet: leukémia!
  Konzekvencia: ha az orosz haditengerészet tesz hivatalosan közzé ilyen jelentést, majd hagyjuk a “hitetlen Tamásoknak”, hogy a saját agymosott, manipulált gondolataikkal tompítsák a kérdés élét, megadjuk magunkat. Nyugaton ezt az elképzelést, hatalmas média-manipuláció végzi, és vezeti az emberek széles tömegét tévútra. Több politikus részéről a világpolitikában egyenesen az a feltételezést ment, hogy a földrengés úgy állították elő Haitin, az amerikai HAARP létesítményekkel. De az orosz haditengerészet is elemezte a mérést … , és szintén arra a következtetésre jutott, hogy a bűncselekmény elkövetésében a mi amerikai “barátaink” (népirtási céllal) jártak el. Az amerikai tömeggyilkos, a Hágai Nemzetközi Bíróság előtt kellene, hogy feleljen bűncselekményeiért, de, a Hágai Nemzetközi Bíróság sajnos, az ENSZ kutyája, ahogy az ENSZ is az amerikaiak által vezetett cionista törekvés a világhatalom megszerzésére. NWO.
  A HAARP, a chamtrail, az alacsony, agyhullám frekvenciájú elektromágneses sugárzások tudatmódosító hatásai, a háborúk szítása, öbölkatasztrófa, biológiai hadviselés, kényszeroltások és az emberi jogok semmibe vétele mögött mindig ugyanazok állnak, hiába hívják, mutatják magukat ENSZ-nek, WHO-nak, EU-nak, vagy más, magát humanitárius szervezetnek feltüntetve, ezek az 
  NWOálruhái”!

  (Nem utolsó sorban meg kell jegyezni, hogy a kolontári gátszakadást előtt nem csak a gyanús körülmények szaporodtak meg, de a kisebb, 2-2,6-os Richter-skála szerinti magyarországi földrengések is! Az ilyen “mozgatás” nem tesz jót egy iszapgátnak! Az EM technológia viszont várhatóan nem veszélyezteti Magyarországot, mivel bevezetésekor már alig lesz olyan magyar állampolgár, akinél nem kapcsolták még ki a villanyt!)
  Forrás: Tulok

   Digitális TV elme-kontroll és manipuláció HD-minőségben ! A titkos SSS technológia

  Néhány gondolat tőlem, aztán egy cikk....
  Gondolkodtál már rajta milyen könnyű dolga lehetne egy adott társadalom, civilizáció vagy netán egész bolygót irányító erőknek, ha sikerülne elérni, hogy az adott közösség lehetőleg azt gondolja, higgye, tegye, amit kell..., ami az Irányítók érdekében leginkább áll.
  Sőt az a legjobb, ha nem is gondolkodik semmin azon kívül, ami a maga és családja életben maradásához kell. 

  Lehetőleg ne kérdőjelezze meg a fennálló gazdasági-társadalmi rendet, ne szervezzen ellenálló mozgalmakat, sőt maradjon nyugton, fogyasszon és szó nélkül járjon a Hatalom által működtetett, a rendszert életben tartó "munkahelynek nevezett" tartópillér bármelyikébe gondolkodás nélkül dolgozni. Természetesen csak éppen annyiért, amennyi a létfenntartáshoz kell és a mindennapi túlélésért folytatott harc lekösse minden energiáját...

  Akik ezt meg tudnák tenni, igazán profi munkát végeznének és milyen jó lenne nekik, ha találnának olyan átprogramozó eszközt, ami ezt elérné az embereknél és az egész világot be lehetne kapcsolni ebbe ! Sőt ha senkire nem kellene ráerőszakolni ezt, hanem önként boldogan vinnék haza otthonaikba, állítanák ki a "fő helyre" és naponta csatlakoznának elméjükkel, hogy befogadják a küldött "agyhullámokat".... 
  Ennél jobbat a Piramis Csúcsa el sem képzelhetne !
  Még szerencse, hogy ilyen nem létezik, igaz ? 
  Pedig  Neked is van a lakásodban !

  2 héttel ezelőtt 
  több milliárd ember nézte az Olimpia eseményeit, de különösen a nyitó és záró ceremóniákat. Sokan azt sem tudják, mi okozza, hogy levertség, depresszió, tompultság, vagy ingerültség, netán agresszió lett úrrá rajtuk az azt követő napokban, esetleg nehezen jutnak eszükbe szavak....stb.
  Tudom, ez már a többségnek összeesküvés-elmélet, ezért akik levélben írtak ezzel kapcsolatos tünetek és tanácsok miatt, nekik válaszoltam..... De a legfontosabbakat mindenkinek tudni kell(ene)....

  A mellékhatások egyénenként változnak, de a közös pont az AGYami egy szuperszámítógép és ha Te TV-néző  vagy/voltál,akkor jelképesen úgy képzelheted el, mintha rá(d)töltenének egy igen erős "vírust" mely a gondolkodásodat blokkolja, amíg le nem tisztul.... 

  A többség magától nem is hagyja, hogy helyreálljon a természetes állapot, mert újra csatlakozni kell rá, így a folyamat nem jobb, csak egyre rosszabb lesz. 


  Módosítja gondolataidat és cselekedeteidet is úgy, hogy erről fogalmad sincs. Ez nem sci-fi, hanem kőkemény valóság. 
          

  De pár dolgot itt is elmondok még, hátha segít : 
  A TV-vel kapcsolatban legjobb amit tehet az ember, hogy minimálisra szűkíti a "vele" töltött időt !
  Nem csak azért, mert semmi értelmes nincs már benne, csak szándékos terelés, hazugságok és egy mű-világ.... hanem 
  a fenti veszélyek miatt. Az Elit gondoskodott róla, hogy ne legyen ez egyszerű és mindenhol bele fogsz botlaniáruházaktól, bárokon, teraszokon keresztül már éttermekben is töltik be a hullámokat, ha nem vagy tudatában ennek.....
  A GONDOLKODÁSODAT VESZIK EL ! 
 • Az átlagemberek nem ismerik az elme és az agy működését (de katonai programok a II.világháború óta kikutatták már régen, (sőt az Illuminati évezredek óta ismeri .......de ez egy hosszú történet...).
  A későbbiekben (kételkedők számára) vázolt technológiával jobb, ha tudod:  

  - igenis tudják blokkolni a gondolkodást (sőt az agynak azt a részét, ami az "Ébredéshez" is kell) és
  - egyszerűen ráhangolódni attól függően, hogy agresszívvá, depresszióssá, vagy birkává akarnak tenni......
  - Használták az Olimpia alatt és rendszeresen előtte és ma is.... 
  - Ahogy a Chemtrail, ez is nemzetek felett álló globális program..... Tudom, rossz felébredni, de NEO-nak sem volt egyszerű, emlékeztek.....

  Ezek tökélyre vannak fejlesztve. Te viszont nem teheted meg, hogy ennek áldozatává válj, mint sokan a környezetedben ! Látod rajtuk, megkísérelheted megmagyarázni nekik, de próbáld csak elvenni a távirányítót tőlük, vagy nem engedni bekapcsolni 3 napig.....meglátod, miről beszélek.....

  Tanácsok: 
  A szabadba érdemes gyakran kimenni és a hegyekbe !!!! azért mert a HAARP, ami odakint éri az embereket nem működik folyamatosan, pulzálva kapcsolják be....és a magas helyekre, nem ér fel az a tartomány, ami lent érvényesül.... (maradjunk annyiban, hogy tudom)...Érdemes utánanézni mindezeknek (bár ott sem lesz minden leírva), de aki magát és a családját meg akarja védeni, hogy ne legyenek olyanok, mint a környezetünkben lévő zombi-társadalom.....akkor meg kell tenni néhány lépést......  
  De mindenkire rábízom, mit kezd a tudással. Én csak elmondtam..... (SBG Buddha)

  Nézzünk akkor egy cikket és beszéljünk a háttérről ! 
  Egy RÉGI CIKK korábbi "összeesküvés-elmélet" 
  Digital TV: Mind Control by the Sound of Silence
  Röviden arról van benne szó, hogy a digitális tv-adás, amit oly szenvedélyesen sürgetnek, arra lesz jó, hogy egy bizonyos hangfrekvenciával a HAARP segítségével a tömeget manipulálják. 
  A cikkben felvetik azt, ami az Öböl háborúban történt. Vagyis, hogy 75.000 azután másik 125.000 (vagy több) iraki csapat jött ki a mély sivatagi bunkerjeikből, fehér zászlót lengetve és térdre borulva, mielőtt az amerikai csapatok megközelítették őket megcsókolva a fogva tartóik csizmáit vagy a kezeiket, szó szerint. A viselkedésük egyszerü okkal magyarázható: egy olyan technológiának tették ki őket, amitől egyszerre csak engedelmes gyerekek szintjére gyengültek le.

 • jóval 

 • a digitális adások megjelenése előtti időkből:  Illuminati — for war and death, environmental disaster, financial collapseUS soldiers wearing PASGT helmetsStandard Issue Mind Control DARPA wants ultrasound-enhanced helmets that allow soldiers to stimulate certain regions of their brains. Picture: popsci.com

  Standard Issue Mind Control - DARPA wants ultrasound-enhanced helmets that allow soldiers to stimulate certain regions of their brains / 
  A DARPA is fejleszt olyan sisakokat, melyek a katonák agyi területeit stimulálják és gondolatátvitelt is elősegíthetik nagyobb távolságból........
  "Ezt a technológiát készülnek használni, bár egy finomabb verzióban, ehhez, mint a cikk is írja, egy vevőkészülék kell majd. A technológia a HAARP adók egy kombinációját fogja hasznosítani. GWEN tornyoka mikrohullámú mobiltelefon tornyok segítségével, és hamarosan – JÖN !!! – az elrendelt High Definition Digital TV, ami be fog lépni az otthonodba:..................................
  AZÓTA MEG IS ÉRKEZETT A TECHNOLÓGIA ÉS EL IS TERJEDT AZ ÁTALAKÍTÁS

  a) kábel, b) műhold, c) HD TV-k, vagy d) a digitális átalakító dobozok, amit mi magunk fogunk kérni és megvásárolni. 
  Silent Sound Spread Spectrum a technológia neve (SSS)
  The Sound of Silence a hadsereg-hírszerzési kód-szó, amit az elme irányításra használnak. Az 1950-es évek közepén tesztelték, a 70-es évek folyamán tökéletesítették, és a modern amerikai hadsereg által használták a 90-es évek elején, az ellenkezések és figyelmeztetések ellenére, amiket olyan emberek bocsátottak ki, mint például Dwight David Eisenhower.
  Ezt az elme-változtató titkolt fegyvert valami alapján a tudatküszöb alatti hordozó technológiának, vagy a Silent Sound Spread Spectrumnak nevezik (SSS). Dr. Oliver Lowery által katonai használatra fejlesztették ki a Georgiai Norcrossban és leírják az US Patentben # 5,159,703 — “Silent Subliminal Presentation System” 1992-es kereskedelmi használatra is szánják.
  Egy csöndes kommunikációs rendszer, amiben a nem hallható tartományba eső (nonaural) szállítókat használnak, a nagyon alacsony (ELF) vagy nagyon magas audio-frekvencia (VHF) tartományban vagy a szomszédos ultrahangos frekvencia spektrumban, a kívánt üzenettel / hatással akusztikailag vagy rezgésileg szándékosan az agyba juttatják, tipikusan a hangszórók, fülhallgató, vagy piezoelektromos jelátalakítók használatán keresztül. A modulált szállítókat közvetlenül, valós időben közvetíthetik, vagy kényelmesen felvehetik mechanikusan, mágnesesen vagy optikai médiákon a hallgatónak.
  Ez az eszköz a csend hangja egyszerűen számításba veszi a speciális gondolatok beültetését, érzelmeket, ráadásul a gyanútlan emberi lényekben testi hatásokat is okoz. 1991. március 23-án egy hírkivonatot bocsátottak ki az ITV News Bureau Ltd.-n (London) szolgáltató közleményben „High-Tech Psychological Warfare Arrives in the Middle East.” címmel...
  Csak a brit sajtóban jelent meg:
  Sikeresen bevetettek egy hihetetlen és nagyon titkos Psy-Ops programot, ami a Silent Sound technikákat hasznosítja. A lehetőség, hogy használják ezt a módszert, akkor történt, amikor Saddam Hussein hadseregeinek a parancsnoki és ellenőrző rendszereit megsemmisítették. Az iraki csapatokat akkor arra kényszerítették, hogy arra használják a kereskedelmi FM rádióállomásokat, hogy folytassák a kódolt parancsokat, amiket a 100 MHz-es frekvencián sugároztak. Az US spy-ops csapat felállította a saját hordozható FM adóját, miközben ugyanazt a frekvenciát használta Al Khafji elhagyott városában.
  Ez az amerikai adó legyőzte a helyi iraki állomást. Hazafias és vallásos zenével egyetemben psy-ops „homályos” , megtévesztő és ellentmondó katonai parancsokat és információt közvetített. Egy sokkal erőteljesebb technológia is dolgozott a háttérben. 
  Ez a kifinomult elektronikus rendszer arra lett tervezve, hogy közvetlenül a hallgató elméjének beszéljen, belépve az agyhullámokba, kezelve az agy elektro-enkefalogrammikus (EEG) mintáit. Így beültetve mesterségesen a negatív érzelmeket – élénk félelem, aggodalom, kétségbeesés és reménytelenség érzéseit hozták létre az iraki csapatokban.”Bőséges bizonyíték létezik, hogy a bizonyos héttérhatalmi erők azt tervezik, hogy határozottan kiterjesztik ennek a technológiának a kapacitását annyira, hogy körülfogjanak minden embert, minden kontinensen.

  Ennek az egyik kulcsa az a HAARP projekt, amivel az ELF és VHF frekvenciákat tudnak sugározni a Föld ionoszférájából szét, különféle GWEN tornyokba, világszerte.
  Természetesen hivatalosan tagadják mindezt, miközben azt hajtogatja az irányított hírmédiák beállított hírolvasói által, hogy a GWEN tornyok titkolt napirend nélkül csupán privát cellatelefon-tornyok, és azért bárki, aki másképp gondolkodik, egy elmebeteg összeesküvés elmélet hirdető. A bizonyíték mindazonáltal tiszta és egyértelmű.
  Dr. Michael Persinger a pszichológia és neurológia professzora a Laurentian Egyetemnél, Ontario, Kanada.......... Ezzel a témával kapcsolatban dr. Persinger ezt írja:
  A halántéklebeny-serkentés felidézheti egy jelenlét érzését, tájékozódási zavart, és perceptuális szabálytalanságokat. Ez képeket aktiválhat, amik elraktározódtak a szubjektív memóriában, köztük azokból a rémálmokból és szörnyekről, amiket általában elnyomnak.
  A kortárs neurológia feltételezi olyan alapvető algoritmusoknak a létezését, amik minden idegrendszeri transzdukciót lefordítanak, egy belső agy-specifikus kódra. Direkt stimulálása ezeknek a kódoknak, az emberen belül temporális vagy limbikus kérgekre alkalmazott elektromágneses minták által, olyan energiaszinteket igényelhetnek, amik mind a föld mágneses tevékenységnek és a kortárs kommunikációs hálózatoknak is a tartományán belül vannak."


  Nagyon bizarr egybeesés: a mexikói kormány 2012. március 20-án földrengés szimulációt és gyakorlatot tartott egy 7,9-es pusztító rengést szimulálva. És "furcsa módon" a rengés be is következett. 

  Felfokozódtak a félelmek újra, hogy 
  bizonyos kormányok olyan technológiákkal kísérleteznek, melyek szeizmikus rengéseket indítanak el az általuk kiválasztott területen. Magyarul pusztító földrengést, akár cunamit lehet előidézni adott helyen, adott időben, előre beállított erősségben. Ezen félelmek azután az egybeesés után erősödtek fel, miután március 20-ára Mexikóban földrengés-szimulációt hirdettek meg helyi idő szerint déli 12 órára, amikor is bekövetkezett a rengés. Eredetileg a Richter-skála szerint 7,9-es erősségre mérték, de később 7,4-re módosították.   A tavalyi 2011. március 11-i hatalmas japán földrengés és cunami mesterséges voltára utaló számtalan jel után egyre többen gondolják úgy, hogy a háttérhatalmi erők olyan ravaszon tartják kezüket, mely beláthatatlan eseményeket indíthatnak el a Föld geoszféráiban.

  A tény, hogy a kormányoknak hozzáférésük van a földrengést előidéző "technológiához" már nem összeesküvés-elmélet, hanem tudományos tény.

  Az időjárás-módosítás szakértő 
  Ben Livingston, egykori haditengerészeti fizikus Lyndon Johnson elnök idején dokumentálta, hogy Vietnám idején, az 50-es, 60-as években az amerikai kormány öntötte a pénzt olyan technológiák kifejlesztésébe, amivel az időjárást akár fegyverként is lehetne használni és bevetni.

  Hovatovább, 1997 márciusában az USA védelmi miniszter 
  William Cohen a Georgia-i Egyetemen az "öko-terrorizmus" veszélyéről beszélt: amivel meg lehet változtatni a klímát, előidézni földrengéseket, vulkánkitöréseket felhasználva az elektromágneses hullámokat...És nem lehet nem megemlíteni a HAARP és DARPA fejlesztéseket, amit az amerikai légierő, haditengerészet és az Alaszkai Egyetem közösen hozott létre. Ez hivatalosan az ionoszférát kutató magasfrekvenciás sugárzást létrehozó program, mely olyan biztonsági és védelmi keretek között zajlik, hogy az már önmagában is gyanús lenne. Erről sokat olvashattok a neten és általában összeesküvés kategóriába sorolják be azok, akik mit sem tudnak róla, de tudjuk, hogy minden ilyen konspirációs elmélet előbb-utóbb be szokott igazolódni, hogy igaz.....
  Érdemes megtekinteni Jesse Ventura filmjét hozzá a H.A.A.R.P.-ról:

  HAARP (43-25)[JESSE VENTURA][MAGYAR FELIRAT][WWW.VALOSAG.NET

  Dienes István - Dienes Erika: A Transzcendentális Meditáció

  Dienes István- Mi az a holografikus univerzum? (Új)

  Egy film kikapcsolódásként

  A HATALOM MÁTRIXA (1-06-51)[JORDAN MAXWELL][MAGYAR FELIRAT][W

  Forrás: InfoWars
  + Microhullámú anomáliák az egész bolygón hirtelen.
  EZEKET VALAMI OKOZZA! DE MI ? 
  Sajnos úgy játszanak a bolygóval és úgy befolyásolják a természeti katasztrófákat, ahogy mi elképzelni sem tudjuk...
  INNEN levettem egy ilyet, hogy lássátok Ti is, miről van szó, de végig lehet nézni a teljes archívumot és valami tényleg okozza ezt a hirtelen mikrohullámú beavatkozást....
  KLIKKELJETEK RÁ, HOGY EREDETI MÉRETBEN BE TUDJA TÖLTENI !

  Itt egy érdekes videó arról, hogyan állít elő felhőket és felhőrendszereket a G.O.E.S. (Geostationary Operational Environmental Satellite) hálózat, amit a Nattional Oceanographic and Atmospheric Administration és a N.A.S.A. irányít. Azonnali képeket láthatsz ITT. és ITT a N.A.S.A. Goddard-tól]"Egy Jesus Diaz nevű újságíró kezdett el nyomozni amiatt, hogy a Közép-Nyugaton előforduló tornádók felhőinek szülőhelye annyira konkrét pontokra koncentrálódik, ami már túlmutat a természetes keletkezésen. 
  Kiderült, hogy azok a robbanásszerű felhőképződmények a földfelszínen keletkeznek a NASA katonai és tudományos célra épített IDŐJÁRÁS-GÉPEIBŐL !!! (Igen, jól olvastad...) Ha megnézitek az alábbi videót és hozzá a műholdkép-animációt, érdemes elgondolkodni rajta egy picit.
  Ezt pedig tegnap vették észre az Irene hurrikán kapcsánA radarképen és az animáción is jól látható, mely részben a hőmérséklet alapján készül...., hogy magas hőmérsékletű vonalak, rakétaszerűen csapódnak bele a hurrikán felhőrendszerébe. Természetesnek semmikép nem mondható és újra és újra felmerül, hogy mesterséges DARPA-rakéták (????) ...sőt a radarképeken rövid pillanatokra felvillanó ultra-magas frekvencia teríti be a hurrikán jelentős részét. Igen...az anomáliákból sokan gondolnak a HAARP működtetésére és szándékos irányításra...persze bizonyítani nem lehet. Most még...


 • The "journalist" Jesus Diaz writes about tornadoes in the Midwest: "It's hard to believe that this beauty (sic) can cause so much grief and damage, but from space even the deadliest of natural (sic) disasters always looks strangely soothing and mesmerizing. Those 'explosions' of clouds seem to come from Earth herself. The satellite images show five days of deadly Midwestern tornadoes, from May 20 to 25. They were taken by the G.O.E.S.-13 satellite and ithey show the storms that spawned the deadly Joplin, Missouri tornado on May 22 (around 5:30 p.m.) and the Oklahoma tornado event (Oklahoma City and Piedmont, Oklahoma) on May 24, 2011.

  The G.O.E.S. (Geostationary Operational Environmental Satellite) network is operated by the National Oceanographic and Atmospheric Administration and N.A.S.A. You can actually watch them all updating 
  here. [N.A.S.A. Goddard]" 

  The silly Diaz provides us with precious information, when he observes: 
  "Those 'explosions' of clouds appear to come from the Earth itself." . It is just this way! In fact the huge cones of clouds, taken from the satellite, are generated by special machines built just by N.A.S.A., the military and "scientific" institution, which takes the vortices.

  Nem deviza ! - Nem hitel ! - Bank kartell !

  Mivel kezdettől fogva maximálisan támogatjuk Kásler Árpád egyedülálló és példamutató harcát a Nemzetközi pénzkartell és szervezett magánhatalom kezében lévő bankrendszer csalása ellen - ami DEVIZAHITELEZÉS álnéven futott és emberek százezreit csapta be - ezért nem tehetjük meg, hogy nem számolunk be arról a rendkívül jelentőségű fordulatról, ami ebben az ügyben született. 
  Reméljük, hogy ez a BEFEKTETÉSI CSALÁS - mely ma már köztudottan az évszázad átverése és legmocskosabb akciója volt -, mely külföldi tulajdonosok és magyar hazaárulók sebét degeszre tömte - NEM MARADHAT KÖVETKEZMÉNYEK NÉLKÜL !
  Cáfolhatatlanul  a magyar társadalom eladósítása volt a célja, amiért a 2002 és 2010 között regnáló Medgyessi-Gyurcsány-Bajnai kormányt teljes felelősség terheli.
  Ezt a beszélgetést feltétlenül hallgassátok végig ! Szó van a a bűncselekményről, a kartellről ... és különösen figyelmetekbe ajánlom a végszót Izlandról is! 
  A Kúria felfüggesztette a Kásler Árpád és társa kontra OTP Bank és társa per tárgyában indított felülvizsgálati eljárását, és az Európai Unió Bíróságának előzetes döntéshozatali eljárását kezdeményezte.

  A döntést Vezekényi Ursula, az ügyet tárgyaló tanács elnöke jelentette be, miután a perbeszédek elhangzása után eljárásjogi problémák megtárgyalására hivatkozva szünetet rendeltek el. A végzés ellen fellebbezésnek nincs helye.A gyorsított előzetes döntéshozatali eljárás lefolytatása iránti kérelem az EU Bírósága eljárási szabályzatának 105. cikk 1. bekezdésén alapul, figyelemmel az ügy kiemelt társadalmi jelentőségére.
  Az ügy előzménye, hogy Kásler Árpád, a Banki Adósok Érdekvédelmi Szervezetének elnöke és felesége a többi között azért indított pert az OTP Bank ellen, mert a hitelintézet az aktuális törlesztőrészlet forintösszegét az általa alkalmazott devizaeladási árfolyamon határozta meg, miközben a folyósításkor vételi árfolyamon állapította meg a kölcsön összegét. A Szegedi Ítélőtábla − helybenhagyva az elsőfokú ítéletet − az eladási árfolyam helyett a vételi árfolyam alkalmazását rendelte el a törlesztésnél is, visszamenőleges hatállyal.
  Kásler Árpád kontra OTP - A Kúria döntésképtelen

  Csatát csata után vívunk, eddig voltak győzelmek. A január 15-i Kúria ítéletet nem merték meghozni. Senki se essen kétségbe attól. Aminek igazán van jelentősége az az, hogy mennyien leszünk képesek azonos nézetet vallani, legalább a deviza átverések terén. Mennyien leszünk képesek felsorakozni egy zászló alá? Ez a legnagyobb feladat emberek és pénzbe se kerül! Mégis képtelenek vagyunk meglépni.
  Sokan, nagyon sokan kérdezték, hogy miben segíthetnek a harcomban? Ez nem az én harcom, ennyi energiával én a világ bármely részén boldogulhatok. Ez egy nemzet harca! Harc a túlélésért, a megmaradásért és az emberek önbecsülésének helyreállításáért.
  Erre kérek felhatalmazást!Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése