2016. február 15., hétfő

A cia , moszad ellenségképe atombombát robbant -
A cia , moszad ellenségképe atombombát robbant -ús ez nektek, hisz az álomkép nem szokott robbantani, de a cia moszad az igen is szokott.


Hajsza a hasadóanyagokért:

bin Laden atombombát akar


A világ számos országában egyetemi kutatóközpontok raktáraiban még manapság is tárolnak atombomba gyártásához alkalmas anyagokat. A kelet-európai országok zöméből már elszállították ezeket a nukleáris anyagokat. Az amerikai ügynökök hamarosan Magyarországra is ellátogatnak, nukleáris anyagok után kutatva

2008. július 5-én, nem sokkal hajnal előtt három nagy, kék teherautó, egy rendőrautó és egy busz dübörgött végig Észak-Bulgárián. A Szófia közeli településről elinduló járművek jelöletlenek voltak, a buszon néhány álmos rendőr utazott. A szállítmányról senki nem tudta, miért igényel villogó kék fényes kíséretet.

De Bulgáriának, és a legtöbbünknek a konvoj rendkívül fontos jelentőséggel bír: ez volt az utolsó, az atombomba előállításához szükséges erősen dúsított uránt (HEU, Highly Enriched Uranium) tartalmazó szállítmány, amely elhagyta Bulgáriát.

Két éven át tartó tárgyalásba és kemény munkába került, míg a nagy radioaktív tartalmú anyag – egy ma már nem működő kutatóreaktor több mint 6 kilogrammnyi üzemanyaga – végre kikerült a raktár polcairól, ahol felhasználatlanul hevert több mint húsz éven át elfeledve. A szállítás előtt érckoporsóba zárták, majd három kamionra rakták fel.

Július 5-én napkelte előtt a konvoj végül elindult, hogy megtegye útját a hegyek között, hogy néhány óra múlva a Dunán a konténereket behajózzák egy Ukrajnába induló fekete uszályra. Tíz nappal később a hajóról vonatra átrakott szállítmány megérkezett Oroszországba – vissza oda, ahonnan több mint fél évszázaddal korábban ajándék gyanánt Bulgáriába inA cia , moszad ellenségképe


atombombát robbant -

nem gyandult. A terv az volt, hogy az Urál-hegység keleti részén fekvő Cseljabinszkban újrahasznosítják, vagy megsemmisítik.

Lehetőséget kaptam arra, hogy ennek a szigorúan titokban tartott akciónak a szemtanúja legyek, bár azt természetesen előre kikötötték, hogy semmi sem kerülhet nyilvánosságra az egészből addig, amíg a szállítmány meg nem érkezik rendeltetési helyére, s amíg a hidegháború eme kicsi, de annál halálosabb maradékát biztonságba nem helyezik.

A HEU elszállítása annak a boldogabb időkben megkötött orosz-amerikai szerződésnek volt a része, amely a hidegháború végén köttetett. Ez az egyezmény ablakot nyitott a két világ között, ám ez az ablak most bezárulni látszik. Az oroszok által birtokolt HEU azonban soha nem volt a része ennek a megállapodásnak, és a jelenleg romló diplomáciai kapcsolatok arra engednek következtetni, hogy hamarosan befagyasztják ezt a programot.

Veszélyes üzem: egy atomreaktor valahol Európában.

A törekvés, hogy a világot biztonságosabbá tegyük, azt is magába foglalta, hogy felmérjék: milyen hatalmas mennyiségű pusztító vegyi anyag van még jelenleg is a Kaukázusban. Az a folyamat, aminek magam is szemtanúja lehettem, azt célozta, hogy ezt a területet megtisztítsák a vegyi anyagoktól, így a nukleáris anyagoktól is, és még valami ennél is borzalmasabbtól. A nukleáris terrorizmustól.

Az 1950-es és 60-as években az Egyesült Államok és a Szovjetunó HEU-val meghajtott nukleáris reaktorokat exportált szövetségeseinek – erőfitogtatásképpen, illetve kísérletek céljából. Amikor a hidegháború befejeződött, az akkori szovjet tagköztársaságokban megkezdődött a nukleáris fegyverek leszerelése. Ebből az időszakból több ezer kilogramm, nukleáris fegyverek előállításához alkalmas anyag maradt a reaktorokban és a kutatásokat végző egyetemeken is világszerte, és jó néhány ezek közül semmiféle biztonságot nem élvezett: csak egy lakattal lezárt szekrényben őrizték.

Az elrettentés logikája és a többszörösen veszített értékéből a kollektív tudatban, ugyanis néhány évtizeddel később a nukleáris anyagoktól való félelmet kiszorította a szeptember 11-én végrehajtott terrortámadás, amely hatalmas csapást mért a nyugati világ biztonságára.

A nyugati világ legszörnyűbb rémálma ugyanis ma az, hogy az öngyilkos szélsőségesek nukleáris bombával az autóikon behajtanak az egyik nagyvárosba, hogy annak központjában felrobbantsák magukat, mérhetetlen pusztítást végezve.

Bush és Blair háborút indított Irak ellen azzal az állítólagos céllal, hogy megakadályozza, hogy Szaddám nukleáris készlete az al-Kaida harcosai ölébe pottyanjon. Barack Obama a nukleáris terrorizmus kapcsán kijelentette: „Ez a legnagyobb veszély, amivel szembe kell néznünk."

De a különbség a retorika és a hatékony cselekvés között nagyon is feltűnő. Az Amerikai Egyesült Államok több mint 350 milliárd fontnak megfelelő összeget költött az iraki háborúra, hogy kivédjen egy olyan csapást, amely soha nem is létezett.


A Bulgáriában tárolt HEU-t visszaszállították Oroszországba.

Ebből az összegből arra is fordítottak némi pénzt, is, hogy elszállítsák a hasadóanyagokat bizonyos országokból, amelynek valóban voltak alapanyagaik nukleáris fegyver gyártásához.

A Global Threat Reduction Initiative (globális fenyegetést csökkentő kezdeményezés, GTRI) nevű szervezetet 2004-ben alapították azért, hogy erősfeszítéseket tegyen a világ civil – egyetemeken, kutatóállomásokon működő – raktárainak felderítésére, ahol a feltételezések szerint hatástalan anyagokat tárolnak. Erre az Egyesült Államok csupán 75 millió fontnak megfelelő dollárt fordított, annyit, amennyit az Egyesült Államok hadserege nyolc óra alatt elkölt Irakban. Az Osama Bin Laden vezette al-Kaida éveket töltött azzal, hogy felderítse azokat a helyeket, ahol nukleáris fegyverek előállításához szükséges nyersanyagokat raktározzák.

Ma pedig a nukleáris terrorizmus réme – valós. 1998-ban Osama bin Laden kijelentette: vallási kötelességük, hogy nukleáris fegyvert szerezzenek annak érdekében, hogy „istenük ellenségeit elpusztítsák".

Néhány nappal a 2001 szeptember 11-én történt terrortámadás előtt az al-Kaida vezetője találkozott egy pakisztáni küldöttséggel Kandaharban – köztük két nyugalmazott atomtudóssal is . A találkozóról született feljegyzések arról számolnak be, hogy bin Laden érdeklődött az atombombák építése iránt is. Azt a választ kapta: technikailag könnyű feladatról van szó, amennyiben van hozzá megfelelő mennyiségű hasadóanyag. Ha ennek a birtokába jutnak, többé nincs akadály.

Az al-Kaida éveket töltött azzal, hogy ezt a problémát megoldja. A nyugati titkosszolgálatok tisztjei úgy gondolják, hogy az al-Kaidát többször félrevezették a közvetítők, akik azt állították, hogy atombomba készítéséhez szükséges anyagokat tudnak ajánlani eladásra.

A Dubaiban élő bolgár építési vállalkozó, Ivan Ivanov azt állította: 2001 áprilisában találkozott bin Ladennel Pakisztánban, majd nem sokkal később felvette vele a kapcsolatot egy, az al-Kaidához tartozó tudós, aki azt mondta: megvásárolnák Bulgária nukleáris alapanyagait. Állítása szerint Ivanov visszautasította az üzletet, de Bulgária felhívta a figyelmet arra, hogy titkos forrásuk szerint jogos az aggodalom azt illetően, hogy bin Ladenék nem mondtak le a bolgár HEU-ról.

A volt Szovjetunió utódállamainak nukleáris iparára hatalmas csapást mértek: az Európai Unió – bár korábban ez nem volt szokása – megvonta a támogatásokat, mert az utódállamokban burjánzott a korrupció és az országokat átszőtte a bűnözés, valamint a nukleáris anyagokkal való illegális üzletelés.


Tony Blair és George Bush
háborút indított Irak ellen.

A Bulgáriában raktározott HEU idén nyári eltávolítása azonban nem csupán technikai kérdés volt, hanem egyúttal hatalmas kockázatok kiküszöbölése is. A szófiai nukleáris kutatóintézetben egy 1989-ben bezárt atomerőmű hasadóanyagát tárolták. Az itt dolgozó hivatalnokok azt állították: az intézetben az utóbbi években egyre romlott a biztonság, és tartottak attól, hogy ez a hanyagság egy idő után vissza fog ütni.
A HEU eltávolítását két amerikai férfi is figyelemmel kísérte, akik a világ számos országának vezetőjével találkoztak már, hogy meggyőzzék őket arról: hosszú távú érdekük, hogy búcsút mondjanak raktáron tartott hasadó-anyaguknak.

Az amerikai duó: két emigráns. A 41 éves Andrew Bieniawski Dél-Afrikában született, ő képviselte a National Nuclear Security Administration (Nemzeti Nukleáris Biztonsági Szolgálat) nevű szerveztet, azt az amerikai hivatalt, amely az amerikai nukleáris arzenál feletti ellenőrzést is gyakorolja. Ennek a szervezetnek a feladata az is, hogy megbizonyosodjon arról: az amerikai bombák még működőképesek, valamint hogy nem fognak váratlanul felrobbanni.

Andrew Bieniawski társa, Igor Bolshinsky egykori ukrán bányász technikus feladata az volt, hogy hazatelepítse a szovjet eredetű nukleáris anyagot, és kísérje a szállítmányt.

Bulgáriából egyáltalán nem volt könnyű kihozni a HEU-t. Az elszállítására kijelölt napon a bolgár titkosszolgálat azt a parancsot adta, hogy a konvoj a tervezettnél egy órával korábban hagyja el az intézetet. És ahogyan a HEU-t szállító konvoj elérte a rá várakozó uszályt és elindult, hogy megtegye az utat a rá váró orosz vonatig, Bulgária hivatalosan HEU-mentes országgá vált. Ez a momentum azonban még nem töltötte el megelégedettséggel a nyugatot.

Létezik olyan pusztító hatású bomba, amelyhez nem plutónium, hanem HEU szükséges. Ebből az anyagból pedig bőségesen akad világszerte, és nem is őrzik olyan szigorúan, mint a plutóniumot. A GTRI jelentése szerint az elmúlt időszakban 610 kg HEU-t küldtek vissza a Szovjetunióba különböző országokból – Szerbiából, Romániából, Líbiából, Üzbegisztánból, Lengyelországból, a Cseh Köztársaságból, Litvániából és Vietnamból.


bin Laden felvásárolná Bulgária nukleáris alapanyagait.

Bieniawsky és Bolhinsky látogatási listáján a következő két ország Magyarország és Kazahsztán. Remélik, hogy 2010-re az összes, a Szovjetunióból származó HEU-t begyűjtik a világ összes nem katonai létesítményéből.

Ez a terv pedig nem más, mint versenyfutás az idővel. Bieniawski szerint minden nap számít.

– Nagyon aggaszt bennünket, hogy a világ számos pontján raktároznak még ma is HEU-t nem katonai létesítményekben. Reálisnak érezzük annak a veszélyét, hogy terroristák kezébe kerül, és ők fel is használják. A hozzánk eljutatott információk arra sarkallnak bennünket, hogy azonnal cselekedjünk, és begyűjtsük ezt az anyagot olyan gyorsan, amilyen gyorsan csak lehet.

A HEU-vadászoknak ismeretlen és láthatatlan ellenséggel kell szembenézniük. Talán terrorista csoportokkal kell számolniuk, de az is lehet, hogy csempészekkel vagy gátlástalan hivatalnokokkal, akik már fel is kínálták eladásra a nukleáris anyagot.

A hidegháború vége óta az Egyesült Nemzetek Szervezetének létezik egy felügyelete, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (International Atomic Energy Agency IAEA). Ez a szervezet eddig több mint 800 radioaktív anyagokkal kapcsolatos ügyben nyomozott – ennyi esetben tűntek el nyomtalanul pusztító fegyverek előállítására alkalmas anyagok csempészek kezén keresztül. A 800 esetből tizenkilenc alkalommal többnyire szovjet származású HEU-ról vagy plutóniumról van szó.

Atomic és nukleáris bombák in Action

Nuclear Detonation Timeline "1945-1998"

Nuclear War: Atomic robbanások. Hidrogén bombák.

Hirosima és Nagaszaki: 长崎 県 Atomic Bombing Japán 広 島 原 爆 投下 通常 版

Original Atomexplosion

First British nuclear bomb.

nukleáris Teszt: Dominic Nyugat 1MT

First Soviet hydrogen bomb test (1953)

Atomic és nukleáris bombák in Action

Top 10 biggest bombs

MIÉRT HIROSHIMA?

MIÉRT HIROSHIMA? # 2

Kína első hidrogénbomba teszt sikeres, 1967

Pakistan Nuclear Tests

Indiai nukleáris kísérleteket Pokhran II Parikshan aur arthik dighbandhan - Ra

India 's 1st Nuclear TestAtombombák működés közben.

2006 elején egy orosz halkereskedőt és egy alkalmi csempészt – Oleg Khinsagovot – tartóztattak le Grúziában. Körülbelül 100 g HEU-t foglaltak el Khinsagovnál, aki az anyagot a bőrkabátja alatt, egy nejlonzacskóban rejtette el. Róla azt feltételezték, hogy ez a kisebb adag csupán minta volt, amelyet egy komolynak mondott, a hasadóanyagok illegális világpiacán régóta tevékenykedő szervezet akart eladni egy iszlám katonai csoportosulásnak. Khinsagov azt mondta a vevőjének, hogy a HEU-ból még további két kilogrammot tud szállítani. Utóbb a feltételezett vásárlóról kiderült, hogy egy grúz kormányügynökről van szó. Khinsagov jelenleg börtönbüntetését tölti Tbilisziben.

Amikor néhány hónappal ezelőtt az orosz-grúz konfliktus erősen kiéleződött, Moszkva nagyon boldogtalan volt, mert nem tudott utána járni annak a nagyon fontos kérdésnek, hogy honnan származott a Khinsagov által bemutatott nukleáris anyag.

Véletlen egybeesés, hogy becslések szerint ugyanekkor 2 kilogramm HEU-nak kelt lába egy szupertitkos orosz nukleáris laboratóriumból Abbázia grúz részén, amelyet még 1993-ban foglaltak el a szovjetek által támogatott szeparatista erők. A HEU végül a kaotikus Kaukázusban tűnt el, ahol virágzik a szervezett bűnözés. A HEU természetesen azóta sem került elő, nem is bukkantak még nyomára sem.


Az USA naponta 30 millió dollárt költ Irakban

Tavaly novemberben a világ másik végén két csoport felfegyverzett férfi tört be a Dél-Afrika egyik legjobban őrzött nukleáris létesítményébe Pelindabában, ahol több száz kiló HEU-t tároltak. Megtalálták az intézet vezetőjét, aki éppen barátnője társaságában múlatta az időt. A fegyveres férfiak fejbe lőtték őt, majd felszívódtak.

Az IAEA által tartott meghallgatáson a dél-afrikai kormány tisztségviselői azt mondták, hogy a támadók technikailag nagyon felkészültek voltak, és első kézből kaphattak információt a létesítményt védő biztonsági rendszerről. Ragaszkodtak ahhoz, hogy az intézetben őrzött hasadóanyag nem került veszélybe, és a támadók csupán egy számítógépet vittek magukkal. Senkit sem tartóztattak le az ügy kapcsán.

Az IAEA nukleáris lopásokról összeállított jelentése szerint többnyire kis mennyiségű HEU-t szereznek meg a tolvajok. Azonban tudni kell, hogy egy működőképes bomba építéséhez 55 kg HEU-ra van szükség. Azonban arról senkinek sincs biztos adata, hogy mekkora mennyiségű HEU-t loptak el úgy, hogy bárki is észrevette volna.

Matthew Bunn-nak, a Harvard egyetem nukleáris szakértőjének becslése szerint annak az esélye, hogy a következő egy évtizedben nukleáris támadást intéznek az Egyesült Államok ellen, 29 százalék. Majdnem egy a háromhoz. Szerinte London kevéssé veszélyeztetett, de bizonyára az elsődleges célpontok között szerepel. A londoni King's College hasonló területen működő szakértője, James Acton úgy véli: még ha sokan azt gondolják, hogy egy ilyen atomtámadásnak nagyon kicsi, tegyük fel, egy százalék az esélye, akkor is kötelességünk elővigyázatosnak lenni, és mindent megtenni a jelenben ennek elkerüléséért.

Egy terrorista csoport nem nagyon tud mit kezdeni 55 kg-nál kevesebb HEU-val. Ugyanis nem tudnak széles körben pánikot kelteni vele. Acton azonban arra is figyelmeztet: a radioaktív anyagokat sprével is el tudják terjeszteni jelentős, például egy városnyi területen, és egy ilyen titkos akciót már csak akkor fogunk észlelni, amikor már túl késő lesz.

– Egy ilyen terrortámadás rendkívül pusztító hatású lehet: akár egy nagyobb várost is elnépteleníthet. És egy ilyen akciót nagyon könnyű véghez vinni. A hatása elképesztően pusztító. És sajnos azt nem tudhatjuk, hogy történt-e már ilyen jellegű támadás – mondta.

Jacqui Smith: a brit kormány komolyan számol a radioaktív
anyagokkal való fenyegetettséggel.

Dhiren Barot-t, az al-Kaida Dél-Londonban élő tagját 2004-ben tartóztatták le terrorizmus vádjával, mert bombatámadást tervezett. Ugyanakkor apró radioaktív részecskéket találtak a lakása tűzriasztójában elrejtve, amely elegendő lett volna több ezer ember elpusztítására.

Jacqui Smith, a brit titkosszolgálat szakértője azt mondta: a brit kormány nagyon komolyan számol ezzel a fenyegetettséggel. Tavaly elkészítették egy radioaktív anyagokkal véghez vitt London elleni támadás számítógépes animációját.

A Bush-adminisztráció is elkészítette a lehetséges bombatámadások szimulációit. Spanyolország, a terroristák harmadik nagy célpontja idén év elején kezdte el ezt a munkát.

Az utóbbi években világszerte szinte minden nagyobb kikötőben sugárdetektorokat helyeztek és helyeznek el, ugyanis ezek a helyek lehetnek az utolsó védvonalak a nukleáris anyagokkal kereskedő csempészek ellen. Ezek az eszközök több ezer téves riasztást jeleztek már eddig is, ugyanis a radioaktivitás egyik összetevője megtalálható természetes formában a banánban is.

A Fehér Háznak van saját csapata van nukleáris bombatámadás esetére. Ők 2005-ben elfogtak egy olyan rejtjeles üzenetet, amely szerint éppen az Egyesült Államok felé tart egy feltételezhetően nukleáris fegyvert szállító hajó.

Ez a 21. század csatamezője. A nyugati országok kormányai nem biztosak abban, hogy túlságosan paranoiásak már, vagy vakmerően hanyagok a lehetséges nukleáris terrortámadásokkal kapcsolatban. Bush szerint ez a lehetőség annyira rettenetes, hogy bár nagyon kicsi az esélye, mégis: fel kell készülni a legrosszabbra.
A Jobbik elnöke szerint Izrael a Gázai hadművelettel ismét bebizonyította, hogy egy „rasszista diktatúrát működtet, és létrehozta a történelem legnagyobb koncentrációs táborát: Gázát”. Vona Gábor erről csütörtökön beszélt az Izrael budapesti nagykövetsége előtt tartott demonstráción.
A több száz fős, magyar, jobbikos, árpádsávos és palesztin zászlókkal demonstrálók előtt Vona Gábor hangsúlyozta: a Jobbik követeli, hogy az Országgyűlés még az idén mondja fel a 2010-ben elfogadott társulási szerződést Izraellel, valamint még a héten egy országgyűlési határozati javaslatot terjesztenek a parlament elé a Gázai népirtás elítéléséről”. Emellett az ellenzéki párt a kormánytagok és az országgyűlési képviselők nemzetbiztonsági átvilágítását követeli, hogy kiderüljön, vannak-e izraeli állampolgárok közöttük.

Alszik a világ a zsidó hóhérok meg dolgoznak , a legkorszerübb gyilkoló gépekkel öli a koncentrációs tábor lakóit, kiknek még a védekezés jogát sem adják meg. Az atomrakéták árnyékában a szende nemzetállamok még a tiltakozásra sem méltók, pedig ha kitekinthetnének és nem volna csukva a szemük látnák az Amerikai koncentrációs táborokat is / 800 drb van naprakészen befogadó állapotba csak a parancsszónak kell elhangzani és Amerikai milliók fogják élvezni a terrorista Birodalmi amerika vendégszeretetét családostól nagyszülőkön át a gyerekeket is begyűjtik átnevelik likvidálják a munkanélküliek nagy hadát. A háború már nem falja fel a munkanélkülieket jön a munkatábor, de lehet , hogy késő lesz az eszmélésre a reagálásuk, a két terrorista hatalom az orránál fogva leigázza a föld lakosságát, demokrácia ide vagy oda a terror lesz az úr a földön és a zsidó , most gyüjtsetek bőrönd atombombára még nem késő , had tanulják meg mi az a rettegés, a rohadt zsidóknak ne kegyelmezzetek, az egész világon gyilkolják a gojokat , hol nyiltan , hol balesetnek álcázva , de ölik a népet e hóhérok. Menjenek az öngyilkos merénylők a zsidóságra az USA .-ba is , hátha így nem indítjákbe az ott lévő koncentrációs táborokat, hisz ha jól megnézzük az állam a terrorista és a gépezete őket kéne brezárni ide. A birodalmat működtetők rácsok mögött, a nép meg rájönne, hogy még adót sem kellene fizetniük és 100 szor jobban élnének mint most , de kilopták a szemüket a zsidó bankárok, az uzsora kamatrendszer működtetésével eltartatják magukat és hitsorsuakat az egyszerű Amerikai néppel , kik ha kell háborúznak értük , de mindenképpen jól lerabolják őket, és ha kell lerobbantják a világkereskedelmi központot , hogy még több arabot öljenek meg , mert a zsidó érdek így kivánja.
Megértem , hogy az agymosott politikai vezetők nem akarnak semmit sem tenni e terroristákkal szemben , de a józan paraszti ésszel megáldott népesség miért nem tesz semmit, amíg még lehet. Itt csak a jobbik mer tiltakozni a repedt seggű fideszes zsidó sereg csak a zsidózásra figyel , ki a fasznak kellenek ezeka rablók az ország nyakába, menjenek a palesztin koncentrációs táborokba, és onnan tiltakozzanak a terrorgépezet ellen, ha túlélik a foszforbombázást, a célzott támadást.

Egész éjjel rombolta Gázát, gyilkolta a gyerekeket a cionista hadsereg
2012. november 16. 08:15
Hunhír.info
A cionista rezsim légiereje heves légicsapásokat mért ismét péntek reggel a Gázai övezetre, rakéták hullottak a terület székhelyére, Gázavárosra is, és lerombolták a palesztin belügyminisztérium útlevélkiadó hivatalának az épületét - tájékoztattak palesztin hírforrások. A gázai mentőszolgálat szerint a zsidó támadásokban eddig 19 palesztin halt meg, köztük sok gyerek, a sebesültek száma pedig meghaladja a 230-at.
A palesztin belügyminisztérium szóvivője szerint péntekre virradóra 130 berepülést hajtottak végre az izraeli harci gépek, és reggeli órákban is több tucat támadást intéztek a palesztin enkláve ellen. Szemtanúk szerint a legújabb légicsapásokban megsemmisült a palesztin fegyveresek egyik gyakorlóterepe. A gázai mentőszolgálat szerint az izraeli támadásokban eddig 19 palesztin halt meg, köztük sok gyerek, a sebesültek száma pedig meghaladja a 230-at.

Az izraeli hadsereg közölte péntek reggel, hogy a harmadik napja tartó hadműveletben eddig 466 légicsapást mért az övezetre, a palesztinok pedig 280 rakétát lőttek ki onnan Izrael területére. Közülük 131-et megsemmisített a Vaskupola nevű légvédelmi rendszer. Éjfél óta 11 rakétatámadás érte Izraelt.

Azt is közölték: Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök Egyiptom kérésére beleegyezett abba, hogy Izrael véget vet mindenfajta támadó műveleteknek Hisam Mohamed Kandil kormányfő péntek reggeli látogatása idején, ha közben nem érik támadások az országot. A találkozó a tervek szerint háromórás lesz. A Reuters szerint Kandil gázai látogatása a Hamász-fegyveresek iránti példátlan szolidaritásnak a jele.

A palesztin hatóságok közben ismét arra szólították az ENSZ Biztonsági Tanácsát, hogy vessen véget az izraeli hadműveletnek. Rijád Manszúr, a palesztinok megfigyelői státussal rendelkező ENSZ-képviselője a BT-nek írt levelében aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy izraeli harckocsik, páncélozott járművek és buszok érkeztek a gázai határokhoz. Hírügynökségek szerint egyre valószínűbb, hogy Izrael szárazföldi támadást is indít a palesztin övezet ellen.


Terrortámadás Tel-Aviv központjában, Gázánál tűzszünetet kötöttek - percről percre

Szerdán napközben folytatódtak az intenzív rakétatámadások a Gázai-övezetből, Izrael pedig terrorista célpontokat bombázott. Délelőtt Tel-Aviv központjában terroristák felrobbantottak egy autóbuszt - izraeli sajtóértesülések szerint a Hamasz közölte: megtorlás volt. Estére végül - hosszas egyeztetéseket követően - sikerült tető alá hozni a tűzszünetet Izrael, valamint a palesztin frakciók között.
Ez bezzeg terrortámadás a börtönőrök támadása az békés célú volt, atombombát kellet volna robbantaniuk, had rettegjenek a hivatásos rettegők, atom aktatáskára gyűjtünk ti mennyivel száltok be, - semmivel - , nem baj majd elszálltok, füst milánok.
Te büdös zsidó az ATV – nél, még mindig nem tanultad meg , hogy koncentrációs táborból nem lehet terrortámadást indítani, hülyítsd a magadfajta hivatásos rettegő cionistákat, de ne a magyarokat. Az agy mosott politikai elitünknek bemesélhetitek, és megerősítésként, újra meg újra elismételhetitek, hogy rögzüljön az agymosás, amit a Soros szemináriumon már elvégzett a jobb és bal oldali hazaáruló politikai gengsztereken. Örömmel jelenthetem a gengszterváltás megtörtént, az ország romokban , nemzeti vagyonunk idegen kézen van a földünket most viszik nemsokára a vízkészletünk átjátszása zsidó kézre folyamatban van . Meddig tűrjük még , e rabló banda tündöklését bármely pártot veszed dugig van zsidóval kik kilopják a szemünket és ott gyilkolnak meg ahol sikerül , ha másként nem megy balesetnek álcázzák az ölést, de folyamatosan pusztítanak bennünket.


Mi lesz veled Palesztina?

A terrorista zsidó állam fokozatosan kiszorítja a Palesztinokat saját államából. Nézd a térképet az nem hazudik. A lakosságot gyilkolja ,gyilkolta, és ha valaki ki nem irtja őket gyilkolni fogja őket . Fiatalt, gyerekeket, nőket, öregeket válogatás nélkül Hitlert megszégyenítő módon irtja a Palesztin népet a világ szeme láttára a cionista világuralom összekacsintásával ellehetetlenítik őket , a legmodernebb gyilkoló gépekkel törnek az életükre. Terrorista módon fenyegeti a térséget az atom arzenáljával, nem tudom mikor unja meg a világ , valakinek hidrogénbombát kellene robbantani a kiválasztott nép eltüntetésére, hogy jobb legyen e világ. A zsidesztől ez nem várható el , de a többi ország tiltakozhatna a terrorizmus ellen , és megszakíthatná a diplomáciai kapcsolatot a terrorista zsidó állammal.. A zsidesz 80 % - os zsidóságával nem tagadja meg Likudos testvéreit , de mi tanultunk az esetből , a fülke forradalom el fog dőlni beintünk a FIDESZ - nek , a nemzeti színekbe burkolt hiénáknak , kik a hatalmi mámorban az ördöggel is szövetkeznének mint a többi párt , kivétel a Jobbik, kik kiállnak a nép érdekei mellet. A földet nem akarják átjátszani a zsidó hiénáknak, mint a FIDESZ, kik nagyot akarnak szakítani a termőföldből, és a vízkészletből, a 80 % - os zsidó tagság követeli az apanázst , mi meg szívjuk a fogunkat , és úgy járunk mint a Palesztin nép, kiszorítanak a hazánkból, mert még az önvédelmet is megtagadják tőlünk a hollókosztos ingyenélő cionista zsidó patkányok.
Amint látod a terrorista nem a palesztin nép, kinek elrabolták a területét, hanem a cionista sátán imádó zsidóság. Jól látszik a térképen a cionisták területrablásai, és a jelenlegi helyzet a Gázai koncentrációs tábor ahová mint rezervátum körbezárva megfosztva minden külső segítségtől megnyomorítanak egy nemzetet, az ilyen terroristákat ki kel irtani , egy rohadt zsidó se maradjon a földön , hisz annyi bajt okoztak már az emberiségnek.
Igazán mondom táska atombombát kell adni a palesztin szabadságharcosoknak , hogy végrehajthassa az emberiség ítéletét, ha már a fejlett nyugat a demokrácia bajnokai oda dobták ezt a kis népet a sakálok karmai közzé. Már rég vállalni kellet volna valamelyik nemzetállami tömörülésnek a táska atombomba használatát a terrorista zsidó állam ellen kik az egész emberiséget fenyegetik, terrorizálják, az Amerikai Birodalmi elittel , kik a cionista világhatalom kiépítésén fáradoznak , és e célból ölik a gojokat kiprovokált háborúkban balesetnek látszó gyilkos módszerekkel , titkosszolgálatok közreműködésével irányításukkal, és közreműködésükkel.
Had tegyem fel a kérdést . Mi lesz veled Emberiség? Kamatrabszolgaként éled le a hátralévő kis idődet, vagy fellázadsz és kiirtod a zsidó bankárok által támogatott új világrendszer embereit. Esetleg megvárod , hogy kiirtsák az emberiség 90 % - át, és reméled , hogy te nem leszel a kiirtottak között, mert terád nagy szükség van itt a földön . Ha nem volnál a Föld forgása is megállna, a zsidók hozzád imádkoznak és te tartod itt rendben az életet. Ha ilyen nagy marha vagy akkor ne csatlakozz az ébredők kötelékébe, majd a társaid téged is megmentenek , vagy rájönnek , hogy egy kollaboráns vagy akit el kell pusztítani még mielőtt komolyabb bajt okozhatnál.


Az értelmiség árulása

a politikai bűnözés


Meg kell törnünk a hatalmukat
A magyar nép fennmaradására esély sincsen mindaddig, amíg nem jön létre egy valóban a népből származó, kizárólag a nemzetünk sorsa iránt elkötelezett plebejus értelmiség. Immár több mint 60 esztendeje egyáltalán nincsen a magyarság szolgálatában álló intellektuális réteg.

Mondhatnánk persze, hogy „független értelmiség” soha sehol a világon nem létezett: az írástudók régebben az egyházaknak, az uralkodóknak, vagy éppen gazdag mecénásoknak engedelmeskedtek, az újabb korban pedig a pénzarisztokráciának vannak alávetve. Azonban mindig voltak merész harcosok, akiknek volt bátorságuk fellázadni a pénzt osztó hatalmasságok ellen, és vállalva megaláztatást, üldöztetést, nyomort, sőt sok esetben a börtönt is, népük mellé álltak. De hol vannak a mai kor intellektuális lázadói?

Nos, mutatóban akad belőlük egy-kettő, de nekik legfeljebb az üldözött internetes „gerillamédiában” van megszólalási lehetőségük, és még akkor is jól teszik, ha álneven ténykednek. A „fősodratú” médiába nem hívják meg őket, de a legtöbben közülük el se mehetnének, mert ha lelepleződne személyazonosságuk, legott kirúgnák őket a munkahelyükről, és még az is elképzelhető, hogy „gyűlöletkeltés” miatt pereket akasztanának a nyakukba. Egyszóval, léteznek magányosan küzdő harcosok, akik nem egyszer inkognitóban, megélhetési problémákkal küszködve, üldöztetést vállalva küzdenek a magyarság jogaiért és az igazságért. „Népi” értelmiségünk azonban nincs: van helyette „liberális értelmiség”, meg vannak, akik „konzervatívnak”, illetve „kereszténynek” nevezik magukat, de talán közelebb járunk az igazsághoz, ha azt mondjuk, vannak SZDSZ-es, pontosabban most már „LMP”-s, továbbá „MSZP-s” és fideszes értelmiségiek, akiknek a megélhetése biztosítva van, publikációs lehetőségekhez és ösztöndíjakhoz jutnak, sőt olyanok is akadnak közülük szép számmal, akik remekül megélnek, ha pedig jól fizető politikusi álláshelyekkel jutalmazzák szolgálataikat, akár luxuskörülményeket is teremthetnek maguknak.


A pénzt pedig ugyanazok az olimposzi magasságokban trónoló cionista bankárok adják az egész intellektuális bagázsnak. Ennek ára azonban az, hogy az összes, úgynevezett „értelmiségi” számára világosan meg vannak jelölve a határok, melyek között mozoghatnak. Mindenki – újságírók, történészek, közgazdászok, jogászok – pontosan tudják, melyek azok a tabutémák, amelyekről szólni nem lehet (holokauszt, zsidóság szerepe régen és ma, faji kérdések, cigánykérdés). De ha mégis muszáj szólni ezekről a legfontosabb kérdésekről (mert a „gerillák” és „kurucok” rájuk kényszerítik az állásfoglalást), akkor az uralkodó oligarchia köreiben megfogalmazott hivatalos szövegeket kell visszaböfögniük. Az önálló vélemény megfogalmazását, az ellenállást – vagy ahogy a 68-as nemzedék egykor nevezte: a nonkonformizmust – állásvesztéssel, kirekesztéssel, esetleg börtönnel büntetik. Kínálkozó kérdés természetesen, hová lett a 68-as nemzedék annyit magasztalt „nonkonformizmusa”? Még megtoldhatnánk azzal, hogy hová lett a liberális-zsidó értelmiség nonkonformizmusa és forradalmisága? A válasz kézenfekvő: a 68-asok sohasem voltak igazi lázadók, aki pedig mégis az volt közülük, nem tudta pontosan, kik és mi ellen is kellene lázadni, ráadásul olyannyira áhították a pénzt, a hatalmat és az élvezetet, hogy az első adandó alkalommal elárulták népüket és eszméiket. Ami pedig a zsidókat illeti, addig voltak „forradalmárok”, amíg kezükbe nem kaparintották a hatalmat az egész nyugati világban.
Az áruló értelmiség – legyen az „liberális”, MSZP-s, fideszes „keresztény” vagy „konzervatív” - feladatai az alábbiakban foglalhatók össze:


1. El kell hitetni a magyar néppel, hogy a nyakunkon élősködő bankároligarchia, illetve a gyarmattartó világbirodalom (Izrael-USA-EU) csupa jót akar nekünk, és a mi érdekünkben ténykedik (MSZP-s, liberális, SZDSZ-LMP-s tálalás szerint),
 illetve ha akadnak is időnként nézetkülönbségek a „nemzetközi” cionista pénzarisztokrácia által vezérelt világbirodalom és hazánk között, azok végső soron feloldhatók, hiszen „egy csónakban ülünk” (fideszes, „konzervatív”, „keresztény” tálalásban).

2. El kell hitetni a magyar néppel, hogy a létét, fennmaradását fenyegető jelenségek - az elöregedés, a demográfiai katasztrófa, a családok, az oktatás, az egészségügy lezüllése, a nyugdíjrendszer válsága, a morális alapértékek eróziója, cigánybűnözés - „természetes jelenségek”, a „globális világrend” velejárói, amelyek ellen nemigen lehet semmit tenni (liberális, MSZP-s SZDSZ-es, LMP-s hangszerelésben), vagy csak nagyon lassan és óvatosan szabad a megoldásuk érdekében cselekedni (a fideszes, „konzervatív, „keresztény” „értelmiségiek” véleménye szerint).

3. A világbirodalom hivatalos vallásának tekinthető holokausztvallás alaptételeit vitatni, azokkal kapcsolatban kételyeket, kérdéseket megfogalmazni szigorúan tilos – hirdeti teljes egyetértésben a „liberális”, valamint a „jobb-és baloldali értelmiség”. Aki mégis megteszi, az eretnek, akit a jog eszközeit is igénybe véve kell elhallgattatni.

4. 
A zsidóságnak a történelemben illetve napjainkban játszott szerepéről őszintén beszélni tilos – hirdeti ugyancsak teljes egyetértésben az úgynevezett értelmiség úgy Magyarországon, mint másutt is a nyugati világban. A zsidóságról csakis az ájult tisztelet, vagy a megrendülés és a sajnálkozás hangján szabad szólni.

5. 
A magyar nép (és más nyugati népek) fennmaradása szempontjából alapvető fontosságú faji kérdések boncolgatása szintén szigorúan tilos – íme egy újabb olyan alapdogma, amelyben teljes az egyetértés a „liberális”, valamint az úgynevezett „bal-és jobboldali értelmiség” képviselői között. Akiknek fontos feladata, hogy a magyarság ellenálló erejét megtörjék, és kicsavarják a kezéből azokat az eszközöket, amelyekkel a létére törő bűnözőkkel és maffiákkal szemben megvédhetné magát.6. Végezetül pedig, legyen „jobb, vagy baloldali”, az „áruló értelmiségi” egyik fő ismérve, hogy igyekszik az „utca emberének” figyelmét elterelni a legfontosabb alapkérdésekről, és mellékes, kevésbé fontos ügyek felé fordítani a közfigyelmet. Ezen kívül pedig igen jó pénz üti annak az értelmiséginek a markát, aki részt vállal a „cirkuszt a népnek” programban, vagyis szerepet vállal az úgynevezett „szórakoztatásban”, amelynek egyik fő funkciója, hogy „altassa”, „elringassa” a végveszedelemben lévő népet, teljesen kikapcsolva annak immunrendszerét. Mindezen túl, véleményem szerint mindaz, ami a médiában úgynevezett „szórakoztatás” címen folyik, kimeríti az „ifjúságellenes bűntett fogalmát. (Amit pedig hírszolgáltatás címén művelnek, az pedig a tudatos félretájékoztatás és félrehazudozás fogalmát meríti ki.)Mindenfajta nemzeti forradalom alapfeltétele: egy magyar eredetű, csak a magyarság ügyének elkötelezett írástudó réteg létrejötte.
Perge Ottó

A terrorista állam hitvallásaNézzünk csak a térképre és pörgessük meg kissé az újkori történelem lapjait.Az egykori Palesztina területén létrejött új Izrael kezdettől fogva azt a sorsot szánta a palesztin népnek, amit Amerika szánt az indiánoknak, mivel útban voltak azok is, ezek is. Izrael kezdettől fogva túlnézett "szűkös" határain, mert a tágas Közel Kelet egészére fájt a foga. Nem győzöm elégszer idézni Menahem Begin 1958.okt.28-án a hadsereg tagjaihoz intézett beszédét. "Nektek izraelieknek nem szabad könyörületeseknek lennetek, amikor ellenségeitekkel leszámoltok. Nem rokonszenvezhetünk vele, amíg nem semmisítjük meg az 'úgynevezett' arab kultúrát, amelynek romjain felépítjü a magunk civilizációját. ... Ha északra pillantunk, látjuk szíria és Libanon termékeny síkságait ... Kelet felé a Tigris és az Eufrátesz gazdag völgyeit ... Irak olaját, nyugatra az egyiptomiak földjét. Nekün nincs lehetőségünk a fejlődésre, amíg nem rendezzük területi problémáinkat az erő pozíciójából, amíg nem kényszeítjük az arabokat a teljes engedelmes ségre." [The Jerusalem Post 1963. jun.16 - Makai: Izrael Állam és a cionizmus - Kossuth Kiadó 1973 238. old.] Ki is ez a Begin? Jelkép! Az 'úgynevezett kapitalista civilizáció' jelképe. Ifjú cionistaként kezdte. Majd terroristaként folytatta. Nevéhez  fűződik a jeruzsálemi Dávid király szálloda felrobbantása. Meg a Deir Jaszin falu elleni hadművelet, amelynek keretében emberei a falu lakosságát legyilkolták, nőket, férfiakat, öregeket, betegeket, gyerekeket vegyesen. Aztán felakasztották? Nem! Politikus, sőt miniszterelnök, sőt béke nobeldíjas lett.

Közben Izrael sikeres védekező, azaz területfoglaló, háborúkat folytatott arab szomszédai és az Izraelben  élő palesztinok ellen. A belső annexió sikereit elég egy térképpel szemléltetni és annyit hozzá tenni, hogy annak legutóbbi"epizódja" a gázai mészárlás és a népgyilkos gázai blokád volt. Persze a kűlső háborúk is hoztak a konyhára jócskán. Ehhez azonban muszály egy névsort csinálni a háborúkról, mert enélkül nem lehet megérteni a Camp Davidben létrehozott "közelkeleti békerendszer" multját, jelenét és jövőjét.
 Első arab-izraeli háború 1948
 Második arab–izraeli háború (a szuezi válság)  1956
 Harmadik arab–izraeli háború (a hatnapos háború) 1967
 Negyedik arab–izraeli háború (jom kippuri háború) 1973
 Ötödik arab–izraeli háború (az első libanoni háború) 1975 április
 
1978.09.17 - Camp Davidi Egyezmény
 1993 szeptember 13 Washington, Jichak Rabin és Jasszer Arafat "békeszerződése"
 Hatodik arab-izraeli konfliktus (gáza) 200Ezen háborúk eredményeképp Izrael megszállta, ill. bekebelezte a Sinai félszigetet, a Gázai övezetet, Ciszjordániát, a Golán fennsíkot, Libanon déli csücskét és mindenekfölött Jeruzsálemet.

A hódítások megtarthatása érdekében szét kellett zúzni az arab államok morálját és egymás iránti szolidaritását. Ezt szolgálta a Camp Davidben kötött mocskos alku, pardon - békeszerződés, amelyben a békéltető szerepét Amerika, a békegalambot Izrael, a balekot pedig Egyiptom játszotta. Az egyiptomi nép árulóját 
Anvar Szadatot, utolérte megérdemelt sorsa. 1981.10.06-án egy katonai dísszemlén felvonuló elitalakulat egyik tehergépkocsijáról lekászálódott néhány katona, majd tempósan a díszemelvényhez masírozva, hosszú géppisztoly sorozatokkal lemé szárolták "elnöküket" és akik a közelében voltak.Mubarak is a közelében volt.Ő megúszta - akkor...
Közben megtaláltam †Szadat képét, amit a dísszemle után készítettek róla. Azért teszem közzé, mert tanulságos mindenki számára, akik árulásra vetemednek népükkel szemben. 

Egyiptom - ahogy nálunk mondani szokás - eben gubát cserélt. 
Hoszni Mubarak következett. Rá már jobban vigyáztak, azaz vigyázott az izraeli MOSZAD... Majd lentebb szemléltetem ezt.

Most azzal folytatom, hogy a béke ügye szépen haladt, hála a jóságos Uncle Samnak.
 1993 szeptember 13. -án a Fehér HázbanClinton közvetítésével Rabin, és Arafat békét kötöttek egymással. Érdekes, hogy emiatt nem Arafatot gyilkolták meg a szélsőséges iszla misták, hanem Rabint [talán az egyetlen tüch tig úriembert Izraelben] saját hitsorsosai, Jigal Amirkeze által, aki végig vigyorogta ügyének tárgyalását, amely nek során nemzeti hőssé avatták ezt a ronda jakhecet.
Persze Mubarakra jobban ügyelt a MOSZAD. Ennek tudható be, hogy Harminc év óta ülhet Egyiptom trónján és most se' akar elkotródni, az istennek se.

Mubarak sohasem igyekezett titkolni nyálas Izrael - hűségét. Egyáltalán nem szégyellt a Gázai tömeggyilkossal, Ehud Olmert izraeli miniszterelnökkel és a bájos külügymi niszterrel Cipi Livni kisasszonnyal fényképezkedni. [Az izraeli liberálisokról (Likud) Orbán Viktor párttestvéreiről van szó.]
Mubarak előtt alighanem a Nagy Ramszesz fáraó példája lebeg, aki ötvenhat évig hízlalhatta az ülepét Egyiptom trónján. Sikerülhet neki? Aligha! Más szelek fujdogálnak mostanság. Az ókori Egyiptom volt az egyik leghosszabb ideig fungáló birodalom. Több mint 4000 évig állt fent. Érdekes, hogy miközben felépítették a piramisokat és egyéb munkaigényes létesítményeket, alig - alig lázadoztak a fennálló rend ellen. Épp a kapitalizmus hozza ki a sodrukból a béketűrő fellahok kései utódait. Hála a régészek, ill. történészek hangyaszorgalmának. mára nagyjából világossá vált, hogy a piramisépítőknek nem voltak egzisztenciális problémáik. Modernkori utódaiknak viszont vannak. Egyiptomban éhséglázadás, vagy ha úgy tetszik "egzisztenciális forradalom" tört ki, látszólag. Mondom látszólag, mert a békepaktumok tulságosan sok megoldatlan problémát söpörtek a szőnyeg alá anno.
Az arab - izraeli háborúk kapcsán sokminden juthat eszünkbe, de most csak Gamal Abdel Nasszernek, az egyiptomi Kemal Atatürknek jut hely és idő. A "szabad tisztek mozgalmának" viharában Nasszer ezredes maradt talpon és a hadseregre alapozva, meg a Szovjetúnió segítségére támaszkodva, egy modern szekularizált Egyiptomot álmodott. Tervének Szíriát is sikerült megnyernie és egy önkéntes államszövetséget is összegründolt Egyesült Arab Köztársaság néven. A fundamentalista ellenfél, a Muszlim Testvérek Szövetsége, élesen szembenállt ezzel az "istentelenséggel". Nasszer, hogy finoman szóljak, marginalizálta őket.
Mert nagyot is álmodni "elképzeléseinek megvalósítása végett jelentős reformokba kezdett, amelyek közül a földreformot (földosztást), a bankok és a külföldi érdekeltségűvállalatok (pl. Szuezi-csatorna Társaság) államosítását, szocialista típusútervezési rendszer bevezetését, iparosítást és az állami redisztribució újragondolását(jóléti kiadások drasztikus megemelése) emelhetők ki. elképzelései közül." Nem véletlenül hasonlítgatták oly gyakran és oly nagy előszeretettel Hitlerhez a libsik. [A mai hazai libsik az efajta alakokat Chavezhez hasonlítgatják...] Elkövetkezett azonban az 1967-es hatnapos háború, amely alaposan megtépázta Nasszer és a hadsereg tekintélyét. Muszlim Testvérek Szövetsége mozgolódni kezdett: lám mi megmondtuk. "1954-ben már résztvevői voltak a Nasszer-ellenes puccskísérletnek, amely miatt sokan börtönbe kerültek. Minazonáltal az arab politikai rezsimet olyannak bélyegezték, amely nem tartjatiszteletben az iszlám előírásait. A dzsihádot tartották az új, az iszlámra épülő rendszermegteremtése eszközeként, vagyis elvetették az együttműködést a jelenlegi kormányzattal,és hitetlennek nyilvánították (takfír) a kooperáló muszlimokat. ... Sikerrel alkal mazták az iszlám követésére való felhívást (daava) abban az egyiptomi társadalomban, amelynek értékrendjében jelentős felfordulástidéztek elő a nyugati értékek (pl. öltözködési szokások) átalakulása."Jól látták a dolgokat, de nem láthattak mindent előre. Nem tudták, hogy a "nyugati értékek" a társadalom döntő több ségének abszolút elnyomorodását, a tömeges éhezést, a betegségeket, a bűnözést jelentik, szerte a világon, így Egyiptomban is."1970. szeptember 28-án Nasszer szívrohamban elhunyt, amellyel a XXI. századiEgyiptom szempont jából a legjelentősebb időszak zárult le. Nasszer utódja Anvar Szadat lett."[Miközben ezeket a sorokat pötyögöm, a tévében hallom, hogy "Bibi" Netanjahu a "szélsőségek" előretöréséről károg. A törökök meg arról beszélnek, hogy Egyiptom népét (is) megilleti a szabadság.]
Tehát leszögezhetjük, hogy Egyiptom népének sem a nasszerizmus, sem a nyugatbarátság nem hozott megváltást. Marad az iszlám opció, a dzsihád!
És most tessenek Észak-Afrika, ill. a Közel-kelet térképére nézni!

Az arab tavasz háttér információi a végső cél orosz ország és a nemsokára bejelentik az Európai Egyesült Államok megalakulását háttér tanulmányban kapsz eligazítást a mozgató rugókról. Keresd meg az előzőekben ismertetett blogokban az írást, és képben leszel.
Zsidók által szervezett vérfürdők. Feltétlenül olvasd el!Nagyon fontos! Olvasd, terjeszd!!!

A  második világháború kirobbantásában is szerepet játszott Palesztina minőségi zsidókkal való feltöltésének szándéka.
 Jellemzően sehonnan nem akartak elmenni, ahová befészkelték magukat és ez a cionistáknak, vagyis inkább a Amerikában és más nemzet élén befészkelődött kozmopolita zsidó vezetők érdekeinek ez részben ellent mondott.
network.hu Azon zsidóknak, akik különböző gazdasági, gyarmatosító és katonapolitikai, faji ( rassz) - politikai okok miatt is létre akarták hozni a zsidó kirakatállamot, be akartak ékelődni a Palesztin olajtérségbe és bástyát, ugródeszkát akartak létrehozni a további modern gyarmatosításhoz (Láthatod napjaink törekvését!) , azoknak nem kedvezett a kivándorlási szándék hiánya.

 Ezért a cionista fegyvert kiötlő kozmopolita zsidó bűnszövetkezet  sok egyéb nyereséget  hozó II. világháborúval, a mindennemű fegyverkező általános pénzelésével, szponzorált, általános népirtással, közte a saját fajuk minősítő selejtezésével létrehozta a menekülési kényszert
.Olvasd csak el az alábbiakat is és talán jobban érthetővé válik számodra a jellemző ( A kivétel lehetőségével!)  zsidó  lélek!
 Előbb megérted miként volt a náci vezérkarban számtalan zsidó származású. Hogy miként lehetett a nemzeti szocialista eszme atyja, Hitler felfedezője az osztrák  zsidó Dietrich Eckart. Megérted, hogy Hitler és az NSDAP fő ideológusa miként lehetett a zsidó Alfred Rosenberg.
Ha megérted a zsidó gondolkodást, nem döbbensz le, hogy  a zsidó Torgeumada főinkvizítor vezényletével a spanyol zsidók miként mészárolhatták tízezer számra és üldözhették fajtestvéreiket ( rassz!).
Ezek a zsidók egészen a magyar Délvidékre és egészen Budáig költöztek. Sejtheted miként alakult ki az a perverz genetika, mely az 1991- ben kezdődő „jugoszláv” háborúban mutatta meg a foga fehérjét.
Többek között sejtheted, hogy Nemzetünkre nézve milyen következményei lettek a szentistváni rendszer által beengedett ejrópai, majd a spanyol és  a galíciai zsidók beékelődésének.
Talán megérted végre, hogy kisebb- nagyobb fellendülésekkel, - inkább a lejtmenet ideig- óráig tartó megtorpanásától eltekintve miért így áll a Magyar Nemzet szénája.
Megérthetnéd már végre, hogy mi, gójok mire számíthatunk ezen lények részéről!
A pénz, a hatalomvágy, vagyis a parazitaság késztetése, mára a JUDAMEROPAI, majd totális VILÁGBIRODALOM- építő, - rabszolgatartó késztetés oly erős bennük, hogy még sajátjaikat sem kímélik!

Megértheted, hogy miért nem tűrhetjük, hogy bármely  társadalmi formában zsidók mesterkedjenek a Magyar, vagy bármely más nemzet élén és semmilyen kulcspozícióban, mert bizony ez a jellem nem csak az alábbi történetekben mutatkozik meg. Ez a megértés a jóravaló zsidók érdeke is! 


MAGYAR SORSOT - MAGYAR KÉZBE!

Persze ebben az ION COJA írásban is van egy csomó zsidó érdeket szolgáló smafu, akár csak 6000000-ós, akár 450000- es létszámot, a tényleges áldozatok elhintett létszámát tekintve is.
                                                                                           Kőműves Géza
                                                                                                Sopron


Tomás de Torquemada a zsidó inkvizitor és zsidó társai valójában vérfürdőt rendeztek Spanyolországban.
  Egymást gyilkolták a zsidók. Akiről feltételezték, hogy tudott a zsidók által, zsidókról felállított lista tartalmáról, vége volt. Tamást később a zsidó unokaöccse szúrta le.

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából


Torquemada főinkvizítor

Tomás de Torquemada (magyarosan Torquemada Tamás, teljes nevén Tomás de Torquemada prior de Santa Cruz) (1420. Valladolid - 1498. szeptember 16. Ávila) Domonkos-rendi pap, 1481-1498 között spanyol főinkvizítor. Hitvallása: „Egy ország, egy nép, egy vallás". Ő fogalmazta meg azt a rendeletet (ediktum), amit a spanyolországi zsidók 1492-ben történt kiűzése követett. Nevéhez több ezer ember lemészárlása és elűzése kötődik. Kikeresztelkedett muzulmánokat és zsidókat is meggyilkoltak idejében, mivel áttérésük nem feledtette etnikai hovatartozásukat. A történelem úgy értékeli, hogy Spanyolországban egy „kis holokauszt” ment végbe.
Élete 

A spanyolországi Valladolidban született
. Tomás de Torquemada zsidó származású volt, nagyanyja kikeresztelkedett marrán zsidó nő volt. 
Torquemada dominikánus szerzetes lett, s hogy származásáról elterelje a figyelmet, buzgón, nagy odaadással dolgozott azon, hogy a zsidó és muszlim hittől megtisztítsa egész Hispániát.
1481-1498 között működött az újonnan meglakított Inkvizíció (El Santo Oficio de la Santa Inquisition) élén. Ebben a hivatalában 97 321 embert ítélt el, köztük több ezret máglyahalálra.
Az El Santo Oficio de la Santa Inquisition, közismertebb nevén a spanyol inkvizíció 1478-ban alakult, II. Ferdinánd aragóniai király és Kasztíliai Izabella uralkodása alatt. A spanyol inkvizíció független volt a római egyháztól, így világi mozgalomnak tekinthető. A Spanyol Inkvizíció a pápaság inkvizíciójától függetlenül jött létre 1478-ban elsősorban azon megtért zsidók és muzulmánok megbüntetésére, akikről a spanyol monarchia úgy gondolta, áttérésük csupán színlelt. A XV. század végén a spanyol egységesítési folyamat fontos részét képezte a katolikus uralkodók, Aragóniai Ferdinánd és Kasztíliai Izabella számára a vallási egység megteremtése. 1478-ban IV. Sixtus pápa engedélyt adott a spanyol korona számára az állami inkvizíció bevezetésére. Ez azt jelentette, hogy az uralkodó nevezhette ki és foszthatta meg méltóságától az inkvizítorokat. 1480-tól kezdve a székhely Sevillában volt, a joghatósága pedig az egész ország területére érvényessé vált. Ténylegesen csak egy év múlva kezdte meg működését. Fő feladatául a zsidóeretnekség gyökeres megszüntetését tűzte ki célul az “újkeresztények” körében. Ferdinánd ragaszkodott az erős pápai támogatáshoz, és egy mindenek fölött álló komoly inkvizíció felállításához. A spanyol inkvizíció egész Európában elrettentő példaként szolgált, ezért Sixtus 1482-ben formálisan elítélte azt. Valójában azonban nem bánta, hogy az általa gyűlölt eretnek irányzatok ellen olyan keményen fellép. A Domonkos-rend kapta meg a végrehajtás feladatát, vezetőül pedig Torquemada Tamást választották. A spanyol inkvizícó pápaságinál sokkal keményebb, durvább eszközökkel dolgozott, a halálbüntetést is jóval gyakrabban alkalmazta. Szörnyű tevékenysége következtében hamarosan már a spanyol őslakosok sem érezhették magukat biztonságban. A Spanyol Inkvizíciót csak 1834-ben szüntették meg. Torquemada Aragóniai Ferdinánd király gyóntató atyja volt. Torquemada fogalmazta meg azt a rendeletet (ediktum), amellyel II. Ferdinánd aragóniai király és Kasztíliai Izabella a spanyolországi zsidókat 1492-ben kiűzte az országból. 1498 szeptember 16-án Segoviában halt meg, a Domonkos-rend kolostorában, ahol már 22 éves korában, mint rendfőnök működött.

A zsidók kiűzése Spanyolországból [szerkesztés]
A zsidók már ott voltak Spanyolországban a Birodalom korai időszakáról kezdve, tehát nagyon mélyen gyökerező, nagyon gazdag közösség volt, de ahogy az üldöztetések növekedtek Európában, és egyre több helyről utasították ki őket, a spanyol társadalomra is nyomás nehezedett. 1378-ban, Sevillában egy pap kezdte azt tanítani, hogy a zsinagógákat meg kell semmisíteni, és a zsidó lakosságot gettókba kell tömöríteni. 1390-ben mind a püspök, mind Kasztília királya hirtelen meghalt. A zsidóság helyzete nagyon sötétre fordult, mert őket kezdték vádolni ennek a két személynek a haláláért.


Könyvmáglya
1391. június 4-én Sevillában pogrom tört ki a zsidóság ellen és egész Hispániára kiterjedt. Ennek a következtében zsidóság egyharmada elpusztult, egyharmada áttért a kereszténységre, a maradék pedig elhagyta hazáját. 1391-től számíthatjuk a kiűzetés tragédiájához vezető út kezdetét: ekkor került sor Ferrant Martinez zsidóellenes akciójára Sevillában, amikor kényszertérítések eredményeképp mintegy 100 000 zsidó konvertált – hatalmas szám a XIV. századi Európában! Becslések szerint a kb. 300 000-es „spanyol” zsidó lakosság harmada az üldözések áldozatául esett és egy harmadik harmad valahogy megmenekült, vagy országon belül bújt el, vagy külföldre szökött. Valójában már a XIII. század közepén felmerül az igény az egész hispániai zsidóság áttérítésére: Sevilla 1248-as, III. Ferdinánd király (1217-52) által kiharcolt kapitulációja folytán Granada kivételével majdnem egész Hispánia keresztény uralom alá került, és ez azt a vágyat keltette a hispánok egy részében, hogy véget vessenek a hitbéli sokféleségnek. [7] Ennek köszönhetően rendezik meg 1263-ban a barcelonai hitvitát Móse bem Náhmán de Gerona (Náhmánidesz) rabbi és Pablo Christiani barát között, I. Jakab aragóniai király színe elõtt. Náhmánidész a vita után menekülni kényszerül ugyan, de a zsidók nagy többsége ekkor még nem érzi olyan fenyegetőnek a légkört, hogy áttérésre gondolna.
Ezen időszak rabbijai elkezdték átgondolni, hogy miért is történhetett meg ez az áttérési hullám és felismerték, hogy a hit megkopása és az asszimiláció következtében állt elő ez a helyzet.
Így megjelenik egy csoportja a zsidóságnak, akiket konverzoroknak, áttért zsidóknak neveztek. Mivel ők már kereszténnyé lettek, bejuthattak a társadalom felsőbb rétegeibe,beleértve a nemességet és a királyi réteget is, nem kellett már számolniuk a diszkriminációval.
Pontosan ez a tény vezet a legnagyobb robbanáshoz Spanyolországban.
Három csoportosulást különböztetünk meg ebben az időszakban a zsidóságon belül: a konverzorok csoportját, azon zsidókat, akik megtartották a zsidó identitásukat és az ú.n. marranókat (spanyolul: disznók), akik ugyan formailag áttérnek, de a magánéletben megtartják a zsidó szokásokat és vallást.
Általában ezek a csoportok továbbra is együtt élnek, ami óriási feszültséget eredményez, mert az áttért zsidók antiszemitává válnak. A konverzor csoport viszont egyre feljebb kerül a spanyol társadalomban, amit a tömegek egyre nagyobb féltékenységgel néznek. Megpróbálnak nyomást gyakorolni a társadalomra, hogy közösítsék ki őket, de ezt már vallási alapon nem lehet megtenni, hiszen már ők is keresztények. Faji alapon próbálkoznak tehát. A spanyolok elkezdik a családfájukat kutatni, hogy biztosítsák: nincs zsidó rokonuk.


Aragóniai Ferdinánd és Kasztíliai Izabella
Ekkor létrejön egy érdekházasság Spanyolországban. Korábban az ország fejedelemségekből állt. Az uralmon lévő IV. Henrik kasztília királyának mostohatestvére és örököse, Kasztíliai Izabella, valamint Ferdinánd, Aragónia trónörököse között létrejött házasság teszi le egy egységes spanyol királyság alapkövét. A cél, hogy Spanyolországot a kereszténység zászlaja alatt egyesítsék.
A zsidóság még anyagilag is támogatta őket, mivel feltételezték, hogy II. Ferdinándnak anyai ágról való zsidó származása miatt befolyásolni tudja a társadalmat, hogy nagyobb toleranciát mutassanak a zsidóság felé. Kezdetben ez így is történt. Róma azonban nyomást gyakorolt Spanyolországra, hogy ott is állítsanak fel inkvizíciós bíróságokat, és a konverzorokat bélyegezzék eretnekeknek. Ferdinánd először ezt visszautasítja, de Izabella hatására mégis megteszi, mivel pletykák kezdenek terjengeni, hogy Ferdinándot vissza akarják téríteni a judaizmusba.
Ugyanebben az évben egy hatalmas nyílt tárgyalást tartottak, ahova konverzorok ezreit hívták meg, és rájuk bizonyították, hogy megtérésük hamis, majd kivégezték őket. Fontos ismét hangsúlyozni, hogy ezeknek az inkvizícióknak semmi közük nem volt a nem áttért zsidósághoz; céljuk a keresztény egyház berkein belül az eretnekség kiirtása volt. A konverzorokat és marranókat vizsgálták meg, hogy vajon gyakorolják-e a zsidó szokásaikat. Ez ötven éven át tartott.
1491-ben megváltozik a helyzet. Toledóban a konverzorok és marranók ellen vérvádat emelnek. Egy állítólagos összeesküvést lepleznek le, melynek célja a spanyol király trónfosztása volt. Ez volt az a fordulópont, mely a Spanyolországból való kiűzetéshez vezetett. 1492. január 2-án Ferdinánd és Izabella győzelmet aratnak a granadai muzulmánok fölött és ezzel Spanyolország egységes keresztény állam lesz.
Torquemada, a spanyol inkvizíció feje szerint a zsidók mindaddig, míg Spanyolországban maradnak, kísértést jelentenek a konverzorok számára, hogy gyakorolják a zsidó örökségüket. Ráveszi Ferdinándot, hogy adja ki a száműzetés rendeletét, melynek lényege, hogy a zsidók vagy elhagyják az országot, vagy áttérnek. 1492. március 31-én ki is adják ezt a rendeletet.
Ez a rendelet megtiltotta, hogy bárki aranyat, ezüstöt és drágakövet vigyen magával. A kérdés az volt, hogy hova menjenek, hiszen a környező országok már korábban mind kitiltották a zsidókat, oda nem mehettek. Mi legyen a tulajdonaikkal, mely nem elhanyagolható vagyon. Hatalmas műkincsgyűjteményeket, zsinagógákat kenyérért adnak el. Ferdinánd udvarában élt egy zsidó, Don Jichák Ábrávánél, a király kincstárnoka. 1492 tavaszán azzal áll elő, hogy a zsidó közösség helyreállítja a flamand háború alatt kimerült kincstárat, vagyis megvásárolja a maradás lehetőségét.
Torquemada egy furcsa lépést tesz, amelyről egy korabeli inkvizítor így ír:
"Elment a királyi palotába, ruhája alá egy feszületet rejtett és szenteskedve nyíltan szólt a királynak: Tudok a király dolgairól. Lásd, itt van a Megváltó feszülete, akit az átkozott Júdás harminc ezüstpénzért adott el az ellenségeinek és feladta őt a vádlóinak. Ha ez a cselekedet tetszik, akkor adja el magasabb pénzösszegért. Ami engem illet, elállok minden hatalomtól, nem vállalom ennek szégyenét. Te leszel a felelős Isten előtt ezért az üzleti akcióért. Miután ezeket elmondta, letette eléjük a feszületet és elment."


Francisco Ricci: Auto de Fe (1683) Prado

 Goya: Az Inkvizíció bírósága (Auto de fe de la Inquisición)
Ennek következtében Ferdinánd véghezvitte tervét a zsidóság Spanyolországból való kiűzetésével kapcsolatban. Négy hónapot kaptak arra, hogy elhagyják az országot. Kiűzetésük napjául 1492. augusztus 2-át (Tis'á Be'áv ), vagyis az első és második Templom lerombolásának napját írták ki. Hatalmas zsidó közösség kényszerült távozásra. Kétszázezer elhagyja az országot, százezer áttér.
A kérdés csak az volt, hogy hova menjenek. Sokan Navarrába, Olaszországba, a mai Hollandiába, Törökországba, a Földközi-tenger kikötőibe vándoroltak és lassan felszivárogtak egészen Budáig. Százhúszezer Portugáliába vándorol. A portugál uralkodó nyolc hónapot engedélyez a maradásra, utána mehetnek, ahova akarnak. Ezért a tartózkodásért azonban hatalmas pénzösszeget kellett fizetniük. Később ezt az ajánlatot visszavonják: vagy áttérnek, vagy rabszolgák lesznek. A zsidó gyerekeket elszakítják szüleiktől, és Afrika partjainál lévő szigetekre száműzik őket. Idézet egy portugáliai zsidó krónikából:
"Dél Tomis szigetét nemrégen fedezték fel. Ezt a szigetet különböző gyíkok, kígyók és más veszedelmes hüllők lakják. Mindenféle racionális érvet nélkülözött ez a hely. A király ezt a helyet arra használta, hogy elátkozott bűnösöket száműzzön ide, s úgy döntött, hogy ezek közé sorolja a zsidók ártatlan gyerekeit is, mivel a szülőket láthatóan Isten büntetése sújtja. Amikor ez a szerencsétlen óra elérkezett, hogy ezt a barbár dolgot végrehajtsák, az anyák arcukat karmolták fájdalmukban, mikor 3 évesnél kisebb csecsemőiket elvitték a karjaikból. Nagy tiszteletben álló vének szaggatták meg szakállukat, amikor saját testük gyümölcsét ragadták el tőlük. A gyerekek átható hangja kiáltott a menny felé, sírtak, mikor szüleik karjából kiragadták őket. Néhány asszony a király lábához vetette magát és azért könyörgött, hagy mehessen el gyermekeivel. De a király kegyelmét még ez sem indította meg. Volt egy anya, akit ez a rettenetes, megmagyarázhatatlan kegyetlenség annyira megrázott, hogy nem törődve a karjában lévő gyerek sírásával, egy hajóról a tengerbe vetette magát. Gyermekét ölelve együtt fulladtak meg.Végül, mikor ezek az ártatlan gyerekek Dél Tomis puszta szigetére érkeztek, amely nem volt más, mint a sírhelyük, kegyetlenül partra vetették és otthagyták őket. Majdnem mindegyiküket ezek a hatalmas gyíkok falták fel. Akik megmenekültek ezektől a hüllőktől, az éhségtől és az elhagyatottságtól pusztultak el."
Így mentek el a zsidók Spanyolországból.

Granada visszavétele
Több évszázados küzdelem során egyesültek a hispán államok és 1479-től csak kettő maradt, Portugália és Spanyolország. A spanyol uralkodópár, Aragóniai Ferdinánd és Kasztíliai Izabella, legfőbb célja a rekonkviszta befejezése volt, ami akkor már csupán Granada városát jelentette. Ez 1492-ben sikerült teljesen, amikor Kasztíliai Izabella és Aragóniai Ferdinánd királyok elfoglalták az utolsó mór erősséget, Granadát.
Kolombusz Kasztíliai Izabella és Aragóniai Ferdinánd spanyol uralkodóktól pénzt kapott, hogy elinduljon Amerikát felfedező útjára. Három hajóval - Santa Maria, Niña, Pinta - vágott neki az útnak. 1492. augusztus 3-án indult Palos kikötôjébôl és 1492. október 12-én kötött ki az egyik Karib-tengeri szigeten.
Torquemada tevékenysége arra is kiterjedt, hogy felkutassa kinek van legalább egyetlen zsidó, vagy muzulmán felmenője. Véleménye szerint a bűn már eleve a zsidók vérében van, amely átterjed az utódokra is, ezért ők hiába gyakorolják buzgón a keresztény vallásukat, akkor is bűnös emberek, mert őseik zsidók voltak. Ez faji megkülönböztetés volt már, emiatt a spanyolországi eseményeket a történelem „kis holokauszt”-nak értékeli.Ideje, hogy a zsidók és a magyarok is megtudják! 

Az áldozatok létszámát zsidó érdek szerint tupírozzák ebben az írásban is!Ki küldte Auschwitzba a  460.000 zsidót Magyarországról?

Éveken át úgy tudtam én is, mint más, hogy a magyarok, a románokkal
ellentétben, Auschwitzba küldték, a halálba, polgártársaikat a
zsidókat. Magyarországról 1944-ben százezer számra küldtek zsidókat a haláltáborba vasúton, ahonnan nagyon kevesen tértek azután haza. Az eset jól ismert és sokat hangoztatott. Én magam is többször írtam a
témáról, az 1990 előtti hivatalos történelem tudomány nyomvonalát
követve, miszerint amíg a romániai zsidók nagy része megmenekült,
addig a magyarországiak egy durva megsemmisítésnek voltak alávetve.
Maga Winston Churchill is beszélt erről a magyar történelmi
eseményéről, mint az emberiség legvisszataszítóbb gyilkosságáról. Ez
volt az 1991-ben megjelentetett Transilvania Invincibile Argumentum
című könyvem egyik fejezetének a címe is, amely viszont jóval 1990
előtt íródott.

Ezt a fejezet címet újra használtam a 2004-ben megjelent Protocoalele
Kogaionului című könyvemben, de itt már azért, hogy megkövessem
régebbi állításaimat ebben a témában. Most megteszem újra, kijelentve,
hogy az 1944-es magyarországi zsidók tragédiájáért nem a magyarok a
hibásak sem a magyar hatóság!
Még nem is a németek, mondhatnám!...Hanem a zsidók!

Viszont hét évvel a Protokolljaim kiadása után azt tapasztalom, hogy
hipotéziseim nem jutottak el egyetlen magyarhoz sem. Ez természetesen az én hibám elsősorban, mert nem tudtam soha jól eladni az írásaimat.
Most újra jelentkezem, több okból is, amelyek közül az egyik, hogy a
csíkszeredai fiatal székely hokisok még büszkébbek legyenek arra, hogy
magyarok és nem, Isten őrizz!, románok...

     1990 után , mint ismert, a románok is azon kapták magukat, hogy
holokauszttal vádolják őket is! A vádlók kétes foglalkozású zsidó
szerzők voltak. Egyik napról a másikra a romániai holokauszt szakértői
lettek. Magam elég informáltnak tartottam ahhoz, hogy válaszoljak a
vádakra. Így kerültem, akarva-nem akarva, bele ebbe a hórába, amit ha
belekerültem, akkor végig kell járni, vagyis tovább kellett informálódjak ebben a témában. Eljutottam oda, hogy megtudjam, mennyire megalapozatlanok a jól ismert magyar vádak!
Ismétlem: magalapozatlanok! Kitaláltak vagy legjobb (legrosszabb!) esetben is eltúlzottak.

Pontosítom, hogy a magyarországi zsidók sorsáról, akiket Auschwitzba
küldtek, nem egy kormányülésen, se nem a budapesti parlamentben
döntöttek. Még nem is egy náci gyűlésen.

A döntés a legmagasabb szintű zsidó kezdeményezésre született: a Zsidó Ügynökség Megmentő Bizottságában!

Állításom alátámasztására Roger Garaudy, Az izraeli cionizmus pere
című munkájának adatait használtam ( a romániai kiadás címe: Procesul
sionismului israelian). Ennek a munkának az adatait még senki nem
vonta kétségbe. Roger Garaudy, jól ismert baloldali egyéniség,
demokratikus beállítottsággal, mentes mindenféle párt besorolástól,
többször kapott kritikát egyesektől az utóbbi írásainak, úgymond,
antiszemita jellege miatt, de senki sem tudta felróni neki azt, hogy
valótlan vagy elferdített adatokat tett közzé. Roger Garaudytól olyan
adatokat vettem át a témával kapcsolatban , amelyek mindenike zsidó
szerzőktől vagy intézményektől származik. Idézek továbbá a
Protocoalele Kogaionului című írás 77-79 oldaláról. Roger Garaudytól
megtudjuk, hogy a Palesztinába jutáshoz nem volt elegendő a zsidó
származás. Jó minőségű zsidó kellett legyen, magasabb minőségű
anyagból gyúrva.

A zsidók Palesztinába való belépésének feltétele az volt, hogy a majdani Izrael államnak ne legyenek a terhére (47-ik oldal).
Még 1935-ben egy jelentős cionista vezető, Ytzhak Gruenbaum felhívta a figyelmet arra, hogy 
meg kell legyen a felhatalmazásuk arra, hogy a
bevándorlókat kiválogassák és ne fogadjanak be

mindenkit 
(ugyanazon oldal). 
Úgy tűnik,
 hogy a Hitler által elfoglalt Európában
 azon zsidók részaránya, akik méltatlanok a Szentföldre való belépésre elérte a 90%-ot! 
Az Európából a nácik által elűzött zsidók
problémája, akiket a cionisták nem siettek befogadni Izraelbe elsősorban a cionista doktrínából ered.

A problémát nem a segítőkészség oldaláról, hanem az ország szükségleteinek szemszögéből kezelték (ugyanaz az oldal).

Más cionista doktrinák szövegei sokkal kifejezettebbek, embertelen cinizmustól és pragmatizmustól átitatva.

Íme, mi olvasható az 1943-ban a Zsidó Ügynökség Megmentő Bizottságának Memorandumában:

Vajon mindenkit kell segítsünk, akinek szüksége van annélkül, hogy figyelembe vennők az egyének jellemzőit? Nem kellene az egésznek egy nemzeti-cionista jelleget adnunk és megpróbáljuk megmenteni azokat, akik hasznára lehetnek Izrael földjének és a judaizmusnak? Tudom, hogy embertelennek tűnik a probléma ilyenszerű felvetése, de világossá kell tennünk, hogy ha meg tudunk menteni 10.000 embert az 50.000-ből, akik hozzájárulnak az ország megerősödéséhez és a nemzet újjászületéséhez vagy az 1.000.000 zsidó aki teher lesz az országnak, akkor vissza kell fognunk magunkat és meg kell mentenünk azt a 10.000-et, a kívül maradt millió elkeseredett kérése és szitkozódása ellenére is (47-48-ik oldal). Tehát a 10.000 hasznos zsidó és az egy millió alkalmatlan közül a cionistákat csak a hasznos érdekelte.

A többi egy millió (vagy hat) zsidóval történhetett bármi, akár meg is halhattak, nem jelentett veszteséget a cionistáknak. Ez a lehetőség nem zavarta egyik cionista vezetőt sem! Sőt, úgy tűnik, hogy éppen az ők érdekeit szolgálta!

A fenti szöveg ugyanakkor emlékeztet arra, hogy
 mi is történt az Auschwitzba érkezett zsidókkal
két táborra osztották őket a
jellemzőik alapján, éppen a hasznosság elve szerint. Aki a német
haditermeléshez hozzá tudott járulni (az ország megszilárdításához) az
életben maradt. A többiek, akik valóságos teher voltak a nácik számára
is, mint emberi hulladékok gyorsabban befejezték földi pályafutásukat.

Még megjegyezhetjük, hogy a fenti szöveget egy intézmény adta ki, nem pedig egy szívtelen, kótyagos egyén, és mégis tele van az emberiséggel szembeni határtalan megvetéssel, ami nem állt meg a kinyilatkoztatások színtjén, hanem nagyon is konkrét és reális következményei lettek meghatározva százezrek életét vagy esetleg milliókét, ha a mediatizált holokausztot és a zsidó szenvedést sírató propagandisták adatait vesszük alapul. Ilyen mérvű cinizmussal és megvetéssel csak irodalmi szövegekben vagyunk megszokva, ahol a magatartás és helyzetek ilyen eltúlzásának művészi szerepe van és a következmények is csak ezen a színten maradnak. Ebben az esetben ennek a szövegnek kimondottan gyilkos, emberírtó szerepe van. Hol van innen a híres zsidó szolidarítás? Miért nem működött? Az emberi szolidarításról nem is merek beszélni!

Egyébként ezek a cionista szövegek a kétféle minőségű zsidókról, egy
gyakorlati életfilozófiáról árulkodnak és egy idáig a történelemben
nem létező pragmatizmusról, amely lélegzet nélkül hagy minden normális embert, zsidót vagy keresztényt: Egy egyszerű filantrópikus mentése a németországi zsidóknak csak kellemetlenségeket okozott volna a cionistáknak, főleg hogy a mentés esélyei annál kisebbek, minél
nagyobb a katasztrófa. 
A németországi zsidók érdekében tudunk
cselekedni, ha ezek palesztinába hozzák a vagyonukat.
 A jelenlegimenekülteknek nincs meg ez az előnyük, mert üres kézzel akarnak jönni.
Ezek tehát 
nem tudnak semmit adni a Yichouvnak
 (ez volt Izrael neve,
mielőtt 1948-ban elismerték volna független államként), és nem
várhatunk másra, mint amit eddig is megállapítottunk 
a németországi zsidók nagy részéről:
teljes eltávolodást, sőt ellenséges magatartást
Izrael földjével szemben, a tisztelet hiányát minden iránt, ami zsidó,
egy embertömeg, amelynek semmi köze a cionizmushoz és amelyikből teljesen kihalt a nemzeti érzés
 (48.oldal). -3- Robert Garaudy kommentárja:
 ezen szövegek idézése világosan mutatja a különbséget a judaizmus, mint vallás, amit tisztelek és a
nacionalista, leigázó politikai cionizmus között
,
amit elitélek. Mi több,
 ezek a szövegek világossá teszik azoknak az csalását és
álnokságát, akik ma síratják azokat az áldozatokat, akiket nem akartak megmenteni
.(49.oldal).
Megjegyzendő mondat: azoknak a csalását, akik síratják azokat az áldozatokat, amelyeket nem akartak megmenteni!

Tehát zsidók, akik nem akartak zsidókat megmenteni! Miért? Mert szegény zsidók voltak, üres kézzel...


Egyre világosabb, hogy 
a II. világháború idején a zsidó elit egy
mesterséges szelekciót hajtott végre, azon zsidók között, akik a
jövendő Izraelt kellett benépesítsék, akik a háborút kellett
átvészeljék
. Azok a zsidók, akik izraelitának voltak programálva, azok
cionista eszmékkel,minőségi zsidók kellett legyenek: 
akik elutasították a többségi nemzetbe való beolvadást, amit egyre több zsidó hallgatólagosan már elfogadott. A másik oldalon 
a szegény zsidók, akik a cionisták szerint egy embertömeg, akinek semmi köze nem volt a cionizmushoz, nemzeti érzelmek hiányával és amely nem mutatott tiszteletet semmi iránt, ami zsidó vagy héber.

Ezért őket a megmentésből ki kellett zárni! Vajon nem ez a tömeg volt összesen hatmillió?...A híres hat millió?

Jegyzet:  A fentiekből egy káprázatos, de egyáltalán nem abszurd,
hipotézis állítható fel, ami a cionista doktrina szövegeiből levezethető:

a holokauszt, mint büntetés azoknak, akik nem viseltettek
tisztelettel mindaz iránt, ami zsidó vagy héber!


Egyelőre csak jeleztem ezzel a hipotézissel, hogy később
leellenőrizhessem, más megfelelő dokumentumokkal. Lehet, hogy
megteszik mások ezt az ellenőrzést. Más hozzáértőbbek, tanultabbak...

Milyen helyzetben voltak a magyarországi zsidók ebből a cionista
szemszögből nézve?

Ők arról voltak ismertek, hogy hajlandóak voltak az asszimilációra
vagy már asszimilálódtak. A dualizmus idején hagyományosan ők
magyarnak vallották magukat, különösképpen népszámlálások idején vagy más lojalítási teszteken. Megkockáztatom azt állítani, hogy kevés
olyan zsidó volt , aki ott hagyta volna a konfotját, amiben itt élt,
azért, hogy Palesztinába menjen és ott mindent kezdjen előlről. A zsidók is emberek! 
Hős és vértanú nép nem létezett soha...
Csupán a
cionista doktrína követte ezt: kiválassza az eljövendő Izraelnek azokat a zsidókat, akikből egy hős és vértanú nép legyen...

Megállapíthatjuk, hogy 
a magyarországi zsidók nem élvezték a cionista
vezetők szimpátiáját.
 Abba a csoportba sorolták, akik 
nem méltóak, hogy a Szentföldre lépjenek?

Idézek tovább a Protocoalele Kogaionului című könyvből, 77-79. oldal.

Tehát nagyon sokszor a németországi, de általában a nácik által elfoglalt országokban a 
zsidók nem voltak másokcsak emberanyag,
amelyikből az Izraelt alapító
 cionisták kiválasztották (egyébként is kiválasztott nép)
 hogy melyik zsidó élhet meg,
kivándorolvaPalesztinábaés melyik 
gyengébb minőségű, hasznavehetetlen és
nemkivánatos, az marad a nácik rendelkezésére.
 Ezt mondja a nagycionista Ben Gurion is, az új Izrael állam első elnöke: 
azt a kisebbséget, amelyet meg lehetett menteni, ki kellett választani a palesztinai cionista projektnek megfelelően  (44.oldal).

Tehát a cionisták gondja az volt, hogy megmentsék a hős és vértanú
kissebbséget és a hat milliós többséget hagyták a kivégző táborok
gondjára.

Nota bene: hogy a náci lágerek sorsára hagyott zsidók alkották a
többséget, mint következtetést alátámasztja, expressis verbis
(kimondottan) Roger Garaudy kommentárja is, amelyet Rudolf Kastnerrel kapcsolatban tesz, akit az 50-es években a nácikkal való
kollaborálásért itéltek el. A perben Rudolf 
Kastnert azzal vádolták,
hogy egyetértésben a cionista vezetőkkel
 (akik közül a legtöbben 
a per idején miszterek voltak)
 Eichmannal üzletel
t 1684 hasznos zsidó 
(a kiemelés Roger Garaudytól) 
kiszabadításáról és Palesztinába emigrálásáról,
 mint az eljövendő Izrael építéséhez szükséges
emberekről, annak fejében, hogy 
meggyőzi a 460.000 magyarországi
zsidót, hogy csak egy egyszerű áttelepítésről van szó, semmiképpen semaz Auschwitzi haláltáborokba való szállításról.


Halevi bíró rámutatott arra, hogy ezek a gyilkosságok mind a Zsidó
Ügynökség és a Nemzetközi Zsidó Kongresszus jóváhagyásával történtek
(44.oldal).

Kegyetlen mondat: ezek a gyilkosságok a Zsidó Ügynökség és a
Nemzetközi Zsidó Kongresszus jóváhagyásával történtek. Ezek a
gyilkosságok...
vagyis a magyarországi zsidók szinte teljes kiirtása a Zsidó Ügynökség és a Nemzetközi Zsidó Kongressus jóváhagyásával vagy pontosabban hozzájárulásával történt.
Néhány tisztázó kérdés:

Az  Izrael építésénél 
hasznos 1684 zsidó, feltehetően mind
szuper-tehetségek voltak, mindenik közülük egy potenciális Nobel-díj várományosa.
 
Megtudták ők valaha is, hogy milyen feltételek mellett
szabadultak Németországból és kerültek Palesztinába?Közzétették valaha is ezt a listát az 1684 névvel?
Ha a 460.000 zsidó Auschwitzi haláltáborba küldése a Zsidó Ügynökség
és a Nemzetközi Zsidó Kongresszus jóváhagyásával történt, akkor miért
vádolják még ma is a magyarokat, a magyar államot és a magyarságot úgy általában a 460.000 magyar zsidó Németországba deportálásával és meggyilkolásával 1944 tavaszán?

Rögzítsük még egyszer milyen gyilkosságról is van szó: a holokauszt
folyamán, a magyarországi zsidók deportálása Winston Churchill szerint
az emberiség legvisszataszítóbb gyilkossága volt. Éveken át ez a
gyilkosság a magyar hatóságok számlájára van írva, akik a zsidók
kitelepítését olyan túlbuzgósággal végezték, amellyel még a németeket
is elámították. Roger Garaudy azzal a aprósággal szolgál, amellyel
megsemmisíti a magyar hatóságok érdemét:
 maguk a zsidók is siettek
berakodni a vagonokba, hiszen a saját cionistáiktól biztosítást kaptak
arra, hogy csak egy egyszerű áthelyezésről van szó.
 Hogy milyen könnyen elhitték a zsidók, hogy csak egy egyszerű áthelzyezésről van szó,
 a cionista vezetők szemében még inkább egy plusz ok lett,
 hogy mind a 460.000 zsidó gyenge minőségű, haszontalan, aki megérdemli a sorsát, hogy vágásra küldjék, mint az állatokat, egyszóval méltatlanok voltak, hogy a Szentföldre lépjenek.

Évekkel előbb, különböző alkalmakkor kommentáltam ezt az emberiség
történetében a legvisszataszítóbb gyilkosságot, különbséget téve a
magyarok ázsiai, hun állatias viselkedése és a románok emberiessége és tűrőképessége között. Úgy hiszem vissza kell vonjam akkori
megállapításaimat és véleményemet. Mea culpa! Sajnálom, hogy a
tévedésem nem volt teljes! Szerettem volna, hogy visszavonom a
vádjaimat és kész! Sajnálatos módon nem azért kell visszavonjamvádjaimat, mert nem igazak,
 nem egyeznek a tényekkel,
nincs értelmük, hanem azért mert másoknak kell azokat címezzem!
 Vádjaimatfenntartom csak másnak kell címeznem,
amelyre Roger Garaudy kényszerít: a cionizmus!
 A cionizmus a hibás a 460.000 magyarországi zsidó sorsáért, akiket a nácik a cionisták jóváhagyásával az Auschwitzi kemencékbe szállítottak! 
Ismétlem: nácik a cionista vezetők jóváhagyásával...Sőt a cionisták közreműködésével! Mert ezek azok a vádak, amelyeket Roger Garaudy megfogalmaz:
 a cionista zsidók a felelősek az emberiség legvisszataszítóbb gyilkosságáért! Ismétlem: a minősítés Winston Churchilltől származik.
 Egy gyilkosság, amelynek 460.000 teljesen ártatlan zsidó esett áldozatul.
 Vagy másképpen mondva:
 az emberiség legvisszataszítóbb gyilkossága, kizárólag egy zsidó üzlet, amelynek gyilkos szerzői cionista zsidók, az áldozatok pedig haszontalan zsidók
. A visszataszítóságát még inkább növeli az a tény, hogy
 a háború után a zsidók ezzel a gyilkossággal a magyarokat vádolták meg.
Teljesen visszataszító.Nec plus ultra.

Post scriptum 2011: örülök, hogy a magyarországi és a bárhol élő
magyarok tudomására hozhatom, hogy nem az ő vállukat nyomja ez a népírtás.
 Ideje, hogy a magyarok megtudják ezt az igazságot és ennek megfelelően reagáljanak. Még 
fontosabb az, hogy a zsidók maguk megtudják az igazságot és reagáljanak ennek az igazságnak megfelelően!

Mert ez az igazság lényege.
És egy utolsó kérdés:
 Az átszállítás szervezője Eichmann, nem volt véletlenül zsidó, úgy ahogy nagyon sok zsidó mondja?...
A vezetőink valahogy nem ezt tanulták, azért csinálnak minden évben földárverezést a zsidóknak kiírva, azért vezettették be a holokauszt törvényt a modern inkvizíciót, hogy imádhassák a mammot a pénzt, a zsidót, ki ezt testesíti meg , csak hallgasd a FIDESZ frakció vezetőjét .
Hát igen itt már Judapest van a történelemtől az élelmiszerig mindent hamisítanak , így hamis az áll nemzeti kórus is , a 80 % - nak hamisan cseng a magyar nóta, jobban szeretik a jidist, ez az ők világa, és a könnyű élet , jó lesz ha minél többet igyekszünk eltartani, és hozzászokunk , hogy jönnek még 500000- 1000000- an akik szintén a hollókosztból akarnak megélni. Hol is az a fülkeforradalmár nemzeti sereg aki a nép sorsát felvállalja , és tesz valamit sorsa javítása érdekében. Valahogy nem látom őket csak a sábeszdekli virít, ahogy hajbókolnak az izraeli követ előtt, és a nyelvük látszik ahogy a fáradtságtól kimerülten lóg ki a szájukból. Istenünk szabadíts meg az összes népnyúzó retkes gengsztertől, mely a politikai életünket el uralta. Az ÁVH unokák jó volna ha eltűnnének a politikából, és a rablott nemzeti vagyonunkat vissza adnák .

A 10 hónapos Hanen Tafisht gyászolják - terrorista volt

Újabb "terroristát" semlegesítettek:


Lázár úr mi is terroristák vagyunk , vagy csak önök terrorizálják a népet a visszafizethetetlen államadósság túlfizetéseivel a nép meg nyomorog éhezik míg maga sápot húz még a zsidóktól is, így könnyen gazdagodik hisz osztja a nép vagyonát , most egy zsinagóga, most egy földárverés , most a kilakoltatásért kap pénzt, hogy olyan törvény szülessen , hogy a népet tovább lehessen sarcolni. Hány kilakoltatott családnak adott már szálást, mert zsidóknak adott azt hallottuk , de magyarnak azt nem , de büszkélkedett hogy ön milyen sikeres innen is onnan is hullik a sok pénz az ölébe, csak a zsidónak is nyalni kell egyet és a FIDESZ- nek is , hogy a listán jó helyen álljon , és így tényleg záporoznak a jobbnál jobb lehetőségek, csak ki kell használni . A zsidó gordon haverja is ezt csinálta – a libát megette de baszott fizetni úgy látszik ez egy zsidó jó szokás nem fizetünk a munkáért lázas állapotában ön is ezt az utat választotta a vagyonszerzésre, de ne feledje csak egy szikra és a vagyona elég odalesz mint a koldus álma mikor azt álmodta hogy végtelenül gazdaggá vált és az urat seggbe akarta rúgni álmában , de pekjére a petróleumlámpát rúgta le amitől leégett az egész szánalmas odúja, így lett újból nincstelen koldus , és vette lábai alá a nagyvilágot, egy pár garasért kunyerált itt a másik sarkon, és egy jó szóra várt, mint ez a nemzet. A felfuvalkodott piperkőc új gazdagokból elegünk van már , hisz a rablott értékeit a néptől lopta el , hisz rendszerváltáskor csak az az egy öltönye volt ami még mindig megvan foltosan ahogy hordta elvan rakva, hogy tudja honnan indult , hogy hová tart az csak a jó ég tudja előre, ahol pénzt lehet lopni , de egyre nagyobb a tolongás , és félő lesz hogy holnap már nem eresztik közel a pénz forrásához. Hát ilyen kipukkani látszó hólyaggal van tele az ország , csak egy szikra kell és elenyészik a lopott holmi. Ne feledjétek kit is kellene szolgálnotok , nem a szabadkőműveseket , a népet kik oda engedtek a húsos fazékhoz. 


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése