2016. február 15., hétfő

Adat gyűjtés: Hitleri adoma

Adat gyűjtés: Hitleri adomaÉppen ezért jelen sorok írója egy kis magánlistát szerkesztett, amelyben a„Legkisebbet Durrant Megabombák” között szerepelteti azt a híradást, amely szerintgenetikai bizonyosságot nyert, hogy Hitler apai ágon szefárd és askenázi zsidó, illetve észak-afrikai berber ősöktől származott. Annak ellenére, hogy Európában, Izraelben és főleg akadémiai körökben ez nem kelthetett óriási meglepetést, Amerikában azonban média-szenzáció lett volna, mivel ilyesmi eddig még feltevésként sem kapott nyilvánosságot – legfeljebb a blogszférában taglalták, vagy külföldön megjelent történelmi és életrajzi könyvek ismertetésében lett említve. Hitler az Államokban az elvetemült gonoszság és embertelenség egyedülálló mintaképe, elborzasztó német (nem osztrák) szörny, tehetségtelen kudarc ("mázoló"), priuszos éshomoszexuális Antikrisztus, sátánlelkületű tömeggyilkos. . . sehol máshol nem következetesebben „alkalmazottak a jelzők fegyverként hogy megjelöljék, stigmatizálják, megsemmisítsék az ellenséget”. Így aztán hallgatásra ítéltettek mindazok amendemondák’, amelyek a világ más pontjain hatalomra kerülése óta kerengtek a Führer származása körül.

(James Baker, Ronald Reagan hajdani kabinetfőnöke és az idősebb George Bush volt külügyminisztere, ezt így indokolta 1992-ben a Spiegelnek adott interjújában: „Mi (Amerikaiak) Hitlert egy szörnyetegnek tüntettük fel, egy ördögnek.  És ezért nem tudtunk a háború után sem  szabadulni ettől a beállítástól. A tömegeket egy sátán-inkarnáció ellen mozgósítottuk. Nyilván nem adhattuk népünk tudtára, hogy a háború valójában egy megelőző jellegű gazdasági intézkedés volt.” [James Baker állítását látszik alátámasztani az 1966-ban elhunyt brit generális és történész John Frederick Charles: “Ami háborúba  taszított minket, az nem Hitler politikaelmélete volt: az ok ezúttal egy új gazdaság(i rendszer) sikeres megalapozási kísérlete volt. A háború okai irigység, pénzsóvárság és félelem voltak.”]  Hogy Hitler személyes megítélése  mennyire más volta  korabeli Európában, mint az Államokban, arra példa lehet Winston Churchill azon mondása, miszerint a (II. világ)háború nem Hitler és nem is a nemzetiszocializmus ellen indult, hanem a német nép végleges szétzúzására, függetlenül attól, hogy Hitler vagy egy jezsuita pap irányítja.)     

Az izraeli Haaretz 2010. augusztus 24-én megjelent cikke szerint -- amelyet párhuzamosan a brit Telegraph is lehozott --, egy belga újságíró bravúros vállalkozásként DNS-t szerzett Hitler Ausztriában és Amerikában élő 39 rokonától, és a mai legfejlettebb géntechnológia segítségével elemeztette. Ronny Decorte, neves genetikus úgy nyilatkozott a közlés kockázatát vállaló Knack magazinnakhogy  Hitler nem lett volna boldog a meglepő eredménnyel.  Ami azonban "meglepő" eredménynek számít Decorte szemében, az korántsem lett volna Hitlernek. Inkább azt lehetne mondani, nem lett volna boldog, ha nyilvánosságra került volna a családi titok -- romba döntve a maga köré szőtt és sikeresen elfogadtatott Übermensch illúziót. Ugyanis meglehetősen korlátolt feltételezés, hogy komoly, intelligens emberek ne tudnák – különösen a múlt század 30-as, 40-es éveiben ne tudták volna –, hogy kik is valójában, milyen családi, faji, etnikai, társadalmi háttérből valók.(*1)

Hitler zsidó származását korabeli megfigyelők többek között arra alapozták, hogy felfelé ívelő karrierje során nagyon komoly anyagi és média támogatást kapott a német és a nemzetközi zsidóságtól, utolsó órákig nem vette (mert nem vehette) el élete nagy szerelmét, Eva Braunt, és a Zeitgest (korszellem) és a törvények ellenére szoros, sőt bizalmi kapcsolatot ápolt (asszimilálódott, kommunizmus ellenes, esetleg Náci párttag) zsidókkal. Közvetlen, sőt bizalmi kapcsolatot tartott többek között a Nácikkal egy húron pendülő híres spiritiszta Eric Jan Hanussen-nel (eredeti nevén Herman Steinschneider), akit korabeli megfigyelők és modernkori kutatói közül a szintén zsidó származású Mel Gordon, a Hitler’s Jewish Clairvoyant írója(*2) összeköttetésbe hoztak a Reichtag felgyújtásával és így közvetve Hitler hatalomra juttatásával.  (Kép: Hitler és jobb szélen az egzotikus vonású Riefenstahl. Archívum)

Közeli ismeretségi, egyesek szerint bizalmi körébe tartozott a táncosnőként, színésznőként és amatőr filmrendezőként ismertté vált Leni Riefenstahl, aki  Hitler és a Náci Párt dicsőítőjeként a nemzetiszocializmus ünnepelt propagandistája lett. A hírnévért és pénzért mindenre képes mester-manipulátor eredeti énjét megtagadva többször is meghamisította az anyja és saját személyi adatait, hogy Németország vezető köreiben maradhasson, és rajongásig szeretett Hitlerét filmezve, fényképezve és szavakkal is magasztalva -- “Szép és bölcs. Sugárzás árad belőle. . . (Politikusok közül) egyedül ő tiszta.” --  elfogadtassa a világgal.

Kevesen tudják az Államokban, mivel csak az utóbbi évtizedben lehetett hallani róla, hogy Hitler bizalmi körén kívül vezérkarában és katonaságában is szolgáltak zsidók, akik egyetértettek az élettérelmélet célkitűzéseivel és őt tartották legalkalmasabbnak Nagy Németország vezéri pozíciójára. Személyi kultusza nem csak Európában érvényesült. A TIME magazin 1931-1941 között négy alkalommal tette címlapjára, és 1938-ban az Év Emberének nyilvánította. Éppen ezért különösen érdekes, hogy tavaly aTIME egy nyúlfarknyi cikkben sem említette a Führer bizonyítottá vált kromoszóma összetételét -- ráadásul az ‘eltussolt tízek’  közé sem sorolta be.

Mint tudjuk, a médiakontrol szempontjából ugyanolyan jelentősége van annak, hogy mi kerül közlésre, mint annak, hogy mi lesz elhallgatva, vagy végzetesen megkésleltetve. Ez azonban nem jelenti azt, hogy akár évekkel vagy évtizedekkel később napvilágra kerülve eltitkolt, letagadott, feledésre ítélt dolgok ne helyeznék más megvilágításba “történelminek” elfogadott eseményeket, ne vetnének több fényt, vagy több árnyat a történelem színpadán alakító szereplőkre.(*3) “Ebből (a gén tesztből) az ember arra következtethet, hogy Hitler olyan emberekkel volt rokonságban(*4), akiket megvetett.” -- vélekedett a belga újságíró Jean-Paul Mulders. Legalább is igyekezett a megvetés látszatát kelteni -- akárcsak barátnője, a törtető, nagyravágyó, az antiszemita közhangulatot szító és meglovagoló Riefenstahl.

*1   Ezt a képtelenséget pár éve Madeleine Albright próbálta elhitetni a világgal -- kínosan blamálva magát.
*2 Csak órákkal a Reichtag felgyújtása előtt Hanussen egy Náci vezetőségnek tartott szeánszon megjósolta egy „nagy épület lángra lobbanását” és ennek következtében a feltartóztathatatlan politikai változást. Ennek kapcsán nyilatkozta Gordon: „Személyes véleményem szerint az összes bizonyíték arra utal, hogy Hanussen legalább is részt vett benne, különben nem tudhatott volna róla. Hacsak valaki nem hisz a látnokságban, amiben én nem (hiszek). A másik történet, hogy miért lett meggyilkolva. Azért kellett elintézni, mert túl sokat tudott.” (Gordon a  University of California (Berkely)színművészeti tanszékének  professzora.)
*3 A brit titkosszolgálat valamikor a II. háború idején (hamis?) útlevelet gyártott Adolf Hitlernek. A dokumentumban, amelyet a titkosszolgálat archívumának közel hetven év után nyilvánosságra hozott részlegében találtak, az első oldalon nagy vörös 'J' betű (Jude) jelezte zsidó származását. Kiállítójának a Palesztin kormány volt feltüntetve, 1941. július 19-i keltezéssel. A tulajdonos emigránsként állandó tartózkodási engedélyre jogosult Palesztinában. Az útlevélszám: 25840. Szakértők szerint a csatolt kép Hitler hiteles fényképe, aláírásának dátuma 1941. április 30. Az útlevelet a bécsi rendőrfőnök láttamozta. A valóságnak megfelelő benne a születési hely és dátum (Braunau am Inn, Ausztria, 1889. április 20) és a lakhely is (Berlin). A foglalkozás megjelölése: festő. Különös ismertetőjelként a jellegzetes kefebajusz lett megadva. Utólag még nem tisztázott, hogy pontosan mikor és milyen célból gyártották az útlevelet.
*4 A chromosome called Haplogroup E1b1b1 which showed up in the relatives’ samples is rare in Western Europe and is most commonly found in the Berbers of Morocco, Algeria and Tunisia, as well as among Ashkenazi and Sephardic Jews. Haplogroup E1b1b1, which accounts for approximately 18 to 20 per cent of Ashkenazi and 8.6 per cent to 30 per cent of Sephardic Y-chromosomes, appears to be one of the major founding lineages of the Jewish population. (Heidi Blake: Hitler 'had Jewish and African roots, DNA tests show'. Telegraph.co.uk. August 24, 2010)


A fülke forradalmárok a színfalak mögött

A hódoló seggnyalást gyakorolják.A WikiLeaksen bóklászva teljesen véletlenül botlottam egy magyar vonatkozású bizalmas iratba. A 2010 januárjában továbbított távirat az amerikai nagykövet és Orbán Viktor első hivatalos találkozásáról számolt be, amelyen külpolitikai tanácsadó minőségben Martonyi János is részt vett. A részleteket megelőző kivonat arról tudósította az amerikai külügyminisztérium illetékeseithogy Orbán „nagyon magabiztos a FIDESZ áprilisi győzelmét és a Jobbik kihívását illetően”.

A megbeszélés során Orbán azt hangoztatta, hogy FIDESZ az „(emberi) értékek pártja”, amelynek bázisa soha nem támogatna semmilyen alkut a volt kommunistákkal – illetve a „milliárdos ex-kommunista nomenklatúrával”. Ezután a pártelnök „hasonlóképpen elutasító módon” beszélt a „szélsőjobboldali Jobbikról”, mikor azt mondta, hogy „nincs tényleges programjuk, minden, amit ajánlanak, az gyűlölködés és intolerancia.”

Megdöbbentően kategorikus kijelentés -- mondhatnánk intoleráns, nemde? Akik eddig esetleg értetlenül álltak előtte, milyen információkon alapultak az amerikai és nyugat-európai újságok ellenséges hangnemű és félrevezető jellegű beszámolói a tavalyi választásokról, azok a WikiLeaks jóvoltából beleláthattak az „(emberi) értékek” pártjának boszorkánykonyhájába, ahol -- a baloldalhoz hasonlóan -- túlfűszerezték a „gyűlölet és intolerancia” térhódításának veszélyét. Mindjárt nem tűnik csupán egyoldalú (baloldali) rágalomhadjárat következményének például az amerikai TIME magazin szerkesztői aggodalma az “extrém jobboldal” izmosodása, a “nacionalista, egyesek által antiszemitizmussal vádolt csoport” előretörése miatt.

Érdekes megfigyelni, hogy a fideszesek a másképpen politizáló jobboldaltól való távoltartás kihangsúlyozására átvették a baloldal terminológiáját. A jelentés szerint Orbán azt magyarázta az amerikai nagykövetnek, hogy egész Európában a jobb-közép a féken tartó erő.  Az egykori Chirac-Le Pen versengést példaként említve közölte:„Legjobb védekezés az extrém jobboldal ellen a jobb-középről való jó kormányzás.” Amennyire érthető, hogy a magyar baloldal az „extrémitás” térhódításának hangoztatásával meg akarja osztani a jobboldalt, olyannyira érthetetlen, miért partner ebben a FIDESZ vezetősége? Mivel biztosra vették fölényes győzelmüket, még kevésbé érthető, milyen meggondolásból járultak hozzá, hogy a két pártvezetőség és a baloldali média közös Jobbik-ellenességet kihasználva az egész magyarság ellenfolytassanak sajtóhadjáratot fenyegető, széthúzást provokáló elemek.

A találkozón Orbán biztatást kapott a két ország jövőbeli kapcsolattartását illetően és némi elismerést is, amiért a parlamentben hozzájárult egy (1) Guantanamo fogoly befogadásához(*1), és az Afganisztánban szolgáló kontingens létszámának megnöveléséhez. Erre reagálva Martonyi -- akit Orbán jövendőbeli külügyminisztereként mutatott be -- sietett feltétel nélküli szervilizmusát azzal bizonygatni, hogy mivelszéleskörű, pártállástól független konszenzus van a magyar külpolitika irányvonalát illetően, csak „kis változás lesz kormányváltás során.

Hát nem lélekemelő -- különösen a fideszes szavazóknak -- ilyesmiről utólag tudomást szerezni? Nem vérpezsdítő a tudat, hogy mikor egy védtelen, nyomorult kis ország letaglózásáról és kirablásáról van szó, az „emberi értékek” pártjának vezéregyéniségei a volt kommunistákkal egyetértésben szolgálták a nagyhatalmi érdekeket? Nem megnyugtató a tudat, hogy a Gyurcsány-kormány helyett ma már az Orbán-kormány küldi Afganisztán poklába a magyar fiatalokat?

* Nem lett volna dicséretes a büszkén vallott "(emberi) értékek" gyakorlati alkalmazásaként az összes ártatlan ujgur átvételéért síkra szállni? 

Lád még: Orbán már 2008-ban elkötelezte az országot -- Lapszemlék, kommentárok 2010 II. félév 6. írás; A hit nem politizálható


MÁS és mégsemAz Egyesült Államok és Franciaország lendületesen félresöpörte Venezuelafelajánlkozását, hogy békéltető tárgyalásokat folytasson a Líbiában eluralkodó violencia megszüntetése érdekében. Ez csak újabb példa arra, hogy Amerika és a vezető nyugat-európai országok senkit nem engednek beleszólni az anyagi nyereséggel kecsegtetőkonfliktusok megoldásába. Mikor Erdogan és Brazília volt elnöke, Luiz Inacio Lula da Silva közvetítőnek ajánlkoztak Irán és az atomenergia-programját fenyegetőn ellenző országok közti törésvonal áthidalásához, szintén elutasító választ kaptak. Mint erről már máshol is írtunk (Lapszemlék-kommentárok 2010 II. félév 1. írás) a független, gazdasági és politikai önállóságra törekvő országoknak a világ jelentős ügyeitől való távol tartása a neonkonzervatív geopolitikai stratégia vezérelve, amely kimondja, az Egyesült Államoknak vissza kell tartani minden fejlett ipari országot attól, hogy kétségbe vonja vezető szerepünket, vagy hogy bármelyik is komolyabb regionális vagy globális szerepre törekedjen.”
 Az egyik ok, amiért Kadhafi a likvidálandók listájára került, hogy tavaly óta vezető szerepre törekedett az Afrikai Únióban.
 A börtön őrök a koncentrációs 

táborukat a tenger felől is védik


Ami egyik ország szerinti rutin katonai beavatkozás, az más országok szerint lehetközönséges kalózkodás? Erről nyilván a mediterrán kormányokat és hajótársaságokat kellene megkérdezni azok után, hogy a Földközi-tengeren -- a mesterségesen kreált líbiai zavargásokat kihasználva -- izraeli kommandó egységek ismét elfoglaltak és eltérítettek egy kereskedelmi szállító hajót.  
Az eset szempontjából teljesen mindegy, hogy milyen gyanú alapján. A fegyveres erőszak alkalmazása -- plánenemzetközi vizeken -- mindig jogtalan és felháborító. Mivel veszély helyzetet teremt, félelem és bizonytalanság keltésével még kárt is okoz másoknak -- jelen esetben amediterrán országoknak. Mintha az észak-afrikai forradalmak (és Líbia egyes vidéki városainak pszeudo-forradalma) miatt nem lenne éppen elég gondjuk-bajuk e nélkül is. . .

Mai közlések szerint a libériai zászlóval jelzett “Victoria” eredetileg Szíria Lattakia kikötőjéből kelt útra, és a törökországi Mersin kikötőbe hajózott, ahonnan kirakódás és újabb áru felvétel után Egyiptom felé vette útját, de végül is soha nem érkezett meg.Izraeli biztonsági szervek tájékoztatása szerint napok óta figyelték egy német vállalathajóját, amelyet egy francia cég üzemeltetett, és arra gyanakodtak, hogy bár El-Arish-ba tartott, végül is a Hamasznak szállított fegyvereket. Hogy ez mennyire volt megalapozott?

Valójában semmivel nem volt több mint puszta feltételezés(*1). Ennek ellenére tegnap,14-én éjszaka Benjamin Netanyahu hivatalos engedélyt adott a támadásra.  A híradás szerint a rakomány végcélja nem volt bizonyított -- maga Egyiptom is lehetett, de a líbiai felkelők vagy az afrikai országok bármelyike sem volt kizárható. Az izraeli titkosszolgálat pár láda fegyverről készült rossz felvétellel, amit mintegy igazolásként közreadott a médiában, nem bizonyította sem a címzettet, sem a feladót.

Ez nem az első eset, hogy Izrael az általa eltérített hajóról állítólagos fegyverszállítmányt kobozott el -- tetszőleges (nem baráti’) országoknak tulajdonítva. Az eljárás több mint egyszerű izomerő’ fitogtatás.  Sokkal inkább hatalmi versengés, vagyis annak hangoztatása, hogy az erőviszonyok megváltoztak, különösen  az utóbbi évtizedben:Tel Avív döntéseit nem lehet kritizálni, kétségbe vonni vagy megakadályozni.  Ezen túlmenően Izraelnek, mint a világ egyik legnagyobb fegyvergyártójának és -szállítójának nyilvánvaló érdeke, hogy akár hamis vádak -- mint illegális fegyverszállítás -- alapján is,fokozatosan ellenőrzése alá vonja a saját kis tengere’ hajózási útvonalait. 

Az áruszállításban résztvevő államok, Libéria, Németország és Franciaország illetékeseit utólagosan, a hajó eltérítése, átkutatása és a rakomány egy részénekelkobzása után értesítették az esetről. Hát nem figyelmes? Amennyiben fegyveresvisszaélésnek (és mellesleg a bizonytalanság okozta üzletrontásnak) most sem lesz konzekvenciája, a precedens révén Izrael joggal fogja úgy érezni, hogy a mediterrán országok kormányai feljogosítják az öntörvényűségre.

Se ki se be még a madarat is lelövik ha Gázába repül, hát bizony szarba lenne az SZDSZ a kék madarával , mert azt is lelőnék, de a mi pávánk az csak a vármegye házára száll.Hát ezért vagyunk fogjok saját hazánkban, kamatrabszolgák a szabadság birodalmában, mert a birtok az kell , de a rabszolga az haljon éhhen, vagy tünjön el e tájról , mert jönnek az új honfoglalók, és kell a hely.9/11


Újabb gyöngyszemmel szaporodott  a 9-11-es eseményekkel kapcsolatos elszólásokat gyűjtők jegyzetfüzete. A YouTube jóvoltából elérhetővé vált a CNN egyik élőben közvetített riportjának részlete, amelyben az interjú alanya, Tim Roemer volt kongresszusi képviselő emlékezett vissza a megdöbbentő és tragikus napra. A 2001.szeptember 11-én történt terrortámadás vizsgálóbizottságának egykori tagja riporter kérdésére bevallotta, hogy bizony többször is félt és aggodalmaskodott az akkori helyzet miatt, különösen azon az estén, mikor (másokkal együtt) a Pentagon erődítménye előtt állt, „amelyet széles sávban felhasított egy rakéta, egy repülőgép -- azokra gondolva, akik meghaltak a gépen és a földön. . .”

Amit felhasított egy „rakéta”?
  
Roemer hiába korrigálta rögvest önmagát, szinteautomatikusan -- az elszólás megtörtént. Ráadásul egy olyan személy részéről, aki a George W. Bush általjóváhagyott bizottság megbízható tagjainak egyikeként hónapokig foglalkozott a terrortámadás utólagos vizsgálatával, és tisztában kellett hogy 
legyen mindazokkal a tényekkel, amelyek ellentmondtak a támadó repülőgép elméletének. Hirtelen felszínre tört az elfojtott tudatalatti? Miért is ne? Nem csak vele fordult ez elő. Valahol az agysejtekben eltemetvenyilván ott volt, és az évekkel későbbi interjú során hirtelen kibukott belőle a végzetes „rakéta” szó, amely azokban a feszültséggel teli első napokban az ország egyik leghíresebb emberének szájából is kicsúszott a kamerák előtt. Ez az ember a védelmi miniszter,Donald Rumsfeld volt.

(Kép: Rumsfeld  a Pentagon megtámadott szárnyát szemrevételezve, a méret láttán ösztönösen "rakétaként" említette a becsapódott gépet. Az  alagútszerűen áttört épületfalon kívül sem a (letört) hatalmas felületű szárnyak, sem a farokrész, sem egyéb jellegzetes roncsmaradvány nem volt, ami egyes helyszínelő riportereket és szemtanúkat is arra a következtetésre juttatott, hogy nem lehetett az eltérített Boeing 757-es.)

Az elszólás-gyöngyszemek egyike nem másnak, mint Bush elnöknek köszönhető: a tragikus esemény 5. évfordulója alkalmából potyogtatta el: "I want to thank the leaders for joining Laura and me and the Vice President and his wife, Lynne, as we commemorated the -- a day that really helped -- or it did define our nation, which is 9/11/2001." (Meg akarom köszönni a vezetőségnek, hogy csatlakoztak Laurához és hozzám és az elnökhelyetteshez és feleségéhez, Lynne-hez, amint emlékeztünk a -- egy napra, amely igazán segítette -- vagy (inkább) meghatározta nemzetünket, amely (nap) 9-11-2001.)

Bush elszólása valójában csak megerősítette, amit az elfogulatlan megfigyelők idővel --a sokkhatás elcsitulásával és a dezinformáció ködének fokozatos oszlásával --realizáltak: a szeptember 11-ei támadás “segítette”, illetve lehetővé és elfogadtathatóvá tette az egy pólusú Új Világrendet célul kitűző kormányprogram megvalósítását. AhogyRumsfeld New York Timesnak 2001. október 12-én nyilatkozta9-11olyan lehetőséget kreált, mint amilyent a második világháború teremtett a világátalakítására.

Csak azt nem tette hozzá , hogy az egészet a cia és a moszad számlájára kell írni.

A rakéta ütötte juk láttán nem csoda hogy a tudatalatti kimondatja az elszólásnak vélt igazságot
Szíria


Akik értetlenül állnak Szíria nemzetközi kiközösítése és fenyegetettsége, anyagi rombadöntése, belbiztonságának megtorpedózása és kormányának váratlan megingása előtt, azok számára ismét közöljük egy tavaly augusztusban megjelent cikkünket.

Haaretz izraeli napilap három nappal ezelőtt azt írta, Tel Aviv mindent elkövet, hogy megakadályozza egy orosz-szír fegyveregyezmény véglegesítését, amelynek eredményeképpen
 Moszkva technikailag fejlettP-800 Yakhont szuperszónikus rakétalövedékkel látja el Szíriát. A precizitásáról híres, hadihajó kilövésére alkalmas lövedéknek 300 kilométeres lőtávolsága van, 200 kilogrammos robbanófejjel rendelkezik, és több méterrel a víz felszíne alatt tud észrevétlenül cirkálni. Szakértők szerint jelenleg nincs olyan védettségű hadihajó, amely ellen tudna állni egy Yakhont-támadásnak.
Az üzlet törlése ügyében Benjamin Netanyahu személyesen folyamodott Vladimir Putyinhoz, de nem sok sikerrel. Sergey Prikhodko elnöki megbízott 28-án úgy nyilatkozott az orosz hírügynökség RIA Novostiriporterének, mindenképpen eleget kívánnak tenni a két ország között 2007-ben kötött katonai és technológiai jellegű kooperációs egyezménynek.
Prikhodko nyilvános közlését azzal indokolta, hogy egyes izraeli újságok -- a Netanyahu-nyomás sikerét biztosra véve -- “eltorzították” Oroszország álláspontját a Szíriának tett elkötelezettségét illetően. “Hangsúlyozni szeretném, hogy az Orosz Szövetség teljes egészében tiszteletben tartja a korábban Szíriával kötött egyezményt” – mondta Prikhodko azzal egészítve ki, hogy a katonai és technológiai együttműködés elnöki döntés eredménye és nem irányul más országok ellen -- vagyis védelmi fegyver. Ez az, amire Tel Aviv szokott hivatkozni, tehát nem vonhatja kétségbe a szírek hatékonyabb fegyverekhez való jogát.
Akármennyire is izléstelen hipokrízis, az izraeliek újra és újra a saját védtelenségükre (illetve "önvédelmi jogukra") hivatkozva tartanak más országokat kiszolgáltatott helyzetben, és állandó rettegésben. Most azzal próbálták meggátolni Szíria fegyvervásárlását, hogy amennyiben korszerűsíti a fegyverarzenálját, ezzel komolyan megváltoztatja a Földközi-tenger régiójának katonai egyensúlyát – ami eddig természetesen az ő hadifölényüket jelentette. (Szíria eddig csak kisebb hatásfokú és lőtávolságú kínai rakétákat tudott vásárolni.)
Bár Izrael atom-tengeralattjáróval is rendelkezik, mégis azon aggodalmaskodik, hogy az orosz rakéták Szírirából valahogy az ellenséges Hezbollah kezébe kerülhetnek. Putyin az egészet annyira gyerekesnek vélhette, hogy egyszerűen elengedte a füle mellett, annál is inkább, mivel az alacsonyabb olajárak mellett az oroszoknak ugyanúgy szükségük van a fegyver-business milliárdjaira, mint a vezető fegyver exportereknek, Amerikának és Izraelnek.
Az újabb feszültségi góc washingtoni megítélése érdekes módon ugyanaz mint a Bush-éra idején lett volna -- a Pentagon azonnal Izrael érdekvédelmére sietett. Az intézmény szóvivője, Geoff Morrell kifejtette, hogy a Védelmi Minisztérium nagyon aggódik Moszkva szándéka miatt, a védelmi miniszter,Robert (Bob) Gates pedig egy privát találkozón azt mondta Ehud Baraknak, hogy "az egyezség tovább destabilizálja a régiót".  (A republikánus Gates természetesen az agresszív expanziós külpolitika egyenes folytatójakéntmaradt miniszteri pozíciójában a 2008-as kormányváltáskor.)
Moszkva célja azonban nem csak Szíria 600 kilométeres partvonalának védelme, hanem az orosz haditengerészet utánpótlást és karbantartást szolgáltató telepének védelme is a szírek mediterrán kikötője, Tartüs (Tartus) közelében.  A bilaterális egyezmény értelmében az oroszok modernizálni fogják a szovjet-idők óta használatos telepet, olyannyira, hogy 2012 után rakétakilövő hadihajók, sőt repülőgép anyahajók is igénybe vehetik. Az orosz származású nemzetközi fegyverkereskedelemi szakértő, Igor Korotchenko minden kertelés nélkül közölte, hogy "a Bastion rakétakilövő rendszer Szíriába való telepítésének célja a Tartüs-beli telep védelmének biztosítása."


Ki áll a szeptember 11-i merényletek 

hátterében, avagy hogyan működnek a 

titkosszolgálatok?címmel a Kuruc.info egyik tisztelt Olvasója cikket jelentetett meg, melyben cáfolja az izraeli/amerikai titkosszolgálatok bűnrészességének lehetőségét. Az alábbiakban szeretnék rámutatni a kedves Olvasó gondolatmenetében rejlő ellentmondásokra, továbbá bemutatom, miként próbálták a nyugati titkosszolgálatok a cionista érdekeknek megfelelően irányítani bizonyos iszlamista terrorcsoportok – köztük az al-Kaida - tevékenységét.

A cikk írója három érvet sorakoztat fel álláspontjának alátámasztására:
1. A CIA és a Moszad nem hajthatott végre egy ilyen roppant bonyodalmas, látványos, emberek százainak részvételével zajló akciót, mert óriási a lelepleződés esélye. Ha már önmerényletre szánták el magukat, akkor jobban jártak volna, ha robbanószerkezeteket helyeznek el az épületekben.
2. Egyáltalán nem logikus, hogy miután a cionisták megteremtették az ürügyet a háborúra, a semmiféle szempontból nem túlságosan jelentős Afganisztánt szállták meg. Nyilvánvalóan azért mentek Afganisztánba, mert el akarták fogni a támadások valódi kitervelőjét, Oszama bin Ladent.
3. Oszama bin Laden, ha első nyilvános megszólalása alkalmával nem is, de a későbbiek folyamán elismerte, hogy az Amerika elleni szeptember 11-i támadásokat az al-Kaida hajtotta végre. Ezenkívül pedig sem ő, sem a szervezet más vezetője nem vádolta meg soha Izraelt és az USA-t azzal, hogy ők állnak a terrorakció hátterében.
Úgy hiszem, van némi félreértés azzal kapcsolatban, mit is kell értenünk azon a kijelentésen, mely szerint a „CIA és a Moszad hajtotta végre a támadásokat”. Senki sem gondolja azt, hogy – mint Olvasónk írja – „az említett repülőgépeket fanatikus CIA, vagy Moszad-ügynökök térítették el és vezették az ikertornyoknak”. Igaz, vannak néhányan a szeptember 11-i merényletek valódi hátterének megismerésére létrejött mozgalmak soraiban, akik szerint egyáltalán nem csapódtak be repülőgépek sem a WTC tornyaiba, sem a Pentagonba, amit pedig a tévé képernyőjén láttunk, az semmi más nem volt, mint ravaszul megszerkesztett trükkfelvétel. A többség azonban az igazságkeresők között nem osztja ezt az elképesztő gondolatmenetet és azon az állásponton van, hogy a repülőgépek valóban nekiütköztek a New York-i ikertornyoknak, ugyanakkor viszont a Pentagonnak nem. De ami a lényeg: a titkosszolgálatok titokban munkálkodnak. Vagyis úgy épülnek be bizonyos ellenségesnek tartott szervezetek vezetőségének és tagságának soraiba, hogy senki se tudjon róluk. A beépült kémek természetesen információval látják el a megbízóikat, akik azután eldöntik, hogy a szervezet szétzilálását, belső bomlasztását tekintik-e céljuknak, vagy pedig az ellenség tevékenységének irányításával próbálkoznak. Az al-Kaida esetében az utóbbi történt: vagyis az amerikai és izraeli ügynökök – felhasználva az afganisztáni szovjet megszállás ellen szerveződő mudzsahedin mozgalomban megszerzett kiterjedt kapcsolatrendszerüket és nem csekély befolyásukat – képesnek bizonyultak arra, hogy irányításuk alá vonják több iszlám fundamentalista fegyveres csoport - köztük az al-Kaida - ténykedését. Teljesen egyértelmű az is, hogy miért tartottak életben bizonyos radikális iszlamista erőket: a cionista hegemóniával szembeszálló, nacionalista arab államok és Irán ellen kívánták felhasználni őket. Mondhatnám úgy is, az „oszd meg és uralkodj” stratégiájának szellemében a Nyugat a legkevésbé sem bánta, ha a szekuláris arab rezsimek és a síita iszlám köztársaság ellensúlyaként megerősödik a szunnita arab radikalizmus sőt, az iszlám zászlaját lobogtató terrorizmus. Minél több eszmei és vallási irányzat osztja meg a muzulmán világ népeit, annál könnyebben boldogulnak a cionista gyarmatosítók.
Valamikor a 90-es évtized közepe táján pedig az izraeli világhódítás előmozdítása mellett elkötelezett úgynevezett neokonzervatívok fejében megszületett a „korszakalkotó” ötlet. Nevezetesen az, hogy az iszlám mezébe öltöztetett fundamentalizmus és terrorizmus még további felbecsülhetetlen szolgálatokat is tehet Izrael és az USA számára: megteremtheti az iszlám világ ellen indított nagyszabású háború ürügyét. Az al-Kaidában is jelen lévő ügynökeik révén a cionista titkosszolgálatok (elsősorban a CIA és a Moszad) kifejezetten a Nyugattal szembeni fegyveres harc, a dzsihád, sőt a terrorizmus szellemét élesztgették. Természetesen nem mindegyik fundamentalista szervezet állt a cionisták ellenőrzése alatt, a lényeg azonban mégis az, hogy az amerikai és izraeli titkos ügynököknek sikerült a legjelentősebb fegyveres és terrorcsoportok tevékenységéről pontos információkat gyűjteni, mi több, némelyik „dzsihádista” csoportosulás irányítása is lehetővé vált a számukra.
Azok az al-kaidás terroristák tehát, akik vállalkoztak egy Amerikát megcélzó, „soha nem látott méretű” terrortámadás végrehajtására, egyáltalában nem voltak tudatában annak, hogy minden lépésüket szoros figyelemmel követik bizonyos nyugati kémközpontokban, megbízóik egy része pedig valójában izraeli vagy amerikai ügynök. A szeptember 11-i merényleteket tehát alighanem tényleg fanatikus iszlamista „harcosok” hajtották végre – no persze nem azért, mert „gyűlölték a szabadságot”, és nem is azért, hogy - mint ahogyan a hazug és ostoba nyugati propaganda sugallta -, a Paradicsomban élvezhessék a „mártírok” számára beígért testi gyönyöröket. A merénylők vissza akartak vágni Amerikának az iszlám világban létező kegyetlen diktatúrák, valamint a palesztinokat hazájukból elüldöző izraeli terrorállam támogatásáért, az Irak elleni háborúért és az irakiak százezreinek életét kioltó szankciókért, a muzulmán földek katonai megszállásáért és a Közel-Kelet népeinek gazdasági kizsákmányolásáért. Olvasónk helyesen írja: az al-Kaida akciója „válaszlépés volt az Amerika által Izraelnek nyújtott katonai, pénzügyi és politikai támogatásra, ami lehetővé tette, és azóta is lehetővé teszi a cionisták számára a palesztin őslakosság elüldözését, lemészárlását, a szülőföldjükön maradók terrorizálását és a földjeik elrablását”.
Az al-Kaida azonban egymagában sohasem lett volna képes végrehajtani a lélegzetelállító és egyúttal borzalmas terrortámadást. Már az is különösnek tűnik, hogy a késekkel felszerelkezett terroristák egyáltalán el tudták téríteni a repülőgépeket. De az igazi rejtély, hogy a roppant csekély repülési tapasztalatokkal rendelkező terroristák miképpen voltak képesek a legmodernebb műszerekkel és számítógépekkel felszerelt utasszállító gépeket - melyekhez hasonlót még sohasem irányítottak - olyan döbbenetes biztonsággal a célpontjaiknak nekivezetni. Azok az elképesztő manőverek, melyeket a WTC épületeibe és az állítólag a Pentagonba becsapódó gépeket irányító merénylők végrehajtottak, évtizedes tapasztalatokkal rendelkező pilótáknak is becsületükre váltak volna. A gépeket tehát alighanem távirányítással is vezették a kijelölt célpontok felé. Miként az is valószínűnek tűnik, hogy az ikertornyok összeomlásában az épületekben elhelyezett robbanószerkezetek is szerepet játszottak. (Mint arra a két összeomlott felhőkarcoló törmelékében talált nagy mennyiségű nanotermit nevű anyag jelenléte is utal.) .
Amikor tehát Olvasónk arról ír, hogy az izraeli és amerikai „összeesküvők” nem hajthattak végre egy ilyen látványos, a lelepleződés súlyos kockázatával járó akciót, elfelejtkezik arról, hogy a merényleteket fanatikus iszlamistákkal hajtatták végre. Lelepleződni tehát valójában csakis akkor lehet, ha maguk az al-Kaidába beépült amerikai és izraeli ügynökök is lelepleződnek. Ami viszont teljességgel elképzelhetetlen. A gyanú persze joggal merül föl bizonyos amerikai és izraeli titkosszolgálati és politikai csoportosulásokkal szemben, melyek azonban joggal bízhatnak a kezükben lévő média agymosó kampányában, a tömegek tudatlanságában és befolyásolhatóságában és a hatalom bizonyos erőszakos eszközeinek alkalmazásában az igazság kimondóival szemben.
A tisztelt Olvasónak véleményem szerint Afganisztán megítélésében sincsen igaza. Afganisztán igenis stratégiailag nagyon fontos helyen fekszik: aki uralni akarja a Közel-Keletet, annak a számára Afganisztán elfoglalása kulcsfontosságú. Hiszen az ország szomszédságában található a jórészt feltáratlan energiaforrásokban gazdag Közép-Ázsia (ahonnan számos elképzelés szerint a gázvezetékek Afganisztánon keresztül haladnak majd), Oroszország, Pakisztán, Kína, Irán, Irak, nincsenek messze a szaúdi és az Öböl-menti olajmezők – hogyan lehet azt állítani, hogy Afganisztán „különösebb stratégiai jelentőséggel nem rendelkezik”? Ha Afganisztán nem rendelkezne stratégiai jelentőséggel, akkor miért akarta meghódítani az országot korábban a Makedón Birodalom, az Arab Birodalom, Nagy-Britannia és a Szovjetunió? És ha Afganisztán tényleg egy jelentéktelen ország, ahová az amerikaiak csakis bin Laden kézre kerítése céljából hatoltak be, akkor vajon miért tartózkodnak ott még most is, bin Laden állítólagos halála után, és vajon miért akar az USA beláthatatlan ideig katonai támaszpontokat fenntartani a közép-keleti államban?
Ami pedig Oszama bin Laden megszólalásait illeti, a legelső videofelvétel tekinthető valódinak, a többi eredetisége kétségbe vonható. De ha emlékezetem nem csal, akkor abban a bizonyos szeptember 11. utáni legelső „videoüzenetében” nem csak tagadta bűnrészességét a terrortámadásokban, de felvetette annak lehetőségét is, hogy az akciót az amerikai kormányzat bizonyos körei szervezték meg. Továbbá nem igaz a tisztelt Olvasónak az állítása, mely szerint a tálib vezetők az amerikaiak kérése ellenére sem voltak hajlandók kiszolgáltatni Oszama bin Ladent. A valóságban ugyanis a tálibok jelezték az amerikaiaknak, hogy kiadják a részükre az al-Kaida vezérét, amennyiben Washington bizonyítékokkal szolgál bin Laden bűnösségére vonatkozóan. Csakhogy az amerikai kormány bizonyítékok helyett hadsereget küldött Afganisztánba.
Washington mind a mai napig nem állt elő bizonyítékokkal, melyek egyértelműen igazolnák: az Oszama bin Laden vezette al-Kaida egymagában hajtotta végre a 2001. szeptember 11-i terrortámadást. A merényletek nagyon sok megoldatlan rejtélye közül az egyik legnagyobb pedig a következő: annak ellenére, hogy a különleges amerikai kommandónak lehetősége lett volna élve elfogni bin Ladent és amerikai vagy nemzetközi bíróság előtt felelhetett volna feltételezett bűneiért, miért ölték meg abban a pillanatban, ahogyan rajtaütöttek? Ha Izrael és az USA lelkiismerete tiszta szeptember 11. ügyében, akkor miért nem merték felvállalni egy bin Laden (és esetleg az al-Kaida más vezetői, illetve tagjai) elleni nagyszabású, a „terror” működési mechanizmusát is leleplező történelmi per megrendezését a cionisták?
Perge Ottó - Kuruc.infoNEM JÖTT BE A ZSIDÓK 

SZÉLHÁMOSSÁGA


Hazai hírekben, de az összes külföldi hírben is nagydobra verték, hogy ötven év után nyilvánosságra hozzák az addig "szupertitkos" Eichmann per anyagait. A szélhámosság már itt kezdödik, mert semmiféle titkos dolog nem volt ebben a perben, mert annak idején a 60-as évek elején ezzel voltak tele a lapok és azóta is számtalan könyv, kép foglalkozott ezzel, tehát maga az ügy nem volt titkos. Most úgy állították be mintha a honlapon lévő anyagok azok valami nagy titkot árulnának el. Hát a közzétett anyagokban semmi különlegesség nincs. Maga a per főügyésze Gideon Hausner írt egy jó vastag és unalmas könyvet Itélet Jeruzsálemben címmel, amit nálunk 1984-ben adott ki az Európa. Részlet a könyv ismertetőjéből: 
"A szerző volt az Eichmann-per főügyésze. Könyve mégsem csak Adolf Eichmannról és peréről szól. Bemutatja azt az ördögi gépezetet és annak mozgatóit, amely először csak vagyonuktól fosztotta meg a zsidókat, majd hosszabb-rövidebb szenvedések után az életüktől is. A dokumentumokat bőségesen idéző mű leírja a kivégzőosztagok működését, a gettólakók szenvedéseit, Sobibor, Treblinka, Auschwitz poklát."
 Ez a holo-irodalom sok ezres ponyváinak az egyik érdektelen darabja. A most reklámozott anyagoknál csak néhány kép van ami újdonságnak számít, de a képek többsége ismert volt már korábbról is.
 Adolf Eichmann egy közönséges állami hivatalnok volt, az volt a feladata, hogy a háborús országokban az ellenséges zsidók szállítását a táborokba megszervezze, íróasztal mögül. 
 Ilyen minőségében éppen olyan volt a szerepe, mint  azoknak, akik a mozdonyokat vezették vagy akik a vasuti váltókat kezelték annak idején. Mégis a zsidók őt tették meg a "6 millió" zsidó "elgázosításának" a felelősévé. Eichmann Argentinába menekült, sok száz más némettel együtt és ott izraeli ügynökök kilopták az országból és Izraelbe vitték.
 Egy olyan ország itélkezett felette, amely a tettek elkövetésekor még nem is létezett.
 Dehát a zsidóknál a jogok és nemzetközi jogok betartása soha nem számított semmit.
 Izraelt 1948-ban ENSZ határozat hozta létre és azóta sem tartják be az ENSZ határozatait. 
 Miközben ők olvastak Eichmann fejére olyan vádakat, amiről ő nem is tehetett.
 A zsidók azt hitték, hogy most ezzel a közzétett anyagokkal valami nagy szenzációt tudnak csapni maguknak a hollóipar ébrentartása érdekében, de sajnos ez sem jött be nekik, mert pl. a hazai sajtóban egyetlen egy visszhang sem volt erről.

 
Kép: Eichmann hiába hivatkozott tényekre, adatokra semmit sem vettek figyelembe, az itélet előre el volt döntve, a tárgyalási cirkusz a holoüzlet miatt volt


Kép: a szemüveges Gideon Hausner vádló ügyész, fülhallgatóval Eichmann védőjeRészletek Drábik 

János Világdemokratúra írásából


Kinek lesz félnivalója a közel - keleten


A palesztinoknak talán még több okuk van arra, hogy féljenek egy esetleges nukleáris támadástól, mint az Izraelben élő zsidóknak. Elképzelhető, hogy Irán 10 éven belül létre tud hozni néhány 10-20 kilótonnás atomszerkezetet. Egy ilyen szerkezetnek a felrobbantása 4 kilométeres körzetben minden élőlényt elpusztítana. 8-10 kilométeres körzetben is súlyos égési sebeket szenvednének az emberek. Semmilyen körülmények között nem lehet úgy nukleáris támadást intézni Izrael ellen, hogy az ne legyen legalább annyira pusztító erejű a palesztinokra, mint az Izraeliekre. Iránnak még azt is el kellene döntenie, hogy elsősorban a népes központokat vagy pedig a Zechariah nukleáris rakétabázist - délkeletre Tel-Avivtól - támadja e meg. Néhány nukleáris szerkezet mindkét cél eléréséhez nem elegendő.
"The Jewish Journal" 2006. március 3-i számában Jack Wheeler megállapítja, hogy 
Izraelnek legalább 200, de feltehetően 400 nukleáris robbanófeje van, amelyek fúziós, azaz hidrogénbombák, és robbanóerejük eléri a 150 kilótonnát,
 azaz sokkal nagyobb a pusztító erejük azoknál a nukleáris szerkezeteknél, amilyeneket Irán esetleg elő tudna állítani. A Jericho-2 rakéta hatótávolsága mintegy 1500 kilométer, de lehetőség van a továbbfejlesztésére a műholdak fellövésére használt kétlépcsős Shavit rakéta alapjain, mellyel a
 hatótávolság minimum 5300 kilométerre növelhető.
Minderről a Federation of American Scientist WMD (Weapons of Mass Destruction - Tömegpusztító-fegyverek) Internetes honlapja tájékoztat.


Meg akadt a lemez, vagy kuss.


Judapest is kapna egypár töltetet a tervek szerint, ez olyan baráti csomag lenne. Nem akartok befogadni minket , nem akartok adózni , és hollókoszttal ellátni, hát itt a mi csomagunk. De reméljük a zsideszes likudbarátnak lesz címezve a csomag, hisz az a sok szeretett ami árad a fiukból elnyeri jutalmát . Mert nem véletlenül hirdet minden évben kárpótlási földárverezést a zsidesz kormány titkos helyekre, melyeket csak héberül hirdet meg. Így természetesen csak magyarok mennek el és szereznek ős fás erdős részeket kicsiny hazánkból. Tiszta öröm az élet az ország kétharmadát már idegenek bitorolják a nemzeti kormány jóvoltából. A maradék kell az oligarháknak a josziv tot féléknek, kik közel álltak a Viktorhoz, mint az OTP – s Csányi úr , vagy Simicska és a zöldbárók , akiktől kiakadt a mezőgazzdasági tótumfaktum és kitállalt. Mert Ágyán úrnak igaza van ti is csak a zsebeteket akartátok megtömni, és ez eddig sikerült is cégeitek 3, 4 szeres áron dolgoznak , hisz sok itt a visszaosztás , és a végén a Viktornak is kell valami , tudjátok nagy a család , és meg kell élni , nem lehetnek ők is ágytál kihordók . Konrád úr szerint csak annyi magyart hagyjanak meg akik az ágytálakat cserélik alattuk . Meg kell mondanom jó úton haladtok szépen fogy a magyar mint a fogyóhold , az Eger várának ostrománál a holdfogyatkozást a török zászlók fogyására alkalmazták , de most 2013. - ban a magyarokra lett kitűzve a holdfogyatkozás , a zsidók szeretnék ha felgyorsulna ez a folyamat , mert igencsak szeretnének már az új hazában élni . És különben is az atomtölteteket is el kell rejteni a világ szeme elől , és hol lenne egy biztos támpont mint itt a Duna – Tisza között, a mézzel tejjel folyó Kánaánban . Ha felfedezik az atomtölteteket, legfeljebb kapnak egy atom csapást és mi bevonulhatunk az üres régióba, és elmondhatjuk nem mi pusztítottuk ki őket. Egy a lényeg 2050 – re megszerezzük ezt a kitűnő vízbázist, és a föld sem utolsó dolog kitűnő termőföld lesz itt híznak a marháink, és messzeföldön hiresek lesznek a libáink . Köszönhető lesz ez a gordon fiunknak salom áldja meg az urumk a kezeit , azt az ügyes rabló kezeket. És a bankárjaink nem véletlenül voltak ezek a gyerekek ÁVH – s utódok, a fél lakosságot földönfutóvá tették, kénytelenek a hidak alatt aludni , mert a hitelt azt nem tudják visszafizetni . A goj jó szokás szerint most is széthúznak , vezetőik egy kis baksisért a seggünket is kinyalnák , hát persze hogy olyan jogi környezetett teremtettek ahol ezeket a szerencsétleneket le tudtuk nullázni, és minden vagyonukból ki tudtuk forgatni , és még azt is elhitettök velük , hogy a kormányuk nemzeti, és fülkeforradalmárok. Ezek naivabbak az Araboknál , csak amikor a nyakukon a kés akkor eszmélnek , de mi nem kegyelmezünk, népünknek új haza kell. A cionisták megválogatták kik mehetnek Palesztinába 460000 zsidót meg oda dobtak a koncentrációs táborokba, a teljes magyar zsidóságot, de hogy lett ebből 6 millió , na mindegy hazudni mindig jól tudtunk . És ez az új inkvizíciós törvény a holokauszt tagadásról, biz egy isten jól szolgáljátok a hollókosztos nevelést , végig zsaroljátok a világ nemzeteit, és elültetitek bennük a bünös nemzet eszményét, csodálatosak vagytok , ahogy meneteltek a világ meghódítása felé , a gojok meg csak imádhatnak titeket és fejet hajtva szolgálhatnak benneteket, vagy mint mint alja nép állat módjára leölésre kerülhetnek , mert csak a zsidó nép az ki megérdemli , hogy éljen a földön. A többi nemzet az mind goj állat nem érdemli meg hogy éljen . De mi hatalmasak leszünk , mindenkit leigázunk, a végén csak az élhet majd akinek mi hagyjuk , hogy éljenek és kiszolgáljanak bennünket. Mert mi vagyunk a kiválasztott nép , ugyan fele népünk elmebeteg , de a másik felével sincs minden rendbe, de akkor is mi vagyunk a teremtés koronái. És ezt ilyen szépen megfogalmazva kell a nagy nyilvánosság elé tárni , hogy tudjanak orientálódni, és kasztosodni is. Mert jó ha megtalálják a saját kasztukat, és erre már nem kell megtanítani őket, beállnak a sorba az új világrend szerinti elvárásnak megfelelően, mint ahogy most a magyarokra küldtük a gordont, és elvárjuk hogy tagozódjanak be mögéjük , és ne akadékoskodjanak , mert a hatalom az úgyis a miénk , mi fütyülünk, és ti erre fogtok táncolni. Azt hiszem elég világosan beszéltem kamatrabszolgáknak a sorsát máshol határozzák meg , ti nem vagytok a sorsotok kovácsai sem , eladtátok az unokáitokat is , törődjetek bele kamatrabszolgák lettetek , mert mikor lázadni kellet volna sunyin hallgattatok, és nem lázítottátok fel a népet, most ti is elvesztetek és egyétek a kamatrabszolgák kenyerét, de vigyázzatok mert ha nem úgy viselkedtek elmondjuk , hogy ti juttattátok ide őket és a nép elégtételt vesz rajtatok. És tanuljátok meg mi mindenek felett állók vagyunk , nektek minket kell szolgálnotok, vagy éhen haltok, vagy a népek haragja elé vetünk benneteket, és így fog beteljesülni a végzetünk. A vakolók és más titkos társaságok évszázados munkája immár gyümölcsöt hozott lassan be lehet jelenteni az új világrend megszületését ezt a felülről vezérelt diktatúrát melyért a zsidóság annyi mindent tett, hogy beteljesedjen , és íme itt állsz a megvalósulás küszöbén a föld népességének 90 % - os kiirtásánál, hisz feleslegessé váltak az emberek minek etessük őket. Kinyírjuk őket mint azt a 460000 magyar zsidót mikor kiválogattuk az értékes zsidó fajt . Most is egy ilyen kontraszelektív válogatás lesz pozitív kontra szelekció. Az élet sokszínűsége elvész de a válogatással egy új embertípus alakulhat ki aki nem kérdőjelezi meg a szolgaságát, és mi élhetünk rajtuk birka népen , s ha kell kiiktatjuk az élők sorából őket , hogy ne lázadjanak. Csak jól fel kell építeni ezt a piramist , hogy alul a szolganép szerényen dolgozhasson , és hinni tudja azt , hogy ő szabad , és szabadságát nem cserélné el semmi kincsért. Érted már az agymosás lényegét a rabságodat úgy kell megélned , hogy az neked a legnagyobb szabadságnak tűnjön, és akkor nem lázadsz ellene, mert nem lesz mi ellen , szolgaságod lesz a szabadság. És a szabadság édes madara neked és társaidnak a fogoly lesz és nem a kék madár SZDSZ -es színeiben ,és nem a páva a vármegye házán. És én csak ülök és mesélek , de már senki sem hallgat rám, más lesz a megmondó ember , eddig is más volt, ezért gyalogoltál bele a kamatrabszolga sorsba, hát ide jutottunk . Más ez a szerelem más ez a bizalom , más ez a csók is, nem kell több idegen... Ismered a dalt, és az életet, hát élj ,élj .


Jack Wheeler már hivatkozott írásában kifejti, hogy szerinte a szunnita mohamedánoknak van félnivalójuk Irántól. Izrael és a zsidók túlélnének egy iráni nukleáris támadást, Irán azonban aligha. A szunnita mohamedánoknak viszont jó okuk van arra, hogy tartsanak a fanatikus síitáktól. A szunnita Szaúd-Arábia, amelyet gyűlöl az iráni síita teokrácia, védtelen maradna. Ugyanezt lehetne elmondani a szunnita Jordániáról, amelyet ugyancsak gyűlölnek a mullahok. Dubai, az Emirátusok és Kuvait sem lenne kivétel. Őket is veszélyeztetnék Irán nukleáris fegyverei. Vagy alá kellene vetniük magukat Irán hegemóniájának, vagy már most szövetségre kellene lépniük Izraellel, és annak a nukleáris ernyője alá kellene helyezniük magukat. Van ugyan már egy szunnita mohamedán országnak atomfegyvere - ez Pakisztán -, de ezek a fegyverek Indiával szembeni védekezést szolgálják, és viszonylag kis robbanóerejű, 25 kilótonnás hagyományos atom-robbanófejekkel vannak ellátva.

Dúsíthat-e Irán legálisan urániumot?
A dúsítás folytatása önmagában nem jelenti a nukleáris fegyverek konkrét kifejlesztését. Ugyanakkor egy lépéssel előre viszi Iránt azon az úton, amely olyan nukleáris ipari háttérhez segítheti, amely adott esetben kiszolgálhatja a nukleáris fegyvergyártás igényeit is. A döntés elsősorban politikai üzenetet közvetít, amely szerint Teherán nem hajlandó fejet hajtani Washington előtt, és kész vállalni a konfrontációt. A jelenlegi amerikai döntéshozók szerint semmiféleképpen nem lehet megengedni, hogy a teheráni rendszer képes legyen nukleáris fegyverek előállítására. Lehet azonban olyan elemzéseket is olvasni, miszerint az amerikai politika irányítóinak meg kellene barátkozniuk azzal, hogy Irán is belép az atomfegyverekkel rendelkező államok csoportjába. Egy nukleáris potenciállal rendelkező Irán ugyanis rendkívüli módon korlátozná az amerikai politika érvényesíthetőségét, különösen annak a stratégiának a gyakorlati megvalósítását, amelyet a "Project For A New American Century" (Új Amerikai Évszázad Tervezete) elnevezésű dokumentum tartalmaz.

Milyen katonai megoldások állnak Irán rendelkezésére?
Vajon miképpen reagálna Irán? Ezt az elemző munkát végezte el egy oxfordi kutatócsoport, amely "Irán: a háború következményei" (Iran: Consequences Of A War) 2006. februárjában tette közzé jelentését. A jelentés három következtetésre jutott:
  1. Elsőként  katonai akció nem lesz teljes körű invázió, mégsem fog arra korlátozódni, hogy megsemmisítse Irán nukleáris infrastruktúráját. Az egyik nyilvánvaló cél az lesz, hogy fizikailag megsemmisítsék azokat a tudósokat, mérnököket és más szakembereket, akik képesek a nukleáris berendezések felépítésére és működtetésére. Ezeknek a szakembereknek az eltávolítása az élők sorából fontosabb, mint a már elkészült létesítmények szétrombolása. Ha ugyanis a szakértelemmel rendelkező emberek életben maradnak, akkor az elpusztított berendezéseket újra lehet építeni. Nélkülük ez nem lehetséges.
  2. 2. Egy másik cél Irán megakadályozása abban, hogy hatékony katonai ellenlépéseket tegyen. E célból meg kell bénítani a légitámaszpontokat, el kell pusztítani a rakétakilövő állásokat, le kell rombolni a rakétagyártó üzemeket, és fel kell számolni az Iráni Forradalmi Gárda támaszpontjait az iraki határ közelében. Ugyancsak támadást kell intézni azok ellen a Perzsa-öböl menti katonai létesítmények ellen, amelyekből támadni lehet a Hormuzi-szoroson keresztül haladó olajszállító tankhajókat. Feltehetően a nukleáris központok ellen meglepetésszerű támadást hajtanak végre, mégis ezek időtartama akár több napig is eltarthat.  A kezdeti eredmények a siker látszatát kelthetik. A konfliktus kimenetele azonban lényegesen másképp alakulhat, ha az iráni erők behatolnak Irakba, és a helyi síita erőkkel összefogva nagyarányú szabotázsakciókat indítanak be a Perzsa-öböl térségi államok olajlétesítményeinél. Ezt kiegészíthetik olyan hagyományos fegyverzetű módszerekkel, amelyek eredményesen akadályozhatják a kőolajszállító tankhajók mozgását.
    Ezek az akciók újabb támadásokra késztethetik az amerikai erőket. Ily módon beindulhat heteken belül egy hosszú időn át tartó háború, amely felölelheti a Libanontól Afganisztánig terjedő térség egészét.
  3. harmadikként  Irán megtámadása arra fogja késztetni Teheránt, hogy minden rendelkezésére álló eszközzel olyan gyorsan fejlessze ki nukleáris fegyvereit, ahogyan csak lehetséges. Irán ki fog lépni az Atomsorompó Egyezményből(Nuclear Non-Proliferation Treaty NPT Nukleáris berendezéseit feltehetően az ország legkülönbözőbb helyeire telepíti szét, és minden rendelkezésére álló eszközzel védeni fogja azokat. Az Egyesült Államoknak újból és újból támadásokat kell intéznie Irán ellen az elkövetkező hónapokban és években, hogy megtalálja és elpusztítsa ezeket a szétszórt nukleáris berendezéseket. Ha csak egyedül Izrael támadna, Irán akkor is úgy tekintené, hogy ezt a támadást az Egyesült Államok jóváhagyásával, illetve támogatásával hajtotta végre. Teherán éppen ezért akkor is támadást intézne az amerikai erők ellen, ha egyedül Izrael indítana támadást nukleáris létesítményei ellen. Bármilyen katonai támadásra kerül sor Irán ellen, az meg fogja nehezíteni a konfliktusdiplomáciai eszközzel történő kezelését. Irán valószínűleg Irakhoz és Afganisztánhoz csatlakozik, és a három ország közös háborúszónává alakul át, amely még inkább ingataggá teszi a közel-keleti térség helyzetét

A nemzetközi pénz és korporációs oligarchia tulajdonában lévő tömegtájékoztatás már hosszabb ideje a világbékét fenyegető iráni veszéllyel riogat.
 A háborúellenes civil mozgalmak
 - a jelek szerint -
 védtelenek a tudatipar manipulációival szemben, s elfogadják a propaganda szólamokat.
 Az a lehetőség,
 hogy az Egyesült Államok és Izrael olyan katonai lépést fontolgat, amely esetleg kiválthatja a nukleáris holokausztot a Közel-Keleten, egyelőre nem szerepel a háború-ellenes és globalizmus-ellenes mozgalmaknak a programjában. A tudatipar a reklámozott "sebészeti pontosságú légicsapásokat" úgy állítja be a közvélemény számára, mint amelyek az egész emberiség érdekét szolgálják, mert megelőzik Iránt abban, hogy kifejleszthesse nukleáris fegyvereit.
 A tervezett háborút nem is háborúnak nevezik, hanem békefenntartó műveletnek. A sajtójelentések megtévesztik a közvéleményt, mivel nem tájékoztatnak arról, hogy itt nukleáris fegyverekkel mért megelőző csapásokról lenne szó. A tudatipar eltitkolja a lakosság elől a nukleáris robbanófejek felhasználásával végrehajtott katonai akciónak a pusztító következményeit A világot igyekeznek páni félelembe ejteni Irán még nem létező atombombáit illetően, miközben elhallgatják, hogy ezt az országot minden irányból atomfegyverekkel rendelkező országok és területek veszik körül. Elhallgatják, hogy
 Irán azért veszélyes, mert gazdasági és politikai önállóságával akadályozza a Project For A New American Century (Új Amerikai Évszázad Terve) stratégiai programjának a végrehajtását.
 Az Egyesült Államoknak, és az őt irányító pénzügyi és korporációs oligarchiának, világuralmi céljai eléréséhez szüksége van a közel-keleti térség teljes politikai, katonai és gazdasági ellenőrzésére. Ennek akadályozója lehet az önálló Irán, amely gazdaságilag megáll a lábán, s ha vannak saját nukleáris fegyverei, akkor meg tudja védelmezni függetlenségét.
Egy kettős mérce nélküli nemzetközi szabályozás Irán védelmi jellegű fegyverkezését ugyanúgy legitimnek fogadhatná el, mint ahogyan legitim Izrael fegyverkezése. Nincs bizonyítva, hogy Irán urániumdúsítási tevékenységét nukleáris fegyverek gyártása érdekében végzi, mégis meg akarják fosztani teljesen ettől a tevékenységtől. Ez viszont azt jelenti, hogy
 az Egyesült Államok, és az őt támogató többi hatalom, valójában megszegi az Atomsorompó Egyezmény rendelkezéseit
Ennek ugyanis lényeges részét képezi az, hogy a szerződést aláíró országnak joga van a békés-célú atomtechnológiához, és az azt szolgáló kísérletek elvégzéséhez.
Ha Irántól megtagadják azt a jogot, ami a szerződés szerint jár neki, vagyis hogy békés céllal végezhessen uránium-dúsítást, akkor valójában átírják a szerződést.
 Ebben az esetben nem Irán az, aki megszegi a nemzetközi jogot, hanem azok, akik egyoldalúan megváltoztatják ennek a szerződésnek a lényeges pontjait.
 A hidegháborút a nemzetközi pénz- és korporációs oligarchia, és annak első számú hatalmi eszköze: az Egyesült Államok nyerte meg. Módjában áll átírnia a nemzetközi jogot, mivel ebben most senki nem tudja megakadályozni. Anemzetközi szerződések rendelkezései módosulhatnak, illetve érvényüket veszíthetik, ha az alapul szolgáló nemzetközi helyzet lényegesen megváltozott. A világ egyedüli szuperhatalma, és a mögötte álló pénzoligarchia, ilyen lényeges változásnak tekintheti, hogy győztesen került ki a hidegháborúból Amíg kemény bizonyítékokkal nem támasztják alá, hogy Teherán atombombák előállítására törekszik, addig nem lehet megtagadni tőle a békés célú urániumdúsítási tevékenység folytatását. A létező fegyverek többségének olyan nagy a pusztító ereje, hogy csak egy totális háborúban vethetők be. Ezért  úgy módosul a "békés egymás mellett élés" elve, hogy az ténylegesen "a békés egymás mellett félés"-t jelöli, azaz a szemben álló felek annyira tartanak tőle, hogy inkább a békés megoldásoknak adnak elsőbbséget. A kölcsönös megfélemlítés hatékonyan működött, mert egy fél évszázadon át megakadályozta újabb világháború kitörését. A kis hatásfokú nukleáris fegyverek rendszerbe állítása azonban már változtatott a helyzeten. Mivel lényegesen kisebb a pusztító erejük, így már nem érvényesül a "békés egymás mellett félés" elve, azaz a kölcsönös elrettentés. A kishatásfokú nukleáris fegyverek már bevethetőek, s hatékonyabb gyakorlati elrettentést tesznek lehetővé, mint a nagy pusztító kapacitású nukleáris fegyverek. A "mini-nuke"-ok (vagyis amelyeknek kevesebb, mint 5000 tonna a robbanóerejük) veszélytelenek a polgári lakosságra, mivel robbanóhatásukat a föld alatt fejtik ki. De ezek a "barátságos kis- atombombák" sem teljesen törpék, hiszen a Nagaszakira és Hirosimára ledobott és igen nagy pusztítást végző atombombák robbanó ereje 21000, illetve 15000 tonna volt. A nukleáris fegyvereknek ez az új generációja már biztonságos, és nem lehet őket olyan végső eszköznek tekinteni, mint a többi nagy kapacitású nukleáris fegyvert. Ezért állapította meg Edward Kennedyszenátor, hogy a Bush-kormányzat valójában a könnyebben bevethető nukleáris fegyvert fejlesztette ki. A jelek szerint a nemzetközi közösség hozzájárulását adta az ilyen kis kapacitású nukleáris fegyverekkel végrehajtott háborúhoz, még pedig a világbéke nevében. Olyan fegyverekkel vívott hadműveletre adták áldásukat, amely kiszámíthatatlan következményei miatt akár nukleáris holokauszthoz is elvezethet. 
Izrael szerepe
2004. vége óta Izrael beszerzett és hadrendbe állított olyan amerikai gyártmányú hagyományos és nukleáris fegyvereket, amelyek egy esetleges Irán elleni háborút vesznek számításba. A fegyvereknek ezt a felhalmozását amerikai katonai segélyből finanszírozták, és 2005. júniusáig befejezték. Izrael beszerzett az Egyesült Államokból több ezer "okos légiindítású fegyvert" (smart air launched weapons) - köztük mintegy ötszáz bunkerromboló bombát, amelyek alkalmasak taktikai nukleáris bombák célba juttatására is.
2003. végén jelentések érkeztek arról, hogy az izraeli Dolphin-osztályhoz tartozó tengeralattjárók, melyek fel vannak szerelve nukleáris robbanófejekkel ellátott, amerikai gyártmányú Harpoon rakétákkal, már hadrendbe vannak állítva.
Az úgynevezett bunkerromboló bombák, (bunker-buster bombs) olyan különleges fegyverek, amelyek alkalmasak a vasbetonnal megerősített, és mélyen föld alá helyezett parancsnoki központok szétrombolására is.
Irán lehetséges válasza
Teherán többször is kijelentette, hogy támadás esetén minden rendelkezésére álló eszközzel válaszolni fog. Ebbe beletartozik ballisztikus rakéták kilövése izraeli célpontok irányába. Ugyancsak célpontnak tekinthetők az amerikai katonai létesítmények Irakban és a Perzsa-öböl térségében. Mindez arra figyelmeztet, hogy a háború gyorsan általános háborúvá alakulhat át. Jelenleg helyi háborúk folynak Afganisztánban, Irakban és sajátságos háborús helyzet van Palesztinában is. Az Irán elleni légitámadások az egész közel-keleti és közép-ázsiai térséget háborús zónává változtathatják. Mivel az Irán elleni csapások közvetve Szíriát is érintik, számításba kell venni, a konfliktus kiéleződését Izrael és Szíria határai mentén. 2004-ben Ankara és Tel-Aviv megállapodást kötött. Így Törökország is a katonai műveletek egyik résztvevője lehet.
Irán 2005. végén megvásárolt 29 darab Tor M-1 rakétaelhárító rendszert Oroszországtól. Teherán légvédelmi erejét egy kémműhold segítségével is növelte. Ez utóbbit orosz rakéta helyezte földkörüli pályára. Minthogy számos ilyen műholdat kíván Irán használni, ezért Teherán rendelkezésére áll hamarosan egy olyan műhold-hálózat, amely képes megfelelő előrejelzést adni egy készülőben lévő izraeli támadásról. Tény az, hogy az izraeli és az amerikai előrejelző rendszer messze felülmúlja az iráni próbálkozást. Ezért Teherán egy milliárd dolláros szerződést írt alá Moszkvával, olyan védelmi rendszer átadásáról, amellyel Irán el tudja pusztítani az irányított rakétákat és a lézerrel irányított bombákat.

Hát ezek volnának az alap elrendezések e konfliktusban , de nem számítottuk ki, azt a veszélyt amit Kína , Oroszország , India belépése jelentene a háborúba, és az világháborúvá válna , az atomholokauszt biztos lenne , és az emberiség kipusztulása is , hiába építették meg a földalatti városaikat , mint a Denveri röptér alatti bázist, és a többi 1500 létesítményt a bekövetkező jégkorszak kipusztítaná az élővilágot, fástól állatostól , csak egy pár emberi állat tengődne még , míg a végén öngyilkos lenne ő is , hisz az élelme elfogyna egy idő után . Valahol az elején a pénzrendszer összeomlana és ez lehet a birodalmi Amerikát is elsodorná, mielőtt a háború kiszélesedne és az életet végleg eltörölnék a föld színéről . De nekünk mindig a terrorista pénzoligarchia oldalára kell állni, holott tudjuk , hogy a halál kultuszát hordozza, mert az eladósított nemzetek soha nem tudják visszafizetni a uzsorakamatra felvett hiteleket, és rendszer úgy működik , hogy csak oda ad pénzt ahol mégtübb pénzt csinálnak , így a társadalom szövetei elhalnak , és atomjaira hull a nemzet a család nem lesz ami összetertsa az embereket. És ez előbb vagy utóbb a lélek halálához vezet . Sorra csömörlenek meg az emberek a lélektelen élet miatt és választják majd az öngyilkosságokat. Hol ott 300 családot kellene likvidálniuk az – az 6000 főt , hogy megszabaduljanak ettől a lélekölő élősködőktől, és a zsidó bankrendszert kellene kiiktatni az iszlám bankrendszerre cserélni, ahol tilos az uzsorakamat alkalmazása, és a bankár a vállalkozóval együtt kockáztat az üzleti életbe, és így megszabadulva a zsidók minden terhétől valahogy ki kell tessékelni őket a hazájukba , és még véletlenül sem kéne meghívni őket a hazánkba, ideiglenesen sem állomásozzanak a Kárpátmedencébe . Ha senki sem engedné be őket , kénytelenek volnának egymást kirabolni , vagy dolgozniuk kellene , hogy előteremtsék a betevőt , és ez jobban fájna nekik mintha kivégzésre vinnék. Ha nem tudnák így ellopni a világ találmányait, és már Amerika sem segélyezné bizony felkopna az álluk a kiválasztott nép lemondana a világ leigázásáról , és megelégednének azzal hogy életben maradhatnak , ha dolgoznak a betevő falatjukért.
Bizony ki kéne söpörni őket mindenhonnan , ha már elvették a Palesztinoktól az otthonukat és be is kerítették magukat ott éljenek , és ne tovább , ha lázadnának atomot nekik , és nem volna a földön több viszály amit a zsidók szítottak eddig közöttünk.


A zsidó halálsugár - leleplező film 1/6.rész (2011- magyar felirat)

A zsidó halálsugár - leleplező film 2/6.rész (2011- magyar felirat)

A zsidó halálsugár - leleplező film 3/6.rész (2011- magyar felirat)

A zsidó halálsugár - leleplező film 4/6.rész (2011- magyar felirat)

A zsidó halálsugár - leleplező film 5/6.rész (2011- magyar felirat)

A zsidó halálsugár - leleplező film 6/6.rész (2011- magyar felirat)

A zsidó kormány és bandája

Zsidó Maffia Budapesten

Szaniszló Ferenc a zsidók áttelepítéséről, a várható jövőről

Íme a zsidósegg-nyalás igazi művészete - Vigyázat! Hányingerkeltő!

Izrael titkos fegyvere

Vona Gábor: Izrael egy agresszor állam

Ha elfogadják az izraeli társulási szerződést, valóra válik Simon Peresz álma

Dr.Gaudi-Nagy T.: Vita az EU és Izrael állam közötti társulás létrehozásáról (

Morvai Krisztina: Vita az EU és Izrael állam közötti társulás létrehozásáról (20

1.- Vita az EU és Izrael állam közötti társulás létrehozásáról (2010.11.08.)

2.- Vita az EU és Izrael állam közötti társulás létrehozásáról (2010.11.08.)

Izraeli parlament - Magukból kikelt, ordítozó cionisták (2010.06.02.)

Így alázták az MSZP-t - A parlament legjobb pillanatai 2010

Dr. Drábik János: Benjamin Freedman leleplezései, Morgenthau, Kaufman, H
4.Középkor és napjaink

azido.5mp.eu/web.php?a=azido&o=3_kDPRCMs9 Tárolt változat
Nem lehetett ellent mondani soha, az inkvizítorok folyamatosan jártak keltek a világban.... A 15. században nem létezett még egy darab alkatrész sem azokhoz a ..... világunkat a CIA uralja, és a végrehajtó és fedő egységét képezi az Al-Kaida!

Figyelmedbe ajánlom a fenti blogot. Sajnos nem lehet kiszedni belőle semmit PDF formátumu, és nem lehet sokszorozni , így marad az hogy elolvasod , vagy beleolvasol és ha felkeltette a figyelmedet vissza – vissza jársz és átrágod magad rajta. A történetet megismerve , láthatod hogyan rakja össze az eseményekből az elméletét, és hogyan próbál bizonyítékokat gyűjteni az elméletének igazolására. Ezt a módszert ezt a technikát tanuld meg sajátítsd el , hogy más dolgokra is tudd alkalmazni ahol morzsákból kell összerakni az egészet. Legyen ez az állatorvosi ló amin kísérletezel és mindig vissza jársz , míg nem találsz egy hozzá hasonló példát amit magadénak érzel , és akkor elhagyhatod ezt a mankót, vagy annyira beivódott már hogy szinte a te gondolataid azok amit éppen kifejt az illető, a saját szavaidat hallod , és ekkor megtanultad az elemző munkát. Így vagy úgy , ha felépítel egy rendszert abban mozognod eligazodnod kell . Buj a bőrébe és utaz vele végig meglátod egy csodálatos élményben lesz részed, ne a tényre a belső tartalomra koncentrálj, hogy elvonatkoztas a végén , a váz maradjon meg benned.
Jó szórakozást és időtöltést , és kitartást e rohanó világban. Vedd úgy , hogy most meg kellet állnod , és itt az ideje , hogy kifújd magadat a nagy rohanásban, a szervezeted megpihent normális a légzésed , és már készen is vagy arra , hogy a kocogást folytasd, de az elméd még mindig a témánál időz , és neked magadnak is össze kel rakni a hallottakat, hogy benned is egésszé álljon össze az ismeret. Tedd magadévá a gondolkodást és a vázat lehúzva a tények maradnak a papíron , és ezt a sablont alkalmazva bármire ráhúzva felépíthetsz egy verziót , mely életszagú és nem más mint te gondoltad végig, ahogy össze raktad az esemény fonalát. Ja , hogy mindezt miért teszed ? Az írás címe az ember története.
Azokat a dolgokat rakta itt össze az író ami kilóg a mai elméletekből , és így az nem a valóság , az egy áll igazság, amiből hiányzik az a kis rész, de ezzel együtt, már nem az az elmélet újat kell kreálnod , hogy az a kis rész is beleférjen . Ez a megismerés alapja ez éltet , és késztet gondolkodásra mindenkit aki nyitott az újra és befogadó a megismerhető felé. 


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése