2016. február 15., hétfő

AMD-65 - A magyar KalasnyikovAMD-65 - A magyar Kalasnyikov

  2008.05.06. 17:41
A Kalasnyikov-féle gépkarabélyt megérdemelten tartják a XX. század legjobb konstrukciójának. Egyszerűsége, strapabírása, átgondoltsága, a harctéri igénybevételek és megterhelések maximális figyelembevétele a szerkezet kialakításánál - mindezek számtalan országot "csábítottak" arra a gondolatra, hogy valamilyen formában ők maguk is rendszerbe állítsák. Ez alól mi sem voltunk kivételek. Kis kitérő után 1965-ben rendszerbe áll az AK-63 áttervezett, sok tekintetben módosított magyar változata, az AMD-65 gépkarabély.

Vasfüggönyön innenTermészetesen lehet azt mondani, hogy az akkori világrendszeri berendezkedés miatt túl sok választásunk nem volt, hiszen a vasfüggönyön túli fegyverek hivatalból sem jöhettek számításba. El kell azonban ismerni, hogy a fegyverek tekintetében szerencsésnek kellett tekinteni a vasfüggöny innenső oldalát. Az az állítás, hogy hadi célú kézi lőfegyverek tekintetében (különösen az átmeneti lőszeres gépkarabélyok terén) az erő tőlünk keletre volt és elmondhatni, hogy még mindig ott is van: bizonyította az idő. Bár ma már viszonylag kevesebbet hallani (nálunk) az AK-utódokról, a Nikonovról pedig szinte nem is illik beszélni (mert ugyebár, elvégre hol is készülnek?), ettől a tény még tény marad: ha valaki valóban HADI fegyvert akar venni, az bizony azt a piacot keresi fel, ahonnan mi szépen kivonultunk. Nem akarom most felsorakoztatni azt a számtalan objektív érvet, ami ezt támasztja alá, nem akarom felhozni a vietnami háború ez irányú történéseit, de még csak a sivatagi vihar és más, jelen kori háborúkat, fegyveres konfliktusokat, amelyekben valódi harctéri körülmények között mérettettek meg a különböző gyártmányú sorozatlövő kézifegyverek, hiszen ezekről mindannyian hallottunk, olvastunk. Csupán azt szeretném kihangsúlyozni: az AK-család magyarországi bevezetése - még ha az politikai kényszertől vezérelve történt is - kifejezetten szerencsés dolog volt.Nemzeti fejlesztés

A Varsói Szerződés szabályai szerint Magyarországnak is lehetősége volt hadseregét saját gyártmányú kézi lőfegyverekkel felszerelni (természetesen a lőszerazonosság fenntartása mellett), így - valószínűleg azért, hogy ne kelljen külföldről beszerezni pl. AK-kat, honi fejlesztések kezdődtek. Ennek keretében született meg az AMD-65 gépkarabély, amellyel tulajdonképpen egy deszantfegyver létrehozása volt a cél. Ez annyit jelent, hogy azoknak a katonáknak, csapatoknak tervezték, akik számára fontos szempont, hogy fegyverük kis méretű legyen. Ilyenek az ejtőernyősök (azaz a szó klasszikus értelmében vett deszantosak), vagy pl. a harcjármű kezelőszemélyzete stb. Az elgondolás helytálló, hiszen a világ szinte minden hadseregében ez így is van. A választás is szerencsés volt, hiszen semmi szükség nem volt egy merőben új konstrukció kidolgozására, az AK szinte "kínálta" a lehetőséget és garantálta a sikert. Természetesen a méretek csökkentése maga után vonta bizonyos paraméterek lerontását, viszont egy dologban nem történt minőségromlás: a megbízhatóságban és a hadi alkalmazhatóságban. Arra a kérdésre, hogy végül is miért lett általános fegyver és nem csak a deszantcsapatok használták, a választ csak találgatni lehet, mindenesetre tény, hogy hosszú évtizedekig az AMD-65 volt a Magyar Néphadsereg egyetlen és alapvető gépkarabélya, emellett társfegyveres szervek használták, használják.


Nincsenek komoly eltérésekSzerkezetében az AMD-65 nem különbözik számottevően az AK-63-tól. A működési elv, az elsütőszerkezet, az általános kialakítás szempontjai ugyanazok.
Tényleg csak a rend kedvéért írom le a fegyver általános jellemzését: gázdugattyús rendszerű, szilárd reteszelésű, rögzített csövű, egyes- és sorozatlövések leadására alkalmas elsütő-szerkezetű, mechanikus biztosítással rendelkező automata kézi lőfegyver. Az adogatás íves szekrénytárból (rúdtárból) történik, irányzéka pedig íves csapórendszerű.
A kilőtt lőszer hüvelyének eltávolításához, illetve a cső újratöltéséhez szükséges energiát a lőporgázok nyomásából nyeri oly módon, hogy a csőből a gázok egy részét egy furaton át a zárkerethez rögzített dugattyúra vezetik. Ez a dugattyú fogja minden lövés után hátralökni a zárszerkezetet és tud megtörténni a cső újratöltése. Kakastípusú elsütőszerkezete kevés alkatrészt tartalmaz és ezek zöme is egyszerre több funkciót lát el. A beépített kakaskésleltető csökkenti ugyan sorozatlövéskor a tűzgyorsaságot, ugyanakkor éppen ennek köszönhetően számottevően javul a szóráskép.
A szembetűnő módosítások

A legszembetűnőbb változtatás négy területen érvényesül: a csőhosszt 98 mm-rel rövidebbre választották, saját tervezésű behajtható válltámasszal látták el, a fa csőköpeny helyett mellső markolatot szereltek rá, illetve a kompenzátor helyére csőszájféket tettek. Természetesen a cső megkurtítása lecsökkentette a lövedék csőtorkolati energiáját és ezzel a maximális irányzott lőtávolságot is. Az elveszett 200 méterért cserébe [az AK-családnál 1000 m az (elméleti) irányzott lőtávolság, míg az AMD-65-nél 800 m]
viszont a fegyver sokkal könnyebb, kisebb méretű lett, azaz a tervezői elérték céljukat.
A fegyver egyéb adatai gyakorlatilag azonosak a mintául szolgáló fegyverével. Ez a megállapítás a működésre is igaz, hiszen semmi olyan
változtatás nem történt, ami a konstrukciós elvet, illetve az elsütőszerkezetet érintené.

Egyszerűen kezelhetőA fegyver működése egyszerű.
A tok bal oldalán lévő tűzváltó kar kettős feladatot lát el és három állása van: felső állásban mint mechanikus biztosító meggátolja az elsütőbillentyű mozgását, azaz nem lehet elsütni a fegyvert. Középső állásban sorozatlövést tesz lehetővé, az alsóban pedig egyes lövést.
A töltés folyamata a pisztolyokéhoz hasonló. A tárfészekbe behelyezett töltött ívtár lőszereit kissé lenyomva tartja a zárkeret alja. Kibiztosítás után a zárszerkezet hátra húzható és ekkor a lőszerköteg kissé felemelkedik (ameddig a tárajkak engedik), a tárban lévő legfelső lőszer hüvelyfenekének felső része a zár tölténytoló nyúlványa elé kerül. A zárkeret megfeszíti a kakast is, ami meg fog akadni a kioldóemelőben. A fogantyú elengedésekor (nagyon nem ajánlott kézzel visszakísérni a zárkeretet, mert ezzel óhatatlanul lassíthatjuk annak előrefutását, ami töltési problémához vezethet, az összenyomott helyretoló rugó előre lendíti a zárszerkezetet és a zár maga előtt tolva a csőbe juttatja a lőszert. Mikor ez megtörtént, a zár megáll, a zárkeret viszont még kb. 5 mm-t tovább tud menni. Ez idő alatt a zárkeret elfordulásra kényszeríti a zárat, ami így szilárdan, bajonettszerűen hozzákapcsolódik a tokhoz, létrehozva a csőfar merev lezárását. A reteszelés megkezdésekor a zárkeret hátsó nyúlványa megnyomja a kioldóemelőt, ami ezáltal kifordul a kakas alól. A kakas az ütőrugó feszítése következtében kissé felemelkedik, de megakad az elsütőbillentyű kakasaka-sztójában. Ekkor fejeződik be a csőre töltés folyamata. A kakast tehát most már csak az elsütőbillentyű-nyúlvány tartja hátrafeszített állapotban.
A csőre töltés eddig ismertetett folyamata azonos mind sorozatlövésnél, mind pedig egyes lövések leadásánál.
Tűznemek

A két tűznem között - szerkezet szempontjából - egyetlen alkatrésznyi a különbség, amit úgy neveznek (csodálatos szakterminológiai kreálmány-nyal), hogy: egyes lövést biztosító elsütőemelő. Ha ez az alkatrész ki van iktatva a működésből, akkor sorozatot lő a fegyver, ha pedig működésbe hozzuk, akkor csak egyes lövéseket tud leadni a gépkarabély.
Sorozatlövésnél ( tűzváltókar középső állásban van) az elsütőbillentyű elhúzásakor a megfeszített kakasról lecsúszik a billentyű kakasakasztó nyúlványa, a kakas az ütőrugó hatására előre lendül és rácsap az ütőszegre, azaz megkezdődik a lövés. A tűzváltókar nyúlványa kitámasztva tartja az egyeslövést biztosító elsütőemelőt, ez az alkatrész tehát nem mozdul, semmi szerepe nincs.
Tekintettel arra, hogy a billentyű az egész folyamat alatt el van húzva, abban a pillanatban, mikor a reteszelés megkezdődött és a kioldóemelő elengedte a kakast, ez utóbbi nem tud megakadni a billentyű kakasakasztójában, hanem teljesen felszabadul és ismét rácsap az ütőszegre, azaz máris bekövetkezik az újabb lövés. A kakast tehát a billentyű elhúzott állapotában semmi más nem tartja meg hátsó helyzetében, mint a kioldóemelő, de ez is csak addig, amíg a reteszelés meg nem történik, azaz amíg szükség van a korai elsülés elleni biztosításra. A lövések befejezésekor az elengedett elsütőbillentyű kakasakasztó nyúlványa alaphelyzetbe kerül és a hátra feszülő kakas bele fog akadni.
A kakaskésleltető egy lengő alkatrész, amelybe kétszer ütközik bele az előre csapódó kakas. Ez a lengő tömeg nem állítja meg a kakast, csak két lépésben lassítja (megtorpantja), időt adva az előre mozgó zárszerkezetnek, hogy ütést mérjen a csőfarra, azaz lebillenésre kényszerítse a csőtorkolatot, így ellensúlyozva a zárszerkezet hátramozgásakor, illetve a tokhoz csapódásából keletkező csőfelrándulást.
Egyes lövéskor annyi a különbség, hogy az alsó helyzetbe állított tűzváltókar nyúlványa lecsúszik az egyeslövést biztosító elsütőemelőről, ami így együtt fog mozogni a billentyűvel. A zárkeret által hátra feszített kakast ez a hosszú nevű alkatrész megakasztja (a billentyű elhúzott állapotában), azaz hiába csúszik ki a kakas alól a kioldóemelő, nem tud mozogni a kakas. A billentyű elengedésekor lecsúszik ugyan az egyes lövést biztosító elsütőemelő a kakasról, de mire ez megtörténik, az alaphelyzetbe visszatérő billentyű kakasakasztó nyúlványa már útját állja a kakasnak, tehát a kakas hátsó, megfeszített helyzetben marad. A kilőtt lőszer hüvelyének eltávolítási fázisai, valamint az újratöltési fázisok mindkét tűznemnél azonosak. Amikor a csőben mozgó lövedék fenékrésze elhagyja a gázátömlő furatot, a lőporgázok egy része e furaton keresztül a dugattyúra hat és hátra löki azt, a hozzá kapcsolt zárkerettel együtt. A zárkeret útjának elején először elfordulásra, azaz kireteszelésre kényszerül a zár, majd együtt fog a továbbiakban hátra mozogni a zárkerettel. A zárfejen lévő hüvelykivonó kihúzza a csőből a kilőtt lőszer hüvelyét és mindaddig viszi magával hátra, míg a hüvely feneke bele nem ütközik a tokhoz erősített hüvelykivetőbe, amikor is megtörténik a hüvelykivetés. A zárszerkezet további hátra mozgásakor megvalósul a kakas megfeszítése és az ideiglenes megakasztás, a reteszelés befejezéséig, a kioldóemelő által, valamint - ezt követően - az újratöltés folyamata, amely úgy játszódik le, mint ahogy azt a kézi csőre töltésnél ismertettem.
A csőszájfék

A csőszájfékről azonban érdemes pár szót szólni, mert ez egy nagyon egyedi szerkezet. Egyetlen feladata van: a lövéskor keletkező hátralökő erő csökkentése. Hatásfoka kb. 30%, azaz a lövő vállára jutó lökőerőt mintegy egyharmadával csökkenti. Kombinált, azaz aktív-reaktív rendszerű a csőszájfék. Az aktív működése abban nyilvánul meg, hogy a csőszájfék tulajdonképpen egy, a lövedék átmérőjénél nagyobb belső átmérőjű gázhenger, viszont a homlokfelületén már csak akkora furat van, amin éppen kifér a lövedék.
A nagy nyomású lőporgázok megtöltik a gázhengert és nyomást gyakorolnak
a gázhenger homlokfalára, ezáltal szó szerint előre lökve a fegyvert minden lövés alkalmával. A reaktív hatást a gázhenger palástjában lévő rések képezik. Ezeken a réseken át a gázhengerből a gázok ferdén hátra felé irányulva áramlanak ki, és mint a rakéták hajtóműve, a nagy sebességgel hátra áramló gázok reaktív ereje ismét csak előre mozgatja a fegyvert. A hatásfoka elég tekintélyes, viszont nincs csőstabilizáló szerepe, így hosszabb sorozatlövéseknél alaposan "felmászik" a fegyver.


A hangtompítóAz eddig leírtak a katonaviselt olvasók számára már jól ismertek voltak. Azt viszont talán már kevesebben tudják, hogy az AK-családhoz, így az AMD-65-höz is készült hangtompító, pontosabban: hang- és fénytompító készülék. A fotón az AMD-65-re szerelve látható egy ilyen eszköz, melynek típusa PBSZ-1. Szintén szovjet konstrukció, az AK-családhoz lett kifejlesztve, de az AMD-65-höz is alkalmazható. Rendkívül jó a hatásfoka. Használatakor anynyira elfojtja a torkolati dörejt, hogy szinte csak a zárszerkezet csattogása hallatszik, a lövés zajából pedig semmi. A kiváló hatásfok egyrészt a csőtorkolatnál, a hangtompító elején elhelyezett vastag gumikorongnak köszönhető, ami megakadályozza, hogy a lövedékkel egy időben, vagy azt megelőzve gázok jussanak a hangtompítóba. A gázok így csak a lövedéket követve jutnak a rekeszekbe, ahol a sokszoros térfogatnövekedés és -szűkítés miatt a sebességük annyira lecsökken, hogy mire kilépnek a hangtompítóból, már nem okoznak különösebb zajt. A gázlassító rész működési elve ugyanaz, mint a gépkocsik kipufogódobjainál, ahol szintén többszörös térfogatváltoztatásra kényszerítve a gázokat, lelassítják az áramlást, így csökkentve a kipufogás hangját.
Tekintettel arra, hogy a hangtompítóra csak különleges feladatoknál van szükség, azaz nem a több száz méterről vívott nyílt ütközetben, a hatásfokot azzal is javították, hogy speciális, csökkentett lőportöltetű lőszerrel kell használni. Ezzel a lőszerrel az irányzott lőtávolság lecsökken 400 m-re, ami bőven elegendő a speciális feladatoknál. A csökkentett teljesítményű lőszer miatt különleges irányzékra van szükség, amelyet könynyen fel lehet szerelni a meglévő helyére és alkalmas a normál lőszerrel való irányzott lövésre is. A hangtompító legérzékenyebb része a gumikorong. Ezt kb. 200 lövésenként cserélni kell ahhoz, hogy megfelelően tömítsen, azaz szinte rátapadjon a rajta áthaladó lövedékre. Ez a gumikorong biztosítja azt is, hogy a csökkentett gáznyomás is megfelelően működtetni tudja a zárszerkezetet. 
A PBSZ-1 egyszerűen és gyorsan felszerelhető a fegyverre a kompenzátor, illetve a csőszájfék helyére.
A fegyverhez a befogadóképességet illetően kétféle tár készült (20, illetve 30 db lőszeres tárak). Annak megfelelően, hogy a fegyverhez hány darab tár volt rendszeresítve, a hadseregben a típusjelzést kiegészítették a tármennyiséggel is, pl. AMD-65/5 (öt darab tárral készletezett példány).
Érdemes váltani?

Mondják, hogy az AK-fegyvercsalád már elavult, legalábbis a 7,62 mm-es változatok. Lehet, hogy így van, hiszen túl egyszerű a szerkezet ahhoz, hogy ne ítéljék el. Igazából azonban el kell ismerni, hogy nemigen van mivel kiváltani, hiszen a későbbi konstrukciók (készüljenek azok a világ bármely táján) valahogy mégsem annyira tökéletesek, mégsem annyival jobbak, hogy megérné leváltani ezt a közel 60 éves konstrukciót.
Nos akkor ki is lőtt a teve palotára , nálunk nem rendszeresített a PBSZ-1- es hangtompító, csak különleges alakulatoknál használják a hangtompítót. A halandót tehát ott kell keresni, és nem az alvilágba, vagy már a különleges alakulatokba is beépültek, nem elég a politikai elitnek nevezett képződmény ahová beépült az alvilág, látsd draskovics olajmaffiózó, gyurcsány , bajnai maffiózó, és terroristák, hát hogy működnek nálunk a szolgálatok, ja ott meg keveredés van , mert a moszad és a többi hirszerző szolgálat van beépülve, de úgy a felső vezetői szintig. Így már nem is olyan nehéz egy támadást végrehajtani a teve palota ellen, és eltűnni a ködbe . A sok ügynök közül így már tényleg nehéz azonosítani a tettest, de volna egy javaslatom csapják ki az összes gyanús elemet, így az idegen szolgálatok is ki lesznek baszva a hálózatból, és jobban vigyázzanak kire mit bíznak , a kecskék felzabálják a káposztát, és utána csak mekegnek , mint draskovics.
Hány moszados koptatja még a politika padlóját , hány hazaáruló futja a köreit, és mikor lesz már rend a kgb -n nevelkedett szolgálatoknál, ahol a Jobbikos a gyanús elem , mert követeli a rendet a moszados beépült tarkazsidó meg csak uszítja a társát a rendteremtőre. Előre magyarok a moszad -os , moszkoviták ellen, a cia és a többi szervezet polgárháborút akar kezdeni a betelepülni vágyó zsidók megsegítésére, mert kik a cia emberei kik üzletembernek vannak álcázva, hát a fajtestvéreik , kik már elfoglalták Amerikát, de most Magyarország is kell nekik. Hát ki a közéletből a zsidókkal , csak így tudjuk megnehezíteni a dolgukat , hogy polgárháborút szítsanak, hogy kiforgassanak , a még meglévő vagyonainkból . Ismerős a kép Svájci frankosok jóvoltából a fél magyarságot , kirakják az otthonaikból a rohadt bitang zsidók . Kell az ingatlan a betelepülő kaftánosoknak , hogy aztán újból és újból eljátszhassák a Tiszaeszlári Solymosy Eszter meggyilkolását, hogy mennyire így van emlékezz a Körmendi H Zsófi esetére és az ártatlan Táncos Gábor üldöztetésére, no ti zsidó bérenc hatalmi tébolyban szenvedő politikusok , nem kéne meg állj -t parancsolni a túlzott betelepülési láznak. De az ilyen kóser Lázár félék , akkor nem gyűjthetnének egy kisebb fajta vagyont a betelepülőkön, és a végrehajtást segítő hittestvéreiken. Mit is keresnek ezek a hazaáruló büdös zsidók a politikai életünkben , igazuk van azoknak akik azt mondják a politikai életünkben még mindig az ÁVH – s unokák , és ÁVH -s gyerekek uralják , mivel nemzetinek mondott kormányunk van az ÁVH – s gyerekeket és unokákat rakják már ki a közéletből . Hány gyilkosságot , hány szerv kereskedelmet, hány emberkereskedelmet fogunk még megélni a gátlástalan ÁVH utódok miatt. Hány H Zsófit ölnek még meg , és hánynál aszisztál a gyilkos Pintér csapat , kik az olajgyilkosságokon nevelkedtek és küzdötték fel magukat maffia milliárdosokká. És ezek alkalmazzák a három csapást a szerencsétlen csuk tolvaj cigányokon kiknek az a bűnük , hogy élni akarnak , nem úgy mint ti kik sorozatban gyilkoltátok az olajosok csapatát . Elvégezte a munkát , megölni , nehogy beszélni tudjon a politikus urakról. És még elitnek képzelik magukat gyilkos banda ez volna a politikai elittünk, nyolcvan évre letitkosított bandája a magyarnak , kik persze hogy el adják az országot , hisz itt voltak a többi ország titkosszolgálatai is , és a szemük előtt öltek raboltak , és fosztogattak. Ezeket könnyű bármire rávenni mert zsarolhatóak . Itt az ideje lecserélni a politikai rablógyilkos bandát és a titkosítást feloldva odaküldeni őket ahova valók. Kár , hogy mi nem gyilkolhatjuk meg őket , mint ahogy ők csinálták. A gyilkos banda a köztörvényesek elvégezték a piszkos munkát , a rendőr, a vámos , a hadsereg , az igazságszolgálat birói, ügyészi szervezete, a titkosszolgálat emberei , és fenn a politikai elit a magyar maffia . Katona Béla mondta , hogy a köztörvényesek elérték a politikusok színpadát , már egy színházban játszanak a maffia élet színpadán, és a gyilkos Pintér emberei 56- os eseményeket meghazudtolva több embert öltek meg most mint a megtorlásnál 56 után, ÁVH – s örökösök- utódok még egyszer mondjuk most már mindnyájan ki a közéletből , ki az országból veletek de a rablott vagyont azt hagyjátok itt az a népé volt , és nem a tietek.

Mert hányféle hatalom regnál ma az országban :
van a legális törvényesen megválasztott demokratikus politikusi gárda, kik a népnek kellene , hogy elszámoljanak a tevékenységükről.
Van a szervezett pénzhatalom , mely a bankok útján szipolyozzák a népet, az országot. A fél országot eladósították, a lakásaikból kilakoltatják a családokat, a politikus urak összekacsintanak velük a baksisért.
Van a vakolók hada kik a szabadkőművességet gyakorolják , és a legfőbb tevékenységük az ellentétek szítása , mint nálunk a cigány – magyar ellentét polgárháborúvá szélesítése. Olyanok ezek mint a B, nai B,rith zsidó banda, kik még a betelepülésért is harcolnak , próbálnak megfosztani minden törvényes védekező eszközeinktől , hogy mint az állatra lecsapva a vágóhídra tereljenek majd bennünket. Addig is e derék vakolók próbálják uralni a politika színpadát a sok mocskos megvesztegetett gengszterünk a politikai elitből átjátsza a tényleges hatalmat az ők kezébe, mert a kampányokra adott pénzeket ők finanszírozzák . És aki nem a vakoló eskü szerint cselekszik az a következő kurzusban már nem lesz politikus.
A megzsarolt megvesztegetett politikusok az országban működő különböző titkosszolgálatok fülei és nyelvei lesznek , ezért van az , hogy mire egy törvény , vagy rendelet megszületik az idegen érdekeknek megfelelően átalakul , és már nem a magyar érdekeket szolgálja, hanem többnyire zsidó érdeket , hisz ők vannak itt túlsúlyban , és egész Európában. Amerikát már legyűrték , ma holnap beüzemelik a koncentrációs táboraikat, és a polgári lakossággal megvalósítják a kamatrabszolgaságot, az átnevelést , hogy engedelmes rabszolgaként élje le az életét. Ezért van az a világméretű Gázai kísérleti koncentrációs tábor, hogy a kellő tapasztalatokat megszerezzék a világot átfogó koncentrációs táborok üzemeltetéséhez. Mert ne hogy azt hidd , hogy csak a magyar népet szánják kamatrabszolgának nézz szét csak itt Európában láthatod a többi nemzetállam is az eladósodás a kamatrabszolga sorba döntés előszobájában toporog.
A megoldás a kiút ebből a csapdából az iszlám bankrendszer bevezetése, a zsidó bankokat bankárokat kiűzni az országokból, és csak egy helyen engedni a működésüket Izraelben ott szedhetnék az uzsora kamatot. És mint ahogy az iszlám bankrendszerben a befektető és a bankár együtt vállalná a kockázatot az üzletért, nem úgy mint most , hogy a bankár mossa a kezeit a rossz üzlet miatt.
És van a zsidóság akik a világ gyarmatosítását akarják elérni, és ezért mindent megtesznek ölnek rabolnak bárkivel összefognak bárkit megvesztegetnek csak, hogy az üzlet menjen, és ki lehessen rabolni azt a népet amelyik most éppen befogadta őket. A hollókamu holló koszttal mindenkit zsarolnak , mindenkin élősködnek , és még nem is zsidók , hisz a többségük Kazár volt és Kazár is marad , mert az igazi zsidók , nem fogadják el az ő zsidóságukat. Hát így festünk mi ki a nagyvilágban , csak nyomorgunk , hogy ők jól éljenek , az új inkvizíciót alkalmazzák velünk szemben a holokauszt, és mindenkit megzsarolnak vele a drága inkvizítoraink , ma holnap zsidó pápát ültetnek Szent Péter székébe, hogy az antikrísztus elősegítse a világleigázását e népnek. Ha hagyjuk csak egy vallás lesz a világon, és ez a pénz imádata lesz, ha hagyjuk, 90% - unkat megölnek , hogy ne keljen etetniük bennünket , az élet sokszínűségét tüntetve így el pozitív diszkriminálással egy beteg zsidó fajú emberiséget szabadítanak a világra és a föld lakosságára, mert a zsidóság belteljes tenyészetének fele elmebeteg, és ezek vannak ránk szabadítva normális emberi lényekre kik elszenvedjük ezt a tortúrát a kiválasztott népnek hirdetett rasszista faj mindenütt jelenlévő egyedeitől. DE meddig hagyjuk ezt nekik. 


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése