2017. június 6., kedd

Tájékoztató a változásokról 2 - Negatív csoportok, titkos űrprogramTájékoztató a változásokról 2

- Negatív csoportok, titkos űrprogram 1. 1. 1
 2. 2. Kik és miért lettek letartóztatva? NEGATÍV CSOPORTOK Rothschild frakció: Európa irányítói a - tömegmédián és - adósság alapú pénzrendszeren keresztül, központi bankokon, valamint a kereskedelmi bankok többségének tulajdonlásával Vezetőjük Jacob Rothschild, és Henry Kissingerhez köthető üzleti kapcsolataikon át befolyásolják a Rockefeller frakciót. David de Rothschild, Olimpia Aldobrandinival kötött házassága révén irányítják a Jezsuitákat. Európa Fekete nemessége (Olaszország kivételével) ehhez a csoporthoz tartozik. Fő céljuk mindig a világ uralása volt. A Rothschildok voltak a jezsuiták bankárai az elmúlt két században. A legbefolyásosabbak: Jacob de Rothschild, Evelyn de Rothschild, David de Rothschild és immáron Nathaniel Philip de Rothschild is. Rockefeller frakció: Ők irányították az Amerikai Egyesült Államokat, továbbá - a globális olajkereskedelmet, - a világ gyógyszer- és élelmiszer termelését - és az USA katonaság egy részét. Nácikat csempésztek az Egyesült Államokba, ezért is hívják őket Illumináciknak. Valódi vezetőjük David Rockefeller, Volksführer id. George Busch és stratégiai tanácsadójával, Heinz Kissingerrel az oldalán. Fő céljuk itt egy világszintű diktatúra kiépítése volt rabszolga társadalommal. A Rockefeller / Illumináci frakciókat a jezsuiták alkották meg a 20.században azzal a szándékkal, hogy elrejtsék és aljas célokra használják fel az emberiség technológiai és tudományos fejlődését. A kulcsfigurák a Rockefeller / Illuminázi frakciókban: David Rockefeller, Henry Kissinger, George Herbert Walker Bush (ifj.George Scherf), Dick Cheney, Jay Rockefeller, Donald Rumsfeld, Karl Rove és Paul Wolfowitz. Jezsuita frakció: Fő céljuk a spirituális irányítás és az emberiség elnyomása volt. Ez a frakció nagyon erős volt a korai 1800-as évekig, míg nem a Rothschild frakció átvette az irányítást. Körülbelül a Jezsuiták 10%-a tartozik ehhez a csoporthoz, köztük néhány bíborossal, az egykori „fekete” pápával (Peter Hans Kolvenbach), az egykori fehér pápával (Joseph Ratzinger), szövetségben Olaszország fekete nemességéhez tartozó családjaival. Ez a csoport Kr.u.325-ben alakult meg a nicea-i zsinaton, ahol Konstantin létrehozta a keresztény vallást abból a célból, hogy megsemmisítse a gnosztikus misztériumokat 2
 3. 3. (beleértve a gnosztikus kereszténységet, azaz az eredeti Jézusi tanokat követő kereszténységet) Szent Inkvizícióként terjeszkedett tovább, és még most is sok katolikus szervezetben be vannak épülve a tagjai. Legnagyobb befolyással Dél-Amerikában és Afrikában rendelkeznek. Az Eseményt és a letartóztatásokat követően komoly tisztulásra lehet számítani a legelterjedtebb vallások vezetésében, tanaiban, ahogy összhangba kerülnek az igazsággal. A fekete nemesség Dr. Drábik János tollából: http://mek.niif.hu/06800/06897/html/0214.htm "…Egyre többen szeretnék pontosabban tudni, hogy kik ezek az illuminátusok? Egyre több kutató tesz említést az illuminátusok és az úgynevezett "Black Nobility", azaz a "Fekete Nemesség" kapcsolatáról. Nos, kik tartoznak ehhez a "Fekete Nemesség"-hez? Európa leggazdagabb és leghatalmasabb arisztokrata családjai, köztük olyan előkelő dinasztiák, amelyek a 12. századi Génuából és Velencéből származnak, akik ebben az időben e városállamokban a hatalom birtokosai voltak. Azért ragadt rájuk a "Fekete Nemesség" elnevezés, mert igen gyakran alkalmaztak tisztátalan módszereket, vagyis hatalmi eszközeik közé tartozott a hazudozás, a csalás, a gyilkosság, a terrorizmus, eszmei vonatkozásban a gnosztikus gyökerű illuminizmus, továbbá az okkultizmus, és a fekete mágia révén a sátánizmus. Ezek a városállami zsarnokok nem haboztak, ha félre kellett állítaniuk azokat, akik ellenezték üzelmeiket. A "Fekete Nemesség" első számú központja Velencében volt, ez a város ma is helyet ad utódszervezetének, amely szorosan együttműködik a német "Marshall Fund"-dal, valamint a Római Klubbal. A velencei "Fekete Nemesség"-hez tartozó személyek vagyona egyes szerzők szerint többszörösen meghaladja például a Rockefeller család vagyonát. A velencei "Fekete Nemesség" alapította a "Háromszázak Bizottságát", amelyből több fontos szervezet ágazott el, amelyeket a pénzoligarchia hálózata első-osztályú szervezeteiként jelölhetünk meg. Mint már utaltunk rá, a "Fekete Nemesség" már aktívan tevékenykedett a 12. században. 1122-ben és 1126-ban John Cemnenus egy magas erkölcsiségű uralkodó kísérletet tett a velencei oligarchák megfékezésére. John Cemnenus nem újította meg az oligarchák kereskedelmi monopóliumát, mert előjogaikat gátlástalanul a lakosság kizsákmányolására használták. A velencei flotta ezért megtámadta John Cemnenus hajóit, elfoglalta Korfut, és rákényszerítette arra, hogy az oligarchák monopoljogait újítsa meg…” Egyes források szerint a következő családok alkotják az olasz Fekete Nemességet: Orsini család Breakspear család Aldobrandini család Farnese család Somaglia család Borgia család Conti család Chigi család Medici család Gaetani család Pamphili család Este család 3
 4. 4. A pénzügyi rendszer működéséről 1. Minden nagy bank a világon banki családok tulajdonában van és az ő irányításuk alatt áll. 2. Ők irányítják a pénz létrehozásának, nyomtatásának és kínálatának egész folyamatát az egész világon. 3. A nyilvánosság számára a három legnagyobb név ebben a kartellben a Rothschild, Rockefeller és Morgan, végső soron tulajdonosai vagy irányítói minden banknak, együtt egy kisszámú hatalommal rendelkező banki családdal, ezek a Carnegie, Harriman, Schiff és Warburg család. 4. Együttesen a "bankszterek" nevet kapták azoktól, akik tudomást szereztek fondorlatos tevékenységükről. 5. Az összes főbb központi bank a világon, csakúgy mint a Nemzeti Bankok, mint a Szövetségi Tartalékbank az USA-ban, vállalatok magántulajdonában vannak, teljes ellenőrzéssel a pénzügyi piacokon. 6. Ezek a központi bankok a törvényeket maguk hozzák, és nem tartoznak beszámolóval senkinek. 7. A pénzkínálat körüli globális pénzügyi rendszer annyira szövevényes és bonyolult, hogy csak néhány ember képes igazán megérteni. Ezt használják mindig ürügyként, hogy kizárják a hétköznapi emberek részvételét. 8. Mélyen összetett jogi rendszert használnak azonos módon, hogy manipulálják és támogassák ezt a struktúrát, megtagadva az átlagember hozzáférését az igazságszolgáltatáshoz. 9. Törvényes igazság nem létezhet olyan helyzetben, amikor az ország egy vállalat; az elnök nevezi ki a bírákat, így azok a vállalatnak dolgoznak, hogy támogassák a vállalat jólétét - nem az emberekét. A bíróságok pusztán végrehajtói a banki politikának. 10. A bankok hivatalosan nem dolgoznak pénzzel. Váltókkal, forgatható értékpapírokkal és kötelezvényekkel dolgoznak. 11. Minden nagyobb pénz a világon 'FIAT' pénz - ez lényegében azt jelenti, hogy nincs saját értéke, és nincs mögötte semmilyen nemesfém, mint az arany vagy ezüst, mint ahogy régen volt. A FIAT pénzt a bankok hozták létre a semmiből, hogy neked "kölcsönadják". Itt tulajdonképpen nincs valódi hitel - semmi fizikai csere - ez egyenértékű a hamisítással. 12. Ez azt jelenti, hogy a papír/műanyag pénz amit használunk, teljesen értéktelen. Ezek csak díszes papírdarabok valami puccos logóval kinyomtatva, és semmiféle értékkel nem rendelkeznek. Az "értéke" pusztán az emberek tömegének bizalmából származik, akik folyamatosan használják mint a csere egy módszerét. 13. Mégis illegális megsemmisíteni ezeket az értéktelen papírdarabokat, és az emberek, akik alternatív papírdarabokat vezetnek be, vagy másolják ezeket a papírdarabokat, azokat börtönbe zárják a szerzői jog megsértése miatt. 14. Az egyetlen ok, hogy bármi értéke is van a pénznek az, hogy mi adunk neki értéket - a mi felfogásunk értéke az egyetlen értéke. Ha az emberek elvesztik a hitüket a pénzben, a pénz össze fog omlani, mivel semmi sincs mögötte. Valójában a "hitel" szó a latin credere szóból származik, ami azt jelenti, hogy "hinni". Erre bizonyíték minden alkalommal, 4
 5. 5. amikor a központi bank vezetője kinyitja a száját. Hallani fogod a "bizalom" szót kimondani újra és újra, mert az elsődleges irányelv a központi bank vezetőjének, hogy fenntartsák a bizalmat mindenáron. A bizalom eróziója a rendszer összeomlásához vezet. 15. A bankok pénzt hoznak létre a semmiből azzal, hogy tartozásokat és hiteleket hoznak létre a számítógépes számviteli rendszerükben. Ezt nevezik megfeleltetési elvnek, és ezt szabályozzák az általánosan elfogadott számviteli alapelvek. A "hitel" nem a szokásos értelemben vett kölcsön, ez egy utasítás az ügyfél részéről az eljárásban, ami létrehoz egy kötelezvényt, amit bemutatsz a bankhatóságnak, így a bank engedélyezi a kibocsátását egy váltóért cserébe. A váltót (egy számítógép generálta bankszámlakivonat formájában) úgy tervezték, hogy úgy nézzen ki, mint egy hitel. Tehát ők megígérik neked (cserébe az ígéretért, amit te adtál nekik), hogy megkapod a hitelt. Tehát ekkor lényegében megbíztad a bankot, hogy hozzon létre pénzt a semmiből. Mivel te sem vagy bölcsebb, egyetértesz a megállapodás által vázolt kizsákmányoló feltételekkel, és természetesen ők ezt a bíróságokon a saját javukra érvényesítik. 16. A bankoknak nincs saját hiteleznivaló pénzük, mint ahogy azt a legtöbb ember hiszi. Nem létezik az a pénz a rendszerben előtte, amit úgynevezett "kölcsönként" nyújtanak a számodra. 17. A bankok az ügyfeleik aláírásával hoznak létre pénzt, és az úgynevezett szerződéseket és hiteleket, melyeknél elérik, hogy az ügyfél aláírja. Ezeket a szerződéseket eladják az úgynevezett értékpapírosítás folyamatában harmadik félnek, aki viszont eladja a globális tőzsdéken. Ez egy nagyon titkos és jól őrzött technika, melyben nyerészkednek és jogtalan gazdagságra tesznek szert. Aztán becsomagolják az ilyen hiteleket, és eladják azokat az embereknek nyugdíjalapokon és biztosításokon keresztül. Eléggé összezavarodtál? Tudni kell, hogy a legtöbb jogász és bíró sem érti ezt, és ez az, amiért ezt magunknak kell megtanulnunk és megértenünk, hogy képesek legyünk megvédeni magunkat a bíróság, az ügyvédek ellen, akik védik ezeket a banksztereket. Az embereknek tudniuk kell. 18. Az aláírásod értékesítésével, vagy "ígérvénnyel", vagy jelzáloglevél szerződéssel elvesztenek minden törvényes jogot bármilyen tulajdonhoz, amit pénzeltek. Jogi értelemben ezt nevezik "a kereshetőségi jog"(locus standi) elvesztésének. 19. Amikor a bank értékpapírosítja a kölcsönt, megkapja a kölcsön teljes összegének tőkerészét, plusz a kamatokat előre. Ez azt jelenti, hogy a kölcsönt ténylegesen előre rendezik egy harmadik féllel, akit biztosítanak arra az esetre, ha mulasztasz, miközben fogalmad sincs, hogy ez folyik a színfalak mögött. 20. A bankok megszegik a szerződési jogot arra hivatkozva, hogy kölcsönadják azt, amivel nem rendelkeznek - vagyis pénzt. Csak létrehoznak pénzt, a legtöbb esetben számítógépes pénzt, miután aláírtad az összes dokumentumot, és eladták az ígérvényedet egy harmadik félnek, aki majd értékesíti, néha többször is más kereskedő feleknek, akik ezzel kereskednek a globális részvénypiacon. Ezért piramisjáték az értékpapírosítás, és ezzel mindenkinek tisztában kell lennie. Ez úgy is ismert, mint "árnyékbankrendszer", mely könnyen kutatható az interneten. 21. Nem hozzák nyilvánosságra ezeket az ügyfeleknek, hogy sötétben tartsanak bennünket. Azt hitted, hogy valódi pénzt adnak kölcsön? Ez hazugság. Soha nem adtak kölcsön neked semmilyen értéket, és soha nem voltak rád "egyenlő tekintettel", ahol te és a bank álltatok volna veszteség szempontjából. Ez ellentétben áll az alapvető szerződési joggal, nem is beszélve az emberek közötti erkölcsről. De a bankok nem emberek, hanem jogi fikciós vállalatok. 22. Te hoztál létre minden értéket a saját elméddel, és az aláírásod okozta a harmadik vevő fél általi pénzkibocsátást, melyet a bank a te nevedben kapott meg - amiről soha nem 5
 6. 6. tájékoztattak téged. 23. A bankok közvetítőként működnek, mint az ingatlanügynökök, mivel sohasem kölcsönzik ki nekünk a PÉNZÜKET. Mivel nem kölcsönöznek nekünk semmit, csak hozzájutnak az aláírásunk erejéhez, egy harmadik fél részéről kamatot kérni az tiszta zsarolás és csalás. Nyilvánosságra kell hozni mindent, hogy egy érvényes szerződés jöjjön létre. 23. a Tartalékbank egy magánvállalat, mely felelős a nyomtatott pénzért, melyet elad vagy kölcsönbe ad a bankoknak a bankjegyek névértékének töredékéért. 24. Amikor a bankok visszaadják a használt bankjegyeket a Tartalékbanknak, akkor majdnem a teljes névértéken fizetik ki őket, jogtalan gazdagsághoz juttatva magukat azzal, hogy pénzt csinálnak a semmiből. 25. A bankok gyakorlata az úgynevezett "részleges tartalékkal működő banki tevékenység". Ez azt jelenti, hogy nekik csak a letétek egy kis százalékát kell megtartaniuk, és ezt sokszor kölcsönadják az embereknek, létrehozva egy adósságspirált, ráadásul abból a pénzből, ami nem is létezik. 26. Például minden 100 forint befizetésre a bank kikölcsönöz 900 forintnyi képzeletbeli pénzt az ügyfeleinek. Az igazi csalás az, hogy kamatos kamatot számít fel erre a nem létező pénzre. Ez kirívó csalás, és bárki más ezért sokáig börtönbe kerülne. 27. Elsősorban kamatfizetési kötelezettség terheli. A kamatot a bank "valódi pénznek" tekinti, és így hoznak létre még több hitelt a semmiből a kamat segítségével, mely valójában nem is létezik. 28. Jelenlegi formájában nincs elég pénz a világon, hogy vissza lehessen fizetni a világ összes adósságát. Pontosan ez az, amit a bankszterek létre akartak hozni. Egy olyan helyzetet, mely teljes ellenőrzést ad nekik a vagyonok és egyéb eszközök felett, melyet a bankok visszavehetnek, csak hogy újra eladhassák egy másik személynek, aki valószínűleg ugyanabban az adóssághelyzetben lesz a végén. 29. Mindezt a tevékenységet folyamatosan támogatja a jogrendszer és a tudatlan bírók, akik csak állandósítják a csalást az egyértelmű bizonyítékokkal szemben. 30. Egyes országokban a keményen dolgozó embereket börtönbe zárják, mert nem képesek visszafizetni az adósságot. Ez egy otromba emberiség elleni bűncselekmény, melyért a bankárokat kell börtönbe zárni, a bíróknak pedig felelniük kell azoknak az embereknek, akiket szolgálniuk kellene. De ők nem az embereket szolgálják, hanem a vállalatokat, melyek foglalkoztatják őket - Magyarország és más vállalatok csak országnak álcázzák magukat. 31. A nyomtatott jegyek, amit pénznek hívunk valójában adósságot fejeznek ki, és illegálisak. A pénz mint tudjuk, ma csak adósságként adható ki. Tény, hogy amerika adósságának 40%-a fiktív/hamis adósság, a Szövetségi Tartalékbanknak való tartozás, aki kezdetben azt a semmiből teremtette elő, majd kamatot számított fel az adósságra. Ez csak egy kis ízelítő a megtévesztés szövevényes hálójából, amely azért jött létre, hogy bennünket tudatlanságban és rabszolgaságban tartsanak a globális irányítást gyakorló bankszterek. Nincs semmi okunk arra, hogy ne hozzunk létre saját új formájú pénzt alternatívaként a banki leigázás eszközei ellen, és ezt az új pénzt, mint ideiglenes eszközt használjuk a gazdasági válság stabilizálására. Egy törvényes pénzfajtát, ami az embereket szolgálja. „Pénz és élet” mélyebb összefüggéseiről: http://www.youtube.com/watch?v=QydYfKkBKAM 6
 7. 7. A GLOBÁLIS FEDEZETI SZÁMLÁK RÖVID TÖRTÉNETE Avagy mi történt a világ aranykészletével? A Globális Fedezeti Számlák mögötti történelem óriási és bonyolult, és mintegy 250 évre nyúlik vissza. E rövid áttekintés két fő elemre összpontosít, melyek jelenleg az egész világon a hírek középpontjában állnak: az adósságra és az aranyra. A nyugati banki oligarchák globális irányítása a 19. század korai éveinek Rothschild család általi nemzetközi banki dominanciájára vezethető vissza. Az elit banki és királyi vérvonalhoz tartozó családok hosszútávú stratégiája egyszerű volt: átvenni az irányítást a globális aranyellátás felett annak érdekében, hogy fenntartsák a hatalmi ellenőrzésüket a globális valuta és az azt megalapozó fedezetek felett. Arany és adósság - ez a lényege a történetnek. Honnan származik az arany, és kihez tartozik? Kétezer évig a világ aranya Kína felé, keletre folyt a selyemút mentén a Római birodalomból a bizánciakon és a spanyolokon keresztül selyemért, fűszerekért és keleti kincsekért cserébe. Amikor az európai bankárok úgy döntöttek, hogy igyekeznek megszerezni a világ pénzügyi rendszere feletti irányítást, ennek az aranynak az ellenőrzése elengedhetetlenné vált. Ki hozta létre a Globális Fedezeti Számlákat és miért? Az Arany Liliom (Golden Lilly) Hadművelet egy jól dokumentált történet a japán aranygyűjtő csapatokról, melyek beszivárogtak a kulcsfontosságú arany-holding nemzetekbe Kína és más nemzetek elleni katonai invázió előtt azzal a kifejezett szándékkal, hogy megszerezzék a több százezer tonna aranyat, melyet Ázsia (elsősorban Kína) felhalmozott. A náci aranygyűjtő rendszer jól ismert, de a japánok sokkal nagyobb kincset halmoztak fel egyes európai banki érdekeltségek tudtával és együttműködésével. 7
 8. 8. Hol van az arany, és hogyan került oda? A teljes "hivatalos" aranymennyiség, amihez állítólag az emberiség föld feletti bányászattal jutott hozzá, mintegy 160.000 tonna. A bizonyítékok mostanra jóval pontosabb számot mutatnak, mely meghaladja a 2 millió tonnát. A Második Világháború alatt a japánok alagutakat és bunkereket ástak egész Délkelet-Ázsiában, hogy tárolják az aranyat - elsősorban Indonéziában, Thaiföldön és a Fülöp-szigeteken. A háború után az aranyat felfedezték a Szövetségesek, és bekebelezték az európai központi bankárok által háború előtt erre a célra felállított rendszerébe. A teljes vagyon pontos főkönyvi számlái nem ismertek, de azt mondják, hogy több ezer trillió dollárnyi arany, platina és drágakövek, továbbá meghatározhatatlan összegű Szövetségi Tartalékbanki bankjegy és más valuta létezik. Hogyan alakult ki a nemzetek egyetértése abban, hogy a Számlákat humanitárius programok céljára használják? A Bretton Woods-i konferencián 1944-ben, amikor a hamarosan győztes Szövetségesek találkoztak, hogy egy új globális pénzügyi rendszert hozzanak létre, megalapították a Nemzetközi Valutaalapot (IMF). Az 1940-es évek végén Sukarno indonéz elnököt nevezték ki pénzügyi ellenőrnek a betétesek nevében azzal a céllal, hogy felügyelje és megvalósítsa a Globális Számlák rendezését. Hogyan élt vissza a banki elit a Számlákkal? A központi banki családok már a helyükre tették azokat az alapvető struktúrákat, melyekkel megszerezhették és ellenőrizhették a gazdagságot: a Nemzetközi Fizetések Bankja, a Nemzetközi Valutaalap, a Külkapcsolatok Tanácsa, és az Egyesült Nemzetek Szervezete, melyek mindegyikét a banki elit figurái finanszírozták, köztük a Rockefellerek és a Warburgok. A megállapodásokat, hogy a forrásokat fejlesztésekre használják elhanyagolták, és a banki elit folytatta azok használatát a saját céljaira, gátolva a 8
 9. 9. betéteseket a hozzáféréshez. Sukarno indonéz elnököt nevezték ki az "M1" vagy a Számlák Monetáris Ellenőrévé (akár akkor is, ha ezeket az eszközöket egy indonéz bunkerben rejtve tárolták), de eltávolították a hatalomból, miután John F. Kennedy-vel azt tervezték, hogy a forrásokat egy új amerikai kincstári dollárhoz használják, közvetlen lépésként a központi bankárok hatalma ellen. A Kennedy gyilkosság megakadályozta ennek sikerét. A központi bankárok életbe léptettek egy olyan rendszert, mely lehetővé tette a Szövetségi Tartalékbanknak, hogy elzárjon a Számláktól bárkit, a banki elit bennfenntesei a Számlák használatából a tényleges tulajdonosokat kizárták - a betéteseket - az eszközök humanitárius programokra való felhasználásából, melyekre azokat eredetileg szánták. Kicsoda Neil Keenan és milyen kapcsolatban van a Globális Számlákkal? Neil Keenan megjelenése ezen események élvonalában a Vatikán pénzügyi bennfentesének, Daniele Dal Bosconak 2009-ben elkövetett lopására vezethető vissza, amikor 144.5 milliárd dollárnyi Szövetségi Tartalékbanki kötvényt bízott Keenan-re, a Sárkány Család tagjára, mely ősi gazdag klánok csoportja Ázsiában, akik a jogos tulajdonosai a Globális Számlák főkönyveiben található hatalmas mennyiségű aranynak. A Sárkány Család évtizedek óta tett kísérleteket arra, hogy használhassa a Számlákat az eredetileg tervezett célra, és kérte Keenan segítségét, mivel ő jó kapcsolatokkal rendelkező, kemény gondolkodású nemzetközi üzletember. Ennek a lopásnak a története, és Keenan bejelentése a trillió-dolláros perről az elit figurái és intézményei ellen (köztük az ENSZ, a Világgazdasági Fórum, a Világbank, az olasz kormány, az olasz pénzügyi rendőrség, Silvio Berlusconi, és mások) először Benjamin Fulford nyomán került napvilágra, aki a Forbes magazin korábbi ázsiai szerkesztője volt, és Olaszországba utazott, hogy előzetes vizsgálatokat végezzen, ahol az élete veszélybe került. A történettel ezután kezdett el foglalkozni a bestseller szerző David Wilcock (aki akkor életveszélyes fenyegtéseket kapott), megerősítve a történetet egy oknyomozó cikkel befolyásos blogjában. A 110 oldalas pert először a New York-i szövetségi bíróságra adta be. A per mellett (amit később visszavont, hogy egy hatékonyabb joghatósághoz újra beadjon) Keenan a Sárkány Család nevében egy jogsértés abbahagyására irányuló felszólítást nyújtott be az összeesküvés hatalmi szerkezete ellen, eljuttatva őket a felismerésre, hogy a 9
 10. 10. Globális Számlákat megkárosítva csalást követtek el, és büntetőeljárás alá vonhatók minden további csalásért. Ez a felszólítás megnevezi George Herbert Walker Bush-t, George W. Bush-t, II. Erzsébet Királynőt, az ENSZ-t, Ban Ki Moon-t, David Rockefeller-t, Hillary Clinton-t, valamint számos más világi figurát és szervezetet, aki az összeesküvés belső köréhez tartoznak. A kötvényeket, melyeket elloptak Keenan-től Szövetségi Tartalékbanki feljegyzések voltak a Sárkány Család számára fizetségként a Számlákon lévő aranyért - kötvények, melyekkel a Szövetségi Tartalékbank folyamatosan blokkolta azok felhasználását. Keenan pere képviseli az első hatalmas kísérletet, hogy legyőzze ezt a lopást. Keenan birtokában van a kulcsfontosságú dokumentumoknak, mint például az eredeti Green Hilton Memorial Megállapodás Kennedy és Sukarno között, és a "Fekete Könyv", a számlák titkos nyilvántartása. Számos más bizonyíték is rendelkezésére áll. Keenan részvétele mellett más kulcsszereplőket is letett az asztalra, többek közt az indonézeket, akik részt vettek az eszközök feletti gondnokságban, nagyhatalmú ázsiai pénzügyi tisztviselőket és másokat. 10
 11. 11. Kedves Olvasó! A most következő információkról valószínűleg még soha nem hallottál, és ami azt illeti, szinte biztos, hogy nem fogod jól érezni magad tőlük. Azonban mégis azt tanácsolom, olvasd végig, bármennyire is hihetetlennek, sokkolónak és agyamentnek érzed. Elöljáróban szeretném elmondani, nem az volt a célunk a most következő írással, hogy téged megijesszünk, vagy hogy egy rossz sci-finek álcázva, esetleg még hülyét is csináljunk saját magunkból. Legfontosabb célunk a tájékoztatás, illetve hogy eddig nem ismert területekre vigyünk, mintegy háttér információkat szolgáltatva számodra a nagy felfordulás közepette, abban a hitben, hogy mindez segítségedre szolgál jobban megérteni a mai helyzetet. Úgy érezzük, éppen elég bizonyítékot és információt fogunk a következő oldalakon felsorolni, ahhoz, hogy legalább elgondolkodásra késztessünk téged mindezen információkkal és a jelenlegi történésekkel kapcsolatban és hogy mi vezetett egyáltalán idáig, mi volt az a valóság, amiben eddig mindennapjainkat éltük. Bevezetésként egy rövid gondolat: a reinkarnáció valóban létező dolog Már léteztél születésed előtt és létezni fogsz jelen tested fizikai halála után is, a lelked örök életű, nincs tehát okod félni semmitől! Az univerzum egyik fontos törvényszerűsége az információ-megmaradás törvénye. Amit egyszer megtanultál, átéltél, annak emléke, lenyomata örökre megmarad lelkedben és tárolásra kerül az univerzumban – máskülönben mi értelme lenne céltalanul jönni-menni. Akár hiszed, akár nem, soha semmi nem veszik el, és soha senki nem hal meg igazán. A földi létezésbe tehát nem ok nélkül születünk meg. A lelked (aki sokkal inkább te vagy, mintsem csak a jelenlegi látható tested) örök életű és tanulni, tapasztalni jön a Föld nevű bolygóra, tulajdonképpen egy reinkarnációs-evolúciós fejlődési folyamat részeként. Barátkozz meg a gondolattal, hogy reinkarnálódni fogsz vagy ide, vagy más bolygóra, amíg a lelked fejlődni akar – és a lélek szinte mindig ezt szeretné, tapasztalni akar, nem bírja ki kíváncsiság és új élmények nélkül. A jelenleg élő emberiség túlnyomó többsége itt, a Földön kezdte meg emberként evolúciós ciklusát, „földi tanulmányait”, azonban jó néhányan „máshonnan” reinkarnálódtak ide (sokszor lelkileg sokkalta fejlettebb világokból, mint a jelenlegi földi). Ők éltek már fizikai testben más bolygókra inkarnálódva is. Az EMBER ugyanis egy kozmikus faj, nem csupán a Föld bolygón található meg, és hogy jelenlegi formájában itt létezhet, az többnyire olyan változatos és sokszínű gének keveredésének köszönhető, melyek az egész univerzumban megtalálhatók és amelyek genetikai beavatkozások egész során keresztül lettek „elültetve” itt. Ezt fontos volt előre elmondani, hogy ennek tükrében fogadd a következő, valószínűleg sokkoló és talán hihetetlennek tűnő állításokat. 11
 12. 12. A háttérhatalom nem-fizikai és nem-földi eredetű vonatkozásai avagy a valóság furcsább, mint a fikció „Azt szeretném, hogy az emberek úgy emlékezzenek majd rám, mint egy EMBERRE. Egy emberi emberre. Mert vannak olyanok, akik csak úgy néznek ki, mint egy ember, de valójában nem azok.” Hugo Chavez (1954-2013) Venezuela volt elnöke „Meg tudom erősíteni, miután meglátogattam a P2 szabadkőműves páholy székhelyét Olaszországban, hogy ez a magasrangú fasiszta csoport azt hiszi, hogy egy idegen intelligenciának dolgozik, mely számukra fekete napként ismert... Megbocsátható, ha a világban zajló annyi mérhetetlen szenvedés és gonoszság láttán az ember azon töpreng, hogy van-e valamiféle rejtett, nem emberi ellenőrzés a mechanizmusban? Az a gyanúm, hogy legalább valamilyen generációk közötti kulturális agykontrollal van dolgunk metaforikusan, mint egy idegen intelligencia. Az emberek beleszületnek ezekbe a vérvonalakba, melyek továbbviszik ezt a hagyományt, mellyel együtt kell élniük, vagy megölik őket.” Ben Fulford " Az álomvadászok: kazár papi szekta. Járatosak voltak az idegen álmok olvasásában, laktak bennük és rohanvást űzték bennük a kiszemelt vadat: embert, tárgyat vagy állatot. "Csak mélységekben érezzük jól magunkat". Az egyik leghíresebb álomfejtő Makaddaszi: elérte a titokban való legmélyebb lehatolást, sikerült halakat szelidítenie az idegen álmokban, kinyitnia az idegen álomlátások ajtaját. Mindezt olyan sikerrel vitte véghez, hogy a létező anyagok legszebbike: az álom anyaga, engedelmeskedni kezdett neki." Milorad Pavic: Kazár szótár Részletek Benjamin Fulford cikkéből: „Ahogy a régi mondás tartja, a valóság néha furcsább mint a fikció. Tárgyi bizonyítékok vannak rá, hogy a pénzügyi kríziseket egy mesterséges intelligencia okozza. Ez a mesterséges intelligencia egy olyan pénzügyi rendszerből született, amely nem a valóságon alapul, hanem lényegében parazita. Ez az oka annak, hogy a kereskedés nagy része a pénzpiacokon manapság számítógépek által történik. Ezért próbálnak minden emberi kereskedőt eltávolítani a Chicago-i Árutőzsdéről. Ezért van az, hogy egy szűk elit amely még mindig elképzelhetetlenül gazdag életet él, a drónok bevetését szorgalmazza a katonák helyett, akik már nem teljesítik a parancsokat. Ez az oka, hogy az elit által rabszolgasorba és lélekölő munkába taszított fiatalok sokasága a virtuális világban keres menedéket. A valóság visszavágott és egy végzetes csapást mért erre a sátáni rendszerre. Ahogy említettem korábbi cikkeimben, az intenzív közvetítése a médiának a pénzügyi krízisről teljességgel figyelmen kívül hagyja „az elefántot a nappali közepén”. A helyzet az, hogy a Föld bolygó lakói akik valós értékeket állítanak elő a valós világban nem hódolnak tovább a pénzügyi szörnynek amelyet a Wall Street és a City of London karöltve a Vatikáni 12
 13. 13. agymosókkal és a Washingtoni keményfiúkkal létrehozott. Néhányan azt állítják, hogy a harc az ördögi erőkkel évezredek óta tart. Évezredek óta tartja magát a mondás, hogy valaki „eladja a lelkét az ördögnek” és aztán hirtelen mesés gazdagságra tesz szert. Azonban ezt a csaló mesterséges intelligenciát könnyedén vissza lehet vezetni a FED, a Nemzetközi Fizetések Bankja (BIS) és más pénzügyi szervezetek számítógépeihez, akik fiat pénzt állítanak elő a semmiből. Mindenesetre a valóság győzedelmeskedni fog, mivel a virtuális valóság nem tud túlélni fizikai alap nélkül. Az Arkhónok földönkívüli és okkult erők jelenléte a háttérben 25000 évvel ezelőtt, Kr.e 23000-ben sötét földönkívüli erők karantén alá vonták a Földet és túszul ejtették az emberiséget. Egy virtuális valóságot teremtettek, amelyből senki nem menekülhetett. Foglyul ejtették az emberek lelkét, hogy a félelmeikből táplálkozva fenntartsák ezt a virtuális rendszert. Egy bizonyos mértékben még mindig a helyén van ez a virtuális valóságot irányító rendszer, amelyre általában úgy hivatkoznak, hogy a Mátrix. A fizikai síkon a kontroll az Orioni-Babilóniai típusú adósság alapú pénzügyi rendszer illetve a tömegmédia félelemalapú elemprogramozása által van fenntartva. Többdimenziós, fejlett technológiájuk segítségével manipulálják az emberek érzelmeit és gondolatait. Ez a technológia egy ún. ‘zárt hurkos’ rendszer illúzióját kelti, amely számunkra örökkévalónak tűnik és ez az oka annak, hogy ennyire kevés embernek sikerült elérni a felvilágosodást/kiszabadulni az elnyomás alól. Ezt a Mátrixot az ún. Arkhónok irányítják fenn (görögül azt jelenti irányító/uralkodó). Olvashatsz róluk a gnosztikus keresztény iratokban és már számos ősi kultúra tisztában volt létezésükkel és szerepükkel, melyek egy „félresikerült / elrontott földi teremtést” eredményeztek. Örökösen ismétlődő szenvedést és nyomorúságot hoztak a földön élő emberek életébe – ahogyan az világosan kitűnik az emberiség történelméből. Ezek a lények az Androméda-galaxisból kerültek ide és úgy döntöttek, hogy a sötétséget kívánják megtapasztalni. Visszautasították a kapcsolatot az isteni eredettel, a Forrással. Nem fizikai lények, hanem egyfajta alaktalan „szellemeknek” hívhatnánk őket. Sok-sok évezreddel ezelőtt, génkísérletek útján az arkhónok megteremtették alattvalójukként és fizikai megtestesülésükként a hüllő/reptilián fajt („hüllő-emberek”) és a drákóniai fajt („sárkány-emberek”) és arra használták őket, hogy sötét birodalmukat terjesszék. E fajokról részletesebb leírás itt található: http://aranylaci.freeweb.hu/idegenek/jelentes.htm A Föld az utolsó bolygó, amely felszabadulás előtt áll. Nagyon kevés Arkhón maradt hátra. Az éterikus és asztrális síkokon a Drákóniaik tartják karban azt a mesterséges intelligencia rendszert, amely működteti a Mátrixot. Folyamatosan befolyásolni próbálják az elméjét és érzelmeit a Földi embereknek, hogy akadályozzák a spirituális fejlődésüket és elnyomják a szabadság iránt való küzdelmüket. Az erejüket a félelemből és a rejtett elnyomásból nyerik. A bolygó élőlényeinek érzésvilágát régóta megszállva tartják és az érzelmeik keltette energiát szinte teljes egészében el tudják rabolni, vagyis leigázva tartják és élősködnek rajtuk. Azonban minden erejüket elvesztik a fénnyel, igazsággal és bátorsággal szemben. 13
 14. 14. A fizikai a világban az Arkhónok a Jezsuiták közé reinkarnálódnak és spirituális kontroll alatt tartják: - ügyintézőiket/végrehajtóikat - a Drákóniai Illuminátusokat, akik a pénzügyeket felügyelik „drákói szigorral” - a harcosaikat - Reptilián zsoldosokat, akik az Illuminátusokat védik - és az ő rabszolgáikat - az emberi társadalmat, a reggel 8-tól déultán 5-ig robotoló emberek révén A Jezsuitákon és 33 fokozatú szabadkőműveseken keresztül tartják össze az Illuminátus struktúrát. Ez a struktúra az ami jelenleg szétesőben van. Az Arkhónok földi inváziója Három fő inváziója volt a világűrből érkezve az Arkhónoknak és az alárendelt fajaiknak az ismert történelem során. Mindegyik a fizikai és a nem-fizikai síkokon egyszerre történt. 1. Kurgán invázió - Kr.e 3600 környékén A sötét lények a Kaukázusban található dimenziókapun érkeztek. A céljuk az volt, hogy elpusztítsák a békés Istennő imádó neolitikus kultúrákat, amelyek ebben az időben a neolitikus Európára jellemzőek voltak. Meg akarták szüntetni az Istennő tiszteletet, mivel a feminin energia jelenti a közvetlen kapcsolatunkat a Forrással. 2. Kazár invázió - Kr.u 393-ban Az invázió célja az volt, hogy elpusztítsák az ősi misztériumiskolákat, az eredeti gnosztikus keresztény csoportokat és a természet imádó/tisztelő pogány kultúrákat és helyükbe a torzított keresztényi tanokat ültessék. (Érdekes, hogy Theodosius császár 392-393 folyamán betilott minden pogány természet/Istennő/Földanya tisztelő vallást, és a pogány rítusok tiltásának esett áldozatul többek között az olimpia is 393-ban. Majd 395- ben Theodosius véglegesen felosztotta a Római Birodalmat Keleti és Nyugati részre) 3. Kongói invázió - Kr. u. 1996-ban(!) A sötét lények a háború sújtotta Kongó, Ruanda és Uganda területén léptek be. Ennek az inváziónak a célja az újonnan ébredő spirituális és felemelkedési mozgalmak elpusztítása és a Mátrix megerősítése volt, amely már 1995-ben erősen kezdett szétesni a világszintű ébredésnek köszönhetően. A legtöbben nincsenek tisztában ezzel az invázióval, mert különféle manipulációk által törölve lett az emberek emlékezetéből, milyen erősen jelen volt már a Fény a Földön 1996 előtt. A Fátyol - frekvenciazár Körülbelül 25000 évvel ezelőtt az Arkhónok kijelentették, hogy a Föld az ő tulajdonukat képezi és a rajta lévő emberek pedig a foglyaik és rabszolgáik. Egy karantént helyeztek a bolygó köré és minden égi járműnek különleges engedély szükségeltetett a belépéshez. Ez az oka a „be nem avatkozásnak” amiről olyan sokat hallottunk. Az emberi faj túszként volt tartva mindezen évezredek alatt és miután egy zárt hurkú rendszert hoztak létre, ahol állandóan ugyanarra a helyre inkarnálódtak a lelkek, egy idő után letargia és elkeseredettség lett úrrá az embereken. Az emlékezetvesztésnek hamarosan vége. 14
 15. 15. Az Arkhónok a kontrolljukat egy speciális technológián keresztül tartják fenn, amelyet Fátyolnak neveznek. A Fátyolt a nem-fizikai Arkhónok tartják fenn. Ez egy elektromágneses frekvenciazár, egy vékony rétegben a föld felszíne fölött vagy alatt, legfeljebb kb. 14km-re mindkét irányban. A nagy része ezeknek a láthatatlan sötét lényeknek közvetlenül a felszín közelében van, amely nem több mint 20 métert jelent lefelé vagy fölfelé. A többségük a sűrűn lakott területeknél koncentrálódik, nagyon kevés található az érintetlen, gyéren lakott térségeknél. Ezek a sötét lények néhány Arkhónból, egy nagyobb csoport Drakóniaiból, egy még nagyobb csoport Reptiliánból, és számtalan amőbaszerű parazita entitásból állnak. Ez a frekvenciazár jelentősen megnehezíti a Fény és más pozitív földönkívüli lények számára, hogy a karantén alá vont Földre megérkezhessen. Számukra a fátyol átjárható lenne, de ha megjelennek itt, azonnal támadásra számíthatnak, ezért ez jó ideig korlátozva volt. A fátyolt létrehozó technológia eltorzítja az idő-tér struktúrát, és amellett, hogy távol tartotta a pozitív fajokat, a Fátyolnak van egy olyan funkciója, hogy programozza/reprogramozza az embereket és benntartja őket a reinkarnációs ciklusban, amiből így nem tudnak kiszabadulni. Íme néhány a legfőbb programok közül, amelyekkel az emberi testbe reinkarnálódott embereket manipulálják: 1. A tudatosság csökkentése és az emberi fénytest deaktiválása 2. A szabad akarat és a pozitív kezdeményező erő blokkolása. Ezt a programot éterikus infrahang technológiával tartják fenn. Ennek a hangnak egy része lecsapódik a fizikai síkon is és néhány ember hallja mint egy ilyen nagyon alacsony frekvenciájú zümmögést. Ez volt a forrása a rejtélyes hangoknak, amelyek a világ minden táján lehetett hallani 2012 elején. Az infrahang bizonyos központokat blokkol a fizikai agyban és akadályozza a pozitív kezdeményező erőt. Ez a hang az oka annak a szokatlan fáradtságnak, amelyet sokan tapasztalnak bármiféle érthető magyarázat nélkül. 3. Az intelligencia csökkentése. Ezt erős mágneses terek előidézésével érik el az éterikus agyban illetve az éterikus és a fizikai agy közötti membránban és ez megzavarja a gondolkodási folyamatot. Ennek a programnak eredménye ködös emlékezet, feledékenység és koncentrációhiány. 4. Diszharmónia előidézése az emberi kapcsolatokban. Ezt az éterikus test csakráinak a befolyásával érik el illetve disszonáns vibrációs frekvenciák előidézésével az “aurikus burok”(spirutális egyéniség) felé, ismételten infrahangok által. Ennek a programnak az eredménye a szexualitás és a szeretet mesterséges elválasztódása, a szív bezárulása, az elme túlműködése és a férfiak és nők közötti egyensúly megbomlása. 5. Szegénység növelése. Ezt hologramok/képek az éterikus agyba történő vetítésével érik el. 6. Mohóságra, elhízásra hajlamosítás. Ezt bizonyos képeknek az éterikus agyba történő vetítésével érik el. 7. A mindent-látó szem. Ez egy kémprogram ami az éterikus síkról működik és a fizikai lények aktivitását megfigyelés alatt tartja és beszámol róla az Arkhónoknak. 15
 16. 16. 8. Implantátumok. Ezek a nem-fizikai implantátumok eltávolítják az emlékét a korábbi inkarnációknak és ez jelenti a fő okát annak, hogy nem emlékszünk az elmúlt életeinkre, illetve az Arkhónokra, akik uralják a bolygót. Az implantátumokat némiképp költőien a “felejtés fátyolának” nevezik. Emellett voltak fizikai implantátumok is, az atlantiszi idők egy részében nagyon “népszerűek” voltak, de aztán Atlantisz eleste után, ezeknek a telepítése abbamaradt. A második világháború után volt egy próbálkozás, hogy újra megjelenjenek a fizikai implantátumok biochipek formájában, amelyeket aztán az emberiség döntő többségébe sikeresen el is helyeztek. Itt olyan kémiai anyagok bejuttatásáról van szó, ami éterikus frekvenciákkal programozhatók. Pl a higanytartalmú oltások. Ez a fő oka annak, hogy a WHO(Egészségügyi Világszervezet) kötelezővé tette az oltásokat. A fizikai biochipek felerősítették bizonyos programozások hatását, de körülbelül négy évvel ezelőtt sikeresen el lettek távolítva a teljes népességből egy speciális technológiának köszönhetően, amelyet a távolból is lehet alkalmazni és amelyet az Ellenállási Mozgalom fejlesztett ki. Tehát a félelmek, hogy az Új Világrend keretében a lakosságot mikrocsipekkel látnák el, nem a valóságon alapulnak, mivel ez már korábban megtörtént és ugyanakkor el is lettek távolítva anélkül, hogy bárki is észrevette volna. Az Arkhónok uralmának következményei - Patriarchális társadalom – agresszivitás, női princípium és a nőiség, gyengédség háttérbe szorítása, elnyomása - Emberi kapcsolatok teljes szétzúzása – nukleáris család, közösségek atomizálódása - Egység helyett szétválasztás - mindent részekre bontunk és soha nem látható a teljes kép - Ipari társadalom elgépiesíti az embereket - Versengésre épülő, embertelen gazdasági környezet - melyben mindig veszítenie kell valakinek - Természetellenes városi környezet – zaj, fény, betontenger, túlhajszoltság, nyugtalanság - Örömtelen, monoton, gépies tevékenységek – napi rutin, kényszerű munkavégzés - Elszigetelődés, elmagányosodás érzésének általánossá válása - Eladósodottság – szegénység – nyomor – kilátástalanság - reménytelenség - önpusztítás - Mérgezett élelmiszerek fogyasztása tápanyagok helyett - Tömeges éhezés világszerte - naponta 25 000 gyermek hal éhen - Minden dolgot a pusztításra alapozunk – környezet és élőlények elpusztítása - háború … és még millió dolgot lehetne felsorolni, melynek következménye letargia, negativitás és szenvedés - az arkhónok az így létrejövő negatív frekvenciájú érzelmeinkből táplálkoznak. Kicsit olyan ez, mint a természetben élő vízi állatok esetében – van amelyik a meleg vizet, 16
 17. 17. másik a hideg vizet találja élhetőnek a maga számára. Nincs ez másként az érzelmekkel sem. És hangozzanak bármilyen szörnyűnek és hihetetlennek a fenti kijelentések a földönkívüli és nemfizikai arkhónokról, mindez nem olyan elvetemült gondolat. Ha belegondolsz, mindannyian érzelmekből táplálkozunk. Szeretni és szeretve lenni, ez minden vágyunk. Alapvetően minden ember törekvése ez. Mind-mind magasabb frekvenciájú, pozitív érzelmek, melyeket átélve tapasztaljuk csak meg igazán, hogy ÉLÜNK. És mivel természetszerűleg erre törekszünk, a legtöbb manipulált és eltorzított földi vallásunk tanításaival ellentétben hiszem, hogy az emberi lény eredetlieg igen is jónak lett teremtve! A tartósan negatív érzelmek (düh, szomorúság, reménytelenség), melyek lehangolt állapotban tartják, és végül elpusztítják az emberi test sejtrendszerét és alacsonyan tartják rezgési frekvenciáját, nem az emberi létezés természetes törekvésének frekvenciái. Az arkhónok a mi számunkra frekvenciaidegen lények, akik az emberiség természetes állapotától eltérő sávra hangolták a földi létezést a saját hasznukra és a mi kárunkra. Az emberi lét természetes, magasabb érzelmi rezgéstartományából szinte lehúztak minket saját alacsonyabb szintű és fejletlenebb rezgésszintjükre. Negatív érzelmek megtapasztalása és megcsapolása végett aprólékosan dolgozták ki, és évezredek alatt alaposan kimunkálták azt, amit ma egyedüli valóságunknak fogadunk el, a háttérből alakítva társadalmakat, vallásokat, a valóságról alkotott hitrendszerünket, mindennapi tevékenységünket, szokásainkat és érzelemvilágunkat. Ezeken keresztül mostanra egyszerre 7 milliárd ember és egy egész bolygónyi élővilág negatív érzelmein élősködhetnek. Vajon ezek után is szentimentalizmus lenne-e kijelenteni, hogy valójában minden az érzelmekről szól? Nem kérjük, hogy az ebben a videóban elhangzó állításokat egyetlen és abszolút igazságként fogadd el, mi csupán szeretnénk bemutatni egy nézőpontot, amivel talán közelebb vihetünk a megértéshez: http://www.youtube.com/watch?v=0wN1dbe63ZY Ideje hát kinéznünk az ablakon és meglátni végre ennek a világnak a valóságát, és észrevenni magunkon a jeleket és tüneteket, legyenek azok bármilyen sokkolóak vagy fájdalmasak. Rövid pillanatkép világunkról „Az összeesküvés felső vezetése egyszerűen abban a reményben akarja megtartani hatalmát a végtelenségig, hogy ezt 5 milliárd ember megölésével és a többi rabszolgasorba taszításával elérheti. Ez nagyon jól dokumentált. Ilyen körülmények között jó ötlet hátralépni, és megnézni a nagyobb képet. A globális GDP, köztük az offshore pénzügyi központokat, nem kevesebb, mint 100 trillió dollár. Több tíz vagy száz trillió dollár hirtelen dömpingje a világgazdaságban hatalmas változásokat fog okozni, amilyet még senki sem láthatott. Ha a pénzt csak ingyen italként adják ki, lesz egy hatalmas buli, majd egy még nagyobb másnaposság. A nap végén még mindig a régi gengszterek lennének a főnökök. Azonban ha csak egy pár trillió dollárt tennének évente fejlesztési projektekbe, az 20-szor nagyobb összeg elköltését jelentené, mint amennyit maga a Világbank, az összeesküvés által ellenőrzött világrend legnagyobb fejlesztési intézménye költ. Ez önmagában elég lenne, hogy véget vessenek a szegénységnek. 17
 18. 18. Egy mélyebb szinten fel kell ismernünk, hogy a jelenlegi, úgynevezett globális intézmények, mint a Nemzetközi Valutaalap, a Világbank, az ENSZ, a Nemzetközi Bíróság stb. azon családok alatt futnak, melyek a Szövetségi Tartalék Rendszer mögött állnak. A 20. század nagyrészt az ő teremtésük volt. Hoztak nekünk két világháborút, hidegháborút, terrorizmust, állandó kis háborúkat, és a világ gazdagságának és hatalmának egy kis beltenyésztett maffia klán általi felhalmozását. Ugyanebben a században nem sikerült véget vetni a rendkívüli szegénységnek, mert ők elnököltek a világ fajai 30 százalékának kipusztulása felett. Ez a legnagyobb kihalási esemény a dinoszauruszok kipusztulása óta. Ezzel együtt igazolható tény, hogy a privát banki kartell, középpontjában a BIS-el mint egy fekete lyuk működik, mely elszívja a gazdagságot és az életerőt az emberiségtől és a bolygótól. Legalább az elmúlt néhány évtizedben, de valószínűleg sokkal hosszabb ideje a gazdagság ömlik a szegényektől a gazdagok felé, ahol úgy tűnik, mintha eltűnne a semmibe. A szegények kénytelenek fosztogatni és elpusztítani a természetet annak érdekében, hogy életben maradjanak. Az eredmény az, hogy mi, mint faj, példátlan mértékben töröljük el az életet erről a bolygóról, még akkor is, amikor 1,4 milliárd ember éhezik. Az elv egyszerű, a bankszterek kihasználják a kiskaput a lelkünkben amikor azt mondják: "Jobb ma egy veréb, mint holnap egy túzok." Ma egy verebet kínálnak, a holnapi túzokért cserébe. Ez a fasiszták fekete napja. Már a bolygónk életerejét szívják.” Ben Fulford Bizonyítékok az Arkhónok létezéséről Az Arkhón birodalom bukása Az arkhónok teljhatalmú vezetőjét 2012. május 5-én tartóztatták le Rómában és aztán az Ellenállás elszállította a bolygóról. Ő volt az, akit a háttérhatalom tagjai oly sokan tiszteltek az eltorzított sötét rituáléikon. 2500 évvel ezelőtt, az arkhónok létrehoztak egy különleges küldetésű csoportot, és beszivárogtatták őket a Ptolemaida-dinasztiába Egyiptomban: http://vaticannewworldorder.blogspot.nl/2011/12/ptolemaic-papal-bloodlines- orsini_21.html Ez a különleges csoport volt felelős az elme-programozásért és az emberiség tömeges irányításáért a szervezett vallásokon keresztül az utóbbi 2500 évben. Kleopátra halála után, a hatalmuk átkerült a Ptolemaida-vérvonaltól a Julius-Claudius-dinasztiához (Augustus, Tiberius, Caligula, Claudius, és Nero) Rómába, majd a római Flavius- dinasztiához, utána a Constantinus-dinasztiához, azt követően a Theodosius- dinasztiához, végül a bizánci Giustiniani-családhoz (jelentős olasz család Velencében). A középkor után ezen csoport tagjai többnyire az olasz fekete nemesség családjainak hatalmi pozícióiba inkarnálódtak. Az Ellenállási mozgalom és pozitív földönkívüli lények 2010-ben e csoport ellen jelentős akciókat hajtottak végre, így az sokat vesztett erejéből. 18
 19. 19. Ez a csoport hozta létre a jezsuitákat, akik az egész „műsort” csinálják és irányítják a bolygót immáron 500 éve. http://kegyelem.orgfree.com/cikkek/jezsuitak.pdf http://www.bibliotecapleyades.net/vatican/esp_vatican02a.htm Az arkhónok utolsó megbízott vezetője (2014) egy kis vidéki településen élt az olaszországi Róma mellett. 1995-ben érkezett a Földre egy portálon keresztül a Verona melletti földalatti katonai bázison, azzal a céllal, hogy megakadályozza a bolygó felszabadítását és megszervezze a Kongói arkhón inváziót 1996-ban. Ő nem a régi olaszországi fekete nemesi családok vérvonalába tartozik, de szorosan kapcsolódik hozzájuk a jezsuita hálózaton és ezen 3 fő kommunikációs csomóponton keresztül: http://www.orderofmalta.int/around-the-world/10689/holy-see/?lang=en http://orderofmalta-malta.org.mt/wp/wordpress/home/ http://www.smomembassytoslovenia.org/contactus.html Feladata, hogy fenntartsa a Föld karantén állapotát. A fő arkhón fekete nemesi családok közé tartoznak a Farnese, Orsini, Aldobrandini és Chigi családok. A Farnese család számít az összeesküvés szervezetének felépítőjének, azzal, hogy megalkotta a Jezsuita rendet a Borja család segítségével az 1540-es években. Közvetlenül ezután felépítették az első Pentagon-t Caprarolában, Róma mellett: 19
 20. 20. Ebben az épületben található egy térképszoba, ebben tervezték, formálták és alakították a bolygó történéseinek és lakóinak sorsát a 16-17. században. Érdemes megjegyezni, hogy ezen a 16. sz-i térképen már szerepel az Antarktisz, amit hivatalosan csak 1770-ben fedeztek fel. Abban az időben a Farnese család eldöntötte, hogy jezsuita Adam Weishaupt-ot felhasználva megalakítják az Illuminátus társaságot, és a Rotschildokat a hatalomba emelve, a Farnese család hatalmi ága áthelyeződik Amerikába, Washington DC-be. Második Pentagonjukat ott építették fel. 20
 21. 21. Érdekes látni, hogy az egyik leszármazottjuk, Larry Farnese a mai napig szenátor az Egyesült Államokban. http://www.senatorfarnese.com/ Az Orsini családnak nagyon erős kapcsolatai vannak a hüllő/reptilián fajjal és a fő kapocsnak számítanak a fizikai és nem-fizikai arkhónok között. Ők voltak, akik megkötötték a paktumot a hüllő/reptilián faj és a Római Katolikus egyház között (niceai zsinat) Hosszú évekkel ezelőtt a fő központjuknak a Pitigliano alatti földalatti alagutak számítottak. Ez az alagútrendszer vezetett egészen Orvieto-ig és az ott található földalatti kamrákban tárolták a Vatikán aranykészletét. Az Orsini család nagyrészt elvesztette hatalmát 2010 májusában. Az Aldobrandini családba tartoznak azon eredeti csoport tagjai, akik azt választották, hogy elszakadnak minden dolog forrásától sok millió évvel ezelőtt. Olyan dokumentumok vannak a birtokukban, melyek egyértelműen bizonyítják Atlantisz létezését és olyan rituálékat ismernek melyek eredete az atlantiszi misztériumiskolákhoz kötődik. Ez a család tisztában van a női, feminin energiák fontosságának, amit mindenáron vissza akarnak szorítani. A Chigi család tagjai tulajdonképpen a jezsuita rend bankárai és ők tartják uralmuk alatt a Banca Monte dei Paschi de Siena bankot is, mely a világ egyik legrégibb pénzintézete. Mindezen családok rohamosan veszítik el eddigi megingathatatlannak vélt hatalmukat, és a háttárhatalom is elveszít azt a támaszt, amit ezen olasz családok nyújtottak nekik az idők során. A Rothschildok csak 'nemesség-vágyók' (ugyanis származásukat tekintve a családfájuk csak két és fél évszázadra tekint vissza, és a német Bauer családból származnak mely magyarra fordítva parasztot jelent) és nem értik teljesen a titokban zajló okkult háborút a legfelsőbb körökben, mivel ezen ismeretek köréből kihagyták őket. Ráadásul teljesen elmerültek az anyagi világban. A Rockefeller család tagjai hasonlóképpen nincsenek tisztában a legfelsőbb körökben zajló dolgokról. A Jezsuiták szerepéről A jezsuiták mindig is az arkhónok parancsait követve tevékenykedtek, azon ügyködtek, hogy fenntartsák a Föld egyfajta karantén állapotát. Ők voltak a kirobbantói a II. Világháborúnak, abból a megfontolásból, hogy a háború következtében magukhoz ragadhatják a világon fellelhető összes aranyat, amiből aztán finanszírozzák céljaikat és titkos projektjeiket. Meg kell említenünk a Pozitív Templomosok szerepét a jezsuita rend bukásában. 1848- 1849-ben időlegesen szövetséget kötöttek ősi ellenségükkel, a Rothschildokkal és együtt kirobbantották a tavaszi forradalmakat Olaszországban, Franciaországban és Magyarországon. Ebben segítséget kaptak az egyiptomi Memphis-Misraim rítusú szabadkőműves csoportoktól, amelyek ebben az időben az egyedüli szabadkőműves csoportnak számítottak, melyek nem tartoztak a jezsuiták uralma alá. A márciusi forradalmak Európában jelentősen csökkentették a jezsuiták erejét, ahogy 21
 22. 22. csökkent a fekete nemesi családok befolyása, eltörölték a feudalizmust és világszerte felgyorsult a rabszolgaság felszámolása. Az emberek életkörülményeiben javulás kezdődött. Ezzel egy időben az emberiség figyelme egyre inkább elmozdulni látszott az érzelemalapú jezsuita vallási ellenőrzéstől az elme, a racionalitáson nyugvó tudomány és az általános oktatás felé. A Pozitív Templomosok és a Rothschildok szövetsége szinte rögtön véget ért, ahogy a márciusi forradalmak befejeződtek. Érdekes megemlíteni, hogy ezen forradalmak kirobbantását arany rudak segítségével finanszírozták, melyek mai áron csupán 10 millió dollárt tettek ki! Látható tehát, hogy egy drasztikus világméretű felfordulás megszervezése nem feltétlenül jelent óriási költségeket. A Pozitív Templomosok ma is szoros szövetségben állnak más pozitív csoportosulásokkal és ezek együtt most el fogják törölni örökre a jezsuiták hatalmát a föld felszínéről. Jelenleg a jezsuiták jelentik a háttérhatalom legfőbb műveleti egységét. A rend előző generálisa (vezetője) Peter Hans Kolvenbach az az ember, akinek kulcsszerepe van a bolygón történő események alakításában, és olyan történések hangszerelésben, amelyek segítenek félelemben és nyomorúságban tartani az emberi tömegeket. Ezáltal erőteljes negatív rezgésű érzelmi frekvencia keletkezik. Ő volt az értelmi szerzője a 9/11 New Yorkban bekövetkező ikertornyok elleni merényletnek és ő állt a 311 fukushimai szökőár támadás mögött is (mely során fegyverrel, vízalatti nukleáris robbantás formájában idéztek elő cunamit) A szíriai konfliktus megszervezésében vállalt szerepéért szintén felelősség terheli. A pápai tanácsadó Heinz (Heny) Kissinger hozta létre a PI-40 nevű titkos csoportot, mely az egyik legfőbb jezsuiták által kontrollált szervezet, mely abban érdekelt, hogy megelőzzön bármilyen pozitív földönkívüliekkel való kapcsolatfelvételt. Az igazi ok, amiért a jezsuiták létrehozták a CIA, NSA, NRO és NGA -féle szervezeteket, hogy azok folyamatosan figyeljék és elemezzék azt a fenyegetést, melyet a pozitív földönkívüli csoportok felbukkanása jelentene a birodalmukra. A CIA létének legfontosabb célja, hogy jezsuita-barát politikai rezsimeket juttasson hatalomra különböző országokban világszerte. A legfőbb jezsuita oktatási ill. kiképző intézmény a Georgetown egyetem Washingtonban. Érdemes megemlíteni, hogy az idők során mennyi CIA igazgató vett részt jezsuita kiképzésen azon a helyen. George Tenet, aki a 9/11 idejében volt CIA igazgató, a Georgetown egyetemen végzett. David Patraeus, aki néhány éve a CIA igazgatója volt, katonai irányú tanulmányokat folytatott a Georgetown egyetemen. A volt CIA direktor Michael Morell szintén Georgetown diplomával rendelkezik. A jelenlegi CIA vezető John O. Brennan a Fordham egyetemen végzett, amelyik szintén fő jezsuita programozó-központ. Védelmi miniszterek szintén szerettek a Georgetownra egyetemre járni. Donald Rumsfeld, aki 9/11 ideje alatt töltötte be ezt a pozíciót, arra az egyetemre járt. Robert Gates, aki 2006- 2011 között volt védelmi miniszter, Phd fokozatát a Georgetown-on szerezte. Chuck Hagel, a jelenlegi miniszter professzor volt a Georgetown-on. A védelmi miniszterek szerepe az volt, hogy erősítsék a hadsereg negatív irányultságú befolyását a jezsuita ellenőrzés alatt. 2004-ig feladatuk volt felügyelni a földalatti katonai bázisok létesítését is. Az NSA szerepe az volt, hogy figyelje a bolygón lévő összes létező elektronikus kommunikációt, elemezzen és kiértékeljen minden üzenetet, különösképpen azokat, 22
 23. 23. melyek utalhatnak esetleges kapcsolatra pozitív földönkívüli lényekkel vagy az Ellenállási Mozgalommal illetve minden olyan kommunikációt figyelemmel kísérjen, ami veszélyt jelentene a jezsuiták birodalomára. A fent említett személyeken kívül megemlíthető még Leon Panetta, aki védelmi miniszter és CIA direktor is volt, és a Santa Clara Jezsuita Egyetemen tanult. Ugyanitt végezte tanulmányait a nemrég lemondott belbiztonsági miniszter, Janet Napolitano is. Érdemes egy rövid pillantást vetni a USÁ-ban telepített FEMA büntető/börtöntáborok régióira: És összehasonlítani azt a jelenlegi 10 jezsuita provinciával: Európában Herman van Rompuy, az Európai Bizottság elnöke nemrég egy firenzei konferencián kijelentette az egybegyűlteknek: „Mi mindannyian jezsuiták vagyunk!' Ő maga a brüsszeli Sint-Jan Berchman jezsuita egyetemen végezte tanulmányait, Mario Draghi, az Európai Központi Bank elnöke az Instituto Massimiliano Massimo jezsuita kollégium diákja volt, kollégái, mint az olasz miniszterelnök Mario Monti és spanyol Mariano Rajoy szintén jezsuita egyetemeken csiszolták tudásukat. http://www.djeppink.eu/en/blog/we-are-all-jesuits 23
 24. 24. A titkos űrprogram Itt az idő, hogy az emberiség megtudjon valódi információkat a titkos űrprogramról. A titkos űrprogram célja az volt, hogy előkészítse a terepet a hüllő/reptilián/drákonida földönkívüli fajok számára a Föld bolygó nyílt megszállására. A titkos űrprogram Németországban kezdődött közvetlenül az I. Világháború befejeződése után. http://thirdreichocculthistory.blogspot.com/2011_09_01_archive.html 1934-ben a drákói birodalom több faja is kapcsolatba lépett a világ vezetőivel és titkos megállapodásokat kötött velük, fejlett katonai technológiákat felajánlva cserébe az emberi faj tömeges rabszolgaságba döntéséért. Ez volt a fő oka az 1930-as években bekövetkezett nagymértékű technológia fejlődésnek. Mindezeket a projekteket finanszírozni kellett, és ezt a magántulajdonban lévő arany elkobzásával érték el Gold Reserve Act révén 1934-ben. A II. Világháború során a drákónida erők megpróbálkoztak egy nyílt hatalomátvétellel, méghozzá a náci Németország segítségével. Ez a kísérlet elbukott a szövetségesek győzelmének köszönhetően, ezért a drákonidák, hogy céljukat elérjék, egy rejtettebb útat választottak. Az Iratkapocs Hadművelet (Operation Paperclip) részeként az Egyesült Államokba szállítottak 2000 vezető náci elöljárót és tudóst, és ezen nácik közül sokan a mai napig a gerincét alkotják annak a háttérkormánynak, ami a bolygón lévő ügyekért felelős. Az USA haditengerészetének központi épülete mai is egy horogkeresztet formáz. A háború után több százezer tonna Yamashita aranyat helyeztek különböző kereskedelmi programokba, melyekkel finanszírozhatták a földalatti katonai bázisok rendszerének kiépítését világszerte. Ezek a bázisok arra szolgáltak, hogy biztosítsák a terepet a drákonida inváziónak, melyet a 2000-es évre volt eltervezve. Az 1950-es években ez az űrprogram terjeszkedett és növekedett, és magában foglalt bázisokat a Holdon ill. a Marson is. Az amerikai kormány hivatalos űrkutatási szerve, a NASA 1958-ban azzal a céllal jött létre, hogy elfedjék vele a valódi űrkutatást, mely titokban zajlott. 24
 25. 25. A valós űrkutatásról és a Hold valódi színeiről szól ez a dokumentumfilm: http://videa.hu/videok/tudomany-technika/moon-rising-ebredo-hold-uj- DBrQ5Ys6kVMVkNVZ A földalatti bázisok építése folytatódott a 90-es évek közepéig, és abban az időben 120 bázist számlált az Egyesült Államokban, és összesen kb 400 db-t világszerte. http://www.youtube.com/watch?v=yEzK6FjigNE Ezekhez a projektekhez folyamatosan biztosítani kellett a pénzügyi támogatásokat és ehhez valójában a Föld minden lakója, mindenkori fizetésének 25%-ával hozzájárult, azzal, hogy a nemzetek adóbevételeit folyamatosan megcsapolták – a központi bankokon keresztül. http://aranylaci.freeweb.hu/blackproject/blackproject.htm http://aranylaci.freeweb.hu/aurora/aurora.htm http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_USAP.htm A titkos űrprogramot és a földalatti katonai bázisok építését a Rockefeller / Kissinger / Bush / Rumsfeld / Halpern / Cheney vezette katonai-ipari komplexum irányította olyan cégeken keresztül, mint a Soros György érdekeltségei közé tartozó Halliburton, vagy a Bechtel, Rand, Sandia, Wackenhut, Morton Thiokol, Raytheon, Blackwater… Az ember, aki ezen projektek mögött lakozott John Dale Halpern volt. Az ő tulajdonában állt a Halpern, Denny & Co, ami még a mai napig is ellenőrzése alatt tartja a Halliburton-t, a Monsanto-t, Raytheon-t és Academi-t (amit egykor Blackwater-nek hívtak, mely valójában egy rendkívül jó felszerelt és kiképzett magán zsoldos hadsereg, mely a világ bármely részén bevethető milícia - pl Szíria, Ukrajna, Egyiptom forradalmaiban) A titkos űrprogramnak része volt az is, hogy az elit számára fejlett technológiai eszközöket fejlesszen ki, ahogy itt is látható: http://thepromiserevealed.com/secret-technology-photo-gallery/ Ahogy a pozitív földönkívüli fajok egyre nagyobb áttörést értek el a bolygó megsegítésében, ezt látva a drákonida szövetségesek eldöntötték, hogy inváziójukat előrehozzák a tervezett 2000-es dátum helyett 1995 végére. Az invázió céldátuma végül 1996 január 11-e lett, és ezen a napon megölték a legtöbb bennfentes embert, aki tudott a terveikről. Közéjük tartozott Phil Schneider is, aki nyíltan beszélt a mély földalatti katonai bázisok létezéséről: http://www.youtube.com/watch?v=dgJt_dXwWZo 25
 26. 26. 1996 és 1999 között 500 millió hüllő/reptilián lépett klónozott emberi testekbe ezeken a titkos földalatti katonai bázisokon. 1999-ben az Ellenállási Mozgalom elkezdte megtisztítani ezeket a bázisokat és eltávolítani ezeket az emberi testbe inkarnálódott hüllő/reptilián-okat. Mostanra csak néhányan maradtak, a bolygó felszínén. A bázisok mélyebben elhelyezkedő rétegei 2003-ban lettek kitakarítva. Ezután a pozitív csoportok masszív megerősödése elkezdődött. 2008 és 2011 között a plejádi pozitív földönkívüli csoportok űrhajói megnövelték jelenlétüket az űrben a Föld körül és ez arra kényszerítette a NASA-t, hogy lezárja hivatalos űrsikló programját, mivel máskülönben nem tudták volna tovább titkolni az emberiség elől a megnövekedett plejádi jelenlét bizonyítékait (hivatalosan pénzügyi okokra hivatkoztak). 2012-ben az Ellenállási Mozgalom eltávolította az összeesküvés kezében lévő aranykészletek döntő többségét. Ez nagyon érzékenyen érintette őket, mivel napi 2-3 trillió dollárra van szükség ahhoz, hogy fenntartsák és finanszírozni tudják a világ napi ügyeinek működtetéséhez szükséges intézményeket és alkalmazottakat. 2013 elején az Ellenállási Mozgalom kitisztította a földalatti bázisok utolsó maradékát is az „Operation Underlord” kódnevű művelet keretében. Az összeesküvőknek többé nincs hová bújniuk. A Fény Győzelme A reptilián/Hüllő birodalom bukása előtti utolsó fázisban vagyunk. Az arkhónok által irányított éterikus és asztrális síkon létező reptilián birodalom, mely a Föld felszíne körül található, illetve a fekete nemesség által irányított háttérhatalmi pénzügyi rabszolgarendszer a fizikai síkon az utolsó bástyái az egykor még óriási Orioni birodalomnak, melytől galaxis szerte évezredeken keresztül rettegtek. 2011.11.11 után a Mátrix végre erőteljesen elkezdett szétesni. Közvetlenül e dátum után beindultak az események, amelyek végül a teljes felszabadulásunkat fogják eredményezni. Többé nem lehetséges semmilyen Arkhón invázió, hiszen a Föld az utolsó felszabadítandó bolygó az Univerzumban. A megszállók el lesznek vezetve és fényesség fog uralkodni ezután. 26
 27. 27. ) '
 28. 28. ' *+
 29. 29. ! , + ! -- ) %
 30. 30. -'+
 31. 32. . /*
 32. 33. 0 0 ## 7 3%788D@CD%# %38 3%788D@CD ) #38 8^# 3%788! # %38 3%788 # %38 #
 33. 35. 6 27


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése