2017. június 6., kedd

Kronovizor - a Vatikán időgépe 1. rész

Majdnem megtörtént a 20. század egyik legnagyobb paradigmaváltása, amikor egy olasz bencés tudósszerzetes több fizikus segítségével és a Vatikán finanszírozásával kifejlesztett egy időgépet, amit sikeresen ki is próbáltak. Ám a világraszóló szenzáció elmaradt. Vajon miért?  Mi lett a létrehozott időgép sorsa? Mi lett volna, ha az „időnéző” tervei rossz kezekbe kerülnek? Cselszövések áldozatai lettek a feltalálók, vagy a Sors rendelte így? Hogyan fért volna össze a keresztény egyház dogmatikájával egy időgép?


Ahol füst van, ott tűz is van – ez a mondás nagyon jól illik az olasz bencés tudós, Ernetti atya kronovizor nevű időgépére. Évtizedeken keresztül fejlesztette, 1972-ben mutatta be az első változatát, majd 1986-ban volt az időgép premierje a nagyközönség előtt, azután néma csend következett. Idő közben az atya és a fejlesztésekben résztvevő tudósok javarésze is jobb létre szenderült, ami csak tovább növelte a homályt az ügy körül.

Ilyenkor az az érzése támad az embernek, hogy a Vatikán bölcs előrelátása akadályozta meg e korszakalkotó vívmány sorozatgyártását. Ugyanakkor a konspirációs elméletek hívei feltételezik, hogy komoly cselszövések folynak a Vatikánban, esetlen egy titkos szerveződés munkálkodik a háttérben, s a legmagasabb keresztény hatóságok valamit elrejtenek előlünk. Kinek lehet igaza? Talán mindenkinek egy kicsit.
A kronovizort sosem találták meg! Így maradtak a találgatások. Egy névtelen személy, aki Ernetti távoli rokonának mondta magát, azt állította, hogy Ernetti atya a halálos ágyán töredelmesen bevallotta neki, hogy soha nem hozott létre időgépet és sohasem utazott találmányával az időben. A cáfolat azzal vált teljessé, hogy Ernetti maga magyarázta el a rokonának a Thyestes-szel (a múltból állítólagosan áthozott dráma egyik részletével) kapcsolatos rögeszméjét. – Mindez a kronovizorról szóló könyv utolsó fejezetébe került bele utólag „Gyónás a halálos ágyon” címmel.
Több kutató elgondolkozott azon, hogy vajon Ernetti szavai voltak-e ezek és a szerzetes valóban csalt-e, vagy valami befolyásolta őt ebben, vagy talán nem is autentikus ez az életrajzi epizód. Ezt már aligha fogjuk megtudni. Gyanítható, hogy a halálos ágyon elmondott gyónás talán csak valamiféle elterelő hadművelet volt.
Mindenesetre François Brune, aki Rémy Chauvin társszerzővel elsőként publikálta Ernetti időgépének történetét Élet a túloldalról (En Direct de l’Au-Delà, 1994.) címmel, azon az állásponton van, hogy a múltból áthozott antik szövegrészlet – Quintus Ennius Thyestes c. műve – olyan minőségű, hogy azt még az elismert Ernetti sem alkothatta.

XII. Pius pápa örömmel konstatálta, hogy a kronovizor működött. Annál is inkább, minthogy benne az öröklét bizonyítékát látta először, s nem a veszélyforrást. Amikor azonban a kronovizorral már a jelen kor történelmi eseményeinek a kulisszatitkaiba is be tudtak pillantani, akkor nyilvánvalóan az alkotókban és az Egyház egyes köreiben is felsejlett egy rémes jövőkép: mi lesz, ha többet gyártanak a kronovizorból, elszabadul a pokol, s minden titok lelepleződik. Valahol érthető, hogy miért tiltották meg Ernettinek, hogy információkat közöljön a szerkezetéről, mivel elképesztő kockázatot jelentett volna mind az egyházi titkokra, mind a világpolitikai folyamatokra, mint a társadalmi berendezkedésünkre, mind a gondolkodásmódunkra nézve.
Ide kívánkozik, hogy a történelemben több hasonló találmány is volt már. Lásd: a Tesla-konvertert, vagy Thomas Edison ama berendezését, amely képes volt a halottakkal felvenni kapcsolatot.

Úgy hírlik, hogy az atyának voltak halál közeli élményei, amelyekből kiderült számára, hogy a kronovizort több korábbi életében is megpróbálta megalkotni. Egyik ilyen inkarnációjában maga Nostradamus, a híres látnok és alkimista jósolta meg neki, hogy találmánya megvalósítható. Ernetti pedig úgy vélte, hogy legalább még egy életre lesz szüksége, hogy készülékét megépítse.
Ebből viszont olyan dolgok következnek, mint például az, hogy a Benedek-rendi szerzetes hitt a reinkarnációban, továbbá jó kapcsolatot ápolt az okkultistákkal, akiket az eretnekvadászok előszeretettel bélyegeztek boszorkánynak és akiket módszeresen kivégeztek.

Ha a kronovizor ma is meglenne és működne, vajon mit árulna el a Biblia történeteiről? Ez főleg azután vetődik fel, hogy többször rápillantottak Jézus életére a kronovizorral és azt találták, hogy nem minden úgy történet, ahogyan az ma az Újszövetségben szerepel. Ezt vajon hogyan magyarázná ki az egyház? Vagy kiadnák a Biblia 2.0-ás új változatát?
Újabb izgalmas kérdés eltűnődni az egyház ezotériaellenességén, mivel az időlátó gép olyan ismeretekre hajaz, illetve olyan paranormális törvényeken alapul, amiket a különféle szellemtudósok, látnokok és mágusok évszázadok óta hirdetnek, s amelyek tökéletesen egybevágnak az indiai védikus irodalom metafizikai passzusaival. Ezek szerint az ezoterikusok is bizonyos mértékig keresztények volnának? Úgy tűnik Ernetti atya életéből, hogy a tudomány és a hit nagyon is jól megférnek egymás mellett, miként a spiritualitás sem összeegyeztethetetlen a keresztény vallással. A hit és a tudomány közötti kibékülés különösen annak fényében nagy eredmény, hogy 1907-ben X. Piusz hivatalosan még elítélte a modernizmust és 1910. szept. 1-jén esküvel követelte meg papjaitól a modernizmus megtagadását. Ehhez képest pár évtized múlva a Vatikán már időgép gyártását finanszírozta. Sok ilyen ellenmondás található a történelemben, de maradjunk ezúttal az időgépnél.

Mi lett az időgép sorsa? Szétszedték, a fő alkatrészei a Vatikánban vannak, több kisebb részét a világ egymástól távol eső egyházi központjaiba szállíttatták és a mai napig ott őrzik. A tervrajzokat titkosították és a konstruktőröket titoktartásra kötelezték.

Talán a Sors avatkozott bele az időgép történetébe, mert nem a megfelelő kezekbe kerültek volna a tervei. Valószínűleg. Több kémügynökség is megkörnyékezte Ernetti atyát és a kutatás résztvevőit, hogy adatokat szedjenek ki belőlük. Állítólag többször is meg kellett akadályozni a titkos ügynökök behatolását Ernetti atya tartozódási helyeire. Az biztos, hogy felbecsülhetetlen értékű tudást halmozott fel a szerzetes és nagyon valószínű, hogy ez jól jött volna valamelyik nagyhatalomnak. Egyelőre azonban nem kell attól tartania az egyháznak, hogy egy időgép leleplezi a titkait és dogmatikájának hitelessége ily módon inog meg. Azonban, beérni látszik az idő, amely előbb vagy utóbb fellebbenti a fátylat a múltrejtélyéről, hiszen egyre többen kezdenek visszaemlékezni előző életeikre, egyre fejlettebb a kvantumfizika, egyre több égi csatornán keresztül nyilvánulnak meg magasabb rendű Intelligenciák, egyre több a csoda körülöttünk, egyre több a kiszivárogtatás a kormányintézményekből, így a palástolt igazságok kiderülésének esélye is nőttön-nő.

Kronovizor - a Vatikán időgépe 2. rész
Ki, mikor és milyen körülmények között találta fel az időgépet? Vannak-e manapság is olyan zsenik, akik ennek a grandiózus tervnek a megvalósításával próbálkoznak? Hogyan tesztelte le Ernetti atya, az archaikus zene és kvantumfizika szakértője a saját találmányát? Hogyan támasztotta fel a múlt képeit és hangjait egy szerzetes? Milyen elven működött? Milyen bizonyítékokat szolgáltatott a kronovizor? Mennyire voltak ezek meggyőzőek? Mi a szakemberek véleménye erről a szerkezetről? Miért szüntették be a fejlesztését?

Pellegrino Ernetti atya, olasz bencés szerzetes azzal írta be magát a Vatikán titkosított dokumentumait tartalmazó könyvtárának és az okkultizmusnak a történetébe, hogy az 1950-es években feltalált és többszöri alkalommal sikerrel tesztelt egy időgépet. De ki is volt ez rejtélyes Ernetti páter?
Nos, valójában egy rendkívül képzett tudós szerzetes, aki a Velencei Benedetto Marcello Konzervatóriumban egy tanszéket vezetett docensként, majd innen került a vatikáni zenei titkárság igazgatói székébe. Az archaikus (prepolifonikus) zenén kívül a kvantumfizika és a szubatomi részecskefizika is felettébb érdekelte. Ezen felül pedig ördögűző volt, ami sejtetni engedi, hogy a titkos tanítások és az okkult rítusok szakavatott ismerője és gyakorlója volt. (Feljegyezték róla, hogy egy időben hetente több száz exorcizáló szertartást hajtott végre.) Ernetti személyében tehát összeolvadt a vallás, a szerzetesi élet, a tudomány és az okkultizmus. Ilyen tudományos előképzettséggel és lankadatlan felfedező kedvvel látott neki a nagy munkának: az időgép elkészítésének.

Ernetti atya nem az egyetlen időkutató volt, hiszen időgépek megépítésének teóriáival manapság is foglalkoznak a fizikusok. A legelső időgépet 1935-ben publikálták egy skóciai természettudományos lapban. Csakhogy az elmúlt száz év időgépei valahogy mindig rejtélyes módon eltűntek. Hol az a laboratórium égett le, ahol tárolták, hol a terveket lovasították meg, hol a feltaláló rejtélyes halála vetett véget a több éves kutatómunkának. Ernetti atya esete attól is egyedülálló, hogy egészen jól dokumentált és bizonyított a kronovizorja. Itt jegyzem meg, hogy a szerzetes találmánya nem a klasszikus értelemben vett időmasina, sokkal inkább egy olyan múltvizsgáló berendezés, amely egy képernyőre vetíti ki a régmúlt eseményeit. Tehát az időutazó nem tér vissza a saját testében a múltba, mint például a Vissza a jövőbe című filmben, s nem kell szembenéznie megannyi időparadoxonnal – bár ellenmondásokat azért adódnak bőven –, hanem a múlt rezgéseit tapogatja le a szerkezet, s azokat vetíti ki holográfiaszerűen, azaz térhatású képként a szemlélő elé.

Mindezek fényében talán jobban tudjuk értékelni és értelmezni, hogy mit is jelentett, amikor kb. egy tucat tudóssal karöltve Ernetti atya 1972-re elkészítette az első működőképes kronovizorját. Ezt több fejlesztés követte, míg a fellelhető irodalom szerint 1986. október 18-án a közönség előtt be nem mutatta csodás találmányát Riva del Gardában. A média képviselőin kívül a szakembereket is ámulatba ejtették a kronovizor képességei. Így például az, amikor egy görög tragédia i.e. 169-as előadását láthatták és hallhatták viszont a képernyőn. Ezt még több hasonló fenomén követte. A közönséget lenyűgözte a látvány.


De hogyan is működött az időnéző? Nem könnyű beható ezoterikus ismeretek nélkül leírni egy ilyen szerkezet működési elvét. Mindazonáltal, úgy lehetne plasztikussá tenni, hogy a zenei frekvenciáknak, illetve bizonyos rezgéseknek szoros kapcsolata van a magasabb dimenziókkal, amit az okkultizmus és a szellemtudomány asztrálsíkként ismer. Ernetti világosan kifejtette, hogy berendezése abszolút tudományos elven alapszik, más kérdés, hogy számos spirituális képességekkel megáldott személy is lényegileg ugyanazt állítja adottságainak működéséről, mint ami Ernetti gépének alapötlete volt. Ez pedig úgy foglalható össze, hogy amit mi fizikai fényként látunk és hangként hallunk, az nem vész csak úgy el az éterben, nem válik semmivé, hanem mint rezgés átalakul és megőrződik az éterben. A kronovizor nem tesz mást, mint a maga antennáival kapcsolatba lép ezekkel az éterben található szubatomi energiahullámokkal, felerősíti azokat, majd elektromágneses hullámokká alakítja át azokat, végül az így keletkezett jelet egy tévékészülékre kapcsolva képként és hangként teszi számunkra érzékelhetővé. Végeredményben a kvantumfizika és a kvantummechanika vívmánya behatol a magasabb világokba, ahonnan információkat hoz át a mi érzékelhető síkunkra. (Az idő ott nem oszlik múltra és jövőre, hanem egyetlen dimenziót alkot.)

Ernetti atya azt állította, hogy nyomon követte Quintus Ennius mára már elveszett Thyestes tragédiája születését. Sőt egy amerikai könyv tartalmazza ennek a drámának az első latinról való fordítását is. Hisszük vagy sem, a tragédia múltból „visszahozott” részlete tökéletesen illeszkedik Ennius drámájába, mint ahogyan azt az amerikai kiadó szakértői elismerték, s amiként azt eddig nem sikerült megcáfolni!

Még zavarba ejtőbb tény, hogy Ernetti látta, amint Jézus Krisztust meghal a kereszten. Később a Messiás életébe is többször belepillantottak, de mivel nem tudták minden részletről eldönteni, hogy hiteles-e, ezért a 20. század egyik diktátorának, Benito Mussolininek a jól ismert életére irányították a kronovizort. Döbbenetes, de itt nem találtak eltérést az időnéző és a történelmi dokumentumok, illetve források között. A fasiszta Duce egy az egyben úgy jelent meg és oly módon tartotta meg beszédeit, amiként azt lejegyezték.

Ezek után lássuk a szkeptikus szakemberek véleményét a kronovizorral kapcsolatban!
Többen nehezményezték, hogy Ernetti kevés bizonyítékot szolgáltatott a gép hitelességével kapcsolatban. Egyesek odáig mentek, hogy nyíltan megkérdőjelezték a gépezet létezését. Ha objektívek vagyunk, akkor a fentiekkel összevetve sok mindent állíthatunk, de azért kicsit túlzásnak érzem a gép létének tagadását, különösen a ’86-os bemutatója után.
Újabb érv a kronovizor ellen, hogy Ernetti állítólag ellentmondásos beszámolókat közölt róla. Ez elképzelhető, de amíg a tudós szerzetes élt, addig érdekes módon tucatnyi fizikussal és híradástechnikai szakemberrel évtizedeken keresztül együtt tudott dolgozni a projekten anélkül, hogy összeférhetetlenség alakult volna ki közöttük. (Fermi egyik tanítványa is együtt dolgozott az atyával.) Gondolom, a Vatikán is mindig megnézi, mire költi a pénzét.

A Krisztust ábrázoló fotóról – merthogy ilyen is volt – az a hír járta, hogy egy közép-itáliai templomban található fafaragásról készült. Erről megint csak lehet vitatkozni, de a képernyőn élő egyenes adásban közvetített ókori előadások és történelmi események láttán, amelyek korhűsége egyebek mellett például a nyelvezete miatt nehezen megkérdőjelezhető, már próbára teszik a legelvetemültebb kételyt is – szerintem.

Mi szól Enretti kronovizorja mellett?
Mindenekelőtt az illető személyes erkölcsi feddhetetlensége. Miért kezdene el egy istenhívő szerzetes kontrollálatlanul hazudozni és felesleges mítoszokat gyártani? Sokkal valószínűbb, hogy a zenetudós-szerzetes igazat mondott – legalábbis a Vatikánt és a vele együtt dolgozó tudósokat anno olyannyira meggyőzte, hogy képes volt őket évtizedeken át inspirálni.

Már csak arra a kérdésre kellene logikus magyarázatot találnunk, hogy miért szűntették be a kronovizor további működését? Nos, amennyiben valóban készült ilyesfajta időgép, illetve időlátó, abban az esetben beláthatatlan következményei lehettek volna annak, ha egy ilyen eszköz illetéktelen személyek kezébe került volna. Talán Ernetti kissé megelőzte a korát, vagy a kor nem gyorsult fel Ernetti szellemiségének fordulatszámára.

/Boldognapot.hu/

Időutazás - képzelet vagy valóság? - 1.rész


A szellemek létezésén kívül rengeteg olyan kérdése van az emberiségnek, melyekre talán soha nem fog biztos választ adni. Ilyen az ufók létezése, a túlvilág létezése és persze az időutazás kérdése. Sok hollywoodi rendező és irodalmár játszott már el azzal a gondolattal, hogy milyen lenne keresztül-kasul utazni az időben, egy pillantást vetni Kleopátrára vagy utazni a 4-es metrón. Bármilyen megdöbbentő is, a tudósok szerint fizikailag lehetséges az időutazás, igaz, a tudomány mai állása szerint csak a múlt irányába és technológiailag még megoldhatatlan. Vagyis az időutazás nem csak misztikum, tudományosan megoldható művelet, csupán az emberiség még nem fejlett rá – bár a jelenlegi lehetséges megoldások olyan körülményeket igényelnek, melyek szerint egy jó ideig nem is lesz elérhető a kaland senki számára, arról nem is beszélve, hogy sokak szerint ha lehetséges is lenne, morális okokból még a legmegbízhatóbb szakemberek számára sem engedélyeznék azt.

Vannak emberek, akik mégis megoldották a dolgot, bárminemű tudomány vagy feketelyuk nélkül. Önjelölt időutazók, akiknek történetei mesések, mégis van bennük valami hihető és valami hátborzongató. Elolvasva a történeteket akár jogosan merülhet fel bennünk a kérdés: vajon az időutazás ezekben az esetekben valóban csak képzelet, vagy igazi, vérbeli valóság?
Repüljünk a jövőbe!
1935-ben a Brit Légierő pilótája, Sir Victor Goddard megdöbbentő élményt élt át Hawker Hart repülőgépén. Goddard a skóciai Edingburghből tartott az angliai Andoverbe, mikor úgy döntött, hogy átrepül Dremen, mely akkoriban egy elhagyatott repülőpálya volt. A területet benőtte a gaz, a hangárok romjai darabokban hevertek szerteszét, ahol pedig egykor repülőgépek parkoltak, most tehenek legelésztek. A szomorú látvány után Goddard repült tovább Andover felé, mikor is egy bizarr viharba keveredett. A felhők barnás-sárgák voltak, beléjük repülve pedig a nagy szél miatt a pilóta hamarosan elvesztette irányítását a gép felett ami spirális formában kezdett el forogni. A viharból Goddard olyan hirtelen keveredett ki, amilyen gyorsan belekerült. Mikor végre újra napfényt látott, a pilóta észlelte, hogy a vihar nemes egyszerűséggel megfordította a gépet és újra az elhagyatott Dremen felé tart. Ami viszont hirtelen egyáltalán nem volt elhagyatott. Goddard elmondása szerint a repülőtéren három gép is állt, melyek színe valamiért sárga volt az akkor megszokott szürke helyett. A hangárok teljesen épen álltak és vadiújnak tűntek, a helyszínen pedig nyüzsögtek a Légierő munkásai, akik nem a megszokott barna, hanem furcsán kék munkaruhában voltak – ami Goddard szerint igazán furcsa volt, hogy bár alacsonyan repült, látszólag senki nem vett tudomást jelenlétéről. Hazaérve, elmesélve történetét, senki nem hitt neki. Négy évvel később 1939-ben a Brit Légierő újjáépítette a dremeni repülőteret: ebben az időszakban festették le sárgára a repülőgépet és a munkások is új ruhát kaptak: a légierő barna helyett akkortól kezdve kék munkaruhával örvendeztette meg dolgozóit. Lehet, hogy Goddard a viharban hirtelen négy évet előreutazott az időben? Az adatok őt igazolják…

Ne lépj a 17-ik századba!
A következő történetet Dr. Raul Rios Centeno, paranormális aktivitással foglalkozó professzor osztotta meg a nagyérdeművel egy 30 éves pácienséről. A hölgy egy renkdívül súlyos betegséggel érkezett hozzá: hemiplegiával, melynek során az emberi test fele teljes egészében lebénul. A nő különös körülmények között betegedett meg, tragikus hirtelenséggel: “Markahuasi egyik táborában kempingeztünk a barátaimmal. – Markhausi fontos erdőség, a perui Limától 35 kilométerre – Késő éjszaka keltünk útnak, hogy felfedezzük az erdőt. A túra közben láttunk egy kis kunyhót, amiben furcsa zene szólt. Odamentünk és én bekukkantottam az ablakon. Egy csoportnyi táncoló embert láttam, akik 17-ik századi ruhában táncoltak. Bár ahogy közeledtem, valahogy egyre hűvösebb lett a levegő, nem tulajdonítottam neki nagy jelentőséget. Be akartam lépni az ajtón, de a barátnőm kirántott, hogy inkább ne menjek be. Akkor a testem fele már a kis kunyhóban volt. Ebben a pillanatban bénult le a hölgy. A vizsgálatok szerint a hölgy agyának egyik fele nem funkcionál rendesen. Az EEG vizsgálat szerint olyan, mintha az agyat egy abnormális elektronikus feszültség érte volna. Talán a dimenzióváltás viselhette meg a nő testét?
A múlt főútja
Egy magát csak L.C.-ként identifikáló üzletember és társa, Charlie 1969-ben egy megmagyarázhatatlan dolgot éltek át Abbeville-ben, Louisiana államban, a 167-es főúton. Miközben az elhagyatott úton vezettek, lassan de biztosan beértek egy távolban lévő, rendkívül lassan haladó antik autót. A két férfit lenyűgözött a majd 30 éves modell látványa, mely teljesen újnak tűnt, gyönyörűen volt karban tartva, ráadásul rendszáma még 1940-ből volt datálható. Azt hitték, hogy az autó valamilyen, a közelben megrendezett antik autóshowból való. Miközben lassan lehagyták a szépséget, kicsit lelassítottak mellette, hogy jobban megnézhessék. Az öreg autó vezetője is tartogatott meglepetést: az autót egy fiatal hölgy vezette, akinek ruhája, sminkje és frizurája is a negyvenes éveket idézte. A hölgy egy gyerekkel utazott és mivel rendkívül feldúltnak és idegesnek tűnt, a két férfi átkiabált, hogy nincs-e szüksége segítségre. A nő bólogatott, mire L.C. és Charlie megkérték, hogy álljon le az út szélére. Ekkor lehagyták az autót, hogy ők is le tudjanak parkolni. Mikor viszont hátrapillantottak az előzés után, az autó teljesen eltűnt. Körülöttük csak kietlen terület volt, elágazás pedig nem volt a közelben. Miközben a két férfi megdöbbenten kémlelte a tájat magyarázatot keresve, feltűnt egy másik autó is, amelyik ugyancsak leparkolt és egy meglehetősen összezavarodott úr szállt ki belőle, azt kérdezve, a két üzletembertől, hogy mégis mi történt azzal az antik autóval, ami mögöttük volt, mert a távolból úgy tűnt, hogy az egyszer csak felszívódott a levegőben…

Mivel 
(a hivatalos tudomány állítása szerint -a szerk.) biztos technika még nincs az időutazásra, egy hetet úgy néz ki még várnatok kell a következő izgalmas történetekig. Addig is megéri elmélkedni azon, hogy hol a hiba ezekben a történetekben… Egyáltalán van-e hiba ezekben a történetekben? Vajon tényleg olyan elképzelhetetlen az elképzelhetetlen?/Mosaic Online/ 


Időutazás - képzelet vagy valóság? - 2.rész


Időutazós cikkünk második részében szereplőink a távoli jövőbe, a II. Világháborúba és egy XX-ik századi hotelbe tesznek utazást, néha halálra ijedve, néha pedig pénzügyileg egyszerűen remekül járva. Tarts velünk!
Hétfői cikkünkben már megismerkedhettetek néhány furcsa, érdekes és egy picit vérfagyasztó történetekkel, melyek esetleges időutazásokról szóltak. Míg előző cikkünkben valaki lebénult a hirtelen dimenzióváltástól, valaki pedig régi kocsikat látott levegővé változni, ezen írásunkban szereplőink a II. Világháborúban találják magukat vagy éppen a múltban szállnak meg. Igaz, utóbbi kicsit ijesztő, de rendkívül olcsó…

Mint előző cikkünkben már leírtuk, tudományos szempontokból az időutazás korántsem olyan lehetetlen dolog, mint azt képzelnénk. Nem a sci-fi találta ki, a legnagyobb fizikusok szerint igenis elképzelhető, hogy visszautazzunk a múltba, csupán az emberi faj technikailag jelenleg semmiképpen sem képes rá. Igaz, a jövőbeli utazások realitását és elképzelhetőségét tagadják.

Történeteink többsége a jövőbe nyújt belépőkártyát. Egy jövőbe, ami mára múlt lett, és egy jövőbe, amit egyelőre nem ismerünk. Mindenesetre elég ijesztőnek tűnik. Jó szórakozást!


A jövőbeli pihenőház


1972 egy éjszakáján a Dél-Utah Egyetem négy diáklány tartott hazafele Cedar Citybe, miután megnéztek egy ródeót Piochéban, Nevada államban. A lányok nem voltak nyugodtak: már este tíz óra volt és vissza kellett térniük kollégiumukba még a kijárási tilalom kezdete előtt és éppen az 56-os főúton haladták át, mely híres volt arról, hogy kísértetek járják. Miután az egyik útszakaszon észak felé fordultak, a fekete aszfalt hirtelen fehérré cementúttá változott ami egy fehér sziklában végződött. Megálltak hát a kocsival és visszafordultak, de hamar elkezdtek aggódni, a táj ugyanis egyszerűen nem hasonlított arra, ahol eddig utaztak. Vörös kanyonok, hatalmas búzamezők és fenyvesek voltak mindenhol, ami egyáltalán nem is volt jellemző az állam flórájára. Teljes kétségbeesésüket egy kis pihenő szakította meg. Találtak egy pihenőházat. Leparkoltak, majd az épületből kilépő néhány embertől próbálták megtudakolni, hogy merre is járnak. Próbálták. A lány, aki kihajolt az ablakon tudakolózni ugyanis kérdezés helyett óriásit sikoltott, megparancsolva, hogy amilyen gyorsan csak tudnak, meneküljenek innen. A vezető padlógázt adott, vezetés közben pedig halálra ijedt, mikor észlelte, hogy egy férfi követi őket egy furcsa, tojás alakú, háromkerekes járművön. Egy idő után kikeveredtek az idegen tájból és visszakeveredtek a sivatagba. Hogy mitől ijedt meg a lány, aki kihajolt a kocsiból? Elmondása szerint a házból kijövő alakok nem emberek voltak…

Szállás a múltban

Ugyancsak 1979-ben történt egy meghökkentő eset egy brit házaspárral, akik vakációjuk helyszínéül Észak-Franciaországot választották. Vakációjukra utazva úgy döntöttek, hogy éjszakára inkább keresnek egy szállást, ahol aludhatnak egyet. Az úton, melyen haladtak többször is találkoztak furcsa feliratokkal az út mentén, melyekről úgy tűnt, hogy egy régimódi cirkuszt reklámoznak. Egy városkába beérve gyorsan találtak egy épületet, mely motelnek tűnt, de az előtte álló emberek felvilágosították arról, hogy ez csupán egy fogadó, a motel az út végén lesz. Folytatták hát útjukat, míg végül találtak is egy régi stílusú épületet, melyen a “hotel” felirat volt olvasható. Betérve a hallba, azonnal észlelték hogy minden fából készült és modern technikának – például telefonnak – nyoma sincs. A szobákon nem volt zár, csak fából készült reteszek, az ablakokat pedig egyszerű, lehúzható fapaletta lepte, ablaküveg sehol sehol. Reggelizés közben találkoztak két férfivel, akik furcsa, régimódi ruhát viseltek. Miután kaptak tőlük egy borzasztóan rossz útbaigazítást Avignon felé, kikérték a számlát, ami nevetségesen olcsó volt. Fizetés után folytatták a nyaralást Spanyolországban, ahol két hetet töltöttek. Hazafelé menet újra Franciaországon utaztak át és úgy döntöttek, hogy ismét megszállnak a furcsa, de hihetetlenül olcsó hotelben. Ezúttal viszont nem találták meg, habár ugyanott keresték: nem csak a városnév és az út egyezett, hanem még a cirkuszt reklámozó plakátok is. A hotel egyszerűen nem volt meg, ahogy az ott készített fotók közül sem tudták az egyiket sem előhívni. Később egy néprajzkutatónak elmesélték az emberek viseletét, aki szerint a ruhák tipikusan 1905 körülre datálhatók, ahogyan a hotel kinézete és működése is…

A jövő háborúja
1932-ben J. Bernard Hutton újságíró és Joachim Brandt fotós azt a feladatot kapta, hogy készítsenek egy riportot a Hamburg-Altona hajógyárról. Miután a gyár igazgatója körbevezette őket, a két férfi már távozóban volt, mikor meghallották egy repülő süvítését a fejük felett. Először azt hitték, csak gyakorlatról van szó, de a nyugodtságuk hamar elszállt mikor, mikor a gyár körül bombák kezdtek el felrobbani és a levegő megtelt puskaporral. Az ég sötét lett, ők pedig ott álltak egy légitámadás kellős közepén. Gyorsan kocsiba szálltak és Hamburg felé vették az irányt. Egy rövid száguldás után az ég újra világos lett, a délután pedig újra csendes és megszokott volt, bármiféle puskaporszag vagy bombázás zaja nélkül. Hátrapillantva döbbenten vették észre, hogy nemhogy semmi baja nem lett a gyárnak, még egy kósza füstcsík sem szállt fel sehonnan. A Brandt által készített képeken sem volt jele semmi támadásnak. Se füst, se repülő, se bombák. A két férfi nem tudta mire vélni a jelenséget. 1943-ban, tizenegy évvel később a Brit Légierő semmisítette meg a hajógyárat, egy légitámadás során. Vajon a két férfi a támadás idejére utazott vissza néhány percre?

/Mosaic Online/

  2012-03-02 07:50:00, péntek
Mi lenne, ha valaki mindent látna, amit a neten csinálsz?
Mi lenne, ha valaki elhelyezne egy dobozt az otthonodban, amivel...

Minden Google keresést nyomon követhet, láthatja kinek küldesz emailt, kitől kapsz emailt, láthatja mit gépelsz, tehát ismeri a jelszavaidat, saját web kameráddal figyelhet, információt gyűjthet arról, mit kedvelsz és mit nem, mik a politikai nézeteid vagy a vallásos meggyőződésed, és átadhatja ezeket az adatokat információs központoknak, hogy azok összeállítsák saját és családod személyes profilját?
A szomorú igazság, hogy ez a doboz létezik, és éppen előtte ülsz. Önszántadból vitted haza és még fizettél is érte. A számítógéped igenis kémkedik utánad, és meg kell hagyni soha nem létezett ennél kitűnőbb találmány új ismeretek megszerzésére vagy az információ megosztására. Segítségével állandó kapcsolatban lehetünk távoli barátokkal, megismerhetünk új embereket, rátalálhatunk azokra, akik hozzánk hasonlóan gondolkoznak és választ kaphatunk azokra a kérdésekre, amik igazán fontosak számunkra.

Sajnos a személyi számítógépnek van egy sötét oldala is, mert segítségével folyamatos rálátást biztosítunk saját életünkre és személyes adataink elérhető válnak a szakavatott információgyűjtők számára.

Íme néhány példa:

A Google
A legtöbb ember egyetért, hogy a Google a legjobb kereső ma a piacon. Az idők azonban változnak és a Google-ban egyre kevésbé bízhatunk. Elsőként ott a Gmail botrány. Aki használja a szolgáltatást észrevehette, hogy a levelezőfiókban megjelenő reklámok kísértetiesen kapcsolódnak személyes
érdeklődési köréhez. Ez nem véletlen.
A Gmail minden egyes email üzenetünket megnézi, hogy a "hirdetők számára" fontos információkat találjon. Minden egyes emailt átnéznek. Ezt természetesen egy program végzi, de a lényeg, hogy üzeneteink nyilvánosak. Jelszavak? Ugyan.
Következőnek ott van a cenzúrázott keresések kérdése. Hacsak nem használunk konkrét kifejezéseket keresésünkben, a Google megpróbálja a leginkább politikailag korrekt találati listát felkínálni. Hol vannak azok a napok, amikor valaki mondjuk a 9/11-re történő kereséssel a lehető legrelevánsabb, vagy mások által legjobbnak ítélt oldalakat kapta találatként! Ma az embernek tudnia kell pontosan milyen forrást keres, ahhoz, hogy a kívánt oldalt vagy választ megtalálja, illetve, hogy megbízható és teljes képet kapjon egy témáról.
Bizonyos weboldalak, mint például az Infowars.com sok esetben elő sem jönnek a találati listában, hacsak nem írjuk bele a kereső kifejezésbe. 2010 végén a Google feketelistára tette az Infowars és Prison Planet oldalakat, annak ellenére, hogy ezek több találatot kapnak naponta, mint a legtöbb fővonalas hírportál.

Végül érdemes megemlíteni a Google új "adatvédelmi" szabályzatát. Úgy tűnik, ez 
az új szabályzat nem igazán védi adatainkat.
A felhasználók érdeklődési köréhez alkalmazkodni képes hirdetések kedvéért a Google március 1-i hatállyal egyesíti az összes Google tulajdonú szolgáltatásnál megadott vagy rendelkezésre álló információkat (Google, Gmail, Youtube, Feedburner, Adsense, stb.). Sajnálatos módon az igazi adatvédelmet előnyben részesítő felhasználóknak nincs módja kimaradni az új adatgyűjtési, bocsánat adatvédelmi, szabályzatból.
A Yahoo
Természetesen a Yahoo sem akart kimaradni az adatgyűjtésből. A Yahoo szintén "elemzi" az e-mailek tartalmát és a rendvédelmi törvények betartására hivatkozvaaz előírt határidőnél és az adatvédelmi szabályzatban leírtaknál sokkal hosszabb ideig megőrzi az összegyűjtött információkat. Íme, néhány adat egyenesen a Yahoo-tól:
Valamennyi IP címet, amiről valaki Yahoo fiókjába bejelentkezik, egy éven keresztül tárolják, így remekül nyomon követhetik az ember mozgását, megtudhatják hol dolgozik illetve, hogy ki látogat el hozzá rendszeresen. Az azonnali üzeneteket és chat párbeszédeket minimum 60 napig tárolják.
A bűnüldözési szerveknek pedig nem állampolgári kötelességből adják át az információkat. Valamennyi vezető kommunikációs cég árlistával rendelkezik erre vonatkozólag. Az amerikai Marshal Service beismerte, hogy rendelkezik ilyen árlistával a Yahoo, Verizon, Cox Communications és ComCast szolgáltatóktól az adatok átadására.
A Facebook
500 millió ember világszerte minden kényszer nélkül megosztja életének legszemélyesebb részleteit, például politikai hovatartozásáról, vallási meggyőződéséről, közli kik a barátai, a családja, merre járt nyaralni. Ez a Facebook. Nincs még egy ilyen információforrás a világon. A megszerezhető információmennyiség növelése érdekében, amikor valaki bejelentkezik a Facebook-on,egy süti (cookie) minden látogatásunkat nyomon követi az adott számítógépen (akkor is, ha később kijelentkezünk). Bejelentkezés után gépünk ajtaja nyitva áll a Facebook előtt. 
A Facebook ma már arcfelismerő technológiát is alkalmaz a fényképek megjelölésére. A Facebook kicsit olyan, mint egy pletykafészek, aki a Facebook-on bejelölt ismerőseid alapján alakít ki képet személyiségedről. GPS technológia segítségével a Facebook beazonosítja a fényképek elkészítésének és/vagy feltöltésének helyszínét, így fizikai tartózkodási helyedet is közzé téve.
A Skype
A 2011 májusában a Microsoft által felvásárolt Skype a világ elsőszámú VoIP szolgáltatása. Két évvel az ügylet előtt aMicrosoft a VoIP hívások lehallgatására alkalmas technológia szabadalmaztatásán kezdett dolgozni. A Skype-on keresztül megszerzett információk felhasználási területe igen széles. A fizetős szolgáltatást használók esetében a cég számáraismertté válnak az illető bankkártya és egyéb személyazonosító információi.
A hívásokból elcsípett kulcsszavak jogi eljárások során is felhasználhatók. Különböző adathalászati eljárások segítségével a magánbeszélgetésnek meghitt párbeszédeket felhasználhatják. A legaggasztóbb mégis az, hogy miután telepítettük a Skype-ot a gépünkre saját web kameránkat bármikor távirányítással aktiválhatják. Pontosan. Lehet, hogy valaki ott ül a számítógép előtt és egzotikus recepteket olvas, miközben valaki, valahonnan saját kameráján keresztül visszanéz rá. Legyünk informáltak és használjuk okosabban számítógépünket!
Információs központok
Ezek az információs klíringintézetként működő központok tényleg léteznek. Sokszor egyszerűen marketing kutatóintézetnek álcázva, legfőbb munkájuk a mi számítógépeinkrőlösszegyűjtött adatok rendszerezése a lehető legteljesebb személyes profilok összeállítása érdekében. Ezek a profilok tartalmazhatnak információkat személyes kapcsolatainkról, szexuális beállítottságunkról, politikai nézeteinkről, vallásos meggyőződésünkről, családunkról, barátainkról, bankszámlánkról, bevételi forrásainkról, fényképekkel kiegészítve, egyszóval mindent, amit egy emberről tudni lehet az Interneten fellelhető információk alapján.

Én személy szerint nem tervezem az Internethasználat felfüggesztését, hiszen a világháló segítségével soha nem látott gyorsasággal és egyszerűséggel juthatunk hozzá új ismeretekhez és kommunikálhatunk másokkal. Továbbra is megosztom véleményemet a számomra fontos témákról, de teszem mindezt úgy, hogy tudom, ezek az információk soha nem lehetnek magánjellegűek többé.

Ne felejtsük: "nagytestvér" nemcsak figyel, de jegyzeteket is készít! 
LinkMasszív polgárháborúra készül a Nemzetbiztonsági Hivatal (DHS) az USA-ban?


hagmann.gifEgy lebilincselő szerdai interjúban a TruNews Radio műsorában Doug Hagman magánnyomozó elmondta, hogy a magas rangú forrásai figyelmeztették: az Amerikai Nemzetbiztonsági Hivatal /U.S. Department of Homeland Security (DHS)/ masszív polgárháborúra készül fel az USA-ban. 

"Emberek, mi egy hatalmas gazdasági összeomlásra készülhetünk" - mondta Rick Wiles műsorvezetőnek. "Problémáink vannak.... a szövetségi kormány civil felkelésekre készül - tette hozzá -, tehát minden alkalommal, amikor csapatmozgásokról, hatalmas katonai felszerelések mozgatásáról, a rendőrség militarizálásáról, fegyverkészletek, töltények vásárlásáról hallasz, az mind ezekre a felkelésekre való felkészülésnek a jele."
Hagmann hozzáteszi forrásaira hivatkozva, hogy az aggodalmak a DHS-nél abból fakadnak, hogy a dollár összeomlása, a hiperinfláció, ami majd elindul és a tartalékvaluta megszűnése egy olyan országban fog bekövetkezni, ahol a lakosság, mintegy 311 millió amerikai jelentős része éles lőfegyverekkel rendelkezik.

A felkelések Görögországban is valós gondot jelentenek, de a felfegyverzett amerikai polgárok fellázadása már komoly nemztebiztonsági problémát jelent - ahogy a Pentagon egy nemrégiben elkészített jelentésében is taglalta. És ez a Védelmi Minisztérium jelentése szerint is komoly támadást és sérülékenységet hordoz magában a majd elinduló háborús események közepette. Erről már írt a védelmi minisztérium szakértője is. /Jim Rickards, author of Currency Wars: The Making of the Next Global Crisis./

Hagmann forrásai is megerősítették Rickards elméletét, hogy az US Dollár össze fog omlani a kínaiak kezében, akik már most is jelentős részét birtokolják (közel 1 Trillió $) illetve az oroszok miatt, akik egy arany fedezettel rendelkező vonzó alternatív megoldást fognak bedobni a dollár helyettesítésére. És főleg megtorlásul az agresszív amerikai külpolitikára lesz válasz, mely Kína ellen és Oroszország stratégiai szövetségesei, Irán és Szíria ellen irányul.

"Az egyetlen forrásunk, akit 1979 óta ismerek, még egykori rendőrként kezdte, ma egy szövetségi ügynökségnek dolgozik a Nemzetbiztonság védőernyője alatt. Olyan pozícióban van, hogy tud minden tervezett és már elindított intézkedésről. Ő mondja, hogy "nézd, amit látunk, az csak a jéghegy csúcsa..." , "mi felkészülünk...."mi" a kormányzatot jelenti... mi egy hatalmas polgárháborúra készülünk ebben az országban."

"És ebben semmi túlzás nincs"...teszi hozzá megismételve Gerard Celente /Trends Research Institute’ alapítója/ által tavalyi évben tett előrejelzését, amiben szintén a dollár összeomlását és lázadásokat mutattak a trendek erre az évre.

Azóta elnöki rendeletek keretében beiktatásra került az NDAA (határozatlan idejű fogvatartásról szóló, minden állampolgárra kiterjesztett) törvény.

A DHS által rendelt több száz millió adag lőszer és rengeteg üzemanyag is mind arra utal, hogy valami nagyon tragikus esemény várható amerikai földön. Sokkoló események lesznek ráadásul egy választási évben.

"A DHS által a Patriot Act törvény bevezetése óta egy évtized alatt tett előkészületek, a civil szabadságjogok felszámolását eredményező megannyi elnöki rendelet mind csak a közelgő rémálom kezdetét jelentik", teszi hozzá Hagmann.

Majd folytatja: "Annyi sok rossz dolog fog történni a választások közeledtével, hogy jómagam abban sem vagyok biztos, hogy a végén tényleg lesznek választások."
Egy másik különleges forrásom még azt mondta: "Nem, Te nem érted, ez mennyire rossz..." Ez az egész valós és ezek a DHS-nél felkészültek, hogy az amerikai emberek ellen harcoljanak.

Összeesküvésből valóság lett - Az állampolgár az ellenség I.
Összeesküvésből valóság lett - Az állampolgár az ellenség II. Életbe lépett Orwell 1984.

A TruNews műsorvezető megkérdezte:
"De a Védelmi Minisztérium, miért elsősorban harcra készül fel? Egy újabb Észak-Dél konfliktus, Jenkik a konföderáció-pártiak ellen?

De Hagmann szerint messze rosszabb a helyzet bármely két frakció közti harcnál. Egy egész nemzetre kiterjedő vészterhes esemény fog bekövetkezni, melynek középpontjában a dollár áll.

Amire a DHS számít: "az amerikai dollár fenntarthatatlansága, a tény, hogy tovább nem vagyunk képesek az adósságot finanszírozni. Ebben az időszakban hiperinfláció lesz, a dollár értéktelenné válik, a gazdaság összeomlik. Ez az összeomlás olyan súlyos lesz, amire az emberek egyáltalán nincsenek felkészülve."

vilaghelyzete.blogspot.com


Tervezett Internáló és átnevelő táborok részletes kézikönyve szivárgott ki

fema_camp_re-education.jpgAz előző cikk után, melyben kiderült, hogy a bekövetkező  összeomláskor komoly polgárháborúra készül Nemzetvédelmi Hivatal az USA-ban a felfegyverzett amerikai állampolgárok ellen.... most napvilágra került, hogy a közel 800 FEMA tábor az USA területén milyen célokat szolgálhat és milyen irányelveket határoztak meg a lázongók átnevelésére.
Az amerikai Védelmi Minisztérium számára készített, a napokban kiszivárgott katonai dokumentum döbbenetes terveket tartalmaz arról, hogyan készülnek a „politikai aktivisták” megbékéltetésére „PSYOP [pszichológiai hadviselés] tisztek” segítségével az USA területén felállítandó átnevelő táborokban, azzal a céllal, hogy megtanítsák az aktivistáknak „az amerikai politikai irányelvek értékelését.”
Az FM 3-39.40 Internment and Resettlement Operations (Internálás és áttelepítés hadművelet) címmel ellátott dokumentumot csupán a Védelmi Minisztérium erre kijelölt munkatársai kapták meg eredetileg még 2010 februárjában, azonban most az Interneten is kiszivárgott. PDF formátumban letölthető.

A kézikönyv leírja az internálótáborokban fogva tartottak regisztrálására vonatkozó irányelveket, globálisan és az Egyesült Államok területén belül egyaránt. A DHS és FEMA és hasonló amerikai szervezeteken kívül, a program partnereiként olyan nemzetközi szervezetek is szerepelnek, mint az ENSZ és a Vöröskereszt.

A dokumentum egyértelművé teszi, hogy az irányelvek az „USA területére” is vonatkoznak és szerves részét képezi még a „Védelmi Minisztérium által a civil hatóságoknak és a kijelölt rendvédelmi szerveknek nyújtott támogatás honi vészhelyzetek esetén,” beleértve „ember által okozott katasztrófákat, baleseteket, terrorista támadásokat és incidenseket az USA és az USA-hoz tartozó területeken.”

A kézikönyv leírja, hogy „a hadműveleteket polgári támogató akciók keretében is végre lehet hajtani,” hozzátéve, hogy „az USA területén történő végrehajtáshoz” a Posse Comitatus törvény (ami megtiltja a kormánynak, hogy a katonaságot a civil lakosság ellen vesse be) alóli felmentés szükséges, aminek beszerzéséhez az „elnöknek le kell mondani végrehajtói hatalmáról.” A dokumentum kitér arra is, hogy a fogvatartottakat társadalombiztosítási azonosítójuk alapján azonosítanák.

Az ellenséges harcosokon és egyéb kategóriába tartozó fogvatartottakon kívül a kézikönyv a „civil internáltak” rendeltetését is meghatározza, amikor leírja, hogy az állampolgárokat „biztonsági okból, védelemként illetve abban az esetben lehet fogva tartani, ha a személy vétséget követett el a fogva tartást elrendelő hatalom ellen.”

A kézikönyv elmagyarázza, hogyan kell elvégezni a fogvatartottak „átnevelését” a regisztrációt követően, különös hangsúlyt fektetve az USA irányelveinek elfogadtatására a politikai szakadárokkal.

Az átnevelés a „pszichológiai hadműveleti tiszt” feladata, aki megtervezi „a fogvatartottak megbékéltetéséhez és akklimatizálásához szükséges PSYOP termékeket, hogy azok elfogadják az intézmény fennhatóságát és szabályait,” írja a dokumentum.

A kézikönyv a következő feladatokat határozza meg a „PSYOP csapat” számára:
átnevelési program kialakítása és kivitelezése az ellenséges hozzáállás csökkentése vagy megszüntetése érdekében, politikai aktivisták azonosítása, hangosbeszélők biztosítása (adminisztratív közlemények és utasítások közlésére, amikor szükséges), segítségnyújtás a katonai rendőrségnek a fogvatartottak és civilek kontrolálására vészhelyzet esetén,
a PSYOP program megtervezése és kivitelezése az amerikai politika és tevékenységek iránti megértés és hálaérzés kialakulása érdekében.

Az összeesküvés elméletnek titulált dolgok előbb-utóbb mindig beigazolódnak ! Jesse Ventura és Alex Jones egykori filmje ezekről a titkos Fusion Center-nek és Residential Area-nak nevezett internáló táborokról.  Ezek építése mögött is mindig Dick Cheney és a Hulliburton cég nevét találjuk....

Ne felejtsük el, a dokumentum nem börtöntáborokban fogvatartott iraki felkelőkről beszél. A kézikönyv egyértelművé teszi, hogy az irányelvek az Egyesült Államok területére is vonatkoznak, a DHS és FEMA felügyelete alatt. A dokumentum azt is hozzáteszi, hogy „az áttelepítési műveletek alatt szükségessé válhat nagy mennyiségű civil lakosság ideiglenes (kevesebb, mint 6 hónapos időszakra) vagy hosszabb idejű (6 hónapnál hosszabb időre történő) elszállásolása is.”

A történelemből egyértelműen kiderül, hogy internáló táborokat kizárólag elnyomó, diktatórikus hatalmak alkalmaztak, illetve alkalmaznak, mint a volt Szovjetunió és sztálinista rezsimek, mint Észak-Korea.

Eddig is sok cikk és videó jelent meg az Interneten a civil lakosság tömeges fogva tartására vonatkozó tervekről, de ez az első kézzel fogható írásos bizonyíték, hogy a hatalom valóban a politikai aktivisták és egyéb személyek átnevelésére készül.

2009-ben például a National Guard számos munkalehetőséget jelentetett meg, „internáló/áttelepítési specialistákat” keresve „civil internáló táborokba” az Egyesült Államok területén belül.

Tavaly decemberben a Halliburton egyik leányvállalata, a KBR „szükségállapot táborokba” keresett személyzetet az Egyesült Államok öt különböző területére.

2006-ban az amerikai nemzetvédelmi hivatal arra szerződtette a KBR céget, hogy fogolytáborokat építsen a „várható nagymennyiségű bevándorló” kezelésére illetve meg nem határozott, egyszerre sok ember fogva tartását igénylő „új programok” gyors kifejlesztésére.

A Rex 84, azaz Readiness Exercise 1984 (készültségi gyakorlat 1984) kifejlesztésének is az USA-mexikói határon áthaladó „tömeges kivándorlás” volt az állítólagos oka és a KBR szerződést is ezzel magyarázták.

Az 1987-es Irán-Contra meghallgatás során azonban napvilágra került, hogy a program célja nem más, mint a kormány által rendelt „forgatókönyv és hadgyakorlat” kifejlesztése, amelynek keretén belül a szövetségi kormány felfüggesztené az alkotmányt, szükségállapotot hirdetne ki, hogy azután a katonai parancsnokság vegye át a hatalmat a helyi önkormányzatoktól és tömegesen táborokba zárja a „nemzetbiztonsági kockázatnak számító” ellenállókat.

A Barack Obama által szilveszterkor aláírt, a határozatlan fogva tartásról szóló NDAA törvény lehetővé teszi amerikai állampolgárok letartóztatási parancs nélküli elfogását és tárgyalás nélküli határozatlan idejű fogva tartását.
vilaghelyzete.blogspot.comNémeth Sándor és a B'nai B'rith szabadkőműves páholy

Jehova tanúi, szabadkőműves szekta leleplezése

 Ősi Idegenek: Az Idegenek és a halálos szekták [HUN]

A kozmoszon túl: Az idő illúziója

Stephen King: Langolierek - Az idő fogságában - Teljes filmNincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése