2017. június 6., kedd

A megszállók rémtettei

A megszállók rémtetteiA szovjet katonák rémtettei 
(Erős idegzetűeknek!)
Írta:  Jack Corn
A Magyar Királyság trianoni békeszerződéssel megcsonkított határait a szovjet Vörös Hadsereg alakulatai 1944 szeptember 23-án Battonyánál érték el. A visszavonuló német és magyar csapatokkal együtt tízezrével érkeztek a menekültek Magyarországra Ukrajnából, Erdélyből, Felvidékről és Lengyelországból. A magyar lakosság hitetlenkedve fogadta a szovjet katonák szörnyű kegyetlenkedéseiről szóló beszámolókat.
network.hu

Ehrenburg
Ilja Gregorijevics Ehrenburg, az Ukrajnában német származású zsidó családban született szovjet író és költő az 1967-ben bekövetkezett haláláig Sztálin őszinte csodálója és leghűségesebb szolgálója volt. A háború előtt, alatt és után cikkeit, idézeteit, költeményeit rendszeresen közölte a Krasznaja Zvezda, (Vörös Hadsereg lapja) az Izvesztyija, a Pravda és az Einikeyt. (a Pravda héber nyelvű kiadása) A Sztálinhoz kötődő közeli barátsága miatt a harci kedvet növelő plakátokon szereplő sorait a szovjet csapatok szentírásként kezelték. A kommunista propaganda vezér Ehrenburg több írásában, köztük a hírhedté vált "Gyilkolj!" című röplapon így bíztatta a szovjet katonákat:
"Öljetek! Dicső szovjet harcosok, öljetek! A németek nem emberi lények...... az a szó, hogy "német" a mai naptól legyen a legnagyobb szitokszó, amit a szátokra vesztek...... ölnöd kell.... és ha nem öltél meg legalább egy németet a mai nap, akkor ez a napod kárba veszett..... ha nem tudod őket golyóval kivégezni, akkor a bajonettel szúrd agyon őket...... ha csendes körülötted a front és amíg várod, hogy ismét harcba indulj, ezalatt az idő alatt is keress németet, akit megölhetsz...... öljetek, mert nincs annál nagyobb élvezet, mint amikor a halomba szórt német hullákat ugorjátok át...... ne a napokat, ne a kilométereket számoljátok, hanem öljetek és öljetek! a megölt németeket számoljátok az elfoglalt városok helyett...... öld a németet, ez a nagyanyád kérése! öld a németet, ezért imádkozik az anyád! öljetek, ezt kéri tőletek a gyereketek! öld a németet, ezt kéri hangosan kiabálva tőled a szovjet haza! ne hibázz, ne adj kegyelmet, ölj! Dicső szovjet harcosok, öljetek!"
Tömeggyilkosság
A Vörös Hadsereg katonái tisztjeik támogatásával és aktív részvételével tömeggyilkosságok százait követték el és szadista módon kínozták meg a fogságba esett ellenséges katonákat, az útjukba került polgári lakosságot és válogatott módszerekkel irtották a német származású vagy német nevű gyermekeket, lányokat, asszonyokat és idős embereket.
Németek meggyilkolása
"1944 február 17-én a Kiev alól visszavonuló németeken rajta ütöttek Konyev tábornok csapatai...... harc nem volt, csak öldöklés, a túlerőben levő szovjet katonák teherautókról géppuskázták le a feltett kézzel álló németeket, harckocsikkal taposták halálra a német katonákat, majd utána lóháton ordító kozákok százai vágtattak közéjük és a kardjaikkal vagdosták le a németek magasban tartott karjait és a fejeket...... több mint 20 ezer eltaposott és összekaszabolt német halott maradt a havas földön.... Konyev tábornokot ezért a hőstettéért marsallá léptették elő."
Katyn, lengyelek legyilkolása
"1939 szeptemberében keletről a Szovjetunió is lerohanta Lengyelországot és 14,736 fogságba esett lengyel katona tisztet és 10,685 polgári személyt a Smolensktől nem messze levő Katyin városka környékén felállított három szovjet koncentrációs táborban (Kozielsk, Starobielsk és Ostashkov) gyűjtöttek össze, ahol 1940. április 4-e és 1940. május 13-a között naponta 300-as csoportokban, hátuk mögött szögesdróttal összekötözött kezekkel kivégezték őket.... hatezer lengyel polgári foglyot Starobielskből és Ostashkovából marhavagonokban a Harkov városa melletti Dergacsiba vittek és őket is hasonló végezték ki és ásták el...... több száz lengyel foglyot, köztük nőket és gyerekeket vittek a Fehér tenger partjára, ahol két nagy halászhajóra zsúfolták fel őket és a nyílt vízen elsüllyesztették a hajókat, mindenki vízbe fulladt."
Lengyelek meggyilkolása
"1941. június 29-én a Lvov városába bevonuló németek a Brigidki nevű városi börtönben 3,491 halottat találtak...... a cellákban, a folyósókon és a börtönudvaron megerőszakolt és megcsonkított hullák százai hevertek, egy terhes nőnek a hasa a nemi szervétől a levágott melléig fel volt vágva és az élettelen magzat véres feje kilátszott a sebből, egy székre kötözött férfi tarkóján beszúrt késnek a hegye a szájából állt ki..... Lutsk város börtönében a szovjet katonák 4,000 rabból 2,800-at hasonló módon öltek meg és Smarstinov börtönében 460 foglyot megkínoztak, majd összekötözték és élve felgyújtották őket."
Zsidó partizánok rémtettei
"1944. január 28-ról 29-re virradó éjszaka a Litván Brigád nevű, 120 fős zsidó partizánokból álló egység megtámadta a kelet-lengyelországi Koniuchy falut és minden gyereket, asszonyt és idős embert agyonlőttek vagy agyonvertek...... túlélője nem maradt a vérengzésnek, több mint 300 holttest és 60 felgyújtott ház maradt utánuk"
Németek meggyilkolása
"1941. július elsején az ukrajnai Broniki mellett folyó harcok során a szovjet katonák 180 német foglyot ejtettek...... másnap, mikor a németek visszafoglalták a területet, egy szántóföldön, kis területen összegyűjtve a Wehrmacht katonái 153 megcsonkított, magaslatról legéppuskázott német katona holttestét találták meg...... mindegyik tetemről hiányzott a karóra, a gyűrű, a felső ruházat és a lábbeli ..... a tizenkét túlélő egyike elmondta a német tiszteknek, hogy az oroszoknál az új szabály szerint minden szovjet katona, aki húsz németet megölt, kitüntetést kap, előléptetik és elmehet három nap rendkívüli szabadságra."
Németek, olaszok, magyarok és románok legyilkolása
"1943. február 18-án a német ellentámadás elfoglalta az ukrajnai Donyeck melletti Grisino várost ..... a szovjet Vörös Hadsereg visszavonulása előtt fegyveres ellenállást nem fejtett ki, mert a hadifoglyok és a polgári lakosság legyilkolásával volt elfoglalva....... a német katonák 406 német hadifogoly, 89 olasz, 9 román és 4 magyar katona holttestét találták meg..... az ukrán és német katonai kórházakban szolgáló nővérekkel és idős emberekkel együtt összesen 596 tetemet kellett eltemetni..... a holttesteket brutálisan megcsonkították, a nőket korhatár nélkül megerőszakolták, a férfiak orrát, fülét, nemi szervét levágták, a nők melleit olyan módon vágták le, hogy a fehér bordák a holttest teljes hosszában kilátszottak, a nemi szervüket is kivágták és a szájukba tömték."
Gyerekek legéppuskázása
"1941. szeptember 18-án a szovjet hadsereg a közeledő német csapatok elől kiürítette az ukrajnai Chartsisk és Snizhi környékét, ahonnan több száz 14 és 16 év közötti, az éhségtől lesoványodott, kereskedelmi középiskolába járó gyereket szedtek össze.... 60 kilométeres erőltetett menetre kényszerítették őket, majd mikor a gyerekek sírva mondták, hogy már nem bírnak tovább menni, akkor az NKVD két teherautóval kivégzőosztagokat küldött a helyszínre és az összes gyereket legéppuskázták...... a német csapatok az útmenti árokban 370 iskolai egyenruhás fiatal fiú és lány holttestét számolták össze."
Nemmersdorf
"A cseh határhoz közeli német falut, Nemmersdorfot a szovjet Galitszkij tábornok csapatai rohanták le..... a falu határába eléjük ment 40 francia hadifoglyot menetközben tankokból lőtték agyon, a vörösök házról házra járva szedték össze az embereket, erőszakolták meg a nőket, sokat meztelenül élve szegeztek a házak és a magtárak ajtajára és részegen célba lőttek rájuk...... még az utánuk érkező 4. hadsereg tisztjeinek is sok volt, amikor az egyik házban 71 megcsonkított női holttestet találtak."
Gumbinen, Guldap, Ebenrode
"A kelet-poroszországi Gumbinnen, Goldap és Ebenrode falvak körzetében bevonuló Vörös Hadsereg katonái összeszedték a férfiakat, fiatal fiúktól kezdve az aggastyánokig, kikötözték őket, levágták a nemi szervüket és a csajkákhoz rendszeresített evőkanállal vájták ki az élő emberek szemét..... a nőket megerőszakolták, utána leöntötték őket kerozinnal és mindet meggyújtották."
Metgehen
"Königsberg melletti Metgehen falut visszafoglaló német katonák 60 megcsonkított idős és fiatal nő holttestetét találták meg az utcán, az életben maradt szemtanúk szerint sokukat 60-70 (hatvan, hetven) orosz katona is megerőszakolta, a kisgyerekeket és a csecsemőket a lábuknál fogva a falhoz vágták, amelyik nem halt meg, annak csizmás lábbal ugrottak a fejére...... sok fiatal nőt a csoportos megerőszakolásuk után két teherautóhoz kötöztek és a két irányba induló gépjárművek széttépték őket...... a vonat állomáson veszteglő hét vasúti kocsinak minden utasfülkéjében 7-10 vérbe fagyott és megcsonkított női holttestet találtak."
Buchenwald és Sachsenhausen
"A buchenwaldi és a sachsenhauseni német koncentrációs táborokat a szovjet csapatok elfoglalták és azonnal német polgári foglyok százezreit deportálták oda, az őrtonyokban a horogkeresztes egyenruhákat vöröscsillagos egyenruhák váltották fel és az éhezés, betegség és a kegyetlen bánásmód miatt foglyok ezrei haltak meg....... 1991-ben, a Kelet-Németországot megszálló orosz csapatok kivonulása után a Sachsenhausen melletti erdőben feltárt tömegsírokban 25,500, a Fünfeichen, Lamsdorf és Ketschendorf falvak határában feltárt tömegsírokban további 65 ezer 1945. május 9-e után meggyilkolt német férfi és női fogoly csontjait találták meg."
Kórházban gyilkolás
"1943. január 10-én Karpelovka falu iskolájában a németek egy kisegítő kórházat rendeztek be, két orvossal, 6 ápolónővel, 8 szanitéccel, 40 beteg és fagyásos katona feküdt a kórházban. Éjszaka erős szovjet partizánkülönítmény lepte meg a kórházat, a kétfőnyi őrséget ártalmatlanná tették és 50 halott maradt utánuk."
Megfagyasztás
"1943 január 12-én az óriási túlerőben lévő szovjetek 15 főnyi német tábori őrséget fogságba ejtettek. De nem lettek hadifoglyok...... a 30 fokos hidegben mezítelenre vetkőztették őket, léket vágtak a folyón, és vedrekből addig öntözték őket, amíg egyetlen óriási jégcsappá fagytak. Másnap így találta őket a német ellentámadás."
Öt hulla
"1943. január 14-én Majdanka község óvodájába német katonai meteorológiai megfigyelő állomás volt beszállásolva: idős német őrmester, négy fiatal német lány, mint kisegítő-szolgálatosok. Reggel az öt hulla a kerítés cölöpein lógott, lábuknál felakasztva, levetkőztetve, a lányok fogai kiverve, emlőik levágva."
Ember felrobbantása
"1943. január 16-án a front felé vezető úton az esti órákban erős partizán alakulat lerohant 3 német katonai teherautót és 10 orosz parasztszekeret, melyen utánpótlást szállítottak a frontra. A 10 oroszt lovaikkal együtt legéppisztolyozták, a német őrmestert aknára kötözték és felrobbantották."
Zongorista
"Az egyik fiatal SS katonáról kiderült, hogy tud zongorázni.... az oroszok kézzel-lábbal elmagyarázták neki, hogy játszania kell az orosz tiszteknek, és ha abba hagyja, akkor azonnal agyonlövik..... a katona 22 órán át zongorázott, és egyszer csak a kimerültségtől leesett a székről és sírni kezdett...... az egyik részeg orosz tiszt odadülöngélt a földön fekvő fiatalemberhez és szó nélkül főbe lőtte."
Megerőszakolások
"A szovjet katonák megerőszakoltak minden 5 (öt) és 80 év közötti kislányt, asszonyt és nőt..... csak Berlinben 95 ezer és 130 ezer közé tehető a megerőszakolás közben szerzett fizikai sérülésekkel kórházba szállított nők száma, közülük több mint 10 ezren elvéreztek vagy más módon belehaltak a sérüléseikbe, sok ezren öngyilkosok lettek, sok nő a szülési fájdalmak indulásakor vetett véget életének..... összesített számot nehéz megállapítani, mert sokukat többször, több napon át és többen kínoztak, de tényként állapíthatjuk meg, hogy Németországban 2 millió felett volt a megerőszakolt nők száma...... különösen állati módon viselkedtek az orosz katonák Ausztriában, Poroszországban, Pomerániában és Sziléziában.... kevésbé ismert tény, hogy az auschwitzi tábort felszabadító szovjet katonák 1945 februárjában csoportosan megerőszakolták a kopasz, csontig lesoványodott lengyel, orosz, belorusz és ukrán fogolynőket is..... 1945 és 1948 között évente 2 millió abortuszt végeztek el az orosz megszállás alá került Kelet-Németországban és sok kisgyermeket egy vagy két éves korában éjjel fojtott meg a szülőanyja"
Szovjet torpedók zsidókra
"A török hatóságok Isztambulban 1941 decemberétől kezdődően több mint ezer Romániából menekült zsidót tartottak karanténban..... végül a "Struma" nevű marhauszályon összezsúfolva 769 embert Palesztínába inditottak, de nem érkeztek meg, mert 1942. február 24-én egy szovjet tengeralattjáró megtorpedózta és elsüllyesztette a civil menekültekkel teli uszályt, egy román zsidó maradt életben"
Wilhelm Gustloff
"1945. január 30-án a német Wilhelm Gustloff nevű óceánjáróból átalakított kórház hajó közel 10 ezer balti államokból menekült polgári személlyel, ápolónőkkel és sebesült német katonákkal a fedélzetén kifutott Gotenhafen (Gdynia) kikötőjéből és Kiel városába indult...... aznap este Aleksander Marinesko parancsnoksága alatt hajózó S-13-as szovjet tengeralattjáró bemérte és három torpedóval elsüllyesztette a Gustloffot....... a szerencsétlenség színhelyére érkező német hajók 964 túlélőt mentettek ki a vízből, több mint 8,500 ember elpusztult..... ez volt a történelem legtöbb emberáldozatot követelő hajószerencsétlensége, (hatszor több ember vesztette életét, mint a Titanic elsüllyedésekor) pár nap múlva, 1945 február 10.-én ugyanez a szovjet tengeralattjáró kettő torpedóval elsüllyesztette a vöröskeresztes zászló alatt hajózó General von Steuben nevű fegyvertelen kórház hajót, 3,500 sebesült német katona és önkéntes nővér vesztette életét"
Goya
"1945. április 16-án Konovalov kapitány parancsnoksága alatt hajózó L-3-as szovjet tengeralattjáró megtorpedózta a fegyvertelen és vöröskeresztes zászlóval úszó Goya nevű Kelet-Poroszországból menekülő civilekkel teli uszályt, 175 ember életben maradt, 7,100 fulladt a tengerbe, mikor a hajó négy perc alatt elsüllyedt...... a Balti tengeren összesen négy német kórházhajót és nyolc kizárólag sebesülteket szállító teherhajót süllyesztettek el a szovjet bombázók és tengeralattjárók, mind német felségjelzés nélkül, vöröskeresztes zászló alatt haladt a támadáskor."
Földbirtokos családja
"Magyarországon L. M. földbirtokost arra kényszerítették, hogy nézze végig 53 éves felesége és gyermekágyas fiatal asszonylányának megbecstelenítését..... az apa megőrült, lánya két nap múlva öngyilkos lett."
Élelmiszer tönkretevése
"Egy nagy dunántúli gazdaságban 300 hízó volt.... a felszabadítók géppuskával valamennyit lelőtték, majd a lakosságot a raktárba terelték, hogy szórják ki a búzát az udvarra. Leöntik benzinnel, felgyújtják. Röhögnek részeg állatiassággal, mialatt a felszabadított nép lőtávolból siratja kenyerét."
Agyonlövés, gyűlölködés
"Fiatal házasok voltunk 1944 telén, mikor a balatoni harcokkal átvonult a falunkon a front, a férjem több fiatalemberrel együtt a kádártai határban nézte a falu fölött elrepülő amerikai bombázókat....... a megszálló oroszok összeszedték őket, és azt mondták, hogy jeleket adtak az amerikaiaknak, ezért az uramat minden ötödik emberrel együtt a szemünk láttára agyonlőtték.... utána válogatás nélkül vitték a környékbeli falvakból a férfiakat malenkij robotra az orosz gulágokba, a bátyámat is összeszedték, majd' mikor 42 kilósan 4 év után hazajött, az ávósok Záhonynál leszedték a vonatról, leköpték és úgy megverték, hogy a karja eltörött, azt kiabálták neki, hogy "harcoltál a szovjetek ellen, te disznó"
Megbecstelenített nők
"Vác többször cserélt gazdát a heves harcokban. Amikor a német-magyar ellentámadás visszadobta az oroszokat, 3 nagy teherautó szállította be Budapestre a Szt. János kórházba a megbecstelenített nőket. Külön osztályon kellett őket kezelni, bordáik összetörve, fogaik kiverve, a gyermeklányok életre szóló testi roncsolás nyomaival."
Vérbajosok
1945. április 4-e után az ideiglenes magyar kormány az UNRA new yorki irodájába táviratot küldött: "Kérjük, hogy sürgősen küldjenek 470,000 vérbajos beteg gyógykezelésére szükséges gyógyszert."
Tolvajlások
"December végén egy szovjet tank előre kalandozott a Budapest-Kecskemét útvonalon, egy magyar tankelhárító harcképtelenné lőtte. Amikor felnyitották, a szovjet hadnagy és négy katonájának hulláján kívül a következők kerültek elő: egy halálra marcangolt fiatal nő hullája, 3 női luxusbunda, fél kilóra való arany és briliáns, selyem kombinék halmaza, végül egy kifogástalan frakköltöny."
Erőszak
"A kommunista Vörös Hadsereg nem volt felszabadító, hanem megszálló, nem vörös volt, hanem véres, nem hadsereg volt, hanem horda, és ez a "dicsőséges kommunista szovjet hadsereg" megbízható források szerint jóval több mint kétszázezer asszonyt és lányt erőszakolt és becstelenített meg csak a magyar fővárosban."
Egy példa
"Késő délután lett, amikor megérkezett az első... beszélt németül, ezen csodálkozott a ház népe ott, a T. utca 7-9.-ben, Budapesten, mert olyan tatár képe volt. Pisztolyát a nagyapám arcába nyomta, és egészen közelről ordított.
- Hol vannak? - ezt ordította.
- Elmentek... Mind elmentek... - felelte nagyapám.
Csinos, fiatal asszony volt a nagyanyám. Apám húga mellé bújva, a kiságyban, orrára húzott takaróval várta, hogy lejöjjenek azok a pincébe. Lejöttek... Mutatták kézzel: mi van enni? Nem volt enni semmi. Ebbe nagy nehezen beletörődtek, akkor meg durván szétválasztották a nőket és a férfiakat. Négy nőt választottak ki. És már vitték is mind a négyet. Gyöngyösi úr, büszke, szép szál postamester a felesége után kapott. Közvetlen közelről, bal oldalról és hátulról lőtték szét a fejét. Gyöngyösi úr véréből, agyából és koponyájának szilánkjaiból jó adag fröccsent az ötéves apámra. Felszabadultunk."

Az a Nemzet, ki nem tartja tiszteletben történelmét és az őseit, nem vesz róla tudomást, hogy honnan jött, annak nincs múltja. Akinek pedig nincs múltja, annak jövője sincs.
Mindez zsidó bűn, hiszen zsidó államszervezet és zsidó katonai szervezet volt, nem zsidó közkatonákkal és, ha ismerjük a zsidó mechanizmust, nem volt apelláta, a parancsot megtagadók likvidálva lettek, azonnal!
Kőműves GézaA Jobbik "nagy győzelmétől" retteg egy izraeli kormányzati hírportál !


Izraelben már tudják, sőt be is vallják azt, hogy a Jobbik kimagasló eredményt ér el az április 6-i választásokon. A nemrégiben "történelmi egyházzá" előléptetett Hit Gyülekezete úgy igyekszik bizonyítani a zsidók és Izrael iránti hűségét, hogy minden eszközzel igyekszik lejáratni a választási győzelemre készülő Jobbikot. Izraelben egy kormányzati propagandát terjesztő hírportál - "magyar" forrásokra támaszkodva számol be Németh Sándornak a neonáci, fasiszta, antiszemita és cigányellenes Jobbik ellen indított frontális küzdelméről.

A Jobbikkal (megint) foglalkozó Antiszemitizmus Elleni Küzdelem Összehangolásának Fóruma nevű izraeli kormányzati hírportálon megjelent hírnek már a címe is sokat sejtető: "Magyarországon egy antiszemita párt nagy győzelmet arathat. Keresztények kérnek segítséget" (A Jobbik választási sikerének megakadályozásához - H. J.) A hír fölvezetőjében pedig ezt olvashatjuk: "Egy sokak által antiszemitának tartott magyar politikai párt könnyen a második legnagyobb pártként végezhet az április 6-án tartandó nemzeti választásokon", állapítja meg a Magyarországon, ismert elkötelezettségű újságírók által szerkesztett angol nyelvű Politics.hu-ra támaszkodva az izraeli kormány, a Zsidó Ügynökség és más cionista világszervezetek támogatásával napvilágot látó hírportál.


Steiner Pál is szereti megfogalmazni az aggodalmait, ha véletlenül megkérdezik

Az izraeli hírportál, illetve magyarországi informátoraik rettegéséből első olvasásra kiderül: a Jobbik népszerűsége a közvélemény-kutatók ferdítése ellenére is egyre szélesebb rétegek számára válik közismert ténnyé, ezért a párt ellen vívott küzdelemben a hazai, az izraeli és a nemzetközi cionisták, s modern kori történelmünkben a velük szinte mindig szövetséges magyargyűlölő egykori kommunisták és ivadékaik elérkezettnek látták az időt arra, hogy újabb, de minden eddiginél erőteljesebb lejárató kampányt indítsanak a nemzeti ellenzéki párt ellen. (Szerintünk kicsit megkésve, de ez legyen az ő bajuk - H. J.)

Az izraeli portál azzal is riogatja olvasóit, hogy az eddig is harmadik helyen állt Jobbik Magyarországért Mozgalom tulajdonképpen már a második a népszerűségben a kormányzó Fidesz mögött, s "a kevesebb, mint három hét múlva sorra kerülő választások eredményeként a Fidesz kormánykoalíciós partnerévé válhat". Rettegését a portál a fentebb említett Politics.hu-ra alapozza, amely szerint a szavazók körében a Jobbik mára elérte a 16 százalékos népszerűséget.

S ha ez így van, akkor gyorsan tenni kell valamit a Jobbik lejáratására, gondolják Magyarországon és Izraelben. "Amíg a Jobbik magát szélsőséges módon (sic!) következetes keresztény, konzervatív és hazafias pártnak nevezi, addig magyarországi újságírók, kutatók és politikus személyiségek már régóta fasiszta, neonáci, antiszemita és cigányellenes pártként tartják számon", állapítja meg az izraeli hírportál.

Szinte meglepő, hogy most rajonganak Németh Sándorért a zsidók
Az izraeli kormánypropaganda szócsöve ezután eddig teljesen ismeretlen és meglepő információval rukkol elő: "A Jobbik az Izraelt támogató 'evangélistákat' sem szereti" (Az izraeli hírportál által 'evangélistáknak" nevezett díszes társaság nem más, mint a Hit Gyülekezete - H. J.) Az izraeli portál írója ezután megdicséri Németh Sándort, "Magyarország legnagyobb evangelista egyházának papját", amiért nemrégiben Facebook-oldalt indított a Jobbik előretörésének és választási sikerének föltartóztatására. "Kritikus nap lesz az áprilisi választások napja, miután a Jobbik a zsidókat, az Izraelt támogatókat és az 'evangelista keresztény' egyházat tartja a legnagyobb ellenségének", idézi a héber portál a hitgyüli prófétáját.

"Németh Sándor, a pap fölszólít a Jobbik-ellenes Facebook-oldaluk vízözönszerű tetszikelésére mindenkit, aki támogatja a toleranciát, a szabadságot. Főleg a keresztényeket és Izrael támogatóit kéri tetszikelésre azért, hogy megmutassák a Jobbik erőteljes ellenzését", írja az izraeli kormány és a Zsidó Ügynökség hírportálja.
Hering József - Kuruc.infoDavid Duke: Cionista zsidó maffia az orosz-grúz konfliktus mögött


Oroszország betört egy szomszédos szuverén államba és a népe által megválasztott demokratikus kormányt fenyegeti. Az ilyen akció elfogadhatatlan a XXI. században.” Bush elnök elítéli Oroszországot — AP, 2008. augusztus 10. A szokásos gyanús személyek, akik ellenőrzésük alatt tartják az USA médiáját és politikáját, újra hazudnak az amerikai népnek és a világnak. Itt vannak a tények, amelyek könnyen ellenőrizhetők a fő sodrú médián belül, de el lettek temetve az oroszellenes retorika mögé. Lássuk a rideg tényeket:      1) Oszétia területileg 90 százalékban Oroszországhoz tartozik. Grúzia ismételt erőfeszítéseket tett a régió etnikai tisztogatására. Orosz békefenntartó csapatok évek óta Oszétiában vannak, amit nemzetközi egyezmények jóváhagytak. Ennek célja, hogy a régió polgárait megvédjék a grúz katonaság támadásától.      2) Grúzia kezdte ezt a háborút, nem Oroszország. Grúzia betört Oszétiába, megkísérelte ellenőrzése alá vonni a régiót és etnikailag megtisztítani az orosz népességtől.      3) Az izraeli állampolgárságú grúz védelmi miniszter parancsnoksága alatt álló grúz hadsereg meglepetésszerű betörést és támadást indított, ami az első 24 órában legalább 1000 ember halálát okozta. Ezt a támadást az alatt követték el, amíg a világ figyelme az Olimpia felé fordult.      4) A grúz katonaság betörése és tömeggyilkos akciói nyomán Oroszország a harcot választotta: olyan erővel szállt szembe a grúz katonasággal, hogy az nem tudta folytatni betörését és támadását. Mindenesetre a grúz támadás következtében oszétiai polgárok ezrei menekültek el otthonukból.      5) A zsidó befolyás alatt álló média — ahelyett, hogy beszámolt volna a világnak ezekről a rideg tényekről — hazug módon azt állította, hogy a cionistákkal szövetséges grúz állam „orosz agresszió” és „orosz betörés” áldozatává vált. Pedig Grúzia tört be Oszétiába, Grúzia bombázta és gyilkolta tömegesen Oszétia népét és ez indította el a szóban forgó konfliktust. Miután Grúzia megindította a betörést és megkezdte a tömeggyilkosságokat Oszétiában, a távirati hírhálózatok órákon át minden amerikai számára Grúzia elnökét és az USA Külügyminisztériumának zsidó tisztviselőit mutatták, akik azt kiabálták, hogy Oroszország betört Grúziába!      6) Az olyan neokon irányítás alatt álló politikusok, mint George Bush, ahelyett, hogy az első pillanattól kezdve elítélték volna Grúziát a betörésért és a tömeggyilkosságokért, Oroszországot ítélik el, és megkísérlik Amerikát és Európát belevinni egy teljesen igazolatlan konfliktusba Oroszországgal.      Legalább hat oka van annak, hogy Amerika zsidó befolyás alatt álló médiája és politikai vezetősége miért foglal állást Grúzia mellett:      1) Amint az izraeli újságok spontán beszámolóiból ismeretes, Izrael régóta szövetséges Grúziával. Kiképezte csapatait, ellátta fegyverekkel Grúziát. A grúz kormányban a kulcsfigurák izraeli állampolgárok és Izrael mellett elkötelezett személyek, közöttük az a „grúz”, aki közvetlenül elindította a háborút: Davit Kezerasvili védelmi miniszter. „Grúzia” fő szóvivője Temur Jakobasvili, aki egyben Grúzia újraegyesülési minisztere, szintén izraeli állampolgár.      2) Izraelnek olaj-távvezetéke és gazdasági érdekeltségei vannak Grúziában, ezeket ellenőrzése alatt akarja tartani.      3) Izrael és a zsidó hatalom ügynökei világszerte azért haragudnak Oroszországra, mivel Oroszország megakadályozza a zsidó neokon uralom alatt álló USA-t abban, hogy az ENSZ politikáját egyöntetűen Palesztina, Szíria, Libanon ellen és egy majdani Irán ellen folytatott háború felé terelje.      4) Az orosz kormány vette azt a bátorságot, hogy bizonyos zsidó bűnöző oroszországi oligarchiákat, mint Berezovszkijt, Guszinszkijt, Hodorovszkijt és másokat vád alá helyezett. Közülük sokan a lopott milliókkal Izraelbe és más országokba menekültek.      5) Oroszország demokratikus állam, amelyet nem irányítanak olyan speciális érdekeltségek, mint ahogyan az USA-t irányítja az AIPAC és a zsidó kampánypénz. A zsidó befolyás alatt álló újságok és politikusok Oroszországgal kapcsolatban a „demokrácia” hiányára vagy elégtelenségére panaszkodnak, hallgatnak azonban arról, hogy az USA-ban olyan kétpártrendszer működik, amelyet úgy alakítottak ki, hogy lehetetlenné váljék bármilyen harmadik párt országos érvényesülése, egy ilyen párt ellenvéleményét vagy képviseletét elnyomják. Oroszország viszont már nem kommunista, hanem valódi értelemben antikommunista állam. Mialatt Oroszország a nagyobb szabadság és az egészséges nemzeti érzések felé mozdult el, addig az USA-ban az élet minden területén fokozzák az állami ellenőrzést. Jelenleg az amerikai politikát ironikus módon a neokonok irányítják, vagyis egy olyan zsidó szélsőséges csoport, amelyet Trockij (Lev Davidovics Bronstein) követői alapítottak. Trockij a hírhedt zsidó bolsevik volt a Vörös Hadsereg feje az oroszországi kommunista forradalom első éveiben, egy olyan ember, aki a keresztények millióit gyilkoltatta meg.      6) A cionisták megpróbálják Oroszország nagy és túlnyomóan fehér fajú nemzetét Amerika és Európa ellenségévé tenni, mivel a nacionalista Oroszország útjában áll közel-keleti terveiknek és az Új Világrendnek. Az Oroszország és Grúzia közötti konfliktus nem áll érdekében egyik országnak sem, viszont ebben a háborúban Oroszország, a cionisták fő ellensége mind pénzügyileg, mind a világ közvéleményének szemében meggyengülhet, miközben Izrael több fegyvert tud eladni Grúziának. Amikor az emberek megértik majd a zsidó szupremácisták óriási média- és kormányzati hatalmát, akkor kezdik majd megérteni a világ jelentősebb konfliktusainak természetét Is. Mindez végül is abban az egyszerű tényben kristályosodik ki, hogy a hatalmas zsidó befolyás az USA politikájában és médiájában oda vezet, hogy az uralkodó látszat szerint Izrael és a zsidó nép érdekében áll a Grúzia melletti kiállás és a károkozás Oroszországnak. Sajnos az USA Izrael-politikája, a katasztrofális amerikai háború Izrael érdekében Irak ellen, a zsidók által irányított tántorgásunk egy Irán elleni katasztrofális háború küszöbéig, csak úgy, mint a kommunistaellenes Oroszországgal való konfliktusnak ez az esztelen fokozása egyaránt azt tükrözi, hogy az USA kormánya nem az amerikai nép érdekében, nem a szabadság, igazságosság érvényesüléséért cselekszik, hanem egyszerűen a zsidó szélsőségesek akaratának veti alá magát. Fordította: Tudós-Takács János (Szittyakürt, 2008. szeptember)
Forrás: https://kuruc.info/r/39/28493/


Golyót Trumpnak!”: Az elnök megölésére trenírozza és biztatja lakosságát az amerikai fősodor!

Hol találkoznak a liberális establishment kívánságai a fekete gangsta-kultúra szóképeivel? – teszi fel a kérdést első mondatában a globális tévé német nyelvű portáljának amerikai tudósítása
Egyebek között ott, felel, ahol Donald Trumpnak a kiiktatásáról van szó. A gyilkos fantáziák mind több embert ragadnak magukkal mind az USA-n belül is kívül.

A hivatalban lévő amerikai elnök meggyilkolása az amerikai demokrácia egyfajta korrektív formája, ha az ország polgárai netán egy olyan elnököt választanak meg, akit a pénzügyi elit befolyásos köreinek nem tetszik.
Ebben az esetben az elnök fizikai likvidálásának és a megölt elnöknek például engedékeny alelnökével történő kicserélése a dolgokat helyre teheti.

A tudósítás bemutatja, miként démonizálják, dehumanizálják Trumpot elmebetegnek, huligánnak, randalírozónak, atomgombának, halálos üstökösnek vagy fejlevágónak ábrázolva. A világ leghatalmasabb országának elnökét számos magazin címoldalán kiáltotta ki törvényen kívülinek.

A beszámoló ezután számba veszi, hány alkalommal uszított a fősodratú média Trump elnök meggyilkolására.

Kezdte a CNN, amely azon tanakodott, mi lenne, ha az elnökavatás napján meggyilkolnák.

A popénekes Madonna napokkal később a Fehér Ház felrobbantásáról tartott buzdító szónoklatot a női egyenjogúságért tartott, de valójában Trump-ellenes tömegrendezvényen!

Josef Joffe, a német 
Die Zeit hetilap főszerkesztője, az uralkodó elit képviselője, a közszolgálati német tévébenTrump eltávolításának megoldását meggyilkolásában látta.

Trump potenciális gyilkosának azt ígérik, legendát csinálnak belőle.
A facebook és a twitter ezerszámra közvetít hasonló üzeneteket.
Egy trikó ezzel a felirattal kapható: a csomagtartóban géppisztolyunk van Donald Trumpnak. Ilyeneket rappelnek is.

Forrás: RT News
Kapcsolódó korábbi VilagHelyzete Alternatív Hírek cikkek:
✔ 
Főáramú neves újságírók Trump elleni merényletre buzdítanak az "elcsípett" beszélgetésben - Hiába törölték,a szerverek nem felejtenek...

✔ 
Globális káoszt és ellenállást szervez az ultra-liberális háttérhatalom sztárokat bevetve - Madonna már a Fehér Házat robbantaná fel
✔ 
Miért ölték meg Kennedy-t? Kiknek állt érdekében? Oliver Stone klasszikusában van elrejtve a lényeg!
✔ CNN, mint a hamis hírek és propaganda forrása sorsfordító lejtőhöz érkezett-Kapott egy gyomrost Trumptól
✔ KÖTELEZŐ! Trump, mint Kennedy létfontosságú leleplező beszédet mondott a korrupt háttérhatalmi elitről és az 'új világrendről'
✔ 
Kitört az Igazság-háború a Főáramú és az Alternatív Média között - Ron Paul nyilvánosságra hozta a hazug mainstream listáját
✔ Súlyos faji és politikai háború van kibontakozóban az USA-ban, mely polgárháborúvá alakulhat pontosan a TERVEK szerint!
✔ 
Tisztázzuk "Trump és a Vilag Helyzete kapcsolatát", mert elfelejtitek, hogy működik a Tézis-Antitézis-Szintézis > Üzenet az olvasóknak
✔ 
Gondolatok Trumpról és a háttérhatalom működéséről - milyen tervek mozgatják a szálakat
✔ 
Merényletet próbáltak elkövetni ma este Donald Trump ellen élő adásban - a titkosszolgálat, majd katonák fogták le a tettest


Ha Saddam és Kadhaffi még élne, akkor nem káosz lenne a Közel-Keleten-mondta Trump a hibás amerikai politikárólAkik az Alternatív Média híreit követik évek óta, vagy a tájékozottabb VilagHelyzete olvasóknak nem kell már elmondanom, hová vezetett a Közel-Keleten 2001 után létrehozott káosz..., mit eredményezett az Assad, Kadhaffi vagy Saddam Hussein elmozdítására és megdöntésére elkezdett amerikai offenzíva, majd ezt követően a rendszer ellen harcoló terrorista csoportok nyugati finanszírozása, létrehozása.... Azaz kik hozták létre és milyen céllal az iszlám Államot.

A következmények mindenki számára katasztrofálisak voltak
, milliók halálát és tízmilliók földönfutóvá, menekültté és szintén irányított terv részeként egy bevándorlási-invázió sakkfigurájává váltak...

Mára 
Wikileaks bizonyítékok után bizonyított is, hogy szaúdi, izraeli és amerikai pénzekkel ugyanazok finanszírozták az Iszlám Állam (és anno az al-Kaida) létrehozását és működését, akik a Clinton-Obama adminisztrációt támogatták külügyminiszteri idejében, majd a kampányban.... Számtalan cikket olvashattatok erről a VilagHelyzete cikkeiben.

Sokszor csak akkor kaptuk fel a fejünket évekkel ezelőtt, amikor 
Putyin ENSZ-ben vagy a Valdai-fórumokon elhangzott beszédeit fordítottuk, hallgattuk meg és ő beszélt ezekről... sok laikust megdöbbentve az igazsággal ....
Most egy aktuális TV-interjúban nem Assad, nem Putyin, nem a halott Saddam, Kadhaffi és a likvidálásra kijelölt Assad elnök beszél immáron erről, hogy mekkora hibás politika volt ez, hanem a leendő amerikai elnök, Donald Trump. 

Ezért emelem ki ilyenkor mindig újra ezeket az összefüggéseket, mert valószínű, hogy mai napig sok főáramú újságíró és pláne azok olvasótábora nincs is tisztában a ténnyel, amiről évek óta már evidenciaként beszélünk.... (SBG Buddha - VilagHelyzete.com)
Nézzük tehát a Donald Trumppal készült interjút! Érdemes.... 
"Ha Kadhaffi és Saddam Hussein még élne, akkor az Egyesült Államoknak nem kellene beavatkoznia és rendet teremtenie a térségben, mert ezek a vezetők rendet tartanának országukban."
A Szíriáról és Közel-Keletről folyó TV-vitában Trump elmondta, hogy ha Kadhaffi és Saddam Hussein még élne, akkor az Egyesült Államoknak nem kellene beavatkoznia és rendet teremtenie a térségben, mert ezek a vezetők rendet tartanának országukban. 

Természetesen az más kérdés, hogy éppen azért van káosz és azért van szükség béketeremtésre, mert éppen az USA vitte el a háborút és a káoszt a világba a 'szokásos demokrácia-export'-tekintetében....
Trump szerint sem Saddam, sem Kadhaffi nem volt terrorista, de miután az Egyesült Államok beavatkozott, ezen országok a terroristáké lettek....

A riporterek ezután Szíriáról is kérdezték:

"Ott sem más a helyzet. Nem szeretem Assadot, de ha erőszakkal akarjuk lecserélni őt valami másra, mi a garancia, hogy nem jön valami még rosszabb?"
Leszögezte Trump is, hogy felháborítónak tartja, hogy az Obama-kormányzat pénzt és fegyvereket adott az ún. mérsékelt ellenzéknek nevezett terroristáknak, hogy feszültséget szítson egy országban és így távolítsa el a megválasztott elnököt. 
Trump eddig nyilatkozatai kíváncsi várakozással töltenek el mindenkit 
- vajon hogyan tudja rendezni a katasztrofális hidegháborúvá rontott kapcsolatokat Oroszországgal szemben
- tud-e szakítani, illetve hagyják-e neki, hogy szakítson az Oroszország ellenes amerikai "felvonulással" erőfitogtatással;
- és végre közösen elkezdődhet-e
 ennek a hibás nyugati politikának "gyermekeként" létrejött SzörnySzülöttnek a felszámolása, amit Iszlám Államnak, ISIS-nek vagy ami sokkal átfogóbb, iszlám fanatizmusnak és szélsőséges szunnita-wahabita iszlám terrorizmusnak nevezünk.....
És végül egy mondat: rendkívül tanulságos és érdemes figyelni minden ilyen és hasonló főáramú interjúkban a riporterek reakcióit, viselkedését, mert amikor olyan kényes témák kerülnek szóba (legyen az a leendő elnök részéről), azonnal próbálják bele fojtani a szót és elterelni a beszélgetést.....  (SBG Buddha - VilagHelyzete.com)

Azért megemlítem mindazok számára, akik nem olvasták volna korábbi Iszlám Államról és az ISIS létrehozásáról írt cikkeimet:

✔ 
Igazság a Médiában - Az ISIS eredetéről és valós összefüggéseiről beszél egy elismert újságíró
✔ Az ISIS fedősztori titkos története - Kik kreálták és használják a rettegett Iszlám Államot
✔ Elemzés: Egy újabb kérdőjel a Közel-Keleten-avagy mesterséges 'dzsihád' a végső terv részeként

✔ 
Szaúd-Arábia maga az ISIS - Tárja fel végre a The NY Times, amit eddig is tudtunk !✔ Törökország és a NATO az Iszlám Állam olajának legnagyobb felvásárlója-áll a norvég jelentésben !
✔ 
Az igazság itt van ! Szíria és a Közel-Kelet valódi történelmi háttere(SBG Buddha - VilagHelyzete.com
JELENLEGI FB-oldal: Facebook.com/VilagHelyzete 
Facebook által likvidált oldal: VilagHelyzete.com Awakening The World
Azonnali alternatív VilagHelyzete hírek: VilagHelyzete.hu HÍREK 51.


Hitler csak elűzni akarta zsidókat, és Haj Amin al-Husseini jeruzsálemi főmufti adta neki az ötletet, hogy irtsa is ki őket – mondta Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök a Cionista Világkongresszuson a Haaretz zsidó napilap szerint.
Általános felháborodást keltett  Benjamin Netanjahu izraeli kormányfőnek a Cionista Világkongresszuson szerdán tett kijelentése.
A politikus ugyanis azt találta mondani a Haaretz napilap szerint: Hitler eredetileg csak elűzni akarta a zsidókat, az ötletet, hogy irtsa is ki őket, a jeruzsálemi főmufti, Haj Amin al-Husseini ültette el a fejében.” 
Hűűűűűha!
Netanjahu ezzel még a históriás könyvekbe is beírhatja magát…
Azt eddig is tudtuk, hogy egy bizonyos Karl Marx hatással lehetett Hitler gondolkodására. Hogy mire is gondolok? Nos, még 2007-ben bátorkodtam papírra vetni ezeket a sorokat: 
Olvasott-e Hitler Marxot?
Szöveggyűjtemény antifasiszta felvonulóknak
Bayer Zsolt, 2007. május 9., szerda 01:00, frissítve: szerda 01:00 
Május 9. van, az antifasiszta világnap. Természetesen nem antifasiszta céllal hívták életre ezt a napot, hanem antináci céllal. Merthogy a fasizmus sem szép eszme, de nem sok köze van a nácizmushoz. A fasizmus kissé romantikus, kispolgárság, kis tulajdon, kis üzlet, nagy szakszervezet, korporáció, érdekvédelem – no és persze sok-sok technika; futurizmus, Marinetti: Óda a versenyautóhoz, no, ez a fasizmus. De például egyáltalán nincsen benne fajelmélet. Szemben a nácizmussal, amelyben van, sőt az az alapja. Meg a szocializmus. Nemzetiszocializmus. Éppen ezért emlegetik helyette inkább a fasizmust, mert annyira kellemetlen lenne ezt a szocializmust magyarázgatni. Furcsa és mosolyogtató volt látni-hallani, amikor a minap egy alulinformált vénember (Moldova György) a fasisztákat vádolta Kádár sírjának meggyalázásával – mielőtt persze kifejtette azon álláspontját, miszerint Kádár helyesen tette, hogy akasztatott.
De ez most mellékes.
Moldova sem zavar már sok vizet, mindössze remekül szimbolizálja, hol tartunk tizenhét év küszködés után. Ellenben az mégiscsak fontos kérdés lenne, hogy akkor hogyan állunk ezekkel a különféle szocializmusokkal. Ilyenkor, „antifasiszta” felvonulások idején, amikor maga a miniszterelnök fog beszédet mondani, egyáltalán nem érdektelen, ha megvizsgáljuk, mi is az a marxizmus. Már csak azért gondolom, mert ott, ezen az „antifasiszta” felvonuláson sok lesz ám a marxista.
Ezért nem árt, ha felteszünk néhány alapkérdést. Például azt: vajon van-e különbség aközött, hogy valakit faji alapon vagy osztályalapon taszítanak ki a társadalomból? Érdekli-e az áldozatot, hogy azért ölik meg, mert zsidó, vagy azért, mert kulák? Van-e valami alapvető különbség a nácizmus hatmillió zsidó áldozata és a kommunizmus százmillió áldozata között?
S az egyik legfontosabb kérdés: mentes-e a marxizmus a fajelmélettől? Az antiszemitizmustól? Vagy még egyszerűbben: olvasott-e Hitler Marxot, s ha igen, kapott-e Marxtól muníciót? 

Nos, a tisztánlátás érdekében az alábbiakban a marxizmus két alapító atyjától, Karl Marxtól és Friedrich Engelstől olvashatnak idézeteket. Tőlük, illetve az általuk szerkesztett Új Rajnai Újság (Neue Rheinische Zeitung) egyéb alkotóitól. Aztán döntsék el maguk, mi a válasz a kérdésekre! S természetesen ajánljuk ezt a kis szöveggyűjteményt elsősorban a felvonuló „antifasisztáknak”. Csak hogy tudják, mi ellen is vonultak utcára… 

Mottó: „Senki sem tagadhatja, hogy a vörös terror hozzájárult ahhoz, hogy a barna terroristák mentális aggályait elhallgattassa. Sztálin brutalitása példaszerű volt Hitler számára.”
Megjegyzés: Sztálin pedig nyilván sok Marxot olvasott. Például ezt:

„Trónt fogok emelni magamnak,
Csúcsa hideg lesz és hatalmas,
Védőbástyája az emberfeletti iszonyat,
Tábornoka a sötét kín!

Aki ép szemmel felfelé kacsingat,
Halálsápadtan és némán tér vissza,
A halál sötét árnya átölelte,
Boldogsága sírját maga ássa.

A villámok cikáznak körülötte.
A magas, szilárd építmény körül.
Ha falait egy is megsértené,
Az örökkévalóság dacolva újjáépíti.”
1837-ben írta Marx ezt a verset. És életművének, a világban általa életre hívott változásoknak ismeretében tényleg hátborzongatók ezek a sorok. Ám a java most következik! Vágjunk bele! 

„Mi a zsidóság világi alapja? A gyakorlati szükséglet, a haszonlesés. Mi a zsidó világi kultusza? A kufárkodás. Mi a világi istene? A pénz. Nos hát! A kufárkodás és a pénz, tehát a gyakorlati, igazi zsidóság alól való emancipáció volna korunk önemancipációja. A zsidóságban felismerhetünk egy általános, jelen levő antiszociális elemet, amely a történelmi fejlődés révén – amelyben a zsidók e rossz vonatkozásban buzgón közreműködtek – a mostani tetőfokára érkezett, olyan magasságba, amelyen szükségképpen fel kell bomlania.
A zsidóemancipáció végső jelentésében az emberiségnek a zsidóság alól való emancipációja” (Karl Marx: A zsidókérdéshez, 1843).
„A kufár, aki összeesküdött az abszolutizmussal, ismét meghódította Olaszországot. Ezért aztán Bécsben senki nem ujjong a visszahódítás miatt, csak a tőzsde zsidó kufárjai… Európa lakossága elzsidósodott, az európai emberiség átadta magát annak a hitnek, hogy egyedül a pénz boldogít, elveszítve ezzel minden belső erkölcsi tartását. Ezzel a hitével megtagadott minden haladást, a szabadságot pedig teljesen meg fogja fojtani” (Neue Rheinische Zeitung, 1848. augusztus 17.).
„Hogy mennyire helyes volt részemről feltételezni demokratikus zsidó sajtónk besúgási tevékenységét, bizonyítják úgynevezett demokratikus lapjaink magyarországi levelezői. Amit ők burzsoának neveznek, az nálunk a zsidók, akik magukhoz ragadták a demokratikus irányítást. Ez a zsidóság mindazonáltal még tízszerte alávalóbb, mint a nyugat-európai burzsoázia, mivel a népeket megtéveszti a demokrácia színlelt, tőzsdebélyeget viselő álarca mögé rejtőzve, holott célja a kufárdespota uralma alá hajtani őket.
Mindenütt, ahol a demokrácia alapja a butaság, a zsidó kufárkodás és pozícióhajhászás szemtelensége még sokra fogja vinni” (Karl Marx, Neue Rheinische Zeitung, 1848. szeptember 22.).
„Az innen Európa legkülönbözőbb csücskeibe menekült zsidók nem fogják elmulasztani, hogy mindenekelőtt mint bécsi szabadságharcosok a németországi demokratikus közvéleményt kizsákmányolják, pénztárcáikat megtöltve azáltal, hogy az eseményeket az egyedül számukra üdvös nézőpontból mutatják be” (Ismeretlen szerző, Neue Rheinische Zeitung, 1848. november 25.).
„A kamarilla legnagyobb támasza Ausztria 99 nemzete és nemzetecskéje közül a zsidóság. A zsidók de facto radikálisan emancipáltak, két emberük – Bach és Thienfeld – még a minisztériumba is bejutott. Pontosan tudják, hogy kinek a birtokában vannak a húszasok, és velük szándékoznak tartani. A zsidók még okosabbak, mint a kamarilla, és kihasználva a szörnyűséges pénzügyi viszonyokat, igyekeznek földbirtokhoz jutni, amire korábban nem volt módjuk” (Ismeretlen szerző, Neue Rheinische Zeitung, 1848. december 2.).
„Mint ismeretes, a zsidók mindenütt a megcsalt csalók, de kiváltképp Ausztriában. Saját hasznukra zsákmányolták ki a forradalmat, amiért most Windischgrätz megbünteti őket. Azok, akik tudják, hogy milyen hatalommal rendelkeznek a zsidók Ausztriában, megítélhetik, milyen ellenséget szerzett magának Windischgrätz a következő proklamációjával…” (Ismeretlen szerző, Neue Rheinische Zeitung, 1849. február 22.).
„Ausztriában az egész népben érezhető, hogy a zsidóság a legsemmirekellőbb fajtája a burzsoának, ők a legszemtelenebb uzsorások: ez a zsidó népség iránti ellenszenv alapja” (Karl Marx, Neue Rheinische Zeitung, 1849. február 24.).
„E tanulságos vizsgálódásban ma szűkebb hazánk lengyel része felé fordulunk. Már tavaly nyáron, Lengyelországnak srapnellal és pokolkővel való dicsőséges pacifikálása és átszervezése alkalmából megvizsgáltuk a városok túlnyomórészt német népességből, a vidék nagy német földbirtokairól és az általános jólét megnövelésében szerzett királyi porosz érdemről szóló német zsidó hazugságokat. A Neue Rheinische Zeitung olvasói emlékeznek, hogy a frankfurti mocsárparlament német nemzeti tökfilkói és pénzcsinálói e számlálásokkor a lengyel zsidókat még mindig a németekhez számították, jóllehet e minden fajok legocsmányabbika legfeljebb profitéhsége alapján állhat rokoni viszonyban Frankfurttal” (Friedrich Engels, Neue Rheinische Zeitung, 1849. április 29.).
„Úgy véljük, minden tirannus mögött egy zsidó áll, ahogy minden pápa mögött egy jezsuita. Valóban, az elnyomók vágyódásai reménytelenek lennének, ha nem lenne egy sereg jezsuita, hogy elfojtsa a gondolkodást, és egy maroknyi zsidó, hogy kifossza a zsebeket” (Karl Marx: Az orosz kölcsön, 1856). 

„Lassalle, a zsidó nigger, aki szerencsére e hét végén elutazik, megint szerencsésen elveszített 5000 tallért egy téves spekuláción. A fickó inkább szemétbe hányatná a pénzt, semhogy egy barátjának kölcsönözze, még ha garantálnák is kamatját és a tőkéjét. Ugyanis abból az elképzelésből indul ki, hogy neki zsidó báróként vagy bárósított zsidóként kell élnie.
A fickó jó sok időmet elvette, s a barom azt gondolta, minthogy most úgysincs semmiféle üzletem, hanem csupán elméleti munkával foglalkozom, éppúgy vele is agyonüthetem az időmet. (…) Most már teljesen világos előttem, hogy Lassalle – miként fejformája és hajzata is bizonyítja – azoktól a négerektől származik, akik csatlakoztak Mózeshez az Egyiptomból való kivonuláskor (hacsak az anyja vagy az apai nagyanyja nem szűrte össze a levet egy niggerrel). Nos, a zsidóságnak és a germánságnak efféle egyesülése a négerszerű alapszubsztanciával szükségképpen furcsa produktumot hoz létre. A fickó erőszakossága is niggerszerű” (Karl Marx levele Friedrich Engelshez, 1862. július 30.).
Nos, talán elég is ennyi ízelítőnek.
Lenne még, ha valaki még mélyebbre akar ásni a borzalomban, olvassa el bátran A kommunista ideológia vörös könyve című művet Konrad Löw tollából.
Érdemes. Amúgy pedig: ha minden értelmezés nélkül odatesszük ezeket a szövegeket egy átlagos magyar olvasó elé, és megkérdezzük, vajon honnan valók, tízből tíz azt fogja válaszolni, hogy Hitler Mein Kampfjából. Pedig ezt mind-mind a marxizmus vetette papírra. Thomas Mann pedig azt mondta, hogy az írott szóból lesznek a tettek. Nos, vajon akkor olvasott-e Hitler Marxot, kedves antifasiszta felvonulók?
Erre kell majd lassan válaszolni.
Már csak azért is, mert Hitler Mein Kampfja be van tiltva. Akár börtönbe csukható, aki olvassa. Marx pedig szabadon olvasható.
Tudjátok-e, hogy mi ellen vonultok most fel olyan lelkesen, ti szegény ostobák? Ti tudatlanok és félrevezetettek… Fogalmatok sincsen. Erről sincsen fogalmatok…

Írta: Karl Marx, Friedrich Engels
és Bayer Zsolt
 
Igen. Nagy kérdés, hogy olvasott-e Hitler Marxot, mielőtt megírta a Mein Kampfot. Valószínű…
De hogy a jeruzsálemi főmufti kérte volna tőle a zsidók kiirtását, ezt eddig nem hallottam.
Netanjahu készül valamire… Vagy csak elment a maradék esze is…
Erről talán Obamát és Sárközy elnök urakat kellene megkérdezni.
Címkék: Publicisztika


TRUMP: EGY A NEMZET, EGY A VÉGZETHorváth K. József
2017.03.01.
A Demokrata.hu portálon olvashattuk Donald Trump elnök első kongresszusi beszédét. Tanulságos olvasmány. Ha valaki hasonlóságokat talál benne Orbán Viktor gondolataihoz, nem áll messze a valóságtól. 
Bevezetés
Új nemzeti büszkeség söpör végig az országon. És a derűlátás új hullámával lehetetlen álmok kerülnek nagyon is elérhető közelségbe. Ma az amerikai szellem újjászületésének vagyunk szemtanúi. Szövetségeseink azt látják majd, hogy Amerika újra készen áll a vezető szerepre. A világ összes nemzete - legyenek barátaink vagy ellenfeleink - azt látják majd, hogy Amerika erős, Amerika büszke, és Amerika szabad.
A múlt
Nem fogom megengedni, hogy az elmúlt néhány évtized hibái határozzák meg jövőnk alakulását.
Túl régóta nézzük, ahogy a középosztály összezsugorodik, miközben állásokat és jólétet exportálunk más országokba. Egymás után finanszíroztunk és építettünk meg globális projekteket, de nem törődtünk a Chicago, Baltimore és Detroit belvárosaiban - és oly’ sok helyen máshol - élő gyermekeink jövőjével.
Megvédtünk más országok határait, miközben saját határainkat tárva-nyitva hagytuk, hogy azokon keresztül bárki beléphessen az országba - és hogy mára már korábban nem látott mennyiségben ömöljenek be a drogok.
És dollármilliárdokat költöttünk a tengertúlon, miközben az infrastruktúra itthon darabokra hullott.
A választás
2016-ban aztán megindult talpunk alatt a föld.
A forradalom csendes ellenállásként kezdődött, és azt mindenféle bőrszínű és hitvallású család képviselte: családok, amelyek csupán azt kívánták, hogy gyermekeiknek egyenlő esélye legyen, s valaki végre meghallgassa félelmeiket.
A visszafogott hangok aztán lármás kórussá váltak, ahogy immár ezrek hallatták hangukat együtt, kis- és nagyvárosokban az ország minden pontján.
Végül a kórus földrengéssé vált és a polgárok tízmilliói mutatták meg magukat, és egy nagyon egyszerű, de döntő követelés kötötte össze őket: hogy országunk végre a saját állampolgárait tartsa legfontosabbnak, hiszen kizárólag így tehetjük újra naggyá Amerikát.
Eredmények
Megválasztásom óta a Ford, a Fiat-Chrysler, a General Motors, a Sprint, a Softbank, a Lockheed, az Intel, a Walmart, és számtalan más vállalat jelentette be, hogy dollármilliárdokat fektetnek be az Egyesült Államok területén, és több tízezer amerikai állást teremtenek.
A tőzsde rekordmennyiségű, közel hárommilliárd dolláros növekedést könyvelt el a november 8-ai elnökválasztás óta.
Az adófizetőknek több százmillió dollárt spóroltunk a fantasztikus, új F-35-ös harci repülőgépek árának csökkentésével, és többmilliárdot spórolunk majd más kormányzati szerződésekkel.
Befagyasztottuk a további felvételeket a nem-katonai és nem-létfontosságú állami állásokra.
Rendfenntartás
Polgáraink védelmének érdekében felszólítottam az Igazságügyi Minisztériumot, hogy hozzon létre egy különítményt az erőszakos bűncselekmények visszaszorítására. (…)
Ugyanakkor a kabinetem meghallotta a polgárok kérését, ami a bevándorlás szabályozását és a határvédelmet illeti. Azzal, hogy végre betartatjuk bevándorlási törvényeinket, a bérek emelkedni fognak, segítünk a munkanélkülieknek, dollármilliárdokat takarítunk meg és mindenki számára biztonságosabbá tesszük közösségeinket.
Azt akarjuk, hogy minden amerikai sikeres legyen, de ez nem fog megtörténni, ha törvény nélküli káosz uralkodik. Újra kell élesztenünk a tisztességet és a határainkon a törvény szigorát.
Terrorizmus
Láttuk a franciaországi, belgiumi, németországi támadásokat (…)
Nem könyörületesség, sokkal inkább vakmerőség, ha megengedjük az ellenőrizetlen bevándorlást olyan területekről, ahol valódi ellenőrzés nem történhet meg. Akiknek megadatik az a megtiszteltetés, hogy beléphetnek az Egyesült Államokba, azoknak kötelessége támogatnia ezt az országot, tisztelnie polgárait és értékeit.
Nem engedhetjük, hogy terrorista főhadiszállás alakuljon ki Amerika területén, nem engedhetjük, hogy nemzetünk a szélsőségesek menedéke legyen. (…)
Ahogy ígértem, a Védelmi Minisztériumot felszólítottam, hogy dolgozzanak ki egy tervet az ISIS szétroncsolására és megsemmisítésére; az ISIS egy törvényen kívül álló vademberek hálózata, akik legyilkoltak már muszlimokat és keresztényeket, mindenféle hitvilághoz tartozó férfiakat, nőket és gyermekeket. Azon dolgozunk majd szövetségeseinkkel - beleértve a muszlim világban élő barátainkat és szövetségeseinket -, hogy eltüntessük a Föld színéről ezt az alávaló ellenséget.
Bevándorlás
Ha magunk mögött hagyjuk a jelenlegi, alacsonyan kvalifikált bevándorlókra alapuló rendszert, s helyette bevezetünk egy, az érdemeken alapuló rendszert, annak számtalan előnye lesz: irdatlan mennyiségű pénzt takarítunk meg, a bérek emelkednek, és segíthetünk a kínlódó családoknak - köztük bevándorlók családainak -, hogy felkerüljenek a középosztályba.
Hiszem, hogy lehetséges a valódi és pozitív bevándorlási reform - de csak akkor, ha az alábbi célokra összpontosítunk: hogy az amerikaiak számára javítsuk a munkahelyek és bérek helyzetét, hogy megerősítsük nemzetünk biztonságát, és visszaállítsuk a törvény iránti tiszteletet.
Világpolitika
A kihívások, amelyekkel egy nemzetként kell szembenéznünk, hatalmasak. De polgáraink még hatalmasabbak.
És nincs hatalmasabb és bátrabb, mint azok, akik egyenruhában harcolnak Amerikáért. (…)
Tisztelni fogjuk a történelmi intézményeket, ugyanakkor tisztelni fogjuk az egyes nemzetek szuverén jogait. A szabad nemzetállamok a polgárok akaratának legkiválóbb megnyilvánulásai, és Amerika tiszteletben tartja, hogy a nemzetállamok a saját útjukat járják.
Nem az a dolgom, hogy a világot képviseljem. Az a dolgom, hogy az Amerikai Egyesült Államokat képviseljem. De tudjuk, hogy Amerikának is az a jobb, ha kevesebb - és nem több - konfliktus létezik [a világban].
Tanulnunk kell a múlt hibáiból - láttuk a háborúkat és pusztítást, amely végigsöpört világunkon. Az egyetlen megoldás az ilyen humanitárius katasztrófákra az, ha olyan feltételeket teremtünk, amelyeknek köszönhetően a szülőföldjükről elkerültek biztonságban hazatérhetnek és megkezdhetik az újjáépítés fáradtságos munkáját.
Amerika hajlandó új barátokat keresni és új kapcsolatokat kialakítani, amennyiben a közös érdekek találkoznak. Harmóniára és stabilitásra vágyunk, nem háborúra és konkfliktusra.
Reagani optimizmus
Képzeljük el a csodákat, amelyeket életre hívhatunk, ha egyszerűen szabadjára engedjünk polgáraink álmait.
Nem lehetetlen a minket sújtó betegségekre megtalálni a gyógyírt.
Nem túl nagy álom az, hogy távoli világokon amerikai lábnyomokat hagyjunk.
Nem túlzás elvárni, hogy segélyből élők milliói kezdjenek dolgozni.
És nem túlzás azt kívánni, hogy az utcán biztonságban legyenek az anyák, a gyermekek békében tanulhassanak az iskolákban, és az amerikai polgároknak olyan munkahelyük legyen, ahol gazdagodhatnak és fejlődhetnek.
Amikor mindez valóra válik, nagyobbá tesszük majd Amerikát, mint valaha volt - minden amerikai számára.
Ez a mi víziónk. Ez a küldetésünk.
De mindezt csak együtt érhetjük el.
Egy nemzet vagyunk, egy a végzetünk.
Ugyanabból a vérből valók vagyunk.
Mindannyiunkat ugyanaz az Isten teremett. (…)
Vége a kishitűségnek.  A triviális küzdelmek ideje lejárt.
Csak arra van szükségünk, hogy megosszuk [egymással] az álmokat, amelyek a szívünkben élnek.
A bátorságra, hogy kifejezzük a lelkünket átható reményt.
És az önbizalomra, hogy azokból a reményekből és álmokból tettek váljanak.
Ezentúl Amerikát a vágyaink erősítik meg, s nem félelmeink gátolják majd.
A jövő lelkesít majd bennünket, s nem a múlt hibái bénítanak meg.
És a víziónk vezet, nem a kétségeink vakítanak majd meg. (…)
Higgyetek magatokban! Higgyetek a jövőben!
És higgyetek újra Amerikában!
Köszönöm!
Isten áldjon benneteket, és Isten áldja Amerikát!
-SVÁ-
A beszéd teljes, angol nyelvű szövegét ezen a linken olvashatják el: http://www.foxnews.com/politics/2017/02/28/trumps-remarks-to-congress.html


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése