2017. június 6., kedd

Lesz e jövőnk a jelenből nézve !!!
Lesz e jövőnk a jelenből nézve !!!Jövönk.info - Lesz-e Magyarországon polgárháború? V. rész

Olvass tovább: 
http://embers-eg.webnode.hu/news/jovonk-info-lesz-e-magyarorszagon-polgarhaboru-v-resz/


Kapcsolódó linkek..


Az önvédelem megszüntetése
Az önvédelem egy egészséges társadalomban mindig jelen van. Működött nálunk is, közösségi szinten, családban és faluban, de országos szinten is a történelem jelentős részében. Az önvédelem, és főleg a fegyveres önvédelem leépítése a második világháború utáni időszakban meglódult, napjainkra pedig oda jutott, hogy jóformán nem is védhetjük meg magunkat. Őseink, ha gond volt, akkor kiegyenesítették a kaszát, kezükbe kapták a villát vagy a baltát. Mostanság már ez is a lehetetlen kategória lett. Lehetetlen, hiszen jogi értelemben lassan már egy rossz szó is büntetendő, nem hogy egy támadás kivédése, vagy annak megtorlása.
A magyar önvédelem totális kivégzése napjainkra általánossá vált, az emberek pedig a kérdéssel nem foglalkozva elfordulnak, ha ez szóba kerül. Pedig a túlélés alapja nem is sokára az önvédelem lesz. A központi, állami védelem jóformán megszűnt, az emberek magukra maradtak.
Most elemezzük az elmúlt negyed évszázad egyik legnagyobb bűnét, az ország véderejének és fegyveres erejének kivonását. Azért kell erről beszélni, mert egy polgárháborús helyzetben számolni kell ezzel a veszteséggel, és az ebből fakadó általános problémákkal.
A honvédség fokozatos leépítése
A Magyar Honvédség az utóbbi több mint két évtizedben sorozatos csonkításon ment keresztül. A 90-es években történt meg a nagy leépítés a hidegháború végén. Ez elfogadható, hiszen az akkori túlméretezett honvédség felesleges volt az aktuális világpolitikai helyzetben, de ami utána jött az csak az elmebajjal magyarázható. Az egyre komolyabb leépítéseket újabbak és újabbak követték, ami a 2000-es években is pofátlanul és ésszerűtlenül folytatódott. A 2000-es években megtörtént leépítések már rámutattak arra, hogy a laktanyák bezárása és fegyverzet kivonása arra megy ki, hogy az ország védelmi képességét a lehető legnagyobb mértékben meggyengítsék. Persze a leépítésekről mindig a politika, magyarán a zsidók által vezetett magyarnak hazudott politikai vezetés, és a hozzá kapcsolódó háttérhatalom döntött. Olyan mértékben tüntették el az alakulatokat, hogy azt tanítani lehetne.
Még egy háború sem tudott volna ekkora károkat okozni a hadseregnek, mint a cionista hatás alatt álló politikai vezetés. Egy idő után, amikor eltűnt a laktanyák 70 százaléka, utána elkezdtek még meglévő teljes fegyvernemeket kivonni a rendszerből.
A fegyverek kivonása
A légierő kinyírása is látványos volt ebből a szempontból. Taszár bezárása, és így a SU-22-es felderítők és csapásmérő légierő leépítése, csak úgy, mint a pápai vadászrepülő ezred eltüntetése. Nem szólva szentkirályszabadjai harci helikopter ezred megszüntetéséről.
Kivonták a magyar hadseregtől a teljes nehézfegyverzetet. Eltüntették szinte a teljes tüzérséget. Egy osztályt hagytak összesen Tatán. Általában ezt mutogatják, mint dicső tüzérséget. Kivonták Pécsett, ahol komoly NATO eredményeket maga mögött tudó tüzérdandár volt sorozatvetőkkel. Szétverték a gépesített lövészdandárok tüzérségét. Sok helyen csak aknavetők maradtak. Kivonták a teljes önjáró tüzérséget is. Eltűntek a lánctalpas BMP-1-es csapatszállítók is a rendszerből, illetve eltüntették a tankok jelentős részét is. Hogy mindezek lehetőleg sose kerüljenek elő újra, ezért a kivont tankokat főleg külföldre, Irakba szállították ki, míg a kézifegyvereket Afganisztánba. A magyar AMD-k gyakran tűnnek fel külföldi tévék riportjaiban, amikor az afgán rendőrségről van szó.


Magyar T-72-esek a kikötőben, útban Irak felé, természetesen milliárdokért felújítva, lefestve.

A lőszer egy részét szintén ingyen adtuk oda más országoknak, egy részét pedig megsemmisítésre küldték, főleg a Gyurcsány körüli cégek „semmisítették meg” (értsd: adták el).

AMD-vel gyakorlatozó afgán rendőrök

Az afgán lázadók is zsákmányoltak már AMD-ket - mindegy kinél van, csak nekünk ne legyen semmi a kezünkben
És amiről senki sem szól egy szót sem, sok ezer fegyver és lőszer tíz, illetve százezrek kerültek ebből a kivont anyagból a cigánymaffia kezére, összesen nulla forintért. Magyarán jó cigányainkat jól megpakolták már előre munícióval és fegyverrel. Persze eközben a magyarnak már lassan az airsoft-ot is bejelentéshez kötik. Alig maradt valami, amivel kívülről érkező támadásra reagálhatnánk, de valójában az igazi cél az volt, hogy teljesen kivonják, amit fel lehetne használni egy polgárháborúban. Amit ilyen esetben lehetne hasznosítani azt kivitték, leszerelték, roncstelepre küldték, beolvasztották, ellopták, vagy rosszabbra cserélték.

2013, kivont eszközök és harcanyag Kalocsán egy bezárt laktanyában


A határőrség eltüntetése
Nemcsak a honvédséget iktatták ki folyamatosan, hanem már odáig fajult a dolog, hogy felszámoltak teljes szervezeteket. A munkásőrség megszűnt a szocializmus végén, de ez érthető volt. Azonban azt senki sem értette, hogy miért kell a határőrséget szétverni. Főleg ott, ahol az EU külső határai vannak, vagy politikailag labilis országok találhatóak, mint tőlünk délre. Az országhatár hossza 2246 kilométer. Ebből a szlovák határszakasz 679, az ukrán 137, a román 453, a szerb 164, a horvát 355, a szlovén 102, az osztrák pedig 356 km. A határaink összhossza annyira nagy, hogy ez a 2246 kilométer egyenlő légvonalban a Budapest-Malaga (Spanyolország déli része, Gibraltártól nem messze) távolsággal. De nem kell megijedni, mert tudatos és újabb aljas támadás volt ez. Ezt a valóban hatékonynak mondható és nagy múltú történelmi fegyveres szervezetet is tudatosan zúzták szét. A határőrség nem volt a hadsereg része, de a rendőrségé sem. A honvédség és a rendőrség között helyezkedett el. A fegyelem nagyobb volt, mint a rendőrségnél, és az alá és fölérendeltségi viszonyok is jobban megmutatkoztak. A határőrséget azonban gyengítették folyamatosan. Az egykori őrsök megszűntetése, a sorállomány kivonása már adott 1-2 pofont a határőröknek, de Gyurcsány zsidóinak parancsára végleg szétverték. Az ok, hogy nincs szükség rá, mert van Európai Unió, és szükségtelen maga a szervezet. Magyarán szükségtelen, főleg az ország cigánylakta más országokkal szomszédos megyéiben, ahol nagy szükség lett volna rájuk egy rázós helyzetben. Persze a szervezet fegyvereit kivonták, és teljes állományát a rendőrség állományába helyezték át.
Sorállomány megszüntetése és következményei
Meg lehet azonban szüntetni fegyvernemeket, egész szervezeteket. El lehet tüntetni laktanyákat, fegyver és lőszerraktárakat. Ki lehet vonni mindent, de legfontosabb az ember. A zsidó háttérhatalom elsődleges célja a fegyverforgató, avagy a fegyverhez értő népesség eltűntetése colt. Izraelben már gyerekkorban lövöldöznek, és a fegyver használatát tanítják a zsidók, még a nőket is bevonultatják, addig a magyarországi zsidók által vezetett politika a magyarországi sorállomány eltűntetését hajtotta végre, olyan gyorsan, ahogy csak lehet. Az ok, hogy „drága volt”. Lefordítva inkább veszélyes volt akkor, amikor egy polgárháború szélén állunk, és a regnáló háttérhatalom épp a magyarságot akarja eltüntetni. A magyar fiatalok elhülyítése, iskolai fegyelmének csökkenése az első lépés. Ezután nem kapja meg azt a fegyelmezést, amit a hadsereg és a kötelező sorkatonai szolgálat jelentett. Nem kap fegyveres képzést, és képtelen egy krízishelyzetben egy fegyvert helyesen megfogni, és taktikailag megalapozottan harcolni, ha kell. Gyáva és harcra teljesen alkalmatlan csürhe kialakítása volt a cél, és még mindig az. A hadsereg egy összetartozás érzést is adott, aminek gyengítése szintén fontos volt. Egy önmagát megvédeni képtelen, és a liberalizmus mocskába süllyedő, gyáva és lezüllött fiatalság prototípusának kifejlesztése így nagyszerűen előállt.
A rendőrség kezének megkötése, rendőrök kivonása és nyugdíjazása
A rendőrséget olyan testületté alakították, amelynek tagjai cselekedni is alig mernek, hiszen a felépített jogrendszer úgy lett kialakítva, hogy az a rendőrök munkáját a lehető legjobban akadályozza. A rendőrök keze meg lett kötve tudatosan. A rendőrök megalázása, leköpése, vagy támadása mindennapos, főleg a cigányhorda részéről. A rendőrök közössége is szét lett verve. Az államilag előírt, sőt dokumentumba, szerződésbe foglalt lehallgatás beépítése, a belső ügyosztály, vagy a kollégák közötti bizalmatlanság kialakítása elsődleges célnak tekinthető a háttérhatalom részéről. A rendőrök élete félelem lett. Tartanak a jogrendszertől, egymástól, a kollégáktól, de még saját telefonjuktól is.
A magyar emberek is bizalmatlanok, hiszen a rendőrök a legtöbb esetben semmit sem tesznek. Nem tudnak egyszerű ügyeket megoldani sok esetben. A bűnüldözés helyett főtevékenységként közlekedési vegzálások, előírt bírságolási kvóta pedig tovább rombolja a társadalmi megítélést. Az elmúlt időszak főtiszti botrányai, amikor kiderült, hogy már régen összefonódott a rendőrség a maffiával, tehát ezek a (tudatosan formált és tálalt) tények végleg összetörték a rendőrséggel szembeni bizalmat.
Ügyesen kitalálták a rendőrség zöldfülűesítését is.. A korábbi nyugdíjazási rendszer célja elsősorban a tapasztalt emberek kivonása volt. Ha a fiatalok nem dolgozhatnak úgy, hogy ott vannak a nagy öregek, akkor a tapasztalatlanokkal jól megszórt testület egyenesen használhatatlanná válik. A receptet itt is megírták a háttérben. Nem szólva az érdekvédelem (a bizalmat visszaállítani képes TMRSZ) ellehetetlenítéséről, vagy egyes rendőrök levadászásáról. A rendőrségbe beépült külföldi (zsidó) ügynökök pedig a háttérben mindent figyelnek. 

Militarizmus eltüntetése
A nemzetidegen rendszer alapból fél mindentől, ami fegyver, mindentől, ami emberek kezébe juthat, és fegyverként használható. Nemcsak lőfegyverekre gondolunk. A kés pengéjének hosszát is meghatározták, a hosszabb késeket fegyvernek minősítették már korábban. Mindegy, hogy penge vagy pisztoly, mindegy, hogy mi, csak önvédelemhez ne lehessen alkalmazni.

Persze valahol nem számít a penge mérete, jól azonosítható cigány fegyverrel pózol. - Ilyenkor hol a TEK? 
Lőfegyvert igényelni lehet, de engedélyt nem kap szinte senki hozzá. Ma már odáig jutott a rendszer, hogy kötelezően be kell vizsgáltatni az airsoft „fegyvereket” is, amelyet egy budapesti cég végezhet csak el. Miről is van itt szó? Budapesten van egy cég, amely beméri az adott játékfegyver tűzsebességét. Persze mindenkinek rögzítik az adatait és már megy is a TEK, a titkosszolgálat vagy egyenesen a Mossad listájára. Mit is jelent ez? Azt, hogy aki már csak egy fegyverhez nagyon hasonlító tárgyat fog meg a kezébe, akkor az adott személy gyorsan és egyenesen listára kerül. Központilag irányított összeírás történik. 
A taktika egyértelmű. Meg kell akadályozni mindent, ami bármilyen fegyverrel kapcsolatos. Teljesen mindegy, hogy színházi, airsoft fegyver vagy bármi más. 
És persze a szervezetek. Volt és van Magyarországon 1-2 szervezet, ami azért alakult, hogy védelmet nyújtson a magyar emberek számára. Az automatikus asszociációként beugró, politikai díszletnek, és a betiltandó militarizmus demonstrálására használt gárda a legkevésbé fajsúlyos volt ebből a szempontból. A Magyar Gárdának komolyabb kiképzése nem volt, harcra zömmel alkalmatlan lett volna. Ilyen jellegű képzésüket le is tiltotta a felhasználó pártvezetés. Amikor pedig már ez a tömeg kritikussá vált, szét is verték gyorsan. Ráadásul komoly belső feszültségeket is generáltak. Megosztották, és így tudták uralni a tömeget, ami egyben veszélyes lehetett volna még a névleg hazafias politikusok számára is. Magyarán a csanádisták, Szabó Gábor pártigazgató és a cinkos Vona (valamint a politikai ellenfelek és belső ellenzék lejáratására szakosodott sajtójuk) segítségével csinálták ki a jobb sorsra érdemes kezdeményezést. Persze úgy állították be, mint ha az MSZP és a Fidesz által meghozott törvények okozták volna a gárda széthullását. 
A militarista alapokon nyugvó szervezetek azonban minden eszközzel akadályozva vannak. A legjobb módszer a hatalom részéről a totális elhallgatásuk. Nem szabad hallani róluk, mert akkor veszélyessé vállnak. Őrsereg, Betyársereg, MNA, Pax, stb. mind veszélyesek a rendszerre, a rendszer szerint. Egyszerűen azért, mert magyarpártiak, „cigányellenesek” és anticionisták. A militarista gondolkodás visszaszorítása a rendszer számára a legfontosabb, hisz tudják, hogy egy esetleges összeomlás esetén fegyvert kezébe kaparintó magyarság elkötelezett erői gyorsan rendet vágnának az őskáoszban, amit a zsidó terror alakított ki évtizedek alatt. 
Jövőnk.info - Történelmi Tényfeltáró Munkacsoport

Áttekintés az ELF, Gwen tornyok, és HAARP közötti kapcsolatokról,
használatukról, kifejlesztésük céljairól


network.hu
gwen torony


A Föld be van csomagolva egy forgó, gyűrű alakú mágneses mezőbe. Az ionoszféra, egy elektromágneses hullámtér, amely pajzsként elhárítja a napszél elektromosan töltött részecskéit. Föld rezonanciafrekvenciája hatására természetes hullámok jönnek létre, amelyek következtében az elektromos aktivitás jelenik meg a légkörben.

Együttesen ezek a hullámok alkotják "a Schumann rezonanciát", aminek a legerősebb jelenlegi mért értéke 7,83 Hz-nél van. Ezek a kvázi-állandó (skalár), rendkívül alacsony frekvenciájú (ELF) hullámok, amelyek természetesen léteznek a Föld elektromágneses üregében, amely a földfelszín és az ionoszféra között jön létre. Ezek a "földi agyhullámok" azonosak frekvenciatartomány viszonylatában az emberi alfa agyhullámok tartományával. Az élőlények fejlődése harmonikusan rezonál a természetes Schumann-rezonancia frekvencia lüktetésével. Ezt a frekvenciát manipulálják a HAARP technológia felhasználásával.

Összefüggés van a vér és a geomágneses hullámok között, mint ahogy ez kiderül a "
A világ legnagyobb biológiai kísérlete (Rádióhullámok)" című cikkből is.

A különbözőség a Schumann és geomágneses hullámok között, zavarja a bioritmust. Egyes területeken a geomágneses-térerősség változtatásával lehetővé teszi bizonyos frekvenciákon az emberi beavatkozást. Az adások LF 150 és 175 kHz és a VHF felső, az UHF alsó tartományban 225-400 MHz-es frekvenciákon történnek.

A Gwen állomások továbbítanak 360 fokos, akár 300-500 km-es körben is jeleket.
Mindegyik torony 100-150 m magas. Ilyen tornyokat láthatunk Szlovákia területén, a határtól nem nagy távolságban Rimaszombat környékén is. A Gwen adók számos különböző funkciók töltenek be, többek között: ellenőrzik az időjárást, az elmét, viselkedést és hangulatot. Szintetikus telepatikus hullámokat állítanak elő infrahang tartományban.

A Gwen együtt működik a HAARP rendszerrel. Hatalmas, láthatatlan nedves légtömegek vándorolnak GWEN tornyok irányában a sarkok felé. A nedves légtömegek "megcsapolására" szolgál a vegyi-permetezés.


network.hu


A mintegy 3 km-es magasságban kiszórt nanorészecskék felületén megindul a cseppképződés. A GWEN tornyok és HAARP együttesen létrehoz egy villamosenergia áramlást.

GWEN tornyok találhatók a törésvonalak mentén, és a vulkanikus tevékenységű területeken, többek közt a Csendes-óceán észak-keleti részein is. A korábbi, "HAARP, vagy hidrogénbomba? Esetleg mindkettő?" című cikkemben említett X-Band (röntgen) Radar (SBX) platform is ennek a rendszernek a része. 1963-ban, Dr. Robert Beck feltárta a külső mágneses mezők, és az agyhullámok között mutatkozó hatások kapcsolatát. Pszichiátriai felvételekkel igazolta, a napkitörések, és mágneses viharok hatásait. Önkénteseket tett ki pulzáló mágneses mezőknek, és hasonló válaszokat talált. Az USA 60 Hz-es, és az európai 50 Hz-es hálózatok az ELF hullámokkal rezegnek azonos frekvencián, mit ahogy az emberi agy is. A villamos energia elektromágneses térereje közvetlen hatást gyakorol a pajzsmirigyre, ami miatt az USA-ban hatalmas port kavaró persorozat után betiltották a nagyfeszültségű hálózatok alatti építkezést.Dr. Andrija Puharich 1956-ban megállapította, hogy a bizonyos látnoki képességű indiai jógik szándékosan változtatják tudatállapotukat, a 8 Hz-es frekvencia környékén, amivel szívpanaszokat gyógyítanak betegeknél. Agyunk rendkívül érzékeny minden ELF hullámra, mert azonnal elkezd rezonálni a külső jel hatására, hasonlóan egy hangvillához. Puharich-al kísérletezve felfedezte hogy a 7,83 Hz-en (föld pulzusszám), a célszemély jól érzi magát, a 10,8 Hz lázadó magatartást eredményez, amíg a 6,6 Hz depressziót okoz. 

Puharich-al készült ELF hullámoknál változás észlelt az 
RNS és DNS-, hidrogén-kötések töréseiben, ahogy egy személy magasabb vibrációs rátát ért el. 1976. július 4-én hoztak létre hipnotikus állapotot Moszkvában 10 Hz-es frekvencia segítségével. Már ekkor felhasználták ezeket az elme-automatákat vallomások tételének "megkönnyítésére", de amerikai templomban is fedeztek fel ilyen berendezést, vélhetően "a hívők hitét erősítendő"! Az orosz "harkály" jele az egész világon keresztül "utazott", egy Kijev melletti adóról, amit az US Air Force azonosított 5 különböző frekvencián.Nikola Tesla 1901-ben fedezte fel, hogy az ELF hullámokat semmi sem tudja megállítani. Tesla hazatért Jugoszláviába, és halála után az oroszok hozzájutottak leírásaihoz. Puharich-al továbbra is figyelemmel kísérték az orosz ELF hullám jeleit, míg Mexikóban a magasabb harmonikusokat állítottak elő a MHz-es tartományban (5,340 MHz). Dr. Robert Beck tervezett berendezéseket, a CIA megbízására, ezeknek a hullámoknak a mérésére, vizsgálatához Puharich-al, és azok az emberi agyra gyakorolt hatásaihoz. Ő hozta létre a fogászati fogba ültetést, amit elme-kontroll áldozatoknál titokban helyeztek el a szájban, irányított fogorvosok által, ezzel előidézve, hogy hangokat halljanak a fejükben.

Jelenleg az implantátumok vékonyabbak a hajszálnál, és nanobot, vagy nanorobot névre hallgatnak. Ezek a biochipek bekerülnek a keringésbe, és akár az "idegenek" által elraboltak statisztikáit is erősíthetik, mert a célszemély fejében nem csak hangok, de hologram űrhajók is megjelenhetnek. Az USA szinte valamennyi egyetemén állítanak elő nanorobotokat, de igen nagy mennyiségben Németországban, és még Magyarországon is.

Felhasználási területük nem csak a gyógyászatot forradalmasíthatja, de jelentős "segítség" lehet a politikusok szerencsétlen áldozatainak megcsúfolásában, kémkedésben, katonai alkalmazásokban is. Kiváló lehetőséget biztosítanak az ELF és chamtrails tevékenységekkel kiegészítve, Kissinger megfogalmazása szerinti "haszontalan evőktől" való "megszabadulás, elektrokémiai mágnesesen okozta rák előidézésével. Chemtrails permetezést jelenleg is naponta hajtanak végre. Ezek tartalmaznak betegségeket okozó vírusokat, baktériumokat, vegyi anyagokat, amelyek befolyásolják a tudatállapotot (vas, alumínium, bárium-szilikát, nehézfémek stb. nanorészecskéi). Itthon még kihasználják a 60-as évek elejétől tartó kálium-korid mérgezés okozta közönyt is, de fluorizált víz okozta külföldi hatások sem jobbak, mert veszélybe sodorják az agy occipitalis lebenyét, letiltva az akaraterőt. Fluorid és a szelén "képessé" teszi az embereket arra, hogy "hangokat halljanak".Az ELF hullámai zavarokat okoznak a test biológiai folyamataiban, és ezeket aktiválni lehet a lakosságban, ha a betegség már bejuttatták a testbe chemtrails felhasználásával.


network.hu


A vegyi szórások mintáit többször elemezték, és kimutatták, hogyan hoz létre törésvonalakat térbeli felfogásban, megakadályozva az interakciót a különböző aminosavak között, amelyek kapcsolódnak a magasabb tudatossághoz, és növeli az agyban a dopamin termelődést egy kedvetlen, egymástól eltávolodó alacsonyabb reaktív állapotba hozva az elmét.

Alapvetően, az a cél, hogy ködös legyen a különbség a valóság és irreális között. Néhány ilyen esetet kapcsolatba lehet hozni a sok UFO emberrablásos esettel. A cél, a tömegek kikapcsolása olyan pontra, hogy még csak ne is harcoljanak. Annak érdekében, hogy az elkövetők azt csinálhassanak, amit akarnak, szükségük van egy globális "gyakoriságra" minden áldozat funkció eléréséhez. Ez egy konkrét mértéke a küszöbérték alatti tudatosságnak.

Az egész, része lehet egy nagyobb elme-kontroll tervnek, és az adók, amelyek az egész USA-ban, Angliában, és Európában ügyesen álcázott mobiltelefon tornyoknak és a fáknak álcázottak? A dél-svédországi LOIS és a Holland partok közelébe telepített LOFAR rendszerek már kevés gondot fordítanak az álcázásra. Rostock felett gyakran láthatók sarki fény (Auróra) jelenségek, pedig ezek csak az Északi-sark közelében jöhetnének létre. Egy agy működését a béta-szintű (13 Hz felett), rezgetik. Ez növelheti a test villamos energiáját, irányíthatóvá téve a pszichikus hatalmat. Ez kapcsolódik az New-Age mozgalom állításához, az emelkedő 12-14 Hz-es Schumann rezonancia, felé araszolás vonatkozásában. Stimulánsokkal elfogyasztott globális a "koffein", és genetikailag módosított növények.

A korai 1970-es években kísérleti telepnek használták az Utah Állami Börtönt, valamin az Állami Kórházat. Tesla hullámokkal manipulálták az elmét, kényszerítő beültető gondolatokkal, de az áldozatok, sikertelenül próbálták felvenni a harcot a bíróság előtt az University of Utah (Utah Egyetem) által kutatott szem-implantátumok vonatkozásában. Az üzenetek továbbításának módja széleskörű. A nyomkövető implantátum tartja a kapcsolatot a személyzettel", és a műholdas rendszer, tájékoztatást ad néhány percenként, hogy pontosan hova kell küldeni az üzenetet. Az AT & T is együttműködik ebben a projektben, több más bevont céggel együtt, beleértve számos kormányzati szervet.

Gyakori, hogy az áldozatokat, akik hangokat hallanak a fejükben, őrültnek titulálják, de az akusztikus adatokat továbbító mikrohullámú rendszerek használata már bevett gyakorlat. A Sydney Morning Herald 1983. március 21-i számában megjelent egy cikk dr Nassim Abd El-Aziz Neweigy, adjunktus a Mezőgazdaságtudományi Kar, Moshtohor Tukh-Kalubia, Egyiptom részéről, amiben kifejtette: "Az orosz műholdak által vezérelt fejlett számítógépek, küldhetnek hangokat a célszemélyek saját nyelvén. Kémiailag és a villamos energetikailag, az emberi agyat manipulálni lehet, és műholdasan még öngyilkosságot is indukálhatnak. Szélsőséges csoportok ellen lehet legyártani, a problémákat, és a véres zavargásokat lehet előidézni fejlett tele-eszközök segítségével számos földrészen, országban, Ázsia, Afrika, Európa és Latin-Amerika területein is."

Természetesen Neweigy adjunktus akkor azt, és úgy látta, ahogy a veszélyforrást észlelték, ami azt mutatja, hogy a "fejlesztések" mindenhol folynak. A probléma csak az, hogy ki issza meg ennek a levét? A válasz nem kérdéses! Mi, a gyanútlan kisemberek!

Az oroszok feltörték az emberi agy genetikai kódját. Kidolgoztak egy 23 EEG-sávos, 11 hullámhosszú teljesen független rendszert, amivel manipulálni lehet az agyműködést.

Az NSA Cray számítógépek távolról tudják nyomon követni az embereket, a 30-50 Hz-es EMF hullámokkal (már 5 milliwattos teljesítmény tartományban is) egy személy bioelektromos mezőjére vonatkozóan. Minden személy kibocsátása egyedi, és távolról is követhető. A neten mostanában keringő mobil lehallgatásról készített svájci tanulmány csak egy részért fedi le a lehetőségeknek!

1873-ban Maxvell, rejtett éterikus komponensnek nevezte felfedezését, miszerint az elektromágneses hullámok három részből állnak. Felfedezte a hullámformákat, amelyek bizonyos számú derékszögű forgatások eredményeként léteznek távol az elektromágneses mezőtől. Azt állította, hogy az elektromágneses sugárzás hullámai viszik az éterben, és az éter nem zavarta a mágneses erővonalakat. A rejtett összetevő neve csak "lehetséges", kivéve a hyperdimenzionális fizikát. Hozzávetőleg 3000 emberből egy érzékeny erre a mágnese hullám komponensre, Ők az un. "telepatikus típusok", de minden ember képes rá korlátozott mértékben!

Ahogy 2009-ben, idén is tönkre fogják tenni, a még használható, vízzel el nem árasztott területek növény- és állatvilágát, miközben média-módszerekkel, kormányzati látszatdöntésekkel, tudatos együttműködéssel segítik nem csak Magyarország, de Európa és az egész világ természeti egyensúlyának és légkörének tönkretételét!


Forrás: http://hungarianrealnews.com (2011.05. 07.)


Legendavadász - Az illuminátusok társasága, az Új Világrend nyomában
Létezik egy titkos, a világ gazdaságára hatalmas befolyással bíró szervezet, melynek kénye kedve szerint alakul emberek millióinak élete? Az illuminátusok befolyásos családok által alkotott, zártkörű csoport, melynek célja az alapítójuk által megálmodott új világrend megvalósítása.
Gondoltatok már rá, hogy van egy olyan titkos szervet, amely az egész világot irányítja? Az országok kormányait, a világbankot és még megannyi mást. Nos, néhány szóbeszéd szerint ez a társaság az illuminátusok társasága.
Szolgálják ezt a társaságot emberek és földönkívüliek egyaránt. Ők azok, akik minden nagyobb változást végbevisznek a földön. De mi lehet a szerepük? Talán le akarják igázni az emberiséget? Esetleg segíteni szeretnének rajtunk?

Illuminátusok

A társaságba kizárólag beleszületni lehet, ún. családon belül. Ezek az emberek mind nagyhatalmú vezetők.  Az illuminátusok modern változatát Adam Weishaupt (zsidó, jezsuita tudós, szabadkőműves) alapította 1776-ban négy barát segítségével: Francis Dashwood (jezsuita tudós, Hellfire klub), Marki Francois de Sade (jezsuita tudós, szabadkőműves), Kollmer (valószínűleg jezsui­ta) és Meyer Rothschild (zsidó, pénzember). Az az eszme fogalmazódott meg Weishauptban, hogy egy társaságot kell létrehozni, amely hatását mindenfelé kiterjeszti. A leghatalmasabb szellemeket öleli föl, az ész uralmának helyreállításáért munkálkodik, továbbá előremozdítja a vallásos s politikai felvilágosodást és az emancipációt.
Tanai szerint a vallásos dogmák és istentiszteleti formák elvetendők, csak a deizmus rendszere terjeszthető, és a köztársasági elvek a hirdetendők. Knigge betársulásával, és a szabadkőműves páholytól nyert támogatás folytán az új rend rohamosan terjedt. De ne vágjunk ennyire bele a történetbe, lássuk, kik is voltak az ő elődeik!
Az illuminati szó latin jelentése „felvilágosodott” vagy esetleg „megvilágosodott”. A történelem legalább négy nagyobb csoportról tud, akik vagy így, vagy hasonlóan nevezték magukat. Természetesen a cél ugyanaz volt: eltörölni a vallásokat, és kizárólagosan a deizmus rendszerét hirdetni. Meg akarták alapítani az Új világrendet, ahol kvázi mindent ők irányítottak volna.
Ez a négy társaság az Alombrád (Spanyolország), az entuziászta és vizionárus álmodozókból álló guerineteké (Franciao, 1684 körül), a misztikusok által alkotott egyesület (Belgium, XVIII. század második fele), és végül az illuminátusok rendje.
Nyilván a társaságok nem arattak osztatlan sikert, főleg nem a spanyol inkvizíció idején. Az Alombrád társaság vezetője nem volt más, mint Maria de Santo Domingo. Úgy hitte, hogy az embernek nincs szüksége sem papokra, sem vallásra, hiszen közvetlenül a testen keresztül képes beszélni Istennel. Nem sokáig maradt titokban az elméletük, hamar követőkre lelnek Franciaországban is. Ezek a társaságok már az illuminés nevet viselték. Az egyik legjelentősebb csoportot Pierre Guérin atya (hát nem érdekes?) alapította 1625-ben. Azt beszélik, hogy nem csekély eredményeket értek el a fehér mágia gyakorlásával.

Természetesen, ha a ma létező társaság gyökereit szeretnénk felkutatni, akkor azt Bajorországban kell keresnünk.
1776-ban John Adam Weishaupt teológiatanár május elsején megalapítja a Bund der Perfektibilisten (A tökéletességre Törők Szövetsége) nevű társaságot. Tulajdonképpen egy egalitariánus, jezsuita ellenes, antimonarchista szervezet volt rengeteg szabadkőműves ideológiával.
Később a nevet megváltoztatják az Illuminátusok Társaságára. Eleinte csak az öt alapító tagból állt, akik természetesen egy páholyból származtak. Az alapítókat egyre jobban zavarta a szabadkőműveseket övező egyre nagyobb nyilvánosság. Adam viszont olyan jó szervezőképességekkel rendelkezett, hogy egy év múlva már több mint száz taggal rendelkezett, 1780-ra viszont már több mint kétezren voltak.
Hamarosan elárasztották Európát az illuminátus körök: 1783-ra Franciaország, Németalföld, Svédország, Lengyelország és Magyarország is feliratkozik a listáraEgyre erősebbek és befolyásosabbak, s egyre komolyabban idegesítik a katolikus egyházat – no meg azokat a világi uralkodókat, akik tanácsadói között még ott voltak az 1773-ban feloszlatott jezsuita rend egykori tagjai.
Weishaupt egyre nagyobb radikalizmusa, állam- és egyházellenessége már nagyon zavarta a bajor választófejedelmet, és Károly Tivadar 1784-ben betiltotta az összes titkos társaságot. Mivel ez nem volt annyira egyértelmű mindenki számára, egy évvel később az illuminátusokat és a szabadkőműveseket is törvényen kívül helyezte. Weishauptot száműzték Bajorországból, majd Türingiai letelepedése után a távolból tudta szemlélni az általa létrehozott társaság utóéletét.
1789 decemberében Rómában őrizetbe vették a híres okkultista-kalandort (még rengeteg jelzővel illethetnénk) Giuseppe Balsamot, aki Allesandro Cagliostro gróf néven olyan halálos ellenségeket szerzett magának, mint Nagy Katalin cárnő, XVI. Lajos francia király, VI. Piusz pápa, vagy Giacomo Casanova.


Cagliostro gróf bizonyíthatóan szabadkőműves volt, ami akkoriban a pápai államban főbenjáró bűnnek számított, és halálbüntetést vont maga után. Miután elkapták a grófot, valószínűleg részletes tanúvallomásáért cserébe (több száz oldalon keresztül leírja, hogy a szabadkőművesek és az illuminátusok hogyan próbálják megfosztani a trónjától a Bourbon házat, és megbuktatni a katolikus egyházat) mindössze életfogytiglanra ítélik. Sikertelen szökési kísérlete után a Forte di San Leóban hal meg tüdőgyulladásban 1795-ben.
Természetesen a XIX. század beköszöntével nem volt olyan világtörténelmi esemény, amely mögött ne az illuminátusok árnyát fedezték volna fel a konteósok. 1803-ban egy kiugrott szabadkőműves, bizonyos Johann August von Starck filozófus és hittudós megjelenteti a filozófia diadala a XVIII. században (Triumph der Philosophie im achtzehnten Jahrhunderte) című könyvét, amelyben tisztán levezeti, hogy milyen megnyilvánulási formákat öltött a gonosz Görögországtól kezdve a középkoron keresztül egészen az illuminátusokig. John Robison (róla nem tudni, hogy volt e szerepe a valamelyik páholyban) skót akadémikus ugyancsak írt egy dolgozatot, aminek a neve Proof of Conspiracy, azaz Az összeesküvés bizonyítéka. Ebben a dolgozatban felvázolta az összes elméletét Weishaupt világuralomra töréséről.
Rengeteg találgatás létezik afelől, hogy Weishaupt és társai nem Türingiába mentek a kitiltásuk után, hanem egyenesen Észak-Amerikába, ahol George Washington meghívta őket a Mount Vernon-i ültetvényére, ahol ők készítették fel az USA majdani első elnökét, hogy az új államot illuminátus elvek szerint irányítsa. Tény, hogy Thomas Jefferson (az USA harmadik elnöke) nem titkolta csodálatát Weishaupt és társasága iránt.

Észrevétlen Spirituális háború a Társadalom felszíne alatt


 A Stabilnak hitt Civilizációnk, melyben egykor felnőttünk, lassan felfedi magát, és rosszabbnak tűnik, mint egy Orwelli rémálom. A gonosz, mint egy szociopata, óriás polip, lassan kiterjeszti magát az egész világra. Még a leggyanútlanabb polgár,

Észrevétlen Spirituális háború a Társadalom felszíne alatt...

aki szertartásszerűen mindennap a TV előtt ülve értesül a dolgokról, is érzi hatását. Szerencsére sokan egyre tisztábban látják, hogy mi történik, és néhányan különböző utakon a nyilvánosság elé tárják az igazságot, ami már önmagában is egy pozitív változást indít el. Azonban, amit gyakran figyelmen kívül hagynak, hogy a sötétség és a fény küzdelme a hétköznapi észlelésen túl zajlik, nem a fizikai síkon; Ez egy szellemi háború!

szellem0021
Az egyik fő cél, amin a színfalak mögött dolgoznak az, hogy létrehozzanak egy globalista értékeken alapuló világot, melyben a vallási értékeket humanista ateizmus pótolná. Ez a cél számos doktrínában szerepel, legnyilvánvalóbban a Bajor illuminátiéban, de megtalálható a marxizmus-tól kezdve a mai napig, mint a globalista kontrol változatai. Szarkasztikus módon számos vallási intézményre visszavezethető a nem hívők fanatikus üldöztetése, mely tulajdonképpen ma is folytatódik különböző alakokban.
A lista első pontja; „megszabadulni a spiritualitástól”, figyelembe véve további ezoterikus aspektusait is, mivel ezek a leginkább veszélyesek, és legegyszerűbb vallási szempontból (tág értelemben), megcélozni őket. A globalista propaganda leghatékonyabb stratégiája az volt, hogy létrehozzak egy istentagadó humanista hitrendszert, melyben igen fontos szerepet kapott a média, Hollywood, és az oktatási rendszer is. Néhány ateista érték a tudatosság elméletein alapul, miközben ténylegesen elnyomják az ezoterikus tanításokat és az tudatos észlelés fejlesztését.
Vagyis megakadályozzák az embereket, hogy olyan információkhoz jussanak, melyek segítenek látni a valóságot. A sors iróniája, hogy ennek a fajta ateizmusnak a legerősebb támogatói közül, sokan valóban részt vesznek a társadalom és az élet állítólagos igazságainak felfedésében. Mégis fanatikusan szemben állva a spiritualitással, tudatlan ügynökeivé válnak ugyanannak a globalista rendszernek, amit megpróbálnak feltárni, és sokuk ugyanolyan fanatikus a boszorkányüldözésben, mint a legtöbb kapzsi vallásos hívő.

szellem002

Egy bizonyos fajta erőtlen „spirituális” szemlélet megengedett, amíg valaki nem ás túl mélyre és nem rázza le a bilincseket az észlelésről, hogy vak maradjon az emberiség, hogy ne láthassa a valóságot; a társadalom nem azt várja el tőled, hogy láss, hanem azt, hogy alkalmazkodj.
Mindenkinek szabadságában áll felébredni, és lerázni a bilincseket! Ha valaki gyakorolja az asztrális kivetülést, és megfelelően felkészült a testelhagyásra, felfedezheti, hogy a sötétség entitásainak szervezett hierarchiája, szemben a fénnyel-fénylényekkel, egy háborút folytat ellenünk; És ez a harc minden pillanatban folyik.
Egy jól rejtett, globalista propaganda mögött vannak azok a sötét, ezoterikus tudást gyakorló „beavatottak”, akik társadalmat befolyásolják. Ők nem csak egy sor rituális hittel rendelkező embercsoport, akikről az emberek hajlamosak azt hinni, hogy modern sátánizmus követők. Ezek a sötét tudás adeptusai, (mesterei), akik elhagyják a testüket és azokkal társalognak, akik felébresztették a gonoszt az alsó világokban és befolyásolják a vallást. És itt a gyökere a globalista programnak; Ez nem a pénzt követése, hanem spirituális/vallási befolyás követése az alsó világokba (alvilágba).
A társadalom legtöbb szintjén, és a legtöbb hatalmi struktúrában vannak olyan vallásos hatások, amik lehetnek pozitívak vagy rettenetesek is. 

Egyes társadalmak vallások köré épülnek, de különbséget kell tenni a vallásos csoportok és a bajlós, gonosz csoportok között, különösen azok között, kiknek eredendően olyan követői vannak, akik a sötétség tanítványaiként elhagyják a testüket, s az alsó világokban (alvilágban) találkozzanak. Én azt hiszem, ezek között különbséget kell tenni a bigottság, az üldözés és a tudatlanság elkerülése végett. A vallásos tapasztalások legjobb fajtája mentes a vallási intézményektől, ami a magasabb realitások megtapasztalása, s az nem lenne tisztességes, ha elvennék a személyes jogot, a magasabb realitások megtapasztalásához.
Sok ősi időkbe gyökeredző eredeti szimbólumot használnak ma, de az emberek gyakran összekeverik ezeknek a szimbólumoknak a jelentését és tanításait, mivel legtöbben nem rendelkeznek a megfelelő ezoterikus tapasztalattal, ahhoz, hogy tudják, valójában mit is szimbolizálnak. Ez az ezoterikus tanok üldöztetését eredményezte, sokan azonosítják a gonosszal, s hogy lényegében egyenlő a sátánizmussal, de ez nem igaz, hisz ugyanaz különbség közöttük, mit a sötét, és a fehér tudás között– ők egymás ellentétei.

szellem001
Abban is félreértették az ősi tanokat, hogy a spirituális szimbólumok materiális értéknek tulajdoníthatók, mikor azok valójában az ezotériára utalnak. Ilyen elképzelések gyakran okot adnak olyan feltételezéseknek, hogy egy hibrid ember/földönkívüli fajt hoztak létre, hogy aranyat bányásszanak, s azok leszármazottai irányítják a társadalmat, már az ősi sumér korszak óta.
Ez valószínűleg az ezoterikus szimbolizmus félreértelmezése, ami igen gyakori. A.R. George-nak van egy érdekes tanulmánya a sumér szövegekről, ami ingyenesen letölthető; A Babiloni Gilgames eposz Egy másik gyakori félreértelmezés az, hogy az Arkhónok gonoszak voltak, (a kifejezést a gnosztikus Nag Hammadi könyvtári szövegek használják) - az Arkhón szó uralkodót jelent, és a gnoszticizmusban az arkhónok egyaránt jók és rosszak.
Könnyebb a múlt szimbolikájáról következtetéseket levonni, mint megérteni, hogy természetüknél fogva ugyanazokon a lelki folyamatokon mentek keresztül, amin az ókori nép is keresztülment, és ez azt mutatja, hogy a múlt szimbolizmusa ugyanúgy él, mint akkor, mivel ez egy univerzális nyelv a magasabb dimenziókban.
Az ősi népek spirituális tanításai gyakran beszámolnak olyan testen kívüli lelki élményekről, melyek az egyetemes megvilágosodás folyamatát reprezentálják. Mivel a megvilágosodás folyamata egyetemes, a kultúrák világszerte közvetítették azt saját idejükben és körülményeik szerint, s ez az egyik fő oka annak, hogy ugyanazok a szimbólumok jelennek meg a világ minden táján látszólag független kultúrákban.
Ez azonban nem zár ki, egy megosztott, az egész világra kiterjedő kommunikációt, vagy földi kívüli befolyást, inkább az a fontos hogy az ezotérikus/beavatott el tudja választani az üzenetet a múlt más információitól. Néhány ősi szimbólum útja a vallásokhoz, és olyan modern társaságokhoz vezetett, mint a szabadkőművesek. Egyes társaságok eredete a távoli a múltba nyúlik vissza, míg mások a titkos társaságok modern újra-rendeződései.
Gyakran nem tartalmaznak összefüggő üzeneteket a szimbolikájukban, inkább egy nagyon alapvető módon azt jelképezik, amit az aktuális titkos társaságuk jelképez. Némelyik társaság ritusai nagyon jók, és eredetüket tekintve hiteles ezoterikus tudást tartalmaznak, de sokan az idők során letértek az ősvényről, ahogy a beavatottak is elvesztették,  abbahagyták a tudás fehér alkalmazását, és átvette a helyét a hatalom és a pénz iránti érdeklődés, és hatalommal, befolyásos klubkapcsolatokkal rendelkező úriemberekké váltak.
És ezek nem éppen olyan titkos társaságok, akiket a sötétséggel való kapcsolat kényszerít, ugyanis a sötétséggel természeténél fogva minden egyén kapcsolatban van a belsőjén keresztül, és ott van mindenben rossz lelkiismeretben, hazugságban és cselekedetben.
Nem mindenki érdekelt a vallás és az okkultizmus minden szintjén. Ennek ellenére a társadalom hatalmi struktúrájának minden szintjén megtalálható a vallás befolyása. A polip fejénél levő legsötétebb hatásokkal kapcsolatos információkat nehéz megszerezni, de nem lehetetlen. Sok mindenre fényt derít egy tényfeltáró kutatás, de a tényleges gyökér, egy másfajta vizsgálattal fedezhető fel – testelhagyással.
Az ezoterikus tudás gyakornokainak lehetőségük van lemenni a sötétség nyúl üregén, és felfedezni a gonoszság eredetét, s hogy hogyan befolyásolja a sötétség munkája a társadalmat. Egyúttal az is láthatóvá, hogy ezek az erők, és a hatások hogyan szivárognak be a világba.
Nem tanácsolnám senkinek, hogy ki próbálja ezt a megfelelő ezoterikus előkészület nélkül, – mert szinte lehetetlen és nagyon káros lenne. Ahhoz tudnám hasonlítani, mint mikor valaki az óceán mélyébe akarna lemenni megfelelő gyakorlás és búvárruha nélkül. A nyomás túl intenzív, ami még a kísérletet is veszélyessé és lehetetlenné teszi, ráadásul sokkos állapotba is kerülhet.
A gonosz hálózat leküzdéséhez egy jó hálózatra van szükség, amit mindenki formál, aki a szabadságért és az igazságért, a közös elvek egyesítő kötelékében, és azon belül a különbségek elfogadásán dolgozik. Ha néhányan megtámadnak másokat és elítélik őket, mert a spirituális nézeteik különböznek, ezzel nem segítenek, hanem az igazság eszközeit gyengébbé teszik.
Az is lehet, hogy a legerősebbek fogják megnyerni a csatát és valószínűleg létrehoznak egy olyan kultúrát, ami ki fogja zárni azokat, akik az igazságot spirituális és ezoterikus úton szeretnék keresni. A mai napig mindenhol vannak ezoterikus szimbólumok és hatásukat széles kőrben használják a társadalom hatalmi pozícióiban.
Sok ember az ezoterikus tudást egy ecsetvonással félresöpri és kineveti és ez azért hiba, mert sokan a befolyással bírók közül, a társadalom hatalmi Hierarchiának a magasabb szintjein kihasználják ezt; mert ők ismerik azok értékeit, amíg a nép többsége nem.
Ahelyett, hogy figyelmen kívül hagyná és a nyilvánosságért és által cenzúrázná és kiirtaná egy spirituális háborúban az ezoterikus tudást, azt inkább gyakorolni kellene, mert pont az, ami valójában segíthet a világnak. Azonban, ha az egyetemes spirituális elveket továbbra is kiszorítják, és semmisnek tekintik, soha nem lesznek eredményesek a sötétséggel szemben, mert az emberiség továbbra is egy ismeretlen ellenséggel harcol, így az elnyomó rezsimet felváltja majd egy másik, akiknek ugyanúgy nem számít, hogy az alapító eszmék milyen magasztosak voltak egykor.Az első világháború
semmi másért nem tört ki mint , hogy megszüntessék ,
eltöröljék a Magyar Királyságot....
Cúth János kanadai magyar újságíró igazságfeltáró írása Trianonnal kapcsolatban.

Most már érdemes végre komoly és hiteles dokumentumokat teregetni az olvasók elé, mert annyi féligazságból és alig-igazságból táplálkoznak e téren, hogy az már maga a hamisított történelem. Kérlek benneteket, olvassátok el figyelmesen az alábbi dokumentumot, amely avatott kornatanútól származik:

Nem tudom ki hogyan van vele, de úgy vélem, hogy ártatlan magyarok millióinak sírja felett, és a háború soha világosan meg nem magyarázott, inkább elhazudott indítékai és történései mellett meg kellene hallgatni az igazságkereső kérdéseket is, s végre illene azokra hiteles magyarázattal szolgálni. Bámulatos közömbösség, bűnös cinkosság az, amikor a tényeknek ellentmondó, tarthatatlan "magyarázatok" posványába hagyják belealvadni nagyapáink, dédapáink vérét. Pedig ebben az esetben nem őstörténelemről van szó, amit sokkal könnyebb mellékvágányra terelni, mint az első világháború motivációit, vagyis a közelmúlt eseményeit. Ajánlom tehát, hogy lapozzunk bele a világégés titkosított forgatókönyvébe, amelynek a lapjai sárgás árnyalatúak - ha nem is annyira az enyészettől...

Önzetlenül vall nekünk a kérdésekről Benjamin H. Freedman. Az 1890-ben született zsidó üzletember 1945-ben szakított a szervezett zsidósággal, miután átlátott annak sátáni törekvésein. Ezt követően egész hátralévő életét és hatalmas vagyonát az Egyesült Államokat átható zsidó zsarnokság leleplezésére szentelte.

Belelátott a politikusok, nevezetesen a méregkeverők cinkelt kártyáiba, hiszen többnyire ezek személyes ismerőse volt, úgymint Woodrow Wilsoné, Bernard Baruché, Franklin Roosevelté, Samuel Untermayeré, a Kennedy családé és még sokaké. Freedman életműve az embertelen világhódítás elleni óriási manifesztum. Rendelkezésünkre áll egy beszéde, amelyet a washingtoni Willard szállóban tartott, nagy közönség előtt. Akkori beszédének egyes kitételei manapság még időszerűbbek, mint valaha. Jelen esetben beszédének azokra a részeire támaszkodunk, amelyek mindenek előtt az első világháború kirobbantásának körülményeire és lefolyására korlátozódnak. A következőkkel kezdi: ,,Az Egyesült Államokban a cionisták és vallási társaik a kormány teljes mértékű irányítói."

1914-ben tehát kitört az első világháború. Az egyik oldalon Nagy Britannia, Franciaország és Oroszország, míg a másik oldalon Németország, Ausztria-Magyarország és Törökország állt. Két évi ádáz küzdelem után a német fél megnyerte a háborút .(!) Nemcsak névlegesen, de ténylegesen is. A német tengeralattjárók lesöpörték a hajókat az Atlanti-óceánról. Nagy Britannia katonáinak elfogyott a lőszere és mindössze egy hétre való élelmiszerük maradt. Az éhhalál várt rájuk. A francia hadseregben zendülés tört ki, miután 600 000 emberüket vesztették el a verduni csatában a Somme mellett. Az orosz katonák zöme szökevénnyé vált, az olasz hadsereg részben felbomlott. Mindeközben német földre egyetlen lövedék sem hullott, ellenséges katona nem lépte át a német határt. S erre mi történt? Máig érthetetlen és felfoghatatlan módon, Németország békét ajánlott Angliának: az abszolút győztes Németország megalkuszik a tönkrevert Angliával?! Ma már tudjuk, hogy erre a német szabadkőműves vezérkari tisztek árulása folytán került sor. Angila tehát fontolóra vette az ajánlatot. Nem is tehetett mást, mert a padlón volt. Ámde ez még semmi. Hallgassunk csak bele ismét Freedman úr beszédébe:

,,A németországi cionisták felkeresték a brit háborús kormánytanácsot - s most rövid leszek, mert ez egy hosszú történet, de minden okmányom megvan állításom bizonyítására - és ott azt mondták: ,,Nézzenek ide. Önök még meg tudják nyerni ezt a háborút. Nem kell elfogadni a német ajánlatot. Meg tudják nyerni a háborút, ha az Egyesült Államok az önök szövetségeseként beszáll a háborúba." Az Egyesült Államok akkor nem háborúzott (kivételesen.) Friss volt, gazdag és hatalmas. Azt mondták tehát Angliának: "Garantáljuk önöknek, hogy az Egyesült Államokat az önök szövetségeseként háborúba visszük, ha önök megígérik nekünk Palesztinát, miután önök legyőzték Németországot, Ausztria-Magyarországot és Törökországot." " Nem mellékesen jegyezzük meg, hogy Angliának annyi joga volt Palesztinát valakinek odaígérni, mintha mondjuk az Egyesült Államok valamilyen okból Japánt Írországnak ígérte volna. Az angol hadvezetőség 1916. októberében mégis megtette ezt az ígéretet. Röviddel ezután az Egyesült Államok, amely ezt megelőzően teljesen németbarát volt, Britannia szövetségeseként belépett a háborúba!"

"Azért mondom, hogy az Egyesült Államok szinte teljesen németbarát volt, mert a tömegtájékoztatást a zsidók irányították, minden újság és hírközlő eszköz zsidó irányítás alatt állt. Márpedig ezek a zsidók németbarátok voltak, mert sokan Németországból jöttek és szerették volna, ha Németország megveri a cárt. A zsidók nem szerették a cárt, mert az tisztában volt törekvéseikkel és átlátott a manipulációikon. Ezért azt mondták, hogy amíg Anglia és Franciaország Oroszország szövetségese, addig ne számítsanak egyetlen centre se. Amikor viszont ugyanezek a zsidók lehetőséget láttak Palesztina megszerzésére, elmentek Angliába, és megkötötték az említett szerződést. Azután minden megváltozott, mint mikor a forgalmi jelzőlámpa pirosról zöldre vált. Ugyanazok az újságírók, akik korábban németbarátok voltak és arról firkáltak, hogy Németországnak milyen sajnálatos nehézségei vannak Nagy Britannia legyőzésében kereskedelmi és más téren, hirtelen úgy találták, hogy a németek nem jók, gazemberek, akik "vöröskeresztes nővéreket lőnek le." Röviddel ezek után Wilson hadat üzent Németországnak. A londoni cionisták telexeket küldtek az Egyesült Államokba az igen befolyásos Brandeis bíróhoz, ezt mondván: megkapjuk Angliától, amit akarunk. Most rajtad a sor: dolgozd meg Wilson elnököt, hogy az Egyesült Államok hadba lépjen. Így lépett háborúba Az Egyesült Államok. E háborúhoz semmi más érdeke nem fűződött! Nekünk, amerikaiaknak semmi okunk, semmi jogunk nem volt ahhoz, hogy az első világháború a mi háborúnk legyen. Belehajszoltak, közönségesen szólva bepaliztak bennünket azért, hogy a világ cionistái megkaphassák Palesztinát. Ezt soha senki nem mondta el az Egyesült Államok népének. Sohasem tudták meg, miért kellett fiaiknak meghalniuk az első világháborúban."...

Ezt követően a cionisták ismét Angliába mentek, biztosítani maguk számára a koncot, mondván: mi teljesítettük a "szerződés" reánk vonatkozó részét. Szeretnénk egy írást, amely rögzíti, hogy önök is betartják az alkut, és a háború után odaadják nekünk Palesztínát. Nem tudták, hogy a háború egy évig vagy tíz évig fog tartani. Ezért kiötlöttek egy formulát, amely rendkívül homályos, szinte értelmezhetetlen megfogalmazásban lett rögzítve, s "Balfour nyilatkozatként" került a történelembe. Ez a nyilatkozat nem más, mint Nagy Britannia ködösített kötelezvénye arra vonatkozóan, hogy megfizeti a cionistákat annak fejében, hogy azok belerángatták az Egyesült Államokat a háborúba. Ez a sokat emlegetett Balfour nyilatkozat valójában olyan hiteltelen volt, mint egy fedezetlen háromdolláros csekk. Anglia mégis paprikajancsiként behódolt, s ebből nagy baj lett. Az Egyesült Államok, tudvalevőleg, háborúba lépésével lassan felőrölte a németek erejét. Amikor aztán a háború véget ért, a németek elmentek a párizsi ,,békekonferenciára", ahol bizony összesen 117 (!) cionista székelt (szegény Magyarország! C.J.), akik kizárólag a zsidók érdekeit képviselték. (Szegény, zsidók által kiszemelt Magyarország! C.J.) Vezetőjük Bernard Baruch volt. Én is ott voltam, tudom mi történt! A zsidók azon a ,,békekonferencián" feldarabolták Németországot (és főleg, előre bekalkulált módon a maguk számára rég kiszemelt Magyarországot, jól tudva, hogy egy legyöngített Magyarországot könnyebben zsebre vágnak, mint egy magyar nagyhatalmat! C.J.), az elragadott részeket pedig előszeretettel osztották fel mérlegelés nélkül azon nációk között, amelyek azokra kényük-kedvük szerint igényt tartottak! E kéjelegve végrehajtott hóhérmunkával a cionista zsidók megteremtették maguk számára a nemzetsakterolás precedensét, majd a németek tudomására hozták a Balfour nyilatkozatot. A németek ekkor fogták föl, hogy: ó, hát ennek a játszmának az áldozatai lettünk! A további események már ebben a mederben zajlottak, s nyílegyenesen vezettek a második világháborúig, ezért nagyon fontosak még az epizódoknak tűnő közbülső események is. A németek először is tudatosították, hogy kegyetlenül becsapták őket, s mint rászedettek fizetik a rájuk kényszerített csillagászati összegű "jóvátételeket". Hát még a magyarok!!!

Amit a németek érezhettek a zsidókkal szemben, azt érzékeltessük egy modellen: Tételezzük fel, hogy az Egyesült Államok harcban áll Oroszországgal, és győz. Ekkor azt mondanánk az oroszoknak, hogy hagyjuk abba az egészet, békefeltételeink alapján felejtsük el az egészet. Ekkor azonban az oroszok szövetségeseiként belépne a háborúba Kína, s mi ennek következtében elvesztenénk a háborút. Megsemmisítő győzelmet aratnának felettünk olyan jóvátételi kötelezettségek mellett, amelyek minden képzeletet fölülmúlnak. Képzeljük el továbbá, hogy az itt, (Amerikában) élő kínaiak, akikről azt gondoltuk, hogy hű állampolgárok, eladtak bennünket az oroszoknak, s általuk lépett Kína az ellenünk vívott háborúba. Hogyan gondolkodnának akkor itt, az Egyesült Államokban a kínaiakról? Nem hiszem, hogy közülük egy is ki merne jönni az utcára. Nem lenne elegendő lámpavas számukra... Nos, így éreztek a németek is a zsidókkal szemben. Pedig a toleranciájuk határtalan volt. 1905-ben például, amikor az első kommunista forradalom megbukott Oroszországban, s a zsidók, akik a forradalmat elindították és szították, kifelé tülekedtek onnan, s valamennyien Németország felé törtettek. (Bűnösökként is a legjobb létfeltételek közé. C.J.) És Németország menedéket nyújtott nekik. Nagyon tisztességesen bántak velük. "Hálából" ezek eladták Németországot egy újabb zsidó gyalázatért, azért, hogy koncul kaphassák Palesztinát. Ezt követően a Nahum Sokolowhoz hasonló sok-sok zsidó csahos éveken keresztül dicsekedett a sajtón keresztül, hogy a németországi zsidóellenes hangulat azzal kapcsolatos, hogy tudatosították, miszerint a háborús vereséget a zsidók beavatkozása eredményezte azáltal, hogy az Egyesült Államokat saját érdekükben bevonták a háborúba. Maguk a zsidók vallották be. Nem úgy volt, hogy 1919-ben a németek rájöttek volna, hogy a zsidó vér jobban ízlik, mint a bajor sör. Nem volt szó semmiféle vallási érzelemről, mindössze ráébredtek arra, hogy vereségükért a zsidók felelősek! De még ezek után sem történt semmiféle megtorlásszerű akció. A zsidóknak a hajuk szála sem görbült meg. Lassan azonban a zsidók is megfékezték magukat sikerük zengedezését illetően, s a továbbiakban már titokban akarták tartani ezt a tényt. Nem volt kívánatos számukra, hogy a világ megértse, miszerint ők árulták el Németországot, ezzel együtt Magyarországot is - talán még teljesebb mértékben.

Mindeközben a világ egyszerűen megfeledkezik az olyan sarkalatos eseményekről, amire 1933-ban került sor, amikor a világ zsidóságának legjelentősebb képviselői összesereglettek Amszterdamban egy találkozóra. Ott a szemtelenség és pofátlan arrogancia csimborasszójaként olyan ultimátumot fogadtak el Németország felé, amelynek értelmében azt üzenték: Kidobjátok Hitlert, és minden zsidót visszavesztek előző állásába attól függetlenül, hogy kommunista volt-e! És ezt vegyétek ultimátumként! (Ebben az időben a kommunisták 98 százaléka zsidó volt!) Elképzelhetik, hogy erre mit mondtak nekik a németek... És mit tettek a zsidók? 1933-ban, amikor Németország visszautasította, hogy megadja magát a zsidóknak, Samuel Untermayer az amszterdami összejövetelről hazatérőben, az Egyesült Államokban egy országos rádióbeszédet tartott, amelynek a lényege az volt, hogy a világ zsidósága ezennel "szent" háborút üzen Németországnak. "Szent harcba lépünk a németek ellen. Egészen a megadásukig éheztetjük őket. Ezért bojkottra hívjuk fel ellenük az egész világot. Ez tönkre fogja tenni őket, mert függőben vannak az exportjuktól." Untermayer úr arcátlanul azt állította, hogy 'ez a bojkott a mi eszközünk az önvédelemre.' (Ugyanez a szójárásuk manapság is, a palesztinok halomra gyilkolását illetően. C.J.) A bojkott hihetetlenül hatásosan működött, amire a németek a következőképpen reagáltak: 'Kik ezek az emberek, akik bojkottot hirdetnek ellenünk és kidobják embereinket munkahelyeikről, és ipari termelésünket leállítják? Kik azok, akik ezt teszik velünk? Természetesen nehezteltek emiatt: Minimálreakció volt részükről, hogy horogkereszteket festettek a zsidó üzletekre. Miért menjen be egy német, és adja pénzét annak a zsidó tulajdonosnak, aki a bojkottot gyakorolta velük szemben? Aminek a végcélja Németország kiéheztetése, s még annak is a megszabása, hogy ki legyen a miniszterelnökük vagy kancellárjuk. Azt követően tették ezt, hogy kivételezett helyzetük ellenére elárulták Németországot! Mégis tényszerűn meg kell állapítani, hogy a németországi zsidóknak még ezek után, még ezek mellett sem történt semmi bántódásuk, holott a bojkottot eszeveszett akarnoksággal fenntartották a németekkel szemben. A helyzet akkor változott meg, amikor - 1938-ban - egy lengyel zsidó a párizsi német követségen lelőtt egy német hivatalnokot. Németországban, csak ezután történt, hogy kirakatokat törtek be, utcai harcokra s hasonlókra került sor." - írta le a történtek hiteles szemtanúja, Benjamin H. Freedman.

II.

Előző alkalommal az első világháború zsidó háttérmanipulációiról számoltam be Benjamin H. Freedman feltárásai nyomán. Ennek során eljutottunk a II. világháború küszöbéig. Sajnos, a történelemnek ez a fejezete is legalább annyi mocskot, aljasságot és embertelenséget leplez, mint az előző. Nem igérhetek tehát épületes olvasmányt, viszont 65 év távlatából igazán időszerű, hogy legalább valamelyest letisztuljon az a homály, amit szándékos ködösítéssel értek el azok a bűnözők, akik a háború tüzét szították, s akiknek leszármazottai mind a mai napig ugyanazt a hatalmat képviselik, amely a II. világháború kirobbantásáért felelős. Mielőtt azonban ismét átadnánk a szót Benjamin H. Freedmannak, kora egyik legbefolyásosabb és legtekintélyesebb zsidó politikusának és üzletemberének, aki - mint már megállapítottuk - szakított a szervezett zsidósággal, átlátva annak embertelen törekvésein és célkitűzésein, vessünk egy pillantást a II. világháború történelmi képére, legalább lexikális keretek között.

A II. világháború fegyveres kirobbanása 1939. szeptember elsejére datálódik. Előkészítése azonban 1933-ra nyúlik vissza, sőt az benne rejlett már a Wersailles-i szerződésben is, amely létében fenyegette Németországot. 1933-ban ugyanis az Egyesült Államok diplomáciailag elismerte a Szovjetuniót. Roosevelt ezáltal mesterien állította sorompóba a pénzért és hatalomért mindenre kapható kalmár Angliát, valamint a gyarapodásért és politikai, nomeg területi térnyerésért semmi áldozatot nem sajnáló oroszokat. A világ közvéleménye többnyire mind a mai napig úgy tudja, hogy Chamberlain, angol miniszterelnök a németeket békéltető politikus volt. Ebből egy szó sem igaz. Igaz viszont ennek az ellenkezője: Feladata a németeknek a háborúba való beugratása volt. Ezt a szerepét kitűnően játszotta el. Mi sem jellemzőbb erre, hogy a Müncheni egyezmény aláírását követően hazaérkező Chamberlaint Rooseveltnek ez az egyszavas távirata várta: ,,Bravó!" Ezalatt azt kell érteni, ami Rooseveltet a leginkább motiválta: a szerződés pontosan olyan féloldalasra sikerült, amilyent ő megálmodott, vagyis senkit sem elégített ki igazán, így minden fél zsarolhatóvá vált általa.
A Szovjetunió 1939-ben amerikai tanácsra taktikai meg nem támadási szerződést kötött Németországgal. Ennek célja kizárólag a németek önbizalmának növelése volt, kedvező politikai és szövetségi konstelláció érzetének kialakítása a háború megindításához. Az ürügyet mindkét szerződő fél számára az alaposan rászedett Lengyelország és Németország elleni provokációk szolgáltatták. Annak külön irodalma van, hogy a pokol hetedik bugyrában fogant, elképzelhetetlenül aljas angol és francia manipulációk vezettek Lengyelország és Németország beugratásához!
   Ázsiában Roosevelt Japánt csalta a Pearl Harbour-i lépre. Szerencsétlen japánok úgy gondolták, hogy egy eredményes, rajtaütésszerű támadás jobb belátásra bírja majd az amerikai kormányt Japán alapvető létérdekeinek megítélésében. Amerika ugyanis blokád alá vette Japánt, bojkottálta termékeit s ott provokálta, ahol csak tudta, itt azonban olyan galád eszközökre kell gondolni, amilyen csak beteg, lázas agyban foganhat. Egyébként ez a meghatározás érvényes a nyugati hatalmak politikájára, egészen napjainkig.
Az emberi nemet megszégyenítő, világégést célzó provokáció-és manipulációsorozat ügynökei, a nyugati hatalmak képviselői a világtörténelemben példa nélkül álló módon, a maguk által kreált ,,háborús bűnösök" elmélete alapján legyilkolták az ugyancsak általuk tőrbe csalt ellenfelek vezetőit. Minden azt igazolja, hogy az amerikai, valamint a nyugati és az orosz társadalomban az igazság nem csak, hogy szubjektív fogalom lenne, hanem egyáltalán nem is létezik. A megállapítás természetesen az említett hatalmak vezető rétegére értendő. Külön fejezetet érdemel a háborút követő gyilkos ember-és nemzetmészárlás legkiszolgáltatottabb kárvallottjának, Magyarországnak a keresztre feszítése, s ennek miértjei. Most jöjjön tehát a koronatanú, Benjamin H. Freedman vallomása, amely legalább annyira felrázó és döbbenetes, mint amilyen világosan rámutat Magyarország előre kitervelt sorsára:
,,Nem szeretem az 'antiszemitizmus' szót, mert értelmetlen, de önöknek mondhat valamit, ezért most kivételesen használni fogom. Az egyetlen ok, amiért Németországban bármilyen zsidóellenes érzelem uralkodott, az abból fakadt, hogy az I. világháborúért, majd Németország azt követő bojkottjáért a zsidók voltak felelősek. Végső soron a II. világháborúért is ők a felelősök, mert a történtek után elkerülhetetlenné vált a nyílt harc Németország és a zsidók között. Én éltem abban az időben Németországban és tudom, hogy a németek úgy vélekedtek: Európa vagy keresztény lesz, vagy kommunista. Nincs közbülső lehetőség. A németek tehát úgy határoztak, hogy megpróbálják megtartani kereszténynek, ha lehet, és elkezdtek újrafegyverkezni. Akárcsak Amerika, amelynek évi 83-84 milliárd dollárra rúgott a katonai kiadása. (Manapság az Irakot és Afganisztánt megszálló amerikai hadsereg napi költségvetése 480 millió dollár! C.J.) Igen, de ki ellen fegyverkezett Amerika? A 40 ezer moszkvai zsidó ellen, akik Oroszország fölött uralkodtak, no meg görbe utakon sok más ország fölött is? Amerika most a III.világháború küszöbén áll. A világ zsidói, a cionisták és társaik mindenütt elhatározták, hogy újra az Egyesült Államokat használják arra, hogy segítsenek nekik Palesztina megszerzésében, hogy ott hozhassák létre a világkormányt. Nem egyedül olvastam ezt a határozatot. Olvasták sokan, mások is.
Mit tehetünk ebben a helyzetben? Ha önök közül valaki csak egy életet is meg tud menteni, az lehet, hogy valamelyikük fia lesz. Lehet, hogy fiaikat ma éjjel küldik abba a háborúba. És önök annyit sem tudnak erről, mint 1916-ban arról, hogy a cionisták megegyeztek a brit hadügyi bizottsággal abban, hogy az önök fiait küldjék egy európai háborúba. Tudták ezt akkor? Senki sem tudta az Egyesült Államokban. Nem volt szabad tudni róla. Aki tudott róla, az Wilson elnök volt és House tábornok, meg néhány magasrangú kormánytisztviselő. Én ezt el tudtam képzelni. Jó kapcsolatom volt az idősebb Henry Morgenthauval. Az 1912-es elnökválasztási kampány alkalmával, amikor Wilsont jelölték, az irodában beszélgettünk. Én voltam id. Henry Morgenthau bizalmi embere, így én vele és Rollo Wellsel, a kincstárnokkal álltam kapcsolatban. Ott ültem ezeken a megbeszéléseken. Wilson elnök foglalt helyet az asztalfőn és hallottam, ahogy dobolnak Wilson elnök agyán, hogy az adóbevétel egy részéből állítsák fel a szövetségi bankot és hallottam, hogyan befolyásolják az elnököt a cionista mozgalom céljainak megfelelően. Brandeis bíró és az elnök olyan közel ültek egymáshoz, mint - mutatja - ez a két ujjam. Wilson elnöknek annyi fogalma sem volt arról, hogy mit kell határoznia, mint egy ma született csecsemőnek. Így vittek bennünket az első világháborúba, amíg mindenki aludt. Odaküldték fiainkat, hogy lemészárolják őket. Miért? Hogy a zsidók megszerezzék Palesztinát. Úgy bolonddá tették önöket, hogy azt sem tudták, mennek-e, vagy jönnek.
Egy bíró, amikor az esküdteket utasítja, így beszél: "Uraim, ha egy tanú egyetlen egyszer is hazudott, annak az egész vallomását figyelmen kívül hagyhatják." Mik a tények a zsidókról? (Azért hívom őket zsidóknak, mert ezen a néven ismertek. Egyébként nem nevezem őket zsidóknak.
Én 'úgynevezett zsidókról' beszélek, mert nem tudom, hogy kicsodák.) A Kelet-európai zsidók, akik a világ zsidóságának 92 százalékát adják, eredetileg kazárok voltak. Ez egy harcos törzs volt, amely Ázsia szívében élt. Nagyok és erősek voltak. Falloszimádók. Ez volt a vallásuk, ami egy végtelenül undorító, aljas dolog. Ebbe nem is akarok részletesen belemenni. Királyuk megelégelte birodalmának degenerációját s elhatározta, hogy egyistenhitre téríti alattvalóit: Vagy a kereszténységre, vagy az iszlámra, vagy a judaizmusra, ami valójában talmudizmus. Az "An-tan-ténusz-szó-raka-ténusz" kiszámoló versikéhez hasonló módon döntött a judaizmus mellett. Az lett az államvallás. Embereket küldött a Pumbedita-i és Sura-i talmudiskolákba, akik rabbikként ezerszámra érkeztek vissza. Zsinagógákat és iskolákat nyitott. Így vált a népe azzá, amit ma zsidóságnak nevezünk. Soha, egyetlen egynek sem járt az őse a Szentföldön. Sem az Ótestamentum ideje alatt, sem az időszámításunk előtt. Egyiküknek sem! Ennek ellenére odaállnak a keresztények elé és arra kérnek bennünket, hogy támogassuk hadicselekményeiket Palesztnában, mondván: "Ti segíteni akarjátok Isten kiválasztott népét az ígéret földjének tulajdonba vételében, őseik honában, ugye? Ez keresztényi kötelességetek." Csakhogy ezek pogány kazárok, akik éppen úgy felvették hitüket, mint az írek tették. Nevetséges őket a "Szentföld népének" nevezni, éppannyira, mint az 54 millió kínai mohamedánt arabnak mondani. Mohamed csak (Jézus után 620-ban halt meg), azóta pedig 54 millió kínai fogadta el a mohamedán vallást. Kína 2000 mérföldre van Arábiától, Mekkától és Mohamed szülőhelyétől. Képzeljük el, hogy ez az 54 millió kínai elkezdené magát 'arabnak' nevezni. Erre azt mondanánk, hogy holdkórosok. Mindenki aki elhiszi, hogy az az 54 millió kínai arab, az egyszerűen őrült. Ők mindössze egy vallást fogadtak el sajátjuknak, amelynek az eredete Mekkában, Arábiában van. Így van a zsidóknak nevezett valakikkel is. Ezek kazárok, pogányok, valamiféle ázsiai faj, akiket Ázsiából Kelet-Európába kényszerítettek. Mivel a királyuk fölvette a talmudi vallást, nem volt más választásuk ez ügyben. Így a kazárok lettek azok, akiket ma zsidóknak nevezünk. Most képzeljük el, milyen ostoba dolog volt a világ nagy keresztény országainak azt mondani: 'Erőnket és befolyásunkat arra használjuk, hogy visszavezessük Isten kiválasztott népét ősi hazájába, az ígéret földjére'. Létezik ennél nagyobb hazugság? Mivel azonban az ő irányításuk alatt vannak az újságok, a hetilapok, a rádió és a televízió, minisztereik ott ülnek a parlamentben, így az egész vonalon mindenki erről fecseg, nem túl meglepő, hogy önök elhiszik ezt a hazugságot. Elhinnék azt is, hogy a fekete fehér, ha elég gyakran hallanák. És senki sem tehetne önöknek szemrehányást.
Ez a történelem egyik nagy hazugsága. Ez minden baj forrása, amely a világra szállt.
Tudják-e önök, mit csinálnak a zsidók a vezeklés napján, amelyről azt hiszik, hogy az olyan szent dolog nekik? Közöttük voltam, nem hallomásból tudom. Nem azért vagyok itt, hogy valakivel ingerkedjek. Azért vagyok itt, hogy tényekről beszéljek. Amikor a zsidó vezeklés napján bemegy a zsinagógába, feláll, és elmond egy imát. Ez az egyetlen ima, amely alatt áll. Háromszor megismétel egy rövid imát, az ún. Kol Nidrét. Abban az imában szerződésre lép az istenével, hogy minden eskü, minden fogadalom vagy ígéret, amelyet a következő tizenkét hónap folyamán tesz, érvénytelen. Arra szerződik istenével, hogy az eskü ne legyen eskü, a fogadalom ne legyen fogadalom, az ígéret ne legyen ígéret. Ezeknek ne legyen semmiféle hatásuk, tehát ne kelljen teljesítenie azokat. Ezek után vajon önök mennyire számíthatnak lojalitásukra? Annyira, amennyire a németek számíthattak 1916-ban. Ugyanazon végzet alatt szenvedünk mint Németország szenvedett és ugyanazon okból."
Visszagondolva Trianonra, s arra, amit Freedman úr elmondott a párizsi békekomédiáról, arról, hogy ott 117 cionista képviselte az ún. zsidóság érdekeit, nem nehéz rájönnünk, miért történt, hogy Magyarország, a zsidóság által rég kiszemelt célország, a háború legártatlanabb áldozata, amely ország egyedüliként szavazott a háború ellen, mégis a legkegyetlenebbül bűnhődött mások bűneiért, a végtelen nyomorért, pusztulásért és tömegmészárlásért; azokért a bűnökért, amelyeket éppenséggel a felette ítélkezők követtek el. Egy végtelenségig megosztott, a végtelenségig elszegényített s lezüllesztett ország megszállása ugyanis sokkal könnyebb, mint egy erős és hatalmas Magyarországé, amilyen a mi országunk volt, még 1914 előtt is. Magyarország tönkretételére, legyöngítésére és majdani bekebelezésére azonban már korábban döntés született a zsidók részéről. A Ruszkij Invalid c. újság 1910-ben megjelent 285. számában látott napvilágot az alábbi felhívás:
"Hitsorsos Testvérek! Most az egész világon nincs a Földnek olyan sarka, amelyet könnyebben birtokba vehetnénk, mint Magyarország és Galícia. Mindkét terület szükséges és előnyös volna számunkra. Törekedjetek testvérek mindannyian erre, törekedjetek minden erőtökkel ezeket az országokat teljesen birtokba venni, törekedjetek innen kiűzni a keresztényeket, és egészen az uralmunk alá vetni. Törekedjetek mindannyian arra, hogy mindaz, ami a keresztények birtokában van, a saját kezünkbe kerüljön, és ha ehhez nektek nincs elég pénzetek, a Párizsi Szövetség annyi segítséget nyújt, amennyi szükséges. Erre a célra Szövetségünk gyűjtést rendez, és a váratlan áldozatokra a pénztárunk készen áll, hogy a galíciai és a magyar földet a galíciaiak és magyarok kezéből kivegyük, kitépjük és átadjuk kizárólagos tulajdonul a zsidóknak. A világ tőkései hatalmas összegeket áldoznak erre, ámde ennek sikerére ti egyesüljetek a legrövidebb időn belül." A kiáltvány aláírója: Cionista Szövetség, Párizs.


Tisztelettel:
Cúth János


A cyber háború elkezdődött!

2012.05.16 07:50
A hidegháború évtizedekkel ezelőtt lezáródott, szerencsére megúsztuk, hogy a nagyhatalmak atomfegyverekkel essenek egymásnak. Változott a világ. Idén lesz a tízedik évfordulója, a new yorki-i World Trade Center ikertornyai lerombolásának, amely a terrorizmussal, mint újfajta háborús módszerrel ismertette meg a világot.
Tíz év és egy sor harc (Irak, Afganisztán) után észre sem vettük, hogy egy még újabb háború zajlik. Ez nem egy látványos támadással indult, mint amilyen Pearl Harbor vagy a tornyok megsemmisítése volt. A cyber háború valóssággá vált és nem katonák, hanem jól kiképzett, államilag támogatott hackerek vívják.

A terrortámadások célpontjai ártatlan civil emberek, a minél nagyobb megrázkódtatás és a minél nagyobb média figyelem elérése a cél. A cyber támadások célpontjai a kormányzati hivatalok és a nagyvállalatok, így emberéletekbe szerencsére nem kerülnek, de nagyon komoly hatással lehetnek a mindennapjainkra így is.

A McAfee azt állítja, hogy egy elhúzódó, hosszú távú támadássorozat zajlik elsősorban az Egyesült Államokban, de 80 további országban is. Változatos céllal és módszerrel próbálnak zavart kelteni a kormányzati intézmények működésében és adatokat lopni vállalatoktól, szervezetektől.

Az elmúlt öt évben 70 állami és magán cég, intézmény ellen zajlott beazonosíthatóan összehangolt cyber támadás. Természetesen nem tudhatunk meg minden részletet arról kik ellen és hogyan zajlottak ezek az események és azt sem, ki áll ezek mögött.

Az Operation Shady RAT nevű tanulmány csak a sajtóból már jól ismert eseteket hozza fel példának, mint például a Google elleni Operation Aurora támadást, ami mögött Kína állt. Ilyen volt a Night Dragon szisztematikus támadássorozat is nyugati olaj és gázipari cégek ellen.

Mint látható, a hackerek zavart kelthetnek például olajipari cégeknél, amely az olaj világpiaci árának befolyásolásán kívül akár ellátási nehézségeket is okozhat egy-egy térségben. A támadások célja a zavarkeltésen túl az értékes szellemi tulajdonok eltulajdonítása (ipari kémkedés) vagy kereskedelmi titkok megszerzése.
Épp a kényes információk miatt a legtöbb támadás nem kerül nyilvánosságra, de a cinikusan megjegyzik, hogy a Fortune Global 2000 vállalatok két csoportra oszthatók: akik tudják, hogy már megtámadták őket, és akik még nem tudnak róla.

Ezek, az országok által támogatott nagyszabású behatolások különböznek azoktól a magán jellegű, elszigetelhető támadásoktól, mint például az Anonimous- vagy a Luzlec-félék voltak, amelyek célja vagy a közvetlen haszonszerzés vagy csak szimplán a számítógépes bűnözés kategóriájába sorolhatók. Itt a lényeg az, hogy a hackereket egy állam pénzeli és támogatja a saját érdekei szerint.
A McAfee 2006 óta log-olja az ilyen eseményeket és állításuk szerint a teljes lakosság érintett volt már valamely cyber támadás során, számos amerikai kormányzati szervet (14 alkalom) sikeresen megtámadták már, de kanadai (2), dél-koreai (1) és indiai (1) példájuk is van, az ENSZ (1) sem úszta meg. A vállaltok sorában elektronikai (13 eset) és védelmi ipari cégek (13 eset) is vannak.

Az első "lövések" már évekkel ezelőtt eldördültek a cyber háború harcmezején, közvetetten bőven érezzük ennek hatásait mi is. Ki állhat e mögött? Talán Kína vagy a terroristák váltottak bombáról internetre?

Ukrajnára rátámadtak a cionisták


Foggal-körömmel
A cionisták foggal –körömmel ragaszkodnak a remélt új zsákmányhoz. A zsákmány most Ukrajna. Ezek már létrehozták egyebek mellett az EU-t, melynek célja, hogy a leigázott országok felett koncentráltan gyakorolhassák a lopott, rablott pénzen vásárolt fosztogató hatalmukat.
A leggazdagabb országokat fosztogatják legjobban, hiszen ott még van tartalék. A szegényebb országoktól sokkal gyorsabban elrabolták értékeiket. A prést ugyan fenntartják, de már egyre kevesebbet lehet tőlük kierőszakolni.
Erre a gazdasági és pénzszivattyúra akartak egy újabb forrást rácsatlakoztatni, ez az új erőforrás lett volna Ukrajna.

Az élősködő cionisták új gazdatesteket vonnak be
A módszerek ugyanazok mindenben és mindenhol. A korrupt felső-vezetés és a nagyvállalatok, szabadkőműves atlantista páholyok, valamint fizetett, álcázott ügynökök befolyásán keresztül dolgoznak.
A bankárok EU nevezetű gyarmata ismét elérte pénzkitermelő képességének végső határát.
gazdatest_uj_cionistáknak_Ukrán

Azt a határt, amit még fegyveres háború nélkül, gazdasági háborúval és pénzügyi nyomással képes valahogyan fenntartani.
Az EU csónak léket kapott. Minden eladósított országa, mely a pénzoligarchiának termel közvetlen és közvetett irányítással vagyonokat, – méghozzá saját és a gyengébb országok lakosságának legkülönfélébb módon történő kizsigerelésével, – kénytelen szembenézni a fokozódó belső nyomással. A benne élő lakosság éles unió- és cion-ellenessége pattanásig feszült indulatokat gerjesztett. Ma a legtöbb ország inkább menekülne a meglékelt csónakból.
Az ilyen esetekben mindig új gazdatestet próbál megkaparintani. Erre volt példa a 2004-es csatlakozásunk is, amikor jellemzően nem nekünk volt szükségünk az unióra, hanem épp fordítva.

Ellenérdekek
Ukrajna elodázza az EU csatlakozást. Noha úgy látszott, hogy az előkészítő tárgyalások, az előzetes ígéretek, vesztegetések és fenyegetések meghozzák a kívánt eredményt a cionistáknak, és Vilniusban az ukránok szépen beáll
-nak a sorba, s a grúzok és moldávok után aláírják a számukra hátrányos csatlakozási paktumot, ennek ellenére ez nem történt meg.
Ezért nem is maradt el a megtorlás. Valljuk be, nem is volt nehéz dolguk, a már jócskán liberalizált Ukrajnával. Könnyen ment, jó pénzért, tömegmegmozdulást finanszírozni.
Korrumpált bábjaik közül többen, pl. Klicskó és Timosenkó is aktivizálta magát, Júlia, akit már nem akarnak Európába se kimenekíteni, se gyógykezelni, felszólította az ukránokat a kormány megdöntésére. A cionisták az egyébként épp elég belső és külső problémával küzdő USA-t is aktivizálták, és az EU-s fenyegetőzést követően az amerikai vezetők is elítélték a tüntetők erőszakos feloszlatását és felszólították az ukrán kormányt a szólás- és 
People use a tractor while trying to break through police lines near the presidential administration building during a rally held by supporters of EU integration in Kievgyülekezési szabadság tiszteletben tartására. Ezen kívül Steven Pifer egykori Ukrajnába akkreditált amerikai nagykövet megfenyegette Janukovicsot, hogy mind az USA, mind pedig az EU el fogja szigetelni. A litván és a svéd külügyminiszterek is szajkózták, hogy a békés Európa-párti tüntetőkkel, szembeni elnyomás komoly aggodalomra ad okot. Ez természetesen amolyan jereváni hír. Ahogy a cionisták ruszofóbiás vagdalkozása, a belügyekbe való beavatkozásról. Ráadásul az kiabál legjobban, akinek a háza ég.
A tüntetők aktívabb része nem volt éppen békés. Igaz, nem is ezért fizették őket. 
Unidentified men break the door of the Kiev City State Administration (Kiev City Council) building during a rally held by supporters of EU integration in Kiev50-100 eurót kaptak fejenként, hogy tüntetni menjenek, a “békés” tüntetők épületekbe hatoltak be oly módon, hogy teljesen békésen szétverték a bejáratot.
Akik valóban békések voltak, azok próbálták megállítani az erőszakosakat. Bár a tömegpszichózis dolgozik, ezért nem is kellett mindenkit lefizetni, elég volt csak megvezetni, hülyeségekkel megetetni őket.
Ugyanakkor sok közösségi oldalon a le nem fizetett, és az uniót irányítók bérencei által kizsigerelt emberek irigykedve reagáltak, hogy az ukránoknak olyan vezetője van, aki nem engedi hogy az országot megszállják a liberális uzsorás bérencek.
Nekünk sem volt ilyen szerencsénk.

Többes haszon helyett pofonok
Amikor látták, hogy gazdasági csődbe vitték, a hiteleikkel bedöntötték az íreket, portugálokat, görögöket, olaszokat, és még más országokat meg persze minket is, keletre kezdtek tekintgetni, a következő kifosztandó országok után. Grúzia és Moldova megszerzése könnyen ment. Azerbajdzsántól megkapták az első pofont, majd pedig jött a biztos csatlakozónak látszó Ukrajna balegyenese.
Pedig ígéretekben, korrupcióban, aknamunkában nem volt hiány.
Nem felejtve, a cionista ország korábbi közvetlen erőszakolt betolakodását sem az EU-ba, – holott a Közel-Kelet sosem volt Európa része – emlékezünk még Izrael legutóbbi támadására is az ukránok ellen. Mikor is a tőle megszokott módon lefasiztázta Ukrajnát, egy Martin Schulz EP-elnöknek címzett nyílt levélben, amelyben mélységes aggályának adott hangot az Ukrajnában egyre növekvő „náci hangulat” (értsd: cionista kifosztás ellenesség) miatt. Nisszim Ze’ev parlamenti képviselő az Európai Parlamentnek szóló levél aláírása után kijelentette: „Vérfürdő lesz, ha most nem lépünk. A nácizmus előtt gátat kell emelni, míg nem késő.” (Értse mindenki úgy, ahogy akarja, mi ezt fenyegetésként értékeljük.)
Ukrajna csatlakozási feltételének szabta a kézivezérelt EU, hogy állapodjon meg az IMF-el. Ha még emlékszünk, nálunk is az IMF és a világbanki megállapodás magyarán a hitelcsapda volt az első lépés az EU-s szakadék felé, sok évvel korábban a gengszterváltás előtt. Az IMF megállapodás Ukrajna szerencséjére nem jött össze. Bár jelenleg jelentős IMF hitel adóssággal küzd.
Szintén feltétel volt – egyebek mellett – a NATO csatlakozás, hivatalosan „stratégiai partnerség Ukrajnában és az Egyesült Államokban”. A 2010-es parlamenti pártok aláírták a koalíciós megállapodást, ami a lényegében elfogadta a Charta végrehajtását, miszerint Ukrajna tagja lesz a NATO-nak.
További elvárás a társulási tervezet, mely közvetlen külföldi befektetések beáramlását tenné lehetővé, illetve melytől az ukránok (naivan) az ukrán gazdaság versenyképességének növelését várták. Természetesen a csatlakozással egyidejűleg Ukrajnát elszigetelték volna a vámuniótól, az úgynevezett „európai értékek” és harmonizáció jegyében a liberalizáció (média liberalizációs is!) és a deregulácó, valamint a szabad kereskedelmi vagy társulási megállapodások is bevezetésre kerültek volna. (Ahogy nálunk is). Sőt, az EU, médiával, demonstrációkkal, demokráciával és az életszínvonal szemben támasztott kettős mércés követelményei is.
De augusztusban még az EU úgy nyilatkozott, hogy Ukrajna csatlakozása még nem lehetséges, mivel Ukrajna a fenti magas európai normáknak és előírásoknak (sic!) nem felel meg. Feltehetően úgy képzelték, hogy így nyomást gyakorolhatnak Ukrajnára.

Milyen többes haszonra számítottak az EU haszonélvezői?
A 48 milliós Ukrajna leigázása – azaz EU-ba kényszerítése többes haszonnal járna a cionistáknak. Elsőként is Oroszország, az atlantisták egyik legfőbb ellenfelének körbezárása, és lehetséges bekebelezése, úgy gazdasági, politikai, mint katonai eszközökkel.

gazdasági haszon
Fontos mezőgazdasági és ipari övezet (hadiipari is), Ukrajna adta egykor a teljes szovjet mezőgazdasági termelés 1/4-ét, s a természeti adottságai révén jelenleg is Európa vezető élelmiszer-szállítója lehetne. A világpiaci árnál alacsonyabb fémipari és gépipari termékeket állít elő. Jelenleg folyik a nehézipar privatizációja és az ipari szerkezet átalakítása. Ebbe települhetnének be a nemzetközi pénzoligarchia pénzszivattyúzó multi cégei.
Könnyű préda, mert energiaszükségletének 85%-a importból származik, ezért nagy a külgazdasági függősége, mely kiszolgáltatottá teszi az országot a nemzetközi változásoknak.
A fosztogató óriás bankok számára meg egyenesen szűzföld.
A Világbank, már októberben „tanácsolta” Ukrajnának, hogy emelje a gáz árát a lakosság számára; ezt a durva beavatkozást az ukrán belügyekbe, hatékonyságnak és modernizációnak nevezve.
Ukrajna belső és külső piacainak megszerzése, ahová nem mellékesen az ellenőrizhetetlen uniós szemetet könnyebben lehet eladni az unió gazdáinak reménye szerint.


politikai haszon
Ukrajna FÁK közösségről, és a vámunióról való leválasztása, erős negatív hatással lehet a jelenleg vele gazdasági kapcsolatban álló országokra. Az EU-ba történő csatlakozás amúgy is generálná korábbi partnerei irányába a lehetőségek beszűkülését épp úgy, mint eddigi politikai kapcsolatait. Férjhez menni és szűznek maradni egyidejűleg nemigen lehet. Főként az orosz szövetség, kapcsolat beszűkülése, és várható romlása jelenthet hátrányt, egyben az EU-ra való ráutaltságot. Ukrajnának azonban több jelenlegi uniós országgal sem túl felhőtlen a kapcsolata.
Azonban az EU eme új szövetségesével ismét terjeszkedhetne kelet felé. Közvetlen hozzáférése lenne az Azovi- és a Fekete- tengerre. Nagyrészt kerítés nélküli határait az északi résztől (Lettország, Észtország – 2004) keleten is egészen Oroszországig tolhatná. Ez egyébként katonai szempontból sem elhanyagolható. Hiszen dél (Grúzia – 2013) felől is az orosz határnál van.
A korábban vitatott hovatartozású Krím-félsziget (a krími tatárok földje), mely jelenleg autonóm köztársaság státusszal bír, feltehetően további vitákat fog generálni az EU és Oroszország között, mellyel akár fegyveres konfliktus ürügye is lehet. (Az orosz Fekete-tengeri flotta is itt állomásozik).
Amúgy Kína épp a múlt hónap elején hozott tető alá Ukrajnával egy 3 millió hektáros földterületre (ez kb. egy Belgium méretű terület) vonatkozó bérleti szerződést, röpke 99 évre. Mi több, nem hivatalos információ, hogy Kína nem fog ennyivel megelégedni, és azt tervezi, hogy bérel egy másik 9-17.000.000 hektáros területet is, mely területenkívüliséget fog élvezni, azaz kínai fennhatósága alá fog kerülni.
hadászati, stratégiai haszonEbben az aljas tervben fontos szerepet kaptak a románok* is (ahová, mint tudjuk a cionisták már gazdasági és katonai vonatkozásban is hídfőállásokat létesítettek  akárcsak a NATO)
Nem pusztán természeti kincseinek, vagyonának, nemzeti értékeinek megszerzése a cél, hanem egy ennél fontosabb ász is van a kártyákban. Ugyanis Ukrajna megszerzésével a cionisták katonailag is betennék a lábukat az ajtóba. Hiszen a most még orosz katonai bázisok szinte közvetlenül NATO „ölébe hullanának”, azaz Oroszország határánál állhatnak, közvetlen kontaktus lehet a Balti-tengeren épp úgy, mint a Fekete-tengernél.
Április 21-én Viktor Janukovics megállapodást írt alá az orosz elnök, Dmitrij Medvegyevvel, az orosz Fekete-tengeri Flotta kiterjesztéséről 2042-ig. Ez az 1997-es „stratégiai partnerség” kiterjesztése, mikor is a flotta bázist kapott a krími Szevasztopolban.
Ráadásul Ukrajna a Kínával is jó kapcsolatokat ápol katonai technika gyártása, és az orosz technika eladása területén.
S ha Kínának eladja, miért ne adná el az EU-nak is?

*Ukrajna kapcsolata feszült Romániával, a Chernivtsi régióban a Duna-deltánál található Kígyók szigete miatt területi vita támadt a két ország között. 2009. február 3-án, a hágai Nemzetközi Bíróság 70%-ban a románoknak ítélte kontinentális talapzat gazdag olaj -és a gáz lelőhelyét.
Ukrán adatok
Területe: 603.628 km² és ezzel Oroszország után Európa második legnagyobb területű állama.
Ukrajna egy autonóm köztársaságra (Krími Autonóm Köztársaság), 24 területre (oblaszty), és két önálló, a központi szerveknek közvetlenül alárendelt városra (Kijev és Szevasztopol, hivatalos elnevezéssel köztársasági jelentőségű városok) oszlik. E 27 területi egységet összefoglalóan régióknak nevezik.
Ukrajna hivatalos nyelve az ukrán, ám lakosságát tekintve egyáltalán nem tekinthető nemzetállamnak, mivel az ukránok a lakosság mindössze 71%-át teszik ki (ide számítva Kárpátalja ruszin lakosságát is). A keleti és délkeleti területeken jelentős orosz kisebbség él (21%). Az országban magyarok, fehéroroszok, románok (moldávok), lengyelek és tatárok is élnek.
Amúgy, noha a lakosság 67%-a ukrán anyanyelvű és 29%-a orosz anyanyelvű, ennek ellenére a lakosság 53%-a ukránul, 45% oroszul kommunikál.
Érdekességként néhány részlet
Ukrán_népességösszetétel_1926_2001Ukrajnában 1991 óta az első népszámlálást, 2001-ben tartották. Ukrajna több, mint 3 millió embert vesztett a ’90-es években. A 1989-es 11,3 millió oroszból 8,3 millió lett 2001-re. Közben az ukránok száma nemhogy csökkent, de még emelkedett is némileg. Ebben a folyamatban az is szerepet játszhat, hogy sok orosz anyanyelvű ukránnak vallja magát (1989-ben az önmagukat ukránnak vallók 12 %-a orosz anyanyelvű volt). Így ma már Ukrajna lakóinak 78%-a ukrán, az oroszok aránya 17 %-ra csökkent. Ezen kívül egyetlen más nép aránya sem éri el az 1%-ot. Ukrajna az egyetlen posztszovjet állam, ahol jelentősebb számú magyar kisebbség él, Kárpátalján 151 ezer magyar, akik Zakarpatszkaja oblaszty népességének 12 %-át teszik ki. A lengyelek ma már csak 144 ezren maradtak, a zsidókból alig több, mint 100 ezer él Ukrajnában.
A drasztikus népességfogyás, amellyel Ukrajna is szembesül, – Ukrajna lakossága az 1991-es függetlenedés és rendszerváltás óta 2008 elejére 52 millióról 46 millióra, 1993-2013 között a összesen 6,7 millió emberrel csökkent – a fentieken túl más okra is visszavezethető. Ugyanis 17 év alatt 30 millió abortuszt hajtottak végre.
Az életszínvonal romlása, és a munkanélküliség nem indokolja 30 millió potenciális élet kioltását. A liberalizmus fertője, annál inkább.
A demográfiai válsággal kapcsolatban az ENSZ előrejelzések is elég negatívak, ezek szerint Ukrajna lakossága 2050-re 30 millió főre csökken.
Kor, és nem szerinti megoszlás:
0-9 év – 9.4%
10-19 év – 15,2%
20-29 év – 14,3%
30 – 39 év – 13,7%
40 – 49 év – 15.1%
50 – 59 év – 10,9%
60-69 év – 11,4%
70 – 79 év – 7,8%
több mint 80 éves – 2,2
2011 szeptember 1-jén a hivatalosan a munkanélküliek száma 432.400 fő, bár számuk csökken. Ez azt jelenti, hogy a munkaképes korú lakosság – a 18-62 év közé eső 28,1 millió fő – mintegy 1,6%-a munkanélküli, bár hivatalosan, statisztikailag 8,5% a munkanélküliségi ráta.
A 2001-es adatok szerint a férfiak és nők aránya is változott, ma az ukrajnai lakosságot 46,3%-ban (22.441.000 fő) férfiak és 53,7%-ban (26.016.000 fő) nők alkotják.

Cathair Donegal – Audie – Szabad Riport Tudósító Iroda

Források: Wikipédia /posztinfo / ruvr.ru


Nem ölõ fegyverekA gyorsabb és tartósabb béke eszközei

Úgy védd meg magad, és társaidat, hogy ne ölj! A történelem kezdeteitõl - s különösen az ölést tiltó nagy világvallások elterjedése óta - ezt a (mindeddig) szinte lehetetlen feladatot kellett (volna) megoldania azon közösségek vezetõinek, akik a más közösségekkel kialakult súlyos konfliktusok idején vezették népüket.
Ügyes diplomáciai, hírszerzési manõverekkel, kompromisszumkeresõ hozzáállással olykor-olykor sikerült is áldozatok nélküli sikert elérni, de az esetek túlnyomó többségében a gyõzelmi mámort emberek százainak - ezreinek, millióinak, stb. - kiontott vérével kellett megfizetni. Mindeddig. Mert most itt az új lehetõség az áldozatok nélküli küzdelemre (ha minden kötél szakad, és végül mégis harcolni kell): a nem ölõ fegyverek.


Rendfenntartási célokra már viszonylag régen alkalmaznak olyan eszközöket, amelyek bizonyos körülmények között esetleg harctéren is sikeresen használhatóak. (A könnygáz pl. alkalmas lehet a harctéri ellenfél megzavarására, védekezõ-képességének csökkentésére is.) A laboratóriumokból azonban egyre több olyan fegyver (és egyéb hadiszer) kerül ki, amely háborús szituációban a könnygáznál lényegesen hatásosabban alkalmazható az ellenfél ölés nélküli semlegesítésére. (Akusztikus fegyverek, elektromágneses-impulzus-, valamint mikrohullám-fegyver, fém-gyengítõ, gumioldó, robbanómotort-leállító vegyianyagok, stb.)
A legtöbb - a nyilvánosság számára is bizonyos mértékben hozzáférhetõ - fejlesztés az Egyesült Államokban folyik, többek között a Los Alamos National Laboratory-ban, a Marine Corps Research Center-ben, a Pennsylvania State University, Institute for Non-Lethal Defense Technologies részlegében és sok egyéb kutatóhelyen.

Az Egyesült Államok hadügyminisztériuma már a 80-as évek eleje óta foglalkozik a témával, s bár az érdeklõdés a 90-es évek elején alábbhagyott, néhány éve újra nagyobb figyelmet kaptak a nem-ölõ fegyverek. Többek között Chris és Janet Morris NÖF (nem-ölõ fegyver) aktivistáknak köszönhetõen, akik elérték, hogy személyesen is fogadták õket a Pentagonban, és meghallgatták érveiket. Chris Morris lelkész a nem ölõ fegyverek érdekében kifejtett munkáját az evangelizáció részének, egy sajátos missziónak tartja. A Pentagon-beli látogatás alkalmával kiderült, hogy a tábornokok egy része is osztja nézetüket abban, hogy az amerikai fegyveres erõknek szükségük van ilyen típusú fegyverekre. Szomáliában például, a békefenntartásra odavezényelt amerikai katonáknak a tömegbõl lövöldözõ orvlövészekkel kellett megküzdeniük: ez merõben új szituáció volt, amely a tengerészgyalogosokban is fogékonyságot ébresztett a nem-ölõ fegyverek iránt. A kormány is - bár a hagyományos fegyverekhez képest csekély, de - egyre növekvõ mértékű pénzügyi keretet biztosít ennek a kutatási területnek.

Néhány a legfontosabb nem-ölõ fegyverek közül:

Kémiai anyagok: Alvást, kábulatot elõidézõ szerek (a kísérletek már a végsõ stádiumban vannak), irritáló szerek (pl. könnygáz, bűzt árasztó anyagok.).

Optikai fegyverek: Átmeneti vakságot okoznak: kis energiájú lézer, optikai bomba (a már hadrendbe állított fegyver használatát - a végleges vakság veszélye miatt - a javított változat elkészültéig átmenetileg megtiltották az USA hadseregében.)

Akusztikus fegyverek: Egyik típusa alacsony frekvenciájú - folyamatos - sugárzást gerjeszt (50 Hz alatt), amely a cél-személyben zavartságot, hányingerrel járó erõs rosszullétet idéz elõ. (Különösen repülõkrõl és helikopterekrõl történõ alkalmazásához fűznek nagy reményeket.)
Más változata "akusztikus lövedéket" lõ a célpontra (hangimpulzust), amely nagyerejû, tompa ütésként ér célba, s harcképtelenné teszi az ellenfelet. A hangot elektronikus úton is gerjeszthetik, de pl. a san diegói Maxvell Technologies nemrég szabadalmaztatott akusztikus fegyvere egy hengerben belobbanó gáz robbanásának (koncentrált, pontosan irányított) hangjával éri el az elõbb említett hatást.

soundwaves


Bénító lézer: A vázizmok megbénításával - max. 220 méteres távolságból - teszi harcképtelenné a célszemélyt.

Nagy energiájú mikrohullám: Egyik változata, amelynek hullámai mélyebben behatolnak a szervezetbe, fájdalomérzetet, gyengeséget, zavartságot okoz, a másik változat a bõrfelületen égés-szerű fájdalmat okozó, de valódi sérüléssel nem járó hevítéssel operál. Sikeresen lehet alkalmazni a mikrohullámot az ellenséges jármûvek motorjának leállítására is.


Feltartóztató "hadiszerek": Ragadós hab, csapda-háló és ultra-síkosító folyadék.
Az ellenfél hadieszközeinek tönkretételére kifejlesztett kémiai és biológiai szerek: Egy részük a gumi és műanyag alkatrészek feloldására, a benzin- (gázolaj-, stb. …) utánpótlás tönkretételére alkalmas, mások a fémeket és az ötvözeteket teszik rideggé, könnyen törhetõvé.
Bizonyos (égést gátló) anyagok az ellenséges jármûvek közelében a levegõbe juttatva a robbanómotoros jármûvek leállását képesek elõidézni. Ugyanerre a célra alkalmasak - többek között - azok a mikrokapszulák, amelyek hõ hatására eredeti méretük százszorosára tágulnak.

Nagy energiájú elektromágneses-impulzus fegyver: Rövid, intenzív energia-impulzust bocsát ki átmeneti áramlökést hozva létre a megcélzott készülékekben (több ezer voltos feszültséggel), amely tönkreteszi a félvezetõs alkatrészeket. Műholdra telepíthetõ változat is készül, de rakéta orrába építve is hatásos lehet (támadás elõtt a célterületre kilõtt rakétákkal megbénítható az ellenfél radar-, kommunikációs-rendszere, az elektronikus alkatrészekkel rendelkezõ fegyverek is használhatatlanná válnak. (
Videó a Discovery Channel honlapján)

Sound_cannon_2 


Az Egyesült Államok katonai doktrínája elsõsorban nem háborús szituációkra ajánlja a nem-ölõ fegyvereket. (Suhajda: Non-Lethal Weapons For Military Operations Other Than War.)
Az igaz, hogy a békefenntartó katonák kerülhetnek leggyakrabban olyan szituációba, amikor a hagyományos fegyverek használata az utolsó pillanatig kerülendõ - pl. a kõdobáló fiatalokkal szemben - de az itt - és a rendfenntartásban - szerzett tapasztalatok alapján a nem-ölõ fegyverek remélhetõleg fokozatosan bekerülnek a hagyományos hadviselésbe is.
A polgári rendfenntartásban rohamosan terjednek pl. a kilõhetõ elektródás sokkolók, az USA minden rendõrõrse fel van szerelve ilyenekkel. A statisztikák meggyõzõek: A bűnelkövetõi és a rendõri sérülések és halálesetek is jelentõsen (70-80 százalékkal !) csökkentek bevezetésük óta.

A terrorista fenyegetések erõsödése is növeli az alternatív fegyverek iránti érdeklõdést, mert számos kritikus helyzetben (pl. túszejtés, gépeltérítés) ezek kínálják a legjobb - legkevesebb ártatlan áldozattal járó - megoldást.
Így aztán egyre nagyobb pénzek fognak áramlani e terület kutatásába, és egyre jobb, megbízhatóbb fegyverek kerülnek ki onnan.
Hosszabb távon elképzelhetõ, hogy minden típusú katonai feladat elvégezése lehetségessé válik ilyen eszközökkel, és ez olyan lehetõség, ami alapjaiban fogja megváltoztatni a közösségek közti feszültségek és konfliktusok tragédia-jellegét: Gyorsabban eljön és tartósabb lesz a béke a vértelen, vagy csaknem vértelen konfliktusok után.

Babucsik Péter
Oroszország Hangja - Miért büntetik meg Magyarországot? (4 cikk)

Olvass tovább: 
http://embers-eg.webnode.hu/news/oroszorszag-hangja-miert-buntetik-meg-magyarorszagot-/Az USA úgy döntött, hogy szankciókat vezet be több magyar tisztviselő és üzletember ellen. Mostanáig az ilyen kemény intézkedéseket még az Európai Unió vezetősége sem alkalmazott, amely többször is nyilvánosan azzal vádolta Orbán Viktor magyar miniszterelnököt, hogy megsérti az EU jogi normáit és szabványait.


Miért büntetik meg Magyarországot?
© Fotó: Flickr.com/Dennis Jarvis/cc-by-sa 3.0

Jelenleg az EU-ban Magyarország olyan országok élén jár, amelyek elégedetlenek Brüsszel és Washington oroszellenes politikájával. A napokban Szijjártó Péter magyar külügyminiszter mondta, hogy a Moszkva elleni szankciók hatástalanok, nem vezettek a válság deeszkalációjához Ukrajnában, csak problémákat okoztak az EU-országok gazdaságának, elsősorban a közép-európai országokban. Hasonló nézetet vallanak Magyarország régióbeli szomszédai, Csehország és Szlovákia.
Természetesen, a Nyugat szemében ez aláássa azt a propaganda verziót, mely szerint az európai társadalom "egységes" oroszellenességében, ezt a gondolatot az amerikai elnök hangoztatja. Éppen a Fehér Ház gazdája jelentette ki, hogy a Nyugat egységes választ talált, ami állítólag Oroszország nemzetközi elszigeteltségéhez vezetett.
Azonban, az elszigeteltség sikertelennek bizonyult. Sőt, úgy látszik, maga az USA egyre nagyobb elszigeteltségbe kerül. A Washington Post szerint "Barack Obama elnök nem vette észre, hogy Kelet-Európában az oroszellenes politikusokat felváltották azok, akik nem hajlandók a NATO érdekében feláldozni gazdasági kapcsolataikat Oroszországgal."
Természetesen, a Fehér Ház nem mondhatta, hogy a magyar állampolgárok elleni korlátozásokkal meg akarja büntetni Budapestet külpolitikai függetlenségéért. Ennélfogva, a Deutsche Welle szerint, az intézkedéseket azza indokolják, hogy problémák vannak magyarországi amerikai cégek adóztatásával. Azonban a magyar média értetlenségét fejezi ki: ha Washington valóban kizárólag a magyarországi adórendszer miatt aggódik, miért került a "fekete listára" a Közgazdasági Kutatóintézet vezetője és magyar üzletemberek.
Nem titok, hogy Magyarországnak sok problémát okozott "nyitottsága" a Nyugat felé - mondta Oleg Barabanov politológus az Oroszország Hangjának adott interjúban:
Ha megnézzük Közép-Európa minden országának a gazdaságát, akkor kiderül, hogy éppen a magyar gazdaság volt a legnyitottabb. Például a csehvel szemben, amely állandóan igyekezett protekcionista politikát folytatni, saját iparát támogatva. Nem csoda tehát, hogy a magyar gazdaság a legérzékenyebben reagált az európai válságra.
Éppen az európai gazdasági válság rákényszerítette a magyar kormányt, hogy "távol maradjon" Brüsszel számos lépésétől. Az USA és az EU intézkedései aláásták a magyar-orosz gazdasági és kereskedelmi kapcsolatokat, amelyeknek éves forgalma fél billió dollár. Ezzel csak megerősítették a magyar hatóságok óhaját, hogy önálló politikát folytassanak. Természetesen, Magyarország tagsága az Európai Unióban és a NATO-ban komoly korlátozásokkal jár. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy az ország nagyobb önálloságra törekszik. És éppen ez, nem pedig egyes amerikai cégek adóhivatal
általi ellenőrzése ijesztette meg a Nyugatot.

Budapest a szankciók visszavonására készül


Budapest a szankciók visszavonására készül
© Fotó: East News/Value Stock Images

 

Oroszország és Magyarország viszonyát az Európai Unióban sokan idegesítőnek tartják, hiszen a mai egyáltalán nem könnyű időszakban a felek jól megértik egymást.
A nyugati médiákban megjelent cikkek címeiből idézünk: „A magyar kormányfő Putyinnak képzeli magát”, „Magyarország Oroszországgá szeretne válni”… Közben nem az ideológiai azonosság, hanem a gazdasági pragmatizmus képezi az orosz-magyar kapcsolatok alapját.
Amikor a magyar kormányfő az Oroszország elleni szankciók visszavonása mellett száll síkra, országa üzleti köreinek a kívánságának megy elébe. A napokban Budapesten nyílik meg a Magyar-Orosz Gazdasági Fórum. A magyar kis és középvállalkozások képviselőinek lehetőségük nyílik arra, hogy közvetlen együttműködést építsenek ki oroszországi partnerekkel. Vajon nem ijesztik-e el őket az Oroszországgal szembeni uniós szankciók? Ezzel a kérdéssel fordultunk a fórum fő szervezőjéhez, Ujhelyi Sándor üzletemberhez, a Vállalkozók Klubja Egyesület elnökéhez.
Meggyőződésünk, hogy a szankciók nem tartanak soká. Szerintünk az ukrajnai helyzetet gyorsan rendezni fogják. De ahhoz, hogy beinduljon a kölcsönös embargó felszámolásának folyamata, valakinek lépnie kell. Az Európai Unió bonyolult és nehézkés struktúra. Azt hiszem, Oroszország elegánsan megtehetné az első lépést a Nyugattal ápolt kereskedelmi kapcsoaltok rendezése felé. Addig is az üzleti körük megelőző lépéseket tesznek e tekintetben. Komolyabb projekt megvalósítása időt igényel. Én, mint vállalkozó, aki Szamarában folytat tevékenységet, ahol már 150 ezer négyzetméter lakást építettünk, ezt nagyon is jól tudom. Napjainakban újabb projekteket tervezve Oroszországban, készen kell lennünk beindítani azokat a szankciók visszavonásának időpontjára.
Ujhelyi Sándor annak az építőipari társaságnak a képviselője, amelyik részt vesz az legnagyobb oroszországi magyar befektetési projektben. A magyarok együttműködése a Szamarai Megyei Lakás- és Hitelalappal lehetővé tette 130 millió euró bevonását nagyon alacsony kamattal, aminek köszönhetően 5 ezer család új lakásba költözhetett. Az orosz piac iránt nemcsak a magyar építők érdeklődnek. Az oroszországi régiók képviselőinek részvételével rendezendő gazdasági fórumra jelentkeztek magyar mezőgazdasági termelők és -feldolgozóipari társaságok, az energia-megtakarítás szférájában működő berendezésgyártó cégek, magyar bankok is.
Láthatjuk az orosz élelmiszeripari felélénkülést, a szankciók viszonyai közt valóban beindult az import cikkek hazai termékekkel való helyettesítése – mondta Ujhelyi Sándor. – Nagyon sok gyártó hajlandó bővíteni a termelést, partnereket keres, hogy éltechnológiákat, hús-, ill. zöldség- és gyümölcstermékek feldolgozására alkalmas berendezést szerezhessen be, vagyis éppen azt, mihez mi értünk és amivel rendelkezünk, méghozzá világszínvonalon. A fórum keretében több nagy szerződést kívánunk aláírni orosz partnerekkel”.

A paksi atomerőműben új orosz nukleáris fűtőanyagot fognak használniA paksi atomerőműben új orosz nukleáris fűtőanyagot fognak használni
Archív fotó. Fotó: RIA Novosztyi

 

Október elején a modernizált orosz nukleáris fűtőanyag első szállítmányával töltik fel a paksi erőmű harmadik blokkjának reaktorát – közölte a Roszatom állami korporáció TVEL fűtőanyag-társasága.
A modernizált fűtőelemek jobb üzemeltetési paraméterekkel és felhasználói tulajdonságokkal rendelkezik. „2014 októberében megkezdődik a Paksi Atomerőmű harmadik blokkjának átállítása a 15 hónapos fűtőelem-ciklusra a korábban elért megállapodások keretében, amelyek értelmében a TVEL cég második generációs modernizált fűtőanyagot szállít a Magyar Villamos Művek Zrt.-nek” – olvasható a közleményben.
Második generációs fűtőelemeket eredményesen üzemeltetnek Oroszországban, Csehországban, Szlovákiában, Finnországban.

A Lukoil kivonul Európából. Vajon mi okból?


A Lukoil kivonul Európából. Vajon mi okból?
© Fotó: RIA Novosztyi/Jevgenyij Kotyenko

 

A nemzetközi olajpiac egyik fő játékosa – az orosz Lukoil társaság – eladja európai benzinkút-hálózatát. A vonatkozó szerződést már megkötötte a MOL és a Norm Benzinkút társaságokkal, amelynek értelmében 138 benzinkutat ad el nekik Csehországban, Szlovákiában, Magyarországon.
A MOL egyik leányvállalata, a Slovnaft Ceska Republika 44 benzinkútból álló hálózatot vesz meg Csehországban. A Norm Benzinkút Kft. az oroszoktól 75 magyarországi és 19 szlovákiai kutat vásárol meg. Megjegyzendő, hogy már korábban kiderült, hogy a Lukoil az ausztriai AMIC Holdingnak ukrajnai benzinkutakat és olajtározókat ad el. A döntést hivatalosan „az üzlet optimizációjával” indokolták. De vajon mi a valós oka annak, hogy az orosz magán olajcég sietve kivonul egy olyan régióból, ahol az utóbbi években újabbnál újabb benzinkutakat nyitott? Kiszorítják onnan, vagy pedig a rendkívül óvatos Lukoil a szankciók tudatában megelőző lépést tesz?
A Finnam Menedzsment társaság vezető elemzője, Dmitrij Baranov elmondta:
– Nem értek egyet azzal, hogy a társaságot kiszorítják Európából. Szerintem a Lukoil stratégiájának módosulása lehet az eladás legvalószínűbb oka. Kevesen figyeltek fel rá, de néhány hónappal ezelőtt a cég elnöke, Vagit Alekperov bejelentette, hogy 2015-től kezdve még konzervatívabb stratégiát kíván követni. És ez feltételezi az aktívák revízióját a kitermelés volumene és gazdasági hatékonyság alapján, a költségek optimizálását, hogy ne függjön a külső kölcsönöktől. E stratégia keretében született döntés a benzinkutak eladásáról. Bizonyára a legkülönbözőbb tényezők játszottak itt közre. Például, a cég elégedetlen azzal, hogy a stagnáló ukrán piacon a benzinkutak kevés bevételt hoznak, Európában az eladások rentabilitása az oroszországi töredékrészét teszi ki. De meglehet, hogy a vevő a mai politikai helyzetben vonzó árajánlatot tett az aktívákra vonatkozóan, meglehet, hogy léteznek bizonyos jogi, bürokratikus körülmények? A teljes igazságot csakis a Lukoil ismeri. De ha egy ilyen komoly cég az eladás mellett döntött, akkor ez valószínűleg előnyös számára!
Természetesen az ügynek van politikai tényezője is. Július 29-én a Lukoil három benzinkútját az ukrajnai Ivano-Frankivszk megyében lezárták a Jobboldali Szektor aktivistái. Követelték, hogy naponta adjanak 100 liter ingyen benzint az ukrán hadsereg szükségleteire. A tényt az EBESZ megfigyelői is megállapították. Európa-szerte a Lukoil-nak összesen 376 benzinkútja van. 2006-ban vette meg ezeket a Conaco amerikai társaságtól, több mint 400 millió dollárért. A mostani ügylet összegét nem hozzák nyilvánosságra.


Siroi Isi - A magyarországi CIA puccs apró becsatornázásai ( 2.0 )

Olvass tovább: 
http://embers-eg.webnode.hu/news/siroi-isi-a-magyarorszagi-cia-puccs-apro-becsatornazasai-2-0-/Gondolkodjon már el egy kicsit mindenki! Őszintén, értelmesen és bölcsen! De tényleg őszintén és logikusan, félretéve minden indulatot, gyűlöletet, haragot és előítéletet!

Fénykép: Kedves Olvasó! Gondolkodjon már el egy kicsit mindenki! Őszintén, értelmesen és bölcsen! De tényleg őszintén és logikusan, félretéve minden indulatot, gyűlöletet, haragot és előítéletet! Teljesen mindegy, hogy ki mit gondol Gyurcsányról, Vonáról, Orbánról stb. Teljesen mindegy, hogy ki mit gondol a netadóról, hogy hogyan fogják bevezetni, mit fogunk fizetni, kire hárítják, értelmes dolog vagy nem stb. Vonatkoztassunk most el ezektől! Ha

Teljesen mindegy, hogy ki mit gondol Gyurcsányról, Vonáról, Orbánról stb. Teljesen mindegy, hogy ki mit gondol a netadóról, hogy hogyan fogják bevezetni, mit fogunk fizetni, kire hárítják, értelmes dolog vagy nem stb. Vonatkoztassunk most el ezektől!

Ha "bárki" is "elzavarja" vagy leváltja, vagy megbuktatja a jelenlegi kormányt, akkor ki fog helyette jönni???

Van-e bárkinek is reális alternatívája, hogy országunkat vezesse? Van-e bármilyen csoportosulás vagy tömörülés, vagy párt, vagy szervezet vagy stb, akinek mind a szellemi, erkölcsi és gyakorlati képessége is meg van arra, hogy egy országot irányítson vezessen?

NINCS!

Éppen ezért, minden "demokrácia" ellen irányuló puccskísérlet jelen pillanatban semmi mást nem okozna hazánknak, mint ANARCHIÁT! Minden ország, ahol puccsal vették át az utóbbi időben az atlantisták a hatalmat anarchiába hullott!

Miért? Azért, mert nem volt meg az a váltóerő, ami az adott pillanatban át tudta volna venni egy ország irányítását, és éppen ezért, mindig ugyan azok maradtak hatalmon akik addig, csak olyan "arcokkal," akik addig nem voltak előtérben, és a népnek úgy tűnt, hogy most valami változás történt, ezek "új" arcok.

Ugyan már! Nem gondolkodhatunk ilyen naivan. A jelenlegi tüntetésekre rátelepedtek ugyan azok az arcok, akik eddig is romba döntötték Magyarországot. Az amerikai felforgatókkal karöltve, a liberálisok és az atlantisták akarnak ismét hatalomra jutni.

Erre írta az előbbi cikkben a 
Hídfő Net, hogy:

"Eredetileg a internetadó elleni tüntetésről volt szó. Jelenleg az ATV már nem Putyinról, hanem az ukrán választásról beszél. Valami olyasfélét sulykolnak, hogy "aki elment, annak többsége az Európához tartozást támogatja". Itt halkan megjegyeznénk, hogy emiatt nincsen Magyarországon belpolitika. A fentiekből látható, hogy Washington leplezetlenül rátelepedett az első tüntetésre, amire pártállástól függetlenül elmentek az emberek. Így az amerikai külügy gátlástalanságával gondoskodott arról, hogy Magyarországon továbbra se legyen demokratikus ellenzék."

Ismétlem: "Így az amerikai külügy gátlástalanságával gondoskodott arról, hogy Magyarországon továbbra se legyen demokratikus ellenzék."

Lehet tüntetni, főleg ha jogos, de kormányt váltani csak úgy lehet, hogy megvan az az erő, tömeg és vezetői kör, aki ezt a hatalmas feladatot, egy ország irányításának a sorsát magára tudja vállalni, mert ha nincs, akkor az ország anarchiába zuhan, amin ismét csak a régi vezetők hiénái fognak marakodni!!!

Éppen ezért, ha valaki változtatni akar, el kell kezdenie annak a megszervezését, hogy olyan embereket találjon, akik alkalmasak arra, hogy a fent említett kritériumoknak megfeleljen.

Lehet, hogy már vannak ilyen emberek. Akkor pedig meg kell szervezni köréjük a támogatottságot is.

De azzal semerre sem fog menni az ország, ha a jogosan, demokratikusan tüntető emberek tömegér rátelepszenek a régi "csontvázakat" manipuláló amerikai felforgatók.

De azzal pláne nem fog menni semerre sem az ország, ha EU zászlókat "tűzögetünk" ki a MAGYAR parlamentre, mint egy megszálló csapat, jelezve, hogy elfoglalták az országot. Jelezve, hogy az EU elfoglalta Magyarországot!

Na ez a zsákutca kedves Index, 444, origo és HVG.

Az EU-nak már rég befellegzett!

Miért álljon megint országunk a vesztes oldalra?

Ne erőltessük már kérem ezt az ostoba atlantisa, liberális, anarchista propagandát.

Én a magam részéről kellemesen csalódtam a tüntetőkben, hogy nem ült fel ezeknek a provokációknak!

Isten óvja Magyarországot!

Fénykép: A magyarországi CIA puccs apró becsatornázásai ( 2.0 )Mint láthatjuk az elmúlt hetek történéseiből, rendkívül nagy amerikai és orosz titkosszolgálati tevékenység zajlik hazánkban.Az amerikaiak a szokásos recept szerint, a főkonzul segítségével és a kis számú anarchista, atlantista, szélsőséges ellenzék és az ultraliberális média feszültségszító, megosztó bujtogatásával próbál fogást találni az országon.Az oroszok pedig a


A magyarországi CIA puccs apró becsatornázásai ( 2.0 )

Mint láthatjuk az elmúlt hetek történéseiből, rendkívül nagy amerikai és orosz titkosszolgálati tevékenység zajlik hazánkban.

Az amerikaiak a szokásos recept szerint, a főkonzul segítségével és a kis számú anarchista, atlantista, szélsőséges ellenzék és az ultraliberális média feszültségszító, megosztó bujtogatásával próbál fogást találni az országon.

Az oroszok pedig a "kertek alatt" próbálják az amerikai befolyást és terveket keresztülhúzni.

Azonban azt tudni kell, hogy ez nem ebben a pár hétben kezdődött.
Jóval előbb.

Egy kis média előzmény a nem túl tájékozottak kedvéért.

2013. február 22. Lemond az Index főszerkesztője Mészáros Zsófia.
Miután mindenki krokodilkönnyeket hullatott érte 2013. szeptember hatodikán kinevezik a 444.hu főszerkesztőjének.
A semmiből előnövő 444.hu internetes portál az amerikai titkosszolgálat által pénzelt ultraliberális, atlantista pártkatonákat gyűjti be a 444 szerkesztőségbe.
Ellentétben az indexxel, ahol voltak olyan szerkesztők és újságírók, akik nem hithű atlantista pártkatonák voltak, a 444.hu szerkesztőségének minden tagja az amerikai felforgatók és ügynökök kiszolgálói.
A 444.hu fertője alapvetően egy olyan CIA-s célkitűzés, aminek segítségével bármikor anarchiát lehet kirobbantani egy adott országban.

Korábbi hasonlattal élve a 444.hu szerkesztősége az a Coca-Colás palack, amibe a CIA megkeveri Magyarország számári is a puccs "koktélját".

Persze közben ehhez az Index is asszisztál, de a lényeg az, hogy az amerikai titkosszolgálatok és hírszerzés nagyon pontos adatai alapján, a portál horizontja olyan társadalmi szegmensre irányul célzottan, amivel a 444.hu nagyon hatékonyan tud dolgozni.

Az internetadó túlmutatott volna azon, mint amit legtöbben közülünk a felszínen kapargattunk. Az internetadóban benne van az a teljesen reflexszerű önvédelmi reakció, hogy az internet hatalom és aki nem tudja birtokolni vagy kordában tartani, az akár az internet miatt meg is bukhat.
( lásd a példát, mikor a török miniszter Erdogan lekapcsolta a Youtube-ot, az fb-t a twittert, hogy ne tudjon a hirtelen kitudódó korrupciós és piszkos ügyleteire "puccs" szerveződni )

A média, a hírközlés, az információközlés hatalom.

Az internet uralása a legnagyobb hatalom ezen belül.

És a történetnek még korán sincs itt a vége.

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t1.0-9/q82/s350x350/10409568_403978053092135_4444786281530615177_n.jpg?oh=f5e1017c6efa9ab3e75d953d4ebe13cf&oe=54DA5523&__gda__=1420680245_2b178a1966b1d22780c8840ddadbfc1e

Az embertengely

A mérlegnek két serpenyője van. Néha az egyik, néha a másik mérettetik meg. Egyszer az egyik süllyed, egyszer a másik. Máskor a másik emelkedik, az előző meg süllyed.

Vajon a mérleg egyenlő az imbolygó serpenyőkkel?
A mérleg nem egyenlő a serpenyőkkel.
A mérleg a serpenyők és tengely együtt.
Ha nem lenne tengelye elvesztené "mérlegségét".
A mérleg lényege a tengely!

A világ a mérleg, a "dolgok" a serpenyők, az ember a tengely!

Putyin bérenc? Orbán rajongó? Anticionista?

Ezek "csak" dolgok a serpenyőkben. Nem ezen van a hangsúly, nem ez a lényeg, mert ezek a dolgok mindig változnak.

Egy dolog nem változik. A "valamihez mérés"! A tengely!

Az embernek tengelynek kell lenni és megmérnie a dolgokat.

A szív tengelyével!

A szív útján haladó embert nem zavarják meg ezek a dolgok:

Putyin bérenc, atlantista, cionista, zsidó bérenc, Gyurcsányista ...

A szív útján haladó ember a szívével mér! A szíve a tengely.

És nem érti, hogy miért fontosabb az a hír, hogy a "berlini állatkertben kihullott a barnamedve szőre ismeretlen okból",
azzal szemben, hogy a szíriai Homszban az amerikai pénzből támogatott "mérsékelt" ellenzék felrobbantott 40 általános iskolás kisgyereket, akik iskolába mentek. Utoljára. Ott van mind a negyven kisgyerek nyoma, ami marad belőlük, az iskola falán.

Ilyenkor a szív útján haladó ember Assad párti? Ilyenkor a szív útján haladó ember Amerika ellenes. Ilyenkor a szív útján haladó ember megméri az ENSZ-t és azt mondja, még egy szóval sem említették meg a 40 kisgyermek halálát, de ha egy "panda leesik a fáról", akkor Ban Ki Mun ENSZ főtitkár elkezd aggódni. Ilyenkor a szív útján haladó ember nem mondhatja azt, hogy az ENSZ egy bűnszervezet?

Putyin bérenc? Ugyan már!
Orbán rajongó? Ugyan már!
Zsidó bérenc? Ugyan már!
.....

Vándorló dervis vagyok szürke álruhában, aki az élet útvesztőjében próbál rátalálni a szív útjára.

Embertengely.TUDATMÓDOSÍTÁS ÉS MANIPULÁCIÓ I. RÉSZ


 
Ha spirituális szempontból vizsgáljuk a önmagunkat, akkor úgy fogalmazhatunk, hogy az embert két dolog határozza meg, teszi emberré. 
 


Egyrészt van a lelke, amit különféle vallások, irányzatok különféleképp értelmeznek, definiálnak, viszont abban egyetértenek, hogy ez az az eszencia, ami halhatatlan és összeköt minket Istennel és a magasabb tudatossággal.
 
Személyiségünk másik része maga a tudat. Ha a lelket azonosítjuk a szívvel, akkor a tudat nyilván valóan az agy. Akkor érezzük magunkat harmóniában, ha a tudat és a szív összhangban vannak, emóció és racionalitás kiegészítik egymást.

Amíg ez az egyensúly megvan, meghalljuk szívünk, vagyis lelkünk sugallatát. Innen a mondás, hogy hallgass mindig a szívedre. Amikor viszont az ember tudata által kreált önképe, az ego, felülkerekedik, és elnyomja a lelket, elnyomja a megérzéseket. Ekkor már az embert a tudata uralja. Ilyenkor az ember nem más, mint a saját egója. Az egót - a lélekkel ellentétben, akit nem lehet egykönnyen becsapni - könnyű rászedni, megvezetni. Az ego az, amit könnyű manipulálni. Így azok számára, akik nagy tömegeket akarnak manipulálni, az áll az érdekükben, hogy az embereket az egója irányítsa, és ezért el is követnek mindent.
Hogy kik ezek az érdekcsoportok, és, hogy milyen módszereket alkalmaznak, arra a sorozatom későbbi részeiben fogok kitérni.
Mivel egy nagyon szerteágazó témába kezdek, ezért egy hosszabb hangvételű cikksorozatban szeretném töviről- hegyire kivesézni a dolgokat.
Arra szeretnék vállalkozni, hogy bemutassam, hogyan manipulálják az embereket, kitérek majd a média hatására mindennapjainkra, betekintést nyerhetünk az elme manipulálásának történetébe, történelmébe. Megnézzük, milyen háttérhatalmi rendszer bújik meg a színfalak mögött, amely mozgatórugója ezeknek a folyamatoknak.
 

A felületesebb dolgok felől, a felszín felől fogok közelíteni a mélyebb összefüggések felé, remélve, hogy a sok kis mozaik a végére mindenkinek kiadja a nagy egészet.


Bevezetésképpen, hogy megadjam az alaphangot és felkeltsem az érdeklődést a téma iránt, egy nagyon érdekes videót mutatnék, aminek tartalmáról a későbbiekben lesz részletesebben szó.A címben szereplő „szubliminális üzenetek, magyarul a tudat alattira ható, tudat alattinak „címzett” üzenetekre utalnak.

Ezekkel lehet legkönnyebben manipulálni nagy tömegeket, úgy, hogy az ne keltsen feltűnést és észrevétlen maradjon… De minderről majd később 

TUDATMÓDOSÍTÁS ÉS MANIPULÁCIÓ II. RÉSZA mára kialakult fogyasztói társadalom akár beismerjük, akár nem, a manipulációra épül. Az emberek érzelmeinek, tudatának, gondolkodásának, és ezáltal viselkedésük és döntéseik manipulációjára. A manipuláció célja a hatalom, az uralkodás.
 

Uralják az embereket, és kiszámíthatóvá, kezelhetővé teszik a tömegeket, ezen alapszik az egész.


Kevesen tudják, hogy kinek a nevéhez is fűződik, a fogyasztói társadalom kialakítása. Most ezt fejteném ki bővebben. Tekintsünk hát vissza az 1900-as évek elejére, amikor is kis túlzással egy ember ötlete folytán indult el az a torz társadalmi „idea”,  ami mára életformává vált.
Freud amerikai unokaöccse Edward Bernays volt, akit mára már alig ismernek, pedig hatása a 20. századra legalább akkora volt, ha nem nagyobb, mint nagybátyáé.  Bernays az 1920-as években sajtófelellősként dolgozott Amerikában. Fogta Freud elképzeléseit és arra használta fel, hogy manipulálja a tömeget. Ő volt ennek az egész „adjunk el mindenből amennyit csak lehet” dolognak az értelmi szerzője.
Ő mutatta meg először az amerikai nagyvállalatoknak, hogyan keltsék fel az emberekben a vágyat, olyan dolgok iránt, amire nincs is szükségük, azáltal, hogy összekapcsolják a tömegcikkeket az emberek tudattalan vágyaival.
 

 Abból indultak ki, hogy az ember boldoggá és kezelhetővé tehető, ha kielégítik belső önző vágyait.


Ha jobban belegondolunk, amit Freud elméleteiben kiagyalt, azt unokaöccse kis módosítással átvitte a gyakorlatba. A háborús propagandák szisztémáját átdolgozta a békeidőre, létrehozta a PR-t.
(A PR (public relations) kifejezést, a propaganda szó helyett használta  - mivel az a háború utánra eléggé lejáratódott, rossz felhangja volt - mintegy helyettesítés kép.)
Ekkoriban indultak el egyébként a mára híressé vált női magazinok, mint pl. a Cosmopolitan. A PR-t itt is alkalmazták, oldalas, színes hirdetésekkel voltak teletűzdelve, amin a termékeket híres színészekkel népszerűsítették. Innentől váltak ezek az újságok a nők elhülyítésének egyik fő eszközeivé.
Bernays nagyon következetesen gondolkodott, mivel olyan dogokat akart keresni, amik kihasználják az emberek irracionális érzelmeit. Ő egyértelműen az érzelmekre fektette a hangsúlyt kortársaival ellentétben, akik úgy gondolták, az embereket tényszerű információkkal bombázva hathatnak rájuk.
 

Bernays legnagyobb horderejű kísérlete a nők dohányzásra szoktatása volt.


Akkoriban (1900-as évek elején) a dohányzás a nők számára tabu volt. Egyik első ügyfele, az American Tabacco vállalat elnöke, arra kérte fel, hogy törje meg valahogy ezt a tabut. Ha belegondolunk, üzleti szempontból visszahúzó erőt jelentett ez a szokás, mivel így a fogyasztói felét kapásból elvesztette a dohány ipar, így a nők bevonása a dohányzásba hatalmas pénz lehetőségét vont maga után. Bernays össze akarta kapcsolni a férfias erő megszerzését a cigarettával.
New Yorkban minden évben húsvétkor parádét tartottak több ezer résztvevővel. Bernays úgy döntött megrendez itt egy színjátékot. Tehetős körökből származó fiatal lányokkal cigarettát rejtetett el a ruhájuk alatt. Ezután csatlakoztak a felvonuláshoz, majd egy adott jelre, feltűnő módon meggyújtották a cigarettát. Bernays ez után tájékoztatta a sajtót, hogy egy csoport előkelő hölgy tüntetésre készül, és meg fogják gyújtani az általuk „szabadság fáklyáinak„ nevezett dolgot. Előre tudta, hogy botrányt fog okozni, és rengeteg fotós lesz, aki megörökíti a pillanatot.  Jelen volt az érzelmi töltet és egy racionális szlogen is.  Érzelmi hatásokra épített, de racionális értelemben is működőképes volt a „szabadság fáklyái” szlogen. Másnap az összes New york-i újságban jelen volt a dolog. Innentől elkezdett növekedni a nőknek eladott cigaretták száma. Rájött, hogy az embereket rá lehet bírni irracionális viselkedésre, ha a termékeket belső vágyakkal és érzésekkel kapcsolják össze. A gondolat, hogy a dohányzás a nőket szabadabbá tenné, teljesen irracionális volt, de a nők mégis függetlenebbnek érezték magukat tőle. Ez azt jelentette, hogy lényegtelen tárgyak erőteljes érzelmi szimbólumokká válhattak azáltal, hogy hogyan akarunk látszódni mások szemében.
Eddy Bernays szerint a terméket nem az emberek esze számára kell eladni, nem úgy, hogy szükséged van erre vagy arra, hanem jobban fogod magad érezni, ha veszel ezt vagy ezt. Azt akarták elérni, ha megveszel egy ruhát, ne azért vedd, mert szükséged van rá, hanem mert jobban érzed magad tőle.
A század elején, és a háború alatt a gyárak ráálltak a tömegtermelésre, és féltek hogy egy idő után, telítetté válik a piac a különböző termékkel, így különösen életbevágó volt számukra, hogy a termelés visszaesése nélkül fenn tudják tartani a fogyasztást. Ezt érték el ezzel az új fogyasztási kultúra bevezetésével.
Ekkoriban alakult ki a fogyasztói társadalom mai formája. Az amerikai ember elsődleges szerepe az országa felé, többé már nem az, hogy állampolgár, hanem az, hogy fogyasztó. 1828-ban új elnök került hatalomra, aki egyetértett Bernays gondolataival.
Hoover elnök volt az első politikus, aki nyíltan megfogalmazta az ötletet, miszerint a „fogyasztóizmus„ lehet az amerikai élet új motorja. Megválasztása után, az alábbiakat mondta a PR-osok egy csoportjának: „Önök átvették a vágyak megtermésének feladatát, és átformálták az emberi lényeket, folyamosan működő boldogság automatákká. Gépekké melyek a gazdasági fejlődés kulcsává váltak”
Így jutottunk tehát el napjaink kőkemény szabad versenyes kapitalizmusához, ahol a verseny mégsem olyan szabad, és mégsem annyira verseny, elég ha csak visszaemlékszünk a „választás illúziója” c. cikkre. Elhitették az emberekkel ezt is, hogy tömérdek márka tömérdek terméke közül választhatnak közben ugyan az mind, csak esetleg más-más érzelmi töltetet kapcsolnak hozzá, más sztárral reklámoztatják. A lényeg ugyan az, mégpedig, hogy az emberek fogyasszanak, és azzal törődjenek milyen új cipőt vegyenek, milyen márkájú mp3 lejátszót és mikor cseréljék le az amúgy még teljesen jól funkcionáló okostelefonjukat egy sokkal újabbra. 

TUDATMÓDOSÍTÁS ÉS MANIPULÁCIÓ III. RÉSZ


 A CIA és az MK-Ultra 
A tudatmódosítás, vagyis az emberek manipulációjára irányuló törekvések csúcspontját egyértelműen az 50-es 60-as években elindult kísérletsorozat jelentette. A kutatásokat különböző állami ügynökségek hajtották végre, de a legfőbb szerepe a munkában a CIA-nek volt.

A kísérletek egyik legfőbb célja az volt, hogy kiképezzék a tökéletes katonát.

A cél szentesíti az eszközt elvet követve, emberkísérletekbe fogtak. Céljuk az volt, hogy az alanyokat mesterségesen skizofrénné tegyék, vagyis több egymástól külön álló személyiséget alakítsanak ki. Ezt elektrosokkal, hallucinogén drogokkal és különféle fizikai és mentális kínzásokkal illetve ezek jól összehangolt kombinációjával érték el. Az alanyokat akaratuk ellenére tartották fogva, viszont mivel meghasadt a tudatuk, mikor visszakerültek a társadalomba, nem emlékeztek a kínzásokra. Időzített bombaként működtek, mivel bizonyos beléjük programozott kulcs jelekre aktiválódott a rejtett személyiségük, így elkövethettek úgy gyilkosságokat, hogy utána semmire sem emlékeztek.
Az MK –Ultra fedőnév alá több ilyen, az embert bio robottá alakító kísérletsorozat tartozott. Egyik legszélesebb körben alkalmazott a Monarch programozás volt. Egyébként maga az MK rövidítés az angol Mind (elme) és a német Kontrolle (irányítás) szavak kombinációjából eredt. Ez is mutatja, hogy német kooperációval történtek a kutatások. Ez érthető is mivel a háború alatt a németek meglehetősen beleásták magukat az emberkísérlet témába, elég, ha csak Mengelére gondolunk. Az amerikaiaknak pedig kellet ez a tudás, így sok ilyen kutatót menekítettek ki titokban a háború befejeztével Németországból, hogy az Államokban folytathassák a kutatásokat. 
Nézzük meg akkor mégis milyen logikán, mechanizmuson alapszik a mesterséges skizofrénia kialakítása.
 A kísérletek a következő szisztémán alapultak:
A programozandó egyéneket optimális esetben már születésük után elkezdték „alakítani”. A gyermeket néhány éves korától kezdve rabságban nevelték és hol elhalmozták szeretettel, hol pedig brutálisan bántalmazták. Az volt a cél hogy a nevelő, a bántalmazó iránt nagyon erős kötődés alakuljon ki.

Ezt úgy érték el, hogy az elején a kezelőjétől csak szeretetet kapott, majd amikor elkezdődtek a kínzások, azt addig folytatták, amíg erős disszociatív állapotba nem került az egyén/gyerek.


Ezt onnan ismerték fel, hogy ekkor magzati pózt vett fel és nem reagált a külső ingerekre. Ekkor gyakorlatilag a tudata egy másik valóságba, másik személyiségbe menekült, hogy megvédje magát a sokktól. Ezt a másik személyiséget később állandósítani lehetett. A kezelője, akitől elején csak jót kapott hirtelen ellene fordul, és ő is elkezdi kínozni, így ez a tudatában visszafordíthatatlan törést okoz, amivel véglegesíteni lehet a skizoid állapotot. Attól függően, hogy a programozott embereket mire akarták felhasználni, kiképezték őket bérgyilkosnak, katonának, énekesnek stb. Később, amikor visszakerültek a társadalomba, és „hétköznapi” énjük lépett működésbe, beléjük táplált kulcsszavakkal lehetett aktiválni a bennük megbúvó alszemélyiségeket.
Az elmeprogramozott katonákat, „Mandzsúriai jelölteknek” is nevezték. A név egy 1962-es film címéből származik, ami ezekről a kísérletekről szólt. A filmet 2004-es remake-jét ajánlom mindenkinek.http://www.port.hu/a_mandzsuriai_jelolt_the_manchurian_candidate/pls/fi/films.film_page?i_film_id=65498
Ezeknek a kísérleteknek a komolyságát és valós voltát az is mutatja, hogy 1995-ben Bill Clinton hivatalos közleményben kért érte bocsánatot. Tehát nem valami szóbeszédről összeesküvés elméletről, legendáról van szó. Egyesek szerint maga az elnök is ilyen programozott agymosott bábu…Bill Clinton - hypnotised

A kísérleteket a 60-as évek végén beszüntették.
Az MK Ultra project először 1975-ben került a szélesebb nyilvánosság elé, amikor a Kongresszus elé tárták a Church-, és Rockefeller Bizottságok által végezett nyomozati anyagokat.
A további nyomozati munkát megnehezítette, hogy Richard Helms CIA Direktor parancsára minden MK Ultra aktát megsemmisítettek 1973-ban. A Church és Rockefeller Bizottságok munkája így teljes egészében a projectben résztvevők beszámolóira és azokra az aktákra támaszkodhatott, melyek valamilyen úton-módon átvészelték Helms megsemmisítésükre vonatkozó parancsát. Az a néhány dokumentum, amely fennmaradt, mára nyilvános és elérhető az interneten is.
A témával foglalkozó dokumentumfilm:


Programozott Bérgyilkosok (Jesse Ventura- Összeeküvés-elmélet) maAki tud angolul annak ajánlom figyelmébe: 


CIA Mind ControlMind Control - The Mechanics of Mind Control - Tools for the AwakeMind Control 2 - The Mechanics of Mind Control 2 - More tools for the 

Cathy O'Brien: Ex-Illuminati Mind Control Victim

Mind Control Out Of Control MK ULTRA Cathy O'Brien PT 1

Duncan O Finioan & Axe on MK-Ultra and the Super Soldier Program

Project MKUltra - MzMugzzi interviews Duncan O'Finioan on Wolf Spir

MK Ultra Project Camelot Super Human Soldiers

FR - Le guerrier ultime : Duncan O'Finioan

CIA Mind Control Techniques MK-ULTRA Program Brainwashing

The Men Who Killed Kennedy Episode 1

The Men Who Killed Kennedy Episode 2

The Men Who Killed Kennedy Episode 3

The Men Who Killed Kennedy-Episode [4] The Patsy
The Men Who Killed Kennedy-Episode 6

The Men Who Killed Kennedy-Episode 7

The Men Who Killed Kennedy - Part 8 - The Love Affair (2003)

A Men Who Killed Kennedy-Episode 9

Bush killed JFK: 5 bullets hit JFK & signFogott levél avagy egy beteges lelkület irománya, hogy lássátok kik állnak a háttérben


Habár azt sulykolja folyamatosan ez a levél, hogy nincs menekvés a mocsoktól, amit a háttérhatalom áraszt a világra, azonban tudnotok kell, hogy a pénzük, a vagyonuk, a besúgásuk, beépülésük, az igazság fényében hamuvá porlik szét.
Ezt az irományt olyan szándékkal írták, hogy pontról-pontra végigveszik benne azokat az indokokat, ami miatt nem érdemes lázadnotok a rabszolgatartó társadalmuk ellen, mert mindent a kezükben és irányításuk alatt tartanak. Azért készítették ezt az írást, hogy megtörjék vele az ellenük szegülők lelkesedését. Szépen összefoglalnak benne minden részletet, hogy miket tartanak kezükben és hogyan képesek hatalmaskodni nemzetek és országok felett.
Azonban nem ellenük kell szegülni, hanem egy új és egy szebb világot kell álmodni a Földre. Így az ellenállásunkba fektetett energia nem az ő létüket élteti tovább, hanem egy élhető és értelmes életet nyilvánít meg a fizikai világ síkján.
Egy olyan világot, ahol a Krisztus ellenségeit a Föld kizárja, mert nem méltók emberek és nemzetek irányítására és még arra sem, hogy bizalmunkba fogadjuk őket, mint ahogy eddig tettük!
Azonban ezek akik ezt a levelet megszerkesztették egy nagyon fontos dolgot nem vettek figyelembe. Sokszor előfordult már velem is, hogy mindent kikombináltam, számító voltam, logikailag tökéletesen felépítettem valamit, hogy akkor majd az úgy lesz és akkor minden biztosan aszerint fog alakulni, ahogy azt én elképzeltem és kicsinyke fejemben megálmodtam. Azonban egy valamit nem vettem figyelembe ilyenkor. Ez pedig nagyon fontos! Ember tervez Isten végez! Ennek a levélnek a szerkesztői is ebbe a hibába estek, mert azt hiszik, hogy az anyagi világ síkján dől el a Föld sorsának alakulása. Ez a tévedésük az, ami a rabszolgatartó birodalmukat úgy fogja elfújni, mint kisgyerek a kártyavárat! Mindig Istené az utolsó szó, akár hisznek benne, akár nem! :)
Az élet pedig utat tör magának, még az élet elnyomóin keresztül is. Egy mag csírája is sáron és iszapon keresztül fúrja át magát, a fény irányába, ahol megvilágosodhat előtte az élet lényege!
Kérjétek hangosan:
Jézus nevében kérem Istent, hogy szabadítsa meg a Földet a gonosztevőktől és a hatalmaskodásuktól! Úgylegyen! Úgylegyen! Úgylegyen!
Alább olvashattok egy névtelen szerzőtől származó levelet, mely az interneten kerig már legalább egy évtizede, és állítólag az Új Világrend üzenete az emberiséghez. Hogy valójában ki is írta, az lényegtelen, ami benne van az sajnos többnyire igaz és már vitathatlanul megvalósult tényállás. Hogy változtathatunk-e ezen? Döntse mindenki maga el miután elolvasta:

granddelusion.files.wordpress.com/2010/02/9-11.jpg


A levél:

"Úgy hiszem, eljött az ideje, hogy felfedjek néhány olyan dolgot, melyek előtt az utóbbi évtizedekben tanácstalanul állsz. Jó lesz, ha megérted ezeket, hogy tudd, miként kell viselkedned a most alakuló Új Világrendben. Szeretnénk, ha új társadalmunk aktív és szerves részévé válnál. Elvégre a te érdekeidet szolgálja leginkább.

Mindenekelőtt a teljesebb együttműködés érdekében nem árt, ha tisztában vagy szándékaink egy részével. El sem tudom mondani, milyen nehézségeknek nézel elébe, ha ellenállsz. Megvannak az eszközeink, hogy elbánjunk az ellenállókkal. Azért csak most mondom ezt, mert most már úgyis késő visszafordítani a dolgokat. Már rég elmúltak azok a napok, hogy meg lehessen állítani minket. Az egész föld és a pénzügyek fölött totális hatalommal bírunk, ehhez jön még a fontosabb médiapropaganda, és egyszerűen semmilyen módja sincs, hogy egy nemzet vagy hatalom legyőzzön minket.

A világ összes országában a kormány minden szintjét szemmel tartjuk. Tudjuk, hogy miket terveznek, mert mindig mindent figyelünk. Mindent tudunk az államok titkairól. A közelmúltban Kína azzal vádolta az amerikai médiát, hogy Koszovóval kapcsolatban hazudik. Ó ti ostobák, persze, hogy hazudunk. Így az embereket mindig kétségben és ellentmondásokban tudjuk tartani. Ez nagy segítség számunkra. Nem figyeled a talkshow-jelenséget? Néhányan közületek azt hiszik, hogy mi vagyunk a liberálisok, és a jók a konzervatívok. A valóságban mindkettő a mi céljainkat szolgálja. Mindkét tábor csak a mi jóváhagyásunk pecsétjével működhet, de az igazi ügyeket egyik sem hozhatja nyilvánosságra. Azzal, hogy minden szinten ellentéteket szítunk, senki sem tudja, mit tegyen. Így ebben a zavarban minden ellenállás nélkül továbbmegyünk, és véghezvisszük, amit akarunk.

Itt van például az Egyesült Államok elnöke. Bár rendszeresen túllépi hatáskörét, senki nem állíthatja meg. Még a Kongresszusnak sem áll hatalmában megállítani. Azt teszi, amit mi akarunk, mert tudja, hogy ha nem, akkor a meglehetősen sötét jelleme miatt egy pillanat alatt eltávolíttathatjuk. Nem zseniális stratégia ez részünkről? Nem vihetsz minket bíróságra, mert nem látsz bennünket, és persze a bíróságok is a mi szolgálóink. Mi irányítunk mindent, és te azt sem tudod, hogy kit támadj. Meg kell vallanom, ez a rejtett kéz csodálatosan ki lett gondolva, és semmilyen hasonló méretű történelmi precedens nem ismert. Mi uraljuk a világot, és a világ még csak rá sem jöhet, hogy ki uralkodik felette.

magyarmegmaradasert.hu/images/stories/kep-1/Fukushima/kursk.jpg
A megtorpedózott Kurszk tengeralattjáró


Ez igazán csodálatos. A médiában pontosan azt tálaljuk eléd, amit akarunk, hogy tegyél. Aztán, egy villanással később, kis szolgálóink engedelmeskednek. Oda küldünk amerikai és európai csapatokat, ahová csak akarunk, olyan szándékkal, amilyennel csak akarunk, és ti kötelességtudóan szolgáljátok ügyünket. Mennyi bizonyítékot kérsz erre? Rá tudunk venni, hogy el kívánd hagyni otthonodat, családodat és háborúba menj, pusztán a mi parancsunkra. Csak valami zagyvaságot kell eléd tenni az elnöki asztalról, vagy az esti híradóból, és fel tudunk tüzelni mindnyájatokat, hogy bármit megtegyetek, amit akarunk. Nem csinálhatsz mást, mint amit mi eléd teszünk.

HIÁBAVALÓ ELLENÁLLÁS

Ha bárki ellen akar állni nekünk, megvannak a módszereink, hogy nevetségessé tegyünk, mint ahogy a milíciamozgalommal is megtettük. Örömünket leltük abban, hogy ezzel a mozgalommal mutattuk meg a világnak, milyen tehetetlen minden ellenállás. Olyan ostobán néztek ki, ahogy meneteltek fegyvereikkel, mintha méltó vetélytársuk lennének hadseregünknek. Nézd mit tettünk Waco-nál. A Dávid-szekta kis fegyverraktára segítségükre volt? Bőségesen megadóztattunk, és a pénzből olyan modern fegyvereket fejlesztettünk, amikkel semmi esetre sem lehet vetélkedni. Saját pénzedből lett kovácsolva az a lánc, amellyel megkötözünk, mert az összes pénz a mi ellenőrzésünk alatt van.

Vannak köztetek, akik azt hiszik, hogy megszökhetnek azzal, hogy vidéken vesznek házat, és kertészkednek. Hadd emlékeztesselek, hogy így is földbérletet fizetsz nekünk. Ja, lehet, hogy ingatlanadónak hívod, de így is nekünk fizeted. Látod, bármit is teszel, szükséged van a pénzre. Ha elmulasztod a földbérlet fizetését, akkor elvesszük a földedet, és olyannak adjuk el, aki fizet utána. Azt hiszed, hogy nem tehetjük meg? És a földbérletedből fizetünk azért, hogy elveinket a gyerekedbe sulykolják az általunk létrehozott nyilvános iskolákban. Azt akarjuk, hogy jól belenevelkedjenek a mi gondolkozási rendszerünkbe. Gyerekeid azt tanulják, amit mi akarunk, hogy tanuljon, és akkor, amikor mi akarjuk, hogy megtanulja, és te fizetsz érte a földbérleten keresztül.

Ezekből az alapokból finanszírozunk más olyan projekteket is, melyeket fontosnak vélünk, és vállalkozóinkat busásan megfizetjük munkájukért. Talán kétségbe vonod, hogy a gyerekeid a mi tulajdonunkban vannak, vagy hogy van ilyen kontrollunk, de majd rájössz, hogy így van. Bármikor mondhatjuk, hogy rosszul bánsz a gyerekeiddel amikor elfenekeled őket, és elkobozzuk őket. Ha nem jelennek meg az iskolai belesulykoláson, hanyagsággal vádolhatunk, így át kell őket adnod nekünk. A gyerekeid nem a tieid. Ők a mieink. Oltásra kell vidd őket, kórházainkba kell hozd őket, ha úgy döntünk, vagy elvesszük tőled. Ezt te is tudod, mi is tudjuk.

Elektronikus kereskedelmünkön keresztül láthatjuk, hol vagy, mit veszel, és mennyi pénzből gazdálkodsz. Mit gondolsz, honnan vesszük a havi pénzügyi statisztikát? Az Internetről és más forrásokból még azt is tudjuk, hogy miként gondolkodsz, és mit mondasz. Nem különösebben fontos számunkra, hogy mit hiszel, amíg azt teszed, amit mondunk. Hogy mit hiszel, amúgy is badarság. De ha azt hiszed, hogy követőd van, és mi úgy látjuk, hogy valamelyest veszélyes vagy ügyünk számára, megvannak a módszereink, hogy elbánjunk veled. A csínytevés Pandora-szelencéjével kelepcébe csalunk. Addig hurcolhatunk bíróságra, hogy sose kerülsz ki belőle. Ilyen vagy olyan ürüggyel könnyedén kiforgathatunk a vagyonodból. Kimeríthetetlen tárházunk van, melyből ügyvédeinket megfizethetjük. Egyébként ezeket az ügyvédeket adó formájában te fizeted. Te nem rendelkezel ilyen hatalmas vagyonnal. Nem buktattuk meg már eddig is sok ország uralkodóját eszközeinkkel? Azt hiszed, hogy parányi személyed méltó vetélytárs számunkra?

HIÁBAVALÓ SZERVEZETEK

Nézzük meg vallásaitokat és az "Erkölcsi Többség" nevű mozgalmat. Az "Erkölcsi Többség" se nem erkölcsi, se nem többség. Örömünkre szolgált, hogy ezt az idétlen mozgalmat felhasználva tettük nevetségessé a keresztény hitet. Azokat az ostobákat, akik ezt a szervezetet irányítják, a végén mindig tojással dobálják meg. Mi persze mindig megvédtük őket, ahogy sikeresen megvédtük az NRA-t is. A médiapropagandánkon keresztül úgy láttatjuk, mintha az Országos Lövészegyesület (NRA) lenne az új radikális támadás elindítója. Nem állítottuk a feje tetejére az amerikai konzervatív mozgalmat? Ha célunkat szolgálja, akkor a konzervatívokat használva fejük tetejére állíthatjuk a liberálisokat. Nekünk mindegy. Mind azt a célt szolgálja, hogy elhitessük veled, két oldal küzd az adott pozícióért. Ez segít, hogy a dolgok tisztességesnek és szabadnak tűnjenek, mivel mindenki hallathatja hangját. Most már tulajdonképpen csak egy oldal van mindenféle álarcban, de te képtelen vagy szándékainkat mélyebben felfogni. Látod, azt tehetünk, amit akarunk, és te semmit nem tehetsz ellene. Nem tűnik elfogadhatónak számodra, hogy egyszerűen szót fogadj és szolgálj minket? Máskülönben csak felemészt az az ellenállás, amelyről azt hiszed, hogy felszabadít. Nincs felszabadulás. Képzeld el miként is lehetne. Mi látunk el üzemanyaggal az autódhoz. Bármikor leállíthatjuk, ha akarjuk, és valamilyen üzemanyaghiányra hivatkozunk. Mi van, ha elromlik a kocsid? Nélkülünk nem kaphatsz alkatrészt. Mi szállítjuk az összes forgalomban levő pénzt. Szeszélyes vágyunkkal bármikor megállíthatjuk az ellátást, vagy teljes krachot idézhetünk elő. Aztán utasíthatjuk az elnököt, hogy nyilvánítsa az összes pénzt értéktelennek, és új pénz bevezetése válik szükségessé. Minden biztonságba helyezett készpénzed egy pillanat alatt füstté válik.

Nincs szükséged élelemre? Ha szükséges, előidézhetünk egy kamionos sztrájkot, és a helyi boltok nem kapnak ellátást. Bármikor éheztethetünk, ha úgy tetszik. Csak azért van ételed, mert adunk neked az asztalunkról. A világválság alatt az élelmiszer a mi ellenőrzésünk alatt volt. Elkerített helyeken élelmiszerhegyeket halmoztunk fel, és hagytuk elrohadni. Az éhezőket aztán munkatáborokban dolgoztattuk, habár bőségesen volt élelmiszer. Tényleg azt hiszed, hogy legyőzhetsz minket? Azt mondod, aranyat gyűjtesz majd, hogy mégis legyen készpénzed krach idején. Egyszerűen hozhatunk olyan törvényt, amely megtiltja az arany birtoklását, ahogy a múltban is tettük. Ha aranyat találunk nálad, egyszerűen elkobozzuk, és bebörtönzünk törvénysértésért. A börtönben pedig majd dolgoznod kell a börtöniparban. Napjainkban úgy alakítjuk a képet börtönbeli munkatáborainkról, hogy azt senki nem ellenzi. Azt mondjuk az embereknek, hogy a gyilkosoknak fizetniük kell a fenntartásukért.

Az persze már senkinek nem jut eszébe, hogy paradicsomtermesztőket is hatalmunkban áll bezáratni. Hozhatunk olyan törvényt, ami betiltja a kerteket, aztán kreálunk egy tudományos magyarázatot, hogy miért csak a tőlünk származó élelmet vásárolhatod. Ha valaki meglátja, hogy paradicsomot termesztesz, feljelentenek nálunk, és átszállítunk a mi földünkre dolgozni. Ó, ti ostoba nacionalisták! Nincs menekvés számotokra, mert már jóval születésetek előtt elkezdtük szőni rabul ejtésetek tervét. Tanáraitok és lelkészeitek már nemzedékek óta formálják gondolataitokat számunkra. Fogalmad sincs, hogy hogyan kerülj ki befolyásunk alól, az öngyilkosságot leszámítva. Gyerünk, öld meg magad. Csak bennünket segít a túlnépesedés tekintetében. Nem árthatsz nekünk, nem találsz meg bennünket, és elképzelni sem tudod, hogy mire készülünk.

GONDOLATOK ELLENŐRZÉSE

Mi irányítjuk Hollywoodot. Az olyan filmeket, mint például a Terminátort vagy az Armageddont sok más filmmel egyetemben egyszerűen azért készítettük, hogy utasításainknak megfelelő gondolkodásra késztessünk. Úgy rendeztük, hogy örömödet leld az erőszakban, mert így ha elküldünk, hogy az eléd állított rosszakat megöld, nyafogás nélkül megteszed. Erőszakos videójátékokat helyeztünk bevásárlóközpontok játéktermeibe, hogy a fiatal elméket felkészítsük a harc művészetére. Úgy rendeztük, hogy hadseregünket és a rendőrséget jó erőknek tulajdonítsd, és hogy olyan dolgoknak vesd alá magad, ami még néhány évtizeddel ezelőtt is elképzelhetetlen lett volna. Művészi programjaink mind úgy vannak tervezve, hogy segítsenek téged alávetni az új világrendnek, és még szolgáld is azt.

A Star Trek (Űrszekerek) és más hasonló alkotások arra tanítottak meg, hogy egyszerűen engedelmeskedj az új nemzetközi uralkodók parancsainak. Ó ti ostobák! Azt hittétek, hogy szórakoztatás, holott tulajdonképpen oktatás volt. Vagy merjem azt a szót használni, hogy "agymosás" vagy "agykontroll"? Ha már itt tartunk, láttad az új Csillagok háborúját? Micsoda remekműve az elme manipulálásának! Emberek mindenféle és fajta leírhatatlan szörnyekkel tárgyalnak. És angolul tárgyalnak. Kíváncsi vagyok, hol tanultak meg azok a szörnyek angolul. Ó milyen egyszerű a polgár elméje. Sose jut eszébe, hogy éppen tündérországba viszik. A Csillagok háborúját majdnem mindenhol reklámoztuk, ahová az ember megy. Megtalálható volt a Wal-Martban, a K-Martban, a Taco Bellben, egy csomó intézményben és kereskedelmi egységben. Van ebben a filmben valami, amit akarunk, hogy megtanulj. Vagy talán azt lehetne mondani, hogy van benne valami, amit nem akarunk, hogy megtanulj. Bárhogy is van, az egész dologból az kerekedik ki, amit mi akarunk.

Hogy persze kordában tartsunk, utasítottuk a választott hivatalnokokat, hogy látszólag korrigálják a gonosz erőszakot. Clinton elnök most a hollywoodi filmek erőszakossága ellen beszél. Ez nem fogja megoldani a problémát, de az emberekkel elhiteti, hogy dolgoznak a kérdésen. A szex és az erőszak a legjobban hasznosítható erők, amik előnyünkre szolgálnak. Az emberek nem szeretik feladni a szexet és az erőszakot, így mindent, amit akarnak, elébük teszünk. Ezzel úgy lekötjük őket, hogy az igazi dolgokkal nincs lehetőségük foglalkozni. Ezek teljes egészében a mi kezünkben maradnak. Clinton elnök nagyon segítőkész. Tudtuk, hogy milyen jellem, mielőtt elnöknek tettük. Az is segítségünkre szolgált, hogy felfedtük, így az ifjúság erkölcsi szokásait az új viszonyokhoz igazítottuk. Ez előnyünkre szolgál.

Még ettől is kellemesebben esett számunkra azoknak a hiábavaló erőfeszítése, akik azt hitték, hogy akaratunk ellenére eltávolíthatják. Az elnök hasznunkra van, és senki nem fogja elmozdítani, amíg mi azt nem mondjuk. Bocsáss meg, ha látszólag gúnyolódok a hiteden, de a hited már rég elavult. Nem látod, hogy hiú szabadságod és jogos méltóságod semmi nekünk? Csak azt teheted, amit mi mondunk. Elnököket távolítunk el, ha kell, és az őt követő addig lesz ott, amíg le nem váltatjuk a következővel. Akkor a vezető jelöltet eléd tesszük, és arra szavazol, akire mi akarjuk, hogy szavazz. Ezzel azt a hitet tápláljuk, hogy tőled is függ, ki lesz az új elnök.

KIFÜRKÉSZHETETLEN TITKAINK

A mostani szerbiai háborúval sok célunk van, de ezekről nem beszélünk nyíltan. Átengedjük a talkshow-műsorvezetőknek, hogy értelmetlenül fecsegjenek, de a lényegét egyik sem érinti. Mindenekelőtt Koszovó oly gazdag természeti kincsekben, hogy teljes ellenőrzésünk alá kell vonni. Koszovó gazdag urániumban, és az uránium segítségére van uralmunknak. És persze ezek az ásványok így nem kerülhetnek potenciális ellenségeink kezébe. Milosevics nem segített, hogy ezeket a nyersanyagokat kezünkre játssza, így egyszerűen addig nehezítjük a dolgát, míg meg nem teszi. Most már a győzelem elkerülhetetlen Jugoszláviában.

Ezt a büszke népet arra az alázatra kényszerítjük, amit minden néptől elvárunk. A háború után, ha Milosevics meg nem alázkodik kellőképpen, akkor nemzetközi bíróság elé visszük háborús bűnök vádjával. Mi találtuk ki ezt a kifejezést. Ötletes, nem gondolod? Hogyan létezhet olyan dolog, hogy háborús bűn? A háború legalapvetőbb természete, hogy a szabályok fel vannak rúgva. Szórakoztató nézni, ahogy az országok az általunk elébük tett törvények szerint próbálnak háborúkat vívni. Az egyetlen háborús bűn, ami tényleg létezik, az annak a bűne, hogy valaki ellenünk van. Ellenünk lenni sérti a törvényünket. Mint már láttad, ha valaki velünk van, nem érdekel, hogy mit csinál. Nelson Mandela tán nem volt bombakészítő terrorista, aki sok ellenségét megölte? Hőst csináltunk belőle. Mi semmilyen törvényt nem veszünk figyelembe, ha háborúról van szó. Bárhol, bármikor azt csinálunk, amit akarunk. Nemzeteket éheztethetünk halálra, elpusztíthatjuk a lakosságot és más egyéb szörnyűségeket is megtehetünk, amikért ellenségeinket bíróságra visszük. Nézd meg példánkat. Szanaszét bombáztuk Szerbiát, a koszovóiakat kibombáztuk otthonaikból, megmérgeztük a folyókat és a patakokat, kikapcsoltuk az áramot, óriási krízist okozva az országban, aztán briliáns módon úgy állítjuk be, hogy ez az egész Milosevics bűne, és ezért bíróság elé kell állnia. Ugyanezt csináltuk Waco-nál. Úgy csináltuk, mintha az egész David Koresh hibája lett volna. Aztán ott van az ügyeletes rosszfiú, Szaddam tömegpusztító fegyvereivel együtt. Rosszfiúkból túlkínálat van, és bármikor találunk egyet, ha szükségünk van rá. Ha belegondolsz, igazán vicces. Nem vagyok nagyon humoros ember, mégis sokszor azon veszem észre magam, hogy nevetek, mennyire teljesen abszurd dolgokat helyezünk eléd, és te készségesen elfogadod.

Csodálkozol, hogy a világ vezetői reszketnek jelenlétünkben? Tudják, hogy nincs más hatalmuk, csak amit mi adunk nekik. Nem félünk Oroszországtól vagy Kínától, mert rendszereik most már teljes egészében az ellenőrzésünk alatt vannak. Kína tisztában van azzal, hogy bármikor bármennyi vállalatát befagyaszthatjuk Amerikában, és az összes tőkéjét egy tollvonással megszüntethetjük. A nemzeteket arra használjuk, amire csak akarjuk. Mindenki tudja, hogy vagy behódol nekünk, vagy meghal. Szerencsére volt néhány ellenálló, mint például Szaddam vagy Milosevics, akik segítségével megmutattuk a világ vezetőinek, hogy mit teszünk, ha valaki nem hódol be. Ha céljainkat követed és azt csinálod, amit mondunk, akkor azért dicsőség jár. Ha nem teszed, akkor annak szomorú és tragikus eredménye lesz. Igazán szeretnélek megóvni egy ilyen végzettől. De megint csak elmondom, hogy semmilyen következménye nincs, ha nem óvunk meg. Akkor veled csak csökkentjük a túlnépesedési problémát.

OSTOBA LÁZADÁSOD URALMUNK ELLEN

Néhányan azt hiszitek, hogy megállíthattok azzal, hogy bombát helyeztek el egy abortuszklinikán vagy egy kormányépületben. Ostoba lelkek! Hogyan árthat ez nekünk? Csak arra jó, hogy példaként használjuk, hogy még nagyobb ellenőrzést és terhet rójunk a lakosságra. Imádjuk, ha lázadsz és felrobbantasz valamit. Te adod az okot, hogy még több törvényt hozzunk az olyan dolgok ellen, amik esetleg hozzájárulhatnának a szabadságodhoz. Ha valaki időnként nem robbantana fel valamit, akkor nem tudnánk mire hivatkozva tovább korlátozni téged. Nem látod, milyen reménytelen ellenállni nekünk? Minél inkább izegsz-mozogsz, annál jobban megszorítunk.

A mi birodalmunk a pénz birodalma. Bocsáss meg, de be kell vallanom, hogy inkább a pénztelenség urai vagyunk. Ebben a kijelentésben látnod kell a humort. Adtunk nektek egy darab papírt vagy számjegyeket a számítógép-képernyőn, aminek azt a nevet adtuk, hogy pénz. Semmilyen fedezete nincs, és semmi nem igazolja, csak az, amit mi mondunk. A semmiből teremtjük, nyomtatjuk, kölcsönadjuk, értéket adunk neki, és vesszük el, ha kell. Minden, aminek köze van a pénzhez, a mi kezünkben van. Gondolkozz, mit tehetsz ellenünk pénz nélkül? Ha ellenállni próbálsz, megvonhatjuk a hitelt tőled, vagy befagyaszthatjuk a számládat. A készpénzedet könnyedén elkobozhatjuk. Oly sok szabályt hoztunk az életben, hogy pénz nélkül egyszerűen nem tudsz létezni.

Táborozz le állami földön, és két héten belül menned kell. Két hét alatt nem tudsz kertet művelni. Vadonjaink legtöbbjébe a csapásokon csak engedéllyel léphetsz be. Olyan törvényt hoztunk, hogy nem sokáig lakhatsz lakókocsiban egy helyen. Bizonyos idő után költöznöd kell. Nem gondolkoztál még azon a nevetséges dolgon, hogy megengedjük, hogy az emberek egész életükön át egy dobozban éljenek, de nem engedjük, hogy lakókocsiban éljenek, hacsak nem fizetnek adót a táborhelyért? Azt akarjuk, hogy rendszerünk része légy. Amikor házat veszel, mi nem csak az adójövedelmet kapjuk, amit saját céljainkra használunk, hanem nagy jövedelmünk származik a kölcsön kamataiból is. Csak a kamat miatt a házad két-háromszorosát fizeted. A kamat is adóköteles, mely összeget szintén mi használunk azokban a szektorokban, ahol akarjuk.

Nem akarjuk, hogy megszabadulj tőlünk, és ezért csináltuk meg így a rendszert. Te a mi tulajdonunk vagy. Nem engedjük, hogy vásárolj vagy eladj, hacsak be nem hódolsz fennhatóságunknak. Ha bíróságra viszel minket, kifárasztunk, és a végén veszítesz. Ha erőszakhoz folyamodsz, valamelyik munkatáborunkban kötsz ki, pontosabb nevén börtöniparunkban. Szükséged van a pénzünkre, a szórakoztatásunkra, üzemanyagunkra, az eszközökre, és ha ezek nincsenek, megfosztva érzed magad. Ezáltal alá kell vesd magad akaratunknak. Azt sem tudod többé, hogyan gondolkozz, mert vallásaitokat és istenhiteteket teljesen elerőtlenítettük. Csak te vagy egyedül, és elég jól rávettünk mostanában, hogy a saját farkadat kergesd.

Remélem, ez a kis jegyzet elég információt nyújt, hogy miről szól az új millennium. A 21. század a mi századunk. Beléphetsz, ha úgy cselekszel, ahogy mondjuk. Nem áll szándékunkban, hogy a te úgynevezett emberi jogaiddal és az alkotmányoddal játszadozzunk. Ezeket a dolgokat csak saját céljainkból használtuk egy ideig. Az alkotmányod számunkra csak egy vicc. Azt teszünk vele, amit akarunk. Sosem tűnt fel neked, hogy 50 évvel ezelőtt az alkotmányodat használva tiltottuk be az abortuszt? Amikor aztán úgy döntöttünk, hogy legalizáljuk az abortuszt, akkor is ugyanezzel az alkotmánnyal támasztottuk alá. Emberi jogaid és az alkotmányok azok, amiket mi mondunk, hogy azok. Mi csak arra használtuk az "emberi jogok" kifejezést, hogy a dolgokat megfelelő zavarban tartsuk. Minél nyugtalanabbak a dolgok, annál jobb nekünk, addig, amíg nem áll minden a teljes szolgálatunkban. Ez a kis levél lehet, hogy sértő számodra, mivel ilyen egyszerűen beszéltem, de ez igazából nem érdekel bennünket. Kár, nem? Minden tetszhalott birkának... (üzenet vége)"

(Nincs aláírás)Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése