2017. június 6., kedd

Összeesküvés gyakorlat WTC USA 2001.09.11Nálunk a gyertyák égnek csonkig . Amerikában a 110 emeletes acélbeton felhõkarcolók is. Ez a korlátlan lehetõségek és a gátlástalanság hazája.

Összeesküvés gyakorlat
WTC USA 2001.09.11

I.

Ez történt
A story
2001. szeptember 11-én, két Boeing 767-es repülõgép megtámadta a World Trade Center (WTC) 110 emeletes ikertornyait. United Airlines járat UA 175  számú gépe a déli toronyba csapódott a 77 - 85 emeletnél. Ezt követte az American Airlines 11-es járatának AA 11 sz. repülõgépe amely  az északi toronyba rohant a 93 - 99 emeletnél. A gépeket iszlám terroristák kerítették hatalmukba és vezették a tornyoknak, elpusztítva önmagukat, a gépen utazókat és a tornyokban tartózkodók jelentõs részét. Az elsõdleges becsapódások megrongálták mindkét épületet. A gépek üzemanyaga (kerozén) meggyulladt és súlyos tüzeket okozott. Ez akkor is háborús ok ("casus belli") lett volna, ha a dolog ennyiben marad, azaz a tornyok felsõ szintjei megrongálódnak és kiégnek, ahogy az acélbeton épületek ilyenkor szoktak.

A probléma az adott esetben az volt, hogy a válaszcsapást kire kell, ill. lehet mérni. Az egyik válaszcsapás Irakot érte, amelynek a merénylethez bizonyítható köze nem volt és sem atom, sem vegyi fegyverekkel nem rendelkezett, amint ez többévi háborúskodás és milliónyi ember halála után kiderült. A másik csapás Afganisztánt érte, amelynek hegyei között, az afgán hatóságok által elérhetetlen helyen egy szaud arábiai milliomos Oszama Bin Laden bujkált és a merénylet megszervezésével és végrehajtásával volt gyanúsítható.

A fenti egyszerü "casus belli" azonban nem volt elég. Amerikának ezen felül még egy "big businessre" is szüksége volt ahhoz, hogy Afganisztán és Irak megtámadásán túl lerombolja a világ huszadik századi rendjét is, Amerika korlátlan világ diktatúráját állítva a helyébe.
A tornyok ugyanis összedõltek, helyesebben porrá, füstté, hamuvá lettek, de olyan módon, ami teljességgel kizárja annak a feltételezésnek a lehetõségét, hogy a "túlrombolás" (valóságos "owerkill") tettesei is az iszlám terroristák lettek, lehettek volna.

A megdöbbentõ az egészben az, hogy az amerikai vezetõk nagyon is jól tudták, hogy a turpisságok elõbb - utóbb leleplezõdnek, de szartak, szarnak rá (bocs!!!).

A téma sokszorosan lerágott csont. Mégis azért kezdtem el szopogatni, mert a "magyar" küldöttség, a többi gyalázatosok után baktatva, kivonult az ENSZ közgyûlési termébõl, amikor az iráni elnök Ahmadinejad azt merte mondani, hogy a WTC tornyok felrobbantása háborús provokáció volt az USA részérõl, hogy háborút indíthasson (mint a Lusitatnia elsüllyesz
tetése után a központi hatalmak, majd Pearl Harbor lebombáztatása után a tengelyhatalmak ellen) és hogy ennek az új háborúnak több mint egymillióan estek áldozatul. Látni, láttatni kell, kikkel fújunk egy követ.
Anyagválogatás közben, a zavaróan bõséges anyagból, azt a videoclipet választottam, amelyet egy  Brad Friedman nevü konzervatív republikánus, civilben rombolás kedvelõ, állitott össze, és kommentál (narrátor). Ezt azért teszi, mert egy tavaly általa látott videoclip kiborította. A videoclip címe "Painful deceptions", szerzõje Eric Hufschmid, aki tévedéseibõl mítoszt kreált. Azt hirdeti, hogy a tornyokban a repülõgépek üzemanyaga által okozott tüzek oly hevesen égtek, hogy az épületek fémvázai végül feladták. Mitoszhoz tartozik, hogy a lángoló kerozin gallonjai képesek megolvasztani az acél tonnáit és elõidézni, hogy az épületóriások összedõljenek és eközben apró darabokra hulljanak. Lehetséges, hogy 110 emelet nagyjából 10 másodperc alatt a földig csuklik össze, porrá válva e röpke idõ alatt, mivel - úgymond - szerkezetük nem bírta ki a heves tüzet.
Lássuk miket mond, hogyan érvel Friedman.
A tornyok acélszerkezetét John Skilling és Les Robertson mérnökök tervezték a hatvanas években. Figyelembe véve azt az elõzményt, hogy 1945-ben egy irányíthatatlan bombázó belerepült az Empire State Bulildingbe. Skillingék az akkori legnagyobb gép, a Boeing 707-es becsapódásával számoltak teljesen feltankolt állapotban (150 tonna). A WTC tornyokba csapódó Boeing 767-esek nagyobbak voltak, de nem voltak teljesen feltankolva. (Tartályaik 90 770 liter kerozint képesek befogadni. Ennek kb harmada volt bennük.A tûzoltók két tûzfészket észlelve és úgy számítottak, hogy ezeket két tömlõvel képesek lesznek eloltani. A "hivatalos" verzió szerint azonban tûz elterjedt az emeletek között  és olyan nagy hõt termelt, ami elég volt ahhoz, hogy a tornyok 47 acéloszlopos magját, 236 külsõ oszlopot és többezer tartóelemet egyszerre döntsön össze.

Ez azonban - így - nem stimmel.

Az ikertornyok a gépek becsapódása után még több mint egy óráig álltak, álldogáltak. Közben feketén füstöltek, de nem lángoltak (oxigénhiányos égés) és nem dõltek össze. Ez idõ alatt ezreket menekítettek a lépcsõházakon keresztül, másokat pedig visszaparancsoltak irodáikba, ahol elpusztultak.
Az épületek erõs ("szúnyogháló szerû") rácsszerkezete akár több gép becsapódását is kibírta volna. A tornyokat 220 km/h szélsebességre tervezték. Egy gép becsapódása nem több. mint egy hurrikán egyetlen lökése.

Sajátságos módon üzemanyag égésének romboló hatását nem tervezték, mert a történelemben soha sem volt arra példa, hogy acélvázas épület tûz hatására omoljon össze! Valóságos poklok tomboltak több épületben, de egyik sem omlott össze. (Ez ihlette a "Pokoli torony" c. sikerfilm alkotóit is.)
2005-ben pl. a  madridi Windsor Tower ellenált egy több mint húsz órás tûznek. (Több amerikai példa is említve, dokumentálva van.) A Windsor épület kiégett vázára még fel lehetett állítani egy súlyos toronydarut (a bontáshoz). Windsor húszórás tûzének, ill. a WTC tornyok másfélórás füstölésének következményei valahogy nem passzolnak egymáshoz... Az acészerkezet tulajdonsága, hogy a felsõ szintek nem képesek összenyomni az alsókat. A WTC szerkezete ráadásul eltért a hagyományosaktól. Ún. csõszerkezet volt, amit egy nagyon erõs acélháló fogott körbe, az említett  "szúnyogháló". Ezen belül volt a téglaalap alakú belsõ mag 47 db. 10 cm. átmé rõjû vasoszloppal, az erõ és a találékonyság kombinációja... Az oszlopokat rács-profilszerekezetek kötötték össze. Ezekre kerültek az acél padlóelemek, hegesztve - csavarozva. A "hivatalos" legenda szerint a rácsok a hõtõl megolvadtak, berogytak és az emeletek sorra ledõltek, összeroskadtak, nem bírván a leomló felsõbb emeletek súlyának ellenállni.Ez stimmelne. Létezik az u.n. "haladó omlás", melynek során minden emelet palacsintává lapul de csak robbantás következtében (!). Ilyenkor is állva marad a szinte elpusztíthatatlan mag.
Az ikertornyok magva azonban nemhogy összeomlott volna, hanem egyszerüen eltünt... Így keletkezett a "Ground Zero" A hivatalos magyarázat szerint az égési hõ (kerozin+belsõ éghetõ anyagok hõje) elegendõ volt ahhoz, hogy megolvassza az acélt. A hivatalosokat nem zavarta, hogy hagyományos "fûtõanyaggal" szemben az acél, a beton és az üveg nem éghetõ (elégethetõ) anyagok.
A kataszrófa tanúi furcsa "élményekrõl" számoltak be. Az északi torony összeomlását a tûzoltók úgy írták le, hogy futni kezdtek miközben a torony emeletrõl emeletre kezdett "durrangatni" (felülrõl lefelé), mintha gyujtószerkezetek lettek volna: bumm bumm bumm... Egy civil tanú úgy hallotta, minha lövések lettek volna: bang bang bang! Albert Turi tüzoltó parancsnok szerint is robbanó szerkezetek voltak a toronyban.
A déli torony összeomlása elõtt is robbanások hallatszottak. Természetes összeomlásnál elõbb látszik az és azután hallatszik a robaj. Itt fordítva történt.
Aztán a metallurgia fránya törvényei. A kohó zárt terében, oxigén adagolással hevitve, azaz ideális helyzetben, az acél 1510 °C fokon olvad meg. Ez a szám ennek az ügynek a legfontosabb adata, jól jegyezzük meg! Szabad térben az acél megolvasztásá hoz erõs gyújtóanyag is kell - a Termit. Még sok szó esik róla. Fontos termodinamikai törvény, hogy az acél "testhõmérséklete" sohasem lehet magasabb az égéstérben elõállított hõnél. Nyilt térben viszont a szénhidrogének (kerozin) égése során legfeljebb 650 °C fokos hõérték keletkezhet, amely nem kevesebb mint 960 °C fokkal alacsonyabb az acél olvadáspontjánál. Persze az acélszerkezet lágyulása alacsonyabb hõfokon is bekövetkezhetne és elméletileg a szerkezet összeomolhatna (gyakorlatilag nem omlik össze, amint a fentiekbõl kiderül). Ilyenkor azonban az összeomlott szerkezet girbe - gurba darabjai hiánytalanul megmaradnak és fellelhetõk az épület romjaiban. Az acél felhevülve meglágyul és eredeti alakját elveszítheti (Madridban nem veszítette el...). Kihülve azonban szilárdságát többé kevésbé visszanyeri.- Tömege nem csökken és fõleg nem "párolog" el...
Az égési hõrõl szakembernek sokat mondanak a színek. Egy szabad-téri "piszkos" (szabályozatlan) égés lángjai narancsszínûek. A gépek becsapódásakor keletkezett tûzgolyók is vöröses narancssárga színûek voltak. Szabályozott égés esetén, pl. gáztûzhelynél vagy kohóban egész nap éghet a (kékes) láng, az égetõ berendezés acélszerkezete nem olvad meg. A tepsik sem égnek el. Kerozinos fûtõberendezéseket a háztartásokban is használnak. Itt a kerozin gõze ég 980 °C hõfokon és a berendezés egyetlen eleme sem olvad meg 24 órás üzemeltetés esetén sem.Kiegészítés (2011.09.12). Az északi torony csak füstöl (!?), a déli toronynál narancsszín lángok (?). A déli toronyba késõbb csapódott a gép és hamarabb omlott össze. Az északi toronyba hamarabb csapódott a gép és késõbb omlott össze. Az kollapszus viszont egyforma volt. Ha az északi torony nem kapott lángra, mitõl "égett" porig a sokezer tonnás acélváz?
De a furcsaságok nem érnek véget a tanúk megfigyeléseivel.
A tornyokról készített felvételeken az látható hogy hatalmas acélgerendák repülnek szerteszét nagy távolságokra,  nagy sebességgel. Ez nem a fémolvadásra jellemzõ "tünet". Thomas Eagar professzor "hivatalos" elmélete szerint az épületek összeomlását valamiféle "dominó effektussal" lehet megmagyarázni. Eagar úr! Mi történt az acél épületmaggal? Nincs válasz.
A tipikus "üzemszerû" robbantások szémítógép-vezérléssel történnek és az alapoknál kezdõdnek. Ilyen esetekben az összeomló alapokra zuhanó felsõ szintek súlya is fokozza az omlasztás hatékonyságát. (Több kép dokumentálja.)
A WTC tornyok felülrõl lefelé, belülrõl kifelé (!) robbantak, ami egyedülálló eset az iparszerû robbantások, ill. az összeomlasztások történetében. Milyen erõhatások mûködését lehet felismerni abban a jelenségben, hogy nagy acél és betondarabok kifelé repülnek és jelentõs károkat okoztak a szomszéd épületekben? Kirepült pl. egy 270 tonnás acéldarab, ami egymagában kétszer nehezebb, mint a Boeing... 120 métert repült és a World Financial Center épületébe mélyen befúródva állt meg. A FEMA fényképésze felvételeket készített és csodákozott,  miért fúródott oly sok acélgerenda a szomszédos épületekbe. Milyen erõ "lõtte" át a tornyok darabjait az utca túloldalára?

A repülés... A nem túl közeli Deutsche Bank tetején 2006-ban olyan emberi csontmarad ványokat találtak, amelyekrõl okkal feltételezik, hogy a tornyok robbanásakor repültek oda.
A sorrendiség... A déli torony dõlt össze elõször, holott ebbe késõbb csapódott be a gép. A kettes torony felsõ harmada kifelé dõlt, aztán hirtelen szétesett a levegõben. Mi okozta ennek a hatalmas acél ill. beton darabnak ilyen hirtelen "elporladását". Mindkét épület lefelé omlott, arra ahol a legnagyobb ellenállásba kellene ütközniük a lezuhanó elemeknek. A tornyok azonban kb. 10 másodperc alatt (!) omlottak le. A Columbia Egyetem szeizmikus adatai szerint az északi torony nagyjából 8, a déli kb 10 mp. alatt dõlt le. Ez azt jelenti, hogy a 110 emeletes monstrumok a szabadesés sebességénél gyorsabban omlottak össze. A sértetlen alsó szintek tehát egyáltalán nem késleltették a felsõ szintek zuhanásszerû omlását. A robbanás hullám valósággal száguldott - lefelé.
A déli toronyról készített filmfelvételeken látszik, hogy a felülrõl lezuhanó törmelék nem éri utol az alsóbb szintek megsemmisûlését. Vagyis a sorozatrobbantás sebessége nagyobb mint a fentrõl lezuhanó törmelék szabadesési sebessége. Az omlás gyorsabb a gravitációs zuhanásnál. Az épület a tetejétõl az aljáig nem egyszerûen felrobban, porrá válva (!) robban.
Az északi torony belsõ magjának acéloszlopai 200 magasak voltak. Milyen erõ (hõ) volt képes ezeket "eltüntetni"? Eric Hufschmid a "Painful question" c. könyv szerzõje (fémvágó szoftverek tervezõje) szerint egy emelet egy hektár területû  (65x65 m) több ezer (!) illesztéssel volt rögzítve. Egy emelet leszakadásához több ezer illesztésnek kell egyszerre (!) eltörnie.
Kacsintásnyi idõ alatt többtizezer illesztés tört volna el. Hogyan? Mitõl? [Nem olvad a kerozin "hõjétõl", hanem elpattan, eltörik...] Egyetlen lehetséges magyarázat, hogy ezt robbanóanyag, robbantás idézte elõ. A robbanó anyagokat a legfontosabb illesztési pontoknál kellett elhelyezni. A lezuhanó törmelék súlyát sem lehet figyelmen kivûl hagyni, de mégolyan nagy súly sem képes az emeleteket a szabadesés sebességével összeroppantani plusz semmivé porlasztani.
Egy lapitott összeomlásnál egymásra halmozódnak az egykori emeletek rétegei. A "Gound Zero" egy lapos, úgyszólván üres (!) térségként tárult a csodálkozó nézõk szemei elé a füst és a por eloszlása után. Hova lett a többszázezer tonnányi üveg, beton és acél?
Ma reggel  (2010.10.16) láttam a Discovery-n egy filmet a "civil" robbantásokról. A lényeg, hogy a robbantás következtében lényegében ugyanannyi tömegû törmelék képzõdik, amennyi az épület tömege volt. (Evidens.) A maradékot a szakmai szlengben "sitt"-nek nevezik. A robbantás  befejezõ mûvelete a "sitt" szállítás elõtti gondos átvizsgálása, mert a szakmai tapasztalatok szerint szinte mindig marad fel nem robbant töltet a hozzá tartozó gyutaccsal és zsinórral... Így már világos a dolog! A Termit megsemmisíti saját áruló nyomait is. Ez egy igen lényeges logikai elem az összeesküvés elméletben. Furcsa, hogy senkinek sem jutott eszébe a téma kapcsán. Ez a vizsgálat amúgy szakmai szabály. A "Bautrend" robbantó cég honlapján a következõk olvashatók. "A robbanás után be kell járni a romokat és meg kell gyõzõdni arról, hogy minden a tervek szerint történt-e, valamint nem maradt-e esetleg fel nem robbant töltet. Ezután elkezdõdhet a törmelék elszállítása."
Az ikertornyok valamelyikének tetejérõl ledobott billiárdgolyó is kb. 9 másodperc alatt ér le a földre. Utólagos számítások szerint az iparszerû "lapításos" omlasztáshoz minimum 96 sec. szükséges. A lapított összeomlás az alsó emeletek ellenállása miatt mindíg lassul, sohasem gyorsúl. Dehát itt így történt.
További gyanús körülmények is felmerültek.

Az egyik toronyba a gép a 77-85 emelet magasságában csapódott be, de kitörtek a földszinti elõcsarnok ablakai, lehullott a burkolat és egyéb rongálódások keletkeztek. Mitõl? Mintha az elõcsarnokba is gép csapódott volna, de nem csapódott!
William Rodriguez karbatartó, az utolsó élve kimenekült személy egy épület utcaszint alatti részében történt nagy robbanásról számol be. Ezt a földrengésjelzõ intézet regisztrálta (!), csaknem egyidejüleg a felsõ szinten történt robbanással, de a két impulzus egymástól jól megkülönböztethetõ. Ez azt jelenti, hogy az elsõ robbanás az u.n. B.2, ill. B.3. (föld alatti) szinteken, a gép becsapódása elõtt (!) történt.
Egy tanú földalatti átjárón átmenekült a déli épület alagsorába, ahol szintén bekövetkezett egy alagsori robbanás... Megfigyelték és a felvételeken is látszott, hogy az alagsori robbanások elõtt füst tört fel a "föld mélyébõl".
Gyanús jelek alul, további gyanús jelek felül.
A tornyokon, jóval az összeomló szintek alatt, kis fények jelennek meg, a u.n. "squib-ek"? Ezek szabályos (ipari) robbantásnál az épületek külsõ sikján elhelyezett szerkezetek robbanását jelentik. Hogy kerültek a tornyok külsõ felületére a squib-ek? A gépek hozták és dobták oda le õket? Nem! Az épületekbe extra erõsítések, u.n. "sky lobbyk" lettek beépítve. A "squib" ek ott villantak fel, ahol ezek a szerkezetek voltak. Minõ véletlen. A jelek szerint ezeknek az erõsítõ dúcoknak a megsemmisítéséhez kivülre is robbanóanyagot helyeztek. Ezek a "squib-ek" tehát szintén arról árulkodnak, hogy robbantás történt.
A robbanás kisérõ jelensége a lökéshullám. (A kerozin égésének nincs lökéshullá
ma ...) A torony felõl menekülõ embereket egy felhõ üldözte az utcákon. Olyan volt mint egy tornádó, vallják a túlélõk, ill. mutatják a felvételek. A felhõ (füst) maró volt, forró és zajos. A keletkezett továbbá karfiol alaku füstképzõdmény, ill. porfelhõ. Ez valamire emlékeztette a szakembereket és a laikusokat egyaránt. Egy vulkán kitörésére.
Az Amerikai Földtani Áttekintõ meg is magyarázta az. u.n. "pyroclastic ár" fogalmát, mibenlétét. Ezeket robbanások generálják: a vulkáni robbanások, vagy a robbantások! Egy ilyen pyroclastic ár képes a víz felületén lebegni, ill. azon haladni. Mit tesz isten, így viselkedett a manhattani áradat is. A Hudson folyó tükrén úszott - kúszott!
Vissza az alapohoz.
A WTC alá, az épületek alapjai köré hatalmas víztartó falakat építettek az Óceán, ill. a Hudson folyó esetleges vízbetörései ellen. Nevük "fürdõkád" volt. Ebben helyezték el, többek között, a hétemeletes mélygarázsokat? Az omlás feltárása után kiderült, hogy az egyméteres falak 45 cm mélységben befelé dõltek. E jelenség része az alagsor beomlásának. De a lapuló összeomlás hogy dönthette befelé az épület mély alapjait, miért nem kifelé döntötte? Mi idézte elõ a behorpadást? Jó kérdés.
További furcsaságok.

Három héttel az omlás után még tüzek voltak az alagsorban, amit olvadt fém (!) okozott, ill. táplált. Sõt! Tovább égett még nyolc hét mulva is.
Steven Jones professzor egy 25 oldalas tanulmányában olvadt fémek jelenlétérõl értekezik a WTC 1, WTC 2 és WTC 7 alagsorában. [Hogy jön ide a WTC 7? Ez is jó kérdés, majd késõbb rátérünk.] A kerozin lángjai viszont nem olvaszthatták meg az acélt (l. fent).Az olvadt fém tartós (!) jelenléte közvetlen bizonyítéka a magas hõt fejlesztõ robbanóanyagok használatának. Ilyen anyag pl. a Termit! A Termit "végterméke" a megolvadt acél. A termitet a dicsõséges US Army gyujtóbom bákhoz használja. Vas, oxigén és alumínium alkotják. Meggyulladásakor egy szél sõségesen forró reakció zajlik le (ezért gyujtóbomba). A Termit mindössze 2 mp. alatt képes 2500 °C foknál magasabb hõt fejleszteni, nyilt térben is (!). Ez viszont tökéletesen elegendõ az épületacél cseppfolyósításához... A termit másik mellékterméke az aluminiumoxid, amely fehér füstgomolyok alakját ölti. A déli torony 81 emeletének magasságában valami nagyon fényes anyag folyik, a szakemberek szerint aluminiumoxid.
A FEMA jelentés C melléklete arra utal, hogy a WTC acélszerkezetének maradványain ként találtak. A kén olvadáspontja alig alacsonyabb, mint az acélé. Az acélgerendák maradványait kénmaradvány, vasoxid és vasszulfát réteg boritotta. Ként használnak a Termitnél is, neve "Thermate". Hatásfokozó adalékanyagnak tekint
hetõ!
Ezután lássuk a civil rombolóipar (the demolition industry) tevékenységének egyes sajátosságait a szükséges összehasonlítások végett. Egy legális épületrobbantás komoly elõkészületeket, nehéz felszereléseket igényel. Az épületek alapjait támadják legerõsebben. A robbantás sorozat az alagsornál kezdõdik, az épület felsõ része azután következik, "eltörjük a tetejénél", mondják a szakemberek, hogy az összeomlási folyamat (collapse) folyamat beinduljon. Igy haladnak lefelé. Minden robbanószerkezeten külön idõzítõ van  Függõleges acélidomoknál ék, vagy "V" betü alakú robbanószerkezetet használnak  Ez "halálos", négyzetcentiméterenként kéttonnás nyomóhatást fejt ki. A robbanás sebessége 8 km. másodpercenként. Úgy lehagyja a szabadesést, mint az agár a teknõsbékát... Az ipar több mint ezer fajta robbanószerkezetet alkalmaz, amelyeket anyaguk és alakjuk és robbanási sebességük különböztet meg. Egy robbanó huzal pl. 6 km/sec sebességgel robban. Késleltetõk használatával egész pontosan szabályozható, hogy a törmelék hova essen. Szabályozható még a rezgés és a zajszint is. Minden a késleltetõk finom összehangolásán mûlik.
A WTC lerombolása (demolition). Az alagsori robbantások a föld alatti épületmag lerombolását szolgálták. A robbantási elõkészületeket rövid idõ alatt végezték el. A mag megmaradt oszlopainak csonkjain az ék alaku nyírási nyomokat jól láthatók. Ezeket a perdöntõ bizonyítékokat jóval késõbb fedezték fel, ill.- ismerték fel jelentõségüket. Senki sem állíthatja hogy a legkevesebb 77 emeletnyi magasságban keletezett kerozin tûz az alagsorban ilyen nyíróhatást válthatna ki.
A ground zero azt is jelenti, hogy ami 110 emeletnyi, 2 millió tonna acélból, betonból, üvegbõl megmaradt, belehullott (?), abba a hétszintes üregbe, ami a berobbantott alagsor helyén keletkezett. Errõl a gyerekdal jut eszébe az embernek: "Apu hogy megy be az a nagy elefánt az oroszlán barlangjába?" Az asszociáció azért is kézenfekvõ, mert a tornyokat fehér elefántoknak is becézték...
Kik tudták elõre, mi fog történni? A "véletlenek" egybeesése.
Rudi Guliani New York fõpolgármestere elismerte az ABC hírügynökségnek, hogy elõre tudott a tornyok ledõlésérõl (a gépek becsapódása után a mentési irányító központban tartózkodott, ott mondták neki). Érdekes, hogy a fõpolgármester "biztonsági bunkere" a 7 épület 23 emeletén volt, de Giuliani más "harcálláspontot" választott épp szeptember 11.-én.
Larry Silverstein a WTC fõrészvényese is tudhatott valamit.  Ez a cikk voltaképp miatta íródott. Róla, illetve arról az Amerikáról szól, amelyet megtestesit.
Silverstein ingatlanokkal kereskedõ iparmágnás széleskörü politikai kapcsolatokkal... 2001 tavaszán 99 évre kibérelte az egész WTC komplexu mot, potom tizenötmillió dollárért. A biztosítási szerzõdéseket úgy módosittatta, hogy azok kiterjedjenek a terrorcselekmények által elõidézett károkra is. A bérleti szerzõdésekben pedig kikötötték, hogy az épületek elpusztulása esetén (...) az ujjáépités kizárólagos joga Silverstein urat illeti meg.

A "merénylet" után harcot indított a biztositó(k) ellen az épüle tek eredeti értékének utólagos megduplázása iránt, mert szerinte a kettõs becsapódás kétszeres (!) katasztrófát okozott (...). Nyert! Megítéltek neki több mint hétmiiliárd (!) dollárt. Tisztes nyereség a mindössze 15 millió dolláros befektetéshez viszonyítva...  Õ persze az áldozatokra és a családjaikra gondolt. Határozott véleménye mindenesetre az, hogy a komplexumot ujjá kell építeni.
Külön téma a WTC.-7 épület sajnálatos összeomlása. Ezt úgy is nevezték, hogy a tornyok kiszolgáló egysége. A legerõsebb szerkezetû az összes WTC épületek közül, amelyek sokkal súlyosabban megsérültek, mint a 7-es, mégis kibírták. Ez "csak" 46 emeletes volt, így röpke 6.5 másodperc alatt omlott össze, ill. vált porrá.  Nem semmi! Ahogy a nagykönyvben irva van, eltünt a saját alapjának hült helyén...
Honnan, honnan nem, Silverstein úr tudta, hogy a WTC-7 is le fog dõlni. Saját szavai szerint onnan tudta, hogy az épületben heves tûz keletkezett. Õ a tüzoltó parancsnokkal tartotta a kapcsolatot és ketten, azaz kollektíve úgy döntöttek hogy az épületet az emberi áldozatok elkerülése végett le kell rombolni, mivel a tüzet (?) a tûzoltóság nem látta megfékezhetõnek (?). Majd végignézte ahogy az épület összedõl. Csak költeményket nem szavalt, mint Nero amikor Rómát felgyújttatta...
Aztán kiderült, hogy a 7-esben nem is voltak tûzoltók, többek között azért, mert tûz sem volt.... Ezt vallotta a tûzoltó egységek parancsnoka. Az épület a "klasszikus" robbantás szabályai szerint omlott össze, eltérõen a tornyoktól, ahol más szisztémát alkalmaztak. A "szakemberek" nyilván tudták, miért... A fentírt 6.5 másodperc kevésnek tûnik ahhoz, hogy Silverstein úr cseveghessen a tûzoltók parancsnokával. A WTC-7 esetében egy középsõ tartóoszlopot "törtek" össze elõször. Az épület önmagába zuhant. Így a környezõ épületek nem sérültek.
De miért pont a 7-es?

A History Channel interjút készített 
Ramon Gilsanz szerkezeti mérnökkel, aki rámutatott a "töréses" robbantás tényeire és arra, hogy a 7-es bedõlése "nyugtalanítóbb" jelenség volt mint a tornyok összedõlése. Ez Amerika történetében az elsõ acélszerkezetû épület lenne, ami - úgymond - tûz következtében dõl össze. Itt is berobbanással kezdõdött, de másképp, mint a tornyok esetében. A robbantás hat és fél másodperce alatt megsemmisült többezer titkos akta a szervezett csalásokról. Közöttük voltak a Worldcom és az Enron óriáscégek óriásbotrányainak aktái is, valamint a 70 milliárd dolláros californiai áramcsalás,
A tornyok "evakuálásának" kérdõjelei.
A hetest "sikeresen" kiürítették, senki sem halt meg. Miért történt ez másképp a tornyoknál? Itt ugyanis nem mondták meg sem a tornyokban tartózkodó dolgozóknak - ügyfeleknek, sem a mentõ alakulatok tagjainak, hogy a repülõgépek becsapódását az épületek összeomlása fogja követni. Miért nem? Sõt a tornyokban tartózkodóknak azt tanácsolták valakik, hogy térjenek vissza irodáikba, mivel minden rendben van (lesz). Egy tanú szerint azt közölték, az 1-es tornyot (már) kiürítették, de a 2-es rendben van, visszamehetnek irodáikba. Egy másik tanú Mr. Stanley szerint egy biztonsági õr visszairányította az embereket irodáikba mondván, hogy ott biztonságosabb. Õ azonban a Szabadság szobor felé pillantott és észrevette a felé rohanó másik gépet., amely a déli tornyot a 78 - 84 emelet között találta el. A törmelék csapdába esett Stanleyt kollegája Brian Clark mentette meg. A verejtékes lépcsõmászás során Stanley "megérezte", hogy az épület össze fog omlani. A többiek cáfolták ezt, mondván hogy egy acél épületben csak a szõnyegek és a függönyök, meg a tapéták és a bútorok égnek el. Stanley "tippje" jött be... A vitatkozók viszont egyformán jól hallották a bumm - bumm hangokat... Joseph Mylanowitz mobilon hívta fiát Greg-et, aki a déli torony 93 emeletén tartózkodott és beszámolt arról, hogy fél. El akarta hagyni munkahelyét, mikor az északi tornyot megtámadták, de azt mondták neki nagyobb biztonságban lesz, ha visszaül az íróasztalához. Mielõtt meghalt, azt ismételgette, miért hallgattam rájuk.
Személyi összefüggések.
A merényletek által érintett tornyok és a Washingtoni Dulles repülõtér elektromos biztonsági és jelzõberendezéseit az a cég építette, amelynek Bush elnök öccse Marvin P. Bush volt a tulajdonosa. Cége a Securaton telepítette a WTC komplexum új (tökéletes) biztonsági berendezéseit. A cég vezérigazgatója Bushék unokatestvére Wirt D. Walker volt. Kérdésként vetõdött fel, csak a biztonsági berendezéseket telepítették e vagy egyuttal a megsemmisítõ szerkezeteket is?
Scott Forbes tanu, a déli épület egyik irodabérlõje arról vallott, hogy a robban(t)ást megelõzõ hét végén addig  "példátlan áramszünet" volt. Errõl a Kikötõi Felügyelettõl 3 héttel elõbb értesítést kaptak azzal, hogy a banki számitógép rendszereket állítsák le a 97 emeleti adatközpontban. Az áramszünet "mellesleg" azt eredményezte, hogy nem mûködtek a biztonsági berendezések sem és - az összes ajtó nyitva volt... Persze nem mûködtek a biztonsági kamerák sem. (Szabad volt a vásár...) Overallos embereket láttak, akik nagy szerszámos ládákkal és kábelkötegekkel járták be az épületet. Az alkalmazottaknak azt mondták, hogy internet kábeleket fektetnek. Kik voltak ezek és mit csináltak valójában? Scott a túlórák miatt szept. 11-én szabdnapos volt. New Yerseybõl nézte a történteket. Gyanúját leírta és a "Szeptember 11 Bizottságon" kivûl sok hatóságnak megküldte. Nem vették figyelembe. 
Ben Fountain a Fireman's Found alkalmazottja a tornyoknál végrehajtott szokatlan átszervezésekrõl, kiürítésrõl számolt be, amely hetekkel a robbanás elõtt történt. Kiderült, hogy a robban(t)ás elõtt eltávolitották a tornyokból a legfontosabb biztonsági "alkalmazottakat" a bombakeresõ kutyákat, mert ilyenek is voltak... Milyen galibát okozhattak volna ha szolgálatban maradnak?
Gazdasági háttér.
Az ikertornyok üzemeltetése súlyosan veszteséges volt a Newyorki Kikötõi Hatóság számára. Sokmilliós volt a "rezsi" (horribilis közüzemi díjak). Az Internet nyújtotta kommunikációs lehetõségek fejlõdésével egyre csökkent a tornyok bérlõinek száma.
Egy másik gond is támadt. Kiderült, hogy az acélszerkezetek rozsdavédelmére felvitt mûanyaghab rákkeltõ, ezért megtiltották alkalmszását. Bár a WTC sok törvény betartása alól felmentést kapott (?), a hatóságok elõirták az acélszerkezetek megtisztítását az azbeszttõl, mert ez volt az amúgy közismerten rákkeltõ anyag. A teljes azbesztmentesités azonban egyszerûen végrehajthatatlan volt. Milliárdos tisztítási árajánlatok voltak, de egyik biztosító sem vállalta a költségeket. Részlegesen valami könnyebb védõbevonattal pótolták a rákkeltõ azbesztet. Ez késõbb arra volt jó, hogy a "hivatalos" elmélet kiagyalói azt állithassák, hogy a gépek bacsapódása által keletkezett rengés (rezgés) lerázta ezt a védõanyagot az acélról, amely védtelenné vált a kerozin "emésztõ" tüzével szemben...
Késõbb persze fizettek Silverstein úrnak, mint egy katonatiszt. A tornyok felrobbantása valósáágos bombaüzlet volt. (A hagyományos robbantások elterjedésének is az az oka, hogy a robbantás sokkal olcsóbb, mint egy elavult épület javítgatása.) A két fehér elefánt hûlt helye a Ground Zero egy új városfejlesztési koncepció rendelkezésére áll. Az oda álmodott Freedom Tower 533 m. magas lenne.
Utókövetkezmények, a manhattani por ártalmai.
A manhattani por-tornádó beton, üveg, nehézfémek (ólom, higany), dioxin és benzol részecskéket sodort magával és persze azbesztet is... Ezek minden élõ (növény, állat, ember) számára ártalmasak. A mentésben résztvettek ezreinél mutattak ki azóta tüdõrákot és másfajta súlyos, ill. végleges egészségkárosodást. Pusztulnak az ember, ill. hulla keresõ mentõkutyák is. Ez az egész egy gigantikus nyilttéri (piszkos) szemétégetõ volt a legnagyobb ilyen "üzem" a világtörténelemben.
Az orvosok is csodás szimptómákban gyönyörködhettek. A hozzájuk tóduló betegek bõrének pórusaiból valami kék massza szivárgott. Az ürülék kék zöld színekben pombázott és füstszagú volt. E tünetek többnyire a robbanás után hónapok mulva jelentkeztek. A robbanás után három hónappa márl Washingtonból utasították (?) az EPA-t (környezetvédelmi hatóság), hogy Manhattant nyilvánitsa veszélytelennek és nyissa meg a Wall Streetet is a gyalogosok és a kocsik (gyerekkocsik) számára, noha a környezet (levegõ) ekkor még mérgezett volt. Egy szövetségi bíró Christine Todd emiatt megrótta az EPA vezetõjét Whitmant  és megvonta mentelmi jogát. Aztán kiderült, hogy a washingtoni utasítás, pontosabban szólva, Fehér Házból jött (honnan is jöhetett volna).
Acél dilemmák, "régészeti felfedezések".
A csokoládé módjára olvadékony acél minõségét korábban az Underwriters Laboratories nevû cég vizsgálta. Az acélt kiválónak minõsítette! A cég most hallgatott. Egykori igazgatója Kevin Ryan azonban megszólalt. Pontosabban elõbb egy levelet írt a NIST (vizsgálóbizottság) egyik tudósának. Öt nappal ezután kirugták... A levél a NIST 2004-es jelentésével kapcsolatos kétségeit fogalmazta meg.
A '93-as elsõ sikeretelen merénylet után az épületek tûzvédelmét megerõsítették. A NIST vizsgálata nem tér ki arra, hogy volt képes a gépek becsapódása keltette rezgés "lehámozni" a tûzvédõ rétegeket az acélról a becsapódások helyétõl igen távolesõ épületrészeknél is. A jelentés Kevin szerint üres feltételezések kolleciója. Anti-tudomány a maga nemében. Elõre levont következetésektõl halad visszafelé néhány feltételezésig. Az acél olvadáspontját és a kerozén hõfejlesztõ képességét nem vizsgálták, pláne nem vetteték össze. Egy számító gépes modellt konstruáltak, amellyel nem lehet vitatkozni.

Kevin megmutogatta felfedezéseit. A romok között egy kicsavarodott 8 tonnás H profilú acélgerenda szerinte önmagáért beszél Meghajlott, deformálódott - törés nélkül. Többezer fokos hõ kell ahoz, hogy így meggörbüljön. A tenziós oldalán egyáltalán nincsenek horpadások, ill. repedések.
Egy másik, "meteorit szerû" darabnál összeolvadt egymással az acél és a beton. Senki nem látott még ilyet, azok közül, akik acéllal dolgoznak. Feltünõnek tartja, hogy a törmelék kétféle anyagból áll. Hatalmas széttört, elhajlott oszlopok és majdnem teljesen elporladt anyagokból. Egyik sem a kerozin tûz mellékterméke.
Kincsvadászok, figyelem!
A kereskedelmi bankok és a Comex aranya ezüstje a WTC-7 romjai alatt van, vagy kellene lennie. A Nova Scotia Bank aranytárolója is itt volt. Most is ott van, vagy elolvadt, elvitték? Ki tudja...
Az egész úgy néz ki, mint egy újabb Pearl Harbor (háborús ürûgy).

 II.

Tanulságok
Azt írtam az elsõ részben, hogy a fenti egyszerü "casus belli" nem volt elég Amerikának. Ezen felül még egy "big businessre" is szüksége volt ahhoz, hogy Afganisztán és Irak megtámadásán túl, lerombolja a világ huszadik századi rendjét, Amerika korlátlan világ-diktatúráját állítva a helyébe.
Most egy kicsit távolról indulok, hogy megközelíthessem a témát, vagyis tulajdonképpeni mondanivalómat - a WTC affér ürügyén. Már írtam korábban egy könyvrõl, amit Ramsey Clark az Egyesült Államok egykori legfõbb ügyésze írt 1970-ben. Magyarul is megjelent 1972-ben a Kossuth Könyvkiadónál. Címe: "Bûnözés Amerikában". [Azért elemeztem a könyvet, mert íróját össze akartam hasonlítani Györgyi Kálmán egykori legfõbb ügyésszel. Persze hülyeség lett az egészbõl. Rá kellett jönnöm ugyanis, hogy Györgyi nem hasonítható egyetlen holt, vagy élõ legfõbb ügyészhez sem...]
Clark finoman szólva nem lelkesedett  a létezõ Amerikáért, különös tekintettel a közállapotokra. "Úgy 'látszik', olyan országgá váltunk, amelyben az erõszak uralkodik a félelem fölött, a szabadság romjain." Azt is õ írja, hogy "A bûnözés hû tükre a nemzeti karakternek."
Hogy vélekedik a bûnözésrõl - 1972-ben?"Legkevésbé az olyan bûncselekményekre figyelünk fel, amelyeket privilégiumokat élvezõ emberek követnek el a maguk könnyedebb, kevésbé kihívó  és látható módján. Az 'intellektuális bûncselekmények' elkövetõinek többsége köztiszteletben álló ember ... Az ilyen bûncselekményekbõl származó jogtalan haszon bõségesen felülmúlja a többi   bûncselekmény együttes hasznát ... Az 'intellektuális bûncselekmény' mind közül a legrombolóbb hatású."
De mit ért Clark az "intellektuális bûncselekmény" fogalma alatt? Olyan vagyon elleni bûncselekményeket, amelye ket a büntetõ törvények körülírnak és büntetéssel fenyegetnek. Olyan bûncselekményeket, amelyek a társadalom erkölcsi rosszallását is kiváltják, azon felül.
Nem feledkezik meg a szervezett bûnözésrõl sem. Úgy vélekedik, "... Talán a legnagyobb kár, amit a szerve zett bûnözés okoz, a hatósági személyek korrumpálása. Ez sokkal inkább ártalmára van a közösségnek, mint maga a bûnözés. Ahol köztisztviselõket vesztegetnek meg, ott az egész közösség erkölcsi légkörét is kikezdik ... Erkölcsi lazaság keletkezik, mert maga a rendszer nem feddhetetlen többé."
Vegyük észre, hogy Clark, borúlátása ellenére, a "benn a bárány kinn a farkas" relációban gondolkodik. Abból indul ki, hogy a hatalom alapjában jó és erkölcsös, de ki van téve a bûn csábításának és úgy járhat mint az erényes leányzó akibõl kurva lesz, ha nem vigyáz.
Clark nem nem lehetett naív, de erkölcsi idealizmusának rózsaszín üvegén át látta és próbálta láttatni a dolgokat. Bizonyos prédikátori attitûdöket is alkalmaz. Ráolvasással véli megjavíthatónak a közszereplõket, a közállapotokat.
Nem követhetjük sem gondolatmenetét, sem bizakodását. Tézisei nem jöttek be.
A kapitalista társadalomnak egyetlen vezérlõ elve van, a haszon. E kategórikus imperatívusz nem egyeztethetõ össze sem az elméletben, sem a gyakorlatban az erkölcs ugyancsak kategórikus parancsai közül a következõk kel: "Ne gyilkolj! Ne lopj! Ne kívánd felebarátod házát, se szolgáját, se szolgálólányát, se ökrét, se szamarát se semmit (!), ami a te társadé!"
Az emberi nyelvben a laghazugabb szó a "demokrácia". A szó a nép uralmát jelentené. A nép az emberiségnek származás, faj, nyelv, erkölcs (!) s mûveltség szerint összetartozó része. A nép "atomja" az egyén. Mint az egész oszthatatlan része alanya minden olyan jogosultságnak, amely magát a népet megilleti, már ahogy ezt Móricka elképzeli.
E struktúra (emberiség - nép - egyén) viszonyrendszerének körülírását egyébként a laghazugabb papír, az  1776 augusztus 2-án tizenhárom amerikai állam által megszavazott és deklarált, "Függetlenségi Nyilatkozat" tartalmazza eképpen.
"Magától értetõdõnek tartjuk azokat az igazságokat, hogy minden (!) ember egyenlõként teremtetett, az embert teremtõje olyan elidege níthetetlen jogokkal ruházta fel, amelyekrõl le nem mondhat, s ezek közé a jogok közé tartozik a jog az élethez és a szabadsághoz, valamint a jog a boldogságra való törekvésre. Ezeknek a jogoknak a biztosítására az emberek kormányzatokat létesítenek, amelyeknek törvényes hatalma a kormányzottak beleegyezésén nyugszik. Ha bármikor, bármely kormányforma alkalmatlanná válik e célok megvalósítására, a nép joga, hogy az ilyen kormányzatot megváltoztassa vagy eltörölje, és új kormányzatot létesítsen, olyan elvekre alapítva és hatalmát olyan módon szervezve, amely jobban védi."
Ezek után felgyorsulnak a dolgok! 1776-hoz képest röpke 83 év múlva (több mint két emberöltõ),- az 1789-es Nagy Francia Forradalom (szabadság egyenlõség testvériség) után 70 év elteltével,- az 1848-as magyar forradalom [leverése] után pedig 10 évvel, azaz 1859-ben (!) még ott tartunk, hogy  "John Brown felkelést robbant ki a rabszolgaság eltörléséért, de elfogják és kivégzik. 1860-ban Lincolnt választják meg köztársasági elnökké ... Kitör az amerikai polgárháború [1861-65] ...1863. január 1-én Lincoln kihirdeti a rabszolgák kárpótlás nélküli fölszabadítását ... A rabszolgák tömegesen szöknek át és állnak be az északi hadseregbe ... A déliek sorozatos vereségeket szenved nek, és 1865-ben leteszik a fegyvert. Öt nappal késôbb bérgyilkosuk megöli Lincolnt. Ugyanebben az évben módosítják az alkotmányt, hozzáfûzik, hogy a rabszolgatartás mindenhol megszûnik és tilos. A törvényt öt déli állam szabotálni próbálja, ezért itt átmenetileg katonai diktatúrát vezetnek be, amíg sikerül érvényt szerezni a törvénynek (1865-70). Ebben az idôszakban alakul meg a Ku-Klux-Klan, egy négerellenes terrorszervezet. 1870-ben kiegészítik az alkotmányt azzal, hogy a négerek ugyanolyan emberek (!), mint a fehérek, minden jog megilleti ôket, természetesen a választójog is. 
Ebbõl is látszik, a yankee késõn érõ típus, de azután - visszafejlõdik...
Az echte nagy gazemberségeket az államvezetés szintjén tervezik és szervezik. Ennek során, bedolgozókként, gyakran felhasználnak bûnözõket, bûnszervezeteket. Ezen a szinten nincs erkölcs és nincs törvény sem. Az "állambûnözés" kivûl marad mind a büntetõ. mind a polgári törvények keretein. A "kivûl marad" talán pontosabban definiálható úgy, hogy "fölötte áll"...
Bush elnök a civilben köztörvényes bûnözõ vonatkozásában a Gooooogle az "impeach ment Bush" keresõszavakra "nagyjából" 13.600.000 találatot ad 0,16 másodperc alatt. [Az impeachment eljárás az amerikai elnökök ellen indítható különleges bûnügyi vizsgálatot jelent. Egy ilyen vizsgálat buktatta meg Nixont, mert betörést szervezett a Demokrata Párt székházába. Egy másik ilyen vizsgálat nem buktatta meg Clintont, mert õ csak leszopatta magát Monica Lewinski által.]
Bush ellen ilyen vizsgálat egyáltalán nem indult. A WTC felrobbantása, valamint az afganisztáni és az iraki háború korántsem oly súlyos vétségek, mint Nixon betörése, meg Clintonnak az orális szobában folytatott hetyegése. A montázs-képen Bush elnök, Cheney alelnök Rumsfeld védelmi miniszter. Joggal vidámak. Õket nem fogja semmiféle törvény. Nem fogja, mert nincsenek ilyen törvények.
Egyszer utána néztem Bush "közönséges" büntetõ ügyeinek. Akkor 260 eljárás folyt ellene köztörvényes büncse lekmények miatt. Persze mindben ártatlan volt... De most lépjünk egy nagyot.
 
III.
Amerika bûnössége - ostobasága 
Immár harmadjára írom le és nem véletlenül:  "... a fenti egyszerü 'casus belli' [a WTC megrongálása] nem volt elég Amerikának. Ezen felül még egy "big businessre" is szüksége volt ahhoz, hogy Afganisztán és Irak megtámadásán túl, lerombolja a világ huszadik századi rendjét, Amerika korlátlan világ-diktatúráját állítva a helyébe."
Honnan veszem ezt? Hát nem az ujjamból szopom, az biztos!
1990. szeptember 11-én (!) id. Bush beszédet tart és meghirdeti az új világrendet (new world order). A neoliberális neokonzervatív "új világrend" kifejezést tehát õ vezette (dobta) be. Ehhez a WTC. lángjai a háttérvilágítást szolgáltatták. Nyilván tetszenek érteni. Nem arról beszélt, hogy Amerikát támadás érte, az ügyet megvizsgáljuk, a tetteseket, a felbújtókat, a bûnpártolókat fele  lõsségre vonjuk. Vizsgálatra azonban nem volt szükség, Bush nagyon jól tudta mi történt tehát azt is hogy az igazi bûnösöket nem fogják felelõsségre vonni, hisz a bûnösök Amerika vezetõ körei.
Azért gondoljunk bele kissé, hogy egy ilyen rendkivûl bonyolult akcióba hány embert kell beavatni, bevonni, koordinálni, megfizetni? Hánynak a hallgatását kell megvásárolni, vagy kikényszeríteni? Ebben az egészben az a félelmetes, hogy hány meg hány gazember ül az amerikai Kongresszusben, kormányhivatalokban, titkosszolgálatokban, akiknek börtönben, ill. akasztófán lenne a helyük, ha Amerikában (ill. a világon) lenne jog, ill. jogszolgáltatás. Nincs!
A robbantás, ill. a Bush beszéd egybe-szinkronizálása értékes következtetések levonására ad alkalmat.
  • Az új világrendre vonatkozó elképzeléseknek, sõt terveknek már készen kellett lenniük a WTC lerombolása
    elõtt!
  • Az új világrend megteremtése pontosan egybeesik azzal, amit a gondolkodó emberek a háttérhatalom világuralomra törõ összesküvésének neveznek.
  • Az amerikaiak tulajdonképp nem törõdtek azzal, hogy WTC verziójuk hihetõ e vagy sem. Õk szembeköpték a gondolkodó embereket.
A torony lerombolása óta eltelt tíz év távlatából több - kevesebb bizonyossággal véleményezhetõ: bölcsek e az amerikai cion bölcsei? A válasz nemleges...
A cikk, ha még emlékeznek az elejére, az Ahmadinejad beszéd miatti kirohanással kedõdik. Mi van e mögött az amerikai cirkuszolás mögött. A gojok mérhetetlen lenézése! Bizonyítható ez? Igen. Véletlenül bukkantam az Interneten egy értékes linkre, a Neocon Expressre.

Úgy látom, õk is szeretik mondanivalójukat képekkel illusztrálni. A "tárgyban", vagyis az iráni kérdésben és Ahmadinejad személyét illetõen a neoko(h)n állás pontot a jobboldali  kép tükrözi... Szellemes, nemde?

Ami pedig a szépen bimbózó new world ordert illeti.
A nyugati futurológusok közül a két leghírhedtebb seggfej Francis Fukuyama  Samuel P. Huntington. Az elõbbi azt hirdette, hogy a kapitalizmusban kiteljesedik a világ (a társadalom) fejlõdése és megszûnik a történelem (...).

Az utóbbi szerint a XXI századot a civilizációk (vallások) háborúja, majd földrajzi elkülönülése jellemzi. Vízióiról egy igazán vicces térképet is szerkesztett. A képen sajnos nem olvasható szín és jelölés magyarázatok felülrõl lefelé az alábbi világövezeteket jelölik: western, orthodox, islamic, latinameric, chines, hindi, buddhist, japanese.

Haha!
Nem így alakul a pakli. A judeo-globalizmus szembetalálja magát egy olyan antiglobalizmussal, amely a zsidó diaszpóra (szétszóródás - beszivárgás) módszerével, az iszlám könyörtelenségével, a kinai pragmatizmussal, az orosz brutalitással küzd ellene, a saját eszközeivel, különös tekintettel a "pénz alkímiájára" (à la Soros György). Ebben a nagy játszmában a kis reszli államok a forgács, a reszelék szerepét játszhatják csupán. A vasreszeléknek pl. az a sorsa, hogy a mágneses erõvonalak irányába rendezõdik.
Orbán Viktor is a kapitalizmus árnyoldalairól fecsegett Tusnádfürdõn. Most meg Moszkvába készül. Dehát õ Amerika és Izrael barátja. Hogy van ez?
2010.10.23
Sz. Gy.

Ami Egyiptomban történik, annak a bukását jelzi, ami 'politikai iszlámként' ismeretes” Bassár el-Aszad szíriai elnök  
Allah Akbar!
A politikai Iszlám végnapjai?


A muszlimok kedvenc szlogenje a "Takbír", vagyis az "Allah Akbar" kifejezés, amelynek jelentése „Isten a legnagyobb”. A muszlim egyetértés körülbelül itt véget is ér. A folytatás ugyanis túl hosszú és túl bonyolult a jámbor szakállasok számára. Így szól. "Egyedüli Isten Allah és Mohamed az õ prófétája. Lá iláha ill AllahMuhammad raszúl Allah." (Jobboldali kép.) A helyzet ugyanis az, hogy a próféta egyébként hüséges követői egymást ölik. Hogy van ez? Miért van ez?
A dologban sajátságos szerephez jut a muszlimok szentírása a Korán. Mint tudjuk az analfabétának is mon dott  Mohamed az iszlám hagyomány szerint 23 éven át folyamatosan, részletekben kapta meg Allah kinyilatkoztatásait Jibril (Gábriel) arkangyal közvetítésével, szóban. A hallottakat közölte tanítvá nyaival, amelyeket ezek csontokra, pálmalevelekre jegyeztek le. Mások szerint a próféta valójában iskolázott kereskedő volt, aki olvasta és ismerte a főbb zsidó és keresztény szent iratokat és tanítá sokat, de arra tényleg nem volt ideje, hogy s.k. leirja azt a sok mindent, amivel Gábriel 23 évig nyomta az agyát. Tudjuk, keresekedett, gyermekeket nemzett, hadakozott, Mekkából - Medinába futott, stb. Mindegy! Összegyült egy Koránra való szöveg. A Korán olvasva nem könnyen értelmezhető, de azt mondják, hogy szavalva - énekelve (recitálva) érthetővé válik... Ezt viszont én nem értem. Az ének legnagyobb kihívása az emberi értelemnek, szöveg érthetősége kapcsán. Házy Erzsébet pl. nagy énekesnő volt, viszont soha egyetlen szót sem értettem az áriáiból. De hagyjuk.
A Korán szúrákra tagozódik és mindjárt az első így szól
1. Dicsőség Allahnak a Mindenségek Urának,
2. A Mindenhatónak és Könyörületesnek,
3. Az Itélet Napja Birtokosának.
4. Hozzád imádkozunk és Hozzád fordulunk menedékért,
5. Vezérelj minket "az" egyenes ösvényre...

A napnál világosabb, hogy csak egy (!) ösvény van és az egyenes vonalvezetésü. A Muszlimok nem vitatják a Korán  egyetlen bötűjét sem. Ez azt jelentené, hogy az egyetlen egyenes úton követik Allahot? Egy frászt jelenti! Mint fentebb írtam egymást öldösik - Allah nevében és dicsőségére. Hogy van ez?
Egy muszlim - ha élve születik - vagy siíta, vagy szunnita lesz. Tertium non datur. Miben különböznek egymástól? Ki hinné, hogy Mohamed utódlásának felfogásában. Az utódlás rendjét ugyanis nem szabályozza a Korán. Gábriel nem súgott, próféta is megfeledkezett róla. Legalább Allahnak eszébe juthatott volna. Ez a slendriánság egyenesen felfog hatatlan. Tudjuk, nálunk mekkora balhé lett a hatalomnak a szeniorátus, ill. a primogenitura szabályai szerinti öröklésé ből. (Többszáz évig tartottak a királygyilkosságok, amig ki nem halt az Árpádház.)

A szunniták szerint, mivel Mohamed nem jelölt ki utódot és nem szabályozta az utódlást, 
az utódválasztás joga a muszlim közösségé, akik nyalván a legjámborabb, legistenfélőbb muszlimot állítják a közösség élére, Isten akaratát valósitva meg ezáltal. Ezt vallják a szunnitáknak tekinthető harmadik szekta tagjai a háridzsiták is.

A siíták ezzel szemben feltérképezték Mohamed népes családját és úgy döntöttek, hogy egyedül Ali (Mohamed unokatestvére és veje) és felesége, Fátima leszármazási vonalát (vérvonalát) ismerik el jogosnak. A választott utódokkal a kalifákkal szemben Ali leszármazottai Mohamed "igazi" utódai.  A vér szerint igazi utód (az imám) spirituális szellemi örökös, az az istentől átöröklött tudás hordozója és mint ilyen csalhatatlan.

[Ez a misztikus felfogás ép ésszel ugyanúgy felfoghatatlan mint a homousion és a homoiusion "keresztényi" értelme zése. Az "ortodox" katolikusok szerint az atya és a fiú egylényegüek (homousion) és a szentlélekkel együtt alkotják a szentháromságot. Ez a szellemi gubanc az emberi értelem számára megfejthetetlen. Nem is kell megfejteni, hinni kell...Az ariánusok szerint a fiú (Krisztus) az atya teremtménye (homoiusion), akit saját képére alkotott, mint az embereket általában. Ez a variáns már emberközelibb lenne, de hirdetőit mint "eretnekeket" ezrével égette a keresz tényi szeretet.]  
Allah követőinek 87-90 %-a szunnita, 10-13 %-a siíta, 1-3 %-a háridzsita. Amiben különböznek, arról szóltam. Amiben egyformák, az a "szent" meggyőződésük, hogy ők és csakis ők járnak azon a bizonyos egy, széles úton.

A továbbiak szemléltetéséhez egy mappát illesztek ide, amely a muszlim országok elhelyezkedését mutatja a számunkra most érdekes közelkeleti és északafrikai térségben.

 A térkép világosan tükrözi, hogy a szunnita államok tengerében a siíták (Irak - Irán) szigeteket képeznek csupán. Természetesnek tünhetne, hogy a szunnita államok "szent háborút" viselnek a siíta államokkal szemben úgy, hogy egy szólamban kántálva a Koránt, lépést tartva, egyirányba menetelnek. Dehát nem ezt teszik!
Az iszlám államok története szerfölött bonyolult és szerteágazó. Részleteiben, főleg országonkénti bontásban tárgyalni lehetetlen. Ezért jellemző példák segítségével csupán vázolni próbálom az eseményeket és azok hátterét.
Ha valaki történetet ír, meg kell határoznia kiinduló pontját. Én is ezt teszem. A baloldali képen Hitler és a jeruzsálemi főmufti Huszeini látható. Vajon miről cseveghettek? Szerencsére nem kell találgatnunk. Őfőmuftisága világosan summázta saját 'mein kampfját'. "Küzdelmem céljai világosak: először is szünet nélkül harcolok a zsidók ellen, s ennek a harcnak része az úgynevezett palesztinai Zsidó Nemzeti Otthon elleni küzdelem, mert a zsidók itt akarnak felállítani egy központi kor mányzatot saját gonosz céljaik érdekében, és hogy véghez vigyék a világ kormányainak és más népeknek kárára folytatott pusztító és romboló terjeszkedésüket." Azt gondolom, e manifesztum, minden mondata, szava, sőt betűje is teljesen világos: Palesztina azért kellett a zsidóknak, hogy ott építsék ki a világhódítás vallási, faji, gazdasági, katonai, stb. bázisát. Mindaz amit Herzl a zsidó államról írt merő porhintés. 
Ebben a cikkben azt próbálom felvázolni mennyiben sikerült a mufti által felvázolt "pusztító és romboló terjeszkedés" és ebben milyen szerep jut azoknak a tévutaknak amelyeken Allah követői botorkálnak.
Palesztina könyörtelen zsidó gyarmatosításának rémtörténeteivel tele van a pince és a padlás, az enyém is. Azért hadd ajánljam figyelmükbe "Harc Jeruzsálemért" c. írásomat amelynek beszédes ábrája a baloldali történelmi térkép, a palesztin holokauszt térképe. Ám a zsidók nem csupán "otthon" terjeszkedtek, hanem szomszédaik rovására is. 1967-re Izrael "honvédő háborúkkal" meg szállta Ciszjordániát, bekebelezte Jeruzsálemet, megszállta a Golán fennsíkot, a Gázai övezetet és a Sinai félszigetet. Utóbb a Gázai öve zet "független" státust kapott, a Sinai félsziget pedig visszakerült Egyiptomhoz. A Palesztinába irányuló zsidó beszivárgás, majd az 1948. május 14-én megalakult zsidó állam története a szomszéd nép ek ellen vívott szüntelen írtóháborúk története, amelyeket itt és most nem tárgyalok.
Ami a Közel keletet és Észak Afrikát illeti le kell szögezni, hogy ez a térség a rabló imperialista hatalmak, főleg Amerika - Anglia - Franciaország, ugyancsak gyilkos vetélkedésének tárgya a térség fölötti uralom és a nyersanyagkincsek megszerzéséért. E gyarmati háborúkat sem ábrá zolom, de meg kell említeni egy sajátosságukat. A legújabb kor erőviszonyai úgy alakultak, hogy a "domináns dögevő"Amerika lett. Anglia és Franciaország csak a megmaradt koncért viaskodhatnak. Amerika viszont időközben totális zsidó irányítás alá került. Mindezek folytán mára beteljesült a főmufti jóslata: a más népek kárára folytatott "pusztító és romboló terjeszkedés"karmestere a nemzetközi zsidóság, ill. Izrael.
A kérdést csak ezen összefüggés szem előtt tartásával lehet értelmezni. Minden más, pl. vallási szempontu, megköze lítés hibás eredményt szül.

Most azt vegyük szerbe - számba, hogy az "iszlám államok" mennyiben értették meg korukat és mennyiben tudtak, ill. próbáltak megfelelni kihívásainak.

Kézenfekvő, hogy legalább kétfrontos háborút kellett (volna) megvívniuk: felszabadító háború a gyarmatosító tőké sekkel szemben, plusz vallási háború a világuralomra törő cionizmus ellen és mindkettő a lehető legszorosabb, ill. leszélesebb szövetségben a "testvéri" muszlim államokkal.
E követelményrendszernek messzemenően nem felel meg az iszlám dzsihád szemlélete, ill. gyakorlata. "A világ a muszlimok felfogása szerint két részből áll: Az iszlám hatalom földjét (dár al-iszlám, azaz az ’iszlám háza’) a hadműveleti területekkel (dar al-harb, ’háború háza’) állítja szembe. Az előbbiben az iszlám törvényei érvényesülnek, az utóbbit hitetlenek lakják. A hagyományok szerint a dzsihád kötelezettsége addig tart, amíg mindkét világban azonos iszlám jogrendszer és muszlim hit nem uralkodik.". A "hadmüveleti területen" kell csupán alkalmazni az öt fajta dzsihád közül az ötödiket, amely "dzsihád a kard által (dzsihád bi-sz-szajf): szent háború vagy felfegyverkezett harc az isteni úton."
Ami a "politikai iszlámot" illeti, ennek létezésére Asszad fenti nyilatkozata hívta fel a figyelmemet. Mielőtt belemerültem volna a téma tanulmányozásába már eleve feltételeztem, hogy a politikai iszlám és a dzsihád között összefüggésnek kell lennie. Van is.
Egy érdekes könyvre bukkantam, Szálkai Kinga: "Politikai iszlám Alternatíva Közép-Ázsia számára?" címen.
Gyanútlan olvasóim talán nem is sejtik, hogy a szánktól elragadott nemzeti jövedelemből mennyi pénz jut zsidó érdekeket szolgáló "tudományos alapkutatások" céljára. Ennek csak egy példája a szép és kivánatos Heller Ágnes szponzorálása. A kis ravasz Kingácska is a volt Szovjetunióból kiszakadt, Oroszország "lágy alfelén" elterülő iszlám államocskákról morfondírozik... 
"A politikai iszlám az iszlám politikai célokra való felhasználása egyének, csoportok és szervezetek által. Fő célkitűzése, hogy politikai válaszokat adjon napjaink társadalmi kihívásaira egy olyan jövőkép segítségével, amelynek alapjait az iszlám hagyományból kölcsönzött, újraértelmezett tanítások alkotják. ... Ez a komplex keretrendszer lehetővé teszi az iszlám számára, hogy megoldást kínáló alternatívaként jelenjen meg olyan helyzetekben, amikor hatalmi vákuum alakul ki, az állam nem képes ellátni feladatait, vagy a társadalom tagjai olyan akadályokkal kényszerülnek szembenézni, amelyek meggátolják érdekeik érvényesítését. Ez az! A hatalmi vákuum. Vákuum ami akkor keletkezik, ha a zsidó termeszeknek sikerül szétrágniuk és összeomlasztaniuk egy - egy államot, államszövetséget, vagy államcsoportot. A zsidók fixa ideája, hogy Oroszországot, a körötte kialakitott vákuum "feltöl tésével" lehet bekeríteni és térdre kényszeríteni. Putyin viszont nem szereti a vákuumot (horror vacui), de ez egy más történet.

A téma szempontjából azonban nem az az eszmei zürzavar veszélyes, amelyet Újlipótvárosból gerjesztenek, hanem az, amely az "iszlamisták" fejében uralkodik.

Még valamit előre kell bocsájtanom. A nyugati imperialisták a muszlim országok elleni harcukat - a New World Order dogmatikája jegyében - kétfajta ürüggyel vivják. Vagy tömegpusztító fegyverek birtoklásával, ill. erre való törekvéssel vádolják a célbavett államot, vagy azt állítják, hogy elnyomja a népet. Ezen a két jogcímen exportálnak más országok ba biztonságot és demokráciát dróngyilkosságokkal, fürtös, kazettás és foszforbombákkal, gyilkos kommandóakci ókkal, tüzérségi és légicsapásokkal, stb.
E csapásokkal szemben a megtámadott országok azért tehetetlenek, mert nem ismerik Huszeini főmufti téziseit, vagy nem ismerik el annak általános érvényét. Kár...
Bizonyítson egy eklatáns példa Szaud Arábia példája. A baloldali képen látható disznófejü nagyúr Abdulláh bin Abd al-Azíz Ál Szaúd, az ország jelenlegi királya. A jobboldali ugyanő, legkedvesebb barátjával a gyilkos niggerrel Obamával. Itt nem baj, hogy "A szaúdi állam abszolút monarchiaamelynek legfontosabb intézménye, maga a Szaúd dinasztia, amelyben a hatalom férfi ágon öröklődik. Az ország nak nincs alkotmánya, sem választott kormánya (nem tartanak általános választásokat), így ezek hiányában a királyi jogkört hivatalosan nem korlátozza más, mint az iszlám szent könyve a Korán, amely betölti az alkotmány funkcióját, és az iszlám jogrendje, a Saría. Az országban a pártok működése tilos." Érdekes jogintézmény ez a Saria. Az Amnesty International folyton nyivákol miatta. "Ann Harrison, a szervezet közel-keleti regionális igazgatóhelyettese nyilatkozatában arra szólította fel a hatóságokat, hogy ne hajtsák végre a tervezett ítéletet.Az Amnesty International szaúdi sajtójelentésre hivatkozva számolt be arról, hogy a 24 éves Ali al-Kavahirt a közelmúltban gerincének megbénítására ítéltek. A vád az volt ellene, hogy tíz évvel ezelőtt egy barátját háton ütötte, aki ennek következtében gerincbénulást szenvedett. A bíróság az iszlám jogrend, a saría rendelkezésére hivatkozott. Ennek lényege, hogy a tettesnek ugyanazt kell elszenved nie, amit áldozatának."
Mindez marha jó vicc a következők miatt. A Heti Válaszban olvasható. "Súlyos fotók: Ötcsillagos „börtönökben” tartanak fogva gyilkosokat Ötcsillagos luxusban „rehabilitálják” a terroristákat A szobák abszolút komfortosak, melléjük szauna és edzőterem dukál, olimpiai előírásoknak megfelelő úszómedence és mozi. Ám ezek a luxuskörülmények nem luxusszállodában adatnak, hanem börtönben az Al-Kaida terroristáinak. A rehabilitációs program nem teljesen sikeres. A börtönből szabadultak tíz százaléka ugyanis bizonyíthatón visszatér valamelyik terrorista sejthez, sőt, a luxus-átnevelés után némelyiküknek még a presztízse is megnő a terrorcsoportok szemében. A kilencven százalék viszont tényleg visszatalálni látszik a normális életbe. Igaz, ehhez a szaúdi kormányzat anyagi segítséget is nyújt nekik: havi hétszáz dollárnyi stipendiumot folyósít, aki igényt tart rá, még autót is kap, és a nőtleneket szép summával – húszezer dollárral – bátorítják a házasodásra. Ráadásul az esküvő minden költségét is a kormány vállalja magára." Mindezekhez talán hozzá se kellene tennem, hogy Sziria törvényes kormányának legveszélyesebb "ellenzéke" az a többszáz Al Kaida harcos, akiket Szaud Arábiából "kiszoritottak" és Törökországon keresztül exportált, Szaud Arábia által gyártott, vagy vásárolt fegyverekkel fegyvereztek fel. Bocsánatot kérek, de erről egy népi szlogen jut eszembe: "nem szarunk a kútba, csak a kávájára, aztán onnan belekaparjuk..."
Most pedig lássuk, miért sikertelen a politikai és vallási bambaság, ami az iszlám államokat jellemzi a tiszteletre méltó kivételek mellett.
A szekularizáció úttörője Kemal Atatürk Törökországa volt. Ezt a témát "A világi államokról" szóló írásomban tárgyaltam, [de mivel kissé túldimenzionáltam a dolgot nyilván kimerítettem olvasóimat és persze önmagamat is...] Atatürk volt az aki az iszlámot sebészi módszerrel metszette ki az ország testéből.
További jellemző példa épp Iráné... Jó régen körbejártam már ezt a témát is "A jövő fenyegetése, reménye Irán?" c. írásomban [2008.07.20]. A lényeg lényege, hogy demokratikus (!) választások útján egy Mossadegh nevü úriember lett az ország elnöke, aki államosította az olajipart. Az eredmény: brit haditengerészeti blokád, CIA ügynökök tömeges bevetése, a hadsereg lázadása és Reza Pahlavi sah a hírhedt Sabak titkosrendőrségre támasz kodó több évtizedes rémuralma, amit Khomeini iszlám forradalma döntött meg. [Irán most saját olajának bevételeiből szuperfegyvereket gyárt Izrael, és Amerika ellen...]
Nem mellesleg szólván Mossadeghet a Time az év emberévé választotta, akárcsak korábban Hitlert...
Egyiptomban "Nasszer az 1948-49-es első arab izraeli háborúban elszenvedett vereség hatására fiatal tiszttársaival létrehozta a Szabad Tisztek Bizottságát, majd 1952-ben Mohamed Nagib mellett vezetője volt a népfelkeléssel támogatott katonai puccsnak, amely során elűzték a népszerűtlen, gyenge kezű, Londonhoz hű I. Faruk királyt." Ha ezzel megelégedett volna... De nem. "Igyekezett terjeszteni a forradalmi eszméket, és ezzel nem csak a szomszédos országokban okozott nyugtalanságot, hanem az európai hatalmak afrikai gyarmatain is. Az arab nép modern történetének egyik fordulópontjaként 1956-ban nyíltan szembeszállt a hagyományos gyarmat birodalmakkal, és államosította a brit-francia magánkézben levő Szuezi-csatornát, hogy annak bevételeiből teremtse elő Egyiptom korszerű fejlődésének alapjait. A pénzből akarták felépíteni a Níluson az Asszuáni-gátat és vízierőművet, e létesítményektől jelentős mezőgazdasági, ipari fejlődést reméltek." A nyugati álság miatt persze hogy kitört 1956-ban a "szuezi válság" és az angol - francia hadak megtámadták Egyiptomot. Ennek ellenére 1958-ban Sziriával együtt sikerült létrehozni az Egyesült Arab Köztársaságot, amelynek sorsát az döntötte el, hogy "1967-ben az ún. hatnapos háborúban az izraeli haderő súlyos vereséget mért Egyiptomra és Szíriára, megszállta a Sínai-félszigetet és a Golán-fennsíkot. Ez a vereség vetett véget Nasszer arab országokat egy szövetségbe olvasztó törekvéseinek." Temetésén ötmillió ember gyászolta. Mindhiába, mert utóda egy áruló lett, Anvar Szadat személyében, akit a hadsereg egyik alakulata likvidált egy ünnepségen. Egyiptom pedig visszasülyedt az "iszlám" gyarmati államok "testvéri közösségébe".
13.07.14-i frissítés.Friss hírek (éppen) egyiptomból! "Egypt’s public prosecutor’s office has begun investigating complaints against ousted president Mohamed Morsi. The former head of state is accused of spying, inciting the killings of protesters, and damaging the economy. Az egyiptomi ügyészség megkezdte az elűzött elnökkel Mohamed Morsival szembeni panaszok kivizsgálását. Az egykori államfőt  kémkedéssel, tüntetők elleni  gyilkosságokra uszítással, és gazdasági kártevéssel vádolják. "

"Apart from Morsi, eight other Muslim Brotherhood leaders are being investigated – including Supreme Guide Mohamed Badie. The accused are expected to be questioned in the coming days, according to the public prosecutor’s office. Details of those who made complaints were not revealed. It was announced earlier this week that Badie and several other Brotherhood officials already face charges of inciting violence, though most of them have avoided arrest. Eltekintve Morsitól,  a Muzulmán Testvériség nyolc vezetőjének ügyét is vizsgálják - így a felső vezető Mohamed Badie ügyét is. Ez vád várhatóan megkérdőjelezhető a következő napokban, az ügyészség szerint. A panaszok ugyanis kevés konkrétumot tartalmaznak. A hét elején olyan bejelentések történtek, hogy Badie és számos más Testvériség tisztviselő erőszakra uszítanak, bár közülük a legtöbbnek sikerült elkerülni a letartózta tást."

Ha nem tévedek, az "Arab Tavasz"új  irányba fordul. A zsidó - amerikai elnyomástól szenvedő népek lassan kezdenek ráébredni, hogy "Egyházukat" ugyanúgy megrohasztotta a zsidóság, mint a Római Katolikus Egyházat. Ennek legjellemzőbb példája Szaud Arábia; amely egyfelől a szunnita iszlám fellegvára a szent kába kővel és a pompázatos mecsetekkel,- másfelől a zsidó - amerikai gyarmatosítók első számu cinkosa a közelkeleti és észak afrikai népek felszabadító mozgalmai elleni harcban. Egyiptom is a szunnita iszlám kétarcúságá nak jelképe. Mint Mohamed Badie [akit a legújabb hírek szerint mégis elkaptak].  Egyiptom pedig, Morsi "iszlamizációs" programja révén, nagy lépéseket tett a Szaud Arábiához történő áruló felzárkózás irányába. Remélem, a tizenhárom csomós köteleket már fonják az Morsi és a "Testvériség" főkolomposai számára.
Egyiptomnak és a többi "iszlám" államnak pedig dönteniük kell a "merre tovább" kérdésében. A választás tulajdonképp egyszerü. 1.) Egyházi, vagy világi legyen az új állam? Vannak követhető példák. A törököknek Kemal Atatürk, az egyiptomiaknak Nasszer, a Libiaiaknak pedig Kadhafi (aki ugyan kissé ellentmondásos egyéniség, de ez nem olyan nagy baj, ahogy most Horn Gyula esetében látjuk). 2.) Kapitalista, vagy szocialista legyen e a társadalom, ill. a gazdaság? A válasz nem lehet kétséges. A nemzeti szocializmusé a jövő.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013.07.27-i frissítés
A kocka el van vetve, Egyiptomban is. Ki hitte volna? [Én hittem...] "Legalább hetven ember életét vesztette szombat reggelre Kairóban, a hadsereg által megbuktatott Mohammed Murszi elnök hívei és ellenfelei közötti összecsapásban. A hadsereg is beavatkozott az utcai harcokba. Az al-Dzsazíra szerint a halálos áldozatok száma 120 is lehet a Raba al-Adauija kairói mecset előtt tartott tiltakozó virrasztás során kelt összetűzéseknek.A Muszlim Testvériség szóvivője, Gehad el-Hadad 70 halottról számolt be, megjegyezve, hogy a végső szám, a rengeteg sérült ismeretében sokkal magasabb is lehet. 'Nem sebesülést akarnak okozni, céljuk a gyilkolás' – mondta az éles lőszereket is bevető hadsereg fellépéséről a szóvivő." Egyiptomban alakul a "sziriai helyzet". A "demokratikus ellenzék" azaz Murszi és a Muzulmán Tetvériség Egyiptomra uszítja az Al Kaidát, az izraeli, amerikai, angol és francia halál-kommandókat. Ezt csak a hadsereg képes megakadá lyozni és csak úgy, hogy kiírtja az "iszlám" fekélyt. Hányan lehetnek a szunnita hazaárulók? Százezren biztos nincsenek. A mérleg tehát kedvezőbb lehet mint Sziriában. Azzal a nem lényegtelen különséggel, hogy a százezer áldozat döntő többsége a lakosság soraiból kikerült ártatlan áldozat.
A szekuláris Egyiptom, a Nasszer által megálmodott Egyiptom, vérben születik, de nem ártatlanok, hanem vallási eszelősök vérében... Kiírtják Allah izrael és amerikabérenc híveit.  Micsoda különbség. A katonák keze nem remeghet!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013.08.05-i frissítés.Nem titkolom, a totális leszámolás rendíthetetlen híve vagyok, különösen a politikában... A fenti frissítésben úgy vélekedtem, hogy Allah izrael és amerikabérenc hiveit mindenekelőtt likvidálni kell. Aztán majd ráérnek a tovvábbi tennivalókon töprengeni.
Az Oroszország Hangjában most egy cikk jelent meg, amelynek szerzője "törvényes forradalomról"fantáziál. Ez tévút, mert törvényes forradalom nincs. Ebben a kérdésben meggyőződéses leninista, sőt Lenninnél is leninistább leninista vagyok.

A cikkből tudjuk, hogy Egyiptomban forradalmi tömegmozgalom bontakozott ki.
 "A Tamarrrod (lázadás) fiataljait – életkoruk dacára – a  'második egyiptomi forradalom atyjainak' tartják. Ők voltak azok – egyetemisták, aspiránsok, fiatal szakemberek -, akik június 30-án (Mohamed Murszi hatalomra jutásának első évfordulóján) átfogó kampányt kezdtek lemondatására. A Tamarrod akkor 22 millió aláírást gyűjtött össze a Murszi lemondását követelő felhíváshoz. A mozgalom lett annak a sokmilliós résztvevőjű menetnek a szervezője, amely június végén és július elején tiltakozó akciókat szervezett a Muzulmán Testvériség politikája ellen. Lényegében ezek a tiltakozómenetek lettek Murszi és hívei hatalomból való kiszorításának prológusai. De kedves naív forradal márok! Hát nem tujátok, hogy egy MOSZAD - CIA kettős ügynöknek ez smafu? Forradalmatokhoz a hadsereg kellett, hisz a hatalom a puskacsövekből ered. Ezért hülyeség, hogy "A fegyveres erők a nép mellé álltak. Nagyon fontos ez, mert így sikerült elkerülni a vérontást. Most a Muzulmán Testvériség ezt „katonai puccsnak” nevezi: ők nem értik mi is az a katonai puccs." A hadsereg nem mellétek, nem is a nép mellé állt, hanem (szerencsére) tőletek függetlenül, önállóan cselekedett. Remélem ezt teszi a jövőben is. Erre szükség is van. "Az egyiptomiak ugyancsak nem fogadják el azt a szerepet, amit most Anne Patterson, kairói amerikai nagykövet játszik. Az egyiptomiak megpróbálták őt nemkívánatos személynek nyilvánítani, és kiutasítani az ország területéről. Szennyes játékot játszik a szó valódi értelmében, mert segíti a Muzulmán Testvériség mostani terrorját. Rabi al-Adavija mecsetnél folyik (itt gyülekeznek a Muzulmán Testvériség hívei), nem tekinthető békés akciónak. Ez olyan góc, ahol a Testvériség számos vezetőjét rejtegetik, azokat, akiket konkrét bűntények elkövetése miatt keres a főügyészség. Ők ezt a helyet bázisként használják a terrorakciók előkészítéséhez." Lám, a helyzet teljesen világos. De mi a ti receptetek? "A jelenlegi szembenállásból csak egyetlen kivezető út van: le kell tartóztatni és el kell ítélni azokat, akik táma dásokat intéznek állami létesítmények ellen, akik jogcím nélkül tartanak fegyvert.Tényleg egyetlen kivezető út van, de nem az általatok képzelt út. A hadseregnek megsemmisítő (!) csapást kell mérnie a fegyveres terroristák állásaira, majd a "tüzet szüntess" parancs kiadása után számba kell venni a halottakat. Slussz! Évekig tartó pereket akartok a nyugati sajtó által szentté avatott vádlottakkal?  Erre nincs időtök...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013.08.17-i frissítés
Újabb tájékoztatási gaztett. A tettes ezúttal (is) a Kuruc Info. Az áldozat az olvasó és maga az író Hering József Izrael egykori katonája. Az Infon nem csodálkozom, Jóskán annál inkább.
Cikke az egyiptomi hadsereg által elkövetett gyilkosságokat kárhoztatja, az iszlamista lázadókat siratja. A "Nyugattal és Izraellel kokettáló, mondjuk ki nyíltan, áruló Huszni Mubárak elnök megbuktatása után a mozgalmat és politikusát, Mohámmád Murszit az egyiptomiak nagy többsége beszavazta a hatalomba." Murszi Támogatója a Muszlim Testvérek Mozgalma, amely Hering szerint mindössze fundamentalista. A valóság az, hogy ez az egyik legsötétebb társaság még ebben a műfajban is. Egy apró példa.  "Az 1930-as években olyan szíriai diákok alapították a Szíriai Testvériséget, akik az egyiptominak már tagjai voltak. Szíriában a Testvériség főszerepet játszott az 1963-ban hatalomra kerül ő Baath Párttal szembeni ellenállás megszervezésében. A konfliktus fegyveres harccá fajult, és egészen 1982-ig eltartott. Ekkor a katonaság leverte az ellenállókat, azóta a Testvériség nem játszik aktív szerepet a szíriai politikai életben. Az utóbbi időben reformista tanokat követ, és a plurális demokráciáért küzd." A beszivárgás, a befogadó társadalom elleni összeesküvés, majd a gyilkos fegyveres harc a "testvérek" bevett módszere. No meg a kaméleont is megszégyenítő sokarcúság.  A HVG, amely ugyebár nem egy szélsőjobbos orgánum, sokkal tisztességesebben tájékoztat az események lényegéről és hátteréről. "Egyiptom lehet az új Szíria - Nem sokkal a korábban békés ellenállást hirdető Igazságosság és Szabadság Pártja, a Muszlim Testvériség politikai szárnya 'a forradalmat elrablók' elleni felkelésre buzdította híveit, egyben felkérte 'a világ minden szabad emberét', hogy avatkozzon közbe 'egy újabb tömegmészárlásnak, egy újabb Szíria kialakulásának' a megakadályozása érdekében". Ezt mondják, miközben újabb Sziriát csinálnak Egyiptomból. Heringnek tudnia kell(ene), hogy Murszi ugyanolyan izraeli ügynök mint török barátja Erdogan. Megin csak egy villámpélda. "Muhammad Murszi egyiptomi elnök egy,  a Kairóban látogató Recep Tayyip Erdogan török miniszterelnökkel tartott közös sajtóértekezleten bejelentette, hogy közvetítése Izrael és a Hamasz között sikerrel kecsegtet, és hamarosan létrejön a nemzetközi tényezők által biztosított tűzszünet.Izraeli részről igazolták a felvett érintkezés tényét, egyebet nem. Forrás Kol Jiszráél, az Izraeli Rádió BÉT adója; Ynet hírportál."Még annyit. Jóska! Én becsületes zsidó létemre szégyellnék a Kuruc Infonak írni. Hidd el, nem egy kóser társaság...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mivel lentebb Libiáról is szó lesz, nem fölösleges emliteni, hogy egy másik "szabad katonatiszt" Kadhafi nagy tisztelője és követője volt Nasszernek és politikájának.
Érdekes lehet a siíta Irak és Irán közelmultját is felemlíteni. Irakban siíta többség van. Szaddam Husszein hatalmát mégis a szunnita kisebbségre alapozta; de amiatti aggodalmában, hogy a többségi siíták ellenkezni fognak, megtámadta a homogén siíta Iránt. A nyolcéves háborúnak nem volt nyertese, embervesztesége kb. 1.500.000 főre rúgott.
Irakban Szaddam Husszein "szekularizált" államot (!) akart létrehozni. Ezért, vagy másért, ő lett a 2001 szept. 11-i merénylet után életbe léptetett új amerikai világrend második számú célpontja (Afganisztán után). Azzal vádolták, hogy vegyi és biológiai fegyvereket fejleszt és az Al Kaidával cimborál. A fegyvervád hamisnak bizonyult. Ha pedig Al Kaida, amerikai zsoldban (!) álló terrorszervezet lévén, Husszein szárnyai alá bújt, amerikai utasításra tette - azért, hogy háborús ürügyet provokáljon. Husszein tizenhárom csomós amerikai kötélen végezte. Az amerikai dögevő, mérhetetlen szenvedést és rombolást okozva, végül kénytelen volt kioldalogni Irakból. Irak sokat szenvedett arab népe pedig a minapi ellenség a perzsa Irán mellé áll. Tanulságos eset...
Érdekes módon ha egy amerikai, izraeli, angol, vagy francia politikust látok gyakran eszembe jut ez a kötél. Hátha...

Most egy idő és térugrást kell tennünk az 
"Arab tavasz"  irányába.  Az ügyben érintett országokat a térkép mutatja. Pontosabban szólva Tunézia, Algéria, Jordánia, Egyiptom, Jemen, Líbia, Szíria és "más arab államok" értendők ide. E más államok címszó alatt lapul a zsarnoki Szaud Arábia, ahol "2011. január 21-én egy eddig azonosítatlan 65 éves ember gyújtotta fel magát és halt meg Dzsizán Samtah falujá ban. Ez volt az első példa arra, hogy valaki a király ságban felgyújtotta magát." Slussz. A többi ország ban többé - kevés bé véres forradalmakat robbantottak ki az "elégedetlen népek", akiknek "jogos" harcát külföldi terrorkomman dók és a NATO légiereje támogatta.
Számomra teljesen világos, hogy az "Arab tavasz" a CIA, a MOSZAD, az angol MI6, a francia DGSE és a NATO legnagyobb szabásu felforgató hadmüvelete volt a közelkeleti és északafrikai térségben, a XXI században.  Ma viszont azt látjuk, hogy visszafelé sül el a puska mindenütt, ahol a ravaszt az emlitett szolgálatok meghúzták.
Az "Arab tavasz" első felvonásának eseményei országok szerinti bontásban pontosan követhetők a fenti linken.
Itt és most csak a libiai és a sziriai eseményeket kivánom kommentálni.
Libiában 1969 óta virágzott Muammar Kadhafi diktatúrája. Kadhafi ugyan terrorista volt, de miután megbombázták fő

hadiszállását, megszelidült és úgyszólván szalonképessé vált. A nyugat krémje: Berlusconi, Blair, Sárközy, Obama parolázott vele. 

Akkor hát miért kellett utólag meghalnia, ráadásul "így"? Halála igazolja, milyen aljasok azok az alja emberek, akik a "nyugati demokráciákat" irányítják.
A "hivatalos mese" így szól. "2011 februárjában a tunéziai és egyiptomi forradalmi eseményeket követően Líbiában tiltakozás kezdődött a Kadhafi 1969 óta fennálló diktatúrája ellen, aki ritka brutalitással lépett fel a fegyvertelen tüntetők ellen: katonái és Afrika más területeiről toborzott zsoldosai vérengzésbe kezdtek és terrorista módszerekkel igyekez tek visszaszerezni az ország feletti irányítást. Ennek ellentmond - többek között - Kadhafi Obamához intézett drámai üzenete amely a következőket tartalmazza. [Kadhafi szerint az Libia az al-Kaidával áll szemben, amely Algérián, Mauritánián és Malin keresztül szivárgott be országába.] "Te mit tennél, ha azt látnád, hogy amerikai városokat kaparintanak a kezük közé fegyverrel? Te mit tennél? Hadd kövessem a példádat!" Maga a HVG közli "Dzsihádistákat küldött Líbiába az al-Kaida terrorszervezet, akik már megkezdték a csapatépítést az országban - írja internetes oldalán nyugati terrorelhárítási tisztviselők értesüléseire hivatkozva a CNN amerikai hírcsatorna." Más helyen olvasható, hogy "A rezsim a lázadókat az Al Kaidához kötődő nemzetközi terroristáknak tartotta. Független források valóban megerősítették az Al Kaidához köthető szervezetek, és külföldi zsoldosok megjelenését a lázadók között." Ők azok a "fegyver telen libiai tüntetők" akikre hivatkozással a Nyugat a demokratikus értékek védelmében fellépett. Meg még egyéb vaj is volt Kadhafi fején [amiről írtam én is korábban] "A 'polgári lakosság védelmének' ürügyén az Egyesült Államok és a NATO megtámadta Líbiát és minden erejével azon van, hogy az ország vezetőjét eltávolítsa pozíciójából. Természetesen merő véletlenségből, Líbia az egyik legnagyobb olajtermelő hata lom Afrikában. Azt talán nem mindeni tudja viszont, hogy nem sokkal a támadás megkezdése előtt Kadhafi elhatározta az arany dinár, azaz egy egységes afrikai valuta bevezetését, ami helyettesítette volna a dollárt és lehetővé tette volna Afrika nemzetei számára, hogy nagyobb részt szerezzenek a világ vagyonából. Nehéz lenne a véletlen számlájára írni, hogy Saddam Hussein, Irak volt vezetője ugyanezt (!) akarta véghezvinni, mielőtt az Egyesült Államok lerohan ta volna országát tömegpusztító fegyverek után kutatva." Talán nem mellesleg: Kennedyt is "valutatervei" miatt ölték meg...  Mindenesetre a Nyugat a "demokratikus értékek védelmében" következő intézkedéseket tette. [Ja' a nyugati hírforrások libiai "polgárháborúnak" minősítik ami most következik.] A történtek jellemzésére elegendő lesz egy kis ízelitő. "A műveletek, amelyeket az Európában állomásozó amerikai  (!) haderő stuttgarti parancsnokságán hangolnak össze, a francia légierő vadászgépeinek bevetésével indultak, s közép-európai idő szerint szombaton 17 óra 45 perckor dördült el az első lövés. Valamivel több mint két óra múlva akcióba lendült a brit és az amerikai haditengerészet, illetve légierő is. Tornado típusú brit vadászbombázókról Stormshadow manőverező robotrepülőgépeket lőttek ki."
Ragozhatnám, cifrázhatnám még az "Arab tavasz" tündöklését, de ideje, hogy áttérjek napjainkban kibontakozó bukására. A judeo-amerikai forgatókönyv következő helyszíne Sziria lett volna. Úgy tünik, a lapjárás itt kezdett változni. Rengeteget írtam erről magam is. A linkeket megjelölhetném, de az olvasó aligha fog ezekre innen átugrálni. Akit meg érdekel a dolog honlapomon könnyen megtalálhatja a Sziria tárgyú cikkeket. Mire Sziriára került sor Oroszország felocsúdott csipkerózsika álmából és Putyin elnök meg Lavrov külügyminiszter ismételten leszögezték, hogy a libiai forgatókönyvet Sziriában nem engedik ismétlődni. No meg a muszlim államok jórésze is kezdett rájönni, hány óra...
A sziriai "polgárháború" a világpolitika forgástengelyévé vált. Itt dől el a világ népeinek sorsa ideértve a III. Világháború kérdését is.
2013.07.08-i frissítésLám, időben kukorékoltam...

"Martin Dempsey az USA vezérkari főnöke a CNN tv-csatornának adott interjújában kijelentette, hogy a szíriai konf liktus és annak hatásai még egy évtizedig is eltarthatnak. A tábornok elmondása szerint, a probléma abban rejlik, hogy a háború Szíriában regionális konfliktussá vált, amelyben már részt vesz Irak és Libanon. Ebben a szembenállásban mindkét oldalon szélsősé gesek játszanak vezető szerepet. Dempsey megjegyezte, hogy a szíriai helyzet nem csak a diktátor elleni népfelkelés, hanem rivalizálás, sőt, az iszlám két ága, szunniták és síiták közötti éles konfliktus." 

Viszont nem értem a tábornok urat. Sziriában már nemzetközi brigádok harcolnak Aszad oldalán. A tábornok úr megfeledkezett volna a négy, nyolc, vagy a jóisten tudja hányezer iráni "önkéntesről"? Tudom, ő az iparos. Mégis azt mondom, a nyugati intervenciós erőket rövidesen felkoncolják Sziri ában. [Lásd a következő passzust.] Ami a siíták és szunniták mérkőzését illeti, a tábornok úr fején találta a szöget.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013.07.09-i frissítés
Lemaradtam valamiről, ami fontos.
Szergej Razumovszki úr vállalkozásáról, van szó, amelyről többek között a c. internetes portál számol be.
"Iran is forming a ethnic Russian-Ukrainian brigade to fight against Rebels in syria Iranian intelligence services are forming a ethnic Russian-Ukrainian brigade "volunteer corps" with battle hardened former Soviet,Russian,Ukrainian military personal to fight against the FSA paid by Iranian money." Az iráni titkosszolgálat orosz-ukrán és más nemzetiségü önkéntesekből brigádot szervez a sziriai 'lázadók' ellen. A brigád tagjai a volt orosz, ukrán (szovjet) hadsereg harcedzett katonái. Zsoldjukat Irán az FSA pénzalapjából fizeti. "All veterans of military services of the Soviet Union, all Russian and Ukrainian officers, residing in the country of Ukraine." Complaining of poor living conditions of officers (namely the lack of housing), a veteran intelligence official said that "this government officers do not need" and that in this situation they can offer their skills leadership of another country - namely to help Syrian President Bashar Assad in the restoration of constitutional order." E veteránok Szovjetuniót szolgálták, majd Ukrajnában rekedtek. Panaszkodnak rossz életkörülményeik miatt, pl. nincs lakásuk. Egy veterán hírszerző azt mondta, hogy ezek a tisztek a kormányuknak nem kellenek. Ebben a helyzetben tudásukat egy másik országnak kínálják fel, hogy segítsék Bashar Assad szíriai elnököt az alkotmányos rend helyreállításában.
Van egy olyan sanda gyanúm, hogy ezek ugyanolyan kegyetlenül fognak gyilkolni, mint a nyugati "demokráciák" zsol dosai. Csakhogy "áldozataik" nem sziriai férfiak, nők, gyermekek lesznek, hanem épp ezek hóhérai, vagyis Izrael, Amerika és Nyugateurópa zsoldosai . Többször kivántam már sok sikert a tisztogató sziriai, libanoni, iráni harcosok nak. Ugyanezt kivánom Razumovszki "imposztorainak" is.
Aztán még eljátszom majd magamban azzal a gondolattal, hogy ez az újfajta "Internacionálé" milyen felismeréseket eredményez világszerte azokban a milliókban, akik most még petíciókkal, tüntetésekkel, transzparensekkel, kukaboro gatással "harcolnak" a kapitalizmus ellen. Úgy vélem, hogy Sziria útját minden népnek meg kell járnia, amely az "uzso racivilizáció" markából másképp nem tud szabadulni.
Épp most, amikor a volt pufajkás miatti gyászban vonaglik a "nemzet", válik időszerüvé Sinka István forradalmat üdvözlő verse. Ha a mára elgyávult magyar szétnéz a világban mindenütt lángokat és vért lát. Hiheti valaki is, hogy a szirek, a palesztinok, az egyiptomiak jókedvükből vállalják a harcot? Nem! Csupán arra döbbentek rá, hogy pusztítaniuk kell, ha nem akarnak maguk elpusztulni. Mára többről van szó, mint a "Petőfi dilemmáról": rabok legyünk e vagy szabadok. A kapitalizmus elpusztitja azokat a népeket, amelyeket sikerül rabságba ejtenie.
A kérdés tehát hamleti: lenni - vagy nem lenni.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Úgy tünik Sziria felségterületének rakétavédelmét Oroszország - így vagy úgy - garantálja annyira, hogy a nyugati légierő nem lendülhet ismét akcióba. Ami a szárazföldi harcokat illeti: az orosz, iráni, stb. fegyverszállítások, valamint a Hezbollah és az iráni forradalmi gárda "önkéntesei" a szir hadsereggel együtt lassan felülkerekednek és igazándi ból elkezdődhet a külföldi zsoldosok felkoncolása, aminek legfőbb ideje.
Ha Aszad Sziriája fennmarad, egy sziget keletkezik az iszlám államok tengerében: egy világi (!) állam, amely kitessé keli a "politikai iszlámot", ahogy a cikk mottójában olvasható. De milyen lesz a győzedelmes ország politikai, gazdasá gi, társadalmi rendszere? Megvalósulnak Nasszer álmai, Kadhafi elképzelései? Még nem tudható. Az azonban nyilvánvalónak látszik, hogy Sziriában az idegen szivű (komprádor) burzsoáziának és a rajta tenyészkedő kozmopolita "értelmiségnek" nem lesznek hadállásai. Továbbá Sziria zsidómentes (!) lesz, mint Hitler Németországa és mint a Huszeini főmufti által elképzelt Palesztina. Sziria tehát a szocializmus valamilyen formáját fogja meghonosítani (Nasszer és Kadhafi nyomdokain), amely nemzeti (szinezetü) szocializmus lesz és ahol a "vallási iszlám" mint bevett felekezet a moshékban hirdetheti Allah dicsőségét, választása szerint szunnita, vagy siíta felfogásban. A "hívők" viszont - amikor feltápászkodnak az imaszőnyegről, felveszik papucsaikat és kilépnek az utcára - egy szeku láris állam "polgáraiként" gyakorolhatják jogaikat és teljesítik kötelezettségeiket. Szerintem ez ellen sem Allahnak, sem Mohamednek nem lehetnek kifogásai.
Ezek után térjünk át az "Arab tavasz" épp kidőlő két pillérére...
Egyiptom témája sem új számomra. Ezt igazolja "Kairó lángjai" c. írásom. Egyiptomot illetően az volt a Nyugat elképzelése, hogy egy velejéig rohadt, korrupt "iszlamista" rendszer sokkal inkább alkalmas lesz érdekeik szolgálatára mint egy szekuláris állam. Úgy vélték, hogy a nyugat, ill. zsidóbérenc Anvar Szadat és Hoszni Mubarak rendszere fenntartható, ha tömegtámogatást kap a "Muszlim Tetvériség" elnevezésü éjsötét ál-muszlim társaságtól. Nos ez nem jön be. Tudom, hogy a paranoia egyik tünete ha valaki önmagát idézi, de hamarjában nem tudnám most sem pontosabban megfogalmazni, amit még 13.06.02-án, a nagy balhé kitörése előtt, leirtam.
"Talán elvetettem a súlykot Erdogan egyediségével kapcsolatban, mert csak most hogy ideértem jutott eszembe Mohamed Murszi úr Egyiptom új fáraója. Ő is "iszlamizál". Ebben pártja a "Muszlim Testvériség" támogatja, hiába rázzák Egyiptomot az állandósult tömegtüntetések. Ez a "testvériség" mára sokkal inkább hasonlit egy CIA ügynökségre, mint egy iszlamista pártra. Az iszlám felszabadító mozgalomra, ismétlem, kegyetlen feladat vár. Ha sikerül végleg levetkőzni a siíta - szunnita belharc ostobaságait, a soraikban megbúvó igazi ellenség, az iszlámbőrbe bújt cionistabérenc ellenség ellen kell fordulniuk és a lehető legalaposabb, azaz legkegyet lenebb tisztogatást kell végrehajtaniuk. Úgy tünik, a leggennyesebb fekéllyel, az Al Kaidával kell kezdeniük. Ha néhány megszorongatott ("torture...") kaidás énekelni kezd, sokkal okosabbá válik a világ."
Ami az egyiptomi helyzet további alakulását illeti, ezt nyilván figyelemmel kísérik olvasóim is. Emiatt folyamatos helyzetjelentéseket adnom fölösleges. Most mindenesetre a hadseregenek áll a zászló. Egyiptom hőse az "ismeretlen katona". A többit meg majd meglátjuk. Az egyre izgalmasabbá váló kérdés immár az: "quo vadis" Közelkelet, "quo vadis" Észak Afrika? Ebben a térségben nem a vallásfelfogások különbözősége a probléma, hanem a kapitalizmus általános világválsága amely a föld minden államát sújtja. Leginkább az ásványkincsekben gazdag egykori gyarmatokat, protektorátusokat, pontosabban ezek népeit, amelyeket egyszerre szenvednek a túlnépesedés és a gyarmati elnyomás,  a kapitalista kizsákmányolás miatt. Ezeknek az országoknak mindenekelőtt szuverén nemzeti államokká kell alakulniuk, hogy természeti kincseiket a szociális problémák megoldására hasznosíthassák. Az agressziv kapitalista környezet miatt a második legnagyobb költségvetési tételt az amúgy impro duktív fegyverkezési kiadásoknak kell képezniük. Ez azt jelenti, hogy meg kell szabadulniuk a kizsákmányolásban érdekelt (korrupt) vezető rétegeiktől. Mennél kegyetlenebb módszerességgel teszik ezt, annál nagyobb esélyük lesz a sikerre.
2013.07.19-i folytatás.A politikai iszlám mélységes züllöttségének újabb undorító példája a CIA-MOSZAD ügynök török diktátor Erdogan újabb akciója, hogy megmentse az egyiptomi CIA-MOSZAD ügynökséget. A  írja, hogy török hajók fegyvert csempésznek a "testvéri" Egyiptom bukott iszlamistáinak. On Wednesday, Egyptian sources said they had stopped a shipment of weapons on acommercial vessel belonging to a Turkish company. Investigation teams also say they have found around 20,000 pistols with silencers in one of the containers." Egyiptomi források szerint, szerdán az egyiptomi hatóságok feltartóztattak egy török keres kedelmi hajót, amelynek egyik konténerében 20.000 hangtompítós pisztolyt találtak.""Relations between Ankara and Cairo went sour following a military coup in Egypt which led to the removal of President Mohamed Morsi.Turkish Prime Minister Recep Tayyip Erdogan has harshly criticized the ouster of Morsi, a move which has irked the military-backed interim administration in Egypt." Az Ankara és Kairó közötti kapcsolatok "elsavanyodtak" az Egyiptomban végbement katonai puccs miatt. Recep Tayyip Erdogan élesen bírálta Morsi megbuktatását. "Bosszantja" a hadsereg által támogatott ideiglenes adminisztráció léte Egyiptomban." Nosza! Csináljunk újabb Sziriát Egyiptomban is.

Ceterum censeo: legelébb ezt a török disznót kell eltenni láb alól.

2013.08.08-i frissítésPolitikai koncepciós perek Törökországban! Mi történik, ha a hadsereg tiszteli a törvényeket és nem likvidálja az olyan disznókat mint Erdogan?"Az Ergenekon kör tagjait azzal vádolták, hogy államcsínyt kísérltek meg Recep Tayyip Erdogan konzervatív-iszlamista kormánya ellen. A vád szerint a világi kötődésű hálózat merényleteket tervezett és gyilkosságokat kísérelt meg. Magas rangú katonai vezetők, politikusok, egyetemi tanárok kerültek a vádlottak padjára, közülük 16-an étfogytiglani börtönbüntetést kaptak." A hangsúly persze a hadseregen van. Hogy mi a baja Erdogannak a hadsereggel? "A hadsereg évtizedek óta őrzi a török köztársaság világi értékeit. 1960 és 97 között három iszlámpárti kormányt is elmozdítottak a helyéről." Usrael a "polgári értékekkel" szemben persze az iszlám mellett foglal állást, egy olyan iszlám mellet, amelyet az izraeli - amerikai zsoldban álló Al Kaida tevékeny sége fémjelez. (Törökország felől árasztják el Sziriát az Al Kaida gyilkosok.) Törökországban a politikai (értsd zsidóbérenc) iszlám végnapjai akkor kezdődnek ha a MOSZAD - CIA ügynököket likvidálják - Erdogannal az élen. Erre csak a hadsereg képes.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013.08.18-i frissítés
Elröffentette magát a török disznó. Tudják miket mond ez az 
"iszlamista"?  "There are currently two paths in Egypt: Those who follow the Pharaoh, and those who follow Moses...” Vagyis "Jelenleg két út van  Egyiptomban: a fáraót vagy Mózest követni." Létezik olyan hülye a világon, aki ne értené e jelképes beszédet? A fáraó az begyiptomi hadsereg, Mózes pedig a seggberúgott Murszi.

E cikk mottója Aszad elnök bon mot-ja a politikai iszlámról. Dehát baj van a nem politikai, a vallási iszlámmal is.

A Korán helyreteszi a Tóra összes prófétáját, Mózest is beleértve, valahogy így. "A próféták hosszú sorában Mohamed Próféta (béke legyen vele) az utolsó. Vele jött Isten üzenetének átfogó, teljes és végső formája. Utána egyetlen próféta sem fog jönni e világ végzetéig. Aki megtagadja Mohamed Próféta (béke legyen vele) küldetését, az a többi próféta küldetését is megtagadja, így Mózesét (béke legyen vele), és Jézusét (béke legyen vele) is. Tehát annak, aki a keresztények és a zsidók közül a Paradicsomba akar menni, és az Isten, a Teremtő elégedettségét el akarja nyerni, az iszlám utolsó küldöttét, Mohamed Prófétát (béke legyen vele) kell követnie, hogy igazi követője legyen Mózesnek és (!) Jézusnak (béke legyen velük). Hiszen mindegyikük az egyetlen igaz Isten imádatára hívta az embereket. Mohamed Próféta (béke legyen vele) feladata az volt, hogy az előző prófétákat igazolja, és kijavítsa azt, amit tanításaikban az emberek meghamisítottak." Murszi szekértolói, a Muzulmán testvériség gyilkos hordái, keresztényeket gyilkolnak, keresztény templomokat rongálnak meg, rombolnak le. Erdogan úr pedig nem Allahra nem is Mohamedre, hanem Mózesre - az Ószövetség mészárosára - apellál. Az a furcsa helyzet áll elő, hogy ami egyáltalán nem fér bele a Koránba, az bőven belefér a Tórába. Erdogan az "iszlamista" tehát nem a Koránból, hanem a Tórából dolgozik. Nyilván erre tanították a zsidók ügynökké képzése során, de azt biztos nem tanították, hogy ilyen hülyén elköpje magát.

Szóval, nagy baj van egy olyan tannal, amelyet ennyiféleképp lehet "helyesen" értelmezni...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
A második feladat a nemzeti jövedelem mikénti elosztása, vagyis az államtipus megválasztása. A választék azonban meglehetősenszegényes. Eleve nem jöhet szóba a zsidó világkapitalizmus, ill. ennek társutas cinkosa, a marxi - lenini tipusu internacionalista szocializmus. Még szerencse, hogy "tertium datur", ez pedig a nemzeti szocializmus. Az a világra szóló kisérlet, amelynek tanulságai túlélték a hitleri Harmadik Birodalom pusztulását. Ha ezt a nézetemet sajátmagamat idézgetve próbálnám bizonygatni egy olyan címkefelhőt kellene készítenem, amely a cikkeim jelentős hányadát tartalmazná. Mellőzöm hát ezt a megoldást. Inkább arról ejtenék (újra) szót ami napjainkra egyre nyilvánvalóbbá válik: kialakultak és új világrendszerbe szerveződnek olyan államok, köztük nagy (!) államok, amelyek "visszatartják" és saját elhatározás alapján osztják el nemzeti jövedelmüket. Ezek a kapitalista szektort nem számolták fel (még a "kommunista" óriás Kina sem), de nem tűrik a "komprádor" burzsoáziát és pénzügyi rendszerüket fokozatosan függetlenítik a dollártól. Ők tehát nemzeti szocialista államok, bárminek is becézik őket mások, ill. ők önmagukat.

Irány Eurázsia!

Szergej Karaganov az új világrendről 

 Irány Eurázsia!
A hidegháborúban győztes Európa elvesztette a hidegháború utáni korszakot – írja Szergej Karaganov legújabb, terjedelmes tanulmányában az új világrendről és benne Oroszország szerepéről.
Európa „stratégiai degradációra” ítéltetett, vagy ismét bekövetkezik egy katonai-politikai szakadás a kontinensen, vagy egy „zavaros időszak” jön, de az sem kizárt, hogy az ukrajnai válság még tovább eszkalálódik.
Európa belső válságba zuhan, miközben elveszti fél évezredes globális dominanciáját. A hidegháború, majd az egypólusú világrend rövid korszaka után a világ rendje új fázisába lép. Megnő a nemzetállamok szerepe, visszatér a régi geopolitika. Megkezdődött egy másfajta globalizáció. Új blokkok alakulnak ki. És ebben a „deglobalizációban” éppen a Nyugat jár az élen.
Az USA visszavonul és – tudatosan vagy nem tudatosan – instabil régiókat hagy maga után. Az arab Kelet már évtizedekre tönkre van téve, és az amerikai szerep érezhető Ukrajna bedöntésében is.
A szubkontinens számára a közel-keleti instabilitás metasztázisai és az ukrajnai válság jelenti a legnagyobb kihívást, miközben az EU-ban rendszerszintű válság van és Oroszország fejlődése is lelassult. Az EU és Oroszország is új lelki és geopolitikai identitást keres. Ebben egyelőre előbbre jár Oroszország, mely az eddigi csaknem kizárólagos európai kulturális és külgazdasági orientáció helyett egy eurázsiai identitás felé halad.
A turbulencia még egy ideig tartani fog, és egy új állapothoz vezet majd. Új óriásblokkok születnek majd. Az egyiknek a vezetője az USA lesz. Az USA vezette szövetség eszközei a transzatlanti és csendes-óceáni kereskedelmi szövetségek.
A másik óriásblokk lesz Nagy Eurázsia, Kína, Oroszország, India, Irán részvételével. Ezen blokk alapításához új impulzust adtak idén májusban az orosz-kínai megállapodások.
Fennáll a veszélye annak, hogy Európa, akárcsak a múltban, az instabilitás és nagy háborúk forrása legyen. Holott nemrég még arról folytak beszélgetések, hogy az EBESZ új biztonsági rendszer alapja lehet, Oroszország beléphet a NATO-ba, s kialakulhat egy új, Lisszabontól Vlagyivosztokig tartó gazdasági, humán övezet.
Mindez azért nem következett be, mert a Nyugat saját érdekszféráját akarta kiterjeszteni, Oroszországot pedig kiszorítani. Mindez az első világháború utáni Versailles-i politika felújított, enyhített változata volt. Amikor eljutott a dolog odáig, hogy Ukrajnát akarták betuszkolni a Nyugat befolyása alá, fegyveres konfliktus tört ki. A konfliktusnak természetesen belső, ukrajnai gyökerei voltak, de mégis összeurópai jellegűvé vált.
Oroszország is felelős a helyzet ilyetén alakulásában, mert illúziókat táplált a nyugati integrációval kapcsolatban, nem történt meg az orosz gazdaság modernizációja. Oroszország beleegyezett a NATO keleti terjeszkedésébe, és szemet hunyt a Jugoszlávia elleni agresszió felett.
Oroszországnak egyelőre nincsen ajánlata arra vonatkozóan, hogy lehetne kikerülni a rendszerszintű válságból. A nyugati törekvések négy forgatókönyv megvalósulását vetítik előre.
Az első szerint szankciókkal kivéreztetik Oroszországot. Az elit elégedetlensége esetleg palotaforradalomhoz vezethet. Vagy a tömegek zúgolódása forradalmi helyzetet idézhet elő. Ám a szankciók és az ellenséges retorika éppen ellenkezőleg hatottak: az elit és a társadalom felsorakozott a Kreml mögött, miközben a nyugatbarát erők marginalizálódtak.
A második forgatókönyv azzal számolt volna, hogy Oroszország és Ukrajna között teljes körű háború robban ki „nem orosz választás alapján.” Ezt különösen az USA preferálta volna, ám Európa nem érdekelt az ukrajnai válság eszkalálódásában.
A harmadik szerint megpróbálják Ukrajnát betolni a NATO-ba, úgy mint 2007-2008-ban, ami lényegében a második szcenárió életbe lépését jelentené.
A negyedik szerint ismét egy hidegháborúra emlékeztető helyzet jönne létre Oroszország és a Nyugat között, de ezúttal a konfrontáció határvonala jóval keletebbre lenne. Ezt szolgálják azok a lépések, melyek amerikai katonai erőket és rakétákat helyeznek az Oroszországgal szomszédos országokba. Erre Oroszország valószínű válasza az lesz, hogy kilép a nyugatiakkal kötött katonai egyezményekből. Úgy tűnik, hogy ezt a forgatókönyvet támogatná az orosz elit és a lakosság jelentős része is. Ennek a megvalósulása a legvalószínűbb. Ez az érdeke az USA-nak is, mely megosztott és instabil Európát szeretne látni. Ezt valószínűsíti, hogy Nyugat- és Kelet-Európa fejlődése is zsákutcába került.
Végül az ötödik lehetőség, hogy az ukrajnai válság egy nagy háborúhoz vezet. Egy véletlen incidens, vagy „külső erők provokációja” is végzetes eszkalálódáshoz vezethet, amikor pattanásig feszültek az idegek. A nagy háborúnak nagyobb volt az esélye 2014-ben, mint most, látva, hogy Oroszország „nem hátrál”, a Nyugat is elkezdett óvatosabban viselkedni. Egy nagy katasztrófa lehetősége azonban most sem kizárt.
Kiutat jelenthet a válságból az EBESZ reformja. Jövőre Németország lesz a szervezet elnöke. Ám Washington óvatosan, vagy egyenesen ellenségesen szemléli az EBESZ megújítását, hiszen amerikai érdek, hogy a NATO maradjon a legfőbb biztonsági tényező Európában.
Az EBESZ-t sok kritika érheti, de ez a szervezet folyamatos ellenőrző szerepével fontos szerepet játszott abban, hogy az ukrajnai válság ne eszkalálódjon nagy háborúvá.
Oroszországban sokan csalódtak a Nyugatban, mely az elmúlt két évtizedben megtagadta saját maga értékeit. Agressziót hajtott végre Jugoszlávia, Irak, Líbia ellen; „színes forradalmakat”, államcsínyeket szervezett; titkos emberkínzó börtönöket működtetett, tömegesen lehallgatták saját lakosságukat és szövetségeseiket.
Az oroszországiak többsége már elérte a vágyott nyugati élet jellemzőit: a személyes szabadságot, az áruval megrakott üzleteket, a tiszta vécéket, a könnyen hozzáférhető gépkocsikat. „A törvény uralmát és tényleges demokráciát pedig a többség egyelőre nem követeli.
A világpolitika és világgazdaság új központja Ázsia. Erre fog fordulni Oroszország a jövőben. 
Azonban Oroszország számára veszélyes a teljes elfordulás Európától. Az oroszországi identitás mégiscsak európai, gyökere az Európával közös kulturális-vallási örökség. Oroszországnak szüksége van Európára, s nemcsak a fejlett technológiák miatt, hanem „kulturális horgonyként.”
Európa és Oroszország számára közös veszélyforrás a káoszba forduló, radikalizálódó Közel-Kelet, „és az európai instabilitásban érdekelt Egyesült Államok.” - írja Szergej Karaganov. (Szergej Karaganov: Jevroazitszkij vihod iz jevropejszkogo krizisza, globalaffairs.ru, 2015. 05. 24.)

Mottó.
Sok hűhó semmiért... 

 Frissítések Új világkép-telenségek
A Putyin varázs
Az alcím egy könyv címe. Anna Arutunyan orosz írónő "A Putyin varázs - isten, hata lom, korrupció Oroszországban" c. könyvére utal.

A május 9-i moszkvai performanszról azt gondoltuk alighanem csúcs lesz a maga műfajában. Putyin a nagy pókerjátékos és színigazgató ismét remekelni fog. De nézzük mit mutatott meg nekünk - ahelyett amit látnunk kellett volna? [Mikor a RussiaToday 
filmjétkezdtem nézni, nem vettem észre, hogy egy több mint ötórás (!) remekművet készülök leforgatni... Mikor két óra multán rájöttem, meg arra is, hogy még további három óra szenvedés vár rám, komolyan fontolgattam, tökön lövöm magam ... Nem tettem, pedig talán jobban jártam volna.]
Mint tudjuk, az esemény mint második világháború befejezésének 70. évfordulójára rendezett megemlékezés lett meghirdetve, de a feledtetés kép- és fogalom zavaros ünnepe lett. Véletlenül? Nem, szántszándékkal! Ne feledjük, Putyin ma a legveszélyesebb "orwelliánus" a világon!
Kérem olvasóimat, ne csodálkozzanak és főleg ne botránkozzanak meg azon, hogy mondanivalómat az ünnep jelképeiből vezetem le. Ezt egyrészt azért teszem, mert tudom, hogy Putyin - mint minden szabadkőmüves - előszeretettel használ jelképeket. Másrészt meg azért, mert Putyin ünnepi beszéde számomra értelmezhetetlen volt, ugyanis "nyilvánvaló célzással az Egyesült Államokra - úgy vélte, hogy vannak veszélyes kísérletek az egypólusú világ létrehozására. Úgy ítélte meg, hogy az utóbbi évtizedekben egyre gyakrabban feledkeznek meg a nem zetközi együttműködés alapelveiről, kísérletek történtek az egypólusú világrend megteremtésére."Ebben az a csúsztatás, hogy világ második pólusa már rég nem létezik. Kemény "jegét" Hruscsov, Gorbacsov és Jelcin olvasztották meg. Putyin pedig az ő küldetésüket folytatja és teljesíti be. Esze ágában sincs a második pólust - Sztálin alkotását - helyreállítani. Hatal ma és vagyona az egyetlen pólusban gyökerezik.

A dolgok történelmi origója az 1917 októberi zsidópuccs volt, amit sokáig Vladimir Iljics Lenin kopasz fejéhez asszociált az ostoba hálás utókor. A Vörös Tér egyik ékessége a Lenin Mauzóleum viszont most is el volt dugva. [Ezt a mauzóleum játékot már 
megénekeltem egy koráb bi írásomban. A zsidó Melnyikov által tervezett építményről azt írtam ... "vonzó" mint a Lenin Mauzóleum, amit néha letakarnak, ha a téren "Parada" zajlik, de nem távolítják el, hiszen Lenin feltámadását várják..." Ezúttal úgy dugták el, hogy egy szürrealisztikus hodályt (?) építettek eléje .]
Lenin vélhetőleg senkinek se hiányzott 9-én. Erősen kétlem viszont, hogy a gazdagon dekorált öreg táborno koknak se jutott volna eszébe, kitől rettegtek, kiért lelkesedtek, kinek a nevében vezényelték rohamra katoná ikat a nagy háborúban. A felvonulásról készített videón feltűnik Jakov Reznyikzsidó történész alakja is, aki terjedelmes rémregényt írt Oroszország "fasizálódásáról". De a történelem fonalát mégsem Sztálintól kezdi gombolyítani, holott a zsidókérdés végleges megoldását [endlösung] Sztálin határozta el és kezdte meg. Talán ezért történt, hogy a német "fasizmust" legázoló, majd az orosz "fasizmust" feltámasztó Sztálint ugyancsak elrejtették egykori hívei - harcosai elől, de mondhatni az egész orosz nép, sőt az egész világ szemei elől. Ehhez nem kellett piros/kék kulisszát létesíteni. Ehelyett a közönség figyelmét kellett volna ügyesebben elterelni az ünnepi látványtervezés praktikáíval. Nos ez nem sikerült. A film tanúsága szerint a vörös téri parádé paródiára sikeredett. Vagy annak is volt szánva? Nem merném kizárni ezt a lehetőséget.

Az RT film azért lett irdatlan hosszú és fárasztóan dögunalmas, mert maga a parádé volt az!

Nagyszámu katonai egység vonult gyalogosan. Lankadtan csüngő zászlóikról semmit sem lehetett róluk megtudni, csak azt, hogy sokan vannak mint az oroszok. A gyerekekről ugyan gondolni lehetett, hogy katonaiskolások... Ezt a katona folyamot időnként megszakították olyan csoportok, amelyekben többnyire tisztes korú katonák és civilek, férfiak és nők bandukoltak vegyesen. Róluk nem lehetett tudni, volt e közük a győzelemhez és ha igen, hol hogyan és mikor?
A külföldi katonai vendégszereplők összetétele változott 2015-re. Amíg korábban FÁK államokból érkezett egységek mellett amerikai, brit és francia alakulatok is felvonultak [sőt a lengyelek is], hogy második világháborúban aratott közös győzelmet szimbolizálják; az idén ezek valahogy kimaradtak. Helyükbe mások jöttek. Tíz külföldi delegációban mintegy hétszázan; közöttük kínai, indiai és szerb katonai egységek is. Én nagyon kíváncsi lettem volna a kínaiakra, de nem leltem őket a filmen. Csak egy alakulatot sikerült azonosítanom, mert feketék voltak... Persze lehet, a sárga szín elkerülte el a figyelmemet. Észrevettem ugyanis, hogy a film élvezése közben néha néha elszundítok...2015.05.17-i frissítés
Grácia fejemnek! Nem mindenki szundikált az ötórás vetítésen... Íme a kínai "ármádia". Ettől csinál a nadrágba az USA, meg Izrael, meg Szaúd Arábia és közös gyermekük az ISIS. Rebesgetik, hogy a menekült rohamot is ők szervezik Európa ellen, hogy a lélekvesztők utasai között becsempészhesssék az ISIS hóhérait. Ezt a folyamatot Oroszország megugatni se képes, nemhogy megakadályozni. Nem bírnak az ISIS-el Szíriában és Irakban sem, ahol reguláris alakulatok harcolnak. Putyin nem vette észre az ukrajnai beszivárgást sem. Hogy venné észre ezt az újabbat.
Szép álmokat Európa! Majd szólnak nektek, ha a nyakazás következik.
És el ne felejtsem: "éljen Putyin"!
A vérző hős kis köztársaságok [Donbassz, Luhanszk] katonái persze nem voltak hivatalosak, ezért nem vonulhattak a menetben. Ők nem a mi kutyánk kölyke. Nem ér a nevük. Mármint Putyin szemében.
A fő attrakció az orosz haditechnika bemutatása volt, különös tekintettel a máris legendás az Armata névre keresztelt, lánctalpas platformra épített, T-14-esre. Csakhogy ez a masina 2020-ban áll hadrendbe, ezért is "legendás". Az oroszok korábban csak a hadrendbe állított járműveket vonultattak fel. Ez a jövő zenéje harckocsi és több más "vágy-fegyver" a Putyini szélhámosság jelképe, nem az orosz hadsereg tényleges csapásmérő erejének bizonyítéka.
Az ünnepi repertoárban más érdekességek is szerepeltek.

Jöttek platós teherkocsik második világháborús "élőképekkel", amelyek a háború egy - egy színfoltját próbálták volna megjeleníteni a kötözőhelytől, a tábori szabóságon keresztül, a tábori sütődéig...

Nem feledkeztek meg az egykori legendás fegyvernemekről sem. Felvonult pl. egy "Tkacsanka" - a ló a bricska és a géppuska hibridje - is. Ez ugyan még a polgárháborúban Bugyonnij csodafegyvere volt, de jól mutatott Putyin parádéján is, ahol nem csupa hadtörténészek voltak jelen..

Ha valaki ezek után azt hitte, ennél alpáribbat, vásáribbat nem lehetett kitalálni téved! Megjelentek - ugyancsak platósítva - az egykori unió egykori tagállamainak szimbólumai is. Ukrajnáé pl. kifejezetten szellemesre sikerült. A "gyevuska" majd kicsattan az egészségtől és a vídámságtól. Nyilván figyelemmel voltak a pillantnyi apró nézeteltéré sekre...
Nem hiányozhattak az átúszások sem. Ötletszerüen, hol itt - hol ott, bekúszik a képmezőbe egy egy világháborús jelenet is.

Az emlékezés főszereplői azok voltak [lettek volna] akik még emlékezhetnének a történtekre, azaz sikerült túlélniük a világháborút és az azóta eltelt nemkevésbé szörnyü hetven évet.
Putyin uralkodása idején, gondoskodva lett az öreg bolsi harcosokról is. Ők sárga színü egyen/koton kabátot kaptak, amit büszkén viseltek és szemmel láthatóan jól érezték benne magukat. Ők már csak egy folyton csökkenő kegyeleti/költségvetési tételt jelentenek az orosz büdzsében. Lapát rájuk. Könnyű lesz nekik a föld...

Mindez eddig rendben is lenne. De végtére is, Oroszország mit akart üzenni a világnak? Ennek a passió játéknak ugyanis egyáltalán nem volt üzenet tartalma. Vagy épp ez volt az üzenet: 
"nyugi, nem jövünk, nem lövünk"?

katonai "üzenet", a vendégalakulatokkal, semmitmondó, hisz korábban a nyugati katonai díszegységek sem jelentettek katonai szövetséget,vagy együttműködést; a most felvonultatott keletiek sem jelentenek az égvilágon semmit sem.

De mi van a fontosabb, a 
politikai jelentéstartalommal? A rohadt Nyugat rohadt vezetői távollétükkel tüntettek. Köztük a kivénhedt, elhízott stázis lotyó is. Ez eddig rendben is lenne, de a vén tehén másnap Moszkvába röppent. Gondolhatnók azért, hogy exkuzálja magát, valahogy így... Putyin úr! Má' megbocsásson, én is legalább annyira félek a zsidó rabbiktól mint maga, de én csak egy gyönge nő vagyok. De nem így történt. Merkel kiosztotta (!) a házigazdát. Felpiszkálta az orrát...

A HVG így tálalja a történteket. 
"Beszólt Putyinnak Ukrajna miatt az ünneprontó Merkel. Továbbra sincs tűzszünet Ukrajnában - 'nehezményezte' Angela Merkel vasárnap Moszkvában Vlagyimir Putyin orosz elnökkel közösen tartott sajtótájékoztatóján. Merkel úgy vélte, hogy súlyos visszaesés tapasztalható Németország és Oroszország együttműködésében a Krím félsziget 'nemzetközi jogba ütköző' elcsatolása óta. A kancellár ezért arra buzdította Putyint, hogy erőteljesebb közvetítőként lépjen fel a kelet-ukrajnai konfliktus rendezése érdekében."
És hogy reagált a nagy hasbeszélő, az újbeszél és a duplagondol virtuóza?"Putyin elismerte, hogy az ukrajnai események miatt az orosz-német viszony 'nem a legjobb időszakát' éli, ugyanakkor 'partnerként és barátként' beszélt Németországról, és úgy vélte, az oroszok 'ott mindig barátokra és követőkre találtak' ".  
A női nem iránti tisztelet nem mond ellen annak, hogy a kúrvákat is kihajítják a kocsmából, ha szemtelenkednek. Ennek híján legalább annyit lehetett és kellett volna mondani: kisanyám, szólj Porosenkó barátunknak, hisz ő lövi Donbasszt és Luhanszkot.

A nagy attrakció az ünnepségen megjelent kínai elnök volt Hszi Csin-ping volt. Természetesen sajtótájékoztattak és közleményt adtak ki ők is Putyinnal, eképpen - 
"... Az ukrajnai helyzet miatt aggodalmukat fejezték ki és a válság mihamarabbi politikai és diplomáciai megoldását sürgették. Moszkva és Peking továbbra is támogatja Szíria területi egységét és a szíriai konfliktus diplomáciai úton történő rendezését sürgeti. Az iráni atomprogram kérdésében igazságos, kiegyensúlyozott és minden érintett ország számára előnyös megállapodást sürgettek, amelyet diplomáciai erőfeszítések révén, június végéig meg kell kötni." Egy langyos blabla, hogy ne mondjam szentszar, az egész. Nem tartalmaz egy grammnyi politikai, illetve erkölcsi értékelést sem. Nem helyez kilátásba semmiféle közös fellépést senki ellen, semmi ellen.
Miért van ez így?
magyarázat igen egyszerű, kézenfekvő.


Amit "háttérhatalomnak" mondunk, tulajdonképp nem is húzódik a háttérbe. A vadkapitalista Oroszország, az államkapitalista Kína és a zsidókapitalista Amerika egyáltalán nem titkolják, hogy együtt igazítják a világ sorsát egy olyan szö vetségben, amelyben ZsidóAmerikáé a vezető, kezdeményező szerep.

"triádok" a Világ összes bajainak okozói. Törvényük a népek elnyomása, kiszipolyozása, a kamatuzsora és az állandósított világméretü háborúzás révén.
Nekik és aljas szövetségeseiknek köszönheti az emberiség pl. az ISIST, amelyet Amerika hozott létre és működtet főképp annak a Szaúd Arábiának cinkosságával, amelyjel mindhárom nagyha talom szívélyes, ill. kölcsönösen előnyös kapcsolatokat ápol.

Ők nem akarják háborúban legyőzni egymást. Ők a "népek csatá ját"  tervezik, szervezik szűntelen, egymással a legteljesebb egyetértésben osztozva a háborús extraprofiton.
Látni kell, hogy ZsidóAmerika állandó offenzívában van! A világ arculatát a CIA formálja. Háborúba sodorta a Közel Kelet szinte minden államát. Orosz ország viszont egyetlen szövetségesét Szíriát is képtelen megvédeni. Becsapta Iránt az SZ300-as fegyverszállítási szerződés megszegésével. Tétlenül szemléli, hogy a Szaúd Arábia által vezetett és pénzelt szunnita iszlám megsemmisítse a siíta iszlámot és kiírtsa Közel keletről a kereszténységet.

Putyin egyetlen füttyszóra, puskalövés nélkül átengedte Ukrajnát a CIA zsidó ügynökeinek. Azóta vigyorogva szemléli oligarcha "kollégája"Porosenkó népírtó háborúját a tizenkétmillió Ukrajnában rekedt orosz ellen.
Mindezek belátása mellett nevetségesek a dollár egyeduralmának megtöréséről terjesztett álhírek is. Olyan kesze - kusza módon összenőtt hármasikrek ők akiket nem lehet szétoperálni, csak együtt lehet(ne) agyonütni. Ehhez viszont túl sokan vannak és túl erősek.
A probléma úgy sarkítható: elgondolható e egyáltalán az egypólusú (!) kapitalizmus alternatívája? Felváltható e valami mással, valami [kétpólusú] job bal, emberibbel?

Úgy tűnik hogy ezen senki sem gondolkodik komolyan.

A marxi - lenini típusu kommunizmus (szocializmus) nem alternatívája a zsidó tőke uralmának, hisz kiderült róla, hogy annak csupán egy, az oroszor szági viszonyokra adaptált, változata. Sztálin 
"ellenforradalma" felszámolta ugyan a Kelet New Yorkból Trockij és bandája által szervezett "forradalmat", de helyette "nemzeti államkapitalizmust" hozott létre milliók kiírtása árán.

Voltaképp Mao a 
"Nagy Kormányos" sem cselekedett másként.

Az általuk létrehozott 
"erős államok" népei paradox módon egyre inkább hajlanak arra, hogy az egykori zsarnokok emlékét megtisz títva a rájuk tapadt szennytől és vértől, "jótetteiket" magasztalják. Ennek ellenére nem állítható, hogy Oroszország, ill. Kína a "mosoly országaivá" váltak volna.

Tetszik - nem tetszik egyedül Hitlernek sikerült olyan társadalmi - gazdasági modellt létrehozni, a 
"nemzeti szocializmust", amely megregulázta és egy valódi népjóléti állam költségeinek finanszírozására kényszerítette a tőkét. A dolgozó osztályok: a munkásság és parasztság számára olyan "életpálya modellt" alkotott, amely biztosította a tisztes megélhetés feltételeit, ideértve a nemzetfenntartó népszaporodást is.

Hitlernek úgy sikerült a németeket a nemzeti szocializmus ügye mellé állítani, hogy nem kellett saját népével szemben tömegterrort alkalmaznia. Az ipari tőkét tulajdonosaik kezén hagyta azzal, hogy nem a tőketulajdont, hanem a tőkést és a munkást együtt 
"szociali zálta". A földet az állam tulajdonába vette és elidegeníthetetlen paraszti/családi birtokokká alakította. Ez a gazdasági rendszer a "szövetségesek" bombazáporában is, a végső pillanatig működőképesnak bizonyult.

Ennek ellenére Hitler eszméíre, életművére változatlan hevességgel záporoznak a rothadt Nyugat átkai. Egy érdekes blog a 
Kínablog írja, hogy Mao Kis Vörös Könyvecskéjét ötmilliárd példányban adták ki. Ugyanott olvasható, viszont az is, hogy az USA-ban megjelenő egyik magazin 15 tekintélyes professzort szavaztatott meg az emberiség 15 legkártékonyabb irományáról. Az eredmény: a Kommunista Kiáltvány és a Mein Kampf után a Vörös Könyv lett a bronzérmes.
Ha abból indulunk ki, hogy hány millió ember halála hozható közvetlen vagy közvetett okozati összefüggésbe ezen irományokkal, a rangsorolás mindenképp igazságtalan. Sajnos a Mein Kampf se vágható ki a fasorból azon egyszerü oknál fogva hogy Hitler őrült szlavofóbiája és a szlávság ezen alapuló lebecsülése többmillió német és orosz halálát okozta. Az őrültség mondathatta vele, hogy csak be kell rúgni az ajtót, és az egész korhadt építmény összeomlik.” Az őrültség, vagy valami annál is rosszabb...
Hitlert mégsem ezért mondják őrültnek, iiletve gazembernek, hanem egy másik "rögeszméje" miatt, amiben viszont nem tévedett. Természetesen a "zsidókérdésről" van szó...

Az 
"átkozott könyvben" a zsidóság szerepét ekként definiálja."A zsidó egyszerre liberális lesz és az emberiség szükséges haladásáért kezd lelkesedni. Így lesz belõle lassanként egy korszak szóvivõje.Természetesen (közben) mind alaposabban rombolja le egy valóban népi gazdaság alapjait. A részvényen keresztül beférkõzik a nemzeti termelés vérkeringésébe, adásvétel, vagy jobban mondva a szatócskodás tárgyává alacsonyítja le azt, és ezzel elrabolja e nemzeti üzemektõl a személyes tulajdonban rejlõ alapot. Bekövetkezik a munkaadó és munkavállaló közötti elhidegülés, amely késõbb osztályharchoz vezet.A gazdasági életre gyakorolt zsidó befolyás a tõzsdén keresztül hihetetlen gyorsasággal növekszik, és a zsidó lassanként a nemzeti munkaerõ tulajdonosává és ellenõrévé lesz.Politikai helyzetének erõsítése érdekében megkísérli az õt egyelõre még lépten-nyomon akadályozó faji és állampolgári korlátok ledöntését. E célja érdekében fajtája szívósságával a felekezeti türelmességért harcol, és egyben a teljesen hatalmába kerített szabadkõmûvességben biztosít a maga részére céljai kiharcolására kitûnõ eszközt. A kormánykörök és a polgárság magasabb politikai és gazdasági körei a szabadkõmûves szálakon keresztül kerülnek hálójába anélkül, hogy csak sejtenék is ezt." 
Ebben nagyjából minden benne van, ami 1925-ben a landsbergi börtönben lényegesnek látszott és ma is az.

Hitler azt is evidenciaként fogta fel és hirdette, hogy a befogadó gój társadalom és a befogadott zsidó faj szimbiózisa elképzelhetetlen; a zsidóság évezredeken át őrzött faji tulajdonságai miatt, amelyek életfelfogásának és életmódjának semmiféle változtatását nem teszik lehetővé. A zsidókérdés megoldását ezért nem a zsidóság korlátozásában, hanem kiiktatásában látta. A zsidó évezredeken át tökéletesített rutinja révén könnyedén űz csúfot minden törvényből amit ellene hoznak. Megoldást csak távolléte [endlösung] jelenthet.

Kína esetében az 
"együttélés" nem vet fel komolyabb problémákat. Ennek oka, hogy a csaknem másfél milliárd kínai között Kaifengben 200-300 ember tartja magát izraelitának, azaz őrzi zsidó identitását. Ez elviselhető. Ilyen kevés petróleum nem szennyezhet el ilyen sok ivó vizet...

Merőben más a helyzet Oroszország esetében, ahol Putyin moccanni, sőt nyikkanni se mer az oroszországi, ill. a nemzetközi rabbinátus helyeslése, támogatása nélkül. Egy jellegzetes 
epizód-  "A találkozót 2014 júliusában tartották Oroszországban. Egész pontosan Vladimir Putyin, az orosz (báb)elnök fogadta az izraeli (saját állításuk szerint) szefárd zsidó rabbik delegációját, Yitzhak Yosef főrabbit, Yisrael Meir Lau korábbi főrabbit, Berel Lazart Oroszország főrabbiját illetve az Európai Rabbi Központ további tagjait. A beszélgetés során Putyin biztosította a rabbikat, hogy közelről (!) figyeli az izraeli eseményeket és támogatja Izrael saját állampolgárai védelmében tett törekvéseit ... Cserébe a babiloni talmudista kolléga Yitzhak Yosef,  megáldotta Putyint és az ő 'isteni királyságát'. Mindenki boldog volt..." Érdekes, hogy az "istenkirály" egy büdös szót sem szól arról, hogy közelről (!) figyelné a donbasszi és Luhan szki sajnálatos eseményeket is és támogatja, ezeknek a "törvénytelen" kis államocskáknak állampolgáraik védelmében tett erőfeszítéseit.

Putyin 
 vazallusi alázatának undorító jelképe az az emlékmű (memorial), amely az orosz népnek (...) a 2000 szeptember 11-én "megtámadott" Amerika iránti szolidaritását fejezi ki. E "nemes gesztus" azért árulkodó, mert köztudott, hogy a tornyokat a CIA robbantotta fel, ürügyként az Új Világrend (New World Order) meghirdetéséhez. Ebben "hinni" nem meggyőződés, hanem hitvallás, kiállás az Új Világrend mellett. Putyin ezt tette.

A fentiekből számomra az a megdöbbentő, ill. felháborító következtetés adódik, hogy Oroszország és Kína vezetői is az Új Világrend építői mint szabadkőmüvesek [freemasons]. Ezt sugallja az a sok furcsaság, amely az idei május 9-ét körüllengi. Ilyen ügyefogyott teszetosza módon nem viselkedhet két olyan nagyhatalom képviselője, amelyek függetlenedni óhajtanak Amerikától.
A látványos május 9-i kínai - orosz összebújás, amellett hogy semmire nem adott választ, kérdések sorát veti fel.

Kína 
"Jüan birodalmat" gründol, amelyben Oroszország státusa nem kellően tisztázott. Orosz ország viszont Eurázsiai Uniót fabrikál, amelyhez meg Kína viszonyulása nem tisztázott. Régóta rebesgetik, hogy Oroszország és Belorusszia viszonya elhidegült. Szélsőjobboldali sajtónk ezt azzal cáfolja, hogy Lukasenko fehérorosz és Hszi Csin-ping kínai elnök hogy összemelegedtek a moszkvai banzáj kapcsán. Ez jelenthet egészen mást is. Jelentheti azt is, hogy Kína megvesz néhány eurázsiai országot, hogy befolyásolhassa annak tevékenységét.
* * *
Mi történik körülöttünk, mi történik velünk? Talán József Attila "világképe" nem volt olyan reális a maga korában, mint manapság.
Forgolódnak a tőkés birodalmak,
csattog világot szaggató foguk.
Lágy Ázsiát, borzolt Afrikát falnak
s mint fészket ütik le a kis falut.
De hova lettek mára a sötét gyárak, az osztályharcos vasba öltözött munkások? Miféle "öntött csillag" váltja meg az emberiséget? Semmilyen! A globalizálódott világ csak globálisan válaszolhat a kihívásokra. Az első lépés, hogy azonosítsa önmagát és azonosítsa elpusztítandó ellenségeit. Ez a tudati feltisztulás, egy "izmus" formájában, folyamatban van!
2015.05.17

Sz. Gy.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése