2017. május 5., péntek

Hírháló 2014-ben XIV.


Hírháló 2014-ben XIV.KIÁLTVÁNY!

Az elmúlt két évtizedben történt nemzetközi tudományos kutatások eredménye alapján a következő információk kerültek napvilágra: 
1. Ornella Semino nevével fémjelzett nemzetközi genetikus csoport kutatási eredménye kimondja, hogy az európai ősgén 35-40.000 éves, és ezeket az ősgéneket a legnagyobb arányban a Kárpát-medencei magyarság-székelység hordozza magában. Forrás: www.sciencemag.org 2000. nov. 10. 1155-1159. o. 
2. A Sorbonne Egyetem ősnyelvet kutató csoportja megvizsgálta az összes ismert élő és holt nyelvet abból a szempontból, hogy azok milyen mértékben tartalmazzák az ősnyelv etimonjait, azaz ősgyökeit. A kutatási eredmény megállapította, hogy a Földön egykor létező ősnyelvből a magyar nyelv őrizte meg messze a legtöbbet, az ősgyökök 68%-át. 
3. Radioizotópos vizsgálatokkal bebizonyították, hogy a tatárlakai leletek legalább 7.000 évesek, ami az újkőkori írásbeliségünket bizonyítja itt a Kárpát-medencében. Keletkezésük 1.000-1.500 évvel megelőzi a hasonló képjeleket tartalmazó sumér agyagtáblákat, és a sumerológusok széles körben elterjedt írásbeliség darabjainak tartják őket. Forrás: Radics Géza: Eredetünk és őshazánk. 
Összegezve: Nemzetközi tudósokból álló kutatócsoportok egymástól függetlenül megállapították, hogy Európa szívében, a Kárpát-medencében él egy 35.000-40.000 éves őslakosság, melynek mind a genetikája, mind a nyelve és mind az írásbelisége a legősibb helyben maradt és máig megőrzött kultúrát jelenti. Őrzőik pedig a Kárpát-medencei magyarok és nemzetrészeik. 
Az ősnép helyzete napjainkban: 1989 óta a 3. köztársaság nagyobb emberi és anyagi kárt okozott a magyar népnek, mint a II. világháború. Az elmúlt 23 év alatt a belső-magyarországi területet vizsgálva a magát magyarnak vallók lélekszáma körülbelül 1 millió fővel csökkent, ezen kívül 400-500 ezer magyar hagyta el a hazáját, hogy külföldön megélhetést találjon magának. Ez idő alatt a közvagyon 95-98%-a került idegen kézbe. A magyarság helyzete végveszélybe került! 
A fentiek ismeretében a Kárpát-medencét, mint az ősi múltnak védelmet adó anyaölet, a magyar nyelvet beszélő és a magyar kultúrát éltető embert, valamint az összes tárgyi és szellemi hagyatékot a VILÁGÖRÖKSÉG részének tekintjük!

Ezennel minden magyar embert és szervezetet, valamint minden - az ősi tudást tisztelő, más nyelvet beszélő - embert és szervezetet felkérünk arra, hogy a Kárpát-medencei magyarságot a VILÁGÖRÖKSÉG részének nyilvánítsa és cselekedeteit, megnyilvánulásait eszerint alakítsa!


A VILÁGÖRÖKSÉGET jelentő magyar népet megtartani akkor tudjuk, ha mentesítjük a megszállók ideológiájától, kettős mércéjétől, gazdasági, szellemi és lelki megszállásától. 

Ezért a következő lépéseket kell megtennünk a magyarság és az ősi magyar kultúra megőrzéséhez: 

     1. Minden vélt vagy valós államadósság eltörlése.

     2. A kilakoltatások azonnali leállítása.

     3. Munkával fedezett közpénzrendszer bevezetése.

     4. Alapjövedelem bevezetése. Minimum 150.000 Ft/hó alapjövedelem járjon minden 18. életévet betöltött magyar állampolgárnak, aki a Szent Korona Alkotmánya szerint él és cselekszik.

     5. A magyar munkaerő, a magyar termelés és a magyar piac vámokkal való megvédése.

     6. A népképviseletet és a rend helyreállítását szolgáló Tizedes-rendszer újraépítése.

     7. Mivel a kialakult helyzetet a fogyasztói társadalom tudati szintjén megoldani nem lehet, ezért az ébredést szolgáló hírvivői-tanítói hálózatot hozunk létre.

Az ébredést, a tudatosulást, az önszerveződést és a közös kép megalkotását az Égi Magyarországról a www.elokozossegek.hu honlap segíti. 
Áldás szálljon minden magyarra!

**

Képviselőknek az alapigazságról 

Tisztelt képviselő Urak és Hölgyek! 

Alapigazság, hogy a hatalomban lévők vannak a legjobban informálva. Ezek alapján szeretnénk megtudni, hogy az elmúlt, több mint egy évtized alatt, miért nem tájékoztatták a Kiáltványban felsorolt kutatási eredményekről a magyar társadalmat? Nem tudtak róla? Tudtak róla, de nem tartották fontosnak elmondani? Tudtak róla, de nem mondhatták el? 

Fenti lehetőségek a hatalomban lévők alkalmatlanságát, becstelenségét vagy emberi gyengeségét mutatja, a végeredményen azonban mit sem változtat. 

A finnugorizmus tovább éltetésével megtagadták ősi múltunkat és ezzel megpróbálták elvenni a magyar nép jövőjét. 

A demokrácia rövidke életében történelmi jelentőségű 2/3-os többséget szereztek a kormányzásra és ezzel a lehetőséget kaptak, hogy a Történelmi Alkotmányunknak érvényt szerezzenek. Ezt a nagy lehetőséget Önök sajnos elmulasztották. 

Valljanak színt a társadalom előtt, hogy Magyarországot zsarolt helyzetben tartják a különböző nemzetközi hálózatban működő lobbi körök, mint magán bankrendszer, nemzetközi média, energia lobbi, gyógyszeripari lobbi, stb. Vallják be, hogy hazánk ellen a "háttérhatalom" jelenleg is gazdasági, tudati és lelki szinten folytat háborút. 

Vegyék a bátorságot, ahhoz, hogy bevallják a magyar nép ellen elkövetett nemzetközi és belföldi összeesküvéseket: 

1. Finnugorizmus 
2. Trianon 
3. "Rózsadombi paktum" majd a 1989-óta tartó rablógazdálkodás. 
4. Lisszaboni szerződés aláírása. 

A demokrácia színjáték utolsó felvonásának is vége. A 2/3-os többséggel nem tudtak maradandó eredményeket elérni, ezért nem csak személyi, hanem a békés átmenet érdekében rendszerbeli változtatásokat is meg kell tenniük. 

Az ülésszakból hátra lévő 5 napban a 2/3-os többségüket felhasználva - akár az ellenzékkel egyetértésben- hozzanak döntést: 
- a képviselők és pártelnökök csak kötött mandátummal választhatóak meg. 
- a pártok állami támogatásának -és ezzel a társadalom tudatos megosztásának-a megszüntetéséről. 
- a listára szavazás- és ezzel az idegen érdekeket szolgáló ügynökök bejutási lehetőségének- megszüntetéséről. 
- ahhoz, hogy az Országházába megélhetési politikusok helyett elszánt hazafiak kerüljenek, ezért a képviselők csak költségtérítést kapjanak. Külön javadalmazásban ne részesüljenek. 

Bár a jelenlegi képviselők között sok a jogi végzettségű, mégis felidéznénk mit is jelent a csalás fogalma. 

"Tévedésbe ejteni illetve tévedésben tartani valakit vagy valakiket." 

Tudjuk jól, hogy a társadalom hosszú időn keresztül történő becsapása csak a médiával történő összeesküvéssel lehetséges. 

Mindezek figyelembe vételével az utolsó 5 nap pozitív irányban megváltoztathatják országunk sorsát. 
Amennyiben legalább a kötött mandátumot az elkövetkező 5 napban nem emelik törvényerőre a most következő választásokra, úgy mi civilek mindent megteszünk azért, hogy csak olyan új képviselők jussanak be a Tisztelt Házba, akik mind a kötött mandátumot, mind a Történelmi Alkotmányunkból következő nemzetmentő programunkat társadalmi szerződés formájában választóikkal aláírják. 

Ezen kívül mivel a magyar jogban az elévülés fogalma nem ismeretes, ezért a fenti ultimátum nem teljesítése esetén a társadalom ítélőszéke előtt kell felelniük bűnszövetségben elkövetett csalásért, hazaárulásért és indirekt népirtásért. 

Isten segítse Önöket politikai pályafutásuk méltó lezárásában. 

Tisztelettel, 
Kőbányai Élő Közösség 
Budapest, 2014-02-09Már csak 3 nap maradt a politikusoknak adott ultimátumból!


Drága Magyar Testvérem!
Hétfői nappal többek között a Nemzeti Hírháló oldalain is útjára indítottuk a Kiáltványt és a képviselőknek írt ultimátumot.
Kérlek olvasd el és segíts a kötött mandátumról szóló törvény megvalósításában. Mivel a képviselők aparlament.hu kiterjesztésű email címüket nem olvassák, ezért minden képviselőnek föl kell menni a honlapjára (ezt a google keresőbe, a képviselő nevének beütésével megtudhatod) és az ott megtalálható email címre kell a Kiáltványt az Ultimátumot és a Kötött mandátumról szóló írásokat elküldeni, majd föl kell hívni őket telefonon, hogy megkapták-e anyagainkat.
Ezen kívül mindenki keressen fel egy neki tetsző párt elnököt levelünkkel, hiszen ők listán, azaz egyedi megmérettetés nélkül kerültek be a Tisztelt Házba.
Most tegye a dolgát mindenki a saját választó kerületében.
Az 5 közjogi méltóság megkeresését mi Kőbányáról vállaljuk.
Isten áldjon minden magyart! Kőbányai Élő Közösség


Az ellopott rendszerváltás a bölcsője és a melegágya a korrupciónak, a következmények nélküli Magyarországnak!


Minda Zoltán tanulmányának letöltése, korrupció folyamatos feltárása Videók: www.mindazoltan.huMándoki Andor: Elcsalt magyar gazdaság
Pénzpiac a globalizáció csatatere
A lakosság eladósítása is sikerrel járt. A lakásvagyont már korábban az ingatlanadóval akarták ellopni, nem sikerült. Ezért találták ki a devizahitelt...
Teljes cikk: 
Leleplezo.hu
A Járai Zsigmond vezette jegybank által magasan tartott alapkamat ösztönözte a devizaalapú hitelek felvételét: A devizahitelezés 2001-ben kezdődött****************************************************************


Kötött mandátum


Tisztelt Barátom, Nemzettestvérem, Harcostársam!
Két mellékletet csatoltam levelemhez: Az elsődleges (lényegi) csatolt melléklet: 8oldalszabadság.docx.

Az anyag (lerövidített formában) a "pártos választónak" a "szabad mandátumú" képviseletből eredő, politikai értelemben vett szolgai viselkedését elemzi, és az alternatívát jelentő "kötött mandátumú" képviselet működését írja le, illetve a két fajta képviseletet összehasonlítja.
A másodlagos csatolt melléklet: "2014 Kérdések Stratégia Taktika 3.docx" e levél szellemiségéből fakadó ajánlás a képviselő jelölt bemutatkozásán a tárgykörben feltehető kérdésekről. Az anyag végső következtetése arra vonatkozik, hogyan valósítható meg a nemzeti összefogás: A stratégiai cél (MEGVALÓSÍTÁS): A Történelmi Alkotmány helyreállítása. Ennek eléréséhez a taktikai cél: A képviseleti rendszer megváltoztatása. Mindenképpen a két alapvető célért párhuzamosan kell küzdeni!
A stratégiai cél: A Történelmi Alkotmány helyreállítása.
A taktikai cél: A képviseleti rendszer megváltoztatása.
Ez a "szabad mandátumú" képviseletről a "kötött mandátumú" képviseletre való átállást takarja. A taktikai cél kifejezés arra utal, hogy az előttünk lévő 2014. évi választás sikeressége (de bárminemű nemzeti célért való eredményes fellépés is) e nélkül nem valósítható meg. Miért olyan fontos ez? Ugyanis sokkal fontosabb, mint ahogy az első megközelítésre látszik. A 2010. év tavaszán "még csak" azért tartottuk fontosnak a "kötött mandátumú" képviselet bevezetését (amely fogalmat akkor még nem is ismertünk), hogy kezünkbe vegyük a sorsunk irányítását.
De van egy ugyanilyen súlyú másik érv is. Ennek a jelentősége csak a 2013. év elejétől kezdett lépésről-lépésre kirajzolódni. Ez pedig a következő: Az a "pártos választó", aki a "szabad mandátumú" képviselet keretei között létezik, az szolga. A szolga pedig össze van nőve a gazdájával (a pártjával). Amíg szolga, nem hagyja ott az aktuális gazdáját. Szereti őt! Ígérhetjük programként a mennyországba vezető utat is, (vagy akár a Szent Korona Eszmét is), az sem kell neki! NEKI CSAK A GAZDA PROGRAMJA A JÓ! Azért kell neki felkínálni, azért kell neki elmagyarázni (kellő súllyal és időtartamban) a "kötött mandátumú" képviseletet, hogy megérintse annak a szabadsága, és legyen elég bátorsága otthagyni eddigi gazdáját. Otthagyván eddigi gazdáját (pártját) csatlakozhat egy olyan értékrendhez, amely a saját felemelkedéséhez, nagy tömeg esetén pedig a teljes nemzet felemelkedéséhez vezethet. EMELKEDJÜNK MAGYARRÁ! MINDANNYIAN! Mit nyerünk ezzel?
Internetről: Választás 2010. év: mintegy 8 millió választásra jogosult élhet jogával. Internetről: A 2010-es magyarországi országgyűlési választáson a listás szavazatok száma összesen: 5 132 531. Ez ~ 5 millió.
Internetről: Mintegy 2 millió nem szavazó (azaz olyan ember, aki egyetlen választáson sem vett részt) van az országban. Dr. Bogár László (2013. október 1. Miskolc): Ma Magyarországon körülbelül 500 000 = 0,5 millió nemzetben gondolkodó ember van. A csatolt mellékletben is és a fent is említett fogalmakat használva, a fenti számok így értelmezendők: Ma Magyarországon 0,5 millió "nemzeti választó", tehát politikai értelemben szabad ember van. Ma Magyarországon (a fenti számokat átgondolva), legalább 5,0 - 0,5 = 4,5 millió "pártos választó", tehát politikai értelemben szolga van.
A "kötött mandátumú" képviseletre azért (is) van szükség, hogy legyen esélyünk a 4,5 millió megvezetett testvérünket elszakítani rabságban tartójától, jelenlegi gazdájától (pártjától). Még egyértelműbben, tömörebben fogalmazva: A "szabad mandátumú" képviselet keretei között (ma) az új nemzeti erők 0,5 millió választót tudnak megszólítani. A "kötött mandátumú" képviselet keretei között (holnap, ha a megismertetés eredményes lesz) az új nemzeti erők 5,0 millió választót tudnak megszólítani, ami az előzőhöz képest 1 nagyságrenddel nagyobb. Itt ki kell hangsúlyozni: A "kötött mandátumú" képviseletre nem a párt miatt van szükség! A "kötött mandátumú" képviselet a választó érdeke, de úgy is mondhatjuk: a nemzet érdeke! A "kötött mandátumú" képviselet akkor is fontos, ha a képviselő független. A "kötött mandátumú" képviselet akkor is fontos, ha a képviselő egy párt kötelékéből indult a választáson. (Sajnos, a "Nemzetegyesítés" 2013. december 22-i budapesti tanácskozásán nem volt módom erről beszélni.
Mi nem pártokban gondolkozunk - mondták. Itt nincs helye a pártoskodásnak! Úgy látszik, még nem értették meg, hogy ebben a vonatkozásban a választókról (a választók szabadságáról, a mi szabadságunkról) van szó, ami az Ő eredményességük feltétele is. De reménykedjünk, hogy a gondolat előbb-utóbb termékeny talajra talál. "Szabad mandátumú" képviseletnél a választó helyzete: SZOLGASÁG! > MEGOSZTÁS, GYŰLÖLET. "Kötött mandátumú" képviseletnél a választó helyzete: SZABADSÁG! > EGYÜTTMŰKÖDÉS, SZERETET. Lélek s szabad nép tesz csuda dolgokat. (Berzsenyi Dániel: A magyarokhoz II.) Ezeket részletezi a mellékelt "8oldalszabadság.docx" dokumentum.)
A képviselőnek (a pártnak) a "kötött mandátumú" képviselet felvállalásától (a visszahívástól) nem kell félnie. Csak a "Támogatók" hívhatják vissza. Fontos: Csak az a visszahívás a jó, amelyben a teljes folyamat a választók kezében van! Amennyiben a végső döntést valaki (például a párt elnöke, vagy a párt egy kitüntetett csoportja) kiveszi a kezükből, abban a pillanatban a képviselő teljes választó köre újra szolgává degradálódik! Bárhogy is nevezzük, újra visszatértünk a diktatúrához! Gondoljunk például arra: Ez olyan lenne, mintha a célul kitűzött tizedes rendszerben az egyik tizedest egy tízezredes leváltaná. Semmi köze hozzá! Ez ellenkezik a szubszidiaritás (önkormányzatiság) elvével is! A tizedes a tizedének tartozik elszámolással! Számomra (a részletektől eltekintve) annak a képviselőnek a programja az üdvözítő, amelyik vállalásában e két tétel benne van:
- a Történelmi Alkotmány helyreállítása,
- a "kötött mandátumú" képviseleti rendszerre való átállás.
A "kötött mandátumú" képviseleti rendszer megismertetésével és bevezetésével, a választók felszabadításával, a nemzeti erők nagy tömegeket érhetnek el nemzeti céljaink megvalósítása érdekében. A választók érdeke találkozik a nemzet érdekével. A hatalom a pártoktól fokozatosan - ahogy a választók öntudatra ébrednek - a nemzet kezébe kerül. Azt remélem, a választók a szolgaságban ("szabad mandátumú" képviselet) maradás helyett a szabadságot ("kötött mandátumú" képviselet) választják! EMELKEDJÜNK MAGYARRÁ! MINDANNYIAN!
Köszönöm megtisztelő figyelmedet.
Kérlek, vállaljuk be, támogassuk és hirdessük a Történelmi Alkotmányunk helyreállítása mellett - mindannyiunkért - a "kötött mandátumú" képviseletet!
Miskolc, 2014. január 3. péntek
Baráti üdvözlettel, Isten áldásával
****************************************************************

Mi a nemzeti összefogás legnagyobb akadálya?
Hogyan valósítható meg a nemzeti összefogás?


A vizsgálat tárgya és a megválaszolandó kérdés
Történelmi Alkotmányunkon kívül nincs és nem is lehet életképes Magyar Nemzet!
Széchenyi István, a legnagyobb magyar utolsó leírt szavai ugyanazon eligazítást adják:
"A megoldandó kérdés neve: Alkotmány."
A Történelmi Alkotmány helyreállításának a módja a kezdeményezők körének a függvényében
1.) A királyi út a regnáló hatalom kezdeményezésére
Úgy látszik, a keresztre feszített népnek nem jár a királyi út!
2.) A rögös út népi kezdeményezéssel, a hatalom befolyásolásával, vagy félreállításával
Legalább kétszer történtek ilyen irányú próbálkozások.
2006-ban az MSZP kormányzása idején és 2010-2011-ben a FIDESZ-KDNP kormány "alkotmányozási" időszakában. Eredménytelenül. Miért eredménytelenül?
Mely körülmény az eredménytelenség alapvető oka?
A nemzeti- és a pártos választó összehasonlítása
Tömegember
Tömegember alatt (nem leminősítő értelemben, csak tényszerűen megállapítva) azt az állampolgárt értem, aki
- egyrészt semmiféle népképviseleti funkciót (önkormányzati, illetve országgyűlési) nem tölt be,
- másrészt egyetlen pártnak sem tagja.
Ő egy egyszerű választópolgár. Belőlük (belőlünk) van a legtöbb.
Nemzeti választó
A nemzeti választó az a tömegember, aki nemzetben gondolkozik.
A nemzet melletti elkötelezettsége megingathatatlan.
A nemzeti választó politikai hitvallása röviden: HŰSÉG A NEMZETHEZ!
Mit jelent nemzetben gondolkodni? Az érdekek halmazából (egyéni érdek és különböző csoportok érdekei) a nemzet érdekét tenni az első helyre, és mindig e szerint cselekedni. Hogyan tudható meg a nemzet érdeke?
A nemzet múltjával legalább annyira tisztában kell lenni, hogy azonosulni tudjunk a gyökereinkkel.
Mi a nemzeti választó legfőbb tevékenysége a képviselőjéhez (a k. pártjához) való viszonyában?
A képviselő működése során annak tevékenységét folyamatosan figyelemmel kíséri. Amennyiben a képviselő (illetve maga a párt) a működése során letér a programban ígért útról, illetve nem a nemzet szempontjából előrevivő súlyponti kérdéseket helyezi az előtérbe, mindent megtesz azért, hogy a helyes irányra való átállás megtörténjen.
A nemzeti választó a nemzet sorsát érintő kérdések eldöntésében a részvétel híve, vagyis politikai vonatkozásban ő egy szabad ember.
Hogyan viselkedik a választó, ha a képviselője (a k. pártja) a javaslataival, döntéseivel, tartósan szembemegy az ő saját belső értékrendjével, illetve az ebből fakadó elvárt cselekvések sorával?
Ha a nemzeti választó belső értékrendje és a képviselője (a k. pártja) tevékenységének az irányultsága közt mélyül a szakadék, a nemzeti választó szakít a képviselőjével (a képviselő pártjával).
A nemzeti választó politikai irányú cselekedeteinek az indítéka:
belső meggyőződése, melynek alapja a hagyományok, az igazság és az erkölcs.

Pártos választó
A pártos választó az a tömegember, aki egy pártban bízik és a szavazatát a választásokon arra adja.
A pártja melletti elkötelezettsége megingathatatlan.
A pártos választó politikai hitvallása röviden: HŰSÉG A PÁRTHOZ!
Mi a pártos választó legfőbb tevékenysége a képviselőjéhez (pártjához) való viszonyában?
A képviselője (vagy a pártja) által történt megszólítás hatására a felkérésnek az aktív közreműködésével eleget tesz, vagy ha nincs is jelen, azt teljes mértékben támogatja:
Demonstráción való részt vétel ("Békemenet"). Aláírásgyűjtés. Pártvezető-, vagy egy képviselő fóruma.
Mi az, amit a pártos választó sosem tesz meg a képviselőjéhez (a pártjához) való viszonyában?
A pártos választónak a szándékában sem áll (valószínűleg éppen a lehetőség hiánya miatt) befolyásolni a képviselőjének (a pártjának) a döntését, és annak helyességét sosem vonja kétségbe.
A képviselő (illetve a pártja) tevékenységének a lényege a jövőt alakító döntések meghozatala. Éppen ennek a kialakításában a pártos választó nem vesz-, nem vehet részt, mivel jelenleg számára a két fél viszonyában csak alárendelt szerepet szánnak. Ezért elmondható róla, hogy politikai vonatkozásban itt ő a szolga (nem pedig a képviselő).
Hogyan lepleződik le a pártos választó szolga státusza?
A pártos választó teljesen azonosul a képviselője (a pártja) értékrendjével, céljaival. Körömszakadtáig kiáll mellette, védi azt. Vagyis fennhangon hirdeti, hogy a pártja céljai teljesen egybeesnek az ő személyes elvárásával. De a valóságban ez nem így van!
A belső elvárása (óhaja) és a pártja teljesítése közt mindig van kisebb-nagyobb eltérés. Mondjunk egy konkrét példát!
Mondjuk: A pártos választó a szíve mélyén óhajtja a Történelmi Alkotmány helyreállítását. De a pártja ezt a célt nem tűzte a zászlajára. De Isten őrizze, hogy számon kérje azt a pártján, mert az élet megtanította arra, hogy (Bogár László szóhasználatával) neki kuss legyen! Ne szólj szám, nem fáj fejem!
Ha feszegetné a dolgot, lassan be kellene látnia, hogy a közte és a pártja közti rés inkább szakadék!
Ha sokat ugrálna, a végén a kapott pofonok kijózanítanák, és előbb-utóbb fel kellene tennie magának a kérdést:
Mi a fenét keresek én itt?
De ő nem akar önmagának csalódást szerezni.
Tudja, hiába "követel", úgysem veszik figyelembe. Ő itt egy szolga! Teszi a dolgát! Csöndben marad.
Mi van tehát a viselkedése hátterében? A FÉLELEM!
Félni annyit jelent mint testi-szellemi korlátok, vagy fenyegetések között és által feszengve lelkileg gúzsba kötve lenni. Az az állapot, amikor ezen érzések hatására nem érezzük magunkat szabadnak, olyan mintha megbénultunk volna. A szó bölcsen mutat rá: Félnek érezzük magunkat!
Saját maga számára, megnyugtatására mindig talál választ, hogy "az" miért nincs a kitűzött célok között.
Ha más, konkrétabb, jobb magyarázat nincs, a kalapból mindig elő lehet húzni a Jolly Jokert, amit Dr. Drábik Jánosnak köszönhet. Ez pedig a "SZÜKSÉGES" és a "LEHETSÉGES" érvrendszere.
Vagyis, ha a belső elvárását a "SZÜKSÉGES" szintre emeli, a párt teljesítését pedig a "LEHETSÉGES" szintre süllyeszti, egy rendkívül "elegáns" és univerzális megoldást kap félelmei eloszlatására. Így keletkezik a fenti két halmaz különbségeként a harmadik, a NEM LEHETSÉGES halmaz.
NEM LEHETSÉGES = SZÜKSÉGES - LEHETSÉGES.
A NEM LEHETSÉGES kategóriába tartozó halmaz elemek (célok) megvalósulásáért, a LEHETSÉGES kategóriába kerüléséért, a LEHETSÉGES szintre emeléséért, a szolga eleve feladja a harcot.
Helyzetéből következően mindig elfogadja, hogy egy konkrét kérdés vonatkozásában, a LEHETSÉGES, vagy a NEM LEHETSÉGES kategóriába tartozás eldöntése, de még a vélemény alkotás se az ő illetékessége, jogosultsága, feladata. Eleve lemond róla, feladja.
NEM DOLGA! Ő SZOLGA!
Egy olyan helyzetben történő kiállás pedig, amit egy másik párt, vagy nem párt jellegű érdekcsoport hirdet meg egy a számára a NEM LEHETSÉGES kategóriába tartozó politikai célért, az teljesen kizárt.
Miért? Azért, mert a GAZDA döntésével, a GAZDA akaratával szembe menni a GAZDAságon kívül is bármilyen körben, akár verbálisan, akár cselekvően, az hűtlenség lenne, az árulás lenne.
Az nem fér össze az ő lelkiismeretével. Miért is? Mert:
A pártos választó politikai hitvallása röviden: HŰSÉG A PÁRTHOZ!
A pártos választó politikai irányú cselekedeteinek az indítéka: a pártja által kitűzött politikai célok elérésének a támogatása szavakkal és tettekkel, belső meggyőződésből és a párt által történő felkérés (utasítás) hatására.
Miért nem hajlandó párbeszédet folytatni egy pártos választó egy nemzeti választóval, vagy egy (A) pártos választó egy (B) pártos választóval?
A párbeszéd során előbb-utóbb a felszínre kerülne, hogy a lappangó, szunnyadó, elnyomott, elhallgatott belső elvárása és a párt általi teljesítés közt mégis van eltérés.
Amikor ebben tetten érik, ennek a belátása, a beismerése, rendkívül nyomasztó a számára.
Magyarázkodni kénytelen, hiszen kimondatlanul is nyilvánvalóvá válik, hogy a jelenlegi helyzetében ő kiszolgáltatott, tehetetlen.
A lelkében akkor lehetne nyugalom, ha hátat fordítana a pártjának.
(De ezt a súlyos döntést nem meri megtenni. Marad a szolgaságában, a megalázottságában, a szégyenében.)
Ehelyett rendkívül dühös arra, aki ezt a belső konfliktust felidézte benne.
Emiatt gyűlölet van benne az iránt, aki ezt a belső konfliktust felidézte benne.
Emiatt gyűlölet ébred benne az iránt is, aki potenciálisan ezt a belső konfliktust újra felidézheti benne.
Mit tesz emiatt?
Mivel a belső konfliktus a MÁSokkal való vita során történő szembesítéssel idézhető fel, ezért ennek az emléke folyamatosan fenntartja benne a MÁSokkal szembeni gyűlöletet. A belső konfliktus felidézésének a lehetősége miatti félelmében, a belső konfliktus megelőzése érdekében, a pártos választó kerüli a MÁSokkal való vitát.
(MÁS = nemzeti választó, vagy egy másik párt (B) pártos választója.)
Jelenlegi helyzetünkben, amelyben a pártos választó szolga, a pártos választók egyes csoportjai (az egyes pártok) önmagukat zárják ki a csoportok közötti párbeszédből. Párbeszéd híján közmegegyezés sem lehetséges, nemzeti összefogás sem lehetséges.
Összefoglalva a jelenlegi helyzetet: Amíg a pártos választó szolga, a pártos választók egyes csoportjai (az egyes pártok: A, B, ...) közt gyűlölet van, de párbeszéd, együttműködés, az nincs.
A megosztásnak, vagyis az egység megszüntetésének, a kezdeményező együttműködés megakadályozásának a legtökéletesebb módja a választók szolga sorba taszítása. Így "szabad mandátumú" képviselet esetén, amelyben a választó szolga, akkor is megosztás van, ha a küzdőtéren egyetlen párt létezik.
Mi a nemzeti összefogás legnagyobb akadálya?
Tehát mi a nemzeti összefogás legnagyobb akadálya?
Az, hogy a pártos választó ma szolga! Ennek oka a "szabad mandátumú" képviselet! Emiatt félelem van benne, nincs bátorsága. Nincs önálló kezdeményező képessége, nincs önálló akarata. Mindegy, melyik pártról van szó.
A FIDESZ (JOBBIK, KDNP, ...) választói a "szabad mandátumú" képviselet miatt: szolgahad!
Tehát ma a nemzeti összefogás első számú akadálya a jelenlegi "szabad mandátumú" képviselet! Emiatt a Történelmi Alkotmány helyreállításának, mint az első számú nemzeti cél elérésének, az első számú akadálya a jelenlegi "szabad mandátumú" képviselet! Azért, mert a jelenlegi képviseleti rendszerben a választókat szolgává süllyesztették!
Nehéz kimondani:A SZOLGA PÁRT CÉLOKÉRT KÜZD ÖNÁLLÓAN IS, UTASÍTÁSRA IS, PÁRTJÁN BELÜL IS, PÁRTJÁN KÍVÜL IS.
A SZOLGA ÖNÁLLÓAN, A PÁRTJÁTÓL ELSZAKADVA EGY MÁSIK CSOPORTBAN, A PÁRTJA TÖREKVÉSE HIÁNYÁBAN, MÉG NEMZETI CÉLOKÉRT SEM KÜZD!!!
A másik csoport minőségének (másik párt, vagy egy nem párt jellegű bármilyen nevű civil szervezet (mozgalom, csoport, ...)) nincs jelentősége.
Tehát egy másik csoportban, legyen az párt, vagy nem párt, nem áll ki egy olyan ügy mellett, amelyben a saját pártja az adott időpontban passzivitást mutat.
Más megfogalmazásban: A szolga ma ("szabad mandátumú" képviselet) nem dezertál a pártjától.
Miért nem tudta eddig dr. Halász József a kritikus tömeget létrehozni? Mert a szolga hű a gazdájához!
Miért nem tudta eddig Kásler Árpád a kritikus tömeget létrehozni? Mert a szolga hű a gazdájához!
Miért nem tudta eddig az MSZ a kritikus tömeget létrehozni? Mert a szolga hű a gazdájához!
Miért nem tudta eddig a TAHSZ a kritikus tömeget létrehozni? Mert a szolga hű a gazdájához!
Most lássunk két idézetet a szolgaságról
A nagy létszámú közösségek képviseleti demokráciájának alapvető problémáját talán a legkifejezőbben J.J.Rousseau fogalmazta meg, mintegy kétszáz évvel ezelőtt, amikor a képviseleti demokrácia mintaképének tekintett Angliáról a következőképpen írt: "Az angol nép szabadnak gondolja magát, de erősen téved; csak a parlamenti képviselők megválasztásának idején szabad: mihelyt megválasztotta őket, ismét szolganép és semmit sem számít."
Egy bibliai példa a szolga lelkületére és viselkedésére:
Németh András Modernkori rabszolgaság (TDK dolgozat)
"... Ahogy az evangélista írja: "Senki sem szolgálhat két úrnak: vagy gyűlöli az egyiket, a másikat pedig szereti, vagy ragaszkodik az egyikhez, a másikat pedig megveti." (Biblia, Máté 6:24. Budapest, 1991, Szent István Társulat)
Ennek egyébként nagyobb a jelentősége, mint gondolnánk. Annak tudniillik, hogy szemben a tárgyi tulajdonnal, a rabszolga emberileg is kötődik a gazdájához (szereti, ragaszkodik hozzá), és ez alapvetően meghatározza a hozzáállását az egész viszonyhoz.
Hogyan valósítható meg a nemzeti összefogás?
MI MÓDON LEHETNE A PÁRTOS VÁLASZTÓT NEMZETI VÁLASZTÓVÁ NEMESÍTENI?
A válasz a Bene Gábor által feltett kérdést is megválaszolja:
    2013. Augusztus 23., Péntek 16:45
    Elemzés Apajpuszta után + Örömhír és könyvajánló
Írta: Bene Gábor
A bolsevik majd a globalista tudati átprogramozás után vissza kell szereznünk az önálló és elemzésre képes gondolkodás képességét. Ez Apajpuszta legfőbb tanulsága, erről folyt a legtöbb előadás is.
A jelenleg szolga választót fel kell szabadítani! Hogyan kell a választót felszabadítani? A jelenlegi képviseleti rendszer radikális megváltoztatásával! Szabad, önálló, kezdeményező, döntés képes emberek kellenek ahhoz, hogy a Történelmi Alkotmányunkat helyreállítsuk! Vagyis a cél csak úgy érhető el, hogy a választási rendszer megváltoztatása által felszabadítjuk a választókat, és akkor már létrejön a nemzeti összefogás.
Már a kimondott szó erejével, ennek a tudatosításával is változást idézhetünk elő! Elképzelhető, hogy az új választási rendszer jogilag még nem is létezik, ténylegesen még meg sem valósul, és mégis, az emberek tudatában bekövetkezik a felszabadulás. Mert képesek magukat beleélni a felkínált új helyzetbe, a szabad ember, a szabad pártos választó, de akár a nemzeti választó lehetőségébe is! Felszínre tör bennük az eddig elnyomott érdek kinyilvánítási és érdekérvényesítési akaratuk. Lassan elindul egy változás, terebélyesedik, majd robbanásszerűen létrejön a kritikus tömeg!
A szabad pártos választó már nem szolga, akár ki is tör a ketrecből! Mikor válik a szabad pártos választó nemzeti választóvá? Akkor, amikor a tudati szintje annyira megváltozik, hogy eljut egy felismeréshez: Ha a saját értékrendje szerinti nemzeti cél elérésében a pártja passzivitást mutatna, a pártja korlátozná őt, hajlandó lenne a pártjától megválni, és egy másik csoportban (pártban, vagy nem pártban) keresni a cél elérésének a lehetőségét.
A képviseleti rendszer megváltoztatása és a Történelmi Alkotmány helyreállítása legyen azonos nagyságrendbe, súlycsoportba eső cél!
A stratégiai cél (MEGVALÓSÍTÁS): A Történelmi Alkotmány helyreállítása. Ennek eléréséhez a taktikai cél: A képviseleti rendszer megváltoztatása. Mindenképpen a két alapvető célért párhuzamosan kell küzdeni!
A cél elérésének (MEGVALÓSÍTÁS) három fázisa van.
1.) A Történelmi Alkotmány megismertetése
MEGVALÓSÍTÁS = TUDÁS + BÁTORSÁG + CSELEKVÉS (+ KITARTÁS)
2.) A képviseleti rendszer megváltoztatása.
MEGVALÓSÍTÁS = TUDÁS + BÁTORSÁG + CSELEKVÉS (+ KITARTÁS)
1.) A listás képviselet eltörlése.
2.) A "kötött mandátumú" egyéni képviselet bevezetése.
Ennek legfontosabb eredménye: A választó visszaszerzi a szabadságát. Ő uralja, ő irányítja a saját képviselőjét, így immár a saját sorsát is.
3.) A Történelmi Alkotmány helyreállítása
MEGVALÓSÍTÁS = TUDÁS + BÁTORSÁG + CSELEKVÉS (+ KITARTÁS)
Ha a TUDÁS + BÁTORSÁG létszámban eléri a kritikus tömeget, megtörténik a CSELEKVÉS (+ KITARTÁS). Ennek legfontosabb eredménye: A nemzet visszaszerzi a szabadságát.
Mi a teendő a képviseleti rendszer megváltoztatása érdekében?
1.) Felhívás a választók felé. Hívjuk fel a választók figyelmét, hogy csak olyan egyéni képviselő jelöltre adják szavazatukat, aki (akár független-, akár párt jelöltként, a Történelmi Alkotmány helyreállításán túl) felvállalja a 2.) pontban röviden meghatározott, valódi nemzeti összefogást lehetővé tevő, listás párt képviselet nélküli, kötött mandátumú egyéni képviseletet! A kötött mandátumú egyéni képviselet jelenti a valódi legitimitást, mivel a képviselő minden vonatkozásban (mandátum szerzés, irányítás és esetleges visszahívás), mint minden rendes munkahelyen, egy kézben, a választók (a munkaadók) kezében van.
2.) Felhívás a képviselő jelöltek (és a képviselő jelöltek pártja) felé. Hívjuk fel a képviselő jelöltek (a képviselő jelöltek pártjának a) figyelmét, hogy
(a Történelmi Alkotmány helyreállításán túl) vállalják fel a valódi nemzeti összefogás érdekében a következőket:
- Az egyéni képviselő jelölt a képviseleti rendszer törvényi módosítása nélkül is, a képviseleti rendszer törvényi módosításának a bevezetése előtt is, (a szabad mandátum által számára előírt törvényi kötelezettséget túllépve) a mandátuma megszerzésétől vállalja a kötött mandátumú egyéni képviseletet.
- Az egyéni képviselő jelölt (illetve az egyéni képviselő jelölt pártja) az alsóházba való bekerülés esetén azonnal kezdeményezi a választási rendszer radikális megváltoztatását a jelenlegi szabad mandátumú egyéni képviseletről, a listás párt képviselet nélküli, kötött mandátumú egyéni képviseletre.
Röviden, lényegre törően, néhány szóban összefoglalva:
Melyek a fő megállapítások, következtetések?
"Szabad mandátumú" képviselet esetén (jelenlegi állapot)
A választó

- A pártos választó szolga.
- Félelem van benne. Ez gúzsba köti gondolataiban, gátolja cselekedeteiben.
- Akkor is megosztás van (az egység megszüntetése, a kezdeményező együttműködés megakadályozása), ha a küzdőtéren egyetlen párt létezik. De mivel 1 karám van 1 gazdával, itt a választók még szeretetben élnek egymással.
- Ha több párt osztozik a hatalmon, mint ma, a "demokrácia" keretei között, a pártos választók egyes csoportjai (a pártok (A, B, ...) pártos választói) közt gyűlölet van, de párbeszéd, együttműködés, az nincs.
- A választók kimaradnak a nemzet jövőjének az alakításából.
- A szenvedők iránt a lelke mélyén élő szolidaritását a párt érdeke, befolyása képes megszüntetni. Példa: a devizahitelesek iránt szolidaritás helyett ellenszenv kialakítása.
A képviselő
- A képviselő jellemzően arctalan, mivel feléje a választók semmiféle elvárást nem támaszthatnak.
- A képviselő zsarolható, ennek bekövetkezése esetén a választó ezzel szemben tehetetlen.
A nemzet
- A 4 éves ciklusok alatt - ha váltó párt irányítás van - a hatalmon lévők más-más irányokba rángatják a nemzetet.
"Kötött mandátumú" képviselet esetén (a követelt állapot)
A választó
- A pártos választó szabad.
- Bátorság van benne. Gondolataiban és cselekedeteiben szabad.
- A választók (Támogatók és az Ellenzők) együttműködve cselekszenek. (Ennek a lehetőségét két feltétel egyidejű teljesülése teremti meg: Egyrészt a technikai feltételé, amely a rendszeres Képviselői Fórum megszervezése, amely lehetővé teszi a Támogatók és az Ellenzők egyidejű jelenlétét. Másrészt a pártos választók egyes csoportjai (a pártok (A, B, ...) pártos választói) közti gyűlölet megszűnése, amely a párbeszéd, az együttműködés akadálya volt. Ezáltal létrejön a nemzeti konzultáció egyfajta szervezett, állandó módja.)
- A választók (Támogatók és az Ellenzők) részt vehetnek a nemzet jövőjének az alakításában.
- A képviselő irányításának és visszahívásának a világos technikája garantálja a választók és a képviselő közötti nyugodt munkavégzést, kapcsolatot. Nem létezik a kötött mandátummal szemben felhozott legfőbb érv: A képviselőt, még inkább a képviselőket, állandó visszahívással félelemben tartják, illetve folyamatosan cserélgetik, emiatt a kormányzás ellehetetlenül.
- A szenvedők iránt a lelke mélyén élő szolidaritását senki (párt, ...) el nem fojthatja.
A képviselő
- A képviselőnek van egyéni arca, mivel a választók (Támogatók) megegyezéssel kialakított akaratukat érvényesíteni tudják feléje.
- A képviselő nem zsarolható.
A nemzet
- Mivel a képviselők irányítása a valóság talaján álló nagyszámú választó kezében van, ez garantálja, hogy a nemzet épülése, fejlődése, megrázkódtatásoktól mentes, egyirányú, egyenletes és eredményes folyamat legyen.
A két féle képviseleti rendszer működésének a jellemzői
A képviselő munkáját a mandátum megszerzése után ki és hogyan irányítja?
Kinek tartozik elsődlegesen felelősséggel?

"Szabad mandátumú" képviselet esetén (jelenlegi állapot)
A képviselő munkáját kizárólagosan a párt irányítja.
"Kötött mandátumú" képviselet esetén (a követelt állapot)
Amikor a választás eredményeként a képviselő jelöltből képviselő lesz, a programját (amely egy független képviselő egyéni programja, de egy párt programja is lehet) úgy tekintjük, mint a képviseltek kezdeti programja. A képviselő a munkáját az alsóházban e program alapján kezdi el végezni. De sosem fordíthat hátat választóinak, állandó kapcsolatban kell lennie velük, mivel parlamenti hozzászólásaival, döntéseivel, a Megválasztóknak, pontosabban a Támogatóknak tartozik felelősséggel.
A képviselőt a Támogatók köre irányítja, az Ellenzők meghallgatása mellett.
 Az irányítás lényege a számonkérés, a programtól való esetleges eltérés megvitatása, valamint új szempont-, kérdés-, feladat felvetése és megválaszolása. A képviselő irányításának elsődleges színtere a rendszeres Képviselői Fórum. A rendszeres Képviselői Fórum javasolt gyakorisága ~ 2 hónap.
Szavazáskor tehát a képviselő
- vagy a képviseltek kezdeti programja és a Támogatók esetlegesen ezt módosító álláspontja alapján kötött módon foglal állást,
- vagy pedig (ennek hiányában) a lelkiismerete szerint dönt.
Ha a képviselő egy párt jelöltjeként indult a választáson, a párt nem utasíthatja a képviselőt a Támogatók akaratától eltérő álláspontra! Ez a közmegegyezés létrejöttének az alapja!
Ez a - felülről való diktatórikus vezérlés helyett - az alulról való építkezés alapja!
A képviselő a pártnak nem tartozik felelősséggel!
Fogalmak
Összes választó: Az egyéni választókörzet összes választója.
Megválasztók: Választók, akik a képviselőre szavaztak, akiktől a képviselő a mandátumát kapta.
Támogatók: Választók, akik egy időpontban a képviseletet, a képviselő munkáját megfelelőnek tartják.
Ellene szavazók: Választók, akik nem a mandátumot szerzett képviselőre szavaztak.
Ellenzők: Választók, akik egy időpontban a képviseletet, a képviselő munkáját nem megfelelőnek tartják.
A Megválasztók és az Ellene szavazók száma [fő] a választás időpontjában megállapított érték.
Az Összes választó, a Támogatók és az Ellenzők száma [fő] időben változhat.
Hogyan hívható vissza a képviselő a képviselet nem megfelelősége esetén?

"Szabad mandátumú" képviselet esetén (jelenlegi állapot)
A képviselő nem hívható vissza "azonnal".
A Magyar Köztársaságban az országgyűlési képviselők politikai felelősségre vonása 4 évente, az országgyűlési választások során valósul meg.
"Kötött mandátumú" képviselet esetén (a követelt állapot)
A képviselő munkáját olyan közegben (a terepen a választó körzetében, vagy a Képviselői Fórumon) végzi, ahol Támogatók és Ellenzők veszik körül.
A választók két körét jól elkülöníti a képviselő választásra bemutatott programjához való viszonyulás.
A képviselő a munkájával a Támogatók körének kell, hogy megfeleljen!
A visszahívás célja a képviselet minőségének a biztosítása. Ez a Támogatók felelőssége.
Ha a Támogatók értékítélete szerint a képviselő alkalmatlanná válik a feladata elvégzésére, a képviselőt visszahívják, vagyis megfosztják mandátumától. Egyidejűleg új képviselő választására kerül sor.
A visszahívást az a körülmény nehezíti, hogy a gyarló ember másra kívánja használni, mint amire való.
Az Ellenzők számára főnyeremény lenne, ha a visszahívás leple alatt a saját emberük jutna mandátumhoz.
Kár az erőfeszítésért, az ilyen irányú törekvések kudarccal fognak záródni.
A visszahívási folyamat kimenetelével összefüggő elvárások:
- A visszahívás technikája egyidejűleg garantálja mindkét fél (Támogatók és Képviselő) érdekét!
- A lelkiismeretesen dolgozó képviselőt lehetőleg ne tegye ki a visszahívását kezdeményező eljárásnak,
  attól védje meg, illetve bármilyen esetleges rossz szándékú akció esetén a visszahívás kudarccal záródjon!
- A képviselő munkájának nem megfelelősége esetén legyen sikeres az elindított visszahívási folyamat!
A képviselő munkájának a megfelelőségét, illetve a nem megfelelőségét, a Támogatók döntik el!
A képviselő visszahívásának az elindítása:
A visszahívást bárki kezdeményezheti, akit képvisel.
Nincs előre kinevezett személy, aki ilyen feladatot kapott.
Visszahívók: 3 önként a feladatot felvállaló képviselt személy (választó) a választókerületből.
A képviselő visszahívásának a szükségességét felvető közhangulat eredményeként a Visszahívók felvállalják, hogy elindítják a képviselő visszahívásának a folyamatát.
Ezt a tényt és személyüket a választókerület nyilvánossága elé tárják.
Felvétetik és meghirdetik, hogy a soron következő Képviselői Fórum egyik napirendi pontja a képviselő visszahívásának a kezdeményezése lesz.
A visszahívás folyamatában a választókörzetben három alkalommal, három különböző módon, egyre nagyobb merítéssel kérünk véleményt a képviselő visszahívását illetően.
Ez a három színtér a résztvevők létszámának a megjelölésével (a nagyságrendek érzékeltetéséhez):
Első színtér: Képviselői Fórum: ~100 fő.
Második színtér: Írásbeli véleménykérés (aláírásgyűjtés): ~1 000 fő.
Harmadik színtér: Bizalmi szavazás és Választás: ~40 000 fő.
Az első két színtér
Az első két színtéren (természetesen az előírt többség megléte esetén) felszólítjuk a képviselőt: Mondjon le!
A képviselőnek ezen a két színtéren van választási lehetősége: Vagy lemond, vagy nem mond le.
Mi van ennek a választási lehetőségnek a hátterében?
Az első két színtéren a véleménykérés csak a választókörzet töredékére terjed ki.
Előfordulhat, hogy a visszahívás rossz szándékú, vagyis alaptalan, és az első két színteret a visszahívók úgy irányítják (ott szervezik, oda mennek, saját köreiket mozgósítják), hogy az érdekeik érvényesülhessenek. A képviselőt meg kell védeni az ilyen jellegű ármánykodástól.
A harmadik színtér
A harmadik színtéren eljön az igazság. A választás kiírása, a szavazatok összeszedése és összesítése az ismert eljárás szerint bonyolítható. Az értékelés azonban eltérő attól függően, hogy a lemondásra felszólított képviselő lemondott, vagy nem.
Amennyiben a képviselő lemondott, csak Választás történik:
Amennyiben a képviselő vagy az első színtéren, vagy a második színtéren lemondott, a Választás az ismert technikával értékelhető ki. Az nyer, aki a legtöbb szavazatot kapja. Amennyiben a képviselő nem mondott le, Bizalmi szavazás és Választás történik:
Amennyiben a képviselő nem mondott le, a harmadik színtér elsősorban Bizalmi szavazás, másodsorban pedig (ezután) Választás. (Ne felejtsük el: több képviselő jelölt is indulhat a mandátumért!)
Mi a kérdés? Megvan-e a választók bizalma a képviselőben? Kiben kell meglegyen a bizalom?
Akinek a jóvoltából eredendően odakerült. Aki a választás során rászavazott. De gondoljunk bele!
Lehet, hogy amikor képviselőnk indult és nyert, vele együtt akár öten is indulhattak.
A képviselőnk nyert (a ~40 000 fős választási körzetben) 10 000 szavazattal.
A választás után pedig 1 hónappal az ármánykodók elindítják a visszahívást (és a saját emberüket).
Gondoljunk bele! 30 000 fő nem a képviselőnkre szavazott.
Lehet, hogy a 30 000 fő azt reméli, hogy végre, csináltunk magunknak egy új esélyt, egy új választást!
Éljen a kötött mandátum! Éljen a visszahívás!
Az egyszerű többségi elvű értékelés elvileg végtelen visszahívási ciklust is eredményezhet. Mi tehát a megoldás?
A mandátumban lévő, de visszahívás alatt álló képviselőnk külön eljárásban részesítendő!
Legfeljebb annyi támogatót várunk el tőle, mint amennyivel nyert (10 000 fő).
De mivel őt kell védelemben részesíteni (az ármánykodók miatt), leszállítjuk a küszöböt.
Javaslatom: a küszöb legyen 70 %.
Ha a visszahívás alatt álló képviselő a mandátum szerzéskor kapott szavazatainak (példa: 10 000 fő)
minimum a 70 %-át megszerzi (példa: 7 000 fő), megfelelt a választók bizalmának.
A képviselő a helyén marad.
A többi választáson indult képviselő eredménye a továbbiakban érdektelen, erőpróbának tekinthető.
(Ez akkor is így van, ha valamelyik több szavazatot kapott, mint a visszahívás alatt álló képviselő!)
Ha a visszahívás alatt álló képviselő a mandátum szerzéskor kapott szavazatainak (példa: 10 000 fő) minimum a 70 %-át nem szerzi meg (példa: 6 999 fő), elvesztette a választók bizalmát. A képviselő elvesztette a mandátumát.
Az lesz az új mandátumot szerzett képviselő, aki a képviselő jelöltek közül (leszámítva a visszahívás alatt álló képviselőt) a legtöbb szavazatot kapja.
Miskolc, 2013. október 25. péntek
Baráti üdvözlettel, Isten áldásával
****************************************************************

KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKI HIVATAL
Honvédelmi Főosztály


N Y Í L  T L E V É L

Sürgős, soronkívüli!
Ikt.sz; XI-3/00528/214
Magyar Nemzeti Hadsereg
Szegő László dandártábornok Forintos Gyula Vfr.ezr.
főhadsegéd úr részére Katonai Kémelhárítás
Sándor Palota LH-119
Igen Tisztelt Főhadsegéd, Dandártábornok Úr!
(Katona, a Katonához!)
Azzal a kéréssel fordulok Önhöz, hogy a fenti iktatószámmal ellátott beadvánnyal kapcsolatban,- amelyik felveti a Hazánkba becsempészett nukleáris fegyverek lehetőségét,- az alábbi kigészitések továbbítását kérjük a Honvédelmi Főosztály részére. A tét most óriási a nemzetünk, -és egyébként pedig mindenki számára,- aki jelenleg a Kárpát-medencében él! Tudtunkon és akaratunkon kívül tettek minket hadászati célponttá...
TOVÁBBÍTOTT KIEGÉSZÍTÉSEK
Világunk és Hazánk tönkretétele, népünk folyamatos megnyomorítása és háborúztatása, nem a környező országok, és nem is az emberek bűne, hanem valami egészen másé, amelyet nem tanítanak az iskolákban, hadiakadámiákban és úgy általában sehol sem. Ugyanis ezt tiltják! Ennek a felismeréséhez más látószögre, más alapállásra van szükség, amelynek hiányában csak és kizárólagosan mindig rossz eredményre jutunk és újra elkövetjük azokat a végzetes hibákat amelyeknek árát vérben és nyomorúságban kell majd megfizetnünk! Most megint egy ilyen óriási, mondhatnám végzetes hiba részeseivé kezdünk válni, pedig erre semmilyen okunk nincs, mindössze észre kellene vennünk az erre figyelmeztető jeleket, mert azok mindig vannak és összefüggéseikben pontosan értelmezhetők! A megoldás most az igazság kimondásában és vállalásában van, ezért is tiltják!
Hazánk,-kimondatlanul, de mindenki által tudottan,- zsidó befolyási övezetté vált és ennek komoly következményei vannak. A zsidó felélő életvitel és értékrend, a világszemlélet átvétele az oka a nemzetek közötti háborúskodásoknak, viszályoknak amennyiben a döntéshozói pontokra befészkelődnek, mert a zsidószemlélet és világuralmi érdekük minden mást felülbírál...
A jelenlegi történetünk még az arab-zsidó (az "izraeli" lopott név...) háborúra nyúlik vissza, amikor a háborús bukástól,- de főleg a felelősségrevonástól,-való félelmüktől hajtva, Skyhawk vadászbombázókra alkalmazható atombombát "szereztek"be!
Így került az első atomfegyver illegálisan, egy mindig is embergyűlölő és azt lenéző, megvető, fajidegen entitás kezébe. Sajnos senki sem számoltatta el őket emiatt...
Napjainkra az innen-onnan törvénytelen és ellenörizhetetlen módon megszerzett és rejtegetve birtokolt,- azt mindig tagadott, de soha el nem ismert,- zsidó nukleáris tömegpusztító fegyverek száma, tipusa, vitatott ugyan, de egyértelműen létező fegyverekről van szó!
A veszélyt és a betegséget mindig nevén kell nevezni, mert enélkül nem lehetséges a gyógyulás!
Hangsúlyozni szeretném, hogy kormányszinten következetesen és folytatólagosan, szervezetten történik a hazudozás! Ezt ennek minden következményével egyetemben meg kell, hogy értsük! Miért van erre szükség, miért kell ezt titkolni, kérdezhetjük őszintén?
"Csalással viseljünk háborút!"(zsid)

Először azért, hogy ne derüljön ki ezen fegyverek származása, illegális beszerzése és szállítása!
Másodszor pedig azért, mert ezek a mindenkori zsidóhatalom végső és terrorisztikus eszközei, amelyek felhasználásáról egyedül csak ők döntenek és teljesen nyilvánvaló, ha az érdekeik úgy kivánják azt fel is fogják használni, hogy ezzel zsarolják azokat, kik már nem kérnek belőlük!
A zsidóság évezredes viselkedési formái, emberiségellenes gyűlöletük és beteges hatalomvágyuk, hazudozásuk, már többszörösen is bizonyítást nyert, melynek nyomait titkolják! (Talmud)
Az emberektől teljesen elkülönülő,-annak célkitűzésétől, emberi fajától is elzárkózó,- azt megtagadó faji másságuk a kiváltó oka a földi ellenségeskedéseknek és háborúskodásoknak, mert soha sem a beszélt nyelv, a születés helye, hanem a vér, vagyis a faj az összetartó erő! (....)
Beszélhet bármilyen nyelven, hordhat bármilyen egyenruhát, születhet bárhol, a zsidó, mindig zsidó marad, ahogyan a néger is, és a vadászkutya is... (A zsidó honosítás fajialapon történik!)
Vagyis a magyarországon született zsidók,-bár a nyelvünket beszélik és a mi földünkön élnek,-
valójában nem a magyar, hanem a zsidóérdeket fogják szolgálni(!), miközben mi őket, a mi(!) vagyis a magyar nemzetünk érdekeinek képviselőit látjuk bennük, és ez a megtévesztő csalás!
Ennek tudatában és a Hazánkba beutaztatott, becsalogatott jóléti zsidólakóparkok ismeretében válik érthetővé a zsidóság valódi és tényleges szándéka, vagyis ön-és közveszélyes célja!
Ennek a célnak alapvetően kétféle forgatókönyve lehetséges és abból egyik sem jó nekünk, de azoknak sem, akik jelenleg az országunkban élnek, vagy a Kárpát-medencében!
Nézzük ezt meg közelebbről, a járulékos ismeretek, a zsidóság elhelyezkedésének tudatában. A legnagyobb zsidóközösség a new yorki, vagyis a gazdag és befolyásos kultúrzsidóké...
A második legnagyobb a Hazánkba betelepített és becsalogatott(!) tömegzsidó, másnéven a "feláldozhatók közössége", amelynek súlyát a tömege, a mennyisége, és nem a minősége adja!
A nevében is lopott "Izrael" léte tarthatatlan, önellátásra képtelen, ezért megszünése csak idő kérdése lenne, de a zsidópolitika sajátosan gyűlöletalapú felfogása szerint a palesztinoknak át nem adható, viszont a cionizmus érdekében feláldozható! A mit sem sejtő palesztinoknak még egy utolsó áldozatot el kell szenvedniük, ártatlanul elpusztulniuk egy harmadik ország elleni nukleáris zsidó agresszió miatti válaszcsapásban! Ezt a sorsot szánták nekik a kiválasztottak...
Tehát az állandóan provokált, erkölcsében- és moráljában támadott Iránt lépéskényszerbe hozni és az addigra felheccelt, uszított "nemzetközi közvéleményt"a zsidómédia segítségével rávenni, hogy a zsidóvezérelte NATO és alkalmi Szövetségesei vagy pacifikálják, vagy pusztítsák el Iránt, mert jogosan(!) reagálni merészelt az őt ért,-létében való,- fenyegetésre!(*)
Persze zsidóérdekből, mert az iráni árja siítanép, nem fog rabszolganéppé válni, és egy nyílt fegyveres konfliktusban számukra legyőzhetetlen! A kirobbanó háború világméretű lesz és az is természetes, hogy egy idő után ellenőrizhetetlenné válik, viszont ez a tömegpusztító fegyverek végső bevetését fogja jelenteni! Könnyen megjósolható, hogy a kétségbeesett, a saját népét országát pusztulni látó Irán oda fog válaszcsapást mérni, ahonnan a támadás érkezett! Ide!
Nem kell hozzá katonai akadémiát végezni, hogy tudjuk azt, hogy egy ilyen esetben nincs idő, sem mód vagy lehetőség mérlegelni, hanem azonnal cselekedni kell! Arról nem is beszélve, hogy mi magunkat is igencsak meglepne, ha támadás érne valahonan, mert miért is?!
Tisztjeink,-mert faji szűrés nincs közöttük(!),- teljesen nyilvánvalóan kétféleképpen(!) értékelnék ezen eseményeket, csak egy lenne bennük a közös, ahogyan az országunk kevert lakosságában is; az egyértelmű és borzalmas fizikai pusztulás! Ezt már nevezhetjük veszélynek!
Tehát az Első Forgatókönyv szerint "Izrael megszűnik" megsemmisül, és mindenki más is, aki ott volt az iráni válaszcsapás alatt! Valószinűleg még ebben az esetben is fennáll a veszélye annak, hogy a betelepített zsidók miatti jogos bosszúállás(!) nem válogatna nemzetünk tagjai között. Tudnunk kell még azt is, hogy mivel a zsidóság világméretűen folytat tevékenységet az emberiség ellen(!), úgy az irániak is világméretűen harcolnak a zsidó befolyás ellen, ezért is lettek úgymond azonnal gyűlölnivaló megbélyegzett "terroristák"!(*)
Mondanom sem kell, hogy ez sem hiányzik senkinek, még a betelepült családos zsidóknak sem, pedig még ez a viszonylag jobbik változat, és ez sem az irániak bűne...
A Második Forgatókönyv egyértelműbb és borzalmasabb is; a zsidófajú katonatisztek hallgatólagos beleegyezésével és tudtával becsempészett, majd elrejtett hadászati fegyvereket bevetik és ennek következtében az ország mit sem sejtő lakossága,- bármelyik fajról is legyen szó,- elszenvedi hirosimai rettenetet itt a Kárpát-medencében, az iráni rakétaerők válaszcsapása következtében! A túlélők nyilvánvalóan azok lesznek, akik tudtak erről és időben az atombiztos búvóhelyükre, bunkereikbe menekültek, vagyis a tényleges felelősök ezért a népírtásért!
Ez csak "járulékos áldozat lesz" azon gazdag-és befolyásos zsidók számára, akik ezt megtervezték, kivitelezték, és bízva az USA nukleáris védőernyőjében, otthon ülve a tévé elött nézték végig szörnyűlködve az "emberiség újabb gaztettét" önmaga ellen... Ezt kockáztatjuk most!
Ez nem kitaláció, ez nem fantáziális, hanem reális valóság és talán hamarosan be is következő tragikus esemény, amelyról már most tudnak a környező országok katonai hírszerzői is!
Tudomása van a fentiekről az iráni, a horvát és az orosz hírszerzésnek is, és nagyon valószínű, hogy másoknak szintén. Amikor egy gyanú, vagy veszélyes esemény igazoltnak látszik, akkor azt a veszélyt fennállónak(!) kell tekinteni és mindent el kell követni a megszüntetésére!(*)
Az iráni katonai hírszerzés már most is, mint lehetséges veszélyforrásra tekint ránk, mivel Hazánk olyan mértékű eszmei, gazdasági és katonai zsidóbefolyás alatt áll, ami egyértelműen kizárja az önálló akaratot és érdeket, a "Magyarország" név alatt megbújó "Új Izrael" miatt!
Ezt csak az nem akarja meglátni, aki ebben érintve van, ebből előnye származik, vagy olyan mértékű szellemi fogyatékossága van, amely már kimeríti az életre képtelen állapotot!
A FELFEDÉS JAVASOLT MÓDJA(*)
"Egy ezredévnyi szenvedés után elkerülhetnénk egy újabb háborút!"

Az országunkba történt nukleáris fegyverek becsempészésének ügyét mindenképpen ki kell vizsgálni, és tisztázni! Erre minden jogunk és lehetőségünk adva van, mivel az életünkről, családunkról és a környező csodálatos természeti világunkról van szó, ez kötelességünk!
Ennél nagyobb fenyegetés még nem ért minket, ennél nagyobb veszéllyel még soha nem kellett szembenéznünk és soha még ennyire nem volt megosztott ennek az országnak a lakossága! A közös veszély, azonban most közös fellépést tesz szükségessé, egyéni érdekektől függetlenül!
Javasoljuk tehát a következőket az ügy fontosságára, és nemzeti, nemzetközi súlyára való tekintettel, és arra, hogy nem adunk okot(!) a nukleáris fegyverek ellenünk történő bevetésére!
Azonnali hatállyal megszigorítani az országba történő minden be-és kiléptetést, úton, vízen, vasúton és a levegőben! A katonai szállítógépek felügyeletét különösen, hogy az ellenőrzés idejére a keresett nukleáris eszközöket se ki, se pedig vissza ne hozhassák többé!
Az adminisztrációs intézkedés jótékony hatása a Kormány felelősségvállalása(!) lenne ebben!
Felállítani sürgősséggel egy Katonai Szakértő Bizottságot, amelyik a névtelenséget garantálva, összegyűjti a vonatkozó adatokat és bejelentéseket, ebben az országmentő-tisztázó feladatban!
A Magyar Nemzeti Hadsereg Ügyeletes Parancsnoksága ( MNH.ÜP) rendelkezik adatokkal és olyan információkkal, amelyek megalapozottá teszik a nukleáris tömegpusztító eszközök magyarországi raktározását, bár a nevezett helyszinek nem hozzáférhetőek a mi számunkra...
Ezek a "bozótinformációk" azonban meglepően pontosak(!) és részleteikben is hitelesek!
Amennyiben a feltételek adottak, egy az öthöz(!) az esély a megtalálásukra, ennél többet magam sem tudok. Részletek nem állnak a rendelkezésemre biztonsági okokból, és pontosan azért nem, mert az információ még nálunk is fontosabb! Ez már emberiségellenes bűntett!
Tisztelt Főhadsegéd, Dandártábornok Úr!
Az MNH.ÜP. névreszóló Felhatalmazásával és Nyilt Parancsával rendelkezem.
Megbizatásom, Felhatalmazásom tudatában a következő javasolatot teszem:
- nevezett ügy minden résztvevője számára azonnali(!) diplomáciai mentesség,
- minden az ügyben résztvevő személy védelme, illetve a "védett személyeknek" kijáró elhelyezés, illetve mozgási szabadság biztosítása, az ügy lezárásáig,
- minden résztvevő számára beszámolási lehetőség a Honvéd Vezérkar ill. Nemzetbiztonsági Hivatal részére, "mint súlyos nemzetbiztonsági veszélyeztetettség fennállásának elhárítása", (Egyéb fontos részletek az esemény kimenetele érdekében személyes megbeszélést igényelnek)
Nevezett nukleáris tömegpusztító eszközök megtalálására, birtoklására és őrzésére szükségünk lesz -a magasszintű együttműködésen kívül,- katonai járművekre és helikopterekre is.
A felderítéshez két katonai harci helikopterre lesz szükségünk, válogatott személyzettel!
Az elsőben lesz ,- az előre kiválasztott többnemzetiségű Ellenőrzési Bizottság tagsága,- a HM magasrangú tisztjével, aki Irásos Felhatalmazással rendelkezik az ország egész területére érvényes teljhatalmú(!) kutatási-és lefoglalási paranccsal. (a részleteket egyeztetjük)
A második,- páncéltörő rakétablokkal rendelkező,- harci helikopter tölti be a magas fedezetet, a biztosító szerepét leszálláskor, illetve szállítja az őrzésre kijelölt válogatott harci deszantot.
Maga az akció titkos, nem készítünk repülési tervet, és csak közvetlenül az indulás előtt közöljük annak útirányát és célját, a röviddel elötte nekünk átadott pontosító adatok figyelembe vételével, mert árgus szemek fogják figyelni minden lépésünket! (a részleteket egyeztetjük)
Egyébként,-a félreértések elkerülése végett,-senki sem állította azt, hogy nevezett eszközök a a Honvédség birtokában lennének, sőt azt a saját hatáskörében meg sem találná! Ez a lényeg!
Mi az együttműködésünket ajánljuk fel ennek érdekében, mint magyar katona a katonának!
Tájékoztatnom kell Önt, hogy mivel tudomásunk van arról, hogy "zsidófajú" rendőrtisztek ellenünk szervezett formában(!) merényletet készítenek elő, illetve kiséreltek meg(!) ezért csak írásbeli felhatalmazással rendelkező Katonai Tiszti Járőrrel léphetünk kapcsolatba, az Önök felelősségére! Ezen esemény nyilvánvalóan szégyenletes, hogy ez megtörténhet a Hazánkban!
Mi Igazsággal viselünk háborút!(*)
Szándékaink tiszták és magyar katonához méltóak, meggyőződésünk, hogy jó ügyet szolgálunk,
ha az Igazságot szolgáljuk, azonban ezért az életünkkel is fizethetünk, ezt tudniuk kell!
Egyúttal kéréssel is fordulunk minden Hazánkban élő nőhöz és anyához, legyen bárki is;
"Igazsággal az Életért!"

Gyújtsanak meg egy szál gyertyát minden este és tegyék az ablakba, a gyerekeik jövöjéért!
Kapcsoljon össze bennünket a közös felelősség!
Igen Tisztelt Dandártábornok Úr!
("Az Élet egy Becsületbeli ügy!")
"A veszély félelme hamarabb megöli az embert, mint maga a veszély!" (*)
Ön most egy olyan helyre került, hogy tehet a Hazájáért, mert most ott van a frontvonal ahol állunk, mert az már az otthonunk küszöbén megy keresztül!
Ezt nyilván tudja, és mint katonaember, tegye meg azt amit a Hazája megkíván!
Emlékeztetni szeretném, hogy Ön a Hazájára, a Hazája Érdekeire tett esküt....
Az MNH az együttműködését ajánlja fel a közös veszély elhárítása érdekében, mert történelem formáló időket élünk és mert, a közös veszély öszekapcsolja az embereket! Nekünk egyáltalán semmi okunk nincs arra, hogy bármelyik embertársunkkal harcba bocsájtkozzunk, viszont nagyon alaposan el kellene azon gondolkoznunk, hogy kik(!) és milyen szempontok alapján(!) jelölik ki számunkra az "ellenségeinket!"Ugyanis ez a dolog valódi lényege!(*)
Alig 46-évesen még Ön előtt áll az élet, még láthatja az unokáit, gyermekei boldogságát...
Talán egyszer meg is írhatja ennek az igaz történetét akár az angol, vagy a francia testvéreinknek is, katona bajtársainknak okulásul, esetleg 60 évesen és nagykövetként...
Takarítsuk ki az országból ezeket a fegyvereket, amíg még nem késő!
Ezzel nem tévesztünk meg senkit, nem zaklatjuk és nem is vagyunk gyűlöletkeltők, mert soha sem kellene félnünk az igazság kimondásától, csak akkor, ha "csalással viselnénk háborút!"
Az Igazság kimondásának a legnagyobb előnye, hogy kiderül az Igazság!

Kérem, hogy gondoljon erre, ha nehézségei támadnak, mert napjainkra az igazság kimondása
veszélyessé és törvényileg tiltott cselekedetté kezd válni. Talán sejtjük is, hogy miért....
Mentsük meg a nemzetünket, mentsük meg a Hazánkat, fogjunk össze ennek érdekében!
Figyelmét köszönve, bajtársi üdvözlettel;
Erőt s Erényt!
Magyar Nemzeti Hadsereg (MNH) Katonai Kémelhárítás
Forintos Gyula vfr.ezr. sk. (LH-119)
Kelt Budapesten; 2014 02.09
"Igazsággal viseljünk háborút!"(MNH)
"Csak a tetteinkben élünk!"

-----------------------------------------------------
kiadmány hiteléül sk. MNH körbélyegző
Továbbított Nyílt Levél,
METVB (Magyar Ellenes Tevékenységet Vizsgáló Bizottság)
(LH-120)
Szabadon terjeszthető!
Készült 5,-azaz öt,-oldallal
(*) idézetek, kapott információk
Szívesen ajánlott olvasmány; Tormay Cécile; "Bujdosó könyv", a 160-ik oldal környékén...
Kategória: 2014 februárKimondta az Európai Bíróság:
tisztességtelenek voltak a devizaszerz
ődések!


2014 február 12, szerda - 12:48 portfolio.hu - 
richpoi
Megérkezett az Európai Bíróság devizahiteles ügyben iránymutatásul szolgáló bejelentése. N. Wahl főtanácsnok szerint bizonyos szerződési feltételek nem feltétlenül számítanak tisztességesnek.
N. Wahl főtanácsnok szerint azok a szerződési feltételek, amelyek a devizahitelek folyósítására a kölcsön törlesztésekor alkalmazandó átváltási árfolyamtól eltérő árfolyam alkalmazását írják elő, nem feltétlenül számítanak tisztességesnek. Az iránymutatásul szolgáló inditvány tehát mozgásteret ad a Kúriának arra, hogy a szerződések egyes pontjait, ha kell, tisztességtelennek nyilvánítsák.

A főtanácsnoki indítvány teljes egészében így szól:
A tisztességtelen szerződési feltételekről szóló irányelv előírja, hogy az eladóval vagy szolgáltatóval kötött szerződésekben szereplő tisztességtelen feltételek nem jelentenek kötelezettséget a fogyasztókra nézve. A szerződés elsődleges tárgyának a meghatározására, valamint az árnak vagy díjazásnak az ellenértékként szállított áruval vagy nyújtott szolgáltatással való megfelelésére vonatkozó feltételt illetően az irányelv ugyanakkor előírja, hogy e feltételek tisztességtelen jellege nem vizsgálható, amennyiben ezek világosak és érthetőek.
A jogvitát felülvizsgálati eljárásban elbíráló Kúria (Magyarország) azt a kérdést teszi fel a Bíróságnak, hogy a külföldi pénznemben meghatározott kölcsönszerződésre alkalmazandó átváltási árfolyamot meghatározó feltétel a szerződés elsődleges tárgya vagy a szolgáltatás minőség/ár aránya alá tartozik e. Adott esetben azt szeretné tudni, hogy mikor tekinthető az ilyen feltétel olyannyira világosnak és érthetőnek, hogy a tisztességtelen jellege az irányelv alapján nem vizsgálható. A magyar bíróság azt is meg szeretné tudni, hogy abban az esetben, ha a szerződés a tisztességtelen feltétel elhagyása esetén nem teljesíthető, a nemzeti bíróság jogosult e azt módosítani vagy kiegészíteni.
A mai napon ismertetett indítványában Wahl főtanácsnok először is tisztázza, hogy annak megállapításához, hogy mi minősül a szerződés elsődleges tárgyának, azt kell minden egyes esetben meghatározni, hogy mely alapvető szolgáltatás(oka)t kell a szerződés általános rendszerében objektíve alapvetőnek úgy tekinteni. Azt kell tehát megvizsgálni, hogy a szóban forgó feltételek önmagukban részét képezik e a szerződést meghatározó szolgáltatásoknak oly módon, hogy ezek hiányában a szerződés elveszíti valamely alapvető jellemzőjét, vagy akár a fennmaradó szerződéses kikötések alapján már nem teljesíthető.
Wahl főtanácsnoknak ezzel kapcsolatban az az álláspontja, hogy akifejezetten külföldi pénznemben meghatározott szerződés esetén (mint amilyenről az alapügyben van szó), az alkalmazandó árfolyamokat meghatározó feltételek - a tőkeösszeg rendelkezésre bocsátására és a kamatfizetésre vonatkozó feltételekhez hasonlóan - a szerződés elsődleges tárgya alá tartoznak.
A külföldi pénznemben meghatározott kölcsön mechanizmusához tartozó egyik alapvető elemnek minősülnek ugyanis, mivel hiányukban lehetetlenné válna a szerződés teljesítése.
Másodsorban, ami azt a kérdést illeti, hogy e feltételek világosak és érthetőek-e, a főtanácsnok úgy véli, hogy e kritérium vizsgálata nem korlátozódhat pusztán a feltételek megfogalmazására. Valamely szerződési feltétel világosságának és érthetőségének ugyanis lehetővé kell tennie a fogyasztó számára, hogy rendelkezzen azokkal az információkkal, amelyek segítségével módjában áll az adott szerződés megkötésének előnyeit és hátrányait, valamint az ügyletből számára fakadó kockázatokat megítélni. Így a fogyasztónak nem csak a kikötés tartalmát kell megértenie, hanem az ahhoz kapcsolódó kötelezettségeket és jogokat is.
Ami a szóban forgó kölcsönszerződést illeti, Wahl főtanácsnok úgy véli, hogy a kölcsön folyósítására, illetve törlesztésére alkalmazandó átváltási árfolyamokra vonatkozó szerződéses kikötések világosan kifejezettnek tűnnek. Mindazonáltal úgy ítéli meg, hogy kétségek merülhetnek fel arra vonatkozóan, hogy a fogyasztónak módjában állt e megérteni, hogy a külföldi pénznem eladási árfolyama és ugyanezen pénznem vételi árfolyama között fennálló különbözetből eredően többletterhet viselhet. E tekintetben Wahl főtanácsnok úgy véli, hogy a Kúriának kell erre a kérdésre válaszolnia a vitatott szerződés megkötésekor fennálló objektív elemek alapján.
Végül a főtanácsnok úgy ítéli meg, hogy abban az esetben, ha a tisztességtelen feltétel elhagyása a jelen esethez hasonlóan teljesíthetetlenné teszi a szerződést, az irányelvvel nem ellentétes az, hogy a nemzeti bíróság a kifogásolt feltételt a nemzeti jog valamely kiegészítő rendelkezésével helyettesítse, amennyiben ez a helyettesítés a nemzeti jog alapján lehetséges. Ez a megközelítésmód ugyanis lehetővé teszi az irányelv céljának elérését, amely többek között a felek közötti egyensúly helyreállítására irányul,a lehető legnagyobb mértékben fenntartva ugyanakkor a szerződés egészének érvényességét.
Ha az ilyen helyettesítés nem lenne megengedett, és a bíróság köteles lenne megsemmisíteni a szerződést, a semmisség szankciójának visszatartó ereje, valamint a fogyasztók védelmére irányuló cél kerülne veszélybe. A jelen esetben az ilyen megsemmisítésnek ugyanis az lenne a hatása, hogy a teljes hátralék esedékessé válik. Márpedig ez meghaladná a fogyasztó pénzügyi képességeit, és ezért jobban büntetné őt, mint a hitelezőt, amely e következményre tekintettel lehetséges, hogy nem lenne annak elkerülésére ösztönözve, hogy ilyen kikötéseket illesszen a szerződéseibe.
Mi lesz az OTP-vel?
A mai bejelentés negatív a hazai bankszektor és így az OTP szempontjából is, a lehetséges hatásokat azonban több bizonytalansági faktor miatt egyelőre nehéz kalkulálni. Az OTP a legfrissebb, tavaly szeptemberi adatok alapján közel 747 milliárd forintnyi deviza jelzáloghitellel és 125 milliárd forintnyi deviza alapú autóhitel-állománnyal rendelkezett, amennyiben a hitelszerződések esetleges módosítása a most meglévő állományra vonatkozna, akkor ekkora hitelállományt érintene.
Az elmúlt években azonban ennél jellemzően magasabb, 1000 illetve 200 milliárd forintot meghaladó volt a jelzáloghitel- és autóhitel-állomány, tehát ha visszamenőlegesen módosítanának szerződéseket, akkor a jelenleginél jóval nagyobb állomány lenne érintett. A várható jogszabály összegszerű hatásait egyelőre lehetetlen kiszámítani, de valószínű, hogy ha ilyen születik, akkor az az árfolyamrést és az egyoldalú szerződésmódosításokat egyaránt érinti majd.
2008. május 29 én Kásler Á. és Káslerné Rábai H. devizában nyilvántartott jelzálogtípusú kölcsönszerződést kötött egy magyar bankkal. A bank 14 400 000 magyar forint (HUF) (körülbelül 46 469 EUR) összegű kölcsönt nyújtott a kölcsönvevőknek, amelynek svájci frankban (CHF) meghatározott összegét 94 240,84 CHF ban rögzítették. A szerződés értelmében a Kásler házaspár tudomásul vette, hogy a nyújtott kölcsönön kívül annak ügyleti kamata és kezelési költsége, valamint a késedelmi kamat és az egyéb költségek is svájci frankban kerülnek meghatározásra.
A szerződés azt is kikötötte, hogy a kölcsön összegének svájci frankban való megállapítása e devizának a bank által alkalmazott, a kölcsönösszeg folyósítása napján érvényes vételi árfolyamán történik. A szerződés értelmében ugyanakkor az egyes törlesztőrészletek HUF összegét a hitelező a bank által alkalmazott, az esedékesség napját megelőző napon érvényes svájci frank eladási árfolyamon kell meghatározni.
A Kásler házaspár a magyar bíróságok előtt megtámadta azon feltételt, amely feljogosítja a bankot arra, hogy az esedékes törlesztőrészleteket az eladási svájci frankárfolyam alapján számolja. E feltétel tisztességtelen jellegére hivatkoznak, mivel az a kölcsön törlesztésére az annak folyósításakor alkalmazott átváltási árfolyamtól eltérő átváltási árfolyam alkalmazását írja elő.
Mit is mondott valójában az Európai Bíróság?
Az Európai Bíróság ma közzétett főtanácsnoki indítványa a devizahiteles ügyről ugyan csak iránymutatásul szolgál a Kúriának, a fő üzenet azonban inkább az adósoknak, mint a bankoknak kedvező. Összefoglaltuk, mik a legfontosabb bizonytalansági tényezők, és mi az indítvány fő mondanivalója.
A ma megjelent főtanácsnoki indítvány legfőbb bizonytalansági tényezői és üzenetei:
A mostani bejelentés egyelőre a főtanácsnoki indítvány csak, ami fontos iránymutatás az Európai Bíróságnak, de nem kötelezi őt később esedékes ítéletalkotása során.
A főtanácsnok szerint mivel devizahitelről van szó Kásler Árpád és az OTP ügyében, fontos kérdés a szerződés tisztességessége témájában az alkalmazott árfolyamtípus és az árfolyamrés kérdése.
A Kúria a főtanácsnok véleménye szerint vizsgálhatja a tisztességesség kérdését a konkrét ügyben - ez enyhén negatív hír a bankoknak, enyhén pozitív az adósoknak.
A Kúria a konkrét ügy alapján kiegészítheti december 16-ai jogegységi határozatát arról, mely esetekben tisztességtelen egy szerződés. Ezt korábbi jelzése alapján mind az árfolyamrés, mind az egyoldalú szerződésmódosítások esetében az Európai Bíróság várható, csak az árfolyamréssel kapcsolatos ítélete alapján teszi meg.
Ezt a szerződéskötéskori jogszabályi környezet alapján teheti meg, továbbra is érvényben tartva ezzel a szerződést, elsősorban a devizahitelest védve (hiszen nem kell egy összegben visszafizetnie a hitelét). Ez utóbbi jó hír a bankoknak, bár kicsi volt a valószínűsége a teljes érvénytelenség kimondásának.
A fentiek alapján a Kúria magyar jogszabály-értelmezésén múlik, mikor tekinti tisztességtelennek, ezáltal részben kijavítandónak a szerződéseket. Egy ilyen "kijavítás" azonban nem automatikus és tömegszerű, pusztán egyedi bírósági ítéletekkel történhet meg. Jelzést viszont adhat a Kúria a kormánynak, hogy érdemes tömegszerűen rendezni a kérdést.
A kormány/parlament az Európai Bíróság várható ítéletététől és a Kúria határozatától függetlenül is tömegszerűvé teheti a "kijavítást" és pontosíthatja a tisztességtelenség feltételeit azáltal, hogy utólagosan jogszabály alkot erről. Erre az Alaptörvény hatalmazhatja fel.
Hogy erre van-e kormánynak/parlamentnek lehetősége, arról valószínűleg az Alkotmánybíróság véleménye lesz a sorsdöntő.
Hogy a tisztességtelenség visszamenőlegesen (akár a már végtörlesztett hitelekre is kiterjesztve) vagy csak a jövőbe tekintve lesz kiküszöbölhető, az a kormányon/parlamenten múlhat, ha az Alkotmánybíróság válasza lehetőséget ad majd erre. Fontos: a lakáscélú jelzáloghitelek esetében 2011 eleje óta (december közepi rendelet) a középárfolyamot alkalmazzák a bankok, ott nincs mit helyreállítani (legalábbis a 2011 utáni részletekre vonatkozóan) az árfolyamrés ügyében.
A várható jogszabály összegszerű hatásait egyelőre lehetetlen kiszámítani, de valószínű, hogy ha ilyen születik, akkor az az árfolyamrést és az egyoldalú szerződésmódosításokat egyaránt érinti majd.

Mi is ez a főtanácsnoki indítvány?
A főtanácsnok indítványa nem köti a Bíróságot. A főtanácsnok feladata, hogy teljesen pártatlanul és függetlenül eljárva a rábízott ügy jogi megoldására vonatkozó javaslatot terjesszen a Bíróság elé. A Bíróság bírái most kezdik meg a tanácskozást a jelen ügyben. A főtanácsnoki indítvány után általában még 3-4 hónapot kell várni az ítélethirdetésre.
****************************************************************

Elutasították a Jobbik földvédelmi népszavazási kezdeményezését


2014, február 12 - 17:18 
alfahir.hu
Magyar Zoltán képviselő gyanúja szerint politikai nyomásra utasította el a Jobbik népszavazási kezdeményezését a Nemzeti Választási Iroda, és elég sajnálatos az, hogy a Kormány kétharmados többséggel felhatalmazva sem élt a lehetőségekkel és nem tettek semmit a magyar földért.
A Jobbik ezúton szólítja fel a Fideszt, hogy fejezze be a földvédelmi törekvések akadályozását. Magyar Zoltán közleményében tudatta, hogy erre való tekintettel a mai napon az igazságügyért felelős miniszterhez fordultak, mert szerintük a népszavazási kezdeményezés minden feltételnek megfelel és a népszavazás maga is megtartható. Senki sem gondolhatja komolyan, hogy a szándékosan előidézett adminisztratív időhúzás eltántoríthat bennünket az anyaföldünk megvédésétől - fogalmaz a képviselő.
Ennek jegyében a népszavazási kezdeményezést az eredeti kérdés változatlan tartalmú fenntartása mellett ismételten eljuttatják a Választási Irodához.
Hisznek abban, hogy ha a jelenlegi, a nemzeti érdekek érvényesítésére láthatóan képtelen Kormány nem is, a választópolgárok ereje képes lesz megvédeni szülőhazánkat a brüsszeli diktátumokkal szemben is - zárul a közlemény.

****************************************************************

A legnagyobb holokauszt, ami a Földön létezett - és a "Hálaadás" valódi háttere


2013. november 30., szombat 
Világ helyzete
Az RT News - American Holocaust címmel készített műsort a világtörténelem legnagyobb szervezett és szisztematikus népirtásáról.

A Truthseeker (igazságkereső) című műsora feltárja, hogy a Hálaadás története minden szempontból hamis és egy olyan pozitív mítoszt épít fel a világ legnagyobb genocídiuma, népirtása fölé, ami kőkemény történelem-hamisítás.
Célja, hogy elfedje a valódi bűnösöket. Mindemellett a valóság ránk nézve elég szégyenletes, ezért nem is tanítják ma sem az iskolákban. Elég nyilvánvalóvá válna, hogy a szabadkőműves "alapító atyák" mindennek irányítói és kivitelezői voltak. Megrendelők pedig ugyanúgy a befolyásos európai vérvonalak irányítói, mint később egy másik sötét időszak idején....
"LIES my teacher told me" (Hazugságok, amiket tanítottak nekem az iskolában) című bestseller részletesen ír erről az időszakról.
Az az elképzelés, hogy az európaiak vitték a civilizációt Amerikába, egyszerűen hamis és hazugság ! Pont fordítottja az eseményeknek :
A civilizált Amerikát barbár európaiak lepték el. Az indiánok gyönyörű, tiszta városokban éltek, mezőgazdaságuk és kereskedelmük virágzott. Nagy hangsúlyt fektettek a személyes higiéniára és kultúrára. A mosdatlan, barbár telepeseket csak az arany érdekelte. A világ legnagyobb népirtása következett, és a maradék bennszülöttek jogait Amerika ma sem védi.

"A Földön található legcsodálatosabb város. Ötször akkora, mint London vagy Róma. Hatalmas tornyok és épületek emelkednek ki a vízből. 60.000 ragyogó ház, milyen tágasak és milyen jól meg lettek tervezve, gyönyörű kőfalakból és cédrusfákból és más illatos fákból épültek. A város számtalan utcája és sugárútja olyan tiszta és rendben tartott a nagyszámú lakosság ellenére. Csatornák bonyolult hálózata metszi keresztül-kasul a várost, mint egy óriási Velence. Csodálatos lebegő kertjeihez hasonló pedig sehol másutt a világon nem látható."
"Miközben az európaiak szennyezett városi folyókból ittak vizet, hatalmas csatornák szállították Amerika vizét friss forrásokból. A leglenyűgözőbb látványt azok a kereskedelmi területek nyújtották, ahol épületfát, cserepeket és egyéb építőanyagokat adtak és vettek, csakúgy, mint a zöldséges-gyümölcsös utcák, ahol mindenféle zöldséget, gyümölcsöt, mézet, mogyorókrémet és csokoládét lehetett venni.
A színes ruházatot viselő lakosság személyi tisztasága és higiéniája, a szappanok, illatosító szerek és leheletfrissítők pazar használata megdöbbentő volt."

A legtöbb európai sohasem fürdött és mindig magán hordta a ruháját. Feenie Ziner geográfus szerint a zarándokoknak borzalmas szaguk volt. Az indiánok hasztalanul próbálták meg őket a fürdésre megtanítani. A telepeseknek rothadó fogaik miatt bűzös volt a leheletük is. A halál és éhezés közöttük olyan megszokott volt, hogy a holttesteket egyszerűen csak nyitott gödrökbe, ún. "szegény lyukakba" dobálták. Sokan lettek alkoholisták és öngyilkosok a bevándorló telepesek közül.

Az első telepesek legendáját lényegében szándékosan változtatták meg - jegyzi meg James Loewen író, mivel az igazság olyan szégyenletes volt. Valójában több száz mérfölddel délebbre telepedtek le és Amerikában maradtak, mert a küldetés sikertelen volt.
A valód cél az volt, Robert Beverly történész szerint, hogy aranyat találjanak és visszavigyék Európába. Hamarosan éhezni kezdtek és indián tetemeket kezdtek el megenni.
"Napokat töltöttek azzal, hogy ötletszerűen gödröket ástak a Földbe, boldogtalanul keresték az aranyat, ahelyett, hogy növényeket ültettek volna. Elfogtak néhány indiánt és arra kényszerítették őket, hogy tanítsák meg a gyarmatosítókat gazdálkodni."
A bennszülöttekkel való lakomázás nem egészen úgy történt, ahogy a Hálaadást a TV-ben és a tankönyvekben bemutatják.
"A gyarmatosítók pohárköszöntőt mondtak az indiánoknak az örök barátságra, mire a törzsfőnök, a családja és kétszáz követője holtan esett össze a méregtől, amit az italukba tettek."

Az általánosan elterjedt tankönyvekben a "szűzföld" a legelterjedtebb elnevezés az amerikai kontinensre. Valójában - jegyzi meg Francis Jennings történész - "ez egy megözvegyült föld".
"A második világháborúban végzett náci etnikai tisztogatás is épp elég borzalmas volt, mondja David Stannard történész - mégis teljes mértékben eltörpül a világtörténelem legnagyobb tömeges népirtása mellett. Százmillió indián halála az amerikai holokausztban. Egyesek itt is betegségektől haltak meg, amiket az európaiak hurcoltak be, de nagyon nagy számban haltak meg szándékos politikai eredményként, melynek célja a faj kiirtása volt és ezt a tényt az általánosan használt történelemkönyvek mind a mai napig továbbra is eltitkolják."

Indián nemzetek térképe Észak - Amerikában

Az első kormány teljes költségvetésének 80%-át az indián települések támadására költötte, hogy elvegyék fejlett farmjaikat. "A telepesek valószínűleg sohasem maradtak volna életben maguktól" - írja Jennings.
Amerika teljes lakosságának 80%-át pusztították el akkor.
Az amerikai holokausztról szóló lejegyzések szerint a gyarmatosítók vezetői városról városra jártak és szándékosan ölték meg az összes férfit, nőt és gyermeket.

A parancsok legfentebbről jöttek: George Washington utasítására legalább 28-30 szeneka várost, a mohawk, onondaga és kajuga nép összes várostát a földdel tették egyenlővé. George Washington azt írta, hogy az "indián országot el kell pusztítani".
Thomas Jefferson az indiánok teljes kiirtását tűzte ki célul. A Nobel-békedíjas Theodore Roosevelt "kedvezőnek" nevezte a bennszülött faj kiirtását.
Stannard azt írja, hogy a népirtás hivatalos állami politika volt.
Kalifornia kormányzója, Peter Burnett 1851-es törvényhozáshoz szóló üzenetében:
"Az irtást addig kell folytatni, míg az indiánok ki nem halnak."
Egy másik kormányzó nyilvános hirdetményt adott ki az összes indián "üldözésére, meggyilkolására és megsemmisítésére".
Tanúk számolnak be arról, hogy a vérfürdő gyakorlatilag kiirtotta a bennszülött fajt. "A fehérek úgy lőtték le őket, mint a farkasokat, férfiakat, nőket és gyermekeket, ahogy érték őket. Ez a bennszülöttek elleni irtó hadjárat a faj végső kipusztítását tűzte ki célul."


A beszámolók szerint az mentette meg őket a végső pusztulástól, hogy rabszolgaként kezdték el több helyen használni az indiánokat. Az irtási politika a fehérek érdekeit kezdte sérteni. Az indián munkaerő nélkülözhetetlen.
Már 3 éves kortól magas áruk volt az indián lányoknak - mondta Marysville Appeal, mert "kettős szerepet kaptak : munkát végeztek és testi vágyakat élhettek ki rajtuk".
Az interjúban megszólal Phil Lane az Ihanktonwan első nemzet örökös törzsfőnöke.
- Mit töröltek ki a történelemből ?
- Voltak olyan gyakorlatok, amelyekről az ember néha nem szeretne beszélni. Nemcsak arról, hogy elpusztították az emberek nagy részét, hanem arról, ahogyan ezt tették. Ez a történelem során a legnagyobb emberi veszteség.
A túlélő indiánok ellen még mindig folyamatban van a kulturális népirtás - számol be a Truthout.
A 20. század kezdetétől a gyermekeket ún. "indián bentlakásos iskolákba" kényszerítették, hogy "kiirtsák belőlük az indiánt" - az egyik alapító atya Richard Pratt szerint.
"Öld meg az indiánt! Mentsd meg az embert ! " (Richard Pratt)

Az indiánok kötelesek nevüket nyugati névre, pl. Tomra változtatni, fehér emberre jellemző ruhát hordani és fehér emberre jellemző hajviseletet vágni. Az indiánokat arra kényszerítik, hogy felvegyék a kereszténységet és a nyugati kultúra egyéb velejáróit.

Az interjúban megszólal Lenore Stiffarm, az Atsina törzs tagja:
"A szövetségi rendőrök célja az volt, hogy kiverje az indiánt az emberből. Kiverték apámból a nyelvet, miközben felnőtt, egész életében gyakorlatilag meg volt törve a keze. Ő még beszélt az anyanyelvünkön, de sohasem akarta, hogy én megtanuljam. Én a katolicizmusból próbálok felgyógyulni, mert a katolikus egyházban szexuálisan bántalmaztak."
Daniel Sheehan azt mondja, hogy a népirtás tovább folytatódik, ezért elindította a dakota gyermekmentési projektet, hogy leállítsa az indián gyermekek kényszerű elvitelét.
- Daniel, mi történik a gyerekekkel ?
- "Azt tapasztaltuk, hogy nemcsak általános volt a gyermekek elvitele; ez történt minden egyes rezervátumban és gyakorlatilag minden nagyobb városban. A népirtás elleni nemzetközi rendelkezésnek van egy olyan rendelkezése, amely határozottan népirtásként azonosítja azt, ami folyik. Amikor egy adott államban egy fajilag domináns kultúra részét támadják, bennszülött gyermekeket ragadnak el törzsüktől és a fehér kultúrába erőszakolják őket."
"A legfelsőbb bíróság még ma is másodrangúnak tartja a bennszülötteket" - írja Robert Williams, az ismert jogtudós.
- Az élete során minden harmadik indián nőt megerőszakolnak. Az esetek 86%-ban nem indián követte a nemi erőszakot. Ennek közvetlenül az az oka, hogy a törzsek nem tudnak bírósághoz fordulni az ilyen bűncselekmények miatt. Ha megnézzük a civilizáltabb népeknek a bánásmódját, az indiánok bánásmódjának történelmét, valójában el kell gondolkodnunk, hogy KIK A BARBÁROK és KIK A CIVILIZÁLTABBAK !

Fontos megemlíteni azt a tényt is, hogy az indiánok húskészletét majdnem mind lemészárolták, hogy az őslakosok ne jussanak fehérjében gazdag élelmiszerhez, a bölények húsához. Tudott dolog az, hogy az indián nép a természettől, csak azt vette el, ami fontos volt számára a fennmaradáshoz.
Egy nagyon híres tanulmány megállapította, hogy a törzsekkel megkötött minden egyes szerződést lényegében valamikor megszegték. A Legfelsőbb Bíróság szerint nem voltak vagyoni jogaik, és ezért nem is voltak igazságos kártérítésre jogosultak.
És ez a vélemény borzalmas módon mondja ki, hogy a bíróság elismeri, amit mindenki tud: hogy az amerikai bennszülött törzseket leigázták és a szerződések értelmetlenek. Tehát a sztereotípiák fennmaradtak és ez még mindig érvényes törvény az Egyesült Államokban.
Az indiánok körében a legnagyobb az öngyilkossági arány és a rákbetegségek előfordulása a nyugati félgömbön. A 44 éves átlagéletkor alacsonyabb, mint Afganisztánban és megközelítőleg annyi, mint a gyarmatosítók idején volt Európában.
A zarándokok partraszállásának 350. évfordulójára meghívták Frank James bennszülöttet, hogy felszólaljon. Amikor azonban meglátták a beszédét, ami egy telepesnek a valóságban írt beszámolójából származott, nem hagyták, hogy felolvassa.
"A zarándokok éppen csak felfedezték a partot négy nappal korábban és már ki is rabolták őseim sírjait, ellopták a kukoricát, búzát és babot. Az indiánok tudatában voltak ennek, mégis üdvözölték és oltalmazták a telepeseket. Aligha tudtak róla, hogy a telepesek puskái fogják őket megölni. Ami megtörtént, azon már nem lehet változtatni, de most egy szebb Amerikáért dolgozunk, egy "indiánosabb" Amerikáért, ahol az emberek és a természet fontossá lesznek."
Frank segített nemzeti gyásznapot indítani minden Hálaadás napján, ami tiltakozás a Plymouth kikötőben és a Mayflower makettjénél. A nyugati parton ezrek gyűlnek össze a Hálaadás-elleni napon, hogy arra kérjék az USA-t tartsa tiszteletben az indián jogokat ígérő szerződéseket és a nemzetközi jogot. Megerősítették a Fort Laramie szerződés érvényességét, mely jogokat ad indiánoknak a területre. Az ENSZ - az ellene szavazó négy ország: USA, Ausztrália, Kanada, Új-Zéland - ellenére határozatot hozott, mely kimondja a bennszülött törzsek önrendelkezési jogát. És felszólítja az államokat, hogy adják vissza az indián törzseknek az ellopott földeket.

A Mexikói Mozgalom egyetlen nemzetbe szeretné tömöríteni az amerikai bennszülötteket, ahogy ők mondják, az európaiak által létrehozott mesterséges határok nélkül.

- "A demográfia mellettünk áll és 50 év múlva mi leszünk többségben, ezért azt mondom az európaiaknak, húzzák félre a széküket, ahogyan mi is tettük. Rettegtünk, attól a sok borzalomtól, amit elkövettek ellenünk. Népünk 95%-át kiirtották, földjeinket ellopták, saját földünkön nyomorba döntöttek bennünket. "
Az USA-ban máris több városban többségben vannak a bennszülöttek. Nyolc éven belül további nyolc államban lesznek kisebbségben a fehérek. 30 éven belül ez lesz az összes államban.

Vajon a fehérek és a szabadkőműves alapító atyák mai rokonai / örökösei milyen lépéseket terveznek ezt a tendenciát és az előzményeket látva ? Lehet jobb nem megtalálni a választ..... (SBG Buddha - VilagHelyzete.com)
Ülő Bika a legnagyobb indián volt a hatalmas tömegmészárlások idején. Ő a népét akarta óvni.

SBG Buddha dátum: 17:55
Kategória: 2014 február
Oltás elleni oltás - A harc folytatódik: Labant Csaba, Labant Ada és Partl Viktória

Műsor tartalma: Labant Csaba és felesége elmeséli nekünk, hogy milyen hivatali tortúrákon mentek keresztül, amiért megtagadták az oltások beadását kisfiúknak, Lehelnek. Megtudjuk, hogy Magyarországon sokkal több a kötelező oltás, mint bárhol máshol a világon. Mit tehet egy maga és a gyermekéért felelősséget vállaló szülő, amikor a védőnő szakadatlanul az ajtón kopogtat? Labant Csaba összefogásra buzdít, mert szerinte csak együtt léphetünk fel a védőoltások beadása ellen.


Vonalban levők száma 

****************************************************************

Jordán delegációt fogadott Assad elnök


14 02 2014 
Szíriai Hírek
A napokban fogadott Dr. Bashar Al-Assad szíriai elnök, egy jordán vezetőkből álló delegációt, kiknek biztosította, hogy Szíria újraépítésében egyből bele is kezd majd, ahogy véget értek a katonai akciók az országban.

Assad elnök biztosította, hogy egyetlen egy amerikai, nyugati sem perzsaöböli arab olajdiktatúra sem fog részt venni az újraépítésben.
Szintén biztosította a szíriai elnök, hogy az újjáépítésben, elsősorban szíriai cégeket fog megbízni, melyel a szír gazdaságot frissíteni tudná, és a szíriai lírát is újra erősítené.
Más libanoni delegációk is. kiket az elnök személyesen fogadott a damaszkuszi elnökipalotában, megerősítették Assad nézőpontját az újjáépítésről, melyben leginkább a szír, és nem az orosz iráni vagy kínai cégeket akarná felhasználni.
Említésre méltő hogy a háború kirobbanása óta, többször is felajaltak a Szíria ellenes hatalmak, és bankok, különböző anyagi támogatásokat, kölcsönöket az országnak, de mind ellett utasítva a szír vezetőség által.
Jordániárol érdemes tudni viszont, hogy bár maga a király, meg annak a rendszere Szíria ellenes, és szószerint követi az amerikai parancsokat, de a nép nagy része, és maga a király ellenzéke is, meg több parlementi képviselő, meg katonatiszt, egyértelmüen Assad elnök és Szíria oldalán vannak, mely igen csak nagy veszélyt is jelenthet a jordán félig britt, Abdullah király, uralmára.
Abdullah király az Arabtimes.com forrásai szerint, nem rég élt túl egy gyilkossági merényletet latin amerikában, egyik látogatása során..
****************************************************************

Itt a bizonyíték, hogy átírták a Bibliát

Bár a tevék már Ábrahám, József és Jákob történeteiben is felbukkannak, régészek arra figyelmeztetnek, hogy az állatokat az i.e. 9. századig biztosan nem domesztikálták, így erősen megkérdőjelezhető a Szentírás vonatkozó részeinek hitelessége.
"Azután kiválasztott a szolga tíz tevét urának a tevéi közül, hogy elmenjen, és vitt magával urától mindenféle értékes dolgot. Elindult, és elment Aram-Naharaimba, Náhór városába. A városon kívül megpihentette a tevéket egy kútnál, estefelé, amikor az asszonyok vizet meríteni jártak" (1Móz 24, 10-11). "Ezután leültek enni. Föltekintve, látták, hogy éppen egy izmaeli karaván közeledik Gileád felől. Tevéik gyógyfűvel, balzsammal és mirhával voltak megrakva, amit Egyiptomba szállítottak" (1Móz 37,25).
Ahogy azt a Genezis első könyvében olvasható két történet is mutatja, a domesztikált tevék már a Szentírásban is megjelennek, így például Ábrahám, József vagy éppen Jákob történeteiben. A Tel-avivi Egyetem két archeológusa azonban a legújabb vizsgálatok nyomán azt állítja, hogy a háziasított párosujjú patások csak jóval később, az időszámításunk előtti 9. században jelentek meg a térségben, így nemcsak megkérdőjelezik a bibliai történetek leírásának hitelességét, de meggyőző bizonyítékuk van arra nézve, hogy a szövegeket jóval a leírt események után állították össze - írják a Tel Aviv című tudományos lapban.
Korábban úgy tartották, hogy a tevét valamikor az időszámításunk előtti második évezred elején háziasították az Arab-félszigeten, s igahordó állatként hasznosították. A levantei térség déli részén - ahol a mai Izrael is található - a legkorábbi domesztikált tevecsontot az Arava-völgyben találták meg; a völgy az ókori réztermelés központja volt, amely a Holt-tengertől délre indul, végighalad az ország keleti határán, és egészen az Eilát-öbölig nyúlik.
Hogy megállapítsák, mikor jelentek meg az első háziasított tevék a térségben, a Tel-avivi Egyetem régészei, Erez Ben-Joszef és Lidar Szapir-Hen többek között radiokarbonos vizsgálatokat végeztek a leleteken és más, a völgyben talált régészeti emlékeken. Mint kiderült, a feltárt tevecsontok mindegyike olyan régészeti rétegekben került elő, amelyek az i.e. 10. század utolsó harmadára vagy későbbre, azaz évszázadokkal Ábrahám, Izsák és Jákob, azaz a pátriárkák kora (i.e. 2000-1500) utáni időkre datálható.
Noha a tevéket az Arab-félszigeten már i.e. 2000 körül elkezdték teherhordásra használni, Izrael vidékére csak jóval később, valószínűleg egyiptomi közvetítéssel jutottak el. Erre utal az is, hogy az egyiptomaiak éppen abban az időben foglalták el ezt a területet, amikor a tevék a régészek szerint megjelentek. A háziasított tevék megjelenésével párhuzamosan drámai változások történtek a helyi rézbányászban: sok bányát bezártak, s ami maradt, ott központosították a munkafolyamatot és új technológia gyökeresedett meg. A tevék mélyreható társadalmi és gazdasági változásokat idéztek elő, új lendületet adtak a kereskedelemnek, mivel új, addig elérhetetlennek tűnő területek is elérhető közelségbe kerültek, az Egyiptomot, Indiát és Arábiát átszelő nagyobb útvonalak pedig, mint amilyen a Tömjénút, bekapcsolták a mai Izraelt a kereskedelem vérkeringésébe.

Pulszky Ferenc szabadkőműves nagymesterkénti ábrázolása - Jankó János karikatúrája

****************************************************************

Teherán "kész a döntő ütközetre" az Egyesült Államokkal és Izraellel


2014-02-13 10:03, 
honvedelem.hu / MTI
Irán készen áll a döntő ütközetre az Egyesült Államokkal és Izraellel - jelentette ki február 12-én, szerdán Haszan Firuzabádi iráni vezérkari főnök.
A tábornok blöffnek tartotta a katonai megoldásról szóló amerikai kijelentéseket, amelyet abban az esetben alkalmaznának, ha kudarcba fulladnak az iráni atomprogramról folyó tárgyalások. A katonai vezetőt a Fars iráni hírügynökség idézte. "Arra figyelmeztetünk, hogy ha agresszió éri erőinket egy területről, akkor annak (a területnek) minden állását megtámadjuk. Nem vagyunk ellenségesek a régió országaival szemben, de ha a térségbeli amerikai támaszpontokról támadás ér bennünket, célba vesszük és megtámadjuk azokat" - mondta a tábornok.
Amerikai illetékesek számtalan esetben hangoztatták, hogy "minden lehetőség nyitva áll" arra az esetre, ha sikertelenül végződnének a Teherán és az 5+1 csoport (Egyesült Államok, Franciaország, Kína, Nagy-Britannia és Oroszország - mint az ENSZ Biztonsági Tanácsának állandó tagjai -, valamint Németország) közötti tárgyalások. A megbeszélések a jövő hétfőn Bécsben folytatódnak.
Firuzabádi kiemelte:"Az elmúlt évtizedben (az amerikaiak) egy katonai megoldás lehetőségét vizsgálták Irán ellen, telepítették erőiket a régióban, de arra a következtetésre jutottak, hogy nem tudják megtámadni (Iránt), és visszavonultak". A vezérkari főnök szerint végső soron csak "politikai blöfföt" jelentenek az Irán elleni katonai megoldást kilátásba helyező amerikai nyilatkozatok.
Az Egyesült Államoknak számtalan támaszpontja van Szaúd-Arábiában, Bahreinben, Katarban, Kuvaitban és Törökországban. Haszan Róháni iráni elnök az iszlám forradalom 35. évfordulója alkalmából tartott keddi teheráni nagygyűlésen azt mondta, hogy illúzió az Irán elleni katonai támadás lehetősége.
John Kerry amerikai külügyminiszter január végén jelezte: arra az esetre, ha kudarcba fulladnának az Iránnal nukleáris programjáról folyó tárgyalások, az Egyesült Államokban már készek állnak a katonai megoldás tervei, s az amerikaiak azt teszik majd, amit tenniük kell.

"Eljön majd az az idő, melyben Irán lesz az egyetlen szövetségesünk, miközben az arabok nyíltan ellenünk fognak harcolni." Hafez Al-Assad 1979

****************************************************************

Az Európa Parlament elnöke: "A palesztinok kevesebb vizet kapnak?"

02/12/2014 
Közel-Kelet jelene
Hatalmas felháborodást keltett az Európai Parlament elnökének beszéde az izraeli parlamentben a Knesszetben.
Martin Schultz megkérdezte, igaz-e, hogy a palesztinok kevesebb ivóvizet kapnak,mint a zsidók. Az EP elnöke hozzátette, egy ismeretlen palesztin fiatal állította meg és panaszolta el, hogy míg ők csak tizenhét liter vizhez jutnak naponta, addig egy zsidó lakos hetven literhez.
A kérdés elhangzása után a konzervatív képviselők egy része kivonult a parlamentből, mert már a felvetést is felháborítónak tartották
Moti Yogev Habayit Hayehudi Párt parlamenti képviselője a Knesszetben kiáltatta oda neki, hogy "szégyellje magát."
A Likud párti Moshe Feiglin azt kifogásolta hogy német nyelven tartott beszédet az Európa Parlament elnöke, és tette fel a kérdését az izraeli parlamentben.
"Nem tűröm el, hogy hamis erkölcsi kioktatásban részesítsék Izraelt a parlamentünkben, különösen nem németül." - írta Naftali Bennet gazdasági miniszter facebook oldalán.
Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök tőle szokatlan módon meglehetősen higgadtan, úgy fogalmazott a beszéddel kapcsolatban.
Schulz "sok más európaihoz hasonlóan szelektíven ítéli meg a helyzetet" a palesztinok életkörülményeivel kapcsolatban, és lekicsinyli az Izraelre leselkedő veszélyek mértékét."
A kérdés elhangzása után sok jobb oldali képviselő elhagyta a Knesszetet, többek közt, Naftali Bennet gazdasági miniszter, és Moti Yogev Habayit Hayehudi Párt parlamenti képviselője
Az Izraeli Nemzeti Vízügyi Hatóság szerint, a Schultz által idézett számok pontatlanok voltak. A ciszjordániai telepesek (csak) négyszer több vizet fogyasztanak, minta palesztinok.
Martin Schultznak eredetileg biztosítania kellett volna az aggódó Izraelt, hogy az Európai Unió semmilyen bojkottot nem vezet be a zsidó állam ellen.
Izrael tavaly nyár óta aggódik, akkor ugyanis egy EU irányelv megtiltja az együttműködést a huszonnyolc EU-tagországnak a megszállt területeken élő izraeliekkel.
Az irányelv értelmében az EU és minden tagállam Izraellel kötött összes szerződésében kell lennie egy olyan záradéknak, amely kimondja, hogy az unió álláspontja szerint az 1967-ben elfoglalt területek nem képezik Izrael részét, és azokra nem vonatkozik a megállapodás.

Martin Schultz (balról) az Európa Parlament elnöke. Yuli Edelstein (jobbról) az izraeli parlament, a Knesszet elnöke

Moti Yogev Habayit Hayehudi Párt parlamenti képviselője magából kikelve a ominózus kérdés után ... (A Knesszet hivatalos televíziós csatornája)

Morvai harcra szólít!


Morvai Krisztina EP képviselő harcos szellemű előadása termőföldünk s így hazánk védelméről, Palesztinává válásunk megakadályozásának feladatáról, a Jobbik kiskunfélkegyházi földvédelmi fórumán, 2014. februárjában

****************************************************************

Bekérették a magyar nagykövetet Izraelben


2014. február 13., csütörtök 22:27 
Index
Nagy Andor nagykövetet Rafi Sultz helyettes államtitkár fogadta. Az izraeli fél kifejezte mély aggodalmát több antiszemita esemény és magyar politikusok súlyos kijelentései miatt, és komoly kételyeit fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a magyar társadalom kész igaz és bátor módon szembenézni a múlttal - értesült az Nrg, a Mááriv című izraeli újság honlapja.
A Mazsihisz aggályait közölték
"A beszélgetésen kifejezték azokat az aggályaikat, amelyeket a Mazsihisz is megfogalmazott a miniszterelnök úrnak írt levelében: a holokauszt-emlékév kapcsán a Sorsok Házának a koncepciójával, illetve megvalósításával kapcsolatos aggodalmaikat, kifogásolták a Veritas Intézet igazgatójának kijelentését, és a Szabadság téren felállításra kerülő, a német megszállást szimbolizáló emlékmű kérdését" - mondta a magyar nagykövet.
Az izraeli külügyminisztérium helyettes államtitkára elismerte a magyar kormány által 2010 óta megtett lépéseket, de az antiszemitizmus erősödése miatt aggodalmát fejezte ki, kitérve a választásokon induló neonáci párt ügyére is - mondta a nagykövet.
"Közölték, hogy a helyi zsidó szervezetek tájékoztatása alapján úgy vélik: kísérlet zajlik Magyarország holokausztban játszott szerepének a relativizálására" - idézte fel Nagy Andor.

Martonyi János magyar külügyminiszter, Nagy Andor Magyarország izraeli nagykövete és Ilan Mor Izrael állam magyarországi nagykövete (j-b) miután megkoszorúzták a nácizmus hatmillió zsidó áldozatának emlékkövét az Emlékezés Csarnokában a jeruzsálemi Jad Vasem Intézet és Emlékmúzeumban - Fotó: Cafrir Abajov

"Ez egy olyan esemény, amely elég gyakran megtörténik a diplomaták életében" - mondta Nagy Andor tel-avivi nagykövet az MTI-nek minisztériumi bekéretéséről. A fogadó ország így szokott bizonyos információkat közölni, illetve kérni az adott országok nagyköveteitől - tette hozzá.
Várják meg Orbán Viktor válaszát
A nagykövet a helyettes államtitkárnak elmondta, hogy milyen fontos lépések, jogszabályi és tantervi változások történtek Magyarországon a 2010-es kormányváltás óta az antiszemitizmus és a gyűlöletbeszéd elleni küzdelemben, és arra kérte az izraeli felet, hogy "Magyarországot ebben partnerüknek és ne ellenfelüknek tekintsék".
Nagy Andor végül arra kérte az izraeli külügyminisztérium illetékesét, hogy várják meg Orbán Viktornak az üggyel kapcsolatos állásfoglalását.
****************************************************************

Az EU is a nyugdíjadra pályázik


2014.02.14. 
Sorok Között
Már nagyon régen írtam, hogy "nem a Fidesz lesz az utolsó kormány amely az állam közvetlen finanszírozásába bevonja majd a lakosság nyugdíjas évekre gyűjtögetett megtakarításait. Ez annyira biztos mint a halál."
Ezt azóta már számos ország meg is lépte.
A Reuters birtokába szivárgott dokumentumok szerint úgy néz ki, hogy a magánnyugdíj megtakarítások "mobilizációjára" európai szinten is sor kerülhet.
Az EU megoldásokat keres, amelyek segítségével csökkenthetnék a függőséget a banki finanszírozástól, és egyéb forrásokat vonnának be a vállalkozások támogatására, infrastrukturális projektekre, és más befektetésekre.
Az Európai Unió 500 millió polgárának megtakarításait fel lehetne használni hosszú távú befektetések finanszírozására a gazdaságélénkítés érdekében, és segíthetnének betömni a bankok által, a pénzügyi válság óta hagyott réseket - állítja a dokumentum. - Reuters
Az Európai Bizottság várhatóan az év második felében kéri majd fel az unió biztosítási felügyeletét (European Insurance and Occupational Pensions Authority), hogy segítsen kidolgozni egy olyan törvénytervezetet, amely "több magánnyugdíjpénztári megtakarítás mobilizációjára biztosítana lehetőséget, hosszú távú befektetések finanszírozása érdekében".

Kép:dailyalternative.co.uk

****************************************************************

Fotók: uniós zászlók repültek ki a Parlament ablakán


2014. február 13., csütörtök, 12:08 MTI - 
HVG
Eltávolított az ülésteremből, majd kidobott a parlamenti folyosó ablakán két európai uniós zászlót a jobbikos Gaudi-Nagy Tamás és a független Lenhardt Balázs.

Gaudi Nagy Tamás kidobta az EU zászlót, tiltakozva a földtörvény ellen - rúddal együtt - MTI / Beliczay László

Gaudi-Nagy Tamás a kollektív befektetési formákról és kezelőikről szóló törvényjavaslat záróvitájában hazaárulásnak nevezte, hogy a kormány külföldieknek is lehetővé tette a magyar termőföld megszerzését. Emlékeztetett arra, hogy a jobbikos képviselők korábban az elnöki pulpitus elfoglalásával tiltakoztak az új földtörvény elfogadása ellen.
Fotó: MTI / Beliczay László

Az ülést vezető Jakab István az ellenzéki politikus felszólalási időkeretének végén elvette a szót Gaudi-Nagy Tamástól, akinek utolsó mondatait így nem lehetett hallani. A képviselő ezután az elnöki emelvényhez ment, és magához vette az egyik európai uniós zászlót, majd csatlakozott hozzá a korábban szintén jobbikos, jelenleg független Lenhardt Balázs, aki az ülésteremben lévő másik EU-zászlót távolította el. Ezután a Kossuth tér felőli folyosóra vitték, majd kidobták az ablakon a zászlókat.
Gaudi-Nagy Tamás az MTI-nek elmondta: a magyar termőföld május 1-jétől külföldiek "prédájává válik", és erről az unió tehet. Úgy fogalmazott: a termőföld védelmében a parlamenti eszközök kimerültek, ezért az "ellenállás útjára kell lépni".
Fotó: MTI / Beliczay László

A politikus elfogadhatatlannak nevezte, hogy a "gyarmatosítás jelképei", az uniós zászlók ott vannak az ülésteremben, miközben az erről szóló törvény szerint az Országgyűlésben nem kell kihelyezni őket. Azt mondta, ezért döntött úgy, hogy leveszi a két uniós zászlót és kidobja őket az ablakon.
Szilágyi Zoltán, az Országgyűlés sajtófőnöke az MTI-vel azt közölte, lesz következménye a tettüknek, de részleteket egyelőre nem mondott. Jakab István néhány perccel később bejelentette: az uniós zászlók visszakerültek a helyükre. Egyúttal jelezte, mivel az események nem az ülésteremben történtek, az Országgyűlés külön eljárást indít és megteszi a szükséges intézkedéseket.
Így repült az uniós zászló, ez csak a kezdet!
Eltávolított az ülésteremből, majd kidobott a parlamenti folyosó ablakán két európai uniós zászlót a jobbikos Gaudi-Nagy Tamás és a független Lenhardt Balázs.
Gaudi-Nagy Tamás a kollektív befektetési formákról és kezelőikről szóló törvényjavaslat záróvitájában hazaárulásnak nevezte, hogy a kormány külföldieknek is lehetővé tette a magyar termőföld megszerzését. Emlékeztetett arra, hogy a jobbikos képviselők korábban az elnöki pulpitus elfoglalásával tiltakoztak az új földtörvény elfogadása ellen.
Az ülést vezető Jakab István az ellenzéki politikus felszólalási időkeretének végén elvette a szót Gaudi-Nagy Tamástól, akinek utolsó mondatait így nem lehetett hallani. A képviselő ezután az elnöki emelvényhez ment, és magához vette az egyik európai uniós zászlót, majd csatlakozott hozzá a korábban szintén jobbikos, jelenleg független Lenhardt Balázs, aki az ülésteremben lévő másik EU-zászlót távolította el.

Ezután a Kossuth tér felőli folyosóra vitték, majd kidobták az ablakon a zászlókat.
Gaudi-Nagy Tamás az MTI-nek elmondta: a magyar termőföld május 1-jétől külföldiek "prédájává válik", és erről az unió tehet. Úgy fogalmazott: a termőföld védelmében a parlamenti eszközök kimerültek, ezért az "ellenállás útjára kell lépni".
A politikus elfogadhatatlannak nevezte, hogy a "gyarmatosítás jelképei", az uniós zászlók ott vannak az ülésteremben, miközben az erről szóló törvény szerint az Országgyűlésben nem kell kihelyezni őket. Azt mondta, ezért döntött úgy, hogy leveszi a két uniós zászlót és kidobja őket az ablakon.
Szilágyi Zoltán, az Országgyűlés sajtófőnöke az MTI-vel azt közölte, lesz következménye a tettüknek, de részleteket egyelőre nem mondott.
Jakab István néhány perccel később bejelentette: az uniós zászlók visszakerültek a helyükre. Egyúttal jelezte, mivel az események nem az ülésteremben történtek, az Országgyűlés külön eljárást indít és megteszi a szükséges intézkedéseket.

****************************************************************

Orbán Viktor agysejtjei hét év alatt lecserélődtek


február 12., szerda 11:38 
444.hu
Orbán Viktor Kínába érkezett, és többek között arról beszélt, hogy Kínának óriási előnye a politikai stabilitása, hasonlóan Magyarországhoz.
A politikai stabilitás, mint olyan, Kínában amúgy a kommunista párt hatalmában és egypártrendszerként ölt testet, de ez nyilván csak részletkérdés.
Viszont a trend világosan látszik, az utóbbi időben egymást érik a keleti nyitás projektnéven futó dörgölődzések hatalmukat erőszakkal fenntartó diktatúrákhoz. Kedden derült ki, hogy a tádzsikok, türkmének, a kirgizek, a bruneiek és az azeriek mellett a világon egyedül mi köszöntöttük még az iráni diktatúrát forradalmuk évfordulója alkalmából. Nem is akárhogy, Orbán mellett Áder, Martonyi és Kövér is gratulált.
Meg persze ott a nemrég aláírt több ezermilliárdos biankó csekk Putyinnak, ami ugye pár éve még puccsnak számított volna, a baltás gyilkos kiadása Azerbajdzsánnak meg egyszerűen a rendszerváltás utáni magyar diplomácia egyik legnagyobb szégyene.
Azt is látni, hogy Orbán keleti vonzalma meglehetősen új keletű. 2007-ben, az Astorián tartott Fidesz-nagygyűlésen tartott beszédében még élesen támadta a keleti világképet. Nem egy országot, nem egy konkrét kormányt, hanem általában a keleti berendezkedést, a szabadság hiányát, és figyelmeztetett arra is, hogy erre terveznek majd terjeszkedni:
"Az államalapítás óta Magyarország nyugati ország, amely saját jószántából soha sem akar többé a Kelet része lenni. Éppen azért jöttünk ide, mert ott már nem találtuk a helyünket. Szerencsétlen és igazságtalan nagyhatalmi paktumok szorítottak ki a nyugati világból. Egy nyugati kultúrnemzet életére rátelepedett a Kelet uralma, amely megmételyezte és tönkre tette országunkat. Nyugatos nép a keleti önkény hálójában. Ez a magyarok tragédiája, amelyet a XX. századi kommunizmus hozott a nyakunkra. Kékcédulás választás, a szovjet felszabadítás hamis mítosza, a vas és acél országának lázas látomása, a munkásosztály hatalmáról és a Nyugat bukásáról táplált beteges propaganda.
A keleti politika nem tűri az önállóságot, nem tűri a függetlenséget, és nem tűri a szabadságot. Felszámolja az emberek független életét védő védvonalakat. Vagyontalanná tesz, elszegényít, kiszolgáltatottá vetkőztet, ha kell, megfélemlít. A hatalomtól függő élet láncába fűz.
Mióta a Kelet betette a lábát Magyarországra, a magunkfajta szabadságszerető magyarok mindig ugyanazt akarták; szabadulni sorvasztó öleléséből, és elzavarni hazai helytartóikat. A keleti önkény világa helyett megalkotni a magunk szabad magyar világát, kiszakadni a hatalomtól függő élet láncolatából, visszaszerezni, újrateremteni az önálló és független polgári élet garanciáit; tisztességes munkát, tulajdont, szabad vállalkozást és védelmet nyújtó jogrendet. Mindig is ez volt a kívánságunk.
Nyugati demokráciát akartunk, amely a keresztény kultúrára, a szabadság, egyenlőség és testvériség eszméjére épül. Mindig is harcoltunk az áldemokrácia ellen, ahol az élet rendjét az emberek helyett a hatalom szabja meg, a hatalom önkénye működteti, ha érdekei úgy kívánják, hazugsággal, csalással, maffiapolitikával, ha kell, erőszakkal is.
Megszokhattuk már, lombhulláskor eltiport szabadságharcainkra egymagunk emlékezünk. Aki győzelmét ünnepelhetné, az már nincs sehol. S valóban, hol van a mohácsi és a világosi síkon, vagy a budapesti utcán felülkerekedni látszó ottomán, Habsburg- vagy szovjet birodalom? A szovjetek birodalma is a múlté. Eltűnt, de nem enyészett el nyomtalanul. Helyén ma egy életerős, újratatarozott keleti hatalom emelkedik fel. Izmosodik, terjeszkedik, újraéleszti és pártfogolja egykori híveit, Ukrajnától Közép-Európán át a Balkánig.
A világ lassan ráébred, hogy a történelmi kihívást nem a kommunizmus előtti veszélyes eszmék újjáéledése jelenti, mert azok gyökerei alól a történelmi változások már kimosták a talajt. A nyugati világ számára a történelmi kihívást a keleti új rend gyarapodó erői jelentik, melynek leheletét, jelenlétét, kisugárzását már a bőrünkön érezhetjük.
A beszéd így folytatódik:
Tisztelt hölgyeim és uraim! Nézzünk hát szét az ünnep magaslatáról a mai magyar életen.
Hazugságok ipari méretű termelése, a hatalom eloldása az ellenőrzés pányvájáról, sutba hajított felelősség, intézményesített korrupció, maffiamódszerek. Demokrácia nélküli többpártrendszer, szociális válság, tömeges elszegényedés, munkanélküliség, eladósodás, kiszolgáltatott magyar gazdaság. Dobra vert ország.
A független, szabad élet elfojtása, amerre csak nézünk. Adókkal megfojtott kisvállalkozások, sorsukból kilábalni képtelen, máról-holnapra élő kiszolgáltatott kisemberek, tíz körmével hiába kapaszkodó, süllyedő polgárság. Nincstelenné, kiszolgáltatottá tett emberek, akik nem mernek felszólalni és kiállni az igazukért, mert a hatalomtól függ a másnapi megélhetésük. Hiába a NATO és uniós tagság, ez nem a Nyugat, és nem a XXI. század. Ez a keleti élet, és a múlt század, amit húsz év óta próbálunk magunk mögött hagyni, de újra és újra elér, körülfon és visszahúz bennünket.
Az idézet Orbán Viktor honlapjáról származik, a találatot köszönjük olvasónknak.
****************************************************************

A Fidesz szándékosan akadályozza a külföldön élő magyarok szavazását


2014. február 13. - 22:24 
jobbikit.hu
A Jobbik elítéli a Kormány és a Nemzeti Választási Iroda külföldön élő magyarokat hátrányosan megkülönböztető gyakorlatát. Már több alkalommal szólaltunk fel a választási eljárási törvény abszurd szabályai miatt. Míg egy képzeletbeli '56-os magyar emigráns, magyarországi lakcím híján könnyedén és kényelmesen szavazhat levélben, addig a szomszédjában élő, ideiglenesen külföldön tartózkodó, de később hazatérni vágyó fiatal nem, mert nem adta fel szimbolikus jelentőségű, hazai lakcímét.
Ők kizárólag a külképviseleteken szavazhatnak, amik egyes országokban több órányira találhatóak, nem mellesleg az oda-vissza út is igen drága. A külképviseleteken már 2010-ben is óriási sorok alakultak ki az ilyen tömegek befogadására alkalmatlan intézményekben. Idén még nagyobb káosz várható, his zen a nyugaton élő és dolgozó magyarok száma csak tovább növekedett, a lehetőségek azonban változatlanok.
Az Index mai cikke szerint a diszkriminatív jogszabály ellenére mégis szavazni vágyókat a Nemzeti Választási Iroda is indokolatlan, sőt vélhetően törvényellenes nehézségek elé állítja. Mindezek fényében egyértelmű, hogy a Fidesz okkal fél a külföldön munkát vállalni kényszerülő gazdasági menekültek haragjától, és ezért mindent meg tesz annak érdekében, hogy ne tudjanak élni állampolgári kötelességükkel és jogukkal.
A Jobbik kormányra kerülve eltörli a diszkriminatív jogszabályt, és programját végrehajtva olyan Magyarországot fog teremteni, ahová örömmel fognak visszatérni a szocialista és fideszes kormányok hozzá nem értése elől elmenekülő magyar fiatalok és családok.
Farkas Gergely országgyűlési képviselő
Az SZDSZ adósságát a magyar emberek fizetik! (Videó)
Az SZDSZ adósságát a magyar emberekkel fizettetik ki, emiatt a Jobbik javasolta, hogy Fodor és Kuncze ne indulhasson a választáson. A Fidesz és az MSZP ezt leszavazta. Az N1TV erről kérdezte ma a képviselőket. (alfahir)
****************************************************************

Ami a HírTV-ből kimarad: élősködő fideszesek vetettek szemet a végrehajtói kamara milliárdjaira


Avagy evés közben jön meg az étvágy
2014-02-13. 19:04 
Kuruc.info
Portálunk számtalan esetben leplezte le a végrehajtók aljas dolgait, sokszor írtunk arról, hogyan fosztják ki a lakosságot, és arról is cikkeztünk bőven, hogyan szegik meg az összes törvényt, hogyan kerülhetik el még a hírös fideszes elszámoltatást is...
De ez azért így nem is igaz, kedves olvasóink: elszámoltat a Fidesz - csak éppen a saját módszerükkel teszi ezt. Elsőként követel egy részt a zsákmányból, aztán kizárólag magának követel mindent, minden elsikkasztható forrást. Ezért se lesz mindegy a Fidesznek, kik fogják irányítani a végrehajtók kamaráját.
Portálunk oknyomozó cikkeinek köszönhetően egy kicsit felgyorsultak az események. Eddigi eredményeink? Hatalmas korrupciós kiadásokba vertük a kamarát, a kamara vezetőségét visszafogottabbá tettük, sok adóson segítve ezáltal. Más eredmény? Igen volt, fideszes politikusokat juttattunk egy kis extrabevételhez, amitől aztán vérszemet kaphattak. (Ti. minél több cikk jelenik meg a végrehajtókról és azok működéséről, annál többet kell költeniük Császtiéknak a védelemre, szabadságuk megvásárlására, az ügyek eltussolására. Régen elég volt nekik morzsákat szórni a politikának, de mára már változott a helyzet: Császtiék egyre vállalhatatlanabbak a Fidesz számára, így a tarifa is emelkedett... A 2. Fidesz-kormány alatt annyit költöttek Császtiék a védelemre, mint odáig fennállásuk alatt összesen. A legtöbb kiadásuk cikksorozatunk elindulása után keletkezett, ami napjainkig tart.)
A kamara új vezetőséget fog választani, de valószínűsíthetően nem akkor, mikor Császtiék szeretnék, és nem is olyan kimenetellel, amiben ők reménykednek. Ebben mi is reménykedünk, különben sosem fog véget érni az "Ami a HírTV-ből kimarad" sorozat, hacsak nem a hivatkozásul említett, "nemzeti agyhalottakat képző intézet", maga a tévé megszűnése miatt...
A kamara jelenlegi elnöke Krejniker Miklós, aki nem indulna úgysem a következő választásokon, mert a tisztességes munkássága alatt kapott jókívánságok (pl. a rák egye ki a beleidet) hatni látszanak. Krejniker miatt már nem kell aggódnunk, de az adósok kifosztásából dőzsölő családjáért sem, úgy az unalmában pornózó Krejniker Fannikáért és a kamara kasszáját is fosztogató feleségéért sem. A kamara egyes emberei és a politikusok közt jelenleg lázasan folyik egy konzultációszerű valami, teli ígérgetésekkel, kéregetésekkel, cselszövésekkel, helyezkedésekkel. Átlagos olvasóink számára elképzelhetetlenül hatalmas összegekről szól az egyezkedés. A magyar GDP kb. 1%-át teszi ki jelenleg az a végrehajtásokból befolyt összeg, amiket a végrehajtók szednek el tőlünk! Azt is gyorsan hozzá kell tegyük, hogy ez csak a hivatalos szám, és azt is, ez egy nagyon fejlődő ágazat. A forgalmi érték és a hivatalos végrehajtási összeg közti különbség meghaladhatja a GDP 2%-át is, amiből a végrehajtók is nyerészkedhetnek, és teszik is korlátok nélkül! Mi meg ennyivel szegényedünk évente...
Lássuk a számokat, az egyszerűség kedvéért kerekítve. Amennyiben a végrehajtók kamarája 2 milliárd forintot szed be a végrehajtások után a végrehajtóktól mint 1%, akkor a hivatalos végrehajtásokból befolyt összes bevétel 200 milliárd forint - a kerek számok kedvéért. 200 végrehajtó van, akik hivatalosan a végrehajtások után 10%-os bevételre tesznek szert, tehát átlag 100 milliót keresnek hivatalosan az átlagos egymilliárdos bevétel után. Persze vannak olyan kiváltságos végrehajtók, akik hivatalosan ennek a többszörösét keresik, de vannak olyan végrehajtók is, akik jutalékaik egy részét át kell adják Császtinak és Radicsnak, amennyiben végrehajtóként szeretnének dolgozni... Hol van ilyenkor a NAV? Természetesen Császtiék zsebében már, mivel ezt az akadályt is elhárították, pl. korrupt NAV-osok tanítanak, előadásokat tartanak hatalmas összegekért a végrehajtók himi-humi iskolájában, a NAV saját végrehajtásáról. A végrehajtók adózási státusza és gyakorlata is nagyon érdekes, megér egy misét úgymond. Ezen is kéne változtatni, nem csak az illetéküket megszabó törvényen.
A fideszeseknek nem csak a kamarai bevétel tetszik, az a kétmilliárd körüli összeg, ami várható évente, hanem az összes többi bevétel. Saját embereiket beültetve, a forrásokat kezelve, elképesztő összegeket tudnának ők is húzni, s ezzel klientúrájukat fenntartani. Azt sem szabad elfelejtsük, ahogy a szocik kivégeztették a kisgazdapártot a végrehajtókkal, mert ezt a fegyvert sem szeretnék nélkülözni a fegyvertárukból a fideszesek. Gondoljanak csak bele kedves olvasóink, hogyan működik majd a végrehajtói kamara Kubatov listájával felvértezve....
Ennek a fertőnek a kezdete egészen 2001-ig, az első Orbán-kormány idejére nyúlik vissza.
2001. április 1-jén (bolondok napján) lépett életbe az a törvény, amely bevezette a kamarának fizetendő általános költségátalányt, mely a kamarát egy csapásra hatalommal és pénzzel - a kettő együtt jár - ruházta fel. Az ekkor született törvény indokolásában a következő szerepel:
"A törvény kiegészíti a végrehajtási költségekre vonatkozó szabályozást az ún. általános költségátalány intézményével. A végrehajtás során befolyt összegből a kamara részére befizetendő összeg hivatott - a törvény hatálybalépésétől számított 3 évig - fedezni a kamara azon feladatainak ellátását, melyet egyrészt a bíróságoktól venne át (végrehajtói szervezetrendszer igazgatása), illetve amelyet a törvény új intézményként vezet be."
Itt a hangsúly azon van, hogy eredetileg csak 3 évre vezették be, tehát átmeneti jelleggel. Ezt igazolja a 2000. évi CXXXVI. tv. 183.§ (3). bekezdése: E törvény 15 §-a 2004. március 31-én a hatályát veszti. (a 15.§ vezette be ezt a költséget). Így szólt az akkori egyezség: némi visszaosztás fejében 3 évig sok pénzt kaptok.
Azonban megérezték a pénz ízét a kamara vezetői élükön Császti Ferenccel, Krejniker Miklóssal és a Zoltán-klán vezéralakjával, Zoltán Leventével. Hogy volt, hogy nem, de elérték: a Medgyessy-kormány alatt szépen hatályon kívül helyezték azt a rendelkezést, amely csak 3 évre engedte meg ezt az adósokra kivetett sarcot. Mert hiszen ezt is az adósok fizetik, természetesen.
Tehát a 2003. évi CXXIII. törvény 2.§ harmadik bekezdésében, egy egyszerű tollvonással megszavaztatták a parlamentben, hogy hatályon kívül helyezzék a fentebb említett 2000. évi CXXXVI. tv. 183.§ harmadik bekezdését. Oh, hát csak egy ártatlan bekezdés hatályon kívül helyezése, azt sem tudták a kedves parlamenti szavazók, hogy mi volt az. Vagy csak ők tudták, közönséges emberfiának esélye sincs ilyesmire. Ez a kis szavazás erről szólt: Kedves Szavazó Képviselők, kérdezlek Titeket a Haza nevében és Érdekében, akarjátok-e, hogy a végrehajtók egy szűk rétege évente több százmillió forinttal többet kapjon? És a Haza Képviselői Mondák: Igen, akarjuk!
Ma már nem könnyű fellelni az eredeti célt, a három évet, mivel már a törvényt módosító törvény módosítása sincs már a hatályos jogszabályok között, tehát örök homály fedheti.....
És láss csodát: a kamarának járó, adósok által fizetett hadisarcot nem törölte el sem Gyurcsány, sem Bajnai, sem pedig Orbán. Ma is él és virul e jogszabály az 1994. évi LIII. tv. 34/a szakasza, már nem három, hanem tizenhárom éve!
Itt:
"34/A. §111 (1) A kamarát az önálló bírósági végrehajtói szervezetrendszer fenntartásának, az ezzel kapcsolatos igazgatási, nyilvántartási és felügyeleti tevékenység végzésének, továbbá a kamara hatáskörébe utalt egyéb feladatok ellátásának érdekében az önálló bírósági végrehajtó hatáskörébe tartozó végrehajtási ügyek után általános költségátalány illeti meg.
(2) Az önálló bírósági végrehajtó az adóstól a behajtott követelésen felül, a végrehajtási költségekkel együtt hajtja be az általános költségátalányt, és azt befizeti, illetőleg átutalja a kamarának. A költségátalány összegének elszámolása és kielégítése a 164. § szerint történik.
(3) Az általános költségátalány mértéke 500 000 Ft alatti végrehajtási ügyérték esetén ügyenként 1000 Ft, 500 000 Ft feletti végrehajtási ügyérték esetén az ügyérték 1%-a."
Hiszen a végrehajtók kamarájának - amely nem tévesztendő össze az egyes végrehajtókkal - szüksége van a pénzre. Mert mi is ez a kamara? A végrehajtók körülbelül 10 százaléka, az, aki a kamarát vezeti, és ténylegesen bitorolja, aki ennek az őrült nagy pénznek a haszonélvezője. Óriási tiszteletdíjak, luxusutak, szűk körben történő "tanácskozások" az ország 4 és 5 csillagos szállodáiban. Természetesen jut is, marad is. A pénzből futja a megfelelő jogalkotói körök pénzelésére is. Egy kis kenőpénz, meghívások, luxusprostik világa ez, Magyarország itt tényleg jobban teljesít. Ezek azok a végrehajtók, akiknek nem elég a munkájukból származó pénz, ők többet akarnak, jóval többet.
Nézzük csak, mennyi pénzt dobtak össze az adósok - köszönetüket és hálájukat nem győzik kifejezni érte a kilakoltatásokkal és számtalan visszaéléssel Don Császti és szűk köre: Krejniker, Schadl, Tóth Dénes, Radics, Kiss-Kondás, Schmidt Zoltán, Várady Zoltán, Orell Zsolt, és még sorolhatnánk - például 2010 és 2011-ben:
Míg 2004-ben az adósok 314 milliót "adakoztak" össze a mai kor e nemes urainak, addig 2010-ben már 878 milliót, 2011-ben pedig a sarc már meghaladta az 1 milliárd 162 milliót! Nem tévedés, több mint egymilliárdot! Ezek nem légből kapott adatok, a kamara honlapján - igaz, jól elbújtatva - megtalálhatók.
A 2012-es és 2013-as évről már nem is tettek közzé adatot. Biztosan okuk volt rá, a számok az egekben lehetnek, és a minisztérium sem szólt nekik, hogy ugyan már közzé kellene tenni...
Íme a hely: http://www.mbvk.hu/main/palyazatok.php#ktsgv
Itt a költségvetést kell keresni, görgessen.
Ha a kiadási oldalt nézzük: ez a néhány parazita kamarai vezető 2011-ben - a saját végrehajtói "munkájából" szerzett milliókon felül 102 millió forintot kapott tiszteletdíjként, további 40 milliót költött bel-, és külföldi utakra, kihelyezett ülésekre, még 40 milliót vett fel a hangzatos megbízási és reprezentációs díjak alatt megtalálható tételekből. Hamar összejön még évi 200 millió.
A kamara vezetősége ezúton is köszöni az adósoknak a lehetőséget...
Na és a jogalkotók? Képviselők, minisztériumi tisztségviselők? Ők hogyan kapják meg a járandóságukat?
A költségvetés kiadási oldala két fontos tételt tartalmaz a példaként említett 2011 évből:
Bérleti díj: 123 és fél millió (a kamarának két saját tulajdonú székháza van: Bp, Váci út 201. és Bp, Cházár út 14. Mindkettő piaci értéke egyenként meghaladja az 500 milliót), amely a kamara egyik cégének zsebéből vándorol a kamara másik cégének zsebébe, illetve onnan az arra "érdemesek" zsebébe.
Informatikai fejlesztéssel kapcsolatos kiadások: 160 milliós összeg. Ugye ismerős recept? Ki tudná megmondani, hogy ebből hány millió a tényleges fejlesztés, és hány millió a "jutalom", mely nemcsak a kamarán, de a kamarával, és a NAV-val, valamint a minisztériummal is szoros kapcsolatban álló Microsec zrt.-n keresztül vándorolt és vándorol kiszemelt helyére?
A kormány és a politika vezetői ezúton is köszönik az adósoknak a kormányciklusokon átívelő lehetőséget...
Addig nem lesz rend a végrehajtók háza táján, amíg ezt a bűnbandát, a kamara vezetését el nem távolítják. Nem is értjük, miért kell fenntartani ezt a szervezetet. A végrehajtók önálló vállalkozók, őket nem érdekli a kamara, onnan nem kapnak semmit. Csak a kamara vezetése és a politika érdekelt még mindig abban, hogy ez a maffiaszervezet fennmaradjon.
Csak egy tollvonás kellene, amely megszünteti a kamarának járó, és a nehéz helyzetben lévő adósok által fizetett sarcot. A kamara már magától tönkremenne. Talán nem ártana visszaadni az adósoknak a kamara Budapest Banknál vezetett számláin felgyűlt közel két milliárd forintnyi megtakarítást sem. Mert bizony ám, ekkora terhek mellett még megtakarításra is futotta! Hol vagy ilyenkor, parlamenti szavazógép?...
Kategória: 2014 február


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése