2017. május 1., hétfő

A cionista vakoló páholyok csápjai

A cionista vakoló páholyok csápjai

Fogott levél avagy egy beteges lelkület irománya, hogy lássátok kik állnak a háttérben
Habár azt sulykolja folyamatosan ez a levél, hogy nincs menekvés a mocsoktól, amit a háttérhatalom áraszt a világra, azonban tudnotok kell, hogy a pénzük, a vagyonuk, a besúgásuk, beépülésük, az igazság fényében hamuvá porlik szét.
Ezt az irományt olyan szándékkal írták, hogy pontról-pontra végigveszik benne azokat az indokokat, ami miatt nem érdemes lázadnotok a rabszolgatartó társadalmuk ellen, mert mindent a kezükben és irányításuk alatt tartanak. Azért készítették ezt az írást, hogy megtörjék vele az ellenük szegülők lelkesedését. Szépen összefoglalnak benne minden részletet, hogy miket tartanak kezükben és hogyan képesek hatalmaskodni nemzetek és országok felett.
Azonban nem ellenük kell szegülni, hanem egy új és egy szebb világot kell álmodni a Földre. Így az ellenállásunkba fektetett energia nem az ő létüket élteti tovább, hanem egy élhető és értelmes életet nyilvánít meg a fizikai világ síkján.
Egy olyan világot, ahol a Krisztus ellenségeit a Föld kizárja, mert nem méltók emberek és nemzetek irányítására és még arra sem, hogy bizalmunkba fogadjuk őket, mint ahogy eddig tettük!
Azonban ezek akik ezt a levelet megszerkesztették egy nagyon fontos dolgot nem vettek figyelembe. Sokszor előfordult már velem is, hogy mindent kikombináltam, számító voltam, logikailag tökéletesen felépítettem valamit, hogy akkor majd az úgy lesz és akkor minden biztosan aszerint fog alakulni, ahogy azt én elképzeltem és kicsinyke fejemben megálmodtam. Azonban egy valamit nem vettem figyelembe ilyenkor. Ez pedig nagyon fontos! Ember tervez Isten végez! Ennek a levélnek a szerkesztői is ebbe a hibába estek, mert azt hiszik, hogy az anyagi világ síkján dől el a Föld sorsának alakulása. Ez a tévedésük az, ami a rabszolgatartó birodalmukat úgy fogja elfújni, mint kisgyerek a kártyavárat! Mindig Istené az utolsó szó, akár hisznek benne, akár nem! :)
Az élet pedig utat tör magának, még az élet elnyomóin keresztül is. Egy mag csírája is sáron és iszapon keresztül fúrja át magát, a fény irányába, ahol megvilágosodhat előtte az élet lényege!
Kérjétek hangosan:
Jézus nevében kérem Istent, hogy szabadítsa meg a Földet a gonosztevőktől és a hatalmaskodásuktól! Úgylegyen! Úgylegyen! Úgylegyen!
Alább olvashattok egy névtelen szerzőtől származó levelet, mely az interneten kerig már legalább egy évtizede, és állítólag az Új Világrend üzenete az emberiséghez. Hogy valójában ki is írta, az lényegtelen, ami benne van az sajnos többnyire igaz és már vitathatlanul megvalósult tényállás. Hogy változtathatunk-e ezen? Döntse mindenki maga el miután elolvasta:
granddelusion.files.wordpress.com/2010/02/9-11.jpg
A levél:
"Úgy hiszem, eljött az ideje, hogy felfedjek néhány olyan dolgot, melyek előtt az utóbbi évtizedekben tanácstalanul állsz. Jó lesz, ha megérted ezeket, hogy tudd, miként kell viselkedned a most alakuló Új Világrendben. Szeretnénk, ha új társadalmunk aktív és szerves részévé válnál. Elvégre a te érdekeidet szolgálja leginkább.

Mindenekelőtt a teljesebb együttműködés érdekében nem árt, ha tisztában vagy szándékaink egy részével. El sem tudom mondani, milyen nehézségeknek nézel elébe, ha ellenállsz. Megvannak az eszközeink, hogy elbánjunk az ellenállókkal. Azért csak most mondom ezt, mert most már úgyis késő visszafordítani a dolgokat. Már rég elmúltak azok a napok, hogy meg lehessen állítani minket. Az egész föld és a pénzügyek fölött totális hatalommal bírunk, ehhez jön még a fontosabb médiapropaganda, és egyszerűen semmilyen módja sincs, hogy egy nemzet vagy hatalom legyőzzön minket.
A világ összes országában a kormány minden szintjét szemmel tartjuk. Tudjuk, hogy miket terveznek, mert mindig mindent figyelünk. Mindent tudunk az államok titkairól. A közelmúltban Kína azzal vádolta az amerikai médiát, hogy Koszovóval kapcsolatban hazudik. Ó ti ostobák, persze, hogy hazudunk. Így az embereket mindig kétségben és ellentmondásokban tudjuk tartani. Ez nagy segítség számunkra. Nem figyeled a talkshow-jelenséget? Néhányan közületek azt hiszik, hogy mi vagyunk a liberálisok, és a jók a konzervatívok. A valóságban mindkettő a mi céljainkat szolgálja. Mindkét tábor csak a mi jóváhagyásunk pecsétjével működhet, de az igazi ügyeket egyik sem hozhatja nyilvánosságra. Azzal, hogy minden szinten ellentéteket szítunk, senki sem tudja, mit tegyen. Így ebben a zavarban minden ellenállás nélkül továbbmegyünk, és véghezvisszük, amit akarunk.

Itt van például az Egyesült Államok elnöke. Bár rendszeresen túllépi hatáskörét, senki nem állíthatja meg. Még a Kongresszusnak sem áll hatalmában megállítani. Azt teszi, amit mi akarunk, mert tudja, hogy ha nem, akkor a meglehetősen sötét jelleme miatt egy pillanat alatt eltávolíttathatjuk. Nem zseniális stratégia ez részünkről? Nem vihetsz minket bíróságra, mert nem látsz bennünket, és persze a bíróságok is a mi szolgálóink. Mi irányítunk mindent, és te azt sem tudod, hogy kit támadj. Meg kell vallanom, ez a rejtett kéz csodálatosan ki lett gondolva, és semmilyen hasonló méretű történelmi precedens nem ismert. Mi uraljuk a világot, és a világ még csak rá sem jöhet, hogy ki uralkodik felette.
magyarmegmaradasert.hu/images/stories/kep-1/Fukushima/kursk.jpg
A megtorpedózott Kurszk tengeralattjáró


Ez igazán csodálatos. A médiában pontosan azt tálaljuk eléd, amit akarunk, hogy tegyél. Aztán, egy villanással később, kis szolgálóink engedelmeskednek. Oda küldünk amerikai és európai csapatokat, ahová csak akarunk, olyan szándékkal, amilyennel csak akarunk, és ti kötelességtudóan szolgáljátok ügyünket. Mennyi bizonyítékot kérsz erre? Rá tudunk venni, hogy el kívánd hagyni otthonodat, családodat és háborúba menj, pusztán a mi parancsunkra. Csak valami zagyvaságot kell eléd tenni az elnöki asztalról, vagy az esti híradóból, és fel tudunk tüzelni mindnyájatokat, hogy bármit megtegyetek, amit akarunk. Nem csinálhatsz mást, mint amit mi eléd teszünk.

HIÁBAVALÓ ELLENÁLLÁS

Ha bárki ellen akar állni nekünk, megvannak a módszereink, hogy nevetségessé tegyünk, mint ahogy a milíciamozgalommal is megtettük. Örömünket leltük abban, hogy ezzel a mozgalommal mutattuk meg a világnak, milyen tehetetlen minden ellenállás. Olyan ostobán néztek ki, ahogy meneteltek fegyvereikkel, mintha méltó vetélytársuk lennének hadseregünknek. Nézd mit tettünk Waco-nál. A Dávid-szekta kis fegyverraktára segítségükre volt? Bőségesen megadóztattunk, és a pénzből olyan modern fegyvereket fejlesztettünk, amikkel semmi esetre sem lehet vetélkedni. Saját pénzedből lett kovácsolva az a lánc, amellyel megkötözünk, mert az összes pénz a mi ellenőrzésünk alatt van.

Vannak köztetek, akik azt hiszik, hogy megszökhetnek azzal, hogy vidéken vesznek házat, és kertészkednek. Hadd emlékeztesselek, hogy így is földbérletet fizetsz nekünk. Ja, lehet, hogy ingatlanadónak hívod, de így is nekünk fizeted. Látod, bármit is teszel, szükséged van a pénzre. Ha elmulasztod a földbérlet fizetését, akkor elvesszük a földedet, és olyannak adjuk el, aki fizet utána. Azt hiszed, hogy nem tehetjük meg? És a földbérletedből fizetünk azért, hogy elveinket a gyerekedbe sulykolják az általunk létrehozott nyilvános iskolákban. Azt akarjuk, hogy jól belenevelkedjenek a mi gondolkozási rendszerünkbe. Gyerekeid azt tanulják, amit mi akarunk, hogy tanuljon, és akkor, amikor mi akarjuk, hogy megtanulja, és te fizetsz érte a földbérleten keresztül.

Ezekből az alapokból finanszírozunk más olyan projekteket is, melyeket fontosnak vélünk, és vállalkozóinkat busásan megfizetjük munkájukért. Talán kétségbe vonod, hogy a gyerekeid a mi tulajdonunkban vannak, vagy hogy van ilyen kontrollunk, de majd rájössz, hogy így van. Bármikor mondhatjuk, hogy rosszul bánsz a gyerekeiddel amikor elfenekeled őket, és elkobozzuk őket. Ha nem jelennek meg az iskolai belesulykoláson, hanyagsággal vádolhatunk, így át kell őket adnod nekünk. A gyerekeid nem a tieid. Ők a mieink. Oltásra kell vidd őket, kórházainkba kell hozd őket, ha úgy döntünk, vagy elvesszük tőled. Ezt te is tudod, mi is tudjuk.

Elektronikus kereskedelmünkön keresztül láthatjuk, hol vagy, mit veszel, és mennyi pénzből gazdálkodsz. Mit gondolsz, honnan vesszük a havi pénzügyi statisztikát? Az Internetről és más forrásokból még azt is tudjuk, hogy miként gondolkodsz, és mit mondasz. Nem különösebben fontos számunkra, hogy mit hiszel, amíg azt teszed, amit mondunk. Hogy mit hiszel, amúgy is badarság. De ha azt hiszed, hogy követőd van, és mi úgy látjuk, hogy valamelyest veszélyes vagy ügyünk számára, megvannak a módszereink, hogy elbánjunk veled. A csínytevés Pandora-szelencéjével kelepcébe csalunk. Addig hurcolhatunk bíróságra, hogy sose kerülsz ki belőle. Ilyen vagy olyan ürüggyel könnyedén kiforgathatunk a vagyonodból. Kimeríthetetlen tárházunk van, melyből ügyvédeinket megfizethetjük. Egyébként ezeket az ügyvédeket adó formájában te fizeted. Te nem rendelkezel ilyen hatalmas vagyonnal. Nem buktattuk meg már eddig is sok ország uralkodóját eszközeinkkel? Azt hiszed, hogy parányi személyed méltó vetélytárs számunkra?

HIÁBAVALÓ SZERVEZETEK

Nézzük meg vallásaitokat és az "Erkölcsi Többség" nevű mozgalmat. Az "Erkölcsi Többség" se nem erkölcsi, se nem többség. Örömünkre szolgált, hogy ezt az idétlen mozgalmat felhasználva tettük nevetségessé a keresztény hitet. Azokat az ostobákat, akik ezt a szervezetet irányítják, a végén mindig tojással dobálják meg. Mi persze mindig megvédtük őket, ahogy sikeresen megvédtük az NRA-t is. A médiapropagandánkon keresztül úgy láttatjuk, mintha az Országos Lövészegyesület (NRA) lenne az új radikális támadás elindítója. Nem állítottuk a feje tetejére az amerikai konzervatív mozgalmat? Ha célunkat szolgálja, akkor a konzervatívokat használva fejük tetejére állíthatjuk a liberálisokat. Nekünk mindegy. Mind azt a célt szolgálja, hogy elhitessük veled, két oldal küzd az adott pozícióért. Ez segít, hogy a dolgok tisztességesnek és szabadnak tűnjenek, mivel mindenki hallathatja hangját. Most már tulajdonképpen csak egy oldal van mindenféle álarcban, de te képtelen vagy szándékainkat mélyebben felfogni. Látod, azt tehetünk, amit akarunk, és te semmit nem tehetsz ellene. Nem tűnik elfogadhatónak számodra, hogy egyszerűen szót fogadj és szolgálj minket? Máskülönben csak felemészt az az ellenállás, amelyről azt hiszed, hogy felszabadít. Nincs felszabadulás. Képzeld el miként is lehetne. Mi látunk el üzemanyaggal az autódhoz. Bármikor leállíthatjuk, ha akarjuk, és valamilyen üzemanyaghiányra hivatkozunk. Mi van, ha elromlik a kocsid? Nélkülünk nem kaphatsz alkatrészt. Mi szállítjuk az összes forgalomban levő pénzt. Szeszélyes vágyunkkal bármikor megállíthatjuk az ellátást, vagy teljes krachot idézhetünk elő. Aztán utasíthatjuk az elnököt, hogy nyilvánítsa az összes pénzt értéktelennek, és új pénz bevezetése válik szükségessé. Minden biztonságba helyezett készpénzed egy pillanat alatt füstté válik.

Nincs szükséged élelemre? Ha szükséges, előidézhetünk egy kamionos sztrájkot, és a helyi boltok nem kapnak ellátást. Bármikor éheztethetünk, ha úgy tetszik. Csak azért van ételed, mert adunk neked az asztalunkról. A világválság alatt az élelmiszer a mi ellenőrzésünk alatt volt. Elkerített helyeken élelmiszerhegyeket halmoztunk fel, és hagytuk elrohadni. Az éhezőket aztán munkatáborokban dolgoztattuk, habár bőségesen volt élelmiszer. Tényleg azt hiszed, hogy legyőzhetsz minket? Azt mondod, aranyat gyűjtesz majd, hogy mégis legyen készpénzed krach idején. Egyszerűen hozhatunk olyan törvényt, amely megtiltja az arany birtoklását, ahogy a múltban is tettük. Ha aranyat találunk nálad, egyszerűen elkobozzuk, és bebörtönzünk törvénysértésért. A börtönben pedig majd dolgoznod kell a börtöniparban. Napjainkban úgy alakítjuk a képet börtönbeli munkatáborainkról, hogy azt senki nem ellenzi. Azt mondjuk az embereknek, hogy a gyilkosoknak fizetniük kell a fenntartásukért.

Az persze már senkinek nem jut eszébe, hogy paradicsomtermesztőket is hatalmunkban áll bezáratni. Hozhatunk olyan törvényt, ami betiltja a kerteket, aztán kreálunk egy tudományos magyarázatot, hogy miért csak a tőlünk származó élelmet vásárolhatod. Ha valaki meglátja, hogy paradicsomot termesztesz, feljelentenek nálunk, és átszállítunk a mi földünkre dolgozni. Ó, ti ostoba nacionalisták! Nincs menekvés számotokra, mert már jóval születésetek előtt elkezdtük szőni rabul ejtésetek tervét. Tanáraitok és lelkészeitek már nemzedékek óta formálják gondolataitokat számunkra. Fogalmad sincs, hogy hogyan kerülj ki befolyásunk alól, az öngyilkosságot leszámítva. Gyerünk, öld meg magad. Csak bennünket segít a túlnépesedés tekintetében. Nem árthatsz nekünk, nem találsz meg bennünket, és elképzelni sem tudod, hogy mire készülünk.

GONDOLATOK ELLENŐRZÉSE

Mi irányítjuk Hollywoodot. Az olyan filmeket, mint például a Terminátort vagy az Armageddont sok más filmmel egyetemben egyszerűen azért készítettük, hogy utasításainknak megfelelő gondolkodásra késztessünk. Úgy rendeztük, hogy örömödet leld az erőszakban, mert így ha elküldünk, hogy az eléd állított rosszakat megöld, nyafogás nélkül megteszed. Erőszakos videójátékokat helyeztünk bevásárlóközpontok játéktermeibe, hogy a fiatal elméket felkészítsük a harc művészetére. Úgy rendeztük, hogy hadseregünket és a rendőrséget jó erőknek tulajdonítsd, és hogy olyan dolgoknak vesd alá magad, ami még néhány évtizeddel ezelőtt is elképzelhetetlen lett volna. Művészi programjaink mind úgy vannak tervezve, hogy segítsenek téged alávetni az új világrendnek, és még szolgáld is azt.

A Star Trek (Űrszekerek) és más hasonló alkotások arra tanítottak meg, hogy egyszerűen engedelmeskedj az új nemzetközi uralkodók parancsainak. Ó ti ostobák! Azt hittétek, hogy szórakoztatás, holott tulajdonképpen oktatás volt. Vagy merjem azt a szót használni, hogy "agymosás" vagy "agykontroll"? Ha már itt tartunk, láttad az új Csillagok háborúját? Micsoda remekműve az elme manipulálásának! Emberek mindenféle és fajta leírhatatlan szörnyekkel tárgyalnak. És angolul tárgyalnak. Kíváncsi vagyok, hol tanultak meg azok a szörnyek angolul. Ó milyen egyszerű a polgár elméje. Sose jut eszébe, hogy éppen tündérországba viszik. A Csillagok háborúját majdnem mindenhol reklámoztuk, ahová az ember megy. Megtalálható volt a Wal-Martban, a K-Martban, a Taco Bellben, egy csomó intézményben és kereskedelmi egységben. Van ebben a filmben valami, amit akarunk, hogy megtanulj. Vagy talán azt lehetne mondani, hogy van benne valami, amit nem akarunk, hogy megtanulj. Bárhogy is van, az egész dologból az kerekedik ki, amit mi akarunk.

Hogy persze kordában tartsunk, utasítottuk a választott hivatalnokokat, hogy látszólag korrigálják a gonosz erőszakot. Clinton elnök most a hollywoodi filmek erőszakossága ellen beszél. Ez nem fogja megoldani a problémát, de az emberekkel elhiteti, hogy dolgoznak a kérdésen. A szex és az erőszak a legjobban hasznosítható erők, amik előnyünkre szolgálnak. Az emberek nem szeretik feladni a szexet és az erőszakot, így mindent, amit akarnak, elébük teszünk. Ezzel úgy lekötjük őket, hogy az igazi dolgokkal nincs lehetőségük foglalkozni. Ezek teljes egészében a mi kezünkben maradnak. Clinton elnök nagyon segítőkész. Tudtuk, hogy milyen jellem, mielőtt elnöknek tettük. Az is segítségünkre szolgált, hogy felfedtük, így az ifjúság erkölcsi szokásait az új viszonyokhoz igazítottuk. Ez előnyünkre szolgál.

Még ettől is kellemesebben esett számunkra azoknak a hiábavaló erőfeszítése, akik azt hitték, hogy akaratunk ellenére eltávolíthatják. Az elnök hasznunkra van, és senki nem fogja elmozdítani, amíg mi azt nem mondjuk. Bocsáss meg, ha látszólag gúnyolódok a hiteden, de a hited már rég elavult. Nem látod, hogy hiú szabadságod és jogos méltóságod semmi nekünk? Csak azt teheted, amit mi mondunk. Elnököket távolítunk el, ha kell, és az őt követő addig lesz ott, amíg le nem váltatjuk a következővel. Akkor a vezető jelöltet eléd tesszük, és arra szavazol, akire mi akarjuk, hogy szavazz. Ezzel azt a hitet tápláljuk, hogy tőled is függ, ki lesz az új elnök.

KIFÜRKÉSZHETETLEN TITKAINK

A mostani szerbiai háborúval sok célunk van, de ezekről nem beszélünk nyíltan. Átengedjük a talkshow-műsorvezetőknek, hogy értelmetlenül fecsegjenek, de a lényegét egyik sem érinti. Mindenekelőtt Koszovó oly gazdag természeti kincsekben, hogy teljes ellenőrzésünk alá kell vonni. Koszovó gazdag urániumban, és az uránium segítségére van uralmunknak. És persze ezek az ásványok így nem kerülhetnek potenciális ellenségeink kezébe. Milosevics nem segített, hogy ezeket a nyersanyagokat kezünkre játssza, így egyszerűen addig nehezítjük a dolgát, míg meg nem teszi. Most már a győzelem elkerülhetetlen Jugoszláviában.

Ezt a büszke népet arra az alázatra kényszerítjük, amit minden néptől elvárunk. A háború után, ha Milosevics meg nem alázkodik kellőképpen, akkor nemzetközi bíróság elé visszük háborús bűnök vádjával. Mi találtuk ki ezt a kifejezést. Ötletes, nem gondolod? Hogyan létezhet olyan dolog, hogy háborús bűn? A háború legalapvetőbb természete, hogy a szabályok fel vannak rúgva. Szórakoztató nézni, ahogy az országok az általunk elébük tett törvények szerint próbálnak háborúkat vívni. Az egyetlen háborús bűn, ami tényleg létezik, az annak a bűne, hogy valaki ellenünk van. Ellenünk lenni sérti a törvényünket. Mint már láttad, ha valaki velünk van, nem érdekel, hogy mit csinál. Nelson Mandela tán nem volt bombakészítő terrorista, aki sok ellenségét megölte? Hőst csináltunk belőle. Mi semmilyen törvényt nem veszünk figyelembe, ha háborúról van szó. Bárhol, bármikor azt csinálunk, amit akarunk. Nemzeteket éheztethetünk halálra, elpusztíthatjuk a lakosságot és más egyéb szörnyűségeket is megtehetünk, amikért ellenségeinket bíróságra visszük. Nézd meg példánkat. Szanaszét bombáztuk Szerbiát, a koszovóiakat kibombáztuk otthonaikból, megmérgeztük a folyókat és a patakokat, kikapcsoltuk az áramot, óriási krízist okozva az országban, aztán briliáns módon úgy állítjuk be, hogy ez az egész Milosevics bűne, és ezért bíróság elé kell állnia. Ugyanezt csináltuk Waco-nál. Úgy csináltuk, mintha az egész David Koresh hibája lett volna. Aztán ott van az ügyeletes rosszfiú, Szaddam tömegpusztító fegyvereivel együtt. Rosszfiúkból túlkínálat van, és bármikor találunk egyet, ha szükségünk van rá. Ha belegondolsz, igazán vicces. Nem vagyok nagyon humoros ember, mégis sokszor azon veszem észre magam, hogy nevetek, mennyire teljesen abszurd dolgokat helyezünk eléd, és te készségesen elfogadod.

Csodálkozol, hogy a világ vezetői reszketnek jelenlétünkben? Tudják, hogy nincs más hatalmuk, csak amit mi adunk nekik. Nem félünk Oroszországtól vagy Kínától, mert rendszereik most már teljes egészében az ellenőrzésünk alatt vannak. Kína tisztában van azzal, hogy bármikor bármennyi vállalatát befagyaszthatjuk Amerikában, és az összes tőkéjét egy tollvonással megszüntethetjük. A nemzeteket arra használjuk, amire csak akarjuk. Mindenki tudja, hogy vagy behódol nekünk, vagy meghal. Szerencsére volt néhány ellenálló, mint például Szaddam vagy Milosevics, akik segítségével megmutattuk a világ vezetőinek, hogy mit teszünk, ha valaki nem hódol be. Ha céljainkat követed és azt csinálod, amit mondunk, akkor azért dicsőség jár. Ha nem teszed, akkor annak szomorú és tragikus eredménye lesz. Igazán szeretnélek megóvni egy ilyen végzettől. De megint csak elmondom, hogy semmilyen következménye nincs, ha nem óvunk meg. Akkor veled csak csökkentjük a túlnépesedési problémát.

OSTOBA LÁZADÁSOD URALMUNK ELLEN

Néhányan azt hiszitek, hogy megállíthattok azzal, hogy bombát helyeztek el egy abortuszklinikán vagy egy kormányépületben. Ostoba lelkek! Hogyan árthat ez nekünk? Csak arra jó, hogy példaként használjuk, hogy még nagyobb ellenőrzést és terhet rójunk a lakosságra. Imádjuk, ha lázadsz és felrobbantasz valamit. Te adod az okot, hogy még több törvényt hozzunk az olyan dolgok ellen, amik esetleg hozzájárulhatnának a szabadságodhoz. Ha valaki időnként nem robbantana fel valamit, akkor nem tudnánk mire hivatkozva tovább korlátozni téged. Nem látod, milyen reménytelen ellenállni nekünk? Minél inkább izegsz-mozogsz, annál jobban megszorítunk.

A mi birodalmunk a pénz birodalma. Bocsáss meg, de be kell vallanom, hogy inkább a pénztelenség urai vagyunk. Ebben a kijelentésben látnod kell a humort. Adtunk nektek egy darab papírt vagy számjegyeket a számítógép-képernyőn, aminek azt a nevet adtuk, hogy pénz. Semmilyen fedezete nincs, és semmi nem igazolja, csak az, amit mi mondunk. A semmiből teremtjük, nyomtatjuk, kölcsönadjuk, értéket adunk neki, és vesszük el, ha kell. Minden, aminek köze van a pénzhez, a mi kezünkben van. Gondolkozz, mit tehetsz ellenünk pénz nélkül? Ha ellenállni próbálsz, megvonhatjuk a hitelt tőled, vagy befagyaszthatjuk a számládat. A készpénzedet könnyedén elkobozhatjuk. Oly sok szabályt hoztunk az életben, hogy pénz nélkül egyszerűen nem tudsz létezni.

Táborozz le állami földön, és két héten belül menned kell. Két hét alatt nem tudsz kertet művelni. Vadonjaink legtöbbjébe a csapásokon csak engedéllyel léphetsz be. Olyan törvényt hoztunk, hogy nem sokáig lakhatsz lakókocsiban egy helyen. Bizonyos idő után költöznöd kell. Nem gondolkoztál még azon a nevetséges dolgon, hogy megengedjük, hogy az emberek egész életükön át egy dobozban éljenek, de nem engedjük, hogy lakókocsiban éljenek, hacsak nem fizetnek adót a táborhelyért? Azt akarjuk, hogy rendszerünk része légy. Amikor házat veszel, mi nem csak az adójövedelmet kapjuk, amit saját céljainkra használunk, hanem nagy jövedelmünk származik a kölcsön kamataiból is. Csak a kamat miatt a házad két-háromszorosát fizeted. A kamat is adóköteles, mely összeget szintén mi használunk azokban a szektorokban, ahol akarjuk.

Nem akarjuk, hogy megszabadulj tőlünk, és ezért csináltuk meg így a rendszert. Te a mi tulajdonunk vagy. Nem engedjük, hogy vásárolj vagy eladj, hacsak be nem hódolsz fennhatóságunknak. Ha bíróságra viszel minket, kifárasztunk, és a végén veszítesz. Ha erőszakhoz folyamodsz, valamelyik munkatáborunkban kötsz ki, pontosabb nevén börtöniparunkban. Szükséged van a pénzünkre, a szórakoztatásunkra, üzemanyagunkra, az eszközökre, és ha ezek nincsenek, megfosztva érzed magad. Ezáltal alá kell vesd magad akaratunknak. Azt sem tudod többé, hogyan gondolkozz, mert vallásaitokat és istenhiteteket teljesen elerőtlenítettük. Csak te vagy egyedül, és elég jól rávettünk mostanában, hogy a saját farkadat kergesd.

Remélem, ez a kis jegyzet elég információt nyújt, hogy miről szól az új millennium. A 21. század a mi századunk. Beléphetsz, ha úgy cselekszel, ahogy mondjuk. Nem áll szándékunkban, hogy a te úgynevezett emberi jogaiddal és az alkotmányoddal játszadozzunk. Ezeket a dolgokat csak saját céljainkból használtuk egy ideig. Az alkotmányod számunkra csak egy vicc. Azt teszünk vele, amit akarunk. Sosem tűnt fel neked, hogy 50 évvel ezelőtt az alkotmányodat használva tiltottuk be az abortuszt? Amikor aztán úgy döntöttünk, hogy legalizáljuk az abortuszt, akkor is ugyanezzel az alkotmánnyal támasztottuk alá. Emberi jogaid és az alkotmányok azok, amiket mi mondunk, hogy azok. Mi csak arra használtuk az "emberi jogok" kifejezést, hogy a dolgokat megfelelő zavarban tartsuk. Minél nyugtalanabbak a dolgok, annál jobb nekünk, addig, amíg nem áll minden a teljes szolgálatunkban. Ez a kis levél lehet, hogy sértő számodra, mivel ilyen egyszerűen beszéltem, de ez igazából nem érdekel bennünket. Kár, nem? Minden tetszhalott birkának... (üzenet vége)"

(Nincs aláírás)


Amerikából irányított rendszerváltás Ukrajnában a Pentagon kézikönyve szerint
videot törölték !!!!
Ukrajnára rátámadtak a cionistákFoggal-körömmel
A cionisták foggal –körömmel ragaszkodnak a remélt új zsákmányhoz. A zsákmány most Ukrajna. Ezek már létrehozták egyebek mellett az EU-t, melynek célja, hogy a leigázott országok felett koncentráltan gyakorolhassák a lopott, rablott pénzen vásárolt fosztogató hatalmukat.
A leggazdagabb országokat fosztogatják legjobban, hiszen ott még van tartalék. A szegényebb országoktól sokkal gyorsabban elrabolták értékeiket. A prést ugyan fenntartják, de már egyre kevesebbet lehet tőlük kierőszakolni.
Erre a gazdasági és pénzszivattyúra akartak egy újabb forrást rácsatlakoztatni, ez az új erőforrás lett volna Ukrajna.
Az élősködő cionisták új gazdatesteket vonnak be
A módszerek ugyanazok mindenben és mindenhol. A korrupt felső-vezetés és a nagyvállalatok, szabadkőműves atlantista páholyok, valamint fizetett, álcázott ügynökök befolyásán keresztül dolgoznak.
A bankárok EU nevezetű gyarmata ismét elérte pénzkitermelő képességének végső határát.
gazdatest_uj_cionistáknak_Ukrán
Azt a határt, amit még fegyveres háború nélkül, gazdasági háborúval és pénzügyi nyomással képes valahogyan fenntartani.
Az EU csónak léket kapott. Minden eladósított országa, mely a pénzoligarchiának termel közvetlen és közvetett irányítással vagyonokat, – méghozzá saját és a gyengébb országok lakosságának legkülönfélébb módon történő kizsigerelésével, – kénytelen szembenézni a fokozódó belső nyomással. A benne élő lakosság éles unió- és cion-ellenessége pattanásig feszült indulatokat gerjesztett. Ma a legtöbb ország inkább menekülne a meglékelt csónakból.
Az ilyen esetekben mindig új gazdatestet próbál megkaparintani. Erre volt példa a 2004-es csatlakozásunk is, amikor jellemzően nem nekünk volt szükségünk az unióra, hanem épp fordítva.
Ellenérdekek
Ukrajna elodázza az EU csatlakozást. Noha úgy látszott, hogy az előkészítő tárgyalások, az előzetes ígéretek, vesztegetések és fenyegetések meghozzák a kívánt eredményt a cionistáknak, és Vilniusban az ukránok szépen beáll
-nak a sorba, s a grúzok és moldávok után aláírják a számukra hátrányos csatlakozási paktumot, ennek ellenére ez nem történt meg.
Ezért nem is maradt el a megtorlás. Valljuk be, nem is volt nehéz dolguk, a már jócskán liberalizált Ukrajnával. Könnyen ment, jó pénzért, tömegmegmozdulást finanszírozni.
Korrumpált bábjaik közül többen, pl. Klicskó és Timosenkó is aktivizálta magát, Júlia, akit már nem akarnak Európába se kimenekíteni, se gyógykezelni, felszólította az ukránokat a kormány megdöntésére. A cionisták az egyébként épp elég belső és külső problémával küzdő USA-t is aktivizálták, és az EU-s fenyegetőzést követően az amerikai vezetők is elítélték a tüntetők erőszakos feloszlatását és felszólították az ukrán kormányt a szólás- és 
People use a tractor while trying to break through police lines near the presidential administration building during a rally held by supporters of EU integration in Kievgyülekezési szabadság tiszteletben tartására. Ezen kívül Steven Pifer egykori Ukrajnába akkreditált amerikai nagykövet megfenyegette Janukovicsot, hogy mind az USA, mind pedig az EU el fogja szigetelni. A litván és a svéd külügyminiszterek is szajkózták, hogy a békés Európa-párti tüntetőkkel, szembeni elnyomás komoly aggodalomra ad okot. Ez természetesen amolyan jereváni hír. Ahogy a cionisták ruszofóbiás vagdalkozása, a belügyekbe való beavatkozásról. Ráadásul az kiabál legjobban, akinek a háza ég.
A tüntetők aktívabb része nem volt éppen békés. Igaz, nem is ezért fizették őket. 
Unidentified men break the door of the Kiev City State Administration (Kiev City Council) building during a rally held by supporters of EU integration in Kiev50-100 eurót kaptak fejenként, hogy tüntetni menjenek, a “békés” tüntetők épületekbe hatoltak be oly módon, hogy teljesen békésen szétverték a bejáratot.
Akik valóban békések voltak, azok próbálták megállítani az erőszakosakat. Bár a tömegpszichózis dolgozik, ezért nem is kellett mindenkit lefizetni, elég volt csak megvezetni, hülyeségekkel megetetni őket.
Ugyanakkor sok közösségi oldalon a le nem fizetett, és az uniót irányítók bérencei által kizsigerelt emberek irigykedve reagáltak, hogy az ukránoknak olyan vezetője van, aki nem engedi hogy az országot megszállják a liberális uzsorás bérencek.
Nekünk sem volt ilyen szerencsénk.
Többes haszon helyett pofonok
Amikor látták, hogy gazdasági csődbe vitték, a hiteleikkel bedöntötték az íreket, portugálokat, görögöket, olaszokat, és még más országokat meg persze minket is, keletre kezdtek tekintgetni, a következő kifosztandó országok után. Grúzia és Moldova megszerzése könnyen ment. Azerbajdzsántól megkapták az első pofont, majd pedig jött a biztos csatlakozónak látszó Ukrajna balegyenese.
Pedig ígéretekben, korrupcióban, aknamunkában nem volt hiány.
Nem felejtve, a cionista ország korábbi közvetlen erőszakolt betolakodását sem az EU-ba, – holott a Közel-Kelet sosem volt Európa része – emlékezünk még Izrael legutóbbi támadására is az ukránok ellen. Mikor is a tőle megszokott módon lefasiztázta Ukrajnát, egy Martin Schulz EP-elnöknek címzett nyílt levélben, amelyben mélységes aggályának adott hangot az Ukrajnában egyre növekvő „náci hangulat” (értsd: cionista kifosztás ellenesség) miatt. Nisszim Ze’ev parlamenti képviselő az Európai Parlamentnek szóló levél aláírása után kijelentette: „Vérfürdő lesz, ha most nem lépünk. A nácizmus előtt gátat kell emelni, míg nem késő.” (Értse mindenki úgy, ahogy akarja, mi ezt fenyegetésként értékeljük.)
Ukrajna csatlakozási feltételének szabta a kézivezérelt EU, hogy állapodjon meg az IMF-el. Ha még emlékszünk, nálunk is az IMF és a világbanki megállapodás magyarán a hitelcsapda volt az első lépés az EU-s szakadék felé, sok évvel korábban a gengszterváltás előtt. Az IMF megállapodás Ukrajna szerencséjére nem jött össze. Bár jelenleg jelentős IMF hitel adóssággal küzd.
Szintén feltétel volt – egyebek mellett – a NATO csatlakozás, hivatalosan „stratégiai partnerség Ukrajnában és az Egyesült Államokban”. A 2010-es parlamenti pártok aláírták a koalíciós megállapodást, ami a lényegében elfogadta a Charta végrehajtását, miszerint Ukrajna tagja lesz a NATO-nak.
További elvárás a társulási tervezet, mely közvetlen külföldi befektetések beáramlását tenné lehetővé, illetve melytől az ukránok (naivan) az ukrán gazdaság versenyképességének növelését várták. Természetesen a csatlakozással egyidejűleg Ukrajnát elszigetelték volna a vámuniótól, az úgynevezett „európai értékek” és harmonizáció jegyében a liberalizáció (média liberalizációs is!) és a deregulácó, valamint a szabad kereskedelmi vagy társulási megállapodások is bevezetésre kerültek volna. (Ahogy nálunk is). Sőt, az EU, médiával, demonstrációkkal, demokráciával és az életszínvonal szemben támasztott kettős mércés követelményei is.
De augusztusban még az EU úgy nyilatkozott, hogy Ukrajna csatlakozása még nem lehetséges, mivel Ukrajna a fenti magas európai normáknak és előírásoknak (sic!) nem felel meg. Feltehetően úgy képzelték, hogy így nyomást gyakorolhatnak Ukrajnára.
Milyen többes haszonra számítottak az EU haszonélvezői?
A 48 milliós Ukrajna leigázása – azaz EU-ba kényszerítése többes haszonnal járna a cionistáknak. Elsőként is Oroszország, az atlantisták egyik legfőbb ellenfelének körbezárása, és lehetséges bekebelezése, úgy gazdasági, politikai, mint katonai eszközökkel.
Oroszország_körbezárásagazdasági haszon
Fontos mezőgazdasági és ipari övezet (hadiipari is), Ukrajna adta egykor a teljes szovjet mezőgazdasági termelés 1/4-ét, s a természeti adottságai révén jelenleg is Európa vezető élelmiszer-szállítója lehetne. A világpiaci árnál alacsonyabb fémipari és gépipari termékeket állít elő. Jelenleg folyik a nehézipar privatizációja és az ipari szerkezet átalakítása. Ebbe települhetnének be a nemzetközi pénzoligarchia pénzszivattyúzó multi cégei.
Könnyű préda, mert energiaszükségletének 85%-a importból származik, ezért nagy a külgazdasági függősége, mely kiszolgáltatottá teszi az országot a nemzetközi változásoknak.
A fosztogató óriás bankok számára meg egyenesen szűzföld.
A Világbank, már októberben „tanácsolta” Ukrajnának, hogy emelje a gáz árát a lakosság számára; ezt a durva beavatkozást az ukrán belügyekbe, hatékonyságnak és modernizációnak nevezve.
Ukrajna belső és külső piacainak megszerzése, ahová nem mellékesen az ellenőrizhetetlen uniós szemetet könnyebben lehet eladni az unió gazdáinak reménye szerint.
politikai haszon
Ukrajna FÁK közösségről, és a vámunióról való leválasztása, erős negatív hatással lehet a jelenleg vele gazdasági kapcsolatban álló országokra. Az EU-ba történő csatlakozás amúgy is generálná korábbi partnerei irányába a lehetőségek beszűkülését épp úgy, mint eddigi politikai kapcsolatait. Férjhez menni és szűznek maradni egyidejűleg nemigen lehet. Főként az orosz szövetség, kapcsolat beszűkülése, és várható romlása jelenthet hátrányt, egyben az EU-ra való ráutaltságot. Ukrajnának azonban több jelenlegi uniós országgal sem túl felhőtlen a kapcsolata.
Azonban az EU eme új szövetségesével ismét terjeszkedhetne kelet felé. Közvetlen hozzáférése lenne az Azovi- és a Fekete- tengerre. Nagyrészt kerítés nélküli határait az északi résztől (Lettország, Észtország – 2004) keleten is egészen Oroszországig tolhatná. Ez egyébként katonai szempontból sem elhanyagolható. Hiszen dél (Grúzia – 2013) felől is az orosz határnál van.
A korábban vitatott hovatartozású Krím-félsziget (a krími tatárok földje), mely jelenleg autonóm köztársaság státusszal bír, feltehetően további vitákat fog generálni az EU és Oroszország között, mellyel akár fegyveres konfliktus ürügye is lehet. (Az orosz Fekete-tengeri flotta is itt állomásozik).
Amúgy Kína épp a múlt hónap elején hozott tető alá Ukrajnával egy 3 millió hektáros földterületre (ez kb. egy Belgium méretű terület) vonatkozó bérleti szerződést, röpke 99 évre. Mi több, nem hivatalos információ, hogy Kína nem fog ennyivel megelégedni, és azt tervezi, hogy bérel egy másik 9-17.000.000 hektáros területet is, mely területenkívüliséget fog élvezni, azaz kínai fennhatósága alá fog kerülni.
hadászati, stratégiai haszon
ukrán_kina_légpárnás_bölényEbben az aljas tervben fontos szerepet kaptak a románok* is (ahová, mint tudjuk a cionisták már gazdasági és katonai vonatkozásban is hídfőállásokat létesítettek  akárcsak a NATO)
Nem pusztán természeti kincseinek, vagyonának, nemzeti értékeinek megszerzése a cél, hanem egy ennél fontosabb ász is van a kártyákban. Ugyanis Ukrajna megszerzésével a cionisták katonailag is betennék a lábukat az ajtóba. Hiszen a most még orosz katonai bázisok szinte közvetlenül NATO „ölébe hullanának”, azaz Oroszország határánál állhatnak, közvetlen kontaktus lehet a Balti-tengeren épp úgy, mint a Fekete-tengernél.
Április 21-én Viktor Janukovics megállapodást írt alá az orosz elnök, Dmitrij Medvegyevvel, az orosz Fekete-tengeri Flotta kiterjesztéséről 2042-ig. Ez az 1997-es „stratégiai partnerség” kiterjesztése, mikor is a flotta bázist kapott a krími Szevasztopolban.
Ráadásul Ukrajna a Kínával is jó kapcsolatokat ápol katonai technika gyártása, és az orosz technika eladása területén.
S ha Kínának eladja, miért ne adná el az EU-nak is?

*Ukrajna kapcsolata feszült Romániával, a Chernivtsi régióban a Duna-deltánál található Kígyók szigete miatt területi vita támadt a két ország között. 2009. február 3-án, a hágai Nemzetközi Bíróság 70%-ban a románoknak ítélte kontinentális talapzat gazdag olaj -és a gáz lelőhelyét.

Ukrán adatok
Területe: 603.628 km² és ezzel Oroszország után Európa második legnagyobb területű állama.
Ukrajna egy autonóm köztársaságra (Krími Autonóm Köztársaság), 24 területre (oblaszty), és két önálló, a központi szerveknek közvetlenül alárendelt városra (Kijev és Szevasztopol, hivatalos elnevezéssel köztársasági jelentőségű városok) oszlik. E 27 területi egységet összefoglalóan régióknak nevezik.
Ukrajna hivatalos nyelve az ukrán, ám lakosságát tekintve egyáltalán nem tekinthető nemzetállamnak, mivel az ukránok a lakosság mindössze 71%-át teszik ki (ide számítva Kárpátalja ruszin lakosságát is). A keleti és délkeleti területeken jelentős orosz kisebbség él (21%). Az országban magyarok, fehéroroszok, románok (moldávok), lengyelek és tatárok is élnek.
Amúgy, noha a lakosság 67%-a ukrán anyanyelvű és 29%-a orosz anyanyelvű, ennek ellenére a lakosság 53%-a ukránul, 45% oroszul kommunikál.
Ukrán_népességváltozás_1950_2010Érdekességként néhány részlet
Ukrán_népességösszetétel_1926_2001Ukrajnában 1991 óta az első népszámlálást, 2001-ben tartották. Ukrajna több, mint 3 millió embert vesztett a ’90-es években. A 1989-es 11,3 millió oroszból 8,3 millió lett 2001-re. Közben az ukránok száma nemhogy csökkent, de még emelkedett is némileg. Ebben a folyamatban az is szerepet játszhat, hogy sok orosz anyanyelvű ukránnak vallja magát (1989-ben az önmagukat ukránnak vallók 12 %-a orosz anyanyelvű volt). Így ma már Ukrajna lakóinak 78%-a ukrán, az oroszok aránya 17 %-ra csökkent. Ezen kívül egyetlen más nép aránya sem éri el az 1%-ot. Ukrajna az egyetlen posztszovjet állam, ahol jelentősebb számú magyar kisebbség él, Kárpátalján 151 ezer magyar, akik Zakarpatszkaja oblaszty népességének 12 %-át teszik ki. A lengyelek ma már csak 144 ezren maradtak, a zsidókból alig több, mint 100 ezer él Ukrajnában.
A drasztikus népességfogyás, amellyel Ukrajna is szembesül, – Ukrajna lakossága az 1991-es függetlenedés és rendszerváltás óta 2008 elejére 52 millióról 46 millióra, 1993-2013 között a összesen 6,7 millió emberrel csökkent – a fentieken túl más okra is visszavezethető. Ugyanis 17 év alatt 30 millió abortuszt hajtottak végre.
Az életszínvonal romlása, és a munkanélküliség nem indokolja 30 millió potenciális élet kioltását. A liberalizmus fertője, annál inkább.
A demográfiai válsággal kapcsolatban az ENSZ előrejelzések is elég negatívak, ezek szerint Ukrajna lakossága 2050-re 30 millió főre csökken.
Kor, és nem szerinti megoszlás:
0-9 év – 9.4%
10-19 év – 15,2%
20-29 év – 14,3%
30 – 39 év – 13,7%
40 – 49 év – 15.1%
50 – 59 év – 10,9%
60-69 év – 11,4%
70 – 79 év – 7,8%
több mint 80 éves – 2,2
2011 szeptember 1-jén a hivatalosan a munkanélküliek száma 432.400 fő, bár számuk csökken. Ez azt jelenti, hogy a munkaképes korú lakosság – a 18-62 év közé eső 28,1 millió fő – mintegy 1,6%-a munkanélküli, bár hivatalosan, statisztikailag 8,5% a munkanélküliségi ráta.
A 2001-es adatok szerint a férfiak és nők aránya is változott, ma az ukrajnai lakosságot 46,3%-ban (22.441.000 fő) férfiak és 53,7%-ban (26.016.000 fő) nők alkotják.

Cathair Donegal – Audie – Szabad Riport Tudósító Iroda

Források: Wikipédia /posztinfo / ruvr.ru
Gazdag István: A cionizmus patológiájaA palesztinok két lábon járó állatok. Alig emberek, én mondom!” Amikor 1982. június 25-én Menahem Begin ezekre a szavakra ragadtatta magát a Kneszetben, képviselőtársai lelkesen megtapsolták ítéletének helytállóságát. Távolról sem ő volt azonban az első izraeli vezető, aki ilyen drasztikus formában adott hangot a meghódított ország őslakosai iránti megvetésének.
Chaim Weizmann, a szentföldi latorállam első elnöke például kijelentette: „A britek azt mondták nekünk, hogy néhány százezer néger van itt, és nincs semmi értékük” (idézi Arthur Ruppin, The Central Zionist Archives in Jerusalem, Office of Arthur Ruppin, S55, személyes iratok A107). Zsidó telepesekhez intézve szavait, Jichak Samir miniszterelnök ugyancsak eklatáns bizonyítékát adta a „másság” iránti averziójának: „A palesztinokat eltapossuk, mint a sáskákat..., a fejüket sziklákon és falakon zúzzuk szét” (The New York Times, 1988. április 1.). Ehud Barak miniszterelnökként már több mint egy évtizede arra figyelmeztette az izraeli lakosságot, hogy „a palesztinok olyanok mint a krokodilok, minél több húst adunk nekik, annál többet akarnak” (Jerusalem Post, 2000. augusztus 30.). Úgy tűnik, Ovadia Joszef szefárd főrabbi sem zavartatta magát emberiességi megfontolásoktól, amikor Ábrahámban rokon testvéreiről kijelentette: „Az Isteni Név sújtson le büntetéssel az arabok fejére, térítse el a magjukat (sic) és pusztítsa el őket! Nem szabad megszánni őket! Örömmel kell rakétákat lőnünk rájuk, és ki kell irtanunk őket. Gonosztevők és átkozottak ők! (2001. április 12.). Jahve egy másik szolgálója, Jichak Ginsburg a maga részéről azt állítja, hogy „a zsidó vér és a gojok vére nem ugyanaz”, és hogy „ölni nem bűn, ha az áldozatok nem zsidók” (Jerusalem Post, 1989. június 19.). Avigdor Lieberman külügyminiszter 2009-ben egyenesen azt javasolta, hogy Gázával ugyanazt kell tenni, mint „amit az USA tett Japánban a második világháború végén”, más szóval atombombát kell ledobni rá. Ami pedig Eli Jisai jelenlegi belügyminisztert illeti, aki valóságos hajtóvadászatot folytat „az Ígéret földjére” bevándorolt afrikaiakra, ő egyáltalán nem rejti véka alá, hogy „minden eszközt fel fog használni az idegenek kiűzésére, mert Izrael a fehér embereké!” (Maariv, 2012. június 3.). A fajtisztaság követelménye nem emlékeztet valamire?
Illuzórikus lenne azt hinni, hogy Izraelben az idegengyűlölet csak néhány politikai vezetőre vagy vallási fanatikusra korlátozódik. Amint azt a Ha’aretz napilap által októberben közzétett (és lapunkban is ismertetett) egyik felmérés is megerősíti, a zsidó állam minden szintjén elterjedt ez a jelenség. Az izraeli zsidók 42 százaléka nem hajlandó egyazon épületben lakni arabokkal, és azt sem akarja, hogy gyermekeinek arab iskolatársai legyenek. 33 százalékuk a szavazati joguktól is megfosztaná arab polgártársait, 74 százalékuk egyetért azzal, hogy Ciszjordániában az arabok és a zsidók külön utakon közlekedjenek, 58 százalékuk pedig tudatában van ugyan annak, hogy az arabokkal szemben apartheid rendszer van érvényben, de mégis támogatja azt (Ha’aretz, 2012. október 23.).
Az Izrael kapcsán USrael által erőltetett eddigi struccpolitika ellenére világosan látható, hogy ami ott történik, az egyáltalán nem egy alkalmi vagy egy kisebbségre korlátozott rasszizmus, mint a nyugati országok esetében, hanem a cionista vezetők által propagált ideológia módszeres alkalmazása, és mint ilyen, az egész politikai és oktatási rendszer lényege. Az izraeli oktatási rendszer már gyermekkortól a szegregációt favorizálja, és arról igyekszik meggyőzni a zsidó nebulókat (a jelek szerint sikerrel), hogy ők a „kiválasztott néphez” tartoznak és az antiszemitizmus örökös áldozatai, de a „világ legerkölcsösebb hadserege” vigyáz rájuk.
Nurit Peled-Elhanan, aki összehasonlító irodalmat oktat a jeruzsálemi Héber Egyetemen, az ideológia és a propaganda oktatásban betöltött szerepét vizsgálva megállapította, hogy „az izraeli tankönyvek megfelelnek a rasszista diskurzus egyszerre verbális és vizuális összes kategóriájának”. Eklatánsan példázza ezt a fajta szemléletmódot a Derekh Erekh (Az értékek útja) nevet viselő új egyetemi oktatási program, amely kertelés nélkül deklarálja, hogy „az arab fiatalemberek és a zsidó fiatal nők közötti kapcsolatok fenyegetést jelentenek az ország zsidó többségére nézve”. Hamisítatlan rasszista agymosás folyik az izraeli iskolákban, amelyekben egyrészt a palesztinokat nem emberi lényekként, hanem kezelendő „problémaként” ábrázolják (magát a „palesztin” szót sohasem használják), és archaikus, törzsi szokásokat követő primitív lényeknek állítják be őket, akik mindig „ellenségesek”, „agresszorok” vagy „terroristák”, másrészt a rezsimet „ostromlott várként” dicsőítik, amelyre éppen ezért nem érvényesek a nemzetközi jog szabályai.
Eva Illouz szociológus szerint még az igazságügyi szervek sem mentesek az fajgyűlölettől: „Az izraeli arabok persze állampolgárok, de az állampolgárságuk csak egyszerű adminisztratív tény, nem pedig egy aktív részvételi forma Izrael kultúrájában, politikájában és gazdaságában (Le Monde, 2012. november 4.). Izrael „alaptörvénye” - az ország területi határát rögzítő alkotmány híján - proklamálja, hogy zsidó államról van szó. Az új törvény, amelyet Netanjahu és Lieberman akar elfogadtatni, arra fog kötelezni minden izraeli állampolgárt, legyen bár keresztény, muzulmán vagy ateista, hogy kitoloncolás terhe mellett tegyen hűségesküt az állam zsidó jellegére.
Valójában ez a teokrácia és a demokrácia vadházassága, szalonképesnek aligha mondható „zabigyerekekkel”: az izraeli személyi igazolványban feltüntetik, hogy a birtokosa zsidó vagy arab; egyedül a zsidó vallásos házasságnak van anyakönyvi értéke, a más vallási rítus szerinti házasság csak „elismert”; az igazságszolgáltatás diszkriminál az elkövető faji/etnikai jellege alapján, vagyis egy izraeli palesztin rendszerint súlyosabb büntetést kap, mint egy zsidó; a földterület alig két százaléka van izraeli palesztinok kezében, mert egy törvény felhatalmazza a Zsidó Ügynökséget, hogy megakadályozza a földek eladását nem zsidóknak stb.
Ahogyan Amnon Be’eri Sulitzeanu, az izraeli arabok és zsidók egyenlőségéért küzdő egyik szervezet társigazgatója írja, „2010-ben majdnem teljes a zsidók és arabok közötti szegregáció Izraelben. Számunkra, akik itt élünk, ez magától értetődő dolog” (Ha’aretz, 2010. október 29.). A Human Rights Watch 2010. decemberi jelentése ismételten megerősíti, hogy „a palesztinok szisztematikus diszkrimináció áldozatai fajuk, etnikai és nemzeti eredetük miatt, amelynek következtében megfosztják őket villamosságtól, víztől, utaktól és iskoláktól, miközben a szomszédos zsidó telepesek élvezik mindezeket a közszolgáltatásokat”. A 2011 novemberében Fokvárosban összeült Russel Bíróság Palesztináért - amely eminens nemzetközi jogászokat tömörített abból a célból, hogy megítéljék, Izraelben apartheid rendszer van vagy sem - arra a következtetésre jutott, hogy „Izrael a palesztin népet egy intézményesített uralmi rendszernek veti alá, amely a nemzetközi jog értelmében apartheidnek minősül. Ez a diszkriminációs rezsim változó formákkal és intenzitással nyilvánul meg a palesztinok eltérő kategóriáival szemben, a lakóhelyüktől függően. Izrael palesztin állampolgárai, noha szavazati joguk van, az izraeli jog szerint nem képezik a zsidó nemzet részét, következésképpen meg vannak fosztva a zsidó nemzetiségből eredő előnyöktől, és az elismert emberi jogok széles skáláját érintő szisztematikus megkülönböztetésnek vannak alávetve.”
Vége-hossza sincs a palesztin őslakosokat hátrányosan megkülönböztető izraeli intézkedések sorának. Egyes utak használatát megtiltották a nem zsidók számára, ugyanakkor megalázó közúti ellenőrzésekkel is korlátozzák a forgalmat. A B’Tselem békeközpont 2008-ban 459 útakadályt és 66 ellenőrző pontot tartott számon Ciszjordániában. Az ún. Távollét törvénye lehetővé teszi az elüldözött arabok házainak kisajátítását. A palesztin területeket megfosztják az ivóvíztől, amelyből napi 70 liter jár egy palesztinnak, 300 liter egy zsidónak. Az izraeli belső elhárítás (Sahak) „megszűri” az arab diákokat, hogy kizárhatók legyenek az egyetemekről. A nemzetközi (és az izraeli) jog szerint törvénytelen módon bebörtönöznek kiskorúakat kődobálás vádjával, miközben a 2011-ben életbe léptetett, sztálinista ihletésű „bojkottellenes” törvény megtiltja az izraeli politika bírálatát, és így tovább ...
Izraelben „az idén huszonöt rasszista törvénytervezetet nyújtottak be, és tíznél többet meg is szavaztak, de alig egy maréknyi zsidó állampolgár ment ki tüntetni az utcára. Több mint háromszáz jogellenesen bebörtönzött személy folytatott teljes éhségsztrájkot két hónapon keresztül, és alig egy maréknyi zsidó állampolgár tüntetett. Gyermekek ezrei nem járnak iskolába Kelet-Jeruzsálemben, mert a zsidó oktatási miniszter nem nyitja meg az osztályokat előttük, és mert a rasszista állampolgársági törvény sehonnai állampolgárokká változtatta őket, és senki nem megy ki tüntetni. Családokat választanak szét, lakosokat toloncolnak ki, földeket sajátítanak ki, gyermekeket ágyukból rángatnak ki és kegyetlen vallatásnak vetnek alá, családokat dobnak ki házaikból az utcára, farmereket kínoznak meg kipát viselő vadállatok a hadsereg védelme alatt és a kormány parancsára - és alig néhányan mennek ki tüntetni az utcára. Íme a cionista mozgalom sikerének csúcsa. Izrael Állam, amelyet hivatalosan apartheid államnak nyilvánítottak, azáltal különbözteti meg magát, ami mindig is a rasszizmus legtipikusabb módszere volt: az emberi lények osztályozásával.” Mindezt nem egy megrögzött antiszemita mondja, hanem a már említett Nurit Peled-Elhanan (részlet 2012. június 9-i beszédéből), akinek a 14 éves lánya egy palesztin öngyilkos merénylet során vesztette életét.
Miközben tehát Izrael zsidó lakosait - az előbbiek szerint - többnyire hidegen hagyja a palesztin honfitársaikat sújtó mindennapos államhatalmi atrocitások és vegzatúrák ténye, addig nálunk egy teljesen félreértett és szándékosan félremagyarázott mondat - tehát puszta szavak, nem pedig konkrét tettek - hatására tízezrek mozdulnak meg, sőt létrejön az ad hoc politikai nagykoalíció a „szélsőségesek” karanténba zárása végett és egyes paranoiás agyakban vizionált nácizmus/fasizmus rémképe ellen. Ha az alkalomra teljes létszámban összekolompolt hitfelekezet valóban a fasizmus ellen akart volna tüntetni, akkor a Kossuth tér helyett inkább a Fullánk utcába kellett volna menniük. Valódi fasizmus ugyanis már csak Izraelben létezik, hiszen három fő jellegzetessége: a nacionalizmus, az autoritarizmus és az etnocentrizmus tökéletesen passzol a cionista rezsimre, amely külügyminisztere, Avigdor Lieberman szerint egy „etnikailag homogén” állam létrehozására törekszik (Le Monde, 2010. szeptember 19.)
1948. december 4-én az USA-ba látogató Menahem Begin személye elleni tiltakozásul 26 amerikai zsidó személyiség (köztük Albert Einstein) levelet küld a New York Timesnak. Ebben Begin pártját úgy mutatják be, mint amely „nagyon közel áll a náci és fasiszta pártokhoz ... tagságát a volt Irgun Cvai Leumi palesztinai szélsőjobboldali soviniszta terrorszervezet adja ... a zsidó közösségen belül az ultranacionalizmus, a vallási miszticizmus és a faji felsőbbrendűség keverékét prédikálják ... terroruralmat honosítottak meg ... egy ’vezérállam’ (Leader State) létrehozása céljából. (...) A múltbéli tetteikből megítélhetjük, hogy mit lehet várni tőlük a jövőben.”
2001. december 14-én Németh Sándor, a Hit Gyülekezete guruja imigyen hirdet igét Hetek c. lapjukban: „Minden túlzás nélkül állíthatjuk, hogy Izraelnek az állami, politikai jelentősége mellett teológiai és szellemi jelentősége is egyedülálló. (...) Mi - sokakkal együtt - Izraelt a jövő kulcsának tartjuk. Azok, akik az isteni és jó oldalra akarnak állni, azoknak a sötétség idejében Izrael és a zsidó nép mellé kell állniuk.”
2012. december 2-án valójában egy keresztény cionista erődemonstráció zajlott Budapesten az Einstein és társai által anno megjósolt, Begin és követői által pedig időközben létrehozott „vezérállam” melletti szimpátia kinyilvánítására. Potenciális hazai kollaboránsainak tömege és fanatizmusa láttán minden okunk megvan aggódni, felháborodni vagy akár rettegni.
MD 2013. I. 9-16.


Piros Pirula Project - A terrorizmus "kifehérítése"
A történelemnek, mint az köztudott, sajnos van egy tendenciája, hogy szereti ismételni önmagát. És egészen addig amíg az ember nem tanulja meg a leckét a történelemből, nem is történhet más, mint hogy más és más szereplőkkel ugyan, de újra és újra megismétlődnek az események.
1933. feb. 27-én Hitler felgyújtja saját parlamentjét, a Reichstag-ot és a cselekményt a "kommunista terroristák" rovására írja. Ennek ürügyén, szinte azonnal eltörli a német alkotmányt, megszünteti a sajtószabadságot, és gyakorlatilag teljhatalmat ad magának.
A "kommunista terrorista" kifejezés egy nagyon flexibilis címke, amit aztán rá lehet akasztani tulajdonképpen bárkire, aki kifogásolni valót talál az új hatalmi struktúrában, így ezzel meg is van az ellenségkép, az ürügy, amivel innentől bárkit el lehet távolítani az útból.
68 évvel később az amerikai kormány mögött meghúzódó cionista hátérhatalom, a CIA és a MOSSAD felhasználásával megsemmisíti a World Trade Center két tornyát, Amerika egyik legfontosabb szimbólumát és az esetet a muszlim terroristákra fogja. Az iszlám világ démonizálása ezzel megteremti a lehetőséget egy átfogó keresztes hadjáratra a Közel-Keleten, és a globalista új világrend megszilárdítására az arab régióban.

Azonban a "terrorista" címke sokkal rugalmasabb dolog annál, mint hogy valamilyen népcsoporthoz kellene lehorgonyozni. A "terrorista" címkét a történelem során mindig is sokkal általánosabb értelemben használták, gyakorlatilag mindenkit beleértve, aki nem helyeselte az aktuális hatalmi viszonyokat. Nem véletlen tehát, hogy szinte valamennyi ismert igazságkutató figyelmeztetett minket, rögtön szeptember 11. után (de olyan is volt, aki még az előtt), hogy a terrorizmus címke hosszú távon igazából nem az iszlámra, hanem sokkal inkább ránk fog ragasztódni. Igen miránk, a világ lakosságának arra a szűk néhány százalékára, akik nem masíroznak szépen engedelmesen, együtt a csordával, be az új világrend kapuján, hanem egy olyan államellenes tevékenységet folytatnak, amit úgy hívnak: gondolkodás. Esetleg kimondottan ellenzik a nemzetek, vallások, családok teljes eltörlését és az emberiség egybeolvasztását egy jezsuita stílusban irányított Világállam alatt. Igen, a hatalom szempontjából ezek lennének a "terroristák".
Első lépcsőben a terrorizmus és az iszlám közötti asszociáció megerősítése még szükséges volt, hogy simán mehessen a közel-keleti offenzíva, ez ugyanis adott neki egy kis patrióta hátszelet, azonban az események előrehaladtával ennek éppen az ellenkezőjére van szükség. Az igazi végcél - és ezt nyugodt szívvel állíthatjuk, hogy az első pillanattól így volt megtervezve - tehát az igazi végcél, a terrorizmus fogalmának a patriotizmus fogalmával való összefonása, hiszen utóbbi képviseli a jelenlegi normák, a nemzet, a család melletti kiállást, ami a rendszer útjában álló utolsó akadály.
Anders Behring Breivik
Most, hogy mindezt tisztáztuk, talán már nem is meglepő mindaz, ami a napokban történik. Olyan terror cselekményekre van most szükség, amik minél véresebbek, minél jobban sokkolják a közvéleményt, és amiket fehér bőrű, lehetőleg világos hajú, szélsőjobbos terroristák követnek el. A "szélsőjobbot" természetesen nyomatékosítani kell a hírekben, és egyenlővé tenni a patriotizmussal (miközben mindenki tudja, hogy a haza szeretetében semmi szélsőséges nincsen, csak azok próbálják szélsőségesnek feltüntetni, akik el akarják törölni a nemzeteket). A norvég merénylőről minden egyes híradóban elmondják, hogy szélsőjobbos volt, és hogy mennyire ellenezte a bevándorlást. No tehát kérem, aki ellenzi, hogy bárki szabadon letelepedhessen az országában, az szélsőjobbos, és az terrorcselekményeket követ el - ez a három dolog szorosan összefügg! Tetszik már érteni?
Vagy csináljunk még egy-két ilyen merényletet és mondjuk el még pár ezerszer a híradóban?

Eközben Amerikában az interneten terjed egy kisfilm (lásd lent) , egy promóciós anyag, amit az amerikai belbiztonsági hivatal a napokban adott ki, és arra ösztönzi az amerikai embereket, hogy jelentsék, ha bármi gyanúsat észlelnek. Ez már így önmagában is elég érdekes, hiszen finom pszichológiai eszközökkel tulajdonképpen azt sugallja, hogy mindenki gyanús, és arra próbálja rávenni az embereket, hogy jelentgessenek egymásról (ami persze egyik kritikus eleme egy orwelli társadalomnak, ezt nekünk, itt a 3/3-asok hazájában nem nagyon szükséges túl sokat magyarázni).
De még csak nem is az sokkolta a nézőket a videóval kapcsolatban, hogy a filmben terrorista-gyanús tevékenységnek minősül például kézzel jegyzetelni egy noteszba, vagy fényképet készíteni egy metrószerelvényről, hanem az, hogy szinte valamennyi szereplő a felvételen, aki terroristát alakít, az fehér bőrű, és szinte valamennyi, aki jelent, az színes bőrű. Ez pontosan az, amiről az imént beszéltem, a terrorizmus "kifehérítése". Elég egyértelműen azt kívánja elültetni az emberek agyában, hogy a hazai patrióta csoportok az igazi terroristák, és a bevándorlókat ösztönzi arra, hogy jelentgessenek róluk.
Aki nem érzi a helyzet súlyát, az most próbálja meg egy pillanatra elképzelni, hogy mondjuk a magyar rendőrség készít jövő héten egy promóciós videót, amit le is adnak a tv-ben, és amiben arra ösztönzi a cigány etnikumú lakosságot, hogy azonnal jelentse egy külön erre a célra biztosított telefonszámon, ha mondjuk olyat lát, hogy valaki nemzeti hímzésű mellényben pogácsát majszol, mert ez egy rendkívül gyanús tevékenység, az illető lehetséges, hogy valamilyen gárdához tartozik, és az ilyenek szeretnek félelmet kelteni a lakosság körében. Persze a párhuzam nem tökéletes, de értitek a lényeget. De inkább nem is adom itt az ötleteket a magyar belbiztonsági szerveknek, mert még megcsinálják.


Piros Pirula blog - A kommunista ügynök techno-reneszánsza
Van egy mondás, miszerint a halnak nem lehet elmagyarázni a vizet.

Ez alatt ugye azt értik, hogy valamit, ami születésed óta körülvesz, azt nagyon nehéz egyáltalán észrevenned, nemhogy mélyebben megértened...
De hiszen annyira természetessé, hétköznapivá vált... Mindig is ott volt körülötted, és mindig is ott is lesz. Egyáltalán miért is foglalkoznál vele... Nem igaz?

Nos, azért mi most mégis megkíséreljük a lehetetlent. És mégis megpróbáljuk elmagyarázni a halnak a vizet.
Következzék hát a Mission Impossible!
Szó szerint és átvitt értelemben egyaránt.

Elnézést ha ezúttal végig tegeződni fogok, de ez inkább a fiatalabb korosztálynak fog szólni. A kicsit idősebbeknek, akiknek volt "szerencséjük" még élni szocializmusban, lehet, hogy egyébként is evidensnek fognak tűnni ezek a dolgok (bár ki tudja, lehet hogy még közülük is sokakat sikerült megtréfálniuk...
de ez perceken belül ki fog derülni, lássunk is akkor neki!
 
Ha valakinek félúton elfogyna a türelme,
az utolsó részt azért, kérem mindenképpen fussa át!ELSŐ RÉSZ: Mi jön a dobozból
Ki szokott nézni Hekksönt?
Illetve pontosítanék, most már úgy hívják "Hekksön újratöltve"!

Hát nem csodás? Hogy idén második éve, hogy már nekünk is van saját terrorelhárítós tévésorozatunk!
Eddig csak az amcsiknak volt nyolcvanféle ügynökséges sorozatuk, mint az NCIS, CSI, és ki tudja még hány... mert én már ezeknél abbahagytam a számolást, de nem számít, hiszen annyira egyforma mind, hogy ha egyet láttál, gyakorlatilag az összeset láttad...
(De az ilyen Csont-Doktorok is ide tartoznak, egy percre ne tévesszen meg, ha halottkémnek álcázzák, attól az ő szerepköre még semmiben sem különbözik a másik tucat ügynökétől. Csak kicsit meg kell már néha variálni a dolgot, mikor a hatvanezredik ilyen sorozattal jössz ki... különben hamar csömöre lenne tőle a nagyérdeműnek.)
A lényeg az ugye ezeknél mindig ugyanaz, hogy talpraesett ügynökök egy kis csoportja valamilyen három vagy négybetűs szervezetnél kinyomoznak mindenféle nyakatekert ügyet, és rácsok mögé dugnak minden csúnya rossz embert. Ezek az ügynökök természetesen mindig jó fejek, a hangulat az ügynökségen mindig roppant kellemes és barátságos, mondhatni már-már CSALÁDIAS, - a csúnya rossz emberek pedig retteghetnek, nekik esélyük nincs, hogy megússzák szárazon gonosz tetteiket, ügynökeink eszén ugyanis soha nem lehet túljárni! Ők mindenben a legképzettebbek, a legjobbak.


Na aztán ott volt ez a Bauer ügynök, akit ugye teljesen egyidőben indítottak a szeptember 11-et követő "terror elleni háborúval". És ő aztán 10 éven keresztül végigüldözött minden gonosz terroristát a képernyőkön, legyen az arab, orosz, vagy éppen lokálpatrióta... Szétlőtte őket, leverte őket, betörte az orrukat, egyik alkalommal (véletlenül sajnos épp nézem ezt a részt) előkapott egy kézifűrészt és saját kezűleg fejezett le (!) egy gyanúsítottat (aki ellen egyébként nem volt semmi kézzelfogható bizonyíték), csak azért, hogy ezzel bevágódjon az állítólagos terroristák között, és lehetőleg elvezessék őt az állítólagos nagyfőnökükhöz.
Bauer ügynök nyilván még ma is teljes vállszélességgel támogatná Guantanamo-t, hiszen mottója, néha kimondva, néha kimondatlanul, de mindig is a "cél szentesíti az eszközt" volt. (Érdemes lesz ezt a szlogent fejben tartanunk, mert ez a mottó még elég sokszor vissza fog köszönni a kutatásaink során.)
Megjegyzem, a "24"-et néhány héttel a szeptember 11-dikei tragédia után kezdték el sugározni Amerikában. Ez azt jelenti, hogy az első évad már készen kellett pihenjen, valahol egy fiókban, várva hogy képernyőre kerülhessen, amikor a "nagy tragédia" megtörtént (mert ugye mindenki tudja, hogy nem néhány hétig tart leforgatni és megvágni egy ilyen 24 órás filmet)!
Mintha valakik tudták volna jó előre, hogy most egy ilyen terrorelhárítós sorozatra lesz "igény", ahol arab terroristák nukleáris bombákkal a hátukra erősítve próbálják majd megzavarni Amerika nyugalmát. Akik ellen talpraesett CTU ügynökökre (Counter Terrorism Unit -Terror Elhárító Osztag) és villámújjú hekkerekre lesz szüksége az államnak, hogy felvehesse a harcot.
Milyen érdekes...

No de most már kérem ebben sem kell többé irigykednünk a nyugatra, mert immáron (20 évvel a Macdonalds után) végre nekünk is van már saját terrorelhárítós sorozatunk!
Kálomista Gábor, nagyszerű hazai filmproducer jóvoltából.

Nemhiába, hogy miniszterelnökünk már többször is hangsúlyozta a hazai filmgyártás felfejlesztésének fontosságát! Azt hiszem ezen a területen sikerült is komoly eredményeket felmutatnunk a kormányváltás óta. Egyre jobbak és jobbak a filmjeink! Le a kalappal, de őszintén!
Még azt is sikerült elérni hogy maga Vajna mester is hazaköltözzön ennek a nemes ügynek (a hazai filmipar fellendítésének) az érdekében. Ott szokta szürcsölni a kis kávéját Robert de Niro pesti éttermében... Nem tudom, lehet hogy még autogramot is ad, ha kérsz tőle.

Apropó! Gondolkodtál már azon, hogy miért tartja fontosnak egy kormány (de kiemelten fontosnak) a filmipar felzárkóztatását?
Jó jó, értem én, hogy minden iparágat jó dolog fejleszteni, de az ilyesmiket, mint a "szórakoztatás" általában a magán szektorra szokták hagyni. A "közszféra" jellemzően ugye "közügyekkel" szokott foglalkozni, amik úgymond "közérdekek"...
Persze hogy hasznos törődnie egy kormánynak minden egyes szektorral, ezt itt senki nem vitatja, de vajon miért tartja KIEMELTEN fontosnak pont a filmipar fejlesztését?
Miért nem mondjuk a cukoripart, vagy a növényolajipart veszi erőfeszítéseinek fókuszába? Ezeknek éppenséggel komoly hagyományuk van itthon, világszínvonalúak voltunk bennük hosszú-hosszú ideig, és húzóágazatok voltak, (már amíg ugye teljesen le nem bontották alólunk ezeket az ágazatokat).
Vajon mi teszi KIEMELTEN fontossá pont a filmipart egy kormányzat szempontjából, hogy külön kormánybiztost kelljen kinevezni hozzá?


Ja, és még valami!
Feltűnt, hogy a Hekksön-beli "Infrastruktúra Védelmi Osztag" (IVO) logója szinte teljesen ugyanúgy néz ki, mint a TEK logója? Néha mutatják a háttérben, a falon, azzal a nagy "sassal" a körben, kis ötágú csillagok társaságában, tisztára mint a FEMA vagy a TEK logója...
És ezek az IVO-s barátaink is mindenféle internetes terroristákat hajszolnak, mint ahogy a TEK-nek is, ugyebár, a hivatalos hatáskörébe tartozik az Európai Uniós direktívák alapján "az internetes terrorizmus elleni küzdelem".

És hát nem pont akkortájt jelent meg ez a csodálatos sorozat a magyar filmporondon, ez a mi kis Hekksön-ünk, amikor megalakult a TEK, és a terror-elhárítás fogalma elkezdett beáramlani a köztudatba? Nem szinte ezzel teljesen szinkronban történt?
Most akkor a tévé követi le a valóságot, vagy a valóság követi le a tévét?
No csak azért kérdezem, mert mintha nem lenne mindig annyira egyértelmű a dolog...

No de ezek után már csak egyetlen kérdésem maradt:
Mit kell értenünk ebben a mai világban "internetes terrorizmus" alatt?
Kerestem, de kézzelfogható, pontos definíciót még sehol nem sikerült találnom az ez ellen küzdő hatóságok közzétett anyagaiban.
Vajon ki számít ebben a mai világban "internetes terroristának"?
Kik ellen kell küzdenie ennek a milliárdos költségvetésű TEK-nek?

Nos, ma ilyen és ehhez hasonló kérdésekre fogjuk próbálni megtalálni a választ.
De azt hiszem, hogy egy kicsit előreszaladtam!
Valahol nagyon az elején szerettem volna elkezdeni. Mert ez is valahol sokkal, de sokkal régebben kezdődött...

Tudjátok, hogy mi a "második legősibb mesterség"?
 
* * *

A következő rész William Cooper kutatásai alapján lett összeállítva -
Bővebb információkhoz hozzájuthat az "Hour of the Time" c. előadássorozatból.MÁSODIK RÉSZ: A második legősibb mesterség
"Az Úr 1092-dik évében járunk...
Két alakot látunk kirajzolódni a homályban, amint azok egymással szemben állnak egy középkori stílusú várkastély egyik bástyáján. Az erődítményt úgy hívják, a "Sasfészek", és a perzsa hegyvidék egyik legmagasabb csúcsára építették. Egyikük a kettő közül a császár küldöttje, a másikuk arcát viszont nem látjuk jól az őt sejtelmesen fedő kapucnis csuhától, de ő azt állítja magáról, hogy nem más, mint Isten földi megtestesülése.

Hasszán az, Szabah fia, "a hegy öreg embere", az Asszaszinok vezetője, aki ekkor megszólal:
- Látod ott azt a követőmet a másik bástyán? - és kezével hanyagul oldalra mutat. - Akkor most jól figyelj!
Kezével jelt ad, mire a fehér csuhás alak hirtelen magasba emeli mindkét karját, majd arcán teljes odaadással leveti magát a több mint ezer méteres mélységbe.

- Hetvenezer emberem van szerte Ázsiában, és ezek mindegyike csak arra vár, hogy megtehesse azt, amit én parancsolok neki. A te nagy császárod, Malek Shah, talán képes erre?
És hogy még ÉN hódoljak be ŐNEKI??
Megkaptad hát válaszomat. Most pedig távozz!"


Nos, az iménti jelenet kiválóan illene a legújabb PS3 videojáték fonalába, vagy akár egy nagy költségvetésű hollywoodi produkcióba is...
Pedig a fenti történet egyáltalán nem a képzelet szülötte, hanem egy jól dokumentált történelmi tény!
Az egyetlen túlzás, amit az esetet lerögzítő írnok talán vétett, hogy Hasszán-nak valószínűleg csak negyvenezer fanatikus követője volt ekkortájt, nem pedig hetven.
Amikor a mongol horda hatalmas túlerejével végül elsöpörte az addig legyőzhetetlennek hitt perzsákat, és bevették az Asszaszinok erődítményét, nagyon érdekes dokumentumokat találtak ott, amik alapján később a mongol történészeknek sikerült összeraknia, hogy miként működött ez a szekta, és hogy hogyan volt képes rettegés alatt tartani egész Szíriát hosszú évszázadokon keresztül.


A szekta alapító vezére, Haszán-i-Szabah, az iratok szerint egész életében összesen kétszer hagyta el a hegyi magaslatra épült erődítményét (!!), mégis, gyakorlatilag uralma alatt tartotta szinte egész Észak-Szíriát a 11. század második fele alatt.
Az általa alapított szekta utána még évszázadokon keresztül meghatározó jelentőségű volt a világtörténelmi események szempontjából. Az Asszaszinok végig meghatározó harci erőt jelentettek a keresztes hadjáratok alatt. Hol a Templomosok mellett, hol azok ellen harcoltak, attól függően, mikor épp kivel sikerült jobb üzletet kötni...

Az "asszaszin" szó egyébként mind a mai napig fennmaradt, és orgyilkost, bérgyilkost jelent. Eredete természetesen ehhez a siíta harcos szektához vezethető vissza, akikről most szó van. Az asszaszinok ugyanis rendre tettek el láb alól uralkodókat, magas rangú egyházi személyeket, vagy bárkit, aki útjukban volt, vagy akinek megöléséért valaki jó pénzt ajánlott fel nekik. Állítólag még Oroszlánszívű Richárd is a megbízóik között volt.
Specialitásuk az álcázás, a beépülés volt, bárkinek a közelébe tudtak férkőzni, hogy a megfelelő pillanatban egy tőr szúródhasson a szívébe...
Mikor például Malek Shah, az akkori császár megpróbálta elpusztítani őket, hogy megtorolja apja, az előző császár halálát (aki szintén egy asszaszin nyilától halt meg), szóval mikor már teljes seregével körbevette az erődjüket, és készen állt, hogy elindítsa a megsemmisítő csapást...
a csatára virradó reggelen arra ébredt, hogy egy üzenet van az ágya melletti sátorcölöpre tűzve. Az üzenetet egy mérgezett hegyű nyíllal tűzték oda. Az üzeneten pedig az állt, hogy azonnal hagyjon fel az erőd ostromával, különben hamar halálát leli.
A Shah itt természetesen értett a jó szóból, és soha többet nem zaklatta az asszaszinokat, inkább egy hosszú távú kölcsönös meg nem támadási egyezséget kötött velük.
 Hogy mi volt a titka az Asszaszin harcosoknak? Hogy mitől voltak ilyen "hatékonyak" és rettegettek? Miért nem lehetett ezt a szektát évszázadokon keresztül elpusztítani? Nos, a válasz egy elég komplex módszerben rejlik, melyet Hasszán-i-Szabah maga, személyesen dolgozott ki.

Azt tudni kell, hogy sok vallási irányzat működött már akkoriban, melyek mind azt tanították, hogy ha az adott felekezet parancsait teljesíted, akkor a halálod után a mennybe kerülsz.
Hasszán azonban úgy döntött, hogy ezt nem elég MONDANI, hanem célszerű MEG IS MUTATNI nekik! Így hát ő pontosan így is tett...

Rendszeresen tartott amolyan "nyílt napokat", amiken potenciális új növendékek is érkeztek a kastélyba, akiknek ott ilyenkor hosszas vallási prédikációkat tartott.
Az ilyen eseményeket mindig nagy lakoma követte, ezek alatt pedig titokban hasist kevert az ételbe.

A drogtól megbódult és átmenetileg teljesen kiütött delikvenseket ezután elszállíttatta egy eldugott völgybe, mely mélyen a hegyek között volt található, teljesen rejtve a világ elől. Senki más nem tudott róla Hasszán bizalmas emberein kívül, mindössze egyetlen egy bejárata volt, és azt az ő katonái őriztek.
Ezt a völgyet pedig, költségeket nem kímélve, berendezte egy csodálatos édenkertnek!

Voltak ott kérem mindenféle gyümölcsfák, arannyal ékesített paloták, tejet, mézet fakasztó szökőkutak, minden ami csak a szem szájnak ingere... A völgy lakói pedig gyönyörű fiatal hölgyek voltak, akik énekeltek, táncoltak, és minden pillanatban csak a bódult fiatal kívánságait lesték.

Miután a delikvens itt eltöltött egy előre meghatározott időt, akkor ismét bedrogozták őt és visszaszállították a Sasfészekbe, ahol Hasszán ekkor felébresztette, és ezt mondta neki:
- Amit az imént láttál, az a paradicsom volt, fiam!
Ha csakis engem szolgálsz, és az én parancsaim teljesítése közben halsz meg, akkor én elintézem neked, hogy halálod után oda kerülj.
Amint azt láthattad, csakis egyedül én döntöm el, hogy ki és mikor léphet be oda...

Nos. Talán így már nem is annyira meglepő, hogyan lehetséges, hogy Hasszán követői nem hogy nem féltek a halálól, de totális fanatizmussal indultak el akár olyan akciókra is, melyekről tudni lehetett, hogy onnan nem jönnek vissza élve.
De hisz ők alig várták már azt a pillanatot, hogy mesterükért végre meghalhassanak!
 
A szektáról rövid videó anyag itt: (link)
Az "Asszaszinok" egy híresen kegyetlen szekta voltak a közép-korban, akiknek fanatikus követői egyfajta totális elme-kontroll alatt álltak, melyet vezérük drogok, bűvész trükkök és vallási tanítások kombinált használatával tartott fenn. Lényegében ez az egyik legrégebbi, jól dokumentált alkalmazása volt az emberi elme feletti totális uralomnak. Nevüket, hogy "asszaszin", a "hashashin" szóból kapták, ami hasis fogyasztót, hasis függő jelent.Érdekes a tény, hogy az asszaszinok darabszámra ugyan sokkal kevesebben voltak mint mondjuk a császári seregek, és csupán egyetlen, relatíve kicsi bázisuk volt, mégis nagyobb erejük és befolyásuk volt akkoriban, mint bármelyik császárnak. Ez hogyan lehetséges?

Mindez annak volt köszönhető, hogy ők egy egészen más harcmodort képviseltek. Egy olyan harcmodort, ami nagyon hatékonynak bizonyult bármilyen szervezett csoport vagy haderő ellen.
Ők ugyanis nem annyira a kardforgatásban, és nem a szemtől szembeni hadviselésben voltak mesterek, pontosabban nem CSAK abban...
De azt is kitanulták hogyan kell álcázni magukat, és hogyan kell beépülni a köznép közé. Ezek adott esetben akár évekig is eléltek egy adott telepes közösségben, teljesen átlagos embereknek álcázva, és várva a pillanatot, hogy megkapják mesterük parancsát, hogy mit kell tenni, mondjuk kit kell megölni... és ha jött a titkos parancs, abban a pillanatban szó nélkül teljesítették. Ha pedig elfogták őket, örömmel és mosolyogva haltak, akár keservesen fájdalmas kínhalált is, anélkül hogy bármit is elmondtak volna a kihallgatásuk közben. Végig csak az lebegett szemeik elött, micsoda gyönyörök várják majd őket a túlvilágon.

Darabszámra tehát, még egyszer, relatíve kevesen voltak (legalábbis egy hadsereghez képest), mégis mindenhová elért a kezük, és minden uralkodó rettegett tőlük, lévén hogy mindenhová be voltak épülve. Ez volt az ő specialitásuk.
Az Asszaszinok voltak kérem az első jól dokumentált mindenre kiképzett titkos ügynökök!A dologgal kapcsolatban talán még annyit érdemes megjegyezni, hogy egy ilyen asszaszin "ügynök" létrehozásához akkoriban két dologra volt szükség:

- Egyrészt az erkölcsök teljes lebontására a jelöltben. (a feladatok jellegét tekintve ez talán nem meglepő)
Amivel nem is volt gond, hiszen a szekta tagjai csakis a vezért szolgálták, nekik Ő volt maga az Isten, az ő parancsa volt AZ erkölcs, nekik többé nem volt önálló mérlegelésük, hogy mi helyes és mi nem. Teljesen robotikus katonáivá váltak a vezérüknek. Egyetlen szóra öltek, vagy ölték meg akár önmagukat is.

- A másik dolog pedig, hogy megfelelő technikai eszközökben (mérgek, nyilak, stb) részesüljenek és kitanulják a tökéletes álcázás és beépülés mesterségét.
Persze ez utóbbi sem jelentett gondot. Az ügynökök hadi célokra történő bérbeadásából (például uralkodók számára) jócskán jött be a pénz és vagyon, ez pedig bőségesen finanszírozta a további ügynökök kiképzését.
Ha már vannak ilyen vakon engedelmeskedő, bárhová beépülni tudó katonáid, miért is ne adnád őket kölcsön - persze jó pénzért - kémkedéshez, bérgyilkosságokhoz, és egyéb kényes munkákhoz, amihez speciális emberre van szükség...

Nos, azóta eltelt vagy ezer év és mindenféle elektronikus kütyüjeink lettek...
de sokan megfeledkeznek róla, hogy a hadviselés alapelvei ettől még lényegében semmit nem változtak!
 
* * *

 

 HARMADIK RÉSZ: A modern ügynök

 
Néhány hete moziban voltam. Megnéztem ezt a filmet.
Nem mintha szeretném az ilyen filmeket. (Sőt, fogalmazhatnánk úgy is, hogy kifejezetten nem szeretem az ilyen filmeket, és azzal valószínűleg még közelebb lennénk a igazsághoz...)
Most mégis elmentem, és mégis megnéztem, mert valakitől fél füllel azt hallottam, hogy "Bond meghal az új Bond filmben", és ezt viszont feltétlenül látnom kellett!

Na most, hogy megérthesd a hátterét az egésznek, és hogy miért lehet ezzel engem becsábítani egy filmszínházba, annyit el kell árulnom, hogy az utóbbi évek Bond filmjei alatt én végig, az első perctől az utolsóig, igazából ez ellen a Bond pofa ELLEN szurkoltam.
Igen, tisztában vagyok vele, hogy ez nyilván sok fülnek szokatlanul hangzik, és az is felettébb valószínű, hogy teljesen egyedül vagyok ezzel bárhol, bármelyik vetítőteremben, de én akkor is minden alkalommal, amikor Bond megöl valakit a vásznon, én kifejezetten sajnálom azt a szerencsétlen flótást, még akkor is ha az valami gonoszra sminkelt arab pofa volt, vagy valami oroszul vartyogó fegyverkereskedő... Én minden filmjében azoknak szurkolok, aki épp őrá lövöldöznek, hogy valaki találja már végre el azt a nyomorultat... hogy valaki vessen már végre véget ennek az angol királynőért folytatott, de most már évtizedek óta tartó fanatikus gyilkolássorozatnak!!

Na most, ezek után talán már jobban érthető, hogy miért örültem meg annyira, amikor ebben a részben, valamikor a tizedik perc tájékán azt látom, hogy valaki telibe találja Bond-ot, és az holtan, mint egy babzsák, hullik bele a tengerbe több száz méteres magasságból... No, innen aztán nem jön vissza! - gondolod magadban. És még azt is mutatják, ahogy jó mélyen elmerül, tehát tényleg minden ok megvolt az ünneplésre...

Nos. Ha láttátok, láttátok,
de ha nem, gondolom már akkor is kitaláltátok a folytatást...
Hát persze hogy még a halálból is valahogy visszajött ez a (ezek szerint most már golyó- és 1000 méterig vízálló) szuper-ügynök!

No de kérem, még véletlenül sem sajnáltatni akarom magam. Csalódottságom persze egyáltalán nem volt annyira lesújtó. Hisz volt már rá alkalom bőven, hogy megszokjam, hogy minden ilyen jellegű film után rendre csalódottan kell elhagynia a vetítőtermet egy magam fajta, "nem eléggé agyamosott" fickónak...

Gondolom mindenki megszokta már az elmúlt évtizedek alatt, hogy nem csak hogy mindegyik filmjét rendre túléli ez a pofa, de minden egyes alkalommal megszerzi magának az összes jó nőt, kipróbálja az összes jó autót, kifosztja a kaszinókat, lenyomja a szkanderbajnokokat, asztal alá issza az ivóbajnokokat... gyakorlatilag az egész világ a lábai előtt hever ennek az embernek. (Talán még Chuck Norris is megijedne tőle, ha szembe jönne vele!)
És mindez miért?
Hát mert ő a "007-es ügynök" kérem! Az angol királynő titkosszolgálatának, az MI6-nak a mindenre kiképzett speciális ügynöke.Nem tudom, mennyire érzed... De miközben megy ez a sok verekedés, rohangálás, lövöldözés...
autós, motoros, vagy éppen vonatos üldözés ott a vásznon, az üzenet, ami megy bele, a kobakon át, de nyílegyenesen bele a tudatalattidba, az elég tömör és elég velős:
Titkos ügynöknek lenni baromi menő dolog! És pont.

A legjobb vágású öltönyök, a legjobb skót whiskey, másfél milliót érő rolex óra... olyan autók, amiket csak majd jövőre fognak elkezdeni gyártani... gyönyörű hölgyek, néha köldökig érő dekoltázzsal...
ezeket a dolgokat mind-mind hozzá társítja egy ilyen film ehhez az egész titkos-ügynöki karrierhez... nem igaz?
És akkor itt most álljunk meg egy rövid pillanatra.
És hadd térjünk ki erre a dologra egy kicsit konkrétabban, mert nagyon fontos, és csak most veszem észre, hogy még nem is foglalkoztunk vele közelebbről:
pedig ez az úgynevezett "asszociáció" a legegyszerűbb, de egyben leghatékonyabb módja az emberi tudat, pontosabban a tudatalatti programozásának.
Lényegében 6 alapvető pszichológiai effektus van, amiket a leggyakrabban használ a média az emberek viselkedésének megváltoztatására (ezt egy középhaladó média kurzuson, persze mind meg is tanítják neked).
Ráadásul a hat közül pont ez a legerősebb! Még egyszer, egyszerűen úgy hívjuk: "asszociáció".

Példa: Ha elég sokszor mutatnak valakinek képeket egy piros Ferrari-ról, aminek motorháztetején kacéran mosolygó formás bikinis hölgyek ülnek, akkor idővel a piros Ferrari és a bikinis hölgyek között az illető agya (és itt most értelemszerűen jó esetben egy hímnemű illetőre gondolok) egy asszociatív kapcsolatot hoz létre. Olyannyira, hogy egy idő után már maga a piros Ferrari is kívánatos lesz az adott személy számára.

Itt egy olyan asszociatív kapcsolatot kell elképzelni, ami idegpályák, neuronhálók szintjén valósul meg, tehát permanensen bevésődik, egyszer és mindenkorra rögzíti az agyi funkciókat.
Ennek az embernek akár fizikai erekciót is lehet okozni innentől kezdve egy piros Ferrari megmutatásával!! Már nem is kell mellé csinos hölgyeket tenni, már önmagában is kívánatos lesz az a termék.
No de éppen ez a lényeg, így működnek általában a reklámok. Felülírható benned, hogy milyen reakciót váltson ki belőled egy termék, azzal hogy erősen és sűrűn hozzá-asszociálnak, hozzá-társítanak más, lehetőleg számodra pozitív, kívánatos dolgokat.
Ha a vodafone hozzá tudja magát asszociálni a vizilabda csapathoz (akiket szeretünk), akkor őt is szeretni fogjuk!
Erről egyébként, szinte biztos vagyok benne, hogy már az olvasó is hallott korábban, csak talán nem pont ebben a kontextusban...
Általában állatokkal szokták ismertetni ezt a kísérletet, és 
Pavlov kutyája rá az úgymond tankönyv példa.

Volt ugye ez az orosz tudós, aki azt csinálta a kutyájával, hogy minden nap, amikor hozta neki az aznapi elemózsiát, előtte csengetett hozzá egyet egy csengővel. Ezt megcsinálta egy jó pár alkalommal, amitől egy idő után az történt, hogy ha bármikor megcsengette a csengőt, a kutyának attól megindult a nyálelválasztása... (műszerrel is mérték).
Egy idő után akkor is megindult a nyálelválasztása, ha nem hozott semmi kaját, csak megcsengette azt a csengőt! A két dolog között permanens asszociatív kapcsolat jött létre ennek a jószágnak az agyában.

Valahogy nem tulajdonítunk sokat ennek a kísérletnek, amikor megtanítják nekünk az iskolában, pedig talán az egyik legnagyobb horderejű felfedezés a pszichológiában, amit azóta is, mind a mai napig előszeretettel alkalmaznak az elménk manipulálására. Természetesen egyáltalán nem kutyák programozására irányult ez a kísérlet (hiszen annak nincsen komolyabb anyagi vonzata), hanem miránk, emberek programozására. Viszont tény, hogy ez az apró részlet általában elsikkad a szakirodalomból.

No de visszatérve főhősünkhöz... Ugye elég jól látható, hogy ez a film (és a többi hozzá hasonló produkció) készítői mennyire igyekeznek masszívan hozzá-asszociálni az MI6-os titkos ügynök karakterét, mindenhez, ami jó és kívánatos lehet egy átlag férfi ember számára.
Pedig ez bizony nyilvánvalóan maradandó asszociatív kapcsolatokat fog eredményezni a nézőben (ez tudományosan igazolt), és az egész ahhoz vezet, hogy a "titkos ügynök"-ről alkotott képünk jelentősen fog torzulni (persze pozitív irányba) az ilyen filmek gyakori nézegetésének hatására.
Egyik konkrét eredménye lesz például, hogy minden fiatal srác mostantól nem tűzoltó vagy űrhajós akar majd lenni, hanem titkos ügynök (de ha mást nem, tudat alatti vágyai biztos lesznek erre, hogy ő is olyan menő legyen, mint Bond), másrészt pedig a lakosság nagy része szimpatizálni fog a titkos ügynök sztereotipizált karakterével, és ezáltal pozitívan fog hozzáállni a világban működő különböző titkosszolgálatokhoz.
Kialakul benne ez az érzés, mintha a titkos ügynökök úgy általában a világ megmentéséért küzdenének... valamiféle szuperhősök lennének, akik az emberiség oldalán küzdenek a gonosz terroristákkal szemben... stb.

Hajaj.... pedig ha tudná a néző az igazi valóságot a titkos ügynökökről.... és nem egy ilyen csili-vili mézes-madzagot kapna az egészről...
még az is lehet, hogy velem együtt szurkolna a moziban, és nem lennék többet egyedül a szamárpadban!

És most félreértés ne essék, nem állítom, hogy minden titkos ügynök rossz ember. Sőt, épp ellenkezőleg.
Nyilván nagyon sok titkos ügynök van, aki úgy indul neki a dolognak, hogy mondjuk szolgálni szeretné a hazáját. Dehát ugye épp erre ment ki ez a sok hollywoodi film is, hogy már gyermekkorodban elhitessék veled, hogy titkos ügynöknek lenni az nem csak hogy laza dolog, de szolgálja a hazádat! Mégis mi lehetne ennél hazafiasabb?!

A gond ezzel persze csak az, hogy ez a szakma a leges leg-kom-part-men-ta-lizáltabb szakma mind közül (pedig valamilyen szinten, ha megnézed, minden szakma az), értsd: a jobb kéz nem tudja, mit csinál a bal, minden ügynök csak egy kis szeletét látja a nagyobb képnek, és épp csak annyi információt kap, amennyi "a küldetése" elvégzéséhez, ehhez az általában elemi, jól behatárolt feladathoz szükséges.

És hányszor de hányszor láttad már...
Ahogy autósüldözés közben kinyitja a borítékot, van benne valami ultra-futurisztikus dvd lejátszós zsebtévés kütyü, amin elmondják neki a küldetést, hogy ki a célpont, mi a célpont, hová kell menni, mit kell csinálni, és persze hogy az üzenet négy másodperc múlva megsemmisíti magát...
Ez az egész persze a szokásos hollywoodi túldramatizálása a dolgoknak, de azt nagyon jól illusztrálja (és biztosítalak, hogy ez is vele a célja) hogy ezek a "küldetések" mennyire szigorúan titkosak, és hogy milyen kevés információra (nagyjából egy négymondatos briefing-re) van szüksége egy ügynöknek, hogy az alapján elvégezze a "feladatát".
 Na most, akkor azt javaslom, felejtsük el egy pillanatra Hollywood-ot, és vegyük egy pillanatra a valódi életet, és egy sokkal életszagúbb, valódi hús-vér titkos-ügynököt.
Legyen most ez egy jóindulatú, jólelkű ügynök, aki teljes szívéből a hazát szolgálja (mert legyünk ma jóhiszeműek!)...
És  mondjuk tegyük fel, hogy egyik nap talál az íróasztalán egy dossziét, amiben az áll, hogy van egy úgynevezett "Piros Pirula Projekt", amit a
Pakisztáni Néppárt pénzel, és céljuk, hogy aláássák vele Magyarország demokratikus államberendezkedését, lejárassák a közigazgatását, stb stb... felmorzsolják a lakosságot, hogy aztán a  pakisztáni szélsőjobbosok a háttérből átvehessék az ország erőforrásai feletti irányítást...
Szóval tegyük fel, hogy kap egy ilyen aktát, és  megkapja feladatául, hogy mostantól folyamatosan kövesse nyomon (és szükség esetén terminálja) ezt a "szervezetet"...

Szóval tegyük fel, hogy egy ilyen aktát talál az asztalán Hétfőn 9-kor, amikor beér az irodájába.
Akkor ebben az esetben ennek az ügynöknek vajon dolga mérlegelni, ítélkezni, vagy nyomozni az irányban, hogy ezek az állítások mennyire felelnek meg a valóságnak? Természetesen nem. Ő nem egy igazság-kutató, nem arra szerződtették, kérem, hogy ilyeneken gondolkozzon, hanem egy ügynök!! Annyi a dolga, hogy végrehajtsa azt, ami abban az aktában le van neki írva!
A másik dolga, hogy minden információt, amit kapott az ügyben, szigorúan titokban tartson, "nemzetbiztonsági érdekekre" hivatkozva!

Kezded már érezni, hova vezet ez az egész?

Létrejön egy intézmény, ami állítólag a hazát, a magyar nemzetet szolgálja, de közben szupertitkos, ebből kifolyólag egyetlen magyar ember nem nézheti
meg, mivel foglalkozik éppen, min dolgoznak az ügynökei éppen.
Kapnak rengeteg pénzt meg mindenféle ultramodern felszerelést az államtól... jogokat emberek lehallgatására, megfigyelésekre, mondván, hogy "védeni
kell a hazát" de közben a "haza" lakossága semmilyen szinten nem lát bele a tevékenységükbe, és még ők maguk, a saját ügynökeik sem látják át mit csinálnak, mert mindegyik csak éppenhogy annyi információt kap, amennyi épp elégséges neki ahhoz, hogy elvégezze az aktuális kis elemi feladatát...
Ugye látható, hogy egy ilyen rendszer gyakorlatilag tálcán kínálja magát a visszaélésekre és a hatalom totalitárius eszközökkel történő központosítására!

Még ha nem is létezik háttérhatalom - mert tegyük fel, nem hiszünk benne - akkor is aggódnunk kellene, hogy nem fogja-e valaki később megkaparintani egy ilyen szervezet irányítását. Hiszen nincs semmi rálátásunk, ugyan mivel akadályozhatnánk meg, hogy ezeket az ügynökeit ellenünk fordítsa?
Függetlenül attól, ki hogyan gondolkodik a világot mozgató erőkről, azzal talán mind egyet kellene értenünk, hogy ezekkel a dolgokkal foglalkozni kellene. Legalább beszélnünk kellene róla.

NO DE...Mi történik MINDEZZEL PÁRHUZAMOSAN?
Azért, hogy ezen és hasonló kérdéseken ne sokat agyaljál...
Szó szerint ELÁRASZTANAK téged mindenféle és fajta kémfilmekkel, amikben minden ügynök csakis a jó ügyért küzd (persze mindig a legnagyobb titokban). Telenyomják a fejedet mindenféle kémfilmekkel, hogy milyen ultramenő dolog kémnek lenni, de olyan szinten, hogy az valami elképesztő!
Szinte második-harmadik mozifilm valamilyen titkos ügynökökről szól!
És hogy biztosan senki ne maradjon ki a célközönségből, ontják rád az ügynököket fehér kivitelben...
 fekete kivitelben...sárga kivitelben...(ezek tetszőleges kombinációjában)
 


férfi kivitelben...
 női kivitelben...
 páros kivitelben...
 GYEREK kivitelben...
 (Megmentik neked a világot 2D-ben... 3D-ben... - de ha akarod akár 4D-ben is!!)
 De annyira, hogy egyszer csak már ott tartunk, hogy kutya és macska ügynökök is léteznek, felszerelve a legultramodernebb titkosszolgálati eszközökkel!
 No de még ezzel sincs vége! Néhány éve odáig fajult a dolog - és ha nem a saját szememmel látom, nem is hittem volna el - hogy egy tengerimalacokból álló speciális titkos ügynök különítményt fedeztem fel az egyik moziban egy (nem is kis költségvetésű) animációs akciófilm formájában.
Az ég szerelmére! Vajon mi jöhet még??
 Nem folytatom...
Aki tud mondani egyetlen olyan híres színészt, aki még nem alakított szuper-titkos, szuper-ügynököt, valamikor a karrierje során, az valószínűleg téved, vagy csak még nem látta az illető összes filmjét...

Valami olyan MÉRTÉKŰ hipnózis alatt állunk az "ügynök" betöltött szerepéről a társadalomban, amit már szinte lehetetlen megértetni az átlagemberrel, ugyanis olyan mélyen vésték bele a pszichéjébe ezt a nyilvánvalóan valótlan ügynök-képet a világmegváltó ultra laza ügynökről a sok kis szuper kütyüjével, amivel minden feladatot megold... és mindezt olyan fiatal korban kezdik - de hisz még a gyerekrajzfilmek is TELE VANNAK ügynökökkel!!
 
INSPECTOR GADGET: A jóságos ballonkabátos...Van erre egy mondás: Azt mondják, a halnak nem lehet elmagyarázni a vizet.

Valamit, ami születésed óta folyamatosan körülvesz, azt nagyon nehéz észrevenned, megértened...

No hát ez a célja ennek a hatalmas kémfilm dömpingnek.Hogy ne alakulhasson ki egy valós, torzítatlan képed, és még csak ne is tegyél fel
kérdéseket azzal kapcsolatban, hogy tulajdonképpen... a VALÓSÁGBAN...
mi is egy ügynök dolga??
Mit csinál egy igazi titkos-ügynök valójában?
 
* * *

 

NEGYEDIK RÉSZ: ÁVO-tól az IVO-ig

 

Megmondom őszintén, nem nagyon értem a dolgot...
Azt még igen, hogy a fiatalok élvezettel nézik ezeket az akciódús kémfilmeket, mert ők már ebbe születtek. Nekik már ugye ez a "víz".
De a kicsit idősebbeknek, hogyhogy nem szorul görcsbe a gyomruk az olyan filmektől, amikben az államvédelmi ügynök játssza el a világmegmentő hős szerepét?
Ők azért még láttak igazi államvédelmi ügynököt. Talán még a saját két szemükkel is.
(Meg is fagyott a levegő bárhol, ahol megállt egy nagy fekete autó.)

Az amerikai nagyközönség persze mint a szivacs szívja magába ezt a sok kémfilmet, mert nekik fogalmuk nincs mit csinál egy igazi kém. De mi miért nézzük?
Itt a vasfüggöny keleti oldalán pontosan tudjuk, mit csinálnak az ügynökök. Elég mély nyomokat kellett volna hogy hagyjon a kollektív tudatunkban. Csak ki kéne kapcsolni azt a fránya televíziót egy pillanatra, és befogni helyette az igazságot ami itt rezeg a levegőben...

Lenne egy javaslatom!
Ha lehet, megkérném a fiatalabbakat, hogy az egyik esti ilyen nyomozós ügynökséges hullaboncolós tévésorozat helyett, üljenek le a konyhában apuval, anyuval (esetleg nagyszülőkkel) és kérdezzék meg tőlük: Apa, mi az az ÁVÓ ügynök?
Szülők, nagyszülők minden bizonnyal szívesen mesélnek majd. Hidd el, még érdekesebb is lesz, mint a sorozat!

Volt ugyanis nekünk egy ilyen hivatalunk, amit anno "Állam Védelemnek" hívtak. Ez az ügynökség, ugye, ami az "államot volt hivatott védeni"... Eddig jól hangzik, ugye? Nyilván ember első gondolata, hogy az Állam az lényegében én vagyok. Tehát akkor engem is véd, ugye?
Na látod, ezért fog kelleni az a bizonyos beszélgetés a konyhában...
hogy helyükre tedd ezeket a dolgokat.
 
vagy látogass el ide.Ha nem sikerül kifaggatni a szülőket,
akkor alternatív megoldásként kezdd mondjuk azzal, hogy megnézed 
ezt a prezentációt ezzel a volt KGB ügynökkel, akitől mindjárt megtudod, hogy egy kém/ügynök feladata 85%-ban mindig felforgatás-ból áll (azt is meg fogod érteni mi az), és csak 15%-ban kémkedés!!

És amikor kémkedésről van szó, akkor sem feltétlenül ellenséges lopakodóbombázó tervrajzának a megszerzésére kell gondolni,
sorozatlövő golyóstollat és beszélő sportkocsit használva közben...
Hanem sokkal jellemzőbb az, amikor a saját lakosságot kell megfigyelni, és róluk kell mindenféle adatot gyűjteni meg jelentéseket írni!

Az egyik rutin munka például, ami 30-40 évvel ezelőtt mondjuk egy államvédelmi ügynök mindennapi feladatkörébe tartozott, hogy információkat gyűjtsön mindenkiről, aki az ő körzetében gyanús tevékenységet folytat...
Gyanús tevékenység alatt értsd például azt, hogy kettőnél több ember találkozik egy lakótelepi lakásban!

Mert ugye ki tudja, hogy miről beszélgetnek ott!
Lehet, hogy az Állam ellen szervezkednek!
Lehet, hogy a jól működő kommunizmus eszmerendszere ellen lázítják egymást!
Sose lehet tudni! Az a biztos tehát, ha körbemegyünk minden nap az egész kerületben, és minden házmestertől megkérdezzük, hogy "tessék mondani, kinél voltak ma látogatók"... és erről az egészről egy részletes jegyzőkönyvet vezetünk! Mert ugye "védeni kell az Államot" - például ezektől az emberektől! (Szülők, nagyszülők, mondom, majd mesélnek róla részletesebben.)

Na most, mi történt mára? Hát az történt, ugye, hogy az ÁVO meg a 3/3-mas szekció hivatalosan megszűnt. Nincsenek már többé ügynökök, ugye, akik felírogatnák, ki jött hozzád aznap este látogatóba. Akik jelentést írnának róla, hogy mi az érdeklődési köröd, milyen eszmékkel azonosulsz...

No de mit gondolsz miért?
Azért mert már nem érdekelnek senkit sem ezek az adatok?
Ezek az adatok mára már teljesen értéktelenné váltak?

Vagy esetleg azért, mert teljesen felesleges embereket alkalmazni olyan adatok begyűjtésére, amiket te ma már jól idomított módon, önként pötyögsz be valami "szociális háló"-nak nevezett számítógépes alkalmazásba. Ja, és még a társasági életedet is azon keresztül szervezed, tehát ott van a pontos "jegyzőkönyv" archivált formában, hogy mikor kivel találkoztál, és miről beszélgettél vele, anélkül, hogy erre egyetlen embert ki kellett volna képezni!
Ha pedig netán nem adtad volna meg minden szükséges adatodat, akkor meg egy rutinos államvédelmis hekker majd három másodperc alatt távolról belép a gépedre (igen! ahogy a tévébe mutatják!) és megnézi, amit akar...
A technológia kérem csodákra képes!
 
És láss csodát a kommunista ügynök, aki eddig évtizedeken át közutálatnak örvendett, és teljes titokban kellett tartani még a kilétét is, hogy nehogy fellógassák őt az első villanypóznára...
az most világsztárrá lett, mindenki kedvencévé, a fiatalok példaképévé,
a világ megmentőjévé avanzsált!
Az ÁVO ügynök, akit kapákkal, kaszákkal kergettek át a megyén, mikor kimentek az orosz tankok... az most IVO ügynökként visszatér, csak már nem szürke ballonkabátot, hanem farmert és divatos szemüveget hord, és házkutatás helyett inkább a számítógépedre hekkel be, hogy megszerezze rólad a szükséges információkat! De most már senki nem kergeti meg, hanem mindenki imádja."No nem! Az én adataim teljes biztonságban vannak! - mondod -
Senki nem férhet hozzá jogosulatlanul. Erre jogszabályok vannak!"
Igen, érthető, hogy ezt gondolod, mert normális körülmények között ez pontosan így lenne az "elvárható"... hogy csakis mindenféle ügyészi engedéllyel vagy házkutatási paranccsal lehessen ilyesmihez hozzáférni!

Ezzel szemben a valóság sajnos az, hogy 9/11 óta egy sor új törvény született meg világszerte, mind annak az eszmeiségnek a jegyében, hogy az "állambiztonság", vagy az "anyaföld biztonsága" (merre hogy hívják) fontosabb mint az adatvédelmi jog! Tehát ha terrorizmus gyanúja merül fel valakivel kapcsolatban, akkor gyakorlatilag bármelyik hárombetűs intézménynek a jogában áll lehívni rólad bármilyen adatot! De hisz lehet, hogy csak így tudja megakadályozni, hogy valamit felrobbants, és sok-sok ártatlan embert ölj meg... Nincs idő holmi ügyészi engedélyeket beszerezni kérem! Ki tudja, lehet hogy csúnya rossz terrorista vagy, aki bármelyik percben robban!

Javaslom nézd meg az ide vonatkozó hatályos szabályozást, ami már nálunk is szinkronba van hozva az EU-s irányelvekkel, melyek értelmében ma ahhoz, hogy az összes személyes adatod láthatóvá váljon a jelenlegi "állam védelmi intézmények" számára, annyi kell, hogy valamilyen módon terrorizmus gyanúja merüljön fel a személyeddel kapcsolatban.
A gond ugye már csak, hogy ki dönti el, mi számít terrorizmus gyanúnak? És ezzel visszaértünk az egymillió forintos kérdéshez!
Hogy mit kell érteni "internetes terrorizmus" alatt?
Ezt pedig ki dönti el? Hát mivel paragrafusban nincsen lerögzítve, így valami intézmény, ami a legnagyobb titokban működik, és semmi rálátásod nincs arra, mit és miért csinál...
Ezzel pedig a kutya visszaharapott a farkába. Nem veszélyes így egy kicsit ez az egész felállás?

Az emberiségnek, úgy tűnik, egy nagyon fontos kérdésben kell döntenie, méghozzá elég sürgősen!
Mit tart fontosabbnak a kettő közül: a "biztonságot", abban az értelemben, hogy mint valami gondoskodó kéz, az állam bácsi mindig óvja őt, és ennek érdekében bármilyen adathoz hozzáférhessen bárkiről...
vagy a szabadságot és az adatvédelmet, hogy senki ne nyúlhasson bele egy magánszemély adataiba, és ne élhessen vissza, semmilyen ürügyre hivatkozva...

A kérdés ugye itt lebeg a levegőben. Mindenkinek le kellene tennie a voksát valamelyik oldalon!
És én azt hiszem, hogy nem kérdéses, hogy a filmipar (amit az állam itt kis hazánkban is kiemelten fontosként kezel, és erőteljesen támogat) melyik oldalon tette le a voksát ebben a kérdésben...

Hisz folyamatosan zúdítja ránk ezeket a filmeket és sorozatokat (most már hazai gyártásban is), ahol az ügynökök kis talpraesett csapata, aki legjobb hekkerekből és a legprofibb ügynökökből áll, természetesen mindig a jó ügy érdekében, "a cél szenesíti az eszközt" bárki gépére behekkel, de persze csak azért, hogy ezzel felgöngyölítsen egy internetes pedofil szatírt, vagy drogterjesztő hálózatot, és rács mögé dugja mindenféle nemkívánatos elemét a társadalomnak.
Folyamatosan sulykolva beléd ezt az érzést, hogy a bűnözés elleni harcnak szükségszerű része az, hogy az adatvédelmi jogokat rendszeresen áthágják... (persze csakis a közjó érdekében!!)

Hétről-hétre minden alkalommal a legkülönfélébb nyakatekert bűncselekményeket göngyölítik fel, amikből jó ha húszévente előfordul EGY a valóságos statisztikában. Egyáltalán nem életszerűek, vagy reprezentatívak a valódi élet veszélyeinek a bemutatására - de ez persze nem gond! Ilyen kacifántos történekkel még jobban meg lehet fogni az agyat, és elültetni benne ezt az érzést, hogy mindenhol bűnözők leselkednek rád, és nem vagy addig biztonságban, amíg egy kis csapat valahol egy főhadiszálláson nem kap hozzá jogokat és felhatalmazást, hogy bárki gépét meghekkelhesse...

Ezek a filmek kérem elsősorban azért készülnek, hogy meggyőzzenek róla, hogy ezeknek az intézményeknek van létjogosultsága, és elfogadd, hogy az adatvédelmi jogokat "szükség esetén" meg lehet szegni.
Ha ezt így elfogadod, az már bőven elég, mert utána már, hogy mi számít "szükség esetének" abba már úgysem lesz belelátásod. És a cél majd úgyis szentesíti az eszközt!

No de mi a cél? Ezt persze senki (még maga az ügynök sem) tudja...
 
* * *ÖTÖDIK RÉSZ: Már megint a szimbólumok

 
Nem ez az első alkalom hogy lekommunistázom ezt a Bond-ot. Talán úgy tűnhet, mintha pikkelnék rá valamiért. Pedig nem erről van szó.
Bár meg kell hagyni, ennek a legújabb Bond-nak valóban nagyon unszimpatikus az ábrázata (persze szándékosan, hogy szokd ezeket a gonosz pofákat), de én nem ezért mondom rá, hogy kommunista. Hanem azért, mert egyszerűen az!

Na jó, azt hiszem, ez egy kicsit bővebb kifejtésre szorul.
Amikor huszonegynéhány évvel ezelőtt leomlott az a bizonyos vasfüggöny, és az egész világ örömmámorban ünnepelt... (vannak, akik még emlékeznek)
Nos, akkor még kevesen tudták közben, hogy a vasfüggönyt nem azért lehetett lebontani, mert a keleti, az úgymond kommunista oldal "összeomlott" volna...

Hanem azért, mert a nyugati oldal, ekkorra már éppen annyira kommunista volt mint a keleti. És így már nem volt szükség falra a kettő közé!!

Ez így elég viccesen hangzik, de sajnos akkor is ez az igazság. Erről bárki maga is  meggyőződhet, ha összeveti a jelenlegi amerikai vagy európai uniós államigazgatási rendszert mondjuk Marx eredeti tanításaival (központi bankról, központi irányításról, és a többi). A jelenlegi nyugati rendszer ugyanis minden egyes feltételt kielégít abból, amiket Marx támasztott a kommunista államberendezkedés felé.

Az, hogy a nyugati oldalon "kapitalizmussal" valósították meg a kommunizmust, a keleti oldalon pedig "szocializmussal", az már csak egy részlet kérdés, attól még sok berendezkedésbeli különbség nincs a kettő között.
Hogy mi?? Kapitalizmussal megvalósított kommunizmus?? Ekkora marhaságot még én se mondhatok, ugye? Akkor vegyük ezt át még egyszer.

A kommunizmus végül is egy olyan államforma - és minden ilyet nyugodtan hívhatunk kommunizmusnak - ahol egy nagyon szűk elit kezében van az irányítás, a többi ember, a 99.9% pedig "kollektivizálva" van. Egyformára van gyúrva, nincs termelő eszköze, nincs szuverenitása, és nincs beleszólása a dolgok menetébe.
E felé a keleti oldalon, mint nálunk is, államosítás segítségével haladtak, a nyugati oldalon viszont egy kapitalizmusnak tűnő valamivel, ami a valóságban természetesen nem kapitalizmus, mert az úgynevezett "szabad piac", ami papíron olyan szépen hangzik, a valóságban sehol nem található...
Oligarchák vannak, akik szakszóval úgynevezett oligopóluimot működtetnek (néhány szereplő összejátszva működteti az egész gazdaságot, és nem enged új játékosokat belépni az ún. "szabad piacra", amire egy "szabad gazdaság" épülne ugye elvileg...)

A kommunista központosított hatalmat keleten az államhatalom, a nyugati oldalon viszont a multicégeken keresztül központosított deregulalizált gazdasági hatalom valósította meg. Azért csinálnak mindig látszólag kétféle megoldást, hogy ezzel a választási lehetőségek illúzióját keltsék, és aztán a kettőből lehessen szintetizálni egy végső megoldást (ezt hívják "Hegeli dialektiká"-nak). Nos, ez a végső megoldás kezd most éppen alakot ölteni, ahogy a szocialista oldalon "kapitalizálnak" (értsd: "összeomlasztották" a szocializmust és beengedték szabadrabolni a multicégeket), Amerikában pedig eközben Obama éppen "szocializálja" az ottani kapitalizmust (államosítja az egészségügyet, állami segélyezi a bankokat, stb...)
A végcél természetes egy lényegében egységes, de kommunista berendezkedésű globális állam. Amiben az országok csak amolyan közigazgatási egységek az ENSZ felügyelete alatt.

Nem akarok mindig a szimbólumokkal jönni, de nekem ez annyira szépen illusztrálja az egészet:
Ahogy most ezt a modern nyugati világ legnagyobb titkosügynökét együtt promótálják felénk ezzel a "kapitalista" világ egyik legnagyobb brend-jével... ami véletlenül egy a nagy "kommunista" vörös csillaggal van díszítve...
(A filmben is ott szorongatja a kezében. Ráadásul ki sem volt írva előre, hogy a műsor beágyazott termék megjelenítést tartalmazhat! - node mindegy, bárcsak ez lenne a legnagyobb problémánk...)

Nem kérem, természetesen ez sem nem véletlen! Sőt, ez volna a lényege az egésznek, szimbólumokkal, vagy azok nélkül, de erről szól a dolog. Az, amit eddig Kádár kényszerített rád az államhatalommal, azt most a 2.0-ás változatban már magadtól kéred a Vodafon-tól és a Heinken-től...
Apropó! Az egyik leggyakoribb kérdés, amit hallok olyanoktól, akik próbálják megérteni a dolgokat, hogy minek ez a sok szimbólum az arcunkba?
A legtöbben azt kérdezik, miért van erre szükség. Hisz ezek nélkül is tökéletesen ki lehetne építeni a rendszert, ezek nem lennének szükségesek hozzá. És ez tény!
Ráadásul ezzel, hogy folyamatosan megmutogatják magukat, kockáztatják valamelyest a terveik megvalósulását. Minek kockáztatni, ha kockázat nélkül is menne a dolog??

Erre természetesen a válasz az, hogy az új világban imádni is kell az ördögöt. Nem elég a termékeit fogyasztani kérem, imádni is kell közben. Aki nem imádja, azt egyébként nem is akarják átengedni ebbe az új világba!
Mindenhol sátánista szimbólumok lesznek (még hogy lesznek- már most vannak!) és azzal, ahogy élvezed, szereted ezeket a termékeket (amikre egyébként gyakorlatilag semmi szükséged nincsen, csak arra jók, hogy elnyomjanak és elpusztítsák a testedet és lelkedet) közben az imádat energiáidat belesugárzod ebbe az egész sátánista rendszerbe és a szimbólumokon keresztül táplálod az egészet energiával.
Végül is mindegy, hogy te miben hiszel, ők mindenesetre abban hisznek, hogy ezekkel a szimbólumokkal befolyásolhatnak téged, és mindenféle átkokat is rakhatnak rád.

De hogy jön mindez a titkos-ügynökhöz? Már megint elkalandoztam volna?
Nem, nem. Nagyon is a témánál vagyunk még mindig,
ugyanis az MI6-os titkos-ügynök ennek a sátánista rendszernek a kiemelt jelentőségű speciális katonája! (Aki mellesleg egyben megtestesít magában minden olyan tulajdonságot, amit a sátánista piramis-rendszer a benne lévő egyedektől megkíván.)
 
John Dee
Aki azt hiszi már megint egy paranoiás blogger összeesküvés-elméleteit olvasgatja, annak ajánlok egy gyors könyvtár túrát, és hogy nézzen utána I. Erzsébetnek, aki meghatározó alak volt a jelenlegi brit világbirodalom formát öltésében (a 16. század végén járunk).
Kutatása közben nézzen utána ennek a fickónak, aki a királynő jobb keze volt, és akit úgy hívtak John Dee.
Nagyon érdekes dolgokat fog találni erről a John Dee-ről, aki mélyen járatos volt az okkultban, szellemeket idézett, és mindent amit ezekben a körökben szokás, és mindemellett a királynő első számú titkos-ügynökeként kémkedett a brit birodalom számára a legkülönbözőbb országokban.

Na most, találjátok ki, mi volt a fedőneve ennek a figurának? (A királynőnek írt jelentéseit hogy írta alá) Nem fogjátok elhinni nekem, ha nem néztek utána. Ezért is mondom, hogy nézzetek utána!
A fedőneve az volt, hogy "007".

No ennyit Bond-ról, meg az egész sátánista MI6-ról. Aki még ezek után is azt hiszi én vagyok begolyózva, azon tényleg nem tudok segíteni.
 
MI5 logó (piramissal, csúcskővel, szemmel)A sátánista világpiramis rendszer, avagy világkommunizmus, avagy internacionálé, teljesen mindegy hogyan nevezzük, a lényegen nem sokat változtat (hisz volt már szó róla, hogy a vörös csillag a sátánizmus szimbóluma),
szóval ennek a rendszernek az egyik kulcs figurája a "titkos-ügynök".
Mint ahogy az ÁVO ügynök is kulcs figurája volt az itteni kommunista államhatalomnak, a Bond félék is kulcs figurái a rendszernek. Méghozzá a globális rendszernek, mert a brit birodalomból ma már az egész világot irányítják.

Nem véletlenül szenteltem egy egész fejezetet Haszán-i-Szabah-nak és az asszaszinok-nak. Szerettem volna bemutatni, hogyan tudott uralni egyetlen központból, egyetlen ember egy egészen hatalmas területet, úgy hogy még csak el sem kellett hagynia az erődítményét.
Mindenre elszánt, speciálisan képzett titkos-ügynökök hálózatának a segítségével.
És az kérem ezer évvel ezelőtt volt! Mit lehet akkor elérni a mai technológiával?!

A párhuzam egyébként még szorosabb, mint ahogy azt elsőre gondolnánk.
Hasszán hasissal kezelte az ügynökeit. És ma is használnak mindenféle drogokat, de már önmagukban ezek a filmek is épp elég agymosást jelentenek ahhoz, hogy a fiatalokban kialakuljon ez a varázslatos érzés az ügynöki munkával kapcsolatban, mintha az valami fantasztikus munka lenne. Szabályosan be vannak kábítva.
A mérgezett nyíl helyett ma már persze sokkal kifinomultabb eszközök vannak. Mint ez az ultrahangos pisztoly, amitől megáll a szíve annak, akire ráirányítják (a diagnózis szívinfarktus). Vagy ott vannak a vírusok, amik röpke egy hónap alatt elviszik rákban azt, akinek beadják valahogy (szegény Aaron Russo). Tehát az eszköztár az ma már nagyon kibővült a 21. században.

És persze ezek a különböző titkos-ügynökségek nem csak a lakosságot irtják, hanem egymást is. Folyamatos konfliktusban vannak egymással, de még egy adott országon is belül is!
PETRAEUS
Nézd meg ezt a Petraeus ügyet, ami néhány hete bontakozott ki az USA-ban! Az embereknek lassan kezd kinyílni a szeme, amikor azt hallják, hogy az FBI évek óta lehallgatta a CIA igazgatóját.
A CIA igazgatóját!!!
Milyen már, hogy a CIA igazgatója nem képes úgy letitkosítani a levelezését a szeretőjével, hogy ne bukjon le?! - Persze nem ezért kellett mennie, mindenki tudja, hogy az csak ürügy volt. De akkor is! A CIA igazgatója állandó lehallgatás alatt??
Szerinted akkor rólad nem tudnak megtudni bármit, amit akarnak?

Mindenki mindenkit keresztbe lehallgat, azok meg visszahallgatják azokat, akik őket lehallgatják... És folyamatosan megy az egymásnak feszülés a különböző ügynökségek között. Miközben persze az egész egyetlen nagy hálózatot alkot, és az egészet egyetlen pontból, a csúcsból irányítják.
Hogy akkor miért kell egymást is kikezdeniük? Hát mert oszd meg és uralkodj! A belharcra mindig szükség van, hogy fentről lehessen uralkodni. Ha egymást folyamatosan megfigyelik az ügynökségek, akkor az tök jó, mert azzal mindenki meg van figyelve. És bárki próbáljon kilépni a piramisból, mindig lesz valaki aki bemószerolja, vagy eltegye láb alól.

A folyamatos belharcból és egymás megfigyelgetéséből aztán felépülhet ez a piramis, ahol a csúcsból végre egy "mindent látó szem" tényleg mindent láthat!
Istenem, ha egyszer végre felébrednének ezek az ügynökök, és rájönnének, hogy az állandó egymás lehallgatásával nem lehet a hazát szolgálni (de másik hazát sem), azzal csak a piramist lehet építgetni és fenntartani, akkor egy csapásra összeomlana a rendszer, mert nem lenne, aki fenntartsa. Lucifer bácsi maga nem ér rá azzal foglalkozni, hogy ő maga mindenkit megfigyeljen...hamar pakolhatna és mehetne haza.
Ebben a piramisban persze nem csak titkos-ügynökökre van szükség, hanem sok minden másra is, de mint említettem magára a "titkos-ügynök mentalitásra", a titkos ügynök által képviselt személyiségi jegyekre  - hogy hajlandó vagy jelenteni a másikra, hogy hajlandó vagy elvégezni feladatokat akkor is, ha nem tudod mi célt szolgálnak, nem foglalkozol a "miért"-ekkel, mindig hatalmi hierarchiában gondolkodsz, gondolkodás nélkül teljesíted a parancsot, ha az fentről jön, stb... - ezekre a jegyekre mindenhol, minden állásban vagy pozícióban szüksége van tőled a rendszernek. Ezért is annyira fontos nyomni a titkos ügynököket minden formában, minden csatornán. Ha nem is vagy titkos-ügynök (mert legtöbbünk nem az), akkor is kiválóan "tanítja" neked a szükséges hozzáállást a dolgokhoz, az élet bármelyik területén is dolgozzál.

Ez segíti, hogy ebben a piramisban teljesen megfordulhasson aztán az erkölcs. Ezért látod manapság azt, hogy szinte minden a feje tetejére áll.
Ennek egy kiváló mozgatórugója az, amikor a sátánista ügynökből lesz a sztár, akinek az a feladata hogy kémkedjen, jelentsen másokról, vagy adott esetben bérgyilkoljon. Ő a menő. Ő a követendő minta. A sátánista mintakép.
Ezért nyomatják neked ezt a karakter jellemet fiúkkal, lányokkal, kutyákkal, macskákkal, gyerekekkel, pockokkal vagy amit épp nem restek kitalálni aznapra...
Nem baj az, ha nem leszel pont ügynök tőle, elég az, ha minél több viselkedési mintát átveszel ebből az "ügynök hozzáállásból" és már az is kész nyerő. Bármi is legyen az állásod, majd ezt ott "kamatoztatod" nekik.
 
* * *

HATODIK RÉSZ:  Információs aszimmetria


Köszönöm mindenkinek, akinek volt türelme és az egészet sikerült végigolvasnia.
Igen, ismét hosszú lett, de ez egy nagyon fontos kérdés volt, sőt az egyik legfontosabb kérdés, amivel a jelen kor emberi társadalmának szembe kell néznie. És amiben sürgősen irányt kell változtatnia, ha azt akarja, hogy létezzen még emberi szabadság, és olyan hogy "szabad akarat" a következő generációk számára.

Akinek nem volt ideje végigolvasni, annak is megpróbálnám így zárásul egyetlen rövid részben összefoglalni a helyzetet (mert össze lehet) és vázolni a lehetséges kiutat, mert a probléma is, és a megoldás is végeredményben egyszerű (mint mindig), ha már felismertük a problémát.

Az utóbbi 50-100 év során a technológia roham léptékű fejlődésen ment át, és úgy néz ki ez a fejlődés még mindig egyre tovább gyorsul. A fejlődés egyik fő vonala az információs társadalom kialakulásában történt, amit meghatározóan formált a személyi számítógépek és az internet megjelenése.
Az információ azonban időtlen idők óta, mint tudjuk, mindig is a legnagyobb fegyver volt!
Az akinél gyors és pontos információ összpontosul, az hatalmas előnyben van minden téren, azokhoz képest akinél pontatlan, vagy későn beérkező információ áll csak rendelkezésre. Ezt a "nagyok" mindig is tudták, és pontosan tudják ma is.

Már volt szó például róla, hogy a Rothschild dinasztia gyakorlatilag egész vagyonát annak köszönheti, hogy egy teljes nappal előbb értesültek Napóleon vereségéről, mint bárki más Angliában. Így ügyes tőzsdemanipulációval megszerezték maguknak gyakorlatilag Anglia összes vagyonát.
Természetesen nem véletlen, hogy előbb kapták meg a hírt, ugyanis már akkor övék volt a legkiterjedtebb és legmegbízhatóbb informátor hálózat a világon. Pontosan tudták, hogy akinél az információ, annál a hatalom.

Ez persze ma sincs másként. És nem csak pénzügyi hatalomra kell gondolni, de minden másra, politikai, stb hatalomra...
Ismét a Petraeus ügy a legfrissebb példa! Jól látszik, akinél ott az információ összegyűjtve mindenkiről, az bárkikor el tud távolítani másokat a hatalomból, stb. Ha én tudok rólad mindent, de te nem tudsz rólam semmit, óriási hatalmam van feletted...

Na most a fő problémája korunknak - és igazából ez okozza, hogy egyre jobban veszítjük el a szabadságjogainkat.. aminek hatására meg egyre kevésbé tudjuk megállítani ezt a folyamatot, tehát 22-es csapdája! -
szóval a fő probléma az, amit  úgy hívnak "információs aszimmetria".
Az, hogy a technológia fejlődése, ebben a jelenlegi mederben, amiben halad, folyamatosan azt eredményezi, hogy egyre aszimmetrikusabb lesz az információhoz való hozzájutás lehetősége. Fenn egyre több, míg lenn egyre kevesebb információhoz jutnak hozzá.

Kialakulnak ezek a nagy információs gócpontok, mint a Google...
vagy ilyen az összes telekommunikációs cég is, aminek a tulajdonában van ugye sok-sok millió ember összes telefonbeszélgetése! (És sokan még mindig nem értik, miért azoknak a logóiban van a legtöbb sátánista szimbólum...)
Ezekben a gócpontokban óriási mennyiségű információ gyűlik össze, amivel azok rendelkezhetnek, akik ehhez hozzáférhetnek. Míg MINDEKÖZBEN az átlag ember számára sorra igyekeznek elvonni minden információ elérhetőségének a lehetőségét.

Ez hozza létre az információ egyre aszimmetrikusabb elosztását. Aminek pedig természetes velejárója a hatalmunk elvesztése - mert ugye az információ = hatalom.

Klasszikus példa: Fel akarom venni az intézkedő rendőrt videóra, mert úgy vélem jogtalanul jár el, erre rámförmednek, vagy egyenesen kiveszik a kezemből a kamerámat. Azt mondják itt nem filmezhetek...
Aha. Nem filmezhetek. De körülnézek, és engem legalább négy kamera vesz ebben a pillanatban.
Bárhol járok a városban, valahonnan kamera vesz, senki nem kérdezte meg, hogy hozzájárulok-e, hogy felvegyenek, ők úgy látszik bármikor és bárhol felvehetnek engem, de nekem azt mondják, ugyanezen a helyen én nem filmezhetem le őket.
Na ez az információs aszimmetria és ezek azok, amik ellen minden áron és minden területen küzdenünk kell! Ez a "amit szabad Jupiternek, azt nem szabad a kisökörnek" az, aminek minden megnyilvánulása ellen fel kell lépnünk, de határozottan és egységesen!
Ha engem vehet ötven a kamera, bárhol, bármilyen közterületen, akkor igenis lehessen felvenni a rendőri intézkedést is, bárhol bármilyen közterületen! Nem engedni, hogy ők gyűjthessenek információt korlátlanul rólam (adóbevallás, népszámlálás, közösségi hálók lehallgatása, és ki tudja még mi) de közben te ne rendelkezzél semmilyen információval róluk.

Most például folyik ez a cirkusz, hogy számba lehet-e venni kinek van kettős állampolgársága a parlamentben...
Az összes fizetett aktivista teljesen fel van háborodva, hogy hogyan lehet ilyesmit egyáltalán szóba hozni, hogy listát vezetni róla, kinek van másmilyen állampolgársága a parlamentben! Mert ez ugyebár teljesen felháborító!

Nos, ezzel a kérdéssel kapcsolatban mielőtt állást foglalnál, azt azért el kell mondanom, hogy ebben a mai információs társadalomban a titkosszolgálatoknak nem hogy arról van információja minden egyes polgár tekintetében, hogy van-e kettős állampolgársága, de még arról is négy másodperc alatt lehívhatók az adatok, hogy mit szoktál enni, mit szoktál megnézni az interneten és milyen dezodort használsz...
Ezt azért fontos érteni, mert ezek a "tüntetők" azzal jönnek ugye, hogy egy ilyen lista az sérti a jogait a képviselőknek, hogy ehhez senkinek semmi köze. Hát ezzel csak az a probléma, hogy

ad 1: Mint mondtam, mindenkiről pillanatok kérdése lehívni valamennyi adatait, tehát ilyesmi, hogy kicsoda kettős állampolgár, a titkosszolgálatoknál három billentyű leütéssel lehívható.
A kérdés tehát nem az, hogy titokban maradhat-e ez az információ, mert a titkosszolgálat úgyis tudja. A kérdés itt csak az, hogy TE tudhassad-e! És ugye megint az aszimmetria működik, mert azt akarják, hogy te aztán lehetőleg ne tudjál semmit. Ezek az adatok csak nekik legyenek eltéve, szükség esetére...

ad 2: Az egy dolog, hogy egy alap emberi jog, hogy egy hétköznapi ember ne legyen köteles nyilatkozni világnézetéről, politikai nézetéről, ha nem akar. No de kérem: A parlamenti képviselő az nem egy átlag állampolgár. Az egy olyan fickó, akit több millió ember felruház azzal a hatalommal, hogy az ő nevében döntsön, milliárdos hiteleket vegyen fel, vagy akár háborút indítson! Itt az aszimmetriának épp az ellenkező irányban kellene működnie! Ha  már ott ül ez az ember és engem, és még millió más embert képvisel ilyen kritikus ügyekben, akkor nem tudom, te hogy vagy vele, de én MINDENT tudni akarok róla!
Ha szed nyugtatókat, tudni akarom, ha magán pszichológushoz jár, tudni akarom miért, ha van egy norvég állampolgársága, tudni akarok róla! Hogy a fenébe is bízhatnám rá az egész ország ügyeit, ha nem tudom, kivel van dolgom... Tehát itt pont hogy a mi irányunkba kellene, hogy kibillenjen az információs aszimmetria, de nem, itt is azt erőltetik, hogy mi ne tudjunk róluk semmit. Ők azért majd megfigyelnek téged, meg küldenek neked népszámlálási kérdőívet, hogy nyilatkozz róla, hány éve élsz együtt a barátnőddel, meg hogy milyen vallású vagy...

Ez kulcsfontosságú kérem!
Nem szabad engedni, hogy az információs korban minden információt magukhoz gyűjtsenek.
Tessék megkövetelni, hogy mi is filmezhessük a rendőrt, legyen rajta azonosítószám, és fel lehessen tenni a youtube-ra, hogy mindenki lássa mit csinált.
És igen, lehessen tudni mindent arról a parlamenti képviselőről. Vagy egye fene, ne lehessen tudni, de akkor mostantól a mi adatainkat se gyűjthessék. Legyen kiegyensúlyozott a helyzet, különben csak egyre tehetetlenebb és tehetetlenebb helyzetbe fognak szorítani minket.Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése