2018. június 22., péntek

Talán a magyarságot a gólya pottyantotta ebbe az ingoványba
Talán a magyarságot a gólya pottyantotta ebbe az ingoványba


Dr. Tóth Zoltán József: Megmaradásunk alkotmánya (részlet) 


A magyar eredet-monda és öntudat, küldetéstudatot is hordoz (lásd pl.: Nemeskürty István vonatkozó munkáját).Ennek üzenete, hogy a magyarság az isteni örök igazság letéteményese. Történelme közvetve vagy közvetlenül az igazságosság Istenéhez vezető utat mutatja saját áldozatvállalásával, példamutatásával, önzetlenségével, nagyvonalúságával és erejével. (Lásd pl.: Kocsis István munkái). Szakrális közösségi rendet az igazságosság, az egyenrangúság, az örökös áldozatvállalás, az embertársainkkal és a környezettel való, az életet és annak feltételeit megtartó viszony jelenti. A szakrális közösségi rend az örök isteni törtvények betartásával az önkormányzó, önellenőrző, forrásait nem felélő, a megújulásra képes közösséget jelent. A közösség sorsát irányító és ellenőrző "igaz" és "derék" emberek szakrális tudásuknak megfelelően jutnak felelős közösség-irányító pozícióba a hierarchia eredeti, valódi értelmében. (Lásd pl.: Vass Csaba és Kocsis István írásai. Ahol a közösségi és állami ir ányítás összhangban van, és az ezekhez tartozó funkciókat betöltők személyisége egybeesik - illetve nem ellentétes a szakrális hierarchiával - nincs értelme elkülönült vallásfogalomnak, hiszen a napi élet Isten szíve előtt zajlik, a mindennapok az egész élet szertartásrendjébe tagozódnak. (Forrás
manicheista vallás, 1046-ban a Vata-féle pogánylázadás után betiltották 
manicheista vallás, 1046-ban a Vata-féle pogánylázadás után betiltottákNAV és Kormány! Tekintettel a jelen válsághelyzetre, felfüggesztem bizonytalan időre az Önökkel való mindenféle kapcsolatot 

Tisztelt NAV! 
Tisztelt kormány! 
Értesítem Önt, hogy tekintettel a jelen válsághelyzetre, - szervezett nemzetközi népirtás a magyarság ellen - felfüggesztem bizonytalan időre az Önökkel való mindenféle kapcsolatot. 
Nem ismerem el az Ön kormányát legitimnek és nem vagyok hajlandó támogatni munkámmal és adómmal az Ön népnyúzó, kizsákmányoló rendszerét. 
Erre jogom van őseim törvénye szerint is: 
A Szent Korona Eszme Alapelvei: 
1.§ Magyarország örökké szabad. 
2.§ A kötelezettségek és jogok egységében aSzent Korona minden tagja egy és ugyanazon szabadságot élvez. 
a) A Szent Korona tagja az államalapító magyar nemzet tagja, bárhol él a világon, valamint az államalkotó nemzetek tagjai, ha a Szent Korona Országának területén élnek. 
b) Államalkotó nemzet az, amely elfogadva a Szent Korona értékrendjét, kultúrájának helyet talált a Szent Korona Országának területén. 
3.§ Ami a magyar földön, föld alatt és föld felett van, a Szent Korona által jelképezett egyetemes magyarság elidegeníthetetlen, örök tulajdona, amelyet csak a Szent Korona tagjai birtokolhatnak. 
4.§ Minden magyar érték amagyar érdekeket szolgálja. 
5.§ Mindazzal szemben, aki megsérti a Szent Korona értékrendjét, a Szent Korona minden tagjának nemcsak joga, hanem kötelessége ellentmondani és ellenállni. 
facebook.com 
Felszólítom Önt, hogy mondjon le önként és engedje át a kormányzást az ideiglenes kormánynak a válságra való tekintettel. Mi a falvakból és a városokból elindulunk több millióan és élünk a passzív ellenállás jogával, amíg Önök nem távoznak el az Országgyűlésből. 
Magyarország nem szabad állam, mert egyrészt kötik szerződések a NATO-hoz az EU-hoz és a Lisszaboni Szerződés is gátat szabott a nemzeti önrendelkezésnek. 


Ezt a büdös zsidót miért nem gázosítják már el ??? Olajbáró úr megérett arra , hogy egy kútban végezze ő is !!!
De azért tehetnétek is érte , egy két molotov koktélt az olajos ingatlanjaira megereszthetnétek !!!! Úgy két hónaponként , ha leégne a vityilója talán elfogyna az össze rabolt olaj miliárdja , és mivel újból , és újból leégne az ingatlanja talán más hazában menne el bujdokolni !!!
Draskovics2005. február 01. napján, Draskovics Tibor és Czagány Melinda sajátkezű aláírásával helyezte az Amerikai Államok Értékpapír és Tőzsde Bizottságának (Securities and Exchange Commission of the United States of America) gyámsága alá a Magyar Köztársaságot, 1,500,000,000$ értékben államkötvény nemzetközi kibocsájtásának engedélyezéséért, melynek fedezetét 712.500.000$ mértékben a Deutsche Bank Securities Inc. biztosította. A két aláíró tudatában volt annak, hogy ezzel a pénzügyi tranzakcióval a Magyar Köztársaság teljes nemzeti vagyonát elzálogosította. [A szerződés teljes szövege a 0000889414 lajstrommal awww.sec.govoldalon található (SEC Accession No. 0000950136-05-000475)] (Forrás)


Név: 
Cím: 

Találkozó a Kossuth tereken, mindenki hozzon 2 napra elég pénzt és élelmet, felváltva tüntetünk az Országgyűlés előtt és örülnénk ha te is ott lennél és a vidéki gazdák is a traktoraikkal! 
Állítsuk meg a családok kilakoltatását és a magyarság elszegényítését. Évi 35-40 000 a fogyásunk, és a bérek nem emelkednek évek óta a nyugati szintre. 
Egyértelmű a cél: Hazánk és annak természeti kincseinek átadása Izraelnek és más idegen népeknek: kínai, arab milliomos családoknak. 
Magyarország azonban nem a Fideszé és nem a bankoké, hanem a magyaroké! 

Állj fel a fotelből!! 
Kérj egy hét szabit a munkáltatódtól! 
Szabadságot Magyarországnak! 


Jut eszembe miért is töröltették le a Teréz Krt-i robbantáskor a helyszínre érkező rendőr mobil telefonjára felvett egy perces felvételt a helyszínről, és miért is függesztették fel szolgálatából büntetésként ezt a Viktor nevű rendőrt? 
Aki tud, jöjjön el most hétfőn június 11-én a Teréz Krt-i robbantással megvádolt P. László tárgyalására! A gyerek 183,5 cm magas, a valódi robbantó 174 cm-es referencia személynél alacsonyabb! Erről felvétel van. 
Ja és az édesapja nem tudja elérni 2017. febr. 16-óta hogy a gyerekétől biológiai mintát vegyenek, megállapítandó, hogy be van e drogozva Lacika, és drog hatása alatt tett-e magára terhelő vallomást, vagy nem? Mert hogy úgy beszél Lacika az apjával, mint aki be van lőve, az biztos! De se az ügyészség, se a BV nem engedi ellenőriztetni a feltevés helytállóságát! 
Lacika a bíróságon visszavonta a vallomását, és azt mondta, bent a BV-ben kínozzák. Akatíziás tünetei miatt nem bírt több órán át a fapadon nyugton ülni (az akatízia a Haloperodol és a Rivotril mellékhatása), ezért MOST MÁR A TÁRGYALÁSON SINCS JELEN, OLYAN TÁRGYALÁSON, AMELYEN ÉLETFOGYTIGLANRA AKARJÁK ÍTÉLNI! 
A magyarok gyomra meddig bírja még kifordulás nélkül ezt a fajta fogvatartást, és tárgyalási módot? 
Ébresztő magyarok, ideje volna hányingert érezni! 
https://www.facebook.com/events/1775885882502579/ 
dr. Fórizs Eszter 
AKI HALLJA, ADJA ÁT 1956 - 2018!!! 

Hazánk illetékesei Orbán Viktor miniszterelnök vezetésével jelentős mértékben érdekeltek a bankok bűnös tevékenységének a lehetőségeik szerinti legalizálásában. Korábban nem mertem volna le írni, hogy ebben jelentős mértékben anyagilag is érdekeltek, amiért HAZAÁRULÓKNAK KELL TEKINTENEM ŐKET!!! NEMZETI KATASZTRÓFÁNK OKOZÁSÁBAN TÁRSAK!!! Az MNB forintositási akciója egyértelműen ezt a legfelsőbb szinten engedélyezett és támogatott, a szervezett bűnözés kategóriájába tartozó bűncselekmény bizonyítja. A NEM LÉTEZŐ DEVIZÁT FORINTOSÍTOTTÁK! A "DEVIZA HITELESEK" FORINT MILLIÁRDJAIT SZÉTOSZTOTTÁK!!! 
Egyértelműen és világosan mindannyiunknak meg kell értenünk, hogy Orbán Viktornak és bűntársainak személyes büntető jogi érdekük a jelenlegi viszonyok fenntartása, a bankok védelmének a biztosítása, akár fegyverrel is! 
Ezért a velük történő tárgyalásoknak semmi értelme!!! 
Csak időhúzás és még több tragédia a devizás családoknál. 
A bedőlt devizahitelek miatt eddig több mint 4000 MAGYAR ÁLLAMPOLGÁR követett el öngyilkosságot! 
ORBÁN VIKTOR MONDTA ÉVEKKEL EZELÖTT: "A DEVIZAHITEL EGY ROSSZ TERMÉK! MAGYAR CSALÁDOK SZÁZEZREIT ADÓS RABSZOLGASORSRA ÍTÉLI!!!" 
Ezért lenne rendkívül fontos MINDEN DEVIZÁS CSALÁD ÖSSZEFOGÁSA, EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK A LÉTREHOZÁSA A 2018-AS VÁLASZTÁSOKRA! 1,5 MILLIÓ CSALÁD KÉT TAGGAL ÉS EGY BARÁTTAL TÖBB MINT HÁROM MILLIÓ SZAVAZATOT EREDMÉNYEZNE. EBBE A CSAPATBA VÁRNÁNK EGYÜTTMŰKÖDÉSRE MINDAZOKAT A SZERVEZETEKET ÉS ÁLLAMPOLGÁROKAT, AKIK A 2018-AS VÁLASZTÁSON AZ ORBÁN KORMÁNY ÉS ANNAK A RENDSZERÉT AKARJÁK LEVÁLTANI! EZZEL A TÖMEGGEL MÁR LEHETŐSÉGE LESZ EGY 2018-BAN MEGALAKULÓ SZAKÉRTŐ KORMÁNYNAK - TÖBBEK KÖZÖTT - A DEVIZÁSOK TELJES ANYAGI ÉS ERKÖLCSI KÁRTÉRÍTÉSÉRE EGY FÜGGETLEN ÜGYÉSZI VIZSGÁLAT ÉS BÍRÓSÁGI ÍTÉLET UTÁN!!! 
Tube - Mácsai Pál: "DICSŐSÉGES NAGYURAK...!" 
GYILKOSOK! 30 MILLIÁRD FT EGYSZERI BIZTOSÍTÁSÁVAL, 3 - 4 ÉVEN BELÜLI MEGTÉRÜLÉSSEL, CSAK A DAGANATOS BETEGSÉGBEN ELHUNYTAK SZÁMÁT ÉVENTE MIN. 15 %-AL LEHETNE CSÖKKENTENI! ERRŐL ORBÁN VIKTORT 2010-BEN RÉSZLETESEN TÁJÉKOZTATTAM, AMIT ÍRÁSBAN MEGKÖSZÖNTEK, AZÓTA LÉNYEGES INTÉZKEDÉS, MÉG CSAK EGY CÉLIRÁNYOS VIZSGÁLAT SE TÖRTÉNT! AZÓTA ORBÁN VIKTORT SZEMÉLY SZERINT FELELŐSNEK TARTOM TÖBB TÍZEZER MAGYAR ÁLLAMPOLGÁR ELHALÁLOZÁSÁÉRT!! 
"Az emberölés minősített esetei: 
Az előre kitervelten történő elkövetés 
Az előre kitervelten történő elkövetés az elkövetőben lejátszódó pszichikai folyamat, mely feltételezi az előre elhatározottságot. 
Az előre kiterveltséget a tervszerűség és céltudatosság jellemzi, ami az ölési cselekmény részleteinek átgondolását, viszonylag hosszabb időn át történő fontolgatását, a cselekmény elkövetési szakaszainak megfelelő mozzanatok mérlegelését jelenti. (BH 1999. 436.) 
A nyereségvágy 
A nyereségvágy közvetlen anyagi haszonra (előnyre) való törekvést jelent. E minősítő körülmény nemcsak akkor állapítható meg, amikor az elkövető pénzt, valamely értékes tárgyat, vagyoni jellegű jogosítványt akar megszerezni vagy anyagi jellegű kötelezettség alól akar szabadulni, hanem akkor is, ha a cselekmény bármilyen anyagi haszon megszerzését célozza. (BH 2001. 412.)" 
A rezsicsökkentési kormányprogram meghirdetése előtt több mint egy évvel a víz, energia és csatornadíjak min. 10 %-os csökkentésének a műszaki biztosításán dolgoztunk. A 4-6 hónapon belüli beruházási összeg megtérülésével évente a lakosság és az egyéb vízfelhasználók részére (ÁLLAM!) történő, min. 100 - 100 milliárd Ft költségcsökkenést eredményező lehetőség elvi támogatását megtagadta: Németh Szilárd, Fónagy János... A Nemzetünk víz és gázszerelőjét, Mészáros Lőrincet személyesen kerestük meg és kértük együttműködését, amit visszautasított!! Többek között olyan indok is elhangzott, hogy elégedjünk meg azzal a rezsicsökkentéssel, amit a kormány és a FIDESZ biztosít...! "NEMZETI KONZULTÁCIÓ! Állítsuk meg Brüsszelt! ...a. Védjük meg a rezsicsökkentést!... Orbán Viktor " 
Orbán Viktor szerint a migrációs népszavazás igen szavazói HAZAÁRULÓK! - Erdőkertesen ezt megerősítette dr. Tuzson Bence államtitkár, országgyűlési képviselő - A letelepedési kötvény program létrehozói, engedélyezői, támogatói, haszonélvezői, a befizetett több mint 100 milliárd forint eltüntetői NEM HAZAÁRULÓK?! 
Rogán ügyvédje 7 milliárdnál is többet kereshetett a letelepedési kötvényeken megbízóival... KIK AZOK?! 
MÉZESMADZAG VÁLASZTÁSRA KÉSZÜLVE A NYUGDÍJASOKNAK...! A kormány úgy számol, hogy jövőre három százalék lesz az infláció, így ugyanekkora mértékű nyugdíjemelés várható - nyilatkozta a Magyar Időknek Varga Mihály. 
A legnagyobb ugrást Mészáros Lőrincnek sikerült elérnie: a polgármester-üzletember a tavalyi harmincegyedikről került az ötödik helyre, vagyonának elmúlt évi gyarapodását a napi.hu 100 milliárd forintra becsüli. Gratulálok neki és barátjának! Végső elszámolás 2018-ban!!! 
Orbán

"Solymosi: Orbán személyiségét eltorzította a teljhatalom 
Farkas György ÚJSÁGÍRÓ, HÍRFŐNÖK. 2016. 10. 20. 12:11 

Egykori tanácsadója nem fél kimondani: a kormányfőnek és a Fidesznek sem tett jót a kétharmad. 
De ő pénzt akart keresni. Népvezér akart lenni. 
Tündökölni akart az emberek felett. 
Ezt is megkapta. 
Látni fogjuk még, amint eldobott kőként az út szélén hever..." 

2012. szeptember 3. hétfő 18:47 | AN 

A skizofrénia veszélyes a környezetre, a beteg tévesen érzékeli a külvilágot. Közérdekű kérdés, hogy a miniszterelnököt kezelik-e valamilyen betegséggel? 

Budapest - Egy televíziós felvétel árulkodó módon mutatja azt, amiről Magyarországon már korábban is sokat beszéltek, de eddig csak rosszindulatú híresztelésnek hangzott: Orbán Viktor pszichiátriai kezelésre szorulhat, mások szerint pszichiátriai kezelés alatt áll. 

A felvételen látható szájmozdulatok erős pszichiátriai gyógyszerek mellékhatásaira is utalhatnak. 

Orbán Viktor az ATV híradójának felvételén a háttérben áll, és megdöbbentő szájmozdulatokat tesz, amilyeneket egészséges ember, nem produkál. 

Egy ígéretesen indult karrier látványos kudarcának oka is lehet az a betegség, amelynek tünetei immár letagadhatatlannak látszanak, és amelyek alkalmatlanná tehetik vezető pozíció betöltésére. 

A felvétel után tisztázni kell a helyzetet, Orbánnak nyilatkoznia kell, hogy kezelés alatt áll-e vagy sem, és ha igen, akkor milyen betegséggel kezelik. 

Nagyon súlyos betegséget diagnosztizáltak Orbán Viktornál (ADMIN DECEMBER 22, 2016) 

A mai nap nem túl vidám a miniszterelnöknek, mivel olyan hírt kapott, amit nagyon nehéz lesz megemésztenie. Székely Szabolcsot idézzük most, aki felállította a miniszterelnök diagnózisát. A teljes tanulmányt, a cezaromániát, mint összetett, bonyolult személyiség-struktúrát. 

A cezaromániás személyiségre vonatkozóan az alábbi különös ismertetőjegyeket jelölhetjük meg: 

1, gátlástalan hatalomvágy. 

2, fejlett küldetéstudat. 

3, féktelen agresszivitás 

4, a hatalom expanziója. 

YOUTUBE - Közzététel: 2017. jan. 15. 

Orbánt vajon lehetséges, hogy skizofréniával kezelik, és emiatt mutat furcsa viselkedési formákat? Ezért nyújtogatja a nyelvét? Vagy milyen betegség áll a roppant furcsa viselkedése mögött? Lehet, hogy épp a gyerekkori bántalmazások váltották ki ezt! 

KÖSZÖNJÜK GYŐZŐ BÁCSI!!!
Juszt László szerint (is) beteg Orbán ViktorORBÁN BETEG - ezzel a címmel posztolt Facebook oldalán.
" Megnéztem-meghallgattam népünk vezérének a Magyarország Barátai Alapítvány világtalálkozóján előadott ámokfutását és orvosi diploma nélkül is bátran ki merem jelenteni: rohadtul nagy baj van!
Ha a környezete tovább falaz, ahelyett, hogy orvoskézre adná, akkor a környezete nagyon egyszerűen szólva hazaárulást követ el.
Azt gondoltam egészen idáig, hogy Orbán szimplán egy sunyi, hataloméhes kis vigéc, aki a szar áruját rásózza a nem túl okos polgárokra. Azt hittem, pontosan tudja mit csinál és mit miért csinál.
Most belátom: ha eddig így is lett volna, mára ez a helyzet megváltozott. Orbán beteg és nem influenzára gondolok. A saját hatalmába beleőrült, személyi-kultuszába ragadt torz személyisége egészen döbbenetes, kontroll nélküli ámokfutásba váltott."
Lehet, hogy orbán valóban beteg, - bár azért nem szeretem ezt a meghatározást, mert ez felmentést jelenthet számára (Lásd: büntethetőséget kizáró elmebetegség) - de az igazi beteg az a társadalom, amely elveszítette az immunitását, s nem képes kilökni magából a beteg gócot.Orbán Viktor skizofrén beteg?! (+Videó)ORBÁN VIKTOR TUDATHASADÁSA


Orbánt vajon lehetséges, hogy skizofréniával kezelik, és emiatt mutat furcsa viselkedési formákat? Ezért nyújtogatja a nyelvét? Vagy milyen betegség áll a roppant furcsa viselkedése mögött? Lehet, hogy épp a gyerekkori bántalmazások váltották ki ezt!
Fontos kérdés, hogy szabad-e beteg embert bántani, szidalmazni.
Szerintünk nem, ezért ha megvan a lehetősége, hogy Orbán Viktor skizofrén beteg, nem szabad piszkálni és bántani őt! A miniszterelnök egészséges mentális állapota megkérdőjelezhető a kényszermozgásai alapján? Ideje lenne, ha utánajárnának az ellenzéki pártok képviselői az Országgyűlésben ennek a problémának! Kérjék ki Grazból, hogy Orbán miért jár oda egészségügyi kezelésre!
Nem sül le az arcáról a bőr tisztelt Miniszterelnök Úr?2015. július 25. 10:15 - BerkeczBalazs
Juhász Péter nemrég nyílt levelet írt Orbán Viktor miniszterelnöknek, ahol Rogán körül tornyosuló fekália felemlegetése mellett az Együtt alelnöke azt írja, hogy Orbán nem csak pártját, hanem az egész ország politikai berendezkedését központosította, lekörözve Rákosi Mátyást is. Ez a politikai hatalom megtartása szempontjából nyilván hasznos Orbán számára, de neki azt is tudnia kell, hogy ezzel felelősség is jár. Rogán és a többi fideszes bűneinek a felelőssége Orbánra száll. És gyanús ingatlanügyei nem csak a budapesti fideszes elvtársaknak vannak, Pécsett is elkezdődött valami. 
kepernyofoto_2015-07-25_10_08_39.png
Orbán helyettes államtitkára és a pécsi levéltári épület (kép forrása: kormany.hu / Google)
Az RTL Klub Híradója néhány hete számolt be arról, hogy Piroska Illésné és lánya, Anikó 1994 óta próbálja megvenni azt a lakást, amit 1978 óta bérelnek a ma már állami Levéltártól. Piroskáék eddig 29-szer adták be igényüket a lakásvásárlásra, de hiába próbálkoztak, mindig elutasították különböző indokokkal, például, hogy éppen összegzik az ingatlanokat, vagy nem kívánják értékesíteni, de olyan is volt, hogy azt jelezték a hivatalosságok, hogy kb. 3 hónapon belül értékesítésre kerülnek az ingatlanok. 
Ugyanakkor - minden félrebeszélés és hivatali egymásra mutogatás ellenére - ugyanabban az épületben mégis elkelt egy lakás 2011-ben, a Fidesz kormány második évében. A lakás 9/10 arányú többségi tulajdonosa a hozzám eljuttatott tulajdoni lap másolat szerint az a Dr. Garai Péter, aki 2011-ben a Türr István Képző és Kutató Intézet pécsi igazgatója volt, majd a Magyar Nemzeti Levéltár felügyeletét ellátó Emberi Erőforrások Minisztériuma Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárságának helyettes államtitkára lett és jelenleg az Orbán-kormány uniós fejlesztések végrehajtásáért felelős helyettes államtitkára. Ugye, micsoda véletlen?!
kepernyofoto_2015-07-25_14_39_09.png
De Piroska Illésné kemény asszony és nem adta fel. Levelet írt Orbán Viktornak. Íme:
"Tisztelt Miniszterelnök Úr!
Már nem először fordulok Önhöz és kollégáihoz segítségért, de eddig minden alkalommal sikertelenül jártam, viszont most már elvesztettem minden türelmem.
1978 óta lakom családommal a Pécs, Király u.11.szám  alatti bérlakásban, amelybe egykor még, mint levéltári szolgálati lakásba költöztem a családommal. Ideköltözésem előtt leadtunk egy két szobás, akkor még tanácsi lakást.
1978-tól a BM-i Levéltár dolgozója voltam egészen 1995-ben bekövetkezett nyugdíjazásomig, de még tovább 6 évet maradtam részmunkaidőben a levéltárnál.
1994 óta folyamatosan és eredménytelenül adom be lakásvásárlási kérelmeim a változó tulajdonosoknak, a nemrégiben elhunyt Dr. Ódor Imre igazgató úr támogatásával.
Miután a Levéltár épületkomplexuma társasház lett, jelenleg a Magyar Nemzeti Levéltár tulajdonát képezi, évtizedek óta a tulajdonost terhelő minimális felújításokat sem tette meg egyik tulajdonos sem, ezért egyre sürgetőbbé vált az ingatlan felújítása, amit egy 2013-ban készült műszaki szakvélemény is tanúsít. 
Megjegyzem a mindenkori főbérlő kénye kedve szerint számláz, tilt, vagy éppen kényszerít, befizetni, aláírni, stb., de előfordult már, hogy a villanyáram használatától fosztott meg rendszeresen hosszú ideig, önkényesen.
Már idén is megismételtem vételi szándékomat, melyre a Magyar Nemzeti Levéltár nem is válaszolt. Az Önnek írt legutóbbi levelemre a Miniszterelnökség munkatársa azt közölte, hogy nem tehet semmit, de továbbította a levelem az Emberi Erőforrások Minisztériumába, ahol szintén közölték: nem tehetnek semmit. De mind két hivatal sok sikert, kitartást kívánt. Ettől annyira felment a vérnyomásom, hogy szegény lányomnak azonnal orvost kellett hívnia. E miatt kellett szívkatéterezésen átesnem, hisz az idegesség volt az oka az infarktushoz hasonló tüneteimnek. 
Időközben tudomásomra jutott, hogy a Levéltár épületkomplexumában mégis sikerült két lakást valakinek megvásárolnia. Sőt, nem is akárkinek: az egyik lakás 9/10 arányú többségi tulajdonosa jelenleg az a Dr. Garai Péter, aki 2011-ben a Türr István Képző és Kutató Intézet pécsi igazgatója volt, majd a Magyar Nemzeti Levéltár felügyeletét ellátó Emberi Erőforrások Minisztériuma Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárságának helyettes államtitkára lett és a jelenleg uniós fejlesztések végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár.
Tisztelettel Miniszterelnök Úr a nyílt levelem megjelenésétől számított 168 órán belül arra várok világos és egyértelmű választ Öntől, hogy eladó-e az általam 37 éve lakott lakás egy az életét becsülettel végig dolgozó, mára időssé és betegessé vált asszonynak, mint én vagyok, vagy előbb valamilyen kormányközeli politikai szerepet kell betöltenem ahhoz, hogy megvásárolhassam az általam használt bérlakást?  Vagy pusztán a halálomat várja az aki kinézte magának a hely miatt a bérleményt. 
Pécs, 2015. július 14.
Piroska Illésné"
Válasz - ahogy az várható volt - nem érkezett a megadott határidőre. 
Akkor most én is kérdezek. Nem sül le az arcáról a bőr tisztelt Miniszterelnök Úr?
Ezt persze számtalan okból, de akár az újabb szégyenletes tusványosi beszéde miatt is kérdezhetném.
kepernyofoto_2015-07-25_14_56_30.png
Orbán Tusványoson (kép forrása: index.hu)
Ahogy Hajdu Nóra az Együtt elnökségi tagja közleményében is áll: Magyarország miniszterelnöke sok üres szó mellett néhány igazán rettenetes dolgot is mondott Tusványoson. Egészen elképesztő volt például az a mondat, melyben a kormányfő arról beszélt, hogy a fekete afrikai bevándorlók idejönnek és megerőszakolják az európai nőket. Mondott még olyan hajmeresztő dolgokat is, miszerint a baloldaliak nem szeretik a magyarokat, mert magyarok.
A beszéd mélypontja a nemzeti konzultációnak hívott inzultációs kérdőív eredményeinek ismertetése volt, melyet Orbán saját bevallása szerint is csupán a megkérdezettek nyolcadrésze töltött ki és küldött vissza. Felhívnánk Orbán Viktor figyelmét, hogy Magyarországon több millió normális gondolkodású ember is él.
Szerintem, és pártom, az Együtt szerint Orbán Viktor ismét bebizonyította, hogy vele nem lehet és nem is szabad kiegyezni, hiszen ő nem tekinti a nemzet részeinek azokat, akik vele nem értenek egyet. Ők szimplán nem magyarok, és kész.
Szerintem, és pártom, az Együtt szerint Orbán Viktor nem része az európai értelmiségnek, nem az európai értékeket képviseli és keletre tart. Orbán egy széteső uniót szeretne, miközben a magyar nemzeti érdek éppen az ellenkező, egy a mostaninál erősebb és összetartóbb szövetség. 

Egy szövetségről egy aljas nőverés margójára


2015. július 22. 07:46 BerkeczBalazs
Egy álnemzeti, álkeresztény, álszent, hitvány, az emberek gyarlóságára építő gyűlöletszövetség kormányozza ma Szent István országát, akik szerint az alapvető ösztönökkel szemben nem lehet politikát csinálni, ezért a zsigeri ösztönökre, a gyűlöletre építve kell (meg)vezetni a magyarokat. Meg is van az eredménye, pedig nem volt ez mindig így. Még a közelmúltban sem.
kepernyofoto_2015-07-22_7_53_29.png(Kép forrása: Marian Kamensky / www.cartoonmovement.com)
Ma Magyarországon van egy szövetség, amelynek alapszabályában rögzített célja, hogy:
a) támogassa az ember méltóságán és felelősségvállalásán alapuló polgári társadalom megszilárdulását;
b) elősegítse a közéletben a családok megerősítését, a munka becsületét, a tudáshoz való hozzájutás egyenlő lehetőségét, az egyéni és közösségi jogainkat biztosító rendet, valamint a nemzet összetartó erejének növelését, a hagyományok és a keresztény értékrend megerősítését szolgáló döntések meghozatalát.
Ennek a szövetségnek a vezére azt mondta két éve, hogy Szent István nemcsak jó vezető, hanem jó ember is volt a fiához intézett intelmek alapján: Ez az írás, címével szemben, valójában mindannyiunknak, minden magyar embernek szól, mindenkinek, aki nem csupán oktalan jószágként kívánja leélni életét, mindenkinek, aki úgy érzi vagy úgy gondolja, hogy nem véletlenül pottyant erre a világra. Aki úgy gondolja, hogy életének értelme, egyedi és megismételhetetlen értelme van, amelyet rajta kívül senki más nem tud betölteni”
Szent István pedig intelmei között említést tett a vendégek befogadásáról és gyámolításáról is: "A vendégek s a jövevények akkora hasznot hajtanak, hogy méltán állhatnak a királyi méltóság hatodik helyén. Hiszen kezdetben úgy növekedett a római birodalom, úgy magasztaltattak fel és lettek dicsőségessé a római királyok, hogy sok nemes és bölcs áradt hozzájuk különb-különb tájakról. Róma bizony még ma is szolga volna, ha Aeneas sarjai nem teszik szabaddá. Mert amiként különb-különb tájakról és tartományokból jönnek a vendégek, úgy különb-különb nyelvet és szokást, különb-különb példát és fegyvert hoznak magukkal, s mindez az országot díszíti, az udvar fényét emeli, s a külföldieket a pöffeszkedéstől elrettenti. Mert az egy nyelvű és egy szokású ország gyenge és esendő. Ennélfogva megparancsolom neked, fiam, hogy a jövevényeket jóakaratúan gyámolítsad és becsben tartsad, hogy nálad szívesebben tartózkodjanak, mintsem másutt lakjanak. Ha pedig le akarnád rombolni, amit építettem, vagy szét szórni, amit összegyűjtöttem, kétségkívül igen nagy kárt szenvedne országod. Hogy ez ne legyen, naponta nagyobbítsd országodat, hogy koronádat az emberek nagyságosnak tartsák."
De nem csak ezer éve tartották fontosnak a keresztény világ vezetői, hogy megemlékezzenek a "vendégekről", hanem 2000 éve is és manapság is. Ahogy Ferenc pápa a vándorlók és menekültek idei világnapjára megfogalmazott üzenetében is áll: Jézus „a legjobb hithirdető és maga az evangélium” (Evangelii gaudium apostoli buzdítás, 209). Odaadó gondoskodása, különösen a legsebezhetőbb és kitaszított emberek iránt, mindenkit arra ösztönöz, hogy gondoskodjon a leggyengébbekről és fedezze fel arcát mindenek előtt az új formában jelentkező szegénység és rabszolgaság áldozataiban. Az Úr mondja: „Éhes voltam, és adtatok ennem. Szomjas voltam, és adtatok innom. Idegen voltam, és befogadtatok. Nem volt ruhám, és felruháztatok. Beteg voltam, és meglátogattatok. Börtönben voltam, és fölkerestetek” (Mt 25, 35-36). A földön zarándokló és a magát mindenki édesanyjának valló egyháznak ezért az a küldetése, hogy Jézus Krisztust szeresse, imádja és szeresse, különösen a legszegényebb és legelhanyagoltabb emberekben; egészen biztosan közéjük tartoznak a vándorlók és menekültek, akik megpróbálnak szabadulni életveszélyes és drámai helyzetükből. Idén ezért lett a vándorlók és menekültek világnapjának témája: Az egyház határtalan és mindenki anyja. 
Ferenc pápa példát mutat (Kép forrása: http://www.css.org.au)
Ennek a fent említett szövetségnek van egy alvezére, akit látszólag nem érdekelnek Szent István intelmei és aki szövetsége egyik gurujaként nagy ívben tesz saját szövetségének alapszabályára is, amikor a keresztény világ első számú vezetőjének aktuális intelmeivel ellentétben azt mondja, elég elmenni egy menekülttáborba és meg kell nézni, hogy milyen emberek érkeznek menekültként az országba, és fel kell tenni a kérdést, hogy Európa tőlük lesz-e erősebb vagy gazdagabb. Szerinte nem igaz, hogy Európa vagy hazánk több lehetne ezekkel az emberekkel, és szerinte az sem igaz, hogy ezek az emberek részesülni akarnak az európai életszínvonalból, és szó sincs arról, hogy ezek az emberek politikai menekültek lennének, vagyis nem üldözik őket. 
És ez a szövetség fő- és alvezérestül hetek óta arról papol, hogy a hazánkba érkező vendégek nem vehetik el Szent István népének munkáját, tiszteletben kell tartsák a kultúráját és törvényeit. Sőt, méregdrága, pengékkel tűzdelt szögesdrótból építenek - a mi pénzünkből - kerítést a nyomor és a politikai/vallási/etnikai üldöztetés elől menekülő idegenek ellen.
Van ennek a szövetségnek egy udvari bolondja is, aki szerint az ezekkel a menekülő, szerencsétlen emberekkel szembeni territoriális védelem kényszere ösztönös. És szerinteaz alapvető ösztönökkel szemben nem lehet politikát csinálni, és aki ezzel szembe megy, az önmagának árt. És ezzel lényegében az alvezér is egyetért. 
Majd amikor gyáva, agresszív, rasszista tahók csoportja megtámad és megver egy fiatal lányt azért, mert más a bőrszíne a barátjának, mint a rájuk támadó gyáva, agresszív, rasszista tahóknak, akkor az udvari bolond szerint ennek semmi köze ahhoz, hogy a vezér, az alvezér és a szövetség úgy anblokk idegenellenes üzenetekkel hergeli Szent István szebb időket is megélt népét.
Délszláv menekültek (Kép forrása: AFP)
Viszont velem együtt még bizonyára sokan és tisztán emlékeznek arra, hogy 20-24 évvel ezelőtt - amikor a szűkebb hazámtól 25-30 kilométerre gépfegyverek, ágyúlövegek és repülőgép bombák romboltak általam is jól ismert, számomra is kedves városokat és falvakat - több ezer keresztény és muzulmán hitű menekült érkezett Szent István országába. Az én városom népe is több száz menekültet fogadott be, és segített át ezen a szörnyű időszakon. Szerencsére akkoriban nem egy álnemzeti, álkeresztény, álszent, hitvány, az emberek gyarlóságára építő gyűlöletszövetség irányította az országot, és ennek megfelelően nem az "alapvető ösztönök", nem a zsigeri gyűlölet dominált, hanem a segítő szív, a jó szándék és a tiszta emberi érzések segítették át a térséget azon a hatalmas traumán. 
Szerencsére vannak most is sokan, akik úgy segítenek ezeken a ma érkező szerencsétlen sorsú embereken, ahogy anno sokan tették a délszláv háború elől menekülőkkel is.
Minden elismerésem az övék

Valami eltört a Fidesz-KDNP-ben?2015. július 19. 02:00 - BerkeczBalazs

Szavazz arról, hogy szerinted mi várható a jobboldalon

Néhány hete feloszlatott egy rakás helyi szervezetet a Fidesz, miközben Orbán jobbkeze, a Miniszterelnökséget vezető miniszter, Lázár János is a kormányzati munka kudarcairól beszélt egy fórumon. A Fidesz egyik megyei elnöke és országgyűlési képviselője maffiózónak nevezte az övéit, akik osztják az észt és a "lóvét", majd a héten az egyik KDNP szervezet vezetője és csapata átment a Jobbikba. Vona szerint már csak egyetlen ellenfele van a Jobbiknak, az pedig a Fidesz. Az a Fidesz, aki az utóbbi időben gerinctelen módon tolja az idegengyűlölő kampányt és a Jobbikhoz mérhető stupidsággal bont le minden európai jellegű korlátot az országban és cibálja bele hazánkat egy olyan posványba, ahol nem csak szó nélkül el lehet lopni a nyugdíj kasszát, a magyar földet, a dohányárusítás jogát, a befizetett adóforintokat és az unió euró milliárdjait, de bárkit ki lehet kiáltani a nemzet ellenségévé.
kepernyofoto_2015-07-16_20_30_41.png
Nézzük először, hogy tett-e valamit a riasztó helyzetben lévő államért a nagy őszinteségi rohamot kapott Lázár?
Gondolom sokan emlékeznek a hírre, miszerint Lázár János júniusban Szekszárdon járva magához képest igen őszintén beszélt az elmúlt négy év hibás kormányzati politikájáról. Ezen a fórumon - többek között - olyan beismerést is tett, amely a hazai jogalkotás hátterét, az e mögött meghúzódó lobbiérdekeket érinti. Szabó Szabolccsal, az Együtt országgyűlési képviselőjével szerettük volna megtudni, hogy mire jutott az elmúlt hetekben abban az ügyben, ami miatt meg akart nyílni a lába alatt a talaj, és amiről anno így fogalmazott:
"Nehogy azt gondolják, hogy ez a jogszabály tömeg, amiben élünk az véletlenül jött létre. Én azt tanultam meg egy év alatt, amióta miniszter vagyok, hogy ezeken a jogszabályokon keresztül érdekcsoportok érvényesítik a saját maguk szempontjait. Most nem a törvényekről beszélek csak, hanem ott is kézzel fogható, és a törvények talán a legtranszparensebbek ebből a szempontból, hanem egy kormányrendelet vagy végrehajtási rendelet az, amikor föláll egy építész Kecskemétről, és megkérdezi tőlem, hogy - és a pofámról égett le a bőr és kinyílt alattam a talaj - mondjam már meg azt, hogy kistéglából miért nem lehet kéményt építeni, három éve miért hozott a Fidesz-kormány olyan szabályt, hogy csak két meghatározott típusból lehet kéményt építeni ebben az országban? Hogy ez miért van? És két napi nyomozás után megtudtam, hogy ki volt az a két külföldi cég, akik ezt a jogalkotásban elérte. A pofámról égett le a bőr, a föld kinyílt a lábam alatt, hogy ilyen pofátlanságra képesek vagyunk. Ez valamikor 2011-12-ben történt. Pontosan ezen a jogszabályi szinten történnek izgalmas dolgok adott esetben, amire már mindenki legyint, mert a miniszter sohasem olvassa el, amikor aláírja, félreértés ne essék, mert ez nem az ő szintje."
Ennek alapján a következő kérdésekkel fordult Szabó Szabolcs képviselő Lázár miniszterhez:
- Konkrétan mely kormányrendeletek, végrehajtási rendeletek és jogszabályok érintettek még az Ön által ismert ügyekben?
- Milyen intézkedéseket tett annak érdekében, hogy az Ön által említett lobbiérdekek ne érvényesülhessenek, vagy legalább kisebb mértékben legyenek befolyással a hazai jogalkotásra? A megfelelő fórumokon és a döntéshozó személyeknek jelezte-e tapasztalatát, hangot adott-e véleményének?
- Melyik két külföldi cég volt az, amelyik az Ön által említett ügyben befolyással bírt a jogalkotásra?
- Folyik-e vizsgálat az említett ügyben, és ha igen, akkor mikor indult, milyen jogcímen és milyen szakaszban van az eljárás? 
- Tervezi-e Miniszter úr a lobbitevékenységet szabályozó 2010. évi CXXXI. törvény módosítását annak érdekében, hogy az ilyen és ehhez hasonló érdekérvényesítések hazánkban ne vagy csak kisebb mértékben forduljanak elő?
- Tett-e javaslatot arra, illetve a kormányon belül folyik-e valamilyen előkészítő munka arra vonatkozóan, hogy a kormányrendeletek, illetve a végrehajtási rendeletek minél transzparensebbek legyenek?
válasz nagyon leegyszerűsítve: "Szeretném megköszönni a lehetőséget, amelyet az Együtt biztosít számomra, hogy erről a lényeges kérdésről tájékoztatást nyújthassak." Majd hosszú terelő jellegű duma az építésügy reformjáról szóló egyeztetésekről, de egyetlen konkrét válasz nem érkezett egyetlen konkrét kérdésre sem (hacsak nem vesszük konkrét válasznak az utolsó kérdésre vonatkozóan azt, hogy Lázár örömmel számol be Szabó Szabolcsnak arról, amit a szekszárdi beszéd óta tudunk, és ami az ominózus levél apropóját is adja: az építésügy reformját érintő javaslat közigazgatási egyeztetése jelenleg az MMK és a MÉK bevonásával zajlik). 
Gondolom a kerítésépítés körüli erőlködés köti le a xenofób Lázár erejét, aki a Fidesz udvari bolondjának arról vallott a minap, hogy szerinte el kell menni a nagyfai menekülttáborba és meg kell nézni, hogy milyen emberek érkeznek menekültként az országba, és fel kell tenni a kérdést, hogy Európa tőlük lesz-e erősebb vagy gazdagabb. A cinikusan vigyorgó Lázár szerint nem igaz, hogy ezektől az emberektől gazdagabbak és többek lennénk itt Európában, és az is tévedés, hogy ezek az emberek részesülni akarnak az európai életszínvonalból, és szó sincs arról, hogy ezek az emberek politikai menekültek lennének.
Tiffán is sunyít
Itt van a blogomon indított szavazás eredménye arra vonatkozóan, hogy a kedves olvasók szerint kitálal-e Tiffán Zsolt, aki jelen állás szerint - ahogy az borítékolható volt - hallgat az általa megfogalmazott maffiavádról (Tiffán, a Fidesz baranyai elnöke azt írta egy Facebook posztjában, hogy tudja, hogy kik osztják az észt és a lóvét az övéi közül, sőt felhívta Orbán Viktor miniszterelnök figyelmét: Viktor! Vedd már észre! Ezek maffiózók! Tiffán arról is értekezik, hogy belső háborúk zajlanak a Fideszben: Helyosztás zajlik: egyszer ez, egyszer az az erős ember. Ha valaki persona non grata, akkor társai az ellenzéki sajtó segítségével próbálják lejáratni).
kepernyofoto_2015-07-16_19_34_04.pngDe, Tiffán miért állt meg a Facebookos picsogásnál? Miért nem tesz feljelentést? Vajon a Pintér által irányított rendőrségben, a Polt által vezetett ügyészségben vagy Orbánban nem bízik? Amúgy a meghatározó többség (58,5%) szerint a főnöke tanácsaitól függ, hogy megnevezi-e és feljelenti-e az általa maffiózóknak mondott kollégáit. 
Szétesés és radikalizálódás
Pár hete adott hírt a Népszabadság arról, hogy "a Fidesz erős emberei szétcsaptak több olyan vidéki alapszervezetnél, amely rövidebb-hosszabb ideje konfliktusokkal terhelten működik. Van, ahol az önkormányzati választásokon elszenvedett vereség tette be a kaput, máshol a helyi vezető kiskirályságát elégelték meg". Edelényben, Ózdon, Szombathelyen, Esztergomban, Hajdúdorogon, Pakson, Sásdon és Szigetváron is feloszlatták az alapszervezetet. Utóbbi városban állítólag sokan vissza sem léptek a Fideszbe.
Erre most azt írja a hvg.hu, hogy "tovább tart a zűrzavar a szigetvári jobboldal körében, miután a Fidesz a tavaly őszi katasztrofális választási eredmény után már feloszlatta helyi szervezetét. A KDNP-t helyben több mint két évtizedig vezető Szentesi Jánosné a kisebbik kormánypártot elhagyva a Jobbik városi szervezete élére igazolt".
kepernyofoto_2015-07-17_0_28_30.png
A Jobbik elnöke máris azzal állt elő, hogy "a nagy néppártnak, amilyenné a Jobbik vált, az az erőssége, hogy képes különböző karaktereket integrálni és a feladataikat megtalálni" (sic!) és Vona szerint pártjának mára csupán a Fidesz az egyetlen ellenfele. (Ha az amúgy is vérszegény KDNP tagjaival erősítenek vidéken, akkor van is mitől rettegni.)
kepernyofoto_2015-07-19_1_37_15.png
Valóban: idiotizmusban, dilettantizmusban és gyűlöletkeltésben nincs nagyobb ellenfele a Jobbiknak a Fidesznél.
Az a Fidesz, aki az utóbbi időben gerinctelen módon tolja az idegengyűlölő kampányt és a Jobbikhoz mérhető stupidsággal bont le minden európai jellegű korlátot az országban és cibálja bele hazánkat egy olyan posványba, ahol nem csak szó nélkül el lehet lopni a nyugdíj kasszát, a magyar földet, a dohányárusítás jogát, a befizetett adóforintokat és az unió euró milliárdjait, de bárkit ki lehet kiáltani a nemzet ellenségévé.
A Jobbik hatalomra kerülésekor - az Y-GEN elemzése alapján - ez várna Magyarországra: értelmetlen megaberuházások lakossági bankbetétekből, 12,5 %-os GDP-arányos éves költségvetési hiány, elszálló államadósság, a romák szegregált oktatása, a melegek üldözése, az áltudományok és összeesküvéselméletek reneszánsza, csendőrség és a Magyar Gárda a "cigánybűnözés" ellen, kilépés a NATO-ból és talán az EU-ból is. A 21. századi fejlett Magyarország esélyének vége.  
A szélsőjobbal minden bizonnyal még nagyobb baj zúdulna hazánkra, mint a görögökre Ciprasz és a szélsőbalos Sziriza dicstelen kormányzása idején.
Felelősen gondolkodó magyar állampolgár nem akarhatja ezt, ugye? 
A Fidesz udvari bolondja gazembernek nevezett

2015. július 15. 02:52 BerkeczBalazs
Bayer szerint Lázár bizonyíthatóan nem beszélt arról, hogy mit gondol azokról, akiknek nincs semmije. Így aki ezek után arra vetemedik, hogy e szavakat mégis Lázár Jánosnak titulálja, az tényszerűen aljas gazember. Most engem is megtalált egy blogbejegyzéssel, de ki veszi még komolyan a Fidesz udvari bolondját? 
bayer-orban-mti.jpgEgy szelet Orbántól Bayernek a fideszes tortából (kép forrása: Szigetváry Zsolt / MTI)
Bayer Zsolt talán már érzi eddigi gazdája vesztét, és talán már az Orbán Viktor utáni időkre készül – talán ezért tünteti fel magát legújabban Lázár János elsőszámú védelmezőjeként, szócsöveként; talán ezért próbálja ő maga megmagyarázni Lázár János helyett a megmagyarazáhatatlant.
Az persze Bayer Zsolt dolga, hogy épp hova dörgölőzik, és hogyan készíti elő az Orbán Viktor bukása utáni túlélését. De legutóbb blogjában engem is megszólított. Semmi különös, csak a szokásos agresszív és alpári stílusában köpött egyet. Persze Bayer sosem volt - a szó nemes értelmében - újságíró, nem is lesz az. Ő nem az igazsághoz, nem a nyilvánossághoz, nem egy hivatáshoz lojális, hanem azokhoz, ahonnan valami jutalmat vár.
Bayer egy végrehajtó, a jobboldal mindig harcara kész terriere, aki láthatóan most épp azt vállalta magára, hogy Lázár Jánost legalább a sajátjaik körében megpróbálja tisztára mosni. Nehéz dolga lesz.
Amúgy magasból teszek rá, hogy mit gondol rólam Bayer Zsolt, de egy ilyen hitvány alaktól akár dicséretnek is vehetném azt, hogy engem tetűnek vagy gazembernek tart, ráadásul ezzel azt is tanusítja, hogy semmi közöm ahhoz az alvilági, aljas és pökhendi társasághoz, ahová Bayer dörgölőzni szokott.
Engem csupán az zavar, hogy ez az egész galeri bértollnokostul, miniszterestül, miniszterelnöküstül öt éve igen egyszerűen átlátható szimpla emberi és politikainak nevezett törzsi érdekek mentén, mérhetetlenül kártékony, gonosz és kapzsi szellemben ráncigálja egyre mélyebbre ezt a szegény országot abba a posványba, ahol szó nélkül el lehet lopni a nyugdíj kasszát, a magyar földet, a dohányárusítás jogát, a befizetett adóforintokat és az unió euró milliárdjait… És azt várják el mindnyájunktól, hogy olyan lelkesen pitizzünk ehhez a gyalázathoz, ahogy azt Bayer Zsolt teszi
Szerencsére a világon sehol sem tartanak örökké az ilyen monolit, hazug populista rendszerek. Úgy hallom, hogy a Fidesz soraiban is sokan unják már az orbáni feudalizmust. A bomlás jele az is, amikor a fiúk már nyilvánosan is bevallják, hogy nem mennek az ügyek egyről a kettőre, amikor maffiaváddal illetik egymást a fideszes Bástya elvtársak.
Ez már a csúnya vég kezdete. Bayer helyében én is be lennék tojva.Ránézésre ír le embereket a gyűlölet kormánya?2015. július 13. 13:30 - BerkeczBalazs

Szégyellje magát Lázár és Orbán!

Lázár János erősen xenofób érveléssel élt Bayer Zsolt "Mélymagyar" című műsorában. Orbán jobbkeze arról beszélt Széles "CÖF" Gábor tévéjében, hogy szerinte el kell menni a nagyfai menekülttáborba és meg kell nézni, hogy milyen emberek érkeznek menekültként az országba, és fel kell tenni a kérdést, hogy Európa tőlük lesz-e erősebb vagy gazdagabb.
A cinikusan vigyorgó Lázár szerint nem igaz, hogy ezektől az emberektől gazdagabbak és többek lennénk itt Európában, és az is tévedés, hogy ezek az emberek részesülni akarnak az európai életszínvonalból, és szó sincs arról, hogy ezek az emberek politikai menekültek lennének. 
kepernyofoto_2015-07-13_17_29_32.png
Szerintem pedig az a tévedés, hogy bárki ránézésre megállapíthatja egy több ezer kilométerről elmenekült földönfutóról, hogy milyen emberi minőséget képvisel és hogy mi miatt menekült el szülőföldjéről és mi motiválta abban, hogy hatalmas erőfeszítéseket téve más országban próbáljon új életet kezdeni. 
Szégyellje magát Lázár János, aki egyszer már elmondta, hogy mit gondol azokról, akiknek nincs semmije! 
Szégyellje magát Orbán Viktor, hogy pártja és kormánya odáig fokozta a gyűlölet politikáját, hogy saját minisztere Szálasi és Hitler aljas szintjén beszél más országokból származó nehéz sorsú emberekről.
A konkrét "Mélymagyar" epizód itt is megtekinthető, az ominózus rész 46:26 környékén indul:  
Kik a nemzet ellenségei? Szavazz!2015. július 11. 11:22 BerkeczBalazs
Gonoszak voltunk, és rosszindulatúak. Csak támadtunk és támadtunk, csak negatívan és negatívan” – mondta Orbán amerikai főtanácsadója, Arthur J. Finkelstein, aki Habony Árpáddal alapított közös londoni tanácsadócéget. A finkelsteini gátlástalansággal átitatott fideszes hazugság- és gyűlöletgyár öntelt és perverz örömmel kergeti az őrületbe Magyarországot, nézzük, hogyan is csinálják. És a végén szavazz, hogy szerinted ki a nemzet valódi ellensége.
A negatív kampányok keresztapjaként elhíresült Finkelstein és kollégája George E. Birnbaum - a Magyar Narancs információi szerint - 2008 óta dolgozik a Fidesznek. A hetilap még 2013-ban rajzolta fel az Orbán által csak Finkinek becézett veterán politikai tanácsadó pályaképét, és itt olvasható az antiszemitizmussal és homofóbiával átitatott fideszes keménymagnak valószínűleg hidegzuhanyként ható információ is, miszerint az ő Viktoruk kedvenc amerikai tanácsadója zsidó származású és meleg.
Finkelstein egy a 444.hu által felkutatott 2011-es prágai gazdaságpolitikai konferencián elhangzott előadásában vall arról, hogy szerinte még mindig nem értik meg sokan azt a tényt, hogy a politikai kampány nem egy értelmiségi műfaj, mert az a látszatról, a hiedelmekről, a vágyakról szól, és nem morális kérdésekről. Szerinte ezzel szemben a politika ma az "érzelmekről és dühről szól. Ha arról beszélsz, hogy ebben a hét pontban akarom megreformálni a nyugdíjrendszert, soha nem fogsz nyerni, viszont ha azzal kampányolsz, hogy ezt vagy azt a csoportot kidobod az országból, inkább lehet esélyed.” Ez az elvtelen elv lenyomata jól látszik a Fidesz elmúlt 5 évben véghezvitt ámokfutásán is.
Nézzük kik voltak a Fidesz szerint az elmúlt öt évben a nemzet ellenségei:
#1 - a kommunisták gyűjtőnéven is emlegetett szocialisták és liberálisok, avagy "ballibsik" (miközben Orbán saját bevallása szerint is tagja, sőt egyik vezetője volt a Kommunista Ifjúsági Szövetségnek, és Orbán a Liberális Internacionálé alelnöke is volt egy időben).


#2 - a multinacionális cégek és a nyugati tőkések (miközben a kormány stratégiai partnerségi megállapodást kötött olyan multikkal, mint a Deutsche Telekom, Tesco, GE, Microsoft, Coca-Cola, stb., és a nyugati tőkéseket rendre fikázó Orbán 1989-ben Soros ösztöndíjával tanult néhány hónapot Oxfordban).
Egy korty multilé (kép forrása: Neményi Márton/Hír24)
#3 - az Európai Unió (miközben eddig több, mint 8000 milliárd forint támogatást adottnekünk eddig az EU).
kepernyofoto_2015-07-11_10_29_52.png
(táblázat forrása: index.hu)
#4 - a bankok (miközben néhány hete Varga Mihály Nemzetgazdasági Miniszter már arról beszélt, hogy évi 10 milliárddal jutalmazná a vállalkozásoknak egyre több hitelt nyújtó bankokat, és persze a Fidesznek Matolcsy bankárkodása sem okoz gondot akkor sem, ha az MNB Gyurija olyan jól keres, hogy számon sem tudja tartani).
Matolcsy mint szent bankár (kép forrása: napi.hu)
#5 - a bevándorlók/menekültek (miközben nem a bevándorlás, hanem a kivándorlás a legnagyobb probléma, hiszen Matolcsy becslései szerint már 2013-ban is "félmillió kitűnő magyar munkavállaló" hagyta el hazánkat).


#5 + 1 - a külföldi erők, amelyek tönkre akarják tenni Magyarországot (miközben a Magyar Narancs által Finkelsteinről megkérdezett washingtoni szakértő így vélekedett Orbán legnagyobb hatású tanácsadójáról: "Az ilyen toptanácsadók hozzászoktak ahhoz, hogy a politikusok bálványozzák őket, és hogy növekvő, idővel korlátlan beleszólást nyernek egyes országok irányításába. Pontosan olyan addikció ez, mint a politikai hatalom és az abból következő befolyás - annyi különbséggel, hogy nem kell elszenvedni vagy épp kiélvezni a nyilvánosságból adódó hátrányokat és előnyöket. Hozzászoknak a győzelmek okozta eufóriához, a hátbaveregetésekhez, s mindig újabb és újabb elismerésekre, trófeákra vágynak. Ez élteti őket").
Hát így állunk 2015 Magyarországán...
11113399_750030398448203_2690743096751479880_o.jpg
De mit mondunk mi az Együttben a Fidesz hazug, gyűlöletkeltő politikájával szemben?
Az Együtt olyan emberek politikai közössége, akik abban hisznek, hogy Magyarország jelene és jövője Európában van. Olyan embereké, akik nem tűrik a megalkuvást, akik abban hisznek, hogy a politika egyenes beszéd és cselekvés, nem mellébeszélés. Mi azt mondjuk: ez a mi országunk, mindnyájunké, és mindenkinek van köze közös ügyeinkhez. Hiszünk az egyén szabadságában és a társadalmi igazságosságban: valljuk, hogy csak így teremthetünk boldog, nyugatias országot magunknak. Mi erre tettünk föl mindent. Együtt. Közösen.


Nobel-díj esélyes a DK-ból kirúgott homofób háziorvos?

2015. július 09. 08:28 - BerkeczBalazs
A genetikus professzort csókoltatom , add át neki az üzenetem ! tanulja meg a biokémiát is !! - kommentelt egy bejegyzésem alá még néhány órája is a Gyurcsány által kirúgott ex-DK-s Sütő László háziorvos, miután a közmédia beszerezte egy genetikus professzortól a szakvéleményt, miszerint Sütő téved, a homoszexualitás nem betegség, ebben egyetértés van a modern szemléletű orvostársadalmon belül.
kepernyofoto_2015-07-08_23_11_33.png
Sütő László láthatóan nem tudja feldolgozni, hogy a melegekről megfogalmazott kommentje kiverte a biztosítékot Gyurcsány Ferencnél is, és folyamatos, katatón önigazolási kényszerrel bizonygatja számtalan kommentben és több interjúban, hogy a homoszexualitás betegség.
Legnagyobb meglepetésemre az MTVA által működtetett hirado.hu is becsatlakozott a téma feldolgozásába, és Sütő állításai kapcsán megkérdezték prof. dr. Melegh Béla genetikust, a Magyar Tudományos Akadémia doktorát, a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Orvosi Genetikai Intézetének igazgatóját, aki a következőket mondta: Először is az orvostudomány nem tart minden kromoszóma-rendellenességet betegségnek. Ezen túlmenően a homoszexualitás nem betegség, ebben egyetértés van a modern szemléletű orvostársadalmon belül. Az emberek különböző adottságokkal és hajlamokkal születnek, ám utóbbiak csak bizonyos hatások következtében, adott környezetben fejlődnek ki. A homoszexualitás is ilyen, nem pedig egy klasszikus genetikai betegség, amely egy vagy több öröklött génhiba miatt biztosan kialakul. Ezt támasztják alá az ikertanulmányok is. Több ezer egypetéjű ikret vizsgáltak meg, és a szinte teljesen megegyező génállomány ellenére számos esetben az egyik testvér homo-, a másik heteroszexuális irányultságú volt – magyarázta a professzor. - Mindamellett, ha valamit betegségnek tartunk, azaz nem tehet róla az érintett, orvosként hogyan ítélhetjük el? – tette fel a kérdést Sütő László kijelentésire utalva.
Erre jött az újabb Sütő-féle komment cunami: "A genetikus professzor nem tanulta meg a biokémiát !! Ugyanis akkor tudná, hogy a gén defektusok által okozott molekula szintézisek elmaradása milyen pl. hormon molekulák alkotórésze is !! A hormon pótlás meg ma már bevett gyógyító eszköz. Ha nem büszkeségnek tartanák a tájékozatlanságukat a nagyokos politikusok, meg szabadságjog védők, hanem betegségnek és nem felvonulni hívnák hanem orvoshoz küldenék őket, nagy részüknél hormonterápiával a Fenomnak megfelelő nemi identitás helyre állítható volna !! "Ostobák vagytok, mint szódás a lovát !!!" (...) A genetikus professzort csókoltatom , add át neki az üzenetem ! tanulja meg a biokémiát is !!"
Majd bekérdezett egy érdeklődő kommentelő: "Uram, Ön meg is gyógyított már homoszexuálist? És ha - tegyük föl - Leonardo da Vinci, Csajkovszkij v. Elton John (stb., stb.) Önnél jelentkeznének, meggyógyítaná ezeket a "betegeket"?"
És jött a háziorvos válasza: "A mai ismeretek szerint nagy részüket igen, a nemi identitásukat helyre lehetne állítani. Viszont sem a genetikai, sem a hormon vizsgálat, sem a hormonkezelés nem háziorvosi kompetencia !! Attól, hogy ismereteim vannak a Univerzumról még nem vagyok űrhajós ! (...) Azt állítani, hogy a homoszexualitás büszke másság, kb ugyanaz mint a veleszületett csípőficamosnak mondanák, hogy ne menj orvoshoz, légy büszke hogy ilyen vagy. Az meg ezt elhinné, és műtét helyett büszkén sántítana egy életen át !!"
kepernyofoto_2015-05-28_14_02_56.jpeg
Nos, ha sem a genetikai, sem a hormon vizsgálat, sem a hormonkezelés nem háziorvosi kompetencia, akkor hogyan lehet az, hogy ennek ellenére Sütő úr azt álltja: a mai ismeretek szerint a melegek nagy részének a nemi identitását helyre lehetne állítani? Ezek szerint Sütő doktor tud valami olyat, ami akár Nobel-díjat is érhet és megmentheti ezt a pusztuló, lezüllő világot?! Sütő úr ismeri a "gyógyírt" a homoszexualitásra, és jövőre már pride sem kell, mert mindenki boldog, utódnemzésre képes párkapcsolatban élhet?! Hűha... 
Egy lélekformáló kúra pillanatképe a Mechanikus Narancs című Stanley Kubrick filmből. 
De térjünk vissza kicsit arra, amit a PTE Genetikai Intézetének igazgatója vetett fel: "Mindamellett, ha valamit betegségnek tartunk, azaz nem tehet róla az érintett, orvosként hogyan ítélhetjük el?"
Aggasztó, amit Sütő László politikusként és orvosként mond a melegekkel kapcsolatban. Nem csak azért, mert homofóbiáról tesz tanúbizonyságot, hanem azért is, mert a katatón önigazolási kényszerében odáig jutott, hogy leszólja az MTA doktorát is, mondván "tanulja meg a biokémiát is" az a professzor, aki 37 éve a a POTE Biokémiai Intézetében kezdte a pályafutását.
Aggódnak mások is Sütő doktorért
tajti_1.jpegTöbben aggódnak Sütő dokiért, az egyik baranyai község fideszes támogatással mandátumot szerzett polgármestere például - miután idézte a valasz.hu témába vágó cikkét - ezt írta nekem a Facebookon privát üzenetben: "Nos, erre mi a válaszod Balázs ??? A Te katonád mondta... És azt hiszem ha a pluralitás élne a szerencsétlen pártodban, akkor nem a kizárás lenne az első válasz a Laci kommentjére..csak, ugye nem vállalható a párt nevében és az idióta ferenctestvéred homofón jelleme mellé.." 
Természetesen válaszoltam ennek a kíváló helyesírású, művelt és nyitott településvezetőnek: Tisztelt Polgármester Úr, Kedves (...)! Polgármesterként, gyakorló politikusként kicsit jobban képben lehetnél a közéleti viszonyokkal, ugyanis nem vagyunk egy pártban Sütő Lacival (Laci Gyurcsány pártjának, a Demokratikus Koalíciónak a megyei önkormányzati képviselője, én pedig az Együtt - a Korszakváltók Pártjának az elnökségi tagja vagyok), így az ő kizárása sem a mi pártunk döntése. Szerintem a Sütő Laci által megfogalmazott homofób állításokra határozott választ kell adni, Gyurcsány egy ilyen választ fogalmazott meg. A fenti üzenetedből azt olvasom ki, hogy Te nem tartod helyesnek Gyurcsányék döntését. Ez azt is jelenti, hogy egyetértesz a Sütő Laci által megfogalmazottakkal? Amúgy a véleményem már megírtam, a blogomon elolvashatod.
Nem csodálkozom azon, hogy egy vidéki kis orbánista így viszonyul ehhez a kérdéshez, hiszen például a fideszes Kocsis Máté a többszöri meghívás ellenére sem ment el a Republikon Intézet által szerdán rendezett LMBTQ és politika nevű konferenciára. Persze értem, hogy az aktuálisan éppen a menekülteket démonizáló, egyre inkább a Jobbikra hajazó gyűlöletpárt reprezentánsai miért maradtak távol ettől a konferenciától. Mindenesetre szégyen, hogy itt tartunk 2015 Magyarországán.Lázár és a hatalomgyakorlás szoft eszközei


2015. július 03. 03:10 - BerkeczBalazs

Avagy: vannak kivételes eljárási metódusok

Lázár János az emlékezetes szekszárdi építész fórumon beszélt szakmai ügyekről is. Többek közt arról, hogy szerinte vannak olyan kivételes eljárási metódusok, mikor egy építési ügyintéző jobban teszi, hogy ha meghívja az építész tervezőt egy kávéra, és huszonnégy órán belül aláírja a dokumentációt. Nyilvánosságra hozta a Magyar Építész Kamara azt a megállapodást, ami alapján együttműködnek a Miniszterelnökséggel. Jellemző, hogy a megállapodás jelentős része a titoktartás kérdését szabályozza, nehogy kiderüljön, miben is mesterkedik Lázár és csapata. Lázár János pedig nyeglén válaszolt Szabó Szabolcsnak, az Együtt országgyűlési képviselőjének, a megyei fejlesztési biztosok ügyében feltett kérdéseire. Beszéljünk világosan: nagyon tanulságos ez az egész. Folytatjuk.
A Magyar Építész Kamara honlapján még mindig címlapon van az a közlemény, amelyben a MÉK elnöksége elhatárolódott tőlem, és jelzik: elfogadhatatlannak és méltatlannak tartják azt, hogy a június 8-án Lázár János vezetésével megtartott Dél-dunántúli Építészeti Fórumot a szakmai egyeztetés kereteiből kiragadva saját politikai tevékenységemhez használtam fel. Sokan kérdezik, hogy mi lehetett a baj azzal, hogy nyilvánosságra hoztam Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter szekszárdi fórumon elhangzott beszédét, hiszen sok-sok ember előtt vallott az állam riasztó állapotáról és annak tüneteiről, amely közügy, így mindenkire tartozik. Kezdem érteni, hogy mitől tarthat az Építész Kamara elnöksége, illetve mi lehet a motivációjuk.
kepernyofoto_2015-07-03_2_20_50.png
Idén május 12-én egy olyan együttműködési megállapodást írt alá Lázár János a Magyar Mérnöki Kamara (MMK) és a Magyar Építész Kamara (MÉK) elnökeivel, amelyben amellett kötelezik el magukat a kamarák, hogy az építésüggyel kapcsolatos társadalompolitikai elképzelések megvalósítását célzó intézkedésekről szóló 1032/2015. (I. 30.) kormányhatározat végrehajtását szakmai javaslatokkal és koncepciókkal segítik. Az ominózus kormányhatározat  egyébként olyanokat fogalmaz meg, hogy: 
"A Kormány felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy átfogó felülvizsgálatot követően, a lakossági építkezések sajátosságait kiemelten szem előtt tartva tegyen javaslatot az ügyintézés egyszerűsítésére és hatékonyabbá tételére az építésügyi igazgatás területén;"
"A Kormány az építési beruházások nyomon követhetőségének érdekében felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a nemzeti fejlesztési miniszterrel együttműködve – és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének bevonásával – dolgozza ki a közepes és nagy léptékű, közpénzből, illetve európai uniós forrásból megvalósuló építési beruházások előkészítésére és lebonyolítására vonatkozó egységes módszertani rendszert, továbbá az építési beruházások minőségének biztosítása érdekében vizsgálja felül a vonatkozó eljárási szabályokat;"
"A Kormány felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az egységes, országot lefedő főépítészi és tervtanácsi rendszer megteremtésének érdekében vizsgálja felül és tegyen javaslatot a főépítészi struktúra és jogállás, valamint a tervtanácsi hierarchia országos szintű egységesítésére, valamint a főépítészi tevékenységhez kapcsolódó jogszabályok felülvizsgálatára;"
"A Kormány felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy tegyen javaslatot a Magyar Építészeti Tanács felállítására, feladat- és hatáskörének meghatározására, tagsági összetételére, céljaira és működési rendjére."
Kussoljanak a kamarák, ha szeretnének elérni valamit?
Mindebben úgy kellene segítenie a MÉK-nek és az MMK-nak, hogy az együttműködésben résztvevő feleket a megállapodás keretében tudomására jutott - Miniszterelnökség vagy az MMK vagy a MÉK működésével (tevékenységével) kapcsolatos - irat, adat, tény, körülmény, információ, módszer tekintetében titoktartási kötelezettség terheli. A kamarák és a Miniszterelnökség között köttetett megállapodás aláírásokkal, fejléccel és minden sallanggal együtt mindössze három oldalas, amiből fél oldalon keresztül taglalják a titoktartás ügyét. 
kepernyofoto_2015-07-03_0_40_54.png
A hatalomgyakorlás szoft eszközei: vannak gesztusok, amikre illik szépen válaszolni
A fent hivatkozott kormányrendelet számos sarzsit jelenthet a dögledező magyar gazdasággal együtt mélyponton lévő építési kedvből kifolyólag tengődő építészék számára, hiszen - ahogy Lázár János fogalmazott - "ez ráadásul 197 ember számára egzisztenciát teremt. Beszéljünk világosan."
És Miniszterelnökség megvizsgálja (nem ígérte meg, csak megvizsgálja) azt is, hogy az egyes mérnöki és építész szakmát érintő köztestületi jellegű feladatok a dereguláció keretében az államigazgatási szervektől a szakmai kamarákhoz kerüljenek.
És biztosan hoz valamit a konyhára valakiknek a Magyar Építészeti Tanács is.
kepernyofoto_2015-07-03_0_53_48.png
Lázárnak amúgy sajátos képe van arról, hogy miként kellene működnie az építésügyi hatóságoknak, erről így fogalmazott Szekszárdon a Dél-dunántúli Építészeti Fórumon: "Nyilván (...) tanár úrnak a tervéhez nem is szabad hozzányúlnia egy illemtudó, egyetemet végzett hallgatónak, aki próbálkozik az építésügyi hatóságon dolgozni, mert jobban teszi, hogy ha meghívja a professzor urat egy kávéra és nyomban aláírja a dokumentációt egy-huszonnégy órán belül. Jobban jár több oknál fogva is. Tehát vannak kivételes eljárási metódusok. Egyébként is, én az életből azt gondolom lokális szinten, hogy szerintem a helyi építészek pontosan ismerik a helyi hatóságokat. Minden hatósági ügyintéző pontosan tudja, hogy melyik építésznek mi a problémája, mi a rigolyája és mi a hibája, melyik slendrián vagy melyik okos, ezért egy jó hatósági ügyintéző az már megnézi a tervet, hogy ki tette rá a nevét, és azonnal tudja, hogy mi a helyzet a tervvel. Tudja, hogy rá kell nézni, vagy ki se kell nyitnia a dossziét. És ezekben a kapcsolatokban szerintem kell bízni."
Akár ez is megérne egy szakmai kamarai közleményt egy normális országban, ugye kollégák?! - A mély hallgatás ellenére remélem Lázár ezen véleményét a Magyar Építész kamara elnöksége nem osztja, mert akkor azt kellene gondolnom, hogy nekik tetszik ez az urambátyám stílus, ahol nem az számít, hogy te milyen minőségű tervet teszel le az asztalra, hanem az, hogy te mekkora király vagy: ha "nagy" tervező vagy akkor azért írja alá gyorsan és érdemi vizsgálat nélkül a "nyikhaj" építésügyi ügyintéző az engedélyed, ha "jó" fideszes vagy akkor meg azért. 
Azt nem tudom, hogy ez a Lázár által kivételes eljárási metódusnak nevezett eljárás része-e annak az önkormányzati befolyásolási pontnak vagy szívességi faktornak, amiről Szekszárdon beszélt, vagy azt nevezzük-e annak, amikor mondjuk Vutton Lajos polgármester behívatja Gipsz Géza építésügyi előadót és gondterhelten rákérdez arra, hogy mi van Guccsi György építési ügyével, mert hiszen tudhatná, hogy milyen nagyon fontos támogatni a helyi vállalkozókat?
Erre gondolom nem lesz válasz, ahogy arra sem válaszolt korrekten Lázár, amit Szabó Szabolcs kérdezett meg tőle a nemrég jó pénzért kinevezett megyei fejlesztési biztosok ügyében: Milyen kiválasztási szempontokat vettek figyelembe a biztosok kiválasztásakor? Kiválasztásukat megelőzte-e valamilyen előzetes pályázati kiírás? Nem gondolja-e, hogy összeférhetetlen az országgyűlési képviselői munka a megyei fejlesztési biztosi megbízatással, még ha nem is jár érte semmilyen juttatás?
Íme a nyegle lázári válaszokElső kérdése: a helyismeret, a tapasztalat és a terhelhetőség és a leterheltség fontos szempontok voltak a kiválasztás során. Második kérdése: nem, ilyet jogszabályi kötelezettség sem ír elő. Harmadik kérdése: nem.
Szerintem a már fejlesztési ügyekben is inkompetens sóhivatalokká tett megyei önkormányzatok után teljesen felesleges volt a megyei fejlesztési biztosok kinevezése, hacsak nem keressük ebben is a befolyásolási pontot és a szívességi faktort. Beszéljünk világosan: a haveroknak egzisztenciát teremt. És akkor most nem is beszéltünk a fideszes Tiffán által a "lóvét" és észt osztó övéi kapcsán megfogalmazott maffiavádról.


Rendkívüli hír: Egy ügyvéd csoportos népírtás miatt feljelentette Orbánékat Hágában! 

2018. június 8. olkt.hu/Facebook 
Egy ügyvéd csoportos népírtás miatt feljelentette Orbánékat Hágában!

Dr. Bodai Beáta ügyvéd készített beadványt Orbán Viktor és az egész Fidesz vezérkar ellen. 
A beadványt bárki benyújthatja angol nyelven (lásd lentebb), papírformában az alábbi címre elküldve. A szöveg magyar fordítását is közöljük. 
Nemzetközi Büntetőbíróság 
Hága 
Hollandia 
Oude Waalsdorperweg 10, 
2597 AK Den Haag, 
Hollandia 
Tisztelt Nemzetközi Büntetőbíróság! 
Alulírott ........................................................Magyarország, Anyja neve: ......................................szem. azonosító:/szem.sz./ .............................................., szem. ig. sz.:..................., született:.................... ..........................................., e-mail cím: ......................................./ 
feljelentést teszek Orbán Viktor, Magyarország Miniszterelnöke, Áder János, köztársasági elnök, és a 2014-es csalással választott kormánytagok: Dr. Semjén Zsolt, Miniszterelnök-helyettes, tárca n. miniszter, Balog Zoltán, Emberi erőforrások minisztere, Lázár János, Miniszterelnökséget vezető miniszter, Rogán Antal, Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetője, Dr. Fazekas Sándor, Földművelésügyi Miniszter, Dr. Pintér Sándor, Belügyminiszter, Dr. Seszták Miklós, Nemzeti Fejlesztési Miniszter, Simicskó István, Hende Csaba, Honvédelmi Miniszterek, Navracsics Tibor, Szíjjártó Péter, Külgazdasági és Külügyminiszterek, Dr. Trócsányi László, Igazságügyi miniszter, Varga Mihály, Nemzetgazdasági miniszter, Süli János, Paks2-ért felelős tárca n. miniszter, Kósa Lajos, tárca n. miniszter, Kövér László, házelnök, valamint 
a 2018-ban a szintén csalással megválasztott kormánytagok:/akik a 2014-es kormányban még nem szerepeltek/ Benkő Tibor, Honvédelmi miniszter, Bártfai-Mager Andrea, tárca n. Fejlesztési miniszter, Kásler Miklós, Emberi Erőforrások minisztere , Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter, Kocsis Máté, a Fidesz frakció vezetője , Palkovics László, Innovációs és felsőoktatási miniszter, 
valamint akik nem tagjai a kormánynak, de az emberiesség elleni bűnök elkövetésében aktívan részt vettek: Polt Péter, Legfőbb ügyész, Stumpf István, Alkotmánybíró, Pokol Béla, Alkotmánybíró, Szalay Péter, Alkotmánybíró, Salamon László, Alkotmánybíró, Szívós Mária, Alkotmánybíró, Pálinkás József, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, Balsai István, Alkotmánybíró, Handó Tünde, az Országos Bírói Hivatal elnöke, Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke, Belénessy Csaba, a Magyar Távirati Iroda vezérigazgatója, Farkas Sándor, országgyűlési képviselő, Mészáros Lőrinc ellen békeidőben történő csoportos népirtás, valamint egyéb emberiesség elleni bűnök elkövetése miatt. 
Indokaim: 
1. Az elmúlt nyolc évben százas nagyságrendben haltak fagyhalált az utcákról, terekről, aluljárókból elzavart hajléktalanok vagy idősek. A kiszolgáltatott emberek fűtetlen házakban, lakásokban igazi állami segítség híján lelték halálukat. Az utóbbi 8 évben az országban működő szociális hálót teljesen leépítették. 
2. Két és fél millióan süllyedtek mélyszegénységbe, és legalább 800 ezer gyermek éhezik minden nap, szembe nézve az éhínséggel, az állam által teljesen magukra hagyva. 
3. A kórházakban a nem emberi körülmények között, vagy nem időben ellátott betegek, az állandó felülvizsgálatra kényszerített korlátozottan vagy teljesen munkaképtelen rokkantak, testi és mentális sérülést szenvedtek, az állam felelőtlensége miatt kerülnek életveszélybe, vagy halnak meg idő előtt. A 75 év feletti daganatos betegeket még a legújabb gyógyszerektől, a nemzetközi protokoll szerinti kezelésektől is megfosztotta az egészségügyi kormányzat. A 75 év feletti - nem rákos betegek - sem kapnak megfelelő gyógykezelést, ellátást, és nem is műthetőek. 
4. Közmunka címén éhbérért dolgoztatnak kiszolgáltatott embereket, akiknek gyakran azért, hogy az életben maradáshoz megtarthassák ezt az esélyt, a helyi hatalmasságok kénye-kedve szerint fekete- vagy rabszolgamunkát is kell végezniük. Ugyanezen réteg gyakran annyira kiszolgáltatott helyzetben van, hogy kénytelen az éhbérért még azt is elfogadni, hogy csak havonta csak 1 vasárnapi napon kap pihenőnapot, 3 vasárnap és minden szombaton kénytelen dolgozni. Így a havi munkanapok száma a 29 vagy 30 nap. /Ha a szombat és vasárnap is pihenőnap, akkor csak 21-23 napot kellene dolgozni./ 
5. Az állam pénzügyi manipulációi miatt százezres nagyságrendben kerültek emberek lehetetlen, kilátástalan (helyenként öngyilkossághoz vezető) helyzetbe csak azért, mert deviza-hitelt vettek fel és a kormány teljesen cserbenhagyta őket. 100000 család kilakoltatását kezdték meg az elmúlt hetekben, amiatt hogy a többszörösére duzzasztott részletfizetést nem tudták teljesíteni. 
6. A menekült hullám idején nem téve különbséget lehetséges terroristák, gazdasági migránsok és az életüket féltő menekültek között, embereket aláztak meg, köztük nőket és gyermekeket. Mint az állatokat kerítésen átdobált étellel etették őket, a férfiakat félmeztelenre vetkőztetve földre hasaltatták. Nem adtak megfelelő orvosi ellátást, a hidegben fűtetlen konténerekben kaptak csak szállást, és még a segíteni akaró orvosi, karitatív civil szervezeteket is elzavarták a környékükről. 
7. A jelenleg érvényben lévő nyugdíj korhatárt - nők és férfiak esetében is 65 év - fel akarják emelni 70 évre, mert a nagyon rossz, elavult egészségügyi ellátás következtében rossz állapotban lévő időskorú lakosságnak így majd nem kell nyugellátást fizetni. 


Újra és újra: Ferenc pápa ismét nem hajlandó letérdelni az Oltáriszentség előtt 
2018. június 5. gloria.tv 
Ferenc pápa június 3-án úrnapjai misét ünnepelt a Róma közeli Ostiában. 
Ferenc pápa ismét nem hajlandó letérdelni az Oltáriszentség előtt

Szentbeszédében legfőképp Jézusról beszélt, aki (állítólag) "egy hellyel és étellel készül nekünk". 

A mise utáni körmenetet egy másik pap vezette. A monstrancia mögötti sorban egy csoportnyi nő vonult fehér miseingben, diakónusnőkre hasonlítva. 

Ferenc pápa fejezte be a misét az eucharisztia áldásával, az oltár elé pedig térdelőpárnát helyeztek a pápának. 

Azonban szokásához híven a pápa nem volt hajlandó letérdelni az Oltáriszentség előtt. 

II. János Pál mindig letérdelt az Oltáriszentség előtt - még egészségügyi gondokkal küszködve is

II. János Pál (+2005) mindig letérdelt az Oltáriszentség előtt, "még akkor is, ha megfáradt és gyönge volt" - mondta Robert Sarah bíboros a A szentáldozás osztása című olasz könyv előszavában.

A végén II. János Pál már nem tudott egyedül letérdelni vagy felállni; "Mások segítségére szorult, hogy letérdeljen és felálljon."

Ez igencsak éles ellentettje Ferenc pápának, aki csak akkor térdel le, amikor muszlim menekültekkel foglalkozik TV kamerák előtt, azonban az 
Oltáriszentség előtt sosem térdel le.#newsRtqgznglic
Ferenc pápa: a Pokol nem létezik

A Pokolról szóló tanítás egyidős a katolikus egyházzal, ám a gondolat most mintha megrendülni látszana, Ferenc pápa ugyanis a La Repubblica újságírójának, Eugenio Scalfarinak – aki egyébként régi jó barátja, annak ellenére, hogy ateista – azt nyilatkozta a húsvéti ünnep finisében, hogy a Pokol nem létezik, és az elkárhozott lelkek nem kapnak öröklétig tartó büntetés, hanem egyszerűen eltűnnek.
Azok, akik megbánást gyakorolnak, elnyerik az Isten bocsánatát, és azok közé kerülnek, akik Őt szemlélik, azok viszont, akik nem bánják meg bűneiket, nem nyerhetnek megbocsátást sem, és eltűnnek. Pokol nincs, bűnös lelkek eltűnése van.
A katekizmus szerint a bűnös lelkek a halál után egyből a Pokolba kerülnek, ahol a büntetésük örök tűz, és főként az, hogy nem tarthatnak Istennel az öröklétben. A pápa tehát az egyház ezredéves tanításait húzná keresztbe egy efféle nyilatkozattal, így nem csoda, hogy az interjú komoly visszhangot kapott világszerte.
A Vatikán azóta közleményben reagált az interjúra, megkérdőjelezve annak szavahihetőségét.
A Szentatya magántalálkozón látta vendégül a La Repubblica alapítóját Húsvét alkalmából, de nem adott neki semmilyen interjút. A szöveg a szerző saját rekonstrukciója, a szavak nem a pápától származó idézetek. Így az említett cikkből vett részletek nem tulajdoníthatóak a Szentatyának.
Természetesen a konkrét ügyhöz semmi köze, de azért vicces adalék, hogy a Szent Péter Bazilikában nem sokkal az interjú napvilágra kerülése után hullani kezdett a vakolat, a székesegyház egy részét le is kellett zárni a látogatók elől. Véletlen? Aligha!
Kiemelt kép: Mazur/catholicnews.org.uk
Bejutottak bunkerbe, amit egy milliárdos építtetett magának, hogy túlélje a világvégét

Amikor azt mondjuk, hogy világvége, akkor sokan valamiféle izgalmat éreznek. Nehezen megmagyarázható jelenség ez, de az emberiség szívesen fantáziál a teljes és visszafordíthatatlan kipusztulásról. Pedig azután aztán tényleg nincs más, csak a nagy semmi. Akárhogy is, rengeteg apokaliptikus történet létezik, amik elképesztően népszerűek.
De vannak, akik nemcsak fantázia szintjén jutnak el oda, hogy foglalkozzanak azzal, hogy lesz majd akkor, ha…
Mindenki ismer megszállottakat, akiknek már kész tervük van, hogy hogyan fogják túlélni a túlélhetetlent. Vannak, akik fegyverkeznek, de akadnak olyanok is akik élelmiszert halmoznak fel, hogy majd egyszer jó lesz még. És vannak azok az emberek, akik súlyos pénzeket képesek elkölteni arra, hogy ők és a szeretteik biztonságban legyenek.
Arra persze már kevesen gondolnak, hogy a világvége után nincsenek szabályok, se írottak, se íratlanok.
Rengeteget hallani olyan túlélőbunkerekről, amik a föld alá rejtve évtizedekig feltáratlanok. A Mirroron megjelent egy képes galéria, amely ilyen bunkerről készült. Pontosabban nem egy bunkerről, hanem többről. A különbség csak annyi, hogy a fotókon látható létesítményeket milliárdosok építtették, akik bizony nem sajnálták a vagyonukat arra, hogy a föld alatt is járkálhassanak a kertben és élvezhessék a napfényt.
A legbizarrabb ennek ellenére talán mégis a monitorablak, amin ha kinézünk egy “kellemes tájat látunk” a föld alatt.
Aki kíváncsi a galéria az ITT meg tudja tekinteni.Tizenkét rab lábát mossa meg a pápa nagycsütörtökön egy római börtönbenFerenc pápa az első, aki elődeivel ellentétben nem paptársainak mossa meg a lábát, hanem világi férfiaknak és nőknek, keresztényeknek és muzulmánoknak.

Egy római börtön rabjainak lábát mossa meg Ferenc pápa nagycsütörtök délután. Előtte, nagycsütörtök délelőtt az egyházfő a Szent Péter-bazilikában krizmaszentelő misét mutat be. A pápa, aki egyben Róma püspöke, megáldja és megszenteli az egyházmegyéjében a következő évben a keresztelésekhez és a betegek kenetéhez használt szent olajokat, valamint a bérmáláskor és papszenteléskor is használt olajat (krizmát).
A húsvét szent hetét megnyitó misén Ferenc pápa az egyházi hagyomány szerint megújítja papi fogadalmát a vele koncelebráló bíborosokkal és püspökökkel együtt.
Nagycsütörtök délután az egyházfő a Vatikánnal majdnem szomszédos Regina Coeli (Mennyek Királynője) nevű római börtönbe látogat el. Az olasz főváros egyik legrégebbi és legismertebb börtönéről van szó, amelyben tavalyi adatok szerint 640 férőhelyen több mint 900 rab tölti büntetését, kivétel nélkül férfiak. Több mint 66 százalékuk külföldi. Ferenc pápa a negyedik egyházfő, aki ide látogat: 1958-ban XXIII. János pápa, 1964-ben VI. Pál, 2000-ben pedig II. János Pál kereste fel ugyanezt a börtönt.
Ferenc pápa a rabok előtt mutatja be az utolsó vacsorára (coena Domini) emlékező misét a lábmosás szertartásával. Az egyházfő 12 rabnak mossa meg a lábát. Ez a negyedik alkalom, hogy Ferenc pápa a nagycsütörtök délutáni szertartást börtönben eleveníti fel: 2013-ban egy római fiatalkorúak börtönében elítéltek lábát mosta meg, 2014-ben egy római betegotthonban tette ezt, 2015-ben a római Rebibbia börtönben, 2016-ban a Róma közeli Castelnuovo di Porto menekült-központjában, tavaly pedig Paliano börtönében az olasz fővárostól hat kilométerre.
Ferenc pápa az első, aki elődeivel ellentétben nem paptársainak mossa meg a lábát, hanem világi férfiaknak és nőknek, keresztényeknek és muzulmánoknak.
Nagypénteken az egyház nem mutat be szentmisét, hanem liturgiával idézi fel Jézus szenvedését és megváltó kereszthalálát: Ferenc pápa a Szent Péter-bazilikában vezeti a liturgiát, amely megelőzi a szokás szerint a Colosseumnál zajló római keresztutat.
A via crucis a város ókori központjában, a Colosseum és a vele szemben magasodó Palatinus-domb között elevenedik fel. A 14 stáción a keresztet olaszok és a kontinensek képviselői viszik, egyháziak és világiak, fiatalok és idősek, családok, betegek, bevándorlók.
Az állomásokon elhangzó olasz nyelvű meditációk szövegét az idén Ferenc pápa fiatalokra bízta: tizenöt 16 és 27 év közötti olasz fiatal írta őket, közülük kilencen egy római gimnázium tanulói. A Vatikán honlapján már közölt meditációk a krisztusi passió jeleneteihez kapcsolódva aktuális problémákat érintenek.
Szombat este Ferenc pápa a Szent Péter-bazilikában vezeti a húsvéti vigíliát.
Vasárnap a Szent Péter téren pontifikálja az ünnepi szentmisét, majd délben húsvéti üzenetet mond, amely után latin Urbi et Orbi áldását adja Róma városára és a világra.
Ferenc pápa hétfőn délben rövid beszédet és imádságot mond a pápai lakosztály Szent Péter térre néző ablakából.

Folytatódik a vicckampány Ferenc pápa intézkedéseivel szembeni tiltakozásként


Több száz plakát kihelyezése után Rómában ismeretlenek ezúttal a Vatikán napilapjának, a L'Osservatore Romano-nak készítették el egy "hírcsárdás" viccváltozatát, és küldték szét a hétvégén elektronikusan az egyház számos püspökének és bíborosának. 

Az ügyben a vatikáni rendőrség nyomoz... Ami azt jelenti, hogy a Vatikán nem viccnek, hanem komolyan veszi a dolgot. Ezen felbuzdulva mi is igyekszünk tájékoztatni a magyar olvasókat az ezek szerint fontos álújság tartalmáról.
A kiadványban a "pápa" megválaszolja a 4 bíboros 5 dubia kérdését. (A dubia egy kánonjogi forma, mely határozott igen, vagy nem válaszokat igényel a tanítóhivataltól). A "pápa" határozott válasza mind az ötször "igen is, meg nem is". Az indoklás rovatba minden esetben a Ferenc pápa valódi, korábbi megnyilatkozásai kerültek a konkrét kérdésekkel kapcsolatban. 
Az álvatikáni lap szerint Kasper bíboros azóta is térdel, noha kényelmetlen neki, de hát ahogy Ferenc pápa is megmondta róla, Kasper bíboros "térdelő teológiát" művel. 
E válaszok után már bizonyos, hogy 2+2=5. Ezt a felfedezést Antonio Spadaro jezsuita atya, a La Civilta Cattolica főszerkesztője tette. Ezt a véleményét már korábban is hangoztatta, de most, hála "Ferenc pápa"  válaszainak, bizonyosságot nyert felőle. 
Pio Vito bíborosnak egyszerűen nyoma veszett azután, hogy a postás meghozta neki, és elolvasta a "pápa" dubia válaszait, mert azok olyan világosak voltak. A bíboros házinénije szerint Pio Vito annyira értékelte az egyenes beszédet, hogy talán elragadtatott. Már soha nem mondhatunk köszönetet Vito bíborosnak a Rota Romana dékánjaként végzett egyedülálló hozzájárulásáért a házassági ügyek tisztázásához. Pedig nevéhez fűződik annak világossá tétele, hogy katolikus szentségi házasságot az egyházi bíróságok most már "STB..." jogcímen is érvénytelennek mondhatnak ki. 
Igaz lehet Alexandre Dumas állítása, miszerint "minden ügy mögött egy nő áll". Ha arra lennénk kíváncsiak, hogy a "pápa" vajon honnan vette "a napnál is világosabb" válaszait 4 bíboros dubiájára, akkor ezt bizonyára abban a lutheránus asszonyban találhatjuk meg, akivel 2015-ben az intercommunio (protestánsok szentáldozása) kapcsán beszélt a pápa. A katolikus férjjel rendelkező lutheránus nő kérdésére, hogy Ferenc pápa engedélyezi-e neki a szentáldozást, a pápa ezt a világos választ adta: "Erre soha nem mernék engedélyt adni, mert nem az én kompetenciám. Beszéld meg az úrral, és menj előre. Ennél többet nem merek mondani". 
A vicclap arról is "beszámol", hogy a dubiára adott válaszairól 75 perces telefonbeszélgetést folytatott a Szentatya Eugenio Scalfari ateista olasz újságíróval, aki nem rögzítette, se nem jegyzetelte végig a beszélgetést, ugyanis a "pápa" engedélyezte neki, hogy kihagyjon dolgokat, amiket mondott, vagy hozzátegyen dolgokat, amik az interjúban nem hangzottak el. A lényeg úgyis az, hogy az emberek jobban megértsék, kicsoda is "Ferenc pápa" valójában.
Az álpublikáció elkövetői (egyelőre) ismeretlenek, kilétükre talán a vatikáni rendőrség nyomozása fényt derít majd. A helyzet komolyságát jelzi, hogy a múlt héten Róma-szerte kihelyezett, Ferenc pápát kérdőre vonó plakátok ügyében is a nyomozást nem más, mint a római terrorelhárítás (a DIGOS) végzi. Kétfarkú Kutyánaklenni és vicces álújságot gyártani a jelek szerint a Vatikánban sokkal de sokkal kockázatosabb műfaj.
Bejegyezte: Szerdahelyi Miklós dátum: 0:37 
XVI. Benedek az utolsó igaz pápa?


2013.08.17. 15:27, Katekéta

Van egy téma, amely bár a nem hívők számára jellemzően ismeretlen, a katolikusok között egyre többször merül föl, és néha még megosztó viták melegágya is. Méghozzá egy kortárs látnoknő állítólagos próféciái: a nagyfigyelmeztetésnek nevezett magánkinyilatkoztatás-sorozat szerint hamarosan elérkezik az ítélet napja. Mindez nem újszerű, sokan mondtak már sok ilyesmit. Ami valóban megdöbbentő, hogy eddig történt néhány látnoki pontosságú jóslat. Mit hihetünk és mit tudunk a második eljövetel nagyfigyelmeztetéséről?
Először is tisztázzuk, hogy bár a prófétákat a Biblia szerint ne vessük meg, azért a hiteltelen kóklereket nyugodtan nevessük ki... Rengetegen keltettek már pánikot úgy, hogy talán még ők maguk is elhitték, hogy Jézustól kapnak üzeneteket, de a Szentírásban Krisztus azt mondta, hogy nem tudhatjuk sem az napot, sem az órát.
Sok jóslat született a történelemben, de éppen emiatt nagyon figyelmesen meg kell vizsgálnunk, hogy minek is adunk hitelt. Azért, mert valaki azt mondja, hozzá Jézus szól, még nem kell, sőt nem szabad minden szavát elhinnünk. Sőt spirituális szempontból még az sem bizonyíték, ha az igaza utóbb bebizonyosodik: jöhetnek üzenetek, hogy úgy mondjuk, fölülről, de éppúgy érkezhetnek alulról is...
Éppen ezért minden állítólagos csodát és kinyilatkoztatást is az Egyház alaposan megvizsgál. Ez valóban egy évekig, néha évtizedekig tartó alapos folyamat, melyben világi szakértők (orvosok, pszichológusok, fizikusok stb.) és persze egyházi szakemberek (teológusok, papok stb.) igyekeznek megállapítani, hogy a kinyilatkoztatás hiteles-e. Rendkívül fontos igazodási pont számunkra az egyházi tekintély és tanítás, meg persze a Biblia. Ami ellent mond a tanításnak, hitünk szerint bizonyosan nem lehet valódi isteni kinyilatkoztatás, de hát mivel nem igazán lehet tudományos objektivitással vizsgálni ezeket a kérdéseket, még az egyház által kanonizált magánkinyilatkoztatások esetében is helye lehet egy katolikus számára is a kétségnek. Én olyan papot is ismerek, aki semmilyen magánkinyilatkoztatásnak sem ad hitelt. Nem azért, mert a csodákat tagadja, hanem azért, mert az isteni kinyilatkoztatás a Bibliával véget ért, és szerinte nem megbízhatóak ezek a történetek.
De mi a nagyfigyelmeztetés?
2010 novemberében egy addig hitetlen dublini nő látomásokat kezdett látni. Jézus szólt hozzá és igen bőségesen adott neki információkat a nő szerint hamarosan elérkező ítéletről. A nő a helyi egyházmegyéhez fordult és papok segítségét kérte, de nem sokan bíztak meg benne. A kinyilatkoztatások szerinte azóta folytatódnak, és tényleg heti rendszerességgel jelennek meg anyagok, amelyek előrevetítenek egy állítólag nagyon közeli eseményt.
Ami különösen kétségébresztő, hogy a nő a kilétét igyekszik titokban tartani. Azt mondja, nem ő a lényeg és fél is, mert kapott fenyegetéseket. A próféták viszont igen ritkán bújnak el.
Mégsem a személy hitelessége kérdéses, hanem a szavaié: igen egyszerűen ellenőrizhetjük, hogy hiteles kinyilatkoztatásról van szó, csak keressünk konkrét állításokat, és vizsgáljuk meg, azok bekövetkeztek-e. Ennél a lépésnél bizony a hiszékenységnél többre van szükség: objektív, tételes bizonyítékokra.
Benedeket lemondatják!
Kissé hátborzongató olvasni a 2012 májusától kezdve hónapokon át megjelenő jóslatokat. Ellenőriztem a Web Archive-ban, valóban megjelentek ehhez hasonló kijelentések még jóval XVI. Benedek emeritus pápa idei lemondása előtt:
Az Én szeretett XVI. Benedek Pápám, az utolsó igaz pápa ezen a Földön. A római Péter, az Én Péterem, a legelső apostol, a Mennyországból fog uralkodni Egyházam fölött, Örök Atyám parancsnoksága alatt. Aztán, amint Második Eljövetelemkor majd uralkodni jövök, ő fogja kormányozni Isten minden gyermekét, amikor minden vallás Egy, Szent Katolikus és Apostoli Egyházzá egyesül.
Visszatért többször is, hogy Benedek pápát elűzik, le fog mondani, az utána következő pápa pedig nagyon népszerű lesz, de valójában a hit megdöntésén dolgozik majd, ő a valóságos Antikrisztus. Ez elképesztő kijelentés, ha átgondoljuk a jelentőségét. A nagyfigyelmeztetés hívei szerint Ferenc pápa sátáni személy, s éppen ez a veszélyes, megosztó jelenség.
Konkrétan olyan méretet öltött a nagyfigyelmeztetés terjedése, hogy már Magyarországon is szükség volt rá, hogy a papok prédikációjukban figyelmeztessék a híveket arra, hogy nem adhatnak hitelt egy jelenleg is egyházi kivizsgálás alatt álló jelenségnek, ha az ilyen súlyos dolgokat állít. Nem kevesebbről van szó, minthogy néhány sikeres jóslat következményeképp sok amúgy katolikus elfordult Ferenc pápától és ezzel de facto elfordulnak az Egyháztól és a katolikus vallástól is, ha folytatódik ez a hangulatkeltés.
Miért nem igaz a nagyfigyelmeztetés?
Természetesen nem mondhatom, hogy bizonyosan nem igaz, de azt igen, hogy szinte bizonyosan nem az. A jóslatok rendkívül homályosak. S bár kitűnően eltalálták, hogy Benedek lemond, a szövegek szerint őt elűzik, sőt a Vatikánból is elüldözik. XVI. Benedek azt mondta, tökéletesen elfogadja Ferenc pápát, sőt Ferenc is gyakran beszél az emeritus római püspökkel, akit egy igen kedves nagyapához hasonlít, s aki még most is a Vatikánban él. Hasonlóan hihető lehet egy rosszabb hitoktatást kapott hívő számára a jóslatsorozat sok más kijelentése is, de ezek teológiailag megbuknak, mert ellent mondanak a katolikus tanításnak.
Arról van szó, hogy igen nehéz elfogadni egy katolikus próféciát úgy, hogy az nem katolikus. Ha más valláshoz fűződő jóslatok lennének, akkor annak teológiája szerint vizsgálnák a szakavatottak. Jelenleg viszont a Katolikus Egyház a hitletéteményese a katolikus vallást érintő kérdéseknek, és igencsak meglepő lenne, ha igen hamar nem derülne ki általa, hogy a nagyfigyelmeztetés hiteltelen.
Papokat is megbolondít
Magyar fordításban az erdélyi Selymes József atya közli a nagyfigyelmeztetés újabb és újabb jóslatait. Ő maga is elismeri, hogy ezeket még nem kanonizálta az egyház, de hisz a hitelességükben. Igen nehéz helyzetben döntött, mert a jóslás mint okkultizmus súlyos bűn és tilalom alatt van.
2012 januárjában Böcskei László megyéspüspök is figyelmeztette a hozzá tartozó Selymest és Csilik János plébánosokat, hogy a személyes meggyőződés igen kevés ahhoz, hogy hitelesnek nevezzék és prédikálják a nagyfigyelmeztetést. Sajnos ennek hívei szerint az egyház is már szabadkőműves, sátáni befolyás alatt áll, így a figyelmeztetéseket sokszor nem veszik komolyan, és ezzel sodródnak az eretnekség, tilalomba esés és kiközösítés felé egész gyülekezetükkel, akiket azért bíztak rájuk, hogy jó pásztorai legyenek.
Az Isteni Irgalomról Nevezett Máriaként hívott látnoknő spirituális ámokfutását elítélte már a melbourne-i érsek is a papságnak küldött körlevelében:
Az 'Isteni Irgalom(ról nevezett) Mária' Írországban élő asszony, aki prófétának mondja magát, és azt állítja, üzeneteket kap és látomásokban részesül Jézustól és Máriától, elsősorban a végidőkkel és a világvégével kapcsolatban. Állítása szerint megjövendölte, hogy Benedek pápát lemondásra fogják kényszeríteni, és hogy Ferenc pápa csaló.
Értesüléseink szerint egyesek szentképek kíséretében terjesztik ezeket az állítólagos üzeneteket. Kérem, tájékoztassák a híveket, hogy ezek az anyagok nem kaptak egyházi jóváhagyást, terjesztésüket be kell szüntetni és az üzeneteket és szórólapokat el kell tüntetni. Az érseknek meggyőződése, hogy hivatalos iránymutatást kell adnia ezzel kapcsolatban. [aláírás] – Alina Tsakonas személyi titkár, általános helynöki hivatal.”
Augusztusi jóslat: az Oltáriszentséget is bemocskolják
Amikor prófétálást vizsgálunk, mindig központi kérdés, hogy beleillik-e a szöveg tartalma az egyházi tanításba, teológiailag helyes-e; de ezen felül fontos, hogy az Egyház misztikus tapasztalatába is beleilleszthető kísérőjelenségekkel jár-e, valamint megvannak-e azok a lelki gyümölcsei, melyeket az Istentől kapott ilyen jelentős kegyelmi ajándékok esetében természetesnek vehetünk. Nevezetesen: ezek az üzenetek mit hoznak nekünk?
A nagyfigyelmeztetés káoszt, megosztottságot, a pápa tiszteletének megtagadását, félelmet és aggodalmat hoztak. Jézus aligha ilyen személyiség, aligha efféle üzeneteket küldene. Ha az evangéliumi Megváltó nem boldogságot, megnyugvást, örömet hoz hívei és egyháza számára, akkor az talán nem is Ő...
Az augusztusi figyelmeztetések szerint hamarosan az Eucharisztiát is megváltoztatja az Egyház, méghozzá úgy, hogy abban már nem lesz jelen valóságosan Krisztus. Igen nehéz ezt elképzelni, mikor papjaink például a gulágokon mazsolából préselt szőlőcseppekkel is bemutatták a misét. Mégis a figyelmeztetés szerint változás lesz, a papok pedig nem merik majd fölemelni a szavukat, mert aki megteszi, azt kiközösítik.
És itt a veszélye az egész őrületnek: ha valaki efféle eretnekségeket állít papként (hogy például Ferenc pápa az Antikrisztus), akkor természetes, hogy gyógyító büntetés alá kerülhet. A legutolsó jóslat szerint sokan nagyon fogják támadni a nagyfigyelmeztetést: hívei tehát jelen írásomat már önmagában ennek alátámasztásának, tehát bizonyítéknak vehetik. A jóslat tehát látszólag beteljesül, de önmagát teljesíti be.
Eközben pedig képzett papok érthetetlen, hogyan állhatnak mellé. Az üzenetek között megjelent a millenarizmus, amely egy katolikus szempontból elfogadhatatlan elmélet, mely szerint Krisztus földi visszatérése után még valóságosan ezer évig fog uralkodni a Földön, mielőtt üdvösségre jutnának a lelkek. Ilyesmit nem tanít az egyház, sőt kijelenti, hogy ez tévtanítás:
Ez az antikrisztusi megtévesztés a világban mindannyiszor föltűnik, amikor a messiási reménységet a történelemben akarják beteljesíteni, ami csak a történelmen túl, az eszkatologikus ítélet által teljesedhet be; az Egyház az eljövendő ország ezen meghamisítását „millenarizmusnak" nevezett enyhébb formájában is, és főként a „belsőleg romlott" szekularizált messianizmus politikai formájában elutasította. (A Katolikus Egyház katekizmusának 676. pontja.)
A nagyfigyelmeztetés eltévelyedett híveinek legnagyobb önigazolási kísérletei ráadásul kudarcot vallanak. A figyelmeztetések szerint az Egyház hamarosan megváltoztatja a liturgikus öltözeteket, illetve a pápa új, a fenevadat idéző keresztet használ majd. Találtak is egy képet, amelyet véres kardként mutogatnak körbe:
papakereszt.jpg
Ezen azonban nem valamiféle új feszület van, hanem egy, a pápának adott ajándék. Furcsa bizony, de nem azt jelenti, hogy ezt a pápa kérésére készítették vagy a Szentszék kötelezővé tenné az alkalmazását. Egy 2012. májusi figyelmeztetést is citálnak, mely szerint egy különösen nagy bűnt, az azonos neműek házasságát természetes jogként mutatnak majd be, sőt az Egyház is elfogadja majd. Természetesen nem történt ilyesmi, a pápa sem mondott semmi újat, hiába kapta föl pár szavát a sajtó.
Szintén fölmerült már érvként a magyar hívők körében, hogy a Szentatya nem tiszteli az Oltárt: például a riói világtalálkozón egy futball-labdát tett rá. De hát ebben mi lenne tiszteletlenség? Fiataloktól kapta ajándékba, ő pedig azon melegében föl is ajánlotta Szűz Máriának a labdát. Vagy talán tiszteletlenség volt, mikor a néhai Boldog II. János Pál pápa még káplánként rögtönzött oltáron misézett a diákjainak egy kiránduláson vagy mikor a tábori lelkészek esetleg csak penészes kenyért találnak egy lövészárokban a liturgiához? Természetesen nem, a szabályok adnak erre lehetőséget (ahogy fehérbor vagy gluténmentes ostya is használható a szabályok betartásával az átváltoztatásnál).
A hit igen fontos az ember életében. Sokan kérdezik, hogy miért nem elég magunk módján hinni? Miért nem elég, ha csak annyit hiszünk el, amit épp mi kitalálunk, amit mi gondolunk? Szerintünk a világ nem így működik. Van sok olyan hittitok, melyre önmagunktól nem jöhetünk rá. A hitoktatás éppen azért fontos, mert bérmált, hitüket gyakorló katolikusok is élhetnek olyan alacsony teológiai vagy dogmatikai ismerettel, amely lehetőséget ad nekik, hogy efféle állítólagos jóslatok elbizonytalanítsák őket.
Természetesen nem állítom, hogy a valószínűségelmélet filozófusa, Richard Swinburne szintjén kell ésszel eljutnunk Jézus istenségéig vagy a Szentháromság igazságáig, mert erre többségünk nem képes. A hit sokszor valóban nem racionális. De vannak megtanulható, megérthető és ezáltal mélyebben átélhető igazságai. Aki unatkozik a szentmisén, az nyilvánvalóan nem tudja, hogy éppen mit él át, nem érti a rítust, s ez hitoktatásbeli hiányosság.
Amikor pedig efféle álpróféták zavart keltenek egyházunkban, például éppen a magyar püspökség fennhatósága alatt, akkor éppen a magyar katolikus hitoktatás és kommunikáció hibájának közvetlen következményeit látjuk.

EGY HÓNAPOS LESZ A PRIDE ÉS LESZ ISTENTISZTELET ISA Budapest Pride történetében először egy teljes hónapon át, június 8-tól július 8-ig tart majd a Budapest Pride Fesztivál, közel száz „kulturális programmal” és az „eseményt záró felvonulással.”
Merj nagyot álmodni!” – szól az idei szlogen, jelezve a fesztivál programkínálatának növekedését is, de az üzenet ennél többet hordoz magában – írják honlapjukon.
A szervezők kiemelik: azért sikerülhetett a korábbi egy hetes fesztivált egy hónaposra kibővíteni, mert az LMBTQ (leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű és queer) közösség, és a több, mint félszáz civil szervezet összefogással, lelkesedéssel, önkéntesen szervezi meg a programokat, és együtt tesznek az álmaik megvalósulásáért.
Talán nem meglepő, hogy a támogatók között a Soros-hadsereg zászlóshajójaként emlegetett Amnesty International is ott szerepel, mivel az esemény szervezője, a Szivárvány Artemisszió Alapítvány is Soros pénzből tartja fenn magát és próbálja érzékenyíteni a magyar társadalmat a nemi identitások nélküli világ elfogadására és megélésére.
A fesztivál különlegességének számít, hogy a „keresztények a melegekért ” csoport már ökumenikus istentiszteletre is várja a homoszexuális, transzgender és nemi identitás nélküli embereket. Az egy hónapos fesztivál programjai pedig vidéki városokban is várja az érdeklődő fiatalokat, sőt, családi napot is szerveznek.
Meggyilkolt egy 11 éves kislányt a "menekült", de a merkeli hatóságok megvárták, amíg egy zsidó lánnyal is végez
Irakban a rendőrség elfogta a 20 éves ’Áli Bassárt, aki ellen a német rendőrség adott ki nemzetközi elfogató parancsot. Az elfogás előzményeként több mint két héttel ezelőtt a Németországban elutasított menedékkérőként élősködő ’Áli Bassár egy 35 éves török sáskával együtt a Rajna-vidék-Pfalz szövetségi tartománybeli Wiesbaden mellett megerőszakolt, majd megfojtott egy Susanna Maria Feldmann nevű 14 éves zsidó lányt.
A német rendőrség és a politikusok először arra gyanakodtak, hogy a lányt antiszemita indítékból erőszakolták meg, majd gyilkolta meg az iraki „menedékkérő” – írja az izraeli Jediot Áháronot és a Londonban megjelenő Es-Sárk el-Auszát című arab nyelvű napilap.

Susanna Maria Feldmann
A 14 éves Susanna Maria Feldmann a Rajna-menti Mainz tartományi főváros zsidó közösségének tagja volt, akinek holttestét több mint két héttel az eltűnése után a német rendőrség csak egy önként jelentkező informátor segítségével találta meg. A lány édesanyja már az eltűnés éjszakáján kapott egy SMS-t, amelyben ez állt:
„A barátommal elutaztam Párizsba, s két-három hét múlva jövök haza.”
Az anya már ekkor értesítette a rendőrséget, ám a hatóság csak jó egy héttel később kezdett a lány utáni nyomozásba. A rendőrség azzal hárította el az azonnali kutakodást – valószínűleg jogosan –, hogy Susanna hosszabb-rövidebb időre már a múltban is el szokott maradni a szülői házból.
A rendőrség tehát jó két héttel az első szülői bejelentés után kezdett nyomozásba, ami untig elég volt arra, hogy a gyilkosság első számú gyanúsítottja, ’Áli Bassár, a szülei és öt fivére repülőgépre üljön és angolosan távozzon Németországból. A család tagjai hamis névre kiállított útlevéllel Törökországon keresztül visszamenekültek a hazájába, Irakba. A gyilkos és családja 2015-ben érkezett – Magyarországon keresztül – Angela Merkel birodalmába, ám 2016 decemberében a német hatóságok kiderítették, hogy ’Áli Bassár és családja nem jogosult a menekültstátuszra.
Csakhogy a család beadta a fellebbezést, s ezért tovább maradhattak az eszetlenek honában. A német hatóságok még akkor sem gyorsították föl a kitoloncolás folyamatát, s nem zárták rács mögé ’Áli Bassárt, amikor egy a menekültszállón velük lakó 11 éves kislány meggyilkolásának első rendű gyanúsítottja lett. A „willkommenező” hatóságok hagyták, hogy tovább gyilkoljon.

Áli Bassár
Susanna Maria Feldmann 14 éves lányt a 20 éves iraki ’Áli Bassár és egy 35 éves török sáska még május 22-én megerőszakolta, majd fojtotta meg Wiesbaden város közelében, majd sietősen elhantolták az autóút melletti erdős, cserjés területen a bozótban. A holttestet három nappal ezelőtt találták meg a rendőrök egy 14 éves szintén sáska információja alapján.
A meggyilkolt lány ismerősei a német sajtónak elmondták, hogy Susanna Maria Feldmann szeretője volt az iraki férfinak. Németországban az elmúlt években nem Susanna meggyilkolása az első eset arra, hogy fiatal német lányok összeszűrték a levet a sáskákkal, amely végül aztán a halálukhoz vezetett. Ez utóbbi gyilkosságot bonyolította az a tény, hogy a 14 éves lány egy mainzi zsidó család gyermeke volt, s ezért aztán a holttest megtalálása után rögtön fölvetődött az antiszemita indíttatás „alapos gyanúja”.

A lány holttestét kereső rendőri egység Wiesbaden mellettA német rendőrség a holttest megtalálása után azonnal letartóztatta a török tettestársat, míg a családjával együtt kereket oldott iraki ’Áli Bassár ellen nemzetközi elfogató parancsot adott ki. Irak északi, kurdisztáni országrészében pénteken hajnalban két órakor a kurd biztonsági erők el is fogták a Németországból családostul elmenekült ’Áli Bassárt, aki az Erbil, Kurdisztán közigazgatási központjában történt első kihallgatása során elmondta, szó nincs „antiszemita indíttatású” bűncselekményről, mert a gyilkosságot a lánnyal való veszekedés következtében követte el.
Mindenesetre, Horst Seehofer (CSU), Németország szövetségi belügyminisztere ma már köszönetet is mondott a kurdisztáni hatóságoknak a gyors és eredményes munkáért.
Hering József1990 után először Paskai László bíboros, majd később Veres András, a katolikus püspöki kar titkára nyilatkozott arról, hogy "egyesek" górcső alá vették a történelmi egyház tevékenységét, a kommunista önkényuralom évtizedei alatt tanúsított kollaborálás tényeit. Jelenleg már nem Paskai László a pártegyház vezetője, a szeged-csanádi püspöki rangot mindazonáltal Kiss-Rigó Lászlónak, az állambiztonsági szolgálatok egykori ügynökére testálták. Kiss-Rigó püspök az elmúlt hónapokban egyike volt azoknak, akik kiálltak a hódmezővásárhelyi plébános azon politikai szózata mellett, amely a Fidesz jelöltjeinek támogatására hívta fel a hívek figyelmét! 
A NAGY TŰZ ÉS A PÜSPÖKÖK 
A vatikáni "Canal"-dosszié titkai... 
1990 után először Paskai László bíboros, majd később Veres András, a katolikus püspöki kar titkára nyilatkozott arról, hogy "egyesek" górcső alá vették a történelmi egyház tevékenységét, a kommunista önkényuralom évtizedei alatt tanúsított kollaborálás tényeit. Napjainkban sem kutatható, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában, korábban a Történeti Hivatalban meglévő dokumentumok a katolikus egyház titkait tartalmazzák. - Máté Tóth András vallástörténész, a Szegedi Tudományegyetem professzora részletesen számolt be arról, hogy az 1963-as II. Vatikáni Zsinatra kiutaztatott 6 főpapból, 7 fő kísérőből, 1 fő delegációs titkárból és az 1 fő orvosból álló csoportból 9 személy a Belügyminisztérium III/III-as Csoportfőnökség ügynöke volt. 
Paskai bíboros - aki a Polical Capital 2005. március 30-án nyilvánosságra hozott egyházi ügynöklista élén szerepelt - úgy vélekedett, hogy "a katolikus egyház szolgáinak nem szükséges az e-világi létben elszámolni cselekedeteikkel, ők csak a Mindenható előtt tartoznak számadással..." - Jelenleg már nem Paskai László a pártegyház vezetője, a szeged-csanádi püspöki rangot mindazonáltal Kiss-Rigó Lászlónak, az állambiztonsági szolgálatok egykori ügynökére testálták. Kiss-Rigó püspök az elmúlt hónapokban egyike volt azoknak, akik kiálltak a hódmezővásárhelyi plébános azon politikai szózata mellett, amely a Fidesz jelöltjeinek támogatására hívta fel a hívek figyelmét! 
Majsai Tamás református teológus, az egyháztörténész, már évekkel ezelőtt 57 nevet tartalmazott ügynöklistát tett közzé a reformátusok hetilapjában. - A lajstromban szereplők többsége lelkész, protestánsokat éppúgy találunk köztük, mint olyan katolikusokat, akik a gyónási titkokat az ÁVH-nak, majd később az Állambiztonsági Szolgálat tartótisztjeinek jelentették. - " A rendszerváltás óta eltelt időben az ország egyházi közösségei közül egyik sem volt hajlandó arra, hogy ezt az eminens egzisztenciális illetve erkölcsi kérdést (is) jelentő ügyet fontosabbnak tekintse, mint az égbe emelkedett szekerének megtalálására indított űrexpediciót" . - Bulányi György (aki 1990 után is csak paptársai szívességéből misézhetett templomban, és akit nyolcévi börtönbüntetés után 1982-ben az Állami Egyházügyi Hivatal nyomására eltiltottak a nyilvános papi működéstől!) ehhez csak annyit tett hozzá, hogy (véleménye szerint) egyháza papjainak 95-96 százaléka kollaboráns volt a Kádár-korszakban. 
Akadt olyan jobboldali politikus is, aki úgy vélekedett az országos közállapotokat látva, hogy "Nagy-nagy tüzet kellene rakni, mert a szegénység, a korrupció, az erkölcsi romlás és a széthúzás hidege dermesztő..." 
Kollár Erzsébet - Facebook 
A NAGY TŰZ ÉS A PÜSPÖKÖKÚjabb milliárdos csalást talált az OLAF 

Hány csontváz fog kihullni a szekrényből kormányváltáskor? 
2018. június 7. HírTV 
Az Elios-ügy közvilágítási botránya mellett egy másik, Magyarországhoz köthető milliárdos csalássorozatot is talált az OLAF - írja a Népszava az unió csalás elleni hivatalának jelentésére hivatkozva. 
Újabb milliárdos csalást talált az OLAF

A dokumentum alapján az uniós szervezet 9 milliárd forint visszatérítésére tett ajánlást, mert a gyanújuk szerint egy magyar-szerb-lett hálózat uniós kutatás-fejlesztésre szánt forrásokat csalhatott el. A hivatal szerint két kutatóközpontot csak az uniós támogatások miatt hoztak létre és mesterségesen megnövelték a projektek költségeit. 

A csalásgyanús ügy szervezői azt is leplezni tudták, hogy a végső beszállítók valójában saját céghálójukhoz tartoznak. A lap úgy tudja: az ügyben a NAV is nyomoz. 

SOSEM VOLT MÉG EKKORA MUNKAERŐHIÁNY MAGYARORSZÁGONSoha nem látott tempóban nő a betöltetlen álláshelyek száma Magyarországon.
A Központi Statisztikai Hivatal szerint 79 428 állás volt betöltetlen Magyarországon 2018 első negyedévében, ami a tavaly év végihez képest 8,5 százalékos, a 2016-oshoz képest pedig 33 százalékos növekedést jelent. A statisztikák szerint soha nem nőtt ilyen ütemben az üres álláshelyek száma – írja a mfor.hu.
A legtöbb üres állás a feldolgozóiparban van, ahol 2017-hez képest 43 százalékkal nőtt a munkaerőhiány, ott 24 396 álláshely van betöltetlenül. Az adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység ágazatban egy év alatt 72 százalékos volt a növekedés. A legszembeötlőbb változás az ingatlanügyek területén figyelhető meg, ahol 132 százalékkal nőtt a betöltetlen állások száma.
Az egészségügyben is nagy a probléma, 2018 első negyedében 8063 állás volt üresen, ami tavaly év végéhez képest 3,1 százalékos növekedés, 2017 első negyedéhez képest pedig 13,3 százalékkal dolgoznak kevesebben ebben a szektorban.
Az építőiparban is egyre rosszabb a helyzet, idén az első három hónapban 44 százalékkal kevesebben dogoztak az ágazatban, 4202 dolgozó hiányzott, a tavalyi időszakhoz képest ez 33 százalékos növekedés.
Az oktatásban valamivel jobb a helyzet, hiszen a tavalyi azonos időszakhoz képest 9 százalékkal csökkent a betöltetlen álláshelyek száma, és 2018 év végihez képest is csak 1,4 százalékos a növekedés.
Egy területen tapasztalható egyértelmű javulás, a kereskedelem és gépjárműjavítás területén 3 hónap alatt 17, egy év alatt pedig 4,6 százalékkal csökkent a betöltetlen pozíciók száma.

DEMOGRÁFIA, AGYELSZÍVÁS, KÉPZETLENSÉG

A munkaerőhiány három okra vezethető vissza, az első a demográfiai válság. Évente körülbelül 90 ezer gyerek születi ma Magyarországon, ez a szám az 1950-es években nagyjából 220 ezer volt. A második ok, hogy a munkaképes fiatalok jelentős része, körülbelül 600 ezer értelmiségi és szakmunkás hagyta el az országot. A harmadik probléma az, hogy nagyon sok a képzetlen ember Magyarországon. Tavaly 200 ezer ember volt munkanélküli segélyen, és körülbelül ugyanennyi a közfoglalkoztatott. Ezen felül körülbelül 100-150 ember nem létezik semmilyen munkakeresési nyilvántartásban. 2017-ben nagyjából 500 munkahely volt betöltetlenül, első ránézésre hiába tűnik azonban bíztatónak, hogy nagyjából ugyanennyien vannak munka nélkül, a gond az, hogy a potenciális munkavállalók jelentős része teljesen képzetlen.
TÁLLAI: HIÁBA MONDJA A FIATALOK HARMADA, HOGY KÜLFÖLDRE TÁVOZNA, ÚGYSEM MENNEK ANNYIANA szocialista Tóth Bertalan és Kunhalmi Ágnes írásbeli kérdést intézett Varga Mihályhoz, arra voltak kíváncsiak, mit szól hozzá a miniszter, hogy egy kutatás szerint a magyar fiatalok harmada elhagyná az országot, hogy külföldön tanuljon vagy dolgozzon.


Varga helyett Tállai András államtitkár válaszolt a kérdésre. 
Tállai azt írta, a  2016-os Magyar Ifjúság Kutatás szerint a magyar munkaerő a legkevésbé mobil a régióban, ez pedig érvényes a fiatalokra is. A szándéknyilatkozatok  nagyságrendekkel meghaladják a fiatalok tényleges vándorlási mutatóit. 
Az Eurostat legfrissebb, 2016-os adatai szerint ugyanis az 1,7 millió 15-29 éves magyar fiatal mindössze 0,9%-a távozott Magyarországról, ami alacsonyabb az európai átlagban mért 1,2%-os aránynál.
Az államtitkár szerint ráadásul a külföldre távozók döntő része nem véglegesen hagyja el az országot, és a statisztikák szerint többen jönnek haza, mint amennyien távoznak.

Aljas húzás Lázártól: ezzel végleg leégette magátHiába ment el pár napja a hódmezővásárhelyi önkormányzati ülésre Lázár János, hiába volt békülékeny és együttműködő a hangvétele, csak színház volt az egész, semmi másról nem szólt, mint egy pozitív média szereplésről.
Igaz, Márki-Zay Péter polgármesterrel megegyeztek egy négyszemközti találkozón, de hiába egyeztették le az időpontot június 7-én 14 órára, a találkozó  nem jött össze.
Ugyanis, Lázár a találkozó előtt 21 perccel megváltoztatta a találkozó helyét, és a polgármesteri hivatal helyett egy vendéglátóhelyen várta a polgármestert.
Természetesen egy hivatalos, komoly találkozónak nem egy étteremben vagy kávézóban van a helye, hanem a város hivatalos helyiségében. Az pedig teljesen elfogadhatatlan, hogy mindezt a találkozó előtt 21 perccel próbálja meg valamelyik fél, önkényesen megváltoztatni.
Lázár ezt jól tudta, és egy óra várakozás után már tette is fel a videót a Facebookra, hogy persze ő akart találkozni, de hát a polgármester erre nem hajlandó. Azt pedig csendben elhallgatja a videójában, hogy miként kérte a leegyeztetett helyszín módosítását


Orbán vagyona. Már csak 600 ezer forintja van?Ezt onnan tudjuk, hogy a parlamenti vagyonbevallásában, ezt az összeget írta be.
A több mint 28 éves politikai pályafutása alatt, lássuk be ez nem sok. Furának is tűnhet, hogy csak ennyi, hiszen több politikus társa is szépen meggazdagodott ezen idő alatt. De hogy emellett a strómanjain keresztül mekkora vagyona lehet, ezt csak ő tudja.
A választási kampány alatt Orbán tiltott tevékenységet végzet, óvodába ment gyerekekhez kampányolni. A Nemzeti választási iroda annak rendje és módja szerint Patyi András sűrű bocsánat kérése közepette 300 ezer forintra bírságolta a miniszterelnököt.
Orbán, jogkövető magatartást tanúsítva befizette ezt az összeget. Így a 993 ezer forintos megtakarítása immáron 693 ezer forintra apadt.
Így mindenki tudhatja, hogy Magyarország miniszterelnöke alig valamivel több mint félmillió forint megtakarítással rendelkezik.
Kevesebbel mint egy átlagos jövedelemmel rendelkező magyar család.
És ez így természetesen hihető is!


Geotermikus erőművet épít Kína Magyarországon 
2018. június 6. MTI - portfolio.hu 

Kína 45 milliárd forint értékű erőművi beruházást valósít meg Magyarországon, és bővülhet a légi összeköttetés is a két ország között - mondta a kínai látogatáson tartózkodó Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A jövőbeli magyar energiamix kialakításával kapcsolatos kérdésekről a Portfolio június 7-i konferenciáján is szó lesz. 
Geotermikus erőművet épít Kína Magyarországon

A szerdán kötött megállapodás értelmében a Zhejiang Kaishan Compressor a Pest megyei Turán épít 40 megawatt teljesítményű geotermikus erőművet, amely a villamosenergia termelése mellett mezőgazdasági és lakóépületek hő- és fűtésigényét is kielégíti - nyilatkozott a tárcavezető Sanghajból telefon az MTI-nek. A vállalat emellett Budapesten hozza létre geotermikus üzletági központját - közölte. A cég a világ 3. legnagyobb gyártója, a távol-keleti térségben pedig piacvezető az erőművi kompresszorok előállításában. 

A miniszter szerint a két ország kapcsolatának fejlődését a beruházások mellett a növekvő idegenforgalom is igazolja. Tavaly 230 ezer kínai turista érkezett Magyarországra, ezért indokolt az összeköttetések bővítése - fogalmazott. Szijjártó Péter közölte, hogy előrehaladott tárgyalások folynak a világ 7. legnagyobb légitársaságával, a China Eastern Air Holdinggal egy közvetlen repülőjárat indításáról Budapest és Sanghaj között. 


Volt egy mérnökember Magyarországon, Balogh Jenőnek hívták. Életét tette a geotermikus energia elfogadtatására, hasznosítására. Sem Kádárék, sem a "rendszerváltók" nem támogatták. Pedig, ha akkor hallgatnak rá és mérnöktársaira, ma szinte minden cseppje hasznosulna a geotermikus energiának. Magyar értékként. 
Jenő elvitt engem olyan helyekre, ahol a kutatófúrások után ott hagyták a felszínre törő energiát. Hasznosulatlanul folyt bele a "világba". S nem egy, számtalan ilyen hely volt. Egyébként Nyugat- Magyarországon volt egy város, ahol az 1980-as évek elején egy egész város fűtését oldották meg, Balogh Jenő vezérletével, geotermikus energiával. Ugyanakkor a primőr zöldségtermelők közül sokan , elsősorban Csongrád megyében, már 30 évvel ezelőtt a fóliasátrakat geotermikus energiával fűtötték. (Én magam számtalan ezzel kapcsolatos interjút készítettem az akkori Falurádióba. Visszhangtalanul.) Alkalmazása mellett szóltak a gazdasági számítások. A geotermia használta rendkívül olcsóvá tette az adott tevékenységet. Most meg újdonságként kerül a hírekbe, hogy majd a kínaiak ezt is megoldják. Ők fölözik le a magyar kincs hasznát. Elszomorító. (Lakatos Pál) 
Gyűlik a kínai kelet-közép-európai befektetési alap tőkéje

A Kína-KKE Befektetési Együttműködési Alap II (China-CEE Investment Cooperation Fund II) saját tőkéje elérte a 800 millió dollárt, a megcélzott 1 milliárd dolláros saját tőkeérték elérése és a jegyzések lezárása az év végéreA Kína-KKE Befektetési Együttműködési Alap II (China-CEE Investment Cooperation Fund II) saját tőkéje elérte a 800 millió dollárt, a megcélzott 1 milliárd dolláros saját tőkeérték elérése és a jegyzések lezárása az év végére várható - közölte az Exim az MTI-vel.
A Kína-KKE befektetési alap Kína és 16+1 közép-kelet-európai ország pénzügyi együttműködési programjának részeként jött létre. Az alap második fázisának létrehozását a 2016 novemberében, Rigában tartott ötödik 16+1 Kína-Közép-Kelet-Európa csúcstalálkozón jelentették be.
Az alap végül 2017 novemberében jött létre, és a kínai Eximbank, a magyar Eximbank, a Selyemút Alap (Silk Road Fund) és a CEE Equity Partners Ltd. befektetése révén február 22-én elérte a 800 millió dollár saját tőkeértéket.
Az alapot Luxemburgban jegyezték be "The China Central and Eastern Europe Investment Co-operation Fund II SCS SICAV-SIF" néven, alapkezelője a China-CEE Management. Az alap egyetlen befektetési tanácsadója a CEE Equity Partners Ltd, amelynek feladata, hogy a kelet-közép-európai régió 16 országában felkutassa az ígéretes befektetési lehetőségeket.
Az alap befektetési stratégiája hasonló az alap első fázisának befektetési stratégiájához, amely a régióban 12 befektetést hajtott végre az energiaipar, az oktatás, az egészségügy, a távközlés és az ipar területén.
Az alap célja a közép-kelet-európai régió és Kína együttműködésének további erősítése, a dinamikusan fejlődő vállalkozások felkutatása és felkarolása, hozzájárulva ezáltal a KKE régió gazdaságainak növekedéséhez, és stabil megtérülést biztosítva a befektetők számára - írta az Exim.
A kép forrása: Shutterstock.


Pánik Brüsszelben! Putyin törvénybe iktatta, hogy elzárhatja a gázcsapot azoknak, akik kekeckednek veleNagyon károsan hathatnak az EU-ra az Oroszország elleni szankciók ha Putyin visszavág, például elzárja a gázcsapot.
A parlament mindkét háza által elfogadott és a Vlagyimir Putyin elnök által aláírt törvény a hivatalos online közlönyben való megjelenése után emelkedett törvényerőre.
A törvény értelmében az orosz elnök a kormány kezdeményezésére büntetőintézkedéseket rendelhet el az Oroszországgal szemben “barátságtalan magatartást tanúsító” országok, a közvetlenül vagy közvetve azok joghatósága alá tartozó szervezetek, ezen országok tisztségviselői és állampolgárai ellen.
A jogszabály lehetővé teszi a nemzetközi együttműködés leállítását vagy felfüggesztését meghatározott ágazatokban, a termékek és nyersanyagok importjának és exportjának betiltását, az állami és helyi szintű közbeszerzési eljárásokból és privatizációból történő kizárást.
A törvény emellett egyéb korlátozásokat is megenged – ahogy fogalmaz – “az elnök döntésével összhangban, hogy lehetőség nyíljon az operatív reagálásra a változó helyzetben”.A törvénytervezeten az első olvasat óta enyhítettek az orosz képviselők, a lehetséges ellenintézkedések száma 16-ról 6-ra csökkent, és kimaradt a szövegből a szankciókkal sújtható ágazatok, áruk és szolgáltatások konkrét megnevezése is. Lemondtak a törvényhozók arról az eredeti elképzelésről is, hogy büntetőintézkedéseket lehessen minden olyan cég ellen tenni, amelyben külföldi tulajdonrész van.
Az első változat által keltett felháborodás nyomán az ellenintézkedések nem terjednek ki létfontosságú árukra, egyebek között oroszországi forrásból nem pótolható gyógyszerekre sem.

Az ukrán elnök kiállt a kijevi Pride mellett


Petro Porosenko pénteken támogatásáról biztosította hazájának meleg állampolgárait, és elmondta, hogy szerinte is meg kell rendezni a szombatra Kijevbe tervezett Egyenlőség menetét. És bár ő maga ezen nem tervez részt venni, de mint elmondta, mindenkinek alkotmányos joga, hogy ott legyen, és nem látja semmi okát annak, hogy ne tartsák meg a rendezvényt.
Ez persze elsőre könnyen tűnhet kevésbé határozott kiállásnak, mint amilyeneket nyugati politikusok szoktak tenni hazájukban, de Ukrajnában ennek is óriási jelentősége van, korábban egyetlen ukrán államfő sem nyilvánult meg pozitívan a melegjogokkal kapcsolatban. Meglepődtek az esemény szervezői is, akik egyáltalán nem is számítottak elnöki támogatásra.

Az elnök azután mondta mindezt el, hogy egy újságíró megkérdezte tőle, tudja-e az állam garantálni a résztvevők biztonságát, miután a menetet sorra érik a szélsőjobboldali fenyegetések. A helyzet annyira komoly, hogy egy nappal korábban Kijev polgármestere, Vitalij Klicsko is a menet lefújására szólította fel a szervezőket, mert szerinte provokátorok lesznek jelen, és az egész eseménynek rossz az időzítése is, mivel mindez csak tovább szakíthatja kétfelé háború sújtotta nemzetüket.
Ellentüntetők 2013-ban (STRINGER / AFP)
Az LMBT-jogok képviselői szerint viszont a város vezetői csak a háborúra hivatkozva szeretnék elérni, hogy ne kelljen a témával foglalkozniuk.
Ukrajnában kifejezetten bátor dolognak számít, ha valaki nyilvánosan is vállalja homoszexualitását, sok homofób támadás történik, rendszeresek a gyűlöletbűncselekmények. Korábban többször is terveztek felvonulást tartani Kijevben,de rendre hatósági ellehetetlenítést tapasztaltak. Egyetlen alkalommal jött mindössze eddig a Pride, 2013 májusában. Akkor pedig hiába voltak jelen rendőrök, szélsőjobboldali csoportok támadtak a menetre.
Hasonlóra idén is lehet számítani, a szélsőjobbos Jobb szektor nevű csoport támogatói várhatóan idén is az utcákra mennek.
A szervezők azt ígérik, hogy minden fenyegetés ellenére, lesz felvonulás szombaton. (Mashable)


Megcsináltuk! Elpusztítottuk a világ felét


ÚJSÁGÍRÓ. 2016. 11. 13. 15:00
Ha az emberiség célja a Föld élővilágának és önmagának elpusztítása, nagyon jó úton jár: egyes területeken már 58 százalékos a siker. És úgy tűnik, a hátralévő munka még könnyebb lesz.
KORÁBBAN A TÉMÁBAN:


Rémisztő adatokat közöl a WWF legfrissebb, 2016-os Élő Bolygó Jelentése: a Földön élő gerinces fajok populációja 2012-re az 1970-es évi szinthez képest 58 százalékkal csökkent. A legnagyobb mértékben az édesvizek élővilága ritkult meg, itt 81 százalékkal, a szárazföldi gerincesek esetén 38, míg a tengerekben 36 százalékkal zsugorodtak  a populációk.
Brutális veszteség, és még rosszabb lesz. Becslések szerint ha a mai szinten folytatjuk a Föld erőforrásainak felhasználását, 2020-ra a pusztulás már 67 százalékos lehet – az 1970-ben mért adatokhoz képest.
Pontosítsunk kicsit: „nem ennyivel kevesebb gerinces állat él a földön, az eredmények a felmért populációkra vonatkoznak, globálisan értelmezve az 58 százalékos pusztulás a változás átlagos ütemét mutatja” – tudtuk meg Antal Alexától, a WWF Magyarország kommunikációs vezetőjétől.

Lassú öngyilkosság

A helyzet komolyságát még jobban átérezhetjük, ha tudjuk, az Élő Bolygó Jelentés összeállításakor világszerte 3706 gerinces faj – emlősök, madarak, halak, kétéltűek, hüllők – összesen 14 152 populációját vizsgálták meg a szakemberek. Az eredményt tehát cseppet sem lehet megalapozatlannak, légbőlkapottnak tekinteni
-teszi hozzá.
Sokkal több annál, hogy eltűnik pár béka vagy hal – kit érdekel? A hihetetlen mértékű pusztítás hátterében túlnyomó részt az emberi tevékenység áll, mint ahogy a halálba menők listájának végén is az embert találjuk.
Az egyén szintjére lebontva fajunk valami olyasmit csinál, mint ha valaki lassan ölő mérgeket adagolna magának nap mint nap, közben egyre kevesebbet enne, inna, bezárná magát egy szűk cellába, ahol mind áporodottabb a levegő, kevesebb az oxigén. Mi ez, ha nem lassú öngyilkosság?
Marco Lambertini, a WWF főigazgatója szerint:
Ha elveszítjük a biológiai sokféleséget, akkor a természetes világ, az életet fenntartó rendszerekkel együtt a mai formájában megszűnik létezni. A természet adja nekünk a levegőt, melyet belélegzünk, a szomjunkat oltó vizet, az ételünket, a felhasznált nyersanyagokat, a gazdaságot, amire támaszkodunk és nem utolsó sorban az egészségünket, inspirációnkat és boldogságunkat is.

Pusztítás földön, vízen, levegőben

Az exponenciálisan növekvő emberi tevékenység számos módon károsítja a természetet. Csak a legdurvábbak:
  • Élőhelyek pusztulása és eltűnése  többek között a fenntarthatatlan gazdálkodás, erdőirtás, folyószabályozás, energiatermelés miatt.
  • fajok túlzott kizsákmányolása, azaz a fenntarthatatlan vadászat, orvvadászat, halászat vagy a nagyüzemi halászattal együtt járó, gazdasági hasznot nem hajtó, de iszonyú pusztítást okozó “járulékos fogás”.
  • környezetszennyezés, ami élőhelyeket tesz tönkre, ellehetetleníti a táplálékszerzést, sokszor a szaporodást is.
  • A behurcolt invazív fajok elveszik az őshonos fajok élőhelyét, táplálékát, de több esetben közvetlenül is pusztítják őket. Olyan betegségeket hurcolnak be, amelyek ellen a bentlakók védtelenek.
  • Az éghajlatváltozás számtalan közvetlen és közvetett módon hat az élővilágra: élőhelyek tűnnek el, vándorlási útvonalak szűnnek meg, csökken a táplálék mennyisége – a klímaváltozás káros hatásait felsorolni is hosszú, károkozását pedig csak becsülni lehet.

A változás jó, de nem így

Senki nem állítja, hogy a fejlődés rossz, csupán azt: jelenlegi módja és üteme fenntarthatatlan. Sőt, a természet maga a változás, az élőlények alkalmazkodása a folyton változó külső körülményekhez: fajok születnek, tűnnek el és alakulnak át megállás nélkül. A baj az, hogy az emberi tevékenység következtében a külső körülmények változása annyira felgyorsult, hogy ahhoz már képtelenség alkalmazkodni. Az általunk diktált tempóval az evolúció nem tud lépést tartani, nem erre a “száguldásra” lett kitalálva.
A gerinces populációk 58 százalékos csökkenése önmagában is vérfagyasztó tény, de a WWF Élő Bolygó Jelentését felfoghatjuk figyelmeztetésként is. A Föld ökológiai rendszere recseg-ropog, ha nem találjuk meg fejlődésünk fenntartható módját, rövidesen összeomlik, és az embert is maga alá temeti.


Zoltan Laszlo: Így van! A természetben nincs verseny, de annál több kooperáció és szinbiózis. Csak minket, embereket idomítottak a versenyre, ami még nem is gazdaságos, mert az emberi erőforrásokat nem gazdaságosan használja ki, mert a vesztes munkája fölösleges volt. Közgazdasági modelünk teljesen elhibázott és nem fenntartható! A természetet kizsákmányoljuk, a fajokat kiírtjuk. Ha az egész világ a mi életszínvonalunkon fog élni ebben a polgári liberális gazdasági rendszerben, akkor a teljes kolapsz borítékolható! 
FIGYELEM!!! ÚJ mérgező növény terjed hazánkban!!! 
Megkérlek, küldd tovább barátoknak, ismerősöknek, akik természetjárók, vagy a környéken élnek... és megfordulnak! 
Kirándulók és turisták figyelmébe! 
Már az egész Országban tömegesen előfordul a kaukázusi medvetalp. 
FIGYELEM! 
Keszthely környékén már tömegesen előfordul a KAUKÁZUSI MEDVETALP! 
Mit kell tudni a medvetalpról? 
A kaukázusi medvetalp a zellerfélékre jellemzően furanokumarinokat tartalmaz, de a többi növényhez képest sokkal nagyobb mennyiségben. 
Ez az anyag azon felül, hogy rákkeltő, a bőrt erősen fényérzékennyé teszi. 
Ehhez a növény puszta megérintése is elegendő, a finom szőröknek köszönhetően. Ha az érintett bőrfelületet UV-sugárzás éri, a bőr kipirosodik, viszketni kezd, és 16-48 órán belül égési sérülésekre emlékeztető hólyagok jelennek meg rajta. Ezek helyén feketés, lilás bőrelszíneződések és hegek maradnak vissza. Szembe kerülve átmeneti, vagy akár végleges vakságot okoz. 
Kaukázusi medvetalp 
Kaukázusi medvetalp okozta
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése