2012. július 16., hétfő

Nyílt levél


Nyílt levél

Egy ismeretlen magyar keresztény állampolgár nyílt levele Áder Jánoshoz

Mire vagy büszke, te senkiházi?

2012. július 10. 13:40
Hunhír.info
"Mire vagy büszke te senkiházi?- üvöltötte felém. A Szent Koronára, amely nem más, mint svájci sapka, Szent István ereklyéje tetemcafat, a Turul madár egy dülledt szemű tojó, a Himnuszotok pedig elavult nóta? Vagy Az Ember tragédiájára, amely tömören geci, a Feszty körkép kártékony hazugság, nyelvetek pedig szedett-vedett ócskaság."
Áder János Úr
köztársasági elnök

Tisztelt Elnök Úr !

A minap az újságok hírt adtak arról, hogy Schweitzer József nyugalmazott főrabbihoz a körúton odalépett valaki és szemébe vágta, hogy gyűlöli a zsidókat. Ő emiatt panasszal élt az államvezetésnél, melyet követően Ön soron kívül személyesen kereste fel a főrabbit. Eme szokatlan jellegű elnöki látogatás nyilván mély együttérzéséről tanúskodik a hasonló esetekkel kapcsolatosan, ami felbátorított engem is arra, hogy megkérjem Önt, hogy nekem, mint egy hazáját szerető, féltő, és megmaradásáért, virágzásáért tenni, küzdeni és harcolni is képes keresztény állampolgárt ért utcai inzultus elszenvedőjének is nyújtsa azt a megkülönböztető, netán bocsánatkérő, avagy engesztelő figyelmet, melyet nevezett fenti személynek soron kívül biztosított. Erre magyar állampolgárként annál is inkább apellálhatok, mert saját hazám vezetőjétől felém ez morálisan még inkább elvárható, és mert az engem ért személyes jellegű inzultus kétséget kizáróan, bizonyítható módon történt meg. Ennélfogva az én esetemmel kapcsolatosan nem merülhetnek fel olyan kételkedő, rosszindulatú felvetések, kérdések, mint amik szárnyra kaptak Schweitzer rabbi panaszával összefüggésben.

Így:

valóban megtörtént-e az eset?

és ha megtörtént

- nem csupán egy casus belli jellegű esetről van-e szó, aminek célja egy újabb, felfokozottabb hangvételű hazai és nemzetközi magyargyalázó kórus beindítása, avagy

- lehetett szonda jellege is, hogy meddig lehet még büntetlenül gyalázni, megalázni a magyart.

Nyilvánosságot kapott az a döntő kérdés is, hogy vajon milyen nemzetiségű volt az illető, s így egyáltalán releváns volt-e az Elnök Úr és a kísérő egyházi kórus reflektációja? Az is kérdéssé vált, hogy az inzultáló személy mondott-e valamit, hogy miért gyűlöli a zsidókat:

- ha magyar volt, akkor talán azzal indokolhatta gyűlöletét, hogy az ún. szocializmus alatt az ország és különösen a megtorló ÁVÓ, az ÁVH zsidó vezetői, irányítói elfelejthetetlen és megbocsájthatatlan tettek sorozatával gyűlöltették meg magukat, és még ma is úgy érzi, tapasztalja az inzultáló, hogy jelenleg is kiváltságos, megkülönböztetett elbánásban részesülnek vele, mint magyar őslakossal szemben.

- ha palesztin volt, úgy Izraelnek az ő hazájuk földjének önkényes kisajátításai, és sok esetben népirtás jellegű támadásaik lehettek gyűlöletének okai

- ha nemzetközi békeharcos volt, úgy a közvetlen izraeli érdekeket is szolgáló kiagyalt, a valóságban anyagi és uralkodási okok miatt kezdett háborúk lehettek a gyűlölete okai, amelyek igazságtalan voltukon felül még veszélyeztetik a világbékét és a létbiztonságot is,

- ha pedig Európai Uniós volt,a gyűlölet megnyilvánulásának eredőjét szolgáltathatta az a felismerés, hogy a mai világválságot, néptömegek nyomorát a cionisták uralta bankrendszer zúdította a világra stb.

Ha pedig csak röviden azt mondta a rabbit inzultáló személy, hogy gyűlöli a zsidókat, abban viszont semmi rendkívüli, meghökkentő újdonság, így azonnali reflektációs igény sincs, hiszen több százmillió megkérdezett vallja ezt a nemzetközi statisztikai felmérések szerint. Erre vonatkozóan a Pew Research Center közvélemény kutató a zsidóellenességet vizsgálva a következő felmérési eredményt tette közzé (Magyar Nemzet 2008. szept. 9.)„Spanyolország 46 %, Lengyelország 36 %, Oroszország 36 %, indiaiak 32 %, kínaiak 55 %, Japán és Dél-Korea a két érték között helyezkedik el, USA 7 %.”

Engem minden ok nélkül támadott le az elkövető, s minősített fasisztának, rasszistának, antiszemitának. Lettem hirtelen gyűlölködő árvalányhajas fajmagyar, náci magyar, magyarkodó magyar.

Mire vagy büszke te senkiházi?- üvöltötte felém. A Szent Koronára, amely nem más, mint svájci sapka, Szent István ereklyéje tetem cafat, a Turul madár egy dülledt szemű tojó, a Himnuszotok pedig elavult nóta? Vagy Az Ember tragédiájára amely tömören geci, a Feszty körkép kártékony hazugság, nyelvetek pedig szedett-vedett ócskaság.

Landeszmann rabbi is megmondta már 1993-ban, hogyha felsorolnánk azoknak a zsidóknak az értékeit a magyar kultúrában, amit ha kivonnánk Magyarországról, akkor nem maradna más, mint a bőgatya és a fütyülős barack” .

Láthatod Te fajmagyar, hogy mi elértük Kertész Imrével azt is, hogy bár az előző évi Frankfurt-i könyvkiállításon, – amely a magyar irodalom kiemelése jegyében került megrendezésre –, ott még Kertész Imréről nem is tudtak, de a következő évben mégis irodalmi Nobel-díjat kapott.

Ne erőlködj hát öcsi – kezelt le az inzultáló –, mert úgyse fogsz ezzel semmit elérni, hiszen ti „genetikailag alávaló népség vagytok”, amit Kertész Ákos írónk egyértelműen meg is fogalmazott. Viselkedjetek hát a mi irányvonalaink szerint, mert ha beteljesedik Simon Peresz izraeli államelnök által hivatalosan megfogalmazott törekvésünk, hogy felvásároljuk Magyarországot, akkor majd számon kérünk magyarkodásotokért benneteket. És távozása közben még oda ordította: aztán ne merj ám erről senkinek se szólni, mert lecsukatlak nacionalizmus, sovinizmus, rasszizmus fasizmus és főleg antiszemitizmus vádjával.

Röviden ez az inzultus ért, amit magyar keresztényként el kellett szenvednem. Így hát kérem Elnök Urat látogasson meg, oszlassa el aggodalmaimat, és gondoskodjon arról, hogy eme egyedülálló incidens kellő nemzetközi publicitást is kapjon a további inzultusok és kártékony következmények hatékony elháríthatósága és magyar keresztény lelkem megnyugvása érdekében.

A Schweitzer rabbi esetéhez hasonlóan elvárható soron kívüli személyes látogatását pedig a Magyarok Világszövetsége elnökénél, Patrubány Miklósnál kérem eszközölni, mint aki engemet, vagyis minket, keresztény magyarokat személyében is képvisel.

2011 jún. 30.

Mély tisztelettel

Egy ismeretlen magyar keresztény állampolgár

/Gróf Endre közgazdász Pécs/A rabbi bevalotta: nem mer vitázni Vonával, mert alulmarad

2012. július 13. 18:25
Kostás Roland - Hunhír.info
antiszemita.jpgKöves Slomót, az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség elnökét a napokban Vona Gábor vitára hívta. A téma az antiszemitizmus lett volna. A rabbi nem merte vállalni a szellemi összecsapást, és egyből a hitről kezdett hadoválni. Amikor a zsidókat érintő politikai kérdésektől van szó, nem ilyen visszafogott ez a kis rabbi, harsány nyilatkozatokat tesz.
A Jobbik képviselői által rendszeresen hangoztatott retorikában a zsidó világuralom, a Cion bölcsei, a vérvád, az izraeli zsidók tömeges magyarországi betelepítése, Jézus zsidók általi keresztre feszítése, a zsidók kereszténységellenes propagandája, a zsidók kollektív bűnössége nem ritkán megjelenő elemek. Mint ahogy propagandaanyagaikban gyakori szófordulatok a 'zsidójárás', a 'zsidó horda', a 'pedofil zsidók', a 'zsidóbérenc', a 'magukfajta és magunkfajta', vagy a 'körülmetélt kis farkincák'. Úgy gondolom, ezek a számomra ismeretlen fogalmak, ez a számomra értelmezhetetlen eszmevilág kiszolgáltatott helyzetbe hozna egy esetleges beszélgetés alkalmával. Nem ismerném ki magamat ezeken az alapvetéseken, és csak a sötétben tapogatóznék. Számomra ugyanis – ugyanúgy, ahogy evidencia az 1+1=2 – axióma, hogy nem a származás számít, hanem hogy ki mit tett le az asztalra” – fogalmazott levelében a rabbi.

Köves Slomó szerint a Jobbik elnöke többször is visszautasította az antiszemitizmus és az előítéletesség vádját. Szerinte nem az a kérdés, hogy a Jobbik antiszemita. „A kérdés az, hogy az Önök által hangoztatott szólamok gerjesztenek-e előítéletes gyűlöletet az amúgy teljes jogon nagyon elkeseredett emberekben. Azt érik-e el, hogy az emberek a 'nemzet asztalára letett' teljesítményt értékeljék, vagy inkább vélt és valós származás alapján ítélkezzenek” – tette hozzá.

A rabbi felajánlotta, hogy szívesen beszélget a politikussal a Bibliáról és Istenről. „Bizonyára Ön is arra az egy Istenre gondol, akihez én is naponta háromszor imádkozom. Arra az Istenre, aki a ne ölj, ne lopj és ne paráználkodj mellett megtiltotta a hazugságot és a gyűlöletet is. Lehet, hogy Róla vagy a Bibliáról szeretne velem beszélni. Megtisztel, hiszen ez a szakmám, és örülök is, ha ebben segíthetek. Nyilvánosan és magányosan egyaránt: Ebben mindig állok rendelkezésére.”
Hunhír.info kommentár:
Na, most erre mondhatnánk, hogy saját farkába harapott a kígyó, vagy metéltjébe a rabbi, de két okból sem mondjuk. Egyrészt, mert ennél a kis Slomónál sem olyan egyszerű a származás kérdése, (a rossz nyelvek szerint csak úgy zsidó, mint a festékes bolond Dániel) másrészt mert olyan nyilvánvalóan kettős mércés levelet körmölt, hogy azon legfeljebb már csak röhögni lehet.

Nézzük igen, mit tett le a zsidók gyűlöletrétege a nemzet asztalára. Egy tál magyarellenes okádékot. És ez ellen soha nem emelt szót sem a kis Slomó, sem pedig a hazai zsidóság saját fajtársai által megfélemlített többsége. Isten igen, megtiltotta a gyűlöletet, kis Slomó. Talán ezt kéne azoknak a zsidóknak a tudomására hozni, akik megélhetési magyargyűlölők. És egyből könnyebb lenne a diskurzus.

De legalább odáig eljutottunk, kis Slomó, hogy végre kimondtad. A zsidó, az származást jelent. Vagyis genetikai köteléket. És bizony, jó pár ezer, meghatározó és véleményformáló helyzetben lévő zsidó származású véglény kőkemény magyargyűlölő. Igaz, a több száz ezres hazai zsidósághoz képest ez elenyésző mennyiség, de csak az ő hangjuk hallatszik, mert ti kussoltok, mint libaszar a fűben, kis Slomó! De ha rasszistázni, fasisztázni, meg a kárpótlásokért, meg a holokausztért kell nyüszíteni, akkor viszont ti sem vagytok visszafogottabbak, kis Slomó!


Itt a pénzügyi világbirodalom követelés-listája a rabszolga-kormánynak

Még hogy a gyarmat nem lesz gyarmat?

2012. július 10. 10:45
Kiss Péter - Hunhír.info
euro_kicsi.jpgA nemzetközi hitelcsomagért cserébe a kormánynak várhatóan jóvá kell hagyatnia Brüsszellel és az IMF-fel a jövő évi magyar költségvetést, és több, a kormány számára fontos intézkedés módosítása is napirendre kerülhet a tárgyalások során – szivárogtatta ki a jobbára zsidók uralta pénzügyi világbirodalom az egy tőről metszett haverok tulajdonában lévő magyarországi portálnak. Emlékezzünk arra, mit mondott hétfőn a jobbikos Balczó Zoltán. A jegybanktörvény módosítása az ország szuverenitásának föladását jelentette. A két éve még szabadságharcról kommunikáló kormányzat most annak örül, ha visszajön az IMF tárgyalni - közölte a mindenki által ismert tényt a politikus, és a most ismertetett dokumentum maximálisan alá is támasztja megállapítását. Minden olyan tétel, amely a közteherviselést árnyaltabbá tenné, hogy ne csak a magyar rabszolga vérét lehessen szívni, elvetendő az újgyarmatosítók parancsa szerint. A bástyáik, a bankok és a multik érdekei nem sérülhetnek, gigaprofitjuk nem csökkenhet, viszont a rabszolgát tovább kell nyúzni, hogy a kormányra vesse a követ, és visszasegítse a halalomba a világhatalom magyarországi csahosait, hogy ismét totális legyen a megkívánt gyarmati rendszer.
A hvg.hu "birtokába került" egy bizottsági dokumentum, amely tételesen felsorolja, mit kérhet az EU-IMF a 10-15 milliárd eurós hitelkeret-megállapodás megkötéséért. A feltételek javát a Magyarországra vonatkozó májusban közzétett országspecifikus parancsokk képezik, de Brüsszel várhatóan további feltételeket is szabhat.

A kritériumok mindenekelőtt az államadósság hiányának csökkentésére, a befektetői környezet javítására összpontosítanak. Olyan tételek szerepelnek benne, mint az ingatlanadó bevezetése, a bankadó csökkentése, illetve a válságadók kivezetése.

Ahogy azt múlt pénteken bejelentették, július 17-én Budapestre érkezik az Európai Bizottság (EB), a Nemzetközi Valutaalap (IMF) és az Európai Központi Bank (EKB) közös tárgyalódelegációja. Azzal, hogy az MNB-törvényt a nemzetközi szervezetekkel leegyeztetve múlt pénteken módosította a parlament, az Orbán-kormány csak a hivatalos tárgyalások megindításáig jutott el tavaly november közepe, vagyis a hitelkérelem bejelentése óta. Arról azonban, hogy milyen feltételeket kell teljesíteni a kedvező elbírálásához, eddig egyelőre mindenki csak találgatott.

A hvg forrása szerint az EB várhatóan azt parancsolja, hogy a magyar parlament addig ne szavazzon a jövő évi nemzeti költségvetésről, amíg arról a kormány képviselői az IMF és az EU szakembereivel nem konzultálnak. Az Orbán-kabinet tervei szerint még csütörtökön, a nyári rendkívüli ülésszak utolsó napján elfogadják a képviselők a büdzsé fő számait, az azon belüli átcsoportosításokról, a képviselői módosítókról csak ősszel döntenek.

Az EB a költségvetési tervezésre és a Költségvetési Tanács hatáskörére vonatkozóan elutasítja a gazdasági stabilitásról szóló sarkalatos törvényt, és annak módosítását követelheti. Így megparancsolja a magyar bunkóknak, hogy a törvény pontosan definiálja a költségvetéshez kapcsolódó középtávú kitekintés szabályait, mert jelenleg nincs erre vonatkozó egyértelmű törvényi elvárás, és a bunkók kormányának maradt néhány kiskapuja, amit viszont nem enged használni a Birodalom.

A Bizottság emellett arra is nagyon megorrolt, hogy a Költségvetési Tanácsnak csak javaslattételi joga van a többéves költségvetési kitekintéssel kapcsolatban, így nincs érdemi ráhatása, ha a kormány nem a gyarmattartóknak megfelelő költségvetési pályát rajzol fel.

A Bizottság követeli: a kormánynak meg kell lépnie az energiaadók növelését vagy az ingatlanadó kivetését. Nehézséget jelenthet a tárgyalások során, hogy az Orbán-kormány nemrég a kkv-k, valamint a kisadózók támogatására adó- és járulékcsökkentő javaslatokat tett közzé, de ez elfogadhatatlan a multik érdekeit képviselő rebszolgatartóknak.

Az EB azt is megparancsolja a cigány-magyar ellentét további fokozása miatt, hogy a kivételezett kisebbséget újabb közpénz milliárdokkal támogassa a kormány, hogy még jobban szembeforduljon vele az éhes proletár, és inkább a gyarmatosítók magyarországi bóhereire szavazzon.

A Bizottság megparancsolja, hogy a cégekre nehezedő adminisztratív terhek csökkenjenek, a kormány számolja fel a jobbára a zsidók kezében lévő multikat sújtó "piactorzító szabályokat", valamint célzottan támogassa az innovatív kis- és középvállalkozásokat. A bankadó felülvizsgálatát is követelhetik: mértéke nem haladhatná meg a 0,5 százalékot. A kiszámítható adórendszerről szóló fejezet részeként a távközlési adó "EU-konformmá tételét", valamint a zsidó bankok és multik gigaprofitját csökkentő a válságadók kivezetését megparancsolja.

Az oktatás terén a Bizottság a a cigányok újabb pozitív diszkriminációját követeli
Brüsszel azt parancsolja, hogy a kormány a közösségi "közlekedés költséghatékonyabbá tételére vonatkozó reformot" hajtson végre. Ezzel kapcsolatos új elem, hogy a Bizottság mind a tömegközlekedési, mind az energetikai szektorban a még állami kézben lévő vállalatok privatizációját követeli a gyarmat kormányától... Emellett az energiaszabályozó hatóságok "függetlenségének" biztosítását, és ezen keresztül a rögzített energiaárak felszámolását is megparancsolhatja az EU.

Hunhír.info kommentár:
Harsoghatja több százezer torok, hogy nem leszünk gyarmat. Azok vagyunk totálisan.

Most már verik is a siófoki korzón a rendőröket a törvény feletti maffiózók?
2012. július 12. 21:25
Hunhír.info
Siófok | Rendőrökre támadtak a siófoki Petőfi sétányon – állítja több szemtanú. A Balaton-part legnépszerűbb korzóján történtekről a hivatalos szervek ugyan napok óta hallgatnak, ám több százan nézték végig – ahogyan fogalmaznak – az „éjszakai rendőrverést”.
A sonline értesülése szerint két társaság szólalkozott össze a sétányon, három rendőr igyekezett őket csitítani, mire a (CIGÁNY) elkövetők a rendőrökre támadtak. A túlerőben lévő banda tagjai a szemtanúk szerint a földön is ütlegelték a rendőröket – a korzó tele volt sétálgatókkal, senki nem lépett közbe. Kis idő múlva kommandósok érkeztek a helyszínre, ők vetettek véget a zsaeuverésnek, s a rendőrökre támadó csapatból több személyt is megbilincseltek.

Egyes információk szerint az egyik rendőrt kórházi ellátásban kellett részesíteni. A siófoki kórház sürgősségi ügyeletén annyi nyoma maradt az esetnek: a kérdéses időpontban két fiatalembert láttak el, akik „rendőri intézkedés során sérültek meg”.

Információink szerint ismét a cigány maffiózók csinálták a balhét. 
Pár éve még csak vonulgattak, most már rendőrt is vernek. Persze, erről nem szabad tájékoztatni, mert egyből elmarasztalja Magyarországot a Freedom House, hogy vegzálják a szegény, végtelen cigányokat.

Beismerte Bándy Kata megölését a 26 éves cigány gyilkos

2012. július 16. 10:27
Hunhír.info
Egy 26 éves férfi végzett Bándy Katával. P. László DNS-minta alapján bukott le: büntetett előéletű lévén a rendőrség így gyorsan azonosítani tudta. A rendőrségi hajsza azonban folytatódik több, a gyilkossággal kapcsolatba hozható gyanúsított után. Noha a rendőrség cigány elkövető esetében hivatalosan gondosan titkolja a származást, információink szerint a brutális bűnöző cigány származású.

P. László DNS-minta alapján bukott le: büntetett előéletű lévén a rendőrség így gyorsan azonosítani tudta. Facebook-profilján lakhelyként a Kiskunhalas meletti Kelebia szerepel, és az is kiderül, hogy egy kisfia is van. A közösségi portálon még napokkal Bándy Kata megölése után, pénteken is aktív volt.

Dunántúli Napló megtudta: a Bándy Kata megölését beismerő férfi néhány hónapja érkezett Kiskunhalasról Pécsre. Munkanélküliként a Mohácsi út környékén csövezett barátnőjével együtt, aki információink szerint prostituált. P. Lászlót már szombat éjjel elfogták egy erdős, bokros területen, ahol azóta próbált meg elbújni, hogy megtudta: szorul körülötte a hurok.

A Dunántúli Napló információja szerint a rendőrség folytatja a keresést több, a gyilkossággal kapcsolatba hozható személy után. Sajtótájékoztatót csak az összes gyanúsított elfogása után tartanak.

Autó után akarták kötni és az utcán húzni a mozgássérült férfit a kivételezett kisebbségiek

2012. július 16. 08:47
Hunhír.info
Egy abádszalóki cigány bűncsalád család tagjai szamurájkarddal, baseballütővel, fejszével, kerékkulccsal és bottal, majd kézzel-lábbal is ütötték-verték-vágták-szúrták azt a férfit, aki vélt vagy valós sérelme miatt próbált elégtételt venni a famíliától
A sértett, aki egyben az ügy első rendű vádlottja is, a csodával határos módon élte túl a (viszont)támadást.

Az ügy szálai 2009 márciusáig nyúlnak vissza. A vádirat szerint ebben az időben máig ismeretlen személyek betörtek az első rendű vádlott, P. Lajos abádszalóki házába, s onnan értékeket vittek el. A férfi két hónapos magánnyomozásba kezdett, s olyan eredményre jutott, ami szerint a szintén a városban élő cigány, P. Károly családjához tartozó egyik rokon követhette el a betörést. Elhatározta, hogy saját kezébe veszi az igazságszolgáltatást, s az egyik éjszaka, bemászva haragosa földszintes házába, számon kéri a fiatalembert az állítólagosan ellene elkövetett tettéért.

Az ügy „pikantériája”, hogy P. Lajos két mankóval járó, mozgásában jelentősen korlátozott ember. Ám 2009. május 27-én éjjel minden lelki és testi erejét összeszedve, illetve P. Károly házának ablaka alá húzott két kocsikerékre állva bemászott a házba. A lakásban a hangzavarra egyre-másra keltek fel a családtagok, akik nekiestek a behatolónak. A vád szerint id. P. Károly, id. P. Károlyné, ifj. P. Károly, L. Erika és az időközben telefonon értesített és a helyszínre siető P. Csaba kiráncigálták a hátsó udvarra P. Lajost, ahol a vád szerint az egyik családtag – személye egyelőre tisztázatlan – azt vetette fel, hogy a betolakodót kössék kötéllel egy kocsi után, és így vonszolják végig az utcán. Már-már a család összes tagja hajlott az ötletre, ám végül erről a szörnyű tervükről az utolsó pillanatban lemondtak, de P. Lajos így is tetőtől talpig 8 napon túl gyógyuló, súlyos sérüléseket szenvedett.

A minap immáron másodszorra maradt el a büntetőügyben kitűzött tárgyalás a Szolnoki Törvényszéken, mert az egyik vádlott az egészségi állapota miatt nem tudott azon megjelenni. Az ügyészség P. Lajost felfegyverkezve elkövetett magánlaksértés bűntettével, míg a család öt tagját életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérletével vádolja. 
Az persze nem számít, hogy a felfegyverkezett cigánybűnözők brutálisan összeverték a mozgássérültet.

És az elfogott magyar papok nemiszervébe üvegcsöveket törő zsidó ávós terrorkurvákat mikor számoltatják el?

2012. július 15. 22:01
Kostás Roland - Hunhír.info
Hatalmas a visszhangja a cionista zsidó embervadász legújabb bosszúhadjáratának. Efraim Zuroff, a Simon Wiesenthal embervadász központ prominense már az állítólagosan érintett túlélőktől arról is értesült, hogy a megvádolt magyar matuzsálem szadista volt, mert kutyakorbáccsal kergette a zsidókat - tájékoztatott az egyik magyarországi, idegen héberek tulajdonában lévő hírportál.
A zsidó embervadász tehát megint talált magának egy magyar katonát, és a magyarországi cionista médiahatalom hadoszlopai mossák is a tájékozatlan átlagmagyar agyát rendesen. Halkan megkérdezzük a zsidó fejvadásztól: A tolerancia, a kettős mérce gyanújának eloszlatása, az igazságkeresés jegyében mikor indít vadászatot a nagyszámú, még élő zsidó ávós gyilkos, brutálisan kegyetlen zsidó ávós hóhérlegény és kínzókurva ellen, akik áramot vezettek, üvegcsöveket törtek az ártatlanul lefogottak, főleg papok nemi szervébe, tüzes árral szurkálták kényes testrészeiket, vagy harapófogóval tépték le körmeiket. Mikor sújt le az igazságszolgáltatás ökle azokra a zsidó ávós terrorlotyókra, akik a megkínzott, ártatlan magyar nők hasából rugdalták ki a gyereket, vagy gumibottal, sodrófával vagy vascsövekkel szakították szét vaginájukat, s még sorolhatnánk a zsidó ávós hóhérok brutális rémtetteit. Nem, ők nem szadisták, nem gyilkosok és elvetemült bűnösök, hanem nem egy esetben a jelenlegi politikai porondon is még fellelhető korábbi kormánypárti prominensek felmenői, akik szeretetben és boldogságban örülnek a tekintélyes nyugdíj mellett a cseperedő kis unokáknak, illetve dédunokáknak.

A görögök meggyújtják a puskaporos hordó kanócát

2012. július 16. 08:37
Hunhír.info
A görögök döntő többsége azt szeretné, ha a kormány újratárgyalná a második, 130 milliárd eurós nemzetközi mentőcsomag feltételeit, derül ki egy közvélemény-kutatásból.
A kérdés azután került napirendre, hogy a június 21-én hivatalba lépett az új kormány - amely szeretné kihasználni, hogy az európai uniós országok gazdaságpolitikájában az eddigi megszorítások mellett immár nagyobb hangsúlyt kap a gazdasági növekedésre ösztönzés - korábban jelezte, enyhítené a mentőcsomag feltételeinek szigorát.

Az enyhítés érdekében hatalmas nyomás nehezedik a közvélemény részéről a kabinetre, a lakosság nagy része annak árán is enyhítést akar, hogy Görögország emiatt esetleg távozni kényszerülhet az euróövezetből, ami katasztrofális következményekkel járna.

Csath: A zsidó pénzügyi világhatalom az Orbán-kormánnyal akarja megbuktatni az Orbán-kormányt

2012. július 12. 12:42
Hunhír.info
dollar250.jpgCsath Magdolna közgazdász szerint az IMF megpróbálja belekényszeríteni a kormányt abba, hogy népszerűtlen intézkedéseket hozzon. Ha már nem sikerült az amerikai cionista zsidók kormányellenes puccsa, a zsidó pénzügyi világhatalom az Orbán-kormánnyal akarja megbuktatni az Orbán-kormányt.
Érdekes dolog, hogy az IMF azt "kérte" a kormánytól, mielőtt a 2013-as költségvetést megtárgyalja, mutassa be a valutaalapnak és az Európai Unió megfelelő szakembereinek. Ez már annak a politikai uniónak az előszele, amikor nincs költségvetés addig, míg a központ, vagyis Brüsszel azt jóvá nem hagyja. Mintha előre mennénk, vagy előre kényszerítenének bennünket ebben a folyamatban – jelentette ki Csath Magdolna közgazdász az m1 Ma reggel című műsorában.

Nem ez a lényeg, hanem az, hogy bizonyos globális érdekeket megsértettünk, néhány tyúkszemre ráléptünk. Ezeket szeretné eltöröltetni az az IMF, mely alapvetően abban érdekelt, hogy a bankok, illetve egyéb szervezetek – melyek hiteleztek – megkapják a pénzüket az országoktól. Ezt akkor lehet garantálni, ha valahonnan van többletbevétel, ezért akarja a költségvetést megnézni. Így ugyanis garantált lesz az, hogy Magyarország a jövőben is szépen tudja fizetni a hiteleket – magyarázta a közgazdász.

Felhívta a figyelmet arra: máshol az IMF és az EU nem veszi ilyen szigorúan a hiánycél teljesítését, mint Magyarországon. Éppen most adtak kedvezményt a spanyoloknak, ott a hiánycélt, ami egyébként messze nem a GDP 2,5 százaléka, később kell elérni. Magyarországgal szemben miért van ez a nagy szigor? – tette fel a kérdést Csath Magdolna. Szerinte ez annak köszönhető, hogy olyan lépéseket is tettünk, melyekkel bizonyos globális intézmények nem értenek egyet.

Beszélt arról is: a kormány által tervezett tranzakciós adó nem az, aminek lennie kellene, mert nem a spekulatív pénzmozgásokat adóztatják meg, hanem az átlagemberek befizetéseit. Úgy vélte: a tárgyalásokon szóba jöhet a privatizáció kérdése is, mi szerinte ezen a területen is szembemegyünk az elvárásokkal, hiszen bizonyos vagyontárgyakat próbálunk visszaszedni a globális tőkétől. Valószínűleg lesz egy ilyen kérés vagy parancs, hogy inkább adjunk el, és emellett az energia területén is lehetnek áremelési javaslatok.

A dolognak az a lényege, hogy vigyük át a terhelést a társadalomra, biztosítsuk azt, hogy a pénztulajdonosok megkapják a pénzüket. Abszolút biztos vagyok benne, hogy az IMF-fel kőkemény lesz a tárgyalás, és próbálják belekényszeríteni a kormányt egyre népszerűtlenebb döntésekbe, ami a társadalom ellenérzését biztosan ki fogja váltani – fogalmazott Csath Magdolna.

A Jobbik tiltakozik az adók lakosságra hárítása miatt
2012. július 16. 09:28
Hunhír.info
Bár a kormányzat azzal az indoklással vezette be ágazati különadóit s a távközlési adót is, hogy azt a nagy szolgáltatók fogják fizetni, már akkor látható volt, hogy az ostor végül az egyes embereken, a magyar családokon csattan. Noha a kabinet kitartott amellett, hogy az ágazat három nagy cége vállalja majd a terhet, azóta közülük ketten is jelezték, hogy minden pironkodás nélkül áthárítják ügyfeleikre azt az adót, amit nekik kellene fizetniük.
A napokban az egyik legnagyobb, korábban magyar tulajdonú távközlési cég jelentette be, hogy szeptemberi, illetve októberi hatállyal módosítja díjszabását, s bár a cég kommunikációja szerint ez „nem a bevezetett új távközlési adó áthárítását jelenti”, a döntést „kedvezőtlen piaci folyamatokkal” indokolják, az időzítés ismeretében nehéz elképzelni, hogy az emelésben nincs szerepe a kormányzat újabb megszorító lépésének.

Azzal, hogy a lakossági előfizetéses és feltöltőkártyás telefondíjak egy része és több díjcsomag havidíja emelkedik, láthatóvá válik, hogy az ágazat nagyobb szolgáltatói lényegében egyöntetűen növelik áraikat, s erős a gyanú, hogy a rájuk kivetett adó teljes egészét még ebben az évben ki tudják fizettetni előfizetőikkel.

Ki kell emelnünk, hogy a kis és közepes méretű magyar vállalkozások is rosszul járnak, hiszen szerződéseik esetében szintén nő egyes díjcsomagok, valamint a nemzetközi kimenő hívások árai, továbbá nőnek egyes havidíjak és üzenetdíjak is. A nagyvállalati ügyfelek esetében ugyanakkor ezek a tehernövekedések jobbára nem tapasztalhatók, tehát az áthárítás nagy része az egyszerű polgárokon és a munkahelyek többségét biztosító kisvállalkozókon csapódhat le.

A Jobbik éppen ezért elutasítja azt az álszent kormányzati indoklást, hogy „az erős verseny megakadályozza majd az adók áthárítását”, és a nemzeti párt egy olyan ellenőrző, monitoringrendszer azonnali kiépítését sürgeti, mely akár hétről hétre képes mérni a díjtétel-emeléseket, s azonnal kiszűrni, ha az érintett óriáscégek kibújnának saját fizetési kötelezettségeik alól. Tesszük ezt azért, mert meggyőződésünk, hogy az egykulcsos adózás zsákutcája és a kilátástalan kormányzati gazdaságpolitika miatt a magyar embereknek nincs arra pénzük, hogy nagyvállalatok adóját fizessék meg - áll Z. Kárpát Dániel, a Jobbik országgyűlési képviselője hírportálunkhoz eljuttatott közleményében.


A nemzetinek nevezett kormány nemzetietlen intézkedései, naná , hogy a lakosság fogja fizetni az adókat, majd a zsidó bankár meg a zsidó multis kicsúszik a regnáló kormány megszorító intézkedéséből. Inkább egy cigány – magyar polgárháborút kirobbantani , a kormányt megbuktatni semhogy fizetni, és a magyar csahosokat is a kormány ellen tüzelni, a jó bolond zsidó rettegőkkel meg eljátszatni, a hisztis bolond zsidót. Erre a külföldi sajtót ami persze szintén zsidó kézben van a kormány ellen lehet hangolni, hogy drágábban jusson hitelhez az ország , és még jön a jó holokauszt adó kérése a kormánytól, külön föld osztás részükre, és Áder nagy nyelvcsatája a rabi seggével.

Tízmilliókat csalt ki az ügyefogyottakból a hites ufó "jósnő"

2012. július 16. 09:07
Hunhír.info
Készpénzben és ékszerekben több 30 millió forintot kapott egy hódmezővásárhelyi jósnő 2008 és 2010 között öt hiszékeny embertől, akik azért adták a pénzt, hogy levegye róluk a rontást. Az ügy első tárgyalásán a csalással vádolt, a Hit gyülekezete elnevezésű szektához tartozó törvény feletti hárpia ártatlannak vallotta magát.
Reklámújságban is hirdette szolgáltatásait az a hat osztályt végzett, 37 éves hódmezővásárhelyi ufó jósnő, aki öt dél-alföldi „megbízójától” összesen több mint 30 millió forintnyi készpénzt, illetve közel tucatnyi aranyórát, arany nyakláncot, karkötőt és aranygyűrűt kért munkájáért. A Békéscsabai Városi Bíróságon múlt csütörtökön kezdődött a per, amelyben az ügyészség jelentős kárt okozó, üzletszerűen, folytatólagosan elkövetett csalással vádolja A. Szilviát 2008 és 2010 közötti üzelmei miatt.

„Démonokat láttam, és azt szerettem volna, hogy egy régi szerelmem ismét felkeressen, ezért kértem a jósnő segítségét. Munkadíjként 250 ezer forintot, a rontás levételéért pedig 700 ezer forintot adtam neki. Az összes megtakarított pénzem odaveszett, és szerelmi légyott sem jött létre” – idézte fel a két évvel ezelőtt történteket a bíróságon a ma 91 éves S. Pál.

Egy másik sértett, dr. T. Veronika összesen 18 millió 130 ezer forintot adott át a jósnőnek, több részletben. 2010 februárjában egy hirdetés nyomán kereste fel A. Szilviát, hogy édesanyja meggyógyításában és egy csongrádi férfi megszerzésében kérje segítségét. Először telefonon beszéltek egymással, dr. T. Veronika ekkor „tudta meg”, hogy egy középkorú nő okozza a rontást. A jósnő felajánlotta, hogy megszabadítja a gonosz szellemtől, ám ezért pénzt kért. A hiszékeny nő előbb 2 millió forintot adott át neki, majd kis idő múlva még ugyanennyit. A jósnő ezután azt mondta neki, hogy ha nem adja neki oda az összes pénzét, akkor a rontáslevétel sikertelen lesz. Így végül több részletben összesen 18 millió 130 ezer forintot csalt ki a vádirat szerint a nőtől az ügyben Hódmezővásárhelyről Békéscsabára többször is ellátogató A. Szilvia. A pénzről, illetve a másoktól átvett aranytárgyakról azt mondta a jósnő, hogy azokat szent helyre, egy meg nem nevezett templomba viszi, ahol néhány hétig, esetleg hat hónapig kell maradniuk. Itt állítólag a szentelt víz segítségével űzték el a rontást.

Egy hódmezővásárhelyi ruhakészítőtől még 2008-ban csalt ki 200 ezer forint értékben ékszereket a saját lakodalomára készülő jósnő, aki ekkor az üzletvezetőnek megjegyezte: rontást lát rajta. Az akkor terhes és nem jó pszichés állapotban lévő ruhakészítő hölgy hitt neki: ezt később családi arany ékszerei bánták. Emellett – rontás levételét ígérve – két másik nő arany ékszereit is elvitte a jósnő, aki utóbb az ügyfelei érdeklődésére mindig mást és mást mondott arról, hol van a pénz és az ékszerek. Az időhatárok lejárta után azonban a tulajdonosokhoz egyszer sem került vissza semmi.

A vádlott A. Szilvia ártatlannak vallotta magát a tárgyaláson, és tagadta, hogy a rontás levételéért pénzt vagy értéktárgyakat kért. Csupán azt ismerte el, hogy munkadíjként néhány ezer forintot kért mindenkitől. Elmondása szerint tönkre akarják tenni, csak azt nem tudja, miért.
Egy, a szegedi klinika által kiállított dokumentum szerint a jósnő pszichés zavaroktól szenved – erről ő maga számolt be a békéscsabai bíróság előtt. A. Szilvia végül megjegyezte, hogy időközben megtért, és immár a Hit Gyülekezete tagja, ezért bő két éve nem jósol, s nem is vesz le rontást.

A Békéscsabai Városi Bíróságon kezdődött per közjátékkal indult. A vádlott védője egy órával a tárgyalás előtt beteget jelentett telefonon. A bíróság egy óra késéssel, de immár egy új, kirendelt ügyvéddel mégis munkához látott.

Magyar Narancs
A tipikus zsidó csalás esete forog fent ugyan így rabolták el a nemzeti vagyonunkat a cionista hordák és a vezetőink még tapsoltak is hozzá, hogy nekik is jusson belőle egy kis alamizsna.
A nemzetinek titulált 80 % - ban zsidó zsidesz csaknem kéri vissza azt a vagyont amit szüleink , nagy szüleink keserves kínok között kuporgatva az unokáknak szántak , hogy jobb legyen a drágáknak azt e rabló csőcselék elrabolta, kifosztotta a népet. De legalább egy jópárat mint 56 – ban a lámpavasra fellógattak volna elrettentés gyanánt, de még nem késő kötelet az ÁVH – s utódok nyakába, had csámcsogjon rajta a nemzetközi zsidó média legalább látjuk hogy húznak el kirablóink. . Mert akkor megindulnak hanyatt homlok mindent itt hagynak akkor látjuk majd meg milyen olcsó is az élet ha a zsidó nem nyúz le rólunk 10 bőrt még a rendes adósságunkon felül.


Megemlékeztünk a kommunizmus áldozatairól

2012. március 01. 20:47
A hírt caca1 küldte be.
Egyesületünk, a Rongyosok Kulturális és Hagyományőrző Egyesület Szent László tagozata 2012 február 25-én a kommunizmus áldozatairól több helyszínen is megemlékezett.
Délelőtt 10:00 órakor egy megemlékező istentiszteleten vettünk részt. Ide az Ú.M.G. részéről kaptunk meghívást. Ez külön megtiszteltetés volt számunkra, mivel egy régi közös barátról és bajtársról, Herman Istvánról is megemlékeztünk. Az istentisztelet végén egy közös koszorúzást hajtottunk végre az Ő tiszteletére.(14,24)

Ezután átsétáltunk az Andrássy úton található Terror Házához. Itt egy rövid egyeztetés után bevonultunk az épület elé, ahol egy perces néma főhajtással emlékeztünk meg mindazokról, akik a kommunizmusnak lettek áldozatai.(30,34)

Innen tovább mentünk a Hősök terére, ahol a magyar hősökre emlékeztünk. (35,36)

Tovább haladtunk, és egy kisebb kör megtételével érkeztünk meg a Szabadság térre, ahol részt vettünk a 16:00-ra a KABSZ által meghirdetett rendezvényen.(50,54)

Az egész nap a megemlékezés jegyében telt. Bár ez a nap nem a vidámságról szólt, mégis bármerre mentünk napközben, az emberek részéről csak pozitív visszajelzést kaptunk.

Emlékezzünk az áldozatokra és haláluk nem lesz hiábavaló! 
A megemlékezés úgy volna teljes ha a menet végén egy zsidót áldoznának a 100 milliós hallottakért, amúgy sakteresen elmetszeni a torkát mint Tiszaeszláron Solymosi Eszternek. És ezt minden évben megismételni , minden országban sakterozni a zsidó bűnözőket. Drága jó szervkereskedőket kábítószer kereskedőket a drága rablóinkat, gyikosainkat.


1956


Akik ötven éve kimentek az utcára, nyílt, tiszta szívvel, reménykedve és bizakodva, még nem gondolhattak akasztófára, kisfogházra, a halálra ítéltek utolsó sóhajtására, a megkínzott emberek üvöltésére és az ávós pincék dobhártyaszaggató sötét terrorjára. A szégyenletes megtorlás csak azután következett be, amikor a magyar nép megmutatta, hogy felemelt fejjel magáért, hazájáért és a változásokért kész szembeszállni az egész világgal. A vörösök tankokkal támadtak, az ígérgető Nyugat be nem teljesített támogatással hajtotta a forradalmár országot a későbbi, évtizedekig tartó megsemmisülés felé.

Ötven éve ilyenkor melegség költözött a szívekbe, kipirult az arc, egészséges borzongás futott végig a bőrön, hiszen a rablánc már túl szűk volt, de ugyanakkor erőteljesen pattanó. Beteljesült az álom, hogy a széllel szabadon szállhasson a hang, hogy a nemzeti színű zászlóból kivághassák a gyűlölt jelképet, és a Magyarországot megszálló internacionalista hóhér szobra a porba hullhasson. Egy megcsonkolt ország megnyomorított népe 11 évvel a szovjet megszállás után végre kimondta, hogy "Ruszkik haza!", mert "Nem mehet ez így tovább!"

Magam elé képzelem azokat, akiket fűtött a hit. A fiatalt, az öreget, a lódenkabátost, a svájci sapkást, az aktatáskával igyekvőt, vagy a hátára dobtáras géppisztolyt vevőt. Fegyverrel és tollal, énekkel és írott szóval, fáklyával és fénnyel, csak neki, neki annak, ami megnyomorít, ami gúzsba köt, ami emberi mivoltban meggyaláz. Negyvenkilenc évvel ezelőtt hajnalban is felkelt a nap, de jótékony sugarai talán védőbben, személyre szabottabban melegítették Mária országának népét. Mert az ember úrrá tudott lenni az idegességen, a félelmen, a mérlegelésen és a jövőtől való tartáson, össze bírt fogni, kezét ki bírta nyújtani és érzett valami teljes, személyre szabott, de mindenki irányába kisugárzó megtisztulást.

A dicsőséges 13 nap véget ért ugyan, és a következményeket, a nemzeti tragédiát ismerjük. Forradalmunk első napjának évfordulóján a hősök porhüvelyéhez zarándokolnak ki azok, akiknek fontos a magyar múlt és a magyar jövő. A kis harang megszólal ott a 301-es parcellában, a kopjafák is megelevenednek a képzeletben, hiszen halott hősök szelleme vigyázza ott a tájat. Amikor az öreg anyóka lehajol, s reszkető kézzel gyertyát gyújt elmorzsolva szemében egy könnycseppet, tartása, mozdulata üzenet az utókornak. Volt olyan időszak, amikor a végtisztesség megadása nélkül, titokban kellett keresni az ismeretlen helyen nyugvókat, amikor az októberi köd óvta a szeretett emlékét kutatót.

Most, amikor katonai pompával, ünnepélyesen emlékezhetünk 56-os hőseinkre, és a nagy magyar forradalomra és szabadságharcra, van más hazafias kötelességünk is. Emlékeznünk kell a hőseinkre, bármely időszakban adták is életüket a hazáért. Hajtsunk fejet a honfoglaló magyarok, az Árpád-házi királyok, Rákóczi kurucai, a 48-as honvédek, a hazáért harcoló első és második világháborús bakák emléke előtt. Sirassuk el ismét az első világégést követő vörös terror áldozatait, emlékezzünk a Don-kanyarbeli rohamsisakkal jelölt magyar sírhantokra, és azokra, akik a lélekpusztító 40 évben akár a kínzások, akár az ellehetetlenítés miatt az előre vártnál jóval hamarabb találkozhattak Istennel.

Ötven éve Magyarországon kitört a forradalom.

[G. Kirkovits István - 2006]


Csak az ÁVH – s zsidó ül még a nyakunkon konokul követeli a hatalmat és a hollókosztot, a 100 millió áldozat az égre kiált, piszkos kommunista cionista zsidó pribék, ezt nem fogod megúszni, mert jön majd egy jobb kor, hol minden országban egy zsidót áldoznak a kommunizmus áldozatainak napján, míg a 100 milliót el nem éri a zsidó áldozatok száma is a fel áldozott keresztények számát így helyre áll a rend , ha minden zsidó is ki kell irtani.


Tankok és bankok

Kezdetben csak a Barclays bankot állították pellengérre a kamatok torzítása miatt, de gyorsan kiderült: nem csak egy rohadt alma van az egyébként makulátlanul tiszta gyümölcsöket tartalmazó kosárban. Az, hogy hányan vannak, még nem világos, de a brit pénzügyminisztérium piacszabályozásért felelős államtitkára a minap oda nyilatkozott: az első vizsgálatok azt igazolták, hogy a világ nagybankjainak tucatja érintett annak a Libornak a meghamisításában, amely a világ teljes össztermékének csaknem tízszeresét kitevő pénzügyi ügyletek referenciakamataként szolgál. És még csak a világméretű felügyeleti vizsgálatok elején vagyunk! Márpedig ez nem jelent mást, mint azt, hogy a nemzetközi bankvilág visszaélt azzal a hatalommal, amit a globalizáció biztosított neki. Ma már ugyanis nem tankokat vonultatnak fel, ha egy ország kormányát a lemondásra vagy gazdaságpolitikájának gyökeres változtatására akarják rászorítani, hanem bankokat. A kamatszint megemelkedése tucatnyi kormányt döntött meg az utóbbi években Európában. Most azonban kiderült: a kamatszint annyira nem objektív, hogy a globális referenciakamatot is meghamisították. Ha emiatt a kamatszint egy-két tized százalékkal esetleg magasabb volt, az egy cég életében nem hozott drámai változást, de 800 ezer milliárd dolláros nagyságrendben már komoly összeget jelentett.

Önkéntelenül is felvetődik a kérdés, hogy a rendszerek biztonságára annyira ügyelő politikai, államhatalmi, felügyeleti, titkosszolgálati és egyéb szervek miért is hagytak éppen a bankároknak ekkora szabadságot a visszaélésekre. Az egész világ pénzpiacát meghatározó londoni bankközi kamatszint bemondásra születik. A tizenhat legnagyobb bank mondja be, mennyiért is kap rövid lejáratú hitelt, és miután a szélső értékeket elhagyják, a megmaradtak átlaga a Libor. A bemondott adatok valódiságát senki sem ellenőrzi. Sőt a Barclays vezetői a meghallgatásaikon azt sugallták, hogy a felügyeleti szervek is arra ösztönözték őket: torzítsák az adatokat, mivel túl sérülékenynek tűnt volna a bankrendszer, ha az igaziak jelentek volna meg.

Ez a mindenáron a haszonra törekvő befektetési bankárok győzelme a józan ész és az egyszerű betétes, a közember érdekei felett. Vagy­is rendkívül prózaian bebizonyosodott, hogy nemcsak a tankok, hanem a bankok csatájában sincsenek játékszabályok, bárkit bármivel meg lehet vezetni a győzelem, ebben az esetben a profit növelése érdekében. Méghozzá büntetlenül! Ha ugyanis egy ügyvéd megsérti a játékszabályokat, akkor kitiltják a kamarából, és a soha az életben nem védhet senkit, még magát sem. Ha egy orvos teszi ugyanezt, hasonló sorsa fog jutni, s legfeljebb magát gyógyíthatja, ha a neje engedi. Egy bankárt viszont nem közösítenek ki akkor, ha meghamisítja a kamatokat. Pedig nem ártana a társadalomnak. A bankárnak ugyanis az a dolga, hogy a betétesek, vagyis a mi pénzünket gyarapítsa. És nem az, hogy a betétek biztonságát veszélyeztetve növelje a bank hasznát és ezzel természetesen a saját fizetését és jutalmát is.

A Libor-botrány tehát fordulópontot jelenthet a bankszabályozás történetében is. A nemzetközi bankválság után ez egy újabb bizonyíték arra, hogy a bankvilág elszabadult, és szabályozását sürgősen helyre kell állítani. Nemcsak a befektetési és a takarékbanki tevékenység szétválasztásával, hanem a globális csalások lehetőségének kizárásával is. Bármennyire összefonódott is a politika és a pénz, a tankok és a bankok világa, a politikának most lépnie kell. Ugyanakkor nem szabad átesnie a ló másik oldalára, mert a másik létfontosságú feladata a hitelezés helyreállítása. A Basel III szabályozással, vagyis a biztonsági tartalékok megemelésével ez egyébként sem lesz egyszerű feladat, de meg kell találni a megoldást. Hitelezés nélkül ugyanis a bank is és a gazdaság is elsorvad.


Elbirtoklással nyitnak új kiskapukat

Spekulánsok és dörzsölt ügyvédek hada dolgozik azon, hogy újabb és újabb módon játsszák át a magyar termőföldet külföldieknek 
Továbbra is virágzik, sőt új erőre kapott a zsebszerződések világa és a spekulatív földbiznisz. Úgy tudjuk, az eddig ismert tizenhét mellett a zsebszerződések tizennyolcadik típusa, az elbirtoklás is divatba jött.
Zsebszerződések révén már egymillió, egyes vélemények szerint másfél millió hektár magyar föld van külföldiek kezében (Képünk illusztráció)

Mostanáig csak tizenhét zsebszer-ződéstípust ismertek a hatóságok, de a napokban a tűzzel-vassal üldözött illegális kontraktus tizennyolcadik fajtáját is kitalálták a spekulánsok és a dörzsölt ügyvédek – tudta meg lapunk. Tegnap egy olyan friss zsebszerződésre bukkantak Győr-Moson-Sopron megyében, amelyben elbirtoklás útján jutott hozzá az osztrák gazda a magyar földtulajdonos értékes területéhez. A magyar gazda természetesen aláírásával is hozzájárult az elbirtokláshoz, amelyre a Földhivatal is áldását adta, és nonszensz módon a tulajdoni lapon is átvezette az új, külföldi birtokos földszerzését. Roszík Péter, a Győr-Moson-Sopron Megyei Agrárkamara elnöke a Magyar Nemzetnek tegnap arról beszélt, hogy az osztrák kormány ellenlépéseket tervez gazdáik védelmében. Lapunknak úgy nyilatkozott: zsebszerződések révén már mintegy egymillió, de akár másfél millió hektár magyar földterület kerülhetett külföldiek kezébe, főleg a Dunántúlon virágzik a biznisz. A zsebszerződések tizennyolcadik típusa még a szakembereket is meglepte, de Roszík szerint további, eddig még nem ismert fajtái is létezhetnek már a külföldiek illegális földszerzésének.

„Lassan itt az ideje, hogy Ausztriára cseréljük Kapuvár helységnévtábláját, ott ugyanis a termőföldek nagyobb részére már rátették a kezüket az osztrá-kok. A kormány dicséretes módon célkeresztbe vette a zsebszerződéseket, s támadást indított a spekulánsok, a magyar földbitorló külföldiek ellen, de egyelőre semmi nem riasztotta el az illegalitástól azokat, akik a magyar földre fenik a fogukat. A két évvel ezelőtti állapotokhoz képest egyelőre semmivel nem lett jobb a helyzet” – mondta lapunknak Roszík Péter.

Az elnök egy ugyancsak friss, a napokban kötött haszonbérleti szerződésről is tájékoztatta a Magyar Hírlapot, amely súlyos, minden arcátlanságot felvonultató földszerzésre utal. Eszerint egy Győr-Moson-Sopron megyei termőföld-tulajdonos úgy adta haszonbérbe egy osztrák gazdának a tulajdonát, hogy a pályázati feltételek között kikötötték: a bérbeadó jogosult hat nap alatt, egy összegben hozzájutni a földjére vonatkozó ötéves bérleti díjhoz. „Ez azt jelenti, hogy a haszonbérlőnek hat napon belül mintegy tizenegymillió forintot kell átutalnia a tulajdonosnak. Enélkül nem juthat hozzá a földterülethez. Melyik magyar gazda tud hat nap alatt tizenegymillió forintot kifizetni? E kikötés teljes mértékben kizárja a pályázatból a magyar termelőket, osztrák társaik azonban játszva kifizetnek ekkora összeget csak azért, hogy új területekhez, új lehetőségekhez és a kiváló minőségű magyar földhöz jussanak” – ismertette Roszík Péter. Közölte, számításaik szerint mintegy ötszázmilliárd forintnyi, hazánknak és a hazai gazdáknak járó támogatást pumpálhattak ki az országból az osztrák termelők, amióta beléptünk az unióba. Úgy tudjuk, a magyar bíróságok az esetek hetven százalékában hiába nyilvánítják semmisnek az asztalukra kerülő zsebszerződéseket, a spekulánsok és ügyvédjeik úgy szignóztatták a korábbi tulajdonosokkal a kontraktusokat, hogy semmisség vagy visszavásárlás esetén a vételár tízszeresét kellene kifizetnie termőföldjéért a tulajdonosnak. „Semmisség esetén a tulajdonjog visszaszáll az eredeti tulajdonosra, de a korábbi vételárat ki kell fizetnie a vásárlónak. Igen ám, csakhogy a vételár zsebbe ment, a szerződésben pedig annak tízszeresét rögzítették papíron. Az eredeti, magyar tulajdonos képtelen kifizetni ilyen hatalmas összeget” – jelentette ki Roszík Péter. Hangsúlyozta: az osztrák tartományi agrárkamarák és a bécsi külügyminisztérium arra készül, hogy a külföldiek földvásárlási moratóriumának magyarországi lejártakor, azaz 2014-ben az összes formában s minden lehetséges fórumon megtámadják az új magyar földtörvényt. Az osztrák gazdák mindenáron megtartanák szerződéseiket, és földháborúra készülnek. „Mindent rendbe kell tenni 2014-ig, s nem lenne szabad csak az új földtörvényre hagyatkozni. Ezen múlik hazánk és a magyar agrárium jövője” – szögezte le.

5 perces interjú: Michael Zimmermann, az Osztrák Köztársaság magyarországi nagykövete
Szakértők szerint külföldi gazdák egy-másfél millió hektár földet birtokolnak nálunk úgy, hogy ahhoz nem legális úton jutottak hozzá.

– Ha jók a földrajzi ismereteim, ez annyit tesz, hogy a hazája tíz százaléka külföldiek kezében van. Erre vonatkozóan nincsenek komoly adatok. A valóságban 150–200 ezer hektár körül jár az a terület, amelyet az osztrák vállalkozók művelnek. S e mondatban a „művelnek” szó különös súllyal esik latba, hiszen nem üres, álcás birtoklásról, hanem fajsúlyos mezőgazdasági tevékenységről beszélünk. A legtöbben gabonafélék, olajos magvak és kukorica termesztésével foglalatoskodnak, de akad néhány gyümölcsben, zöldségben és tejtermelésben „utazó” gazda is. Ha már itt tartunk, utóbbiak munkája aszerint is megítélhető, hogy hazájuk évek óta nem használja ki az EU által neki biztosított exporttej-kvótát. Azaz ha az osztrák gazdák teljesítményét kivennénk az egészből, még messzebb kerülnénk a keretcéloktól.

– Újabban azzal vádolják meg önöket, hogy a magyar földtörvény 2014-es életbe lépése után minden lehetséges fórumon megtámadják majd az új jogszabályt. Van ennek alapja?

– Ezt határozottan visszautasítom. Sem az illetékes minisztériumok, sem az osztrák agrárkamara nem tervez efféle lépéseket. De minek is törnénk ilyesmin a fejünket? Csak akkor lépünk közbe, ha visszamenőleges hatállyal akarják elvenni azokat a földeket, a már említett 150–200 ezer hektárt, amelyeket teljesen szabályosan, minden jogi feltételt teljesítve szereztek meg az osztrák vállalkozók. S ha már itt tartunk, érdemes megjegyezni, hogy az osztrák vállalkozások mindkét ország gazdaságának hasznot hajtanak akár ipari, szolgáltatási vagy mezőgazdasági területen.

– Egy önökre nézve sérelmes törvény esetén a zsebszerződéses osztrák gazdáknak is biztosítják a jogi védelmét?

– A magyar törvényeket mindenkinek be kell tartania, aki az országban tartózkodik. A nagykövetség csak diszkrimináció vagy zaklatás esetén segít. Világos azonban számomra – és erről a kabinetjük mérvadó körei biztosítottak –, hogy nem kell jogszerű tulajdon ellen irányuló intézkedésektől tartanunk.
Szarvas Szilveszter


AMERIKAI KONCENTRÁCIÓS TÁBOROK

 
Amerikai koncentrációs táborok ma 2012. - ben
 
Szerte Amerikában koncentrációs táborok épültek ki. Tessék mondani úgy az államcsőd magasságában, miért az állampolgárokat akarják e tábor lakójának, és miért nem a neoliberális zsidó bankár szférát akik kirobbantották a válságot, akik megvalósították a 9/11.- et, és akik miatt már több millió ember halt meg a terrorizmus oltárán. A különböző agymosási technikák is rájuk férne a Rockefellerékre és a 300 pénz dinasztriára ami úgy 6000 fő nem bocsájtanának ki több levegő pénzt aminek nincs fedezete. Kevesebb koporsó és kevesebb koncentrációs tábor kellene, és kevesebb személyzet. Ugyanakkor, ha a monetáris jogot visszavennék az uzsora kamatot megszüntetnék és a társadalom megmenekülne a széthullástól. Eddig minden nagy társadalmi alakulat az uzsora kamat miatt esett szét. Érdemes egy társadalmat szétverni 6000 fő kedvéért, döntsetek még nem késő. A Szovjetunió után Amerikára is rákerül a sor, ha az uzsorakamatos pénzrendszert működteti tovább. Ott a feltörekvő új hatalom kik már nem úgy működtetik a pénzt, hogy annak mégtöbb pénzt keljen termelni. A spekuláns tőkét kiütötték a hatalom közeléből, ha nem haladtok a korral mentek a sülyesztőbe, oda valók is vagytok . Akik világgazdasági válságot robbantottak ki a levegő pénzzel, és 9/11- et is megjátszották, hogy terrorizmus cimszó alatt milliókat öljenek meg , megérdemlik, hogy a világ ráébredve, mit is csináltak velük, levakarják a lekozmált pénzügyi hatalmat. Az emberiség jövője az áttérés a természetes gazdasági rendre remélem nélkületek . Nem várunk vissza benneteket mint mi az ÁVH – s zsidó keretlegényeket, és leszármazottjaikat. E Lenin fiuk kegyetlenül gyilkolták a magyart, néha a zsidót is, ha kellet nekik a lakásuk. Nem kíméltek senkit ledaráltak, savaskádba öltek, és a jó ég tudja a gyilkos módszerek sokaságát. A Budaházy félék a börtönben a Biszkuk kiemelt nyugdíjjal a Rózsadombi elkobzott villákban nyomorognak a tehetetlen politikai elitnek kikiáltott bűnözők jóvoltából. Ki is nevezte ki őket politikai elitnek kiktől lopták össze a vagyonukat, ÁVH-s zsidó unokák uralják még mindig a parlamentet, a törvényhozást, az igazságszolgáltatást, a szolgálatokra már nem is merek gondolni.
Új jelenség :a nemzetgyalázó ÁVH – mocskos zsidók újjabban Kanadába vándorolnak ki. Szeretném felvilágosítani őket , rosz volt az uti céljuk, Amerikában a demokrácia öshazájában, már készülnek a koncentrációs táborok a hazafiak ellen , most még időben indultak újhazát keresni, lett volna hely a táborok őrzésében komoly karriert futhatnánakbe , még táborparancsnokok is lehetnek, sőt ha megemlitik, hogy zsidó ősei hogyan működtették hazánkban a húsdarálót talán kiemelten kezelnék sorsukat, hogy száradjatok el mint karón varju, hollókosztosok.
Jó viszont látni gondolataimat, úgy látszik sok igazságot tartalmazott, és más is annak hiszi, így hát elindult az együtt gondolkodás felé, hogy másban is felkeltse azt az érzést amit el akar mondani.


RASSZISTA, FAJGYÜLÖLŐ, EMBER GYÜLÖLŐ MILLIÁRDOSOK AKIK ÁL ADAKOZÁSOK ÉS SEGÍTSÉGNYÚJTÁSUKKAL KIIRTANÁK AZ EMBEREK JAVA RÉSZÉT!!!
RASSZISTA, FAJGYÜLÖLŐ, EMBER GYÜLÖLŐ MILLIÁRDOSOK AKIK ÁL ADAKOZÁSOK ÉS SEGÍTSÉGNYÚJTÁSUKKAL KIIRTANÁK AZ EMBEREK JAVA RÉSZÉT!!!

A Microsoft eugenista technológiát vásárolt a Merck-től és beszállt a vakcina gyártásba

Forrás: Natural News
Mostantól amikor Microsoft terméket vásárolunk a gyógyszeripart és annak globális céljait is támogatjuk. Ebben az új valóságban a világ legnagyobb szoftvergyártója ágyba bújt a világ legnagyobb vakcina terjesztőjével.
Hogyan lehetséges ez? 2009-ben a Microsoft megvásárolt egy fontos technológiát a világ legnagyobb vakcina gyártójától, a Merck-től. A technológia segítségével, ahogy azt mindjárt kifejtjük, lehetséges lesz népességcsökkentésre alkalmas oltásokat gyártani, amivel akár konkrét népeket, nemzetiségeket is megcélozhatnak, növelve a meddőséget a célterületen. Ez az elképzelés teljes mértékben összhangban van Bill Gates népességcsökkentő céljaival és módszereivel, amelyeknek számos alkalommal nyíltan hangot is adott (2:45-től).
Microsoft által megvásárolt, konkrét géneket célba vevő, oltás előállító technológiát a korábban a Merck tulajdonában levő Rosetta Biosciences fejlesztette ki. Szoftverüket úgy jellemzik, hogy képes „feltérképezni a gének együttműködési mechanizmusát, elemzi a peptideket, a metabolitokat és azt, hogy ezek hogyan függnek össze a gén-kifejezéssel.”
A Rosetta Biosoftware weboldalán olvasható nyilatkozatból megtudhatjuk, hogy „a megállapodás eredményeként a Microsoft a genetikai, metabolikus és proteomikus adatkezelő szoftvert beépítheti a Microsoft Amalga Life Sciences platformjába, hogy ezzel  tovább fejleszthesse a fordítással kapcsolatos kutatásait.”
Ugyanebből a nyilatkozatból kiderül, hogy a megállapodás részeként a Merck „stratégiai támogatást biztosít a Microsoft számára.” A Merck stratégiája pedig természetesen saját oltóanyagainak és egyéb gyógyszeripari termékeinek a ráerőltetése az emberekre, mint például a mára egyre több szakember által vitatott Gardasil vakcina terjesztése.
Rupert Vessey, a Merck kutatólaboratóriumának helyettes vezetője nyíltan kimondta, hogy a megállapodás gyógyszerfejlesztői szerepet biztosít a Microsoftnak. „Sokat várunk a Microsofttal való együttműködéstől, leginkább új bioinformatikai megoldások kifejlesztése terén, a gyógyszerfejlesztés előremozdítása és további támogatása érdekében…” mondta Vessey.
Ez egy kulcsfontosságú nyilatkozat, hiszen a „bioinformatika” kifejezés csak és kizárólag egy dolgot jelenthet. Mi tárol információt a biológiában? Egyetlen digitális tároló rendszer létezik az emberi biológiában és ez természetesen a DNS. Tehát a bioinformatikai megoldások kifejlesztése kizárólag a génekre ható vagy azokat célzó gyógyszerek illetve oltóanyagok lehetnek.
Ez tökéletesen összhangban van Bill Gates népességcsökkentő célkitűzéseivel a gyógyszeripart használva eszközül. „Ha jól végezzük a dolgunkat az oltások fejlesztése, az egészségügy és a születéssel kapcsolatos szolgáltatások terén, úgy 10-15%-kal le tudnánk csökkenteni a [föld lakosságát],” mondta Bill Gates egy nyilvános TED konferencia alkalmával. (4:06-nál)
Ez szorosan kapcsolódik Bill Gates egy másik „jótékonysági” projektjéhez, ami egy ultrahangos sperma-ölő technológia finanszírozása, a férfi meddőség növelése érdekében (amit a kutatóprogram természetesen fogamzásgátlásként említ). Gates alapítványa sok bizarr projektre biztosított már pénzforrást, például genetikailag módosított szúnyogokkal kapcsolatos kísérletekre.
A Microsoft válhat az eugenika új vezetőjévé?
Ami nyilvánvaló ezeket hallva, hogy Bill Gates az emberi népesség csökkentését célzó eszméket vall. Sajnos ezzel nincs egyedül, Adolf Hitlertől, az Amerikai Gyógyszer és Élelmiszerügyi Hatóság több mostani vezetőjén keresztül a hatalmi elit tagjaiig sokan úgy gondolják, hogy meg kell szabadulni a „kisemberektől”, hogy csupán egy „vezető faj” maradjon fenn.
Manapság már bizonyos egyetemeken is azt tanítják, hogy az emberek széndioxid termelése tönkreteszi a földet és minél több embertől szabadulunk meg, annál nagyobb szívességet teszünk bolygónknak.
Erre tökéletes „megoldás” lenne egy magától szaporodó, célzott géneket megtámadó biológiai fegyver. A Microsoft által megvásárolt új technológia pedig biztosíthatja a kifejlesztéshez szükséges platformot. Érdekes megjegyezni, hogy a cég 2009-es felvásárlása óta egyetlen nyilatkozatot sem adott ki munkájával kapcsolatban.
Jussanak eszünkbe a fent olvasottak, amikor legközelebb egy Microsoft terméket vásárolunk, hiszen az általunk kifizetett pénz éppen egy fajegészségügyi projekt finanszírozásának is része lehet.
EGY EMBER AKI ELMONDHATTA VOLNA AZ IGAZSÁGOT A H1N1-RŐL DE LIKVIDÁLTÁK!
NÉZD VÉGIG A VIDEÓT IS! BENNE VAN A FÉRFI ELFOGÁSA!
4.PERC 36.MÁSODPERCTŐL VAN RÓLA SZÓ!
Az 56 éves, kaliforniai Westchester-ben élt Bar-Joseph Moshe 2009. augusztus 11-én felvette a telefonkagylót és felhívta az egyik helyi rádióműsort. Mikor szót kapott, akkor True Ott műsorvezetőnek elmondta a véleményét, hogy miért nem szabad az embereknek beoltatni magukat
  Mr. Ott-nak feltűnt a szakszerű magyarázat, és megkérte a beszélgető partnerét, hogy fejtse ki a hallgatóknak részletesebben is az indokait. Moshe úr válaszában elmondta, hogy ő mikrobiológus és egy nagy doboz bizonyítéka van arra vonatkozóan, hogy az Egyesült Államokban is forgalomba hozott, (más információk szerint még nem hozták az USA-ban forgalomba, csak tervezik - Jack Corn) és a ***ter International Pharmaceutical egyik leányvállalta, a ***ter BioPharma Solutions által gyártott sertésinfluenza elleni oltóanyag valójában egy könnyen halálossá váló biofegyver és most ezt a sertésinfluenza elleni vakcinának álcázott anyagot kísérletképpen adják be a gyanútlan embereknek. A ***ter ukrajnai gyára az első, ami már teljes gőzzel iparszerűen gyártja és forgalomba hozza Ukrajnában azt a vakcinát, ami az emberi immunrendszer gyengítésére alkalmas anyagok mellett ugyanazt a súlyos betegséget okozó vírust is tartalmazza, ami az 1918-as világméretű spanyolnátha járványban közel 100 millió ember halálát okozta. Újabb kérdésre közölte, hogy szándékában áll a bizonyítékait nyilvánosságra hozni, és azokat már az adást követő napon személyesen fogja elvinni az állami főügyészhez azonnali szakmai és bűnügyi vizsgálatot követelve. Egyéb másról nem esett szó a beszélgetés során.
   Később kiderült, hogy a meghökkentő nyilatkozatot adó Moshe úr valóban mikrobiológus, neves virológus és járványügyi szakember, akinek sok szakmai publikációja jelent már meg angol és héber nyelven, izraeli-amerikai kettős állampolgár, az izraeli Moszad ügynöke, aki évtizedekkel ezelőtt az izraeli hadsereg vegyi- és biológiai fegyvereket kutató/fejlesztő laboratóriumában kezdte pályafutását. 
     Mózes József ígéretéhez híven másnap, 2009. augusztus 12-én reggel beült a kis piros Volkswagen bogarába, de hogy hova akart menni, azt már csak valószínűsíteni lehet, mert a Westwood-i igazságügyi épületegyüttes mellett feltartóztatták. (Itt az egyik épületben található a kerületi állami ügyész hivatala és nem messze van az izraeli konzulátus is.)
   Egyszer csak civil és rendőrségi autók, páncélozott járművek tucatjai állták útját, és álarcos, gázmaszkos, kutyás droidok, géppisztolyos sünök és az FBI-al megerősített rohamrendőrök rohangáltak körülötte. Mikrohullámú fegyverekkel megbénították a telefonját és az internet kapcsolatát, a kocsi egyik ablakát betörték és egymás után 8 (nyolc) könnygáz gránátot dobtak be a kocsiba, majd egy hosszú csőből 5 gallon (19,3 liter) rendőrségnél rendszeresített nagy erősségű paprika spray-t nyomtak az arcába.
   Hihetetlen módon Moshe úr csak mosolygott, nem állt szóba senkivel, néha beleolvasott a papírjaiba, nem könnyezett, nem fulladozott, nem törölgette a szemét, csak forgatta a fejét és néha lehúzogatta az ablakot, ha más túl sok könnygáz gyűlt össze a kocsiban, és határozottan élvezte a körülötte zajló műsort. Órákon át rendületlenül állta a sarat és ült a kocsijában: egyszerűen nem fogott rajta a közel 20 liter paprika spray, sem a két centiről nagy nyomással ráfújt nagy mennyiségű könnygáz. 
   A sünök nem akartak hinni a szemüknek, kétségbeesetten telefonálgattak magyarázatokért, tanácsokért és további utasításokért. Végül közel 9 óra csata után egy robottal kivették a vezetőülés ajtaját, és a zsidó ellenállót elektromos sokkolóval rövid időre lebénították és nagy nehezen kiemelték a vezetőülésből.
A csata több mint nyolc órán át tartott, és az igazságügyi épületet komplexumot és a környező házakat már az elején ki kellett üríteni, mert a dolgozók és a lakók fulladozni kezdtek az iszonyú méretű könnygázfelhőtől.
   A Los Angeles-i rendőrök a Magyarországon megszokott módon azonnal hazudozni kezdtek, hogy Moshe elmebeteg, hogy letartóztatási parancs van ellene érvényben, hogy bombával fenyegetőző telefonhívásokat küldött egy segélykérő szolgálatnak és a Fehér Házba, hogy fel akarja robbantani Obamát. De hogy valójában mi volt az igazi ok, és miért is kellett egy ilyen óriási méretű, még kaliforniai mértékkel is túlméretezett, nagy költségű, a fél várost megbénító rendőrségi akcióval - amilyennel akár Oszama bin Laden-t is elfoghatták volna - elfogni egyetlen egy, ellenállást nem tanúsító fegyvertelen embert, arról még két és fél hónap elteltével sem adtak ki semmilyen hivatalos tájékoztatást.
   Némi kapaszkodót csak az nyújthat, hogy Moshe úr izraeli állampolgárságáról, moszados tevékenységéről, biológusi munkájáról vagy a rádióban elhangzott nagy feltűnést keltő nyilatkozatáról, Ukrajnáról, a ***ter International Pharmaceuticalról, a ***ter BioPharma Solutions-ról vagy a sertésinfluenzáról Moshe úrral kapcsolatban később már soha egyetlen sor vagy utalás sem jelent meg a fősodratú médiában, és a könnygázas sztori egy nap alatt megválaszolatlanul eltűnt nem csak a nyugati part tévé képernyőiről, de az egész országos médiából is. Csak annyi derült ki, hogy - a rendőrfőnök-helyettes tévényilatkozatával ellentétben - Moshe büntetlen előéletű, nem volt soha összeütközése a törvénnyel és nincs és nem is volt ellene kiadva semmilyen ügyben letartóztatási parancs. Két nap múlva a rendőrségi szóvivő hivatalosan is megerősítette, hogy az előzetes várakozásokkal ellentétben a történtek miatt nem indul ellene eljárás.
   Bar-Joseph Moshe-t, a könnygázt rejtélyes módon kiválóan tűrő zsidó professzort a Los Angeles-i FBI irodájából még aznap, 2009. augusztus 12-én szerdán késő este egy kaliforniai magánrepülőtérre vitték, ahonnan egy felségjelzés nélküli katonai repülőgép Izraelbe vitte. További sorsáról nem tudni semmit.

Bill és Ted zseniálisan álcázott kalandja (1.rész)

Bill és Ted... (2. rész) Jótékony milliárdosokÍme Bándy Kata cigány gyilkosa - beismerő vallomást tett
Vasárnap a rendőrség őrizetbe vett egy 26 éves magyar állampolgárságú férfit, aki megalapozottan gyanúsítható Bándy Kata meggyilkolásával - közölte hétfő reggel a Baranya megyei rendőrség. A férfi beismerő vallomást tett. Tegnap több helyi lap is azt írta, több személyt foghattak el.
A gyanúsított kihallgatása megtörtént, beismerő vallomást tett, ugyanakkor a rendőrség továbbra is nagy erőkkel folytatja a nyomozást. A rendőrség hozzátette, sajtótájékoztatót is tartanak majd azt követően, hogy a bűncselekmény valamennyi körülménye tisztázódott.
Frissítés: A Dunántúli Napló értesülése szerint a gyilkosságot beismerő férfi néhány hónapja érkezett Kiskunhalasról Pécsre, és munkanélküliként a Mohácsi út környékén csövezett barátnőjével együtt, aki a lap információi szerint prostituált. P. Lászlót már szombat éjjel elfogták egy erdős, bokros területen, ahol azóta próbált meg elbújni, hogy megtudta: szorul körülötte a hurok, írja a bama.hu.
P. László DNS-minta alapján bukott le: büntetett előéletű lévén a rendőrség így gyorsan azonosítani tudta. Facebook-profilján lakhelyként a Kiskunhalas melletti Kelebia szerepel, és az is kiderül, hogy egy fia is van. A közösségi portálon még napokkal Bándy Kata megölése után, pénteken is aktív volt:

Frissítés 2: Facebook-oldalára feltöltött képek alapján megállapíthatjuk: igen, ez a magyargyilkos is cigány, a neve Péntek László:


Ő sem hiába született...

A buli egyelőre elmarad - de majd az ő büntetését is jelentősen enyhítik, és rajoskodhat tovább, mint Cozma gyilkosai
És a cigány áldozata:

Frissítés 3: A gyilkos szintén cigány barátnője "jófejnek" tartotta:
Egy korábbi hírtévés bejelentkezés az elfogás helyszínének közeléből:
Korábban írtuk: Több embert fogott el a rendőrség Bándy Kata rendőrségi pszichológus meggyilkolásával kapcsolatban - tudta meg az MTI magát megnevezni nem kívánó rendőrségi forrásból hétfő kora hajnalban.
Vasárnap éjfél után nem sokkal több hírportál is beszámolt arról, hogy a gyilkosság áldozata, Bándy Kata édesanyja közölte: "megvan a tettes". Bándy Edit a Facebook-on mindössze ennyi információt adott közre. Az MTI kereste Zsobrák Pétert, a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivőjét, aki a hajnali órákban nem erősítette meg az információt. Csak annyit közölt, hogy a rendőrség honlapján szerepelnek azok az információk, amelyeket hivatalosan közölni kívánnak.
A rendőrök két férfit vittek kihallgatásra
A Hír TV teletextje szerint a tévé tudósítóját a helyiek arról értesítették, hogy a rendőrök két férfit vittek el kihallgatásra. Azt írták: a helyszínen olyan tárgyakat találtak, amelyek a meggyilkolt lányé lehettek. Az MTI rendőrségi informátora csak annyit mondott, hogy nem egy embert fogtak el.
Pintér Sándor belügyminiszter vasárnap a Hír Tv-nek azt nyilatkozta: meggyőződése szerint néhány napon belül elfogják a tettest, közlése szerint a rendőrök nyomon vannak Bándy Kata rendőrségi pszichológus meggyilkolásának ügyével kapcsolatban.
A Hír TV beszámolója szerint a rendőrök több órán át hallgatták ki azt a férfit, akinek információi lehetnek a pszichológusnő gyilkosáról. A férfi szombaton Pécsett kereste meg a Hír TV stábját, elmondása szerint egy ismerősére ráillenek azok a személyiségjegyek, amelyeket a rendőrség megadott a tettesről. A Hír TV riportere értesítette a rendőrséget, ők a helyszínre érkeztek, és kihallgatásra vitték a férfit.
A Bama.hu korábban úgy értesült, hogy a boncolás megállapításai, illetve a holttest megtalálásának helyszínén rögzített nyomok értékes információkat szolgáltattak a rendőröknek. A tettes kézre kerítését segíti az anyagmaradványokból nyert DNS-minta, amelynek alapján elfogását követően egyértelműen azonosítható lesz a gyilkos. A lap felveti, hogy a minta valószínűleg nem egyezett a rendőrség adatbázisában szereplők egyikével sem, ugyanis ebben az esetben már kézre keríthették volna az elkövetőt.
Hatala József országos rendőrfőkapitány szerdán egymillió forint nyomravezetői díjat ajánlott fel annak, aki segít elfogni a pécsi rendőrségi pszichológus gyilkosát. A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság aznap este a rendőrség internetes oldalán azt közölte: a nyomravezetőnek vállalnia kell, hogy tanúként részt vesz az eljárásban, a védelméhez szükséges intézkedéseket a hatóság megteszi.
Bándy Kata holttestére, eltűnése után négy nappal egy férfi bukkant rá múlt szerda délután Pécsen, a Délibáb utcában, egy bokros területen.
(MTI - Bama - Híradó - HVG - Index nyomán)

Frissítés 2: Facebook-oldalára feltöltött képek alapján megállapíthatjuk: igen, ez a magyargyilkos is cigány, a neve Péntek László:


Ő sem hiába született...

És a cigány áldozata:

Frissítés 3: A gyilkos szintén cigány barátnője "jófejnek" tartotta:

Egy korábbi hírtévés bejelentkezés az elfogás helyszínének közeléből:

Korábban írtuk: Több embert fogott el a rendőrség Bándy Kata rendőrségi pszichológus meggyilkolásával kapcsolatban - tudta meg az MTI magát megnevezni nem kívánó rendőrségi forrásból hétfő kora hajnalban.
Vasárnap éjfél után nem sokkal több hírportál is beszámolt arról, hogy a gyilkosság áldozata, Bándy Kata édesanyja közölte: "megvan a tettes". Bándy Edit a Facebook-on mindössze ennyi információt adott közre. Az MTI kereste Zsobrák Pétert, a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivőjét, aki a hajnali órákban nem erősítette meg az információt. Csak annyit közölt, hogy a rendőrség honlapján szerepelnek azok az információk, amelyeket hivatalosan közölni kívánnak.
A rendőrök két férfit vittek kihallgatásra
A Hír TV teletextje szerint a tévé tudósítóját a helyiek arról értesítették, hogy a rendőrök két férfit vittek el kihallgatásra. Azt írták: a helyszínen olyan tárgyakat találtak, amelyek a meggyilkolt lányé lehettek. Az MTI rendőrségi informátora csak annyit mondott, hogy nem egy embert fogtak el.
Pintér Sándor belügyminiszter vasárnap a Hír Tv-nek azt nyilatkozta: meggyőződése szerint néhány napon belül elfogják a tettest, közlése szerint a rendőrök nyomon vannak Bándy Kata rendőrségi pszichológus meggyilkolásának ügyével kapcsolatban.
A Hír TV beszámolója szerint a rendőrök több órán át hallgatták ki azt a férfit, akinek információi lehetnek a pszichológusnő gyilkosáról. A férfi szombaton Pécsett kereste meg a Hír TV stábját, elmondása szerint egy ismerősére ráillenek azok a személyiségjegyek, amelyeket a rendőrség megadott a tettesről. A Hír TV riportere értesítette a rendőrséget, ők a helyszínre érkeztek, és kihallgatásra vitték a férfit.
A Bama.hu korábban úgy értesült, hogy a boncolás megállapításai, illetve a holttest megtalálásának helyszínén rögzített nyomok értékes információkat szolgáltattak a rendőröknek. A tettes kézre kerítését segíti az anyagmaradványokból nyert DNS-minta, amelynek alapján elfogását követően egyértelműen azonosítható lesz a gyilkos. A lap felveti, hogy a minta valószínűleg nem egyezett a rendőrség adatbázisában szereplők egyikével sem, ugyanis ebben az esetben már kézre keríthették volna az elkövetőt.
Hatala József országos rendőrfőkapitány szerdán egymillió forint nyomravezetői díjat ajánlott fel annak, aki segít elfogni a pécsi rendőrségi pszichológus gyilkosát. A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság aznap este a rendőrség internetes oldalán azt közölte: a nyomravezetőnek vállalnia kell, hogy tanúként részt vesz az eljárásban, a védelméhez szükséges intézkedéseket a hatóság megteszi.
Bándy Kata holttestére, eltűnése után négy nappal egy férfi bukkant rá múlt szerda délután Pécsen, a Délibáb utcában, egy bokros területen.
(MTI - Bama - Híradó - HVG - Index nyomán)

Tiltakozás a tiszaeszlári gyilkosság kapcsán kiadott egyházfői nyilatkozat ellen
2012.04.24 (GMT+2)
Tiltakozás a tiszaeszlári gyilkosság kapcsán kiadott egyházfői nyilatkozat ellen
A keresztény hívek tiltakozó nyilatkozata
A katolikus, református és evangélikus hívek állásfoglalása a tiszaeszlári vérvád parlamenti szóba hozása miatti egyházfői tiltakozás ellen
Egyház híveiként, általános, királyi papság szerinti szolgálatunk kötelez minket arra, hogy szót emeljünk az egyházfői gyűlöletkeltés ellen. Ezért utasítjuk el, hogy a nemrégiben a Országház falai között elhangzó képviselői felszólalásban felidézett tiszaeszlári vérvád ellen tiltakoztak egyházaink vezetői. Az indulatkeltés egyedüli eszköze nem maga, a nevezett parlamenti felszólalás, csakis annak elítélése lehet. („Ne ítéljetek látszat szerint, hanem igazságosan ítéljetek!” János 7;24)
Ebben a helyzetben is emlékeztetnünk kell Krisztus tanítására: "Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!" Az ilyen, ártatlanul üldözött vértanúkat, (amilyen feltehetően a kis Eszter is volt), nemcsak Jézus vette védelmébe, hanem az Egyház is boldoggá és szentté avatta egykoron. Ezért hitünk, emberségünk semmilyen körülmények között nem fér össze Solymosi Eszter gyanús körülmények közötti halála feletti szemet hunyással. Az esetről való történelmi megemlékezés, és kutatás, sőt egy ilyen koncepciógyanús per újrafelvételének követelése sem lehet antiszemitizmus, vagy a vallási közösségek, népcsoportok elleni gyűlöletkeltés. Ezzel szemben a "vérvád" miatti egyházfői tiltakozó nyilatkozat nagyon is alkalmas a magyar nép elleni gyűlöletkeltésre!
Aggasztónak találjuk, hogy a gyűlöletkeltő egyházfői tiltakozó nyilatkozat nyilvános, lovat adva ezzel a nemzetünket hónapok óta igazságtalanul becsmérlő ellenségeink alá. Különösen hiteltelen ez épp azon egyházi vezetőink részéről, akik nem voltak-, és ma sem hajlandók az egyházon belüli átvilágításra, elszámoltatásra, a keresztény közösség szenvedéseiért felelős ügynökök leleplezésére, és a méltányos igazságtételre. („Vesd ki előbb saját szemedből a gerendát, azután testvéred szeméből a szálkát.” Máté 7;5) A magyar törvényhozásnak, a politikai közbeszédet meghatározó képviselőknek, s a politikusoknak fokozott felelősségük van a gyűlöletkeltéssel való szembeszállásban, ezért kérünk felelős személyiségeket is nyilatkozatunk aláírására. A Szentlélektől kapott joguk és kötelességük felhívni nemzetünk figyelmét ország-hódító ellenségeink módszereire. Az ez ellen tett egyházfői nyilatkozat által keltett gyűlöletet elutasítva, együtt hívunk mindenkit a szeretet és az igazságosság krisztusi parancsának követésére és hirdetésére, az igazi emberi értékek alapján.
Budapest, 2012. április 22.
Tarnóczy Szabolcs
A nyilatkozatot itt lehet aláírni.


Marschalkó Lajos kötelező írása: Mi volt a tiszaeszlári per?
/Az írás a szerző 1965-ben megjelent Országhódítók című könyvének egyik fejezete, azért "kezdődnek" 55-tel a lábjegyzetek./
A legújabb, de még a régebbi nemzedék sem sokat tud arról, hogy mit jelentett a tiszaeszlári per, amely annak idején mind az öt földrész elsőrangú szenzációja volt. Sokan csak azokat hallgatták meg, akik utólagos önigazolásként Magyarországot akarják úgy feltüntetni, mint az „antiszemita barbárság" hazáját, ahol még a hatóságok is hitelt adtak a vérvád középkori babonájának.
Mi történt 1882. április 2-án a Szabolcs-megyei Tiszaeszláron? Ezt tulajdonképpen csak 1882. május 23-án, a parlamenti ülésen említette meg a nyilvánosság előtt Ónody Géza képviselő, tiszaeszlári birtokos:
Az eset annyira komoly, hogy megérdemli a közfigyelmet. F. év. április elején történt azon községben, amelyben én lakom, Tiszaeszláron, hogy déli 12 órakor egy tizennégy éves lánygyermek ment Tiszaeszlárról ezen községhez tartozó Újfaluba egy boltba, néhány fillérnyi bevásárlást tenni: midőn visszatért, onnan szemtanúk, élő emberek látták a lányt az izraelita ortodox zsinagóga előtt elhaladni, ott eltűnt, nyoma veszett. (Nyugtalanság a szélső baloldalon. - Nagy zaj a jobboldalon.) A nép lázongani kezdett, követelték az izraelitáktól a lányt, ők nem válaszoltak, hanem mindenféle kibúvó ajtót kerestek. Véletlenül kezd a borzasztó való felderülni. Ma az eset a nyíregyházi fenyítő törvényszék előtt van."
A néhány nap múlva beérkezett hivatalos jelentések mindenben megerősítették az esetet.
Tiszaeszláron az ortodox hitközség metszőt választott, és erre az alkalomra több galíciai pályázó is érkezett Scharf József házához, aki amolyan egyházfiféle volt. A 14 éves Solymosi Eszter, aki kis szolgálóleány volt egy gazdaasszonynál, kék és sárga festéket vásárolt a húsvéti meszeléshez. Amikor elhaladt a zsinagóga, illetőleg Scharf József háza előtt, behívták, hogy vegye le a szombati gyertyatartókat.
Ettől a pillanattól kezdve a kis magyar lányt nem látta többé senki sem. Egyedül Scharf József fia, a 14 éves Móric vallotta, hogy behívták a templomba és ott meggyilkolták.
Csendőrség még nem volt Magyarországon. [55] A nyomozás nagy késedelemmel és gyengén indult meg. Bary József, a nyíregyházi törvényszék fiatal vizsgálóbírója, lelkiismeretesen és nagy fáradtsággal, - de természetesen nem a mai modern eszközökkel - egyedül végezte a nyomozást. Ezenfelül már a kezdetben elmulasztotta a legfontosabbat: nem kereste kellő eréllyel Solymosi Eszter holttestét.
Egy azonban biztos. Mind a nyomozás, mind a hosszú hetekig tartó nyíregyházi törvényszéki tárgyalás során, amelyen már ott voltak a legnagyobb világlapok kiküldöttei is, soha, egy pillanatig sem volt szó vérvádról. Nem merült fel ez a keresztény nemzeti sajtóban, sem pedig a szenvedélyes képviselőházi viták során sem.
A középkori vérvád babonája egyetlen vizsgálóbírói vagy törvényszéki iratban sem fordult elő mint ilyen. Csupán Scharf Móric, az egyházi fia említette első kihallgatása során, majd később a helyszíni tárgyaláson ismét eljátszotta, hogy a kulcslyukon miként nézte végig, amint lefogták Solymosi Esztert, és kifolyatták a vérét. Az utóbbit mindenki egy gyermek fecsegésének tekintette. Azonban a puszta - legvalószínűbben - szexuális jellegű gyilkosság tényére - számtalan közvetett és közvetlen bizonyíték volt.
Ezeknek a nyilvánosságra való kerülése idején indult meg egy különös mozgalom, amely aztán az egyszerű és közönséges gyilkossági aktából nemzeti és faji kérdést, majd pedig világszenzációt és „tiszaeszlári ügyet" csinált. Ez a tévesen értelmezett zsidó kisebbségi szolidaritás mindent megmozgatott, hogy az ügyet eltussolja, mellékvágányra tolja, és a gyilkosokat, - akik minden felvilágosult magyar szerint - legfeljebb közönséges gyilkosok voltak, megmentse az akasztófától. Lehet, hogy a magyarországi és a Galícia felől frissen érkezett zsidók féltek a lappangó antiszemitizmustól. Sokkal valószínűbb azonban, hogy ekkor tettek első kísérletet a magyar jogállam sarokba szorítására, megvesztegetésére, terrorizálására.
Ehhez a meglepő és eladdig szokatlan összefogáshoz csakhamar csatlakozott a párizsi Alliance Israelitée Universelle. Hatalmas világerők mozdultak meg a tiszaeszlári sakterek érdekében. Parlamenti interpellációk, párbajok kísérték az egyre szenvedélyesebb vitát. Először hangzott fel Magyarországon a sajtóban az a szenvedélyes, gyűlölködő és terrorisztikus hang, amely 1918-19-ben és 1945 után a zsidó kezekben levő magyarországi sajtót jellemezte.
Az antiszemita politikai törekvések, a tömeghangulat felkeltése és a tömegpropaganda szempontjából a tiszaeszlári gaztett nagyszerű lehetőségeket rejtegetett magában! - írja Bosnyák Zoltán Istóczy Győzőről készült tanulmányában. - Jellemző azonban az antiszemita politikusok és a később megalakult antiszemita párt és vezetőjének, Istóczy Győzőnek mélységes felelősségérzetére, hogy soha sem tettek kísérletet a saktergyilkosság politikai kiaknázására. Istóczynak az volt az álláspontja, hogy a tiszaeszlári eset az antiszemitizmus szempontjából csak epizód. Az antiszemita pártnak nem feladata a bűncselekmények megtorlása, ez bírói ügy. Istóczy még a látszatát is kerülni akarta annak, hogy a tiszaeszlári ügy és az antiszemitizmus között bármi összefüggés lenne."
Az Egyenlőség, a Pester Llyod, az Allience Israelitée Universelle ezzel szemben megfogadták a liberális Magyarország akkori legjobb ügyvédjét és kitűnő íróját, Eötvös Károlyt, hogy vállalja el a sakterek védelmét. Százezer forintot, mai értékben legalább százezer dollárt kapott ezért a védői tevékenységért Eötvös Károly. Később megvásárolta híres birtokát, amelyet „eszlári pusztának" nevezett el a magyar nép. És megírta még híresebb, még ferdítőbb könyvét: „A nagy per"-t.
Azok után, hogy e zseniálisan ravasz ügyvéd és irodalmár átvette a koldus sakterek védelmét, meglepő dolgok történtek Tiszaeszlár közelében. A nem messze levő Tiszadada község alatt a füzesben máramarosszigeti tutajosok kötöttek ki, akik valamennyien zsidók voltak. Néhány nappal később a dadai füzesben felpuffadt női hullát találtak, amelyen minden kétséget kizárólag a 14 éves Solymosi Eszter ruhái voltak. A ruhákat felismerte az egész falu, maga Eszter édesanyja, gazdaasszonya is, de a hullába senki sem ismert Eszterre. Saját édesanyja sem. A törvényszéki orvos szakértők, a budapesti törvényszéki bonctani intézet professzora, Jósa Elek, Szabolcs vármegye európai hírű vármegyei főorvosa és még más nagyhírű orvosok is megállapították, hogy a hulla semmi esetre nem lehet a 14 éves Solymosi Eszteré, aki egészséges, kiskorú, és száz százalékig bizonyosan szűz lány volt. Ezzel szemben a női hulla legalább huszonnégy éves, kopaszra borotvált, tehát zsidó nő volt, aki tüdővészben halt meg, korábban élénk nemi életet élt.
Később kiderült, hogy a máramarosszigeti zsidókórház egyik női halottja volt. Ott halt meg, onnan csempészték ki és adták át Herskovics Salamonnak, a Szeged felé készülő tutajos-vezérnek, aki később be is vallotta, hogy Tiszadada alatt ő eresztette el a tutaja mögé kötött hullát.
De hát hogyan került a 24 éves, tüdővészben elhunyt, borotvált fejű női hullára Solymosi Eszter ruhája? Miként történhetett meg, hogy az újfalui krájzlerájban két krajcárnyi kék és sárga festék oda volt kötve a tiszadadai hulla jobb kezére? Solymosi Eszter nem volt balkezes. Ezt vallották a tanúk. Akik azonban a tiszadadai hullát beöltöztették Eszter ruháiba, elfeledkeztek erről a kicsinységről. Viszont, ha a ruha - minden tanúságtétel szerint Eszteré volt, és a holttest nem a kis magyar lányé, akkor mégis bizonyos, hogy Solymosi Esztert meggyilkolták, és a ruháját azok adták fel egy ismeretlen holttestre, akik a borzalmas bűntényt el akarták titkolni.
A szándék nyilvánvaló volt. Ha a tiszadadai hulla nyakán vágás van, akkor valóban vérgyilkosság történt. Ha azonban nincs vágás, mint ahogy nem is volt, akkor az „antiszemiták" találmánya az egész gyilkossági ügy.
A zsidóság szent könyveiből sem az elfogult, sem az elfogulatlan keresztény tudósok, teológusok nem tudták kimutatni a rituális gyilkosság legkisebb nyomát sem. A szerző Magyarországon 1944 februárjában megjelent Tiszaeszlár című könyvében is utalt arra, hogy a rituális gyilkosság nem volt igaz, de a gyilkosság más motívumok alapján feltétlenül megtörtént, és azt, mint Franciaországban, a Dreyfuss-ügyet, politikai erőpróbára használták fel bizonyos körök, amelyeknek ez jó alkalom volt az országhódításra és a keresztény jogállam kompromittálására, lerombolására és hatalmuk megmutatására.
A vérvád megítélésénél nem támaszkodhatunk másra, mint keresztény tudósok, hebreológusok ítéleteire. Huber Lipót, a kiváló magyar teológus, aki könyvtárakat kutatott át nagy munkájának megírása céljából, igen határozottan és világosan leszögezi:
Ha a rituális gyilkosság a zsidó vallás intézménye volna, vagyis ha a zsidó vallás Istennek tetsző vallási cselekményként írná elő keresztényeknek (keresztény gyermekeknek) mintegy emberáldozatként való leölését és vérük vételét, hogy az vallási célokra felhasználtassék, akkor ezt vagy a mózesi törvény, vagy a később hozott rabbinikus törvények írnák elő. Ámde sem az egyiknek, sem a másiknak okmányaiban ennek semmi nyomát nem találjuk." [56]
Ha tehát súlyosan terhelőnek fogadjuk el Huber Lipót megállapításait a keresztényellenes zsidó tanokról, ugyanúgy felmentőnek kell találnunk azokat a gondos kutatáson alapuló ténymegállapításokat, amelyek a vérvád kérdését alaptalannak és babonán alapulónak tekintik. Huber Lipót megállapítja, hogy még rabbinikus irodalomban sincs nyoma a rituális gyilkosságnak, sőt még Maimonides is tiltja „a testtől elkülönített vér élvezetét".
A fuldai vérvádeset alkalmából II. Frigyes német császár zsidó konvertitákat hívott udvarába, akik hosszabb ideig tartó kutatás és tanácskozás után arra a tagadó eredményre jutottak, hogy sem az ó-, sem az új-szövetségi Szentírásban, sem a Talmudban semmi nyoma nem található annak, hogy a zsidók keresztény vérre áhítoznának. [57]
Éppen a tiszaeszlári gyilkosság kapcsán szólaltak meg a legnagyobb tekintélyű európai egyetemek katolikus és protestáns hebrológusai. Az amsterdami, utrechti egyetem, a koppenhágai christiániai, upsalai protestáns egyetemek tudósai bizonyították, hogy a zsidó szent könyvekben még utalás sincs rituális gyilkosságra, sőt sokkal inkább a vérhasználat tilalma íratott elő.
Szóról szóra idézzük azonban Huber Lipót teológiai munkájának azon részletét, mely a rituális gyilkosság lehetetlenségének és tilalmának bizonyítása mellett, a következőket írja:
Ha meggondoljuk, azt az éles ellentétet, amely különösen a Talmud szerint a zsidó és nemzsidó között fennáll s amely akkora különbséget tesz a kettő között, hogy csak a zsidót tekinti Isten gyermekének, a nemzsidókat pedig Istentől elrugaszkodott, tisztátlan s okvetlenül kárhozatra jutó tömegnek, amely oly mélyen áll a zsidó alatt, hogy a nemzsidó ember névre sem méltó, hanem egy fokon áll az oktalan állattal, amiért meg is tagad tőle jóformán minden emberi jogot, akivel szemben nem szeretetet hirdet, hanem idegenkedést és gyűlöletet szít, sőt elvesztését, kiirtását hirdeti; ha meggondoljuk továbbá, hogy a zsidó jogos örökségéből állandóan kidobottnak tekinti magát, szétszórva a föld népei közé, azoktól megvetve, elnyomva s üldöztetve; ha meggondoljuk, hogy megváltó Messiása utáni várakozása oly sokáig teljesületlen maradt, s hogy hite szerint a Messiás megérkezését éppen az elhatalmasodott kereszténység késlelteti s szabályozza stb. stb., nem csoda, hogy akadtak s akadnak a rideg, exkluzív és a szívtelen talmudizmus alapján álló szűkkeblű és elfogult ortodox zsidók, akikben az izzó gyűlölet és vallási fanatizmus fellobban, s arra ösztönzi, hogy buzgón imádkozzanak Istenhez, váltsa meg népét, büntesse és pusztítsa ki az istentelen (keresztények és pogányok) seregeit... Az ilyen hangulatban pedig fanatikusoknál könnyen kifejelődhettek olyan nézetek, hogy az istentelen keresztények meggyilkolása nem is bűn, hanem Istennek tetsző áldozat, s ha meg volt még a babonára való hajlam is, akkor különösen bizonyos misztikus képzetek hatása alatt megélhette még a vérgyilkosság fattyúhajtását is.
Ámde, ha megengednők is, hogy mindez alkalmas lehetett, vagy lehetne arra, hogy egyes kereszténygyűlölő, tudatlan s babonára hajló zsidókat fanatizáljon, s felébressze bennük a vérgyilkosság gondolatát: e förtelem még sem írható a Talmud, vagy a rabbinikus irodalom rovására, mert ennek voltaképpen az illető eltévelyedett zsidó tudatlansága és babonás fanatizmusa volna az oka." [58]
Az összes pápai bullák határozottan a vérvád ellen nyilatkoztak, és minden esetben a legmagasabb keresztény egyházi tekintély részéről védték meg a zsidókat. Viszont tény az is, hogy a középkor végén 1760-ban egy zsidó szekta - a frankisták -, mely rohamosan terjedt Lengyelország és Besszarábia zsidósága között, hirdette meg a talmudista rabbikkal szemben a rituális gyilkosság vádját. A frankisták, - Frank Jakab zsidó szektáriánus vezér követői - III. Ágoston lengyel király engedélyével bizonyítani akarták a talmudista rabbikkal szemben, hogy a talmudista zsidóknál szokásban van a keresztény vér használata. 1759. július 16-án a lembergi katedrálisban kezdődött meg a disputa, Mikulski kanokok, apostoli adminisztrátor ellenőrzése alatt. A frankisták közül csak tíz rabbi jelent meg, a talmudisták közül pedig mintegy 40.
Hogy milyen alacsony fokon állott ezeknek a rabbiknak a műveltsége - írja Huber Lipót - mutatja az is, hogy az ország nyelvén nem tudtak beszélni... Tudatlanságuk még azt a szemrehányást sem volt képes visszautasítani, hogy a Talmud követeli a keresztény vér használatát." [59]
A minden „antiszemitizmustól" mentes nagy magyar teológus és hebrológus, aki bátran kiállt a zsidóság védelmében, tulajdonképpen rátapintott a tiszaeszlári ügy elevenjére is.
A zsidóság szent könyveiben valóban sehol sem fedezhető fel a vérvád. Az Új-Szövetségben sem lehet nyomát találni a kereszténység szektainak, az ördögűzőknek, flagellánsoknak, vagy azoknak a szerzeteseknek, akik befalazták Ubrik Borbálát. A kereszténység azonban soha sem tagadta, hogy ilyen szekták voltak és vannak minden felekezeten belül. Ezért feltehető, hogy a zsidó valláson - különösképpen a chasszidim szektán - belül akadhattak Scharf József-szerű fanatikusok.
Mert nézzük csak, milyen sötét, embertelen babonák éltek azon a chasszidim szektán belül, amelyből a Tiszaeszlárra átszivárgott sakterjelölt, Scharf József is tartozott.
A chasszidizmus három fő elve a vak hit és föltétlen engedelmesség a caddik (csodarabbi) iránt, az Istennel való egyesülés és a bátorság. A chasszideusnak minden tudomány, mint hiú és haszontalan s mint egyenesen a lelke üdvére káros, meg van tiltva. Tehát bűn s a lélek bemocskolása a gójok világi ismereteinek elsajátítása, sőt olyan könyvek olvasása is, amelyek nem héber betűkkel vannak írva. [60]
A chasszidizmus a modern totalitarizmus példája és előfutárja. A caddik feltétlenül uralkodik híveinek minden gondolatán, érzelmén, szándékán. Megbocsáthatja minden ember bűnét, mert ő az Isten helyettese. A chasszideus meg van győződve róla, hogy amilyen arányban kényelmet szerez a caddiknak, olyan arányban teszi magát kedvessé Isten előtt. A caddik a legfelsőbb folyamodású bíró is, sőt törvény és jog felett álló úr. [61]
Szörnyű babonák nőnek ebben a chasszidim környezetben. Aki a caddik után hátramaradt inget felhúzza magára, annak megbocsáttatik az elkövetett gyilkosság bűne. Aki a nadrágját viseli, megtisztult az elkövetett vérfertőzés bűnétől. A caddik sapkája óv a kevélység ellen, tefilinje a szemérmetlenség ellen.
Az Istennel való egyesülést nem lehet nyomott hangulatban elérni. Ezért a chasszideus kötelessége magát szeszesitalok élvezetével is felbátorítani. A chasszideus bátor, tehát dacolhat mindennel, ami a caddik, a csodarabbi akaratával ellenkezik. [62]
A legirtózatosabb babonaság, tudatlanság virágzik a chasszidim szektában. A zsidó Jost Izsák (1860) nyíltan megállapítja, hogy vastag babona, tudatlanság, társadalom iránti közömbösség, civódás, felekezetükhöz nem tartozók iránti gyűlölség, bosszúvágy, lustaság és hivalkodás, a külsőnek teljes elhanyagolása, iszákosság és érzékiség jellemzi e rajongókat; ami pedig a caddikokat illeti, azok egyrészt önző haszonlesésük következtében, másrészt tudomány és műveltséghiányuk miatt képtelenek alattvalóikat süllyedő állapotukból kiemelni. [63]
Mindezek után - írja Huber Lipót könyvének 347. oldalán, - a katolikus Bonaventura Mayer múlt századbeli orientalista és a zsidóságnak különben jóindulatú ismertetője, a chasszideus zsidóságot az emberiség legtudatlanabb, legműveletlenebb, legbabonásabb és legdurvább osztályaihoz tartozónak mondja, akik 'az Istenség' iránti kötelességeiket a legpontosabban teljesítik ugyan, de embertársaik iránti kötelességeikkel nem sokat törődnek, mert olyan dolgokat engednek meg maguknak, melyekből kitűnik, hogy a lelkiismeretességet csak nagyon alárendelt kérdésnek tekintik, mert hazudnak, lopnak, csalnak, sőt minden lelkiismeretfurdalás nélkül gyilkolnak is és emellett több helyütt rabjai az iszákosságnak is." [64]
Azonban a magyar nyomozati és bírói eljárásban egy szóban, utalásban sem lehet felfedezni, hogy a keresztény kultúrállam bármely legkisebb hivatalnoka vagy újságírója, hitelt adott volna a vérvádnak. Az egyes ember, Scharf József egyéni bűnével szemben azonban a zsidóság kollektíven állt a sakterek védelmére. Politikai erőpróbára használta fel a szerencsétlen esetet, és ebben az erőpróbában a keresztény jogállam alulmaradt, mert akkor már idegen gyarmat volt.
Szávay Gyula a lelkes liberális és zsidóbarát költő a tiszaeszlári napokban megrázó szavakkal fejezte ki a magyarság megrendülését:
Miért az általános síkraszállás,
Mikor nincs általános támadás?
Ha egy ember feljajdul népetektől,
Őt megbosszulni mért jön annyi más?
Vigyázzatok, mert egyszer összehozza
A más tábort is szenvedélye majd,
Tudhatjátok, hogy az megsemmisíthet,
S ti győzelmet nem bírtok venni rajt!
Min függtök össze ti a sakterekkel?
Sorsuk oly módon miért érdekel?
Talán a bűnöst, ha zsidó, ezentúl
Miattatok már büntetni se kell?
Azért van a vallási türelem, hogy
Gazoknak rajta kibúvó legyen,
Hogy saját arcát azzal eltakarva
Arcunkba másszék egy-egy szemtelen?" 
[65]
Úgyszólván egyik napról a másikra szorította el a magyarság lélegzetét annak a zsidóságnak szörnyű szolidaritása, amelyet alig másfél évtized előtt emelt ki jóindulatú leereszkedéssel a jogtalanságból. És amikor megpróbálta lezárni ezt a lidércnyomást, magyar mivoltában szembe találja magát a magyar kormánnyal és a magyar karhatalommal. Tiszaeszlár óta szabad az út a zsidó hatalmi törekvések számára " - írja a magyar újságírás nagy mártírja. [66]
Csaknem egy évi vizsgálat, izgalom, országos felháborodás és terrorisztikus sajtóhadjárat után 1883-ban az egész világsajtó jelenlétében kezdődött meg a főtárgyalás a nyíregyházi vármegyeháza közgyűlési termében, Korniss Ferenc törvényszéki tanácselnök vezetése alatt.
Korniss Ferenc a független magyar bíró örökre ideálisnak mondható típusa volt és maradt. Megvesztegethetetlen úr, aki 4000 hold földdel, tehát valóban teljes függetlenséggel rendelkezett. Világlapok - többek között a New York Times tudósítása szerint is - olyan pártatlansággal, nagyvonalúsággal vezette a tárgyalást, hogy egész Európa és az Egyesült Államok csodálattal adózott Korniss Ferencnek.
Korniss a vérvádtól, az állítólagos rituális gyilkosságról még csak kérdéseket sem engedett feltenni. Ő egyszerűen a gyilkosokat kereste, a gyilkosság tényét akarta megállapítani. És tanúk vallomásából, közvetett és közvetlen bizonyítékok sorozatából magának a gyilkosságnak ténye bizonyítva volt.
1833 augusztusának elején a tiszaeszlári sakterek ügye ítélet előtt állott. Ekkor történt, hogy a Nyíregyházától néhány kilométerre levő téglási Dégenfeld kastély ura, gróf Dégenfeld József barátságos vacsorára invitálta a nyíregyházi törvényszék elnökét. Korniss Ferenc gyanútlanul kocsikázott ki a régi baráthoz. S akkor, a téglási Dégenfeld kastélyban szembe találta magát egy váratlan vendéggel: gróf Tisza Kálmánnal, a liberális Magyarország példátlan hatalmú miniszterelnökével.
A vendégek vacsorához ültek. A szobalányok felhordták az ételeket, s Tisza Kálmán csak úgy a vacsora végén kérdezte meg:
- Nos, Elnök úr, mit gondol: bűnösök az eszlári sakterek?
Korniss Ferenc gondolkodás nélkül felelte:
- Meggyőződésem szerint: - bűnösök!
- És mi a véleménye a két szavazó bírónak? - kérdezte a miniszterelnök.
- Az egyik szavazóbíró ugyanazt mondja, mint én: bűnösök! A másik még ingadozik! - hangzott Korniss Ferenc válasza.
És akkor - Istóczy Győző feljegyzései szerint - Tisza Kálmán azt mondotta Korniss Ferencnek:
- Nézze, Elnök úr! Holnap, holnapután, vagy bármikor, Ön kihirdetheti a halálos ítéletet az eszlári sakterek fölött. Én nem akarom befolyásolni Önt. Csak annyit adok tudomására, hogy a bécsi Rotschild bárók Őfelségével is közölték: amennyiben a nyíregyházi ítélet elítélő lesz, akkor nem csinálják meg a 60 millió forintos rente-konverziót. Ez esetben a monarchia, de mindenesetre Magyarország csődbe megy. A forint elértéktelenedik. A nemzetiségek fellázadnak. Akarja ezt a felelősséget vállalni Elnök úr? [67]
Korniss Ferenc az a magyar volt, aki szentül hitte: fiat justicia, pereat mundus (Legyen igazság és vesszen a világ). És ott a téglási kastélyban megrendült. Salus rei publicae? Az állam üdve?
Pár nap múlva a nyíregyházi törvényszék elnöki székéből kihirdette a sakterek fölött a felmentő ítéletet. A koronatanút, az akkor már 15 éves Scharf Móricot nem eskették meg, az ingadozó szavazóbírót az ítélethirdetés előtt leváltották.
És Korniss Ferencnek ez volt az utolsó ítélete. Soha többé nem ült bírói székbe. Soha többé nem hirdetett ítéletet sem gyatra tyúktolvaj, sem komoly bűnöző fölött.
A Szent István-i magyar állam és a magyar jogszolgáltatás alatt ekkor rendült meg a föld. Bármi is volt, vagy tett légyen Tiszaeszlár, a Szent István-i magyar birodalom akkor bukott el belülről, amidőn a rentekonverzióért magára hagyott egy árva kis magyar libapásztorlányt: Solymosi Esztert. Akkor halt meg a liberális Magyarország, midőn nem azt mondta: fiat justicia! (Legyen igazság), hanem midőn azt hitte, hogy a salus rei publicae, az államérdek a végső és legnagyobb megoldást jelenti.
Megöltek egy kis libapásztort,
Égre kiált a régi vád,
Úgy ölték meg Solymosi Esztert,
Mint egy tokos, pihés libát!"
- írta ötven évvel később Erdélyi József, akit ezért két heti fogházra ítélt a budapesti törvényszék, felekezeti izgatás miatt. Rónai Mihály András, a jelenlegi bolseviki rendszer élírója pedig örök időre kiutasította az irodalomból!
Ezt a tokos, pihés magyar szüzet magára hagyta a liberális, alkuvó Magyarország. Mint talán Jeanne d'Arc, a francia felszabadulás hősnője, úgy Solymosi Eszter, aki épp úgy 14 éves volt, mint Jeanne d'Arc, - a magyar szabadság legszebb, legnemesebb szimbóluma.

Mert hiszen, midőn őt és az ő igazságát magára hagyta a tiszakálmáni liberális és úri Magyarország, akkor kezdődött meg a magyar tragédia, az egekig csapó országhódítás. Az út Tiszaeszlártól egyenesen vitt Samuelly Tibor kalocsai, bajai kivégzőoszlopához. A bolsevista hóhérok most már a leninizmus és az átvett hatalom gőgjével mondták, hogy a gyilkolás, a terror: salus rei publicae! Az ország akkor halt meg, amikor megölték benne a jogot, a keresztényi igazságszolgáltatást, amikor Solymosi Eszter emberi jogát eladták Rotschildnak, Sztálinnak, Samuellynek vagy Rákosi Mátyásnak.
1883-ban történt meg először, hogy a tüntető magyar munkásság és a pesti polgárság ellen a Scharf Móricok érdekében rendelték szuronyrohamra a magyar honvédeket. 1883-ban, a tiszaeszlári ítélet után indultak útra a Cunard Line és a Norddeutsche Lloyd kivándorló hajói, hogy két-három millió magyart vigyenek Amerikába. Magyarokat, akik a tiszaeszlári ítélet után döbbentek rá, hogy nincs joguk, nincs igazságuk saját hazájukban. [68]
Ezért így maradt mindörökké Solymosi Eszter, a kis tiszaeszlári proletárlány a mi új Magyarországunk szimbóluma. Ő a mi Jeanne d'Arcunk, s ha a magára hagyott, elárvult magyar vérre, a szűz kislány életáldozatára gondolunk, akkor újra halljuk - a Töreky-féle tárgyalóteremből, vagy a vasfüggöny mögül Erdélyi József halhatatlan sorait:
Beh piros vagy, Solymosi Eszter vére,
Beh meleg!
Hajnalt festek a magyar égre
És felkelő napot veled,
Hogy ne hulljon hiába vérünk
S emléked árva hajadon
Solymosi Eszter árva népét
Ébressze bátran, szabadon."
Lábjegyzetek
55. Csak az 1882-es törvény szervezte meg.
56 Huber Lipót: Zsidóság és kereszténység. 507. oldal.
57. U. o. 534. oldal.
58. Huber Lipót: Zsidóság és kereszténység. 551-552. oldal.
59. Huber Lipót: Újkori és modern zsidók Jézus Krisztusról és a kereszténységről. 355. oldal.
60. Huber Lipót: Zsidóság és kereszténység. 333. oldal.
61. U. o. 340. oldal.
62. Széfer-ha middót 3. 8. és 22 paragrafus.
63. I. M. Jost. Geschichte des Judentums und seiner Sekten Dritte Abteilung i. d. m. 191. oldal.
64. Bon. Mayer: Die Juden unserer Zeit. Regensburg 1842, 1112 oldal.
65. Függetlenség 1883 augusztus 6. Szávay Gyula: Ítélet után. Közölve: Vitéz dr. Kolosváry Borcsa Mihály: A zsidókérdés magyarországi irodalma című könyvében. 36. oldal. Stádium kiadás.
66. U. o. 37. oldal.
67. Istóczy Győző: 12 röpirat.
68. Nemcsak az emigrációban elhunyt kiváló magyar írónő, Megyery EIla, Megyery Géza a tiszaeszlári per bírájának leánya és Korniss Ferenc törvényszéki tanácselnök unokája szolgáltatott adatokat ehhez a fejezethez. A pittsburghi Magyarságban 1962-ben jelent meg Beatulianus cikke Russu Gyuláról, a tiszaeszlári, per egyik szavazóbírájáról, aki az ítélet kihirdetése után lemondott, visszavonult, soha nem nyitotta szóra a száját, s mint egy trappista barát a némasággal tiltakozott a tiszaeszlári per ellen.
Ajánlott olvasmányok:


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése