2012. július 9., hétfő

Ide vezetett a többletjogIde vezetett a többletjog

"a demokrácia a zsidóknak nem elég, többletjogokat akarunk"

Megdöbbentő levél Antall Józsefhez izraelita cimborájától: "a demokrácia a zsidóknak nem elég, többletjogokat akarunk"
A sunyi zsidó

Emlékeztetőül: most 20 éve, az akkor 57 éves "tanár úr" a  nemzeti kerekasztal tárgyalásokon részt vevő MDF tárgyalódelegációnak általában még csak a második széksorában kapott helyet, de azért ült ott, hogy súgjon az első székből vitázóknak. Hogy aztán gyorsan a megújuló ország  legfontosabb választott tisztségébe kerüljön...  Tizenéves korától készült rá –  karizmatikus céltudatossággal. Ezt már ismerősei, önéletrajzírói és a seggnyalói teszik hozzá. Alább cikkünk tárgyának dokumentuma.
Antallról kétségkívül sokat lehetne írni, neve egyenértékűvé vált a magyar jobboldaliság és hazafiság elárulásával. Az MDF 1990-ben még azt hirdettette, hogy „továrisi konyec”. Aztán hagyta, sőt, nem túlzás egy miniszterelnöki posztra 15 éves korától készülő egyénről ezt állítani: elősegítette az egykori vörös-zsidó bárók milliomos nagytőkéssé való átvedlését az állami vagyon ellopása útján.
Minket azonban most nem ez érdekel, bár - ha egyszer sikerül összegyűjteni és megírni az anyagot – a képzeletbeli „Rendszerváltás titkos dossziéi” című műben, a „hazánk elárulása és zsidó kézre játszása” fejezetében Antallról több száz oldalt, ha nem több ezret lehetne írni. Nem pozitív hangnemben – tegyük hozzá.
Szerkesztőségünkbe eljutott egy levél, melyet a zsidó Tom Lantos, a magyarság ellenében még Ceausecuval, a kommunista ördöggel is szövetkező amerikai cionista kongresszusi képviselő és Antall József váltott. Bár a miniszterelnök válaszát (még?) nem ismerjük, az alábbi dokumentumokból kiderül, a levélváltás előzménye egy amerikai beszélgetés, aminek apropóján Lantos egyáltalán nem meglepő módon a magyarországi zsidóság kivételezett helyzetének eléréséért lobbizik Antallnál. Érdemes megfigyelni, hogy a megfogalmazásban nyoma sincs a diplomatikus magázásnak, önözésnek, a bensőséges hangulatú levélben Antallhoz úgy szól a héber, mint régi cimborájához. Valószínűleg azok is voltak a később Orbán Viktorral a Jobbik és a Magyar Gárda ellen uszító, hazudozó figurával.


Levelemmel szeretnék visszatérni javaslatainkra” - kezdi a magyargyűlölő zsidó, pár sorral később, pedig ki is derül, milyen "javaslatokról" (inkább utasításokról) is van szó. „Szeretném, ha a választások után megtalálnátok azt a minél átfogóbb magyar szervezetet” - és az utóbbi húsz év tükrében már tudjuk értelmezni, mit jelent, ha egy amerikai zsidó azt mondja egy magyar politikusnak: szeretném. Magyarán: parancsolja. A levélben az amerikai Congressional Human Rights Caucus nevű zsidóvédő szervezetről van szó, amihez hasonlítani kéne egy magyar zsidófajvédő szervezetnek, ezt kell Antallnak létrehoznia. Lantos Tomi meg is jegyzi, hogy két ilyen szervezet közötti együttműködés „sokat segítene abban, hogy Magyarország várható új, felvilágosult és progresszív politikája kellőképpen ismertté váljon Amerikában”. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy ellenkező esetben csak negatív kontextusban említődik meg hazánk az USA-ban (mint tudjuk, a zsidó akkor is csahol, ha a kisujjunkat nyújtjuk neki, és a karunk sem elégíti ki, ennél fogva Antallékat, mint megvetett szolgákat azután is fasisztázták, hogy minden kívánságot teljesítettek).


Emlékezzünk csak a jenki (és izraeli) nagykövetek mennyire örültek az SZDSZ sikerének, hányszor sajnálkoztak a hazai „rasszizmus miatt” magyarán hány és hány alkalommal befolyásolták, manipulálták a hazai és az amerikai közvéleményt. Ennek tükrében állíthatjuk: Antallt a zsidó jól átverte. Meg is érdemelte, igaz, mi, magyar állampolgárok kevésbé.
A következőkben érdemes hosszabban idézni a két antimagyar jó barát levelezéséből. Íme: „Nagyon egyetértek veled abban, hogy közös felelősségünk, hogy a magyar zsidóság helyzetének oly súlyos, komor történelmi terhére egy új kibontakozás, kölcsönös megismerés és közös építés alapjait rakjuk le. Egy, az amerikai zsidóság és Izrael bevonásával létrehozott program ifjúsági csoportok tanulmányútjaira a magjánál kezdené a még meglévő sötétséget eloszlatni. Ez annál hasznosabb lenne, mert az előítéletek, bizalmatlanság, kölcsönös gyanakvás első gyökere a tudatlanság, egymás nem ismerése. Abban sincs közöttünk nézeteltérés, hogy a magyar zsidóság tragédiáját és az ellenük elkövetett bűnöket nem kisebbíti annak a mérhetetlen szenvedésnek a felismerése amit a háború, a szovjet megszállás és a sztálinizmus hozott az egész magyar népre”.
Az azóta eltelt időben sokan próbálták már cáfolni a Rózsadombi paktum néven elhíresült megállapodás létét, egyszerű összeesküvés-elméletnek titulálva azt. Kétségtelen, semmilyen hiteles dokumentum, bizonyíték nincs annak megtörténtére. Valószínűleg nem is volt rá szükség. Ám az élet és a tárgyalt levél felérnek egy rózsadombi paktummal, amely a pletyka szerint a magyar nép jogainak, tulajdonának semmibevételét, a komcsik átmentését, a zsidók kiváltságainak biztosítását írta elő.
"Pusztán a demokrácia a zsidó kisebbségnek nem elég"
Nos, nemzettestvéreim, itt van feketén-fehéren, a fenti idézet sötéttel kiemelt részében, ezt írja a zsidó: le vagytok ti szarva minden negyven évnyi szenvedésetekkel, '56-al, elnyomásotokkal, magyarirtásotokkal együtt, a zsidók szenvedései felülmúlhatatlanok. A levélből egyértelműen kiderül: Antall és Tom Lantos ebben (is) egyetértett. Az utóbbi húsz év pedig megmutatta, hogy az ifjúság „nevelése”, azaz az agyak átmosása hova vezette hazánkat. Ám folytassuk csak tovább az olvasást. A kommunista diktatúrából épp csak kilépő, a demokráciával ismerkedő magyarok első miniszterelnökét eképpen „világosítja fel” a magyargyűlölő Jordán-pozitív: „Pusztán a demokrácia azonban a kisebbségnek, így a zsidó kisebbségnek sem elég. Szüksége van a többség aktív támogatására, megértésére, megelőző figyelmességére.” Ekkoriban a kommunisták által csődbe vitt Magyarország lakossága épp a rohamosan növekvő munkanélküliséggel, az elszegényedéssel ismerkedett. Tényleg, mi fontosabb lehet a kommunizmusban is tipikusan vezető pozíciókat betöltő, magyarellenes bűntettek sokaságáért felelős zsidókkal szembeni tolerancia tanúsításánál egy ilyen helyzetben? Tom Lantos számára nyilván semmi, de egy magát nemzeti érzelműnek valló, papíron magyar miniszterelnök számára?
Kettőnk kézszorítása egy ilyen magyar társadalom iránti elkötelezettségünk pecsétje ” - kezd búcsúzni a zsidó, majd hozzáteszi: „Anette nevében is üdvözöllek”.
Nos, mindenki számára világos, hogy a levél több, mint egy történelmi dokumentum. Gyakorlatilag elég egy Antall-ellenes rövidebb vádirat összeállításához. A Rózsadombi Paktumként közismert "dokumentum" szerint, a '89 utáni új rend majdani képviselői többek közt arra is kötelezettséget vállaltak, hogy nem bolygatják a kommunista terror ideje alatt elkövetett bűnöket és azok felelőseit, illetve kötelezik magukat, hogy a zsidóknak kinyalják az ülepét. Most sarkosan fogalmaztam, de nagyjából ez a lényege. Az említett budai titkos megállapodás létrejöttét sokan próbálták cáfolni, megtörténtét azonban még, ismételjük senkinek sem sikerült hitelt érdemlően bizonyítania. Az említett kétes iromány két pontja is (az általam ismert változat húsz pontjából) foglalkozik a zsidósággal. A 11. és a 20. pontok alatt a régi-új rend képviselői kötelezik magukat, hogy minden zsidóellenes nyilatkozatot üldöznek, megmozdulást és szervezkedést megbüntetnek, valamint Magyarország teljes mértékben kárpótolja a zsidóságot, a második világháború során állítólagosan bekövetkezett veszteségeiért, noha már a kommunizmus idején is történt zsidókárpótlás.


A magyarellenesség pecsétje: egy kézfogás

Az Antallnak címzett és Tom Lantos zsidóbűnöző által jegyzett levél tanúsága szerint, ha nem is egy titkos paktumban, de a zsidóság kivételezett helyzetét már a rendszerváltás hajnalán elkezdték kidolgozni a metszettek, és ebben hű társra leltek – a levél által most már bizonyítottan – magyarországi parlamenti politikusokban, magában a miniszterelnökben is.
Érdekes a levél keltezése is: 1990. február 7-én íródott, akkor, amikor Magyarországot épp a Dunagate-botrány tartotta lázban és készülődött az első, állítólag szabad választásokra. Sokak előtt világos volt, hogy Antall József lesz a miniszterelnök. Nos, a fentiek fényében túlzás nélkül állíthatjuk: a héber nem véletlenül kopogtatott Jóska barátjánál és bizony megértésre talált nála. (Ugyancsak ebben az időszakban, 1990. februárjában, Soros György a magyarországi politikai vezetők és leendő pénzügyérek számára szervez Londonban egy találkozót, melynek témája: magyar adóssághiány lehetséges kezelési módja. Míg Lantos a zsidóság kiváltságos helyzetének eléréséért lobbizik Antallnál - nem kevés sikerrel -, ezzel egyidőben Soros pedig eléri, hogy a magyarok továbbra is törlesszék a komcsik által felvett államadósságot - ellentétben a lengyelekkel, akik igen helyesen megtagadták azt, mondván, nemzetük nem adott felhatalmazást a vörösöknek országuk eladósítására. Ha valaki elhiszi, hogy a két tetűhintás: Soros és Lantos nem egyeztetett egymással ezekben az időkben, az megérdemli. Erről bővebben ITT olvashat)
Kérdés: mikor fognak a hazai parlamenti pártok elszámolni az úgynevezett Antall-örökséggel kapcsolatban? Miből is áll ez az örökség tulajdonképp? Tán csak nem a Tom Lantos és Antall József közötti kézfogás írja ma is a hazánk sorsát?
Mivel a fenti kérdésekre, épp úgy mint a rendszerváltásnak hazudott átvedlés korszakáról, valamint az első "szabadon választott" (valójában csak a nemzetköziek által engedélyezett, felülről szervezett pártok rúghattak labdába) miniszterelnökről mai napig csak részben derült ki, hogy mily mértékben és kikkel működött együtt hazánk gyarmatosításában, valamint mivel Antall József személyét a honi hivatalos közbeszéd szent tehénként kezeli, s már a judeobolsevikok számára is pozitív hivatkozási alap lett, a Kuruc.info elindítja a „húsz év hazugság” fedőnevű tényfeltáró akcióját.
Kérjük, hogy azok a személyek, akik 1988-tól 1992-ig Antall József környezetében, vagy valamely ellenzéki párt, esetleg az állampárt felső vezetésében vagy annak közelében tartózkodtak, illetve birtokukban van bármely olyan dokumentum, mely – még ha csak részlegesen is -, de hazánk ellen tevékenykedő politikusok tetteiről számol be, vagy akár csak szem- és fültanúja volt gyanús eseményeknek akkoriban, kérjük írjon awahrheitgeyer88 csiga gmail.com címre! (Fontos tudni: az említett emailcímre elküldött anyagokat, azok feladóinak adatait bizalmasan kezeljük. Kérjük írják meg előre, hogy nevük közölhető-e, ha nincs erre vonatkozó megjegyzés, akkor nem tesszük közzé azokat. Az említett internetes postafiók csak leveleket fogad, válaszra innen senki ne számítson – biztonsági okokból.) Derítsük ki együtt, hogy kik a főbűnösök és tárjuk a nyilvánosság elé szennyes múltjukat, jelenüket! Köszönettel, kitartás!
(Florian Geyer, Kuruc.info)

Kik is ők?

Ifj. dr. Bárd Károly: Antall-kormány államtitkára
Apja: dr. Bárd Károly ÁVH-s tiszt

Simor András: Magyar Nemzeti Bank elnöke
Apja: Simor János építőipari-miniszter helyettes a Kádár-rendszerben

Elbert Gábor: korábbi sport államtitkár, MLSZ főtitkár
Apja: Elbert György rendszerváltásig a Sporthivatal belügyi összekötője

Vásárhelyi Mária: szociológus ("nemzetgyűlölő") Vásárhelyi Júlia, Vásárhelyi István: az Állami Vagyonkezelő ügyvezető igazgatója
Apjuk: Vásárhelyi Miklós, a Soros Alapítvány helytartója

Borsi László ingatlanszakértő; korábban államtitkár a Gyurcsány-kormány Fészekrakó Programjában
Apja: dr. Borsi Emil a rosszemlékű egykori Pártfőiskola igazgatója

Földes György: MTA Politikatörténeti Intézet igazga tója
Apja: Földes László, a Kádár-rendszer belügyminiszter helyettese, a Munkásőrség alapítója, állítólag '56-ban ő lövetett az FVM tetejéről

Ifj. Apró Antal korábbi titkosszolgálati vezető
Testvére: Apró Piroska, Dobrev Klára mamája. Vején (Gyurcsány Ferenc) keresztül naponta részese az országban történteknek.

Niklai Ákos: Magyar Turizmus RT igazgatója
Apósa: Fekete János a Magyar Nemzeti Bank örökös alelnöke, a nemzet megnyomorítója

Ungár Klára: SZDSZ képviselő
Apja: Ungár Lajos katonai elhárító, munkásőr parancsnok, hosszú éveken keresztül a MAZSIHSZ alkalmazottja

Schmidt Mária: A MAZSIHISZ pénzén korábban a jeruzsálemi egyetem hallgatója, ma a Terror Háza Múzeum igazgatója, Ungár Klára sógornője, Ungár Lajos menye, aki aTerror Házában a szégyenfalra nem volt hajlandó engedélyezni apósa fényképének kitételét

Havas Szófia: MSZP képviselő, 56-os forradalom tagadója
Nagybátyja: Horn Gyula a pufajkás miniszterelnök

Király Júlia: Magyar Nemzeti Bank elnökhelyettes
Apja: Király István országgyűlési képviselő a Kádár-rendszerben

Bauer Tamás: volt SZDSZ képviselő, korábban MSZMP tag, az utóbbi időben Gyurcsány Ferencnek tanácsokat ad
Apja: dr. Bauer Miklós, ÁVH-s tiszt
Anyja: Bauer Miklósné ÁVH-s tiszt

Pető Iván: SZDSZ parlamenti képviselő, ál-rendszerváltó
Apja: Pető László ÁVH-s tiszt, munkásőr parancsnok
Anyja: Pető Lászlóné ÁVH-s tiszt, munkásőr

Gerendás Péter: Herényi Károly MDF-képviselő veje
Apja: Gerendás Iván ÁVH-s százados

Zentai György: korábban rendőrtiszt, újabban menedzser iroda tulajdonos
Apja: Zentai Dénes ÁVH-s tiszt

Stumpf István: FIDESZ- kormány kancellária-minisztere, MSZMP delegáltként részt vett a kerekasztal tárgyalásokon
Apósa: dr. Horváth István ál-rendszerváltás előtti belügyminiszter

Keleti György: MSZP-s képviselő, korábban honvédelmi miniszter
Apja: Keleti Ferenc MDP kö zponti vezetőség adminisztratív osztályának vezetője a Rákosi-korszakban

Vajda Péter: ÁVH-s tiszt, majd ügynök, Szilvássy György titokminiszter sajtófőnöke volt

Szántó András: SYMA csarnok tulajdonosa
Apja: Szántó György ÁVH-s százados

Gadó János: Szombat c. lap főszerkesztője
Apja: Gadó György ügynökmúltja miatt kénytelen volt lemondani parlamenti képviselőségéről
Nagyapja: Gadó István '45 utáni katonai vérbíró

Drukker György energetikai biztos
Apja: Drukker Tibor, Könyvterjesztő Vállalat vezérigazgatója, majd a Cionista Szövetség elnöke
Anyja: Drukker Tiborné rendőr alezredes, BM útlevélosztály egykori teljhatalmú vezetője

Juszt László: az újságíró iskolát Bulgáriában végezte
Apja: dr. Juszt Lajos egészségügyi államtitkár a Kádár-rendszerben, rövid ideig beosztottja volt Medgyessy Péter (D-209) miniszterelnök

Eörsy Mátyás: ügyvéd
Apja: Eörsy Gyula Rákosi- és Kádár-rendszerben Igazságügy Minisztérium Kodifikációs Osztályának vezetője

Terrorista csoportok Magyarországon?

Posted on 2012/06/20 
A tv2 Napló című műsorában nyilatkoztak munkájukról a Terrorelháritási Központ (TEK) vezetői és munkatársai. Bodnár Zsolt, a TEK főigazgató-helyettese többek között arról beszélt, hogy vannak ma Magyarországon olyan, ideológiai alapon szerveződő csoportok, akik fegyverrel rendelkezhetnek, és potenciális terrorveszélyt jelenthetnek. A szakember meglehetősen visszafogottan fogalmazott, „fegyverhez jutási kényszerről” beszélt, amit persze a riport készítői már kifejezetten fegyverrel rendelkezésként tálaltak.
A TEK szakemberének igaza van, nem 10-12, de megbecsülésünk szerint legalább 15-20 fegyveres banditákból álló, ideológiai alapúnak tekinthető veszélyes csoportosulás van az országban, a többségét mi is ismerjük.
A legveszélyesebb a KRAV-MAGA bűnszervezet, a legmodernebb fegyverzettel, jó logisztikai háttérrel rendelkezik, belső tagsága gyilkosságokra, emberrablásokra, robbantásokra van kiképezve. Ezt követi az IN-KAL Security, melynek a vezetősége külföldi megbízásokat teljesít, fegyveresek és nagy létszámúak, kiképzés szintjén a belső mag a veszélyes. Ezt követi hat hasonló szervezet, és két cigányokból álló fegyveres csoport. A baloldali anarchisták két csoportja (ezek nem sok vizet zavarnak) után a sor végén egy “nemzeti radikális” társaság áll, akik fegyverzettel nem rendelkeznek. A fegyvereiket máig őrző munkásőrök megítélésünk szerint a rendre nem jelentenek veszélyt, sőt adott helyzetben talán épp a rend szolgálatára állnának.
Ez elmúlt időkben megfigyelőink különösen élénk mozgást tapasztaltak ezen a téren. Jelentették többek között, hogy Budapesten egy zsidó szervezet (pontosan be nem határolható) fegyveres kiképzéseket tart zsidó fiatalok számára. A megfigyelés időpontjában fiatal zsidó lányok amerikai katonai felszerelésben (rohamsisakkal a fejükön) gépkarabélyokkal (több típussal) lőkiképzésen vettek részt. A fegyverekkel sorozatlövéseket adtak le, ami a magyar törvények szerint tiltott.
Nyíregyháza térségéből jelentették: a megyeszékhely közelében egy magánbirtokon gyanús fegyveresek mozgását és lövések hangját hallották. Egy honpolgár erről bejelentést tett a rendőrségen, akik megjelentek a helyszínen, és az egész társaságot igazoltatták, a fegyvereket összegyűjtötték, és az ott tartózkodó személyeket letartóztatták. Volt közöttük olyan is, aki nem tudott magyarul. Másnap mindenkit szabadon engedtek és a fegyvereiket is visszaadták. Gépkarabélyok, golyószórók, géppuskák.
Lőterekre járó szimpatizánsok jelezték, hogy országos viszonylatban nagymértékben megnőtt a lőtereket látogató zsidó csoportok száma, akik elkülönülve a többiektől rendkívül drága lőgyakorlatokat tartanak. Nyilván bizonyos csoportokhoz tartoznak, és feladatot hajtanak végre.
Kérdés persze, hogy a Központ munkatársai erre gondoltak-e, tekintve, hogy a riportban is láttunk olyan munkatársat, akinek vagyonvédelmi irodáját izraeli zászló díszítette. Tehát a terrorelhárítás munkája nélkülözhetetlenül szükséges, mind a kiemelten veszélyes bűnözők ártalmatlanítására, mind az említett fegyveres csoportokra való tekintettel. Amire nem árt figyelni, hogy valójában milyen céllal van fenntartva a különleges különítmény, és ki mondja meg, ki a terrorista? Az ország védelme, vagy a politikai elit kiszolgálása a cél? A parancsadók falán a magyar trikolór vagy izraeli zászló lóg? Az állomány (legalábbis annak java, remélhetőleg) nyilván az előzőre esküdött fel. Az ismeretségi köreinkbe tartozók egész biztos, tapasztalataink meglehetősen jók felőlük. Az ismeretlenül küldött üzenetek szintén ezt támasztják alá.
Bár a hatalom gőzerővel dolgozik rajta, hogy szembeállítsa a rendőröket a néppel, és mostanában jeleit látjuk, hogy kifejezetten velünk romoljon a meglehetősen jó kapcsolat, és azon, hogy a TEK-es állományt szembeállítsa a közrendőrökkel (velünk meg szinte követelmény lenne az ellenséges alapállás), nemigen működnek ezek a dolgok. Nemhogy a rendőrt nem tudják szembeállítani velünk, és a TEK-est a rendőrrel, de még a TEK-est sem velünk.
Értelemszerűen azonban mind a rendőr, mind a terrorelhárító parancsot teljesít, amit nyilván nem fognak megtagadni, amíg a változást nyilvánvalóan be nem kopogtat. Azonban lassan mind a rendőrségnek, mind a terrorelhárításnak el kell gondolkodnia, meddig hagyja magát belenyomni olyan intézkedésekbe, melyek már a jelen rendszer alkotmányosságát is feszegetik, nemhogy a lakosság érdekeit és az emberi méltóságot!
A törvénytelen és embertelen kilakoltatásokban való közreműködés csakúgy, mint a valós fegyveres veszélyt jelentő csoportok feletti szemhunyás helyett rendpárti hazafiak zargatása hosszú távon nem lesz kifizetődő. Nem azért, mert az erőszakkal utcára tett 90 éves nyugdíjassal, vagy a veletek egy oldalon álló rendpárti hazafiakkal kerültök szembe. Hanem a néppel. Amely jelenleg nagyon csendben elvan, és birkaként tűr (ahogy ti is!), de a feszültség és felháborodás egyre nő. És ahogy ti – ahogy egy üzenet fogalmazott – legszívesebben nemhogy az egész tárat beleeresztenétek egy-egy szarházi fejébe, de tárat is cserélnétek, a lakosság ugyanebben az állapotban van – azzal a különbséggel, hogy sokuknak már egy büdös vasuk sincs, és az otthonaikat veszítik el. Többségüknek nyilván nem lesz módja tárat cserélni, de kötél van ebben az országban bőven, ahogy lámpavas is. ’56-ban pedig az 50 ezer fős ÁVH elvérzett a népharagon.
Az államhatalom elérhetetlen, az elszabadult indulatok pedig azokon fognak csapódni, akik épp kéznél lesznek. A cigányokon, de ha nem mennek sürgősen elébe saját vesztüknek, a kilakoltatásokon buzgólkodó rendőrökön, és a dúsgazdag elitet védő „terrorelhárítókon”.
Ezen mind a parancsnoki, mind a végrehajtó állománynak el kell gondolkodnia. Bizonyos határokat nem ajánlatos túllépni, mert az összeomlás során és azt követően ez nem fog kifizetődni. Nem a mi intésünket kell elfogadni, tessék gondolkodni! Az ország iszonyatos sebességgel rohan lefelé a lejtőn, semmi pozitív változás még csak kilátásba sincs. Abban senki ne reménykedjen, hogy majd rendbe jönnek a dolgok. Ugyan mitől?
Minden csepp magyar vérért kár! Legyen az egy kilakoltatáskor szájon vágott kisnyugdíjas, vagy egy meglincselt rendőr. Az a korszak, ami előttünk áll, mindnyájunkat sújtani fog. És mindenkire szükség lesz az újjáépítéshez.
A hazának kellenek a jók kiképzett katonák, rendőrök és különleges egységek, mert igen nehéz lesz nélkülük fenntartani a rendet egy összeomlás után. Egymillió bűnöző van az országban, akik alig várják, hogy rávessék magukat a társadalomra.
Az MNA egy nagyon veszélyes fegyveres csoport – lesz abban az időszakban. Mindenki számára, aki a rendet illetve a lakosságot veszélyezteti. Addig eszünk ágában sincs „terrorizálni” rendszert döntögetni (dől az magától). Ha újabb Breivik-esetet akar a hatalom, azt magának kell összekoholnia!
A rendszer bedőlésével viszont minden eszközzel fel fogunk lépni önmagunk, és a lakosság védelmében. Reméljük, nem leszünk egyedül!
Bánfalvi Béla – Jövőnk.info

Kriminalizálják az otthonvédők munkájátPosted on 2012/07/04 
Az IGAZSÁG nevében
Tegnapelőtt, (2012.07.02-án) a Budapest XV. kerület, Pázmány Péter utca 108-as számú házból kilakoltatták Nagy Lajosnét. – csak ennyi a hír a cionista média megfogalmazásában.
Azonban, – mint mindig – ennél sokkal többről van szó, ez esetben is. Életről és halálról. Az asszony egy 68 éves, – mindkét lábának amputálása okán – tolókocsiba kényszerült nagymama, aki rokkantként egyedül nevelte fel unokáját.
Mostanáig 70 egynéhány ezer forint nyugdíjból élve rendezett körülmények között lakott másodmagával, a számláit becsülettel fizette, hívő életet él, és az unokáját, akit fiaként nevelt fel pici korától kezdve, s még iskolába jár – mostanra kőrözött személlyé tették.
A több lakásból álló épület, mely gondozott kerttel is rendelkezik egyik 31 négyzetméteres lakását lakták kettesben. Az otthonvédők korábbi többszöri látogatása alapján elmondható, rend és tisztaság uralkodott a lakásban, noha szerény körülmények között éltek, minden egy normális életvitelre mutatott.
Ezek után jogosan merül fel a kérdés, hogyan válhattak akkor hajléktalanná, illetve unokája körözött személlyé? Mi folyik ebben a házban? Kiknek milyen érdeke ütközik? Tudja-e mindenki a maga kötelességét, teszi-e mindenki a feladatát?
Nos, nem egyértelmű a válasz ezekre a kérdésekre, akkor hát vegyük sorra!
Nézzük, milyen indokokat soroltak fel a másik oldalról
XV. Kerületi Önkormányzat – László Tamás a polgármester
Hétfői sajtónyilatkozatában a XV. Kerületi Önkormányzat ezt tette közzé: „A XV. kerületi Pázmány Péter utca 108. szám alatt lévő társasház földszint 10. szám alatti 1 szobás, 31m2 alapterületű önkormányzati tulajdonú lakás bérlőjének, Nagy Lajosnénak a kilakoltatása nem ok nélkül került lefolytatásra a mai napon. A hölgy bérleti szerződése, tekintettel a lakásba 
befogadásra került családtagok deviáns életvitelére vonatkozó lakossági bejelentésekre és megkeresésekre, nem került meghosszabbításra. A hölgy a széleskörű szakmai egyeztetések által felajánlására került segítségnyújtást nem kívánta igénybe venni. A hölgy 4 gyermekkel rendelkezik, de rendezett körülmények között saját ingatlannal rendelkező családtagjai nem kívánják őt és gyámsága alatt álló unokáját befogadni. A hölgy gondozására és elhelyezésére jogszabályok által is elsődlegesen megjelölt családra sajnos a helyzet megoldásában nem lehetett számítani, így az Önkormányzat munkatársai kerestek megfelelő elhelyezést. Ez a XIV. kerületben lévő a mozgáskorlátozott Nagy Lajosné igényeit figyelembe vevő akadálymentesített családok átmeneti otthona, ahová felvétele megkezdődött. A bekerülésig, a várakozás idejére felajánlott XV. kerületben lévő alapellátó intézményt és unokája számára a IV. kerületi gyermekek átmeneti otthonát a hölgy nem fogadta el, albérletet nem keresett. A környezetben élők nyugalmának biztosítása, a kiskorú nevelésére alkalmatlan mikrokörnyezet megváltoztatása, valamint a jogbiztonság érvényre juttatása érdekében kívánja az Önkormányzat a fennálló tarthatatlan állapotok megszüntetését.”
László Tamás a polgármester az Otthonvédőkkel azt közölte, hogy a kilakoltatást, mégsem fogják megtartani.
A Jobbik hozzáállása – Monostori Zsolt a Jobbik és a maga nevében így vélekedik
„A konkrét üggyel kapcsolatban személyes megjegyzésem, hogy a PÁZMÁNY PÉTER UTCA 108. SZÁMÚ HÁZAT LE KELLENE DÓZEROLNI, nem a kilakoltatásokat megakadályozni. 
Ez a ház gócpontja a környékbeli szokásosmegélhetési bűnözésnek” például utcai aknafedelek és csatorna rácsok rendszeres ellopása, a kertek kirablása (termények, ruha, vas felszerelések, szerszámok, szőlőkarók aknafedelek stb.), sufnik feltörése és kirablása.
Tisztában vagyok vele, hogy a az amputált lábú néni ebben nem lehet bűnös, 
de az unokája és a házban lakó valamennyi cigány nagyon is. A rendőrség, bár ismeri a történéseket, mégsem tud semmit tenni ellenük.
Mindezt azért írom le önnek is … mert a JOBBIK ILYEN KILAKOLTATÁSOK ELLENI AKCIÓKBAN BIZONYOSAN NEM VESZT RÉSZT A JÖVŐBEN SEM.”
Az igazság odaát van
Nem szokásunk tételesen cáfolni és kritizálni enyhén szólva is „maszatolós” irományokat, nyilatkozatokat, egyrészt mert nem tartjuk azokat erre érdemesnek, másrészt kissé hosszadalmas is.
Ezúttal azonban kivételt teszünk, mert eljött egy olyan pont, amikor úgy ítéljük meg, hogy vétkes hanyagság lenne nem felhívni a figyelmet, az ügyes, semmitmondó, de hatásos megfogalmazásokba csempészett aljas ferdítésre, hazugságra, és a mögöttes szándékra.
Először is le kell szögezni, még ha a leírt vádak egy az egyben igazak lennének is, mindez akkor sem indok arra, hogy bárkit családostól egyetlen otthonából az utcára hajítsanak, mint valami szemetet!
A polgármester, aki mint fent említettük azt állította, (vagy ígérte?), hogy nem lesz kilakoltatva a család. Nos, mint a tények mutatják, ez szemen szedett hazugság volt. Ezzel László Tamás, – úgy is, mint polgármester – szavahihetőségéről meggyőződhettünk. Ebből pedig az következik, hogy hazug ember szavának nem lehet, és nem is érdemes hitelt adni. Tehát hozzá több kérdésünk nincsen. Ismerjük a mondást – „Fejétől bűzlik a hal”, mely ez esetben azt jelenti, hogy ez a trend a hivatalánál, vagyis az ott dolgozók szavahihetőségét is sikeresen lejáratta egy személyben!
Az általa vezetett hivatal nyilatkozata ennek szellemében már nem is meglepő.
A bérlakások bérlői közül kettőt már korábban utcára hajítottak, ezek egyike volt a most kilakoltatott Nagy Lajosné egyik fia és családja, – ők nem kevés pénzből újították fel a lakást. Valamint a maradék két bérlő közül az egyik szintén hamarosan erre a sorsra fog jutni.
Következő állításuk: „…befogadásra került családtagok deviáns életvitelérevonatkozó lakossági bejelentésekre és megkeresésekre”. Ismereteink szerint a nagymama, pár hétre fogadta be lányát 2 gyermekkel, akiket télvíz idején hajított a „gondoskodó” önkormányzat a hideg utcára. Tudomásunk van róla, hogy egy lakásavató ünneplésről elvitték a hangoskodó fiát, aki megbilincselve ellenállt a rendőri intézkedésnek, ezért hatóság elleni erőszak miatt börtönbe csukták. A kilakoltatott asszony másik fia is börtönben van információink szerint. Hogy mi okból, arról nincs információnk.
De még ha a néni felnőtt fiai bűnözőként viselkedtek is, akkor sem a rokkant nagymamát és fiatalkorú unokáját kellett volna kilakoltatni.
Csakhogy – bár egyetértünk a bűnözők forgalomból való kivonásával, mely a rend fenntartását szolgálja, ám információink szerint, ők jó ideje nem a néni lakásában laktak.
Viszont tisztázni kell néhány nem elhanyagolható tényt. A rend fenntartása, a bűnüldözés és (igazság szolgáltatás hiányában) a jogszolgáltatás, és megtorlás NEM önkormányzati feladatkör. Különösen nem úgy, hogy „büntetésből” a védtelen időseket, betegeket és kiskorúakat dobják az utcára, vagy az állami „gyilkosképzőbe”. Ezt nem minősíthetjük konstruktív hozzáállásnak. Mindezek mellett, ha a rendőrség nem képes elvégezni a munkáját, és a bűnözőktől megszabadítani a környéket, nem az a megoldás, hogy az Önkormányzat utcára teszi a leggyengébbeket.
A következő mondatuk sem éppen korrekt. „…a széleskörű szakmai egyeztetések által felajánlására került segítségnyújtást nem kívánta igénybe venni. A hölgy 4 gyermekkel rendelkezik, de rendezett körülmények között saját ingatlannal rendelkező családtagjai nem kívánják őt és gyámsága alatt álló unokáját befogadni.
Vajon miért? Mert az általuk előrelátó és szakmailag megalapozottan javasolt átmeneti otthonban nincs is hely, és ehelyett hajléktalan szállóba kerülne? Vagy azért, mert az unokát elszakítják attól a „szülőtől”, aki eddig is támaszt nyújtott számára? – Ahogy ez már más kilakoltatásoknál is bevett szokás: Kiskorú? Irány az állami „gondozás”! Az meg mit érdekli a széleskörű szakmailag egyeztető „segítőket”, hogy ott milyen hátrányok érik, és milyen helyrehozhatatlan károkat szenved el egy gyermek. Feltehetőleg a hölgy 4 gyermeke, – akik közül kettő a börtönben ül -, 
nem rendelkeznek „rendezett körülmények között saját ingatlannal”.
Arra pedig hogy nem akarják befogadni a nagymamát és unokáját, nem is értjük miért lenne szükség. Hisz a néni sok tekintetben el tudja látni magát, ami pedig nem megy neki, abban a menye segít. Tudomásunk van ugyanis arról, hogy a nénihez szinte mindennap jár az egyik menye segíteni az ellátásban és a napi teendőkben. Szóval jó nagy megtévesztés, hogy a nénit valamilyen szociális ellátóban kéne elhelyezni. Ha 15 éven át megoldotta az ellátást, és most sem kér ebből a „segítségből”, akkor talán békén kéne hagyni. És nem azt állítani, hogy „A környezetben élők nyugalmának biztosítása, a kiskorú nevelésére alkalmatlan mikrokörnyezet megváltoztatása, valamint a jogbiztonság érvényre juttatása érdekében kívánja az Önkormányzat a fennálló tarthatatlan állapotok megszüntetését.”
Mert ha olyan alkalmatlan lenne a környezet, akkor a gyermek nem végezte volna el az általános iskolát sem. A negatív hatások kiküszöbölésére pedig van más megoldás is, az állami gondozás, bizonyosan nem az!
Ha igaz lenne, a Jobbikos – Monostori Zsolt-féle általánosító, kollektív bűnösséget kiáltó állítás, „
Ez a ház gócpontja a környékbeli szokásos “megélhetési bűnözésnek” például utcai aknafedelek és csatorna rácsok rendszeres ellopása, a kertek kirablása (termények, ruha, vas felszerelések, szerszámok, szőlőkarók aknafedelek, sufnik feltörése és kirablása”, akkor fel kell tenni a kérdést, vajon miért tehetetlen a rendőrség? Mint írja, „A rendőrség, bár ismeri a történéseket, mégsem tud semmit tenni ellenük.”
Ahogy elnéztük a rendőrségnek momentán leginkább a politikai akarat hiányzik a bűnözés minden fajtájának, – akár a cigány bűnözés – megfékezésére.
Ha van elegendő erőforrás a regnáló rendszer számára nem kívánatos, úgynevezett radikális csoportok, bezavaró politikusok és közszereplők folyamatos megfigyelésére, zaklatására, hamis bizonyítékok gyártására, de még a cigány gyilkosságok kiagyalására és kivitelezésére is, akkor legyen az állampolgárokat napi szinten zaklató bűnözők leleplezésére elfogására is. Mert különben joggal feltételezzük – és tapasztalatain is ezt támasztják alá, itt komoly értékrendi torzulással állunk szemben. Vagyis a nép és a hatalom láthatóan másként ítéli meg, és nem ugyanazt érti a bűnözés fogalma alatt. Bűn és bűn közötti különbségtétel és eljárás a regnáló rezsim szájíze szerint üldözendő, és ítélendő el.
Ha a rendőrség nem lép fel a bűnözés ellen a kellő hatékonysággal, viszont az Önkormányzat meg „önbíráskodik” – noha nem ez a dolga -, vagyis önhatalmúlag távolít el bárkit a lakásából, akkor mik lehetnek a valós okok?
Rossz üzlet volt a rokkant lakásbérleménye az Önkormányzat számára
Mivel a kilakoltatási papíron nulla forintos tartozás szerepel, ez nyilván nem a valós ok. Bár, ha nagyon kell az önkormányzatnak valami más okból ez a lakás, akkor nyilván annak is megtalálják a módját, hogy a nénitpénzügyi présbe szorítsák – ez sem lenne egyedi eset!
Ha azt vesszük alapul, hogy a bérlők nagy része cigány, és ezek között többen közülük, bűnözésből éltek, vagy deviáns magatartást folytattak, akkor bizonyos fajta tisztogatásra utaló jeleket vélünk felfedezni. Ám itt visszautalnánk arra, hogy a bűnözés visszaszorítására vagy a deviáns magatartás megváltoztatására nem megfelelő eszköz a családok folyamatos kilakoltatása. Ez csupán a problémák exportálását jelenti más kerületekbe, településekre, vagy a közterületekre. A fűnyíró elv pedig azokból is deviáns viselkedésű embereket formál, akik addig nem így viselkedtek.
Ha nem más célra akarják hasznosítani területet, hanem továbbra is megtartják a bérlakásként, akkor kettős a haszon, mert kilakoltatott családok helyett olyan magasabb költségeket is megfizetni tudó bérlőknek adhatják ki, akikkel gondjuk sem lesz. Nő a haszon, és a problémákat is „lepasszolták”
Az Önkormányzat ne tetszelegjen az ítéletvégrehajtó szerepében, nem ez a dolga! Különösen, ha olcsó népszerűséget hajhász a környékbeliek panaszáradatára, miközben saját embertelenségét és tehetetlenségét leplezi.
Mint 2-án kiderült a tulajdonosi jogok gyakorlása a XV. László Tamás joga. (azt nem mondjuk, hogy felelőssége is, hisz felelősségvállalással még egyetlen kilakoltatás alkalmával sem találkozunk)
Mivel pedig a házból immár 3 bérlőt is kilakoltattak családostól, tudomásunk szerint még egy további kilakoltatás is várható, – 25.000Ft-os tartozás miatt. (Egyébként ez a lakó is rokkant), úgy tűnik, 
rövidesen csak egyetlen lakás marad lakottan. Valószínűsítjük, hogy az Önkormányzatnak egyéb elképzelése a terület hasznosítására, mely nem feltétlenül egyezik a bérlők, v agy hajdani bérlők érdekeivel.
De van itt még néhány szereplő ebben az ügyben, akik érdekeltek lehetnek egy más irányú hasznosításban. Az ingatlangazdálkodás úgy az Önkormányzat, mint a tulajdonában lévő holding profiljába is belefér.
S itt mindjárt bele is ütköztünk egy anomáliába. A XV. kerületi önkormányzat honlapján a következőket találtuk:
Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zrt. (Cím: 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.)Vezérigazgatója Dr. Gregorits Ferenc, ám a cég honlapján nem ez a név szerepel.
A társaság fő tevékenységi köre az ingatlankezelés, 45 fős létszámmal, és nem lennénk meglepve, ha kiderülne, hogy tényleges munkákat olyan alvállalkozókkal végeztetnék– a mostani gyakorlat szerint – ahonnan csurran-cseppen is.
A Zrt. a Tulajdonos XV. kerületi Önkormányzattal kötött Megbízási Szerződést, a XV. kerületi Önkormányzat éves költségvetésében biztosítja az anyagiakat. A pénzügyi finanszírozás tervszámait az önkormányzati költségvetés és a Palota Holding Zrt. Üzleti Terve tartalmazza. A Zrt. 1992. január 1.-jétől kezeli az önkormányzati lakásokat, és nem lakás bérleményeket. Számlázza és beszedi az önkormányzatot megillető lakbéreket és bérleti díjakat. A 2005. évtől az Önkormányzat tulajdonában lévő bérlakások bérlői távfűtési 
díjhátralékának kezelési, behajtási tevékenysége új feladata a Zrt-nek. Ezeken túl, elvégzi az önkormányzati lakások elidegenítését, nyilvántartja a részletfizetéseket. Továbbá a költségvetésben meghatározott anyagi fedezet mértéke szerint a Zrt. a kezelésében lévő ingatlanokon felújítási és karbantartási tevékenységet lát el.
Mennyire jó üzlet ez?
Noha az Önkormányzatok rendszerint azon sopánkodnak, hogy semmire sincs pénzük, azért úgy tűnik, amire nagyon akarják, arra van. Bár a XV. kerületi önkormányzat saját honlapján szemérmesen „hallgat” a saját maguknak kiosztott javadalmazásokról, de a közzétett holdingos bérezés és juttatás, azért igen jó támpontot ad ennek megbecslésére.
Összesen 2120db ingatlan van az önkormányzat birtokában, melyek vagyonleltári értéke mintegy 20 milliárd forint. Ezen felül a magántulajdonú valódi társasházak (2442db) ingatlanját is „kezeli”, az Önkormányzat holdingja, melynek jó része magántulajdonban van.
Úgy gondoljuk, van azért akinek ez igen jó üzlet.
Dr. Gregorits Ferenc vezérigazgató – személyi alapbére 
530.000Ft/hó erre 100% prémium jöhet + célprémium + 49.000Ft/hó költségtérítés
Ambrus János műszaki főmérnök – 
személyi alapbére 520.000Ft/hó + 80 % prémium + költségtérítés 35.000 Ft/hó
Árkosi Sándor ingatlankezelési főmérnök – 
személyi alapbére 480.000Ft/hó, 80% prémium
Pálfi Istvánné gazdasági igazgató – személyi alapbére 470.000Ft/hó + 80% prémium
Ám a Palota Holding ingatlan és Vagyonkezelő honlapján, meg ezt láthatjuk „A Palota Holding Zrt. 1992. január 1-jétől kezeli az önkormányzati tulajdonú lakás- és nem-lakás célú helyiségeket, telkeket.”
Vezérigazgató: Dr. Kiss Gyula, – Gazdasági igazgató: Pálfi Istvánné, Műszaki igazgató: Benedek Lajos
Dr. Kiss Gyula vezérigazgató – 
személyi alapbére 600.000Ft/hó (egyéb juttatásokról szemérmesen hallgatnak (pedig az alapbérnél magasabb feltehetőleg ugyan azokkal a feltételekkel működik, mint Gregorits Ferenc esetében )
Benedek Lajos műszaki igazgató – 
személyi alapbére 500.000Ft/hó (egyéb juttatásokról szemérmesen hallgatnak)
Pálfi Istvánné gazdasági igazgató – személyi alapbére: 
540.000Ft/hó 80% prémium
Nos, mint látjuk, valaki nem frissítette valamelyik adatlapot, mert két különböző nevet is látunk feltüntetve, mint vezérigazgató. Ha nem pusztán hanyagságról lenne szó, akkor rosszabb a helyzet, mert ez esetben ugyanannak egy cégnek két vezérigazgatója is lenne.
holding egyedüli részvény tulajdonosa a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete, a cégjegyzék szerint az ügyvezetés típusa egyszemélyes igazgatósága tulajdonosi nyilatkozat aláírója a 2011-es évben László Tamás polgármester volt, és a holding mérleg szerinti eredménye: 12.126.000Ft volt, (ez az adózás utáni eredmény) mindez úgy, hogy a személyi ráfordítások összege éves szinten 216.354.000 forint volt.
Válaszunk tehát egyértelmű, bizony, hogy jó üzlet!
Most már csak az a kérdés, hogy ki is a Holding vezérigazgatója valójában? A cégjegyzék szerint, mely az ez év március 22. napján hatályos adatokat tartalmazza, dr.Kiss Gyula (7100 Szekszárd) tisztsége, vezérigazgató.
Van az önkormányzatnak még több cége is, melyeket honlapjukon meg lehet tekinteni, (http://www.bpxv.hu/index.php?page=gazdasagi) mi csak egyet vizsgáltunk meg, azonban azt találtuk, hogy a bevételtől független a vezetők javadalmazása, melyet feltehetően az Önkormányzat, mint 100%-os tulajdonos állapít meg.
Ez a RUP-15 Rákospalota-Újpalota-Pestújhely Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság (
RUP-15 Kft.) Cím: 1153. Budapest, Eötvös utca 1. Jelenlegi létszám: 6 fő, a 2011. évi adózott eredményük 1.482.000Ft.
A Kft. a Tulajdonos XV. kerületi Önkormányzattal kötött Megbízási Szerződést, a XV. kerületi Önkormányzat éves költségvetésében biztosítja az anyagiakat. A pénzügyi finanszírozás tervszámait az önkormányzati költségvetés és a RUP-15 Kft Üzleti Terve tartalmazza.
Ez a leírás eddig szóról szóra megegyezik a Palota Holding esetében leírtakkal.
A Kft. főbb tevékenységei a városfejlesztési tervek teljes műszaki előkészítése a kapcsolódó beruházások lebonyolítása, és pénzügyi elszámolása az Önkormányzat felé; a fenti tevékenységhez szükséges beszerzések teljes körű lebonyolítása.
És erre a külön céget alapítottak! – Vajon miért nem fér bele az önkormányzati munkába ezen feladatok ellátása?
Oláh Béla – ügyvezető – 
személyi alapbére 500.000Ft/hó + 50 % prémium +mobil telefon használat + 40.000 Ft/hó (saját gépjármű használat)
És a Kft tulajdonosa 100% ban itt is a XV. Kerületi Önkormányzat, melynek képviselője László Tamás polgármester úr, aki a Fidesz KDNP színeiben tevékenykedik. (
http://e-beszamolo.kim.gov.hu/kereses-Display.aspx?b=tdlG2uPXqw3w3%2bgMMrmDzQ%3d%3d&o=YuInhwzjfCZSQct2K7XDgg%3d%3d&so=1)
Ezt találtuk a függöny mögött.
Azonban egy hosszabb kutatás feladata lenne annak kiderítése, hogy a közpénzek honnan, hová és milyen célból vándorolnak. Annak szemléltetésére azonban alkalmas, hogy megértsük, ebbe a rendszerbe nem férnek bele a munkanélküliek, ellátatlanok, rokkantak, de időnként még a kisnyugdíjasok sem. Sőt annak megértésére is igen alkalmas, hogy meglássuk a szociális érzéketlenség okát, a havi félmilliós fizetések magasából ezek az emberek nem látszanak, ám ha mégis, akkor csupán, mint zavaró tényező, vagy bevételi forrás. Pedig pénz van, elég, mint láttuk, mindenre, ami ebbe az értékrendbe belefér. Az meg a kutyát sem érdekli, hogy milyen könnyen lehetne segíteni az elherdált pénzekből sok-sok bajbajutott családon. És akár életeket lehetne megmenteni.
Hogyan kriminalizálják az Otthonvédők munkáját?
Összegzésképpen az üzleti érdekeken felül, elmondhatjuk, hogy a fenti esemény üzenete, a hatalom és holdudvara részéről az, hogy az otthonvédőket, akik egy rokkant nagymama és unokája érdekében szálltak síkra, azzal kriminalizálják, hogy bűnözőket véd. Már pedig nem erről van szó! Nem a bűnözőket, hanem a kiszolgáltatottakat. 
Aki ezt az óriási különbséget nem látja, az vagy vak, vagy rosszindulatú, mint például a Jobbik nevében véleményt formáló Monostori Zsolt. Mert meg kell érteni, hogy otthonhoz még akár a bűnözőnek is joga van, ha letöltötte büntetését. Hát még annak, aki rendben tartja otthonát, és egyedül nevelni kamaszkorú unokáját. Aki lehetőségeihez mérten próbálja fizetni számláit.Az otthonvédelem elsődleges feladata és célkitűzése, hogy senkit sem szabad az utcára tenni, a lakhatásra, egy fedélre a feje fölé, mindenkinek joga van fajra, nemre való tekintet nélkül.
Audie – Szabad Riport Tudósító Iroda

Fotó: “A kilakoltató csapat”. – 2012.07.02. Budapest XV. Pázmány Péter u. 108.

Posted on 2012/07/04 
Otthonvédő bilincsben!

Posted on 2012/07/03 
Kilakoltatták a 100%-os rokkant nyugdíjast, a rendőrség aktív részvételével.
- A helyszínen készült fotókból álló képgaléria,  a lap alján látható. -
2012. július 2. délelőtt 9.30.-13.30 óra. Budapest XV. kerület, Pázmány Péter utca 108. fszt. 10. – Ezen a napon, ebben az időben és ezen a helyszínen, komoly aktvitást mutatott a rendőrség, a mindkét lábát amputált, tolószékben élő Nagy Lajosné kilakoltatásában. A 100%-os rokkant asszony otthonát védő önkéntesek közül tizenkettőt állítottak elő, egyiküket bilincsben.
A Budapesti Rendőr-Főkapitányság és a Készenléti Rendőrség egységei, a fideszes többségű Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat által, az állítólagosan deviáns viselkedés miatt indított végrehajtási eljárásban, Némethyné Dr. Erdősi Krisztina önálló bírósági végrehajtó kérésére, az otthonvédők polgári engedetlenségét megtörve, kilakoltatták az idős, rokkant, unokáját egyedül nevelő Nagy Lajosnét.
A végrehajtó a rendőrség segítségét kérte a kilakoltatás foganatosításához, melynek a rendőrség mindkét jelen lévő egysége, (a Budapest rendőr-Főkapitányságtól és a Készenléti Rendőrségtől) eleget is tett. A végrehajtó testi épségének biztosításán felül (bár azt senki nem veszélyeztette) aktiv szerepet játszott a rokkant asszony mellett kiálló otthonvédők békés ellenállásának megtörésében.
A végrehajtónak ebben az eljárásban is vállalnia kell önmagát, tehát a főbb adatai a következők:
Némethyné Dr. Erdősi Krisztina önálló bírósági végrehajtó. Jelvény száma: 0355. Címe: 1136. Budapest, Balzac  utca 39. I. 3. Tel: 06.1.780-0803. / 780-4198. Email: vh.0355@mbvk.hu. Félfogadás: Szerda 09:00:00-20:00:00.
A rendőrök nevét (egyenlőre) nem hozzuk nyilvánosságra. Arcukat azonban már nekik is vállalniuk kell. Hiába mentegetik magukat azzal, hogy parancsot teljesítenek. – De, amiben részt vállalnak, sőt aktívan részt vettek most is; maga a gyalázat. Idős, rokkant asszonyt egyetlen otthonából erőszakkal kilakoltatni, az embertelenség maga, – és még finoman fogalmaztunk.
Egyetlen otthonából senki nem lakoltatható ki semmilyen indokkal sem, mert a lakhatás, emberi jog.
A XV. Kerületi Önkormányzatról adatokkal, az EMM Otthonvédő önkéntesei már rendelkeznek, ezeket tudósító irodánk a többi fosztogató és kilakoltató fideszes önkormányzat adataival, – többek között II. kerületivel – együtt, később hozza nyilvánosságra.
***
A kilakoltatás 9 óra 30 percre volt meghirdetve, – akkor jött is egy rendőr főhadnagy, (az őt utasító feltesszük civil ruhás helyszínparancsnok diszkréten a háttérben maradt), – és tárgyalni próbált a kilakoltatandó asszonnyal és az otthonát védőkkel. Ám ez nem vezetett eredményre.
Ezután egy órán keresztül nem történt semmi, – majd 10.30.-kor megkezdődött az akció. Először a költöztető teherautó próbált beállni a ház kapuja elé, de az otthonvédők útját állták. (Lásd a képgalériát). A teherautó többször gázt adott, elgázolással fenyegetvén őket, ám ez csak olaj volt a tűzre, még több önkéntes csatlakozott a testekből felállt barikádhoz.
A teherautó hátrálni kezdett, az otthonvédők elhagyták az úttestet, majd előre ment és néhány méterrel odébb parkolt le.
Ekkor az eddig távolabb várakozó kilakoltató csapat elindult. Elől a rendőrtiszt, mögötte a végrehajtó, hátrébb pedig a Budapesti Rendőr-Főkapitányság egysége, a Készenléti Rendőrség tagjaival kiegészítve. A civil ruhás helyszínparancsnok próbált ismét a háttérben maradni, ám mivel az események a hatalom számára kezdtek kellemetlenül alakulni, ezt a későbbiekben már nem tudta megoldani.
Benyomultak az egyszerű munkáslakásokkal teli, ám mégis gondozott udvarba, s elkezdték – volna – a kilakoltatást. De az otthonvédők a lakás ajtaja elé, egy vasketrecet emeltek, (lásd a képgalériát), – amihez többen oda is láncolták magukat.
A végrehajtó asszony a rendőrök gyűrűjében a ketrechez nyomult, és utasította a rendőröket, hogy tegyék számára szabaddá az utat. Erre a rendőrtiszt felszólította Nagy Lajosnét, hogy magától jöjjön ki, – mire bentről többen azt válaszolták, hogy ezt ő nem tudja megtenni, mert nincs lába.
Nagy Lajosné bentről később kikiabált, hogy a lakást önszántából nem hagyja el, mert az számára a véget jelenti.
Ekkor a rendőrök megkezdték az akciót. Egyre többen nyomultak be a lakás előtti teraszra, – közben a lakatos közölte, hogy ilyen akadályokra nem készült fel. Erre a rendőrtiszt egy nagy hidegvágóval kezdett tüsténkedni, lánclevágás céljából. A vasketrechez kivülről és belülről legalább 8-an láncolták oda magukat, akiket a rendőrök erőszakkal próbáltak a ketrecről lefejteni.
Kezdődött a huzavona, a rendőrök a hatóság elleni erőszakot emlegették, mire az otthonvédők felháborodtak, mondván, az összekapaszkodás nem erőszak, ők csak egymás kezét, és karját fogják, meg a rácsot, s el nem engedik.
(Előzőleg a Koppány csoport vezetője, Balogh Béla felhívta minden az akcióban résztvevő önkéntes figyelmét, hogy a rendőrséggel szemben még verbális agressziót se alkalmazzanak, vagyis ne kiabáljanak, ne szidalmazzák őket. A hatósággal szemben ne mutassanak semmiféle erőszakot, szigorúan maradjanak meg a polgári engedetlenség keretei között).
A láncokat elkezdték levagdosni, folytatódott a huzavona, a rácsról lefejtett embereket elvezették. Munkatársunk, a kattogó kamerájával kezében, folyamatosan bent volt az események sűrűjében, ám ez a jelek szerint kezdett a hatalom számára kellemetlenné válni, s (a jelenlévő civil ruhás, feltesszük helyszínparancsnok utasítására), – két készenléti rendőr intézkedés alá vonta a riportert. Munkatársunk hivatkozott a tájékoztatás szabadságára, ám a rendőrök arra hivatkozván, hogy ez önkormányzati magán terület, ahol az önkormányzat megtiltotta a fotózást (szóval nekik volt igazán kellemetlen), – erre hivatkozva, kivezették kollégánkat a házból a kapu elé, ahol némi elhanyagolható rendőri vegzálás, igazoltatás, anyja neve, születési év, stb. után immáron már az utcán folytathatta tovább munkáját.
Ott is volt mit fotózni. Folyamatosan vezették ki az otthonvédőket, s akiket elő kívántak állítani külön sorba állították. Egyiküket bilincsbe is verték. (Lásd a képgalériát). Ő mondta, hogy nem alkalmazott erőszakot a hatósággal szemben, ám ez senkit nem érdekelt.
Egyre másra vezették ki a sajtó többi munkatársát is, legutoljára a HírTv stábját, akiket szintén igazoltattak, majd adataikat le is kérték a nyilvántartóból.
Az eseményről élőben közvetítő Kiss Endre Farkas (SoDI) laptopját, kameráját, pendrive-ját a rendőrtiszt az aszfalton szétszedette, azonosító számait felírta.
Mindeközben pokoli meleg volt, otthonvédő és rendőr folyamatosan hűtötte magát. Rengeteg víz fogyott.
A számukra kellemetlen kamerákat eltávolítván a hatóság elvégezhette a 100%-os rokkant idős asszony kilakoltatását. A Készenléti Rendőrség által őrzött teherautóra pakolták ingóságait, fél kettő előtt pedig tolókocsijában kitolták a kétségbeesett asszonyt az utcára, (lásd a képgaléria végét), és az önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye autóján elszállították.
***
Ezen a gyalázatos kilakoltatási eseményen, a következő szervezetek otthonvédő önkéntesei voltak jelen:
Koppány csoport. Magyarok Szövetsége. TAHSZ. EMM. Munkáspárt. És több bal és jobboldali civil. A sajtó is jelentős számban képviseltette magát.
Nem voltak jelen viszont: A parlamenti pártok képviselői, valamint a helyi cigány önkormányzat képviselői sem.
Megjegyzés:
A 100%-os rokkant amputált lábú asszony, a cigány kisebbséghez tartozik. Ám ennek a jelen esetben nem sok jelentősége van. Talán csak annyi, hogy az otthonvédők, akik kiálltak mellette, és meg akarták akadályozni a kilakoltatását, – többségében magyarok voltak.
Mert ők már tudják azt, hogy a kilakoltató cionista fideszes hatalom, bizony tényleg nem rasszista: vagyis mindegy neki, hogy magyar, vagy cigány, úgy kivágja az otthonából, a számlaadóst, a hiteladóst, vagy a neki nem tetsző deviánst, – a készenléti rendőrség bevetésével, mint annak a rendje.
Úgyhogy be kellene fejezni most már a válogatás nélkül kifosztott, a kilakoltatott és a későbbiekben kilakoltatásra kerülő emberek közötti ellentéteket. Mert mindenkit ki fognak lakoltatni, ha úgy gondolják, akár az egész országot, válogatás nélkül.
Meg kell értenie mindenkinek: Nincsen már baloldal és nincsen már jobb. Csak a hódítókat kiszolgáló hatalom zsarnoksága van, s vele szemben pedig a nép.
Fort András – Szabad Riport Tudósító Iroda
A fotókat a Szabad Riport és Szolidaris készítették
Képgaléria >>
A betelepülő rohadt zsidó rohadt zsidó anyátokat, nem bírtátok megvárni míg ez a szerencsétlen idős hölgy meghal, az ÁVH Pintér pribékekkel kiraktátok az utcára szegényt, pedig, ha a főnökötök azokból a pénzes aktatáskából amit a politikus rablóknak hordott ezek a kilakoltatások fedezve volnának. Nem beszélve az Árpi bátyó lóvéjáról , kinek helikopterrel hordták a lóvét, az egyik le is zuhant , hogy veletek is ez történjen zuhanjon le egy helikopter veletek pénzzel tömött aktatáskákkal. Nem kell ide betelepülő, zsidóbbak vagytok ti a legutólsó cionistánál, kik a haszon reményében az anyátokat is gerincre fektetnétek. Ez a jogállam , mi lett volna ha Viktor nem hirdet kilakoltatási moratóriumot? A hátralévő életetekben csak kutya kaján tudjatok tengődni, mint az elesett magyar , vagy cigány nemzettestvérünk, de legyen az bármilyen nemzetiségű is , az elesettet fel kell emelnünk, és segítenünk kell!!! Így nem fogyna el a magyar és nem kell betelepíteni senkit, ez a föld tízszer ennyi lakosságot is el tud tartani, hol van hát a probléma a zsidó médiában a zsidó propagandában , melynek bedőlt ez a nemzet, de ha felébred , ti rohadékok futhattok a bankjaitokkal rabolt vagyonotokkal amerre láttok, ha még engedik. Veszitek az adást ti háttérből ugató vakoló bagázs.
A lehető leghatározottabb fellépésre utasította Bajnai az ÁVH-t
A szemkilövő pribékeket megdicsérő elődjéhez hasonlóan Bajnai Gordon miniszterelnök azt várja a rendőrségtől, hogy "határozottan lépjen fel a szélsőségesekkel szemben" (persze nem az országot kifosztó párttársait értve szélsőségesek alatt, hanem azokat, akik fel mernek lépni ellenük).

A kormányfő csütörtökön, a rendőrség évértékelő, feladatszabó értekezletén figyelmeztetett az elmúlt évek új fejleményére, a szélsőséges csoportok utcai rombolására és rendszeres megjelenésére - adja hírül az MTI. "A szélsőségekkel nincs alku, nincs kompromisszum és nincs elnézés. A szélsőségesek Magyarország ellenségei, bármi is legyen a zászlójukra írva, mert szét akarják verni a rendet, biztonságot, jogot" - vélekedett. Kíváncsiak lennénk, a Gárda által megvédett vidékiek így látják-e, vagy esetleg visszakérdeznek: milyen biztonságot?
A szélsőségesek szét akarják verni az életünket - fogalmazott a kormányfő. Mint mondta, ezért várja el továbbra is, ahogy azt tavaly tette, hogy "a rendőrség a szélsőséges eszmék terjesztőivel, gyakorlóival, az alkotmányon kívüliekkel szemben a lehető leghatározottabban lépjen fel".
"Aki a demokrácia szabályain belül lép fel, azt védeni kell, aki az alkotmányon kívülről közelít, azzal szemben a leghatározottabban fel kell lépni" - közölte elvárását, hozzátéve, hogy a rendőrség dolga "a demokrácia és a köztársaság" (értsd: az MSZP) védelme ezektől az erőktől.
A miniszterelnök beszélt arról is, hogy a rendőrségnek tavaly olyan új jelenséggel kellett megismerkednie, mint "a politikai terrorizmus", amellyel a rendőröknek Magyarországon "jó ideje nem volt dolguk".

Lehet , hogy még mindig ez az utasítás van érvényben, a zsidó a zsidót nem marja meg a gojok előtt, a zsidó maffia ellen nem vonulnak ennyien az ÁVH – s pintér pribékek. Már eldőlt övéké az ország ti csak levezénylitek az összeomlást, csináljunk egy ujabb 56- ot a politikai rablóelit ellen.

Ork maffiavezérekkel tárgyal az ÁVH, s eltűri, hogy tüntessenek
Vesd össze az alábbi MTI-hírrel a következő tényekkel: az ÁVH soha nem egyeztetett mondjuk Budaházyval vagy a Magyar Gárdával arról, hogy kit vegyenek őrizetbe, és legyenek kedvesek nyugtatni népüket, elsimítani ügyeket, pedig ők a cigányhordával szemben nem bűnözők, nem rabolnak, lopnak, gyilkolnak.
Amikor pedig Budaházyt törvénytelenül az Aradi utcába hurcolták 2007. március 15-én, az érte tüntető magyar hazafiakat könnygázzal, tonfával, viperával fogadta a gyilkoscigányokkal, ork terroristákkal, maffiával remekül eltárgyalgató, bűnpártoló és bűnöző rendőrség. Az úgynevezett országos cigányvajda maga is felvonult a törvénytelen, szamurájkardos cigánydemontráción, és maga is közönséges gonosztevő, ahogy az összes cigányvezető és az országos cigányönkormányzat. Mégsem őket akarja feloszlatni a cionista Gyurcsány-rezsim, hanem a Magyar Gárdát.
Kuruc.info
2009. 02. 15. 18:52
A rendőrség épülete elé vonultak az enyingi cigányok rokonai
Fejér megye vajdája szerint a romák bíznak a rendőrségben, s nem készülnek demonstrációra az Enyingen történtek miatt - ezt maga Kolompár Ernő mondta az MTI érdeklődésére vasárnap délután.
A vajda azzal összefüggésben nyilatkozott, hogy a Székesfehérváron elterjedt szóbeszéd szerint a szombat esti, Enyingen történt csoportos garázdasággal összefüggésben demonstrációra készül a romák egy csoportja.
Kolompár Ernő hozzátette: mindent megtettek és megtesznek a jövőben is az indulatok elsimításáért. Bíznak a "rendőrség munkájában, hozzáállásában, hiszen a cél és az érdek közös."
A szombat este Enyingen, a benzinkútnál történt csoportos garázdaság miatt őrizetbe vett hét férfi hozzátartozói vasárnap megjelentek Székesfehérváron, a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság épülete előtt. Rendzavarás azonban nem történt, rendőri beavatkozásra nem volt szükség - közölte az MTI-vel a rendőrség.
A megyei rendőr-főkapitányság kijelölt kapcsolattartója, a bűnmegelőzési osztály vezetője a nap folyamán Kállai Csaba országos és Kolompár Ernő Fejér megyei vajdával tartott megbeszélést, s kérte a közreműködésüket az indulatok elsimításában. Ezt az érintettek meg is ígérték - tette hozzá Németh-Kész Mónika rendőr százados.
Ugyanakkor azért, hogy a rendőrség megfelelő létszámmal léphessen fel, ha a megye bármely részén szükség lenne rendőri beavatkozásra, megerősítették a rendőri jelenlétet, többi között a Készenléti Rendőrség egy egységét is Fejér megye székhelyére vezényelték - mondta a rendőr százados.
Az enyingi benzinkútnál szombaton este történt csoportos garázdaság miatt a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság büntetőeljárást indított. Megalapozott gyanú alapján hét embert őrizetbe vett, s további előállítások is várhatók- közölte korábban az MTI-vel Németh-Kész Mónika rendőr százados.
A rendőrséget szombaton este fél nyolckor értesítették arról, hogy a benzinkútnál egy 15-20 tagú - egyikük születésnapját ünneplő - társaságot ismeretlenek megtámadtak. A társaság tagjai a helyszínre érkező rendőröknek elmondták, az este folyamán több autó érkezett a benzinkúthoz, s az újonnan érkezett ismeretlenek támadólag léptek fel velük szemben, ezért ők védekezni kezdtek.
A történteket rögzítette egy tévéstáb. A nyomozók által lefoglalt felvételből kiderült, hogy a benzinkútnál tartózkodó társaságot senki nem támadta meg, az odaérkező hat-hét kocsi csak megállt a töltőállomásnál. A korábban ott tartózkodók azonban a shopból italosüvegekkel kezdték dobálni őket, mire azok elmenekültek.
Személyi sérülés nem történt, arról, hogy a gépkocsik megrongálódtak-e, a rendőrségnek nincs információja, a sértettek ugyanis nem tettek bejelentést.
A csoportos garázdasággal kapcsolatban elterjedt a hír, hogy az egyik gépkocsiban szerbek voltak. A rendőr-főkapitányság szóvivője elmondta, a tévéfelvételeken látszik, hogy az egyik autón szerb rendszám van, de hogy a kocsi utasai milyen állampolgárságúk voltak, arról nincs információja a rendőrségnek.

Ismét bűnt pártol az ÁVH és a cionista ügyészség: csak garázdasággal vádolják a faji alapon lincselni készülő siófoki tetveseket
Decemberben egy kisebb koccanást követően cigányok egy csoportja akart elégtételt venni a magyar sofőrön és utasán. Fél millió forintot követeltek, és többen bántalmazták a sofőrt - a cionista és cigányfajvédő rezsim vádiratában mégis csak garázdaság szerepel, amely legjobb esetben is csak 3 év szabadságvesztés lenne. Vesd össze: a diktatúra letöltendőt osztott ki egy cigányt mindössze felpofozó társaságnak és rasszizmus is szerepelt a vádiratban. Az olaszliszkai gyilkoshorda tagjainak zöme ellen vádat sem emeltek, a 8 megvádolt tanárlincselő mocsadékból kettő már csupán házi őrizetben van. 
Csak garázdaság miatt emelt vádat a bűnpártoló siófoki ügyészség egy, az olaszliszkaihoz hasonló, de könnyebb kimenetellel végződő lincselési kísérlet miatt. A vádirat szerint a somogyi üdülőváros egyik kereszteződésében tavaly decemberben ütközött össze két személyautó. A balesetet okozó kocsiban két fiatal férfi ült, a másikban egy népes cigányhorda több tagja, akik közül egy idős asszony könnyebben sérült meg. Ezen a család annyira felháborodott, hogy ordítva rátámadtak a két fiatalemberre.
Az ügyészséget nem izgatja a tűzoltók és mentősök elleni bűncselekmény
A helyszínen kisebb tömeg is összeverődött a közelben lakókból, ők ugyancsak az agresszív családot pártolták - cigányéknál nagy az összetartás, ha a magyar ellen vannak. Az egyik vádlott, egy nő lekapta a cipőjét, és azzal ütötte a balesetet okozó sofőrt, akit más jelenlévők is bántalmaztak. Közben a helyszínre érkeztek a mentők és a tűzoltók, de a dühöngő csőcselék őket is szidalmakkal, illetve fenyegetéssel fogadta. (Más országban pusztán a tűzoltók és mentősök fenyegetése miatt több év járt volna ki a büdös-tetves mocsadékcigányoknak - a szerk.)
A retkes tömegből azt követelték: a vétkes autóvezető fizessen félmillió forintot, különben felgyújtják az autóját. A bűnpártoló rendőröknek végül néhány higgadtabb hozzátartozó segítségével sikerült csak lecsendesíteniük a támadókat, érdekes mód se gázspray-t, se gumilövedéket nem vetettek be. A történtek miatt a napokban készült el a vádirat, ám a velejéig korrupt, zsidórasszista irányítású ügyészség csak garázdaság miatt emelt vádat három siófoki kancigány és egy nőstény ellen.

Itt már minden az oroszoké,... a.. a..akarom mondani a zsidóké, bárcsak az oroszoké lenne, tőlük még megtudnánk szabadulni, de a zsidóktól, mint az EU – tól , csak úgy ha összeomlik, bár csak ott tarthatnánk már. Törvényt hozni zsidó be nem teheti a lábát, csak ha turistaként jön , és megy, semmi letelepedés, semmi itt tartózkodás, és a haza fényre derül.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése