2017. január 17., kedd

A kánaánt a terrorista bankárkaszt szétverette.
A kánaánt a terrorista bankárkaszt szétverette.

Afrika Svájca.
A Nagy Mesterséges Folyó Terv Líbiában2011. szeptember 12. - 16:23
Magazin: 
Régiók: 
|


A Nagy Mesterséges Folyó Terv (Great Man-Made River Project) a világ legnagyobb öntözési terve. Célja, hogy a Núbiai Homokkő Víztározó Rendszerből, mely a világ egyik legnagyobb fosszilis vizet tartalmazó természetes víztározója, csatornákon keresztül lehessen öntözni a Szahara líbiai területeit. Honlapja szerint ez a világ legnagyobb földalatti csatorna- és vízvezetékrendszere (2820 km vezeték szállítja a vizet). Több mint 1300 kútjával, melyek többsége 500 méternél is mélyebbre nyúlik, és melyek naponta 6,500,000 m3 vizet szállítanak Bengázi, Tripoli, és Szirte városaiba. Moammer Khadafi a világ nyolcadik csodájának nevezte - a lefektetett csövek egymás elé helyezve 280-szor érnék körül a Földet, napi vízhozama mintegy harmada a Tisza Dunába ömlési helyén mért vízhozamának.
A víztározót 1953-ban, egy olajkutatás során fedezték fel. Az öntözési rendszer első tervei az 1960-as években születtek meg, a munkát azonban csak 1984-ben kezdték el. A beruházás teljes költsége meghaladja a 25 milliárd dollárt. Mindezt a pénzt Líbia minden külföldi segítség és banki kölcsön nélkül teremtette elő - nem volt szüksége az IMF-re, az EU-ra, a NATO-ra - mely porrá bombázni igyekszik most mindezt - meg különösen nem, és a "fejlett Nyugat" bábáskodása nélkül önerőből valósította meg. Az UNESCO 1990 óta segített a terven dolgozó mérnökök képzésében. Az ország 2007-es vízfelhasználási adatai alapján a víztározóban összegyűlt vízmennyiség az elkövetkezendő 1000 évre fedezné Líbia szükségleteit.
Libyens Wüstenwasser - Der künstliche Fluss durch die Sahara (2006) 

Ezt az elképesztő nagyságrendű vállkozást Líbia saját erejéből valósította meg, vajon befejezik még valaha?
Az építkezés jelenleg a kettes fázisnál tart, melynek adottságait az eltervezett hármas fázis jelentősen kibővítené. Jelenleg a rendszer az északi, part menti városokat látja el vízzel, de amennyiben elkészül teljesen, komoly eredményeket lehetne elérni vele a sivatagi területek mezőgazdasági területté alakításában. Már ma is van néhány ilyen terület, és már ezek is akkorák, hogy szabad szemmel láthatók az űrből. Ahogy Kadhafi fogalmazott: "Olyan zölddé tenné az országot, mint amilyen annak zászlaja".
Ez a hatalmas édesvíz-kincs az olaj mellett febecsülhetetlen értéket képvisel, és vonzóvá teszi az országot a nyugati zsákmányszerző hiénák számára, mert mint tudjuk, a jövő háborúi az energiehordozók mellett az élelem és a tiszta ivóvíz megszerzéséért folynak majd. Líbia esetében pedig úgy tűnik, hogy már folyik is...
Kiss András - Jövőnk.info


Great Man Made River Project Libya, Libyen
Libyens Wüstenwasser - Der künstliche Fluss durch die Sahara (2006) 
Libyens Wüstenwasser - Der künstliche Fluss durch die Sahara (2006) 
Libyens Wüstenwasser - Der künstliche Fluss durch die Sahara (2006)
Doku Libyens Wüstenwasser - Der künstliche Fluss durch die Sahara - 
Der erste Weltuntergang
Doku Muammar al Gaddafi oder Das libysche Paradox
Gaddafis Geheimnisse | komplette Doku | HD
PHOENIX Thema: Finanzkrise für Anfänger
Der Untergang der Republik - Die Präsidentschaft von Barack Obama
Die Geschichte der CIA - Teil 3/3 (1990-2001 Ein Krieg nach dem ande
Die Geschichte der CIA - Teil 2/3 (1977-1989 Das Ende der Illusionen)
Die Geschichte der CIA - Teil 1/3 (1947-1977 Geheime Operationen)
Gladio - Geheimarmeen in Europa (Arte-Doku)
CIA - Pakistan Undercover [Doku deutsch]
Der KGB [Doku deutsch]
MOSAD killing techniques part 1
MOSAD killing techniques part 3
Mossad - The World's Most Efficient Killing Machine
Israel, Vanunu and the Bomb (2007 BBC FULL 1 HOUR DOCUMEN
Nuclear Secrets 1 of 5 The Spy from Moscow
Nuclear Secrets 2 of 5 Superspy
Nuclear Secrets 3 of 5 SuperBomb
Nuclear Secrets 4 of 5 Vanunu and the Bomb
Nuclear Secrets 5 of 5 The Terror Trader
Wings of Russia. Fighters. Struggle for Superiority. (Episode 4 of 18)
Israel - Occult Zionism - Hell on Earth - Documentary - WW3 - NWO
Le lobby sioniste tente de censurer le film de Béatrice Pignède : L'oliga
Programmierte Menschen-U.S. MK-Ultra Programm Opfer
The men who found Gaddafi speak
Muammar Gaddafi IS Alive!
Truth Exposed: Muammar Gaddafi: The Real Reason Why Lybia Wa


A végcél: Oroszország2011. október 07. - 01:52
Magazin: 
|

Bevezető - Elemzésünknek, mely része az Európai Egyesült Államok létrehozásáról szóló tanulmányunknak, önálló címet adtunk, ugyanakkor szervesen kapcsolódik hozzá, és vele szorosan összefüggő egészet alkot. Az önálló címadással a téma súlyosságát és jelentőségét kívánjuk hangsúlyozni.
Ez az írás egy lehetséges jövőképet vetít előre, amely jelen időben még fikciónak tekinthető, de a világban zajló folyamatok pillanatnyi állapotát és irányát tekintve kutatóink és elemzőink megítélése szerint valószínűleg bekövetkezik. Ebben is, mint minden modellalkotásban, a tévedés lehetősége fenn áll, tekintettel arra, hogy olyan sokváltozós képlet felállításhoz hasonlít, melynek elemeit matematikai pontossággal meghatározni a jövő vonatkozásában nem lehet. Mivel Mozgalmunk nem rendelkezik (még...) az államok kormányai számára rendelkezésre álló hírszerző és információs apparátussal, ezért elemzésünk teljes egészében a nemzetközi sajtó hírein és a Világháló által megszerezhető információkon alapul. Mindazonáltal megjegyezzük, hogy ma már az államok és kormányok által fenntartott hírszerző ügynökségek is kilencven százalékban ezt a munkamódszert alkalmazzák, és csak kisebb részben hagyatkoznak a hagyományos hírszerzői tevékenységre, egyrészt anyagi okokból, másrészt 'kényelmi' okból valamint az információ ilyen módon megszerezhetőségének gyorsasága miatt.
Természetesen bajtársaink ezt a munkát szabadidejükben, minden anyagi támogatás nélkül végzik, így nem vállalkozhatnak arra, hogy a hivatalos szerveket 'felülmúlják' – bár ha mégis így történne, az bizonyára nem a véletlen műve. Az általunk felvázoltakat soha egyetlen politikai vezető, elnök, vagy miniszter nyilatkozatában nem jelentette ki, és nem is utalt rá egyértelműen, ugyanakkor egyes politikai és közéleti szereplők megjegyzései megerősítik következtetéseinket. Bár az Európai Unió megalapításakor a hosszú távú célokkal kapcsolatban az volt a hivatalos változat, hogy olyan európai rendszert kell létrehozni, ami felveszi a versenyt az Amerikai Egyesült Államok gazdaságával, az Unió politikájának már a kezdetektől minden eleme azt mutatta, hogy az Európai Unió létrejöttével az európai nemzetek sorra ugyanazon erővel szemben kerülnek alávetett helyzetbe, ami az Amerikai Egyesült Államok gazdaságát és társadalmát is mozgatja. A nyugati gazdaságok fokozatos összehangolása és politikai, ideológiai összhangja sokak számára egyértelművé tette azonban, hogy a végcél nem az Egyesült Államokkal szembeni ellensúly létrehozása, hanem azzal egységben egy olyan rendszer létrehozása, ami a korábbi céloknak megfelelően kellő gazdasági és katonai erőt tud kitermelni az Oroszországgal szembeni hatékony fellépésre. Jelenleg is Oroszország természeti kincseinek megszerzéseire törekszenek azok az erők, amelyeknek a hidegháború idején az Egyesült Államok elsődleges eszköze volt. Ma eszköztáruk részét képezi a NATO tagállamok többsége, és a válságpánikkal egységesíteni akart európai rendszerek.
Szemben Oroszországgal - A Nyugat (cion-imperialisták) törekvései
1. Politikai út - Oroszországban a hatalom megszerzése 'demokratikus úton', a választásokon elindított politikai jelöltjeik által, a putyini vezetés kiszorításával. Például a cionista bankárelit által támogatott Prohorov, vagy a bebörtönzött zsidó Yukosz-vezető és hasonlók hatalomba juttatásával. Korábban a jelcini vezetés ideális lett volna számukra, csakhogy a Putyin mögött álló erők még időben észbe kaptak.
2. Katonai út - A nyugati titkosszolgálatok által felbiztatott és támogatott nemzetiségi, vallási szeparatista csoportok által polgárháborús helyzet előidézése, az ország területén élő nemzetiségek föllázítása az orosz vezetés ellen, a közép-ázsiai államokban a 'líbiai forgatókönyv' megismétlése, az orosz érdekszféra államainak 'leválasztása' az orosz birodalomról, Oroszország teljes bekerítése, és végső esetben a katonai invázió, amelyet a líbiai forgatókönyv előzhet meg. McCaine szenátor líbiai nyilatkozata alátámasztja azt, hogy ezzel az utóbbi lehetőséggel valóban számolnak, sőt minden bizonnyal aktívan dolgoznak rajta. Ezért kell nekik az úgynevezett rakétavédelmi pajzs is, hogy a valószínűsíthető orosz válaszcsapást lehetőség szerint vagy kivédjék, illetve ha teljesen nem is tudják elhárítani, hatását legalább az EU peremvidékére korlátozzák - igen, jól gondolják, ez Magyarország lenne.
Frissítés: Elemzésünk elkészítése után pár héttel, a háborús előkészületeket alátámasztó információkat kaptunk >>
Az előzmények – amiért az imperialisták kudarcot vallottak a politikai (békés) úttal
Nem megalapozott az az elmélet, miszerint egy átmeneti korszak törvényszerű nehézségei sújtanak bennünket és az egész nyugati világot - amelynek hatásai az egész bolygónkra kiterjednek. Hazánkban a szocializmusnak nevezett államkapitalizmusból a klasszikus kapitalista rendszerbe való átmenetnek minden különösebb nehézség nélkül kellett volna megtörténnie, mert a termelési feltételek javulása a struktúra kis változtatása mellett nagy termelékenység növekedést eredményezhetett volna. Ám pontosan ez volt az a lehetőség, melyet egyetlen nyugat-európai ország, illetve az EU soha nem fogadott volna el. Nekik már húsz évvel ezelőtt sem versenytársakra, hanem felvevőpiacra és olcsó, kiszolgáltatott munkaerőre volt igényük, valamint az olcsón megvásárolható állami tulajdonokra. Erre alapozva egy óriási komplex európai termelő rendszer kiépítését tervezték, amely a multinacionális cégek vezetésével világviszonylatban is elsők közé emelkedhetett volna. A világpiaci részesedés ebben az esetben kiemelkedőnek ígérkezett. Két tényező miatt nem valósult meg ez a nagyszabású terv. Oroszországot nem sikerült legyűrni, és Kína fejlődése sokkal gyorsabb volt, mint amire számítottak. Az Oroszországgal kiegészült Európai Unió 600 milliós lakosságával, jól képzett munkaerejével, kimeríthetetlen nyersanyagkészletével, magas technológiai tudásával maga mögé utasította volna az USA-t, és Kínát.
Ez a terv Magyarországon bukott el. Itt történt meg elsőként a változás 1990 után, és a modern, a szociális kérdésekre érzékeny kapitalizmus helyett a legbrutálisabb rablókapitalizmus szabadult rá az országra. A szocialista rendszer bukása után, az 1990-ben elsőként hatalomba került kormány (Antall-kormány), és az őket követő teljes politikai garnitúra árulásával az országra nézve tragikus következményekkel járt mindez, de egyben felnyitotta a szemét azoknak az országoknak, melyek árgus szemekkel figyelték a "legvidámabb barakkban" történteket. A környező országokban Magyarországra hivatkozva tettek tönkre amit tudtak, mondván, ha a magyaroknak ez így jó, akkor ti miért ellenkeztek? Akkor még volt az országnak akkora tekintélye, hogy ezt az érvet többen el is fogadták.
Oroszország Gorbacsov és Jelcin alatt hajlott volna a függetlenség feladására, de a népi ellenállás, a nemzeti kommunisták lázadása és a csecsen háború késleltette ezt a folyamatot. Közben Magyarország politikailag, gazdaságilag és erkölcsileg összeomlott, elrettentő például szolgálva az EU módszereiről. Putyin és a mögötte álló erők az utolsó pillanatban léptek fel, és propagandájukban a magyarországi helyzet ismertetése meghatározó erejűvé vált. Kellett ez az elrettentés, mert a népi vagyon jó része már náluk is a kapitalisták (oroszországi, többnyire zsidó származású oligarchák) kezébe került, és ezzel tudtak hatni a megvezetett tömegekre. Ezért Oroszországban a hatalom megszerzése a magyarországihoz hasonló 'demokratikus úton', a választásokon elindított politikai jelöltjeik által hosszú időre lehetetlenné vált. Azonban az ilyen irányú törekvéseiket továbbra sem adták föl, mivel a bankárelit által támogatott Prohorov, vagy a bebörtönzött Yukosz-vezető és hasonlók hatalomba juttatásával folyamatosan próbálkoznak, ám a putyini államvezetés nagy támogatottságot élvez és kicsi az esély a hatalomból való kiszorítására politikai úton.
A jelcini vezetés leváltását Putyinra, a mögöttes erők taktikázását a terjedelem miatt most nem részletezzük, de a történet önmagában is megérne egy tanulmányt.
Alapos áttekintés után kijelentjük, hogy a világban a III. világháború már zajlik. Ezzel kapcsolatban nem csak a néhány háborús övezetre gondolunk, hanem az új típusú háború különböző megjelenési formáira is. A szocialista tömb összeomlása után az európai és a világpolitikát nagyjából 2000-ig a közös pontok keresése határozta meg. A központi kérdés az anyagi haszon volt. Kínától az Egyesült Államokon át Oroszországig, az EU-ban, a periférikus országokban mindenütt. Látható volt, hogy az úgynevezett lator-államokat mindenki igyekezett magára hagyni, legyen az Kuba, Észak-Korea, vagy bármelyik. Nem törődött velük senki, mert a közös pontok keresése volt a lényeg. Ennek a közös pontnak a megtalálása azon a közös alapon nyugodott, hogy a gyárak termeljenek, és azt az emberek megvegyék. A gyáraknak olcsó munkaerő kell és rengeteg alapanyag. Az olcsó munkaerőt megtalálták először Kelet-Európában, majd a Távol-Keleten, az olcsó alapanyagokat pedig a kifosztandó országokban, és az új vadnyugaton, (vadkeleten) Oroszországban. Történt azonban valami és ez a valami okozta a jelenleg zajló III. világháborút.
Az orosz-szovjet birodalom elárulásakor az orosz népet, és az orosz katonaságot a zsákmányszerző Nyugat mély nyomorba döntötte. A korábbi megállapodásokat és ígéreteket megszegve a NATO az orosz birodalom határáig nyomult előre – ugyanis ez volt annak a háttér-megállapodásnak az egyik pillére, hogy a Szovjetunió feladta Közép-Európáig nyúló protektorátusát és megszűnhetett a Varsói Szerződés is. A magára büszke Oroszországot olyan mélyen alázták meg, ami sokkal rosszabb volt, mint a trianoni, vagy versailles-i béke. Az orosz népet butának bélyegezték, az orosz hadsereget közel nullává züllesztették. Szándékosan olyan háborúba taszították, amelyben a veszteség megalázó volt: az első csecsen háborúba. A katasztrofális gazdasági helyzet miatt hagytak több ezer oroszt meghalni, nem volt pénz megfelelő tüzérségi, légi támogatásra, hogy a veszteség jól dokumentálható és világgá kürtölhető legyen. Az orosz katonák a mocsárrá változott ideiglenes laktanyákban laktak, a szállásuk és ágyaik elsüllyedve a sárban. Oroszország a világon első lett az alkoholfogyasztásban. Betörtek a drogok, az alvilág teljesen eluralkodott, ezen kívül megkezdődött a vadkeletté válás, a szabad rablás. Oligarchák uralták és ölték a népet mint amolyan maffiavezérek, az orosz termékek gyártása leállt, senki nem vett semmit onnan. A gazdaság mélyrepülésbe kezdett.
2001 október 4-én, a szeptember 11-ei jól ismert események után három héttel, a Siberia Airlines 1812-es járata Tel Avivból tartott Novoszibirszkbe. A TU-154-es a Fekete-tenger fölött hasította a levegőt, amikor máig tisztázatlan körülmények között megsemmisült, állítólag a gyakorlatozó ukrán légvédelem véletlenül lelőtte. Miért érdekes ez a történet? Mert a mai háború kiváltó oka. A vadkeletté válás folyamata megállt. Putyin meglehetősen erős kézzel vezeti az országot, ahogy ilyen helyzetben kell is, ráadásul jó felé. Oroszország pillanatokon belül egyedül találta magát a világban. Megszűnik a világot átmenetileg irányító „profit-egyetértés”. Oroszországnak szövetségesekre van szüksége, és lassan nyit a lator-államok felé, mert más felé nem tud. Irán, Kuba, majd később Venezuela, és a többi. Kapcsolata egyedül Kínával jó. Kína viszont piacorientált, tehát gazdaságilag Nyugat-függő. A Nyugatnak, ha tartani akarja a jelenlegi világban betöltött pozícióját, egyetlen dologra van szüksége, de arra nagyon. A mérhetetlen mennyiségű orosz nyersanyagra. Oroszország most kezdte meg a tundrai olajmezők feltárását, amelyekhez eddig hozzá sem nyúltak. A hírek szerint akkora olajtartalék van ott, amihez foghatót még soha sem tártak fel. Mellé pedig ott vannak az északi-sarki (arktiszi) mezők. Oroszország 10 éve készül arra, amire az északi államok csak most kezdenek ráébredni, az északi-sarki felfedezésekre, feltárásokra, és a Sark valódi meghódítására. Az orosz jégtörőflotta a legnagyobb a világon, kutatóállomásai a legkomolyabbak, és a legfelszereltebbek. Számottevő északi-sarki környezetre kiképzett haderőt állított fel. Tudósai olyan szinten kutatták az elmúlt évtizedben a sarki vidéket és tenger földrajzát, ami messze meghaladta az összes többi országot együttvéve. Nagyjából készen állnak az Arktisz meghódítására. Aki meghódítja a Sarkokat, azé lesz a jövő? Mivel minden kiaknázható területen hatalmas népesség osztozik, mondhatjuk, hogy azé lesz a jövő, akié a Sark, és Oroszország. Az Antarktisz délen teljesen feltáratlan. (Valamennyien hallgatnak az antarktiszi csatáról, az erről készült film a Youtube-on megtekinthető). Ez az okfejtés viszont Oroszországot első számú célponttá teszi.
Az Egyesült Államok és az EU (a Nyugat) Oroszország elfoglalását Jelcin után sem adta fel. Látható, hogy az elmúlt néhány év az orosz sikerek évei voltak. A BRICS létrejötte, a kínai együttműködés, egyes dél-amerikai országok, majd jószerével a déli félteke szembefordulása a Nyugattal szintén orosz sikernek könyvelhető el. Azzal viszont tisztában kell lennünk, hogy azok az államok, amelyek évtizedek óta szó szerint kirabolják az egész világot, és ebből felállították a világ legnagyobb kalózhadseregét, ha újra összeáll szétzilálódott elemeiből, olyan haderőt képes felmutatni, amely a Földön még soha nem állt fel.
Az ellenséget elítélhetjük, lenézhetjük, de alábecsülni soha nem szabad. Véleményünk szerint Oroszország olyan veszélyben van, amilyenben még soha nem volt, és az is meggyőződésünk, hogy a Kelet országai, éppúgy mint Oroszország, most döbbentek rá minderre, vagy éppen most szembesülnek a veszéllyel.
Ha a politikai út (1.) nem működik, a katonai (2.) megoldás következik - A NATO rakétavédelmi pajzs szerepe
Itt egy kis kitérőt kell tennünk, hogy érthetőbb legyen miről van szó. A nukleáris fegyverzetkorlátozási szerződések Oroszország számára is 'csak' 1550 stratégiai nukleáris robbanófejet engedélyeznek hadrendben tartani (a taktikai robbanófejeket ezek a szerződések nem korlátozzák). A stratégiai robbanófejek megoszlása az orosz nukleáris csapásmérő erőknél a következő arányban történik: 1100 robbanófejet telepítenek a nukleáris meghajtású rakétahordozó tengeralattjárókra. (Jelenleg a felújítás alatt lévő Delfin IV hajóosztály (7 db.), az építés alatt álló új Borej osztály (1+3 db.) és a jelenleg kivonás alatt lévő Tájfun hajóosztály (1+2 db.) képviselik ezt a csapásmérő erőt. Ezek a hajók típustól függően egyenként átlagosan 12-16 tengerészeti ballisztikus rakétát hordoznak, rakétánként akár (szintén típustól függően) tíz robbanófejjel, és ha szükséges, fél évet is eltölthetnek a világ óceánjain, vagy az Északi-Sark jege alatt, de akár az Egyesült Államok partjai közelében meglapulva is.) A maradék mintegy 400 robbanófej a szárazföldi telepítésű interkontinentális ballisztikus rakétákkal felszerelt rakétacsapatok (Topol-M, Yars, stb.), valamint a légierő nagy hatótávolságú stratégiai nukleáris bombázói (Tu-95 például) számára van készletezve. Ezt áttekintve látható, hogy az orosz stratégiai nukleáris csapásmérő erők 'aduászai' a nukleáris meghajtású rakétahordozó tengeralattjárók – és ezektől tart leginkább a Nyugat. Fejlesztésük és gyártásuk – érthetően – mostantól kiemelt figyelmet kap.
A stratégiai interkontinentális ballisztikus támadó rakéták röppályájának vázlata
A támadó stratégiai interkontinentális ballisztikus rakéták megsemmisítése az ábrán látható 1-5-ig terjedő fázisban lehetséges. Ez az emelkedés, és a pályaív legfelső pontján történő haladás. Ha a rakéta kidobja a csalifejeket, valamint az éles robbanófejeket, akkor már szinte lehetetlen megsemmisíteni ezeket. Az 5-6 pont közötti szakasz a rajzzal ellentétesen jóval hosszabb is lehet. Nos, ha ezt az ábrát és az elvet figyelembe vesszük, akkor egy esetleges háborús helyzetben az orosz rakéták, amelyeket akár szárazföldről, akár tenger alól Európa felé indítanak, Európa központi részeiről már nem megsemmisíthetők, mert a rakéták a zuhanási fázisban vannak. Az elfogó rendszert minél közelebb kell telepíteni az orosz határokhoz illetve az Európai Unió határaihoz (a rakétapajzs részeként a tengerekre, óceánokra is), valamint le kell vágni minden olyan orosz szövetségessé válható területet, ami ilyen szempontból veszélyt jelenthet. Afrika felől egy pufferzóna kialakítása szükséges. Ehhez elég elfoglalni (szövetségessé tenni akár bábkormányokkal) katonailag Afrika felső partvidékét. Az Arab-félsziget, Törökország szintén kiváló erre, nem véletlen, hogy Törökországba kívánják telepíteni az elhárító pajzs egyik elemét. Ha feljebb megyünk észak felé, látható merre is alakul a pufferzóna.
Bennünk, akik jelenleg a Nyugathoz tartozunk, mint csatlós állam, felvetődik egy kérdés. Mekkora valójában Európa, mekkora területet kell védeni, és mekkora pufferzóna kell. Nos, nem az a kérdés, hogy földrajzilag mekkora Európa, hanem mekkora az ipari zóna, mert védeni csak az ipari zónákat kell. Ez pedig a nyugat–európai országokból áll. Nem tette fel soha senki azt a kérdést, hogyan lehetséges, hogy stratégiai iparágat az EU - bármekkora haszna lehetett volna belőle - nem telepít ki ezekről a területekről? Mert a háború lehetőségét soha nem adta fel, és folyamatosan dolgozik rajta. Így hazánk az iparvidék szélét képezi. Amikor Magyarország mellett Ukrajna stabil NATO és EU várományosként állt szemben az oroszokkal, Magyarországra az EU lassan telepíteni kezdett ipart. Ekkor hazánk az orosz határhoz képest egy európai központi ország volt, mert abban az esetben a peremvidék Ukrajna lett volna. Most, hogy Ukrajna meginogott, hazánk peremvidékké változott, és így is kezelik. Veszteséglistán vagyunk, ez a helyzet. Ugyanis az a rakéta, amely hazánkat célozza, Romániából már nem semmisíthető meg. Ukrajnából még igen. Ezért Oroszország és a Nyugat szempontjából Ukrajna hovatartozása létkérdés. Máris értelmet kap Medvegyev kijelentése: Ukrajna vonatkozásában, és más országok vonatkozásában sem elfogadható a kétkulacsos politizálás. Nincs köztes állapot, dönteni kell. Ide vagy oda.
Tételezzük fel, hogy a Nyugat, élükön az USA-val, tudják az orosz rakéták pontos adatit, de ha nem is tudnak mindent, Oroszország teljes bekerítésével (és az Európa köré font védelmi gyűrűvel) egy háború esetén az orosz válaszcsapást nagyrészt semlegesíteni tudják. Ezért mondja folyamatosan Dimitrij Rogozin, Oroszország NATO nagykövete, hogy a NATO rakétapajzs - melynek minden paramétere jórészt orosz területről indított rakétákra van tervezve - veszélyezteti az orosz stratégiai nukleáris haderő elrettentő képességét. Az orosz birodalom részéről ezzel megszűnik az a fajta hatalmi eszköz, és az elrettentés képessége, ami a 130 milliós orosz nemzetet a legnagyobbak közé emeli. Ha az Egyesült Államok és az EU megfelelően körbebástyázza magát és iparvidékeit, jöhet a második fázis. Egy teljes világszövetségbe összeállt sereg, ami az orosz területre és az ott található természeti kincsekre úgy veti rá magát, mint az éhező egy falat kenyérre. Ha az EU összes országának légi erejét, Kanada, USA, Ausztrália, Japán, és valamennyi csatlós állam légi ereje egy többhetes megrendítő csapással nekiesik Oroszországnak, a ballisztikus rakéták védelme nélkül semmi esélyük. Az S-300-as rendszer paramétereit ismerik, és az orosz légvédelmi rendszerek képességeit is. Meglehet, hogy az orosz válaszcsapás néhány rakétája átcsúszik a pajzson, de ennek kockázatát fölvállalják, mivel ezek nem a legfontosabb területek felé haladnak, mert a központi területeket megcélzó eszközöket a peremvidékről megsemmisítik. Mi van akkor, ha hazánk, Románia, vagy Kelet-Lengyelország kap pár rakétát? Semmi! Majd a Nyugat jól megsajnál bennünket, de legalább annyival kevesebb gond lesz ezekkel a későbbiekben.
Ha az interkontinentális ballisztikus rakéták nem oltalmazzák tovább az orosz népet, akkor a nyersanyagkészletét nem védi a nyugati imperializmustól semmi más, mint egy éppen korszerűsítés alatt álló orosz hagyományos haderő. A hanyatló Nyugat utolsó erejéből ráncba szedett nyugati haderő olyan megrendítő csapást tudna mérni Oroszországra, amibe a jelenlegi kormány rövid idő alatt belebukhatna. Utána következnének a Nyugat bábáskodásával a Prohorov- és Hodorkovszkij-félék. Az orosz nép újra az alkohol és a kábítószerek mételyében fog fetrengeni, éppen csak annyit tartanak meg, amennyi lemegy az imperialista érdekekért a bányába, kitermeli a kőolajat és a földgázt, a híresen szép orosz nők pedig jók lesznek a helyi és európai bordélyházakba. Sőt, nehogy a putyini eset megismétlődhessen, a haderőt megszüntetik, a rendőrség pedig a maffiához lesz hasonló – tehát a magyarországi forgatókönyv valószínűsíthető. Ezzel a cion-imperializmus 200 évre bebetonozta magát, éppúgy, mint az angol gyarmatbirodalommal.
Mikor következhet ez be? Nem holnap, de nem is túl sokára. Ugyanis Oroszország már rájött a Nyugat szándékára. Észak-Koreával eddig nem foglalkozott a világ, most Moszkva hirtelen nyitott Phenjan irányába. Megújuló kapcsolatok, iparvidék létesítése, gabonakivitel, amiért Észak-Korea egyenlőre nem is fizet, hanem törleszt majd a későbbi megállapodások szerint. Moszkva Kínának is felhívta a figyelmét, figyeljenek a NATO tevékenységére, és közös bizottságot hoztak létre, ami a NATO szándékait elemzi, és megfelelő ellenlépéseket dolgoz ki – a kiszivárogtatott közös védelmi rendszer tervét egyelőre cáfolják. A NATO nem engedheti meg, hogy Oroszország új ballisztikus rakétarendszert fejlesszen ki, vagy új légvédelmi rendszert alkosson és rendszeresítsen, vagy kivárja az típusú tengeralattjárók legyártását és felszerelésüket a hozzájuk kifejlesztett új rakéta típusokkal (Bulava, Liner), vagyis nem adhat 5-10 évet. Amint elkészül a pajzs, a Nyugat azonnal lépni fog, amíg még ereje van rá, a visszafordíthatatlan összeomlása előtt.
A közelmúlt hírei és eseményei nem hagynak kétséget a imperialisták valódi céljait és törekvéseit illetően
- McCaine szenátor szeptember 29-én ismét Líbiába látogatott. Tripoliban sajtótájékoztatót tartott, melynek során kijelentette, hogy Líbia példája – vagyis a líbiai forgatókönyv – mintául szolgálhat Irán, Szíria, Kína és Oroszország vonatkozásában is. Úgy fogalmazott, hogy Líbia inspirálja az embereket Teheránban, Damaszkuszban, sőt Pekingben és Moszkvában, de inspirálja az embereket az egész világon.
- Bulgáriába és Romániába amerikai különleges alakulatokat telepítenek, mintegy ötezer fős létszámmal.
- Az Egyesült Államoknak egyértelmű az álláspontja, mely szerint a Fekete-tenger térségét meg kívánja szerezni. Ez pedig kizárólag Oroszország ellenében lehetséges.
Mit tehet Oroszország? Jelen tanulmányunkat azért készítettük, hogy megnézzük, milyen esélyeket és lehetőségeket látunk. A folytatásban erre próbálunk válaszokat találni.
Az Oroszország által vezetett Keleti Szövetség válasza a nyugati imperialista agresszióra
Valójában a kérdés két, illetve három részből áll. Az első, a Nyugat védelme európai vonatkozásban. Ha csak az ipari térnyerésről lenne szó, vagy szellemi határokról, akkor mi értelme euró tíz- vagy százmilliárdok elköltése a térképen nagyon jól látható katonai-stratégiai védvonalra, mi szükség az előretolt USA hadállásokra, mi szükség egy rakétapajzsra, és a még jobban látható, mindenképpen orosz érdekövezetekbe történő erőszakos térnyerésnek? Semmi épeszű válasz nincs rá, csak egy: a Nyugat háborúra készül. A legfőbb védeni valók az imperialista világ ipara és szellemi bázisa. A második ugyanezen világ tradicionális kötődése, Izrael. A harmadik elem pedig a támadás lehetősége. Ne felejtsük el, hogy a védelem kérdésein, az ellenség fegyvereinek kielemzésén hatalmas tudással rendelkező fizikusok, kémikusok, mérnökök, és különböző szakértők dolgoznak.
Miért kezdett az orosz sajtó nagy felhajtásba, mikor kiderült, hogy az orosz elnök leállítja az S-300-as elhárító rendszer további gyártását? Mert ha kiderül, hogy az orosz légelhárítás jelenleg hatástalan a Nyugat ellen, viszont a nyugati fizikusok és mérnökök ezen kívül ismerik az orosz nukleáris elrettentő erők képességeit, továbbá ezek ellen olyan védelmet hoznak létre, amely akár 100 %-os valószínűséggel semlegesíti az orosz eszközöket, akkor Oroszország jelen pillanatban teljességgel kiszolgáltatott a Nyugatnak.
Még ha Szíria közvetlenül ki is maradna a harcokból, erről az oldalról ellenállás nélkül közvetlenül támadható Izrael, illetve berepülhető Iránból. A mai technikák birtoklásával, amelyekre egy közepesen fejlett ország is képes, Irán különösen nagy veszélyt jelenthet számukra. Egy közepes hatótávolságú rakéta (ilyenekkel Oroszország nem rendelkezik, mert a korlátozások miatt meg kellett semmisíteni ezeket), melyeket Irán gyors ütemben fejlesztett és fejleszt, nagy veszélyt jelenthet, főleg akkor, ha a lézer rávezetést is alkalmazni tudják. Ebben az esetben a palesztinoknak már nem RPG rakétákkal kell szaladgálni, hanem célmegjelölőkkel. Irán most jelentette be, hogy elkészült a saját lézer rávezetéses rakétájuk.
Hol látunk kiutat abból a bekerített helyzetből, amelyben jelenleg Oroszország van?
Észak-Afrikában nagyon nehéz a helyzet. Az orosz szolgálatok ott vannak valamennyi helyszínen, a naprakész orosz sajtóból az leszűrhető. Hogy miben bízhatnak? Az egyetlen lehetőséget használják és használták ki, ez pedig Izrael és a zsidók kérdése. Az iszlám államokban a Nyugat cionista-központúsága kivívta a muszlim emberek-tömegek gyűlöletét.
Az orosz politika ugyan fáziskéséssel ismerte fel a helyzetet, de a legjobb döntést hozta meg, ráadásul köszönetet mondhatunk Putyinnak a döntésért. Törökországot vette célba. Na nem azzal, hogy átcsábítsa, mert az történelmi okok miatt sem lehetséges. Nekik azonban jobb egy muszlim nagy szomszéd, amely szemben áll a Nyugattal is, mint egy Nyugat-barát Törökország. Meggyőződésünk, hogy Moszkva bedobta a csalit a törököknek, és azok rá is haraptak. Elég volt az évek óta lebegtetett EU csatlakozást, a történelmi sérelmeket, a gazdasági kiszolgáltatottságot (Nyugat függőség) említeni, ráadásul Moszkva felvillantotta a lehetőséget, hogy itt az idő a muszlimok összefogására. Oroszország részéről nem lesz akadály gördítve ez elé, a Nyugat gazdaságilag megroppant, most vagy soha! Törökország ezeket a lépéseket Oroszország nélkül soha nem lépte volna meg. Egy török haderő képtelen lenne egy görög-izraeli-USA flottával háborúzni, főleg úgy, hogy ha szembe helyezkedik Moszkvával, esetleg a helyzetet kihasználva Moszkva is lépéseket tesz, főleg Szíria felé. Törökországnak szüksége van arra, hogy Oroszország legalább hallgatólagosan támogassa. Ankara felméri a lehetőségeket. Két nagy hadsereggel kell számot vetni az muszlim világban, az egyik Szíria, a másik Irán. Milyen szerepet szánt nekik Törökország, ha ki akarja vívni a vezető hatalom szerepét?
Iránnak nehéz a helyzete, Afganisztán és Irak között két tűz között, északon a kurd kérdés, nyakában egy kirobbanni látszó pakisztáni polgárháborúval, a Perzsa-öbölben a NATO jelenlétével. Törökország szerint a perzsa katonanép, háborúzhat, addig is le lesznek kötve. Nem véletlen, hogy Szíriával rosszabb a viszonya, mert helyi vita alakult ki. A mostani szír helyzet is kapóra jön. Éppen csak annyira kellene őket lenyomni, hogy Szíria elismerje vezetőnek Törökországot. Ebben a helyzetben, ha ez a képlet a Nyugat akaratával szemben feláll, Izraelnek vége. Vagy feladják az egész háborús tervet, vagy Izraelből menni kell. Oroszország felől - ha Törökország és Szíria kimarad -, az orosz haderő közvetlen csapást tud mérni. Izrael egy fél Dunántúlnyi ország. Ezzel végül is Európa és az USA egy hatalmas tehertől szabadulna meg, de elképzelhető, hogy enélkül is feladják. Ebben az esetben a zsidóság közel-keleti bázisa elveszett. Ezek fontos kérdések, de látható, hogy Moszkva jó helyen ragadta meg a problémát. Ha Izrael elveszik a Közel-Keleten, az iszlám eufória következtében könnyen lehet, hogy a Nyugat elveszti a talajt ebben a térségben. Irán és Törökország együttesen bármelyik iszlám országot képes felszabadítani, ráadásul hatalmas népi támogatottsága lenne, mert az oszmán birodalom emléke még mindig él az emberekben. Jó ez Oroszországnak? Ha Moszkva mindezt elősegíti, azért kapnia kell valamit, és ez elsősorban a kaukázusi nyugalom lehet, és kijárás a Földközi-tengerre. Cserébe a kaukázusi muszlim ellenállást le kell törnie Iránnak és Törökországnak, elsősorban az utóbbinak, mivel a szunnita irányzatról van szó. Vajon miről tárgyaltak az irániakkal a tálibok pár nappal ezelőtt? Pakisztánról? Afganisztánról? Vagy esetleg az új lehetőségekről? Törökország hatalmas külpolitikai versenyfutásba kezdett. Líbia, Tunézia, Egyiptom, Arab-liga, Irán, sorba tárgyal a vezetőkkel. Ráadásul ha ez így alakul, akkor Grúzia a Nyugat számára elveszett. Abban a pillanatban a Nyugat teljességgel kiszorult a térségből. Törökország így biztosíthatja az orosz hajók kijutását a Földközi-tengerre. Ez szintén lényeges, mert ha ez bekövetkezik, az észak-afrikai pajzs értelmét veszti, és a rengeteg beleölt pénz kidobott pénzzé válik. Törökország kulcspont! Mivel ez valóban lényeges kérdés, sokakban felvetődik a csapda lehetősége. Valóban! Ez a lehetőség ott van a többi között. Mi van, ha az egész arról szól, hogy a Nyugat fel akarja adni Izraelt, de úgy, hogy abból újra ő jöjjön ki a szegény üldözött szerepében. Készül egy újabb holokauszt legenda? Felvetődött sokakban annak a lehetősége, hogy Izrael Törökországot használja fel. Törökország beadagolja a muszlim világnak az összefogást, és mint nyugati csatlós igyekszik az élére állni. Elhiteti, hogy ellenszegül a cionizmusnak, Izraelnek, összefogást hirdet az arabok, és az egész muszlim világ között. Izrael kiszorul a térségből, ezzel a zsidók újabb 50 évig játszhatják a világban a szegény elnyomott zsidók szerepét, akiket mindig csak bántanak a szélsőségesek, ezért a számukra biztonságos – általuk uralt - vidékeken sokkal erősebben lehet ezek ellen fellépni, és pozicionálni a hatalmat. Ez persze fikció, de nem minden alap nélkül. A legutolsó ilyen témájú EU szavazást is figyelembe kell vennünk, ahol a cionista EU Palesztina mellett tette le a voksát. Hogy lehet ez? Eljátsszák, hogy az egyik zsidó a másik zsidó ellen szavaz? Népi nyomásra hivatkoznak? Mikor érdekelte az őket ez a haszonnal és az érdekeikkel szemben? Mivel a fősodratú média nem hangsúlyozza ki, hogy az EU parlament egylényegű az izraelivel, az átlag polgár úgy érezheti, szegény zsidókat megint bántják, szorongatják a politikusok. A Nyugat már ennél nagyobb átvágásokra is képes volt, az árulás, kétszínűség a fő jellemzője, arról nem is beszélve, hogy cionista érdekei miatt bármikor odadob egy népet vagy országot.
Nem véletlen, hogy Medvegyev elnök Ukrajna tekintetében kifejtette: nincs kétkulacsos politika. Valahová állni kell. Ez vonatkozik Törökországra is. Hiába próbálja önmagát helyzeti előnybe hozni. Látszólag Törökország saját érdekében politizál. Pillanatnyilag azonban a világ nem Törökországról szól, hanem a két pólus újrarendezéséről, ahol olyan nagy országok is megtalálják a helyüket, mint Kína. Azt, hogy Törökország önállóan egy harmadik pólust hozzon létre, pillanatnyilag kivitelezhetetlennek kell minősítenünk. Ehhez nem rendelkezik elég erővel, ugyanis a harmadik hely kivívásáért mindkét féllel meg kell mérkőzni.
A másik csapásirány, ahol Moszkva tehet valamit, az Belorusszia és Ukrajna. Ezt a két országot - habár nemrégen Nyugat-barát politikát folytattak -, szándékosan nem soroltuk a Nyugathoz. Itt érvényesül valamelyest az orosz külpolitikai nyomás. Számunkra miért jó ez? Mert így hazánk perifériára szorult. Amennyiben Izraelt fel kell adni, az ottani lakosság bolond lenne új hazának egy elsőlépcsős államot keresni, főleg akkor, ha a Nyugat valóban ki is akarja használni a helyzeti előnyét a rakéták vonatkozásában. Oroszországban egy líbiai forgatókönyv elkezdésére a legalkalmasabb időpont a jövő tavaszi elnökválasztás lenne. A szavazatok újraszámlálását követelő tüntetéseken páran meghalnak, amivel kezdetét veheti a beavatkozás.
A harmadik csapásirány az oroszok számára a nyelvi és vallásbeli, vagy annál szorosabb kapcsolatok miatt Bulgária, és utána Szerbia lenne. Milyen érdekes, hogy éppen ebben a két országban kezdődnek az utóbbi időkben a felfordulások. Amennyiben Oroszországnak sikerül megbontania ezt a pajzsot bármerről, és rést ütni rajta, az egész háborús terv dugába dőlt. Abban az esetben azonban a Nyugat nagyon rövid idő alatt elhullik. Az EU felbomlása elindítja az országokon belül a felelősségre vonásokat, és a cionista alapú berendezkedésnek hosszú időre – vagy örökre - vége a térségben. Most már érthető, miért van a hatalmas háborús készülődést, a tízezerszám megrendelt bombák, a románok hadseregének felduzzasztása, és sorolhatnánk. Továbbá értelmet nyer rengeteg apró, összefüggéstelen kis hír. A Nyugat egy hatalmas, de utolsó dobásra készül. Mindent egy lapra kell feltennie, mert nincs más választása. Vagy megszerzi a gigászi orosz nyersanyagbázist, vagy lehúzhatja a redőnyt. A Nyugatnak Oroszország nélkül semmi esélye a fennmaradásra (a jelenlegi formában). Még egy utolsó erőbedobásra talán képes, de aztán el kell fogadnia az orosz hegemóniát. A kérdés csak az, hogy ez az utolsó erőmutatvány milyen lesz.
Mekkora esélye lenne egy ilyen nyugati támadásnak? Erre mindenki azt mondja, Oroszországot még senki sem foglalta el soha. Most sem fogja, és nem is akarja. A lényeg a líbiai forgatókönyv. Utána pedig az oda beáramló idegenek, legfőképp Izraelből. Ahol nagyon sokan tudnak, és tanulnak oroszul (mert a volt Szovjetunió területéről települtek oda). A politikai ellentábor felállítása, mint új „narancsos forradalom”. A söpredék, a semmire való, a pedofil, a fajtalankodó (buzi) és megannyi selejtes, emberre emlékeztető lény azonnal a Nyugat mellé állna. Oroszország sajnos fáziskésésben, de megkezdte az ellenlépéseket.
Elemzésünknek ezzel még mindig nem értünk a végére, a folytatással rövidesen jelentkezünk. Bízunk benne, hogy akik eddig követték írásunkat, a továbbiakat is érdeklődéssel olvassák majd.
Jövőnk Társadalmi és Politikai Stratégiai Elemző Intézet


Líbiai forgatókönyv Közép-Ázsiában?2011. október 06. - 00:41
Rovatok: 
|

Szeptember 12-én Nyikolaj Makarov hadsereg-tábornok, az Oroszország Fegyveres Erői Vezérkarának vezetője egy moszkvai sajtókonferencián kijelentette, hogy Közép-Ázsiában nem lehet kizárni „líbiai forgatókönyv” alapján zajló forradalmakat.
Általánosságban a „líbiai forradalom” forgatókönyve a következő: polgári megmozdulások kiprovokálása, melyeket a „békés lakosság” köréből halálesetek kísérnek; a hatalom részéről elkövetett erőszakos cselekmények elítélése a „világközvélemény” részéről; részleges katonai beavatkozást biztosító ENSZ határozat elfogadása a lakosság szenvedéseinek megakadályozásáért; és teljes körű katonai cselekmények, melyek a határozatban lefektetett határokat erősen átlépik. A képhez hozzátartozik még a NATO tagok deszant egységeinek titkos harci cselekményei helyi „felkelők” álcája alatt, továbbá információs kampányok, többek között előre felállított, „a helyi viszonyokhoz nagyban hasonlító” feltételek közötti felvételek, filmek készítése a nemzetközi közvélemény részére a rendszer kegyetlenségéről, és megdöntésének elengedhetetlenségéről.
A szerbiai, grúz és ukrán „virágforradalmaktól” a líbiai forgatókönyvet a katonai intervenció, az ENSZ közbeavatkozása, a jóval aktívabb információs háború különbözteti meg. Még egy líbiai sajátosság – a társadalom mai napig fennmaradt törzsi szerkezete, melyet az intervenciós erők felhasználnak, egymásra uszítva a törzseket.
Csak egy futó pillantást vetve Közép-Ázsiára már látjuk azokat a feltételeket, melyek elősegítik a „líbiai forgatókönyv” megvalósítását. A közép-ázsiai elit erősen törzsi eredetű. Kazahsztánban az Öreg Horda képviselői dominálnak, Türkmenisztánban – tekinek (teginek), Üzbegisztánban – a taskenti-szamarkandi klán, Tádzsikisztánban – a Kulyabi klán. Egyidejűleg a törzsi-kláni szervezetbe más klánok képviselőit is befogadták. A kazah vezetésben, például, a Fiatal Horda népszerű képviselői is helyet foglalnak. Habár a vezető klán dominanciájára ez nincs befolyással. Sőt az állam vezetését birtokló törzsi egyesülés leváltására tett kísérlet garantálja a politikai helyzet azonnali kiéleződését. És ez már, amint tudjuk, elegendő lehet az intervencióhoz – a polgári lakosság elleni erőszak megakadályozásáért.
Hogy mihez vezethetnek a törzs-kláni eliten belüli ellentétek, megismerhettük Kirgízia példáján. A Szovjetunió széthullása után a köztársaság vezetésében egymást váltották az északiak, közöttük volt A. Akajev (1991-2005), és a déliek, élükön K. Bakijevvel (2005-2010). Bakijev hatalmának vége a „második kirgiz forradalom” során 2010-ben hosszú, a mai napig is tartó politikai és gazdasági válságba torkollott. A köztársaság élén megint az északiak állnak, élükön R. Otunbajev elnökkel és A. Atambajev miniszterelnökkel. Azonban a 2010. júniusi etnikai összecsapásokban sokat szenvedett déli területeket kevésbé irányítják. Gyakorlatilag az elmúlt év óta Kirgízia előtt a területi kettészakadásnak és az államiság megszűnésének a rémképe lebeg. Ha létrejönne egy instabil zóna, ez akár kiterjedhetne az egész közép-ázsiai régióra is.
A hasonlóság Líbiával még egy szempont szerint is helytálló: a Közép-Ázsiában is jelenlévő radikális iszlám mozgalmak, melyek készek a fennálló rezsimek elleni harcra, akár terrorcselekményekre is. Líbiában, mint tudjuk, Kadhafi rendszerének megdöntésében komoly szerepet játszott az Al-Kaida, amelyet Afganisztánban és Irakban képeztek ki. Közép-Ázsia ezzel kapcsolatban még sebezhetőbb – közel van Afganisztánhoz és a határok is könnyebben átjárhatóak. A leghíresebb iszlám mozgalom errefelé az Üzbegisztáni Iszlám Mozgalom. Rendszeresen hallatnak magukról több, különböző szervezet nevében is, mint például „Iszlám Dzsihád Szövetség”, amely 2009-ben Üzbegisztánban elkövetett terrorcselekmények elkövetését vállalta magára. 2011-ben Közép-Ázsia új jelenséggel találta szembe magát – az eddig nyugodtnak tartott Nyugat-Kazahsztánban, Oroszország közvetlen szomszédságában derítettek fel szerteágazó terrorszerveződést.
Közép-Ázsiát Líbiával összeköti még a szénhidrogénekben gazdag lelőhelyek ténye. Kadhafi megbuktatása után a líbiai készleteket elsősorban nyugati cégek kaparintották meg. Közép-Ázsiában Kazahsztán, Üzbegisztán és Türkmenisztán rendelkezik jelentős kőolaj és földgáz készletekkel, így benne vannak a „veszélyzónában”. Ezen kívül Kazahsztán területén található a világ egyik leggazdagabb urán lelőhelye, Kirgizisztán pedig nemesfémben gazdag.
Az igaz, hogy ez a terület földrajzilag el van vágva a Nyugattól. Csak Oroszországon, Kínán, illetve Afganisztánon és Pakisztánon keresztül vezet oda út, de velük az utolsó időben az USA kapcsolata nem a legjobban alakul. Moszkva és Peking pedig, ha felismerik ennek a szabadon hagyott útnak a saját érdekeikre jelentő veszélyét, le tudják blokkolni azt. Van még egy szabad út odafele Grúzián, Azerbajdzsánon és a Kaszpi-tengeren át, épp itt húzódik, az EU által kiépített szállítmányozási folyosó, a TRACECA. Grúziában az USA szilárdan megállapodott. De ennek a folyosónak a használata feltételezi, hogy az USA bevonja az érdekszférájába az onnan még hiányzó Azerbajdzsánt is.
Mivel a NATO a jelenlegi területeiről nem rendelkezik közvetlen elérhetőséggel Közép-Ázsiával, ez mindenképp megnehezíti az olyan „líbiai eszköz” használatát, mint a katonai beavatkozás. Az afganisztáni és kirgizisztáni USA és NATO bázisokkal zajló kommunikáció teljesen Oroszországtól, Kazahsztántól és Üzbegisztántól függ. Habár Közép-Ázsiában a katonai cselekményeket iszlám csoportok is végre hajthatják. A határok átjárhatósága, többek között Afganisztánban, igencsak elősegíti ezt. Az amerikai bázisok ebben az esetben koordinációs és logisztikai központokként működnének. 2008 augusztusában, például, Biskekben egy az amerikaiak által bérelt magánlakásban fedeztek fel komoly lőfegyver készletet, mely rendeltetése az óta sem tisztázott.
Közép-Ázsiában már elkezdték vizsgálni a „líbiai forgatókönyv” lehetséges felhasználását az országaikban. Szeptember 15-én a „Köztársaság” (Kazahsztán) nevű információs és elemző hírportál jelentette meg R. Riszmambetov cikkét „A líbiai forgatókönyv Kazahsztán számára: mítosz vagy valóság?”, melyben a térségre nézve potenciálisan veszélyesnek írják le ezeket a feltételeket: gazdag ásványkincs lelőhelyek, tribalizmus (a hatalom törzsi szerkezete), iszlám radikalizmus, illetve más, az uralkodó réteg hatékony befolyásolására jól felhasználható eszközök, mint a nyugati bankokban elhelyezett számlák, a külföldön tanuló és dolgozó családtagok. Oroszország és Kína pedig, a kazah szerző véleménye szerint, nem avatkozna bele az ilyen eseményekbe.
interaffairs.ru


McCaine líbiai forgatókönyvet akar Moszkva számára is2011. október 06. - 16:54
Rovatok: 
|

McCaine szenátor szeptember 29-én ismét Líbiába látogatott. Tripoliban sajtótájékoztatót tartott, melynek során kijelentette, hogy Líbia példája – vagyis a líbiai forgatókönyv – mintául szolgálhat Irán, Szíria, Kína és Oroszország vonatkozásában is. Úgy fogalmazott, hogy Líbia inspirálja az embereket Teheránban, Damaszkuszban, sőt Pekingben és Moszkvában, de inspirálja az embereket az egész világon. Természetesen ezt a hírt sem verte nagydobra a fősodratú sajtó.
A világpolitika figyelmes szemlélői számára azonban eddig sem volt kétséges, hogy a Nyugat imperialista törekvései milyen módon érintik azokat az országokat és népeket, amelyek nem fogadják el a nyugati cionista szellemiséget, nem azonosulnak a nyugati típusú demokráciával és az úgynevezett 'demokraták' által emberi jogoknak nevezett, de valójában devianciát és társadalomrombolást eredményező szabadkőműves eszmeiséggel.Kapcsolódó cikkek:

.

Jól látható ennek a mintegy harminc országot magába foglaló politikai tömbnek a törekvése, ami azt is jelenti, hogy a cionisták jelenleg ennyi országot tartanak közvetlen irányítás alatt – és itt az irányítás a teljes vezetést jelenti, mivel ennél jóval több országra fejtenek ki befolyást a világban, zsarolással, fenyegetéssel, vagy éppen a vezetők megvásárlásával és függő helyzetben tartásával, gazdasági-pénzügyi nyomásgyakorlással, de a dollárhoz kötöttség is ebbe a kategóriába tartozik. A számukra nem megfelelő államokat titkosszolgálati aknamunkával próbálják gyengíteni és bomlasztani, amely az első fázis - erre a legjobb példa Szíria -, vagy a líbiai forgatókönyv szerint nyílt agressziót hajtanak végre ellene, ami már a második fázisa a műveletnek. 
Mint tapasztalhattuk, az információs háború is elképesztő mérteteket öltött napjainkra, a cion-imperialisták hadműveleteiben a nyugati média egy önálló fegyvernemként tevékenykedik. Éppen ezért mi semmilyen módon nem tekinthetjük mérvadónak sem a nyugati, sem a vele szimbiózisban létező hazai tömegtájékoztatást. Az alternatív (gerilla) média szerepe és jelentősége ezáltal felértékelődik, mert nem csak a valódi történéseket képes megjeleníteni a nyugati félretájékoztatással (dezinformáció) párhuzamosan, hanem azok hátteréről is képet ad a világ eseményei iránt még érdeklődő olvasóknak. Nagy probléma ez a cionistáknak, de addig, amíg a lakosság nagy többsége konzumidiótákból, fogyasztói hülyékből áll (Kreténia), és a gondolkodó emberek kisebbséget alkotnak, ez mégsem jelent kezelhetetlen kihívást számukra. Azonban a gondolkodók és igazságkeresők száma folyamatos növekedést mutat és egy olyan közösséget hoz létre a világban, amely túlmutat a nemzetiségeken, vallási különbözőségeken, ideológiákon, és minden megosztó tényezőn, mivel ez a szövetség erkölcsi alapokon áll - ez jelenti a közös nevezőt a cion-imperializmus elleni harcban - és ez az, ami a cionisták legnagyobb rémálma és egyben bukásuk záloga.
Újszászi István - Jövőnk.info


Az USA polgárháborút akar kirobbantani Oroszországban


2011. május 20. - 09:09
Rovatok: 
Régiók: 
|

Az USA és Izrael páros arra törekszik, hogy vallási háborút robbantson ki az ortodox és a muszlim közösségek között. Ezt Irán oroszországi nagykövete jelentette ki titkosszolgálati értesülésekre hivatkozva.
Reza Sajjadi kifejtette, hogy az USA megrendült világhatalmi helyzetében arra törekszik, hogy nagy ellenfeleit, legfőképpen Oroszországot kibillentse stabil helyzetéből. Ezt Oroszország esetében legkönnyebben úgy tudja elérni, hogyha feltüzeli a vallási ellentéteket, mivel nagy lélekszámú a muszlim közösség. Ennek első jelei már láthatóak voltak, de most az iráni titkosszolgálat (le ne becsüljük őket, az USA területén kiszabadították elrabolt atomtudósukat) olyan információkhoz jutott, ami miatt a nagykövet figyelmeztette Moszkvát, miben mesterkedik a "nagy páros".Kapcsolódó cikk:


A nagykövet azt is elmondta, hogy az USA és a cionista világhatalom továbbra sem adta fel azt a tervét, hogy megkaparintsa Oroszország erőforrásait, nyersanyagait. Ezért akarja a stabilitást megbontani, de hasonló a helyzet Kína esetében is - a tibeti lázongásokat is a CIA szervezte.

Egy ilyen súlyos kijelentést nagypolitikai szinten komoly tényekkel kell alátámasztani, mely tényeket, értesüléseket az orosz vezetés minden bizonnyal kérni is fog. Ilyen értesülések birtokában nem csoda, ha romlik a helyzet Moszkva és Tel Aviv között. Éppen a minap írtunk az AIPAC jelentőségéről, valójában saját maga a szervezet jelentette ki, hogy az USA kongresszusa a zsebében van, tehát nem nagy túlzás, ha azt mondjuk, Izrael 'fogdmegje' az USA. A kettő esetében nyugodtan egyről beszélhetünk.
Az orosz vezetés nagyon okosan és taktikusan hajtotta végre az orosz gazdaság cion-mentesítését, mely éppen a zsidó bankok felszámolásánál tart. Ebben a helyzetben ilyen jelentős, biztos információ aranyat ér Moszkva számára.
Kemény Gábor - Jövőnk.info
Oroszország ellen is háborús előkészületek folynak2011. december 15. - 14:39
Rovatok: 
|

Információink szerint az Egyesült Államok Szlovákiával, Lengyelországgal, Magyarországgal és Romániával arról tárgyalt, hogy egy esetleges Oroszország elleni támadásnál az amerikai vezérkar irányítása alá vonnák az innen sorozott katonákat, akik amerikai egyenruhában és felszereléssel lennének fölszerelve.
A cionista szellemiségű doktrína ebben az esetben is nyilvánvalóvá válik, mely szerint a saját cion-imperialista érdekeik miatt más népek fiait áldoznák föl, csak hogy megőrizhessék vezető szerepüket, valamint a nyersanyagforrások és energiahordozók feletti ellenőrzést a világban.
Jövőnk.info


Az USA bekeríti Oroszországot
2011. szeptember 15. - 23:31
Rovatok: 
|

Az Egyesült Államok és Románia megállapodást írt alá amerikai rakétavédelmi rendszer telepítéséről. Korábban azt jelentették, hogy az EURO rakétaelhárítási rendszer elemei Törökországban jelennek meg. Minden arra utal, hogy az USA és a NATO katonai gépezete feltartóztathatatlanul közelít az orosz határokhoz.
Az amerikai-román megállapodás aláírására Traian Băsescu román elnök szeptember 13-tán Washingtonban tett látogatásakor került sor. A dokumentumot a két ország külügyminiszterei - Hillary Clinton és Theodore Baconschi –írták alá. Ezután a tárgyalások minden résztvevőjét fogadta Barack Obama, bár kezdetben nem tervezett megbeszéléseket Basescuval.
A dokumentum szerint 2015-ig a volt román légitámaszponton, Deveselu-ban építik ki a az amerikai PRO rakétavédelmi rendszer földi bázisát. Ezek közé tartozik az komplexum Aegis radarállomása (SAR), a rakétaelhárítási rendszer parancsnoki irányító központja és az SM-3 Standart-3 elfogó rakéták mobil indítóállásai. A bázison mintegy 200 amerikai katona fog folyamatosan tartózkodni, de ha szükséges, akkor számuk elérheti az 500-at is.
Arról, hogy ki ellen irányul a rakétavédelmi bázis egy szót sem mondtak. Korábban amerikai tisztségviselők és Basescu többször kijelentették, hogy nem Oroszország ellen. Az utóbbi időben azonban történt egy újabb esemény, ami nyugtalanítja az orosz felet.
Nemrég az Egyesült Államok és Törökország is bejelentette, hogy török ​​területen építik ki az EURO rakétavédelmi rendszer korai előrejelző radarrendszerét. Az USA és a NATO elleni rakétatámadás elhárító rendszer megvalósítási tervének végrehajtására vonatkozó döntést a lisszaboni csúcstalálkozón fogadták el 2010-ben. Törökország a kezdetektől aktívan közreműködött és jelentősen hozzájárult a tervezéshez. ”Tárgyalásokat folytattunk arról, hogy milyen mértékben vegyen részt Törökország ebben a rendszerben és ezek most a végső szakaszba léptek"- mondta a török ​​külügyminisztérium szóvivője Selcuk Ünal.
A török ​​diplomata szerint a radart a délkeleti országrészben fogják telepíteni. Ez lehetővé teszi, hogy több ezer kilométer sugarú területet pásztázzon.  Törökország azt bizonygatja, hogy az új objektum nem irányul senki - különösen Oroszország - ellen nem. Egyszerűen az ország ezzel járul hozzá a NATO új biztonsági rendszerének fejlesztéséhez.
Az amerikai tervek szerint Törökországban először az AN/TPY-2 mobil radarérzékelő rendszert telepítik. 2015-re megjelenik az SM-3 tengeri és szárazföldi rakéták legújabb verziója. Ezt követően is tovább fejlesztik a rendszert úgy, hogy képes legyen az Egyesült Államok és Európa elleni közép- és hosszútávú rakéta fenyegetések sikeres elhárítására.
Az orosz határok közvetlen közelében a két ilyen objektum megjelenése mindenképp nyugtalanítja hazánk vezetését. A nyilatkozatban az orosz külügyminisztérium hangsúlyozza, hogy szükség van egy különmegállapodás megkötésére, amely egyértelműen kimondja, hogy az amerikai rakétavédelmi rendszer nem Oroszország ellen irányul.  "Az események alakulása még időszerűbbé teszi azt az orosz igényt, hogy az Egyesült Államok és a NATO szilárd, jogilag kötelező garanciát vállaljon arra, hogy az általuk Európában telepített rakétaelhárító eszközök nem irányulnak az orosz stratégiai nukleáris erők ellen” – olvasható az orosz Külügyminisztérium kommentárjában.
"A Romániával kötött megállapodás az SM-3 elfogórakéták szárazföldi változatának és az Aegis rendszernek a deveselu-i egykori légibázison, valamint a nemrég történt bejelentés az amerikai AN/TPY-2 korai előrejelző radarközelgő telepítéséről arra utal, hogy az USA európai rakétaelhárítási terveinek végrehajtása gyorsan és tervszerűen zajlik. Mindez a PRO-ról szóló orosz-NATO és orosz-amerikai párbeszéd hiányában történik" - hívja fel a figyelmet a kommentár.
"A Romániában 2015-ig a reális rakétakihívásoktól függetlenül telepíteni tervezett rakétavédelmi bázis – az USA által kiépített globális rakétaelhárítási védelem stratégiai infrastruktúrájának soron következő állomása. Az Oroszország-NATO Tanácsban hatékony és célirányos döntéseket kell kidolgozni a régió rakétaelháritási védelmének elveiről és felépítéséről" - hangsúlyozta az orosz külügyminisztérium.
Hozzá kell tenni, hogy a romániai és a török objektumokkal az ügy nem teljes.  Az Egyesült Államok és Lengyelország megállapodtak amerikai Patriot rakétaelfogó bázis telepítéséről a lengyel Morong városban. Kalinyingrád ettől az objektumtól kevesebb, mint 100 kilométerre található. A románokhoz hasonlóan a lengyel hatóságok is többször kijelentették, hogy Oroszországot a rakétavédelmi rendszer nem fenyegeti. Igaz, hogy ezeket az ellenrakétákat eredetileg Varsó közelében akarták elhelyezni, de végül is "eltolták" az orosz határhoz.
Végül, északabbra is van egy amerikai radar az orosz határ közelében, a norvégiai Varde városban. Bár ennek hivatalos funkciója az űrszemét követése, az orosz katonák és diplomaták azt gyanítják, hogy megsérti az 1972-es SALT-1 szerződésben az USA ABM rakétavédelmi rendszerekre vonatkozó vállalásait. Oroszország rendszeres megbeszéléseket folytat ezekről a berendezésekről az Egyesült Államokkal és Norvégiával.
Hogyan kell értelmezni az orosz határok körül láncszerűen megjelenő amerikai rakétavédelmi objektumokat? Ezt a témát elemzi a "Pravde.Ru" interjújában Konsztantyin Szivkov katonai szakértő, a Geopolitikai Problémák Akadémiájának alelnöke:
"Az Egyesült Államok és a NATO folytatja politikáját az ”Anakonda-hurok” keretében azzal a céllal, hogy bekerítsék Oroszországot saját bázisaikkal. Az amerikaiak még mindig legfőbb stratégiai ellenfelüknek tartják hazánkat és még csak nem is csinálnak titkot belőle. Az a feladatuk, hogy semlegesítsék nukleáris fegyvereinket és kitaszítsanak minket a világ óceánjainak főbb területeiről. Ebben az esetben - már a Fekete-tengerről is.
Törökországnak persze vannak saját elképzelései a rakétavédelmi rendszer elhelyezéséről, de Románia csak gyalog az USA kezében, és az ország elitje csak az amerikai támogatásnak köszönhetően létezik. Ugyanez mondható el Lengyelországról is. Száz szónak is egy a vége: amerikai rakétavédelmi objektumok láncolata az orosz határok mentén, Törökországtól Románián és Lengyelországon át Norvégiáig.
Vagyim Truhacsov - Pravda.ruIrán, Oroszország és Kína közös rakétapajzsot hoz létre a NATO fenyegetése ellen2011. szeptember 26. - 22:32
Rovatok: 
|

Nem hivatalos források bejelentették, hogy Irán, Oroszország és Kína jelenleg gazdasági tárgyalásokat folytat és egy közös rakétavédelmi pajzs létrehozására irányuló javaslaton dolgozik, amely ellensúlyozná a NATO által létrehozott 'rakétavédelmi' rendszer fenyegetését. A konzultációk megkezdésének komoly okai vannak.
Mind a három állam arra a következtetésre jutott, hogy az amerikai tisztviselők állítása, mely szerint aggódnak Irán és Észak-Korea állítólagos rakéta- és nukleáris fenyegetése miatt, csak egy ürügy a NATO rakétavédelmi pajzsának létrehozására, azonban az igazi célja Oroszország és Kína megtámadása.
Ráadásul most, hogy korai előrejelző radarrendszert telepítenének Délkelet-Törökországba, amely az egyik összetevője a NATO rakétavédelmi pajzsnak, úgy tűnik, hogy a kiépítés tovább folytatódik Dél-Korea és Tajvan viszonylatában, amely egyértelműen azt mutatja, hogy Washington az állítólagos iráni és észak-koreai fenyegetést használja ürügyül Kína és Oroszország ellen.
Az S-400-as légvédelmi komplexum - most már Iránba is jut belőle?
A tájékozott szakértő szerint Kína, amely eddig nem hozott intézkedést a kérdésben, kezdi megérteni az új NATO-rendszer által okozott veszélyt.
Oroszország helyzetelemzése hasonló ahhoz, ami Irán álláspontja, amelyet kifejtett Nikolai Patrushev, az Orosz Biztonsági Tanács titkára legutóbbi teheráni látogatása során.
Ezért úgy tűnik, a három ország felismerte, eljött az idő, hogy komolyan tárgyalásokat kezdjen a tervvel kapcsolatban.

Egyes források szerint az orosz NATO nagykövet, Dmitrij Rogozin szeptember végén Iránba utazik, ahol az iráni tisztviselőkkel megbeszéléseket folytat a tervvel kapcsolatban. A RIA Novosti szerint, Rogozin "stratégiai kérdésekről" fog megbeszélést folytatni Teheránban.
Katonai szakértők véleménye szerint, mivel Irán, Oroszország és Kína jelentős előrehaladást ért el a légvédelmi rendszerek tervezése és építése terén, egy ilyen rakétapajzs rendszer nem lesz nehéz feladat számukra.
Továbbá, Románia megegyezett Washingtonnal abban, hogy szárazföldi SM3 elfogó rakétákat és több mint 100 amerikai katonai személyzetet fog állomásoztatni Románia területén. A megállapodás tartalmazza az amerikai haditengerészet cirkálóinak és a légvédelmi rendszer elfogó rakétáinak haditengerészeti változatának telepítését a román tengerpart mentén.
A projekt aggodalmat keltett Oroszországban, amely szerint a rendszer Oroszország nukleáris elrettentő képességei elleni fenyegetés lehet. Washington nem volt hajlandó egy közös orosz-NATO rakétavédelmi rendszert építeni, mely védelmet jelentene Oroszország számára is, ahogy azt Moszkvában javasolták.
Mozgalmunk stratégiai elemzői már hosszabb ideje foglalkoznak a fentiekkel, és ebben az évben több cikkben hívtuk föl a figyelmet, hogy a Nyugat teljesen hülyének nézi Oroszországot - bízva benne, hogy ez a megfelelő helyeken is "célba talál".
Elemző Intézetünk e hír napvilágra kerülése előtt már elkészített egy geopolitikai tanulmányt, amely az Oroszországot fenyegető amerikai katonai csapás lehetőségét állapítja meg, így az elemzésünket ez a hír messzemenőkig alátámasztja. Ezért az események felgyorsulása miatt, rövidesen közölhető formába hozzuk, és a nyilvánossá tehető részeit ismertetjük olvasóinkkal.
Az is látható, hogy egy sátáni terv áldozata az egész világ. Az orosz birodalom úgy tűnik későn fogta fel mi is történik, és kissé kapkodva teszi meg az első óvintézkedéseket, de talán még nem későn.
Újszászi István - Jövőnk.info


Új rakéták az orosz atom-tengeralattjárók számára


2011. október 07. - 13:07
Rovatok: 
|

Oroszországban sikeresen tesztelték a Lajner új stratégiai rakétát, amelyet a közeli időben a haditengerészeti flottánál hadrendbe állítanak. Amint a flotta főstábjánál közölték, a Lajner rakétakomplexumokat az Északi Flotta Delfin projektű tengeralattjáróin szerelik fel.
Ez lehetővé teszi az atom tengeralattjárók észak-nyugati csoportja számára, hogy minimálisan 2030-ig biztosítsa a harckészültség magas fokát. A Lajner interkontinentális, ballisztikus rakéta mindkét felbocsátása sikeres volt. Az egyiket a Jekatyerinburg, a másikat a Tula tengeralattjáróról lőtték ki. Mint ismeretes, Oroszországban folytatódik egy másik, a háromfokozatú interkontinentális rakéta, a Bulava tesztelése is. Egyelőre a 15 fellövésből nyolc volt sikeres. A Lajner és a Bulava nem konkurensek, az első folyékony a második szilárd hajtóanyagú, és jól kiegészítik egymást - jelentette ki Vlagyimir Komojedov tengernagy, az Állami Duma Védelmi Bizottságának tagja.
- Nincs ideális fegyver. Ezért a különböző fajták kiegészítik egymást, kompenzálják egymás hiányosságait. A szilárd hajtóanyagú rakéta üzemeltetése könnyebb, tárolása biztonságosabb. Itt a távolságból engedni lehet, ha nagyfokú a pontosság. A folyékony hajtóanyagú rakéta nagyobb gondosságot igényel.
Fotó: russianarmya.ru
Számos szakértő úgy látja, hogy a Lajner a Szinyevahoz képest új lehetőségekkel rendelkezik a rakétapajzs leküzdésében. A Haditengerészeti Flotta információja szerint a Lajner repülési tesztelése 2011-ben lezárultak. Az eredmények alapján döntés született a rakéta sorozatgyártásáról. Nem túl gyors ez a döntés? Komojedov tengernagy szerint nem.
- A legfontosabb a tesztelések eredménye, a telemetrikus felvétel, magának a rakétának a műszaki állapota, és az, hogy mennyire áll készen a gyártásra. Szerintem, itt mindent figyelembe vettek.
A Lajner hadrendbe állítása szilárdítja az orosz stratégiai nukleáris erőket. A sokvariánsú felszereltség pedig lehetővé teszi katonai veszély esetén az operatív reagálást.
ruvr.ruLíbia után Irán, Szíria, vagy Algéria?2011. szeptember 01. - 10:27
Rovatok: 
|

A Líbiában használt irányított bombák több alkatrészét Magyarországon gyártják Győrben, többek között a bombák gyújtó részét is. A gyárban dolgozók szerint több tízezer darabos megrendelést kaptak Olaszországtól, Nagy-Britanniától és Franciaországtól. A NATO véleménye szerint a líbiai háború rövidesen véget ér. Akkor minek kell ennyi gyilkolóeszköz?
Sárközi, ez a magyaros nevű zsidó-származék, megfenyegette Iránt atomprogramja miatt. A fenyegetés persze nem ok nélküli, Irán kijelentette, az atomsorompó szerződés aláírása miatt joga van saját erőműve számára és gyógyászati célú dúsított urán előállításához. Oroszország egy kivitelezhető javaslattal állt elő a helyzet rendezésére, de azért legyünk tisztába azzal is, hogy a Nyugat Irán-ellenessége politikai bosszú, Khomeini Imám rendszere miatt. Khomeini ajatollah ugyanis olyan megrendítő csapást vitt be a cion-imperialista Nyugat képébe, amelyet a mai napig nem felejtett el. Vagyis a Nyugat úgy kapaszkodik az atomprogramba, mint a fuldokló az utolsó fűszálba, és bolondok lennének ezt a kérdést megoldani, mert akkor az utolsó fűszál is kicsúszik a kezükből. Egyszerűen nem érdekük a megbékélés.
Tehát a hatalmas mennyiségű bomba alkatrész megrendelése már Irán ellenében történik? Vagy van még más ellenségük is?
A Nyugattal szövetséges „lázadók" (ha azok voltak és nem a NATO katonái) rakétákat lőttek egy algériai határ menti városra. Többen meghaltak, 44 ember megsebesült. Akkor azzal indokolták, hogy Algéria befogadta Kadhafi családját, elzavarta az Átmeneti Nemzeti Tanács küldötteit, és nem ismeri el a kikiáltott új rendszert. Bosszúból lőtték a várost. Orosz és egyéb internetes oldalak azonban egyre többet foglalkoznak vele, hogy könnyen elképzelhető egy NATO provokáció, hogy Algériát is belerántsák a háborúba. Algéria a franciáknak 50 éve fájó pont, mivel a függetlenséget Algéria nem tárgyalásokkal, hanem egy évtizedig tartó fegyveres harccal vívta ki, melyben a franciák komoly és szégyenletes vereségeket szenvedtek.  A függetlenség után jött a polgárháború, melynek rendezésében Kadhafi nyakig benne volt. A felálló új politikai rend mérsékelten Nyugat-barát. A franciák nagyon jól tudják, hogy Algéria hadereje képtelen a NATO légierő ellen harcolni. Az ország szintén gazdag földgázban és olajban. Nem árt tisztában lenni azzal, hogy a „fejlett és demokratikus" franciák (az 1789-es nagy elsötétedés elkövetői) még 1955-ben olyan törvényeket alkalmaztak Algériában, miszerint az algériai népek saját hazájukban másodszámú polgárok, és olyan jogokkal rendelkeztek, ami még egy rabszolgának is megalázó.
Algéria mellett van még egy közvetlenül megfenyegetett ország: Szíria. Ez azonban egy nagyon kényes kérdés. Szíria Oroszországot az arab világgal összekötő kapocs és fontos stratégiai partnere. Itt a legerősebb az orosz politikai jelenlét. Ami a Nyugatnak Izrael, az Oroszországnak Szíria. Nem véletlenül vetette fel a Nyugat (igaz csak ötletelés szintjén), hogy Oroszországot ki kellene zárni a Biztonsági Tanácsból. Szíria megtámadása majdnem felérne egy Oroszország elleni támadással. Márpedig ez most nagyon kockázatos lehet, főleg azok után, hogy Afganisztánban sorra lövik le a helikoptereket légvédelmi rakétákkal - vajon honnan szerzik be? Szíriát Oroszország nem fogja hagyni, az bizonyos. Lehet azonban, hogy pont ez lesz Oroszország nagy próbája, meghúzzák a medve bajszát és mikor ébred fel. Mi a határ, és meddig mehetnek el? A válasz lehet rendkívül kemény, mint Grúzia esetén, tehát Szíria nagyon kényes kérdéssé válhat. Izrael biztonsági szempontjai szintén nagy súllyal esik latba Szíria estében. Egy Assad utáni bizonytalan rendszer a legkevésbé sem hiányzik most a cionistáknak, és a Nyugat semmiképpen sem veszélyeztetné Izrael biztonságát, ezt Dimitrij Rogozin orosz NATO nagykövet is megjegezte legutóbb.
Irán, Szíria, vagy Algéria? Bármelyik lehet egy következő célpont, de a hatalmas hadianyag gyártás nem véletlen, és nem valószínű, hogy a válságok sorozatának közepén az európai lakosság szociális és egyéb jogaiból megnyirbált pénzből (lásd: jelen magyarországi intézkedések) a hadianyag raktárak számára fegyverkeznének.
Kemény Gábor - Jövőnk.info
A NATO ismét hülyének nézi Oroszországot2011. június 02. - 12:29
Rovatok: 
|

A NATO parlamenti közgyűlésének a bulgáriai Várnában rendezett tavaszi (négy napos) ülésszakán az egyik fő téma ismét az Oroszországgal való együttműködés volt a nemzetközi biztonságot fenyegető veszélyek elhárításában. Itt pedig első helyre került az együttműködés az egységes európai rakétavédelem kialakítása terén.
Megjegyzendő, hogy igen sokat beszéltek arról, hogy készek a partnerségre Oroszországgal, mint ahogyan folyamatosan biztosítottak arról is, hogy a kontinensen kialakítandó rakétapajzs nem fenyegeti hazánkat. „A rendszer hatékony lesz, ha együttműködünk Oroszországgal” – jelentette ki a fórum tribünjéről Anders Fogh Rasmussen, a tömb főtitkára, aki meghívta Oroszországot, hogy „vegyen részt” a NATO európai rakétavédelmi rendszerének létrehozásában.
Ugyanakkor, ami a konkrétumokat illeti, minden maradt a régiben. Az egyedüli gyakorlati javaslat az a Rasmussen által hangoztatott elgondolás, amely szerint megvan a lehetőség az Oroszországgal közös információs csereközpontok kialakítására. Igaz, egyelőre ezt a javaslatot „tanulmányozzák”.
Dmitrij Rogozin, Oroszország NATO képviselője szerint optimális lenne az egységes információs rendszer kialakítása. Mint ahogyan az egységes rakétavédelmi rendszeré is. Ami pedig az együttműködésre szólító meghívást illeti, Rogozin úgy fogalmazott, hogy „nem tudjuk, hová is hívnak meg bennünket”. Hiszen két külön rendszerről van szó: Európában az amerikai rendszerről és az oroszról. Az amerikai - európai projekt a Közel-Keletről kiinduló fenyegetés elleni védelemre van orientálva. Ugyanakkor Európa északi részén van a telepítés, és ez a rendszer Rogozin szavai szerint képes akár az Urálig „megdolgozni” a célokat. Miközben Oroszország nem kérte saját biztonságának szavatolását a NATO-tól.Kapcsolódó cikk:

A témát Alekszandr Hramcsihin, a Politikai és a Katonai Elemző Intézet igazgató-helyettese folytatja. 
- Nem látok távlatokat, ha a pozíciók alapvetően eltérnek. Az egyedüli kompromisszum, amit el tudok képzelni: az információcsere. Mást elgondolni egyelőre nehéz. Vagy akkor a kölcsönös bizalom teljesen új szintjére van szükség, amiről egyelőre szó sincs.
ruvr.ru
Jövőnk.info megjegyzés: Rogozintól megszoktuk, hogy a diplomáciai szóvirágok helyett gyakran előveszi a furkósbotot, nem finomkodik helyre tenni a NATO és a nyugati országok különböző tisztviselőit, szervezeteit. Nem véletlenül választotta Putyin erre a feladatra. Most viszont szokatlanul diplomatikusan reagált erre az arcátlan mellébeszélésre, amit a NATO kéviselői megengedtek maguknak, sőt mondjuk ki nyíltan, arra, hogy a Nyugat teljesen hülyének nézi Oroszországot. Ennek a visszafogottságnak bizonyára megvan az oka, vagyis az oroszok már valószínűleg tudnak valamit, ami vélhetően nem lesz túl örömteli a Nyugat és általában a cionizmus számára.


Új fegyverkezési hajszához vezethet az amerikai rakétavédelem kiépítése
2011. május 24. - 12:42
Rovatok: 
|

Az amerikai rakétavédelem lehetséges európai kiépítése elvezethet egy új fegyverkezési hajszához – jelentette ki Nyikolaj Makarov, az Orosz Fegyveres Erők vezérkari főnöke, az európai rakétavédelem témájában rendezett moszkvai konferencián. A fórumon részt vettek külföldi országok katonai attaséi.
A katonai szakértők rámutatnak, hogy Oroszország mindeddig nem kapott az Egyesült Államoktól és a NATO-tól jogilag kötelező garanciákat arra, hogy az európai rakétapajzs nem irányul Oroszország nukleáris erőforrása ellen. A NATO döntött a rakétavédelem kialakításáról négy adaptív fázis alapján, és valami oknál fogva „nem vette észre” Oroszországot – jelentette ki Makarov hadseregtábornok.
- Ahhoz, hogy a rakétavédelem kialakításának teljes jogú tagja legyünk, minden szakaszon a legaktívabb részvétre van szükség. De sajnos, nekünk „nemmel” válaszolnak. Sőt, van döntés elfogó eszközök lengyelországi és romániai telepítéséről. Az a benyomás, hogy a rakétavédelem architektúrája már régen ki van dolgozva, és az Egyesült Államok globális rakétavédelmi rendszerének részeként kezdődik megvalósítása. Ezért csak hangzatos az az amerikai nyilatkozat , hogy az európai rakétavédelem nem jelent semmilyen veszélyt Oroszországra. Ugyanis mindennek a technikai eszközök pontos kiszámításán kell alapulni: itt figyelembe kell venni azokat a technikai eszközöket, amelyek napjainkban vannak, és amelyek 2020-ra jelennek meg.
A rakétavédelem nemcsak rádiólokációs állomásokat és az elfogó rakétákat jelenti, vannak más összetevők is. Egyebek között jelentik az orbitális csoportokat, a lézerfegyvert, amelyet ma intenzíven kidolgoznak az Egyesült Államokban, a tengeri telepítésű Aegis rendszert. Ha ezt mind összeadjuk, 2020-ra az egyik félnek olyan érzete támadhat, hogy nem kell figyelembe venni a nukleáris paritást.
- Ezért Oroszország álláspontja, hogy ezekben a folyamatokban a NATO-val együttesen vegyen részt. Ezzel elkerülhető legyen a feszültség nemcsak Európában, hanem az egész világon is. Vannak új fenyegetések és kihívások a világban, amelyeket a NATO-val közösen megoldhatnánk. Ha a továbbiakban minden azonos irányban halad, az az egyik lehetőség. Ha pedig különféle irányokban, az a legrosszabb variáció lenne, és ezt nem akarja Oroszország. De ebben az esetben a nemzetközi helyzet megváltozhat.Kapcsolódó cikkek:

.

.

A többrétegű rakétavédelem első és második szakasza, amely 2015-ben zárulna, nem jelent veszélyt az orosz hadászati nukleáris erőkre. A 2020-ig tartó következő két szakasz realizálása viszont változtat a helyzeten. A Standard-3 amerikai ellenrakétákat lényegesen modifikálják, a hajók csoportjához 40 katonai hajó tartozna közel 400 elfogó rakétával, a lengyelországi telepítés pedig az orosz határok közvetlen közelében lesz. Ezzel megjelenik a lehetősége annak, hogy csapást mérjenek az orosz interkontinentális ballisztikus rakétákra, egyebek között a tengeri telepítésűekre. Ez reális veszélyt jelent az orosz hadászati nukleáris erőkre. Oroszország kénytelen lesz intézkedéseket tenni a rakéta védelem ilyen rendszerei ellen. 
ruvr.ru
Jövőnk.info megyjegyzés: Fölmerül a kérdés, hogy az amerikai rakétavédelem Kelet-Európában mit akar - vagy mit nem - megvédeni (miért akarják Európába telepíteni Amerika helyett)? Amikor erre kell válaszolniuk, mindíg egy meglehetősen homályos, nehezen behatárolható ellenségképet vetítenek előre, vagy ürügyként Iránt és Észak-Koreát nevezik meg - és itt a kulcsszó az ürügyön van, mivel mindenki tudja, hogy hazudnak. A célpontjuk Oroszország, és ezt csak a vak nem látja. Az oroszok elleni gátlástalan aknamunkájuk is időről-időre napvilágra kerül. Katonai készülődésükben a legyel és román vezetés látványos módon szolgálja ki őket (bizonyára eleget írgértek nekik a prédából, ami akár területi is lehet...), azonban újabb kérdés, hogy hazánkkal kapcsolatban milyen terveket szövögetnek ezek a derék cionisták. Na és persze, mit fognak lépni az oroszok? Reméljük, hogy rá a kígyó fejére...


A világ legerősebb fehér hadserege (videó)
2011. május 22. - 08:53
Rovatok: 
|

Az alábbiakban a Föld legerősebb fehér hadseregének a díszszemléjét láthatjuk. Vannak a világon máshol is nagy létszámú hadseregek, bemutattuk az egyedülálló kínai katonai parádét is, de a legnagyobb fehér hadsereggel Oroszország rendelkezik.
Jelenleg Oroszország és hadserege az egyetlen Európában, amely képes elrettenteni, vagy akár megsemmisíteni a pofátlan cionista előrenyomulást. Tudják ezt a sötét erők is, nem véletlen az a kitartó aknamunka, amellyel a nyílt összecsapást elkerülve kívánják megroppantani az oroszokat. Próbálkoznak a belső vallási ellentétek szításávalterrorcsoportok támogatásával, vagy az új típusú háború kifinomultabb módozataival egyaránt. De Oroszország elleni készülődésük jelei megmutatkoznak  Romániában,Lengyelországban, vagy akár Grúziában és a Kaszpi-térségben - és van egy olyan gyanúnk, hogy a felfokozott magyarországi aktivitásuk is ezt célozza... Többször megírtuk már, hogy a cionisták szemet vetettek az orosz természeti- és ásványkincsekre, de nem tudták hazánkhoz hasonlóan gyarmatosítani politikai és gazdasági úton, köszönhetően az ország patrióta vezetésnek.
Az Egyesült Államok és Izrael katonái az oroszok mellett csak egy szánalmas bohóc-csapatnak tűnnének, és itt most nem a technikai háttérről beszélünk, hanem kizárólag az emberanyagról, az emberi tényezőről, amely még elavultabb technikával is képes győzelmet kivívni. Ennek tudatában nézzük a felvételt, amelyen a világ utolsó nagy létszámú fehér hadseregének díszegységei vonulnak föl.

 Russian Army Parade Rehearsal 2011


Kun András - Jövőnk.info


Kínai katonai parádé - sajtószemle
2009. október 02. - 09:38
Rovatok: 
|

Emberileg érthető, hogy arról, ami kellemetlen, nem szívesen beszél senki. Ha a kellemetlenség mellé még más káros tényező is társul (érdeksérülés, leleplezés, stb.), akkor az elhallgatás ténye is teljesen logikus. Ezt tapasztaljuk most a hazai médiában a Kínai Népköztársaság megalakulásának 60. évfordulója tiszteletére Pekingben megtartott ünnepi demonstrációval kapcsolatban. Október 1.-én történt a világtörténelem egyik legnagyobb demonstrációja, és erről október 2.-án sehol egyetlen átfogó beszámoló nem jelent meg. Még egy-két soros hír is csak eldugva, a mellékes hírek között. Miért ez a nagy hallgatás?

Erre az lesz a válasz, hogy az ilyen híreket általában nem szokták közölni. Ez igaz. De mi az oka? Nyilvánvaló, hogy presztízs-vereség okán. Azokat a híreket, melyek a holokausztozó-cionvilág határain és befolyási övezetein kívül történnek, sorozatosan elhallgatják, ha annak valamilyen, a világ népeire pozitív hatása lehet. Ezért nincs közvetítés és bővebb beszámoló az orosz haderőről (sem a Vörös-téri demonstrációkról, sem a fölényesen megnyert orosz-grúz háborúról), vagy a kínai fejlődésről, különös tekintettel a katonai szektorra. Igaz, hogy az USA katonai felvonulásairól sem sok mindent láthattunk, olvashattunk, de ennek más oka van. Nevezetesen az, hogy a pojácáknak, vagy szálloda-portásoknak látszó USA-katonaság ünnepi felvonulásain halálra röhögné magát a fél világ.


Kínai katonai parádé 1.


A nagy hallgatás azonban nagyon is beszédes. Félelemről beszél. Arról is még, hogy azt a csodálatos fejlődést, amit Ázsia az utóbbi évtizedben elért (és utolérte az USA-t gazdasági és katonai síkon), további hasonló gyorsaságú fejlődés követi. Mialatt az USA és az Európai Unió erkölcsi és gazdasági hanyatlása elkerülhetetlen. Pontosabban: a holokauszt vallásozó, degenerált nyugati fehér ember a történelem peremére szorul, és alárendelt helyzetbe kerül. És ezt a folyamatot gazdaságilag - már régen tudható - megakadályozni képtelen, de a pekingi (és a májusi moszkvai) katonai demonstráció után katonailag - erővel - sem képes. Meg vannak verve minden vonalon. Ők ezt nagyon jól tudják, de politikai életben maradása a vezető rétegnek azt követeli, hogy a széles néprétegek erről ne szerezzenek tudomást. Hát ez a nagy hallgatás oka. Hülyeséget csinálnak, mert a mai világ már máshogy működik. Már nincsenek titkok, és előbb-utóbb minden kiderül, és a következményektől való félelmük jogos.


Kínai katonai parádé 2.Gyártó István – Jövőnk.info


Az orosz biztonsági erők akciói szakadár fegyveresek ellen (videó)
2011. május 20. - 23:14
Rovatok: 
|

Az alábbiakban orosz Spetsnaz-FSB biztonsági alakulatok által készített felvételeket mutatunk be. Láthatjuk, hogy szabályos városi harcot vívnak a kaukázusi szakadár fegyveresekkel. Ezekről ritkán számol be a hazai sajtó. Pedig az Oroszországi Föderáció kaukázusi részein a terrorcselekmények szításában erősen jelen van a cionista aknamunka, amely állandó feladatokat ad az orosz titkosszolgálatoknak és belbiztonsági erőknek, akik mint a film is mutatja, nem tréfálnak...

Az orosz biztonsági erők akciói szakadár fegyveresek ellen


Kun András - Jövőnk.info
Egyre többen vélik úgy, Oroszországnak komolyan kell venni az új típusú háborútSzerző: 
2010. augusztus 11. - 12:39
Rovatok: 
|

Egy orosz világhálós oldal komoly adatgyűjtést végzett arról, hogy 1994 óta hány olyan „baleset”, merénylet történt, melyben a CIA működését feltételezik az orosz hatóságok.
A felsorolás nagyon hosszú, és összességében több ezer életet követeltek. Megemlíti a volt szovjet hatalommal szembeni titkosszolgálati tevékenységet a rendszer bukásáig. A legnagyobb bukás azonban mindenképpen a nyugati érdekeltségű cionista körök hatalom megkaparintása Gorbacsov személyében. Idióta gazdasági próbálkozásai kivégezték a problémákkal küszködő hatalmi struktúrát. Ezzel még nem lenne olyan nagy baj, a kommunizmust mi sem kedveljük, de itt most érdekeltségekről van szó. Ezek után jött a cionista pénzen hatalomra juttatott Jelcin, aki teljes mértékig kiszolgálta a felbomlott Szovjetunió maradékát, Oroszországot a nyugati tőkének.
A instabilitás fenntartása érdekében a CIA akciók tovább folytatódtak az országban. A konkrét felsorolás 1994-től gyűjti ki a főbb eseteket. Persze azonnal azzal kezdődik, hogy ezek csak kiragadott esetek, több tízezer (!) esetről van szó.
- 1994-ben robbantás miatt kisiklik egy vonat, 70 halott.
- 1994-1996-ig tartó csecsen harcokban, az ottani oroszok ellen elkövetett gyilkosságokban több ezren halnak meg. A csecsen lázadás mögött mára bizonyított a CIA támogatás.
- A Jelcin alatt a CIA-nak átadott katonai adatok és szándékos kormányzati bomlasztás következtében (az orosz vezetés szándékosan rosszul vezeti a hadsereget, hogy haljon meg minél több katona) sok ezer katona esik el csecsenföldön.
- Az 1999-es második csecsen háború kiváltó oka egy nagyméretű etnikai tisztogatás. Eközben a Kaukázus térségének országaiban kialakult és felszított orosz ellenesség mögött szintén ott a CIA, de a kilencvenes évek közepére már nyilvánvaló a Moszad működése is. A különböző robbantások technikája, műszaki megoldásai egyértelművé teszik, kik a technikai támogatók. Jelcin alatt ezeket eltitkolják, sőt, vizsgálni is tilos. Ekkora viszont már működik Putyin belső hálózata, mely ezeket titkosan kezeli. A Putyint támogató belső körök egyik legnagyobb sikere, hogy elérik az etnikai tisztogatásra hivatkozva a Putyin vezette második csecsen háború indítását. A hadműveletek ekkor már megfelelő vezetéssel gyorsan zajlanak. A hátországban végrehajtott akciókban több CIA ügynökkel végeznek, sok dokumentumot, eszközt foglalnak le. A CIA kapcsolat kivégzésével a harcok hamar elcsitulnak. A háborúnak vége, néhány csecsen lázadó a mai napig bujkál az erdőben.
Hogy mégis mi a különbség a csecsenföldi orosz megszállás és mondjuk az afganisztáni között? Az, hogy Afganisztán azóta is romokban hever, a lakosság nyomorog. Csecsenföldbe hatalmas pénzt pumpál a Kreml. Hidakat, városokat, gyárakat építenek újjá.
- 2003-ban egy koncerten történt robbantásban 15-en meghalnak, és hatvanan megsérülnek.
- 2003 augusztus, egy teherautót robbantanak fel egy katonai kórház mellett, 50 halott.
- 2003 december, vasútállomáson robbantanak, 46 halott.
- 2004 február, metrórobbantás. 39 halott, 100 sebesült. A robbanóanyag amerikai gyártmányú.
- 2004 ingusföldi lázadás. Moszad tevékenység.
- 2004 augusztus. Két repülőgépet robbantanak fel. A nyomozás során CIA kapcsolat kerül kézre.
- 2004 moszkvai robbantás, tíz halott, 51 sebesült.
- 2004 szeptember, beszlani túszdráma. A CIA tervezés feltételezés a végrehajtó csoport kapcsolatrendszere alapján, de nem bizonyított.
- 2005 október 13, Kabar-balkárföldi régió fővárosában, Nalcsikban megpróbálják helyi erők átvenni a hatalmat, és kikiáltani saját köztársaságot. 12 rendőr, és sok helyi civil hal meg. A hadsereg azonnal rendet csinál, 12 vezetőjüket letartóztatják, közöttük egy CIA ügynököt. Ő most Szibériában raboskodik.
- 2006 februárban 7 orosz rendőr hal meg, mikor felszámolnak egy CIA csoportot Sztavropolban.
- 2006 augusztus piaci robbantás Moszkvában.
- 2007 csecsenföld. Egy orosz katonai helikopter titkos információk alapján rakétatámadást hajt végre, 18 halott, egy amerikai állampolgár (valószínűleg CIA ügynök, vagy összekötő).
- 2007 augusztus, vonat robbantás, 60 halott. A robbanóanyag szintén amerikai.
- 2007 augusztus Togliatti városában busz robbantás csúcsforgalomban, 60 halott.
- 2009 június. Ingusföld orosz barát politikai vezetését, közte az elnököt súlyosan megsebesítik, mikor felrobbantanak járműve mellett egy autót. Az elnök a merényletet túléli.
- A 2010 márciusi metró merényleteit szintén a CIA számlájára írja az orosz nyomozás.
- A lubyankai FSZB központ elleni támadást egyértelműen a CIA vezetésével hajtották végre. A nyomozás még a feltárás szakaszában van, de egyre több szál mutat ilyen irányba. Nem sokkal a támadás után a Kreml mellett is robban egy bomba, valószínűleg elterelési szándékkal.
- 2010 márciusban Pakisztánban az USA és az angolok által kiképzett egység hajt végre akciókat dél-oroszországi rendőrségek ellen.
- 2010 április. Dagesztánban két merénylőt elkapnak bomba telepítése közben. Ők szintén Pakisztánban CIA kiképzést kaptak.
- A régmúlt ügyei között a legnagyobb titok övezi, és máig elhallgatják, de V. Baranov volt vezérkari főnök helyettes, aki a különleges erők parancsnoka volt, egy interjúban azt állította, a csernobili katasztrófa szándékos volt, és külföldről szervezték.
AZ USA orosz ellenessége a Szovjetunió felbomlásával semmit nem csökkent. A hidegháború végével, egy hosszú távú stratégiát dolgoznak ki. Ennek főbb elemei:
- Kína üzleti elszigetelése, hogy csak az USA-n keresztül tudjon nagy üzleteket bonyolítani. Így a kereskedelmi haszon egy része, plusz a dollár elszámolásból adódó haszon az Államoké. Az elszigeteltség miatt Kína nem tudja rátenni kezét sem Japánra, sem Tajvanra.
- Az orosz állam teljes elszigetelése, nagytőkén keresztüli felvásárlása. Katonai potenciáljának leépítése, és az orosz lakosság demoralizálása. Teljes rakéta elhárító rendszer telepítése Oroszország körül.
- A volt szovjet tagállamok Oroszország ellen lázítása, demokratikus többpártrendszerekben magas rangú helyek megszerzése (oszd meg és uralkodj).
- Az olajkészletek feletti teljes uralom megszerzése.
- Izrael stabilizálása.
- Dél-Amerika katonai felügyelete legalább Brazília vonaláig.
A hidegháború után egyedül maradt szuperhatalom teljes gőzzel veti bele magát a feladatokba. Valami azonban elromlott, félresikerült. Ebben közre játszik az is, hogy a CIA csoportok, akiknek a káosz előidézése volt a fő feladatuk a világ különböző tájain, túl jó munkát végeztek. Akkora káoszt idéztek elő, amit az ellen-hatalom már kihasznál, és propagandájában könnyedén a javára fordítja. A világban igazi káosz keletkezett, és ebből a káoszból nem az USA fog győztesen kikeveredni. A régi hatalmi helyzet megbillenése miatt a cionista hatalom pribékjei „fellélegeznek” és elkezdik élvezni munkájuk gyümölcsét, amit pillanatok alatt felélnek, a figyelem pedig lankad. Így kerül hatalomra Putyin, aki hatalmi működését azonnal a cionisták kiszórásával, bebörtönzésével kezdi. A látható CIA tevékenység és a gazdasági tényezők miatt azonban Oroszországnak hatalmas körültekintésre, és taktikai érzékre van szüksége. Oroszországban Putyin a nemzeti gondolkodást képviseli, de nem a szó régi értelmében. A legközelebbi jelző talán a patrióta, a hazafi.
Az orosz vezetés feletti ellenőrzés elvesztése, a világhatalmi helyzet megváltozása, az USA tércsökkenése újra felszítja az orosz-ellenességet, amit az USA vezetése nem szemből képvisel, hanem a háttérben manipulál. A 'szemből mosolyog, közben hátba szúr' taktikát próbálja alkalmazni, csak az a baj, hogy nagyon jól kiismerték már ezt a taktikát a volt, és mai ellenségek.
Pár ígérte elmulasztása mutatja valódi céljaikat, hogy a gondolkodás nem változott. Bush leváltásával Obama új arcot próbál mutatni, és össze-vissza ígérget. Az ígéretekből semmi sem lesz, nem véletlen, hogy támogatottsága hihetetlen mértékben zuhan.
Amelyekkel kapcsolatban Obama ígérgetett, de a célokat nem adták fel a valóságban:
- Jackson-Vanik határozatok felfüggesztése. (Ez korlátozza az oroszokkal folyó kereskedelmet, részleges embargó Oroszországgal szemben. Érvényben van.)
- A volt orosz tagállamok becsábítása a NATO-ba, Oroszország teljes körülzárása.
- Az agresszor Grúz kormányzat támogatása. (A kiképzések és fegyverszállítások mai napig folynak.)
- A kaukázusi szakadár mozgalmak támogatása, kiképzése, orosz ellenesség szítása.
- A nyugati tulajdonú orosz média bomlasztó tevékenységének visszafogása.
- Rakéta pajzs telepítése. (Ez ráadásul a Start-1 szerződésbe is ütközik.)
- Az afganisztáni kábítószer Oroszországba irányuló megállítása.Kapcsolódó cikk:

Ezekben az ügyekben nem tesznek semmit. Sőt, az Oroszországba irányuló kábítószer felett maga az USA gyakorol felügyeletet, vagy teljesen szervezi azt. Ugyanis az amerikaiak megjelenése óta az afgán kábítószer kibocsájtás nem csökkent, hanem jelentősen nőtt. 
Ebben a hatalmas kavalkádban kell okosan, és nagyon taktikusan politizálnia Oroszországnak. A CIA és Moszad tevékenység bizonyosan folytatódni fog, hiszen Oroszország hatalmas. Óriási lakatlan területek, melyeket átszőnek vasutak, elektromosságot, gázt és olajat szállító vezetékek. Ebben az óriási sakkjátékban kell igen okosnak lenni. Nagyon könnyű elcsúszni, letérni az útról, ás akkor megint újabb évtizedeket kaphat ez a világromboló cionista söpredék. De ha nem, és sikerül keresztül vinni a hazafi lelkület ébredését a világban, akkor nekik végük. A cionista felsőbbrendűség, a kapitalista kizsákmányolás, a liberális mákony semmivé lesz.

Gyártó István – Jövőnk.infoSzerencsétlenség, vagy új típusú háború? - Oroszországi erdőtüzekSzerző: 
2010. augusztus 09. - 09:48
Rovatok: 
|

Felvetődhet a kérdés. Már csak azért is, mert az orosz állam ellenségei, kritizálói nagy örömujjongásban figyelik az ottani erőtüzeket.
Még emlékszem gyermekkoromból a Sivatagi Show című filmre, amely látványosan szemléltette, hogyan alakul ki a hajnali páracseppből (ami a napon nagyítóként funkcionál) a bozóttűz. Viszont arra is emlékszem, hogy Kalifornia legnagyobb erőtüze is gyújtogatás következménye volt.
Tehát az első kérdés: gyújtogatás vagy öngyulladás. Kell-e ellenséget keresni, vagy csak rémeket látunk. Nos, Oroszországnak vannak ellenségei bőven, keresgélni sem kell nagyon, elsőként az USA és Izrael, de ott van Grúzia, a csecsen szakadárok, és még kitudja ki nem. Szárazság ide vagy oda, nem feltétlen kötelező a száraz melegből erdőtüzeknek keletkeznie. Főleg nem úgy, olyan módokon, ahogy a mostaniak keletkeztek. Bizonyos helyeken már a kormányzat elejtett szavaiból következtetnek a gyújtogatás lehetőségére.
A tüzek megfékezésének elkezdése után szinte a tűzoltókat kicselezve gyulladtak újabb tüzek, a cél pedig szemlátomást Moszkva, de sokkal inkább a tűz által kiemelten veszélyeztetett moszkvai iparövezet. Mellette, mintha elő lett volna készítve, azonnal megjelennek az orosz kormányt hibáztató, elítélő nyilatkozatok, újságcikkek, természetesen a nyugatbarát médiában, valamint a nyugati lapok is ezeket szajkózzák. Ez már nem tűnik annyira véletlennek.
Ha kitervelt, az oroszokat rosszabb helyzetbe hozó szándékos gyújtogatásról van szó, már megint tévedtek a kiagyalók.
A gyújtogatás-elméletekkel csínján kell bánni, legfőképpen az orosz állami szinteken. Ugyanis ha kijelentik, hogy gyújtogatás történt, a nép, amelyt már nagyon sok életet, házakat, vagyonokat vesztett el, fejeket fog követelni. Ha nevesítik, akkor azonnal beindul a bosszúhadjárat. Aki a gyújtogatást elkövette, számolnia kell a következményekkel, legyen az bárki. Oroszországban több tízezres jól kiképzett nacionalista csoportok várják, kire mutatnak rá. Ha az USA-ra, akkor nem lesz két dollárnyi amerikai tulajdon, amely épen maradna és az orosz kormánynak a kisujját sem kell megmozdítani, hogy a nagy riválisnak bevágjanak egyet. Ha a zsidókra? Nem lesz egy ép zsinagóga az országban, sem zsidó üzlet. Arra nem is merek gondolni, ha grúzokra mutatnának rá. Oroszországot még ezért nem sikerült soha senkinek elfoglalni, mert a baj, a veszteségek az oroszokat hatalmas összefogásokra buzdítja. Így semmit nem lehet itt elérni.
Tehát ezekkel óvatosan kell bánni állami szinten.
Akik a véletlen tüzeket tartják az elfogadható verziónak, feltették nekem a kérdést: mit tudok, vagy gondolok, mit léphetett rosszul Oroszország, hogy az égtől ilyen büntetést kaptak? Sosem lehet tudni, hogy az igazság útjáról milyen nyilatkozattal, egyezséggel tértek el, de ebben az esetben ez nagy figyelmeztetés a számukra, le ne térjenek az útról!
Ennek ellenére a legnagyobb valószínűsége a szándékos gyújtogatásnak van. Az orosz gabonaexport leállítása sem véletlen. Állítólag ezzel Oroszország elveszti piacait. Kötve hiszem. A világ egyik legjobb minőségű gabonája. Általában a magyar gabonával együtt a silány gabona feljavítására szokták vásárolni. A minőségi gabona nem fog a tárolókban maradni, arra mindig van vevő.
Könnyen elképzelhető, hogy Oroszország most a harc, a háború egy újabb válfaját ismerte meg. A természeti katasztrófának álcázott károkozást.

Gyártó István – Jövőnk.infoRománia a NATO üdvöskéje
2010. március 09. - 18:21
Rovatok: 
|

Nem árt nagyon odafigyelni, és nyitott szemmel járni. Az átlagember hamar elsiklik a romániai hírek mellett, holott a Grúziai események ismeretében jó lesz figyelni. Oroszország európai irányba történő terjeszkedése már nem lehetőség, hanem tény. No nem tankokkal és gyalogsággal, hanem ésszel, pénzel, üzletekkel.
Hol áll Oroszország? Többektől kaptunk leveleket, hogy jó lesz vigyázni Oroszországgal, mert zsidók, cionisták. Nem hiszem, hogy az lenne a jellemző a cionistákra, hogy saját maguk ellen szerelnének fel hadseregeket. Jelenleg Grúzia újra felfegyverzését Izrael intézi. Nagy mennyiségű támadófegyvert, különlegesen fejlett rádió-haditechnikát juttatva Grúziába. A német állam cionista vezetése pedig ugyanígy támogatja Romániát. Semmilyen hírekben sem visszakereshető annak az 5 darab támadó tengeralattjárónak a híre, melyet a (szállingózó hírek szerint) németektől kaptak, a fekete-tengeri orosz hajók ellen. Ezek a dízel mellett a legmodernebb elektromos meghajtó rendszerrel rendelkeznek, és tenger alól indítható rakétáik vannak. A Romániába telepítendő amerikai rakéták csak a jéghegy csúcsai. Németország leszerelendő, de még mindig modernek számító Leopárd egyeseket ad Romániának. 250 darab leszerelését tervezik, ezek java részét ide szánják. Hatalmas mennyiségű modern páncélelhárító fegyvert, légvédelmi harcjárművet, gyalogsági páncélozott szállító járművet kapnak a NATO erőktől. Tízes nagyságrendű szállító repülővel és száznál több katonai célú helikopterrel rendelkeznek.
A román haderő 120 000 katona. Éves katonai költségvetése több mint egy milliárd dollár. További 4 millió ember mozgósítható, de nagyjából 250 000 katonát tudnak megfelelően felszerelni. Ezt a hadsereget azonban nem ellenünk készítik fel első sorban. Minket már nagyjából leírtak a cionisták. A Grúz-Román harapófogó az oroszok ellen készül. Főleg, ha most Oroszország ukrajnai tervei sikerülnek.
Románia rendszeresen jelét adja, hogy igényt tart Moldáviára. Ezt az orosz vezetés nem fogja sem jó szemmel nézni, sem eltűrni. Grúzia továbbra is a két tartománya után epekedik. Hogy Oroszország ne tudjon lecsapni a Grúz esethez hasonlatosan, egy sokkal erősebb elrettentő csapást kell mérniük a fekete-tenger térségében állomásozó orosz csapatokra. Főleg a hajókra, és a légierőre. Hát ezért a komoly légelhárítás, hogy igyekezzenek kiiktatni egy orosz ellencsapást.Kapcsolódó cikk:

Ha Oroszországot sikerül egy ilyen elhúzódó háborúba belerángatni, akkor a rendszer még egy darabig elvergődhet. Ekkora baj mellett pedig senki sem fog mondjuk Iránnal foglalkozni. Sem azzal, hogy milyen tömegpusztító fegyverek kerülnek bevetésre Irakban, Afganisztánban, vagy Gázában. Bármely EU, vagy NATO ország belpolitikai megingása esetén bármikor bevezethető a statáriális állapot. A NATO persze mossa kezeit, ő nem tud semmiről, mert mindegyik eset belügynek számítana. Ezek az előkészületek azonban világosan láthatóak. Persze az oroszok sem vakok, valószínűleg jobban látják ők mint mi, és jóval több adattal is rendelkeznek. Nekünk viszont az a dolgunk, hogy nemzetünk figyelmét felhívjuk bizonyos dolgokra. 
Szóval figyeljünk ezekre a hírekre, és tartsuk nyitva a szemünket.
Gyártó István – Jövőnk.info

 Obama Európában kelet felé csoportosítja fegyvereit


. május 11. - 21:33
Rovatok

2011
Régiók: 
|

Lengyelország vezető napilapja, a Gazeta Wyborcza lengyel diplomáciai forrásokra hivatkozva hétfőn jelentette, hogy Obama május 27-28-ai látogatásán jelenti be: az olasz Avianoban állomásozó F16-os különítményt áttelepíti a közép-lengyelországi Lask reptérre.

Bogdan Klich védelmi miniszter megerősítette, mindkét fél kész a megállapodásra, majd hozzátette:

„Jelenleg tárgyalásokat folytatunk az amerikaiakkal annak a részletes megállapodásnak az érdekében, ami szabályozza az USA légi különítmény - az F16-osokat kiszolgáló egység, illetve a Hercules legénység és időszakos földi személyzet - területünkön való működésének alapjait.”(PAP hírügynökség)

A telepítést 2013-ra tervezik.

A Fehér Ház szerint a tervezett Lask-i USA légi bázis létesítése csupán az amerikai harcigépek időszakos, váltakozó rendben váltását hivatott szolgálni... (ha ők mondják, mi el is hisszük!).

Az oroszok határozottan figyelmeztették Lengyelországot: ha fogadja az USA harci gépeit, az ellen lépéssel nem haboznak majd.

Grúzia nem adja fel támadási szándékaitSzerző: 
2010. augusztus 12. - 09:55
Rovatok: 
|

Immár két éve annak, hogy Grúzia, az olimpiai játékok első napján 2500 civil áldozatot követelő, egy békés város ellen megkezdett rakéta támadással elkezdte offenzíváját a független Oszétia elfoglalására.
A támadásban a civil áldozatok mellett rendőrök, katonák estek el. A békefenntartók laktanyáját is támadás érte, 12 orosz katona esett el, a többiek kivették a részüket a támadás visszaveréséből.
Az orosz haderő azonnal közbe avatkozott, és a harcoknak öt nappal később vége szakad. A grúz haderő gyakorlatilag teljesen megsemmisült.
Azóta folyamatosan folynak a tárgyalások a térség békéjéről. Sok kisebb egyeztetés mellett hat fő tárgyalási napot tartottak. A tárgyalások fő témája volt a béke megőrzése, és a fegyverhasználat mellőzése. Az EBESZ megfigyelők véleménye azonban helytállónak bizonyult, a két terület érdekei annyira ellentétesek, hogy a megegyezésre kevés a remény.
Ezek után az orosz fél arra összpontosított a tárgyalásokban, hogy a fegyverhasználat kizárásáról állapodjanak meg.
A béke kihirdetése óta Grúziába özönlenek az USA és izraeli fegyver szállítmányok, teljes erővel folyik a hadsereg újraszervezése és felszerelése.
A tárgyalások utolsó fordulójában a múlt hét végén Grúzia nem volt hajlandó aláírni a fegyverhasználat kizárását.
Ezt Medvegyev elnök nyilatkozatában úgy értékelte, hogy Grúzia nem adta fel háborús elképzeléseit, és újabb támadásra készül. Válaszul Oroszország kihirdette: folyamatosan 4000-4000 katonát fog állomásoztatni Abháziában, és Oszétiában. Abháziában hadikikötőt hoznak létre, melyben csapásmérő hadihajók is állomásozni fognak. Mindkét régióba S-300 légvédelmi komplexumokat telepít.
Valószínűsíthető, hogy az oszét hadsereg és az önkéntesek kiállását komoly fegyverzet átadásával jutalmazzák, illetve a grúzoktól lefoglalt hatalmas mennyiségű harcjárműveket is odaadják.

Gyártó István – Jövőnk.info


USA: Segítenénk Magyarországnak – Valóban?

2011. május 22. - 00:11
Rovatok: 
|

Kiélezett etnikai konfliktusokon edződött és azok megoldására alaposan felkészített amerikai előadóktól tanulhatják meg a magyar rendőrök, hogyan kell kezelni a gyöngyöspataihoz hasonló feszültségeket" – szólt minap a híradás.
Az Egyesült Államokban, ahol a túlerőltetett propaganda (számos televízió műsorban és filmben a józsidók mellett a jó négerek is kiemelt szerepet kapnak azt hangsúlyozandó és sulykolandó, hogy a társadalom hasznos és megbecsült tagjai) ellenére a kiválóan felkészített és edződött rendvédelmi szakemberek nem oldottak meg semmit (a négerek inegrációja is csak részleges sikerekkel valósult meg, óriási anyagi ráfordítással), legfeljebb tüneti kezelést alkalmaznak. Ha csak, azt a tüneti kezelést nem tekintjük megoldásnak, hogy a rendvédelem ott valóban működik, megfelelő törvényekkel és jogalkalmazással és a végrehajtó állomány kompetencia készségével felvértezve. Továbbá, nem gátolják a bűnözők elleni hatékony fellépést rasszizmust és hátrányos megkülönböztetést kiabáló, hisztériázó, jórészt zsidókból álló, szabadkőműves jellegű, vagy egyértelműen cionista hátterű jogvédő csoportok (mert ugye azok a szegény, szerencsétlen, hátrányos helyzetű, újabban már rettegő megélhetésiek olyan ártatlanok), az 'etnikai vezetők' sem rohannak a bűncselekmény helyszínére kiképezni a 'fajtársaikat' arra, hogyan kell a bűncselekményt joghátrány alkalmazásának a lehetőségét elkerülve végrehajtani. Így összességében ezen okokból az Egyesült Államokban a börtönök nagyrészt dugig vannak négerekkel és latinokkal. Tehát semmit nem oldottak meg otthon sem, csak a bűnöző, antiszociális, társadalomra veszélyes elemeket rács mögé dugják, sőt ki is végzik számos tagállamban, így próbálják megóvni a társadalom békésebb részét.
Tegyük hozzá azt is, hogy a jól felkészült szakembereik a magyarországi (cigányvédő) joggyakorlat szerint nálunk még ennyit sem oldanának, oldhatnának meg. Nem tudnak semmi olyat sem, amit a magyar rendvédelmi szervek ne tudnának a megfelelő törvényi és jogalkalmazási háttér megléte esetén megvalósítani, tehát ne gondolják azt, hogy ők találták föl a spanyol viaszt. De ez már egy másik történet, nem is részletezzük tovább, nem erről szól az írás.
Mit akarnak nálunk az amerikaiak?
Szerintünk nem is az 'etnikai feszültségek megoldása' a céljuk. Miért gondoljuk ezt? Itt két szempontot vegyünk figyelembe. Egy részről, a világnak azoknak a térségeibe, ahová az USA szakértőket és tanácsadókat küld (küldött), mi a célja és mik a következményei – itt tapasztalatokról és tényekről beszélhetünk az elmúlt évtizedek tükrében. Másrészről ők is vastagon benne vannak a feszültségek szításában, amit Field tevékenysége is fémjelez, tehát egyik oldalról gyújtunk, másik oldalról oltunk – vagy hogy is van ez? (Mint tudjuk, az oldás és kötés szabadkőműves eljárás.)
Az alapkérdést vizsgálva tovább kell néznünk az országhatárainkon túl, jóval messzebb, mert a megoldás kulcsa a nagy világpolitikai sakk-táblán van elrejtve, ahol - lássuk be - Magyarország nagyon kicsike kis országocska, de valamiért mégis szerepet kap a cionista játszmában. Ha nem így lenne, nem működne az amerikai követség 350 fővel hazánkban (érdekes módon rajtunk kívül senki nem teszi föl a kérdést, hogy: mi a fenét keresnek ezek itt ennyien?), és nem nyüzsögnének az embereik olyan látványos módon, amely már megvalósítja a belügyekbe beavatkozás tényállását is. Tekintsünk el attól frázisként hangoztatott szólamtól is, hogy 'szövetségesek' vagyunk, mert ez a gyakorlatban alig jelent más eljárást, mint az úgynevezett lator-államokkal szembeni viselt dolgaik.
Elég csak az utóbbi hetek híreit elolvasni, találunk rá példát bőven a szintén 'szövetséges' Pakisztán esetében is, ahol szabályos belpolitikai válságot okoztak az ország területén végrehajtott katonai műveleteikkel – és itt bin Laden állítólagos megölése már csak az utolsó csepp volt a pikszisben a napi szintű légicsapásaik mellett -, valamint az egyre növekvő számú CIA ügynökükkel, akik közül ha valamelyik köztörvényes gyilkosságot követ el, a kormányra nyomást gyakorolva megakadályozzák az igazságszolgáltatás érvényesülését, tüntetéseket és zavargásokat is előidézve ezáltal. Konkrétan itt Raymond Davis ügyére gondolunk, aki a CIA TF373-as bevetési egységének ügynökeként alaposan fölkavarta a kedélyeket Pakisztánban, még jóval a bin Laden-ügy előtt. Egészen addig szítva a feszültségeket, hogy az amerikaiaknak a nagykövetségüket is be kellett zárniuk. Nos, tették ezt egy velük úgymond szövetséges - ráadásul atomhatalom – országban, tehát jó, ha mindezt szem előtt tartjuk, mielőtt illúziókba esnénk ezzel a világ minden részén mindenbe beleavatkozó, demokráciát és mindenféle 'nemes eszméket' hirdető, segítőkész országgal kapcsolatban, hogy mit is értenek ők a szövetségesi státusz alatt. Ments meg Uram az ilyen szövetségesektől, az ellenségeinkkel majd magunk is elbánunk...
Visszatéve Magyarországra, összegezzük: mivel hamar lelepleződött a műveletük, kénytelenek voltak kivonni az emberüket, sőt még el is határolódott tőle a nagykövet, ezzel párhuzamosan elterelő manőverbe kezdtek a „de hiszen mi csak segíteni szeretnénk”-et hangoztatva – ezért látogatott Gyöngyöspatára Eleni Tsakopoulos Kounalakis, és ajánlotta föl ezt a szakértői segítséget, amit még ha komolyan gondolnának, akkor sem tudnának megvalósítani egyszerűen azért, mert ez itt Magyarország és nem az Egyesült Államok (mint ahogy a megoldásaikat soha egyik országba sem tudták hatékonyan exportálni - lásd Irak és még számos más állam -, ahol minden sokkal rosszabb lett), de eszük ágában sincs itt etnikai feszültséget enyhíteni, ez legfeljebb csak egy ürügy számukra a beavatkozáshoz, vagy a beavatkozás megkezdéséhez. Egyébként is, az ilyen programokat nem diplomáciai, és legfelsőbb politikai szinten szokás intézni a gyarmatokon, hanem a második vonalukat jelentő alapítványokon és szervezeteken keresztül, például Soros György finanszírozásában – már csak ezért is sejthető, hogy nagy magabiztosságunkban túllőttek a célon, lelepleződtek, és 'kár-védelemként' a figyelemelterelésnek ezt a módját kellett választaniuk.
Mindazonáltal jelenleg még nem áll össze az összes mozaikdarab, nem tárul elénk a teljes kép, de az események – melyek irányítása világviszonylatban is kezd kicsúszni a kezükből - felgyorsultak, és az ennek következtében bekövetkező pánikszerű kapkodásuk okozza a számukra kellemetlen malőröket is, IránbanOroszországbanSzíriábanPakisztánban, vagy éppen Gyöngyöspatán...
Nem lesz benne köszönet...
Mit akarhatnak tehát országunkban oly nagy vehemenciával? Itt bizony kőkemény amerikai és zsidó katonai jelenlétre kell számítani. Először csak a tanácsadók, oktatók jönnek, később a rendfenntartó egységeket patronáló, kiképző tisztek, majd kisebb és végül nagyobb rendfenntartó egységek. Ez a folyamat már zajlik, nagy valószínűséggel nem is a kezdeti stádiumban van. Magyarország keleti nyitást hangoztató vezetése már teljesen megbízhatatlan számukra, mert a cionisták számára a nagy mumus Kína mellett Oroszország.
Így kezdték a hatvanas években Indokínában is. Elképzelhető, hogy már nem nagyon bíznak az EU-ban, sem pedig az EU által finanszírozott és fenntartott Európai Csendőrségben. Hiszen, ha az Unió düledezik, akár egyes államok le is szakadhatnak róla, hogyan is lenne képes az Európai Csendőrség komolyabb és ráadásul huzamosabb rendfenntartó akcióra, egy olyan periférikus tartományban, mint Magyarország?
Ámbár lehet, hogy ez az amerikai-cionista katonai nyomás úgymond "megembereli" Brüsszel urait, és utolsó erejükből még fenntartják az EuroGendfor-t - de már annyi gyarmat lázadozik, hogy nem is tudják, hol vessék be először őket?
Nos, miért is kell nekik Magyarország? Ha az egyre forróbb Izraelből menekülő telepesek beözönléséről beszélünk, az már szinte közhelynek számít. Ám Nyugatról is elindultak a kiválasztottak Kelet-Európa felé. Még nem tömegesen, de már szivárognak. Szivárognak a liberális hollandok, egyrészt mert elönti mélyföldjeiket a tenger, másrészt pedig az iszlám befolyás ott is egyre erősebb. Szivárognak Nagy-Britanniából is, készítik is már a helyet a liberális médiában Károly hercegnek (aki Erdélyt már ki is szemelte) és a jórészt zsidó vallású "angol uralkodó osztálynak", hiszen megmondták a brit muszlimok: Nagy-Britannia jövője a Saría (Iszlám törvénykezés) lesz.
És szivárognak már Amerikából is. Lassan ott is egyre forróbb a talaj egy kiválasztott számára, és ha a FED, az Amerikai Jegybank összeomlik, akkor kész a pénzügyi, majd a gazdasági és egyúttal a társadalmi katasztrófa. Észak-Amerika felizzik és megint minden "lázadó gój lator" csak a "szegény kiválasztottakat" fogja okolni az ország kifosztásáért és az összeomlásért.
Jönnek tehát. Egy látszólag engedelmes országba. Amelynek még sorkatonasága sincs. De ha lesz is, majd tesznek róla, hogy ne érjen sokat. Jönnek tehát ide, ahol van víz bőven. Sőt a világon itt van a legtöbb víz. Ahol termékenyek a földek. Amelyeket nagy hegyek koszorúznak, és ahol a teljes hadseregeket el lehet látni. Na és, ahonnan fel lehet vonulni, egy esetleges nagy keleti támadásra. Előre Kelet felé. A nagy ukrán búzamezőkre, és neki az orosz medvének...
Jönnek az amerikaiak és a zsidók, s már a spájzban vannak. De nehogy azt gondolja valaki, hogy ez olyan puha diktatúra lesz, mint a Kádár-rendszer alatt! Akkor a szovjetek nem akarták elvenni a magyarok nyelvét, élelmét, s életét. Akkor nem voltak éhezők, bár nem mehettek a magyarok Nyugatra. Igaz, most sem akarnak menni. Tudjuk ezt, mert sokan éltünk már akkor.
A kádári puha diktatúra egy leánynevelő intézetnek fog tűnni a zsidó-amerikai diktatúrával szemben. Otthontalanná tett emberek milliói, éhezés, menekülttáborok, lázadások, fegyverdörgés és vér.
Pax Americana és Pax Judea. Szándékuk szerint ez lesz a jenkik és a zsidók békéje majd a Kárpát-medencében.
Ámbár egy dolog a szándék, s egy másik az akarat, és megint másik a lehetőség. Bizony, nagyon megfogyatkozott már az utóbbi, de ez nem jelenti azt, hogy a Gólem ne rúgjon még egy nagyot a kimúlása előtt. Rajtunk múlik, hogy ne minket találjon el...
Újszászi István - Jövőnk.info


National Journal: Egy nagy háború nélkül hamarosan vége az izraeli lobbinak2011. május 19. - 17:44
Rovatok: 
|

A mértéktelenség az, ami a világuralom megszerzésére irányuló végső győzelem előtt újra és újra kudarcra ítéli őket. Adolf Hitler már a világháború vége felé látnoki módon előre látta a lobbi bukását. Saját sorsának tudatában a Vezér és Birodalmi Kancellár megjövendőlte a zsidó hatalmi elit bukását. Gyilkos sikereik ellenére nem fogják örökké élvezni a győzelmük gyümölcsét, mert a végén saját magukat fogják megsemmisíteni, mondta Hitler előre. Egy helyzetmegbeszélés alkalmával 1945 február 13-án (azon a napon, amikor a szövetségesek Drezdát kiírtották), azt mondta Adolf Hitler: "Ha elveszítem ezt a háborút, úgy nem örülhetnek a győzelemnek. Mert a zsidók emiatt a fejükkel fizetnek. A fölényességüket olyan mértékig fogják fokozni, hogy ők maguk fogják kihívni a reakciót." (Albert Wucher, "Eichmannból sok volt" ("Eichmanns gab es viele"), München/Zürich, 1961., 253.oldal)
Az USA Jegybankja, a Federal Reserve Bank (FED) 1913 óta zsidó magántulajdonban van. Ennek a magánvállalkozásnak adták annak a jogát, hogy a nemzet pénzét nyomja, ill. manapság mint számjegyeket a pénzügyi számítógépekbe betáplálja. Ezzel egyidejüleg a jövedelemadóból származó bevételek ennek a magánintézetnek a zsebébe folynak a pénz kiadásának fejében fizetségként.
A FED egy néppel elkövetett elképzelhetetlen szörnyűséget testesít meg. Maroknyi mohó ember fölözi le a dolgozó emberek bérét mint kamatot az általuk nyomott papírpénz, ill. a számítógépeikbe begépelt számjegy-pénz fejében. Igen, jól olvasták. Azokért a számjegyekért, amiket a FED saját maga állít elő, a népnek kell fizetnie. És a tömegektől követelt kamatok "biztosítékaként" a FED zsidó tulajdonosainak a Fort Knox-i teljes amerikai aranykészletet felajánlották. Németország aranya is ott van a FED New York-i pincéjében a Németországot érintő, az úgynevezett bankmentéssel összefüggő garanciák fejében.
Nincsen könyvelés, nem vizsgálják az üzleti folyamatokat, nem lehet betekinteni a FED pénzügyi tranzakcióiba. Még magát az aranykészletet, amit állítólag Fort Knoxban tárolnak, sem szabad megvizsgálni. Már beszámoltunk arról, hogy több ízben is kb. 10 milliárd dollár tűnt el a FED-től. A FED-nek ennek ellenére a FED-törvény értelmében nem kell felvilágosítást adnia arról, hogy mit történt azokkal az összegekkel, melyeket a polgároknak kell előteremteniük.
Az utolsó nagy tükk az volt, hogy a FED felvásárolta a szövetségi kölcsönöket, azzal a pénzzel, amit ő maga állít elő számítógépen. Kétszer is sarcot szed emiatt. Egyszer a kormánytól a kamatokat és aztán mégegyszer a polgárok jövedelemadóját a számítógépekbe begépelt számjegy-pénz kamataiért. Tehát arról van szó, hogy az USA dolgozóitól az örökkévalóságig kamatsarcot követeljenek. Azután azon dollár utáni eljövendő pénznem alatt is, melyet a FED olyan sikeresen megsemmisített. A dollár elvesztésével az emberek mindent elvesztettek és a FED magántulajdonosai mindent megnyertek.
Most azonban, a mohók okozta pénzügyi összeomlás örvénylésében, történt valami az USA-ban, ami eddig elképzelhetetlennek tűnt. A nép hangulatából kifolyólag, mely népet a FED népeket megsemmisítő eszkönek tekint, felelőssé válva azokért a háborúkért, melyeket amerika ifjúságának kell vívnia a pénzügyi bűnözőkért ("bankszterek"), egy republikánus kongresszusi képviselőnek, Dr. Ron Paul-nak, sikerült a FED felügyeletére vonatkozó törvényjavaslatot keresztülvinnie. Normál esetben az "Egyesült Államok Kongresszusa izraeli felségterület", ahogyan az USA-ban szépen mondani szokták. Ott eddig nem történt semmi, ami a zsidó érdekekkel szembement volna. Ha most azonban ugyanez a Kongresszus elfogad egy olyan törvényjavaslatot, ami ellen a lobbi minden hatalmasa, az emberükkel az elnöki székben, tiltakozott, akkor nagy lehet a félelem a népharagtól. Egyesek "lincsfélelemról" beszélnek, tekintettel az összeomlás utáni időre: "Paul sokáig a pénzpolitika vicces figurájának számított. De a múlt csütörtökön a kívülállónak bejött a trükk. A befolyásos emberek, kezdve Bernanke-vel egészen elődeiig, Alan Greenspan-ig és Paul Volcker-ig, egészen Barack Obama-ig, nyomatékos figyelmeztetései ellenére a Képviselőház pénzügyi bizottsága megszavazta Paul benyújtott törvényjavaslatát, mely a FED-et parlamenti felügyelet alá vetné. Paul áttörést remél és pontosan ettől tart a FED is. Még magában a Szenátusban is, ahol mérsékeltebb politikusok vannak többségben, nő a Központi Bank elleni ellenállás. A Bankbizottság el akarja venni Bernanke-től a pénzügyi rendszer feletti széleskörű ellenőrzési jogosultságait." (SZ, 2009.11.27.)
Ben Shalom Bernanke, a FED zsidó elnöke, tajtékzik a dühtől és reszket a félelemtől. Amennyiben a FED-et könyvvizsgálatnak vetik alá, akkor - Shalom Bernanke szó ezt üzeni - gyakorlatilag bosszút fog állni a népen és a gazdaságot magas kamatokkal fogja megfojtani: "A Federal Reserv főtanácsadója, Scott Alvarez, azt mondta, hogy a FED pénzügyi politikájának Kongresszus általi vizsgálata magasabb kamatokhoz vezethet... A FED vezetőségi elnöke, Ben S. Bernanke és kollégái megpróbálták a képviselőket arról meggyőzni, hogy azt a FED vizsgálatáról szóló törvényt, melyet a texasi Ron Paul nyújtott be, ne szavazzák meg. Ez ugyanis megszüntetné a Központi Bank immunitását a pénzügyi politkikájával összefüggésben." (bloomberg.com, 2009.09.25.)
Képzeljük csak el: a Központi Bank, a világ feletti hatalom első számú gyakorlója a) zsidó magántulajdonban van és b) a pénzügyi üzelmeit és ezzel összefüggésben a tömegek rabszolgasorba taszítását nem szabad könyvvizsgálatnak alávetni. A "pénzügyi összeesküvésüknek" továbbra is az immunitás védelmét kell élveznie. Az utolsó kisboltnak is be kell mutatnia a pénzügyi hatóságnak a könyvelését, de egy magánintézetet, amely az emberiség egzisztenciális bukásáról dönt, nem szabad vizsgálat alá vetni. Ha ez nem vegytiszta pimaszság, akkor mi?
A düh azonban egyre növekszik Amerikában, a lábas fedele hamarosan már lerepülhet. Még fogyasztószövetségek is, melyek eddig mindig engedelmesen alávetették magukat a lobbi diktátumának, úgy tűnik, kezdenek besokallni. Egy jövendő forradalom és az azutáni, ahogyan a nép mondja, az egész országban felállítandó bitófáktól való miatti félelemből? "'A válság előtt a FED képtelen volt megvédeni az amerikaiakat a spekulációktól', mondta a közgazdász Bovino. Sok szakértő egy további kezdeményezést is helyesnek tart. A Kongresszus mindkét kamarájában egy olyan törvényen dolgoznak, ami a FED-en belül a privát bankárok szerepét hivatott korlátozni." (SZ, 2009.11.27.)
Amennyiben a lobbinak nem sikerülne 2010 közepéig a nagy háborút Irán ellen kirobbantani, akkor úgyszólván ki fogják füstölni az USA-ból. Csak egy nagy háború lesz képes elterelni a figyelmet róla és elfeledtetni a FED pénzügyi bűntetteit.

Fordította: Németh Krisztián – Jövőnk.info
(Forrás: National Journal)

Na gojok fel van adva a lecke vagy kamatrabszolgák lesztek , vagy szabadok , és nem fizettek adót a zsidóknak , és nem tartjátok el a terrorista zsidó államot , és nem áldoztok fel több Amerikai fiatalt a cionizmus oltárán , a bankárkaszt érdekei miatt , kik már eddig is két világégést varrtak az emberiség nyakába , és természetesen semmi háborús bűnösi felelőségrevonás nem történt a soraikban . Persze , hogy gyilkoltatnak , hisz goj háborúzik gojjal zsidó érdekekért , és a végén úgy képzelik , hogy a kiválasztottak megszerzik a világhatalmat , és leamortizálják az emberiség többségét . A terv régi a különböző titkos szervezetek ezen munkálkodnak már több évszázadon át . Előbb kiirtották a nemzetállamok nemességét , majd a gondolkodó értelmiségét , a potenciális elemeket , hogy ne tudjanak nemzetté kovácsolódni , és ebben a cionista zsidók jártak az élen minden országban. És mivel a kulcsfontosságú poziciókat megszerezték , megvették , az esélyeseket megölték, hogy a pozíció az ő emberükkel legyen betöltve , így végrehajtották amit ki terveltek . Mint nálunk az ÁVH – s zsidó banda ténykedésével , egy olyan tömeget hagytak hátra akik képtelenek a nemzetté válásra az önös érdekek bitorlásával.
Amerika gojai, meg eltartják a terrorista államot , és háborút viselnek a kiválasztottak érdekében ,és már rég bekebelezték az Amerikai nemzetállamot , most a zsidók vezette birodalmi Amerika játssza a föld rendőrsége szerepet , a bankárkaszt írányítása alatt , visel háborúkat a földön , hogy megszerezhesse az erőforrásokat , és a különleges természeti kincseiket , hogy a hadiiparukat működtetni tudják . Most , hogy megint két pólusú lett a világ a Sanghaji szeződéses országok legalább annyit nyomnak a latba mint az elsődleges terroristák USA, és Izrael, és szövetségesei. A kiegyensúlyozott hatalmi alakulat Emberi tényezőiben , atom eszközeikben is , kiegyensúlyozottak , nem illik támadást indítani egymás ellen , mert az az ember kipusztulását eredményezné, és akkor jönnek a bogarak , akik rovartársadalmakat alkothatnak , és ha nem avatkozik be senki az evolucióba , az élet az értelmes élet szilicium formátumra vált , és zsidók ide vagy oda a világhatalomnak fuccs , a kamatrabszolga társadalomnak csak a terve marad , és a zsidó bankárkaszt is ülhet az összerabolt pénzünkön míg a pondrók kikezdik a testüket , hogy az enyészetnek adják át vacak harácsolt uzsoravagyonukat.
És mind eszt kifejtettem Líbia lerohanása kapcsán , kiket az elsődleges terroristák ma is terrorizálnak a zsidó bankárkaszt megbízásából , és természetesen háborús bűnösöket most sem találtak és nem itéltek el emberiségellenes tevékenységért, és mi ilyen szervezetek tagjai vagyunk , hogy terrorista módszereket alkalmaz a kormány azt , már láttuk , hisz Karlosz is itt pihengetet , a helyzet nem változott a bírói hatalom azóta is így működik , a háttérben működő politikai hatalom , még a bankárkasztot szolgálja és azóta is többször próbáltak hazafiakat terroristának kikiáltani és elítélni a Draskovics -féle zsidó férgek kik az olajmaffiában azt hitték elég vagyont és tekintélyt szereztek , igen a villáikban basásan élnek e rablott vagyonból , de vajon mikor dob a nép benzines palackot e rablott értékekre , hisz az ők ingatlanjuk nem lesz elárverezve , csak elégetve a bírósági végrehajtó férgek , és a lakásmaffia ingatlanjaival. A zsidók már megint fillérekért , és játékpénzen akarnak a magyar javakhoz jutni , vegyétek észre, fel kell gyújtani egy jó pár rablott ingatlant az új maffia tulajdonossal együtt. Ha nem vesszük kezünkbe az igatság szolgáltatást az minden lesz csak igazság szolgáltatás nem , hamarabb mondhatjuk gazság szolgáltatásnak a magyar maffia birodalomban . 


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése