2016. október 2., vasárnap

A világ legnagyobb zsidóbűnözői II.
56 – ban a magyarság a terrorista komcsi zsidó szabadkőművesek ellen lázadt fel


A világ legnagyobb zsidóbűnözői II.Magyarországi személyek


Tömeggyilkosok, gyilkosok

 • Aba Sámuel – Magyarország 3. királya (1041-44), az első választott király, István idején palotaispán (nádor), IX. Benedek pápa kiátkozta, keresztényellenes volt, eltörölte István és Orseolo Péter törvényeit, meg akarta adóztatni a nemességet és papságot, miközben az alacsony rangú társadalmi csoportokkal szimpatizált, III. Henrik német-római császár ölte meg a ménfői csatában, vitatottan zsidó [176]
 • Aczél György - kommunista, cionista politikus és kulturális ideológus, Magyarország elárulója nyellenes volt, eltörölte István és Orseolo Péter törvényeit, meg akarta adóztatni a nemességet és papságot, miközben az alacsonyrangú társadalmi csoportokkal szimpatizált,
 • 1956-ban
 • Ágoston Péter - külügyi és igazságügyi népbiztos, Tanácsköztársaság
 • Antall József - hazaáruló miniszterelnök a rendszerváltás idején, aki megmentette a zsidó gyilkosok életét és újra átadta nekik Magyarországot, félzsidó
 • Antos István – 1908-1960, kommunista pénzügyminiszter, MSZMP KB-tag [177]
 • Apró Antal - tömeggyilkos kommunista politikus, hazaáruló
 • Barta Lajos – 1878-1964, író, háborúellenes újságíró, a Tanácsköztársaság idején irodalompolitikai szerepet vállalt, megírta a Forradalom c. propagandadrámát, az illegális kommunista mozgalom tagja, Londonba menekülvén antifasiszta agitátor, 1946-ban hazatért, hogy végre a kommunizmusban élhessen
 • Bauer Ervin – 1890-1938, kommunista orvos, biológus, a Tanácsköztársaság idején politikai szerepet vállalt, a bukás után elmenekült, 1925-től a Szovjetunióban élt, 1938-ban kivégezték feleségével együtt. Testvére Balázs Béla, felesége Kaffka Margit és Szilárd Stefánia (Szilárd Leó testvére), jó barátja volt Lukács György [178]
 • Bauer Miklós - 1921-2008, "körmös Bauer", ellenálló, majd rögtön belépett az ÁVO-ba, gyakran tépte le a foglyok körmét, betegesen szadista volt, sokféle kínzási módot alkalmazott, több embert megölt „kihallgatás” közben
 • Betlen Oszkár – 1909-1969, er. Bettelheim, újságíró, Betlen János apja, kommunista szervezkedő, küldött a Kommunista Ifjúsági Internacionálé világkongresszusán, Szlovákiában is szervezkedett, majd Dachauban, Buchenwaldban és Auschwitzban dolgozgatott, a Szabad Nép főszerkesztője, az MDP Központi Vezetőségének póttagja egészen 1956-ig, 56 után az ellenforradalom tényét bizonyító "fehér könyv" egyik szerkesztője "Volt a szerkesztőségben egy súlyos pszichopata, egy titokzatos, vagy titokzatosságot játszó kíméletlen alak, bizonyos Betlen (...) nekem mindig az volt és ma is az a gyanúm, hogy ő intrikálta ki a laptól Losonczyt is, Vásárhelyit is, mint nem igazán "megbízható elemeket" - eltávolítva azokat, akik útjában álltak a főszerkesztői fotel elérésében." (Méray Tibor)
 • Biszku Béla - kommunista tömeggyilkos, belügyminiszter az 1956-os megtorlások idején, az akasztások fő felelőse, később is büszke volt a tettére, a 2010-es években is csupán azért indult ellene eljárás, mert helyeselte maga és társai egykori bűneit, gyilkosságait
 • Bárd Károly - szemkiverő ÁHV-s
 • Berei Andor – 1900-1979, kommunista politikus, Farkas Vladimir apósa, már 17 évesen belépett a szociáldemokrata pártba, KMP-tag, illegális kommunista, a Szovjetunióba kerül, Belgiumban sokáig folytat kommunista tevékenységet, az Országos Tervhivatal elnöke, az Új magyar lexikon szerkesztője
 • Bojta (Burger) Béla – 1899-1969, ügyvéd, ellenálló, megszervezője, majd elnöke a tömeggyilkosságokat ellenőrző Népbíróságok Országos Tanácsának, az Országos Ügyvédi Tanács elnöke
 • Bokányi Dezső – 1871-1940, kommunista politikus, tagja a Károlyi-kormánynak, részt vett a béketárgyalásokon, a Tanácsköztársaság idején munkaügyi és népjóléti népbiztos, a Vörös Hadsereg egyik vezetője, majd a Szovjetunióba került, ahol Sztálin kivégeztette
 • Böhm Vilmos - 1880-1949, szociáldemokrata politikus, aktívan részt vett a patkányforradalmakban, a tanácsköztársaság idején hadügyi és szocializálási népbiztos, a Vörös Hadsereg főparancsnoka, Nyugatra emigrált
 • Csapó Sámuel – 1883-1947, kommunista politikus, a Szlovák Tanácsköztársaság szocializálási népbiztosa, valószínűleg zsidó[179]
 • Cserny József - a vörösterror egyik vezetője, tömeggyilkos, sokan vitatják zsidó származását
 • Czigány Dezső – festő, 1937-ben öngyilkos lett, előtte kiirtotta a családját (lányát és 2 éves unokáját is)
 • Czinege Lajos - kommunista honvédelmi miniszter, hazaáruló, aktívan részt vett az 56-os forradalom leverésében, egyesek vitatják zsidóságát
 • Erdei Ferenc - 1910-1971, szociológus, kommunista miniszter a legvadabb rákosista években, a szövetkezetesítés egyik élharcosa, 56-os forradalmi miniszterelnök-helyettes, vitatottan zsidó
 • Erdélyi Mór - közélelmezési népbiztos, Tanácsköztársaság
 • Faludy György - gyakorló biszexuális költő, a tengelyhatalmak ellen harcolt a világháborúban, felrobbantotta Gömbös Gyula szobrát, majd 90 éves korában elvett egy 19 éves lányt "Érvet és tényt nem ösmer, csak érzelmet,/abba magát fejbúbig beleássa,/s nyilatkozik, parancsol, jósol, lódit,/hiszen magyar. Ez a foglalkozása." (Szélsőjobb) "Úgy mellesleg, néhány szatírát írtam a magyar fasiszta vezérek ellen; az egyik egy Csilléry András nevű képviselő. Amikor maliciózus titkára ebéd után átnyújtotta neki a róla szerzett költeményemet, melyet a szociáldemokrata párt röplap formájában terjesztett, szívrohamot kapott, és lefordult székéről – amit életem egyik legnagyobb sikerének tekintettem." [180] [181]
 • Farkas Mihály - 1904-1965, er.: Löwy Hermann, az ÁVH vezetője, Farkas Vladimir apja
 • Farkas Vladimir - 1925-2002, ÁVH-s tiszt, tömeggyilkos, Farkas Mihály fia
 • Fenyő János - maffiavezér a 90-es években, megölték
 • Fischer József – 1901-1995, építész, szociáldemokrata politikus, az 56-os forradalom minisztere, részt vett a patkányforradalmakban, 1944-ben dezertált a hadseregből
 • Fock Jenő – kommunista vezető, a Minisztertanács elnöke, 2001-ben halt meg büntetlenül
 • Földes László - 1914-2000, hazaáruló kommunista politikus, partizánként a nyilas-házat felrobbantó csoport vezetője volt, majd állítólag 56-ban a Kossuth téri vérengzésre részben ő adott tűzparancsot (több 100 halott), tömeggyilkos, szerepet vállalt a hazaáruló Kádár-kormányban, KB-tag, fia Földes László (Hobo) „Tűz a fasisztákra!” [182]
 • Friss István – 1903-1978, KMP-tag, a Kommunista c. lap főszerkesztője, MSZMP KB-tag, az erőltetett iparosítás és az első ötéves terv egyik felelőse
 • Gábor Andor – 1884-1953, kommunista író, költő, antimilitarista, részt vett a proletárdiktatúrában, ismerte Kun Bélát, Ausztriába menekült, 1925-ben onnan is kiutasították, majd Franciaországból is, a Szovjetunióba ment, a háború után a Lúdas Matyifőszerkesztője lett
 • Gellért Oszkár – 1882-1967, költő, író, a Nyugat munkatársa, Károlyi Mihály, majd a Tanácsköztársaság sajtóirodájának vezetője volt
 • Gerő Ernő - 1898-1980, sz. Singer Ernő, kommunista politikus, miniszter, NKVD-tiszt, a „barcelonai hóhér”, a Tanácsköztársaság alatt a Kommunista Ifjúmunkások Szövetségében dolgozott, a nemzetközi felforgatót 1924-ben kiadták a Szovjetuniónak, aKommunista Internacionálé egyik vezetőjeként nyugati országokban tevékenykedett, a spanyol polgárháborúban egy nemzetközi brigád parancsnoka volt, ahol a polgárháborúban harcoló anarchisták likvidálásában vett részt, ő ölette meg Andrés Nin marxista vezetőt is, 1945 után a kommunista elnyomás egyik vezetője, 1956-tól a párt első titkára, megszervezte az MTA párthűvé tételét[183]
 • Gobbi Hilda – 1913-1988, kommunista, leszbikus színésznő, részt vett az ellenállásban
 • Göncz Árpád - 1922, katonakorában megszökött az egységétől és partizánként harcolt a Táncsics-zászlóalj tagjaként a befogadó ország ellen, hazaáruló, később a magyarellenes SZDSZ prominens tagja és köztársasági elnök Európa segíts! Az információ rab, mint a kommunista időkben. - mondta köztársasági elnökként [184]
 • Grósz Károly - 1930-1996 kommunista miniszterelnök, hazaáruló, vitatottan zsidó
 • Gyurcsány Ferenc - 1961, kommunista KISZ-főtitkár, privatizációból lett milliárdos, Apró Antal unokájának férje, miniszterelnök (!), a magyarok ellen uszított 2004 decemberében, magyarokat veretett, kínoztatott 2006-ban a forradalom 50. évfordulóján, eladósította az országot "Majdnem beledöglöttem, hogy másfél évig úgy kellett tenni, mint hogyha kormányoztunk volna. E helyett hazudtunk reggel, éjjel, meg este." "Nyilvánvalóan végighazudtuk az utolsó másfél-két évet." "Az a személyes sztorim, hogy változtassuk meg ezt a kurva országot..."
 • Gyurkó Lajos – 1912-1979, primitív kommunista tábornok, vitatottan zsidó. 1956-ban több sortűz felelőse (Eger, Tiszakécske, Kecskemét, Kiskőrös, stb.), többször repülőgépekkel lövette a békés tömeget. Október 25-én tankágyúval lövetett a tömegbe Kecskeméten, 3-an meghaltak, másnap megint sortűzt rendelt el. 1956. október 27-én Tiszakécskén repülőgépekkel lövetett a tömegbe, aminek 17 halálos áldozata volt. Majd több sortűz következett (pl. Kiskőrös, Csongrád), a cigánytelepet is repülőkkel lövette. 20 elfogott tüntetőt kivégeztetett. Október 31-én a Szovjetunióba menekült. November 4-én visszatért, többek között szerepe volt a december 8-iki salgótarjáni sortűzben. Bíróként részt vett a megtorlásban, majd a Határőrség parancsnoka, visszaélései miatt végül benzinkutasként végezte.
 • Hamburger Jenő - 1883-1936 földművelésügyi népbiztos, Tanácsköztársaság
 • Haubrich József - 1883-1939 hadügyi népbiztos, Tanácsköztársaság
 • Hevesi Gyula - 1890-1970 1919-es népbiztos, Kossuth-díjas vegyészmérnök, a KMP lapját, az Internationalé-t szerkesztette, a Tanácsköztársaság idején KB-tag és szociális termelési biztos, majd külföldre menekül, a Szovjetunióba utazik, 1938 és 1946 között munkatáborban van, a háború után az MTA alelnöke, 1956 után MSZMP KB-tag
 • Hidas István – er. Háder István, 1918-2002, kommunista energiaügyi miniszter, illegális kommunista, ellenálló, nagy valószínűséggel zsidó

 • Himler Márton - köztörvényes sikkasztó és szadista 
 • fejvadász 1945 után, pénzért juttatott "háborús 
 • bűnösöket" akasztófára, tömeggyilkos-társai: Sombor-
 • György "hadnagy", Herczog-
 • Hirossik János – 1887-1950, kommunista politikus, részt vett a Tanácsköztársaságban, a Szlovák Tanácsköztársaság kereskedelmi népbiztosa, ellenálló, vitatottan zsidó [185]
 • Hollós Ervin – 1923-2008, véresszájú sztálinista aktivista, politikus, illegális kommunista, az 56 utáni megtorlások egyik vezetője, többek közt Kristóf László csendőrt 56-ban bosszúból koncepciós perben halálra ítéltette, majd amikor Kristófot 2006-ban rehabilitálták, beszédet mondott Ságvári Endre csendőrgyilkos emléktáblájánál, III/III-as csoportfőnök, 56 után az ellenforradalmi propaganda résztvevője
 • Horn Gyula - 1932-2013 szadista pufajkás gyilkos 56-ban, mikor azt hazudta, hogy a forradalmárok megölték a bátyját, részt vett a Nyugati téri tömeggyilkosságban, majd kommunista politikus, külügyminiszter, a kommunizmus bukása után (!) miniszterelnök. Átvágott egy utólag felépített szögesdrótszakaszt a határnyitáskor 1989-ben külügyminiszterként, mire fajtársai mítoszt teremtettek köré, mintha ő bontotta volna le a határt. Nagy tiszteletnek örvendett ezután a zsidóbűnöző. "Pufajkás voltam. Na és?" "A felkeléssel együtt sok bűnöző került szabadlábra, akik veszélyeztették a biztonságot. Én a pufajkás osztagban (Steppenjackenbrigade) a törvényes rendet védtem" Kádár személyi titkára mondta róla: "Esküszöm magának, hogy aberráltak ezek a fiúk! Hogy valami nincs rendben! Én ezt komolyan mondom. Hogy lehet például egy Horn Gyula most jobboldali? Ő, aki pufajkás volt – nagyon kegyetlen pufajkás, hisz a pici emberek általában kegyetlenek, hisz megalázottak és emiatt sok olyan jött ki belőlük, amire nincs más magyarázat, - szóval karhatalmista volt és mivel a bátyját nagyon kegyetlenül gyilkolták meg az ellenforradalmárok (sic!), a Gyula nagyon kemény volt. Ő vágott, lőtt, mint a bolond." [186] [187] [188]
 • Horváth Imre – 1901-1958, kommunista külügyminiszter 1956-1958 között (kivéve a forradalmat), a Tanácsköztársaság idején Korvin Ottó mellett dolgozott, majd illegális kommunista [189]
 • Horváth Márton – er. Schiller, 1906-1987, kommunista politikus, KMP-tag, felforgató, többször ült börtönben, kitiltották Budapestről, 1942-ben betegséget színlelt, ezért kiengedték a börtönből, a Békepárt (kommunista párt) tagja, MDP PB- és KV-tag
 • Illés Béla – 1895-1974, kommunista író, újságíró, kommunista újságokba írt, a Tanácsköztársaság idején a Vörös Hadsereg politikai tisztje, 1919-ben külföldre menekült, 1923-ban a Szovjetunióba utazott, szovjet őrnagyként harcolt Magyarország ellen a 2. vh-ban, részt vett Budapest ostromában, kijelentve, hogy a szovjet katonák számára "a magyar nők is a szabad zsákmány körébe tartoznak". Ő találta ki az 1848-49-es szabadságharcban részt vevő Alekszej Guszev alakját, aki kritizálta a szovjet beavatkozást, ezért felakasztották, még utcát is elneveztek róla. Illés sohasem ismerte be, hogy hazudott.
 • Incze Jenő – 1901-1969, kommunista külkereskedelmi miniszter
 • Jász Dezső – 1897-1981, kommunista író, újságíró, a spanyol polgárháborúban Juan de Pablo néven tábornok, a Köztársasági Hadsereg hadműveleti főnöke, majd Franco győzelme után a francia ellenállás egyik vezetője, később valószínűleg szovjet ügynök[190] [191]
 • Kádár János - hazaáruló jellemtelen tömeggyilkos 1956-ban, kommunista főtitkár, sokan vitatják zsidó származását
 • Kállai Gyula - magyarellenes kommunista miniszterelnök
 • Kalmár Henrik - német népbiztos, Tanácsköztársaság
 • Kardos György – 1918-1985, kommunista ÁVH-alezredes, már érettségije előtt illegális kommunista, Theresienstadtban dolgoztatták, 45-ben egyből belépett az MKP-ba, 56-ban a felkelők ellen harcolt, a Magvető igazgatója, Aczél György barátja [192]
 • Kelen József - er. Klein József, Korvin Ottó marxista bátyja, 1918-ban antimilitarista, a KMP egyik alapítója, a Tanácsköztársaságtermelési népbiztosa, majd a Szovjetunióban töltött be kommunista fukciókat, a sztálini tisztogatások áldozata lett 1938-ban
 • Kiss Árpád – 1918-1970, kommunista miniszter, 1944-ben munkaszolgálatra hívták be, de megszökött [193]
 • Kiss Károly - kommunista politikus, az MDP Politikai Bizottságának tagja, külügyminiszter, miniszterelnök-helyettes Rákosi idején, majd 56 után is PB-tag a hazaáruló kormányban
 • Korvin Ottó - er. Klein Ottó, marxista, majd az antimilitaristák és galileisták vezetője, a KMP alapító tagja. A Tanácsköztársaság kikiáltását követően a belügyi népbiztosság politikai osztályának vezetésével bízták meg, s a tanácsállam védelmi apparátusát is megszervezte, tehát a kommunista terror egyik irányítója volt, a Tanácsköztársaság bukása után Budapesten az illegális KMPmegszervezésén dolgozott, kivégezték.
 • Kossa István – 1904-1965, er. Kósa, szociáldemokrata, majd kommunista politikus, nehézipari, gépipari és pénzügyminiszter, a forradalom pénzügyminisztere, a Kádár-kormány pénzügyminisztere, közlekedés- és postaügyi miniszter, KB-, PB-tag, vitatottan zsidó
 • Kovács Gyula – 1875-?, er. Strasser, baloldali politikus, háromszor rálőtt Tisza Istvánra 1912. június 7-én, majd fejbe lőtte magát, de túlélte, vitatottan zsidó [194]
 • Kovács István – 1911-?, kommunista politikus, illegális kommunista, KMP-tag, partizánakciókat szervezett a nyilasok és „náci megszállók” ellen, MSZMP KB-tag
 • Kun Béla - 1886-1938, er. Kohn Béla, kommunista politikus, a Tanácsköztársaság vezetője, többször volt börtönben, sikkasztott, 1916-ban fogságba került, Moszkvában kommunista politikus lett, ismerte Lenint is, 1918-ban fegyverrel harcolt németek, csehek, nemzetiek ellen, 1918-ban visszatért, megalapította a KMP-t, 1919-ben államcsínyt hajtott végre, kikiáltva a judeokommunista Tanácsköztársaságot, Trianon fő felelőse lett, a vörösterror irányítója, több mint 1000 magyart végeztetett ki, a Szovjetunióba menekült, ahol a Krímben több 100 000 embert végeztetett ki Rozalia Zemliacska-val együtt, és népirtást követett el a tatárok ellen, támogatta az osztrák, olasz kommunistákat, a judeokommunisták németországi garázdálkodását személyesen szervezte meg, 1938-ban Sztálin kivégeztette, unokája Kun Miklós
 • Kunfi Zsigmond - újságíró, közoktatásügyi népbiztos, Tanácsköztársaság
 • Landler Jenő - a Tanácsköztársaság biztosa, nemzetvesztő
 • Léderer Gusztáv csendőrfőhadnagy és felesége, Lédererné Schwartz Mária – vitatottan zsidók, 1925-ben brutálisan meggyilkoltákKodelka Ferenc hentesmestert, az asszony gazdag szeretőjét a pénzéért, aki az asszonyra hagyta a vagyonát, a csendőrt kivégezték, Mici néni 25 évet kapott, a vörös hajú nő második férje zsidó volt [195]
 • Lékai János - 1896-1925, er. Leitner, kommunista merénylő, nemzetközi felforgató, újságíró, író, 1918. október 16-án sikertelen merényletet követett el Tisza István ellen, a Galilei-kör tagja, Korvin Ottó munkatársa, a patkányforradalom idején kiengedték a börtönből, osztályvezető a Tanácsköztársaságban, aztán elmenekült és az USA-ban élt [196] [197]
 • Linder Béla - a Károlyi-kormány hazaáruló honvédelmi minisztere, Trianon egyik fő felelőse, szétzüllesztette a hadsereget, majd Jugoszláviába menekült
 • Lukács György - 1885-1971, er. Löwinger György, marxista filozófus, kommunista politikus, a Tanácsköztársaság népbiztosa, a KMPtagja, a Vörös Hadsereg politikai biztosaként 8 embert főbe lövetett, majd elmenekült az országból, 1945 után kommunista képviselő, majd az 56-os forradalmi kormány tagja (!), több magyar tudós, művész (pl. Nemes Nagy Ágnes, Weöres Sándor, Hamvas Béla) tönkretételéért felelős
 • Major Ákos - vérbíró 1945 után, Major Tamás testvére, ő és vérbíró-társai (pl. Bojta (Burger) Béla, Feleki, Jónás stb.) meggyilkoltak négy magyar miniszterelnököt, Jány Gusztávot és még legalább 150-200 ártatlan embert
 • Marosán György – 1908-1992, agresszivitásáról híres szociáldemokrata, majd kommunista politikus, miniszter, a kommunistákkal való egyesülés híve volt, 1950-ben fajtársai bebörtönözték, de 1956 elején szabadult, és a Minisztertanács elnökhelyettese lett, október 23-án a tömegbe lövetést követelte, a forradalmárok elfogták, de sajnos elengedték, a salgótarjáni sortűz (131 áldozat) felelőse volt, tömeggyilkos, őt sem akasztották fel 1989-ben "Mától kezdve lövünk"
 • Mező Imre – 1905-1956, sz. Mehrel Izsák, kommunista politikus, a belga kommunista párt tagja, részt vett a spanyol polgárháborúbanés a francia ellenállásban, az MDP KV tagja, 1956-ban a Köztársaság téri csatában halt meg
 • Mérei Ferenc - zsidó pszichológus, Magyarország ellen harcolt a 2. világháborúban a Vörös Hadseregben
 • Münnich Ferenc - miniszterelnök, nemzetközi kommunista tömeggyilkos, "Flatter Ottó őrnagy" néven terroristaként harcolt a spanyol polgárháborúban
 • Nagy Imre – kommunista miniszterelnök, élelmezési miniszter (a „beszolgáltatások” vezetője), a forradalom miniszterelnöke, kivégezték. (Születésekor egyik keresztszülője Schwarcz Ilona, a bába neve Rausenbergné.) 1918-ban belépett a Vörös Gárdába, és kommunista lett, sok időt töltött a Szovjetunióban. Egyesek szerint részt vett a cári család meggyilkolásában. Vitatottan zsidó.[198] [199]
 • Nagy László - 2002-ben nyolc embert ölt meg a móri bankfiókban, ezenkívül még legalább egy postást is Móri mészárlás Móri bankrablás
 • Nezvál Ferenc – 1909-1987, kommunista miniszter, KMP-tag, 1929-ben 2 és fél év börtönt kapott, Budapest alpolgármestere, az 56-os forradalom (!) városgazdálkodási minisztere, ugyanakkor nemzetellenes tevékenységet folytatott, 1957-1966 között igazságügyminiszter, a megtorlás egyik véres kezű vezetője
 • Nógrádi Sándor – 1894-1971, KMP-tag, a Tanácsköztársaság idején a Vörös Hadseregben harcolt, majd Csehszlovákiában és más országokban folytatott kommunista tevékenységet, Franciaországban a Fasizmus- és a Háborúellenes Világbizottság titkára, harcolt Szlovákiában a szovjetek oldalán, kommunista államtitkár, vezérezredes
 • Pallagi Ferenc *1936, kommunista ÁVH-s, az utolsó állambiztonsági főcsoportfőnök
 • Pető László - ÁVH-s, a "tökös Pető", fia Pető Iván "liberális" politikus
 • Pogány József – 1886-1939, kommunista politikus, újságíró, a Tanácsköztársaság népbiztosa, Ady költészetének híve, háborúellenes műveket írt, részt vett a patkányforradalmakban, Tisza István egyik gyilkosa, hadügyi, külügyi és közoktatási népbiztos, majd elmenekült az országból, a SZU-ban tevékenykedett, majd az USA-ban az amerikai kommunista párt egyik vezetője volt, Sztálin kivégeztette "Pogánynál kifogástalanabb ördög még a purgatóriumban sem szerepelhetett, és Pogány mellett még Kun Béla is egy dzsentlemennek a benyomását keltette." (Göndör Ferenc)
 • Péter Gábor - 1906-1993, tömeggyilkos, primitív kommunista politikus (alig tudta elvégezni a 4 elemit), az ÁVO, majd az ÁVH vezetője, a háború utáni kivégzések, kínzások és koncepciós perek felelőse, fajtársai bebörtönözték, 1959-ben szabadult, sosem vonták felelősségre
 • Piros László – kommunista katona, politikus, a forradalom előtt két évig belügyminiszter, büntetlenül halt meg 2006-ban
 • Pór Bertalan – 1880-1964, festő, a kommunisták bebörtönzése megrázta, 1919. március 21-ét már mint a magyar nép szabadságának hajnalát üdvözölte, a Tanácsköztársaság idején a a Művészeti Direktórium egyik vezetője és plakátokat tervez (Világ Proletárjai Egyesüljetek), a bukás után Szlovákiába emigrált, járt Franciaországban és a Szovjetunióban, Károlyi Mihály körével tartotta a kapcsolatot, részt vett a francia ellenállásban [200]
 • Pór Ernő – 1888-1939, részt vett a Tanácsköztársaságban, a Szlovák Tanácsköztársaság külügyi népbiztosa, a KMP alapító tagja.[201] [202] Pór Ernőn, Münnich Ferencen, Hirossik Jánoson és Csapó Sámuelen túl zsidógyanús népbiztosok "Szlovákiában":Fleischer GusztávFehér FerencUngár MiklósJakab Lajos[203]
 • Princz Gyula - ÁVH-s verőlegény, részt vett a Rajk-perben, halálra kínozta Ries IstvántSzeder Ferencet és Szücs Ernőt
 • Radó Sándor – 1899-1981, térképész, geográfus, kommunista titkosügynök. A Tanácsköztársaság alatt a Vörös Hadsereg komisszárja, a németországi fegyveres kommunista mozgalom egyik vezetője, a sikertelen hamburgi felkelés után (1924) a SZU-ba ment, majd vissza Németországba, Francisországba (1933), végül Svájcba, ahol a SZU nyugati hírszerzésének vezetője, Magyarország ellen dolgozott, a háború után a Gulágon dolgoztatták 1955-ig, majd visszatért. MTA-tag.
 • Rajk László - 1909-1949, kommunista politikus, belügyminiszter, részt vett a spanyol polgárháborúban, 1944-ben az ellenállási mozgalom egyik vezetője, részt vett az ÁVO létrehozásában és a koncepciós perek lefolytatásában, 1949-ben fajtársai végezték ki, fia a magyarellenes ifj. Rajk László „építész”
 • Rajnai Sándor – 1922-1994, kommunista ÁVH-alezredes, megszökött a katonai munkaszolgálatról, MKP-tag lett, ő tartóztatta le az 1956-os forradalom vezetőit, részt vett a Nagy Imre-perben, a III/1. csoportfőnöke, MSZMP KB-tag, 1992-ben Izraelbe távozott
 • Rákosi Mátyás - 1945-1953, a judeokommunista terrorrendszer bevezetője és vezetője, tömeggyilkos, korábban a Tanácsköztársaság népbiztosa, a KMP alapító tagja, Bécsbe menekült, onnan örökre kitiltották, a Szovjetunióba ment, visszatért, letartóztatták és életfogytiglanra ítélték, majd elengedték azzal a feltétellel, ha azonnal a Szovjetunióba távozik, 1945 után miniszter, főtitkár, első titkár, 1952-ben miniszterelnök, 1956-tól a Szovjetunióban élt, nem engedték vissza
 • Reinhold Alfréd – író, Radnóti barátja, a Haladás c. folyóirat alapítója, trockista pártot alapított, a Magyar Kommunista Párt tagja, miután kiutasították, az angol hadseregben vezérkari tisztségig vitte, aktívan részt vett a „nácitlanításban”
 • Révai József – Lederer József, 1898-1959, a Rákosi-korszak négyesfogatának tagja, annak fő ideológusa, az első világháborúban háborúellenes, a Galilei-kör tagja, KMP-tag, Korvin Ottó mellett forradalmi szervezkedést folytatott, 1918-ban elmenekült, a Szovjetunióban is élt egy darabig, 1945 után a Szabad Nép főszerkesztője lett, a Párt főtitkár-helyettese, 1956-ban a Szovjetunióba menekült, majd minél keményebb megtorlást, illetve Rákosi visszatérését követelte
 • Révész Géza – 1902-1977, kommunista honvédelmi miniszter, a Tanácsköztársaság idején a Vörös Hadseregben harcolt, a Szovjetunióba kerülvén vörös katonaként harcol a magyar fronton a magyarok ellen, MSZMP KB-tag, vezérezredes
 • Ries István - igazságügyminiszter 1945 után, a zsidó terroristák gyilkosságainak idején, 1950-ben zsidótársai agyonverik a váci börtönben.
 • Rónai Zoltán - igazságügyi népbiztos
 • Rosenberg Ibolya - hírhedt, szadista ÁVH-s
 • Eduardo Rózsa-Flores – 1960-2009, kalandor, színész, író, a Mazsike zsidó egyesület alapító tagja, a Magyar Iszlám Közösség alelnöke, a magyar "szélsőjobboldal" tagja, volt KISZ-titkár, részt vett a horvát függetlenségi háborúban, innen két nyugati újságíró meggyilkolásával is kapcsolatba hozták, a Szocialista Ifjúsági Szövetség tagjaként tüntetést akart szervezni Kádár mellett 1989-ben, Bolíviában ölték meg egy az elnök elleni merénylet állítólagos résztvevőjeként [204] [205]
 • Rusznyák István – kommunista politikus, az MTA elnöke 1949 és 1970 között
 • Ságvári Endre - 1913-1944, kommunista csendőrgyilkos, 1937-ben részt vett a Tompa utcai nyilasház elleni támadásban, amiért 3 évet ült, belépett a KMP-be, ellenálló lett, 1944-ben csendőrök akarták őrizetbe venni, ő azonban rájuk lőtt, kettejüket megsebesítette, egyiküket megölte, majd elfutott, de a csendőrök lelőtték. Az egyik csendőrt 1959-ben kivégezték. Ságváriból fajtársai utóbb hős mártírt csináltak. "Harminckét nevem volt, találjátok ki, melyik az igazi." [206]
 • Sallai Imre – kommunista politikus, antimilitarista, majd a Tanácsköztársaság idején a belügyi népbiztosság politikai osztályának vezetője, a bukás után Bécsbe, majd Moszkvába menekült, 1932-ben Fürst Sándorral együtt kivégezték
 • Schönfeld Judit - ávós, a szadista Bauer Miklós felesége
 • Schwarz Salamon - tiszaeszlári sakter, társai Buxbaum Ábrahám, Wollner Hermann, Braun Lipót, Lusztig Sámuel, Weiszstein Lázár és Junger Adolf, akik feltehetőleg rituálisan meggyilkolták Solymosi Esztert Tiszaeszláron 1882-ben, felmentették őket
 • Sinkó Ervin – 1898-1967, költő, író, részt vett az 1919-es budapesti Munkástanácsban, a Szovjetház, majd Kecskemét parancsnoka, majd Bécsbe szökött, Jugoszláviában telepedett le
 • Sík Endre – 1891-1978, kommunista külügyminiszter, újságíró, a marrano Sík Sándor testvére, 1915-ös fogságba kerülése után a szovjet kommunista párt titkára lett, 1945-ben tért csak vissza
 • Sólyom László – kommunista katona, 44-ben reaktiválta magát, hogy harcolhasson Magyarország ellen, később budapesti rendőrfőkapitány, a honvédség vezérkari főnöke, fajtársai végezték ki 1950-ben
 • Stöckler Lajos – rabbi, a Zsidó Tanács és a budapesti gettó vezetője 1944-től
 • Szabados Sándor – közoktatásügyi népbiztos, Tanácsköztársaság
 • Szakasits Árpád - a Tanácsköztársaság idején belügyi osztályvezető, majd együttműködik a kommunistákkal, felszámolja pártját, kommunista pártelnök és köztársasági elnök lesz, leszármazottai később a liberális és "zöld" pártokban folytatják munkáját
 • Szamuely Tibor – 1890-1919, újságíró, szociáldemokrata, majd kommunista politikus, szadista tömeggyilkos, az I. vh idején a magyar hadifoglyok közt kommunista propagandát folytatott, akik nem léptek be a vörös hadseregbe, azokat meggyilkolta, visszatérve a KMP KB tagja, közoktatásügyi népbiztos a Tanácsköztársaság idején, a Lenin-fiúk nevű terrorszervezet vezetőjeként páncélvonatával járta az országot és akasztott fel több száz ártatlan embert. Egy 16 éves fiút például azért végeztetett ki, mert édesapja kivégzése után azt mondta: „maga nem bíró, hanem vadállat!” Ausztriába menekült, de ott megállították, ezért öngyilkos lett. „Ki fogjuk irtani, ha kell az egész burzsoáziát!”
 • Szántó Béla - hadügyi népbiztos, Tanácsköztársaság
 • Szántó Zoltán - 1893-1977, kommunista politikus, Szántó Béla testvére, a Tanácsköztársaság Vörös Hadseregének főtisztje, hadosztály-politikai biztos, 8 évre ítélik, részt vesz a Kommunista (Harmadik) Internacionálén, 56-ban a forradalom (!) minisztere
 • Székely Béla - pénzügyi népbiztos, Tanácsköztársaság
 • Szerencsés Imre – vagyis Salamon ben Efraim vagy Fortunatus Imre, II. Lajos szefárd zsidó kincstárnoka, sokat sikkasztott, és ez nagy mértékben hozzájárult az 1514-es parasztfelkelés kitöréséhez, Nándorfehérvár 1521-es elestéhez és a mohácsi vészhez, ill. személyesen megöletett egy vérváddal élő magyart a zsidókkal
 • Szűcs Ernő – 1908-1950, er. Süss Ernő, kommunista ÁVH-ezredes, illegális kommunista, a Szovjetunióba megy, NKVD-tag, harcolt a világháborúban, később ÁVH-sként részt vett a kínzásokban és a koncepciós perekben, saját koncepciós pere idején fajtásai (valószínűleg Farkas Vladimir és társai) agyonverték
 • Tasnádi Péter - maffiózó, a zsidó maffia feje, 2011-ben 7 évre ítélték
 • Tausz János – 1911-1988, belkereskedelmi miniszter közvetlenül a forradalom előtt, majd később 9 évig, MSZMP KB-tag
 • Tömpe András – 1913-1971, illegális kommunista, önkéntes főhadnagyként harcol a spanyol polgárháborúban, 1944-ben szakaszából átszökött a szovjet csapatokhoz, partizánként tevékenykedett, megszervezte a magyar államrendőrség politikai rendészeti osztályát az Andrássy út 60-ban (az ÁVO mellett), majd feleségével 12 évre Dél-Amerikába küldték hírszerzőként, közben nagykereskedőként meggazdagodott, hazatért, és a hírszerzés vezetője lett, majd kelet-németországi nagykövet. Öngyilkos lett.
 • Tömpe István – 1909-1988, kommunista politikus, illegális kommunista, részt vett a spanyol polgárháborúban, partizán a világháború idején, MSZMP KB-tag, a Magyar Rádió és Televízió elnöke, Tömpe András öccse [207]
 • Trautmann Rezső – 1907-1995, kommunista politikus, építésügyi miniszter, az Elnöki Tanács helyettes elnöke, vitatottan zsidó[208] [209]
 • Ungár Lajos - szadista ÁVH-s, lánya Ungár Klára fideszes, majd SZDSZ-es képviselő, Schmidt Mária apósa, aki a Terror Házavezetőjeként az ő gaztetteit is bemutatja
 • Vajda Tibor *1924, szadista ÁVH-s őrnagy, meglopta a letartóztatottakat, több embert agyonvert, így valószínűleg Bárdy Magdaférjét is, amikor Bárdy 1993-ban felismerte az Ausztráliában álfogtechnikusként élő Vajdát, és a sajtóhoz fordult, Vajda beperelte,Kuncze Gábor belügyminiszteréktől kapott is egy igazolást, hogy az ÁVH-nál nem volt kínzás, de a pert elvesztette
 • Vágó Béla - belügyi népbiztos, Tanácsköztársaság
 • Varga Jenő - pénzügyi népbiztos, Tanácsköztársaság. Zsidógyanús népbiztos még pl. Fiedler DezsőLengyel GyulaGuth AntalIllés ArtúrKondor BernátDiénes SándorPreusz MórBíró DezsőSeidler ErnőVincze Sándor, vagyis 1-2 kivétellel mindegyik
 • Vas Zoltán - sz. Weinberger Zoltán, 1903-1983, részt vett a tanácsköztársasági zsidóuralomban, harcolt a Vörös Hadseregben, a kommunizmus egyik gazdasági vezetője, az ötéves tervek kidolgozója, Budapest polgármestere, a forradalom idején kormánybiztos, a ludovikás tisztikar szétrombolója
 • Várnai Zseni – 1890-1981, sz. Weisz Eugénia, munkásmozgalmi költő, első és legismertebb verse a Katonafiamnak c. propagandavers, 1943-44-ben egy antifasiszta csoport vezetője
 • Vida Ferenc - 1956-os vérbíró, többi közt a Nagy Imre-perben, cionista [210]
 • Zöld Sándor – 1913-1951, kommunista belügyminiszter, illegális kommunista, az ellene folyó koncepciós per hírére feleségével, anyjával és két gyermekével együtt öngyilkos lett (pontosabban megölte őket, majd önmagát), vitatottan zsidó
Csalók, sikkasztók, pedofilok, egyéb

 • Angyal István - a Tűzoltó utcai felkelőcsoport vezetője 56-ban, elszánt marxista, kommunista, antidemokrata volt, kivégezték. A szintén kivégzett Nickelsburg László Baross téri felkelőparancsnok is zsidó kommunista volt, továbbá Szirmai OttóKrassó György,Földes GáborVásárhelyi MiklósLukács GyörgyGimes MiklósDonáth FerencPiros LászlóNyers RezsőMünnich Ferenc,Nezvál FerencApró AntalMarosán GyörgyHeltai György (ők mind részt vettek a forradalomban!), stb.
 • Bacsó Béla - szocialista író, a Népszava újságírója, háborúellenes, írt a megtorlások ellen, ezért lett a későbbi igazságtétel, zsidó szóval "fehérterror" áldozata
 • Balázs Béla – 1884-1949, költő, író, a Tanácsköztársaság idején tagja az Írói Direktóriumnak, majd elmenekül, belépett a Német Kommunista Pártba, majd Moszkvába utazott, hogy filmet készítsen a Tanácsköztársaságról, jó barátja volt a tömeggyilkos Lukács Györgynek
 • Ballagi Mór – 1815-1891, er. Bloch Móric, teológus, nyelvész, királyi tanácsos, református presbiter, az első zsidó akadémikus, képviselő, a zsidók elismertetésének propagálója, 1841-ben egy magyar zsidó tanítóképző felállítását javasolta, részt vett a forradalomban testvérével, Ballagi Károllyal egyetemben
 • Beregi Oszkár – 1876-1965, színész, részt vett a Tanácsköztársaságban
 • Berény Róbert – festő, grafikus, a Művészeti Direktórium tagja a Tanácsköztársaság idején, kommunista plakátokat tervezett (legismertebb a ’’Fegyverbe! Fegyverbe!’’ című)
 • Bibó István – 1911-1979, fél- vagy negyedrészt zsidó gondolkodó, az 56-os forradalom államminisztere, megpróbálta valahogy megmagyarázni az antiszemitizmust (Zsidók és antiszemiták), kevés sikerrel
 • Bíró Lajos – író, újságíró, külügyi államtitkár a Károlyi-kormányban, az Írói Direktórium tagja, az Írói Szakszervezet elnöke a Tanácsköztársaság idején, 1919-ben emigrált
 • Bródy Sándor – az egyik első jelentősnek kikiáltott, tehetségtelen zsidó író, zsidóimádó újságíró, rokonszenvezett a Tanácsköztársasággal, majd Bécsbe menekült
 • Csemegi Károly – 1826-1899, er. Nasch Károly, 48-as "honvéd", jogász, államtitkár, politikus, a Kúria elnöke, a magyar büntetőtörvénykönyv, a Csemegi-kódex megalkotója, mely feltűnően alacsony büntetési tételeket alkalmaz a zsidó jellegű, intellektuális és gazdasági bűncselekmények esetén (uzsora, csalás, cégbedöntés, országba beszivárgás, stb.) [211] [212]
 • Devecseri Gábor – 1917-1971, író, költő, műfordító, a 2. VH után belépett a kommunista pártba és az irodalompolitika egyik irányítója lett, Sztálint és Rákosit dicsőítő verseket írt [213]
 • Déry Tibor - 1894-1977, író, 1918-ban belépett a kommunista pártba, majd tagja az Írói Direktóriumnak, 1934-ben Bécsben részt vett a Schutzbund felkelésében, majd menekülni kényszerült, 1945-ben megint belépett a kommunista pártba, a Magyar Írószövetség vezetőségének tagja
 • Eörsi István – er. Schleiffer Ede, író, Eörsi Mátyás nagybátyja, Lukács György tanítványa, sztálinista volt, Sztálin halálakor dicsőítő verset írt, később SZDSZ-közeli lett
 • Erdélyi Ágnes – 1914-1944, er. Glatter Ágnes, marxista-kommunista költő, író, Radnóti Miklós féltestvére
 • Erdős Péter – 1925-1990, kommunista popzenei cenzor, többek közt a CPg együttes tagjainak börtönbe juttatója, "holokauszt"-túlélő, lánya Hankiss Ágnes zsideszes politikus
 • Ernuszt János – Mátyás király kincstartója és bizalmasa, hűtlen kezelés miatt Mátyás elvette a bányáit [214]
 • Ernuszt Zsigmond – kincstartó, pécsi püspök, sikkasztó, Ernuszt János fia [215] [216]
 • Esterházy Péter - a legjelentősebb kortárs írónak beállított magyargyalázó fércműíró, beteges plagizátor, tagadja zsidóságát "Nehogy megrohadjon a magyar. Az összement magyart a savó leöntése és Trianon után túrónak használhatjuk (...) - Ki tartson magyart? Kezdő magyarbarát inkább kanmagyart tartson, ne szukát! Tanácsosabb fajtiszta magyart beszerezni, mint valami bizonytalan származású magyart." (Így gondozd a magyarodat)
 • Donáth Ferenc - kommunista politikus, különböző funkciókat töltött be 45 után, majd részt vett az 56-os forradalomban, később a Nagy Imre-perben elítélték, fia az MSZP-s cionista "lelkész" Donáth László
 • Feinsilber Róbert – „Róbert bácsi”, jemeni zsidó anyja 12 évesen szülte meg a 13 éves apától, tipikus zsidóbűnöző (álszent élősködő), közismert, ételt osztogató bácsi volt Budapesten a 20-as években, aki az adományokat elsikkasztotta és két házat vett a pénzből, 1930-ban kiutasították
 • Fényes Adolf – 1867-1945, festő, a Tanácsköztársaság idején a Művészi Végrehajtó Bizottság tagja
 • Fenyő Miksa – szül. Fleischmann Miksa, a Nyugat alapítója, részt vett a Galilei Kör megalakulásában, a Hadik-kormány minisztere, az antifasiszta tevékenységet folytató Gyáriparosok Országos Szövetségének vezérigazgatója
 • Fischer Mór – 1799-1880, ügyeskedő porcelánfestő, 1839-ben vagyonával betársult a herendi porcelánt gyártó Stingl Vincéhez, egy év múlva már egyedüli tulajdonos volt, Farkasházy Tivadar ükapja
 • Földes Gábor – 1923-1958, kommunista színész, rendező, a háború alatt többször is megszökött a deportálásból, munkaszolgálatból, 56-ban kivégezték
 • Fürst Sándor – kommunista politikus a két világháború között, a Kommunisták Magyarországi Pártjának tagja, 1932-ben Sallai Imrévelegyütt kivégezték
 • Füst Milán – zsidó író, költő, a Tanácsköztársaság idején politikai és jogászi szerepet vállalt, egyik vezetője volt az Alkotó Művészek és Tudományos Kutatók Szövetségének
 • Garami Ernő – politikus, kereskedelemügyi miniszter a Károlyi-kormányban, a Népszava és a Szocializmus c. lap főszerkesztője
 • Gelléri Andor Endre – író, költő, novellát írt a kommunista Fürst Sándor és Sallai Imre kivégzésének emlékére, közvetlenül büntetőtáborozása után halt meg
 • Germanus Gyula – 1880-1979, orientalista, nyelvész, Törökországban részt vett a zsidó „ifjútörök” mozgalomban, amiért majdnem kivégezték, a kommunizmus idején képviselő, muzulmán hitet vett fel
 • Gimes Miklós - kommunista újságíró, majd az 1956-os forradalom "mindenese", kivégezték
 • Hajós Alfréd – szül. Guttmann Arnold, olimpiai bajnok úszó, szabadkőműves építész, tervei alapján "holokauszt"-emlékmű épült a Kozma utcai izraelita temetőben (1949), holokausztiparos
 • Hatvany Lajos - antihorthysta zsidó laptulajdonos, író, a Nyugat főszerkesztője, az "utolsó mecénás", szabadkőműves, 19-ben elmenekült
 • Háy Gyula – 1900-1975, drámaíró, a Tanácsköztársaság alatt a Közoktatásügyi Népbiztosságon dolgozott, majd elmenekült, belépett a Magyarországi Kommunista Pártba, Ausztriába emigrált, ahonnan az 1934-es szocialista felkelésben való részvétele miatt kiutasították, majd a Szovjetunióba ment, később visszajött
 • Heltai Jenő – tehetségtelen, szabadkőműves író, újságíró, Herzl Tivadar unokatestvére
 • Herz Ármin – 19. századi hajózási "vállalkozó", téliszalámigyáros, az olaszoktól nyúlta le a szalámikészítés módszerét
 • Hofi Géza - zsidó "humorista" bohóc, a Kádár-rendszer kegyeltje
 • Horn Ede – eredeti neve Eichorn Ignác, 19. századi politikus, a 20 000 zsidó honvéd legendájának kitalálója
 • Ignotus – szül. Veigelsberg Hugó, a Nyugat alapítója és főszerkesztője, cionista, szabadkőműves
 • Ignotus Pál – szül. Veigelsberg Pál, Ignotus fia, szerkesztő, író, szabadkőműves, a Tanácsköztársaság idején a diákok direktóriumának tagja, Landeszmann György főrabbi magyarellenes előfutára "A magyar rongy nép..."
 • Janikovszky Béla – 1919-1978, ellenálló, részt vett a Gömbös-szobor felrobbantásában, ÁVH-s tiszt, a Rajk- és a Sólyom-per kínzásainak vezetője, Janikovszky Éva férje, nagy valószínűséggel zsidó [217]
 • Janikovszky Éva – 1926-2003, gyerekkönyvíró, költő, a Móra Kiadó vezetője (cenzor), férje Janikovszky Béla szadista ávós [218][219] [220]
 • Jászi Oszkár - a Károlyi-kormány kisebbségi ügyekkel megbízott minisztere, szabadkőműves, anti-horthysta, 1919 után a bécsi magyarellenes "emigráció" vezető figurája
 • Karinthy Frigyes - író, költő, műfordító, gúnyzsidó, ill. zsidóvédő szabadkőműves, felesége, Böhm Aranka, Auschwitzban azt kiabálta, hogy ő a legnagyobb magyar (sic) író özvegye, és engedjék szabadon
 • Kármán Tódor – 1881-1963, fizikus, a patkányforradalmak után tért "haza", és közoktatási népbiztos lett a Tanácsköztársaságban, aztán elmenekült [221]
 • Kertész Ákos - különösen magyarellenes újságíró, író, Landeszmann rabbi követője "A magyar genetikusan alattvaló. (...) boldogan dagonyázik a diktatúra pocsolyájában, röfög és zabálja a moslékot (...) se tanulni, se dolgozni nem tud és nem akar, csak irigyelni, és ha módja van, legyilkolni azt, aki munkával, tanulással, innovációval viszi valamire."
 • Kertész Imre - irodalmi érték nélküli holokausztiparos, magyarellenes, plagizáló Nobel-díjas "író" többé semmiféle nemzeti szolidaritást nem tudok kialakítani magamban az úgynevezett „magyarsággal”, azaz nincs magyar identitásom
 • Kiss József – tehetségtelen zsidó író, költő, cionista, többek közt verset írt a tiszaeszlári vérvád ellen
 • Klebelsberg Kuno - kultuszminiszter, tagadta zsidó származását, noha az köztudott volt "Közismert dolog, hogy a numerus claususról szóló törvényjavaslatot én a parlamentben nem szavaztam meg... Tudott dolog az is, hogy mihelyt a politikai viszonyok alakulása folytán erre a lehetőség nyílt, én az eredeti törvényből eltávolítottam azt, ami a zsidóságra nézve fájdalmas és sértő volt."[222]
 • Komját Aladár – 1891-1937, er. Korach Aladár, kommunista költő, újságíró, antimilitarista, forradalmi egyén, kiadta az Internacionálé c. lapot, 1921-ben kitoloncolták, a spanyol internacionalistákhoz írt verse a 'Nemzetközi brigád indulója'
 • Komlós Aladár – 1892-1980, író, irodalomtörténész, Galilei Kör-tag, a Kasztner vonaton hagyta el az országot, zsidópárti
 • Korda Sándor – újságíró, rendező, a Tanácsköztársaság idején a filmgyártás művészeti vezetője, Amerikába menekült
 • Lajta Béla – zsidó építész, szabadkőműves, számos zsidó épületet tervezett gátlástalanul
 • Landeszmann György - magyarellenes budapesti főrabbi, Kanadába menekült "Ha felsorolnánk azoknak a zsidóknak az értékeit magyar kultúrában, amit ha kivonnánk Magyarországról, akkor nem maradna más, csak a bőgatya és a fütyülős barack."
 • Tom Lantos - magyarellenes amerikai intrikus
 • Litván György - kommunistabarát történész, az SZDSZ alapító tagja
 • Lőw Lipót – 1811-1875, rabbi, a zsidók emancipációs mozgalmának vezetője
 • Major Tamás – kommunista színész, ellenálló, antifasiszta, országgyűlési képviselő, évtizedekig a Nemzeti Színház önkényeskedő igazgatója, testvére vérbíró volt
 • Medgyessy Péter - a magyart is csak törő, dadogó egykori miniszterelnök, infantilis országeladósító, 2002-ben megünnepelte Erdély elszakítását a román miniszterelnök társaságában, szigorúan titkos kémelhárító tiszti múltját azzal magyarázta, hogy a KGB ellen harcolt, természetesen nem mondott le
 • Mendel Jakab – zsidóprefektus (a zsidók vezetője) Mátyás uralkodása idején
 • Méray Tibor - (*1924) kommunista író, újságíró (Szabad Nép), 56-ban emigrált, Franciaországban él
 • Moholy-Nagy László – 1895-1946, sz. Weisz László, festő, ipari formatervező, 1919 márciusában ő is aláírta a magyar aktivisták közös forradalmi nyilatkozatát, később elmenekült Magyarországról, majd Németországból is
 • Molnár Ferenc – 1878-1952, er. Neumann Ferenc, író, három felesége közül kettő zsidó volt, (Vészi MargitDarvas Lili), külföldre menekült, sokszor írt zsidó témákról, a Pál utcai fiúk-ban is sok a zsidó
 • Molnár Gál Péter - hírhedt homoszexuális kritikus és besúgó
 • Nagy Bella - 1879-1947, színésznő, Jókai Mór második felesége, született Grosz Bella. 1899-ben húszéves korában vette el az akkor 75 éves Jókai, ami nagy közfelháborodást keltett. Ezután Bella visszavonult a színészi pályától, és Jókait zsidó módra kiforgatta vagyonából. Az örökséget és a szerzői jogokat is megkaparintotta 1904-ben. [223] [224]
 • Németh Sándor - a Hit Gyülekezete nevű zsidóimádó szekta vezetője, zsidó propagandista "vallás" ürügyén
 • Nyiszli Miklós - holokausztiparos orvos, 1946-ban megjelentetett egy hazugságokkal teli könyvet Auschwitzról
 • Osvát Ernő – szül. Róth Ezékiel, az Írói Direktórium elnöke a Tanácsköztársaság alatt, a Nyugat egyik főszerkesztője [225] [226]
 • Petri György - keresztényellenes zsidó költő (az Isten tömi Máriát...-féle vers írója)
 • Pick Márk – 1843-1892, szalámigyáros, a Pick Szalámigyár alapítója, mely ma is nagy szeletet hasít ki a piacból, a legenda szerint lefizetett egy olasz hentesmestert, hogy tegye tönkre a helyi olasz szalámigyárat, majd ezután őt alkalmazta új gyárában, így szerezte meg a receptet, ami nem szokatlan eljárás egy zsidótól [227]
 • Polányi Károly – gazdaságtörténész, szociálfilozófus, a cionista Galilei-kör első elnöke, Károlyi Mihály támogatója
 • Popper Péter – ismert zsidóbarát pszichológus, Horn Gyula személyes tanácsadója [228] [229] [230]
 • Purjesz Lajos – újságíró, lapszerkesztő, pacifista propagandista a háború alatt, majd a Károlyi-kormány tagja, a hivatalos magyarországi szabadkőműves lap szerkesztője, a Tanácsköztársaság bukása után a megtorlás ellen lépett fel
 • Radnóti Miklós - (er. Glatter Miklós), magyarul beszélő marxista, kommunista, antifasiszta költő, 1931-ben elítélték vallásgyalázás miatt, támogatta a zsidó kommunisták tömeggyilkosságait a spanyol polgárháborúban, háborúellenes volt, feleségét nyíltan csalta annak barátnőjével, munkaszolgálat során halt meg "Világképem kialakulására nagy hatással volt Marx műve[231] [232]
 • Raj Tamás – budapesti cionista főrabbi, SZDSZ politikus
 • Ranschburg Jenő – ismert gyermekpszichológus, antifasiszta, Gyurcsány Ferenc híve
 • Rejtő Jenő – er. Reich Jenő, verekedős, világcsavargó zsidó ponyvaregényíró, a polgári iskolából kicsapták, mert állítólag szájon vágta antiszemita tanárát, gyakran látogatta az idegszanatóriumokat, 1943-ban egy ukrajnai büntetőtáborban halt meg [233] [234]
 • Scheiber Sándor – 1913-1985, nyelvész, irodalomtörténész, a rabbiképző igazgatója, szélsőségesen zsidópárti
 • Sólyom László államelnök – köztársasági elnök, az Alkotmánybíróság elnöke, aki megsemmisítette a történelmi igazságtételről szóló törvényt, ezzel megvédte a kommunista gyilkosokat, a holokaszttagadást tiltó törvény aláírója
 • Solti György *1912-1997 zongorista, karmester, rágalmazó, a magyar népet "milliós nagyságrendû gyilkosoknak" nevezte.
 • Somogyi Béla - újságíró, a Népszava szerkesztője, államtitkár a Károlyi-kormányban, bírálta a felelősségre vonást, zsidó szóval "megtorlást", ezért méltán lett a későbbi igazságtétel, zsidó szóval "fehérterror" áldozata
 • Spiró György - magát írónak képzelő degenerált, magyargyűlölő és gúnyoló "Jönnek a dúlt-keblü mélymagyarok megint, füzfapoéták, füzfarajongók, jönnek a szarból, (...) Ó, ha gyilkolni szabadna újra, csámcsogva, hersegve szívnák a vért - miért is? ki tudja. Trianonért? - (...) nekünk kell jönnünk, pár csenevésznek, hogy bebizonyitsuk: nemcsak a szemetek tudnak magyarul." (Jönnek)
 • Straub F. Brunó – 1914-1996, az utolsó kommunista államfő (1988-89), biokémikus, az Akadémia alelnöke, MKP-, MDP, MSZMP-tag, a Magyar Auschwitz Alapítvány örökös tiszteletbeli elnöke, vitatottan zsidó [235] [236]
 • Szabó Ervin - anarchoszindikalista könyvtárigazgató, sokak szerint a Tanácsköztársaság szellemi előfutára, meg akarta gyilkolniTisza Istvánt, de nyomoréksága miatt társára hagyta a feladatot [237] [238]
 • Szende Pál – zsidó politikus, a nemzetvesztő Károlyi-kormány pénzügyminisztere
 • Szepesi György – *1922, er. Friedländer György, rádiós sportkommentátor, az MLSZ elnöke, állítólag Galambos néven besúgó a sportolók mellett, sokszor teljesen mást mondott, mint ami a pályán történt, "forradalmi" beszéde 1956-ban, melyet a "sportolók nevében" mondott: "A nemzet becsülete, sportolóink sok-sok jövõbeli sikere forog most kockán! Mi nem egymás vérét akarjuk ontani! Mi a magyar fiatalság szebb, boldogabb, egészségesebb életét kívánjuk megteremteni. (...) Mindehhez azonban rendre, nyugalomra, az oktalan vérontás megszüntetésére van szükségünk. Értsétek meg, hogy azok, akik most rombolnak, gyilkolnak, rabolnak, akik a ti békés tüntetéseteket vérfürdõvé akarták változtatni, a magyar ifjúság jövõjét próbálják tönkretenni! Ne engedjétek!" [239]
 • Szerb Antal – zsidó író, irodalomtörténész "Jóformán csak egy faj van: a zsidó; a többi mind keverék és meghatározhatatlan. A zsidó a legősibb faj, és a legtisztább faj (...)Hogy a zsidó vallás nem egyetemleges, az is mutatja legkülönb vallás-voltát. A többi mind az összes, keveredő, korcsosodó, elpusztuló fajok számára vallás, a zsidó vallás egy halhatatlan fajnak, az Isten választott népének vallása. A zsidók mindenkor érezvén választott voltukat, nem hagyhatták el hitüket másik hitért, mely mindenféle népek hite lehetett; szuperioris voltuk szuperioris öntudatának kifejezője vallásuk." "Aki zsidók véréből kisarjadt, az szükségszerűen megváltoztathatatlanul zsidó, ha az összes faji jellegvonások ellentéte lenne is és ha a legvadabb gyűlölője is fajának." "Minden egyéniség-hajhászatom mellett megmaradok kaméleonnak." [240]
 • Teka - 13. századi kamaragróf, a kincstár vezetője IV. Béla idején, birtokát is eladta, hogy kincstári machinációit kiegyenlítse, 1235-ben kivándorolt a zsidótörvények miatt, és zálogüzletekkel foglalkozott Bécsben, a tatárok elleni vereség egyik fő felelőse
 • Thuz János – horvát bán, I. Mátyás keresztapja, részt vett a Vitéz János vezette Mátyás elleni összeesküvésben, 1480-ban Mátyás beidézte egy ügyben, mire Velencébe menekült 60 ezer arannyal [241]
 • Thuz Oszvald – zágrábi püspök, Thuz János testvére, részt vett a Mátyás király elleni összeesküvésben
 • Amerigo Tot - szobrász (eredeti neve Tóth Imre), Magyarország és szövetségesei ellen harcolt a második világháborúban, a Kádár-korszak külföldi csatlósa
 • Trebitsch Ignác – 1879-1943. Kalandor, kettős ügynök, tipikus zsidó csaló, a Rotschildok távoli rokona. Presbiteriánus lelkész Kanadában, majd az anglikán egyház tagja, angol képviselő, majd galíciai és romániai olajmágnás, hamisítás miatt Amerikába menekül, 3 évet ül Angliában, kapcsolatba kerül német és magyar nemzeti mozgalmakkal, részt vesz a Kapp-puccsban, majd elárulja a németeket a franciáknak, Kínába utazik és ott tevékenykedik, majd buddhista szerzetes lesz. Róla mintázták Buzgó Mócsingot[242]
 • Ullmann Mór – az első magyarországi kereskedelmi bank alapítója 1842-ben, a kor egyik leggazdagabb embere
 • Vámbéry Rusztem – szabadkőműves jogász, politikus, Vámbéry Ármin fia, a Károlyi-kormány tagja, a népbiztosok pere és a Rákosi-per védője
 • Vásárhelyi Miklós - a Nagy Imre-perben elítélték, majd a magyarellenes SZDSZ alapító tagja, a Soros Alapítvány elnöke, lánya a szélsőségesen magyarellenes Vásárhelyi Mária
 • Vázsonyi Vilmos – zsidó ügyvéd, politikus, antibolsevista, zsidóimádó, elmenekült a 18-19-es patkányforradalmak és a párbajok elől
 • Vészi József – 1858-1940, író, újságíró, politikus, 1905-ben a miniszterelnökségi sajtóiroda főnöke, miniszteri tanácsos, több újság főszerkesztője, zsidóvédő, az 1919-ben létrejött Magyar Zsidók Országos Szövetsége elnökségi tagja
 • Wahrmann Mór – az első zsidó vallású országgyűlési képviselő Magyarországon, 1882-ben párbajozott Istóczy Győzővel, az Antiszemita Párt vezetőjével
 • Weiss Manfréd – 1857-1922, báró, nagyiparos, konzerv- és lőszergyártó, a háború idején még tovább gazdagodott, a Magyar Zsidók Országos Szövetsége elnökségi tagja, a Tanácsköztársaság idején öngyilkosságot kísérelt meg, mert elvették a gyárát, bűntársa testvére, Weiss Berthold
 • Weltner Jakab – újságíró, a Károlyi-kormány, azaz az ún. Magyar Nemzeti Tanács minisztere, melyben szintén sok volt a zsidó (az első Károlyi-kormányban pl. Weltner, Bíró, Jászi, Kunfi, Garami, Böhm, Purjesz, Szende)
 • Wertheimer Sámson – 1658-1724, Magyarország és Morvaország németországi eredetű főrabbija, a császári udvar főintézője, a Habsburgok bankárja és hadiszállítója többek között a spanyol örökösödési háború és a Rákóczi-szabadságharc idején, Oppenheimer Sámuel (Joseph Süss Oppenheimer unokatestvére) volt a bűntársa, nagyon meggazdagodott a háborúkból, tíz katona strázsált a háza előtt, Esterházy Pál hívta Magyarországra
 • Zelk Zoltán - félművelt kommunista költő, Sztálint és Rákosit dicsőítő verseket írt, a kommunizmus egyik kiemelt költője volt
 • Zemplényi György - 1952-1999, tipikus zsidó szélhámos, mindenkit átvert Magyarországon (részben a Magyar Úszószövetség elnökeként) és másutt, volt ortodox zsidó és keresztény álpap, sokat jótékonykodott (mások pénzéből), nemzetközi körözés alatt állt, több százmillió forintnyi összeget csalt ki másoktól főleg Magyarországon és Izraelben, a magyar hatóságok elengedték kapcsolatai miatt, homoszexuális [243] [244]
 • Zerffi Gusztáv – 1820-1892, er. Hirsch Gusztáv. Hírlapíró. Támadta a népies irányt, majd honvédnek állt, és Schweidel Józsefsegédtisztje lett, ezután évtizedekig a bécsi titkosrendőrség fizetett ügynöke volt, a forradalmi emigráció, főként Kossuth Lajos ellen végzett aknamunkát, Konstantinápoly, Párizs, London következett, ahonnan becsületsértési per miatt Bukarestbe szökött, és osztrákellenes cikkeket írt. Trebitsch Ignác-szerű alak, a 48-as opportunista zsidó honvédek mintapéldánya.

Kortárs zsidók Magyarországon


A lista sokkal hosszabb is lehetne, szinte minden ismert zsidó morális bűnözőnek tekinthető. Kevésbé jelentős magyarellenes, csaló, törvényszegő, erkölcstelen zsidók százai ismertek még.
Tömeggyilkosok, gyilkosok

Bajnai Gordon - országrabló, egy ideig miniszterelnök, sokak szerint legalább 10 ember életébe került gazdasági tevékenysége
 • Biszku Béla - vadul magyargyűlölő tömeggyilkos, 1956 után a bosszúállás jelképe.
 • Engel Zoltán – szociopata rendőrgyilkos, aljas bűnöző, 2003-as rendőrgyilkossága idején lebénult
 • Geréb Ágnes - orvos és szülésznő, kétséges módszereket vet be magyarok ellen, haláleset is történt működése következtében, 2012-ben 2 év letöltendő börtönbüntetést kapott, mert meghalt egy csecsemő szülés közben, miközben el volt tiltva foglalkozásától
 • Gergényi Péter - rendőrtiszt, fajtársai hű kiszolgálója, aki a magyarokra támadt október 23-án
 • Gyurcsány Ferenc- országrabló bűnöző, egy ideig miniszterelnökként lövette ki magyarok szemét, a KISZ egykori főtitkára, az Apró-klán tagja
 • Lasz György - az IN-KAL Security erőszakszervezet vezetője
 • Szemjon Mogiljevics – „Szeva bácsi”, nemzetközileg ismert, titokzatos maffiavezér, Magyarországon is tevékenykedett
 • Németh Gábor - (másnéven Móse David),*kb. 1975, bűnöző, csaló, gyilkos, gazdag fajtársait gyilkolta meg Thaiföldön, izraeli-magyar kettős állampolgár
 • Nyers Rezső - volt bolsevista főelvtárs, miniszter, a Kádár-kormány közellátási kormánybiztosa, a rendszerváltáskor az MSZMP, majd az MSZP elnöke, 1998-ig képviselő, nem vonták felelősségre
 • Tasnádi Péter - maffiózó, a zsidó maffia feje, 2011-ben 7 évre ítélték
 • Weiszdorn Róbert - a 2002-es szadista móri tömeggyilkosság egyik elkövetője
 • Zoltai Gusztáv - volt partizán, munkásőr, a MAZSIHISZ ügyvezető igazgatója
Csalók, sikkasztók, pedofilok, egyéb

 • Aczél Endre - magyarellenes, kommunista újságíró, valószínűleg besúgó volt Acsády fedőnéven
 • Andrassew Iván - magyarellenes újságíró
 • Apró Piroska Apró Antal kommunistagyanús lánya, Gyurcsány Ferenc anyósa
 • Bárándy György - obskúrus zsidó ügyvéd, besúgó
 • Bárándy Gergely - Gulág-relativizáló, holokausztiparos politikus
 • Bencsik András - zsideszes újságíró
 • Bartus László - szánalmasan magyarellenes újságíró
 • Bajtai Zoltán - rádiós, aki kiirtaná a keresztényeket
 • Bakáts Tibor - piti tolvaj Mert ő (ti. Jézus) egy fattyú. Tehát akárhogy, hát húzzuk, vesszük, vagy magyarázzuk, Krisztus egy fattyú.
 • Bauer Tamás - magyarellenes liberális SZDSZ-politikus, igazságosnak tartja Trianont, szülei szadista kommunista ÁVH-sok voltak "Nem gondolom, hogy a trianoni békeszerződés aláírása sorstragédia lenne." "Tisztelt Országgyűlés! Gyáva az a politikai tényező, alantas az az eljárás, amikor a fiú politikai szerepvállalása miatt, az apát igyekszenek megtorolni! (...) Mint négy nyelven beszélő jogász, sohasem volt verőlegény, nem volt kihallgató tiszt, hét év alatt összesen kétszer bízták meg kihallgatással, többek között Ries István kihallgatásával, akit azonban sohasem kezelt úgy, soha semmilyen szerepe Ries István halálában nem volt. (...) Öregségére az a szerencsétlenség érte, hogy a fia és kollegája az SZDSZ politikusa lett és a rendszerváltás körülményei között 10 éve ki van téve Csurka István, Kövér László és mások alantas támadásainak."
 • Benedek Fülöp - államtitkár, hűtlen kezeléssel vádolják
 • Berkowitz Salamon - a Traubisoda hamisítója, büntetlen
 • Joav Blum - sukorói ingatlancsaló
 • Bodnár Dániel - az EMIH vezetőségi tagja, a Tett és Védelem Alapítvány (zsidó gárda) elnöke, nácivadász, zsidóbűnözésvédő, magyarellenes [245] [246]
 • Bokros Lajos - hírhedt pénzügyminiszter
 • Bolgár György - pornószerző kommunista, magyarellenes újságíró [247]
 • Csintalan Sándor - Izrael-barát maffiagyanús személy
 • Czeizel Endre-orvos, genetikus, gyerekei homoszexuálisok, köztörvényes
 • Dániel Péter - antifasiszta, botrányosan viselkedő ügyvéd, tipikus zsidó, többek közt vörös festékkel leöntötte Horthy Miklósfaszobrát, az 56-os halálra ítélt Wittner Máriát prostituáltnak nevezve gyalázta, ketchuppal kente össze az alkotmány egy példányát
 • Dávid Ibolya - MDF-es politikusként a zsidó érdekek képviselője, köztörvényes kiszivárogtató
 • Demján Sándor - milliárdos üzletember
 • Demszky Gábor - túlliberális, antifasiszta politikus, 20 éven át Budapest cionista polgármestere, gyanús ügyei is ismertek
 • Dessewffy Tibor - ultrabaloldali szociológus, aki gyalázta a székely himnuszt [248]
 • Deutsch Tamás *1966, a Fidesz egyik vezére a buta zsidó típusból, nyíltan zsidó (szefárd), obszcén politikus, magyarellenes sportminiszter, az MTK elnöke, szabados magánéletű, Jobbik-ellenes "szégyellje magát mindenki, aki egy 17 éves sportoló életveszélyes sebesülése kapcsán nem az együttérzés, hanem a gyalázatos cigányozás hangján szólalt meg" [249]
 • Dési János - nyíltan cionista, cigányfajvédő újságíró
 • Dobrev Klára Gyurcsány Ferenc magyarellenes felesége, Apró Piroska lánya
 • Donáth László - magyarellenes, cionista, antifasiszta álkeresztény lelkész, MSZP politikus "mert magától értetődő, hogy a veleszületett faji jellegzetességek, vagy adott esetben választott karaktermotívumok közösségi megélése révén válik az ember élete igazivá, teljessé, vagy konkréttá." [250]
 • Draskovics Tibor - pénzügyminiszter a Medgyessy- és Gyurcsány-kormányban, majd terrorizmussal fenyegető, hazug igazságügyminiszter [251]
 • Eörsi Mátyás - antifasiszta jellegű egykori SZDSZ-es politikus, a szadista ávós gyilkos, Bauer Miklós üzlettársa, a magyarokat szidta a dunaszerdahelyi magyarverés után, miután egy magyar kómába került "Szégyelljük magunkat azért, hogy a magyar szurkolók megsértették a vendéglátókat."
 • Esterházy Péter - magát írónak képzelő degenerált magyarrágalmazó, művészete humorosnak szánt, obszcén bohóckodásból, nyelvtani bakikból, másoktól szó szerint átvett hosszú szövegrészekből áll "(az őszödi hazugságbeszéd) Ha kicsit nyugodtan elolvassuk a szövegét, az egy nagyon is erkölcsi alapozású szöveg."
 • Farkasházy Tivadar - magyarellenes, kétes újságíró
 • Fekete János bankár - bankár, a Magyar Nemzeti Bank elnökhelyettese a szocializmus alatt
 • Feldmájer Péter - a Mazsihisz cionista elnöke
 • Félix Péter - Turul-gyalázó újságíró
 • Richard Field - a magyarellenes, zsidó LMP támogatója, cigányfajvédő
 • Fischer Ádám - magyarellenes "karmester"
 • Fischer Iván - magyargyalázó "karmester"
 • Fodor Gábor - a magyarellenes SZDSZ álszentségéről híres egykori elnöke, a látszólag békés, értelmes, valójában aljas zsidó típusa "A Metész-tüntetés ügyében egyetértettem Kuncze Gáborral. Ha egy bírósági tiltás ellenére tüntetnek, akkor ott a rendőrségnek fel kell lépnie - a lehető legbékésebb eszközökkel. (Riporter:)- Idős embereket gumibotoztak. - Én ilyesmiről nem tudok. Sokan sokfélét mondanak, de az azóta eltelt hetek alatt egyetlen vádat sem tudtak bizonyítani.[252] [253]
 • Fok Balázs - kislányverő gátlástalan zsidó Így kér bocsánatot
 • Fónagy János - cionista Fidesz-politikus, kétévesen "holokauszttúlélő" volt
 • Forró Tamás - riporter, vállalkozó, érintett volt a Kulcsár-ügyben, másfél év felfüggesztettet kapott
 • Földesi-Szabó László - kiemelkedően közhasznú alapítvány élén folytatott gazdasági tevékenységet, adócsaló
 • Zvi Frank - ingatlanos izraeli üzletember, Club Aliga
 • Fröhlich Róbert - főrabbi a magyar nép hadseregében
 • Fürst György - hűtlen kezeléssel gyanúsított terézvárosi alpolgármester
 • Gál György - köztörvényes politikus, panamában vett részt
 • Gálvölgyi János - magyarellenes műsorokban szereplő zsidó "színész"
 • Uri Geller - hírhedt előadóművész, szélhámos
 • Gerő András - szélsőséges, antifasiszta történész, Gerő Ernő unokaöccse
 • Geszti Péter - magyarellenes, SZDSZ-es kötődésű énekes, az álmagyar Nemzeti Vágta alapítója
 • Glatz Ferenc - az MTA volt magyargyalázó elnöke "A magyar embernek évszázadnyi időbe tellett, amíg a lovaglástól elgörbült lábával megtanulta az eke utáni egyenes testtartást." (A magyarok krónikája) "Ezek a primitív hordák, akiknél a gyermek és nőgyilkosság régi tradíció, görbe lábú gyilkosok, primitív hordák, nyelvük nem lévén a sokkal műveltebb szláv törzsek szavait lopták el..." (2007. augusztus 20., Duna TV) [254]
 • Göncz Kinga - hivatalában is magyarellenes külügyminiszter, Göncz Árpád lánya
 • Gordon Gábor az Élet Menete alapítója, holokausztiparos
 • Gréczy Zsolt - szélsőségesen baloldali, antifasiszta újságíró, Gyurcsány utolsó csatlósa
 • Gusztos Péter - magyarellenes, Prohászka Ottokárt gyalázó SZDSZ-politikus
 • Gyárfás Tamás - szefárd zsidó sportriporter, NOB-alelnök, a Nap-Kelte producere
 • Hack Péter - Hit Gyülekezete szektás, a holokauszttagadást tiltó törvényt támogató SZDSZ-es politikus
 • Hagyó Miklós - korrupt, tolvaj főpolgármester-helyettes
 • Hajós András - magyarellenes műsorokban szereplő énekes
 • Halák László - a MÚOSZ cionista vezetője
 • Hanti Vilmos - a Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetségének elnöke
 • Haraszti Miklós - cionista SZDSZ-alapító
 • Harsányi László - a Holokauszt Központ igazgatója
 • Havas Szófia - kommunista MSZP politikus, kórházvezető, ellenforradalomnak tartja 56-ot, rokona a pufajkás Horn Gyulának "Én például 1956 esetében nem szoktam forradalomról beszélni, mert a börtönből kiszabadult nyilaskereszteseket nem tudnám semmilyen módon forradalmároknak nevezni. Ahogyan azokat a géppisztolyokkal köröző fiatalokat sem, akik ugyanúgy járták a házakat, mint 1944-ben zsidókra vadászva.[255]
 • Hegedűs Zsuzsa - álmagyar szociológus, Orbán Viktor tanácsadója
 • Hell István - magyarellenes, cigányfajvédő újságíró
 • Heller Ágnes - korrupt kommunista "filozófus" "A zsidók esetében a nácizmus nem az „ellenséget" akarta kiirtani, ahogy a Szovjetunió, hanem egy népet, amely ráadásul a monoteizmus hagyományainak a megtestesítője. A holokauszt valójában Isten elleni harc volt. (...) Ezért tehát a kettő (kommunizmus és "nácizmus" - a szerk.) nem összehasonlítható egymással." [256]
 • Helmeczy László - ügyvéd, Fidesz-képviselő, a Centrum Párt alapító tagja, alelnöke, MDF és Együtt-PM-jelölt, az MLSZ alelnöke (!), a "cigánygyilkosságok" egyik sértettjének képviselője, a Hír TV kapcsán keveredett büntetőügybe, büntetlen
 • Heltai Péter - romániai besúgó
 • Hernádi Judit - magyarellenes műsorokban szereplő zsidó színésznő
 • Hesz Máté - hírhedten agresszív, magyarellenes akcióban részt vett vízilabdázó
 • Hiller István - a kommunista gyilkos Ságvári Endrét méltató MSZP politikus "(Ságvári) akkor sem adta meg magát, akkor sem adta fel a harcot, amikor 60 évvel ezelőtt csendőrök törtek rá" "szükség van az emlékezésre. Szükség van arra, hogy tudjuk, a fasiszta elnyomás veszélye ellen kötelességünk harcolni. Mindenáron." "a felejtés életveszélyes. A felejtés erőt adhat azoknak, akik Ságvári gyilkosait fel akarják menteni. Azoknak, akik a nyilasok rémtetteit ma plakátokra festik." "nem felejtjük Ságvárit és nem felejtjük azokat az egykori ifjakat, akik mellette harcoltak. Büszkén vállaljuk velük a közösséget."
 • Horn Gábor - magyarellenes SZDSZ-es politikus "Higgyék el, fontosabb az, hogy mi lesz az SZDSZ-szel annál, hogy mi lesz ezzel az országgal. És ezt nagyon őszintén mondom." [257]
 • Horváth Csaba - túlzottan zsidóbarát MSZP-politikus
 • Horváthné Fekszi Márta - büntetőügyekbe keveredett zsidó államtitkár
 • Hunvald György - volt VII. kerületi polgármester, panamával foglalkozott, az MTK elnöke
 • Iványi Gábor - "keresztény" lelkész (a Turul:) "dülledt szemű mesebeli tojószárnyas" (a jobbikos kereszt:) "tűzifa és nem krisztuskereszt"
 • Juszt László - szélsőségesen baloldali újságíró, pénzbüntetésre és fegyverei elkobzására ítélték az egyébként az igazság bajnokaként tetszelgő Jusztot, mert 2002-ben lelőtt egy nyulat és egy őzet [258]
 • Kaiser Ede - bűnöző
 • Kapolyi László - a privatizációból meggazdagodott milliárdos üzletember
 • Karsai László - holokausztiparos történész, Karsai Elek fia.
 • Keleti Györgyi - bolsevista környezetből jövő pornó bűnöző
 • Kende Péter - szélsőbaloldali szociológus, aki még a Szögi Lajost agyonverő cigányokat is védte, rendkívül rosszindulatú [259][260] [261]
 • Kenedi János - kontraszelektált történész, nem zárható ki, hogy besúgók, ügynökök aktáit semmisítette meg jó zsidó szokás szerint
 • Kertész Ákos - magyarellenes újságíró [262]
 • Kertész Imre - magyartalanságáról, tehetségtelenségéről ismert "író", aki pusztán azért kapott Nobel-díjat, mert a "holokauszt"-ról írt, sokak szerint ellopta 56-ban emigrált barátja művét, amiből évekig megélt
 • Kis János - a nemzetvesztő SZDSZ első elnöke, "filozófus", a címervitában azt mondta, felőle akár micisapka is lehet a címer, csak döntsék el végre
 • Kóka János - gazdag, kétes üzletember, vezető SZDSZ-politikus
 • Koltai Gábor - büntetőügyekbe keveredett filmrendező, Koltai Róbert fia
 • Koltai Lajos - operatőr, rendező, holokausztiparos (Sorstalanság)
 • Komoróczy Géza - magyargyalázó "történész"
 • Konrád György - magyarellenes író, a külföldön a magyarokról terjesztett valótlanságairól hírhedt, besúgta saját sógorát
 • Kornis Mihály - zsidó író, híres mondása: "mi sokkal jobban gyűlölünk benneteket, mint ti minket", továbbá sokan neki tulajdonítják egymás lezsidózását Spiró Györggyel, és az emlékezetes medencés jelenetet
 • Kőszeg Ferenc - az SZDSZ alapító tagja, a "jogvédő" Magyar Helsinki Bizottság elnöke
 • Kovács Lajos - a Főtáv Zrt. hűtlen kezeléssel és csalással vádolt volt vezérigazgatója
 • Kovács László - kommunista, szélsőségesen magyarellenes, szabados magánéletű külügyminiszter, a "23 millió román"-ozásról híresült el "Azt mondja, hogy mi 23 millió román munkavállalóval riogattuk az országot. Soha nem mondtuk azt, hogy 23 millió román munkavállaló fog idejönni, a csecsemőkre soha nem gondoltunk." [263]
 • Köves Slomo - cionista, ortodox zsidó rabbi
 • Naftali Kraus - rasszista zsidó író, újságíró, Izraelben él [264]
 • Krausz István - a MAZSIHISZ egykori alelnöke, piti tolvaj
 • Krausz Tamás - kommunista történész, relativizálja a kommunizmus bűneit
 • Kulcsár Attila - hírhedt sikkasztó álbróker
 • Kuncze Gábor - a magyarellenes SZDSZ egykori vezetője, aki a rendőrök által brutális összevert Révész Máriuszon gúnyolódott, a 'megélhetési bűnözés' kifejezés megalkotója, az 1997-es METÉSZ (gazda)tüntetést törvénytelenül verette szét brutálisan (öregasszonyokat húztak végig a földön), hivatala idején adott igazolást a Belügy egy Ausztráliában élő ÁVH-s gyilkosnak, hogy az ÁVH nem kínzott embereket. ...és olyan mély letargiában vannak ettől a rettenetes országtól meg helyzettől, hogy legszívesebben az ember tényleg ciántablettát osztogatna nekik...
 • Kunos Péter - sikkasztó sakkozó
 • Lázár János - agresszív szefárd zsidó, álmagyar Fidesz-politikus
 • Lendvai Ildikó - kommunista cenzor, magyarellenes MSZP politikus, cenzorként betiltotta a Tiszatáj c. irodalmi lapot
 • Paul Lendvai- magyargyűlölő és rágalmazó, Ausztriában élő újságíró, önként lett besúgó
 • Lomniczi Zoltán - cionista jogász, a gazdaállam Legfelsőbb Bíróságának elnöke is volt
 • Magyar Bálint - a nyíltan magyarellenes SZDSZ egykori vezetője, megpróbálta tönkretenni a magyar oktatásügyet
 • Magyar György - ügyvéd, rendszeresen aljas bűnözőket véd
 • Majsai Tamás - református lelkész "El lehet temetni példának okáért a "náci" Horthyt, kísérgetni lehet István király tetemcafatját és soha nem használt tökfedőjét, kongatni lehet a vészharangot különféle nemzetszaporulati ügyekben vagy mondjuk eutanázia- (veszélyben az utolsó kenet!) és hálószobakérdésekben."
 • Martonyi János - revízióellenes zsidó külügyminiszter Magyarországon, állítólagos Bilderberg-tag (a zsidó világkormány tagja)
 • Mécs Imre - kaméleon jellemű SZDSZ-es, majd MSZP-s politikus, miután az MSZP jogelődje halálraítélte
 • Medgyessy Péter - országeladósító miniszterelnök
 • Mesterházy Attila - az MSZP Izrael-barát elnöke
 • Mészáros Tamás - újságíró, 1971-ben többrendbeli lopásért 6 hónap börtönbüntetésre ítélték, de közkegyelemben részesült zsidósága (hivatalosan kóros tudati állapota) miatt. Ahova csak a Televízió forgatócsoportjával ment, mindenhonnan ellopott valamit (Szász Endrétől, a Mátyás-templomból, a Derkovits-teremből, stb.). [265] [266]
 • Moldova György - kommunista író, aki tagadja Kádár és a kommunizmus bűneit [267]
 • Molnár Csaba - MSZP, majd DK-politikus "2006-ban egy feldühödött, eszement csőcselék megpróbálta széjjelverni Budapest belvárosát." (a 2006-os rendőrterrorról) [268]
 • Nádas Péter - magyarellenes író "...(az őszödi hazugságbeszéd) az én véleményem szerint nagyszerű beszéd, a retorika egyik csúcsa - beleszámítva az összes nem szalonképes kifejezéseket, amelyeket nem neveznék se obszcénnek, se trágárnak, egyszerűen azért nem, mert a helyükön vannak. (...) Bizonyos érzéketlenséget mutatott, amely demokratikus politikus számára nem azért nem megengedhető, mert morálisan nem elfogadható, mert mindenki úgy hazudik, ahogy akar, mindenki a saját hazugságáért maga felelős." "A magyar állam nem egyszerűen csak egy csődöt került el, a magyar állam már nem létezik"
 • Németh Péter - szélsőbaloldali újságíró, Gyurcsányék egyik kedvence
 • Németh Sándor - a Hit Gyülekezete zsidóimádó szekta vezetője, zsidó propagandista
 • Noé Krisztina - antifasiszta "író", feljelentette a Magyar Szigetet
 • Novák Attila - a Magyarországi Cionista Szövetség elnöke
 • Oberlander Baruch - ortodox haszid zsidó vallási vezető, a Chabad-Lubavics irányzat magyarországi megteremtője és vezetője
 • Juli Ofer - izraeli ingatlannal foglalkozó üzletember, Gresham-palota botrány [269]
 • Ormos Mária - kommunista történész
 • Paizs Miklós - hírhedt zsidó művész "a fattyú házasságon kívüli gyermeket jelent, Jézus az egy zsidó fattyú volt, ilyen egyszerű, nem?" [270]
 • Para-Kovács Imre - magyarellenes újságíró, cigányfajvédő
 • Pető Iván- SZDSZ politikus, igazságtétel-ellenes, nyíltan kommunista bűnösöket védett a rendszerváltás idején, többek között apját,Pető László ávóst, akinek ÁVH alezredesi címe helyett raktári osztályvezetőt diktált be a Parlamenti Almanach évkönyvébe "a demokratikus berendezkedésű államokban ilyen kérdés nem létezik, utólagos igazságtétel"
 • Pokorni Zoltán- fideszes politikus, a holokauszt emléknap megálmodója
 • Princz Gábor - bűnöző, a Postabank egykori vezérigazgatója
 • Rácz Károly - alias Terry Black, transzvesztita művész, MSZP
 • Rajk László - építész, SZDSZ-politikus, apja a gyilkos Rajk László belügyminiszter volt
 • Regős Péter - a magyar zsidók világszövetségének szóvivője, patologikus magyargyűlölő "Szerintem a magyar az egy alacsonyabbrendü faj. Igérem, hogy ahol csak tehetem, életem minden területén ártani fogok és akarok Önöknek."
 • Rejtő E. Tibor - bankár, a Kulcsár-ügyben felmentették [271] [272]
 • Rényi-Vámos Krisztina - A Budapest Airport volt jogi igazgatója, feltehetőleg bűnöző.
 • Rogán Antal - álmagyar, holokausztozó Fidesz politikus, Jobbik-ellenes
 • Sándor Klára - egykori magyarellenes SZDSZ-es politikus
 • Sas József - adócsaló színházigazgató
 • Schiff András - magyarellenes zongorista, Magyarországot náciként állítja be külföldön, ahogy sok más balliberális zsidó "Öngyilkosság lenne hazamennem, oda, ahol le akarják vágni a kezemet. (sic!)" "A kormányzattal szemben csak a szélsőségesek jelentenek alternatívát, ami viszont a hitlerizmus felé vezető út, szóval sok sikert hozzá. Az emberek persze azt mondják, ugyan már, közel sem olyan rossz a helyzet, mint Hitler Németországában. Jó, legyen nekik: gázkamrák tényleg nincsenek." [273]
 • Schiffer András -*1971, a zsidópárt (LMP) elnöke, a magyarellenes, cigány-, zsidó- és bűnözővédő TASZ egyik vezetője, dédapja a nemzetgyilkos Szakasits Árpád. 1989-ben tagja a Gyurcsány Ferenc vezette kommunista Új Nemzedék Mozgalomnak, majd az Ijfú Szocialisták mozgalmának megalapítója. "(Ságvári Endre) Életét adta Magyarország függetlenségéért." [274]
 • Simor András - az MNB (a gazdaállam nemzeti bankja) volt elnöke, MSZP közeli pénzügyi machinációk zsidó szereplője, magyarellenes "A devizahiteleseket nem lenne helyes megmenteni, mert a magyaroknak végre meg kell tanulniuk, hogy nincs ingyen ebéd."
 • Sólyom László államelnök - volt államelnök, zsidó érdekek képviselője, aláírta a holokauszttagadás-törvényt
 • Soros György - tőzsdei spekuláns
 • Spiró György - magát írónak képzelő degenerált, magyargyűlölő és gúnyoló
 • Steiner Pál - cionista politikus
 • Stohl András - drogos színész, köztörvényes karambolózó, 10 hónapot kapott
 • Suchman Tamás - mélyzsidó MSZP-politikus, volt privatizációs miniszter őrjöng
 • Surányi György - a Magyar Nemzeti Bank volt zsidó elnöke
 • Szabó György - cionista Fidesz politikus, magyar-izraeli kettős állampolgár, a Hollán Ernő utcai magyarellenes tüntetés szervezője, a Mazsök elnöke [275] [276]
 • Szabó Zoltán - az MSZP zsidó politikusa
 • Szabó István - filmrendező, holokausztiparos, volt besúgó "Életem legbátrabb, legvakmerőbb cselekedete volt az állambiztonsági munka."
 • Szegedi Csanád - a nemzeti radikális párt alelnöke volt, majd kiderült, hogy zsidó, amit letagadott, kirúgták a pártból, és szélsőségesen zsidópárti lett, felvette a zsidó vallást, még körül is metéltette magát
 • Szekeres Imre - az MSZP-vezetés sötét figurája, nyíltan alkoholista
 • Székely Gábor - Szerencsejáték Zrt. gyanús vezérigazgatója
 • Székely Péter - a Magyar Kommunista Munkáspárt főpolgármester-jelöltje, Székely Gábor fia
 • Székhelyi József - zsidó színész, a Himnuszt gyalázta 2005-ben SZDSZ-gyűlésen
 • Sziebert György - a BKV volt jogi igazgatója, feltehetőleg korrupt bűnöző
 • Szigeti Péter - kommunista OVB elnök, a 2010-es választási botrány felelőse, a tömeggyilkos Che Guevara tisztelője
 • Szilvásy György - obskúrus titkosszolgálati miniszter
 • Tamás Gáspár Miklós - kommunista-anarchista filozófus, magyarellenes, Ságvári Endre judeokommunista csendőrgyilkosról: "Polgárháborús konfliktusban halt hősi halált - s ebben a polgárháborúban neki és szövetségeseinek volt igazuk, nem pedig a kollaboránsok csendőrségének."
 • Toepler Zoltán - deviáns, állatkínzó rendező
 • Tátrai Miklós - a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. hűtlen kezeléssel gyanúsított volt vezérigazgatója
 • Tóta W. Árpád- obszcén, magyargyűlölő újságíró, Index
 • Tölgyessy Péter - az SZDSZ ex-elnöke
 • Uj Péter - zsindexes újságíró [277]
 • Ungár Klára - a magyarellenes SZDSZ egykori tagja, homoszexuális, antifasiszta
 • Ungvári Tamás - szélsőséges, cionista író
 • Ungváry Rudolf - magyarellenes író, Ungváry Krisztián apja "A kurva anyját annak, aki az én magyarságomat kétségbe meri vonni!"
 • Vágó István - obskúrus, SZDSZ-es kötődésű műsorvezető
 • Vámos György - *1954, "kereskedő", 1990 után Ausztriában Jörg Haider radikális jobboldali Osztrák Szabadságpártjának tagja, Fidesz-közeli újságíró, műsorvezető (Magyar Hírlap, Echo TV), Mazsihisz-alkalmazott (amikor nem a Mazsihiszt szidja), a KDNP Izraelita Műhelyének megalapítója, tipikus zsidó "jellem" [278]
 • Varga Tamás - a Fidesz volt gazdasági tanácsadója, milliárdos csalásért 3 évet kapott, Hollandiába menekült, majd sokáig ott élt
 • Vári György - cionista, magyarellenes újságíró, blogger
 • Várszegi Gábor - zsidó milliárdos, MTK-tulajdonos
 • Vásárhelyi Mária - magyarellenes szociológus "lámpaernyő"
 • Veres János - köztudottan erőszakos egykori pénzügyminiszter lefejeli a kamerát fenyegetőzik
 • Vermes Péter - hírhedt nemzetközi csaló, szélhámos, a Batthyány Társaság elnöke, több elfogatóparancs van érvényben ellene, jelenleg Izraelben él, tipikus zsidóbűnöző [279]
 • Vértes András - a GKI gyanús zsidó elnöke [280]
 • Vince Mátyás - az MTI zsidó elnöke
 • Ron Werber - izraeli választási tanácsadó, az MSZP kampányfőnöke, a 2002-es negatív kampány kitervelője
 • Wieszt János - korrupt politikus

Zsidó bűnök

Rituális gyilkosságok


Az általában felsorolt eseteknek kb. egy tizede szerepel az alanti listán (nagy részük gyerekgyilkosság)
Mikor
Hol
Gyilkosság
414
Inmesztár
Részeg zsidók keresztre feszítenek egy gyereket
1144
Norwich
A tizenkét éves William rituális meggyilkolása pészahkor
1168
Gloucester
(Szent) Harold rituális meggyilkolása
1181
Bury St Edmunds, Suffolk
A fiatal (Szent) Robert rituális meggyilkolása
1235
Fulda
Gyerekek
1255
Lincoln
A kilencéves (Szent) Hugh rituális megölése
1285
München
Két gyerek vérét lecsapolják
1475
Trient
A 29 hónapos Simon megölése pészahkor. A gyilkosok Sámuel zsidó, ennek fiai Izrael és Mózes, Mózes fiai Moher és Bonaventura. A gyereket tűkkel szurkálják, nyakából, karjából és combjából darabokat vágnak ki, vérét egy edénybe eresztik. A haldokló testet kifeszítve tartják, a keresztre feszítéshez hasonlóan. Vallatáskor azt mondták: bármikor meg lehet egy gyereket ölni és a vérét venni, azonban Istennek kedvesebb, ha ezt húsvét környékén teszik. Szükséges , hogy a gyereket megkínozzák és megfeszítsék, különben nem hatásos a vére.
1494
Nagyszombat
Egy kisfiú ereit felvágják, a hullát feldarabolva elássák
1529
Bazin, Pozsony megye
Meilinger György fiát elrabolják, vérét tollszárral kiszívják, meggyilkolják,
1569
Witow, Lengyelország
Egy zsidó, Jakob von Lezyka megveszi egy özvegyasszony kétéves gyerekét és kegyetlen módon meggyilkolja
1840 február 5
Damaszkusz
P. Sardegna Tamás, kapucinus atya megölése
1882 április 1
Tiszaeszlár
A 13 éves Solymosi Eszter rituális meggyilkolása
1899
Polna, Csehország
Hülsner Lipót zsidó zsibárus megöli Hruza Ágnes 19 éves fiatal nőt, vérét lecsapolják, Halálra ítélik, a zsidó sajtó új tárgyalást követel ki, ahol kiderül, hogy 1898 július 17-én már ugyanígy megölt egy Klima Mária nevű lányt. Halálra ítélik, ezt életfogytiglanira változtatják, és 9 év múlva a zsidók kihozzák a börtönből a kétszeres gyilkost.
1910
Shiraz, Irán
Gyerekek
1912
Oroszország
Mendel Beljiszt azzal vádolják, hogy a 12-éves Andrej Rurcsinszkijt megölte egy rituális vallási szertartáson. [281]
1932
Paderborn, Németország
Megölnek és földarabolnak egy Kaspar Maria nevű kisleányt
1946 május 22
Kunmadaras
A tömeg bizonyítva látta, hogy zsidók kolbászt csináltak keresztény gyerekekből. Emellett éppen a helyi tanító ellen folyt a zsidó népbíróság terrorpere. A tömeg 3 zsidót megölt, 15-öt megsebesített. A zsidók bosszúból első fokon a 3 fő tettest halálra ítélik, 56 személyt 2 évtől életfogytig tartó kényszermunkára ítélik. A végső ítélet: egy személy életfogytiglani fegyház, egy személy két és fél év, egy személyt fölmentenek, a további 56 személyt pedig 5 hónaptól nyolc évig tartó fegyházra ítéli el a zsidó terrorbíróság.[282]
1998 április 1
Körmend
Megölnek egy Zsófi nevű kislányt egy bérházban. Letartóztatnak egy tanúnak jelentkező Tánczos Gábor nevű fiatalembert, akiből kétséges módszerekkel az előzetesben csikarnak ki "vallomásokat". A fiatalembert 10 évre leültetik. A valódi tettest máig sem derítették ki, a gyilkosság módja egyezik a zsidó gyilkolási móddal, azaz átvágták a torkát, és a gyilkosság idején a városban sok idegenből jött haszid zsidó tartózkodott, akik aztán el is távoztak onnan. [283] [284] [285] [286]


Kútmérgezés, szentséggyalázás


Mikor
Hol
Akció
1333
A bodeni tó mellett Kostnitzban
Kútmérgezés
1305
Korneuburg
Két zsidót ítéltek halálra a szent ostya meggyalázása miatt. Ekkor Zerklinus nevű zsidó ugyanis egy buta napszámossal karácsonykor ellopatott egy szent ostyát; a napszámos megáldozott, de rögtön kiköpte a szentséget s elvitte a zsidónak, amiért 3 forintot és egy új ruhát kapott. A zsidó eldugta a szent ostyát és három éven keresztül minden nap meggyalázta egy Áron nevű zsidó társaságában. A napszámosnak később őrjítő lelkifurdalása támadt s följelentette a két zsidót. Így kerültek a máglyára.
1345
Elzász
Kútmérgezés
1369
Brüsszel
Egy Jonathán nevű gazdag zsidó egy Louvain János nevű kikeresztelkedett zsidónak 500 tallért adott, hogy neki egy konszekrált ostyát lopjon. A szent ostyákat ott is összeszurkálták a zsidók és több kiváló történetíró könyve szerint vércseppek jelentek meg a szúrások helyén. A művek idézését helyszűke miatt mellőznünk kell.
1420
Bécs és Enns
Négy szent ostyát ellopattak, összeszurkáltak, tűzbe dobtak és azt a keresztényt, akivel a lopást elkövettették, megölték.
1640
Boroszló
Az elvetemült sekrestyéssel 30 ezüstért több szent ostyát lopattak ki a tabernákulumból, és azokat undokul meggyalázták.
1919
Budapest
Zsidók átkozzák, gúnyolják és leköpik a szentséget a körmeneten
2000
Budapest
Zsidó fiatalok keresztet fűrészelnek a Felvonulási téren, helyére vörös csillagot rajzolnak.


Háborúk, forradalmak, uzsora, gyilkosságok, népirtások, nemzsidók üldözése

 • Oszarsziph (későbbi nevén Mózes) héliopoliszi pap felkelése a kivetett leprások és nyomorékok élén Egyiptomban a hükszoszokkal szövetkezve - i.e. 14. század, III. Amenhotep fáraó kiűzi őket Egyiptomból (forrás: Manethón)
 • Az antiszemitizmus, zsidógyűlölet megteremtése és elterjesztése - a zsidó nép kialakulása pillanatától napjainkig tart a zsidók tettei következményeként, ami számos zsidóellenes atrocitást eredményezett, melyek azonban eltörpülnek a zsidó bűnök mellett
 • Uzsorakölcsönzés, adóbehajtás, pénzváltás az ókortól kezdve napjainkig – az uzsorázást szinte csak a zsidók űzik
 • Rabszolgakereskedelem – a zsidók minden időben jelentősen kivették részüket a rabszolgakereskedelemből, nem zsidó rabszolgákat adtak-vettek, egyeseket zsidó hitre kényszerítették közülük
 • A zsidók a világ számos országába betelepülnek az idők folyamán, ha kedvezőbbek a feltételek, akkor továbbállnak – idővel szinte minden fejlettebb országot megkaparintanak
 • Jójákim júdai király fellázad Babilon ellen az egyiptomi segítségben reménykedve - kb. i.e. 600, Nabukodonozor beveszi Jeruzsálemet (i.e. 597), a zsidó királyt, a júdai elitet és kb. 10 000 zsidót Babilonba deportáltat, kifosztja a templomot
 • Zedekiás júdai király lázadása Babilon ellen - kb. i.e. 590, Nabukodonozor i.e. 586-ban beveszi Jeruzsálemet, a várost nagyrészt lerombolja Salamon templomával együtt, nagyon sok zsidót Babilonba hurcol, Júda Babilon tartománya lesz Yehud Medinata néven
 • Gedáliás zsidó bábkirályt megölik a zsidók és lázadásokat folytatnak - i.e. 582 és környéke, Nabukodonozor újabb deportálásokat hajt végre, Júda tartományi státuszát is megszünteti
 • 50 000 zsidó visszatér a "babiloni fogság"-ból Júdába a Babilont elfoglaló Nagy Kürosz perzsa király engedélyével - i.e. 538
 • Perzsa holokauszt - i.e. 485 és 465 között, 75 000 áldozat, akiket a zsidók öltek meg különböző városokban, és amit minden évben megünnepelnek púrimkor
 • Az egyiptomi Elephantiné szigetén bárányokat áldoznak a zsidók, miközben az egyiptomiak Hnum kosistenének a központi szentélye is ott állt – i.e. 410, az egyiptomiak felforgatják a zsidó templomot, a zsidók megöletik a helyőrség vezetőjét
 • Makkabeus-felkelés - i.e. 167-164, a zsidók nem fogadták el a görög, nem az ellenségeskedésre épülő vallást, ezért fellázadtak
 • Vérengzés a Jambri fiai nevű törzs menyegzőjén – kb. i. e. 160, a zsidók bosszúból mindenkit (300 embert) megölnek és kirabolnak egy menyegzőn a Makkabeus-felkelés idején
 • I. Démétriosz Szótér szeleukida király meggyilkolása – i. e. 150, Alexandrosz Balasz imposztor a zsidók támogatásával ölte meg Démétrioszt
 • A zsidók a trónkövetelő Diodotosz Trüphont támogatják II. Démétriosz szeleukida királlyal szemben, cserébe önállóságot kapnak – kb. i.e. 145
 • A zsidók elfoglalják Ashkelont, Gazát és Beth-zurt – kb. 145
 • Hasmoneus Királyság megalapítása – i. e. 140, a makkabeus Simon Tasszi alapítja meg a Makkabeus-felkelés után (i. e. 37-ig állt fenn)
 • Simon júdeai királyt meggyilkoltatja saját veje – i.e. 135
 • János Hürkanosz júdeai király hódításai Szíriában, kihasználva a Szeleukida Birodalom pártusokkal szembeni vereségét – kb. i.e. 129
 • János Hürkanosz júdeai király elfoglalja Samariát – i.e. 113, a samariaiakat rabszolgasorba vetik
 • János Hürkanosz júdeai király idumeus és transzjordániai területeket foglal el – i.e. 110, zsidó hitre kényszerítik a legyőzötteket
 • Alexandrosz Janneusz júdeai király elfoglalja az egész partszakaszt, Galileát, Nyugat-Samariát, Észak-Transzjordániát, és egy év ostrom után Gázát – kb. i.e. 100
 • Alexandrosz Janneusz III. Kleopátrát támogatja fiával, IX. Ptolemaiosz egyiptomi királlyal szemben – kb. i.e. 100, IX. Ptolemaiosz a Jordán menti csatában vereséget mér rá
 • Nabateus-zsidó háború – kb. i.e. 95, a nabateusok királya, I. Obodasz legyőzi a zsidókat, és visszaszerzi elrabolt területeit
 • Zsidó polgárháború Alexandrosz Janneusz júdeai király idején – kb. i. e. 95, 6 évig tartott és 50 000 zsidó halt meg. III. Démétrioszszeleukida királytól is segítséget kértek a lázadók, de végül mégis a zsidó királyt támogatták. Janneusz 800 lázadót feszíttetett keresztre, miután családjukat megölte.
 • Trónharcok II. Hürkanosz és II. Arisztobulosz között – i.e. 67-63, a rómaiak bevonulnak, és elfoglalják Júdeát
 • II. Antigonosz utolsó zsidó király Róma-ellenes lázadása és uralkodása – i.e. 42-37
 • Jézus meggyilkolása - kb. i.u. 33, a zsidók keresztre feszítették-feszíttették Jézus Krisztust
 • Nero keresztényüldözése - kb. i. u. 64-68, felesége, a zsidó hitre áttért, prozelita Poppea (és annak zsidó tanácsadói) ösztönzéséreNero császár a keresztényeket vádolja meg a római tűzvész okozásával, és üldözi, irtja őket, ekkor hal meg Szent Pál és Szent Péter is [287] [288] [289] [290] [291]
 • Pál apostol kivégzése - i. u. 64
 • Szent Péter keresztre feszítése - i. u. 67
 • Zsidó-görög összecsapások Alexandriában - i.u. 68
 • Első zsidó háború - i.u. 66-70, kb. 1 millió áldozat, a zsidók három pártra szakadtak, egymással is kegyetlenkedtek sok rémtettet elkövetve, és még vereségük előtt is fölényeskedtek a rómaiakkal szemben
 • Jonathan, a takács lázadása Cyrenében - i.u. 73
 • Az alexandriai zsidók az i.e. 4. századi Abderai Hekataiosz nevében meghamisított művet adnak ki a zsidók történetéről - ezt később a zsidó Josephus Flavius is felhasználja
 • Kitosz háború (római-zsidó háború) - 115-117, a zsidók a Római Birodalom különböző pontjain (Ciprus, Cyrene, Alexandria, etc.) egyszerre kezdtek vérengzésbe a nem zsidó lakossággal szemben, legalább fél milliót megöltek
 • Cyrenei népirtás - (ma Líbia) i.u. 116, 220 000 áldozat, a zsidók megették áldozataik húsát, megitták vérüket és beleiket övként magukra tekerték Dio Cassius szerint
 • Ciprusi holokauszt – i.u. 117, 240 000 áldozat, a világ egyik legszörnyűbb holokausztja a többségbe került zsidó lakosság részvételével, a zsidók elkezdték kiirtani Ciprus nem zsidó lakosságát
 • Bar Kohba-lázadás (második - vagy harmadik - zsidó háború) - 132-35, kb. 600 000 áldozat, a hamis Messiás, Bar-Kohba vezetésével a zsidók fellázadtak Róma ellen
 • Keresztényüldözések Perzsiában - kb. 337-343, a zsidó II. Sápúr szászánida király dupla adót vet ki a keresztényekre, és megölet kb. 10 000-et, köztük több mint száz püspököt
 • 351-52-es zsidó felkelés - a felkelést a zsidók egybekötötték a nem zsidók meggyilkolásával, Flavius Constatius Gallus császár leverte őket, több várost leromboltak a rómaiak, több ezer zsidót kivégeznek [292]
 • A 414-es alexandriai atrocitások - éjszaka megöltek néhány keresztényt a zsidók, a zsidókat kiűzik
 • Első szamaritánus felkelés - 484, Bizánc, Samaria. Mint általában, a keresztények ellen is irányult.
 • Második szamaritánus felkelés - 495
 • Jemeni keresztényüldözés - kb. 518-525, a zsidó Dhu Nuwas jemeni király üldözte a keresztényeket, többek között Najranban szadista módszerekkel megöletett kb. 20 000-et
 • Harmadik szamaritánus felkelés - 529-530, ez a legerőszakosabb felkelésük, sok keresztényt megöltek a zsidó-szamaritánusok
 • Negyedik szamaritánus felkelés - 556, a zsidókkal szövetkezve sok keresztényt megöltek
 • Zsidó lázongás Antiochiában - 610, különösen szadista módon gyilkolják meg II. Anasztáz pátriárkát és sok keresztényt
 • 613-as zsidó felkelés és megszállás a Bizánci Birodalomban - kb. 613-627, a helyi zsidók Bizáncot elárulva, a perzsákat segítve elfoglalták Palesztinát
 • Jeruzsálemi népirtás – 614, a zsidók Chosroes perzsa királytól Jeruzsálem elfoglalása után potom áron kb. 90 ezer keresztény foglyot vesznek, és mindet kegyetlenül lemészárolják.
 • A zsidó Banú Qaynuqa törzs megszegi a Mohameddel kötött megállapodást - 624, Medina, kiűzik őket
 • A zsidó Banú Nadir törzs is megszegi a Mohameddel kötött megállapodást - 625, Medina, őket is kiűzik
 • Árok-csata - 627, a zsidó Banú Nadir törzs több arab törzzsel együtt Medina és Mohamed ellen vonul, a medinai zsidó Banú Qurayzatörzs pedig elárulja Mohamedet a csatában, 700 zsidót lefejeznek
 • Khaibari csata - 629, a zsidó Banú Nadir törzs arab szövetségeseivel utoljára harcol Mohamed ellen, a zsidók ismét vereséget szenvednek
 • Mohamedet megmérgezi egy zsidó nő, Zaynab Bint al-Harith khaibari csata után bosszúból, ezért hal meg Mohamed 3 évvel később - 629, Jézus mellett tehát valószínűleg Mohamedet is zsidók ölték meg [293]
 • Az elűzött zsidók csatlakoznak Hilderic gróf Wamba nyugati gót király elleni felkeléséhez – 672
 • Ibéria mór elfoglalásakor a zsidók a mórok oldalára álltak a gótokkal szemben, a városok (így Toledo) kapuit is megnyitották előttük – 711-től
 • A zsidók európai keresztény rabszolgákat adnak el a muszlimok által elfoglalt Ibériában (Al-Andaluszban) – 8-15. század
 • A kazárok felveszik a zsidó vallást – 8-9. század, a kazárok leszármazottai alkotják a zsidóság 90%-át
 • A kazárok kiterjesztik hatalmukat a krími gótok földjére – 787
 • A kazárok felépítik Sarkelt a magyarok ellen – kb. 830
 • A világ zsidósága a Kazár Birodalomba özönlik – 9-13. század
 • A kabarok fellázadnak a kazárok ellen a zsidó vallás miatt, és a magyarokhoz menekülnek – 9. század
 • A kazárok az úzokkal szövetkeznek a besenyők ellen, ezért a besenyők nyugatra menekülnek, akik miatt a magyaroknak el kell hagyniuk Etelközt – 9. század vége
 • A kazárok elfoglalják Kijevet – 862
 • Rusz-kazár csata – 913
 • Rusz-kazár csata – 941
 • A kazárok a Krímben pusztítanak, a gótok a ruszoktól kérnek segítséget – 962
 • A ruszok és más népek súlyos csapást mérnek a Kazár Birodalomra, mely zsugorodik és meggyengül – 965, elfoglalják Sarkelt, pár évvel később lerombolják a fővárost, Itilt
 • Bizánc és a Kijevi Fejedelemség újabb csapást mér a Kazár Birodalomra – 1016
 • Joseph ibn Naghrela ténykedése Granadában – végül 1066 körül a nép megölte 4000 zsidóval együtt
 • Hódító Vilmos behívja a zsidókat Britanniába – 1070
 • reconquista idején Ibériában a zsidók átálltak a keresztények oldalára, amikor azok már győzni látszottak
 • II. Henrik angol király elfoglalja Írországot a zsidók finanszírozásával – 1170, ezzel megkezdődik Írország 800 éve tartó zsidó-angol megszállása, terrorja, melynek több millió ír esik áldozatául
 • Muhi csata - 1241, pénzügyi és morális züllesztés, és egy zsidó (Tikk vagy Tika úr) árulása a haditervről
 • Pestisjárvány – 1347-53, a zsidók sok helyen mérgezték a kutakat és terjesztették a járványt, Európa lakosságának harmada-fele meghalt, világszerte kb. 100 millió áldozat
 • Kasztíliai polgárháború - 1366-69, több 10 000 áldozat, a zsidók nagy hatalomra tettek szert, és a királyt támogatták a nemesek ellen
 • A zsidók tevékenysége a késő középkori Franciaországban – a zsidókat többször is kiűzték a 14. században, miután hatalmas uzsorát szedtek Manecier de Vesoul és társai vezetésével, és pénzhamisításukkal rontották a pénzt
 • A zsidók tevékenysége a középkori Spanyolországban - 14-15. század, álkeresztényekként (marranusok) beépültek a legmagasabb körökbe is, bomlasztottak, a végén a spanyolok kiutasítottak 200 000 zsidót 1492-ben
 • Torquemada zsidó főinkvizítor rémuralma Spanyolországban - 1481-1498, sok 1000 máglyahalált halt áldozat (igaz, majdnem mind zsidó volt)
 • Az 1514-es Dózsa György-féle parasztfelkelés kirobbantása – miután Szerencsés Imre elsikkasztja az eredetileg keresztes hadjáratra szánt pénzt, több 1000 áldozat
 • mohácsi vész - 1526, Szerencsés Imre zsidó kincstárnok ürítette ki a magyar államkasszát, így nem volt elegendő pénz a védekezésre
 • 1526-ban a budai zsidók átálltak az ellenség oldalára, majd a törökök elé siettek, és jelképesen átadták Szulejmánnak a város kulcsát
 • Buda török elfoglalása után a zsidók visszaszivárognak a városba – 1541
 • II. Szelim szultán elfoglalja Ciprust zsidó tanácsadója ösztönzésére - 1571
 • Holland-portugál háború - 1588-1654, a zsidók a portugálok ellen harcoltak, a portugálok győztek Amerikában, Afrikában, a hollandok Ázsiában
 • Tizenöt éves háború – 1591/93-1606, a zsidók a törökök oldalán harcoltak, azelőtt és azután is Buda összes ostromakor a zsidók a törökök oldalán álltak [294] [295]
 • Az udvari zsidók intézményének létrejötte - a 16-17. századtól sokszor egy-egy zsidó állt egyes európai államok uralkodói mögött, segítették pénzügyileg [296]
 • Rabszolgakereskedelem Afrika és az USA között 1600-1800 között - több 10 millió, akár több mint 100 millió halálos áldozat, kb. 11 millió életben maradt rabszolga, a főbb rabszolga-kereskedők, mint mindig, most is a zsidók (pl. Aaron LopezIsaac da CostaDavid FranksHayman Levy)
 • Harmincéves háború - 1618-48, a 17. század világháborúja, zsidók finanszírozták, 8 millió áldozat [297]
 • A zsidók a hollandok oldalán harcoltak a portugálok ellen Brazíliában - 1630-54, a zsidókat utána kiűzték
 • Whitehall Konferencia Angliában - 1655. december 4-18., az 1290-es Kiutasítási Rendelet után döntenek a zsidók visszaengedéséről. Manasse ben Izrael rabbi győzte meg leginkább Cromwellt [298] [299]
 • A zsidók a törökök oldalán harcolnak a magyarok és keresztények ellen Buda visszafoglalásakor – 1686, a zsidók mindig figyelmeztették a törököket, hol fognak támadni a keresztények [300]
 • III. Orániai Vilmos a zsidók segítségével elfoglalja Angliát – 1688, a hollandiai zsidók finanszírozták háborúit, pár évvel később létrejött a Bank of England, II. Jakab elmenekült
 • Spanyol örökösödési háború – 1701-14, mindkét oldalról bizonyítottan zsidók finanszírozták, és gazdagodtak meg belőle
 • Rákóczi-szabadságharc leverése – 1703-1711, sok zsidó a Habsburgok oldalán állt, zsidók pénzelték a Habsburgokat, Magyarországnak nem sikerült függetlenné válnia
 • Joseph Süß Oppenheimer tevékenysége Württembergben – kb. 1772-78, Oppenheimer és kompániája befészkelte magát Württembergbe, ahol bűncselekményeket követtek el, ezért a nép 1778-ban megölte őt
 • 100 éven belül több mint egy millió zsidó vándorol be Magyarországra, illetve szaporodik el a XIX. században (kb. 1770-1910), megpecsételve Magyarország XX. századi sorsát
 • Koalíciós háborúk - 1792-1815, Franciaország és számos európai állam között
 • Napóleoni háborúk - az első világháború, 1799-1815, zsidók finanszírozták és mérhetetlen gazdagságra tettek szert, ők uszítottákNapóleonra és finanszírozták Angliát, Ausztriát, a poroszokat, az oroszokat és másokat, noha Napóleon egyenjogúsította a zsidókat - 3 500 000 áldozat, ebből 1 millió francia
 • Napóleon összehívja a Nagy Szanhedrint, ahol a zsidók az egyenjogúsításért cserébe különböző ígéreteket tesznek, pl. hogy asszimilálódnak és hazafiak lesznek, de ezt soha egyik országban sem tartják be később - 1806. október 6-án hívta össze először[301]
 • 1806-ban Napóleon elfoglalja Hessent, ám a Rothschildok kimenekítik a zsidó vagyont
 • Nathan Rothschild Napóleon kontinentális zárlata idején a kontinensre irányuló csempészetet folytat - 1806-14, miután Napóleon lezárta a kereskedelmet a kontinens és Anglia között, a Rothschild-ház angliai vezetője és társai zsidó módra csempészni kezdik az árukat Európába és magas áron eladják, a Rothschildok tovább gazdagodnak
 • Ágyúnaszád-háború - 1807-14, mivel Dánia-Norvégia semleges kívánt maradni a napóleoni háborúkban, Anglia megtámadta
 • Félszigeti háború - 1808-14, Franciaország és a zsidók által támogatott Nagy-Britannia, Spanyolország és Portugália között Ibériában, a Rotschildok Franciaországon keresztül csempészték az aranyat a brit hadseregnek
 • 1812-es angol-amerikai háború - a Rothschildok ösztönzésére Anglia megtámadta Amerikát, mivel az USA vezetői nem hosszabbították meg a lejáró 20 éves szerződést az uzsorás Rothschild-bankkal [302]
 • Napóleont Elba szigetére száműzik - 1814
 • Bécsi kongresszus - 1814-15, Oroszország megszerzi Finnországot és Lengyelországot, Ausztria Lombardiát, Hollandia Belgiumot, Svédország Norvégiát, a briteké Málta, a Jón-szigetek, Helgoland, létrejön a Szent Szövetség (Ausztria, Oroszország, Poroszország), mely megállapodik a forradalmakba beavatkozás jogában
 • Waterlooi csata - Nathan Rothschild sokkal előbb értesül a győzelemről, elad a londoni tőzsdén, majd fillérekért felvásárolja Angliát - 1815
 • Napóleon második és végső száműzetésbe kényszerítése Szent Ilona szigetére - 1815, ott halt meg 1821-ben
 • Az Andrew Jackson amerikai elnök elleni merénylet a zsidó bankárok megbízásából - 1835. január 30., csodával határos módon a merénylő mindkét fegyvere csütörtököt mond, az elnök egy év múlva kirúgja a zsidó bankokat Amerikából [303] [304]
 • Első ópiumháború - 1839-42, a zsidók irányította Anglia háborút indít az ópiumpiacért, legyőzi Kínát, elfoglalja Hongkongot, ezután a zsidók jelentős szerepet játszottak az ópiumkereskedelemben (David Sassoon)
 • Megalakul a B’nai B’rith (jelentése: a Szövetség fiai), a világ legrégebben működő, nem vallási zsidó szervezete New Yorkban – 1843. október 13., mely többek között létrehozta a Rágalmazásellenes Ligát
 • 1845-49-es ír éhínség – Gorta Mór, kb. 1 millió áldozat, legalább 1 millió kivándorló, a zsidó-angolok szándékosan hagyták éhenhalni az íreket
 • Az 1848/49-es magyar szabadságharc leverése – a Rotschildok pénzelték a Habsburgokat, majd mikor azok vereséget szenvedtek, leverették a szabadságharcot az oroszokkal, többek között mivel Kossuth saját pénzt hozott létre (Kossuth -bankó) [305] [306][307] [308]
 • Az Ullman és társa Pesti Magyar Kereskedelmi Bank a forradalom pénzének közadakozásból összeadott két és félmillió forint értékű aranyfedezetét nem Kossuthnak adja át, hogy Debrecenbe vigye, hanem a császári tábornagynak, Windischgrätznek. [309]
 • Az 1849-es osztrák megtorlás a magyar szabadságharc után - a zsidó Haynau több 100 áldozata, köztük az aradi vértanúk, tábornokok
 • Batthyány Lajos meggyilkolása Pest-Budán – 1849. október 6., a zsidó Haynau gyilkoltatta meg
 • Tajping-felkelés - 1850-64, Kína, a császár brit, francia, amerikai segítséggel verte le, 20-30 millió áldozat
 • Arrow-incidens - 1856, a második ópiumháború kiprovokálása, az ürügy: kínai tisztek levonták a brit zászlót egy illegális hajón, a franciák egy hittérítő megölése miatt léptek háborúba Kínával
 • Második ópiumháború - 1856-1860, az angolok és a franciák (Amerika és Oroszország támogatásával) megtámadják Kínát, és még jobb feltételeket kényszerítenek rá (nagy hadisarc, újabb kikötők)
 • Szipojlázadás - 1857, az indiaiak fellázadtak a zsidó-brit uralom és a zsidó "indiai társaság" ellen, a britek elfoglalták Indiát 90 évre
 • Amerikai polgárháború - 1861-65, 600 000 áldozat, zsidó bankárok finanszírozták és gazdagodtak meg belőle mindkét oldalon
 • Az Első Internacionálé megalapítása Londonban – 1864. szeptember 28., szellemi vezetője Karl Marx, 1864 és 1876 között működött
 • Abraham Lincoln amerikai elnök meggyilkolása - 1865, zsidók ölették meg a zsidó John Wilkes Booth-al
 • A zsidó Ferdinand Cohen-Blind Berlinben hátulról ötször rálő Otto von Bismarck porosz miniszterelnökre – 1866. május 7. [310]
 • Zsidóemancipáció – 1867. november 25-én terjesztették elő a zsidók egyenjogúsításáról szóló törvényjavaslatot, mely hatalmas csapást mért a gyanútlan magyarokra
 • Francia-porosz háború - 1870-71, a zsidók uralta Franciaország megtámadta Poroszországot, hogy ne jöjjön létre a német egység, zsidók finanszírozták (korábban a zsidók sikertelen merényletet hajtottak végre Bismarck ellen), a németek győztek, a francia hadisarcot is a zsidók finanszírozták, Németország megkapja Elzászt és Lotaringiát, ahonnan sok zsidó elmenekült, 200 000 áldozat
 • A Rothschildok és Benjamin Disraeli megszerzik a Szuezi-csatornát Angliának - 1875, majd 1882-ben brit csapatok megszállták a csatornát, máig megszállás alatt tartja a Nyugat, az USA és Izrael
 • Porfiriato – 1876-1911, a zsidó diktátor, Porfirio Diaz egyeduralma Mexikóban
 • II. Sándor orosz cár meggyilkolása - 1881, a Narodnaja Volja zsidó terrorszervezet (többek közt Lenin bátyja) ölte meg
 • James Garfield amerikai elnök meggyilkolása - 1881. július 2., nem zárható ki, hogy a zsidók ölették meg a pénzügyi rendszert kritizáló elnököt [311]
 • A zsidó Wahrmann Mór párbajozik az Antiszemita Párt elnökével, Istóczy Győzővel - 1882. június 11., egyikük sem sebesül meg
 • Kongói holokauszt – 1885-1908, a belga király, II. Lipót kiirt mintegy 10 millió kongóit (a lakosság kb. felét), és kizsákmányolja, kirabolja az ún. Kongói Szabadállamot, a műveletet a király hitelezője, a zsidó Leon Lambert, a brüsszeli Rothschild-bank igazgatója finanszírozta
 • Második Internacionálé megalapítása – 1889-1916, többek közt ez vezette be a nemzetközi munka napját (1889) és a nemzetközi nőnapot (1911) is
 • A nemzetközi munka napjának bevezetése – 1889. május 1., a Második Internacionálétől ered
 • Alfred Dreyfus árulása Franciaországban - 1894, államtitkokat adott át más országoknak
 • A kommunista Bund (Zsidó Munkásszövetség) megalapítása Oroszországban, Lengyelországban és Litvániában – 1897. október 7.[312]
 • Bokszerlázadás - 1899-1901, a britek és más külföldiek elleni lázadás Kínában, 100 000 áldozat
 • William McKinley amerikai elnök meggyilkolása - 1901, a zsidó Leon F. Czolgosz ölte meg (Emma Goldman Alexander BerkmanLeon F. Czolgosz)
 • Egan Ede kormánybiztos meggyilkolása – 1901, miután a kormánybiztos kitartó munkával meggátolta a felvidéki ruszinokat tönkretevő zsidóságot további tevékenységében, a zsidók megölették
 • Az úgynevezett holokauszt kitalálása, nagyléptékű történelemhamisítás és a világ folyamatos zsarolása és fenyegetése az állítólagosholokauszt ürügyén - az 1900-as (!) évektől, majd a második világháború után intenzívebben. A zsidók megteremtették a holokausztipart és -vallást médiaterrorjuk és gazdagságuk révén, nap mint nap világszerte sulykolják az ún. holokausztot és ítélik el az antiszemitizmust, ellenfeleiket és a közömböseket pedig antiszemitának, fasisztának, nácinak bélyegzik. A történelemkutatás legnagyobb része az ún. "holokauszt" kutatása. [313]
 • Orosz-japán háború - 1904-5, a zsidók (Jacob Schiff) segítik Japánt a zsidóellenes orosz cár elleni háborúban, kb. 100-150 ezer áldozat
 • Tifliszi bankrablás – 1907, (ma Tbiliszi), zsidó kommunisták (LeninSztálinMaxim Litvinov, stb.) mai árfolyamon 3 millió dollárnyi rubelt rabolnak egy bankból állatias brutalitással Tbilisziben, 50 sérült, 40 (!) halott
 • Galilei Kör megalakulása – 1908, zsidóvédő, zsidó lobbista egyesület, a világháború alatt háborúellenes propagandát folytatott
 • Pjotr Sztolipin orosz miniszterelnök meggyilkolása - 1911, a gyilkos a zsidó Dmitrij Bogrov
 • nemzetközi nőnap bevezetése – 1911. március 8., a kommunista Clara Zetkin műve
 • A zsidóvédő és nemzsidó-rágalmazó és üldöző Rágalmazásellenes Liga (ADL) megalapítása - 1913
 • FED létrehozása - 1913-tól, több milliárd érintett. A FED többek közt a dollárkibocsájtás jogával rendelkezik, ezzel folyamatosan eladósítva Amerikát és az egész világot. Karácsonykor hozták létre, ami csak 3 évvel később derült ki, miután egy szigeten döntést hoztak róla gazdag zsidó bankárok (J. P. MorganJohn D. RockefellerPaul Warburg, etc.)
 •  Ferenc Ferdinánd Habsburg trónörökös meggyilkolása - 1914. június 28., a gyilkos három zsidó volt, vezetőjük Princip, zsidó szabadkőműves [3]
 • Az első világháború – kb. 1914-18 – részben, kb. 5-15 millió áldozat
 • Örmény holokauszt – 1915-18 és 1920-23, Törökország, 1 millió áldozat, a zsidókból álló Szaloniki Bizottság, a Dönmeh és azifjútörök kormány követte el, ezzel meggyengítették a Palesztinát is magában foglaló Oszmán Birodalmat, és megszabadultak a zsidóknál tehetségesebb, de nem olyan összetartó és fanatikus - keresztény - örményektől
 • A Lusitania luxushajó elsüllyesztése – 1915. május 7., 1200 áldozat, a zsidók német tengeralattjárók által ellenőrzött vizekre vezették a Lusitaniát, annak németek általi elsüllyesztésével próbálták Amerikát a háborúba lépésre kényszeríteni
 • Karl von Stürgkh osztrák miniszterelnök meggyilkolása - 1916, a zsidó Friedrich Adler ölte meg, aki csak 2 évet ült
 • Februári forradalom Oroszországban – 1917. március 8-12., a cári Oroszország megszűnik, később II. Miklóst és családját zsidók kivégzik [314]
 • Az 1917-es októberi kommunista oroszországi forradalom
 • Orosz polgárháború - 1917-22, a zsidó kommunisták és az oroszok között, az éhínségekkel és járványokkal együtt kb. 8 millió áldozat
 • II. Miklós orosz cár és családjának kivégzése - 1918, a zsidó Jacob Yurovszky közvetlen parancsára
 • Breszt-litovszki béke - 1918. március 3., a kommunista zsidó forradalmak által meggyengített bolsevik Oroszország kénytelen volt vesztesként kilépni a háborúból, az orosz küldöttség vezetői többek közt Trockij és Joffe
 • Oroszország az első világháborúban - kb. 2 millió áldozat
 • Franciaország az első világháborúban - kb. 1.5 millió áldozat
 • Németország az első világháborúban - kb. 2 millió áldozat
 • Anglia az első világháborúban - kb. 1 millió áldozat
 • Olaszország az első világháborúban - kb. 1 millió áldozat
 • Magyarország az első világháborúban - több mint félmillió áldozat
 • Spanyolnátha – 1918-19, a zsidók által háborúba ugrasztott amerikai katonák terjesztették el, a háború végén a legyengült, összezsúfolt lakosság körében rengeteg áldozatot szedett, 50-100 millió áldozat
 • A zsidó Jakov Blumkin megöli a német nagykövetet, Wilhelm Mirbachot Moszkvában – 1918. július 6., így harcoltak Breszt-Litovszki béke ellen, újabb háborút akartak Németországgal
 • Lengyel-ukrán háború - 1918-19, Ukrajna elveszti Nyugat-Ukrajnát a lengyelekkel szemben a több frontos, kommunistákkal is vívott harc és bomlasztás miatt, kb. 25 000 áldozat
 • Az őszirózsás forradalomnak elnevezett patkányforradalom Magyarországon - 1918. október 31.
 • Tisza István meggyilkolása - 1918. október 31., az elkövetők és kitervelők bizonyítottan zsidók voltak
 • A zsidóság elárulja Magyarországot a háború idején, békedemonstrációkat tartanak, majd patkányforradalmakat szítanak, végül kommunista diktatúrát vezetnek be, tönkreteszik az országot és a haderőt, és elveszejtik az ország 2/3-át
 • Novemberi forradalom Németországban - 1918. november 7., a zsidó Kurt Eisner és kommunista-anarchista fajtársai kikiáltják aBajor Szabadállamot, ideiglenesen elszakítva Bajorországot a Német Császárságtól
 • A kommunista Spartacus Szövetség megalakulása Németországban – 1918. november 11.-december 30., a Spartacus-felkelés is a szervezet nevéhez fűződik, vezetője Karl Liebknecht, később párttá alakult Németország Kommunista Pártja néven [315]
 • Németország és Ausztria egyesülésének megakadályozása – az első világháború óta folyamatosan, az osztrákok mindig is csatlakozni szerettek volna a többi német államhoz, de a zsidók és a zsidók által vezetett államok ezt megakadályozták
 • Kommunisták Magyarországi Pártja megalapítása – 1918. november 24., később az MSZDP-vel összeolvadva ez a párt hozta létre a Tanácsköztársaságot, 1943-ban megtévesztésül felvette a Békepárt nevet (KB-tagok: Kun BélaChlepkó EdeFiedler Rezső,Hirossik JánosBokányi DezsőJancsik FerencKorvin OttóLászló JenőMikulik JózsefPór ErnőRabinovics JózsefRudas LászlóSeidler ErnőSomló DezsőSzamuely TiborSzántó BélaVágó BélaVántus Károly)
 • Lengyel-szovjet háború - 1919-21, kb. 100 000 áldozat (TrockijSztálin)
 • A magyarországi Tanácsköztársaság - 1919, kb. 500-1000 áldozat, majd minden vezetője zsidó volt, Trianon fő felelősei a zsidó értelmiséggel együtt
 • Magyar-román háború - 1919, a románoknak sikerült megszállniuk Magyarországot a zsidó kommunista destrukció okozta káosz és a hadsereg tönkretevése miatt, és megszerezték a mai Magyarországhoz hasonló méretű Erdélyt
 • Spartacus-felkelés Németországban - 1919. január 5-15., általános sztrájk és fegyveres harcok Németország-szerte [316]
 • Bajor Tanácsköztársaság - 1919. április 6 – május 3., zsidó anarchisták, majd kommunisták baloldali diktatúrát vezetnek be Bajorországban (az elnök Ernst Toller, majd Eugen Levine)
 • 1919. április 29-én a bajor Vörös Hadsereg Münchenben kivégez 8 túszt Eugen Levine zsidó diktátor vezetésével, akiket a külső német támadás és visszacsatolás ellen gyűjtöttek össze [317]
 • A német békediktátum – 1919, versailles-i békediktátum, hatalmas német területvesztés és jóvátételre kötelezés
 • A bolgár békediktátum - 1919, neuilly-i békediktátum
 • Az osztrák békediktátum - 1919, saint-germaini békediktátum, Dél-Tirol elcsatolása Ausztriától
 • Szlovák Tanácsköztársaság – 1919. június 16.-július 7., magyarul beszélő zsidók alakították meg, cseh elnökkel, szlovák nacionalista, zsidó és hazaáruló népbiztosokkal (Pór ErnőMünnich FerencCsapó Sámuel)
 • Megalakul a Komintern, a Harmadik Internacionálé - 1919
 • A török békediktátum – 1920, sévres-i békediktátum, eredetileg Törökország 2/3-nak elcsatolása
 • Magyar holokauszt – 1920-tól, trianoni békediktátum, Magyarország elveszíti területeinek 2/3-át, lakosságának felét, jóvátételt kell fizetnie. A felelősök: Linder Béla hadügyminiszter, a Tanácsköztársaság zsidó vezetői, a zsidóbérenc Károlyi Mihály, Amerika zsidó háborús uszítói.
 • Gulág-szigetek – kb. 1920-1980, min. 20-30 millió áldozat, zsidók hozták létre és vezették a táborokat
 • Örmény bolsevizmus – 1920-91, 1 millió áldozat
 • Perzsa kommunizmus – Irán, 1920-21
 • Henry Ford üldözése gazdaságilag és a médiában annak felvilágosító, antiszemita tevékenysége miatt - 1920-as évek, a Ford gyár is majdnem tönkrement, mire Ford 1927. június 30-án színleg bocsánatot kért a zsidóktól [318]
 • Keresztényüldözés és a Cristero-felkelés leverése Mexikóban – 1926-29, 90 000 áldozat, a mexikói zsidó elnök, Plutarco Elías Calleskeresztényellenes intézkedéseket hoz, mire kitör a felkelés, több ezer papot is megöltek [319]
 • Kínai polgárháború - 1927-50, a kínaiak és a kommunisták között, a szovjetek segítették a kommunistákat, akik győztek, és beláthatatlan időre kommunista diktatúrát vezettek be a világ legnépesebb országában, a kínaiaknak csak Tajvan maradt meg, 6-8 millió áldozat (Joffe, Borogyin)
 • Maximato – 1928-34 és azidőtájt, a zsidó Plutarco Elías Calles mexikói elnök diktatórikus, keresztényellenes rendszere, a végére 4500 papból 334 maradt életben
 • Az 1929-es gazdasági világválság – több 100 millió érintett, bizonyítottan a FED és hasonló zsidó szervezetek idézték elő, például árfolyam- és hitelspekulációkkal
 • Palesztina zsidó megszállása – kb. 1930-tól, zsidók özönlenek Palesztinába illegálisan, előkészítve a palesztin holokausztot
 • Holodomor, ukrán holokauszt – 1932-33, 8-10 millió áldozat, zsidó NKVD-sek elvették a lakosság összes élelmét, majd fegyveresen lezárták a falvakat, hogy az emberek ne szerezhessenek élelmet máshol, és a falvakat is fegyveresek járták, figyelve a házakat, ha valahol főztek, erőszakkal elvették az élelmet. lásd: Ukrajnai éhínség
 • Júdea hadat üzen Németországnak: ez áll egy ismert újság, a Daily Express címlapján - 1933. március 24., a nemzetközi zsidóság bojkottot hirdet a német áruk ellen
 • Németország-ellenes zsidó tiltakozások Amerika-szerte - 1933. március 27., a Madison Square Gardenben 50 000 zsidó, de további 70 városban is tüntetnek
 • Louis T. McFadden (*1876-1936) bankár, republikánus képviselő meggyilkolása - 1936, kritizálta a FED-et, nagy valószínűséggel zsidók mérgezték meg, miután előtte kétszer rálőttek.
 • Spanyol polgárháború - 1936-39, kb. 500 000 áldozat, a világ számos pontjáról Spanyolországba özönlöttek a terrorista zsidó kommunisták, hogy ott spanyolokat, hazafiakat, papokat gyilkoljanak
 • Paracuellosi vérengzés - 1936, 2000-12 000 áldozat
 • Wilhelm Gustloffot, a svájci NSDAP vezetőjét minden ok nélkül, hidegvérrel meggyilkolja a zsidó David Frankfurter – 1936, Svájc
 • Ernst vom Rath német követ meggyilkolása Franciaországban - 1938. november 7., egy kiskorú zsidó, Herschel Grynszpan ölte meg, természetesen ok nélkül
 • Második világháború - 1939-1945, 50-70 millió áldozat, a zsidó Churchill robbantja ki a lengyel-német konfliktus idején hivatalosanLengyelország védelmében, zsidó bankárok gazdagodnak meg belőle, és okot kreálnak Palesztina zsidók általi megszállásához
 • Németország a második világháborúban - 1939-1945, 8 millió áldozat
 • Japán a második világháborúban - 1939-45, 3 millió áldozat
 • Szovjetunió a második világháborúban - 1939-1945, kb. 25 millió áldozat
 • Lengyel kommunizmus – 1939-1942 és 1945-1990, 1 millió áldozat
 •  A balti államok elleni szovjet terror és banditizmus, az áldozatok száma milliós nagyságrendű, 1939-1941 és 1944-1990 [4]
 • Téli háború – 1939-1940, szovjet-finn háború, a szovjet zsidók megtámadják Finnországot, és elragadják egy részét, kb. 150 000 áldozat
 • Katyni vérengzés - 1940, 22 000 lengyel katonatisztet gyilkolnak meg szovjet zsidók
 • Magyarország a második világháborúban – 1940-45, 600 000 áldozat
 • Az SS Patria elsüllyesztése – 1940. november 25., Haifa, 260 halott. A Patria elsüllyesztése. A Hagana zsidó terrorszervezet elsüllyeszti az 1800 illegális zsidó bevándorlót szállító óceánjárót. Eredetileg csak megrongálni szándékoztak, hogy a zsidókat ne szállítsák Mauritiusra. Egyesek szerint szándékosan ölték meg saját fajtársaikat, hogy sajnálatot keltsenek maguk iránt. [320]
 • Folytatólagos háború – 1941-1944, finn-szovjet háború, Finnország jogos háborút indít elvett területeiért, Anglia is hadat üzen a kis Finnországnak, az USA hadianyaggal segíti a Szovjetuniót, kb. 300 000 áldozat
 • A békekötésre Nagy-Britanniába repülő Rudolf Hess elfogása és törvénytelen bebörtönzése 46 évre - 1941. május 10. [321]
 • Pearl Harbour-i incidens -1941. december 7., 2000 áldozat, az USA provokálta Japánt, majd figyelmen kívül hagyta a közeledő japán flottát, ezzel okot teremtve a háborúba lépésre
 • Német büntető- és munkatáborok a második világháború alatt - kb. 1941-45, a zsidó destrukció eredményeként ide zárták a zsidókat és másokat, zsidó kápók lelkes közreműködésével, kb. 1-3 millió áldozat, igaz, ezek mintegy fele zsidó. A zsidók ezt az eseményt holokausztként interpretálják gázkamrákkal, 6 millió meggyilkolt (sic) zsidóval, orvosi kísérletekkel, emberi szervek ipari célokra történő felhasználásával, lángoló sírgödrökkel, stb., és fő érvként használják a zsidóellenesség ellen, a maguk kommunista és egyéb rémtetteit természetesen elhallgatva, jelentéktelenítve, relativizálva.
 • Amerika a második világháborúban – 1941-45, 400 000 áldozat, a zsidók rángatták bele Amerikát a világháborúba (pl. Rooseveltelnök)
 • Varsói gettólázadás – 1943. április 19.-május 16., a zsidók, mint sokszor a történelem során, brutálisan "fellázadnak", és megölnek több tucat német katonát, ezért a németek felszámolják a gettót
 • Bengáli éhínség - 1943, a britek által halálra éheztetve 1.5-4 millió áldozat
 • Bombaholokauszt – 1943-45, a zsidók vezette Anglia és USA Drezdában, Berlinben, Hamburgban és minden nagyobb német városban összesen 0.5-1 millió német civilt bombáz halálra
 • 1944 február 22- 24 Nijmegeni kisgyerek megölése terrorbombázással: 24 Nijmegeni gyerek.
 • Kasztner-vonat - 1944 júniusától, 1684 zsidó menekülése Magyarországról, mely Kasztner Rudolf számára nagy bevételt jelentett. Kasztnerék eltitkolták a többi zsidó előtt, hogy munkatábor vár rájuk, hogy ők közben anyagi ellenszolgáltatás ellenében elmenekülhessenek Magyarországról. Kasztnert 1957-ben valószínűleg emiatt lövi le egy zsidó merénylő Izraelben.
 • Magyar Kommunista Párt megalapítása – 1944-1948 között működött, deklarált célja többek között a magyar háborús vezetők „felelősségre vonása”, vezetői Rákosi MátyásRévai JózsefNagy ImreGerő ErnőFarkas Mihály
 • Walter Guiness bárót, közel-keleti brit minisztert meggyilkolja a Lehi terroristacsoport, köztük Yitzhak Shamir későbbi miniszterelnök - 1944. november 6. A gyilkosok: Eliyahu Bet.Zuri és Eliyahu HakimLehi-tagok, felakasztották őket.
 • Sok magyarországi zsidó partizánként harcol "hazája" ellen a háború idején, a háborús ellenséget segítve, ugyanakkor háborúellenes, békepárti demonstrációkat tartanak, majd a magyarországi zsidóság egyöntetűen örvend Magyarország háborús vereségének, kommunista megszállásának, a 4 évtizeden át tartó judeokommunista diktatúrának, az ország kirablásának, a nők tömeges megerőszakolásának, magyarok százezreinek meggyilkolásának, a folyamatot felszabadulásként értékelve
 • Tokió bombázása - 1945-ben, a legsúlyosabb 1945. március 9-10-én, amikor legalább 100 000 halálos áldozata volt a bombázásnak és az ebből eredő tűzviharoknak, a japán városok terrorbombázásának összesen 500 000-1 000 000 civil áldozata volt [322]
 • Adolf Hitlernek, a történelem egyik legnagyobb alakjának öngyilkosságba kényszerítése - 1945. április 30.
 • Az atombomba megalkotása - 1945, míg a német tudósok szándékosan lassították a bomba megalkotását, az Amerikába szökött zsidók (Einstein, Szilárd, Neumann, Oppenheimer, etc.) sürgették a létrehozását, és le is dobták Japánra
 • Német menekülteket szállító hajók megtorpedózása, pl. a Wilhelm Gustloff-é, több ezer polgári áldozat. A torpedózó szovjet tömeggyilkost, Alekszandr Marinyeszkot kitüntetik és hősnek nyilvánítják.
 • Vietnámi éhínség - 1945, főképp a zsidók vezette Franciaország, kisebb mértékben Japán felelőssége, 400 000- 2 millió áldozat
 • George Patton amerikai tábornok meggyilkolása - 1945. december 21., az erős jellemű, zsidóellenes, antikommunista, oroszellenes, a németek millióit érintő zsidó kegyetlenkedés, tömeggyilkosságok ellen szót emelő tábornok rejtélyes közlekedési "baleset" áldozata lesz
 • Japán elleni atomtámadás – 1945. augusztus 6-9., Hirosima és Nagaszaki, 300 000 áldozat, zsidó nyomásra dobták le a bombákat, azzal magyarázzák, hogy különben sosem ért volna véget a háború vagy még sok amerikai katona halt volna meg. A zsidók eredetileg szülőföldjük fővárosára, Berlinre akarták ledobni, de kifutottak az időből.
 • Délvidéki vérengzés – 1944-45, kb. 30-50 000 áldozat, a zsidó Mose Pijade jugoszláv vezető rendelte el
 • Görög polgárháború – 1942-49, a kommunisták megpróbálták fegyveresen megszerezni a hatalmat, 150 000 áldozat
 • Általános és aránytalan zsidó bosszúhadjárat, németek millióinak megkínzása, lemészárlása, kitelepítése Európa-szerte, más európaiak ezreinek megkínzása, bebörtönzése, meggyilkolása, kifosztása a zsidók korábbi jogos és indokolt munka- és büntetőtáborokba kényszerítése miatt
 • Német holokauszt – 1945-90, 15 millió német kitelepítése, min. 1-3 millió áldozat
 • Rajna menti táborokZsidó haláltáborok - kb. 2 millió fiatal német katona, idős, nő és gyerek áldozat. A zsidó EisenhowerHenry Morgenthau és zsidó társaik 5-10 millió németet zárnak haláltáborokba, alig adnak nekik élelmet és vizet, orvosi ellátás nélkül, fedél nélkül haldokolnak a mezőkön, néha beléjük lőnek. A Rajna mellett, miközben bőségesen lenne élelem a számukra, a Vöröskeresztnek és más szervezeteknek, személyeknek megtiltják a segítséget. A zsidó haláltáborokról hallgatnak vagy tagadják létezésüket azok a zsidók, akik az ún. holokausztból, a zsidók szenvedéséből vallást kreáltak. [323]
 • Mussolinit terroristák („partizánok”) kivégzik, holttestét meggyalázzák – 1945. április 28.
 • Salamon Morel vérengzése - 1945, Morel megkínoz és megölet legalább 2000 német polgárt a swietochlowicei táborban, Izraelkésőbb nem adta ki
 • Nürnbergi per - 1945-1946 - 12 német vezető kivégzése (október 16.), majd további perek zsidó ügyészek, bírók, hóhérok közreműködésével
 • Németország felosztása - 1945, a nyugati zsidók által megszállt NSZK-ra és szovjet zsidók által megszállt NDK-ra szakítják Németországot 45 évre, a fővárost, Berlint 4 részre osztják fel, Ausztriát újra elszakítják a többi német államtól, hatalmas német területeket csatolnak Lengyelországhoz, Csehországhoz, a Szovjetunióhoz, Franciaországhoz és más országokhoz, az ottani németek többségét (15 millió németet) kitelepítik
 • Morgenthau-terv végrehajtása - 1945-47, Henry Morgenthau zsidó amerikai pénzügyminiszter és zsidó bandája terve nyomán a német ipar és kereskedelem megszűnik, és két éven át tartó mesterséges éhínséget okoznak a megszálló zsidók egész Németországban, a gazdaságot nem engedik fejlődni, a Rajna menti táborokban több millió németet gyilkolnak meg
 • Zsidó vérengzések Magyarországon a második világháború után - 1945-49, négy miniszterelnök (Szálasi FerencBárdossy László,Sztójay DömeImrédy Béla) és további 200-300 személy törvénytelen, lincselésszerű kivégzése
 • Bolgár kommunizmus - 1945-1990
 • Csehszlovák kommunizmus 1945 és 1990
 • Jugoszláv kommunizmus - 1945-1990, Délvidéki vérengzések
 • Magyarországi kommunizmus – 1945 és 1990 között, 100 000-500 000 áldozat, zsidó vezetők és erőszakszervezetek a zsidók vezette Szovjetunió megszállásával 40 év kommunista diktatúrát vezetnek be, mialatt beláthatatlan időre tönkreteszik a magyar gazdaságot és társadalmat
 • Magyar békediktátum - 1946, párizsi békeszerződések, második Trianon, felelősök: a zsidók vezette Szovjetunió, USA, Anglia, Franciaország, ill. ezen országok zsidó háborús uszítói (RooseveltChurchillSztálin, etc.)
 • Szálasi Ferenc és társai kivégzése - 1946. március 12., a Nemzetvezető és három minisztere törvénytelen felakasztása a zsidó-bolsevik Népbíróság által
 • 200 000 magyarországi német kitelepítése Németországba és vagyonuk elvétele – 1946-48
 • A holokauszt szó kisajátítása - a népirtásokra használt holokauszt szót a zsidók ellopják és kizárólag az ún. zsidó holokausztra alkalmazzák (azaz a zsidók büntető- és munkatáborokba zárására), noha sok holokauszt mögött ők állnak
 • Fajok összekeverése a fehér ember elpusztítása és a népek meggyengítése céljából - négerek, arabok és más színesek millióit szabadítják rá a zsidók Európára, ahol elszaporodnak [324]
 • Németország megszállása, agymosása zsidók által - ocsmány holokausztemlékművek éktelenkednek országszerte, Németország lemond a háborúkról, nincs atombombája, ultraliberális lesz, törökök, arabok, négerek millióit engedik beutazni, a német himnusz első két strófáját eltörlik, mindenekelőtt pedig mesterséges bűntudatot keltenek a zsidók a németekben, bűnös nép voltukat sulykolják beléjük [325]
 • Iráni kommunizmus – Mahábádi Köztársaság néven 1946-47 között
 • Stern-csoport nevű zsidó terrorcsoport levélbombákat küld brit politikusoknak, köztük Anthony Edennek, a miniszterelnök Clement Attlee-nek, Winston Churchillnek és Ernest Bevin külügyminiszternek - 1947. június 4., ekkoriban az amerikai elnöknek, Harry S. Trumannek is küldtek levélbombát a zsidó terroristák [326] [327] [328] [329]
 • Deir Jasszin-i mészárlás - 1948 április 9, 100 palesztint, nőket és gyerekeket is megöltek a zsidók a Haganah és két főrabbi irányításával. Több későbbi zsidó miniszterelnök is szerepet játszott benne. [330]
 • Izrael állam megalapításának kierőszakolása - 1948. május 14.
 • Nakba, a palesztin holokauszt - 1948, 1 millió palesztin menekül el a tömeggyilkos zsidók elől (a Dalet-terv alapján a zsidó terroristák megszállták egész Palesztinát és megölték az ellenállókat, 300 000 palesztin elmenekült, majd újabb 700 000 a tömeggyilkosságok miatt), azóta folyamatosak a palesztinellenes jogsértések, a zsidó agresszió és terror [331]
 • Magyar Dolgozók Pártja megalapítása – 1948. június 12., a Magyar Kommunista Párt és az MSZDP egyesülésével jött létre szovjet parancsra (vezetői: Szakasits ÁrpádRákosi MátyásMarosán GyörgyGerő Ernő)
 • Folke Bernadotte ENSZ-közvetítő meggyilkolása Jeruzsálemben - 1948. szeptember 17., a Lehi zsidó terrorszervezet gyilkolta meg a humanizmusáról ismert svéd diplomatát, a királyi család tagját. A gyilkos Yehoshua Cohen volt, a Lehi akkori vezetője Jichak Samirkésőbbi kormányfő, akik teljesen büntetlenek maradtak. [332]
 • Vietnámi kommunizmus – 1 millió áldozat
 • Észak-koreai kommunizmus – 2 millió áldozat
 • Afrikai kommunizmus - 2 millió áldozat
 • Kínai kommunizmus - 65 millió áldozat, zsidók is segítették a zsidók által kreált gyilkos eszme kínai megvalósulását, lásd: Kínai kommunizmus és George C. Marshall
 • Priboj akció - 1949 márciusában 90 ezernél több balti polgárt deportálnak a Szovjetunió távoli területeire, a bűntény a tömeggyilkosság kategóriába tartozik.
 • James Forrestal amerikai védelmi miniszter rejtélyes körülmények között meghal, miután ellenzi a palesztinai zsidó terrort - 1949. május 22. [333] [334]
 • A kommunista Kína megszállja Tibetet - 1950, az etnikai viszonyokat is megváltoztatják
 • Koreai háború – 1950-53, 3 millió áldozat, Korea judeokommunista megfertőzése és a zsidók vezette USA támogatásával
 • Gyűrűsféreg gyerekek ügy - 1950-es évek, több 10 000 gyerekáldozat, Izraelben kb. 100 000 szefárd zsidó gyerek kapta a fejébe a megengedett röntgensugár-dózis 35 000-szeresét (!) bizonyos betegségekkel szembeni kezelésként, közülük 6000 egyből meghalt, sokaknál különböző betegségek alakultak ki
 • Az AIPAC (Amerikai-Izraeli Közügyek Társasága) amerikai zsidó lobbiszervezet megalakulása – 1951, megalakul az amerikai politikát alapjaiban sakkban tartó, a népirtó Izraelt támogató szervezet
 • Konrad Adenauer elleni merénylet – 1952. március 27., az Irgun által felrobbantott bomba megölt egy németet, a merényletet személyesen Menachem Begin izraeli miniszterelnök rendelte el, a német kormány eltitkolta az esetet, és szabadon engedte a terroristákat, hogy elejét vegye az "antiszemita incidenseknek" a zsidók által uralt Németországban
 • Német jóvátétel a zsidóknak - 1952, Németország tömérdek pénzt fizetett Izraelnek és csaló zsidó szervezeteknek az ún. holokauszt miatt, melynek köszönhetően Izrael kijutott a gazdasági válságból, sok zsidó hevesen tiltakozott ellene méltóságára a németgyűlöletére hivatkozva, többek között a tárgyalások leállításának céljából kíséreltek meg merényletet Adenauer német kancellár ellen
 • hidrogénbomba megalkotása - 1952, a zsidó Teller Ede hozta létre
 • 1953-as keletnémet felkelés leverése – 1953. június 16-17., kb. 200-500 áldozat, 20-100 kivégzés, 3000 bebörtönzött (Hruscsov,Hilde Benjamin)
 • Az iráni kormány megdöntése – 1953, angol és amerikai zsidók eltávolították a demokratikusan megválasztott iráni kormányt, és saját bábjukat, Mohammad Reza Pahlavi sahot ültették a hatalomba, aki diktatúrát hozott létre, titkosrendőrsége, a SZÁVÁK kínozta és tízezrével gyilkolta az embereket, ezért később, 1979-ben lezajlott és győzött az iszlám forradalom, majd a zsidók Irakkal támadtatták meg Iránt, és azóta Iránt folyamatosan déminozálják a zsidó világmédiában és kegyetlen szankciókkal sanyargatják, holott ők a felelősek mindenért
 • Második izraeli-arab háború (szuezi válság) – 1956, Izrael, Nagy-Britannia és Franciaország alattomos módon megtámadta Egyiptomot a Szuezi-csatorna jogszerű államosítása miatt, Izrael elfoglalta a Sínai-félszigetet, csak szövetségesei nyomására adta vissza
 • Kossuth téri vérengzés - 1956. október 25., zsidó ÁVH-sok a Földművelésügyi Minisztérium épületének tetejéről lőtték a békés tömeget, illetve szovjet tankok is, több 100, akár 1000 áldozat
 • 1956-os magyar forradalom leverése – 1956, 200 000 menekült, kb. 5000 áldozat, a zsidó Hruscsov utasítására zsidó terroristák (pl.Czinege LajosApró AntalKádár JánosBiszku Béla, a későbbi miniszterelnök Horn Gyula, stb.) vérbe fojtják a magyar forradalmat
 • Magyar Szocialista Munkáspárt megalapítása – 1956. október 31., egészen 1989-ig a kommunista elnyomás egyetlen pártja
 • 1956-os szovjet megtorlás - több 100 áldozat, zsidó "vezetők", ávósok, bírók közreműködésével, a belügyminiszter Biszku Béla volt
 • Kubai kommunizmus – 1958-tól, a zsidó Fidel Castro vezetésével
 • Kínai nagy éhínség - 1958-61, 20-40 millió áldozat
 • A tibeti felkelés leverése - 1959, 90 000 áldozat
 • Adolf Eichmann volt német tisztviselő elrablása Argentinában, és kivégzése Izraelben egy terrorper után - 1960-62
 • Francis Parker Yockey fehér vezetőt, filozófust öngyilkosságba kényszeríti (vagy meggyilkolja) az FBI egy San Francisco-i börtönben - 1960. június 16.
 • A berlini fal felépítése - 1961
 • Az Amnesty International „humanista” (zsidó) szervezet megalapítása – 1961
 • Az izraeli atombomba létrehozása – 1960-as évek, Izrael nem ismeri el atomhatalmi létét, hogy kibújjon a nemzetközi szerződések alól, a bombát később többször is majdnem ledobta más államokra (pl. 2003-ban az USA által megtámadott Irakra)
 • neutronbomba megalkotása - 1963, Samuel Cohen hozta létre
 • John F. Kennedy amerikai elnök meggyilkolása - 1965, a zsidó maffia ölte meg a FED miatt
  • Robert Kennedy meggyilkolása, a tettes állítólag egy "palesztin" fiatalember, majd John Kennedy, a volt elnök fia is "repülőgépbalesetben" hal meg, a fekete doboz eltűnik, a holttesteket boncolás nélkül elhamvasztják.
 • Vietnámi háború – 1965-73, min. 3 millió áldozat és 58 000 amerikai. Háború a judeokommunizmussal fertőzött észak-vietnámiak és a zsidók vezette USA között.
 • Kulturális forradalom Kínában - 1966-76, a kínai kommunisták megölik a rendszer "ellenségeit", legalább félmillió áldozat
 • Harmadik izraeli-arab háború (hatnapos háború) – 1967, Izrael elfoglalta Gázát és a hatalmas Sínai-félszigetet Egyiptomtól (utóbbit 1979-ben visszaadta cserébe a békéért és Izrael elismeréséért, az addig betelepült több ezer cionista zsidó telepest 1982-ben kitelepítették), a Golán-fennsíkot Szíriától, Ciszjordániát és Kelet-Jeruzsálemet Jordániától
 • USS Liberty megtámadása - 1967. június 8., 34 áldozat, izraeli repülőgépek lebombázzák az amerikai hadihajót, az USA nem mer közbelépni [335]
 • Gáza megszállása – 1967-től, a zsidók a világ legnagyobb gettójába zárják a palesztin őslakosokat
 • Laoszi kommunizmus - 1968-tól
 • 1968-as anarchista diáklázadások világszerte – bizonyítottan nihilista zsidók álltak a háttérben (pl. a pedofil hajlamú Daniel Cohn-Bendit, aki a párizsi lázadások elindítója és vezetője volt) [336] [337]
 • Karameh háború – 1968, izraeli-jordán villámháború, kb. 200 áldozat, a zsidók betörtek Jordániába
 • Kreisky-Wiesenthal-ügy - a nácivadász Simon Wiesenthal a 70-es években végig támadta Bruno Kreisky kancellárt, mert kormányának több "náci" múltú tagja volt, végül Kreiskyt (!) kötelezték jelentős kárpótlás fizetésére hitelrontás miatt [338]
 • Isten haragja hadművelet - 1972-től 20 éven át a Moszad terroristának nevezett embereket gyilkolt a zsidó fanatizmustól és bosszúszomjtól vezetve a müncheni "terrortámadás" bosszújaként, az abban részt vevő Fekete Szeptember tagjait, rengeteg más "terroristát" és sok ártatlan embert öltek meg a zsidók. Volt, akit busz alá löktek, egy másikat ötödszörre sikerült felrobbantaniuk, 8 ártatlan emberrel együtt. A meggyilkoltak családjainak a zsidók megírták, hogy nem felejtenek. Golda Meir elnök hagyta jóvá.
 • Izrael lelő egy a viharban eltévedt líbiai polgári repülőgépet a megszállt Sínai-félsziget felett - 1973. február 21., 108 áldozat
 • Negyedik izraeli-arab háború (Jóm kippúri háború) – 1973, Izrael, teljes veresége küszöbén az atombomba ledobásával zsarolta Amerikát, és csak annak segítségével menekültek meg a zsidók
 • Lillehammer-ügy - a Moszad megölt egy ártatlan embert, Ahmed Bouchikit Lillehammerben, mert összekeverték egy "terroristával"
 • A zsidó Samuel Byck egy repülővel akar a Fehér Házba csapódni, hogy megölje Richard Nixon amerikai elnököt - 1974. február 22., két embert megöl a repülőn, majd öngyilkos lesz
 • Kambodzsai kommunizmus - 1975-1993, Pol Pot rémuralma 1975-79 között, 2 millió áldozat, minden 3-4. embert megöltek a judeokommunizmus nevében, olyanokat, mint a városban élők vagy a szemüvegesek
 • A zsidó Sara Jane Moore merénylete Gerald Ford amerikai elnök ellen - 1975. szeptember 22., San Francisco, nem találja el az elnököt, a második lövést blokkolják
 • Zsidó kommandósok törvénytelenül kiszabadítanak 103 zsidó túszt az ugandai repülőtéren (Mennydörgés-hadművelet) - 1976. július 4., német és palesztin "terroristák" eltérítettek egy Air France-gépet, a nem zsidó túszokat elengedték, 4 zsidó túsz meghalt, többet közülük maguk a zsidók lőttek le, egy zsidó katona, a későbbi tömeggyilkos-miniszterelnök Netanjahu testvére meghalt, a zsidók megölték a 8 "terroristát" és még 40 ugandait
 • A nácivadász Simon Wiesenthal Központ megalapítása Los Angelesben - 1977, mely a jogtalan zsidó bosszúszomj egyik jelképe
 • Afganisztáni háború (szovjet-afgán háború) – 1978-89, 5 millió menekült, 1.5 millió áldozat
 • Iráni forradalom – 1978-79, az amerikai báb, a perzsaellenes Mohammad Reza Pahlavi sah ellen robbant ki felkelés, ezután Irán iszlám köztársasággá alakult
 • Egykepolitika Kínában - 1979-től, 400 millió meg nem született gyermek, 100 millió megölt lány magzat
 • Irak-iráni háború – 1980-88, az amerikai zsidók felfegyverezte és támogatta Irak megtámadta Iránt, azonban Irán győzött. Irak vegyi fegyvereket is bevetett részben kurd civilek ellen, 1-1.5 millió áldozat.
 • Az iraki atomreaktor elleni izraeli támadás – 1981
 • Ötödik izraeli-arab háború (első libanoni háború) – 1982, Izrael évtizedekre megszállta Dél-Libanont beavatkozva a libanoni polgárháborúba (Libanon más részeit Szíria szállta meg), és BashirGemayelt ültette az elnöki székbe, akit beiktatása előtt megöltek, ezért testvére követte a poszton 1988-ig, 20 000 áldozat (1200 zsidó)
 • 8000 etióp (fekete) zsidót Izraelbe szállítanak az izraeliek - 1984
 • Olof Palme svéd miniszterelnök meggyilkolása – 1986. február 28., rejtélyes körülmények között, közelről lőtték hátba az Izraelt is bíráló miniszterelnököt, könnyen lehetséges, hogy a Moszad tette [339] [340]
 • Csernobili atomkatasztrófa – kommunista Ukrajna, 1986. április 26., min. 100 000 rákban meghalt áldozat 2050-ig
 • Rudolf Hess meggyilkolása - 1987. augusztus 17., 93 éves korában, röviddel szabadulása előtt gyilkolták meg [341] [342]
 • Első intifáda, palesztin felkelés a zsidó uralom ellen Izraelben - 1987
 • Megalakul a magyarországi zsidópárt, az SZDSZ – 1988. november 13., hivatalosan liberális pártként, fő célja a zsidó élősködés védelme, a magyar nép megkárosítása. 1994-ben az addig legantikommunistább párt koalícióra lép az MSZMP utódpártjával. Ismertebb tagjai Göncz ÁrpádDemszky GáborKuncze GáborKis JánosPető IvánFodor GáborVásárhelyi Miklós,Haraszti MiklósTamás Gáspár MiklósKóka JánosEörsi MátyásMagyar BálintTölgyessy PéterBauer TamásHorn GáborGusztos PéterMécs ImreHack PéterRajk LászlóIványi GáborKőszeg FerencUngár KláraDornbach Alajos,Sándor Klára, stb.
 • Magyar Szocialista Párt, az MSZMP jogutódjának megalapítása – 1989. október 9. (elnökei: Nyers RezsőHorn GyulaKovács LászlóHiller IstvánGyurcsány FerencLendvai IldikóMesterházy Attila)
 • kommunizmus felelőseit nem vonják felelősségre Európában – 1990, döntően zsidókat, nemzetközi zsidó nyomásra
 • A magyarországi kommunizmus felelőseit nem vonják felelősségre – 1990, a zsidó gyilkosok, rablók, hazaárulók és azok ismerősei ehelyett meggazdagodnak [343], majd kormányra kerülnek 1994-ben, 2002-ben és 2006-ban
 • Irak elleni ENSZ (zsidó-amerikai) szankciók – 1990-től napjainkig, majdnem teljes kereskedelmi és pénzügyi embargó, miután Irak megtámadta Kuvaitot. Több 100 000, akár félmillió gyermek áldozat, összesen 1 millió áldozat – bármiféle eredmény nélkül.
 • Mintegy 200 000 orosz zsidó szivárog be Németországba a Szovjetunió megszűnése után – 1990
 • 14 000 etióp (fekete) zsidót Izraelbe szállítanak az izraeliek - 1991
 • Az apartheid rendszer megszüntetése nemzetközi zsidó nyomásra Dél-Afrikában – 1994, ezután a feketék szabadon gyilkolhatják az embereket, évente 20-30 000 gyilkosság történik, sok nőt megerőszakolnak, szabadon rabolhatnak, közbiztonság gyakorlatilag nincs, a dél-afrikai atomtölteteket megsemmisítik, a gazdaság összeomlik, egy fordított, fekete apartheid rendszer alakul ki, ami már nem zavarja a zsidókat - legalább 500 000 áldozat 1994 óta [344]
 • A szadista zsidó tömeggyilkos, Slomo Morel Izraelbe menekül Lengyelországból az igazságszolgáltatás elől, izraeli fajtásai sosem adták ki, és antiszemitizmussal vádolták a lengyel és nemzetközi hatóságokat
 • 1994-ben Baruch Goldstein megöl 29 palesztint egy mecsetben
 • Columbine középiskolai mészárlás - 1999. április 20., a zsidó Dylan Klebold és társa meggyilkol 12 tanulót és egy tanárt a Columbine középiskolában (Columbine, Colorado), majd öngyilkosok lesznek
 • Második intifáda, palesztin felkelés a zsidó uralom ellen Izraelben - 2000
 • 2001 szeptember 11-én az úgynevezett terrortámadás (Világkereskedelmi Központ, 4000 áldozat) megrendezése, aminek ürügyén az immár elhomályosuló holokauszt legenda továbbfolytatásaként zsidó ellenőrzés és terror bevezetése világszerte, ez szolgál emellett a különféle agressziók, mint Irak megszállásának Afganisztán lerohanásának és más terrorcselekményeknek "indoklására".
 • Afganisztáni háború (amerikai-afgán háború) – 2001-től, az USA törvénytelenül megtámadta Afganisztánt a CIA-s zsidók által megrendezett szeptember 11-i terrortámadásra hivatkozva
 • Az izraeli fal megépítése - kb. 2002-2012, a zsidók falat húznak a berlini fal mintájára az őslakosokat elzárva
 • Magyarországi cigánybűnözés létrehozása és gerjesztése, a cigányok elszaporítása a magyarok ellen, illetve a magyar nemzet és nemzettudat megsemmisítése céljából, bűncselekményeik és élősködésük támogatása, nagyvonalú segélyezés a dolgozó magyarok rovására. (szociáldemokrata, liberális, zöld, jogvédő stb. mezbe bújva)
 • Nagy László és Weiszdorn Róbert bestiálisan meggyilkol nyolc magyart Móron - 2002, a tettesek jól láthatóan zsidók [345]
 • Iraki háború – 2003-tól, 1.5 millió áldozat
 • Rachel Corrie amerikai békeaktivista meggyilkolása - 2003. március 16., bulldozerrel ment át rajta egy zsidó, a gyilkost felmentették
 • Hatodik izraeli-arab háború – 2006, második izraeli-libanoni háború, kb. 1000 áldozat, Izrael megtámadta Libanont két elrabolt izraeli katona miatt
 • A 2006-os budapesti rendőrterror az 1956-os forradalom 50. évfordulóján - 2006. október 23., a zsidó Gyurcsány Ferencminiszterelnök, Gergényi Péter rendőrkapitány és társaik terrort alkalmazva rendőrhordákkal brutálisan megverették a békés magyar ünneplőket megfélemlítés céljából, nyílt hazaárulást és terrorcselekményt elkövetve (14 szemsérült)
 • A feltételezett szíriai atomreaktort lebombázza Izrael - 2007
 • Jörg Haider sikeres, rendkívül népszerű radikális és zsidóellenes osztrák politikus rejtélyes autóbaleset áldozata lesz - 2008. október 11., valószínűleg a Moszad ölette meg
 • Gázai háború – 2008, 1300 áldozat, Izrael megtámadta az általa gettóba zárt gázai palesztinokat, és háborús bűnöket követett el (pl. foszforbomba)
 • 2008-as gazdasági világválság – több 100 millió érintett, zsidók generálták, irreálisan pozitív hitelminősítésekkel, egyúttal fedezet nélküli hitelek tömeges kibocsájtásával
 • A 2008-2009-es cigánygyilkosságok - 6 áldozat, titkosszolgálatos zsidók megszervezésével történt (egészen a bűncselekmény-sorozat kezdetéig megfigyelték a gyilkosokat, majd zsidó nyomásra leálltak a megfigyeléssel), a magyarok és cigányok egymásnak ugrasztása, ill. a magyarok rossz színben feltüntetése céljából
 • Az SZDSZ bukása után megalakul a zsidók új pártja, az LMP (Lehet Más a Politika) – 2009. február 26., a párt szintén ultraliberális és zsidóvédő, de az „ökológiai” jelleget helyezi előtérbe a magyarok megtévesztése céljából, vezetője a magyarellenes TASZ egykori elnöke, Schiffer András [346]
 • Állítólagos sertésinfluenza-járvány - 2009. március, a még a közönséges influenzánál is veszélytelenebb járvány (kitalált betegség) veszélyességét a média és "független" szervezetek segítségével (köztük a WHO-val) felnagyították zsidó csoportok, melyek ezáltal horribilis nyereségre tettek szert. Az oltóanyagot, a Tamiflut a Donald Rumsfeldhez köthető Gilead Sciences gyártotta. video[347] [348] [349]
 • 2009-2010, terrorper Münchenben a 92 éves beteg John Demjanjuk ellen egy hamisított igazolvány alapján, akit Izraelben 1983-88-ban már fölmentettek a hamis zsidó vádaskodás alól. John Demjanjukot nem engedik vissza az USA-ba családjához, egy németországi idősek otthonában hal meg 2012-ben.
 • A "holokauszt" tagadását büntető törvényt hoznak Magyarországon - 2010. április 10., ezután megkérdőjelezni sem lehet a holokauszt hazugságait, jelentőségét (a főbűnösök: MSZPSZDSZ, valamint Mesterházy AttilaSólyom László államelnök, később a Fidesz sem törli el a törvényt)
 • Ernst Zündelt 8 év börtönnel sújtják, nem utazhat ki amerikai feleségéhez, és ő sem hozzá, Horst Mahler 11 évet kap, és más személyeket is lecsuknak az ún. holokauszt tagadása miatt. Van, aki zsidózásért kap börtönbüntetést. A radikális portált üzemeltető osztrákokat sok-sok évre elítélik.
 • Mavi Marmara segélyszállító flottilla megtámadása – 2010, 9 halott, a zsidók által lezárt Gázába segélyszállítmányokat vivő aktivistákat a hajójukon megtámadták az izraeli kommandósok, közülük kilencet fejbe lőttek, kirabolták őket, majd állami szinten kigúnyolták jó zsidó módra
 • West-Balkán tragédia - 2011. január 15., a West-Balkán nevű budapesti szórakozóhelyen 3 lány fulladt meg a tömegpánikban, mivel a zsidó szervezők kapzsisága miatt túl sok embert engedtek be az épületbe, a szervezők és tulajdonosok többnyire zsidók[350]
 • Képíró Sándor halálba üldözése - kb. 2005-2011, a nácivadász Wiesenthal Központ haláláig zaklatta az idős Képírót, akinek ezért romlott meg az egészsége
 • Líbiai polgárháború – 2011, kb. 35 000 áldozat, a Moammer Kadhafi ellen kitört gyenge felkelést elsősorban légitámadásokkal segítette a NATO (elsősorban az USA, Anglia és Franciaország), ezzel beavatkoztak a zsidók egy másik ország belügyeibe, és a felkelés győzött, Kadhafit brutálisan meggyilkolták
 • Egy degenerált zsidó, Dániel Péter vörös festékkel önti le és teszi tönkre Horthy Miklós frissen felállított faszobrát Kerekiben – 2012, noha Horthy mentette meg a munkatáborozástól a pszichopata zsidó őseit [351] [352]
 • 2012-es gázai háború

Lábjegyzetek

 1.   In reality it is Ernst Thälmann, who not only bore a similar physique to Lenin, but similar political views. Born in Hamburg in 1886 to a family of Jewish origins, he was one of the most important figures in the history of the German Communist Party, of which he was President from 1925 to 1933, during the Weimar Republic. http://www.carpeberlin.com/index.php?id=79&L=2&tx_ttnews[tt_news]=1170&cHash=258b2778d3

Mindenki másra káros zsidó elméletek és rendszerek


LábjegyzetekLásd még

Hivatkozás

Bejegyezte: sodródunk dátum: 15:21 

1 megjegyzés:
  Az alább idemásolt részlet teljes mértékben bizonyítja számomra a honlap hiteltelenségét annak ellenére, hogy valótlanságot nem állít.

  Angyal István - a Tűzoltó utcai felkelőcsoport vezetője 56-ban, elszánt marxista, kommunista, antidemokrata volt, kivégezték. A szintén kivégzett Nickelsburg László Baross téri felkelőparancsnok is zsidó kommunista volt, továbbá Szirmai Ottó, Krassó György,Földes Gábor, Vásárhelyi Miklós, Lukács György, Gimes Miklós, Donáth Ferenc, Piros László, Nyers Rezső, Münnich Ferenc,Nezvál Ferenc, Apró Antal, Marosán György, Heltai György (ők mind részt vettek a forradalomban!), stb.

  sajnálattal: Baranyay Tivadar
Igen részt vettek a forradalomban , és annak leverésében is , és a kezükhöz vér tapadt, még az Ön által nagyra becsült Lukács Györgyéhez is , és amúgy mindegyik páholytag irányított biorobot volt , és ha az ön múltját megpiszkálnánk nem találnánk egy kis vakoló feladatot , hogy itt kimentse a drága vakolóikat , és hogy rájuk az árnyéka se vetüljön a színfalak mögötti tevékenységük miatt , és főleg a páholyi becsület így kívánja .

Tivadar bátyám remélem nem sértettelek meg a válaszommal , és nem vagy érintett a szabadkőműves múlttal . És csak az élét akartad elvenni a cikknek 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése