2018. április 21., szombat

Testünk rétegeitől a Kennedy gyilkosságig

Testünk rétegeitől
a Kennedy gyilkosságig
 Energiatestünk rétegei – éter, asztrál, mentál


energiatest

Energiatestünk rétegei – éter, asztrál, mentál

Az emberi testet egyre finomabb és finomabb energiamezők veszik körül. Az energiahiány először mindig a magasabb finomtestekben jelenik meg, és évek (életek) alatt szivárog az alsóbb finomtestekbe, ahol akadályt okoz és figyelmeztet a változtatás szükségességére. Az indiai mesterek öt energiatestből álló modellje szerint energiamezőink alulról fölfelé a következők: fizikai test, éterikus test, asztrális test, mentális test, kauzális test. A kauzális test a korábbi életek információit tartalmazza és befolyásolja az összes alatta elhelyezkedő energiatest állapotát.
Étertest /Alsó művelendő mező
Az étertestben történik a szervi meridiánok áramlása, központja a köldök alatt található. A fizikai test szerveinek az energiaállapotát az étertest nagysága, tisztasága, blokádmentessége jellemziAz étertest a fizikai testet tojásformaként veszi körül, amit természetes fényben egy kissé vibráló, hullámzó felületként érzékelhetünk. A mostani átlagembernél ennek a gerincvonalból kiáramló energiának a kiterjedése kb. 20-30 cm, egy jó vegetáriánusnál eléri az 1,5-2 m-t is, ami a száz évvel ezelőtti átlagra volt jellemző. Ez a nagymértékű étertest csökkenés az életmódunk számlájára írható. A csökkent életerő a szervek, szervrendszerek egyre gyengébb működését okozza, illetve az olyan betegségek általánossá válását, melyek száz éve még igen ritkák voltak.
A szervek energiahiányos állapota

Bármely szerv működése a saját csi-jének a nagyságától függ. Acsi a szervek és a test különböző részei között a meridiánokon áramlik, így ezek mentén az energiaáramlást akadályozóenergiablokádok keletkezhetnekA betegségállapotot energiahiány vagy többlet okozhat. Az energiatöbblet nem azt jelenti, hogy a sok energia káros lenne, hanem a diszharmonikus többlet egy meridián pontnál feltorlódik. Az étertestbenérzékelhetjük a szervi energiahiányokat és a meridián blokádokat. Az étertest felülete követi az adott szervek előtt azok energiaszintjét. Egy betegség, ill. egy hiányállapot kezdetekor a szervezet az öngyógyító erőit az adott szervre/szervrendszerre összpontosítja, így annak energiaszintje rövid időre, napokra, esetleg hetekre megnő, azaz túlműködikhogy a megnövekedett feladatát elláthassa. Például a keletkezett gyulladás legyőzi a fertőzéstEkkor az étertestben egy meleg, kitüremkedő területet találunk. Ez az állapot csak addig tart, amíg a szervezet energiatartaléka el nem fogyIlyenkor az adott terület energiája lényegesen lecsökken, azaz egy hideg érzést adó lyuk, bemélyedés keletkezik az étertestben. Ez az állapot több hónapig, évig is fennmaradhat, a krónikus betegségeket jellemezve.
Az életerő (csí) növelése

Az étertestben keletkezett energiablokádok okozzák a fizikai betegséget, így először az itt működő életerőt szükséges pótolnunk. Ezt az életerő energiát a kínaiak csí-nek nevezik, a hinduk pedig práná-nak. A csi három különböző forrásból ered,melyek összegződve áthatják az egész testet
 • Öröklött csi: a szülőktől örökölt energia, mely a vesékben tárolódik és az élet során fokozatosan elfogy.nagysága adott, egy meghatározott élethosszt nem haladhat megkivéve ha életerőt növelő gyakorlatokat végzünkAz életerő tehát növelhetőha a középső és felső művelendő mezőbe is képes a gyakorló beavatkozni!
 • Táplálék csi, melyet a helyes táplálkozás útján növelhetünk.
 • Levegő csi, melyet légzésgyakorlatokkal szerezhetünk meg.
A csi növelésére kidolgozott energetikai fejlesztő gyakorlatokalkalmazásával az étertest kiterjedése 1-2 méteresre is növelhető. Mindegyik eljárás a testtartás, a légzés és a vizualizáció hármasán alapszik és származása szerint a kínai„csi”, a japán „ki”, vagy az indiai elnevezésű „prána” nyerését célozza. Ilyen a csi-kung, thai-csi, aikido, jóga, stb.
Asztráltest /Középső művelendő mező

Az asztráltest vagy szellemtest az auraburkok és csakrák rendszeréből áll, központját a mellkas magasságában találjuk (szív-érzelmek). Ezen az energiaszinten működik az öt őselem.Régebben hét, most tizenhat auraréteget különböztetünk meg feladatuk szerint. A négy alsó auraréteg ezéleti információkat tartalmaz, az ötödik auraburoktól felfelé karmikus információk találhatók. A hét csakra mindegyikén tölcsérszerűen egymásba ágyazva megtalálható az auraburok rendszereAz asztrális testalsó négy burka közötti csatorna nyitottsága összefügg az érzelmi állapottal. A káros érzelmek gyűjtése (düh, mohóság, féltés, féltékenység, gőg, irigység, stb.) és a pesszimista életfelfogás negatív visszacsatolásként hat, betegíti a testet.
Az asztráltest tisztítása

Az asztráltest tisztításával a káros érzelmek lecsillapítása-átalakítása történik, azaz az asztrálsíkon ható pozitív asztrológiai bolygóhatásokat erősíthetjük, a károsakét csökkenthetjük.Negatív bolygóhatások: Mars (harag), Merkúr (mohóság, falánkság), Jupiter (irigység), Nap (gőg, büszkeség), Szaturnusz (nem tudás, butaság), Hold (féltés), Vénusz (féltékenység).
Mentális test (Felső művelendő mező)

A mentáltest tartalmazza a mostani és a korábbi életekbeli mentális üzeneteket, tehát a többi lénnyel kapcsolatos pozitív és negatív benyomásokat, továbbá az egyén indítékát, motívációját.mentálüzeneteket vagy saját magunk állítjuk elő vagy más küldte nekünk. (teher a vállon, torkiglevés, befogadás akadály, emésztés akadály, elengedés problémák, stb.) A mentáltest központját a fejen találjuk. Feladata, hogy képesek legyünk felismerni az említett káros érzelmeket. A szeretet, az öröm, az optimizmus, pozitív életfelfogás gyógyító hatású, ezek a mentáltest vezérlő hatásai. A mentáltestben jelentkezik, hogy az illető nyitott szívű-e, megbocsájtó, segíti-e a környezetét, tehátbetartja a „nem-ártást”, vagy gátol-akadályoz másokatEzek, mint energiák a térbe kikerülve a múltbéli információk alapján irányultságokat, tendenciákat hoznak létre, melyek befolyásolják a jövőbeni visszahatásokat az ok és okozat törvénye szerint.
A legtöbb látó a mentáltest színeit látja az emberi test körül, melymegegyezik a csakra színekkel, az illető személy spirituális fejlettségének függvényében. A tudatsíkú, azaz mentálsíkról vezérelt módszerek a legmagasabb szintűek, ezértalkalmazásukkal az ember teljes energiarendszerét tisztíthatjuk, harmonizálhatjuk. Kínában a mester tettei, szavai és tudatállapota mintául szolgál a tanítványoknak. A mester gondolatébresztő történeteivel vagy furcsa kérdésfelvetéseivel kikényszeríti a hétköznapi gondolkodás kereteiből a tanítványokat. Az ego feladása a bölcsesség útja, ill. a „nem cselekvés” (wu wei) állapotának elérése által történhet. A „Bölcs nem cselekvő” mondják a buddhizmusban is. Ennek jelentése, hogy nem küzdünk, harcolunk valami eléréséért, nem igázunk le másokat, hanem feloldjuk régi akadályainkat a tudatunkban. Ha az áramlattal haladunk, önműködően megkapjuk szükségleteinket, ill. elhárulnak az akadályok!
Asztrális és mentális tisztaság – a kundalini helyzete

kundaliniA személy tudati fejtettségét, továbbá az asztrális és mentális tisztasági fokát a kundalini erő helyzete, gerincben lévő magassága mutatja. Az egyén fejlettségi állapotát jelzi, ahogy a csakrák során a kundalini erő szintje egyre magasabb a gerincébenAz egyre tisztább tudatállapotot a legjobban működő csakra színe is mutatja. Ez megjelenik a mentáltest jellemző színeként. A legtöbb ember, aki lelki témákban képzetlen, az alsó 1-2 csakrában „tartózkodik” a tudatállapota jellemzőjeként. Ebben az esetben az asztrál érzelmeket jellemző harag, irigység, mohóság, gőg és nem tudás ellenőrizetlenül uralja a személyt. Ezek a káros érzelmek nem tudatosak, csak bizonyos helyzetekben törnek elő az illető tudatalattijából.
Alulró felfelé a vörös, a narancssárga és a napsárga színű mentáltest az alsó három csakrában való tartózkodást jellemzi.Ezek lehetnek tiszták is, ebben az esetben segítik a személynek a fizikai világban történő eligazodását. Ha a mentáltest uralkodó színeként a szívcsakra zöld színe jelenik meg, ez a felső világok felé fordulást mutatja. A szívcsakra nyitása a megbocsátás szintje, innentől az emelkedett tudatállapot az említett negatív érzelmek átalakítását, elengedését segíti.A torokcsakra világoskékje után a két felső csakra következik, a 3.szem sötétkék, indigó vagy lila színével és a korona csakra fehér (vagy arany) színével. Utóbbinál a gyakorlás során az összes auraburok kinyílik, a kundalini erő végighalad a testben, így képes teljes működését kifejteni, mely a tökéletes önmegvalósítást mutatja és az elemek feletti uralmat is kifejezi .Az öt alsó, ún. elemi szintű csakra (föld, víz, tűz, levegő, éter vagy tér-űr) nyitottsága, tisztasága függvényében nyílik a két felső csakra, a 3.szem és a fejtető. A 3. szemen vett információ igazságtartalma függ az elemi szintű öt csakra egységállapotától, illetve az attól való eltávolodás mértékétől.
Készült Majoros János Károly Természetgyógyász Magazinban megjelent cikkei alapján

asztráltest

Energiarendszerek szempontjából számos tanítás a világ minden táján, beleértve a jóga-tanokat, a védikus leírásokat, teozófiai ismereteket és nyugati kutatásokat is, több különleges Energetikai rendszert ír le a fizikai testen túl. Magyarázataiknak megfelelően ezek átszövik a fizikai testet és egymást, továbbá kisebb-nagyobb mértékben túlnyúlnak az anyagi test határain, aurát alkotva. Az Energiák frekvenciája, azaz „kifinomultsága" eltérő, amely megbonthatatlanságukat védi – mint ahogyan a különböző rádió- és televízióadók alkalmaznak más-más frekvenciájú rádióhullámokat, hogy ne lépjen fel közöttük interferencia.
A különleges rendszerek száma nem egészen azonos a leírásokban, ugyanakkor a nagyobb sűrűségű Energetikai testeket illetően tökéletes az összhang.
energiarendszerekAz étertest a különleges Energia legsűrűbb szintje, és szoros összefüggésben áll a fizikai test működésével. Néhány ujjnyival nyúlik a testfelszín fölé. Valószínűleg ez az, ami Kirlian-fotográfiával rögzíthető. A későbbiekben bemutatott Meridián- és Szervrend szerek minden bizonnyal főként az étertest részeként léteznek
Asztráltestünk az étertestnél nagyobb frekvenciájú, vagyis kifinomultabb különleges Energiarendszer, és körülbelül egy méterrel lépi túl a fizikai test határait. Érzelmeink hordozója, amit a tisztánlátók képesek látni, az átélt érzelmektől függően változó alakban és színezetben.
Bár az asztrál-aurát nehezebb közvetlenül érzékelni, hétköznapi tapasztalatok hátterében is gyakran meghúzódhat. Más személyekkel való érintkezésünk nemegyszer elsősorban érzelmi szintű, és változásokat okoz az asztráltestben. Erős érzelmi megnyilvánulások alkalmával asztráltestünk felveszi az adott érzelmek Energiáját, így azokat tartósan érezhetjük egy ideig. Az átvett érzelem lehet pozitív, mint az öröm, a bátorság, az önbizalom; vagy negatív, amilyen a bizonytalanság, a levertség és a harag. Negatív érzelmek átvétele ellen úgy védekezhetünk, ha szellemileg tudatában vagyunk a kisugárzott érzelmeknek, és lelkünk mélyén elhatározzuk, hogy nem tesszük azokat magunkévá. Ilyen módon nyitottak és együtt érzők maradhatunk, elkerülve azt a sajnálatos következményt, amit mások negatív érzelmeinek átvétele jelent.
Mikor két ember találkozik, általában bizonyos védekező távolságot tartanak fenn egymás között, megőrizve „személyes terüket", hisz a másik túlzott közelsége kínos érzést kelthet. Nyilvánvalóan éppen annyira állnak távol egymástól, hogy asztráltestük ne kerülhessen átfedésbe. Mihelyt valaki mellett biztonságban érezzük magunkat, vagy érzelmileg kötődünk hozzá, megszűnik az asztráltestek elkülönítésének igénye, és az ölelés illetve más közeli érintkezés esik jól.
szellemi testet még finomabb különleges Energia alkotja, és még távolabbra terjed a fizikai testtől. Ez a hordozója az intellektusnak, a gondolkodó elmének. Speciális gondolatformákat tartalmaz, a szellemi aurát érzékelni tudó tisztánlátók számára képekként jelennek meg egy személy elvei és elképzelései. A szellemi test a telepátia közvetítője is. Megfelelő fejlettségi szinten lehetővé teszi, hogy tisztán gondolkodjunk, és szellemi energiáinkat erőteljesen, világosan összpontosítsuk.
A fizikai, étertest, asztráltest és szellemi testek együttesen alakítják ki egy ember személyiségét.
Eredő testünk a „magasabb én", vagy lélek. A korábban tárgyaltaknál még kifinomultabb különleges Energiából tevődik össze, és messze túlnyúlik a többi testeken. Főként az intuitív észleléshez, megvilágosodáshoz van köze. Míg a szellemi test többnyire a dolgok megértése céljából végzett elemzésben, részekre bontásban játszik szerepet, az eredő test egyesítő, holisztikus, általa a dolgok egyetemes törvényszerűségeit, az egésszel való kapcsolatukat értjük meg. A reinkarnáció elmélet úgy tekinti, hogy a fizikai, asztráltest és szellemi test a halállal megszűnik, ám az eredő test – további életekkel rendelkezik, új személyiséget öltve, hogy még magasabb szintre fejlődhessen.
Az egészség és a gyógyulás magyarázata érdekében tisztázni kell néhány kérdést különleges Energiarendszereink kölcsönhatásával kapcsolatban. Először is, ezek a testek a tudatosság más-más szintjeit hordozzák: testünkét, érzelmeinkét, gondolatainkét és intuíciónkét. Tudatosságunk sűrűn váltogatja szintjeit, attól függően, mire fordítjuk figyelmünket; ennek megfelelően különböző Energiarendszerek lépnek működésbe. A személyiség fejlődése, érése folyamán, ahogy kitárul a tudat, aktívvá válnak a magasabb szintek. Míg a kisgyermek javarészt testi és érzelmi tapasztalataiban merül el, fiatalkorban nagyobb teret hódítanak az elmebeli tevékenységek, az érett felnőtt embernek, pedig kifejlődnek intellektuális és intuitív képességei.
Másodszor, az Energia közlekedik a rendszerek között, leszállva az anyagibb szintekre, s onnan vissza a kifinomultabbak felé. Ennél fogva a fizikai testben fellépő változások hatást gyakorolnak az étertestre, valamint azon keresztül az érzelmi, szellemi és eredő testre. Úgy is mondhatnánk, testi egészségünk alapozza meg a többi szint egészségi állapotát. Hasonlóképpen érzelmeink, gondolataink is hatnak fizikai testünkre, befolyásolva a testi egészséget, az eredő lélektestet érintő események, pedig lényünk minden más Energiarendszerére hatással vannak.
Harmadszor, már az ősidőkben is világos volt, hogy gyógyító módszerek széles választékára van szükség ahhoz, hogy minden szintre hatni tudjunk. A tudományos beállítottságú modern orvostudomány elsősorban a fizikai testre hat sebészeti beavatkozásaival, szintetikus gyógyszereivel, sugárterápiáival stb. Ugyanakkor sok hagyományos gyógymód – amilyen az akupunktúra és a Shiatsu – főként az étertestre fejt ki hatást. Vannak hagyományos és korszerű módszerek egyaránt, melyek az érzelmi, szellemi és eredő testek helyreállítására illetve fejlesztésére összpontosítanak.

Szellemi csatorna és csakrák

szellemi csatornaSzervezetünkben az Energia a fejtetőtől a felsőtest aljáig húzódó szellemi csatornában vagy csakrákon áramlik legerősebben. E csatornát a felülről és alulról érkező Energia tölti fel. Ha pusztán fizikai testnek tekintjük magunkat, úgy érezzük, teljesen el vagyunk szigetelve az anyagi határainkon, vagyis bőrünkön kívül eső világtól. Mihelyt azonban úgy fogjuk fel, hogy az Energia része vagyunk, megszűnik az elszigeteltség. Létünket egyedül a más emberekből, egyéb élő szervezetekből, a Földből, valamint a Napból, a bolygókból, csillagokból és a világűrből folytonosan belénk áramló Energia tartja fenn. E két irányból érkező Energiaáramlás akkor a legerősebb, amikor felegyenesedve állunk. Ilyenkor fokozzák leginkább fizikai testünk aktivitását, elmebeli és spirituális fogékonyságunkat. Ennél fogva például komoly könyvet olvasni, zenélni illetve más, nagyobb Energia befektetést igénylő tevékenységet folytatni sokkal könnyebb egyenesen ülve, mint görnyedten vagy fekve. Relaxálni viszont fekve jobb. Régóta tudott dolog, hogy meditációra az egyenes, függőleges testhelyzet alkalmas. Elősegíti a koncentrációt is - innen az iskolai tanárok szájából gyakran elhangzó figyelmeztetés: „ülj egyenesen!"; „ne púpozz!"
Hét csakrának is nevezett fő Energiaközpont található a szellemi csatornán. (A csakra szanszkrit szó, jelentése kerék, mivel a tisztánlátók előtt ilyen alakban jelenik meg.) Ezek a központok a különleges Energiarendszerek részét képezik. Mindegyik csakra éter-összetevője táplálja a körülötte levő szerveket és azok működését, továbbá egy belső elválasztású mirigyet, amely hormonokat termel a fizikai testben. A csakrák ugyanígy rendelkeznek asztrál- vagy érzelmi, valamint szellemi és eredő összetevőkkel, melyek együttesen alkotják a tudatosság egy-egy központját. A hét csakra jelentősebb funkcióit a következő táblázat tünteti fel.
csakrák és szervek
Amint a tudatosság fejlődik az életkorral, egyre kifinomultabb rendszerek válnak aktívabbá - a fizikai és étertestről az asztráltest, majd a szellemi és eredő test felé tolódva át. Hasonló változás figyelhető meg a csakrák aktivitásában. Noha minden csakra egyenlően veszi ki részét a szervezet fizikai működésének támogatásából, érzelmi, szellemi és lelki funkciók terén az alsóbb csakrákról egyre inkább a felsőbbekre tevődik át az aktivitás. A három alsó csakra személyes létfenntartásunkkal, továbbá más emberekkel, és a külvilággal való kapcsolatainkkal áll összefüggésben.
Határvonalnak a rekeszizom tekinthető, amely elválasztja ezeket az „alantasabb" funkciókat „magasabbrendű" emberi törekvéseinktől illetve tulajdonságainktól. A negyedik és ötödik-a szív és a torok csakrája aszerint válik aktívabbá, amilyen szintre emelkedik az adott személyben a képesség, hogy szeretetet adjon és amennyire kreatív módon tudja átadni másoknak ötleteit, elveit. Az élet és a világmindenség természetének nagyfokú intuitív megismerésével a hatodik, a szemöldök-csakra tevékenysége fokozódik. A koronacsakra - a hetedik - aktivitása csak akkor teljesedik ki, ha az ember spirituálisan olyan szintre fejlődött, hogy tisztában van minden élet egységével. Így minden tudati változás tükröződik a csakrák aktivitásának megváltozásában.
A csakrákon belül is fennáll az Energia áttevődése egyik különleges rendszerről a másikra. Ezáltal, amennyiben valamely szinten változás jelentkezik, az hajlamos az adott csakra minden más különleges rendszerében változást előidézni. Ha például a torokban lép fel testi probléma, az ember gyakran (bár nem feltétlenül) nehézségekkel küszködik belső érzéseinek, gondolatainak kifejezése terén is.

Testdiagnosztika – testolvasás

Elsajátítva a testdiagnosztika hagyományos testolvasási módszereit, és eljárásait, sokkalta több információhoz juthatunk valakiről puszta ránézéssel.
testdiagnosztika - testolvasásA test látványa igen sokat árul el a szervezet belső állapotáról, valamint az adott személy érzelmi és elmebeli tulajdonságairól. Ösztönösen élünk is a vizuális tájékozódás lehetőségével, amikor másokkal találkozunk, kapcsolatot teremtünk, ám rendszerint egyáltalán nem tudatosul bennünk, hogyan tesszük. Például vonzóvá vagy visszatetszővé válhat számunkra valaki a találkozás első pillanatában. A személyiség kezdeti, sebes átvizsgálásától függően másképp üdvözöljük, másképp szólunk hozzá. Vagy előfordul, egy barátunkkal összefutva, hogy meg sem szólal, máris azt mondjuk neki: – „Látom, rossz a kedved" – „Mi történt, valami baj van?" – „Ma igen rózsás a hangulatod!".
Elsajátítva a Keleti diagnosztika hagyományos testolvasási módszereit, és egy-két újszerű eljárást, sokkalta több információhoz juthatunk valakiről puszta ránézéssel. Kínában és Japánban több diagnosztikai mód fejlődött ki, amelyek a személyről (vagy éppen saját magunkról) látás, hallás, szaglás, továbbá megkérdezés és érintés útján szerzett információkra alapulnak. E diagnosztika sok tényt feltár az emberek őseiről, szüleiről és személyiségéről, korábbi környezetükről és étrendjükről, szerveik, szervrendszereik pillanatnyi egészségi állapotáról. Most elsősorban a testtartás diagnózisra helyezzük a hangsúlyt, amely párhuzamba állítja a testalkat és az Energia eloszlás egyenetlenségeit. Ennek közvetlen gyakorlati hasznát vehetjük a kezelések során. Nemrégiben született néhány nyugati testdiagnosztikai, testolvasási eljárás is az érzelmi-mentális alkat feltárására – ezek abban nyújtanak segítséget, hogy fizikai módszerekkel járuljunk hozzá a lelki, elmebeli problémák megoldásához.
A modern Nyugati gondolkodásmód a test fizikai felépítésére összpontosít: a csontokra, izmokra, belső szervekre, bőrre stb. Rendelkezünk egy anyagi testtel, s egy szorosan hozzákapcsolódó Energetikai rendszerrel, amely az étertest. Ezután következik az érzelemvilágot hordozó asztráltest, majd a mentális és szellemi test. Mindezek a rendszerek egymásra épülnek, és fokozódó mértékben nyúlnak ki az anyagi testből.
Ha tehát ránézünk egy adott testrészre, mondjuk egy lábra, a látványban összegződik a személy fizikai, érzelmi, elmebeli és szellemi lényében lezajló minden folyamat. Így a láb rendkívül érdekessé válhat! Egyes emberek lábpanaszai összefügghetnek szervezetük belső egészségi állapotával, negatív vagy Energia-gátló érzelmi-elmebeli meggyőződésekkel, szellemi fejlődésük akadályoztatottságával.
A kölcsönhatás a következőképpen szemléltethető: tükör elé állunk szilárdan a padlóra nehezedő lábbal, egyenes gerinccel és nyakkal, vállunkat hátravonva, hogy a hát lapos legyen. Úgy találhatjuk, hogy a szokásosnál mélyebben kell lélegeznünk, illetve légzésünk elmélyült. Érezhetünk fokozottabb önbecsülést, erőt, nyitottságot is, esetleg elgondolkodunk, hogyan lehetnek törekvéseink eredményesebbek. Az anyagi testben bekövetkezett változás eltéréseket vont maga után fizikai, érzelmi és gondolati szinten.
Az asztráltest Mágia Iskola jegyzetKedvcsináló

Az asztráltest egy olyan test, amely a tisztánlátó előtt a fizikai testhez hasonlít, melyet felvillanó színekhez hasonló aura vesz körül, amely a fizikai anyagnál finomabb de anyagi fokozatokból áll, amelyben az érzések, a szenvedélyek, a vágyak és indulatok találhatók és amely híd vagy közvetítő gyanánt működik a fizikai agy és az értelem közötti átvitelnél, mely utóbbi egy még ennél is magasabb testben működik – a mentális testben.
Azt pontosan tudjuk, hogy minden embernek megvan az asztrálteste és használja is azt, bár az egyének ennek egyáltalán nem biztos, hogy tudatában is vannak.
Sajnos ennek a testnek az egyáltaláni létezéséről is aránylag kevesen tudnak, nem beszélve annak működéséről, netán annak ellenőrzéséről létezéséről és a benne való teljes tudatos működésről. A legtöbb embernél alig más, mint kezdetleges asztrálanyag-tömeg, melynek mozgása és működése alig áll magának az embernek – a Tiszta Egónak a felügyelete alatt. Az asztráltest azonban egy jól kifejlődött és teljesen szervezett egység, melynek megvan a saját élete és amely tulajdonosának sok és hasznos erővel szolgál. 
A fizikai test alvása alatt a fejletlen ember az ő viszonylag kezdetleges, azaz kevésbé strukturált asztráltestében álomszerű, határozatlan életet él és amikor fizikai testében újra felébred, egyáltalán nem vagy csak alig emlékezik áloméletére.
A fejlett ember viszont, mialatt a fizikai test álomba merül, az asztráltestében tevékeny és hasznos cselekedeteket végez és az erről levő információt, ennek emlékezetét bizonyos körülmények között át is lehet hozni a fizikai agyba.
Az ilyen ember élete megszűnik az öntudatnappalok és felejtéséséjjelek sorozata lenni, ehelyett élete a megszakítatlan öntudatosság folytonos életévé lesz, amely váltakozva a fizikai és asztrál világokban vagy síkokban folyik le.


A legelső dolgok egyike, amit az ember az asztráltestében megtanul, a benne való utazgatás, mivel az asztráltest nagy sebességgel képes mozogni és az alvó fizikai testtől nagy távolságokra eljutni. 

Ez a jelenség nagyon sok ún. mágikus jelenségre vet fényt, mint amilyenek a sokféle kísérlet, a fizikailag sohasem látott helyek ismerete stb.
Mivel az asztráltest az érzések és indulatok teste, nagyon lényeges annak összetételének és működésének ismerete, mely igen nagy hasznára van az emberi lélek sok aspektusának megismerésében, akár egyénileg, akár egyetemlegesen véve azt, és egyúttal a modern lélekkutatás által felfedezett sok jelenség, ismeretének egyszerű magyarázatával is szolgál.
Az asztráltest szerkezetének, természetének, lehetőségeinek és határainak világos megértése különösen fontos és lényeges annak az életnek a megértéséhez, melybe az emberek fizikai haláluk után belépnek. 
A számtalan sok vallás hívői által hitt sokféle „mennyország”, „pokol”, és purgatóriumi lét mind-mind megtalálja a maga helyét és érthetővé válik mihelyst megértettük az asztráltest és az asztrálvilág természetét.
Az asztráltest működésének ismerete, és annak tanulmányozása segítségünkre lesz bizonyos betegségek pszichikai vagy nem fizikai gyógymódjainak megértésénél is. Na meg akiket érdekel az ún. negyedik dimenzió szintén sok, - a matematika segítségével leírt kialakított elmélet megmutatja annak konkrét létét és azt képes is lesz megtalálni az asztrálvilág jelenségeinek tanulmányozása révén pontosan ugyan úgy, mint azok, akik azt leírták, lévén megfigyelték őket.
Az ember asztráltestének tanulmányozása gyakorlatilag messzire elvisz bennünket és a pusztán csak a fizikai világra és fizikai érzékekre alapozott életfelfogásunkat rendkívül kibővítjük.


Minél előbbre jutunk, látni fogjuk, hogy a fizikai érzékek, bármily felbecsülhetetlenek legyenek is, egyáltalán nem jelentik határát annak, amire az embert az ő testei azokra a világokra vonatkozóan, amelyekben él, megtanítani képesek.

Az asztrálképességeknek cselekvő tevékenységre való felébresztése egy teljesen új világot tár fel a régin belül, és amikor az ember képessé válik helyesen olvasni annak jelentőségeit, a saját életére és az egész természetre nézve olyan kiterjedt felfogásra tesz szert, amely feltárja az emberben rejtve levő majdnem korlátlan lehetőségeket. 
Ebből aztán előbb utóbb az kerekedik ki, hogy megszületik benne egy olyan igény, hogy uralja is ezeket a világokat és természetesen önmagát is., hogy közelebb kerüljön az ő földi tevékenységéhez. és értelmes együttműködővé váljék azzal, amit, akit néhányan a régiek közül találóan a fejlődésben levő Legfelsőbb Akaratnak neveztek el.
Most áttérünk az asztráltest és a vele kapcsolatban levő sokféle asztrál jelenség részletes tanulmányozására.
A következő cikkünkben...
Az Aura
Az Aura az ember fizikai testét körülvevő, szabad szemmel nem látható különböző színű és vastagságú rétegekből álló, állandóan változó nagyságú és sűrűségű energia burok. Az embert tojás formában veszi körül. Rétegeinek száma hét. Az aura feladata az, hogy védje a testünket a külső energiáktól. Alapvetően minden gondolat vagy érzés energiát mozgósít pozitív vagy negatív irányban. Ezen energiák ellen véd bennünket az auránk. 

Az aura rétegek

1. szint: Fizikai réteg: vastagsága maximum 7-8cm.Színe általában fehér vagy szürkésfehér. Feladata a fizikai test védelme a káros sugárzásokkal szemben. A fizikai testet ért sérülések, műtéti hegek jól látszanak benne.

2. szint: Érzelmi réteg : vastagsága  8-10cm. A teljesült vágyak szintje. Pillanatnyi érzelmeink ezen a szinten jelennek meg, különböző színű érzelmi energiák formájában. Ezeknek az energiáknak a színe az érzéseinktől függően változik.

3. szint: Mentális (akarati) réteg: vastagsága 17-20cm. Életünkben a kötelezően megtestesülő vágyak és akaratok képe. A pillanatnyi gondolataink tisztasága  tükröződik ebben a rétegben. Ez a réteg is lehet fényes, sötét vagy szürke- gondolataink milyenségétől függően.

4. szint: Asztrál réteg: vastagsága 30-40cm. Vágyódásunk és a be nem teljesült vágyaink szintje. Ez a szint is nagyon fontos tájékoztató a jellemünkről, erkölcsi alapelveinkről. Ez a szint jellemünk alakulását jól mutatja, mert az ember jellemét vágyait fejezi ki igazán.

5. szint: Éteri réteg: A halál és az újjászületési lehetőségeink képei. Attól függően, hogy hogyan élünk,életünk melyik forgatókönyvét valósítjuk meg, a halálunk ideje és módja is, eszerint változik. 

6. szint: Mennyei test: a Teremtés szintje. Az elkövetett fő hibák és a fő jó cselekedetek egy-egy jellegzetes képben jelennek meg. Ezen a szinten találhatóak a rögzített szeretet energiák, és a gyűlölet energiái is. 

7. szint: Okozati test. Ez a szint az Isten iránti érzéseinket, hitünket tükrözi.   Erről a rétegről leolvasható hitünk tisztasága. Az ilyen réteg védelmet nyújt minden negatív energia vagy rossz szellemlénnyel szemben. 

Az aura formája nem mindig tojás alakú. Ha sok ember van összezsúfolva, akkor összenyomják egymás aura burkát. A fizikai testet ért sérülések az aura első rétegében kárt tehetnek, átszakíthatják azt. Az aura többi rétegének a fizikai erő nem tud ártani, de negatív energiák felhalmozódhatnak benne. Az aura nagysága változó.


Létezik egy függőleges erőáram, mely a gerincoszlop mentén halad, túlterjedve a fizikai testen a fej fölé és a farkcsont alá. Ezek kavargó kúpalakú örvények, az energia mezőben. Energiaközpontoknak, csakráknak nevezzük őket.
A csakrák érzékszerveinkkel nem érzékelhető energiaközpontok. Állandóan működnek, akár tudatában vagyunk akár nem.

A csakrákról bővebben a Csakrák címke alatt olvashatsz:
http://ezoterikusvilag.blogspot.hu/search/label/Csakr%C3%A1k 
 Az aura minden rétegéhez csatlakozik egy csakra.

Az Aura rétegei
A csakra neve
Színe
Belső elválasztású mirigye
Okozati test
Koronacsakra
fehér
Tobozmirigy
Mennyei test
Homlokcsakra
lila
Hipofízis
Éteri szint
Torokcsakra
kék
pajzsmirigy
Asztrál réteg
Szívcsakra
zöld
Csecsemőmirigy
Mentális réteg
Napfonatcsakra
sárga
Hasnyálmirigy
Érzelmi (morális) réteg
Szexcsakra
narancs
Ivarmirigyek
Fizikai réteg
Gyökércsakra
piros
Mellékvese

Az embernek hét aurateste határozható meg:
A páratlan rétegeknek, mint az 1-3-5-7, határozott struktúrája van. Azonban a páros 2-4-6 rétegek állandó mozgásban lévő színes fluidumok. Ezeket a rétegeket folyadékszerű szubsztancia tölti ki, ezért ezeknek nincs határozott formája.  Az aura alapvető feladata az, hogy védje a fizikai, és energiatestet  (asztráltestet), másodsorban energiatartalékként is szolgál, amelyet szükség esetén az ember felhasznál..

A csakrák és az aurarétegek kapcsolata

Az energia nem csak a csakrákon keresztül áramlik az emberi testben, és akörül, hanem kiterjedt energiaburkokat alkot, amelyek egymásba vannak ágyazódva. Az emberi aura tehát a fizikai testen túl hét, elletve kilenc rétegből áll. Ezek a rétegek a hét fő csakrához kapcsolódnak. A csakrákat manipulálni, az éterikus hálót átszakítani nagyon veszélye és ezért szigorúan tilos!Auránk Igazi természetünket tükrözi minden pillanatban. Minél színesebb, tisztább és ragyogóbb az aura, annál jobb és spirituálisan fejlettebb az adott ember. Ezen kívül, minél egyenletesebb az energia eloszlás az aurában, annál egészségesebb és kiegyensúlyozottabb az illető.

Aura színek - és jelentésük

Piros: Azok az emberek, akiknek szinte teljesen piros az aurája, általában szenvedélyes, érzelmes típusok, erős az akaratuk, nagy az energiájuk, és szeretik a kihívásokat.

Rózsaszín: A rózsaszín aurájú egyének kedvesek, érzékenyek, erős bennük a művészi hajlam és a gyengédség utáni vágy.

Narancssárga: Életörömet és kalandvágyat jelent. A narancs aura birtokosa felfedező típusú, bátor személyiség, kreatív és intelligens. Nem áll tőle távol a tudományos érdeklődés.

Sárga: Az értelem, a gondolkodás színe. A világossárga derűs kedélyre és erős személyiségre utal, a sötétsárga pedig arra, hogy az illető egoista és mindent irányítani akar.

Zöld: Kiegyensúlyozottságot, természetszeretetet, nyíltságot és életörömet mutat. A tanítói képességű, szociális hajlammal megáldott egyéneket a zöld auratulajdonosok között kell keresni.

Türkiz: A gyógyítói képesség mellett érzékenységet, békességet és együttérzést jelent.

Kék: A belső nyugalom, a védettség, a felebaráti szeretet színe.
Indigókék: Az ilyen személyek kitűnő megérzésekkel rendelkeznek, érzékeny, mély érzelmekkel teli, hűséges emberek.

Ibolyakék: Az ilyen aura érzékeny, művészi hajlamokkal megáldott emberekre jellemző, akikhez közel állnak a természetfeletti dolgok.

Lila: Képzelőerőre, jövőbe látásra utal, ábrándozó, átszellemült emberek jellemzője.

Fehér: Nagyfokú spiritualitást jelent, amely úgy védi az illetőt, mint egy pajzs.

Az aura védelme és tisztítása
Egyéni energiarendszerünket nap, mint nap érik megterhelések.  Ha nem tanuljuk meg ennek a jelenségnek a felismerését és azt, hogy miképpen védekezhetünk a nemkívánatos betolakodásokkal szemben, egyszerűen azt vesszük észre, hogy az életünk mind bonyolultabbá válik. Valamennyien tapasztaltuk már, hogy energiáinkat külső erők hatása éri, gyakran vagyunk kitéve zajnak, melegnek, villamosságnak. Más emberek ütköznek az energiáinkkal.  Megtörtént már, hogy rábeszélésre vetélt meg valamit, ami nem állt szándékodban, vagy részt vettél valamiben, amihez valójában nem volt kedved? Érezted már kimerültnek magad egy beszélgetés után? Valamennyi felsorolt jelenség az energiatérbe történt idegen behatolás számlájára írható.

Energiáink védelmezésének a kulcsa az aurában van. Az erős, vibráló aura eltéríti a negatív, lecsapoló és kiegyensúlyozatlan energiákat.   Az aurára igen erősen hat érzelmi és lelki állapotunk is - erősebben, mint a legtöbben gondolnák. A hosszú stressz állapot, az érzelmi megrázkódtatás, a mentális zavarok és kiegyensúlyozatlanságok, a felindulások, az aggodalom, a félelem és más negatív érzelmek és magatartásformák mind gyengítik az aurateret. A legyengült aura energialecsapolódást eredményez, sokkal fáradékonyabbá válunk. Ha elhúzódik ez az állapot, lyukak és szakadások keletkezhetnek az auratér szövetében. Egészségi problémák jelentkeznek, további egyensúlyzavarokkal együtt.  
Legyengült és kiegyensúlyozatlan aura képe

Számos egyszerű mód van rá, hogy az aurát vitalizáljuk és erősítsük. A napfény, a testedző gyakorlatok és a friss levegő rendkívül hatékonyan erősítik és élénkítik.  A meditáció erősíti és védi az aurát.  Zenét is használhatunk az auratér kiegyensúlyozására és erősítésére. A gregorián dallamok hatékonyan tisztítják az aurát vagy a környezetet a negatív energiától.  
Használhatunk illatokat is az auratér védelmére és erősítésére. Ősi szokás a legkülönbözőbb népeknél a füstölés. Különböző füvek füstjével és illatával tisztítják az aurateret vagy a környezetet.  
 Az illatok, például a tömjéné és az illóolajoké, erősen hatnak az aurára, különösen az érzelmi és mentális természetű energiákra. Olajokkal és tömjénnel ellensúlyozhatjuk a bajok és a betegségek hatását, legyenek bár fizikai, érzelmi, mentális vagy spirituális jellegűek.  Az aura erősítésének és védelmének további hatékony eszköze a kvarckristály vagy a kő. A kristályban rejlő elektromos energia megnöveli és erősíti az aurateret.  Már a kicsi, 2-3 centiméter hosszú kristály is 1-1,2 méterrel növeli az aurateret.


Felhasznált irodalom: 
Andrews: Az aura érzékelése
Addrews: Érezz és lássKipakol a sebész: A modern orvostudomány legfőbb bűneiorvosi-korrupcio
Elhallgatott tények 3,132 Megtekintés

Ma már nem a betegek gyógyulása a német orvosok fő célja, hanem a pénz és a minél jobb üzlet – állítja könyvében Michael Imhof német sebész.
Az emberi tényezőket és a gyógyítást felváltották a gazdasági tényezők és a haszonszerzés – véli. Kemény kritikát kaptak az orvosok.
Ma már nem a betegek jóléte van a középpontban, sajnos úgy tűnik, hogy az egészség üzleti modellé fajult.
A modern orvostudomány téves irányba halad.
– írja könyvében Michael Imhof sebész, aki úgy látja, az orvosoknak van még egy ennél szörnyűbb bűnük is, ami nem más, mint a kapzsiság.
dr-michael-imhofDr. Michael Imhof
A sebész úgy véli, hogy a hét főbűn közül a lustaság, a torkosság és a bujaság ma már nem időszerű: a gőgösség, az irigység és a harag is elavulttá vált, ami ma is aktuális, és ami az egészségügyi ellátásra is igaz, az a kapzsiság.
A sebész szerint a szakmában a profit előbbre való a páciens jóléténél. Ráadásul az orvosok és a gyógyszeripari cégek új betegségeket találnak ki, hogy még több pénzt keressenek az egészségeseken, valamint korrupt szerződések hálóját agyalják ki – véli Imhof.
A kapzsiság az egészségügyi rendszerben halálos bűn Michael Imhof, a Würzburgi Klinika sebészének meglátása szerint. Az orvos Az esküszegés – üzletelő orvosok és méltóságukat vesztett páciensek című könyvében definiálta a modern orvostudomány legfőbb bűneit.

A betegségek elüzletiesedése

Ma már az egészségügyi ellátásban a gazdasági tényezők kerültek előtérbe, míg a betegség és a fájdalom a háttérbe szorult
– emelte ki könyvében Michael Imhof. Bár az orvosok szívesen hangsúlyozzák egy-egy beavatkozás előtt, hogy „azért vagyunk, hogy segítsünk”, a valóságban azonban nem választják a különböző lehetőségek közül azt, ami valójában a legjobb a páciensnek – véli.
Németországban 2004-ben bevezették az úgynevezett DRG-katalógust. Az újítás óta a kórházak nem a páciens kórházban töltött napjai után kapnak pénzt, hanem az egyes diagnózisok után. A változás az adatokon is meglátszik: évente átlagosan 2,2 százalékkal, 2010-re egészen pontosan 6,82 napra csökkent a kórházban töltött idő. Azokat a betegeket is hazaküldik, akik még nem gyógyultak meg.

A csípőműtétek nyereségesek

Megfigyelhető továbbá, hogy a nagyobb anyagköltséggel bíró műtétek (csípő, porckorong, térdízület) száma is megnövekedett Németországban. Imhof szerint ennek oka nemcsak az öregedő társadalomban keresendő, hanem az anyagiakban is.
Átlagosan csaknem 7000 eurót számláz ugyanis a DRG-katalógus a csípőműtétek után a kórházaknak. A porckorongműtétekért átlagosan 6600 eurót kapnak a német orvosok. 200 ezer csípőprotézist ültetnek be évente Németországban, az összes többi európai országban összesen ültetnek be 300 ezret – olvasható Imhof könyvében.

A gyógyszeripari vállalatok kapzsisága

A könyv szerzője szerint
a gyógyszeripari vállalatok kétszer annyit költenek reklámra és marketingre, mint kutatásra.
A magas marketingköltségek miatt jóval drágábbak a gyógyszerek Németországban, mint másutt. A németeknél az egy főre jutó éves fájdalomcsillapító-fogyasztás 50 tabletta, Franciaországban és Svájcban ez a szám háromszor annyi, 150.

Az orvosok kapzsisága

Már a váróterembe érve különböző plakátok hirdetik a jobbnál jobb, nagyon speciális kiegészítő egészségügyi szolgáltatásokat. A növekvő költségvetési nyomással és a csökkenő díjakkal szembesülve új bevételi források után kezdtek nézni az orvosok, így született meg az úgynevezett egyéni egészségügyi szolgáltatás, amit a betegeknek saját zsebből kell fizetniük, így nagyszerűen virágzott ez a szürke piaci terület – írja Imhof.
orvosi-korrupcio02
Az egyéni egészségügyi szolgáltatások közé tartozik többek között a szemnyomásmérés, a különböző – utazással, sporttal és stresszel – kapcsolatos vizsgálatok, vagy a dohányzásról való leszokást segítő terápiák. Fontos megemlíteni, hogy korábban 26 egyedi egészségügyi szolgáltatást vettek Németországban górcső alá, 12-ről állapították meg, hogy
nemcsak hogy nem használnak, de még károsak is.

Az etikai problémák

Minden évben több ezer kísérletet és vizsgálatot publikálnak. A kritikusok arról panaszkodnak, hogy sokszor embereken tesztelnek olyan gyógyszereket, amelyekről korábban, állatokon végzett kísérletek során kiderült, hogy nem nyújtanak védelmet. A vizsgálatok nemcsak hogy sokszor feleslegesek, hanem még hamisak is – állítja Imhof, „Szinte minden harmadik, rákkal kapcsolatos kísérletet a gyógyszeripar finanszíroz” – hangsúlyozta a sebész.

Az orvosok együttérzésének hiánya

A halálfélelmet csak a gondoskodás és a beszélgetések enyhíthetik valamelyest. Sok daganatos beteg hal meg anélkül, hogy ezeket megkapná, azért, mert hiányzik a megfelelő ellátás és a kórházi személyzet – véli Imhof. Ehelyett az orvosok gyakran radikális terápiákhoz folyamodnak, amelyek még meghosszabbítják valamennyivel a beteg életét. Ami igazán perverz” – mondja az orvos, az az, hogy a páciens életének utolsó napjai is az agresszív terápiáról szólnak.Amikor egy politikus végre igazat mond a megrendezett háborúk igazi céljairó

laurent-louis

A belga parlamenti képviselő, Laurent Louis leleplezi a nagyhatalmak újragyarmatosító törekvéseit és hazugságait, utalva a megrendezett szeptember 11-re is, a kormányok és nagyvállalatok összeesküvéseire, a Közel-Keleten zajló események hátterére.Bár a felvétel még 2013-ból származik, mondanivalója talán aktuálisabb, mint valaha.

Amikor egy politikus végre igazat mond a megrendezett háborúk igazi céljairól!


Alcyon-Plejádok 19/1. (ÚJRA KÖZZÉTÉVE): Ukrán válság, az elit végzetes terve

Dr. Drábik János:Kik és miért robbantották ki az ukrán válságot?


Látogatók a jövőből?


Rejtélyek 1,467 Megtekintés

Az alábbi történet, Jenny Randles, Time Storms (Időviharok) című könyvében jelent meg.
Pennines (Nagy-Britannia), 1942
Az Észak-Angliában élő Bernard mesélte el a következő élményét. Boldog házasságban él, betegápolónak tanult és komoly szakmai tekintélyt vívott ki magának ezen a területen. Ezért is kérte, hogy ne közöljem a teljes nevét, mert nem akarja, hogy csorbát szenvedjen a szavahihetősége, vagy a munkahelyén problémái adódjanak.
Hozzátette még, hogy bizalmasan már több pszichológussal is konzultált a munkahelyén, hátha ők tudnak valami magyarázatot találni a történtekre. De sajnos egyikük sem állt elő elfogadható megoldással. Lássuk, miért!
A második világháború idején Bernard még fiatal kamasz volt, és volt egy barátnője, Angela Shine, aki Surrey-ből került oda, ahol Bernard lakott. 1942 nyarán egy szép napon szokásukhoz híven Manchestertől keletre egy dombon másztak fel, ahol a tüzelőosztag általában megengedte, hogy fáradt lövedékeket is keressenek.
dombok
Hirtelen két dolog történt: a dombokra nyomasztó csend borult, és úgy érezték, mintha elsodródnának és elveszítenék az eszméletüket.
A két fiatal leült egy fa alá iszogatni ebben a furcsa nyugalomban, amire Bernard úgy emlékszik vissza, mint valami “álomszerű” érzésre. Viszont ami ezután történt, az már egyáltalán nem e világi látomás volt. Az igazat megvallva, nehéz leírni, hogy mi volt az, mivel sem Bernard, sem Angela nem tudta pontosan elmondani. Hangokat hallottak. Amikor mindketten felálltak, látták, hogy két férfi áll körülöttük, és úgy beszélnek róluk, mintha azt hinnék, hogy nem is hallják őket.
– Itt vannak – mondta az egyik.
A másik férfinak volt valami a kezében, folyamatosan azt nézte, és mindenféle számokat olvasott le róla, mintha valamilyen soha nem látott iránytű lett volna. Aztán egy beszélgetés következett a két férfi között, amiből Bernard vajmi keveset értett, de annyit ki tudott venni az egészből, hogy úgy beszéltek az időről, mintha az valami bejárható táj lenne. Időnként megálltak, és valami olyasmit mondtak, hogy Gyönyörű gyerekek, nem igaz?”
A két férfi minden bizonnyal emberi lény volt, és szimpatikus vonásaik voltak. Szokatlan, szintetikusnak tűnő ruhát viseltek, ami nem volt éppen mindennapos a háborús évek Angliájában. Akkor egyik gyerek sem gondolta, hogy időutazókkal van dolga. Mindenfélét gondoltak, például, hogy angyalok, de aztán mindegyik magyarázatot elvetették.
Bernard úgy emlékszik, hogy ezután egy hosszabb beszélgetés következett, amikor is az idegenek már a gyermekekhez beszéltek. Meséltek nekik olyan dolgokról, amelyek majd később történnek az életükben, mintha csak úgy olvasták volna Bernard és Angela jövőjét, mint ami számukra már megtörtént. Aztán figyelmeztették a fiatalokat, hogy nem szólhatnak senkinek a beszélgetésről. Mert mindez szigorúan “titkos”. Amikor Bernard megkérdezte tőlük, hogy mégis kicsodák, és honnan jöttek, az egyikük elmosolyodott, felnézett a nyári égre, és csak ennyit mondott:
– Nagyon-nagyon messziről…
Aztán a két férfi azt mondta nekik, hogy aludniuk kell. Bernard még emlékszik arra is, hogy valami halvány izzó fény jelent meg a fejük felett, de nem tudja, mi lehetett az. Melegséget érzett, aztán minden eltűnt, és nem sokára felébredtek. Az egészről nem maradt egységes emlék a fejükben, és nem is nagyon beszéltek róla, úgy döntöttek, inkább hazamennek teázni.
Lent a domb alján találkoztak egy pásztorral, aki kérdezte tőlük, hogy mi a nevük. Amikor megmondták, a pásztor azt mondta, hogy siessenek haza, mert otthon már aggódó rokonok hada várja őket. A gyerekek ugyan azt hitték, hogy csak két órát voltak távol, kiderült, hogy már több mint egy napja keresték őket! Persze senki nem hitte el, hogy a dombon voltak töltényeket keresni, mert azt a környéket töviről-hegyire átkutatták, és bizony őket nem látta senki.
dombok02
Bernard és Angela nem nagyon beszéltek erről az élményükről, mert nem akarták megszegni az idegeneknek tett ígéretüket. Úgy gondolták, hogy ugyanazt “álmodták”, de ami a legfontosabb, mindkettőjüknek volt egy apró jel a karjukon ( Bernard ma már tudja, hogy a karverőér területén ). Ez a pici pontszerű jel elég volt ahhoz, hogy meggyőzze őket arról – bármi is volt az a kaland -, valóban megtörtént.
Ha Bernard és Angela valóban a jövőből érkező időutazókkal találkozott, ez a találkozás teljesen ártalmatlannak tűnik. Vajon milyen célt szolgálhatott? Persze nem feltétlenül szükséges, hogy bármi célja is legyen egy ilyen találkozásnak. Az is lehet, hogy csak véletlenül futottak össze egy felderítő időutazóval, aki ki tudja, melyik korból repült oda.Halottak frekvenciája: A Fehér Zaj


feher-zaj
Parapszichológia 3,124 Megtekintés

Nemrég hallottam egy férfi beszámolóját, aki egy halálosnak mondható autóbaleset után, bár végül visszajött, igen messze kalandozott. Húsz percen át beszélt a furcsa utazásról, mégis egy dolog nagyon megmaradt bennem azokból, amiket mondott: egy dolog nagyon fáj, ha nem kérhetsz bocsánatot attól, akit megbántottál, mert ő a földön maradt, és már nem hallja, mit mondasz…
A Lászlóval készült beszélgetést egyébként az agykontrollosok vették föl, ezért hiteles számomra. Egészen pontosan dr. Domján László beszélget vele arról, mit érzékelt abban az állapotban, amikor azt hitte magáról, hogy jól van, hogy él, miközben szétroncsolt teste a szintén roncs sportautójában feküdt élettelenül.
Nagyon szép gondolatok hangzottak el ebben a beszélgetésben, László lüktetés-féle zenét hallott, és rádöbbent, hogy rég halott szerettei és ismerősei gyűltek köré, hogy segítsenek rajta. A mintegy tíz évvel azelőtt meghalt édesapja nyitotta föl a „szemét”, hogy meghalt, ő mutatta meg a kocsiban vérző, összeroncsolt testet, és azt is mondta, hogy fiam, korán jöttél.
A köré gyűlt lelkekkel, ha volt még dolga, azt megbeszélte, aztán egyre feljebb emelkedett, egyre távolabb a baleset helyszínétől, ahol időközben összegyűltek az emberek, akiknek hallotta a gondolatát, és ahogy eltávolodott, úgy lett egyre könnyebb és könnyebb. Miután megértette, hogy meghalt, boldog lett, és azt gondolta, ha ez a halál, akkor ez csodálatos.
Ezután egy mesebeli, rét-szerű helyre ért, ami mégsem rét volt, mert inkább fények voltak, mint fűk és virágok, mégis maga volt a csoda. Ott történt, hogy elkezdődött az a bizonyos film, amin végignézhette az életét. Egyszerre volt szereplője és megfigyelője az életének. Megtapasztalta, amit akkor gondolt, amit beszélt, és amit tett. Tudta, miért gondolta, mondta, tette azt, és hirtelen azt is tudta, mit kellett volna gondolnia, mondania, tennie. Ha olyan történet pergett a filmen, amiben László megbántott valakit, és nem kért tőle bocsánatot, az mérhetetlen szomorúsággal töltötte el. Főleg azért, mert már nem tehette jóvá, hiszen gondolatban megkövetni valakit nem egyenlő a valódi bocsánatkéréssel.
Ekkor az jutott eszembe, hogy hiszen – többek között – talán ezért van, hogy a halottak mindenképpen üzenni akarnak nekünk, élőknek. Először is haláluk után sokáig azt gondolják, hogy nem történt semmi, élnek, és képesek kommunikálni. De mivel nincs testi kiterjedésük, az a fajta kommunikáció megmarad az energiák szintjén, nem tud manifesztálódni. És azok az energiák pedig, ki tudja, mi módon „csapódnak le” a mi földi világunkban.
A kopogó szellemek például zörejeket, surranásokat, koppanásokat hallatnak. Levernek, felborítanak dolgokat. Feltehetően ezt nem szándékosan teszik, hanem az a hatalmas energia, amivel az üzenetüket, mondandójukat akarják eljuttatni hozzánk, ezt az eredményt hozza.
Mivel energiáról beszélünk, nagyon is elképzelhető, hogy az üzenet rezgése, frekvenciája megzavarja más – frekvenciákat kibocsátó – szerkezet működését. Amikor a rádiónknak egyszer csak elállítódik a csatornája, és a toplista helyett hirtelen csak recsegést hallunk, és dühösen tekergetni kezdjük a keresőgombot, nem is gondolunk arra, hogy talán egy halottunk szeretne üzenni nekünk, és az ő energiái zavarták meg a rádióadást.
Egyik újságíró ismerősöm digitális magnetofont vásárolt, hogy arra vegye fel az interjúkat, mert arról azonnal a számítógépre tudja másolni a hanganyagot, és nincs szükség szalagokra. Ez az ismerősöm halálra vált arccal mesélte, hogy amióta meghalt az egyik gyerekkori barátja, teljesen megőrült a digitális diktafonja. Olyan recsegéseket produkál, amelyekre nincs magyarázat, mert határozottan emlékszik, hogy amikor az interjú készült, semmilyen hasonló zaj nem zavarta meg a felvételt. Gondolta, talán a szerkentyűnek van valami baja, és legközelebb a férje diktafonját vitte magával.
De azon ugyanúgy megjelentek a fura sípolások, recsegések. És az egész jelenség épp a haláleset óta volt így. A kollégám ekkor nyomozni kezdett, és rátalált a Fehér zaj jelenségre. Lelassítva, felhangosítva is többször meghallgatta a felvételt, és furcsa dolgokat tapasztalt. Bár kivehető szavakat, emberi hangra emlékeztető formulákat nem hallott ki a zajból, de nagyon éteri, kísérteties, suhogó, szinte síró hanghatásokat igen. Ez persze nem bizonyíték semmire, csupán csak elgondolkodtató.
Az EVP (Electronic Voice Phenomena – elektronikus hangjelenség) magas színvonalon kutatott, mégis csak nagyon kevéssé felfedett paranormális jelenség, amelynek odaadó hívei vannak szerte a világon. Fehér zaj címmel filmet is vetítettek a mozikban, érdemes utána nézni. A film arról szól, hogy a holtak bizonyos csatornákon (elektromos készülékek frekvenciáin) keresztül olykor megpróbálnak kapcsolatot teremteni az élőkkel.
evp
A filmben az elhunytak részéről kezdeményezett kapcsolat a televízió-, rádió- és számítógép-frekvenciákon keresztül jön létre, ezeket a frekvenciákat nevezik a film címeként választott fehér zajnak, amiket aztán a fizikai világban élők fogadnak és értelmeznek. A paranormális jelenségek kutatói közül szinte mindegyikben egy közös vágy munkál: hogy kommunikáljon azzal, aki a szerettei közül már eltávozott. Persze, ha szeretteink megtehetik ezt, akkor miért ne tehetnék meg ugyanezt azok, akik nem szerettek minket?
A filmben a feleségét gyászoló férj (Michael Kaeton) találkozik egy férfival, aki állítólag jeleket kap a nejétől a túlvilágról. Méghozzá különböző frekvenciákon.
Persze a film az csak film, nem kötelező elhinni, amit a forgatókönyvírók állítanak, az ember fülében mégis elültetik a bogarat. Épp úgy, ahogy a már-már klasszikusnak számító Hatodik érzék című filmmel, amiből megtudhattuk, amit azóta is innen-onnan „bizonyítva”, megerősítve érzünk, hogy a halott épp úgy él tovább a saját világában, mintha élne, olyannyira, hogy sokáig rá se jön, hogy halott.
forrás: astronet.hu

Különös régészeti leletek miatt kellene átírni a történelmet


kulonos-regeszeti-leletek
Elhallgatott tények 5,501 Megtekintés

Számos különös régészeti lelet végezte a süllyesztőben, és a vaskalapos régészek hatalmas igyekezettel próbálják eltüntetni azokat a nyomokat, amelyek nem illenek bele az emberiség toldozott-foldozott történelemébe…
Míg a NASA főleg azért fejleszti műszereit, hogy jobban megismerjük a Naprendszerünkben található holdakat, bolygókat és az űr egyéb égitestjeit, itt a Földön is igen nagy hasznát látják a kutatók az űrkutatásban használatos eszközöknek. A régészek például felfedezték hogyan hasznosíthatják kutatásaikban a lézeres domborzati szkennelést, a LIDAR-t.
Végül ez a technológia segített neki abban is, hogy felfedezzék egy 10 500 éves település maradványait egy sűrű őserdővel borított területen az Egyesült Államokban.
A lézer-alapú “távérzékelő berendezéssel,” a tudósok képesek voltak átlátni Oklahoma őserdején és a dús aljnövényzeten…
lidar
A felvételeken tisztán kivehetőek az utcák és a házak körvonalai is. A helyszínen természetesen ezekből semmi sem látszik. Hogy bármi értéklehető előkerüljön, el kell takarítani a növényzetet és az évezredes földrétegeket…
Ezzel a technológiával először az Apollo–15 űrhajósai készítettek térképészeti felméréseket a Hold felszínén.
A legtöbb szakértő egyetért abban, hogy ezt az elveszett várost csakis a vadászó-gyűjtögető, ősközösségben élő indiánok hozhatták létre, sokan mégis megkérdőjelezik ezt.
Szerintük ugyanis 10 ezer évvel ezelőtt az amerikai indiánok ősei nem rendelkezhettek olyan ismeretekkel, amelyekkel ilyen jellegű városokat hozhattak volna létre, pláne, ha vadászatból és gyűjtögetésből, egyik helyről a másikra vándorolva éltek…
lidar02
A témát alaposabban kutatók úgy vélik, hogy ez csakis egy, a mainál sokkal korábban kialakult emberi civilizáció hagyhatta hátra.
Több indián törzs mítoszaiban ugyanis olyan titokzatos, hatalmasra nőtt, vörös hajú népről olvasni, akik jóval előttük népesítették be az amerikai kontinenst. Az indiánok ősei pedig folyamatosa harcban álltak velük, míg végül győzedelmeskedtek és a rejtélyes óriás faj lassan eltűnt az idők homályában…
orias-koponyak-ujsagcikk
A régészek persze cáfolják az ehhez hasonló teóriákat. Viszont egyre több forrás és bizonyíték került elő az elmúlt évtizedekben, amelyek azt támasztják alá, hogy szisztematikusan rejtették el és semmisítették meg az olyan régészeti leleteket, amelyek nem illettek bele a “modern” elképzelésekbe és az amerikai őstörténetbe…
Egyes beszámolók szerint például ezernél is több csontleletet és ősi tárgy került elő Észak-Amerika területéről, amelyek a különös óriás emberi fajhoz köthetőek. Ezek később rejtélyes módon elűntek…
Az ilyen óriások nem csak Amerikában, de a Föld szinte minden táján szerepelnek például az ősi görög mítoszokban, de még a Biblia is említést tesz róluk…
bibliai-orias
Hogy valóban léteztek-e az óriások, vagy csak a rejtélyre éhes kisemberek újabb őrült elméletéről van-e szó, nehéz eldönteni. Viszont ha kiderül, hogy igaz, bizony át kell majd írni Amerika, de az egész emberiség történelmét is… Ez pedig nem kis felfordulást keltene… Számos tudományos állítás dőlne meg, és válna hiteltelenné….
forrás: napiufo.hu

Napokkal a halál után is működőképes marad számos gén


Tudomány és technika 3,238 Megtekintés

Meglepő felfedezést tettek amerikai kutatók: a halál beállta után 48 órával számos gén működőképes maradt, sőt aktivitásuk fokozódott.
Az eredmények a szervátültetéseken átesettek számára is fontosak lehetnek, emellett a halál fogalmának újragondolására sarkallhatnak.

Váratlan génműködés

A Washingtoni Egyetem mikrobiológusa, Peter Noble és munkatársai elpusztult egerek és zebradániók génaktivitását vizsgálták, olvasható a Science Alert tudományos portálon.
A kutatómunkát egy korábbi tanulmány ösztönözte, amely szerint több olyan gént sikerült emberi holttestekben azonosítani, amik több mint 12 órával a halál után is működtek.
A mostani kutatásban az amerikai tudósok azt találták, hogy a két állat esetében több mint 1000 olyan gén van, ami napokkal az élőlény pusztulását követően is funkcionált.
Ami a legmeglepőbb, hogy e gének aktivitása nem lecsengést, hanem éppen ellenkezőleg, erősödést mutatott.
A rágcsálóknál 515 ilyen gént azonosítottak, ezek több mint 24 órával az elhullást követően is teljes gőzzel működtek. Ami a zebradániókat illeti, náluk 548 gén funkcionált még 4 nappal az állatok elhullását követően is.
A gének aktivitására a kutatók a hírvivő RNS-ek (mRNS) mennyiségének ingadozása alapján következtettek, a megfigyelések a vizsgált állatok halálát követően 96 órán keresztül zajlottak.
Az mRNS a genetikai információt közvetíti a DNS-től a fehérjeszintézis helyszínére, a riboszómákhoz, mennyisége alapján következtetni lehet arra, hogy egy sejten belül mennyi gén számít aktívnak.
lepedoForrás: Dreamstime

Milyen gének kapcsoltak be?

A kutatóknak azt is sikerült megállapítania, hogy a halál után bekapcsolt gének többsége vészhelyzetben aktiválódik (például gyulladásos folyamatot indít be), de olyan gént is találtak, ami az embrió fejlődése során lép működésbe és utána – egészen a halálig – „nem hallunk róla” többet.
A „tovább élő” gének között voltak olyanok, amelyek a daganatok kialakulásában játszanak szerepet. E megfigyelés főleg a szervátültetéseknél számíthat fontosnak és megmagyarázhatja, hogy transzplantációk után miért növekszik meg 32 különböző ráktípus kialakulásának esélye a pácienseknél.

Publikációra várva

Fontos megjegyezni, hogy az eredményeket bemutató két tanulmány – melyeket a bioRxiv weboldalon tettek a tudósok nyilvánossá itt és itt – egyelőre publikálásra vár, szigorú szakmai ellenőrzésen kell átmenniük, mielőtt hivatalosan leközlik őket.
Ha ez meg is történik, a laboratóriumi állatoknál tett megállapítások nem biztos, hogy igazak lesznek az emberekre is. Ha azonban igen, akkor Noble szerint egészen más szemmel fogjuk nézni a halált, melynek megértése fontos információkat szolgáltathat az „élet biológiájának” tanulmányozásához. – forrás: Science Alert /bioRxiv / origo.huNem létezik bizarrabb sírkert az orosz gengszterek temetőjénélA Jekatyerinburg határában álló kertben művészek, tudósok és hősi halottak mellett bizony a helyi alvilág képviselői is szép számmal képviseltetik magukat – nem is akárhogyan.
A szokatlanul nagy méretű síremlékek közt sokszor komoly művészi értéket képviselő domborműveket, vagy épp lézergravírozott gránittömböket is találunk, melyeken nem csak az elhunyt életnagyságú képe (nem elhanyagolható részlet persze a divatos ruha, bőrkabát, aranylánc, öltöny, vagy a kevés kivételtől eltekintve Mercedes-slusszkulcs), hanem sokszor barátnője, illetve kedvenc autója is látható.
Az alkotások jó része a kilencvenes évek maffiaháborúi során született, hiszen a Szovjetunió összeomlása után a városban hirtelen sokasodó pénzügyi lehetőségekre, illetve a jókora profitot hozó Uralmash gépgyárra mindenki le akart csapni, a kis drogbárók és gengszterek pedig az összetűzések során tucatjával adták vissza a lelküket a Teremtőnek.
orosz-maffiozok-temetoje01
orosz-maffiozok-temetoje02
orosz-maffiozok-temetoje03
orosz-maffiozok-temetoje04
orosz-maffiozok-temetoje05
orosz-maffiozok-temetoje06Az ezredfordulóra ezek a viharok teljesen megszűntek, sőt, a túlélők legalitásba vonultak és politikai pártot alapítottak, ma pedig jórészt Jekatyerinburg hoteleit, bárjait, jól menő boltjait és bevásárlóközpontjait irányítják, bár egyes felmérések szerint az orosz gazdaság harminc százaléka továbbra is a maffia kezén fut át.
Fotók: Denis Tarasov
forráDavid Icke – A fátylon túl


Háttérhatalom 1,328 Megtekintés

Valahányszor az emberek egyetértenek velem, mindig rám tör az érzés, hogy bizonyosan tévedek. ” /Oscar Wilde/
Ahogy követtem a globális összeesküvés rendkívüli méreteit és mélységeit feltáró szálakat, hamarosan világossá vált előttem, hogy még ez is csak a teljes történet egyik szintje.
A kései 90-es évektől fogva az életemet formáló véletlen egybeesések elvezettek az öt érzékszerven túli tudás és tudatosság területére. E más dimenziók vagy valóságok természetének megértése alapvetőnek mutatkozott az Illuminátusok mögötti erő beazonosításához.
Minden, amit Teremtésnek nevezünk, valójában különböző frekvenciákon rezonáló energia.
Minél alacsonyabb frekvencián rezeg az energia, annál sűrűbbnek tűnik (mint egy fal), minél magasabban rezeg, egyre kevésbé és kevésbé tűnik sűrűnek és szilárdnak, egészen odáig, amikor oly gyorsan rezeg, hogy elhagyja az öt érzékszervünk számára érzékelhető frekvenciatartományt.
Amit anyagnak nevezünk, az egy lassú rezgésre rezonáló energia. Albert Einstein 1905-ben megfogalmazott híres egyenlete, az E=mc2 világosan kimondja, hogy a tömeg, vagyis az anyag nem más, mint az energia igen besűrűsödött alakja, és a „besűrűsödött” tényleg a legtalálóbb kifejezés erre.
albert-einstein-relativitaselmelet
Ugyanis, ha egy kilogramm cukrot vagy vizet teljesen energiává alakítanál, az megállás nélkül képes lenne hajtani egy autót kb. százezer évig. A valóság más dimenziói – amit néhányan szellemvilágnak hívnak – valójában csak túlságosan gyorsan rezegő világok ahhoz, hogy láthassuk őket.
Manapság már könnyebb dolgunk van, amikor a többszörös valóságokra hivatkozunk, mert sok tudós is kezd felzárkózni a misztikusokhoz, médiumokhoz és másokhoz, akik mindvégig arról beszéltek, hogy ez a „fizikai” világ valójában csupán az egyik valóság a Végtelen Tudatosságon belül. Ezek a tudósok azt mondanák a többi valóságra, hogy párhuzamos univerzumok és egy egyedüli egyesített energiamező részei. Az atom „fizikai” világán túli valóságot kutató kvantumfizika alapvetően ugyanazt mondja ki, amit a misztikusok vagy a hozzám hasonló emberek, akik a létezés mienkébe behatoló különböző dimenzióiról és frekvenciáiról beszélnek.
A spiritualitás és az igazi tudomány – nyitott elméjű és nyitott szívű alakjában – lényegében egy.
A tudatlanság, arrogancia és dogmák rabságában vergődő „hivatalos” tudomány és „hivatalos” vallás hozták létre a látszólagos szakadékot. Az egyik nem tudományos, a másik nem spirituális.
Mindkettő csak ugyanazon hazugság pólusai. Az itt írottak nem okoznak problémát egy elfogulatlan kvantumfizikus számára, de egy begyepesedett, maradi tudós vadul forgatná szemeit a megfogalmazottak hallatán.
Óriási űr tátong az álláspontok között még az úgynevezett tudományos világban is. De a tudományos „tények” hivatalos „biztonságos” verziói uralják az akadémikus tankönyveket és az egyetemi előadótermeket, mert ezek illenek legjobban az emberiség irányításának titkos tervébe.
egyetemi-eloadas
A hatalmi felépítmény el akarja hitetni velünk, hogy csupán egy bölcsőtől a sírig botladozó test vagyunk, és azt hívják „életnek”, ami eközben történik velünk a futószalagon. A társadalomban hivatalosan mindössze csak aközött választhatunk: abban hiszünk, hogy ezen életciklus végén egyszerűen csak megszűnünk létezni, vagy ki leszünk szolgáltatva valami diktatórikus Istennek, aki annyira szeret, hogy képes akár a Pokol tüzére is vetni minket örökre, ha nem hajtunk fejet, és hullunk térdre előtte elég gyorsan.
Kora gyerekkoromtól fogva visszautasítottam mindkét nézetet. Egyformán nevetségesnek tűntek, és csak 1990 után – megkezdve tudatos utazásomat – leltem számomra értelmes válaszokra. Rájöttem – vagy inkább visszaemlékeztem –, hogy amit Teremtésnek hívunk, az ugyanazon téren osztozó végtelenül sok frekvenciából és dimenzióból áll. Olyanok, mint a teredbe adásukat sugárzó tévé vagy rádióállomások.
Ott vannak ezek az adások körülötted és a testedben, de nem lépnek tudatosan kölcsönhatásba veled vagy egymással, egyszerűen csak azért, mert különböző frekvencián rezegnek. Csak amikor a frekvenciák nagyon közeliek, akkor lépnek kölcsönhatásba. Ha beállítasz egy vevőt az „A” adóra, akkor azt fogod hallani.
Nem hallhatod a többi adót, mert a vevődet nem arra a frekvenciára hangoltad, de ettől azok még léteznek, és mások talán éppen azt hallgatják. Vevődet átállítva a „B” adóra azt fogod hallani, de ettől még az „A” adó nem tűnt el. Tovább létezik, és sugározza adását, csak egyszerűen nem hallod többé. Ezen egyszerű alapelvek írják le a létezés természetét a saját és a többi kapcsolódó dimenzióban. E különböző „világok” ugyanazon a téren osztozhatnak, mert különböző frekvencián rezegnek.
Amikor nem sokkal a fogantatás után tudatosságunk belép egy „fizikai” testbe, bezáródik és ráhangolódik erre a frekvenciatartományra. Így amikor az újszülöttek megszületnek, akkor ezt a „világot” látják és nem egy másikat.
Lehetséges azonban ráhangolódni egyik elsődleges valóságra, s közben tudatában lenni másik dimenzióknak is, a hatodik érzéknek nevezett lelki-látás, hallás vagy intuíció révén. A médiumok ráhangolják tudatosságukat más frekvenciákra, és elérnek egy csatornát, hogy onnan más információt hozzanak le.
Ezek némelyike lehet fantasztikusan előrehaladott, de teljes zagyvaság is. Ez a kommunikátortól és a „csatorna” vagy médium minőségétől függ. Számtalan történet szól mások által nem látott dolgokat látó csecsemőkről, vagy olyan kisgyermekekről, akiknek különös „barátaik” – szellemi lények – vannak, akik látogatják őket. Fiatal gyerekek különösen nyitottak erre, mert a médiumi képességek teljes skálájával
érkeznek, mielőtt tudatlan szüleik, a gyermekpszichológusok és az „oktatás” le nem kussoltatja őket.
Ilyen körülmények közt a gyerekek hamar megtanulják, hogy kevesebb zűrrel jár kikapcsolni interdimenzionális képességeiket, mintsem használni azokat – ezt diktálja a túlélés. Az Illuminátusok hatalmi struktúrája azt akarja, hogy a népesség kizárólag csak az öt érzékszerv világát fogja fel, és társadalmaink majdnem teljes mértékben arra irányulnak, hogy látó, halló, ízlelő, érintő és szagló érzékszerveinket elbűvöljék.
Az emberek sokkal könnyebben átverhetők és irányíthatók elvágva az információ, az intuíció és inspiráció magasabb forrásaitól. E motiváció állt az „ez a világ van és kész” típusú tudomány/vallás létrehozása mögött, ami napjainkig kizárólagosan uralja iskoláinkat és egyetemeinket. A főbb vallásokat ugyancsak e világ falai védelmére használták, azzal, hogy mindenkit, aki képes volt kommunikálni más dimenziókkal, az Ördög szolgájának bélyegeztek.
A Szent Inkvizíció százezreket mészárolt le csupán azért, mert interdimenzionális  adottságokkal rendelkeztek. Ha azt mondod, hogy „hangokat hallasz”vagy „szellemeket látsz”, akkor elítélnek (paranoid skizofrénia) és gúny tárgyává tesznek, sőt elmegyógyintézetbe zárnak, míg ha azt mondod, hogy maga a keresztény Isten „van vonalban”,vagy a Szűzanya jelent meg neked, akkor rögtön szentélyt akarnak építeni köréd. A különbség csak annyi, hogy az egyik megkérdőjelezi a hivatalos hitrendszert, a másik eladja azt.
Az állatok nem tapasztalják meg ezt a lekapcsolási folyamatot, nem néznek tévét, és nem járnak iskolába vagy egyetemre, ezért megőrzik képességeiket, hogy túllássanak az emberi érzékelés frekvenciáin. Gyakran megfigyelheted, hogy a macskák reagálnak valamire, ami csak„üres térnek” tűnik. „Mi baja a macskának?” – kérdezik ilyenkor. 
voros-cica
Semmi baja sincs. A macska egyszerűen csak lát olyasmit, ami túl van az öt emberi érzékszerv érzékelési tartományán.
Olyan történeteket is ismerünk, amikor kutyák nem mennek be egyes házakba, amelyekről az a hír járja, hogy kísértet járja őket. Az emberek ilyenkor nem látnak, vagy érzékelnek semmit, de az állatok igen, mert használják természetes érzékeiket, amelyeket a legtöbb emberben már rég sikeresen lezárt a társadalom egyesített erőfeszítése.
Összehasonlítva, alig néhány állat pusztult el a 2004-ben Ázsiát sújtó tömeghalált okozó szökőárban, mert képesek voltak előre megérezni a veszély rezgéseit. H.D. Ratnayake, a Sri Lanka-i Wildlife Department (Vadgazdálkodási Minisztérium) megbízott igazgatója közölte: „egyetlen elefánt sem pusztult el, de még egy nyúl sem.
Úgy vélem, az állatok megérzik a katasztrófákat, rendelkeznek egyfajta hatodik érzékkel, megérzik, mi fog történni”. Igen, ők tudják, viszont ezt a képességet körültekintően elnyomják az emberekben. 1990-es öntudatra ébredésemet követően elkezdtem visszanyerni azon képességeim némelyikét, amelyek ott szunnyadnak minden emberben, amíg be nem indulnak, és azóta ezek a képességek egyre inkább kibontakoznak bennem.
Nem tudod honnan tudsz dolgokat, egyszerűen csak tudod. Ez nem egy pökhendi kijelentés, ami arról szól: „én tudok mindent, de te nem, bi-bi-bííí!”, és nem is kérsz senkit, hogy elhiggye, amit tudsz.
Ez egy elmén, gondolaton vagy érzelmen túli állapot. Egyszerűen csak valahonnan nagyon mélyből fakadóan tudod.
Amikor rátapintok a tudásra, az igazságra, akkor még a testem is berezonál egy bizonyos módon. Voltak gondolataim dolgokról, amik később helytelennek bizonyultak, de a gondolkodás sokkal alacsonyabb rendű érzékelés, mint ahogy látni fogjuk.
A belső tudás és az ezt jelző testi érzés még sohasem hagyott cserben, és ez felbecsülhetetlen értéknek bizonyult, amikor ösvényt vágtam magamnak a félinformáció (amikor igaznak hiszed, de valójában nem az) és a tudatos félrevezetés (amikor azt hazudják neked, hogy úgy van) dzsungelében. Ez a dzsungel fojtogatóan körbevett minden oldalról, miközben megpróbáltam felfedni a hivatalos nyilatkozatok és tévé hírek fátyla mögött valójában zajló igazságot.
Kezdtem rájönni, hogy az összeesküvés sokkal nagyobb léptékű, mint néhány család szövetsége a globális uralom megszerzésére. Találkozóim során sok ember osztotta meg velem tudását és tapasztalatait a „másik világgal” való kapcsolatáról.
Kitisztult előttem, hogy az Illuminátusok „emberi” hálózata csak egy többdimenziós összeesküvés egyik szintje.
illuminati eye
A nyúl ürege sokkal mélyebb, mint azt bármely összeesküvés-elmélet szerző gondolná, vagy kész lenne kinyomozni.
A manipuláció „emberi” Illuminátusokon túli következő szintje magában foglal a frekvencia spektrumon a miénkéhez nagyon közeli másik dimenzióból vagy birodalomból származó lényeket.
Ezt úgy képzelheted el, mint két rádióállomást, amelyek elég közel vannak egymáshoz ahhoz, hogy kölcsönhatásba lépjenek egymással. Ezek a lények sokféle alakot öltenek, de úgy tűnik, alapjában véve hüllő formájúak. Emberek százaival találkoztam, több mint 40 országból, akik állításuk szerint látták ezeket a másik dimenzióbéli teremtményeket, és legtöbbjük hüllőként írta le őket.
Kiemelném, hogy a világ számos részéről származó számos folklór könyvben és ősi beszámolóban is olvashatunk hasonló hüllőszerű lényekről, mint amilyeneket ezek az emberek napjainkban is látnak.
Rejtélyek szigete:Felhasznált irodalom: David Icke: Infinite Love is the Only Truth Everithing Else is Illusion
Az Illuminati és a tömegmanipuláció


illuminati
Háttérhatalom 2,350 Megtekintés

Az illuminati számára különösen fontos az elme és gondolatirányítási módszerek alkalmazása.  
Az illuminati családok tagjainak létszáma pár száz, a közvetlen alárendeltségükbe tartozó 300-as Bizottság beavatott tagjainak a száma sem túl magas.
Bár szinte teljes uralmat gyakorolnak minden felett, kezükben van a teljes ipari, gazdasági, pénzügyi, hírközlési,  katonai komplexum irányítása, ez mind kevés.
Mindezeket felhasználva sem lennének képesek 7 milliárd  ember saját céljaiknak megfelelő irányítására. Ehhez nagyon ügyes, részleteiben kidolgozott taktikára van szükség.

Az illuminati és a megtévesztés

Mindennek alapja az, hogy félelmet, bizonytalanságot kell gerjeszteni az emberekben, majd meg kell nekik mutatni a helyes utat. Ez az út nem vezet sehová, de reményt ad. Az illuminati tudja, hogy  megtévesztés az egész, de a kezében lévő eszközökkel elhiteti az emberekkel, belemagyarázza az elmébe  azt, hogy a sugallt megoldás helyes. Így működik az elme és gondolat irányítása.
Gondoljunk csak  Magyarország mai helyzetére. Az illuminatit teljes mértékben kiszolgáló politikusok teljesen eladósítják, reménytelen helyzetbe hozzák a rájuk bízott országot. A média hatására az emberek nyakló nélkül veszik  fel az idegen országok pénznemében nyújtott kölcsönöket. Nagyobb ház, új autó, plazma televízió, utazás,  nászút… Nosza, vegyél fel kölcsönt bőven. Ne gondolkozz, vidd, költsd, ráérsz majd visszafizetni.
A  politika megteremti hozzá a törvényes kereteket, no de első a bank érdeke.  Azután jöhet a félelemkeltés. A kezükben lévő mérhetetlen mennyiségű pénz segítségével megrengetik a  világgazdaságot, jön a válság. Mindenki fél, retteg, mit hoz a holnap? Szűnnek meg a munkahelyek, a  hitelek kamatai, velük együtt a törlesztőrészletek az egekbe szöknek. Bizonytalanság, rettegés, félelem,  teljes kiszolgáltatottság. Minél jobban félsz, annál könnyebben leszel irányítható.
illuminati
A félelem, rettegés által  gerjesztett negatív energiákból töltik fel magukat, mert számukra ez az éltető erő. Majd politikai  választások következnek, megérkezik az új reménység. Mindenki reá szavaz, majd ő megmutatja, ő tudja a  megoldást, ő bennünket képvisel. Majd ő kiáll, elmondja, mit kell tenni, és azt fogjuk tenni. Hogy ő kinek az érdekeit képviseli? A miénket biztosan nem!
Így történik ez mindenhol, nemcsak nálunk. Ezt az utat követi minden ország. Mindezen eszközök mellett ott van még a vallás, az oktatás, a nemi ösztönt kihasználó módszerek sokasága. A legnagyobb programozó, elme és gondolatirányító eszköz a  média (rádió, televízió, újságok). Ez a megtévesztést szolgáló folyamat csecsemőkorban kezdődik, és a  halál pillanatáig tart. Az illuminatinak ez a legerősebb fegyvere velünk szemben. Ördögi kör ez, és aki  ebből nem tud kilépni, annak az egész élete egy hamis, megtévesztett világban játszódik, amelyről nem is  tud.

Szembeszállni az illuminati hatalmával

Minden egyes ember számít! Minél többen szabadulnak ki a láthatatlan kalitkából, annál gyengébb lesz az illuminati hatalma fölöttünk. A félelmet azonban teljes mértékben nem lehet leküzdeni, mert annak van egy természetes, egészséges  formája az ember lelkében. Ennek meg kell maradnia, azonban a többi, az illuminati által gerjesztett  félelemmel szembe kell szállni, és akkor az el fog tűnni.

Az illuminati eszközei

Az elme és gondolat irányítását sokféle módon, különböző technikai eszköz, berendezés felhasználásával  hajtják végre. Fontos szerepet kapnak ebben a Föld körül keringő műholdak, amelyekről Extra Alacsony  Frekvenciával (ELF) sugároznak. Ezek a frekvenciafegyverek szinte állandóan, de legintenzívebben  éjszaka sugároznak, abban az időintervallumban, amikor az emberek alvás közben álmodnak. Ez leghatékonyabban hajnali 2 és 5 óra között működik, ekkor legkönnyebb az elmét irányítani.
A sugárzás a  nap minden szakában, kisebb nagyobb intenzitással folytatódik. Ezért van az, hogy néha nem értjük, miért kezd el hirtelen csengeni a fülünk, miért fájdul meg a fejünk, amikor semmiféle fronthatás sincs, miért  válunk hirtelen feszültté, izgatottá, miért tűnik úgy, hogy hangokat hallunk, vagy látomásokat látunk?
Ezeket akkor érezzük, amikor a különböző frekvenciákat váltogatják. Mindenki másképpen reagál a  frekvencia változására, az átmeneti állapotban érezzük ezeket a jelenségeket.
A műholdakon kívül ezek az irányított energiafegyverek számos helyre fel vannak szerelve. Telepítik repülőkre, helikopterekre, hajókra, tengeralattjárókra, rádió-televízió antennákra, mobiltelefon átjátszó tornyokra egyaránt. A mobiltelefon önmagában is helymeghatározó, lehallgató eszköz. Kikapcsolt állapotban is aktiválható, le lehet vele hallgatni beszélgetéseket, ELF hullámokat lehet vele sugározni.
Bombaként is használható, távirányítással fel lehet robbantani bárkinek a feje mellett. A mobiltelefonon keresztül – teljesen mindegy, hogy ki vagy bekapcsolt állapotban van – az ember bármikor megtalálható. Ha véletlenül valakinél nincs ott a telefonja, akkor a műholdak a leghatékonyabbak felkutatása céljából. Ha már feltérképezték a megfigyelni kívánt egyén biometrikáját, akkor őt műholdakról a sugárzást felhasználva könnyedén beazonosítják.
Hatékony sugárzóeszköz az épületeket átszövő elektromos vezetékek hálózata. A villany, kábeltévé, internet hálózat alkalmas arra, hogy programokat adjanak le a segítségükkel. Az elektromos hálózatok által sugárzott program változtatására, cseréjére általában akkor kerül sor, amikor áramszünet következik be.
Ezeket akkor hajtják végre, amikor valamilyen rendkívüli esemény – vihar, baleset, robbanás, egyéb katasztrófa – történik.
Felhasznált irodalom: Grüll Antal: Atlan (Az emberiség eredete)


Az Illuminati és a tömegmanipuláció 2.rész


illuminati

Az illuminati szolgálatában lévő gonosz erők mindig megtalálják a könnyen irányítható, sebezhető embertömeget. Mindenki azt gondolja önmagáról, hogy nem tartozik azok közé, őt nem lehet irányítani. Nem? Javaslom mindenkinek, hogy nézzen önmagába.
Mi irányítjuk az életünket, vagy az élet irányít bennünket? Ha a gondolatviteled irányítható, a sötét erők megkeresik az utat ahhoz, hogy befolyásolhatóvá válj, csak meg kell találniuk a rést az energiameződben. Ez ellen úgy tudsz leghatékonyabban védekezni, ha felismered, megtalálod azokat a programokat, amelyekkel irányítanak.
Nemcsak az illuminati képes arra, hogy irányítson téged, hanem ezt megtehetik egyes személyek, vagy embercsoportok is. Az érzelmeiden keresztül is hatást tudnak gyakorolni rád. Ha nem tudsz parancsolni önmagadnak, és kibillensz lelki egyensúlyodból, máris irányítható leszel. Az aurameződben ezek az érzelmi változások azonnal megjelennek és láthatóvá válnak. Az indulat, harag színe piros, az irigység színe zöld, a félelemé pedig sárga.
illuminati
Vannak olyan emberek, akik képesek ezt látni, az ő szemükben te egy nyitott könyv vagy. Ha ezeket az érzelmeket nem vizsgálja meg, változtatja át a te saját, egységes energiameződ, akkor ezek az érzelmek kirobbannak belőled. Nem tudsz önmagadnak parancsolni, és az érzelmek irányítják minden lépésedet. Ilyenkor gyakran hivatkozol arra: elvesztettem a fejemet.

Mivel irányít minket az illuminati?

Nagyon sokféle dolog, eszköz felhasználásával tudják irányítani az életünket. Ilyen az alkohol, a zene, a szex, a divat, a kábítószer, a hitvallás, az élelmiszer, az autó stb. Mindent meg akarsz szerezni, de lehetőségeid korlátozottak. Egyensúlyt kell teremtened vágyaid és lehetőségeid között. Mihelyt ez az egyensúlyi állapot beáll, azonnal érkezik egy új impulzus, új késztetés arra, hogy kibillenj, és olyan valami után kezdj el vágyakozni, amit nem engedhetsz meg magadnak. Ezért kell állandóan odafigyelned önmagadra, mert a benned keltett vágyak egy része hamis, manipulációval hozzák létre azokat, hogy irányítani tudjanak.
Kihasználják azt, hogy te magad is keresed a megismerés formáit, ugyanis azért vagy ebben a fizikai formában, hogy átéld, és tapasztalatot szerezz a fizikai létezésről. Ha valaki eljut odáig, hogy a gondolatvitele önállóvá válik, el tudja zárni azokat a bejáratokat, amelyeken át a külső impulzusok a gondolkodásába bejutnak, akkor többé nem irányítható.
Azonban állandóan résen kell lenni, mert a bezárt kapukon mindig dörömböl valaki, és ha nem vagy elég erős, valamelyik kinyílik. Ilyen például az, ha meglátsz valamit, amire ugyan nincs szükséged, de kell neked. Ekkor már ismét irányított vagy!
illuminati
A gondolatviteled befolyásolása csakráidon keresztül történik különböző színek és szimbólumok felhasználásával. Csakráid ezeknek hatására megnyílnak, mintegy szivacsként szívják magukba a sugárzott információt, energiát, amely fokozatosan töltődik benned. Végül eléri azt a kritikus mennyiséget, amely már képes arra, hogy téged irányítson. Ilyen, a befolyásolásodra felhasználható lehetőségek közül a szexuális energia irányítása.
A fizikai létformában ez az energia a legerősebb alkotó erő, ami létezik. A létfenntartás mellett a másik alapösztön. Ha ez az energia ki van használva, a teremtés folyamata végtelen. A gonosz erők ezt nagyon jól tudják, ezért olyan technikákat, módszereket alkalmaznak, amelyekkel ezt a végtelen teremtő erőt korlátozzák.
A szexuális energia, a fajfenntartó ösztön folyamatosan bennünk van. Minden gondolatunkat, általa cselekedeteinket átszövi. Jelen van mindennapi életünkben, gondolatainkban, beszédünkben, a divatban, zenében, mindenhol. A vágyak, érzelmek állandóan kísértve vannak a szexuális energia által.
Különösen a reklámiparban figyelhető meg ennek hatása. Ha el akarnak adni egy árucikket, hozzá kell kötni valamilyen rejtett módon a szexuális vágyhoz, és máris sikeres lesz az üzlet. Nemcsak árukat, hanem vágyakat, ötleteket is el tudnak juttatni az emberhez. Ebben nagy segítséget nyújt a zene.

Az illuminati egyik legfontosabb fegyvere: a zeneipar

A zene óriási illuminati fegyver! A vibráció automatikusan megnyitja a csakra pontokat, ezeken keresztül az ütem, a frekvencia feltölti magát olyan szintre, amely szexuális érzelmeket, türelmetlenséget, izgalmat, idegességet okoz. Ennek megkönnyítésére manapság már enyhébb drogokat is alkalmaznak. Ilyenkor az ember énje tudatosan ki van nyitva, könnyen sebezhető mindazok számára, akik ezt a lehetőséget ismerik, és ki akarják használni.
illuminati
A zene manipuláló hatása elsősorban a fiatal korosztályok ellen van használva, ebben a korban a legsebezhetőbb az elme. Ebben az életkorban dől el, milyen útra tudják az egyént terelni a sötét erők. Azonban ez nem végleges, nem egész életre szóló állapot. Kétségkívül meghatározó, de a későbbi életkorokban, a tudatossági szint emelésével ebből az irányból ki lehet lépni.Vannak-e időutazók?


delorean-bttf
Rejtélyek 1,617 Megtekintés

Milyen jó lenne, ha megleshetnénk, hogyan fogunk élni húsz év múlva, vagy visszasétálva az időben megragadhatnánk egy-egy elszalasztott lehetőséget, jóvá tehetnénk hibákat, esetleg újraírhatnánk a történelmi eseményeket. Egyesek szerint mindez nem is olyan lehetetlen.
Elgondolkodtató, hogy milyen ismeretek állhattak Leonardo da Vinci találmányainak hátterében. Mindenesetre jócskán meghaladták a kor tudományos színvonalát. És hogyan tudta Verne Gyula olyan bámulatos pontossággal leírni Nemo kapitány tengeralattjárójának működését, amikor az ő idejében a víz alatti jármű még csak álom volt?
Vajon sejtette-e a világhírű író, hogy tudományos-fantasztikus regénye, az Utazás a Holdra egyszer valósággá válik? Vannak, akik úgy vélik, Gárdonyi Géza történelmi regényeinek korhű leírásai úgy születtek, hogy az író valamiképpen ellátogatott az akkori időkbe. Tudjuk róla, hogy ismert különleges álomélményeket okozó növényeket, de azt is, hogy sokat tanulmányozta a történelmi forrásokat. Vajon Leonardo, Verne vagy Gárdonyi híres időutazók lettek volna?

Furcsa felhők és lila köd

Szerte a világon többen beszámoltak már furcsa felhőkről, ismeretlen eredetű színes, általában lilás ködökről, amelyekkel a természetben találkoztak. Bár csak néhány pillanatnak érzékelték az eseményt, valójában hosszú órák, sőt napok teltek el ezalatt. Valamennyi visszaemlékezésben azonos, hogy az érintettek haja összeborzolódott, gyakran égnek meredt, ruhájuk csuromvizes lett. Furcsa kiütések jelentek meg a bőrükön, és gyakran émelygés, hányinger fogta el őket. Egyesek szerint ez villamos energia jelenlétére utal, mások úgy gondolják, hogy az érintettek időviharba keveredtek, amely során átjárók nyílhattak meg jelen, múlt és jövő között.

Időviharok a filmvásznon

Ez a máig nem bizonyított feltételezés már számos filmkészítőt megihletett. Ott van mindjárt Steven Spielberg Vissza a jövőbe trilógiája, amelyben az őrült tudós, Christopher Lloyd a nyolcvanas évekből a jövőbe és a múltba utazik Michael J. Foxszal. Ennek köszönhetően a Fox által alakított tinédzser az ötvenes évekbe kerül, és találkozik a szüleivel, akik akkor még nem ismerik egymást.
vissza-a-jovobe-martyForrás: Uproxx
Az időutazás témájával foglalkozik a Csillagkapu és a Végső visszaszámlálás című film is. Ez utóbbiban szupermodern anyahajó kerül időviharba: a legénység a békés tenger helyett hirtelen a II. világháborúban találja magát.
Érdekes, hogy az 1980-ban készült filmben az időkapu pont egy olyan furcsa, ködös felhő formájában jelenik meg, mint ahogy más, későbbi beszámolókban is megemlítik. De nem csak a sci-fikben egyesül a jövő és a múlt. Egy igazi romantikus történet, a Kate és Leopold is erre a témára épül. A mai modern nőt, Meg Ryant varázsolja el a múltból véletlenül idetévedt jóképű nemes lovag, Hugh Jackman.

Múltból felbukkanó hajók

Einstein elképzelése szerint a világűrben másként múlik az idő. Ha az űrhajósok képesek lennének fénysebességgel közlekedni, az űrben töltött hetek, hónapok alatt itt a Földön akár évek telhetnének el. Így az asztronauták nem öregednének együtt a Föld-lakókkal. Létezik olyan elmélet is, amely szerint az idő múlása a Földön sem egységes, például a vízben lassabban telik, mint a felszínen.
Ebből is adódhatnak különböző zavarok. A legjobb példa erre a Bermuda-háromszög rejtélye, melyre a tudomány évtizedek óta nem talál racionális magyarázatot. Az arrafelé utazók sok esetben számoltak be régen elsüllyedt kalózhajókról, melyek hirtelen felbukkantak a semmiből. Azóta is gyakran tűnnek el a radarok elől hajók és repülőgépek, amelyek aztán napokkal vagy hetekkel később térnek csak vissza, az utasok pedig különleges múltbeli eseményekről, történésekről számolnak be.Túlélte a 380 voltos áramütést, majd különleges képességek birtokába jutottHuszonéves korában 380 voltos áramütést kapott, ami után két napon keresztül a hullaházban feküdt. Felépülése a csodával volt határos.
A donyecki születésű, nemzetközi hírnevet szerzett Julija Vorobjeváról van szó, aki a halál küszöbéről visszatérve hihetetlen képességek birtokába jutott. Olyanokéba, amelyek az egykori magyar léleklátót, Kele Jánost is jellemezték.
Az ukrán nő 1992-ben vált igazán ismertté, amikor első helyet szerzett egy nemzetközi parapszichológus-versenyen, amelyet Baselban rendeztek meg.
A vetélkedőre két és fél ezer ember nevezett be, aki azt állította magáról, hogy valamilyen különleges képességgel rendelkezik. A döntőbe – amelyre hatezer néző volt kíváncsi – három ember jutott be.
A végső megmérettetéshez a svájci városba hoztak egy műtét előtt álló beteget Franciaországból, róla kellett kórképet alkotni.
A betegséget csak Vorobjeva tudta pontosan körülírni, aki az őt ért áramütés után képessé vált arra, hogy az emberek belsejébe lásson.
julija-vorobjeva
Nemcsak azt közölte: súlyos szívbetegségről van szó, hanem azt is megállapította, hogy a szívkoszorúér egy helyen alig két milliméteresre szűkült össze. A diagnózist a műszerek igazolták.
Julija Vorobjeva 1978 előtt, mielőtt az áram megrázta, teljesen normális ember volt, ugyanazokat a dolgokat látta és érezte, amiket bármelyik köznapi ember.
Balesete után az orvosok azonnal halottnak könyvelték el, csak az mentette meg az életét, hogy egy gyakorló orvostanhallgató a körme helyett véletlenül az ujjából is levágott egy darabot a hullaházban.
Kórházba került, ahol fél évig iszonyatos szenvedéseket élt át, szűnni nem akaró embertelen fejfájás kínozta. Az orvosok végleg lemondtak Vorobjeváról, akinek állítólag megégett az agyveleje, és már csak hónapjai voltak hátra. A kórisme szerencsére nem bizonyult helytállónak.
Különleges képességeit ő maga is csak fokozatosan ismerte fel és fejlesztette ki. Még a kórházban volt, amikor azt vette észre, hogy „belelát” mások gyomrába. Az orvosok előbb-utóbb komolyan vették Vorobjeva meglátásait, és kísérleteket végeztek vele.
Ő sohasem tévedett, úgy látott át az emberek bőrén, mint a műanyag zacskón.
A Szovjetunióban és külföldön elvégzett sok kísérlet során az is kiderült, hogy Vorobjeva képes megmondani egy ember sorsát pusztán az őt ábrázoló fénykép alapján.
Egy ízben egy asszonynak segített megtalálni még élő fiát, akiről az édesanyja úgy tudta, hogy meghalt a hadseregben. Az efféle képességek azonban abban az időben majdhogynem bűnnek számítottak, sokáig szinte minden orvos ellenségesen fogadta őt, csalónak tartották.
Később aztán elismerték nem mindennapi tudományát, és ki is használták. Hét éven át a szovjet belügyi szervek szolgálatában volt, hol a KGB munkáját segítette, hol vezető hazai és külföldi államférfiak betegségét kellett megállapítania.
kgb-jelveny
Tevékenységéért semmilyen elismerésben nem részesült, pedig még Jurij Andropov személyi orvosa is vele egyeztetett a pártfőtitkár betegségének megállapításakor.
1988-ban végleg hazatérhetett Donyeckba, ahol azóta is sokan meglátogatják. Ő minden rászorulónak segít: műszerek nélkül megméri a vérnyomást, felállítja a kórismét, és a legtöbb esetben gyógyít is.
Gyógymódja azonban rendkívüli energiákat igényel, egy beteget csak több hónapos szünet után tud újrakezelni, addig nem „látja” a betegséget. Érdekes módon Vorobjeva nem képes diagnosztizálni saját gyermekeit és hozzátartozóit.


Megdöbbentő vallomás: A halálos ágyán árulta el, ki ölte meg Kennedyt


oliver-stone
Összeesküvés-elméletek 3,993 Megtekintés


Oliver Stone hollywoodi filmrendező arról számolt be, hogy találkozott egy idős férfival, aki a halálos ágyán elárulta neki, hogy egy „belsős” gyilkolta meg 1963-ban John F Kennedy-t.
A haldokló idős ember azt állította magáról, hogy korábban az elnök biztonsági csapatának a tagja volt. A rákban szenvedő férfi meg akart osztani egy titkot, amit eddig csak a fiának árult el: valaki a saját csapatából ölte meg az elnököt.
A Ron kódnévre hallgató ismeretlen egy sor rejtélyes levelet küldött már a filmrendezőnek, mire végre létrejött a találkozó. Stone elmondása szerint rendkívül szkeptikus volt az elején az állításokkal kapcsolatban, hiszen az ominózus merénylet körül rengeteg összeesküvés-elmélet kering.
1963-ban Dallasban két lövéssel gyilkolták meg a nyitott tetejű limuzinban utazó John F Kennedy-t. A merénylet elkövetésével Lee Harvey Oswaldot vádolták, akit két nappal később egy éjszakai klub tulajdonosa lőtt le.
kennedy-merenylet
Azóta is vizsgálják, hogy valóban Oswald volt-e a gyilkos, és ha igen, akkor kinek dolgozott.
Voltak olyan feltételezések is, mely szerint nem csak a texasi iskola hatodik emeletéről, hanem egy közeli dombról is tüzeltek a limuzinra.
A filmrendező azt állítja, Ron később eloszlatta a benne felmerült kétségeket.
Az egykor Vietnámban szolgáló tengerészgyalogos meggyőzte Stone-t, hogy az általa elmondott információk hitelesek és hihetőek.
Az Oscar-díjas forgatókönyvíró és rendező úgy döntött, hogy először Matt Zoller Seitznek, a róla készült könyv írójának fedi fel a forrása vallomásait. Seitz elmondása szerint a hollywoodi filmrendező csak benne bízott, miután mind Ron, mind a fia meghaltak már egy ideje.
Senki nem hallotta korábban ezt a történetet. Én vagyok az első.”
A könyvben Stone azt írta ’Ronról’, hogy „nem volt hátsó szándéka”.
Egy halom furcsa levelet hagyott a postaládámban.”
A haldokló férfival a New York-i Rochester egyik hoteljében találkozott.
Azt mondta, nem akar pénzt, vagy hírnevet. Úgy fogalmazott, fel akarja szabadítani a lelkiismeretét”
– emlékezett vissza Stone.
Nagyon logikus volt az a forgatókönyv, amit felvázolt. Ha én követtem volna el, én is így tettem volna. Megölöd az elnököt, van fedősztorid biztonsági őrként. Logikusnak tűnik, hogy az orvlövész az elnök belső köréből kerüljön ki”
– tette hozzá.
matt-zoller-seitzMatt Zoller Seitz
Stone szerint a férfi magyarázata rendkívül szakmai volt, tele katonai kifejezésekkel és különböző részletekkel arról, hogyan kommunikáltak a rádión a merénylet utáni percekben.
Seitz hangsúlyozta Stone szakértelmét, aki a vietnámi háborúban ott volt azokban a gyilkos zónákban, ahol a mesterlövészek különböző helyszíneken vadászták a célpontokat.
A The Oliver Stone Experience szeptember 13-án kerül az amerikai könyvesboltok polcaira.
forrás:atv.hu / DailyMailMi köze lehet a rejtélyes esernyős embernek Kennedy meggyilkolásához?


kennedy-merenylet-esernyos-ember
Összeesküvés-elméletek 1,756 Megtekintés


Szinte minden beszámoló, amely az amerikai történelem egyik legismertebb eseményéről tudósít, azzal kezdődik, hogy John Fitzerald Kennedy szinte kivételesen verőfényes napsütésben látogatott el Dallasba.
Az elnök meggyilkolását követően azonnal megindultak a találgatások a merénylő kilétét illetően, és bár szinte bizonyos, hogy Lee Harvey Oswald lőtte le JFK-t, sokakat természetesen továbbra sem elégít ki ez a magyarázat. Vannak, akik szerint a napsütésben rejtélyes módon esernyővel megjelenő férfi állhat a merénylet hátterében.
kennedy-merenylet-esernyos-ember02
Az egyik eseményről készített felvételen látszik, ahogy egy férfi nyitott esernyővel áll az út mellett, nem messze attól a ponttól, ahol a végzetes lövések eldördültek.
Ez az egybeesés túlzottan különös volt számos kutató számára, hogy figyelmen kívül hagyják, így több elmélet is felbukkant, amelyek közül volt, amelyik az esernyős férfit a gyilkosként azonosította (eszerint az esernyőből lőtt ki egy speciális lőszert), mások pedig csak a merénylő segítőjét vélték felfedezni benne. A mozdulatait tökéletesen időzített jelzéseknek tekintették, amelyekkel a férfi az elnök gyilkosának segített.
Az összeesküvés-elméletek annak ellenére jelentek meg, hogy a dallasi rendőrség mindössze néhány órával az 1963. november 22-i merénylet után bejelentette, hogy elfogtak egy gyanúsítottat, akit hamarosan Lee Harvey Oswaldként ismert meg a világ. A bizonyítékok ugyanis nem mindenkit győztek meg arról, hogy a valódi tettest kapták el. Az első jelentések arról adtak hírt, hogy a lövéseket egy iskolai könyvraktár egyik ablakából adták le, és ezt megerősítette az a tény is, hogy üres töltényhüvelyeket találtak a helyszínen.
Minden arra utalt, hogy a tettes valóban Oswald volt: mesterlövészként szerzett katonai tapasztalata, marxizmusban való hite, néhány évvel a merénylet előtt tett szovjetunióbeli látogatásai is ezt támasztották alá, a szkeptikusoknak azonban ez nem volt elég, épp ellenkezőleg. Minden túlságosan a helyén volt, ez pedig felkeltette a gyanújukat.
kennedy-merenyletA merénylet után készült fotó jobb oldalán, fekete kabátban ülő férfi az esernyős ember
Nem sokkal később a raktár több munkatársa is megerősítette, hogy a merényletet követően látták a férfit, amint kifutott az épületből, ez azonban nem annyira meglepő, mivel Oswald ekkoriban a raktárban dolgozott. Az, hogy Jack Ruby néhány nappal később lelőtte a feltételezett merénylőt, további táptalajt biztosított az összeesküvés-elméletekre fogékony embereknek, akik azóta sem találtak megnyugvást a hivatalos magyarázatban.


Who Was the Umbrella Man? | JFK Assassination Documentary | The New York Times
JFK's Limo STOPPED TWICE: MISSING ZAPRUDER FOOTAGE!


Az egyik legfőbb gyanúsítottjuk az „esernyős ember” volt. A Louie Steven Wittként azonosított férfi 1978-ban lépett a nyilvánosság elé, és meghallgatásán elmondta, még mindig megvan az esernyő, amelyet a gyilkosság napján magával hordott, és kifejtette: egészen addig nem tudott róla, hogy személye, pontosabban a merényletben játszott szerepe milyen komoly vita tárgyát képezte.
Witt elmondta, a különös gesztussal az volt a célja, hogy tiltakozzon JFK édesapja, Joseph Kennedy ellen, aki londoni amerikai nagykövetként támogatta a nácikkal megbékélési politikát folytató Neville Chamberlain miniszterelnököt.
A fekete esernyő Chamberlain védjegyének számított, és az esernyő magasba tartásával Witt saját bevallása szerint mindössze a nácikkal való kiegyezést sürgető kormányfőt támogató Kennedy család magatartása ellen szeretett volna tiltakozni.
A performansz kivitelezésének módja tehát valóban különös volt, ám semmilyen bizonyíték nem utal arra, hogy a rosszkor rossz helyen lévő Wittnek bármilyen köze lenne a gyilkossághoz.
forrás: Múlt-kor


1 megjegyzés:

 1. Jó napot, Josef Lewis, egy magánhitelező, aki kölcsönöket ad az egyéneknek, a vállalatoknak és a kormányzati intézményeknek 2% -os alacsony kamatlábbal. Tudjuk, hogy vannak olyan családok, akik fizetés ellenében élnek, és mások, akik nem tudják ellátni pénzügyi kötelezettségeiket, és ezért vagyunk itt a pénzügyi helyreállításhoz.

  Pénzügyi szolgáltatásaink széles skáláját kínáljuk: Üzleti tervezés, kereskedelmi és fejlesztési pénzügyek, ingatlanok és jelzálogkölcsönök, adósságkonszolidációs kölcsönök, üzleti kölcsönök, magánhitelek, otthoni refinanszírozás, szállodai hitelek, hallgatói hitelek stb. ha érdekelt a kölcsön és mentes csalások ..

  E-mail: progresiveloan@yahoo.com
  Szöveg / hívás: +1 (603) 786-7565 köszönetet mond


  VálaszTörlés