2018. április 21., szombat

A pokol kapujában

A pokol kapujában

Szimpátia demonstráció az Orosz politika mellett 


2015. február 17., kedd 16:00-19:30
Budapest. VI. Bajza. u 35.
 
Balog István, a Jogállamért Egyesület elnöke, Barabás György, a MIKSZ Egyesület elnöke, Mány Péter, a Magyar Jog és Igazság EU jogvédő csoport vezetője, Putyin elnök budapesti jelenlétét felhasználva szolidaritási demonstrációt tartunk az Orosz Föderáció budapesti nagykövetsége előtt. A demonstráció keretében nyilatkozatot adunk át a nagykövetség munkatársainak, amelyben kifejezzük szimpátiánkat, egyetértésünket és támogatásunkat Putyin elnök Úr és az Orosz kormány aktív, a nemzetközi politikai-katonai egyensúly fenntartása érdekében kifejtett erőfeszítései és tevékenysége mellett. Elismerésünket és tiszteletünket nyilvánítjuk ki a szíriai és ukrajnai válságban kifejtett erőfeszítésekért, az Ukrajnában élő orosz anyanyelvű emberek életének megmentése, nemzetiségi szuverenitásuk megőrzése érdekében tett tevékenységért. Bízva abban, hogy ez a politikai folyamat nagymértékben hozzásegíti az Ukrajna területén élő más anyanyelvű, különösképpen a Magyar és Ruszin emberek polgár i szabadságjogai és nemzeti identitásuk megőrzéséhez 

Egyesületeink és a velünk együtt gondolkodó más civil egyesületekkel, magánszemélyekkel egyetértésben, szándékunkban áll Putyin Elnök Úr budapesti munkalátogatás alkalmából, az Orosz kormány politikája és az Orosz nép mellett szimpátia demonstrációt tartani a Budapesti Orosz Nagykövetség környezetében. 
Mindezek mellett egyetlen nemzetet vagy személyt sem provokálva, de határozottan, markánsan, demonstrációnkkal felhívjuk a figyelmet az USA és az EU, agresszív, Ukrajnát a polgárháborúba sodró, más népeket állandó gazdasági, politikai, néhol fegyveres nyomás alatt tartó politikájára. 
Megszólalásunk mottója: NEM AKARUNK HÁBORÚT, VILÁGHÁBORÚT PEDIG EGYÁLTALÁN NEM! A rendezvényt a Magyar és Orosz himnuszok hangosítással előadott változatával kezdjük, majd a beszédek követeznek. 
Kérünk minden tisztelt megjelentet, hogy demonstráción csak az esemény témájához, hangulatához illő plakátokat, képeket-feliratokat használjon. 
Az esemény záró aktusaként felolvasásra kerül a három rendező szervezet képviselői által aláírt szolidaritási nyilatkozat. 
Ezt követően szándékunkban áll a felolvasott nyilatkozat egy példányát a Nagykövetség képviselőjének átadni. 
Ennek az ünnepélyes tiszteletadásnak a létrejöttéhez nagy tisztelettel kértük a Nagykövet Úr szíves engedélyét, illetve támogatását, mert úgy érezzük ez a gesztus méltó befejezése lenne megemlékezésünknek. 
Tisztelt leendő jelenlévők! A rendezők nevében el kívánjuk mondani, hogy bár a rendezvény a három szervezet nevében lett bejelentve, bízunk benne, hogy a cél egyezik többetek elképzelésével és találkozik egyetértésetekkel. 
Budapest 2014, február 13. 


Március 15. ünnep Pilisszántón
2015 március 15-én 10 órakor a Petőfi Sándor emlékmű szentelése kapcsán emlékünnepséget tartunk.
Szeretettel várunk minden nemzettársat!

Kapcsolódó: 
Petőfiért! Mi a gyülekezési szabadság és miért fontos? Avanti ragazzi di buda + fordítás

Március 15. ünnep Pilisszántón 
2015 március 15-én 10 órakor a Petőfi Sándor emlékmű szentelése kapcsán emlékünnepséget tartunk.
Szeretettel várunk minden nemzettársat!

Kapcsolódó: 
Petőfiért! Mi a gyülekezési szabadság és miért fontos? Avanti ragazzi di buda + fordítás***

Van-e Ukrajnának erkölcsi és jogi alapja
bármely áldozatot követelni Kárpátalja magyarjaitól?
 


Az MVSZ Elnökségének második nyilatkozata az ukrán válságról

De honnét ez az elvakult hév,
amely elevenbe vágva hasítaná le Ukrajnát,
azt a részt is, ahol soha híre sem volt a régi Ukrajnának,
mint amilyen például a nomád pásztorok "Vad Mezeje",
Novorosszija vagy a Krím, vagy a Donyec-medence,
csaknem egészen a Kaszpi-tengerig?
Alekszandr Szolzsenyicin
(Hogyan mentsük meg Oroszországot? - 1990. július)

"A Magyarok Világszövetsége mélységes aggodalommal követi a drámai ukrajnai fejleményeket. A fiatal ország sérülékeny demokráciája hónapok óta elhúzódó válsággal küzd, amely szinte megfékezhetetlen erőszakba torkollott" - írtukFelelosségünk az ukrán válság idején című nyilatkozatunkban egy évvel ezelőtt. 
Mára a helyzet Ukrajnában tovább romlott és a térség a világpolitika legsúlyosabb konfliktusgócává vált, ami a magyar nemzet és az emberiség egésze iránt érzett felelősségünk jegyében újbóli megszólalásra késztet minket. 
Míg egy évvel korábban még csak figyelmeztettünk, mára már tiltakoznunk kell. Tiltakoznunk kell, hiszen Kárpátalja magyar és ruszin népei akaratuk ellenére egy belháború részeseivé váltak, amelyben őket áldozatok, sőt véráldozat meghozatalára kényszeríti a saját országában háborút indító kijevi vezetés. 
A Magyarok Világszövetsége tisztában van azzal az állam-rezonnal, amely minden időkben elvárja polgáraitól, hogy az állam védelmében - külső támadás esetén - áldozatot hozzanak; ha kell, akár véráldozatot is! Csakhogy, ehhez az is kell, hogy az adott államnak legyen erkölcsi és jogi alapja ezt az áldozathozatalt megkövetelni. Márpedig ez az a feltétel, amelynek Ukrajna semmilyen tekintetben nem felel meg. 
Vegyük számba, hogy mit is kapott Kárpátalja népe - ruszinok és magyarok - Ukrajnától. 
Kapott Szovjet-Ukrajna idején népirtást (genocídium), tömeges deportálást, gyarmatosítók beözönlését (kolonizáció) és katonai megszállást. Jutott Magyarországnak is Szovjet-Ukrajna "jótéteményeiből", hiszen az "ukrán" Hruscsov innen indította az 1956-os Magyar Forradalmat és Szabadságharcot vérbe fojtó katonai intervenciót... 
A szuverén Ukrajnától kapott rögtön az elején - 1991. december 1. után - egy elsikkasztott népszavazást, amely 80%-os többséggel autonóm státust követelt Kárpátaljának. 
Kapott végtelen korrupciót, lepusztított környezetet, kiirtott erdőket, és az egész Közép-Európában legmélyebb szegénységet. 
És kapta a Vereckei-hágón a Magyarok Világszövetségének kezdeményezésére és pénzéből megépült honfoglalási emlékmű folyamatos rongálását, és végül felrobbantását... 
Ennyit Ukrajna erkölcsi alapjáról. Eközben pedig egy pillanatig sem feledhetjük, hogy Kárpátalja a Szovjetunió felbomlásakor anélkül csöppent az ölébe, hogy ezért Ukrajna bármi módon megszolgált volna. Tisztában volt ezzel Leonyid Kucsma, Ukrajna államelnöke is, aki informálisan felajánlotta Magyarországnak ezt az ezer éven át a Magyar Királysághoz tartozó területet. 
Ám jogi alapja sincs Ukrajnának áldozatot követelni Kárpátalja népétől! Hiszen nem érte külső támadás, sőt ellenkezőleg: maga Kijev indított háborút saját államának területén, saját állampolgárai ellen, akik mertek élni a minden népet elidegeníthetetlenül megillető önrendelkezési joggal, és merték e szándékukat kinyilatkoztatni. 
Ha Kijev háborúzni akar saját országa polgárai ellen, akkor találjon magának ehhez önkénteseket, vagy fizessen meg erre kapható zsoldosokat. 
Sem erkölcsi, sem jogi alapja sincs tehát Ukrajnának áldozatokat követelni a kárpátaljai magyaroktól! 
Mindezek alapján felhívjuk a magyar kormányt, hogy védje meg Kárpátalja magyar állampolgárait a katonai behívóktól, a kényszersorozástól. Mondja ki a magyar kormány is, hogy Ukrajnának nincs sem erkölcsi, sem jogi alapja áldozatot követelni Kárpátalja magyarjaitól, és hasson oda, hogy ezt a kijevi vezetés is belássa. 
A magyarság megtapasztalta, milyen sorsra számíthat azoktól a pénzhatalmi és világpolitikai erőktől, amelyek két világháborúba is belehajszolták térségünk európai hatalmait. 
Az MVSZ ezen az alapon kapcsolódott be aktívan a Magyar Békekör munkájába, miután úgy ítélte meg, hogy az ukrán válság messze túlnőtt magán Ukrajnán, és a teljes világégés veszélyével fenyeget. A Magyar Békekör szervezeteivel együtt támogatjuk a magyar kormánynak a vészhelyzet diplomáciai eszközökkel történő rendezésére tett erőfeszítéseit, az Angela Merkel kancellárral, továbbá Porosenko és Putyin elnökökkel létrehozott személyes találkozót. 
Ugyanakkor épp 20. századi tapasztalataink alapján óva intünk attól, hogy pénz- és világhatalmi nyomásra mai kormányunk is a második világháború utáni elődei, így Antall József és Jeszenszky Géza példáját követve visszatérjen a nemzeti önfeladás politikájához, mert ez népünkre immár végzetes lenne, és senki se menthetné fel a nemzetvesztés vádja alól. 
Budapest, 2015. február 14-én 
A Magyarok Világszövetségének Elnöksége 
A kiadmányt hitelesíti Patrubány Miklós István Ádám, a Magyarok Világszövetségének elnöke 
Kapcsolódó: 
   Nem csak sorozás zajlik Kárpátalján, betelepítésre is készülnek - de a Fideszt csak Ukrajna "területi épsége" érdekli 
   Ezreket soroznak be Kárpátalján 
   Kárpátaljai fiatalok indultak Magyarországra a sorozás elől 
   Jacenyuk: Tűrhetetlen, hogy a megyevezető úgy viselkedik, mintha egy Kárpátaljai Autonóm Köztársaságban élne Nem csak sorozás zajlik Kárpátalján, betelepítésre is készülnek - de a Fideszt csak Ukrajna "területi épsége" érdekliA Jobbik arra szólította fel a kormányt, hogy tiltakozzon a kárpátaljai magyarok sorozása és az ukrán menekültek betelepítése ellen. Szávay István, a Jobbik alelnöke hétfői sajtótájékoztatóján arról beszélt: Magyarország kötelessége, hogy megvédje a kárpátaljai magyarságot az ukrán helyzet káros hatásaitól. Kifejtette: a kiértesítések hónapok óta tartanak, és a tényleges sorozás is megkezdődött. Tudomása szerint magyarokat még nem vittek Ukrajna keleti részébe, de személyes tapasztalatai alapján vannak visszaélések. Példaként említette, hogy egy kétgyermekes családapát az alkalmassági egyeztetés után nem engedtek haza, és akarata ellenére "önkéntesként" kezelik, több helyre szállították, és mindig mást mondanak neki. A jobbikos politikus azt is mondta: az ukrán kormány felbecsülte a Krímből, Kelet-Ukrajnából várható menekültek számát, s ez alapján 250 menekült betelepítését tervezik Beregszászra. Ez az etnikai viszonyok erőszakos megváltoztatása - jelentette ki Szávay István. Az ellenzéki politikus jóval határozottabb kiállást sürgetett a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség részéről a magyar közösség érdekeiért. Azt kérte: a magyar kormány tegye világossá álláspontját a sorozásokra, esetleges keleti frontra szállításra és a magyarlakta településeket érintő betelepítésekre vonatkozóan. A Jobbik elvárja, hogy a kormány minkét kérdésben tiltakozzon, és ne csak Ukrajna területi egysége mellett álljon ki, hanem legyen határozott azokban az ügyekben is, amely a kárpátaljai magyar közösség lét- és jogbiztonságát veszélyezteti - tette hozzá. (MTI)

Kapcsolódó: Becsapott magyar családapák a keleti fronton - a hazugságokkal ellentétben mégis viszik ágyútölteléknek a kárpátaljaiakat 
Forrás: https://kuruc.info/r/3/130407/?honnan=Nemzeti_Hirhalo
Ezreket soroznak be KárpátaljánEzreket soroznak be KárpátaljánEzreket soroznak be Kárpátalján - © Illusztráció: Getty Images
Ukrajna - Az idei első körben háromezer, 20 és 60 év közötti tartalékost hívnak be az ukrán hadseregbe Kárpátaljáról az ukrajnai mozgósítások jövő kedden kezdődő, negyedik hullámában

Riadt várakozással tekintenek a katonaviselt kárpátaljai magyar férfiak, mióta az ukrán Parlament a héten jóváhagyta a Petro Porosenko államfő által előterjesztett idei mozgósítási törvénycsomagot. 2015-ben az eredeti tervek szerint három, de legkevesebb két részleges mozgósítási hullám várható, melyek akár 200 ezer tartalékost is érinthetnek.

Jelenleg az idei első, a tavalyiakkal együtt sorrendben negyedik mobilizációt hirdette ki a kijevi kormányzat, amely január 20-tól kezdődően 90 napig tart majd, és 50 ezer főre terjed ki. Helyi információk szerint a Magyarországgal szomszédos Kárpátalja megyében háromezer olyan férfi számíthat behívóra, aki már túl van a kötelező sorkatonai szolgálaton.
A Kárpáti Igaz Szó emlékeztet rá, hogy a múlt esztendei mozgósítások során ugyancsak háromezer főt hívtak be Kárpátaljáról. Közülük 49 katona (köztük két beregszászi magyar), négy határőr és az Ajdar nevű zászlóaljban szolgáló két önkéntes vesztette életét a kelet-ukrajnai harcokban.
A helyi hatóságok több mint ötszáz esetben indítottak eljárást olyan személyek ellen, akik nem tettek eleget a behívásnak. Hozzájuk hasonló renitensekre az idén is számítani lehet. Mégpedig elsősorban a kárpátaljai magyarság körében, akik az elmúlt közel huszonöt esztendőben sem tudták megszokni, hogy most már Ukrajnában kell élniük, s bár állampolgárai, nem igazán tartják hazájuknak ezt az országot. Épp ezért teljesen idegen számukra az a belháború, ami a Donbászon dúl, s amiben nem kívánnak részt venni.
Emlékezetes, hogy a kelet-ukrajnai szakadárokkal történt első fegyveres konfliktusok után kapkodva kihirdetett általános mozgósítás hallatán egyetlen éjszaka során kárpátaljai magyar fiatalok tucatjai siettek átjutni Magyarországra. Az első ijedség elmúltával hazatértek ugyan, ám azóta nagyon sokan éltek a kettős állampolgárság nyújtotta lehetőséggel, és szorosabbra fűzték kötődéseiket az anyaországgal.
Riadalmukat csak fokozzák a harcterekről érkező híradások. Az ukrán hadsereget, annak vezérkarát és a védelmi tárcát mind a mai napig a velejéig átitatja a korrupció. A hadműveleteket tehetségtelen, dilettáns tábornokok irányítják, tömegével vezényelve az úgynevezett terrorellenes műveletek első vonalába a hiányosan felszerelt katonákat, akik közül sokan ott a helyszínen látnak életükben először valódi puskát.
Öt bakából jó, ha egynek jut golyóálló mellény, s még örülhet, ha az a repeszálló acél helyett nem lapátvasból flexelt lapokkal van kibélelve, amin még a szél is átfúj. Éjjellátó berendezésből jó, ha egyetlen akad egy egész századnak, katonai adóvevő pedig ugyan minek, ha úgyis mindenkinek van mobiltelefonja. A szükséges eszközöket ugyanis már régen eladták-elitták a tisztek, vagy már eleve csak papíron léteznek, s a rájuk szánt pénz jól szabott öltönyök zsebében lapul.
A kárpátaljai magyar férfiak tehát riadt várakozásokkal figyelik a híradásokat. Legtöbbjük ágya alatt valószínűleg ott lapul a legszükségesebb dolgokat tartalmazó bőrönd, tetején a magyar útlevéllel. Sok zsebben már a magyarországi lakcímkártya is meglelhető, ami a határ magyar oldalán élő élelmes embereknél akár 250 ezer forintért is beszerezhető.
A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség nyugalomra, és a törvények betartására inti tagságát. Jelzésértékű, hogy Brenzovics László elnök, bár választott honatyaként jelen volt ugyan, de nem vett részt a legutóbbi mozgósítási törvény parlamenti szavazásában. Az ellenlábas Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség pedig egyre nyíltabban hangoztatja háborúellenes, békepárti álláspontját.
Szervezetünket aggasztja, hogy a közelmúltban meghirdetett 2015. évi további mozgósítás és az újraindított sorkatonai szolgálatra való behívások miatt ismét fennáll annak veszélye, hogy további magyar fiatalok veszítik életüket ebben az értelmetlen háborúban. Felszólítjuk az ország vezetését, tegyen meg mindent a helyzet mihamarabbi normalizálása érdekében, mivel a háborús viszonyok helyrehozhatatlan károkat okoznak mind szociális, mind gazdasági, mind morális téren” – olvasható az UMDSZ Elnökségének legutóbbi nyilatkozatában.
- Palkó István, Ungvár -
JACENYUK: TŰRHETETLEN, HOGY A MEGYEVEZETŐ ÚGY VISELKEDIK, MINTHA EGY KÁRPÁTALJAI AUTONÓM KÖZTÁRSASÁGBAN ÉLNEArszenyij Jacenyuk a Miniszteri Kabinet és a megyei közigazgatások elnökeinek soros találkozóján arra kérte Petro Porosenkót, haladéktalanul menessze Vaszil Hubalt.
A miniszterelnök szerint a Kárpátaljai Megyei Állami Közigazgatás elnöke alig féléves regnálása alatt tönkretette a régiót, mely a mutatók alapján országos viszonylatban az utolsó helyre csúszott. Jacenyuk szerint tűrhetetlen, hogy a megyevezető úgy viselkedik, mintha egy Kárpátaljai autonóm köztársaságban élne.
Olasz lap: Obamának fejébe szállt a Nobel-békedíj, jobban tenné, ha lábon lőné magát 2015. február 13. 13:28 Il Giornale Kuruc.info 
Vittorio Feltri újságíró csípős vezércikket írt az Il Giornaléban, amelyben annak a véleményének ad hangot, hogy Obamának "nagyon viszket a keze", hogy végre fegyvereket szállíthasson Ukrajnának. 

"E szándékát nem lehet másként kommentálni, mint felelőtlenség és veszélyes ostobaság" - írja Feltri. "Mialatt Európa vért izzadva próbál diplomáciai úton megoldást találni az ukrán háborús krízisre, Obama szerint csakis katonai beavatkozással és erődemonstrációval érhetünk el eredményt" - folytatja cikkét az olasz újságíró. "Az emberiség nem akar egy új, nagy háborút, míg Obama, kinek nyilvánvalóan a fejébe szállt az "előlegbe kapott" Nobel-díj, már reszkető ujjával a ravaszt keresi a coltján. 

Az USA elnöke tökéletesen meg van győződve arról, hogy csak izmait mutogatva, kardjával jobbra-balra csapkodva lehet megszüntetni az ellenségeskedést Ukrajna véráztatta földjén. Legjobb lenne, ha lábon lőné magát, akkor talán kissé megnyugodna" - fejezte be ironikusan írását Feltri. Obama egész Európát, főleg annak kulcspontját, Németországot hajszolja egyre beljebb az ukrajnai, és az egyre inkább lehetséges európai háborús lángokba. 

Derek Muir
London 

Kapcsolódó: 
   Obama: Muszály vagyunk erőszakot alkalmazni. Ha országok nem azt teszik, amit mi akarunk 
   Kijev máris felrúgja a tűzszünetet? 
   Így bunyóznak az ukrán képviselők ismét (video) 
   Már csak egy felet kell aludni a békéig Donbasszban! 
   Vasárnaptól tűzszünet Ukrajnában 
   Ukrán orvlövészek lőtték a Majdan tüntetőit 
   A radikális ukrán erők folytatják harcukat 
   Oroszország aggódik amiatt, hogy horvát önkéntesek harcolnak Ukrajnában 
   Államcsőd veszélyére figyelmeztető osztályzati szintre minősítették vissza Ukrajnát 
   Szellemi mozgósítás 
   Románia: amennyiben háborúra kerül sor az oroszok ellen, a 20-35 év közötti lakosokat sorozhatják be 
   Az USA összeomlása 
   Világháborút akar kirobbantani az USA? 
   Kijev elárulta a fronton bekerített több ezer ukrán katonát 
   A brit védelmi minisztérium elismerte, hogy tankokat szállítottak Ukrajnába 
   Fico: kiterjedt háború fenyegeti Ukrajnát 
   A pokol kapujában, a pusztulás küszöbén 
   Kiverte a biztosítékot egy vicceskedő észt holokausztkiállítás 
   Egy EU-NATO-pincsi kéznyalintása Kijevben 
KIJEV MÁRIS FELRÚGJA A TŰZSZÜNETET?Még életbe sem lépett a fegyverszünet, Kijev máris bejelentette, hogy két pontot nem fog betartani a 13-ból - adja hírül az ukrán média. Így nehéz lesz rávenni a felkelőket, hogy szombaton éjfélkor beszüntessék a harcot.
Az ukrán külügyminiszter pénteken kijelentette: a szeparatisták vezetőire nem fog kiterjedni az amnesztia – noha a csütörtökön Minszkben aláírt egyezmény 5-ik pontja teljesen egyértelműen általános amnesztiát ír elő.
Pavlo Klimkin még azt is tagadta, hogy Ukrajna alkotmányos reformot vállalt az ország decentralizációs átalakítása érdekében. Ebben az ügyben a külügyminiszter konkrétan hazudik, hiszen a tűzszüneti megállapodás 11-ik pontja így fogalmaz: 2015 végéig új alkotmányt kell elfogadni Ukrajnában, amelynek tartalmaznia kell a hatalom decentralizálását és rögzítenie kell a Donyecki és Luhasznki Régió speciális státuszát
Klimkin mindezt a parlamenti vitában mondta el, amikor a Rada radikális képviselői vonták kérdőre. Oleg Ljasko Radikális Pártjának elnöke úgy fogalmazott: "Ukrajna nem bocsáthatja áruba az alkotmányt".
Már csak egy felet kell aludni a békéig Donbasszban!


Posted on 2015/02/14Szerző: Admin
Donbassz “utolsó teljes háborús éjszakája” (mert hisz tudjuk: ma éjféltől egycsapásra a béke, a szeretet, és a kölcsönös tisztelet fog elhatalmasodni a térségben) minden tekintetben méltó folytatása volt a tegnapi nappalnak.
latt
A népköztársasági erők fokozták a szorítás a megszálló martalócbanda torkán, az pedig kézzel-lábbal, foggal-körömmel csíp-rúg-mar-harap, hogy szabadulhasson a biztos pusztulásból.
Donbassz pribéktüzérsége által elérhető települései egész éjjel támadás alatt álltak. Luhanszk, Donyeck, Gorlovka, Dokucsajevszk, Makejevka. Lángolnak a városok és falvak. Mára virradóan becslések szerint legalább száz civil halt bele a megszállóktól megtisztított terület peremvidékén.
Rotyogott mára virradóan a gyjebalcevoi katlan. Uglegorszk, Logvinovo, Szvetlodarszk környékén Valcman kétségbeesett martalócai egyik kitörési kísérletét követi a másik. Egész éjjel próbálkoztak minden helyen, minden formában. A katlan eddig sejtett titka kezd bizonyossággá válni. Ezerszám pusztulnak ott a külföldi zsoldosok. A nyugati világ szemetét seperte itt össze a “világelit”!
Gyjebalcevoban egész éjjel igen heves utcai harcok dúltak, és azok reggel csak fokozódtak. A város már közel kétharmadát a milicisták ellenőrzik.
Tegnap a kora esti órákban a népköztársasági erők leszedtek a katlan fölött négy darab latordrónt.
(Курахово)Kurahovoba az éjjel nagy kijevi latorerő érkezett. Latoregyedek ezernyi, és rengeteg harci technika. Tankok, önjáró lövegek, mindenféle reaktív tüzéreszköz, és sok-sok csapatszállító páncélos! A kijevi junta készül a békére!

Армия ЛНР закрепилась на окраине Дебальцева

https://www.youtube.com/watch?v=KeLyGwMlwdM
Vasárnaptól tűzszünet UkrajnábanSzombaton éjféltől tűzszünet lép érvénybe Ukrajnában, a nehézfegyvereket visszavonják, a foglyokat kicserélik – jelentették be az orosz-ukrán-német-francia részvétellel zajló minszki csúcstalálkozón.
A délkelet-ukrajnai válság rendezésével foglalkozó kontaktcsoport tagjai aláírták csütörtökön Minszkben a szeptemberi megállapodások végrehajtásáról szóló 13 pontos intézkedéscsomagot: a dokumentum rendelkezik egyebek mellett a tűzszünet betartásáról, a nehézfegyverek visszavonásáról, a foglyok teljes cseréjéről, illetve arról is, hogy Ukrajna helyreállítja az ellenőrzést a teljes orosz-ukrán határszakaszon.
A minszki tárgyalások második napján Vlagyimir Putyin orosz elnök jelentette be elsőként, az elfogadott megállapodás szerint február 15-e nulla órától tűzszünet lép életbe Ukrajnában.
A négy államfő abban egyezett meg, hogy az ukrán kormányzati erők a jelenlegi frontvonaltól, a délkelet-ukrajnai "felkelők" pedig a tavaly szeptember 19-én Minszkben született megállapodásban rögzített vonaltól vonják vissza a nehézfegyvereket. Egyes források szerint erre két hét áll rendelkezésre. A megegyezés értelmében Ukrajnának alkotmányos reformot kell végrehajtania, figyelembe véve a kelet-ukrajnai lakosság jogait – mondta.
Petro Porosenko ukrán államfő hangsúlyozta, hogy az intézkedéscsomag nem biztosít autonómiát az oroszbarát szakadárok kezén lévő kelet-ukrajnai területeknek. Fontosnak tartotta kiemelni azt is, hogy a dokumentum értelmében Ukrajna helyreállítja az ellenőrzést a teljes orosz-ukrán határszakasz felett; ez a folyamat a helyhatósági választások megtartása után veszi kezdetét, és ez év végéig tart.
Teljes fogolycsere lesz, a TASZSZ orosz hírügynökség szerint a felek "mindenkit mindenkire" alapon biztosítják a kelet-ukrajnai konfliktusban túszul ejtett és törvénytelenül fogva tartott foglyaikat. A fogolycsere folyamatának legkésőbb a nehézfegyverek visszavonását követő ötödik napon be kell fejeződnie.
Az ukránok megállapodtak az oroszokkal Nagyija Szavcsenko ukrán pilótanő rövid időn belül történő szabadon engedéséről – ezt Petro Porosenko ukrán elnök jelentette be. Szavcsenko tavaly nyáron esett az oroszbarát Donyec-medencei szakadárok fogságába, akik átadták őt az orosz hatóságoknak. Moszkva orosz újságírók halálában való közreműködéssel vádolta Szavcsenkót.
Fotó: AFP / Andrey Stasevich
Porosenko minden tőle telhetőt megtett, hogy véget vessen a vérontásnak - mondta Angela Merkel német kancellár, aki szerint "most van egy halvány reményünk", de még komoly akadályok állnak előttünk". "Nincsenek illúzióink. Még nagyon-nagyon sok munka szükséges. Mindazonáltal reális esély van arra, hogy a dolgok jobbra forduljanak" - mondta Angela Merkel.
Olekszandr Zaharcsenko, a Luhanszki Népköztársaság elnöke reményét fejezte ki, hogy a négy államvezető által biztosított garanciák révén olyan megállapodást született, amely remélhetőnek véget vett a harcoknak, és lehetővé teszi a donyecki és a luhanszki köztársaságoknak a "békés építkezést a nép érdekében".  "Ezzel a lépéssel magának Ukrajnának is segítünk megváltozni" - mondta Zaharcsenko, és leszögezte, hogy a kontaktcsoport által aláírt dokumentum minden egyes pontja további egyeztetéseket kíván, és "megsértése esetén semmilyen új találkozók és memorandumok nem lesznek".
Ugyancsak bejelentést tett Francois Hollande francia elnök, aki azt mondta, hogy átfogó politikai megoldást sikerült találniuk a tárgyaló feleknek.
Csütörtök délelőtt már több mint 16 órája tárgyalt Angela Merkel német kancellár, Francois Hollande francia, Vlagyimir Putyin orosz és Petro Porosenko ukrán elnök. A négy vezető azért találkozott a fehérorosz fővárosban, hogy megpróbálja előmozdítani a kelet-ukrajnai válság rendezését.
Merkel és Hollande
Ukrán orvlövészek lőtték a Majdan tüntetőit


2014. március 21., péntek 10:14, frissítve: péntek 11:14 , forrás: MTI, 5.ua, szerző: TK
Az ukrán ügyészség fényt derített azoknak az orvlövészeknek a kilétére, akik a kijevi zavargások idején lőttek a tüntetőkre – mondta Oleh Mahnickij főügyész az 5-ös csatornának.
Azonosítottuk azokat az orvlövészeket, akik a Majdant lőtték. Egyelőre csak ukrán állampolgárokról van szó” – mondta a főügyész. További részleteket nem árult el.
A Viktor Janukovics elnök elleni kijevi zavargások végnapjaiban,február 20-án a kormány és a rendszerellenes tüntetők is arról adtak hírt, hogy a központi tér, a Majdan környéki épületek tetejéről mesterlövészek lövik a tömeget. Egyelőre nem tudni, hogy lesből támadó fegyveresek hány ember életét oltották ki.

Tényfeltáró bizottság

Ukrajna új, Nyugat-barát vezetése március elején tényfeltáró parlamenti bizottság felállítását kezdeményezte az orvlövészek által elkövetett gyilkosságok kivizsgálására. A vezetés Andrij Parubijt, a Majdan szervezett önvédelmi egységeinek korábbi parancsnokát akarta megbízni a bizottság vezetésével.
Parubij a Haza (Batykivscsina) párt politikusa, az új hatalom a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBUO) vezetésével bízta meg. Olekszandr Jakimenko, az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) volt vezetője ugyanakkor egy orosz tévének nyilatkozva azt állította, hogy a Parubij által ellenőrzött épületből lőttek a tüntetőkre és a rendőrökre a februári események idején.
Hennagyij Moszkal, a parlament szervezett bűnözéssel és korrupcióval foglalkozó bizottságának helyettes vezetője február végén azt mondta, hogy egy krími különleges osztag orvlövészei gyanúsíthatók a kijevi tüntetők elleni orvtámadásokkal. A kommandós egységet szerinte személyesen Sztaniszlav Suljak, az ukrán belügyi alakulatok parancsnoka hozta létre, és erre vonatkozóan bizonyítékok kerültek a rendvédelmi szervek kijevi jogsértéseit vizsgáló parlamenti tényfeltáró bizottság birtokába.

Jóváhagyták a csatlakozást
Jóváhagyta a Krím félsziget és Szevasztopol Oroszországi Föderációhoz csatlakozásáról szóló megállapodást és a területek új jogi alanyként való befogadásáról szóló alkotmányos törvényt csütörtöki rendkívüli ülésén az orosz törvényhozás alsóháza.

Tizenkét névvel kiegészítették azt a listát, amely az ukrajnai válság miatt európai uniós vízumtilalommal és vagyonbefagyasztással sújtott személyek nevét tartalmazza – jelentette be Brüsszelben Herman Van Rompuy, a tagországok állam- és kormányfőiből álló Európai Tanács elnöke
Kérést fogalmazott meg Kárpátalja kormányzója

A Jobboldali Szektor (PSZ) kárpátaljai tevékenységének megfékezését kéri az ideiglenes államfőtől és a miniszterelnöktől Valerij Luncsenko, a megye kormányzója, miután csütörtökön Ungváron a PSZ tagjai az utcán kényszerítették ki a megye helyettes ügyészének felfüggesztését.
Az Olekszandr Turcsinov ideiglenes elnöknek és Arszenyij Jacenyuk kormányfőnek írt levelében Luncsenko emlékeztetett arra, hogy a radikális beállítottságú csoportosulások figyelmen kívül hagyják Ukrajna jelenlegi helyzetét, és a konszolidáció elősegítése helyett destabilizációra törekednek. Rámutatott, hogy ezek a szervezetek tevékenységükkel akadályozzák az államvezetés döntéseinek megfelelő végrehajtását – adta hírül pénteken a Karpatnews.in.ua kárpátaljai hírportál.
A megye első embere felhívta az állami vezetők figyelmét arra, hogy a [nacionalista és szélsőjobboldali szervezetekből verbuválódott – a tud. megj.] PSZ emberei februárban Ungváron őrizetbe vették, majd nyilvánosan lámpaoszlophoz kötözték a csapi vámparancsnokot, március elején pedig, ugyancsak az utcán, kierőszakolták a megye újonnan kinevezett rendőrparancsnokától felmondó levelének a megírását. A PSZ tagjai március közepén elfoglalták a Kárpátalja megyei közigazgatási bíróság ungvári épületét, hogy így bírják rá tisztségéről való lemondásra a bíróság elnökét – írta.
Luncsenko felháborítónak nevezte, hogy a PSZ az új kárpátaljai járási vezetők kinevezése elleni csütörtöki ungvári békés tüntetést arra használta fel, hogy kikényszerítse a megye helyettes ügyészének felfüggesztését munkaköréből.

Nem hajlandó kompromisszumra a Jobboldali Szektor

Kárpátalja kormányzója rámutatott, a semmilyen kompromisszumra nem hajlandó PSZ által teremtett légkörben rendkívül nehéz az államhatalmi szervek stabil működésének a biztosítása és az állam vezetése által kitűzött feladatok teljesítése. „Ennek tükrében kérem önöket, elnök úr és miniszterelnök úr, hogy üljenek tárgyalóasztalhoz a PSZ és az önvédelmi alakulatok vezetőivel annak érdekében, hogy biztosítható legyen a helyi államhatalmi szervek stabil működése. Szükség esetén az államügyészség hozzon létre vizsgálóbizottságot a kialakult helyzet jogi értékelésére” – zárta levelét Valerij Luncsenko.
A kárpátaljai médiában nagy feltűnést keltett Olekszandr Szacskónak, a kárpátaljai PSZ vezetőjének a csütörtöki ungvári tüntetésen tett kijelentése, amely szerint a PSZ ma már úgy látja, kár volt nem felgyújtani a közigazgatási hivatali épületeket, mert az új ukrán hatalom semmilyen változást nem akar. Szacsko azt is bejelentette, hogy a PSZ politikai párttá alakul, és indul a választásokon, de a jövőben is megmarad a katonai szárnya.

Tükörválasz

Oroszország arra készül, hogy „tükörválaszt” adjon a krími válság miatt ellene hozott nyugati büntetőintézkedésekre – jelentette ki pénteken Grigorij Karaszin külügyminiszter-helyettes. „Az angolban van egy olyan kifejezés, hogy reciprocity [viszonosság], ezt az oroszban tükörválasznak mondják” – idézte Karaszin szavait az állami RIA Novosztyi hírügynökség.
A válasznak „összevethetőnek kell lennie, és nem is cáfolom, hogy ebben gondolkodunk” – tette hozzá Karaszin egy nappal azután, hogy az Európai Unió vezetői és Barack Obama amerikai elnök újabb moszkvai tisztségviselőkre és kormányhoz közeli személyekre terjesztették ki a Krím félsziget bekebelezése miatt ellen elrendelt szankciókat.
A radikális ukrán erők folytatják harcukat2015. február 13., péntek 19:35, frissítve: péntek 22:28 , forrás: MTI, szerző: HZS
Dmitro Jaros, a radikális Jobboldali Szektor (PSZ) vezetője szerint az oroszbarát szakadárokkal kötött egyezségek ellentétesek az ukrán alkotmánnyal, ezért szervezete fenntartja magának a jogot az „aktív harci cselekmények” folytatására. A „donyecki népköztársaság” szóvivője szerint azonban Kijev nem akarja betartani a minszki megállapodásokat. Az orosz Szövetségi Nyomozó Bizottság (SZK) szóvivője közben kijelentette: szó sincs a volt ukrán katonanő, Nagyija Szavcsenko közelgő szabadon engedéséről.
A PSZ vezetője pénteken a Facebookon reagált az előző nap az úgynevezett normandiai négyek, azaz a német kancellár, valamint a francia, az orosz és az ukrán elnök minszki találkozóján tető alá hozott újabb tűzszüneti megállapodásra. „A PSZ szerint az orosz terroristákkal kötött megállapodásoknak nincs semmiféle jogi erejük, ellentétesek Ukrajna hatályos alkotmányával, amiből pedig az következik, hogy nem kötelező teljesíteniük az ukrán állampolgároknak” – fogalmazott Jaros.
Leszögezte: abban az esetben, ha az ukrán fegyveres erők parancsot kapnak arra, hogy vonják hátrébb a nehézfegyvereket és a tüzérséget a frontvonaltól, és ne nyissanak tüzet, a Jobboldali Szektor önkéntes csapatai továbbra is fenntartják maguknak a jogot a harc folytatására, mindaddig, amíg „teljesen fel nem szabadítják az ukrán földeket az orosz megszállástól”.

Egymillió „belső” menekült
Az ukrán kormányzati statisztika szerint február elejéig 980 ezer ember regisztráltatta magát belső menekültként. A harcok elől menekülők egy része szervezett evakuálási akciókban, másik részük spontán módon hagyja maga mögött addigi életét.

A Brookings szerint a belső menekülteken kívül 600 ezerre tehető azoknak a száma, akik külföldön, szomszédos országokban – nyilván főleg Oroszországban – kerestek menedéket.
Törékeny a minszki béke

A tűzszünetről, a nehézfegyverek visszavonásáról, a fogolycseréről és egyebekről rendelkező megállapodást Vlagyimir Putyin orosz, Petro Porosenko ukrán, Francois Hollande francia elnök és Angela Merkel német kancellár dolgozta ki a szerda este kezdődött, csütörtök reggel véget ért minszki csúcstalálkozójukon. Ezt követően a Kijev, Moszkva és az EBESZ képviselőiből álló úgynevezett kontaktcsoport, valamint a donyecki és luhanszki szakadár „népköztársaságok” képviselői aláírták a dokumentumot. A kontaktcsoportban Kijevet Leonyid Kucsma volt ukrán elnök képviseli.
Petro Porosenko nem tárgyalt a szakadár vezetőkkel Minszkben. A kijevi vezetés – beleértve az elnökséget, a kormányt és a parlamenti többséget – szintén terroristáknak tartja a kelet-ukrajnai szakadárokat, és több ízben fordult már a nemzetközi közösséghez, hogy „népköztársaságaikat” nyilvánítsák terrorszervezetté.

Kijev nem akarja betartani a minszki megállapodásokat

Kijev lényegében megtagadja a minszki megállapodások teljesítését azáltal, hogy nem hajlandó amnesztiában részesíteni a kelet-ukrajnai felkelők vezetőit – mondta pénteken Andrej Purgin, az önhatalmúlag kikiáltott „donyecki népköztársaság” népi  tanácsának szóvivője. A szakadár politikus Pavel Klimkin ukrán külügyminiszternek arra a pénteki megnyilatkozására reagált, amely szerint a kelet-ukrajnai eseményekben részt vevőkre vonatkozó közkegyelmet kizárólag az ukrán parlament által tárgyalt törvény értelmében biztosítják, a fegyveresek vezetőinek adott kegyelemről azonban nincsen szó.
A helyi hírügynökségnek nyilatkozó Purgin szerint a külügyminiszter ezzel gyakorlatilag jelezte, hogy az ukrán kormány nem fogja teljesíteni a minszki megállapodást és a törvényt. Purgin kifejtette, hogy Kijevben most „boszorkányüldözés folyik”, egyre több a politikai fogoly, elítélik és börtönbe zárják a másként gondolkodókat. A szakadár vezető szerint ezreket fognak perbe jelentéktelen ügyek miatt. Emlékeztetett a legutóbbi nagyobb méretű, szerinte egyenlőtlen fogolycserére.
Mi valóban azokat az embereket adtuk át, akik lövöldözni jöttek hozzánk, ukrán részről 220 személyt adtak át nekünk, közülük azonban csak 34 volt felkelő, a többiek politikai foglyok voltak” – mondta Purgin.

Szaakasvili reformügyi tanácsadó lett
Petro Porosenko ukrán elnök a kormányzati reformokkal foglalkozó nemzetközi tanácsadói testület vezetőjének nevezte ki Miheil Szaakasvili volt grúz államfőt – közölte pénteken a kijevi elnöki hivatal honlapján.
Szó sincs Szavcsenko szabadon engedéséről

Megalapozatlanok a híresztelések Nagyija Szavcsenko közelgő szabadon engedéséről – jelentette ki az orosz Szövetségi Nyomozó Bizottság (SZK) szóvivője pénteken. Vlagyimir Markin azt is közölte, hogy a hatóságnak megdönthetetlen bizonyítékai vannak arra, hogy a volt ukrán katonanő vezette a célra társait, akik (tavaly nyáron) Délkelet-Ukrajnában aknatűz alá vették az állami orosz televízió riporterét és kollégáját szállító gépkocsit. Ezért szerinte „nincs semmiféle” alapja annak, hogy őt szabadon engedjék. A tévések meghaltak a lövöldözés során.
Az amerikai Szövetségi Nyomozó Irodához (FBI) hasonló, nyomozói és vádhatósági feladatokat is ellátó orosz szervezet szóvivője hangsúlyozta, hogy az ukrán katonanő „egyáltalán nem volt pilóta”, mindössze célzóként szolgált egy Mi-24-es harci helikopteren, és közreműködött Igor Kornyeljuk és Anton Volosin orosz újságírók megölésében.
Markin azt mondta, hogy Szavcsenkót bírósági döntés alapján különösen súlyos bűncselekmény elkövetése miatt vizsgálati fogságban őrzik. „A bíróságnak van joga meghatározni bűnösségének fokát és a büntetés mértékét”, és az ügy egyelőre nyomozati szakaszban van – tette hozzá. Az orosz hatóság illetékese a Szavcsenko elleni megdönthetetlen bizonyítékok között sorolta a volt katonanő feljegyzéseit, a megölt orosz tévések testéből kivett aknagránátszilánkok ballisztikai szakértői vizsgálatait, és a tévések halálának helyszínéről készített műholdas fényképeket, videofelvételeket.
Azt mondta, hogy mindez csak egy része a bizonyítékoknak, amelyeket a bíróság elé fognak tárni, és megjegyezte, hogy „egyes politikusokkal és úgynevezett ügyvédekkel ellentétben mi tényekből indulunk ki és nem érzelmek, valamint politikai szenvedélyek irányítanak bennünket”.
Közben Mihail Fedotov, az orosz elnök mellett működő emberi jogi tanács elnöke közölte: pénteken meglátogatta Szavcsenkót, aki nem akar sem egyéni, sem közkegyelmet. Mint mondta, Szavcsenko azt akarja, hogy minél előbb állítsák bíróság elé, mert meg van győződve arról, hogy az igazságszolgáltatás kimondja majd: nem követett el semmilyen bűncselekményt.

Dokumentumok a NATO kezében?

Dokumentumok állnak a NATO tagállamainak rendelkezésére, amelyek bizonyítják az orosz katonai jelenlétet Kelet-Ukrajnában – közölte Jens Stoltenberg, a szervezet főtitkára a Kommerszant FM orosz rádiónak adott interjúban, pénteken. A NATO főtitkára elmondta, hogy az észak-atlanti szervezet tagállamai felderítésének a birtokában vannak ezek a bizonyítékok. Stoltenberg megerősítette, hogy a NATO, mint szervezet nem fog fegyvereket szállítani Ukrajnának, mert nem is rendelkezik azokkal, de „minden egyes tagállama döntést hozhat ebben a kérdésben”. A főtitkár hangsúlyozta, hogy amennyiben a NATO-országok sora megkezdi a fegyverszállítást, az nem a szervezet lépése lesz.
Az Egyesült Államok szenátusa pénteken határozatban ítélte el az orosz kormányt Nagyija Szavcsenko ukrán harcipilótanő „törvénytelen bebörtönzéséért”, és felszólította azonnali szabadon engedésére. A testület felszólította az Egyesült Államokat, európai szövetségeseit és a nemzetközi közösséget, hogy támogassák a Szavcsenko és más, törvénytelenül fogva tartott személyek szabadságának visszanyerését célzó erőfeszítéseket. Az amerikai kongresszus felsőháza ezenkívül szolidaratását fejezte ki az ukrán nép irányában.
Messze még a béke
Petro Porosenko ukrán elnök pénteken azt mondta, még távoli a béke Kelet-Ukrajnában, és senki nincs meggyőződve arról, hogy az előző napi minszki megállapodás feltételei teljesülnek. Hangsúlyozta, hogy a csütörtöki megállapodás fényében „van rá remény, hogy innentől mégiscsak a konfliktus kiszélesedésének leállítása, a tűzszünet, a nehézfegyverzetek kivonása irányába alakul a helyzet, és remélem, ez az út elvezet bennünket a békéig”.

Andrij Liszenko, a szakadárok elleni ukrán műveletek parancsnokságának szóvivője szerint a lázadók igyekeznek megerősíteni pozícióikat a konfliktus fontosabb térségeiben.

Eduard Baszurin, az önhatalmúlag kikiáltott donyecki népköztársaság „védelmi minisztere” azt állította, hogy az ukrán fegyveres erők az elmúlt napban több mint negyven alkalommal támadták a szakadárok által ellenőrzött településeket.

Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő a debalcevei események kapcsán azt mondta, „az ukrán kollégák úgy tartják, hogy nincs katlan, az orosz államfő szerint ugyanakkor létezik”. Ezért Moszkva „aggódik amiatt, hogy az ott lévő ukrán fegyveres alakulatok a tűzszünet hatályba lépését követően megpróbálnak kitörni és ezzel megsértik a tűzszünetet”.

Pavlo Klimkin ukrán külügyminiszter a parlamentben arról számolt be, hogy az ukrán katonák megkezdték a nehézfegyverzet válságövezetből való visszavonásának előkészítését. Klimkin azt is elmondta, egyértelmű utasítást kaptak, hogy valamennyi foglyot engedjék majd szabadon a másik fél által fogva tartottakért cserébe.Oroszország aggódik amiatt, hogy horvát önkéntesek harcolnak Ukrajnában


2015. február 13., péntek 17:21 Írta:  MTI
  Oroszország aggódik amiatt, hogy horvát önkéntesek harcolnak Ukrajnában


  Oroszország aggódik és értetlenül áll Vesna Pusic horvát külügyminiszter kijelentése előtt, amelyben megerősítette, hogy horvát önkéntesek harcolnak Ukrajnában az ottani kormányerők oldalán – írta a Vecernji List című horvát napilap pénteken. Az újság ismertette az orosz külügyminisztérium közleményét, amelyben a tárca felszólította Horvátországot és minden olyan ország vezetőjét, amelynek állampolgárai Ukrajnában harcolnak, hogy akadályozzák meg ezt a veszélyes gyakorlatot, főleg azután, hogy Minszkben (csütörtökön) megállapodás született a kelet-ukrajnai helyzet rendezéséről.
  Az orosz minisztérium emlékeztette Zágrábot: Minszkben arról is megegyeztek, hogy az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) felügyelete mellett Ukrajnából ki kell vonni minden idegen egységet, katonai felszerelést és zsoldost. Vesna Pusic horvát külügyminiszter még szerdán Zágrábban, a kormányülés előtt úgy nyilatkozott, hogy harcolnak horvát állampolgárok Ukrajnában, de kizárólag a reguláris hadsereg soraiban, nem félkatonai alakulatoknál.
  A Vecernji List a horvát külügyminisztériumtól mindazonáltal úgy értesült, hogy Ukrajnában valóban harcol nyolc horvát önkéntes, de egyikőjük sem köthető horvát állami intézményekhez, és azok semmilyen formában nem támogatják őket. „Attól függetlenül, hogy mindössze néhány emberről van szó, aggodalomra ad okot az eset, és az egész helyzetet a legnagyobb komolysággal kezeljük” – mondták a horvát külügyminisztériumnak a lap által meg nem nevezett tisztségviselői.
  A források kiemelték: minden idegen harcosnak, azoknak is, akik Horvátországból mentek Ukrajnába, vissza kell térniük hazájukba, hogy a minszki megállapodás mielőbb konkrét eredményekhez vezessen.
  Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke az uniós állam-, illetve kormányfők informális brüsszeli tanácskozását követő csütörtök éjszakai sajtótájékoztatón még úgy nyilatkozott, nincs bizonyíték arra, hogy horvát állampolgárok harcolnának Kijev oldalán a kelet-ukrajnai konfliktusban. "Nincs bizonyítékunk arra, hogy bármely EU-tagország állampolgárai részt vennének a kelet-ukrajnai harcokban. Az az érzésem, hogy ez inkább propaganda. De ráadásul nem is ez a fő gond a tűzszüneti megállapodás végrehajtását illetően. Biztos vagyok abban, hogy a legfontosabb az orosz fél jó szándéka" - mondta Tusk.
Államcsőd veszélyére figyelmeztető osztályzati szintre minősítették vissza Ukrajnát 


2015. február 14., szombat 07:58 Írta:  MTI
  Államcsőd veszélyére figyelmeztető osztályzati szintre minősítették vissza Ukrajnát

  Államcsőd veszélyére figyelmeztető osztályzati szintre minősítette vissza Ukrajnát pénteken a Fitch Ratings. A nemzetközi hitelminősítő pénteken késő este, az európai és az amerikai piaci zárások után Londonban bejelentette, hogy az eddigi "CCC"-ről egy fokozattal "CC"-re rontotta Ukrajna hosszú futamidejű szuverén devizaadósságának besorolását.
  A Fitch szerint a "CC" osztályzat azt jelzi, hogy valószínűnek tűnik "valamilyen formájú" törlesztési csőd bekövetkezte Ukrajnában. A héten bejelentett új IMF-program elősegíti ugyan az ukrán gazdaság finanszírozási hiányának enyhítését, ám egyre nagyobb a valószínűsége annak, hogy a programhoz kapcsolódóan a magánhitelezőkkel szembeni külső adósságkötelezettségeket is át kell majd strukturálni - áll a Fitch elemzésében.
  A hitelminősítő megállapítja, hogy romlik az ukrán szuverén hitelképesség: a hazai össztermékhez (GDP) mért konszolidált államháztartási hiány - a Naftohaz állami energiaipari vállalat veszteségeivel együtt - tavaly elérte a 13 százalékot, és a Fitch Ratings számításai szerint a közvetlen és a garantált adósságráta 72 százalékra emelkedett. A cég becslése szerint az ukrán GDP-érték tavaly 7,5 százalékkal zuhanhatott reálértéken, és a Fitch az idén további 5 százalékos visszaeséssel számol. Ezek sokkal rosszabb számok a Fitch Ratings tavaly augusztusban összeállított legutóbbi ukrajnai előrejelzéseinél - hangsúlyozza pénteki elemzésében a hitelminősítő.
  A Fitch adatai szerint az ukrán devizatartalék januárban már csak 1,3 havi importszámlával volt egyenlő. Az ukrán devizaadósság-törlesztési államcsőd veszélyére a két másik nagy nemzetközi hitelminősítő is felhívta már a figyelmet. A Standard & Poor's nemrégiben szintén rontotta Ukrajna államadós-osztályzatát, "CCC-ről egy fokozattal "CCC mínusz"-ra, azzal a véleményével indokolva a lépést, hogy ha nem érkezik az eddigieken felül további külső pénzügyi segítség, a következő hónapokban elkerülhetetlenné válhat az ukrán törlesztési államcsőd.
  A Moody's Investors Service legújabb előrejelzése szerint az ukrán GDP-érték az idén várhatóan 7,5 százalékkal, jövőre további 6 százalékkal zuhan. A hivatalos ukrán devizatartalék a Moody's számításai szerint már egyhavi importszámla fedezetére sem elég. A cég szerint ebben a helyzetben növekszik a törlesztési államcsőd kockázata, tekintettel arra is, hogy 2015-ben hozzávetőleg 28 milliárd dollárnyi külső ukrán államadósság-kötelezettség jár le.
Szellemi mozgósítás
Romániában hozzávetőleg 2,1 millió 20 és 35 év közötti férfi él

A Honvédelmi Minisztérium cáfolta azt, hogy Romániában napirenden volna a besorozás. Erre csak ostromállapot, szükséges mobilizáció vagy hadiállapot esetén kerül sor.


Képünk illusztráció
Amennyiben Románia és Oroszország között háborúra kerül sor, a 20 és 35 év közötti romániai lakosokat besorozhatják – olvashatjuk a România TV portálon.
Az oldalon arról is írnak, hogy a hatóságok jóváhagyták azokat az orvosi formanyomtatványokat, amelyekkel a 20 és 35 év közötti romániai fiatalok meg kell jelenjenek szükség esetén a helyi sorozóbizottságok előtt, hogy kiderüljön, orvosi szempontból nézve alkalmasak-e a sorozásra."
Viszont a dokumentumok aktualizálása még tavaly májusában került sor– vélhetően a szomszédos Ukrajnában kialakult háborús helyzet miatt –, erről akkor a Hivatalos Közlöny (Monitorul Oficial) is beszámolt:Az USA összeomlása6 és fél milliárd felesleges ember

VILÁGHÁBORÚT AKAR KIROBBANTANI AZ USA?Az alább is látható videó tartalma rendkívül elgondolkodtató és megdöbbentő.

A Ken Jebsen, német újságíró által elmondottak nagymértékben megosztották az internetes társadalmat, és a témához rengeteg hozzászólás érkezett. Kíváncsiak vagyunk a Te véleményedre is! A videót alább nézheted meg.
Ken Jebsen, német újságíró beszél az amerikai hadiipar igazi céljairól, amely a médián keresztül hamis és félrevezető tájékoztatással uszítja Európát az oroszok ellen.
Köszönet egy jó barátnak a németről készített feliratért!
 • Egy hozzászólás a videóhoz: Mindenkinek ajánlom a figyelmébe: A Szovjetunió felbomlása után az USA vállalta, hogy az utódállamokat nem veszi számításba a NATO bővítésekor, más szóval, Oroszországot nem kívánja körbekeríteni.
Ennek pont az ellenkezőjét tapasztaltuk Gruzia és legutóbb Ukrajna esetében. Az USA megígérte, hogy Ukrajna biztonságának fokozása érdekében Ukrajna felvételt nyerhet a NATO-ba. Ezek után Oroszországnak nem volt más választása, mint az amúgy 90 százalékban orosz lakosságú Krim annektálása saját biztonsága érdekében. A Krim az egyetlen déli tengeri kijárat az orosz haditengerészet számára.
Ezt minden józan nyugati elemző elismeri. Fontos mindig emlékezni a pontos időrendi sorrendre, különben könnyen összekeverjük az okot az okozattal. Az USA elhatározta, hogy megakadályozza Nyugat-Európa és Oroszország további közeledését, így a közép-európai országok ütközőzónává váltak. Az EU és Németország nagy óvatosságot tanúsít az ukrán konfliktus ügyében, de óriási amerikai nyomás alatt van.
A Kelet-Ukrajnában történtek szorosan összefüggnek azzal, hogy az ukrán vezetés nem hajlandó semmilyen gesztust tenni a Keleten élő orosz ajkú lakosság részére, tehát az ott élők nagy része az Oroszországhoz való csatlakozásban látja a hosszú távú megoldást saját helyzetének javítására.
Az amerikai propaganda érdekes módon nem beszél arról, hogy az ukrán vezetés milyen hibákat követ el, vagy arról, hogy Ukrajna a gazdasági összeomlás küszöbén áll. Ahogy Irakban sem támogatták az általuk szétbombázott ország újjáépítését, kíváncsi vagyok, hogy egy gazdasági csőd esetén ki fog a 70 milliós Ukrajna segítségére sietni. Tekintettel arra, hogy Magyarország szomszédos Ukrajnával, számunkra végképp nem közömbös, hogy az események milyen irányt vesznek.

VILÁGHÁBORÚT AKAR KIROBBANTANI AZ USA?
KIJEV ELÁRULTA A FRONTON BEKERÍTETT TÖBB EZER UKRÁN KATONÁT

2015.02.14 15:20

Hídfő.net.ru | Debalceve
Debalceve településről nem esik szó a nemrég aláírt minszki megállapodásban, ami azt jelenti, Kijev elárulta a településen tartózkodó mintegy 5000 ukrán katonát.
A Donyecki Népi Köztársaság beszünteti a tüzet mindenhol, kivéve a köztársaság belső területein, ahol továbbra is tartózkodnak ukrán katonák. Alexander Zaharcsenko donyecki államfő szerint minden olyan kísérletet, amiben Kijev fegyveresei megpróbálnak áttörni a Debalceve körüli ostromgyűrűn, vissza fognak verni."Mindenhol beszüntetjük a tüzet, kivéve a belső területeken. Minden próbálkozást, amellyel a kijevi katonák el akarják hagyni a katlant, megállítunk. Erre már kiadtam a parancsokat."
Zaharcsenko az újságíróknak nyilatkozva kifejtette, hogy a minszki megállapodás egyetlen szóval sem említi Debalceve helyzetét. Eduard Baszurin, a milícia helyettes vezetője szerint Kijev arra adott parancsot, hogy az ukrán katonák ne adják meg magukat, mert február 15. után az EBESZ fogja kihozni őket. Ugyanakkor a minszki megállapodásban egyetlen szó nem esik a településről, és Kijev tagadja, hogy ott lennének bekerített csapatai. Zaharcsenko szerint azonban mintegy ötezer ukrán katona van bekerítve, akik nem jutnak ellátmányhoz, és úgy tűnik, Kijev egyszerűen elárulta őket.
A Donyecki Népi Köztársaság fegyveres erői felajánlották a várost védő ukrán katonáknak, hogy békés elvonulási utat kapnak, de ehhez le kell tenniük a fegyvert. A kitörési kísérleteket meg fogják hiúsítani.
Debalceve település a volt Ukrajna legnagyobb vasúti csomópontja, ami összeköti Ukrajna nagyvárosait Oroszország nyugati régióival. Egyes jelentések szerint több mint tízezer ukrán katona tartózkodik a településen, a milícia minden eddigi, a város elfoglalására tett kísérlete kudarcba fulladt. Ugyanakkor az ukrán csapatok nem jutnak ellátmányhoz, mert a milícia ellenőrzés alá vonta a településhez vezető főútvonalat, amit Kijev eddig az ott tartózkodók ellátására használt.

A pokol kapujában .......a pusztulás küszöbén.A „Nagy Izrael” terve és megvalósítása, avagy a cionisták  elveszett gonosz álma...

Sokak talán erős túlzásnak tarthatják az olyan, időnként újra és újra napvilágot látó kijelentéseket, melyek a világpolitikai alakulások értelmi szerzőit és kivitelezőit túlnyomó részt a szabadkőműves zsidóság köreiben vélik megtalálni, és az eseményeket olyan irányba látják változni, amelyek elsősorban és mindenekelőtt az ő érdekeiknek és céljaiknak kedvez.
Ha ez első hallásra túlzásnak is tűnik, a józanul gondolkodók nem vethetik el zsigerből az efféle megközelítéseket, mégpedig két okból sem:
1) az ezzel kapcsolatos információk és utalások relatív gazdagságából adódóan,
 1. illetve arra a tényre való éles tekintettel, hogy azok az alakulások, amiket a médián és az oktatáson keresztül el akarnak hitetni velünk, minden bizonnyal nem felelnek meg a valóságnak – aki eddig követte írásainkat, talán már érti, miért mondjuk ezt.
A politikát mozgató (ahogy Bogár László mondaná) „bábmester” egy újabb Oroszország-Amerika illetve ezzel párhuzamosan egy iszlám-kereszténység ellentétet szeretne elhitetni a nagyközönséggel, ami a média durva hazugságai, a politika ravaszsága és az általános történelemhamisítás tényei ismeretének fényében elég nehezen elfogadható alternatíva. Ezért szükséges keresnünk egy másikat, amely kétségtelenül sokkal inkább a színfalak mögött játszódik, emiatt nehezebben kikutatható, de ettől még nem biztos, hogy kevésbé valóságos.
Ez a másik alternatíva a történelmet nem a folyton változó érdekek kicsinyes és főként gazdasági szempontok szerinti csatározásaiként értelmezi, hanem olyan valóságként, amit valakik tudatosan mozgatnak és irányítanak. Kevesen vannak, akik komolyan odafigyelnének például Albert Pike 1871-ben (!) írt levelére, holott az abban leírtak hátborzongató pontossággal jósolják előre a két világháborút, és a mostani, iszlám területeken jelenlevő konfliktust is. Az ilyesmit nem lehet azzal elintézni, hogy biztosan véletlen egybeesés, vagy hogy túl kevés arra, hogy bármit bizonyítson. Az ilyen kijelentések árnyaltabb képet adnak a történelemről, és súlyos tartalmuk miatt igen határozottan felvetik annak gyanúját, hogy az események teljesen másról szólnak, mint ahogyan a legtöbbek állítják.


Disraeli, egykori angol miniszterelnök sokat említett kijelentését sem söpörheti könnyelműen a szőnyeg alá a körülötte zajló eseményeket tudatosan vizsgáló ember:
A világot egészen más személyek kormányozzák, mintsem azok képzelik, akiknek tekintete nem hatol a kulisszák mögé.” Ugyanígy Drábik János határozott állítását sem:  A világ történelmét, néhány gonosz szándékú egyén írja/írta, rendezi/rendezte meg, hogy véghezvigyék a nagy tervüket, amit Új Világrendnek hívnak.” A következők alapján szintén nem hajthatja nyugovóra a fejét az olvasó nyugodt lelkiismerettel: A közönség nem veszi észre, hogy minden konfliktusban – mind a nemzeten belüli, mind a nemzetek közötti konfliktusokban – a látszólagos szervezőkön kívül rejtett mozgatók vannak jelen, akik érdekektől vezetett számításaikkal elkerülhetetlenné teszik ezeket a konfliktusokat. (…) Mindent, ami a népek zavaros forrongásában történik, titokban készítenek elő, hogy biztosítsák néhány ember uralmát.”

A politikai éleslátás nagymestere, Julius Evola sem fogalmaz másként:
A rejtett történelem témakörének érdekes dokumentuma a jól ismert Cion bölcseinek jegyzőkönyvei. (…) A kérdéses dokumentumot úgy hozták nyilvánosságra, mint egy jegyzőkönyvet, amelyet egy titkos zsidó-szabadkőműves szervezettől loptak el. A jegyzőkönyv állítólag felfed egy tervet, amelyet azért dolgoztak ki és hajtanak végre, hogy felforgassák és elpusztítsák a tradicionális Európát. (…) Figyelmen kívül hagyva most a hitelesség kérdését, az egyetlen fontos és lényeges pont a következő: ez az írás ama írások egyike, amelyek – többé-kevésbé fantasztikus, sőt regényes formában – hitet tesznek amellett, hogy a legutóbbi idők rendetlensége nem véletlenek sorozata, hanem megfelel egy tervnek, amelynek fázisait és alapvető eszközeit éppen a fent említett szöveg mutatja meg pontosan.”

Pike-tól megtudjuk, hogy léteznek olyan elgondolások, melyek szerint a második világháborúk során nem igazán egyik vagy másik nagyhatalom győzelme volt kérdéses, hanem hogy létrejön-e Izrael állam:
Ennek a háborúnak meg kell semmisítenie a fasizmust, illetve a nácizmust és el kell vezetnie Izrael állam létesítéséhez Palesztinában.” Eszerint a világméretű csatározások bármennyire is grandiózusak, valójában egyfelől elterelő, másfelől tisztogató hadműveletek, és igazából egyetlen állam, Izrael érdekeivel és a cionista törekvések sikerre vitelével kapcsolatosak.
A tervről térképek is megjelentek.


A terület az úgynevezett „Ígéret Földjén”, a Nílus és az Eufrátesz között helyezkedne el, és a világ központi hatalmának címére pályázna.
Visszatérve még egy pillanatra a túlzások kérdésére, érdemes belegondolni, hogy a második világháború előtt a „kis” Izrael létrehozatalának gondolata is légből kapott fantáziálásnak minősült, arról nem is beszélve, hogy ez a „kis” Izrael aztán majd olyan nagyhatalmak mozgatója lesz, mint az Egyesült Államok (!). És olybá tűnik, hogy itt egyáltalán nem kíván megállni, amit olyan aktuális apróságok is igazolni látszanak, miszerint – az egyébként Izrael és USA közreműködésével létre jött – ISIS által lerombolt területeket zsidó felvásárlók kaparintják meg sorra.

De hallgassuk erről a történelmi háttérösszefüggések professzorát, László Andrást:
Mi a zsidóság, és a zsidó-szabadkőművesség voltaképpeni célja? A nemzetközi zsidóság természetesen messze túlterjed Izrael államon, és az egész világot – vagy közvetlenül, vagy közvetve – kézben tartja. Ez még azokra az országokra is érvényes, ahol a zsidóság jelenléte teljesen elenyésző. Mindenesetre Izraelre feltétlenül oda kell figyelnünk, mert a jelenlegi Izraelnél egy nagyobb Izraelt akarnak létrehozni, a Nagy Izraelt, amelyik az Eufratestől a Nilusig terjedne. (Ne kerülje el senki figyelmét, hogy az Eufrates és a Tigris – más területek mellett – Irakban, közvetlenül Bagdad közelében hömpölyög.) A következő lépésben pedig – s ez lényeges – a Teljes Izraelt is létre akarják hozni, amelyik voltaképpen a Föld egészével azonos, és ezen egy zsidó-szabadkőműves-irányítottságú világköztársaságot, majd ezt követően egy zsidó világkirályságot akarnak kialakítani. Mondhatjuk, hogy valójában ez a zsidóság törekvéseinek a végcélja. Ehhez természetesen addig is hozzátartozik a további kibontakozás és prosperálás.”
Ma már az Egyesült Államok inkább hasonlít egy kifinomult koncentrációs táborra, mint a szabadság földjére. Gazdasága romokban, hadereje elenyésző az Orosz-Kínai-Iráni-Indiai stb. további kis országok tengelyéhez képest. Lassan eljön azaz idő, amikor teher lesz számára Izrael cionista gyilkos kormánya. 
Itt tennünk kell egy rövid megjegyzést, mert léteznek olyan Jézus hitű zsidó csoportosulások, akik nyíltan elutasítják mindezt, mondván a jelenlegi Izrael nem az „írás szerint” jött létre.
Ezért szükségesnek tartjuk leszögezni, hogy amikor ezeket a kijelentéseket tesszük, azt nem valamilyen faj vagy vallás ellen tesszük, hanem egy nagyon sötétnek mutatkozó sátáni törekvés ellen, amit a jelek szerint az értékek nélküli  zsidóság is nagy számban támogat. Senki nem értette meg és nem is akarta megérteni, hogyOrosz Mihály Zoltán liberális körökben nagy felháborodást keltett n... sem a zsidóság ellen szólt, hanem gyilkos államuk egyre szemtelenebb erő- és hatalomgyakorlása ellen a Közel-Keleti térségben.


Már csak az a kérdés marad hátra, hogy ha valóságosnak is tartjuk az itt felvázoltakat, mihez kezdjünk az információval? Jelen helyzetünkből adódóan nem sokat tudunk tenni. Amire mégis képesek lehetünk, hogy minden lehetséges eszközzel felszólítjuk Európát, hogy egyrészt figyeljen ezekre a folyamatokra, másrészt határolódjon el az ilyen törekvésektől, harmadrészt tegyen meg mindent ennek megakadályozására. Európa világhatalmi státuszát illetően természetesen nincsenek illúzióink, hiszen idegen hatalmak által többszörösen megszállt földrész.

Ugyanakkor mást nem tehetünk:
Európa maradék hatalma is veszélybe kerül egy esetleges „Nagy Izrael” létrejötte következtében (a hatalmi centrum áthelyeződése miatt). Ezt semmiképp nem szabad hagyni, hiszen akkor már nem csupán Magyarország gyarmatosításáról és külső fenyegetettségéről, hanem egész Európa totális kiszolgáltatottságáról, vezető szerepének minden eddiginél nagyobb elveszítéséről lennénk kénytelenek beszélni.

Sötét fellegek Európa egén...

Amint várható volt, a gázai "offenzíva" négy irányú célt szolgál ki. Elsődleges célként figyelemelterelés az ukrajnai eseményekről, másodlagos célként Gáza felszámolása, harmadlagos szempontként arab támadás kiprovokálását, és nem utolsó sorban a gázai területek olaj -és gázkincsének 1976-óta folyó palesztin népirtás keretében való megszerzését.
De súlyos következményekkel jár az oroszellenes szankciók bevezetése, elsősorban Európa vonatkozásában is, mint a "buta gyerek esetében, aki azért sem fogadja el az ételt, inkább éhen halna", mert vélt vagy bebeszélt sérelme miatt "durcás". Európa megvásárolt és idegen érdekeket képviselő kormányainak nagy szüksége lesz hamarosan az országaikat ellepő idegen haderőkre, hatalmuk fenntartása érdekében (mert a lakosságra nem számíthatnak).


Túl sokba kerülnek az amerikai, német, brit és izraeli érdekek elsősorban Európának, de főleg a lakosságnak. Ez a sarokba szorított patkány tipikus esete. Az összes patkány szívesen leválna erről a "csecsről", mert bármikor "felrobbanhat", de ebből a "mókuskerékből" nincs kiszállás, csak koporsóban, bár a sírjukat maguk ásták meg, "jó Júdás-pénzért"...A gázai események egyben közeli záró aktusai is a gázai palesztinok kiirtásának. Jó zsidó szokás szerint tűzzel-vassal irtják a palesztin területek egykor többnyire zsidó, de iszlamizálódott vagy keresztény vallást felvett népességét, mondhatni "véreiket", de Izraellakosságának több, mint 95%-a kazár-zsidó, és mint ilyenek sohasem éltek korábban Palesztinában. "Nyúl halálát róka bánja, mert az is az ő fajtája", mondja a kínai közmondás, de zsidóéknál ez nem így van. Benjamin Netannyahu - eredetileg az apja által felvett Benzion Netanyahu név, Benzion Mileikowsky lengyel cionista zsidó nevet takar - a szokásos kegyetlenséggel alkalmaz tiltott fegyvereket, a polgári lakosság hatékony és minél kegyetlenebb eszközökkel való bombázásához, elpusztításához. Ez utóbbi az ukrajnai helyzet híradásokban háttérbe szorításával félretájékoztatja Európát, és létében fenyegeti. Az USA által kiprovokált és nyomásukra, felbujtásukra és támogatásuk miatt létrejött napról-napra romló állapot Európa gazdasági összeomlását idézi elő.


A helyzetet lehet úgy tekinteni, hogy az ISIS, később ISIL, "
hagyományokat őriz". Baghdadi zsidó származása sok mindent megmagyaráz, ahogy korábban a Bush-család ésOszáma bin Laden családja közötti szoros kapcsolatok is, vagy a szaudi "uralkodóház" származása és az al-Kaidaszaudi támogatása. Az ISIL ugyanúgy jön a képbe, mint a zsidók által irányított ukrajnai "Jobb Szektor", vagy az‘American PMC Academi’ és a ‘PMC Greystone Limited’martalócai és a lengyel belügyminiszter Bartłomiej Sienkiewicz katonai magánvállalatának; az ‘ASBS Othago-nak zsoldosai. Ezen szervezetek elpusztítása, még ha nagy árat is követel, de megtisztulást jelent. A "férgek" kevesebben vannak, és nagyobb arányban pusztulnak, mint a normális emberek ez esetben, mert létrejön az összefogás ellenük. Sajnos ez a létrehozandó Eurázsiai Uniószempontjából sem jelent egyenlőre túl sok jót, bár egyesek már annak értékelik. Kétségtelen, hogy Oroszország számára fejlesztési lehetőséget biztosít az európai és amerikai mezőgazdasági termékek embargója, de Európaamerikai nyomásra ezen is bukik, méghozzá sokszorosát, mint az oroszok.


Ahogy Ban Ki Mun
 mondta, Gáza a világ szégyene, de az "Arab Tavasz" is az volt, ahogy Irak, Líbia, Afganisztán és az ukrajnaiesemények, de visszamenőleg a vietnami-kambodzsai és az I-II. Világháborúk is. Közös elemük a "kapitalizmus" fokozatos, de egyre nagyobb mértékű torzulása, a hatalomkoncentrációs folyamatok gyorsulása. Ennek sarokponti eleme a 2277 számú amerikai szenátus elé terjesztett törvényjavaslat, amely már a III. Világháború elindításáról szól, de pontosítva arról, hogy USA nyomásra USA-Európa duóval támadást indítsanak a FÁK, vagyis Oroszország és a Független Államok Szövetsége ellen, amibe hamarosan bekapcsolódna Kína is, ha a "két legyet egycsapásra" elv alapján az USA és Európa leállítja a kínai importot. AzAmerikai Egyesült Államok kormányát az orosz agresszió megelőzéséről szóló2014. május 1-i törvény jogosítaná fel a következőkre az európai lakosság belegyezése nélkül, elsősorban német közreműködésre építve. A "törvény" kivonata röviden (zárójelben a saját kommentárom):

1.
 Szankciók és korlátozások, diplomáciai intézkedések, olaj-és gázipari technológiák zárolása. (A technológiáik nélkül is meglenne bárki.)2. Az "orosz demokrácia" és a civil szervezetek támogatása. (Ami az USA esetében kivétel nélkül az országok felforgatását, polgárháború kirobbantását, majd kifosztását jelenti.)3. Katonai segítségnyújtás Ukrajnának. (A bábkormány védelme és az ellenzék kiirtása. Zsidó-betelepítés.)4. Kiterjesztett biztonsági erő képzés, támogatás és védelmi együttműködés a legfontosabb nem-NATO államokkal. (Iraki, líbiai, ukrajnai állapotok előidézése.)5. Földgáz-export kézbesítése, az európai és eurázsiai energetikai függetlenség kialakítása. (Amerikai, Rockefeller és Rothschild érdekeltségekbe tartozó olajvállalatok számára megszerezni a kiszemelt országok fosszilis energiahordozókészleteit, és eladni a tulajdonosoknak.)6. Kibővített műsorszórás az egykori Szovjetunió országaiban. (Amerikai propaganda és megtévesztés terjesztése, demoralizálás.)7. Egyesült Államok védelmi segítségnyújtása Európában és Eurázsiában.(Jelenleg a világra nézve az USA, Izrael, Nagy Britannia, Franciaország és Kína jelenti a legnagyobb kockázatot és veszélyt.)
 1. Haladéktalanul véget vetni az Európa Tanács Elnöki irányításának, és az elnök szerepét az Egyesült Államok Fegyveres Erői parancsnoka 180 napos időszakra átveszi, amint beiktattják az ezt kimondó törvényt. A harchoz szükséges erők átcsoportosítása megtörtént, a csere erők helyükön vannak, vagy a tervek szerint elfoglalják a helyüket. (S.2277 IS 1. (b) alapján az USA átvenné Európa irányítását és bevezetné a "katonai irányítást"! Erről a 2010. februárjában kiszivárgott EKB tervezet kapcsán már sok esetben írtam).
  9. Az Egyesült Államok Európai Parancsnoksága készenléti tervei szerint az átcsoportosított erőktől megköveteli Európa és Eurázsia nemzeti fegyveres erőivel, más NATO szövetségeseivel az együttműködést, kijavítani az esetleges hiányosságokat egy előre nem látható eseményre is felkészülve Európában.("Előre nem látható esemény" Kína és a Közel-Kelet belépése.)10. A törvény beiktatása után minden 180 napon belül az elnök elé terjesztik a szükséges tervkorrekciókkal és beleértve a költségbecslést, a reagensek által tett lépések alapján. 
  2014-2017.
   között minden pénzügyi évben 50 millió dollár az (a) bekezdésben leírt tevékenységek használati alapja. A "hatékonyságot tartósan megalapozza a NATO erőknél Lengyelország, Észtország, Lettország, Litvániában és más NATO-tagországokban". A végrehajtás felgyorsítására három szakaszos európai adatíva került létrehozásra. A sort még folytathatnám, de az egész lényege, hogy az európai rakétavédelmi rendszerek, a "kölcsönös segítség nyújtása", Európa megszállása és az amerikai parancsnokságú katonai irányítás bevezetése a globális rabszolgaság alternatívája.
  Másik lehetőségként Európa
   szétszakadása és újrafelosztása szerepel. Az amerikai verzió szerint az európai nagytőkéseket fokozatosan felzabálnák az amerikai érdekcsoportok. Európa valójában is gyarmati státuszba kerül, amihez még nem elegendő az egyesült USA-brit-izraeli haderő. Európa szétszakadásakor a divízió eredményeként, belháborúk árán, Kelet -és Közép Európáig orosz-német vezetésű, BRICS-hez csatlakozó államközösség jönne létre, de ez ellen összpontosított támadást indítana az előzőekben említett triumvirátus, esetleg kiegészülve Franciaországgal.


  Mint látható, Európa
   totális elfoglalása és térdre kényszerítése a cél, Ukrajna csak indok és Palesztina "csak" egy több szinten számukra hasznos elterelő fedősztori. A 2277-szerinti felállás miatt ürítik ki a budapesti minisztériumokat és költöztetik ezeket vidékre 2015-re, mert Európa logisztikai központját már legalább 15-20 éve ide tervezték. Az USA kormánya a 2277-es törvényben számos helyen említi az USA-NSZK globális együttműködést, kiegészítve és megerősítve az EU tagállamai haderőivel.
Több, mint érdekes, hogy az USA és Izrael is az NSZK-ra hajt. Úgy gondolják, hogy bárki, aki a Német Szövetségi Köztársasággal (Németország nem létezik) szövetséget tud létrehozni, az az egész világot képes uralni, technikai, technológia fölény birtokában.
Nem utolsó szempontként az USA
 és Európa lakossága nem harcol globálisan saját rabszolgaságának "kiharcolásáért", ami hosszú távon tömeges dezertálásokban, egyre nagyobb arányú belharcokban és belső megosztottságban fog kifejezésre jutni. A kapitalista kifosztó és rabszolgaságba taszító nyugati rendszerek rákényszerítik az ellenfelet, hogy becsületesebb legyen, mint eredetileg szándékozott...


Most még a legtöbben, akik megtehetik, telelnek, mulatnak, úgy élik világukat, mintha nem lennének baljós előjelek, nem tudnák, hogy mi készül ellenük, de az intő jeleket már észrevehetik. Egyre több katona és katonai technika érkezik az országba. A Közjegyzői Kamara
 már nyílt törvénysértésekre vetemedik, szembe megy a kormány döntéseivel.
A DK és a baloldal hatalomátvételben reménykedik, miközben a FIDESZ-KDNPeszeveszett tempóban rabolja ki az országot. Az emberek figyelmét szándékosan terelik el az egyre közelebb kerülő létkérdéseket érintő problémákról. Ukrajnában már nyilvánvaló, hogy télen nem lesz elég fűtés, de szándékosan tovább rontják a helyzetet Európában is. Nincs energiaellátási alternatíva. Olyan üzleti partnert szankcionál Európa, akitől a léte függ. Akik tehetnének ez ellen, spájzolásukban bíznak. Egyre gyakrabban hallani a britek, németek, de Magyarország EU-s kilépéséről, miközben Izrael mindent elkövet aközel-keleti háború kirobbantása érdekében. Az Európába betelepített iszlám hívők már megkezdték Európában is az egymás elleni háborújukat. Három éve már írtam "Európa kiirtása Bilderberg módra" címmel egy több nyelvre lefordított cikket. A norvég belügyminiszternek már a cikkben közöltektől is felállt a szőr a hátán. Most, a gutaütés kerülgetheti, de ők talán nem fognak fázni éhesen a sötétben...

Viszont már látható, hogy ez a cionista sátáni, értéktelen, alsóbbrendű hitvány  faj, életképtelen.
Halálra, pusztulásra ítéltetett, s valójában jövőképtelen.
Saját magát fogja elpusztítani, oly hamarosan, hogy nem is gondoljuk!
Valójában felélik önmagukat.
Ezt a gyilkos fajtát már mélységesen megvetik a látó, a gondolkodó, a haladó világ népei!
Nincs feléjük  gyűlölet, utálat, csak mélységes megvetés!
És ez borzalmasabb fájdalom nekik, mint a világ összes fegyvere......
De hagyjuk álmodni a gonoszt, hisz mindannyian tudjuk, hogy sorsa megvagyon írva már!!!
A történelem ismétli önmagát s minden diktatórikus hatalom egyszer bevégeztetik!
Hamarosan ennek lehetünk tanúi, mi, igaz emberek!
Borzalmas lesz Isten büntetése........
Jézus Krisztus a zsidóknak: 
"Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja. A sátán az atyátok, és atyátok kedvére igyekeztek tenni, aki kezdettől fogva gyilkos, nem tartott ki az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor hazudik, magából meríti, mert hazug, és a hazugság atyja."

(János evangéliuma 8.44)
Lásd még:
Cionista gyilkos zsidók:- a sátán fajtája
Cionista gyilkos zsidók:- a sátán fajtája
"Ha egy sátáni gyilkos fajt, egy népséget az egész világ utál
Vajon arról az egész világ tehet?"
AZ ÚT LASSAN VÉGET ÉR!
 Ez a sátáni faj gyilkos volt, és ma is az.
CSOMAGOLJATOK és TAKARODJATOK!
Senkit sem gyűlölök a származása miatt, de senkinek a bűneit nem hallgatom el, nem nézem el,  a származása miatt. Márpedig izrael és amerika politikája a földi gyilkosok politikája!
Mindenki, aki a zsidók barátja, hozzájuk fog tartozni,
sőt közülük lesz egy.
Isten nem tűri el ezt az aljas népet.
A zsidók elhagyták az isteni vallást.
Nem szabad megállnod abban a munkádban,
hogy bemutasd a zsidók csalásait." MOHAMED a Koránban

Jézus a zsidóknak

"A sátán az atyátok, és atyátok kedvére igyekeztek tenni, aki kezdettől fogva gyilkos, nem tartott ki az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor hazudik, magából meríti, mert hazug, és a hazugság atyja."
(János evangéliuma 8.44)
2012-11-22. 12:45
Végre megszólalt egy katolikus vezető: "Ártatlanokat mészároltak le Gázában"


Hosszú és kínos hallgatás után a katolikus egyház egyik magas rangú tisztségviselője vette a bátorságot, és ki merte mondani az igazságot a zsidók gázai vérengzésével kapcsolatban. Gianfranco Ravasi bíboros, a Vatikán Kulturális Tanácsának elnöke ártatlanok lemészárlásának nevezte az izraeli hadigépezet gázai „hadműveleteit”.
Az ártatlanok lemészárlása az, ami az eszembe jut. Gyermekek halnak meg Gázában, az édesanyák fájdalma örök, egyetemes kiáltás” – jelentette ki a bíboros azon a rendezvényen, melyen Benedek pápa Jézusról szóló új könyvét mutatták be. Sőt Ravasi bíborosnak ahhoz is volt bátorsága, hogy a gázai mészárlást Heródes királynak a Bibliában leírt gyermekgyilkosságaihoz hasonlítsa. Egyes gyűlölködő zsidók már újabb „vérvádat” emlegetnek, utalva arra, hogy a középkori pogromok előtt is gyakran azonosították a zsidókat a gyermekek sokaságát legyilkoló Heródessel, aki meg akarta öletni Jézust.

Gianfranco Ravasi
William Shomali, a Jeruzsálemi Latin Pátriárkátus segédpüspöke a Vatikáni Rádióban korábban nem merte ilyen egyértelműen megfogalmazni az igazságot. "Gázában az erőszak ördögi körébe kerültünk. Nehéz pontosan átlátni, ki is kezdte” – jelentette ki a jeruzsálemi egyházi vezető. Aki alighanem azért is ilyen óvatos, mert néhány héttel ezelőtt a Famiglia Cristiana elnevezésű katolikus magazinnak adott nyilatkozatában kimondta a nyilvánvaló tényt: nevezetesen azt, hogy a Talmud a keresztények gyűlöletére tanítja a zsidókat. „A Talmud, az ultraortodoxok által tanulmányozott szent könyv, amit még a Bibliánál is jobban tisztelnek, vallási gyűlöletet terjeszt, benne nagyon csúnya dolgok vannak leírva Jézusról, még inkább Máriáról, és általában véve a keresztényekről is” – jelentette ki a segédpüspök, hozzátéve, hogy az „izraeli iskolákban a mások iránti szeretetet nem tanítják, ezzel szemben mások megsemmisítéséről több szó esik.”

William Shomali
Michel Sabbah jeruzsálemi latin pátriárka a Vatikáni Hírügynökségnek nyilatkozva a következőképpen vélekedett: "A Gázai övezet lakói évek óta egy teljesen abszurd embargó nyomása alatt élnek, amely másfél millió ember életét teszi elviselhetetlenné.” Sabbah, több mint száz keresztény egyházi vezető mellett, maga is aláírta azt a felhívást, melyben a palesztin állam teljes jogú ENSZ-tagságának megadására szólítják föl a nemzetközi közösséget.
A bosszúálló zsidók nehezményezik azt is, hogy a Gázai övezet ellen 2008 végén indított izraeli agresszió idején egyes vatikáni tisztségviselők a „világ legnagyobb koncentrációs táborának” merték nevezni a Gázai övezetet. Most pedig Ravasi bíboros a gyermekgyilkos Heródes király bibliai vérengzéséhez hasonlítja a zsidók gázai ámokfutását, a jeruzsálemi latin pátriárka pedig a gázai palesztinok kiéheztetésének szándékát dörgöli a „választottak” orra alá. Mindezek a keresztények tömegei számára reménykeltő jelek, mert azt mutatják, hogy a zsidóság még nem tudta teljesen maga alá gyűrni a kereszténységet.
Perge Ottó Israelnationalnews.com nyomán

Hosszú évek óta a kommunista vörös zsidók, most pedig a sárga cionista zsidók nyúzzák a magyar népet!

Ugye érted, hogy mi folyik a csonka hazában? !?
Így kezdődött s így végződik, ha sokáig alszol még!
Hát ébredj már fel magyar testvérem, az Úr'Istened!
János Evangéliuma, 8.44: Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja.

A Neturei Karta: - az igaz hitű zsidók, Jézus követői, a város őrzői

A Neturei Karta

Izrael állam a Sátán országa, és meg kell szűnnie létezni!
ÜzenetJézus szent vére,melyet a kereszten kiontottál értünk, áldd meg ezt a hajlékot és vedd oltalmad alá.

Uram, a te szentséges szívednek ajánlom fel az egész életemet, múltamat, jelenemet, jövőmet, a legkisebb cselekedetem is. Irányíts és vezérelj engem. Add meg a tisztánlátás kegyelmét, hogy meg tudjam különböztetni a jót a rossztól. Add, hogy egész nap neked éljek.

A Neturei Karta 

A Neturei Karta (magyarul: „A város védelmezői”) egy ultra orthodox zsidó csoport, amely a következőket vallja: „Mielőtt a Mindenható nekünk adta a Szent Földet 3260 évvel ezelőtt, a következő feltételeket szabta: Ha megtartjuk a Tórát (Zsidó vallási törvényt), a föld a miénk, ha nem, akkor száműz minket. Népünk vétett az isteni törvények ellen, és kiűzettünk a földről… a cionisták eltulajdonították az „Izrael” nevet és nincs semmilyen jogalapjuk a zsidó emberek nevében beszélni.”

Yisroel Dovid Weiss rabbi, a Neturei Karta International szóvivője, az alábbi nyilatkozatot tette közzé az iráni elnök, Mahmoud Ahmadinejad érkezésének estéjén:

Különös megtiszteltetés volt számunkra, hogy több alkalommal is találkozhattunk Ahmadinejad elnökkel és más iráni vezetőkkel az elmúlt időkben. Továbbá megadatott számunkra az a lehetőség, hogy különféle okok folytán látogatást tehettünk Iránban. Az iráni vezetőkkel történt minden egyes találkozás alkalmával kihangsúlyoztuk, hogy a média hisztériakeltésével és néhány félreinformált zsidóval ellentétben, az iráni népet és vezetőiket barátságos és tiszteletteljes embereknek ismertük meg.
Hasonlóan, noha 
mi, mint zsidók nem politizálunk (a zsidó törvényeknek megfelelően, vagyis a zsidók hűséges állampolgárai kell, hogy legyenek annak az országnak ahol élnek), az iráni elnököt egy mélyen vallásos embernek ismertük meg, aki elkötelezett egy békés világ iránt, amelynek alapja a kölcsönös tisztelet, méltányosság és párbeszéd.
A Judaizmus a békét keresi. Sajnos, ma van egynéhány zsidó, akik az alig egy évszázados cionista eszme hatása alatt álnak, akik úgy gondolják, hogy a megfelelő zsidó válasz az ellenségek felé - legyenek azok valósak vagy csak a fantázia szüleményei - csakis a támadás lehet, és ezért erőszakra uszítanak, és sajnálatos módon más nemzeteket is megpróbálnak a háború útjára terelni
Nagyon szomorú hogy valójában csak egy páran próbáltak az iráni elnökkel leülni beszélgetni, vagy megismerni az Iránban élő zsidók valódi véleményét, akik nem csak békében élnek az iráni nemzettel, hanem hitüket is szabadon gyakorolhatják. Megismertük ezt az embert, aki ez alkalommal újra bebizonyította, hogy neki őszinte érdeke az Iránban élő zsidó közösség jóléte és mélyen tiszteli a világ zsidóságát és hitüket, a Tórát. A cionista próbálkozás, vagyis hogy szociálisan elszigetelni ezt az embert és népét teljességgel erkölcstelen és végzetes hiba.
A cionizmus ellentétes a Tóra tanításaival. Ez előírja, hogy létrehozzuk saját felsőbbrendű életterünket, amely határozottan tiltott az Isten által elrendelt száműzetés miatt. 
Ez a cionista ideológia vezet a nemzetek elleni agresszióhoz és ölt testet „Izrael” állam létében. Ez az állam folyamatos elnyomás alatt tart más embereket a Judaizmusra és az össz-zsidóságra hivatkozva. Ez a mozgalom erősíti a zsidók elleni gyűlöletet a világ minden táján. Mahmoud Ahmadinejad elnök átlátja a különbséget a hagyományos judaizmus és a cionista torzszülemény között.
Iránhoz való hozzáállásunk épp ezért legyen jó példa a világ zsidósága és az egész emberiség számára. A Tóra a mindenható könyve, amely az összes néppel szembeni megbocsátás és igazságosság jegyében íródott. Mi követtük ezt az utat az iráni elnökkel való kapcsolatunk kiépítésében és személyében egy hasonló eszmék iránt elkötelezett ember képét ismertünk meg. Annyi minden érhető el építő párbeszéddel és a másik fél meghallgatásával, ugyanakkor mindent elveszíthetünk a háborús irányt alapul vevő szópárbajokkal. 
Korunk súlyos tragédiája a cionizmus által táplált eszement hatalom, amely a konfliktusok kezelését kizárólag az erő alkalmazásával akarja megoldani, rávéve sokakat hogy szembehelyezkedjenek a Tóra alapvető tanításaival. Mi reméljük és imádkozunk azokért a zsidókért, akik a cionizmus áldozatául estek, hogy visszatérjenek a hagyományos zsidó értékeken alapuló párbeszédhez, tisztelethez és békés együttéléshez.
A háború borzalmas dolog. A közel-keleten egy jövőbeni konfliktus sötét felhői már ott lebegnek a láthatáron. A Tóra zsidósága reméli és imádkozik azért, hogy ezek a felhők még időben szertefoszoljanak.
Az ünnepekre való készülődés jegyében imádkozunk a Mindenhatóhoz, hogy ez az újév a béke és jólét jegyében teljék befogadó hazánkban az Egyesült Államokban, az Iráni Iszlám Köztársaságban és a világ valamennyi országában. Minél előbb, már napjainkban lássuk meg a cionizmustól mentes Szent Földet, „Izrael” állam békés és gyors leépítését. Teljesüljenek be Ézsaiás próféta jövendölései (Ézsaiás 2.4): „Ők meg ekevassá kovácsolják kardjukat, és lándzsájukat szőlőmetsző késsé. Nemzet nem emel kardot nemzet ellen, és nem tanul többé hadviselést.”. Végezetül pedig kívánjuk, hogy jöjjön el az a nap, amikor minden nemzet felismeri a Mindenható Királyságát és közösen szolgálják Őt békében és harmóniában. Ámen.


Az alábbiak Rabbi Yisroel Dovid Weiss, a United Association for Studies and Research Studies (UASR), a Middle East Affairs Journal [MEAJ] kiadója által megrendezett kerekasztal-beszélgetés alatt elhangzott beszédének a szövegváltozata olvasható. A beszélgetés 2002. Március 14-én került megrendezésre a MEAJ felelős kiadója, Dr. Ahmed Yousef vezetése alatt.
Ma a judaizmusról és a cionizmusról szeretnék néhány gondolatot megosztani. A modern tömegmédia nézete szerint e két dolgot szinte felesleges különválasztani, hiszen álláspontjuk szerint e két megnevezés egy és ugyanazt a fogalmat takarja. Vagyis a judaizmus és a cionizmus lényegében azonos dolgot jelent. Nem így van? Avagy a zsidók nem magától értetődően cionisták is egyben? Csak remélni merem, hogy ez a feltételezés a beszélgetésünk végére egyértelműen hamisnak bizonyul. Mindenesetre ez a nézet láthatóan széleskörűen elfogadottá vált, úgy a nem zsidók, mint a tévesen tájékoztatott zsidóság köreiben is. Minden történelmi hamisítás korrigálása csak hasznos lehet, mert mint tudjuk, “a Teremtő bélyege az igazság”. A cionizmus esetében ráadásul nem csupán egy akadémikus tévedésről van szó. Az eszme annyi szenvedést, halált és pusztulást okozott a múltban, és ez csak folytatódni fog, ha Isten ne adja, kiigazítatlanul marad. Valójában azt remélem, hogy a mai beszélgetés az első lépését indítja el annak a folyamatnak, ami megoldásokat hoz a Közel-Kelet agóniájára, vagy legalábbis enyhíteni fog az ottani emberek szenvedésein.
Kezdjük egy nagyon egyszerű kérdéssel: 
Minek köszönhető az, hogy a judaizmus a cionizmus hazugságaival lett azonosítva? Egyáltalán miért vehette be egy ilyen könnyen bizonyítható hazugság a nyugati világ közvéleményének fellegvárait? És végezetül, mit tehetünk a félreértések korrigálásának érdekében? Tudjuk, a történelmet azok írják meg, akik győztesen kerültek ki annak küzdelmeiből. A cionisták és a palesztinok között lefolyt évszázados küzdelem esetében nem nehéz megállapítani, hogy Izrael állama, a maga propagandagépezetével és a befolyásos nemzetközi közbenjáróival, érdekképviselőivel, határozott nyertese ennek az ideológiai harcnak.
Egy másik ok az, hogy 
amit a zsidóság elszenvedett a Második Világháború alatt, a háború végeztével páratlan szimpátiát keltett irántuk az egész földön, s éppen ez az őszinte és dicséretes szimpátia volt az, amit aztán folytonosan kihasznált a cionista propagandagépezet 1945 óta.
És végül, 
a cionista propagandisták állandó és hatékony módszere a teljes lehengerlési taktika, és a jól irányzott cenzúra. Ezzel kapcsolatban talán érdemes elolvasni az egykori képviselőnek, Paul Findleynek a „They Dared to Speak Out” (Akik szólni mertek) című könyvét. A könyv feltárja, hogy a cionista lobbi milyen mérhetetlen anyagi és egyéb eszközöket képes megmozgatni annak érdekében, hogy az Egyesült Államokban tönkretegyék minden olyan politikus karrierjét, akik megkérdőjelezték és ellenezték az Izrael iránti szinte behódolóan kedvezményes politikát.
Természetesen az anticionista zsidók – függetlenül a politikai vagy vallási meggyőződéstől - hosszú ideje elsőkként tapasztalták a cionizmus támadásait.
1924-ben Dr. Jacob Israel de Hahnt, egy holland származású zsidó akadémikust, aki Rabbi Josef Chaim Sonnenfeldnek (1849-1932), Palesztina főrabbijának titkára volt, hidegvérrel meggyilkoltak a jeruzsálemi Shaarui Zedek kórház közelében, amint hazafelé tartott az esti közös ima után. Bűne az volt, hogy részese volt olyan tárgyalásoknak, amelyeket bizonyos zsidó és arab vezetők folytattak, akik alternatív megoldást kerestek a problémák megoldására a cionista hegemónia mellett. Gyilkosai annak a Hagana nevű cionista szervezetnek voltak tagjai, akik “önvédelmi” szervezetnek nevezték azt. Mindenesetre Dr. de Hahnt a nyílt cionista erőszak vagy terror első áldozatának nevezhetjük, akit a Szentföldön az ügy érdekében meggyilkoltak.
Ennek ellenére ennek a gyáva és hidegvérű gyilkosságnak a ténye csaknem teljesen ismeretlen a meglehetősen korlátozott méretű anticionista mozgalmak körein kívül.
Hasonlóan jól eltakart az általános közvélemény elől a többi olyan esemény is, amikor a cionisták a zsidó vértestvéreik ellen alkalmaztak erőszakot, mint történt az az S.S. Patria nevű hajónak az elsüllyesztésével 1940-ben, vagy az S.S. Struma elsüllyesztésével 1941-ben. Az elsőn 276, a másodikon pedig 769 ártatlan ember lelte halálát amiatt, hogy a cionisták a világ szimpátiájának kicsikarásával előbbre juttassák céljaikat.
További jól ismert és dokumentált terrorcselekmények történtek úgy arab, mint brit polgárok, civilek ellen is. A mozgalom tagjainak semmit nem jelentett az ártatlan emberi élet kioltása a cél érdekében, és nem tűrték meg a nyilvános kritikát. 
Szerencsére a cionizmus ideológiai arzenáljából hiányzott a leghatékonyabb fegyver, ami bármely mozgalmat sikerre vezethet - az igazság nem az ő oldalukon állt. Éppen ezért egyre nyilvánvalóbb, hogy bár a cionisták hatalma kétségtelenül ma is erős, ahogy a politikusok többsége, a média és a tanintézetek is továbbra is erősen a befolyásuk alatt állnak, a történelmi zárlat mégis feloldódóban van.
Egyre többen és többen merik megkérdőjelezni a cionisták által elénk vázolt történelmi képletet. Az ENSZ tagállamaiban, és különösen Európában nem csak kérdéseket tesznek fel a bajok okaira, de már válaszokat is adnak a megoldásra. A válaszaikban gyakran, és több területet érintő kritikákkal bírálják Izrael államát. Többek elsősorban Izrael állam módszerei ellen szólalnak fel, mások az a mögött álló filozófiát okolják.
A Neturei Karta International mindig is azok első sorában állt, akik felemelik hangjukat a cionizmus ellen. A cionizmus elleni harcunkban világszerte jelen vagyunk; az elmúlt évben ott voltunk Jemenben, Iránban, Dél-Afrikában és Genfben, ahol az ENSZ fajgyűlölet elleni konferenciáján is részt vettünk (tudtommal birtokában vagyunk az ott elhangzott beszédek hangszalagjainak).
Támogatóink kiálltak és felszólaltak a cionista cenzúra ellen Jeruzsálemben, Manhattan-ban, Londonban, Manchester-ben, Montreálban, és mindenhol, ahol jelen vannak az ortodox zsidó közösségek. De kissé előreszaladtunk. Ha valóban meg akarjuk érteni a Közel-Kelet jelenlegi fájdalmas állapotát, először is a terminológiákat kell behatárolnunk. Legfőképpen azt, hogy mi a judaizmus, és mi a cionizmus?
A judaizmus a zsidó nép hite, vallása. Gyökerei a Sínainál adott isteni kinyilatkoztatáshoz vezetnek vissza, amikor Isten megadta a Tórát az embernek. A Tórában meghatározott tanítások és törvények iránt Isten örökre elkötelezte a zsidóságot. A későbbi évszázadokban a zsidó bölcsek és tanítók magyarázatokat adtak a Tórához, amelyek szintén a hagyományaink részévé váltak. A judaizmus egy általánosan meghatározott és elfogadott fogalom volt a zsidók közt egészen az Európában végbement, úgynevezett “felvilágosodás” koráig. Onnantól kezdődően a zsidók tömegesen fordítottak hátat Istennek, ahogyan azt a keresztények és muszlimok közül is tömegesen tették ekkor, megtagadva korábbi hitüket. Az ember által létrehozott vallások szellemiségében jött létre a reformjudaizmus, a konzervatív judaizmus és a rekonstruáló judaizmus. Ezeknek a mozgalmaknak egy közös vonása volt: többé vagy kevésbé, de valamilyen szinten megtagadták az alapvető Tóra-hitet.
A Tóra egyik legalapvetőbb tantétele az, hogy a Teremtő az emberiség megjutalmazója vagy büntetője, az érdemeik szerint. 
A bibliai próféciák többsége figyelmezteti a zsidó népet arra, hogy milyen szörnyű sorsra jutnak, ha Isten és akarata ellen lázadnak. Ha nem változtatnak útjaikon, a romlás addig fokozódhat, hogy a szent templomot lerombolják, a zsidók nemzete megszűnik, és szerteszóródnak a világban.
És barátaim, pontosan ezekkel az ószövetségi próféciákkal kezdődnek a judaizmus és a cionizmus konfliktusai. Eljött az ideje ugyanis annak, hogy beteljesedett mindaz, amit a próféták figyelmeztetően megjövendöltek. A zsidóknak el kellett hagyniuk hazájukat, otthonukat és földjüket. Az első ilyen honvesztés a babiloni fogság alatt történt meg, ami hetven éven át tartott. Csodálatos módon e hetven év eltelte után még visszatérhettek hazájukba, és újraépíthették még a templomukat is. Ez a második templom a kétezerötszáz és ezerkilencszáz évvel ezelőtti időben állt, majd ez is el lett pusztítva. Amint korábban, ezt a pusztulást is a nép bűnhöz való visszatérése okozta, annak ellenére, hogy az isteni életmód szigorú elvárásai szerint kellett élniük.
A romlást, a veszedelmet és a pusztulást megjövendölő próféciákat azonban mindig a helyreállítás reményteli ígéretei követték. A hontalanság nem fog örökké tartani! Igen, nemzedékeknek kellett szórványban élni, gyakran üldözések közepette, de állandóan szem előtt tartva az ígéretet, hogy egyszer visszatérhetnek hazájukba. Egy dolog teljesen nyilvánvaló volt, a visszatérésük az ő erejükön és akaratukon felül volt. A visszatérést Illés megjelenésekor maga a próféta hirdeti meg, amit csodatételek mellett visz véghez. 
És az időben nemcsak a zsidók számára jön el a megváltás, hanem az egész emberiség számára. A nemzetek mind felhagynak a háborúkkal, és együttesen élvezhetik a Teremtő gondoskodását. Nem lesznek háborúk, és ínségek sem. Egy igaz szellemi megújulás fogja egyesíteni az emberiséget az isteni szolgálatra. Ezért a második templom lerombolását követő száműzetés még ma is tart! A zsidók kétezer esztendőn át imádkoztak a száműzetésük megszüntetéséért, és ezzel egyben az egész világ megváltásáért is. A próféták és a régi bölcsek szavaiból jól tudták, hogy száműzetésük bűneiknek volt köszönhető. Ez magától értetődően azt jelenti, hogy a visszatéréshez vezető út és az egyetlen megoldás, az egyedüli módszer: a teljes megtérés és ima gyakorlása.
Természetes módon eretnekségnek minősül minden olyan nézet, amely szerint a politikai és katonai eszközök bevetésével és manipulációkkal el lehet kerülni a Teremtő határozatait, hiszen ez lényegében tagadja az isteni gondviselést, a bűn büntetését, és annak megbocsátását. A zsidó nép hosszú évszázadokon át imádkozva várta a helyreállítás csodálatos eseményeit.
E hosszú évszázadok alatt sehol nem volt olyan zsidó – azok közt, akik a szent írásokat tanulmányozták és kötetnyi magyarázatokat írtak –, aki azt állította volna, hogy a száműzetést emberi akarat és erő által meg lehetne szüntetni.
A Szentföldet természetesen tisztelték, és kisebb kolóniákban mindig is éltek ott zsidók, akik imára és áhítatra adták magukat.
Csak a tizenkilencedik század végén ütötte fel fejét az a nézet bizonyos hitüktől messze került zsidók között, hogy a száműzetés a zsidó nép gyengesége miatt történt. 
Theodore Herzl, és egy maroknyi hasonló társa, akik mindannyian tudatlanok voltak a Tórát illetően, nem gyakorolták annak tanítását; ők indították el azt a folyamatot, ami a következő évszázad végére kimondhatatlan szenvedést okozott úgy a zsidóknak, mint a palesztinoknak.
A rabbinikus ellenzék indokai:
A korai cionisták azonnal összeütközésbe kerültek a korszak rabbinikus vezetőivel. Ennek a megütközésnek négy fő okát a Tóra-hű rabbik az alábbiak szerint határozták meg:
1) A cionizmus eszméi megtagadták és elvetették a hagyományos Tóra értelmezést, miszerint a szórványságba kerülés az engedetlenség miatti büntetés volt, továbbá az attól való megváltást és szabadulást az isteni közbenjárás hozza meg, amelynek feltétele a bűnbánat és megtérés, vagyis az Istenhez való visszatérés.
2) A cionisták döntő többsége soha nem a mélyen vallásos zsidó rétegből tevődött ki. Így az az állításuk, miszerint ők az egyetemes zsidóság képviselői, egyszerűen nevetséges hazugság. Végülis nem abszurditás-e még csak a gondolata is annak, hogy olyan emberek legyenek a judaizmus érdekeinek igaz képviselői, akik maguk megtagadják és elvetik a bibliai judaizmus hitét, értékeit és nézeteit? A cionisták természetüknél fogva - ha úgy tetszik, ösztönösen – Tóra-ellenesek, s gyakorlati céljuk a Tóra értékeinek és utasításainak megtagadása és eltörlése.
3). Általánosságban szólva a cionistákat vészesen nem érdekli a nem zsidó emberek sorsa, különösen a helyben élő palesztin népé. Keménykezű eljárásaik sok szenvedést okoztak, és emellett szükségtelenül konfliktusba sodorták a zsidóságot a világ többi nemzeteivel.
4). A cionisták elvárásai és követelményei miatt sok zsidónak kérdésessé vált az adott befogadó országhoz való hűsége, bárhol is élt a szórványban. Ez gyengítette a befogadott zsidók hazaszeretetét, és növelte a zsidók–nem zsidók közti konfliktusokat.
A szórvány zsidóságban az elkötelezett cionisták mindig is egy kisebbséget képeztek. Még a Tóra tradícióktól eltávolodott zsidók többsége is felismerte, hogy a cionizmus rövid út a katasztrófa felé. Még a cionista mozgalmon belül is létezik egy olyan elenyésző kisebbség, amely állandó konfliktusban áll a mozgalom fő erőit képviselő munkás (labor) és revizionista irányzattal. Ez a csoport kapcsolatban áll a Brit Shalom mozgalommal, és támogatnák még egy olyan kettős nemzetségű demokratikus állam létrejöttét is, ahol esetleg a zsidók lennének kisebbségi státusban. E csoport egyik fő szószólója Judah Magnes, a Hebrew University kancellárja, aki szerint: “Ha nem találjuk meg a módját a békés egymás mellett élésnek, és egymás elfogadásának, ha csupán a szuronyok erejével tudunk hatalomban maradni, akkor az egész nem ér semmit, és jobb, ha az örök nép türelmes várakozásban marad.”
E szavak egy nem hívő, de tisztességes gondolkodású ember szájából hangzottak el. Az ő - és a kisszámú vele tartók - gondolatait elvetette a főirányzatú cionista többség. Természetesen a Tóra szemszögéből nézve a Szentföld fölötti zsidó önrendelkezésnek még a gondolata is tilos! Meg kell jegyezni azt is, hogy a visszatérni szándékozók közt voltak olyan, alapjában véve becsületes emberek, akik előre látták a gondokat, és tisztában voltak azzal, hogy valamiféleképpen ki kell egyezni a palesztinokkal.
A cionista bevándorlók hullámokban ömlöttek Palesztinába a huszadik század húszas és harmincas éveiben. A britek próbáltak mindkét fél számára elfogadható megoldást találni, de ezek a próbálkozásaik sikertelenek voltak. A cionista hódítás eszköze először az emigráció volt, ami aztán hamarosan fegyveres hódításba ment át; kegyetlen terrorcselekmények sorát követték el nap mint nap a palesztinok, britek, és a más felfogáson lévő zsidók ellen.
Ha nem történt volna meg a II. Világháború, illetve az alatta elszenvedett zsidó tragédia, akkor a cionisták minden fondorlatuk és erőszakuk ellenére sem lettek volna képesek létrehozni Izrael államát.
Mint már említettük, a holokausztot követően hatalmas szimpátia volt tapasztalható a zsidó nép iránt, amit a cionisták azonnal kisajátítottak, és ki is használtak a céljaik érdekében. Az adott helyzetben teljesen figyelmen kívül hagyták a maguk földjén élő palesztinok mélyről fakadó függetlenségi igényeit, de egyáltalán nem vergődtek az ott élő anticionista zsidók óhajaival sem.
Kissé olyan volt az egész, mintha egy embert elzavartak volna az otthonából, aki aztán bemegy valaki más házába, és ő is elzavarja az ott lakót, majd maga költözik be. 
Csak azért, mert az ember maga is üldöztetést szenvedett másoktól, nem nyer jogot arra, hogy ő kiutasítson egy másik családot onnan, ahol évszázadokon át az otthonuk volt.
Én egyáltalán nem vonom kétségbe azt, hogy ha a palesztin nép független maradt volna saját hazájában, és a holokauszt után megkérték volna őket - ahogyan a többi nemzetet is - a zsidó menekültek befogadására - abba gond nélkül beleegyeztek volna. De azt nem várhatja el senki, hogy szó nélkül hagyják el otthonukat, birtokaikat és nemzeti identitásukat azért, hogy helyet adjanak több százezer olyan zsidó menekültnek, akik el kívánják őket hajtani, vagy uralkodni akarnak rajtuk. A huszadik század idején az ortodox zsidóság nagy része immúnis volt a cionizmus kísértései iránt. Ugyanakkor sajnálatos módon voltak olyan ortodox zsidók elemek is, amelyek magukévá tették a cionista gondolkodást, mások pedig megpróbáltak a cionizmussal együtt élni.Azok, akik továbbra is kitartanak az évszázadokon át fenntartott, és nekünk továbbadott hit mellett, mindig is a cionizmus ellenségei voltunk, úgy a Szentföldön, mint szerte a világban. Ezek a zsidók, akiknek számos leszármazottja a mai napig is Jeruzsálemben él, megtagadták a cionista állam elismerését. Nem vesznek részt a szavazásokon, és nem szolgálnak a hadseregben sem. Ugyanakkor nem fogadnak el semmi anyagi támogatást az államtól a saját iskoláik fenntartásának érdekében, ami miatt állandóan nyilvános gyűjtéseket kell tartaniuk.
Szemükben Izrael államának puszta fennállása is megsérti a Tóra alapvető tanait. Emellett a cionisták mindennapos gyakorlatai ellentmondanak a Tórában meghatározott életvitelnek. Az állításuk, miszerint ők a zsidóság képviselői, aljas és nevetséges állítás. A Tóra-hű zsidóság számára Isten káromlásnak, és hatalmas bűnnek minősül az, amikor ezek a hitetlen emberek magukat a zsidóság vezetőinek adják ki.
Az istenfélő zsidók – akiknek a Neturei Karta tagjai mindössze egy csoportját képzik – mára már tapasztalt anticionista veteránok. Ha valaki tudja, mi tudjuk, hogy milyen nehéz áttörni a médiazárlaton, különösen az Egyesült Államokban. De át kell törni, ha békét szeretnénk látni a Közel-Keleten. A régi korok talmudi bölcsei figyelmeztettek bennünket arra, hogy ha idő előtt megkíséreljük a száműzetésből való hazatérést, az hatalmas vérontáshoz vezet. A vérontás pedig eljött és folyamatban van. Izrael állam megalakulása óta több vér folyt, mint bárki gondolta volna. Néhány évtizeddel a cionista állam megalakulása előtt kezdődött el, és azóta is egyfolytában megy a lázongás, a gyilkosság és szenvedés.
A halálos áldozatok száma a mai napig egyre csak növekszik. Úgy a keményebb irányvonalat képviselők, mint a rugalmasabbak reményei is romba dőltek. Mindkét irányzat a kormányt támogatta, és mindkettő teljes kudarcot vallott.
Barátaim, addig nem lesz béke a Közel-Keleten, amíg a cionista Izrael állama fennáll.
A Tórát nem lehet megkerülni, és nem tölthetjük be azokat az elvárásokat, amelyeket a száműzetésre megszabott idő alatt kell betölteni, ha emberi erővel agitálunk a szórványi állapot megszüntetéséért. Nem engedhetjük meg, hogy a megváltásunkba vetett igaz reményünknek a jelen Izrael állama legyen a beteljesedése.
Természetesen a megoldások felé vezető első lépésként látni szeretnénk a nyugati övezet és a gázai települések azonnali megszüntetését, s az ott élőknek [zsidóknak] a lehető leghamarabb, és a lehető legemberségesebb módon, de el kell hagyniuk azokat a területeket. Ez persze csak része a teljes megoldásnak. A józan ész is azt diktálja, hogy a lehető legsürgősebb módon létre kell hozni egy palesztin államot. Mindez persze csupán ideiglenes megoldás lenne. 
A valódi Tóra szerinti megoldás az lenne, ha egész Palesztinát azonnal visszaszolgáltatnák a palesztinoknak, beleértve a Templom-hegyet is.
Ez természetesen azt is jelenti egyben, hogy a palesztin menekültek mindannyian visszatérhetnének, hiszen ez az alapvető igazságosság elvárása. Ezt a megoldást diktálja úgy a Tóra, mint a józan emberi ész is.
A zsidók számára éppen elég mitzva (parancsolat) adatott, amelyek által élniük kell a szórványban, s a fegyvertelen palesztin gyermekek legyilkolása semmiképpen nem tartozik azok közé.
Természetesen tudjuk, hogy ma több millió zsidó él palesztin földön, s azt, hogy valamennyiük, néhányuk vagy akár egyetlen egy sem élhet majd a palesztin uralom alatt, azt majd a terület jogos tulajdonosai, a palesztinok döntik el. Csakis ezzel kezdődhet meg a békefolyamat a palesztinok és zsidók közt.
Addig is mit tehetünk különösen annak fényében, hogy a Szentföldön élő zsidóság nagy része a cionista propaganda áldozataivá lett? A mi részünkről megmaradunk elkötelezettségeink mellett az ügy érdekében, a továbbiakban is állandó felvilágosítást adunk majd a zsidó közösségnek a cionizmus doktrinális tévedéseiről, és a gyakorlatilag gonosznak mondható tetteiről.Palesztin unokatestvéreink mellé állva továbbra is tiltakozni fogunk a cionizmus gonoszságai ellen, békét keresve minden nemzettel és minden emberrel egyaránt. Meg kívánunk maradni a hitünk gyakorlása mellett, amelyben alázatosan és tisztaságban szolgáljuk a Teremtőt. De emellett vizsgáljuk meg, milyen hatással lehet az anticionista zsidóság az iszlám világra. Számunkra fontos, hogy a palesztinok és általában véve a muszlim világ ne tévessze össze a cionizmust a judaizmussal, sem a mindennapi életben, sem morális területen. Ezzel egyrészt csak az antiszemita vádakat vonnák magukra, másrészt pedig a palesztin ügynek csak hasznára válna, ha nyíltan népszerűsítenék az anticionista zsidókkal való jó viszonyukat, ugyanis lerontaná azt a médiában kialakult és terjesztett negatív nézőpontot, hogy ők csak gyűlölni tudnak.

Ez az anticionista zsidó és palesztin koalíció, amely feltárja a cionizmus embertelenségeit, talán egy morális erővé fog majd fejlődni a világunkban.
Abban az elhatározásban hagyjuk el ezt a találkozót, hogy kitartunk emellett a közös morális irányvonal mellett.
Tisztázzuk, hogy a Tóra-hű zsidóság nem kíván ellenségesen viselkedni sem a palesztinok, sem a muszlim világ egésze iránt. Ahogy az idő halad, a civil halálos áldozatok száma is, és a szenvedések foka is egyre csak növekszik mindkét oldalon.
Legyen a Teremtőnk akarata, hogy Izrael állama minél hamarabb, békés módon megszűnjék, és a zsidók újra békében éljenek a palesztinok mellett, világszerte is és a Szentföldön is, s mihamarabb jöjjön el az a nap, amikor az emberiség kiérdemli a mennyei megváltást, s alávetik magukat Isten országának.Kiverte a biztosítékot egy vicceskedő észt holokausztkiállítás


Az észtországi Tartuban rendezett kiállításon egy videóinstalláción például meztelen gyerekek fogócskáztak egy gázkamra-szerű helyiségben. A szervezők humorral akartak a témához nyúlni.
Zsidó szervezetek felháborodását váltotta ki egy "formabontó", a témához úgymond humorral közelítő holokausztkiállítás Észtország második legnagyobb városában, Tartuban.
A Jeruzsálemi Simon Wiesenthal Központ vezetője, Ephraim Zuroff ízléstelenséggel vádolta a város művészeti múzeumában e héten nyílt, "Az én Lengyelországom - Az emlékezésről és a felejtésről" elnevezésű kiállítást, és követelte annak bezárását.
A kiállítás kurátorai azzal védekeznek, hogy szándékosan közelítettek humorral a tragikus témához. Az EER észt közrádióban nyilatkozó Zuroff szerint azonban aligha tekinthető viccesnek egy olyan videóinstalláció, amelyben meztelen gyerekszínészek fogócskát játszanak egy gázkamrának látszó helyiségben. 
Zuroff szerint a tárlat "szégyenletesen parodizálja a haláltáborokban meggyilkolt zsidók millióinak sorsát", s az efféle "perverz humornak" nincs helye sehol a világban, "főleg nem egy olyan országban, ahol a holokauszt-bűncselekményeket nemcsak németek és osztrákok, hanem helyi kollaboránsok is elkövették".
Urve Tilde kulturális miniszternek küldött levélben tiltakozott a holokausztra való emlékezés "kigúnyolása" ellen az észt zsidó közösség elnöke is. 
Rael Artel, a kiállítás kurátora elutasította "a múzeumi cenzúrát", de végül bejelentette, hogy a vitatott installációkat csak külön kívánságra és megfelelő magyarázattal ellátva mutatják be a látogatóknak. A több vitatott installációt és ábrázolást is tartalmazó kiállítás felháborodott reakciókat váltott ki a nemzetközi médiában is.

Egy EU-NATO-pincsi kéznyalintása KijevbenPosted on 2015/02/14Szerző: Admin
Kijevben fogadta Orbán Viktort az ukrán elnök Petro Porosenko. Orbán négy nappal azelőtt utazott el Ukrajnába, hogy fogadja Vlagyimir Putyin orosz államfőt Budapesten.


poror
 Kijev kérni fogja az Európai Tanács rendkívüli ülésének összehívását, ha vasárnapra virradóan nem lépteti életbe mindkét szemben álló fél a tűszünetet Kelet-Ukrajnában. Ezt Petro Porosenko ukrán államfő jelentette ki pénteken, amikor megbeszélést folytatott Kijevben Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel – olvasható az ukrán államfő hivatalos honlapján a megbeszélésről közzétett közleményben.
Indoklásul azt hozta az ukrán elnök, hogy Francois Hollande francia államfő és Angela Merkel német kancellár nemcsak országukat képviselték a csütörtökön véget ért minszki csúcstalálkozón, hanem az Európai Uniótól is felhatalmazást kaptak a tárgyalásra. Hozzátette, hogy az ülés összehívásában Magyarország támogatására is számít. Orbán Viktor elmondta, hogy tisztában van a tűzszünet és a minszki megállapodások teljesülésének fontosságával. A találkozón szót ejtettek a két ország együttműködéséről az energiabiztonság területén, beleértve az Ukrajnába irányuló gázszállítások diverzifikációjának további előrehaladását.
Szó volt az ukrajnai magyar kisebbség helyzetéről. A megbeszélésen részt vett Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke, az ukrán parlament egyetlen magyar képviselője, aki arról számolt be, hogy a Kárpátalján élő magyarok támogatják Porosenko elnöknek a béke megteremtésére tett erőfeszítéseit. Hozzátette, hogy az ukrajnai magyar kisebbség nem érez nemzetiségi alapon történő hátrányos megkülönböztetést Ukrajnában. Orbán Viktor kifejezte elégedettségét az ukrajnai magyar kisebbség jogainak tiszteletben tartását illetően. A tárgyalófelek megvitatták továbbá a magyar kisebbség szociális és kulturális fejlődésének további lehetőségeit.
Az ukrán államfő köszönetet mondott Magyarországnak Ukrajna függetlenségének, területi épségének és szuverenitásának támogatásáért, valamint a humanitárius segítségnyújtásért, beleértve a kelet-ukrajnai harcokban megsebesült ukrán katonák magyarországi gyógykezelését – tartalmazza az államfő honlapján közzétett közlemény a magyar kormányfő munkalátogatásáról.
(MTI)
Bal-Rad komm: Döbrögi “udvariassági” látogatása a fészektestvérnél-megítélésünk szerint-komoly diplomácia ballépés volt.
KIFEJEZNI ELÉGEDETTSÉGÉT A KÁRPÁTALJAI MAGYAR KISEBBSÉG JOGAINAK VALCMANÉK ÁLTALI BIZTOSÍTÁSA ÉS TISZTELETBEN TARTÁSA FÖLÖTT-TÖBB MINT HIBA! BŰN!
Bűn, a nyilvánvaló jogsértések miatt! Nyalókakirály valóban hálás lehet a fészektestvér szolidaritása miatt. (De hát mit várhattunk volna remek pávatáncosunktól? Nem fogja elítélni az alom másik egyedét elmarasztalni!)
Döbrögi megalkudott tegnap Kijevben a kárpátaljai magyarok bőrére. Őt csak a gáz érdekli! (Mondják, nem kis buli ez a haveroknak!)
Számunkra egyértelmű csalódás ennek a tegnapi kijevi vizitnek az eredménye. Tegnap délelőtt még a Bal-Rad “bizonyos körölből” úgy értesült, hogy Kárpátalja magyarsága érdekében markánsabb álláspontot fog képviselni Valcmannal szemben Döbrögink. Talán egy kis részt köszönhetően a Bal-Rad-on megjelent, és az orosz nyelvterületek internetes portáljain nagy figyelmet kiváltott lakcímkártya-akció (amely zajlik) miatt, amely azért némi pressziót gyakorolhatott-információink szerint-a “magyar” kormányra.
De a nagy akarásnak nyögés lett a vége! A hazai közvéleménynek szánt erőteljes döbrögista kommunikáció Kijevben már csak egy EU-NATO-pincsi kéznyalásává “nemesült”.

Portik tovább vádol: most azt állítja, Habonyon keresztül a Fidesz ügyeibe is beleszólt 


2015. február 12. csütörtök pestisracok.hu 
Portik Tamás egykori katonája az Aranykéz utcai robbantás és a Fenyő-gyilkosság összevont perén kijelentette, biztos abban, hogy az egykori marketingigazgató nem egyedül, hanem volt cégtársaival, Drobilich Gáborral és Ferencsik Attilával egyetértésben döntött Boros József Károly likvidálásáról. Beszélt arról is, tanúja volt, ahogy a három férfi Prisztás József sorsáról is egyeztetett, és akit, ha "nem változtat a hozzáállásán", akkor a Fogorvossal, azaz Roháccsal fognak megöletni. De a tárgyaláson elhangzott az is, hogy Portik egy másik bizalmasa többször is személyesen vitt pénzt az életvédelmi alosztály volt vezetőjének, Doszpot Péternek. Portik pedig saját ügye mellett arra tért ki, az olajszőkítők a politikának, az MDF-nek köszönhetik milliárdjaikat. 
PÁMER DÁVID - PestiSrácok.hu 

Zsóvár Imre és a 6-os számú védett tanú zárt láncú meghallgatásával folytatódott csütörtökön az Aranykéz utcai robbantás pere a Fővárosi Törvényszéken. A 6-os tanú, Portik egykori "titkárnője" újra elmondta, az energolos jó rendőri kapcsolatainak köszönheti, hogy ebben az ügyben is megúszta a felelősségre vonást. A volt bizalmas szerint, ha a hatóságok akkoriban nem lettek volna lefizetve, akkor Boros felrobbantásán kívül a Hoffmann-, a Lakatos- és a Prisztás-ügyet fel lehetett volna deríteni. A nő elmondta, Boros részletes vallomása az energolosok körében nagy riadalmat okozott, valamint megismételte, a pentitó videóvallomását Portik vagy Zámbó Gyula ügyvéd, vagy pedig Chilkó Ferenc segítségével megszerezte és sokszorosíttatta. Elhangzott, Zámbó állítólag olyan kijelentést is tett Portikéknak az Energol Rt. és a Conti Car ellen zajló eljárással kapcsolatban, hogy "ha nincs tanú, nincs ügy". 

PORTIK A GYILKOSSÁGGAL EGYBEN AKARTA TARTANI A "CSAPATOT"

Szóba került az is, a Kacsa becenevű Lendvai János is utalt rá, "ők" állnak a robbantás mögött. A tanúnak nem sokkal a merénylet után született gyereke, amire a robbantás helyszínén jelenlévő férfi kijelentette, hogy "egy jó ember született, egy rossz ember ment el". Kacsa állítólag biztos volt abban, hogy senki nem fogja azt gondolni, hogy Portik volt a megbízó, ha egyik legközelebbi embere ott van a helyszínen és "menti az embereket". A nő hozzátette, ő úgy gondolta, Prisztás lelövése után befejeződnek a gyilkosságok és nem hitte volna, hogy Portik egy ilyen súlyú bűncselekményre "is képes lesz". Szerinte a vallomása miatt a vádlott igenis haragudott Borosra, akit "mindenféle köcsögnek" elmondott. "Akit te leköcsögözöl, az utána elég gyorsan meghal"- mondta Portiknak a tanú. Az egykori bizalmas Boros megöletésének indokaként megemlítette, hogy Portik azt gondolhatta, a gyilkossággal "egyben tudja tartani a csapatot", Drobilichék előbb ki tudnak jönni az előzetesből. Ez zel kapcsolatban újra elhangzott T. András egykori ügyész neve, aki milliós összeget kapott azért, hogy a vádlottak előbb szabaduljanak az előzetes letartóztatásból. Kiderült, a tanú vallomása alapján a Központi Nyomozó Főügyészség eljárást indított, de elévülés miatt megszüntették a nyomozást. 
 
A koronatanú szerint Doszpot Péter az Energol-vezér embere volt. Fotó: Helyitipp.hu

TÖBBSZÖR IS LEFIZETTÉK DOSZPOT PÉTERT

A tárgyaláson ismételten szóba kerültek a Rohácról készült meglévő és eltüntetett kamerafelvételek is. A nő szerint a lefizetett rendőrök miatt tűnt el, illetve nem került elő több felvétel az Aranykéz utcai robbantóról. Ezzel összefüggésben a védett tanú kijelenttette, hogy a nyomozást vezető Doszpot Péter ekkor már az energolos embere volt, aki ugyan nem volt rajta a fizetési listán, de bizonyos "ügyletek után pénzt kapott", ő például személyesen is vitt többször pénzt a sztárrendőrnek. Sőt, elhangzott, hogy Doszpot az Aranykéz utcai robbantás után "körberohangált a helyszínen és leszereltette, elvitette a kamerákat" úgy, hogy mindezt szabályosan lepapírozta volna. A bizalmas Portikkal kapcsolatban a tárgyaláson több bűncselekményt is megemlített, amire az Energol-vezér adhatott utasítás. Beszélt arról, hogy a 2002 januárja óta nem látott Radics családot is Portik tüntette el, valamint szóba hozta, hogy Rohác első munkája az energolosoknak Cinóber kivégzése volt. A tanú szerint a szlovák férfinek az emberölés előtt megmutatták az áldozatot a Művészinasban. Az olajos egykori titkárnője elmondta, külön nem kérdezett rá Portikék piszkos ügyeire, "de sajnos így is túl sokat tudott". A nő szerint a gyilkosságoknál mindig volt egy figyelő ember, aki jelentett Portiknak, miután elvégezték a "munkát". Példaként elmondta, hogy az Aranykéz utcai merényletnél Kacsa, a Cinóber-gyilkosságnál pedig Zsóvár Imre telefonált a vádlottnak, de a tanú úgy emlékszik, Fenyő János lelövése után is jelentettek ez Energol-vezérnek. 

ROHÁC ÚJRA GYÁRFÁS MEGHALLGATÁSÁT KÉRTE

A védett tanú megemlítette azt is, hogy Portiknak a Művészinas étterem utcájában volt egy lakása, amit irattárként rendezett be és adatokat tárolt bizalmasairól, illetve azokat az embereket, akikkel üzleti kapcsolatba került, feltérképezte. A tanú szerint a vádirattal ellentétben Rohác egy Aranykéz utcai lakásból robbantott, majd egy másik lakásban egy hónapig húzta meg magát. Rohác észrevételében jelezte is, hogy több ellentmondás is van Zsóvár, a vádirat és a 6-os tanú elmondása között, továbbá felhívta a figyelmet a tanú szavahihtetlenségére. Az elsőrendű vádlott újból kérvényezte, hogy a Fenyő-gyilkossággal kapcsolatban kerüljön sor Gyárfás Tamás meghallgatására, mert a 6-os számú tanú korábban terhelő vallomást tett rá. Portik hazugságnak nevezte egykori titkárnője szavait, akit az ellentmondások miatt szembesíteni szeretett volna a bíróság is a ma szintén meghallgatott Zsóvárral, az olajos volt katonájával, de a nő ezt nem vállalta, állítása szerint azért, mert "fél ". 

HÁRMAN DÖNTHETTEK BOROS HALÁLÁRÓL IS

Zsóvár mai tanúmeghallgatásán többször összeszólalkozott a két vádlottal, Portik például a tanú szemére vetette, hogy nem érti, "miért teszi ezt vele", már "harminc hónapja előzetes letartóztatásban van, nyolc hónapja nem látta a családját", cellatársa pedig rendőr, "aki mindent elkövet, hogy neki rossz legyen" Erre Zsóvár azt felelte, hogy Portikot viszont "még soha nem lőtték fejbe", emiatt "elvesztette a családját és az egész életét felborították". "Nem tudom, miért döntöttél úgy, hogy engem fejbe kell lőni?" - kérte számon a harmadrendű vádlottat a tanú. Portik felszólította Zsóvárt, hogy esküdjön meg a gyerekei és a felesége életére, hogy igazat mondott, amikor arról beszélt, hogy ötvenmilliót vitt Rohácnak a merényletért. A tanú erre megesküdött, mire Rohác közbe kiálltott: "Mocsok"! Zsóvár újra megismételte, szerinte Portik rendelte meg Boros megölését, de biztos volt abban is, hogy a merényletről Portik Ferencsikkel és Drobilichal egyetértésben döntött és telefon on egyeztettek a pentitó likvidálásáról . Elmondta azt is, hallotta, amint a három férfi Prisztásról beszél, hangsúlyozva, ha a vállalkozó "nem változtat a hozzáállásán", akkor a Fogorvosra, azaz Rohácra "bízzák az ügyet". A tanú hozzátette, most sem lehet nyugodt, hogy nem kap-e golyót a fejébe, mivel nem lehet tudni, hogy az elsőrendű vádlott 1999-ben kivel lövette le. Szóba került az is, hogy miután az ügetőnél sikertelenül próbáltak megölni Lakatos Csabát, az energolosok a kórházban egy páncélököllel akarták kilőni, de a merényletre végül nem került sor. Portik a tanút azzal szembesítette, hogy a Prisztás-gyilkosság tárgyalásán valótlant állított a bíróságon, amikor a gyilkossági ügyekről kérdezték, hiszen akkor még azt mondta, semmit nem tud a leszámolásokról. 
 
Portik Habony Árpádról is beszélt az Aranykéz utcai robbantás tárgyalásán.

AZ ENERGOL-VEZÉR EZÚTTAL HABONYRA VALLOTT

Portik a mai tárgyaláson ismét "elővette" Pintér Sándort és megismételte, a belügyminiszter adott megbízást Boros likvidálására. De "vallomása" szerint Pintér nem csak "gyilkoltatott", de "drogüzletekben" is benne volt, valamint "bűnszervezetet vezet". Hangsúlyozta, ha ő mindent elmondana, amit tud, akkor a belügyér környezetéből több embert is le kellene tartóztatni. Elmondta azt is, hogy szerinte a vele jó kapcsolatban lévő Pápa Marianne "a Fidesz agytrösztje", ő mondja meg Habony Árpádnak, Orbán Viktor tanácsadójának, hogy "milyen legyen az irányvonal". A harmadrendű vádlott büszkén kijelentette, hogy volt rá példa, amikor ő maga szabta meg, "hogy milyen legyen az irány és ebből ő sok pénzt keresett". Szóba hozta az olajszőkítők számára busás hasznot hozó jövedéki törvényt is Portik, "amit a politikának, az MDF-nek köszönhetnek". Az egykori olajos újra felhozta, hogy a kormánypártok érdekében álltak a 98-as székházrobbantások, és a Fidesz hatalma "az erőszakban szület ett". 

PORTIK A KÜLDETÉSÉT TELJESÍTI?

Ugyanakkor kellő kritikával kell kezelni a maffiózó állításait, hiszen a Portik-Laborc találkozók jegyzőkönyvének a PestiSrácok.hu-n történt kiszivárogtatása óta közismert, hogy Portik fideszes politikusok lejáratását vállalta különféle állami és igazságszolgáltatási előnyökért. 

Portik a Gyurcsány-kormány titkosszolgálatának vezetőjével folytatott beszélgetései során hű baloldaliként, az MSZP tántoríthatatlan támogatójaként tünteti fel magát és minden szolgálatát felajánlja a pártnak és Laborc Sándornak. A bűnös összjáték egyébként részleges kudarcot vallott. Az első célszemélyek a PestiSrácok.hu értesülése szerint Kósa Lajos, Kövér László, Rogán Antal és Lázár János voltak, ám a fagyi mindjárt az elején visszanyalt, amikor egy Rónai Attila nevű vállalkozó vallomásával korrupciógyanúba keverte Kósa Lajost, Debrecen polgármesterét, ám röviddel azután egy internetes videóban vallotta be, hogy Portik Tamás zsarolta meg, ennek hatására tett valótlan állításokat. 

Portik Tamás (a jegyzőkönyvben I2) például a 7. oldal közepén azt mondja Laborcéknak: "Én mindenben, mindenben, amit önök mondanak, én bármit, százötven százalékig elhatároztam, régóta ez (van- PS) a lelkemben, meg a szívem... Nem hiszem, hogy tudnak olyat kérni, amit ne tennék meg." Laborc (X) válasza: "Jó. Bármi, ami viszonylag gyorsan fogható és körbejárható az jó. (...) Érdekes az, amikor megpróbálja befolyásolni a döntéshozókat (ez esetben vélhetően a fideszes polgármestereket, helyi vezetőket - PS) ez a kábszerrel, ... bármivel, médiafelülettel, akár kupiba elvinni, stb. stb. Tehát ez." 
 
"Nem hiszem, hogy tudnak olyat kérni..."


A megzsarolhatóak 


február 9., 13:03 Facebook 
Valaki magyarázza meg nekem ezt az ellentmondást: 
Nagyjaink, akik saját magukat milliós javadalmazásokkal látták el, a saját vagyonbevallásuk szerint milliós, időnként több tízmilliós tartozással rendelkeznek. És ami a különösen durva az ügyben, hogy ezek a horribilis tartozások - állításaik szerint - MAGÁNSZEMÉLYEKKEL szemben állnak fenn. 
Ezért is három (+3) kérdés nem hagy nyugodni: 
1. Ha nekik, maguknak is tíz-, vagy százmilliós nagyságrendű az éves javadalmazásuk, akkor miért van még szükségük ezen felül további milliókra, tízmilliókra kölcsönből? 
2. Ha mégis szükségük van ezekre milliókra, akkor azokat miért nem bankoktól veszik fel? 
3. Látszólag paradoxon (mert egyébként önmagában abszolúte nem érdekel), de abból a szempontból kíváncsi lennék, hogy kik lehetnek azok, akik ezeknek a gazdagoknak kölcsönt adnak? És nekik miből telik ekkora kölcsönökre. 
A ráadás: 
+1: Milyen döntéshozók azok, akiket kvázi mások tartanak el? És mégsem tudják ezt a jelenséget társadalmi szinten jól értelmezni. 
A ráadás ráadása: 
+1+1: 
Ha ezek a döntéshozók saját jogon is ilyen százmilliós nagyságrendű éves javadalmazással rendelkeznek, akkor hogy a jóistenbe létezik az, hogy (szintén a saját bevallásuk alapján) évek során csak minimálisan csökkennek ezek a magánkölcsönök. 
Úgyhogy mindebből következik, hogy a 3.-as kérdésnek is kell, hogy legyen egy ráadása: vajon milyen jól élhetnek ezek a magánszemélyek, ha nem okoz nekik problémát az, hogy éveken keresztül nélkülözzenek milliókat? 
És a zárókérdés: ha ennyiüknek van magánszemélyek felé ekkora hatalmas adóssága, akkor ezek az adósok mindezek következtében mennyire lehetnek potenciálisan zsarolhatók? Legfőképpen a legnagyobb adós, személy szerint a Legfőbb Ügyész! 
Kapcsolódó: 
   4 milliárdos uszodával tolja a veszprémi kampányt a kormány választás előtt egy héttel - Megnyugtatta a választókat a Fidesz, ennek nincs köze a kampányhoz 
Szijjártó apjának egykori cége vitte a tendert Simicska elől


A Vasútépítők újíthatja fel a ráckevei HÉV vonalát, így a Közgép lemaradt a negyedmilliárdos közbeszerzésről – írja az Origo.

A közbeszerzési értesítőben megjelentek szerint a szerződés összege 248,8 millió forint. A Vasútépítőké volt a legalacsonyabb ajánlat – volt olyan cég, amelyik 424 millió forintért vállalta volna a H6-os, azaz a ráckevei HÉV vonalának pályafelújításait Pesterzsébet és Ráckeve között - derül ki az Origo cikkéből.
A Vasútépítőket még Szijjártó Péter, a jelenlegi külgazdasági- és külügyminiszter édesapja alapította még 1991-ben, bár korábban, 1983-tól feleségével már dolgozott a GEO Vasútépítő- és Fenntartó Gmk.-ban is. A Vasútépítők Kft. igazán a '90-es évek második felében futott fel. Érdekesség, hogy ekkoriban, 1996-1997 között a kft többször kapott vasútépítési munkákra megbízást a MOTIM Rt.-től is, mikor annak igazgatósági elnöke Gyurcsány Ferenc volt.
Még résztulajdonos és ügyvezető volt a cégben Szijjártó István, amikor 2010-ben kirobbant a vasútépítési piac legnagyobb kartellbotránya, amelyben a rendszerváltás óta addig rekordnak számító, több mint 7 milliárdos bírságot szabott ki négy vasútépítő cégre a Gazdasági Versenyhivatal (GVH).


Sokan kezdhetnek keményen izzadni Simicska miatt
Elveszett a mítosza, de Simicska Lajos nem csupán egy offshore-lovag. Ismerői szerint hosszú hadviselésre készül.
Kérdés: működik-e a kormánykritikus Hír TV és Magyar Nemzet, vagy elfordulnak a médiumoktól a jobboldali Orbán-szimpatizánsok?
Téved, aki azt gondolta, hogy Simicska huszonnégy óra leforgása alatt megvívta és el is veszítette a totális médiaháborút Orbán Viktorral szemben. Nem villámháborúra rendezkedik be. Médiabirodalmát stabilizálta az új főszerkesztőkkel (a Josip Toth–Kaya Ibrahim-ügyben elhíresült Schlecht Csabát vajon melyik fideszes támadná egy interpellációban?), annak pedig szimbolikus az üzenete, hogy ő maga lett a Hír TV elnöke. Ez azt jelenti, hogy nyílt sisakkal harcol” – mondta munkatársunknak egy Simicskát jól ismerő személy.
Liszkay, Simicska, Németh Lászlóné és a volt miniszter asszony férje a sárvári flottafelvonuláson
Liszkay, Simicska, Németh Lászlóné és a volt miniszter asszony férje a sárvári flottafelvonuláson
Hegedűs Márta / Magyar Nemzet
Hozzátette, lehet, hogy a végletekig felfokozott indulati állapotban lévő Simicska nyomdafestéket nem tűrő szavakkal szidalmazta a miniszterelnököt, de akkor is pontosan tudta, mit beszél.
Ezt tanúsítja az is, a Magyar Narancsnak adott péntek késő délutáni interjújában nyugatosnak és demokratának definiálta magát, így ellenpontozva a keleties, „nem államférfi” Orbánt.

– Simicska nem pusztán offshore-lovag, és valóban veszélyes lehet politikailag a miniszterelnökre

– állította egy másik forrásunk. És nem csak azért, mert az előző ciklusban az emberei ott voltak az államigazgatás és az állami társaságok kulcspozícióiban, „és a háttérben minden olyan kereszteződésnél országszerte és helyben is, ahol nagy pénzek mozogtak.
Azért is, mert valójában Simicska emberei működtették az orbáni gépezetet, erős lobbitevékenységgel a törvényalkotásban és a szakpolitikákban is – állította forrásunk, aki nem látja reálisnak, hogy Simicska tetszése szerint kiszakíthatna akár 60-80 fideszes parlamenti képviselőt is az Orbán-kormány mögül.

De azt tényként rögzítette, hogy a vidéki Magyarország „polgármesterestül” is az üzletember és társa, Nyerges Zsolt érdekkörének befolyása alá tartozott.

Tonnaszámra lehetnek olyan pecséttel ellátott hivatalos papírok nála, amelyek miatt most sokak homloka elkezdhet gyöngyözni.
Forrásunk elismerte, hogy ezek nyilvánosságra kerülése Simicskát is rombolná, hiszen „a botnak két vége volt”, de véleménye szerint Simicska nem politikus-közszereplő, másrészt a róla alkotott kép már aligha lehetne sötétebb. És félreértés ne essék, Simicskának a romosodó médiabirodalma élén a túlélésért kell küzdenie az elkövetkező hónapokban, hiszen pénz, paripa, fegyver, minden Orbán rendelkezésére áll.
Simicska legfőbb fegyvere még mindig a médiabirodalma, amelyet az ősszel Orbán köre, Habony Árpád és társai állítólag igyekeztek megszerezni. „Ez lett volna a kiegyezés ára a Simicska–Orbán-háborúban” – írta lapunk szeptemberben. Simicska akkor, demonstrálva, hogy sem a Hír TV, sem a Magyar Nemzet nem eladó, Sárváron flottafelvonulást rendezett médiabirodalmának vezetőivel. Mára Simicska számára ők – Liszkay Gábor, Csermely Péter, Gajdics Ottó – az árulók, az orbánisták.

A kormányfő, illetve a környezete kiegyezés hiányában valóban létrehozza az ellen-Hír TV-t, az állami PR- és reklámhirdetéseket kiszervezték a Simicska-közeli ügynökségek alól, és hivatalosan is Lázár Jánoshoz, vagyis a Miniszterelnökséghez rendelték, pénteken pedig a Simicska-médiabirodalom az arcait is elveszítette,

a tartóoszlopai kidőltek. Árulás történt volna?
Tavaly munkatársunk megkérdezett a miniszterelnökhöz közel álló személyeket arról, visszatáncol-e Orbán a reklámadótól, miután kiderült, a kormányt támadó RTL híradójának a nézettsége százezres nagyságrendben emelkedik, a Fidesz népszerűsége pedig hasonló arányban zuhan. „A miniszterelnököt a számok nem érdeklik, ez a szívügye, és semmilyen statisztika nem hat rá” – mondták.
Aztán el is magyarázták, Simicska egyeztetett az RTL vezetésével bizonyos kereskedelmi hirdetésekről, így a médiapiac befolyásolásáról, méghozzá Orbán tudta nélkül. A kormányfő állítólag már akkor tűrhetetlennek nevezte, hogy valaki másnak az informális hatalma vetekedhessen a miniszterelnökével. Később pedig „kifejezetten fájt” neki, hogy amikor az RTL-híradó a családját támadta, Simicska – a közvetítőkön keresztül eljuttatott kérése ellenére – nem védte meg a Hír TV-vel.
S hogy végül az RTL és a kormány megegyezése lett az apropó a totális médiaháborúhoz? Az elkövetkező időszakban kiderül – mégpedig a Hír TV képernyőjén, a Magyar Nemzet hasábjain –, hogy Simicska valóban azt az ukázt fogalmazta-e meg Liszkay Gáborék számára, hogy „Orbánt és a családját is támadni kell. Kiderül, hogy a Hír TV-nézők, a Magyar Nemzet-olvasók – Orbán Viktor legelkötelezettebb hívei, törzsszavazói – hátat fordítanak-e a Simicska-médiumoknak, és Orbán alternatív médiabirodalmát érzik-e a sajátuknak.
Közhely, hogy az előző ciklusban a kétharmad Simicska kétharmada volt, most pedig Orbáné lett. Simicska esélye az, hogy bebizonyítja, a Hír TV a kétharmad televíziója. Azaz mérsékelten kormánykritikus, Orbán (és családja) pedig nem lehet az ellensége. Viszont egy januári sajtóreggelin Orbán is mintha épp azt mondta volna a jobboldali lapvezetőknek – amikor a hírek szerint elengedte a kormányközeli Simicska-orgánumok kezét, és közölte, hogy a jövőben nem lesz túl sok állami hirdetésük –, jót tehet az öndefiníciójuknak az „egészséges” kormánykritika.
Azaz Orbán mesterterve valósul meg.Korrupcióval és zsarolással vádolják Farkas Flóriánt

A Lungodrom elnöke szerint Farkas Flórián fenyegetése miatt lett határozatképtelen az Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) közgyűlése, ahol 600 millió forint uniós támogatás elköltéséről szerettek volna többet megtudni a képviselők – írja az Index.

A rendkívüli gyűlésre kelleténél jóval kevesebben mentek el, de akik ott voltak szitkozódtak és kántálták a 600 milliót. Vajda László, az Országos Lungodrom elnöke szerint azért voltak olyan kevesen, mert Farkas Flórián múlt pénteken megszavaztatta az emberekkel, hogy ne menjenek el. Emellett azt is állítja, hogy a rendkívüli közgyűlés előtt Farkas megfenyegette azokat, akik elmennek: „Még azt is megnézem, ki mennyire emeli fel a kezét" - idézte Farkast.
Az Index cikke szerint emellett Vajda arról is beszélt, hogy az előző ORÖ-elnök azzal is megzsarolta a résztvevőket, hogy úgy fogja kötni a szerződéseket az emberekkel, hogy elmennek-e vagy sem a közgyűlésre.
Vajda egy rendkívüli bizottság felállítását kezdeményezte, amely kivizsgálja a visszaéléseket.
Dancs Mihály, a Roma Polgárjogi Mozgalom vezetője szerint „cigánygyerekek ezrei éheznek, ők meg havi ötszázezerért bérelnek autót. Felhívtuk a céget, hogy autót szeretnénk bérelni, ők meg azt mondták, nem is foglalkoznak ilyesmivel".
Korábban az LMP-s Hadházy Ákos a blogján hívta a figyelmet arra, hogy az Országos Roma Önkormányzat 600 millió forintot kapott "Híd a munka világába - Szociális szövetkezetek" TÁMOP-os uniós projektből. A politikus szerint a pénz elköltése korrupció gyanúját veti föl. Hadházy szerint a pénzből 28,7 millióért béreltek autókat fél évre, 31 millióért vettek irodabútorokat, 26 millióból újították fel az irodát.


Külföldön dolgozó magyarok különadója: csak egy félreértés, ugye?


A szombathelyi polgármester és országgyűlési képviselő elismerte, hogy gondolkoznak rajta, Matolcsyék ezt tagadják.
Egy ilyen adó borzasztóan igazságtalan lenne. (Fotó: Index)
Bár a Nemzetgazdasági Minisztérium később kiadott egy kissé furcsa hivatalos cáfolatot, Szombathely KDNP-s polgármestere és országgyűlési képviselőjenyilvánosan elismerte, hogy a kormány fontolóra vette egy új különadó bevezetését. Ezzel a „szolidaritási adóval" a külföldön dolgozó, ám magyarországi lakcímmel rendelkező magyar állampolgárok jövedelmét sújtanák.
A Véleményvezér nagyon reméli, hogy a kormány semmi esetre sem lép erre az útra.

Kevesen vannak és jól keresnek

Egy ilyen különadó bevezetésének a logikája teljesen érthető lenne. Hiszen a kormány olyan emberekre vetné azt ki, akik nem jelentenek komoly politikai erőt, mivel számarányuk elenyésző. Ráadásul mivel külföldön élnek, sokan közülük egyébként sem vennének részt a magyar választásokon. És az sem utolsó politikai szempont, hogy ez az adó túlnyomó többségében olyanokat sújtana, akik a magyar átlagnál jobban vagy jelentősen jobban keresnek.
A fenti politikai logikával szemben azonban olyan ellenérvek állnak, melyek miatt egy ilyen sarc egészen egyszerűen vállalhatatlan lenne.A szombathelyi közgyűlés mai ülésén Czeglédy Csaba, az MSZP frakcióvezetője tette fel kérdést a polgármesternek, arról, igaz-e, hogy a kormány új adót vezetne be, amit szolidaritási adónak neveznének. Puskás Tivadar polgármester, aki egyúttal a KDNP országgyűlési képviselője is, azt mondta, a terv még embrióállapotban van. Úgy tudjuk, az adót azok a magyar állampolgárok fizetnék, akiknek állandó lakcímük Magyarországon van, de külföldön dolgoznak. Nekik kellene eddig ismeretlen módon számított adót fizetniük.A hírre reagálva a Nemzetgazdasági Minisztérum (NGM) közleményben cáfolta az információt. Ugyanakkor megjegyezték, hogy szerintük nem helytálló az a sajtóban megjelent állítás, miszerint az Európai Unió tiltja a kettős adóztatást. „Az Európai Unió jogába csak a négy szabadság elvének zavartalan érvényesülését, így a személyek szabad mozgását akadályozó intézkedések ütközhetnek. A kettős adóztatás elkerülését nem uniós jogszabály, hanem egy adott állammal kötött kétoldalú megállapodások rendezik. Ezen, ún. kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmények célja az adóztatás szabályozása, kiszámíthatóvá tétele a kétoldalú kapcsolatokban. Hatályuk a jövedelem és esetleg a vagyonadókra terjed ki. (...)" Az NGM szerint az egyezmények bérjövedelemre vonatkozó rendelkezései alapján nem állja meg a helyét az az állítás sem, hogy „minden uniós állampolgár abban az országban adózik a jövedelme után, ahol a bejelentett munkahelye van".Mint írják: „a kétoldalú egyezmények szabályozása alapján legfeljebb annyi állítható általánosságban, hogy a magánszemély nem önálló munkából származó jövedelmei jellemzően abban az államban adóztathatóak, ahol a munkát végzi, de rövidtávú kiküldetéseknél az adóztatás joga marad a magánszemély illetősége szerinti államban."

Megadóztatnák a külföldi jövedelmeket? (nyugat.hu)

Kettős adóztatás: ilyet nem lehet

Magyarország több mint ötven állammal kötött már a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményt. Ezeknek éppen az a lényege, hogy rendezzék az olyan helyzeteket, amikor az egyik állam állampolgára egy másikban dolgozik vagy szerez onnan valamilyen jövedelmet. Az ilyen esetekben az egyezmények mondják ki, hogy melyik állam és hogyan adóztathat. Miként az ilyen nemzetközi szerződések címéből is kiderül, ezekkel pont azt kívánják elkerülni, hogy ha valakinek a jövedelmét az egyik állam már megadóztatta, akkor a másik állam ezt már ne tehesse meg.
A kormánynak ezeket kellene valahogyan megkerülnie, ha további sarcot akarna kivetni a külföldön dolgozó magyarokra. Miként korábban a különadókat is „válságadónak" nevezték, valószínűleg ebben az esetben is valamilyen kommunikációs eszköz bevetésével és egy új jogcím kitalálásával („szolidaritási adó") érnék el, hogy a nemzetközi egyezményeket ne sértsék meg nyíltan.
Azonban bármit is tennének, az biztosan kijelenthető, hogy a szóban forgó egyezmények céljával, szellemiségével minden hasonló lépés világosan szembemegy.

Az igazi probléma: teljesen igazságtalan

De nem is ez a nemzetközi jogi érv a legsúlyosabb, hanem ismét csak az, hogy ez az ötlet borzasztóan igazságtalan. Azok az emberek ugyanis, akik magyar állampolgárokként külföldön dolgoznak és idejük túlnyomó többségét is ott töltik, valamint külföldön megszerzett jövedelmük után külföldön jogszerűen adóznak, mégis miért fizessenek még külön a magyar államnak is?
Gondoljunk bele: ők nem használják az útjainkat, a tömegközlekedésünket, nem itt járatják gyerekeiket iskolába, egyszóval a magyar állam legtöbb szolgáltatását nem veszik igénybe. A különadójukért cserébe a magyar államtól semmit nem kapnának.

Csak egy félreértés, ugye?

Nyilván a kormánykörökben fel sem merült volna még csak ötletszinten sem ez a gondolat, ha mondjuk a nyugdíjasokra vonatkozna, nem pedig egy kis számú, valószínűleg rendkívül jól képzett rétegre, akik ráadásul a magyar átlagnál sokkal jobban keresnek.
Egy ilyen különadó bevezetése azonban akármilyen formában és körítéssel ismételten a Fidesz által hirdetett célok és értékek teljes arculcsapását jelentené, hiszen a költségvetési problémákat megint nem valódi munkahelyek teremtésével vagy a kiadások csökkentésével kívánnák orvosolni, hanem újabb sarcok kivetésével. Ráadásul olyanokat büntetnének, akik nem jókedvükben, hanem valószínűleg éppen a magyar lehetőségek szűkössége és a magyar állam mohósága miatt próbálnak külföldön boldogulni.
Mindezek miatt őszintén reméljük, hogy valóban egy félreértésről van csupán szó, és ha voltak is ilyen tervei a kormánynak, azokat gyorsan elvetették.

Elkeserítő! Ennyi gyermek éhezik ma Magyarországon 


Hó végén nincs étel - Duplázódott az éhező gyerekek száma 
Nagy Barnabás 2014.06.03. Femina.hu 
Magyarországra nézve különösen elkeserítő képet fest a Gallup kutatóintézet friss felmérése. Hazánkban a gyermekes családok csaknem fele került már olyan helyzetbe 12 hónap alatt, hogy nem tudták megvásárolni a megfelelő mennyiségű ételt. 

Ez az arány ráadásul évek óta folyamatosan nő, az OECD-tagországok közöl nálunk az egyik legelkeserítőbb a helyzet. 

Elkeserítő a gyermekek helyzete Magyarországon

A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet - OECD - országaiban 2007 óta drámai mértékben, mintegy 6%-kal nőt azon családok aránya, akik egy évben legalább egyszer képtelenek biztosítani 15 éven aluli gyermekük vagy gyermekeik számára a megfelelő napi táplálékot. Jelenleg az OECD-országokban élő családok közel negyede ilyen, ami megdöbbentő adat, hiszen a szervezetbe többnyire a gazdaságilag fejlettebb országok tartoznak. 

Ha hazánkra tekintünk, elkeserítő eredményt kapunk. A vizsgált országok közül csak Törökország előz meg minket, ott a gyermekes családok 50%-a volt képtelen mindig a megfelelő ételt nyújtani a legkisebbeknek, Magyarországon ez az arány 47%. Utánunk egy nagyobb szakadék után 33%-kal Mexikó következik, a gazdasági válság által megtépázott Görögországban és Portugáliában pedig 25% és 28% ez az arány. 

Az utóbbi évek hozták el a hanyatlást

Szinte hihetetlen, de Magyarországon hat év alatt, 2007-től 2013-ig 32%-kal növekedett a megfelelő táplálékot előteremteni képtelen gyermekes családok aránya. Ilyen elképesztő romlás semelyik másik vizsgált országban nem fordult elő. 

A Gyermekétkeztetési Alapítványhoz fordultunk, segítsenek megbecsülni, nagyjából mekkora összeget emésztene fel az államkasszából, ha a kormány hirtelen úgy döntene, kiemelten kezeli a gyermekéhezés problémáját, és azonnali lépéseket kívánna tenni. 


A Városliget egy részére tervezett múzeumi negyedre 75 milliárd forintot szán a kormány. 

60 milliárd forint nagyon hiányzik

Király Gábor, a szervezet elnöke számításai szerint legalább 350 ezer gyermek éhezik, hiszen ennyien szorulnak rá az ingyenes napközis étkeztetésre. Viszont az év 165 napján nincs iskolai étkeztetés. Ahhoz, hogy ezeken a napokon is tudjanak enni a rászoruló lurkók, 900 forintos fejenkénti napi költséggel számolva közel 52 milliárd forintra lenne szükség, ami szállítással együtt egy 60 milliárd forintra nő. 

Azonban ez még mindig csak egy háromfogásos ebédet és egy uzsonnát biztosítana, ami ahhoz elég, hogy az éhezésből fakadó azonnali egészségügyi károsodásokat elkerüljék a kicsik. A megfelelő mennyiség napi öt étkezés lenne, hiszen egy fejlődő szervezet ezt kívánja meg. 

A felméréssel kapcsolatban megkerestük a Szociális és Családügyi Államtitkárságot. Arra voltunk kíváncsiak, mekkora forrást biztosít a kormány e problémakör kezelésére, illetve vannak-e konkrét tervek, hogyan állítható meg a negatív folyamat. Cikkünk megjelenéséig azonban az államtitkárság részéről nem reagáltak megkeresésünkre. 

Aki ismeri a hazai valóságot, tudhatja, bizonyos településeken, főként a hátrányos helyzetű régiókban az ilyen mértékű szegénység mindennapos vendég. Nem ritka, hogy a gyermekek hónap végén már csak az iskolai étkeztetés keretében jutnak ennivalóhoz, azonban reggel és este semmi sem kerül a tányérra. Ha pedig a gyermek nem eszik, akkor a szülő még régebb óta éhezhet. 
Múzeumi negyedre és focira is jut hasonló nagyságrendű összeg 
Hogy mire elég az a 60 milliárd forint, amivel minimálisan enyhíthető lenne a gyermekéhezés Magyarországon? Nos, a részben állami tulajdonú Mol pontosan ennyi osztalékot osztott szét részvényesei között másfél hónappal ezelőtt. De ha a kormány kedvenc támogatási területét, a futballt és a presztízsberuházásokat tekintjük át, még megdöbbentőbb összehasonlításokat tehetünk. 
2010 és 2018 között 33 stadion megépítésére kerül sor a tervek szerint. Ez összesen 150 milliárd forintot emészt fel, melynek alig több mint harmada elég lenne a gyermekéhezés minimális orvoslásához. Eddig a futball területére 70 milliárd forintnyi tao-pénz áramlott cégektől, magánszemélyektől. 
A társasági adóból levonható összeget az adózók az államkasszába fizetnék, azonban ehelyett felajánlhatják bizonyos célokra. Amely cégek a látványsportokat ily módon támogatják, adókedvezményhez is juthatnak. 
A kormány tervei szerint 75 milliárd forint értékben építené meg a múzeumi negyedet a Városligetben. A beruházásnak külön miniszteri biztosa van, és nemzetközi pályázatot írtak ki a tervezésre. 
A gyermekéhezés megoldására eddig még ígéretekre sem futotta. 
Kapcsolódó: 
   A gyermekszegénység öröklődik 
   Modern rabszolgaság Magyarországon 
   Borzasztó alacsony fizetést ad a CBA 
   Itt a vége a 65 év felettiek ingyenes utazásának? 
   Tóth Gábor a "Tegyünk együtt a szegénység ellen" konferencián: Egészségnevelés, betegségmegelőzés 
   Ezer éve nem volt olyan szárazság, mint ami most jöhet 
   Olajkatasztrófát szenvedett pingvineknek köt kis ruhákat egy 109 éves ausztrál férfi 
 

"Kondenzcsík"
A gyermekszegénység öröklődik

Posted on 2013/05/13Szerző: Admin

ehes vagyok

Ha egy kormány addig nem foglalkozna semmi mással, amíg egyetlen éhező gyermek is akad az országban, minden szimpátiánkat elnyerné. Vajon miért nem így működik a világ? Magyarországon minden második gyerek nélkülöz – ez derült ki az UNICEF hazai szervezete által készített legutóbbi jelentésből.
Az adat túlmutat a jövedelem alapján meghatározott szegénységnél, szen egyéb tényezőket is figyelembe vesznek.  Farkas Zsombor szociálpolitikustól, a Gyerekesély Egyesület tagjától megtudtuk: ha csak a jövedelmet nézzük, a 2–2,2 millió magyar gyermek körülbelül 20-23%-a él szegénységben. Leginkább veszélyeztetettek a három, vagy több gyereket nevelő, illetve egyszülős családok, de nyilvánvalóan ott is nagyobb eséllyel élnek nélkülözésben, ahol nincs foglalkoztatott a háztartásban. Kiterjedtebb a gyermekszegénység a roma családokban is, ezenkívül a lakóhely is meghatározó. Jelenleg 33 hátrányos helyzetű kistérség van hazánkban, ezek jellemzően Észak-Magyarországon, illetve az Alföld északi részén, a Dél-Dunántúl, valamint az Ormánság területén találhatók. Ami pedig a vidék és város közti különbséget illeti: míg a nyugat-európai országokban a szegénység a nagyvárosokban koncentrálódik, nálunk ez inkább falusi jelenség. A nélkülöző gyermekek körülbelül kétharmada vidéken él.ehes vagyok
Nagy probléma, hogy a szegénység öröklődik. „Természetesen nem arról van szó, hogy ezekben a hátrányos helyzetű családokban a szülők nem szeretik a gyerekeiket, ám az alacsony iskolai végzettség, tartós munkanélküliség miatt képtelenek őket támogatni” – mondta Farkas Zsombor, és hozzátette: „Akadnak persze néhányan, akiknek sikerül kitörniük a nélkülözésből, vannak roma-, illetve szegénytelepről származó egyetemisták, értelmiségiek, de ez nem gyakori. Ha nem avatkozunk be központi, szociálpolitikai eszközökkel, vagy Európai Uniós programokkal, akkor a helyzet nem fog javulni. Amit a gyermek nem kap meg otthon a szülőtől, azt állami beavatkozással – ha lehet – pótolni kell”.
A hátrányos helyzetű kistérségek többségében már elindult egy komplex, sokrétű szolgáltatást, segítséget nyújtó projekt, az úgynevezett kistérségi gyerekesély program. A gond az, hogy a jelenlegi szociálpolitikai intézkedések, többek között a közfoglalkoztatás szigorítása, a segélyek összegének csökkentése ellehetetlenítik ezeket a kezdeményezéseket.
A legnagyobb mértékben a gyermekek egészséges társas kapcsolataival, kortárs kötődéseivel kapcsolatos szükségletek vannak veszélyben. A gyermekek 42%-a nem tudja rendszeresen meghívni magához a barátait, 35% nem jut el nyaralni, 29% anyagi okok miatt nem vesz részt szabadidős tevékenységekben (sport, zene, stb.).
A kutatási eredmények szerint a jóllét/nélkülözés szempontjából különösen veszélyeztetettek azok a gyerekek, akiknek szülője alacsony iskolai végzettségű, munkanélküli vagy egyedül gondoskodik gyermekéről.
Az adatfelvétel idején a jövedelmi viszonyok alapján a magyarországi gyerekek tizedrésze számított relatíve szegénynek, és az ő fejükre jutó jövedelem 11,7 százalékkal maradt a szegénységi küszöb alatt. Az első adat a többiekéhez képest közepes, a második kifejezetten jó. Csak hát minden szegény a saját országához képest az. Az a gyerek számít szegénynek, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az adott ország statisztikai középértékének a felét. Luxemburgban nagyjából ugyanolyan arányban élnek ilyen értelemben szegény gyerekek, mint Magyarországon, csak többször annyi pénzből. Ettől persze ők még ugyanúgy érzik a szegénységet, a hátrányt, a megfosztottságot. Az ugyanakkora vásárlóerővel rendelkező gyerek Magyarországon pedig nem érzi. Az érzés, a relatív helyzet nagyon fontos, de persze az sem mellékes, hogy a luxemburgi szegény gyerek tanulásának, egészségének objektív feltételei mégiscsak sokkal inkább adottak, mint a magyarországi szegény gyereké.
Magyarországon olyan gyerek is nélkülözheti a normális gyermeki lét feltételeit, aki nem számít szegénynek, Luxemburgban pedig az a gyerek is szegénynek számíthat, akinél ezen feltételek egyike sem hiányzik. Ezért kell a relatív és az abszolút mutatókat együtt kezelni.
Na de kik is azok a szegények? A deprivációs index (lásd külön) segít az eligazodásban. Egy feltétel hiánya még belefér, így azokat a gyerekeket sorolják a nélkülözők közé, akiknél kettő vagy több hiányzik. Ebben a tekintetben már 2009-ben is a legrosszabbak között voltunk. Akkor gyermekeink harmadát számíthattuk a nélkülözők közé. A 35 ország közül csak Romániában és Bulgáriában volt rosszabb a helyzet és Lettországban ugyanolyan. A mienkével összevethető helyzetű országok, Lengyelország, Szlovákia, Csehország, Észtország, Litvánia 8–20 százalékos mutatókkal sokkal jobban álltak.
Kiváltképp rosszak nálunk a lakásviszonyok. Nálunk jut a legkevesebb helyiség (0,8) egy főre, és csak Romániában, Lengyelországban és a balti államokban laknak annyian (vagy többen) sötét, vizes, fürdőszoba, angolvécé nélküli lakásokban, mint nálunk.
A védőoltásokat nézve kiváló helyzetben vagyunk, viszont a koraszülések aránya kirívóan magas, a kicsi (2500 gramm alatti) súllyal születettek aránya pedig csak Görögországban nagyobb.
Az UNICEF hisz abban, hogy minden gyermek egyenlő, ezért egyenlő jogok, lehetőségek és életesélyek illetik meg. Nem mondhatjuk, hogy mindent megtettünk a jövőnk érdekében, amíg  nem tettünk meg mindent azért, hogy egyetlen gyerek se maradjon hátra, egyetlen gyerek se legyen árnyékban.
(VG.hu)
Bal-Rad komm: Szemünk láttára növekszik a szegénység minden formája és fajtája. A rendszerváltás óta kénytelenek voltunk megtapasztalni a gyermekéhezés fogalmát-ám ami még ettől is borzasztóbb-LÁTVÁNYÁT!
A legelvetemültebb revizionista-horthysták sem merik állitani, hogy a szocializmus időszakában létezett ez a fogalom! (Relative természetesen létezett-de hát minden viszonyitás kérdése.)
A rendszerváltás óta eltelt időszakban keletkezett új fogalmak a legékesebb bizonyitékai a rendszerváltás káros hatásainak!
MEGÉRTE?  EZT AKARTUK?MODERN RABSZOLGASÁG MAGYARORSZÁGONA közelmúltban volt a rabszolgaság felszámolásának világnapja, amely kapcsán Sneider Tamás közleményt adott ki. A Walk Free Foundation 2014-es, 167 országra kiterjedő tanulmánya szerint Magyarországon 35 600-an számítanak modern kori rabszolgának, ezzel az európai országokra készített rangsorban a harmadik helyet foglaljuk el. A modern rabszolgaság megszüntetéséről, az Alaptörvényben foglalt emberi méltóságról és elidegeníthetetlen alapvető jogok védelméről kérdezte Sneider Tamás és Mirkóczki Ádám a kormányt.
A rabszolgaság egy olyan társadalmi viszony, amelyben egy személy egy másik személynek a tulajdona. A rabszolgát jogi szempontból ingó vagyontárgynak tekintették, és megfosztották azoknak a jogoknak a nagy részéről, melyekkel a szabad emberek többnyire rendelkeznek (pl. a helyváltoztatás joga, a házastárs, valamint a megélhetési mód megválasztása. (…) Rabszolgaság az írott történelem csaknem teljes időszakában létezett. Rabszolgára sokféle módon lehetett szert tenni. A leggyakoribb út a kényszerítés volt: a szabad emberek hadifogolyként váltak rabszolgává, elrabolták őket, vagy üzletszerű rabszolgaszervező portyának estek áldozatul. Rabszolgává tehettek valakit bűncselekmény büntetéseként, adósság törlesztése végett; sokakat a szüleik, gyámjuk, nemzetségük vagy törzsfőnökük adott el (Britannica Hungarica Világenciklopédia, XV. kötet; 15. kiadás).” Hosszan folytathatnánk a fogalom definiálását, de talán a közgondolkodással ellentétben ez a pár sor is jól érzékelteti, hogy nem rég letűnt korok megoldott problémájáról van szó. Ha a kor viszonyaihoz alkalmazkodva is, de az emberi méltóság biztosítása vonatkozásában bizony vannak korunk társadalmának is súlyos hiányosságai - írják a jobbikos honatyák.
Január elseje - a béke világnapja
A közelmúltban boldoggá avatott VI. Pál kezdeményezésére ünnepeljük 1968 óta minden év január elsején a béke világnapját. A soron következő béke-világnap témájául a katolikus egyházfő is a rabszolgaságot választotta üzenetének témájául. Napjainkban a 2011-es KSH adatok szerint Magyarországon 3,9 millió fő vallotta magát katolikusnak, így ezért is oda kell figyelni a Szentatya szavaira, aki több alkalommal felhívta már a világ figyelmét a modern rabszolgaság különböző formáira: emberkereskedelem, prostitúció, rabszolgamunka, kizsákmányolás, rabszolgatartó mentalitás a legkiszolgáltatottabbakkal, így elsősorban idősekkel, nőkkel és gyermekekkel szemben, hogy csak a legelterjedtebbeket említsük.
Hazánk viszonyaira is jellemző, hogy százezrek élnek fizetéstől fizetésig vagy éppen nyugdíjtól nyugdíjig. Megtakarítással nem rendelkeznek, viszont sok esetben a hitelek törlesztése olyan terheket ró a vállukra, amelytől képtelenek szabadulni. Széles tömegek számára elképzelhetetlen messzeségbe került a nyaralás vagy éppen a kultúra, hiszen a havi jövedelmük az életben maradáshoz elég, éppen úgy, mint a rabszolgáknál.
A rabszolgaság számos megoldásra váró megnyilvánulása közül az egyik konkrét formája a magyar állampolgárok prostitúcióra kényszerítése, kizsákmányolása. Időről időre ismét felbukkanó sajtóhírek szerint több nyugat-európai városban magyar szótól hangosak a kéjnegyedek. A zürichi Strichplatz mellett Amszterdam és Prága is el van árasztva magyar állampolgárságú prostituáltakkal. A prostitúció köré szerveződött bűnözés kapcsán pedig jóformán akkor szólal meg a magyar rendőrség, ha tragédia történik, és egy meggyilkolt vagy az önkezével az életét kioltó személyről derül ki a magyar állampolgársága - fogalmaznak Sneiderék.
Mint a jobbikos képviselők írják, rendre napvilágot látnak azok a beszámolók, amelyek a csábító fizetéssel kecsegtető, szexmentesnek hirdetett munkákra jelentkezők írnak, sok esetben a hazaérkezésük után évekkel. Emberkereskedelem, fogva tartás, gyermek kizsákmányolás, zsarolás, bántalmazás, kényszerítés, kábítószer-kereskedelem, hogy csak a legjellemzőbbeket említsük azoknak a bűncselekményeknek, amelyek összefonódtak a prostitúcióval. Európai nagyvárosokat említettünk, de az Országháztól egy kilométerre lévő Nyugati aluljáróban is testüket áruba bocsátó fiatal lányok és fiúk állítják meg a gyalogosokat. Hogy ezt mennyire önként teszik, azt csak találgatni lehet.
Magyarország Alaptörvényének Nemzeti hitvallása szerint is emberi létünk alapja az emberi méltóság. Az Alaptörvényben foglaltak szerint az emberi méltóság sérthetetlen (II. cikk), az ember sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogainak védelme pedig az állam elsőrendű kötelezettsége (I. cikk). Mit tesz Magyarország kormánya a modern rabszolgaság megszüntetéséért, az Alaptörvényben foglalt emberi méltóság és elidegeníthetetlen alapvető jogok védelme érdekében? - zárul Sneider Tamás és Mirkóczki Ádám közösen benyújtott írásbeli kérdése, amelyre Pintér Sándor válaszolt.
A belügyminiszter szerint megengedhetetlen, hogy magyar állampolgárok, illetve az ország területén tartózkodó személyek emberkereskedelem vagy kizsákmányolás áldozatává váljanak. Ennek megelőzése érdekében minden rendelkezésre álló törvényes eszközt be kell vetni, és határozottan fel kell lépni ezzel a bűnözési formával szemben. Hogy a Pintér által említett megelőzésen van mit fejleszteni, azt mutatja a napokban elfogott gengszterrapper, "Carlo Biznisz Escobar" esete (aki egyeébként önkormányzati képviselő szeretett volna lenni Püspökladányban, de erre nem volt elég a megszerzett 4 szavazat). A Police.hu híre szerint ő és egy társa a gyanú szerint magyar nőket dolgoztatott ausztriai bordélyházakban. A sértettek egyike még nem töltötte be a 18. életévét.

Lányok pénzén gazdagodtak


A házkutatások során a rendőrök lefoglaltak a prostitúciós bevételekből származó négy nagy értékű - egyenként 15-20 millió forintos - autót, több tízmillió forint értékben órákat és arany ékszereket, valamint 7 millió forint készpénzt.
Mint a példa is mutatja: a napjainkra jellemző rabszolgatartásból jól meg lehet élni.
alfahir.hu

Borzasztó alacsony fizetést ad a CBA


A CBA-nál a legrosszabb dolgozni a kiskereskedelmi láncok közül, legalábbis ami a legális bruttó átlagfizetéseket illeti – ez derül ki a Figyelő ágazati összehasonlító elemzéséből.
A lap szerint 2013-ban a Magyarországon működő bolthálózatok közül a CBA-nál volt a legalacsonyabb az átlagfizetés, mindössze bruttó 134 ezer forint.

BJASZ20131112043
Fotó: Jászai Csaba
A második legalacsonyabb fizetése a Metro dolgozóinak volt, ők bruttó 155 ezer forintot kaptak, a Lidl és az Aldi viszont 244 és 299 ezer forintot fizet átlagosan.
A CBA 99 franchise cége közül van, ahol még a piacon legalacsonyabb átlagos fizetésnél is kevesebb volt a bér, ezek közül a legalacsonyabb fizetés 2013-ban 102 458 forint volt, miközben a minimálbér 98, a középfokú szakképzettséggel rendelkezők bérminimuma pedig 114 ezer forint volt.

Az összehasonlításból az is kiderül, hogy a
 • legtöbb társasági adót a Tesco, a CBA és a Penny fizeti be (1,6, 1,5 és 1,2 milliárd forintot),
 • a CBA-t, a Lidl-t és a Penny-t leszámítva minden hálózat veszteséges volt 2010 és 2013 között,
 • a legtöbb embert pedig a Tesco, a Spar és a CBA foglalkoztatja, (20 ezret, 13 ezret és 7800-at).
A CBA a cikk megjelenése után jelezte az MTI-nek, hogy szerintük hazudik a Figyelő a béreikről, és be fogják perelni az újságot. Pontosabban módszertanilag tartják vállalhatatlannak a Figyelő elemzését, és azt is sérelmezik, hogy voltak olyan kiskereskedelmi szereplők, melyeket az újság nem is vizsgált.


Itt a vége a 65 év felettiek ingyenes utazásának?

Közel egy éve írtunk utoljára az utazási kedvezmények átalakításáról, a pótjegyekkel a vonaton és a buszokon egyaránt lopakodó áremelésről, amely ezeken a járatokon a 65 év felettiek ingyenes utazásának végét jelentette. Az már akkor is látszott, hogy a kabinetnek nem fűlik a foga a kedvezmények átalakításához, inkább egy óvatos, rejtett drágítást vezetett be. 
Pedig 2012 őszén felmerült a kedvezményrendszer felülvizsgálata, amelynek elképzelése szerint a közösségi közlekedésen igénybe vehető 38 kedvezményből 4 maradhatott volna meg alanyi jogon. A diákkedvezményeket, a nyugdíjasok és a rokkantak kedvezményeit viszont nem érintették volna a tervezett változások. Ezek átalakítása nélkül azonban hiába vártak volna 20 milliárdos korrekciót.
Az egykori impozáns tervekből azonban nem maradt semmi. Pedig a Széll Kálmán Terv első és második része is komoly kiadáscsökkentést és szervezeti átalakítást irányzott elő a közösségi közlekedés terén
2012 őszén szépen lassan elkezdtek sokasodni azok a Volán-járatok, ahol kiegészítő jegyet kellett fizetni az utazásért mindenkinek. Nem normatív szabályozásról, hanem különböző szempontok (komfort, gyorsaság) alapján való válogatásról beszélhetünk. A pótjegyek bevezetése tovább folytatódott a vonatokon is: 2013. május 15-től a gyorsvonatokon a Volán-járatokkal megegyező mértékű pótjegyet kell fizetni.
Most pedig úgy áll a helyzet, hogy a kormányvállalta a Brüsszelnek elküldött konvergenciaprogramban, hogy a szociálpolitikai menetdíj-támogatásokat a 2014-es szinten befagyasztja, egészen 2017-ig. Eközben a fejlesztési minisztériumban készült egyik munkaanyag szerint a 65 év felettiek ingyenes utazási kedvezménye csak a csúcsidőn kívül maradna meg, más időszakokban nekik szóló bérletet kellene venniük. Tehát létezik olyan forgatókönyv, amely szerint a 65 év felettiek végleg búcsút mondhatnak az ingyenes utazásnak. 
ny.jpg
forrás: dehir.hu
Elmaradt reformok a közösségi közlekedésben
A Széll Kálmán Terv egyik fontos fejezete a közösségi közlekedés konszolidálása volt. A 2012. január 1-jére beígért MÁV és a Volán-társaságok Nemzeti Közlekedési Holdingba szervezése azonban nem valósultmeg. Egyelőre szervezeti átalakításuk is késik.  A Széll Kálmán Terv mindkét változatában jelentős kiadáscsökkentést vártak a fogyasztói árkedvezmények megnyirbálásától. 2012-re 45 milliárd forintos, 2013-ra pedig 60 milliárdos csökkentés olvasható a terv 2.0-ás változatában, amely maga is elismeri, hogy ez 2012-ben is csak kis részben valósult meg: 16 milliárd forinttal mérséklődött.
vasútbusz.png
A kedvezményrendszer változatlan
2012 őszén felmerült a kedvezményrendszer felülvizsgálata, amelynek elképzelése szerint a közösségi közlekedésen igénybe vehető 38 kedvezményből 4 maradhatott volna meg alanyi jogon. A diákkedvezmények, a nyugdíjasok és a rokkantak kedvezményeit viszont nem érintették volna a tervezett változások. Ezek átalakítása nélkül azonban hiába vártak volna 20 milliárdos korrekciót.
Annyi változást történt, hogy a  65 év feletti nyugdíjasok, a diákok, a mozgáskorlátozottak és a hat év alattiak kedvezményei szociálpolitikai kedvezmények lettek, míg a többi kedvezmény átalakult üzletpolitikai kedvezménnyé, amelyeket a közösségi közlekedést biztosító társaságok adhatnak az utasoknak. A kedvezményekre jogosult csoportok összlétszáma megközelíti a kilenc millió főt Magyarországon.
máv 2011 utasforgalom.png
Bütykölés a tarifarendszeren - kiegészítőjegy mindenkinek
A bütykölés a tarifarendszeren 2012 szeptemberében kezdődött: egy kisebb tarifareformmal a vasúti IC-hez hasonló autópályás buszvonalakat válogattak ki. Ekkor az intézkedést könnyen lehetett azzal magyarázni, hogy az IC-k helyzetbe hozása, a velük párhuzamos buszvonalak drágítása volt a cél. 
A következő, decemberi fázisban azonban már olyan buszvonalak lettek drágábbak, amelyekre a fentiek kevésbé bizonyulnak igaznak. Az idén márciusban kiegészítő jegy alá vont járatok pedig már végképp nem a vasúttal párhuzamosak. Nem normatív szabályozásról, hanem különböző szempontok (komfort, gyorsaság) alapján való válogatásról beszélhetünk.
kiegészítő jegy ára_1.png
Mindez azt jelenti, hogy ha a távolsági közlekedés egyre nagyobb hányada lesz pótjegyes, akkor egyfajta lopakodó áremelésről beszélhetünk: úgy valósul meg, hogy közben nem kell hozzányúlni a fő utazási kedvezményekhez. De ide tartozik a a vasúti virtuáliskilométer-számítás februári megszüntetése bizonyos helyeken, vagy a nem elővételben kiváltott helybiztosítás drágulása is.
2013. május 15-től kötelező gyorsvonati pótjegy 
A Volán-járatok után a vasútnál folytatódik a pótjegyek bevezetése. 2013. május 15-től a gyorsvonatokon a Volán-járatokkal megegyező mértékű pótjegyet kell fizetni. (A bejelentés a kormányzattól már ismert módon egy munkaszüneti nap estéjén született meg.) A feláras körbe 258 hibrid-, gyors- és sebesvonat tartozik, ezzel a menetjegyen túli díjfizetés már 546 vasúti és 657 autóbuszjáratot érint. De a trükközés nemcsak a gyorsvonatokra vonatkozott.
A fő indok az volt, hogy a felár-rendszer autóbuszos és vasúti kiterjesztése a Nemzet Fejlesztési Minisztérium szerint 1,5-2 milliárd forint éves többletbevételt eredményezhet 2013-ban. A felárakból származó bevételeket a MÁV-START Zrt. a minőségi szolgáltatásokat nyújtó vasúti kocsik – két év alatt közel 300 jármű - megújítására fordítja. 
Nyugdíjasok csak bérlettel csúcsidőben?
Most pedig úgy áll a helyzet, hogy a kormány vállalta a Brüsszelnek elküldött konvergenciaprogramban, hogy a szociálpolitikai menetdíj-támogatásokat a 2014-es szinten befagyasztja, egészen 2017-ig. A kormány tavaly 11 milliárd forinttal megemelte a közlekedési szolgáltatóknak fizetett összeget, amely most évi 104 milliárd forint, ám ez elkövetkező három évben nem változik.
Valamint a Fejlesztési Minisztériumban készült egyik munkaanyag szerint a 65 év felettiek ingyenes utazási kedvezménye csak a csúcsidőn kívül maradna meg, más időszakokban nekik szóló bérletet kellene venniük."A Betyársereg megállíthatatlanul terjeszkedik" - megalakult a Jászsági Klán 


február 24, 2014 betyarsereg.hu 
A mozgalom számára eddig fekete foltnak számított a Jászság. Most ezen legkiválóbb katonai erényekkel rendelkező magyar népcsoportban is megjelentek a betyárok. 

A napokban Tyirityán Zsolt vezetésével egy küldöttség érkezett Jászberénybe, ahol harcedzett magyarok várták mozgalmunk képviselőit. Hazánk ezen részéről a Betyársereg vezetője elmondta, eddig ez a terület fekete folt volt a szervezet számára, azonban most új időszámítás vette kezdetét. "A Jászság az egyik legkiválóbb katonai erényekkel rendelkezik, ezért borzasztó nagy öröm számomra, hogy ők is részesei lehetnek családunknak." A tagságot jellemezve Tyirityán Zsolt kiemelte, hogy éppúgy újdonsült harcosai lettek a Betyárseregnek ifjú sporttehetségek, mint legendás, kipróbált veteránok. Arról, hogy a Betyársereg népszerűsége folyamatosan növekszik csak annyit mondott a mozgalom vezére "Megállíthatatlanul terjeszkedünk!" A Betyársereg tehát sűrű hetet zárt. Délen a szekszárdi események, Jászberényben új klán ala pítása és Devecserben is akadt dolguk harcosainknak, amiről később részletesen beszámolunk. Azonban északi régiónk tagjai sem unatkoztak. 
Betyárok Bertha Szilvia kampánynyitóján 
honlapunkon írásaival és interjúival már többször bemutatott Bertha Szilviának is elkezdődött a kampány időszaka. A Jobbik frakciójában politizáló harcos édesanya már csak azért is kap kiemelt figyelmet tőlünk, mert becsüljük tartásáért, hitéért, intelligenciájáért. A gödöllői rendezvényen a Betyársereg tagjai mellett egy másik harcos édesanya Morvai Krisztina is megjelent. 
 
Morvai Krisztina és Bertha Szilvia a betyárokkal


Ezúton is kívánunk Szilvinek sok sikert és kitartást a kampányhoz! 

(Betyársereg) Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése