2018. április 21., szombat

A cionista militarizmus titkos fegyverei


A cionista militarizmus titkos fegyvereiTallózunk a nemzeti hírhálón


agykontroll_t1Választási csalások mindenütt. Azáldemokratikus nyugati rendszerektolvajai, a média és a politikusvilág háttérirányítói, az ún. “pénzemberek“, nehezen vagy könnyebben összelopott, rabolt vagyonuk révén arra törekednek, hogy a demokráciába beépített

politikusaik, mint darázs a pókba beültetett petéi, lárváik és utána bábjaik lehessenek, illetve, hogy kikelhessenek.

Az amerikai elcsalt elnökválasztás után itt a következő, a német elcsalt választás, de tolvajok, rablógyilkosok már nem elégednek meg a tömegektől elorzott, “átmenetileg bitorolt” javakkal. A bűnözők jó szokása szerint egymást is igyekeznek kirabolni. Ez tehát a válasz a “háttérhatalom” mibenlétére és milyenségére. Az évek óta tartó “boszorkányüldözés“, az amerikai 2001-óta tartó terrorizmus elleni hadjáratot hirdető, “izomból működő USA rendőrállam” legnagyobb sikereit a Bush-korszak “terror elleni háborúiban” aratta, ami mára már a legtöbb esetben borzalmas visszaélésekre, bírósági eljárásokra, vásárolt vallomásokra, meghamisított bizonyítékokra, célzott egyének és csoportok likvidálására és a terrorizmus “anyagi támogatására” használnak fel.

Mert ha szándékosan vétkezünk … akkor nincs többé bűnökért való áldozat, hanem az ítéletnek valami rettenetes várása… Ez volt az, amit Belsazár, Babilon királya átélt, és ez lesz az, amit az utolsó ítéletben minden, Krisztus kegyelmét el nem fogadó ember át fog élni“. Az izraelieket úgy látszik, nem nyűgözte le Hassan Rouhani, új iráni elnök, de ezzel a véleményükkel egyenlőre egyedül maradtak. AzEgyesült Államok és más nyugati országok szívesen hívják az új iráni elnököt az ENSZ-be. PedigAhmadinezsád után Rouhani is az állítja: “nukleáris vagy más tömegpusztító fegyvereknek nincs helye az iráni biztonsági és védelmi doktrínákban, és ellentmond az alapvető vallási és erkölcsi meggyőződésnek. A nemzeti érdekek megkövetelik tőlünk, hogy eloszlassuk a kételyeket Irán békés célú nukleáris programjáról“, de megvédik magukat…
Saját véleményem szerint, Irán rendelkezik atomfegyverekkel, igaz még nem saját gyártásúakkal, de aSzovjetunió leamortizálása és Gorbacsov általi nyugati megbízásra történő szétrobbantása után, sok ezer atomtöltet került papíron megsemmisítésre, amelyek egyszerűen “gazdát cseréltek“, ahogy az ősi szkíta régészeti kincsek, az Uruguay-i, vagy az Irak kirablásából származó leletek is. Sajnos a múlt emlékei, de atomtöltetek is, ugyanannál a “társulatnál” kötnek ki legtöbbször, és itt nem ártana kiemelni, hogy lopott történelemmel senki sem vált még naggyá, bármennyit is hazudozik róla, ahogy erőszakkal sem tudja elérni ezt!

Szép szó a “lenyűgözni“. Általában arra használják, hogy az ámulatba esés egy fázisát írják le a szájtátás utáni eszmélés jellemzésére. A nyűg, az én olvasatomban az, amit magyarul jelent. Ezért estem inkább ámulatba (nem nyűgözött le), hogy az NSZK(BRD) válsztásainál is a magyarországi (de nem magyar) módszert alkalmazzák. Akik már korábban is olvasták írásaimat a Posta-oldalon, emlékezhetnek arra a 2008-2009-ben gyakran megírt figyelmeztetésemre, hogy a Magyarország 1949-óta elcsalt választásainak módszertanát ne vegye át a nyugat, főleg az 1989 után kifejlesztetteket. AFacebook-on figyelve a német méltatlankodást, joggal üthetett rést a választók bizalmán az SPD 92 kapott szavazata után a 241 feltüntetett szavazat Detmold községben, de a hamburgi hiányzó 100 ezer szavazat is a CDU-tól. A csalás módszertana hasonló mint itthon. A külföld “oktatásában jeleskedő politikusaink közkedveltsége” idegenben ezután érthető. A kérdés “sürgős tisztázását” sokan követelik, pedig náluk még be sem vezették a választási ívek megsemmisítését az “ellenőrizhetetlenség érdekében“…
Persze nincs kizárva, hogy a német választási csalások után érdeklődőkre is rásütik az “antiszemita bélyeget, bár az NSZK-ban is nagyítóval kell keresni szemita, vagyis sémi népcsoporthoz tartozó valóban fajzsidót, dePutyin is megkapta az “antiszemita minősítést, mert a moszkvai zsidó múzeumot meglátogatva, azt merte mondani, hogy az első szovjet kormány 80-85%-ban zsidókból állt. Habár lassan, de tudatosodik már az emberekben, hogy Európa és az USA, valamintIzrael megszálló zsidóinak döntő része fajilag nem, csak vallásilag zsidó, ami kizárja a velük szembeni “antiszemitizmust. Az antiszemitizmus vádjával fenyegetőzés még mindig “sikertermék” maradt “egyes körökben, annak ellenére, hogy saját Rockefeller Alapítványuk genetikai vizsgálata bizonyította be, hogy a fajzsidók (szefard, falasha stb.) és a kazár (askenázi -és keleti zsidók) között nincs, illetve az európai átlagnépesség genetikájára jellemzően 1% körüli a genetikai egyezés.Link

Egyes klubokban háborús uszítóknak is ugyanez lehet a problémája, mivel Laurent Fabius, francia külügyminiszter és Hollande is tudatában van, hogy kiknek szolgál. “Tudatában vagyok azon szavak erejével, amit mondok. Mr. Bashar Al-Assad nem érdemli meg, hogy létezzen a Földön“. A vállakozó kedvű háborús uszítók nem szólnak mást mint, hogy Oroszország és Kína adja fel fel vétójogát aBiztonsági Tanácsban, a Szíria elleni összeesküvésben, és az Egyesült ÁllamokFranciaország ésNagy-Britannia legyen a meghatározó a jövőben, a háborús bűncselekmények kiagyalásával és végrehajtásával kapcsolatban, valamint, hogy az ENSZ is helyezkedjen velük hasonló álláspontra. A kérdés azért is röhejes, mert pont a jelzett “triumvirátus“, nevezetesen Franciaország (aki átadta az atom-titkot Izraelnek, Kennedy (ez miatti) meggyilkolása előtt), Nagy-Britannia és a City of London (a bankárkaszt tényleges központja), és az Egyesült Államok kormánya, akit már saját állampolgárai is a “Nagy Sátánként” emlegetnek, okozza a háborúkat egy egyszerű és könnyen értelmezhető “késztetés” alapján, aljas indokból és nyereségvágyból, nem is annyira “fondorlatos módon“, de különös kegyetlenséggel, előre kitervelt, és előre megfontolt szándékkal.
Hogy miért teszik ezt, tudjuk. Ha nem folytatják, a pro-izraeli lobby és a márkás antiszemita médiakarrierje is elpusztul. Izrael, illetve a “támogatói“, az amerikai közvélemény ellen is harcolni próbálnak, egyre kevesebb sikerrel. A Hoolyvood-i Izrael-barát filmek is kezdik felfedni a zsidónak nevezett, valójában Új-Kazár állam törekvéseit. Ez, összevetve a Bilderberg tagok kiszivárogtatási botrányaival, úgymint a LIBOR(Murdock), vagy a bróker-botrány, azt feltételezi, hogy Izraelnek befellegzett, ami nekünk, a németeknek és lengyeleknek, de minden zsidó-kormánnyal “felszerelt” államnak még több hátrányt, kifosztást, terhet és elnyomást jelent a “menekültek áradata” miatt. James Abourezk, az egykori Dél-Dakota-i szenátor azt vallotta: “Azt lehet mondani, személyes tapasztalat alapján, hogy legalábbis a kongresszust illetően, Izrael támogatása a politikai félelemre épül – a félelem a vereségtől – annak, aki nem teszi azt, amit Izrael akar tenni. Így azt lehet mondani, hogy igen kis hányadát képezik csak a kongresszusi tagoknak azok, akik legalábbis, amikor én itt szolgáltam – bármilyen vonzalmat tápláltak Izrael vagy az izraeli-lobby iránt. A megvetést elnémította a félelem.Túl sok ruhatári beszélgetésben hallottam, hogy a szenátus tagjai keserű hangon jegyezték meg, másként gondolkodnak arról a lobbyról, aki betolta őket a körbe, mint amit elvárnak tőlük. Privát hallható és érzékelhető az ellenszenv Izrael és a lobby taktikája ellen, de egyikük sem hajlandó kockáztatni a lobbyval való ellenségeskedést azáltal, hogy érzelmeiket nyilvánossságra hozzák.
Európában, és így nálunk sem más a helyzet…

A “nyomásgyakorlás” jól nyomonkövethető. Bizonyíték rá az amerikai és izraeli sajtó néhány, itt is megemlíthető “díszpéldányának” címolda. A Times of Israel(nem egészen anticionista rongy): “Izrael intelligenciáját tekintik központinak az amerikaiak Szíriával kapcsolatos tevékenységében“, a Haaretz: “az AIPAC vörös kutya lobbistákkal gyakorol nyomást a szíriai cselekvés érdekében“. A US News and World Report: “a pro-izraeli lobby szíriai vitát generál a Kongresszusban“, aBloomberg szerint: “Adelson New Obama szövetségesei, a szíriai zsidó csoportok visszaütnek“. A legrosszabb ellenségei lesznek Obama szövetségesei konc fejében, feltéve, hogy azt teszik, amit a “zsidó csoportok” akarnakA rabbik meg táncolnak (mint 2001.09.11-én, a WTC tornyainak összeomlásakor): a Times Izrael, “amerikai rabbik késztetik a kongresszust, Obama, vissza Szíriába“. A New York Times magyarázata bizonyos logika szerint a nyomásgyakorlásról: “Az Adminisztráció tisztviselői szerint a befolyásos Izrael-barát lobby-csoport, az AIPAC, sürgeti a munkát a katonai akció megindítására az Assad-kormány ellen, attól tartva, hogy Szíria megmenekül a megtorlás alól a vegyi fegyverek használata után, és Irán felbátorodhat a jövőben, megtámadni Izraelt. Egy … közigazgatási tisztviselő, aki, mint a többiek, megvitatná a Fehér Ház stratégiáját, az úgynevezett AIPAC, “a 800 kilós gorilla a szobában” kérdést, azt mondta, hogy szövetségeseiknek a kongresszusban azt kellett mondani: “Ha a Fehér Ház nem képes a katasztrofális piros vonal érvényesítésére a vegyi fegyverek használata ellen, bajban vagyunk“.
Az amerikai sajtó jelentős része még azon vitatkozik, hogy Izrael milyen alapon szól bele az USAirányításába, de csak néhányan merik kimondani, hogy az USA egy óriásira nőtt, tetszőlegesen manipulálható bábállam. Viszont a manipulációt irányítók személyét illetően még mindig nem beszélnek a nyugati világ valódi urairól, akik nem Izraelben, és nem is Washingtonban tanyáznak. Az amerikai “honpolgári öntudatnak” jókora pofont jelenthet azonosulni a kiszolgáltatottsággal, a nyakukba ült cionista önkényuralom rémségeivel, terrorjával, bár eddig is nehezen volt érthető, hogy a vietnami majd afrikai, közel-keleti háborúk után mi az, amivel még meg lehet győzni az amerikai katonát, hogy ő hazáját védő katona és nem bérgyilkos, vagy enyhébb esetben rabló, útonálló, esetleg csak szimpla tolvaj. Ugyanezek vonatkoznak a nyugat másik két “bástyájára” is, Franciaországra és Nagy-Britanniára, de nem csak nyugaton használják fel az állampolgárokat népük és saját maguk ellen.
Az idő fogy, a háborút generáló világuralomra törő gépezet még működik, annak ellenére, hogy az emberek ébredeznek, de többségükben még nem ébredtek fel, esetleg az álomtól még bódultak. Amíg a többség alszik, Amerika új kiegészítéseket és új generációs nukleáris fegyvereket fejleszt speciális laboratóriumokban. Ezek a fejlesztések 1991. után kezdődtek. Többnyire olyan nukleáris fegyverekről van szó, amelyek kicsit, vagy egyáltalán nem okoznak robbanást. Lehetetlen megállapítani, hogy egy nagy robbanás egy nukleáris fegyvertől, vagy hagyományos fegyvertől származott. Néhány nukleáris fegyvernél, a “minimális a reziduális sugárzás” (minimális reziduális sugárzás = MMR) ismert, ami csak egy ionizáló sugárzás néhány száz méteren, és nem mutatható ki 72 óra után. Mégis más nukleáris fegyverek és vegyi fegyverek nélkül terjed a mérgező anyag mérföldeken keresztül, mint ahogy Irakban is. Ezekkel a fegyverekkel már felszerelték a Tomahawk rakétákat a Földközi-tengeren, és készen állnak a használatraSzíria ellen. Itt van az egyik oka annak, hogy Obama elnök és a külügyminisztere, Kerry hallgatag, mert megadta a támadási tervben a terjedelmet és időpontot. Ugyanebből az okból, azt is jelenti, hogy képesek lemondani a földi katonai beavatkozásról. Ehelyett nukleáris fegyverek bevetését tervezik. Fontos eleme a stratégiának, hogy “titkos nukleáris műveleteket” használjanak. Az meg magától értetődő, hogy olyan elutasító jelentések készüljenek, amelyek ellentmondanak a tényleges történéseknek és hivatalos mitológiát hozzanak létre, mint összeesküvés elméletet. A “szakértők” és “vezetők“, mint Jonh Stewart,Wolf Blitzer vagy Rush Limbaugh játsszák a főszerepet. Több konformista média, olyan, mint a Fox News, Murdoch és a Wall Street Journal, talán a legrosszabbak, majd DailyBeast.com és a Newsweek azAIPAC propaganda lapjai és a megkent Jane Harmon.
A legutóbbi “eredményként” Huffington Post lemeze, tele szex-szel és a “csillagokkal, elítélte az orosz videót a szíriai lázadók szarin-gáz támadásáról tegnap. Soha nem jelent meg egyetlen egy jelentést sem a nukleáris támadásról a nyugati sajtóban, és nem is fog, nem számít, hogy mennyi tudományos bizonyíték áll rendelkezésre. Független szakértőként Dr. Chris Busby professzor is megerősíti ezt. A szíriai lázadók filmje a mérges gáz támadásról kérkedik, a videót erről feltöltötték a YouTube-ra, de a videó gyakorlatilag láthatatlan. Az ellenőrzött hírek jelenetei, az USA-t arra késztette, hogy elképzelhetetlen fegyvereket használjon. Ilyen fegyvereket Irakban és Afganisztánban is gyakran alkalmaznak . Vannak jelentések a független nukleáris szakértőktől, akik nyilatkoztak arról, hogy az amerikai tengerészgyalogság laktanyájátBeirutban felrobbantották egy atombombával, egy másik az Oklahoma City elleni támadásról, és egy harmadik, amit a Bali bombázásnál alkalmaztak. Egyértelmű bizonyítékok vannak arra, hogy atombombát használtak Damaszkuszban 2013. Május 4-én. A flash-videók az atombomba gombafelhőjéről futótűzként terjedt az interneten, és nem volt kísérlet a tagadására, miután a Veteranstodays.com feltette a Youtube-ra.
Sokan azt hiszik, hogy ott, ahol élnek, még nincs háború, esetleg nem is lesz, de a háború a XXI.-ik században már nem csak hagyományos eszközökkel folyik, és az ellenség maga az állampolgár. Magánszemélyek kerülnek a célkeresztbe, mert egyre több bizonyíték van, hogy “célok” vannak kitéve támadásoknak, köztük kitervelt fenyegetéseknek, szándékosan előidézett baleseteknek, gyilkosságoknak, és öngyilkosságra késztető támadások titkos technológiájának. Ezek az egyének testek, tárgyak, esetleg fenyegető veszélyt jelentenek a biztonságra, vagy “Oswald” típusok. Az USA-nak a parancsot végrehajtó terrorcselekményeket elkövetői, gyakran távirányíthatók, mint ahogy ez például az egyik a Charles Bronson filmben is látható, telefonon. Ft. Hood, Gabby Giffords, Sandy Hook és ahaditengerészeti incidens csak néhány példa.

John Anthony Hill ellen vádat emeltek az Egyesült Királyságban, mert ő hozta le a háttérrel együtt a 7/7 terrortámadás anyagait, de a bírósági tárgyaláson felmentették, mert igazolni tudta, hogy a 7/7 terrorista támadás hamis zászló volt. Viszont az agy elleni támadási technikák alkalmazását sokan érzik. A legtöbb ember hallott már az MK Ultráról, vagy a “Men Who Stare at Goats” (Kecskebűvölők) filmről. Ez mix az “összeesküvés-elméletekből” és adezinformálást szolgálja, hogy korlátozza a tudást, és elrejtse a közvéleményt befolyásoló több évtizedes programokat, amelyek költsége számtalan milliárdot emésztett fel. Mi lehet az ilyen programok célja?
Egy részleges lista szerint: “Idegi kommunikáció. Ez a képesség lehetővé teszi, hogy a csapatok sisakreceptorokon keresztül kommunikáljanak. Furán hangzik, de nem az. Ez a folyamatos milliárdos befeketetések révén létrejött DARPA-projekt (Fejlett Védelmi Kutatási Projektek Ügynöksége) része, de soha sem volt mögötte olyan szándék, hogy arra használják amire eredetileg létrehozták. Ez egy tiszta agykontroll-projekt, “eredményeit” már láthatta az egész világ az Egyesült Államok “terrorista” lövöldözéseinél. Fontos része az “indukált pszichózis”. Csak emlékezni kell az amerikai invázióra Panamában. Noriega elnököt a “rock” gyötörte, ami elképzelhetetlenül hangos volt, pedig nem járt koncertekre. Izraeli cégek ma már nyílvánosan kínálnak energiafegyver technológiákat, amelyek fizikai fájdalmat, pánikrohamokat, sőt, öngyilkosságot okoznak, és hamarosan az E-bay-en is megvásárolhatóvá válnak. Az Ericsson mobilkommunikációs használatra fejlesztett ki rendszereket, a súlyos pszichózis, paranoia, erőszakot kiváltó támadások ellen. A sokat emlegetett “Halál Sugár”, a legfejlettebb titkos programok, amelyek képesek beültetni ötleteket, gondolatokat. Halált is okozhatnak az öngyilkosság gondolatának elültetésével, és néha együtt járhat az indukciós terrorista akciókkal. Cél, hogy az emberíség saját válságának színésze legyen. Legfontosabb, hogy mentásisan zavart vagy parazita partnert rendeljenek az egyén mellé, kihasználva gyengeségeit, mint a bűntudat, vagy túlzott kedvesség. A támadásokat gyakran kísérik rendszerint halálos kimenetelű betegségek, rákos megbetegedések, és aneurizma, gyilkos háziállatok vagy öngyilkossággal járó gyermek és unoka gyilkosságok. Csak az enyhébb hatások között szerepel a szorongás.

A kvantumfizika áttörése elképzelhetetlen lehetőségeket nyitott meg, hogy a hazugság messze túl tudjon mutatni minden telepatikus tapasztalaton, illetve tisztánlátáson. A fejlett energiakutatás, Tesla éter-megállapításai olyan, soha nyilvánosságra nem hozott energiatermelési lehetőségeket rejtenek, amelyek még az emberek sokasága számára ismeretlenek. Az ellopott technológiák a politikai vezetők számára lehetővé teszik, hogy képesek legyenek mindent megtenni anélkül, hogy valaha is hibáztatni lehessen őket ezért. E “szellemiség” áldozatok millióit eredményezi, akik Henry Kissinger szerint “csak haszontalan evők“. A “Fekete technológia” elképzelése szerint az emberiség nem több, mint a szarvasmarha, és ez az értékrend szivárog ma Washingtonból. Meg kell kérdezni, hogy az emberiség miért süllyedt ilyen mélyre? Csak naivitás, ha azt gondoljuk, hogy a politikai és gazdasági elit része az emberiségnek…
Szaniszló Ferenc és Drábik János ajánlásával (video) – Óriási leleplezés – A Gladio, a NATO terrorkülönítménye a kijevi tömeggyilkosKiev updateFurcsa módon az új kijevi vezetés ellenzi, hogy kivizsgálják: valójában ki is lőtt a tömegbe a Majdanon? Ki követte el a szokatlanul véres orvlövészetet? Mely népirtás végül kiprovokálta a kormányváltást, a törvényes elnök elűzését, a nyugat barát és orosz ellenes hatalom győzelmét. Noha a negyven egynéhány milliós Ukrán középhatalomnak mindössze tíz-húsz ezer lakosa vett részt a majdani tüntetéseken.

És itt jön be a képbe a Gládió. Ezt a titkos terrorszervezetet annak idején, még 1950-ben az USA és a nyugat azért hozta létre, hogy ha a Szovjetunió megtámadná és megszállná Nyugat-Európát, vagy annak egy részét, a szovjetek megszállta nyugati államokban a Gládió gerilla háborút folytatna, szervezné az ellenállást és terrormerényletekkel gyöngítené az ellenséget: az oroszokat, és azok kiszolgálóit. Ám a Gládió, ez a NATO keretein belül a legteljesebb titokban működő, jól kiképzett s felfegyverzett ügynökökből álló haderő végül nemtelen ügy kiszolgálójává züllött: mivel a szovjetek nem szállták meg Nyugat-Európát, majd szét is hullott, a feleslegessé vált titkos különítmény a globális pénzügyi háttérhatalom zsoldosseregévé szerződött, és a szervezett magánhatalom gazdasági, pénzügyi, politikai érdekeiben vett részt az elmúlt évtizedekben puccsok, merényletek, politikai gyilkosságok, belső rendbontásokat és hatalomváltásokat kiprovokáló tömeggyilkosságok végrehajtásában.”
VilágPanoráma // GLADIO - A NATO titkos terrorszervezete Ukrajn
Ukrajna és a végjáték – Bődületesen jó írás – Csak hogy tisztán lássunkukrEgyrészről az Ukrajna feletti harc az USA, az EU és Oroszország közötti véres háború része, aminek célja a területszerzés, és amiben a kormányok mellett a titkosszolgálatok, a nagyvállalatok és a bankok is részt vesznek.

Eggyel magasabb szinten azonban, szokás szerint, a globalista elit játékosait találjuk. Az ő indítékaik egészen mások. Számukra minden konfliktus új lehetőséget kínál, hogy az események utáni tárgyalásokkal előrébb vigyék hosszú távú tervüket. A tárgyalások célja pedig egy olyan törvénybe iktatott szerkezet kialakítása az ellenfelek közötti együttműködésre, ami az előző szerkezetnél nagyobb.
A II. Világháborúban például több bank és nagyvállalat (Standard Oil, ITT, IMB, stb.) is volt, amelyik mindkét oldalt segítette, a háború után pedig sokkal nagyobb piac jött létre számukra (Európa, USA) a korábbinál.
Az európai újjáépítési erőfeszítések során az amerikai kormány megbizonyosodott afelől, hogy ez így legyen.
A II. Világháború után maga Európa is nekilátott az unió létrehozásának, erőfeszítéseik eredményeként pedig létrejött egy hatalmas bürokrata gépezet, ami ma már egy egész kontinenst ural.
A globalista hatalomszerzési recept lényege: teremts konfliktust, majd a konfliktuskezelés részeként bizonyosodj meg arról, hogy egy nagyobb együttműködési szerkezet jöjjön létre, amit te irányítasz.
Ily módon több ember, föld, forrás és munkaerő kerül közös fennhatóság alá.
Van azonban egy kivétel. Amennyiben a szembenálló felek valamelyike a konfliktus után nem hajlandó megépíteni ezeket az együttműködő hidakat, a globalista terv nem működik.
Itt jön képbe az ukrán helyzet. Amennyiben Oroszország vagy az USA, a konfliktus lezárása során nem hajlandó együttműködési szerkezeteket építeni (akár nyíltan, akár zárt ajtók mögött), az engedetlen fél válik a globalista káosz és destabilizáció célpontjává.
A támadás addig folytatódik, amíg a renitens fél vissza nem tér a klubba.
A vádaskodások, fenyegető retorika és olyan címkék, mint „új hidegháború” mögött, maga Ukrajna csupán egy bábú a globalista játékban, amit arra használnak, hogy az orosz és amerikai játékosokat közelebb hozzák egymáshoz, ha kell a hajuknál fogva.
Közelebb, de nem egyetértésben, hanem amolyan globalista módra.
A globalista terv ugyanis mindig is az egységes globális Nemzet létrehozása volt, ahol megszűnnek a határok és ahol a pénzt, üzleti és politikai hatalmat birtokló osztály végre felülhet a trónra.
Ez nem egy bal- vagy jobboldali program, bár sokszor a bal- és jobboldal közötti, szándékosan elmélyített konfliktusok mögé rejtik.
Egy olyan valóságot hoznak létre, amiben a bal kontra jobb tűnik az egyetlen létező politikai játéknak. Ettől még játék marad.
Az igazi játszma pedig egészen más.
A globalista tervet hívhatjuk szocializmusnak, kommunizmusnak, fasizmusnak, korporatizmusnak, liberalizmusnak, konzervativizmusnak, vagy aminek akarjuk. Mindegyik címke tartalmaz némi igazságot, de a globalizmus egész egyszerűen hatalom. Ennyi. Fentről lefelé irányuló hatalom.
Igen, van néhány kérdés, amiben a bal- és a jobboldal nem ért egyet. Ezek a nézeteltérések fontosak a feszültségkeltésben, hiszen az érzelmek felkorbácsolásával lázban, tehát megtartják a támogatókat, aki így a barikádok mögül rendületlenül ontják majd tovább a vádakat az ellenfél irányába.
A globalistáknak ilyen jellegű figyelemelterelésekre van szükségük, hogy módszeres munkájukat viszonylag háborítatlanul végezhessék a háttérben.
Amennyiben az ukrán helyzet a tervek szerint alakul, a konfliktus végén az amerikai és orosz felek fújnak majd egymásra még egy darabig, majd megjelenik a közbenjáró. Talán a Rockefeller táborból.
Egy privát tanácskozás során közli: „Fiúk, itt az ideje lehiggadni! Van egy tervünk. Ezzel a tervvel mindenki nyerni fog. Nem üres kézzel mentek haza. Tessék: Itt van ez meg ez.”
A békeszerző.
Az új együttműködési szerkezet persze még nagyobb lesz és mindenki szemében jónak tűnik majd.
A háttérben rejlő indíték azonban nem egyéb, mint egy újabb lépés a föld nevű bolygó egyetlen nemzetté kovácsolásában az egységes hatalmi rendszer fennhatósága alatt, amit az elit uralkodók [végül pedig „Az” Uralkodó] irányít majd.
David Rockefeller 2003-ban megjelent emlékirataiban nyíltan beszélt erről a törekvésről:
Egyesek azt feltételezik, hogy mi egy titkos összeesküvés része vagyunk, amely az Egyesült Államok érdekei ellen dolgozik, „internacionalistának” nevezve engem és családomat, akik egy szorosabban integrált globális politikai és gazdasági szerkezet létrehozásáért szövetkeznek másokkal. Hívhatjuk egységes világnak is. Ha ez a vád, bűnös vagyok és ezt büszkén vállalom.”
Forrás: Activist Post és magyar nyelven ITT!

Ilyet sem olvasunk minden nap – A nemzet érdekében ezt is minden magyarnak tudnia kell – Valentin Stan: én a magyarokat pártolom! Ti? Pontát?

székelyföldA Bukaresti Egyetem történelem szakos tanárának írása a www.valentinstan.com honlap Analytical menüpontjánál olvasható. A televíziós politikai vitaműsorokból ismert „laptopos professzor” pártatlanul kritikus szemléletű, a kisebbségek jogainak szakavatott ismerője és védelmezője, olyasmire vállalkozott, amire eddig egyetlen román értelmiségi sem.

Valentin Stan szembefordult az erősödő és a médiában teret nyerő szélsőséges nacionalizmussal, sovinizmussal. Honlapján vitába száll elvakult nemzettársaival és hazai, valamint nemzetközi dokumentumokra hivatkozva olyan alaposan, egyúttal szellemesen védi a romániai magyarok jogait, hogy erről példát vehetnek az anyaországbeli, valamint a romániai magyar politikusok. Engedélyével, szerkesztett, rövidített formában – Lakatos Péter fordításában – közöljük a tusványosi előadását követő össztűzre, blogja kommentjeire írt válaszát.
Ami „a magyarokat pártolja” kifejezést illeti, Ön azt a hibát követi el, amely felelős a történelem legsúlyosabb kegyetlenségeiért. Azt akarja sugallni, hogy nekem a románokat kellene pártolnom az evidencia ellenében? Az igazság ellenében? Az odesszai mészárlás esetében a románokat kellene pártolnom? És ami a transznisztriai lágereket illet? Ugyancsak a románokat, nemde? Ha Ön számára román az, aki a primitív nacionalizmust, az agresszív tudatlanságot, az intelligenciahiányos sokaságot megszemélyesíti, akkor sajnálom Önt.
Én más románokat pártolok! Egyeseket, akik megvalósították Romániát! Egyeseket, akikről semmit nem tanítanak az iskolákban, mert gondolataik megsemmisítően hatnának a jelenkori román politikai elitre.
Kit „pártolok én” és miért? Azok a románok, akiket én pártolok, Iuliu Maniu és Alexandru Vaida-Voevod. A „rossz nyelvek” azt mondják, Iuliu Maniu foglalta be a Nagy Nemzetgyűlés 1918. december 1.-jei gyulafehérvári nyilatkozatába az alábbiakat: „Teljes nemzeti szabadság az összes együtt élő nép számára. Minden nép saját kebeléből való egyének által saját nyelvén fog élni a közoktatással, közigazgatással és igazságszolgáltatással. Minden nép a hozzá tartozó egyének számarányában képviseleti jogot fog kapni a törvényhozásban és az ország kormányzásában.”
Tudja, mit jelentenek ezek a szavak az erdélyi magyarok számára? Nem a magyarok, hanem a románok által a történelembe foglalva? Példának okáért, ha ezt alkalmaznák, a romániai magyaroknak nem lenne szükségük az RMDSZ-re, nem kellene részt venniük a választásokon, mert a román lakossághoz viszonyított számarányuknak megfelelően képviseltethetnék magukat mind a Parlamentben, mind – figyelem – a kormányban.
Ami a régiókat illeti, egy új közigazgatási területi felosztás előfeltétele a lakossággal való konzultáció, jelen esetben azon a Székelyföldön lakók megkérdezése, amelyet a bukarestiek semmi módon nem akarnak elismerni. Tételezzük fel, hogy Székelyföld nem létezik, illetve nincsenek is székelyek, mert a népszámláláson keveset regisztráltak (nem voltak hülyék, hogy székelynek vallva magukat a bukaresti vezetők pont annyival csökkenthessék a romániai magyarság létszámát). Mert a székely a kulturális magyar nemzet része, nyelvi és értékközösségi értelemben. Csak egyesek, nagyon kevesen, amúgy tiszteletre méltó emberek, a jellegzetes székely identitástudat iránti elkötelezettségükben vallották magukat székelynek, anélkül, hogy ez befolyásolná az országban lakó magyarok számát.
De ha nincsenek székelyek, és Székelyföld nem létezik, mivel magyarázható, hogy egy román miniszterelnök, Alexandru Vaida-Voevod aláírt egy egyezményt az első világháborút lezáró párizsi Békekonferencián, amely nélkül Erdély soha nem lehetett volna a mienk.
Ez az 1919. december 9.-i Kisebbségi Egyezmény. A 11. cikkelyben a szász és székely közösségek helyi autonómiájáról van szó az egyezményben megjelölt kérdésekben: „Románia hozzájárul ahhoz, hogy az erdélyi székely és szász közületeknek a román állam ellenőrzése mellett vallási és tanügyi kérdésekben helyi önkormányzatot engedélyezzen.”
Hogyan képzelhető el a székelyek helyi autonómiája, ha Székelyföld nem létezik? Vagy létezett 1918-ban, és mi románok semmisítettük meg, miután Erdélyt elvettük? Egyúttal kiirtottuk a székelyeket is? Ez a változat jobban tetszik? Ez drámai. Mert Székelyföld ezt jelenti: történelmi hely, ahol székelyek élnek!
Tudják ki is Vaida-Voevod? Hát egy nagy „áruló”, akárcsak Maniu, feltételezem. Én csak egy kisebb áruló vagyok, mert nem írtam alá semmit, amivel autonómia adható a székelyeknek. Vaida-Voevod olyan ember, akinek volt bátorsága elmenni a budapesti Parlamentbe és megmondani a magyaroknak, hogy Erdély elszakad Magyarországtól. Nehéz helyzetben volt Vaida-Voevod. Brătianu visszautasította a Kisebbségi Egyezményt, így Románia hátrányba került Párizsban. A harctéren elesett százezrek dacára elveszthettük volna Erdélyt. A Brătianu kormánynak mennie kellett. Romániát a nehéz helyzetből Vaida-Voevod mentette ki. Őt és Iuliu Maniut nem a magyarok, hanem a mi románjaink ölték meg a kommunista börtönökben. Maniu és Vaida-Voevod románok voltak a Birodalomban. Tudták, milyen jogokat tagadtak meg tőlük és harcoltak a kétfejű Birodalom széthullásáig. Erős és egész Romániát akartak, amelyben minden polgár biztos lehet, hogy a román állam őt is képviseli. Ezért foglalták dokumentumokba a kisebbségeket megillető jogokat.
Románia összes hülye nacionalistája üvölt, hogy be kell tartani a trianoni szerződést, amely az I. világháború után, 1920 júniusában nekünk adta Erdélyt. Különben a trianoni szerződés nincs is már érvényben, a határokra vonatkozó előírásait átvette az 1947-es párizsi Békeszerződés, amely lezárta a második világháborút. Ezek 1996-ban bekerültek a kétoldalú román-magyar egyezménybe is. Hányan tudják, hogy a trianoni szerződésben, amely nekünk adta Erdélyt, vannak más előírások is, mint a határokra vonatkozóak? Például a 47. cikkely: „Románia Magyarországgal szemben elismeri és megerősíti azt a kötelezettségét, hogy hozzájárult a Szövetséges és Társult Főhatalmakkal kötött szerződésbe oly rendelkezéseknek felvételéhez, amelyeket ezek a Hatalmak szükségeseknek ítéltek abból a célból, hogy Romániában a népesség többségétől eltérő fajú, nyelvű és vallású lakók érdekei, valamint a forgalom szabadsága és más Nemzetek kereskedelmének méltányos szabályozása védelemben részesüljenek. (…)”
Tehát Trianon pont a Kisebbségi Egyezményre utal, amelyből imént a 11. cikkelyt idéztem. Ugyanitt szerepel, hogy a Szövetséges hatalmak bármikor megkérdezhetik, miként kezeli Románia a kisebbségi kérdést. A nemzet „nagy hazafiai” és egyéb szekusok, unokák, rokonok a külügyminisztériumból, akik mindenféle hülye nyilatkozatokban állítják, hogy Magyarországnak, illetve Románia más szövetségesének nincs joga támogatni a romániai kisebbségek igényeit, mert ez a belügyekbe való beavatkozást jelent. Vegyék tudomásul, hogy az EBESZ, ET, NATO, EU és ENSZ okiratainak megfelelően, a kisebbségi kérdés nem kizárólagosan nemzeti jogkör, hanem nemzetközi megítélés alá esik.
Apropó, hogy van ez? Kéred, hogy a magyarok tartsák tiszteletben Trianont, de csak azokat a cikkelyeket, amelyek számodra kedvezőek, a többit már nem kell betartani?
Térjünk vissza az új közigazgatási-területi felosztás tervére, amelyet meg kéne előznie egy székelyföldi referendumnak, amiről a bukarestiek hallani sem akarnak. Ezt nem én mondom, hanem a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájának 5. cikkelye a helyi önkormányzatok határának védelmére vonatkozóan: „A helyi önkormányzat határainak védelme. Nem lehet megváltoztatni a helyi önkormányzatok határait az érintett közösségekkel való előzetes konzultáció, vagy ahol ezt törvény lehetővé teszi, esetleges helyi népszavazás nélkül.”
Tehát, ha retusálni akarod a közigazgatási határokat, meg kell kérdezned a lakosságot, az állampolgárokat. Ez annál inkább szükséges, mert olyan közigazgatási egységekről van szó, ahol számottevő kisebbség él. Ezt nem én állítom, hanem a Keretegyezmény a Nemzeti Kisebbségek Védelméről 16. cikkelye: „A Felek tartózkodnak olyan intézkedések meghozatalától, amelyek a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek által lakott területeken az arányokat megváltoztatják, és arra irányulnak, hogy korlátozzák azon jogokat és szabadságokat, melyek a jelen Keretegyezménybe foglalt elvekből származnak.”
Tehát mi románok nem tehetünk úgy, mint Ceauşescu idején! Nem „gyarmatosíthatjuk” az Erdélyben többségében magyarok által lakott helységeket a mi románjainkkal, azért, hogy csökkentsük az ott lakó kisebbség számarányát. Nem módosíthatjuk a közigazgatási határokat, egyesítve egyes megyéket, ahol számottevő magyar kisebbség él, olyan megyékkel, ahol megsemmisítő a román többség, azért, hogy az újonnan létrejövő közigazgatási egységben felhíguljon a kisebbség számaránya. Ezt az az Európai Egyezmény tiltja, amelyet mi is elfogadtunk. Amennyiben ez nem tetszik, kérjék a román kormánytól, vonuljon ki az Európa Tanácsból. Ne engem vádoljanak, hogy „pártolom a magyarokat”, amikor azokból a nemzetközi jogi dokumentumokból idézek, amelyeket Románia elfogadott.
Ha már székelyekről, autonómiáról, régióátszervezésről beszélünk és én „pártolom a magyarokat”, el kell mondani, hogy a románok nem hibásak a magyarellenes fóbiájukért, mert ezt kapják anyatej helyett életük első pillanatától. Mert sokkal egyszerűbb a gátlástalan, műveletlen, tisztességtelen román politikusoknak, hogy a választásokon kijátszhassák az örök ostoba nacionalista kártyát. A magyarok iránti bizalmatlanság még mindig szavazatokat hoz a nacionalistáknak Romániában. Egyszerűbb, s politikai elégtételt generál a szavazatokat hozó fóbiák gerjesztése, mint tenni valamit azért, hogy a románok megszabaduljanak e fóbiatehertől. Hasonló a helyzet Magyarországon is, ahol az ostoba nacionalizmus jelentős választási kártya.
Ponta kit pártol, miközben én a „magyarokat pártolom”? A románokat? Jobban mondva azokat a hülye románokat, akiket az ujjai köré csavar? Úgy, ahogy Băsescu tette. És mennyire hülyék azok a románok, akiket egy Ponta értelmi szintű ember az ujjai köré csavarhat? Hogy Băsescu úr értelmi szintjéről ne is beszéljek, megtettem ezt éveken keresztül. Esetleg e hülyék között vannak emberek, akiknek úgy tűnik, hogy „pártolom a magyarokat”? Amikor választ tudnak adni ezekre a kérdésekre, várom Önöket újból a blogomon.
www.erdelyiriport.ro, www.valentinstan.com nyománMegkezdték az IMF megszoritásokat UkrajnabanimfAz illegitim kijevi kormány törvényjavaslatot készített az IMF által diktált megszorító intézkedések megkezdéséről. Első lépésként a nyugdíjak megfelezését (!) tervezik azon nyugdíjasok esetében, akik a megélhetésre elégtelen nyugdíjuk mellett munkát is vállalnak. Az 50%-os csökkentést követően pedig első körben további szociális juttatások megvonására készülnek, amire már márciusban sor kerül.

A Kommerszant Ukrajna hírei szerint “a pénzügyminisztérium által készített terv március végén lép érvénybe, és tartalmazza az adókedvezmények eltörlését, valamint a szociális kiadások csökkentését is.” Ukrajnában az átlag nyugdíj 35 ezer forintnak megfelelő összeg, emiatt rengetegen a nyugdíjazásukat követően is munkát vállalnak. Az IMF diktátum azzal akar álláslehetőségeket teremteni, hogy a nyugdíjasokat szabályszerűen elzavarja a munkahelyekről. Kezdetben a nyugdíjuk megfelezésével, a későbbiekben pedig olyan törvényt fognak megszavazni, ami tiltja a nyugdíj melletti munkavállalást. Mivel emellett a nyugdíjak összegét nem emelik meg, az intézkedés nagyon hamar humanitárius válsághoz vezethet Nyugat-Ukrajnában.
A kijevi pénzügyminisztérium bejelentette, hogy üres az államkassza. Az Európai Unió 11 milliárd eurós hitelt ad, az IMF szintén hitelt ad az illegitim ukrán kormánynak, ezért cserébe a szociális kiadások teljes megszüntetését kérik. A nyugat helytartóira jellemző, hogy a legkiszolgáltatottabb társadalmi csoporttól veszik el a pénzt legelőször. Persze, a felfegyverzett munkás fiatalok tömegeinek megélhetéséhez egyelőre nem mernek nyúlni. Átmenetileg megelégszenek a nyugdíjasok kifosztásával, remélvén, hogy nem ütköznek ellenállásba. Mivel a fiataloknak úgy akarnak jobb elhelyezkedési lehtőségeket teremteni, hogy a nyugdíjasok munkavállalását ellehetetlenítik, ez a generációk nyílt egymás ellen fordítása, vagyis az IMF máris megkezdte a generációk közötti szakadék kiépítését Ukrajnában.
Most kiderül, hogy az ukrán nép mekkora érzékenységet mutat az idősek felé. Ha a nyugdíjasok sanyargatása nem vált ki legalább akkora tömeges ellenállást, mint a Kijevben zajló felforgatás idején, az esetben Ukrajna valóban a nyugathoz tartozik. Erkölcsi értelemben mindenképp.
Címkék: IMFmegszorításukrajnaPutyin az USA gyenge pontját célozza: a tőzsdét
betyarvilag_ptyin2012-ben az elit egyik bennfentes tagja – a Washington Times-ot használva szőcsövéül – azt állította, hogy 2014. március (április) 4-én megkondul az ítéletnap harangja, aminek hatására az amerikai gazdaság összeomlik. Az, hogy Grady Means, korábbi elnöki tanácsadó, milyen következtetés alapján jutott egy konkrét dátumhoz, talán örökre homályban marad.  A világ jelenlegi helyzetét figyelembe véve azonban, az ember önkéntelenül is elgondolkozik azon, hogy talán volt valami a logikájában. A politikai és a források feletti hatalomért való közdelem Ukrajnában nem csitult. Lehet, hogy Means valami hasonló körülményre alapozta állításait?

Tudjuk, hogy az Egyesült Államok gazdasága szó szerint az összeomlás szélén áll. Csupán a folyamatot beindító mechanizmus hiányzik.
Greg Mannarino, az árral általában szemben úszó befektető úgy gondolja, hogy ez most könnyen összejöhet és az alábbiakban el is olvashatjuk, hogyan gondolja az egyik lehetséges forgatókönyvet.
Lényegében arra figyelmeztet, hogy Putyin, a jelenlegi geopolitikai hangulatot kihasználva úgy pozícionálja bábuit a globális sakktáblán, hogy végül teljesen letörölhesse a színről az amerikai értékpapírpiacokat és magát a dollárt is.
Figyelembe véve, hogy az USA gazdasági alapjai eleve szörnyű állapotban vannak, az adósság már most is fenntarthatatlan és tovább növekszik, azonkívül Kína orosz partnerének kedvezően teszi meg lépéseit, nagyon is elképzelhető, hogy az amerikai gazdasági és pénzügyi érdekeltségek elleni összehangolt támadás végső állomásához közeledünk.
Már csak néhány lépés kell a matthoz:
Putyin tökéletesen látja, hogy a gyenge pont a hiperinflálódott értéktőzsde… ez az ember zseniálisan játszik.
Tudva, hogy minden háború alapja a megtévesztés, a csapatok kivonása is a játszma része.
Amikor ismét beveti csapatait és itt is lépni fog, össze fogja zúzni az amerikai értékpiacokat, ezermilliárdokat semmisítve meg ezen a piacon és az emberek zsebeiben.
Vlagyimir Putyin nem fog meghátrálni Obama vagy bármely nyugati hatalom előtt. Semmi oka erre. Pontosan tudja, mindez hová vezet, és mit kell tennie ahhoz, hogy a terve működjön.
Véleményem szerint ez a felállás.
Hagyja, hogy a pénz visszaáramoljon a világ piacaiba, azaz konkrétan az amerikai értékpiacokba. Majd egy villámtámadással visszaküldi csapatait és elpusztítja a tőzsdét.
Azt is tudjuk, hogy… Putyin évek óta a dollár összeomlására játszik azzal, hogy aranyba fektet.
… Az Egyesült Államok adóssága a legnagyobb lufi a világon és ezt ő is tudja.
Aztán jön a pánikeladás. Szerintem ez nagyon gyorsan bekövetkezhet.
Ne legyenek kétségeink. Putyin világhatalmi szerepet szán Oroszországnak. Kína pedig ugyanezt akarja. Ehhez pedig tönkre kell tenniük az Egyesült Államok gazdaságát.
A legtöbb olvasónk látja, hogy az Egyesült Államok összeomlása elkerülhetetlen. A kérdés mindig is az volt, hogy mikor.
Elképzelhető, hogy Putyin hamarosan megadja a választ.
Időkjelei: Nem tudjuk, hogy egy igazi krach pontosan mikorra várható, de azt tudjuk, hogy valamilyen komoly összeomlásnak be kell következni ahhoz, hogy az emberek nagy része elfogadja a romokból kiemelkedő új rendet. Eközben a világ vezetői, miközben persze minél nagyobb vagyont és hatalmat próbálnak szerezni maguknak, csupán a nekik szánt feladatokat teljesítik ebben a háborúban, amivel a világ népeit az egységes kormány felé próbálják hajtani. Jelenleg történetesen Ukrajnát használják fel céljaikra.
shftplan.comEgy amerikai politikus szerint is az USA forgatta fel Ukrajnát
20140306egy-amerikai-politikus-szerint-az-usa-forgatta-fel-ukrajnatAnnak ellenére, hogy a nyugati fővonalú politika állásfoglalásai szerint “Oroszország megszállta a Krím-félszigetet” és az amerikai külügy is ennek mentén követelőzik, Dennis Kucinich, Ohio állam demokrata elnökjelöltje nyíltan kijelentette, hogy az ukrán forradalom az Egyesült Államok titkosszolgálatai által szervezett fedőakció volt.

Kucinich a Fox News-nak nyilatkozva jelentette ezt be, arról is nyíltan beszélt, hogy Ukrajnában a népi elégedetlenséget kihasználva az amerikai beavatkozás gyorsította fel a folyamatokat, és főként ennek köszönhetőek a Kijevben történt tragédiák.
Kucinich elmondása szerint ez egyfajta befektetés, az amerikai kormány azt képzeli, hogy az amerikai adófizetők pénzéből eltávolítja a törvényesen megválasztott kormányt, aminek majd a hiteltörlesztéseken keresztül sokszorosa is megtérül. Emellett újra kijelentette; Ukrajna nem amerikai érdek, és nem kellene erőltetni az ország NATO csatlakozását, se a társulást az Európai Unióval. Egyszerűen azért, mert ez az ukrán nép érdekeivel ellentétes, gazdasági következményeit pedig nem a politikusok, hanem az egyszerű ember fogja elszenvedni a hétköznapokban.
Kucinich az amerikai vezetést tette felelőssé azért is, hogy Putyin csapatokat küldött a Krím-félszigetre, ami szerinte a nyugat ballépései nélkül soha nem történhetett volna meg.
A NATO terror szervezetével az Olasz glazio megfelelőjével . Minden Európai országba ki van építve ez a titkos szervezet, melyet az adott ország titkosszolgálata finanszíroz , és osztja ki a feladatokat .
Látsd az itt következő világpanorámát .


VilágPanoráma // GLADIO - A NATO titkos terrorszervezete Ukrajn

Stratégiai szemmel az ukrán helyzetről, avagy egyenes válasz a baloldali „ Összefogás” dilettáns nyilatkozatára.

putykóVitathatatlan tény,hogy a Szovjetunió felszámolása  és számos ország és népcsoport leszakítása az egykor erőszakkal egybeláncolt  Szovjetunióról halaszthatatlan és elsődleges  orosz érdek /!/  volt, mert az országon belül fennállt  a reális  veszélye annak,hogy az orosz nép  visszafordíthatatlanul és véglegesen kisebbségbe kerül a Szovjetunió határain belül és akkor  e  sok nemzetiségű  ország hatalmas erőforrásai  orosz ellenes  erők kezekbe kerültek volna a háttérerők irányításával, mégpedig kivédhetetlenül !

A  Szovjetunió ,mint világhatalom megszűntetése ugyanakkor tudatilag  is sokkolta az orosz népet, legfőképpen azonban  a katonai vezetést és vele  a magabiztos  orosz nagyhatalmi katonai stratégiát is. A tények előtt azonban nekik is fejet kellett hajtaniuk .
Ezt a  döntő, mindent meghatározó  stratégiai  tényt nem szabadott volna figyelmen kívül hagyniuk  a nyugati stratégáknak sem. Sőt támogatniuk kellett volna Oroszország belső és külső erőfeszítéseit, a későbbi együttműködés  reményében is. Putyinnak és Medvegyevnek   ebben  az  új és igen veszélyes  helyzetben  egy látszólagos nyugati támogatás és a  sunyi hátbatámadások között  kellett kialakítania azt az egyensúly politikát , amely  az alapvető politikai és gazdasági átalakítások között  képes volt a békét fenntartani belföldön és úgy-ahogy megőrzi Oroszország hagyományos nagyhatalmi státusát  az ezer oldalról várható nehézségek  és támadások között is.
Vitathatatlan tény,hogy  a Medvegyev és a Putyin  orosz páros  eddig igen tehetségesen egyensúlyozott a belső és külső viszonyok  csapdákkal teli realitásai között is, miközben  figyelmet érdemlő belső erőfeszítéseket tettek  az orosz nép keresztény vallási  meggyőződésének az újra gyökereztetéséért, a marxizmus- leninizmus  pusztító  eszméinek Oroszországból való végleges kitoloncolásáért is. Ennek érdekében Templomokat állítottak helyre, ujjakat építettek és mindent megragadtak  azért, hogy egykor az orosz nép  nyakára rakott nyugati  ideológiai importárút  a mindent leromboló és felforgató  marxizmust – leninizmust  a hagyományos orosz keresztény értékrend  váltsa fel,  hogy ezzel a hagyományos orosz ideológiai renddel  az orosz tömegeket  lelkileg is megszabadítsa és megmentse a teljes pusztulástól, legfőképpen az erőteljesen terjedő  önfeladástól is
Amíg Putyin és Medvegyev  küszködött  e hatalmas feladatok megoldásán,  ezalatt  az Amerikai Egyesült Államokban és immár az EU-ban is tejhatalomra  törő   marxista-ateista  stb.  erők eltávolíttatták a keresztet az amerikai iskolákból, megtiltották  az iskolakezdéskor az évszázadok óta hagyománnyá vált  reggeli imát , súlyos börtönnel fenyegették meg azokat a diákokat ,akik a   ballagások kapcsán Jézus Krisztusnak  mondtak hálát a tanulmányaik sikeres befejezéséért  stb. Az már csak hab a tortán,hogy a földi pokolba vezető úton  a Fehér Ház a karácsonyfájára  Mao Ce-tungnak  és más vérengzőknek az arcképét akasztották a szeretet ünnepén szaloncukor és  a hagyományos angyalképek helyett !
Mindez arról árulkodik, hogy ezt a  sátánista  új világtrendet , más szóval  az „embert „ nem egy közönséges „erőforrásnak „ tekintő  keresztény értékrend megsemmisítését  Amerika kényszerítette rá elsőször  a saját népére , majd az EU gyenge és jellemtelen karrierista vezetőire is. Ez az új típusú lelki terror  az EU-ban is  teljesedésbe ment volna, ha a magyar kormányfő Brüsszelben a legeslegutolsó pillanatokban nem verte volna félre a harangokat  a világ  felébresztésére! Ezzel  a renitens magyar állásfoglalással egyben rettegett néppé is váltunk  az új világrend urainak a  szemében! És ez egyáltalán nem baj . Féljenek csak tőlünk!
Durva politikai és stratégiai hibát követett el a nyugati stratégia még a saját szemszögéből nézve is,  amikor e tényeket figyelmen kívül hagyva Ukrajna erőszakos  szétzilálását és Oroszországgal való szembeállítását határozta el egy új „leninfejű „ kopasz ál ukrán úr ( Lásd a mellékletet )  támogatásával és pénzelésével. Olyan útra lépett e tetten érhető  politikai expanziójával a nyugati világ, amely az orosz vezetésből teljes joggal válthatta ki a saját népének , Ukrajnában élő hatalmas népcsoportjainak  és életbevágó  stratégiai érdekeinek  a megvédését, mégpedig bármi áron !!!
A nyugati világ tehát tudatosan hozott létre a mi határaink mentén – a mi kontónkra – az erőszak pénzelésével és szervezésével egy valóságos világháborús tűzfészket . Ezért nem jár köszönet senkinek sem! Ebbe csak bele  bukhatnak a nyugati világ  ostoba stratégái, de győzni soha sem fognak. Jól látja ezt Németország vezetése is, amely  kétségbeesett kísérletet tett Merkel asszony révén e buta és agresszív, sehová sem vezető amerikai stratégiai lépések utólagos , s főleg lehetséges kezelésére is.
Világosan ki kell mondanunk azt is, hogy mindaddig nem beszélhetünk a világvandálok által egykor  erőszakkal  és pimasz módon meghúzott  trianoni határok „ sérthetetlenségéről „ , amíg az évezredes  történelmi múlttal és történelmi határokkal rendelkező országok (pl. Magyarország ) határvonalait  néhány évtizeddel ezelőtt  ezek a gátlástalan erők kényük-kedvük szerint ide-oda húzogathatták  nem törődve a mi népünk  és szabadság tisztelő magyar nemzetünk  sorsával sem .
És most ismét azt látjuk, hogy ha érdekeik úgy kívánják, korábbi határhúzogató aljas tetteik  „eredményét”, mint  a mindig kéznél levő  „tűzfészket” át akarják menteni a  jövőbeli  békebontó terveik számára is.
Amikor  tehát  Ukrajnáról  beszélünk, nem felejthetjük el, hogy Kárpátalja, mint az ezer éves Magyar Királyság területének a része , soha sem volt sem Oroszországnak, sem Ukrajnának a tartozéka . Ennek ellenére  az ukránok kényük- kedvük szerint  ma is birtokolják ,és következmények nélkül fojtogathatják ma is Kárpátalja magyarságát  minden ok nélkül.
A  magát magyar baloldalnak hazudó tehetségtelen álpolitikusok  által éltetett  „ukrán demokráciának„ az első „demokratikus intézkedése„ azonnal a magyar  és más kisebbségi nyelvek  ellen  irányult. Ez mutatta meg leginkább a valós ukrán szándékot  a magyar-ukrán viszony jövőjét  illetően is!
Micsoda tapintat és lovagiasság ez  Kijev új leninfejű uraitól.  Tombolnak is örömükben  a magyar nemzet  érdekei elleni  fellépésre szakosodott baloldali „Összefogás„  ostoba fajankói  teljes szívükből és lelkükből. Legszívesebben éjjel-nappal  üvöltenék az új leninfejűek  támogatása érdekében, hogy „ üsd a magyart ahol éred, ezzel is a Gyurcsányt véded ”!
Bravó  egymásba kapaszkodó  szellemileg és stratégiailag is alultáplált  baloldali „ Összefogók„ ! Kritikus pillanatokban ismét a magyar nemzet ellen fordultatok, mint ahogy ezt Orbán  Viktor nem is oly régen ki is mondta! Most ismét megmutattátok  a kiléteteket kritikus helyzetben a magyar érdekek  hátbatámadásával. Április 6-án ismét a pokolba  küldünk benneteket.
Mi most csak azért is , az oroszoknak szurkolunk, mert ők megtanulták a saját bőrükön azt, hogy mit jelent, ha véreik idegen uralom alá kerülnek. Ezért átérzik majd a mi fájdalmainkat is! Ti nem tanultatok meg semmit sem, mert nem vagytok a véreink!  Az oroszok a saját véreikért most kardot fogtak és fogjanak is  rendíthetetlenül  a határokat szenvtelenül  húzogató „világvandálok”  velőtrázó rikoltozása  ellenére is. Valakiknek meg kell állítaniuk a világbékével játszadozó, gazdáikhoz visszatért nyugati  vörös fenevadak ámokfutását is. Bármi áron!
Nem kell nagy előrelátó képesség ahhoz, hogy felismerjük, ha katonai konfliktusra kerülne sor az orosz többség által lakott  országrészek  és az ukrán vezetés között, akkor a kárpátaljai magyar fiatalokat  fogják  elsőként az „Összefogás „ fajankói által támogatott„ leninfejű „ukrán demokraták„ a biztos halált jelentő lövészárkokba  küldeni . Két legyet egy csapásra,mondja a népi bölcsesség. Nem okoz többé gondot Kárpátalja magyarsága az  „Összefogás„ üresfejűinek sem.
Hát nem zseniális a „szemkilövetők„  stratégiája?
Baloldali Összefogás Urai!
Jelentkezzetek önkéntesként golyófogó demokratának az ukrán  -  magyar gyűlölő -  nacionalisták  önkéntesekből álló seregeibe. Elvégre csak Ti rendelkeztek „spanyol  múlttal”  és tapasztalattokkal. Önkéntesként védjétek meg a ti ukrán demokráciátokat, ha meritek.
Előre Gyurcsányista Elvtársak!
Roham a halálba!
Ámen.
-Vége –
Dr. Nagy LászlóÍrta: Administrator   
2012. augusztus 14. kedd, 18:47
A magyarellenes erők folyamatosan felszínen akarják tartani a magyar háborús bűnösség és a mai „fenyegető magyar szélsőjobb” közötti történeti ív hamis mítoszát. Természetesen, ha valaki elméletileg háborús bűnös, a vonatkozó törvények szerint felelősségre vonható, de többnyire a tényleges felelősök már régen bűnhődtek. A legújabb, Csatáry-ügy is ezt szolgálja. Feletteseit már 1945 után elítélték, ő egy beosztott parancsnok volt. Az időzítés tehát nem véletlen. Egyébként, ha a kassai gettó beosztott parancsnokként felelősség terhelheti, az akkori tragikus történelmi helyzetből és beosztott jogállásából fakadhat. Természetesem ilyenkor beindul a hazugság gépezete, mint korábban. Talán emlékszünk a visszatérő mozzanatokra: korbács, az akkor pár éves szemtanúk, mint Képíró Sándor esetében. Itt a leginkább figyelemre méltó megállapítás, az egyik kereskedelmi tv közlésében a fagyos föld kézzel történő kiásatása a foglyokkal. Április-május-júniusban…Szaktörténészeknek kell megállapítani a tényállást. Egyébként egy precedenst jelentő, megközelítőleg hasonló tényállást felszínre hozó esetben, a 90-es években a kanadai bíróság felmentett egy a kanadai zsidók által feljelentett szegedi csendőrtisztet, Finta Imrét. Az viszont a felfogást minősíti, hogy magyar szervek, sajtó jogszerűnek fogadnak el egy az 1948-as, élesen magyarellenes Csehszlovákiában hozott ítéletet.
A rendszerváltásként aposztrofált groteszk tragikomédia mintegy 22 éve alatt a magyarság nemzeti tulajdona jelentős részét elveszítette, gazdasága nagy részét az ellenérdekelt körök megszerezték, vagy leépítették, a komprádor hazai „elitek” valamint a nemzetközi és hazai bankárkaszt kártyaadósságainak kifizetésére kényszerült.A nemzetközi globalizációs, libertáriánus és szabadkőműves körök hazai képviseletét megjelenítő álbaloldali és liberális politikai erők a gazdasági kifosztás mellett meghatározó céljuknak a nemzeti önbecsülésünk, történelmi-kulturális identitástudatunk lerombolását tűzték ki céljukul. Nyilvánvaló, hogy egy önbecsülésétől, tartásától, hazaszeretetétől, biztonságérzetétől, az alapvető morális értékektől megfosztott, biomasszaként kezelt tömeget könnyen alá tudnak rendelni gyarmatosító céljaiknak. E célra kiterjedt oktatási-, média-propagandagépezetet működtetnek. Szellemi lakájaik jövedelme természetesen jelentősen meghaladja a becsületes, nehéz szellemi, technikai, fizikai munkából élő honfitársainkét.

Két éve, de különösen az utóbbi hetekben érezhetően felerősödött az 1990 óta tartó kultúrharc, a jelképháború Magyarország, nemzeti értékeink ellen.

A nyugodtan kimondhatóan, belső ellenségeink hangja, hátsó motivációi, indíttatása egyértelműen kitapintható. A demokrácia, az emberi jogok természetesen biztosítottak, működnek hazánkban, ugyanakkor erőltetett, túlhangsúlyozott követelésük mögött érzékelhetőek, kitapinthatóak a deviáns törekvések és az idegen faji extrémizmusok romboló szándékai. A végső cél természetesen a teljes gazdasági kifosztás mellett, a morál, a nemzeti identitás lerombolása.
Az említett idegen–mondjuk ki provokált és mesterségesen keltett zsidó és cigány–faji extrémizmusokat valamint az utóbbi esetben bűnözői szubkultúrákat nem bírálhatja senki Magyarországon, mert akkor fajgyűlölő. (Nyilvánvalóan a mai ország területén csak ezek az etnikai extrémizmusok létezhetnek, pánszlávizmus, Volksbund-ideológia, vagy az uszító ortodox pópák keltette román sovinizmus már nem).

Nagyon örülnék, ha valaki a formális logika alapján le tudná vezetni, mi abban a fajgyűlölet, ha egy demokráciában, bizonyos etnikai vagy vallási csoportok egyes rétegei, vagy a hozzájuk tartozó személyek történelmi szerepe, vagy jelenlegi tevékenysége valamely okból kifolyólag kritika célpontjai lesznek? Ugyanis ez nem az adott csoport egésze elleni gyűlöletkeltés.
Ilyen alapon németellenes, aki mondjuk a Volksbund, a II. világháború alatt szerepét negatívan értékeli? Görögellenes, aki esetleg nemtetszésének ad hangot a görög menekültek 1956 alatti viselkedése miatt?(Ellenpélda is volt) Vagy vietnámi-ellenes, aki a hazánkban tisztességesen élő vietnamiak mellett előfordult egyes marihuána-termelők láttára nem kezdi rögtön gajdolni, hogy „szabad élet, szabad madár..?”.

Néhány éve egy társadalomismeret tankönyvből kivették, hogy Dózsa Györgyöt cigányokkal végeztették ki. Érdekes lenne megtudni, miben minősíti ez, a Szerémi György Jagelló-kori történetírótól átvett tény ma a rendkívül sokrétű: az értékes művészektől, a becsületesen dolgozó munkásokon, értelmiségeken át a bűnözői szubkulturális közegben élőkig a magyarországi cigányságot?
A cigányproblémáról itt csak annyit, hogy a konfliktus nem magyarok és cigányok közt van, hanem a becsületes emberek és a deviáns szubkultúrák között. A törzsi liberálisok ezt nem akarják megérteni…Úgy tűnik még a kereszténydemokraták sem.

A történelem mélyebb rétegeibe lépve, az talán kun-ellenes, ha valaki megemlíti, hogy a tatárjárás előestéjén a kunok cserben hagyták, elárulták IV. Bélát? Esetleg „antikumanizmus” monitoring szervezetet hoznának létre? Ugye jó vicc lenne?
Nyilvánvaló tehát, a „liberális demokrácia” bajnokai azok, akik nem ismerik és nem is gyakorolják sem a liberalizmust, sem a demokráciát…

Ma is érvényes Tisza István mintegy száz éve leírt gondolata, miszerint a felelős magyar politikának a gondolkodás szabadságát kell megvédeni a „szabadgondolkodók” ellen. Akikből az elmúlt 22 évben is volt bőven, szinte mindegyik pártban…Visszatérésük folyamatos.
Mindezekkel szemben, újra visszatérő értékeink folyamatos támadások céltáblájává válnak.
Horthy Miklós Kerekiben állított szobrát a Dániel Péter ügyvéd vörösre festi. Dániel primitív jelszavai azon a szellemi színvonalon vannak, mint ha ezt 1955-ben, vagy 65-ben egy ávós ötéves fia mondaná. A gyurcsányi DK ifjú aktivistái, a főnökükhöz méltó ostoba, arcátlan tettre ragadtatják magukat, a Kormányzó csókakői szobrát akarták sértő, ostoba felirataikkal teleaggatni. Úgy látszik, ezeknek az embereknek az agyáig nem jutnak el a már nagyon sokszor leírt, elhangzott érvek.
Ha a weimari köztársaság miniszterelnöke Walther Rathenau a 20-as években a barbárok vertikális inváziójáról beszélt, akkor ma hazánkban az ostoba és nemzetgyalázó emberek folyamatos, vertikális inváziójáról beszélhetünk.

Ezek a szerencsétlen emberek nem akarják, vagy nem tudják tudomásul venni hazánk rendkívül nehéz geopolitikai viszonyait, a sikeres revíziót követő, a geopolitikai helyzetből következő belekényszerülést a titánok küzdelmébe. Nem akarják, és nem képesek felfogni, hogy a magyar kormányzat, külügyminisztérium és Kállay Miklós kormányfő 1942 decemberében, majd 1943 áprilisában elutasították Hitler deportálási igényeit.

Elfelejtik, vagy nem tudják, hogy Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszter, Szombathelyi Ferenc vezérkari főnök, Nagybaczoni-Nagy Vilmos és utóda Csatay Lajos honvédelmi miniszterek mennyit tettek a zsidók védelmében.

Úgy látszik, arról sem tudnak, hogy 1944 július 6-án Horthy Miklós a Koszorús Ferenc ezredes vezette esztergomi páncéloshadosztály és a testőrség igénybevételével hárította el a budapesti zsidók deportálására irányuló akciót, a Gestapo budapesti jelenléte, a magyar főváros körül állomásozó több SS és Wehrmacht hadosztály mellett. Csak zárójelben említendő, hogy Károlyi, Jászi, Linder 1918 őszén összehasonlíthatatlanul gyengébb román és cseh erőkkel szemben nem vállalták az ellenállást. Naiv, téves helyzetértelmezésük részbeni, de nem kizárólagos oka Trianonnak.
Remek ötlet Köves Slomó felvetése, induljon konzultáció az antiszemitizmusról, a zsidóság történelmi szerepéről. Szerintem sokan várnánk óriási izgalommal a zsidóság történelmi szerepéről elhangzó vitákat: Eszter könyvétől, Tacituson, Nagy-Theodosius császáron, Moses Maimonidésig bizonyára érdekes érvek ütközhetnének.

A tisztelt Köves rabbi úr álláspontja, érvelése bizonyára különösen érdekes lehet az orosz bolsevizmus, a sztálini rendszer és a CSEKA zsidó főszereplői kapcsán is.

Egyszerűen nevetséges és elfogadhatatlan, hogy Izrael nagykövetsége megpróbál magyar identitást érintő kérdésekbe beavatkozni. Akárcsak a hazai álbaloldali és liberális körök, a Teleki-szobor vita kapcsán mintegy nyolc éve felkavart hisztériája kapcsán itt is belső ellentmondások érzékelhetőek. Teleki, akárcsak Horthy Miklós védte a hazai zsidókat, befogadták a lengyeleket, ennek ellenére célkeresztbe kerülnek. Csak azt nem lehet megérteni, a cionisták miért nem szólnak egy szót sem példaként az ukrán nacionalista vezető, Sztyepan Bandera kultusza ellen, aki esetleg összefüggésbe hozható a szláv tömegeknek, milíciáknak a sztálini rendszer iránti gyűlöletéből fakadó zsidóellenes pogromjaival.

Ismereteim szerint nem tiltakoztak Churchill brit kormányfő budapesti szobra ellen sem, pedig közismert, hogy az etnikai egyensúly miatt nem engedte be Brit-Palesztínába a zsidókat. Teleki védte a hazai zsidóságot, befogadta a menekülteket. Miféle mérce ez? Nyírő Józsefet pedig a korabeli magyar zsidó kritika sem minősítette antiszemitának. Egy szót sem hallottam Stefanik csehszlovák tábornok, a szarvasi gimnáziumban, egykori iskolájában elhelyezett szobra ellen. Talán nem mindenki előtt ismert, hogy Stefanik hadügyminiszter csehszlovák légiósai a Magyar Vörös Hadsereg sikertelen, 1919 május 1-i komáromi támadását követően elfogott, már nem harcoló magyar fiatalokat, köztük zsidókat öltek meg.

Úgy tűnik, a sajnálatos zsidó sérelmeket, veszteségeket csak Magyarország ellen lehet fordítani. Ez körülbelül olyan, mint mikor a pártállam alatt, de későbbekben is, az 1919-es kommün pár száz főnyi, „fehérterrornak” minősített veszteségét csak az ellenforradalomnak tulajdonították, holott mintegy fele a román, cseh és SHS hadsereghez köthető. Talán azért, mert az októberi forradalom vezetői az ő védelmüket élvezték?

Az USA hazánkat bíráló 50 képviselője, vagy Izrael nagykövetsége nem gondolják, nem feltételezik azt, hogy más Horthy-képet kellene kialakítani?
Mindannak tükrében, hogy példaként ismerté vált a brit Foreign Office útján, a nemzetközi zsidó szervezetek által, a magyar kormányhoz intézett kérés, a Magyarországon biztonságban élő zsidók érdekében 1943 decemberében, hogy a Kállay-kormány ne élezze a viszonyt Németországgal.
Tudják, hogy Csatay Lajos honvédelmi miniszter mintegy 125000 zsidó férfit vont ki a deportálás hatálya alól 1944 tavaszán, az MKH 210-ről 575-re emelt munkaszolgálatos zászlóaljaiba? Tudják, hogy a fentiekben említett, 1944 július 6-i akció révén majd negyedmillió budapesti zsidó kerülte el a deportálást? Támogatták volna a Horthy–család portugáliai építési vállalkozásait a Weisch, Chorin, Goldberger családok, ha felelősnek látták volna a magyar zsidóság tragédiájáért?

Nyilvánvalóan a különféle statisztikák, vagy a Jad Vashem Intézet által is korábban közölt, különféle okok miatt bekövetkezett 200000-331000 fő közötti magyar zsidó veszteség is tragikus, és meg kell hajolnunk az áldozatok emléke előtt, azonban képtelenség 600000 áldozatról beszélni, mikor hazánkban 100000, Izraelben 250000 a magyar zsidók létszáma, további százezrek, vagy leszármazottaik élhetnek Nyugat-Európában, Észak-Amerikában és a világ más pontjain. Az 1941-es határok között 750000 zsidó élhetett.

Zárójelben, de azért az igazsághoz híven meg kell említeni, hogy a holokauszt-kutató, vagy zsidó szerzőknek (Götz Aly, Christian Gerlach) műve szerint is 1944 nyarán a hazai munkaerőgondok miatt Szálasi Ferenc is ellenezte a deportálást. Sok embert segített, mentett meg Kemény Gábor külügyminiszter is, különféle védettségek, kedvezmények kiadásával.

Egyébként teljesen ostoba, káros az erőltetett, provokált, a lényegében a romboló külső érdekeket szolgáló magyar-zsidó szembeállítás. A reformkor magyar zsidósága felzárkózott a magyar állameszméhez. 1848 tavaszán a magyar hitközségek vezetői nyilatkozatban szögezték le:”Magyarok vagyunk, és nem zsidók, nem külön nemzetbeliek, mert mi csak akkor vagyunk külön vallásfelekezet, midőn imaházainkban köszönetünket, és legbelsőbb hálánkat intézzük a Mindenhatóhoz, a hazára és reánk kiosztott kegyelméért, de az élet minden egyéb viszonyaiban honfiak, csak magyarok vagyunk.”

A dualizmus korában–akárcsak a későbbiekben is–a magyar zsidóság számos kitűnő gyáriparossal, művésszel, tudóssal, irodalmárral, építésszel, sportolóval gazdagította hazánkat, akik identitásunk részei, nemzeti büszkeségeink. Az első világháborúban a zsidó katonák hősiesen küzdöttek hazánkért.

Azonban az 1867 után beáramlott tömegek bizonyos része nem tudott alkalmazkodni, felzárkózni a magyar állameszméhez.

Egyesek a rosszul értelmezett talmudi előírásaik miatt gátlástalanul viszonyultak a befogadó többséghez, mint Krúdy is leírta, számos bűncselekményt követtek el. A leánykereskedelmet példaként magukat kaftánosnak nevező társaságok irányították. Természetesen a törvény tiltotta az emberölést, így nem vallási-rituális indokból, de Solymosi Eszter megölését valószínűsíthetően az eszlári sakterek követték el–bizonyára primitív indulati cselekmény, bosszúállás történhetett. Természetesen negatív, bűnözői viselkedésformák a korszak magyarjai, de az ország más nemzetiségei között is előfordultak.
Viszont felháborító és ostoba dolog lenne bármely oldalról közös nevezőre hozni az említett aljas és primitív emberekkel példaként a korszak nagy költőjét és katonáját: Kiss Józsefet és Hazai Samut. Természetesen minden korszakban találhatunk hasonló párhuzamokat.

A Tolnai-világtörténetben olvashatunk egy Zenoch Róza nevű, galíciai zsidó kislányról, aki súlyosan megsérült, mikor az első világháborúban vizet hordott a frontvonalban harcoló honvédeknek. Vessük egybe ezt az önfeláldozó magatartást a Galilei-kör, a polgári radikálisok, az 1918 őszi fővárosi sajtó, kabaré az összeomlást, a forradalmat egyengető tevékenységével!
A magyarországi zsidóság baloldali, polgári radikális, a magyar állameszméhez felzárkózni képtelen rétegei is szerepet játszottak a magyar államiság és integritás 1918-19-ben történt lerombolásában. Természetesen nem csak ők jelentették az akkori magyar zsidóságot.

Mikor a századelőn Herzl Tivadar meghívta Heltai Jenőt, hogy dolgozzon neki a cionista mozgalomban, ő elhárította, azzal, hogy magyarnak érzi magát. Ma a választás az érintetteken múlik…

A zsidó Farkas-Wolfner Pál, a Nemzeti Munkapárt képviselője a világháború utolsó hónapjaiban, 1918 nyarán ki akarta hazánkból toloncoltatni a galíciai árdrágítókat. Ez a rosszul értelmezett faji-vallási összetartozáson, elfogultságon túlmutató felvetés, a méltányosság, a törvényesség és az emberség tette volt.

Természetesen, a magyar zsidóság 1944-es veszteségei, tragédiája, százezrek halála, további százezrek távozása az országból, majd a négy évtizedes kommunizmus új helyzetet teremtett.

Mindennek ellenére, a magyarság történelmére, jelenére szórt, a bűnpártolás és a nemzetárulás pártjai, vagyis a DK és SZDSZ színvonalán álló hazug rágalmakat, az identitásunkat romboló, bárhonnan érkező megnyilvánulásokat azonnal és a leghatározottabban el kell utasítani.
Magyarország kulturális, történeti önmeghatározását, értékeit se a Francia Nagykelet, se az ADL/Rágalmazásellenes Liga/, se a Bnai Brith/A Szövetség fiai/ ne akarják befolyásolni!

Kormányfőnk is, Strassburgban nyugodtan a fenébe küldhette volna a gesztikuláló, pedofil, volt anarchista Cohn-Benditet. Esetleg olyan érvvel, hogy ha a francia demokrácia, de Gaulle 1968-ban visszaszorította az anarchista ámokfutást, erre a magyarok is képesek…
Csak aki nagyon naiv, az nem láthatja az összefüggést a brit The Sun bulvárlap felvetése és a magyar államfő izraeli útja között.

A magyarellenes erők folyamatosan felszínen akarják tartani a magyar háborús bűnösség és a mai „fenyegető magyar szélsőjobb” közötti történeti ív hamis mítoszát. Természetesen, ha valaki elméletileg háborús bűnös, a vonatkozó törvények szerint felelősségre vonható, de többnyire a tényleges felelősök már régen bűnhődtek. A legújabb, Csatáry-ügy is ezt szolgálja. Feletteseit már 1945 után elítélték, ő egy beosztott parancsnok volt. Az időzítés tehát nem véletlen. Egyébként, ha a kassai gettó beosztott parancsnokként felelősség terhelheti, az akkori tragikus történelmi helyzetből és beosztott jogállásából fakadhat. Természetesem ilyenkor beindul a hazugság gépezete, mint korábban. Talán emlékszünk a visszatérő mozzanatokra: korbács, az akkor pár éves szemtanúk, mint Képíró Sándor esetében. Itt a leginkább figyelemre méltó megállapítás, az egyik kereskedelmi tv közlésében a fagyos föld kézzel történő kiásatása a foglyokkal. Április-május-júniusban…Szaktörténészeknek kell megállapítani a tényállást. Egyébként egy precedenst jelentő, megközelítőleg hasonló tényállást felszínre hozó esetben, a 90-es években a kanadai bíróság felmentett egy a kanadai zsidók által feljelentett szegedi csendőrtisztet, Finta Imrét. Az viszont a felfogást minősíti, hogy magyar szervek, sajtó jogszerűnek fogadnak el egy az 1948-as, élesen magyarellenes Csehszlovákiában hozott ítéletet.

Az eljárást követelő franciák is példaként kutakodhatnának az algériai szabadságharc egymillió áldozata felelősei iránt. A brit bulvárlap pedig kereshetné Drezda elpusztítóit. Esetleg hasonló jogi helyzetként-tényállásként kereshetné a 8. Brit hadsereg azon beosztott tisztjeit, vagy katonáit, akik cinikusan átadták az Alexander Lohr tábornok vezette multietnikus(német, horvát, olasz, bosnyák, kozák, kaukázusi) „E” hadseregcsoport 250000, magát megadó katonáját Tito, Kardelj, Pijade halálgépezetének. A hadifoglyok fele-harmada meghalt a kíméletlen bánásmód, vagy a kivégzések következtében.

Mindenképp meg kell jegyezni, Áder János izraeli útja során, a Raul Wallenberg megemlékezés kapcsán elhangzott beszéde meglehetősen defenzív volt. Antall József mintegy két évtizede Izraelben még utalt a Kormányzó, valamint a Kállay-kormány, az akkori világpolitika élvonalát jelentő személyiségei: Nagybaczoni-Nagy Vilmos és Keresztes-Fischer Ferenc zsidókat mentő tevékenységére. Önkéntelenül merül fel a kérdés, most a hasonló utalások, érvek miért maradtak el?

Szintén nehezen értelmezhető a zsidó- és cigányellenes kritikára irányuló, a kormányfő által meghirdetett zéró tolerancia. Izraelben, a szólásszabadság jegyében a különféle zsidó érdekcsoportok jóval élesebb hangon érintkeznek…

Az előbbiekhez visszatérve egyébként, a hazánkban zajló jelképháború természetesen nem lehet megoldás, csak indulatokat szíthat. Nyilvánvaló, hogy a heccelési célú ellenreakciók, mint a Wallenberg szobor, vagy a Duna-parti emlékmű korábbi megsértése, az esetleges temetői rongálások (ha nem a sírköves érdekeltségből erednek) is elfogadhatatlanok, kifejezetten károsak.

Érvekre van szükség. Az érveknek a lehetőség szerint tárgyilagosan, kölcsönösen a tisztelet hangnemében kell elhangzaniuk. Itt jó néhány példát felhozhatnánk. Pár éve a kitűnő egyéniség, Kabos László művész úr saját, és az erdélyi bevonulásban részt vett édesapja magyarságáról nyilatkozott valamelyik televízióban. E megnyilvánulást egy gátlástalan, műsorvezetés akarta megfordítani, átértelmezni.

Véleményem szerint idős emberhez csak tisztelettel, vagy sehogy se szóljunk. Pár éve a kecskeméti Népi Iparművészeti Múzeumban Fejtő Ferenc előadását meghallgatva kedvem lett volna megkérdezni, miért támadja a Horthy-rendszert, mikor saját közlése szerint is nyugodtan tarthatott előadást a szovjet irodalomról az MSZDP rendezvényein a 30-as években? Azt is megkérdeztem volna, milyen szociáldemokrata az, aki kijelenti, hogy az „állam bácsi” nem köteles minden polgárát segíteni. Inkább az itt hemzsegő ifjú szocialistákkal vitatkoztam, aki közül némelyek páratlan kreténségeket hordtak össze.

Ha így történt, helyteleníthető a Schweitzer József nyugalmazott főrabbi utcai megsértése. Legfeljebb annyit illene mondani neki: Kedves Józsi bácsi, ön a teológia nemzetközileg tisztelt, elismert képviselője. Mint a szellem emberét kérjük, maradjon hű az igazsághoz, legyen tárgyilagos a magyar múlthoz! Esetleg idézni a Példabeszédek könyvét: „Az irgalom és az igazság soha el ne hagyjon!”

Nyilvánvalóan a DK gátlástalan fiatal aktivistáival, vagy a Csatáry Lászlót provokáló arcátlan Zuroff-aktivistákkal, vagy Dániellel más hangot kell megütni.

Mikor a nemzet öncélúságban gondolkodó kormányfőnk, Gömbös Gyula 1932 október 16-án, a parlamentben kijelentette:” A magyar zsidóságnak azt a részét, mely sorsközösséget vállal a nemzettel testvéremnek tekintem”, a perspektivikus együttműködés lehetőségét vázolta fel.

Nyilvánvaló módon a következő évtizedek kényszerpályái, a külső hatások, és a miattuk bekövetkezett tragédiák más irályt adtak a folyamatoknak.
Mindennek ellenére a volt kormányfő által felvetett közeledés és szolidaritás az egyedüli lehetőség. Végezetül talán mindenkinek Marcus Aurelius gondolatát javasolnám megfontolásra:”

Aki igazságtalan, az bűnt követ el..” Bárkivel szemben.

Károlyfalvi József - hunhir.info

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése