2018. április 21., szombat

Ahol tudod gyalázd a hazaáruló szabadkőműves zsidót !!!!!Ahol tudod gyalázd a hazaáruló szabadkőműves zsidót !!!!!
Ahol tudod gyalázd a hazaáruló szabadkőműves zsidót !!!!!


Reflektorfényben az IlluminátiA következő írás kiemelten fontos, mivel még mindig nagyfokú a tudatlanság a zsidókkal kapcsolatban...

Forrás:
https://antikommunista.files.wordpress.com/2014/11/a-keresztc3a9nysc3a9g-leleplezc3a9se.pdf

A Szabadkőművesek és Illuminátusok témájában alább mutatom be rövid történelmet, ami ahhoz vezetett, hogy a zsidók átvették a hatalmat a Kőművesek felett, valamint bemutatom az Illuminatit.

Rothschild felbérelte egy zsidó rabbi fiát, akit Adam Weishaupt-nak hívtak, hogy hozzon létre egy ál-Kőműves szervezetet [az Illuminátus rendet], és ehhez hatalmas pénzalapot adott neki, valamint
megfelelő kapcsolatokat.

A történelmi feljegyzések szerint 1776. május 1-jén Dr. Adam Weishaupt megalapította az ILLUMINATI Bajor Rendjét. Weishaupt a bajorországi Ingolstadt egyetemén tanított, mint a zsidó egyházjog professzora. Szülei zsidók voltak, akik később "áttértek" a római katolikus vallásra. A
Jezsuita Rend magasrangú tagjává vált, de aztán kilépett, hogy megalkothassa saját szervezetét az újonnan megalakult "Rothschild-ház" parancsára.
A zsidó Weishaupt úgy hitte, hogy csak egy kevés kiválasztott ember méltó a megvilágosodásra ("illuminációra"), hogy a világot vezesse és uralja. A gond az volt, hogy nem tudta, hol találhat elegendő számú intellektuális "fényhozót", akikkel elkezdhetne dolgozni. Végül különböző
páholyokban és rendekben talált rájuk: Szabadkőműves páholyokban, a Rózsakeresztes Rendben, és más régi, hiteles rendekben. Ezt Edith Starr-Miller is megerősíti klasszikus "Okkult teokrácia" című művében: "Ahogy az Illuminati szervezete egyre fejlettebbé vált, úgy növekedtek az ambíciói is.

Ennek eredménye lett az a terv, miszerint a Szabadkőművességet minden eszközzel fel kell forgatni, méghozzá a világuralmi terveik érdekében. Miután átvették az irányítást a Kőműves páholyok
fölött, Weishaupt és társai féktelen hencegésbe kezdtek egyre növekvő hatalmukkal."
Weishaupt felvette a Spartacus nevet, mert a római harcoshoz hasonlóan elkötelezett volt az "elnyomott tömegek" felszabadítására minden monarchia és vallási hatalom befolyása alól. Vágya,
hogy lerázza a korlátok rabigáját, nem csak kormányokat és szervezett vallásokat foglalt magába, de a házasság intézményét, valamint a családot is.

Weishaupt egy globális méretű rendszert akart, még akkor is, ha ez erőszakos, világméretű forradalmakat, és vértengereket jelentett. "Jószándékú diktatúrájának" hat fő pontja volt, melyek a
következők megszüntetésével foglalkoztak:

1. Monarchiák formájában jelen lévő nacionalista vagy rendekre épülő kormányok.
2. Magántulajdon.
3. Öröklési jog.
4. Hazafiasság nemzeti érdekek iránt.
5. Társadalmi rend a családokban, szexuális tiltó törvények, és minden erkölcsi törvény.
6. Minden vallási tan, amely egy élő Istenben való hitre épül, ahelyett hogy a természetben, az
emberben és a józan észben való hitre alapozna.

Ez közel teljesen megegyezik Karl Marx KOMMUNISTA KIÁLTVÁNYÁNAK tartalmával, és ez a
hat pont tökéletesen összecseng a Jegyzőkönyvek általános témájával, bizonyítva azok hitelességét.
Weishaupt jövőképe egy kiteljesedett kommunizmus volt, amelyben minden tulajdon, még a
gyerekek is közösek lettek volna.
Érdekes dolog, hogy nem Karl Marx volt a kommunista világforradalom valódi elindítója. Valódi atyja Adam Weishaupt volt, az Illuminati "Szabadkőműves Rendjének" alapítója.
- Marschalko
"Rendünk nagy ereje rejtettségében lakozik. Nem jelenhet meg saját nevével sehol, hanem mindig
más nevet kell használnia, és más hivatást. Semmi sem felel meg ennek annyira, mint a
Szabadkőművesség három legalsó foka – a társadalom már megszokta őket, nem vár tőlük sokat, ennélfogva alig veszi észre őket."
- Adam Weishaupt

Kezdetben az Illuminati nem egy Kőműves-rend volt, és maga Weishaupt is csak 1777-ben lépett be egy páholyba, mikor a Theodore de Bon Tanács nevű müncheni Páholy beavatta. Miután
bejutott a Kőművesek közé, azonnal meglátta a lehetőséget, hogyan használhatná a Rendet az Illuminati terveinek megvalósításához. Az Illuminati és a Szabadkőművesség közötti hivatalos
egyesülés létrehozásához Weishaupt 1782. július 16-án megszervezte a Wilhelmsbas-kongresszust
IX. Vilmos Hesse-Kasseli kastélyában. Ez különleges esemény volt, mind méretében, mind pedig törekvések szempontjából, és mindenhonnan érkeztek elit képviselők különböző Kőművespáholyokból.
Itt hozták meg a döntést, hogy a korábban kizárt zsidókat is beengedik a Szabadkőműves rendbe.
Az Illuminátusok tanítása azt hirdette, hogy minden ember egyenlő (ahogy a kommunizmus és a
kereszténység is).

Volt azonban egy másik, elhallgatott oka a Kőművesek zsidókhoz való hozzáállásában bekövetkezett változásnak: pénzre volt szükség... És a zsidók voltak Európa fő bankárai, s ezt a szerepet a Templomos Lovagok bukása óta kézben tartották. És persze ne feledjük, hogy IX. Vilmos király akkoriban adós volt, amellett hogy a pszichopátia tüneteit mutatta.

Mikor eljött az idő, hogy az elfogadásukról szavazzanak, a zsidók annyira meg akarták nyerni a szavazást, hogy a termet teletöltötték más zsidó támogatókkal. Nem sokkal ezután az Illuminátusok
számos zsidó bankárcsaládot fogadtak soraikba, köztük a Rothschildokat, az Oppenheimereket, a Wertheimereket, a Schustereket, a Speyereket, és a Sterneket.
Az újonnan alakuló páholyok már elsősorban zsidó tagságúak voltak Frankfurtban, a Rothschildok európai pénzügyi fővárosában, és hamarosan az "Illuminalizált" szabadkőművesség
főhadiszállásává tette a várost.

Az Illuminatiba beavatott zsidók legfontosabb feladata a próféciákban emlegetett Cion elhozatala volt, annak a világnak a valóra váltása, amelyiket Jahve kiválasztott népe ural. Terveket dolgoztak
ki a zsidók számára, hogy végre megszerezhessék "tejjel-mézzel folyó" földjüket, ami már rég nekik lett ígérve [legalábbis az ő zsidó fejükben], és ez nem más mint az egész világ.
Az Orosz Forradalom – melyet zsidó bankárok finanszíroztak - megadta nekik a lehetőséget Cion valóra váltására. Egyikük, egy német zsidó, Karl Marx indította be az eseményt Kommunista Kiáltványával.

Karl Marx (valódi nevén Mordechai Levi rabbi) az Igazak Ligájának (ebbe a társaságba Moses Hess
hívta meg őt 1841-ben) tagja volt, ami a Kommunista Liga megalapításához vezetett.
Az Igazak Ligájának mottója a következő volt: "Testvér minden ember" ("Bund der Gerechten"), céljai pedig "Isten Földi Királyságának megalapítása, a felebaráti szeretetre, egyenlőségre és
igazságra alapozva". [1] Látjátok már hogy a kereszténység és a kommunizmus ikertestvérek?

Lenin, a forradalom bolsevik vezetője (aki mindkét ágról zsidó volt) alkotta meg a tervet, ami szerint egy centralizált kormányt kell létrehozni, amit a zsidó oligarchia irányítana. Miután Lenin és
Illuminátus csatlósai a Forradalom végén felhúzták a zászlóikat, az új kommunista kormányukban legalább 75% volt a zsidók aránya a legmagasabb pozíciókban... És mire a kommunizmus véget ért,
a zsidók kezén 60 millió Dzsentil vére száradt, akik többségét a zsidó komisszárok által működtetett
táborokban, szisztematikusan végezték ki.

A zsidó bankárok egy másik taktikához is folyamodtak:lassan felépítettek egy pénzügyi intézetekből álló birodalmat, hogy ellenőrizhessék a kapitalista infrastruktúrát, ami majd
kormányozná a világot. Ahogy Amschel Rothschild, egy zsidó bankár és Illuminátus híres
megjegyzése szólt: "Adj nekem hatalmat egy ország pénzügyei felett, és nem érdekel ki kormányozza azt az országot!"
Ez végül a kommunizmushoz vezet, ahol a zsidók kezében van minden vagyon és hatalom, a Dzsentilek pedig a zsidóság Egyvilág-Rendjében húzzák az igát, mint rabszolgák.
A nemzetek össze fognak gyűlni, hogy tiszteletüket tegyék Isten népe előtt. A nemzetek minden vagyona a zsidó népé lesz, ők pedig rabszolgaként, megláncolva fognak mögöttük bandukolni. Le
fognak borulni a zsidók előtt, királyaik fogják nevelni a fiaikat, és hercegnőik fogják dajkálni
gyermekeiket. A zsidók fognak parancsolni a nemzeteknek, és minden vagyon és gazdagság jogosan fog a zsidókhoz kerülni.

"A Királyság bármely embere, aki nem szolgálja Izraelt, el fog pusztulni."
-Isidore Loeb [Le Litterature des Pauvres dans la Bible].

És hogy a Szabadkőművességre milyen hatással volt a zsidó hatalomátvétel? A Kőművesség ma már a Judaizmusra épül. Ha kivesszük a Judaizmus tanításait a Kőművesek Szertartásaiból, mi
marad?
- The Jewish Tribune [New York, Oct 28, 1927]

"A jelen nemzetek közül a Szabadkőművesség csak a zsidóknak kedvez."
-Theodore Herzl [A Cionista Világszervezet alapítója és vezetője]

"Számos titkos szervezetet alkottunk, melyek mind a mi céljainkért dolgoznak, a mi irányításunk
alatt. Szabadkőművességünk sok győzelme közül az az egyik, hogy azok a Dzsentilek akik Páholyaink tagjaivá válnak, nem is sejtik hogy saját börtönük építésére használjuk őket, melyre a
Zsidók Királyának trónusát fogjuk állítani; és sosem tudhatják meg, hogy mi parancsoljuk nekik saját rabláncaik megkovácsolását, mely láncok végei a mi eljövendő Világunk Királyunk kezében
vannak."
-A párizsi B'nai B'rith-gyűlés nyitóbeszéde [A Catholic Gazette 1936. februári számából]

Itt már nyilvánvalónak kell lennie az olvasó számára, hogy a Harmadik Birodalom miért tiltott be ilyen szervezeteket Németországban – mert ezek a zsidó kommunizmus részei.

Források: The Coming Gnostic Civilization by M.A. Pinkham 

Mint láthatod a gulágokért nem is az Orosz nép a felelős , ők ugyan úgy elszenvedték a zsidó népirtást mint Európa többi népei . A kártérítést is a zsidó bankárkaszthoz kell benyújtani, hisz ők pénzelték a háborút , majd a végén begyűjtötték a nemzetek aranyát , és a pénz a levegőből előállított papírfecni így változott arannyá . És akkor még nem beszéltünk a háborús bűnösségükről az emberiség ellenes bűneikről ami mind halált érdemel a bankárkaszt embereire . El kell indítani a nemzetek bérgyilkosait a bankárkaszt , és a szabadkőművesek likvidálására legalábbis a negyedik fokozatúaktól a 33 fokozatúig , és a felügyelő zsidó gárda likvidálására. Különben kiirtják az emberiséget a földön a cionista hóhérok .


Tiszteletadás hibás Petőfi-idézettel? - Sem elvben, sem részvételünkkel... 


Nevezhető-e tiszteletadónak az, aki hibás Petőfi-idézetre épülő, hatalmas plakát-kampánnyal hirdet meg egy Petőfi Sándorra emlékezni hivatott rendezvényt? Nevezhető-e temetésnek az a temetői rendezvény, ahol sem koporsó, sem hamvak, sem pap nincsenek, és a meghívó szerint gyászbeszéd sem hangzik el? Ha e két kérdésre a válasz nemleges, akkor minek nevezhető a Morvai Ferenc által július 17-re sportcsarnokba, majd temetőbe meghirdetett rendezvény? - Ezeket a kérdéseket járta körül mai sajtótájékoztatóján Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövetségének elnöke, Fuksz Sándor elnökhelyettes, az MVSZ Petőfi Sándor Bizottságának koordinátora és Kiss Endre József, az MVSZ Elnökségének és Petőfi Sándor Bizottságának tagja, a Sárospataki Református Kollégium Nagykönyvtárának igazgatója. 
"Akik még nem tudtátok, most megtudhatjátok" - hirdeti az Emlékezzünk Petőfi Sándorra című rendezvény plakátja, pedig Petőfi Sándor verse így szól: "Látjátok ezt a táncot? Halljátok e zenét? Akik még nem tudtátok, Most megtanulhatjátok, Hogyan mulat a nép." (Feltámadott a tenger...) 
A hibás Petőfi-idézet ordító igénytelenségről árulkodik, és mindent elmond a rendezvényről, annak szervezőiről. 
De álljanak itt, kiegészítésként Fuksz Sándor további gondolatai: 
Szándékos, vagy véletlen tévedés. Az is véletlen, hogy nem szerepel a temetés szó a meghívón? Ki temet és milyen szertartás keretében helyezzük a haza földjébe a szent hamvakat? Békés tiszteletadás a sírnál, ahová még senki nincs temetve?
Vagy azoknak van igazuk, akik azt állítják, hogy a Fiumei-úti sírkertben már Morvai Ferenc elföldelt 52 db csontot - a 200-ból - és pénteken már csak békés tiszteletadásra kerül sor a sírnál.
2015. április 15-én ezt mondta Morvai Ferenc a Pilvaxban:
"Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy Petőfi Sándor földi maradványa birtokomban van."
Hol van a koponya és mintegy 150 csont?
A temetés nem játék. A kegyeletadás kötelezettsége mindenkire vonatkozik. Annak idején Morvai Ferenc kicsempészte a volt Szovjetunióból Petőfi csontjait. Ez dicséretes ügyeskedés volt. Ha ma 2015-ben a föld alá csempészte és temetésre hívja a világ magyarságát: ez nemcsak szemfényvesztés, hanem Petőfi meggyalázása és a nemzet becsapása.

Mindezek alapján a Magyarok Világszövetsége az alábbi közleménnyel fordul a magyar nemzet mindazon tagjaihoz, akiket a Petőfi Sándornak megadandó nemzeti kegyelet szándéka vezérel. 
Közlemény
Sem elvben, sem részvételünkkel...

A korábban ebben a tárgyban kiadott nyilatkozatunk folytatásaként, a bennünket megkereső, sokasodó érdeklődésekre válaszolva, Morvai Ferencnek előbb a Hősök terére, majd a sportarénába és a Fiumei úti sírkertbe f. év július 17-re hirdetett Petőfi-ünnepélyével kapcsolatban kinyilvánítjuk, hogy ezt az eseménysort sem elvben, sem a részvételünkkel nem támogatjuk. Indoklásként az alábbi kifogásaikat soroljuk: 
1. az emberek becsapásának tekintjük, hogy országosan és határon túl Petőfi temetésére hívják kiterjedt propagandával az embereket, miközben a programban pusztán sportcsarnoki emlékműsor és temetői tiszteletadás szerepel, egy meglévő sírnál 
2. megtévesztő, hogy a betonszarkofágban és sírban elhelyezett maradványok csupán a költő hamvainak a negyed részét képezik és ez a megoldás nyitva hagyja a további Petőfi-maradványok jövőbeni temetésének a kérdését 
3. mivel az utóbbi híradásokban az egyházi szertartás nem szerepel, feltételezzük az igeolvasás és igehirdetés, imádság, hitvallás, áldás nélküli, társadalmi "temetést", ami méltatlan mind Petőfihez, mind a magyar nemzethez 
4. a magyar társadalom kegyeleti megszólítása hivatkozással "Petőfi szellemére", álságos és megengedhetetlen, amennyiben az pusztán egy későbbi, megélhetési pártalapítás nyitányának tekinthető, és jó szándékú honfitársaink sokaságának félrevezetésével jár 
A Magyarok Világszövetsége teljes körűen bizonyítottnak tartja és meggyőződéssel vallja, hogy 1989. július 17-én, Szibériában a Morvai Ferenc vezette expedíció Petőfi Sándor hamvait tárta fel, és ezzel elévülhetetlen érdemeket szerzett. Ám a mostani, keresztülerőszakolt és megtévesztő ál-temetéssel nehezen jóvátehető kárt okoz. 
A Magyarok Világszövetsége továbbra is követeli a nemzet nagy költőjének valódi temetését a Hősök terén létező hősi sírba, a méltó végtisztesség adást a magyar nemzet egésze által. 
Budapest, 2015. július 15. 
A Magyarok Világszövetsége Kőrösi Csoma Sándor Magyar Egyetem
 
 
MAGYARSÁG TAGOZAT

TANTÁRGYAK:
A magyar jog története
Arvisura - Magyar mitológia
Magyar ember- és örökléstan
Magyar írás- és nyelvtörténet
Magyar néplélektan
Magyar népzene
Magyar őstörténet
Magyar szerves műveltség
Nemzet és nemzettudat
Ősi magyar hitvilág
Rovásírás
Szkíta-hun hagyomány
Magyar népmese
Magyar néprajz
A magyarok testvérnépei

OKTATÓK:
Dr. Aradi Éva
Dr. Bognár László
Dr. Csámpai Ottó
Dr. Cey-Bert Róbert Gyula
ifi. Csoóri Sándor
Farkas Ibolya Mária
Dr. Fehér Anikó
Jankovics Marcell
Lippai Bertalan
Molnár V. József
Dr. Obrusánszky Borbála
Dr. Papp Lajos
Szilágyi Ildikó
Szőke István Attila
Tolcsvay Béla

FILOZÓFIA TAGOZAT

TANTÁRGYAK:
Általános pszichológia
Általános természetgyógyászat
Anatómia
A pszichológia története
Buddha és a meditáció
Buddhista filozófia
Dharma és tao
Gyász- és veszteséglélektan
Gyógyító Buddha
Keleti gyógyászat
Keleti kultúrfilozófia
Magyar népi gyógyászat
Masszázs- és mozgásterápia
Orvosi etika
Relaxációs módszerek
Szakrális vallásbölcselet
Transzperszonális pszichológia
Pránanadi - Tibeti gyógyászat
Tibeti buddhizmus

OKTATÓK:
Bácsi Boglárka
Dr. Bácskai Erzsébet
Ermesz Csaba
Farkas Ibolya Mária
Keller Györgyi
Dr. Papp Lajos
Pásztor János
Petrovszki István
Rabi Edit
Dr. Szűcs Gábor
Temesváry Gabriella
dr. Uherkovics László
Vaszi Urgyen Sándor

1 ÉVES KÉPZÉSEK
Buddhista tanító
Családterápia
Filozófiai Isten-tan
Jógafilozófia
Keleti gyógyászat
Keleti kultúrfilozófia
Magyar népi gyógyászat
Masszázs- és mozgásterápia
Nyugati kultúrfilozófia
Pránanadi - Tibeti gyógyászat
Személyiségterápia
Tibeti buddhizmus 


2015/16. TANÉV
Oktatási napok:
szeptember 5-6.
október 3-4.
november 7-8.
március 5-6.
április 9-10.
május 7-8.
Konzultációk és szóbeli vizsgák:
december 12.
február 13.
június 11.
www.korosi-egyetem.hu

Netanjahu kabinetfőnökének feltört számítógépén bizonyítékokat találtak arra, hogy Izrael az ISIS terroristáit támogatja 

7/15/2015 Veterans Today Új Világtudat 
Egy kibertámadás során hackereknek sikerült az izraeli miniszterelnök kabinetfőnökének számítógépéről olyan titkos információkat megszerezniük, melyek bizonyítják, hogy Tel Aviv támogatást nyújt az ISIS-nek Irakban, és a rezsim fegyveres támogatást biztosít a terroristáknak Szíriában, és Szaúd-Arábia valamint Katar is nagyarányú támogatást nyújtott ezen a téren. 

A hackerek képesek voltak behatolni Manzar al-Safadi, más néven Mandi al-Safadi kabinetfőnök, és az egyik magas rangú izraeli biztonsági tisztviselő számítógépébe, akik a szíriai dossziéból értékes hírszerzési információkat szereztek arról, hogy Izrael terrorista csoportokat támogat Szíriában és Irakban. 
A hackerek elkezdtek beszivárogni a számítógépbe, és megszerezték több hónapra visszamenőleg a mobil beszélgetéseket, melynek eredményeképpen számos libanoni és szíriai ellenzéki személy nevét hozták nyilvánosságra, akik együttműködtek Izraellel a szíriai válság idején. 
A hackerek által megjelentetett dokumentumok azt is mutatják, hogy Katar és Szaúd-Arábia is támogatja pénzügyileg a szíriai terroristákat, és hogy egy Mohammad al-Khatif nevű személy volt a kapcsolat az Al-Nuszra Front terrorista csoport és Katar között. 
PDF: media.farsnews.com 
Szintén a feltört számítógépen talált dokumentumokból derült ki, hogy egy Omar al-Haji nevű személy, aki az ISIS vallási tisztviselője volt Reqqa tartományban, Északkelet-Szíriában, feltárt néhány nagyon fontos információt egy hírszerző hálózatról Törökországban. 

Az elmúlt hónapban egy kiemelkedő szíriai elemző azt mondta, hogy a világ cionistái terveket szőttek, hogy segítsenek létrehozni egy ISIS kalifátust a térség államaiban, hogy biztonságot nyújtsanak Izraelnek. 
"Az ISIS terroristáit az egész világból hozták Szíriába és Irakba, hogy felépítsenek egy ígéret földjét nem csak a Zsidók számára, hanem ezúttal a dzsihádistáknak és a terroristáknak," - mondta Ahmad al-Daris 
Fontos megjegyezni, hogy az ISIS Takfiri rendszerének felhatalmazásához használt módszerek hasonlóak a cionisták által alkalmazott módszerekhez, hogy létrehozzák Izraelt a megszállt palesztin területeken, és elmondása szerint ez talmudi rituálékon, és a globális cionizmus szabályain alapul, Palesztina pedig egy ígéret földje a Zsidók számára, Szíria és Irak, valamint az egész Közel-Kelet Takrifi kalifátussá fog átalakulni, hogy megvédjék Izraelt. 
Szintén júniusban egy másik szíriai elemző mondta azt, hogy az ISIS barbár cselekményei Irakban és Szíriában azt jelzik, hogy izraeli gondolatok uralják a terrorista csoport parancsnoki központját. 
"Az ISIS által alkalmazott erősödő terror és megfélemlítés Szíriában azt bizonyítja, hogy azok, akik támogatják a terrorista csoportokat, erőszakkal igyekeznek elérni a céljukat, és szeretnének teljesen kitörölni bizonyos fajokat a régió népességének térképéről," - mondta Hessam Shoaib 
Elmondta, hogy az ISIS által alkalmazott új kivégzési módszerek azt mutatják, hogy az Egyesült Államok közvetlenül támogatja a terrorista csoportokat, mivel a felvételeknél és a videók kivitelezésénél használt technológia teljesen különbözik a többi csoportétól a térségben. 
"Izrael jelenlétét az ISIS parancsnoki központjában a terrorista csoport kegyetlensége jelzi, melyek alapját a talmudi rituálék képezik," - mondta Shoaib
Kapcsolódó: 
   Rejtett felvételek: így szervezi be az európai fiatalokat az ISIS 
   IsraelLeaks: Hírszerzési dokumentumok a Tel Aviv-ISIL kapcsolatról, és a szíriai terroristák izraeli támogatásáról 
   Zsidó családra támadtak párizsi otthonukban 
   Sátáni: elhajtott magzatok szerveivel kereskednek az abortuszklinikák 
   Az Organikus Építész, a Kabbala és a budai zsidóiskola 
   Dollármilliókat kell fizetnie a hazug memoárjával lelepleződött holokauszttúlélő nőnek 
   Zsidók öltek zsidókat, hogy a túlélőket Izraelbe kényszerítsék 
   A legnagyobb holokauszt -The Truthseeker 
   "Ez nem gettó": kemény izraeli válasz Schiffer Andrásnak 
Rejtett felvételek: így szervezi be az európai fiatalokat az ISIS


https://www.youtube.com/watch?v=IZUpMuXnkvY&feature=youtu.be&honnan=Nemzeti_Hirhalo
Izrael / Terrorizmus


2015.07.10.1
Teherán, FNA – Hackerek által az izraeli miniszterelnök kabinetfőnökének számítógépe ellen intézett kibertámadás során napvilágra kerültek olyan titkos információk, miszerint az izraeli rezsim a támogatja az ISIL takfiri terroristák működését Irakban és Szíriában, Szaúd-Arábiával és Katarral egyetemben.l
Hackereknek sikerült behatolni az izraeli miniszterelnök kabinetfőnökének, Manzar al-Safadi - más néven Mandi al-Safadi személyi számítógépébe, valamint egy magas rangú izraeli biztonsági tisztviselő computerébe, aki a szíriai dosszién dolgozik, értékes hírszerzési információkat szerezve arról, hogy Izrael támogatja a terrorista csoportok működését Szíriában és Irakban.l
A hackerek kezdetben beszivárogtak a számítógépes rendszerbe, és megfigyelték a mobil beszélgetéseket több hónapig, amelynek eredményeként a nyilvánosságra hoztak számos nevet a libanoni személyiségek és a szíriai ellenzékiek tagjai közül, akik együttműködtek Izraellel a szíriai válságban.l
A hackerek által napvilágra került dokumentumok azt is bizonyítják, hogy Katar és Szaúd-Arábia pénzügyi támogatást nyújtott a szíriai terroristáknak , továbbá egy személy megnevezi Mohammad al-Khatif-t kapcsolatként az Al-Nusra Front terrorista csoport és Katar között.l
Szintén a személyi számítógép feltört dokumentumai közül napvilágra kerül egy Omar al-Haji-ról készült elemzés, aki egy ISIL vallási vezető Reqqa tartományban, Északkelet-Szíriában, és kiderült néhány nagyon fontos információt egy törökországi hírszerző szolgálatról.l
A múlt hónapban egy neves szíriai elemző azt mondta, hogy a világi Cionizmus terveket dolgozott ki arra, hogy segítsenek létrehozni egy ISIL kalifátust a térség államaiban Izrael biztonságának érdekében. "Az ISIL terroristákat a világ minden tájáról hozták, hogy Szíria és Irak egy ígéret földjét, nem a zsidóknak, hanem egyelőre a dzsihádisták és terroristák számára" nyilatkozta Ahmad al-Daris az FNA-nak.l
Megjegyezve, hogy felhatalmazott takfiri rendszer által alkalmazott módszerek az ISIL-nél hasonlóak a cionisták módszereihez Izrael létrehozásával a megszállt palesztin terülteken.l
Kifejtette, hogy a talmudista rituálék és a globális cionista szabályok alapja, hogy Palesztina a zsidók ígéret földjévé válik, és Szíria, Irak, valamint az egész Közel-Kelet a takfiri kalifátus területe lesz, hogy megvédje Izraelt.l
Szintén júniusban, egy másik szíriai elemzője azt mondta, hogy az ISIL takfiri terroristák barbár cselekedetei Irakban és Szíriában azt jelzik, hogy az izraeli befolyás uralja a terrorista csoport parancsnoki központját.l
l"Az erősödő terror és megfélemlítés az ISIL által alkalmazott módszerekkel Szíriában bizonyítják, hogy azoknak, akik támogatják a terrorista csoportot, igyekeznek erőszakkal megszerezni céljaikat és szeretnének teljesen kitörölni bizonyos fajokat a régió lakosságának térképéről" mondta Hessam Shoaib az FNA-nak.l
 Kifejtette, hogy az ISIL takfiri terrorista csoport által alkalmazott új kivégzési módszereket azt mutatják, hogy az Egyesült Államok közvetlenül támogatja ezt a terrorista szervezetet, mivel a technológiák is, amiket a felvételek és a videókat elkészítésekor használnak a lefejezések és egyéb kivégzések során, teljesen különböznek a többi csoportétól a térségben.l
l"Izrael jelenlétét mutatja az ISIL parancsnoki központ a terrorista csoport brutalitása által, amelynek alapja a talmudi rituálék", tette hozzá Shoaib.l
Zsidó családra támadtak párizsi otthonukban


Közzétéve: 2015. július 16. - HírekKülföld
fr_zsido_csaladSúlyosan megsérült egy lány abban a támadásban, amelynek elkövetői közölték a családdal: azért őket választották, mert zsidók és van pénzük.
Párizs külvárosában élő család megtámadásáról és kirablásáról szóló hírt tett közzé szerdán a National Bureau for Vigilance Against Anti-Semitism (BNVCA).
A Le Blanc-Mesnil negyedben élő családot három afrikai származású, fegyveres férfi támadta meg otthonában – a lánynak súlyos testi sérüléseket okozva, amiért kórházi kezelésre szorul. A szülők szintén megsérültek a támadás során – írta a JTA.
A BNVCA értesülései szerint az elkövetők azt mondták a családnak, hogy azért választották őket célpontul, mert zsidók és van pénzük. A fegyveresek 2 500 eurót, egy Mercedest, valamint a család párizsi ékszerüzletének kulcsát is elrabolták.
Ez a támadás hasonlít a közelmúltban Creteilben történt esethez” – állapította meg a BNVCA arra a decemberi támadásra utalva, melynek elkövetői egy házaspárra törtek rá, szintén a zsidó származásuk miatt. „Még mindig nagyon erős az emberek fejében az a nézet, miszerint a zsidóknak sok pénze van” – tették hozzá.
zsido.com


SÁTÁNI: ELHAJTOTT MAGZATOK SZERVEIVEL KERESKEDNEK AZ ABORTUSZKLINIKÁKHa Ön nem erős idegzetű, vagy csak rossz napja van, ezt a cikket ne olvassa tovább. Ha úgy dönt, mégis megteszi, akkor készüljön fel a pokol legmélyebb bugyraira!
Azt hiszem, még egyetlen anyag megírása sem viselt meg ennyire. Hogy a világon sok beteg és/vagy elvetemült ember van, azt nyilván eddig is tudtam. Azt is, hogy az abortusz önmagában is nagyon gázos dolog, a nyugati világra jelenleg jellemző liberális szabályozás pedig sokszor olyan döntést ad a szülők kezébe, amihez nem lenne joguk. De hogy a magzatgyilkosságból valakik szervkereskedelmet csináljanak, azt soha nem hittem volna. Márpedig a legnagyobb amerikai abortuszpárti civil szervezet pontosan ezt teszi. 
Az Egyesült Államokban interneten lehet rendelni emberi szerveket. A törvény természetesen tiltja, hogy egy szívrohamban elhunyt fiatal férfi amúgy remek állapotban levő máját egy jómódú alkoholista megvásárolhassa. Ám ezen a portálon
magzatok szervei közül lehet válogatni.
Olyan babákról van szó, akiket szüleik elvetetnek, majd eladják a különböző testrészeiket. Ezeket elsősorban őssejtkutatáshoz használják fel, de - mint később látni fogjuk - aki kicsengeti a lóvét, attól nem nagyon kérdeznek semmit. 
A bizniszt Amerika - és a világ - egyik legnagyobb, legbefolyásosabb abortuszpárti civil szervezete bonyolítja. AzAmerican Planned Parenthood Federation (Tervezett Gyermekvállalás Amerikai Szövetsége) országszerte számos klinikát tart fenn, amelyek díjmentesen, vagy nagyon olcsón vállalják a terhességmegszakítást olyan nők számára, akiknek erre nincsen pénzük. (Az Államokban több millió embernek nincsen egészségbiztosítása, így ők csillagászati összegért férhetnek hozzá mindenfajta ellátáshoz.) A liberális politikusok és a média évtizedek óta hódolattal és elismeréssel beszél a szervezet önzetlenségéről. Ám az irgalmas szamaritánus álarc pár nappal ezelőtt lehullott - és nem túlzás azt mondani, hogy alatta a Sátán vicsorog ránk. 


A koponya problémás, de megoldható

Az ominózus honlapon egy abortuszellenes szervezet aktivistái rendeltek egy magzati szívet, majd az APPF egyik klinikájának neves nőgyógyászával történt találkozójukat titokban videóra vették. A felvételből hatalmas botrány lett , az ügyet a hazai médiában a Tutiblog szúrta ki először. 
A szervkereskedelmi meetingre egy üzleti ebéd (!) keretében került sor. A megbeszélésen kiderült, hogy a 
lemészárolt magzatok szöveteit 30 és 100 dollár közötti összegért lehet megvenni. 
A fehér asztalnál folyó üzleti tárgyalásból azt is megtudhatjuk, hogy 
a cég specialitása a szív, a tüdő és a máj. 
Eladnak végtagokat is, amiről ugyan nem tudják, mihez kellhet annak a beteg állatnak, aki megveszi - de azért eladják. A "doktornő" egyébként biztosítja kliensét arról, hogy nagyon szakszerű munkát szokott végezni. 
Jóízűen eszik és borozgat, miközben az abortusz procedúráját részletezi döbbenetes és gyomorforgató aprólékossággal.
Megtudhatjuk például azt is, hogy a magzat koponyája a legproblémásabb, a többi szervet általában egészben ki tudják venni - tehát megvehető. Ám ha az elpusztítandó magzatot a lábánál fogva húzzák ki az anyaméhből, még az sem kizárt, hogy a feje is épen marad. 

Lehet velük beszélni

Ez az eljárás egyébként minimum megkérdőjelezhető törvényességű. Kísértetiesen hasonlít az úgynevezett "részleges szüléssel" végzett terhességmegszakításra, amit az USA-ban 2003 óta törvény tilt. Nem véletlenül. Az embertelen beavatkozás még a legtöbb abortuszpárti szakembernél is kiverte a biztosítékot. A procedúra általában a terhesség ötödik vagy hatodik hónapjában történik. 
A magzatot először fogóval kihúzzák a vaginába, a koponya tartalmát kiszívják, végül a magzat testét eltávolítják. 
A joghézagot valószínűleg az jelenti, hogy a PP klinikákon az eljárást az abortusz törvényes határidején belül végzik - ám a módszer lényegében ugyanaz. Az álvásárló azt is felveti, hogy az abortuszt végző orvosok vajon tisztában vannak-e azzal, hogy, amit tesznek, az jó eséllyel törvénytelen? A válasz a pokol legsötétebb bugyraiba enged bepillantást.
Igen, tisztában vannak vele, de "lehet velük beszélni". 
Az APPF amúgy franchise rendszerben működik, és nem mindegyik klinikája vesz részt a sötét üzletben. Ám a beszélgetésből világosan kiderül az is, hogy a központ tud arról, hogy mi folyik ezekben az intézményekben, és esze ágában sincs megállítani ezt az őrületet. Csupán annyit kötöttek ki, hogy a biznisz során ők semmilyen szerepet nem vállalnak, így az országos szervezetet jogilag felelősség nem terheli. 
A videóból hatalmas botrány kerekedett, több vezető konzervatív politikus is követeli, hogy a hatóságok lépjenek fel az embertelen eljárásokkal operáló, szervkereskedő klinikákkal szemben, és hozzanak olyan jogszabályokat, amelyek egyértelműen bezárnak minden kiskaput az ilyen üzelmek előtt. Az amerikai törvényhozás republikánus többsége általában csak rossz dolgokkal szokott járni. Ám most talán mégis jó lesz valamire...HA KIHALNAK A MÉHEK, MEGHAL 1,4 MILLIÓ EMBERSúlyos következményekkel járna a méhek kihalása az emberiségre: a növényeket szorgosan beporzó rovarok eltűnése évente 1,4 millió ember halálához vezethetne, mivel világszerte sokkal kevesebb gyümölcs, zöldség és gabona teremne - derül ki a The Lancet című orvosi folyóirat tanulmányából.
A Harvard Egyetem T.H. Chan Közegészségügyi Karának kutatói Samuel Myers vezetésével a csütörtökön közzétett írásukban azt igyekeztek feltárni, milyen hatása lenne a méhek, a dongók és a növények beporzását végző más rovarok kihalásának.
A tudósok becslései szerint a szorgos jószágok eltűnése a gyümölcsök termését világszerte 23 százalékkal, a zöldségekét 16 százalékkal, a dió- és gabonafélékét pedig 22 százalékkal vetné vissza.
A kutatók úgy vélték, a kisebb mértékű zöldség- és gyümölcskínálat az A-vitamin és a folsavként ismert, vízben oldódó vitaminok hiányához vezetne. Ezek a tápanyagok különösen a terhes nők és a gyerekek számára fontosak, de a szakértők szerint hiányuk a szív- és érrendszeri panaszok és a rák bizonyos fajtáinak nagyobb mértékű elterjedéséhez is vezethetnek.
Az A-vitaminhiány a szegényebb országokban a jelenlegihez képest további 71 millió embert érintene, és további problémákhoz vezethetne a nagyon kevés A-vitaminhoz jutó mintegy 2,2 milliárd ember életében. A folsavhiány a Föld további 173 millió lakosát érintené, és 1,23 milliárd, folsavhiánnyal küzdő ember gondjait erősítené fel.
A tudósok becslései szerint ez évente 1,42 millió halálesetet is okozhatna. Ha a méhpopuláció a felére esne vissza, az évi 700 ezer ember halálával járna.
Az emberiség által fogyasztott élelmiszerek 30-40 százalékához beporzás szükséges, amelynek a gazdasági értékét 2005-ben egy francia-német kutatócsoport 153 milliárd euróra becsülte. A méhpopuláció nagymértékű csökkenése emiatt is évek óta aggodalomra ad okot.
Egyelőre nem sikerült fényt deríteni a méhek pusztulásának okára. Néhányan a rovarok természetes életterének szűkülésével, mások a rovarirtók használatával magyarázták a jelenséget.
ELHÚZOTT A JOBBIK, DE AZ MSZP ELNÖKE NEM AKAR KAPKODNITóbiás József szocialista pártelnök az Index.hu számára adott interjúban kifejtette, hogy nem tölti el aggodalommal az MSZP mélyrepülése. Az Index.hu felvetette, hogy Mesterházy támogatóinak egyik kritikája, hogy a Jobbik elhúzott az MSZP mellett, holott az elmúlt négy évben azért sikerült a pártnak maga mögé szorítania a jobboldali ellenzéket. Tóbiás úgy mentegetőzött, hogy a Jobbik tavaly májusban előzte meg az MSZP-t az EP-választásokon és akkor nem ő volt az elnök, és a pártot nem a mostani elnökség irányította.
A hírportál ekkor feltett egy újabb kérdést: nem érzi magát hibásnak, hogy egyre jobban lemarad az MSZP a Jobbiktól?” Tóbiást azonban nem lehetett zavarba hozni:más utat járunk be, mint mondtam. Nem hozzájuk hasonlítom magam. Nem szabad kapkodni, új alapokat kell lerakni” - felelte patópáli nyugalommal a politikus.

Horn-center lesz az MSZP-sasfészek csodafegyvere

Kiderült, hogy a Jókai utcai pártszékházban majdnem kikapcsolták az áramot, az adóssághalmaz rendezetlensége miatt, de jelenleg a párt újjászületése zajlik. Ennek alátámasztásául Tóbiás elmesélte azt is, hogy létre akarnak hozni egy úgynevezett „Horn-centert”.
Egy olyan helyet, fórumot, agorát, ahol a baloldali gondolkodók, műhelyek, szervezetek, fiatalok, értelmiségiek, civilek, Facebook-csoportok összegyűlhetnek, hogy például a bevándorlással kapcsolatos nézeteiket megbeszéljék.

Mesterházynak és az összefogásnak befellegzett?

Tóbiásnak saját bevallása szerint nincsenek miniszterelnöki ambíciói, de azt is elmondta ugyanakkor, hogy Mesterházy Attila sem térhet vissza, hiszen elődje elkövetett olyan hibákat, amiket nem lehet megismételni, és nem hiszi, hogy a 2014-ben lemondott pártelnök a 2016-os tisztújításon vissza akarna térni. Tóbiás szerint Mesterházynak inkább külpolitikai szaktudását” kellene kamatoztatni.
Ez azért egy nem is annyira finom célzás. Tóbiás jelenleg azonban nem látja úgy, hogy létjogosultsága lenne a Nagy Miniszterelnöki Castingnak, szavai szerint ez most az építkezés ideje, aminek ugye része a csodafegyvernek tartott Horn-center is. Tóbiás elmondta azt is, hogy „az ellenzéki oldalon zajló összefogósdi 2013 nyarától finoman szólva nem volt sikeres. Tekintsük úgy, hogy nagy tapasztalás volt.”

Idén nem lesz másik váltópárt

Én sosem mondtam, hogy 2015-ben váltópárt leszünk. Ígértem bármikor is, hogy győzelemre viszem a pártot 2015-ben? Hogy előrehozott választásokon fogunk nyerni? Nem mondtam, mert építkezni kell.” – mondta Tóbiás József.


A Lauder-kapcsolat

 

Az Organikus  Építész, a Kabbala és a budai zsidóiskola


Ronald Lauder személye és magyarországi kapcsolatai a testvérblog, az Ördögűző utóbbi bejegyzései kapcsán kerültek a látóterembe. Időközben kitört a botrány a Jobbik parlamenti felvetése kapcsán a nemzetbiztonsági kockázatot jelentő izraeli állampolgárságú magyar politikusokról, köztisztviselőkről, ami még tovább fokozza a Lauder-kapcsolat megvizsgálásának aktualitását. Valóban veszélyesek-e hazánkra az izraeli állampolgárok, azok-e a legveszélyesebbek a cionista körökből, akiknek ilyen állampolgársága van, milyen magasra nyúlnak a hazai politikai életben e veszélyforrások kapcsolatai és vajon a Jobbik-e a legkézenfekvőbb politikai tényező az e veszélyes körökkel való TÉNYLEGES, nem színjáték jellegű szembeszálláshoz?

Az Ördögűzön közzétettem, hogy Makovecz Imre, a most szintén vitát gerjesztő (botrányt keltő?) Magyar Művészeti Akadémia alapítója kabbalista volt és  többek között a sevillai magyar pavilonon is alkalmazott kedvenc jelképe volt a lefelé tükrözött menóra-életfa, amiről kiderült számomra, hogy egy alapvető okkult, kabbalista, sátánista jelkép. Legalábbis a "fa" alsó fele egyértelműen "pokoli" jellegű és Makovecz a sevillai pavilon kapcsán adott óvatlan nyilatkozataiban épp ezt az alvilági felet magasztalta. Ráakadtam, hogy egészen véletlenül ugyanez a fontos kabbalai jelkép, a menórásított élet+halál-fa a pesti Lauder Javne világi zsidó iskola logója, ami történetesen egész KK-Európa legnagyobb ilyen iskolája, ennek történelmi-demográfiai okait ismerjük. ( A Lauder Javne Iskola honlapja)


Iskolateremtő személyiség...Ki szeretne vele egy sötét utcában találkozni???
 Ekkor néztem kicsit utána, ki is Ronald Lauder, a Szponzor. Csak most tudatosult bennem, hogy a globális cionista intézményrendszerben és kapcsolati hálóban ő egy nagyon fontos szereplő, kb. Soros "szines forradalom-csináló" alapítványaihoz hasonló szerepe van a szereposztásban térségünk oktatási intézményei terén (sok más fontos feladata mellett!). A Lauder Alapítvány Berlintől Moszkváig,  Varsótól Szófiáig szinte minden térségbeli fővárosban működtet zsidó óvodát, iskolát. Szinte biztos, hogy ekkora hálózathoz már nem a saját családi cége pénzéből szponzorál, hanem a globális cionista kassza erre kijelölt "arca". (Azért saját vagyonát 2011-ben 3,3 milliárd USD-ra becsülte a Forbes.) Egyéb nagy cionista alapítványok elnöke is volt/van, pl. az Izraelben faültetéssel foglalkozó, de eredetileg a cionista telepek számára arab földek felvásárlására létrejött legendásJewish National Fund vezetője volt, és jelenleg is elnöke a Zsidó Világkongresszusnak - nem akárki a "csapatban". Netanjahu nagy szövetségesének és támogatójának számít. (A "testvérpárt" Likud vezetőjéének...)
Hogy a küldetésének a zsidó identitás újjáélesztését tekintő alapítvány által támogatott, létrehozott magyarországi Lauder Javne iskola logója a kabbalai sátánista "élet(+halál)-fa, melynek gyökerei között a Pokolban Lilith és Samael lakozik, az eléggé összhangban van azzal, hogy a Lauder Alapítvány logója meg nem más, mint "Bafomet fáklyája", vagyis Lucifer jelképe a sátánisták számára: 


Lauder a közép-kelet európai óvodák, általános- és középiskolák mellett egy másfajta, róla elnevezett iskola, a 
Lauder School of Government, Diplomacy and Strategy bőkezű szponzora is Izraelben a herzliyai Interdisciplinary Center nevű "magánegyetemen", amit mindenki a Moszad intézményének tart.


A Jerusalem Post cikkéből, 1999: A helyek kb. 15 %-át minden osztályban elit katonai alakulatok olyan végzőseinek tartják fenn, akik felvételi vizsgái esetleg nem látványosak, de számottevő vezetői képességeket mutattak fel. Az ilyen jelentkezőket személyes elbeszélgetésre hívják, és a korábban a Moszadot vezető Shabtai Shavit nézi át katonai személyi aktáikat a legigéretesebb jelentkezők kiválasztása céljából.

Herzliya történetesen a Moszad székhelye is és érdekesség, hogy a város hazánk fiáról, a cionista Alapító Atyáról, Herzl Tivadarról van elnevezve. (Megdobban a magyar szív...) Ennek a Moszad-egyetemnek a természetes rekrutációs bázisa pl. a Lauder Javne? 

Tömeggyilkos a színfalak mögött


Nem érdektelen számunkra, és a fenti iskolaalapítás fényében kicsit sem meglepő, hogy Ronald Lauder a WTC-merénylettel kapcsolatos összeesküvéselmélet-dzsungelben teljesen elterjedt (és tényekkel, adatokkal, bizonyítékokkal alaposan alátámasztott!) nézetek szerint oszlopos tagja a sivatagi tevepásztorok bravúrjának álcázott akció mögötti cionista összeesküvésnek. Lauder New York állam privatizációs bizottságának elnökeként 2000-ben intézte el, hogy az állam privatizálja a tornyokat Silverstein és Lowi nevű főcionista ingatlancápáknak, ugyanekkor más zsidó befektetőknek a Stewart volt katonai légibázist. Ez utóbbi az a hely, ahol a tornyokba csapódott két repülőgép útvonala keresztezte egymást és a konteók szerint itt leszálltak, kipakolták az utasokat (hulláikat) és üresen, kevés kerozinnal indították őket a tornyok felé, amiket a pincéből robbantottak fel. Ezért kellett zsidó tulajdonban lennie a bázisnak és ezt is Lauder intézte.
Pragmatic Witness: 9/11: Israel’s Masterpiece
Ronald Lauder, a híres izraeli Estee Lauder milliárdos, aki a The Lauder School of Government, Diplomacy and Strategy-t építette a Moszad kiképzőközpontja céljára Herzliyában, New York Állam Privatizációs Bizottságának és New York Állam Privatizációs Kutatási Tanácsának egyaránt elnöke volt.  2000-ben Lauder elősegítette, hogy a légierő New Windsor, NY területén található Stewart légibázisát egy másik cionista, William Rollason és az ő National Express Group-ja kezeibe privatizálják.
Hátborzongató "egybeesés", hogy a tornyokba csapódó két repülőgép, a 175-ös és a 11-es járat útvonala a Stewart Légibázis területén keresztezte egymást 
pontosan ugyanabban az időpontban.  Minden valószínűség szerint a repülőgépek fedélzetén nem volt egyetlen utas sem és leszálltak a bázison, amely egy biztonságos, izraeliek által irányított végső ellenőrzőpont volt, innen küldték őket halálos küldetésükre. Lauder szintén hatalmát és befolyását felhasználva kezdeményezte és nyomta keresztül agresszíven az új koncepciót, hogy a WTC-komplexumot privatizálják a Kikötői Hatóságnak.
(Amely aztán bérbe adta Silversteinnak és Lowynek.)

Georg Pataki, New York állam volt kormányzója egy régi vazallusa Laudernek, ő és neje is fizetett állásokban voltak nála.
Christopher Bollyn: The Israeli Connection to 9-11
Ronald Lauder,a Zsidó Nemzeti Alap elnöke és George Pataki, New York állam kormányzója Privatizációs Bizottságának volt elnöke a kulcsszereplő, aki keresztülnyomta a WTC és a volt Stewart légibázis privatizációját, ahol az ikertornyokba csapódott két repülőgép útvonala furcsán találkozott. Lauder döntő, bár nem emlegetett szerepet játszott a 9-11 előkészítésében.Pataki felesége, Libby, legalább 2002 óta Lauder fizetési listáján szerepelt és hivatalos információ szerint 2004-ben konzultánsként $100,000-t keresett. A Village Voice szerint 1994 és  1998 között Pataki kormányzó kb. $70,000-t keresett Lauderhez kötődő társaságok előtti beszédeivel.
A Világkereskedelmi Központ ikertornyai elleni merénylet (WTC, 9/11) izraeli megszervezése kérdésében egy jól öszefoglalt, áttekinthető, Lauder szerepét is tárgyaló ismertetés: 9/11: Israel did it


Ezek után nekünk érdekes, hogy Laudernek van egy közép-európai médiabirodalma is, a Central European Media Enterprises, ami amúgy érdekes módon épp Magyarországon nem ért el átütő eredményt, míg a térségben sokfelé piacvezető.

Lauder magyarországi jobbkeze, főembere, helytartója a médiavállalkozása élén pedig Baló György volt.
És itt visszakanyarodtunk kiindulópontunkhoz, a Jobbik és a cionisták, illetve a Jobbik és a manipuláció kérdéséhez.

A Jobbik-kapcsolat

 

Ennyi adat Lauderről azért kellett, hogy belássuk, nem elhanyagolható életrajzi apróság, hogy a Jobbik parlamentbe kerülését megelőző és MEGALAPOZÓ jelenség, Morvai Krisztina nemzeti ébredése, amely komoly antiszemita, anticionista színezettel rendelkezett, épp ennek a globális cionista elitfigurának a személyéhez kapcsolódik volt férjén keresztül.
Lauder és körei enyhén szólva kezükben tartották az egész világ, közte Magyarország médiaszektora nagy részét a Morvai-jelenség felépítése idején, ahogy azóta is. Ez a médiaközeg profi és gátlástalan, tökéletesen tudják, hogy akinek a véleményét nem szeretnék közvéleményformáló tényezőnek látni, azt agyonhallgatni kell, nem hagyni médiafelülethez jutni. (pl. mikor fogja az Index linkelni a Kitalált Újkort, vagy az Ördögűzőt???) Ez a közeg maximálisan tisztában van a negatív reklám értékével, tudják, hogy az a leghatékonyabb. Tehát ha a Jobbik bejutása előtt és országos bázisa kialakulása időszakában a csapból is az folyt 24 órán át, hogy Morvai egy rohadt fasiszta, aki veszélyt jelent a demokráciára és gyűlölködik a zsidók ellen, akkor  
a médiumokat irányító cionista közeg pontosan tudta, mit akar, hogy ők most az indirekt módszerrel népszerűsítenek és nyilván parlamentbe juttatnak egy pártot.

A Lauder-kapcsolat révén nem legyinthetünk arra, hogy Morvai Krisztinának történetesen zsidó férje volt, miközben lehetett volna bármi más is, mert ez a férj nem Weiss Gusztáv szemüvegcsiszoló volt, hanem a WTC ügyben érintett, a cionista elit Belső Pártjához tartozó, Zsidó Világkongresszust és Zsidó Nemzeti Alapot elnöklő, Moszad-iskolát szponzoráló Lauder hazai jobbkeze.
Hogy mire jó e köröknek egy nyíltan lefasisztázható párt jelenléte a magyar parlamentben, az a cionista körök történetét tanulmányozva nemigen kérdés. E körök mindig is bátran alkalmazták a saját maguk tömegek általi utálatára, mint erőforrásra alapozó technikát. Ahol a közvélemény zöme által utált ballib zsidó médiakutyák, a Bánók, stb. valakire uszítása garantált népszerűséget hoz a megtámadottnak. E közegben teljesen logikus, hogy a kurucinfó mögött állhatnak izraeli háttérmozgatók. stb. stb. A cionizmus saját propagandájával ellentétben nem a zsidó tömegek érdekvédelmi szervezete, a gonosz főcionisták (az általuk kultikus okból manipulált) történelem során számos alkalommal vetettek oda zsidókat martalékul az általuk kreált, kiprovokált konfliktusokbanszívbaj nélkül használják kultikus áldozatnak a "magukfajtákat", amit az e körök által bevezetett, teljesen elégő áldozatot jelentő "Holokauszt" kifejezés is jelez! (Ezzel nem azt akarom mondani, hogy a Jobbik a valóságban náci jellegű párt lenne! Csak azt, hogy még valóban olyat is képesek a cionista körök létrehozni, ahogy számos zsidópogromot, zsidóölő merényletet is megszerveztek már "magasabb érdekből".)
Mindehhez egyáltalán nem szükséges, hogy a Jobbik politikusainak zöme erről a háttértervről bármit is tudjon, illetve éppenhogy előnyös, ha nem tud. Ettől még tökéletesen alkalmasak a nekik szánt szerepre.


Azért nem mindenki lehetett ilyen beavatatlan, a kép azEurópaparlamenti választások éjszakájának örömmámorában készült:


Az Orbán-kapcsolatNOL"Orbán titkos tárgyalása Sukoróról?"
"A Népszava értesülései szerint a megbeszélést Estée Lauder fia, a Magyarországon is iskolákat alapító korábbi bécsi amerikai nagykövet maga kezdeményezte, mert meg akarta tudni az okát annak, hogy a Fidesz miért ellenzi hevesen az országnak milliárdokat hozó és munkahelyeket teremtő kaszinóprojektet. 
Ronald Lauder az azóta külügyminiszterré kinevezett Martonyi Jánost kérte fel, hogy szervezze meg a találkozót."

"Kérte fel", vagy netán kiadta az ukázt??? Kihez köti erősebb lojalitás Martonyit? (Kihez köti lojalitás Orbánt???) 
Népszava: Orbán is tárgyalt Sukoróról?  A Martonyi házában megtartott megbeszélésen az üzletember felvetésére Orbán Viktor állítólag azt mondta, hogy Magyarországon jelenleg négy ilyen jellegű kaszinóberuházás van előkészületben, közülük Lauderé az egyetlen, amelynek ügyében tőle nem kértek támogatást, vele nem egyeztettek. Márpedig Orbán nem tűri el, hogy bár ellenzékben van, ilyen horderejű ügyeket nélküle intézzenek - hangzott el értesüléseink szerint. 


A találkozón a Népszava szerint részt vett George Pataki , New York állam korábbi kormányzója is, aki feleségével együtt régóta szerepel Lauder fizetési listáján és azóta kijelentette, hogy 
felveszi a magyar állampolgárságot és szavazni is fog :
Népszava: "Már az ügyészség keresi Ronald Laudert"

Ám a január végi találkozón - melyről még hétfőn a kormányfő környezetének nem volt "tudomása", majd kedden már emlékeztek rá - nemcsak hárman voltak. Információink szerint Orbánon, a "házigazda" Martonyin és Lauderen kívül 
jelen volt George Pataki, New York állam volt kormányzója is. (...) Információink szerint Orbán az üzletember értésére adta azt is: Blumnál szívesebben látná a beruházásnál George Patakit.

Orbán szájkaratéja a globalista karvalytőke és intézményei elleni "szabadságharcról" csak a naív hazafiak megtévesztését szolgálja. Valójában csak annyi kifogása van a globalista cionista nagytőke ellen, hogy az néha kihagyta az aktuális gründolásokról való egyeztetésből... A szabadságharcos retorika a hívek kemény magjának megtartását célozza, közben nemcsakhogy találkozgat, egyeztet, alkudozik azon körök prominens képviselőivel, melyek ellen szavakban szabadságharcot folytat, hanem a sukorói beruházás befektetői posztján kéri a globális szinten jelentéktelen, pitiáner kis csirkefogó Blum lecserélését a globalista cionista legfelsőbb körök fontos zsoldosára, a gátlástalan tömeggyilkosság megszervezésében kulcsszerepet játszó Nagy Gazember Patakira...

Alakul a lista?

 

Nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek?

Nem fontossági sorrendben:

1.Ronald Lauder (úgy tűnik, a magyar politikában és gazdaságban több hatalma van, mint 4-5 magyar miniszternek együtt, magyar állampolgárság nélkül is...)
2. George Pataki (már hazánkfia?)
3. Morvai Krisztina
4. Vona Gábor???
5. Martonyi János
6. Orbán Viktor???

és még sokan mások...
Dollármilliókat kell fizetnie a hazug memoárjával lelepleződött holokauszttúlélő nőnekTöbb mint 22,5 millió dollárt kell visszafizetnie Misha Defonsecának, aki korábban könyvben írta meg, hogy gyerekként hogyan élte túl a második világháború borzalmait.
Pár éve viszont kiderült, hogy az egészből egy szó sem volt igaz. A jelenleg 76 éves Misha Defonseca teljes mértékben kitalálta a Misha: A Mémoire of the Holocaust Years című kötet cselekményét. Az 1997-es megjelenésű kötetet eddig 18 nyelvre fordították le, magyarul Túlélni farkasok közt címmel jelent meg 2008-ban. Néhány éve a franciák filmet is forgattak a regény alapján.
"1941. Misha menekültként él Belgiumban a szüleivel, akiket deportálnak. Egy család pénzért elrejti őt, de kihallgatja őket, hogy ezek átadnák őt a náciknak, ha súlyosbodna a helyzet, ezért megszökik. Kelet felé indul, mert azt mondják neki, hogy a szüleit keletre vitték. Németország, Lengyelország, Ukrajna… Misha faluról falura vándorol, táplálékát, ruháját lopással szerzi meg. Aztán erdősségekbe húzódik be, és egy farkaspár magához fogadja. A kislány alkalmazkodik hozzájuk, megtanulja szokásaikat, viselkedésmódjukat, és elfogadtatja magát a falkával. Így legalább néhány hétig nincs egyedül, társai vannak… Négy évig bolyong, keresztüljárja a véres, lángokban álló Európát, felfedezi az ember állati kegyetlenségét és az állatok emberségét. Vándorútja végén visszatalál az emberek világába, ahol csak újabb megpróbáltatások árán tanul meg élni… A Túlélni farkasok közt nem mindennapi vallomás, egy iszonyatos erővel végigjárt út leírása." (Részlet a fülszövegből)
Defonseca azonban gyerekként nem vándorolt végig fél Európán, ráadásul nem is zsidó (valódi neve Monica Ernestine Josephine De Wael), a nő ugyanakkor végig azzal védekezett, hogy miután a szüleit az ellenállásban kifejtett tevékenységük miatt a németek letartóztatták és megölték, ezért ő zsidónak érezte magát. A plágiumvádakra korábban csak annyit mondott, hogy egy idő után már nem tudta megkülönböztetni, hogy mi volt az, ami valóban megtörtént vele, és mi volt a fantáziája szüleménye.
Az egész ügyet az a per robbantotta ki, melyet Defonseca és a kötetben szellemíróként közreműködő Vera Lee indított kiadójuk ellen a kifizetetlen honoráriumok miatt. Azt a pert meg is nyerték, a kiadó pedig kénytelen volt 32,4 millió dollárt átutalni a két nőnek (ebből Defonseca része 22,5 millió volt).
A kiadó vezetőjét, Jane Danielt azonban nem hagyta nyugodni a dolog, elkezdett kutatni, és kiderítette, hogy Defonseca sztorijában - melyet korábban mások már kétségbe vontak - elég sok a homályos pont. Így derült fény arra is, hogy a szerzőnek nem is ez a valódi neve, és 1943-ban, amikor a regény tanúsága szerint éppen farkasokkal kellett volna kóborolnia valahol Európában, Brüsszelben volt iskolás. 2010-ben azután a massachusettsi fellebviteli bíróság a kiadó javára döntött, a múlt heti végső ítélet pedig a 22,5 milliós összeg visszafizetésére kötelezte a nőt.
Harcunk.info (Könyves Blog nyomán)


Zsidók öltek zsidókat, hogy a túlélőket 


Izraelbe kényszerítsék
A palesztin állam létrehozása körüli huzavona kapcsán ideje rátérnünk a "kitalált újkor", a "hamis történelem" egyik legközpontibb kérdésére, de a Kertész Ákos-botrány is jelzi, mennyire alapvető fontosságú LENNE szembenézni korunk egyik legnagyobb hazugságával. Kiemelten a "jobboldalon", a "hazafias táborban", mert épp ez az a közeg, ami a hamis történelemcsinálók kedvenc célcsoportja, ezek a megcélzott közegek fogadják el a legnaívabbul a háttérhatalom által nekik gyártott "hősöket", valójában a világszétverők ügynökeit.
A fenti címmel természetesen egy jóval nagyobb horderejű kérdésről lesz majd szó, a Nagy Holokausztvallás központi témájáról, de bemelegítésnek itt egy fontos adalék a cionista háború egy mellékhadszinteréről, az arab és más iszlám országok zsidóságának eszközként kezeléséről.
Naeim Giladi : “Ben Gurion botrányai: Hogyan gyilkolt a Hagana és a Moszad zsidókat
Jellemző, hogy az Amazon lehagyja a cím “kényes” részét, és hogy : ”Out of Print–Limited Availability.” - a könyv elfogyott…
Naeim Giladi, Iraki születésű amerikai zsidó újságíró: “Azért írtam ezt a könyvet, hogy elmondjam az amerikai embereknek, főleg a zsidóknak, hogy az iszlám országokból a zsidók nem önszántukból emigráltak Izraelbe, hanem azért, hogy erre kényszerítsék őket, zsidók zsidókat öltek; és hogy még több arab föld elkobzására nyerjenek időt, zsidók számos alkalommal elutasítottak őszinte békejavaslatokat arab szomszédaik részéről. Arról írok, amit az első izraeli miniszterelnök “kegyetlen cionizmusnak” nevezett. Azért írok erről, mert én is résztvevője voltam.” Giladi bemutatja a fájdalmas igazságot Palesztina cionista meghódításáról és arról, hogy David Ben-Gurion hivatali idejében mesterségesen keltettek antiszemitizmust az iraki zsidó közösségek ellen, hogy az iraki zsidókat Izraelbe vándorlásra ösztönözzék. A cionisták célja a nyers zsidó munkaerő importja volt a Közel-Keletről, hogy legyen, aki szánt és vet a frissen üressé tett földeken. Szintén fel kellett tölteni a hadsereget sorkatonákkal, hogy legyen aki megvédje a lopott területeket.”

Az alábbi interjúban  Giladi részletezi a zsidó titkosszolgálatok által zsidók közé dobott gránátokat, bombákat és általuk gyártott és Irakban terjesztett antiszemita röplapokat. Hogy az izraeli kormány az iraki angolbáb kormányt rávette, fossza meg a zsidókat állampolgárságuktól, mert zömük inkább maradt volna. A tapasztalatlan fiataloknak meg fűt-fát igértek az “igéret földjén”.
Nem minden zsidó ősi álma volt az alija, ezeket ösztönözni kellett, szó szerint “fegyvert tartva a homlokukhoz”. A fegyvert cionista zsidók tartották.

Volt persze ugyanenek a háborúnak egy hadszíntere a II. világháború alatti és utáni Európában is. Utóbbiban különösen a frissen szovjet megszállás alá került országok, közte hazánk túlélő zsidói ellen a zsidó vezetésű kommunista titkosszolgálatok által megszervezett pogromok az érdekesek. Természetesen a kommunista rezsim mindenestől a cionizmust is ESZKÖZÉÜL használó globális (nagyrészt zsidó származású vezetőkkel rendelkező) nagytőke műve, ahogy a hitleri rezsim is, de ez utóbbit még a radikális jobboldali, "antiszemita" közeg jókora, talán nagyobb része se képes felfogni. Működik a történelemhamisítás...

részletek:
Ben Gurionnak a “keleti zsidók” azért kellettek, hogy megműveljék a sokezer hektár földet, amit az izraeli csapatok által 1948-ban elűzött palesztinok hagytak hátra.
És kezdtem megtudni, milyen barbár módszerekkel szabadították meg a születő államot annyi palesztintól, amennyitől csak lehetséges. A világ ma hátrahőköl a baktériumhadviselés gondolatától, de valószínűleg Izrael használta ezt először a Közel-Keleten. Az 1948-as háborúban a zsidó csapatok kiűzték az arab falvak lakosságát, gyakran fenyegetéssel, néha egyszerűen lelőve egy féltucat fegyvertelen arabot, elrettentő például a többiek részére. Hogy az arabok ne térhessenek vissza újrakezdeni az életüket ezekben a falvakban, az izraeliek tífusz- és vérhasbaktériumokkal fertőzték meg a kutakat.
Uri Mileshtin, az Izraeli Hadsereg hivatalos történésze írt és beszélt a baktériumfegyverek használatáról. Mileshtin szerint Moshe Dayan, akkoriban hadosztályparancsnok adott parancsot 1948-ban az arabok kiűzésére falvaikból, házaik lebulldózerezésére és kútjaik használhatatlanná tételére tífusz- és vérhasbaktériumokkal.
Acre olyan fekvésű volt, hogy gyakorlatilag egyetlen géppuskával meg tudta magát védeni, ezért a Hagana baktériumiokkal fertőzte meg a forrást, amely vízzel látta el a várost. A forrás neve Capri volt és északról, egy kibuc mellől folyt a vize. A Hagana elfertőzte a vizet, a lakosság megbetegedett és a zsidó csapatok megszállták Acre-t. Ez olyan jól ment, hogy egy Hagana-osztagot arabnak öltözve beküldtek Gázába, ahol egyiptomi csapatok voltak, és az egyiptomiak elkapták őket, amint két doboz tífusz- és vérhasbaktériumot juttattak a vízellátó rendszerbe, mit sem törődve a civil lakossággal. “Háborúban nincsenek érzelmek” mondta az egyik elfogott Hagana-tag.”
"Az 1950-51-es es bombamerényletek
    Az 1941-es zsidóellenes zavargások kiváló ürügyet teremtettek a briteknek, hogy bevonuljanak Bagdadba visszajuttani a hatalomba a britpárti régenst és britpárti miniszterelnökét, Nouri el-Szaidot.  Szintén ürügyet nyújtottak a palesztinai cionistáknak egy iraki illegális cionista mozgalom létrehozására, először Bagdadban, majd más városokban is,  Bászrában, Amarában, Hillában, Diwaneiában, Abrilban és Kirkukban.
A második világháború után gyorsan váltották egymást az iraki kormányok. A palesztinai cionista hódítás, különösen a deir jasszini palesztinok lemészárlása felerősítette a britellenes mozgalmat Irakban. Amikor az iraki kormány új barátsági szerződést írt alá Londonnal 1948 januárjában, az egész országban zavargások törtek ki. A szerződést nemsokára érvénytelenítették és Bagdad követelte a brit katonai misszió kivonását, amely 27 éve irányította az iraki hadsereget.
1948 folyamán később Bagdad Palesztiinába küldött egy katonai különítményt a cionisták eleni harcra és amikor Izrael májusban kikiáltotta függetlenségét, Irak lezárta a haifai olajfinomítót ellátó olajvezetéket. Abd al-Ilah azonban még mindig régens volt és a britek quislingje, Nouri el-Said újra miniszterelnök volt. Én az Abu Gréb börtönben voltam 1948-ban, ahonnan csak 1949 szeptemberében szöktem meg Iránba.
Hat hónappal később – konkrétan március 19-én – bomba robbant Bagdadban az Amerikai Kulturális Központ és Könyvtárnál, megrongálva az épületet és többeket megsebesítve.  A központ a fiatal zsidók kedvenc találkozóhelye volt.
Az első közvetlenül zsidókra dobott bomba 1950. április 8-án 9.15-kor robbant. Egy három fiatallal arra hajtó autóból dobtak gránátot a bagdadi  El-Dar El-Bida Kávézóra, ahol zsidók ünnepelték a Pészahot.  Négy ember súlyosan megsérült.  Azon az éjjelen szórólapokat osztogattak, amelyek a zsidókat Irak azonnali elhagyására szólították fel.
Másnap rengeteg zsidó, többségükben szegények, akiknek nem volt mit vesztenie, zsúfolódott össze a kivándorlási hivatalokban, hogy lemondjon állampolgárságáról és beadja Izraelbe vándorlási kérelmét. Olyan sok volt a kérelmező, hogy a rendőrségnek zsidó iskolákban és zsinagógákban kellett regisztrációs irodákat nyitnia.
Május 10-én hajnali 3-kor egy gránátot dobtak a zsidó tuljadonban levő Beit-Lawi Automobil Vállalat kirakata felé, részben lerombolva az épületet. Személyi sérülés nem történt.
1950. június 3-án   egy újabb gránátot dobtak ki egy száguldó autóból Bagdad El-Batawin negyedében, ahol a legtöbb gazdag zsidó és középosztálybeli iraki élt.  Senki nem sérült meg, de a robbanást követően cionista aktivisták sürgönyöket küldtek Izraelbe, hogy az Irakra szánt bevándorlási kvótát növeljék meg.
Június 5-én 2.30-kor bomba robbant a zsidó tulajdonban levő Stanley Shashua épületnél az El-Rashid utcán, anyagi kárt okozva, de személyi sérülés nélkül.
1951. január 14-én délután 7-kor gránátot dobtak  a Masouda Shem-Tov zsinagóga előtt tartózkodó zsidók csoportjára.  A robbanás elszakított egy nagyfeszültségű vezetéket, három zsidót ért halálos áramütés, köztük egy fiatal fiút, Itzhak Elmachert, és 30 másik sebesült meg. A támadás után a zsidók kivándorlása napi 6-700 főre ugrott.
A cionista propagandisták máig azt állítják, hogy az iraki bombákat zsidógyűlölő irakiak robbantották, akik ki akarták űzni a zsidókat országukból.  A szörnyű igazság az, hogy a bombákat, melyek iraki zsidókat öltek és nyomorítottak meg és megrongálták a tulajdonukat, cionista zsidók dobták.
Úgy gondolom, hogy a könyvemben szereplő dokumentumok között a legfontosabbak közé tartoznak két röpcédula példányai, melyeket az illegális cionista mozgalom adott ki és amiken a zsidókat Irak elhagyására szólították fel.  Az egyik 1950. március 16-I, a másik 1950. április 8-I keltezésű.
A kettő közötti különbség döntő jelentőségű. Mindkettő feltüntették a kiadás dátumát, de csak az április 8-i mutatja az időpontot: délután 4 óra. Miért tüntették fel az időpontot? Ilyen pontosság példa nélküli volt. Még a vizsgálóbíró, Salaman El-Beit is gyanúsnak találta. Vajon a du. 4 óra feltüntetői alibit akartak a bombamerénylet idejére, amiről tudták, hogy öt órával később fog bekövetkezni?   Ha igen, honnan tudtak a merényletről? A bíró arra következtetett, hogy onnan tudták, hogy az illegális cionisták és a merénylők kapcsolatban álltak egymással.
Erre a következtetésre jutott Wilbur Crane Eveland, a CIA korábbi magasrangú tisztje is, akivel volt alkalmam találkozni New Yorkban 1988-ban. Homokkötelek c. könyvében, melynek megjelentetését a CIA ellenezte, Eveland ezt írja:
"Abból a célból, hogy az irakiakat Amerika-ellenesnek mutassák és hogy megrémítsék a zsidókat, a cionisták bombákat telepítettek az USA Információs szolgálat könyvtára és zsinagógák közelébe. Nem sokkal később röplapok tűntek fel, Izraelbe vándorlásra biztatva a zsidókat. . . .  Bár később az iraki rendőrség bizonyítékokat adott át nagykövetségünknek arról, hogy a zsinagóga és könyvtár elleni támadások, valamint a zsidóellenes és Amerika-ellenes röplamkampányok a földalatti cionista szervezet művei voltak,  a világ nagy része elhitte a jelentéseket, hogy arab terrorizmus váltotta ki az iraki zsidók menekülését, akiket a cionisták “megmentettek”, valójában azért, hogy növeljék Izrael zsidó lakosságát."
Eveland nem részletezi a cionistákat a támadásokkal összekötő bizonyítékokat, de én megtettem a könyvemben. Pldául 1955-ben szerveztem egy bizottságot iraki származású zsidó ügyvédekből, hogy képviseljék olyan iraki zsidók követeléseit, akik még mindig rendelkeztek Irakban tulajdonnal. Egy jól ismert ügyvéd, aki kérte, hogy ne közöljem a nevét, tudomásomra hozta, hogy az iraki laborvizsgálatok igazolták, hogy az Amerikai Kulturális Központ elleni bombatámadásnál talált röplapok ugyanazon az írógépen készültek és ugyanazon a stencilgépen lettek sokszorosítva, amiken a cionista mozgalomnak közvetlenül az április 8-i bombatámadás előtt terjesztett röplapjai.
Elemzések kimutatták azt is, hogy a Beit-Lawi támadásnál használt robbanóanyag megegyezett egy Yosef Basri nevű iraki zsidó aktatáskájában talált robbanóanyag-maradványokkal. A jogász Basrit Shalom Salih cipésszel együtt 1951. decemberében perbe fogták a támadásokért és a következő hónapban kivégezték. Mindketten a Hashura, a földalatti cionista szervezet katonai szárnyának tagjai voltak. Salih végül bevallotta, hogy ő, Basri és egy harmadik férfi, Yosef Habaza hajtották végre a támadásokat.
Az 1952 januári kivégzések idejére a becslés szerint 125 ezres iraki zsidóság 6 ezer fő kivételével már Izraelbe menekült.  Ráadásul a britbarát és cionistabarát báb el-Said befagyasztotta a vagyonukat, beleértve a készpénzt. (Volt lehetőség iraki dinárok kivitelére, de amikor a bevándorlók beváltották őket Izraelben, azt kellett tapasztalniuk, hogy az izraeli kormány megtartotta magának az értékük 50%-át.) Még azok a zsidók is elveszítették állampolgárságukat, akik nem jelentkeztek kivándorlásra, de éppen külföldön tartózkodtak, amennyiben nem tértek vissza egy meghatározott időn belül. Felszámoltak egy ősi, kulturált, prosperáló közösséget és tagjait áttelepítették egy keleteurópai zsidók által uralt országba, akik kultúrája nemcsak idegen, de teljesen gyűlöletes volt számukra."Hasonló témájú bejegyzések:
"... én ma is kész vagyok rá, önként, hogy elvégezzem Izrael népéért a mocskos munkát, hogy szükség szerint arabokat öljek, hogy száműzzem, elkergessem, megégessem őket, hogy meggyűlöltessem magunkat, hogy forróvá tegyem a talajt a diszpórában élő zsidek lába alatt, és arra kényszerítsem őket, hogy jajgatva, de gyorsan idefussanak az országba.  Még ha itt is, ott is fel kéne ezért robbantanom egy csomó zsinagógát."


"... a németség pozíciói a háború és főleg Hitler tevékenysége nyomán sokkal rosszabbak, mint a háború előtt voltak!
Ezzel szemben a főleg zsidó eredetű (a judaizmus nihilista irányzataival kapcsolatban levő) globalista bankárelit tevékenysége minden területén nyert Hitler háborús tevékenysége és személyes döntései következtében"


"Ez a (végső) Megváltás ... magában fogja foglalni az összes nemzet lerombolását, elpusztítását, legyilkolását és kitörlését: az övéket, az őrzőangyalaikét és az isteneikét. ... A Szent (Isten), aki áldott legyen, el fogja pusztítani az összes nemzetet, Izrael kivételével." 

"A férfi a zsinagógába viszi a gyermekeit és ott, a Tóraszekrény előtt leöli őket: "És ráfröccsentette vérüket a Tóraszekrény oszlopaira ... és ezt mondta: 'Legyen ez a vér vezeklés az összes bűnömért' "

Ez nem gettó”: kemény izraeli válasz Schiffer Andrásnak

Ez haláltábor!!! , és nem gettó !!!
Szőnyi Szilárd / 2015.06.18., csütörtök 17:45 /
„Ez nem gettó”: kemény izraeli válasz Schiffer AndrásnakTessék mondani, a szerb határra emelt szögesdrót, mennyiben fog különbözni a palesztinokat gettóba záró izraeli faltól?” – kérdezte a minap Schiffer András LMP-elnök a Facebook-oldalán. Izrael budapesti nagykövetsége nem hagyta válasz nélkül a felvetést, és ugyancsak a Facebookon az alábbi közleményt jelentette meg.
Életeket menteni: IZRAEL BIZTONSÁGI KERÍTÉSE
A mai napon a közösségi médiában bejegyzés jelent meg az izraeli biztonsági kerítésről, amely a 2000-es évek közepén épült. Határozottan visszautasítjuk az erre vonatkozó helytelen utalásokat. Szeretnék bemutatni ismételten az okokat, amelyek miatt Izrael a biztonsági kerítés megépítésére kényszerült:
– A biztonsági kerítésnek egyetlen célja van: kívül tartani a palesztin terroristákat, és ezzel megmenteni az izraeli polgárok életét, legyenek akár zsidók, akár arabok.
– A biztonsági kerítés nem a béke akadálya, miképp azt a palesztinok megpróbálják beállítani. Valójában a kerítés a terror útjába állított olyan akadály, amely hozzájárul a térség nyugalmának helyreállításához, és növeli a béke elérésének esélyeit. A kerítés nem tekinthető állandó, végleges építménynek, így a jövőbeli tárgyalások végkimenetelét sem fogja befolyásolni.
– A palesztinok Izraelt, a terror áldozatát vádolják, holott Izrael pusztán védelmi intézkedést tesz. Nem vesznek tudomást az ártatlan áldozatok százairól, akiket a Ciszjordániából beszivárgó palesztin terroristák gyilkoltak le. Erre a biztonsági kerítésre nem lett volna szükség, ha nem előzte volna meg építését egy olyan szervezett, összehangolt terrorkampány, amelyben izraeli civilek, férfiak, nők és gyermekek lelték halálukat. A halál állandó, végleges, visszafordíthatatlan. A kerítéssel a palesztinoknak okozott kellemetlenség viszont átmeneti és visszafordítható, mihelyt véget ér a terror és megszületik a béke.
– Izrael mindent megtesz annak érdekében, hogy ne okozzon nehézségeket, kényelmetlenségeket és ne zavarja meg normális napi életvitelüket a palesztinoknak. Ez nem gettó.”
Hallottátok ez nem gettó- ez csak egy haláltábor melyet hermetikusan lezártak , se gyógyszer se élelem sem az élethez szükséges eszköz nem kerülhet be a haláltáborba csak a fasiszta zsidók tudtával és beleegyezésükkel . Ezért illő lenne a magyar kormánynak tiltakozni a legnagyobb koncentrációs tábor felállítása miatt , és míg meg nem szüntetik minden kapcsolatot felfüggeszteni a zsidó fasiszta állammal !!!! Bojkottálni az Izraeli árukat , kitiltani az izraeli vállalkozásokat Magyarországról , és sorolhatnám az intézkedések elrendelését , hogy megszüntessük a palesztin holokausztot . De mit akarok én ? Hiszen a fél zsidó vezetőink díszmagyarba öltözött MOSZAD ügynökök egy olyan országban , ahol olajmaffiózóként alapozták meg a maffiózó hírnevüket , és ma már ki sem lehet robbantani őket a bársonyszékből , hol ott az egész családjukat bent kellene égetni az összerabolt ingatlanjaikba , hogy ne tudják meg építettni a koncentrációs táborrá alakítható stadion programjukat , és a megsemmisítő táborukat Tarcsán .

Az MSZP megnyitja központját a menekülteket segítő civileknek 

2015. július 15. szerda MTI - PolgárPortál 
Az MSZP megnyitja fővárosi, Jókai utcai székházát a Budapestre érkező menekülteket segítő civil szervezeteknek, hogy azt logisztikai és koordinációs központként használják. 
Forrás: budaorsiinfo.hu 
Az MSZP felszólítja a kabinetet, hogy akár külön buszjáratokkal segítse a menekültek áthaladását, a pályaudvarokra pedig információs pontokat állítson fel.

Az ellenzéki párt lépését Kunhalmi Ágnes, a szocialisták budapesti elnöke, országgyűlési képviselő jelentette be szerdán, a helyszínen tartott sajtótájékoztatóján. 
     
Szerinte a magyar társadalmi béke a menekültek támogatásával és nem a kormány gyűlöletkampányával tarható fent. Az MSZP ezért felszólítja a kabinetet, hogy akár külön buszjáratokkal segítse a menekültek áthaladását, a pályaudvarokra pedig információs pontokat állítson fel - mondta Kunhalmi Ágnes, aki új, átmeneti befogadó táborok létrehozását is szükségesnek nevezte. 
Kapcsolódó: 
   Napi 4300 forintot kapnak, emellett szállást és ellátást - van, aki már megbánta 
   A menekültek ingyen utazhatnak a MÁV-on és a Volánon is, de a BKK-nál nem 
   Egy nap alatt eltűnhetne az összes illegális bevándorló 
   Ausztriában megteltek a sátrak, panziók és magánházak fogadják be a menekülteket 
   Németország is kiteheti a MEGTELT táblát 
   Terrortámadástól tartanak Kínában, ujgur terroristákat lőttek le a kínai hatóságok 
 
Elindult a kormány új sikerkampánya

Egy sajtótájékoztató alatt omlott porrá a Fidesz kerítéseVan, aki már megbánta, hogy útnak indult

szerző: Buzna Viktor, forrás: Magyar Nemzet, 2015. július 13., hétfő 12:20, frissítve: hétfő 17:05

Illegális határátlépésre váró afgán család Szabadka régi, romos téglagyáránál
Molnár Edvárd / MTI
A jobb élet reményében érkeznek hazánkba az afrikai bevándorlók – nyilatkozták lapunknak közép-afrikai országok diplomáciai képviseletei. Arra, a sajtóban már feltett kérdésre kerestük a választ, hogy a kontinenseken át menetelő afrikai bevándorlók miért nem a közeli, biztonságos országokban folyamodnak politikai menekültstátushoz. Ghána és Benin tiszteletbeli konzulja az afrikai migráció okairól és veszélyeiről beszélt lapunknak.
A nemzetközi jogvédő szervezet, a Freedom House minden évben jelentést készít a demokrácia és a szabadságjogok globális helyzetéről. Júniusban Kelet-Közép-Európa és Közép-Ázsia 29 országa volt soron, köztünk hazánk is: a liberális szervezet vészjósló jelentésében leértékelte Magyarország besorolását, mondván, az elmúlt időszak alatt hazánkban jogcsorbító kormányzati döntések sora született.
A sajtószabadság, a demokratikus kormányzás és a választási rendszer terén Orbán Viktor ötéves kormányzása Magyarországot a vizsgáltak között a leggyorsabban hanyatló országgá tette – fogalmazza ítéletét a Freedom House, s ezzel hazánk a közép-európai térségtől leszakadva, a balkáni régióra jellemző besorolást kapott.
Ezzel egy időben elkészült egy másik statisztika is. Az Országos Rendőr-főkapitányság június 24-én kiadott közleménye szerint az idén 61 457 illegális határátlépő érkezett Magyarországra. Ha Magyarországon lábbal tiporják a demokráciát, miért özönlenek mégis ide messzi kontinensekről az embertömegek? – tette fel a kérdést a Magyar Hírlapban Lovas István. A szerző Levél Nigéria népének című publicisztikájában rámutat, a Freedom House több közép-afrikai országot is a Magyarországénál kedvezőbb kategóriába sorol. Vagyis, a Nigériát elhagyóknak inkább a szomszédos Ghánában vagy Beninben kellene politikai menekültstátushoz kérniük, hiszen a migránsok így pár száz kilométer megtételével – a Freedom House besorolása szerint – egy biztonságosabb országban tudhatnák magukat.
Ghánában nincsenek nigériai menekültek, csak vendégmunkások – mondja az afrikai köztársaság magyarországi tiszteletbeli konzulja, Entz Boldizsár Péter. A magyar diplomata gyermekéveit töltötte Ghánában, de később is rendszeresen visszajárt – az üzleti kapcsolatai révén nyújtott segítségét hálálta meg az ország, mikor tiszteletbeli konzuli szolgálattal bízta meg.
Entz elmondja, Ghánába a nyugat-afrikai Libériában korábban dúló polgárháború idején érkeztek nagyobb hullámokban menekültek. A helyzetet akkor ideiglenes táborok felállításával oldották meg, később, a harcok csillapodásával a libériai polgárok többsége hazatért. Hozzáteszi, Ghána stabil, nyugodt ország, Magyarországra onnan nem érkezik számottevő menekült. A debreceni táborban vannak néhányan, többségük már meg is bánta, hogy útnak indult – meséli. A tiszteletbeli konzul szerint az afrikai menekültek többsége idővel elhagyja Európát a kulturális különbségek miatt – hiányzik nekik a közösségük, s nem tudják megszokni a szigorúbb társadalmi normákat.
Napi 4300 forintot kapnak, emellett szállást és ellátást. Afrikában mindezért meg is kell dolgozni – mondja Entz Boldizsár Péter, amikor arról kérdezzük: a nehézségek és a hatalmas távolságok ellenére miért jönnek mégis Magyarországra afrikai emberek tömegei. – Mindezt erősíti – mondja Entz –, hogy Európáról idilli kép alakult ki a helyi emberekben, haza is eljutnak ugyanis a sikertörténetek.
Észak-Ghána szegényebb térségéből vándorolt korábban Németországba egy férfi – meséli a tiszteletbeli konzul –, mosogatásból tartotta fenn magát. Lomtalanításkor a környék összes leselejtezett háztartási eszközét összeszedte, majd egy konténert bérelt, és mindent hazaküldött – a Németországban leselejtezett gépek pedig Ghánában még nagy értéket képviselnek.
Mire következtet ebből a ghánai farmer? Hogy Európában még egy afrikai bevándorló is összegyűjt egy konténernyi vagyont a falujának – meséli Entz. Szerinte a probléma akkor kezdődött, mikor több afrikai és közel-keleti ország belügyébe beavatkoztak a nyugati országok.
Kadhafi, Líbia megbuktatott vezetője az egész kontinensen nagy tiszteletnek örvendett, befektetéseiből több ország is fejlődni tudott – mondja a tiszteletbeli konzul. Aztán a Nyugat elsöpörte a hatalomból, az észak-afrikai térségben pedig azóta is a káosz uralkodik. Akiknek eddig Kadhafi adott munkát, most embercsempészésből tartják fenn magukat – teszi hozzá.
Korábban magyarok tízezreit fogadtuk be, testvéreinkként üdvözöltük őket. A hidegháborús migráció jelenségét azonban nem lehet összehasonlítani a mostani menekültáradattal – ezt már Viktor Wagner, a Nigériával szomszédos Benin ausztriai tiszteletbeli konzulja nyilatkozta lapunknak. Szerinte egyértelműen a szociális ellátórendszer miatt választják az afrikaiak Európát. Bár Benin a térség prosperáló állama – folytatja Wagner –, ott sem jár a bevándorlónak alanyi jogon 280 euró családi pótlék. Sőt, ez az összeg az átlagjövedelem felett van, s Ausztriában még dolgozniuk sem kell érte. A diplomata ezért támogatja a brit miniszterelnök, David Cameron javaslatát, miszerint a szociális támogatásokra az országba érkezők csak két év után lennének jogosultak.
Mindenképpen felül kell bírálnunk a jelenlegi európai támogatási rendszert, egyben hangsúlyozni kell a külvilág számára is, ha a helyzet megváltozott – mondja Wagner. Benin ausztriai tiszteletbeli konzulja szerint két oldalról kell megállítani a menekültáradatot: biztosítani kell, hogy az Afrikából, Közel-Keletről érkezőknek ne legyen Európa anyagi javakkal kecsegtető célország, miközben segíteni kell abban is, hogy a problémákat a gyökerüknél ragadják meg.
Fontos, hogy Európa nem oldhatja meg Afrika problémáit – mondja a Wagner, aki szerint azért sem érdemes ezzel kísérletezni, mert a Nyugatnak az új gyarmatosítás látszatát is el kell kerülnie. Létezik az Afrikai Unió, amelynek az a célja, hogy az ilyen jelenségekre megoldást találjon. Ebben Európa legfeljebb segíteni tud – folytatja. Szerinte ez már csak azért is sürgető, mert a szervezett bűnözés szálai már összefonódtak. A Frankfurter Allgemeine Zeitung egy korábbi írására hivatkozva elmondja, a líbiai embercsempészbandák az olasz maffiával szövetkeznek, ezért egyre nehezebb felszámolni a jelenséget. Tragikus tény, hogy az embercsempész-hálózatok abból a pénzből profitálnak, amit a szociális intézményünk a bevándorlóknak ad. Ezt mielőbb fel kell ismernie Európának – teszi hozzá.A menekültek ingyen utazhatnak a MÁV-on és a Volánon is, de a BKK-nál nemAz utazási kedvezmény régóta jár a menekülteknek, még egy 2007-es kormányrendeletnek köszönhetően.
A kormányrendelet szerint utazási kedvezmény igénybevételére jogosult


a) a tartózkodási engedéllyel rendelkező menekültkénti vagy oltalmazottkénti elismerését kérő, valamint a menedékeskénti elismerését kérő személy, továbbá
b) a menekült és a menedékes
a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által kiállított igazolás alapján az igazolásban meghatározott viszonylatra és alkalommal.”
Miután a különböző táborokba a déli határtól Budapesten keresztül küldik őket, így a vonatról leszállva például Zuglóból el kell jutniuk a Keletibe, vagy a Nyugatiból szintén a Keletibe. A BKK-nál viszont nem jár kedvezmény.
Naszályi Márta, a PM I. kerületi önkormányzati képviselője nyílt levélben kérte, hogy tegyék lehetővé a Budapesten átszálló menekültek zükkenőmentes továbbutazását.
De a Budapesti Közlekedési Központ elutasította a kérést.
Közleményükben előbb emlékeztetnek arra, hogy a kedvezmény csak Budapestközigazgatási határán kívüli jár. Azon belül nem.
A Budapesten belüli kedvezményről csak a Fővárosi Közgyűlés dönthet, ezekről a BKK Zrt. saját hatáskörben nem hozhat döntést. A Fővárosi Közgyűlés szeptemberben tartja következő ülését.
De már előre jelzik, milyen nehéz dolguk is lenne:
A kedvezmény esetleges biztosításakor ugyanakkor rendkívül nehéz feladat lenne annak ellenőrzése, hogy egy személy valóban csak két vasútállomás között utazik-e, és az utazási feltételeket betartva teszi ezt meg”.

    EGY NAP ALATT ELTŰNHETNE AZ ÖSSZES ILLEGÁLIS BEVÁNDORLÓ

Ha az illegális bevándorlók nem itt akarnak élni, akkor mi a francért nem mennek tovább? - teszik fel sokan a kérdést, látva a migránsok sokezres, kezelhetetlenné vált tömegét. A felvetés pedig jogos.
A probléma ugye ott kezdődik, hogy hazánk az EU-s tagság miatt köteles visszatartani a rajta nyugati irányba áthaladni kívánó illegális bevándorlókat, de mivel a szerbek örülnek, ha megszabadulnak az idegenektől, végeredményben mindenki nálunk köt ki. Sőt, mi még lelépni sem hagyjuk őket Bécs felé, a magyar hatóságok olyan túlbuzgóak, hogy sorra szedik le a vonatról a távozni akarókat.
Ezzel viszont egy olyan patthelyzetet alakítunk ki, ami minden logikának ellentmond.
Két verzió van. Az egyikhez nem kell semmilyen Harsányi- vagy Neumann-féle játékelmélet, itt ugyanis egyszerűen mindenki veszít: a költségeket jelentő migráció nem jön jól a kormánynak, nem tetszik a félénk lakosságnak sem, és a kéretlen vendégek is csak szenvednek. Ha mindenben ilyen érdekazonosság lenne a világban, soha többé nem lenne háború. De persze muszáj elrontani ezt is, jelesül az uniós előírások miatt.
A másik verzió szerint a kormány valójában direkt csak a felszínét kapargatja a problémának, a krízishelyzet ugyanis az ő malmára hajtja a vizet. Tehát direkt hagyják az utcán, azaz teszik láthatóvá a menekülteket, ameddig az embereknek elegük lesz belőlük, majd elégedettek lesznek a kormány – divatos szóval élve – gyűlölködő kampányával. Így jól lakik a kecske és megmarad a káposzta is, éppen csak a problémával nem foglalkoztunk, mert jobban lefoglalt minket az, hogy ebből a helyzetből is önző pártpolitikai érdekszálakat szőjünk.
A „bevándorlóellenes jobboldali” kontra „humánus baloldali” képletet mindeközben atomjaira szedi az a szomorú tény, hogy igazi választ egyikük sem adott az égető kérdésekre, márpedig
az is hülyeség, ha bűnözőként kezeljük a migránsokat, és az is, ha csak az ún. emberi jogaikkal foglalkozunk, miközben ezek kiharcolásának ára a gyökértelenség, kilátástalanság és a végtelen kiszolgáltatottság.
Azt szükséges végre látni és belátni, hogy az afgánok, irakiak és szírek száma olyan méreteket öltött, hogy emberi méltóságuk egykori darabjait ebben a pillanatban is vasútállomások csikkes lépcsőin fekve pátyolgatják. Persze, ők választották azt, hogy útra kelnek. De kétségünk ne legyen, hogy itt már nem ők a főszereplők, hanem azok, akik saját hatalmi játékaik pillérjeit látják bennük. Akkor is, ha kerítést építenek eléjük, és akkor is, ha vizet és szendvicset adnak nekik.
A magyar államnak az Európai Unió felé ideje lenne tisztáznia kötelezettségeit, hiszen mi is történik ma?
Szabadon beengedünk több tízezer földönfutót, akiket erőszakkal tartunk Magyarország államhatárain belül, hajléktalanként. Vagykampányhajléktalanként, ha pontosabbak akarunk lenni.
A kormány két út közül választhat: vagy toloncolja vissza az összes migránst Szerbiába, vagy engedje őket tovább Ausztria felé. De valamit kezdjen magával egy jelképes kerítésen túl, különben ő is mellékszereplővé válik, és akkor keresheti majd a pórázt, de az már nem az ő kezében lesz.
Pedig lehetne ezt rendesen is csinálni. Hiszen sem a migránsok, sem mi nem kívánjuk egymás társaságát, számukra mi nem vagyunk célország, ők pedig számunkra nem jelentenek felmentősereget a gazdasági-demográfiai válságban. Nem kell utálni egymást, sem bántani, egyszerűen csak tiszteletben kell tartsuk egymás szándékát, főleg, ha azok el is férnek egy ösvényen. Nem kell többet mondani, csak azt, amit mindannyian együtt szeretnénk:
köszönjük, egy élmény volt, sziasztok!

Ausztriában megteltek a sátrak, panziók és magánházak fogadják be a menekülteket


Ausztriában megteltek a menekülteknek létrehozott sátortáborok, ezért az osztrák Belügyminisztérium azt kéri a hotel- és panziótulajdonosoktól, illetve a lakosságtól, hogy akinek van szabad helye, az fogadjon be menekülteket. 
Az osztrák belügyminisztérium honlapján olvasható közlemény (amit az Abcúg fedezett fel) érdekes módon nem "gazdasági bevándorlókról", hanem háborús menekültekről (Kriegsflüchtlinge) beszél. Mint írják, az érkezők többsége   háborús övezetből, Szíriából, Afganisztánból és Irakból jön.
A számuk drasztikusan emelkedik.  Az első félévben 28 ezer menekült érkezett Ausztriába, annyi mint 2014-ben összesen. Csak májusban 6420 menekültkérelmet adtak be náluk.

D KZG20150129010
Fotó: Kelemen Zoltán Gergely
A menekültek emelkedő száma súlyos elhelyezési problémákat okoz. Az elmúlt 12 hónapban Ausztriában összesen 17 ezer szálláshelyet létesítettek. Az szövetségi kormány által létrehozott helyek száma megháromszorozódott, a tartományok kétharmadával emelték a befogadási kapacitásokat.
Májusban különleges intézkedéseket kellett bevezetni, ezért  Thalhamban, Linzben, Salzburgban és Traiskirchenben  sátortáborokat létesítettek.  Ugyancsak májusban újra megnyitották a Wien-Erdbergben működő gondozóotthont.
Különösen Traiskirchenben vannak problémák. Ott 480 embernek van hely, de a sátortáborban már 3000-en vannak. Több száz embernek így jelenleg nincs fedél a feje a fölött.
A kormány ezért azt kéri, hogy akinek szabad helye van, az jelezze a belügyminisztériumnak. Csak emberek elhelyezésére alkalmas helyeket fogadnak el. Nem lehet például felújításra szoruló épületet felajánlani.
A magyar kormány most azt tervezi, hogy megszünteti a városokban működő  befogadó állomásokat, és a településektől távol 
sátortáborokban helyezi el a migránsokat.  Ausztria láthatóan másként áll a problémához. Ott ingyenes úszásoktatást is szerveznek a migránsok gyermekeinek, mivel a vízben történő halálos balesetek elszenvedői leggyakrabban közülük kerülnek ki.Németország kiteheti a MEGTELT táblátNémetországban egyre inkább túlterheli a menekültügyi ellátórendszert az utóbbi évtizedek legnagyobb menekülthulláma, így nemcsak a feldolgozatlan menedékjogi kérelmek száma emelkedett csaknem negyedmillióra, hanem több tartományában zsúfolásig megteltek a menedékkérőket befogadó állomások.


Csütörtöki sajtóbeszámolók szerint a 16 tartomány közül legkevesebb 10-ben megteltek vagy hamarosan betelnek a tartományi fenntartású, központi befogadó állomások, amelyekben a menedékjogi eljárás első három hónapjában elszállásolják a kérelmezőket. 

A tartományok ezért igyekeznek minél több menedékkérő ellátását a helyi önkormányzatokra bízni, amelyek ugyancsak a lehetőségeik végső határai közelében vannak. Sok helyen már sátrakban, konténerekben, tornatermekben szállásolják el a menedékkérőket, ez azonban hosszabb távon nem lehet megoldás - mutatott rá a városi önkormányzatok szövetségének (Deutscher Städtetag) elnöke, Eva Lohse. Az érdekképviselet becslése szerint országszerte több mint 40 ezer új férőhelyre van szükség a központi befogadó állomásokon. 

A Németországba érkező menedékkérőket egy erre a célra kidolgozott képlet - az úgynevezett königsteini képlet - alapján osztják szét a tartományok között. A berlini vezetés arra törekszik, hogy a menedékjogi eljárást az első 90 nap alatt lefolytassák, így mindazokat, akiknek kérelmét elutasítják, még a tartományi befogadó állomásról szállíthatják vissza hazájukba. Ez a cél azonban egyelőre távolinak tűnik, az eljárás átlagos átfutási ideje 5,3 hónap, a fel nem dolgozott kérelmek száma pedig 110 százalékkal emelkedett az idei első fél évben az egy évvel korábbihoz képest, június végén már 237 877 volt. 

A szövetségi bevándorlási és menekültügyi hivatalhoz (BAMF) 2015 első hat hónapjában 179 037 új kérelmet adtak be, ami 132,2 százalékos növekedés éves szinten, pedig tavaly a kilencvenes évek eleje, a Jugoszlávia szétesésével megindult háborúk óta a legtöbb menedékkérelmet regisztráltak. 

A BAMF előrejelzése szerint az év végéig 400-450 ezer új kérelmet adhatnak be, és a tartományi befogadó állomásokról a 3 hónap elteltével folyamatosan kerülnek át menedékkérők az önkormányzatokhoz - egy automatikus, számítógép-vezérelt elosztási rendszer révén - , ezért egyre több településen alakítanak ki menekültotthonokat. A lakosság többnyire szolidáris a menedékkérőkkel, de feszültség és ellenállás is tapasztalható, ami nem ritkán bűncselekményekben mutatkozik meg. Csütörtökre virradó éjjel Bajorországban egy menedékkérők elhelyezésére előkészített, még üresen álló ingatlant - egy volt vendégfogadót - próbáltak felgyújtani ismeretlenek, szerdán pedig a szászországi hatóságok közölték, hogy a hét végén egy Lipcse melletti menekültotthonra lövéseket adtak le. 

Az idei első fél évben országszerte 150-szer támadtak menekültszállásokra, az atrocitások száma így megközelíti a tavaly egész évben feljegyzett 170-et. Az esetek számának gyors emelkedése mellett az is jellemző trend, hogy az elkövetők között egyre gyakrabban vannak olyanok, akiknek nincs semmi kapcsolatuk a bevándorlókat, menedékkérőket elutasító, idegenellenes szélsőjobboldali szubkultúrávalTerrortámadástól tartanak Kínában, ujgur terroristákat lőttek le a kínai hatóságok Terrortámadás veszélyére hivatkozva megemelte készültségi szintjét a kínai rendőrség a több mint 100 milliós déli tartományban, Kuangtungban – írta szombaton a South China Morning Post című hongkongi lap.
Hírszerzési források azt valószínűsítik, hogy az országot az északnyugati Hszincsiang tartományból Kuangtungon keresztül illegálisan elhagyni készülő, túlnyomó részt muszlim ujgur nemzetiségűek egy része merényletre készül. Az újság szerint úgy tudni, nagy számban tervezik a szökést, hogy a Közel-Kelet országaiban, az Iszlám Állam (IÁ) nevű dzsihadista szervezethez csatlakozva fegyveres kiképzésen vegyenek részt.
A lap által idézett, korábban nyilvánosságot kapott dokumentum szerint az embercsempészek előnyben részesítik a tengerparti Kuangtungon át vezető utat, mivel a nyugati hegyvidékeket szigorúbban őrzik. A menekülő ujgurok útvonala általában délkelet-ázsiai országokon, Malajzián, Indonézián és Thaiföldön át vezet.
Az elmúlt évben több olyan hír is megjelent, amelyben ujgurok külföldre szökéséről számoltak be, s kiderült, hogy elsődleges úti céljuk Törökország, ahonnan a szíriai határon átkelve eljuthatnak az IÁ által ellenőrzött területekre. Kínai biztonsági szakértők a jelenséget rendkívül veszélyesnek tartják, mivel szerintük félő, hogy a kiképzett harcosok idővel visszatérnek.
Kínában az utóbbi két évben civilek százai haltak meg terrortámadásokban. Az ujgur emigráns csoportok vezetői szerint az erőszakot a Hszincsiang-Ujgur autonóm területen élők hátrányos megkülönböztetése szüli, Peking meggyőződése viszont az, hogy a népcsoport tagjai szélsőséges iszlamisták, külföldi szeparatista csoportok, elsősorban a “Kelet-Turkesztán” függetlenségét támogatók iránymutatásai szerint és ösztönzésére hajtják végre akcióikat.
A South China Morning Post szakértői forrása, Rohan Gunaratna szerint eddig körülbelül hatszázan jutottak el sikeresen a szíriai és iraki harcmezőkre, illetve vannak, akik Afganisztánban vagy Pakisztánban csatlakoztak az al-Kaida nemzetközi terrorhálózathoz. A politikai erőszakot és terrorizmust kutató szingapúri központ vezetője szerint míg az elmúlt két évtizedben az al-Kaida által kiképzett Turkesztáni Iszlám Párt volt a ujgurok elsődleges támogatója, mára az Iszlám Állam befolyása is megnőtt.
A kínai közbiztonsági tárcára hivatkozva a Global Times című lap azt írta, embercsempészek vallomásaiból tudható, hogy török diplomáciai képviseletek délkelet-ázsiai államokban török állampolgárságot igazoló okiratokat állítanak ki ujguroknak, útlevéllel, utazási dokumentumokkal látják el őket. A thai hatóságok a múlt hónapban körülbelül százhetven ujgurt engedtek Törökországba, miután török személyazonosságukat igazolták. Más jelentések szerint a török nagykövetség Kuala Lumpurban több száz útlevelet adott ki kínai állampolgároknak.
Az elmúlt napokban ismét a nemzetközi figyelem középpontjába került a kérdés, mivel Thaiföld hivatalosan is bejelentette, hogy körülbelül száz olyan ujgurt toloncolt vissza Kínába, akiket tavaly óta fogtak el az országban. Törökországban a lépés heves tiltakozást váltott ki, Isztambulban megtámadták a thai főkonzulátust, betörték az ablakait, behatoltak és a talált iratokat szétszórták az utcán. Ankarában a thai nagykövetség előtt egy tüntető csoport meg akart lincselni egy ázsiai nőt, akit egy ismeretlen török férfi menekített ki a tömegből. A demonstrálók kelet-turkesztáni zászlókat lengettek, vallási énekeket énekeltek és többen kiáltották: “Allah Akbar (Isten a legnagyobb)!”.
Az ujgurok kiadása miatt Törökország és az Egyesült Államok is tiltakozott Thaiföldnél, a két ország a történteket a menedékkérők jogait biztosító nemzetközi törvényekbe ütközőnek nevezte a bangkoki kormány lépését. Ankara megerősítette, hogy kész befogadni a törökkel rokon nyelvet beszélő “ujgur testvéreket”, míg a pekingi külügyminisztérium azt hangoztatta, hogy az ujgurok “elsősorban kínaiak”.
Feltételezett ujgur terroristákat lőttek le Északkelet-Kínában
Három bujkáló terroristát lelőttek kedden a helyi média szerint, egyet pedig megsebesítettek a kínai rendőrök az északkelet-kínai Liaoning tartomány székvárosában.
A rendőrség közleménye szerint a gyanúsítottak egy közelebbről nem részletezett terrorcselekményben vettek részt június 12-én. Az üggyel kapcsolatban még a múlt hónapban 16 embert elfogtak. Azt az épületet, amelyben lakást béreltek, most több mint kétszáz rendőr vette körül Senjang belvárosában.
Az akcióban a rendőrök figyelmeztetése ellenére a hosszú pengéjű késekkel felfegyverkezett hszincsiangi ujgur gyanúsítottak ellenálltak, ezért – áll a Hszinhua hírügynökség jelentésében – hármukkal a helyszínen végeztek, negyedik társukat, egy 28 éves nőt őrizetbe vették.
A hszincsiangi régió hosszú ideje a fel-fellángoló erőszak helyszíne, de az elmúlt másfél-két évben ott és az ország más területén is megszaporodtak az ujgurok által elkövetett erőszakos cselekmények. A lázadók késes, illetve robbantásos merényleteinek több száz civil halálos áldozata volt.
A muszlim vallású ujgur őslakosok Hszincsiangban elnyomással vádolják a kínai hatóságokat. Peking tagadja a hátrányos megkülönböztetést, és azt állítja, hogy a külföldről támogatott szakadárok szélsőséges vallási befolyás alatt álló terroristák, akik erőszakcselekményekkel akarják megingatni a társadalmi stabilitást.
A hatóságok kiterjedt terrorellenes kampányt indítottak, amelynek keretében gyanúsítottak százait fogták el és ugyancsak százak ügyében hoztak gyorsított eljárásban ítéletet. Többnyire terrortámadások, szélsőséges vallási tevékenység, fegyver- és robbanószergyártás, terrorista propaganda terjesztése és illegális határátlépés miatt marasztalták el őket.
Orientalista.hu – MTI

"A vándor nép keserüli meg ocsúja garázdaságát" 


Érdekes része a jóslatnak, ami sokak szerint cigányokról szól, de ahogy özönlenek felénk a menekültek, kissé átértelmezi a vándor nép "meghatározást". Egyébként azért sem lehet szó a cigányságról, mert ők jelen pillanatban nem futnak semmi elől és régen sem futott, csak vándoroltak. A másik, hogy a vers egy új jelenségről beszél, hiszen jóslatról van szó. 

"... Szítják, tüzelik őket távoli idegenek, akik vizeinket szomjazzák, földjeinket éhezik. Ezek egy része sivatag elöl fut,más részük tenger elöl menekül." 
A vers azért említi meg a vándor nép sorsát, mert az itt zajló eseményeket megkeserülik, rajtuk csattan az ostor, és magyarán félocsúdásukat, hogy elhagyták hazájukat megszívják, hiszen egy gonosz geopolitikai játszma részesei ők. 
A bevándorlási özönért távoli idegenek felelősek. 
Bevezetik a hét tevét...kettészakad a nemzet és lángaralobban az ország. 
A teljes nyirkai jóslat Össze akarták őket ugrasztani, de kiváló a viszony a HVIM és a betyárok között 

2015. 07. 13. 21:36 Alfahír 
Mind a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM), mind a Betyársereg hazugságnak titulálta azt a mai cikket, amely szerint megromlott volna a viszony a két szervezet között. 

"A HVIM és a Betyársereg között megbonthatatlan a testvéri szövetség, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy Tyirityán Zsolt ott volt a HVIM pénteki rendezvényén, Zagyva György Gyula pedig részt vett a betyárok hétvégi családi napján, egy másik rendezvényen pedig közösen tartottak előadást. Az összeugrasztási kísérlet mögött titkosszolgálati akció állhat, melynek nyomán az Indexnek sikerült ismét hazudnia" - tudatta Facebook-oldalán a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom. 

"Az Index legújabb húzásaként a Betyársereget akarja összeugrasztani a HVIM-el és Toroczkai Lászlóval, ezzel próbálja megbontani a felek közötti szövetséget. Természetesen most is hazudozik a liberális média zászlóvivő oldala. A Betyársereg kiváló viszonyt ápol a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalommal éppúgy, mint Toroczkai Lászlóval" - közölte a Betyársereg, hangsúlyozva, hogy "az Index által kitalált botránycikknek" semmilyen alapja nincsen. 

"A liberális firkászok ismét csak a saját szenzációhajhász eszközeikkel hazudoznak, hogy ezzel növeljék olvasottságukat. Szánalmas kísérlet ez, amivel csak saját magukat járatják le és persze teljesen hiteltelenné válnak, mindenki szemében" - írták a betyárok. 
Az Index mai cikkében azt állította, hogy megromlott a viszony Ásotthalom polgármestere, Toroczkai László és a Betyársereg között, méghozzá a menekültügy miatt. A liberális portál "több, egymástól független szélsőjobboldali forrásra" hivatkozva azt írta, egy, a Betyársereg számára balul elsült menekültvadászat volt ennek az oka. 
Kapcsolódó: 
   Orosz Mihály Zoltán megmutatta, hogyan kell bánni a szennymédiával 

Orosz Mihály Zoltán megmutatta, hogyan kell bánni a szennymédiávalA mai politikusok félnek és rettegnek a médiától. "Mit fog majd szólni a média?" - teszik fel a kérdést minden rázósabb intézkedésük előtt. Erről a jelenségről már írtunk mélyebben, mindenesetre Orosz Mihály Zoltán, Érpatak kiváló, hazafias érzelmű polgármestere nem hajol meg a kamerák kereszttüzében, sem a jogellenes ügyészségi gyakorlatok előtt, hanem képviseli rendelütlenül az igazságot.
A mostani történet lényege, hogy a hazaáruló, zsidókat minden körülmények között kiszolgáló hatalom ügyészsége vádemeléssel élt a harcos polgármesterrel szemben anélkül, hogy őt kihallgatták volna. Ő élni mert szabadságjogával, és ennek nyomán egy performansz keretében tömeggyilkos, országokat és népeket tönkretevő izraeli politikusokat akasztott szimbolikusan, ami nem tetszett a lakáj ügyészségnek. A teljesen jogtalan vádemelés kapcsán sajtótájékoztatót tartott a polgármester, aminek egy részlete alább megtekinthető:

Nem szeretnék mást, csak élni a szabad véleménynyilvánítás szabadságával”


A TV2 riportere pofátlan módon provokálta beszólásaival az éppen beszélő polgármestert. Sajtóetikailag is súlyosan aggályos, hogy az éppen beszélő, sajtótájékoztatót tartó személynek a mondanivalójába beleszóljon bárki azelőtt, hogy lehetősége nyílna kérdezni. Az is egészen megdöbbentő - bár a féreg médiától megszokhattuk-, hogy nem a lényeg érdekli őket, hogy hogyan lehetséges, hogy valaki ellen kihallgatás nélkül emelnek vádat (a sajtótájékoztató címe is az volt, hogy: "Új ügyészségi joggyakorlat Magyarországon:  vádemelés kihallgatás nélkül"), hanem minden más, irreleváns dolog. Orosz Mihály Zoltán kőkeményen kiosztotta a szennymédia képviselőjét a viselkedése miatt, aki persze lökdösődésről és mindenféléről hablatyol. Hiába a manipulatív vágás (sem az újságíró provokációja, sem a polgármester teljes válasza nem hallatszik), még így is világosan látszik, hogy kinek van igaza. A TV2 felvétele itt látható.
Mi csak gratulálni tudunk Érpatak rendíthetetlen polgármesterének, aki szembeszáll a hazug ügyészséggel, nem fél a médiától és azok képviselőitől, és rombolja a kártékony áltekintélyeket. Dicsőség a hősöknek!
A teljes sajtótájékoztató itt tekinthető meg:


Új ügyészségi joggyakorlat Magyarországon: vádemelés kihallgatás nélkül2015.07.15. 22:12
Forrás: 
Kapcsolódó: 

MAGYAR NEMZETI GÁRDÁT AZONNAL! 

DR.NAGY LÁSZLÓ
RIADÓ MAGYARORSZÁG!

MA, AZ ELŐRELÁTÓ KORMÁNYZÁS KÉPESSÉGE, VAGY ANNAK HIÁNYA VIZSGÁZIK VISSZAMENŐLEG IS. AZ ELŐRELÁTÁS KATASZTROFÁLIS HIÁNYÁT NEM LEHET PR SZÖVEGEKKEL FELEDTETNI. A MAGYAR EMBER LÉNYEGLÁTÓ! 
EGY ÉVE MINDEN ELŐRELÁTÓ MAGYAR EMBER MÁR KONSTATÁLTA, NAGY BAJ, HOGY NINCS HADSEREGÜNK, NINCS AZ AZT NÉMILEG PÓTLÓ NÉPFELKELŐ NEMZETI GÁRDÁNK SEM, AKIKRE SZÁMÍTANI LEHETNE. A NEMZETI GÁRDA CSÍRÁIT IDIÓTA POLITIKUSOK ÉVEKEN ÁT VESZÉLYHELYZETÜNKET FOKOZVA MÉG ÜLDÖZTÉK IS. HIHETETLEN MÉRETEKET ÖLTÖTT HAZÁNKBAN A HATALOM AGYATLANSÁGA!. 
KI KELL MONDANUNK, HOGY ENNYI AGYATLAN SZOLGA LELKÜLETŰ ÁLPOLITIKUST EZ AZ ORSZÁG EZER ÉV ÓTA MÉG NEM LÁTOTT. 
CSAK A MUTYI, MEG A HAVERI KÖR KISTAFIRUNGOZÁSA ZAJLIK NAGY ERŐKKEL. A NEMZETI FELELŐSSÉGÜK ENNÉL TOVÁBB NEM TERJED. 
BÁR AZ EU HATÁRÁN VAGYUNK, NINCS VALÓSÁGOS ÉS VÉDENDŐ EU HATÁRUNK SEM, HISZEN MEGSZÜNTETTÉK A HATÁRŐRSÉGET IS. ÉS EZT FELELŐS KORMÁNYZÁSNAK MERIK HAZUDNI EGYESEK? 
EGY ÉVE ÜVÖLTÖM,HOGY FEL KELL ÁLLÍTANI AZONNAL REGIONÁLIS ALAPOKON (MEGYÉNKÉNT) A "MAGYAR NEMZETI GÁRDÁT" A TÖMÉNYTELEN GYILKOSSÁG ÉS VADULÓ ERŐSZAK LÁTTÁN, NEM MEGFELEDKEZVE A VÉSZESEN ALAKULÓ NEMZETKÖZI HELYZETRŐL SEM. NEM TÖRTÉNT SEMMI. 
EBBEN A HELYZETBEN HUSZADRANGÚ STADION ÉPÍTÉSEKRE PAZAROLNI AZ ORSZÁG ERŐFORRÁSAIT, MÁR TÖBB, MINT HAZAÁRULÁS. 
PERCEKEN BELÜL ROBBANÁSHOZ VEZETŐ HELYZET LESZ MAGYARORSZÁGON A "NÉPVÁNDORLÁS" ELKÉSETT ÉS TOTOJÁSZÓ KEZELÉSE MIATT. 
EL FOGUNK JUTNI, ÖNVÉDELMI OKOKBÓL A "TŰZPARANCSIG"? ÉS OKOT ADUNK VALAKIKNEK A MEGSZÁLLÁSUNKRA? 
NÉZZÜK CSAK MEG EZT A DEBRECENI VIDEÓT AZ AGRESSZÍV ÉS HŐBÖRGŐ KELETI ÉS DÉLI HORDÁKRÓL. FELADATTAL JÖTTEK, EZT A HÜLYE IS LÁTHATTA ÉS A KORMÁNY EGY ÉVEN ÁT CSAK ÜLT A FENEKÉN! 
MINDENKINEK LÁTNIA KELL, HOGY MAGYARORSZÁG "BEKEVERÉSÉHEZ" SZÜKSÉGES VOLT 1990 TÁJÉKÁN AZ IGAZI MAGYAR ÉRTELMISÉGI ELIT "FÉLRETOLÁSA". ENNEK AZ LETT A KÖVETKEZMÉNYE , HOGY MA MAGYARORSZÁGON A "MAGYAROK" NINCSENEK HATALMON! ÉRDEKCSOPORTOK VAGYONOSODÁSI JÁTSZMÁINAK VAN MINDEN ALÁRENDELVE. VÉRLÁZÍTÓ HELYZETBEN VAGYUNK! ESZKÖZTELEN MÉG AZ ÖNVÉDELMÜNK IS. NINCS FEGYVERÜNK, NEM SZERVEZKEDHETÜNK, MINT AZ AMERIKAIAK. 
KI AZ A BÖSZME ALAK, AKI EZT A MAGYAR PUSZTÍTÓ HELYZETET SZÓ NÉLKÜL KÉPES SZEMLÉLNI ? NAGY BAJ LESZ MÉG EBBŐL! 
KATT IDE: Ez nem Irak, ez Debrecen most! Itt a videó, amit mindenki nézzen, és osszon meg! 
BUDAPEST 2015. JÚLIUS 12. Európai bizottság vizsgálja Erdély és Székelyföld

 autonómiatörekvéseit 2015. július 15. szerda MTI - pestisracok.hu 
Az erdélyi magyarok és Székelyföld önrendelkezési törekvéseit mutatták be Brüsszelben a Régiók Bizottsága elnökének. Bár a bizottság nem szabhatja meg egy tagállam kormányának, hogy milyen intézkedést hozzon, az általános érvényű szabályok betartását azonban számon kérheti. A megbeszélés témáját a régiók esélyegyenlősége ügyében elindított európai polgári kezdeményezés, valamint a székelyföldi önkormányzatok autonómiapárti határozatai képezték. 
Tőkés László az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke, Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke és Szilágyi Zsolt, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) mutatta be Brüsszelben az erdélyi és székelyföldi autonómiatörekvések folyamatát. Az EMNT és az SZNT korábban Markku Markkulát, a Régiók Bizottsága elnökét közös levélben kereste meg, melyben azt kérték, hogy a bizottság vitassa meg a székelyföldi önkormányzatok autonómiapárti határozatait, és kövesse figyelemmel a romániai közigazgatási átszervezés folyamatát. 
Fotó: erdelyma.hu

A megbeszélésen Izsák Balázs azt hangsúlyozta, hogy Székelyföld olyan uniós szabályozásban érdekelt, amely nem teszi lehetővé, hogy a tagállamok megkerüljék a demokratikus elveket, és nem sérti a régiók esélyegyenlőségét. Felhívta az elnök figyelmét arra, hogy Románia EU-csatlakozása óta fokozódott Székelyföld Románián belüli gazdasági lemaradása. Hangsúlyozta, hogy a régiók gazdasági esélyegyenlősége a kulturális sokszínűséget óvná meg, ha ezt a közösségi jog szavatolná. Izsák Balázs szerint a közösségi jog kialakításában nagy szerepe lehetne a Régiók Bizottságának, még ha a testület csupán véleményezési jogkörrel rendelkezik is az EU-ban. 

Tőkés László EP-képviselő elmondta, hogy még az egykori kommunista rezsim is nagyvonalúbb volt Székelyfölddel szemben, mint a jelenlegi bukaresti hatalom, mely Székelyföldet egy román többségű régióba próbálja beolvasztani. 

Szilágyi Zsolt azt hangsúlyozta, hogy Románia jobban járna, ha történelmi régiói, az európai haladó gyakorlatnak megfelelően, önálló pénzügyi és döntéshozási illetékességgel rendelkeznének. Úgy vélte, hogy az erdélyi magyar autonómiatörekvések valójában megerősítenék a térség stabilitását, ezek elutasítása pedig a meglévő feszültségeket fokozná. 

Markku Markkula, a bizottság elnöke hangsúlyozta, hogy a jelentéstévők által elkészített dokumentumok referenciaként szolgálnak más, hasonló témájú dokumentumok elkészítésekor. 

Az elnök arról is tájékoztatta az erdélyi magyar vezetőket, hogy a Régiók Bizottsága szakértői már a 2020 utáni közösségi kohéziós politika tervein dolgoznak, és fontosabb szerepet szánnak a történelmi régióknak és a helyi önkormányzatoknak a kohéziós politika kialakításában. 


Földprivatizációra készülhet a Fidesz 2015. július 13. Napi.hu 
Az állami tulajdonú, jelenleg jobbára bérbeadással hasznosított földterületek kedvezményes értékesítését szorgalmazzák a Fideszben. Az ötlet, amelynek megvalósítását a földalapú támogatásból törleszthető hitel is segítené, a nemzeti parki területekkel kapcsolatos politikai "földindulást" is megmagyarázza - írja a Népszabadság. 

A napokban az Élőlánc Magyarországért nevű szervezet egy a közjogi méltóságoknak írt levélben tiltakozott az állami vagyon utolsó, még megmaradt értékes hányadának széthordása ellen - írja a Népszabadság. Az Élőlánc arra hivatkozik, hogy az úgynevezett negyedik Ángyán-jelentés óta tudható: az Orbán-kormány alatt bérbe adott földek kevesebb mint egyharmada jutott azokhoz a helyben lakó családi gazdálkodókhoz, akiknek a kedvéért az állami földprogramot meghirdették - és akik miatt a bérleti díjat a piaci árak töredékére szállították le -, a többség néhány nagyvállalkozónál landolt. 

Az első három helyezett nyertes a Csákvári Mezőgazdasági Zrt. vezérkara, Mészáros Lőrinc felcsúti polgármester és építési vállalkozó, valamint a Héjja Testvérek Kft. lett. "A kedvezmény így nem a közösség érdekeit szolgálja, hanem magánvagyonokat gyarapít, ami egyértelműen kárt okoz a magyar államnak és polgárainak. Súlyosan károsították azokat a helyi közösségeket is, amelyeken a település közigazgatási területéhez tartozó földterületek nem a településen élőkhöz kerültek" - írják a dokumentumban, amelyben az áll: 

"Kormányközeli forrásból származó információk szerint a kormányzat arra készül, hogy az állami földeket eladja az érdekkörébe tartozó nyerteseknek. Nem zárható ki, hogy ez még ezen a nyáron, tehát alig néhány hét múlva megtörténik." 

A gyanú, hogy a kedvezményes bérletből előbb-utóbb tulajdonjog lesz, a legkomolyabban akkor vetődött fel, amikor a kormánytöbbség a nemzeti parki védett területeket is megpróbálta átjátszani a botrányos földpályázatokat menedzselő Nemzeti Földalapkezelőhöz. Ezt az Alkotmánybíróság közbelépése megakadályozta, de a kabinet azóta is keresi a kerülő utakat. 

A védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításáról szóló 1995. évi törvény végrehajtásáról szóló, június végén benyújtott országgyűlési beszámolóban például az szerepel: "Fokozódó társadalmi igény jelentkezik az ezen területeket használó gazdák irányából arra, hogy a kezelésükben lévő földrészleteket véglegesen megkaphassák", amit a beszámoló szerint speciális jogi eszközökkel is segíteni kell. Június 30-án jelent meg az a miniszteri rendelet, amely biztosítja, hogy az újonnan nagybirtokossá vált személyek mentesülhessenek az elvileg a birtokkoncentráció fékezésére kitalált 1200 hektáros támogatási plafon érvényesítése alól: csak annyi a teendő, hogy több kisebb birtokra (és cégre) kell bontani a gazdaságot, majd nyilatkozni róla, hogy a szétbontás "nem a támogatás kötelező elvonásából eredő hatások elkerülésére irányult". Mindezeken túl a költségvetésbe beterveztek 160 milliárd forint bevételt az állami vagyon eladásából, és a kormány kérdések sora ell enére sem volt hajlandó nyilatkozni arról, hogy mit terveznek eladni. 

Sallai R. Benedek, az LMP képviselője szerint is egyre több konkrét jel és értesülés mutat abba az irányba, hogy a kormány a földbérletek tulajdonra váltására készül: "Megint azzal érvelnek, hogy a magyar földet meg kell védeni a spekulánsoktól és a külföldiektől. Csakhogy az állami földeket semmilyen veszély nem fenyegetné, ha a kormány nem akarná azokat eladni." 
Sallai szerint most megint a 2001-ben használt modellt akarják alkalmazni: olyan kedvezményes állami hitelkonstrukció van készülőben, amelynek révén az elővásárlási joggal rendelkező kormányközeli földbérlők gyakorlatilag ingyen, a földalapú támogatásból visszatörlesztve vehetnék meg a már jelenleg is általuk használt állami földeket - mondta az ellenzéki politikus a Népszabadságnak. 
Kapcsolódó: 
   Az Európai Bizottság vizsgálja Matolcsy "ámokfutását" 
   Brüsszel befagyasztotta a magyar útépítések finanszírozását 
   270 milliárdnyi EU-forrást vennének vissza 
   Hétszázezer új magyart szerzett a kormány 
   Nagy üzlet a letelepedési kötvény 
   Offshore-gyanús cégek értékesítik a letelepedési államkötvényt 


Csatlakozás az Országgyűléshez intézett felhíváshoz 
Kérünk mindenkit, aki valamit tenni szeretni, most csatlakozzon! 
http://nemzetihirhalo.hu/joo/index.php/csatlakozas-az-orszaggyuleshez-intezett-felhivashoz 
Kapcsolódó: Világ-panoráma: Ez a kérdés, válasszatok! 
Fölnyomták Mekkmestert El Qroék az EU-nál

Posted on 2015/07/16Szerző: Admin

Az Európai Bizottság vizsgálja Matolcsy „ámokfutását”

A DK fordult a brüsszeli testülethez amiatt, hogy a jegybankelnök százmilliárdokat fordít közgazdasági nézeteinek terjesztésére és luxusingatlanok vásárlására.
Vizsgálatot indított az Európai Bizottság a Magyar Nemzeti Bank „ésszerűtlen és pazarló intézkedései” miatt – jelentette be a Demokratikus Koalíció.
A testülethez Molnár Csaba, a párt európai parlamenti képviselője fordult azzal, hogy a jegybank elnöke, Matolcsy György 200 milliárd forintot fordít „unortodox gazdaságpolitikai tévképzeteinek” terjesztésére és több tízmilliárdot luxusingatlanokra.
A párt szerint mélyreható brüsszeli vizsgálatra lehet számítani az ügyben, amely „talán több kérdésre is választ adhat majd, lerántva a leplet Matolcsy György közpénzpazarló ámokfutása újabb részleteiről”. A DK szerint a Magyar Nemzeti Bank feladata a forint védelme és az ország pénzügyi stabilitásának fenntartása lenne az adófizetői pénzek „unortodox elköltése” helyett. Az Európai Bizottság lesz az első hivatalos szerv, amely kivizsgálja a gyanús jegybanki költekezéseket – közölték.
(hir24)
Bal-Rad komm: Majd Brüsszelben is megállapítják komoly tudós egyének, hogy Mekkmester tudata nem fogja át a költekezést! Hiszen nem a sajátját költi!
Nyakát szegte az öreg Bush!-de amúgy kutya baja

Posted on 2015/07/16Szerző: Admin
Maine állambeli fészkében hanyatt vágódott és nyakát szegte a vén George H.W. Bush volt amerikai elnök, jelentette be a szóvivője.
bush
A 91 esztendős akasztófavirág állapota stabil. Nyakmerevítővel pátyolgatják egy portlandi kórházban, de úgy néz ki, hogy ezt sem kell neki sokáig viselni. Más rendes ember minimum lebénul egy életre az ilyesmitől, de ez a vén martalóc olyan mint a macska! Még a nyaktörés sem árt neki.
A vén gazember 1989 és 1993 között volt a legfőbb latorállam elnöke. Egy második mandátumért is indult, de Szivaros Billel szemben alulmaradt.
Soha nem látott magasságban az államadósságPosted on 2015/07/15Szerző: Admin
Soha nem látott magasságba, 25 ezer milliárd forint fölé emelkedett júliusban a költségvetés adóssága az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) adatai szerint- írja a Világgazdaság. Az adósság most 1377 milliárd forinttal haladja meg a tavaly év végi szintet.
A központi költségvetés adóssága az előzetes adatok alapján 25 258,1 milliárd forintot tett ki június 10-én – olvasható az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) szokásos jelentésében. Ilyen magas szinten még soha nem járt az adósság, 25 ezer milliárd forint fölé nem került még a tartozások állománya.
Az adósság március és május között is 400 milliárd forinttal emelkedett, júniusban az előzetes (heti) adatközlés szerint további 200-300 milliárddal nőtt, ami annyit jelent, hogy augusztus 17-én, amikor a Magyar Nemzeti Bank közli majd a hivatalos első féléves államadósság-rátát, a szám akár a 78 százalékhoz is közelebb lehet majd, mint a 77-hez. Pedig tavaly év végén a maastrichti adósságmutató 76,9 százalékon állt, és a kormánynak ezt mindenképpen csökkentenie kell az Alaptörvény értelmében.
Az ÁKK azonban nem aggódik, közlésük szerint az emelkedés átmeneti, „az adósság évközi alakulása nem befolyásolja, hogy az adósságráta az év végén a tervezett szintre csökkenjen”. A magyarázat szerint ugyanis az államadósság-kezelő a későbbi lejáratokat finanszírozza most, vagyis csupán az előre kibocsátott állampapírok miatt van növekedés. Miután mind az Alaptörvény, mind pedig az Európai Unió egyetlen pillanatot, a december 31-i számot figyeli, évek óta megszokott a bruttó adósság év végi csökkentése. Ezt hol némi jegybanki árfolyam-rásegítéssel, hol a kincstári számlapénz átmeneti mérséklésével, hol pedig a kormányhoz közel álló állampapír-tulajdonosok (például a Mol) hirtelen értékpapír-értékesítésével érték el.
(Világgazdaság)
Bal-Rad komm: Az ÁKK nem aggódik! Aggódjunk mi! Ez a 25 ezer milliárd forint a 25 után írt TIZENKETTŐ NULLÁVAL fejezhető ki!
Ami USA dollárra átszámítva közel 89 MILLIÁRD USA DOLLÁRNAK felel meg!
1989-ben a magyar külső államadósság 1264 (!) milliárd forint volt. (Akkor a dollár éves középárfolyama 59 ft. volt.)
A forintban kifejezhető adósságnövekményünk HÚSSZOROS! (Persze tudjuk, hogy ez csalóka, de ha ezt megfelezzük!-akkor is iszonyat!)
A MAGYAR ÁLLAM VAGYONI HELYZETÉRŐL NE IS BESZÉLJÜNK!
Mert ami 1989-ben 100% volt, az ma LEGFELJEBB 3 (!) százalék!
Viszont! MAGYARORSZÁG JOBBAN TELJESÍT! Ezt jó ha tudjuk!
Kerítés: alacsonyabb is lesz, drágább is lesz,-de a miénk lesz!

Posted on 2015/07/15Szerző: Admin

Többféle technológiával épül a mintakerítés

Többféle technológiával építik a magyar-szerb határon a mintakerítést, amelynek előkészítését hétfőn kezdték el.
Nagy László, az alapanyagokat előkészítő BV Holding Kft. ügyvezető igazgatója kedden a helyszínen azt mondta újságíróknak, a különféle technológiákat kipróbálva azt vizsgálják, hogy melyik megépítése lesz a legalkalmasabb a teljes, 175 kilométeres szakaszon.
Tájékoztatása szerint az alapanyagokat a BV, a büntetés-végrehajtási gazdasági társaságok vállalatcsoportja állítja elő, az építést a honvédség végzi. Jelenleg a büntetés-végrehajtás a dunaújvárosi Acélszerkezet Kft. segítségével készíti elő a szükséges alapanyagokat, melyeket kedden leszállítottak a mintakerítés építésének helyszínére. Innentől kezdve a honvédség veszi át a munkát.
A kerítés három méter magas lesz, felül és alul is pengés drót (NATO-drót) fut majd – sorolta az ügyvezető. Péntekig három verziót építenek ki 150 méteren. Az első 25 méteren fa oszlopok lesznek majd, és erre kerül a kerítés. Aztán 125 méteren fém oszlopos technológiát alkalmaznak, mely egy részén betonalap készül. Másik részén az oszlopokat cölöpverővel helyezik el. Az oszlopokat 2,5 méterenként telepítik, a határvonaltól 2,5 és 10 méter közötti sávban.
A mintakerítés még a héten elkészül, a teljes 175 kilométert november 30-ig építik meg – tette hozzá Nagy László.
(stop)
Bal-Rad komm: Már egy méterrel alacsonyabb lesz mint a beharangozott, és fordítottan arányosan fog többe kerülni! Csak három méter magas lesz!
Persze a vaddisznók, őzek, nyulak-meg efféle repülni nem tudó lábasjószágok-meg is fognak majd döbbenni! (De majd átkaparnak alatta.)
KELL A KERÍTÉS!
De a kerítés önmagában véve nem elegendő! A kerítés körüli cirkusz pedig csak arra jó, hogy rajtunk röhögjön ismét a világ.


Bicikli túrát szerveznek a kerítés megtekintésére , és a migránsokkal való találkozásokra . A túra finanszírozását a hazai zsidóság állja , hisz nem szeretné , ha a muszlinok épp a lakóparkjuk közvetlen szomszédságukba települnének , mi meg éppen azon vagyunk , hogy migrások ők is és hogy egy kalap alá vegyük őket egyenlő elbánásban részesülnek ezután , sőt a palesztinoknak az üres zsidó lakóparkokban lesz az elszállásolásuk , kérem külön értesítsék a palesztin migránsokat itt békésen egymás mellet fognak élni , és hogy ne vigyék túlzásba a zsinagóga építkezéseket a magyar állam mecsetek építéséhez is hozzá fog járulni , és míg a mecsetek száma el nem éri a zsinagógák számát a bevándorolt zsidóság nem kap több pénzt zsinagóga építésére , hisz az arabok is joggal elvárják , hogy egyenlő bánásmódban részesüljenek a fasiszta zsidókkal kik a nagy testvérükkel egyetemben kibombázták otthonaikból ezt az új népvándorlásnyi tömeget , mert kellet nekik az olajuk , az aranyuk , nem volt elég a gyarmatosítóiknak az a haszon amiért legyilkolták a fél nemzetüket , most kibombázták a másik felét is , így keltek útra , és keresnek új hazát maguknak . De a gyarmatosítóikhoz kellene menniük , hogy forgassanak vissza az elrabolt értékeikből annyit , hogy élhető életet élhessenek a kifosztott jámborok . Mert jöhetnek ők szervezetten is bérgyilkosként , és mint a szabadkőművesek kijelölt gyilkosként azt likvidálni aki miatt ezt a gyalázatot el kell szenvedniök .


Hétszázezer új magyart szerzett a kormányMeglehet a ciklus végére, vagyis 2018 elejére az egymillió új magyar állampolgár. Legalábbis ebben bízik Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, aki arról számolt be, hogy már 700 ezren letették az állampolgársági esküt, és még további 50 ezren nyújtottak be kérelmet.
Elérte a 750 ezret az állampolgársági kérelmek száma, és a 700 ezredik ember is letette az állampolgársági esküt - jelentette be a nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes. Semjén Zsolt tarthatónak látja a célt, hogy a ciklus végére meglegyen az egymillió új magyar állampolgár.

Még százezer

Ezenkívül - folytatta a KDNP elnöke - a tervek szerint a ciklus végére megközelíti majd a százezret azoknak a száma, akik esetében nem honosítanak, hanem megállapítják az állampolgárságukat. Ők jellemzően olyanok, akiknek a szülei vagy a nagyszülei a mai Magyarország területéről vándoroltak ki.Semjén Zsolt szerint tartható a kitűzött cél, az egymillió új állampolgár
Fotó: Polyak Attila - Origo
Semjén Zsolt a legszigorúbb államigazgatási folyamatnak nevezte az állampolgársági eljárást, amit azzal indokolt, hogyminden kérelmezőt legalább háromszorosan ellenőriznek: közigazgatási, közbiztonsági és nemzetbiztonsági kontroll alatt zajlik a procedúra.

Példátlan munka

Szavai szerint a honosítás a magyar állam történetében példátlan munka, amelyet "Magyarország a jövőben is töretlen lendülettel folytat". "Fontos látni azonban, hogy az utódállamok ellenérdekeltek a honosításban, ezért dezinformációkkal igyekeznek azt akadályozni, de nem sok sikerrel" - mondta.
Offshore-gyanús cégek értékesítik a letelepedési államkötvényt

Nemzetgazdasági érdekre hivatkozva, egyszerűbben: letelepedési államkötvényhez kapcsolva a múlt hét közepéig húsz tartózkodásiengedély-kérelem érkezett a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalhoz – tájékoztatták lapunkat a szervezetnél. Ebből eddig összesen 18 esetben zárult le az engedélyezési folyamat.
Azt nem árulták el, hogy a már lezárult kérelmek mely országok állampolgáraitól érkeztek, mint ahogy azt sem, mekkora az igény a kötvények iránt. Kérdéseinket, hogy milyen az érdeklődés a letelepedési államkötvények iránt, az Államadósság Kezelő Központnak (ÁKK) is feltettük, ám arra való hivatkozással tértek ki a válaszadás elől, hogy zártkörű kibocsátású állampapírról van szó. Csupán annyit jegyeztek meg, hogy a Letelepedési Magyar Államkötvény kibocsátása megkezdődött.

A titkolódzás érthető: az érdeklődésnek ugyanis ennél nagyobbnak kellene lennie. Magyarország az általunk megismert minden versenytárs államnál olcsóbban adja el „uniós útlevelét”. A hazai törvény értelmében, aki 250 ezer euróért (vagyis 75 millió forintért) speciális, legalább ötéves lejáratú állampapírt jegyez, a korábbiaknál gyorsabban szerezhet letelepedési engedélyt, és kap könnyű, tulajdonképpen szinte vízummentes mozgási lehetőséget a fejlett világban. Az állami útlevél-árusítás nem szokatlan jelenség, „üzletembervízumot” mások is kínálnak, csakhogy amíg például Bulgária 500 ezer eurós befektetést követel meg, addig Magyarország ennek a felével is megelégszik.
Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter és Rogán Antal egy állampapír-értékesítési ponton. Vételen

A versenyképesnek tűnő magyar ajánlat révén reménykedhetett a javaslat előterjesztője, Rogán Antal, a Fidesz frakcióvezetője abban, hogy a következő két-három évben összesen egymilliárd euró letelepedési kötvényt adhat el az állam. Csakhogy nem látszik az érdeklődők rohama. Ahhoz, hogy valóban összejöjjön az egymilliárd euró, már most naponta három új letelepedőt kellene jegyezni.
A tervektől két ok miatt maradhat el az érdeklődés. Egyrészt: még nem is kezdődött el az árusítás igazán. A szabályok értelmében a letelepedési államkötvényt a magyar állammal szerződött forgalmazókon át lehet szerezni. A cégeket – a magyar eljárásrendben eddig szokatlan módon – az Országgyűlés gazdasági bizottsága jelöli ki, meghatározva, hogy az állam egyes partnerei mely országok állampolgáraival állhatnak kapcsolatban, és területileg hol szolgáltathatnak. A bizottság külön határoz minden társaság alkalmasságáról, elnöke, Rogán Antal maga tekinti át a cégeket, tesz javaslatot, és a jegyzőkönyvek tanúsága szerint a testület minden további nélkül el is fogadja indítványait.
A jóváhagyás után az Államadósság Kezelő Központnak kell szerződést kötnie a bizottság és az elnök által kiválasztott cégekkel. Ez azonban nem haladt zökkenőmentesen. A bizottság hét cégnek adott engedélyt, ám az ÁAK csak néhány hónap elteltével kötött szerződést több társasággal. Az arab térségért, a Kelet-Európáért és a Szingapúrért felelős cégekkel csak augusztus végén kötöttek megállapodást, ezért, ha lettek is volna potenciális érdeklődők, nem tudtak kihez fordulni.
Erről panaszkodott lapunknak Halmos Bálint ügyvéd is, akit emirátusi ügyfele kért meg arra, járjon el ügyében – ám a területileg illetékesnek kijelölt Arton Capital Hungary Kft.-t sehogy sem sikerült megtalálniuk. A társaság az elektronikus és a postai levelekre sem reagált, telefonon is elérhetetlennek bizonyult, miközben az ÁKK hol az országgyűlési bizottsághoz, hol a céghez irányította az ügyvédet kérdéseivel. Az ügylet így kútba esett, Halmos szerint az Egyesült Arab Emírségek állampolgárságával rendelkező befektetőt nem csupán a szervezetlenség bizonytalanította el, de az is, hogy a kijelölt cégnek nem csupán a tetemes, 40 ezer eurós (12 milliós) eljárási díjat kellett volna kifizetnie, de valójában az alig működő, néhány hónapja alapított, mindössze egymillió forint alaptőkéjű cégnél kellett volna lekötnie a 75 milliós befektetést öt évre.
A helyzet ugyanis az, hogy a magyar szabályok szerint külföldi állampolgároknak csak közvetítőn keresztül lehet a kötvényeket lejegyezni. A kötvényeket a bizottság által kijelölt, az ÁKK-val szerződött vállalkozás vásárolhatja csak meg. A cég ezek után maga bocsát ki értékpapírt, amelyből (és nem az államkötvényből) kell a letelepedni szándékozónak legalább 250 ezer eurónyit legalább öt évig birtokolnia. A külföldiek tehát nem az állammal, hanem a cégekkel szerződnek, vagyis pénzük befektetésével nem a magyar országkockázatot vállalják fel, hanem a kijelölt cégekét. A garanciális problémát a Magyar Nemzet korábbi információja szerint már érzékelték, és módosítani kívánnak a szabályokon. A Nemzetgazdasági Minisztérium lapunk érdeklődésére ezzel kapcsolatban csupán annyit jegyzett meg, hogy a jogszabály alkalmazásával kapcsolatos tapasztalatokat figyelemmel kísérik, és ha szükséges, javaslatot tesznek a módosítására.
A garanciák nélkül elég nagynak tűnik a kockázat – a hét kijelölt társaság közül ugyanis még az Arton néz ki befektetői szempontból a legjobbnak: megismerhetőek a tulajdonosai, és Magyarországon van bejegyezve. A többi társaság azonban általában valamely alacsony adófizetési kötelezettségéről híres államban. Az ÁKK honlapja szerint a magyar állam megbízottjaként az Arton mellett a Kajmán-szigeteken bejegyzett Hungary State Special Debt Fund, a máltai székhelyű Discus Holdings Ltd., a ciprusi Lannozone Holdings Ltd., a szingapúri Euro-Asia Investment Management Pte Ltd. és két liechtensteini vállalkozás, a VolDan Investments Ltd. valamint a S & Z Program Ltd. Ezen cégek tevékenysége az adatok szerint több mint félszáz országra terjed ki, mögöttük – az országgyűlési bizottságban az elnök által bejelentett adatok szerint – megismerhető, sokszor magyar magánszemélyek állnak. Néha egyértelmű kormánypárti kötődéssel.

Rogánnak elég volt a háromhetes múlt

A Letelepedési Magyar Államkötvényt kínáló társaságok közül kettőt mindössze három héttel azelőtt jegyeztek be az adóparadicsomnak számító Liechtensteinben, hogy a magyar parlament gazdasági bizottságától megbízást kaptak e feladatra – tudtuk meg. A többi, hasonló szolgáltatást nyújtó céget szintén offshore-gyanús helyszíneken jegyezték be. 
A bizottság vezetője, a Fidesz frakcióvezetője és V. kerületi polgármestere, Rogán Antal, valamint Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes többször is kiállt eme eljárás mellett, mondván: az a cég, amelynek ismertek a tulajdonosai, nem offshore. Igaz, a listán szereplő társaságoktól a tulajdonosok, ügyvezetők adatait önbevallásos alapon is elfogadták. Az interneten a cégekről meglehetősen kevés független adat lelhető fel, bár többük látványos honlapok gazdájának látszik.
A május 22-én Liechtensteinben bejegyzett VolDan Investments Ltd. Oroszország, Ukrajna, Türkmenisztán, Grúzia, Belorusszia, Üzbegisztán, Montenegró, Szerbia és Bosznia-Hercegovina érdeklődő polgáraival foglalkozik. A gazdasági bizottság az alapítás után három héttel, június 10-én bízta rá e felelősségteljes tevékenységet, az Államadósság Kezelő Központtal (ÁKK) augusztus végén állapodtak meg. A társaság tulajdonosa önbevallásuk szerint a helyi illetőségű Walter Wachter, ügyvezetője Josef Hermann, ez utóbbi adatot a független adatbázis is alátámasztja. A céghez köthető, állampolgárságot népszerűsítő honlapra nem akadtunk.
A magyarrá válni kívánó egyiptomi, marokkói, tunéziai, algériai, jemeni, ománi, iráni, katari, kuvaiti, libanoni, iraki, szaúd-arábiai, szíriai, líbiai, jordániai és bahreini lakosokat a szintén május 22-én Liechtensteinben – más címen – alapított S & Z Ltd. kezeli. A Rogán Antal vezette bizottság e céget is három hétre rá választotta ki kedvezményezettként, velük már júliusban kötöttek szerződést. E társaság tulajdonosa az önbevallás szerint a szíriai Zina Akkád Vattar, ügyvezetője a VolDan tulajdonosaként megismert Walter Wachter, utóbbi adatot a svájci regiszter is igazolja. Saját honlapot szintén hasztalan kerestünk.
A kínai, illetve vietnami polgárok a Kajmán-szigeteken bejegyzett Hungary State Special Debt Fundhoz fordulhatnak, amelynek tulajdonosa a magyarországi lista szerint SimonMu (a Wanhua nevű kínai világcég vezetője), Jonathan Chan, Lian Wang és Boros Attila, utóbbi kettő az ügyvezető. Erről független dokumentumot nem találtunk, mindenesetre létezik látványos weblap, melynek jogtulajdonosa a Hongkongban bejegyzett Hungary State Special Debt Management Ltd. Boros Attila az azóta elterjedt hírek szerint azt a Hajdú-Bétet irányította 2000 és 2004 között vezérigazgatóként, amelynek pont ez az időszaka szerepel a Bajnai Gordon volt miniszterelnök ellen indított fideszes lejárató kampány középpontjában.
A Máltán bejegyzett Discus Holdings Ltd.-hez Dél-Afrika, Indonézia, Kenya, Nigéria, az USA, Kazahsztán, Thaiföld, Azerbajdzsán és Törökország lakói folyamodhatnak. E cég a nyilatkozatok szerint Kiss Lászlóé, ügyvezetője a többek között RTL Klub-beli befektetéséről ismert Rákosi Tamás kollégájaként dolgozó, a Bibó Kollégiumban végzett Zsoldos János Demeter, aki jelenleg egy weblap szerint máltai tanácsadó. Kiss László korábbi saját bevallása szerint adótervezéssel foglalkozott. (Ez általában a nagyüzemi offshore-cégalapítás megszépítő elnevezése.) Itt is van látványos, a letelepedési engedély megszerzésére felhívó honlap (mely ugyanakkor nem közöl tulajdonost-ügyvezetőt és hivatalos cégkivonatot).
Juhász Péter az Arton Capital állítólagos székhelyének kapujánál

Az indiaiak, illetve a „Cipruson regisztrált cégek többségi tulajdonosai” számára lehetőséget kínáló, ciprusi Innozone Holdings Ltd. bevallott tulajdonosa és ügyvezetője Földvári Gábor. A cég tényleg létezik, bár honlapot nem leltünk hozzá. Afganisztán, Pakisztán, valamint a „Pakisztánban, Máltán és az Egyesült Arab Emírségekben bejegyzett cégek többségi tulajdonosai” a magyar bejegyzésű Arton Capital Kft.-t kereshetik. A tulajdonos itt a valószínű névadó, a bulgár lakcímű Tchilinguirian Armand Arton, rajta kívül Vladimir Nikolov Kolev, Milen Georgiev Keremedchiev, illetve az egyedüli magyar lakcímű Balogh Radosztina Veselinova jegyzi. A magát nemzetköziként bemutató Arton Capital működtet ugyan egy több ország letelepedési ügyeit intéző honlapot, ám nem leltük fel a pontos céghátteret, a domaint Armand Arton regisztrálta. Az ÁKK e társasággal augusztus 29-én szerződött.
Az esetleg érdeklődő szingapúriakkal külön cég, a helyben bejegyzett Euro-Asia Investment Management Pte Ltd. foglalkozik. A társaságnak, amellyel az ÁKK augusztus 22-én szerződött, a témáról szóló anyagokon kívül nem leltük online nyomát, bár szintén működtet látványos honlapot, melyet Bi Jingnan jegyzett be Kínában. A cég közlésük szerint az Asian Capital Investment Group birtokában áll. Ennek, a cégadatbázisok szerint hongkongi társaság, tulajdonosaként nem hivatalos honlapokon a magyar Raj Rafael tűnik fel. A leírások szerint mindenfajta kereskedelemmel foglalkoznak, ami Kínával kapcsolatos. A szingapúri céggel, melynek ügyvezetéseként a magyar Engel ügyvédi irodát tüntetik fel, augusztus végén szerződött az ÁKK.

Lelakott bérházból adnák a papírt?

Felháborítónak nevezte Juhász Péter, az Együtt társelnöke, hogy Rogán Antal Fidesz-frakcióvezető hathatós közreműködésével nevenincs, részben offshore státusú cégek vehetnek részt az államkötvényjegyzésért cserébe magyar letelepedési engedélyt igénylő külföldiek ügyintézésében. Sajtótájékoztatóját a kijelölt cégek közül az egyetlen magyar bejegyzésű cég, az Arton Capital állítólagos székhelyének helyet adó fővárosi bérház előtt tartotta. A társelnök nem lelte az Arton Capital nyomát sem a székhelyként megjelölt, amúgy meglehetősen lelakott belvárosi bérház homlokzatára kihelyezett táblákon, sem a kaputelefonon. Kutatásaik szerint az Arton Capital ügyvezetője cipőkereskedelemmel foglalkozik.
Az Országgyűlés gazdasági bizottsága a bevándorlási program kapcsán csak olyan cégeket hagy jóvá, amelyek feltárják valódi tulajdonosaikat, tehát nem tekinthetők offshore státusúaknak – közölte reakciójában Koszorús László fideszes országgyűlési képviselő. Adószakértők szerint önmagában az, hogy egy cég nyilatkozik tulajdonosairól, nem módosít sem cégjogi státusán, sem nemzetközi adóelkerülésre lehetőséget nyújtó helyzetén.


Óránként vitték ki a hullákat”

Egészségi állapota miatt akarnak kilakoltatni egy 71 éves mozgáskorlátozottat” – ezzel a felütéssel kezdődik a Magyar Szociális Fórum napokban kiadott drámai hangú közleménye, amelyben a szervezet harcba száll a VI. kerületi önkormányzattal, hogy megvédhesse az idős ember fővárosi otthonát.
HIRDETÉS 
Mint írják, Terézváros jobboldali vezetése arra hivatkozva akarja kitelepíteni a „súlyos beteg, 81 százalékos rokkant mozgáskorlátozott” férfit, hogy díjtartozása van, nem rendeltetésszerűen használja a lakást és életvitelével zavarja a lakókörnyezet nyugalmát. 
Fotó: Móricz-Sabján Simon / Népszabadság
Csakhogy a Magyar Szociális Fórum szerint mindez csúsztatás: már nincs tartozása, a 24 négyzetméteres szoba-konyhás önkormányzati bérlakása karbantartásában nem segített neki az önkormányzat, „a lakókörnyezet nyugalmát pedig a kutya, a férfi egyetlen társának jelenléte zavarhatja”.


Az otthonvédő szervezet felháborítónak tartja azt is, hogy
az 56 ezer forint nyugdíjból élő idős embertől 64 ezer forintot követel az őt kilakoltató végrehajtó.
A közleményt némiképp árnyalja, hogy a Magyar Szociális Fórum nagyvonalúan elsiklott az ügy néhány korántsem mellékes részlete felett. Ez mindjárt a takaros terézvárosi bérház kapujában kiderül: első ottjártunkkor, még kedden délelőtt már a bejáratnál gyomorforgató bűzbe ütközni. A szag pedig egyre elviselhetetlenebbé válik, ahogy közeledünk az idős férfi, Hüvelyes Lajos földszinti lakásához. A bejárati ajtón több üveg kitört, a réseken háborítatlanul áramlik ki a fekália bűze, ami aztán megreked a ház lépcsőházában, udvarán. Pár perccel később nyílik az ajtó: idős, zavart tekintetű férfi botorkál ki. Papucsát, nadrágját, pólóját barna, nedves foltok borítják.
– Tiszta szar az egész ember. Ahogy a lakása is.


HIRDETÉS
Mert soha nem viszi ki a kutyáját, az a szerencsétlen jószág ott végzi el a dolgát – súgja a férfi közvetlen szomszédja, egy nyugdíjas asszony, aki könnyeivel küszködve fűzi hozzá: – Nekem is ebben a mocsokban és bűzben kell élnem évek óta. Naponta többször felsúrolok az ajtók előtt, de hiába, így is úgy néz ki, és úgy bűzlik minden, mint a budi.
Percek múltán egy másik szomszéd is előkerül: – Ötven éve élek itt, de már nem bírom tovább, elköltöznék. De hát elmenni sem tudok! Ha jönne egy vevő, az már a kapuban kifordulna a házból a bűz miatt.
A két asszony azt mondja: a férfira régóta rá sem néz senki, de a hét elején váratlanul jött valaki, aki „elkezdte kilapátolni a szart”, szóval talán valami történik végre. Kiül a csalódottság az arcukra, amikor megtudják: a Magyar Szociális Fórum hirdetett szerdára sajtótájékoztatót, alighanem azért takarítottak a lakásban.
Fotó: Móricz-Sabján Simon / Népszabadság
Noha négy kukát is telepakoltak, a szerdai sajtótájékoztatóra sem sikerült érdemben javítani a helyzeten. A lépcsőházban maradt a bűz, és még a Magyar Szociális Fórum alapítója, Simó Endre is azt javasolja, mindenki takarja el száját, orrát egy ronggyal, ha belép az idős ember lakásába. A helyzetről sokat elárul, hogy az undor még az újságírók kíváncsiságát legyőzi. A küszöbön is csak néhány másodpercig lehet kibírni: a kis lakás előterében barna lé kavarog a kövön, a falak feketék, mindent mocskos massza borít, kábelek, vezetékek hálózzák be a szobát, a szag, a bogarak sokasága elviselhetetlen.
Simó Endre rövid sajtótájékoztatót tart a bűzben, és kijelenti,
a kialakult helyzetért az önkormányzat a felelős,
mert nem segítette az idős embert, most pedig az utcára is tennék. Az őt hallgató lakók háborognak, s valaki közbeszól: – Ha segíteni akar, akkor ne sajtótájékoztatót tartson, hanem takarítson ki mindennap nála!
A lépcsőházban a kerület álláspontja is kiderül. A hivatal munkatársa közleményt oszt ki, amelyben azt írják, a Magyar Szociális Fórum „szociális demagógiára” épít, állításaival szemben a terézvárosi családsegítő rendszeresen segítette a férfit. Adtak élelmiszercsomagot, többször, utoljára az idén márciusában kitakaríttatták a lakást, ráadásul a gondozási központ is felkínálta segítséget, ezt azonban a férfi visszautasította.
– Sok mindenben segíthetünk, de a szociális munkásoknak, a családsegítő központnak nem az a feladata, hogy napi rendszerességgel, ráadásul ilyen körülmények között takarítsanak. És azt sem szabad elfeledni, hogy a ház lakói 2004 óta panaszkodnak a férfira, életkörülményeire, a bűzre. Nekünk az ő érdekeiket is figyelembe kell venni – magyarázza a ház udvarán Járási László, a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. főosztályvezetője, és hangsúlyozza azt is: – Hüvelyes urat egy korábbi eljárás során megvizsgálták, és nem szorul gyámságra. Bár továbbra is segítenénk abban, hogy bentlakásos szociális intézménybe kerüljön, ő dönthet, s ezt eddig mindig visszautasította.
– Miért nem akar otthonba költözni? – kérdezzük a lépcsőházi szócsatát zavartan, idegesen figyelő Hüvelyes Lajost, aki koszos farmerban támaszkodik a falnak.
– Félek. Egyszer bevittek a kórházba. Ha ott maradok, meghalok.
Tudom. Láttam, hogy a hozzám hasonló emberek sorra meghaltak ott. Óránként vitték ki a hullákat. Nem megyek sehová – feleli ingerülten.
Fotó: Móricz-Sabján Simon / Népszabadság
Simó Endrének felvetjük, ezúttal talán téved, úgy tűnik, jobb helye lenne egy otthonban a férfinak, hiszen magáról és kutyájáról sem tud már megfelelően gondoskodni, ráadásul sokak életét teszi pokollá. A férfi azt feleli: – Hüvelyes úr tudatában van cselekedeteinek, maga dönthet a sorsáról. Ezt el kell fogadnunk.
Azért pedig senkit nem lehet kilakoltatni, mert félig béna, és ezért nem tud takarítani.
A sajtótájékoztató véget ér, de semmi nem változik. A Magyar Szociális Fórum nem enged, alkotmányos alapjogokra hivatkozva harcol a férfi otthonáért. Az önkormányzat sem visszakozik: a lakók és a férfi érdekeire hivatkozva otthonban helyeznék el az idős embert, a kilakoltatást pedig nem függesztik fel. És marad a bűz is, ami megüli a takaros terézvárosi bérház lépcsőházát, udvarát.


KÜLFÖLD

Félelmetes haderővel jönnének az amerikaiak

Harckocsikkal, önjáró lövegekkel és harci helikopterekkel is rendelkezik, nincs szüksége „külső támogatásra". A mintegy ötezer főből és legalább ötszáz harcjárműből álló egység önálló műveletekre képes, akár 7-10 napra elegendő muníciót tud magával vinni – így írható le az amerikai szárazföldi erő páncélosdandár harccsoportja, amelynek nehézfegyverzetét, a többi között M1 Abrams tankjait és M2 Bradley gyalogsági harcjárműveit – Ashton Carter amerikai védelmi miniszter tallini bejelentése értelmében – az USA több kelet-európai országban kívánja időlegesen állomásoztatni.
Carter hangoztatta, hogy nem akarnak háborút Oroszországgal, de megvédik szövetségeseiket. A NATO keleti frontján ugyanis nagy az ijedtség Oroszország ukrajnai nyomulása miatt. – Főleg a Krím bekebelezése után kezdték a balti államok és a lengyelek erőteljesen sürgetni, hogy a NATO állandóan állomásoztasson csapatokat a térségben. A múlt szeptemberi walesi csúcson ezt elutasították, helyette jött a sűrített hadgyakorlatozás, az erők folyamatos rotálása – mutatott rá lapunknak nyilatkozva Szenes Zoltán volt vezérkari főnök, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanszékvezető professzora.
A nyugalmazott vezérezredes felidézte, hogy az oroszokkal szembeni szemléletváltásra a baltiak és a lengyelek már a 2008. augusztusi ötnapos grúz háború után hevesen buzdítottak. Az érintettek félelmeit jól összefoglalta Alexander Motyl 2008. szeptemberi cikke (Megvédené-e a NATO Narvát?), amelyben a Rutgers Egyetem professzora kifejtette: az orosz kisebbség védelmére hivatkozó Moszkva pillanatok alatt el tudná foglalni az észt–orosz határon fekvő 60 ezer lakosú várost, amit a NATO nem tudna, de valószínűleg nem is akarna megvédeni.
Az akkori grúz elnök, Miheil Szaa­kasvili által kezdett-kiprovokált háború, az orosz katonai válasz a NATO-n belül sok mindent megváltoztatott. Míg 2004-ben leállították az Oroszországgal szembeni stratégiai tervezést, a grúz háború után újraindították. A Krím orosz bekebelezése azt hozta, hogy ma már védelmi tervek készülnek. Igaz, a NATO-n belül megoszlanak a vélemények az orosz fenyegetésről. Míg a baltiak és a lengyelek történelmi tapasztalataik alapján ezt komolyan veszik, a déli szárny országait, például az olaszokat, jobban aggasztja Líbia.
M1 Abrams tankok egy hadgyakorlaton
Truth Leem / Reuters
Szenes úgy látja, hogy a lengyelek kétoldalú alapon kezdtek együttműködni az amerikaiakkal. Washington hozzáállása is megváltozott. Míg korábban leépítették Európában állomásozó erőiket, a krími válság nyomán egyre sűrűbb európai gyakorlatokra küldik szárazföldi egységeiket. Viszonylag új elemet jelentenek a dandár harccsoportok (Brigade Combat Team, BCT), ezeket az M1 Abrams tankok mellett a modern kerekes harcjárművek, a Strykerek köré is szervezik.
A nehézfegyverek ideiglenes kelet-európai telepítését a nyugalmazott tábornok szerint az USA rövid időn belül meg tudná oldani. Különböző bázisokon tárolnák a tankokat, harcjárműveket és önjáró lövegeket, a rotációban átdobott legénység azokon gyakorlatozna. A költségtakarékos módszerrel biztosítanák kelet-európai jelenlétüket, s csillapítanának bizonyos idegeskedéseket.


Világ-panoráma: Ez a kérdés, válasszatok! - Echo Tv


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése