2018. január 22., hétfő

Vau – vau gojok ez is holokamu volt.


Vau – vau gojok ez is holokamu volt.


Az ukrán népirtás, a holodomor emléknapja - a fő felelősöknek a hajuk szála sem görbült

Miközben gőzerővel dübörög a holokauszt-propaganda, az emberek legnagyobb része az ukrajnai népirtásról – a holodomorról – még csak nem is hallott. Nem is várható, hogy sokat beszéljenek róla, ugyanis a hat-hétmillió ukrán halálra éheztetésében kulcsszerepet játszó személyek között zsidó származású személyek is szép számban voltak. Ennek a ténynek a felemlegetése persze – mint tudjuk – szigorúan tilos, mivel „egy újabb holokauszthoz vezet”.

Ukrajnában ez évben november 24-én emlékeznek meg arról, hogy 1932-33 folyamán Sztálin parancsára több millió ukránt éheztettek halálra. A vörös diktátor elrendelte, hogy az ukrán parasztoknak be kell lépniük a termelőszövetkezetekbe, terményeiket pedig be kell szolgáltatniuk. A bolsevik fegyveres bandák ellepték az ukrán falvakat, mindenütt élelmiszert koboztak el, az ellenálló parasztokat, de azokat is, akiket menekülés közben elfogtak, kivégezték, vagy börtönbe hurcolták.
A blokád alá vett hatalmas területen az emberek kétségbeesésükben gyökeret, fakérget és füvet ettek, és bizonyíthatóan előfordult olyan eset is, hogy a halottakat fogyasztották el. Az áldozatok számával kapcsolatban eltérő becslések vannak: egyes ukrán történészek lehetségesnek tartják, hogy 10 millióan is meghalhattak az éhínség során, míg több nyugati történész 3 és fél millió áldozattal számol. A kutatók többsége úgy véli, hat-hétmillió ukrán veszthette életét az 1932-33-as népirtás idején. Az elhunytaknak hozzávetőleg a fele gyermek volt.

A szovjet kormányzat természetesen hosszú ideig tagadta, hogy egyáltalán bármikor is tömeges éhínség lett volna Ukrajnában. Aki pedig mégis azt állította, hogy igenis volt, az könnyen a Gulágokon találhatta magát. Csupán az 50. évfordulón (1982-ben) ismerték el hivatalosan Moszkvában a nagy ukrán éhínség tényét, habár azt az 1932-33-ban bekövetkezett állítólagos „szárazsággal” indokolták. Manapság az orosz kormány nem tagadja, hogy sok millióan éhen haltak Ukrajnában 1932-33-ban, habár sok politikus és történész állítja: a sztálini vezetésnek nem volt szándékában az ukrán lakosság közel egynegyedének kiirtása. Egyelőre csak tíz ország ismerte el az Ukrajnában 1932-33-ban történteket genocídiumnak. (A holodomor kifejezés egyébként az „éhség” jelentésű ukrán 'голод', illetve a „éhség”, illetve „járvány kitörése” jelentésű 'мор' szavak összetétele. A 'Морити голодом' szókapcsolat jelentése pedig: „éhség által meghal”.)

Ukrajnában 2006 óta minden november hónap negyedik vasárnapján emlékeznek meg a borzalmas népirtásról. Az ukrán kormány az idei megemlékezés alkalmából közzétett nyilatkozatában leszögezi: „Habár a holodomor megtörténte az emberiség legrosszabb oldalát mutatja meg, az ukrán nép hihetetlen elszántságot és bátorságot tanúsított ezzel a rettenetes kegyetlenséggel szemben, amely a megtörhetetlen nemzeti léleknek a bizonyítéka”.

Aki meg szeretné érteni a német nemzetiszocializmus, valamint az ukrán és számos más állam nacionalista mozgalmainak zsidóellenességét, annak szembesülnie kell a ténnyel: az Ukrajna lakosságát 1932-33-ban terrorizáló és halálra éheztető bolsevik fegyveres osztagok vezetői között több zsidó származású személyt is találunk. Sőt, az egész akció levezénylője, Lázár Mojszejevics Kaganovics, szintén zsidó származású volt. Ez a példátlanul kegyetlen alak a Kommunista Párt Központi Bizottságának megbízottjaként a vörös birodalom számos pontján tűnt fel személyesen a „kollektivizálás” végrehajtása céljából. Járt a Volga-vidékén, Oroszország központi részein, az Észak-Kaukázusban, Szibériában. Útját mindenütt vér, könny és szenvedés kísérte. A tömeggyilkos Kaganovicsnak jellemző módon a haja szála sem görbült: soha nem bánta meg tetteit, és őt sem vonták soha felelősségre több millió ember tudatos meggyilkolásában játszott szerepéért. 1991-ben halt meg Moszkvában. Ágyban, párnák között.
Perge Ottó - Kuruc.info
Kapcsolódó:
Hihetetlen, de igaz: újabb "kárpótlásokat" követel Európától az izraeli holokamu-maffiaHatvanhat évvel a II. világháború után még mindig él 208 ezer holokauszt-túlélő Izraelben, java részük 80 év felett jár - közölte a "népirtással" foglalkozó (nem a palesztinok ellen irányuló népirtásról van szó - a szerk.) egyik alapítvány a holokauszt-emléknap alkalmából.

Izrael állam alapítása után a "soá túlélői" a lakosság hozzávetőleg felét adták (de őket valamiért nem szokták levonni a holotörténészek az eltűnt zsidók számából - pontosabban beszámolják az "elgázosítottak" közé), mára négy százalékra csökkent az arányuk - ami nem rossz ahhoz képest, hogy hatvanhat évvel ezelőtt kiirtották őket...Az úgynevezett holokauszt legutóbbi emléknapja okán (úgy tűnik, minden hétre jut néhány ilyen emléknap) a közel-keleti országban vasárnap bizottságot hoztak létre a zsidó áldozatok "odaveszett javainak visszaszerzésére" (tehát még mindig nem volt elég a sok milliárd eurós kárpótlásáradat). A The Holocaust Era Asset Restitution Tas Force (HEART) elnevezésű szervezet évtizedek óta az első hivatalos izraeli kezdeményezés, amely arra irányul, hogy"visszaszerezzék a nácik által meggyilkolt áldozatok javait". (Ugyanakkor a zsidóktól soha senki nem követelte vissza a kommunizmus során ellopott javakat, soha nem fizettettek velük semmiféle kárpótlást az évtizedekig tartó magyarellenes vérengzés miatt.)Németország az 1950-es évek óta sok túlélőnek fizetett jóvátételt, de izraeli álláspont szerint "sok követelést nem teljesítettek". "A legtöbb kelet-európai országnak rendeznie kell a zsidóktól elvett javak és jogok sorsát" - mondta Lea Nessz miniszterhelyettes, a projekt kormányfelelőse. A bizottság listáján több mint félmillió (!) követelés szerepel, ezek már megtekinthetők a HEART honlapján.
A kezdeményezés iránt Benjamin Netanjahu izraeli kormányfő is kifejezte támogatását. A miniszterelnök szerint a szervezet "versenyt fut az idővel", mert sok "áldozat" már nincs életben vagy nagyon idős. A cionista vezetésű európai államok pedig várhatóan tolongani fognak, hogy az adófizetők újabb milliárdjait utalják át az aljas zsidó szélhámosoknak...
(MTI nyomán)
Még jó, hogy a versenyzők maguk is mind fél zsidók vagy zsidók.

A 2013-as zsidóseggnyalási verseny eredményhirdetése Az alábbiakban ismertetjük a mögöttünk hagyott esztendő zsidóseggnyalási versenyének első tíz helyezettjét, valamint azokat a nyilatkozatokat is, amelyekkel a versenyzők kiérdemelték, hogy a legjobb tíz közé kerüljenek.
Némi hiányérzetünk azért lehet, mert például Mesterházy Attila, Semjén Zsolt, Erdő Péter és Balog Zoltán az öldöklő küzdelemben kiszorult a legjobbak közül. A verseny azonban még nem ért véget, jövőre lehet javítani a helyezéseken. Hajrá, bérencek! Soha ne feledjétek, hogy hatalmatok, jólétetek megőrzése a versenyben elért helyezésetekre okot adó megnyilvánulásaitoktól függ! 1. Orbán Viktor miniszterelnök: "Azt magyarázom az embereknek, hogy nekünk tilos a zsidókra mint veszélyre tekintenünk, inkább tekintsünk rájuk, mint Isten ajándékára."
"A történelem megtanította a magyarokat arra, hogy időben fel kell ismerni az antiszemitizmust, megtörten hajtunk fejet az áldozatok emléke előtt, és hálát adunk Istennek a magyarországi zsidó közösség megmaradása miatt." 
2. Gáncs Péter evangélikus püspök: "Meg kell vallanunk, amikor gyengék, gyávák és némák voltunk, és határozottabban kell szót emelnünk napjainkban is a gyűlölettel, így az antiszemitizmus mindenféle megnyilvánulásával szemben. Ahogy ezt az Egyházak Világtanácsa nyilatkozata tömören summázza: Az antiszemitizmus bűn Isten és az emberiség ellen."
"Sokan elfelejtették János apostol intését: 'Aki gyűlöli a testvérét, embergyilkos; azt pedig tudjátok, hogy az embergyilkosnak nincs örök élete.' (1Jn 3,15)" 
3. Németh Sándor, a Hitgyüli "vezető lelkésze": "A prófécia szerint az idők végén Isten véget vet a diaszpórának, a zsidókat fölveszi a pogányok közül, és elindítja az összegyűjtés időszakát. Ezt az összegyűjtést úgy hívják: cionizmus. Amikor tehát manapság ezt a kifejezést gyalázzák, akkor magát Istent káromolják." 4. Fabiny Tamás evangélikus püspök: "Nekem is, egyházunknak is és minden magyarnak adóznia szükséges a zsidó kultúra előtt."
"Az egyháznak is a maga sajátos nézőpontjából emlékeznie kell. Emlékeznie kell mindarra, amit szóval, cselekedettel és mulasztással elkövetett, zsidó testvérei ellen is. Bűnvallást kell tennie Luther hatalmas életművéből - melyet összességében pozitívnak értékelek - különböző korszakokat lehet elkülöníteni. Kétségtelen, hogy élete legvégén olyan kijelentésekre ragadtatta magát, amit egyszerűen nem lehet vállalni."
"Ahol a Parlamentben vagy azon kívül listákat próbálnak emberek bizonyos csoportjáról összeállítani, ott tovább él Kain lelkülete". 
5. Martonyi János külügyminiszter: "A magyar holokausztot magyarok követték el magyarok ellen, az elkövetők és az áldozatok egyaránt magyarok voltak, számunkra ez a legnagyobb nemzeti trauma, amivel szembe kell nézni".
"Hiszünk a zsidó reneszánszban Magyarországon." 
6. Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter: "A magyar állam is felelős volt a holokausztért."
"Nemcsak a holokauszt áldozataira emlékezünk az emléknapon, nemcsak azokra, akiket akkor elveszítettünk, hanem azokra is, akik a vészkorszak idején történtek miatt nem születhettek meg." 
7. Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke: "A Demokratikus Koalíció (DK) fejet hajt a zsidóság, a cigányság és a melegek ellen indított népirtás áldozatai előtt. Arra, ami történt, nincs és nem is lehet magyarázat. Ez a bűn. A holokauszt bűne örökre ott van az emberiség lelkiismeretében, emlékezetében." 8. Prőhle Gergely, a Külügyminisztérium politikai államtitkára, a Magyarországi Evangélikus Egyház országos felügyelője: "Következetes, hívő, keresztény ember nem lehet antiszemita."
"Próbáljuk meg értelmezni azt, ami történt, és örüljünk annak, hogy a zsidó élet Budapesten létezik." 
9. Bajnai Gordon, az Együtt-PM szövetség vezetője: "A magyar nemzet nem lenne teljes zsidó honfitársaink nélkül - a magyar zsidóság öröme az egész nemzet öröme, a magyar zsidóság tragédiái pedig az egész nemzet vesztesége." 10. Wintermantel Péter, a Külügyminisztérium helyettes államtitkára: "Izraelre baráti államként tekint Magyarország, nagyon szoros kötelékek fűzik össze a két országot. A magyar társadalom egyértelműen megmutatta, hogy elutasítja az antiszemitizmust."
"Magyarország büszke arra, hogy az itteni zsidó közösség virágzik, és aktívan őrizheti a vallását, hagyományait, kultúráját. Fontos ezt az üzenetet eljuttatni Izraelnek is, hiszen jelenleg több torz és eltúlzott információ jelenik meg hazánkról." "Gazdasági szempontból is kiemelt partner Izrael, a kereskedelmi forgalom mellett az izraeli befektetések is jelentősek. Emellett lényegesek a két ország közötti innovációs és tudományos kapcsolatok is." 
Perge Ottó A szerkesztőség különdíja: Lázár János holokausztügyi államtitkár: a magyarok még mindig nem kértek elég meggyőzően bocsánatot Rákosi népétől, ezért "a nemzeti identitás részévé kell tenni" az erre való törekvést, ha magyarok akarunk maradni

Vau – vau helytartók a seggükből szalasztottak - kiosztották az észt nektek -van egy rossz hírem , nálunk már nem ők osztják az észt .
De azért csak nyaljatok tovább.

A holoparaziták "kemény magjának" nem tetszik a kormány 2014-es holoagymosó-programja

Pedig nem tudom, mi kéne még: a holokamu-„emlékév” során lesz négy emléknap (január 27., április 16., augusztus 2., és november 9., ez utóbbi Radnóti halálának évfordulója), van továbbá egy másfél milliárd forintos „civil alap”, melyből az ún. holokauszttal kapcsolatos félretájékoztató tanulmányok, rendezvények, kiállítások és programok finanszírozhatók. Ezen kívül ötmilliárd forintból a Józsefvárosi pályaudvar jobb sorsra érdemes épületét átalakítják a „Sorsok Házává”. Itt valamiféle kiállítást akarnak létrehozni, ahol is a „holokauszt gyermekáldozatait állítják a fókuszba”.

De itt még nincs vége az eszement holokausztos dáridónak, mert a jövő esztendő során fel akarnak újítani négy zsinagógát (a budapesti Rumbach Sebestyén utcait, a kőszegit, a debrecenit és a szabadkait), Olaszliszkán „közép-európai siratófalat” építenek az egykori zsidó közösség emlékére, Sátoraljaújhelyen Teitelbaum Mózes csodarabbi sírjánál emlékművet emelnek, a sárazsadányi zsidó kereskedőházat pedig szintén restaurálják. Budapesten a hungarista uralom alatt létrehozott „védett házak” falán emléktáblákat helyeznek el, renoválják a Vadász utca 29-ben lévő úgynevezett Üvegházat (ahol Carl Lutz svájci diplomata mentette a zsidókat), Kőszegen tömegsírokat tárnak majd fel, és emlékparkká alakítják a Kozma utcai zsidó temető I. világháborús katonai parcelláját.
Karsai Lászlónak azonban ez a méregdrága „projekt” nem tetszik. Mint a Népszavának adott nyilatkozatából kiderül, először is nem bízik meg a „Sorsok Háza” szakmai igazgatójának kinevezett Schmidt Máriában, aki szerinte „nem szakértője a holokauszt témájának”. (Valóban nem az, de Karsai azért lehetne önkritikusabb, mert ő maga sem.) Karsai szerint továbbá a „Józsefvárosi pályaudvar nem autentikus helyszíne a vészkorszaknak”, ugyanis a vidéki zsidók tömegeit nem onnan deportálták. Magyarország „legjelentősebb holokauszt-történésze” ezen kívül hosszabb előkészületeket várt volna el a Lázár János vezette Holokauszt Emlékbizottságtól, mert a hátralévő fél év nagyon rövid idő. (Habár az Emlékbizottság már sajnos jó ideje működik.)
Schmidt Mária korábban Hódmezővásárhelyen már alkotott egy „holokauszt-kiállítást”, melyről Karsainak az a véleménye, hogy „nagyon gyenge színvonalú”. Ott is a gyermekek állnak a középpontban, ami szintén nem tetszik Karsainak, mert – mint hősiesen elismeri – „nem áll rendelkezésünkre olyan sok gyermektörténet, melyből valóban színvonalas kiállítás építhető”. Ez így igaz, csakhogy ugyanez elmondható az egész holokausztról is: nem áll rendelkezésünkre megfelelő számú és megbízható történelmi dokumentum és tanúvallomás, amelyek alapján bárhol, bármiféle hiteles kiállítást lehetne fabrikálni az úgynevezett holokausztról.

Karsai meg van győződve arról is, hogy a kormány egyáltalán nem kíván „szembenézni a múlttal”, mivel „Lázár Jánosnak és Schmidt Máriának minden második mondata az embermentőkről szólt”. Lázár állítólag egy ízben úgy nyilatkozott, hogy „a gyermekek megölése a legkevésbé relativizálható”, és a kijelentésből Karsai az alábbi következtetést vonta le: „Ha jól értem, akkor itt Lázár - akarva-akaratlanul - a holokauszt-tagadókkal, vagy a holokausztot relativizálókkal próbál, igen ügyetlenül vitatkozni. Persze ez nem is az ő szakterülete, és ahogy mondani szokták, a suszter maradjon a kaptafánál. Miért ne lehetne az öregek, a nők, a betegek legyilkolását relativizálni, miért pont a gyerekeket emeli ki? Ennek semmi értelme, nem egy hatalmas területre tervezett új holokauszt-kiállítás feladata, hogy eszement szélsőjobbosokkal, holokauszt-tagadókkal, relativizálókkal vitatkozzon.” Van némi igazság Karsai szavaiban, végtére is abból az egyébként tényleg borzasztó tényből, hogy gyerekeket is deportáltak, egyáltalán nem következik sem a „hatmillió áldozat”, sem a „gázkamrák”, sem a „haláltáborok”, sem pedig az „előre eltervezett népirtó program” létezése. (De hogy Karsai az „eszement” jelzővel illeti mindazokat, akik erre a teljesen egyértelmű összefüggésre és más nyilvánvaló tényekre felhívják a figyelmet, egyértelműen mutatja, hogy ő nem az igazságot keresi, hanem félrevezet és propagandatevékenységet folytat.)
Karsainak egyébként azért nem tetszik, hogy folyton az „embermentőket” emlegetik, mert ők sokkal kevesebben voltak, mint a „zsidók legyilkolásában” (valójában: a deportálásban) segédkezők. Karsainak igaza lenne, amennyiben ebben az összefüggésben a deportálásokról” beszélne, de ő – más holokauszt-propagandistához hasonlóan – a deportálásokat és a zsidók állítólagos „legyilkolását” tudatosan és következetesen összemossa, amivel pedig súlyos történelemhamisítást követ el. Hogy miképpen zagyválja össze a két fogalmat, arra nézve álljon itt az interjú alábbi részlete: „Mielőtt megnevezzük azt a néhányat - a Yad Vasem 900 embert ismert el Magyarországon, akik életük kockáztatásával segítettek embertársaikon -, el kell mondani, hogy mások, élén a magyar kormánnyal, a közigazgatással, a csendőrséggel, mindent megtettek, hogy Eichmann rekordot tudjon dönteni a deportálásokban. Megöltek 500 ezer embert, és 2000-2500 embert mentettek meg” (Természetesen nem „öltek meg 500 ezer embert”, hanem deportálták őket.) Karsai továbbá a fideszes körökben „embermentőnek” kikiáltott Esterházy Jánost is „antiszemitának” tartja, mivel „soha egyetlen zsidót sem mentett meg”.
Karsai egy olyan kijelentést is tett, amelyet a „holokauszt-tagadóktól” szoktunk hallani: „Kezd kicsit sok lenni a holokausztra való hamis megemlékezésekből”. Így igaz, habár természetesen Karsai barátunknak nem önmagában a kétségbeejtően színvonaltalan és hazug holokauszt-megemlékezésekkel van baja, hanem azzal, hogy a Fidesz-kormány holokauszt-ünnepségei szerinte „hamisak”. Éspedig szerinte azért lennének hamisak, mert a tervezett emlékév rendezvényeinek célja „nem a szembenézés” (értsd: bűntudatkeltés) lesz, hanem annak bizonyítása, hogy a „kormány nem antiszemita”.
A nagy kérdés azonban, amelyet a Népszava „jól nevelt” riportere természetesen elmulasztott Magyarország „legtekintélyesebb holokauszt-történészének” nekiszegezni, a következő: vajon nem éppen az oly vehemensen tagadott zsidó világhatalom létezésének bizonyítéka-e, hogy a világ kormányainak és vezető politikusainak jelentős része pénzt, időt és fáradságot nem kímélve igyekszik bizonygatni, hogy „nem antiszemita”?
Perge Ottó - Kuruc.info
Kapcsolódó:


Holokamu-dossziéval hajtunk fejet korunk hősei, a revizionisták előtt


Horst Mahler
A nemzetközi pénzhatalom legnagyobb ereje az emberek sötétségén túl a holokauszt-propaganda, valamint az antiszemitizmus-ipar igen eredményes működtetésében rejlik. Bár az utóbbi már több évezrede dübörög és szedi hiszékeny áldozatait, mégis a méhéből születő, és emlői nedvéből táplálkozva felnövő szörnyszülöttet, az úgynevezett holokausztot nevezhetjük a világtörténelem legnagyobb csalásának. Bárki is legyen az édesapa  értjük ezalatt a holo-csodafegyver feltalálóját, az ősi ipart ötletével megtermékenyítőt , az biztos, hogy a sakkjáték kiagyalójával említhetnénk egy lapon találmányát, ha nem szenvednénk miatta immár 64 éve.

Együtt a halhatatlanság felé: Arthur Butz, Germar Rudolf és Frederik Toben a jobb szélen

Az egy központból irányított világkormány felállításán is ügyködő terroristák ezen iparágakra épülő stratégiája pofonegyszerű. A két propaganda tervszerű, precíz üzemeltetésével megbélyegezni mindenkit, aki a mindenható globalo-liberalizmust bírálni merészeli. Ha az egyén vagy közösség a szókimondó, néven nevező módszert alkalmazva, az igazság kimondásával őket gazembereknek nevezve kívánja a világhódító "demokraták" hatalmát gyengíteni, megtörni, akkor megkapja a "szélsőséges" jelzőt, ami után természetesen nem maradhat el a "tudjuk, hogy hova vezetett" sirám.

Amennyiben viszont az ellenállók a gyarmatosító törekvéseket viszonylagosan figyelmen kívül hagyva, vagyis nem kifejezetten fizikai vagy verbális ellenállást alkalmazva, hanem az ősi értékek, hagyományok, kultúrák megtartásával kívánnak szembe menni a fogyasztásra nevelő maffiózókkal, akkor a maradi, avítt, haladás- és fejlődésellenes, nacionalista stb. szavak sulykolásával kerülnek kirekesztésre. És mivel a nacionalista fogalmat (ami nem jelent mást egyébként, mint a nation-ből kapott nemzetit, nemzetben gondolkodót, tehát a globalisták álmaiban szereplő egyénre épülő társadalommal szemben a nemzetet, mint közösséget előnyben részesítőt) már réges-régen meghamisítva összemosták a sovinizmussal, már csak egy ugrásra vagyunk a "tudjuk, hogy hova vezetett" refréntől.

David Duke

Nagyon fontos tehát megértenünk és minél több emberrel megértetnünk, hogy a gázkamra legendára épített iparnak nem elsősorban az a célja, hogy a közösségeket ennek ürügyén különböző címeken anyagilag sarcolják meg. Legyen az örökös, soha véget nem érő kárpótlás, vagy akár tanfolyam, kiállítás, alapítvány, emlékközpont, múzemumfelújítás, holovonat üzemeltetéséhez való hozzájárulás stb. néven lehúzott állami támogatás. Ez csak a hozadéka az ördögi fortélynak.
Az igazi cél a szellemi terrorizmus, a kollektív bűntudatra neveléssel (folyamatosan hangoztatva, hogy "mindez nem mehetett volna végbe a civil lakosság asszisztálása, cinkos összekacsintása nélkül", tehát eredendően bűnös a magyar és a német ) minél korábban, már lehetőleg gyerekkorban meghajlítani az egyén gerincét, csöndessé, szolgalelkűvé idomítani, aki soha nem felejtheti, hogy ki az úr, mivel tartozik gazdájának, és aki nem elégedetlenkedik a vérlázító igazságtalanságokat látván, azokat elszenvedvén sem, mert pontosan tudja, hogy "mindig is így volt", "úgysem lesz jobb", a "kisember örüljön, hogy munkája van", és esetleges felháborodásával csak a mindennél fontosabb társadalmi békét veszélyeztetné, a szélsőségesek alá adva a lovat, "az pedig tudjuk, hogy hova vezetett". Kiabálására felfigyelhetnének a lélekromboló nihilizmusban dagonyázó, rabszíjra fűzött, pusztulásra ítélt alattvalók. Tenyésztői a médiának is nevezhető tömegpusztító fegyverzet kifinomult módszereivel nevelték bele, hogy "sokkal tartozunk a zsidóságnak a vészkorszak idején elkövetett bűneink miatt". És ő nem vitatkozik. Miért is tenné, mikor sok-sok fényképpel, könyvvel, holywoodi szuperprodukcióval bizonyították be neki a szörnyűségeket. Mi több, Nobel-díjasok is megmondták. Az önálló gondolkodásra való hajlamától megszabadított, felvilágosult modern demokrata pedig nem tesz fel kérdéseket. Eszébe sem jut, hogy kételkedjen. Fülében mp3-lejátszóval indul üveges tekintettel nap mint nap a gépsor mellé.

David Irving

Ki kell térnünk még egy fontos szempontra. Az pedig nem más, mint a holovírussal megmérgezett szellem elterelése a XX. század három kiemelkedő személyiségének érdemeiről. El kell terelni a figyelmet Adolf Hitler Németországának és Benito Mussolini Olaszországának gazdasági, szociális és kulturális eredményeiről. A magyar pedig ne akarjon tudni vértanújának, Szálasi Ferencnek művéről, arról az általa kidolgozott eszméről, a "legmagasabb fokú magyarságról", a hungarizmusról, amelynek segítségével a Kárpát-medencének a nemzetközi zsidó által egymással szembe fordított népei újra egymásra találva építhetnék fel jövőjüket. Bőven elég neki, ha azt a hazugságot böfögi vissza, miszerint: "gazember volt, aki ki akarta irtani a zsidókat". "Legmagasabb fokú magyarság, mi?" "Szélsőséges  nacionalizmus?"  "HÁT- NEM- EM-LÉ-KEZ-TEK, HOGY- HO-VA VE-ZE-TETT?"
És arról sem felejtkezhetünk el, hogy a gázkamra-mese megszületésével szépen a háttérbe tudják szorítani a valóságban ténylegesen megtörtént angolszászok által elkövetett, kifejezetten a civil lakosság ellen irányuló terrorbombázásokról (Drezda, Hamburg, Hirosima stb.), valamint a szovjetek elképesztően kegyetlen barbárságairól szóló dokumentumokat, beszámolókat. A II. világháború vége után a szövetségesek által felügyelt koncentrációs táborokban a német, magyar és egyéb nemzetiségű hadifoglyok sérelmére elkövetett atrocitásokat pedig szinte teljesen elhallgatja a hivatalos történettudomány. A kevés számú, szörnyűségeket feltáró munkák történelmietlennek, tudománytalannak bélyegezve maradnak távol a tömegektől.
További kommunikációs fegyver a holokausztisták eszköztárában, hogy a dogmát megkérdőjelezőket az áldozatok emlékének megsértésével, meggyalázásával vádolják. Ez is egy orbitális hazugság a részükről bármennyire is hatásosan és ellentmondást nem tűrően van hangoztatva. Éppen ezért ezt a hamisságot is könnyedén leplezi le a felkészült revizionista. Ugyanis azzal, hogy azt állítom, hogy X.Y. nem elgázosítás következtében, hanem mondjuk tífuszjárványban vagy egyéb betegségben hunyt el, még nem sértem meg az emlékét. Csak akkor követném el a holohívők által sugallt bűnt, ha annak a véleményemnek adnék hangot, hogy X.Y. egy aljadék volt, megérdemelte sorsát. Ebben az esetben is csak akkor vétkeznék, ha nem lenne igazam és egy valójában jellemes, tiszta embert áztatnék, bár az érzéketlenség kritikája a hozzátartozóval szemben már alappal lenne rámhúzható, bármilyen ember is volt az elhunyt. Ez azonban már nem tartozik a tárgyhoz.

Robert Faurisson

Muszáj reagálnunk a holokauszt-hiedelem híveinek azon "érveire" is, amelyek szintén komoly ütőkártyának tűnnek a kezükben, mindaddig, amíg közelebbről meg nem vizsgáljuk és porrá nem zúzzuk őket. Az egyik nagyjából így szól: aki nem hisz a holokausztban, gázkamrákban, az utálja a zsidókat. Majd rögtön utána kapcsolva vagy külön használva jön a másik, liberálisul, felvilágosodva, valahogy eképpen fogalmazva: vannak emberek, akik a félresiklott életükből fakadó frusztrációik hatására hajlamosabbak másokban keresni a hibát, ami sokszor olyan fokú gyűlöletté erősödik bizonyos népcsoportok iránt, amely érzés elborítva az elmét tagadni kezdi a nyilvánvaló történelmi tényeket. Mit jelent ez a gyakorlatban?

Azt, hogy ha olyan jogos, de eretneknek számító kérdéseket merünk feltenni a hivatalos holokauszt-álláspont képviselői felé, mint pl.: "tudnak-e mutatni olyan törvényszéki bizonyítéknak számító boncolási jegyzőkönyvet, ami azt igazolja, hogy a képfelvételeken közölt hullák elgázosítás következtében hunytak el?" vagy "tudnak-e mutatni akár csak egyetlenegy nemzetiszocialista vezető által aláírt dokumentumot (parancsot, tervet, költségvetést), ami bizonyítaná az államilag elrendelt népirtást?" akkor az ellen szemrebbenés nélkül vágja az arcunkba, hogy: "te utálod, gyűlölöd a zsidókat", "elhagyott a feleséged, elvesztetted a munkahelyed, nem tudtál haladni a korral, és az ezzel járó keserűség a szélsőségesek irányába sodort, bla, bla".
Tehát a történelmi tantételt megkérdőjelező érvekkel szemben - a kulturált vita szabályait felrúgva - nem a kérdésre választ adó érveket állítanak, hanem személyeskedés felé terelnek, és amennyiben sikerül a fondorlatosan behálózó taktika (vitapartnerünknek folyamatosan a szavába vágni, törekedni arra, hogy gondolatmenetéből kizökkenjen, kérdésre kérdéssel válaszolással megzavarni, hangunkat felemelve nyomatékot adni "igazunknak", lásd a büdöscigányok módszereit) szerint magyarázkodásra bírni, vagy sodrából kihozva "szélsőséges" kijelentésekre ragadtatni a holocáfolót, akkor nyerő helyzetbe kerülnek, hisz sikerült a kényes feltevésekről elterelniük a szót, valamint az irányítást végleg átvéve, magukat "haladó szellemiségű", "európai gondolkodó" címkékkel felruházva fölényesen észt osztva, mutató ujjukat az égbe tolva figyelmeztetve kijelenteni, hogy: "ennek az eszmének a nevében irtották ki emberek millióit". Továbbá gusztustalan húzásaikkal egy életre elvehetik a kedvét a további vitáktól a nem elég kitartó igazságkeresőnek.
A holovallást hirdető manipulátoroknak köszönhetően világszerte több száz milliónyi szürkeállományba tokosodtak be az alábbi gondolatok: "Nem a számok a fontosak, ha csak egy ember is meghalt, már az is ugyanolyan tragédia" - nyilatkoztatja ki a szabadelvű, amivel akár zavarba is hozhatná a holocáfolót, mivel ezzel a kijelentésével egy kisebb engedményt ad a lehurrogni szándékozott félnek azzal, hogy látszólag nem ragaszkodik a bűvös 6 milliós számhoz. Ez a retorika legfőképpen akkor hangzik el, mikor az ellen látja, hogy a másként gondolkodó igencsak felkészült a számok terén, és így szembesülnie kell az ezen a téren meglévő ellentmondásokkal.
Már hogy a fenébe ne lennének fontosak a számok? - tehetjük fel profánul a kérdést. Egyrészt ha pl. egy 8 fős család életben maradt tagjainak azt a szomorú hírt hozná a hírnök, hogy a családfő és 4 utód odaveszett egy buszbalesetben az sokkal nagyobb tragédia, mintha azzal állna a család elé, hogy csak 1 gyerek nem élte túl a karambolt. Másrészt pedig ha igaz is lenne a holovallás papjai által terjesztett nézet a népirtásról, akkor sem lenne mindegy, hogy a németekre milyen mértékben húzzuk rá a vizes lepedőt, mekkora mértékű gyilkosságsorozat vádjával ültetjük őket a vádlottak padjára. Harmadrészt ha annyira mindegy az áldozatok száma, akkor miért számít egyes országokban bűnnek a 6 milliós szám megkérdőjelezése?
Nem mehetünk el szó nélkül azoknak a szerencsétlen páráknak a "bizonyítási eljárása" mellett sem, akik így mondják meg nekünk a megdönthetetlennek hitt "bizonyosságot": " holokauszt volt, mert elvitték az ismerőseim rokonait, hozzátartozóit", "a történelemtanárom és a barátaim is mind azt mondják, hogy volt". Az első megnyilvánulásból világosan látszik, hogy az illetőnek még arról sincs fogalma, hogy mit képviselnek a revizionisták, nemhogy közülük akár egyet is meg tudna nevezni, ha már nagyon okosnak képzelve magát megmondja nekünk a tutit. A másként gondolkodók ugyanis nem "tagadják", hogy a "nácik" politikai foglyokat vagy származás alapján embereket vittek volna el, nem tagadják, hogy voltak koncentrációs táborok, ahol a deportáltakat dolgoztatták (nem mellékesen jegyezném meg, hogy fizetésért, lásd kapcsolódó publicisztikáink közül az egyes tételt), amire a háborús jog lehetőséget biztosít a hadviselő feleknek.

A revizionisták - és most kérünk fokozott figyelmet - azt cáfolják, hogy a Harmadik Birodalom fennállása alatt tervszerűen irtottak embereket, cáfolják a gázkamrák ezen célból történő használatát, bizonyos helyeken pedig a puszta létüket is.
Az az érv pedig ami abból indul ki, hogy ha minél többen állítanak valamit az annál inkább igaz már annyira szánalmas, hogy különösebb energiapocsékolás nélkül söpörhetjük félre, elég ha vitapartnerünknek megemlítjük, hogy szép hazánkban az elmúlt évtizedekben a nagy többség a módszeres agymosásnak köszönhetően bátran állított - és sokan közülük még ma is állít - olyan sületlenségeket is mint pl. a következők: "a magyarság a finnugorokkal szoros vérségi és nyelvi kapcsolatban áll", vagy: "1956-ban a horthysta-fasiszta nyilas csőcselék irtotta a becsületes magyar kommunistákat, ellenforradalom volt, mert a fennálló törvényes rendet akarták megdönteni", vagy: "Trianont megérdemeltük, mivel rossz oldalra álltunk a világháborúban, a nemzeti kisebbségeket pedig elnyomtuk". A történelemtanárok jelentős része egzisztenciális ellehetetlenüléstől való félelmében még ma sem taníthatja az igazat bizonyos tantételek esetében, a holokauszt hivatalos verziójának megkérdőjelezése pedig még tanórán kívül sem ajánlatos számukra.

Van money bőven a gépezet működtetésére


Ellenségeink óriási erőforrásokkal rendelkeznek, kezükben a világ hírközlő szerveinek jelentősebb részével. Ezért aki a revizionisták oldalán szeretne harcba indulni a szellemi terroristák elleni, virtuális síkon vívott háborúba, annak alaposan fel kell készülnie, pontosan ismerve a holokufárok manipulációs tevékenységének módszereit, gyenge pontjait. Elkeseredésre semmi okunk, mi sem állunk olyan gyengén, mint ahogy az első ránézésre tűnik. Az igazság a mi oldalunkon van, törekednünk kell a megismerésére, hogy egyetlenegy holokauszt-szélhámos se tudjon fogást találni rajtunk. Nekünk, magyaroknak a hihetetlenül gazdag nyelvünk is sokat segít a harcban, gondoljunk csak arra, amikor a mára már teljesen nevetségessé váló holotantételt kell nevesítenünk: holokamu, hollókoszt, kamukauszt, holohiedelem, stb. A hatalmas ellenszélben pedig mindig édes a küzdelem.

A holo-fenevad több évtizednyi hódító hadjárata után 1974-ben szenvedte el az első komolyabb csapást. Ekkor jelent meg Richard E. Harwood: Did six million really die? című könyve. Amit kisebb hibái ellenére is bátran ajánlhatunk a téma iránt érdeklődőknek. Magyarországon A hatmilliós zsidó mítosz nyomában címmel került forgalomba. A pénzdiktatúrát üzemeltető háttérhatalom szolgálatában álló könyvhálózatokban hiába is keresnénk, honlapunkon azonban természetesen megrendelhető.
A kiváló könyv ellenére a holomonstrum tartópilléreinek megrogyására a 80-as évek közepétől a 90-es évek elejéig tartó időszakban kerül sor. Köszönhetően Fred Leuchter gázkamra-kutatónak/szakértőnek, 

Fred Leuchter

és Germar Rudolf vegyésznek (az Isten áldja meg!), valamint az olyan bátor és kitűnő revizionistáknak (értsd: másként gondolkodó, a hivatalostól eltérő álláspontot képviselő), mint a német Ernst Zündel; a francia professzor, Robert Faurisson; a zsidó(!) származású David Cole; vagy a brit történész, David Irving.
Bevezető írásunk nem érhet úgy véget, hogy a fentebb említetteken kívül nem tér ki a holo-hazugság leleplezésében szintén elévülhetetlen érdemeket szerzők neveire, a teljesség igénye nélkül: az úttörő francia, Paul Rassinier, aki politikus, tanár és meggyőződéses pacifista volt; George Lincoln Rockwell, amerikai politikus; a szintén amerikai Arthur Butz, az elektromérnöki tudomány professzora; Carlo Mattogno, olasz publicista; a svájci tudós és kutató, Jürgen Gráf; Horst Mahler, német ügyvéd; a francia agrármérnök, Henri Roques(valódi neve Henri Jalin); Richard Krege, ausztrál mérnök; Sylvia Stolz, német ügyvédnő; Günter Deckert, weinhemi gimnáziumi tanár; Gerd Honsik osztrák író, költő (gyakran nevezik Európa legüldözöttebb költőjének); a német bíró, Wilhelm Staeglich; Léon Degrelle, belga háborús hős; a francia publicista Serge Thion; a német-amerikai publicista és történész, Walter N. Sanning; az amerikai David Duke, író, Lousiana állam egykori képviselője; Siegfried Verbeke, belga, ő volt a főszerkesztője 1998-ig a „Vierteljahreshefte für freie Geschichtsforschung“ (negyedévi folyóirat a szabad történelemkutatásért) című talán legszínvonalasabb revizionista kiadványnak; a francia illetőségű Roger Garaudy, aki tulajdonképpen baloldali marxista politikai gondolkodó, de mivel szintén cáfolja a holokausztot, ezért nemes egyszerűséggel szélsőjobboldalinak titulálják a zsidók; Gaston-Armand Amaudruz, svájci publicista; Fredrick Töben, ausztrál történész; Mahmúd Ahmadinezsád, Irán elnöke; az osztrák Wolfgang Fröhlicht; a francia Vincent Reynouard.

A zsidó hazugsággyárral szembeni küzdelem harcosai ők, munkájuk nyomán az igazság szép lassan utat tör a fény felé

Korunk hősei ők, akik előtt valamikor, remélhetőleg a közeljövőben a kultúrateremtő, gondolkodó fehér ember zászlóhordozó örökösei egy hírességek csarnokának felhúzásával, és az abban tiszteletükre felállított szobraikkal hajthatnak majd fejet.
Többségük az igazság kimondása miatt már elszenvedte vagy jelenleg is szenvedi börtönbüntetését. Nekik köszönhetően ma már súlyos tájékozatlanság, műveletlenség, vagy aljas történelem-hamisítás szükségeltetik az olyan feslettnek bizonyult dogmák hangoztatásához, mint pl.: "a nácik ki akarták irtani a zsidókat" vagy "a nácik tömegesen gázosítottak el zsidókat".
Az ő munkájuknak és példamutatóan bátor, önfeláldozó kiállásuknak gyümölcse, hogy napjainkban a hivatalos holokauszt-elmélet szekértolói folyamatosan kénytelenek engedményeket tenni, hónapról-hónapra változik az a verzió, amit feltétel nélkül el kell fogadnunk "történelmi igazságként", a hazugság zsoldjában álló "történészeik", megmondóembereik elénk rakott bizonyítékai pedig nem bírnak ki egyetlen független tudományos vizsgálatot sem, életbenmaradásukat kizárólag megfélemlítő törvényekkel megtámogatva lehet még ideig-óráig biztosítani. Bírálóit, kritizálóit, cáfolóit csak a nevetséges holokauszt-tagadás vádjával tudják bíróság elé állítani.

Germar Rudolf mintát vesz a falakból hidrogén-cionid után kutatva, ami a Cyklon B hatóanyaga, a laborvizsgálatok csak minimális mértékben mutatták ki, ezzel a gigahazugság mattot kapott


Alapmű

Mi, magyarok is büszkék lehetünk, hiszen a Wass Albert által izzó magyarságúnak tartott Marschalkó Lajos az óriási kutató munkáról bizonyságot tevő, valamint az összefüggésekre briliánsan rámutató, tényfeltáró Világhódítók című 1957-ben(!) megjelent könyvében már nyitogatja a figyelmesen olvasók 

Alföldi Géza

szemeit, pedig hol volt még akkor a revizionisták számára nagy segítségül szolgáló, a fals holoépítmény számára viszont a halált jelentő internet! Alföldi Géza pedig egészen páratlan tettet vitt véghez, ő már nemcsak utalgatott a vérlázító disznóságra, hanem 1958-ban Mauthausenbe utazva oknyomozott és tényfeltárt, amelynek eredményeként egy egészen fantasztikus bűnügyi riporttal gazdagította a revizionista történetírást. Munkája hatalmas vihart kavart világszerte, de az idő őt igazolta. (Lásd alább, kapcsolódó anyagainknál a tanulmányok között az 5. cikket.)

Gerd Honsik, az üldözött költő

Amennyiben az itt olvasottak hatására azt kérdezné a magát jól informáltnak, a közügyek terén tájékozottnak gondoló olvasó, hogy: "Hogy lehet, hogy ezekről a szakemberekről és kutatási eredményeikről még nem hallottam?". Akkor a válaszunk az, hogy a magát előszeretettel "középen állónak", "párfüggetlennek", "politikailag semlegesnek" beállító kereskedelmi és közszolgálati médiumok legalább akkorát hazudnak az előbb felsorolt jelzőikkel, mint amikor azt állítják, hogy: "a programot a piac igényeinek megfelelően állítják össze", "a tulajdonos nem szól bele a program összeállításába és a műsor szerkesztésébe". A gázkamra-csalás esetében is különösen szembeötlő, hogy a különböző bulváros szenzációk, sztárnak kikiáltott senkik bemutatására bő nyálcsorgatás közepette lecsapó programigazgatóik - mondván, hogy az embereket, tehát a piacot ez érdekli - ingerküszöbét hidegen hagyják a holorevizionisták tanulmányaiban olvasható, valóban szenzációsnak tekinthető, ezért a közérdeklődésre joggal számot tartó megállapítások, bizonyítékok.
Ellenben amikor arról kell hírt adni, tudósítani, hogy hol és mikor kérték kiadatásukat, fogták perbe, vagy éppen hány évre ítélték el őket, akkor a sajtó képviselői komoly aktivitást és érzékenységet mutatva foglalják neveiket olyan negatív szövegkörnyezetbe, ahol záporoznak a "holokauszt-tagadó", "gyűlöletkeltő" vagy "uszító" jelzők.
Nyugodtan válaszolhatjuk a fentebb feltett naivnak tűnő olvasói kérdésre, hogy: a nemzetközi háttérhatalom tulajdonában lévő, és ezáltal politikai irányítása alatt álló médiának nem érdeke a holocsodafegyver gyengítésére, megsemmisítésére szolgáló információk bemutatása, sőt kifejezett célja a bizonyítékok és eredmények elhallgatása, - a honlapunkhoz hasonló szellemiségű, ténylegesen független és szabad orgánumokról való kiszivárgásuk esetén pedig - hiteltelenítése, nevetségessé tétele, a tanulmányokból részleteket kiragadva történő lejáratása.

Jól jegyezzék meg a hazugság húsosfazekából kétpofára lakmározók: az igazság akkor is igazság marad, ha azt egyetlenegy szem sem látja! Az állítólagos holokauszt esetében azonban, a fényt hozó revizionistáknak köszönhetően, ma már világszerte több millió pislogó figyeli, ahogy a valóság lassan de biztosan utat tör magának, miközben nem foglalkozik tagadóinak érzékenységével. Az igazságszolgáltatást pedig senki sem kerülheti el, arra előbb vagy utóbb sor kerül.

Sylvia Stolz

Szerkesztőségünk a hősök előtt is tisztelegve nyitja meg ezt a dossziét, ezzel is hozzájárulva a szörnyeteg minél előbbi térdre kényszerítéséhez. Olvasóinkat pedig arra kérjük, hogy ismerjék meg és okosan terjesszék a tényeket, hogy a világgyarmatosítók méregfogait az igazság hirdetésével végleg kitörhessük, így adva lehetőséget egy jövőbeni egészséges társadalmi párbeszéd kialakulására.

Siegfried Verbeke


Mi is tehetünk azért, hogy utódaink egyszer majd úgy emlegessék a "holokausztot", mint egy rafináltan összerakott kártyavárat, mely páratlanul hosszú ideig történő fennmaradását csak a szólásszabadságot terrorral elnyomó diktátoroknak, és az őket vazallusként szolgáló álliberálisoknak, álértelmiségieknek köszönheti. Minden hazugságnak meg kell dőlnie egyszer, az igazság napfényre kerülésével pedig lehull a judeoliberális "demokraták" álarca, mindenki előtt világossá téve, hogy kik is az igazi szélsőségesek.

Isten óvja a fehér fajt, és szabadítsa meg árulóitól!
Kuruc.info

Mint a Titanic, úgy süllyed el hazug világuk

Tanulmányok:

Történelmi kuriózum portálunkon, történészek vitája a "szentséges" "holokauszt" kérdésében - Perge Ottó kontra Karsai László


Publicisztikák:

Dicsőség a hősöknek! Bemutatjuk a holokauszt-csalás leleplezőit:
- I. rész: Paul Rassinier - A holokauszt-revizionizmus atyja
II. rész: Robert Faurisson - Korunk legnagyobb szellemi kalandora
III. rész: Ernst Zündel - A modern inkvizíció elleni küzdelem egyik élharcosa
 IV. rész: Fred Leuchter - Az auschwitzi „gázkamrák” titkainak tudója
V. rész: David Irving - A kalandos életű történész
VI. rész: Arthur R. Butz: - Nincs elefánt a pincében
VII. rész: Carlo Mattogno: - A szövegelemzés és -kritika szakértője
VIII. rész: Jürgen Gráf: - Aki Moszkvába menekült a holorendőrség terrorja elől

Leleplezett holokauszt-szélhámosok:

Lipusz Zsolt írásai:

Dr. Nagy Levente írásai:

Perge Ottó írásai:


Olvasói ötletek:

Rövid hírek külföldről:

Videó:

Az inkvizíció magyar üldözöttjei:

Zentai Károly

Koncepciós per készül: 1948-as zsidó hazugságok alapján ítélnék el Zentait

A két üldözött magyarról szóló híreinknek csak egy részét tüntettük fel dossziénkban, akit bővebben érdekel ügyük alakulása használja keresőnket.


Extra itthonról:

Hollókoszt gyerekeknek:

Egy kis lazulás zárásként: 

Portálunk által ajánlott könyvek + DVD a témában: 


ROBERT LENSKI
A HOLOCAUST A TÖRVÉNYSZÉKEN (AZ ERNST ZÜNDEL-ÜGY)
Már húsz éve folyik a nagy holokauszt-eretnek per. Jelenleg német földön a harmadik fordulót küzdik. A második fordulót Ernst Zündel, az eretnek, kiütéssel nyerte meg 1988-ban Torontóban. Most a holocausthívők a máglyát rakják Németországban, mert az eretneket meg kell égetni. Ez a könyv a második forduló kiütéses győzelmének lebilincselő krónikája, közel hatvan képpel, és a holocaustvallást megsemmisítő tanúvallomásokkal.  


RICHARD E. HARWOOD
A HATMILLIÓS ZSIDÓ MÍTOSZ NYOMÁBAN
A klasszikusnak számító mű a második világháborús angol háborúgépezet propagandaosztályának egyik máig élő rémhírét, a gázkamrák, illetve a holokauszt legendáját szedi ízekre szigorúan tudományos módszerrel. Az alapos vizsgálat után a legendából nem marad más, mint aminek készült: gyermeteg rémhír és a nem-zsidó társadalmat terrorizáló és zsaroló fegyver.


LARS ADELSKOGH
EGY ÜRES ZSÁK NEM ÁLL MEG MAGÁBAN
Az auschwitzi „gázkamrákban” történt „megsemmisítés” mítosza
A ’gázkamrákban’ történt tömeggyilkosságokról szóló mítosz, jobban mondva hazugság pusztulásra van ítélve. Egyre több gondolkodó ember látja be, hogy valami bűzlik a ’megsemmisítésről’ mondott történetben. Mert miféle történelmi igazság az, amelyet a tömegtájékoztató eszközökben való szüntelen kürtölésükkel és a kritikus hangok elleni büntetőtörvényekkel kell fenntartani? Amint Thomas Jefferson mondta:
"Csupán a hazugságnak van szüksége a kormány támogatására. Az igazság megáll egyenesen a saját erejéből."
Honfitársa és kortársa, Benjamin Franklin hozzátehette:
"Egy üres zsák nem áll meg magában."
A ’megsemmisítésről’ szóló mítosz egy ilyen üres zsák. Csak akiből hiányzik a belátás, annak tűnhet úgy, mintha lenne valami tartalma. De mindenkinek, aki a valóságos viszonyokról, más szóval a „gázkamrákra” vonatkozó tárgyi és dokumentáris bizonyítékokról, valamint a tanúbizonyságokról ismereteket szerez, elkerülhetetlenül arra a következtetésre kell jutnia, hogy az ezekkel a rémítő gyilkos gépezetekkel kapcsolatos elképzelés minden valóságtartalmat nélkülöz.”Kapcsolódó: Lipusz Zsolt könyvismertetője

ANONYMUS
TILTOTT IGAZSÁG
A német szerző névtelenül kényszerült megjelentetni történelmi tanulmányát, mert Németországban és számos más államban törvény tiltja a huszadik század legnagyobb történelmi csalása körüli legújabb kutatások eredményeinek ismertetését. Érvei elsöprők, bizonyítékai pedig vitán felüliek. A tanulmány egyszerűen szenzációs.
Kapcsolódó: Röhögjünk a kamukauszton


NAPFÉNYRE KERÜLT AZ IGAZSÁG! LELEPLEZTÉK AZ AUSCHWITZI CSALÁST!
DAVID COLE INTERJÚJA FRANCISZEK PIPERREL
AUSCHWITZ SOKKOLÓ TANÚSÁGA!
ÁMÍTÁS ÉS VALÓSÁG!
MINDEN IDŐK LEGMEGDÖBBENTŐBB DOKUMENTUMFILMJE
Lásd, halld, és győződj meg magad! Milyen történelmi tények alapján cáfolják a világ legképzettebb zsidó és nem-zsidó történészei az auschwitzi gyilkos gázkamrák létét. Igen, ez az a dokumentumfilm, amit feljelenteni többször is lehet, de megcáfolni egyszer sem! Színes, 60 perc.


Holokauszt? Holokamu(flázs)?
Is – is!


Mindenekelőtt tisztázzuk a fogalmakat.
Mi a Holokauszt? Az, ami a zsidósággal [és a cigánysággal] a II. Világháborúban - a vészkorszakban - történt!Mi a "Holokamu"? Többcélú vállalkozás, valóságos hadmüvelet, amelyet a zsidóság "elitje" folytat azért, hogy
 • elterelje a figyelmet a Holokauszt valódi történetéről és ebben saját szerepéről ["holokamu", helyesebben és pontosabban "holo-kamuflázs". A francia eredetü szó álcázást, leplezést jelent],-
 • hasznot húzzon milliók szenvedéséből, halálából ["holokauszt ipar"],-
 • pszichológiai nyomás alatt tartsa a keresztény társadalmakat, csökkentse s világuralmi terveit keresztező tudati, erkölcsi ellenállást [cionterrorizmus].
Többször említve volt, hogy a Talmud-zsidó ortodoxia az emberiség nemzsidó elemeit gojoknak nevezi és állatoknak tekinti. Ennek kapcsán felvetődik a kérdés, valójában létezik e ilyen [goj] állatfajta és ha igen, kik sorolhatók ebbe a körbe? Úgy tünik, sajna létezik. Főleg az Interneten szaporodik íjesztő mértékben. Félő hogy ezek olyan csapást mérnek az emberi gondolkodásra, mint a legyek [rovarok], ill. a sáskák Egyiptom népére.

Ha ezek a gojok maguk elhiszik és másokkal is sikerül elhitetniük, hogy nem volt Holokauszt, úgy mindenki felmentést kap ama terhes kötelezettség alól, hogy ennek a sötét históriának utána járjon. Ebben az intellektuális vákuumban a holo-gengszterek korlátozás nélkül sokkolhatnak, zsarolhatnak, rabolhatnak, büntethetnek. Teszik is. Tehetik, hisz a holocaust tagadók is az ő malmukra hajtják a vizet.
[Élmény volt számomra egy ilyen goj-állat (talán az aggastyán korú Endre László "junior") televiziós nyilatkozata. Eb
ből az derült ki, hogy a holokauszt irodalmat egyáltalán nem ismeri, "természetesen" nem járt Birkenauban sem. Hát így könnyű.]
Hogy is volt hát?
Két tanúval fogok bizonyítani. Egyikük egy bölcs és tán' tisztes öreg zsidóRandolph Braham, a másik egy bájosan kancsal ifjú professzornő, a változatosság kedvéért szintén zsidó, Anna Porter. Nem mellesleg mindketten magyar származásuak...
A két forrásmunka két könyv: Braham "A Magyar Holocaust", és Porter"Kasztner vonata". Mindkettőt elolvastam és kijegyzeteltem már korábban és már csak egy lökésre vártam - több mint egy évig... Most jött [a lökés] Elie Wiesel látogatása kap csán. Az illető úr szintén "hazánkfia", amúgy keresztapa a holo-gengszterek között. Tán a "Holoka uszt" varázsige is az ő fejéből pattant ki.

Ahogy a könyvek tartalmát és a Wiesel látogatás eseményeit összekapcsolom, két szó ragad az agyamba. Wiesel! Kuss! Most pedig szépen megírom, miért keletkezhetett bennem e durván közönséges asszociáció.

Vegyük nagyjából sorba az eseményeket. 

Hazánkfia Herzl Tivadar könyvet írt "A zsidó állam" címen. E művet nem szokták a Mein Kampfhoz hasonlítani, holott ["habent sua fata libelli"] a két mű "világkarrierje" sok hasonlóságot mutat. Herzl is definiálta a zsidó fajt és felvázolta annak az államnak a képét, ahol a faj megvalósíthatja önmagát. Más kérdés, hogy Herzlnek nem engedte az Úr, hogy eszméit a gyakorlatba ültesse. Sorsa inkább Mózeséhez hasonlítható, aki nem léphetett Kánaán földjére. Könyvének néhány passzusát idézem, mert sok figyelemreméltó kitételre hivatkozni kivánok a továbbiakban.
"Elnyomás és üldözés által nem vagyunk kiirthatók. A történelem egyetlen népe sem bírt ki annyi küzdelmet és szenvedést, mint mi. A zsidóheccek nyomán mindig csak a férgese hullott le a zsidóság fájáról. 
A zsidókérdés mindenütt megvan, ahol zsidók nagyobb számban élnek. Ahol nincs, oda magukkal hurcolják a bevándorló zsidók.
A zsidókon való felülkerekedés eme lehetetlensége csak erősíti, és elmérgesíti a gyűlöletet.A nép körében napról napra, óráról órára nő az antiszemitizmus, és még tovább kell nőnie, mert okai továbbra is fennállnak és nem küszöbölhetők ki. A távolabbi ok az, hogy a középkorban elveszítettük asszimilálódó képességünket, a közvetlen ok pedig az, hogy túltermelésünk van középintelligenciában, amelynek nincs elhelyezkedési, sem emelkedési lehetősége,nevezetesen nincs egészséges levezetődése és nincs egészséges emelkedése. Lefelé felforgatókká proletárosodunk el, minden forradalmi pártnak az altisztjeit mi szolgáltatjuk és egyidejűleg félelmetesen nő pénzhatalmunk.
Nép vagyunk [egy nép]. Az ellenség akaratunk ellenére azzá tesz bennünket, amint az mindig így volt a történelemben. A szorongattatás idejében összeállunk, és ekkor hirtelenül felfedezzük erőnket. Igenis, megvan az erőnk ahhoz, hogy államot, még pedig egy mintaállamot alkossunk. Rendelkezünk mindazon személyi és tárgyi kellékek felett, amelyek ahhoz szükségesek."
Az a tétel, hogy a zsidóság más népekhez nem tud [nem is akar] alkalmazkodni, nem Hitlertől, hanem Herzltől származik! A cionizmus alapgondolata: "egy hazába a zsidókkal" nemhogy Hitler, de még Adolf Eichmann számára sem volt ellenszen ves. Sőt!

Továbbá, a kapitalizmus és a bolsevizmus közös gyökerét sem Henry Ford ["A nemzetközi zsidó"] fedezte fel, hanem Herzl tárta a világ elé [lásd fent].
A Tóra általam nemrég megénekelt "egyiptomi epizódjának" olvastán az emberben a dèja vu érzése támad a sok hasonlóság, párhuzamosság láttán, amely a zsidók ókori és újkori megpróbáltatásai között mutatkozik.
Ha valaki tovább írná a Tórát, abban a Holocaust leírása nagyjából így festhetne.
"Az Úr fejében grandiózus terv született. Létre kell hozni az újkori zsidó államot, hogy az által a zsidók uralmuk alá hajthassák a világ népeit és az egész világ ünnepelje az Ő dicsőségét. 

Az Úr, mint a logisztika tudományának kiváló ismerője, gondosan felmérte, hogyan lehet e cél felé terelni a világ zsidóságát.
Létre kell hozni a cionizmust, mint eszmét és mint mozgalmat. A cionista mozgalom élére egy új Mózest kell állítani Herzl Tivadar személyében. Az új prófétának fennen kell hirdetni, hogy az antiszemitizmusra nagy szükség van, mert ez az a hajtóerő, amely mozgásba hozza a tunyán vakarózó zsidó tömegeket, hogy ismét nekivágjanak egy hosszú vándorlás nak." 
A Tóra mitsem szól arról, hogy a negyven évnyi kegyetlen vándorlás mennyiben emelte a halálozási rátát a zsidó gyerekek, öregek és betegek körében. Az ígéret földjére mindenesetre egy olyan szelektált (!), ill. fanatizált horda érkezett, amelynek a 'tábori kőtábláira' az alábbi 'tízparancsolat' lett vésve: 1-ölj, 2-ölj ... 10-ölj!

A frontkatona mindíg dühös, egy 'frontnép' meg pláne. A sok nélkülözésért, szenvedésért vajon kin áll véres bosszút? Az Úron, aki a fata morganát [felhő - tűzoszlop] pöndörgeti az orra előtt? Nem! Azokon az ártatlanokon, akiket 'kezére adott az Úr', a csecsemőkig, sőt a háziállatokig bezárólag. A minden élők kardélre hányása bevett bibliai módszer, ami kedves volt az Úrnak anno és nyilván kedves a 'civilizált' huszadik században is [Gázai Övezet].


Az Úr persze számolt azzal, hogy a huszadik században nem lehet mindent 
pontosan ugyanúgy csinálni, delényegében ugyanazt igenis meg lehet csinálni, az ókorinál összetettebb, rafináltabb "szívkeményítési" praktikák segítségével. De ezeken túl már az agyak (!) és a szivek "meglágyításának" módszerét is alkalmazni kell."

Alighogy Herzl megénekelte az antiszemitizmus mint emeltyű hasznosságát - mit tesz isten, vagyis az Úr - megszüle tett, majd apostolokat gyüjtve maga köré, "téríteni" kezdett az antikrisztus - Hitler, aki kezdettől fogva nem rejtette véka alá, sőt könyv alakban meg is írta, az antiszemitizmus bibliáját a Mein Kampfot. De úgy is mondhatjuk, hogy a könyv a "Német államról" szól, amelyet speciel nem a zsidó, hanem az árja faj népesít be...
Zsidó mesebeszéd, hogy a kimondott, vagy leírt szavak önmaguktól képesek zsidóirtásba torkollani. Ez csak arra jó, hogy a gojok nyikkanni se merjenek ["gyűlöletbeszéd"]. De ha tényleg így gondolták, miért hagyták, hogy a kezükben lévő Wall Street is segítsen felpumpálni Hitlert, hogy a piktor túl a szófosáson a tettek mezejére léphessen?

Vajon miről is szólhat Antony C. Sutton:
 "Wall Street and The Rise of Hitler" c. könyve? Nem tudjátok? Olvassátok el kedveskéim. Nem bánjátok meg. Aki nem szereti az angolt, megvehetiMónus Áron néhány könyvét, aki egyenesen azt állítja: Hitler a wallstreeti talmudzsidók ügynöke, eszköze volt. Mindenesetre furcsa, hogy a nürnbergi perben egyedül a pénzügyi mágust, a III. Birodalom pénzügyminiszterét,  Hjalmar Shachtot mentették fel, aki a pénzt előteremtette a fegyverkezési programok finanszírozásához. Az Úr ugyanis "meglágyította" a Wallstreet urainak szivét. Egyben "megkeményitette" Hitler szivét. Ez az az "egyrészt - másrészt" technika az, amihez az Úr olyan kiválóan ért.

Persze a náci birodalom anyagi feltángálása nem volt elég. A harmincas években a zsidóság a német lakosságnak mindössze kb. 1 %-át (!) tette ki csupán és ahogy - a zsidó - 
Drábik Jánosírja "... Jogi eszközöket nem alkalmaztak a németországi zsidó közösséggel szemben egészen addig, amíg nem került sor az úgynevezett 'zsidó hadüzenet' meghirdetésére Németország ellen. Ez az úgynevezett hadüzenet a Londonban megjelenő Daily Express hasábjain látott napvilágot 1933. március 24-én. A 'hadüzenet' világszintű bojkottot hirdetett meg a német árukkal szemben. Válaszként - egy hétre rá - Német országban jóváhagyták a zsidó üzletek bojkottálását."  
Hogy is írja Arany?
Történt pedig egy vasárnap,
Hogy a fentírt fülemile
Ép’ a közös galyra üle,
A Tórából tudjuk, hogy az Úr rengeteg kellékkel dolgozott. Nekem emiatt már a fülemile is gyanús... Ha pedig látjuk mit okozott, aligha lehet kétségünk aziránt, hogy ez a trillázás nem véletlen, pláne mivel az Úr "megkeményíté" Péter és Pál urak szívét.
Többrül többre, szórul szóra,
Majd szitokra, majd karóra,
Majd mogorván
Átugorván
Ölre mennek, hajba kapnak;
Örömére a szent napnak
Egymást ugyan vérbe-fagyba, -
Hanem a just
 mégsem hagyva.

De nem ez volt a lényeg, hanem a "zsidó kivándorlási projekt" amelynek bűvészinasa Adolf Eichmann (!) volt. Hitler és Himmler parancsára az SS valósággal vért pisált, hogy a zsidókat "kiénekelje" Németországból.
"1937-re körülbelül 24 ezer német zsidó vándorolt ki, ezért a németek erőfeszítéseik fokozása mellett döntöttek. A projekt koordinálásába bevonták Adolf Eichmannt, aki ekkor kezdte meg karrierjét az SS-ben. Nem csalódtak benne: a fiatal és agilis párttag tudta, hogy a cionisták megnyeréséhez szükség van a mozgalom mögötti erőszakszervezet, aHagana veze
tőinek megnyerésére is. Éppen ezért hamarosan találkozó szervezett Berlinben Feivel Polkes-szel, a mozgalom egyik vezetőjével. Sikerült megállapodniuk is, a Hagana a zsidók hazaszállítását kérte a németektől. A pár hónappal későbbi kairói találkozójukon Polkes elégedettségét fejezte ki: szerinte a radikális zsidó vezetők örülnek a nácik ténykedésének, mert így egyre többen térnek haza Palesztinába. 1939-re ez a szám 36 ezerre nőtt.
Közben lassan felforrt a víz az Úr által fűtött katlanban. Ennek egyik jele volt 1938-ban a "kristályéjszaka": a zsidó üzletek, zsinagógák, egyéb létesítmények elleni terrortámadás, amelynek közvetlen kiváltó okát most nem részletezem. 
Amikor kitörni látszott a komoly balhé, Amerika összetrombitálta a "demokratikus" országokat. Amint Drábik írja..."Roosevelt, az Egyesült Államok elnöke és több más ország vezetői tisztában voltak a németországi belső helyzettel. Ezért 1938. júliusában 32 ország képviselőinek a részvételével nemzetközi konferenciát hívtak össze a svájci Evianba. A tanácskozás célja az volt, hogy segítséget nyújtson a kivándorláshoz a hátrányos megkülönböztetést szenvedett német országi zsidó közösség számára. A konferencia csekély eredményt hozott, mivel a nagyobb államok nem akarták befo gadni a zsidókat, és abban reménykedtek, hogy majd a kisebb államok ezt megteszik helyettük. Amikor a kisebb orszá gok ezt felismerték, akkor úgy döntöttek, hogy a nagyhatalmakat utánozzák." Helyben is vagyunk. Az Úr"megkeményí té" a demokratikus államok demokratikus urainak az ő szívöket. A zsidók benne maradtak a szarban, amit az Úr kevert nékiek.
Ekkor, erről írta a Völkischer Beobachter, "senki sem akarja befogadni őket". [Pontosabban: "a zsidók eladók lennének, de nincs rájuk vevő."]
A keményszívűséget a Führer is észrevette [ugyan mit nem vett észre] és így vélekedett róla."Szégyenletes látványt nyújt, ahogyan az egész demokratikus világ csöpög a szegény, meggyötört zsidók iránt szimpátiától, de kérlelhetetlen és kemény szívű (!) marad, amikor segíteni kellene rajtuk..."A Hagana és az SS gyümölcsöző együttműködése nem hozhatott megoldást.
"1939 végére a helyzet megváltozott: a világháború kitörésével minden további hasonló ténykedésnek vége szakadt, Eichmann pedig hamarosan egész más megoldást talált a kérdés megoldására."
Lengyelország lerohanásával Németország a zsidókérdés új dimenzióival került szembe. Itt szóba sem jöhetett a kivándoroltatás. A lengyel és az ukrán, vagyis a keleti, zsidók eleve elpusztításra voltak szánva, mert ami az európai
"domesztikált" zsidókkal sem ment, az eleve nem sikerülhetett volna a [büdös] lengyelországi és ukrajnai zsidó tömegekkel.

A Lengyelország lerohanásával megkezdődött II. Világháború összekapcsolta az zsidók sorsát azokon a területeken, azokban az országokban, amelyek német érdekszférába kerültek, akár mint szövetségesek, akár mint legyőzött ellenfelek.
A hadmüveleti területeken az u.n. "sonder-einsatz kommandók" tömegkivégzéseket rendeztek elsősorban a zsidók körében. A Wehrmacht tábornokai tiltakoztak. A válasz az volt, hogy Hitler eltörölte a hagyományos katonai közigaz gatást és a front mögöttes területeit Himmler, ill. az SS, ill, az SD,"közigazgatása" alá helyezte.

Korábban írtam róla, hogy Sztálin elvtárs, bár nem volt megrögzött filoszemita, evakuálta (!) az orosz zsidókat, vagy másfélmillió embert (!). Ezzel megmentette őket a még nagyobb "kellemetlenségektől". Mégsem kapott egy jó szót sem érte. Ám ez egy másik történet. 

A tömeges népirtás fundamentális kérdéseit az 1942. jan. 20-án megrendezett u.n. "Wannsee-i Konferencián" döntötték el. A döntés a végleges megoldás, az "endlösung" a zsidóság kiírtása volt. A végrehajtás szinhelyéül a megszállt keleti területeket, voltaképp Lengyelországot, jelölték ki.
A Heydrich által levezényelt konferecia határozványai elég "elnagyoltak". [Hitler szerette, ha a beosztottak kitalálják, mire gondol...] Ennek ellenére nyugaton hamar le kellett a tantusznak esnie. Több okból.

Épültek koncentrációs táborok. Hitler ugyan nem állitott fel belőlük oly sokat, mint Lenin és Sztálin elvtársak [saját népüknek], de eleget ahhoz, hogy a zsidókat [cigányokat] és az egyéb nemkivánatos elemeket begyűjtse. Mivel a Holo kausztnak a lengyelországi Auschwitz II. [Birkenau] vált szimbólumává, fókuszáljunk erre a létesitményre, annál is inkább mert oda elzarándokoltam és alaposan körülnéztem.

Amíg Auschwitz épült, itt - ott megkezdődtek a nagyüzemi emberírtás előkisérletei, pl. a kipufogógázos mozgó vesztőhelyek, stb.

Egy ekkora építkezés ténye és annak kikövetkeztethető célja nem kerülhette el a "szövetségesek" földi és légi figyel mét. De nem kellett túl sokáig találgatni, mert ahogy az első deportáltak "belakták" a tábort, elkészült az "auschwitz jelentés" [jelentések].

A feladók a tábor foglyai voltak. A postások emberbarátok, közöttük egy magyar lelkész Éliás Ádám, a címzettek pedig a legilletékesebbek: a nemzetközi zsidószervezetek vezetői és az amerikai elnök, a "legendás" Franklin Delano Roose welt. Hogy mit tettek, mit nem tettek ezek a disznók a "forró anyaggal" rövidesen kiderül.

Vörös fonalként húzódik végig ezen az íráson egy kínos töprengés. Az elhatározás Hitler sajátja volt, vagy maga is egy kegyetlen, bosszúálló és mindenekfölött alattomos "Úr" eszközévé vált? Egy újkori fáraóvá, akinek szivét ismételten (!) "megkeményítette az Úr", hogy pusztítsa azt a fajt, amelyet a szó szoros értelmében kezére adott az úr, hogy velök kénye - kedve szerint cselekedhessék. De volt e valójában Hitlernek cselekvési szabadsága? Ki fog derülni, nem volt! Cselekvési szabadsága ugyanis csak annak van, akinek szívét nem keményíti meg az úr. Miként a fáraóét is.

Most következzenek a könyvekből vett idézetek. Előbb úgy gondoltam, kommentálgatom őket. Aztán rájöttem, minden mondat, minden szó önmagáért beszél-
 
Braham
Bíztak benne, hogy elkerülhetik a tragédiát ... ennek a reménységnek tápot adott az a tény, hogy Magyarország a biztonság szigete volt a háború négy és fél esztendején át tomboló pusztítás óceánjának kellős közepén. [I. 83. old.]
Mint minden épeszű ember bárhol a világon a magyarországi zsidók is úgy voltak ezzel, hogy egysze
rűen elk-épzelhetetlennek tartoták emberek millióinak futószalagszerű kiírtását a világ szeme láttára. [I. 84. old.]
A magyarországi zsidóság ortodox és kozzervativ - asszimilációpárti vezetői, csakúgy mint a cionista veze
tők tudták, mit műveltek a németek Európa szomszé dos országaiban. Ugyanakkor sem a zsidó tömegeket, sem az ország keresztény vezetőit nem tjékoztatták teljesen és pontosan a végleges megoldás tervéről. [I. 343. old.]
Wise rabbi ... 1942. december 8-án kapcsolatba lépett Roosevelt elnökkel ... Átnyujtotta neki a 20 oldalas "A népírtás terve" c. dokumentumot. A nyugati zsidóság erőfeszítlsei azonban eredménytelenek maradtak, mert a szövetségesek nem akarták semmiféle erőforrásukat mentési célora fordítani azzal az érveléssel, hogy a győzelem igéri a leghatékonyabb orvosságot, [II. 95. old.]
Goebbels 1943. május 9-én a következőket jegyezte be naplójába. A zsidókérdést legkevésbé kielégitően Magyarországon oldották meg. A magyar államot átszövik a zsidók. Legutóbbi tárgyalásaik során Hitler nem tudta meggyőzni Horthyt afelől, hogy az eddigieknél is sokkal szigorúbb intézkedésekre van szükség. Maga Horthy családilag is össze van fonódva zsidókkal és ellenáll minden olyan próbálkozásnak, hogy a zsidó problémához erélyesebben nyúljon hozzá. [I. 201,old,]
A [klesssheimi] tárgyalások elhúzódtak, nehogy a magyar küldöttség még azeláőtt hazaérjen, hogy a megszállás megkezdődik, vagy akár be is fejeződik. A vonat este fél tízkor indult el ... éppen 90 perccel azután
hogy hogy a német invázió megkezdődött Magyaror szág ellen. [I. 301. old.]
"Számos, különösen Nyugaton élő zsidó és nemzsidó történész és laikus szerint Horthy és alárendeltjei a lehető legjobb utat választották ... Ameddig csak lehetett, ügyesen megőrízték az ország függetlenségét. [I. 303. old.]
Horthy a Sztójay kormány legtöbb rendeletét kézjegyé vel látta el, csakis azokat nem, amelyek a zsidókra vonatkoztak. [I. 304. old.]
Stern Samu ... arra válaszolva, hogy miért vállalta el a Zsidó Tanács elnökségét [így válaszolt] ...Miként vélekedett volna rólam a külföld zsidósága, ha kibúvót keresek a kötelezettség teljesítése alól. ... Viharos időkben a nyáj látja kárát, annak ha a tapasztalt pásztort tapasztalat lan, véletlenül odaszegődött pásztorra cserélik fel. [I.- 343. old.]
A jól tájékozott zsidó vezetők ... törvénytisztelő állam polgárok voltak, betartották a szigorú cenzuraszabá lyokat és megtiltották a zsinagógák felhesználását ilyen propaganda célokra. [I. 344. old.]
Miként Horthy a klessheimi kastélyból való visszatéré se után, a zsidóság legitim vezetői is úgy érveltek, ha
őrhelyükön maradnak ... enyhíthetők lesznek a zsidó ság veszteségei. [I. 349. old,]
Eichmann háború után megjelent emlékirataiban ... megjegyzi, Kasztner nagy szolgálatot tett nekünk azzal, hogy segített békés mederben tartani a deportálást. [I. 346. old.]
A Központi Zsidó Tanács felhívásának megnyugtató hatását erősítette meg ... Groszmann Zsigmond főrabbi felhívása. Jöjjetek a zsinagógába és ne hallgas satok a kétségbeesettek, vagy a benneteket kétségbe ejtők szavára. [I. 351. old,]
Michael Dov Weissmandel rabbi sürgetésére a szabad világban élő zsidó vezetők megpróbálták rábeszélni a nyugati hatalmakat, rombolják le az Auschwitzba veze
tő főbb vasútvonalakat és hidakat, továbbá a megsem misítö berendezéseket magában Auschwitz ban. A szövetségesek ezt a kérést elutasították, mert úgy ítélték meg, hogy egy ilyen akció jelentős légi támoga tást vonna el a rendes harci feladatoktól. [II. 81. old.]
Miért kezelték szigorúan titkos diplomáciai értesülés ként a Joint, a Jewish Agenccy és a Hehaluc vezetői Hitlernek a végleges megoldás kivitelezésére vonatkozó elhatározását? [II. 107. old.]
Emlékirataiban Eichmann úgy érvel, hogy ő és Kaszt ner idealisták voltak ... gentlemen' s agreementet kötöttek. E szerint Kasztner állítólag felajánlotta, hogy hallgatni fog és segít visszatartani a zsidókat attól, hogy ellenálljanak a deportálásnak, sőt segít rendet tartani a gyüjtőtáborokban, cserében azért a lehetőségért, hogy megmentsen 15 - 20.000 biológiailag értékes zsidót. [II. 111. old.]
Kasztner a következő okfejtéssel támasztotta alá, hogy együttműködött ... Komoly dilemma elé kerültünk ... bízzuk a kiválasztást a vak sorsra [ehelyett] ... valóban szent elveket kellet alkalmaznunk a gyarló emberi kéz bátorítására és vezetésére. [II. 113.- old.]

 Valóságos okmányhamisító gyárakat lepleztek le, ahol zsidók részére gyártottak hamis okmányokat ... sajnos - ezt őszintén meg kell mondani - [ebben] első helyen állnak a keresztény hitfelekezet minden rendű és ran gú lelkészei. [II. 137. old.]
Roosevelt ultimátuma azt a fenyegetést tartalmazta, hogy Magyarország sorsa nem olyan lesz, mint bár mely más civilizált nemzeté, hacsak nem állítják le a deportálásokat ... Nem sokkal ezután az elnök üzenetét
Budapest elleni szokatlanul heves bombatámadás támasztotta alá.
Horthy 1944. aug. 29-én Sztójayt kéthetes egészségü gyi szabadságra küldte. Lakatos Géza tábornokot ne vezte ki miniszterelnökké ... [ennek] azonnali és messzeható következménye volt sok magas beosztá sú minisztériumi tisztviselő eltávolítása, akik a nácik támogatói, ügynökei voltak. [II. 175.]
Horthy tisztában volt a nyilas vezetők mesterkedése ivel és 1944 szeptember 16-án elrendelte előzetes letartóztatásukat ... Király G. ezredes a Palotánál szolgálatot teljesítő csendőrökm parancsnoka ... azonban jelentette, hogy az SS védelme alatt állnak. [II. 196. old,]
William Temple Canterbury érseke közvetlenül a magyar néphez fordult. Könyörögve kérte, segítsenek az üldözött zsidőknak, még ha az a legnagyobb veszéllyel járna is. [II. 422. old.]
A náciknak a nemzetközi zsidóság erejéről és befolyá sáról tett kijelentéseivel ellentétben a zsidószervezetek alapjában erőtlenek voltak ... viszonylag kicsiny össze geket fizettek ki néhány szétzilált zsidó közösségnek ... a szövetségeseknek az  idegen valuták mozgatására vonatkozó megszorításai lehetetlenné tették a pénzesz
közök mozgatását. [II. 431. old.]
Porter
Rudolf Vrba és Alfred Metzler 1944. április 7-én szöktek meg auschwitzból ... Pozsonyba érve felvették a kapcsolatot a Zsidó Tanáccsal és ... elmesélték hihetetlen kalandjaikat ... amelyeket a krematótriumkról és a gázkamrákról készített rajzokkal illusztráltak ... Az 'Auschwitz jegyzőkönyvnek nevezett beszámolót ... német és angol nyelvre is lefordították ...[144. old.]
Harminchét ország képviselője kilenc napon keresztül ülésezett a Genfi tópartján, Evisan-Les-Bainsban levő Hotel Royal luxusszálóban. A küldöttek túlnyomó része a szálloda által kínált nsgyszerű szolgáltatásokat és sportolási lehetőségeket igyekezett kihasználni, kirándulással, horgászattal, golfozással úszással és teniszezésssel múlatta az időt.
A konferencián résztvevő elegáns urak együttérző szónoklatokat tartottak egymásnak a zsidókérdésről, az egyes országok bevándorlási kvótái azonban változatlanok maradtak és egyetlen ország sem kínált menedéket az európai zsidók számára. [33. o.]
A magyar kémelhárítás egy tisztje egy vastag borítékot juttatott el Isztambulba  Va' Adának. A benne lévő héberül írt szöveg a lengyelországi zsidók ellen elkövetett német atrocitásokról számolt be és a küszöbönálló német megszállásról is említést tett. [95. old,]
Samuel Zygelbojm [a Lengyelországi Zsidó Szocialista Párt egykori vezetője] Londonban elkövetett öngyilkossága előtt a következőket írta.  '... A büntettekért a felelősség elsőrorban a gyilkosokat terheli, de közvetve az egész emberi faj, a szövetséges hatalmak és  kormányok is felelősek érte, amelyek nem tette határozott lépéseket ... A szerencsétlen milliók, a nők és gyermekek lemészárlása iránti közömbösség a gyilkosok büntársaivá teszi ezeket az orszá gokat.' A levelet eljuttatták a brit és az amerikai kormányhoz is, de egyikük sem emelte meg a zsidók számára megállapított bevándorlási kvótát. Nagy -Britannia a Palesztinába vezető ajtót sem nyitotta meg, holott az volt az egyetlen hely, amely menedéket jelentett [volna] azok számára, akik még életben maradtak. [85. old.]

1944 januárjában az Egyesült Államok Kormánya létrehozta a Háborús Menekültek Bizottságát ... A Bizottság minden főhatóság, így a külügyminisztérium együttműködésére is számíthatott, amely utóbbinak tiszviselői továbbra is ragaszkodtak a bevándorlási törvények szigorú betartásához. [88. old.]
1944 május 5-én Kasztner Rezső Carl Lutz budapesti svájci konzul lakására is elvitte az Auschwitz Jegyzőkönyvet ... Lutznak meggyőződése volt, hogy amint a hírek eljutnak a szövet ségesekhez, azok nyomban lebombázzák a a krematóriumokat és használhatatlanná teszik a Lengyelországba vezető vasútvonalakat. [152. old.]
A dokumentum másolatait a földalatti zsidó hálózat tagjai eljuttatták a római katolikus püspökökhöz, a pápai nunciushoz, a lutheránusokhoz és Horthy fiához. A hír ... nem érintette meg a külvilágot. A svájci lapok ... semmit sem közöltek, a BBC hallgatott, az amerikai hírekben sem történt említés róla.[153. old.]
Amikor néhány ifjú cionista Auschwitzról  próbált beszélni a délmagyarországi ortodox zsidóknak, a feldühödött rabbi kikergette őket a városból. Az isten sohasem engedne meg olyasmit, mint Auschwitz. [177. old.]
A Palesztinai zsidó sajtó a magyar zsidók megsemmisítéséről szóló híreket mély hallgatással fogadta; hogy ennek a brit cenzúra volta az oka, vagy a cionista vezetés befolyásolta a sajtót, azt Kasztner nem tudta.[187. old.]
A svájci lapok ... folyamatosan beszámoltak a magyar zsidóság sorsáról. A BBC támadásokat intézett a náci rezsim és magyar csatlósai ellen. Az amerikai sajtó azzal fenyegetett, hogy a magyar társadalom egésze, Horthy pedig személyesen fog felelnia bünrészességért. V. Gusztáv svéd király arra figyelmeztetett, ha a kormányzó nem lép közbe, magyarország a 'nemzetek páriájává' válik. [201. old.]
Közben a britek, miután a vért árúért ajánlatot a parlamentben és titkos tanácskozásokon is megvitatták, az ajánlat visszautasítása mellett döntöttek. [248. old.]
 Horthy kormánya negyvenezer zsidó számára kért kiutazási engedélyt a németektől ... A briteket az a lehetőség nyugtalanította, hogy hirtelen nagyobb számú európai zsidó érkezik Haifába, nekik pedig ragaszkodni kell a Palesztinába történő bevándorlást korlátozó Fehér Könyv előírásaihaoz. [249. old,]
Horthy halk és remegő hangon szólalt meg ... A Gestapót hibáztatta amiért embertelenül kezelte a zsidó problémát ... a nemzetet rákénysze rítették a zsidóüldözésre ... Kijelentette, kész megv-édeni Magyarország becsületét. Felszó lította a magyar katonákat maradjanak hűek és teljesítsék parancsait.[277. old.]
A németek azzal fenyegették, fiát kivégzik, ha nem vonja vissza ... terveit ... Fia élete miatti aggodalmában aláirta korábbi nyilatkozatának visszavonását. [278. old.]
Kasztner ... Bécsben  - a zsidó kórházban - látta, hogy az épületet a Hitlerjugend tagjai őrzik ... Többen alig voltak tíz - tizennégy bévesek, de megesküdtek, ha az oroszok Bécs felé közelednek minden zsidót megölnek. [305. old.]
1944 február 13-án ... a rádió mellett kucorgó Brand Hansi és Révész Ferenc diadalordítással nyugtázták a Derezda pusztúlásáról szóló híreket. [313. old.]
Hitler lediktálta politikai végrendeletét.  ... A jövőbeni eseményeknek is hangot adott.Évszázadok múlnak el, de városaink és kultú rális emlékeink romjaiból mindíg feltámad a gyűlölet azok ellen, akik végső soron mindenért felelősek, akiknek mindezt köszönhetjük: a nemzetközi zsidóság és segítőtársaik ellen. [321. old.]
Az Isztambulból Svájcba hazaérkező Carl Lutz nem számitott hősnek kijáró fogadtatásra ... Kormánya viszont nemcsak hogy nem ismerte el a magyarországi menőskciót, de még ügyész ségi vizsgálatot is elrendelt, tisztázandó hogy miért foglalkozott magyar állampolgárok menté sével és miért nem szerezte meg Bern előzetes hozzájárulását ahhoz, hogy ... több mint ötven ezer sutzpässét adjon ki és azt is elnézte, hogy magyar okmányhamisítók is legalább ennyit készítettek. Most aztán nemkivánatos szemé lyek ezrei követelhetik maguknak a svájci állampolgárságot. [329. old.]
A hatmillió meggyilkolt európai zsidó nevében fellépő Zsidó Ügynökség megkisérelt képviseletet szerezni a háborús bűnösök Nürnbergbe tervezett perén. ... Ez nem sikerült. [332. old.]


A szövegidézetek között vannak ellentmondások, de ezek a könyvekben rejlő ellentmondások, amelyekre szövegkörnyezetükben sincs magyarázat.
A szövegidézetekből erőltetés nélkül levonhatók bizonyos következtetések arranézve, miért is kellett zsidóknak pusztúlniuk.
A szerzők idézett állításai gyanús a furcsaságokra terelik figyelmünket. 
A zsidó érdekvédelem diszfunkcionálisan működött. Ezen azt kell érteni, hogy voltaképp nem működött. Talán sokan emlékeznek azokra a hacacárékra, amelyeket a zsidó, ill. a zsidóbérenc sajtó művelt és a tiszaeszlári hullaúsztatók, ill. Dreyfus kapitány perei kapcsán.
1882 tavaszán egy eldugott kis falucska közepéből fényes délben nyomtalanul eltünt egy értelmes, egészséges magyar leányka. Az esetből világszenzáció lett. A világsajtó pergőtüz alá vonta a Nyiregyházi Törvényszéket.

Az antiszemiták ezt erősen (!) kifogásolták.
 Ezekben az időkben szabad volt a magyar bíróságról ilyen hangon írni. A gettósöpredék sajtója mögött ellenben ott állt a pénzhatalom, sőt állott maga az államhatalom, amelynek mindennél fontosabb volt az állam pénzügyi érdeke. [Bary József emlékiratai - Gede Testvérek Kiadó - 499 old.]Kétségtelen, Bary kissé epésen fogalmazott. Szerencsére a könyvből kiderül, mire gondolt, miért ragadtatta el magát ennyire.
Nálunk Magyarországon nem volt zsidókérdés, s ennek eredményeképp antiszemita mozgalom sem mindaddig, míg az Oroszországból kiüldözött zsidók nagyobbarányú bevándorlása nem éreztette hatását. [Ugyanott 11 old,]
Stimmt! Herzl is pontosan ezt mondta, a zsidók behurcolják az antiszemitizmust, ahová bevándorolnak.
 Hiába figyelmeztette a liberális láztól elragadtatott politikusokat gróf Széchenyi István hogy zagyvalék nép leszünk, ha egyik túlságból a másikba jutunk. Hiába mondta a haza bölcse Deák Ferenc ... van egy amit ezzel (a zsidók emancipá ciójával) párhuzamosan óhajtok és ez egy bevándorlási törvény. Sőt az emancipációs törvény indokolása is hiába figyelmeztetett arra, hogy jogszerű érdekek követelik, a bevándorlási roham mérsékeltessék. [Ugyanott 12 old.]
Ennyi liberalizmus, ennyi filoszemitizmus mellett teljesen érthetetlen, hogyan történhetett meg mégis, hogy a magas kultúőrájú magyar zsidóság, kockáztatva a keresztény magyarságnak iránta tanúsított szimpátiáját, testvéri együttérzé sét, kockáztatva a faji és felekezeti békét, a kultúrálatlan, erkölcsileg a vadállatok nívóján álló, mosdatlankazár söpredéket ölelte magához. [Ugyanott 20 old.]Nincs ebben semmi rejtélyes! [Bary is kitér rá a könyv más helyein.] Magyarország épp nyakig el volt adósodva a zsidó tőkének [Rotschildok] és azok azt parancsolták a gój Antall József XIX századi elődjének, a gój Tisza Kálmánnak, hogy így cselekedjék. Tisza szolgamód követte a parancsot, de mivel a gój igazságügyminiszter Pauler, a gój királyi főügyész Kozma és a gój sztárügyvéd Eötvös ehhez kevesek voltak, a zsidó világsajtő pergőtűz alá vette az egész magyar igazságszolgáltatást [a zsidószolga ügyészség kivételével] és kieszközölte a söpredék felmentését.
Máshol, más.
1899 Rennes - Bretagne csöndes és álmos székvárosa - egy ideig szinte a zajos Párizshoz hasonlított. Újságírók egész serege, számos külföldi híresség utazott ide a világ minden sarkából. Rohammal elfoglalták, megtöltötték a viszonylag kevés szállodát. ... Hol itt, hol ott tüntek fel a francia politikai, hírlapírói és irodalmi világ közismert képviselői.  ... Rennes a világ központja lett.  Rennesben kezdte meg űléseit a haditörvényszék ... Alfred Dreyfus zsidó származású tüzérka pitányt azzal vádolták, hogy kémkedett Németország javára. A per két táborra szakította Franciaországot , s a politikai szenvedélyeket úgy felfokozta, hogy mélyreható társadalmi megrázkódtatásokat is előidézhetett. [J.B. Csernak: "Szent Johannától Dreyfus kapitányig" - Kossuth Könyvkiadó - 1974 - 332. old.]
A bírák mindössze három percig tartózkodtak a tanácskozó teremben, majd egyhangúlag meghozták a felmentő ítéletet, amelynek hírét az összegyült tömeg lelkes ordítással fogadta.  ... Az egész Franciaországot, majd az egész világot futótűzként járta be Zola "J' Accuse!" kezdetü cikke, aki azt írta, hogy Dreyfus elitéltetése (?) mögött a reakció, a klerikalizmus és a fékevesztett militarizmus árnya lappang. [Ugyanott 359 old.] 
A tiszaeszlári győzelem azonban, a történelem léptékével mérve, pillanatnyi - azon felül phürroszi győzelemnek bizo nyult. Fordult ugyanis a történelem kereke és a győztesekre ráköszöntött a vészkorszak. A magyar nép nem áldozta fel magát azért a zsidóságért, amely az emancipációs törvényt az oroszországi gettósöpredék bevándoroltatásával "hálálta meg". Nem áldozta fel magát azért a zsidóságért, amelynek "elitje" 1919-ben percek alatt vedlett kamásnis úrifiúkból bőrkabátos tömeggyilkosokká. Nem kedvelte a gettómaradékot sem, akik a Holocaustért se a németeken álltak bosszút, hanem körömtépőkké aljasodva, rajtunk.
Miért kell ezeket a régi históriákat felemlegetni?
Azért,mert most is sokkolni próbálnak bennünket a prózaíró, versfaragó és gitárpengető terroristák: Kertész,KonrádSomlóEsterházy és a többi hungarofób szarházy. Most csinálnak zsidófesztivált és kóserzabálást a Magyar Parla mentben, amikor egyre nő ellenük a gyűlölet.

Most megint azt hiszik, mint minden vészkorszak beköszönte előtt, hogy megállt a történelem kereke. Meg e? Ejh' dehogy! Mit gondol a parlamenti mélymagyar fotelben pöffeszkedő 
Köves Slomo, mit gondolnak a luxus-lakótelepek leendő lakói, mi lesz holnap? Vigyorogva emlegetik, hogy csak nem Eurisztánnak fogják hívni horngyula Ájrópáját. És ha annak híják? Az is elég ha csak az izmosodó nyugateurópai muszlim közösségek kezdenek aggódni a leendő zsidó szomszédság miatt, akkor mi lesz? Mi lesz abból, hogy egyre aktívabb szerepet vállaltatnak velünk Afganisz tánban, miközben a belső, ill. a külső biztonságra, honi haderő és magyar (!) rendőrség híján, izraeli szemkilövők, vese-verők, paprikaspré fecskendezők "ügyelnek".
Mi lesz, ha az Al Kaida abszolválja az esedékes (!) magyarországi vizitet? Nem gondoljátok, hogy ilyesmi megeshet? A büszke spanyolok se' gondolták... Aztá' hány gázajárt zsidó martalóc köll majd ahhoz, hogy lakótelepeiteket, óvodáitokat, jesiváitokat és zsinagógáitokat megvédje? Vagy falat húztok Judapest köré is, ami nem a tiétek,- mint Jeruzsálem köré, ami szintén nem a tiétek? Aztá' miből gondoljátok, ha gettót építettek magatok köré, az nem válik egérfogó vá? A magas betonfalakon belül nagyobb hő keletkezik, ha meggyullad valami, mondjuk egy kóbor rakéta miatt.

Fukuyama már nem aktuális! Még nincs vége a történelemnek! A holocaustok történe tének se! Új fejezetet akartok nyitni? Hát csak rajta
ha nem vagytok hajlandók észre venni a felfénylő írást a falon.
De ne engedjük képzeletünket a jövőbe kalandozni, még ha ez a jövő egyesek szerint közeli is. Tegyünk valami értelmesebbet.
Ezen írás, a bennefoglalt idézetekkel, furcsa "véletlenekre" utal. Ha  túl sok a véletlen, térbeli, időbeli és logikai összefüggéseik együtt kilépnek a véletlenszerűség köréből [ködéből] és leleplezik az őket egybekapcsoló szándékos ságot.
A világ minden szegmensét már akkor is az ellenőrzése alatt, sőt kezében tartó zsidó háttérhatalom kezdettől fogva tudta kicsoda Hitler és hogy személyében milyen veszélyeket, helyesebben lehetőségeket hordoz.
Ennek tudatában öntözgette a tövét a Wall Street. A veszély árnyékában még megengedték, ha nem parancsolták, hogy a zsidóság harcot hirdethessen Hitler ellen. Elgáncsolták Hitler minden arra irányúlö törekvéseit, hogy a zsidóságtól - sine ira et studio - megszabadulhasson. [Nem Hitler volt az első, aki országából, államából ki akarta szorítani a zsidóságot. Ilyesmi sokszor előfordúlt velük történelmük során.]
A "bevándorlási kvótákkal" megakadályozták olyan zsidó rétegek menülését is, akik helyzetüknél fogva emigrálhattak volna. Még a látszatát is kerülték annak, hogy a zsidókon segíteni akarnának. Gengszter sajtójuk is hallgatott. A hatal mas zsidó vallási, ill. pénzügyi lobbik semmiféle ráhatást nem gyakoroltak az amerikai, angol, nyugateurópai kormány okra, a közvéleményre. Ennek még a látszatát is kerülték. Miért?
Cserbenhagyták tehát hitsorsosaikat? Nem! Feláldozták őket! Kérdés, kinek az oltárán és miért? A válasz megfogalma zásához történelmi példákhoz lehet folyamodni. Az egyiptomi kivonulásról fentebb már volt szó. Nemcsak a kóser álla tok, de a vándorlásra kényszerített kosher zsidók is pusztultak az Úr szolgálatában.
Akadnak újkori példák is. 1915 májusában a Lusitania személyszállitó hajó utasait áldozták fel, hogy Amerika belép hessen az I. Világháborúba. 1941 december elején Pearl Harbourban az amerikai flotta egy részét áldozták fel, hogy Amerika beléphessen a második világháborűba. 1964 augusztusában a Vietnami-öbölben Tonkini incidensbenészak vietnami hajók provokálatlanul "támadást intéztek" az Egyesült Államok rombolói ellen, hogy Amerika megindíthassa a világ egyik legpiszkosabb háborűját a Vietnám elleni háborút. 2001 szeptember 11-án feláldozták a World Trade Centerben tartózkodó néhányezer embert - köztük tán' egy zsidót sem - hogy korlátlan háborút indíthassanak terrorizmus ürügyén Irak és Afganisztán ellen, voltaképp az egész világ ellen.
A provokációk felelősei, lévén azok a legfelsőbb körökhöz tartozók, elkerülték a földi igazságszolgáltatást. A mennyországit is el fogják kerülni, hisz ők az Úr szolgái. Dehát tudjuk, ez egy tömény marhaság! Nem az Úr gyúrt földből zsidót, oldalbordájából pedig zsidónőt saját képmására! Megfordítva, a zsidók beteg lelke, fantáziája teremtett egy olyan Urat, amely echte olyan mint ők maguk. 
Ez azt jelentené, hogy nincs isteni gondviselés és nincs isteni igazságszolgáltatás sem? Nem! Nem azt jelenti! Csupán annyit jelent, hogy akik majd igazságot szolgáltatnak, maguk is azt hiszik és hirdetik majd, hogy valami bosszúálló isten, pl. Allah nevében cselekszenek. Tévednének? Igen, tévednek! Az izraelitákhoz hasonló bűnösök ők? Nem! Hogyhogy nem? Nem, mert ők egy minden ember alkotta törvénynél ősibb, az ember ösztöneibe plántált törvénynek engedelmeskednek, a Talio törvényének! Ennek legprofánabb fordítása: szemet szemért.

Ez benne vagyon a Tórában is. 

A Teremtés Könyve szerint aki embervért ont, annak vére ember által ontassék ki; mert Isten a maga képére teremtette az embert.
Krisztus, aki alighanem szintén a zsidók elméjében létezett csupán, kedvökre imígyen prédikált, a hegyen.
"Hallottátok a parancsot: Szemet szemért és fogat fogért. Én pedig azt mondom nektek, ne álljatok ellent a gonosznak. Aki megüti a jobb arcodat, annak tartsd oda a másikat is! Aki perbe fog, hogy elvegye a ruhádat, annak add oda a köntösödet is! S ha valaki egy mérföldnyire kényszerít, menj vele kétannyira! Aki kér, annak adj, s attól, aki kölcsönt akar tőled, ne tagadd meg!"
Ez már nem gílt! Köszönjük, ebből nem kérünk. A Talio törvénye nem csupán az emberi élet kioltására vonatkozik, hanem minden szenvedés, hátrány okozására. Ha így áll, hozzá kell kezdeni az írdatlanul hosszú számla kiegyenlí téséhez. Erre utal az írás a falon.
Ja! Csaknem kifelejtettem valamit. Mint mondtam, Anna Porter szimpatikus nekem. Egyet is értek vele úgyszólván mindenben, kivéve a vasutas Kasztnert felmentő itéletét... Kasztnert Izraelben nem ítélte el az  ortodox egyház és felmentette a világi bíróság is. Logikus, hisz az Úr szolgája volt, annak akarata szerint cselekedett. Árulkodó ez az orcapirító felmentés is, mert nagyban alátámasztja fentebb előtálalt "összeesküvés elméletemet"!  
Ám a jelek szerint Izraelben is vannak "másként gondolkodók".
Kasztner élete akkor vett éles fordulatot, amikor egy hetvenkét éves, magyar származású szállodatulajdonos, Malchiel Grünwald Izraelben megjelentetett egy írást, amelyben azzal vádolta meg, hogy a háború ideje alatt együttműködött Eichmann-nal, azaz náci kollaboráns volt, hiszen jó viszonyt ápolt több magas rangú német tiszttel. Azt is Kasztner rovására írta, hogy bár tudott Eichmann terveiről, nem figyelmeztette a magyar zsidóságot. A per évekig húzódott, míg végre megszületett az ítélet: Kasztner eladta a lelkét az ördögnek, amikor tárgyalásokat kezdett a németekkel. Kasztner három év múlva halott volt: tel-avivi házának kapujában lőtte le egy fiatal kormányellenes aktivista, Ze'ev Eckstein.
A mi kasztnereink másként szolgálják az Urat. Ők minket adnak el az ördögnek. Persze fiatal kormányellenes aktivisták nálunk is vannak, lesznek.

2009.12.20
Sz. Gy.


Kaufman - terv

Theodore Nathan Kaufman amerikai üzletember a szerzője annak a könyvecskének, amely a Germany Must Perish! (Németországnak pusztulnia kell!) címmel 1940 végén vagy 1941 elején jelent meg Newarkban. Kaufman New York Manhattan nevű városrészében született, zsidó üzletember volt és ő töltötte be az American Federation for Peace (Amerikai Békeszövetség) nevű szervezet elnöki tisztét. A 96 oldalnyi könyvecske 25 centbe került és New Jerseyben működő Argyle Press jelentette meg. Hamarosan megjelent a könyv második kiadása is és a posta útján széles körben terjesztették. A megjelenési időpontból tudjuk, hogy ekkor az Egyesült Államok még hivatalosan semleges magatartást tanúsított, tehát nem vett részt a világháborúban. Erre csak az 1941. december 7-i Pearl Harbour elleni japán támadás után került sor. Németország és Japán megállapodása szerint, ha bármelyik felet támadás éri, akkor a másik szerződő fél is harcban álló félnek tekinti magát.Kaufman azt javasolja, hogy Németország teljes lakosságát szisztematikusan sterilizálni kell. Ennek a javaslatnak az amerikai sajtó széleskörű nyilvánosságot adott. A Time magazin 1941. március 24-i számában Kaufman tervét szenzációs elképzelésnek nevezte. A Washington Post azt írta róla, hogy egy provokatív elmélet, amit rendkívül érdekesen tálaltak. A New York Times fennkölt humanizmussal írta róla: „Az állandó béke terve a civilizált népek körében.” A Phildelphia Record című lap úgy kommentálta, hogy őszintén mutatja be a náci lélek sötét mélységeit.

Németország propaganda-minisztere, Joseph Göbbels, örömmel vette kezébe a könyvet. Elmondta magánbeszélgetés során, hogy „Ez a zsidó (Kaufman) rossz szolgálatot tett az ellenségnek. Ha az én kérésemre állította volna össze ezt a brosúrát, akkor sem végezhetett volna jobb munkát."
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/35/Bundesarchiv_Bild_146-1968-101-20A%2C_Joseph_Goebbels.jpgGöbbels utasítására a német sajtó erősen feljátszotta Kaufman javaslatát a német nép sterilizációval történő elpusztítására. A Berlinben megjelenő Der Angriff nevű napilap címlapján foglalkozott a könyvvel1941. július 23-án. Azt a címet viselte, hogy Ördögi terv a német nép megsemmisítésére. Egy másik címfelirat pedig úgy szólt, hogy az Ótestamentumi gyűlölet. A Das Reich című hetilap 1941. augusztus 3-i száma hosszabb részleteket közölt a brosúrából.

Szemléltessük néhány idézettel, hogy is látja Németország, a német nép történelmi szerepét a Kaufman-terv szerzője. „A jelenlegi háború nem Adolf Hitler elleni háború. Nem is a nácik elleni háború. Ez népek háborúja népek ellen; civilizált népek, melyek látják a fényt, háborúja civilizálatlan barbárok ellen (németek), akik a sötétséget tartják becsben. Ez a német nemzet és az emberiség közötti küzdelem. Hitlert nem lehet jobban felelőssé tenni ezért a német háborúért, mint a császárt az utolsó háborúért, sem Bismarckot a császár előtt. Nem ezek az emberek kezdeményezték, vagy indították meg Németország háborúit a világ ellen. Ők egyszerűen visszatükrözték a német nemzetbe beléoltott vágyat a hódítás és 
a tömeggyilkosság iránt. Ezt a háborút a német nép indította. Ők a felelősek érte. Ezért őnekik kell megfizetniük a háborúért. Máskülönben mindig lesz német háború a világ ellen. És amíg ez a kard függ a világ civilizált nemzeteinek a feje felett, nem számít, hogy milyen reményeket táplálnak, mennyire kitartóak az erőfeszítéseik, soha nem sikerül nekik megteremteni annak a tartós békének az erős és szilárd alapjait, amelyet először létre kell hozniuk, ha valaha is el akarják kezdeni egy jobb világ építését.

Nemcsak azt kell elérni, hogy ne legyenek többé német háborúk; nem szabad a legcsekélyebb lehetőségnek sem megmaradnia ahhoz, hogy egy újabb előfordulhasson. A jelenlegi küzdelem célja a német agresszió végleges leállítása kell, hogy legyen, ne pedig csak átmeneti engedményre kerüljön sor. Ez nem Németország feletti katonai uralmat vagy politikai és területi engedményekkel elért békét, vagy a legyőzött nemzet bűnbánatán alapuló reményt jelenti. Az ilyen megoldások nem nyújtanak elegendő garanciát arra, hogy nem lesz többé német agresszió. Ezúttal Németország totális háborút kényszerített a világra. Ennek eredményeként késznek kell lennie, hogy totális büntetést fizessen érte. Egy és csakis egy ilyen totális büntetés létezik.
Németországnak örökre el kell pusztulnia! Nemcsak képzeletben, hanem valóságosan.” (Germany Must Perish 5. oldal)

A könyv 10. oldalán ez olvasható: „Miért szüljünk gyermekeket, miközben Németország háborúkat robbant ki?” A következő oldalon: „Tegyük fel, hogy ismét arra kényszerülünk, hogy öljünk. A háborúkat csak ilyen öléssel lehet megnyerni, nem pedig hősi halállal.” Két oldallal később ezt olvashatjuk: „Amikor eljön a Németországgal való leszámolás napja és ez el fog jönni, egyetlen nyilvánvaló válasz lesz. Egyetlen államférfinak, politikusnak vagy vezetőnek, aki felelős a háború utáni rendezésekért, sincs joga ahhoz, hogy hamis személyi érzésektől vagy különleges álszenteskedésből vagy arra hivatkozva, hogy  vezetői megtévesztették, azt állítsa, Németország méltó arra, hogy újjászülethessen. Ismét egy oldallal tovább lapozva, ezt olvashatjuk: „Sőt mi több, nem engedhető meg, hogy figyelmen kívül hagyja az egyszerű emberek önzetlen áldozatát azért, hogy az a fenevad, amely Németország, soha többé ne pusztíthasson végig a Földön. Nincs többé alternatíva: Németországnak el kell pusztulnia.” A könyvecske 33. oldalán Kaufman ezt a megállapítást teszi: „Az ismétlés kedvéért, Németország világuralmi elképzelése, a népek rabszolgasorsba taszítása nem politikai hit. Ez a gyűlölet és a türelmetlenség, a gyilkolás és a rombolás és a szabadjára engedett szadista vérontás erőszakos és égő evangéliuma…”

Kaufman ezt megelőzően a 28. oldalon megállapítja: „A németek veresége semmi esetre se fogja megszüntetni a hódítás és a világuralom megszerzése iránti vágyukat. Csak egyetlen mód van e vágyuk végleges megsemmisítésére: lehetetlenné kell tenni a világuralom elérhetőségét a németek számára, és ezt csak egy módon lehet elérni, ha Németországot eltávolítjuk a világból.”

Kaufman ezután leírja e megsemmisítés forgatókönyvét. Németország elveszítette a háborút, békét kér. A győztes nép erkölcsi imperatívusza, hogy Németország örökre megsemmisüljön, ezért
 a háború utáni döntéshozóknak el kell rendelniük a németek tömeges sterilizálását, mert az a legjobb eszköz a végleges eltávolításukra. E célból

1.      Azonnal és teljesen le kell fegyverezni a német hadsereget és valamennyi fegyverzetet el kell távolítani Németországból.

2.      Valamennyi német nehézipari és közszolgáltató üzemet erős őrizettel kell ellátni és az üzemek dolgozóit ki kell cserélni a győztes szövetséges államok munkásaival.

3.      
A német hadsereget csoportokra kell felosztani és erősen őrzött területekre kell szállítani, ahol rövid úton végrehajtják rajtuk a sterilizációt.

4.      
A polgári lakosságot, mind a férfiakat, mind a nőket, úgy kell elosztani területi szektorokként, hogy végre lehessen rajtuk hajtani a sterilizációt.

5.      Miután végrehajtották a sterilizációt a német hadsereg tagjain, a katonákat munkaosztagokba kell átcsoportosítani, és velük kell felépíttetni azokat a városokat, amelyeket ők romboltak le.

6.      
Németországot fel kell darabolni, és területét szét kell osztani. A mellékelt térkép eligazít a lehetséges területi kiigazításokról, amelyekre Németország teljes eltüntetésével kapcsolatban szükség van.

7.      Korlátozni kell a német polgári személyek utazását egészen addig, amíg valamennyin végre nem hajtják a sterilizációt.

8.      A német lakosságot kényszeríteni kell, hogy a számára kijelölt területeken megtanulja a helyi nyelvet és egy éven belül valamennyi könyv, újság és más sajtótermék 
német nyelvű kiadását meg kell szüntetni.Ugyancsak korlátozni kell a német nyelvű rádióadásokat, és fel kell számolni a német nyelvű iskolákat.

9.      Egyetlen kivételként az általános sterilizáció szigorú végrehajtása alól a Kaufman-terv lehetővé teszi, hogy azok a németek elkerüljék a sterilizációt, akiknek valamelyik győztes országban rokonai élnek, akikhez kivándorolhatnak, és akik pénzügyi felelősséget vállalnak eltartásukért és erkölcsi magatartásukért.

Theodore N. Kaufman a Newark-ban megjelenő Jewish Chronicle munkatársa volt. Kaufman úgy gondolta, hogy normális halálozási számot figyelembe véve
 a német nép létszámát évente fél millióval lehet csökkenteni. Ha a sterilizációs terve megvalósul, akkor két nemzedék után már lényegében befejezett ténnyé válhat a német lakosság felszámolása. A könyv tartalmaz egy térképet is, amelyben már Németország területe szét van osztva a szomszédos államok között.

A Német Szövetségi Köztársaságban 1985-ben tette közzé a Kaufman-terv szövegét Erich Kern a „Verheimlichte Dokumente” című kötetében. Wolfgang Benz történész azonban már 1981-ben azt hangsúlyozta, hogy a Kaufman-tervnek egyáltalán nem volt akkora jelentősége, mint ahogy azt a náci propaganda állította. 
A könyvnek ezt a bagatellizálását azonban nem támasztja alá az, hogy széleskörű sajtónyilvánosságot kapott és befolyásos hírügynökségek és lapok nem tiltakoztak ellene, hanem elemző írásokat közöltek róla.

Alfred Schickel történész a Zeitgeschichtliche Forschungsstelle (Kortörténeti kutatások) keretében Ingolstadtban 1994-ben kimutatta, hogy Kaufman a második világháború során egy második Németországra vonatkozó tervet is közzétett „No more German Wars” (Soha többé német háborúkat) címmel. Kaufman itt arról értekezik, hogy a németséget úgy is meg lehetne semmisíteni, ha Németország külföldi hatalmak állandó megszállása alá kerülne, és 
ha a német fiatalság nevelését radikális agymosással lehetne egybekötni. Benz szerint Kaufman ebben az 1942-ben publikált írásában már többé nem említi a tömeges sterilizálást a németség felszámolása eszközeként.„The City of Man”A Kaufman-terv nem az egyedüli említésre méltó dokumentum ebből az időszakból. 1940 végén az Egyesült Államokban és Kanadában egy másik könyvecske is kapható volt. A 113 oldalas könyv ezt a címet viselte: „The City of Man – Declaration on World Democracy” (Az ember városa – Nyilatkozat a világdemokráciáról). A könyvecskét kézbe vevő hiába keresi, ki a szerző. Ehelyett 17 kiadó neve is fel van tüntetve, köztük neves közéleti személyiségek és magas rangú szabadkőművesek nevei, így például Herbert Agar, Frank Aydelotte, G. A. Borgese, William Yandell Elliot, 
Oscar Jaszi (Jászi Oszkár), Alvin Johnson, Hans Kohn, Thomas Mann, Reinhold, Niebuhr.
 A The City of Man című kötetet háromszor is kiadta a The Viking Press New Yorkban három hónap alatt. Az első kiadás 1940 novemberében volt, a harmadik pedig 1941 januárjában.  Ez a tény arra utal, hogy a kiadók és akik mögöttük álltak, fontosnak tartották a könyv elterjedését. Már a fordítások is megkezdődtek a különböző világnyelvekre. Hirtelen azonban eltűnt a könyv és többé sehol nem lehetett megkapni. De nemcsak az üzletekben nem volt beszerezhető, de a könyvtárakból is eltűnt. Ha valaki tudakozódott iránta, akkor azt a választ kapta, hogy nincs meg nekik ez a könyv és a katalógusukban sincsen nyilvántartva. Johannes Rothkranz-nak azonban sikerült az 1990-es években nagy nehézségek árán egy eredeti kötethez hozzájutnia. Innen tudható meg, hogy mi is volt a könyv kiadóinak az üzenete az emberiség számára.

Ez röviden annak a bejelentése, hogy eljött az emberiség számára az a lehetőség és szükségszerűség, hogy létrehozza a világállamot,
 ha ugyanis csak egyetlen állam létezne a Földön, akkor többé nem kerülhetne sor háborúra a különböző államok között. Ezért arra ösztönzik az emberiséget, hogy ragadják meg ezt a kedvező alkalmat. Mivel a könyv hirtelen eltűnt, arra kell következtetnünk, hogy a világpolitika nem látható terében működő döntéshozók idő előttinek találták ennek a tervüknek a nyilvánosságra hozatalát. A könyv megjelenése mellett döntők valószínűleg tévesen mérték fel a helyzetet, és ezért vallották meg nyíltan hosszú távú világstratégiájukat. Az idő azonban mégsem volt a legkedvezőbb a második világháború kezdetén. Felismerték a hibát, és ezért a könyvet azonnal visszavonták. A tizenhét kiadóként megjelölt személy nyilván nem egyedül döntött arról, hogy bejelentsék: eljött a világállam létrehozásának az ideje! Nyilvánvalóan valamelyik háttérben meghúzódó titkos szervezet megbízásából vagy jóváhagyásával jártak el. Abból lehet következtetni e háttér-szervezet természetére, hogy célja a nemzetállamok felszámolása és az egy központból irányított új világrend, a világdemokrácia globális uniójának a létrehozása. Aki tanulmányozta a szabadkőműves irányzatok, köztük az Adam Weishaupt nevével fémjelzett Illuminátus-szövetség dokumentumait, az tudja, hogy itt az általuk kidolgozott hosszú távú világstratégiáról van szó.


 A „tenyésztési háború” - Ernest Hooton professzor elképzeléseiA második világháború során Ernest Hooton neves amerikai antropológus is közreadott egy a Kaufman-tervhez hasonló javaslatot. 1943. január 4-én jelent meg a New York-i P. M. című napilapban a „Breed War Strain Out of Germans” (Tenyészési háborúval megszűrni a németeket) című írása, amelyben kifejti azt a „kitenyésztésre” vonatkozó tervét,
 amelynek az alkalmazásával el lehetne pusztítani a német nacionalizmust és agresszív ideológiát egyidejűleg megtartva és továbbfejlesztve a németek kívánatos biológiai és szociológiai tulajdonságait.

A Harvard Egyetem professzora genetikailag akarta átalakítani a német nemzetet, 
bátorítva a német nőket, hogy ne német férfiakkal házasodjanak, akiket nagy számban költöztetnének át Németországba. A német férfiakat pedig arra kényszerítenék, hogy távozzanak Németországból és ne német asszonyokkal lépjenek életközösségre. 10-12 millió németet a szövetségesek ellenőrzése alatt áttelepítenének más országokba Németországból, és kényszermunkára fognák őket. Hooton professzor szerint ez jelentősen csökkentené a „tiszta” németeknek a születési rátáját, a társadalmi összetétel megváltozása pedig csökkentené a németek agresszivitását, mivel a nemzeti önazonosságuktól megfosztott és agymosáson átment egyének létszámbeli fölénybe kerülnének a németországi lakosságon belül. Hooton szerint 20 év alatt ezt a programot sikerrel végre lehetne hajtani. Ez alatt az időszak alatt bátorítani kellene a tömeges bevándorlást Németországba, elsősorban nem német nemzetiségűeket kellene betelepíteni.

E sorok írójának alkalma volt megtapasztalni, hogy 
a Német Szövetségi Köztársaság vonatkozásában részben végre is hajtották ezt a programot például török, jugoszláv, olasz és más országokból történő tömeges betelepítéssel. 1945 óta folyamatosan csökken a németek születési arányszáma és helyükbe fajilag és kulturálisan más származású külföldi betelepülők léptek. A transznacionális szervezett magánhatalom számára egy ilyen fejlemény többszörösen is előnyös. Egyrészt gyengíti az adott nemzetállamot és annak kulturális kohézióját, másrészt sokkal olcsóbb a betelepülő munkaerő, mint az adott ország lakossága fertilitásának a szinten tartása és növelése szociális intézményei magas szinten tartásával.

(Zárójelben utalunk arra, hogy ehhez hasonló  probléma 
2007 tavaszán Magyarországon is felmerült. Kiderült, hogy a kormányzat a csökkenő magyar lakosságot nem a szükséges szociális támogatással kívánja utódok felnevelésére ösztönözni, hanem e helyett tervbe vette olcsó ázsiai munkaerő tömeges, milliós nagyságrendű betelepítését középtávon.)
a nemzetallamokat fel kell higitani a magas kulturaju bevandorlokkal, mondja ez a torekeny kis nenike, aki az ot befogado svedorszagot vagja haza, es buszken vallalja, hogy minden terv szerint halad.Barbara Lerner Spectre

zsidók játszanak a vezető szereppel az európai multikulti támogatásában:
botrány
Egy Paideia nevű szervezet vezetője, mely Svédországban székel, a Wallenberg alapítvány és a svéd kormány támogatásával alapult zsidó eszmék terjesztésére. Egy Egy Svédorszég nevű egyesület vezetőjeként multikulturalizmust terjeszt európaiak kiirtására saját hazájukban. Noha az USA-ban született, Spectre Palesztinába (izraelbe) vándorolt ki 1967-ben, majd 1999-ben Svédországba ment, ahol azóta bomlaszt. Férje Philip Spectre rabbi, aki a stockholmi zsinagóga rabbija volt a 2000-es években.
Európai polgárjogi harcosok undorral hallgatták nyilatkozatait, melyekben demográfiai tömeggyilkosságot szorgalmaz Európában az IBA-News újságban, melyet a megszállt Palesztinában nyomnak, és amely cionista eszméket terjeszt.
Európa nem tanulta meg a multikulturalizmust. Az átalakulás fájdalmainak vagyunk tanúi. Európa nem lesz egységes, mint a múlt században volt. Zsidók a változás mozgatói. Nagy változást kell Európában létrehozni. Most mennek át a multikulturális módba, és nehézményezik, hogy zsidók vezetik a változásokat. De anélkül a vezető szerep nélkül és anélkül a változás nélkül Európa nem marad fenn.
Barbara Lerner Spectre, IBA-News, 2010.

multikulturális vagy internacionalista, mindegy

Sternnek vagy Singernek hívták, már nem emlékezem rá biztosan.
Az ember ingerülten nézett rám: - Neki kell jönnie és szocialistáknak. Ők majd megmentik Magyarországot.
- Sajátságos, hogy azoktól várja a haza megmentését, akik megtagadják a haza fogalmát. 
- Nem is úgy értettem - mondotta az ember. - Éppen ez volt a baj Magyarországon. Itt mindig a hazáról beszéltek és a nemzetről. Pedig haza nincs és nemzet sincs. Nekem mindegy, hogy hol élek, Moszkvában vagy Münchenben vagy Belgrádban. Egészen mindegy, ha jól élek. Ezt kell elérni és ezt csak a szocializmus érheti el. 
Az ÁVH -s öntudat
  "1919.  A  «csőcselék»  zsidók  új  Palesztinává  akarják  gyúrni a keresztény  Magyarországot  és  börtönnel,  bitóval  irtják a  keresztény  magyarokat,  hogy  meghálálják az  1840.,  1867.  és  1895.  évi ostoba törvényeket."
a történelem ismétli önmagát, és a világ sohasem tanul, hiába hangozgatják - akár a holokauszt kapcsán is : a történelemből tanulni kell!
 nincs szükségünk menekültekre, képzetlen menekültekre, mikor dúl itt a munkanélküliség, nyilvánvaló, hogy eu-s, usa-paktum keretében a kollaboráns itteni vezetők befogadják őket, aztán a 2.-3. generációsok meg majd hőzönghetnek itt, mint Párizsban, Londonban.
most kell lecserélni a politikai elitet, mielőtt még lángoló éjszakák lesznek itt is

kaufman-terv? hígítsuk fel a népeket, minél több csoportból áll a társadalom, annál nagyobb a vélemények száma, érdekek száma, annál kevésbé lesz összetartó, annál nagyobb lesz viszont a hangzavar, a káosz.
talán ezért kell betelepíteni a homogénnek tűnő csoportokba más csoportokat.
és közben az elitet már nem lehet elmozdítani, mert nem lesz rájuk elég szavazat, egyhangú döntés, a megoszló társadalomban 

Magyarországra nem jönnek a törökök, négerek, dolgozni akaró bevándorlók tömegesen, az itteni kisebbség száma pedig 
gyanúsan meredeken növekedőben van a politikai pártok asszisztálásával. láthatjuk akár Trianon és a Tanácsköztársaság kapcsán is, hogy a kisebbségi politika nem gyerekjáték, hanem a legkomolyabb dolog. a gazdasági helyzetet lassú építkezéssel, egy tucat korrupt ember szigorú megbüntetésével meg lehet oldani, de az etnikai kérdéssel nem lehet mit kezdeni.
nem kell nagy demográfia szakértelem ahhoz, hogy megértsük ha a fehér magyarok öregszenek, több az öreg mint a fiatal, a cigányoknál meg pont fordítva van, szerintem már most vannak 2-3 millióan, akkor ez rövidesen, hirtelen felgyorsulva katasztrofális etnikai helyzethez vezethet. húsz-negyven év alatt könnyen többségbe kerülnek a cigányok, és nem lesz a magyarok kezében eszköz, 
ez a helyzet a jövőben visszafordíthatatlan lesz, most kell ezen változtatni, most kell a hatalomba a leginkább rendszerkritikus pártnak tűnő csoportosulást bejuttatni, mert jelenleg a forradalom sikeressége csekély. most kell tenni, hogy a jövő a magyarokról szóljon Magyarországon

Németországnak meg kell semmisülnie

"A könyv, melytől Hitler fél".
Németországnak meg kell semmisülnie (angolul: Germany must perish) egy zsidó üzletember,Theodore N. Kaufman könyve 1941-ből, mely a német nép elleni tömeggyilkosságot propagál.

Tartalomjegyzék

Felhívás tömeggyilkosságra

Sokkal a zsidó "holokauszt" előtt

Theodore Kaufman, az író, amerikai zsidó, aki New York City-ben született, és sikeres kereskedő volt, a könyvet a késői 1940-es években írta. Ez egy teljes évvel azelőtt volt, mielőtt az USA beszállt a háborúba, tehát jóval az állítólagos holokauszt kezdete előtt. A Wannsee konferenciát, mely állítólag a holokauszt bevezetője volt, 1942 februárjában tartották. Így a szokásos filoszemita védekezés, hogy a könyv a Holokausztra való reakció, teljesen hamis.

A németek démonizálása

A mai háború nem Adolf Hitler elleni háború. Sem nem a "Nemzeti szocialisták" ellen.
Ez népek közötti háború. A civilizált, fényt látó népek harcolnak civilizálatlan barbárok, németek ellen, akik a sötétséget szeretik. Azoknak a népeknek a harca, akik az életet szebbé szeretnék tenni azok ellen, akik vissza szeretnének lépni a sötét korokba. A német nép harca az emberiség ellen.
Ezekkel a szavakkal kezdi Kaufman a könyvet. Néhány további fejezetben démonozálja a németeket, történelmileg és az ő korában, mielőtt javasolja tömeggyilkossági tervét.
Kaufman országfelosztási terve, melyet könyvében javasol. Szövege:" Térkép Németország lehetséges felosztására és területének használatára."
Figyeljük meg a nyilakat 
Szlovákiából kiindulva, melyek a zsidó "szeretetet" tükrözik Magyarországgal szemben.


Sterilizálással való kiirtás

Dinamikus kötet mely Németország megsemmisítésének tervét tartalmazza térképpel Németország feloszlatására és területének használatára.
Kaufman összefoglalója a könyvről a "Times"-beli hirdetésben [1]
A terv kötelező tömegsterilizációt követel minden 45 évnél fiatalabb német nőnek és 65 évnél fiatalabb német férfinak. Ez megszüntetné a született németszeretetet, javasolja Kaufman, így megoldva az emberiség egy nagy problémáját.
A 'megsemmisítés' Németország területi megszüntetésére is tervet hoz.

Kiadás

A 96 oldalas könyvet 25 centért adták, élénk eladásnak örvendett 1941-ben. [2]1941-ben hozta ki a Newark, New Jersey-ben működő Argyle Press. Egy előzetes kiadás már 1940-ben megjelent kis olvasótáborral [3]

Reakciók

Amerikai sajtó

Sok amerikai újság mutatta be a könyvet, köztük a New York Times, a Washington Post, Time Magazine, és a Philadelphia Record.
Time szenzációsnak nevezte [4], és Jonathan Swift's-hez hasonlította, noha az ellentétben Swift művével nem szatirikus
A könyv hátoldalán idézeteket közöl a könyvből. Ezek egyike: "Örök béke terve a civilizált nemzetek között". A Times ennek az idézetnek a közlésére szorítkozott. [5]
Német írás a könyvről

Felháborodás Németországban

Németországban, nem meglepő módon, felháborodást váltott ki a könyv.
A berlini újság Der Angriff' 1941 júliusában ezt írta: Ördögi terv Németország és a német nép megsemmisítésére, és szerinte a mű ótestamentumi gyűlölet.
Nyomtatványok születtek a könyv bemutatására. A nyomtatványok szerint Roosevelt, Churchill, és Sztálin támogatta a tervet. A brossúra szerint: "Német nép! Tudnod kell, mit terveznek örök ellenségeink. Egy út van terveik megállítására: Harc, munka, győzelem."
A brossúrának milliónyi példányát terjesztették Joseph Goebbels irányítása mellett, hogy lássa a nép, mi vár rá vereség esetén. Goebbels szerint a mű Roosevelt belső körének része, ami nem pontosan így volt igaz, noha nyilvánvalóan kéz a kézben dolgoztak.

A német ellenállást erősíti

Hitler 1941-ben elolvasott egy példányt. [6]. Ezután adott engedélyt a zsidók sárga csillag viselési tervére.
Történészek szerint az, hogy a Kaufman terv létezett és a németek ismerték azt és a későbbi Morgenthau tervet, szükségtelen módon kiterjesztette a háborút, és emberéletek millióit követelte. [7].


Hasonló tervek


Kaufman könyve egy sor hasonló terv születését segítette elő:
See:
 •  Hooton terv (1943 január) - javasolták a Breed War Strain Out of Germans iratban, mely szerint a német nőket arra kell ösztönözni, hogy nem német férfiakkal álljanak össze. b[8]
 • Morgenthau terv (1944 szeptember) - A német birodalom felosztását és területi lecsatolásokat Lengyelország javára tervez. Churchill,
 • "What To Do With Germany?" (1944) - a B'nai B'rith tag Louis Nizer könyve, a németek tömeges agymosását javasolja, Churchill, FDR, Eisenhower és Truman olvasta a javaslatot.
 • A teheráni konferencián különféle tervek születtek felosztási, területelcsatolási és átnevelési szellemben.
Lásd még: Germania est delenda


A népirtás tervezetekben nagyon élen járnak , mint láthatod egy nép kiirtása megsem kottyan nekik. És hogy az átnevelés még mindig tart, azt hiszik , hogy kinyirták a németeket , de ahogy láttad ép az utolsó választásoknál rugták ki a zsidókat a parlamentből . Az új nemzedék kezdi megismerni a rablógyilkos zsidóságot, és partvonalon túlra helyezik őket. Jó volna már a történelem szemétdombjára lökni őket , és mindnyájuk mögé egy arabot állítani felügyelőnek .

Hogy nálunk mivel zsarolják a politikai elitnek mondott maffia hatalmi elitett azt nem tudom , de minden évben földkárpótlás , ilyen olyan kamu intézmény megnyitása személyzet jó fizetéssel , nyugdijas zsidó álások életük végéig . Talán kevesebbet kellet volna lopniuk , hogy ne zsarolhassa ez a zsidó vakolós maffia , és ne keljen itt még lakóparkot is építeni nekik a birodalmi Amerika után a kis magyar ország is kell nekik, a kamatrabszolgák hada a següket nyalja , büdös helytartók , velük eggyüt likvidálni kell .Marschalkó Lajos 
ORSZÁGHÓDÍTÓK - AZ EMANCIPÁCIÓTÓL RÁKOSI MÁTYÁSIG- 1.rész 


München, 1975 
Mikes Kelemen Kör, München 
Készült Ledermüller Olivér nyomdájában München, 2. Landwehrstr. 65. 

Az Országhódítók második kiadása elé 

Marschalkó Lajos "Országhódítók" című könyve 1965-ben jelent meg a nemzetközi könyvpiac teljes mellőzése mellett. Nemcsak az érdekeltek, hanem az óvatosan lapuló emigráns sajtó nagy része éppen úgy nem vett tudomást róla, mint ahogyan első könyvéről a "Világhódítók"-ról sem. 

Az utóbbi könyv rövid tíz esztendő alatt három magyar kiadás után ugyancsak három kiadást ért meg angolul, kettőt törökül és rövidesen az olvasó elé kerül annak spanyol és arab kiadása is. 

Az Országhódítók megjelenése óta pontosan 10 esztendő telt el. A szerző már hosszú évek óta pihen a müncheni temetőben és már nem érhette meg könyvének nagy, nemzetközi sikerét. Az Országhódítók speciálisan magyar vonatkozású könyv, és csak magyar olvasóra számíthat. A könyv ismerete nélkül nincs magyar történelemszemlélet és nem láthatjuk tisztán hazánk utolsó évszázadának nagy összefüggéseit. Így érzi ezt a világban szétszórva éld magyar emigráció is, s talán ez az oka, hogy a könyv első kiadásának 2000 példánya rövid két esztendő alatt teljesen elfogyott. A könyv iránti érdeklődés annyira megnőtt az utóbbi évek folyamán, hogy a kiadó az anyagi nehézségek ellenére is szükségesnek tartotta a második kiadás megjelentetését. 

Marschalkó Lajos könyvét annak lényegbeli tagadói antiszemita írásnak szeretnék megbélyegezni. Pedig nem az! Pontosan olyan, ahogyan azt Marschalkó Lajos könyve bevezetőjében írta: 

"E könyvet nem a gyűlölet diktálta, hanem a FELISMERÉS". 
A kiadó. 

Russischen Invaliden 
(1910. dec. 30., 285. szám). 
Ebben jelent meg az Alliance Israelitée felhívása, amelyet magyar lapok is közöltek. A Weimarer Hist.-Gen. Taschenbuch, S. XII., fordítása szerint a következőket tartalmazza: 

"Testvérek! Hittestvérek! Az egész földkerekségen nincs egyetlen darab föld sem, amelyet könnyebben leigázhatnánk, mint Galíciát és Magyarországot. E két országnak mindenképpen a miénknek kell lennie, mert számunkra ott a legkedvezőbbek a körülmények. Ti, zsidó testvérek, fáradozzatok minden erőtökkel azon, hogy mindkét országot teljesen birtokotokba vehessétek. Törekedjetek, hogy mindent, amit ott még a keresztények birtokolnak, teljesen a kezetekbe vegyetek. Ha erre nem volna elegendő anyagi eszközötök, a párizsi szövetségünk minden erővel segíteni fog titeket. Erre a célra a szövetségünk máris gyűjtéseket rendez és az adományok váratlan bőséggel folynak be pénztárunkba azzal a céllal, hogy a galíciai és magyarországi területeket a galíciaiak és magyarok kezéből kiragadjátok és hogy azok kizárólag zsidó kézre kerüljenek. Az egész világ tőkései erre a célra nagy összegeket áldoznak s egyesülnek, hogy ezt a célt a legrövidebb idő alatt elérhessétek." 


Solymosi Eszter, a tiszaeszlári libapásztorlány, és minden magyar mártír emlékezetének 


Erdélyi József: 

SOLYMOSI ESZTER VÉRE 

Megöltek egy kis libapásztort.
Égre kiált a régi vád,
úgy ölték meg Solymosi Esztert,
mint egy tokos, pihés libát,
mint egy síró galambfiókot,
szűz juhocskát húsvét előtt...
Valami vérengző bolondok
úgy fogták el és ölték meg őt,
a nótás ajkú kis magyar lányt,
valami vérengző vadak, vademberek...
Elfolyt a vére, mint egy párás piros patak.

Ítélt a bíró, Félkegyelmű képzelődő a szemtanú,
alaptalan a vád, a vérvád...
a hátborzongató gyanú...
Ítélt a bíró; Elmehetnek
a reszkető kaftánosok;
nem ölték meg Solymosi Esztert,
nem bűnösök, nem gyilkosok.
Nem sütöttek húsvéti ostyát
embervérrel. Ország-világ tudja meg,
hogy gyermekijesztő dajkamese a vér, a vád.

Ítélt a bíró s fellélegzett
a zsidóság, az "üldözött",
de terjed a "mese", a "vakhit"
a szegény magyar nép között.
Zengett a dal s a vérpatakból
vérfolyó gyúlt és hömpölyög,
tenger, vértenger gyűlt belőle
mérhetetlen mély és örök,
mint Jézus vére, a világot
megváltó Istenemberé.
Az Ő vére a legyalázott
szegény Solymosi Eszteré!

Minden kiontott ártatlan vér,
minden magyar vér, ami folyt,
párolgott és virult belőle
idegen trón, élősdi bolt,
minden kiontott ártatlan vér,
harctéren ontott hősi vér,
és munkában csorgott verejték,
és megrabolt bér és babér,
az én vérem is, az Anyámé,
a régi libapásztoré,
az Ő vére s a legyalázott
szegény Solymosi Eszteré.

Égre kiáltom akkor is ha,
élettel és vérrel tilos,
leírom akkor is, ha rögtön
lángot vet a szűz papiros.
Beh piros vagy Solymosi Eszter
Kiontott vére s beh meleg...
Hajnalt festek a magyar égre
és felkelő napot veled,
Hogy ne vesszen kárba a vérünk,
s emléked árva hajadon.
Solymosi Eszter árva népét
ébressze bátran, szabadon.Egy gój ország meghódításának forgatókönyve 


(Cion bölcsei nyomán.) 
2011/07/29 Szabad Riport 

1. Létrehoztunk egy demokráciának elnevezett rendszert, amit az ostoba barmok szabadságnak hisznek. Nem ismerték fel, hogy a mindenkori elölőé a hatalom. Azé, aki megmondja, kire lehet szavazni. Folyamatosan biztosítani kell, hogy a pártok vezetését, a mi rendszerünkbe tartozó titkos szervezetbe tömörítsük. Csak olyanok kaphatnak meg kulcsszerepet, akik a mi irányításunkat elfogadják, és tudomásul veszik. 
2. Ha a látókörünkbe kerülnek olyan egyedek, akik olyan szervezettekkel ápolnak kapcsolatot, amely nem a mi irányításunk alatt állnak, haladéktalanul likvidálni kell őket. Érdekeinket kevésbé veszélyeztető esetben, elég köztörvényes bűncselekménnyel megvádolni, és börtönbe zárni az illetőket. 
3. Az általunk irányított pártjaink vezetését és tagságát, szigorú ellenőrzés alatt kell tartani. Az arra kiképzett szakértőink pontos választ adnak arról, hogy ki milyen mértékben megvesztegethető, ki milyen mértékben zsarolható, ki milyen módon fenyegethető, és ki az, aki teljesen a mi oldalunkra átállt egyén, aki élvezetből is elárulja sajátjait. Kinek mi jár, a szerint kell kezelni. 
4. Különös figyelmet kell szentelni, a saját fajtája iránt elkötelezett, tehetséges, népszerű emberek irányába. A likvidálás nem minden esetben célra vezető, mert könnyen mártírrá válhat az illető, ami részünkről nem megengedhető. Az ilyen embereknek állami megbízást kell adni, mégpedig úgy, hogy amit ellenünk tesz, azt a mi utasításunkra, a mi igényeinknek megfelelő módon tegye.Ügyelni kell, hogy az illető száját, mindig a víz közelében kell tartani, hogy szükség esetén bármikor le lehessen nyomni a víz alá. Lehet, sőt kötelező ősi történelmi alapokon nyugvó társadalmi szerveződések életre hívása, de nem vezethet a magyarok hőn áhított egységéhez. Össze kell egy csokorba gyűjteni a hőzöngő hazafiakat, de megfelelő vezetés mellett, egy helyben topogásra kell kárhoztatni őket. Ha valami véletlen folytán mégis összeverődne egy - nem mi általunk vezérelt - csoportosulás, akkor azonnal rágalomhadjáratot kell indítani ellenük, mégpedig úgy, hogy a saját sírhelyeinket, emlékműv einket g yalázzuk meg. Ezután erre való hivatkozással, bíróság elé citálunk valakit közülük, akit a mi bíróságunk, megfelelő médiatámogatással, jogerősen elítél. 
5. Ügyelni kell arra, hogy az általunk megalkotott törvények, rendeletek, határozatok megfelelően pontatlanok legyenek, egymásnak ellentmondjanak. Ennek okán, a kizárólagosan közülünk kikerülő ügyvédi kart folyamatosan eltartatjuk mert állandóan szükség lesz munkájukra. Továbbá pontosan informálódhatunk ügyvédeink védenceiről. 
6. A helyi közigazgatási szervek tudomása nélkül, minden gazdasági és stratégiai pozícióba, saját jól kiképzett csatlósainkat kell helyezni. Csatlós csak ott foglalhat el tiszti pozíciót, ahol a beépített embereink már jelen vannak. 
7. A rendfenntartó erők vezetőinek megengedett bárminemű bűnszervezet fenntartása, és működtetése, csak tudj róla, és vedd el a haszon nagyobb részét. 
8. Fontos, hogy az egészségügyben, az oktatásban, a közművelődésben ne legyenek megfizetve az alkalmazottak. Így biztosíthatod, hogy az elsilányodjon. Eredeti történelmüket el kell venni. Az annak valódiságát hirdető tanokat nevetségessé kell tenni, tudománytalannak titulálni. Hitvány bűnös nemzet tudatát kell beléjük nevelni. A szakrális királyságok tényét tagadni kell. A királyok zsarnokságára és kegyetlenkedéseire kell fektetni a hangsúlyt. Nem szabad engedni, hogy a közgondolkodás eljusson a királyság, mint intézmény, vágyáig. 
9. A közhivatalokban elbutult, ostoba, rosszindulatú személyeket kell pozíciókkal ellátni. Egyes ügyekkel, több osztálynak, alosztálynak és csoportnak kelljen foglalkozni, de döntést egyik se tudjon hozni a másik jóváhagyása nélkül. Semmiképpen nem engedhető meg normális működésük. Így el lehet érni, hogy semmi ne működjön, ami nem a mi fajtánk érdeke. 
10. Csak azokat a csatlósokat szabad kitüntetéssel ellátni, akik nem akarnak túl látni egy-egy problémakörön, és nem fognak annak analizálásába. 
11. Minden határon belüli termelést vissza kell szorítani. A mezőgazdaság tevékenységét veszteségessé kell tenni, így az magától, szin te észrevétlenül, kihalásos módon elsorvad. Az ipart, ha már tönkretettük, nem szabad hagyni, hogy ismét talpra álljon. Mesterségesen ki kell vonni a pénzt a gazdaság vérkeringéséből. Jogos járandóságok kifizetését meg kell tagadni, a vállalkozókat el kell lehetetleníteni, ki kell véreztetni. Amennyiben perre kerül sor, úgy ügyvédeink megint jól járnak. Hirdetni kell a fizikai munka alantas jellegét. Csak a szolgáltató ipar működjön kedvünkre, mert így mi dönthetjük el, kinek adjunk munkát, ezáltal megélhetést. A nem zsidó származásúak között a cserekereskedelem szigorúan tiltott. Ez a tevékenység kieshet az ellenőrzésünk alól, és így elmarad a jogos hasznunk. 
12. Mondanom sem kell, annyira természetes, hogy az írott és elektronikus média minden jelenleg ismert formáját, tulajdonosi szinten ellenőrizni kell. 
13. Minden tudományos kutatóintézet fokozott felügyeletet igényel. Minden egyes találmány kizárólag a zsidó nemzet fejéből pattanhat ki. Ha nem lehetséges az eltulajdonítás, az ötletgazdát örökre el kell némítani. 
14. A megélhetéshez szükséges valamennyi közmű, így az ivóvíz, energia, szennyvízelvezetés, saját tulajdonlásban tartása. A szolgáltatás ellenértékének mértékét, állandóan az elviselhetetlenség határán kell tartani. A felhasználó így kénytelen állandóan rettegni attól, mit hoz a holnap. A létbizonytalanság, a rabszolgasorsban tartás eszköze. Ezért az egyénnek, a közműhálózat bármely rendszeréről való lekapcsolódás nem megengedhető. 
15. A gyógyítás természet adta módszereit szigorúan tiltani kell. Kizárólag a tulajdonunkban lévő orvosságok nyújthatnak átmeneti javulást állapotukban. A mellékhatások kiküszöbölésére megvásároltatott újabb, és újabb gyógyszerek úgyis biztosítják a folyamatos árbevételt, és a megfelelő hasznot. Ki kell fejleszteni olyan vírusokat, aminek az ellenszerét csak a mi fajtánk ismerheti, és használhatja. Másik megoldásként úgy kell ezeket a bakteriális törzseket megalkotni, hogy a mi génállományunkban ne tehessenek maradandó károkat. Az élelmiszerüket olyan módon kell az asztalukra tenni, hogy az soha ne lehessen friss. Hirdetni kell a konzerv és a fagyasztott áruk nagyszerűségét, így kellő mennyiségű mérgező vegyi anyagot juttathatunk tartósítószer címén a szervezetükbe. Ezáltal ismételten, jelentősen növelhetjük gyógyszergyártó iparunk hasznát. 
16. Tűzzel, vassal irtani kell a többszöri élet valóságába vetett hitet. Porból lettünk, porrá leszünk: ez legyen a hittétel. Nem kell, hogy átlássák, hogy minden cselekedetüknek súlya van. Éljék le csak úgy az életüket, abban hitben, hogy nincs több esélyük. Költsenek, szórakozzanak, éljenek csak egészségtelen életet a mi hasznunkra. 
17. Az ellenőrző szervek ellenőrzésének az ellenőrzését is ki kell megfelelő besúgó, és fizetett hálózattal építeni. 
18. Az államigazgatást és a magánszemélyeket visszafizethetetlen kölcsönökbe kell csalogatni. Amikor ez megtörtént, olyan gazdasági helyzetet kell teremteni, hogy képtelenek legyenek a kölcsönüket visszafizetni. Ezáltal az erősebbek, bérlőkké válhatnak saját otthonukban, a gyengébbek mehetnek az utcára. A felszabadult ingatlanok kisajátíthatók a világ más részein élő, fajta testvéreink számára. 
19. A semmire való cigányokat ragyogóan fel lehet használni a magyarok ellehetetlenítésére. Adj nekik jogokat, kötelezettségek nélkül. Megfelelő rendeletekkel szaporítsd fel állományukat, majd a jog szerint járó segélyek terheit rakd a magyarok vállára. A nációk között biztosan felmerülő vitás jogi kérdésekben, minden esetben a cigányt részesítsd előnyben. 
20. A család szentségét tedd tönkre. Tedd divatossá az egyedüllétet, és az egyneműek párkapcsolatát. Engedd, sőt támogasd a magzat elvételét. 
21. Utoljára, de nem utolsó sorban termőföldjeik tulajdonjogát mindenáron meg kell szerezni. Nem baj, ha nem művelteted. A lényeg, hogy a magyar se tehesse. Az utolsó lehetősége lenne az életben maradásukra. Nem engedheted! 

                                                                 Kommunisták

És ezek főleg zsidók voltak és kirajzottak .

A háború után ők nagyobb holokausztot csináltak mint Hitler, mert rászabadították őket az emberiségre, és kegyetlenségük mérhetetlen volt , látsd az ÁVH húsdarálósokat, a kuláknak titulált parasztjainkat ledarálták haleledelnek. De egész Európában működtek ezek a hóhérok és az eredmény újabb 100 millió halott.
Mi ez ha nem holokauszt , és ezért a rohadt zsidók nem kárpótolták a világ nemzeteit, de ők beszedik a kárpótlást minden nemzettől , eltartatják magukat a hollókosztosok .

"A kommunistánál kártékonyabb és veszélyesebb embertípust még nem produkált a történelem. Cinizmusuk, szemtelenségük, hataloméhségük, gátlástalanságuk, rombolási hajlamuk, kultúra- és szellemellenességük elképzelhetetlen minden más, normális, azaz nem kommunista ember számára. A kommunista nem ismeri a szégyent, az emberi méltóságot, és fogalma sincs arról, amit a keresztény etika így nevez: lelkiismeret. A kommunista eltorzult lélek! Egészséges szellemű európai ember nem lehet kommunista! Nincs olyan vastag bőrt igénylő hazugság, amit egy kommunista szemrebbenés nélkül ki ne mondana, ha azt a mozgalom érdeke vagy az elvtársak személyes boldogulása így kívánja."
(Alekszandr Szolzsenyicin)


Holocaust - David Cole interjú Auschwitz-ban 


A revizionista zsidó történész, David Cole 1992-ben interjút készített Dr. Franciszek Piperrel az auschwitzi Állami Múzeum igazgatójável "A Holo-legenda avagy az auschwitzi gázbuborék" címmel. 

A Leuchter-jelentés igazolódni látszik Az auschwitzi igazgatót videoszalagra vették, amikor is beismerte, hogy az úgynevezett gázkamrák a háború után épültek. Dr. Franciszek Piper elismerte, hogy a "Krema l." , az állítólagos "emberölő gázkamra" , melyet évente több százezer turistának mutogatnak, a valóságban a háború után - valószínűleg Sztálin egyenes utasítására készült. Amit Piper mondott, gyakorlatilag azt jelenti, hogy a nagy robajt előidéző Leuchter-jelentés igaz volt. 


Hiába nyomultok... 

hétfő, december 02, 2013 radicalpuzzle 
Érezve az egyre erősödő és persze teljesen jogos társadalmi nyomást, a fidesz-közeli Heti Válasz, valószínűleg a narancsos propaganda első lépéseként, a múlt hét végén megpróbált választ adni arra, hogy miért is fontos Magyarországnak, nekünk, magyaroknak az, hogy a kormányzat a meglévő és a mindenki által ismert gazdasági és társadalmi nehézségek közepette is, mintegy 5 milliárd forintot fordít egy újabb holokauszt-emlékhely kialakítására. 
Miért van szükség két holokauszt-múzeumra? című írás ekképp próbálja magyarázni a lényegében megmagyarázhatatlant: 
A holokauszt és feldolgozása még ma is, hetven évvel 1944. április 16-a, a kárpátaljai zsidók első deportáló szerelvényeinek Auschwitzba indítása után is politikai viták kereszttüzében áll Magyarországon. Az egymásnak feszülő indulatok most a Józsefvárosi pályaudvaron megnyitni tervezett holokauszt-emlékhely építése, berendezése és a hetvenedik évfordulóra való megnyitása körül csapnak össze. A Józsefvárosi pályaudvaron megnyitni tervezett létesítmény hivatalos neve: A Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye - Európai oktatási központ. Ez lesz a második hasonló intézmény Budapesten, melyet a témának szentelnek. (...)

Az első, a 2004 áprilisában átadott és a Páva utcai, használaton kívüli zsinagóga átépítésével létrehozott Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény (HDKE) legfőbb célja azoknak a tényeknek, történelmi ismereteknek fényképekkel illusztrált bemutatása volt, melyeket a téma iránt érdeklődők a vonatkozó szakirodalomból jól ismernek. Az évi mintegy 16 ezer, azaz feltűnően kevés látogatót vonzó intézmény és a benne látható kiállítás "politikai korrektségéhez" kétség sem férhet. Ugyanakkor úgy érzi magát benne az ember, mintha egy kinagyított tankönyv lapjai között sétálna. A szöveg túlteng a képanyag rovására, és szinte alig van olyan kiállított tárgy, mely érzékletesen megjelentené a vészkorszakot. Kevés szerepe van a hangoknak, a zenének, a művészet tanúságtétele is hiányzik. Vagyis bár történelmileg pontos, muzeológiai szempontból elhibázott. Kitűnik belőle, hogy a rendezők céljai között nem szerepelt a történelmi traumák feloldása. Nem törekedtek arra, hogy az 194 4-ben élt többség utódai, a látogatók emberi problémaként érezzék a Soa, mint kollektív tragédia súlyát, és azonosuljanak az üldözött, halálra szánt zsidók sorsával. (...)

Ezért kell most "hiteles helyen" új holokauszt-emlékhelyet építeni, a használaton kívüli Józsefvárosi pályaudvar épületében. Azért itt, mert 1944. október végén, november folyamán, Szálasi és Eichmann megegyezése alapján innen indultak pesti zsidókkal, zömmel munkaképes nőkkel teli vagonok Németországba. Igaz, nem megsemmisítő táborokba, de olyan kényszermunka-táborokba, mint Ravensbrück vagy Bergen-Belsen. És itt zajlottak Raoul Wallenberg mentőakciói is. (...)

Furcsának tűnhet, hogy tíz éven belül két múzeumot is emelnek ugyanannak a történelmi traumának. De számításba kell venni, hogy az 1944-es, közel többszázezer áldozatot követelő tragédia feldolgozása pedig kulcskérdés a magyar társadalom számára.

Magyarul, azért kell az újabb emlékhely, mert nem működik elég jól az agymosás. A Páva utcai rettegő-központ nem eléggé hatásos, ráadásul azt a kutya nem látogatja. A jövőre elkészülő helyet pedig már jó előre be lehet vezetni a köztudatba, lehet propagálni, lehet az iskolák számára kötelezővé tenni a látogatását, meg lehet vele tölteni a lapok hasábjait és a tévécsatornák műsorait. Minden napra juthat majd egy hír, egy beszámoló az építési munkák állásáról és persze valami adalék a korabeli borzalmakról. A 2014-es holokauszt-emlékév és a nagyszabású józsefvárosi emlékhely újabb lendületet ad majd a holovallás honi terjesztéséhez és nem utolsó sorban biztos megélhetést biztosít a következő évekre a hivatásos rettegőknek. 
De lehet bármekkora is a nyomulás, költhetnek akármennyi pénzt is a holokauszt-ipar termékeire, annak remélhetőleg nem lesz foganatja, mint ahogy nem volt anno a szovjet propagandanyomulásnak sem. Úgy, ahogy annak idején a szovjetek, úgy mára már a zsidók is elérték azt, hogy az emberek többsége nem hogy nem foglalkozik a magvas üzenetekkel, jelen esetben a holokauszttal, hanem egyenesen magasról tesz rá, felfordul a gyomra, ha meghallja valahol. Így aztán akár huszonnyolc múzeum is épülhet, vagy folyhat naphosszat a médiából az agitáció, attól nem lesz több az önként-látogató, attól nem lesz több rettegő. Attól csak az ellenállás nő. 
Ne mosolyogj Iljics, nem tart ez örökké. Százötven év alatt se változtunk törökké - pingáltuk oda annak idején a budapesti Dózsa György úton álló Lenin-szobor talapzatára. És igazunk volt. 45 év alatt szovjetté sem változtunk és lehet bármekkora is a cionista nyomulás, nem változunk ezután sem. 
Vagyunk, akik voltunk, s leszünk, akik vagyunk. Magyarok. 
Kapcsolódó: 
   
Antimagyarok hangja harsog 


Lehetne 2014 az első világháború kiemelt évfordulója

Vajon nem az első világháború évének kellene lenni 2014 – nek hisz itt tették tönkre hazánkat a szabadkőművesek , és még mindig hülyítenek minket, már nem elégszenek meg a kétharmad terület vesztéssel amit elszenvedtünk , most már a zsidóknak szánják a maradék hazánkat , kik játék pénzen , és kárpótlás pénzen meg is veszik földjeinket ingatlanjainkat, természeti kincseinket , a víz készletünket , és e - mellet fel építtetik lakóparkjaikat a betelepülők fogadására és amúgy lerabolnak bennünket , beindítják a kábítószer kereskedésüket , a fegyverkereskedelmet, a hatóságaink nem is ellenőrizhetik a ténykedésüket. Nagyban űzik már leánykereskedelmet a szervkereskedelmet, a szerencsejáték biznisz sem kivétel , és mi nekünk a hollókamuról papolnak a gyűlölet népe, most berendezkedett még nem tudni hosszú távon hány évre , de jó volna őket kifüstölni , mielőtt egy kuplerájt csinálnak édes hazánkból . Szerintem minden ellenállás megengedett ellenük , ahol árthatsz árts nekik. Egy benzines üveget még rá tudsz dobni a piszkos üzletük ingatlanjára , égjenek azok az otthonok is melyeket a svájci frankos bedőlt hitel miatt árvereztek el a zsidó végrehajtók, és nem restelletek kilakoltatni 75 – 80 éves öregeket . Égjenek ezek a mocskos zsidó vagyonok , melyeket tőlünk szedtek el bagóért. Az öngyilkosságba kergetett lakóknak meg azt üzenném úgy csinálják az öngyilkosságot , ha már elszánták magukat e tettre, hogy a végrehajtókat is vigyék magukkal a másvilágra , akkor robbantsák fel magukat mikor ez a csürhe megjelenik a foglalásra. Mert a bűnösök nem a lakásból kilakoltatottak , hanem az uzsora kamatot működtető bankárkaszt, és kiszolgáló helytartói politikai maffia intézményeivel törvényi szabályozásával , és végrehajtó aparátusával. Öld őket vagy ők ölnek meg mint eddig is tették , és teszik a mai napig is . Ha arra gondolsz hány embert löktek a járművek elé , az ÁVH – s zsidók és utódaik , kik most is uralják a közéletünk minden posztját , és csak elvétve van köztük egy egy magyar , rájöhetsz , hogy tényleg rabszolga vagy saját hazádba , de ne légy Palesztin , mert ha így haladunk azzá válunk.

Vagy


/2014 DÓZSA GYÖRGY ÉVE LEGYEN, NE IDEGEN JELKÉPÉ!/ A kórus


Tetszik, nem tetszik, a rasszista vezetőket vissza kell szorítani, a pénzügyeket, a hírközlést, a kultúra irányítását ki kell venni a kezükből, s magyar kézbe adni. Szükség van a külpolitika átorientálására is. Akkor is, ha ezt antiszemitizmusnak állítják be és világgá kürtölik. 


Mint látjuk a zsidó fasizmus egyre nagyobb teret hódit világviszonylatban , és nem titkolt szándékuk a világ leigázása lesz , ha hagyjuk nekik. A bankárkaszt jóvoltából a világ nagyobb része már kamatrabszolgaként tengeti életét , és nem tudom miért nem jön rá a
kanapéban üldögélő TV néző agymosott polgári forradalmár , ki helyett már a TV gondolkodik , és ő csak levezeti a feszültségeit, hát ezért néha belevágja a sörösüvegét a TV képernyőjébe . Ez lett a fülkeforradalmárból , ahelyett , hogy azt a 300 családot likvidálná akiért mindezt elszenvedi , és megvárja, hogy a vágóhídra tereljék , hát behúzza fülét , és a farkát is. 6000 főt kellene likvidálni , mert ha kiadják az úkászt újabb világháborúban semmisítik meg a nemzeteket , ez nem holokamu lesz ?

Gojok a szemet azért adta Isten , hogy lássatok, hogy lássátok a múlt a jelen , és a jövő holokamuját.

Lipusz Zsolt: ANTAGONIZMUS ÉS TÖRTÉNELMI LEJTMENETAz építmény , és a nép maradt csak a nemzeti szocializmust felváltotta a zsidó fasizmus . A 77 év alatt csak a megvilágítás változott, a terror az maradt sőt erősödött , a betelepülők lassan lecserélik a német népet , és Hitler leánya összehozza az Európai Egyesült Államokat. A bankárkaszt legnagyobb örömére a félvilágot újból gyarmatosítják ,így a zsidók világhatalmi törekvésének megfelelően a hollókosztosokat el kell tartani , és azt Merkel meg is teszi.


1 megjegyzés:

 1. Készen áll minden típusú célra
  Kínálunk legalább 5000 eurót és 10 millió eurót
  És alacsony a 2%
  Hitel időtartama: legfeljebb 25 év a szükséges hitelösszegtől függően.
  A vendégeknek 18 évesnél idősebbeknek kell lenniük
  Ez a hitelnyújtási művelet 100% -ban garantált a komoly ügyfelek számára
  A kölcsön kapcsán további információért forduljon hozzánk e-mailben:
  martinemartinez003@gmail.com vagy az ő kapcsolattartója whatsapp:
  +1 229 598 6946

  VálaszTörlés