2018. január 22., hétfő

Hírháló 2014- ben IX.Hírháló 2014- ben IX.Magyar kultúra: Ne tovább a landesmanni úton!


Hat éve tartó ármány ért véget tavaly december 5-én, amikor a Magyar Szabványügyi Testület illetékes szakmai fóruma, a Rovásírás Munkacsoport 86%-os, azaz több mint 4/5-ős többséggel zöld fényt adott a Michael Everson nevével fémjelzett számítógépes rovásírás-szabványtervezetnek, amely beemeli az ősi székely-magyar rovásírásunkat a számítógépes világba, lehetővé téve ennek széles körű elterjedését. 2014. január 14-én a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO, IEC) is hasonló arányban hozta meg a maga döntését e kérdésben, pontot téve ezzel arra a csalárd gáncsoskodásra, amely 2008 óta fékezte a folyamatot - honnan máshonnan mint - Magyarországról. Az ISO döntésről a hivatalos értesítés január 21-én érkezett meg, és ezzel a kérdés a Magyarok Világszövetsége által másnap, a Magyar Kultúra Napján szervezett rendkívüli sajtóértekezlet központi témájává vált.
Őseinket felhozád
Kárpát szent bércére,
Általad nyert szép hazát
Bendegúznak vére.

Kölcsey Ferenc
Himnusz (részlet)

E két határozattal megálljt parancsoltak annak az álságos kisajátítási kísérletnek, amellyel egy magyarországi csoport megpróbálta a magyar nemzet kulturális örökségének egyik legbecsesebb részét, az ősi, élő székely-magyar rovásírást idegen kézre játszani - fejtette ki Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövetségének elnöke, az esemény házigazdája.
Miután az ELTE-n tanító Komoróczy Géza kitalálta és nagy médiatámogatással világgá kürtölte, hogy a Kárpát-medencei Magyarország megalapítója, Árpád Nagyfejedelem zsidó lett volna, következett a "logikus" folytatás: az ősi székely-magyar rovásírást sem a magyar nép teremtette meg, hanem átvették azt a zsidó vallású kazároktól.(!?) Tovább a landesmanni úton - gondolhatták az ármány kiagyalói -, amíg nem marad más a magyar kultúrából, mint a fütyülős pálinka és a bő gatya! Ennek a kazárosítási kísérletnek a meghiúsítása egy olyan esemény, amelynek bejelentésére nincs alkalmasabb időpont, mint a Magyar Kultúra Napja - vélték a sajtótájékoztató szervezői.
Szondi Miklós számos rovásírás-oktató könyv szerzője, a magyarrovas.hu kiadója, a Természetesen Egyesület képviselője:
"Ősi írásunknak, a magyar rovásnak jelkészlete január 14. óta nemzetközi szabványtervezet lett."
A folyamat 2008-ban kezdődött. Bíztunk benne, hogy 2010-re meg lesz a szabvány. Nem így történt. Három és fél, négy év után jöttünk arra rá, hogy a nevünkben eljáró, de velünk nem egyeztetők egy új beadványt készítettek. A Michael Everson féle szabványtervezet, amely korábban készült, a leginkább képviselte az ősi hagyományon alapuló rovás-jelkészletet. E mellé lett beadva, a mi nevünkben, de a mi tudtunk nélkül, egy Hosszú Gábor féle beadvány, amelyben megjelent az idegenszerűség...
Minekünk nagy elődeink, Forrai Sándor, Szentkatolnai Bálint Gábor, Fischer Károly, Magyar Adorján hagyatékát kell ápolnunk. El kell számolnunk vele gyerekeinknek, unokáinknak. Nem hagyhatjuk, hogy meghamisítsák.
Friedrich Klára íráskutató, számos könyv szerzője:
"A kazár rovásírással kapcsolatban, egész végig a vita alatt nem történt meg annak bizonyítása, hogy a kazár rovásírás jelei és a jeleknek a hangértéke, mennyiben hasonlít, mennyiben vethető össze a székely-magyar rovásírás jeleivel és hangértékével."
A kazár rovásírás területén rendkívül sok a feltételezés. A Hosszú Gáborék féle szabvány védésekor folyamatosan felmerült egy kazárnak nevezett emléknek az emlegetése, a József kazár kagán, az utolsó kazár király levele a spanyolországi cordobai kaganátusban, amely a kazár fővárost írta volna le, illetve a kazár királynak a palotáját. Nos, utánanéztem ennek a bizonyos levélnek, amelynek nagy bizonyító erőt tulajdonítottak. Nos, ez a levél nincs meg, csak a XII-XIII. századbeli spanyol szájhagyomány útján állították össze ezt a levelet, ezt a "hatalmas bizonyítékot"...
Szakács Gábor újságíró, rovásírás szakértő Forrai Sándort méltatta, aki az egész életét ennek az írásnak a magyarság számára való megmentésének szentelte, és akit ezen munkásságáért tavaly posztumusz a Magyar Tudományos Akadémia nagytermében a Magyar Örökség Díjjal tüntettek ki. Az általa megalkotott rovás abc-t nem kell bővíteni - mondta, azzal minden magyar szó kifejezhető.
Dr. Mandics György matematikus, művelődéstörténész, egy átfogó, háromkötetes rovásírás monográfia szerzője:
"Sajnos, a mi nagy, szent királyunk (Szent István) idejében jött létre az, hogy a rovásírás végül is egy bűnös dolog lett." Ez azért volt, mert Szent István nem volt jogszerű király. Ezért kénytelen volt megszakítani mindazokat a hagyományokat, amelyek arról szóltak, hogy nem ő a jogszerű király. Irtották a magyar kultúrát, közötte a rovásírást, amely rovásírással az volt a fő bajuk, hogy a királylistákat tartalmazták, hogy kik voltak az elődök, és azok nem úgy voltak, ahogy "kellettek"...
A rovásírás politika volt, politika ma, és az is lesz a jövőben is. Ne gondolják, hogy ettől szabadulunk.
Gyetvay György Gergely történész, informatikus, az MVSZ Elnökségének tagja, az MVSZ rovásírás-szabványügyi megbízottja megismételte, hogy semmilyen szakmai érv nem szól amellett, hogy a székely-magyar rovásírást és a kazár írást együtt szerepeltessék, és megnevezte a kazárosítási kísérletet elkövetőket, akiket az elhíresült Szegedi Csanád hozott helyzetbe: Dr. Hosszú Gábor, a titkon kazárosító szabványtervezet előterjesztője, Rumi Tamás, a rovas.info honlap szerkesztője, aki írásaival sokakat félrevezet és folyamatosan becsmérli a magyar hagyományhoz ragaszkodókat és Sípos László, az egyszemélyes Rovás Alapítvány képviselője. Vázolta a Magyarok Világszövetségének beavatkozását, amely vé gül e káros folyamat leállítását eredményezte.
Hozzászólóként jelentkezett Dr. Boór Ferenc, a Műszaki Egyetem kutatója, aki köszönetet mondott Magyarok Világszövetségnek és a társult feleknek azért, hogy megfújták a riadót, felvették a harcot, és elhárították a kazárosítási kísérletet. Ugyancsak köszönetet mondott az érintetteknek Hompoth Zoltán, az MVSZ Elnökségének tagja.

Zárszóként Patrubány Miklós vallomásszerűen felidézte, hogy 1991-ben maga is tagja volt az RMDSZ elnökségének, amely egyhangúan lesajnálta, és gyerekesnek minősítette, hogy Borbély Levente vezetésével székelykeresztúri ifjak rovásírással is kiírták a város helységnévtábláját. Az akkori elutasítók között ott találjuk Szőcs Gézát, akkori alelnököt, a második Orbán-kormány kulturális tárcájának vezetőjét, Tőkés Lászlót, akkori tiszteletbeli elnököt, Csapó Józsefet, a Székely Nemzeti Tanács első elnökét és másokat. Az MVSZ elnöke ezzel a gesztussal ismételten megkövette Borbély Leventét és társait és bízik benne, hogy a csíkszeredai Quo vadis Székelyföld?-konferencia megszervezésével, későbbi munkásságával elégté telt is szolgáltatott huszonkét évvel ezelőtti tévedéséért.
A Magyarok Világszövetsége által a Magyar Kultúra Napján szervezett rendkívüli sajtótájékoztató nyitányaként a jelenlevők hódoltak a Himnusz és szerzője, Kölcsey Ferenc emlékének. Bottyán Zoltán, az MVSZ Kárpát-medencei Térségének alelnöke félórás előadásban fejtette ki, hogy a Himnusz egyszerre a nemzeti azonosságnak és egy nagyon mély, hitbéli meggyőződésnek is kifejezője, a magyar néplélekből kisarjadt fohász.
Az ősi, élő székely-magyar rovásírás elkazárosítási kísérlete és annak meghiúsítása az alábbi, időrendben elhelyezett sajtószolgálati közleményeinkben követhető nyomon: 2012.04.06. - Felszólalás a székely-magyar rovásírás ügyében 2012.06.22. - Kulturkampf a magyar írásért - Kísérlet a székely-magyar rovásírás kazárosítására 2012.07.02. - Mi is zajlik a rovásírás körül? - Joó Ádám összefoglaló levele 2012.07.07. - Szabványosított (?!) rovástáblák: Nemzeti program, vagy üzlet? - Szakács Gábor írása 2012.07.14. - Rovásírás - Tettenért kazárosítási kísérlet 2012.09.06. - M.VIII.Vk. - Határozatok a székely-magyar rovásírás számítógépes szabványosításáról 2012.09.25. - Dr. Hosszú Gábor felmentését kéri a szabványügyi testület rovásírás munkacsoportja 2012.11.29. - Rovás-szabványosítás - Kazárosítók 2012.11.29. - Rendkívüli bizottsági ülés rovásírás ügyben 2014.01.21. - Magyar Kultúra Napja: Elhárított kazárosítási kísérlet - Meghívó rendkívüli sajtótájékoztatóra
**

Áder kiemelte a magyarok felelősségét a holokausztban 


2014. január 26., vasárnap, 19:01 
HVG
A köztársasági elnök arra kéri a tévéket és rádiókat, hogy a hétfői holokauszt emléknapon este 7 órakor 70 másodperces néma gyásszal emlékezzenek a 70 évvel ezelőtti eseményekre. Közleményét szó szerint idézzük.
Az auschwitz-birkenaui haláltábort 1945. január 27-én szabadították fel az első ukrán front katonái. Az Egyesült Nemzetek Szervezete e napot a holokauszt nemzetközi emléknapjává nyilvánította.
Auschwitz, bár sok száz kilométerre van hazánktól, mégis a magyar történelem része. Ez a haláltábor közel félmillió honfitársunk embertelen gyötrelmeinek, megaláztatásának és halálának helyszíne volt.
Hetven évvel ezelőtt, hazánk 1944-es német megszállását követően a náci helytartók és a velük kollaboráló magyar állami szervek közreműködésével beteljesülni látszott Hitler náci Németországának akarata. Alig fél év leforgása alatt könyörtelenül végrehajtották a gettósítást, és deportálták szinte a teljes vidéki magyar zsidóságot.
Fotó: MTI/ Soós Lajos

Soha nem felejthetjük el, hogy abban a hetven esztendővel ezelőtti tragikus évben halálvonatok végeláthatatlan sora indult el magyar területekről a náci koncentrációs táborokba. Mint ahogy soha nem feledhetjük el azt sem, hogy ha a háború menete a hitleri Németország és nyilas kiszolgálói szándékai szerint alakul, a gettókba zsúfolt honfitársaink további százezreire is ugyanez a sors várt volna.
A magyar zsidók tragédiája egész politikai nemzetünk fájdalma és pótolhatatlan vesztesége.
Ezért felhívással fordulok a magyarországi rádiók és televíziók szerkesztőségeihez, arra kérve őket, hogy a maguk lehetőségei szerint segítsék elő, hogy 2014. január 27-én este 7 órakor a holokauszt 70. évfordulója alkalmából 70 másodperces néma gyásszal közösen emlékezzünk meg ártatlanul elpusztított honfitársainkról.
Legyen ez a csend közös gyász, a halálba taszított honfitársainkért érzett közös fájdalmunk csendje.
Az ártatlan gyermekek, idősek, nők és férfiak százezrei előtti tiszteletadásunkkal juttassuk kifejezésre nemzetünk egységét és eltökéltségét abban, hogy a szabad és demokratikus Magyarország polgárai semmiféle közösséget nem vállalnak semmilyen emberellenes eszmével vagy ideológiával, sem azokkal, akik a XX. századi történelmünk során a magyar állam nevében követtek el jóvátehetetlen bűnöket saját honfitársaikkal szemben.
Hiszem, hogy a néma tiszteletadás közös csendjének ereje hozzájárul ahhoz, hogy felismerjük egymásban a jót, és közösen ítéljük el a rosszat.


A köztársasági elnök megint arcon csúszott előttük 


2014. január 26. 19:43 
Hunhír.info
A köztársasági elnök arra kéri a tévéket és rádiókat, hogy a hétfői holokauszt emléknapon este 7 órakor 70 másodperces néma gyásszal emlékezzenek a 70 évvel ezelőtti eseményekre. Közleményét szó szerint idézzük. Különösképpen azért, mert Trianon 80. évfordulóján ilyesmi véletlenül sem történt.
Az auschwitz-birkenaui haláltábort 1945. január 27-én szabadították fel az első ukrán front katonái. Az Egyesült Nemzetek Szervezete e napot a holokauszt nemzetközi emléknapjává nyilvánította.
Auschwitz, bár sok száz kilométerre van hazánktól, mégis a magyar törtelem része. Ez a haláltábor közel félmillió honfitársunk embertelen gyötrelmeinek, megaláztatásának és halálának helyszíne volt.
Hetven évvel ezelőtt, hazánk 1944-es német megszállását követően a náci helytartók és a velük kollaboráló magyar állami szervek közreműködésével beteljesülni látszott Hitler náci Németországának akarata. Alig fél év leforgása alatt könyörtelenül végrehajtották a gettósítást, és deportálták szinte a teljes vidéki magyar zsidóságot.
Soha nem felejthetjük el, hogy abban a hetven esztendővel ezelőtti tragikus évben halálvonatok végeláthatatlan sora indult el magyar területekről a náci koncentrációs táborokba. Mint ahogy soha nem feledhetjük el azt sem, hogy ha a háború menete a hitleri Németország és nyilas kiszolgálói szándékai szerint alakul, a gettókba zsúfolt honfitársaink további százezreire is ugyanez a sors várt volna.
A magyar zsidók tragédiája egész politikai nemzetünk fájdalma és pótolhatatlan vesztesége.
Ezért felhívással fordulok a magyarországi rádiók és televíziók szerkesztőségeihez, arra kérve őket, hogy a maguk lehetőségei szerint segítsék elő, hogy 2014. január 27-én este 7 órakor a holokauszt 70. évfordulója alkalmából 70 másodperces néma gyásszal közösen emlékezzünk meg ártatlanul elpusztított honfitársainkról.
Legyen ez a csend közös gyász, a halálba taszított honfitársainkért érzett közös fájdalmunk csendje.
Az ártatlan gyermekek, idősek, nők és férfiak százezrei előtti tiszteletadásunkkal juttassuk kifejezésre nemzetünk egységét és eltökéltségét abban, hogy a szabad és demokratikus Magyarország polgárai semmiféle közösséget nem vállalnak semmilyen emberellenes eszmével vagy ideológiával, sem azokkal, akik a XX. századi történelmünk során a magyar állam nevében követtek el jóvátehetetlen bűnöket saját honfitársaikkal szemben.
Hiszem, hogy a néma tiszteletadás közös csendjének ereje hozzájárul ahhoz, hogy felismerjük egymásban a jót, és közösen ítéljük el a rosszat.


Román szerző tanulmánya. Bocsánatkérés a magyaroktól a témában! 

Ki küldte Auschwitzbe a 460.000 zsidót Magyarországról? 

Éveken át úgy tudtam én is, mint más, hogy a magyarok, a románokkal ellentétben, Auschwitzbe küldték, a halálba, polgártársaikat, a zsidókat. Magyarországról 1944-ben százezer számra küldtek zsidókat a haláltáborba vasúton, ahonnan nagyon kevesen tértek azután haza. Az eset jól ismert és sokat hangoztatott. Én magam is többször írtam a témáról, az 1990 előtti hivatalos történelemtudomány nyomvonalát követve, miszerint amíg a romániai zsidók nagy része megmenekült, addig a magyarországiak egy durva megsemmisítésnek voltak alávetve.
Maga Winston Churchill is beszélt erről a magyar történelmi eseményről, mint az emberiség legvisszataszítóbb gyilkosságáról. Ez volt az 1991-ben megjelentetett Transilvania Invincibile Argumentum című könyvem egyik fejezetének a címe is, amely viszont jóval 1990 előtt íródott. Ezt a fejezet címet újra használtam a 2004-ben megjelent Protocoalele Kogaionului című könyvemben, de itt már azért, hogy megkövessem régebbi állításaimat ebben a témában. Most megteszem újra, kijelentve, hogy az 1944-es magyarországi zsidók tragédiájáért nem a magyarok a hibásak sem a magyar hatóság! Még nem is a németek, mondhatnám!... Hanem a zsidók!
Viszont hét évvel a Protokolljaim kiadása után azt tapasztalom, hogy hipotéziseim nem jutottak el egyetlen magyarhoz sem. Ez természetesen az én hibám elsősorban, mert nem tudtam soha jól eladni az írásaimat. Most újra jelentkezem, több okból is, amelyek közül az egyik, hogy a csíkszeredai fiatal székely hokisok még büszkébbek legyenek arra, hogy magyarok és nem, Isten őrizz!, románok...
1990 után, mint ismert, a románok is azon kapták magukat, hogy holokauszttal vádolják őket is! A vádlók kétes foglalkozású zsidó szerzők voltak. Egyik napról a másikra a romániai holokauszt szakértői lettek. Magam elég informáltnak tartottam ahhoz, hogy válaszoljak a vádakra. Így kerültem, akarva, nem akarva, bele ebbe a hórába, amit ha belekerültem, akkor végig kell járni, vagyis tovább kellett informálódjak ebben a témában. Eljutottam oda, hogy megtudjam, mennyire megalapozatlanok a jól ismert magyar vádak! Ismétlem: megalapozatlanok! Kitaláltak vagy legjobb (legrosszabb!) esetben is eltúlzottak.
Pontosítom, hogy a magyarországi zsidók sorsáról, akiket Auschwitzbe küldtek, nem egy kormányülésen, se nem a budapesti parlamentben döntöttek. Még nem is egy náci gyűlésen. A döntés a legmagasabb szintű zsidó kezdeményezésre született: a Zsidó Ügynökség Megmentő Bizottságában!
Állításom alátámasztására Roger Garaudy, Az izraeli cionizmus pere című munkájának adatait használtam (a romániai kiadás címe: Procesul sionismului israelian). Ennek a munkának az adatait még senki nem vonta kétségbe. Roger Garaudy, jól ismert baloldali egyéniség, demokratikus beállítottsággal, mentes mindenféle párt besorolástól, többször kapott kritikát egyesektől az utóbbi írásainak, úgymond, antiszemita jellege miatt, de senki sem tudta felróni neki azt, hogy valótlan vagy elferdített adatokat tett közzé. Roger Garaudytól olyan adatokat vettem át a témával kapcsolatban, amelyek mindenike zsidó szerzőktől vagy intézményektől származik. Idézek továbbá a Protocoalele Kogaionului című írás 77-79 oldaláról.
Roger Garaudytól megtudjuk, hogy a Palesztinába jutáshoz nem volt elegendő a zsidó származás. Jó minőségű zsidó kellett legyen, magasabb minőségű anyagból gyúrva. A zsidók Palesztinába való belépésének feltétele az volt, hogy a majdani Izrael államnak ne legyenek a terhére (47-ik oldal). Még 1935-ben egy jelentős cionista vezető, Ytzhak Gruenbaum felhívta a figyelmet arra, hogy meg kell legyen a felhatalmazásuk arra, hogy a bevándorlókat kiválogassák és ne fogadjanak be mindenkit (ugyanazon oldal). Úgy tűnik, hogy a Hitler által elfoglalt Európában azon zsidók részaránya, akik méltatlanok a Szentföldre való belépésre elérte a 90%-ot! Az Európából a nácik által elűzött zsidók problémája, akiket a cionisták nem siettek befogadni Izraelbe elsősorban a cionista doktrínából ered. A problémát nem a segítőkészség oldaláról, hanem az ország szükségleteinek szemszögéből kezelték (ugyanaz az oldal). Más cionista doktrinák szövegei sokkal kifejezettebbek, embertelen cinizmustól és p ragmatizmustól átitatva.
 
Yitzhak Gruenbaum speaking at the ceremony for laying the cornerstone of the educational institution

Íme, mi olvasható az 1943-ban a Zsidó Ügynökség Megmentő Bizottságának Memorandumában: Vajon mindenkit kell segítsünk, akinek szüksége van anélkül, hogy figyelembe vennők az egyének jellemzőit? Nem kellene az egésznek egy nemzeti-cionista jelleget adnunk és megpróbáljuk megmenteni azokat, akik hasznára lehetnek Izrael földjének és a judaizmusnak? Tudom, hogy embertelennek tűnik a probléma ilyenszerű felvetése, de világossá kell tennünk, hogy ha meg tudunk menteni 10.000 embert az 50.000-ből, akik hozzájárulnak az ország megerősödéséhez és a nemzet újjászületéséhez vagy az 1.000.000 zsidó, aki teher lesz az országnak, akkor vissza kell fognunk magunkat és meg kell mentenünk azt a 10.000-et, a kívül maradt millió elkeseredett kérése és szitkozódása ellenére is (47-48-ik oldal).
Tehát a 10.000 hasznos zsidó és az egy millió alkalmatlan közül a cionistákat csak a hasznos érdekelte. A többi egy millió (vagy hat) zsidóval történhetett bármi, akár meg is halhattak, nem jelentett veszteséget a cionistáknak. Ez a lehetőség nem zavarta egyik cionista vezetőt sem! Sőt, úgy tűnik, hogy éppen az ők érdekeiket szolgálta!
A fenti szöveg ugyanakkor emlékeztet arra, hogy mi is történt az Auschwitzbe érkezett zsidókkal: két táborra osztották őket a jellemzőik alapján, éppen a hasznosság elve szerint. Aki a német haditermeléshez hozza tudott járulni (az ország megszilárdításához) az életben maradt. A többiek, akik valóságos teher voltak a nácik számára is, mint emberi hulladékok gyorsabban befejezték földi pályafutásukat.
Még megjegyezhetjük, hogy a fenti szöveget egy intézmény adta ki, nem pedig egy szívtelen, kótyagos egyén, és mégis tele van az emberiséggel szembeni határtalan megvetéssel, ami nem állt meg a kinyilatkoztatások szintjén, hanem nagyon is konkrét és reális következményei lettek meghatározva százezrek életét vagy esetleg milliókét, ha a mediatizált holokausztot és a zsidó szenvedést sirató propagandisták adatait vesszük alapul. Ilyen mérvű cinizmussal és megvetéssel csak irodalmi szövegekben vagyunk megszokva, ahol a magatartás és helyzetek ilyen eltúlzásának művészi szerepe van és a következmények is csak ezen a szinten maradnak. Ebben az esetben ennek a szövegnek kimondottan gyilkos, emberirtó szerepe van.
Hol van innen a híres zsidó szolidaritás? Miért nem működött? Az emberi szolidaritásról nem is merek beszélni!
Egyébként ezek a cionista szövegek a kétféle minőségű zsidókról, egy gyakorlati életfilozófiáról árulkodnak és egy idáig a történelemben nem létező pragmatizmusról, amely lélegzet nélkül hagy minden normális embert, zsidót vagy keresztényt: Egy egyszerű filantropikus mentése a németországi zsidóknak csak kellemetlenségeket okozott volna a cionistáknak, főleg hogy a mentés esélyei annál kisebbek, minél nagyobb a katasztrófa. A németországi zsidók érdekében tudunk cselekedni, ha ezek Palesztinába hozzák a vagyonukat. A jelenlegi menekülteknek nincs meg ez az előnyük, mert üres kézzel akarnak jönni. Ezek tehát nem tudnak semmit adni a Yichouvnak (ez volt Izrael neve, mielőtt 1948-ban elismerték volna független államként), és nem várhatunk másra, mint amit eddig is megállapítottunk a németországi zsidók nagy részéről: teljes eltávolodást, sőt ellenséges magatartást Izrael földjével szemben, a tisztelet hiányát minden iránt, ami zsidó, egy embertömeg, amelynek semmi köze a cio nizmushoz és amelyikből teljesen kihalt a nemzeti érzés (48.oldal).
Robert Garaudy kommentárja: ezen szövegek idézése világosan mutatja a különbséget a judaizmus, mint vallás, amit tisztelek és a nacionalista, leigázó politikai cionizmus között, amit elítélek. Mi több, ezek a szövegek világossá teszik azoknak az csalását és álnokságát, akik ma siratják azokat az áldozatokat, akiket nem akartak megmenteni. (49.oldal).
Megjegyzendő mondat: azoknak a csalását, akik siratják azokat az áldozatokat, amelyeket nem akartak megmenteni!
Tehát zsidók, akik nem akartak zsidókat megmenteni! Miért? Mert szegény zsidók voltak, üres kézzel...
Egyre világosabb, hogy a II. világháború idején a zsidó elit egy mesterséges szelekciót hajtott végre, azon zsidók között, akik a jövendő Izraelt kellett benépesítsék, akik a háborút kellett átvészeljék. Azok a zsidók, akik izraelitának voltak programálva, azok minőségi zsidók kellett legyenek: cionista eszmékkel, akik elutasították a többségi nemzetbe való beolvadást, amit egyre több zsidó hallgatólagosan már elfogadott. A másik oldalon a szegény zsidók, akik a cionisták szerint egy embertömeg, akinek semmi köze nem volt a cionizmushoz, nemzeti érzelmek hiányával, és amely nem mutatott tiszteletet semmi iránt, ami zsidó vagy héber. Ezért őket a megmentésből ki kellett zárni! Vajon nem ez a tömeg volt összesen hat millió?...A híres hat millió?
Jegyzet: A fentiekből egy káprázatos, de egyáltalán nem abszurd, hipotézis állítható fel, ami a cionista doktrína szövegeiből levezethető: a holokauszt, mint büntetés azoknak, akik nem viseltettek tisztelettel mindaz iránt, ami zsidó vagy héber!
Egyelőre csak jeleztem ezzel a hipotézissel, hogy később ellenőrizhessem, más megfelelő dokumentumokkal. Lehet, hogy megteszik mások ezt az ellenőrzést. Más hozzáértőbbek, tanultabbak...
Milyen helyzetben voltak a magyarországi zsidók ebből a cionista szemszögből nézve? Ők arról voltak ismertek, hogy hajlandóak voltak az asszimilációra vagy már asszimilálódtak. A dualizmus idején hagyományosan ők magyarnak vallották magukat, különösképpen népszámlálások idején vagy más lojalitási teszteken. Megkockáztatom azt állítani, hogy kevés olyan zsidó volt , aki ott hagyta volna a komfortját, amiben itt élt, azért, hogy Palesztinába menjen és ott mindent kezdjen elölről. A zsidók is emberek! Hős és vértanú nép nem létezett soha... Csupán a cionista doktrína követte ezt: kiválassza az eljövendő Izraelnek azokat a zsidókat, akikből egy hős és vértanú nép legyen...
Megállapíthatjuk, hogy a magyarországi zsidók nem élvezték a cionista vezetők szimpátiáját. Abba a csoportba sorolták, akik nem méltóak, hogy a Szentföldre lépjenek?
Idézek tovább a Protocoalele Kogaionului című könyvből, 77-79. oldal. Tehát nagyon sokszor a németországi, de általában a nácik által elfoglalt országokban a zsidók nem voltak mások, csak emberanyag, amelyikből az Izraelt alapító cionisták kiválasztották (egyébként is kiválasztott nép), hogy melyik zsidó élhet meg, kivándorolva Palesztinába és melyik gyengébb minőségű, hasznavehetetlen és nem kívánatos, az marad a nácik rendelkezésére. Ezt mondja a nagy cionista Ben Gurion is, az új Izrael állam első elnöke: azt a kisebbséget, amelyet meg lehetett menteni, ki kellett választani a palesztinai cionista projektnek megfelelően (44.oldal).
Tehát a cionisták gondja az volt, hogy megmentsék a hős és vértanú kisebbséget és a hat milliós többséget hagyták a kivégző táborok gondjára. Nota bene: hogy a náci lágerek sorsára hagyott zsidók alkották a többséget, mint következtetést alátámasztja, expressis verbis (kimondottan) Roger Garaudy kommentárja is, amelyet Rudolf Kastnerrel kapcsolatban tesz, akit az 50-es években a nácikkal való kollaborálásért ítéltek el. A perben Rudolf Kastnert azzal vádolták, hogy egyetértésben a cionista vezetőkkel (akik közül a legtöbben a per idején miszterek voltak) Eichmannal üzletelt 1684 hasznos zsidó (a kiemelés Roger Garaudytól) kiszabadításáról és Palesztinába emigrálásáról, mint az eljövendő Izrael építéséhez szükséges emberekről, annak fejében, hogy meggyőzi a 460.000 magyarországi zsidót, hogy csak egy egyszerű áttelepítésről van sző, semmiképpen sem az Auschwitzi haláltáborokba való szállításról. Halevi bíró rámutatott arra, hogy ezek a gyilkosságok mind a Zsidó Ügynökség é s a Nemzetközi Zsidó Kongresszus jóváhagyásával történtek (44.oldal).
Kegyetlen mondat: ezek a gyilkosságok a Zsidó Ügynökség és a Nemzetközi Zsidó Kongresszus jóváhagyásával történtek. Ezek a gyilkosságok... vagyis a magyarországi zsidók szinte teljes kiirtása a Zsidó Ügynökség és a Nemzetközi Zsidó Kongresszus jóváhagyásával vagy pontosabban hozzájárulásával történt.
Néhány tisztázó kérdés: Az Izrael építésénél hasznos 1684 zsidó, feltehetően mind szuper-tehetségek volt, mindenik közülük egy potenciális Nobel-díj várományosa. Megtudták ők valaha is, hogy milyen feltételek mellett szabadultak Németországból és kerültek Palesztinába? Közzétették valaha is ezt a listát az 1684 névvel?
Ha a 460.000 zsidó Auschwitzi haláltáborba küldése a Zsidó Ügynökség és a Nemzetközi Zsidó Kongresszus jóváhagyásával történt, akkor miért vádolják még ma is a magyarokat, a magyar államot és a magyarságot úgy általában a 460.000 magyar zsidó Németországba deportálásával és meggyilkolásával 1944 tavaszán?
Rögzítsük még egyszer milyen gyilkosságról is van szó: a holokauszt folyamán, a magyarországi zsidók deportálása Winston Churchill szerint az emberiség legvisszataszítóbb gyilkossága volt. Éveken át ez a gyilkosság a magyar hatóságok számlájára van írva, akik a zsidók kitelepítését olyan túlbuzgósággal végezték, amellyel még a németeket is elámították. Roger Garaudy azzal a aprósággal szolgál, amellyel megsemmisíti a magyar hatóságok érdemét: maguk a zsidók is siettek berakodni a vagonokba, hiszen a saját cionistáiktól biztosítást kaptak arra, hogy csak egy egyszerű áthelyezésről van szó. Hogy milyen könnyen elhitték a zsidók, hogy csak egy egyszerű áthelyezésről van szó, a cionista vezetők szemében még inkább egy plusz ok lett, hogy mind a 460.000 zsidó gyenge minőségű, haszontalan, aki megérdemli a sorsát, hogy vágásra küldjék, mint az állatokat, egyszóval méltatlanok voltak, hogy a Szentföldre lépjenek.
Évekkel előbb, különböző alkalmakkor kommentáltam ezt az emberiség történetében a legvisszataszítóbb gyilkosságot, különbséget téve a magyarok ázsiai, hun állatias viselkedése és a románok emberiessége és tűrőképessége között. Úgy hiszem, vissza kell vonjam akkori megállapításaimat és véleményemet. Mea culpa! Sajnálom, hogy a tévedésem nem volt teljes! Szerettem volna, hogy visszavonom a vádjaimat és kész! Sajnálatos módon nem azért kell visszavonjam vádjaimat, mert nem igazak, nem egyeznek a tényekkel, nincs értelmük, hanem azért mert másoknak kell azokat címezzem! Vádjaimat fenntartom, csak másnak kell címeznem, amelyre Roger Garaudy kényszerít: a cionizmus!
A cionizmus a hibás a 460.000 magyarországi zsidó sorsáért, akiket a nácik a cionisták jóváhagyásával az Auschwitzi kemencékbe szállítottak! Ismétlem: nácik a cionista vezetők jóváhagyásával... Sőt a cionisták közreműködésével! Mert ezek azok a vádak, amelyeket Roger Garaudy megfogalmaz: a cionista zsidók a felelősek az emberiség legvisszataszítóbb gyilkosságáért! Ismétlem: a minősítés Winston Churchilltől származik. Egy gyilkosság, amelynek 460.000 teljesen ártatlan zsidó esett áldozatul. Vagy másképpen mondva: az emberiség legvisszataszítóbb gyilkossága, kizárólag egy zsidó üzlet, amelynek gyilkos szerzői cionista zsidók, az áldozatok pedig haszontalan zsidók. A visszataszítóságát még inkább növeli az a tény, hogy a háború után a zsidók ezzel a gyilkossággal a magyarokat vádolták meg. Teljesen visszataszító. Nec plus ultra.
Post scriptum 2011: örülök, hogy a magyarországi és a bárhol élő magyarok tudomására hozhatom, hogy nem az ő vállukat nyomja ez a népirtás. Ideje, hogy a magyarok megtudják ezt az igazságot és ennek megfelelően reagáljanak. Még fontosabb az, hogy a zsidók maguk megtudják az igazságot és reagáljanak ennek az igazságnak megfelelően! Mert ez az igazság lényege.
És egy utolsó kérdés: Az átszállítás szervezője Eichmann, nem volt véletlenül zsidó, úgy ahogy nagyon sok zsidó mondja?...
ION COJA 
2011. december 22.


Világszerte holokausztoznak ma (is), nálunk a bocsánatkérésnek "a nemzeti emlékezet és identitás részévé kell válnia" 


2014-01-27. 07:24 
Kuruc.info
Ma tartják a "holokauszt áldozatainak" nemzetközi emléknapját, az auschwitz-birkenaui munkatábor 1945-ös "felszabadításának" 69. évfordulóján. Budapesten megemlékezés lesz a Páva utcai Holokauszt Emlékközpontban, ahol Magyarország a tragédia árnyékában címmel tudományos emlékülést és megemlékezést rendeznek.
Az eseményen hallható lesz Orbán Viktor miniszterelnök emléknapi üzenete, köszöntőt mond Rétvári Bence, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára. A rendezvényt Fodor Pál, a "Magyar" Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének főigazgatója nyitja meg.
Megnyílik a Holló Imre emlékkiállítás is és az Egyházi embermentők című tárlat, majd este főhajtással és gyertyagyújtással emlékeznek meg a "vészkorszakban meggyilkoltakról" az intézményben az Áldozatok Emlékfalánál, ahol imát mond Köves Slomó, az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség vezető rabbija.
Üzenetet küldött a világnak a "holokauszt áldozatainak" nemzetközi emléknapja alkalmából Ban Ki Mun ENSZ-főtitkár vasárnap, amelyben tavalyi auschwitzi látogatásának tapasztalatairól számolt be.
A világszervezet vezetője azt írta sajtóközleményében, hogy soha nem fogja elfelejteni a novemberben tett látogatását a Lengyelország területén működtetett "egykori náci haláltáborban".
Ban Ki Mun figyelmeztetett, hogy "ébernek kell lenni a fanatizmussal, a szélsőséges ideológiákkal, a kisebbségekkel szembeni diszkriminációval és a közösségekben megfigyelhető belső feszültségekkel szemben".
"Az auschwitzi krematórium mellett állva mély szomorúság töltött el, amikor arra gondoltam, hogy mi történt az épület falain belül. Ugyanakkor tiszteletet ébresztett bennem azok emléke, akik felszabadították a haláltáborokat" - tette hozzá az ENSZ-főtitkár, felszólítván, hogy "egyesítsük erőinket a mindenkit megillető egyenlőség és emberi méltóság felé vezető úton".
A Római Magyar Akadémián pénteken nyílt kiállítás magyar és olasz zsidó identitású kortárs művészek alkotásaiból a holokauszt-emlékév keretében. Az árnyék völgyében járva című kortárs képzőművészeti kiállításon az érdeklődők Papp Sebők István, Simon Szabolcs, Georges De Canino, Justin Peyser, Eva Fischer és Adriano Mordenti alkotásait tekinthetik meg. A tárlat kurátora Francesca Pietracci és Németh Pál.
"A Római Magyar Akadémia kiállítása egyszerre fejezi ki a művészet határtalanságát és a holokauszt áldozataira történő emlékezés egyetemlegességét" - fogalmazott Balatoni Monika, a közigazgatási tárca társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára a megnyitó után telefonon az MTI-nek. Kijelentette: ezek az alkotások "elementáris erővel idézik meg a kendőzetlen igazságot".
"Az emberiség történelmének legsötétebb pillanatát jelenítik meg, megadva a mai kor emberének a szembenézés esélyét, amely nélkül nem lehetséges megérteni és valóssággá tenni az áldozatok üzenetét, miszerint az emberi méltóság mindenekelőtt. Soha többé még egyszer nem fordulhat elő, hogy embereket származásuk és faji megkülönböztetésük címén megalázzanak, üldözzenek" - tette hozzá Balatoni Monika.
Az államtitkár emlékeztetett arra is, hogy Kőrösi Csaba magyar ENSZ-nagykövet csütörtökön az ENSZ New York-i székházában bocsánatot kért az ország holokausztban való felelősségéért (kétszer is). "Az akkori magyar állam intézményei felelősek voltak a holokausztért, de a mai magyar állam általi bocsánatkérésnek a nemzeti emlékezet és identitás részévé kell válnia" - fejezte ki óhaját a nem egészen normális Balatoni Monika. (MTI korrigálva)
Vajon melyikük lesz a kiválasztott?
hétfő, január 27, 2014 
Radical Puzzle
Álmos, Előd, Ond, Kond, Tas Huba, Tétény. A hét vezér.
Vajon melyikük lesz végül a kiválasztott?
Vajon melyikükről derül ki hamarosan, hogy valójában zsidó volt?

A kérdésfelvetésnek, bármennyire tűnik is elsőre provokatívnak, van valóságalapja. Pontosabban egyre inkább afelé haladunk, hogy legyen. Mert ma már nem elég, hogy naponta kérünk elnézést a '44-es történésekért, nem elég, hogy a politikusaink naponta csúsznak esdekelve bocsánatért, nem elég a sokmilliárdos költségvetésű holokauszt-emlékév, nem elég a mindent elöntő agymosás. Most már az ősi, történelmi gyökereink kellenek nekik.
"Egyetlen komoly történésznek, egyetlen magára valamit is adó polgárnak sem lehet kétsége afelől, milyen súlyos volt a Horthy rendszer zsidótörvényeiben, a '44-es deportálásokban és a II. Világháborúban a Magyar Államigazgatás részvétele, milyen nagy volt az egész társadalom és véleményformáló elit felelőssége. (...) Nekünk, a zsidó közösségnek a feladatunk ennek a nehéz szembenézés folyamatnak a segítése, lehetséges könnyítése. A történelmi tények maszatolása számunkra fájdalmas, de legfőképp a magyar nemzet egésze számára zsákutca, egy felelősséget vállaló, alkotó, önálló, büszke nemzet jövője szempontjából. Van azonban egy támaszték, ami segítheti a múlt értékelését: ez pedig annak a keveset emlegetett ezeréves együttélésnek a feldolgozása, amely szebb és kevésbé szép szakaszaival együtt, összességében meghatározó értékeket teremtett mind a magyar zsidóság mind pedig a magyar nemzet egésze számára. Nincs alkalmasabb időpont egy az ezeréves együttélés, a magyar zsidó ság múzeumának meghirdetésére, mint a mostani évforduló." - jelölte ki a következő hónapok zsidó nyomulásának csapásirányát Köves Slomó rabbi.
Köves nyilatkozata persze nem légből kapott. Az mind tartalmában, mind szellemiségében összecseng Balog Zoltán, az emberi erőforrások miniszterének gondolataival, amit a napokban fejtett ki Izraelben, amikor Jad Vasem Holokauszt Intézetet igazgatóját, Avner Salevt tájékoztatta a honi oktatási törekvésekről: "Az elutazásom előtt egy nappal írtam alá a zsidó oktatási kerekasztallal azt a megállapodást, amelyben minden általuk kifogásolt ponton rögzítettük, hogy a nemzeti alaptantervben hogyan fogjuk tanítani nemcsak és talán nem is elsősorban a holokausztot, hanem azt a közös zsidó-magyar történelmet, ami több mint ezer éves, és ami a XIX. században különösen, de a XX . század elején is nagyon sok közös komoly eredményt hozott."
Itt tartunk.
A narancsos kormányzat a honi zsidókkal karöltve most éppen azon kezd munkálkodni, hogy meghamisítsa a történelmet. Az agymosási mechanizmus jól láthatóan még magasabb sebességbe kapcsolt. Nincsenek már tabutémák, nincsenek már gátlások. Mindenhová befurakodik a cionista propaganda. A holovallás épületei, az emlékhelyek már nem elegendőek, most már őstörténeti múzeum is kell nekik, ami az "ezeréves" zsidó-magyar múltat tárja majd a közönség elé.
Álmos, Előd, Ond, Kond, Tas Huba, Tétény.
Vajon melyikük lesz végül a kiválasztott?


Erdélyi és vajdasági autonómiaügyek - AUDIÓ
2014.01.26. | 15:03 Kossuth Rádió - 
Erdély.ma
Süket csend. Ez a válasz Bukarestből, ha az autonómia ügyéről van szó. Erről beszélgetett Sükösd Levente, a Kossuth Rádió munkatársa a Székely Nemzeti Tanács elnökével. Izsák Balázs szerint törvényes keretek között, de a polgári engedetlenség, és a jog minden eszközével küzdeni fognak a bukaresti hatalom kisebbségellenes tervei ellen.
commorakozigaz.shp.hu

A normalitás kényszere lesz a legnagyobb kényszer Bukarestre, mert hosszú távon társadalmi békét, gazdasági jólétet csak úgy lehet biztosítani, hogy a decentralizáció és szubszidiaritás elvét alkalmazzák tiszteletben tartva Székelyföld határait - magyarázta Izsák. Hozzátette: ha valaki ismeri a székelyeket, akkor az tudja, hogy évszázadok óta megvan az a tulajdonságunk, ha egy jogos kérésünket nem akarják teljesíteni, akkor az a követeléseinkben még következetesebbé tesz minket, a dac pedig megerősít bennünket.
Ma már a román társadalom sokkal kevésbé manipulálható, már nem lehet elővenni könnyen a magyar kártyát, most már a románok sokkal többet tudnak az európai autonómiákról - véli az elnök.
A beszélgetés végén Izsák Balázs arról is beszámolt, hogy az Országos Diszkriminációellenes Tanács a hatalom intézményeit védi az állampolgárral szemben, az emberi jogok nevében, amikor elutasította a panaszát Traian Basescu, Victor Ponta, Crin Antonescu és Liviu Dragnea ellen, akik kijelentették, hogy kizárják a magyar többségű régió létrejöttének lehetőségét Romániában. Az SZNT elnöke most a bírósághoz fordult ebben az ügyben.
Délvidéken egyre több jel mutat arra, hogy a szerbiai hatalom igyekszik megnyirbálni a tartomány autonómiáját, és ezáltal az ott élő magyarok kisebbségi jogait, legalábbis erre utal a Szerb Alkotmánybíróság két döntése. Mindez éppen akkor történik, amikor elkezdődtek az ország uniós csatlakozási tárgyalásai. Erről beszélgetett Sükösd Levente Korhecz Tamás, a vajdasági Magyar Nemzeti Tanács (MNT) elnöke.


Vona és a magyarok győztek Londonban (folyamatosan frissül)
2014, január 26 - 14:30 
alfahir.hu
Vasárnap Vona Gábor, a Jobbik elnöke az Angliában élő magyaroknak tart előadást, a felheccelt antifasiszták a fórum megzavarására készülnek. Az eseményen jelen van londoni tudósítónk is. Kövessék nálunk percről-percre az eseményeket!
Ha ott tartózkodik a helyszínen, küldje el beszámolóját, fotóját, videóját a szerk@alfahir.hu címre.

Vége - Vona és a magyarok győztek
Akárhogy próbálták ellehetetleníteni, megzavarni Vona Gábor találkozóját a londoni magyarokkal, kudarcot vallottak a szélsőbaloldali és antifasiszta tüntetők. A Jobbik elnöke végül a Hyde Parkban megtarthatta fórumát a londoni magyaroknak, akik megköszönték a pártelnök szavait és megtapsolták. Vona nem csak beszédet mondott, de a londoni magyarok minden kérdésére is válaszolt. A Hyde Parkban tartott fórum a Himnusz közös eléneklésével ért véget. Tudósításunkat most befejezzük, de hamarosan képes beszámolóval frissítjük cikkünket.
MTI tudósítás - A Jobbik programja: megélhetés, rend és elszámoltatás
Vona Gábor a Hyde Parkban tartott gyűlésen kijelentette, ha a megélhetés, a rend és az elszámoltatás alapelvei mentén megfogalmazott Jobbik-program kormányprogramként megvalósul, akkor a most Nagy-Britanniában élő magyaroknak is lesz munkájuk otthon. A Jobbik elnöke elmondta azt is, hogy a párt semmiféle olyan törvénytervezetet nem nyújtott be és ezután sem fog benyújtani, amely származásuk alapján tenne különbséget emberek között.
Élesen bírálta a választási törvény azon elemét, amely nem teszi lehetővé a külföldön élő és dolgozó magyarok számára a postai szavazást az országgyűlési választásokon. Szavai szerint ennek az az oka, hogy "a Fidesz és az MSZP is fél" attól, hogy a külföldön élő magyarok nem rájuk, hanem a Jobbikra akarnak szavazni.
A pártelnök bejelentette azt is, hogy a Jobbik népszavazásra bocsátaná Magyarország EU-tagságának ügyét. Kijelentette: Magyarország "az Európai Unió nettó ráfizető tagja".
16:50 - Magyarország valódi rejtett erőforrásai
Vona Gábor kijelentette, hogy a külföldre kényszerült magyarság Magyarország valódi, rejtett erőforrása. Olyan gazdasági helyzetet kell teremteni, hogy ne kelljen külföldön rabszolgaként dolgozniuk. Azt is elmondta, hogy Magyarországnak nem csupán a kulturális kapcsolatokat kell ápolnia, hanem gazdasági struktúrát kell teremtenie a külföldi magyarság számára. Megígérte, hogy ha a Jobbik választást nyer, akkor kormányzó pártként ezen célok mentén fognak dolgozni.
16:36 - Magyar és székely zászlók lobognak
Vona Gábor megtartotta beszédét a londoni Hyde Parkban kb. 200-250 külföldön élő magyar előtt. A rendőrség teljes védelmet nyújt a magyaroknak és nem engedik közel a néhány tucatnyira csökkent ellentüntetők táborát, akik időnként bekiabálnak ("Náci söperdék!", "Szégyen hoztok Magyrországra!"). Tudósítónk szerint nem jött össze antifaiszták provokációja és a rendőrség is korrekten végzi a munkáját. Jelenleg a londoni magyarok kérdezhetnek a Jobbik elnökétől és a halálbüntetés témájáról értekeznek.
16:14 - Már a Hyde Parkban van Vona Gábor!
Lobog a magyar zászló és megérkezett Vona Gábor is a Speakers' Cornerhez. A fotót olvasónknak köszönhetjük! Láthatóan nem viselte meg és egyáltalán nem rettentette el a Jobbik elnökét, hogy megtévesztett tüntetők és antifaiszták próbálták/próbálják megzavarni találkozóját a londoni magyarokkal.
15:33 - Nem az eredeti helyszínen lesz megtartva a fórum
Tudósítónk jelentette, hogy nem az eredeti helyszínen lesz megtartva a fórum, mivel a tulajdonos visszavonta az engedélyt, feltehetően rendőri nyomásra. Helyette a londoni Hyde Park északkeleti felében lévő Speakers' Corner-nél (Szónokok Sarka) gyülekeznek a magyarok és odatart Vona Gábor, a Jobbik elnöke is. Úgy tudjuk, hogy a magyarokat azért nem engedték feljönni a metrómegállóból, mert a rendőrség nem tudja grantálni a biztonságukat. Közben helyszíni tudósítónkat és a N1tv munkatársait antifasiszták vették körbe, akik megpróbálták őket provokálni.
15:07 - Lehet, hogy máshol kell majd megtartani a fórumot?
A legfrissebb információink szerint a érkező magyarok rendőri utasításra egyelőre a metró állomás belsejében várakoznak, közben több rendőri rohamkocsi is érkezett. Azt beszélik, más helyszínen kell megtartani a rendezvényt. Tudósítónk megpróbál információt szerezni egy hivatalos szervtől.
15:00 - Nem a Jobbik, hanem Izrael ellen tüntnek a zsidók
Váratlan fordulat: megjelentek az antocionista zsidók. Az antifasiszták által elfoglalt sarokkal szemben zsidók tüntetnek, de nem a Jobbik, hanem a cionizmus ellen. A mozgalom tagjai elítélik Izrael államot, amelynek léte ellentétes Isten rendelésével.
14:56 - El is fáradtak az antifasiszták
Néhány antifasiszta belefáradt a tüntetésbe és a földre dobta tábláját. A kitartó többség most a sarkon sorakozott fel, valamire készülnek.
14:44 - Még nem tudni, engedélyezik-e a fórumot
Az Alfahír helyszínen lévő tudósítója egymásnak ellentmondó híreket hallott arról, hogy a rendőrség engedélyezi-e a helyszín megnyitását, amely a Jobbik lakossági fórumaként szolgálna. Közben az eső is kitartóan esik, a tüntetők montonon skandálnak.
14:30 - Húsdarálóban aprítanák fel a fasisztákat
"Munkát és otthont, ne rasszizmust!" - hirdetik a táblán a tüntetők. Egy transzparens szerint húsdarálóban aprítanák fel a fasisztákat. A tüntetők között vannak magyarul beszélők is, hamarosan megpróbáljuk kideríteni, mi a véleményük.
14:15 - Alig száz ellentüntető gyűlt össze
A balliberális média hecckampánya ellenére csak mintegy százfőnyi ellentüntető gyűlt össze a Holborn metróállomásnál. Egy megafonnal felszerelt hangadó hergeli őket. "6 millió halott! Auschwitz! Menj haza Jobbik! A járókelők láthatóan nem értik miről van szó.
Tudatlanságot tetteve megkérdeztünk egy angol fiatalt a nézelődök közül, hogy tudja-e miről van szó, mi ellen tüntetnek. Azt mondta, van egy fasiszta párt Magyarországon, akik most idejöttek vonulni, Jobbiknak hívják, és antiszemiták, rasszisták, valamint iszlamofóbok.
12:56 - A pontos helyszín még nem nyilvános
A rendezvény pontos helyszínét a szervezők biztonsági okokból továbbra sem hozták nyilvánosságra. Az érkezőket a metró feljárónál magyar zászlót tartó fiatalok fogják fogadni, és ők igazítják útba az érdeklődőket.
Az Egyesült Királyságban élő magyarok összefogására a Jobbik hivatalos Facebook oldalt hozott létre, amely (csak) külföldről ide kattintva érhető el: https://www.facebook.com/jobbik.anglia
11:51 - Egyelőre minden csendes
Az alfahir.hu Információi szerint a rendőrség még nem döntötte el milyen erőkkel vonul fel, ezt a tüntetők létszámától teszik függővé. A magukat antifasisztáknak nevező szélsőségesek helyi idő szerint déltől (magyar idő szerint délután egytől) gyülekeznek.
Előzmények
Vona Gábor, a Jobbik elnöke meghívást kapott egy londoni magyar fiatalokból álló közösségtől, hogy tartson előadást pártja választási programjáról.
A bejelentést követően nem sokkal egy londoni képviselő a szigetországi zsidóság érzékenységére hivatkozva azt kérte, hogy a belügyminiszter akadályozza meg Vona londoni fórumát, illetve azt szerette volna elérni, hogy a Jobbik elnökét be se engedjék a szigetországba. Ez a próbálokozás azonban kudarcot vallott.
A szélsőliberális média, élén a közismerten teljesen hiteltelen Independent nevű újsággal közben azt hazudta, hogy Vona a görög Arany Hajnallal akar találkozni. Ezt azóta határozottan cáfolta a Jobbik elnöke. Természetesen az Independentet mindez nem érdekelte. A szélsőliberális brit lap cikke bizonyára Budapesten született, valamelyik "mértékadó" hazai újságíró tollából.
A hisztériakeltést odáig jutott, hogy napokig ez volt az egyik legfontosabb téma az angol sajtóban. A britek nagyon szerencsés emberek lehetnek, ha a Jobbik elnökének londoni lakossági fóruma a legnagyobb problémájuk.
Természetesen az antifasiszták is rácsaptak a témára. Egy, a bevándorló feketékből álló csoport azt ígéri, hogy minden eszközzel meg fogja akadályozni a Jobbik elnökének fórumát. A liberális média által feltüzelt csőcselék a részvevő magyarok levadászására készül.
A "magyar" külügyminisztérium nem foglakozik az üggyel, őket láthatóan nem érdekli különösebben a kint élő honfitársaink sorsa. Ezzel szemben a Londonban élő lengyel közösség jelezte, hogy kiállnak a magyarok mellett, és ha kell erővel is megvédik őket.
Az antifasisztáknál a magyarok verése azért belefér, lényeg, hogy legyen balhé
A lakossági fórum magyar idő szerint 15:00-kor kezdődik.


ÉBRESZTŐ MAGYARORSZÁG! - FELHÍVÁS!
Végtelenül szomorú, hogy a hozzáértők részéről /katonai szakértők, történészek, tájékozott politológusok/, nem veszik maguknak a fáradtságot, hogy megválaszolják ezen otromba vádaskodóknak a leplezetlen valóságot. Milyen egy háború, melyek azok indítékai, mi a szövetségesek /ha van ilyen felállás/ célkitűzése konkrétan, induláskor, milyen felszereltséggel rendelkeznek a felek? Stb-stb.
Egyáltalán, hogyan képzelik el azt, több, mint hét évtizeddel a történtek után, hogy Magyarország miképpen tudott volna kikászálódni pozitív végkicsengéssel, ezen ellehetetlenült helyzetében? Határtalan cinizmus az, hogy olyasmiért akarják UTÓLAG felelőssé tenni az akkori politikai és katonai vezetésünket, az egész társadalmunkat, ahol nem volt a döntéshozók kezében világos kép arról, mi történik az elhurcoltakkal? Hisz számtalan élő tanú van még most is közöttünk, akik szerint az volt a köztudatban, hogy munkára viszik ki őket, teljes ellátással, sőt még fizetést is kapnak.
Ilyen alapon -ahogy ezen kérdéskörhöz állnak a velünk szemben állók- a világ valamennyi háborúban részt vett országának lakosságát el kellene ítélni utólag, /kárpótlást követelve tőlük -az ókortól napjainkig- amelyek fegyvert fogtak az ellenségre, vagy bármilyen módon megölték, karóba húzták őket, elhurcolták a foglyaikat rabszolgának és így tovább! Ne vessük már el a sulykot, lelkes bűnkereső, rövidlátó mű- szemellenzősök! Ne játsszák már meg az ostobát, a tudatlan, korlátolt mivoltukat.
Ha belemegyünk ebbe a kiszorítósdiba, akkor most az egész világ essen neki a másiknak, akivel bárminő ellentéte volt, háborús viszonyok között?
Ez esetben nekünk is joggal lenne okunk a szerbeket beperelni, kártérítést követelni, a nem is oly' távoli múltban elkövetett gazságaikért, pl. a 40 ezer -bizony jó néhány karóba húzott- Honfitársunkért, a Dél-vidéken. Vagy a tatárokat, mongolokat, törököket és az összes -eddig ismert- velünk csatázott népet, UTÓLAG felelősségre vonni igyekezvén. A markunkat is tartogatva! Nem érzik, hogy amit csinálnak, az már több, mint groteszk? Egyben erkölcstelen és jogtalan követelődzés? Egy új nemzedék anyagi megcsapolása -akiknek már semmi közük az akkor történtekért- keményebben fogalmazva kirabolni őket? El nem követett bűnökért? Hová vezetne a világ, ha minden kárvallott nép, nemzet, ilyen módszereket vezetnének be. A hitelrontóink által tapasztaltakat utánzó trend szerint, UTÓLAGOSAN előjőve mindezekkel?
Vegyék már végre tudomásul, hogy egy háborúban -pestiesen szólva- NINCS sok mozgástér, egy kiszolgáltatott helyzetű, szövetséges partnernek! A parancs, az parancs! S ráadásul mindig az erősebb kutya ...! Esetünkben a németek voltak a meghatározó, domináns kapcsolataink, azt kellett csinálni, amit ők mondtak, követeltek! Nem volt apelláta. Amikor pedig mód nyílt rá, a kormányzó úrral együtt vidéken is, nagyon sokan -akik tehették s volt kellő bátorságuk- mentették az üldözötteket. Életük kockáztatásával! Ezek meg is kapták a "VILÁG IGAZA" kitüntetést, magától Izrael államtól!
Részlet a WIKIPÉDIÁBÓL: Magyar vonatkozása a "Világ Igazai fasor", amelyben 1956 óta tiszteli meg a Jad Vasem azokat a nem zsidó embereket, köztük magyarokat (id. Antall József, Apor Vilmos,Bay Zoltán, Karig Sára, Keken András, Király Béla, Koren Emil,Márton Áron, Raile Jakab, Schlachta Margit, Sztehlo Gábor ), bajorokat, lengyeleket és olaszokat, akik életük kockáztatásával mentettek zsidókat a holokauszt alatt. Minden Világ Igaza ültet (vagy számára ültetnek) egy örökzöld fát Jad Vasemben, ami a nevét viseli, ezzel jelképezve, hogy "aki egy embert ment meg, egy egész világot ment meg".
Ne csináljunk tehát a Krisztusból bohócot!- mondaná székely Góbé nagyatyám, ha még élne! S igaza lenne.
Ezennel felszólítok minden öntudatos, igazságkereső, e támákban szakavatott hazai és külhoni magyar történészt, hogy fogjanak össze, alakítsanak egy bizottságot és adjanak ki KÖZLEMÉNYT, mely szerint tiltakozásukat fejezik ki, a Hazánk múltját méltatlanul ostorozó, az ellenünk irányuló szándékos hitelrontást tanúsítók felszólítása végett, amelyet kéretnek részükről azonnali hatállyal, befejezni, abbahagyni. Fölhíva egyúttal a kormány tagjainak és a Parlament képviselőinek figyelmét is arra, hogy csatlakozzanak hozzájuk, nevüket, címüket, rangjukat adva: ELÉG VOLT!- megfogalmazással.
Továbbá, nyissanak meg egy honlapot, ahol az internet segítségével, valamint postacím megadásával, e több, mint időszerű lépéshez, a széles közvélemény részéről a lakosság többi
-velünk egyetértő- tagjai is csatlakozhassanak!
Nem tartható tovább és főként nem tűrhető, hogy a hozzánk bevándorolt népcsoport leszármazottai, akiket elődeink humanizmusa eredményeként, vendégszeretetünket élvezve, új Hazához segítettek, ilyen gyalázatos hálátlansággal ostorozzanak bennünket. Méghozzá igaztalanul. Kiforgatva a történelmi valóságot, megerőszakolva a realitásokat, semmibe véve egy háborúban kialakult, sokszor előre nem látható történéseket. Ide értve a halálokozás legkülönbözőbb formáit, gyakorlatát!
Zárszóként -minden ellenünk áskálódónak üzenjük- Magyarország elsődlegesen a magyaroké!!! Őseink, a hosszú múltra visszatekintő történelmünk egykori vezetői, királyai, fejedelemi, hős harcos vitézei, nem azért adták életüket a HAZÁÉRT, hogy idegen földről hozzánk érkezők, jogot formálhassanak arra, hogy az ú.n. GAZDAORSZÁG népe által megválasztott képviselők útján működő, a részben közmegegyezéssel kialakított politikai rend alapján alakult kormány és törvényhozás dolgaiba -akár nyíltan, akár burkoltan- a fennálló törvények megkerülésével, azok kijátszásával, felhatalmazás nélkül, beleüssék az orrukat, mit hogyan csináljanak, milyen törvényeket hozzanak, kit tüntessenek ki bármilyen címen -érdemeire való tekintettel- kit nevezzen ki bárhová és még reggelig sorolhatnám az indokokat!
Budapest, 2014. január 26.
ÉBRESZTŐ MAGYARORSZÁG!
Honfitársi köszöntéssel: /Péteri Attila Árpád/
nyugdíjas népművelő
MJB elnökségi tag
MJB=Magyar Justitia Bizottság
Kategória: 2014 január

Olvasó: Az én olvasatomban ez azt szimbolizálja, hogy a varjú -sötét oldal - még mindig rátámad a békére, de legyünk észnél, mert a sirály -látszólag fehér, fény oldal (rejtőzködő sötét oldal) - is ott van még. Azaz nem minden az, aminek látszik! Figyeljünk a megtévesztésekre, hallgassunk a szívünkre. A jelek jönnek, csak vegyük észre!
Egy sirály és egy varjú támadta meg a pápa békegalambjait 

2014. 01. 26. 15:06 
ORIGO
Ferenc pápa békét kért Ukrajnára, majd szabadon engedtek két békegalambot. Az egyikre egy sirály, a másikra egy varjú támadott.
Ferenc pápa beszédet mondott vasárnap a Szent Péter téren a Vatikánban, amelyben békés párbeszédre szólította fel az ukrán kormányt és a tüntetőket. Ukrajnában november óta véres tüntetések zajlanak, a napokban is több halálos áldozata volt az összecsapásoknak. (Az eseményeket itt követheti.)
A pápa ezután átadta a helyét egy fiúnak és egy lánynak, akik egy-egy, a békét szimbolizáló galambot engedtek szabadon. A két madarat azonban rögtön az apostoli palota ablakából való kiengedésük után megtámadta egy sirály és egy varjú - írta a Huffington Post, amely közölt egy teljes képsorozatot is a támadásról. A viaskodásokat több tízezer ember nézhette végig.
 
Itt még örülhettek a szabadságnak - Forrás: AFP/Alberto Pizzoli (képméret: 
666x444)

Az a galamb, amelyikre a sirály támadt, néhány toll elvesztése árán el tudott szakadni az üldözőjétől, de a varjú kitartóbb volt, és folyamatosan támadta a másik galambot. A harcuk során kikerültek a hírügynökségek látóteréből, így nem tudni, mi lett a második békegalamb sorsa.
 
A sirály nem kímélte a békegalambot - Forrás: MTI/AP/Gregorio Borgia (képméret: 
666x444) 
Megjegyzem, ha ez jel, akkor nem a kijeviek számára érzem ezt negatívnak....
/Dombi Katalin
 
 


*** www.nemzetihirhalo.hu - feliratkozas@nemzetihirhalo.hu ***

Offshore cégeknél landoltak a rezsimilliárdok 


Jenei Miklós 2014. január 27., hétfő 08:07 
Index
A távhősök támogatásának árnyékában offshore cégeket juttatott olcsó gázhoz az állami MVM kereskedőcége, a szálak kajmán-szigeteki, ciprusi, svájci cégekhez vezetnek. Hogy levigye az árakat, a kormány rátenyerelt a nyugati irányból érkező olcsó gázforrásra, azt ígérve, hogy abból majd közintézményeket, megszorult távhőtermelőket segít. Ezzel egy időben viszont helyzetbe hozott egy homályos tulajdoni hátterű magáncéget is, amelynek egy év alatt elképesztő mértékben, tízmilliárdokkal ugrott meg a nyeresége. A szerződések felkerültek az internetre.
- A távhős cégek árat akartak emelni.
- Hogy ne emeljenek, a kormány segítségül olcsó gázt ígért.
- A kormány megbízta az állami MVMP-t, hogy adjon gázt a távhősöknek a tartalékból, majd pótolja vissza szabad piaci olcsó gázból.
- Hogy vissza tudja pótolni, a cégnek hozzáférést biztosított az olcsó, szabadpiaci gázhoz.
- Sokkal több gázt biztosított, mint amennyi a visszapótláshoz kellett, hogy juttassa el azt is olcsón a fogyasztókhoz.
- Az olcsó gáz elég nagy részét viszont az MVMP olcsón továbbadta egy offshore hátterű magáncégnek, a Mol Energiakereskedőnek (mai nevén MET Magyarország Energiakereskedő).
- A helyzetbe hozott cég lefölözhette a hasznot.
Feszült pillanatok
A történet messziről indul. Az Orbán-kormány 2011-ben úgy döntött, hogy kizárja a támogatott erőművek köréből (KÁT) azokat, amelyek egyszerre termelnek hőt és áramot, szerintük a rendszer igazságtalan és költséges volt. A döntést ugyan sokan támogatták, az első pillanattól világos volt, hogy ez nagy érvágás lesz a távhős cégeknek, a döntés miatt 30-40 százalékkal kellett volna árat emelni.
Bár a kormány akkor még nem lépett a rezsicsökkentés útjára, a drasztikus áremelés politikailag már akkor sem tűnt vállalhatónak. Lehetett tudni, hogy valamilyen mentőövet kell dobni a távhősöknek. Hosszas gondolkodás, belharc és huzavona után előálltak a megoldással. A javaslat két lábon állt.
Támogatás és olcsó gáz
Az egyik egy új, direkt a kizárt erőművekre szabott támogatási rendszer volt, az áram árába beépítettek egy mindenki által fizetett, úgynevezett kapcsolt termelésszerkezet-átalakítási díjat, az ebből befolyó évi durván 70 milliárd forintot megkapják a távhős cégek, akik így el tudják kerülni az áremelést.
A megoldás másik - és számunkra most fontosabb - lába az volt, hogy a kormány olcsóbb földgázzal látja el a távhőtermelőket, és a lakosságot, közintézményeket ellátó szolgáltatókat, így kerülve el az áremelkedést.
Hogyan szerez a kormány olcsó gázt? Úgy, hogy megbízza az állami MVM-et, vegyék ki a biztonsági földgázkészletekből, adják oda olcsón a fogyasztóknak, majd pótolják vissza az alacsony árú, szabadpiaci gázból. A nyugati gázár, holland gáztőzsdei ár (TTF) ugyanis az utóbbi években jelentősen olcsóbb volt, mint amit a hosszú távú szerződésben rögzített képlet alapján az oroszoktól kaptunk.
A magyarországi gázfelhasználás 11 milliárd köbméter körüli, 2010-2012 között ennek nagyjából 20-25 százaléka származott hazai kitermelésből, a többi import. A Magyarország az importált földgáz valamivel kevesebb mint a felét egyetlen, Ukrajnán keresztül érkező vezetéken keresztül kapta, az oroszokkal kötött hosszú távú szerződésben rögzített árképlet alapján, valamivel kevesebb mint a fele jött a HAG-on keresztül, nyugati irányból a szabad piacról. Az olajtermékek áraihoz kötött gázár az utóbbi időben rendszerint a piaci ár (TTF) fölött volt, az előrejelzések azt mutatják, hogy a következő évtizedekben ez így is marad.
Csakhogy hiába volt olcsó a nyugati gáz (TTF), ha nem fértünk hozzá olcsón. Ugyanis az osztrák-magyar HAG-vezetéket, az egyetlen csatornát, ahol behozhattuk volna a piaci árú gázt, az E.On Trade mesterséges szűkület alatt tartotta. Mert ők a keleti irányú orosz gáz eladásában voltak érdekeltek.
Az árelőny bár sok kereskedőt csábított volna HAG-os importra, a szűkös kapacitás miatt ebből a gázból csak aukción lehetett vásárolni, ami sokat dobott az áron.
A kormány terve az volt, hogy - szabályozói és tulajdonosi szerepét némiképp összemosva -, szabad, aukció nélküli hozzáférést enged az állami MVM-nek a nyugati forráshoz, az pedig majd eljuttatja az olcsó gázt a fogyasztókhoz.
Jóval többet kaptak a pótlásra
Az elgondolást tettek követték. 2011-ben a fejlesztési minisztérium 285 millió köbméterrel csökkentette a biztonsági földgázkészletet, a készlet visszapótlására pedig 2,2 milliárd köbméter kapacitást biztosított a HAG vezetéken az MVM Partnernek, és - hogy nekik is jusson valami - az E.On Földgáz Trade-nek (EFT).
Előbbi cég 1,47 milliárd köbméter, utóbbi 0,7 milliárd köbméter éves kapacitást kapott. Vagyis aukció nélküli, közvetlen hozzáférést az olcsó gázhoz. Aztán végül a miniszteri rendelet többszöri módosításával a mennyiséget és az időtartamot is növelték, nemcsak a 2011-2012-es gázévre terjedt ki, hanem a következő háromra is, a visszapótlás határidejét pedig kitolták egészen 2015-ig.
Az, hogy a visszapótláshoz szükséges mennyiségnél lényegesen többet kaptak az olcsó forrásból, és így a kapacitás jelentős részére rátenyereltek, a verseny szempontjából önmagában is kifogásolható, sokan kifogásolták is. Még akkor is, ha egyébként ezzel egy fennálló rossz helyzetet próbáltak megoldani.
De nem is ez a legérdekesebb a történetben. És még csak nem is az, hogy azóta az MVM még az E.On Trade-et is megvette, vagy az, hogy folyamatosan tologatták a visszapótlás idejét. Hanem az, hogy az MVMP az így olcsón szerzett gázának jelentős részét végül olcsón eladta egy nagyrészt offshore tulajdonú magáncégnek, a Mol Energiakereskedő Zrt.-nek (MET), akik aztán ezt szabadon értékesíthették.
Így működik az üzlet
Az MVMP már olcsó gázt is a Mol Energiakereskedő svájci leánycégén, a Mol Energy Trade International AG-n keresztül vásárolt a HAG-ból, majd azt egy tükörszerződéssel (ugyanazon a napon megkötött, ugyanolyan mennyiség, határidő stb.) továbbadta a Mol Energiakereskedőnek.
Az ügyleten már a svájci leánycég sem kereshetett rosszul, de még jobban járhatott a Mol Energiakereskedő. Az állami MVMP ugyanis egészen minimális profittal adta tovább a gázt, amit aztán a Mol Energiakereskedő már szabadon értékesíthetett tovább a piacon. Az MVMP az adásvételi szerződések megkötésével együtt ráadásul tároltatási szerződést is kötött a Mol Energiakereskedővel, amely a tároltatási szolgáltatásért kapott díjjal tovább csökkentette az MVMP-nél maradó minimális profitot.
Hol a pénz?
Az, hogy az ügyleten nem az állami MVMP kaszált nagyot, az jól látszik a cég beszámolóiból is, 114 milliárd forintos tetemes árbevétele ellenére mindössze 1,37 milliárd forintos adózás előtti eredményt ért el 2012-ben a földgáz-értékesítésen.
Beindult viszont a szekér a Mol Energiakereskedőnél: a cég beszámolója szerint a leánycégekkel együtt számolva 2011-ben még csak 82 millió euró (akkori árfolyamon kb. 22,4 milliárd forint) volt a konszolidált adózás előtti eredménye, ez 2012-ben 165 millió euróra (kb. 49 milliárd forint) ugrott. Magának az anyavállalatnak, Mol Energiakereskedőnek az adózás előtti eredménye 58 millió dollárról (akkori árfolyamon kb. 11,6 milliárd forint) 229 millió dollárra (51 milliárd forintra) ugrott. A tulajdonosok 245 millió dollár osztalékot (55 milliárd forint) vettek ki a cégből az év végén. Hogy a növekedés mennyiben köszönhető az MVMP-ügyletnek, nem tudjuk, a MET erre vonatkozó kérdésünkre nem adott választ.
Mennyi olcsó, aukción kívül szerzett gáz jutott végül 2012-ben a beszerzési árhoz közeli szinten az államtól közvetlenül a felhasználókhoz, a távhős cégekhez és a lakosságot ellátó szolgáltatókhoz? Valamennyi egészen biztosan, ez az MVM éves beszámolójából is kiderül. Az viszont a most nyilvánosságra került szerződésekből jól látszik, hogy mennyi nem.
A behozott napi 206 millió MJ-ból a 2012/2013-as gázévben 75 millió MJ-ra, egy évre rá már 102 millió MJ-re szerződtek a Mol Energiakereskedővel. A szerződésben pedig már nem olvasható olyan kitétel, hogy a gázt az árelőnyt továbbadva kell eljuttatni a felhasználókhoz. Az MVM ezzel együtt állítja, az alapvető célok megvalósultak, csökkenésnek indultak a gázárak. Kérdés ugyanakkor, mennyivel csökkenhettek volna még, ha nem iktatnak közbe még egy magáncéget.
MVMP fontosabb gázkereskedelmi adatai Mm3 2011 2012
Összes beszerzett gáz 552 1173
kereskedőtől 12 24
tárolóból 165 102
importból 375 1047
Összes eladott gáz 552 1173
kereskedőnek 548 1085
felhasználónak 4 88
Volt, aki furcsállta
Egyébként már önmagában az is egy érdekes kérdés, miért volt szüksége az MVMP-nek egyáltalán a Mol Energiakereskedő Zrt.-re, különösen annak tároltatási szolgáltatásaira. A két társaság ugyanis elvileg ugyanazokkal a földgáz-kereskedelmi engedélyekkel rendelkezik, vagyis bármelyikük jogosult közvetlenül tárgyalni és eljárni a tároló üzemeltetőjével. Ráadásul az MVMP a tároltatási szolgáltatásokért majdnem annyit fizet ki a Mol Energiakereskedőnek, mint amennyi haszonra szert tesz a földgáz adásvételi szerződéssel.
Túl korai feladat
Kétségtelen, az állami cégnek éppen csak ekkor indult a gázüzletága, az államtól kapott hirtelen nagy feladat az MVM-ben többeknek inkább tűnhetett tehernek, mint jól előkészített lehetőségnek, és sokan félhettek attól is, megismétlődik az orosz-ukrán gázvita, a tárolóból kölcsönvett gázt pedig villámgyorsan vissza kell majd pótolni. Állítólag sokan örültek, hogy ki tudták szervezni a dolgok egy részét, és eredménynek fogták fel, hogy nem buktak semmit az üzleten, miközben az árak megindultak lefelé.
"Ha 6 millió köbméter/nap behozatali jogunk van, ebből 4,4 millió köbméter/nap mennyiséget miért adunk át a Mol csoportnak, miért nem adjuk el a piacon?" - tette fel a kérdést az MVM egyik részvényese egy 2012-es közgyűlésen. Megjegyezte azt is, hogy azért itt valami profitnak kellene lennie.
A kereskedelmi vezérhelyettes magyarázta a helyzetet. Az MVM-et sürgette az idő, gyorsan kellett lépni, félő volt, hogy nem tudják eladni már az adott gázévben, a Mol Energiakereskedő pedig jó ajánlatot adott. Több lehetőséget megvizsgáltak, több kereskedővel tárgyaltak - állítólag az E.On is szívesen beszállt volna -, végül a Mol Energiakereskedő mellett döntöttek.
"Ez egy 100 százalékban Mol tulajdonú cég?" - hangzott a következő kérdés. A vezérhelyettes csak annyit mondott, nem, csak a fele a Mol tulajdona. A részletekbe nem ment bele.
Rejtélyes cég
Kik a Mol Energiakereskedő tulajdonosai? A helyzet az, hogy ezt igazából nem is tudjuk: a tulajdonosok többsége ugyanis offshore cég. Magát a céget egyébként már nem is teljesen így hívják, 2013 szeptembere óta MET Magyarország Energiakereskedő Zrt. a hivatalos neve.
A vállalat tulajdonosa a svájci MET Holding AG, ebben csak 40 százalékban a Mol a tulajdonos, 50 százaléka van a kajmán-szigeteki RP Explorer Liquid Fundnak, 10 százalékban pedig a svájci MET ManCo AG a tulajdonos. Az RP Explorer Liquid Fund 50 százalékos tulajdonosa a ciprusi székhelyi Westbay Holdings Ltd.
A cég 2007-ben még 100 százalékban a Mol tulajdonában állt, majd 2009-ben a felét megvette egy Normeston Trading Ltd. nevű belize-i cég, amely mögött a legtöbben orosz köröket sejtettek. Az orosz sajtó szerint a Normeston Trading Limited egy bizonyos Mihail Arusztamov (aki 2012-ig a Transznefty igazgatóhelyettese volt) és egy meg nem nevezett Lukoil-igazgatóhelyettes biznisze.
2012-ben aztán a Normeston kiszállt, részét megvette a kajmán-szigeteki RP Explorer Liquid Fund és a svájci ManCo. 2013-ban került a képbe közvetett tulajdonosként a ciprusi Westbay, valamint a szintén ciprusi Inather Trading Ltd., amely 10 százalékos közvetett tulajdont szerzett a cégben.
A legjobb ajánlat
Lapunk megkereste az MVM-et és a MET-et. A cégeknél többek között arról érdeklődtünk, miért, mire és mikor kötöttek szerződéseket. Az MVM azt írta, a földgáz-kereskedelem területén is transzparens módon jár el, valamennyi jogszabályi előírásnak megfelelően. Kereskedő társasága, az MVM Partner a kapacitásokat aukción keresztül, illetve pályáztatással értékesíti évek óta.
"Az MVM Partner tevékenysége kapcsán a HAG-kapacitás hatékonyabb kihasználtsága biztosított. Ez a tevékenység is hozzájárult ahhoz, hogy a hazai fogyasztói gázárak folyamatosan csökkentek, ellentétben a nyugat-európai tendenciákkal. Az MVM Partner minden esetben a piacon elérhető legkedvezőbb ajánlatot fogadta el" - írták.
Válaszolt a MET is. Ők azt írták, a csoport leányvállalatai révén hét európai országban van jelen, kereskedelmi tevékenységet 10 nemzetközi gázpiacon és további hét európai kereskedési ponton (HUB) folytatja. "Eddig elért sikereink alapja a felkészült szakembereken túlmenően a piaci alapon hozott üzleti döntések voltak. Kihasználva a regionális jelenlétünkből eredő szinergiákat és üzleti kapcsolatainkat, az MVM csoporttal kötött szerződéseink minden esetben mindkét fél érdekeit szolgálták, azokat a piaci lehetőségekhez mérten kölcsönösen előnyösen kötöttük meg" - írták.
A tranzakció részleteit, a kiszivárgott szerződéseket és annak értelmezését valaki egy wordpresses weboldalra is feltöltötte, a MET válaszában erre utalva azt írta, az ott szereplő információk üzleti titoknak minősülnek. Az oldalon található következtetések szerintük nem helytállóak, "nyilvánosságra hozataluk manipulatív és rosszindulatú", sérti cégük reputációját.
Akárcsak az MVM, a MET is hangsúlyozta, a szerződések üzleti titkokat tartalmaznak, ezáltal nem nyilvánosak, így nem áll módjukban azok tartalmáról bővebb információt szolgáltatni, azzal megsértenék a vonatkozó szabályokat. Ugyanakkor szerintük szerződéseik megfelelnek a mindenkori jogszabályi követelményeknek.


*** www.nemzetihirhalo.hu - feliratkozas@nemzetihirhalo.hu ***

NYUGATI ZSOLDOSOK TARTANAK KÁRPÁTALJA FELÉ 


Molnár István 2014.01.27 11:33 
Hídfő.net
A Külügyminisztérium biztonságpolitikáért felelős államtitkára bejelentette, hogy Ukrajna több részéből is ultraradikális csoportok indultak Kárpátaljára. Szerinte a tüntetők amiatt vették az ország több megyéjéből Kárpátaljára az irányt, hogy ott is kormányzati épületeket foglaljanak el. Ez pedig magában hordozza a kockázatot, hogy a magyar kisebbség is céltáblává váljon. Az államtitkár felhívta a figyelmet arra, hogy Magyarország figyelemmel követi a helyzetet, fokozott figyelemmel pedig a többségben magyarajkú terülteken történteket.
Tavaly augusztusban Szergej Razumovszkij, az ukrán hírszerzés egykori tisztje nyilvánosságra hozta, hogy a CIA egy új államot akar létrehozni Ukrajna és Magyarország határán, hogy így alárendelt román fedőcégek bevonásával monopolizálhassa az Európába irányuló gázszállítást. Ennek jegyében a térség államainak külpolitikája mostanra ezt az irányt vette fel. Nemrég a Visegrádi Négyek (Magyarország, Szlovákia, Lengyelország és Csehország) közös nyilatkozatot adtak ki, amiben elítélték "a kormány tüntetőkkel szembeni agresszióját". A Visegrádi Négyek közül pedig három ország is érdekelt Ukrajna felosztásában.
A magyar külügy ultraradikálisok kapcsán kiadott figyelmeztetése amiatt aggasztó, mert a fentiek tükrében ez azt jelenti, hogy a magyar külügy aktívan részt vehet az Ukrajnában élő magyar kisebbség elleni atrocitások szervezésében, vagy legalábbis tudomása van ilyen műveletről és abba hallgatólagosan beleegyezett.
A Kárpátalján élő magyarságnak fel kell készülnie ilyen eseményekre. Ha a nyugati országok által pénzelt "ultraradikális tüntetők" Kárpátalján is megkezdik a felforgató tevékenységet, a terület magyar lakosainak javasoljuk, hogy maradjanak távol a tüntetésektől és ne vegyenek részt kormányellenes megmozdulásokban. Még ebben az esetben is számolni kell magyarellenes atrocitásokkal, mert a nyugati országok a magyarság ellen elkövetett agresszióval akarják a térség magyar lakosságát Ukrajna feldarabolásának céljából mozgósítani. Ha magyarok tevőlegesen is részt vesznek a kormányellenes tüntetésekben, a kormány tüntetőkkel szembeni fellépését a média magyarellenes fellépésként fogja tálalni. Ennek oka, hogy a nyugati országok a magyarságot egyszerű eszközként akarják felhasználni egy jelenleg zajló geopolitikai játszmában.
A magyar külügynek kötelessége lenne, hogy ennek megakadályozására mindent elkövessen. Felvilágosító tevékenységgel tennünk kell azért, hogy a magyarságból semelyik országban ne válhasson eszköz, amit később, ha már megszerezték a kívánt gazdasági javakat, egyszerűen eldobnak a nyugati országok.
Hazánkban is folyamatban van egy más irányú politikai átrendeződés, melynek köszönhetően két parlamenti cikluson belül realizálódik Magyarország csatlakozása az Eurázsiai Unióhoz. Ez lehetőséget ad a magyar nép újraegyesítésére, és a kárpátaljai magyarságnak már csak ebből fakadóan sem érdeke, hogy Magyarországgal szemben különálló autonómiaként nyugati csatlósállammá váljon.
Olvasó: Az a baj, hogy mint Antall 1990-ben, mind Orbán 1999-ben visszautasította az ukrán külügyminiszter javaslatát, miszerint visszaadták volna Kárpátalját Magyarországnak...
*** www.nemzetihirhalo.hu - feliratkozas@nemzetihirhalo.hu ***

Lopakodó államcsíny Ukrajnában! - A KPRF állásfoglalása és felhivása az ukrajnai események kapcsán 


2014/01/27 
Szabad Riport
Tegnap a késő esti órákban Oroszország Kommunista Pártja (KPRF) helyzetelemző állásfoglalást tett közzé az ukrajnai események kapcsán.

Hitler rajongói már uralják a Baltikumot. Most Ukrajnában akarják megragadni a hatalmat. A rendőrséggel szemben több ezer Galícia által fizetett és jól képzett harcos vonult fel, akik büszkén vallják lelki rokonságukat a náci Banderával.
Az, hogy területükön betiltották Ukrajna Kommunista Pártja működését-a kommunistaüldözés-az egyik legnyilvánvalóbb jele a közelgő fasiszta veszélynek.
Semmilyen esemény sem spontán alakul. Ezt a folyamatot-ezt a bábjátékot-már tapasztalt bábosok játsszák, akik ügyesen szerveztek puccsot Jugoszláviában, Grúziában, Libiában, Ázsiában, a Közel-keleten, Latin-Amerikában, és Afrikában.
Nyugati politikusok és diplomaták nyíltan uszítanak Ukrajnában. Mintha a gyarmataikon lennének, nem pedig egy szuverén ország területén. Lengyelországból és a balti államokból aktív provokátorok érkeznek. Ukrajna belügyeibe példátlanul pimasz módon avatkoznak be. A törvényes rend helyreállítására tett minden hatósági intézkedést túlzott erőszakként állítják be, és szankciók érvénybe léptetésével zsarolják Ukrajna kormányát.
A képmutató Nyugat a szabadságjogok korlátozásának vádjával nem csak oroszellenes és antikommunista, hanem nyíltan nácibarát is.
Nevezzük nevén a gyereket: Nyugat-Ukrajnában gengszterek hajtanak végre agressziót Ukrajna ellen.
A világ már ezt sokszor megtapasztalhatta. Ukrajnában ugyanazon forgatókönyv valósul meg, mint ami Jugoszlávia és Líbia pusztulásához vezetett, és ÉRVÉNYESÜLT A SZíRIAI POLGÁRHÁBORÚ KEZDETÉN!
Nem lenne szerencsés, ha a tragikus események miatt Ukrajnában külföldi erők avatkoznának be. Nincs nemzetközi ok, merthogy az 1991 óta egymást követő elnökök és kormányok gazdasági és szociálpolitikája a nagytőke érdekeit képviselte kizárólag, és ez az emberek körében általános elégedetlenséget szült. Egy maroknyi oligarcha mértéktelenül meggazdagodott-több tízmillió ukrán pedig egyre szegényebb lett. Belső szociális okok állnak a feszültség hátterében!
Európa keserű tapasztalata az, hogy az emberek csak elszegényednek-ami pedig termékeny táptalaja a legsötétebb fasizmusnak.
Az ukrán oligarcha a globális pénzügyi tőke hatalmától függ, és képtelen megvédeni a nemzeti érdekeket.
Ukrajna "első körben" nem volt képes határozottan elutasítani a destruktív "partnerséget" az Európai Unióval, amely EU ebbe nem tud belenyugodni. Felbuzdított az általános rend felforgatására, és ennek nyomán az Ukrán főváros utcáit elfoglalták a szélsőségesek.
A technika ugyanaz, mint ami volt 2004-ben. Káoszt és zavargásokat kelteni az utcákon. Ám a jelenlegi ukrán elit nem tanulta meg a történelmi leckét. Hanyag, nemtörődöm magatartásával hozzájárult a zavargások kiszélesedéséhez.
Oroszország az Európai Unió rabszolgatartása ellen
A kormány a hatalmi ágak konszolidálása, a jog és a rend helyreállítása helyett inkább folytatta azon intézkedések sorozatát, amellyel a Nyugat-barát erőket bátorította. Gyengesége eredményezte a történéseket.
Mindezzel erősítette azokat, akik az ukrán gazdaságot tönkretették, a globális tőke olcsó munkaerőforrásává változtatták, és az ukrán embereket a másodosztályú fogyasztási cikkek vásárlóivá tették.
Mindez a most zajló romboló orgia zajlik azokban a napokban, amikor közeledik Leningrád náci blokádja áttörésének 70. évfordulóján, és a Nagy Honvédő Háború győzelmének 70. évfordulója előestéjén.
Ez egyenesen sérti annak a sok millió ukrán és orosz embernek az emlékét, akik elestek a hitlerizmus ellen.
Oroszország polgárai nem nézhetik közömbösen a Nyugat azon nyílt-arcátlan törekvéseit, hogy egy velünk ellenséges rendszert hozzon létre határaink mentén.
Nem hagyhatjuk figyelmen kívül az Európában egyre növekvő fasizálódás veszélyes tendenciáit.
Oroszország Kommunista Pártja határozottan elitéli az Ukrajnában zajló puccskísérletet. Felszólítjuk Ukrajna, Oroszország és Európa valamennyi hazafias, baloldali, és antifasiszta erőit, hogy határozottan emeljék fel szavukat Hitler bűntársa Bandera örököseinek hatalomra törése ellen Ukrajnában.
Oroszország Kommunista Pártja KB. elnöke
GA Zjuganov
A Bal-Rad CSATLAKOZIK A KPRF FELHÍVÁSÁHOZ, ÉS ELÍTÉLI A CIONATLANTISTA FELFORGATÁST UKRAJNÁBAN!
Bal-Rad
A Szabad Riport szerkesztő bizottsága ebben az egyre kritikusabbá váló történelmi válsághelyzetben, - szintén kijelenti; nem nézhetjük tétlenül, hogy a Nyugat agresszíven felforgassa Kelet-Európát olyan súlyos válsággócot létrehozva, - melynek Európa és világ békéjére nézve, - beláthatatlan következményei lehetnek.
Ezért a Bal-Raddal együtt csatlakozunk a KPRF felhívásához és elítéljük a cionatlantista felforgatást Ukrajnában.
A Szabad Riport szerkesztő bizottsága nevében: Fort András
Kategória: 2014 januárMinden hatodikos lány megkaphatja a HPV elleni oltást2014.01.27., 08:07 MTI - 
Eduline
Várhatóan a következő tanévben kezdik el oltani a 12-13 éves lányokat a méhnyakrák kialakulásában jelentős szerepet játszó humán papillomavírus (HPV) elleni vakcinával - tudta meg a Magyar Nemzet.

A lap hétfői számában az egészségügyi államtitkárság tájékoztatására hivatkozva azt írja: a hatodik osztályba járó gyermekek iskolai kampányoltások részeként kaphatják meg ingyenesen a védőoltást. Az átoltottságra nagy szükség van, hiszen Magyarországon háromszor annyi áldozatot szed a méhnyakrák, mint Európa más országaiban - olvasható a cikkben.

****************************************************************

SZÉGYENLETES INCIDENS A PÁVA UTCÁBAN


Gusztos Istvan 2014. január 27. 
Gépnarancs
Egy fiatalember megzavarta a rendet: Boross Péter, Schmidt Mária, Lomnici Zoltán és társaik meg a házigazdák közösen vállalt rendjét. Orbán Viktor rendjét.
Ez a rend a hazugság, a képmutatás, az áldozatok emlékével való üzérkedés rendje. Csepelen Németh Szilárd, Nyirő és Radnóti "összebékítője" prédikált, szerencsétlen diákok előtt is; a Páva utcában fölolvasták Orbán Viktor hazug levelét, Rétvári ájtatosan szónokolt...

És ebbe a rendbe "belerondított" egy fiatalember: a Páva utcában arra kérte Rétvárit, hogy ne állítsák föl a Szabadság térre tervezett - minden mértékadó megítélés szerint gyalázatosan hazug és ocsmányul giccses - "emlékművet". Gulyást többen megtapsolták, mások viszont arra kérték, ne hozza be a napi politikát az emlékezésbe - az ész megáll... Rétvári meg hadovált valamit, ezt követően pedig egészen fölháborító dolog történt: a fiatalember, a Krétakör ügyvezetője, Gulyás Márton a rendezők "kérésére" távozott a helyszínről - Boross, Schmidt, Lomnici és házigazdáik maradtak.
Távozott tehát a normalitás - abba a "rendbe" nem fért bele. Benn pedig a szégyen maradt - remélhetően voltak néhányan, akik át is érezték.
Schmidt Mária még az épület előtt szemrehányásokat tett Gulyásnak, amiért megzavarta e rendet - az ő rendjüket. - Szégyellje magát - mondta Gulyásnak...
Elkeserítően kifordított világ!
Bár, ha jobban belegondolok, akár reményt keltőnek is nevezhetem a történteket: a hazudozás, a szemforgató ájtatoskodás (Orbán-levél, Rétvári stb.) közepette pillanatokra hangot kapott valaki, akinek megszólalása ugyan naiv volt (ettől a "kormánytól" értelmetlen dolog bármit is kérni), de tisztességes. Egy pillanatra ott volt a lehetőség a megemlékezés méltó keretekbe terelésére.
Erre a jelenlévők nem voltak hajlandók. De e pillanat emléke megmarad, a hivatalos megemlékezést pedig tegyük a többi közé...Auschwitz-Birkenau. A felszabadulás pillanata.
Érdekes. Nem látszanak soványnak... sőt egyesek kissé gömbölydedek...

****************************************************************

Orosz cég vásárolhatja meg az INA részvényeit


2014-01-27 11:09:00 MTI - 
atv
Kész tényként kezelik a hétfőn megjelent horvát lapok, hogy a Mol megválik az INA-ban meglévő részvényeitől, az ügylet lebonyolításhoz a horvát kormány is kész lenne eladni saját részvényeiből.
Kormányközeli forrásra hivatkozva hétfői számában a Jutarnji list azt közölte, hogy Zágráb elégedetten veszi tudomásul, miszerint a Mol el kívánja adni a részvényeit az INA-ban.

A cikk szerint a horvát kormány azzal a feltétellel támogatna egy orosz céget az INA részvényesei között, ha az komoly befektetésekre vállalna kezességet a legnagyobb horvát olajipari vállalatban. "Ez azt jelenti, hogy a horvát kormány az új tulajdonosnak kénytelen lenne a saját INA részvényeiből 18 százalékot eladni, így 74 százalék körüli tulajdonrészt szerezhetne az új tulajdonos. A horvát fél tisztában van azzal, hogy egyetlen cég sem szeretne befektetni több milliárd dollárt egy vállalatba, anélkül, hogy ne birtokolná a részvények többségét" - írja kormányközeli forrásra hivatkozva a lap.

A Jutarnji list szerint, ha a Rosneft vásárolná meg az INA részvényeit, akkor ez nem csak gazdasági, hanem politikai döntés is lenne egyben. Sisakban (Sziszek)olajfinomító helyett kőolajtározókat és kőolajszármazékok tárolására alkalmas raktárakat hoznának létre. Az itt tárolt anyagokat az adriai kőolajvezetéken keresztül továbbítanák.

A lapban közöltek szerint ezzel megnőne az esélye annak, hogy az oroszok megtartják a rijekai (Fiume) finomítót még akkor is, ha veszteségesen működtetik, mivel az oroszoknak kijárata lenne a mediterrán térségre, amelyet elveszítettek a közel-keleti lázadások és háborúk miatt.

A Vecernji list hétfői száma szerint a magyar fél próbálkozik ugyan a Mol-INA- ügy megoldásával, de nem fog a végkimerülésig tárgyalni. A lap információi szerint, ha tavaszig nem születik megoldás, a Mol eladja a részvényeit az INA-ban.

A Mol elégedetlen a tárgyalások gyorsaságával, mivel szerintük így "évekig lehet tárgyalni", ezért akár heti szintű tárgyalásokra is készek lennének az INA-val kapcsolatban. "Gyorsabban, gyakrabban és előbb az üzletről" - foglalja össze dióhéjban a magyar fél álláspontját a lap.
****************************************************************

Titokban fegyverzi fel Amerika a lázadókat


2014. január 28., kedd 14:52 MTI - 
MNO
Az Egyesült Államok folyamatosan szállít könnyűfegyvereket a "mérsékelt" szíriai lázadóknak az arab ország déli részébe, és a washingtoni kongresszus az idei költségvetés keretében titokban jóváhagyta, hogy az ilyen fajta fegyverszállítás folyatódjon - közölték nevük elhallgatását kérő amerikai és európai biztonsági tisztségviselők.

A Jordánián keresztül szállított fegyverek között különböző kézifegyverek, és bizonyos nagy hatóerejű fegyverek - például harckocsi-elhárító rakéták - vannak, de nincsenek közöttük olyanok - például vállról indítható föld-levegő rakéták -, amelyekkel le lehet lőni katonai vagy civil repülőgépeket - tették hozzá az illetők.
Aggódtak, hogy szélsőségesek kezébe kerül
A kongresszus a szövetségi hadiköltségvetésnek e fegyverszállításról szóló részét zárt ajtók mögött vitatta és szavazta meg a nyilatkozók szerint, de az nem derült ki, hogy pontosan mikor. Csak az ismert, hogy a nem titkos részeket december végén hagyták jóvá.
Terroristákat küldenek nyugatra
Terrorcselekményekre kapnak kiképzést az Aszad-rezsim ellen Szíriában harcoló britek, amerikaiak és más nyugati állampolgárok az al-Kaida terrorhálózattól, amely arra biztatja őket, hogy hazájukba visszatérve merényleteket hajtsanak végre - írta korábban a The Daily Telegraph. A nyugatiakat kiképzik egyebek mellett autóba rejtett pokolgépek összeállítására és felrobbantására, öngyilkos merényletekhez használatos, robbanószerrel töltött mellények készítésére, utána hazaküldik őket azzal az utasítással, hogy alakítsanak új terrorsejteket.
A fegyverszállítás folyamatos jellege újdonság a tavaly nyári állapothoz képest, mert a szállítás akkor hónapokig szünetelt a kongresszus fenntartásai miatt. A törvényhozási tagok attól tartottak, hogy a felkelők a nekik szállított könnyűfegyverek segítségével sem fogják tudni legyőzni Bassár el-Aszad szíriai elnök hadseregét, ráadásul a fegyverek iszlám szélsőségesek kezébe juthatnak.
Fenntartják a patthelyzetet
"A szíriai háború egy patthelyzet. A lázadók nem elég szervezettek és nincs elég fegyverük ahhoz, hogy legyőzzék Aszadot. A hatalomnak pedig nincs elég hű katonája ahhoz, hogy elfojtsa a lázadást. Viszont a belátható jövőben mindkét fél külső szövetségesei hajlandók elég pénzt és fegyvert áldozni arra, aminek az eredménye a patthelyzet fennmaradása lesz" - jelentette ki Bruce Riedel, aki a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) egyik elemzője volt, egy ideig pedig Barack Obama amerikai elnök egyik külpolitikai tanácsadója.
Eddig egyik illetékes amerikai hivatal sem volt hajlandó megjegyzést fűzni az értesülésekhez.
****************************************************************

Jelentem, Magyarországon rend van - mondta Pintér Sándor kedden, a Belügyminisztérium (BM) évértékelő értekezletén

Nem loptunk több kamiont , és a szervkereskedelemről is leálltunk , jönnek a választások .

Budapest, 2014. január 28., kedd MTI - 
boon.hu
A miniszter nemcsak a tárca és a hozzá tartozó szervezetek múlt évi tevékenységéről beszélt, hanem az évértékelőt a kormányzati ciklust lezáró értekezletnek nevezte.

Pintér Sándor úgy fogalmazott: a közrend és a közbiztonság az ország teljes területén szilárd, ami nemcsak a Belügyminisztérium megállapítása, hanem közvélemény-kutatások is alátámasztják.
A belügyminiszter ismertette: a tárcához tartozó tizenkét terület közül a legszélesebb körű feladatot a 3177 önkormányzat jelenti. Ezen a területen 2010 óta az autonómia, a demokratikus működés kialakítására koncentráltak, az önkormányzati törvénnyel pedig azt célozták meg, hogy ne keveredjenek az állami és az önkormányzati feladatok, továbbá megkísérelték a feladatfinanszírozás bevezetését.
Az önkormányzatok korábbi alulfinanszírozottságáról szólva azt mondta: az adósságállományuk 1 247 milliárd volt, amihez még hozzájárult 300 milliárd forintnyi kifizetetlen számla. A kormány döntése alapján 2011-ben a megyei önkormányzatok adósságát 196 milliárd, 2012-ben az 5 ezer lakosúnál kisebb települések adósságállományát 83 milliárd, tavaly az ennél nagyobb településekét 603 milliárd forinttal csökkentették. Idén február 28-áig pedig teljes egészében kiváltják az önkormányzatokat ebből az adósságteherből - mondta.
A tárcához tartozó második legnagyobb területen, az építésügyben elérték, hogy a szabályozás rugalmas, közérthető, az ügyintézés pedig gyorsabb legyen - közölte a miniszter.
A kulturális örökségvédelemmel kapcsolatban hangsúlyozta: a cél történelmi örökségünk feltárása, megőrzése, továbbá az, hogy az identitástudatunkat befolyásoló leletek ne vesszenek el, ugyanakkor a fejlődésünket biztosító, életműködésünket javító beruházások ne szenvedjenek csorbát ettől.
A vízügyi és közfoglalkoztatási helyettes államtitkárság munkájáról szólva azt mondta: ezen a területen a gyakorlatban kellett megmutatni a felkészültséget. Már 2010-ben bizonyítottak a Sajó és a Hernád áradásakor, a tavalyi dunai árvíz idején pedig kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. 28 ezer kilométernyi állami tulajdonú csatorna kezelését kezdték meg, és kiemelt feladatot jelent idén a várható aszály - ismertette.
A közfoglalkoztatásról szólva azt említette meg, hogy a 2011-ben indított programra akkor 153 milliárd forintot fordítottak, idén már 183 milliárdot. Míg 2011-ben 35 ezren, tavaly már 407 ezren dolgoztak a közfoglalkoztatásban. Ezen a területen a fejlődés irányát az önellátó szociális szövetkezeti forma kialakításában határozta meg.
A bevándorlási és állampolgársági ügyekkel kapcsolatban Pintér Sándor hangsúlyozta: a struktúra megmaradt, de a szemlélet megváltozott, befogadta a nemzeti együttműködés rendszerének elveit. Kiemelkedőnek nevezte a kettős állampolgárság bevezetését, a honosítási és visszahonosítási eljárások kezelését, hangsúlyozva, hogy az állampolgársági eskütételek száma elérte az 515 ezret. Komoly teherként említette az illegális migrációt, amely Szerbia felől a 21-szeresére nőtt.
A rendőrségről azt mondta: 2010-ben közbiztonsági deficittel vette át a szervezet irányítását az új kormány, 3500-an hiányoztak az állományból. Azóta több mint 4200 embert vettek fel, és ma 3573-mal több rendőr szolgál, mint a ciklus elején. A nap különböző fázisaiban, de minden településen minden nap van rendőr - fogalmazott.
A technikai fejlesztések közül a gépkocsivásárlásokat emelte ki, szólt a bűnügyi-technikai fejlesztésekről, a bűnügyi térképrendszer kialakításáról és a 112-es segélyhívó jelenleg is zajló fejlesztéséről.
Szemléletváltás történt, "szolgáltató és nem uralkodó rendőrséget képezünk ki" - jelentette ki.
A bűncselekmények száma 2010-ben 428 ezer volt, 2013-ra ez 358 ezerre csökkent. Kevesebb lett a közterületi bűncselekmény is: 115 ezerről 92 ezerre esett vissza, ami az állandó rendőri jelenlétnek köszönhető. Csökkent továbbá a rablások és a közlekedési bűncselekmények száma is.
A büntetés-végrehajtással kapcsolatban szólt arról, hogy több a fogvatartott, hogy a parlament elfogadta az új büntetés-végrehajtási törvényt. A törvények ma az áldozatokat védik és csak ezt követik a bűnelkövetők jogai - hangsúlyozta. Cél, hogy a társadalmat megszabadítsák a bűnözőktől, illetve visszavezessék őket a társadalomba, ehhez be kell vinni a munka társadalmát az intézetekbe. A fogvatartottak 75 százaléka dolgozik, ezen még van mit javítani - mondta a miniszter.
Úgy vélte, a legaktuálisabb teher a katasztrófavédelmet nyomja, amely most is küzd a megkésett téllel. Felidézte: a 2010-es áradás mellett a vörösiszap-katasztrófa,majd az újjáépítés jelentett kiemelt feladatot. Emlékeztetett arra, hogy 2012-től átszervezték a katasztrófavédelmet, és a döntést igazolta a dunai árvíz kezelése. A megelőzésről szólva kiemelte: 2011-ben 25 ezer tűzeset volt, 2012-ben 32 ezer, 2013-ban viszont ez a szám megfeleződött. Megfontolónak nevezte ugyanakkor a szigorú büntetési rendszer felülvizsgálatát.
A Terrorelhárítási Központ minden túszt sikeresen kiszabadított, tavaly 338 bevetése volt, és mind sikerrel járt - emelte ki.
A hivatásos állomány kifogástalan életvitelét ellenőrző Nemzeti Védelmi Szolgálat tavalyi 159, intézkedéssel zárult vizsgálatából mindössze 13-ban kellett az érintett munkatársat a testületből eltávolítani.
A BM múlt évi jogalkotási munkáját ismertetve a miniszter elmondta: 20 törvényjavaslatot, 200 kormányrendeletet, 81 miniszteri rendeletet, 37 miniszteri utasítást, 55 kormányhatározatot, 4 közigazgatási államtitkári utasítást és 30 kormányjelentést készítettek.
Pintér Sándor a tárcájához tartozó két titkosszolgálati szervről nem beszélt, azt mondta, zárt körben fogja értékelni a munkájukat.
****************************************************************

Az összeesküvés ellentámadást készít elő,
de csupán korlátozott hatása lesz, ahogy a letartóztatások folytatódnak


Benjamin Fulford 1/28/2014 
ujvilagtudat.blog
A bűnügyi összeesküvés, mely illegálisan tartja irányítása alatt a világ legtöbb pénzügyi rendszerét, sok helyen okoz zűrzavart, köztük Ukrajnában, Törökországban, Irakban, és megpróbálja kisiklatni a békefolyamatot Iránnal, annak az átfogó offenzívának a részeként, melyet a saját davosi összejövetelükön terveztek a múlt héten, több forrás szerint.
Ez azonban nem akadályozza az összeesküvés ügynökeinek folyamatos és gyorsuló ütemű eltávolítását, ahogy az látható a folytatódó letartóztatásokból, és az összeesküvés bűncselekményeinek, valamint a pedofília hálózatok leleplezéséből. Ez a cikk például Tony Blair jó barátjáról, Kadhafi ezredesről éppen most jelent meg.

A líbiai Kadhafi ezredes hátborzongató szexkamrái, ahol 14 év körüli lányokat és fiúkat erőszakolt meg:
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2545819/Uncovered-The-macabre-sex-chamber-Libyas-Colonel-Gaddafi-raped-girls-boys-young-14.html
Egy MI5 forrás szerint: "Kadhafi erkölcstelen gyermek bántalmazása egy szabványt állított fel Blair és barátai számára." Blair is kapott a Kadhafi által IRA-nak eladott Semtex robbanószerből, mondta az MI5 forrás. Blair folyamatos leleplezése az összeesküvés összeomló irányításának a jele az Egyesült Királyságban.
Továbbá a Federal Reserve csődjére most már olyan korábbi brit összeesküvés hírügynökségek is utalnak, mint a Financial Times. Források a Pentagonban, a kínai kormányban, a Fehér Sárkány családban és a P2 szabadkőműves páholyban mindannyian egyetértenek abban, hogy valamilyen jelentős pénzügyi esemény közeleg, bár egyikük sem adott túl sok részletet.
Egy másik érdekes fejlemény, hogy az al-Kaida felvette a kapcsolatot a Fehér Sárkány Társasággal a múlt héten egy ajánlattal, hogy saját forrásokat bocsátanak a FST rendelkezésére, cserébe azon segítségért, hogy a közel-keleti országok gyarmatosító hatalmai által önkényesen létrehozott országhatárokat megszüntessék. Az al-Kaida valódi vezetője mellesleg egy kelet-európai gnosztikus, egykori Komintern és MI6 kettős ügynök, és nem egy szakállas színész, ahogy azt a propaganda médiában láttuk. A FST azt kérte, hogy hagyják abba ártatlan civilek terrorista támadásokkal való megölését, és koncentráljanak azokra a családokra, melyek illegálisan vették át a hatalmat a világ központi bankjai felett. Ők a problémák forrásai a Közel-Keleten, mert még mindig makacsul próbálnak konfliktusokat létrehozni Keresztények, Szunniták, Síiták, Zsidók között azon tervük részeként, hogy létrehozzanak egy világvallást. Amint a bajkeverésük befejeződik, a gyarmatosító hatalmak által a Közel-Keletre rótt történelmi igazságtalanságok orvosolhatók.
Tony Blair példája jól mutatja a Föld bolygó irányításáért folyó harcot. Egyrészt a múlt héten széles körben alázták meg a médiában, amikor valaki állampolgári letartóztatását próbálta meg a háborús bűnei miatt. Másrészt az összeesküvés szintén széles körben tette közzé azt a történetet, hogy Tony Blair megpróbált támogatni egy új világvallást.
Szélsőséges vallás a gyökere a 21. századi háborúknak, mondja Tony Blair:http://www.theguardian.com/politics/2014/jan/25/extremist-religion-wars-tony-blair
Egy korábbi polgári letartóztatási kísérlet Tony Blair ellen:
Videó: 
http://www.youtube.com/watch?v=8Y9mKdkJ84g
Blair vizsgálat alatt áll a folyamatban lévő rendőrségi nyomozásban egy kiterjedt pedofil hálózat kapcsán az Egyesült Királyságban és máshol. Ez ugyanaz az ember, aki azzal hencegett, hogy engem zárat be drog vádakkal. Üzenet Tony Blairnek: felelni fog a tömeggyilkosságokért, és a pápa sem nyújt védelmet.
A pápáról szólva, egy magas rangú P2 páholy tag azt mondta a múlt héten, hogy Ferenc pápa és Barack Obama amerikai elnök aláírt egy keretszerződést a Mindanao-ban található aranyra vonatkozóan, melyet arra használnak, hogy garantáljanak egy hatalmas kampányt a szegénység felszámolására és a környezet pusztulásának megállítására. További részleteket nem közölt.
Ugyanakkor a Pentagon forrás azt mondta, hogy azt közölték vele, valamiféle pénzügyi bejelentés lesz februárban.
Emellett a Fülöp-szigeteki elnök Ferdinand Marcos elnök rokona is felvette a kapcsolatot a Fehér Sárkány Társasággal a múlt héten, hogy elmondja, a "Kínai Plum Blossom Alapítvány" megpróbált hozzáférni a világ összes Kínához tartozó pénzéhez és kincséhez, és mivel a kínaiak figyelmen kívül hagyták a világ többi részének jogait, a finanszírozásukat elvágták. A rokon azt mondta, hogy Marcos soha nem volt felelős a globális fedezeti számlákért, csak egy fiatal aláíró volt.
Egy magas rangú kínai kormány képviselő megerősítette, hogy bizonyos mértékig bevallja, volt egy nagy pénzügyi válság kibontakozóban, és a buborék a kipukkanás szélén volt. Ez lehet az egyik első kínai dominó:http://www.zerohedge.com/news/2014-01-23/china-bank-run-beginning-farmers-co-op-unable-pay-depositors
Xi Jinping új rezsimje fél a kommunista párt hatalmának összeomlásától, ezért egy hatalmas tisztogatást terveztek a korrupt hivatalnokok körében. Sok kínai kormányzati tisztviselő félti a saját személyes biztonságát, ezért elmenekültek titkos vidéki helyekre, és az utasításokat mobiltelefonon adják a beosztottjaiknak. Továbbá a legtöbb gazdag kínai, attól tartva, hogy korrupciós vádakkal letartóztatják, elmenekült az országból, a legtöbben Dél-Koreába.
A hivatalos kínai kormány média is alapvető változásokat jelentett be a kormányzati politikában a GDP minden áron való növelése, valamint a szegénység csökkentése, és a környezet védelme érdekében.
Kína még mindig sokkal jobb állapotban van, mint sok más ország. A Japán kormány például elkezdte fosztogatni a magán bankszámlákról a pénzt, hogy azt megtartsa magának.
Japán azt tervezi, hogy rajtaüt az alvó bankszámlákon, hogy növelje új bevételi forrásait:http://www.scmp.com/news/asia/article/1410614/japan-plans-raid-dormant-bank-accounts-raise-new-revenue
Azt is hallani több beszámolóból, hogy sok ember Tokióban úgy tűnik sokkal nagyobb villanyszámlát kap (többek közt e sorok írója is), mint amennyi indokolt lenne normál használat esetén.
Ráadásul, mint már széles körben ismert, a Bank of Japan egyik fő részvényese, a HSBC azt mondta az ügyfeleinek, hogy nem tudnak felvenni nagyobb összegű pénzt.
A gondok kiterjednek sok más nagy bankra, a Santander önkényesen megváltoztatta a jelzálog terheket az utóbbi időben, a Lloyds bank ügyfeleinek gondjaik voltak a pénzük ATM-ekből történő kivételével, és természetesen a Federal Reserve képtelen volt visszatéríteni azon emberek aranyát, akik náluk helyezték el betétre.
Ez a pénzügyi bizonytalanság lehet, amiért a milliárdosok összegyűltek Davosban a múlt héten, és döntöttek úgy, hogy még egyszer megpróbálnak háborúkat kirobbantani, mint annak módja, hogy elkerüljék a bajokat. Egy jól látható példa erre a hatalmas nyomás Svájcban, hogy szabotáljanak egy amerikai/iráni békemegállapodást a múlt héten. Az irániak egyszer csak nem tettek engedményeket, és Benjamin Netanjahu miniszterelnök azt mondta, hogy az alku sohasem lesz lehetséges. Látva ezt a két kijelentést együtt, egy összeesküvés hatalmi struktúráját bemutató táblázatra emlékeztetett, amely azt mutatja, hogy mind Izrael, mind Irán a svájci BIS mesterek alatt dolgoznak.
A kísérlet, hogy konfliktust idézzenek elő Irán és Izrael között ismét oda vezetett, hogy több száz háborús uszítót tartóztattak le az USA-ban, egy Pentagon forrás szerint. A svájciak annyira félnek a folyamatban lévő összeesküvést érő rajtaütésektől az Egyesült Államokban, hogy 100 svájci bank bűnüldözés alóli mentességet kért az amerikai adóelkerülőkről szóló információkért cserébe.
A rémült összeesküvők ezért is lebegtetik a bajokat Ukrajnában, és fenyegetik terrorral a Szocsi Olimpiát, egy nagy Vlagyimir Putyin elleni offenzíva részeként. Az összeesküvők Davosban azokat a terveket is megvitatták, hogy csődbe viszik Oroszországot az olaj egy éven át 60 dollár/barrel alatti áron tartásával, vagy elég hosszú ideig ahhoz, hogy kimerítsék Oroszország kemény valuta tartalékait. Ez vágyálom a részükről, mivel a 60 dollár/barrel olaj ár számos nagy nyugati bankot tehet tönkre sokkal előbb, minthogy Oroszország megadná magát.
Január 31-e kulcsfontosságú pénzügyi teljesítési időpont, és ha bármelyik nagyobb kormány vagy intézmény kihagyja a fizetést, akkor még február közepéig kell fizethetnek, mielőtt csődbe mennek.
Talán ezért mondta a közelmúltban Jacob Lew amerikai pénzügyminiszter, hogy az Egyesült Államok pénze februárban elfogy.
Úgy tűnik, hogy az emberiség új korszaka szülési fájdalmainak vagyunk a tanúi.
****************************************************************

BUDAPESTEN INDULHAT A VÁLASZTÁSOKON A NAV-BOTRÁNY KIROBBANTÓJA

Cservenák Zoltán 2014. január 28., kedd, 09:26 
szegedcafe.hu
A Tisztesség és Emberség Szövetsége jelöltjeként, az Élőlánc Magyarországért Mozgalom pártlistáján indulhat a választásokon - jelentette be szegedi előadásán az ezermilliárdos áfacsalást nyilvánosságra hozó Horváth András. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal egykori munkatársa ugyanakkor úgy fogalmazott, indulásának esélye még nem száz százalékos, mert az országos listához össze kell jönnie 27 jelöltnek.
A 90-es évek óta kevesen mondhatták el magukról, hogy ízig-vérig a rendszer ellenségének számítottak Magyarországon. Míg évekkel ezelőtt az olajügyekről valló Karancsi Tibor rendőr volt szálka a hatalom szemében, addig manapság minden bizonnyal Horváth András, egykori adóhivatali dolgozó, a NAV-botrány kirobbantója a leggyűlöltebb ember a legfelsőbb köröket tekintve. Mind ugyanarról beszélnek: korrupcióról és kormányzati szintekig érő maffiakapcsolatokról.
Horváth András novemberi sajtótájékoztatóján robbantotta ki az azóta csak NAV-botrányként emlegetett ügyet, amelyben azt állította, hogy legalább ezermilliárd forint értékben csalnak áfát magyarországi kiemelt adózók. Közülük is áruházláncokat említette, amelyek szerinte áfacsalásból származó termékeket, például kétes eredetű kristálycukrot árulnak. Horváth András azt is mondja, hogy az adóhivatal csak számviteli szabálytalanságokat keres a kiemelt adózóknál, komoly vizsgálatokat nem folytat esetükben.

Többen is kiállnának, meggyőzésük folyamatban van
A NAV egykori munkatársa mindezek ellenére nem fél. Úgy véli, a nyilvánosságnak van még akkora ereje Magyarországon, amely megvédi őt és családját. Azt mondja, több egykori munkatársa is kiállhatna és szolgálhatna bizonyíték értékű információkkal, de nagyon nehéz helyzetben vannak, hiszen minden esetben családjuk megélhetését, illetve későbbi boldogulását kockáztatnák. Mint mondja, talán a sajtóban csak "N. úrként" emlegetett kollégáját lehet még említeni.
"Azt szeretném elérni, hogy minél többen csatlakozzanak ehhez a harchoz, olyan módon, hogy kiállnak a nyilvánosság elé, ha korrupciót tapasztalnak. Másfelen már vagyunk. De ha csak tízen lennénk, akkor bármelyik kormányzatot rá lehetne kényszeríteni komoly változásokra. Egyelőre nem sikerült meggyőzni őket, hogy tegyék meg." - tette hozzá. Az egykori adóhivatali dolgozó hangsúlyozta: nem jött volna elő az üggyel, ha nem lenne benne optimizmus.
Utóbbi időben több helyről is megkapta, hogy bátor kiállása miatt hősként tekintenek rá, de nem szereti ezt a jelzőt, ugyanis szerinte a hősök általában tragikus véget érnek. Számításait és cégneveket tartalmazó zöld dossziéja szimbolikussá vált, bár azt maga is elismeri, hogy "háttéroligarchák" neveit nem tartalmazzák aktái. Szerinte igazán nagy halak nevei csak akkor kerülhetnek nyilvánosságra, ha Magyarországon működnének független állami ellenőrző szervek, amelyek adóellenőrzés keretén belül vizsgálnák a nagy cégek hátterét. "Ez sajnos mind a mai napig nem látszik, mert agyonhallgatják az ügyet."
Zöld dosszié = parlamenti mandátum?
Horváth András viszont nem szándékozik hallgatni, és megtippelni sem lehet, hogy milyen adatok és bizonyíték erejű információk lapulnak még zöld dossziéjában. Helyzete nem könnyű, de azzal tisztában van, hogy az ügyek tisztázásáért innentől már csak politikai szerepvállalással tehet bármit is.

"Utolsó pillanatig, amíg a jelöltállítást meg lehet tenni, gondolkodunk a választásokon való induláson. Civil szervezetek csak úgy tudnak jelölteket juttatni a Parlamentbe, ha valamilyen pártlistát állítanak" - magyarázta Horváth András, hogy az Ángyán József, egykori agrárállamtitkár fémjelezte Tisztesség és Emberség Szövetsége jelöltjeként miért az Élőlánc Magyarországért Mozgalom pártlistáján indulna. Azt is elmondta: ha úgy dönt, hogy megméretteti magát, akkor lakóhelyén, Budapest XIV. kerületében lehet jelölt.
A NAV egykori munkatársa elismerte, hogy korábban az is felmerült: az LMP színeiben politizálna, de ez végül nem jött össze. Ezzel együtt a zöld pártból frissen kilépő Vágó Gábor továbbra is része az őt segítő, háttérben dolgozó csapatnak.
Le lehetne fülelni a maffia-hálózatokat
Szegedi előadásán Horváth András beszélt a cukor-ügyről, amelynek szegedi szála is van, méghozzá kétmilliárd forintos áfacsalás részeként. Azóta a kormány a cukor áfájának csökkentését is kilátásba helyzete, amely szerinte már a NAV-botrány kirobbantásának pozitív hatásaként is értékelhető. "Tavaly még arról volt szó, hogy csak a sertéshús áfáját csökkentik, nem volt arról szó, hogy a cukorhoz is hozzányúlnak. De nem szabad itt megállni, mert nemcsak ezek, hanem sok más élelmiszer és szektor termékei érintettek az adócsalásban. Ez az áfarendszer problémája egyben, amely megoldásához uniós segítség is kell."
Azt állítja , hogy nyilvántartások, komoly oknyomozó munka és vizsgálati anyagok felhasználásával egész szektorok adócsalási teljesítményét ki lehet mutatni. Sőt, így meg lehetne találni a szervezőket, operatív irányítókat, és nyomozóhatósági eszközök segítségével le lehetne fülelni a maffia-hálózatokat. "Tizennégy éves tapasztalatom alapján, amely során több büntetőfeljelentést is készítettem, azt mondom, az illetékes szerveket úgy építették ki és úgy irányítják, hogy nem érdekük leleplezni ezeket a hálózatokat" - hangsúlyozta Horváth András.
Szerinte elképzelhető, hogy a rendszer azért is huny szemet a módszerek felett, mert a cukorhoz hasonló termékek külföldre - például Romániába és Szlovákiába - és vissza történő utaztatása javítja a gazdasági adatokat is, hiszen látszólag növeli az export teljesítményét, így eredményeket lehet felmutatni.
Válasz a NAV-ot ért támadásokra
A feketegazdaság elleni harc komoly háború, melyhez nem összeesküvés-elméleteket gyártó gerillaharcosokra van szükség, hanem jól felkészült hadseregre elkötelezett katonákkal. A volt NAV alkalmazott, Horváth András 2013. november 8-i sajtótájékoztatója és az azóta a témában a nyilvánosság előtt zajló események olyan állításokat, vádakat, rágalmakat tartalmaznak, amelyek egy ponton túl a NAV-ról sem pereghetnek le. A Horváth András, illetve a vélhetően sértett volt adóhatósági munkatársak által megfogalmazott, és a politika által felkarolt, minden konkrétumot nélkülöző, alaptalan vádak sértik, és rossz színben tüntetik fel a NAV szervezetét, működését és az alkalmazásában álló munkatársait, illetve alkalmasak a NAV tevékenységébe vetett közbizalom megingatására. Mindez nyilvánvaló módon rombolja az adózói morált és ezzel veszélyezteti a költségvetési bevételeket, így lényegében a közszolgáltatások biztosítását - olvasható a NAV közleményében.
A TESZ meghívja Önt
2014. január 31-én 17 órától

"Mi lesz veled magyar vidék, mi lesz veled Magyarország?"

címmel
megrendezésre kerülő nyilvános fórumra.
Helyszín:
Kölcsey Központ Hotel Lycium különterme
Debrecen, Hunyadi u. 1-3
Előadók:Dr. Ángyán József professzor
a magyar föld elrablásáról
Horváth András volt NAV tisztviselő
az ezermilliárdos ÁFA-csalásról
dr. Léhmann György ügyvéd
a devizahitelekről
Ács Sándorné agrármérnök
a magyar vidék, Magyarország és Kishantos esélyeiről
Szeretettel várjuk rendezvényünkönwww.tesz.infoJól járt, aki nem lépett vissza az állami nyugdíjrendszerbe. Az MNB honlapján közzétett adatok alapján kiderült: tavaly a 7 magánnyugdíjpénztár átlagosan 7,2%-os hozamot ért el. Csak összehasonlításképpen: a decemberi 12 havi infláció 0,4% volt, míg a jegybanki alapkamat 3%.

(Négymadár karikatúrája)

****************************************************************

A hazaszeretet ott kezdődik el, amikor egymást szeretik, megértik és becsülik azok, akik egy országban élnek. Nem tudom miért, de e ezt oly nehezen értik meg sajnos az emberek ezt, de én tudom, érezni kell, tanítani nem lehet!
Pedig aki nem tud országáért küzdeni és nem nem tesz saját önzése ellen, az nem érdemel országot.
Manapság sajnos csak a választások pár hetében küzdenek a politikusok a népért, a választó polgárokért, csak pár hetet dolgoznak, a távoli ködbe vesző ígéretekkel a haza mellett, hazudozva ezzel a megválasztóiknak, de azért előtte egymásból is bohócot csinálnak a politikai porondon.
Nincs így jó, mert haza csak egy van, otthonomnak pedig azt a házat nevezem csak, ahol édesanyám suttogó szeretett szavait hallhatom, amit az étel elém teszi az asztalon!
f.p.

Forrás: 
Facebook
Kategória: 2014 január


Csak tanulhatunk Japántól: ott a munka nemzeti teljesítmény, hősi feladat2014. január 31. 10:31 Ifj. Tompó László - 
Hunhír.info
Japánt a régi utazók nemcsak egzotikus birodalomnak tartották, hanem, szemben a nagyhatalmakkal, kiváltképpen Amerikával, a mégoly nomád körülmények között is virágzó társas lét földjének, ahol a munka nemzeti teljesítmény, hősi feladat. Ma, amikor szerte vén kontinensünkön, így hazánkban is, lassan kiveszőben a munkamorál és az egymás iránti szeretet, méltán tanulhatunk példájából.
Méltán bizony, megtapasztalva, hová is vezet a totális komfortigény. Konrad Lorenz negyvenkét évvel ezelőtt még azt írhatta, hogy "a legszerényebb háztartási alkalmazott is felháborodottan tiltakozna, ha olyan fűtéssel, világítással, fekvő- és mosdóalkalmatossággal ellátott szobát kínálnának neki, mint amilyen Goethe titkos udvari tanácsosa vagy akár Anna Amália weimari nagyhercegnő számára teljesen megfelelt volna". Nos, mára fordult a világ, ugyanis nemhogy tiltakozna, hanem elvárná mindezt. Csak úgy, mert neki ugyebár mindig minden jár. Csupán származási, születési, szociális alapon, munka nélkül is.
Valahogy óhatatlanul a nemcsak az állatvilágot, hanem az embervilágot is mélyen ismerő Lorenz jut az ember eszébe Japán kapcsán. Meg Nyisztor Zoltán pápai prelátus, aki valaha így mutatott rá (a Magyar Kultúra című társadalmi és tudományos szemle 1936. szeptember 20-i számában) az oly szájtátva megcsodált japán munka titkára:
"Európa nem ok nélkül félti már évek óta iparát és kereskedelmét a japán versenytől. Csak abban téved, ha azt hiszi, hogy a japán fölénynek tisztán és kizárólag az az oka, hogy az európaihoz viszonyítva nevetségesen alacsony munkabérekkel dolgozik. Pedig tagadhatatlan, hogy más szempontok is szerepet játszanak. Míg Európában a munka teljesen elmechanizálódott s legfeljebb a megélhetés puszta eszköze lett, addig a hagyományos japán erkölcstan ma is eleven hatása alatt a japán szemében a munka nemzeti teljesítmény, esetleg hősi feladat. A régi erkölcstannak az a tanítása, hogy az embernek az életét is fel kell tudnia áldozni munkájáért, ma is él és hat. Az emberek szinte vallásos odaadással kezdenek munkájukba és ez a lelki beállítottság adja meg teljesítményeik értékét. Hogy ez mit jelent, arra vonatkozólag Fuihara japán felsőházi tag egy Tokióban megjelenő angol nyelvű folyóiratban (Contemporary Japan) a következő történetet beszéli el: egy papírgyári munkás Amerikába került, hogy egy ottani papírgyárban tökéletesítse magát. Az ősi japán tradíció szelleme olyan erővel élt benne, hogy titkon egy tőrt vitt magával, hogy - ha nem sikerülne mindent kitanulnia, amit a legjobb amerikai munkás tud - ezért a szégyenért önkéntes halállal büntesse meg önmagát. Mondani sem kell, hogy ezt a tőrt most egész családja mint drága ereklyét őrzi."
Mindehhez tegyük hozzá, hogy a japánok bizony sok templomba járó európai keresztényt megszégyenítően tudják azt is, milyen az egymás iránti szeretet, amelynek bizonyságául álljon itt egy, a fukusimai földrengést követő történet.
A természeti katasztrófa után az egyik mentőosztag egy fiatalasszony házához ért, ahol a repedéseken keresztül látni lehetett annak holttestét. Az asszony teste furcsa térdelő pozícióban volt, mintha imádkozott volna, törzse előredőlt és két kezével valamilyen tárgyra támaszkodott. A ház az asszony hátára és fejére omlott. Nagy nehezen a mentőosztag vezetője átnyúlt kezével a keskeny nyíláson és próbálta elérni az asszony testét, remélve, talán még életben találja, viszont a hideg, merev test ennek ellenkezőjéről árulkodott. Az osztag majdnem tovább is állt, de az osztagvezető úgy érezte, hogy vissza kell menniük hozzá.
Ismételten letérdelt és benyúlt a keskeny résen, hogy megtapogassa az asszony teste alatt levő kis helyet, amikor felkiáltott: "Egy gyermeket találtam!" Az osztag tagjai elmozdították a romokat a halott asszony körül, és egy virágos takaróba göngyölt, három hónapos kisfiú feküdt édesanyja holtteste alatt! Nyilvánvalóan az asszony a lehető legnagyobb áldozatot hozta meg, hogy fiát megmentse, háza összeomlásakor saját testével védte meg. Amikor az osztagvezető karjaiba vette, a kisfiú még mindig békésen aludt. A mentőorvos, amikor a takaróját szétnyitotta, egy mobiltelefont talált benne, képernyőjén SMS-üzenettel:
"Ha ezt túléled, emlékezz arra, hogy szeretlek." A jelenlévők a telefont kézről kézre adták
és egymás után fakadtak könnyekre. "Ha ezt túléled, emlékezz, hogy szeretlek." Íme egy japán anya gyermeke iránti szeretete! Hogyan is szól a Szentírás? "Nincs nagyobb szeretete senkinek annál, mint annak, aki életét adja barátaiért." (Jn 15, 12-17)
Száz szónak is egy a vége: amikor szerte vén kontinensünkön, így hazánkban is, lassan kiveszőben a munkamorál és az egymás iránti szeretet, csak tanulhatunk Japántól.
****************************************************************

Visszaállítható a Szent Korona Országainak Uniója!

2014.02.01, 03:04 
Nemzeti Hírháló
A napokban értesültem Geönceöl Gyulától arról, amit az alábbiakban Cúth János fogalmazott össze, ill. először hozott nyilvánosságra hazánkban. Mivel régi vesszőparipám a Szentkorona Országainak Uniója, így örömmel adom közre a cikket. Olvassuk el, s tanuljunk belőle! Tanuljuk meg, hogy a lehetőség mindig az igazság oldalán áll, még akkor is, ha ez nem könnyen észrevehető! BeneGábor
LESZ TÖRTÉNELMI MAGYARORSZÁG!
Visszaállítható a Szent Korona Országainak Uniója!
A minap kaptam kézhez nagyrabecsült barátom, Geönczeöl Gyula felkérését arra vonatkozóan, hogy ismételten megosszam ismerőseimmel és barátaimmal azt a páratlan és fölbecsülhetetlen értékű dokumentumot, amely a számunkra legfájóbb, lelkünket máig égető, húsunkba vágó kérdésről, Trianon kérdéséről intézkedett (volna) abszolút kielégítő módon. Mielőtt magát a dokumentumot ismertetném, szükséges azt történelmi keretbe helyezni, hogy érthető és világos legyen.
1990-et írtunk, amikor egyes nemzetek számára valóban történelmi változások történtek, természetesen kisebb-nagyobb áldozatok árán, de megtörténtek. A Szovjetunió széthullott. Az általa korábban bekebelezett országok önállósultak, Jugoszlávia elemeire bomlott, Csehszlovákia két részre oszlott, stb. Mindez természetesen nem ment végbe spontán módon, s mindebben egyező álláspontra kellett jutniuk az európai nagyhatalmaknak. Ez meg is történt annak érdekében, hogy az egyes, önállóságra törekvő országok igényei kapcsán nehogy politikai vagy gazdasági összeütközésekre kerüljön sor a nagyhatalmak között. Ilyen szempontból került terítékre Magyarország jóvátételi kérelmének megtárgyalása is. A két leginkább érintett nagyhatalom, a volt Szovjetunió akkori vezetői, Gorbacsovval az élen, Németország akkori kancellárja, Kohl és bizalmasai 1990 szeptemberében titkos tanácskozásra ültek össze Genfben, hogy egyezségre jussanak "Közép-Európa földrajzi-politikai kérdéseiben"...
Most tessék figyelni!: Ezek a nagyhatalmak teljesen tisztában voltak azzal, hogy a többi európai országhoz hasonlóan, Magyarország is benyújtja jogos követelését történelmi határainak visszaállítása érdekében, azaz a gyalázatos és becstelen trianoni országcsonkítás jóvátétele, az eredeti, történelmi-földrajzi állapotok visszarendezése érdekében. Ez egyáltalán nem volt kérdéses sem a német, sem az akkori szovjet vezetés számára. Annak érdekében tehát, hogy a magyar követelés benyújtása idején a két leginkább érintett nagyhatalom felkészülten és egyetértésben tudjon szembesülni a várható magyar követelésekkel, egy 12 pontból álló dokumentumot állítottak össze.
Az alábbi dokumentum szövegét elsőként a cseh Politika című, magánkézben lévő politikai és gazdasági hetilap közölte 1991. november 20.-án. A Szabad Újság, amely a mai napig legkitűnőbb képviselője a felvidéki magyarság érdekeinek, 1992. október elsején jutott hozzá a két nagyhatalom szakértői által összeállított dokumentumhoz, amelyet alább csaknem teljes terjedelmében adok közre, a bennünket nem, vagy kevéssé érintő passzusok kihagyásával:
1. A Német Szövetségi Köztársaság kompenzálást követel a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségétől az annektált Kelet-Poroszországért és az Odera-Neissetől keletre fekvő térségért;
2. ...
3. A Szovjetunió nem fogja akadályozni Csehszlovákia felbomlását, mégpedig amiatt, hogy nincs elég garancia a közép-európai politikai egyensúlyra, illetve amiatt, hogy nincs elegendő feltétel Csehszlovákia nemzeteinek államalkotó tényezőként való elismeréséhez;
4. A Szovjetunió egyetért azzal, hogy a cseh-morva régió a jövőben , 12-15 éven belül bekerül az NSZK gazdasági érdekszférájába. Egyetért továbbá a régiónak Németországba történő politikai átirányításával;
5. ...
6. Tekintettel arra, hogy amennyiben Magyarország hajlandó volna megőrizni a politikai és gazdasági stabilitást a Duna menti régióban, a SZOVJETUNIÓ ÉS AZ NSZK NEM FOGJA AKADÁLYOZNI A TRIANONI SZERZŐDÉSIG ÉRVÉNYES HATÁROK VISSZAÁLLÍTÁSÁT. Az NSZK növeli a Magyarországnak nyújtandó gazdasági segítséget, hogy a magyarországi életszínvonalat a szlovákiai fölé emelje, hogy azzal a Magyarországhoz történő csatlakozás a szlovákok számára is vonzó legyen
7. A Szovjetuniónak nincsenek ellenvetései azzal szemben, hogy német egyetemeket és középiskolákat alapítsanak a cseh-morva régióban, s ezeket az oktatási intézményeket Németország finanszírozza;
8. A Szovjetuniónak nincsenek ellenvetései Jugoszlávia feloszlásával szemben, egyetért Horvátországnak és Szlovéniának az NSZK gazdasági érdekszférájába történő átkerülésével;
9. ...
10. Az NSZK nem kötelezi el magát Ukrajna, Litvánia, Lettország és Észtország kérdésében, s e térségeket nem tekinti az elviselhető mértéken felül gazdasági érdekszférájának;
11. A SZOVJETUNIÓ NEM FOGJA AKADÁLYOZNI KÁRPÁTALJA LESZAKADÁSÁT AZ UKRÁN NACIONALISTÁK DESTABILIZÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE ESETÉBEN, ÉS AZT SEM, HOGY KÁRPÁTALJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGHOZ CSATLAKOZZON;
12. A Szovjetuniónak nincsenek ellenvetései a cseh határvidék szovjetek és németek általi fokozatos kolonizálásával szemben.
Íme a nagyhatalmi szerződés, amely megalapozta a magyar nemzetet ért legnagyobb és legbecstelenebb csapás jóvátételét, a magyar lelkek gyógyulását, a történelmi Magyarország határainak visszaállítását! A nemzetidegen és áruló, anti-magyar kormány (Antallal az élen), azonban elárulta a nemzetet, és föl se vetette a jogos trianoni jóvátétel, a jogos határrevízió kérdését. Nemzetünk sok évezredes történelmében ilyen arányú árulásra nincs példa! Sajnos, mivel ez a dokumentum "titkos" volt, valóban csak kevesen szerezhettek róla tudomást, így nem válhatott mozgósító erejű üzenetté, amelynek hatására megfelelő lépésekre lehetett volna kényszeríteni a hatalmat bitorló kormányt. Maradt tehát az árulás, a csonka hon, az elszakított magyar milliók megaláztatása, kisemmizése, folyamatos beolvasztása és a lelkek nyomorgatása...
Ámde nem véglegesen! A Történelmi Magyarország - a Kárpát-medencei Szent Koronai Országai - továbbra is követelik a maguk jussát. Igaz, immár nem a fenti dokumentum alapján, mert annak időszerűsége felett elszállt az idő. Ennek ellenére ott tartunk, hogy bármely "magyar" kormány egyetlen nyikkanására, egyetlen beadványára elindulhat a lavina, amely maga után vonja a Történelmi Magyarország visszaállítását!
Ez hamarosan meg fog történni, s a területrablóknak még arra sem lesz idejük, hogy szájukra vegyék álnok és hamis szólamaikat. Nem lesz idejük krokodilkönnyeik szétmaszatolására, mert olyan hatalom fogja követelni a határrevíziót, amellyel szemben pillanatnyilag nem létezhet ellenvetés. Ez természetesen bennünket sem vigasztal. Arról a láthatatlan hatalomról beszélek, amely észrevétlenül hódít teret Magyarországon, észrevétlenül lopakodott a hatalomba, s szinte észrevétlenül érvényesíti akaratát. A betelepülésük folyamatos, s mint olyanok, semmivel sem elégednek meg. Amikor - bármelyik pillanatban - úgy döntenek, hogy az országon belüli hatalmuk elég erős és immár megdönthetetlen, nem elégednek meg tovább az ország jelenlegi területével, mert hatalom-és területéhségük is határtalan. Kihirdetik tehát a trianoni országcsonkítás jogtalanságát és annak tarthatatlanságát, aminek jóvátételéhez azonnal csatlakozik majd a világ összes állama, kivéve a területrablókat, s a régi, történelmi határok újrarajzolása immár csak a technikai megvalósítás idejét igényli... Mindenki eldöntheti magában, hogy ez mit jelent majd számunkra. Tény, hogy világraszóló ünneplésre nem lesz okunk. Sajnos ezt eredményezte folyamatos elárultatásunk és a magyar (?) diplomácia, valamint politika impotenciája. Mindezek ellenére, ezzel kapcsolatban azt üzenem a Magyarországot körülvevő területrablóknak, hogy lassan vége a pünkösdi királyságnak!.. Az a Magyarországon kiterebélyesedő hatalom, amely bennünket is nyomaszt, rájuk telepszik, s egyik napról a másikra beléjük fojtja a szuszt új, viharos sebességgel meghozott törvényekkel és rendeletekkel. Még azt sem dönthetik el végérvényesen, hogy mit is hazudtak maguknak: "nagymorva" státuszt vagy dák dicsőséget, arra ébrednek, hogy tehetetlen rabszolgákká váltak.
Velünk egységben felléphettek volna minden idők legkegyetlenebb és legádázabb rabszolgatartói ellen, de mivel se nem láttak, se nem hallottak a bennük mesterségesen felszított magyarellenesség szürkehályogán keresztül, eszük ágában sem volt velünk szövetkezni, hogy együttesen lesöpörjük magunkról a közös ellenséget, azt a pióca réteget, amely ránk telepedett és megfojtással fenyeget bennünket. Pedig együttesen megtehettük volna... Mi, magyarok voltunk számukra az "ellenség". Ehhez a magyarellenességhez és magyargyűlölethez gyűjtötték és halmozták magukban a kocsmabölcsességet és hazug szólamokat. Ennek most érik be a gyümölcse: Külön-külön lesznek bedarálva és a történelem süllyesztőjébe hányva, ahol a pokol, mély, fekete gyászdrapériája alatt elhal a "Madari za Dunaj" hőzöngés.
Cúth János
****************************************************************

Miért nem volt nagyszüleinknek ételallergiája?


Volt a nagyszüleidnek ételallergiája? Az én nagyszüleimnek biztosan nem. Az ételallergia terjedése ugyanakkor évről-évre egyre rosszabb képet mutat.
Akkor miért nem volt a nagyszüleinknek ételallergiája? Ez elég egyszerű...
1. Valódi, szezonális ételeket fogyasztottak
Az ételek gazdaságokból és kis piacokról érkeztek az 1900-as évek elején, és mivel az élelmiszer tartósítószerek nem voltak még széles körben használatban, az ételek frissek voltak. A feldolgozott élelmiszerek hiánya miatt táplálkozásuk tápanyagban gazdag volt, ami lehetővé tette számukra, hogy annyi tápanyaghoz jussanak, amennyire az ételekből számukra szükséges volt. A csecsemők számára az anyatej volt értékes, ami egész szezonban rendelkezésre állt.
2. Nem diétáztak, és nem bántak szigorúan a testükkel és az anyagcseréjükkel. Akkor ettek, amikor az étel rendelkezésre állt.
Nagyszüleink nem estek áldozatul a diéta hóbortnak, az élelmiszer marketingnek, a kalóriák számlálásának, és más káros fogyókúrás szokásnak, amelyek ma annyira népszerűek (részben azért, mert a marketing infrastruktúra nem létezett). Ezért volt egészséges az anyagcseréjük, mivel a szervezetük igényei és vágyai szerint étkeztek.
3. Az ételt otthon főzték meg hagyományos elkészítési módszereket használva
Feldolgozott étel vásárlására nem volt lehetőség, és étteremben enni ritka luxus volt. Nagyszüleink szerencséjére ezek a szokások valóban kedvező hatással voltak az egészségükre.
4. Nem ettek génmódosított ételeket, élelmiszer-adalékanyagokat, stabilizátorokat és dúsító anyagokat
Az ételeket még nem kezelték adalékanyagokkal, antibiotikumokkal és hormonokkal, melyek segítenek megőrizni az eltarthatóságukat, és a fogyasztók egészségének kárára nem tömték az élelmiszer gyártók zsebeit a korai 1900-as években.
5. Megették az egész állatot, melybe beletartoztak az ásványi anyagokban gazdag csont erőlevesek és a belsőségek
Az állati csontokat megtartották vagy vásárolták, hogy erőleveseket és csontleveseket készítsenek belőlük, melyek mindig különleges helyet foglaltak el a vacsoraasztalnál. Ezeket az ételeket nagyra értékelték gyógyító hatásuk miatt, és soha nem ment veszendőbe.
6. Nem mentek orvoshoz, amikor úgy érezték, hogy betegek, vagy hogy vényköteles gyógyszereket kapjanak. Az orvosi látogatások a balesetben sérülteket vagy az életveszélyes betegeket mentették meg.
Amikor lázasak lettek, megvárták, hogy elmúljon. Amikor rosszul érezték magukat, leveseket, erőlevest ettek, és sokat pihentek. Nem volt orvos vagy nővér gyors hívójuk, de bíztak a test természetes gyógyulási folyamatában sokkal inkább, mint mi manapság. Az ételük volt az orvosság, függetlenül attól, hogy ezt felismerték vagy sem.
7. Sok időt töltöttek odakinn
Nagyszüleinknek nem volt választásuk, hogy bent maradnak, és játszanak a telefonjukkal vagy a számítógépen. Ők az eredeti playstation-nel játszottak: kerékpároztak, hintáztak, és ott volt a jó öreg anyatermészet!
Hogyan hatnak ezek a dolgok az ételallergiára?
A táplálkozás hatással van testünk minden sejtjére. Sejtjeink egészsége a táplálkozástól és az életmódtól függ. A sejtek szöveteket hoznak létre, a szövetek pedig szerveket, melyekből egész szervrendszerek épülnek fel. Ha a táplálkozásod nem megfelelő, akkor minden sejted, szöveted és szerved integritása sérülést fog szenvedni, és így lehet, hogy bizonyos élelmiszerekre érzékenyebb leszel.
Mit kell még tudnunk?
A leggyakoribb allergiát okozó ételek felnőtteknél: tojás, kagyló, halak, mogyoró. Gyermekeknél a leggyakoribb allergének a tej, a szója-ételek, a kagyló, a mogyoró. Az Amerikai Egyesült Államokban például 1997 és 2002 között megduplázódott a mogyoróra allergiás népesség száma. A gyermekek között ez az arány még aggasztóbb: az ételallergiások száma 18 százalékkal emelkedett tíz év alatt. Az ételallergia definíciójával csínján kell bánni. Annak jól meghatározott jellemzői vannak. Nem szabad összekeverni az intoleranciával, amelyre hasmenés vagy hasfájás, puffadás, hasi diszkomfort jellemző. Az ételallergia diagnózisa nem állítható fel kizárólag a klinikai tünetek alapján, az Immunglobulin E vérszintjének meghatározása is szükséges.
Az okok több helyen keresendők. Nem szabad arról megfeledkezni, hogy a világon az összes allergiás megbetegedés előfordulása nő, ideértve a légutak, a bőr, vagy az emésztőrendszer allergiás megbetegedéseit. Mindez visszavezethető arra, hogy a XXI. század elejére az ipar minden területen olyan jelentős fejlődésen ment keresztül, amely olyan sokféle és olyan nagy mennyiségű újfajta, többségében szintetikus vagy kémiailag (esetleg genetikailag) módosított alapanyagot és terméket eredményezett, amely az immunrendszer és az emberi szervezet számára követhetetlen. Magyarán az emberi szervezetnek nem volt alkalma ezekhez az újdonságokhoz hozzászoknia, és heves reakció, vagyis allergia kialakulásával védekezik. A kiváltó ágensek bármilyen úton bekerülhetnek szervezetünkbe: a táplálkozás, vagy akár a lélegzés kapcsán is. A bőr, mint legnagyobb kiterjedésű érzékszervünk is hatványozottan veszélyeztetett az allergia kialakulásának szempontjából.
Az allergia kialakulása nagyban függ a környezettől és a népegészségügyi helyzettől is. A környezeti tényezők közül érdekes, miszerint számos vizsgálati eredmény azt mutatja, hogy a nagyon tiszta és a higiéniára kínosan ügyelő környezet kedvező az allergia szempontjából. Ennek alapja, hogy a szervezet kevesebb allergénnel találkozik, így kevésbé tud kifejlődni a védekezés mechanizmusa, vagyis a tolerancia. A leptint, mely jelen ismereteink szerint az egyik fő szerepet játssza az elhízásban, nem egy esetben összefüggésbe hozták az élelmiszer allergiával. Emellett más pontosan nem körvonalazódott az elképzelés, de a gyomor pH-ját növelő savlekötők és a gyermekkori multivitamin adásának is lehet élelmiszer allergiára hajlamosító hatása.
Manapság az élelmiszeripar is hatalmas változásokon megy keresztül. Változnak az alapanyagok, mások az előállító és feldolgozó folyamatok, és ezen összetevők változása nagyon gyorsan zajlik. Az étkezés egyre változatosabb, ma már sokkal könnyebb más kultúrák, akár több ezer kilométerre található földrajzi területek gasztronómiai jellegzetességeinek megismerése. Az új ízek addig ismeretlen alapanyagoknak és feldolgozási eljárásoknak köszönhetők, melyek a szokatlan ízvilágon túlmenően addig nem ismert keresztreakcióba léphetnek a helyileg preferált élelmiszerek összetevőivel.
Egyre növekszik a finomított, túlfinomított, agyonfeldolgozott élelmiszerek iránti kereslet, melyeknek jellemzője, hogy nagy mennyiségben tartalmaznak önmagukban is jelentős allergén hatással bíró összetevőket. A mesterséges színezékek, ízfokozó, tartósítószerek és más adalékanyagok jelentős allergén hatással rendelkeznek. De a nyers élelmiszerek fogyasztása sem garancia arra, hogy nem alakul ki ételallergia. A növényvédőszerek, műtrágyák, hozamfokozók, az állattartás során alkalmazott speciális tápszerek és antibiotikumok mind-mind idegenként hatnak az emberi szervezet számára.
Mitől alakul ki?
Az ételallergia az immunrendszer egyik kóros, eltúlzott válasza arra, ha téves módon veszélyesnek ismer fel valamely ételösszetevőt - a legtöbbször fehérjét. Tünetei lehetnek csalánkiütés, hányinger, gyomorfájdalom, hasmenés, bőrviszketés, nehézlégzés, mellkasi fájdalom, légutak duzzanata vagy akár anafilaxia (különböző tünetek, életveszélyes állapot). Nékám Kristóf allergológus, a Budai Írgalmasrend Kórház osztályvezető főorvosa és a Budai Allergiaközpont szakmai igazgatója szerint az allergiás reakciók öröklődhetnek, de egyéb okai is lehetnek a betegségnek. Ételallergia alakulhat ki például akkor, ha az anyának nincs elég teje, és a csecsemőt nyakon öntik egy vagy több idegen allergénnel, amely eltölti a még fejlődő bélrendszert. Ilyenkor az örökletes tényezők mellett még jobban megnő a rizikó.
A felnőttkori kialakulásban szerepet játszhat, hogy - az élelmiszerpiac globalizálódásával - nagyon sok új allergén szerepel az élelmiszerek között. Régen például nem nagyon volt szezámmag a magyar étrendben, mára viszont szinte minden pékségben van, ki is derült, hogy a lakosság körülbelül 3 százaléka érzékeny a szezámmag valamely fehérjéjére. Növelik az allergén fehérjék számát, így a kialakulás kockázatát az új konyhatechnológiák is. Nékám ezt azzal magyarázza, hogy különböző fehérjereakciókat lehet kötni különböző hőfokokhoz, tehát más fehérjékkel találkozik a szervezet akár 4-5 fokos hőmérséklet-eltérésnél is. Az alkoholizmus és bizonyos emésztőszervi megbetegedések pedig azzal segítik elő az allergiás reakciókat, hogy gyengítik a nyálkahártyát, amelyen keresztül így máshogy bomlik le és szívódik fel a fehérje.
Beküldte: Pásztori Tibor Endre
****************************************************************

AZ USA BEJELENTETTE, HOGY FELFEGYVERZI A KANNIBÁLOKAT


Kemény Gábor 2014.01.31 08:33 
Hídfő
Kudarcba dőlt a GENF2 konferencia. Moszkva pedig teljes joggal dühös, ugyanis az Egyesült Államok húzása nyíltan arrogáns, pofátlan, szinte már-már bunkó. Az USA előre megfontoltan olyan lépésre szánta el magát, amely eleve kudarcra ítélte az egész tárgyalási folyamatot. A nagy "békecsináló" világfosztogató USA eleve így tervezte, és amikor John Kerry széles mosollyal megígérte hogy minden erővel támogatják a békekonferenciát, már akkor kitervelték, hogy fogják dugába dönteni az egészet. A tárgyalások harmadik napján az USA egyszerűen bejelentette, hogy elkezdte a fegyverek szállítását a kannibáloknak.
A szír válasz tiszta és logikus volt, felálltak és távoztak a konferenciáról. Szóvivőjük kijelentette, hogy amíg ők itt legyűrve előítéleteiket leülnek terroristákkal tárgyalni, addig az USA fegyvert szállít gyilkosoknak, terroristáknak és kannibáloknak egy olyan országba, amihez semmi köze. Ezzel egy időben az izraeli Debkafile - ami azzal büszkélkedik, hogy biztos forrásai vannak az izraeli titkosszolgálatoktól - lehozott egy cikket, hogy a zsidó hadsereg hogyan és miként segíti a szír hadsereg által izraeli határ felé tolt terroristákat fegyverekkel, hírszerzési információkkal, felderítési adatokkal.
Végre, két év után kibújt a szög a zsákból. Eddig és netovább lehetett titokban tartani, hogy az egész művelet mögött valójában az USA és Izrael áll. Ez mondjuk a törökök felelősségén semmit nem változtat, de legalább Erdogannak van mire hivatkozni, hogy nem ő volt a fő felbujtó, mikor Moszkvába megy pénzért kuncsorogni.
Ebből is látszik, az Egyesült Államoknak teljesen mindegy hányan halnak meg, a szír gyerekek mennyit szenvednek, hogy a terroristák szerveikért fiatal gyerekeket rabolnak el tömegesen és adnak el, hogy fiatal nőket rabolnak el és árulnak perverz állatoknak jó pénzért. Az USA-nak semmi sem számít, csak rátegye valahogy a kezét némi gázra vagy olajra. Ilyen a kapitalista zsidó.

****************************************************************

Lőrinc barát megszólalt - ez nagyon gáz


Van egy tévés csapat, amely gründolása óta feltűnően kreatív a "leleplezésben". Az MSZP múlt szombati nagygyűléséről is éppen nekik lett egy bekiabálós felvételük.
Csakhogy becsúszott egy kis gikszer. A kampányguruk a napi adrenalin-meetingen nem figyeltek fel arra, hogy a milliárdos gázszerelő megszólaltatását igencsak kerülni kellene. Így eshetett, hogy a felcsúti Lőrinc barát "közleményt juttatott el" az MTI-hez, és ott éppen senki nem akadt, aki megérezte volna a veszélyt - így aztán közzétették.
Mészáros Lőrinc kétségtelenül hozza a megrettent áldozat figuráját. A világrekorder gázszerelő, akinek maholnap repülőtérre nyílik kilátása a muskátlis verandáról, megvallja az ő nagy fájdalmát, mégpedig így:
Mesterházy Attila pártelnök rólam és a munkámról beszélve, uszítva a hallgatóságot, helyeslően kommentálta egy bekiabáló MSZP-s dermesztő csatakiáltását, amelyben az első sorokban ülő szocialista "Kötelet!", vagyis akasztást követelt a nevem hallatán.
"Ezzel az ellenzék miniszterelnök-jelöltje olyat tett, amire nincsen mentség" - vélekedett Felcsút polgármestere, majd úgy fogalmazott: Mesterházy Attila "átlépett egy minden jóérzésű ember számára átléphetetlennek tartott határt, felháborodást és rémületet idézett elő nemcsak a családomban, szűkebb és tágabb környezetemben, de az egész országban".
Mészárossal az éceszgéberek a nagy nehezen kiagyalt hazugságaikat ismételtetik meg, azt remélve, hogy Mesterházyból így Kövér László-szerű rémalakot faraghatnak. Csakhogy saját köreikből a lehető legrosszabb figurát szedték elő erre a panaszkodásra. Azok után, ami ebben a megnyomorgatott országban földpályázatokon vesztes termelőkkel, rendőrség bevetésével meghurcolt kisembertől elkobzott kézikaszával, kisemmizett trafikosokkal és messzi megyékben is nyertes felcsúti trafikpályázatokkal, egykulcsos adóval gazdaggá tett kisebbséggel és nyomorba döntött többséggel, levajazott "pályázatokon" hiába induló becsületes vállalkozókkal történt, a felcsúti milliárdosnak jobb lett volna nem emlegetnie, hogy "jóérzésű emberek", meg "átléphetetlennek tartott határ"...
Nem a szánalmas rezsitábor rezsiharcos zakatolásáról szól majd ez a kampány. Arról szól, amiről kell: kicsoda ez a Mészáros Lőrinc, és akarja-e egész Magyarország, hogy erőszakkal Felcsútot csináljanak belőle.
****************************************************************

A fideszes Szájer megkerüli a bankadót?


2014.02.01. 00:42 
fideszfigyelo.blog
A sajtó szerencsére számos "rezsifórumról" számol be, ahol a Fidesz a szendvicsek mellett nagyon kínos érvekkel próbálja tüzelni hallgatóságát.
Szegedi fórumról Medvegy Gábor az átlátszóoktatás bloggere számolt be személyes mikroblogján. Az írás jól visszaadja a rezsifórumok hangulatát ezért lentebb közöljük is, de egy részt kiemelnénk.
"Megtudtuk, hogy Szájer külföldi bankban tartja a pénzét, mert az olcsóbb. Itt a bankok trükköznek!"
Valóban a bankok trükközése miatt olcsóbb külföldön a bankolás? Nem lehet, hogy a kormány bankadója, tranzakciós adója, kamatadója és a kamat EHO-kötelessége miatt?

A banki költségek növekedését főként a kormány bankadója és tranzakciós adója okozza

Az ábra világosan mutatja, hogy Szájer József nem annyira a banki trükközéseket kerüli ki, hanem a kormány "nem-ortodox" gazdaságpolitikájának támaszát, a bankadót.
Varga Mihály júniusi "nem-megszorító" csomagja például a következőkkel növelte a bankolás terheit:
"duplájára nő a készpénzfelvételi illeték és eltörlik a 6 ezer forintos maximumot
0,2%-ról 0,3%-ra nő a nem készpénzfelvételhez kötött tranzakciók adója
EHO kiegészítés kerül a kamatadó mellé a kamatjövedelmekre"
Szájer reakciója érthető: az Orbánék miatt megnövelt banki költségek miatt nem akarja itthon tartani a pénzét. Csak kissé félrevezető, hogy ezt teljesen a bankok nyakába akarja varrni.

És akkor következzen Medvegy Gábor kemény beszámolója (szerkesztve) a szombati szegedi rezsifórumról :
"Gondoltuk, ilyet nem mindennap lát az ember, bár most egyre sűrűbb lesz. A megyeházán volt a buli, előtte negyed órával egyszer csak megkezdődött az intenzív befelé rajzás. Nagyjából mindenki hetven és a halál közt. Megjött Josef Fritzl is, meg állt kint egy elég érdekesen felöltözött faszi, akin röhögtem is magamban,hogy Pampalini, erre ráköszöntek, hogy szervusz, fővadász úr. Esztékászemüveg, sildes sapka, hitlerbajusz, ez a 2014-es rezsidivat. Én is készültem, vittem magammal egy CÖF-ös zászlót, az mindig jól jöhet. Jöttek ismerős újságírók, lengettem nekik meg köszöntem jó hangosan, hogy dícsértessék a rezsicsökkentés, közben érkeztek Gyimesi meg Bohács képviselők, kissé feszültnek tűntek. B. Nagy kormánymegbízott nem idegeskedett, de hát az nem sokat tud a világról, illetve egyet igen, üzembiztosan vigyorogni.

No, kerüljünk beljebb. Hát mit tesz isten, töltették ki az emberekkel az aulában a jelenléti ívet, elérhetőséggel, mindennel, frissítették a Kubatov-listát. Bent a tanácsterem zsúfolásig tömve, 98 százalékban öregekkel, a maradék főleg olyan alsó tagozatos tanító néniknek tűnt, akik hobbiból aláznak gyereket. Később az egyik újságíró kolléga mesélte, hogy egy ilyen lebaszta őket, mert épp azon kacarásztak, hogy rezsikuponokat kéne osztani, hogy jöjjenek az emberek. Jönnek azok anélkül is! - hördült fel tanítónéni. Szétnéztem, mindenki olyan búval baszott volt, hát örüljetek már, rezsiünnep van. Meglengettem a CÖF-ös zászlót, erre a balfasz B. Nagy mosolyogva visszaintegetett.
Szájer József volt a sztárvendég. - Azt mondták nekem, hogy sokan nem fognak eljönni a rossz idő miatt, hát mi lett volna, ha süt a nap? - viccelődött. Hehehe, derült a közönség. Felrakták Bohácsot is a színpadra biodíszletnek. - Három lépcsőben fog csökkenni a rezsi! - ejtett ámulatba Szájer. - Először a villany - mondta, mire a felkészült közönség egyszerre: "A GÁÁÁZ!" Ménem ti mentek ki, ha jobban tudjátok, gondoltam. - Ez az első kormány, ami csökkentette az emberek megélhetési költségeit! - tudtuk meg. - Így leírni szegény Kádárt - mondták mellettem. - Visszaadtuk, amit a cocilisták, a Bajnai, a Gyúrcsány meg a Meggyesi elvettek az emberektől! - mondta Szájer. - Arohattak - tettük hozzá. Gondoltam, ez megérdemel egy tapsot, el is kezdtem, de egyedül maradtam. - Az Orbán-kormány a rezsicsökkentésért hajlandó volt konfliktusokat is vállalni - folytatta Szájer, ekkor végre sikerült megtapsoltatnom a nyuggereket.
- És micsináltak a bankok? - kérdezte. Fölrobbantak a gecibe, vágtam rá. Megtudtuk, hogy Szájer külföldi bankban tartja a pénzét, mert az olcsóbb. Itt a bankok TRÜKKÖZNEK! Akurvaannyukat. Megtudtuk, hogy van ám rezsimunkacsoport, annak meg egy zöld száma, ahol lehet feljelentést tenni, ha visszaélést tapasztalunk. A feljelentés jó, azt szereti a magyar. Közben mi meg megbeszéltük, hogy a végén majd jelentkezek és megkérdem, hogy fel lehet-e jelenteni a közös képviselőt, ha kiteszi ugyan a rezsicsökkentést, de gúnyolódik?

De még egyelőre folytatódott a műsor. - Vannak olyanok az országban, akik nem tartják kívánatosnak a rezsicsökkentést. TUDJUKKIK ezek! - mondta Szájer. Összenéztünk bólogattunk, hát nyilván hogy a zsidók. persze. - Amelyik cégnek nem tetszik ez a folyamat, azt az állam nagyon szívesen hajlandó visszavenni - tett visszautasíthatatlan ajánlatot a doktor úr. - Az állami kézben lévő monopólium bevett forma, ebben vannak tapasztalatok - mondta. Ja, vannak, vagy negyven év. - De folytatódik-e a folyamat, amit ez a kormány elkezdett, vagy visszatérünk az ELMÚTNYÓCÉVHEZ? - kérdezte. Itt egy kicsit lapozgatnom kellett a fejemben, hogy milyen évet is írunk. - Vannak olyan pártok, amik visszatérnének a piacgazdasághoz - mondta Freud, illetve Szájer.
- Nemrég együtt ebédeltem Szamarasz görög miniszterelnökkel - került elő a remek példa. Megtudtuk, hogy Szamarasz irigykedik Orbán Viktorra, hogy milyen erős hatalma van. Én meg elképzeltem, hogy Kim Dzsong Unra milyen irigy lehet mindenki. De Görögországból nézve gondolom, mindenkire lehet irigykedni.
Szóba került a munka világa, hát ez roppantul érinti a jelenlévő nyugdíjas közönséget. - Kétszázötvenezer új munkahelyet hoztunk létre! Azt szokta mondani erre az ellenzék, hogy de hát ebbe beleszámoljuk a közmunkát meg a külföldön dolgozókat is. Hát és aki külföldön dolgozik, az nem dolgozik? Hádehogynem! - Itt majdnem ki kellett mennem, mert már könnyezve röhögtem. - Egész végig a röhögést fogjuk hallgatni? Nem kéne ám kiröhögni! - szólalt meg mögülem egy gestapós tanítónéni. - A rezsicsökkentéstől nőttek a jövedelmek - tárta elénk Szájer a feltehetően Matolcsy által kiszámolt gazdasági mutatókat. Szóba került a feltétel nélküli alapjövedelem. - Háhogy? Há munka nélkül pénzt kapni? Há kifogakkor dóóógozni? - hangzott el a kérdés. Hööööj, hördült fel a nyugdíjas közönség. - Há ki termeli meg azt az ingyenpénzt? Obama? Netán Putyin úr? - kérdezte Szájer.
Na, egy bácsi elkezdett fészkelődni, sapkában, napszemüvegben ült bent, majd kiállt a terem szélére jelentkezni, ott nyújtózkodott vagy negyed órát, nagyon izgult. - Mit csináltak Gyurcsány Ferencék? - hangzott el a színpadról a kérdés. A közönség rá is vágta, LOPTAK!

Hiába jelentkezett negyedórán át, senki sem kérdezhetett

- Mondják el mindenkinek az igazságot! - szólított fel Szájer, én meg most épp azt csinálom. - Nem is csinálnak abból titkot, hogy Gyúrcsány bábozik az ellenzékkel! - mondta el az igazságot. Majd felszólította a jelenlévőket, hogy csatlakozzon mindenki a Magyar Csapathoz, akinek van ideje, az aktivistáskodjon, akinek nincs, az adjon pénzt. A Szájer-show végén a tömeg egykedvűen tapsolt, megint nekem kellett hangulatot teremteni egy hajrámagyarok bekiabálással. A balfasz B. Nagynak ez is nagyon tetszett, vigyorgott.
Na, kérdések! Aha, azt hitted. Kiállt B. Nagy, hogy kérdezni saaaaaajnos már nem maradt idő, mert akkor nagyon sokáig itt ülnénk, és sajnos le is járt a terembérlet. Abban az épületben, aminek ő a gazdája. Mondták azután ismerősök, hogy más városokban pont ugyanígy volt.
Kifelé menet egy nénike elalélt a kezemben lévő CÖF-zászlótól, meg is kérdezte, hogy mikor lesz békemenet. Mondtam, a választások előtt, de menni kell ám nagyon, mert verik az ukránok szegény oroszokat, meg különben is mindenki nagyon el van már kanászodva. - Hehejj, ez a beszéd, ott leszünk! - mondta. Mi meg elfelé menet azon csodálkoztunk, hogy ha valaki tíz éve azt mondja nekünk, hogy ez lesz a Fidesz közönsége, azt körberöhögjük."
(Képek: szegcafe.hu, szegedma.hu, delmagyar.hu)
Kategória: 2014 februárNincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése