2018. január 22., hétfő

Szellemgyógyászat a.Szellemgyógyászat a.


A szellemgyógyászat a világ egyik legszelídebb lelki, szellemi módszerét takarja. Az eredmények felülmúlják az emberi képzelet háromdimenziós határait, éppen ezért meg kell ismerkednünk a negyedik dimenzió muködésével, az isteni szférákkal. Bárki képes erre, de nem mindenki hajlandó. Éppen ezért ez a módszer nem szól mindenkinek és mindenkihez, csak és kizárólag azokhoz, akiknek nyitott a szíve és tudata Isten felé.
                  
Pszichotronika (szellemgyógyászat), mint gyógyítási módszer, a Jézus által alkalmazott gyógyítás, a magyar sámánok, a Védák és a Tóra ismereteinek gyakorlatba átültetett tudása, valamint ifj. Csontos Vilmos -, aki szellemi dimenziókban a Világmindenség tanítójaként ismert - saját beavatásainak és 40 éves gyógyító tapasztalatának, az összessége.
A szellemgyógyászat a lélek, a szellem és a test gyógyítása mellett a szeretet és az isteni tulajdonságok kialakítását és fenntartását hirdeti. A Fény növekedéséért, egy szebb jelen eléréséért küzd, melynek végso elterjedése utat mutat a jelenlegi sötét idokbol való kilábalásnak, ha lassan is.
A betegségek kialakulását, a lelki, szellemi diszharmóniát, az igaz útról való letérés eredményeként vagy karmikus következményként értelmezi és emiatt a tiszta élet útját hirdeti.A szellemgyógyászat egyik alapelve, hogy a gyógyító kizárólag abban az esetben segít a betegen, ha ő önként kéri és amennyiben a Teremtő engedélyezi azt, különben a gyógyító az engedély nélküli beavatkozással megváltoztatná az egyén karmáját, megfosztaná az Isten által számára kijelölt úttól, amihez engedély nélkül joga nincs. A gyógyító tehát mindenkinek tiszteletben tartja a szabad akaratát.
A testi-lelki-szellemi harmónia záloga a Léleknek megfelelő helyes gondolkodás, beszéd és cselekvés, valamint saját isteni teremtő erőnkbe vetett hit. A teljesség helyreállítása után az egyensúly minden szinten fenntartható, amennyiben az energetikai, isteni törvényeket megismerte és felelősséggel felvállalja az útját kereső ember. Ezáltal esélyt kap arra, hogy kizárólag azok a hatások érjék, amelyeket Isten csak neki szánt, így lehetosége van arra, hogy végre kizárólag a saját életét élje.
A Föld az érzelmek megtapasztalásának helye, a leszületéssel fejlődik a Lélek. Ahhoz, hogy valaki a Földön első ízben létezni tudjon, előzőleg több száz évig szokja a Föld rezgését, ekkor a légkörben tartózkodik. Az újonnan leszületett Léleknek még nem alakult ki a lelkiismerete, így hibát hibára halmoz, amit folyamatosan mások által újra átél, ezt a tényt tárja fel a karma törvénye. Sok ezer élet alatt a lélek tudatosul, hibáit felismeri, elutasítja a rosszat, nemesedik. Megjelenik a lelkierő és a személyiség jó tulajdonságai, melyek a lélekbe a tapasztalatok hatására beépülnek, lehetové téve az életeken átívelo fejlődést.
Ha valaki ki akar szállni a karmikus kötelékből, mert eleget tapasztalt, akkor újra le kell születnie, hogy ledolgozza a karmáját, mert csak fizikai dimenziókban van lehetoség akár a fizikai, akár a szellemvilágban elkövetett dolgok rendezésére. Fontos, hogy a karmáját mindenki indulatok nélkül dolgozza le, a szelleme által teremtett és karmikusan megjelenő konfliktusokra megfeleloen reagáljon és ne hozzon létre újra rossz karmát.
A fizikai síkon megjelenő konfliktusok és azok hatásai az egyén többi síkján is megjelennek, komoly sérüléseket okozva, melyek az újjászületés alkalmával sem regenerálódnak. Az isteni síkon formát öltő felsőbb énünk bármiféle más dimenzióban való sérülése megjelenik a fizikai testen és fordítva. Fizikai megnyilvánulás nélkül, a fizikai szint kifejezett kérése nélkül a Szellemnek nincs lehetosége arra, hogy kijavítsa, rendbe hozza önmagát ill. sérüléseit. Tehát, ami a szellemvilágban elromlik, csak fizikai megnyilvánulás kérésére javítható. Isten, kegyelme által, az általa kiválasztott, megbízott és kiképzett gyógyító kérésére a megjelent problémákat felszámolja, amennyiben a gyógyulni vágyó megértette, belátta, hogy problémáit helytelen reakcióival önmaga okozta és ezért, tévedéseit belátva hajlandó tiszta szívbol Isten bocsánatát kérni.


A gyógyítás során Jézus tanításai érvényesülnek, melyek a gyógyulás feltételei is egyben, az alábbiak szerint :1. Amennyiben szívvel-lélekkel, őszintén megbánva kérjük, Isten megbocsátja azokat a tévedéseinket, amelyeket elkövettünk, lehetőséget adva a megtisztulásra, újrakezdésre, gyógyulásra. „Bűneid megbocsáttatnak!” - olvashatjuk a Bibliában. Isten tehát kéri, hogy belássuk, helyzetünket mi magunk okoztuk, ismerjük el, hogy hibáztunk és kérjük bocsánatot, hogy vétettünk a szeretet törvénye ellen. 2. „Meggyógyított a te hited!”- tehát: higgyünk önmagunkban, a saját Lelkünk isteni teremtő és gyógyító erejében, és a bölcsességünkben, azonban itt a fizikai síkon is tegyünk meg érte mindent, ahogy utalt erre „Mindent érted, de semmit se nélküled!”. 3.„Menj és ne vétkezz !”-ami azt jelenti, hogy tartsuk be a Szeretet törvényét, határozzuk el, hogy törekedni fogunk arra, hogy felülkerekedjünk hibáinkon. A Szeretet törvénye :A Szeretet törvénye kimondja, hogy senkinek sem kívánunk és teszünk semmilyen formában rosszabbat annál, mint amit magunknak kívánnánk. Minden élethelyzet lelkünk nemesedését szolgálja. Isten, a Lelkünk célja, hogy emberként, itt a Földön ráébredjen önmaga Létezésének Titkára, az élet értelmére, hogy az ember felismerje és kibontakoztassa magában az istenit és képes legyen ezen isteni tulajdonságokat kinyilvánítani és megélni a mindennapokban, mindenkivel szemben. Erre utalt Jézus, amikor azt mondta, hogy ez már itt a Földön elérhető, hiszen „a Paradicsom, bennetek van !„.Ezt a lélek akár több ezer leszületés alatt úgy éri el, hogy az életben adódó helyzetek alkalmával, lelkiismeretünk által arra ösztönöz minket, hogy minden helyzetben a legnagyobb emberséggel nyilvánuljunk megAhhoz, hogy ezt az isten-emberi állapotot elérjük, az első lépés, hogy meg kell tanulnunk szeretni és elfogadni önmagunkat éskörülményeinket, mert csak így tudunk másokat is szeretni és elfogadni.
Tekintsünk hibáinkra úgy, mint lehetőségekre, amelyek hozzá segítenek tapasztalatinkhoz, melyek által előrébb léphetünk lelki fejlődésünkben. Tévedéseink, konfliktusaink bekövetkezte nélkül nem lenne alkalmunk erre, ezek mindig valami nagyobb jót szolgálnak. Bocsássunk meg magunknak ezért minden rossz tulajdonságunkért, tettünkért és gondolatunkért, hiszen nem véletlenül szembesülünk ezekkel. Azzal, hogy bűntudatunkat erősítjük, lelkileg elerőtlenedünk és képtelenek leszünk szembenézni a következő megpróbáltatással. Ehelyett kérjünk bocsánatot a Lelkünktől, hogy nem hallgattunk halk ösztönzéseire és Szellemünktől, hogy érzelmeink elragadtatása miatt nem hallgattunk eddigi tapasztalataink bölcsességére. Ha ezt megtesszük, lelkierőnk azonnal helyre áll és képesek vagyunk továbblépni. Ha visszanézünk életünkre, magunk is láthatjuk, hogy a valódi spirituális fejlődést mindig ezek hozták el nekünk. Fontos, hogy elnézőek, megbocsátóak legyünk másokkal szemben is. Ha a többi emberhez is úgy állunk, mint önmagunkhoz, ugyanazt az útján járó, esendő embert látjuk benne, mint önmagunkban, akinek végső célja ugyanaz a szeret, elégedettség, teljesség és boldogság megtalálása és megvalósítása, mint nekünk. Az ebben megnyilvánuló egységünk felismerése képessé tesz minket arra, hogy bárkit és bármely tettét elfogadjunk. Mindenkinek saját életeinek tapasztalatai alapján egyéni útja van ahhoz, hogy megtalálja azt, amit keres. Ahhoz, hogy felébredjünk, szükségünk van a megtisztulásra, valamint erős szándékra ahhoz, hogy megtaláljuk a lét értelmét, hogy aztán azt kiteljesítsük önmagunkban, már itt a földi életünkben. Fontos a Tudatosság is, hogy élethelyzeteinkben felismerjük, hogy folytonosan karmikus hatások érvényesülnek és mások cselekedetiből, megnyilvánulásából azzal szembesülünk, amit mi tettünk egykor, akár ebben, akár előző életeink valamelyikében. Ezekben az esetekben mindig ugyanazt az érzést éljük át, amit mi okoztunk az akkori tettünkkel, hiszen a lélek érzés által tapasztal és tanul, a rossz érzések által ösztönöz minket arra, hogy kerüljük a helytelen viselkedést. Ez a lélek fejlodésének útja. Mindehhez nyújt segítséges a szeretet törvénye, mely megtanít helyesen járni ezen az úton.Ezen törvények, útmutatások, - mint például a Tízparancsolat is - egyetemességük következtében minden nagy vallásban azonos erkölcsi normákként jelennek meg. Tekintsünk ezekre parancsolatok helyett bölcs emberként inkább úgy, mint Isten ajándékaira, hiszen saját élettapasztalat nélkül is megmutatják, figyelmeztetnek arra, hogy mi az,amit semmiképpen ne tegyünk, mi az, amivel megkeseríthetjük földi életünket, melyek azok a tettek, amelyek súlyos karmikus terheket okozva, fájdalmat és nyomorúságot hoznak életünkbe születésrol- -születésre.

Reinkarnációrol

Az életet, és a reinkarnációt úgy tudod legjobban elképzelni, mintha egy folytatólagos "teleregény" lenne.

Ha befejezed az életed, akkor ugyanonnan fogod folytatni a következőben. De nem anyagilag! A szellemet (itt nem a kísértetekre gondolok, hanem a te valódra) egyáltalán nem érdekli, hogy szegény vagy vagy gazdag. (Szerinted a színészt érdekli, hogy a szerep amit játszik mennyire gazdag, vagy mennyi hatalma van? Csak a szerep számára valóságos a színpadi vagyon, vagy hatalom, a színész számára értéktelen!)
Ami igazán számít, az az emberi kapcsolataid, rokonokkal, barátokkal, ismerősökkel, ellenségekkel, és bárkivel, akivel az életben találkozol.

Tudnod kell, hogy minden érzelem köt! Azokkal akikhez mélyebb érzelmed kapcsolódik, szinte biztosra veheted, hogy korábbi életeidben már találkoztál. A szeretet éppúgy kapocs, mint a gyűlölet. Csak míg a szeretet olyan emberekhez köt, akikkel jól érzed magad, a gyűlölet olyanokhoz, akiket szívesen elkerülnél. Azonban biztos lehetsz benne, hogy ha egy kapcsolatot ellenségesen fejezel be valakivel, akkor az illetővel még találkozni fogsz, és ugyanonnan fogjátok folytatni! Mondok rá egy példát: Ha valakivel ellenséges érzelmekkel fejeztél be egy életet, akkor a következő életetekben például beköltöztök egymás mellé szomszédnak, egyikőtök 10 cm-el odébb rakja a kerítést (vagy valami hasonló horderejű esemény :), amin halálosan össze tudtok veszni, és lehet ugyanonnan folytatni, ahol abbahagytátok.
A kívülállók meg nem értik, hogy emiatt hogy lehet egy életre összeveszni???? (Ilyen szempontból érdemes megvizsgálnod a kapcsolataidat, hogy kivel van még függő játszmád?)
Az is érzelem, ha valakivel kapcsolatban azt mondod, hogy "Nincs vele semmi bajom, csak hagyjon békén!"
Egy kapcsolatot befejezni csak semlegesen lehet!!!
Honnan tudhatod, hogy valakivel semleges a kapcsolatod?
Ha valaki tényleg semleges számodra, akkor teljesen mindegy, hogy hol tartózkodik. Lakhat veled egy lakásban, nem zavar, de lakhat 1000 Km-re és az sem számít. Nem egyszerűen önuralmat gyakorolva magadon, megtűröd a közeledben, hanem tényleg nem érdekel. (Ez csak a jelenlétére vonatkozik, ha valamit tesz arra természetesen reagálnod kell, tehát nem kell levegőnek nézned.) Nyugodtan beszélgethetsz vele, sőt akár vitázhattok is, de ez nem zaklat fel jobban, mintha egy teljesen idegen emberrel vitáztál volna.
Nem tölt el jó érzéssel, ha nehéz helyzetbe kerül, sőt akár még szívesen segítesz is neki. Tiszta szívedből teljesen meg tudsz neki bocsátani.

Hogyan gondolkozik a szellem?
Mint azt már az egó fejezetben említettem, tudnod kell, hogy emberként egy sor olyan tulajdonságod van, amire azt hiszed, hogy te vagy, közben pedig ezeket csak "felvetted".Azt, hogy megértsd, hogy szellemként, hogyan gondolkozol, a leélt életedről, vegyük elő megint a színpadi példát. A színész amikor lejön a színpadról, miután eljátszotta Napóleont, azt mondhatja magában: "hát nem semmi egy zsarnok voltam". Kb te is ugyanilyen elfogulatlan hozzáállással fogod, külső szemlélőként megítélni a leélt életed, és ugyanilyen elfogulatlanul fogod magadra vállalni a következő életed.
Mit mond a szellem, amikor a következő életét tervezi?
"Na jó, akkor hogy is tudnám ezt az elrontott feladatot újra megtanulni, milyen szituáció is az amiből a legtöbbet tanulhatok?" Na ez a karma!!!
És itt jön egy általánosan elterjedt tévedés a karmával kapcsolatban. Az emberek azt, hiszik, hogy a karma, valamiféle égi bíróság által ránk szabott büntetés, amivel korábbi bűneinkért vezeklünk. Ez tévedés. Csak az emberi igazságérzetünk, pontosabban az egónk igazságérzete szeretné, hogy így legyen, ezzel is saját magát igazolná, mujaságát, tehetetlenségét, hogy nem tett meg olyan dolgokat amiket szeretett volna ugyan, de félt megtenni. a szellemet nem különösebben érdekli a szerep igazságérzete, és nem az a legfontosabb számára, hogy a szerep jól érezze magát. A legfontosabb, hogy amit meg akar tanulni, azt megtanulja. Ha ehhez szenvednie kell, akkor vállalja a szenvedést, bár tudja, hogy ő fogja azt a szerepet eljátszani. Ha létezik, olyan tanulási mód, olyan élethelyzet, hogy szenvedés nélkül is meg tudja tanulni, amit akar, akkor természetesen ezt fogja választani.
És így bizony kicsit más megvilágításba kerül az életünk. Minden szenvedésünk, minden "rossz", ami velünk történik annak bizony mi vagyunk az oka.
civilizált" nyugati ember hajthatatlanul hiszi, hogy a halál után nincs folytatás, ezért életmódja gátlástalan; mondván "Egyszer élünk!".
.
Mindent megtesznek saját önző vágyik kielégítésére, nem törődve környezetükkel, eltaposva a természet erdeit és vizeit, legyilkolva az állatokat, átgázolva embertársaik érzésvilágán, s vannak akik még az emberöléstől sem riadnak vissza, hogy tehetős vagyonhoz vagy pozícióhoz jussanak. Ezek az emberek csak önmagukra gondolnak, és gyermekeikbe is ezt nevelik bele, s vajon mi lesz akkor, ha már unokáiknak nem jut erdő ahol lelki megnyugvást találhatnak, csak szennyezett levegő. Esetleg a pénzhajhászás károsultjainak leszármazottai az unokának adják majd vissza elszenvedett sérelmeiket, mellyel viszályokat, ellenségeskedést, háborúkat szítanak. Ezek az emberek mit tennének akkor, amikor rádöbbennek, hogy tetteik következménye nem marad el, ők maguk is szenvedő alanyai lesznek?
Bizonyíték. Ez a szó rendkívül szubjektív, ugyanis vannak akik csak azt tekintik bizonyítéknak, amely közvetlenül bizonyítja a feltételezést, és vannak akik a közvetett bizonyítékot is hiteles bizonyítéknak tekintik. Ha bepillantunk a modern fizika, kémia és csillagászat legújabb kutatási területeire, azt tapasztaljuk, hogy nem egy hipotézist közvetve bizonyítanak, mivel a technika jelenlegi állásában még nem rendelkezünk olyan műszerekkel, melyek közvetlenül mérik a bizonyítni kívánt feltételezést. Ezért olyan módszerekhez folyamodnak, hogy több különböző mérési megfigyelésekből következtetik ki a tapasztalati tézist, mely mindaddig fennáll, amíg fel nem bukkan egy antitézis.
Úgy gondolom, hogy az újraszületés itt felsorolt közvetett bizonyítékai legalább ugyanilyen mértékben hitelesnek mondhatóak, mivel mindmáig nincs még közvetett bizonyíték sem arra, hogy nem létezik. A matematika használja az indirekt bizonyítást, ami azt jelenti, tételezzük fel az ellenkezőjét, s amennyiben az nem nyer bizonyítást, úgy az előző állítás az igaz.
Tegyük fel, hogy egyetlen földi életünk van csupán! Megszületünk, felnövünk, majd munkába állunk, hogy a munkáért fizetést kapjunk, aminek köszönhetően enni tudunk, s az így felvett energiát pedig ismét teendőink szorgalmas elvégzésére fordítjuk. Azért dolgozunk, hogy legyen mit ennünk, és eszünk, hogy tovább tudjunk dolgozni? Valóban pusztán ennek a mókuskeréknek a pörgetése lenne az ember élet küldetése? "Nem"- válaszoljuk - "Biztosan van valami értelme az életünknek..."; pl. még többet dolgozunk, hogy anyagi javakra tegyünk szert, lakás, kocsi ... stb, valamint családot alapítunk; megházasodunk, gyermekeket nemzünk, s büszkén mutogatjuk családi fényképeinket: "Ők életünk értelemi"
Rendkívüli szervezőképességgel intézzük munkahelyi és egyéb elfoglaltságainkat, bámulatos ügyességgel rendezzük családunk születésnapi, karácsonyi ... stb. ünnepeit, s ahogy sorra pipáljuk ki a noteszünkben napról-napra elintézett teendőinket, egyszer csak észrevesszük, milyen elképesztően gyorsan lapozzuk a naptárainkat előre. Rádöbbenünk, hogy rohan az idő és megöregszünk; s ezért még több elfoglaltságot szervezünk magunknak, hogy ne kelljen a halálra gondolni. A felfokozott stressz hatására megbetegszünk, s legvégül a mi nevünk mellé is egy csinos kis pipa kerül egy temetkezési vállalkozó noteszébe.
C.G. Jung neves pszichológus professzor szerint: "Az élet olyan betegség, amely biztos diagnózis szerint mindenkor halálla végződik."
A végső pillanatban mindent el kell hagynunk, még emberi kapcsolatainkat is. Mindent, amiről azt gondoltuk életünk célja; új kocsi, új mobil ...stb; mindent hogy minden ami célunk volt, egy pillanat alatt elveszítjük.
Miféle értelem diktálja ezt? Mi célból élünk, ha úgysem lehet semmi maradandóan a sajátunk?
Ha megvizsgáljuk egyes cselekedeteinket, könnyen beláthatjuk, hogy mindnek van valamilyen célja. Éppen legnagyobb cselekedetünknek, a létezésünknek ne lenne valami magasztos értelme? Úgy gondolom, az életünk értelme nem abban áll, hogy elérjük mindazt, amit halálunk pillanatában elveszítünk, hanem az örökkévalóság megtapasztalása a végső cél. De ha az élet nem tart örökké, akkor hol van a halhatatlanság, netán a halál után?
A halál utáni lét kérdéseivel a vallások, filozófiák foglalkoznak. Emberemlékezet óta minden közösség, társadalom felismerte, hogy az örökkévalóságban van a lényeg, s hogy életünk arra szolgál, hogy kiérdemeljük a halhatatlanságot. Ez a transzcendens meggyőződés - a vallás -, mely a megismerés határain túli, az értelemmel fel nem fogható világokat szimbólumokban, hiposztázisokban jeleníti meg. Minden vallás egyetért abban, hogy a halál után van valamilyen élet, és a halál utáni létezésünkbe csak egyetlen dolgot viszünk tovább, azt a spirituális szintünket, amelyet jelenlegi életünk során elértünk. Ez tehát életünk valódi célja, a lelki-szellemi tisztulás; így egyetlen kérdés marad csupán: mit szeretnénk elérni a halálunk után?
Minden vallás hirdeti a halál utáni életet, de vajon egy vagy több élet is van? A tradicionális vallást gyakorlók (hinduizmus, buddhizmus, kínai univerzizmus) meggyőződése a többszöri újraszületés (a Föld népességének 46%-a). De mi a helyzet a kinyilatkoztatott vallásoknál (keresztény, iszlám, zsidó) ?
A halál utáni örökkévaló mennyben és pokolban hisznek. Az utolsó ítéletkor bíráskodik felettünk a Leghatalmasabb Isten, eme egy éltünk alapján, hogy örök üdvözültségben a mennyben, vagy örök kárhozatban a pokolban lesz részünk. A pokol kapuján Dante _ az Isteni színjátékban -, a következőket olvassa: "Ki itt belépsz, hagyj fel minden reménnyel!". A pokolnak ez a statikus középkori nézete jól látszik egy 1741-ben elhangzott híres prédikációban, Bűnösök a haragvó Isten kezében:
"Mily szörnyű lenne akár csak egy pillanatra is elszenvedni a Mindenható Istennek ezt a lángoló tüzét és haragját; de azt nektek egy örökkévalóságig kell szenvednetek. Nem lesz vége e szörnyű szenvedésnek... Meglátjátok majd, hogy kimondhatatlan hosszúságú korszakokat kell eltöltenetek, milliószor millió évet, eme legyőzhetetlen, könyörtelen bosszú alatt roskadozva és gyötörtetve."
Röpke életünk talán egyetlen "kis bűnének" vétkével a poklok legsötétebb bugyraiban örök szenvedés martalékává válunk anélkül, hogy egyetlen imát mondhatnánk szabadulásunkért. Ez lenne az isteni igazságszolgáltatás? Vagy talán inkább démoni? Még egy hétköznapi szülő is több lehetőséget ad gyermekének, hogy életét jobbá tegye.
Ha csak egyetlen életünk van csupán, akkor hogyan lehetséges, hogy különböző testi és szellemi adottságokkal kell tudnunk bizonyítani, hogy érdemesek vagyunk a mennyországra? De ha adottságaink teljesen azonosak lennének is, az életkörülményeink akkor is különbözővé tennének. Más társadalmi réteghez tartozunk, és más családban születünk, művelődés és képzés tekintetében nem egyenlők az esélyeink. Vannak köztünk szegények és gazdagok, az egyiknek sikeres az élete a másiknak csupa szerencsétlenség. Sem a környezet vizsgálata, sem az örökléstan nem adnak kielégítő magyarázatot az egyéni különbségekre, még ha el is hisszük meghatározó szerepüket. Arra pedig végképp nem tudnak magyarázatot adni, hogy mindennek mi értelme?
Gondoltál-e már valaha is arra, hogy milyen elv alapján jut a lényeknek boldogság vagy szerencsétlenség, tehetség vagy korlátoltság? Véletlen? Oly könnyen kimondjuk ezt a szót, csak hogy ne kelljen tovább gondolkodni, mert valamire nem tudjuk, nem ismerjük a magyarázatot. A vak sorsról való elképzelés nem fér össze a mindenható Isten eszméjével. Ha pedig a gondviselés vezérli mindezt, akkor mi alapján dönti el az egyéni különbözőségeket? Gárdonyi Géza írta az Isten rabjai című művében; az emberek munkájában is van logika, éppen Istenében ne volna. Ha mindannyian Isten gyermekei vagyunk, akkor nem lehet ily kegyetlen cinizmussal teli akarata fölöttünk. A szerető Isten fogalma aligha fér össze a haragvó Isten gondolatával, különösen az újszövetség fényében, melynek számos szakasza Isten könyörületességéről beszél.
Ezekre a kérdésekre nem ad választ az egyszeri földi élet, hogy létezésünk csak a születéstől a halálig terjed. Egyetlen megoldás kínálkozik különbözőségünk és szenvedéseink okára, mégpedig a többszöri újraszületés elve.
A reinkarnáció és a karma tana egyszerre magyarázata és igazolása világunk nyomorúságára és örömteliségére. Istenben nincs helye a gonosznak, egyedül önmagunk vagyunk oka és felelőse sorsunkért. Keresztény környezetben nőttünk fel, amióta eszünket tudjuk azt gondoljuk csak ez az egy életünk van. Amiről évek vagy évtizedek óta nem hallottunk vagy nem láttuk, az még nem jelenti azt, hogy nem is létezik. Gondoljunk csak például Amerika "felfedezésére", és még rengeteg példát lehetne sorolni.
S amikor egyszerre csak fülünkbe jut a többszöri újraszületés lehetséges volta, akkor kézzelfogható bizonyítékokat követelünk. A többszöri újraszületés elfogadásának akadálya nem a "konkrét bizonyíték" hiánya, hanem korlátozott életszemléletünk, és a tagadáshoz való ragaszkodás. Legszembetűnőbb példa rá a kisgyermek "dackorszaka"

- Szereted a krumplifőzeléket? - Hiszel a reinkarnációban?
- Nem.- Nem.
- Kóstoltad már? - Meggyőződtél róla hogy nincs?
- Nem, de tudom, hogy az rossz ízű. - Nem, de tudom, hogy nincs.
 -MAITRA-

Angyalokról


Az Angyal szó a görög „Angelos” szóból ered. Jelentése: „hírvivő”. Ebből következően az Angyalok Isten hírvivői.  Az Angyalok spirituális lények, akik Istent szolgálják. Ők gyönyörűek, fényesek, megbízhatóak, erőteljesek és hatalmasak. Az Angyalok semelyik valláshoz nem tartoznak, illetve mindegyikhez. Ők sohasem kritizálnak és ítélkeznek, bármilyen hibát követünk is el. Az Angyalok védenek, vezetnek és gyógyítanak minket, hogy beteljesíthessünk békében a küldetésünket itt Földön. Mindenkinek van egy születési angyala, aki a születésétől fogva mellette van egész életén keresztül. Ezen kívül vannak őrangyalok is mellettünk. Általában kettő őrangyal van melletünk .
 

Nem mindenki érzékeli vagy látja az Angyalokat, és még kevesebben vagyunk akik, követjük is útmutatásukat. 
Amíg az igaz, hogy a fájdalmakon keresztül növekedhetünk spirituálisan, az is igaz, hogy viszont gyorsabban fejlődhetünk a békében. A saját békés fejlődésünk által, másokat is inspirálhatunk, arra, hogy békében is fejlődhetünk. Az Angyalok boldogak, ha segíthetnek nekünk, bármilyen apró vagy nagy dologban is. Nem tudod őket zavarni vagy túlterhelni, mert ők multidimenzionális lények, egyszerre tudnak több helyen is és időben is megjelenni. A legfontosabb dolog számukra, hogy segíthessenek nekünk és békét hozzanak. Csak kérni kell őket!
Arkangyalok:Ők a Fényt hozó Angyalok. Ők vezetik és irányítják az Angyalok seregét. Az Arkangyalok még hatalmasabbak és erőteljesebbek az Angyaloknál. Nekik sincsen nemük. De képviselnek férfi vagy női energiákat.
4 Fő Arkangyal:  Mihály Arkangyal, Gabriel Arkangyal, Rafael Arkangyal, Uriel Arkangyal
További Arkangyalok:Ariel, Azrael, Chamuel, Gabriel, Haniel, 
Jeremiel, Jophiel, Metatron,Michael, Raquel, Raphael, Raziel, 
Sandalphon, Uriel,Zadkiel.
 ANGYALISZFÉRÁK:ELSŐ:SZERÁFOK,KERUBOK,TRÓNUSOK, MÁSODIK:URASÁGOK,ERŐSSÉGEK,FŐHATÓSÁGOK,
HARNADIK:FEJEDELEMSÉGEK,ARKANGYALOK,ANGYALOK
                                                              ImaŐrangyalunkhoz
Őrangyalom szívből kérlek,
Légy vezérem, amíg élek.
Ments meg engem bűntől, bajtól,
Ne hagyj el a halálomkor.
Mindig jóra figyelmeztess,
Úgy vezess a Jó Istenhez!
                                       
 Szellemi vezetők-felemelkedett mesterek


Szellemi vezetőink-felemelkedett mestereink:Jézus,Buddha, Mózes,stb...Ők a nagy spirituális vezetők, és gyógyítók, akik segítenek minket a spirituális világból, őket nevezzük Felemelkedett Mestereknek.Ők is segítenek vallástól függetlenül, ha hívjuk őket. szellemi vezetöink még totemállataink is:A védő állat egy állat/élőlény spirituális vezető, aki egy bizonyos állati fajt képvisel, és nem olyan, aki a te saját állatod volt. Nagyon sok kultúrában elismerik a védőállatokat, mint spirituális vezetőket. Ezek általában exotikusvadállatok, pl. farkas, tigris,medve, oroszlán, bagoly stb…védő vagy totemállat: spirituális vezető, aki egy bizonyos állati fajt képvisel. Már az ősi kultúrákban világszerte hittek a totemállatok spirituális erejében, és abban, hogy segítették, védelmezték, gyógyították  az embereket a mindennapi életben is.Miután az ókoriak felfedezték, hogy a látható dolgok pusztán a láthatatlan erők szimbólumai, az isteni hatalmat a természet alsóbb jelenségein keresztül imádták. … A régi bölcsek azélő világ tanulmányozása során arra a felismerésre jutottak, hogy isten fő alkotásának, az élő és élettelen természetnek a megismerése révén ragadható meg a legtökéletesebben. Minden létező az Ős-Egy hatalmából vagy szelleméből testesít meg egy darabot.természettotemek tanulmányozása nagyon fontos annak megértéséhez, hogy a spiritualitás hogyan jelenik meg mindennapi életünkben. Totemmé léphet elő bármely természeti tárgy, növény vagy állat, amelynek fizikai valójához és energiájához egész életünkön át erős kötődést érzünk.állatok és egyéb természeti totemformák segítségével az ember önmagáról és a nem látható világról szerezhet ismeretet. Nem szükséges hinni abban, hogy ezek az állatalakok és totemek intelligens lények, mindenesetre a hátterükbenarchetipikus erők állnak, és ezek irányítják a természet minden megnyilvánulását.Amikor figyelmet szentelünk a természettotemnek, és elismeréssel adózunk neki, valójában a mögötte rejlő erők előtt hajtunk fejet. Kapcsolatba lépünk ezekkelaz erőkkel, és alkalmazkodunk hozzájuk. Segítségükkel világosabban megérthetjük saját életviszonyainkat. Részesedhetünk hatalmukból, vagyis a „varázserejükből”. Atermészettotemekben az ember lényegében az életét átható felsőbb energiákat tárgyiasítja szimbolikus formában. Különösen igaz ez az állattotemekre.Az állat a spirituális világból származó erő szimbólumává lesz, s ez a tárgyiasult szimbóluméletközelbe hozza az ember számára a természetfeletti birodalmát. Totemállatunk viselkedése és tulajdonságai sokat elárulnak saját belső erőinkről és képességeinkről. Ha alaposan megismerjük totemünket és megtanulunkazonosulni vele, bármikor képesek leszünk annakarchetipikus energiáját megidézni.MI IS AZ A FELEMELKEDÉS?


A Föld és mi Emberek egy olyan kivételes átalakuláson megyünk keresztül, amelyre még sem a bolygó, sem pedig az emberek történelmében soha nem volt példa. Rendkívüli élet ez ma a földi ember számára, megismerni a teremtés folyamatait, saját teremtő nagyságunkat, az Univerzum általunk eddig ismeretlen erőivel összefogva megélni megküzdeni ezt a hallatlanul izgalmas felemelő feladatot.
A Felemelkedés tulajdonképpen egy kvantumugrás, mind a Föld, mind pedig az emberek számára.
Már az eredendő Terv is az volt, hogy a bolygónk egy Fényváros legyen, egy kozmikus információs központ, és biológiai könyvtár. A Felemelkedés során egy nagyon mély szellemi érés által, most megvalósulhat ez a Terv, velünk, általunk.
Így a Felemelkedés folyamata, nem "belügy" hanem az egész Univerzumot érintő változás, melyet nemcsak szellemi, hanem fizikai folyamatok is kísérnek a Galaxisban éppen úgy, ahogy bennünk, emberekben ill. szeretett Földünkön.

Itt és most, arról szeretnék néhány szót szólni, hogy nekünk embereknek mit kell tennünk ebben a folyamatban, egyáltalán hogyan lehetünk méltó részesei a Felemelkedésnek.

A folyamat lényege a szellemi érés, fejlődés, és mint minden fejlődést ezt is meg kell, hogy előzzön egy tisztulás, és ez is igaz a bolygóra éppen úgy, ahogy ránk, emberekre is. Nem is lehet ezeket a folyamatokat szétválasztani.
És ahogy Gaia leveti magáról mindazt, ami visszatartja a Felemelkedésben, mindazt, ami elmérgezte a testét, ugyan úgy meg kell ezt tenni nekünk embereknek is.
A kollektív és egyéni tudattalanból, lelkünk legmélyebb szakadékából kell felszínre hoznunk sok olyan dolgot, melyek nagyon hosszú ideig rejtőzködtek. Szükséges mindez azért, hogy meggyógyuljanak, átalakuljanak, megtisztuljanak, hogy ne legyünk a tudattalan erők áldozatai.

".az emberi alapállás.a tudás, hogy valaki, bárki, a sötétségből világosságot teremtsen, a gyűlöletből szeretetet, a bőszültségből áldozatot, a görcsből oldottságot, az elrejtőzésből megnyilatkozást."
/Hamvas Béla /

Korunk valódi történései bennünk zajlanak, ezért nagyon fontos, hogy belülre figyeljünk. Tudom, hogy nem könnyű, hisz az ellenerők aktívan működnek, hogy eltereljék a figyelmet saját magunkról, a valódi történésekről. Teszik ezt fizikai szinten, például mesterségesen fenntartott válsághelyzetekkel, amit a média igyekszik még jobban elferdíteni és felnagyítani. Hamis értékrendekkel, melyekkel a reklámok manipulálnak, de a szellemi erők közül sem mindegyik szolgálja a Felemelkedést.

A legnagyobb béklyó az emberiségen azonban, az a mesterségesen fenntartott félelem, amely nagyon mélyen befészkelte magát minden sejtünkbe, a lelkünk legmélyére.
Nem merünk a saját értékrendünk szerint élni, a legrosszabb, ha ki sem alakítjuk ezt az értékrendet, mert csak az számít, amit elvárnak tőlünk, meg akarunk felelni, mert ki vagyunk éhezve a szeretetre és - tévesen - azt hisszük, ha "megfelelünk" akkor szeretni fognak. Így nem lehet élni, mert megbetegszünk, elsorvadunk és ez pedig, egyszerűen méltatlan az Ember nevű csodához.

A nők keresik kifosztott nőiségüket, a férfiak összetört férfiasságukat, még mindig meg akarnak felelni egy általánosan elvárt képnek, de pont azért a kétségbeesés, mert a régi értékrend, a régi minta hitelét vesztette, nem működik. És itt is belőlünk indul a gyógyulás. 
kell találnunk a bennünk élő férfit és nőt, mindenkinek meg kell találni, hogy számára, az ő adottságaival mit jelent nőnek, vagy férfinak lenni. Mindegy mire tanítottak eddig, "hogyan illik". Keresd meg a saját kérdéseidre a saját válaszaid, ne a dogmák irányítsanak, még ha több ezer évesek is. Félelmetes? Igen. Felelősséggel teli? Igen!
Soha ne felejts el, hogy egy új korszak új embere vagy, és születésed nehéz folyamat.

El kell engednünk a félelmet, bűntudatot, a kishitűséget, a haragot, azokat a játszmákat, amelyeket idáig játszottunk, mert innentől csak nyíltan, őszintén, szívünket kitárva fordulhatunk a világ és egymás felé.
Igen, ez nem veszélytelen, sebezhetőbbé tesz, de pont ebben a sebezhetőségben rejlik az erőnk is, mert ezáltal bontjuk le a szívünket beburkoló korlátot. Mélyebben és többet érzünk, mint valaha, de ha elengedjük az érzelmi torzulásainkat, éppen ez segít majd, hogy jobban megtartsuk az egyensúlyt a legnagyobb érzelmi viharokban is.

Azért született meg a Fénytemplom - Szellemi műhely, hogy ebben a folyamatban minden rendelkezésünkre álló eszközzel segítsük, támogassuk a Felemelkedés útját választó Fénytestvéreinket.

Szeresd önmagad, azt a csodálatos létezőt, aki vagy. Tégy meg mindent önmagadért, és ne feledd, hogy minden cselekedeted, érzésed, gondolatod hatással van a többi emberre, és az egész Univerzumra.
A Felemelkedést kísérő lehetséges fizikai, lelki tünetek. Vissza a tartalomjegyzékhez...

1987-ben indult az a folyamat, amelyet ma legtöbbször Felemelkedésként emlegetünk.
Mind a Földünk, mind pedig a rajta élők, vagyis mi emberek számára különleges korszak, különleges feladata köszöntött ránk.
Elérkezett az idő, hogy felébredjünk sok évezredes Csipkerózsika-álmunkból, és azzá a teremtő létezővé váljunk, akik mindig is voltunk.
Fel kell szabadítanunk elnyomott, száműzött lélekrészeinket, integrálnunk kell testesüléseken át sérült sorsainkat, elfogadni a létezésből száműzött, számunkra nem tetsző részeinket.
Nehéz és nemes feladat megismerni saját Igazi Önvalónkat, és megengedni magunknak, hogy bepillantsunk a létezés misztériumába.
Az út bizony hepehupás, rögökkel tarkított, talán olykor nem is veszélytelen de megérettünk rá, hogy feléledjen bennünk minden ősi tudás, hogy meghalljuk a régi korok üzenetét, hogy érezzük csillagvilágok érintését, melyekből valaha, mi magunk is kiszakadtunk, önként vállalva az utazást, tapasztalást. És úgy gondolom, hogy eljött az ideje az "összegzésnek". A Felemelkedés folyamatában a megváltozott energiákhoz nem csak lelkileg, hanem testileg is alkalmazkodnunk kell, ami gyakran okoz fizikai rosszulléteket. Igen gyakori a szédülés, hányinger, általános gyengeség érzése, a depresszív, ill. apatikus hangulati időszakok, a tisztulással járó tünet együttesek, gyulladásos folyamatok, fejfájások.
Egyénenként változó, ahogyan a felfokozott energiákra reagálunk, de bármilyen fizikai tünet legyen is, nagyon fontos, hogy figyeljünk a táplálkozásra, a megfelelő folyadékbevitelre, és nagyon lényeges a rendszeres - lehetőleg szabadban történő - mozgás!
Jó lenne annyi időt tölteni a szabadban - erdőn, hegyen víz mellett, amennyit csak tudunk. A Földünk energiái segítenek ezekben a folyamatokban, mint, ahogy mi is segítjük Földanyát a saját tisztulásunk által.

Sokan érezhetik közülünk, hogy érzékei sokkal finomabban működnek, felerősödtek a megérzései, szokatlan gondolatok, képek törnek be a mindennapjaiba. Hajlamosak vagyunk félelemmel reagálni, felerősödhetnek a szorongások, a neurotikus, vagy a pszichotikus határát súroló tünetek. Engedjétek magatoknak megélni ezeket a folyamatokat, még ha néha nehezek, ijesztőek is lehetnek. Kérjetek segítséget, ha szükségét érzitek, és lehetőleg kerüljétek a gyógyszeres terápiákat. Nem állítom, hogy kivételes esetekben átmenetileg nem lehet szükség olykor a gyógyszeres támogatásra, de hiszem, hogy megfelelő terapeuta, és a kliens kellő nyitottsága mellett ez elkerülhető.
Oda kell figyelni a test jelzéseire, megérteni az üzeneteit és megtenni mindent önmagunkért.
Előtérbe kerülnek a lélek feldolgozatlan sérülései, a megbocsátás, a múlt mintáinak az elengedése, hogy a személyiség minél előbb képes legyen újra strukturálódni.
Elengedhetetlenül fontos az egyén hozzáállása! Akarni kell az elengedést, kinyilatkoztatni a hajlandóságunkat a folyamat megélése iránt. Ez ugyanis egyedül a mi kezünkben van.
Elmúlt azaz idő, amikor azt mondhattam, hogy "minden úgy van, ahogy lenni kell!"
Az új korszak új emberének tudatosan kell választania, felelősséggel élnie szabad akaratát. A mondat ezentúl így kell, hogy hangozzon: "Amit megtapasztalok, azt én teremtettem, az vagyok, ami körülvesz, a környezetem engem tükröz."

Szeretettel és Fénnyel! 
Szellemvilág-dímenziókFöldünk mint tudjuk a harmadik dimenzióban létezik. Univerzumunk több dimenzióból épül fel. negyedik dimenziótól felfelé már magasan rezgő létezés van. Itt kezdődnek  az angyali és fénybirodalmak. Itten már a magas tudatosságban élők léteznek, akik már gondolati síkon megtudnak teremteni mindent. Bár mivel tudatos a létezésük egyértelmű hogy csak is pozitív a gondolkozásuk,teremtésük. Ezekbe a dimenziókban már egyértelműen Isteni energiák vannak jelen. Nem úgy mint a itt a harmadik dimenzióban, mert itt negatív energiák is szép számmal vannak. Amiket nem lehet Isteni energiáknak nevezni.Minden dimenzió szint jelen van világunkban itt és most és ezek egymással kapcsolatban vannak. A kulcsszó itt a hullámhossz. A hullámhossz a kulcs az egész univerzumhoz.


MINDEN SZELLEM, A VILÁGEGYETEM MENTÁ"A törvények ismerete azt a békés helyzetet biztosítja számunkra, hogy ne legyünk ellenük, pontosabban önmagunk ellen, másrészt pedig az aki nem ismer egy törvényt automatikusan konfliktusba kerül vele, s ezért felelősségre vonható függetlenül attól, hogy milyen társadalmi kategóriához tartozik. Vajon mondhatunk ilyent? Látszólag nem de a valóság a tettek feleleteként elrontja a jó közérzetünket. Sokan először fognak a Kybalionról hallanani még akkor is ha egy halvány benyomásuk lehet a dekalógus által vagy a tíz parancsolat által, mások ugyeneztszót a Kabbala által érzékelik, de mindezek a sokféleség formái, a játékszerek játékai közé tartoznak, s számunkra semmi jelentőségük nincs, legalábbis ebben a helyzetben amelyben vagyunk.Nem marad más minthogy meditációban, azok akik többet szeretnének tudni az egység sokféleségéről megtudhassák. Ugyanígy más formáktól is meg kell szabaduljunk, mint amilyen az eredetük, ki adta őket és honnan származnak. Itt nem a társadalmi törvényekre hivatkozunk, amelyek jobbak a semminé"A Törvény létezik.
Egy más megközelítésben a szó és a törvény ugyanazt jelentik, akárcsak a szó vagy Isten is azonosak, s így szubtilis társításokat végezhetünk de nem spekulációkat.
Ezt az egységet több lépcsőfok segítségével érzékeljük, az első ezek közül a triáda lenne, amelyet az 
Aty-Fiú-Szellem, formában is ismerünk, de még ezen a szintem is nagyon sokan nem értik, hogy mit akarnak jelenteni, s hogyan használhatnák. Éppen ezért még létezik egy lépcsőfok melynek segítségével meghatározhatjuk és megismerhetjük önmagunkat s ez több változat formájában ismert smaragd táblákhétágú csillárvagy a Kybalion Törvények, lehet, hogy még mások is vannak... De érdekes, hogy ez a szint érzékelhető már de nem ismert, pedig szükségünk lenne rá mindenben és mindenho"…még csak egy elmosódott kép marad a tíz parancsolatból is de ezeket is átalakították, megcsíszolták, cenzurázták úgy hogy teljesen elszédülsz tőlük S ha még ennél a lépcsőfoknál sem vagyunk tudatában saját helyzetünknek, akkor még létezik egy amely ismertebb de formalizálódott és kereskedelmi termék lett belőle a különféle iskolák és talpraesettek hatása miatt, az Asztrológiáról van szó a 12 elemmel- 12 öreg a trónusok termében, ahol János felfedezi az "élet könyvét" - amely alapot nyújt ahhoz, hogy a világegyetem valóságáról egy képet alkothassunk. Gyakorlatilag az út fordított, onnan kell elindulnunk ahonnan tudunk, hogy elérjünk oda ahova kel"Ennekhét Törvénynek a megismerése nem lehetséges kutatással, olvasással vagy memorizálással, ez egy tudatosítási aktus amely a megfelelő válaszban nyilvánul meg legyen meg a Te akaratod Atyám vagy fordítva alegyen meg a te akaratod által.""Tudatosítással egyTörvény életképessé, dinamikussáválik, másképp latens állapotban marad addig míg az inkarnációk sorozata létrehoz számunkra egy olyan tapasztalatot amely segítségével felkészülunk. Ez egy vonatkozás de következik az egészség amely a legérzékenyebb pont jelenleg, mivel egyszerűen visszautasítjuk az utolsó esélyhez való jogunkat, amelynek a nevebeismerés. Megemlítjük, hogy minden Tanító azt mondja: és aki beismeri annak a Mennyei Atya megbocsájt - s főképp mindezt ismerjük Jézus tanításaiból…""Az Isten nem nagy vagy kicsi, keskeny vagy széles, erős vagy gyenge, ő csak VAN. Meg kell barátkozzunk ezzel a mentállal amelynek nincs szüksége jelzőkre, igazolásokra, formákra, szentimentalizmusra, véleményekre, állapotokra, a tettek által kétségbe vont elfogadásra, egyszerű és mondhatjuk."A hitről sokat beszéltünk már s mégis a hit az a pillanat amikor a mentál képes minden jelző, forma, érzés, érdek vagy más célok alól felszabadulva dolgozni... Mindezeket az egoizmus, a gőg, a tudatlanság határozza meg s mindezek egyhelyen a hit hiányához vezetnek ahonnan a megismerés hiánya származik amely azonos a tudatlansággal. "
.
A valóság amelyben élünk kizárólag hullámhosszak, rezgések által lett teremtve. A hullámhossza a mi harmadik dimenziós világunknak 7.23 cm. Ez az átlagos hossza minden objektumnak ebben a dimenzióban. Ennyi az ÁTLAGOS!! távolság a szemeik között, a kéz szélessége, az orr hegye és az állunk közti távolság. Továbbá energetikai pontok távolsága is ennyi. Minden egyes dimenzió között üresség van, minden szint új realitás, számuk végtelen legalább is számunkra.
A dimenziók el vannak választva egymástól a hullámhosszak által. Hasonlít ez a zenei skálára. Minden hang a skálán másképpen hangzik mivel különböző a hullámhossza. Hasonló mint amikor a TV-n csatornát vált az ember, ekkor mindig egy másik hullámhosszra hangolunk.
Minden dimenzió a többitől el van választva 90 fok elfordulással. Ha meg tudod változtatni a hullámhosszt és ezzel egyben 90 fok fordulatot teszel láthatatlanná válsz a korábbi dimenzióban tartózkodó számára.
Hogyan vannak egymástól 90 fok-kal elválasztva a dimenziók? Mi nem egyes dimenzió szint más hullámhossznak felel meg +90 fok elfordulás. Ha valaha láttál UFO-t és amely tényleg egy repülő csészealj volt akkor láthattad esetleg ahogyan halad az égen majd egy 90 fokos fordulat után eltűnik. Ezen járművek nem olyanok mint egy repülő, vagy egy autó beülünk és már indulunk valahová. Az UFO-ban "utazók" tudatosságuk által össze vannak kapcsolva járművükkel és amikor egy másik hullámhosszra / dimenzióra / hangolódnak és tudatosságuk által létrehozzák a 90 fok elfordulást akkor egy másik dimenzióba kerülnek járművükkel együtt.
El fogsz tűnni ebből a világból és megjelensz abban a dimenzióban amelyre hangolódtál. A kép amelyet látni fogsz szintén az adott világnak megfelelő lesz amelyre hangolódtál. Ez a bolygó sok különböző világot foglal magában. Ezek mind jelen vannak itt és most de a mi tudatosságunk, érzékelésünk arra a hullámhosszra van hangolódva amelyet mindenki egyaránt lát. Ugyanakkor a szó szerint létezünk minden dimenzió szinten és ennek megfelelően tapasztalásain minden szinten különbözőek.
A kulcs megérteni azt hogy hogyan lehet egyik dimenzióból a másikba jutni egy bizonyos formának a csillag tetraédernek bizonyos elhelyezésével lehet. Amely alapja egy csodálatos entitásnak amelyet Merkabának neveznek.
Az következőkben néhány dimenzió szemlélettel ismerkedhetsz meg, a földre, a világegyetemre, a teremtett világra érvényesek a maguk módján.
A psichotronika szemlélete szerint:
Dimenziószintek egy másik nézet szerint:
10.... Jahve, Brahman, van, Ő
9.......Szellem erő, anyagteremtő, fenntartó, pusztító
8.......24 vén szintje
7.......Hatalmasságok, Erők, Fényességek
6.......Hatalmak, Uralmak, Karma urai, Világkormányzók
5.......Szeráfok, Kerubok, Őrzőangyalok
4.......Spirituál-éteri, erő, anyag /Nincs idő/
3.......Anyagi létezés világa hosszúság, szélesség, magasság /Anyag, idő létezik/
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A föld eredetileg hatodik dimenziós bolygó volt. Mivel a dráma itt kezdődött el a bolygó visszaesett a harmadik dimenzióba és az emberek megragadtak itt amint a karma törvénye érvényesült. A hatodik dimenzió a Krisztus-i dimenzió és egyben szent geometria is egyben. Földűnk a szent geometrián keresztül lett teremtve amely a természetben egy hat oldalú objektumként ismeretes mint a hópehely vagy a kristály. A kristály benne a Krisztus-i Fehér Fénnyel egy szilárd forma. Isten szintén fényt és hangot használt a teremtéshez.
Azok akik a harmadik dimezióban élnek könnyedén elérhetik az ötödik dimenziót amelyek gondolataink és mentális síknak nevezzük. Most amikor keresztül megyünk a negyedik dimenzión a érzelmeken könnyedén elérhetünk a hatodik dimenzióba a Krisztusi tudat dimenziójába.
A felemelkedés folyamata az amint emelkedik tudatosságunk és így felsőbb énünk leereszkedik és belép testünkbe. Ekkor tökéletes létezés leszünk és képesek leszünk elérni minden valóságot. Jézus megvalósította ezt amikor megvalósította a Krisztus-i tudatosságot. Jelenlegi új korunkban mindannyian Krisztus-okká lehetünk amint képesek leszünk tanítani a magasabb valóságokat. Ez lehetséges most azoknak akik kinyitják szívüket a Krisztus-i energiák számára. Ez az amint a hat csúcsú Dávid csillag képvisel, a szellem anyagba olvadását. A lefelé mutató háromszög a szellem a felfelé mutató az anyag. Amikor a kettő találkozik tökéletes létezések leszünk. A hetedik dimenziós szellem leereszkedik az anyagba, a pont a Dávid csillagon belül.
A nyolcadik dimenzió ahol a galaktikus tanács tartózkodik. Ők azok akik döntéseket hoznak hogyan üzemeljen galaxisunk. Járműveik láthatatlanok számunkra mert ők nagyon magas freqvencián rezonálnak. Amint ők lecsökkentik frekvenciájukat mi képesek vagyunk látni őket. Ha mi felemeljük freqvenciánkat magasabb szintre akkor képesek leszünk sétálni, beszélni velük a mesterekkel.
A hetedik dimenziós szellem leereszkedik a hatodik dimenzióba és körülöleli a Krisztus-i energiát. Ezután leereszkedik az ötödik dimenzióba a gondolatok dimenziójába. Ezután a negyedik dimenzióba megy tovább az érzelmek dimenziójába. Ezután megvalósul a harmadik, fizikai dimenzióban. Ez az amiért először minden az asztrál síkon történik meg először és ez az ahogyan mi gondolatainkkal teremtünk. Először szellemed /lelked, gondolataid, érzelmeidnek kell meggyógyulni hogy meggyógyulj a harmadik dimenzióban.
Egy út, hogy meggyógyítsd magad régebbi érzelmi törésből jelen és múlt életekben egyaránt. Képzeld el magad egy háromszögben amely egy körön belül van és kérd segítőidet, felsőbb énedet hogy szabadítsák fel ezeket a negatív energia mintákat. Ezután képzelj el egy fehér Krisztus-i fénnyel töltött buborékban. Hívd ide felsőbb éned, intuíciód, tudatalattidat a buborékba, képzeld el őket a háromszögben /hármasságban/. Ezután használd tudatod hogy létrehozd azt a valóságot amelyben élni szeretnél. Ezután kérd felsőbb éned, intuíciód, tudatalattid hogy ezen valóságba tegyék át tudatosságod. Köszönd meg segítségüket. Fontos hogy létrehozz egy szent helyet ahová visszavonulhatsz minden nap. Legyen ez a hely a tudatodban, otthonodban vagy a szobádban.
Tedd ezt a helyet békéssé szeretettel teljessé amennyire csak lehet. Ez lesz a menedékhelyed amikor az élet túlzottan nyugtalan lesz. Ez a titka hogy kiegyensúlyozott maradj akkor amikor a Föld keresztül megy saját születési folyamatán.
Amikor létrehozom szent helyem amint elképzelem magam a Krisztus-i fehér fény buborékjában megtöltöm ezt a buborékot a szeretet rózsaszín fényével. Ezután látom amint ez a rózsaszín fény minden egyes sejtemen keresztül áramlik. Mivel mindannyian különbözőek vagyunk hozd létre magadnak az a teret amelyben legjobban érzed magad. Sétálhatsz fényében és szeretetében Istennek.Karma mint bumeráng


A "tökéletes bumeráng" egy nagyon kifejező elnevezése annak az univerzális törvénynek, amit karma törvény néven ismerünk..Mielőtt bárki is tévedésbe esne, elárulom, hogy a következő sorokban nem a bumerángról lesz szó. A "tökéletes bumeráng" egy nagyon kifejező elnevezése annak az univerzális törvénynek, amit karma törvény néven ismerünk és amely szerint minden tevékenység, akár szándék, gondolat, érzelem vagy cselekedet szinten nyilvánul meg, a következményeken túl, amelyeket előidéz, visszahat arra, aki a tettet elkövette.
A visszahatás megfelel az elindító tevékenység motivációjának.
Vagyis, ha például valamit rossz szándékkal teszünk, azt hiába öltöztetjük a jótékonykodás köntösébe, mindenképpen rosszként fog reánk visszahatni. A tökéletes bumeráng elnevezés azért nagyon kifejező, mert akár a bumeráng, a tevékenység is a motivációja révén, eleve magába foglalja a visszatérés tényét. Tehát természete a visszatérés, és nem szükséges hogy valaki vagy valami visszaküldje azt, mint büntetést vagy jutalmat. Egyébként a karma kifejezés is egyszerűen csak tettet vagy cselekedetet jelent.
Mivel a létfolyamat mozgás által áll elő, a mozgás pedig egyben tevékenység is, az következik hogy a karma törvénye érvényes mindenre és mindenkire. Azt, hogy ezt a nagy jelentőségű törvényt szerte a világon felismerték mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy erre utaló bölcs mondások és példatörténetek mindenfele fellelhetők. "Ki mint vet, úgy arat", "Aki másnak vermet ás, maga esik bele", "Mindenki saját sorsának kovácsa" - hogy csak pár bölcs mondást említsek. A példatörténetek közül kiemelném a "Visszhang történetét", amely egy ifjúról szól, akinek a haza vezető útja egy erdőn vitt keresztül. Az erdő mentén elterülő hegy egyik magas sziklafala visszhangként küldött vissza minden zajt, ami az erdőben keletkezett.
Az ifjú a visszhangról nem tudott, ezért amikor a száraz faleveleken lépkedett, a fák közül jövő zaj megrémítette. Megállt és hallgatózott. Csend lett, ezért újra elindult. Ekkor ismét léptek zaját hallotta kiszűrődni a fák közül, ezért sietni kezdett, de mindhiába, mert az őt követő léptek zaja is gyorsult. Megállt és a zaj irányába fordult.
- Ki vagy? - kérdezte.
- Ki vagy? - kérdezte vissza az ismeretlen.
- Lépj elő! - kiáltotta dühösen az ifjú.
- Lépj elő! - förmedt vissza egy hang.
- Te gyáva! - folytatta a legény.
- Te gyáva! - jött a válasz.
Ekkorra már az ifjú tele volt félelemmel és gyűlölettel. Reszketve üvöltötte:
- Gyűlöllek és meg foglak ölni!
- Gyűlöllek és meg foglak ölni! - üvöltötte vissza az ismeretlen.
A végletekig megrémülve, barátunk futásnak eredt és hazáig meg sem állt. Otthon elmesélte édesanyjának, hogy mi történt vele. Az elmosolyodott, és így szólt:
Menj vissza fiam és tégy úgy, ahogy én mondom neked!
Az ifjú meghallgatta a tanácsokat és visszatért az erdőbe. Odaérve bekiabált a fák közé:
- Én a barátod vagyok!
- Én a barátod vagyok! - válaszolta a hang.
- ÉN SZERETLEK! - folytatta barátunk.
- ÉN SZERETLEK! - jött a válasz.
Miként ebből a történetből is kitűnik, az, hogy sérelmeink és szenvedéseink okai a külvilágban vannak, minden esetben csak látszat. Az igazi okok bennünk, a tulajdonságainkban vannak, és ha azt akarjuk, hogy sorsunk és a külvilág viszonya hozzánk megváltozzanak, akkor nekünk magunknak kell megváltoznunk. A történet azt is elárulja, hogy a változás kulcsa a mindent átfogó, érdektelen szeretet. A kulcs megvan, de hogy alkalmazzuk azt, vagy nem, az már rajtunk múlik.Buddha tanítás és meditáció


Eredeti nevén Gautama Sziddhartha észak-indiai uralkodócsaládban, palotában nevelkedett, jómódban, fényűző gazdagság közepette. Egyszer, fiatal felnőtt korában apja tilalma ellenére elcsavargott a palotából, és találkozott az öregséggel, a betegséggel, a halállal - olyan dolgokkal, amelyeket senki nem kerülhet el. Ráébredt a valóságra, elhatározta, hogy életét a szenvedések enyhítésére áldozza, s megpróbálja megérteni, mi a szenvedés célja. Lemondott a hercegi rangjáról, vagyonáról, és elhagyta a palotát.
Eleinte azt hitte, szélsőséges önmegtartoztatással érheti el a tökéletes megvilágosodás állapotát, ráébredt azonban, hogy az aszketikus életmód nem viszi közelebb a megvilágosodáshoz. Ekkor felhagyott az önsanyargatással, és egy bódhifa tövéhez telepedett, s megfogadta, hogy onnan egy tapodtat sem mozdul, amíg nem éri el a teljes megvilágosodást. Egy teljes telihold ideje alatt folyamatosan mély légzéssel vette a levegőt, és kiűzte testéből a fizikai éhségérzetet, valamint a félelmetes gondolatokat. Miután sikeresen úrrá lett az, alacsony szintű energiákon, elkezdte felidézni magában elmúlt életeit. Sikerült megértenie a létezés örök érvényű voltát, az élet folyamatosságát, s megértette, miként lehetne úrrá minden ember a boldogtalanságon, a fájdalmon, sőt magán a halálon is. Mire harmincöt évesen felkelt a fa alól, élő Buddha vált belőle.
Gautama Buddha a buddhizmus megalapítója. Minket is megtaníthat arra, hogyan szabaduljunk meg kötöttségeinktől, ragaszkodásainktól, az ezekkel járó fájdalomtól, hogy azután belső békénk és nyugalmunk biztonságából tekinthessünk a világra, ahogy azt a buddhisták is teszik.
Miben segíthet?
- az egyensúly és a mérték megtalálása minden dologban
- szellemi fejlődés, megértés
- a valódi öröm
- a világ és a belső béke megélése

Fohász

Ülj le egy nyugodt helyre, maradj csöndben, hogy meghalld saját lélegzetedet. Figyeld, miként lassul a légzésed, miközben hallgatod. Halld meg és érzékeld, amint szívverésed apránként felveszi légzésed ritmusát.
Képzeld el, hogy lényed legbelső zugában egy mágikus ajtó van, amelyet a szépség jelképei és bűvös erejű kristályai díszítenek. Tiszta szívedből kívánd, hogy összeköttetésbe kerülhess Buddhával. Tárd szélesre az ajtót, és nyiss be hozzá, hisz nálad is lakik. Tartsd a nyugodt és mély légzést, és élvezd a találkozást szeretett Buddháddal. Töltsd fel szívedet Buddha elbűvölő kedvességével, szelíd erejével és bizonyosságával. Érezd azt a hallatlan biztonságot és vigasztalást, amit a jelenlétének köszönhetsz. Kérdezz tőle bármit, igyekezz a szíveddel és a testeddel felfogni, érzékelni válaszának értelmét, amely sugallatszerű gondolatok alakját is öltheti. Buddha szavai felnyitják az ember szemét a mindannyiunkat érintő, végső igazságokra. A beszélgetés végén köszönd meg, hogy eljött hozzád, és segített tisztázni egyet s mást. Emlékezés előző életekre


Test, a lélek és a szellem szerepe az emlékezésben. kérdésekkel gyakran találkozhatunk, megközelítésük pedig annyiféle, mint ahány ember próbálja elmagyarázni.  Emlékezés fogalma tudatosan akkor lép be életünkbe, amikor gyerekként képesek vagyunk az élményeket újra felidézni. Később is ez történik, csak az "élmény" fogalma lesz tágabb (pl. egy vizsgaanyagot is "élménynek" él meg az Én, mivel új). Ez biológiai (fizikai) síkon is nyomonkövethető, vagyis amíg az agyműködés nem ér el bizonyos fejlettségi fokot, addig az agyat egy olyan masszaként foghatjuk fel, amin a hatások mindenféle látszólagos rend nélkül hagynak nyomot. Ez a nem tudatos emlékek eltárolása.
Amint az agy képes valamilyen – saját szabályozás alapján – rendszert alkotni, attól fogva képesek eltárolódni fizikai síkon az emlékek. Az eltárolás mindig hatásokra adott "válasz", ami a rendszer tartalmát és szabályait is módosítja. Ez egy olyan mátrix, ami kezdetben pontok szabályos (vagyis inkább primitíven egyszerűen elrendezett) halmaza, ami a hatások (idegingerületek, hormonális változások) hatására bizonyos formát önt. Ez a forma csak az építőkövekben mutat azonosságot más ego "belső mátrixával" – a szabályok, a tartalom szinte teljesen különböző.
Ez azonban még csak a tárolás folyamata. Az előhívás, ami gyakorlatilag az emlékezés, egy következő lépés. Itt érdemes tisztázni a lélek fogalmát, amely olyan, mint egy mágneses mező a fizikai mágnes körül: egy felsőbb lenyomata, "térképe" az agyi emlék-rendszernek.
Ne feledjük, hogy a rendszer és a tartalma egy és ugyanaz, így a lélek rendszer-lenyomata egyben az emlékek lenyomata is. Ahogy egy mágnes mágneses terét statikusan vizsgálva elég jól körülhatárolhatjuk a mágnes konkrét helyzetét, tartalmát, a lélek lenyomatának megfigyelésével, mint egy fényképről tudhatunk meg információkat. Ahogy egy "fénykép" vizsgálatának eredménye mondjuk egy videofelvételhez képest gyakran nagyon kevés és kusza is lehet, úgy lehet értelmezhetetlen a lélek egy pillanatából (állapotából) az emlékek összességére, összefüggéseire következtetni. Az összefüggések megértésében a dinamikus vizsgálatok segítenek, amit csak a szellem képes végrehajtani (mint ego).
A szellem „működése közben impulzusokat küld a lélek lenyomatára, amely a fizikai test (jelen esetben az agy) által meghatározott rendszer szerint továbbít válaszjelet a szellemnek. Ez nem is igazán küldés, hanem csak reakció (okozat) egy akcióra (ok). A kapott válaszból és más külső hatások által keltett hatásokból kell megfejtenie a szellemnek az agy aktuális rendszerét ill. ennek megfelelően a tartalmát.
Hogyan is van ez? Adott egy ismeretlen nyelvezetű rendszer, amely önmagában foglalja az információkat is és ez a rendszer a szellem számára ismeretlen reakciókat ad minden hatásra? Nos, a helyzet ennél bonyolultabb, és ez adja a megoldás kulcsát a "rejtélyhez". J
Ugyanis a szellem impulzusai is változtatják a rendszert. És mivel a szellemi ego ismeri saját indokait ill. céljait, ezért az alapján képes nyomon követni az adott változásokat és ebből következtetéseket levonni.
Olyan, mint megfejteni egy titkosírást úgy, hogy elolvasunk minden levelet, amit küldenek nekünk és a rendszer elemeit (írásjeleit) "véletlenszerűen", de tudatosan kiválasztva írogatunk levelet a feladóknak.
A szellem tehát egyrészt egy olyan figyelő, aki egy bonyolult mintázatú "monitort" bámul és ez alapján képez le dolgokat, miközben programokat indít el.
Egy olyan ember (szellem), akinek nem áll rendelkezésére megfelelő minőségű léleklenyomat ill. kevés ingert kap vissza, amiből dolgozhat, elég nehéz helyzetben van. Ezek a fizikailag/lelkileg és ebből kifolyólag mentálisan sérült, vagy a nagyon ingerszegény környezetben felnövő, szintén mentális elmeproblémákat mutató emberek.
Hogyan is kapcsolódik ez az emlékezéshez?
A szellem egyszerre csak 1 dolgot futtat illetve néz. Ez a Most illetve az élmény fogalma. Ha pedig az adott szellem kellően ismeri a lélek által tükrözött rendszert, akkor képes visszaidézni bizonyos elmúlt Most-okat és élményeket.
Az ego vagy emlékszik (introspekció) vagy tesz (extrospekció). Sőt: egyszerre csak 1 dologra emlékszik ill. 1 dolgot cselekszik.
A "tevés" folyamata során beavatkozunk a lélek szűrőjén keresztül a rendszerbe. Az emlékezés pedig "visszakeresése" a csinálás által keltett hatásoknak. Példával élve a ténykedés olyan, mint az ásás, az emlékezés pedig olyan, mint vizet folyatni a kiásott mederbe. Az emlékezés tehát egy, az alakításhoz hasonló impulzus "beküldése" a rendszerbe, majd annak figyelése, hogy merre halad.
Persze lehet nagyon gyorsan végrehajtani a fenti lépéseket (emlékezés, csinálás), így látszólag képesek lehetünk 3-4 dolgot párhuzamosan végezni, avagy komplett emlékfolyamokat kiragadni – ez azonban csak gyorsaság kérdése és mindig lebontható a fenti elemi lépésekre.
Minél tisztábban felépített tehát az agyi rendszer (ami gyakorlatilag tisztán nyomon követhető léleklenyomatot produkál), annál könnyebb és automatikusabb az emlékezés. Egy jó memóriájú ember sosem küszködik azzal, hogy elérje a kívánt információt. Tudja, hol fogjon hozzá, hol indítsa el a folyamatot, ami aztán "magától", vagyis az agyi folyamatok működésével jut el a megfelelő állapotba.
Vannak tehát kapcsolódási pontok, amelyeken keresztül szétágazhatunk az emlékek között. Az őrület két véglete, amikor rettentő kevés ez a kapcsolódási pont (ez esetben gyakran eltűnnek infók, mert nincsenek hozzá kezdőpontok hozzárendelve, viszont olyan asszociációk jöhetnek, amihez iszonyú bonyolultan lehetne csak a "hagyományos" módon eljutni), vagy nagyon sok (olyan sok, hogy komplett rendszerek átlátása kérdéssé válik, viszont nagyon apró dolgokra emlékszik az "őrült").
A fent említett pontokon keresztül lehet elindítani bizonyos irányba az emlékezést. Ez lényegében beengedése az elmúlt élményeknek, de kizárása is bizonyos „figyelési aspektusoknak” (érzékeknek). Ez a kizárás arra jó, hogy konkrétan az adott információt kapjuk meg: hiszen ha pl. egy adott angol szó szótári jelentésére vagyunk kiváncsiak (amit a könyvből tanultunk meg), akkor elég zavaró lehet a szótár illatát is érezni az emlékezésnél.
Másik lehetőség az élmények tudatos kombinálása: amikor úgy illesztjük rendszerbe illetve figyeljük meg az emléket, hogy nem zárjuk ki az érzékelt hatásokat. Az előbbi példát véve vagyis a szónak nem csak a leírt jelentése jelenik meg a "képzetünkben", hanem azok a helyzetek is, amikor hallottuk használni őket – így jön létre a "fordított emlékezés" (nyelvészetben aktív szókincs), amikor az adott szituációhoz kötötten idézzük fel a folyamatokat. Ez a fajta folyamat segít egyszerűen és tudatosan másképpen kommunikálni más-más közegben, viselkedésünket az adott közeghez igazítva.
A passzív emlékezés tehát inkább koncentrált emlékfolyam-szemlélés, az aktív emlékezés pedig az emlékek megfigyelésének rendszerbe foglalása.
Az emlékek eltárolása és visszaidézése tehát nagyon is elkülöníthető folyamat. A gyerekeken megfigyelhető, hogy inkább "tesznek", ezáltal megismerve a testük ill. a hozzá kapcsolódó lélekszűrő-rendszer működését. Természetesen ezek a ténykedések is eltárolódnak, de inkább a rendszer alapfelépítését adják – mintha egy "robot", vagy bábu irányítórendszerének huzalozását végezné a kisgyerek.
Ezután már a kis alrendszereket, mint kész adottságokat lehet használni. Példa erre a kéz használata: tudatosan valószínűleg senki sem emlékszik arra, milyen "gyakorlatokat" végzett azért, hogy képes legyen tudatosan ökölbe szorítania a kezét (itt csak az ökölbeszorító izmok működtetéséről van szó, semmi minőségi/erőbeli flikk-flakk) – mégis, képesek vagyunk rá, amikor csak akarjuk (egészséges embert feltételezve). Ha megnézünk egy csecsemőt, akkor láthatjuk a folyamatot, ahogy kapálódzik, fogódzik ("játszik"). Így próbálgatja magát és rendszerének határait.
A határ fogalma felveti a kérdést: mi tartozik az emlékek közé, meddig terjedhet az emlékezés.
Az emlékek, a rendszer alapvető felépítéséből adódóan a fizikai síkkal állnak kapcsolatban (pontosabban szólva azzal a legalsó ill. elsődleges síkkal, ahol az ego létezik). Ha tehát emlékekről szólunk, mindig valamilyen fizikai lenyomatról beszélünk végső soron, amit természetesen a lélek-szinten keresztül szemlélünk. Tehát a szellem szempontjából mindegy, hogy egy precízen megépített "műagy" küldi a jeleket, vagy az agy kapcsolódik tényleges végtagokhoz, érzészervekhez. A kapott készletből dolgozik. Általánosabban vizsgálva: a szellem "fizikai síkja" az, ami az általa látott léleklenyomaton túl van. Ezt a síkot tehát közvetlenül nem látja, viszont függ tőle (ha nincs test, nincs lélek és nincs „látás” sem). Ez olyan szinten válik szimbiózissá az esetek nagy részében, hogy a lélek folyamatainak lassulását, megállását – tehát a fizikai test öregedését és halálát a szellem hajlamos a saját halálának elképzelni, miközben gyakorlatilag ez "csak" a már megismert léleklenyomat "eltűnése". Egy rendszer megtanulása gyakran olyan képzettel társul, hogy a rendszer megszűnésével eltűnik a tudás is.
Ez azonban nem így van, legalábbis részben.
Mivel minden rendszer más, ezért két fizikai test, még ha ugyanaz a szellemi ego irányítja is (persze más időben), teljesen más készletet biztosít. Azt már említettem, hogy a rendszer magában foglalja az információkat is, tehát két rendszer hiába hasonló egymáshoz fizikai síkon, hiába ugyanazokból az elemi „téglákból” építkezik: a szellemi síkról nézve nagyon különböző, így a agyi emlékek átvitele szinte a lehetetlenség határát súrolja, de bizonyos fokig megoldható.
A közös pont ebben a feladatban a szellemi ego, amely tartalmazza az eddigi rendszerek ismeretét, ezen rendszerek azonban a leírtak alapján teljességgel inkombatibilisnek tűnnek egymással. Vagy mégsem így van?
Mint említettem, az építőkövek ugyanazok. Ideértem a szénalapú létformától kezdve a DNS építőelemein keresztül a magasabb szinten ebből kialakult enzim- és proteinrendszerig, ill. a neuronokig. Tehát vannak mintázatok, amik nagyjából hasonlítanak egymásra és ezek között a hasonlóságok között a szellemi ego adja az összeköttetést. A "szellemileg fejlett" egok tehát azok, akik sok életet éltek le tudatosan, tehát megismerve az elmúlt rendszereket, a bennük található minták alapján hamarabb tanulják meg a még ismeretlen és elkövetkezendő alrendszereket.
Az előző életbeli emlékek áthozása tehát egy előző élet lélekszűrőjének rávetítése a mostani lélekszűrőre. Ez, mivel az emlékek ill. az emlékezés nem csak passzívak, hanem alakítanak is, az a "szellemi készlet" is, amivel egy újszülött nekiindul az életnek. A rendszerek különbözősége miatt ez ritkán jelent fizikai síkon megfogalmazható, konkrét emléket, a mintázatok hasonlósága miatt azonban egy olyan lenyomatot ad, ami által analogikus módon áthozhatóak az előző élet meg nem oldott problémái, de már elsajátított "felsőbb tudása" is.
Így tehát, aki kevesebb előző életbeli "lélektapasztalatot" hoz át, az kevesebb problémával (pl. a rendszerek közti különbséggel) szembesül, viszont rettentő nehéz szinte nulláról kezdeni a megismerést megint – ezt gyanítom, hogy kevesen kockáztatják meg, így végső soron marad a reinkarnációs ciklus "tradícionális" módja és annak filozofikus megfogalmazása: "Azért létezünk fizikai síkon, hogy megtapasztaljuk azt és ezáltal magunkat". Kicsit ördögi, önmagába forduló definíció ez, hiszen a "létezés" folyamán egyre újabb "problémákkal" (vagyis ismeretlen tényezőkkel) találkozunk, és ahhoz, hogy megoldjuk azokat, időnként újabbakat gerjesztünk.
Amikor az analógiákat alkalmazva eljutunk arra a szintre, hogy gyakorlatilag "bármilyen készlettel" képesek legyünk "bármit végrehajtani", akkor már mondhatjuk azt, hogy "végeztünk".
A „közös mintázatok” lényegében genetikus emlékek, vagyis egy adott test vagy faj genetikus készletazonossága. Az a szellemi tudat tehát, aki képes felismerni az analógiákat, képes megkülönböztetni a genetikus emlékeket is.
Ez sok embernek félelmetes lehet, mert ezzel a tudással tulajdonképpen elszakítja magát "emberiességétől" - hiszen felismerni azt, hogy ténylegesen mi a közös az emberekben, azt eredményezi, hogy az illető tudja, miben különbözik ő maga a többiektől (többek között ennek a tudásnak a birtoklása is differenciát ad…). Ez az a pillanat, amikor átéli, hogy ő nemcsak test, hanem lélek és szellem is egyben – amik különállóak, de együtt dolgoznak.
A szellem törvénye


Életünk szellemi ritmusból áll: belégzés és kilégzés, ébrenlét és álom, aktivitás és pihenés. Egyik sincs meg a másik nélkül, együvé tartoznak, együtt alkotnak egy egészet, együtt adják életünk tartalmát.
.
Nevetni és sírni, egészségesnek és betegnek lenni, adni és kapni, hallgatni és beszélni, dolgozni és lazítani - mind-mind örök váltakozás.
A térben és az időben is megtaláljuk a nappal és az éjszaka, a nyár és a tél, a vetés és aratás, az ár és az apály váltakozásának ritmusát. Mindennek megvan a maga ideje. Ha a paraszt nem a megfelelő időben vet, nem fog tudni aratni.

A legtöbb ember harcnak fogja fel az életet, holott játékról van szó, ám egy olyan játékról, amelyet a szellemi törvények ismerete nélkül nem lehet eredményesen játszani.

Az élet áradó, hatékony energia. Ha ennek az energiának valamely aspektusát nem engedjük érvényesülni, akadály jön létre, melynek egyik oldalán túlnyomás jelentkezik, a másik oldalán hiány.
Az élet értelme abban rejlik, hogy egyre tökéletesebben fejezzem ki magamat, mindig öntudatosan éljek, az élet teljességét engedjem önmagamon keresztül áramolni. Élni tehát annyit jelent: tanulni. Egyikünk sem "lóghat az élet iskolájából". Nem holt tudást kell gyűjteni, hanem a tudatot kitágítani. Amennyiben kudarcot vallok, szembe találom magam a sorssal.
Ha nem dolgozunk önmagunkon, akkor rajtunk fognak dolgozni, és ha rendszeresen nem halljuk meg, amit meg kellene hallanunk, és nem látjuk meg, amit meg kellene látnunk, akkor ne csodálkozzunk azon, ha egy napon elveszítjük hallásunkat és látásunkat. Az életjátékot szigorú szabályok szerint játsszák, mely szabályokat szellemi törvényeknek nevezünk. Ameddig élek, kénytelen vagyok együtt játszani, ám én döntöm el, hogy játékos vagy báb akarok-e lenni. Mindaddig, amíg részt veszek a játékban, én magam lépek, ha rám kerül a sor, az élet is megteszi a maga lépését. Ám ha én nem lépek, akkor az élet sem lép, és a folyam megáll. Fontos, hogy én magam határozom meg, hogy mely úton haladok a legbiztosabban vagy legkényelmesebben. Én határozom meg azt is, mikor indulok el rajta, és milyen léptekkel haladok végig rajta. Ekképpen teremtem meg saját magam számára egyedi és egyszeri sorsomat, amelyet én magam teremtettem meg saját magam számára. Így leszek egyre jobb játékos ebben az életjátékban, és egyre többet fogok tudni segíteni másoknak, hogy hamarabb célba érjenek.

Az élet próbára teszi önmagát bennem, hogy igazán tudatos vagyok-e. Megpróbáltatások elé állít, hogy még tudatosabban éljek. Mindegy, hogy a helyzet számomra kellemes avagy kellemetlen.

A szellemi törvények valóságosak, valóban hatnak, függetlenül attól, hogy hiszek-e bennük vagy sem. Tagadhatom őket, és megpróbálhatok ellenükben létezni, ám ekkor betegség vagy szenvedés formájában korrepetálást kapok a sorstól. Ám együtt is működhetek velük, harmóniában élhetek ezekkel a szellemi törvényekkel és teljes életet élhetek. A választás a kezemben van.
Lehet, hogy a szellemi törvényeket nem tudom mérni, de a hatását igen. A szellemi törvényeket nem tudjuk megváltoztatni, legfeljebb fellázadhatunk ellenük. Csakhogy mihelyt önfejűen cselekszünk, hatályba lép az ok és okozat törvénye, és cselekedetünk következményével szembesít bennünket.
A szellemi törvényekkel együtt is működhetünk. Ez esetben engedelmesen szolgálnak bennünket, miként mindazok, amik velünk történnek, csak segítségünkre és szolgálatunkra vannak, bármennyire is kellemetlennek tűnhetnek alkalmanként. Ha megtanuljuk, miként tudunk a szellemi törvényekkel összhangban élni, akkor magával az élettel is összhangban leszünk. Akkor megtanuljuk, miként lehet "a teremtés könyvében" olvasni, és egyre tisztábban felismerjük a látszat mögött rejlő valóságot.

A legkülönbözőbb kultúrában voltak Mesterek, akik ezekről a törvényekről átörökítették tudásukat az utókorra.

SZELLEM TÖRVÉNYEK

1. SZERETET TÖRVÉNYE

Feladatunk, hogy megtanuljunk szeretni. A mindent átfogó szeretet képességét kell elsajátítanunk. Szerelmesnek lenni és igazán szeretni két különböző dolog, miként a virág és a gyümölcs. A gyümölcs megjelenésével eltűnik a virág.
A szeretet azt jelenti, hogy megértően, tudatosan elfogadom a tökéletlent.
A szeretet az az öröm, amelyet akkor érzünk, amikor a szeretett emberre gondolunk.
A szeretet azt jelenti, hogy megnyitom magam, és beengedem a másikat.
A szerelmes birtokolni akarja szerelmét, kisajátítani, függővé tenni. Csakhogy mindaddig, amíg a szeretetben a függőség bármilyen formája megvan, a kapcsolat nem tökéletes.
A szeretet azt a vágyat keli szívemben, hogy a másik boldog legyen, és kész vagyok ennek érdekében bármit megtenni és időt adni neki, ha időre van szüksége, figyelmet, ha figyelemre van szüksége, és szabadságot, ha szabadságra van szüksége. A szeretetben nem várok feltétlen viszonzást. Cselekedeteim mozgatórugója a gyengéd odafigyelés, nagyrabecsülés és csodálat. Szerethetek mellette másokat is, és ezt a jogot neki is megadom. Érzelmileg független vagyok a másik reakcióitól, mert szeretem őt, függetlenül attól, hogy érzelmeim viszonzásra találtak-e vagy sem.
A szeretet egyszerre jelenti, hogy adok és kapok, és mindig adással kezdődik.

2. HARMÓNIA TÖRVÉNYE

Ez a rendkívül fontos törvény arról gondoskodik, hogy a különféle hatásokat kiegyenlítse és ezáltal a harmónia mindig megmaradjon vagy gyorsan visszaálljon.
Ahol sok a fény, ott sok az árnyék; aki elvesz, attól elvétetik; aki ad, annak adatik. A harmónia törvénye nemcsak a természetben mutatkozik meg, hanem a mindennapi életünkben, mindabban, ami velünk történik. Valahányszor az ember önhatalmúlag megzavarja a harmóniát, ez a törvény haladéktalanul kiegyenlít.

3. EVOLÚCIÓ TÖRVÉNYE
Minden állandó változásban van. Az egész univerzumban nincs két dolog, lény vagy jelenség, amely tökéletesen azonos volna. Minden egyszeri és egyedülálló Az evolúció törvénye magába foglalja a változékonyság elvét. Semmi nem maradhat úgy, ahogy most van. Semmit sem ragadhatok meg, nem tarthatok meg, mert minden, ami elkezdődik, az véget is ér. Már a kezdet magába foglalja a véget, ami egyidejűleg valami újnak a kezdete. Az örök létezés, bár állandó változásban van, sem nem csökken, sem nem növekszik - van. Változtatja kifejeződését, és mégis állandó. Minden, ami van az "Egyből" jött létre, és az "Egy" mindenben benne van. Minden része az egésznek, és mégis egy egész.

4. REZGÉS TÖRVÉNYE

Minden mozgásban van, semmi sem áll, minden rezeg. Az energia és az anyag csupán különböző frekvenciájú rezgések manifesztációja. Még a legkeményebbnek tűnő anyagban is állandó rezgésben vannak a molekulák, s ugyanez igaz a fényre, a melegre vagy az energiára. Minden gondolat, minden érzés, minden kívánság vagy akarat különböző frekvenciájú rezgés. Minden egyszerre sokféle rezgésben van, s ez egyszeri és megismételhetetlen egészet képez. Minden mindennel összefügg, minden rezgés egyszerre ok és valamely korábbi ok okozat. Testünk azonnal reagál minden gondolatunkra. Meg kell tanulnunk fegyelmezni gondolatainkat, mert ez a feltétele annak, hogy helyesen, tudatosan cselekedjünk. Minél magasabb rezgésű az az energia, melyet mozgósítunk, annál súlyosabb következményekkel jár, ha helytelenül használjuk. A negatív gondolatokat negatív cselekedetek követik. Ha a gondolataink irányát megváltoztatjuk, megváltoztatjuk egész életünket.

5. POLARITÁS TÖRVÉNYE

Minden létezőnek két pólusa van ugyan, valójában azonban minden egy. Minden látszólag ellentétes, lényegét tekintve azonos. Boldogság és boldogtalanság, szeretet és gyűlölet valójában ugyanannak a dolognak a két oldala. Minden jelenségnek két oldala van, ám a kettő között egy és ugyanazon tartomány húzódik meg.
A gyűlölet így fordítható át szeretetre. Nem kell mást tenni, csupán álláspontot változtatni és a dolgok is megváltoznak. A félelmet bátorsággá alakíthatjuk, a sötétséget fénnyé. Tudatom rezgésének megváltoztatásával álláspontomat változatatom meg.
Tudatunk rezgésszintjének emelésével nem csupán magunkat változtatjuk meg, hanem egész életünket is, hiszen a rezonancia törvénye értelmében más eseményeket, személyeket és életkörülményeket vonzunk magunkhoz.

6. RITMUS TÖRVÉNYE
A nappal után az éjszaka következik, a születést követi az elmúlás, amely egy újabb születésnek az kezdete. Az aktivitás, a pihenés és lazítás szakaszai váltakoznak és együttesen hozzák létre a harmóniát. A ritmus törvénye a teremtésben mindenütt kifejezésre jut. Az egész lét egy állandó ki- és beáramlás, amely két pólus között jön létre, ezért a ritmus törvénye szorosan összefügg a polaritás törvényével. Ez a törvény az ember örök létezését biztosítja, függetlenül attól, hol van: születés, halál és újjászületés.

7. MEGFELELÉS TÖRVÉNYE

"Mint fent, úgy lent, mint lent, úgy fent. Miként bent, úgy kint." Az ember, mint mikrokozmosz, pontos képe a makrokozmosznak.
Egy adott tartalomhoz egy adott forma illik. Minden létezőnek a létezés minden szintjén megvan a megfelelője. Ez a törvény a legkisebbtől a legnagyobbig mindenre érvényes finomanyag szintjén és szellemi szinteken is.

8. REZONANCIA TÖRVÉNYE
A hasonló hasonlót vonz magához, és általa megerősödik. Két különböző dolog taszítja egymást. Az erősebb meghatározza a gyengébbet, és önmagához hasonlóvá teszi. Mindenki csak azt tudja magához vonzani, ami pillanatnyi rezgésének megfelel. A félelem tehát magához vonzza azt, amitől félünk. Viselkedésünk meghatározza a körülményeinket. Tőlünk függ, mely rezgésre vagyunk fogékonyak, melyhez csatlakozunk.

9. TELJESSÉG TÖRVÉNYE
Az élet teljessége szellemi örökségként áll rendelkezésünkre minden pillanatban. Csakhogy hibás szellemi beállítottságunk és csekély hitünk külső és belső gazdagságunkat korlátok közé szorítja. Az élet csak a belső valóságot tudja a külső valóságban visszatükrözi. Ne hagyjuk, hogy a külső kép megzavarjon bennünket. Semmiféle erőfeszítés és pozitív gondolkodás nem vezet eredményre, ha belül folyton arra gondolunk, milyen korlátaink vannak, és miben szenvedünk hiányt.
Az elfogadás a törvény egyik oldala, a másik az adás. Aki csak a törvény egyik felére figyel, önzésével érvényteleníti a törvényt. "Aki nem ad, nem is kap, aki nem vet, az nem is arathat." Csak olyan mértékben lehet hatékony a törvény, amilyen mértékben mi megnyitjuk magunkat, hogy rajtunk keresztül a teljesség manifesztálódhasson. Megnyitjuk magunkat, hogy az élet rajtunk keresztül a maga sokféleségében kifejezésére juthasson és mások hasznára is szolgálhasson.
Aki a teljességben él, annak mindig minden rendelkezésére áll ahhoz, hogy létét tökéletesen kifejezésre juttassa. A mindenbe beletartoznak a leckék is, amelyeket az élet kínál számunkra, hogy tanuljunk és fejlődjünk. Aki teljességben él, az valóban bőségben, teljességben éli az életét, és élete minden aspektusa harmóniában van.

10. SZABADSÁG TÖRVÉNYE

Az ember életének minden pillanatában a teremtés teljessége elé állítja, és szabadságot ad neki a választásra. Ő határozza meg a "belső képeket", amelyek életét meghatározzák. Szabadságában áll választani, hogy a felismerés királyi útja mellett dönt, vagy pedig a megszokott utat választja, amely a betegségen és szenvedésen keresztüli tanulás útja.
A szabadságnak három szintje van:

- szabadság, mint megszabadulás valamitől
- szabadságomban áll valamit tenni
- az igazi szabadság /kiszabadulni a vágyak rabságából, megszabadulás másoktól, elengedés/ Mindent el kell engedni, a régi tudatállapotot, amelyhez a következő érzések tartoznak: harag, Félelem, gond, stressz, bűntudat, érzékenység, kisebbrendűségi érzés, önsajnálat, irigység, Bizonytalanság, utálat, izgalom, agresszió, düh...

11. GONDOLKODÁS TÖRVÉNYE

Minden egyes gondolat megváltoztatja sorsunkat, sikert vagy sikertelenséget, betegséget vagy egészséget, szenvedést vagy örömet von maga után. Meg kell hát tanulnunk, hogy a lehető legoptimálisabban használjuk gondolkodásunkat. Legfontosabb a pozitív gondolkodás, felismerni, hogy mindaz, ami velem történik, valójában jó nekem.
A legtöbb ember azért nem tudja vágyait megvalósítani, mert nem tud uralkodni gondolatain. A gondolatok energiát mozgatnak és formálnak. Minden gondolat egy teremtés, amelynek meg kell valósulnia.
A pozitív gondolkodás abban rejlik, hogy felismerem, minden ami van, engem szolgál és nekem segít még akkor is, ha kifejezetten kellemetlen vagy fájdalmas. Negatív nem is létezik, csupán kellemetlen jó. A sikertelenség mindig csak közbülső eredmény a végleges sikerhez vezető úton.

12. HARAG TÖRVÉNYE
Szinte nincs olyan ember, aki valamiért ne mérgelődne. A harag, a düh a gyenge érzelmi kontroll terméke, nagyon sok hátránnyal jár. A harag idegességet idéz elő, szívverésünk szabálytalanná válik, vérnyomásunk emelkedik, rossz lesz az emésztés, alvászavarokkal és fáradtsággal küszködünk. Rosszkedvűek leszünk, elveszítjük uralmunkat gondolkodásunk és cselekedeteink felett. A bosszúság egyúttal agresszió is, negatív energia, amely diszharmóniát okoz, ami pedig betegséget idéz elő. Aki bosszankodik, az nem ért egyet az élettel, nem fogadja el az életet úgy, ahogy van.
- Minden embert olyannak fogadok el, amilyen, ráhagyom, hogy megváltozik-e és mikor. - Megszabadítom magam minden elvárástól és hagyom, hogy az élet olyan legyen, amelyen.
- Felismerem, hogy a világon senki és semmi nem bosszanthat engem.

13. IMAGINÁCIÓ TÖRVÉNYE

Minden képszerű elgondolásunk arra törekszik, hogy megvalósuljon. Ha eközben a hittel szemben fellép az akarat, mindig a hit győz.
Minden ember képes arra, hogy elgondolásait képszerűen jelenítse meg. A kép a tudatalatti és a lélek nyelve. A belső képek életünk nagy részét meghatározzák. Képzelőerőre van szükségünk ahhoz, hogy a kívánt végeredményt képszerűen meg tudjuk jeleníteni, és ezeket a képeket szemünk elé tudjuk varázsolni. Minél pontosabban képzelek el valamit, és minél hosszabb ideig tartom a szellemi képernyőmön, annál több energia árad, és annál gyorsabban fog a fizikai síkon is megjelenni.

14. HIT TÖRVÉNYE
A hit belső tudás, amely nem a külső bizonyítékokon nyugszik. Nem az történik amit akarunk, hanem az, amiben hiszünk. Az igazi hit az a bizonyosság, hogy amit kívánok, az meg kell hogy jelenjen, ha megnyitom magamat. A hit nemcsak azt jelenti, hogy igent mondok az igazságra, hanem bizonyos is vagyok benne, és amire hitemmel igent mondok, arról tudom, hogy meg is valósul. Aki csak abban hisz, amit lát, az csupán akkor fogja hinni a vetés következményét, ha már be is takarította. Akinek nincs hite, az is hisz, csak éppen annak ellenkezőjében, amit el kíván érni.

15. ÁLDÁS TÖRVÉNYE
A világba küldött áldás a gondolatenergia legtisztább és legfinomabb formája, és az univerzum leghatalmasabb erejét, az isteni szeretetet mozgósítja.
Megáldani annyit jelent, hogy egy személy vagy egy helyzet számára Isten kegyelmét kérni. Amit tiszta szívemből megáldok, az abban a pillanatban áldott lesz és az áldás hatalma azonnal megkezdi áldásos tevékenységét. Amit tiszta szívemből megáldok, az áldásként száll vissza rám. Hagyhatom, hogy az áldás csak úgy megtörténjen, de el is képzelhetem, amint fény vagy sugár formájában alászáll.

16. OK ÉS OKOZAT TÖRVÉNYE

A világon minden az ok és okozat elve szerint működik. Minden teremtés okozat, amely mögött egy teremtő áll, akinek az akarata a teremtettben nyilvánul meg. Ahol teremtés van, ott teremtőnek is lenni kell, hiszen a törvény így szól: "Semmiből nem lesz semmi." Az, ami volt, mindig összefügg azzal, ami lesz. Amit mi véletlennek nevezünk, az nem más, mint valamely rejtett ismeretlen ok kifejeződése. Csak addig beszélünk véletlenről és szerencséről, amíg fel nem ismerjük az összefüggéseket. Soha semmi nem történik ok nélkül.

17. SORS ÉS VÉGZET TÖRVÉNYE

Az ember szabadon választhat, cselekedeteinek következményeivel számolni kell. Ezt a végzet törvénye rója ki rá, vagy az ok és okozat törvénye, amely végzetként jelentkezik. "Mindenki azt kapja, amit előidézett. Sem többet, sem kevesebbet és nem is mást." A sorssal való szembesülés, a vele való elmélyült foglalkozás végül elvezet az egyetlen erőhöz. Nincsen sem véletlen, sem jutalom vagy akár büntetés, hanem kizárólag ok és okozat. Cselekedeteim következményei elől nem menekülhetek. A végzet törvénye arra kényszeríti az embert, hogy teljes felelősséget vállaljon életéért, szembesüljön cselekedeteinek következményeivel, míg a saját maga által okozott problémákat fel nem oldja, és ezáltal szabaddá nem teszi magát. A végzet törvénye akkor avatkozik be, amikor a teremtésben az ember nem tudja megteremteni a harmóniát.
Mindenki tehát azt kapja, amit okozott. És valahányszor kap valamit, azt maga okozza. A végzet törvénye szembesít bennünket cselekedetein következményeivel, és az egyén szabadságát semmiben nem korlátozza. Mindenki szabadon döntheti el, mit akar vetni, ám aratni azt lesz kénytelen, amit elvetett.

18.ÚJJÁSZÜLETÉS TÖRVÉNYE

Mindig újabb és újabb testet öltünk magunkra, s ez a test olyan, mint az iskolai egyenruha. Ahogy az iskolában újabb és újabb leckét kell megtanulnunk, az életben is pontosan azt a leckét osztja ránk az osztályfőnökünk: dr. Mindennap, amit még nem tanultunk meg, hogy újabb és újabb felismerésekre tegyünk szert. Mindaddig, amíg önakaratból cselekszünk, újabb okokat idézünk elő, s bár pozitív okok pozitív következményekkel járnak, a negatívok negatívval, mindenképpen inkarnálódnunk kell, hogy az adott következményekkel szembesüljünk. Első születés a nemzésen és fogamzáson keresztül történő fizikai manifesztáció kezdete. Második születés a testi elválás az anyától. Ahogy halálunkkor egy sötét alagúton megyünk ki az életből, ugyanúgy egy sötét csatornán érkezünk ebbe az életbe. Harmadik születés a tudat individualizációja.
Negyedik születést általában pubertásnak hívnak. Felébred a test és jelzi, hogy saját szükségletei és kívánságai vannak.
Ötödik születéssel a lény felismeri Igaz Valóját.
Hatodik születés az önuralom.
Hetedik születés az önkiteljesítés. Akarni és cselekedni annyit jelent, a szándék és a tett is egy.

19. KEGYELEM TÖRVÉNYE
Úgy működik, hogy az ember minden pillanatban kiléphet tudatlanságából a felismerés fényébe, és magához veheti szellemi örökségét, a tökéletességet. Kegyelem, hogy imádkozhatom, és imádságom meghallgatásra talál. Kegyelem az is, hogy Isten átfogó szeretetében mindig és mindenütt részesülhetünk. Kegyelemben élni annyit jelent, mint nyitottnak és befogadónak lenni.

20. BOLDOGSÁG TÖRVÉNYE

A boldogságot nem lehet birtokolni. Mindaddig, amíg kívül keresem a szerencsémet, a boldogságomat, keresésem eredménytelen marad. A boldogságot csak magamban találhatom meg, ha feltétel nélkül igent mondok az életre, s elfogadom olyannak, amilyen. Valahányszor szenvedek, az azt is jelenti, hogy nem fogadom el az életet, ezen csak én tudok változtatni. Ha a szerencsémet, boldogságomat nem teszem külső körülményektől függővé, akkor minden helyzetben boldog lehetek.
Boldognak lenni annyit jelent, hogy önmagammal és az élettel harmóniában vagyok, helyemet minden pillanatban optimálisan töltöm be, így teljes életet élve boldog vagyok.

21. KÖSZÖNET TÖRVÉNYE

Az igaz hála és köszönet minden nehézségen átsegít az életben. Adjon hálát teljes szívéből valamiért, amije még nincs, úgy, mintha már megvolna - és meg fogja kapni. A szüntelen hála és köszönet aktivizálja a hitet, amely hegyeket mozgat.
Mennyi minden van az életünkben, amely tökéletesen rendben van, és figyelemre sem méltatjuk, mert mindig csak arra a kevésre figyelünk, amely éppen nincs egészen rendben. Amint szívemet hála tölti el életem minden körülményéért, eseményéért, az univerzum legmagasabb rendű ereje működni kezd rajtam keresztül, mert a hálás és szeretetteljes szív a legtisztább csatorna az egyetlen erő számára, amit mi Istennek nevezünk.

Minden úgy van jól, ahogy van, függetlenül attól, hogy kellemes-e számodra vagy sem, elfogadod-e vagy tiltakozol. Ha nem fogadod el, akkor szenvedsz. Ám, ha feltétel nélkül igent mondasz, felfedezed a boldogság titkát.
A levél ősszel magától hullik le a fáról. A hó apró pelyhekben esik, a tavasz beköszönt, a fű növekedésnek indul. Mindez könnyedén, félelem nélkül, kötöttségek és erőlködés nélkül. Nem szükséges hozzá terápia, nem kellenek traumák. A dráma csupán illúzió, az igazság egészen egyszerű. Sem nem jó, sem nem rossz, egyszerűen csak van.
Semmit sem birtokolhatsz, hiszen minden te vagy. Minden, ami létezik, abból az egyetlen realitásból jött létre, amely Te magad vagy. Az emberek akikkel találkozol, a tárgyak, amelyek hozzád tartoznak vagy amelyeket elveszítesz, csupán ajándék, mellyel önmagad megleped, hogy léted újabb aspektusait megtapasztalhasd. A valóságban semmit sem lehet nyerni, sem pedig veszíteni, kivéve önmagad Igaz Valójának megtapasztalását.
Az életjátékban csak te nyerhetsz.
Ez a játék ugyanis a te örömödre jött létre, örvendj hát léted csodálatos teljességének.Szeretet meditáció


Ellazult, meditációs állapotban tisztítsd meg csakráidat, érzelmeid legyenek tiszták, minden negatív érzelemtől, harag, szomorúság… mentesek.
mikor már érzed, hogy teljesen megtisztultál minden negatív érzelemtől, jelenítsd meg magad előtt akire,amire medízel
Beszéld el neki, a problémádat, amiben az ő segítségét is kéred. Tedd ezt kedvesen, tiszta szeretetet árasztva magadból.
Majd nyisd meg szívcsakrádat, és annak minden áradó szeretetével öleld körül. Lásd amint a szeretet fénye beragyogja az ő testét és auráját is.
Köszönd meg neki  segítséget.
Maradj ebben az állapotban, ameddig jólesik. Majd saját tempódban gyere vissza a jelenbe.
Tartsd meg ezt a kellemes emléket magadban. Ha ismét előjön a probléma, csak gondolj vissza erre az emlékre.


szellemvilág törvényeiröl

A szellemi törvények nem ismerete, nem mentesít a következményektől.”
A szellemvilág törvényeit, a kiegyensúlyozott emberi élet alapjait élet külömböző területein megtalálhatjuk. Az ember pozitív és negatív tulajdonságai a saját lelki, szellemi fejlődését biztosítják. A szellemgyógyászat a betegség okát szünteti meg. Isteni segítség szellemi szinten, de a gyógyuláshoz a beteg hozzáállásának, gondolkozásának megváltozása alapvetően szükségszerű.
Betegség = nemtudás
Aki beteg, elrontotta magát a gondolataival, minden betegség oka a negatív gondolatok  és a nemtudás.
Jelenlegi életünk karmája magában foglalhatja ennek az életnek a terheit, valamint elsősorban az előző 10 megnyilvánulásunk cselekedeteit érvényesíti. Betegség alakulhat ki még a törvények szerint az őseink bűneiért, mégpedig hetedíziglen visszamenőleg, ami összesen 256 embert jelen. Ezek genetikailag öröklött betegségekben, hajlamokban nyilvánulnak meg, mivel elődeink tartósan kiválasztott és érzelmileg feltöltött gondolatai, cselekedeti, melyek szokásokká dermedtek az életünkben módosítják a DNS-t, átörökítve így ránk ezeket.
Auránk-szellemgyógyászat szempontbol
A saját nyugtalanságot az auránkba bevonzott rossz, alantas gondolatok okozzák, először fizikailag remegést, vibrálást okozva. Ennek az az oka, hogy a testben lévő sejtek átveszik az érzelmileg éppen átélt gondolat frekvenciáját.
A gondolatok adott frekvencián rezgő, saját , bár néha korlátozott mértékű tudatossággal rendelkező élő formák. Minden gondolat megfeleltethető ezáltal egy adott színárnyalatnak is, frekvenciája által. Az aurában fellelhető színárnyalatok alapján így láthatóvá válik az ember pillanatnyi gondolatisága illetve teljes múltja, karmikus kötődései, felvett személyiségének milyensége. Az élethez szükséges éltető, építő, pozitív rezgések megtalálhatók az egyes szervekben is, így mindenki felleheti magában többek között akár a szeretet, a bátorság, az öröm vagy például a gyengédség energiáját is, amennyiben szervei egészségesek.
Tehát adott gondolat, adott szervre hat. Ha a rezgés a sejtekben lelassul, a színképe a piros felé halad, egészen a barnáig, ami gyulladást és rákot okoz. Ha felgyorsul, túlrezeg, akkor a lila felé tart és az első, majd pedig megjelenik a csontritkulás, majd a későbbiekben a frekvencia a depresszió, epilepszia majd a skizofrénia rezgését mutatja. Minden rossz rezgés a vele ellentétes frekvenciájú rezgésével kiegyenlíthető és gyógyítható. Így muködnek a fizikai síkon alkalmazott gyógyszerek is, azonban hátrányuk, hogy képtelenek szelektálni a jól és a rosszul működő sejtek között, így mellékhatásként azoknak ártanak, melyek rezgése teljesen normális volt, teljes káoszt okozva így az egyes szervrendszerekben.
Azok a rossz gondolatok, amelyek kismértékűek ugyan, de folyamatosan jelen vannak (pl. ha valami folyamatosan zavar), lassan ugyan, de ugyanúgy károsítják az aurát, így a sejteket. Akinek rosszak a gondolatai, rosszat teremt. Az érzelmileg átélt gondolat 9 másodperc alatt megkerüli a világmindenséget és felerősödve visszatér az auránkba megkezdve így az adott gondolat fizikai síkon való megjelentetését, emiatt hatalmas a felelősségünk a saját gondolatainkkal szemben.
Érdemes megfigyelni, hogy minden ember válogat a fejében megjelenő gondolatok között. Nem minden gondolat vált ki érzelmi reakciót. A problémát az okozza, hogy leszámítva a legnemesebb gondolkodású embereket a többség aurája mindenféle rezgést tartalmaz, így fogékony minden hasonló jellegű rezgésre, legyen az a sajátja illetve bárki vagybármi másé. Az ilyen módon érzékeny aura válogatás nélkül engedi be a másoktól jövő hatásokat, rezgéseket. Az a gondolat, melyre felfigyelünk, gyakran forgatunk a fejünkben és érzelmileg reagálunk rá, előbb utóbb fizikai formát ölt.


Vajon egy átlagember, átlagos tisztaságú aurával, kinek a gondolatai alapján hoz döntéseket és éli az életét? Vajon kinek az életét éli? Van–e egyáltalán esélye rá, hogy a sajátját élje? Ki tudja-e válogatni a benne lévő zűrzavarból a saját szellem és lelke által sugallt számára legkedvezőbb gondolatokat, vagy kiszolgáltatottan sodródik az élet tengerén?
Fontos észrevenni, felismerni és tudatosítani ezeket, megtanulni, hogy ezek az észlelések „nem mi vagyunk”, megtanulni hogyan távolítsuk el őket, hogy ne ezek alapján teremtsük meg a jövőnket, hogy saját életünket éljük. Amennyiben minden esetben képes valaki meghallani a Lelke halk, szelíd hangját, vagyis minden esetben a „szívére hallgat” és az intuícióira, akkor igen. Vajon hányan vannak így manapság?
Ha úgy érzed nem találod a helyedet a világban, zűrzavar van az életben, veled éppen ez történik.
Abból amit teszel éppen, látni mit gondoltál előzőleg. Ami veled történik, látni mit tettél előző életeidben. Nézd meg mit teremtettél ! Elégedett vagy?
A szellemvilág törvénye szerint a jót ötszörösen, a rosszat háromszorosan kapjuk vissza, függetlenül attól, hogy kinek a gondolatai alapján teremtettük és éljük az életünket. Isten mindenkinek minden eszközt megadott ahhoz, hogy boldogok legyünk. Ezért adott útmutatást is, még mielőtt elrontanánk az életünket, hogy mi az, amit egyáltalán ne tegyünk. Ezek minden nagyobb vallásban egyformán megtalálhatóak. A döntés a miénk.
Hogyan ismerhetjük fel a Lelkünk által sugallt gondolatokat?
A hirtelen fellépő, negatív, agresszív gondolatokat az ész küldi, ezek a verébraj mozgására hasonlítanak. Gyorsan jönnek, heves érzelmeket produkálva és hirtelen el is tunnek. A bölcsesség sugallta gondolatok lassan jönnek, halkan hallhatóak, szelídek és tartósan megmaradnak, gyakran visszatérnek, erről ismerhetők fel. A tiszta gondolat rezgése 4-5 billió Hz-es rezgés között van, ez a híres arany középút, ez az OM rezgése is. Amikor ez építi fel az auránkat, tudatosan már nem teszünk rosszat. 
Amikor valódi hit és a jószívűség tölti be az auránkat, a két rezgés automatikusan kiadja a szeretet rezgését, a rózsaszínt. A tiszta aura fenntartásával megismerhetjük végre önmagunkat, hiszen pajzsként óv minket mások, a nem a szeretet törvénye alapján megélt gondolati és érzelmi befolyásától. Végre lehetővé válik, hogy kizárólag a bölcsességünk és Lelkünk által sugallt gondolatokat halljuk. Csak így tudunk felelősen reagálni és létezni, véghezvinni azt a feladatot, amiért leszülettünk.
A szellemgyógyászatnak birtokában van az aura tisztításának, tisztán tartásának egyszerű, gyors és rendkívül hatásos módja, valamint , hogy hogyan győzzük le hatékonyan a más okok miatt megjelenő nemkívánatos gondolatokat, érzelmeket.


Mesterekröl


„ A mester csak a lényegtelenben (a tudásában) több a tanítványainál.
Nem felsőbbrendű, nem emelkedett, nem titokzatos, nem látványos,
a legkevésbé sem nagyszerű, inkább egyszerű.
Hibával teli, küszködő, kereső ember a fölény legkisebb jele nélkül.
Tanítványait nem magához köti, hanem magukhoz segíti.
Tudja, hogy a megvilágosodás nem különbbé tesz, hanem a másik
csodájának végtelen tisztelőjévé és szolgálójává.
A mester arról ismerszik meg,
hogy jobban tiszteli a tanítványait, mint azok őt.

Nincs felsőbbrendű, és nincs alacsonyabb rendű.
"Amint fent úgy lent" –
írja Hermész Triszmegisztosz a Tabula Smaragdinában.
Minden szent.Szent az anyag, szent a szellem.Szent a parány, szent az óriás És százszor, ezerszer, végtelenül szent az ember.
Minden ember, aki az érzékek rabságában sínylődő, téveszmés, tompult,
az anyagi lét kábulatában vergődő, céltalan, az ego önös vágyait
hajszoló, vegetatív szinten élő, felsobbrendű tevékenység híján lévőnek
tekinti a többi embert, (mindig a "másikat"), annak fogalma sincs
az ember valódi méltóságáról. Ugyanúgy a felszín káprázatában él, mint az
általa ostorozottak. Önmagát sem ismeri. „Felsőbbrendűsége"
diadalzenéje elnyomja a szívének csak a csendben észlelhető halk dobbanásait.Csak vergődőés szeretni vágyó szívek vannak.
A fölény elesettségünk kétségbeesett látszatmaszkja.
A magunk és mások teljességének felismerés-hiánya.
A lényeg felismerésének tényleg vannak fokozatai. Ám ezeken a
fokozatokon való elobbre jutás nem a titokzatosság ködébe burkolódzott
elefántcsont-toronyba juttat, ahonnan fájdalmas szánakozással,
tekintünk le az értetlen, vak, alacsonyabb rendű emberekre, hanem
megtört szívünk csendes mélységébe jutunk, ahol nem az elítélés,
hanem a megértés és a másik lét-teljességének csodálata és tisztelete az alapállás.
                                 
Titok ami nincs
"Ha Én nem vagyok maradéktalanul abban, amit nyújtok a másiknak, semmit sem adtam. Ismerjem bár az összes titkokat és minden tudomány….ha szeretet nincs bennem, mit sem érek." ( Szent Pál)Titokra csak a hiány tart igényt.
Amit a titok leple takar, az lehet fontos, érdekes,
de egy biztos, hogy lényegtelen.
A létezés lényege, a teljesség, leplezetlenül tárja fel magát.
Ott van minden parányban, a porban, a bimbózó rügyben, a nap
ragyogásában, a borongó felhoben, ránk köszönt a mosolyban, a szem
pillantásában. Vele egyesülünk minden falatban, kortyban, lélegzetben.A legnagyobb titok, hogy nincs titok .
Féltett titkaink - bármik legyenek is azok - teljességvállalásunk hiányának
szomorú sötétsége. A titoklepel sebtakaró.A szellemgyógyászat felé egyeseket
hol a kíváncsiság hajt, hol a hatalomvágy.
A kíváncsiság: megismerni a titokzatos erőket,
a hatalomvágy: élni ezekkel az erőkkel.
A szellemi létsík hatalmas erő lehetőségeinek megismerése
végső soron ugyanoda vezet,
mint az anyagban feszülőóriási erők ismerete: lényegileg sehová.Csak a tudás növekszik, csak az ismereteink halmaza nő.
Csak a felszínen leszünk többek, lényegileg nem.
Ha a tudás a lényeghez segítene közelebb, a nagy tudású emberek
lennének a legboldogabbak. De tudjuk, nem így van.
Tudásunk gyarapodásával csak eszköztárunk gyarapodik,
cselekvési lehetőségeink tágulnak.Léthazugságba süllyedünk,
ha többnek érezzük magunkat a nagyobb tudás révén.
Nem a javak - legyenek akár anyagiak vagy szellemiek - halmazának
nagysága révén vagyunk gazdagok vagy szegények,
hanem azáltal, ami létünk legbensőbb zónájában rejlő.
Önmagunkat adjuk-e vagy sem.
Testi, szellemi képességeink és minden anyagi és szellemi tulajdonunk,
csak eszköz Önmagunk árasztásához.
A legszerényebb adottságú, a legszegényebb ember is mindent ad, ha
Önmagát adja és ugyanúgy a legzseniálisabb, az anyagi és szellemi
javakban bovelkedő - csak a megjelenési forma más.Ember hármas egysége

Az ember felépítése nagyon sok módon tagolható. Legegyszerűbb tagolás alapján az ember hármas egységbol épül fel, úgymint Test, Lélek és Szellem.
A fizikai Test eredeti funkciója alapján mindig a Szellem által kitűzött célok megvalósítója, - nem a tervezoje! - a szívünkben lévő isteni szikra, a legbelső Én, a Lélek lakhelye, temploma, mely keretet biztosít a Léleknek a fizikai megnyilvánuláshoz.
                                                  
Ereje: 1 egységnyi emberi energia.
A Lélek , (más nevén: Én Istenem) Istentől származó, melynek feladata a tapasztalatok gyűjtése. A Lélek, isten bennünk lévő szikrája ad erőt ahhoz, hogy véghezvigyük azt, amiért leszülettünk. Amikor magunkra mutatunk és azt mondjuk” Én vagyok”, pont a bennünk lévő isteni szikra helyére mutatunk rá.
A Lélek ereje: 1 000 000 egységnyi emberi energia
Ez a részünk a valódi önmagunk, örökkévaló és elpusztíthatatlan isteni lényegünk. Maga a LÉT teljessége, melyet ha keresünk önmagunkban meglelhetünk.
A Szellem (más néven: Jó Istenem), Isten azon aspektusa, mely isteni bölcsességgel segít járni a saját útunkon. Születésünktol fogva velünk van, 25-40 éves korig védelmez, ezután ténylegesen beköltözik a testbe. Irányít, élethelyzetek felé sodor. Ez a részünk tervezte meg a jelenlegi életfeladatunkat és ő küldi a bölcs gondolatokat, melyek, ha kellőképpen megtisztulunk és így képesek vagyunk ezeket érzékelni, irányítják a fizikai test. A saját utunkon való járás valódi boldogságot, bőséget és elégedettséget hoz fizikai, valamint érzelmi szinten. A Szellem a kivitelező a felsobb dimenziókban.

A Szellem és a Lélek küldi az imát a Legfőbb Létezőhöz. A Szellem a tudatosságunk, a Lélek lelke, amely egy yin-jang forma gömbként is látható a korona csakrában.
Szellem: ereje 1 trillióegységnyi emberi energia.
                                
Mi az, amit a szellemgyógyászat nyújthat?•  Segítséget kérhetünk bármiféle lelki probléma, konfliktus megoldására és a lelkierő visszaállításához
•  pszichoszomatikus” betegségek gyógyítására
•  bármilyen szervi elváltozás regenerálására
•  bármilyen pozitív tulajdonság, személyiségváltozás kialakítására
•  teljes energetikai cserére, javításra minden szinten
•  genetikai betegségek kiküszöbölésére, megelőzésére
•  gondolatok és életszemlélet megváltoztatására
•  bármiféle kapcsolati, párkapcsolati problémák megoldására
•  gyermekáldás elősegítésére
•  megmagyarázhatatlan fájdalmak megszűntetésére
•  segítséget nyújt ahhoz, hogy önmagunk legyünk és a saját utunkat járjuk
•  segítséget nyújt bármiféle negatív tulajdonság legyőzéséhez ill. pozitív tulajdonság kialakításához
                                   
•  segítséget nyújt, hogy hozzáférjünk a saját bölcsességünkhöz döntésképtelenség, határozatlanság, összezavarodottság stb. esetén
•  biztosítja, hogy képességeink teljes birtokában legyünk, hogy minden eszköz rendelkezésünkre álljon ahhoz, hogy elvégezhessük feladatainkat, amiért leszülettünk
•  hatalmas mértékben lerövidíti a karmikus terhek ledolgozását, felgyorsítja a spirituális fejlodést, ezáltal felgyorsítja a megvilágosodás elérését…..
a felsorolás a végtelenségig folytatható, lényeg az, hogy neked ITT ÉS MOST mire van szükséged.
Isten, ha akarod téged is rávezet a saját utadra, segít, hogy rajta is maradj, megtanít arra, hogyan válj boldoggá, teljessé, magabiztossá, elégedetté, kiegyensúlyozottá és egészségessé. A döntés rajtad áll.


ÉGI ÜZENETEK AMIKET 2009 KAPTAM
ezt most veleletek, így ahogy akkor leírtuk, szeretném megosztani, változtatás nélkül. Épp egyik barátommal, aki tanítványom is beszélgettem, amikor hirtelen ezeket kaptam égiektől, ezek úgy hirtelen jönnek minden előzetes nélkül. ennél sokkal több jött, ez csak egy részlete, majd a többit is leírom, mert még nem írtam le. ezt is barátnőm jegyzetelte, ahogy beszéltünk skype . Érdekes, mert ilyenkor mikor kapom ezeket olyan, mintha kívül kerülnék önmagamon .itt a részlete, amit közbe jegyzetelt hirtelen barátnőm, majd én is lejegyzem de nem szeretném ha az én szavaim keverednének bele.
 Szeressétek a népeteket, de ne acsarkodjatok: Ne higgyetek a vezetőknek, ők csinálják a nemzetek széthúzását, egymást támogassátok, és a szeretet vezéreljen, a szeretet tartja össze az egész világot, értsétek meg a szeretet a lényeg, ez tartja össze az egész univerzumot
 
azért születtetek, hogy fényz hozzatok a világba, a sötétségbe,
 
lássatok, ne csak nézzetek,
 
vegyétek észre a fényt, köröttetek vsn
értetek van, tereljétek az embereket a fényb minden értetek van
 
a beavatást is azért kaptátok, hogy tegyetek  a szeretetért, és nea széthúzókkal törődjetek, nem a ti dolgotok
az a dolgotok, hogy összefogni a népeket és szeretetet vinni közéjül
 
MINDEN ÉRTETEK VAN, LÁSSATOK, NE CSAK NÉZZETEK, OTT A FÉNY

Megjegyzés. Nem tudom mi az oka, nem kérdeztem, hogy egyre több üzenet jön. Bár amióta májusban Angliai kint létemnél stonhengeenél és kristálykoponyánál történt csodálatos  beavatásaim után, lett egyre több az üzenet.
[12:32:17]  Rozália: most ennyi maradt meg az elmondottakból, de majd ha pihentél és összedett leszel, leírhatjuk részletesen
[12:32:38]  Rozália: de ezt tedd fel az oldaladra, mint bölcsességet, mert ez az igazi tanítás


Magasabb dimenziók felé haladtok.
 
Horizontotok kinyílt, kitágult, fényetek teret nyerve tör előre, halad megkezdett, számotokra nem mindig könnyű útján.
Azt mondjuk nektek, hogy tágul fényetek, vonzzátok magatokhoz, édes gyermekeim, mint nágnes a vasat, a többieket.
 
Ti már ismeritek létetek határtalan lehetőségét.
 
Magasabb dimenziók fénylényei veletek vannak,
Ők az igazi fényharcosok, utat mutatnak nektek.
Sokan még feljebb jutottak, azáltal, hogy sok, bölcs tanítást adtak át.
 
Szűrjétek ki, ami a számotokra jó, ne szégyeljetek, ne habozzatok választani.
döntés a tiétek, szabad akaratot kaptatok, senki, semmi, nem befolyásolhatja döntésetek, induljatok, minden út hozzám vezet.
 
A mag, ott van bennetek, ne feledjétek, ne feledjétek, hogy az a részetek.
 
Oly sok és egy, oly parány, mégis hatalmas,a mi létünk ,a mi fényünk, egy egység, végtelen létezés. Bárhol léteztek, mindig velem vagytok, lesztek.

           
2009.07.6
Egy égi üzenetet szeretnék átadni, amit este kaptam. Mostani időkben lényeges hogy minél több ember meg tudja nyitni, aktivizálni szívcsakráját. Ebben lényeges szerep adatott meg magyarságnak, nem véletlen hogy a föld szívcsakrája kárpát medencében Magyarországon található. Magyar fénytestvéreim, népetek azt a gyönyörű feladatot kapta. Közületek minél több ember aktivizálja szívcsakráját,és ezáltal teljesen megnyitjátok Dobogókőn lévő föld szívcsakrát. Amint a föld szívcsakra teljesen megnyílik ez által a földön lévő többi csakrapont aktivizálódik és a föld magasabb szintre, léphet. Fényangyalai kísérjék minden tetteteket.
nem véletlen hogy a magyarság a szívcsakra őrzöje hogy e nép kapta e szép felemelő nem könnyű feladatot az égiektöl

                 
2009,07,12


Szellemgyógyászat (Pszichotronika)Szellemgyógyászat/Pszichotronika: az Imával való gyógyítás

1974–ben a védikus asztrológia szerint Szűz aszcendenssel születtem, a nyugati asztrológia szerint a Vízöntő jegyében. Isten adományaként, ha szükség van rá, lelki-szellemi érzékelésem teljes fényben ragyog.
Tizenhárom éves korom óta olyan lelki-szellemi hatások, tapasztalások érnek, amelyek Isten megtalálására, megismerésére ösztönöznek. Gyermekkorom óta mindennél jobban vágytam megismerni az Igazságot, megérteni azt a valamit, aminek a jelenlétét folyamatosan éreztem. Tizenöt évesen végeztem el az agykontroll tanfolyamot, majd közel tíz éven át napi rendszerességgel meditáltam, évekig jógáztam, szereztem Reiki mesteri, tanítói fokozatot, majd ifjabb Csontos Vilmos tanítványaként 2004-ben döntöttem úgy, hogy az Úr és az Istenanya szolgálatában a szellemgyógyászat útjának szentelem az életem, mely azóta is áthatja mindennapjaimat.
1
Az Jógaházban 2012. óta végzett szellemsebész mestereknek, tanítóknak tartok kéthetente továbbképzés, 2013. őszétől pedig két éves tandíjmentes szellemsebész mester alapképzést indítottam az Úr kérésére, az Általa kiválasztott, elhivatott és Általa alkalmasnak vélt jelentkezőkkel.
Az ifj. Csontos Vilmos által képviselt szellemsebészet (pszichotronika), számomra imával való segítségkérést, megtisztulást, gyógyítást és az üdvösség elérését jelenti személyek, csoportok valamint az emberiség felemelkedése érdekében a hazatérés reményében.
Ifj. Csontos Vilmos ismereteinek segítségével tanítványai számára lehetővé válik az Élő Istentől való valódi segítségkérés, mely lehetővé teszi a Lelki-, Szellemi és így a Testi gyógyulást, tisztulást. Lehetőséget ad bármiféle problémás élethelyzet megoldására, nagymértékben előmozdítja a spirituális fejlődést és nagy eséllyel nyújt segítséget abban, amire éppen szükségünk van. A pszichotronika szó jelentése „mozgó Lélek”. A kifejezés arra utal, hogy Isten által megújított Lélek és Szellem képessé válik újra a teljesség megteremtésére.
A szellemgyógyászattal való közbenjárás kiegészíti a fizikai szintű orvoslást, számos esetben szükségtelenné is tette azt. Nem feladata a betegségek fizikai szintű diagnosztizálása, azok lelki-szellemi feltérképezésével és a teljesség újrateremtésével foglalkozik, mely megjelenik a fizikai testen, kifejeződik körülményeink változásában.
Sok ezer előző életeink alatt számtalan benyomás ér minket, ami jelentősen megtépázza lényünket sok szinten, ahol szintén a karma törvényei működnek. Ezek rendbetételével az “Ahogy fent, úgy lent” Törvénynek köszönhetően, a lelki-szellemi síkokon történő újrateremtés megjelenik minden szinten, beleértve a fizikai síkot is, közvetlenül hatva életünkre.
2
Isten inspirációit, vezetését akkor vagyunk képesek minél inkább tudatosítani, érzékelni, ha olyan frekvencián rezeg az auránk, amely az adott sík felsőbb rétegeit jellemzi. Mindenki olyan szintet képes érzékelni, amellyel tisztasága folytán képes együtt rezegni. Az aura frekvenciáját gondolatiságunk tisztasága, nemessége határozza meg. Minél nemesebb egy gondolat, annál magasabb frekvencián rezeg. Ha ezek töltik ki lényünket minden szinten, akkor az alantas gondolatok, érzések távol maradnak. 
Adott gondolatok jelenléte, hiánya, milyensége karmánk függvénye, mindig komoly oka van. A pszichotronikus ismeretek segítségével könnyen és végérvényesen orvosolható. Gondolataink tárháza nem csupán jelenlegi személyiségünk függvénye. Előző életeink hajlamai, vágyai többek között az Elméből törnek fel, ezek alapvetően meghatározzák késztetéseinket, gondolatiságunkat, rosszra való hajlamainkat. Isten segítségével, kegyelméből mindezek adott egyéni keretek között lépésről – lépésre felszámolhatók, amennyiben mély hit, alázat, szeretet, megbocsátás és elfogadás jellemzi lényünket. Lelki és szellemi épségünk, elménk békéje, tisztasága, gondolatiságunk nemessége megalapozza, hogy cselekedeteinket, szavainkat a jóság hassa át, majd az Úr kegyelméből érzékelésünk egy napon a transzcendentális síkra emelkedjen. Mindez Isten segítségével minden elszánt, mélyen motivált Lélek számára elérhető, a megfelelő imák, kérések, tisztulási folyamatok segítségével. A folyamat során elérjük, hogy ez a fajta tisztaság, erkölcsi szint igénnyé válik, amit napi szinten vágyunk fenntartani. Ha valakiben feléled ez a vágy, ezen a ponton a szellemgyógyászatot már érdemes megtanulni, mert a tudás fényében a tisztulás útját mindenkinek napról-napra kell végigjárnia, aminek sikeréhez hathatós segítséget nyújt az Úr által közzétett ezen ismeretek tárháza.
4

Imával való gyógyítás a Lelki fejlődés tükrében

A pszichotronika által birtokolt tudás egyik legnagyobb értéke a lelki nemesedés nagymértékű felgyorsulása és az erkölcsi szint emelkedése azoknál, akiknél ez időszerű és Isten által elrendelt, jóváhagyott: Isten kegyelméből a múlt megtisztulásával enyhül vagy felülíródik a jelen, ezáltal változnak az esélyek, a képességek, a személyiségjegyek és lehetőségek a jelenben, egyszóval felgyorsul a hazatérés folyamata. A Védikus írások szerint az ember Isten tulajdonságainak eleve elrendelten maximum 72%-át birtokolhatja. A legtökéletesebb élőlény pedig Brahmá, akiben mindezek a tulajdonságok isteni tisztasággal fejeződnek ki. Ha valaki képes mindezt megvalósítani, eléri az önmegvalósítás emberként elérhető maximumát, az emberi tökéletességet. Ez az, amit megcélozunk.
Attól, hogy egy leckét már megtanultunk, tehát részben vagy egészében egy adott tulajdonságot már kijavítottunk és így egy nemes lelki tulajdonságot már magunkénak tudunk, az nem vonja feltétlenül maga után, hogy a vele kapcsolatos helyzetek már nem jelennek meg az életünkben. Ilyenkor úgy érezzük az adott szituáció már méltatlan hozzánk, mi már régen nem tennénk ezt másokkal, mégis újra meg újra visszatér. Ezek tömege nagyon lelassítja az előrehaladást. Isten megteheti, hogy mindezeket megszüntesse életünkből, hogy csak azokkal a kihívásokkal kelljen szembe néznünk, amelyek leküzdése valóban feladatunk. A feladat nagyon egyszerű: ha minden helyzetben megőrizzük emberségünket, legyőzzük az ártó késztetéseket, mintegy kiállva a próbát, tulajdonságaink nemesednek. Így lépkedünk előre. Ismereteink alapján az adott zavaró tulajdonságok okai megkereshetők és feloldhatók Isten által, az Ő kegyelméből. Az élet békésebbé válik, az út kirajzolódik és az ember Isten által vezetve magabiztosan halad rajta. Isten tisztít és gyógyít, kész megszüntetni Lelkünkből, Szellemünkből, Elménkből, szellemi és lelki szintjeinkről az eltorzult állapotokat, mely személyiségünk gyors változását idézi elő.
A Személyes Isten vágyik utánunk. Mindenkit sajátjaként szeret és csak arra vár, hogy odaadásunkat viszonozhassa, Isten lelki világába azonban vagy indokolatlan kegyéből, vagy megtisztulva az odaadó szolgálaton keresztül, szent neveit énekelve juthat be valaki… ez utóbbi az, amit szándékuk szerint a karmájuk alapján arra méltók itt és most megvalósíthatnak.
3
Kívánom szívből, hogy az emberiség minden tagjában ébredjen erős szándék a teljes tisztulásra és odaadással, olthatatlan vággyal szomjazza Isten édes közelségét!
Az Úr és Drága Párja oltalmazó, áldó Tekintete kísérjen Mindannyiunkat!
Áldás, Fény és Békesség Minden Lelki Testvéremnek!
Szeretettel:+++ Satya Nagnajití +++
Elérhetőség: mangoliget@gmail.com
Érdeklődni lehet a Napkelet Jógaházban: +36 72 222 499


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése