2013. július 2., kedd

A felemelkedés tüneteiA felemelkedés tünetei


DNS Aktiválás előnyei és tünetei

A DNS-aktiválás valójában tisztább életcél-látást eredményez. Felerősíti az önfejlesztési folyamatokat és szélesre tárja az ajtót önismeretünk kiteljesedése előtt. A magunkba nézés, hogy felismerjük az önmegvalósításunk útjában álló gátakat és korlátokat, bátor vállalkozás. De ez az önmegismerés ugyanakkor szabadságunk kulcsa is. A DNS-aktiválás közvetlenül elősegíti ezeknek a belső igazságoknak a felismerését.
Az alábbiakban pontokba szedtük több ezer ember beszámolóiból levonható következtetéseinket az aktiválás hatásairól. Ezek állandósult és pozitív változások, melyeket négy csoportba sorolhatunk:
Biológiai változások
-

         Méregtelenedés
-         Gyorsabban növő haj és köröm
-         Fiatalos közérzet és megjelenés
-         Energiaszint növekedés
-         Könnyű álmok
-         Igényesebb táplálkozás
-         Növekvő mértékű testbeszéd
-         Megnövekedett vízigény
-         Gyorsabb gyógyulás, erősödő öngyógyulás.


Pszichológiai és lelki változások
-         Növekvő önértékelés
-         Fokozott érzékelés
-         Fokozódó értelem
-         Pontos nyelvhasználat
-         Kevesebb aggódás és stressz
-         Élesebb emlékek és gyorsabb összefüggés-meglátás
-         Megújuló szakmai képességek.


Emberi kapcsolatok
-         Új érzelmek átélése és megosztása
-         Régi fájdalmak eleresztése
-         Emberi kapcsolataink tisztább áttekintése
-         Mélyebb szeretet átélése mások irányába
-         „lelki társak”, sőt, „lelki családok” felismerése.


Önismeret
-         automatikus szembenézés önmagunkkal
-         válaszok felismerése, melyek világosabbá és átláthatóvá teszik életünket
-         bizonytalan dolgok pontosítása és igaz voltuk felmérése
-         összpontosított figyelem és gyors ráhangolódás.

Az eddig jelentett hosszú távú hatások:
-         állandó érzelmi stressz enyhülése
-         csökkenő határozatlanság, kétely és félelem
-         belső késztetés a fizikai és lelki megtisztulásra
-         az életcélok jobb megértése
-         az egyének sajátosságainak jobb megértése
-         az önbecsülés és önszeretet tudatosulása
 
  •           annak a meggyőződésnek a kialakulása, hogy az Univerzum visszatükrözi problémáinkat, hogy azonosíthassuk és felszámolhassuk azokat
  • a folyton változó idő és környezeti feltételek megértése


    Forrás: Robert Gerard - Változtasd meg a DNS-edet
    http://szeretetmatrix.blogspot.hu

A FELEMELKEDÉS 13 KÓDJA


2012.04.27


MI MINDANNYIAN EGY-EK VAGYUNK

MINDEN AMI ÉL, AMI VAN AZ EGY AZ EGYSÉG ÁLLAPOTÁBÓL JÖTT LÉTRE

EZ AZ, AMIT MENNYORSZÁGNAK, PARADICSOMNAK, NIRVÁNÁNAK NEVEZÜNK 
A
FELEMELKEDÉS 13 KÓDJA

1 KÓD

MI
MINDANNYIAN EGY-EK VAGYUNK

MINDEN
AMI ÉL, AMI VAN AZ EGY AZ EGYSÉG ÁLLAPOTÁBÓL JÖTT LÉTRE

EZ AZ,
AMIT MENNYORSZÁGNAK, PARADICSOMNAK, NIRVÁNÁNAK NEVEZÜNK


Sokan még
emlékeznek erre az otthonra, és ez az emlékezet a honvágy, hogy haza menjünk

2. KÓD

A TEREMTŐ DIMENZIÓJÁNAK LÉTREHOZÁSA

Hogy legyen az életnek helye majd terjeszkedni. Itt még minden a feltételnélküliség
állapotában van.
3. KÓD

A KITERJEDÉS/ÁRADÁS DIMENZIÓINAK MEGTEREMTÉSE

A Teremtés számtalan dimenziójának létrejötte A FÉNY SEBESSÉGÉNEK TÁGÍTÁSÁVAL.


A FÉNY ÉS SÖTÉTSÉG, A JÓ ÉS ROSSZ STB... A KETTŐSSÉG LÉTREHOZÁSA HOGY A DIMENZIÓK KÖZÖTT LEGYEN FEJLŐDÉSI LEHETŐSÉG. A MOZGÁSBA HOZÁS.

Minden élet ami van, különböző színtereken tudjon fejlődni. a VALÓSÁGOK sokrétű
megtapasztalás lehetőségeként.
4. KÓD

A KITERJEDÉS 4 IRÁNYÁNAK LÉTREHOZÁSA EZ MEGTEREMTETTE A FÉNY ÉS A SÖTÉT MOZGÁSÁT A MÚLT JELEN ÉS JÖVŐ ILLÚZIÓJÁT ÉS A GRAVITÁCIÓT
5. KÓD

A HANG, A VIBRÁCIÓ, A FREKVENCIÁK LÉTREHOZÁSA

Nem véletlen, hogy sokan ezzel gyógyítanak most.
6. KÓD

A MEMÓRIA, EMLÉKTÁR LÉTREHOZÁSA

Hogy legyen megtapasztalható lenyomata a teremtéseknek, és azok bármikor behívhatók
legyenek. A memória egyfajta horgony, amely a teremtő energiákat lerögzítette.
Mindnyájunknak van egy emlékmagja, arról honnan jöttünk, és ugyanoda
szándékozunk majd visszatérni, AZ AZONOSSÁGMAGVUNK, ahol egyesül bennünk
minden.
7. KÓD

A TEREMTŐ ALKOTÓ ERŐ LÉTREHOZÁSA

EZ A LELKÜNK ENERGIAFORRÁSA, AZ ALKOTÓ, TEREMTŐ LELKEKÉ.
8. KÓD

A 4 ELEMŰ VALÓSÁG LÉTREHOZÁSA


A TŰZ, A VÍZ, A FÖLD, A LEVEGŐ ELEMEK, AMELYEKBŐL KIALAKULNAK A BOLYGÓK A MI
DIMENZIÓNKBAN
9. KÓD

AZ ELME TUDATOSSÁG TEREMTŐ EREJÉNEK LÉTREHOZÁSA

HOGY EGYÜTTESEN TUDJA HASZNÁLNI A TEREMTŐ ERŐT
10. KÓD

A FIZIKAI TEST LÉTREHOZÁSA

EZ A HORDOZÓ RÉTEG A TUDATOSSÁG ÉS A FIZIKAI VILÁG KÖZÖTT

Amivel hajlamosak vagyunk azonosítani magunkat és azt hisszük, hogy ez által
korlátozva vagyunk, de ez nem így van.

EZ A KÓD TEREMTI MEG AZ ELEJÉT ÉS VÉGÉT VALAMINEK, A CIKLUSOKAT, AZ ÉLET ÉS HALÁL CIKLUSAIT
11. KÓD

A CSALÁDI
KÖZÖSSÉGEK, A KOMMUNIKÁCIÓ ÉS A KOLLEKTÍV TUDAT LÉTREHOZÁSA
12. KÓD

A KOLLEKTÍV EGYÜTTMŰKÖDÉS KEZDETE, A CIVILIZÁCIÓK ÖSSZEHANGOLÓDÁSA
KÖZÖSSÉGI PRÓBÁKKAL VALÓ MEGBIRKÓZÁS

Itt vagyunk most.
13. KÓD

VISSZA AZ EGYSÉGBE - KOLLEKTÍV FELEMELKEDÉS -FELEMELKEDÉS FIZIKAI TESTBEN A SZELLEMÜNKKEL

Mindenkinek ide kell megérkezni, de ahogy most vagyunk, itt van a csapda, mintha még nem
készültünk volna fel erre. Ezt a kódot keressük a mostani életünkben. Ez az újjászületés
gondolata, amelyet annyi hitrendszer is emleget.


A KOLLEKTÍV FELEMELKEDÉS NEM MÁS, MINT VISSZA AZ EGYSÉGBE. ÚJJÁSZÜLETÉS EGY
MAGASABB LÉTSÍKRA, DE FIZIKAI FORMÁBAN. Ezt látták előre a maja
bölcsek/vének és ezért készítették el az utódaiknak az energetikai naptárukat,
megmutatták a nagy ciklusokat. Így szereztük vissza, mind a 13 kódot. Ez volt a
nagy terv, amiért itt vagyunk, és élünk mindannyiunknak, most, hogy elengedjük
a bennünket nem szolgáló mintákat, és egy új emelkedett fizikai valóságba
érkezhessünk, és új felemelő ciklusokba kezdhessünk. A nem emlékezésből, mi
voltunk a bátrak, akik felfedeztük mindezt, hogy honnan jöttünk, és nem
veszíthetünk el semmit. A nagy terv az volt, hogy a kiterjedésben meg tudjuk
találni saját igazságunkat, a fény igazságát, amely az egyetemes igazsággal
azonos. Azt vállaltuk, hogy kihívásokon keresztül visszaszerezzük mustármagnyi
hitünket, mert mindig volt bennünk egy magnyi fény, amely tartalmazta bennünk a
12 kódot. Ez az a belső fény, amelyet gondozni és ápolni kell, hogy tudjunk
fejlődni, hogy vissza tudjunk kerülni az Egységbe a fizikai test megtartásával.
 
Ahogy,most belépünk a 13. kódba, nem lesz, már aki vezessen bennünk, magunknak kell
saját magunk vezetőjévé válnunk. Nagyon zavaró lesz, de ott a bizalom saját
magunk iránt. Ide kerülve sem az őseink, sem próféták, sem tanáraink, sem a
guruk, sem, a Felemelkedett mesterek sem tudnak segíteni bennünket, akik eddig
elláttak mindenféle információval és a szeretetükben álltunk. Most ezzel
mindannyian így vagyunk, mint a fény magvai, hogy minden támogatás nélkül
magunkba integráljuk a 13. kódot. Ezért vagyunk most itt ebben az életben,
ebben az időben. A régi utak, módszerek elavulttá váltak, nem működnek. Amikor megébred
bennünk az Egységbe mozdulás kódja, nem lesz szükség többé, törvényekre,
dogmákra, társadalmi normákra, kormányprogramokra, szervezett vallásokra. Mikor
megébredünk nem lesz szükség arra, hogy életünk nagy részét a saját magunk
védelmére fordítsuk. Tökéletesen tudatában leszünk minden gondolatunknak és
cselekedetünknek.


Atlantisz alámerülése után, és az ősi Egyiptom megszűnésével, amikor a 13 kód
nyilvánosságra került, egy időre elveszett a földi létezésünk számára. Ezeket a
kataklizmákat még mindig erősen átérezzük, de a mostani világunk már nem
fulladhat meg újabb katasztrófákba. Ami megzavarta igazságunk keresését, az
elkülönülés, az árulások, a háborúk, az elnyomások, csak egy ideig voltak
képesek a kód integrálását visszatartani. A visszatérő régi emlékek törlődnek
most. Ez volt a mi keresztünk, amit cipeltünk oly sokáig,
azért, hogy megtestesítsük a 13. kódot. TÖBBÉ MÁR NEM FELEDHETJÜK EL, AZT HOGY A
SZÍVÜNK IGAZSÁGA, AZ EGY ABSZOLÚT IGAZSÁGA, ÉS EZ A 13. KÓD LÉNYEGE.

http://angyalforras.hu

AZ ÚJJÁSZÜLETÉS TÜNETEI


2012.04.25

 

 


Újjászületés - átalakulás

Világunk változik, átalakul. Velünk emberekkel is ugyanez történik. Fokozatosan átalakulunk, újjászületünk. Lehetnek kellemes és kellemetlen tapasztalataink egyaránt.  Sokunknak vannak mostanában olyan testi-lelki tünetei, amik szokatlanok, és esetleg zavarják az életvitelünket. Ez az írás nagy segítséget nyújt ahhoz, hogy megértsük, miért történik mindez, és tanácsokat is kapunk, hogyan kezeljük ezeket.

A FELEMELKEDÉS TÜNETEI

 

Hatalmas változások vannak jelen a Földön, sokkal erőteljesebben és érezhetőbben, mint eddig bármikor. Bármerre fókuszálod a figyelmed, mindenhol ez a tisztulási folyamat van, bármennyire is nem annak tűnik. Ezek a tisztulások, hasonlóan a külvilághoz, bennünk is zajlanak. Az egész testünkben hordozzuk ezt az átalakulást, átlényegülést. 
S ahogyan átalakul a világunk, mi magunk is mássá válunk, mindez sejtszinten történik, ami persze kihatással van a fizikai testünkre is.

S amint bent az kint, a bensőnk tükörképe kivetül a külvilágba, 

és a külvilág is ugyanúgy leképződik a bensőnkben.
 Nem tagadhatjuk többé, hogy valami készülődik.

 Egy teljesen Új Világ van születőben egy Új Korszak küszöbén.
 Teljesen más emberré válunk, és új látásmódunk új valóságunkat tükrözi.
Teremtőkké válunk! Mesterekké. 

Bizonyára te is felfigyeltél magadon, vagy a környezetedben lévő embereken olyan "szokatlan" fizikai, érzelmi és mentális tünetekre, olyan megnyilvánulásokra, melyekre látszólag nincs magyarázat. Ezen tünetek legtöbbjén átmentem jómagam is, fizikailag és érzelmileg is. Némelyiket megszenvedtem, némelyikbe "belehaltam," de mindegyikből kijőve, mássá váltam.

Ezért veszem a bátorságot, és felvázolom most előtted, hogyan éltem meg, 

s főként mit tapasztaltam, 
hátha neked is segít megkönnyíteni ezt az átmenetet, átalakulást.
 Az újjászületést.
 Ezeknek a tüneteknek a feldolgozása és megértése nagyon fontos. 
A legfontosabb mindig kizárni a "valódi" betegséget. 
Nagyon fontos, és életbevágó már az elején leszögeznem, hogy semmilyen tünetet se vegyél félvállról!!! Fontos, hogy próbáld meg először kideríteni a tünet okát. Mindig tartsd szem előtt, hogy a testedről van szó. Tehát, addig semmi esetre se nyugtázd azt felemelkedési tünetnek, amíg nem konzultáltál a megfelelő orvossal. Meglehet, tényleg egy betegség húzódik meg a tünet hátterében. Ezért add meg magadnak az esélyt, hogy tájékozott és körültekintő légy, és kizárj bármiféle komolyabb komplikációt. S ha a vizsgálati eredmények negatívak, és nem érzel semmilyen nyugtalanító jelet, abban az esetben kérlek, figyelj oda ezekre a tünetekre, egy teljesen más látásmóddal. Egy olyan látásmóddal, mely a tisztulási folyamat alatt mintegy "ajándékként" megjelenik benned. Tőled függ, élsz-e vele, s használod-e. Ez az újfajta látásmód a te Igazi Énedet tükrözi, mely az istenségedet hivatott kinyilatkoztatni. Ezeket a tüneteket, felemelkedési tünetként is szokták emlegetni. Ezek egyfajta mutációs tünetek, melyek a Föld és az ember éppen most zajló spirituális átalakulását segítik elő. 
 Ez egyfajta feljebb lépés, egy sokkal tágabb tudatosságba, mely által az interdimenzionalitásból átlépünk (átlényegülünk) a multidimenzionalitásba. Felemelkedés Tudattal rendelkezünk, s ez a Felemelkedés Tudatosság mintegy hídként fog szolgálni a magasabb dimenziók felé. Az anyagiból elmozdulunk a szellemi felé. A tünetek ezt segítik elő, s ezt tudatosítják bennünk. És végül önmagunk Mestereivé válunk, az Új Földön, és Új Korszakban, egy Új világban, akár itt és most. Mindezt bármikor tudatosíthatod magadban azzal, hogy van választásod.
Ébredjünk hát, és vegyük észre, már most azok vagyunk, akik mindig is lenni szerettünk volna! Azok vagyunk, akire mindig vártunk!
Az alábbi jelenségek, tünetek egyénenként változóak lehetnek. Ezért mindezek lehetséges előfordulása, megtapasztalása eltérő lehet. A lényeg, mindig figyelj a benső hangra! Kérj útmutatást, segítséget arra vonatkozólag, hogyan tedd könnyebbé magát a folyamatot. Ha megbizonyosodtál afelől, hogy mindezek nem "betegség" tünetek, kérlek figyelj befelé, és érezd, ahogy együtt áramolsz az energiákkal. Legyél mindig jelen, és legyél tudatos! A lényeg, ne ijedj meg, és ne bátortalanodj el! Ismerd fel őket, és lélegezz! Lélegezz mélyen! Örülj, és nevess! Hiszen ezek az energiák "útjelzőként" jelennek meg, és tudd, hogy ezek a felemelkedésed jelei. Meglehet, hogy csak egy-egy tünetet tapasztalsz magadon, de akár az is megeshet, hogy mindegyiket. Ezek a tünetek általában enyhék, és gyorsan elmúlnak. Legalábbis én így tapasztaltam. 
Ha nem ragadsz bele, ami történetesen itt azt jelenti, hogy nem állsz ellen a tisztulási folyamatnak, főleg az érzelmi tisztulásra gondolok,  akkor hamar kijöhetsz belőle. Nem mindig fogod könnyűnek és egyszerűnek érezni, de ki mondta, hogy az lesz? 
Bármi történik, tudd, minden a te érdekeidet szolgálja. 
 A belső iránytűd az útmutatód.

Készen állsz? Akkor gyere velem! Ha útközben magadra, vagy tüneteidre ismersz, adj hálát az égnek! Jó úton vagy! Mehetünk....?
Most nem lineárisan fogunk haladni, mint ahogyan azt eddig megszokhattad... Ez egy új haladási irány, de azért csak haladj velem, s ha esetleg útközben lemaradnál, úgyis bevárlak ott, ahol a legtöbb blokk gátolja a tisztulásod. Ott úgyis elidőzöl majd egy kicsit... Eltarthat egy darabig...Addig én mesélek, hogy mire figyelj. A többi rajtad múlik. A multidimenzionális tudatosságba való átlépés általában apró, fokozatos lépésekben történik. Talán azért, mert ezt a "földhözragadt" ego jobban el tudja fogadni. Persze olyan is előfordul, amikor hirtelen történik a felemelkedés, az talán a jobbik eset, ám ekkor nincs szükség nagy tisztulásra, mert az már megtörtént.... valamikor....valahol.... korábban.

A tisztulási folyamat részeként a testünkben összegyűlt mérgek, régi traumák, és olyan érzések, elraktározott gondolatok oldódnak ki, melyeket évtizedek óta hordozunk magunkban, és ezek lenyomatként velünk vannak érzelmi, mentális és fizikai testünkben is. Amikor ezek a felszínre kerülnek, hatalmas érzelmi káoszt élhetünk meg. Ez megnyilvánulhat akár szélsőséges érzelmi kitörésekben. Az egyik percben nevetünk, a másikban sírunk. Előfordulhat, hogy kissé zavarodottnak és irányt vesztettnek érezzük magunkat. Kapaszkodnánk a régi hiedelmeinkbe, tapasztalatainkba, s minden régibe, de végül rájövünk, hogy azok többé már nem szolgálnak minket. Fizikai szinten gyakran legyűrhet a fáradtság, sokszor úgy érezheted, az ágyból is alig van kedved felkelni, csak aludnál.

Gyakran fájhat a fejed, látás- és hallászavarok is felléphetnek. Az ismeretségi körömben és jómagam is gyakran tapasztaltam pl: mellkasi fájdalmat. Az orvos a kimerültség, és stressz kategóriába sorolta a tüneteket, és nyugtatóval, vitaminokkal útra bocsájtotta a "pácienseket." Természetesen, ha az angina pectoris kizárva, a mellkasi fájdalmakat a szív egyre mélyebb síkon való megnyílásával magyarázzák spirituális körökben. Aztán ott van még az erős szívdobogás érzés, és a szívritmuszavar. Tapasztalataim szerint ezt másfajta rezgésű, de általában magasabb energiák belépése okozza, ami hamar elmúlik, amit a lassú, mély légzés segíthet. Az álomfázisok, és az alvási ciklus is megváltozhat, szakaszossá válhat. Én például gyakran felébredek éjjel 2 és 3 óra között. Előfordult, hogy nagyon kipihentnek éreztem magam, ám máskor éppen az ellenkezőjét tapasztaltam. Színes és eseménydús álmokra emlékszem vissza. Nagyon sok érzelmi feldolgozni valónk van, ami gyakran álmunkban történik. Ez megnyilvánulhat kimerültségben, melyet reggel úgy érzékelünk, hogy fáradtabban kelünk, mint ahogyan elaludtunk. Legtöbbször semmire sem emlékszünk, talán annyi jelzi ezeket a blokk oldásokat, hogy rémálomként definiáljuk. Ezek félelmetes, olykor bizarr álmok, melyek felébredve rossz érzést keltenek bennünk. Rémlik valami....? Aztán a rémálmok lassan megszűnnek, ahogy az érzelmi testünk fokozatosan tisztul.

Lassan, és biztosan, de előbb- utóbb mindannyian átalakulunk.

Ha éjszaka felébredünk, a tudatos mély légzés itt is segít feldolgozni, megkönnyíteni ezeket a lelki traumákat, melyekre talán pontosan nem is emlékszünk. Ha úgy érezzük, nem tudunk újra elaludni, ne erőltessük "csak mert éjjel aludni kell." Figyeljünk befelé.
Mi az, amit a benső hang sugall. Tegyünk bármit, amihez csak kedvünk van. Én ilyenkor írni szoktam, vagy olvasni, vagy csak úgy vagyok. Figyelem magam. Figyelek az érzéseimre, a gondolataimra. Például éjszaka intuitívebb és befogadóbb vagyok, ilyenkor csodálatos "üzeneteket" kapok. Jobban tudok alkotni, és befelé figyelni. (Ezt is éppen éjjel írom, 2:32 perc van.) De azután mindig vissza is tudok aludni. Soha nem voltam egy merev, szabályokat követő ember, s éppen ezért talán könnyebb ezeket a változásokat megélni. 
 
A rugalmasság szerintem sokat segít. Az influenzaszerű fájdalmak is olyan tünetek, melyre látszólag nincs magyarázat.
Persze a megfázást és a vírus ki kell zárni, s ha nincs a háttérben ilyesmi, akkor gyanakodhatunk arra, hogy egy nagyon erős és intenzív belső átalakulás zajlik bennünk. Ez általában akkor fordul elő, amikor kénytelenek vagyunk önmagunkkal szembesülni.

Ilyenkor nincs mese, nincs menekülés, csak az segít, 
ha bátran szembenézünk azokkal az energiákkal ,
melyek blokkolva vannak.

Az influenzaszerű tünetek mellett érdemes még megemlíteni az izom- és ízületi fájdalmakat is, mert ezeknek is hasonló szellemi okai lehetnek. Ez eltarthat 1-2 hétig is, persze ha a konkrét betegség kizárva. Ezeket a tüneteket általában nagyon nehéz és fájdalmas energiák okozzák, többek között a félelem, bánat, veszteség. Általában, ha az okot megszüntetjük, (szintén szembenézünk vele), akkor szinte azonnal megszűnik. Milyen egyszerű így leírva, ugye? Bezzeg amikor benne vagyunk, és képtelenek vagyunk kimászni belőle, akkor csak a szenvedés van!? Ilyenkor aktiválódhat valamilyen régebbi félelem, bánat vagy veszteség. Ez erősödik bennünk, és íródik át a fizikai síkra. Továbbá előfordulhat még: láz és erős izzadás, ilyenkor túl sok energia áramlik át rajtunk, érdemes valamilyen módon leföldelni magunkat. 
Nekem segít ilyenkor, ha 
leülök, vagy lefekszem a földre, vagy kimegyek a természetbe. És szeretem a fák törzsét átölelni! Ez valami fantasztikus érzés! Ilyenkor a talpamon keresztül leengedem az energiákat Gaia-hoz, a mélységbe. És ilyenkor se feledkezzünk meg a tudatos mély légzésről


Ami még szót érdemel, az az étkezési szokások megváltozása
Van olyan időszak, amikor hetekig alig eszem. Ez általában akkor fordul elő, amikor feloldódik egy régi probléma, "túl vagyok" valami nehezebb perióduson, vagy intenzívebb energiák áramolnak át rajtam, amit én így hívok: 
éppen egy "szülésen vagyok túl."
Ez is általában valami érzelmi blokk feloldásával kapcsolatos, és elengedek bizonyos dolgokat, szokásokat, melyek a ragaszkodáson alapulnak. Ilyenkor megkönnyebbülök, és nem bírok enni. Aztán van, hogy rengeteget eszem. Ilyenkor tudom, hogy erőt kell gyűjtenem az előttem álló feladathoz, kihíváshoz. Ezek hullámokban jönnek. A következő tünetként a szédülést jelölném meg, ami nem választható el élesen az ügyetlenségtől. A szédülést jelezheti túl sok, vagy túl erős energia áramlás a testen át, és lelki probléma is, amikor elveszítjük az érzelmi és anyagi biztonságunkat. 
Ilyenkor újra egy biztos pontot kell találnunk az életünkben.
 Ami nem egyszerű ebben a bizonytalanságban. De egyvalaki mindig ott van számunkra, s ez a valaki nem más, mint önmagunk! Az ügyetlenség pedig nálam abban nyilvánult meg, hogy mindent kiejtettem a kezemből, nekimentem dolgoknak, vagy éppen elestem.

És szédülés közben visszatérhetünk újra a jól bevált 
tudatos mély légzéshez. Ez erősíti a földhöz kötöttséget, ami a gyökércsakrához tartozik. Ugyanis ilyenkor a "talajvesztettség" érvényesül, ezért "szigetelni" kell a fizikai testünket. Ezáltal tudatosan is összekapcsolódunk újra Föld Anyánkkal! Érezzük a "gyökerünket", és a Föld csodálatos energiáit, melyek rajtunk keresztül áramolnak. Időnként azt tapasztaltam, hogy túl sok érzékszervi benyomás ért egyszerre, ami abban nyilvánult meg, hogy mintegy zaklatottsági és felpörgetett állapotba kerültem. A gondolataim lázasan kergették egymást, s mégis úgy éreztem, végre átlátok mindent. Hajjaj!

És ilyenkor a 
teljes "spirituális" megvonás segített csak! A meditáció csak nehezített a helyzeten, ahogyan mindenféle spirituális tevékenység. Csakis a földi energiák kiegyensúlyozása volt hatékony, melyet szintén földelés által "vehetünk magunkhoz." Ez az, amint már említettem, a nálam bevált fa "ölelgetés", vagy lefeküdni, leülni a földre, és megint a tudatos mély légzés stb. Ilyenkor azt tapasztaltam, hogy túl sok szellemi energia áramlott át rajtam, ami pánik állapothoz vezetett. Ezt gyakran megéltem. 
 De a leföldelés tényleg nagyon hatékony, 
 és azonnali segítség! Nem kevésbé azért, mert mindig kéznél vannak ezek módszerek.

Tapasztaltam még hallászavarokat is, melyek a fül és/vagy hallójárat környéki "zajok", észlelésével járnak. Nem definiálnám zajnak, inkább valamiféle zenének, ciripelésnek jellemezném, olyan kísérő tünetekkel, mintha valaki egy tollpihével csiklandozná a hallójáratot. Nehéz szavakba önteni, de valami ilyesmi. Kinek -kinek milyen a szóhasználata, és a képzelőereje! Tapasztalataim szerint ez a belső hallással van összefüggésben. Én kb. 2 éve figyeltem fel erre a tünetre, amikor is egyszer úgy döntöttem, megnézetem egy szakorvossal. Mikroszkópos megfigyelést végzett az orvos, és nem talált semmit. Azt mondta, még egy szempillát is észrevenne. Persze akkor ijedtem be annyira, amikor egy idő után olyan kényelmetlen érzést tapasztaltam, mintha egy bogár mászkálna a fülemben belül. Rémálomként láttam a lelki szemeim előtt, hogy a bogárból már egy egész család lett, olyan intenzív volt a "kaparászás", aztán az orvos megnyugtatott!!? Semmi. Se bogár család, sem szempilla. Semmi. Viszont egyre gyakrabban tapasztalom, hogy a benső hang üzen a belső hallás útján, s gyakran hallok olyan dolgokat ,melyeket egyenlőre nem mindenki....

A tünetek mentális része is szorosan hozzátartozik a felemelkedéshez. Előfordulhat, hogy látomásszerű állapotban gyakran más tevékenységek közben látod magad. Hirtelen tapasztalatot szerezhetsz a nem lineáris gondolkodási folyamatokból. Mindezt egészen spontán, anélkül hogy elvesznél a részletekben, egyszer csak felfogod az egészet.

 Persze a mentális testből nagyon sok túlélési minta jöhet fel, régen megkövesedett és berögzült szokások, melyeket most a felszínre dob. Ezek nagyon kellemetlenek is lehetnek.
Ugyanis ilyenkor úgy érezheted, két részre "szakadsz." Az egyik részed boldog, hogy végre átalakulsz azzá, Aki Vagy, míg a másik részed, a mentális tested bosszús, nem tetszik neki ez a "játék." Persze megvan a lehetőséged, hogy felismerd, és észre is veheted mindkét részedet, de ekkor döntened kell. Különben beleragadsz ebbe a "játékba," és az is nagy nagy szenvedéssel jár. Én tudom!
Ráeszmélsz, hogy nem az vagy, akinek eddig hitted magad. A mentális test lázad, és őrjöng, olyanná válhat, mint egy dühöngő bika, ha nem vagy tudatos. A szellemednek valójában csak erre van szüksége, hogy a mentális tested feladja az ellenőrzést és az irányítást. Ez talán olyan érzés, mintha elveszítenéd önmagad, 
pedig valójában ekkor válsz igazi önmagaddá. Azzá, aki valóban Vagy!
Rájössz a tisztulási folyamatban, hogy 

a világról alkotott képeid közül nagyon sok nem a tiéd.
 Észreveszed, hogy olyan mintákat hordozol, mely nem te vagy. 
Apád mintáját, anyád mintáját, de mindaz nem a te energiád. Megjelenik lelki szemeid előtt anyád, és ugyanúgy üvölt, mint te. Az apád folyton kérdőre vont, aggályoskodott, piszkált...de az sem a te energiád. Mégis olyan képeket hordozol a valóságról, amelyek nem a tiéid. És ekkor megkérdezed magadtól: Ki vagyok én? Ezek a minták lenyomatként mind ott vannak az aurádban, a mentális, és érzelmi testedben. S mivel tudattalanok, állandóan aktiválódnak. Ez kész őrület! -gondolhatnád. Azzá is válhat, ha azonosulsz vele. Amint tudatossá kezdesz válni, elkezded ezeket a dolgokat tisztázni. Az átalakulás folyamán sok ember kiléphet az életedből. Magad mögött hagysz olyan kényszeres viselkedésmintákat, melyek a régi kapcsolataidban domináltak.

A baráti köröd teljesen megváltozhat, szinte az egész életed megváltozhat! És meg is változik! Új emberekkel kerülhetsz kapcsolatba. Lehet, hogy munkahelyet, lakóhelyet, szakmát váltasz. Elválsz, vagy éppen megházasodsz. Minden megváltozik körülötted, és benned. 

Ha ragaszkodsz a régi "jól bevált" dolgokhoz, 
nehéz lehet, és lesz is az átmenet.

A fontos, ne félj a változástól! 
 Az önkorlátozó hiedelmeid és elképzeléseid fokozatosan oldódnak a mentális testből. Ha mégis ellenállsz, nehezebb lehet a folyamat. 
Egy idő múlva majd átveszi a helyét az elengedés, a ragaszkodás nélküliség. 
Ekkor fellélegezhetsz, mert a nehezén túl vagy. 
 Az egész identitásod újjáalakul. Mássá válsz.  
Tudd, hogy soha nem vagy egyedül!
  Lesznek olyan újraértékelő pillanatok, amikor megkérdőjelezed azt, hogy: Tényleg itt akarsz-e lenni? Végig akarod-e csinálni? Ilyenkor egyszerűen mindent és mindenkit gyűlölsz. A munkádat, az embereket, önmagadat, és az életet, mindent. Ez is egy fájdalmas szakasz. Olyannak tűnhet, mintha elvesztetted volna minden kapcsolatodat önmagaddal, és a külvilággal. Nincs, amibe kapaszkodj. 


S akkor olyan emberekkel kerülhetsz kapcsolatba, akik segítenek ébredezni. A karma és a kötelesség általi kapcsolatok felbomlanak, s nagyon gyorsan belépnek helyükre azok, akikkel most együtt kell lenned.
 Olyan emberekkel kerülsz kapcsolatba, akiknek hasonló, 
vagy ugyanaz a feladatuk, mint neked. 
Ez nagyon jó érzés, mert egyrészt felgyorsítja a dolgokat, másrészt örömmel tölt el! 
Elkezdesz szárnyalni! Érzed, hogy végre értelme van az ittlétednek. Gyakran megtapasztalhatod, hogy egy nagyobb dimenzióban létező részed összekapcsolódik a testeddel. Ekkor megváltozik az egész környezeted. Ilyenkor még egy érdekes tapasztalat üti fel a fejét. Észreveszed, hogy amíg te a mennyeket éled itt a földön, nagyon sokan a pokolban érzik magukat. Vagyis a menny és pokol egy helyen van! Ez egy nagyon érdekes nézőpont!


Az érzelmi testünk is fokozatosan tisztul a blokkoktól, gátaktól. 
Az a jó, ha ilyenkor a szívcsakrára koncentrálunk,
 hiszen a lényeg itt az elfogadás, a megértés, és a tiszta őszinte szeretet
Amit persze sokan másként definiálnak. De mi elfogadjuk, mert a szabad akarat egy nagyon lényeges szempont. Tehát, amikor az érzelmi testünk tisztulásnak indul, azt érezhetjük, hogy érzelmesebbek vagyunk, mint korábban. Szélsőséges érzelmi reakciókat is megélhetünk. Én gyakran kérdeztem önmagamtól, mi ez az egész? Mit csinálok? Ritkán voltam a jelenben, mert a múlt hagyatékai állandóan visszarántottak, néha sötétségbe burkoltak, aztán meg a Fény elvakított. Persze akkoriban nem tudtam, hogy a látásmódommal van a gond, s nem a "világítással." Amikor beindulnak ezek az érzelmi tisztulások, úgy érezheted, hogy tisztáznod kell az emberi kapcsolataidat, hogy megszabadulhass a régi, elavult mintáktól.

Lesz olyan kapcsolatod, melyet úgy érzel, le kell zárnod. Ezen tisztulási fázisban a kapcsolataink is nagyon gyorsan változnak. Legtöbbször megtapasztalhatod, hogy ezek a kapcsolatok már nem a ragaszkodáson alapulnak, megértheted a mélyebb értelmét. És megélheted a kapcsolatok multidimenzionális mivoltát is. Én főként a gyermekeimmel szemben érzem ezt a fajta "vezettetést". Gyakran észreveszem, hogy bizonyos időben összehoz a sors valakivel, akivel éppen akkor együtt kell lennem, mert dolgunk van egymással. Ilyenkor is nagyon erősen érzem a "vezettetést".
 
Gyakran érezem, hogy a szívem teljesen megnyílik,
 és vezetve vagyok a szellemem által. 

Ilyenkor te is úgy érezheted, átölelnéd az egész világot, mindent és mindenkit feltétel nélkül képes vagy szeretni.

Sajnos még többször visszaeshetünk ilyenkor a régi állapotba, de miután megtapasztaltuk ezt a "földöntúli" érzést, többé nem akarunk ettől "elszakadni." Noha talán ilyenkor még nem sejtjük, hogy soha nem voltunk a Forrástól elszakadva, csak a rossz szemüvegen át szemléltük a dolgokat, vagy éppen hogy le kellene venni a szemüveget. Mert úgy tisztább a látás! De semmi gond! Ez a tapasztalás egyben ráeszmélés is, ami egy olyan energia minőség, amely mindig vezet minket, ha hajlandóak vagyunk figyelmünket a jelenre koncentrálni, és kilépni a múlt árnyékából. Azt tapasztaltam, a későbbiekben, hogy tudatosan rá tudtam "csatlakozni" erre a Forrásra, ha a tudatosságom elég "éber" volt.

 Sokszor éltem át ilyenkor olyan érzelmi töltődést,
amit úgy éreztem,
 hogy 
semmi és senki más nem adhat. 
 Később persze rájöttem, ezt az érzést bármikor megélhetem, bárhol, bárkivel. Sőt, 
a lényeg az, hogy bármilyen körülmények között ezt a kapcsolatot érezzem.

Sokszor megéltem az érzelmi tisztulás közben kapcsolatvesztettséget. Amikor úgy éreztem, teljesen egyedül vagyok, fizikailag, és lelkileg is. Ez nagyon elszomorított., s ilyenkor ismét beleestem az elkülönülés csapdájába, és vergődtem az én és a mi között. Gyakran éreztem magam Egy-ségben, de még gyakrabban a kétségben, kétségbeesve, kapaszkodva, támaszt és oltalmat keresve. Eközben a tisztulási folyamat közben újfent rá kellett döbbennem, én mindig ott vagyok magamnak. Soha nem hagytam el magam, legfeljebb csak eltávolodtam attól Aki Vagyok. A mélypontok után, megújult erővel, és teljesen más látásmóddal mindig egyre közelebb és közelebb kerültem Igaz Valómhoz. Odáig eljutottam, hogy értelemmel felfogtam a dolgokat, de mikor "alkalmazni", élni kellett, legtöbbször csődöt mondtam. S persze azért, mert a régi lenyomatok még erősen befolyásoltak, de már oldódni látszottak!

Gyakran éreztem nyomás hullámokat, és tágulást a fejemben, főleg a homlokom mögött, és hátul a tarkóm fölött, ekkor a hipofízis és a tobozmirigy aktiválódását véltem érezni. Olyasmi érzés, mintha valaki belülről nyomná az ujjával a szemöldökök közötti pontot. Ezzel együtt az érzékelésem is megváltozott. Elkezdtem olyan dolgokat érzékelni, "mintha lenne ott valami." Főleg a szemem sarkából véltem felfedezni azt a valakit/valamit. Némelykor furcsán elmosódottan láttam, és kezdtem azt érezni szétesnek a dolgok, a "kép" amit látok nem valós. Ez szintén rémisztő lehet az első időkben, de ne ijedjünk meg! 


A több dimenziós látásmódunk van kialakulóban. Persze kapaszkodnunk nincs mibe, de nem is kell, már semmi sem működik a régi szerint ezen a szinten. Én például geometriai formákat láttam, érzékeltem. Olyan frekvencia tartományban "mozogtam" tudatilag, amit képtelen voltam lefordítani bármilyen szavakra, mondatokra, mert megszűnt a linearitás. Persze, hangsúlyozom, ezek a tapasztalások egyenlőre sajnos csak időszakosak. Hosszúságuk, és tartalmuk mélysége főként a tudatosságomtól, és az éppen aktuális "állapotomtól" függ. S attól mennyire vagyok beleragadva a régi mintázatba, mennyire tudok a jelenben lenni az "itt és most"-ban. Észrevettem olyan testi tünetet is, ami szintén érdekes tapasztalat volt. Néha nagyobbnak, és valahogyan másnak éreztem magam, mint amit eddig tapasztaltam.

Nehéz ezt szavakkal kifejezni. De nagyon erős fizikai és mentális változás volt, mert ezt a nagyságot fizikailag, és tudatilag is éreztem. A tudatom kitágult a régi keretek és korlátok közé szorult állapotból, egy határtalan és korlátlan állapotba. Kezdtem megsejteni, és megérezni nagyságomat, és Mester-ségemet. Ilyenkor úgy tűnt, az ego feloldódott, levetette rabláncait, s megadta magát. Ezek egyfajta eksztatikus élmények voltak, de megtapasztalhatod fájdalmas élményként is. A választás megint tőled függ! Ekkor, ha pillanatokra is, de megszűnik az én tudat, az "én magam". S átveszi a helyét valami más, aminek valójában nincs helye. Megszűnik a saját (egyéni)tudatunk, 

megszűnik az elszakadás érzés, EZ, AZ!

 Amikor végre sikerül mindent elengedni, s összekapcsolódni, rácsatlakozni, Egy-gyé válni a Forrással, vagy hívhatod bárminek. 
Akkor nincs már ego, s a gondolatok is megszűnnek létezni.
 
Ez a VAGYOK állapot.
 Persze még mindig visszaeshetsz a régi mintázatba, ahogy jómagam is, de már egyre kevésbé. Most már tudod, nem őrültél meg, nem fogsz meghalni, semmi rossz nem történhet, mert valójában most születtél meg. Felébredtél hosszan tartó álmodból, és néha még törölgeted csipás szemeidet, elvakít a Fény, s olyankor lehunyod szemeid. A szempilláid még fáradtak a hosszú és mély alvás miatt. Néha visszaaludnál, mert úgy érzed nem aludtál eleget.... Hogy fáradtabb vagy, mint elalvás előtt.

S azt érzed, hogy kegyetlen és rideg ez a valóság, s az álom sokkal valósabb volt. De ne félj, és ne torpanj meg az ébredésed után... Amint éberebb leszel, feleszmélsz, és a színek elkezdenek kibontakozni előtted. Az árnyak formát öntenek. A fátyol mögül felsejlik a Fény. Ne takard el az arcod! Fürödj meg benne! Éld át, tedd magadévá ,válj eggyé vele! Az érzés ismerős, bár nagyon távolinak tűnik.

Az idő is felgyorsulhat. Nekem sokszor van olyan érzésem, hogy egyszerre több helyen vagyok. Néha az idő valószerűtlenül lelassul, máskor hihetetlenül felgyorsul. Olyan, mintha elveszítenéd az időérzékelésedet, ami részben igaz is, mert a linearitás megszűnik. S az idő szimultánná válik. Gyakran elkésel valahonnan, elfelejthetsz dolgokat, néha pedig azt sem tudod, milyen "nap van ma". Néha kiesnek olyan dolgok a fejedből, hogy hová indultál, mit csináltál. Furcsa, s egyben ijesztő is, mert azt érezheted, megőrülsz, és kezded elveszíteni önmagad. Ami az önmagad elvesztését illeti, valóban igaz is. Mármint akivel ezidáig azonosítottad önmagad.

Előfordul, hogy nem tudsz koncentrálni és a figyelmed elkalandozik. Szédülést és borzongást is érezhetsz, és a folytonosság érzése megszűnhet. Az eddigi tapasztalásaid és a realitásod darabjaira hullik szét. Mert szétesőben vagy te is. Meg kell tanulnod ebben az új, kiterjedt, végtelen időben létezni. Nincs több segítség, nincs kapaszkodó! 
 
Meg kell tanulnod bízni a vezettetésben. El kell fogadnod Mesteri mivoltodat, s ki kell nyilvánítanod, és átáramoltatnod Fényességed a külvilágba. Ekkor közvetlen kapcsolatba kerülsz a Forrással, s te magad is Forrássá válsz. Ez egy olyan állapot, ami kifejezi valódi identitásodat minden létező síkon. Miközben mindezt írom, most is csodálatos hangokat hallok a belső hallásommal. Magas frekvenciájú, csodálatos dallamok.. zene ez. A szférák zenéje.

Sorolhatnám még hosszasan a tüneteket, s végteleníthetném a tapasztalatokat. Mindenki személyre szabottan, egyénileg, a saját fejlődési szintjének megfelelően és tisztulási folyamatként tapasztalja meg ezeket a dolgokat. Nem érdemes összehasonlítani egymással ezen megéléseket és a versenynek sem  helye ez az átalakulás. Szellemed tudja, mi a jó neked, tudja merre vezessen, és meg is teszi!
Te csak hagyd a folyamatot megtörténni, és élvezd! Legyél szabad! Legyél korlátlan és határtalan Teremtő!
LÉLEGEZZ ÉS LÉTEZZ!

Mindezeket a saját valóságomból írtam, ami nem feltétlenül egyezik, vagy hasonlít a te saját valóságodra. Ez az én utam és az én teremtésem, a közös "játékban." Köszönöm, hogy elkísértél egy darabon.
Köszönöm, hogy velem voltál és tiszta szívemből köszönöm, hogy "meghallgattál." Jó volt veled!
ITT ÉS MOST, ENGEDJ EL MINDENT! S MÁRIS MEGÉRKEZTÉL ODA, AHONNAN ELINDULTÁL!
ISTEN HOZOTT!

forrás:magunk.hu írta syria


Az áldás mandalája


A Felemelkedés öt kulcsdátuma
 
 
1. 2012. március 20-i tavaszi napéjegyenlőség,
mely – mint egy kozmikus indítógomb - elindítja a Felemelkedés utolsó hullámát, feltöltve azt a napfogyatkozás-tűzgyűrűt, mely aktiválja a Föld kristályrács-vonalait.
 
2. 2012. május 20-i napfogyatkozás-tűzgyűrű
ekkor a kozmikus elindító hullám a végső fázisához ér és az emberiség makroszintű ( államok közötti ) egyesülése jön el. Az Isteni Férfi-princípium az isteni Női-princípium kozmikus hulláma által lesz kiegyensúlyozva, melyet Arany Delfin-befolyásnak hívnak.
 
3. 2012. június 4-i holdfogyatkozás,
mely az emberiség mikroszintű ( kisebb közösségek ) egyesülését indítja el, azaz az Isteni Nőiség kiegyensúlyozó hatása kezd érvényesülni.
 
4. 2012. június 6-i Vénusz-átvonulás
egyesülés a Plejádi és Szíriuszi Kozmikus Szövetséggel. Teljes visszatérés az Arany Delfin energiákhoz, azaz Isteni Női-princípiumnak az Isteni Férfi-princípiumval való egyesülésének a kezdete.
 
5. 2012. június 20-i nyári napforduló,
mely betetőzése lesz különlegesen magas rezgésszinten az előző négy dátumnak, mégis olyan kiegyensúlyozó energia, amely egyesíti az energetikai kódok utolsó nagy beáramlását, de figyelembe veszi az akadályozó tényezőket is.
 A FÁJDALOMTESTÜNK HASZNÁL MINKET – INTERJÚ ECKHART TOLLÉVAL


2012.02.14
 
Sokan átélték már, hogy párjuk egyszer csak “bekattan” és akkor nem lehet neki olyat mondani, vagy tenni, amibe ne kötne bele. Ilyenkor az úgynevezett érzelmi fájdalomteste aktiválódott. Ezt a fogalmat a világhírű, megvilágosodott spirituális tanító, Eckhart Tolle vezette be és én Nobel-díjat adnék érte, annyira fontos felismerésnek tartom.“  – Dr. Domján László agykontroll oktató interjúja Eckhart Tolléval…
Néhány éve alkalmam volt meginterjúvolni őt. Most ebből a beszélgetésből idézek:
Miként magyaráznád meg a „fájdalomtest” fogalmát olyan valakinek, aki még egyik könyvedet sem olvasta?
Feltétlenül az illető személyes tapasztalatára építenék. Megkérdezném: „Előfordult-e – talán nem is ritkán –, hogy valamilyen, látszólag jelentéktelen esemény hatására negatív érzés borított el? Hogy valamilyen apróság aránytalanul nagy reakciót váltott ki belőled? Például reggel beültél az autódba, és munkába menet valami közlekedéssel kapcsolatos bosszúság ért. Valaki hirtelen eléd vágott, valami cifrát mondott neked, vagy hasonló. Ettől kicsit ideges lettél, s az idegesség hirtelen valami még nagyobb dologgá terebélyesedett benned. S azt követően, noha reggel még jól érezted magad, a kiváltó esemény hirtelen olyan érzelmekkel és gondolatokkal árasztott el, aminek hatására már azt mondtad: »Rohadt ez az élet!« És amikor beértél a munkahelyedre, addigra már sötét, súlyos felhőt cipeltél magadban. Ezt mindenki érezte, akivel csak találkoztál. Azon keresztül beszéltél, és az értekezleten bármit is mondtál, a szavaid negatív energiatöltésűek voltak.”
Ha tehát viszonylag jelentéktelen dolog, bár néha lehet jelentős is, erős reakciót – haragot, félelmet, zaklatottságot vagy hasonlót – vált ki, az a fájdalomtest aktiválódása. A viszonylag jelentéktelen dolog ilyenkor aktivált benned egy régi érzelmet. Azt az emocionális teret, amit magadban hurcolsz. S ezért robbant ki belőled valami, a viszonylag jelentéktelen dolog hatására. Például ráüvöltesz a pincérre: „Ez a leves hideg!” Miért történt? Nos, a bensődben valami már forrt, csak éppen nem tudtál róla. Régi, néha évekkel korábbi érzelmi szenvedésből származó érzések.
Ugyanis minden ember, főleg gyerekkorában, átél érzelmi szenvedést. Egyesek többet, mások kevesebbet. Minden olyan érzelmi szenvedés, amivel nem nézel teljesen szembe, nyomot hagy. Márpedig a gyerek életében akadnak olyan dolgok, amikkel képtelen teljesen szembenézni. Így hát kénytelen azokat félretenni. Különösen a szülők kapcsolatára vonatkozó ügyeket, amik számára fájdalmasak, a gyerek ösztönösen félretolja. Nem akarja érezni a fájdalmas érzést. S a gyerek számára ez a helyénvaló. Még nincs benne elegendő tudatosság és erő, s a felnőttek fölé tornyosulnak. A félretolt ügy pedig benne marad. Később aztán más dolgok történnek az életében, s akkor is félretolja a keletkező érzéseket. A felnőtt már képes lenne szembenézni velük, ám a szembenézést nem tanulta meg. Hát félretolja, s az érzelmek csak gyűlnek és gyűlnek…
A hasonló frekvenciájú érzések, pl. harag és félelem, hajlamosak vonzani egymást. Egyetlen érzelmi entitásban egyesülnek. És nem csupán a személyes életedről van szó. A fájdalomtestnek létezik kollektív vonatkozása is! A fájdalomtest részben kollektív jelenség. A kollektív azt jelenti: országodnak is van fájdalomteste, mert az évszázadok alatt a világnak azon a táján átélt szenvedés még mind ott rezeg. A kultúra, amibe beleszületsz, közvetíti azt feléd. Maga a nyelv is. A szavak energiát hordoznak. Ahogy a szüleid viselkednek. Iskolatársaid és tanáraid. Az energiamező, amit szubliminálisan magadba szívsz. S az emberiségnek, mint olyannak is létezik fájdalomteste, amit szerintem genetikailag mindenki megörököl. Meggyőződésem, hogy a tudomány fejlődésével egyszer majd a génekben is megleljük a továbbadott fájdalominformációt. Megörököljük azt. Minden emberi lényben rejlik ki nem fejezett érzelmi fájdalom, ami benne fájdalomtestként lapul meg.
Érdemes ezt magunkban fölfedezni. Észrevenni, ahogy a fájdalomtest néha szunnyad bennünk, s ilyenkor szinte nem is érezzük, legfeljebb halványan, a háttérben; máskor pedig fölébred. Amikor aktiválódik – periodikusan –, akkor „táplálkozik”. S észre kell ezt venned a saját életedben, különösen a kapcsolataidban, ahogy arra használod a másikat, hogy „etesd” a fájdalomtestedet, illetve ahogy ő arra használ téged, hogy táplálja a saját fájdalomtestét. Bármelyikőtök is kezdi a harcot, talál valamilyen apropót, valamit, amit mondtál, egy apró megjegyzésedet, és úgy reagál rá, mintha valami elképesztően szörnyű dolog hangzott volna el. „Hát ez hogyan történhetett meg?” Úgy, hogy a fájdalomtest az alkalomra várt. Hogy előbújhasson, hogy fölébredhessen. S kapóra jött neki az apró megjegyzésed. „Mit csináltam? Mit mondtam?” – kérdezed. „Azt mondtad, hogy…”, s következik a vádak hosszú sora. Hát itt a fájdalomtest!
Legkönnyebben úgy ismerheted meg a fájdalomtestet, ha megfigyeled. Először megtanulod megfigyelni a partneredben, mert ahhoz, hogy önmagadban tudd megfigyelni, nagyobb éberség szükséges. Ébernek kell lenned. A fájdalomtest ugyanis hajlamos használni téged, az elmédet. Uralkodni akar fölötted, s azt óhajtja elhitetni veled, hogy te ő vagy. S olyankor valóban a fájdalmas érzéssé, a fájdalomtestté válsz. Ezért én úgy tekintek a fájdalomtestre, mintha az egy kis élősködő élőlény lenne az emberben. Egy emocionális parazitaentitás.
A fájdalomtest más emberek reakciójából is képes „táplálkozni”, ezért provokálja őket. A partnerek pontosan tudják, hogy mire ugrik a másik… Amint beindul a verkli, a fájdalomnak nem akarnak véget vetni. Nem békét akarnak, hanem még több fájdalmat. Eladdig, míg a fájdalomtest újra fel nem töltődött.
Ha remeteként élsz – tehát nincs partnered, némi emberi kapcsolatod –, akkor a fájdalomtested a gondolkodásodat használva is feltöltheti önmagát. Ez esetben olyan gondolatokat teremt az elmédben, amelyek a fájdalomtest energiamezejét tükrözik vissza. Ha az félelem, akkor félelemteli gondolatokat gondolsz. Ha harag, akkor haragos gondolatokat. Gondolataid füzére tehát negatívvá válik, és minden gondolatod egy-egy „falat” a fájdalomtested számára, mert minden gondolat egy-egy energiamező, aminek az energiáját a fájdalomtest mohón behabzsolja. Imádja, ha negatív gondolatokat gondolsz! Valósággal „bezabálja” a negativitást. S ha meg tudod figyelni magadat, amikor elmerülsz a negatív gondolkodásban, akkor azt találod, hogy a gondolataid éppen valaki ellen irányulnak, vagy önsajnálatba vagy önvádba merülsz, vagy panaszkodsz egy helyzet miatt, vagy hibáztatsz valakit. A gondolat tartalma különböző lehet, ám minden esetben mélyen negatív. A fájdalomtestnek csak ez számít. És aztán az érzelem megújítja önmagát. Egy idő után aztán a fájdalomtest ismét „aludni tér”. Egyes embereknél elég látványosan meg lehet figyelni, ahogy hirtelen fölébrednek a fájdalomtesttel való teljes, tudattalan azonosulásból. „Ó, elmúlt!” – mondják esetleg. S a pár tagjai megcsókolják egymást vagy szeretkeznek, és így szólnak: „Minden rendben”. Egy hét múlva persze megismétlődik a folyamat…
Mit tehetünk a fájdalomtesttel kapcsolatban? Meg lehet-e szüntetni vagy valahogyan lehet-e uralni? Az Új föld című, világhírű könyv vagy A világ csak belülről változhat meg című (MP3-as) CD elmondja.
Még több Tolle:

 
Domján László
www.agykontroll.hu
A FELEMELKEDÉS TÜNETEI - AWAKENING SIGNS 

TELJES CIKK AZ ÉBREDÉS ÉS FELEMELKEDÉS TÜNETEIRŐL

Hatalmas változások vannak jelen a Földön, sokkal erőteljesebben és érezhetőbben, mint eddig bármikor. Bármerre fókuszálod a figyelmed, mindenhol ez a tisztulási folyamat van, bármennyire is nem annak tűnik. Ezek a tisztulások, hasonlóan a külvilághoz, bennünk is zajlanak. Az egész testünkben hordozzuk ezt az átalakulást, átlényegülést. S ahogyan átalakul a világunk, mi magunk is mássá válunk, mindez sejtszinten történik, ami persze kihatással van a fizikai testünkre is.
S amint bent az kint, a bensőnk tükörképe kivetül a külvilágba, és a külvilág is ugyanúgy leképződik a bensőnkben. Nem tagadhatjuk többé, hogy valami készülődik. Egy teljesen Új Világ van születőben egy Új Korszak küszöbén. Teljesen más emberré válunk, és új látásmódunk új valóságunkat tükrözi.
Teremtőkké válunk! Mesterekké. Bizonyára te is felfigyeltél magadon, vagy a környezetedben lévő embereken olyan “szokatlan” fizikai, érzelmi és mentális tünetekre, olyan megnyilvánulásokra, melyekre látszólag nincs magyarázat. Ezen tünetek legtöbbjén átmentem jómagam is, fizikailag és érzelmileg is. Némelyiket megszenvedtem, némelyikbe “belehaltam,” de mindegyikből kijőve, mássá váltam.Ezért veszem a bátorságot, és felvázolom most előtted, hogyan éltem meg, s főként mit tapasztaltam, hátha neked is segít megkönnyíteni ezt az átmenetet, átalakulást. Az újjászületést. Ezeknek a tüneteknek a feldolgozása és megértése nagyon fontos. A legfontosabb mindig kizárni a “valódi” betegséget. Nagyon fontos, és életbevágó már az elején leszögeznem, hogy semmilyen tünetet se vegyél félvállról!!! Fontos, hogy próbáld meg először kideríteni a tünet okát. Mindig tartsd szem előtt, hogy a testedről van szó. Tehát, addig semmi esetre se nyugtázd azt felemelkedési tünetnek, amíg nem konzultáltál a megfelelő orvossal. Meglehet, tényleg egy betegség húzódik meg a tünet hátterében. Ezért add meg magadnak az esélyt, hogy tájékozott és körültekintő légy, és kizárj bármiféle komolyabb komplikációt. S ha a vizsgálati eredmények negatívak, és nem érzel semmilyen nyugtalanító jelet, abban az esetben kérlek, figyelj oda ezekre a tünetekre, egy teljesen más látásmóddal. Egy olyan látásmóddal, mely a tisztulási folyamat alatt mintegy “ajándékként” megjelenik benned. Tőled függ, élsz-e vele, s használod-e. Ez az újfajta látásmód a te Igazi Énedet tükrözi, mely az istenségedet hivatott kinyilatkoztatni. Ezeket a tüneteket, felemelkedési tünetként is szokták emlegetni. Ezek egyfajta mutációs tünetek, melyek a Föld és az ember éppen most zajló spirituális átalakulását segítik elő. Ez egyfajta feljebb lépés, egy sokkal tágabb tudatosságba, mely által az interdimenzionalitásból átlépünk (átlényegülünk) a multidimenzionalitásba. Felemelkedés Tudattal rendelkezünk, s ez a Felemelkedés Tudatosság mintegy hídként fog szolgálni a magasabb dimenziók felé. Az anyagiból elmozdulunk a szellemi felé. A tünetek ezt segítik elő, s ezt tudatosítják bennünk. És végül önmagunk Mestereivé válunk, az Új Földön, és Új Korszakban, egy Új világban, akár itt és most. Mindezt bármikor tudatosíthatod magadban azzal, hogy van választásod.
Ébredjünk hát, és vegyük észre, már most azok vagyunk, akik mindig is lenni szerettünk volna! Azok vagyunk, akire mindig vártunk!
Az alábbi jelenségek, tünetek egyénenként változóak lehetnek. Ezért mindezek lehetséges előfordulása, megtapasztalása eltérő lehet. A lényeg, mindig figyelj a benső hangra! Kérj útmutatást, segítséget arra vonatkozólag, hogyan tedd könnyebbé magát a folyamatot. Ha megbizonyosodtál afelől, hogy mindezek nem “betegség” tünetek, kérlek figyelj befelé, és érezd, ahogy együtt áramolsz az energiákkal. Legyél mindig jelen, és legyél tudatos! A lényeg, ne ijedj meg, és ne bátortalanodj el! Ismerd fel őket, és lélegezz! Lélegezz mélyen! Örülj, és nevess! Hiszen ezek az energiák “útjelzőként” jelennek meg, és tudd, hogy ezek a felemelkedésed jelei. Meglehet, hogy csak egy-egy tünetet tapasztalsz magadon, de akár az is megeshet, hogy mindegyiket. Ezek a tünetek általában enyhék, és gyorsan elmúlnak. Legalábbis én így tapasztaltam. Ha nem ragadsz bele, ami történetesen itt azt jelenti, hogy nem állsz ellen a tisztulási folyamatnak, főleg az érzelmi tisztulásra gondolok,  akkor hamar kijöhetsz belőle. Nem mindig fogod könnyűnek és egyszerűnek érezni, de ki mondta, hogy az lesz? Bármi történik, tudd, minden a te érdekeidet szolgálja. A belső iránytűd az útmutatód.
Készen állsz? Akkor gyere velem! Ha útközben magadra, vagy tüneteidre ismersz, adj hálát az égnek! Jó úton vagy! Mehetünk….?
Most nem lineárisan fogunk haladni, mint ahogyan azt eddig megszokhattad… Ez egy új haladási irány, de azért csak haladj velem, s ha esetleg útközben lemaradnál, úgyis bevárlak ott, ahol a legtöbb blokk gátolja a tisztulásod. Ott úgyis elidőzöl majd egy kicsit… Eltarthat egy darabig…Addig én mesélek, hogy mire figyelj. A többi rajtad múlik. A multidimenzionális tudatosságba való átlépés általában apró, fokozatos lépésekben történik. Talán azért, mert ezt a “földhözragadt” ego jobban el tudja fogadni. Persze olyan is előfordul, amikor hirtelen történik a felemelkedés, az talán a jobbik eset, ám ekkor nincs szükség nagy tisztulásra, mert az már megtörtént…. valamikor….valahol…. korábban.
A tisztulási folyamat részeként a testünkben összegyűlt mérgek, régi traumák, és olyan érzések, elraktározott gondolatok oldódnak ki, melyeket évtizedek óta hordozunk magunkban, és ezek lenyomatként velünk vannak érzelmi, mentális és fizikai testünkben is. Amikor ezek a felszínre kerülnek, hatalmas érzelmi káoszt élhetünk meg. Ez megnyilvánulhat akár szélsőséges érzelmi kitörésekben. Az egyik percben nevetünk, a másikban sírunk. Előfordulhat, hogy kissé zavarodottnak és irányt vesztettnek érezzük magunkat. Kapaszkodnánk a régi hiedelmeinkbe, tapasztalatainkba, s minden régibe, de végül rájövünk, hogy azok többé már nem szolgálnak minket. Fizikai szinten gyakran legyűrhet a fáradtság, sokszor úgy érezheted, az ágyból is alig van kedved felkelni, csak aludnál.
Gyakran fájhat a fejed, látás- és hallászavarok is felléphetnek. Az ismeretségi körömben és jómagam is gyakran tapasztaltam pl: mellkasi fájdalmat. Az orvos a kimerültség, és stressz kategóriába sorolta a tüneteket, és nyugtatóval, vitaminokkal útra bocsájtotta a “pácienseket.” Természetesen, ha az angina pectoris kizárva, a mellkasi fájdalmakat a szív egyre mélyebb síkon való megnyílásával magyarázzák spirituális körökben. Aztán ott van még az erős szívdobogás érzés, és a szívritmuszavar. Tapasztalataim szerint ezt másfajta rezgésű, de általában magasabb energiák belépése okozza, ami hamar elmúlik, amit a lassú, mély légzés segíthet. Az álomfázisok, és az alvási ciklus is megváltozhat, szakaszossá válhat. Én például gyakran felébredek éjjel 2 és 3 óra között. Előfordult, hogy nagyon kipihentnek éreztem magam, ám máskor éppen az ellenkezőjét tapasztaltam. Színes és eseménydús álmokra emlékszem vissza. Nagyon sok érzelmi feldolgozni valónk van, ami gyakran álmunkban történik. Ez megnyilvánulhat kimerültségben, melyet reggel úgy érzékelünk, hogy fáradtabban kelünk, mint ahogyan elaludtunk. Legtöbbször semmire sem emlékszünk, talán annyi jelzi ezeket a blokk oldásokat, hogy rémálomként definiáljuk. Ezek félelmetes, olykor bizarr álmok, melyek felébredve rossz érzést keltenek bennünk. Rémlik valami….? Aztán a rémálmok lassan megszűnnek, ahogy az érzelmi testünk fokozatosan tisztul.
Lassan, és biztosan, de előbb- utóbb mindannyian átalakulunk.
Ha éjszaka felébredünk, a tudatos mély légzés itt is segít feldolgozni, megkönnyíteni ezeket a lelki traumákat, melyekre talán pontosan nem is emlékszünk. Ha úgy érezzük, nem tudunk újra elaludni, ne erőltessük “csak mert éjjel aludni kell.” Figyeljünk befelé.
Mi az, amit a benső hang sugall. Tegyünk bármit, amihez csak kedvünk van. Én ilyenkor írni szoktam, vagy olvasni, vagy csak úgy vagyok. Figyelem magam. Figyelek az érzéseimre, a gondolataimra. Például éjszaka intuitívebb és befogadóbb vagyok, ilyenkor csodálatos “üzeneteket” kapok. Jobban tudok alkotni, és befelé figyelni. (Ezt is éppen éjjel írom, 2:32 perc van.) De azután mindig vissza is tudok aludni. Soha nem voltam egy merev, szabályokat követő ember, s éppen ezért talán könnyebb ezeket a változásokat megélni. A rugalmasság szerintem sokat segít. Az influenzaszerű fájdalmak is olyan tünetek, melyre látszólag nincs magyarázat.
Persze a megfázást és a vírus ki kell zárni, s ha nincs a háttérben ilyesmi, akkor gyanakodhatunk arra, hogy egy nagyon erős és intenzív belső átalakulás zajlik bennünk. Ez általában akkor fordul elő, amikor kénytelenek vagyunk önmagunkkal szembesülni.

Ilyenkor nincs mese, nincs menekülés, csak az segít, ha bátran szembenézünk azokkal az energiákkal, melyek blokkolva vannak.
Az influenzaszerű tünetek mellett érdemes még megemlíteni az izom- és ízületi fájdalmakat is, mert ezeknek is hasonló szellemi okai lehetnek. Ez eltarthat 1-2 hétig is, persze ha a konkrét betegség kizárva. Ezeket a tüneteket általában nagyon nehéz és fájdalmas energiák okozzák, többek között a félelem, bánat, veszteség. Általában, ha az okot megszüntetjük, (szintén szembenézünk vele), akkor szinte azonnal megszűnik. Milyen egyszerű így leírva, ugye? Bezzeg amikor benne vagyunk, és képtelenek vagyunk kimászni belőle, akkor csak a szenvedés van!? Ilyenkor aktiválódhat valamilyen régebbi félelem, bánat vagy veszteség. Ez erősödik bennünk, és íródik át a fizikai síkra. Továbbá előfordulhat még: láz és erős izzadás, ilyenkor túl sok energia áramlik át rajtunk, érdemes valamilyen módon leföldelni magunkat. Nekem segít ilyenkor, ha leülök, vagy lefekszem a földre, vagy kimegyek a természetbe. És szeretem a fák törzsét átölelni! Ez valami fantasztikus érzés! Ilyenkor a talpamon keresztül leengedem az energiákat Gaia-hoz, a mélységbe. És ilyenkor se feledkezzünk meg a tudatos mély légzésről! Ami még szót érdemel, az az étkezési szokások megváltozása. Van olyan időszak, amikor hetekig alig eszem. Ez általában akkor fordul elő, amikor feloldódik egy régi probléma, “túl vagyok” valami nehezebb perióduson, vagy intenzívebb energiák áramolnak át rajtam, amit én így hívok: éppen egy “szülésen vagyok túl.”
Ez is általában valami érzelmi blokk feloldásával kapcsolatos, és elengedek bizonyos dolgokat, szokásokat, melyek a ragaszkodáson alapulnak. Ilyenkor megkönnyebbülök, és nem bírok enni. Aztán van, hogy rengeteget eszem. Ilyenkor tudom, hogy erőt kell gyűjtenem az előttem álló feladathoz, kihíváshoz. Ezek hullámokban jönnek. A következő tünetként a szédülést jelölném meg, ami nem választható el élesen az ügyetlenségtől. A szédülést jelezheti túl sok, vagy túl erős energia áramlás a testen át, és lelki probléma is, amikor elveszítjük az érzelmi és anyagi biztonságunkat. Ilyenkor újra egy biztos pontot kell találnunk az életünkben. Ami nem egyszerű ebben a bizonytalanságban. De egyvalaki mindig ott van számunkra, s ez a valaki nem más, mint önmagunk! Az ügyetlenség pedig nálam abban nyilvánult meg, hogy mindent kiejtettem a kezemből, nekimentem dolgoknak, vagy éppen elestem.
És szédülés közben visszatérhetünk újra a jól bevált tudatos mély légzéshez. Ez erősíti a földhöz kötöttséget, ami a gyökércsakrához tartozik. Ugyanis ilyenkor a “talajvesztettség” érvényesül, ezért “szigetelni” kell a fizikai testünket. Ezáltal tudatosan is összekapcsolódunk újra Föld Anyánkkal! Érezzük a “gyökerünket”, és a Föld csodálatos energiáit, melyek rajtunk keresztül áramolnak. Időnként azt tapasztaltam, hogy túl sok érzékszervi benyomás ért egyszerre, ami abban nyilvánult meg, hogy mintegy zaklatottsági és felpörgetett állapotba kerültem. A gondolataim lázasan kergették egymást, s mégis úgy éreztem, végre átlátok mindent. Hajjaj!
És ilyenkor a teljes “spirituális” megvonás segített csak! A meditáció csak nehezített a helyzeten, ahogyan mindenféle spirituális tevékenység. Csakis a földi energiák kiegyensúlyozása volt hatékony, melyet szintén földelés által “vehetünk magunkhoz.” Ez az, amint már említettem, a nálam bevált fa “ölelgetés”, vagy lefeküdni, leülni a földre, és megint a tudatos mély légzés stb. Ilyenkor azt tapasztaltam, hogy túl sok szellemi energia áramlott át rajtam, ami pánik állapothoz vezetett. Ezt gyakran megéltem. De a leföldelés tényleg nagyon hatékony, és azonnali segítség! Nem kevésbé azért, mert mindig kéznél vannak ezek módszerek.
Tapasztaltam még hallászavarokat is, melyek a fül és/vagy hallójárat környéki “zajok”, észlelésével járnak. Nem definiálnám zajnak, inkább valamiféle zenének, ciripelésnek jellemezném, olyan kísérő tünetekkel, mintha valaki egy tollpihével csiklandozná a hallójáratot. Nehéz szavakba önteni, de valami ilyesmi. Kinek -kinek milyen a szóhasználata, és a képzelőereje! Tapasztalataim szerint ez a belső hallással van összefüggésben. Én kb. 2 éve figyeltem fel erre a tünetre, amikor is egyszer úgy döntöttem, megnézetem egy szakorvossal. Mikroszkópos megfigyelést végzett az orvos, és nem talált semmit. Azt mondta, még egy szempillát is észrevenne. Persze akkor ijedtem be annyira, amikor egy idő után olyan kényelmetlen érzést tapasztaltam, mintha egy bogár mászkálna a fülemben belül. Rémálomként láttam a lelki szemeim előtt, hogy a bogárból már egy egész család lett, olyan intenzív volt a “kaparászás”, aztán az orvos megnyugtatott!!? Semmi. Se bogár család, sem szempilla. Semmi. Viszont egyre gyakrabban tapasztalom, hogy a benső hang üzen a belső hallás útján, s gyakran hallok olyan dolgokat ,melyeket egyenlőre nem mindenki….
A tünetek mentális része is szorosan hozzátartozik a felemelkedéshez. Előfordulhat, hogy látomásszerű állapotban gyakran más tevékenységek közben látod magad. Hirtelen tapasztalatot szerezhetsz a nem lineáris gondolkodási folyamatokból. Mindezt egészen spontán, anélkül hogy elvesznél a részletekben, egyszer sak felfogod az egészet. Persze a mentális testből nagyon sok túlélési minta jöhet fel, régen megkövesedett és berögzült szokások, melyeket most a felszínre dob. Ezek nagyon kellemetlenek is lehetnek.
Ugyanis ilyenkor úgy érezheted, két részre “szakadsz.” Az egyik részed boldog, hogy végre átalakulsz azzá, Aki Vagy, míg a másik részed, a mentális tested bosszús, nem tetszik neki ez a “játék.” Persze megvan a lehetőséged, hogy felismerd, és észre is veheted mindkét részedet, de ekkor döntened kell. Különben beleragadsz ebbe a “játékba,” és az is nagy nagy szenvedéssel jár. Én tudom!
Ráeszmélsz, hogy nem az vagy, akinek eddig hitted magad. A mentális test lázad, és őrjöng, olyanná válhat, mint egy dühöngő bika, ha nem vagy tudatos. A szellemednek valójában csak erre van szüksége, hogy a mentális tested feladja az ellenőrzést és az irányítást. Ez talán olyan érzés, mintha elveszítenéd önmagad, pedig valójában ekkor válsz igazi önmagaddá. Azzá, aki valóban Vagy!
Rájössz a tisztulási folyamatban, hogy a világról alkotott képeid közül nagyon sok nem a tiéd. Észreveszed, hogy olyan mintákat hordozol, mely nem te vagy. Apád mintáját, anyád mintáját, de mindaz nem a te energiád. Megjelenik lelki szemeid előtt anyád, és ugyanúgy üvölt, mint te. Az apád folyton kérdőre vont, aggályoskodott, piszkált…de az sem a te energiád. Mégis olyan képeket hordozol a valóságról, amelyek nem a tiéid. És ekkor megkérdezed magadtól: Ki vagyok én? Ezek a minták lenyomatként mind ott vannak az aurádban, a mentális, és érzelmi testedben. S mivel tudattalanok, állandóan aktiválódnak. Ez kész őrület! -gondolhatnád. Azzá is válhat, ha azonosulsz vele. Amint tudatossá kezdesz válni, elkezded ezeket a dolgokat tisztázni. Az átalakulás folyamán sok ember kiléphet az életedből. Magad mögött hagysz olyan kényszeres viselkedésmintákat, melyek a régi kapcsolataidban domináltak.
A baráti köröd teljesen megváltozhat, szinte az egész életed megváltozhat! És meg is változik! Új emberekkel kerülhetsz kapcsolatba. Lehet, hogy munkahelyet, lakóhelyet, szakmát váltasz. Elválsz, vagy éppen megházasodsz. Minden megváltozik körülötted, és benned. Ha ragaszkodsz a régi “jól bevált” dolgokhoz, nehéz lehet, és lesz is az átmenet. A fontos, ne félj a változástól! Az önkorlátozó hiedelmeid és elképzeléseid fokozatosan oldódnak a mentális testből. Ha mégis ellenállsz, nehezebb lehet a folyamat. Egy idő múlva majd átveszi a helyét az elengedés, a ragaszkodás nélküliség. Ekkor fellélegezhetsz, mert a nehezén túl vagy. ??? Az egész identitásod újjáalakul. Mássá válsz. Tudd, hogy soha nem vagy egyedül! Lesznek olyan újraértékelő pillanatok, amikor megkérdőjelezed azt, hogy: Tényleg itt akarsz-e lenni? Végig akarod-e csinálni? Ilyenkor egyszerűen mindent és mindenkit gyűlölsz. A munkádat, az embereket, önmagadat, és az életet, mindent. Ez is egy fájdalmas szakasz. Olyannak tűnhet, mintha elvesztetted volna minden kapcsolatodat önmagaddal, és a külvilággal. Nincs, amibe kapaszkodj. S akkor olyan emberekkel kerülhetsz kapcsolatba, akik segítenek ébredezni. A karma és a kötelesség általi kapcsolatok felbomlanak, s nagyon gyorsan belépnek helyükre azok, akikkel most együtt kell lenned. Olyan emberekkel kerülsz kapcsolatba, akiknek hasonló, vagy ugyanaz a feladatuk, mint neked. Ez nagyon jó érzés, mert egyrészt felgyorsítja a dolgokat, másrészt örömmel tölt el!
Elkezdesz szárnyalni! Érzed, hogy végre értelme van az ittlétednek. Gyakran megtapasztalhatod, hogy egy nagyobb dimenzióban létező részed összekapcsolódik a testeddel. Ekkor megváltozik az egész környezeted. Ilyenkor még egy érdekes tapasztalat üti fel a fejét. Észreveszed, hogy amíg te a mennyeket éled itt a földön, nagyon sokan a pokolban érzik magukat. Vagyis a menny és pokol egy helyen van! Ez egy nagyon érdekes nézőpont!
Az érzelmi testünk is fokozatosan tisztul a blokkoktól, gátaktól. Az a jó, ha ilyenkor a szívcsakrára koncentrálunk, hiszen a lényeg itt az elfogadás, a megértés, és a tiszta őszinte szeretet. Amit persze sokan másként definiálnak. De mi elfogadjuk, mert a szabad akarat egy nagyon lényeges szempont. Tehát, amikor az érzelmi testünk tisztulásnak indul, azt érezhetjük, hogy érzelmesebbek vagyunk, mint korábban. Szélsőséges érzelmi reakciókat is megélhetünk. Én gyakran kérdeztem önmagamtól, mi ez az egész? Mit csinálok? Ritkán voltam a jelenben, mert a múlt hagyatékai állandóan visszarántottak, néha sötétségbe burkoltak, aztán meg a Fény elvakított. Persze akkoriban nem tudtam, hogy a látásmódommal van a gond, s nem a “világítással.” Amikor beindulnak ezek az érzelmi tisztulások, úgy érezheted, hogy tisztáznod kell az emberi kapcsolataidat, hogy megszabadulhass a régi, elavult mintáktól.
Lesz olyan kapcsolatod, melyet úgy érzel, le kell zárnod. Ezen tisztulási fázisban a kapcsolataink is nagyon gyorsan változnak. Legtöbbször megtapasztalhatod, hogy ezek a kapcsolatok már nem a ragaszkodáson alapulnak, megértheted a mélyebb értelmét. És megélheted a kapcsolatok multidimenzionális mivoltát is. Én főként a gyermekeimmel szemben érzem ezt a fajta “vezettetést”. Gyakran észreveszem, hogy bizonyos időben összehoz a sors valakivel, akivel éppen akkor együtt kell lennem, mert dolgunk van egymással. Ilyenkor is nagyon erősen érzem a “vezettetést”. Gyakran érezem, hogy a szívem teljesen megnyílik, és vezetve vagyok a szellemem által. Ilyenkor te is úgy érezheted, átölelnéd az egész világot, mindent és mindenkit feltétel nélkül képes vagy szeretni.
Sajnos még többször visszaeshetünk ilyenkor a régi állapotba, de miután megtapasztaltuk ezt a “földöntúli” érzést, többé nem akarunk ettől “elszakadni.” Noha talán ilyenkor még nem sejtjük, hogy soha nem voltunk a Forrástól elszakadva, csak a rossz szemüvegen át szemléltük a dolgokat, vagy éppen hogy le kellene venni a szemüveget. Mert úgy tisztább a látás! De semmi gond! Ez a tapasztalás egyben ráeszmélés is, ami egy olyan energia minőség, amely mindig vezet minket, ha hajlandóak vagyunk figyelmünket a jelenre koncentrálni, és kilépni a múlt árnyékából. Azt tapasztaltam, a későbbiekben, hogy tudatosan rá tudtam “csatlakozni” erre a Forrásra, ha a tudatosságom elég “éber” volt. Sokszor éltem át ilyenkor olyan érzelmi töltődést, amit úgy éreztem, hogy semmi és senki más nem adhat. Később persze rájöttem, ezt az érzést bármikor megélhetem, bárhol, bárkivel. Sőt, a lényeg az, hogy bármilyen körülmények között ezt a kapcsolatot érezzem.
Sokszor megéltem az érzelmi tisztulás közben kapcsolatvesztettséget. Amikor úgy éreztem, teljesen egyedül vagyok, fizikailag, és lelkileg is. Ez nagyon elszomorított., s ilyenkor ismét beleestem az elkülönülés csapdájába, és vergődtem az én és a mi között. Gyakran éreztem magam Egy-ségben, de még gyakrabban a kétségben, kétségbeesve, kapaszkodva, támaszt és oltalmat keresve. Eközben a tisztulási folyamat közben újfent rá kellett döbbennem, én mindig ott vagyok magamnak. Soha nem hagytam el magam, legfeljebb csak eltávolodtam attól Aki Vagyok. A mélypontok után, megújult erővel, és teljesen más látásmóddal mindig egyre közelebb és közelebb kerültem Igaz Valómhoz. Odáig eljutottam, hogy értelemmel felfogtam a dolgokat, de mikor “alkalmazni”, élni kellett, legtöbbször csődöt mondtam. S persze azért, mert a régi lenyomatok még erősen befolyásoltak, de már oldódni látszottak!
Gyakran éreztem nyomás hullámokat, és tágulást a fejemben, főleg a homlokom mögött, és hátul a tarkóm fölött, ekkor a hipofízis és a tobozmirigy aktiválódását véltem érezni. Olyasmi érzés, mintha valaki belülről nyomná az ujjával a szemöldökök közötti pontot. Ezzel együtt az érzékelésem is megváltozott. Elkezdtem olyan dolgokat érzékelni, “mintha lenne ott valami.” Főleg a szemem sarkából véltem felfedezni azt a valakit/valamit. Némelykor furcsán elmosódottan láttam, és kezdtem azt érezni szétesnek a dolgok, a “kép” amit látok nem valós. Ez szintén rémisztő lehet az első időkben, de ne ijedjünk meg! A több dimenziós látásmódunk van kialakulóban. Persze kapaszkodnunk nincs mibe, de nem is kell, már semmi sem működik a régi szerint ezen a szinten. Én például geometriai formákat láttam, érzékeltem. Olyan frekvencia tartományban “mozogtam” tudatilag, amit képtelen voltam lefordítani bármilyen szavakra, mondatokra, mert megszűnt a linearitás. Persze, hangsúlyozom, ezek a tapasztalások egyenlőre sajnos csak időszakosak. Hosszúságuk, és tartalmuk mélysége főként a tudatosságomtól, és az éppen aktuális “állapotomtól” függ. S attól mennyire vagyok beleragadva a régi mintázatba, mennyire tudok a jelenben lenni az “itt és most”-ban. Észrevettem olyan testi tünetet is, ami szintén érdekes tapasztalat volt. Néha nagyobbnak, és valahogyan másnak éreztem magam, mint amit eddig tapasztaltam.
Nehéz ezt szavakkal kifejezni. De nagyon erős fizikai és mentális változás volt, mert ezt a nagyságot fizikailag, és tudatilag is éreztem. A tudatom kitágult a régi keretek és korlátok közé szorult állapotból, egy határtalan és korlátlan állapotba. Kezdtem megsejteni, és megérezni nagyságomat, és Mester-ségemet. Ilyenkor úgy tűnt, az ego feloldódott, levetette rabláncait, s megadta magát. Ezek egyfajta eksztatikus élmények voltak, de megtapasztalhatod fájdalmas élményként is. A választás megint tőled függ! Ekkor, ha pillanatokra is, de megszűnik az én tudat, az “én magam”. S átveszi a helyét valami más, aminek valójában nincs helye.
Megszűnik a saját tudatunk, megszűnik az elszakadás érzés, EZ, AZ! Amikor végre sikerül mindent elengedni, s összekapcsolódni, rácsatlakozni, Egy-gyé válni a Forrással, vagy hívhatod bárminek. Akkor nincs már ego, s a gondolatok is megszűnnek létezni.
Ez a VAGYOK állapot. Persze még mindig visszaeshetsz a régi mintázatba, ahogy jómagam is, de már egyre kevésbé. Most már tudod, nem őrültél meg, nem fogsz meghalni, semmi rossz nem történhet, mert valójában most születtél meg. Felébredtél hosszan tartó álmodból, és néha még törölgeted csipás szemeidet, elvakít a Fény, s olyankor lehunyod szemeid. A szempilláid még fáradtak a hosszú és mély alvás miatt. Néha visszaaludnál, mert úgy érzed nem aludtál eleget…. Hogy fáradtabb vagy, mint elalvás előtt.
S azt érzed, hogy kegyetlen és rideg ez a valóság, s az álom sokkal valósabb volt. De ne félj, és ne torpanj meg az ébredésed után… Amint éberebb leszel, feleszmélsz, és a színek elkezdenek kibontakozni előtted. Az árnyak formát öntenek. A fátyol mögül felsejlik a Fény. Ne takard el az arcod! Fürödj meg benne! Éld át, tedd magadévá ,válj eggyé vele! Az érzés ismerős, bár nagyon távolinak tűnik.
Az idő is felgyorsulhat. Nekem sokszor van olyan érzésem, hogy egyszerre több helyen vagyok. Néha az idő valószerűtlenül lelassul, máskor hihetetlenül felgyorsul. Olyan, mintha elveszítenéd az időérzékelésedet, ami részben igaz is, mert a linearitás megszűnik. S az idő szimultánná válik. Gyakran elkésel valahonnan, elfelejthetsz dolgokat, néha pedig azt sem tudod, milyen “nap van ma”. Néha kiesnek olyan dolgok a fejedből, hogy hová indultál, mit csináltál. Furcsa, s egyben ijesztő is, mert azt érezheted, megőrülsz, és kezded elveszíteni önmagad. Ami az önmagad elvesztését illeti, valóban igaz is. Mármint akivel ezidáig azonosítottad önmagad.
Előfordul, hogy nem tudsz koncentrálni és a figyelmed elkalandozik. Szédülést és borzongást is érezhetsz, és a folytonosság érzése megszűnhet. Az eddigi tapasztalásaid és a realitásod darabjaira hullik szét. Mert szétesőben vagy te is. Meg kell tanulnod ebben az új, kiterjedt, végtelen időben létezni. Nincs több segítség, nincs kapaszkodó! Meg kell tanulnod bízni a vezettetésben. El kell fogadnod Mesteri mivoltodat, s ki kell nyilvánítanod, és átáramoltatnod Fényességed a külvilágba. Ekkor közvetlen kapcsolatba kerülsz a Forrással, s te magad is Forrássá válsz. Ez egy olyan állapot, ami kifejezi valódi identitásodat minden létező síkon. Miközben mindezt írom, most is csodálatos hangokat hallok a belső hallásommal. Magas frekvenciájú, csodálatos dallamok.. zene ez. A szférák zenéje.
Sorolhatnám még hosszasan a tüneteket, s végteleníthetném a tapasztalatokat. Mindenki személyre szabottan, egyénileg, a saját fejlődési szintjének megfelelően és tisztulási folyamatként tapasztalja meg ezeket a dolgokat. Nem érdemes összehasonlítani egymással ezen megéléseket és a versenynek sem  helye ez az átalakulás. Szellemed tudja, mi a jó neked, tudja merre vezessen, és meg is teszi!Te csak hagyd a folyamatot megtörténni, és élvezd! Legyél szabad! Legyél korlátlan és határtalan Teremtő!
LÉLEGEZZ ÉS LÉTEZZ!
Mindezeket a saját valóságomból írtam, ami nem feltétlenül egyezik, vagy hasonlít a te saját valóságodra.
Ez az én utam és az én teremtésem, a közös “játékban.” Köszönöm, hogy elkísértél egy darabon.
Köszönöm, hogy velem voltál és tiszta szívemből köszönöm, hogy “meghallgattál.” Jó volt veled!
ITT ÉS MOST, ENGEDJ EL MINDENT! S MÁRIS MEGÉRKEZTÉL ODA, AHONNAN ELINDULTÁL!
ISTEN HOZOTT!

(forrás: syria/ Magunk.hu)

"Ráébredünk, hogy nem elsősorban emberi testben élő lények vagyunk spirituális lelki tapasztalatokkal, hanem sokkal, de sokkal inkább spirituális lények emberi testben és emberi tapasztalatokkal."
 
Ebben a videóban pedig benne van, mit érzünk, akikben zajlik belül ez az Ébredés -Awakening folyamat. Annyira jó ilyeneket látni, hogy rengeteg mindenkiben ugyanaz megy végbe, vagy kezdődik el. Akik előrébb járnak segítenek másoknak észrevenni a jeleket...
 
http://vilaghelyzete.blogspot.com


A Szív Sötét Éjszakája,- A Beavatás Utolsó Lépései az Ötödik Dimenzióba való Végső Bebocsátáshoz


A Szív Sötét Éjszakája

A Beavatás Utolsó Lépései az Ötödik Dimenzióba való Végső Bebocsátáshoz

Aurelia, Adama és Ahnahmar párbeszéde Aurelia Louise Jones közvetítése

Adama - Szívem szeretetével és lelkem bölcsességével üdvözöllek benneteket. Hogy vagy ma kedvesem?
Aurelia - Elég jól vagyok, de még mindig állandó kimerültséget érzek fizikai testemben, és tudom, hogy bizonyos mértékben még mindig érzem a Szív sötét éjszakáját, melyen egy ideje átmentem. Még mindig sok fájdalmat érzek a Szívközpontomban és a testemben mindannak a munkának ellenére, amit az elmúlt jópár évben végeztem, hogy meggyógyítsam magam. Ez kezd réginek és fárasztónak tűnni. Mennyi időbe telik még, hogy újra jól legyek, hogy megfiatalodjak, és a többi?
Adama - Te most egy olyan valaki vagy, aki nagyon nagy békét hordoz ezen a bolygón. Rengeteg energiát tartasz magadban az emberiség számára, és a Föld felemelkedésére. Ez magyarázza fájdalmaid egy részét. Nagyon hosszú idő óta csinálod ezt, azonban most jött el a pillanat, amikor nagyon sok minden forog kockán, és sok munkát végzel belső síkokon is, álmodban is. Ezért ébredsz reggel olyan fáradtan. Több pihenésre van szükséged annál, amennyit megengedsz magadnak.
Aurelia - Igen, de annyi mindent kell tennem, és olyan sok időt vesznek igénybe, hogy a napok túl rövidnek tűnnek. Ha nem tenném meg azokat a dolgokat, amelyeket teszek, a lemúriai küldetés nem terjeszkedne úgy, ahogyan most. Robbanásszerűen fejlődik, és sokan most kezdenek becsatlakozni.
Adama - Megértjük, hogy kezdesz kimerülni ezen a hosszú utazáson, és itt az ideje, hogy megtedd a felemelkedéshez vezető beavatás utolsó lépéseit. Már majdnem ott vagy, de visszafogod magad. Sok szempontból még mindig ragaszkodsz sok háromdimenziós mintához és rezgéshez, és amennyiben nem engeded el teljesen ezeket a mintákat, nem tudsz továbbhaladni a felemelkedésed folyamatában. Ha igyekszel, hogy képes legyél megtenni az utolsó tudati ugrást, amit ma fogunk megbeszélni veled, akkor nagyon hamar ,,otthon" lehetsz, és akkor soha többé nem leszel fáradt, és ki fogsz lépni korlátaid közül. Sokkal közelebb vagy már, mint gondolnád, és mint mindig, az utolsó lépések a legnehezebbek, sőt gyakran a legfájdalmasabbak is. Minden Mesternek, aki valaha felemelkedett erről a síkról, végig kellett mennie ugyanezeken a beavatásokon, melyeken most te mész keresztül, és ebbe beletartozik mindenki itt Telosban és az ötödik dimenziós Lemúriában is. Arra vagy elhivatva, hogy a világot szolgáld és sokat utazz. Utazásod során, magaddal fogod vinni ezt az új energiát, és sok embernek nyújtasz első bepillantást abba. Utazás közben meg kell tisztítanod magad; és legmagasabb énedben kell maradnod; sosem szabad megengedned magadnak, hogy bármi is felidegesítsen, főleg ne engedd, hogy az egód reagáljon valamire, bármit is látsz vagy tapasztalsz, illetve bárhogyan is bánnak veled egyesek. Soha többé ne engedj annak a kísértésnek, hogy keserűvé, neheztelővé válj, vagy bárki és bármi felett ítélkezz. Ezek azok a hozzáállások és energiák, melyek a harmadik dimenzió megtapasztalásához tapadva tartanak. Most nagyon magas energiafrekvenciát értél el mindazok számára akikkel találkozol, és szeretnénk, ha ezt tudnád. Ez az energia veled, és érted is dolgozni fog. Minél többet maradsz ebben az energiában, minél többet leszel legmagasabb rezgésedben, istenséged magadra öltésében, annál jobban tud támogatni téged. Ha olyan rezgésbe zuhansz, mely nem illik ehhez az energiához, akkor az rendkívüli mértékben ki fog fárasztani téged, mintha óriási energetikai süllyedés történne. Most tehát itt van az ideje, hogy tudatos erőfeszítést tégy, hogy nap, mint nap, óráról órára, ebben az energiában maradj. A legtöbb dolog, amit most neked mondok, mindazoknak is szól, akik ezt az anyagot olvasni fogják, mivel ami rád az rájuk is vonatkozik. Végső soron, nekik is be kell járniuk ugyanazt az utat, amelyet most te jársz. Bár mindez az egyes emberek számára különféleképpen fog kibontakozni, végső lényegét tekintve mindenki számára ugyanaz lesz. Ez az energia, amiről beszélünk, nagyon könnyen az az energia lehet, amit ti a Szűzanyának neveztek. Arra kérnénk, hogy minden nap hívd meg őt az energiateredbe, és kérd meg az ő energiáját, hogy maradjon veled napközben, és tartson téged folyamatos ölelésében. Meg tudod ezt tenni?
Aurelia - Igen.
Adama - Lesznek idők, amikor az energiák olyan állapotokat fognak létrehozni benned, hogy szeretnél megkönnyebbülni. Ezek az energiák a szomorúság, a betegség, vagy a bánat energiáit hordozzák a körülötted és a világban történő dolgokkal kapcsolatban. De mindig amikor ezeket az energiákat érzed, megint csak add át őket Szűz Máriának. Ő meg fog tisztítani téged ezektől az energiáktól. Az ő vágya, hogy segítsen neked. Meg tudod ezt tenni?
Aurelia - Igen.
Adama - Azért kérünk téged erre, mert sok energiát fognak megosztani veled az elkövetkezendő utazásodon, és azokon, melyeket még a jövőben teszel. Sokkal több lesz, mint ami a múltban volt megosztva, de képes vagy rá. Most magasabb síkról fogod ezeket megtenni, mint korábbi utazásaid során. Most már készen állsz, hogy belépj erre a síkra, ehhez azonban önmagadban egyensúlyban kell maradnod. Nagyon fontos, hogy felismerd a saját energiáidat ebben, valamint felismerd, hogy mennyire vagy képes kontrollálni a saját energiáidat, és azt, ami történni fog. Létezik egy finom egyensúly a között a két dolog között, hogy felismered-e, mit tehetsz önmagadért, és mi az, amit át kell adnod, és ez nagyon gyorsan meg tud történni. Minden pillanatban, amikor azt érzed, hogy az energiáid akadozni kezdenek, meg fogod hozni a döntést önmagadért, mivel tudod, hogy ezzel azonnal felemelheted rezgésed, vagy tudni fogod, hogy ez olyas valami, amit át kell adnod. Ez egy hatalmas új felfedezés lesz. A hat hetes utazásod sok tapasztalattal fog szolgálni számodra abban, hogy megtanulj dolgozni a saját energiáiddal, és abban, hogy megtanuld mi hozza létre azt a fáradságot, amely akadályoz téged küldetésedben. De bíznod kell ebben; meg kell értened, hogy igenis meg van ez a képességed. Tanuld meg kezelni a saját energiáidat, és tudd a legjobban felismerni, hogy mikor merítenek ki mások energiái. Most végre megtanulsz új módon dolgozni a saját rezgéseddel, ahogy sokan azok közül is, akikkel kapcsolatba fogsz kerülni. Világos ez?
Aurelia - Igen, mindent meg fogok tenni.
Adama - És ismerd fel, hogy amikor olyan helyzettel találkozol, amit úgy érzel, hogy meghaladja pillanatnyi képességedet, akkor az olyan valami, amit át kell adnod a magasabb birodalmaknak. Sose próbáld meg önmagad megoldani azt a csapatod segítsége nélkül; ők azért vannak, hogy támogassanak téged. Akkor használd őket bölcsen, és habozás nélkül. Amikor azt érzed, hogy olyan energiák érkeznek melyek támogatnak téged, és érzed saját energiáid kiterjedését, akkor haladj előre velük. Amikor valamilyen okból azt érzed, hogy az energiák vagy szituációk meghaladják irányítási képességeidet, és nem támogatnak téged, akkor tudd, hogy nincs meg benned az erő ennek önmagad általi megoldására, és add át azokat nekünk.
Aurelia - A tőlem telhető legjobban megterveztem az utat, amilyen részletesen csak ebben a dimenzióban tudtam, de azt is tudom, hogy talán nem a terveim szerint fog kibontakozni.
Adama - Elmondanánk neked, hogy az utazásod részletei alapvetően úgy fognak kibontakozni, ahogyan megtervezted, de valójában nem ez az igazi utazás. A valódi utazás mindaz, ami bemutatásra kerül számodra, de még nem tudsz róla. Azt tanácsoljuk, hogy maradj nyitott ezekre. Nyitottnak kell maradnod az energiáidban azok felé, akik felveszik veled a kapcsolatot, mint azt a múltban is tetted. Azok a kapcsolatok, melyek a teljes tudatosságod nélkül jöttek létre, gyakran a legfontosabbak és legerősebbek voltak számodra. És néhányuk a legtartósabbá is vált. Ez erre az útra is igaz lesz. Ismerd fel azonban azt is, hogy szószólója vagy ezeknek az energiáknak, és minél jobban testesíted meg ezeket az energiákat, annál inkább képes leszel másokkal is megosztani azokat.
Aurelia - Azt gondolod készen állok erre?
Adama - Mi tudjuk, hogy készen állsz. Egyszerűen csak neked is tudnod kell. Bízz magadban. Azt mondanánk, hogy minden esetben, amikor úgy érzed nem állsz készen, add át ezt az érzést. A hit az ami benne tart ebben az energiában. Minden olyan esetben, amikor olyan energián mész keresztül, mely azt mondja ,,Nem érzem, hogy megfelelő vagyok erre," vagy ilyesmi, add át ezt. Itt az ideje most annak, hogy elkezd felismerni, mekkora különbség van a szívedből érkező energiák, az abban lakozó rezgések, és a meg nem felelés és a különféle ítélkezések között, amelyek az elméd olyan részei, melyek becsaphatnak téged. Minél inkább képes vagy elismerni, hogy ezek nem te vagy és ezek olyanok, amiket át kell adnod Istennek, annál inkább benne fogsz maradni abban a rezgésben amit keresel, és amelyek támogatnak téged. Most egy ötödik dimenziós utazást fogsz tenni, ha ezt választod. De rajtad múlik, hogy megnyílj erre a lehetőségre, és érezd a saját felelősséged ebben azáltal, hogy egyensúlyban maradj. Itt az idő most mindenki számára, hogy teljes mértékben megértse mit jelent, és mit tesz egyensúlyban maradni ezekkel az új energiákkal, melyek elárasztják a bolygót.
Aurelia - Törekednem kell arra, hogy több időt töltsek egyedül?
Adama - Az idő, amit egyedül töltesz, mindig értékes. Reméljük, hogy ezen a harmadik utazáson fel fogod ismerni, hogy nem adhatod úgy át magad teljesen, ahogyan azt gyakran a múltban tetted. Időt kell szánnod önmagadra, hogy feltöltsd belső elemedet. Keress olyan helyeket, ahová egyedül el tudsz menni anélkül, hogy más emberek is követnének. Szánj időt önmagadra, hogy magadban járd az utcákat, hogy emberekkel legyél, hogy sétálgass azokban a városokban, ahová éppen elutaztál. Menj egyedül, valahányszor csak megfelelő. Ez nagyon fontos, mert két lehetőséget is ad számodra. Az első, hogy megértsd saját energiádat, és ez a legfontosabb. A második, hogy megoszd ezt az energiát másokkal, akik nem feltétlenül jönnek el azokra az összejövetelekre, amelyeket tartasz. Eljött az idő számodra, hogy járj-kelj a világban.
Aurelia - Ez egy nagy dolog számomra. Mindig kerültem az utazást, főleg a nagyvárosokban és a zsúfolt helyeken.
Adama - És ez egy csodálatos dolog. Valójában, amint elkezdesz sétálni, meg fogod találni az energiát, ami hiányzott. Az energiahiány amit tapasztalsz, nagy mértékben annak köszönhető, hogy már nem vagy benne abban az energiában, mely támogat téged. Itt az ideje, hogy sétálj, és beépítsd magadba ezeket az energiákat. Minden olyan felmerülő helyzetet, amellyel kapcsolatban kérdésed van, aggaszt vagy fájdalmas számodra, add át Istennek. Amint ezeket a dolgokat Auréliának mondom, úgy mindenki másnak is mondom azokat, akik ezt az anyagot olvassák. Ő most mindannyiótokat képvisel. Mindannyiótoknak többé-kevésbé ugyanazok a problémáitok és kérdéseitek vannak.
Aurelia - Nem értek egy állítást, amit az imént mondtál: ,,hogy többé már nem abban az energiában járok, ami támogat engem."
Adama - Nem abban jársz.
Aurelia - Ezt nem értem.
Adama - Már átléptél egy magasabb rezgésű energiába, legalábbis önmagad egy része, és mégis, egy másik részed szükségét érzi annak, hogy fenntartsa a régi energiák létezését. Ez nem azt jelenti, hogy el fogod hagyni a Shasta-hegyet, vagy hogy itt fogod hagyni a munkát, amit éppen most végzel. Mindezt végezheted az ötödik dimenziós létezésben is, miközben megmaradsz abban a dimenzióban, melyben jelenleg vagy. Ez az ahogyan személyenként egyesével, szívről szívre, együtt fogjátok megteremteni az ötödik dimenziós valóságot ott, ahol most vagytok, és örökre átalakítjátok a harmadik dimenziót. Így fogjátok megteremteni a felszínen azt a paradicsomot, amit mi itt Telosban megteremtettünk. A régi paradigma energiái többé már nem támogatnak benneteket, és senki mást sem.
Aurelia - Mit kell megváltoztatnom?
Adamа - Változtasd meg az ítélkezés energiáit, az elvárás energiáit, a bűntudat és szégyen energiáit. Mindezek az alacsonyabb rezgésű energiák a harmadik dimenziós létezés részei, melyet már nem kívántok. Valahányszor érzitek ezeket felétek jönni, nincs létjogosultságuk, nem létezik jó ítélet és rossz ítélet. Az ötödik dimenzióban nincs olyan érzés, ami az ítélkezést támogatja. Itt az ideje, hogy elkezdjétek felismerni ezt az energiamezőtökben, az elmétekben, a gondolataitokban, a szívetekben, amikor éppen ítélkeztek, és szabaduljatok meg ettől, adjátok át azt. Nem arról van szó, hogy valami helytelent tesztek, hiszen ez is egy ítélkezés lenne. Egyszerűen csak fel kell ismerni a rezgésbeli különbséget. Tanuld meg megérezni, hogy milyen a harmadik dimenziós rezgés az ötödik dimenziós rezgéssel szemben.
Aurelia - Miért vagyok ma fáradt?
Adamа - Azért vagy fáradt, mert ítélkezel e dimenzió felett. Valahányszor fáradtnak érzed magad, ismerd fel az ítélkezés helyett, hogy a harmadik dimenzióban vagy, és képes vagy transzmutálni és átalakítani ezt az energiát. Ezt a házi feladatot kell mindenkinek megtanulnia ahhoz, hogy az ötödik dimenzió frekvenciájába lépjen át. Mindenkinek el kell engednie mindent, amit harmadik dimenziós paradigmaként ismertek, és meg kell tanulni a létezés egy új módját. A tudatossági ugrás a harmadik és az ötödik dimenzió között hatalmas a legtöbbetek számára. Kezd el nap, mint nap átváltani a tudatosságot, és végül el fogsz jutni erre a szintre. Szó szerint akarnod kell tudatoddal beleugrani az ismeretlenbe.
Aurelia - Meglehetősen boldog voltam az utóbbi napokban, és nagyon óvatos voltam, hogy ne ítélkezzek semmi és senki felett. Akkor nem kéne fáradtnak lennem.
Adama - Tiszteljük drágám az erőfeszítéseidet, de a valódi váltás finomabb, mint azt gondolnád. Igen, sok szempontból a boldogság is ítélkezésekhez kötődik. Amikor bizonyos dolgok elérnek hozzád, boldoggá tesznek, és megadják neked amit akarsz, akkor úgy ítéled meg, hogy jó napod van. Amikor olyan körülmények érnek, amiket nem kedvelsz, akkor azt nem ítéled annyira jó napnak, vagy rossz napnak tartod. Valójában az energiád már egy sokkal magasabb szinten lehetne, ha azt választanád. Ahhoz azonban, hogy ezt megtedd, és fenn is tartsd, hajlandónak kell lenned feladni minden olyan gondolatot, szót, cselekedetet, tevékenységet és vágyat, mely ehhez a dimenzióhoz kötve tart, amelyből annyira szeretnél már eltávozni. Ezek, amikről most beszélünk, nem a tapasztalatod fizikai kiterjedései. Azokra az érzelmekre és gondolatokra gondolunk, melyek egy alacsonyabb rezgésen tartanak téged.
Aurelia - Nem a fizikai tetteim azok, amelyek csökkentik a rezgési szintemet és az energiámat?
Adama - Általában, nem. Ahhoz van köze, hogy hol tartod az energiádat. Amikor az energiáidat másvalaki vagy önmagad feletti ítélet köti le, az energiád leesik. Amikor az energiádat egy bizonyos eredmény elérésére összpontosítod, az energiád leesik. Amikor úgy tartod, amiről úgy ítéled, hogy ez nehéz munka és küzdelem, az energiád leesik. Válj tudatossá arról, hogyan teremtesz minden pillanatban. Minden gondolattal és érzelemmel teremtesz, pozitívan vagy negatívan. Ez építi és érinti a 3D-s külső életedet, és meggátol téged abban, hogy magadra öltsd az 5D frekvenciáját.
Aurelia - Meg kell állítanom a gondolkodást vagy az érzést?
Adama - Az jó lenne. Tulajdonképpen, ez nagyon jót tenne neked. Túl sok értelmi energiát töltesz el azzal, hogy minek kell történnie, mit kell tenned, hogyan kell megtenned azt, amit érzel, hogy meg kell tenned, stb. Az elméd állandóan el van foglalva mindenféle irányban, próbálja egy bizonyos módon megteremteni az életedet, mi pedig azt mondjuk neked, hogy nincs semmi, aminek meg kell történnie, és nincs semmi amit meg kell tenned, ez egy illlúzió!
Aurelia - Azt mondod, hogy semmi sincs, amit meg kéne tennem! Akkor én úgy hallom, hogy nem kell befejeznem egy könyvet, nem kell elutaznom, nem kell megkeresnem a megélhetésem, nem kell kifizetnem a számláimat, vagy nem kell válaszolni a küldetésemmel kapcsolatos levelekre, stb.
Adama - Ezeket te választottad. Kezd el úgy nézni az összes "tennivalód listáját" - és sok van belőlük - mint olyan dolgokat, amiket te választottál, ahelyett, hogy olyan dolgoknak tekintenéd azokat, amiket meg kell tenned. Valójában, egy ötödik dimenziós rezgésben valóban semmi nincs amit szükséges, vagy meg kellene tennünk. Mindig egy választásról van szó. Amíg ez a különbség kétségtelenné nem válik számodra, addig egy harmadik dimenziós rezgésben fogsz maradni. Ez a te utazásod Aurélia: megérteni "ennek igazságát" önmagadban, és teljességgel megélni azt.
Aurelia - Hát, sosem tanított senki minket arra, hogy így gondolkodjunk gyerekkorunk óta. Nem sok ember gondolkodik így.
Adamа - Mi tudjuk ezt. Ezért részesítünk most téged egy újfajta edzésben, és cserébe te is megoszthatod ezt másokkal. Mindannyian egy cipőben jártok a harmadik dimenzióban; nagyon kevés hangsúlyt helyeztek arra, hogy mi a legfontosabb mindannyiótok számára ahhoz, hogy egy ötödik dimenziós tudatosságba váltsatok át. Neked és mindenki másnak, aki arra vágyik, hogy felemelkedjen a fény birodalmába, az elkövetkezendő néhány évben egy új életbe kell lépnie, új cipőbe kell bújnia, és új kalapot kell viselnie. Ha ezt választjátok, ez az új utazás csodálatos módon kezd el kibontakozni számotokra. Az abba való kapaszkodásod, hogy mi történt a mostani pillanat előtt, és mi fog történni a következőben, az tart a harmadik dimenzióban téged. Itt az ideje, hogy megnyílj minden lehetségesre, mint új látásmódra, érzékelésre, cselekvésre és létezésre. Állj készen, és légy hajlandó a most pillanatában élni, elvárások nélkül, és nyílj meg minden varázslat, fenség, könnyedség és szépség előtt, mely mindannyiótokra vár, akik belépnek az ötödik dimenziós létezési módba. Légy hajlandó megtapasztalni a csodákat és a változásokat, melyek minden álmodat felülmúlva fognak megnyilvánulni. Vésd a szívedbe és elmédbe, hogy mindez nem tud megtörténni, ameddig ahhoz ragaszkodsz, amit mindeddig harmadik dimenziós életként megismertél. Ez egy rezgés, egy új létezési mód, abban a dimenzióban élni, szemben azokkal a dolgokkal, amiket meg kell tenned, hogy megkeresd ott a megélhetésed. Ezek az élet valódi protokolljai az ötödik dimenzióban.
Aurelia - Minden, amit most mondasz nekem, és annyi minden, amit korábban mondtál ehhez a könyvhöz, annyira egyszerű. Még Sananda is mondta nekem, hogy milyen egyszerű ez. És valahogy mégsem sikerül felfognunk. Ez túl egyszerű.
Adama - Azért van ez így, mert az elme az ami mindent túlbonyolít. Ismételten azt tanítottuk, hogy a valódi spiritualitás nagyon egyszerű. Az összes információ beleférne egy kis könyvecskébe. Annyira egyszerű ez, hogy a legtöbben nem vagytok hajlandóak áttekinteni sem. Azok, akik felébredőben vannak, mindig több információt keresnek, a legutolsó híreket a fény birodalmakból, több médiumi közvetítést, több technikát, több aktiválást stb. Azt vesszük észre, hogy nagy százalékotok mindezeket az információkat az elmén keresztül fogadja be, és nem építitek be azt amit tanultok. Elolvassátok egyszer, alkalomadtán kétszer, aztán tovább haladtok a következő könyvre, a következő médiumi közvetítésre, és elfelejtitek a legnagyobb részét annak, amit eddig olvastatok, vagy hallottatok, amint megtaláljátok a következő olvasnivalót vagy a következő szemináriumot, amire elmentek. Valójában csak egy kis hányadát építitek be azoknak a spirituális tanításoknak, melyekkel kapcsolatba kerültök. Ha jobban törekednétek ara, hogy többet beépítsetek a tanultakból, akkor legtöbbetek mostanra már felemelkedett állapotban lehetne. Azt mondjuk nektek, hogy az elmétek az, és nem a szívetek, ami ezt az összes dolgot akarja. Sokan közületek az elmét tápláljátok a szív rovására. A szíved mindent tud, és biztosan tudja a legegyszerűbb utat, hogy eljuttasson oda téged, ahova menni akarsz, a felemelkedésen keresztüli spirituális szabadságodba. A szíved ismeri a könnyű utat, míg az elméd el akarja hitetni veled, hogy mindez nagyon nehéz és összetett. Amikor átadjuk nektek azokat az egyszerű tanításokat, melyek fel fognak emelni titeket az ötödik dimenzió frekvenciájába, sokan közületek el sem akarják olvasni azokat; untatnak titeket. Azt mondjátok jó, Adama ezt már hallottuk ezelőtt. És tényleg, már sokszor hallottátok, és nem érdekeltek titeket ezek az egyszerű tanítások. Továbbra is itt kóvályogtok fájdalomban és küzdelemben abban a dimenzióban, amit úgy ítéltek meg, hogy már nem a ti igazságotok.
Aurelia - Akkor az elménk az, amit ki kell kapcsolnunk?
Adama - Az elmét nem lehet kikapcsolni. Az emberiségnek van egy elméje, és ennek megvan a célja. A fizikai testnek is van egy saját elméje; ez a teljességetek része. Tudjátok, hogy az a rezgés, amit kerestek, a szíveteken keresztül érkezik, de mi nem tudjuk megtenni ezt helyettetek. Nem tudunk nektek listát adni azokról a lépésekről melyeket, ha követtek, teljesen ebbe a rezgésbe kerültök. Engednetek kell, majd engednetek kell újra és újra, megkötések, behatárolások, vagy bármiféle elvárás nélkül arra vonatkozóan, hogy valaminek ilyen vagy olyan módon kell megtörténnie. Olyan hatalmas teremtő erő vagy, hogy amikor elvárással vagy arra vonatkozóan, hogy valaminek egy meghatározott módon kell megtörténnie, akkor semmi sem tud megtörténni. Szokj hozzá ahhoz, hogy megengeded Istennek belül, Isteni Eszenciádnak, hogy irányítsa utadat, és vezessen egészen hazáig, lépésről lépésre. Mindannyian szakértőkké váltatok abban, hogyan lehet fájdalmas módon összezavarni és bebonyolítani az életeteket. Magatok körül tartotok egy szerkezetet arról, hogyan kell a dolgoknak jelentkezniük, és ebbe a szerkezetbe semmi sem képes behatolni. Ez az erősségetek, ez azonban nem igazán válik hasznotokra a harmadik dimenziós tudatosságon túl.
Aurelia - Erre lettünk tanítva, hogy így kell megteremteni amit akarunk, hogy el kell döntenünk mit is akarunk megteremteni, határozzuk meg szándékainkat arról, hogyan akarjuk azt, aztán összpontosítsunk rá. Erre az alkímiára lettünk tanítva.
Adama - De van egy különbség aközött, hogy eldöntöd mit akarsz, megtalálod az igazságát annak, amit akarsz, és aközött, hogy egy hosszú listát állítasz össze arról, hogyan kell majd mindennek megjelennie számodra. A jelenlegi fázisban szinte egyikőtök sem rendelkezik azzal a képességgel, hogy a kettő között különbséget tegyen. Oly sokáig voltatok a behatároltság paradigmájának csapdájában, hogy most nehezen tudjátok, úgymond elszakítani tőle magatokat. Amit mi kérünk tőletek, hogy csináljatok most meg egy egyszerű gyakorlatot, és kezdjetek játszani vele. Ez a gyakorlat abból áll, hogy dobj el minden elvárást arról, hogyan kellene lennie a dolgoknak, minek kellene lennie; egyszerűen dobd el, majd örömmel és hálával kezd el megteremteni, és élni az életedet a most pillanatában! Nyílj meg nagyon, hogy befogadd szíved vágyait, azonban ne legyen elvárásod, hogy mindez hogy fog eljutni hozzád. Csak engedd, engedd és légy nyitott a meglepetésre.
Aurelia - Dobjunk el minden elvárást! Azt mondták nekünk, hogy legyenek elvárásaink. Várjuk a csodákat, várjuk ezt és azt, stb.
Adama - Most azt mondjuk neked ebben a pillanatban, dobj el minden elvárást. A második lépés, hogy dobj el minden ítélkezést. Ezek nagyon nagy lépések számodra, és mindenki más számára is. Az elméd túl sokáig összpontosított erre a két dologra. Ezek voltak az erényeitek ebben az inkarnációban, hogy úgy mondjam. Alkut alku után kötöttél, egyiket a másik után. Megteszem ezt és ezt, ha ez és ez fog történni. Megteszem azt, ha amaz fog történni. És újra mondom, ez most nem erről meg arról szól; mind olyan választásokról szól, amelyeket szabadon és szabad akaratodból hozol meg a szívközpontodból. Arról van szó, hogy légy örömteli a szolgálatban és mindennapi életedben, nem azért, mert azt mondták, hogy erre van szükséged, hanem mert ez az, amit tenni akarsz. Nem arról van szó, hogy akarj az ötödik dimenziós rezgésbe lépni, mert az elvárásod az, hogy ez majd elveszi a szenvedéseket és fájdalmakat, amelyeket átéltél. Arról van szó, hogy azért lépj az ötödik dimenziós rezgésbe, mert ez vagy te, ez a te igazságod, és ez most számodra a következő lépés. Légy tudatában annak, hogy az ötödik dimenziós rezgésben új kihívásokkal szembesülsz. Amint a tested és a rezgésed tisztul, mindig folyamatos fejlődésben vagy, mindig újabb szintre kell lépned. Sokan közületek nem jöttetek még rá, hogy a felemelkedésetek nem ér véget az ötödik dimenzióban. Ez csak a kezdete egy csodálatos és örökkévaló utazásnak. Tudd, hogy innen kezdve folyamatosan emelkedni fogsz egyik szintről a másikra, egyik dicsőségből egy még nagyobb dicsőségbe, mindörökre az örökkévalóságban. A felemelkedés útja sosem ér véget. Ez a te természeted és születési jogod. Akarnod kell kilépni a küzdelemből amiben éppen vagy anélkül, hogy bármit is várnál ettől. Egyszerűen csak akarj kilépni ebből, és engedd, hogy minden más kibontakozzon számodra anélkül, hogy bármiféle elvárásod lenne arról, hogy mi fog történni, és hogyan fog megtörténni. Megfelelő vagy erre a feladatra; több, mint megfelelő. Sokkal-sokkal inkább megfelelő, mint amennyire annak tartod magad. Semmit sem tehetünk, hogy átmozdítsunk téged mindaddig, amíg te magad el nem kezdesz mozdulni.
Aurelia - Most aztán jól keresztülhúzod a számításaimat! Amit most írok, egyáltalán nem az, amit harmadik könyvemként terveztem. Amikor elkezdtem könyvet írni az ötödik dimenzióhoz vezető protokollokról, elég jelentős tudásra tettem már szert, amelyeket felemelkedett Mesterek tártak fel az elmúlt 40 évben. Ennek az információnak egy részére nehéz rátalálni, és nem sok ember tud róluk. Felépítettem egy érdekes struktúrát, hogy megírjam ezt a nagyszerű könyvet, és mostanáig szinte semmi sem történt. Nem éreztem a ti energiátokat, hogy elkezdjem közvetíteni az információ többi részét, és hogy hozzáadjátok az energiátokat és bölcsességeteket.
Adama - Meg vagy lepve?
Aurelia - Nem értettem, miért nem történt meg.
Adama - Tudd, hogy amikor az energiák nincsenek a megfelelő rezgésben, akkor általában nem vagyunk ott, hogy támogatást adjunk. Örülök, hogy észrevetted ezt, és nem kezdted el ennek ellenére folytatni a könyv írását, hiszen akkor a rossz rezgésben lett volna megírva. Az információ, melyet szándékodban állt megírni, pontos, és sok felemelkedett Mester közzé tette a múltban. És bár ezek a tanítások ma is tartalmazzák az ötödik dimenzió igazságát, ma ez mégsem ad teljes képet. Az információ, amivel rendelkezel, a harmadik dimenzió perspektívájából van megközelítve, hogy segítsen a fénymunkásoknak megnyílni a magasabb tudatosság megértésére. Vannak hiányzó darabok, és most a következő lépés is feltárul. Az egyszerű igazságok, amiket ebben a könyvben kifejtünk, az ötödik dimenzió frekvenciáját képviselik. Korábban nem tehettük közzé ilyen egyszerű módon, mert az emberiség nem volt felkészülve arra, hogy hallja őket. Az emberek elméje akkor, és még most is, nagyon összetett spirituális utakat próbált létrehozni, vagy ha túl egyszerű volt, akkor nem volt értéke számukra. Annak érdekében, hogy az új energiában legyél képes írni az ötödik dimenzióról, neked magadnak is bele kellett nőnöd ebbe a rezgésbe, vagy legalábbis kellő közelségbe kerülni hozzá. Ezért nem voltak jelen ezek az energiák korábban. Ez mindenképpen olyan folyamat, melyet nem lehet átugrani. Az útkeresőket először mentális szinten kellett informálni, hogy sokan képesek legyetek beépíteni annak egy részét a szívbe. Ez a régi rezgésben volt közzé téve, és a célnak rendkívül jól meg is felelt. Segített az emberiségnek oda fejlődni a tudatosságában, ahol ma van. De most már egy új rezgésben vagytok, és már nem elegendő, hogy téged és a többieket az előző elrendezés energiáiban vigyünk végig a fizikai felemelkedésen. Most minden a szívről szól, mert amint már mondtuk, először a szív emelkedik fel, a többi pedig követi. A korábbi információ, melyet olyannyira dédelgetsz kedvesem, nagyon jó szolgálatot tett neked abban, hogy eljuss oda, ahol ma vagy. Nélküle nem állnál ott, ahol most állsz. Most azonban úgy érzed elakadtál, hogy megtedd az út többi részét, és útmutatást kérsz. Azt mondod nekünk, hogy nem tudod, hogyan tedd meg az út többi részét, ugye? Tudd, hogy ahhoz, hogy megírd az ötödik dimenzió protokolljait, neked magadnak kell felnőnöd ebbe a rezgésbe, egyébként nem sokat érne olyasvalamiről írni, amit te magad nem értél el vagy értettél meg. Gratulálunk az előrelépésekért, amiket tettél. Tudjuk, hogy nem volt könnyű. Most, hogy ezt a megértést megszerezted, kiszabadíthatod önmagad a szív eme sötét éjszakájából. Már majdnem készen állsz repülni.
Adama - Ahnahmar akar most beszélni veled.
Ahnahmar - Üdvözlet kedvesem, Ahnahmar vagyok, szíved szeretete, aki most beszél hozzád. Mivel annyira jól ismerem az energiádat, értem a frusztrációdat és a türelmetlenségedet. Ami eddig történt, valahogy nem működött neked, ugye? Nem érted el azokat az eredményeket, amelyeket úgy gondolod, hogy kitűztél magad elé, és amiben reménykedtél. Olyan sokszor állítottad nekünk, hogy a te célod a felemelkedésed; a te célod, hogy ezen a harmadik dimenzión túlra lépj egy másik dimenziós valóságba. Megtetted már?
Aurelia - Még nem.
Ahnahmar - Az elmúlt negyven év, melyet tanulmányoztál a magasabb tudatosságról, mindaz a mentális csomag amit összegyűjtöttél, és az összes gyakorlat, melyeket elvégeztél, arra szolgáltak, hogy lassan eljuttassanak oda, ahol most vagy, az ötödik dimenzió előszobájába, hogy úgy mondjam. Most viszont úgy érzed, hogy elakadtál, és nem tudod, hogyan tedd meg az utat a végső lépésig. Annyira egyszerű, hogy egyszerűen nem sikerült "azzá válnod". Vedd észre, hogy mi nem azt mondjuk, hogy "tedd meg", mert ez a Létezés egy állapota. Azt mondom neked, hogy "Válj azzá" egészen, válj azzá a Szeretetté, ami vagy, és öltsd magadra ezt az új rezgést teljesen, és engedd el a régit. Oly sok tanítást tanulmányoztál az évek során, oly sok könyvet olvastál, hogy megtaláld a mágikus kulcsot, oly sok tanfolyamon és szemináriumon vettél már részt, oly sok szabálynak, meditációnak és aktiválásnak vetetted már alá magad az elmúlt sok évben, és valahogy mégsem igazán érted el a célod, ugye?
Aurelia - Nem.
Ahnahmar - Én most azt mondom neked, gyere haza kedvesem. Annyi minden vár itt rád, többek között az én örök szeretetem irántad. Akard és vágyd egyszerűen azt mondani "A felemelkedéssel kapcsolatos céljaim nem valósultak meg mindazon erőfeszítések árán, amelyeket szinte egész életem során befektettem; úgyhogy most nem akarom többé használni ezeket a módszereket. Megnyílok minden új módszerre, amit bemutatsz nekem." Amit a múltban megtanultál, hasznos volt tudatosságod fejlődésében, hogy eljuss oda, ahol most vagy, mégis mindez harmadik dimenziós rezgés volt. Korábbi tudásod nem sokra fog szolgálni az ötödik dimenzió új rezgésében és frekvenciájában. Miért akarnál olyan módszerekbe kapaszkodni, amelyek nem működtek számodra?
Aurelia - Mert nem tudtam, hogy más módszerek hatásosabbak. Senki nem beszélt azokról az egyszerű módszerekről, amelyeket most tanítotok. Arra összpontosítok, amire tanítottak. Ahnahmar - Most más módszereket mutatunk be neked. Már majdnem ott vagy. Egy kevés változtatással a tudatodban és a hozzáállásodban, végig tudod járni az utat, viszonylag rövid idő alatt. Arra kérlek, szeresd magad eléggé ahhoz, hogy egészen hazáig gyere. Itt az idő számodra, itt az idő számunkra, hogy isteni egységben legyünk egymással a lélek szent házasságában, mint két test, de egy szív.
Aurelia - Oké, figyelek.
Ahnahmar - Azt tanácsoltuk neked, hogy adj át mindent ami nem segít abban, hogy megtisztítsd és megtartsd magad egy ötödik dimenziós vibrációs frekvenciában. És felismered a különbséged, függetlenül attól, hogy így gondolod, vagy sem. A szívedben ismered a különbséget, de neked kell megtenned ezt a megkülönböztetést önmagadban; mi nem tehetjük meg ezt helyetted.
Aurelia - Mármint adjam át Istennek vagy adjam át Szűz Máriának? Tudod egy részem nem szeretné mindezt átadni Istennek, mivel úgy értem, hogy ez az én szemetem, amit idők eonjai alatt gyűjtöttem össze. Nem akarom Istennek adni a szemetemet.
Ahnahmar - Isten ismeri az igazságot arról, amit te a "szemetednek" nevezel, és azt is tudja, hogy a szíved igyekszik megszabadítani magát a harmadik dimenzió kötelékéből. Isten szívesen elveszi ezt az energiát, és azt mondja "Mindezt az energiát, melyet oly szorosan magadban és magad körül tartasz, ha átadnád nekünk, akkor mi tudják ezt transzmutálni, és megáldani vele másokat. Nem csak felemeli rólad azon korlátokat, amiket az magában foglal, hanem az összes energia, amit te magadban tartasz, transzmutálható és ott árasztható ki, ahol leginkább szükség van rá." Minden esetben, amikor valamit átadsz, nagy szolgálatot teszel magadnak és nekünk is. Amint felszabadítod az energiát, kérd azt a bölcsességet, amit meg kell tanulnod belőle, és szabad lehetsz.
Aurelia - Ez elég könnyűnek tűnik. Úgy gondoltam, hogy én csak a jó dolgokat akarom Istennek adni.
Ahnahmar - Nem, nem neked kell ezt eldönteni, mert a kérdések, amelyekkel foglalkozol, az elvárásaid és az ítéleteid. Ebben a pillanatban nem te vagy a legjobb döntőbíró arra, hogy eldöntsd, mi jó neked és mi nem. Egyszerűen arra kérünk téged, hogy kezdj el dolgozni a rezgés szintjén. Azt akarjuk, hogy kezd el felismerni és megkülönböztetni magadban, hogy mikor vagy egyensúlyban, és az energiáid mikor vannak olyan dimenzióban, ami nem korlátoz téged; minden mást pedig adj át! Itt az ideje, hogy különbséget tegyél valódi identitásod és az illúzió között. Ennek a szíved felismeréséből kell származnia, nem abból, hogy mi azt mondjuk az elmédnek, hogy "Amikor ezt teszed, akkor az igazságodban vagy, amikor azt teszed, akkor nem az igazságodban vagy. Vagy, ha ezt teszed, akkor harmadik dimenziós rezgésben vagy, ha pedig azt teszed, akkor ötödik dimenziós rezgésben vagy." Ez a te iskolád a mesteriségben kedvesem, a te iskolád a megkülönböztetésben és az ön-felfedezésben. Amíg ezt meg nem teszed önmagadért, addig nem leszel képes megmaradni abban a rezgésben, amely képesek fenntartani téged az ötödik dimenziós frekvencián. Talán elő kell venned az ingádat és le kell tesztelned a dolgokat, amikor kétségeid vannak, vagy talán először ki kell találnod egy sajátos módszert önmagad számára, ami alapján világosan értékelheted a dolgokat. Ezt neked kell kitalálnod. Minden egyes esetben, megnézed és felteszed a kérdést: "Ez most a harmadik dimenzió rezgésében, vagy az ötödik dimenzió rezgésében van? Ha ez egy háromdimenziós rezgésben van, akkor átadom Istennek és megkérem, hogy tárja fel számomra a bölcsességet, amit meg kell tanulnom belőle." Majd engedd, hogy Istenenergiád megtisztítson ettől a rezgéstől. Egyszerűen az a dolgod, hogy bizalommal és szeretettel tedd meg ezt a gyógyulásodért, és nézd meg, milyen eredménye lesz, elvárások nélkül, és anélkül, hogy várnád a benne rejlő ismeretlent. Ha semmi más nem is, de legalább ez egy új dolog, ami által nem mindig ugyanabba a falba ütöd a fejed újra és újra. Meg fogod próbálni ezt?
Aurelia - Egészen biztosan megpróbálom. Vágyom rá, hogy isteni egységben legyek veled örökre, és bármi szükségeset megteszek, hogy áthidaljam az űrt, amely különválva tart bennünket tudatosságban és fizikálisan.
Ahnahmar - Egyszerűen azért tenni ezt, hogy velem legyél ismét, egy jó indíték, de ne ez legyen az egyetlen. Most van itt az idő számodra, hogy megtanuld, könnyen és gyorsan megtestesítheted isteni mivoltodat, és megtapasztalhatod az isteni egységet először Önmagaddal, aztán velem is. Ahogyan utazol és elhagyod a Shasta-hegyet, hogy kiruccanj a világba, minden ember akivel találkozol, különböző rezgést fog hordozni. Neked kell majd elkezdeni felismerni a rezgést, minden egyes ember rezgésének igazságát, de nem ítélkezéssel, hanem megkülönböztetéssel. Kezd el észrevenni a szépséget, de ne csak az ő egyéni rezgésüket, hanem a közös fonalat ami végigvezet rajtuk. El kell kezdened ezt egy olyan úttá tenned, amely nem csak azért van amit szolgálsz, hanem azért is, amit önmagad szolgálatában teszel, a saját fejlődésed útjává. Ez az utazás egy haladó tanfolyammá válik számodra kedvesem, és tudd, hogy én ott leszek veled minden lépésnél, szeretni és bátorítani foglak téged, hogy közelebb kerülj felemelkedésed végső győzelméhez. Tudd, hogy mindig veled vagyok. Nincs olyan pillanat, hogy külön lennénk.
Aurelia - Miért érzek még mindig félelmet az utazással, és az otthonom kényelmének elhagyásával kapcsolatban?
Ahnahmar - A félelem nem az utazás miatt van. A félelem benned amiatt van, hogy elengedd azt, ahol eddig voltál, és egyszerűen az egó elme az, aki nem akarja feladni a territóriumot, melyet oly sokáig védelmezett. Minden alkalommal amikor utazol, sok felfedezni való van. Eddig, a kezdeti félelemek ellenére, minden utazásodat élvezted ugye? És számos emberrel találkoztál, akikkel nagyon fontos szívbéli kapcsolatokat építettél ki. Mindez sosem történt volna meg, ha otthon maradsz ugye?
Aurelia - Igen, mindig csodálatosan éreztem magam, és nagyon hálás vagyok a tapasztalatokért, de még mindig elég ideges vagyok indulás előtt. Rettegek a repülőutaktól. Úgy gondolom rendelkezésemre kellene állnia egy saját űrhajónak, hogy elvigyen bárhová, ahová szükséges mennem. Nektek van egy csomó űrhajótok Telosban; talán kölcsönvehetnék egyet, és egy hajókapitányt is a hosszú utakra. (Nevetés)
Ahnahmar - Minden egyes utazás alkalmával volt sok ismeretlen, amivel szembe kellett nézned. Az egó elméd azt mondja neked, hogy az ismeretlen nem túl biztonságos, az ismeretlen egy ijesztő dolog, ami lehet, hogy bántani fog. De ha a szívedre hallgatsz, az azt mondja neked, hogy az ismeretlen egy csodálatos dolog; korlátlan lehetőségeket tartalmaz oly sok dologgal kapcsolatban, amire vágytál. Neked kell meghoznod a tudatos döntést, hogy szíved kívánod-e követni az ismeretlenbe, és mindabba a varázslatba, mellyel ezek az utazások gazdagíthatják életedet. Köszönd meg az egó elmének a törődést, de egyszerűen mondd meg neki, hogy álljon félre, vagy másképpen mondva, abban a pillanatban, add át az egó elmét Istennek. Ne vitatkozz vele, mert az az ő territóriuma. Egyszerűen add át, és menj vissza a szív rezgésébe, ami támogat téged az utazás során. Úgy döntöttél, hogy elmész az útra, akkor miért ne támogatnád magad megnyugtató, erősítő, és éltető módon? Miért támogatnád magad továbbra is olyan módon ami fáraszt, és pusztítást okoz a rendszeredben?
Aurelia - Azt hiszem, nem értem, hogy működik ez.
Ahnahmar - De most elmagyarázzuk neked.
Aurelia - Ez az amiért hallgatok.
Ahnahmar - Kezdd el gyakorolni. Nem ülhetsz le a zongorához és kezdhetsz el játszani egy szonátát előzetes gyakorlás nélkül. Meg kell tanulnod azt billentyűről billentyűre, mert ebből a tanulásból származik az erőd, és mindazon ajándékok visszatérése, melyek istennőként megilletnek téged. Minden billentyű egy új megtanulandó hang számodra ezen az utazáson, és akkor, a teljes hangkészlet összeáll, hogy előadja számodra a dalt. Most, ezen a bolygón töltött minden inkarnációd hangjait játszod. És minden egyes ezen hang, amikor tisztán és erősen újra visszatér hozzád, istenséged egy másik darabját fogja megjeleníteni számodra. Mindennek a végén, újra önmagadnak fogod érezni magad. Ezt nem teheti meg senki más helyetted, mert nem lenne a sajátod. Ezt lényed minden egyes szálával kell akarnod annyira, hogy hajlandó legyél feladni mindent amit eddig megtanultál és többé nem szolgál téged. Akarj most belépni az ismeretlenbe, ahol mindaz amit valaha akartál, rád vár.
Aurelia - Mi van az olyan dolgokkal, mint az otthonom, a macskám és az üzletem! Azokat is engedjem el?
Ahnahmar - Nem, élheted az életed. Amit elengedsz, az az energia amihez ragaszkodsz, ami korlátoltságban tart téged. Azt az energiát akarod elengedni, ami a harmadik dimenziós rezgéshez ragasztva tart téged.
Aurelia - Nem vagyok teljes mértékben tudatában annak, hogyan működik ez.
Ahnahmar - De vagy. Rengeteg időt töltesz tervezgetéssel, és azt mondod: "Nagyszerű, ezt akkor tudom megtenni, amikor ideköltözöm. Ezt akkor tudom megtenni, amikor ez történik." Add fel ezeket; ez nem te vagy. A pillanatban, mindössze annyit kell tudnod, ki vagy te azokban az energiákban. Képesnek kell lenned meglátni a különbséget a te rezgésed, és a körülötted lévő rezgés között.
Aurelia - Nincs több tervezés?
Ahnahmar - Természetesen tervezhetsz, de ne ragaszkodj hozzájuk. Ha az adott pillanatban úgy érzed, hogy ez a választásod, akkor menj a választásoddal, de ismerd fel azt is, hogy a következő pillanatban, talán másként választasz. Kezdj el játszani a kreatív energiákkal, és ismerd fel, hogy amikor valóban kérsz valamit az univerzumtól, akkor lépj ki saját módszeredből, és egyszerűen engedd meg! Kilépni a magad módszeréből azt jelenti, hogy elengeded az elvárást arról, hogy minek kell következnie, és hogyan kell megtörténnie. Örömmel és hálával várd a meglepetéseket. Tudod, mi a mi birodalmunkban imádjuk a meglepetéseket. Nagy teher emelkedik fel, mivel sokkal világosabbá válik amit akarsz, ugyanis ez azt ajánlja neked, hogy kevesebb döntést kell meghoznod.
Aurelia - Fel sem fogtam, hogy ilyen sok elvárásom van.
Ahnahmar - Valóban ez az igazsága annak, amit érzel? Elvárásaid annyira számosak kedvesem, hogy azokat a fénybirodalomban papírok hatalmas ívein lehetett csak felsorolni.
Aurelia - (kuncogás) Na.... te túlzol!
Ahnahmar - Ó igen, halljuk amint az mondod, hogy "Az ötödik dimenzió így fog kinézni, az ötödik dimenzióban ez fog történni, képes leszek tudni mindent, és hozzá fogok férni minden tudáshoz, képes leszek teleportálni és repülni, nagyon hosszú nyaralást tervezek, és képes leszek... " Elvárások végtelen listája! Tudd meg, ahogyan bizonyos dolgokat mondasz vagy teszel, az számunkra gyakran nagyon szórakoztató.
Aurelia - Tudom, hogy ezek az állítások igazak, de nem látok semmi rosszat abban, hogy ilyen elvárásaim vannak. Egyébként pedig, próbálom megérteni őket. Ez nem jelenti azt, hogy ezek elvárások.
Ahnahmar - Amit úgy értettél, hogy igyekszel megérteni, az elméd próbálkozása volt, hogy elvárásokat tudjon felállítani. "Ha meg tudom érteni, hogy milyennek kell lennie, akkor képes vagyok fenntartani a képét, és közelebb kerülhetek hozzá." De nem ezt teszed. Amit tenned kell, hogy bejuttatod magad abba a rezgésbe, ami már itt van, és ebben a rezgésben összeolvadsz vele, és akkor megengeded magadnak. Amikor teljesen a sajátod az, talán arra fogsz vágyni, hogy egy egészen más döntést hozz. Amikor a teljes tudatosságod vissza lesz állítva, teljesen másképpen fogod felismerni azt amit magadnak, vagy a bolygónak akarsz, mint most. Most egyre mélyebbre és mélyebbe jutsz saját Isteni Eszenciádban. Ami nem valós, azok a rajtad kívül lévő dolgok. Tehát miért vannak elvárásaid az otthonnal kapcsolatban, amiben lakni szeretnél, vagy, hogy milyen emberek vegyenek körül, és hogy nézzen ki a világ? Ennek semmi köze hozzád. A rezgés, amit keresel, és amire vágysz, benned van, sehol másutt. Te tudod ezt. Amíg nem tudsz minden rajtad kívül állót elengedni, mindent ami nem az Énedben van, és nem istenséged igazsága, nem fogsz abban a rezgésben élni, amibe át kívánsz költözni. Nem számít mi történik külső világodban ettől a pillanattól kezdve; egyszerűen nem számít többé. Engedj el minden ragaszkodást arra vonatkozóan, hogyan lehetne, vagy mi lehetne. El tudod ezt fogadni?
Aurelia - Meg fogom próbálni.
Ahnahmar - Ez nem jelenti, hogy nem kell részt venned benne. Még inkább részt akarsz majd venni benne, mint azelőtt, mivel amikor felismered, hogy mindez nem számít, és nincs semmiféle elvárásod vagy ítéleted rá vonatkozóan, akkor végül teljesen benne élsz. Saját energiáid végre elérhetőek számodra, mivel azok az energiák, melyek az általad keresett rezgést tartalmazzák, nem máshol vannak, hanem benned. Az önvalód az egyetlen hely, ahol valódi egységre lelhetsz mindennel ami létezik, és miután elérted ezt az egységet, minden meg lesz adva neked. Soha többé nem lesz szükséged arra, hogy máshol keresd. Sokkal jobban szeretlek annál, mint azt jelenleg képes vagy felfogni.
Aurelia, Ahnahmarhoz szólva - Mielőtt leállítjuk ezt az információmegosztást, szeretnék megbeszélni veled még valamit az utazásaimmal kapcsolatban. Ez minidig hatással van rám, mert nagy hatással van az energiateremre. A francia emberek a világon mindenütt, és úgy hallottam, hogy a latin származású népek is hasonló kultúrával és hagyományokkal rendelkeznek, hogy automatikusan megölelik és megpuszilják egymást, amikor találkoznak, még ha először látják is egymást. Ők ezt természetesen és szeretettel teszik, de nem kérdezik meg, hogy a másik ember számára ez kényelmes-e. Én most több hétre Spanyolországba utazom, és nem vagyok benne biztos, mire számíthatok. Sok ember nem érezi úgy, hogy engedélyt kellene kérnie ahhoz, hogy valakit a karjaiba ragadjon, és közeli kapcsolatba kerüljön veled, és puszilkodni akarnak veled, és szívcsakra energiákat cserélni a másikkal. Ők ezt a szeretet és elfogadás gesztusának érzik, de számomra ez gyakran egy invázió és rátelepedés az energiamezőimre. Franciaországban, egyes területeken most az a szokás, hogy mindenkit akivel találkoznak, négyszer vagy kétszer arcon csókolnak, és ragaszkodnak hozzá, hogy ezt tegyék, akár értékeled az ilyen üdvözlést, akár nem. Ennek semmi köze a szeretethez, és számomra ez inkább olyan, mint a madarak csípkelődése, egy olyan szerzett emberi szokás, mely számomra nagyon furcsa. Nem tudok mit kezdeni vele. Az Egyesült Államokban ez nem annyira gyakori. Általában kezet fogunk. Általában azt is elvárják, hogy mások pozitívan reagáljanak erre a csőrözésre, és ha nem, akkor megsértődnek vagy elutasítanak. Nincsenek tudatában, milyen hatással lehet másokra ez az energiacsere, ha energetikailag ők még nem érzékenyek az efféle cserére. Amikor csak pár emberrel találkozom egyszerre, akkor ez nem gond. De amikor időnként több tucat vagy több száz emberrel találkozom egyszerre amikor konferenciákat vagy workshopokat tartok, akkor valóban hatással van a jóllétem szintjére, főleg amikor olyanok jönnek közel hozzám, akik még mindig cigarettáznak. Azt érzem, hogy a nikotin entitása kihúzza az energiát a tüdőmből, és tüdőm elkezd fájni. A tüdőm nem túl erős, mert olyan családból származom, melyben sok volt a tuberkolózis és nekem is többször volt tüdőgyulladásom. Nem akarok megsérteni senkit, de nem engedhetem meg magamnak, hogy ezek a gyakorlatok legyengítsenek annyira, hogy végül rosszul legyek tőle. Ez történik, amikor az USA-n kívül utazom. Ha visszavonulok, vagy tudomásukra hozom, hogy számomra ez nem elfogadható, akkor megsértődnek vagy ellenségesen reagálnak. Több hétre megyek és több ezer emberrel fogok találkozni. Minden alkalommal vannak olyanok, akik próbálnak megölelni vagy megpuszilni, mert értékelik azt amit teszek, és az ő kultúrájukban ezt így szokták. Minden alkalommal azt érzem, hogy ez teljesen kiszívja belőlem az energiát, és amikor ilyen sok emberrel találkozom egymás után, akkor ez teljesen lemerít, és nincs időm újratöltődni. Aztán amikor hazatérek, beteg vagyok és hetekbe telik míg visszaszerzem az életerőmet. Hogyan kezeljem ezt anélkül, hogy bárkit is megbántanék? Úgy érzem, mélyen szerethetjük egymást anélkül is, hogy állandóan elszívnánk egymás energiáit.
Ahnahmar - Ezt a kérdést átadom Adamának.
Adama - Hálás vagyok, hogy most ilyen közvetlenül felteszed ezt a kérdést, mivel az embereknek szükséges megérteniük ezt a protokollt. Mindez arról szól, hogy tiszteletben tartod saját energiáid, és másokét is. Észrevettük, hogy mennyi kellemetlenséget okoz fizikai tested számára ez a kulturális szokás azon emberek részéről akikkel találkozol, és teljes mértékben támogatunk téged ebben. Van egy ötödik dimenziós protokoll is, ami más jellegű, de szintén fontos. Az embereknek meg kell érteniük, hogy nem sűrűn megfelelő a másik személy engedélye nélkül megérinteni valakit, akivel nincs megalapozva egy szívbéli kapcsolat, vagy akit nem ismernek jól, bármennyire is jó szándékú legyen a közeledés, kivételt képeznek vészhelyzetek vagy hasonló körülmények. Végső soron, bármennyire is tiszta a szándék, az emberek mindig többet fognak elvenni annál, mint amennyit adnak; ilyen a természete ennek a fajta cserének, és semmi mást nem tehetsz, minthogy elkerülöd. Ritkán csinálják ezt tudatos szinten. Nem a partnereitekkel és a gyerekeitekkel, vagy a közeli családtagjaitokkal való kapcsolatotokról beszélünk. Mindenkinek aki arra vágyik, hogy egy ötödik dimenziós rezgésbe lépjen, el kell akarnia engedni minden olyan harmadik dimenziós kulturális hagyományt és szokást, melyek nem fognak támogatni titeket abban a dimenzióban, amit kerestek. A mi kultúránkban a barátság gesztusával üdvözöljük egymást, tenyerünket összetéve és megérintve a szívcsakra területét, valamint a szemünkön keresztül szívtől szívig kapcsolódunk a másik személlyel egy nagyon finom bólintással és egy mosollyal. Nem mindig van szükség arra, hogy hangosan mondjunk ki valamit; a szavak lehetnek olyan egyszerű telepatikus üzenetek, hogy ,,béke legyen veled!" vagy valami hasonló. A szeretetet és az elfogadást a szíven keresztül adjuk át egymásnak és fogadjuk be. Ez minden, amire szükség van ahhoz, hogy kimutassuk szeretetünket és tiszteletünket a másik személy(ek) felé, akikkel találkozunk. Nagy megtiszteltetésnek tartjuk, ha családtagokon kívül valaki megengedi a mi dimenziónkban, hogy megérintsük, és nem túl gyakran teszünk ilyesmit. Csak olyankor tesszük, amikor erre különleges okunk van, és ,,mindig" csak engedéllyel. Így történik ez a mi dimenziónkban, és a legtöbb galaktikus civilizációban úgyszintén. Nincs szükségünk rá, hogy megérintsük egymást ahogyan azt ti dimenziótokban teszitek. Ezt szükséges nektek is magatokra öltenetek, amint magasabb rezgési szintre kívántok jtuni. Mi nem próbáljuk megváltoztatni kulturális hagyományaitokat. Mi csak próbáljuk tudatosítani bennetek, hogy létezik egy magasabb mód, és szabadon élhettek a lehetőséggel, vagy sem. Amire kérünk mindannyiótokat az, hogy mostantól fogva vegyétek ezt figyelembe és tartsátok tiszteletben azokat, akik nem akarnak ebbe a gyakorlatba belebonyolódni annak érdekében, hogy spirituális rezgésüket és energiájukat egy a számukra kényelmes szinten tarthassák. Saját szűkölködésetek és az önmagatok iránti szeretet hiánya késztet arra titeket, hogy mindig ilyen energiacseréket akarjatok végezni egymással. Ennek semmi köze sincs a szeretethez; egyszerűen egy kulturális szokássá vált. Léteznek olyanok, akik tudatosan, vagy nem tudatosan, egyik embertől a másikra mennek ölelésekért és puszikért. Valójában, komoly szükségük van mások energiájára, mivel nem hozzák azt létre belül Önvalójukból. Hogy a saját hiányukat kompenzálják, energiát szívnak mindenkitől akit megérintenek. Ezt ők a szeretet nevében teszik, és mi elmondjuk nektek, hogy ennek semmi köze sincs a szeretethez. Az egó kuncsorog az érzelmek után, mivel nagyon gyakran nagyon kevés benne az önszeretet. Amikor valakit megölelsz, a két résztvevő energiái a szívcsakra szintjén összekeverednek. Nem minidig bölcs dolog megengedni, hogy ezek az energiák cserélődjenek, főleg olyanokkal, akiket nem ismersz. Nagyon gyakran az olyan alacsonyabb világokból való ,,entitások", akiket ti ,,stopposoknak" neveztek, így kerülhetnek át másvalakihez. Ez nagyon gyakori barátaim, és állandóan látunk olyan embereket az összejövetelek után gyötrelmek közepette, amikor sok embert engedtek közel a szívcsakrájukhoz, és így számukra nem kívánatos energiák ugrottak át az auramezőjükbe. Gyakran ez volt a kiváltó oka egy hirtelen mentális betegségnek olyan emberekben, akik azelőtt teljesen normálisak voltak. Tanuljátok meg őrizni és védelmezni saját energiáitok feddhetetlenségét. Ez alapvetően szükséges ahhoz, hogy felépítsd a saját halhatatlanságodat. Felelős vagy azért, hogy érett módon kezeld az energetikai meződet. Ezek az emberek általában nem tudják mi történt velük, és nagyon gyakran évekig élnek együtt azzal a kínnal és kényelmetlenséggel, amit hosszú idővel azelőtt szedtek össze ezektől a stopposoktól. Mindazoknak mondom, akik ötödik dimenziós frekvenciába akarnak kerülni, hogy többé nem engedhetitek meg, hogy "könnyelműen" ilyen cserékbe bonyolódjatok. Igazán nem szeretünk erről a témáról beszélni ebben a könyvben, de úgy érezzük, szükséges most számotokra a ti dimenziótokban teljesen tudatossá válni arra vonatkozóan, hogyan lehet az energiátokat elveszíteni, vagy rosszul felhasználni. A mi dimenziónkban nincs kockázata annak, hogy ilyen helyzet nyilvánuljon meg, és még így is, teljes mértékben megmaradunk annál, hogy tiszteletben tartjuk a saját energiáinkat és másokét is. Ez az egyik tényező, mely sértetlenül tartja a halhatatlanságunkat. Ha egyszer megtanulod megadni magadnak az összes szeretetet, mely lényed Isteni Lényegétől származóan benned van, és képes vagy annyira szeretni önmagad, hogy ez a szeretet túlcsordul szíveden, akkor már nem lesz többé szükséged arra, hogy ezeket a kulturális hagyományokat fenntartsd. Ezek egy szükségletből jöttek létre, és úgy érezzük, neked nincs szükséged arra, hogy folyamatosan ily módon kifejezd ki azokat. A te választásod. Ezzel nem azt akarjuk mondani, hogy ez valami nagyon rossz dolog, hanem azt mondjuk, hogy ez a hagyomány egyszerűen egy harmadik dimenziós viselkedés, ami nagyon jól szolgált téged eddig, de az új energiában nem fog hasznodra válni. Ha magasabb rezgésbe akarsz kerülni, szükséges bevezetned azokat a viselkedéseket, melyek az általad keresett dimenzióban elfogadhatóak. Azok számára, akik harmadik dimenzió rezgésében kívánnak maradni, tanácsos azokat a dolgokat folytatni, amik ideragadva tartottak. Bármennyire is szeretőek és jóindulatúak lehetnek ezek a cserék, az egyik mindig energiát kap, a másikat pedig leszívják. Ezt nem tudjátok elkerülni, hacsak nincs pontosan egyforma spirituális energiaszintetek. És ezt te nem tudod amikor először találkozol valakivel, ugye? Itt az ideje Aurelia, hogy kiállj magadért, és kezd el átadni ezt a fontos tanítást az embereknek akikkel találkozol, amikor úgy érzékeled, hogy szükséges beépíteniük ezt a bölcsességet mesteriségük részeként. Mindnyájan kiképzésen résztvevő mesterek vagytok különféle szinteken, és ha el akarjátok érni a teljes mesteriséget, elengedhetetlenül szükséges, hogy most kezdjetek el mesterekként viselkedni, ha valaha szeretnétek levizsgázni. A Közvetítőknek: Egy másik pontra szeretném felhívni az olvasók figyelmét: Amikor valaki magasabb valóságokból származó lényeket közvetít, akkor igen jelentős multidimenzionális aktivitás megy végbe a közvetítő csakráiban a közvetítés előtt és után. Egy felemelkedett lény energiáit fenntartani kihívás lehet egy személy számára, különösképpen ha hosszú ideig kell megtartania a rezgést. Gondoljátok végig, hogy egy órás közvetítés egyenértékű lehet a fizikai síkon végzett tíz óra mérsékelten nehéz munkával. A létrejött multidimenzionális aktivitás ajándék a közvetítést végző önvalója számára is, de legtöbb esetben ez az energia szétszóródik, mielőtt ő azt be tudná építeni magába. Miután már szétszórta, nem lehet azt visszahozni. A legtöbb közvetítő nem tudja ezt, és nagyon ritkán engedik meg maguknak, hogy a közvetítés után kis időre csendben elvonuljanak, hogy beépíthessék ezeket az energiákat. Általában azokkal keverednek, akik számára a közvetítés szólt, és így a csodálatos energiák, melyek elérhetőek lettek volna számukra, elvesznek. NEM helyénvaló a hallgatóság részéről, ha odamennek és megérintik, vagy próbálják megölelni a közvetítőt közvetlen a közvetítés előtt vagy után, bármilyen kicsi vagy nagy csoportról is legyen szó. Azt szeretnénk javasolni, hogy a közvetítőt ne érintsék meg minimum két órával a közvetítés megkezdése előtt és után. Az ideális hosszabb idő lenne, és sok csendben eltöltött idő közvetlen utána. Felismerjük, hogy nem mindig könnyű a közvetítőnek teljesen visszavonulni a tömegből az ilyen események után, de most az energetikailag leginkább jótékony protokollt adjuk át nektek. Azok számára, akik a közvetítést fogadják, minél több időt töltesz csendben az átadás után, hogy beépítsd az energiákat, amiket éppen kaptál, annál inkább válik javadra és hoz átalakulást számodra a közvetítés. Közvetlen utána, minél inkább kifelé fordulsz evilági tevékenységekbe, másokkal való kölcsönhatásba merülsz és elfelejted a tapasztalatot, annál kisebb hatással lesz rád a közvetítés. Mi, a fénybirodalom mesterei, nem pusztán azért hozzuk nektek ezeket az üzeneteket, hogy pillanatnyilag elszórakoztassunk titeket. Nem ez érdekel bennünket. A közvetítéseink célja az, hogy segítsünk nektek előrehaladni a fejlődésetekben, és kapcsolatba kerüljetek spirituális céljaitokkal. Vannak olyanok, akik már évek óta járnak egyik közvetítésről a másikra, hogy folyamatosan valami újat halljanak, míg közben semmit sem építenek be az előző közvetítéseken kapott bölcsességekből. Nagyon gyakran ők azok akik panaszkodnak, hogy a közvetítő nem mondott semmi olyat, amit már ne tudtak volna, vagy ne hallottak volna azelőtt. És nekik azt mondjuk, hogy ,,Szó szerint lehetetlen mindig valami olyat mondani, amit nem tudsz már az elméddel, mivel minden amit tudni kell, már fel van jegyezve benned. De a szív mindig képes befogadni azt a megértés magasabb szintjein. A fény bármiféle átadása egy felemelkedett lénytől arra való, hogy a szíven keresztül legyen azt beépítve, egyébként nem válhat javadra. Az elme csak hallja azt, de egyszerűen nem tudja beépíteni." A kérdés amit fel szeretnénk tenni a következő: Mit tettél mindazzal az információval, amit már megkaptál? Hogyan lehetséges, hogy nem haladtál előre túl sokat utadon, illetve hogy még nem vagy felemelkedve? Nem tudod, hogy az elmondott szavak nem olyan fontosak számunkra, mint az energia és fény kódjai, melyeket a közvetítések során a médiumi közvetítés által adunk át nektek? Nem értitek, hogy amikor úgy döntötök, hogy a médium által közvetített átadás energiájába helyezitek magatokat, akkor felelőssé váltok azért amit kaptok, és felelősek lesztek azért, hogy mit tesztek vagy nem tesztek vele? A ti dimenziótokban létezik egy mondás, miszerint ,,A tudatlanság áldás.". Bár ez a mondás már önmagában is téves, és lélekben semmi értéke nincs, hozzá szeretnénk még tenni azt, hogy megkapni a fénykódokat és semmibe venni azokat még nagyobb kudarc részetekről, mint meg sem kapni őket. Amikor abba a helyzetbe helyezed magad, hogy megkapd ezeket az energiákat, velük együtt megkapod a velük járó karmikus felelősséget is. Nagy szeretettel és tisztelettel osztjuk meg ma veletek ezt a bölcsességet és igazságot. Vágyunk visszatérésetekre, hogy teljes tudatossággal velünk legyetek. Én Adama, készen állok megosztani veletek a bölcsesség minden kulcsát, amit tudnotok, értenek kell a személyes és planetáris felemelkedésetek nagy kalandjában. Telosban mi mindannyian szeretetünket és támogatásunkat küldjük nektek ,,haza" vezető utazásotokon. És úgy legyen.
A Lemúriai Kapcsolat
“ Mindig emlékezzetek, hogy a Szeretet a kulcs kedveseim. A Szeretet tár ki minden ajtót Önmagatokhoz, és a Szeretet megtestesülésén keresztül juthattok a legmagasabb szintre, a határtalan szellemi szabadságba. A Szeretetből jöttél, és most visszatérsz oda. Adama vagyok, a lemúriai fivéred, és a túloldalon várlak téged. "

Adama, Telos főpapja    
foldimenyorszag.hu


A FELEMELKEDÉS LEHETSÉGES FIZIKAI ÉS LELKI TÜNETEIRŐLA felemelkedés, a kvantum ugrás, rezgésszám emelkedés nem nyomtalanul, nem észrevétlenül megy végbe. Lassan 25 éve benne vagyunk a folyamatban, érzékeljük mindannyian, legfeljebb nem tudatosodott bennünk ez a jelenség. Havasi Mia összegezte a gondolatait erről és azért érdemes megismerkedni vele, mert érthetőbbé válik gondolatunk magatartásunk, esetleg testi tüneteink... és talán kevésbé esünk kétségbe.
1987-ben indult az a folyamat, amelyet ma legtöbbször Felemelkedésként emlegetünk.
Mind a Földünk, mind pedig a rajta élők, vagyis mi emberek számára különleges korszak, különleges feladata köszöntött ránk. Elérkezett az idő, hogy felébredjünk sok évezredes Csipkerózsika-álmunkból, és azzá a teremtő létezővé váljunk, akik mindig is voltunk.
Fel kell szabadítanunk elnyomott, száműzött lélekrészeinket, integrálnunk kell testesüléseken át sérült sorsainkat, elfogadni a létezésből száműzött, számunkra nem tetsző részeinket.
Nehéz és nemes feladat megismerni saját Igazi Önvalónkat, és megengedni magunknak, hogy bepillantsunk a létezés misztériumába. Az út bizony hepehupás, rögökkel tarkított, talán olykor nem is veszélytelen de megérettünk rá, hogy feléledjen bennünk minden ősi tudás, hogy meghalljuk a régi korok üzenetét, hogy érezzük csillagvilágok érintését, melyekből valaha, mi magunk is kiszakadtunk, önként vállalva az utazást, tapasztalást. És úgy gondolom, hogy eljött az ideje az "összegzésnek".

A Felemelkedés folyamatában a megváltozott energiákhoz nem csak lelkileg, hanem testileg is alkalmazkodnunk kell, ami gyakran okoz fizikai rosszulléteket. Igen gyakori a szédülés, hányinger, általános gyengeség érzése, a depresszív, ill. apatikus hangulati időszakok, a tisztulással járó tünet együttesek, gyulladásos folyamatok, fejfájások. Egyénenként változó, ahogyan a felfokozott energiákra reagálunk, de bármilyen fizikai tünet legyen is, nagyon fontos, hogy figyeljünk a táplálkozásra, a megfelelő folyadékbevitelre, és nagyon lényeges a rendszeres - lehetőleg szabadban történő - mozgás! Jó lenne annyi időt tölteni a szabadban - erdőn, hegyen víz mellett, amennyit csak tudunk. A Földünk energiái segítenek ezekben a folyamatokban, mint, ahogy mi is segítjük Földanyát a saját tisztulásunk által.

Sokan érezhetik közülünk, hogy érzékei sokkal finomabban működnek, felerősödtek a megérzései, szokatlan gondolatok, képek törnek be a mindennapjaiba. Hajlamosak vagyunk félelemmel reagálni, felerősödhetnek a szorongások, a neurotikus, vagy a pszichotikus határát súroló tünetek. Engedjétek magatoknak megélni ezeket a folyamatokat, még ha néha nehezek, ijesztőek is lehetnek. Kérjetek segítséget, ha szükségét érzitek, és lehetőleg kerüljétek a gyógyszeres terápiákat. Nem állítom, hogy kivételes esetekben átmenetileg nem lehet szükség olykor a gyógyszeres támogatásra, de hiszem, hogy megfelelő terapeuta, és a kliens kellő nyitottsága mellett ez elkerülhető.Oda kell figyelni a test jelzéseire, megérteni az üzeneteit és megtenni mindent önmagunkért.

Előtérbe kerülnek a lélek feldolgozatlan sérülései, a megbocsátás, a múlt mintáinak az elengedése, hogy a személyiség minél előbb képes legyen újra strukturálódni.

Elengedhetetlenül fontos az egyén hozzáállása! Akarni kell az elengedést, kinyilatkoztatni a hajlandóságunkat a folyamat megélése iránt. Ez ugyanis egyedül a mi kezünkben van.

Elmúlt azaz idő, amikor azt mondhattam, hogy "minden úgy van, ahogy lenni kell!"
Az új korszak új emberének tudatosan kell választania, felelősséggel élnie szabad akaratát. A mondat ezentúl így kell, hogy hangozzon: "Amit megtapasztalok, azt én teremtettem, az vagyok, ami körülvesz, a környezetem engem tükröz."

Szeretettel és Fénnyel!

Havasi Mia
forrás: www.fenyportal.hu


MI IS AZ A FELEMELKEDÉS?Többféle megközelítésben, fogalmakkal beszélünk arról a változásról, ami a Földet, az Embereket érinti ezekben a nehéz, de spirituálisan mindenképpen nagyon meghatározó időkben. Mindenki felfogásában van valami más, mint a többiekében annak ellenére, hogy a lényeg ugyanaz. Van, aki várakozással, mások pedig félelemmel tekintenek a változások elé. Havasi Mia nagyszerű írásait találtam erről a témáról.
A Föld és mi Emberek egy olyan kivételes átalakuláson megyünk keresztül, amelyre még sem a bolygó, sem pedig az emberek történelmében soha nem volt példa. Rendkívüli élet ez ma a földi ember számára, megismerni a teremtés folyamatait, saját teremtő nagyságunkat, az Univerzum általunk eddig ismeretlen erőivel Kép összefogva megélni megküzdeni ezt a hallatlanul izgalmas felemelő feladatot.
A Felemelkedés tulajdonképpen egy kvantumugrás, mind a Föld, mind pedig az emberek számára.Már az eredendő Terv is az volt, hogy a bolygónk egy Fényváros legyen, egy kozmikus információs központ, és biológiai könyvtár. A Felemelkedés során egy nagyon mély szellemi érés által, most megvalósulhat ez a Terv, velünk, általunk. Így a Felemelkedés folyamata, nem "belügy" hanem az egész Univerzumot érintő változás, melyet nemcsak szellemi, hanem fizikai folyamatok is kísérnek a Galaxisban éppen úgy, ahogy bennünk, emberekben ill. szeretett Földünkön.

Itt és most, arról szeretnék néhány szót szólni, hogy nekünk embereknek mit kell tennünk ebben a folyamatban, egyáltalán hogyan lehetünk méltó részesei a Felemelkedésnek.

A folyamat lényege a szellemi érés, fejlődés, és mint minden fejlődést ezt is meg kell, hogy előzzön egy tisztulás, és ez is igaz a bolygóra éppen úgy, ahogy ránk, emberekre is. Nem is lehet ezeket a folyamatokat szétválasztani. És ahogy Gaia leveti magáról mindazt, ami visszatartja a Felemelkedésben, mindazt, ami elmérgezte a testét, ugyan úgy meg kell ezt tenni nekünk embereknek is. A kollektív és egyéni tudattalanból, lelkünk legmélyebb szakadékából kell felszínre hoznunk sok olyan dolgot, melyek nagyon hosszú ideig rejtőzködtek. Szükséges mindez azért, hogy meggyógyuljanak, átalakuljanak, megtisztuljanak, hogy ne legyünk a tudattalan erők áldozatai.

".az emberi alapállás.a tudás, hogy valaki, bárki, a sötétségből világosságot teremtsen, a gyűlöletből szeretetet, a bőszültségből áldozatot, a görcsből oldottságot, az elrejtőzésből megnyilatkozást."
/Hamvas Béla /
 
Korunk valódi történései bennünk zajlanak, ezért nagyon fontos, hogy belülre figyeljünk. Tudom, hogy nem könnyű, hisz az ellenerők aktívan működnek, hogy eltereljék a figyelmet saját magunkról, a valódi történésekről. Teszik ezt fizikai szinten, például mesterségesen fenntartott válsághelyzetekkel, amit a média igyekszik még jobban elferdíteni és felnagyítani. Hamis értékrendekkel, melyekkel a reklámok manipulálnak, de a szellemi erők közül sem mindegyik szolgálja a Felemelkedést.

A legnagyobb béklyó az emberiségen azonban, az a mesterségesen fenntartott félelem, amely nagyon mélyen befészkelte magát minden sejtünkbe, a lelkünk legmélyére.
Nem merünk a saját értékrendünk szerint élni, a legrosszabb, ha ki sem alakítjuk ezt az értékrendet, mert csak az számít, amit elvárnak tőlünk, meg akarunk felelni, mert ki vagyunk éhezve a szeretetre és - tévesen - azt hisszük, ha "megfelelünk" akkor szeretni fognak. Így nem lehet élni, mert megbetegszünk, elsorvadunk és ez pedig, egyszerűen méltatlan az Ember nevű csodához.

A nők keresik kifosztott nőiségüket, a férfiak összetört férfiasságukat, még mindig meg akarnak felelni egy általánosan elvárt képnek, de pont azért a kétségbeesés, mert a régi értékrend, a régi minta hitelét vesztette, nem működik. És itt is belőlünk indul a gyógyulás. Meg kell találnunk a bennünk élő férfit és nőt, mindenkinek meg kell találni, hogy számára, az ő adottságaival mit jelent nőnek, vagy férfinak lenni. Mindegy mire tanítottak eddig, "hogyan illik". Keresd meg a saját kérdéseidre a saját válaszaid, ne a dogmák irányítsanak, még ha több ezer évesek is. Félelmetes? Igen. Felelősséggel teli? Igen!

Soha ne felejtsd el, hogy egy új korszak új embere vagy, és születésed nehéz folyamat.

El kell engednünk a félelmet, bűntudatot, a kishitűséget, a haragot, azokat a játszmákat, amelyeket idáig játszottunk, mert innentől csak nyíltan, őszintén, szívünket kitárva fordulhatunk a világ és egymás felé.

Igen, ez nem veszélytelen, sebezhetőbbé tesz, de pont ebben a sebezhetőségben rejlik az erőnk is, mert ezáltal bontjuk le a szívünket beburkoló korlátot. Mélyebben és többet érzünk, mint valaha, de ha elengedjük az érzelmi torzulásainkat, éppen ez segít majd, hogy jobban megtartsuk az egyensúlyt a legnagyobb érzelmi viharokban is.

Azért született meg a Fénytemplom - Szellemi műhely, hogy ebben a folyamatban minden rendelkezésünkre álló eszközzel segítsük, támogassuk a Felemelkedés útját választó Fénytestvéreinket.

Szeresd önmagad, azt a csodálatos létezőt, aki vagy. Tégy meg mindent önmagadért, és ne feledd, hogy minden cselekedeted, érzésed, gondolatod hatással van a többi emberre, és az egész Univerzumra.

Havasi Mia
forrás: www.fenyportal.hu
A változások hatásai


Az átmenet: ha ez egy spirituális folyamat, akkor miért érezzük olyan gyakran nyugtalannak és levertnek magunkat? 


A

z átalakulást kísérő fáradtság


Celia Fenn cikke
Az előző cikkeim eredményeképp sokan kapcsolatba léptek velem, hogy megosszák velem a tapasztalataikat, miszerint képtelenek megbirkózni a rajtuk áthaladó érzelmek intenzitásával. Ezek az érzések gyakran negatívok, beleértve a szorongást és a depressziót. Meg akarják érteni, hogyha ez egy spirituális folyamat, és valóban Ember Angyalokká válunk, akkor miért szenvednek ettől ennyire.
Michael Arkangyal arra kért, hogy osszam meg veletek az alábbi információt, és ismételten szeretném megköszönni barátomnak és tanítómnak, Davidnek azt, hogy megosztotta velem az észrevételeit.

Az első kulcs: ÉREZNI

A megértés első kulcsa az, hogy tudd, hogy ezek valójában az érzéseid. Amikor belépsz ebbe a folyamatba, akkor vállalod, hogy eltávolítasz minden elfojtást és blokkot, amit te helyeztél érzelmeid útjába gyerekkorod óta, hogy képes legyél megbirkózni az élettel. Gyermekként gyakran úgy láttad, hogy az élet túl fájdalmas, és különféle módszereket fejlesztettél ki, hogy kirekeszd ezeket a fájdalmas érzéseket. Ez egy védekező mechanizmus volt, ami segített a túlélésben. Ám szerencsétlen módon megakadályozta az a képességedet, hogy képes legyél intenzíven érezni, a pozitív érzéseket is.
Ezért van az, hogy a mai világban oly sok felnőtt olyan érzéketlen, és képtelen az együttérzésre. Ez nem azért van, mert ők "rossz" emberek, hanem azért, mert védekező mechanizmusokat alkalmaznak, amik tompítják az érzéseiket, és lehetővé teszik számukra, hogy képesek legyenek működni egy bonyolult és gyakran erőszakos világban.
Ha beléptek a folyamatba, akkor vállaljátok, hogy megnyitjátok a SZÍVCSAKRÁTOKAT és átengeditek az ÖSSZES érzelmeteket. Az egyedüli út ahhoz, hogy képesek legyetek valódi együttérzésre és egységtudatra, ha ÉRZITEK AZ ÖSSZES ÉRZELMETEKET.
Amikor a szívcsakra elkezd megnyílni, akkor az embereket gyakran letaglózza saját érzéseik intenzitása, valamint mások elfojtott érzelmeinek az intenzitása, amit úgyszintén elkezdenek érezni és átvenni.
Tehát az első kulcs ahhoz, hogy megértsd ezt az energiát, s dolgozni tudj vele, az annak az elismerése, hogy amit érzel, az NORMÁLIS, és amit azelőtt éreztél, az nem volt az.
Beleegyeztetek, hogy megengeditek magatoknak az Ember/Angyal érzelmek teljes megtapasztalását. Ez egy áldás, ahogy azt fel fogjátok ismerni. Vannak módszerek ezeknek az intenzív érzéseknek a kezelésére, amik segítenek abban, hogy ne tegyék az életet túl kényelmetlenné.

A második kulcs: ÉSZLELÉS

A második kulcs az észlelés. És ez a kulcsa az intenzív érzelmek kezelésének, amik áthaladnak rajtatok. Hogy mit GONDOLSZ ezekről az érzelmekről, hogyan ÉSZLELED őket - ebből fakad a különbség, hogy hogyan tapasztalod meg őket.
Például, ha hirtelen letaglóznak az érzelmek és az energiák, és ez nyugtalanná és levertté tesz téged, tedd fel magadnak a kérdést, miért kell így érezned? Miért nem érzed magad feldobottnak? Vagy lelkesültnek és boldognak? Az érzelmek - ahogy ezt a tudományotok is alátámasztja - ugyanis nem mások, mint elektromágneses energiák, amit mi fordítunk le magunknak különböző módokon az EHHEZ A FREKVENCIÁKHOZ KÖTŐDŐ TAPASZTALATAINKnak megfelelően.
A válasz talán a gyermekkorunkban van, és abban, ahogy kifejlesztettük magunkban az ÉRZÉKELÉSÜNK SZOKÁSAIT, amit most el kell engednünk.
Amikor gyerek voltál, megtanultad, hogy ezen létidődnek megfelelően különböző frekvenciákat engedj át a testeden. De úgy tűnhetett neked, hogy bármikor, amikor valami KIEMELKEDŐ ÉLMÉNY-ben volt részed, akkor ez haraggal, bűntudattal és büntetéssel, és más negatív tapasztalatokkal járt. A gyermek általában bajba kerül, ha valami számára örömöt okozó dolgot tesz, ha valami kíváncsiságot ébreszt benne, ám a szülőből nyugtalanságot vált ki. Képzelj el egy hároméves kisgyereket, aki kalandvágyból elindul, hogy meglátogassa a szomszédokat, és eltűnik az úton. Az anya aggódik, és úgy érzi, hogy rossz szülő volt, amikor végül a szomszédok felhívják, hogy jöjjön át hozzájuk a gyerekéért. A gyermek kalandja traumává változik, mikor az aggódó anya hazaviszi gyermekét, és büntetésben részesíti, ami fizikai büntetéstől a verbális büntetésen keresztül az érzelmi büntetésig terjedhet.
A gyermek így egy vegyes üzenetet kap - ha valami intenzív energiát tapasztalok meg, akkor valószínű, hogy valamilyen intenzív negatív reakciókat is megtapasztalok, valamint mások elfojtott érzelmeit. Megjelenik a harag, a szomorúság - a depresszió és a szorongásos betegségek kulcselemei.
A személy jó eséllyel magával viszi ezeket a reakciókat, észlelési mintákat felnőttkori életébe. Valószínű korlátozza önmagát, az érzelmeit, hogy elkerülje a "büntetést". És az is lehet, hogy elkezdi büntetni önmagát, ha bármiféle felfedező jellegű kiemelkedő élményben van része. Gyakran ez az, amit "bűn"-nek nevezünk, s ezt beépítettük spirituális életünkbe is, a büntetés és a bűnösség fogalmaival együtt, ahol Isten veszi át a büntető szülő szerepét.
Tehát az észlelési kulcs annak a megértése, hogy a szorongás és a depresszió az észlelésünk nagyon régi mintái, amik gyermekkorunkhoz, spirituális kultúránkhoz, valamint múlt életeinkhez kötődnek. ÉS VÁLASZHATJUK azt is, hogy ezeket az intenzív energiákat úgy érzékeljük, hogy a harag és a hiány régi mintáit nem társítjuk hozzájuk.
A VÁLASZTÁST TE HOZOD MEG MOST. Választhatod azt, hogy ezeket az energiákat pozitív módon tapasztalod meg - kalandként, hogy az ÉRZELMEK TELJES SPREKTUMÁT megéled.
Értsd meg, hogy először át kell dolgoznod magad az érzékelésed régi szokásain, és el kell őket engedned, mielőtt elkezdenéd ANGYALként észlelni a dolgokat. Örömmel, kalandként és szórakozásként.


A harmadik kulcs a kreativitás és az önkifejezés


A szívcsakrán keresztül áramló intenzív energia az Arany Fénysugár energiája. Ez a forrás az Alkotó szeretetteli s teremtő energiája. És keresi megnyilvánulási formáit a kreativitásban és az önkifejezésben.
Képzeld el, hogy van előtted egy frekvenciaállító tárcsa, s amikor átáramlik ez az energia, bármelyik tetszésed szerinti frekvenciára behangolhatod. Fájdalomra, ha azt választod, vagy kreativitásra és örömre, ha inkább ezt választod.
Ám a kreativitás nem önmagától keletkezik. Ki kell fejlesztenünk magunkban a KREATIVITÁS SZOKÁSAIT, és meg kell nyitnunk a kreativitás csatornáit, hogy kifejezhessük ezt az alkotóerőt.
A mai világban közülünk oly keveseknek vannak kreatív és önkifejező szokásaik.
Hányan vezettek naplót, írjátok le az érzéseiteket, írtok verset, festetek, fényképeztek, vagy bármilyen más módon rögzítitek az élet kalandját?
Ha az életre elkezdünk úgy tekinteni, mint a KREATIVITÁS KALANDJÁRA, nem pedig egy fájdalmas, s könnyekkel teli utazásra, akkor vágyat érzünk arra, hogy megtaláljuk a módját annak, hogy rögzítsük kreatív érzékelési pillanatainkat.
Gyakran úgy találod, hogy ezeknek a pillanatoknak a rögzítése során más megvilágításba kerülnek a dolgok, és kinyílik egy újabb ajtó a még nagyobb kreativitásra s örömre. És ezeket talán másokkal is meg szeretnéd osztani.
Ekkor fel fogod ismerni, hogy saját életed TÁRS-TEREMTŐjévé váltál. A Szellem társaként te teremted saját életed kalandját.
EMBER ANGYAL-lá váltál.
fordította: Skultéty Ágnes


Az indigó-kristály átalakulási krizis
Az átmenet fizikai, érzelmi és mentális tünetei, tanácsok a kezelésükhöz
Celia FennMihály arkangyal kért, hogy írjam meg ezt a cikket, hogy segítsen annak a sok embernek, akik most tapasztalják meg a gyors váltást a multidimenzionális tudatosságba, vagy a tudatosság indigó állapotából a kristály állapotba való váltást.
Vannak, akik viszonylag simán váltanak, de sokan vannak, akik krízist élnek át, mikor ez történik. Többnyire azok, akik azt választották, hogy kinyílnak a felsőbb dimenziók felé. Ezt a választást nem logikusan, nem a racionális elmével teszik, ez sokkal inkább a lélek választása válaszként magának a Földnek rendelkezésre álló átalakulási energiáira. Így néha az embert betaszítják a pszichológiai, érzelmi és testi változásokba, amelyekre nem talál logikus magyarázatot. Ez krízist okozhat. Azt tapasztalom, hogy a hagyományosan képzett orvosok és pszichológusok keveset tudnak segíteni, mert fogalmuk sincs, mit tapasztal a páciens. Amikor a tesztek negatívnak bizonyulnak, a pácienst gyakran minősítik hisztérikusnak, bizonytalannak vagy akár skizofrénnek.
Ez az átalakulás gyakran történik olyan emberekkel, akik spirituális úton járnak, és jobban fel vannak készülve a változások kezelésére. De azt is tapasztalom, hogy az indigó gyerekek függetlenül a tudatos spirituális szintjüktől, különösen ki vannak téve annak, hogy spontán megtapasztalják a váltást, vagy áttörést a felsőbb dimenziókbeli tudatosságba. Azt is hozzá kell tennem, hogy bármilyen drog használata, ami elég gyakori az indigó fiataloknál, elég gyakran kiváltja ezt az átalakulási krízist, mielőtt még képesek lennének a hatását kezelni.
Itt egy lista a krízis vagy áttörés során tapasztalható tünetekről:
* Hirtelen túlzott érzékenység emberekre és a környezetre. Valaki, aki ezelőtt társasági lény volt és aktív, hirtelen nem tudja elviselni a bevásárlóközpontokat és egyéb zsúfolt helyeket, mint pl. éttermeket.
* Az okkult képességek és tudatosság növekedése. Ez gyakran úgy jelenik meg, hogy szinte hallja mások belső gondolatait és érzéseit. Ez zavaró lehet, ha azt hiszi, hogy mindenki más meg az ő gondolatait és érzéseit olvassa.
* Extrém érzékenység a bizonyos környezetekben vagy emberekben lévő negatív energiákra. Lehet, hogy képtelen lesz elviselni olyanokat, akik eddig közel álltak hozzá. Ez a megnövekedett érzékenység pánik rohamokhoz, vagy szorongási rohamokhoz vezethet. Ezek bármikor bekövetkezhetnek, akár mikor éjjel felébred. A rohamnak sokszor nincs valódi oka, bár gyakran kutatni fog valamilyen ok után.
* Gyakran találja magát "kikapcsolva" hosszú ideig, csak ülni akar és semmit sem csinálni. Ez idegesítő lehet annak, aki eddig nagyon energikus és aktív volt. Ilyenkor csak a tudatosság próbál alkalmazkodni ahhoz, hogy több időt tölt a magasabb dimenziókban és kevesebbet a 3. és 4. dimenziókban. Ehhez kapcsolódik, hogy sokkal több pihenésre és alvásra van szüksége, mint azelőtt, és egy általános lelassulás is.
* Rögeszmés aggódás az emberiség pusztulása miatt. (Környezetszennyezés, az erőforrások kimerülése, földönkívüliek, technológia stb. miatt.) Ez azért van, mert a multidimenzionális tudatosságnak kapcsolata van a csoport-tudat minden szintjéhez, ahhoz a részhez is, amely a faj fenmaradásával kapcsolatos félelmeket hordozza. Mivel az ember gyakran aggódik a saját életben maradása miatt, hajlamos rezonálni a csoporttudat vagy morfogenetikus mező ezen részeivel.
* Rögeszmésen meg akarja érteni, hogy mi történik, ami ahhoz vezethet, hogy az elme túl aktív lesz, és a személy fél, hogy eszét veszti, vagy kiég.
* Félelem a megőrüléstől, és attól, hogy képtelen lesz a normális mindennapi életre. Úgy tűnik a pszichológusok és orvosok itt sem tudnak igazán segíteni.
* Depresszió ok nélkül, vagy anélkül, hogy köze lenne a krízis állapothoz. Ez gyakran csak a tudatosság, amint régi energia rétegeket tisztít, amelyeket el kell engedni. Nem szükséges a tapasztalatot feldolgozni, csak hagyjuk, hogy a szervezet kiadja az energiát. Legyünk türelmesek, és tudjuk, hogy el fog múlni.
* Megváltozott alvás. Gyakran akár háromszor is felébred éjszaka, vagy csak hajnali három körül. Itt megint csak a tudatosság próbál alkalmazkodni a tevékenységek új ciklusához. A magasabb tudatosság gyakran éjjel aktív, mert az alacsonyabb dimenziók akkor csendesek.
* Furcsa energia hullámok érzékelése a testen keresztül. A kristály test rendkívül érzékeny, érzékeli a hold és nap hullámokat, kozmikus hullámokat, és a galaxis központjából jövő energiákat. Ezek az energiák gyakran segítenek a test "áthuzalozásában", hogy képessé tegyék magasabb szintű energiák hordozására. Tapasztalatból tudom, hogy ez milyen kellemetlen lehet. De a szervezet végül alkalmazkodik ezeknek az energia hullámoknak a kezeléséhez. Valószínű. hogy telihold idején intenzívebben érzed. Tapasztalatom szerint legjobban úgy lehet kezelni ezt a jelenséget, ha kimész a szabadba, mezítláb állsz a földön, és elképzeled, hogy az energia a testeden keresztül a földbe megy.
* Fizikai érzések és tapasztalatok egész skálája. Ezek általában a méregtelenítéssel kapcsolatosak. A kristály test nem tárolja a mérgeket, hanem mindent enged áthaladni magán. Tulajdonképpen a kristálylét legfőbb trükkje mindent átengedni, és semmihez sem ragaszkodni. Ez a ragaszkodás nélküliség végső állapota. Ezen a ponton azonban a szervezetnek meg kell szabadulnia az évek során felhalmozott mérgező szennyeződéstől, legyen az fizikai, érzelmi vagy értelmi. A tisztítás-elengedés mindig a testen keresztül történik, és különféle tüneteket okoz, mint pl. kimerültség, izom és izületi fájdalmak, főleg a csípőben és a térdben, fejfájás, különösen a nyakszirtnél, és fájdalom a nyakban ill. vállban.
* Szédülés és "kótyagosság". Ez azért van, mert a tudatosság magasabb régióiban tartózkodsz. Hozzá kell szokni, hogy ezeken a szinteken tartózkodsz, és ugyanakkor stabilan állsz a földön. Ezek az érzések szintén gyakrabban fordulnak elő napkitöréskor, vagy teli hold idején.
* Megnövekedett étvágy és hízás. Ez azért van, mert ez a folyamat rengeteg energiát igényel a szervezettől.
* Képesség "átlátni a fátylon". Ez azt jelenti, hogy észleljük a lelkeket, dévákat, E.T.-ket és angyalokat, és kommunikálunk velük. Ez nagyon ijesztő lehet, ha valaki nincs hozzászokva a más dimenziók efféle érzékeléséhez.
Hogyan tudjuk átvészelni a tranzíciót:
A legjobb tanács, amit adhatok, hogy fogadd el a folyamatot és ne állj ellen. Az én tranzícióm már majdnem 18 hónapja folyik. Úgy látom, hogy a kulcs az elfogadás. Folyamatosan azt reméltem, hogy egy nap felébredek, és újra "normálisan" érzem magam. Csak akkor kezdtem el jobban érezni magam az új helyzetben, és jobban boldogulni, amikor elfogadtam, hogy soha többé nem fogom magam normálisnak érezni, úgy, ahogy eddig. Akkor elkezdheted felfedezni a kalandot, vagy az új állapot pozitív oldalát.
Adok pár tippet a tranzíciós krízis kezeléséhez:
Légy békében azzal, ami a lényeddel történik. Kristály lénnyé válsz. Más kifejezéssel ez "Krisztus lény", ami olyan multidimenzionális lényt jelent, akinek teljes bejárása van kilenc dimenzióba, esetleg 13-ba is. Eddigi tapasztalatom az, hogy néhányan csak az 5. dimenzióig nyílnak meg, mások átjutnak a 6-ikon. Ha átjutsz a hatodikon, akkor valószínűleg még ebben az életben eléred a teljes 9. dimenziós tudatosságot, még ha nem is a közeli jövőben. Micsoda kiváltság és áldás!
Légy jó magadhoz, és tápláld magad. Ne felejtsd el, hogy kristály lényként mind az "anya", mind az "apa" energiákat kiegyensúlyozva hordozod. Az anya azt mondja, hogy dajkáld magad, mint egy újszülött csecsemőt, hisz tényleg az vagy. Időre van szükséged, hogy megerősödj, és jártasságot szerezz az új környezetben. A hit nagyon fontos. Én egyedülállóként, saját vállalkozásomból élve, nagyon kevés jövedelemmel éltem át a tranzíciót. Meg voltam rémülve, hogy a fizikai állapotom miatt nem tudok eleget keresni a fenmaradáshoz. De tartottak, az egész folyamat alatt, még megvan a házam, és mindig jutott elég, bár voltak szoros helyzetek. Ha teheted semmiféle gyógyszert ne használj. Természetesen, ha már szedsz valamilyen gyógyszert egy betegség miatt, akkor folytatnod kell. De semmiféle kábítószert ne használj, mert ez felerősíti a folyamatot, és elveszhetsz "odakint" a magasabb dimenziókban. Próbáld meg kibírni nyugtatók és depresszió elleni szerek nélkül, de ha már eddig is szedted őket orvosi utasításra, akkor ne hagyd abba. Legjobb, ha homeopátiás vagy naturopátiás szereket használsz. Úgy találtam, hogy a virág esszenciák is nagyon jók.
Kerüld el a tömeget, vagy zsúfolt helyeket. Én, hogy ellássam magam, és ne töltsek túl sok időt fárasztó és mérgező környezetben, mesterfokra fejlesztettem, a heti 1 órás bevásárlást. Fokozatosan egyre többet fogsz majd elviselni az ilyen helyekből. A megoldás természetesen az, hogy a belső békéd és harmóniád olyan erős legyen, hogy ahelyett, hogy a környezet hatna rád, te befolyásolod a környezetedet pozitívan. A kristály lény mindig pozitív energiát hordoz, de amikor kiegyensúlyozódsz, és újra könnyedén mozogsz az emberek közt, meg fogod tanulni, hogy hogyan használd rendkívül hatékonyan.
Maradj megalapozott és összpontosíts. Ez nagyon nehéz lehet azoknak, akik aklimatizálódnak a magasabb dimenzióbeli tudatossághoz. Sokszor fogsz szédülni és "kikapcsolni".
Próbálj meg az élet fizikai aspektusaira koncentrálni. Szánj időt mozgásra, sétára, ételekre, művészeti tevékenységekre. Ne tölts el órákat a tv előtt, és ne feledkezz bele a computeres játékokba.. Ezek csak fokozzák a talajt vesztett érzést.
Tölts annyi időt a természetben, amennyit csak lehet. Észre fogod venni, hogy a friss levegő és a napfény erősítik az új testet. És a dévák is ott vannak, hogy segítsék a folyamatot.
Étkezz egyszerűen, és egyél annyi friss zöldséget és gyümölcsöt, amennyit csak lehet. A vezetőim azt mondták, hogy az új test legjobb tápláléka a barna rizs és zöldségek. Ugyanakkor engedj a kívánásnak - én sokmindent megkívántam, a tintahaltól a csokoládétortáig. Ez nem a diéta ideje. A szervezetnek hatalmas mennyiségű táplálékra van szüksége, hogy táplálja a folyamatot, amin átmész. Még hízhatsz is, de el kell fogadnod, hogy ez része a folyamatnak.
Végül: Ünnepeld a tranzíciót. Galaktikus emberré válsz. Ez az emberi evolúció következő lépése. Hazatérsz.ÜDVÖZLÜNK ITTHON, HUMÁN ANGYAL!

Michael Arkangyal Celia Fenn közvetítésével

Sokan, akik keresztülmennek az átalakuláson, azt tapasztalják, hogy a változás két fő tünete a nagyfokú kimerültség és fáradtság. Egyfolytában kimerültnek érzik magukat, és csak aludni akarnak. Ha pedig alszanak, akkor mélyen alszanak, és nem akarnak felkelni.
Mi történik, és miért érezzük ezt?
Michael Arkangyal magyarázata szerint három különböző folyamat okozza a kimerültséget. Ezek a következők:
  Érzelmi test tisztulása
  A fizikai és a finom testek méregtelenítése
  Teljes multidimenzionális tudatosság
Az ezekkel a folyamatokkal járó dolgokat különböző módon lehet kezelni.

Érzelmi test tisztulása
A folyamat kezdetén egy erőteljes érzelmi testtisztuláson megyünk keresztül.
Ez azt jelenti, hogy megtisztítjuk pszichénket és tudatalattinkat a traumák, sérülések és az önszabotálás összes régi mintájától. A folyamat intenzitása attól függ, mennyi tisztító munkát végeztél előtte, ahogy felkészültél a felemelkedésre. Én gyógyító vagyok, és sok embernek segítettem a felkészülésben, ám igazából soha nem éreztem azt, hogy már teljesen felkészültem volna a folyamatra, így amikor elkezdődött nálam az átalakulás, néhány hónapig egy heves érzelmi test tisztulási folyamatban volt részem. A dolgok csak ömlöttek elő a tudatalattimból, és hátborzongató és különös álmaim voltak, valamint szorongási és félelemrohamaim, ahogy küzdöttem azzal, hogy feldolgozzam belső gyermekem sérüléseit.
A sérülések elengedésének ez a módja nagyon kimerítő! Néhányan nincsenek teljesen tudatában annak, mi történik, mert ők az elengedés nagy részét éjjel végzik, míg álmodnak. Ám azok, akikre szorongásrohamok törnek rá, ezt a folyamatot gyakran napközben végzik.
Ebben a szakaszban szükséged lehet segítségre, hogy el tudd engedni a Belső Gyermeked régi mintáit. Ez az a fázis, amikor valóban dolgoznod kell Belső Gyermekeddel. Keress egy jó terapeutát, menj el egy tanfolyamra, vagy keress egy jó könyvet, ám engedd, hogy sérült gyermekeid mintái távozzanak!
Szükséges, hogy megértsd, hogy amíg ezt csinálod, kimerült leszel. Életed nagy részét azzal töltötted, hogy elnyomtad ezeket az energiákat. Nehéz munka feldolgozni őket. De megéri! Ha végeztél vele, akkor pszichédet megszabadítottad az önszabotálás összes tudatalatti mintájától, és képes leszel a szándék egy tökéletesen világos és tiszta helyéről működni.


A fizikai és a finom testek méregtelenítése
A mély tisztulásnak ez a folyamata összefüggésben van a fent említett folyamattal. Ahogy elengedjük az érzelmeket, úgy elengedjük a velük kapcsolatos összes régi mentális és fizikai blokkot és mintát is.
Ezek a régi "toxikus" energiák áthaladnak a finom testen, és a fizikai testen keresztül távoznak. Ezzel összefüggésben, minden régi méreganyag, melyet a fizikai test tárol, szintén kitisztul és távozik a testből.
A tisztulás és méregtelenítés folyamata jelentős terhelést ró a kiválasztás szerveire, a vesére és a májra. Ezért sokaknak vannak táskák a szemeik alatt, ami a vese igénybevételére utal, és sokaknál lépnek fel emésztési zavarok, mint például gyomorégés vagy felfúvódás, amik a máj fokozott igénybevételének a jelei. Ezen kívül sokan ízületi fájdalmakat érzenek, ami szintén a méregtelenítés tünete, ahogy a felesleges savak kioldódnak és távoznak onnan, ahol eddig a fizikai test tárolta őket.
A kiválasztás ezen folyamatai szintén fáradttá tesznek benneteket, és lehet, hogy hajlamosak lesztek a fejfájásra - ezek mind a méregtelenítés tünetei. Ezért van szükség arra, hogy sok tiszta vizet igyatok, és próbáljatok olyan egészségesen étkezni, amennyire ez lehetséges.
Teljes multidimenzionális tudatosság
Ez a legizgalmasabb rész, és a folyamat egész ideje alatt zajlik. Ez a felelős a "kótyagosságért", amit oly sokan éreztek.
Michael Arkangyal arra kért, hogy ezt az agyhullámok frekvenciájának kifejezéseivel magyarázzam el nektek. Ahogy elérjük a multidimenzionális tudatosságot, kitágítjuk a tudatossági tartományokat, amivel a testünk bánni tud, és szélesítjük a módjait, ahogy ezekkel bánunk.
Az agyhullámok frekvenciái a következők:
  Béta - "normális" ébrenléti tudat
  Alfa - könnyű meditáció
  Théta - mély meditáció
  Gamma -REM fázis (rapid eye movement - gyors szemmozgásokkal kísért álomszakasz),
vagy az alvás/hipnózis legmélyebb szakasza, ahol fájdalom nélkül el lehet végezni az operációkat
A háromdimenziós létező Béta állapotban működik, és kreatív tevékenységek végzése és imádkozás közben Alfa fázisba kerül.
Az ötödik dimenziós létező a Béta/Alfa/Théta szintek között mozog a normális ébrenléti állapotban!
A multidimenzionális tudatosság lehetővé teszi, hogy a tudatod ezeket a szinteket is elérje, míg ébren vagy! Ám ez okozza a "fáradtságot". A tested a Théta állapotot mindig a mély relaxáció alvást megelőző szakaszaként ismerte fel, így amikor az agyhullámok a Théta frekvenciára váltanak, ez olyan üzenetet küld a testednek, hogy fáradt vagy, és ideje aludni menni! És mivel úgy vagyunk kondicionálva, hogy erre az állapotra fáradtsággal és alvással reagáljunk, így azt érezzük, hogy aludni kell mennünk.
A hatodik dimenziós létező, aki később képes lesz a teljes 9D-s Krisztusi Tudatosság elérésére, meg fogja tanulni, hogyan váltson Delta szintről Gamma szintre az ébrenléti állapotban!! Ekkor a tested feltétlenül azt gondolja, hogy alszik!! A trükk az, hogy meg kell tanulni ezekkel az állapotokkal együtt mozogni, anélkül, hogy bepánikolnánk, vagy "elvesznénk" egy álomszerű állapotban. Azok közülünk, akik ezt gyakorolják, gyakran úgy érezzük, mintha egy lassított álomvilágban élnénk, ami voltaképpen igaz is. Álomállapotban élünk, míg tudatunk ébrenléti állapotban van.
Beletelik egy időbe, míg sikerül ezt tökéletesen megtanulni, ám ha egyszer sikerült elsajátítani, akkor megtapasztaljuk, hogy ez a kulcs a mérhetetlen kreativitáshoz és a "csodák" manifesztálásához. A tudatnak ebben a mély állapotában szó szerint képesek vagyunk alakítani és formálni az időt és az anyagot pusztán a tiszta szándékkal. Tehát értsétek meg, hogy testetek próbál alkalmazkodni a különböző agyhullámok frekvenciáihoz.


Mire ügyeljünk?

Kérlek, figyelj oda a következőkre, ha észreveszed, hogy a fent említett állapotok valamelyikében vagy:
Maradj földelt. Dolgozz azon, hogy testedben maradj. Ne füvezz és ne használj drogokat ebben az időszakban, mert ez megbolygatja és megakadályozza a tudatosság természetes tágulását.
&8226; Tegyél különbséget a valódi fáradtság és a táguló tudatosság között. Légy gyengéd magadhoz. Ha fáradtnak érzed magad - pihenj. Ahogy keresztülmész ezen a folyamaton, jelentős mennyiségű pihenésre lesz szükséged. Ha túlzásba viszed a dolgokat, akkor túlpörgeted magad, majd valószínűleg letaglóz a kimerültség.
Légy óvatos. Ha autót vezetsz, koncentrálj és összpontosíts. Sokan szenvednek balesetet, mert nincsenek tudatában annak, mi történik, amikor az agyuk megváltoztatja a frekvenciáit. Ez földelés és koncentráció kérdése. Mondd meg a testednek és a vezetőidnek, hogy az utazás során képesnek kell lenned arra, hogy tökéletesen arra koncentrálj, amit csinálsz.
  Lazíts - el fog múlni. Hamarosan hozzászoksz ahhoz, hogy ezekkel a különböző frekvenciákkal dolgozz. Számomra elkezdett sok mulatságot okozni ez az álomszerű állapot, és elkezdtem megtanulni, hogyan használjam a kreativitást, amit előidéz. Azt is tanulom, hogyan tudjak szándékosan frekvenciát váltani. Igen, valóban Kristály vagy Krisztusi Létezőkké válunk.shaumbra.wire.hu 

forrás:


http://angyalforras.hu/2012/A-valtozasok-hatasai-


FELEMELKEDÉS

 
 http://lendvaykati.gportal.hu/portal/lendvaykati/image/gallery/1265316439_94.jpg
 
Egy nagyon illékony periódus kezdeti szakaszában vagyunk most, amely tele van rendkívüli potenciális lehetőségekkel, de ugyanakkor telve van kockázattal is.
Finom energia testünk, melyet az ősi egyiptomiak KA testnek, a jógik pedig éteri testnek neveztek, igen szenzitíven érzékeli és reagál a nap plazma hatásaira.
A nap áramlatok növekvő áramlása és minősége megemeli a KA test rezgés szintjét. Ez igen jótékony és kedvező lehetőség azok számára, akik tudatosan is részt kívánnak venni a felemelkedési folyamatban. Mi is pontosan a felemelkedés?
A felemelkedés egyszerűen azt jelenti, hogy feljebb lépni a tudatosságban.
TE nem "mész" sehova. TE nem "távozol" sehova. Azonban a távlataid, az érzékelésed, az észlelésed gyökeresen módosul. Elkezdesz átlátni az evilági illúziókon. A felemelkedési folyamat során megérted, hogy TE teremted mind azt a tapasztalatot, amit "világ"-nak nevezel. A felemelkedés nem azt jelenti, hogy távozol ebből a világból, hanem azt, hogy túlléptél a korlátain, azaz átlényegítetted - habár a része maradtál - de már egy olyan lencsén keresztül érzékeled, amelyen át látod, hogy az élet egy színjáték, amit TE vetítesz ki.
Azt mondhatjuk, hogy keresztúthoz értünk.
Megemelkedik minden ember KA testének a vibrációja. Míg egyeseknél ez zavarodottságot okozhat és bomlasztóan hathat, addig másoknál a felemelkedéshez vezethet, azaz feljebb léphetnek a tudatosságban. Ez az üzenet azokhoz szól, akik a felemelkedő spirált választották. Ez lényegében rezgés szint kérdése, amellyel tiszta szándék és hit párosul.
Hatalmas mennyiségű energiára van szükség ahhoz, hogy átalakítsuk a ránk nehezedő negatív állapotokat, vagy korlátozásokat. A kollektív tudatosságunk a valóság rögzült, kényszerűen elkülönült, korlátozó - úgymond fogságban tartó – látásmód jelenleg.
Amikor már átlátunk a hazugságokon, a manipulációkon a régi világot másként fogjuk látni, de a hazugságok észlelése még senkit sem szabadít meg tőluk. A hazugságoknak saját életük van, és azt folytatni is akarják. Ahhoz, hogy kilépjünk a letargiából és a tehetetlenségből, új megnövekedett rezgésszintű energiára van szükség. Azok számára, akik ezt elfogadják, vagy legalább is ébredeznek, azaz kezdenek átlátni a korlátozás hazugságain, amik ránk lettek kényszerítve, és a felemelkedési folyamatot választják, ez egy gyönyörű folyamat lesz. Azok számára viszont, akik nem a felemelkedést, hanem azt választják, hogy a korlátok börtönében maradnak, akik másokat hibáztatnak saját szerencsétlenségükért, akik bűnbakot keresnek a boldogtalanságukért, akik a konfliktusok régi világában akarnak élni, a megemelkedett rezgésszint nem fog áldásnak bizonyulni; ellenkezőleg… Kemény munka vár rájuk, hogy megtartsák a régi állapotokat.
Megvan a benső hatalmunk és képességünk arra, hogy új valóságot szőjünk magunknak, a lélek és a szellem új szabadságát, tekintet nélkül arra, hogy mi történik körülöttünk.
Ez a helyzet tovább erősödik az elkövetkező néhány évben, ez egy kettős állapot, amelyben sokan közülünk felemelkednek, azaz feljebb lépnek a tudatosságban, míg mások lefelé zuhannak. Ez azonban az egyének választásától függ.
Mindannyiunknak megvan a képessége és a felelőssége is, hogy azt gondoljuk és teremtsük, amire vágyunk. Sokan közülünk a szabadságot választjuk - mert képtelenek vagyunk már elviselni a bezártságot - a hazugságok terhe túl nagy. Mások a bezártságot fogjak választani, mert félnek a szabadságtól és a felelősségtől a személyes választásaikért.
Ahogy a valóságunk egyidejűleg feloldódik és újra teremtődik, és most a gazdasági, az ökológiai valamint a szociális kihívásokról van szó, amikkel szembe kell nézni, néhányan közülünk nagyon nehéz időként éljük meg. De soha ne veszítsük szem elől azt a tényt, hogy mi teremtjük a saját életünket, és azt bármelyik pillanatban újra teremthetjük, függetlenül a körülményektől. Azok, akik manipulálnak minket, teszik azt a félelmek által és a kulturális korlátozások állandósításával azt a hitet táplálva, miszerint életünk bizonyos külső tényezőktől függ.
A felemelkedési folyamat során rá fogunk jönni, hogy ezek a külső tényezők tulajdonképpen a legbelső tudatosságunk kivetülései.
Küzdelem folyik azok között, akik a konfliktusok világát akarják állandósítani, ahol ők magukhoz tudják ragadni és gyakorolni a hatalmat, és azok között, akik életüket együttműködésben kívánják élni megértve, hogy minden élet egymáshoz kapcsolódik.
A spirituális felemelkedés energiája az összes élet javát szolgálja és hozzásegít az együttműködés oldalára billenteni a mérleg serpenyőjét a régi konfliktusok helyett.

(Tom Kenyon csatornája nyomán.)
 
 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése